Levice na prodej. Zn.: lacino

05. 09. 2013 | 13:58
Přečteno 4315 krát
Liberální levice se v Česku a v Praze především vyznačuje žehráním na kde co a neschopností reálně s tím něco dělat.

Levicoví intelektuálové vykazují poměrně vysokou míru duševní plodnosti - aktivní kritiku systému, nápady na reformu republiky a přilehlého planetárního okolí, zlepšení soužití s každým kdo se namane a tak podobně. Nicméně všechno to končí u diskusí v pohostinských zařízení rozdílného typu – od zakouřených putyk až po luxusní kavárny, dle vkusu či vytouženého statusového zařazení. Občas se ještě objeví nějaký ten komentář či analýza v nějakém marginálním plátku.

Hlavním znakem je ovšem roztříštěnost celé této skupiny, která v sobě zahrnuje nejen akademiky, ale také praktiky z nevládek, umělce, nějaké ty komunální politiky, živnostníky, úředníky... Každý z nich má ovšem svůj vyhraněný názor. Nesouhlasit s takovou genialitou znamená buď totální omezenost, intrikánství, nebo zásadní nepřátelství těm jedině správným idejím.

Skutečnost je samozřejmě mnohem prostší. Více než o ideály, jde o snahu přežít a neušpinit se tak moc, aby se člověk vyloučil ze společnosti českého maloměsta – Praha je všech maloměst matkou už 395 let (jen není co slavit).

Důležitou roli hrají také osobní animozity, které brání jakékoli racionální spolupráci, jež by byla přínosná pro všechny.

Elinor Ostrom, která jako první žena dostala Nobelovu cenu za ekonomii, ukazuje ve svých studiích, jak je možno spravovat věci společně a v rámci tzv. kolektivní akce vytvářet aktivity, které přináší užitek všem účastníkům. Kromě mnoha jiných kritérií, ukazuje rozpor mezi dvěma typy aktérů. Jedním typem jsou podmínečně spolupracující – tedy lidé, kteří v ideové a ještě lépe v ideové i praktické rovině uznávají důležitost vzájemné spolupráce.

Druhým typem jsou racionální egoisté, kteří preferují vlastní prospěch a rozhodnutí. Pokud podmínečně spolupracující kooperují s racionálními egoisty, prohrávají. Pokud se jim podaří racionální egoisty vyloučit, mají výsledky lepší. Tolik z empirických výzkumů.

Problém českých sociálních liberálů je, že na jedné straně hlásají spolupráci, ale sami se chovají jako (ne)racionální egoisté. Ztráty z nespolupráce jsou nízké a náklady na spolupráci se zdají být vysoké. Egoistické chování se proto jeví jako racionální a společensky nejpřijatelnější. To je opět klasický a mnohokrát popsaný model.

Situace je nejmarkantnější v médiích, kde by sociální liberálové rádi prezentovali své názory. Protože se v jedněch marginálních novinách nejsou schopni domluvit, zakládají si ještě marginálnější žurnál. Protože redakce těchto médií jsou podfinancovány a přežívají pod hranicí důstojnosti, berou, co se jim zamane a to i za minimální odměnu.

Aby si ospravedlnili podobné jednání, které, jak i oni cítí, jde proti jejich vlastním ideám, nacházejí nesmyslné výmluvy. Jde to tak daleko, že jsou dokonce schopni označit Právo za levicové noviny!

Ukazuje to genialitu pravicového podnikatele Porybného, který bez ohledu na ideologie, využil díry na trhu a svůj projekt orientoval na čtenáře, kteří pravicovou ideologií hnaná média prostě číst nemohou. Díky pár známým tvářím a umírněnému zpravodajství se mu tak podařilo vytvořit zdání levicovosti, kterou pro něj zadarmo hlásají dokonce i levicoví anarchisté, kteří pro něj píší.

Místo, aby se „autentická levice“ pokusila o vytvoření vlastního projektu – se všemi riziky a osobním nasazením, které je k takovému podniku potřeba, čeká na spasení z privátní sféry, na které jinak nenechá nit suchou. Podobně se ovšem chová i velká část tzv. občanského sektoru, tedy nevládních organizací. Místo na členskou podporu, kterou ovšem ani nedisponují, spoléhají na dotace osvícených milionářů a korporátní sféry. To že je to cesta do pekel je opět potvrzeno mnoha studiemi.

Dva měsíce před volbami je část levicových publicistů ochotna přistoupit na dvouměsíční pilotní projekt, který vytvoří „nové atraktivní médium“, s žebráckými, ale alespoň nějakými, odměnami pro autory. Výsledek je zřejmý. Část autorů přejde pod tento podnik, protože prostě každá stovka dobrá a publikovat za peníze není kde. Část bude psát kamkoli a část přestane psát vůbec, protože nehodlají svůj čas ztrácet v navzájem si konkurujících projektech.

Znechucen je i platící čtenář, který investoval mnohdy nemalé prostředky do nezávislých projektů. Zatímco ještě nedávno mu mnozí z kavárenské levice ve svých článcích kázali o potřebě podílet se na nákladech budování občanské společnosti, při nejbližší příležitosti jsou ochotni hodit individuální přispěvatele za hlavu a začali pracovat pro mediální podnikatele.

Za pár šupů, ještě k tomu odepsatelných z daní, je tak lehce možno rozložit liberální proud těsně před volbami.

Moje nabídka je tedy jasná. Levicové novináře a publicisty je možno si koupit a to poměrně lacino. Je to výhodný obchod. Jsou inteligentnější (prokázáno sociologickým šetřením), mají lepší rozhled a kritičtější přístup. Přitom je možno se s nimi snadno domluvit na tématech o kterých mohou či nemohou psát, stačí trocha empatie a schopnosti vyjednávat. Ta nakonec nechybí ani některým (byť nemnoha) českým podnikatelským tygrům.

Česká levice se tak konečně rozpadne. Ta technokratická a paternalistická se znemožní v politice, ta intelektuálská se znemožní v praktickém životě.

Jako komunitarista mohu mít alespoň slabou naději, že její místo převezme více politicky participativní a na spolupráci orientovaná politická síla, která kromě krásných řečí o ideálech a budoucnosti bude schopna přinést i něco praktického. Bude moci třeba ukázat, že řeči o multikulturalitě a solidaritě musí být provázány s osobní odpovědností a aktivitou, která přináší prospěch samotnému aktérovi i společenství v němž žije.

Nekončící řada příkladů od Kalifornie, přes Sasko po Filipíny ukazuje, že je to možné. I když u nás je to jen sen a pro sponzory podobných projektů noční můra.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Fanatický nestraník napsal(a):

Že by se Tožička pohádal v Referendu? Jiný důvod napsat takovou slátaninu mě nenapadá.
05. 09. 2013 | 14:14

kokoshka napsal(a):

To vas,sektarske ideologove a novinařske prostitutky možna koupit,a opravdovy levičak at už anarchista komunista nebo maoista ktery nepřahne po mamonu jak stranicke vyžirky je verny pes marxismu nebo nejakeho jineho -ismu,Tožička ma recept na vyhlazeni levicove ideologie od Kalifornie po Arktidu,to je konečne řešeni socialisticke otazky?-ja se picnu!
Levicovost je smyšlenim každeho normalniho človeka co bojuje proti utlaku statu a zločinneho kapitalistickeho systemu,levice ma ruzne proudy a podoby ale v jadru je internacionalni,zatimto pravice ma jenom jediny cil...hadejte jaky?!
05. 09. 2013 | 14:16

V tržním sytému napsal(a):

je všechno na prodej. Je nastaven tak, aby všechno mělo svou tržní cenu. Je potřeba ji pouze znát a podle toho se zařídit, dodal by možná jeden z úspěšných univerzálních politických byznysmanů - oligarchů. Nyní do prostředí politického byznysu přímo vstupují jeho další konkurenti a budují si po vzoru průkopníka své mediální impérium a stranické zázemí.
05. 09. 2013 | 14:29

kokoshka napsal(a):

Tožička,strachy už se třesu,kdy mne deportuješ na Madagaskar nebo počleš do Guantanama za me levicove nazory!
05. 09. 2013 | 14:30

Pepa 3 napsal(a):

Tak takovouto slátaninu jsem ještě nečetl! Ale co také čekat od vystudovaného teologa!
"Levice se tak konečně rozpadne. Ta technokratická a paternalistická se znemožní v politice, ta intelektuálská se znemožní v praktickém životě."
Pane, vy jste ...
Já to nenapíši, tu radost Stejskalovi neudělám. On stejně každý čtenář pochopil!
05. 09. 2013 | 14:32

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

celkem přesný text, podle mne pravdivě mapující možný vývoj i dobře analyzující. rozhodně ne slátanina.
05. 09. 2013 | 14:47

kokoshka napsal(a):

Kdo o čem a plešaty o hřebenu.Koho budete kupovat a kde vezmete penize?Pujčite u inteligentni pravici,odsouhlasite c cirkevnich restituci,konečne rozprodate do mrte narodni a privatizovany majetek...Vysoko chce litat naš orel,jeho škoda na teologa,mel by bejt papežem!
05. 09. 2013 | 14:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

Autore, a kam byste zařadil Jiřího Hanáka, Alexandra Mitrofanova mebo Ludvíka Vaculíka. Jsou též na prodej a jestli ano, tak za kolik?
05. 09. 2013 | 14:59

šašek z Jihlavy napsal(a):

Maršále, nějak se vám zhoršila čeština, nepobýval jste delší dobu na Sibiři?
05. 09. 2013 | 15:02

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

kokoshka

nechlastat tolik!!!!
05. 09. 2013 | 15:04

Democritos napsal(a):

Rozhovor sociologem Lukášem Linkem:
http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/15698-tyhle-volby-nejsou-pro-chudy
Cituji: "Může se stát, že volební účast klesne třeba o 10 %, čímž bychom se dostali na opravdu varovná čísla. Nejhrozivější na tom je, že od devadesátých let u nás dochází k silné stratifikaci voličské účasti. Což znamená, že k volbám chodí bohatí vzdělaní lidé, zatímco chudší méně vzdělaní se voleb účastní v čím dál menší míře. A v zásadě se jedná o jasný, setrvalý trend. Vede to k tomu, že agenda těch chudších lidí prostě z politiky mizí, protože strany uzpůsobují program těm, od kterých mohou očekávat hlas. A voliči jako celek se stále více posouvají napravo. A jestli volební účast klesne k 50 %, tak lze jednoznačně očekávat, že se třídní, sociální nerovnosti dále prohloubí".
05. 09. 2013 | 15:12

Jakelin de Mailly napsal(a):

Tomáš Tožička

Nemáte náhodou rodinu v Iránu ?
05. 09. 2013 | 15:20

kokoshka napsal(a):

stryc:
Nechlastat tolik!Co bych nechlastal,jsem nezletily nebo nesvepravny nebo co,za svoje chlastam,u vas nepujčuji!
šašek:
Vice mene jsem tam neustale v astralnim tele!
05. 09. 2013 | 15:23

TomášL napsal(a):

Autore,

zrovna včera jsem si vzpomněl na ČSSD a jejích projekt před -asi- dvěma roky ve smyslu intelektuální-ideologická konference "zajímá nás Váš názor" či jak to bylo.

A intelektuálové dostali po pár letech nafrak, tak jak píšete.

PS: Zajímavý článek. A co že se děje s Deníkem Referendem?
05. 09. 2013 | 15:27

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

kokoshka

eto vase delo.
05. 09. 2013 | 15:33

šašek z Jihlavy napsal(a):

kokoshka
Pokud jsou tam lidé jako byl stopař Děrsu Uzala, nemusí tam být pro přírodního člověka tak zle. Jen k zubaři bude asi daleko.

kapča píše: LRdent organiza, já tomu rozumím jako že vše se dá zorganizovat, třeba jsou na Sibiři šikovní kováři.
05. 09. 2013 | 15:33

Nejsou ti dva první dávno koupeni napsal(a):

šašek z Jihlavy

a nemá ten třetí s knížetem k "Lidlu" blíže?
05. 09. 2013 | 15:39

Aleš napsal(a):

Zatímco praktik, teoretik, ideolog (neo)konzervatismu se vždy sjednotí na společném jmenovateli zisku za každou cenu, žádný takový pregnantní společný levicový cíl neexistuje. Pokud jím ovšem není Porybného "umírněné zpravodajství".

Nositel Nobelovy ceny Niels Bohr prohlásil, že existuje dvojí pravda: triviální pravda, pro niž jsou opačné názory nepřijatelné a absurdní. A pravda hluboká, která se pozná podle toho, že jejím protikladem je opět pravda.

Liberální levice je v současné době ve stádiu objevování pravd prvního typu. Zda někdy pokročí k vyššímu stupni, se neví.
05. 09. 2013 | 15:39

Milan napsal(a):

Pan Tožička krásně píše, ale skutek utek. Huba plná solidarity a nutnosti spolupracovat, ale jen se ho zeptejte jak se v jeho projektech platilo zaměstnancům, jak se i po urgencích neplatily výplaty, o přesčasech či sociálním a zdravotním pojištění nemluvě. Jak družstvo, kterého byl členem zkrachovalo a ani se neobtěžovalo vyplatit své další členy atd., atd. Typický levičák, který ví přesně jak se to má dělat, ale sám není schopen v tomto ohledu ani triviální slušnosti, kterou má kdejaký živnostník. A jen si na DR dohledejte, co napsal před druhým kolem prezidentských voleb o K.S. Za to by se nemusela stydět ani celá Klausova rodina dohromady. Hanba mu a jemu podobným žvanilům!!!
05. 09. 2013 | 15:44

šašek z Jihlavy napsal(a):

Nejsou ti dva první dávno koupeni?
To netuším, ale ten třetí má spíš než k "Lidlu" blíže k Bohu, a tak bych od něj očekával neúplatnost.
05. 09. 2013 | 15:46

kokoshka napsal(a):

Na Sibiři jsou vubec šikovni a zvlaštni lide,dost se liši svoji mentalitou od obyvatel srednej polosy Rossiji,to je tim že tam odveku utikali od cara,komunistu nebo byli vyslane Stalinem ruzne skupiny obyvatel nezaležne od sve politicke,narodnosti,naboženske...orientace,pak komsomolske a komunisticke stavby kam odjeli a zustali žit desetitice lidi ruznych narodnosti SSSR,a ted Činane,Korejci...zkratka korennoj sibirjak to je pojem sam sobou!
A u mne hlava boli od summitu G20,cely Peterburg je hlidan stovkama policistu a vojaku,zavřeli vetšinu hlavnich magistralu ve meste,musim domu do oblasti objiždet dvacet km.autem,zitra do sve kancelaře nepojedu,zustanu doma dokud ten bordel neskonči,tim pozdravuji Obamu a Putina,a dalši osmnactku!
05. 09. 2013 | 15:51

ortodoxní ateista napsal(a):

šašek z Jihlavy,

tak Číro již je Bůh?
05. 09. 2013 | 15:53

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Milan

vzhledem k tomu, jak je Tožičkova analýza nepříjemně trefná, jste mne paradoxně (?) uklidnil.
05. 09. 2013 | 15:54

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

šašek z Jihlavy 15:39

probůh...
05. 09. 2013 | 15:58

Milan napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx

V čem?
05. 09. 2013 | 16:00

čochtan napsal(a):

Levice na prodej. Zn.: lacino
I tak je drahá. Za nic nestojí. Jen škodu napáchá.
05. 09. 2013 | 16:03

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Milan

konstatováním, že skutek utek!
05. 09. 2013 | 16:06

kokoshka napsal(a):

Milan:
"V čem?"
No obrazne řečeno stryc je tentyž btyp jak Nožička,kdo neni se mnou ten je proti mne,a kdo je proti mne ten je proti Nam,pravicove soudruzi!
Stejne jako Babrama ktery všude po svete nese svetlo demogracii,kvuli dematrace je schopen začit třeti svetovou valku,a proč-Protože nemilujete to jakoby miluje My,my miluje hamburgery,musite je milovat i Vy,a basta fidli.Nebo přijedeme na Abramsech a strčime vam ty hamburgery do...Tak to musi byt,nezna pojem cizi kultura,mentalita,zvyky,odlišna historie-demokracie bude i kdych vas všichni musel postřilet,to je strejda virus zamlada!
05. 09. 2013 | 16:11

Realista napsal(a):

Souhlasím s panem Tožičkou, že Právo není levicový deník, s výjimkou článků Jana Kellera a do jisté míry V. Bělohradského. Např. pan Mitrofanov se sice levicově tváří, jakmile jsou však na dohled volby, dělá vše, aby čtenáře od odevzdání hlasu pro levici odradil. Před minulými volbami se bohužel podobně choval i pan Hanák.
05. 09. 2013 | 16:17

born65 napsal(a):

Mám docela problém s obsahem těch pojmů liberální levice, sociální liberálové... Tožička dnes vůbec mluví jak Šeherezáda, v hádankách, a na ty jaksi nemám náladu.
05. 09. 2013 | 16:17

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

kokoshka

nejsem ani Nožička ani Tožička.
zamlada jsem byl spíše kulový blesk, jestli víte, co to je. a teď, za před-stara jsem v podstatě ta samá plazma - jestli víte, co to je. ale mohl byste. měli jste tam dobré fyziky. Lev Davidovič Landau, Pjotr Leonidovič Kapica.
honem si to vygooglejte!
05. 09. 2013 | 16:18

kokoshka napsal(a):

Ja musim googlovat Landau a Kapicu,ty kapico?
Vygoogluj co udelal Sacharov a za co dostal Stalinovou cenu ten slavny disident:-)?
05. 09. 2013 | 16:21

tomastozicka napsal(a):

Pan Milan Lže...

Problémem anonymních nicků je, že mohou beztrestně pomlouvat. Ale protože jsme tam, kde jsme, tak nás to zase nemusí tolik trápit, protože jsou horší problémy.

Nicméně jsem nikdy nezaložil žádné družstvo ani jsem nebyl žádného členem. Nikdy jsem žádnému svému zaměstnanci, externistovi, či spolupracovníkovi, který pro mě pracoval v ČR či jinde (řádově stovky) nedlužil mzdu.

Pan Milan svým lhaním připomíná typického českého pravičáka...

A pokud jde o Deník Referendum, funguje zatím dobře. Také proto, že se nenechal koupit, má podporu od svých čtenářů a není jen levicový - píší tam i libertariáni, komunitaristé i konzervativci.
05. 09. 2013 | 16:23

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

kokoshka

přeji příjemné další googlování, pokud jste ho ovšem schopen...
05. 09. 2013 | 16:26

ari napsal(a):

Hele, když pana Tomáše Tožičku baví se veřejně ztrapňovat, tak ho sakra nechte.
Je to JEHO úchylka, tak proč mu ji brát?
05. 09. 2013 | 16:34

Ládislav napsal(a):

Pane Tožičko, vy jste neměl nikdy žádný společný projekt s Ekumenickou akademií?
05. 09. 2013 | 16:41

kokoshka napsal(a):

ari?
Když tady nekdo pobiha s tabulkou Kopni do mne tak nenechame neštastnika trpet,zřejme tady jista skupina lidi trpi skrytou formou masochismu(Urban,Buquoi,Novak,ta madam s dvojitym přijmenim a v kloboučku,Nožička...)
Ostatne co jineho čekal pan teolog když prohlasil že jeho cilem dekretu je likvidovat ceske a svetove levicove hnuti?Že nam levounum sa to bude pačit,aaa?
05. 09. 2013 | 16:45

TristaTricetTriStribrnychStrikacek napsal(a):

Zajímavý text. Docela tvrdý ale proč ne. Jen asi mnoho čtenářů, oprávněně, netuší, o čem je vlastně řeč. Málokdo na Aktuálně asi sleduje Advojku a její nový projekt který tento příspěvek vyvolal.
05. 09. 2013 | 17:06

Rudi Koutek napsal(a):

pan autor napsal:
"Nekončící řada příkladů od Kalifornie, přes Sasko po Filipíny ukazuje, že je to možné. I když u nás je to jen sen a pro sponzory podobných projektů noční můra."


Nevite nahodou nekdo, co tim chtel autor rict? Co maji konkretne ve vyjmenovanych zemich?
05. 09. 2013 | 17:32

Ladislav napsal(a):

Doporučuji shlédnout jeden z dílů Krásných ztrát, kam byl pozván právě Tožička a bývalý diplomat Přibík. Pokud pomineme moudrost pana Přibíka, která tam přímo učebnicově kontrastuje s ideologičností a plytkostí pana Tožičky, pak větou, kterou by si měl Tožička opakovat 100 x denně je to, co mu Přibík osobně poradil: Ať se hlavně zamyslí sám nad sebou a začne taky někdy kritizovat sám sebe. Naprosto skvělý byl pak jistý postřeh pana Přibíka o tom, že kdyby nebyl Tožička protestant, tak je z něho ultrakatolický kritik 2. Vatikánského koncilu (rozuměj takový druhý Semín nebo Hájek). K tomu netřeba nic dodávat. A tento jeho poslední výplod to je a jen potvrzuje.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521-krasny-ztraty/212562250500006/video/
05. 09. 2013 | 17:45

Baba napsal(a):

Heleď, milej městskej čtvrtku, otoč to svým správným směrem.
05. 09. 2013 | 18:11

zle matičko zle, alkoholik miloš zde napsal(a):

maloukrajinec kokoška má zase záchvaty....
05. 09. 2013 | 18:36

Karel (taky) napsal(a):

Možná má ten pán pravdu - pokud přijmeme jeho definici levice jako party pražských kavárenských povalečů, podporujících Schwarzenberga. Je to sice zhruba totéž, jako definovat tygra sibiřského jako ptáka, zobajícího zrní na náměstí sv. Marka v Benátkách, ale u pražských tzv. intelektuálů se lze nadít naprosto čehokoliv, tedy s výjimkou intelektu.
05. 09. 2013 | 19:23

Ládik!!! napsal(a):

Pane Tožičko -
co je levné, to kupte! Jednou se to možná bude hodit! Jenže jako komunitarista budete zřejmě plonkovní. Celkově.
05. 09. 2013 | 19:36

Baba napsal(a):

Safra, ten čas letí víc, než na Marsu.
05. 09. 2013 | 22:02

Pradědek Čech napsal(a):

U nás není žádná levice, natož liberální, takže se nemůže spojit. U nás není ani pravice. U nás je pouze žranice. A po žranici přijde, víte co.
05. 09. 2013 | 22:06

Luba napsal(a):

Deník Referendum a Česká pozice jsou nejlepší internetoví zpravodajci.
05. 09. 2013 | 22:12

Baba napsal(a):

Hold, rybky prý plní přání zvláště trpělivým.
05. 09. 2013 | 22:18

aga napsal(a):

"Liberální levice" jen vykrývá prostor pro krásné nové světové pořádky tzv. zleva. Viz třeba Pehe.
05. 09. 2013 | 22:26

Bestia triumphans napsal(a):

Luba napsal(a):
"Deník Referendum a Česká pozice jsou nejlepší internetoví zpravodajci."

!
Lubo, vřelé díky.
Pohádka na dobrou noc vždy potěší.
:-)
05. 09. 2013 | 23:00

Bestia triumphans napsal(a):

Tožička napsal:
"...Levicové novináře a publicisty je možno si koupit a to poměrně lacino. Je to výhodný obchod. Jsou inteligentnější (prokázáno sociologickým šetřením), "

?
Nemáte zdroj na ono sociologické šetření?
Děkuji.
05. 09. 2013 | 23:02

pravičák napsal(a):

To je text jedna báseň. Deníku Referendu asi nějaký konkurenční projekt šlápnul na kuří oko (hezké je, že Tožička nenapíše který) a tak se někdo musel - fotbaloví fanoušci by napsali - vybulet. Nic konkrétního ten článek neobsahuje jenom to tajemné fňukání. Jsem ale rád, že do DR píší samí správní levičáci, kteří své ego potlačují co to jde. Asi proto šéfredaktor prošel 100 institucí a všude to skončilo konfliktem.
05. 09. 2013 | 23:04

Luba napsal(a):

Bestie,
kdy se už konečně naučíte číst? :)
05. 09. 2013 | 23:10

Luba napsal(a):

Bestie,
tady máte "ono sociologické šetření":

"Příznivci pravice bývají méně inteligentní než voliči levice a ti, kdo měli níženou dětskou inteligenci v dospělosti častěji projevují rasistické a sexistické chování. Konzervativní politika funguje jako brána pro předsudky – tohle všechno tvrdí vlivný kanadský akademik.

Zámořská studie srovnávala výsledky řady studií porovnávajících výsledky testů dospělých a dětí. Celkem se pracovalo s dostatečně reprezentativním vzorkem 15 000 osob.

Podle autorů lidé s nižší inteligencí inklinují k pravicovým pohledům proto, že jim pomáhají cítit se v bezpečí.

Zásadním zjištěním je, že na politických pravo-levých preferencích se téměř vůbec nepodílí typ vzdělání, rozhodující je vrozená inteligence. Velký vliv nemá ani společenský status.

Studie vznikla pro vědecký časopis Psychological Science; podle ní je pravicové vidění světa cestou pro to nacházet předsudky proti jiným skupinám, ať už jsou to rasy nebo skupiny s jinou sexuální orientací.

Inteligenční a poznávací schopnosti jsou zásadní pro to, jak vnímáme ostatní lidi. Díky nim k ostatním přistupujeme s otevřenou myslí, anebo už s připravenými předsudky.

„Jedinci s nižšími kognitivními schopnostmi se přiklánějí spíše ke konzervativním (pravicovým) ideologiím, které se snaží udržet status quo,“ píše se ve studii.
„Přináší jim to pocit řádu.“

Zdroj:
http://www.national-geographic.cz/detail/volici-pravice-jsou-hloupejsi-nez-volici-levice-tvrdi-to-kanadska-studie-10944/
05. 09. 2013 | 23:14

Bestia triumphans napsal(a):

Luba:
Ksakru, to byla ironie?
Čert aby se ve Vás vyznal, Vy Bestie!
:-)
05. 09. 2013 | 23:16

Bestia triumphans napsal(a):

Luba: dík za odkaz, já si myslel, že šlo o nějaký výzkum zaměřený jen na novináře...
05. 09. 2013 | 23:18

huhulín napsal(a):

Odkaz na National Geographic je bezcenný - buď to chce odkaz přímo na studii, nebo mlčet. To že někde psali, že někdo říkal, že někdo něco psal není úplně košér práce se zdroji. Celkově myšlenka, že pravice je hloupější než levice je dost nesmyslná, stejně jako myšlenka opačná.
05. 09. 2013 | 23:29

Luba napsal(a):

huhulíne,
pro vás, práce s internetem neschopné, přináším originální znění. Do překladače si ho jistě dokážete vložit sám, že ano?

http://pss.sagepub.com/content/early/2012/01/04/0956797611421206.abstract

Ovšem,
platit Vám to nebudu :)
http://pss.sagepub.com/content/early/2012/01/04/0956797611421206.full.pdf+html
05. 09. 2013 | 23:52

Trtkos napsal(a):

co to je za kraviny?

"..pravicového podnikatele..", "..pravicovou ideologií hnaná média..."

Velka cast blogeru se tu bud zblaznila a nebo jednoduse lze.
Nemluve o absurdnich vyrazech v tomto blogu.

PRAVICE U NAS NENI.
A uz vubec ne najaka oficialni pravicova media..

Lidi papouskuji blafy celeho toho medialniho vyplachu o pravici.
Stejne tak kriminalnik Kalousek, ktery se prohlasuje za pravicaka i s jeho Topkou.

Jinak pro priklad:

http://streit.blog.idnes.cz/c/359073/Schwarzenberg-a-lidr-pravice-Jeste-vetsi-pitomost-nez-si-myslite.html
06. 09. 2013 | 01:12

Vlad Naiva napsal(a):

To strýc virus H3N1 nyní HxNx:
Díky za doporučení, asi bych článek nečetl, nebýt vaší pochvaly. Přitom opravdu inspirativní text nám Tomáš Tožička předložil. Čímž skládám autorovi poklonu. Příp. dotaz na pana Tožičku: Nepustit se přesto do něčeho, anebo jste se již spálil a tím pádem znechutil?
06. 09. 2013 | 06:44

Baba napsal(a):

Milá Máňo, i prospěšnej předem neohlášenej noční host může být NEVÍTANÝ. Mému myšlení to nevadí. Mému nevědomí značně.
06. 09. 2013 | 07:00

Baba napsal(a):

Milá Máňo, nevadí, že lidé, jejichž podstatou osobnosti je radost, tuto neprezentují. Stačí, že ji reflektují.
06. 09. 2013 | 08:15

kokoshka napsal(a):

Specialni pohadka pro teologa Tožičku od verozvesta Kokoshky inspirovaneho Čapkovou Dašenkou,tot davna predavna historie-
"Kočky jsou jako lide,jedne veři v Boha,jine ne.O dogmatech kočiči viry mi vypravel jeden přitel kteremu to povedel stary tlusty kocour.
Kdysi davno nebylo na svete nikoho krom všepronikajici a všemomohouci KočkoMatky,ani samotny Svet nebyl.Jak dlouho žila v prazdnote a osamelosti KočkoMatka nikdo nevi ale jednou zachtela Ona stvořit svet a zabydlet ho živymi tvory.Pro začatek stvořila pro sebe pomocniky nebot vedela že ji čeka nelehky ukol.Pak řekla KočkoMatka-"Budiž svetlo"a vzniklo svetlo a rozdelil se čas na den a noc.V prvni den ješte stihla KočkoMatka stvořit materii ze ktere chtela vylepit vše jsoucne ale nastala noc.
Ale neznala unavy Stvořitelka a skrašlila nočni nebe Mesicem a hvezdama.Na druhy den rozdelila materii na zemi a vodu a velela vode byt uprostřed zemi pro jeji nasyteni.Hodne toho udelala KočkoMatka na druhy den nebot svet stal velkym.Na třeti den zabydlela zemi rostlinami a živymi tvory,aby davali rostliny stin v dennim vedru,kyslik pro dychani a radost pro oči,a žive tvorove by behali a skakali po zemi.A pravila KočkoMatka tvorum zemskym:"Množte se a plodte se,neboli vašim osudem je byt potravou a zabavou pro boži Vyvolene!"
Na čtvrty den stvořila Matka tvory podle obrazu sveho,venec přirody a konečny cil tvorby a pojmenovala je"kočky".Cely paty den stravila ve společnosti svych oblibencu,obdivuje jejich krasu,gracii,mrstnost a videla v tom cil sveho stvořeni.Na šesty den unavena od sve praci a radujici se jeji plodum vzdalila se KočkoMatka na odpočinek od sveta ktery vylepila...
06. 09. 2013 | 08:33

Baba napsal(a):

Milá Máňo, žena, která dosud neměla děti ještě neví, jak hodně bude chtít být v polaritě žena - dítě ženou. V tomto období budou projevy mužské části její osobnosti velmi nerealizovatelné.
06. 09. 2013 | 08:33

sevyn napsal(a):

"Pan Milan svým lhaním připomíná typického českého pravičáka..."

Tožičko, vy v sobě toho fanatického, nenávistného a demagogického levičáka prostě nezapřete. Prostě "typický český levičák" - tj. lhář. Abych užil vaše slova.

Libertariáni a konzervativci v DR? Hm... tak leda jako nějaké subkategorie levičáků, ale v pravém slova smyslu jen sotva.
06. 09. 2013 | 08:38

sevyn napsal(a):

A ještě k té studii o údajně hloupějších pravičácích. Překvapuje, i když vlastně nepřekvapuje me, že autor na tuto studii odkazuje. Kdyby se s ní skutečně seznámil, zjistil by, že říká něco podstatně jiného, než co svého času po internetu vytrubovaly různé bulvárně pokroucené interpretace, které se samozřejmě zlostným (a údajně kriticky myslícím) levičákům hodí do krámu. Shame!
06. 09. 2013 | 08:42

kokoshka napsal(a):

Ale jeji pomocnici kterych stvořila pro pomoc v praci ale ne darovala jim radost v umeni a proto neznajici uspokojeni od procesu stvoreni,hnane žarlivosti rozhodli se pomstit Vyvolenym.A vyvolali vodu ze zeme a zatopili vetšinu ji,premlouvili vodu aby navždy vzala kočkam krasu a aby se ji kočky bali jako ohne.Chteli take nechat kočky bez potravy ktere jim byla přidelena milosti Boži-nektere z tvoru hodili do vody a naučili je plavat,jinym dali křidla a naučili je letat,a tem co zustali na zemi dali tlustou kuži,ozbrojili rohy a ikly,dali rychle nohy nebo velikanske telo.Nenašli jenom myši protože ti se schovali pod zemi...
06. 09. 2013 | 08:44

kokoshka napsal(a):

Uvidela to Stvořitelka a vyhnala svych pomocniku z nebe navždy a odvratila od nej svou tvař.A pro kočky stvořila sluhy,aby bydleli s kočkama pod jednou střechou,spali na jedne posteli,mazlili se svymy pany,lovili jim rybu ve vode,ptactvo ze vzduchu,zabijeli velke tvory a oddelovali maso od kosti aby se kočky meli dobre bydlo a žadne starosti.Tak na sedmy den Matka stvořila lidi!
A byvale sve pomocniky,psy,nakazala verne sloužit človeku,sedet na řetezu venku,jist kosti co zustali po kočičim a lidskem stolovani.
V temne studene noci vyji psy na Mesic,prosi o navrat boži lasky a strašne nenavidi kočky kterych obvinuji ze všech svych neštesti!
Proto kočky se nemodli k Bohu,žadnou vinu nenesou a po smrti jdou do nebe a psy jdou do pekla protože jim byla odebrana boži milost kvuli zavisti a zlosti.
Tuhle historku o stvořeni sveta vypraveji kočky svym kotatum když jsou ješte male a začinaji pokladat otazky Jak,Proč a Kdo?
Ale kočky jsou jako lide,jedni veři,jine ne.(c)2008
Alex Kokoshka
06. 09. 2013 | 09:01

Baba napsal(a):

Neboj, Máňo, ono i na ty ixáky dojde střední věk.
06. 09. 2013 | 09:21

Ladislav napsal(a):

Kam pan Tožička přišel, tam vždycky vzniknul problém (jen se zeptejte lidí z mnoha neziskovek). Osobně si myslím, že je zralý na dost hloubkovou terapii, ale to on samozřejmě nepřizná. Raději bude dál šířit svou závist a nenávist. Ale ono se mu to jednou spočítá jako všem, kteří si hráli na svatá a okolo viděli jen ty špatné.
06. 09. 2013 | 10:47

Ládik!!! napsal(a):

Томаш Тожичка - to zní lépe.
06. 09. 2013 | 13:55

ex-nemo napsal(a):

Lubo
jestli platí pravidlo, že inteligence je výhodou ve střetnutí tak nemůže platit to že levice je inteligentnější. Celá ta Vámi uváděná studie musí být blbost
Každý vidí že současná levice je v -... vlastně to nikdo nevidí, protože kde je levice je jak známo tma, ale ví se to. Levice je v podstatě už, jako vlivné hnutí, zapomenuta.
Vedoucí představitel britské levice byl vůdčím představitelem humanitárních bombardérů Srbska, v současnosti tuto úlohu prvního válečného štváče zastává zas vedoucí levičák Francie.
Ani tak informovaný novinář jako Benjamin Kuras už ani neví co vlastně ta levice chce.
S levicí je konec. Musím se i já přiznat, že náležím k té méně inteligentní a méně schopné, levicové polovině lidstva, která svůj staletý zápas tak drtivě právě prohrává. Ale lepší vědět pravdu než se opájet chimérami.
06. 09. 2013 | 14:02

Miroslav napsal(a):

Pravicový volič je hloupější a Židé chtějí zničit křesťanskou civilizaci. Gratuluji soudruhovi Tožičkovi k jeho prozření. Jen další příklad toho, že mezi komunisty a nacisty nikdy nebyl v jejich pojetí světa rozdíl.
06. 09. 2013 | 14:03

StandaT napsal(a):

Hledáním a označováním "prodejných" to vždycky začíná.
06. 09. 2013 | 23:03

Petr Jihlava napsal(a):

Obsah textu Tomáše Tožičky je spíše určen na debatu mezi levicovými intelektuály a novináři.

Hysterické řvaní a nefér urážky(hulvátství je v Česku normou) si autor textu TT nespravedlivě a neobjektivně vysloužil od některých ,,diskutujících" tím, že ve svém textu mimo jiné píše: Levicové novináře a publicisty je možno si koupit a to poměrně lacino. Je to výhodný obchod. Jsou inteligentnější (prokázáno sociologickým šetřením), mají lepší rozhled a kritičtější přístup. Přitom je možno se s nimi snadno domluvit na tématech o kterých mohou či nemohou psát, stačí trocha empatie a schopnosti vyjednávat. Ta nakonec nechybí ani některým (byť nemnoha) českým podnikatelským tygrům.TT zřejmě šlápl někomu na kuří oko.

Pro mě jako voliče liberální levice mi TT mluví z duše.
Pokud bude možnost volit v kraji Vysočina Klíčové hnutí Táňi Fischerové rád jim svůj hlas ve volbách odevzdám.
07. 09. 2013 | 11:29

modrý edvard napsal(a):

Tímto přiznávám, že nevím, o čem p. Tožička píše. Zkoumat to nebudu, jsou zábavnější věci ke zkoumání.
07. 09. 2013 | 19:01

Saxána napsal(a):

O čem, o čem ? Asi o tom, že levicoví politici nám blaho na zemi neudělají, protože buď jsou bez nápadu a nebo mají nápady blbé - ten z posledních - že nezaměstnaní budou chodit uklízet do domácností. Na druhou stranu pravicoví politici svou vychytralostí umožňují blaho ze zákonodárství jen svým družinám a ostatní občané na to doplácejí. Řešení se nyní nabízí - volit Z M Ě N U .
23. 09. 2013 | 15:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy