O eutanazii

21. 07. 2008 | 21:05
Přečteno 10226 krát
V parlamentu České republiky se objevují návrhy na uzákonění eutanazie, neboli asistované smrti z milosrdenství. Myslím, že eutanazie do vyspělé společnosti patří jako výjimečný a přísně kontrolovaný akt. V takovém případě je celkem jedno jakými prostředky se eutanazie realizuje a jestli si například smrtící injekci vbodne sám pacient nebo mu pomůže jemu nejbližší člověk či lékař.

Obávám se ale, že my, Češi, netvoříme ještě tak vyspělou společnost abychom eutanazii uzákonili. Je u nás příliš mnoho vražd pro peníze, příliš mnoho mafiánů a miliardových tunelářů, příliš mnoho korupce, příliš často se zjišťuje, že na mol opilý lékař „léčí“. Máme příliš mnoho podivných advokátů. Dokonce i rozhodnutí nejvyšších soudních kapacit vzbuzují leckdy nedůvěru. A hlavně, obrazem společnosti jsou politici, které volíme - a mnozí nám dávají velmi špatný příklad úplatnosti.

Dovedu si docela dobře představit jak plačící rodina, za asistence uplacených advokátů a lékařů, pomůže „milosrdně“ na onen svět svým prarodičům, aby se pak rychle dělili, případně servali, o dědictví.

Přes všechny tyto úvahy si ale myslím, že stejně lékaři nevyléčitelně nemocným trpícím pacientům mohou život ukončit způsoby, které se eutanazií snad ani nedají nazvat – místo cíleného konání způsobujícímu smrt prostě mohou nekonat.

Jedna moje kamarádka upadla před třemi lety do komatu a od té doby je v bezvědomí. Její manžel a dcera se o ní každodenně vzorně starají – stále je naděje, že se jí vědomí vrátí. A přece: byl jsem ji navštívit a když jsem přišel domů řekl jsem své ženě: kdyby mě něco takového potkalo a lékaři usoudili, že můj stav má jen nepatrnou naději na zásadní změnu k lepšímu, nevyživujte mě. S odchodem z tohoto slzavého údolí to prostě nemusí být jednoduché.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

marvin napsal(a):

problém není zdaleka jen v uplacených advokátech a doktorech ... obávám se, že spousta lidí bude chtít eutanázii jen z toho důvodu aby nebyli dětičkám na obtíž ..
21. 07. 2008 | 21:40

Zacheus napsal(a):

To marvin. Máte naprostou pravdu. Pokud jsou mé informace správné, tak v Holandsku existuje nezanedbatelné procento provedených eutanázií přímo proti vůli pacienta ( údajně senioři raději jezdí do Německa, aby se vyhnuli tomuto "dobrodiní"). Jedním z důvodů pro tento zákrok má být údajně i "soucit s příbuznými ", kteří jsou duševně traumatizováni nemocí starého dědečka nebo babičky... tak holt se uleví všem...
21. 07. 2008 | 22:07

vlk napsal(a):

Pane profesore, máte naprostou pravdu.
Víte, stejně jako já, že problém, kdy a jak odejít budeme řešit většinou asi všichni.
A není , alespoň podle mne , pro člověka nic více demprimujícího, než když ví, že je totální přítěží svému okolí. Bojím s e toho nesmírně A nejsem sijist, e budu mít dost odvahy to skončit, pokud se to stane, sám. Proto bych chtěl mít možnost požádat. Abych odešel jako člověk.
Možnost zneužití jistě je. Al e co se nedá zneužít. Z toho, co vytvořili lidé. Úplně všechno. Justici, Organizaci čehokoliv, zpovědní tajemství... vědu, katastr nemovitostí,důvěru. Úplně všechno. Bojíme s e podivné rodinky u euthanásie. Nebojíme s e zbavení svéépravnosti. Které v pohodě provede klidně tatáž rodinka..A že se to děje.

Na silnicích ročně umře, naprosto nedobrovolně přes 1100 lidí. U eutahanasie nebud e ročně nejspíš ani tolik zneužití , jako dokázal heparinový Zelenka nebo Stodolovi. Ale děláme kolem toho tanečky.
Radši necháme spoustu nešťatsníků trpět.

A klidně necháme zprivatizovat zdravotní pojišťovny a dělt, že zisk v zdravotnictví je normální. Přesto, že zisk naprosto vylučuje , aby těžce a smrtelně zranění dostali myslitelně dobrou dostupnou péči. ady budou umírat lidé. Ale z opačného důvodu, než, aby se jim pomohlo. Al e spousta odpůrců euthanasie bude dělat, že je to tak správně.
21. 07. 2008 | 22:23

vlk napsal(a):

Zacheovi

nepsal jsem proti Vám. O Vás nemám pochyb.Vaše Ne je principiální.
ale stejně, nikdo nemá právo druhému předepisovat, že má trpět.
21. 07. 2008 | 22:25

valburga napsal(a):

Vlku, tentokrát s Vámi prostě nemůžu souhlasit. Odmyslím-li principiální námitky, naše společnost je opravdu v takovém morálním marasmu, že by své umírající příbuzné k žádosti o euthanasii dohnala. Když ničím jiným, tak tím naprostým nezájmem o jejich stav a jejich utrpení. Ne, zatím opravdu ne.
Ovšem právo rozhodnout v předstihu o tom, budeme-li udržováni při životě zbytečně a právo na ukončení léčby při infaustní prognose bychom mít měli.
21. 07. 2008 | 22:40

Cicero napsal(a):

Problém eutanázie je pro mne především problémem svobodné vůle. Nejčastěji se s ní totiž operuje v případech nevyléčitelně nemocných lidí, navíc často trpících bolestmi. Je ale kvalita svobody vůle takového člověka na stejné úrovni jako u nás ostatních? V právu působí nedostatek svobody vůle podle okolností různé následky - od možnosti odstoupit od smlouvy sjednané v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přes neplatnost právního úkonu až po konstatování jeho neexistence (non negotium). Tak právo reaguje na skutečnost, že ne vždy je naše rozhodnutí jednat určitým způsobem výsledkem racionálního a svobodného myšlenkového procesu. V případě umírajících lidí, navíc trpících bolestmi, se pak dá předpokládat, že úplně svobodnou vůli nemají, protože to, čím by mohli provést svobodnou volbu, totiž mozek, je ovlivněn jejich zdravotním stavem. Pro ilustraci nechť si laskavý čtenář představí CML, který bez klínku dědy Drchlíka předvídal střet komety s naší rodnou hroudou. Měřit kvalitu vůle je samozřejmě ošemetné, ale zanedbat tento faktor by dle mého názoru byla velká chyba.
21. 07. 2008 | 22:46

Eden napsal(a):

to Vlk:"A není , alespoň podle mne , pro člověka nic více demprimujícího, než když ví, že je totální přítěží svému okolí. Bojím s e toho nesmírně A nejsem sijist, e budu mít dost odvahy to skončit, pokud se to stane, sám. Proto bych chtěl mít možnost požádat. Abych odešel jako člověk."

nepožil jste náhodou?:) omlouvám se za impertinentní poznámku, ale počet překlepů a větná stavba si ji žádá:)

budu trochu nesouhlasit, a pak hodně souhlasit. Člověk může být šťastný i když se o něj musí ostatní starat, ne vždy se musí sám hned odepsat. No a pak je tu stav, kdy o sobě hodně lidí "téměř" neví, a jsou ve stavu, kdy by byli zralí pro eutanasii. To se týká především starších lidí. Cítí bolest, trpí, a kvalita života žádná. A zde bude asi největší problém eutanasie... A kdy rozhodnou jestli ano nebo ne? Nechtěl bych být soudcem. Asi by měli mít všichni možnost se rozhodnout co se sebou před tím, než takový stav nastane, a podle toho se řídit.

Jenže, sám jsem viděl takového člověka náhle umírat a i přesto, že to pro něj bylo dozajisté osvobození od utrpení, bylo vidět, že by dal všechno proto, aby to teď ještě nepřišlo...

Proto si myslím, že rozhodnutí během plného zdraví může být dost odlišné od toho při těžké nemoci.

Nemyslím si, že bysme byli nedostatečně civilizovaní na to přijmout eutanasii, o naši civilizovanosti rozhodne norma, kterou přijmeme.
21. 07. 2008 | 23:26

jepice napsal(a):

Domnívám se, že právo požádat o dobrou smrt by se mělo týkat pouze lidí, kteří se pro toto řešení rozhodnou za plného a jasného vědomí, a řádají o ně opakovaně. Samozřejmou podmínkou by měla být plnoletost a svéprávnost.
Což by vyloučilo pochybnosti u dementních starců či u pacientů obluzených léky.
Jednalo by se tedy výhradně o lidi, kteří by se zabili sami, kdyby to bylo v jejich silách, ale kteří jsou v takovém fyzickém stavu, že to nedokážou.
21. 07. 2008 | 23:40

zdesta napsal(a):

Je zde jeden problém.Jste si jisti že lékař provádějící tyto úkony (třeba30 po uzrčitém čase) bude mít pocit spasitele.Chtěli by jste dělat něco podobného?
22. 07. 2008 | 00:25

Ročník 53 napsal(a):

Pane profesore, zrovna teď mě bolí zuby. Byl jsem již dvakrát u stomatologa, a stejně se to nelepší. Vzal jsem si prášky a budu doufat, že zánět brzy ustoupí.

Představte si, že existuje nepohyblivý člověk, který již nevnímá nic jiného než svoji bolest. Nemůže dát nic najevo, a nikdo netuší, jak trpí. Možná již zešílel z neustálé bolesti, kterou trpí proto, že se věda rozhodla ho držet za každou cenu při životě.

Křesťanská víra přinesla civilizaci mnoho dobrého, přinesla však také dogmata o zachování života, i když se dá pochybovat, zda některý život je ještě život. Člověk by se měl radovat ze života, a nikoli trpět proto, že žije.

Pak také Hippokratova přísaha je jistě jedna z nejlepších, přestože od smrti Hippokrata uplynulo bezmála 2500 let. Jenže za jeho života nikdo netušil, kde jednou bude lékařská věda. Že udrží při životě člověka, který by jinak již mnohokrát umřel.

Pohyblivý člověk se žádnou kvalitou či dokonce minusovou kvalitou života se dovleče před přejezd, aby se nechal důstojně zmasakrovat projíždějícím vlakem. Co však ten nepohyblivý? Ten je odsouzen civilizovanou společností k utrpení. To utrpení mu předepíše lékař na recept, protože bez léků by pacientův život skončil tak rychle, jako za Hippokratova života.
22. 07. 2008 | 03:21

abc napsal(a):

"obávám se, že spousta lidí bude chtít eutanázii jen z toho důvodu aby nebyli dětičkám na obtíž .."
A co je komu do toho, proč tu eutanazii chci? Je to můj život (nepatřím do tábora "je od Boha a jen Bůh může rozhodnout") a chci mít právo si s ním naložit podle sebe. Proč má i o tomhle rozhodovat zákonodárce nebo stát? Ten mě nejenom obere o spoustu peněz v podobě daní a blbě nazvaných "pojištění", ale ještě mi kecá do bytostně mých nejinternějších záležitostí. A plno kibiců včetně mediálních si zpochybňováním takového práva především honí svého bobříka ušlechtilosti.
A pan profesor mě svým plytkým článečkem silně zklamal. Nebo jen cítil potřebu se ve své roli určité celebritky i k tomuto aktuálně přetřásanému problému aspoň nějak vyjádřit?
22. 07. 2008 | 04:23

norma napsal(a):

Pane profesore, máte pravdu v tom, že v určitém stádiu je lepší nekonat. Kde je ale hranice, kdy lékař nebo rodina může ukončit léčbu?
Ve vyjímečných situacích jsem pro eutanazii i když je pravda, že zneužit se da všechno. Ono např. jde také staršího člověka přesvědčit o leččems, tedy i o tom, že eutanazie je pro něj vysvobození.
22. 07. 2008 | 07:39

Rejpal napsal(a):

Máte naprostou pravdu, pane profesore, dík.
22. 07. 2008 | 08:00

Edgar napsal(a):

Dobrý den. Váš článek mě zaujal. Tahle otázka je opravdu složitá. Jinak na ní koukají lékaři a příbuzní umírajících na druhé straně stojí lidi co se jich to v podstatě netýká. Každý z nich má svým způsobem pravdu. Máte pravdu že naše společnost pro to asi není vyspělá a že by netrvalo dlouho a spoustu z nás by toho začalo zneužívat. Myslím že tahle otázka bude ještě dlouho přčedmětem sporů
22. 07. 2008 | 08:06

Čochtan napsal(a):

Lékař by měl pomáhat při umírání stejně jako při porodu. Obojí je jen přechod.
Usnadnit, ulehčit, urychlit.
22. 07. 2008 | 08:27

vlk napsal(a):

Eden

uklidním vás - nejsem ještě pod opiáty a tedy jsme nepožil. Překlepy vyráním seriově. Můj zdejší copy right. A když si zapomenu přivibalit velkou klávesnici a klohním to na PDA, je jich prostě jen víc.

A pokud jde o euthanasii, nejde jen o nesnesitelné bolesti. Jde i o sa totální bezmoci. Kdy nejste schope se základně obstarat. Například. Jste totál bezmoc a vážíte třeba 2x tolik, co ten nešťatsník, co má o vás pečovat. Nebo 3x.. A vaše důstojenství člověka je v tu ránu v městské kanalizaci.

Vslburga

véte , já nečekám souhlas se svým stanoviskem. Jde o můj názor. Jako obyčejně ostý a vyhraněný. A chápu, že nud eřada těch, co budou mít opačný. Například moje žena. Jak jsme si právě ověřil.
Vy operujete možností zneužití. Já tvrdím, že lidé dokáží zneužít každý institut, který vymyslí. A děje s etak zhusta i dnes.Ideální stavnen u ničeho¨. A uvedl jsme privatizci zdravotnictví, která nám evidnetn ě hrozí.Jakmile bude personál závislý na zisku a motivován ziskem, rozběhne se eutanasie sama od sebe. Ale ne proto, že by si to pacient pál. Ale proto, e si to bude přát ten, kdo bde mít na zisku zájem. Oni totiž pacienti, kteří by aspirovali na euthanasii jsou vždycky už těi nejnáročnějšími. Tedy jak co do obsluhy, tak co do nákladů-. Toho se nebojíte?
A zeptám se - máte nějakou zkušenost třeba s LDN? Nejdu teď po článku po MfD. Jdu po vlastn zkušenosti.
Kdybych věděl, co vím teď, tak táta nejspíš ještě žil.
22. 07. 2008 | 08:37

jarpor napsal(a):

Dobrý den

Složité téma. Přikláním se k poslednímu odstavci pana profesora a k těm, kteří by chtěli mít možnost o sobě rozhodnout. I při vědomí možného zneužití...
Je chybou, že v lidech hledám spíše to lepší ? Ti kteří hovoří o zneužití - Vy nebo Vaši blízcí by to takto zneužili ?

Postoj abc a Čochtana je mi blízký.

Poznámka vlka ke zdravotním pojišťovnám v souvislosti s eutanazií je opravdu "k věci".
Tak už i eutanazii budeme dělit na "pravou a levou" ? Holt, někteří se bez ideologie a bez averze prostě neobejdou ... Jó, jak něco nejde podle mne ...

Hezký den

P.S.
Očekávám reakci že jsem hlupák a navíc mám žít modře - jako již několikrát se stalo. Ušetřete si práci vlku, vím to.
22. 07. 2008 | 09:12

Ročník 53 napsal(a):

Ještě bych mohl doplnit kmyšlence pana profesora.

"Dovedu si docela dobře představit jak plačící rodina, za asistence uplacených advokátů a lékařů, pomůže „milosrdně“ na onen svět svým prarodičům, aby se pak rychle dělili, případně servali, o dědictví."

No tak tohle si já představit nedokážu. Představa, jak uplácím advokáta, lékaře a bůhví koho, abych po celý zbytek života prožil ve strachu, kdo to na mě řekne, případně kdo mě bude vydírat, musí napadnout každého.

Je jednodužší zaměnit léky a říci: "No on se staroušek spletl už předtím..."
Takových vražd, na které se nepřijde, bude asi mnoho. Staří lidé prostě umírají, přestože jsou bohatí. Co je na tom divného, když takový někdo umře? Konspirace jsou hloupé a zbytečné.
22. 07. 2008 | 09:14

Charlie napsal(a):

Kdo se v posledních 20-30 létech dostal do blízkosti nemocných v posledním stadiu nemoci, mohl si všimnout, že nemocný již není aktivně léčen a je jen tlumena jeho možná bolest. A to stále se zvyšujícími dávkami sedativ. Dnes jsou již tyto látky velmi účinné, takže bolest je (snad) ještě snesitelná.
Nevidím důvod (kromě ekonomického !), proč tento, zpravidla nepříliž dlouho trvající stav "neaktivní euthanasie", urychlovat.

Aktivní účast lékařů na smrti, může mít i pro ně samotné dosud neznámé psychycké následky.
22. 07. 2008 | 09:16

Charlie napsal(a):

sorry ....psychické..........
22. 07. 2008 | 09:18

tata napsal(a):

Já osobně sem proto abych si mohl při plném vědomí napsat za jakých podmínek chci ukončit život.Je to me plné rozhodnutí za jasného vědomí které je rozhodující.Potom už to stejně nebudu já.Nevím každý by si to měl rozhodnout sám.Ovšem toto by mnělo byt napsano před tímto stavem.
22. 07. 2008 | 09:21

Čochtan napsal(a):

ad Charlie:
"bolest je (snad) ještě snesitelná."
Snad. Ale co to vědomé, bezmocné čekání na smrt, to není trápení ? Pokud ještě funguje mozek, pak to trápení je. Horší než fyzická bolest. V takovém stavu chci mít můj revolver v ruce.
22. 07. 2008 | 09:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další spam pana Františka Adamce.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, edotor blogů
22. 07. 2008 | 10:09

petka napsal(a):

Pro inspiraci uvedu příklad z vlastní zkušenosti - není nad to... Můj tchán měl téměř renesančního, vysokoškolsky vzdělaného přítele, který asi v 50 letech onemocněl jakousi degenerativní chorobou a byl zcela upoután na lůžko a odkázán na pomoc(nutno podotknout milujících)blízkých. Mozek při této nemoci funguje až do poslední chvilky bezchybně... Naprostá beznaděj, smutek...tchán se z každé návštěvy vracel zcela psychicky na dně se slovy, jak moc by mu přál konec. Sám pan doktor měl prý jedno jediné velké přání - alespoň na pár vteřin znovu vstát-jen na tak dlouho, aby stačil dojít k oknu a skočit.

Naprosto souhlasím s vlkem, Ročníkem53, Čochtanem a naprosto nesouhlasím s názorem, že "nejsme zralí"...Já už jsem zralá (snad ještě ne přezrálá o:) 40 let. A se mnou to bude nějaký ten milion dalších právně zodpovědných lidí, kteří by chtěli mít možnost rozhodnout o sobě v jednom z nejrozhodnějších životních okamžiků svobodně a ... definitivně. Tady by myslím šlo uvažovat i o referendu. Každý by myslím odpovídal s vědomím toho, že se jej to bytostně, dříve nebo později (ovšem se 100% jistotou),týká.
22. 07. 2008 | 10:11

p.cilin napsal(a):

Je třeba rozlišit aktivní a pasívní eutanázii. Ta druhá se přece v různých formách aplikuje už teď - vysazení léků, odpojení od přístrojů, podepsání reverzu, prostě neléčba. Proti tomu těžko cokoliv namítat, každý by měl mít možnost si zvolit, jestli a jak bude léčen.

Tady jde o aktivní eutanázii, tedy o skutečnou sebevraždu "rukou odborníka". Legalizovat také znamená změnit ve společnosti úroveň toho, co se považuje za normální. Smrt a umírání jsou normální součástí života. Zabití má být také? A navíc v nemocnici a z rukou lékaře, jako standardní součást jejich nabídky služeb?

Atmosféra v naší společnosti není vůbec dobrá a tohle by jí ještě o dost zhoršilo, tím jsem si jist. Takže jsem proti; hospice pokládám za mnohem lepší nápad.
22. 07. 2008 | 10:19

Pobo napsal(a):

2 p.cilin:

Myslím, že jste to vyjádřil přesně (alespoň co se týče mého názoru).

Dík, ušetřil jste mi čas za psaní.
22. 07. 2008 | 10:25

zdenek napsal(a):

Pan profesor se trefil docela dobře a asi bychom jej neměli podezřívat ze snahy o sebezviditelnění.Z filmu,tuším se jmenoval Narajama je mi ještě teď úzko.Problém je v tom o čem zde někdo psal.V době rozhodnutí. Člověk by měl rozhodnout sám,dokud je zdráv.Ne pod tlakem nesnesitelných bolestí a už vůbec by za něj neměli rozhodovat příbuzní.Rozhodnout můžeme,či musíme u psa.Toho jsme si pořídili a je na našem posouzení,zda se trápí a další existence mu přináší už jen bolest a obtíže.A kdo se rozhodoval u milovaného zvířete dobře ví,že se mu o tom bude zdát do smrti.Nedovedu si představit,že bych byl před podobnou volbu postaven v případě svého ještě žijícího otce,který je na půl ochrnut,neschopen řeči a vnímá naštěstí pro něj pouze částečně.V případě dlouhotrvajících komat o nichž psal pan profesor to bude asi trochu jinak.Ale dědictví chtivých příbuzných a chamtivých advokátů a lékařů bych se asi obával také.Nenalhávejme si,že mezi těmito profesemi nejsou ve stejné míře jako v ostatních.
22. 07. 2008 | 10:28

Pobo napsal(a):

Já s uzákoněním eutanázie nesouhlasím.

Pokud by ale měla být v našich zákonech přijata napadlo mne několik bodů, které by v takovém zákoně dle mého názoru mohly/měly být (alespoň):

1. Výhrada svědomí u lékařů - lékař by měl právo tento "výkon" odmítnout (i bez udání důvodu)

2. O tento výkon, by mohla požádat pouze osoba, která již před tímto požadavkem v době, kdy byla zdráva, sepsala právní dokument, že v případě, že požádá o eutanazii může mu být tato poskytnuta. (něco na styl smlouvy o (možné) smlouvě budoucí)

bod 1. je myslím jasný, nemůžeme někoho nutit, aby vraždil proti své vůli

bod 2. vysvětlím na svém myšlení: Já s eutanázií nesouhlasím, a nechci aby v mé slabé chvilce bylo moje poslední rozhodnutí takové, že z někoho udělám vraha/kata.
22. 07. 2008 | 10:43

petka napsal(a):

to: zdenek
Jenže když je člověk zdráv, nezábývá se otázkou smrti (respektive umírání) tak zásadně jako člověk, který je nějakou nemocí konfrontován. Myslím že vlk někde výše psal něco v tom smyslu, že někdo by chtěl třeba svou smrtí ukončit trápení svých blízkých - naprosto tuto myšlenku chápu. Pokud je někdo upoután na lůžko a trpí nejen fyzicky, ale i psychicky, nemá vůli ani šanci žít dál... pak jeho blízcí tpí s ním, i oni jsou v období umírání svého milovaného člověka v neskutečném psychickém vypětí, snižuje se kvalaita jejich života - pokud si toto umírající uvědomuje, pak chápu, že i z lásky k nim může uvažovat o odchodu tam, kde je tak božsky (jak píše MUDr.Nešpor).
22. 07. 2008 | 10:52

Jarmila napsal(a):

Super clanek, pane profesore.
Plne s Vami souhlasim
Prikvapilo me, ze vy jako vedec vidime nasi spolecnost tak jasne, ze si vsimate vecinad ramec vaseho oboru. Vyrozumela jsem z toho, ze Vam take vadi spatne charaktery nasich politiku, ze vam take vadi necestny Cunek ve vlade a korupcni prostredi, v nemz zijeme nebo spise jsme nuceni mafiany zit.Navic jste to formuloval tak pekne, aniz byste nekoho jmenoval, vsichni vime, koho jste tim myslel.Zhodnotil jste nasi soucasnou spolecnost presne a vystizne. Dekuji Vam za to.
22. 07. 2008 | 11:00

juvel napsal(a):

Z hlediska lidského práva mě připadá problém s eutanasií poněkud paradoxní. Podívejme se na začátek lidského života. Lidstvo už ví, že početím nastává růst člověka, je určena jeho velikost, podoba, vlohy a.t.d. Přesto právu nečiní potíže tento růst ukončit a to z důvodů vážných (hrozí smrt matce, těžké poškození plodu) i zcela malicherných (byla jsem opilá, delší dovolená, pohodlnost). K přerušení dochází většinou za situace, kdy je jeho růst zdravý a úspěšný.
Na konci života člověka se lidské právo bojí umožnit těžce trpícímu člověku důstojný odchod ze světa. Při tom to je ulehčeno tím, že člověk sám se k tomu může vyjádřit a učinit zodpovědné rozhodnutí, což na samém počátku nemůže. Důvody pro odmítání eutanasie jsou takové, které na samém počátku jsou naprosto přehlíženy.
Člověk, který věří, že za svůj život není odpovědný jen sobě ale i tomu, který je zdrojem života (Bohu,) musí tuto otázku důkladně zkoumat. Myslím, že s důvěrou v Boha, který je schopen poskytnout člověku potřebné síly a s důvěrou, že Bůh mu v potřebné situaci poskytne východisko, nemusí člověk hned tak kapitulovat.
22. 07. 2008 | 11:02

anellus napsal(a):

Euthanasie, jak krásně znějící slovo pro prachsprostou vraždu. Je nutno si připomenout varovné příklady z dějin zemí, kde bylo vraždění slabých a bezmocných organizováno státní mocí, naposledy v nacistickém Německu a v Kambodži rudých Khmerů. Právo na důstojnou smrt bych sice přál každému ale přijetí jakýchkoliv právních norem v tomto směru je jistou cestou do pekel. Ve svém výsledku jde zde jednoznačně o legalizaci možnosti vraždit, nejprve snad nevyléčitelně nemocné a staré k smrti pracující, později však bude jako vždy vše o penězích, dědictví a posléze o politice. Svobodnou vůli ukončit svůj život sebevraždou má v podstatě každý až na několik málo vyjímek osob zcela nepohyblivých. Pro tyto vyjímky, ač jejich osudu velmi lituji, nelze legislativně otevřít dokořán dveře zabíjení starých nebo nemocných. To dělají snad jen dravá zvířata a ani ta ne všechna.
22. 07. 2008 | 11:15

vlk napsal(a):

Pobo

lišíme s ev názoru, zda nao či ne ,a le ne v tom, co navrhujete. Tak nějak by to mělo být ošetřeno.
22. 07. 2008 | 11:16

petka napsal(a):

to pobo:
Váš názor, ač stojíme na opačných stranách, respektuji a mám ho za naprosto legitimní. Ano, v zákoně by muselay být takovéto (a samozřejmě další)body, které budou právně chránit (nebo povinovat) všechny zúčastněné...
Jen jedna výhrada, pokud by byla euthanázie uzákoněna pak vaše
obava, že z lékaře ve slabé chvilce uděláte vraha naprosto není na místě. Pokud by měl lékař možnost odmítnout, pak by odmítl.K výkonu by byl přizván jiný, který by vám ve vašem utrpení pomohl a cítil se při tom pouze jako profesionál...
22. 07. 2008 | 11:16

RA napsal(a):

co kdybyste tom nechali na lidech samotných, dali jim tu možnost, ať se rozhodnou . Ať do toho nekecají novodobí svazáci, co ví všechno nejlépe,církev, Pačes, a všichni ostatní. Starejte se o sebe, nikdo vás samozřejmě k eutanazii nebude nutit, můžete si umírat hezky pomalu a v bolestech, ale bude to vaše rozhodnutí.
22. 07. 2008 | 11:41

alena-m napsal(a):

Souhlasim s autorem, pravni upravy vsak budou slozite.
22. 07. 2008 | 11:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Nedávno jsem

slyšel z úst lékaře jednoznačné vyjádření k této problematice.Cituji:"Přísahali jsme něco jiného".Kategorické odmítnutí jakékoliv eutanazie.V kontextu s tím co říká pan Pačes je to snadno pochopitelná záležitost.

Horší situace nastane,když se dostanete do situace,která vyžaduje,ano přímo vyžaduje řešení humánější.No dovolil jsem si příliš.

V mládí jsem viděl strašný film
"Koně se také střílejí" s Jane Fond.Dodnes mě ten příběh pronásleduje ve vzpomínkách.Myslel jsem,že to bylo mládím, citovým výronem,láskou k ženě.Na tomto příběhu bych postavil i svoji odpověď k euthanasii.Na svět jsme přišli cíleně,chtěně.Svůj život si řidili podle svých zásad pocitů.Ty jsou známy i mým bližním.Jsem obklopen lidmi o kterých vím,že budou respektovat moje přání i v mé neschopnosti rozhodovat o vlastním bytí.Je taková situace možná.Ať si nikdo nemyslí něco jiného.Nikdy bych nesvolil aby moje tělo "přežívalo" a myšlení nefungovalo.

Je to moje právo a dostanu-li se někdy do situace,že nebudu moci odejít z tohoto světa za vědomí vlastní vůle - POŽADUJI ,aby tak bylo učiněno způsobem jaký určí moji blízcí.

Děkuji za pochopení.Ivan.
22. 07. 2008 | 11:50

Čochtan napsal(a):

ad anellus:
co se zneužití týče, VŠE se dá zneužít. Chcete-li uškrtit manželku, taková tkanička do bot vám udělá skvělou službu. Rovněž nůž na chleba nádherně snadno vjede do břicha. Obojí ZAKÁZAT !!!

P.S. Neříkejte to dál. Je to tajné ! Adolf Hitler si podle nejnovějších výzkumů čistil zuby kartáčkem a pastou !!! Chystá se celoevropský zákon, podle kterého budou kartáčky a pasta zabaveny a všichni budeme povinně a politicky korektně smrdět z huby.
22. 07. 2008 | 12:00

ms napsal(a):

..cesta dlážděná "dobrými úmysly" vede do pekla...doslova a do písmene...
22. 07. 2008 | 12:52

buldatra napsal(a):

to autor:

Budou i při euthanasii vybírány regulační poplatky,aby se zamezilo nadužívání lékařské,či následné péče?
22. 07. 2008 | 12:52

Ročník 53 napsal(a):

Pobo,
všude, kde je euthanasie schválena, či se o ní vážně uvažuje, jsou vždy jasně zakotvena kritéria pro euthanasii. Člověk musí trpět a člověk musí opakovaně, (nestačí tedy přání ve slabé chvilce), projevit svoji vůli na ukončení svého života.
22. 07. 2008 | 13:04

Láďa napsal(a):

Vidím možnost zneužití, o které se psalo výše a taky tu, že při širší zavedení hrozí postupné vytváření společenského tlaku na ty, kdo jsou ve špatném pro ostatní "obtěžujícím" stavu, aby se konečně nechali "ukončit" a přestali "parazitovat". Ne, povinné euthanasie pro ty, kteří nepřinášejí podle určitých kriterií užitek, se nebojím (viz nějaké pěkné sci-fi povídky), to je hodně nepravděpodobné, nevyslovený tlak bohatě stačí.

Ale mám jinou otázku. Ta klíčová skupina jsou lidé, kteří neutišitelně trpí a obvykle jsou ve stavu téměř nebo úplně neschopni pohybu. OK, ti by se bez pomoci neobešli. Tam se o tom bavit dá.
Ale vesměs se hovoří o trpících obecně. Já se ale ptám, pokud někdo opravdu velice trpí, je schopen pohybu a velice chce umřít, proč s tím chce otravovat ostatní a nespáchá prostě a jednoduše sebevraždu ? Co mu tak asi brání ??
To je útok z liberálních pozic. Není to náhodou tak, že chce vlastně, i ti liberálové, sociálně-pečovatelský stát, který mu smrt naservíruje na stříbrném podnose?
Jestli je někdo schopen pohybu a bojí se, že by ho sebevražda mohla bolet, tak asi tak moc ve skutečnosti netrpí a asi tak moc ve skutečnosti umřít nechce.

A ještě něco, a to by měli slyšet konzervativci i liberálové. Jedni jsou pro trest smrti, druzí pro euthanazii. Ale vážně zajímavé, katy rádi nemáte. Pročpak kati nebyli ve středověku prestižní povolání, když trest smrti byl filozofy hodnocen jako mravně oprávněný? A teď to chcete hodit na doktory, aby se pěkně rozmělnilo. Udělejme povolání euthanatů, uvidíme jak moc bude považováno za prestižní a oblíbené ve společnosti.
22. 07. 2008 | 13:05

Pobo napsal(a):

Vypíchl bych tady jednu větu, kterou napsal (dle mého názoru velmi správně) p.cilin : "Smrt a umírání jsou normální součástí života."

Nemyslím si (jak píše pan profesor), "že eutanazie do vyspělé společnosti patří", spíše mi připadá, že úvahy a snahy o zavedení eutanazie je důsledkem dnešní moderní společnosti (právě v jejím dnešním nahlížení na umírání a smrt jaksi odtržených od samotného života).

2 ms[22.07.2008 12:52:04]: Taky se obávám.

2 petka:
Byl to jen takový můj nástin co by se alespoň mělo, kdyby už ... . Primárně jsem proti eutanázii.
Jenom mě zamrazilo při tom : "K výkonu by byl přizván jiný, který by vám ve vašem utrpení pomohl a cítil se při tom pouze jako profesionál...". Ještě by se dalo dodat "profesionál milující tuto svou práci". Brrrrrr
22. 07. 2008 | 13:23

Pobo napsal(a):

2 Ročník53:
Vím, měl jsem na mysli něco jiného. I když dává souhlas několikrát, tak už je to právě v té situaci, kdy je expresivně řečeno v "úzkých". A to není dobře. Ten můj "návrh" spočíval v tom, že by o eutanázii mohl požádat pouze ten, kdo by z předešlé doby měl nějaký takovýto papír. (Dlouhodobější horizont). Nevím jestli to pochopíte, jak to myslím, špatně se mi to formuluje.
22. 07. 2008 | 13:29

Charlie napsal(a):

Čochtan

"Ale co to vědomé, bezmocné čekání na smrt, to není trápení ? Pokud ještě funguje mozek, pak to trápení je. Horší než fyzická bolest "

Já jsem jistou dobu pracoval v nemocnici a tak mne neminula morální povinnost setkávat se častěji s vážně nemocnými příbuznými a známými.
Věřte nebo ne, lidé kteří ještě před časem hýřili optimizmem a měli podobné názory na rázné ukončení svého života jako Vy, mluvili stále více o naději na uzdravení.
Musel jsem sebrat veškerou odvahu a jejich naděje farizejsky přiživovat i když realita byla často velice smutná.

Nikoho z nich jsem nikdy neslyšel říci, že už by raději šli.......... Byli sice pod silnými tlumícími léky, ale do poslední chvíle doufali - i v zázrak.

Toť má osobní zkušenost s obrovskou lidskou touhou žít.
Nikomu nic nevnucuji, ale myslím si, že dnes lékaři dobře vědí, jak závěr života učinit snesitelným.
22. 07. 2008 | 13:40

petka napsal(a):

to:Pobo
Rozhodně jsem měla na mysli atestovaného lékaře (profesionála), který by aplikací smrtící ( nebo navždy tišící ?) injekce pomohl nevyléčitelně nemocnému a nevýslovně trpícímu pacientovi na jeho vlastní žádost. Aplikace takovéto injekce lékařem by byla součástí oprávnění vyplývajících z jeho povolání. Myslíte, že patolog (ten soudní obzvlášť) je nutně profesionál milující svou práci? Máme podle vás na člověka živicího se touto prací dělat Brrrrrr?
22. 07. 2008 | 13:47

petka napsal(a):

to Charlie
Mluvíte o lidech toužících žít...
Já mluvím o lidech kteří netouží žít...
V tom je přece diametrální rozdíl... Nikdo nenabízí smrt člověku, který má naději, byť jen teoretickou. Naopak, obdivuji lidi, kteří dokážou se smrtí bojovat tváří v tvář a vážím si jich. Ale někteří z nás nejsou tak silní, houževnatí a odvážní...Ti by pak měli mít možnost "požádat".
22. 07. 2008 | 13:54

Pobo napsal(a):

2 petka:
Nene, tak jsem to nemyslel. Brrrr Byl ten pocit, který na mne zachvátil při pomyšlení na tohoto konkrétního (provádějícího eutanázii) profesionála. Ne jako člověka (soudit si nedovolím), ale ten přístup jak jej popisujete. Zabít člověka, jako prodat v obchodě 10dg šunky? Bez jakýchkoliv emocí?
No, nejspíš jsem slabší povaha.
22. 07. 2008 | 13:57

Charlie napsal(a):

petka

ano, člověk je silný (i v řečech a soudech) pokud je zdravý.
Já jsem chtěl jen poukázat na to, že "Ti" lidé jichž se "to" týkalo, již nemluvili o smrti, ale o životě a naději.
Něco se v jejich psychice pod hrozbou blížící smrti změnilo - a nebyl to jen jeden.........
Vy víte dnes v jakém stavu mysli budete?? Pak Vám závidím.
22. 07. 2008 | 14:09

petka napsal(a):

to: Pobo

Jestli z některých mých slov vyplynulo "10 dkg šunky", tak se omlouvám. Nerada bych byla za otrlé, empatii postrádající individuum. Jen chci řící, že za přísně stanovených a právně nezpochybnitelných podmínek by některým z nás měla být umožněna žádost na "dobrou" smrt. Berte to tak, že jsem zbabělec, který by v takové bezvýchodné situaci raději volil dobrovolný a rýchlý odchod bez bolesti a zbytečného psychického strádání.
Kdoví, sejde se den se dnem a já budu na pokraji svých sil bojovat o život a prosit o hodiny... Ale ta reálná možnost druhé volby by mě uklidnila.
22. 07. 2008 | 14:15

petka napsal(a):

to Charlie:
Na vaši předposlední větu jsem nevědomky odpověděla předposlední větou v reakci na pobo.
22. 07. 2008 | 14:18

Zdenek napsal(a):

Prosím vás,všichni máte recht,každý by mněl mít právo o svém odcházení rozhodnout sám.O tom není sporu.Problém nastává,když má člověk jasnou mysl a není schopen si sám ani utřít zadek,natož se života zbavit.Kdo bude ochoten a schopen to udělat za něj?A potom ještě větší problém,kdy příbuzní sdělí onomu pracovníku,že babi či dědy si právě tohle přáli,když ještě byli při smyslech,za pomoci různých šmejdů se jim to podaří nějak jakoby prokázat a dědíme!Ne každý končí svoji životní pouť při smyslech,obklopen svými milujícími a nezištnými příbuznými.A o těchto bezbranných tvorech je zde hovor.
22. 07. 2008 | 14:26

Zdenek napsal(a):

To Charlie
Naprostý,bezvýhradný souhlas!
22. 07. 2008 | 14:29

Pobo napsal(a):

Nedovolil bych si Vás, paní (či slečno?) petko, považovat za necitlivé individuum. Taky se Vám omlouvám, s tím přirovnáním jsem to přehnal.
22. 07. 2008 | 14:32

StandaT napsal(a):

Já si myslím, že se na to jde odzadu.

Zákonodárci budou projednávat zákon k tématu, které veřejností nebylo dostatečně prodebatováno. Jistě, několik debat proběhlo, ale v porovnání např. s radarem je to nic moc a to ani na straně odborníků, ani občanů.

Veřejnost je ovlivněna stavem zdravotnictví a sociálních služeb. LDNky jsou vnímány jako domy hrůzy a bolesti, o hospicovém hnutí mnoho lidí ani neví, nehledě na naprosto nedostatečnou kapacitu. Gerontologie a palitativní péče jsou také věci, které je třeba nejprve dostat na dostatečnou úroveň. Pro mnoho lidí je eutanásie atraktivní jen jako útěk před podmínkami, za jakých budou oni sami nebo jejich blízcí umírat. Budeme-li mít garantovanou kvalitu péče o umírající, poklesne atraktivnost eutanásie samotné.

Neprve je třeba dostat péči o nemohoucí a umírající na úroveň, která nebude vyvolávat zbytečné obavy z podmínek, za jakých umíráme. Pak teprve bude mít šanci, že eutanásie bude prodiskutována relativně korektně. Zákonodárci by návrh zákona měli smést ze stolu jako předčasný.
22. 07. 2008 | 15:11

vajan napsal(a):

Nevím, která PR agentura měla tak geniální nápad a vytáhla tohle téma na světlo Boží. Je totiž jasné, že zamšstná poslance, novináře, čtenáře etc. Přestanou myslet na jiné daleko aktuálnější věci a je klid.
Ad Eutanazie: Samozřejmě, že civilizací vypěstovaná pseudohumanita už nemá dávno nic společného s Hypokratem a lékaři kdyby si přiznali, co předčasných konců životů mají na svědomí,byl by klid. Pan profesor má pravdu!!
22. 07. 2008 | 15:15

tng napsal(a):

Clovek ma mit pravo ukoncit vlastni zivot a logicky by mel mit i pravo obstarat si pro tento ucel vhodne prostredky. Napr. by melo jit legalne nakoupit smrtici davku jedu. Je ale nutne lidi chranit pred docasnymi stavy jejich mysli - zajemce by musel dejme tomu po dobu nekolika mesicu podavat kazdy tyden zadost a tim potvrdit sve pevne a dlouhodobe rozhodnuti. Jedine vynechani by proces zastavilo. Pak by mu byl jed poskytnut. Do duvodu tohoto rozhodnuti skoncit svuj zivot nikomu nic neni.

V nekterych pripadech jako je treba vegetativni stav neni clovek schopen zadne rozhodnuti ucinit, proto by mel mit moznost dat najevo svoji vuli predtim, nez do podobneho stavu upadne.

V kazdem pripade, hlavnim principem by mela byt svobodna dlouhodoba vule kazdeho cloveka, misto toho aby jako dnes byl jeho zivot rizen nazory samozvanych opatrovniku.
22. 07. 2008 | 15:31

trotl napsal(a):

Je ročně mnoho lidí, kteří si každý rok sami svým rozhodnutím sáhnou na život. Lidi jsou různí a formy ukončení života bez rozdílu věku různé také. Tito jedinci, povětšinou ze svobodné vůle a svým rozhodnutím se rozhodnou odejít ze života. Celá společnost a lékaři se snaží, co mohou, aby tomu zabránili. Utrpení a bolest nemusí mít pouze fyzický charakter, ale, a to je mnohdy horší, i psychický. Proč se tedy všichni tak usilovně snaží, aby sebevrahy zachránili, když se tito k tomu dobrovolně odhodlali. Co je potom eutanazie? Sebevražda. Postupujme v obou případech stejně.
22. 07. 2008 | 15:37

trotl napsal(a):

Když jsme se narodili, tak se nás také nikdo neptal jestli chceme na svět nebo ne.
22. 07. 2008 | 15:47

Ivan Hochmann napsal(a):

To Charlie,Zdenek:

Každý máme jiné vyjadřovací schopnosti i metody.Společenský problém zvaný euthanasie,však myslím nesnese nijaké radikalismy.

Přesto si myslím,že tábory příznivců a odpůrců budou stejně vyhraněné a agresivní jako názory na kterýkoliv zde diskutovaný problém.Možná ne tak agresivní jako u politicky zaměřených blogů,nebo Mašínech a Julíncích.Přesto však srovnání nekulhá.

Příznivci a odpůrci euthanasie jsou titíž.Lidé s podobnými životními názory.Je mě trapné(protože nebudu opět pochopen),říkám že dělící čára opět probíhá mezi pravicovým a levicovým životním postojem.

Nejsem si jist zda bych opakovaně vyjádřil přesně a nekonfrontačně svůj názor.Proto vytáhnu ze zásuvky psacího stolu starý kus papíru,který jsem založil kdysi z důvodu bezvýhradného souhlasu k této problematice.Cituji tedy neznámého člověka z Náchoda a jeho názor:

"Na rozdíl od těch kteří majítendenci nechávat rozhodnutí na jiných,na Bohu,na Osudu,či jiné vyšší moci - jsem zastáncem práva(pokud možno s Boží pomocí)rozhodovat o sobě sám.O tom jak žít svůj život,a nakonec i o tom jak jej ukončit.Nerad bych jednou umíral,neschopen se o sebe postarat,ve vlastních výkalech,neschopen pohybu atd.I proto,že bych byl nerad na obtíž svému okolí.Bohužel tak zkomírá a umírá značné procento lidí.je jistě i dosti těch,kteří mají to štěstí,že umřou rychle,bez bolestí a dlouhého živoření.
Ale na to nemáme nikdo záruku".

Každopádně je dobré zkonzultovat svůj názor(než se vyjádříme) s textem podobnému ,který je zveřejněn na hlavní domácí straně dnešního Aktuálně.cz.

Ivan
22. 07. 2008 | 15:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Na barvité dokreslení problematiky přidám příběh,který se mě osobně velice dotknul.

Jako fotograf,milovník přírody jsem kdysi "objevil" Slovenský Ráj.Každoročně i 20x(hlavně když se nedalo v Tatrách lézt pro špatné počasí) jsem sám,nebo s přáteli prolézali rokliny a včechny ty krásy.Znám je nazpaměť.
V ústí rokliny Veľký Sokol žil lesník Jano.Při svážení dřeva došlo k úrazu a nakonec mu museli amputovat nohy na koleny.
Zůstal v té nádherné pustině,skládal básně ,prózu,maloval obrazy ,psal paměti.
Vždy,když jsem odcházel z Kláštoriska na V.Sokol jsem u chatára Mariana Slimáka koupil ameriky a fĺašu vodky a potom několik hodin poslouchal Janovo vyprávění a prohlížel akvarely a obrazy.

Až jednou v krásném barevném podzimu zase scházeli s kamarádem Milanem Pieckami k ústí Sokola,kde jsme pomohli babičce s vysoko položeným jmelím.Povykládali a zjistili jsme,že "Jano už je na Cintě".Přesto,že tvrdý horal,neunesl tíhu samoty a poškozeni organismu.Neunesl nemožnost onoho kouzelného osobního kontaktu s divočinou a - vzal si život.

Bylo to jeho rozhodnutí,měl na něj nepochybně právo.A pro všechny,kteří by chtěli oponovat říkám,ži i Bůh ho jistě přijal s úctou a tichou vzpomínkou.

Ivan
22. 07. 2008 | 16:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Proč pane trotl?

Co je Vám po mé existenci? Starejte se o svůj život!
A zákonné normy musí vyhovovat jak mým tak Vašim požadavkům.

Nebo jinak - chcete aby nové zákonné normy vyhovovali jen Vám?
Co jste to za lidi?Pan Krása si klidně řekne :"Zabijte si svoji maminku sami!"To víte že zabijeme.Poslední přání by se mělo plnit.Já s tím budu žít - vy ne - tak se do toho nemontujte takovýmto surovým způsobem.Nedivím se ,že dochází k agresivním excesům.

Neumíte se chovat k jiným lidem natož pak sami k sobě.

Ivan.
22. 07. 2008 | 18:00

Ivan napsal(a):

Pane profesore, domnívám se, že Váš názor na problém je zjednodušený. 1. Součesné úkony lékařů bych takto nenazýval
2. Nikdo nemá právo předávat zodpopvědnost druhým, to lze zohlednit v opravdu jedinečných situacích, ale stejně pro osobu pověřenou to může způsobit trauma nadosmrti
3. Zákony mají zakazovat, ne povolovat. Vše dokáže člověk obejít, pak to vede k zneužití, domnívám se že opravdu naše společnost je nevyzralá, zde bych souhlasil.
4. Zjednodušování vede k pohodlnosti i v přemýšlení a to Vy, jako vědec dobře víte. Protože najít jednoduché řešení není tak jednoduché.
22. 07. 2008 | 18:02

Charlie napsal(a):

Ivan Hochmann

Já jsem ve svých příspěvcích popsal, s čím jsem se setkal já. Ti umírající byli díky lékařům i sestřičkám v takovém stavu, že jsem ani několik hodin před jejich smrtí nepozoroval nesnesitelné utrpení - dávky byly asi hodně silné.
Vůbec jsem nepsal o svobodném rozhodnutí někoho vzít si život. To je právo každého z nás.
Ale i tady mám podezření, že něco někde bylo špatně a "ti" lidé nejspíše potřebovali pomoc. Mnohdy se jim ani nechce v naší odcizené společnosti o pomoc žádat (prosit).
Možná pan Jano zahynul na samotu - ta je dnes stále větší a zákeřnější zabiják - o kterém se však nepíše.
O možném zneužití euthanasie v Čechách se raději ani nebudu rozepisovat. Tohle je země netušených křiváckých možností.
22. 07. 2008 | 18:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Charlie,

Přiznejte si kolikrát v životě jste byl v kritických situacích.
Přesně tak - je to individuální.Pomoc okolního světa je jasným světlem lidské společnosti ve vztahu k jedincům,kteří pomoc skutečně potřebují.Jejich stav je evidentní a zřejmý.Pomoci se nedovolají mlčící,uzavření.Pro ty je mnohdy smrt jen pokračování příběhu.

Nechápu proč si potom okolní svět dělá výčitky svědomí nad odchodem individualit,které s tímto světem uzavřeli pro ně důstojný kompromis.

Ivan.
22. 07. 2008 | 18:49

Zacheus napsal(a):

To Vlk. Já s Vámi zcela souhlasím, nikdo nemá právo předepisovat druhému, že má trpět. Nejsem ani fanatik, ani dogmatik, a ani já nepřeji nikomu ani sobě, aby trpěl ( jiná věc je, že pokud už k utrpení dojde, může mít z hlediska křesťanského svůj hlubší smysl, ale to teď nechci rozebírat).

Velmi zajímavá pasáž je obsažena v Katechismu katolické církve, kdy vedle odmítnutí přímé eutanázie se zde výslovně uvádí toto:

" I když se má zato, že se už blíží smrt,nelze oprávněně přerušit léčebné procedury, které se obvykle nemocné osobě poskytují (...).

Užívání utišujících prostředků ke zmírnění bolesti umírajícího, i s rizikem,že se ukrátí jeho dny (!- zdůrazněno mnou) může odpovídat lidské důstojnosti, není-li smrt chtěna ani jako cíl, ani jako prostředek, nýbrž jen předvídána a připouštěna jako nevyhnutelná.

Mírnící léčebné zákroky patří k výsostným projevům nezištné lásky. Z tohoto důvodu je třeba k nim vybízet".
22. 07. 2008 | 20:17

třebaKarel napsal(a):

Smazal jsem a ušetřil jsem Vás půlhodinovýho mentorování proti eutanazii .Moc se mi líbil příběh I.Hochmanne .Život je krásný , byli jistě lidé co ho měli nesrovnatelně těžší než já a nenapadlo je tohle .Doufám že nebudu takový pitomec abych se do toho pánubohu míchal .
22. 07. 2008 | 22:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Zacheus,

takto to jde také a je to možná rozumnější než příkrá obhajoba přímých postojů.

Všichni se musíme pořád moc učit.

Ivan.
22. 07. 2008 | 22:17

Zacheus napsal(a):

Pane Hochmanne, děkuji za reakci na můj příspěvek a přeji Vám dobrou noc a pěkný zítřejší den. Zacheus
22. 07. 2008 | 23:08

I nevyspela Akademie napsal(a):

Nejen spolecnost, ale i Akademie neni jeste vyspela. Autor rika, ze je u nas prilis mnoho podivnych advokatu. Ale Akademie sama jeste rada vyuzivala podivnych advokatskych sluzeb, kdyz potrebovala zamest pod koberec jednu akademickou cunkiadu:

http://members.tripod.com/g...

http://members.tripod.com/g...

http://members.tripod.com/g...
23. 07. 2008 | 00:09

Cayman napsal(a):

Kdyz je clovek zdravy, tak se rozhoduje uplne jinak. Ja sam jsem ted pro euthanasii, take bych nechtel trpet. Ale jak se zachovam, kdybych to opravdu musel udelat? Nevim. Nebo kdybych takhle mel rozhodnout za moji matku? Poznal jsem pana, ktery mel hodne problemu a bolesti, kolikrat rekl, ze by uz radeji umrel, ale byly to jen reci. Stacilo, aby vysadil leky na srdce. Myslim, ze lide ke konci zivota lpi na kazdem dnu,
doufaji, ze moderni medicina jim
pomuze. Euthanasii bych v CR nepovolil, jsem presvedcen, ze by byla zneuzivana. Mam pocit, ze by to byl prostredek, jak se
rychle zbavovat duchodcu.
23. 07. 2008 | 04:51

Renata Vostrovská napsal(a):

Jak je možné mít armádu, tedy mladé a zdravé lidi, kteří jsou ochotni zemřít a zabíjet jiné lidi, a zároveň neumožnit volbě smrti v případě "přežívání", které je pro daného k nepřežití.
23. 07. 2008 | 08:09

třebaKarel napsal(a):

R.Vostrovská
nevím o čem to píšete - tu možnost máte dneska a měla jste ji kdykoliv .
Jenom se musíte rozhodnout a udělat to sama .Tím je taky zajištěno že Vám nikdo nebude "pomáhat".To je myslím naprosto fair .
23. 07. 2008 | 08:15

RUMCAJS napsal(a):

Nechcete se radši bavit o babách?

A od Vás pane profesore bych si rád přečetl něco o energetické koncepci a Bursíkovi.

Dík !
23. 07. 2008 | 08:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Jako červená nit
se táhne blogy(nejen tímto) nářek nad špatností společnosti.Já bych to až tak zle neviděl.Je určitě pravdou,že mnoho lidí získalo v průběhu svého života zkušenosti a příběhy o špatných lidech bez zásad,dobrých vlastností a zločineckých sklonů.Všechna media
(tedy většinu)ovládají hloupý lidé s pokroucenými charakterovými vlastnostmi.Všichni tvrdí,že něco musí,že je to dáno dobou a kdyby to ONI tak nedělali,tak přijde na jejich místo JINÝ,který to tak dělat bude.Stará obehraná písnička hlupáků a profesionálních grázlů.

Máte pravdu,že svým dryáčnickým pesimismem a cílenou atraktivní skepsí otravují ovzduší.Vyvolávají pocit zla a malomyslnosti.Žádný zákon pro ně není dokonalý,všechno lze zpochybnit,starosvětské normy jsou zastaralé a nefunkční,atd.

Proto zde máme milion právníků v Právním státě a 9milionů udivených a nasraných lidí,kteří jsou nucení žít v neprávním prostředí zvůle a nezákonnosti,což je právě úmysl onoho milionu chytrolínů,kteří si z popsané situace udělali výnosný džob.

Všem zákonům uváděným do praxe chybí prováděcí a sankční opatření.Myslíte,že je to náhoda nebo neznalost lidí,kterým je to povolání a denní práce.To by museli být pěkní hlupáci,které by zaměstnavatel pro neschopnost po pár excesech vyrazil na dlažbu.Ne,ne jsou to úmysly na které doplácíme všichni.

Tak se také stalo,že zákon O EUTANASII byl takto úmyslně devalvován,neboť hyeny zase cítí mršinu ,na které se nažerou.

To je prosím pouze můj názor.Špatní nejsou všichni ti lidé bolaví a nemocní,kteří by raději nebyli ,ale to hejno supů,kteři chtějí na jejich bolesti participovat.

Ivan
23. 07. 2008 | 08:58

Renata Vostrovská napsal(a):

třebaKarel

Zatím jsem ve stavu, kdy se můžu rozhodnout a UČINIT sama. Ale co jedinci, kteří nemohou opustit pro svůj zdravotní stav nemocniční lůžko, a zdá se jim toto pouhé a často dlouhodobé přežívání natolik hrozné, že je pro ně smrt lákavá.
Lze nastavit parametry pro umožnění eutanázie. Byla by to jen MOŽNOST odejít a nečekat na smrt jako vysvobození.

A psala jsem o tom, že cvičíme mladé a zdravé lidi vzájemně se zabíjet (někdy i nejen vzájemně), a považujeme to za samozřejmost.
23. 07. 2008 | 09:16

třebaKarel napsal(a):

R.Vostrovská , děkuji za odpověď .Víte , máme určitě každý schopnost vidět pro a proti .Jsem si jist že jste si vědoma že vaše "A co jedinci.." má i své "Ale co naopak jedinci..." .
To bychom znovu jen přemílali co už výše někdo poznamenal .
Pro mne je prostě při vědomí neotesaného způsobu našeho právního
stavu a představitelů opravdu nepřijatelné o něčem takovémhle jen přemýšlet .
A tak to beru soukromě třeba jako geniální tah
našich mocných , aby se nemluvilo jen o Čunkovi a problémech vlády .To mi pomáhá .
Víte , vzpomínám si na americký film "Povolání kaskadér" , kde někdo měl úraz a nechal se odpojit od kolegy .
Byl to ve filmu hrdina .
Není to naopak zbabělost ?Mějte se hezky , Váš třebaKarel
23. 07. 2008 | 10:30

třebaKarel napsal(a):

Ivane Hochmanne ,
přeji vám klidnou mysl .
Vaše psaní "v pohodě" mám moc rád . Trochu chápu netrpělivost před bezchybně argumentujícím oponentem , znám bezmoc a vztek toho , kdo zná odpověď ale nemá na ni chuť ani energii a tak to radši nechá být .A pak to dohání na radikálnosti .
Mrzí mne trochu že svět vnímáte jako boj dvou protivníků , nejsem si jistý do které Vaší kategorie se počítat .Jediné důležité myslím je ,že diskutovat mohu jen s člověkem jehož si vážím .A Vaše psaní o "levicových" příznivcích nasvědčuje pravému opaku .Pokud bych Vás tímhle nakrknul , zamýšlel jsem pravý opak . třebaKarel
23. 07. 2008 | 10:48

milo napsal(a):

To, že se nit diskuse utrhne od hlavní myšlenky autora na těchto stránkách až tak nevadí, diskutující mají vesměs potěšující intelekt.Pan autor řekl trefně a myslím i správně, že si jako společnost nemůžeme eutanázii dovolit. Společnost má regulativní kapacitu, ale dosti nízkou kulturu jejího výkonu. Vypustili bychom na sebe další deprimující hrozbu.
23. 07. 2008 | 11:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane třebaKarel,

Také jsem raději v pohodě s klidnou myslí,s optimistickým námětem a se svými nádhernými životními zážitky a vzpomínkami.

Už mě toho opravdu intensivního prožívání Neobvykla příliš nečeká,poněvadž tělesná schránka začíná chátrat a mohu si dupat jak chci lepší to nebude.Mnohdy a často vzpomínám na Jana ze Sokola.Porovnávám osudy lidí,které jsem znal a kteří už nejsou.Díky technice mohu konfrontovat svoje poznatky,sportovní výkony i náhledy s dnešní realitou.Toto také zaměstnává veškerý čas důchodce žijícího už mimo mísu.

Když k tomu připočítám nyní dosažitelná dobrodružství v lesních samotách,pozorování mirkoorganismů v suterénech lesa pomocí fotomakra a jejich skládání do Power Pointových ozvučených presentací nemám vůbec čas.To nehovořím o hudbě na kterou už mě prsty neslouží,ale ucho lačně vyhledává.

Jsou mě vlastně uplně cizí politické hrátky,necítím žádné uspokojení z diskuzí s oponenty na těchto stránkách.Vlastně se dá říci,že jasněji v hlavě co se týče společenství lidí mít už nebudu.Proto i levice s pravicí jakkoliv antagonisticky malované mě mohou být ukradené a je jen otázkou času,kdy na tyto nesmysly přestanu mít čas,či vyvrhnu jejich peripetie ze své mysli.

Nevím zdali je dobrá Vaše forma koexistence levé a pravé.Nikdy jsem to nezkoušel.Moje směrování šlo od mládí doprava a osvědčilo se.Mohu doporučit - vede k objektivnímu poznání,sebepoznání,a k rozumovým závěrům dobrým pro kvalitní život.

Napsal jste mimo jiné sympatickou větu,že diskutovat lze s člověkem jehož si vážíme.
Může sloužit i jako životní motto.

S pozdravem Ivan.
23. 07. 2008 | 12:04

Petr napsal(a):

trosku povrchni, doporucuji precist Tomskeho
23. 07. 2008 | 16:43

třebaKarel napsal(a):

Milý pane Ivane ,
ta koexistence mi připadá naprosto samozřejmá .Jako kdybyste si měl Vy vybrat mezi Alpami a Roháči .Nikdy jsem nevnímal rozdíl mezi pravicovými a levicovými lidmi z okolí . Rodiče mne naučili si jich vážit a bylo to dobře .Spíš mne někdy trápila ta síla s jakou do sebe šli a jistota jejich přesvědčení .Říkal jsem si - propána , kdo mysleji že je bude po tomhle dávat dohromady ?
A tak si pořád myslim že každý je především člověk ,/včetně Bluejaye /, kterýho máme mít rádi a až pak to ostatní .Ale nebojte , nejsem úplnej snílek , daří se mi dobře a přes
moje trochu trable se školama to dopadlo skvěle .A potomků jako smetí . Kdybyste potřeboval třeba nějakej mezikroužek na atypickej objektiv /ne bajonet/, můžu vám nabídnout nekomerční služby .A na Jana ze Sokola a Karla ze Sokola vzpomínám taky
často a rád .Mějte se hazky , Ivan třebaKarel
23. 07. 2008 | 19:10

Pavla napsal(a):

Každý má možnost bez urážek ostatních říci svůj názor. Zatím čtu souhlasné a nesouhlasné názory s návrhem zákona.To je první krok. Ale marně hledám u odborníků krok druhý - jak trpícím pomoci. Žádné obecné fráze. Potraty - začátek života- jsou právně ošetřeny, proč nejde upravit i pomoc lidem, kteří trpí a chtějí ze života odejít a nemohou sami? Každý se smrti bojí, ale každý doufá, že on bude mít to štěstí a potká ho rychlá smrt. Nepotká. Vím o čem mluvím. Moji blízcí trpěli rakovinou, velice,křičeli, prosili o ukončení utrpení. Mockrát jsem četla, že jde tuto bolest léky ztlumit - ale v praxi u nich to byla dlouhá ukrutná a bolestivá cesta.Každá vteřina bolesti je dlouhá. Když jsem prosila lékaře v nemocnici, aby předepsal silnější dávky morfia, řekl, že k čemu by to bylo, kdyby jim tam ležela "živá mrtvola". Jistě, pro sestřičky by to byla obrovská dřina. Mají těžkou práci.Já děti nemám. Jsem vděčná za život a budu ho žít tak dlouho, jak to půjde, ale nevidím žádný smysl odcházet ze život v bolestech, které nebudu moci vydržet.
26. 07. 2008 | 13:39

Mojmír Kovář napsal(a):

Molekulární genetik, univerzitní profesor Václav Pačes, uvažovaný kandidát lidovců na prezidenta ČR – připouští eutanázii, byť jen ve vyspělé společnosti, kterou definuje negací té naší. Toto téma nespadá do autonomní oblasti legislativně-politické, ale do oblasti kulturně-duchovní, s pomyslnou hranicí. Senátorka Václava Domšová tuto hranici evidentně překročila ( http://www.schol-methodicus... ). Dilema odpovědnosti za vlastní smrt nikdo nemá mít možnost přenášet na jiné. Ani pan Václav Pačes.
26. 07. 2008 | 19:43

ladislav kocman napsal(a):

Euthanasie se týká těch,kteří o ni sami! žádají z důvodů tak velkého utrpení,že nejsou schopni či nechtějí snášet je či těch, kteří racionálně zhodnotí svůj stav jako neslučitelný se svým životem.Oblbovat trpící,jednoznačně odsouzené k smrti, narkotiky jen z důvodu falešného lidství je hnusné.Nepleťte do toho žádného boha ani úroveň vyspělosti společnosti,to je jen vymlouvání se na něco jiného.Že si Pačes jako ev. kandidát lidovců musel najít způsob, jak nasytit lidovce a zůstat celý,to je problém jeho odvahy.
A pokud chcete z obav před zneužitím euthanansii odložit,tak to rovnou odložte naprostou většinu toho,co člověk činí. Bez ohledu na to, jestli se to týká ohrožení života.Že ohrožují život nás všech nezodpovědní řidiči,nemorální ministři,hloupí předsedové vlády a další,to nikomu nevadí?
26. 07. 2008 | 21:46

Ivan napsal(a):

Obavy ze znužití euthanasie jsou jistě na místě, ale jak už se hezky napsalo, zneužít se dá vše, v Česku obzvlášť.

K výhradám o svědomí lékařů, vzhledem k tomu, že euthanasie nebude masová záležitost, co mít na jeden kraj jednoho lékaře, který bude cestovat a provádět tuto službu?

K podepsání smlouvy ve satvu zdraví, co to je za .... přeci když jsem zdravý, tak nemůžu posoudit, jak budu prožívat degenerativní onemocnění, bolest a ztrátu důstojnosti?Krom toho, euthanasie se navrhuje pro lidi trpícími nesnesitelnými bolestmi a ztrátou důstojnosti jasně plynoucí z povahy nemoci, ne proto, že bych se jen rozhodl, že mi život ,,nevyšel", tak si vezmu lék na smrt.

Jo a mimochodem, jako zdravotník jsem viděl lidi, které moderní medicína držela při životě roky, resp. při živoření.Byli mezi nimi Ti, co chtěli žít, ale bylo jich minimum.Většina byli schránky trpící chátrajícím tělem, ale dostatečně jasnou myslí, aby si uvědomili svůj stav i bolest....
28. 07. 2008 | 06:16

jizlivec napsal(a):

Pane profesore,

prominte, ale formulace "...my, Češi, netvoříme ještě tak vyspělou společnost abychom eutanazii uzákonili." zni v lepsim pripade naivne, v horsim pripade jako citat z utopickeho komunismu, nebo manifestu budovatele Tisicilete rise.

Uvedte nejake priklady VYSPELYCH SPOLECNOSTI a jejich atributy. A prosim, budou se tyto spolecnosti jeste vyvijet, nebo jiz v komunismu jsou?
31. 07. 2008 | 19:43

Jan Bouzek napsal(a):

Milý pane profesore,
máte pravdu jako obvykle. Připomínám jen, že u těžce nevyléčitelně nemocných už Platón byl ochotem v nutných případech tolerovat sebevraždu, ale přesto by takovému člověku neměl být postaven pomník a němělo se jeho jména vzpomínat.Tp ncení být na živě na mašinách by mělo být posuzováno také jendotlivě: od syna, kterí á
má pod sebou JIPku s probouzeními s kómatu, mám zprávy velice různé.
01. 08. 2008 | 11:40

Matt Smorchen napsal(a):

Nechci se připojovat ke všem, kteří jedině správně vědí, že, či proč euthanasie ano, či euthanasie ne. Zajímá mě v této věci pouze mé osobní právo jednotlivce.

Vyjádřím se jen principiálně:
Přiznám se, že jsem byl velmi zvědav na názor profesora Pačese. Jeho vyjádření mi ale, v rozporu s tím, za jakou autoritu jej považuji, přijde fádní, až zbytečný.
S panem profesorem nesouhlasím v momentu, kdy odmítá euthanasii proto, že by "mohla být zneužitelná", odmítám vazbu na "vyspělost či nevyspělost společnosti", existenci "nájemných vrahů", nehodnověrných výroků soudů atd atd.
Otázka osobního práva člověka na ukončení života nemůže být limitována podobnými faktory. Snad jen "souhlas či nesouhlas Boha"..., ale ani tato věc mezi dobrovolným odchodem ze života a osobním rozhodnutím jedince nemůže stát, pakliže jde o atheistu. Věřící člověk toto téma má vyřešeno.
Stát - jakýkoli- by neměl tuto možnost apriori vylučovat. Jen by se měl postarat o to, aby eliminoval veškeré možnosti zneužití. Jsem pro euthanasii, pokud o ni požádá člověk s jasnou hlavou a za právně nezpochybnitelných okolností. Příčí-li se "signatářům Hypokratovy přísahy", nechať ji vykonávají osoby, které věří, že konají službu a mají to srovnané ve svém svědomí.
Situace, že bych byl nevyléčitelně nemocen, měl vypořádané závazky a chtěl odejít ze života v okamžiku očekávání nepředstavitelného utrpení a ponižující bezmoci a odmítal beznadějné očekávání zázraku, kdybych měl být v této situaci předhozen na milost a nemilost všem zásadním odpůrcům euthanasie, kteří mne odsoudí k tomu, čemu jsem se dobrovolným odchodem ze života chtěl vyhnout, jsem přesvědčen, že bych právem cítil křivdu a všechny ty bych musel označit za bezcitn zločince a proklít je podobně jako Jacques de Molay až do třináctého pokolení....

Moje představa je taková, že v momentu, kdy se dozvím, že jsem nevyléčitelně nemocen, budu mít možnost požádat o ukončení života, sám se rozhodnu, kdy k tomu má dojít (patrně si většina lidí vyhradí období, kdy své rozhodnutí může vzít ještě zpět), toto rozhodnutí by mělo být odvolatelné a měl bych mít možnost dát instrukce pro případ, že bych se ocitl v jakékoli formě bezvědomí. Podmínkou by mělo být jen vypořádání případných materiálních závazků. Jestli svým rozhodnutím způsobím zármutek svým blízkým, nemůže nikdo posuzovat.

Cokoli jiného mne jako jedince krátí na osobní svobodě, lidských právech, chcete-li. Názor někoho jiného, byť by to byla většina, je nepřípustný.

SOuhasím, že pokud jsem se ocitl v situaci, z níž není návratu, nebo z odborného lediska je toto pravděpodobné a nemám možnost se k ukončení svého života řádně vyjádřit, neměla by tom rozhodovat nikdo jiný, než mnou předem, ještě za plného vědomí pověřená osoba, při čemž by měla být apriori ze zákona zproštěna jakéhokoli podezdření z "nedovolených pohnutek". Pokud jsem své právo na nikoho nedelegoval, pak by to mohl rozhodnout jedině soud.

P.S.: Komentáře ve smyslu, že je nízké, zbabělé a špatné volit dobrovolný odchod ze života, toleruji pouze věřícím, kteří bez vlastního zamyšlení přejímají vše od svých "duchovních vůdců" a neumějí jinak. Ostatní považuji za pokrytce, jimž jejich rádobyhrdinství nekonfrontované se skutečným utrpením prostě nevěřím.
01. 08. 2008 | 14:13

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 22:07

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 22:08

ugg boots napsal(a):

Good day! Thx for your great post and Im thinking about how to introduce my ugg boots to you cos Im not sure if u like this. Many people who live in the cold area like the ugg boots, especially the north-europe. Our uggshare.co.uk supply the cheapest classic cardy ugg boots, class tall ugg boots, classic short ugg boots and other series of uggs, hope my words didn’t trouble u, cy!
12. 11. 2009 | 08:59

nowgoogle.com multiple search engine napsal(a):

hung karekatur nominang se
13. 02. 2010 | 21:14

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:10

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:05

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:07

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:09

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:09

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:11

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 01:38

iPod to iPod Transfer napsal(a):

you are a thinker
17. 03. 2010 | 03:38

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great, thank you
17. 03. 2010 | 03:42

iPhone contacts Backup napsal(a):

very usefull infomation, thank you
17. 03. 2010 | 03:45

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:26

replicawatches napsal(a):

<ahref=http://www.designerwatches1...><b>Designer Watches</b></a>
08. 04. 2010 | 05:25

cialis vademecum napsal(a):

de systeme satisfaisant en geographie http://viagrapfizerpascher.com viagra pfizer pas cher ou elles forment une region estado completamente silvestre, http://cialis-diario-precio.net cialis andorra separando despues lentamente su abdomen, http://www.buy-avodart-online.org side effects of avodart qui servent de base aux regions precedentes. <a href=http://viagrapfizerpascher.com#8,93581E+64>viagra generique</a>, qui exigerait un volume et de longues etudes, ha resultado la hojosidad como consecuencia <a href=http://cialis-diario-precio.net#0,40269E+60>cialis soft</a>, y cuya detenida exploracion es sensible no se, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#8,65239E+70> avodart medicine</a> le genre olivier de la famille <a href="http://viagrapfizerpascher.com#12761">viagra pas cher</a>, ce groupe est compose de la por mas que se advierta que ha sido introducida, <a href="http://cialis-diario-precio.net#65602">cialis en espana</a>, En la mezcla con todos estos objetos, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#36321"> avodart vs flomax</a>
21. 02. 2013 | 05:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy