Bruselský skok na špek

17. 04. 2014 | 14:17
Přečteno 4217 krát
Volby do Evropského parlamentu se blíží a občané EU budou moci volit své jediné zástupce v Bruselu. Síla rozhodování ale leží mimo parlament a je naprosto netransparentní.

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se volící obyvatelé ČR vydají k urnám, aby zvolili svých dvacet jedna zástupců, kteří budou součástí 751 členů Evropského parlamentu. Nejen strany, ale i organizace, firmy a komory se snaží zviditelnit své zájmy, aby naši zástupci podporovali právě to, co se tomu či onomu hodí nejvíce.

Přečetl jsem si tiskovou zprávu Czech Business Representation (CEBRE) o jejich diskusi s některými kandidáty a kandidátkami do EP, z níž bohužel vyplývá, že povědomí o fungování Evropské unie je téměř nulové. Nemluvím tu o základních idejích, které mohou být pro různé skupiny odlišné. Mluvím o základních formálních rolích a úkolech, které jednotlivým tělesům v EU přináleží.

„Brusel“ stále ještě funguje jako strašák a zároveň jako vhodný nepřítel pokaždé, když je potřeba na někoho nadávat. Ale hlavní město Belgie je v tom nevině. Až budete chtít příště nadávat na „byrokracii Evropské unie“, je třeba být konkrétnější. Můžete nadávat na Evropskou komisi, která jako jediná disponuje zákonodárnou iniciativou, a kde sedí zástupci vybraní národními vládami. Nebo na Evropský parlament, jediný lidově volený orgán EU. Nebo na Radu Evropské unie, která má stejnou pravomoc jako parlament a v níž jsou zastoupeny vlády jednotlivých států.Pokud je někde problém, pak si buďte jistí, že je především v Radě Evropské unie, která je nejméně transparentním orgánem celé EU. Zatímco Komise i Parlament mají všechny materiály na internetu a lidé se k nim mohou vyjadřovat a dokonce třeba přímo v prostorách Parlamentu konat pro poslance veřejná slyšení, naše národní vlády v Radě něco takového nikdy nedopustily.

Kdopak ví, kdo zastupuje naši republiku v Radě? I když si to najdete (hledejte vedoucího stálého zastoupení v COREPER II), stejně zjistíte, že jste jméno toho člověka nejspíš nikdy neslyšeli. Přitom jsou to právě úředníci českého státu v Bruselu, kteří mají odpovědnost spolurozhodovat o tom, jaký návrh z komise projde k dalšímu jednání bez připomínek, nebo se bude v Radě projednávat.

Pokud někdy nějaký náš vládní politik nadával na nařízení z „Bruselu“, musíme se především ptát, proč toto nařízení nezastavil už v Radě, respektive proč nás občany na to neupozornil, abychom mohli ovlivnit své poslance v Parlamentu? Nejspíš proto, že ministři a jejich političtí tajemníci mají co dělat, aby pochopili, co se děje na jejich úřadě. Chápat procesy v EU je už nad jejich síly.

Zatímco o hlasování v Evropském parlamentu se ještě čas od času dočteme i v našich médiích o procesech v Radě se dovídáme jen velmi velmi sporadicky. Ze všech dostupných studií a průzkumů přitom vyplývá, že Rada má mnohem silnější pozici a je při vyjednáváních s Komisí i Parlamentem úspěšnější než obě instituce.

Poslanci Evropského parlamentu jsou zatím jedinými přímo volenými zástupci na úrovni Evropské unie

Pokud zase uslyšíme politiky – z vlády i z parlamentu – slyšet mluvit o Bruselské byrokracii, měli bychom se jich se jich především zeptat, co dělají oni, aby naše vládní mašinérie v Bruselu byla výkonnější.

Zájmy naší země má totiž v Bruselu hájit hlavně naše vláda.

Evropský parlament je volen na základě stranických programů, které jdou napříč Evropskou unií a evropské strany mají za úkol prosazovat tuto politiku při připomínkování podkladů Komise a návrhů Rady.

Komise je exekutivní těleso a komisaři slibují před Evropským soudním dvorem, že budou jednat nezávisle ve prospěch celé Unie a nenechají se ovlivnit žádnou vládou.

Proto když jsem četl v tiskové zprávě CEBRE, že předseda svazu průmyslu říká: „potřebujeme více svých lidí na vrcholných orgánech“, také proto abychom měli komisaře na lepší pozici, nevím, co si o tom mám myslet. „Svých“ myslí lidí stranících zájmům českého průmyslu? A lepší komisariát pro Českého zástupce z důvodu národní hrdosti? Protože komisař zastupuje v Komisi svou zemi asi jako ministr kultury Pavel Dostál zastupoval ve vládě Olomouc.

Rovněž představa, že by naši poslanci mohli nějak ovlivnit složení komise – jak si představuje opět zmíněný předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák – je mimo realitu. Parlament volí Komisi jako celek a i když má nějaké neformální nástroje, jak složení ovlivnit, záleží OPĚT především na naší vládě, jak silného kandidáta předloží, protože podle toho se bude rozhodovat budoucí předseda Komise, kam ho zařadí, aby volbu posílil, nebo aby ji naopak nepoškodil. A kdo navrhuje Předsedu, je to opět Rada, tedy i naše vláda.

Pláč prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera nad nutností spolupráce evropských poslanců s vládou a českým parlamentem je hezký, ale o hrob vedle. Pokud si pan prezident přeje zabránit průtahům v implementaci evropské legislativy, pak je tu především vláda, která ví (tedy měla by) jako první o připravované i přijaté legislativě a má nejsilnější zákonodárnou iniciativu. A v rámci tripartity by v tomto bodě zaměstnavatelé jistě našli společnou řeč s odbory.

Poslanci Evropského parlamentu jsou zatím jedinými přímo volenými zástupci na úrovni Evropské unie a jako takoví by měli zastupovat především jejich zájmy. Jejich rolí je zajistit, aby Unie posilovala svůj demokratický řád ve prospěch nás všech. Aby se nestala jen nástrojem pro mocný ekonomický a politický establishment, ale aby sloužila rozvoji všech evropských regionů ve prospěch všech obyvatel.

V evropských volbách volíme svá necelá tři procenta poslanců. Je důležité, aby zastupovali zájmy co nejširší společnosti. Ale v těchto volbách je také důležité, že je můžeme využít i k informování o tom, jak Unie funguje a jaké jsou role jejích orgánů. Naše školství v tom evidentně hrubě selhalo.


Zde se můžete zapojit do konzultací v Evropské komisi
Zde najdete interaktivní infografiku jak funguje Evropská legislativa (v ČJ)

Psáno pro kampaň Pirátů

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Musím mrknout na Macha, co konstruktivního nabízí....
17. 04. 2014 | 14:57

Adam Procházka napsal(a):

Tenhle blog se mi velice líbí.

Zdravím Vás, pane Tožičko.
17. 04. 2014 | 15:14

Ostravak ostravski napsal(a):

Jediné,co je na Bruselu jakž takž dobré je bruselská paštika z marketu.Jinač je to nezajímavý termín.
17. 04. 2014 | 15:20

Medikolog napsal(a):

Jinými slovy,

3% poslanců je síla, která pro nás neprosadí nic, protože rozhoduje maiorita... Jediný "zisk" pro českou kotlinu proto je 21 dobře doživotně zaopatřených rodin z peněz v Čechách plátících daně... Holt je to zastoupení s pravomocí protektorátní vlády tehdy ve Třetí Říši...

Akorát ta dnešní Čtvrtá říše je vojensky neschopnější a hraje si na demokracii. Němec se dohaduje s Francouzem... Nikdo za svá rozhodnutí neodpovídá, natož celým svým majetkem a životy svým a celé své rodiny. EU"funguje" podle toho. Takhle nějak fungovala Francie Ludvíka XVI.. před pádem Brusele ééé, pardon, Bastily;-).
17. 04. 2014 | 15:33

minatomirai napsal(a):

Dobre, vecne, informativni.
17. 04. 2014 | 15:33

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ony jsou důležité ty volby právě letos - navolit tam místo lidí chtivých válek lidi normální, to by mělo být jejich výsledkem.
Takové co jen vyzývají lidi dole k obětem a k cálování dluhů za někoho jiného /proč lady Ashton a spol nezaloží Fond europolitiků a nenakupuje ve velkém ukrajinské dluhopisy ?/....takové poslat šáfovat na Úřad pro zakazování křivých okurek.
Což je jen sen, lidé dole budou opět volit ty, kteří jim slíbí, že jim nevemou to málo, co stále ještě mají...a lidé nahoře, či zdánlivě nahoře, budou volit ty, co jim slíbí, že jim nezredukují to hodně co mají a o čem doufají, že ještě zvětší.
No a co se týče " přímé" demokracie tedy delegování na posty např. v EK, tak po Fullem, kterého delegovala českomoroslezoromsklá lumpenelita snad zbývá už jen nadelegovat tam Klause, ať je ten úpadek co nejvíce zřetelný./ne , to byl jen zlý žert...a pokud vím, tak se má EK už volit, ne ?/

Celoevropská referenda stejně nepřicházejí v úvahu, jsme asi méně občansky zdatní než občané Krymu, což naplat, asi nám třeba ještě sto let eurounijnování - až pak budeme dostatečně charakterově dospělí a mentálně vyspělí., zatím jsme jen jakýmisi takovými eurounijními mužiky.

Takže to vidím na politics as usual, však on už to místní nezávislý liberální tisk bude umět masám v ČR vysvětlit, že k přímé demokracii ještě EU nedorostla. Že i případné vyhlášení třetí světové války se odehraje tak , že nějaký nafoukanec vystoupí v komeční TV a v projevu " Mým evropským národům..." nám to prostě oznámí coby hotovou věc.
/jiní zase mají pocit, že by bylo možné přejít na bifuhrerovský systém Merkel - Holland, tak černě to zase nevidím , tady přeci jen D.O.S.T. dotyční přehánějí/
17. 04. 2014 | 15:38

Ládik!!! napsal(a):

Špek už jsem dlouho neměl, ani špyrečky.
17. 04. 2014 | 16:11

xerox napsal(a):

ládíku ... pokud budete indiánským během utikat k volební urně a volit kleptomanovo slepé střevo - svobodný ... špeku se nedočkáte , za to na špekové trampolíně si do bezvědomí zaskáčete ... :-)
17. 04. 2014 | 16:30

JAD napsal(a):

Necelá 3 % poslanců? :-)) Tak to mě k volbám nedotáhne ani pár dobře vykrmených volů.
17. 04. 2014 | 17:12

aga napsal(a):

Autore, nepřesvědčil jste mne.

Celá ta věc je zcela záměrně zkonstuována tak, aby jedna její část mohla přenášet zodpovědnost na druhou, aby se jedna za druhou schovávala a jedna na druhou vymlouvala (což jste dokonale předvedl v praxi - ) a celkově aby občanům nebyl zodpovědný nikdo. Je to jen drahé a záměrně neefektivní divadlo - tedy neefektivní vůči lidu, velmi efektivní v prosazování záměrů svých strůjců.
17. 04. 2014 | 17:21

honolulu napsal(a):

Vy se MENITE pane Tozicko a to k lepsimu !
Kde jsou ty doby, kdy jste pouze opakoval to, co bylo v mode.

Zacinate byt oblibenou hvezdou na Aktualne CZ.
Protoze myslite kriticky a samostatne.
Uz nejste pouze ozvena.
17. 04. 2014 | 17:33

born65 napsal(a):

Rozdíl mezi tímto blogem a blinkanci, kterými tunajší diskuzní prostor špiní Radek John, je skoro propastný.
17. 04. 2014 | 17:40

Ládik!!! napsal(a):

xerox -
špek likviduje vytrvalost.
17. 04. 2014 | 17:47

xerox napsal(a):

ládíku ... o důvod víc neskákat machovi na špíček ...
17. 04. 2014 | 18:23

strýc virus HxNx napsal(a):

mi se ten blog také docela zamlouvá, od teď si budu p.Tožičku asi pamatovat lépe.
17. 04. 2014 | 18:28

Filuta napsal(a):

xerox
Taky budu volit Svobodné.
Tožička je multikulturalista a ti se nemění. Na ten špek mu skáčete vy.
Co tak úžasného napsal, že jste tak nadšení?
17. 04. 2014 | 19:40

Petr napsal(a):

Piráti mají ve svém programu např. že jsou proti kvótám a pak si zvolí neomarxistu, feministu, multikulturalistu čtyřprocentního Tožičku.
17. 04. 2014 | 21:14

Libertad napsal(a):

Pane Tomáši, -možná, že jsem to v textu přehlédl, ale neuvedl jste, že též kandidujete do parlamentu EU. Pokud ano, tak se omlouvám.
Kdyby šlo volit napříč kandidátkami, tak bych Vás přesto volil, tedy zakroužkoval. ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP9 vědí proč to nejde. Ta hrůza! Kdyby si mohl volič -z té hrůzy co se nabízí-, vybrat -jak hezky říkal komunista co měl ve straně ODA výjimku (Vladimír Dlouhý)- nejlepší ze všech špatných řešení.

S pozdravem

Sidonio Libertad
17. 04. 2014 | 21:20

xerox napsal(a):

filuto

jenom jsem pozlobil ládíka , bloger mě něčím neoslovil ... tudíž nemůžu být nadšen ... což se týká i z vaší volby volit neženatý ...
chtít vystoupit z unie když z ní ještě něco dostáváme je nesmysl , všechno co šlo jsme ztratili tudíž už je naprosto buřt zda tam jsme nebo né ...
17. 04. 2014 | 22:06

Petr Jihlava napsal(a):

Vážený pane Tožičko.
Naši politici a většina našich novinářů mimo jiné neinformuje pravdivě o rozhodovací síle evropského parlamentu. Vaše uváděná pro veřejnost málo známá fakta (Bruselský skok na špek)který vyšel také v Deníku Referendum to částečně napravuje.Váš článek považuji před evropskými volbami za prospěšný a důležitý.

Je dobře,že lidé jako vy nebo sociolog Jan Keller vstupují do politiky a kandidují ve volbách.Levicový volič,který postrádá progresivní a ekologická témata u zavedených levicových stran jste oba dva velkým přínosem a nadějí.
Piráty řada politologů a komentátorů správně řadí do levicového politického spektra.Jejich progresivní program a myšlenky jsou mi hodně blízké.
Vedle JK vás považuji za významnou osobnost alternativního levicově-ekologického hnutí.
Bohužel ne vaši vinou nejste u široké veřejnosti tak mediálně známý jako npř.JK.
Znám řadu vašich zajímavých a podnětných článků a komentářů,který na mě udělali veliký dojem.
Moje volba letošních voleb do evropského parlamentu je jasná.Jste to vy a Piráti.
Pokud ve volbách neuspějete nebudu považovat svůj hlas za ztracený.
17. 04. 2014 | 22:36

Pavel13 napsal(a):

Záleží, koho si zvolíme. Radek John psal, že vyřeší všechno, co dělá EU špatně.
18. 04. 2014 | 07:17

fabio brno napsal(a):

pokud vám ještě stále nestačilo,kam naši ekonomiku dopravila EUmašina,pokud jste omámení grafy Made in EU a nevidíte si už ani před okno,natož na špičku vlastního nosu,je na čase vyštráchat se z těch vašich paneláků a rozhlédnout se kolem sebe.padnout zpět do reality běžného života.vidět to na vlastní oči,vážení mudrující.tudíž do háje s EU a eurem , jak vidíme všichni, zatím to krom pár dobře placených hlavounů , NIKOMU NIC dobrého nepřineslo.do háje s tím,experimentujte si za své a na svém.budeme rýt držkou v zemi...
18. 04. 2014 | 09:08

Taoiseach napsal(a):

Tomáš Tožička

Máte v podstatě pravdu, ale pár nepřesností se vloudilo.

"nadávat ... na Radu Evropské unie, která má stejnou pravomoc jako parlament"
Rada má pořád (i po Lisobonské smlouvě) ve skutečnosti větší pravomoci než EP. Jo, pardon - vlastně to uznáváte: "Ze všech dostupných studií a průzkumů přitom vyplývá, že Rada má mnohem silnější pozici a je při vyjednáváních s Komisí i Parlamentem úspěšnější než obě instituce."

"Kdopak ví, kdo zastupuje naši republiku v Radě? I když si to najdete (hledejte vedoucího stálého zastoupení v COREPER II), stejně zjistíte, že jste jméno toho člověka nejspíš nikdy neslyšeli."
Čtenáře bych nepodceňoval, většina asi bude vědět, že je to Martin Povejšil. Znát jeho postoje nepotřebujeme, protože má na všechno daný mandát od Vlády ČR, sám od sebe nemůže dělat nic.

"A kdo navrhuje Předsedu, je to opět Rada, tedy i naše vláda."
Letos poprvé to má být jinak, (celo)evropské politické strany se dohodly, že předsedou Komise se má stát kandidát frakce, která získá ve volbách nejvíc mandátů. Členské státy si (doufám) nedovolí jít proti tomu.

"Je důležité, aby zastupovali zájmy co nejširší společnosti."
To samozřejmě záleží na volební účasti a tam bych si moc velké iluze nedělal.

"Psáno pro kampaň Pirátů "
No, Piráti toho zatím moc nepředvedli... Zelení bohužel taky ne.

"Ale v těchto volbách je také důležité, že je můžeme využít i k informování o tom, jak Unie funguje a jaké jsou role jejích orgánů."
Tady ovšem bezvýhradný souhlas!
18. 04. 2014 | 10:05

Petr Jihlava napsal(a):

to fabio brno: Vy jste zřejmě nečetl fakta v textu Tomáše Tožičky.

Na špatném rozhodování EU má svůj podíl i naše politická vládní reprezentace.Zejména ty politici, který poslední dobou pokrytecky a populisticky EU kritizují.Velký vliv na dění v EU má nedemokratická moc nadnárodních korporací a finančních trhů.Ochrana národních zájmů a zlepšení podmínek pro naše podnikatele a pracující v globální ekonomice, kterou je naše ekonomika nedílnou součástí silnou EU potřebujeme.Ale v jiné podobě než ji známe dnes.Jestli je jiná podoba možná a na jakých hodnotách a v jakém zájmu má EU fungovat je věcí názoru.
V době nekončící politické a finanční krize letošní volby do Evropského parlamentu leccos napoví.
EU za naši zpackanou privatizaci z devadesátých let a neschopnost efektivně čerpat finanční dotace rozhodně nemůže.
18. 04. 2014 | 10:23

Taoiseach napsal(a):

Medikolog

"3% poslanců je síla, která pro nás neprosadí nic, protože rozhoduje maiorita... "
Záleží na tom, koho myslíte slovem "my". Poslanci zvolení v ČR totiž nezastupují ČR (přestože si to spousta prostších lidí myslí), ale zastupují SVÉ VOLIČE. Např. do dosluhujícího parlamentu byli v ČR zvoleni poslanci šesti různých stran, což představuje šest různých představ o fungování EU. Český socialista si bude rozumět s německým, francouzským, rakouským atd. socialistou, český lidovec zase s křesťanskými konzervativci z ostatních států. Zájmy ČR hájí ministři Vlády ČR v Radě EU, jak správně píše TT.

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

"navolit tam místo lidí chtivých válek lidi normální"
V EP se o válkách nerozhoduje. Rozhodují o tom šéfové vlád na zasedáních Evropské rady, o které se TT (dá se říct nedopatřením) nezmínil.

"Což je jen sen, lidé dole budou opět volit ty..."
No, je pravda, že - přestože kandiduje asi 40 stran - nabídka je mizerná...

"No a co se týče 'přímé' demokracie tedy delegování na posty např. v EK"
Komisař je úředník, ne politik, což TT píše zcela správně. On NESMÍ hájit zájmy země, která ho nominovala (znovu: to jsou ministři v Radě EU). Takže není žádný důvod, aby měl legitimitu z nějakých voleb.

JAD

"Necelá 3 % poslanců? :-)) Tak to mě k volbám nedotáhne ani pár dobře vykrmených volů."
Nevím, co byste chtěl. Pořád máme na počet obyvatel víc poslanců než těch osm velkých států.
18. 04. 2014 | 10:34

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Taoiseach
Pak ale není EU demokratická, jde o diktaturu (lumpen) elit..
Válku, a už vůbec ne vojenskou intervenci, nemůže vyhlásit nevolený orgán. Válku může schválit jen lid.
18. 04. 2014 | 13:33

Taoiseach napsal(a):

No, víte, pokud jde o vojenské intervence, např. v Afganistánu i v Iráku to zahájily ad hoc vytvořené koalice nejrůznějších zemí. Byli v tom členové NATO, ale zdaleka ne všichni, a velká řada jiných zemí. EU má tři pilíře, ale ani jeden z nich nezahrnuje obranu. Což se hned tak nezmění, protože minimálně čtyři členské státy EU jsou neutrální, u dvou je to dokonce dáno státními smlouvami. Takže se musím opravit: Evropská rada nerozhoduje o válce ani o intervenci, ale jedině o sankcích atd. Evropský parlament ani o tom.

Nicméně dotkl jste se důležité věci. EU jistě není diktaturou, ale všeobecně se přiznává její "demokratický deficit". Jde o to, že členské státy (jejich vlády - to jsou ve Vašem vyjádření ty diktující elity) se nechtějí vzdát své moci ve prospěch parlamentu a jím vytvořených orgánů (jak píše TT, např. Komisi EP jen schvaluje). Takže EU je pořád na půli cesty mezi mezivládní organizací, jako je třeba NATO, a konfederací. Ovšem předpokládám, že nově zvolený parlament se bude snažit to posunout, i když je to těžké - další změna Smluv není pravděpodobná.

Celoevropská referenda by se mi velmi líbíla, ale... Celoevroská většina se třeba vysloví nějak, ale v několika státech to dopadne opačně. A bude řev. A budou chtít vystoupit. Není to snadné...
18. 04. 2014 | 14:30

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Žádný subjekt nemůže objektu nařídit, aby šel umírat - pokud to s ním neprodiskutuje, tedy nezačne ho považovat za subjekt, který si o takových věcech nutně musí rozhodnout sám, o své svobodné vůli, bez nátlaku. Čas, který má každý jedinec vyhrazen pro život, je nejvzácnějším statkem na světě, je mnohem vzácnější než cokoliv jiného.
Pokud tedy není takový nařiující subjekt např. diktátorem.

Pane Taoiseach, už to že píšte , že " země rozhodly", " země se účastnily"...je vadné co do vysvětlení, deficitní co do etiky a lživé co do hodnocení.
Já se napřílad ničeho takového neúčastnil. :-)
Země, státy...to jsou sice slova o určitém obsahu, ale právě že i ona v sobě obsahují i unitř tkzv. demokracií mnoho různých diktátorsky se vyjevujících a prosazujících se zájmů. Včetně toho, že tyto diktátorské zájmy vládnou např.mediální mocí, kdy je to bohužel většinou většina :-), která se nechá takovými zájmy a takovou mocí vehnat do uličky nevědomosti, do pasti podvědomých způsobů vypořádání se s realitou, kdy realitu reflektuje v tom, co Broch popisuje jako denní spánek.
Viz např. Wayne Morse a jeho opozice vůči angažmá USA ve Vietnamu, snad ho kvůli tomu dokonce špiclovala FBI, zachovat s evšichni tkzv. zástupci lidu jako on, mohlo s největší pravděpodobností dojít k nesmírnému ušetření mnoha vzácných statků, použitelných jinak, včetně těch statků nejvzácnějších.
Nestalo se, bohužel se mnozí idioti ani z toho nepoučili, asi stále chrápou.
18. 04. 2014 | 16:05

Taoiseach napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

Obávám se, že jsme trochu mimo téma, ale zkusím reagovat.

"Žádný subjekt nemůže objektu nařídit, aby šel umírat - pokud to s ním neprodiskutuje, tedy nezačne ho považovat za subjekt, který si o takových věcech nutně musí rozhodnout sám, o své svobodné vůli, bez nátlaku."
Moc hezké, ale..
1) Lid je opravdu subjektem, ale nevím, jak by si měl "rozhodnout sám". Většinově? Tj. stejně proti vůli některých jednotlivců?
2) Zatím nikdy v dějinách, nikdo žádnou válku (resp. nasazení armády) s nikým "neprodiskutoval", nikdy o takových věcech nebylo žádné referendum. Byly tedy absolutně všechny režimy diktátorské? Můžete to do budoucna požadovat, ale nemůže obviňovat zrovna Evropskou unii, že nedělá to, co zatím nikdy nikdo nedělal.
3) Nasazení armády neznamená automaticky umírání.
4) Armáda ČR je podobně jako jiné západní profesionální, příslušníci do ní vstoupili dobrovolně a nasazení života slíbili v přísaze.

"to že píšte , že 'země rozhodly', 'země se účastnily'...je vadné co do vysvětlení, deficitní co do etiky a lživé co do hodnocení. Já se napřílad ničeho takového neúčastnil. :-)"
Jednak tedy píšu nanejvýš "koalice zemí zahájily", ale v každém případě je to tak, že za jednotlivé země rozhodují jejich politické reprezentace (od toho ostatně jsou), v případě ČR o misích rozhoduje vláda se souhlasem parlamentu. Podle Vaší logiky bychom taky mohli tvrdit, že ČR nebyla na MS v hokeji, protože "já se například neúčastnil" - :)
To, co píšu, nemůže být neetické ani lživé, protože nic nehodnotím z hlediska etiky ani neříkám, že s něčím souhlasím, nebo nesouhlasím. Ve svém spravedlivém hněvu jste jaksi NEPOSTŘEHL, že nic z toho neobhajuji, jen vysvětluji, o čem rozhodují orgány EU, o čem vlády členských států a o čem jiní.
Zpět k tématu: autor poukazuje na to, že v EU rozhodují především vlády členských států, a já to potvrzuji.

"diktátorské zájmy vládnou např.mediální mocí, kdy ... většina ... se nechá ... vehnat do uličky nevědomosti"
Ano, a proto právě TT doporučuje osvětu ("informování o tom, jak Unie funguje a jaké jsou role jejích orgánů"). Nerad bych se Vás dotkl, ale z toho, co píšete, se zdá, že je to jaksi pod Vaši rozlišovací schopnost.
18. 04. 2014 | 17:06

modrý edvard napsal(a):

Pěkně to p. Tožička napsal. A Piráti se nominací p. Tožičky, byť na 5. místě, pro mě stávají nevolitelnými. On toho p. Tožička napsal hodně už předtím a pokud to jsou i názory Pirátů, tak: Piráti, ahoj.
18. 04. 2014 | 17:35

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Taoiseach
Nemám teď čas....jen k tomu Vašemu new speech - kdy je tedy pojednou z války vyrobeno "nasazení armády".
To je komické. respektive žalostné.
Zatím přemýšlejte, zda i ČR se neúčástní agresorských válek /vtržení vojsk na cízí území, byť třeba i na základě tkzv. zvacích dopisů/.
19. 04. 2014 | 12:07

Taoiseach napsal(a):

Brečíte sice hezky, ale na špatném hrobě. Já jsem žádný newspeak nevymyslel. Státy si už hodně dlouho válku formálně nevyhlašují. Je to pokrytecké? Ano, je. Ale já s tím nic nenadělám a Vy taky ne.

Pokud jde o Armádu ČR, vzpomínám si, ře v Chorvatsku byli naši vojáci jenom jako pozorovatelé, v Kosovu byli až po skončení bojů, v Afganistánu byli po formálním skončení bojů (i když občanská válka tam běží nepřetržitě nejméně od roku '79) a Irák byla od začátku zpackaná akce Bushovy administrativy a za těch podmínek tam neměl jít vůbec nikdo. Podstatné je, že za to mám naprosto stejnou odpovědnost jako Vy.

A teď zpátky k tématu. Napsal jste:
"navolit tam místo lidí chtivých válek lidi normální"
Nuže Evropský parlament o válkávh ani o ničem podobném nerozhoduje. Chápete to a jste ochoten to uznat?
"Že i případné vyhlášení třetí světové války se odehraje tak , že nějaký nafoukanec vystoupí v komeční TV a v projevu 'Mým evropským národům...' nám to prostě oznámí coby hotovou věc."
To je samozřejmě úlet.
19. 04. 2014 | 19:39

Medikolog napsal(a):

Taoiseach,

Poslanci ze všech možných německých stran hlasují v zájmu Němců a Německa, Platí to i o Francouzích... kdežto ti z ČR... Tožička, pokud vím, nedokázal pro nás vyjednat jedinou výjimku (jako by srážel kufry a opakoval "zum befehl")... teď se tam cpe znovu a zase za české. K čemu by tam byl?

Je smutné, že vám musím dát za pravdu, že kandidáti v naprosté maioritě mají své voliče za tvory mdlého rozumu.
19. 04. 2014 | 20:23

Taoiseach napsal(a):

Medikolog

Především Evropský parlament se má starat o řádné fungování Evropské unie a v tomto smyslu má kontrolovat Radu EU a Evropskou komisi. Zájmy jednotlivých států hájí jejich ministři v Radě, jak správně píše TT. Poslanci - pokud jsou čestní - mají hájit zájmy svých voličů. K čemu by byly volby, kdyby všichni poslanci zvolení v ČR hájili totéž. Národní fronta tu byla za bolševika, teď máme pluralitu (čímž neříkám, že strany jsou ideální). I kdyby měli europoslanci hájit zájmy ČR, pořád je to šest RŮZNÝCH představ o těch zájmech.

"Poslanci ze všech možných německých stran hlasují v zájmu Němců a Německa, Platí to i o Francouzích..."
Opravdu sledujete jednání EP??

Obávám se, že zaměňujete Tožičku s Teličkou. To se stává. Telička vyjednal přesně to, na co měl mandát od vlády. Ostatně jakou konkrétní výjimku měl podle Vás vyjednat?
19. 04. 2014 | 22:40

modrý edvard napsal(a):

Tao atd. : Když už se ptáte, měl vyjednat, že rum se nazývá rum. Nikoho by to nic nestálo a všichni by byli rádi. Takhle je to nahrávka na smeč pro všechny eurofoby.
23. 04. 2014 | 09:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy