Komunismus pro bohaté podle VŠE

14. 05. 2014 | 13:07
Přečteno 5305 krát
Na Vysoké škole ekonomické v Praze se studenti mohou naučit, že daňové ráje jsou prospěšné, černá ekonomika blahodárná a vymáhání zákonů škodlivé. A k tomu GAČR uděluje granty na psaní ekonomických nesmyslů.

Kdysi jsem na stránkách nějakého amerického univerzitního časopisu viděl kreslený vtip. V češtině by se dal převyprávět následovně: Nový student se u mapy univerzitního kampusu ptá spolužáka: „Prosím tě, jak se dostanu k rektorovi?“ „To máš jednoduché,“ odpovídá starší student. „Projdeš přes Mírovou halu České zbrojovky, zahneš u McDonaldovy katedry zdravé výživy, vejdeš do ORCO budovy a vyjedeš výtahem na stejné patro, kde sídlí institut etické ekonomiky Viktora Koženého. No a tam, za Bakala-Kellnerovo katedrou bezkorupční státní správy už uvidíš kancelář. Na dveřích má napsáno: Rektor: Dr. Faust.“

Daňové ráje „nám“ prospívají
Připomněl jsem si tento vtip, když jsem poslouchal Ladislava Tajovského, který učí na národohospodářské fakultě VŠE historii a na CEVRO institutu Ivana Langera kde co. Musím říct, že Tajovského názor na prospěšnost daňových rájů mi vyrazil dech. V jeho pojetí nám daňové ráje pomáhají snižovat daně a bylo by vhodné, aby se Česká republika stala také daňovým rájem.

Zarážející je, když pravicový ekonom tak všeobjímajícně používá slovo „nám“. Samozřejmě, že v prvním okamžiku bychom si mohli myslet, že myslí nám všem. Ale samozřejmě, že ne! Když se podíváme na výběr daní, tak ten úspěšně narůstá v příjmech fyzických osob a především v DPH, kterému se dokážou vyhnout jen lidé s vysokými a nejvyššími příjmy.

Korporátní sféra platí stále méně. A i když se jí daně snižují, stále více firem uniká do daňových rájů a offshorových center. Člověk z toho mohl odvodit železné pravidlo, že čím více snižujete daně, tím více firem uniká jinam. Bylo by to ovšem stejně logické, jako když pravicoví ekonomové se železnou jistotou tvrdí, že snížení daní vedlo pokaždé k vyšší daňové výtěžnosti.

Ovšem ne každý člověk je tak hloupý jako pravicový ekonom. Ale na obojím je samozřejmě kus pravdy. Jen, jak říkají sociologové, se musí správně reflektovat korelace. Jednoduše řečeno, věc je složitější a vždy ji ovlivňuje více faktorů než jen ty, které jsme si zrovna vybrali ke zkoumání.

Lafferova teorie racionálně tvrdí, že mezi stoprocentním a nulovým zdaněním existuje bod, kdy se vybere nejvíce daní. Nesmí být ani moc vysoký, ani moc nízký. Jak prosté. Ovšem dokud to nevyzkoušíme, tak to nezjistíme. A bohužel, jak říkal už William Blake: „Nikdy nevíš, co je dost, dokud nepoznáš, co je příliš.“

A ano i naše snižování daní skutečně vede k dalšímu úniku firem do daňových rájů. Je to totiž dáno tím, že zatím (díky Bohu) prohráváme tzv. závod ke dnu.

Závod nahoru, závod dolů
Závod ke dnu je ekonomická strategie, která volí jako cestu k rozvoji deregulaci – daňovou, pracovně-právní, environmentální... Pokud ovšem tuto strategii zvolí více hráčů, jako se tomu děje v současnosti a jak doporučují ekonomové z VŠE, rozjíždí se závod, jehož koncem je prohra všech, protože daňovým rájům s minimem reálné ekonomiky se konkurovat nedá.

Do celého zmatku ještě vstupuje Grantová agentura České republiky, která financuje zveřejňování takových nesmyslů, jako je tvrzení Ing. Lenky Janíčkové (Katedra národohospodářská, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), že „k závodu ke dnu může dojít v důsledku regulované soutěže mezi státy, progresivního zdanění a sociálních výdajů“. Je vidět, že VŠE Praha má v Ostravě velkou konkurenci při obracení ekonomických teorií na hlavu.

Samozřejmě, že přílišná regulace vede k obdobnému problému, ale v teorii her se tento jev nazývá závod vzhůru. Objevuje se například v tzv. NIMBY jevu (z anglického Not In My Back Yard – ne za mými humny). Může se jednat například o to, že města či regiony zpřísňují požadavky na skladování toxického odpadu. Kdo nezpřísňuje dost rychle, je zahlcen toxickým odpadem.

Zajímavé je, že v obou závodech je Neshova rovnováha ve společném maximu – maximální deregulaci či maximální společné regulaci. Ale optimální s největšími výnosy pro všechny se pohybuje – jak jinak, někde uprostřed...

Matematicky, experimentálně i mnoha případovými studiemi je prokázáno, že konkurenční strategie v nekooperativních hrách vedou k velmi rychlé prohře všech aktérů.

Ale pozor. Těch, kteří ty hry hrají. Nikoli těch, pro které se tyto hrají. Klasickým příkladem je tzv. Vězňovo dilema. Dva zločinci jsou zatčeni za závažný kriminální čin. Pokud budou mlčet, budou odsouzeni za nějaký marginální čin na dva roky. Pokud jeden z nich udá toho druhého, bude propuštěn a druhý dostane šest let. Nejvýhodnější se zdá, co nejrychleji udat druhého. Ale jak si můžete být jisti, že ten druhý neudá vás rychleji?

Matematik John Nash prokázal, že v každé nekooperativní hře lze najít rovnovážné řešení. Tedy takové, kdy žádný z hráčů nemůže jednostrannou změnou zvolené strategie vylepšit svoji situaci. V případě vězňů je to volba udání. Ovšem pokud se "hraje na více kol" a není jasné, kdy hra skončí, Blíží se Nashovo ekvilibrium ideální situaci, tedy oboustrannému mlčení. A v praxi se ukazuje, že toto řešení volí sedmdesát procent zločinců – konečně z naší korupční scény to známe dobře. Jak kdysi zpíval HopTrop – Držíme zobáky, jak račte věděti, rodinný baráky, stavíme pro děti.

Když dva závodí, vyhrává třetí
A tady je ten problém. Pokud totiž vězňové nenajdou optimální řešení, bude to vždy vítězství pro justici. A tady se konečně dostáváme k tomu, kdo je ono tajemné „my“, o němž ekonom z VŠE tvrdí, že mu daňové ráje pomáhají zvyšovat zisky. Jsou to ti, kteří mají prospěch z daňové konkurence mezi státy, jejichž politici nejsou schopni efektivně vyjednávat, aby našli strategie, na nichž vydělají daňoví poplatníci a černým pasažérům z daňových rájů zatnou tipec.

Podíváme-li se na sponzory a partnery VŠE, nebo spřáteleného CEVRO institutu, odpověď se stane ještě jasnější. Mezi hlavními sponzory jsou hned tři nadnárodní agentury, které se zabývají „daňovou optimalizací“ a často se potýkají i s podezřeními na organizaci daňových úniků, jak o tom píše například prof. Prem Sikka z univerzity v Essexu.

I majitelé některých dalších sponzorských a partnerských firem využívají daňových rájů, aby se nemuseli podílet na rozvoji infrastruktury u nás, či v místech kde sídlí, například Microsoft. A podobné je to i s CEVRO, které podle informací Ivana Langera sponzorují lidé jako Petr Kellner či Karel Komárek, kteří pro své firmy využívají také daňové ráje a offshorová centra.


Koho chleba jíš... Pro některé sponzory a partnery VŠE Praha jsou daňové ráje skutečně požehnáním. Foto VŠE

A mám tím na mysli i Nizozemí, do něhož uniká mnoho firem, protože jeho zákony mají mnoho kliček, jak se vyhnout placení daní, zvláště pokud se jedná o nerezidentní firmy. Podobné je to s Kyprem, Budapeští, Londýnem, Irskem, některými státy USA atd. atd. Odvolávání na to, že tam firmy odchází kvůli stabilnějšímu právnímu prostředí, je holý nesmyl a je politiky, ekonomy i byznysmeny využíván jen k tomu, aby zastřel podstatu věci.

Tím se vracíme k onomu smutnému vtipu o rektoru Dr. Faustovi, který řídí univerzitu ve prospěch privátní společností. I Mefistoteles proti nim vypadá jako amatér – jak napsal William Shakespeare: „Peklo je prázdné, všichni ďáblové jsou tu s námi.“

A samozřejmě ďáblové nejsou jen na straně těch, kteří daně neplatí, ale i těch, co je vybírají. Proto je třeba mít transparentní přípravu i nakládání s rozpočtem. Nejlépe je, aby co největší jeho část byla participativní, aby o něm mohli rozhodovat přímo občané.

Zprivatizovat vědomí i svědomí
Privatizace školství, vliv nadnárodních firem na vzdělávání, pronikání privátního sektoru do státní správy, je cestou do pekla. Když jsme se před pětadvaceti lety pokusili zbavit autoritářské nomenklatury Národní fronty, asi jsme ji nechtěli nahradit mocí ekonomického establishmentu. Ovšem stalo se.

A tak lidé jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, který za minulého režimu vymýšlel komunismus pro dělníky, dnes vymýšlí komunismus pro nejbohatší. Všechny sociální dávky a podpory jsou směšné ve srovnání se státní podporou velkého byznysu. Od exportních dotací, přes platby v rámci tzv. ochrany investic až po daňové pobídky a přímé podpory.

Výplach mozků, jaký dnes předvádí české vysoké školství, včetně GAČRu, pod kuratelou nadnárodních firem je alarmující. Rostoucí požadavky na produkci fachidiotů, kteří mají plnit požadavky byznysu, místo aby se stali svobodnými, kreativními a samostatně uvažujícími lidmi, ničí základní myšlenky všeobecného školství. Morální korupce učitelů a vědeckých rad je alarmující.

Bez vzdělání směřujícího k odborné erudici a společenské odpovědnosti se nemůže žádné společenství posunout dále. Pokud ovšem má být většina populace jen námezdní silou a konzumentem prefabrikovaných produktů, pak je takové vzdělání samozřejmě nežádoucí. Boj, který vedou někteří ekonomové i politici hlavního proudu za daňové úniky a netransparentní vlastnictví velkých firem by nám měl být výstrahou.

Psáno pro Deník Referendum

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

já zapoměl, nejchytřejší jsou levicoví ekonomové.
oškubat pracujícího občana a peníze rozdat lemplům (nejen).

taková spravedlnost je zas dobrá pro lidi jako Tožička.

zavděčit se všem dost dobře nejde a je jen na voličích, které cestě dají přednost.
14. 05. 2014 | 13:24

modrý edvard napsal(a):

Nebudu řešit detaily, z nichž mnohé se mi zdají být nepodložené. Taky nebudu šťourat do toho, že článek vypadá jako sestavený z citátů.
Přejdu k jádru věci: co s tím, pane Tožičko, chcete dělat?
14. 05. 2014 | 13:30

Michal Macek napsal(a):

hezka snaha ale zrejme marna - bohuzel slovo levice nebo levicovy se stalo synonymem slova mor nebo malomocny.ono nas to brzy prejde ale bude to bohuzel bolet....viz tento blog:

http://slama.blog.idnes.cz/c/408543/Proc-jsou-nasi-mladi-zejmena-studenti-prevazne-pravicovi.html
14. 05. 2014 | 13:30

sasa napsal(a):

neo, ztratil jste se v Matrixu. Pracujiciho cloveka nejvice oskubal pravicak Kalousek, DPH, zdravotni poplatky, dan z nemovitosti. Jako byste zapomnel na znamou fotografii Kalouska v Pravu, kdyz zavadel statni dluhopisy pro obcany. "Tady mam dva seznamy: V prave ruce seznam zakonu, diky kterym se budou mit obcane lepe. A v leve ruce seznam tech obcanu" :-)
14. 05. 2014 | 13:33

olga napsal(a):

To, že většina populace má být pouze námezdní silou a konzumentem, to jsem už poznala. Nevím jak v jiných postkomunistických zemích, ale u nás určitě.
14. 05. 2014 | 13:36

neo napsal(a):

sasa:

mýlíte se, neztratil.
Dále také nemáte pravdu. Jsem pracující člověk a musím říci, že mě Kalousek neoškubal. Naopak.

mírný vliv vyšší DPH lze korigovat spotřebou, poplatky naopak vítám, protože za ně dostávám lepší službu, nemovitost nevlastním. Pokud porovnám poměr čistých příjmů k hrubým za vlád socialistů a později Topolánka a Nečase, tak jednoznačně vítězí pravicové vlády. Tím rozhodně netvrdím, že by se nenašla opatření, která se mi nelíbí. Ovšem pozitivní převládají.
14. 05. 2014 | 13:37

JF napsal(a):

jo, výbornej, a výstižnej a údernej na ty naše úderníky ... stačilo mi onehdá jedenkrát (a nedobrovolně;-) vyslechnout jednu nadějnou studentku tohoto vzdělávacího inštitutu všeobjímající ekonómie s falešnými profesurami nekorunovanej nobelistů za vědu pavědu zvanou ekonomickou a zjistil jsem, že vše je vlastně spočitatelné, lidé jsou živy především ze sociálních dávek a ještě ke všemu jsou hrozně vypočtavý, což je sice špatně, ale theorie to jaksi ani tak nepředpokládá ale spíše vyžaduje. Pak už byl jen hlavním a kardinálním problémem zda zvedat daně či sociální dávky a volit horší zlo ;-)

Kandidát na ojrokomisaře ČSSD je Mertlík. Myslím že k Ševčíkovi výborně ladí.

To jsou kádrové rezervy!!!
14. 05. 2014 | 13:42

TomášL napsal(a):

Musím s Vámi, pane Tožička souhlasit. Osobně vnímám daňové ráje jako velký problém, proti kterému by se mělo tvrdě bojovat.
Konečně si přiznejme. Stát jim zajistí právní prostředí, stabilitu prostředí, infrastrukturu, vzdělané lidi atp., které něco stojí, tedy jsou placená z daní.
Pokud firma daní v daňových rájích, potom jako parazit zneužívá místního pohostinství. Přijde mi, že tyto firmy se více chovají jako paraziti, nikoliv symbioticky, přičemž jejích cesta může zahubit hostitele.
14. 05. 2014 | 13:44

StandaT napsal(a):

Počet firem odcházejících do dańových rájů není ani tak dán výší daní, ale množstvím lidí, kteří získali dojem, že mají sloužit pouze jako dojné krávy. Čím větší daně, tím nižší míra návratnosti či protihodnota v podobě fungující správy a infrastruktury je jasně demotivujícím prvkem. Dalším velkým důvodem jsou smlouvy o ochtranu investic. Když okradou českou firmu, má majitel smůlu. Pokud ale jí má dominovanou v zahraniční, má šanci dostat nějaké to odškodné. Takže ono nejde jenom o daně. Ale také (mnohdy výhradně) o právní prostředí. V obecné rovině - čím víc parazitismu na jedné straně, tím více "parazitismu" na straně daňových plátců. Místo vymýšlení nových a účinějších metod holení by se autor měl podílet na slušném a korektním prostředí pro podnikání.
14. 05. 2014 | 13:52

SuP napsal(a):

Pan Tožička má určitě pravdu. Jednu z mnoha.
Jen mi pořád nedochází, v čem je výhodné předepisovat vysoké daně a tím je vyhnat do cizích zemí, než si nechat zaplatit daně přiměřeněji nižší, ale doma?

A přitom je to TAK prosté : ".... jak říkal už William Blake: „Nikdy nevíš, co je dost, dokud nepoznáš, co je příliš.“ ...."

Škoda, že Blake už neřekl mudrcům, co dělat, když to poznají.
14. 05. 2014 | 14:05

Yosif K napsal(a):

1) Zarážející je, když pravicový ekonom tak všeobjímajícně používá slovo „nám“. Samozřejmě, že v prvním okamžiku bychom si mohli myslet, že myslí nám všem. Ale samozřejmě, že ne! Když se podíváme na výběr daní, tak ten úspěšně narůstá v příjmech fyzických osob a především v DPH, kterému se dokážou vyhnout jen lidé s vysokými a nejvyššími příjmy.

2) Korporátní sféra platí stále méně. A i když se jí daně snižují, stále více firem uniká do daňových rájů a offshorových center. Člověk z toho mohl odvodit železné pravidlo, že čím více snižujete daně, tím více firem uniká jinam. Bylo by to ovšem stejně logické, jako když pravicoví ekonomové se železnou jistotou tvrdí, že snížení daní vedlo pokaždé k vyšší daňové výtěžnosti.

Konec citatu.
ad 1) zdanování zisku = zdanování úspěchu v podnikání. To je jistě společensky méně prospěšné než zdanování spotřeby. Extremní zdanění zisku vede k tomu že privátní sektor přestane tvořit pracovním místa.

ad 2) nejvyšší danová výtěžnost jě nekde mezi 30%-35% zdanění zisku. Nižší zdanění však obvykle znamená vyšší tvorbu pracovních míst pro proletáře v soukromém sektoru.

Pokud se někdo nechce spléhat na to že většina proletářů bude zaměstnána ve státním sektoru (kde? Jako zametači? jako knihovníci?.....) tak rozvoj soukromého sektoru musí považovat za celospolečensky prospěšný.

Toto není případ pana Tožičky. Jeho vize ideální společnosti je soukromý sektgor oškubaný na kost a většina průmyslu patrně ve "všelidovém vlastnictví" to jest v rukách zapšklých rudých byrokratů.
14. 05. 2014 | 14:08

rentiér napsal(a):

mírný vliv vyšší DPH lze korigovat spotřebou-to jako šetřením?Tak to je fakt výhra.
14. 05. 2014 | 14:19

VFISCHER napsal(a):

CO CHCETE V ROZKRADENÉM ABSURDISTÁNU ???

V neokolonoální gubernii, montovně plechů, rozkradeném Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristánu, ovládaném smečkou zločinecké oligarchie veksláků a zkorumpovaných politických šašků, kde lze kupčit s policií, justicí, státní správou a v neposlední řadě s vysokoškolskými diplmy, kde nikdo za nic nemůže a zločinci jsou nepostižitelní a nedotknutelní, kde vyhrává vždy jen síla financí, arogance moci, korupce a protekce, nečekejte žádné celospolečenské sociální ohledy ! Nečekejte je zejména tam, kde se nové generace ekonomických šíbrů učí, jak v rozvrácené, neschopné a zkorumpované státní správě nejlépe podvádět v řežbě o co největší lup ! V džungli chyť jak můžeš žádná pravidla, zákony a nějaké sociální ohledy dávno neexistují. A bude hůř ! To všechno jsme si už dávno vycinkali a dobře nám tak !
14. 05. 2014 | 14:22

neo napsal(a):

rentiér:

záleží jak se na to šetření díváte.
výhra to samozřejmě je, když máte kompenzaci v čistém příjmu.
14. 05. 2014 | 14:35

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Sponzorování není mnohdy ničím jiným než daňovou zpronevěrou, Al Caponeho za to zabásli, dnes jsou defraudanti často oslavováni a velebeni.

Yosif K
No a není pak ale zdaňování spotřeby zdaňováním neúspěchu ? Dle vaší ctěné teorie ?
Synku, bez spotřeby by si úspěšní moc nezarobili. Asi by ani neexistovali. Uškrť spotřebu a za čas budou ti vaši " úspěšní" viset někde na kandelábru.
A moc úspěšnými teda nejsou - když je nutno tu spotřebu živit dluhem. Protože jinak by byla ta spotřeba hodně mizerná - bez dluhů.
Někde dělají soudruzi ekonomové chybu.
Věřme, že tu chybu napraví včas, to aby ti "úspěšní" se během několika dnů neoctli na samém socioekonomickém dně.

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2633994/rentiery-uz-nepotrebujeme-nic-lepsiho-ale-neni-takze-si-zvyknete-na-politiku-levnych-penez.html
14. 05. 2014 | 14:37

Yosif K napsal(a):

Jinak proti danovým unikům luze bojovat i za současné legislativy. Stačí zkoumat materelní opodstatněnost faktur zasílaných z různých danových rájů a 90% danových úniků je znemožněno.

Je to jednodušší řešení než nasadit nějakou nucenou správu na všechny karibský a tichomořský ostrůvky, Man, Jersey, Kypr, Holandsko, kanton Friburg atd atd.
14. 05. 2014 | 14:38

Yosif K napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
No a není pak ale zdaňování spotřeby zdaňováním neúspěchu ? Dle vaší ctěné teorie ?
Synku, bez spotřeby by si úspěšní moc nezarobili. Asi by ani neexistovali. Uškrť spotřebu a za čas budou ti vaši " úspěšní" viset někde na kandelábru.
KONEC CITATU.

Něco se zdanovat musí. Zdanění spotřeby je relativně nízké, zdanění úspěchu je relativně vysoké.
Za socíku byly na potravinách záporné sptřební daně a zdanění zisku bylo 100%.

Výsledkem bylo že proletáři měli dostatek bůčku, knedlíků a zelí, měli veget a a fabriky byly 20-30 let za západem. Trumberové po tomto dodnes touží, ale ten system prožral svou podstatu a zkrachoval.

Mezi lidmi kteří měli "socální jistoty" a průmerný platy rok od roku upadala pracovní morálka a disciplína. Nadprůměrný platy měli horníci a hutníci - ti makali hodně a riskovali život na zastaralých strojích. Jinak byla disciplína rok od roku horší.
14. 05. 2014 | 14:45

Yosif K napsal(a):

olga napsal(a):
To, že většina populace má být pouze námezdní silou a konzumentem, to jsem už poznala. Nevím jak v jiných postkomunistických zemích, ale u nás určitě.
14. 05. 2014 | 13:36
Můžete začít podnikat. Země kde více lidí podniká - sami nebo v rodinných firmách - bývá rychlejší rozvoj a klidnější socální prostředí (viz mittelstand firmyčky v SRN) .

Zapojte se - pokud se nebojíte......
14. 05. 2014 | 14:53

born65 napsal(a):

Pokud se k těm euro-volbám dobelhám, mají Piráti můj hlas a Vy i ten preferenční.
14. 05. 2014 | 14:54

marxík napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
Nebudu řešit detaily, z nichž mnohé se mi zdají být nepodložené. Taky nebudu šťourat do toho, že článek vypadá jako sestavený z citátů.
Přejdu k jádru věci: co s tím, pane Tožičko, chcete dělat?
14. 05. 2014 | 13:30

Vám pořád ještě nedochází, že s tím se nic dělat nedá? Že právě probíhá ekonomický souboj komunismu pro bohaté se starým dobrým komunismem prodělnickým, tedy většinovým? USA a spol X Čína a spol.
Vy můžete akorát z povzdálí fandit. Např. Hop, hop, hop, kdo neskáče není Číňan.

Nic mezi tím neexistuje. Vaše idealistická představa Demokracie s velkým D a Svobody s velkým S je stejně reálná, jako vajíčko od slepičky postavené na výšku.
14. 05. 2014 | 14:59

rentiér napsal(a):

Já myslím,že výhra je nebýt odkázán na práci,být rentiér,vlastnit nemovitosti...a žít v zemi,kde je bezpracný příjem brán jako zasloužený.Díky
14. 05. 2014 | 15:01

Jáchym napsal(a):

Tomáš Tožička:

Tentokrát fakt dost dobrý!
Zvlášť oceňuji komplexní pohled.

To tu nebývá zvykem.
******************************************
Teď se někdo zašklebí a zeptá se se: No fajn, a co s tím chceš dělat, ty chytráku?
Jsou tři možnosti odpovědi:
1) Vrátím se před křižovatku,do bodu, kde udělali pravicoví soudzi chybu. (V tom případě uslyšíte: A máme tě, odporný levičáku a kryptomarxisto!)

2) Odpovíte: Jsme až po krk ve sr..ách, musíme vylézt, zhruba se opláchnout a rychle hledat nějakou jinou cestu! (V tom případě uslyšíte: Hele ho, primitivního zastánce neexistující třetí cesty !

3) Odpovíte: ehm, chm, chm, ...,...,jenom zvolna, pomaloučku, vybudujeme lokální ekonomičky a budeme si vzájemně vyměňovat dřeváky za burínu a ve volných chvílích budovat občanskou společnost: Koneckonců - i za komančů existovaly baráčnické rychty župy baráčníků coby paralelní centra moci -
- a jaké úspěchy měly s třeba vynášením Morany a topením Smrtky!
Nebo snad pamatujete, že by se jim kdy nepodařilo zahnat zimu a přivolat jaro ?

Pak uslyšíte:
Jsi gerój, Pehe se Schwarzenbergem tě doporučí do thinktanku Cesta jako pomocného poradce poradce hlavního tankisty!
Ale padám, padám, fofrem si vyfasujte župan Vrchního župana baráčnické župy, Bilderberg to platí!
14. 05. 2014 | 15:03

modrý edvard napsal(a):

marxík: To ale polemizujete s Tožičkou, ne se mnou.
Mně na Tožičkovi vadí, že jeho článek je jen takové plácnutí do větru, nic neřešící.
14. 05. 2014 | 15:11

jozka napsal(a):

Slyseli jste? Cinknul dalsi skvost do pokladnice muder blogu aktualne:

"...mě Kalousek neoškubal. Naopak. mírný vliv vyšší DPH lze korigovat spotřebou..."

:-)
14. 05. 2014 | 15:17

SuP napsal(a):

marxík -
".... Vám pořád ještě nedochází, že s tím se nic dělat nedá? Že právě probíhá ekonomický souboj komunismu pro bohaté se starým dobrým komunismem prodělnickým, tedy většinovým?...."
Neházejte žito do flinty. To neprobíhá ekonomický souboj, jen začínají prohrávat nenažrané ideje.

Je potřeba si uvědomit, že ač JE "sociální stát" nedílnou součástí kapitalistické společnosti, přestává v ní být kapitalismu partnerem (jak v době svých začátků po II.WW), ale stává se soupeřem. Přestal si totiž uvědomovat, že existuje z prostředků, které mu kapitalismus odevzdává na daních.
Takže pokud dochází k nějakému vámi vzývanému "střetu idejí", nezdá se, že to bude kapitalismus, kdo zanikne. Kapitalismus si totiž na své "ideje" vydělá, na rozdíl od "sociálního státu".
14. 05. 2014 | 15:24

Ládik!!! napsal(a):

SuPe -
to je ten Blake, o němž psal Ackroyd? Ten rytec? To mám v knihovně.
14. 05. 2014 | 15:25

marxík napsal(a):

Jáchym
Jak konkrétně si představujete vylézání ze sraček a hrubé oplachování, bloude?
14. 05. 2014 | 15:26

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Já nevim, kterej Blake to je, ale je to ten, co ho tu citýruje Tožička. Já ho v knihovně nemám, za sebe platím daně sám.....
14. 05. 2014 | 15:34

marxík napsal(a):

Sup
Ke střetu ideí nepochybně dochází. Jinak by se výzva 'Oligarchové všech zemí, spojte se' týkala i zemí BRIC. Problémem toho vašeho kapitalismu je to, že si nevydělává na sebe, ale vydělává výhradně pro úzkou skupinku vyvolených.
A na to taky zajde.
14. 05. 2014 | 15:41

SuP napsal(a):

marxík -
Neměl jste je vyvolovat.
14. 05. 2014 | 15:44

neo napsal(a):

jozka:

za prvé : spojil jsi k sobě dvě věty, které k sobě nepatří a to evidentně schválně.

za druhé: nenapsal jsem nic co by nebyla pravda.
tedy a)Mě Kalousek neoškubal a za b) vliv dph na ceny lze korigovat spotřebou.
14. 05. 2014 | 15:46

Jáchym napsal(a):

My Cup Sup:
"Kapitalismus si totiž na své "ideje" vydělá, na rozdíl od "sociálního státu".
*******************************************************************************************
Polévko,
problém vidím v tom, že se pod babylonskou věží ekonomizované (přesněji snad ekonomo-mizované) společnosti snažíme domluvit jazykem monetarismu.

CO si tjé oné, jež si momentálně ukradlo fangli s nápisem "Kapitalismus" vy-dělá?
PENÍZE!

Čo sú to momentálne také peníze?
Papírové bubliny plněné bioplynem.

Jo, ty současné tié oné bubliny si "TO ONO", co si čmajzlo (!) historický název "kapitalizmus", skutečně "vydělá".

Já si také na záchodě něco vydělám, akorát se tím stydím platit.
********************************
Posun kontextů, posun významů, posun obsahů pojmů... skořápkářství ducha.
Co si zrovna my dva budem povídat, že?
14. 05. 2014 | 15:59

SuP napsal(a):

Jáchyme -
Zkuste se zamyslet. U vás nevylučuji, že je to reálná možnost.
Co se týká peněz máte pravdu. Ale na ty "jede" ta nevýrobní část, takže když o ně přijde, nebude mít co směňovat. Maximálně to vaše hovno, ale nevidím to příliš perspektivní.
14. 05. 2014 | 16:26

veverka napsal(a):

Kradu ,kradeš,všichni kradem,
furt se ženem za pokladem.

Heslo pravicových kleptomanů.

Mají to ale fikaně ošetřené,neříkají krádeži krádež,ale danění v rájích.

Řešení je přitom velmi jednoduché.

Stačí přijmout zákon který zajistí ,že daně se budou platit v zemi,ve které se vyprodukoval zisk.

A ne že zneužiju pracovní sílu,infrastrukturu atd. nějaké země a daně si pak odskočím danit někam kde se skoro žádné neplatí.

Jelikož ale kapitalismus je systém,ve kterém vítězí a vládnou ti největší zloději,gauneři a vychcánci,tak takový zákon nikdy přijat nebude.

Změna přijde až se změnou celého tohoto prohnilého zlodějského systému.
14. 05. 2014 | 16:30

Mirek napsal(a):

Tožičku miluju - je to totiž velký myslitel.
Perly jako: " Proto je třeba mít transparentní přípravu i nakládání s rozpočtem. Nejlépe je, aby co největší jeho část byla participativní, aby o něm mohli rozhodovat přímo občané." (pokud by se vize naplnila) by asi dopadly zcela nepředvídatelně, třeba by se většinově občané usnesli, že DPH se nebude vybírat a výpadek se vyřeší elegantně tím, že se nebudou vyplácet důchody a dávky. Většinové společnosti (námezdní pracovní síle) by to přeci muselo vyhovovat...
A ten rádoby mix odkazů na jiné myslitele a smíchání blábolů a vizí s jednoznačnými závěry, kdo je debil a kdo za to může ... Bez náznaku co s tím, kromě toho, že musíme internacionálně kooperovat, zdaňovat co nejvíce a pak to projebat typicky levicově - v dotacích, dávkách, investičních/daňových pobídkách na stále nekvalifikovanější činnosti a pracovní místa pro imigranty (sklady Amazon).
Atd.
Zkrátka "Světlu vstříc" (viz krematorium v Plzni)
14. 05. 2014 | 16:32

ščastný euroobčan napsal(a):

To Neo:
Problém je v tom, k čemu jsou majiteli států využívány peníze (prostředkem směny), když zaměstnanci i malí podnikatelé dostávají nepřiměřeně malý podíl z nadhodnoty získávané velkokapitálem ( podotýkám, že za tím stojí konkrétní lidé), už jste se nad tím někdy zamýšlel? K čemu v současnosti dochází, a jaký bude zřejmě brzy cílový stav? Včetně náhrady původní evropské civilizace a etnik za vhodnější? Kdyby šlo jenom o krizi z nadvýroby, tak by to nebylo tak úplně nejhorší. Opakuji se, ale podívejte se film MATRIX, ale i ten je ještě příliš optimistický. To, že některé skupiny pracovníků jsou z a t í m přiměřeně odměňováni, a je jim dovoleno vlastnit, je jen dočasné, stačí změnit pár zákonů (Nařízení EU), a ono se to demokraticky a právně zcela čistě vyřeší.
14. 05. 2014 | 16:33

neo napsal(a):

ščastný euroobčan:

je mi líto, nechápu, co jste tím chtěl říci a proč to adresujete mně a jak to jakkoli souvisí s tím, co jsem napsal.
14. 05. 2014 | 16:47

gaia napsal(a):

ščastný euroobčan

no Marx to vysvětloval pojmem dělnická aristokracie. Že jsou někteří proletáři uplácení, aby se nahlodala celistvost dělnické třídy a předcházelo se revolucím. Tak se dá takovému neovi vetší plat, tzv. držhubné a on bude dělat buržoustům užitečného idiota a sám bude na pracovišti házet oborům klacky pod nohy a pravicově agitovat. Žádný zákon se přijímat nebude, dělnická aristokracie ke státnímu kapitalismu zkratka patří a buržoustům dobře slouží..
14. 05. 2014 | 16:55

neo napsal(a):

gaia:

nejsem proletář
plat nebo lépe řečeno mzda je odměna za práci, nikoli držhubné.
odbory nemáme a i kdyby, nemam důvod házet klacky pod nohy.
neagituji
14. 05. 2014 | 17:01

rentiér napsal(a):

Ano.A ještě si myslí,že patří do "rodiny" a přitom jsou jen služebný personál
14. 05. 2014 | 17:06

gaia napsal(a):

neo

jste proletář. Pokud jste zaměstnancem, pak patříte mezi proletáře.
14. 05. 2014 | 17:06

šašek z Jihlavy napsal(a):

marxík napsal(a):
Jáchym
Jak konkrétně si představujete vylézání ze sraček a hrubé oplachování, bloude?
14. 05. 2014 | 15:26
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Já bych navrhoval empirii - pár zvídavých a samostatně myslících studentů by vykopalo latrínu, kam by svědomitě po několik měsíců docházeli i s kolegy zajišťovat její náplň a pak by pozvali docenta Ševčíka (a taky prof. Klause a Schwartze) k názorné demonstraci, jak se z těch sraček nejlépe a nejrychleji vyhrabat. Pokud by se cítili indisponováni k tomuto úkolu, našlo by se jistě dost dobrovolníků, kteří by je trochu povzbudili popostrčením. Typuji, že by vyhrál Ševčík, škrábaje se ven po zádech méně pohyblivých kolegů.
Pro větší publicitu bych pozval tvůrce české sody v čele s moderátorem Čtvrtníčkem.
Myslím, že DVD by šla na dračku. Zisk z jejich prodeje by jako instruktážní materiál nepodléhal dani.
Oplachování by se nekonalo, vodou je třeba šetřit, stačí odrolit . O zužitkování by se postarali zahrádkáři uložením do kompostu.
14. 05. 2014 | 17:12

gaia napsal(a):

ta dělnická aristokracie podle Marxe je dokonce ochotná ty sr.. ky žrát. Viz neo.
14. 05. 2014 | 17:18

hui napsal(a):

U postkomunistických zemí,na rozdíl od kapitalistických,kde kapitalismus nikdy nebyl přerušen,vše začalo privatizací-umělým právním aktem,ne přirozenou evolucí .To vnáší do jejich vývoje neznámou.Ze strany nejistoty,spravedlnosti-i té kaptalistické. Z opačné strany-postkomunistické země před čtvrtstoletím začínaly bez dluhů a tím dodnes většinou mají stále ještě nižší dluh než průměrný kapitalistický stát,ale již se dotahují na tuto nectnost.
U nás vůdčí ekonom sametu -V.Klaus a spol. šel cestou kuponové provatizace,prodeje státního majetku i cizině a rozvojem služeb.To spolu s rozvojem bankovního sektoru kopírovalo něco z kapitalismu.
V Klausově koncepci výrazně chyběl nejprogresívnější prvek tradičního kapitalismu,motor jeho úspěchů:inovace a aplikace vědy ve výrobě.Statistiky EU nás na tohle každoročně upozorňovaly naším téměř posledním místem v tabulkách inovací,přestože se zde psávalo o spin-of firmách,spin doktorech.
Zde má Tožička názor v oblasti ekonomické vědy,který ale platí v celém spektru vědy a techniky-i neekonomickém.Proč zde grantový systém se spoustou příležitostí pro studenty v praxi po celém světě nezabral a výsledky nejsou srovnatelné ani se socialismem před čtvrtstoletím,kdyse praktikoval státní plán výzkumu a vedljší hospodářská činnost na VŠ se zlepšováky ve fabrikách ?
Osobně si myslím,že zde nejen pokračovaly neblahé tradice z minulosti,ale byly daleko překročeny ideologizací celé společnosti místo jejím "zvědečtěním",nárustem pravé odbornosti.Proto odsud -v aplikacích zde neplodného nebo málo plodného výzkumu -hledejte vysvětlení faktu,proč u Putinova Ruska,které nikdy nebylo ultralevičácké,jako ČR,Ruska s tradiční vědou světové úrovně privatizace znamenala zisky v trilionech a naopak v ČR ztráty v bilionech.Úroveň vědy závisí na matematice,experimentu a potřebách praxe.
Nestejná může být úroveň základního výzkumu a aplikovaného.V USA konstatují,že firemní výzkum u nich ztrácí dech,jaký měl do tří čtvrtin dvacátého století-světové prvenství v lecčems.
14. 05. 2014 | 17:22

hui napsal(a):

opravy překlepů :....kuponové privatizace...... vedlejší hospodářská činnost ...
14. 05. 2014 | 17:27

čert }:o) napsal(a):

daňové ráje seslal sám pán Bůh =o)
14. 05. 2014 | 17:32

gaia napsal(a):

hui

i toto Marx zdůvodnil. Náklady na inovace jsou pro buržuje tak vysoké, že nechtějí do nich investovat, neb investice mají dlouhodobou návratnost.
Vzhledem k masové výrobě a zhoršování odbytovych možnosti se monopoly snaží nedopustit znehodnocení kapitálu a proto omezují výrobu a brzdí vývoj techniky.
Monopoly nedovolují zavádět nová technická zdokonalení vzhledem k tomu, že soustřeďují převážnou část vědeckovýzkumné činnosti. Technické vynálezy, zdokonalení a objevy zavádějí do výroby jedině tehdy, pokud přinášejí realizaci monopolního zisku. Monopoly mají přirozenou tendenci ke stagnaci.
14. 05. 2014 | 17:40

Mirek napsal(a):

Veverka:
... je potřeba instalovat znovu Milouše s Gustávem a vedoucí úlohu + dámské vložky a toaleťák na příděl, pořadníky na škodovky a dotace na Agrofertí velkochovy prasat
To bude ta hlavní změna, až budou prohnilí smeteni?
14. 05. 2014 | 17:42

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
neo

jste proletář. Pokud jste zaměstnancem, pak patříte mezi proletáře.
14. 05. 2014 | 17:06
KONEC CITATU.....
Přes alarmistické plašení o koncentraci kapitálu v rukách amerických "oligarchů" (Gates? Zuckerberg? Buffet? Sergej Brin?.....upíři???.....) tak cca 78-80% spotřeby v USA jde přes platy to jest přes zaměstnance to jest striktně definováno přes proletáře.....
14. 05. 2014 | 18:01

Jáchym napsal(a):

Sup:
"Co se týká peněz máte pravdu. Ale na ty "jede" ta nevýrobní část, takže když o ně přijde, nebude mít co směňovat. Maximálně to vaše hovno, ale nevidím to příliš perspektivní.
14. 05. 2014 | 16:26 "
**********************************************************************************************
Jo, pokud bychom skokově přešli na ekonomiku přímé směny zboží - pak máte pravdu.
Určitý problém je v tom,že by vypadli, padli a hlady pochcípali všichni, kdož nepěstují poživatiny a nevyrábějí motyčky a srpy.

Přirozená hnojiva by se pak možná mohla plotit zlotem (umělá nebudou!), ale ani já bych hned "den poté" nespoléhal na jejich směnnou hovnotu.
Setrvačnost lidského myšlení (či chcete-li koukolíkovská "stupidita") je totiž neuvěřitelná.
14. 05. 2014 | 18:15

destabilizující útlak napsal(a):

ad Yosif K

Upíři.
14. 05. 2014 | 18:16

Občan napsal(a):

Ten Tajovský, to je fakt "hlava otevřená"; to, co z ní padá, bych ale ani křečkovi nepodestlal:
http://www.ods.cz/hledani?cx=004903073601760041635%3Aooubmnn-eyo&cof=FORID
%3A9&ie=UTF-8&q=Ladislav+Tajovsk%C3%BD&hledej=naj%C3%ADt+%C2%BB

Ale šikula on je, to se zas musí nechat. Narozen 1973, studoval kdeco (pochopitelně na "státních" universitách, bo tam je to zadáčo) až do r. 2003. Nádhernej veget.
I do Parlamentu nám kandidoval; v r. 2009 (volby, co nakonec nebyly).
14. 05. 2014 | 18:19

neo napsal(a):

gaia :

souško učitelko, nepleťte si pojmy s dojmy. Možná u vás v kabinetu máte hnusný kafe, z kterýho vás pak napadaj blbosti, ale matláte nesouvisející věci. Proletář je dělník. Nejsem dělník, nejsem tedy ani proletář.
14. 05. 2014 | 18:33

jozka napsal(a):

Ja vim, neo, u tebe totiz zadne vety nepatri k sobe :-)

K tomu jen vtip:
Bruneta: nevadi ti, ze zase zdrazili benzin?
Blondyna: me se to netyka, ja stejne beru vzdycky za dve stovky.
14. 05. 2014 | 18:48

neo napsal(a):

jozka:

ne jozýfku, to jen ty neumíš číst a komolíš psané abys vypustil na světlo svou vlastní nedostatečnost.

Jednoznačně, bez jakýchkoli pochyb je to psáno zcela odděleně, dokonce odstavcem. Jen jozkové nemaj jasno v tak jednoduchých věcech.

Příště se tedy nepokoušej komolit psané a pokud možno reaguj na to, co tam skutečně je psáno. I kdyžch chápu, že to máš těžké. Na fakta se holt špatně reaguje, když se nelíbí.
14. 05. 2014 | 18:55

rentiér napsal(a):

Nikoliv,proletář je člen spol.třídy,jejíž příslušník nevlastní žádné výrobní prostředky a jeho obživa závisí na vlastnících těchto prostředků.Každý,kdo prodává svou pracovní sílu na trhu je tudíž proletář a je jedno jestli tak činí v Kolbence u soustruhu nebo u PC v libovolném kancelář.komplexu.
14. 05. 2014 | 18:57

xerox napsal(a):

daňový ráj je kapitalistický komunismus ... tam odcházejí peníze těch robejškovejch slavnejch - elit ...

je to modla všech snažících se lidiček a politických partají typu modráků , svobodných , kteří nechtějí platit daně , ale za to chtějí stoprocentně využívat fungující společnost právě postavenou na výběru daní ...

tzv. cevro je shromaždiště obslužné čeládky pro ty velké pracháče neboli robejškovi elity ... a to jak české tak zahraniční ...

a co s tím dělat ... no nic , mají všechno v rukou a představa jak zakalit daně je přece tak lákavá ...
obyčejnej člověk má svých starostí dost , je dostatečně zaměstnán všedním bojem za přežití a volby jsou pouze jednou za 4 roky , nabídka demo stran je pestrá a široká jako vějíř ... ale stejně jako vějíř má společnej držák , tak demo strany mají taky společnej držák - prachy ...

kdyby partajní volby v demu měly na tom cokoliv změnit , už dávno by je zakázaly , odtud pochází nechuť tzv. elit k systému moci lidu , tedy - referend ...
14. 05. 2014 | 19:00

neo napsal(a):

rentiér:

laskavě si najděte definici a nemelte nesmysly. Tady se nebavíme o původu slova, ale o jeho významu dnes.
14. 05. 2014 | 19:04

SuP napsal(a):

Jáchym -
".... Jo, pokud bychom skokově přešli na ekonomiku přímé směny zboží - pak máte pravdu.
Určitý problém je v tom,že by vypadli, padli a hlady pochcípali všichni, kdož nepěstují poživatiny a nevyrábějí motyčky a srpy....."

Oba víme, že změna nenastane skokově, ale plynulou degradací. Takže v určitém stadiu dostanou ti chytřejší nevýrobní šanci nastavit podmínky mnohem vyváženější, než jsou ty, které vyvolávají současné rozpory a nesouhlasy. (konkrétněji - dostanou možnost nastavit spotřebu "sociálního státu" vyváženou vůči produkci kapitalismu). Pokud ji propásnou, nezbyde jim, než se vrhnout na výrobu těch motyček a srpů, jen se obávám, že tou dobou už nebude, kdo by chtěl směňovat, neboť v té chvíli bude nedostatek něčeho zcela jiného.

Nevím jak vy, ale já bych to nezkoušel. Ale je vidět, že těch nepoučitelných je velmi mnoho (víc než mnoho).
14. 05. 2014 | 19:05

jozka napsal(a):

Jasne, neo :-)
14. 05. 2014 | 19:11

neo napsal(a):

jozka:

jsem rád, že jsi pochopil alespoň něco. Ale dalo ti to teda zabrat. I když žádnej div...
14. 05. 2014 | 19:12

gaia napsal(a):

neo

i já jsem u hořkého kafe pochopila, co si o tobě jozka myslí.
14. 05. 2014 | 19:19

neo napsal(a):

gaia:

to není novinka. Když nejsou argumenty, nastupují u takových lidí jako je jozka urážky.

na fakta nemá odpověď, takže se pokusí příspěvek zkomolit, aby mohl urážet.
Ovšem fakta mluví jasně.
14. 05. 2014 | 19:23

Občan napsal(a):

Neo,
pokud nevlastníte nemovitost/i vynášející rentu, ani výrobní prostředky, a musíte se živit prodejem své práce, pak JSTE proletář. DEFINICÍ, nikoli původem slova.
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/proletariat
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiterklasse

Vzteky se třeba postavte na hlavu nebo se nakrájejte na kostičky a hoďte na cibulku, REALITA se nezmění. JSTE proletář, protože jste námezdně pracující a nevlastníte nic, co by Vás mohlo živit, aniž byste sám pracoval.
14. 05. 2014 | 19:26

rentiér napsal(a):

Proletář je nájemní pracovní síla
14. 05. 2014 | 19:27

smutný napsal(a):

...vy jste ale na Nea oškliví, jak jen se s tím teď má vyrovnat... takové ošklivé levičácké slovo přece kovaný pravičák jako je Neo nemůže strpět. Teď snad aby přestal pracovat.
14. 05. 2014 | 19:37

Petr Jihlava napsal(a):

Výborný článek.Kritika Tomáše Tožičky na adresu některých vyučujících na VŠE je oprávněná.
14. 05. 2014 | 19:41

neo napsal(a):

Občan:

Slovo proletariát pochází z latinského proles, potomstvo, a v antickém Římě označovalo nejnižší společenskou vrstvu lidí bez majetku a bez práv, která obci přispívala jen tím, že měla děti. Od 4. století, když Římská říše trpěla úbytkem obyvatelstva, dostávali rodiče alespoň tří dětí automaticky občanská práva.

V polovině 19. století se slovo opět objevilo, nejprve ve francouzštině, pro popis společenského postavení zejména továrních dělníků. Vznik moderního proletariátu úzce souvisí s modernizací, zejména se vznikem průmyslu, který nabízel obživu i těm, kdo neměli vlastní půdu a v tradiční zemědělské společnosti by tak záviseli na příbuzných. Sta tisíce mladých lidí odcházely do měst, kde žili sice velmi chudě, ale samostatně a mohli dokonce zakládat vlastní rodiny. Podobný proces „proletarizace“ zemědělců, jaký v Evropě probíhal od konce 18. století, probíhá v současnosti například v Číně.Zejména kvalifikovaní a vzdělaní dělníci se organizovali už v 18. století, nejčastější v podpůrných spolcích, aby se vyhnuli pronásledování. Širší organizace dělnického hnutí souvisela s revolucemi roku 1848, kdy Marx také vydal Komunistický manifest s heslem Proletáři všech zemí, spojte se! Nicméně myšlenka mezinárodní proletářské organizace se uskutečnila až roku 1864 jako První internacionála. Brzy nato začaly vznikat v různých zemích i první dělnické strany (v Německu 1864, v Čechách 1878, ve Francii 1879, ve Velké Británii 1899), které bojovaly především za volební právo.

Zejména v Německu si vláda uvědomila význam dělnického hnutí a kancléř Bismarck, aby vzal dělnickému hnutí vítr z plachet, prosadil od roku 1883 důležité sociální zákony. Práva dělníků podpořila také katolická církev (encyklika Rerum novarum 1891), regulace pracovní doby, práce dětí a žen nebo práce v noci se prosadila i v dalších zemích a kolem roku 1900 se začalo prosazovat všeobecné volební právo. Tím se postavení dělníků a zaměstnanců změnilo, takže i dělnické hnutí se začalo dělit na „reformní“ proud sociální demokracie (Druhá internacionála, 1889) a „revoluční“ proud komunismu, který i nadále užíval název „proletariát“.

S dalším zlepšováním právního i sociálního postavení dělníků ve vyspělých zemích světa, se špatnými zkušenostmi se sovětským komunismem a zejména s nástupem postindustriální společnosti po druhé světové válce se o proletariátu přestalo mluvit a slovo dnes patří jen do ideologie revoluční levice.

Člověka co tvrdí, že je medián 18000 i když je přes 22000( jen přes čtyřku rozdíl) nemohu brát vážně.

Člověka, který tvrdí, že zaměstnanec ručí za pojistné placené zaměstnavatelem, nemohu brát vážně.

Člověka, který tvrdí, že povinné ručení musíte platit když auto prodáte, nemohu brát vážně.
14. 05. 2014 | 19:47

Yosif K napsal(a):

destabilizující útlak napsal(a):
ad Yosif K

Upíři.
14. 05. 2014 | 18:16
Ha - tak v USA vykořistují "upíři" kteří vymysleli DOS, Apple, Facebook, Google, prakticky ve všech oborech jsou na technologické světové špičce. Navíc dávají ročně miliardy USD na charitu viz například nadace Billa a melindy Gatesových. Minimální mzda v USA je 7 USD na hodinu - o 50% více než je v Rusku průměr (průměrná mzda v rusku je cca 80 Kč na hodinu....).

Průměrná dělnická mzda je v USA 3krát vyšší než v Rusku - po 70 letech propagandy že SSSR již za deset let předstihne USA dvaapůlkrát.....

V "lidumilném Rusku" vládnou oligarchové které roztřídil Putinuška dle velikosti příspěvků na Stranu "Odna Rossija" (Ein Volk, ein Fuhrer, Ein Staat....) kteří berou V STÁTNÍCH PODNICÍCH platy jako 25 milionů USD ročně a v Londýně si kupují byty za desítky milionů GBP a jachty za stovky milionů GBP.....

Ted se mi rozjasnilo proč levičáci tak nenávidí USA a tak zbožnují Putinismus.... jsou to prostě socálně citliví lidé...... hehehehe......
14. 05. 2014 | 19:59

jozka napsal(a):

jo, jo, komoleni pomoci ctrl₋c a ctrl-v mi vzdycky slo!
14. 05. 2014 | 20:07

gaia napsal(a):

Bodejť by ne,stát,ve kterém žije 5% obyvatel planety spotřebovává 40% veškeré energie. Bodejť by si nežili nad poměry. Proto taky musí pořád někde harašit zbraněmi.
14. 05. 2014 | 20:09

Yosif K napsal(a):

Petr Jihlava napsal(a):
Výborný článek.Kritika Tomáše Tožičky na adresu některých vyučujících na VŠE je oprávněná.
14. 05. 2014 | 19:41
Kritika Ševšíka oprávněná je, zrovna tak by však Tožička mohl kritizovat i levičácké naboby.....
1) Ohledně danových výjimek jsou na tom nejlépe soukromé firmy podkuřující levičáckým nesmyslům a zeleným ekotunelům (GE podkuřující Obamově mánii podporovat větrníky platí efekticvvně pouze 3% dan ze svých korporátních zisků - vykoupili si to stavbou větrníků a instalací FVE panelů......)
2) ohledně danových úlev - co je lepší příklad než dat stbackemu hotelierovi odpustek na daních za 26 mega a pak tam debužirovat s petruší na svatbě?
3) nebo stát se proletářským ministrem zemědělství a přiřknout Xaverovu ve vlastnictí bolševického táty pozemky v praze za několik set milionů Kč?
4) nebo prodat sám sobě pozemky u budoucí dálnice na Hodonín za cenu pastvin jako proletářský exministr zemědělství Fencl?

atd atd

Halt málokterý levičák je takový asketický fanatik jako Tožička který vuidí své poslání v tom aby v Zambii rozejel ve vesnici větrník s dynamem aby Zambujci měli přístup k TV a k internetu.

Většina levičáků na takovéto ušlechtilé cíle kašle. Mluví o přerozdělování ale přerozdělují hlavně pro sebe nebo přerozdělují k dělnasům od dětí a vnuků dělnasů (zdroje tu jsou, státní dluhy se splácet nemusí.....).

Jelikož levičáci sami o sobě proletáře zaměstnávat smysluplně neumí (časy gulagů a PTP jsou přece jenom už pryč) tak v zájmu tvorby pracovních míst pro proletáře i ty Tožičkou proklínané danové úlevy slíbí - třeba i Philipsu-LG který pak za rok zkrachuje.....

......zdroje tu jsou a státní dluhy se splácet nemusí...... jak prostý recept na prosperitu......
14. 05. 2014 | 20:13

neo napsal(a):

jozka:

důkaz zde:
neo napsal(a):
sasa:

mýlíte se, neztratil.
Dále také nemáte pravdu. Jsem pracující člověk a musím říci, že mě Kalousek neoškubal. Naopak.

mírný vliv vyšší DPH lze korigovat spotřebou, poplatky naopak vítám, protože za ně dostávám lepší službu, nemovitost nevlastním. Pokud porovnám poměr čistých příjmů k hrubým za vlád socialistů a později Topolánka a Nečase, tak jednoznačně vítězí pravicové vlády. Tím rozhodně netvrdím, že by se nenašla opatření, která se mi nelíbí. Ovšem pozitivní převládají.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viditelně oddělené odstavcem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a nyní komolené jozkou:
"...mě Kalousek neoškubal. Naopak. mírný vliv vyšší DPH lze korigovat spotřebou..."
14. 05. 2014 | 20:15

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
Bodejť by ne,stát,ve kterém žije 5% obyvatel planety spotřebovává 40% veškeré energie. Bodejť by si nežili nad poměry. Proto taky musí pořád někde harašit zbraněmi.
14. 05. 2014 | 20:09
Co se vyrobí v USA to se taky prodá - v USA nebo jinde. To se o Rusku říct nedá.

Nad poměry si žije hlavně rusko - živí své proletáře drancováním a exportem svých přirodních zdrojů, co se vyrábí v Rusku tak to nechtějí kupovat ani sami ruští mužici (Lada Kalina se kterou Putinuška vyrazil na propagační jízdu přes sibiř a kterou při startu nešlo nastartovat.....)

Protože Rusko je závislé na prodeji plynu za šestkrát vyšší ceny než jsou v USA a dvakrát vyšší ceny než jsou v Evropě od Arabů, tak musí přepadat okolní slabší státy a harašit zbraněmi. Při harašení zbraněmi totiž cena surovin stoupá a nic jiného kromě surovin Rusko neexportuje.

To je divné že levičáci tuto Putiniškovskou hru ještě neprohlédli. Neprohledli jelikož si nechtějí připustit pravdu, zhroutil by se jim jejich antiamerický obrázek světa. Zde velký Satan, zde malý Satan, zde dobračisko Putinuška, zastánce proletářů.... hehehe.....
14. 05. 2014 | 20:22

jozka napsal(a):

A odstavec rika co , mily neo?
14. 05. 2014 | 20:26

neo napsal(a):

jozka:

předevšim to, že jsi ho schválně odstranil, ale to nic.... :)
14. 05. 2014 | 20:27

hodinový mgr napsal(a):

Nejdál s komunismem pro bohaté došli na Právnické fakultě Zapadočeské univerzity v Plzni, dosud nezrušené.
14. 05. 2014 | 20:28

gaia napsal(a):

Válečné štváče a vrahy z Wall streetu už prohlédnuté dávno máme. Z USA k nám nic kloudného za posledních 25 let nepřišlo.
14. 05. 2014 | 20:28

modrý edvard napsal(a):

gaia. Kromě toho zasranýho internetu.
14. 05. 2014 | 20:45

gaia napsal(a):

modrý edvard

však ten byl taky původně vyvinut pro válečné účely.Přímo samotným Pentagonem.
14. 05. 2014 | 21:28

ščastný euroobčan napsal(a):

To Yosif K:
Jenom maličkou poznámečku, on Putin v Rusku buduje komunismus, a je ochráncem proletářů? Tak to mi něco uniklo, soráč.
To Neo:
Pokud se topíte v penězích (jak to tak vypadá), a nevlastníte nemovitosti, tak Vás čeká dost tvrdé procitnutí, až přijde další černý pátek, i když to tentokrát může klidně být třeba středa. :-).
14. 05. 2014 | 21:32

neo napsal(a):

ščastný euroobčan:

netopím, z čeho tak usuzujete?
14. 05. 2014 | 21:35

Petr Jihlava napsal(a):

to Yosif:
Politika vládnoucí socialistické nebo soc.demokratické vlády se od neoliberální pravicové vlády u nás nebo v Evropě až tak moc neliší(Např. současná Francie a příklady lze najít i u nás).
Tomáš Tožička je občanský aktivista a levicově smýšlející.Není soc,demokrat ani komunista.
Levicové stranické a nestranické spektrum je ideově a názorově hodně pestré.Na řadu témat zastávají rozdílné přesvědčení a názory,
To stejné platí i pro pravici.
Vaše orientace a informovanost je žalostně chabá.
14. 05. 2014 | 21:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, není harašení jako harašení...
Harašení traktory tu v tenkrát ještě jistě nádherném v tzv.nevytunelovaném československu.
S vrahy nad hlavami vpřed ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20traktor.jpg
Veselé krizování.
14. 05. 2014 | 23:09

modrý edvard napsal(a):

gaia. odkud to máte?
14. 05. 2014 | 23:32

Evžen Losa napsal(a):

Havloklausvci s blbem a zrádcem Dlouhým, Ježkem třískou a dalšími lumpy udělali z Čechů a Moraváků otroky cizáků, kromě několika zlodějů, jako třeba Kožený, Železný, Kellner co bourá Prahu a spol.
15. 05. 2014 | 04:22

jozka napsal(a):

Takze nic. Ale skoda, trosku jsem cekal, ze z tebe vypadne dalsi moudro a ona zatim jen detska krec.
15. 05. 2014 | 06:03

gaia napsal(a):

modrý edvard
stačí zadat do vyhledávače na seznamu heslo zrození internetu a studovat.

např. tento odstavec
Když nebylo možné „udat“ ARPANET u soukromé firmy, musela se najít nějaká státní instituce – stala se jí Defence Communications Agency, spadající pod Pentagon a mající rozsáhlé zkušenosti se správou komunikačních služeb nezbytných pro obranu USA.

DCA převzala ARPANET pod svá křídla v létě roku 1975 a ihned zaplavila všechny připojené instituce spoustou memorand, interních předpisů, směrnic a podobnými naprosto nezbytnými záležitostmi. Úřední šiml se rozřehtal nadšením z přehršle nového voňavého obroku ve žlabu. Podle dohody měla DCA spravovat ARPANET až do roku 1983 a nikdo z vědců z toho nebyl zrovna nadšen. Na druhé straně – ARPANET vznikl jako vedlejší produkt vojenského výzkumu, takže se nad tím nemohli moc podivovat.
15. 05. 2014 | 07:57

neo napsal(a):

jozka:

žádná křeč, opět prostý fakt.

přiznej si, že jsi to schválně zmatlal, protože prostě nemáš a ani nemůžeš mít nic, čím bys fakta vyvrátil.
15. 05. 2014 | 09:39

jozka napsal(a):

Samozrejme, prosty fakt, ze odstavec nic vyznamneho nemeni, coz jsi sam priznal.

Ale uz fakt musim pracovat, takze te necham v detskem kouku samotneho, pa.
15. 05. 2014 | 10:14

neo napsal(a):

jozka:
nic takového jsem nepsal. Použil jsem odstavec na oddělení zcela odlišných vět. Ty jsi je spojil dohromady. Nic víc.
Pokud jsi v dětském koutku, užij si to.
Mě to přestalo bavit asi v 6 letech.
15. 05. 2014 | 10:25

Kelt napsal(a):

Tak jsem se dočetl opravdovou perlu.
Neo-zvyšování DPH koriguji spotřebou-to zajisté předpokládá mít BMI tak 35 a zvyšování DPH může motivovat k redukční dietě.
Složitější to bude např.v rodině s malými dětmi,které obezitou netrpí a jak jsem to sám poznal,jejich chuť k jídlu se neohlíží na růst DPH.
Jinak jsem došel k závěru,že neo je součástí "vědeckého teamu"Y.K.s.r.o. neb dokáže během několika minut reakcí na jiný příspěvek,vypotit sáhodlouhou úvahu historizujícího charakteru-19.47.
Ale k těm daňovým rájům.
Můj přítel ze studií,svého času rektor VŠE Pha,mně popsal.kdo to byli Schwarz a Ševčík za minulého režimu.Oba působili na VŠE-"kovaní komunisté",kteří neváhali vyhazovat od zkoušek studenty.kteří neprokazovali ten správný vědecký přístup k danému tématu.
To jsou ti praví "dnešní kovaní pravičáci"-celkem vzato odporné typy.
K těm daňovým rájům-ty firmy,které zde mají svoji výrobní základnu a zisky daní kdesi,jsou PARAZITY této společnosti-PROČ?
Z daní,které stát získává,platí náklady na veškerou veřejnou infrastrukturu/školství,zdravotnictví,dopravní síť,policii,soudy atd./kterou firmy zdaňující v daňových rájích užívají,ale na tyto náklady nepřispívají -tudíž PARAZITUJÍ na státu,potažmo na všech ostatních daňových poplatnících.
Je na EU,aby dokázala prosadit harmonizaci daní, nebo penalizace těch zemí,které se "živí" získáváním daní,které jim "nepatří.
15. 05. 2014 | 10:37

SuP napsal(a):

To jsem netušil, že pes, který si oklepává vši je parazit, protože ta svině sobecká jim nechce dát ani napít.
To se ještě dočkáme zajímavých obratů.
15. 05. 2014 | 11:02

neo napsal(a):

Kelt :

Napsal jste hrozný nesmysl. To právě vůbec nevyžaduje BMI 35. Ani nevim, jak jste na to číslo došel, proč ne 34 nebo 36?

Osobně mám BMI ideální. A na to, abych korigoval spotřebu nepotřebuji žádnou dietu.
Lze přidat na kvalitě a ubrat na množství, také se spotřeba netýká jen potravin.

Jelikož jsem součástí rodiny s malým dítětem, tak opět nemohu souhlasit.

19:47 je reakcí na lži Občana.Občan byl jako vždy usvědčen ze lží a pak jako vždy zbaběle zdrhl.
15. 05. 2014 | 11:09

Kelt napsal(a):

Podnikatel,který podniká v ČR a zisky daní v ČR a nepodvádí,tak je v mysli některých"hlupák",kterému to patří.
Podniktatel,který podniká v ČR a daně neplatí,či podvádí je také dle některých "hlupák",pokud se nechá chytit.
Podnikatel,který podniká v ČR a zisky daní v daňových rájích je dle některých žádoucím "vzorem "pro ostatní.
Ti "NĚKTEŘÍ"jsou vesměs vyznavači "pravého"myšlení,ti kteří to kritizují,jsou levicoví závistivci-bodejť by ne.
Rada pro "závistívé"podnikejte a zdaňujte na Kajmanech-jinak kušujte.
15. 05. 2014 | 11:25

SuP napsal(a):

Ještě jsi zapoměl -
"....Podnikatel,který podniká v ČR a zisky daní v ČR a nepodvádí,tak je v mysli ...." levičáků hajzl, který platí málo, protože je nenažranej a jde mu jen o zisk.
15. 05. 2014 | 11:32

Kelt napsal(a):

Na bláboly o" psích vších"se těžko reaguje,nota bene na bývalé komunisty,kteří pokládají nevyžádané tykání za "normu",což není nic jiného než pod kůží zažrané:"já soudruh,ty soudruh,že soudruhu házím bobek,mrchožroute.
15. 05. 2014 | 12:11

jura napsal(a):

myslím pane Tožička, že jste to s tím VŠ vzděláním trefil. Dokonce prezident včera prohlásil něco v tom smyslu, že x % VŠ jsou debilové. No aby nebyli, když se učí takové cypoviny
15. 05. 2014 | 12:50

SuP napsal(a):

Nikdo tě Kelte nenutí reagovat. To byla jen připomínka, žes na něco zapoměl. Když už chceš shrnovat a řadit.
Rád jsem tě zklamal.
15. 05. 2014 | 13:27

Focke und Wulf napsal(a):

V případě VŠE mi tak nějak nejde na rozum význam písmen "v" a "š". To snad i práva v Plzni byla smysluplnější (neučili se tam NIC, což je PODSTATNĚ rozumnější, než to, co se učí na VŠE).
15. 05. 2014 | 14:28

StandaT napsal(a):

Kelte, i když tady podniká a daní venku, tak stejně platí jako mourovatej. Venku se platí víceméně jen DPPO. Řada nikterak malých odvodů končí v Čechách.

Ti, co platí venku, jsou mnohdy řádově většími krmiči českých veřejných rozpočtů než jejich kritici.
15. 05. 2014 | 15:41

Kelt napsal(a):

Standa T,
chtělo by to jenom maličkost-nějaké relevantní srovnání-nic víc.
Ještě je zapotřebí zmínit jeden fígl,který používají zejména "velké matky"venku,proti domácím dcerám v pozici subdodavatelů..
Ty jim fakturují předražené ceny za různé nehmotné služby,čímž snižují jejich zisk na minimum a takto získanou"nadhodnotu"kumulují doma.
15. 05. 2014 | 16:45

modry edvard napsal(a):

gaia. nemuzu studovat, nejsem na svem pocitaci. Ale<
1. povida se, ze internet vymysleli v cernu,
2. i kdyby ho vymyslela US Army, musime ji za to pochvalit, a
3. Kdyz ne internet, mam tu umele hmoty, umele plinky, mobilni telefony, ploche obrazovky, LED diody, GMO kukurici a pocitace.
16. 05. 2014 | 21:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy