Zatnout TTIPec

22. 05. 2014 | 11:42
Přečteno 3197 krát
Transatlantické obchodní a investiční partnerství by prohloubilo disproporce globálního trhu, omezilo lidskoprávní agendu a poškodilo i chudší oblasti USA a EU. Proto je nutné vyjednávání co nejdříve zastavit.

TTIP je proti zájmu evropských a amerických pracujících. Odborová asociace v USA AFL-CIO se domnívá, že TTIP by mohla být prospěšná. Ale jen potud, pokud se ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy sjednotí s těmi, které jsou platné v EU. To je ovšem marná naděje, protože v historii posledních padesáti let nemáme žádné příklady mezinárodních obchodních dohod, které by na něco takového pamatovaly.

Nepodařilo se to ani v preferenčních dohodách z Cotonou, jejímž hlavním cílem bylo pomocí obchodu bojovat proti chudobě v rozvojových zemích. Konečně i poslední vystoupení naší diplomacie v Číně ukazuje, že lidská práva nejsou na pořadu dne a ekonomické zájmy mají přednost. Byť je takové jednání neracionální a protispolečenské, politici budou s kapitálem dále hrát hru na to, kdo pod sebou podřízne svou větev dříve.

Proti TTIP se staví i většina odborových asociací v EU.

Akumulace daňových rájů
Po podepsání dohody TTIP by vznikla největší zóna daňových rájů na světě. Ilegální kapitálové toky, praní špinavých peněz, korupce, úniky DPH, falešně deklarované ceny a další nezákonné praktiky zmizí za zástěrkou daňové optimalizace.

Propojení Nevady, Delaware, Irska, Nizozemí, Kypru, Londýna, Budapešti, Britských zámořských teritorií a dalších offshorových center (což je jen měkčí označení pro daňové ráje) vytvoří strukturu, na kterou daňové úřady v USA a EU nebudou stačit. Speciálně proto, že USA zatím jakoukoli praktickou spolupráci na sdílení dat odmítají, jakkoli se např. dohody o tzv. automatické výměně informací o pohybech kapitálu diskutují v rámci OECD.

Je jasné, že ztráty z daňových úniků by radikálně omezily jakýkoli ekonomický přínos dohod.

Dohody o protekčním obchodu
Představte si, že by proti sobě třeba ve fotbalovém poháru nastoupila dvě mužstva, z nichž jedno by bylo výrazně slabší. To druhé by se tedy svobodně rozhodlo, vyměnit si přímo v poli několik hráčů, aby hra byla férovější. Je to nesmysl. Proč by tedy někdo očekával, že něco podobného udělají dvě nejsilnější ekonomiky světa?

Pokus o zavedení globálního volného trhu prakticky zničil Světovou obchodní organizaci. USA, ale s nimi i EU a Japonsko odmítli otevřít své trhy zpracovanému zboží z méně rozvinutých zemí a navíc odmítly omezit své ohromné vývozní i produkční dotace, díky kterým mohou nadnárodní firmy naprosto svévolně deformovat světové ceny komodit i výrobků. Tento komunismus pro nejbohatší firmy pevně zakořenil i v TTIP a má se stát základem pro další nárůst zisků velkých korporací.


Zombie z ACTA se vracejí v TTIP. Plakát evropských Pirátů.

TTIP vytváří jednostranně výhodné podmínky pro velké nadnárodní firmy, ale neřeší problémy těch, kteří jsou těmito výhodami postiženi. Právě naopak. Především se to týká malých a středních podniků, méně rozvinutých lokalit, samospráv s malou vyjednávací silou a to od úrovně obecní až po tu národní.

TTIP tak jsou krokem k dalšímu narušování globálního obchodu a budou posilovat postavení firem registrovaných v EU či USA. Budou to bohaté firmy z celého světa, které si mohou dovolit zřídit si své pobočky v rámci TTIP a zaplavovat naše trhy zbožím odkudkoli a to již bez jakékoli ochrany. Zboží vyrobené z jedovatých materiálů, dětmi či otroky nějaké diktatury bude dobré pro náš trh, protože ho sem doveze firma sídlící v Nevadě. Udělat například z čínského zboží americké či evropské, je díky daňovým rájům uvnitř našich soustátí jen otázkou výkonného účetnicko-auditorského aparátu.

Osobní data na prodej
V březnu schválil Evropský parlament rezoluci a směrnici k ochraně dat. Ta požaduje vysoké zabezpečení především v oblasti velkých dat a cloudů. Minulý týden Evropský soudní dvůr dokonce potvrdil „právo být zapomenut“ a nařídil Googlu odstranit z vyhledávače stará data, která nabyla osobního charakteru.

To jsou kroky správným směrem, ale bohužel moc nekorespondují s postoji politiků z hlavních evropských politických frakcí, kteří se odmítli zabývat vlastními odposlechy a využívali evropské bezpečností složky k tomu, aby pronásledovaly whistleblowery, kteří americkou špionáž proti evropským státům zveřejnili.

Není tedy jasné, jak tito politici budou chtít zabránit tomu, aby Google, Facebook a další neshromažďovali stále více osobních dat a v rámci „principu bezpečného přístavu“ je nepředávali dále NSA? Skandály s odposlechy a jejich zametení pod koberec nám moc nadějí nedávají.

Arbitráže ve prospěch firem
O arbitrážích, kterými by v rámci TTIP mohly firmy napadat svobodná rozhodnutí států už bylo napsáno hodně. Jde o mechanismus, ve kterém podniky, kterým se nelíbí nějaký zákon –ochrana vodních toků, zapojení veřejnosti do územních či environmentálních rozhodování atp. – mohou vyvolat arbitráž, ve které budou po státu požadovat náhradu z možných ztrát.

Arbitráž probíhá tak, že každá ze stran si vybere arbitra a ti pak zvolí třetího. Rozhodnutí arbitrů je konečné a není soudně napadnutelné (jen z formálních důvodů). Protože arbitři přichází z velkých právních a auditorských firem, jde o uzavřený kolektiv s jasným tržním zájmem – mít co nejvíce arbitráží. A protože arbitráže vyvolávají firmy, je podle všech teoretických i praktických poznatků zřejmé, že arbitři se budou snažit vycházet vstříc firmám, aby svůj byznys udrželi v chodu.

Představa, že pro ekonomiku je dobré, když nad rozhodnutím demokratických struktur včetně justice mají navrch privátní subjekty, naprosto mění podstatu demokracie a v podstatě ji ruší.

Kudy na to
TTIP musí být zastaveno, partnerství na úrovni obchodní, investiční a daňové politiky mezi USA a EU je ale nadále klíčové. Místo rozsáhlých a nepřehledných dohod podporujících nadnárodní firmy, které nakonec stejně nemají nic společného ani s USA ani s EU, je namístě konečně jednat o zlepšení životních podmínek obyvatel. A preferenční trh pro nejbohatší není cestou, která by v posledních padesáti letech přinesla většině populace prospěch.

V první řadě se musíme skutečně zaměřit na odstraňování netarifních bariér. Jedná se o dotace největším firmám a podřezávání kapitálových toků do lokálních a rozvíjejících se ekonomik. Obrovské dotace do zemědělské produkce v USA a EU likvidují zemědělství v globálním měřítku, vedou k jeho chemizaci a intenzifikaci. Podkopávání lidskoprávní agendy v oblasti ochrany zaměstnanců, sociálních i politických práv včetně nakládáni s daty a narůstající kontrolou obyvatel, deformují podmínky pro poctivé podnikání, pro svépomocné aktivity a pro demokratické rozhodování obecně.

Důležitými dohodami, bez kterých není žádné další vyjednávání o obchodním partnerství možné, jsou daňové regulace. EU a USA jsou územími, v nichž na jedné straně nejvíce firem profituje z vnitřních i vnějších daňových rájů, na straně druhé toto podvodné jednání obě velké ekonomiky vážně ohrožuje.

Proto EU a USA musí převzít aktivitu a vytvořit dostatečné monitorovací mechanismy a kapacity, které tomuto jednání zamezí. Technická jednání pokročila už dostatečně daleko a přináší několik realistických a proveditelných nástrojů. Politická jednání ale váznou. Při tom musíme dávat stále pozor, aby do těchto instrumentů nebyly vkládány komponenty sloužící k dalšímu shromažďování nepříslušných osobních dat a jejich zneužití ke komerčním či politickým účelům.

Po odstranění těchto tlaků, což by mohlo vést k opětovnému posílení demokracie postavené alespoň z větší části na vůli lidu, je možno začít jednání o širších obchodních a investičních dohodách.

Bohužel evropské frakce Lidovců, Socialistů, proevropských Liberálů, ale i protievropských Reformistů jsou dnes v područí loby nadnárodního kapitálu a bez racionálního podkladu TTIP podporují (jedna dvě osobnosti asi mínění frakce těžko zvrátí). A to je třeba mít na paměti, až půjdeme tento týden volit. Každý hlas u nás i v Evropském parlamentu se počítá.

Pro Deník Referendum

Článek Ekonomky Nadi Johanisové: Transatlantická dohoda: chystá se privatizace evropské legislativy?

Článek Ekonomky Ilony Švihlíkové: Válka bloků? TTIP a TPP aneb Pokus o udržení hegemonie

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

nonono napsal(a):

Vám hlas nelze dát.
Jednou se oháníte odbory.
Pak zas lidskoprávní morálkou.
Tu zase genderismem a feminismem.
Jindy multikulturalismem a nyní pirátstvím.

Autore s odpuštěním jste taková politicky neuchopitelná améba.
22. 05. 2014 | 11:59

tomastozicka napsal(a):

Pěkny popis "nonono". Ale ty věci nejsou v rozporu, prostě se doplňují :-))
22. 05. 2014 | 12:04

scallop napsal(a):

Jenom abych Vam rozumel - s volnym obchodem v EU souhlasite, ale pres ocean uz je to spatne? Nebo i v EU by se mel obchod znevolnit? A neni uz ceska republika moc velka va volny obchod? treba bychom mohli zavest cla na hranicich Moravy abychom ochranili chudou Vysocinu ...
22. 05. 2014 | 12:20

kdo není vydíratelný, není v politice napsal(a):

MILÝ PANE TOŽIČKO
Ten titulek si neberte na sebe.
Zastavení TTIP v její současné podobě je nepochybně klíčové.
Když ale proberu hlasovací lístky do EP, nevidím nikoho, kdo by měl nějakou smysluplnou agendu nebo když má, nebyl prodejný en bloc jako strana.
Je pravda, že plat europoslance může jednotlivce učinit na nějakou dobu nezávislým.
Ale morálka, kterou se tu podařilo vypěstovat v letech normalizace a divokého východu má stále hlavní motiv "co je doma, to se počítá".
Čili, co je mi po životech většiny, když k ní nemusím patřit.
Jak z kusu papíru poznáte ty výjimky?

PS. Asi bych vám hlas i dal, ale pravděpodobně jste na nějaké kandidátce, kterou jsem odložil rovnou pro nepravděpodobnost, že by prošla.
Takže asi budu zase hlasovat demonstrativně proti establishmentu, i když daná strana nedává také žádné záruky a kandiduje lidi, kteří se mi nelíbí.
22. 05. 2014 | 12:36

zemedelec napsal(a):

Pane Tožička.
Je to jasný cíl ovládnout obchodní,ale hlavně peněžní toky přes USA.Protlačit nejen USA zboží,ale i zboží vyráběné dcerami USA firem.Amazon tlačený do Brna je důkazem,zaplevelit Český trh tímto zbožím.
22. 05. 2014 | 13:03

Rendl napsal(a):

Stejný (obdobný) názor má prof. Keller. I proto budu pro něj hlasovat. Mám jistotu, že můj hlas nepropadne.
22. 05. 2014 | 13:06

Petr z Tábora napsal(a):

Transatlantická dohoda je v principu správná věc. Byla by dobrá pro posílení v konkurenčním boji s rozvíjejícími se ekonomikami Asie a Jižní Ameriky, zejména s Čínou a Indií.
Nicméně ďábel je vždy skryt v podstatných detailech. A ty neznáme, dohody probíhají v tichosti víceméně za zavřenými dveřmi, mají z toho obavy i na západ od našich hranic. Nedávno jeden bloger nakousl například problém geneticky upravovaných plodin, kde je USA podstatně liberálnější než Evropa a bude hrozit zaplavení evropského trhu.
22. 05. 2014 | 13:23

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Pane Tožičko, jaký je Váš postoj k událostem na Ukrajině ?
Myslíte si, že bylo legitimnějším,autentičtějším a hlavně humánnějším aktem referendum na Krymu,/já tvrdím, že bodáky zabránily násilí/, nebo události na Majdanu , kdy naopak se z nenásilných protestů stalo krveprolití ?

Zkuste odpovědět, jde tak cca o 5 - 7 hlasů. /věřím že Keller projde i tak/
22. 05. 2014 | 14:18

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Petr z Tábora
Jenže co když jeden z partnerů někde na Zemi vyvolá např. krvavý incident v jehož důsledcích dojde k poškození bytostných zájmů druhého partenra - třeba tím, že je znevěrohodněn dosud fungující obchodní model spolupráce se stěžejním dodavatelem klíčových energetických surovin /EU -Rusko/ ?
Je možné hovořit o důvěře ? Zejména pokud ten " partner" spekuluje na to, že jen on bude profitovat - např. z dodávek plynu ?

Mimochodem - vazba Číny na ruský plyn v podobě long term kontraktů znamená i to, že investice do infrastruktury nutná pro vývoz US plynu po moři se jížtak nevyplatí, píše se dnes ve Wall Street Journal.
Co se ale vyplatí je obsadit zdejší, evropské trhy s plynem.
Na čemž zřejmě pilně pracuje Biden jr. a společník nevlastního Kerryho syna Archer.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303749904579575820607872000

"...The news could be less advantageous, though, for companies trying to build LNG export plants in the U.S. to ship American natural gas to foreign markets, including Asian buyers.
"The competition may have just got harder," RBC analyst Peter Hutton said, alluding to the huge chunk of demand that the Russia-to-China pipeline will now satisfy. Globally, Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corp. and Eni SpA are among the major energy companies that have proposed LNG export plants but don't have long-term contracts in place, and may find it tougher to lock in higher prices, Mr. Hutton said...."

A Shell si tak přeje nechat si vylízat své aljašské bolístky.
22. 05. 2014 | 14:28

Yosif K napsal(a):

1) Pokus o zavedení globálního volného trhu prakticky zničil Světovou obchodní organizaci.
2) USA, ale s nimi i EU a Japonsko odmítli otevřít své trhy zpracovanému zboží z méně rozvinutých zemí
3) a navíc odmítly omezit své ohromné vývozní i produkční dotace, díky kterým mohou nadnárodní firmy naprosto svévolně deformovat světové ceny komodit i výrobků.
KONEC CITATU.

ad 1) ....prakticky zničil? ...a jak pane Tožička????? jste pro volný trh nebio nejste? Levicoví ču...amedáni zase nevědí co chtějí.....
ad 2) ...kolosální lež - trhy USA jsou velmi otevřené, trhy EU se postupně otevírají, za nesouhlasného všeskotu levicových ču..amedánů kteří by chtěli všechno pěstovat doma.....
ad 3) ....kolosální lež - dotace se postupně odbourávají - samozřejmě za nenávistného a napříčetného vřískotu levicových ču..amedánů, kteří oplakávají úpadek pěstování cukrovky v Polabí a úpadek mandlonových a broskvonových sadů na Mikulovsku.... opět platí že levicoví ču...amedáni zase nevědí co chtějí.....
22. 05. 2014 | 16:33

Yosif K napsal(a):

TTIP je proti zájmu evropských a amerických pracujících. Odborová asociace v USA AFL-CIO se domnívá, že TTIP by mohla být prospěšná. Ale jen potud, pokud se ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy sjednotí s těmi, které jsou platné v EU.
KONEC CITATU.

Pane Tožička, jak jste starej tak jste mimozní. Se zájmem jsem si přečetl jak jste vesničanům v Zambii heroicky pomáhal nainstalovat větrák s generátorem aby se večer mohli dívat na TV a aby děti měli přístup na internet.

A jak jste na místní lidi hulákal že jsou nechopní lempli.

Jak Zambijcům dle vašich vlastních slov "neskutečně neschopným lemplům" chcete pomoct? Tak že se tam zavede zčista jasna "ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy sjednocené s těmi, které jsou platné v EU"? ¨

Pokud zavedete v Zambii "ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy sjednocené s těmi, které jsou platné v EU" a budete tam vyrábět s tamními "neskutečnými lemply" třeba jen dřevěné kolíčky na prádlo tak jeden količek na prádlo bude stát 150 Kč...... ¨

Pracovní tempo a pracovní "návyky" jsou taktéž příčinou toho že se téměř nic nevyplatí vyrábět v arabských zemích. I taková banální věc jako plechový budík nebo bavlněný šátek vyrobený araby je třikrát dražší a horší než stejné zboží vyrobené v číně.........

Paen Tožička - VY SÁM OSOBNĚ JSTE OCHOTEN PLATIT ZA DŘEVĚNÝ KOLÍČEK NA PRÁDLO nějakou nesmyslně vysokou cenu, třeba 150 Kč, jenom proto že byl vyroběn neuvěřitelnými lemply v Zambii ale za podmínky že bude dodržena
"ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy sjednocené s těmi, které jsou platné v EU"? ¨

Neměli by Zambijci ještě navíc dostávat západoněmecké platy aby socální spavedlnosti bylo učiněno zadost? Kdo ale pak bude s..čky které tam vyrobí kupovat? Vy jako uvědomělý pan Tožička? Nebo jenom oni sami?
22. 05. 2014 | 17:14

Yosif K napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
Pane Tožičko, jaký je Váš postoj k událostem na Ukrajině ?
Myslíte si, že bylo legitimnějším,autentičtějším a hlavně humánnějším aktem referendum na Krymu,/já tvrdím, že bodáky zabránily násilí/, nebo události na Majdanu , kdy naopak se z nenásilných protestů stalo krveprolití ?

Zkuste odpovědět, jde tak cca o 5 - 7 hlasů. /věřím že Keller projde i tak/
22. 05. 2014 | 14:18
To jo milý pane levicový trumbelínku, a včasná bratrská pomoc SSSR v roce 1968 zabránila krvavému řádění kontrarevoluce a nacistů v ulicích Prahy.

Vám, Kellerovi a dalším cca 97 hn...ům "99Pragovákům" je evidentně líto že ruská vojska musela z československa nakonec odtáhnout.....

Keller je ultralevicový extremista který (podobně jako Tožička) zuřivě a nepříčetně nenávidí kapitalismus a neuvědomuje si že všechny jeho alternativy jsopu mnohonásobně horší.....
22. 05. 2014 | 17:25

Petr Jihlava napsal(a):

S textem Tomáše Tožičky naprosto souhlasím.
Stejně jako ekonomka Ilona Švihlíková,Naďa Johanisová velice kvalifikovaně a věcně argumentuje TT proč zatnout TTIPec.
TT má pravdu,když tvrdí,že frakce Lidovců,Socialistů,proevropských Liberálů jsou v područí loby nadnárodního kapitálu.
Věřím tomu,že Jan Keller hlasovat ve prospěch nadnárodního kapitálu hlasovat nebude.
Kolik ale takových věrohodných osobností socialisté napříč Evropou mají ?Troufám si tvrdit,že většina to rozhodně nebude. O lidovcích ani nemluvmě. Pavel Svoboda(KDU-ČSL) se už k TTIP jednoznačně vyjádřil.
Můj hlas a důvěru v eurovolbách mají Piráti a zakroužkování ve prospěch TT.
22. 05. 2014 | 17:29

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

P.A. "Yosif K"
Vy už se tam vydáváte i za Tožičku ? Jeho jsem prosil o odpověď, ne někoho z Propaganda Abteilung " Yosif K".
Proboha co to tam zaměstnáváte za loserovský povl, to si neumíte najmout někoho aspoň trochu normálního ?
22. 05. 2014 | 18:01

Yosif K napsal(a):

Petr Jihlava napsal(a):
S textem Tomáše Tožičky naprosto souhlasím.
Stejně jako ekonomka Ilona Švihlíková,Naďa Johanisová velice kvalifikovaně a věcně argumentuje TT proč zatnout TTIPec.
KONEC CITATU.

Pan TT a pan "profesor" Keller jsou "břitcí" kritici "toho co je". Nyní jsou kolem bolestné problemy.
-Dělníci si zaslouží více peněz,
-rolníci si zaslouží více peněz,
-učitelé si zaslouží více peněz,
-bezdomovci a vágusové na Karláku si zaslouží více peněz a státní 2+1 zdarma,
-Zambijci si zaslouží více peněz, evropské pracovní normy a západoněmecké platy
-Zimbabwané si zaslouží více peněz, evropské pracovní normy a západoněmecké platy
-Egyptané si zaslouží více peněz, evropské pracovní normy a západoněmecké platy
-Češi a Slováci a Rumuni si zaslouží více peněz, evropské pracovní normy a západoněmecké platy
-chudé státy si zaslouží volný přístup svého zboží do EU..
-pěstitelé koz a oveček v bohatých státech si zaslouží ochranu před dovozem
koz a oveček z chudších států
atd atd atd

Jediný malý problemek je že mudrolínci jako pan Tožička a pan Keller si nějak nespočítali že na to všechno nějak nejsou peníze. Tedy kromě danových rájů ovšem.

Ale i kdyby se zrekvírovali všechny peníze z danových rájů, tak by to na dotování "neskutečných lemplů" Zambijců, Zimbabvanů, Jihoafričanů, Sebveroafričanů, Romů, Indonesanů, Thajců, Arabů, sosálistické Kuby, vágusů od Karláku až po Vladivostok a Brasilii atd atd stačilo tak cca na dva týdny.

Navíc ne všechny peníze z danových rájů slouží na ukájení neřestných cvhoutek boháčů. Spousta těchto peněz také slouží k investování třeba do Škody Transportation (vlastněné offshorovou společností odněkud z pacifiku).

Takže by se snadno mohlo stát že by Tožička zznáropbnil nejaký offsore ráj, rozdal peníze "svým lemplům zambijcům" a dělníci ve škodě transportation by mohli naráz kovat fremy do tramvají ručně.

Ne že bych byl pro danové ráje ale jejich znárodnění by nepřineslo zdaleka takový užitek jak si levicoví fanatici rozjařeně malují.....
22. 05. 2014 | 18:55

Kamil napsal(a):

Pane Tožičko, napsat kritiku TTIP a informovat o situaci české občany je jistě užitečné. Může to však mít nějaký praktický efekt, může to ovlivnit probíhající jednání a návrhy , které budou předloženy evropskému parlamentu? To sotva. Položte si raději otázku, co může ovlivnit a čemu může zabránit nově zvolený evropský parlament, a pomozte jeho novým členům konkrétními návrhy, aniž byste s vaničkou vyléval i dítě.
22. 05. 2014 | 19:33

Jáchym napsal(a):

Ano,
Keller projde i tak - pokud jej nějaký Kubice zítra "neodhalí" jako pachatele hromadného znásilnění v mateřské školce, pokud ho na poslední chvíli nepřejede auto nebo pokud se na to v poslední chvíli nevykašle.

Takže se chystám relativně POSÍLIT jeho pozici tím, že podruhé v životě nebudu volit ČSSD.
Sobotkův Pehe a Pehův Blérbotka mě přesvědčili, že Schwarzenbergovo béčko volit nemusím.
A Zaorálek to oštemploval.
22. 05. 2014 | 19:45

Petr Jihlava napsal(a):

Vážený Yosife K.
Vaše demagogické argumenty a slabá orientaci v tématech,které nastavuje např prof.Keller nebo expert na regionální rozvoj pan Tožička nestojí za komentář.
Některé texty odborně uznávaných osobností nejste schopen svojí kvalitou inteligence a vzdělanosti správně porozumět.
Doporučoval bych vám k četbě něco snažšího.
22. 05. 2014 | 19:49

Yosif K napsal(a):

Petr Jihlava napsal(a):
Vážený Yosife K.
Vaše demagogické argumenty a slabá orientaci v tématech,které nastavuje např prof.Keller nebo expert na regionální rozvoj pan Tožička nestojí za komentář...........
KONEC CITATU.

Vážený Petře z Jihlavy - kdybyste si přečetl texty "profesora" Kellera tak byste zjistil že hluboce pohrdá každým kdo "aktivně nebojuje proti systemu". To jest proti kapitalismu. Proč ne - má na to právo. Máte na to právo i vy. Dát Kellera do čela kandidátky CSSD je ovšem podvod na socalistických voličích - jsou to voliči kterými Keller pohrdá, nebot "nebourají kapitalismus". Keller je ideální kandidát pro nějakou maostickou nebo polpotovskou komunistickou stranu.

Tožička jest na rozdíl od Kellera upřimný a autentický člověk. Staral se o vágusy na Mostecku, staral se o vágusy v Atlantě a v Praze.
Technicky zacvičoval "neskutečný lemply" v Zambii se stavbou vtrníku s generátorem a málem z nich zešílel - byl o tom pěknej televizní pořad.

Já nemluvím o vyčtených věcech - nepracoval jsem sice v Zambii ale téměř deset let jsem pracoval mezi Araby na BV a taky něco v SSSR. Vím svoje z vlastních zkušeností, jak kde co funguje NEBO TAKY NEFUNGUJE.

A kde jste byl v zahraničí vy? V Bibione? Nebo dokonce v Makarské?????
Tožička správně horuje pro větší otevřenost EU pro zboží z chudých států. Zároven však horuje PRO OCHRANU dělníků v EU PROTI ZBOŽÍ Z CHUDÝCH STÁTŮ.

Proboha jak tohle jde dohromady???????
22. 05. 2014 | 20:30

Petr Jihlava napsal(a):

Vážený Yosife K.
Texty a odbornou práci sociologa Jana Kellera znám lépe než vy.
Jsem přesvědčen o tom,že pracovní pobyt za minulého režimu v Arabských a Sovětských zemí ještě neznamená správnou orientaci na hodnocení některých sociálních a ekonomických jevů ve světě.
Vy jste jenom expert na demagogii a fundamentalistický pravicový fanatik,který čerpal za reálného socialismu oproti ostatním běžným občanům řadu výhod.

V Bibione jsem nikdy nebyl. Na Makarské ano.
22. 05. 2014 | 21:18

Yosif K napsal(a):

Pane Petře z Jihlavy, beru na vědomí že tedy nejste jedním z těch kterými Keller pohrdá, ergo kladívko "aktivně bojujete proti kapitalistickému systemu". ¨

Je dobré vědět že se spolu s Kellerem hlásíte k bourání kapitalismu..........
22. 05. 2014 | 21:56

Yosif K napsal(a):

Vygooglujte si něco o Tožičkově působení v Zambii.
Možná pak něco pocjhopíte o rozvojové pomoci.
Pokud se TIHLE lidé mají naučit pracovat, tak jnejspíše v kapitalismu, utopický socalismus jim k tomu zcela jistě moc nepomůže......

Cituji Novinky.cz:

Na jedné z projekcí Marečkova filmu si prý diváci netroufali se smát, protože „děláte z Afričanů blbce“.

To je nesmysl. Samozřejmě ve filmu občas dost nevybíravě kritizuju zásahy, které místní provedli na přístrojích. Ale nadávám v soukromí, ulevuju si tím. Pokud někoho kritizujeme, tak konkrétní lidi v konkrétních situacích, a ne obecně Afričany nebo černochy. Jakmile se k sobě dostanou kultury na různém stupni využívání technologií a komunikace, nastanou potíže, ale to se může stát v Africe i v Krušných horách.

V některých kruzích spíše vadilo, že náš dokument není ódou na rozvojovou spolupráci.
22. 05. 2014 | 22:04

Yosif K napsal(a):

Absurdita toho všeho jest toto: TTIP jest špatná protože by z toho měla nějaký prospěch Amerika i Evropa. Očividně by byly minimálně lacinější potraviny. Toto jest pro sebemrskače typu Tožička a Keller ohromné minus.

To že jsou americké potraviny špatné je blud. Proč by měly být v téměř nejbohatším státě světa horší potraviny než třeba v česku?

Pokud se podaří TTIP sabotovat - spousta věcí zůstane dražší než by musela být. To může vadit nejvíce socálně slabším. Keller a Tožička však budou spokojeni - bude poražen "západní imeprialismus". Nebudou jíst kuřecí kousky se stopami GMO kukřice. Jaký to skvělý pocit!

Keller považuje za světlonoše pokroku "nezaměstnané araby a černochy ve Francii" nebot "ti bojují proti systemu". Tožička se naopak snaží aby se těmto černochům lépe vedlo doma v Zambii, ale nějak mu u toho ujely nervy (čemuž se nedivím, vůbec ne) - politicky nekorektně jim nadává do líných lemplů..... (není v tom sám, můžete si na aktuálně.cz vygooglovat češku která vedla rozvojový projekt na chov ryb v Angole - její článek je politicky korektní jen zdánlivě.......)

Pro Kellera jsou ovšem "noví arabové a černoši" světlonoši pokroku - jsou to zapálení bourači kapitalismu..... (a pro rozvojové pracovníky kterým ujedou nervy jsou to líní l......i)
22. 05. 2014 | 23:59

ščastný euroobčan napsal(a):

To Yosif K:
Víte, základní problém je v tom, že když někdo říká "prospěch Ameriky a Evropy", tak by měl definovat, kterých skupin obyvatel se to týká. Zatím stále více zákonů a smluv směřuje k přímé, nebo nepřímé podpoře nadnárodního kapitálu, a kriminalizaci lokálních výrobců, podnikatelů a svobodných povolání (nezávislých, a tedy nebezpečných obyvatel) a tato smlouva celý proces bude nekontrolovatelně akcelerovat. A že by se globální kapitál zajímal třeba o nezaměstnanost v česku, nebo EU?
Ale obávám se, že smlouva bude přijata už proto, aby se mohlo operovat urychlením sjednocení EU, která se pak globálnímu molochovi postaví, a v EU bude ráj.
Pro koho, a jak dlouho nepíšu, protože pan Stejskal je bdělý.
23. 05. 2014 | 06:28

Yosif K napsal(a):

Před 50 lety byla v Zambii vyšší životní úroven dvakrát vyšší než v jižní Korei nebo v číně.
Po 50 letech je v Zambii průměrný příjem 30 USD na měsíc, v Číně 400 USD na měsíc, a v jižní Korei 1600 USD na měsíc.

Proč?

Kdo za to může?

Běloši?

Kolonialisti?

Kapitalisti?

Sebemrskač Tožička neví nebo aspon nic neříká. Jest politicky korektní až na půdu.
23. 05. 2014 | 09:50

Yosif K napsal(a):

V JAR za apartheidu dostávaly černošksé školy méně peněz než bělošské. V 15 letech věku černošké děti zaostávaly za indickými, čínskými a běloškými dětmi o 2,5 roku.

Nyní se dávám všem školám stejně. V JAR panuje tvrdá positivní diskriminace. Užasně posílily vrstvu černých dolarových miliardářů a milionářů. Ve státním aparátu mají přednost černoši. Firmy bez většinových černých vlastníků nedostávají státní zakázky. Na zlepšení života v chudých čvrtích byly investovány desítky miliard USD - včetně nových škol atd.

V 15 letech věku černošké děti I NADÁLE ZAOSTÁVAJÍ za indickými, čínskými a bělošskými dětmi o 2,5 roku.

Kdo za to může?
Běloši?

Kolonialisti?

Kapitalisti?

Sebemrskač Tožička neví nebo aspon nic neříká. Jest politicky korektní až na půdu.
23. 05. 2014 | 10:01

Yosif K napsal(a):

Ale jen potud, pokud se ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy sjednotí s těmi, které jsou platné v EU. ...................
KONEC CITATU.

Příklad působení pomatených Tožičkovců z praxe:
1) Tožičkovci navštívili Kambodžu a zjistili že v PhomPenu v e fabrice na obuv PRACUJÍ DĚTI.
2) Tožičkovci vyvinuli tlak aby se ve fabrice zavedla "ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy se sjednotily s těmi, které jsou platné v EU".
3) "Ochrana pracujících, bezpečnost práce a zdravotní standardy se sjednotily s těmi, které jsou platné v EU" bylo ve fabrice zavedeno.
4) v důsledku vícenákladů fabrika zkrachovala - její tržní podíl si rozebrali konkurenti kteří vyrábějí v číně. Sice jsou tam o něco vyšší mzdové náklady, asle je tam lacinější energie, doprava atd.
5) novináři z levicových NYT se po roce jeli podívat zda se dětem co dříve pracovali ve fabrice vede lépe. Našli z nich velkou část vybírat skleněné láhve na hořícím městském smetláku, nekterá nezletilá děvčata se však dala na prostituci.

No hlavně že díky Tožičkovcům nesmějí pracovat ve fabrice na boty, toto jest Tožičkovský socální pokrok!!!!!!
23. 05. 2014 | 11:13

Yosif K napsal(a):

ščastný euroobčan napsal(a):
A že by se globální kapitál zajímal třeba o nezaměstnanost v česku, nebo EU?
KONEC CITATU.

Nezaměstnanost v česku je druhá nejnižší v Evropě.

Za nezaměstnanost ve španěslku nemůže globální kapitál ale odborářské extrabuřty. Odstupné až 60 měsíčních platů, podpora v nezaměstnanosti jeden měsíc za každý odpracovaný rok - neberte to - spousta španělů uvařžuje tak že ty podpry mají předplacený, že je musej vyžrat do poslední mrtě a mezitím prostě pracují na černo. Odborářský boží ráj na zemi..........
23. 05. 2014 | 11:36

modrý edvard napsal(a):

Argumentace uvedená v článku mi připadá nepodložená a neuvěřím jí, dokud neuvidím zdroje, kde to p. Tožička bere. Podezírám jej, že to bere ze vzájemné diskuse na nějakém levicovém fóru.
24. 05. 2014 | 09:10

ščastný euroobčan napsal(a):

To Yosif K:
Nerad, ale polopatě: Nejen nezávislé sdělovací prostředky, ale i nezávislý Zeman podporuje vstup Amazonu do ČR, neboť nám všem dá 3 000 pracovních míst, z toho 1000 stálých, a 2000 příležitostných (pro relativně mladé zoufalce, bez dovolených, bez nemocenských, bez pevné smlouvy).
No a teď hroooozně těžká otázka: kdo bude vyrábět zboží distribuované Amazonem, a kolik se tím vytvoří dalších pracovních míst v ČR?
Upozorňuji Vás na skutečnost, že i v ekonomii se používá znaménko -.
24. 05. 2014 | 14:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy