Kdy se z ČR stalo Česko?

03. 03. 2010 | 08:15
Přečteno 12479 krát
O víkendu publikoval na aktualne.cz Leoš Jeleček poměrně jízlivý blog, ve kterém kritizuje mj. české sportovní hodnostáře za nepoužívání názvu Česko a jeho překladů při reprezentování republiky. Nechci zde rozebírat, jak se má náš stát prezentovat v zahraničí, podívejme se na to, jak nazýváme naši republiku my sami.

Vzhledem k tomu, že o tématu bylo už hodně napsáno, je potřeba shrnout hlavní jazykovědná fakta a argumenty týkající se celé kauzy.

V blogu pana Jelečka jsme se dozvěděli, že název Česko (spolu s jeho dalšími cizojazyčnými ekvivalenty) byl v roce 1993 „standardizován a kodifikován“ Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. V rámci jazykových slovníků bylo pojmenování Česko představeno ale už Slovníkem spisovné češtiny v roce 1978 jako jednoslovný ekvivalent k názvu Česká socialistická republika (což ovšem nebylo nic jiného než lingvistická libovůle, protože oporu v soudobém úzu to nemělo a výraznějšího rozšíření se název dočkal až mnohem později). Jak ovšem víme, jazyk má svoji hlavu a žádná komise (jakkoli erudovaná) nebo kniha (jakkoli prestižní) to nezmění. Oficiální povolení nebo příkaz hraje jen pramalou roli v tom, jestli budeme nebo nebudeme nějaký výraz používat (slyšeli jste např. někoho říkat slovo vuřt, což je slovníky uváděná základní varianta slova buřt?).

Nemá ani valného smyslu poukazovat na systémovost nebo nesystémovost tvoření názvu Česko (tedy fakt, jestli zapadá do naší představy o tom, jak se tvoří slova v češtině). Je pravda, že žádné zákonitosti vypozorované generacemi lingvistů ve slovotvorbě češtiny toto pojmenování neporušuje, nicméně je třeba stále mít na paměti, že jazyk nás vždy dokáže překvapit. Často jazyk tím, že nechá vzniknout konstrukci nebo slovu, které popírá vypozorované pravidelnosti, dává lingvistům nahlédnout, jak složitá je to struktura a jak je naše poznání zatím nedostatečné. Pak dojde k přehodnocení principů, vypozorují se nové pravidelnosti v systému jazyka a jazykovědci čekají, kde a kdy se zase vyvrbí něco nového, co platnost do té doby neporušitelných „zákonů“ pošle k zemi. Není to tak dávno, co se přes protesty mnohých prosadil v úzu velín. Můžeme stokrát poukazovat na nesystémovost takového tvoření, ale na používání tohoto slova to nic nezmění.

Často je možné v diskuzích o názvu Česko slyšet i argument, že vyjadřování – zejména to publicistické – jednoslovný termín „potřebuje“. Je to argument opírající se o jazykovou ekonomii: je výhodné mít jednoslovný název, protože nám to šetří čas i papír. O výhodnosti však (stejně jako v reálné ekonomice) není možné rozhodnout od stolu. Pokud je název skutečně tak výhodný, stane se používaný. Dopředu to odhadnout nelze.

Odpůrci názvu většinou argumentují tím, že se jim název (subjektivně) nelíbí, že je nevhodný, jelikož nevyjadřuje podstatu uspořádání ČR apod. I zde bychom ovšem mohli parafrázovat slavný výrok českého jazykovědce Viléma Mathesia z 30. let, že cesta české jazykové regulace je vroubena hroby příkazů a zákazů, které jazyková praxe zašlápla. Zkrátka, odborník míní, jazyk mění. Pokud by Česko skutečně byl tak ošklivý, nevhodný nebo zbytečný název, nebude ho nikdo používat (nebo se bude používat skutečně jen marginálně).

Po krátké analýze hlavních argumentů je možná jasné, proč si korpusoví lingvisté myslí, že to, co o používání určitého prostředku rozhoduje, nejsou komise, slovníky, lingvisté nebo sportovní hodnostáři, ale skutečný úzus. Pojďme se tedy podívat, co nám o Česku řekne korpus.

Máme celkem tři možnosti, jak pojmenovávat náš stát v písemných projevech: Česká republika, ČR a Česko (slovo Čechy nechávám stranou, protože často není možné zjistit, zda autor měl na mysli celou republiku nebo jen její západní část). Provedeme-li průzkum v korpusu publicistiky, který navíc omezíme na čtyři celostátní české deníky (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo a Hospodářské noviny) zjistíme v letech 1992-2004 následující údaje:

Graf vývoje
Graf vývoje


Graf ukazuje vývoj všech tří možných variant pojmenování našeho státu v počtu výskytů daného slova (resp. sousloví) na milion slov. Budeme-li sledovat modrou linii relativní frekvence výrazu Česko, můžeme si všimnout, že začíná v roce 1992 téměř od nuly (asi 8 výskytů na milion slov). Pak následují dva menší nárůsty, v roce 1993 a 1996. V těch letech se na stránkách novin konaly bouřlivé diskuse právě na téma jednoslovného pojmenování státu. Po každé z diskusí následuje pokles na původní téměř nulovou hodnotu, což můžeme interpretovat tak, že polemiky rozhodně neovlivnily vývoj užívání názvu Česko v pozitivním smyslu. Od roku 1998 ovšem můžeme sledovat kontinuální a poměrně strmý nárůst relativní frekvence. Poprvé předčí frekvence slova Česko oba variantní způsoby pojmenování, tedy jak ČR, tak Česká republika, v roce 2003. V dalším roce je už název Česko v publicistice jednoznačně dominantním pojmenováním našeho státu.

K tomu malou poznámku: Ne úplně zanedbatelnou roli v nárůstu frekvence slova Česko posledních sledovaných let hraje relativně vysoká frekvence slovního spojení Česko hledá SuperStar (asi 2 % všech výskytů). To může být pro všechny příznivce jednoslovného pojmenování předzvěst dalšího pozitivního vývoje. Pokud se název Česko ustálí jako neutrální v jazyce mladé generace, které byla pěvecká soutěž určena, je velmi pravděpodobné, že se i v jejich dospělém úzu, který bude formovat jazyk za 10 či 20 let, bude objevovat čím dál častěji.

A co z toho plyne? Ať už jsme lingvisti píšící kodifikační příručky nebo „pouze“ běžní uživatelé jazyka, je dobré mít na paměti, že s jazykovým vývojem toho moc nenaděláme. Můžeme se snažit mu zabránit (jako se o to pokoušely např. zmíněné dvě série diskusí v českých denících), můžeme dokonce všem školákům znepříjemnit život tím, že po nich budeme chtít vyjadřování co nejvíc odlišné od toho, jak se skutečně mluví a píše, ale nic tím nezměníme. Druhá možnost je být tolerantní k jazyku druhých, respektovat to, že jejich priority (a tudíž i volba jazykových prostředků) jsou odlišné, a snažit se pochopit, proč každý mluvíme trošku jinak, namísto toho, abychom tuto jinakost ve vyjadřování používali jako klacek, kterým mlátíme po hlavě všechny ty, s kterými v internetových diskusích nesouhlasíme.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ali napsal(a):

"Česko" prý v názvu obsahuje i Moravu a Slezko, kdežto Čechy ne..to byl poslední vskutku neochvějný argument, který jsem slyšela..
03. 03. 2010 | 08:36

ali napsal(a):

sorry Slezsko..
03. 03. 2010 | 08:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak pane ,

dovolte abych se vy jádřil lapidárně.

Chcete moralisticky mentorovat v zemi,kde se komunističtí vrahové odsouzení za těžké zločiny osvobozují z výkonu trestu a jako zdůvodnění jsou použity ty samé komunistické zákony ,které jim dovolily vraždit?
Navíc nemocné a těhotné ženy?

Použil jste ve svém blogu slovo KONTINUITA.
Ano pane 20let po "samenovém" převratu zde mají pořád platnost bolševické svinstva,které nemají s deklarovanou demokracií Nic společného.To jsou ty paradoxy v Česku.

Tak běžte za roh a dejte si facku.Vaše psí blafy tady neplatí.

ČESKO - od hajzlu DESKO.!

Ivan
03. 03. 2010 | 08:45

jj napsal(a):

děkuji za článek. máte to taky zachycené v mluvené řeči?
03. 03. 2010 | 08:57

Mour napsal(a):

Dovolím si dvě poznámky:

Uvádíte, že je třeba respektovat víceméně samovolný jazykový vývoj (tedy, jak to chápu, to, jak většina lidí převážně přirozeně mluví), ovšem současně ohledně používání slova Česko argumentujete texty ve čtyřech českých denících. Znamená to, že za rozhodující považujete jazykovou praxi pouze několika desítek lidí - novinářů pracujících v těchto denících?

Druhá poznámka: Pokud máte za to, že s jazykovým vývojem nic nenaděláme a že je třeba být tolerantní k jazyku druhých, tj. že, jak to chápu, do značné míry rezignujete na jazykovou normativitu, lze to pojímat také jako výzvu staromilcům, aby důsledně NEpoužívali a potírali "kodifikované" zhůvěřilosti typu "moct", "bez třech", "renezance", a naopak se vám snažili do vašeho korpusu prostřednictvím vlastní praxe prosadit dejme tomu dřívější pravopis (president, thema atd.), nebo případně nový název pro ČR - např. Čechie? Neznamená Vaše pojetí jazyka tak trochu to, že silnější (uživatel jazyka) vyhrává - bez ohledy na jazykovědné, umělecké a estetické hodnoty?
03. 03. 2010 | 09:03

Honza999 napsal(a):

Autor

polemika nad tím, že a kdy se z ČR stalo Česko mi připadá zcela malicherná vedle té skutečnosti, že se mezitím Česka stalo ČEZko
03. 03. 2010 | 09:04

Ládik napsal(a):

Česko je sprostý výraz. Proto má takovou frekvenci používání. Navíc graf ukazuje četnost používání u novinářů, což by vypovídalo o jejich bídné úrovni. Papír jde šetřit i jinak - například více používat vodu.
03. 03. 2010 | 09:10

smrkonosočistoplena napsal(a):

Nic s tím nikdo neudělá. Název Česko se bude stále více používat. Je to tím, že lidé inklinují ke zkracování slov a výrazů. Markantní je to např. na angličtině. Nedávno jsem viděl porovnání slov před 200 lety se současností. Taková němčina se tomu brání daleko více. Např. na tenise se dnes často slyší: je to "po pa" po přeložení to znamená stav patnáct ku patnácti. Myslím, že máme větší starosti než používání sůvka Česko. Přeji pěkný den.
03. 03. 2010 | 09:15

krok napsal(a):

ad neo: člověče, jak Vy to děláte?..Váš argumentační quocient je nekonečný..škoda, že se to samé nedá říci o IQ:-))
03. 03. 2010 | 09:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubou nadávku ("magor"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 03. 2010 | 09:21

neo napsal(a):

krok:

píííp, já nemůžu za to, že Honzik žije v čezku
03. 03. 2010 | 09:21

neo napsal(a):

pane Stejskale, magor neni hrubá nadávka, i když nadávka to je.

Omluvuju se:)
03. 03. 2010 | 09:22

dennis napsal(a):

to ali
Oznaceni Cesko se vziva jako jednoslovny ekvivalent pro oznaceni nasi republiky (bez ohledu na to jakou ma jmeno republiky aktualni politickou podobu: nekdy muze byt socialisticka, jindy muze byt soucasti te federativni, ted ji mame jen tak; a nemusi to byt na vecne casy). Tak jako politicky nazev naseho statu obsahuje vsechna uzemi, tak i oznaceni Cesko je urceno pro vsechna uzemi, kde ziji Cesi a mluvi se cesky. Cesky tam dokonce mluvi vice lidi nez je samotnych Cechu. Oznaceni Cesko se snazi, aby se vzilo pro oznaceni vsech uzemi, tedy i pro Moravu a samozrejme i pro Slezsko. Budu-li pokracovat dal, pak Cesko by mel byt vzity vyraz i pro Valassko, Moravske Slovacko, Las'sko (rika-li Vam to neco) a taky pro Chodsko; pro nemecky mluvici ctenare slovo Cesko bude obsahovat i tzv. Sudety. Ty samozrejme nemaji pro ceske vlastence zaden ani uzemni ani historicky podklad, ale v nejnovejsim cizojazycnem vydani evropskych automap tohle oznaceni najdete. Kratce pro vsechna uzemi Ceske republiky by slovo Cesko chtelo byt ekvivalentem.
Nebude od veci, kdyz Vam pripomenu, ze slovo Polsko v sobe obsahuje i uzemi, kteremu se za Rakouska Uherska rikalo Dolni Slezsko nebo take Tesinske Slezsko. Polsko si se svym nazvem vystaci. Pomalu i my si zvykame, ze Cesi budou mit jednou jednoslovny ekvivalent. :-)
Pane Ivane Hochmanne, Vase prispevky jsou korenim kazde vecne a smysluplne diskuze. Vzdy se na ne tesim. Dennis
03. 03. 2010 | 09:36

ld napsal(a):

Autor,

dát na populismus, vyslovovací lenost, tak tady nadále popravujeme, fetujeme, resp.kálíme na tradici, kulturní a společenské dědictví.
03. 03. 2010 | 09:37

Lenka3p napsal(a):

Proc ne Cesko? Kolem sebe mame staty jako Polsko, Rakousko, Slovensko, Madarsko - je to uplne stejne, Slovenska republika = Slovensko, proc by Ceska republika =/= Cesko? Nemam s tim vubec zadny problem :)
03. 03. 2010 | 09:39

ld napsal(a):

Lenka3p,
co takhle Velkobritsko, Italsko...?
03. 03. 2010 | 09:46

Kocourek napsal(a):

Přidávám se k dotazu od jj, jestli to máte zachycené i v hovorovém jazyku. Škoda také, že prezentujete graf, který končí ve 2004, když už máme 2010.
03. 03. 2010 | 09:47

vaclavcvrcek napsal(a):

Mour:
1) Máte pravdu, že úzus 4 deníků nereprezentuje celý jazyk. Tyto deníky mají ale obrovskou čtenost, což znamená, že jejich jazyk má velký vliv na všeobecný úzus. Zároveň je potřeba si uvědomit, že název republiky potřebují používat hlavně publicisté a úředníci (v beletrii ani v konverzaci ho tak často nenajdeme). Takže je potřeba to zkoumat tam, kde se to užívá.
2) Ano, teoreticky se může stát, že se najde dostatečně velká skupina mluvčích, kteří budou jazyk záměrně archaizovat. Je to naprosto legitimní, ale velmi pravděpodobně to nebude úspěšné.
03. 03. 2010 | 10:01

BK napsal(a):

Jednoslovný název Česko se prostě nabízí. Hlavním argumentem jeho sveřepých odpůrců je, že se jim nelíbí.
Dobrá. Ale co tedy? Čechrava? Při vší ústě k panu Zikmundovi...
Nebo nějaký vyvážený Čechmorslez?
Měli bychom se raději soustředit na to, aby nám zase neříkali Absurdistán.
03. 03. 2010 | 10:07

Ládik napsal(a):

Ví vůbec někdo, kdy a jak vznikl (nebo začal být písemně používán) slovní základ "čech" ("čes")? V latinské Gumpoldově legendě něco je (Boemia = Čechy = překlad), v Crescente fide (latinsky) je Boemorum, Kristián už je opis a Kosmas napsal Chronica Boemorum (Kronika česká - překlad).
Čechy (území) jsou odvozeny od Čechů, u Moravy to může být opačně (podle mě).
"Česko" je paskvil, má to stejnou váhu jako "Blbsko" nebo "Desko" (viz komentář p. Hochmanna).
03. 03. 2010 | 10:11

vaclavcvrcek napsal(a):

jj, kocourek:
V mluveném jazyku se toto zkoumat dost dobře zatím nedá z několika důvodů.
1) Mluvené korpusy jsou pořád relativně malé (v řádech jednotek milionů), takže výskytů slov Česko nebo Česká republika je tam jen pár (třeba 5 na milion).
2) Slova Česko/ČR/Česká republika nejsou příliš v konverzaci užívaná. Jejich úzus v těchto oblastech není proto rozhodující.
3) U mluvených dat nemáme systematicky pokrytou časovou osu; v podstatě by se dal nějaký vývoj sledovat od roku 2004-2008. Ale narazíme tu zase na velmi nízkou frekvenci zkoumaných slov, která je daná tématicky.
03. 03. 2010 | 10:11

veverka napsal(a):

Já osobně tedy už nic jiného než Česko nepoužívám,je to jasné a krátké.Podobně jako Slovensko,Německo,Polsko,Maďarsko,Rakousko,
Rusko,Portugalsko,Španělsko,Irsko atd.Nechápu co se na tom komu nezdá.

Id
"Lenka3p,
co takhle Velkobritsko, Italsko...?"

Takže bys chtěl abychom po vzoru Velká Británie a Itálie nazývali svou zemi Čechánie? Nebo Čechie? Nebo jak? Ne děkuji,Česko je fakt lepší.Zajímavé je ,že Slováci nemají s názvem Slovensko žádný problém,to akorát někteří zakomplexovaní čecháčci zase vymýšlejí kraviny.
03. 03. 2010 | 10:22

neo napsal(a):

Československo nikomu nevadilo a teď když je to Česko a Slovensko, tak se najednou rojí rejpalové.

Německo, Rakousko, Polsko... ti všichni mají jednoslovný název.
03. 03. 2010 | 10:23

Ládik napsal(a):

Deutschland, Österreich, Polska, Norge, Rossia, Česko...
03. 03. 2010 | 10:32

Ládik napsal(a):

Suomi, Danmark, Sverige, Česko.
03. 03. 2010 | 10:34

Ládik napsal(a):

United States, Česko.
03. 03. 2010 | 10:35

BK napsal(a):

Německo,Rakousko, Polsko, Norsko, Rusko, ???
03. 03. 2010 | 10:36

Ládik napsal(a):

Česko, kašlu na všecko.
03. 03. 2010 | 10:36

ld napsal(a):

veverka-

takže bych chtěl, abychom před abychom psávali čárku.

Dále lidem, se kterými jsme si nepotykali, abychom vykali.

A jestli nějaký papír o svém vzdělání vlastníte, přečtěte si, ve které zemi byl vydán. Jestli tam nejdete slovo Česko, vyhrál jste. Je to vaše země. Má ne.
03. 03. 2010 | 10:51

argun napsal(a):

Ládík to napsal 03.03.2010 09:10:09 úplně perfektně. Slovo Česko jsem ještě ze své vlastní huby nevypustil. Neboť Česko rovná se Blbsko. Nejsem novinář ani jazykozpytec a proto vždy budu žít ve státě (pokud v něm budu žít), který se jmenuje Česká republika. Klipovité myšlení vypatlaných novinářů mě neoslovuje.
03. 03. 2010 | 11:11

vaclavcvrcek napsal(a):

argun: Nikdo vám vaše přesvědčení nebere a nevezme. Je to skutečně pouze a jenom vaše osobní rozhodnutí. Kdybyste ovšem připustil, že ti, kteří mají opačný názor a používají jiné označení, k tomu mají také legitimní důvody, bylo by asi kolem toho mnohem méně negativních emocí a urážek.
03. 03. 2010 | 11:18

Al Jouda napsal(a):

Aby si mladá generace vžila název Česko, doporučuji denně zpívat ve škole č e s k o u hymnu !
Pozn.: Tato hymna je platná i na Moravě a ve Slezsku !
03. 03. 2010 | 11:19

Kanalnik napsal(a):

"Cesko" nepouzivam, ale nevadi mi, asi jsem si zvykl. Co mne ovsem predevsim dostalo na blogu pana Jelecka, byl jeho lobbying za slovo Czechia v anglictine. To mi prijde uplne mimo jakykoli uzus lidi (obyvatel CR) hovorici anglicky. Ja to v anglictine nereknu, protoze mi to zni strasne a jeste nikdy jsem to nikoho rict v anglictine neslysel. Slovo z Marsu.
03. 03. 2010 | 11:46

Luba napsal(a):

Skutečně,
"Česko" prostě není libozvučné!

Patrně nikdo neřekne, že tam a tam bylo "hezko", krom rýmujícího poety, kterému se na konec verše "hezky" zkrátka nehodí.

Česko je pozůstatkem po Československu - a je podobně hezké, jako invalidův pahýl.
03. 03. 2010 | 11:46

dennis napsal(a):

Pro vsechny, kterym se nelibi oznaceni Cesko, mam dve zpravy: Ta dobra je, ze se nikdo nesnazi vas vkus zmenit. Ta zla je, ze se budete hnevat vic a vic, casteji a casteji.
03. 03. 2010 | 11:49

dennis napsal(a):

to Ladik
Kdyz vidim Desko!, neni to nahodou v patem pade?
03. 03. 2010 | 11:52

ondrejsteffl napsal(a):

Česko je úplně správně vytvořený název. Jen se nám nelíbí. A nelíbí se nám proto, že slovo „Česko“ bylo součástí slova „Československo“. Tam ale nešlo o název země (žádný takový nebyl), ale o totéž jako ve slově MODROzelený (lingvisté pro to jistě mají termín) a tak pro nás slovo „Česko“ pořád zní jako „modro“ a tudíž jaksi neúplně. Zkuste si Polskoslovensko, Ruskoslovensko nebo modroslovensko a pravoslovensko.

Až dospějí lidé, kteří Československo znají jen z dějepisu, bude po problému.
03. 03. 2010 | 12:06

Ládik napsal(a):

dennis:
ne, Desko je vzor podstatného jména, první pád, jednotné číslo. Podle něj se skloňuje Česko.
03. 03. 2010 | 12:22

Josef K. napsal(a):

Korpusoví linguisté se prostě mýlí. Už Váš poslední příspěvek byl zarážející. Název Česko není problém lingvistický. Navíc jde o název, který nevyjadřuje nic, nálepka bez významu, bez historie, čistě konstruktivní výmysl...a podivný rojev noého posnormalizačního nacionalismu. Takto lze označit pouze nově nabytou gubernii, jejíž tradice a historii se rozhodnete likvidovat... Pokud se nějaký název stane oficiálním jeho šíření je zajištěno nehledě na preference mluvčích. S nastupujícícmi generacemi se tento termín stane zcela běžným, zvláště v zemi s vykořeněnými tradicemi. Takže je zde velký problém. O nesmyslnosti názvu Česko nelze nepochybovat, nevyjadřuje historicky nic, resp. vyjadřuje normalizační kulturní resignaci. Podle korpusových lingvistů, jak patrno z Vašich příspěvků, je respektuhodné, pokud se spisovnou formou jazyka stane argot, z Vašeho blogu totiž vyplývá opravdu malý cit pro jednotlivé vrstvy jazyka. Zároveň zaráží, že celý koncept Vašeho článku, včetně stavby, je velmi ideologický, připomíná agitku s manipulací fakty, která odpočátku jasně vede k Vašemu závěru. Velmi slabá úroveň.
03. 03. 2010 | 12:50

Kombi napsal(a):

Slovo Cesko zacal propagovat Vladimir Zelezny ve sve legendarni novacke self-promotion;)
03. 03. 2010 | 12:53

karel napsal(a):

Česko mi také neznělo moc libozvučně, ale v posledních letech jsem si zvykl a nijak mi nevadí. Myslím, že mladá generace ho bude používat už běžně.

Navíc většina odpůrců slova Česko neměla problém se slovem Československo a v něm je přitom také obsaženo.

Slovo je navíc tvořeno úplně stejně jako obdobné jiné evropské názvy zemí, např.:

Česko = Čechy + Morava + Slezsko
Rakousko = Rakousy + Tyrolsko + Korutany + Štýrsko + ...
Francie = Ile de France + Burgundsko + Normandie + Akvitánie + ...
Polsko = Velkopolsko + Malopolsko + Slezsko + Halič + ...
03. 03. 2010 | 12:56

karel napsal(a):

Větší problém je spíše s jednoslovným názvem naší země v angličtině - slovo Czechia se v angličtině nepoužívá (u nás ho navíc používá soukromá firma - viz http://www.czechia.cz :-)
03. 03. 2010 | 12:58

neo napsal(a):

Josef K.

klidně používej názvy Země koruny české, Moravské knížectví nebo čechymoravaslezko... to je jen a jen na tobě...
03. 03. 2010 | 12:58

karel napsal(a):

Josef K.: zcela stejným umělým konstruktem bylo i slovo Československo - všichni si na něj rychle zvykli.
03. 03. 2010 | 13:06

Láďa napsal(a):

Česko není nic jiného než překlad pejorativního označení naší země Němci za druhé světové války - Tschechei, zatímco oficiální název byl Protektorat Boehmen and Maehren. Neslyšel jsem žádného čelního politika (Klause, Topolánka, Paroubka, Kalouska...) že by někdy toto pejorativní označení naší země vypustili z úst. Sami dobře vědí, kolik "volebních bodů" by tím ztratili.
03. 03. 2010 | 13:06

old napsal(a):

A kdo vymyslel na hokejivé dresy v Naganu "CZECH" ? Mimochodem, také divné.
03. 03. 2010 | 13:18

Baba napsal(a):

Vuřt, zřejmě z německého die Wurst označuje pouze uzeninu, česky točený salám, a nepoužívá se ve významu, že je vám něco jedno.
03. 03. 2010 | 13:27

SuP napsal(a):

To je zase vokecávání(ho)!
Čechy se nepoužívají, protože by se nevědělo, jestli je to včetně Moravska nebo bez. A proč se tedy tehdy neurčilo, že to JE včetně Moravska a Slezska? Protože by si Moravané neměli na čem pěstovat svou venkovanskou výlučnost vůči Čechům.
A největší podíl na zavedení toho hnusného názvu má pan doktor Železný (z Moravska, jak jinak), který tou idiotskou rýmovánkou o "Čechy, Morava a Slezsko, dohromady Česko" krmil polovinu národa ve svých nedělních přímluvách. Jak vidět, úspěšně.
Ládiku - je to marný. Ale bojuješ jako lev!
03. 03. 2010 | 13:49

Igor Váradi napsal(a):

Napsal jste:"slovo Čechy nechávám stranou, protože často není možné zjistit, zda autor měl na mysli celou republiku nebo jen její západní část"
Doufám, že také ve své mluvě vynecháváte slovo Amerika, protože často není možné zjistit, zda autor měl na mysli Spojené státy americké nebo světadíl Ameriku.
Aby nevznikly nejasnosti: toto byla ironie, ukazující na nesmyslný důvod autora článku, proč vyřadit správný název naší země Čechy a snahu se obhájit a uzákonit patvar Česko.
03. 03. 2010 | 13:53

Kudykam napsal(a):

Mnoho povyku pro nic. Pokud budeme hledat nějaké opodstatnění pro Česko, myslím si, že je to jednoduché. Od r.1918 jsme byli, bez německé intervence Protektorat Boehmen und Meahren, až do r. 1993 jen a jen Československá republika s různými přívlastky.Po rozdělení Československa se odbouraly přívlastky, zbylé Československo se rozdělilo na: no na co? Na Česko a Slovensko. Je na tom snad něco nepochopitelného? Je zajímavé, že Slováci se nijak nepozastavují nad svým Slovenskem, jen my se hašteříme, jestli je to Česko opodstatněné, není-li sprosté, zda se hodí či ne, má-li nějakou hodnotu či tradici a pod. Všechno je zbytečné, Česko je de facto novotvar, tak si na něj zvykejme stejně jako na mnohem horší cizojazyčné píč...y, kterých je v naší mluvě i písemném vyjadřování a styku více než je zdrávo. A ještě jedna poznámka: Pokud pomineme ten či onen diskutovaný název naší vlasti, neměli bychom zapomínat na to, že se tímto názvem také prezentujeme ve světě. A zde není jedno, jestli jsme jednou CZECH REPUBLIK, jindy CZECH nebo dokonce CZECHIA. Tento nedostatek nás dost výrazně ve světě poškozuje. Takže jsem pro Česko, jen nevím, jak by to bylo správně v anglickém jazyce. A to by se mělo řešit.
03. 03. 2010 | 13:57

karel napsal(a):

Česko je úplně stejný novotvar jako Československo. Stejně jako mi nevadilo Československo, tak mi nevadí ani Česko.
03. 03. 2010 | 14:21

buldatra napsal(a):

Řešením je Čechomor.
Libě-li zní to uchu?
03. 03. 2010 | 14:35

vaclavcvrcek napsal(a):

Igor Váradi: Myslím, že jste mě špatně pochopil, a to hned v několika ohledech. Slovo Čechy jsem nechal stranou srovnávání (nevykazuju ho ze slovníku nebo tak něco), protože je velmi obtížné až nemožné rozhodnout, kdy pisatel myslel celou ČR a kdy jen Čechy.
Rozhodně není mým cílem cokoli "uzákoňovat", to jsem myslím v textu několikrát zdůrazňoval.
03. 03. 2010 | 14:38

Jurajda napsal(a):

No holt naše ZEMĚKOULSKO má svoje špecifika ba jo,už je tomu tak !
03. 03. 2010 | 14:43

karel napsal(a):

buldatra: Čechomor není řešením, protože obsahuje v názvu jen 2 ze 3 historických zemí. Řešením je Slezmorče

Pro Rakousko je pak řešením Raktyrkorštýr a pro Německo je řešením Bavsasbádwürt
03. 03. 2010 | 14:45

Lokutus napsal(a):

A jeje, někdo vrátil do hry starou bitvu o oficiální název naší malé zemičky, střediskové. To je zase v diskusi nablito. Někdo do toho zase tahá politiku, zjevně svůj komentář má v clipboardu a kopíruje to hlava nehlava pod každý článek, aby se neřeklo.

A přitom autor článku řekl vše podstatné. Hádejte se jak chcete, třeba si navzájem vytrhněte játra a rituálně je snězte, ale to nic nemění, že používat se bude to, co uznají lidé za vhodné. A třeba já, kdysi principielní odpůrce názvu Česko, tento název dnes běžně používám, protože v hovorové řeči je to příjemnější, než ČR nebo dokonce Česká republika. Je to prostě název, jako každý jiný. Česká republika je název CELÝ, ČR název zkrácený. Stejně jako Great britain a GB, nebo Bundesrepublik Deutschland a BRD. V hovorové řeči je to prostě Britain (England), Deutschland (Deutsch).

Používejte si co chcete. Můžete třeba začít o ČR mluvit jako o Čechii, což se používalo ještě za První republiky. Ale praxe je taková, že je to každého věc a nikdo z vás s tím nic neudělá, což ostatně autor v článku píše.

P.S. Blog, resp. weblog je soubor článků, resp. blogpostů jednoho nebo více autorů (podle struktury blogu), nikoliv jeden článek. Tudíž blog pana Cvrčka je soubor všech jeho článků, který objevíte, když nahoře kliknete na položku menu "Hlavní stránka blogu". Když už chcete něco purifikovat, tak tu zrůdnost, používat název blog pro konkrétní článek.
03. 03. 2010 | 15:19

buldatra napsal(a):

Karle,

Slezmorče se mi líbí, jsem pro.
Ale, bohužel, ač to zní libozvučně, funkčně a logicky, však obávám se, v Čechách to neprojde. Kvůli pořadí důležitosti. Cajzl na prvním místě, jinak to nejde.
Snad tedy Čemorslez, nebo Čemorasle, popř. multikultivariation Čeromslez by mělo větší šance.
03. 03. 2010 | 15:24

Milan napsal(a):

Česko mi nevadí a používám ho. Nejsem ani proti používání výrazu Čechy pro celý stát podobně jako:

Nieder/Ober Osterreich - Osterreich
Île-de-France - France
Holland - Holland
Schwyz - Schweitz

kdy se název některé z její části používá i pro celý zbytek země.
03. 03. 2010 | 15:31

Oves napsal(a):

Ten graf je cinklý. Protože se zakládá pouze na výskytu ve čtyřech denících, které tou dobou postupně zaváděly stále razantnější jednotné užívání jazyka, jakýsi jejich jednotný styl, kterým se povinně řídí redaktoři a korektoři (v té době také zavedli titulkáře, kteří i celkem solidní článek dokáží zmrvit ubohým nadpisem), a součástí tohoto stylu bylo také užívání kratšího Česko namísto delšího Česká republika. Prostě si řekli, že úzus převálcují kvantitou. První s tím, mám dojem, začala MfD, pak se přidaly Lidovky (v podstatě tytéž noviny), nakonec HN a Právo. Koneckonců i taková ČT má svého jazykového šťourala, Vybíral se jmenuje, který moderátorům diktuje, co a jak se má nejlíp říkat, tak už přestali používat praticky všechny podařadící spojky a všechno spojují přes "a", ať to smysl dává, nebo ne.

Autor tedy směšuje dvě věci: dobrovolné a vynucené užívání jazyka. Domnívá se, že grafy mu ukazují dobrovolné užívání jazyka a přitom je to užívání vynucené. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry se z toho v budoucnu stane užívání dobrovolné.
03. 03. 2010 | 15:35

Kanalnik napsal(a):

Lukutus:

Pane, pokud byste zamenil slovo 'Britain' za 'Enlgand' a vyrukoval ve Skotsku, Walesu ci dokonce v Severnim Irsku s tim, za tamni lide jsou z 'England', asi by si nic extra pekneho nemysleli. 'England' a 'Britain' prosim nezamenovat.

Z uplne stejneho duvodu rozumim lidem, kterym se nelibi 'Cesko' ci 'Cechy' jako nazev pro celou zemi.
03. 03. 2010 | 15:36

karel napsal(a):

buldatra: vidíš, já jsem taky moravák (ale z Vysočiny, brněnské mindráky jsou mi cizí) a za logický název pro naši zemi pokládám spíše Česko než Slezmorče nebo jiné varianty.

Podobně třeba pro Rakousko pokládám za logický název Rakousko.
03. 03. 2010 | 15:40

buldatra napsal(a):

Karle, to je jen dobře, že nemáte brněnský mindrák.
Brněnské mindráky mohou být vlastní jen Brňákům, to je jasné jako facka.
Kdyby byly vlastní i borcům z Vysočiny, bylo by něco shnilého i naVysočině v Česku.
03. 03. 2010 | 16:03

franco udine napsal(a):

Na okraj diskuse - nechápu, proč si tady někteří Češi řeší svou malost pomocí výsměchu vůči Moravákům. Nejsem moravský nacionalista, ale pravdou je, že dva z největších Čechů byli Komenský (Moravan) a Masaryk (Moravský Slovák). Třetí - Karel IV. byl napůl Lucembručan.
Kdybych potom přijal pro celou republiku název Čechy, Brno by se stalo jihočeským městem jako Krumlov a Valaši by vlastně byli Východočeši?
03. 03. 2010 | 16:04

97 napsal(a):

Název "česko" se běžně používal už před rokem 1993 - na Slovensku. Takže k ukradnuté československé vlajce máme i slovensky pojmenovanou zemi (-:
(modrý klín na vlajce tam reprezentuje Slovensko, obě země se zavázali,že po rozdělení nebudou vlajku používat, což čeští politici zrušili okamžitě, inu, už tehdy lhali jako když tiskne)
03. 03. 2010 | 16:04

Otis napsal(a):

jsem pro název Čechy, myslím, že z kontextu obvykle vyplyne, je-li míněna celá ČR, nebo ne

Lokutus:
celý název je The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
nepoužívají náhodou rádi "the U. K."? ačkoli Čé eR by bylo dost hrozné
03. 03. 2010 | 16:04

karel napsal(a):

buldatra: máte naprostou pravdu, u nás nic shnilého není :-)
03. 03. 2010 | 16:25

čech napsal(a):

otisi... Čechy končí za Jihlavou... říkat například, že Hranice na Moravě jsou v Čechách je těžkej nonsens... Hranice na Moravě leží v Česku ... Česko = české země, země koruny české... a anglické pojmenování Česka je Czechia = Bohemia + Moravia + Silezia
03. 03. 2010 | 16:26

Ivan Hochmann napsal(a):

To se to tady pěkně rozjelo.

Da,da hovadiny - to je naše parketa.

Ládiku,buldatro a jiní, je to jako například :

Slezsko - po prdeli plesko (plesk ho)!
nebo:

Moravsko - odstavené Volskokravsko, neboli Třeskoplesko .

Snad nemíníte vážně diskutovat o tak debilním námětu?

Je přece dokonce úplně jedno v jakém pádu se Česko - Desko nachází.Pád to ale určitě bude.Spíše Držkopád.

A nejlépe z toho vychází Třebíčsko.
Jak to zpívá Wabi?
"Šinu si to ku Třebíči,
nu je to ale přesně v ....-:)"!

Zdravím Ivan.
03. 03. 2010 | 16:32

pgjed napsal(a):

To Cvrček:

Otázkou není, co jazyk dovolí. Otázkou je pojem, jeho obsah a smysl a cíle v pozadí.

Jazyk totiž dovolí mnohé, zvláště tak tvaroslovně bohatý a rozvinutý jazyk, jako je "čeština". A nechovají-li se uživatelé k jazyku s náležitou korektností a úctou, může se i z velmi kultivovaného a pěkného jazyka stát umolusaná onuce, aniž ztratí svou funkčnost v oblasti dorozumívání. příkladem takovéto onuce může být třeba ruština se svými rádoby fonetickými přepisy cizích slov a přejímáním cizích termínů. Naproti tomu čeština si v mnoha ohledech zachovávala jistou noblesu. Příkladem může být třeba propracovaný systém odborného názvosloví, dbající na jednoznačnost a vylučující většinu patvarů cizojazyčného původu. Teprve v posledních letech je čeština vystavena tlaku nekritického přejímání slov a hesel, pro které sice existují jednoznačné české termíny, ale nesečtělí nedovzdělanci je raději nahrazují nejednoznačnými anglizmy, protože jejich chatrná slovní zásoba nestačí na nalezení potřebného českého slova. Bohužel předpokládaný institucionální anděl strážný českého jazyka, Ústav pro jazyk český AV docela tragicky právě v této věci selhává. (jeden ze zářných příkladů toho, jak perníze ze státního rozpočtu vyžadované s trucovitou umíněností, jsou vzápětí vyhozeny oknem)

Jedním z příkladů selhání je i kauza "Česko". Byť z hlediska slovní tvorby a tvarosloví naprosto správně vytvořené slovo pro označení místa, což lze doložit jinými místními názvy (Chlébsko, Tupesko...), slovo s naprosto jednoznačným smyslem a obsahem, ale naprosto nesprávně užívané v rozporu s tímto smyslem a obsahem.
Česko, jako názvoslovný pojem se údajně objevilo r. 1777 (dle LN) bylo užíváno jako ekvivalent pro Čechy, podobně, jako pro další země s "česky" mluvícím obyvatelstvem názvy Morava a Slezsko. Významově nelze pominout ani velmi pejorativní německé označení Tschechai, kterého je Česko doslovným překladem. Nikoho ani nenapadl, takový kardinální nesmysl, aby název pro Čechy, navíc nepříliš uctivý, začal používat pro označení historického trojzemí Čech, Moravy a Slezska. Teprve v pohnutých popřevratových dobách si nějaký trouba umanul, že musí za každou cenu vyfabrikovat jednoslovný název pro Českou republiku (což je další pojmový nesmysl a navíc relikt masarykovského centralizmu a bolševické pseudofederalizace). I vzpoměl si na Česko. Když vznikl poprask, trochu se zvolnilo tempo ale ne na dlouho, jak je vidět zgrafu. Cestou mediokracie se do všech stran na moc a na sílu všude valí, hlavně ze sdělovacích prostředků, Česko, Česko a nic než Česko. Je to sice na prd třeba, protože v mluveném projevu i velmi kvapném, je časově zanedbatelné, řeknu-li Česko, nebo Česká republika a v psaném projevu mohu použít zkratku, ale je třeba ukázat, že čecháčkovství má navrch. Co je komu po tom, že to řadu Moravanů a Slezanů uráží. Co nám ti vidláci z východu budou povídat, pravda? A tak se již neříká Česko, říká se rovnou Čechy a myslí se tím celá republika. Korunu věci nasadili naši páni jazykovědci názvoslovnou normou EN ISO 3166-1, kde nám to Česko r. 1999 uzákonili. Co na tom, že pár let před tím s lehkým srdcem nechali škůdce naší technické normalizace Tošovského pustit po vodě daleko potřebnější normy odboného názvosloví (nejen).

Pro mě osobně, jako Moravana rodem, tradicí i výchovou, je jakési čESKO naprosto nepřijatelným výrazem a projevem arogantního čecháčkovství a snahy zglajchšaltovat historické trojzemí do jednoho patvaru. Tschechai.
03. 03. 2010 | 17:20

Mc Cali napsal(a):

Nesnáším název Česko ! Tfujtajxl.
03. 03. 2010 | 17:22

pgjed napsal(a):

ali ali...

Můžete mě ukázat kde? To je pořádná hloupost.
03. 03. 2010 | 17:23

buldatra napsal(a):

IH:

Kdepak hovadiny. To je jen přicmrdávání, aby měli v Práglu radoat.

Ve skutečnosti je nám ve Štatlu jasný, že okruh 300 km kolem Brna je brněnský předměstí. Tak jaký Česko?
03. 03. 2010 | 17:23

Bach napsal(a):

Česko je správný výraz, ale zezačátku jsme se mu bránili, zněl divně. Poděkujme TV NOVA, že se s tím nebabrala a vrhla slovo do běžné mluvy, a to pořadem Česko hledá superstar.
03. 03. 2010 | 17:24

Otis napsal(a):

čech:
kdybych chtěl lokalizovat polohu Hranic na Moravě použil bych celého názvu ČR Česko mi prostě trhá uši, asi proto, že v něm podvědomě slyším odseknutou a neplnohodnotnou část názvu Československo.

název Czechia jsem od žádného anglofonního mluvčího neslyšel, ale je pravda, že tolik jich zase nepotkávám

pqjed:
jako Moravanovi Vám vadí Česko, ale ne Česká republika? Byť je to oficiální název, Morava a Slezsko v něm nevystupují. To Čechům nevyčítáte. Mně vadí Česko jako slovo. Ale možná je to tím, že pocházím z Čech.
03. 03. 2010 | 17:31

pgjed napsal(a):

To dennis:

Nezvykáme si, jak račte vidět. Ani se nás nikdo neptal. Nějaký trumbera se s tím vytasil a teď to donás právem silnějšího láduje vrchem spodem, bez možnosti obrany.

Zato vám se to nějak motá. pletete do jedné hromady, názvy historických zemí a národopisných oblastí a regionů.
03. 03. 2010 | 17:32

pgjed napsal(a):

To Otis:

Čtěte znovu a lépe a zjistíte, že Vaše otázka je založena na mylném předpokladu.
03. 03. 2010 | 17:35

jj napsal(a):

Slezmorče je pěkný. Jen nevím, podle jakého vzoru se to má skloňovat, pokud vůbec.
03. 03. 2010 | 17:39

čech napsal(a):

od ivana hochmanna, pgjeda a spol. jsem se dozvěděl, že jim Česko nejde přes pysky... můžou nám ale říci, jak chtějí nazývat naš stát oni, tedy když vynecháme oficiální název - Česká republika ... nejsme snad republikáni, aby jsme zdůrazňovali státní zřízení, a název Čechy, který používat na celé území republiky je nesmysl.
03. 03. 2010 | 17:39

Otis napsal(a):

pqjed:
Vycházím z Vaší věty "Je to sice na prd třeba, protože v mluveném projevu i velmi kvapném, je časově zanedbatelné, řeknu-li Česko, nebo Česká republika a v psaném projevu mohu použít zkratku, ale je třeba ukázat, že čecháčkovství má navrch." Z ní vyvozuji, že není třeba používat výrazu Česko, protože vyslovit "Ceská republika" netrvá o mnoho déle. Tedy Česko není, Česká republika je v pořádku. Proto kladu otázku, vadí-li Vám zanedbání Moravy a Slezska v jednoslovném názvu (který teď nehodnotím), proč jste smířen s názvem Česká republika, který Moravu a Slezsko rovněž ingnoruje?
03. 03. 2010 | 17:41

Xorron napsal(a):

Historický název se nedá měnit jako ponožky. Je nedotknutelný zrovna jako historická hranice. Měnit se dá jen násilím. Pokud si někdo myslí, že je to věc jen jazyková, vyrojí se spousta pitomostí přiměřených úrovni a vzdělání uživatelů jazyka. Jediné přijatelné názvy jsou Čechy, Morava, Slezsko. Případný nový název by musel být úplně nový a obyvatelstvo by se na něm muselo shodnout. Nelze to pokoutně prrovést někde v úřadě.
03. 03. 2010 | 18:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Kluci, - buďte nad věcí!

snad byste nechtěli vytahovat na světlo nějaké národnostní třenice??!
Musí Vám být jasno, že taková Praha jako výkladní skříň ČR potřebuje prioritně městské okruhy a metra a dálniční obchvaty a vylepšenou dopravní infrastrukturu a co to ještě.... ,než nějaká vesnice Brno. Horší je to již s bojkotem R54 a pár dalšími maličkostmi,které stojí v důsledcích stovky životů.

Ale my kluci moravští jsme byli vždy keep smilling a raději si povídáme z generace na generaci jak tehdy přišel Ten "Praotec" Čech na Pálavu a Moráváci ho hnali až na Říp.

Dobrý večer.Ivan.
03. 03. 2010 | 18:20

Baba napsal(a):

Při hovoru o naší zemi používám termín Česká republika. Proti výrazu Česko nic nemám. Literatura zabývající se historií, kterou většina národa nejspíš nečte, vnímá Čechy, od nichž je název odvozen, bez Moravy a Slezska. Z výše uvedeného je zřejmé, že označení Česko se ujme.
03. 03. 2010 | 18:24

Ivan Hochmann napsal(a):

No - ale vezmeme-li v potaz prehistorické podmínky krajinné, mohl by leckterý šťoural oponovat logickou replikou.

Jest-li je pravdou, že praotec Čech pronesl ono :

"To je ta země,
mlékem a strdím oplývající"!

Bylo to určitě v pahorkaté libé krajině kolem Řípu a nikoliv v bažinatém,záplavovém,divukrásném, lužním pralese, ze kterého až komunisti udělali vysušenou, přehrazenou,větrnou, erosivní Hůrku.

Ivan.
03. 03. 2010 | 18:31

mihal napsal(a):

Pokud tedy přijmeme následující tvorbu zdeformovaného slova "Česko":
Česká republika -> Česko
... můžeme deformovat další názvy:
Středoafrická republika -> Středoafricko
Saúdská Arábie -> Saúdsko
Šalamounovy ostrovy -> Šalamounsko
Spojené státy americké -> Spojensko nebo Americko
Jižní Afrika -> Jižsko
Rovníková Guinea -> Rovníkovsko
Svatý Vincenc a Grenadiny -> Svatsko
Pobřeží slonoviny -> Pobřežsko

atd.
03. 03. 2010 | 19:25

Josef K. napsal(a):

Gustav Husák, Vasil Bilak, Alois Indra v této zemi zvítězili. Myslím, že četina neměla vůbec být obrozena, v podání "cvrčků" je to zcela umělá slátanina. Škoda, ne tak dávno tobyl hezký jzyk s poměrně velkou schopností popsat složité věci, pocity. Milan Kundera to pohopil správně a dnes mu musím dát zapravdu. Pa
03. 03. 2010 | 19:27

MpřeklA napsal(a):

Děkuji autorovi za věcný a fundovaný rozbor tohoto nešťastného jevu.
Někdy mi připadá, že "NĚKDO" chtěl, aby naše mateřština nebo náš národ dokonce, byly nešťastny, a proto využil všech forem (nátlaku?) na to, aby se naše mateřština mohla PRZNIT.
Necitlivý název Česko je toho zářným příkladem. Pokaždé mi zatrne při jeho vyslovení, a opět zdůrazňuji, že jakoby naschvál mluvčími znovu a znovu do omrzení používán (ačkoliv přeřeknutí nebo chybu by člověk rád toleroval, soustavné prznění však nikoliv).
V naší současné češtině je takových nešťastných výrazů více. Né proto, že někdo něco vysloví či spíše napíše ŠPATNĚ, chybně, a ješte se svou neznalostí CHLUBÍ, ale proto, že se chytí další a další uživatelé jazyka, kteří tento plevel dále roznesou, a proto, že ČASEM se z chyby stane pravidlo !!! Každý pak někdejší patvar užívá, a to je nešťastné, myslím.
Proto s posledním odstavcem autora souhlasím jen s výhradami. Jsem sice demokrat a vážím si názorů druhých, s nimiž nemusím souhlasit, ale nemohu prznit (čili křivit) jazyk matky, mateřštinu, která dnes trpí necitlivými zásahy více, než kdy předtím (snad srovnatelně jako v dobách před-obrozeneckých -200 let).
03. 03. 2010 | 19:31

Meňo napsal(a):

To Xorron :
vřele souhlasím. Tato zrůdnost vypovídá o stavu naší demokracie !
Pozn.: když pan Klaus kdysi začal říkat, že "O TOM" (další nesmysl, který se vžil) je politika, nenašel se žádný z jeho poradců, který by jeho projev prostě opravil. Naopak ! Jeho chybu začal rozšiřovat dál a stalo se módou tento patvar užívat (podle vzoru "Já jsem IN, já jsem také na slovo vzatý odborník, a proto TAKÉ používám "o tom").
Smutné, že ?
03. 03. 2010 | 19:37

... napsal(a):

S článkem souhlas, jazyk se nezmění protože si nějaký byrokrat usmyslí, že se teď bude říkat tohle a tamto.

Ovšem celkově k tématu - vaše problémy bych chtěl mít. Chápu že jste povoláním jazykovědec, ale ježkovy voči, co se to najednou děje? Nejdřív nějaký pošahaný vysokoškolský učitel demonstruje za "svobodnou Moravu" nebo co to bylo asi týden zpátky v Brně před budovou soudu, teď zas postopadesátéšesté někdo vytahuje Česko, blablabla... nemáte nic lepšího o čem psát?

No a že čeští reprezentanti jako asi jediní na světě nemají na dresech název své země ve svém jazyce - no Bóže, pose*te se všichni. Za měsíc si je stejně nebude nikdo pamatovat ani u nás, natož v zahraničí (teda Sáblíkovou si pamatovat budeme, ve stejném smyslu jako Kateřinu Neumannovou po tom slavném mistrovství, až na to že ta Sáblíková v tom obřím tunelu nejspíš chudák bude nevinně).
03. 03. 2010 | 19:40

... napsal(a):

A Meňo - co sem taháte stav naší demokracie, proboha? Jak demokracie souvisí s jazykem? To jakože když se vám něco nelíbí, je špatný systém? Máme mluvit stejně jako v padesátých letech, abychom vaše blahorodí nezhnusili? Nutí vás někdo ony novotvary používat?
03. 03. 2010 | 19:42

kluk napsal(a):

tak ubohé slovíčko taky nepoužívám,zrovna jako -Kanada-Kanadsko, Anglie-Anglicko, Amerika-Americko,Itálie-Italsko,nebo Bolívie,Peru,Arménie,Kypr,Francie,Island tolik států je co nemá blbce ve vládě a jmenují se normálně-- áááááách jooooooo
03. 03. 2010 | 19:54

argun napsal(a):

Pane Štefle, od doby našich školských diskusí Vás hluboce obdivuju - jste myšlenkový gigant.

Je Vás tady škoda, chtělo by to do politiky. Tam populisty milujou. Velmi mě baví Váě přístup k řešení problémů - stačí počkat, až ti, kteří mají jiný názor než já vymřou, a pak bude vše v klídku. Bezva.

Až vymřou ti co pamatují Československo, přestanou pomatenci kušnit a bude prostor pro Česko. Až vymřou ti, kteří ještš pamatujou normální vysoké školy, nikoli jako fabriky na výrobu diplomů, ale jako vzdělávací instituce, bude taky klid.

A že jsem tak smělej, kdypak řáčíte natáhnout brka Vy?
03. 03. 2010 | 19:54

Ondra napsal(a):

Jediný možný jednoslovný název je Česko. Pro zastánce názvu Čechy mám složitou hádanku - najdi 5 rozdílů:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Čechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
Anglický by mohl být Czechlands. Zní to líp než Czechia.
03. 03. 2010 | 19:54

Laolam napsal(a):

Ad Mihal: Už se tu zcela běžně začíná používat
patvar "Nizozemsko", evidentní "přínos" slovenských novinářů, co se nenaučili česky a přitom tu píší do místních médií
03. 03. 2010 | 19:57

argun napsal(a):

Václav Cvrček
Milý pane, věřte, že kvůli nátvu republiky s nikým neválčím ani nikoho neurážím. Necháou, jak jste k tomu došel.

"Ti, kteří mají opačný názor a používají jiné označení, k tomu mají také legitimní důvody". Aha. A prosím pěkně jaké? Že by něco takového říkala Ústava České republiky?

Myslím, že nikoli. Onen úzus, o kterém píšete, že je pro vývoj jazyka určující, nevytváří občané, ale líní a vypatlaní novináři. A český občan je ze známých důvodů velmi rád součástí módních vln a mainstreemu. To je celé.
03. 03. 2010 | 20:05

Bob napsal(a):

Ať žije Česko - Czechia
03. 03. 2010 | 20:17

mil napsal(a):

Tahle debata je úplně zbytečná. Název Česko (podobně jako Polsko, Slovensko atd.) se už dávno prosadil. A když se někomu nelíbí, tak ať ho jednoduše nepoužívá, když nechce, to přece není problém.
03. 03. 2010 | 20:34

hotovson napsal(a):

pořád Česko, Česko... a přitom se nabízí tradiční Velká Morava

sami se podívejte, jak to tehdy bylo http://www.slovane.cz/view....

z (Velké) Moravy zdraví malý Moravák
03. 03. 2010 | 20:39

dennis napsal(a):

to pgjed 17:32
Mate pravdu: Jsou lide, kteri si na Cesko nezvykaji a nikdy si nezvyknou. A take mate pravdu, ze historicke zeme a narodopisne oblasti jsou naprosto ruzne kategorie. Muj pokus chtel byt vtipny, ale nebyl vecne spravny.

Diskutujici Karel 12:56 vyjadril vecne naprosto spravne to, o co jsem se pokusil svym malo japnym zertem.

Jednou se vzije jednoslovne oznaceni nasi vlasti, tak jako se vzilo pro Rakousko, Nemecko, Italii, Belgii a dalsich statu, ktere se skladaji z vicero historickych zemi. Musim priznat, ze jeste dlouho bude u nas mnoho lidi, ktere pri slove Cesko pichne u srdce.
03. 03. 2010 | 20:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane Laolam(o/e),

mýlíte se, Nizozemsko je oficiální český výraz pro Nizozemské království, zatímco Nizozemí má v češtině několik významů (tím myslím správných, ne že se nesprávně používá pro Nizozemské království).

Nejčastěji je tak v současné době označováno území, na němž se rozprostírají státy Beneluxu. Přesnější geografické užití je pak Severní Nizozemí, které se rozkládá zhruba na území dnešního Nizozemska. Jižní Nizozemí je pak Belgie a Lucembursko.

Dále je Nizozemí často používáno jako historický termín, např. Habsburské Nizozemí, Španělské Nizozemí, Rakouské Nizozemí atd.

Nizozemsko i Nizozemí mají své ekvivalenty jak v holandštině tak v dalších jazycích.

Libor Stejskal

P.S. Jinak osobně se mi velmi nelíbí číslovka osm. Nikdo mne nepřesvědčí, abych jí používal (nemohu se mimojiné zbavit dojmu, že shluk hlásek v různých řečech jako například n-acht, n-(h)uit, n-(e)ight a nakonec i ve slovanských jazycích n-oc či n-oč má jakési temné zednářské konotace ;-) ;-) ;-) Pryč s číslovkou osm ;-)
03. 03. 2010 | 20:50

mil napsal(a):

stejskal: přesně tak, Nizozemí označuje celou oblast původního Nizozemí před rozdělením na jižní (dnes Belgie) a severní (dnes Nizozemsko).

V angličtině je to jasné:

Nizozemí = Low Countries (http://en.wikipedia.org/wik...)
Nizozemsko = Netherlands
03. 03. 2010 | 21:16

Karel (taky) napsal(a):

Pokud, pane Stejskale nemáte rád slovo osm, co s vámi dělá místní jméno Kosmonosy?

Česko mi vadilo naposled někdy v roce 2000. Od té doby, čím víc puristů proti němu protestuje, tím víc se mi zamlouvá. Je jednoduché, se správným významem, české, není problém jej správně ohýbat. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je asi tak jediné, co můžete dělat - jméno Česko to už vyhrálo.

Kdosi zde vyjmenovával největší Čechy z Moravy. K tomu bych podotkl, že jednoznačně největší Čech se narodil ve Vídni (v Rakousku).
03. 03. 2010 | 21:24

stejskal napsal(a):

Tak proti Kosmonosům primárně nic nemám, pane Karle (byť latentně obsahují několik nepřátelských konsonant a vokálů). Je tu útulně a dávají mi pravidelně jíst ;-)

Pryč s číslovkou osm!

Libor Stejskal
03. 03. 2010 | 21:29

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
tak nepoužívejte "osm", ale přejděte na "vosum".

Japoncům se zase nelíbí čtyřka/štverka, protože toto "arabské" číslo se čte jako "ši", což jim zní stejně jako smrt(shi). V čínštině je to to samé.

Proto např. monitory "Made in Japan" určené ke sledování životních funkcí pacietů, jsou číslovány 1,2,3,5,6,7,8,9.

"9" nevynechali, i když "ku" (devět) zase znamená "trpět". Ale u pacientů je to vlastně normální.
Vždyť termín "pacient" je odvozen z latinského "pacior".
03. 03. 2010 | 21:33

stejskal napsal(a):

A je to tady, pane Lubo.

prakticky každé slovo má pro někoho nějaké nemilé konotace (některá pro většinu lidí, jiná jen pro menšinu, ale i menšiny mají právo na své libůstky; tohle mi pan Pepa Řepa asi někde omlátí o hlavu ;-).

Možná bychom se ale mohli dorozumívat morseovkou ;-) Ta neurazí ;-)

Libor Stejskal
03. 03. 2010 | 21:40

Luba napsal(a):

Ano.
Ale psaný text bývá někdy lepší, než, řekněme, audiozáznam.

Např. zvukovou stopou zazní komentář:

"V průběhu interpersonální komunikace se ozval pleskot".

A vy nevíte, zda jste na konferenci (kde vystoupil mj.
i dr. Pleskot)
nebo v hampejzu.

Ale může též jít o mezinárodní konferenci sexuologů s vlažně aplaudujícím posluchačstvem. :)
03. 03. 2010 | 21:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Osum - polib perdel kosům !

Jdu spát - to se nedá poslouchat.

Ivan.
03. 03. 2010 | 22:01

dr. gonzo napsal(a):

Pane Cvrcku, pouzil jste slovni spojeni "stane se pouzivany". Nema to byt spravne "stane se pouzivanyM"? Hodnekrat jsem tenhle tvar cetl v ruznych clancich nebo slysel v televizi, ale vicemene vsechny soucasne novinare povazuji za bulvarni odpad a negramoty, takze me to nijak neudivilo. Ovsem kdyz ted tenhle tvar vidim v blogu jazykovedce, docela me to znejistelo. Jak je to spravne? Diky :)
03. 03. 2010 | 22:06

stejskal napsal(a):

Ano, v takovém případě může nastat celá řada velmi nemilých nedorozumění, pane Lubo.

Nicméně i poněkud nedisciplinovaný slovosled v jazyce českém (a to i v jeho psané podobě) dokáže zamotat hlavu nejednomu našinci.

"Dům rozbil bagr." A teď, babo, raď! Komu naúčtovat škodu.

Libor Stejskal
03. 03. 2010 | 22:06

stejskal napsal(a):

My o koze... ;-) l.s.
03. 03. 2010 | 22:08

RubyCeline napsal(a):

Pane Cvrčku, článek zajímavý, ovšem na dnešní poměry dlooouhý...ne jako to hezko-Česko. - Jinak souhlasím s panem Karlem, Česko se časem dá strávit a zdá se, že ho nic nezastaví, ani to, že je ošklivé (nepřesné, neúplné atd.). Nelíbilo se mi ani za mák, když se objevilo, ale teď mí začíná být jedno. Jsou důležitější věci v přežití. Nedůslednost pojmenování našeho pidstátu v angličtině mi připadá jako větší problém.
Slezmorče je prima, ale co internacionální použití?? A Češi an ocásku...No way.
Diskuse mě pobavila. Dobrou noc!
03. 03. 2010 | 22:17

stejskal napsal(a):

Tedy vlastně o vlku ;-) l.s.
03. 03. 2010 | 22:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Stejskala.Starý,velký a moudrý Pythágoras sestavil "řeč čísel",přál si,aby se jejich prostřednictvím domluvil celý tehdejší svět a číslu OSM přiřadil slovo LÁSKA.Doufám,že teď se Vám už ta osmička bude víc líbit,já bych ji nevyškrtla,ani kdyby mě mučili a to jsem Tužka.Ráda si škrtnu u "starýho seníku",zapálí se rychleji než "mladý dřevo".Jeminkote,já zapomněla,že nejsem sirka,ale dřevěná Tužka,ale s úsměvem.
03. 03. 2010 | 22:26

dennis napsal(a):

to Luba
Vase zminka o tom, jak se na cisla divaji Japonci me ohromne prekvapila. Nemam rad astrologii, kartarky a dalsi tyhle "nevedecke" discipliny, ale... Moje cislo (po secteni data narozeni) je dvijka. 4 povazuju, a to bez jakehokoli "studia" literatury, za nejhorsi cislo - primo smrt. A to podle podoby s krest'anskym krizem. Devitku povazuju za konec nejenom ciselne rady v desitkove soustave, ale za konec vseobecne (ale ne tak tragicky, jak konec symbolizuje 4. Nulu nepovazuju v me fantasmagorii za cislo, protoze pri cifernem souctu vysledek nijak neovlivni. Osmicku pak (pro sebe) povazuju hned za dvojkou a pred sedmickou za nejstastnejsi cislo. A to proto: Kdyz sectu dve (moje stastne) dvojky, hodi mi to tu mizernou 4. To je jako bych na sinusoide skocil do zapornych hodnot... Kdyz k tomu pridam jeste jednu 4, tak se vyhoupnu do kladnych vysin hypoteticke sinusoidy. To je blabol, co?
03. 03. 2010 | 22:29

stejskal napsal(a):

Beru na milost, paní Tužko (ostatně už mi ta moje nesmiřitelnost vůči té nebohé číslovce stejně lezla na nervy ;-)

Dobrou noc Vám i ostatním (panu Pythagorovi též, jakož i jeho paní).

Libor Stejskal
03. 03. 2010 | 22:30

RubyCeline napsal(a):

to dennis
člověk se diví, že ještě žijete
03. 03. 2010 | 22:33

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana Stejskala napíše,Pythagoras nikdy neměl žádnou pani,nenechal se "svázat"starostmi o vlastní rodinu,zato vykupoval mladé a chytré otroky a otrokyně a učil,jak mají vědou,láskou a uměním "polepšit tehdejší svět".Milióny mladých Pythágorejců by nám bylo třeba.Přeji rovněž dobrou noc.Tužka.
03. 03. 2010 | 22:42

Zdenek napsal(a):

Pokud se někomu nelíbí Česko či mu to dokonce připadá urážlivé, ať je tedy laskavě důsledný a používá nezkrácené názvy i u ostatních zemí. Jinak je to pak poněkud buran.
03. 03. 2010 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

SuP:
Nepíše se Moravsko, Čecháčku, nýbrž Morava. To je totiž země, která Čechám dala kulturu a první královskou dynastii.
03. 03. 2010 | 22:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan:
Holland je pouze částí státu Nizozemí.
http://cs.wikipedia.org/wik...
03. 03. 2010 | 22:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

karel:
"u nás nic shnilého není" Ani ten heparinový Zelenka. :(
03. 03. 2010 | 23:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Xorron:
»Případný nový název by musel být úplně nový«
Opakovaně navrhuji: Středoevropská republika, zkráceně SER.
03. 03. 2010 | 23:09

dennis napsal(a):

to RubyCeline
Jestli ta moje osmicka neni nalezato. To by mohlo vysvetlit, ze jeste ziju :-)
03. 03. 2010 | 23:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"v pahorkaté libé krajině kolem Řípu " V pahorkaté??
03. 03. 2010 | 23:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava 03.03.2010 22:59:26:
...státu Nizozemsko.
03. 03. 2010 | 23:19

Otis napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
nejsem český šovinista, ale když už se tady vytahuje Morava, jakoupak to královskou dynastii nám zaostalým Čecháčkům Moravavané dali? Že by Přemyslovci byli původem z Moravy (třeba někdo obšťastnil Ludmilu, když přijeli s Bořivojem na křest, kdo ví)? Mojmírovci to, pokud vím, dotáhli maximálně na knížata.
03. 03. 2010 | 23:26

RubyCeline napsal(a):

to dennis

čtu Vaši teorii z 03.03.2010 22:29:11, je to perfektní kousek do tohohle virtuálního prostoru, ale nedá se to vyluštit. Můj intelekt je poněkud ospalý :-) z perspektivy noční u počítače se debata o Česku jeví hodně reálu vzdálená. devítka naležato...pak má člověk ráno ožít...Ať žije praotec Česk!
03. 03. 2010 | 23:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Otis:
Pokud věříte, že žil Přemysl a pocházel ze Stadic..... :)
Archeologické nálezy však svědčí o něčem jiném.
03. 03. 2010 | 23:33

Otis napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
to jako že Přemyslovec Možnábořivoj z Prahy je nepochybně příbuzný s Možnásvatoplukem ze Sadů? To je skoro jako Přemysl a Stadice ...
03. 03. 2010 | 23:57

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše něco málo k historii Čech a Moravy.Úvodem podotknu,že obyvatelé ani jedné části nemají být na co hrdi,války,přepadání,bratrovraždění,lapkové,to je naše historie konce devátého a desátého století.Mojmírovci se spojili se Slovenskými kmeny v oblasti Dolních Malých a Bílých Karpat.Že se Konstantin a Metoděj usadili na Moravě,se jim vůbec nedivím.Nač se trmácet do kopců plných loupeživých rytířů,pohanů,vlků a medvědů.Na Moravě bylo tepleji a úrodněji,i víno už tam pěstovali a zpracovávali.Nechte kosti našich předků spát vpokoji.Veškerá historie jsou jen války a nepřátelství.Naparovat se,že jsem z Moravy,nebo z Čech?,jak dětinské a nezralé.Tužka.
04. 03. 2010 | 00:06

Targus napsal(a):

Slezmorče mne téměř dojalo. Představoval jsem si, co by na to řekli cizinci, když bychom jim přeložili pravý význam tohoto shluku hlásek.
Já jsem původně myslel na Čemos, to aby se Pepíci nezbláznili a byli zase první. Moraváci to nějak vydrží a Slezsko je maličké, tak může být rádo, že má aspoň jedno písmenko.

A teď praxe - maje na paměti moderní trendy vyjadřování dnešních frikulínů (free cool in), geniálně jsem zapojil do hovorové řeči zkratku ČR, což se kupodivu ihned ujalo, a to i mezi staršími. Dnes ve firmě, kde pracuji, nikdo neřekne jinak Česku, než Čér. Takže konverzace vypadá následovně:
"Až budeš v Čéru, pípni, kdy se dovalíš do Kopru (Kopřivnice), do Pejru (Pelhřimov), do Třínu (Třince), do Libru (Liberce), do Háčka (Hradec Králové), atd.

Vypustil jsem z láhve džina a ten mne teď děsí.
04. 03. 2010 | 00:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Otis:
Pro někoho možná, záleží na informovanosti.
http://www.moraviamagna.cz/...
A potom ta archeologie, najděte si něco o nálezech z prvního období pražského hradu.
04. 03. 2010 | 00:15

Otis napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
zkuste střízlivějšího Moravana:
http://dalsimoravak.bloguje...
04. 03. 2010 | 00:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Otis:
Děkuji za odkaz na pozůstatek vzniku legendy o Přemyslu Oráčovi a počátku "přemyslovského" panovnického rodu. Právě stáří rotundy sv. kateřiny je důkazem.
04. 03. 2010 | 00:25

dennis napsal(a):

to RubyCeline
Nechci byt doterny, ale napsal jsem OSMIC'KA na lezato, nikoli devitka. Jestli jste pred hodinou byl unaveny, tak ted uz urcite tvrde spite. Kdybyste jeste nespal, pokusil bych se Vas motivovat, abyste si predstavil, ceho je osmicka nalezato symbolem. Nejlepsi bude, kdyz Vam popreju dobrou noc a vecne zpivajici sny. :-)
04. 03. 2010 | 00:36

RubyCeline napsal(a):

to dennis
:-)
že by matematika?? devítka je můj součet data narození. buď je to únava, nebo ten konec...a nespím, pracuju. práce jako jediná nekonečná veličina. též pěkné sny! RC
04. 03. 2010 | 00:43

Otis napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
spíše jsem chtěl doporučit pasáž k ostatkům, které údajně dokazují příbuznost Mojmírovců a Přemyslovců
04. 03. 2010 | 00:44

Emil napsal(a):

Oznaceni CESKO pouzivaji emigranti od nepameti a neemigranti jim to do nedavna vytykali. Je to vyraz prakticky a obsahuje mirne opovrzeni vuci Kocourkovu a Hulvatovu (coz je prilis dlouhe.
Nekdy v roce asi 1993 jsem pri rozhovoru se znamym na stanici tramvaje pouzil ze zvyku Ceskoslovensko a okolni dav me malem lyncoval. Narodni hrdost v Cechystanu se projevuje spis jako v Kocourkove.
04. 03. 2010 | 00:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Otis:
Pokud vím, prokazatelné ostatky Mojmírovců nejsou k dispozici. Kosmův "rodokmen" bájných knížat, zdroj přemyslovské legendy, nejenže žádným rodokmenem není, ale jde o staročeský text i dnes srozumitelný. Přemyslovská legenda legitimizovala nárok rodu na trůn. Vzhledem k dokázanému přesunu velkomoravských řemeslníků a dalšího lidu po vyvrácení státu do Čech jakožto podřízeného území z dosahu vítězů je jenom logické, že se tak nedělo živelně.
04. 03. 2010 | 00:53

dennis napsal(a):

to RubyCeline
Osmicka na lezato vypada na kazdy pad nekonecne stejne. To vase devitka na lezato muze byt s nozickou nahoru, nebo na druhou stranu s nozickou dolu. Vy mate aspon na vyber. Co kdybyste zkusil chvili pracovat na lezato? Ja zkusim chvilku premyslet (na lezato). V tehle chvili preju dobrou noc (v anglofonnich dalavach cas po pulnoci maji jako rano :-)
04. 03. 2010 | 00:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emil:
Máte na mysli emigranty typu Koženého a další, kteří se znalostí ekonomických fíglů přijeli do své bývalé vlasti se napakovat?
04. 03. 2010 | 00:56

RubyCeline napsal(a):

to dennis
přemýšlení naležato Vám závidím. anglofoni žijí asi trochu jinak. ať se Vám dobře přemýšlí (snad ne o Česku). nožička nahoru nebo dolu, musím ještě chvíli zůstat sedět. vaše nekonečně stejná osmička aspoň neztěžuej život nějakým rozhodováním. sweet dreams!

to Emil:
Čechystán by taky mohl být kandidát na název našeho státečku...taky pěkně nechutně znějící
04. 03. 2010 | 01:02

dennis napsal(a):

to RubyCeline
The same to you. Good night (nite :-)
04. 03. 2010 | 01:12

RubyCeline napsal(a):

to dennis
would be nice if language would allow to switch identities...would Czechia be a better place to live than in its native version?
(řečnická otázka, samozřejmě)
04. 03. 2010 | 01:17

RubyCeline napsal(a):

...language allowed...achich. jdu spát! RC
04. 03. 2010 | 01:18

Luba napsal(a):

dennis,
je docela zajímavé, že dědicové kultury nejméně 2x starší, než je ta naše, jsou vůči nám o dost pověrčivější.

Našinec by nikdy okázale neignoroval nešťastnou "třináctku" a v mrakodrapu nevynechal 13. patro.
Musel by si připadat jako pověrčivý trouba.
To Asijec nikoli.

Také je zajímavá ta kulturní provázanost "Říše středu" s Koreou či s Japonskem. Vždyť Japonci jsou vlastně přesunutí Korejci.
Původními obyvateli Japonska byli Ainové (Ainu), kteří vypadají hodně "Evropsky" a byli vytlačeni prťatými "Korejci" až na kdysi divoké a pusté Hokkaidó.

Domnívám se, že jakousi zvláštní asijskou prohnanost či specifický druh inteligence, v dnešním světě velmi adaptivní, můžeme přičíst větším nárokům na zvládnutí povšechné gramotnosti, což souvisí s něčím tak složitým, jako je písmo, jež našinci připomíná pověstný rozsypaný čaj a s jazykovou zvukomalbou, kde výše tónu onoho mňouknutí dá stejně znějícímu slovu odlišný význam.

Je též zajímavé, že funkční zobrazovací metody zaznamenávající mozkovou aktivitu detekovaly, že při četbě "pro sebe" jsou namáhána "sluchová centra".
Jakobychom text, co "hltáme očima", i slyšeli.

Platí, že lidé matematicky nadaní mívají i vytříbený hudební sluch. Bez vytříbeného hudebního sluchu by se patrně Čiňané mezi sebou nedomluvili.

Zdá se, že tak žluťáci mají "od přírody" lepší předpoklady pro zvládnutí nejmodernějších informačních technologií podobně, jako černoši rychleji, než bělohubí, zdrhají před predátory, či za kořistí, údajně díky většímu podílu "červených" svalových vláken.

Je možné, že struktura inteligence je podmíněna i rasově, což ovšem neznamená, že jedna rasa je hloupější, než druhá. Bude-li se černoch "od plenek" učit čínsky, bude dobře hrát univerzitní basket a nakonec se může stát prezidentem Česka.
04. 03. 2010 | 02:22

ČESKÝ BANÁNISTÁN napsal(a):

Že začalo slovo být používáno, neznamená, že přestalo být ošklivé.

Lid volí menší zlo. Ve volbách, i v (s)prosté mluvě. "Česko" je opravdu odporné slovo, o nic méně než jím bylo
před osmnácti lety.

Jenže lid tehdy současně očekával, že vrchnost a naši státně-vůdčí "intelektuálové" a naše novodobé "elity" přece jen včas (...proboha živého) vymyslí něco krátkého, aby se nemusel v každičkém pitomém denodenním případě používat brutální a pompézní velkopanský c.k.titul "Česká republika".

Ten totiž tahá za uši podobně, jako když Pepa z Depa na fotbale při fandění na stadióně vykřikuje "Go, go, go, Spolková republika Německo!", "Jedůůůů, Spojené království velké Británie a Severní Irska!" nebo jeho otec kdysi "Do toho, do toho, Maďarská lidová republiko!" nebo oba dva "Vpřed, vzhůru, Korejská lidově demokratická republiko!".

A kromě toho - poněkud dost trapné užívání "České republiky" téměř všude, ke kterému se okolní svět díky nečinnosti našich "intelektuálních elit" z nouze dopracoval (naposledy to bylo znát na ZOH ve Vancouveru), jakoby mimoděk stále dokola zdůrazňuje, že už jsme republikou (!), pozor, ano, naši zahraniční přátelé, nikoli už sultanátem nebo kmenovým územím nebo rezervací (!), a toto stálé "přesvědčování" budí dojem, že to naše banánově-republikové státní zřízení není pořád tak úplnou samozřejmostí.

Ovšem fakt, že jsme banánová korupčně-mafiánská republika (resp. kradpublika), poměřující se hrdě v míře korupce s africkými rovníkovými polovojenskými diktaturami a středoasijskými postsovětskými takyrepublikami, to na rozdíl od cizinců každý domorodý Čech, který nežije posledních osmnáct let pod balvanem (tj. od doby zániku státu s relativně zvučným, známým a ve světě dlouhodobě poměrně slušně si stojícím jménem Československo"), až příliš dobře ví.
04. 03. 2010 | 03:16

Al Jouda napsal(a):

To Č.Banánistán :
Naši státní - vůdčí intelektuálové nic nevymyslí. Výraz "Česká republika" je pohrobkem výrazu "Československá lidově demokratická (popř. socialistická) republika", což je také důsledkem naší právní kontinuity se zločineckým komunistickým režimem, který u nás vládl v letech 1948 - 1989.
Tento výraz však Moravanům a Slezanům nevadí, protože si uvědomují, že Morava je ryze česká a Slezsko se dělí na české a polské.
Je téměř jisté, že se výraz Česko časem v běžné mluvě u nás prosadí a jeho anglický ekvivalent by byl nejlepší jako Czechlands (České země). Tak by se moravští a slezští vlci nažrali a česká koza by zůstala celá.
04. 03. 2010 | 03:48

Emil napsal(a):

Navrhuji jako kompromisni reseni, ktere mohou prijmout jako oznaceni sve vlasti vsechny narodnostni skupiny moravsko-slezko-ceske kotliny, nazev ČECHYSTAN. Tento sveze znejici vyraz bude soucasne cizincum okamzite indikovat koreny, z kterych jsme vysli a snahy kam smerujeme. Je hlupe (umyslne moravsky) svoji pravou identitu popirat nebo ji dokonce zapirat. Ano, jsme zlodeji arabskych koni a hrde se k tomu hlasime.
04. 03. 2010 | 05:27

Ládik napsal(a):

Boemi = Čech. Kdo na to přišel? Latinsko-český slovník v drněné chýši asi neležel. Tehdejší vzdělanci (jen v latině) nutně museli vědět, že "ti lidé" si tak sami říkají. Kmen Čechů tábořil u Botiče a pomalu se rozlízal. Rodina Přemyslů vyvraždila Slavníkovce, podlost a lest se stala normou, zakořenila v kmeni Čechů už v zastřené historii. V r. 1306 došlo na Vencu 3., Otcem vlasti se stal Lucemburk, pak už vládli jen Jagellonci a Habsburci a šup do republiky.
Jaké? Československé. Střih - a je tu Česko. Název tak plytký, jako jeho autoři. Výraz naprosté české malosti, poníženosti, tuposti a nakonec i vychcanosti (aby se ušetřil papír!).
Nejsem vlastenec, ale k odkazům svých předků se hlásím. Název Česko není odkazem mých předků. Je vykálení se na placatý kámen.
04. 03. 2010 | 05:55

pgjed napsal(a):

To Otis:

Nějak jste si ale zapoměl přečíst kousek dále:

"...Teprve v pohnutých popřevratových dobách si nějaký trouba umanul, že musí za každou cenu vyfabrikovat jednoslovný název pro Českou republiku (což je další pojmový nesmysl a navíc relikt masarykovského centralizmu a bolševické pseudofederalizace)."

Myslíte, že k objasnění mých stanovisek k názvoslovnému marazmu našeho státu je třeba ještě něco dodávat?
04. 03. 2010 | 07:45

ld napsal(a):

Ládik,

a nemusí to být srajda jen na placák. Máte totiž úplnou pravdu!
04. 03. 2010 | 07:57

SuP napsal(a):

Zbyněk Matyáš -
To "Moravsko" máte za to "Česko".
Zabili jste nám Ferdinanda, tak tady máte přesdržku.
Zajímavé je, že když zkomolíme Vás, tak se Vám to nelíbí. Proč komolíte nás?
04. 03. 2010 | 08:01

neo napsal(a):

Mihal zase zaperlil:
//můžeme deformovat další názvy:
Středoafrická republika -> Středoafricko
Saúdská Arábie -> Saúdsko
Šalamounovy ostrovy -> Šalamounsko
Spojené státy americké -> Spojensko nebo Americko
Jižní Afrika -> Jižsko
Rovníková Guinea -> Rovníkovsko
Svatý Vincenc a Grenadiny -> Svatsko
Pobřeží slonoviny -> Pobřežsko
Laskavě mysli než něco napíšeš.

Belgické království - Belgie
Bulharská republika - Bulharsko
Dánské království - Dánsko
Spolková republika Německo - Německo
Estonská republika - Estonsko
Španělské království - Španělsko
Italská republika - Itálie
Lotyšská republika -Lotyšsko
Lucemburské velkovévodství - Lucembursko
Nizozemské království -Nizozemsko
Slovenská republika - Slovensko
Česká republika - Česko (zatím neoficiálně)

a je jich mnohem víc....
Takže až budeš někdy cestovat, nezapomeň mamince oznámit, že jedeš do Švédského království, stavíš se ve Finské republice a než se vrátíš do České republiky, dáš si voraz ve Spolkové republice Německo.
04. 03. 2010 | 08:31

Ois napsal(a):

pqjed:
Nezapomněl. Jen se mi stále důvody, pro které odmítáte Česko, zdají stejně dobře aplikovatelné i na oficiální název.

Zbyněk Matyáš:
takže Vaše proklamované archeologické nálezy berou za své. Pro migraci z Moravy do Čech po zániku Velkomoravské říš lze nalézt i přirozené důvody - chaos, nájezdy maďarských kmenů mohli Moravany přimět k přesunu do klidnější české kotliny. Každopádně argument opřený o eventuální vliv konitnuity ve vládnoucím rodě je opět jen spekulací.
04. 03. 2010 | 08:44

daimonion napsal(a):

ZAJÍMAVÉ
Nárůst výrazu "Česko" se kryje se uzavřením opoziční slmouvy a potažmo marasmem z toho vyplývajícím. Zdá se, že výrazem "Česko" se bude označovat právě ten marasmus.
04. 03. 2010 | 08:51

Mour napsal(a):

Ad neo:

Milý neo, určité myšlenkové úsilí byste měl vyvinout naopak vy, logika vašeho příspěvku totiž dost kulhá: p. mihal pouze vtipně upozornil na to, že některé státy prostě jednoslovný název nemají a vůbec ničemu to nevadí.
04. 03. 2010 | 08:56

Mour napsal(a):

Ještě si dovolím trochu demagogický dotaz na p. Cvrčka:

Lze při Vašem pojetí jazyka vůbec mluvit o chybách při výuce a používání jazyka? Může se žák v hodině českého jazyka poté, co napíše např. "zavylý šakaly zavyle vyly" odvolat na Vaši tezi, že by paní učitelka měla "být tolerantní k jazyku druhých, respektovat to, že jejich priority (a tudíž i volba jazykových prostředků) jsou odlišné, a snažit se pochopit,že každý mluvíme trošku jinak."?
04. 03. 2010 | 09:03

neo napsal(a):

Mour:

Máte pravdu, některé státy jednoslovný název nemají. Ale mnoho států jednoslovný název má.
A Česká republika je názvem velmi podobná těm, které už jednoslovný název mají.
Slovenská republika - Slovensko
Bulharská republika - Bulharsko
Lotyšská republika - Lotyšsko
Finská republika - Finsko
04. 03. 2010 | 09:06

BK napsal(a):

Myslím, že se řešení rébusu s pojmenováním naší těžce zkoušené domoviny rýsuje:
Musí to být krátké, libozvučné slovo, obsahující názvy všech historických zemí, tedy:
Čechy, Morava, Slezsko a pro úplnost také Vitorazsko a Valticko.
Musí z něho být zřejmé, ke kterým údobím našich dějin se hrdě hlásíme a která naopak ostře odsuzujeme(a proč).
Dále musí tento neologismus mít jednoduchý a důstojný ekvivalent v angličtině a samozřejmě také v němčině.
A musí to být slovo, které nikdy nepoužil(a nepoužije) pan Železný.
04. 03. 2010 | 09:25

ld napsal(a):

Takže se veřejnoprávní televize jmenuje špatně. Měla by se zovat Česková televize. Stejně tak rádio-Českový rozhlas.

V hospodě, na latríně či v tetovacím studiu, tam ať titulují tuto zemi jak chtějí. Ale v okamžiku, kdy jsou zaměstnanci nesoukromého média v práci, nechť hovoří o České republice.
04. 03. 2010 | 09:42

Otis napsal(a):

BK:
Navrhuji Tunelsko
1) krátké, snad i libozvučné
2) pokrývá všechny historické země bez výjimky
3) odkazuje na polistopadový vývoj, k němuž se hrdě hlásíme
4) Tunnelland je snad dostatečně jednoduchý a důstojný
5) JŽ tohoto slova pokud vím nikdy nepoužil, v TV už se neexhibuje, takže snad bude splněna i poslední podmínka
04. 03. 2010 | 10:13

JOKR napsal(a):

Vy máte fakt starosti! Vraťte se raději zpět ke své práci! To bude nejlepší..
04. 03. 2010 | 10:51

BK napsal(a):

Otis

A je to!
Upřímně: já z toho Česka nejsem nějak nadšen, ano, je to trochu jako zbytek Československa, ale neodpovídá to nakonec realitě?
Od kritiků se návrhu na lepší název moc nedočkáte.
To, jaký budeme mít ve světě "zvuk" nakonec ovlivní jiné faktory, než jak si budeme říkat.
Tady jste se svým návrhem nebezpečně blízko...
Když se řekne KLDR, každý ví, že že ta země není ani lidová, natož demokratická. A co na tom mění, že Korejci sami sobě říkají Čchoson nebo tak nějak?
04. 03. 2010 | 11:08

Gerd napsal(a):

Historický název je Země koruny české, zahrnuje i Moravu a slezská knížectví. Vše osattní jsou novotvary s výrazem bezradnosti hledání nového názvu. Až vymřou moderní brusiči jazyka českého hledající ten správný název (a nalezli "Česko"), zmizí i tento patvar. Slvoně možná správný, ale bez historické opory a velmi pejorativní. To už jsme mohli rovnou používat Bohemia, které má stejně pejorativní název jako překlad Tschechai.
Nejlepší by bylo nechat to přirozenému vývoji, poradí si sám.
04. 03. 2010 | 12:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

SuP:
" Proč komolíte nás? " Kdo, proboha? Snad Moraváci?
Mně se výraz Česko nelíbí taky a myslím, že ho nepotřebujeme. Nevím, proč Česká republika by nemohla stačit.
04. 03. 2010 | 12:53

kancelarska_mys napsal(a):

Něco pro fanoušky Čechie/Czechia

Český pavilon na EXPU v Šanghaji se bude jmenovat Czechia. Nápis Czechia na střeše bude tak velký, že bude dobře čitelný i na youtube.

http://www.e15.cz/nazory/ro...
04. 03. 2010 | 13:23

SuP napsal(a):

Zbyněk Matyáš -
...A už si zase rozumíme! :-)
04. 03. 2010 | 15:46

Adam S. napsal(a):

Jsou asi důležitější problémy našeho světa..
04. 03. 2010 | 18:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emil:
»vsechny narodnostni skupiny moravsko-slezko-ceske kotliny«
Tak dlouho světem putoval, až úplně zapomněl, jak to vypadá tam, kde byl kdysi doma. Takže připomenu, že na rozdíl od české kotliny na Moravě jsou úvaly. A nikde žádný stan kromě kempů, bambulo.
04. 03. 2010 | 20:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Otis:
"Vaše proklamované archeologické nálezy berou za své. Pro migraci z Moravy do Čech po zániku Velkomoravské říš lze nalézt i přirozené důvody - chaos, nájezdy maďarských kmenů mohli Moravany přimět k přesunu do klidnější české kotliny."
Nikoliv, např. archeologické nálezy od Znojma jsou kompatibilní s těmi pražskými, byly nalezeny pozůstatky velkomoravského osídlení v opuštěné v klidu. Je pravdou, že v případě Přemyslovců coby potomků Mojmírovců jde o nepotvrzenou hypotézu, nicméně jejich lemúzský původ od Přemysla Oráče je prokazatelně legendou.
"Krok’ kazi (Tetha), lubo premyšl, nezamyšl m’nata voj’n u‘ni zla, kr’z my s‘ neklan (am), gosti vit, což se vykládá jako: Zastav své kroky, Tetha (oslovení tehdejšího vůdce Franků, popřípadě západních sousedů obecně) a raději přemýšlej, nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme."

http://cs.wikipedia.org/wik...
host staročesky = kupec

Skutečný rodokmen je např. zde:
http://old.hrad.cz/castle/h...
Stačí už jen vypátrat, odkud se vzal Bořivoj.
04. 03. 2010 | 21:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

SuP:
Ani jsem v tomto ohledu o tom nezapochyboval.
04. 03. 2010 | 21:17

dennis napsal(a):

to RubyCeline
Two diferent lenguages can make me a person with multiple personality if those give me two diferent places to live. One homeland, two lenguages, people call my country names, what else? It makes me crazy! To be nameless homeless - that my dream :-(

Dnes uz asi dospavate vcerejsi nocni sichtu. Tak tedy nashledanou v lepsich casech, jak zpivali W+V v dobe krize.
04. 03. 2010 | 23:52

Iaara napsal(a):

NECHTE TOHO UŽ!
Jen se tu po tisícíprvní omílají ty samé argumenty (a "argumenty") a naprosto k ničemu to nevede, pouze se dává prostor demagogii a politickým kecům (viz např. příspěvky Z. Matyáše).
Autor blogu má naprostou pravdu. Někomu se geografický název nelíbí? Ať ho nevypustí z úst! Někomu se líbí (nebo alespoň nevadí)? Ať ho používá!
A všici ať už přestanou otravovat s nekonečnými emotivními výlevy na toto pseudotéma...
04. 03. 2010 | 23:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Iaara:
Demagogii?? Politickým?? :)))
05. 03. 2010 | 00:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Někomu se diskuze nelíbí? Ať nic nevypustí z úst! Někomu se líbí (nebo alespoň nevadí)? Ať se zúčastní! :)))))))))
05. 03. 2010 | 00:20

Josef napsal(a):

To laara,
nevím, proč bych měl poslouchat, jak kdejaký nevzdělanec či novinář, navedený Jelečkem a podobnými (na př. podivnými "jazykovědci" kteří si s vědou a rpavdou moc netykají, typicky L.Čižmárová z brněnské části Ústavu pro jazyk český) nazývá zemi ve které žiji pejorativní nadávkou.
05. 03. 2010 | 16:15

Plch napsal(a):

Jsem pro "Česko", když se podobně mluví nebo píše o jiných republikách, královstvích... to znamená, když se používají zkrácené názvy zemí. V seznamech zemí totiž vypadá divně:

Albánie
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Finsko
Francie
...

Když se používají celé názvy států, jsem samozřejmě pro zdlouhavé a oficiálnější "Česká republika".

"Česko" pociťuji jako neutrální, mírně neoficiální, v žádném případě mi to nepřipadá sprosté nebo podobně. A myslím, že to tak cítí většina lidí mé generace (kolem 30 let).
07. 03. 2010 | 02:58

Plch napsal(a):

Kolegovi Cvrčkovi:

Píšete, že jazykový úzus rozhodne - jak může prosím Vás úzus, který nemá vědomí a agentivnost jako lidé dělat takovou činnost jako je "rozhodování". Měl byste si uvědomit, že jazykový úzus nerozhoduje, vyvíjí se tak, že konkrétní lidé napodobují jiné a a regulují užívání jazyka, přičemž nemusí jít jen o regulaci na úrovni nějakých komisí, ale v běžném každodenním životě říkají dospělí dětem, co se jak říká a co neříká a ty podle toho mluví.

Podobně se o "Česku"/"České republice" rozhodne v debatách, jako je tato, tj. při snahách o ovlivňování názorů, o regulaci, nerozhodne to nějaký neosobní "úzus".
07. 03. 2010 | 03:07

Telče napsal(a):

Občané,
výraz "Česko" nelze zpochybňovat, rozhodnou-li se pro něj obyvatelé na západ od Slavonic, Dačic, Telče, Jihlavy, Jevíčka, Žďáru, Svitav..atd. Na východ od této historické hranice vždy byla, je a zůstane Morava (s Moravskou částí Slezska) jako evropská historická země a Moravané jako evropský státotvorný národ se vlastní historií, vlastními tradicemi, vlastní kulturou atd. Do ČSR Morava a Moravané nevstoupili; byli Čechy anektováni! Po rozbití ČSR měly vzniknout opět tři subjekty mezinárodního práva.
Dnešní tzv. "ČR" je totalitní útvar, mající kořeny v době sovětské okupace a husákovské totaility. Totalitní komunistické praktiky jsou tomuto reliktu totality charakteristické dodnes- např. centralisace fiskálu (daní, poplatků, dotací a dávek) je dnes čtyřnásobná, než byla za komunistů. Mluvit zde o demokracii či o občanském principu může jen naivní prosťáček.
Pojem "Česko" je jen dalším pokusem českých šovinistů, jak likvidovat Moravu a Moravany. Argumentovat frekvencí matoucího termínu v tisku je nesmyslem. Ve Praze vydávané tiskoviny jsou nástrojem českých šovinistů a ti toho užívají, seč stačí, podle známého Goebelsova: stokráte opakovaná lež...
Nicméně, skončeme optimisticky - dum spiro spero, dum spero spiro: skončila nadvláda Vídně, Berlína i Moskvy a nesporně skončí i nadvláda Prahy!
Moravia, labora et flore!
Josef Pecl
07. 03. 2010 | 20:28

Kiki napsal(a):

Bratrům z Čech. Stát ve kterém žijeme ze skládá ze 2 historicky významných zemí. Čech a Moravy. Dále další země, Slezska, které bylo částečně v minulosti součástí Moravy a jehož historie je poměrně složitá, také vzhledem k tomu, že Slezané, jako slovanský kmen žili vlastně jinde a tam se také nachází původní skutečné (polské) Slezsko. Na území "moravského" Slezska žil moravský kmen Holasiců. Vše je poněkud zjednodušeno. To jen na úvod. A zde se chci ptát bratrů Čechů, zda by se jim líbil název naší země Moravsko? Také je odvozen jen z názvu jedné historické země, stejně jako Česko. A ještě dodám - co sám nemáš rád, nečiň jinému. Česká republika vznikla v době normalizace jako výsledek politického usilí Gustáva Husáka. Mně by se líbila buď republika Českomoravská, nebo lépe, kdybyste si vy, Češi, nechali své Česko a nám vrátili Moravu, kterou komunisté zrušili k 1.1.1949.
09. 03. 2010 | 15:41

Kiki napsal(a):

Ještě k Otisovu komentáři. Podle středověkých tradic přešla královská hodnost a koruna z Moravy jednak na Čechy a spolu s apaštolskými právy i na Uhry (translatio regni). Moravský výraz kňadz (nelze v latince přesně napsat) znamenal panovník, vládce. Byl zpravidla překládán jako král či císař. Jen Češi tento výraz překládají jako kníže - proč asi? Moravským králem byl již Mojmír, Svatopluk byl dokonce označován za krále i po "římském způsobu". Že to autor komentáře neví, se nelze co divit. Učebnice se moravským dějinám vyhýbají pokud to jen trošku lze a sdělovací prostředky až na zcela drobné výjimky, mlčí jako hrob. Pokud se Moraváci ozývají sami, jsou zpravidla zesměšňováni oni i jejich snahy o navrácení jejich nezadatelných práv.
09. 03. 2010 | 19:36

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:00

moravec napsal(a):

Česko je důstojné a "příjemné" jako čerstvě použitý toaletní papír. Má i podobný pachový efekt.
Je to ale slovo stejně zákeřné jako útoky na metro. Je stejně hloupé jako termín Belgicko, znamenající celou EU (na rozdíl od Belgie!!!).
Je ale naprosto správné jako označení JEDNÉ z našich 3 zemí, nic víc. Mimochodem přípona -sko není vyhražena jen státům (Německo, Británie), ale i jejich částem (Sasko, Wales) nebo menším regionům (moravskoslezsko), okolím měst (Žatecko), dokonce i místním názvům (Rovensko, Moravsko).
Zastánci za každou cenu jednoslovného názvu (zde trochu připomínají puberťáky) by jistě pro Tibet nenavrhovali termín "Čínsko", i když by to bylo stejně věcné jako s prominutím Česko. Nebo snad ČEZko? I to by mělo své opodstatnění.
V tomto buranském státě toho bohužel člověk nemůže mnoho očekávat.
30. 03. 2010 | 14:14

Michal napsal(a):

To moravec - Být vámi raději bych o ,,buranství,, pomlčel. Stačí si prečíst váš příspěvek,
např. ,,Česko je důstojné a "příjemné" jako čerstvě použitý toaletní papír. Má i podobný pachový efekt.
Je to ale slovo stejně zákeřné jako útoky na metro. Je stejně hloupé jako termín Belgicko, znamenající celou EU (na rozdíl od Belgie!!!),,

To je opravdu přirovnání hodné neskutečného hlupáka. Příště se trošku zamyslete než něco napíšete.
31. 03. 2010 | 13:20

dazimon napsal(a):

Výraz Česko jsem uslyšel poprvé až v emigraci, začátkem sedmdesátých let. Protože se v mluvě objevoval také s výrazem Čížkové, chápal jsem ho jako výraz lehce hanlivý či znevažující.

Později, když kdosi rozhodl že Čechie je ten správný výraz a ten se začal razit v anglické obmněně Chechia, bylo mi jasné, že "starého psa nelze novým trikům učit". Přestal jsem se diskusí účastnit.
03. 04. 2010 | 16:38

moravec napsal(a):

To Michal
Je buranství a buranství. To, co jsem napsal o Česku, je to nejlichotivější vyjádření naprostého pohrdání; věřte, že by bylo možné napsat hodně dalších přirovnání, ale ty bych rozhodně nesvěřil papíru. Předpokládám, že Tibeťané se také neztotožňují s Čínou.
Česko je (přes svou logickou a sémantickou chybu) bohužel šířeno na bázi vymývání mozků. J.Goebbels (který by ostatně vyhověl podmínkám někdejší TV soutěže Největší Čech - působil na území ČR a zanechal "hlubokou brázdu v dějinách", i když krajně negativní) tvrdil, že 100x opakovaná lež se stává pravdou. Platí to i o Česku. Ale o "takovou" pravdu není co stát!
Co se týká Belgicka, pravděpodobně nemá Michal dostatečnou představivost. Je-li dle některých lingvistů a geografů přípona -sko rozlišovací, tedy znamená širší území, než slovní tvar starší, bez přípony -sko, pak slovo Belgicko vyhovuje právě této podmínce. Nachází-li se centrum Praha v Čechách a širší celek má být "Česko", pak centrum EU Bruxelles v Belgii ospravedlňuje širší celek "Belgicko" a naráz se ocitáme ve stejném Kocourkově. Je-li pak něco hloupého, dokonce neskutečně hloupé (a to evidentně je), pak jsou to svérázné podmínky akademiků.

Používání slova Česko dává prostor k úvahám o rozdělení ČR na Česko (tedy Čechy) a Československo (území mezi Českem a Slovenskem - země Morava a část Slezska).
Pokud by k tomu došlo, jistě by nedorozumění kolem Česka okamžitě zmizelo. Pokud se mohlo zcela korektně rozdělit staré Československo, nevím co by tomu mělo bránit i v tomto případě.
07. 04. 2010 | 12:26

Lspeedy napsal(a):

Mám alternativu...Moravsko:-)))
14. 04. 2010 | 13:45

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 11:56

SchroederBeryl napsal(a):

Do you acknowledge that it's the best time to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a>, which would realize your dreams.
05. 06. 2010 | 23:22

Bambula napsal(a):

Hysterické reakce páně moravcovy hezky ilustrují hloubku problému. Ta je i politická a souvisí se separatistickými tendencemi části jihomoravské populace. V hlavách těchto lidí je Česká republika umělým konglomerátem dvou (sic!) zemí (každá se svým samostatným národem), který by měl skončit svou existenci, anebo se změnit nejméně v dvojfederaci. Jednoslovné označení České republiky, navíc bez obsažení slova "Morava", považují za projev centralismu. Věřím, že "Českomoravsko" (anebo spíš "Česko-moravsko", nebo ještě lépe "Česko-Moravsko") by zas až tak nevadilo.

Mě osobně v poslední době spíše znepokojuje stále hojněji se vyskytující označení "Čechy" pro celý stát (hojně používají i v Čechách žijící moraváci, to je velmi zajímavé!). Přijde mi to hloupé, protože Čechy je staré označení jedné ze tří (ano tří, Slezsko je též stará česká země) českých zemí a nemělo by proto být použito jako označení celého státu (srovnej: [Horní/Dolní] Rakousy a Rakousko).
09. 08. 2010 | 21:38

thm69 napsal(a):

Nechápu nadpis.... "Kdy se z ČR stalo Česko?" Přece roku 1993, kdy byl název kodifikován.
18. 08. 2010 | 11:05

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:37

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:19

vladimír k. napsal(a):

Paskvil "Česko" je výplod chorách mozků. Pokud nechceme užívat oficiální název Česká republika, je lépe říkat Čechy, což zahrnujue i dialektické oblasti jako Morava či Slezko apod. Pokud chceme přesněji rozlišovat, můžeme užívat moravské kraje či oblasti, podobně jako Podkrkonoší, Severní Čechy, Valašsko atd. Používá-li někdo tvrdošíjně "Česko" nechť také říká Italsko, Anglicko, Kanadsko, Íránsko, Brazilsko atd.
29. 08. 2012 | 18:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy