Spravedlivé daně nebo revoluce

12. 04. 2013 | 10:26
Přečteno 3434 krát
Revoluce ve Francii a USA začaly k vůli daním. Nová odhalení rozsáhlých daňových podvodů v celosvětovém měřítku vedou k zamyšlení, do jaké míry je udržitelný současný stav.

Mezinárodnímu konsorciu investigativních žurnalistů (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) se povedl husarský kousek. Díky několika milionům souborů – především e-mailů, které se jim podařilo získat, zahájili zveřejňování několika desítek tisíc jmen firem a jednotlivců, kteří skrývají své zisky před zdaněním v daňových rájích.

Skandál a nová diskuse
Zveřejnění daňových úniků přes Britské Panenské ostrovy dalo diskusi o daňových rájích nových rozměr. Jen několik dní před zveřejněním se na Světovém sociálním fóru v Tunisu jednalo o tom, že daňová spravedlnost je jedním z nejdůležitějších kroků k demokratizaci a boji s chudobou.

Rozsah daňových úniků po 3. dubnu se však ukázal ještě tragičtějším, než si kdokoli dokázal představit. Zatímco do té doby se mluvilo o dvaceti tisících miliard dolarů ukrytých v off-shorových centrech (měkčích formách daňových rájů), dnešní odhady přesahují třicet tisíc miliard dolarů.

Tyto anonymní a nezdaněné prostředky jsou jen v minimální míře používány na nákup reálného zboží – zámků, jachet a dalších luxusních výrobků. Slouží především ke spekulacím na finančním trhu a k dalšímu roztáčení kasínového kapitalismu. Tak jako mnohdy z korupce pocházejí, jako korupční peníze také končí – opět na tajných účtech.

Proto se o těchto netransparentních fondech, které dvaapůlkrát převyšují HDP celé Evropské unie, mluví jako o ohrožení demokracie a mezinárodní bezpečnosti. Obrovské finanční prostředky, které se mohou nekontrolovaně pohybovat po celé planetě, ohrožují demokratičnost procesů a stabilitu států. Je možno z nich podporovat strany válečných konfliktů, korumpovat vlády i místní zastupitelstva, ovládat média a kupovat si příznivou propagandu u občanských organizací, které jsou ochotny takovou službu poskytnout; nebo si je za tím účelem založit.

Bez kontroly a transparentnosti těchto toků je těžké si představit, že občan má jakoukoli reálnou možnost prakticky ovlivňovat politické procesy. Uvědomme si, že i naše vláda a politické strany dostávají peníze od lidí, kteří svůj kapitál ovládají z daňových rájů.

Proto najdeme v současné vládní garnituře (situace v opozici se nezdá o mnoho lepší) jen minimální podporu pro omezení daňových rájů. I díky aktivitám naší vlády se daří blokovat jakékoli snahy o řešení na úrovni EU a tím i na úrovni mezinárodní.

Autoři zprávy také poukazují na nové, či zatím málo prodiskutované aspekty vyhýbání daním. Jedná se především o fiktivní supermanagery, kteří sídlí v daňových rájích a poskytují svá jména nejrůznějším firmám k platbám, jež umožňují vyvádět majetek na utajená konta, snižovat tak daňové základy, a navíc mít k dispozici nekontrolované prostředky ke korupci či podvodným machinacím.

Nic nového pod Sluncem
Stejně jako v podobném úniku informací z Lichtenštejnského bankovního domu LGT-Bank v roce 2008 i dnes nacházíme mezi zatím zveřejněnými jmény vysoké státní úředníky, prominentní politiky a miliardáře skrývající své majetky před daňovými úřady a soudci. Ukazuje se propojení mezi hospodářským a politickým establishmentem z formálně demokratických zemí a jejich partnery v podivných autokraciích či diktaturách.

David Leigh, šéf investigačního oddělení deníku The Guardian, který byl jedním z členů skupiny, která odhalila současné materiály o vyhýbání daním a daňových únicích, již v roce 2005 upozornil na machinace pravicového diktátora a masového vraha Pinocheta, který se v českých zemích těší mezi pravicí obzvláštní obliby. Byly zveřejněny důkazy, že zbrojní firma BAE Systems, u nás známá z dosud neobjasněného korupčního skandálu kolem pronájmu stíhaček Grippen, zaplatila Pinochetovi přes daňové ráje více než milion liber.

Generál Pinochet se navíc podílel na ilegálních dodávkách zbraní Chorvatům z chilské paramilitární a zbrojní skupiny FAMAE. Tato tajná operace byla rovněž placena z off-shorových prostředků, z nichž část skončila na Pinochetových zahraničních účtech.

Česká odpověď
V hlavních českých médiích nacházíme k tomuto problému jen málo příspěvků. Nepřipravení novináři nechávají ministra financí Miroslava Kalouska, aby do televizních kamer říkal takové nesmysly jako v pořadu TV Prima, kde tvrdil, že naše země přichází maximálně o jednotky miliard na daních, nikoli o desítky, jak uvádějí některé odhady.

Ministr je buď úplný hlupák, nebo dělá naprosté hlupáky z občanů. Jestliže by daňový únik byl devět miliard korun a v daňových rájích sídlí 12 500 českých firem, pak by průměrný daňový odliv byl 720 tisíc ročně – tedy plat jednoho středně vyššího vedoucího! Ale kvůli tomu přece nikdo do daňového ráje nepůjde.

Vezmeme-li si, že mezi firmami jsou podniky jako ORCO, Karlovarské minerální vody, Bakalovo OKD (NWR), Frolíkův Linet, Komárkovo KKCG, Kellnerovo PPF a další, těžko si představit, že by se ztráty na daních dostaly pod třicet miliard. Navíc je k tomu nutné připočítat obrovské ztráty kvůli finanční multiplikaci a odlivu peněz z domácího trhu.

Podle serveru ČEKIA je přes čtyřicet procent zahraničního kapitálu u nás kontrolováno z daňových rájů. Zdá se být logické, že to není proto, aby vyváděli z České republiky maximálně devět miliard, jak tvrdí ministerstvo financí.

K tomu je ovšem třeba dodat, že kvůli nelegálním únikům financí mizí z České republiky kolem 140 miliard nezdaněných korun. Podle propočtů washingtonské Global Financial Integrity se tak v absolutních číslech řadíme na dvacátou příčku na světě (tabulka s českým komentářem je k nahlédnutí v této zprávě koalice Social Watch na straně 14) a jsme na tom hůř než dvakrát větší ekonomika Egypta. V Evropské unii hrajeme prim a to vše jen proto, že Kalouskovo ministerstvo, Generální finanční ředitelství Jana Křížka a jednotlivé finanční úřady pro neschopnost neplní svou práci.

Reforma, revoluce nebo válka
Výstrahou by nám mohlo být, jak daňovou problematiku řešili občané v severní Americe a ve Francii. V roce 1775 začaly v severoamerických koloniích Velké Británie nepokoje. Důvodem bylo, že kolonisté měli platit daně, o kterých za ně rozhodovali jiní, aniž by oni do toho mohli mluvit. Heslem amerických revolucionářů bylo: žádné zdanění bez politického zastoupení.

Když byl v roce 1777 pověřen správou financí ve Francii Jacques Necker, jeho hlavní pozornost patřila daním. Upozorňoval Ludvíka XVI. na to, že vysoce regresivní zdanění, které postihuje chudé a živnostníky, provázené obrovskými daňovými úlevami pro šlechtu a katolickou církev, není udržitelné. Král sice byl nakloněn reformám, ale daním se vyhýbající aristokracie a klérus mu v tom zabránili, čímž zhatili jeho poslední naději na záchranu.

Spojené státy americké si v krvavých bojích vydobyly samostatnost a definitivně se oddělily od koruny. Mnoho francouzských šlechticů a církevních potentátů ztratilo život v krvavé revoluci, která byla následkem dlouhého zbídačování a parazitování několika na práci mnoha.

Netransparentnost, korupce, parazitismus establishmentu nemůže trvat stále. Pokud nedojde k reformě, hrozí revoluce a násilný konflikt. To pak ovšem znamená, že brutalita se nebude týkat jen viníků, z nichž, jak ukázala historie, nikdo není dost bohatý a mocný, aby si mohl být jist svou bezpečností. Represím se nevyhnou ani zastánci kritického pluralitního myšlení či odpůrci násilí. V konečných důsledcích jím bude postižena celá společnost.

Dlouhá cesta
Výběr a správa daní patří ke klíčovým úkolům státu. Proto i daňová spravedlnost je nevyhnutelně základem stabilního a důstojného společenství země.

V současné chvíli to znamená nezbytné reformy na několika úrovních. V první řadě je třeba začít s omezováním daňové konkurence, minimálně na úrovni EU a posléze i na rovině mezinárodní. Bohužel zatím vidíme pohyb spíše v opačném směru. Například u nás minulý rok v tichosti a bez patřičného odporu opozice prošel vysoce regresivní zákon rušící zdanění dividend (Německo je daní 25 %, Francie 30 %).

Potřebujeme omezit fungování daňových rájů a off-shorových center, která umožňují vysoké daňové úniky, praní špinavých i korupčních peněz a netransparentnost finančních toků. Navíc, jak se ukázalo v případě Kypru, ohrožují i stabilitu ekonomiky.

Na druhé straně musíme ovšem také zajistit efektivní občanskou kontrolu nad veřejnými rozpočty, jejich utvářením i čerpáním. Je smutným faktem, že naprostá většina našich poslanců a zastupitelů má o tvorbě rozpočtu jen nepatrné a často velmi zkreslené představy.

Nástrojů, jak toho dosáhnout, je mnoho a není potřeba experimentovat a improvizovat, jak jsme především u nás zvyklí. Otázkou je, zda budeme mít dost občanských sil a politické vůle to prosadit. Je nepochybné, že současná situace je neudržitelná. Jestli skončí politickou proměnou nebo katastrofou, záleží na každém z nás.

Psáno pro Deník Referendum

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Analytik napsal(a):

Česko by mělo zkusit revoluci po Islandsku.
Když to nevyjde, máme v záloze vyzkoušenou a osvědčenou defenestraci!
12. 04. 2013 | 10:30

Dvořák napsal(a):

Co pořád máte proti daňovým rájům.?
Když je někde rohlík za 1,5 a jinde stejný za 4 Kč, kupuji ten levnější. Když u nás nafta stojí 38 a v Německu 33, jedu tankovat tam. A když v jednom státe vybírají nesmyslně vysoké daně, a v jiném výrazně nižší, přihlásím svoji firmu tam. Problém Evropy je přebujelá byrokracie a přebujelé daně, které dusí vše, brání v podnikání a navíc jsou rozkradeny nebo vyplýtvány na nesmysly.
Pláčete zde na špqatném hrobě
12. 04. 2013 | 10:35

Yosif K napsal(a):

No já znám i spoustu proletářů kteří pachájí danové podvody. Kámoš kterej je formálně polovinu času nezaměstnanej na podporách se prohání po dědině v Porsche nebo Bavoráku. Dělá spoustu věcí načerno, bere podpory a má se dobře. Nikdo jej neudá, dělají to tak skoro všichni.

Halt Češi nejsou poctivci od kosti a česko není Švédsko, ale i tam se za socanů rozmahaly fuušky načerno tak že kvůli tomu socanská vláda nakonec padla a vládne tam ted pravice......

Tožička má skreslený pohled pěčí o váguse, který by nebyly schopný se o sebe postarat za jakýhokoliv režimu.

I v totalitním SSSR ročně umrzávaly desetitisíce vágusů v zimě v pracích.....
12. 04. 2013 | 10:37

Yosif K napsal(a):

Když vidíte proletáře v zánovním Porsche nebo Mercedesu jak si jede pro podporu v nezaměstnanosti a je z jednoho roku půl roku na podpoře, tak je otázka co je vlastně parazitismus.......
12. 04. 2013 | 10:40

veverka napsal(a):

Samořejmě revoluce. Protože jak známe z té historie,kapři si sami rybníček nikdy nevypustí. Vždycky je k tomu musel silou někdo donutit a ty nejvyžranější kapříčky poslat pod gilotinu.
12. 04. 2013 | 10:43

český maloměšťák napsal(a):

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/dalibor-dedek-podnikatelum-nevadi-dane-ale-to-jak-se-s-nimi-naklada--1193869

http://www.finance.cz/zpravy/finance/385161-jablotronu-alarms-roste-export/

Paradoxně mohou právě že Kalouskovy hokus pokusy znamenat zvýšenou domácí poptávku po výrobcích této firmy.
:(
12. 04. 2013 | 10:43

Sláma napsal(a):

Pro autora: naprostý souhlas.
Lidé, danící v daňových rájích jsou parazity společnosti.
12. 04. 2013 | 10:47

Sláma napsal(a):

Yosif K. se nám zmohl, již píše s čárkami a háčky. Ovšem píše stejné hlouposti, jako předtím. Napsal: "Když vidíte proletáře v zánovním Porsche nebo Mercedesu ..."
Jaksi z definice věci nemůže proletář jezdit v zánovním Porsche. Patrně se jedná o člověka, který jede v šedé či černé ekonomice a neplatí daně. Právě o tom pan Tožička píše.
Znám podnikatele, kteří mají příjem ve stovkách tisíc měsíčně, kteří nezaplatí ani korunu daně z příjmu fyzických osob a ještě dostávají od státu tzv. daňový bonus 13 tis. Kč na každé dítě.
12. 04. 2013 | 10:51

SuP napsal(a):

Tožičko -
Smiřte se s tím, že toto jsou peníze, které se vás netýkají. Stejně ta já se musím smířit s tím, že se mě netýkají peníze, z kterých vás platí státní rozpočet.
12. 04. 2013 | 10:55

Jarle HALSNES napsal(a):

Yosife,
když si jede pro podporu majitel Porsche, asi to není dobře, stejně jako není dobře, když je stát okrádán jiným majitelem Porsche, který neplatí řádně daně. Skoro by to vypadalo, jako by hlavní problém bylo to Porsche :-). Jenže problém je v nepoctivosti obou. A hlavně v nesmyslnosti státu, který toto obojí umožňuje. Zbývá tedy otázka proč to ten stát umožňuje...Kdo zvolil takové vedení státu? Proč tu platí zákony, nad kterými zdravý rozum zůstává stát?
12. 04. 2013 | 10:59

SuP napsal(a):

"....Znám podnikatele, kteří mají příjem ve stovkách tisíc měsíčně, kteří nezaplatí ani korunu daně z příjmu fyzických osob a ještě dostávají od státu tzv. daňový bonus 13 tis. Kč na každé dítě...."

Tak se tu furt nechlubte, jak jste šikovnej. Už to začíná být trapné.
12. 04. 2013 | 11:03

Dvořák napsal(a):

Slámo 10.47. Paraziti jsou politici a zbyteční byrokraté. Když umím nějakou profesi a jedna firma mně dá hanebný plat a buzeraci, jiná mne dobře zaplatí a dá slušné jednání, jdu k té druhé a není to parazitismus.
Stejně- když mně v jednom státě napaří obrovské daně, poplatky za nevímco a zbytečně buzerují,navíc ty daně rozkradou a promrhají za nesmysly, a jiný stát mně dá nízké daně a nechá mne v klidu pracovat, jdu tam.
Problém je že tu zůstanou jen důchodci a nemocní o žebrotě, kteří nemají kam utéct. Ale musíme si udělat pořádek ve státě, jiné řešení není
12. 04. 2013 | 11:09

valenta napsal(a):

DANĚ
když stát prohlásí,že občan se má o sebe postarat,tak otázka zní,proč já se mám starat o stát a platit daně ,otázká zní jestli je zájem situaci řešit nebo budeme o tom dlouze a učeně mluvit. pokud je platba daně tak pro všechny stejně.každý pohyb daně by měl odsouhlasit plátce tzn.občan.mzda politiku a státních úředníku by měla být odvozená od minimálni mzdy,kdo pracuje pro stát nesmí podnikat a jeho příbuzní obchodovat se státem pod propadnutím majetku.pokud někdo převede firmu a výrobu mimo stát tak na jeho zboží uvalit daň.
12. 04. 2013 | 11:15

český maloměšťák napsal(a):

TRochu OoT :

http://zpravy.kurzy.cz/349910-tpca-se-dohodla-na-nove-kolektivni-smlouve-zvysi-platy-o-500-kc/

Všimněte si pouze toho, že minimální mzda dosud zvýšena nebyla.
A že tedy dávat podobné akty do souvislosti s tím, jak je tou příčinou/dle pravicových kvazipolitiků a některých kvaziekonomů/ dalšího zvyšování mezd právě že zvýšení minimální mzdy a že ono může za pokles zaměstnanosti....no prostě by to někdo musel dokázat alespoň v mikroekonomice - čili na nějaké lokální či regionální bázi.

Zaříkávaním manter je někdy ta tkzv. " pravicová " /spíše komoušská - " nám a našim kumpánům dle našich potřeb ...třeba ze státního"/ " politika" (slovo politika je odvozeno od slova polis...nikolivěk od slova polívka).

Jeden výlupek mi dokonce dokazoval, že pokud se zvedne MW u nás o těch 500 CZK...tak prý enormně naroste inflace.
Někdy mám dojem, že i se zdánlivě duševně zdravými lidmi to tak úplně v pořádku nebude.

Pardon za odbočení od tématu.

Jen ještě malá poznámka - ono ten kapitál odkloněný do tax havens taky většinou nezahálí.
Použije se například k vývozu pracovních míst nebo k podpoře zvyšování cen komodit.
Ale to je už jiná kapitola - to je i o osobních investicích politiků, kteří mají plné huby o tvorbě domácích pracovních míst a přitom investují např. do čínských podniků. Tedy o zásazích do svobod jedince, do bankovního tajemství apod. Což je v komplexu dost složitý logicko-etický problém. Nicméně já si myslím, že se sice některým lidem dá po omezený čas lhát...ale nedá se lhát všem lidem furt.
Ale sranda to je - onehdá jsem taky vedl hovor s jedním takovým, co nadával na to, jak vláda nic nedělá pro lidi , kteří jsou nezaměstnaní...a sám každý měsíc hrne do čínských nvestic přes IŽP pětitisícovku.
Navíc má z toho v souhrnu už asi osmi let velký prd. Ale doufá. Asi v zázrak.
Ha, ha, ha...:)))
12. 04. 2013 | 11:18

zemedelec napsal(a):

Pane Tožička.
Výborně.
Od naších médii neočekávejte,že se budou angažovat ve zveřejňování tajných kont naších podnikatelů a politiků.Jedině několik lidí který budou schopni tyto informace najít,ať to různými cestami zveřejní.Ještě by mě zajímalo,jak lze dohledat třeba firmu vedenou na anonymní akcie.
12. 04. 2013 | 11:23

jozka napsal(a):

Dvorak:

ad když mně v jednom státě napaří obrovské daně, poplatky za nevímco a zbytečně buzerují,navíc ty daně rozkradou a promrhají za nesmysly, a jiný stát mně dá nízké daně a nechá mne v klidu pracovat, jdu tam.

vzdyt jo, to je v poradku. Ale pak by bylo v poradku vyuzivat tamni infrastrukturu. Ale podnikat a inkasovat tady a danit jinde, to je prazitismus.

Jo a mimochodem, uz nejste Drobil? Co tak najednou?
12. 04. 2013 | 11:28

český maloměšťák napsal(a):

Ještě malá poznámka.
Zveřejnění firem s podivnými praktikami, včetně jejich provázanosti...má velký dopad /pokud je ale společnost složena ze skutečně vzdělaných lidských bytostí a ne hovad/ i na tržní volby, tkzv. dolarové hlasování domácností a firem ...nejen státu.
Prostě výrobky neeticky jednajících firem nebudu kupovat - najdu si substituční či adekvátní náhradu jinde nebo jinou.
Což je možná daleko lepší než se v chladu a deštivém počasí třást na barikádě.
A možná i prozíravější a udržitelnější.

A jsme opět u té asymetrie ve sdílení informací...u pudla všeho zlého.
12. 04. 2013 | 11:31

neo napsal(a):

kdyby byly daně spravedlivé, nebyly by daňové ráje a firmy by do nich neutíkaly.
12. 04. 2013 | 11:35

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"Spravedlivé daně"
Spravedlivé daně nejsou. Vždy byly a budou nespravedlivé (veliké) pro toho kdo je má odvádět, a nespravedlivé (malé) když je odvádí soused.
Čím víc má chudý, tj. čím méně je chudý, tím více chce být bohatý. Nebo chce aby sousedovi chcípla koza. Vadí mu, že někdo má víc. Ale tak to bylo vždy. Jenže dříve byl člověk vychováván ve víře, že každý má v životě své místo. Kdo se jako urozený narodil, ten žil jako urozený, kdo se narodil jako poddaný, ten žil jako poddaný.
Urozený měl podle svého stavu, své hranice. Poddaný měl své hranice. Žil svůj život, snil si a tvrdě pracoval. aby se měl lépe, ale lépe ve své škatulce, ve svých vymezených hranicích. Sedlák měl jednu kravku a snil si o tom, že vydělá a bude mít kravky dvě a možná i koně. Ne že vydělá a bude mít zámek, plno sloužících, a že zasedne na knížecí trůn.
A právě zbourání těchto neviditelných hranic, učinilo z lidí závistivce. Nejsou dnes chudí, ale jsou nespokojení. A nespokojení jsou všichni ti jenž vidí bohatšího souseda. Nespokojení a závistiví. Vždyť dnes se za "chudé" prohlašují lidé, kteří mají v rodině dvě auta, mají rodinný domek, jezdí každoročně na dovolenou, každý týden táhnou narvaný košík ze supermarketu, na zahradě grilují každý víkend, ale nemají vlastní jachtu, nehrají golf, a nejezdí na 3 dovolené ročně. A protože nemáme hranice, chceme to co má soused. Nebo prostě někdo jiný. Někdo má víc než my. Ale všichni nemůžou mít stejně. A protože nemůže mít každý vše, tak si přejeme, aby vše neměl nikdo.
Zdaňme bohaté! Seberme bohatým jejich majetky, rozdělme je mezi nás. Tomuto řádu se říká - komunismus. Ve skutečném životě neuspěl. Nikdy. Komunismus totiž nemá cíle. Tam se mají všichni stejně. Tam nejsou hranice ke kterým by chtěl člověk dojít. Sedlák se nebude honit, aby měl druhou kravku, protože by mu ji stejně sebrali a dostal by ji soused, co ani naokopal brambory.
Budeme muset hledat nový sytém který nahradí ten stávající, již neudržitelný, kapitalisticko-socialisticky-demokratický.
12. 04. 2013 | 11:40

kdyz nemas ni c tematu tak mlc napsal(a):

jedinej trapnej ses tu ty SuPe
12. 04. 2013 | 11:40

stejskal napsal(a):

Tak to myslím není pravda, pane neo (ad "kdyby byly daně spravedlivé, nebyly by daňové ráje a firmy by do nich neutíkaly").

Maximálně tam může být nějaká korelace s počtem těch, kteří to dělají resp. by to dělali. Je v lidské přirozenosti uvažovat s ohledem na co největší vlastní prospěch (i když se to pohybuje na škále sobectví-altruismus. To druhé je ale též motivováno tím, že některým přináší uspokojení).

Mimochodem žádné obecně spravedlivé daně neexistují. Každý jeden z nás bude mít o různých daních svou vlastní představu ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
12. 04. 2013 | 11:43

Dvořák napsal(a):

Jozko, vy to máte hodně pomatené. kde jste byl když se cinkalo klíči a celý náš průmysl jsme za pár úplatků předali do zahraničí. Můžete říci co tu dnes vyrábí firmy českých majitelů.?
Využívat infrastrukturu tam kde neplatí daně- to už se dostáváme k tomu jakým právem chodí po chodníku postaveném z mých daní nezaměstnaní, nepřizpůsobiví, invalidé, také státní zaměstnanci placení z mých daní. Sice je to pravda, ale dostaneme se do ošklivé diskuse.
,
Znovu a znovu, pláčete na špatném hrobě, jediné řešení je funkční a efektivní stát s rozumnými daněmi. Neříkám nutně nízkými, lze vybírat nízké daně a poskytovat málo základních služeb, lze mít vysoké daně a poskytovat hodně kvalitních služeb. Ale NECHCI vysoké daně a mizerné nebo žádné služby. Stejně jako mohu mít mizerný salám za málo peněz nebo kvalitní beefsteak za více peněz, ale nechci žrát za cenu beefsteaku maso z koně chcíplého ani nevím kde.
12. 04. 2013 | 11:48

Veterán napsal(a):

Jen taková drobnost pro autora. V amerických koloniích (USA ještě neexistovaly) a Francii byla revoluce, vyjma jiného, proti vysokým daním, za které státní moc nic neposkytovala. Lidé tedy daně platit nechtěli!
Vy naopak argumentujete tím, že revoluce bude proti nízkým daním některých skupin obyvatelstva, a chcete jejich daně zvýšit. Podle vás v koloniích měli bojovat ne proti dani z čaje, ale chtít tuto daň zavést v celém britském společenství.
Já bych naopak chtěl, aby daně v ČR klesly tak, aby se velcí daňoví plátci vraceli domů.
12. 04. 2013 | 11:50

jozka napsal(a):

Dvorak:

To, co pisete je pouhy alibismus. Reseni je tlacit na to, aby stat a jeho sprava ty funkce plnil. Danit jinde neni reseni.

Pokud se vam nebude libit byt (vzhled, cena), muzete bud tlacit aby ho vylepsil nebo slevil. Nemuzete si pronajmout jiny, levnejsi, platit tam a bydlet ve stavajicim.
12. 04. 2013 | 11:51

jozka napsal(a):

Veteran:

Zkuste si to precist znovu a (to hlavne) to pochopit.

Jinak vyresit problem s danovymi raji tak, ze se staneme danovymi raji vsichni... zajimavy zpusob.
12. 04. 2013 | 11:54

neo napsal(a):

stejskal:

v tom je to kouzlo. Shrnul jste ho ve větě o oné spravedlivosti. Je to totiž subjektivní. A právě proto když má jednotlivec pocit, že už je pro něj daň spravedlivá, tak nezdrhne.

Co se týče lidské přirozenosti, tam se shodnem.

Je přirozeným chováním firem danit tam, kde jsou nejnižší daně, vyrábět tam, kde jsou nejnižší výrobní náklady a prodávat tam, kde je nejvyšší kupní síla...

Stejně jako je přirozené lidem běhat za slevama v supermarketech.
12. 04. 2013 | 11:55

Neudržitelný napsal(a):

stejskal
" též motivováno tím, že některým přináší uspokojení"
Myslíte si pane Stejskale, že někdo v dnešní době cítí uspokojení když odvede daň? Možná někde v nějakém jiném světě, kde by tato daň byla bezezbytku využita na dobré účely, ale u nás? Odvádět daně, z kterých se pak polovina rozkrade, rozdělí známým a kamarádům, utratí za nesmyslné předražené projekty.
12. 04. 2013 | 11:58

jenicek napsal(a):

To se zas komunista Tožička vycajchnoval.
12. 04. 2013 | 12:03

franky napsal(a):

„Spravedlivé“ daně jsou jen součástí základní podmínky, a touto podmínkou jsou „rovné příležitosti pro všechny“. V současných podmínkách nadvlády nadnárodního kapitálu nad ne zcela suverénními „národními“ státy je splnění takové podmínky jen zbožným přáním. Státy nejsou schopny vypracovat „národohospodářskou“ politiku a národní politická reprezentace se stále více dostává do role „hasičů“, ne „preventistů“ před požárem. Čím větší „bordel“ ve státě, tím větší příležitost pro neschopné prezentovat se v médiích se svými slabomyslnými teoriemi. Řídit stát je náročná záležitost zvláště v době, kdy reálná ekonomika již není pro zisk tak přitažlivá, neboť návratnost v symbolické ekonomice je několika násobně vyšší. Problém je v tom, že spekulace na finančním trhu narušují objektivitu vztahů v reálné ekonomice, kdy například ceny zemědělských komodit nejsou ani tak odvozovány od úrody či neúrody, ale od spekulací na komoditních burzách. Prvotní problém není v daních, ale prvotní problém je v tom, že celý systém peněžních toků se vymkl kontrole. Ekonomický subsystém ztratil vazbu na sociální a politický subsystém a ztráta této vazby může být příčinou společenských otřesů. Tím základním rizikem je nedostatek pracovních příležitostí a navazující rostoucí tendence vylučování jedinců a celých skupin z hlavního proudu společnosti. Rizikem je dlouhodobý růst nespokojenosti ze ztráty rovných příležitostí. Volání po revoluci však může být rizikem za situace, kdy chybí vizionář a osobnost a kdy role vůdce se může ujmout populista. A v dnešní mediální době, je každá nepřipravená změna rizikem. Čeští politici by se měli přestat zabývat přetahováním zleva doprava a obráceně a měli by se vážně zabývat politikou „přepólování“ společnosti směrem k solidaritě zejména pro případ, že se situace ve světě, ale i v Evropě začne politicky vyhrocovat. Kdo se umí podívat nezaujatě na problémy Evropy, ten riziko vyhrocení nespokojenosti uvidí velmi reálně.
12. 04. 2013 | 12:05

stejskal napsal(a):

To nevím, pane Neudržitelný, neptal jsem se všech.

Co se mne týče (tedy pokud Vás to zajímá), uspokojení z placení daní necítím. Nicméně kdybych je neplatil, cítil bych se blbě (jako ten, který "krade, rozděluje peníze, které patří státu, známým a kamarádům").

Takže se vlastně placením daní vyhýbám mně nelibému neuspokojivému pocitu.

A jen na okraj (já tou svou replikou panu neovi resp. tou jednu větou v závorce chtěl říci něco úplně jiného ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
12. 04. 2013 | 12:09

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
Já bych to viděl ještě trochu jinak. Altruismus je až druhá fáze sobectví. Nejdřív si musíte nasobčit a když zjistíte, že nevíte co s tím, začnete altruovat. (neberte to osobně!, to je jen vyjádření) Opačně to nefunguje, protože když nemáte nic, nemáte ani co altruovat.
Ale co se týká těch daňových rájů, tam s Vámi souhlasím. Tam utečou vždycky dřív ti sobečtější, protože většina zůstane platit daně doma, i když jim vadí, jak s nimi politici nakládají.
Proto tolik plátců protestuje proti jejich zvyšování, ale do rájů neutíká. Faktem je, že vysoké daně altruismus nepodporují.
12. 04. 2013 | 12:10

resl napsal(a):

Když politikům vyhovuje daňový ráj, musí přijít zákon o nabytí majetku a protože si ho tahle garnitura nepřeje, musíme počkat na novou. Tedy jestli to občan neveme do vlastních rukou, ale pak už bývá pozdě. jeto lavina malérů i s nějakou tou mrtvolou.
12. 04. 2013 | 12:12

stejskal napsal(a):

No, nevím, pane SuPe,

znám celu řadu lidí, kteří nejsou zámožní (ba právě naopak), a přesto se chovají altruisticky (neberte to osobně!, to je jen vyjádření ;-)

Ta má vedlejší věta v tom předpředchozím textu skutečně nebyla až tak důležitá (zdaleka se netýká jen lidí, kteří vydělali či ukradli hodně peněz, jde spíše o psychologický moment v motivaci lidského jednání obecně), možná jsem ji tam, ani neměl psát, zbytečně odvedla pozornost, což mi nedošlo.

Libor Stejskal
12. 04. 2013 | 12:19

rejpal napsal(a):

Neudržitelný
Myslím, že Váš obecný předpoklad, že každý druhým závidí a přeje si, ať mu chcípne koza, je mylný (ne že by neexistovala, ale pochybuji, že takových lidí je většina). Spíš se často zaměňuje s něčím úplně jiným - s nevolí vůči tomu, kdo si kvůli majetku (občas získaném už na první pohled poněkud podivně) hraje na něco lepšího, než jsou ti okolo, mlaská u koryta a ještě třeba má tu nestoudnost kázat druhým o morálce, kterou sami nemají.
12. 04. 2013 | 12:25

Gru napsal(a):

"Revoluce ve Francii a USA začali k vůli daním". Hrubá pravopisná chyba hned v úvodu podlomí důvěru ve kvalitu blogu... Nicméně, to je téměř jediný nedostratek. Jinak má autor pravdu. Bohužel, není to pravda nová. Už před 16 lety zveřejnili všechny tyto informace, popsali podrobně mechanismy autoři Schumann a Martin ve své živě veřejností přijaté knize. A taky popsali řešení, která TEHDY ještě státy mohly snadno udělat - ale nikdo se k ničemu neměl. Proto sdílím autorovy obavy, že se něco stát musí a že nyní to už po dobrém nebude. Bude to možná horší než ve Francii po r. 1789. Nebude například dlouho trvat a ve společnosti zavládně shoda, že tuzemského hlavního viníka je třeba nemilosrdně a exemplárně potrestat. Jenže Kalouskem by to neskončilo. KOlik lidí, jak těch, co do poslední chvíle přicmrndovali, tak i zcela nevinných, by to taky odskákalo. A docházelo by k všelijakým krajnostem.
12. 04. 2013 | 12:27

Neudržitelný napsal(a):

stejskal
Ale jo, já taky platím daně doma, a dokonce v místě sídla firmy a ne v Praze kvůli kontrolám. Já jen, že je člověk občas naštvaný a tak si zanadává.
Hezký den
12. 04. 2013 | 12:29

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
Máte pravdu, spletl jsem si altruismus a mecenášsví.
Ta věta je tam dobře. Kolem spravedlnosti/nespravedlnosti daní bychom si tak hezky nepopovídali.
Zapoměl jsem, že vlastně když někomu s úsměvem dokážu říct: "Nepomůžu vám, sám mám málo, ale cítím s Vámi...", JE to též forma altruismu.
Když dnešní studenti vyjíždějí do Afriky za poznáním a mezinárodní pomocí, žijí tam skromě a POMÁHAJÍ "trpícím". Ale sami do toho vloží jen své dobré srdce (ještě nevydělávají), je to taky forma altruismu. Ale za peníze rodičů a mezinárodních "neziskových" organizací ....
Rozhodně je to ale lepší, než kdyby to rozkradli.
12. 04. 2013 | 12:34

gabriela napsal(a):

Revoluce pokojného typu - a proč ne ?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xXekFsv-NuY

S pokorou se musím omluvit "milovaným" žurnalistům, které jsem na posledním blogu známého blogera Jana Berwid-Buquoy hodila tak trochu do jednoho pytle ;-)

Uznávám, že mezi novinářskou branží existují světlé vyjímky a bílé vrány, jako je např. zmíněné Mezinárodní konsorcium investigativních žurnalistů (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ). Skvělá práce. Doufejme, že tak skvělí a profesionální žurnalisté se začnou houfně objevovat i v naší české kotlině ;-)

Cituji dotčený text ...

„V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo.

Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme.

Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“

A kdože si dovolil něco takového říci? Šéfredaktor New York Times John Swinton v roce 1880.
**************************************************************

Skvělá zpráva pro dnešní den. Ne všichni novináři jsou "prosituti" :-D

Přeji úplně všem krásné, sluníčkové a čerstvým jarním vzduchem provoněné dny. Včetně milého VIP blogera Radima Tolasze ;-)
12. 04. 2013 | 12:40

Neudržitelný napsal(a):

rejpal

Chudý bude hledět na bohatého vždy s nevolí. Vždy se mu bude zdát, že ten bohatý příliš mlaská, hraje si na chytrého. Tak to je. Tak to bylo a bude. Já jsem jen psal, že dříve to brali lidé jako daný fakt. Dnes chce každý demokracii, rovnou příležitost, stejné podmínky, rovnostářství. Ovšem jen nad svoji úrovní. Všimněte si, že majitel domku nepožaduje, aby se o jeho domek mohli dělit všichni bezdomovci, ale požaduje aby se zdanili boháči, kteří mají větší vilu.
12. 04. 2013 | 12:44

jozka napsal(a):

Neudrzitelny:

Mozna byste si mel prestat projektovat sve vlastni myslenkove pochody do zbytku sveta.
12. 04. 2013 | 12:51

stejskal napsal(a):

To jsme, myslím, občas všichni, pane Neudržitelný :-)

Též mám pocit, že věci jsou lepší, horší, ještě horší apod. pane SuPe ;-)

Libor Stejskal

P.S. Raději končím, nebo se mě někdom zeptá, jak na daně či daňové ráje, a to skutečně nevím ;-)
12. 04. 2013 | 12:52

Gru napsal(a):

"Skvělá zpráva pro dnešní den. Ne všichni novináři jsou "prosituti"

Bohužel se toto konstatování týká pouze zámořské skutečnosti v 19. století.
Pokud jde o "spravedlivost" daní - je tu významná nerovnost, jelikož infrastruktura státu, o níž se bohatá vyjadřují pohrdlivě, ač je placena všemi, je využívána především bohatou vrstvou. Policie a justice nechrání priortině nemajetné, ale právě majetné. Ti čerpají ze státu, o němž tvrdí, že "má být co nejmenší" ten naprosto největší kus. Proto je spravedlivé, aby platili daně tomu státu, jehož služeb především využívají k zajištění vedřejného pořádku (který potřebují pro svou činnost), k ochranně osobní bezpečnosti, k ochraně svého majetku...
12. 04. 2013 | 12:56

Dvořák napsal(a):

Co tady vatahujete altruismus a mecenášství? To jsou oblasti kde dávám protože mám, chci dát a jsem přesvěčen o správnbosti a užitečnosti.
Daně mně stát bere pod pohrůžkou kriminálu, a sám ty daně nechá rozkrádat a vyhodit za blbosti
12. 04. 2013 | 12:58

Daňový poplatník napsal(a):

Dobrý blog, je ovšem otázkou, co s těmi financemi v daňových rájích udělat, a kdo by to měl udělat. Obávám se, že jejich vržením do oběhu by se rozběhla hyperinflace se všemy důsledky. Možná by pomohlo 100% zdanění, využití 5% hodnoty jako nákladů pro státy (ne pro EU, nebo najaté soukromé firmy), a zbytek prostě zlikvidovat.
Už vidím, jak si kapři vypouští rybník....
12. 04. 2013 | 12:59

Dvořák napsal(a):

Gru, to je šílený blábol. Kde zasahuje policie častěji, v chudinském ghetu, v hospodě nebo v domě Kááárla číro, Standy Grose, Nečase nebo Kalouska.
Revizor v tramvaji honí bezdomovce a neplatiče nebo ty výše jmenované. Exekutoři, soudy, .....
Streetworker se stará o koho, atd, příkladů miliony
12. 04. 2013 | 13:03

jozka napsal(a):

Dvorak:

To, ze tamn nezasahuji neznamena, ze je nechrani. Neni to moc slozite?
12. 04. 2013 | 13:09

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Yosif K. se nám zmohl, již píše s čárkami a háčky. Ovšem píše stejné hlouposti, jako předtím. Napsal: "Když vidíte proletáře v zánovním Porsche nebo Mercedesu ..."
Jaksi z definice věci nemůže proletář jezdit v zánovním Porsche. Patrně se jedná o člověka, který jede v šedé či černé ekonomice a neplatí daně. Právě o tom pan Tožička píše.
Znám podnikatele, kteří mají příjem ve stovkách tisíc měsíčně, kteří nezaplatí ani korunu daně z příjmu fyzických osob a ještě dostávají od státu tzv. daňový bonus 13 tis. Kč na každé dítě.
12. 04. 2013 | 10:51
Na vesnici z 8 mých přímých sousedů 6 sousedů víceméně zneužívá dávky. Všichni volí CSSD - ta navrhuje dávky zvyšovat a navrhuje vyšší benevolenci při jejich rozdávání.
NIKDO z nich nebyl OSVC. Pár měsíců práce a pak brat dávky je jednodušší.
Lesní dělník a jeho žena lesní dělnice NIKDY v zimě nejsou v pracovním poměru. V lese se nepracuje, něco fušují načerno, toleruje se to.
Absolventka SŠZ - brala dávky, prodávala svetry na tržišti, toleruje se to.
Nedoučený elektromontér - bral dávky, dělal EI načerno, toleruje se to.
Vyučený automechanik - bral dávky, načerno opravuje auta, občas zaměstnán, toleruje se to. Po dědině jezdí v porsche, má na to. Toleruje se to.
Nevyučená svobodná matka - nezaměstnaná - žije v Italii u otce svých dětí, obchodníka. Do čech jezdí novým medákem a jako svobodná matka samoživitelka bez jakéhokoliv příjmu s formálně neznámým otcem a tedy bez alimentů bere sociální dávky - toleruje se to.

Všichni jsou ve statistikách vedeni jako "oběti krutého kapitalismu".

Nikdo z nich nikdy nebyl OSVC. Fušovat na černo za cash je jednodušší. Všichni pokud vím z hovorů volí CSSD. Bodejt by ne.......

Přece CSSD nepůjde proti VLASTNÍM VOLIČŮM. PŘECE cssd nebude zpřísnovat podmínky pro výplatu dávek.....

Kdyby v dědině žil Tožička, myslíte že by své sousedy udal?????? Nikdo je neudá, toleruje se to.....

Tohle je masová realita, mrznoucí bezdomovci je folklor ze Sherwoodu a karláku.....
12. 04. 2013 | 13:12

Gru napsal(a):

Dvořák

Děkluji vám za vyjmenované příklady, které dokládají, v čích záíjmu represivní síly jednají... Právě tak, jak jsem říkal: aby chránili veřejný pořádek (který potřebují především majetní), jejich osobní bezpečnost... atd.
12. 04. 2013 | 13:12

Neudržitelný napsal(a):

jozka
Ono by možná stačilo si ty své vlastni myšlenkové pochody nějak uspořádat. A ani to mně nejde. Vím že tohle je špatně, tohle je také špatně, takhle to je, ale jak by to mělo být, to nevím :-)
12. 04. 2013 | 13:40

Stranik zatim bez funkce napsal(a):

Jak zacne proletar hovorit o spravedlnosti , tak to pachne nejakou levarnou , nebo tim ze se hloupy soudruh cpe na nejakou dobre placenou funkci bez odpovednosti , ze nozicko!?
12. 04. 2013 | 13:40

Yosif K napsal(a):

Mezinárodnímu konsorciu investigativních žurnalistů (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) se povedl husarský kousek.
KONEC CITATU.

Ještě více husarský kousek by se ICIJ povedlm kdzbz zašli k nám na vesniíci a spočetli celkovou sumu zneužívání dávek ze strany proletářů. To jen tak pro úplnost a vyváženost.

Mraky lidí NEJSOU OSVC a delají na černo.... Kdo nedělá na černo je za chudáka.... Toleruje se to.....
12. 04. 2013 | 13:47

Yosif K napsal(a):

Ano v česku jsou mraky podjikatelů a OSVC kteří mají příliš vzsokém náklqaové paušáaly a platí méjně daní než by mohli a většinou volí pravicové strany.

Na druhé straně jsou v česku MRAKY A MRAKY polozaměstnaných čerpačů různých socálních dávek, dělají na černo fušky ve velkém, na roydáíl od OSVC NEPLATI z práce na černo VUBEC NIC, čerpají soc dávky okamžitě jak jen mohou a VSICKNI takovi volí CSSD.
Statisticky jsou to pak samozřejmě úplní žebráci kterými se šermuje v diskusích o narůstajícím hladomoru za kapitalismu v česku.

Je to absurdně směšné......
12. 04. 2013 | 14:03

martin_k napsal(a):

já jsem to říkál už dávno....
je nutno bombardovat (a zničit nebo přivést k rozumu) všechny daňové ráje - zdroje všeho světového zla
12. 04. 2013 | 15:16

SuP napsal(a):

Zatím to vypadá, že jediným světlým bodem tohoto blogu byl páně Stejskalův nízký průlet.
Jinak opět jen nářky chudých na bohaté bez znalosti problematiky.
Např, že kdo nedaní doma, ale v daňovém ráji, ten DANÍ, ne že nedaní.
I daňové ráje mají daňové sazby, jen nižší, tedy pro někoho výhodnější.
V rámci dohod o zamezení dvojího zdanění dostáváme část daní placených našimi firmami venku zpátky do Čech.
Celkový daňový únik není nic rozhodujícího, co by naši ekonomiku položilo. Rozhodně se mnohem víc peněz z vybraných daní rozkrade a rozdá cestou státních dotací a bruselských projektů.
12. 04. 2013 | 15:48

Kelt napsal(a):

Yosif K,
ta Vaše vesnice je romská kolonie?
V tom případě by to bylo i možné-pokud tomu tak není,tak jako obvykle lžete,až se za kočárem práší.
12. 04. 2013 | 16:01

modrý edvard napsal(a):

Taky jsem pro to, zabránit úniku peněz do skutečných daňových rájů. První krok je ujasnit si, o čem vlastně mluvíme. Daňový ráj není Holandsko, a asi taky ne Kypr. Tam ty firmy jsou kvůli tomu, aby jim český stát nemohl sáhnout na majetek. /Pan Tožička v tomhle bodě, i jinde, míchá jabka s hruškama./
Druhý krok je zveřejnit, kdo to v Česku vlastně dělá. Zatím jsem nic neviděl.
Třetí krok je zabránit úniku peněz do daňových rájů. To znamená globální akci.
speciálně pro yosifa K: pokud někdo zneužívá sociální dávky, zaslouží být potrestán. Ale není třeba to diskutovat v tomhle blogu.
A ty peníze samozřejmě v daňových rájích neleží, ale čile pobíhají po světě.
12. 04. 2013 | 16:05

Kelt napsal(a):

SuPe,
problém je ve dvou aspektech-Kalousek co do daňových úniků v daňových rájích opět lže jako když tiskne,což Tožička jednoduchým propočtem prokázal.
A za druhé-ti podnikatelé,kteří fyzicky podnikají v ČR a daní v Belize,tak okrádají stát a všechny ty,kteří zde daně platí.
Proč- protože při svém podnikání využívají státní infrastukturu-policii,soudy,SZ,silnice,železnice,školství,zdravotnictví atd.,které stát hradí z našich daní.
Jsou to parazité v pravém slova smyslu.
Osobně bych viděl jako řešení v závislosti na velikosti podniku jim pod exekucí napařit každoročně jednorázový odvod,který by tu jejich daňovou"výhodu"eliminoval.
12. 04. 2013 | 16:11

Fialenka napsal(a):

Zhatění snahy zamezovat danění v daňových rájích byl jeden z důvodů, proč jsem nevolila Schwarzenberga. V době našeho předsednictví EU, na schůzce zemí G20, tuto snahu podporovaly Spojené státy i Evropská unie v čele s Francií a Německem. V tu chvíli se však evropským daňovým rájům dostává, jak píše tehdejší světový tisk, „nečekané podpory“ – z úst Karla Schwarzenberga.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/14729-karel-schwarzenberg-jako-strazce-statniho-zajmu
12. 04. 2013 | 16:13

Xury napsal(a):

Pro autora:
"Vezmeme-li si, že mezi firmami jsou podniky jako ORCO, Karlovarské minerální vody, Bakalovo OKD (NWR), Frolíkův Linet, Komárkovo KKCG, Kellnerovo PPF a další, těžko si představit, že by se ztráty na daních dostaly pod třicet miliard. Navíc je k tomu nutné připočítat obrovské ztráty kvůli finanční multiplikaci a odlivu peněz z domácího trhu." - bože, vy jste totální mimoň.
12. 04. 2013 | 17:09

SuP napsal(a):

Kelte -
Tak zaprvé. Je sranda, když věříte výpočtům mimoňovitého amatéra před slovem ministra financí.
Zadruhé - vy byste někomu napařil daně? A myslíte si, že ten někdo je zvědavej na to, aby podnikal tam, kde je to pro něj daňově nevýhodné? A co potom uděláte s těmi nezaměstnanými, až ty "napařené" firmy zase potahnou o dům dál?
Trocha soudnosti by občas nezaškodila.
A to jsem mnohem blbější než vy! (ale vy jste taky slušně)
12. 04. 2013 | 18:30

SergioL. napsal(a):

"...Když byl v roce 1777 pověřen správou financí ve Francii Jacques Necker, jeho hlavní pozornost patřila daním. Upozorňoval Ludvíka XVI. na to, že vysoce regresivní zdanění, které postihuje chudé a živnostníky, provázené obrovskými daňovými úlevami pro šlechtu a katolickou církev, není udržitelné..."

...ve světle shora uvedené informace se Klausovo prohlášení o tom, že velká francouzská revoluce byla v podstatě zcestnou záležítostí, dostává do naprosto kouzelných souvislostí...(smích)
12. 04. 2013 | 18:36

SergioL. napsal(a):

...pracoval jste v NYC, jak uvádíte ve svém CV. Chtěl bych se proto zeptat, zda víte o nějaké metodě, jak..."zajistit efektivní občanskou kontrolu nad veřejnými rozpočty, jejich utvářením i čerpáním...", jak uvádíte ve svém blogu. Podle mě je to totiž naprosto klíčová záležitost naší nejpřítomnější přítomnosti...Kdo na tohle totiž přijde, měl by dostat českou nobelovu cenu za absolutní uzdravení této země.
12. 04. 2013 | 18:46

eko-amater napsal(a):

Yosif K -
Vzdy jsem se divil, co mate proti proletarum, a uz jsem to pochopil. Pletete si je s nekym jinym. Vetsina Vasich sousedu jsou podnikatele, kteri se nezaregistrovali a neplati dane. Ale Vy jste je zaskatulkoval jako delniky a kvuli nim byste rad oholil na kost i lidi poctive pracujici a platici dane? Souhlas, ze nezaregistrovany automechanik s porschem zaslouzi trest, ale prosperita zeme nelezi v tom, ze se chudi pracujici (ti, co nekradou a neumej podnikat) mechaji s zivotnim minimem.
12. 04. 2013 | 19:42

Kelt napsal(a):

SuPe,
dejte si laskavě do kalkulačky 9 miliard,což je nejvyšší hodnota v jednotkách/úniky daní v daňových rájích dle Kalouska/a vydělte to 12 500/počet firem tam registrovaných/a vyjde Vám 720 tis.Kč.
To by stálo za to,se nechat za nemalý peníz registrovat v Belize?
Za druhé-žijete v bludu,že třeba na Belize,či na Seychelách někdo podniká-tam je maximálně cedulka na dveřích kanceláře a občas někdo.
Kdybyste dočetl alespoň do konce,co jem napsal,tak takové krávoviny by Vás/možná/nenapadly tvrdit.
13. 04. 2013 | 10:46

SergioL. napsal(a):

..."...Když byl v roce 1777 pověřen správou financí ve Francii Jacques Necker, jeho hlavní pozornost patřila daním. Upozorňoval Ludvíka XVI. na to, že vysoce regresivní zdanění, které postihuje chudé a živnostníky, provázené obrovskými daňovými úlevami pro šlechtu a katolickou církev, není udržitelné..."

..skoro se mi chce napsat, že ve své podstatě už žijeme ve feudalismu doby Ludvíka XVI. Nejvíce daněni jsou lidé s příjmy do 50ti tisíc...a potom už to jde rapidně dolů..no a ten kdo vydělává nejvíc, "optimalizuje" své daně v daňovém ráji...takže jakej je vlastně rozdíl...? Ještě nám zakážou mít občanská sdružení a spolky, který by event. chtěli poukázat na šlendrián, zakážou investigativní novinařinu (tu už tady ve svý podstatě taky rozcupovali...) a jedinou legraci kterou pro lidi nechaj budou politický strany (k volbám chodí od 40 do 60% lidí). A veřejnej prostor bude zprivatizovanej novodobou šlechtou a bezzemectví s podomkama může začít. To se mi ale vůbec nelíbí..moct kecat do politiky jednou za 4 roky. Ten výběr, co mi nabízej...to je jako nabídka shnilý zeleniny za sociku. A to už jsem trochu náročnější klient...Takže takhle NE soudruzi, co si chcete hrát na pravičáky (a na šlechtu). Lidé, buďte náročnější na sebe i k politikům!!!
13. 04. 2013 | 10:57

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
ykuste mzslet mozkem, většina firem, které jsou registrovány v zahraničí mají sídlo v Nizozemí. Sazba tamní daně z příjmu je vyšší než v ČR. Důvody proč tam ty firmy jdou jsou v zásadě dva: jednak nejsou daněny příjmy z prodeje částí firmy, což považuji za logické a jednak je tamní právní prostředí daleko stabilnější a navíc má Nizozemí s námi uzavřenou velmi výhodnou dohodu o ochraně investic, která poskytuje českým firmám daleko lepší ochranu než naše domácí předpisy. A další podstatným faktorem je anonymita.
Čili podělit 9 miliard dvanácti a půl tisícem firem a pak tvrdit, že výsledné číslo ukazuje absudŕdně malý daňový únik, je zcela mimo mísu.
13. 04. 2013 | 11:50

Kelt napsal(a):

Xury,
kdybyste bych schopen porozumět psanému/právě tak SuP/,tak máte ode mne černé na bílém,že nepíši o firmách,které FYZICKY podnikají mimo území ČR a tam také platí daně.
Píši o firmách,které fyzicky podnikají v ČR a tím,že odvádějí daně jinde/v daňových rájích/tak okrádají stát a nás všechny,co platí daně zde.
To by snad pochopil i můj tříletý vnuk.
A že si Kalousek úniky daní firem mající "sídlo"mimo ČR ve výši jednotek miliard Kč vycucal z prstu je evidentní.
Proto oněch 9 miliard,což je nejvyšší hodnota v jednotkách-lze to pochopit?
Odborné odhady píší o desítkách miliard-ale ono je jednodušší je vyždímat z těch,kteří daně platí,než se starat o podvodníky/sponzory?/-jako např.v metanolové aféře,kdy až po desítkách mrtvých přišel Kalousek s Kubicem s "nápadem"hledat peníze i v šedé zóně.
Která země EU za posledních deset let vykázala přes 130 otrávených a 45 mrtvých metylem jen neschopností státu?
Vy SuPové a Xurové vnímáte svět jenom první signální-homo sapiens je desítky tisíc let ve vývoji přece jenom dál.
13. 04. 2013 | 14:18

Yosif K napsal(a):

eko-amater napsal(a):

Yosif K -
Vzdy jsem se divil, co mate proti proletarum, a uz jsem to pochopil. Pletete si je s nekym jinym. Vetsina Vasich sousedu jsou podnikatele, kteri se nezaregistrovali a neplati dane. Ale Vy jste je zaskatulkoval jako delniky a kvuli nim byste rad oholil na kost i lidi poctive pracujici a platici dane? Souhlas, ze nezaregistrovany automechanik s porschem zaslouzi trest, ale prosperita zeme nelezi v tom, ze se chudi pracujici (ti, co nekradou a neumej podnikat) mechaji s zivotnim minimem.

12. 04. 2013 | 19:42

Vy jste chytrej jak hodiny.
A) Takhle se chova na vesnici velmi mnoho lidi za sociku to bylo ješta rozšířenější než nyní. 90% domků bylo postaveno fušery makajícími načerno. Většina sezonních dělníků čerpá v zimě dávky nebo nemocenskou a maká na černo. Co mají dělat? Sedět doma a uklízet kolem dokola? Nikdo je neudá, nikdy.
B) možná vám polozaměstnaný elektrikář nebo opravář připadá jako černý podnikatel, ale jde o člověka který z černé práce neplatil nikdy ani korunu na daních takže BYL JE A BUDE veden ve statistikách jako DĚLNÍK. Může mít de facto příjem jako chirurg ale ve statistikách je veden jako polozaměstnaný dělník živořící na úrovni haldomoru a jako takový je využíván socanskými demagiogy k "obžalobě kapitalismu" a k "obžalobě hyenismu pravicové vlády" atp atp. Kolik takových lidí je? Milion? Velká část lidí žijících na vesnicích a mimo sídliště a centra měst. Kdo není schopen si přivydělat načerno bokem je na vesnici považován za noumu nebo rovnou blba.
c) zatímco černý onstalatér nebo opravář svým způsobem podnikatel je, jaký je podnikatel ženská jezdící medákem pro podporu z Itálie, jakým podnikatelem je ženská souběžně prodávající na tržnici svetry a čerpající sociální a nezaměstnanecké podpory, jaký podnikatel je v zimě nezaměstnaný dělník čerpající nemocenskou a řezající pro sousedy kmeny z probírky na palivo?

Nejenom statisticky ale i de facto jsou to manuelně pracující za jakousi černou mzdu.

Kdyby tihle lidi četli po večerech blogy kde je intoši litují jako oběti hyenismu kapitalismu, pukli by smíchy. Na druhou stranu, volit CSSD budou. Natolik uvědomělí aby chápli kdom bude a nebude rozhazovat mezi ně vyšší a vyšší socalní dávky, tak natolik uvědomělí jsou.

Tožička vidí jen dva světy - vágusáky zničený natolik, že jsou schopni jenom žebrat, a Bakaly a Froliky kteří mají nějakej holding v Holandsku.
U holdingu v Holandsku atd stačí jedno, kontrolovat zda neposílají do čech jakoby nákladový za fiktivní služby. Náklady jsou se uznávají jako položky pro odečtení z danového základu pouze tehdz, pokud slouží k dosažení zisku při činnosti společnosti. Chce to jen trochu na bernácích myslet žádný masový nálet na Holandsko či Švýcarsko není třeba.

Fušující proletáři byli jsou a budou a pokud budou číst bolgy intošů o hyenismu kapitalismu, budou asi pukat smíchy. Zrovna tak ovšem budou volit CSSD - tedy do té doby než socani nedovedou státní rozpočet nesmzslným rozhazováním k totálnímu krachu.

.
13. 04. 2013 | 14:29

Kelt napsal(a):

Yosif K,
faktem,který by měl být podroben sociologickému a ekonomickému výzkumu je v ČR ta skutečnost,že ke krachu vždy dovedly SR vlády naší"pravice"-nejprve Klaus se svými "balíčky"1997 a nyní Nečalousek se svými reformami,které navazují na mičurinství se superhrubou mzdou/nikde jinde ve světě/a rovnou daní made in Topolánek- Kalousek.
Proč vláda "pravice"v ČR přivede pokaždé zemi do krize,která nyní již trvá třetím rokem,zatímco okolní země i když mírně,tak rostou a letos tomu nebude jinak?
Někde se do těch "reforem"vloudila chybička-že?
13. 04. 2013 | 15:02

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
vy jste snad momentálně zaostalý. To, že má firma sídlo v zahraničí neznamená, že u nás neplatí daně (pokud tedy u nás podniká). Zkusil jste si někdy přečíst zákon o účetnictví? Takže z thoo, že je v zahraničí registrováno více než dvanáct tisíc firem nelze nijak odhadnout daňový únik. Na to byste musel znát jejich výsledovku. Tak tu neblábolte o věcech, o kterých evidentně nemáte ani ponětí. To, že jste na základce zvládl dělení z vás skutečně experta na ekonomiku neudělalo.
13. 04. 2013 | 18:07

SuP napsal(a):

Kelte -
Kdybyste věděl takovou základní poučku, že firma platí daně tam, kde je REGISTROVANÁ, tak byste taky věděl, že může podnikat kde chce, nebo kde jí to dovolej. Vás se z toho týkají akorát mzdy a prebendy zaměstnanců, popřípadě nakupovaný materiál v zemi podnikání. To první živí spoustu lidí s jejich daněmi a odvody na zdrávko a na sociální, to druhé dělá příjemný obrat tuzemským firmám. Obojí je mnohem důležitější pro státní kasu než daň z příjmu, protože obojí se týká zhruba 60až 85% toho, co firma obrací.
Jenže to závistivého levouna nikdy nezajímalo.
13. 04. 2013 | 18:10

Kelt napsal(a):

Supovýxury,
s hlupáky opravdu nemá žádnou cenu diskutovat-ani si nedokážete sladit noty.
A pokud vám nevadí,že ti "také podnikatelé" okrádají i vás,tak to jenom svědčí o vaši intelektuální úrovni-viz úvod.
14. 04. 2013 | 09:43

SuP napsal(a):

kelt -
Nebuďte umanutej, je neděle.
14. 04. 2013 | 10:19

Kelt napsal(a):

SuPe,
máte recht,ale když Xury argumentuje zákonem o účetnictví,tak by měl vědět,že závěrka se dělá za PODNIK a v sídle PODNIKU,i když to sídlo je de facto fiktivní,tedy v daňovém ráji.
Takže znovu-na co jste a nevím proč/politická umanutost?/nereagovali.
Podnik fyzicky podniká v ČR,kde užívá státní infrastrukturu/policii,soudy,SZ,školství,zdravotnictví,dálniční a silniční síť a navíc zatěžuje okolí toxickými splodinami a exhalacemi/,ale neplatí daň z příjmu-okrádá všechny ty co platí daně zde,čili i Vás.
Že Kalousek úniky odhadl v jednotkách miliard,čili maximálně 9 miliard je jeho "odhad",protože samozdřejmě je v jeho zájmu tuto záležitost bagatelizovat,protože on nehledá peníze u těch,kteří okrádají stát/černý trh a šedá ekonomika/,ale u těch,kteří platí daně zde.
To je myslím objektivně k pochopení-žádná levicová závist.
Pokud Vám není známo,tak odhalení skupiny investigativních západních novinářů na daňových rájích jsou stovky bilionů nezdaněných dolarů a to je celosvětový problém.
Kalousek není ekonom,on je stará struktura bez odpovídajícího vzdělání pro funkci MF z řad lidovců od roku 1984,která aktivně po boku KSČ v lůně Národní fronty budovala socialismus.
Mocichtivý opilec,který se svého času spolu s Paroubkem chtěl spojit s KSČM-to snad víte,že?
14. 04. 2013 | 10:53

modrý edvard napsal(a):

Kelt. VW má pobočku v Boleslavi. Je to chyba? Pokud ano, tak kde? Pokud ne, tak proč Německo není daňový ráj, a Holandsko (dle Vás) je daňový ráj? Co uděláte s majitelem firmy X., který se z Kolína odstěhuje na Fidži a nechá si tam posílat výnosy z firmy?
14. 04. 2013 | 11:15

Kelt napsal(a):

modrý edvarde,
pletete si pojmy s dojmy.

Mladoboleslavská škodovka není pobočka VW v právním slova smyslu-to je jen klišé.
Je to právní subjekt s plnou právní subejktivitou-vyrábí v ČR a platí daně v ČR.
Že z čistého zisku plynou dividendy akcionářům mimo ČR je již "jiná káva".
Firma "X"se "sídlem" na Fidži a podnikající v ČR je problém Kalouska,který na to nemá dle jeho slov gebír.
Až odejde do zapomění,tak se jistě řešen najde.
14. 04. 2013 | 11:27

modrý edvard napsal(a):

kelte. Pobočka sem, pobočka tam. Kdokoliv kdo v ČR podniká, musí být v ČR registrován. Jako pobočka nebo jinak. A musí tady dělat daňové přiznání.
Neptám se Kalouska, ptám se Vás. Co s tím chcete dělat? Ptám se, jak to od sebe poznáte. Ptám se, co uděláte s majitelem firmy, když se odstěhuje na Fidži.
14. 04. 2013 | 12:26

Kelt napsal(a):

modrý edvarde,
Vy prostě nejste schopen se orientovat v základních otázkách právní subjektivity podniku a s tím spojenými pravomocemi,odpovědnostmi a finančními vztahy ke státu.
Z toho plynou Vaše zcela inkoherentí otázky na dané téma.
Promiňte,ale debata s Vámi postrádá jakýkoliv smysl.
14. 04. 2013 | 12:57

modrý edvard napsal(a):

Kelt. Stačí, že to zvládnete vy.
Neptám se Kalouska, ptám se Vás. Co s tím chcete dělat? Ptám se, jak to od sebe poznáte. Ptám se, co uděláte s majitelem firmy, když se odstěhuje na Fidži.
14. 04. 2013 | 14:34

eko-amater napsal(a):

Yosif K -
Dobra, nebudeme se prit o terminologii, jaky je rozdil mezi delnikem nebo podnikatelem dle statistiky nebo fakticky. Shodneme se urcite ve dvou vecech:

1) Opravar nebo jiny remeslnik, ktery poskytuje sve sluzby nacerno (at uz ho bereme jako delnika bez zamestnavatele nebo jako podnikatele bez zamestnancu a zivnostaku), v podstate krati dane a treba i bere ilegalne socialni davky, na nez nema diky sym prijmum narok. A je rovnez pravda, ze za socialismu byli melouchari jeste rozsirenejsi nez dnes, a uz tehdy se to rezimu tak zajidalo (hlavne neschopnost tomu zabranovat), ze dokonce Jakes ve svem slavnem projevu v lete 1989 prohlasil: "Tu jsme to v minulosti trochu presvihli, abych tak rekl, s tou sicializaci, kdy ty zivnosti mensi, kde pracuji sami, kde nikoho nevykoristuje, potrebujem..." Jinymi slovy, porad lepsi, kdyz to budou delat oficialne a zaplati dane, nez nacerno, nebo dokonce vubec.

2) Rovnez smutne je, kdyz vstupuji do statistik jako nezamestnani, a ze jim tento stav vyhovuje, a proto absurdne voli CSSD ne kvuli tomu, ze by byli levicove orientovani, ale ze chetji mit tu jistotu davek. Asi je to jedno z dedictvi socialismu, kdy si lidi zvykli na pohodli bez rizika.

Ale jake je reseni? Ze se nebudou davat socialni davky nikomu? Vzdyt jsou i normalni nezamestnani. Napr. matky po materske dovolene existujou i takove, ktere pracovat chteji, a ne vsechny praci najdou (vas priklad matky zijici s Italem urcite neni typicky, ale spis extremne groteskni). Osobne si myslim, ze vetsi problem u nas je mala vymahatelnost prava (schopnost rozlisit, kdo ma na co narok a tvrde to prosazovat) nez stedrost statu vuci socialnim pripadum. Rocni statni prispevek nezamestnanym je nepatrny ve srovnani s kracenim dani nadnarodnimi spolecnostmi.
14. 04. 2013 | 16:46

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
vy jste skutečně trapný nevzdělanec (berte to jako silný eufemizmus), jesliže nevíte, že k tomu, aby firma mohla na našem uzemí podnikat, tak tu musí mít registraci a samozřejmě tu podává i daňové přiznání. Stačí se podívat na ty subjekty, které Tožička vyjmenovat a zjistíte, že všechny mají IČO a sídlo v ČR. Pokud byste měl o trochu více mozkové kapacity než totální analfabet, tak si vygůglíte podmínky podnikání zahraničního subjektu u nás (právnické i fyzické osoby). Jenže se obávám, že v té podmínce je právě váš problém.
14. 04. 2013 | 22:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy