„Nevyrovnání se s komunismem je kořenem dnešního morálního úpadku“.

08. 08. 2010 | 10:47
Přečteno 26202 krát
V reakci na můj poslední článek mi poslal jeden můj o něco mladší známý (na rozdíl ode mě pocházející z komunistické rodiny, nyní úspěšný podnikatel) mail, ve kterém se m.j. stálo:

„Protože jsem byl počátkem 90. let zastáncem "měkkého" vyrovnání, cítím v této věci spoluodpovědnost. Demoralizující dopad "měkkého vyrovnání" na dnešní poměy je opravdu devastující. Žili jsme nepochybně ve zločinném režimu srovnatelném s nacismem a protektorátem. Nevyrovnání se s komunismem je kořenem dnešního morálního úpadku.
Samozřejmě vám svůj postoj nevnucuji, ale říkám si, zda si uvědomujete, kam se řadíte a jak se morálně definujete, když se stavíte na protipozici jejich (Mašínových, Paumerových) skutků, života a postojů.“
Odpověděl jsem cosi v tom smyslu, že:

- jsem rád, že to polistopadové vyrovnání bylo „měkké“, bez komunistů na lucernách či v žalářích,

- mi ale velice vadí, že hned po listopadovém převratu nebyli po zásluze potrestáni všichi, kteří byli prokazatelně odpovědní za nejrůznější politicky motivované zločiny komunistického období,

- ten režim byl s nacismem srovnatelný snad jen v té první, stalinistické fázi,

- myslím, že tím, že se „stavím na protipozici jejich (Mašínových) skutků, života a postojů“ se řadím a morálně definuji nejspíše jako „slušný člověk“, a že mi nevadí, když se v některých případech moje názory více či méně shodují třeba i s komunisty (např. v tom, že 3+3=6, že je progresivní daň z příjmu je správná, nebo že mašínovské metody nebyly správné),

- považuji neustálé výmluvy na komunistickou minulost a řeči o nutnosti a blahodárnosti opožděného „vyrovnání“ s komunismem za manévr k odpoutání pozornosti od dnešních lumpáren prováděných většinou lidmi, kteří mají plná ústa boje proti komunismu.


* * *

„Vyrovnání s komunistickou minulostí“ je po celou dobu existence blogů na Aktuálně.cz častým tematem mnoha pisatelů; také já jsem o tom už opakovaně psal, např. zde.
K tomu, co jsem tehdy napsal, není příliš co dodat.
Ale přece jen:

- Je nesmyslné vyvolávat dojem, že každý, kdo tehdy dělal cokoli pro fungování „režimu“, byl „přisluhovačem“, který si nezasloužil ničeho dobrého, že „kolaborantem“ každý, kdo sloužil jako úředník, učitel, studoval na vysoké škole, byl význačným vědcem či umělcem.

- Je hloupé a trapné tvrdit, že byl jen nepatrný rozdíl mezi lidmi jako na jedné straně Stalin, Gottwald či Hitler a na druhé straně Chruščov, Gorbačov, Dubček či Adamec.

- Je nebezpečné, že se opět systematicky falšují dějiny – z toho, co se dozvídáme v nejvlivnějších sdělovacích prostředcích se může zdát, že po celou dobu existence komunistického režimu to tady bylo v podstatě stejné jako v těch krvavých 50. letech, že v 60.- 80. letech tady bylo devastováno doslova vše, od průmyslu po zemědělství, od kultury po morálku, nebo že Sovětský svaz sehrál ve 2. světové válce (a v osvobození ČSR) jen jakousi nepříliš důležitou, či snad dokonce negativní úlohu; jeden zdejší diskutér např. prohlásil, že je škoda, že 2. světovou válku nevyhrál Hitler – vyhnuli bychom se tím následné komunistické hrůzovládě...

* * *

Ještě jednou – jsem hluboce přesvědčen, že neustálé strašení komunismem slouží hlavně k odpoutání pozornosti od závažných problémů, za které nesou zodpovědnost všichni naši politici z posledních 20 let. Je docela možné, že tenhle zastírací manévr (zaměřený nejen proti komunistům, ale i proti demokratické levici) vydrží tomu dobře organizovanému týmu politiků a novinářů ještě dalších 20 let, a možná i mnohem déle... Je opravdu zajímavé, že to u voličů pořád tak zabírá; oni snad jsou ochotni i uvěřit, že lidé jako Viktor Kožený jsou plodem komunistické morální devastace...

V tom volání po dodatečné nápravě příliš měkkého polistopadového přístupu vidím i jakýsi dřímající zárodek něčeho opravdu ošklivého, co by se mohlo v nějaké krizové situaci vyvalit na povrch. Však i jistý vynikající umělec řekl v 90. letech cosi v tom smyslu, že správná revoluce by měla být provázena alespoň pár stovkami pověšených představitelů poražené strany...
Diskutér s nickem Vico pod jedním mašínovským článkem o těchto lidech napsal:

„...budou vždycky Havlovi vyčítat, že jim nedal čtrnáct dnů na vraždění s dopředu slíbenou amnestií. Beneš byl v pětačtyřicátým uznalejší.“

Obávám se, že je tady dost lidí (někteří se hlasitě ozývají ve zdejších blogových diskusích), kteří by se do toho opožděného razantního „vyrovnávání“ s chutí pustili. A jeho cílem by se snadno mohli stát i mnozí polistopadoví politici, kteří jsou přece zodpovědni za to, že se k tomu ráznému vyrovnávání à la 1945 nepřikročilo (protože přece byli účastníky toho komunistického spiknutí zvaného „sametová revoluce“, že?).

Moje obavy plynou z toho, že se stále častěji ozývají a vliv získávají ultrakonzervativní instituce jako Občanský institut nebo Institut sv. Josefa, objevují se veřejné úvahy o tom, jak pozitivními postavami byli Caudillo Franco nebo generál Pinochet, a o tom, jak by nás mohli tito velikáni inspirovat v boji proti komunistům a levici vůbec.

Jako by se opět probouzel a sílil onen duch pomnichovské „druhé republiky“, nezdá se vám?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

buldatra napsal(a):

to autor:

já vím, ale nedalo mi to...
Neberte to prosím osobně.
12. 08. 2010 | 14:03

santawizard napsal(a):

ultralevice a ultrapravice je zakázaná mezinárodně !!!To by byli mnohem užitečnější jako křestanskonacistické a křestanskomarxistické ideologie,které nejsou zakázany,a kde není taková rasová a třídní nenávist.I to je však daleko od ideální demokracie a pravého křesťanství..Pravda však je,že pád bílého komunismu ,který nechal zkrachovat státní majetek možná i přerostl do vyspělé západní demokracie ,tím že kapitalisti podobným způsobem tedka nechávají ve velkém zkrachovat jeden druhého a tudíž je z toho celá ta krize.Na druhé straně rasismus v postkomunistických zemích chce vypalovat a lynčovat cigány atd.že by si to dneska ani samotná kukluxklan nedovolila.
12. 08. 2010 | 15:39

santawizard napsal(a):

např.vratme se do problému se sudetákama.Kdyby nebyl mnichov a nebo kdybychom mnichov ignorovali,tak bychom se postavili Hitlerovi a sudetáci by byli záškodníci.Beneš je však potom po válce odsunul (možná že je tímto zachránil před sovětama)Hodně čechů potom stejně utíkalo do německého exilu.Odsunutí němečtí češi a čeští exulanti se tam potom v německu měli rádi a rozumněli si.Ted hledají restituci a repatriaci obě strany .Protože však revalvace východoněmecké marky a devalvace československé koruny si byly proti srsti(za jednu německou hospodu si pořád můžeš koupit až 3 české hospody,či body gardy)tak se to pochopitelně někomu nezamlouvalo.Jako kdyby se to do té repatriace a restituce mělo počítat..
12. 08. 2010 | 17:19

Pavel V napsal(a):

bigjirko,

snažíte se mě přesvědčit, že lhostejnost vůči obětem komunistů byla správná. Dokážu pochopit, že ne každý našel odvahu se komunistům postavit. Každý se však mohl vyhnout spolupráci s nimi. Tolerování zla vede k tomu, že zlo zmohutní. V konečné fázi si přijde i pro vás.
12. 08. 2010 | 18:14

bigjirka napsal(a):

Pavle V, podsouváte mi něco, co jsem neřekl. To nemám rád. Nevím, kolik Vám je roků. Myslím, že jste si v té době odžil málo, nebo nic. Mám ten dojem, že si jaksi nedovedete představit co to znamená, pustit se do křížku s dobře naolejovaným strojem. A zasahovat jej na citlivých místech, ne mordovat řadové občany.
12. 08. 2010 | 18:29

Pepa Řepa napsal(a):

To Ivan Hochmann
Ať jste brzy zpátky, chyběl byste mně.
Mráz kopřivu nespálí.
Hodně štěstí a držte se.
:-)))))
12. 08. 2010 | 20:37

slavwin napsal(a):

svět má nějaké neviditelné hranice spíše zóny. To poválečné uspořádání, kdy nás US daroval Rusovi, že mu pomůže se samuraji vedlo k úpadku zemí darovaných, protože Rusovi nikdy nepatřily. Je celkem zbytečné se bavit, kdo je lepší. Nějaké prolínání vždy bude. Pohledy na věc se liší. Pro Němce, Čecha je Hitler malér vysokého kalibru, pro Žida pohroma katastrofa zánik. Rus pro čechy je větší malér než Rus, narodil jsem se den po válce těch navrácených z koncentráků jsem zase tak moc nepoznal, že by se někdo nevrátil opravdu nevím. Židi nevím ti jako by zmizeli nikdo o nich nemluvil tu jejich katastrofu nezpochybňuji. Zavřených živnostníků se mi zdálo více než těch poškozených němci. Stěhování kulaka jsem také neviděl, ale brblání na JZD dost.
12. 08. 2010 | 21:15

slavwin napsal(a):

Rusové a Němci, svinstvo fašouny provedené v Rusku odsuzuji. Zaráží mne jedna věc, pokud nejsou v nějakém zápasnickém klinči, tak cestu k sobě nacházejí. Dělení se o Polsko, v živé paměti mám rozjařeného Jelcina když Kohlovi vyklízel vojsko. Myslím, že ani současné vztahy s Putinem, Medvěděvem nemají špatné. Z minulosti mne napadá Jantarová komnata, nějaký Fritz dal, později nějaký Adolf zašantročil.
12. 08. 2010 | 21:33

slavwin napsal(a):

Pocházím z malé slezské vesnice, která během času povýšila na malé město, Lidice Praha daleko, jedná se jen o osobní pocit. Pocit lidí, kterým někdo zadrátoval území do kterého patřili je srovnatelný s pocitem Němců, uvidíte že do Ruska se tak utíkat nebude.
13. 08. 2010 | 08:39

Levičák napsal(a):

to David
Po dlouhé době jsem četl smysluplný příspěvek s kterým musím souhlasit a bylo by dobré,kdyby se nad ním zamyslelo více lidí a přestali se svými žabomyšími válkami.Dokud nepochopíme,že jsme jeden národ,že jsme v minulém režimu 40 let všichni žili,někteří lépe a někteří hůře,ale stále to byl náš život a skutečně i v tomto režimu žili i slušní lidé a samozřejmě i Ti ostatní.A stejné je to dnes.Jenom v rámci demokracie se Ti druzí klidně hlasitě projevují,vykřikují do světa svou nenávist.Je pravda,že to by v totalitě nemohli.Dnes v rámci zákona je zcela legální okrádání a žití na úkor druhých a Ti neslušní - někteří si říkají - "podnikaví" zcela klidně v rámci chytře sepsaných smluv,balamucení starých lidí,z nichž někteří jsou již na prahu schopnosti vnímání a vlastního rozhodování tyto lidi okrádají,ale jak říkají je to nenapadnutelné a v rámci zákona.Co jiného je,když i v televizi řekne mluvčí ČEZU,že dvakrát zaplacená - složkami železnice,ale jednou odebraná elektřina je zcela v pořádku,protože ČEZ má smlouvu s oběma složkami a je to v rámci zákona.Tedy nejde o selský rozum,jde o to být slušný nebo neslušný.Ještě jednou díky za Vaši reakci na blog.
13. 08. 2010 | 08:40

slavwin napsal(a):

Lidice dost mne zamrazí, když vidím nějaký dokumentární film, nebo slyším pamětníka. Genocida, nemyslím, podobné osudy měly některá města na neslovanském území západní a jižní evropy. Fašouni prostě byly zrůdy, pozor na ně v jakékoliv podobě.
13. 08. 2010 | 08:50

slavwin napsal(a):

Levej myslím že ty lumpárny jsou pozůstatky po bolševikovi, cela situace by vypadala jinak, řeknu to značně přehnaně, kdyby jsme se stali novou spolkovou zemí německou nebo rakouskou. Necítíte odesácký odpor vůči EU, chlapci bolševičtí chrání své právo loupit a krást.
13. 08. 2010 | 09:06

Li-Chang napsal(a):

Nevyrovnanost s komunismem nemůže mít nic společného s hospodářským, sociálním a etickým krachem současnosti.
Každý systém si do vínku přináší něco z toho předchozího, ale je zarážející, že si současný režim z toho minulého vybral právě to nejhorší a dá se říci, že v mnohém ho i předčí, jako je globální rozkrádání, nezodpovědnost politiků, chaos v zákonech a jejich neakceptování soudy. Potrefená vždycky kráká.
13. 08. 2010 | 15:08

Ládik!!! napsal(a):

Ivane Hochmanne -
zlom prut!
14. 08. 2010 | 10:47

Li-Chang napsal(a):

Komunismus je jen vidina, kterou se minulému režimu nepodařilo realisovat, dosáhl stadia reálného socialismu, stádia kdy byli všichni stejně chudí, ale nebyli hladoví a všichni měli kde bydlet měli práci, nebyli bezdomovci.
Dnes jsou opět skoro všichni stejně chudí, každý desátý nemá práci, města se hemží bezdomovci.
Vada je v tom, že komunismu u nás dosaženo nikdy nebylo a to co je u nás nyní není kapitalismus, ale kapitální bordel. Už hodně pamatuji, mohu říci že za Masaryka to pro obyčejné lidi také nebyl med, za Hitlera nebylo skoro nic, ale disciplína byla, za plejády dělnických prezdentů se aspoň všichni najedli, jediný politický pokrok a skutečná svoboda osobnosti a slova byla za Dubčeka, a pak už to šlo všechno totálně ke dnu, jsme v tom po krk a po Kalouskovi v tom budeme až pod nos. Nebo snad ne?
Stále se mluví o vyrovnání s komunismem, o postkomunistické společnosti, ale všiml si vůbec někdo toho, že u nás nikdy žádný komunismos nebyl? Jen raálný socialismus! Za Dubčeka se věci nazývaly pravými jmény, už se na to zapomělo.
14. 08. 2010 | 20:56

sw napsal(a):

nejprve ,každý podle svých zásluh,ale potom každý podle svých potřeb.Povaha a povolání člověka se zdokonaluje.Potřebuji si zakouřit!?.Zasloužím si cigaretu!? Buržoazie a proletariáte spojte se!?My už jsme se transformovali.Právo na práci bylo nahrazeno právem na nezaměstnaneckou podporu.Doopravdy však dneska už nemusí pracovat jenom důchodci a buržoazie.Jejich smysl života leží v otázce co dělat se svým volným časem když máš hodně nebo málo peněz.Krize přestala točit peníze a stroje.Kdo ji zavinil?Proletariát nebo buržoazie?
14. 08. 2010 | 23:25

Béda napsal(a):

sw,

5.6.2002
"Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným
8. Politika v nejisté společnosti. Jan Keller"
http://www.blisty.cz/art/10...

Zde máte velice pregnantně a nadčasově popsány vývojové trendy tzv. postmoderní, společnosti konzumerismu, liberalismu, slábnoucího státu, globalizace demontující sociální stát, nacionalismu... Určitě tam najdete mrazivou odpověď na položené otázky.
15. 08. 2010 | 06:32

Béda napsal(a):

pgjed,

již jsem se přestal účastnit diskuse - jenom jsem nahlédl a vidím, že jsem vám zůstal dlužen odpověď na příspěvek 10.08.2010 10:21:11.

1) akce kriminálního charakteru: tady nejde o nějakou protektorátní moc. Tady jde o vraždy a loupežné přepadení, které jsou trestny za každého režimu (i dnes).

2) jak správně připomínáte, tu dobu jsem nezažil. Předpokládám, že společnost byla značně diferencována (viz volby) a polarizována. Nemýlím li se, měli bratři vzor ve svém otci, který tím výcvikem (a k tomu navíc pevnými morálními zásadami) zajisté disponoval.

3) z hlediska obyvatel, kteří nic netušili o politickém kontextu a cílech "odbojové" skupiny mohlo jít o akce pyromanů, vyšinutých sabotérů, prostě jakéhokoliv záškodníka, který chtěl poškodit základní funkce obce a přivést ji k hladu.

4) Znovu opakuji: Nebýt dohody mocností v Mnichově a posléze vítězných mocností, které ČSR odevzdaly do Stalinovy sféry vlivu, těžko by v Československu došlo k únoru 1948 a následnému vývoji.
15. 08. 2010 | 06:59

antoninovy napsal(a):

Ad Driven 08.08.2010 20:34:24

Nelze to vysvětlit, ale je to tak.

Představte si, že jsou jedinci, co se potkají na lásku na celý život a jsou buď z jedné vesnice, či z té druhé.

A pak máte takové, že nepotkají tu pravou tady, ale ta pravá je čeká na jiné planetě. Pěkná představa, že.

A lidi se trápí a neví proč. Chcete vysvětlení? Lépe jít spát a počkat si na ty pravé sny.

Pax

an
17. 08. 2010 | 22:47

EdwardsEunice napsal(a):

freelance writer
06. 05. 2011 | 00:23

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 15:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy