Rosalie Luxemburgová

20. 01. 2012 | 14:46
Přečteno 3529 krát
Rosa Luxemburgová byla dlouho neprávem opomíjena. ThDr Jiří Silný se zamýšlí nad jejím přínosem pro minulost i budoucnost.


15. ledna 1974, v den pětapadesátého výročí jejího zavraždění (v týž den byl zavražděn i Karl Liebknecht), vydala německá spolková pošta v sérii příležitostných poštovních známek „Významné ženy“ nákladem třiceti milionů kusů portrét Rosy Luxemburgové, skutečně významné levicové myslitelky a političky. Vydání známky vyvolalo u konzervativních politiků a veřejnosti prudký odpor. Docházelo k absurdním situacím. Wiesbadenská průmyslová a obchodní komora odmítla přijmout dopis, který byl frankován portrétem Rudé Rosy. Čtenáři psali do novin, že si německou známku nezaslouží, protože byla Polka (v Polsku se narodila, německé občanství měla od roku 1898). Namítat, že byla Židovka, v Německu přece jen nešlo. O známce se diskutovalo v novinách i v televizi. Mnohým jakoby nestačilo, že se stala obětí brutálního státního násilí, i její památku bylo třeba zahladit.

Byla srovnávána s teroristkou Ulrike Meinhofovou. Německé měšťáky s ideálem ženy, charakterizovaným třemi K – Kinder, Küche, Kirche (děti, kuchyň, kostel), musela každá nezávislá a radikální žena děsit k smrti. A nepochybně autoritářství a bezohledné vykořisťování byly úběžným bodem odporu u těchto dvou žen. Intelektuální, politický i lidský odkaz Rosy Luxemburgové ale převyšuje nejen novinářku Meinhofovou, ale i řadu známých postav dělnického, sociálně-demokratického a komunistického hnutí.

Luxemburgová vystudovala práva na curyšské univerzitě, což byla v té době jediná univerzita, která nabízela rovnoprávné studium ženám. Angažovala se už od mládí v dělnickém hnutí a jedna z jejich prací zkoumá bídu dělnických vrstev na počátku dvacátého století. Stala se členkou sociálně demokratické strany, s kterou se rozešla poté, co sociální demokraté podpořili vstup Německa do První světové války. Po válce spoluzakládala Německou komunistickou stranu. Zabývala se otázkami svobody individua, emancipace žen, organizováním odborového a politického hnutí, perspektivami socialistického hnutí. Byla několikrát vězněna zejména pro své protiválečné aktivity. Jako náhrobní nápis si Rosa přála vytesat volání sýkorek „cvi, cvi“. To se jí nesplnilo.

Vrazi, kteří Luxemburgovou a Liebknechta 15. ledna 1919 nejprve zatkli a pak umlátili, patřili k vládním silám. Vláda, vedená sociálním demokratem Friedrichem Ebertem, který za války uzavřel kompromis s měšťanským táborem, se s ním spojila i při brutálnímu potlačení radikálních dělnických vzpour, usilujících o vytvoření republiky rad. Bratrovražedný boj předznamenal totální porážku levice nacisty o pár let později a Rosina oběť byla předzvěstí milionů obětí příštích. Její komentář nezdařené revoluce byl výstižný, když alternativy pojmenovala: socialismus nebo barbarství.

Ani v komunistickém hnutí odkaz Luxemburgové nebyl přijímán. Už v roce 1918 psala v článku „K ruské revoluci“ kriticky o bolševické taktice: „bez všeobecných voleb, neohraničené svobody tisku a shromažďování a svobodného střetu mínění hyne život v každé veřejné diskusi, stává se zdánlivým životem, v kterém jediným činným elementem zůstává byrokracie.“ I v tomto případě jí dějiny daly za pravdu, ukázalo se že ani nedokončená revoluce není ochráněna před barbarstvím. Stalin osobně její pozici odsoudil jako „utopickou, polomenševickou, permanentně revoluční“ a tento názor platil jako oficiální mínění celého promoskevského komunistického tábora. Její neochvějná demokratičnost a její radikálnost, která se nespokojovala s ničím menším, než úplným odstraněním vykořisťování a nesvobody vadily.

Teprve nová levice a představitelé a představitelky emancipačního hnutí šedesátých a sedmdesátých let začali Rosu Luxemburgovou znovu objevovat a o jejích myšlenkách diskutovat. V jedné z bouřlivých televizních debat o slavné poštovní známce Luxemburgovou charakterizoval profesor Horst Ehmke takto: „O Rose Luxemburgové bych řekl, že byla rozhodnou zastánkyní svobody a demokracie a na druhé straně to byla odpůrkyně kapitalistického hospodářského pořádku. Sdílela mínění, které jsme viděli například zastoupené Dubčekem v roce 1968…“

Jak známo, ani tento pokus o demokratický socialismus se nezdařil, respektive byl poražen. Je životním zájem těch, kdo chtějí nadvládu bohatých nad chudými zachovat na věky, aby tvrdili, že něco takového jako demokratický socialismus existovat ani nemůže. Že Dubček a Brežněv reprezentovali jen dvě různé mocenské kliky, ale ne dva politické koncepty. Že není podstatný rozdíl mezi Luxemburgovou a Stalinem. Že Kim Čong-il i Evo Morales jsou na stejné ose levičáckého zla. Proti tomu se dá jistě snadno argumentovat, ale co nakonec platí, je praxe.

Na otázku nakolik může odkaz Rosy Luxemburgové být inspirující pro praxi dnešní levice pomůže odpovědět úvodní debata dalšího semestru Pražské školy alternativ. Uskuteční se v rámci politického cyklu pod názvem:

Rosa Luxemburgová - Ubitý sen o svobodě a důstojnosti
„Svoboda znamená svobodu pro ty, co myslí jinak.“ Německá revolucionářka, narozená v polské židovské rodině, stála vždy na straně utlačovaných v opozici proti jakémukoli establishmentu. Věřila, že lidé si mohou vládnout sami a společně hledat nejlepší řešení. Byla zavražděna „demokratickými" silami levice a pravice 15. ledna 1919, ale její odkaz spontánní organizace, svobody a demokratického socialismu zůstává dál živý napříč generacemi.


Ve vzpomínce na výročí jedné z největších žen 20. století promluví:

Jan Májíček (Socialistická solidarita): Úvod do světa Rosy Luxemburgové – dílo a praxe

Michael Hauser (Filosofický ústav Akademie věd ČR): Dialektika spontaneity a organizace – odlišné pojetí strany a revoluce

Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)

Místo konání:
DIVUS, JIŽNÍ KŘÍDLO, BUBENSKÁ 1, PRAHA 7
Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská. Vchod od magistrály.

I další programy Pražské školy alternativ se budou konat na tomto místě, vždy v pondělí od 18.00.

Aktuální informace naleznete na www.ekumakad.cz

NAPSAL ThDr JIŘÍ SILNÝ, Pro Deník Referendum

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

penzista napsal(a):

demokratická komunistka - oxymoron
20. 01. 2012 | 14:59

tomastozicka napsal(a):

Asi jako demokratický zastánce kapitalismu :-))
20. 01. 2012 | 15:13

Pavel Skeptik napsal(a):

Tomasto...
tak pokud máte názor, že kapitalismus a demokracie jsou v rozporu, tak se Vaší oslavě bolševičky nedivím
20. 01. 2012 | 15:16

tomastozicka napsal(a):

Rosa se nelíbila ani bolševikům, ani kapitalistům, protože ani jednomu táboru nejde o demokracii, ale o zajištění pozic pro establishment. Ale to je napsáno v článku i v díle RL. Stačí číst a nevymýšlet si svou vlastní realitu ideálního světa kapitalismu vyčtenou z Respektu...
20. 01. 2012 | 15:20

Pavel Skeptik napsal(a):

Tomasto...
Tak jestli Respekt je prokapitalistický :-)
20. 01. 2012 | 15:23

tomastozicka napsal(a):

No nevím jestli by Bakala podporoval nějaký plátek požadující například ekonomickou demokratizaci prostřednictvím samosprávy bytového fondu na Ostravsku ;-)
20. 01. 2012 | 15:38

Sladký napsal(a):

Svoboda znamená svobodu pro ty, KTEŘÍ MYSLÍ JINAK.Přesná definice.
20. 01. 2012 | 15:39

tomas m napsal(a):

To se nasim hura antikomunistum nelibi ze zapad delal totez co nasi komunisti. Ale zaplakat nad miládkou horakovou je moderni,i kdyz o faktech a souvislostech vime prd. Divny narod, fuj
20. 01. 2012 | 15:44

Béda napsal(a):

T. Tožička,

díky za připomenutí památky paní R.L.:

Jenom bych ocitoval pár myšlenek:
„bez všeobecných voleb, neohraničené svobody tisku a shromažďování a svobodného střetu mínění hyne život v každé veřejné diskusi, stává se zdánlivým životem, v kterém jediným činným elementem zůstává byrokracie.“ I v tomto případě jí dějiny daly za pravdu, ukázalo se že ani nedokončená revoluce není ochráněna před barbarstvím. Stalin osobně její pozici odsoudil jako „utopickou, polomenševickou, permanentně revoluční“ a tento názor platil jako oficiální mínění celého promoskevského komunistického tábora. Její neochvějná demokratičnost a její radikálnost, která se nespokojovala s ničím menším, než úplným odstraněním vykořisťování a nesvobody vadily.

„O Rose Luxemburgové bych řekl, že byla rozhodnou zastánkyní svobody a demokracie a na druhé straně to byla odpůrkyně kapitalistického hospodářského pořádku. Sdílela mínění, které jsme viděli například zastoupené Dubčekem v roce 1968…“

Jak známo, ani tento pokus o demokratický socialismus se nezdařil, respektive byl poražen. Je životní zájem těch, kdo chtějí nadvládu bohatých nad chudými zachovat na věky, aby tvrdili, že něco takového jako demokratický socialismus existovat ani nemůže...
20. 01. 2012 | 15:54

tomas m napsal(a):

V obdobi kolem valek vladla divoka agentománie a odpurci se popravovali. Na zapade o tom mlcime, u nas to byly komunisticke zlociny
20. 01. 2012 | 16:03

xxx napsal(a):

Beda.
Likvidace monopolu katolicke cirkve v zapadni Evrope se take nezdarila napoprve...
A taky tekly proudy krve (ci spise stoupala mracna dymu), jako pri pokusech o nastoleni alternativniho spolecenskeho radu...
A stridaly se radikalni a umirnene proudy...
20. 01. 2012 | 16:08

oc__ napsal(a):

Hele pane Tozicko, jak je to s těma 300 000 Kč (a nebo to byla jiná suma) co získal Patočka na rozjezd DR. Není divný, že se s nima pochlubil, až když došly? OK, Bakala platí Respekt a DR žily z koho?
20. 01. 2012 | 16:28

CarolusMagnus napsal(a):

No co, komunistka. Slzu pro ní neuroním.
20. 01. 2012 | 16:32

vasja napsal(a):

Pojmenujme po ní letiště.
20. 01. 2012 | 17:18

CarolusMagnus napsal(a):

Ve Frankfurtu po ní pojmenovali ulici. Vox populi z Rosa Luxemburg Strasse udělal Radio Luxemburg Strasse.
Co po ní pojmenovat ? Na chatě máme ještě kadibudku. Kdyby někdo věnoval pár archů Rudého Práva, nařezal bych ho, narazil na hřebík, a Studijní Centrum Rosy Luxemburgové by bylo hotové.
20. 01. 2012 | 18:23

somnin napsal(a):

Stálo by za to,projít více různých historických pramenů,jak to bylo.
Jinak jak a kde byla Rosa opomíjena.Všichni víme,že za socialismu bylo trvale v našich kalendářích červeným dnem-mezinárodním svátkem-pamětí i učivu,literatuře. Den jejího úmrtí spolu Karlem Liebknechtem byl oficiálně mezinárodním svátkem "proletářského internacionalimu".Do roku 1990 stále po válce.Tedy východní blok.Ke Kominterně nemohla patřit,ta vznikla po její smrti,za tři roky.
Jinak Ebert ve funkci kancléře byl na ulici zastřelen kýmsi roku 1922. Roky Rosy a Karla jsou roky politického vzestupu Rathenaua-liberálního demokrata (německý žid),velkoprůmyslníka a kancléře zavražděného kulometem dvěma důstojníky v jeho autě po podepsání míru a dohody s Leninem okolo 1920.Jsou to roky volby říšským prezidentem vrchního velitele německé armády 1.sv.války -Hindenburga do roku 1933,kdy byl před volbami odpůrcem Hitlera a jehož političtí spojenci byli roku 1933 likvidováni jako monarchisté v armádě.Orientován na Hohenzollerny ve Výmarské republice,pruskou větev císařské šlechty,velké pozemkové vlastníky.Bavorská republika rad byla vedena zde nenámým člověkem Polského původu-mužem,ne Liebknechtem-Spartakovci Rosa a Karel je jiné hnutí.Bavorská republika rad se skládala výhradně z legitimně zvolených nekomunistických demokratických aliberálních stran,stran středu apod.Byla potlačena vojenským pučem Bavorské lidové strany,v jejichž řadách se už tehdy bojově angažoval mladý H.Himmler,syn ředitele gymnásia, proti BRR.Informace vydány i zde knižně větví rodiny Himmlera,kde se jeho příbuzná po válce vdala do Izraele.
Zdá se pravděpodobné,že jak v případě Rosy a Karla,jejichž zastřelená těla byla nalezena v jednom bytě společně,se angažovali v obou případech -Spartakovců i BRR vojácí Freikorpsů.Šovinisté,vojenští vlastenci,důstojníci.To byli lidé vracející se z východní fronty,zejména z Pobaltí (Litva,..),kdese až do roku 1920 chtěli udržet a zůstat trvale,Byli první oporou Hitlerovy NSDAP.Už při zakládání NSDAP 1920.
Jeden ministr BRR později byl čelným generálem wehrmachtu a roku 1947 popraven soudem v Moskvě jako válečný zločinec.
Největší pronásledování spartkovců probíhalo 1920-23.Tehdy Herbert Marcuse,Spartakovec emigroval do USA,kde se stal velice uznávaným americkým politologem,zejména po 2.světové válce.Autor více knih.
20. 01. 2012 | 19:09

honolulu napsal(a):

Pane Tozicka, kde jste byl tak dlouho ? Chybel jste nam !
Nebyl jste nahodou na panske jizde v Atlante ? Oni ti theologove kdyz se "utrhnou", tak jim bezny hrisnik nestaci.

Dejiny jsou velmi zajimave. Vas blog ma poucnou hodnotu.
Dekuji Vam. Kdyz Vy jste takovy uceny na vsechny ty nemecke revolucionare o kterych nic nevim, nemohl by jste napsat nekdy neco z te doby o VRIL Gesellschaft ?
16.11.1999 jsem byl jeden s 10 tisic co videlo 6 UFO a oni jsou to asi Hitlercici co se fackovali s Komousema mezi 1919 a 1923 v Nemecku. (Vril Gesell...) Tak o tom nekdy neco napiste.
20. 01. 2012 | 21:28

Targus napsal(a):

To honolulu:

Namátkou jsem vyzkoušel hesla Německá republika rad - tak jsme se to učili my dědci ve škole - a vyskočí Vám odkazy ve wikině na Bavorskou republiku rad a Alsaskou republiku rad. Ještě byly Slovenská a Maďarská republika rad. Tyto republiky vznikaly po WWI. v rozvrácené a vyhladovělé Evropě po vzoru vzniku sovětského Ruska.
Sovět = rusky rada (jako vyslovená myšlenka i jako poradní orgán, komitét,angl. asi council?
Z války vyšli téměř všichni lidé totálně ožebračení a na pokraji smrti hladem, zatímco zbrojaři a lidé obchodující s potravinami neuvěřitelně zbohatli. V Německu se pak rozjela naprosto šílená inflace, která doslova kosila lidi závislé na eráru - státní zaměstnance, důchodce, invalidy, atd. I odtud pramenil tehdejší revoluční zápal obyčejných lopat, ztratit opravdu neměli co, leda své okovy otrocké práce, kterou museli vykonávat, pokud nechtěli na dráhu zločinu. Zkuste na toto téma Černý obelisk od E. M. Remarquea. Je sice z maličko pozdější doby, ale myslím, že to je hodně dobré. Obsah knížky je i na wikině.
Pokud Vás baví dějepis, je to vděčné téma, i když nevím, jak je na wikině zpracované. Občas tam čtu strašné věci.
20. 01. 2012 | 22:10

paršinová napsal(a):

Rosa měla kliku, že jí Runge roztříštil hlavu pažbou pušky. Jinak by ji NKVD musela oběsit někde v lese, jako Williho Münzenberga.
20. 01. 2012 | 23:14

honolulu napsal(a):

Pane Targus,
ano bavi me dejiny, VELMI, ale tem modernim se vyhybam protoze neumim myslet jako vetsina jinych lidi. Vzdy prijdu k pruseru.
Zde je priklad !
Nemam rad rezimy ktere zabijely nevinne lidi. Proto nemam rad ani Nacisty a ani Komunisty. Zatim co v USA je pohrdano s obema, tak v Evrope hlavne v Cesku jsou Komousi povoleni.
To je zase ten odporny dvojity metr. Vim jak se fackovali Komousi s Nackama v Nemecku, rozumim proc obe skupiny vznikly.
NEROZUMIM vsak, jak nekdo muze uprednostnovat jednu skupinu pred druhou.
Kdybych musel zit v Evrope v te tragicke dobe, tak utecu do jizni Ameriky nebo do Tranvaalu. Komousi, to je kriminalni organizace a Nackove jsou kriminalne pomateni.
Ta strasna inflace zapricinila vzestup Nacistu. Tak kdo je tomu vinnen ?
20. 01. 2012 | 23:21

geo napsal(a):

Demokrat-předseda vlády Bavorské republiky rad byl zastřelen při jejím svržení bavorskými katolíky a arnádou.
Maďarskou republiku rad vedl český komunista Jaboušek,žil pak v ČR jako zcela neznámý člověk a zemřel v osmdesátých letech zde.Na Maďarskou republiku rad jako první vojensky zaútočili čeští legionáři Masarykovi,v bojích o území,která si nárokovala obě země.Maďaři byli vytlačeni.To je rok 1919.Až do roku 1922 byl vrchním velitelem maďarské armády komunista maďarský -Béla Kun.Ale nárok na presidentství-obdobně Hindenburgovi mu nevyplynul,Mezitím totiž jím vedená maďarská armáda ustupovala pod tlakem Jugoslávců a Rumunů-dvou armád a Trianonskou dohodou pak s nimi ztratilo Maďarsko mnohá území,která dnes nárokuje zpět Orbán.Roku 1922 se pokusilneúspěšně o monarchistický převrat v Maďarsku Habsburský korunní princ-nástupník princ Karel se Zitou,ale byl poražen.To umožnilo maďartské vyšší společnosti vyhlásit regentem admirála Horthyho,jehož vězněm se stal Béla Kun s rodinou (na zámku do 2.sv.války -usmrcen stalinisty pak v SSSR).
Jinak balkánské země jako Rumunsko a Jugoslavie se po 1.sv.válce dočkaly jmenování vlastních carů národních namísto německých panovníků do té doby z řad německé šlechty.Před 2.sv.válkou a v ní byli tito carové antifašisty.
21. 01. 2012 | 00:16

geo napsal(a):

oprava výše na : "Janoušek", "maďarské vyšší"
21. 01. 2012 | 00:19

Cristero napsal(a):

"vystudoval teologii v Praze a Atlantě" - proč se věřící zastává bolševického teroristy? Vždyť dle nich je náboženství opium lidstva. Každá země tenkrát potřebovala svého Eberta a Noskeho.
21. 01. 2012 | 08:15

limzun napsal(a):

K dokreslení psychologie doby VŘSR:
Karel Liebknecht zdaleka nebyl "novic",lidový populus jak by se mohlo zdát.Naopak.Dlouholetý poslanec říšského sněmu z dob Vilémovského císařského Německa a první světové války,mohykán parlamentní politiky socialistů.
Známý veřejný člověk zvyklý vystupovat k lidem.Ovšemže (neznám detaily) je velmi pravděpodobné,že Liebknecht jako německý socialista hlasoval v začátku 1.světové války za válečné úvěry,tak jako za ně hlasoval třeba nečekaně Longuet jr.,vnuk Karla Marxe,vedoucí osobnost francouzského parlamentního socialismu,potomek komunarda.zetě Marxe.Marxovydcerysedostaly pod persekuci a i zatčení pro podporu vězněných Anglií Irů-protestantů nesouhlasích s Gladstonem i v souvislosti s komunardy.Neověřeno zůstává i rozšířené mínění,že Bismarckovo vojenské tažení proti pařížským komunardům roku 1871,k nimž Longuet senior patřil před emigrací do Anglie,se dělo pod tlakem německých parlamentních socialistů na kancléře Bismarcka tehdy.Podobně s velkou pravděpodobností hlasoval pro válečné úvěry i dlouholetý říšský poslanec,sociální demokrat B.Šmeral za Rakousko. Šmeral byl austroslavista a austromarxista,snažící se v rozporu s Masarykem zachovat Česko v Rakousku-Uhersku kvůli nesporně lepšímu postavení dělníků v Rakousku a také kvůli silnějšímu marxismu v Rakousku.Osočován po roce 1918 jako vlastizrádce tiskem.Šmeral ovšem se v roce 1921 stal zakládajícím členem KSČ,jejímž předsedou se stal dnes neznámý architekt z Brna (zakládající člen NSDAP s Hitlerem 1920-blízký druh Hitlera z kroužku mystiků rosenkraciánů -byl architekt Rosenberg -otec nacistické ideologie nordické rasy a antisemitismu),též po IX.sjezdu vyloučený Gottwaldem roku 1929 z KSČ.Šmeral a A.Zápotocký měli být tamtéž vyloučeni,ale nakonec byli omilostněni.Šmeral odjel s Gottwaldem a Slánským a Nejedlým do emigrace v SSSR po Minichovu.Zde umřel 1941 a stihnul se ještě oženit s Arménkou z partajního,pravděpodobně nepřímo "Berijovského" okruhu Sovětů.
Vnuk Marxe,Longuet se naopak okolo roku 1920 tvrdě rozešel s bolševismem v Rusku a Kominternou a založil "Dvaapůltou" socialistickou evropskou internacionálu marxismu.Zemřel 1938 stále poslancem parlamentů,jeho vnuci žijí dodnes,někteří v řadách Francouzské komunistické strany dříve,dnes nevím.
U Himmlera bych jeho boj s Bavorskou republikou rad považoval spíš za snahu udržet výdělečného otce v pozici ředitele gymplu i po pádu vlády.Himmler trpěl okolo roku 1924 hmotnou nouzí a byl ochoten žít a pracovat tehdy v SSSR,které kontaktoval.Ovšem Kappův puč roku 1925 ho sblížil osobně s členem vedení NSDAP Hitlerem:oba s ostatními povstalci vesměs krom nich tím zastřelenými kráčeli proti palbě ostrými policie.Himmler jako bubeník,Hitler nesl vlajku pučistů.Hitler byl poté nedlouho ve vězení.
Jediným známým antimilitaristou v Čechách byla naše šlechtična von Sutterová,která za svůj boj za mír byla poctěna 1914 Nobelovou cenou míru.Předtím prožila značnou část života v Gruzii,vdaná za později zemřelého gruzínského šlechtice.Známým antimilitaristou byl i francouzský socialista Jaures (s manželkou krasavicí),přítel spisovatele E.Zoly.Zastřelen při atentátu na něj roku 1908.Fenomenální řečník.
21. 01. 2012 | 09:53

Jana K napsal(a):

Tento článek se naším pravicovým antikomunistickým bijcům asi nelíbí, Ale Mašínové by nějakou Luxemburgovou rozdupali na krvavou kaší. Když tzv. špiony zavírali a trestal smrtí komunisti, bylo to krajně odporné a zločinné. ŽE totéž ve stejné době dělali na západě už raději nekomentujeme. .. autore, jdeš s kůží na trh
21. 01. 2012 | 10:13

ghándí napsal(a):

ono je to samozřejmě hodně líbívé být proti kapitalismu. protože v kapitalismu se musí makat a to nikdo nemá rád. jenže bez kapitalismus bysme neměli co žrát jako v KLDR. ale o tom už soudruh tožička nepíše. demokracie + centralně řízené hospodářství je naprostá pitomost a protimluv . protože pokud by chtěl někdo podnikat a někdo jiný by mu zakazoval, tak už to není demokracie.
21. 01. 2012 | 11:46

Des napsal(a):

Sociální demokracie je vějička pro oblbování mas. Něco jako byl dřív církev. V Usa volí socany z 95% dvě skupiny obyvatel: černoši a bohatí židé. Jedni proto že jsou hloupí a věří všemu co jim tv nakuká. A druzí proto, že prostřednictvím socanů dále vládnou.
21. 01. 2012 | 12:03

Tomáš Ml napsal(a):

Ghándí- ono jde o to co si představujete pod pojmem demokracie - Alespoň u nás to rozhodně není o tom že by lidé chtěli pracovat a režim jim v tom bránil. Spíše nám nějak přerůstají přes hlavu ti co nechtějí pracovat a ti co dělají "práci" v administrativě a jinde kde víc škodí a překážejí než že by vybudovali něco positivního.
..
Co máte proti centrálnímu řízení - podnik který není takto řízen moc dlouho nevydrží. Máte asi pravdu že socialistické centrální řízení asi podvazovalo iniciativu a dravost podnikání, ale dnes už víme že trh funguje jen tam kde je dostatek vstupů a zákazník může koupit kdekoliv jinde nebo nekoupit a je mu to jedno - a to platí jen u věcí ZBYTNÝCH A ZBYTEČNÝCH , bohužel. Ale jsou věci jako je bydlení, voda, energie, školství, zdravotnictví, veřejná doprava, atd - kde asi nemohu říci že nechci a je mi to jedno, a které jsou pro kapitalisty jaksi neatraktivní k podnikání. Tam je bez centrálního plánování jen zmar, bezdomovci a bída, také bohužel.
...
Ale říkat nějakému agitátorovi konkrétní fakta asi nemá moc smysl, že ano
21. 01. 2012 | 12:19

Leo K napsal(a):

Připomněl bych Michaela Moore: Kdyby žil dnes Ježíš - myslíte, že by byl kapitalista?
Kapitalismus je nejenom nelidský způsob života, je to i protikřesťanská nauka minimálně stejně škodlivá jako militantní verze islámu.
21. 01. 2012 | 13:49

český maloměšťák napsal(a):

"...Aby získala dělníky pro svou nacionalistickou a rasovou politiku, podporovala Stranu německých dělníků vedenou opravdovým dělníkem, Antonem Drexlerem. Do této strany vstoupil Adolf Hitler, když pracoval pro nevýznamného armádního kapitána Ernsta Röhma jako politický zvěd. Později se přejmenovala na Národněsocialistickou německou dělnickou stranu (německá zkratka je NSDAP), zkráceně nacistickou stranu.
Mezitím utvořila kolonii intelektuálů, která v Mnichově vzkvétala již dlouho před válkou, věnovala se bohémskému způsobu života a vysmívala se stávajícímu pořádku a morálce všemi možnými satirickými prostředky, Svaz revolučních bavorských internacionalistů. Je příznačné, že většinu radikálních vůdců této komunistické skupiny tvořili Židé. Na počátku roku 1919 se k nim připojili tři židovští emisaři bolševické ruské vlády - Lewien, Levine-Niessen a Axelrod - a v dubnu svrhli zvolenou vládu Bavorska a nastolili ve městě Bavorskou republiku rad.
Ústřední berlínská vláda poslala na potlačení revoluce jednotky armády pod velením generála von Ovena....
....Jedním z posledních počinů mnichovských revolucionářů byla poprava řady rukojmí u zdi Luitpoldova gymnázia. Mezi popravenými bylo sedm členů Thulské společnosti, čtyři z nich byli šlechtici...."

Jen kvůli objektivitě.
21. 01. 2012 | 13:52

český maloměšťák napsal(a):

legenda :jde o Thulu - ne Rosu Lux.
("získala","utvořila")
21. 01. 2012 | 13:55

ghándí napsal(a):

tomáš mi
volný trh je efektivní a přináší společnosti bohatství, socialismus je neefektivní a přináší lidem bídu. demokracie je dosti nejasný pojem velice často zneužívaný bolševikama, nacistama nebo naboženskýma fanatikama. jistě si ještě vzpomeneme na oblíbený bolševický výraz lidová demogracie. takže každý bolševik se v podstatě může tvářit, že je pro demokracii, protože vláda většiny byla v podstatě i v nacistickém německu. neska při defici pojmu demokracie přidáváme ochranu menšin. ale to je opět široký pojem, který si každý může vyložit podle svého. já si proto myslím, že daleko duležitější a jednoznačnější pojem než demokracie je svoboda. ekonomická svoboda znamená volný trh a svobodu podnikání. pokud se v ekonomice svoboda nějakým způsobem omezí, tak to má vždy negativní důsledky. svobody se každý bolševik štítí jako čert kříže. například soudruh pehe ve skoro každem svem výblitku utočí na liberalismus. to není náhoda. pro někoho je lidská svoboda synonymem nemorálnosti zkaženosti a svevole. někteří psychicky narušení jedinci žijí ve sve bludné představě , že jakmile nad člověkem nevisí bič, žačne se chovat jako zvíře. to je chrakteristické pro katolickou církev ve středověku, nacisty v německu nebo bolševiky u nás. pro tyhle lidi je lidská svoboda něco, co se musí zašlapat do země. touží po globální vládě, která by dostala tu lidskou zkaženost zase pod kontrolu. v současné době je to v zapadním světě charakteristické například pro zelené.
21. 01. 2012 | 14:08

Leo K napsal(a):

...volný trh je efektivní a přináší společnosti bohatství, socialismus je neefektivní a přináší lidem bídu. demokracie je dosti nejasný pojem velice často zneužívaný bolševikama, nacistama nebo naboženskýma fanatikama. jistě si ještě vzpomeneme na oblíbený bolševický výraz lidová demogracie...
Tak to je opravdu skvělá vizitka "vzdělané" pravice. Nemyslím si, že minulý režim - vzdor ujišťování Antonínem Novotným - byl socialismus. Ale ať to bylo cokoliv, nemohu říci, že bychom měli bídu. To znám, naštěstí ne z vlastní zkušenosti, až v tomhle "efektivním" systému. Je efektivní - pravda - pro Drobila, Dalíka, Babiše, Kelnera, Bakalu a další. Je "efektivní" v potlačování práv těch, kteří se živí prací, ať jsou to řemeslníci, živnostníci nebo i lékaři. Přesto jsou "nejúspěšnější" různí rádci, kteří si neumějí ani vyměnit jistič, natož pak stlouci poličku do kuchyně. Je to "úspěšný systém", který křiví všechny tradiční lidské hodnoty - a jeho adoranti? Ještě jednou se pokochejme větou nicka ghándi (kdyby alespoň to jméno nez...vil!) Tu větu ještě jednou: ...volný trh je efektivní a přináší společnosti bohatství, socialismus je neefektivní a přináší lidem bídu. demokracie je dosti nejasný pojem velice často zneužívaný bolševikama, nacistama nebo naboženskýma fanatikama. jistě si ještě vzpomeneme na oblíbený bolševický výraz lidová demogracie...
21. 01. 2012 | 14:29

ghándí napsal(a):

leok
u nás se naštěstí socialismus stačil položit dříve, než přišel hladomor. v KLDR už lidi tolik štěstí neměli.
21. 01. 2012 | 14:52

Štípačky napsal(a):

Ghándi celé dny sedí u počítače, aby sem psal nesmysly, a přitom tvrdí: "v kapitalismu se musí makat." Tak to je teda komedie.
Dále uvádí, že práci nemá nikdo rád. Typická projekce. Pravicoví zloději asi skutečně práci nenávidí.
21. 01. 2012 | 16:43

Leo K napsal(a):

...u nás se naštěstí socialismus stačil položit dříve, než přišel hladomor...
jedna perla za druhou. Začínám věřit tomu, že největší neštěstí téhle země není vláda Petra Nečase, ale totálně zblblí lidé. Tohle stvoření, na které reaguji, těm ideologickým žvástům dokonce věří. Člověče vzpamatujte se! Ten minulý režim nebyl hladový, byl nešťastný hlavně proto, že totálně podvazoval iniciativu jednotlivce. Všichni měli skoro stejný plat, všichni byli jako uříznuté boty. Ale hladomor? Kdyby vás nebylo, tak si vás musíme vymyslet. HLADOMOR !!! Tomu fakt věříte?
21. 01. 2012 | 16:52

Targus napsal(a):

To honolulu:

"Ta strasna inflace zapricinila vzestup Nacistu. Tak kdo je tomu vinnen ? "

Odpověď je jednoduchá, ten, kdo na tom vydělal.
V první řadě zadlužený stát, ve druhé řadě majetní, kteří mohli skupovat majetky chudáků. Nu a kdo pomohl Hitlerovi do sedla, to snad víte, ne? To jsou ti samí, kteří sejmuli Rozálii.
Btw. rozdíl mezi nacisty a komunisty je dost velký, zkuste studovat i ty moderní dějiny.
Taky zkuste pozjišťovat něco o komunistech v různých časových obdobích a v různých lokalitách. Hodně poučné.
A zkuste si zjistit, co vyváděli Alan Dulles a jeho brácha. Obrátí se vám z americké demokracie žaludek. Ostatně v 50. letech na tom nebyli za Velkou Louží o moc lépe, než my tady. Jakže se jmenoval ten senátor? McCarthy?

Nikoli, milý honolulu. Žádná demokracie, jen bezvýhradný a velice tvrdý boj o moc a zdroje surovin. ění se jen pláštíky.
21. 01. 2012 | 17:28

Targus napsal(a):

To Leo K:

Aniž bych jakkoli zpochybňoval vaše jiné postřehy, přeci jen ten hladomor... Určitě pamatujete, co bylo v 80. letech v Polsku. Pochopitelně to bylo vinou naprosto neschopného státního aparátu. Prožrané půjčky, hospodářství v deficitu, neschopnost zefektivbnit zemědělskou výrobu - byť násilně - tak jako např. u nás, prázdné potravinářské obchody s předraženými americkými fazolemi, nenažraní Poláci vykupující československé pohraničí jako kobylky.
Máte pravdu, u nás to nebylo, ale v socprc. táboře hned u sousedů.
21. 01. 2012 | 17:35

CarolusMagnus napsal(a):

Kdo pomohl Hitlerovi do sedla ? Vítězové první sv. války. Versailleská mírová smlouva s Německem.
Honolulu, kterého tímto zdravím, má recht. Inflace byla důsledkem šílených reparací.
21. 01. 2012 | 17:45

Kritik napsal(a):

Pane autore, vystihl jste to přesně, když jste napsal:

"Je životním zájem těch, kdo chtějí nadvládu bohatých nad chudými zachovat na věky, aby tvrdili, že něco takového jako demokratický socialismus existovat ani nemůže."
21. 01. 2012 | 18:33

Leo K napsal(a):

To Targus: Vím, že to bylo v Polsku, ale vzpomeňte si na zdůvodnění Gierka: chtěli jsme lidu umožnit blahobyt - kvůli populistické politice Edwarda Gierka si vzalo Polsko mohutnou půjčku, kterou pak obtížně, kvůli příčinám, které jste trefně popsal, splácelo. Náš případ to nebyl a zemědělství v ČSSR se stalo obdivovanou enklávou v celém tzv. socialistickém táboře. Kdo tady měl, kdy - zhruba po roce 1958 hlad? To skutečně neexistovalo.
21. 01. 2012 | 18:52

dry napsal(a):

"Traumatolog" historie Tožička.
Já bych nevylučoval,že jediná vražda v tehdejším Německu,kde se ví pravda je o Rathenau.Pokud ovšem policie nezahájila brzy poté omylem střelbu do jiných dvou lidí,kteří střelbu opětovali.Celá ta pochopitelná atmosféra,že "císařský a válečný socialista Liebknecht " byl před válkou vychováván k úctě k lidskému životu v duchu klasického humanismu,navazuje na Augusta Bebela a jeho knihu "Žena a socialismus".Úctu s níž počítal i po válce naivně.Po válce,kdy lidé věděli o milionech ztracených životů ve válce nastoupila doba "hrubšího zrna".Že by to byly hlavně souboje typu Ebert-Liebknecht,souboje uvnitř tábora socialistů mezi frakcemi více populistickými a více oficiálně-vládními? Jako mezi Bismarckovci a Komunardy? Německé Vilémovo císařství podcenilo Bismarcka,když roku 1890 nakonec přijalo jeho demisi kancléře opakovanou už po sté,když chtěl cosi prosadit.Bismarck jakkoliv reakcionář,byl mistr v tom,jak všem bez výjimky ukládat omezení-šlechtě,socialistům,dělníkům,..aby nevznikla situace dní smrti Rosy a Karla (držet všechny na uzdě),kdy teror byl denní chleba i u stovek bezejmenných případů,kdy československý parlament tehdy svolával k neúnosnému množství politických vražd v Německu mimořádné schůze s mnoha interpelacemi.Kuriozní byl přístup Němců:Sesadit poraženého císaře(donutit k abdikaci),ale vrchního císařského generála porážky udělat naopak presidentem.A protože armáda byla samý von Moltke apod.zůstaly zachovány opět šlechtě pozemky a velitelská místa v armádě.Natolik Němci si byli vědomi nutnosti kvalifikované obrany i možnosti odvety jako celý národ,natolik věřili v génia von Clausewitze-ve vojenství. A že Bismarcky apod. vyměnili na čas později i sociální demokraté? Vřdyť už byli v parlamentu od nepaměti,takže co je politika se mohli naučit přece.Tak voják-často invalida,který se vrátil z války-měl ztracenou existenci a viděl,že šlechtě,socialistům a bohatým židům,kteří poskytli úvěry na válku císařství-opět vše zůstalo,ba se zlepšilo.Nenávist rostla .Generálu Hindenburgovi odpustili celkovou německou porážku a ctili ho pro skvělé vítězství u Tannenbergu nad carskou armádou 1915.I Hitler 1934 pozval sesazeného Hindenburga to přijít oslavit před veřejností i s ním,což přišel a jinak by asi...
Krom toho celá další demokracie pod generálem ,který byl její dekorum,byla také spíše dekorativní,protože demokracie je odstředivou silou centralismu a tuhé moci.Německo bylo tradičně profesorsko-vojenskou zemí se spoustou buršáckých spolků.Buršácký je vlastenecký.Ale dříve se vraždit nesmělo.A když dva studenti okolo roku 1820 zabili spisovatele Kotzebua,že veřejně pochválil ruského cara,byli odsouzeni a též popraveni.Nevím zda byla náhoda,že Rosa byla polská židovka,demokratický předseda Bavorské republiky rad polský žid a kancléř Rathenau německý žid.V průběhu dvou let byli všichni tři zavražděni,nehledě na legalitu a politické renomé.V té době si Polsko ovšem vyjednalo ve Versailles rozsáhlá území bývalého císařského Německa,Německu byla zakázána zbrojní výroba,odňaty lodě,ponorky,letadla,přístavy a letiště.Jako poraženému.Vilémem padlo 1918 císařství,do jehož rukou se sbíhaly nitky monarchistických vlád většiny Evropy včetně Ruska a jež po staletí bralo půjčky židovských bankéřů a s úrokem je vracelo.
Ovšem co přišlo,i v Německu,rokem 1934 bylo milionkrát horší bestialitou.Viz Anna Seghersová píše ve své knize ..velitel koncentračního tábora 1936 nechal skupinu německých komunistů ukřižovat na platanu.
Bismarck varoval Němce kdykoliv v budoucnosti vést válku s Ruskem:téměř 100 let před 2.sv.válkou.
21. 01. 2012 | 19:57

Kamarád napsal(a):

Diskuze k tomuto článku je odrazem rozporuplnosti a schizofrenie naší společnosti. Zdá se, že někteří diskutující klidně odsouhlasí i vraždu člověka, který má jiný názor, než oni.
21. 01. 2012 | 23:03

Joe napsal(a):

Boze muj a tohle si rika teolog.Dostala co si zaslouzila.Co kdyby se nam "teolog" rozepsal o tom, jak jeji soukmenovci v te dobe radili v Rusku, o brutalni vrazde carske rodiny.Plesate pitomce, kteri z toho stejne vyrostou, honi policie kvuli samolepkam a nasivkam a tady si napise "teolog" oslavny clanek o komunisticke podegre.Hnus.
22. 01. 2012 | 00:04

Mard napsal(a):

Hold jednou umře komouš, jindy fašista. Když už budeme vyzdvihovat zastánce rudého vraždění, jako je Rosalia Luxemburg, tak jsem zvědav, kdy se bude dělat diskuzní shromáždění k pozitivním myšlenkám osob jako je Benito Mussolini, případě ke kladným zkušenostem získaným via Alberto Pinochet. Je zkutečně velmi zvláštní jak často se najde lidský odpad, který obdivuje apogety nedemokratického přístupu k vládnutí! Možná je to nějaká genetická úchylka nebo špatná strava v mládí.
22. 01. 2012 | 01:58

Mard napsal(a):

Kamarád napsal: Diskuze k tomuto článku je odrazem rozporuplnosti a schizofrenie naší společnosti. Zdá se, že někteří diskutující klidně odsouhlasí i vraždu člověka, který má jiný názor, než oni.

Tím myslíte zcela historicky garantované pověšení Mussoliniho nohama nahoru nebo ne zcela jasné úmrtí madam Luxemburg?
22. 01. 2012 | 02:01

Targus napsal(a):

To Mard:

Jste schopen nějak doložit své teze o tom, že R. L. nějakým způsobem vraždila, chtěla vraždit nebo verbálně obhajovala vraždění svých politických odpůrců?
Anebo jen tak blbě plácáte?

To Leo K:

Bez výjimky souhlasím. Důchodci to měli sice hodně těžké, zvlášť pokud jim komanči nezapočítali z nějakého důvodu část odpracovaných let, ale v zásadě máte pravdu. Na skromné bydlení a skromné jídlo měl opravdu snad každý, pokud alespoň předstíral práci.
22. 01. 2012 | 09:39

lik napsal(a):

Madam Curie přežila bez úhony tragickou smrt svého manžela s oběma dcerami-obě světové války,byla původně vychovatelkou v polských šlechtických rodinách.Sdílela nacionalismus polské šlechty v dalším životě,podobně jako první polský president,její známý-klavírista Paderewski.Blízký známý -přítel Curieových-fracouzský fyzik Paul Langevin měl osud,že jeho rodina 2.sv.válku nepřežila.Podobně jako Curieovi byl nositelem Nobelovy ceny zafyziku z počátku století,ale byl komunista.
Anglická guvernantka ,vychovatelka carských dětí,zemřela podobným způsobem jako Rosa v lese u Sverdlovska roku 1918 ranou cepínem do hlavy.Ve Sverdlovsku-centru ruského průmyslu,který od středověku dodával vše carské rodině.Viz Lenin předválečné dílko "O rozvoji kapitalismu v SSSR".
Chtěl vrah Rosy způsobem vraždy naznačit,že byli s Karlem vychovateli císařských? I vychovatel musí být vychováván.Abdikace císaře jistě byla dána i tímto rubem mince militaristy.
Důležité je,že když se s navrátilci z fronty vracely válečné hrůzy do Německa v podobě sirotků a invalidů,zesilovalo je náboženské cítění:Německo bylo rozděleno na protestanty-Luteránce-antisemity a katolíky s centrem v Bavorsku-Ty bavorské katolíky,kteří s Rakušany a Poláky zde provedli 1620 Bílou Horu a zahájili 300 let doby temna.V tom zůstalo Německo stále rozděleno od třicetileté války.Bavorská lidová strana,do níž patřil i mladý Himmler,politický bavorský katolicismus svrhla středovou demokratickou Bavorskou republiku rad.Německo celé vědělo,že Poláci jsou bigotní katolíci.Vždyť to byli oni kdo zachránil Vídeň a Rakouské i potažmo Bavorské katolíky od porážky Turky roku 1683.Polská jízda,šlechra katolická-husaři.V roce 1918 Poláci záskali od Německa rozsáhlá císařská území ve Versailles,na svou stranu získlali vítězné evropské mocnosti a USA.Podobně roku 1920 odňali carská území odražení Rudé jízdy u Vašavy z Ruska.Vrátili se k dobám,kdy obrátili roku 1410 bitvou u Gruenwaldu chod evropských ději:Zničili spolu s Rusy,Litevci,Čechy a Tatary útočící Řád německých rytířů.
Na polských sudetských územích udržoval polofašista Pilsudski rovnováhu Němců s Poláky etnicky do své smrti 1935.Po něm krátkozraký Beck se Sikorskim se snažili masově Němce vyhnat,zničením jejich jazyka,práv a profesí.Zato pravděpodobně nechal Churchill Sikorského v emigraci později spadnout s letadlem po startu do moře.
Hitlerovci se odklonili jak od marxismu tak od náboženství a inspirovali se mysticismem.Jejich cílem bylo zničení SSSR a s ním proletářského internacionalismu,vyhubení Slovanů a židů ,vítězství vyšší nordické rasy na světě,
zaměstnanost zbrojením,tajné porušení Versailleské dohody-ultrašovinismus a mysticismus.U Rosy tedy asi nešlo především o vítězství světové proletářské revoluce,v níž nevěřili v Rusku,když první narušili "celosvětovost" této revoluce podle Marxe,ale spíš o její polsko-židovský původ ve světle náboženství Němců a jimi vnímané porážky Německa a nacionalismu Poláků,jakož i jejich bigotnosti.Císařské Němecxko bralo v dobách Rosy i před tím a dávalo občanství celé plejádě světoznámých vědců v Německu polského původu a nechalo tam vystudovat,zejména v Goettingen a Mnichově ,carské studenty,pozdější bolševické vědecké hvězdy v SSSR.Hitler tomu všemu udělal rázný konec,spolupráci v roce 1933 přerušil,kdo neemigroval z židů a Slovanů,zemřel,ať byl sebeznámější vědec ve světě.
Evropští socialisté parlamentní,ať byli nebo nebyli stoupenci Marxe,všichni byli stoupenci první světové války a naopak,když omyl pochopili a zbavili se nacionalismu,nedokázali za dalších dvacet let zabránit Hitlerově 2.sv.válce německého ultrašovinismu.Marx sám takové války za života neznal a o nich nepsal a neusuzoval ve své vědě o ekonomice a lidské společnosti a její historii.
22. 01. 2012 | 10:15

lik napsal(a):

oprava výše v textu na "získali", "dějin: "
22. 01. 2012 | 10:20

lik napsal(a):

oprava na "Leninovo dílko "O rozvoji kapitalismu v Rusku" (vyšlo během1.sv.války)
22. 01. 2012 | 10:42

Al Jouda napsal(a):

Rosa Luxembergová, Karl Liebknecht a manželé Rosenbergovi - to byly hlavní argumenty komunistické propagandy proti západním demokraciím. Přejedly se, jako ty konzervy s Leninem. V dnešní době oživovat tyto tradice mi připadá poněkud nešťastným. Dnešní levice musí být jiná než ta ve 20. století !
22. 01. 2012 | 14:09

civic napsal(a):

to Al Jouda:
Vaše mínění o Leninovi se silně rozchází s mezinárodní anketou o největší osobnost ruských dějin,na oficiálním webu posledních ruských voleb nedávno .Zde Lenin vyhrál s přesvědčivým náskokem.Putin třetí,Gorbačev pátý s velikým stupněm zmenšení ohlasu oproti němu.
Lenin žil příliš krátce.Za tu dobu se stal neoblíbeným mezi těmi,kterým se říká běžně "levičáci".
Žádnou historickou osobnost bych raději neřadil k něčemu co vzniklo až po ní.Tak jako Rosu ke komunismu,který jako strany vzniknul zhruba tři roky po ní.To už za trefnější bych považoval ji přirovnat ke Garibaldimu,jemuž zabránilo jím být uctívaným,to že německý císař na rozdíl od italského krále abdikoval.A tak ho chtěl nahradit Liebknecht s nezdarem,protože on jako císařský socialista císaře nepřežil.Pravda je to,že pokud levící nazýváte socialisty v Evropě 19/20 století,že v očích pozdějších generací vypadají jakoby dokázali málo.Ovšem vezměte do úvahy,že každý čin jako je toto výročí RL+Karl je provedením "Breivikovské".Mezi miliony žijících se vždy najde Breivik,tak jako to oba Kennedyové zažili také:John i Robert.Smůlou i zásluhou toho evropského socialismu bylo to,že místo původního nepřítele-kapitalismu bojoval s novým:militarismem a navíc nacionalismem.Tedy místo frontálního útoku na kapitalismus socialisté téměř na věky zůstali trčet v bojích s nacionalisty a militaristy.Naopak zaváděli Leninem NEP-obdobu privatizace,dnes privatizují.Navíc nikdo nepředpokládal,že systém kapitalismus,který je stár pouhých dvěstě let,brzy skončí.Vždyť předchozí systémy trvaly tisíce let.
Pro socialisty bude kamenem úrazu jednat tak,aby si masy o nich nemyslely,že se zabydleli ve vlastním prospěchu a o víc jim nejde.Rovněž se zdá,že programy socialistů jsou převážně krátkodobé,opoziční nebo oportunní,málo věcně v předstihu,málokdy obsahují nové myšlenky a jejich analýza je matná a matoucí.Přesto vše mají úspěch nyní-předsednictví evropského parlamentu.Ne každá jejich snaha je marná.
22. 01. 2012 | 15:56

mb napsal(a):

tožičko musíte přijít s něčím oslavným o frakci rudých brigád ...
22. 01. 2012 | 22:53

Levičák napsal(a):

Díky autore za pěkný blog.Jen málokdo se v dnešní totalitě odváží jít s kůží na trh jako Vy.Vždyť ani jedny "svobodné a demokratické" noviny by Vám takový článek neotiskly.V reakcích na Váš blog jsem opět přečetl mnoho nenávistných a hloupých komentářů.Ale proč lidé nechtějí slyšet pravdu a ohánějí se některými odposlouchanými nesmysly.Nechtějí pochopit,že socialismus a demokracie jsou slučitelné.Stále se ohánějí zločiny minulého režimu z 50.let.A stále vychvalují svobodnou a demokratickou zami USA.
Ale vždyť každý,kdo trochu čte,zná dějiny a občas se podívá i na dokumenty natočené i americkými režiséry ví,že ve skutečnosti má USA do demokracie hrozně daleko a i tam 50 léta znamenala teror.Naše země po konci feudalismu nepoznala,co je to otroctví,přešla do další etapy a to byl kapitalismus.Ta demokratická Amerika otroctví poznala,poznala i Ku Klux Klan,který vraždil černochy,poznala i vraždy demokraticky zvolených politiků jako byl J.F.Kennedy,A.Lincoln a jiní.Poznala justiční vraždy jako např.manželů Rosenbergových.Poznala dobu Mc Carteysmu,kdy stačilo nahlásit a udat bezpečnostním službám,že soused sympatizuje s komunisty ao vězení měl postaráno.Tajné služby USA organizovaly převraty v zemích,které nechtěly šlapat tak,jak Amerika pískala.Poznala válku ve Vietnamu,v Koreji,v Iráku,Afghanistánu a nyní je na řadě Irán.A tohle je ten náš vzor demokracie?To se prostě komunistobijcům do krámu nehodí a proto o tom nechtějí slyšet.
Nechtějí ani slyšet o tom,jak nás Francie a Anglie v Mnichově prodaly fašistickému Německu.Nechtějíé slyšet o komunistech,kteří byli umučeni v koncentračních táborech,kteří položili své životy při osvobozování naší vlasti a v partizánském hnutí.Jen při vyslovení jména Julius Fučík stávají dnešním demokratům vlasy na hlavě.
To že jméno Rosy Luxemburgové,Julia Fučíka a jiných byly samotnými komunisty za minulého režimu zprofanovány bylo velkou chybou.
Dnešní režim však opakuje stejné chyby.Vychvalování vrahů Mašínových,disidenta V.Havla,V.Klause a dalších opět dosahuje stejně jako minulý režim,že tito lidé se stávají pro většinu lidí ve státě nenáviděnými,protože je lidé spojují se současným marasmem.Socialismus byl pokrokem v dějinách lidstva,byl pro své stále větší úspěchy zadušen kapitalistickým světem jen z obavy,aby nebylo dalších a dalších následovníků,kteří by se ke kapitalismu obrátili zády.Ale pokrok nikdy nejde zcela zastavit.
Tak jako západní země postupně ztrácely své kolonie v zámoří a tyto státy se osamostaťňovaly,tak ani kapitalismus nebude věčný,je to opět jen jedna z kapitol dějin.
23. 01. 2012 | 11:31

exit napsal(a):

Připojuju se k Levičákovu poděkování. Víc takových blogů, prosím.
23. 01. 2012 | 13:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy