Rudá hvězda nad Betlémem

08. 09. 2008 | 14:44
Přečteno 6653 krát
V poslední době získala na aktuálnosti kniha Ira Arthura Hirschmanna: Red star over Bethlehem: the Soviet influence in the Middle East, která vyšla v New Yorku v roce 1971. Uveřejňuji zde text, který je součástí přípravy k rozsáhlejší biografii neobyčejně zajímavé osobnosti autora knihy.

Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě
Ira Arthur Hirschmann – obálka knihy Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě


Svou knihu Rudá hvězda nad Betlémem. Sovětský vliv na Blízkém východě Hirschmann dělí do čtyř částí. V první rozebírá ruské záměry na Středním východě, v druhé popisuje strategii zvyšování ruského vlivu v regionu, ve třetí konsolidaci dosažených pozic. Čtvrtá část – Rusko vyzývá Spojené státy – působí spíše jako epilog, ve kterém Hirschmann apeluje na tvrdý postup americké zahraniční politiky vůči Rusku, vypočítává všechny negativní důsledky politiky ustupování (appeasementu) a všechny úspěchy, které byly v minulosti výsledkem pevného postoje.

Hirschmann v knize hodnotí politické faktory, které dovedly svět na pokraj dalšího možného holokaustu: ruské hlasování o Izraeli v OSN, suezskou krizi, zákulisí šestidenní války, zápas o moc v oblasti silných ropných zájmů, zvyšování sovětských námořních základen a vojenských poradců v regionu nebo sovětskou kontrolu nad raketovou základnou 20 mil od Suezského průplavu. Popisuje kořeny terorismu a jejich ruské zázemí i své setkání s teroristy.

Hirschmann zdůrazňuje, že tam, kde Washington zaujal pevný postoj proti sovětskému postupu a jejich záměrům, Rusko se stáhlo. Tam, kde americká politika zakolísala, Sovětský svaz se důrazně prosadil.

Jako dobrý přístup uvádí Hirschmann následující příklady:

1. Díky Marschallovu plánu se Trumanovi podařilo Řeky a Turky vymanit z ruského vlivu a zastavit v těchto klíčových zemích expanzi komunismu.

2. Prezident Eisenhower bezprostředně reagoval na ruskou blokádu Západního Berlína okamžitým leteckým mostem, a tak ochránil Západní Berlín před komunistickým područím.

3. V roce 1958 prezident Eisenhower a ministr zahraničí Dulles bez zaváhání poslali námořní pěchotu k břehům Libanonu, aby učinili přítrž plánům osy Moskva-Káhira na ovládnutí nezávislého Libanonu. Výsledkem byl nadále nezávislý Libanon.

4. V roce 1962 se prezident Kennedy razantně postavil proti sovětským pokusům o umístění řízených střel na Kubě, 90 mil od území Spojených států. Moskva se stáhla a odstranila hrozbu.

5. Během šestidenní války preziden Johnson ostře a jasně přes horkou linku Moskvě sdělil, kde Spojené státy v arabsko-izraelském konfliktu stojí. Sověti se dovtípili a opustili možnost vojensky intervenovat na straně svých arabských spojenců.

6. Prezident Nixon v září 1970 rázně jednal během občanské války v Jordánsku, kdy syrské a irácké vojenské jednotky hrozily, že teroristům pomůžou ke svržení jordánského krále Husseina. Prezident osobně navštívil jednu z lodí šesté flotily amerického námořnictva ve středomořské oblasti, uvedl do pohotovosti americké výsadkové jednotky v Německu a Turecku a vyjádřil pochopení s přesuny izraelské armády k severním hranicím s Jordánskem. Kreml se poté stáhl a Irák a Sýrie upustily od vojenských operací.

Jako opačné příklady uvádí tyto:

1. Prezident Roosevelt na Jaltské konferenci selhal a nevyjádřil pevný postoj vůči Stalinovi. Americké pozice tak zamrzly do studené války.

2. V suezské krizi v roce 1956 Američané selhali v nastolení pevného postoje a opustili své přátele. Ztratili vůči Rusku a Egyptu a vzkřísili Násira.

3. V roce 1969 USA selhali v Libanonu, když prozápadní země byla znovu ohrožena, že vládu nad ní převezmou guerilly vyzbrojené Sověty a podporované Egyptem. Výsledkem bylo, že libanonská budoucnost visela na vlásku.

4. V roce 1969 Američané přijaly ruský požadavek, aby ostatní velmoci mohly mluvit do uspořádání na Středním východě, čímž usnadnili Rusům politicky ovládnout tento prostor.

Hirschmann se domnívá, že Rusové se pokoušeli uskutečnit dávný imperiální sen Kateřiny Veliké o ruském obsazení přístavů ve strategických vodách Středomoří.

Kniha obsahuje záznam Hirschmannova setkání s generálem Násirem*), který je snad jediným podobným rozhovorem, který tento zakladatel a vůdce arabského nacionalismu poskytl nějakému Američanovi židovského původu.

Rudá hvězda nad Betlémem představovala ve své době nový pohled na náhlou zkoušku jedné z nejproblémovějších a nejneklidnějších oblastí na světě.

*) Gamál Abd an-Násir, egyptský prezident (1956–1970)

Zdroj:

Hirschmann, Ira: Red star over Bethlehem: the Soviet influence in the Middle East. New York, Simon & Schuster 1971, 192 s.


Kdo byl Ira Arthur Hirschmann

Ira Arthur Hirschmann (1901–1989) byl významný a úspěšný muž mnoha talentů. Byl obchodník, ale také diplomat, protinacistický bojovník, ale také průkopník rozhlasového vysílání a respektovaný autor řady publikací. Základní téma jeho života a jeho nejhlubší vášeň však byla hudba. Jako zakladatel a prezident vlivných „New Friends of Music“ otevřel bohatý svět komorní hudby americké veřejnosti. Hirschmann spolupracoval s mnoha hudebními velikány 20. století, mnozí byli jeho osobní přátelé. V jeho pamětech se objevuje Artur Toscanini, Artur Schnabel – u kterého studoval klavír, Bruno Walter, Lotte Lehmannová, Arnold Schonberg, Rudolph Serkin, Béla Bartók a mnozí další. Hudba pro něj byla životodárný zdroj, který často hrál rozhodující roli ve všech jeho aktivitách. Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století pomohl mnoha hudebníkům z Evropy uprchnout před nacisty.

Jeho protinacistické aktivity začaly už v polovině třicátých let 20. století, když jako obchodní manažer zorganizoval první americký bojkot zboží z hitlerovského Německa. V letech 1933–1947 byl blízkým spolupracovníkem newyorského starosty Fiorella H. LaGuardia, jednoho z nejoblíbenějších politiků Ameriky 20. století. V roce 1942 byl jmenován do Národní válečné rady práce (National War Labor Board), později sloužil ve Válečné radě pro uprchlíky (War Refugee Board).

V roce 1944 jako speciální Rooseveltův vyslanec v Ankaře pomáhal zachraňovat tisíce židovských uprchlíků z Rumunska, Bulharska a Maďarska. V Turecku organizoval transporty židovských uprchlíků z Rumunska a dalších zemí do Turecka a dále do Palestiny. Přesvědčil papežského nuncia v Turecku Angela Roncalliho (pozdějšího papeže Jana XXIII.), aby diplomatickou cestou dopravil do Maďarska tisíce falešných křestních listů a Židé se tak s nově nabytou identitou vyhnuli deportacím do vyhlazovacích táborů. Těsně po válce se jako diplomat staral o osudy 1,5 až 2 milionů evropských Židů, kteří se už nechtěli nebo nemohli vrátit do svých původních domovů. Dvě třetiny z nich nakonec odešly do Izraele. Byl generálním inspektorem UNRRA (Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu).

Po válce se stal jednou z předních autorit v otázkách Středního východu. Podnikl nesčíslné návštěvy tohoto regionu, navštívil všechny arabské uprchlické tábory a jednal s každou hlavou státu v této oblasti. Zpracovával studie o Středním východě pro americkou vládu, OSN a pro americké námořnictvo. O tomto tématu napsal řadu knih. Také přednášel na vysokých školách a byl ředitelem nezávislé rozhlasové stanice WABF.

Hirschmann během svého života vykonal obdivuhodné dílo, ale informace o něm se musejí doslova dolovat. Abych něčím přispěl k jeho publicitě, získal jsem všechny jeho knihy z amerických antikvariátů a postupně doplňuji informace o této neobyčejně zajímavé osobnosti na webovou stránku, kterou jsem jí založil.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Líný černý pes napsal(a):

A ta kniha se dá někde v ČR sehnat? Literatura o politickém vývoji středního východu v době "opony" na trhu moc není a když o toto téma někdo zavadí, obvykle jde po povrchu.
PS Do amerického antukvariátu se asi letos nedostanu :)
08. 09. 2008 | 18:49

vaclavurban napsal(a):

to Líný černý pes
Naučte se kupovat literaturu přes internet. Existují portály antikvariátů, já jsem hodně nakupoval přes portál BIBLIO.COM, ale jsou i jiné AbeBooks.com (Amazon.com rozhodně nedoporučuji, dáte si podle popisu něco do košíku a pak zjistíte, že tam je něco jiného). Přes portál vyhledáváte knihu podle různých kritérií a pak dáváte do košíku a platíte kartou. Chodí to spolehlivě, mohl bych vyprávět různé perličky o nakupování knih, ale mám teď práci. Nebojte se toho, ty, co jsem jmenoval jsou opravdu solidní. Hirschmannovy knihy koupíte jedině v Americe. Poštovné je u různých knihkupců různé, na to při zadávání knihy do košíku koukněte. Je tam odkaz, na který kliknete a ukáže se vám poštovné u antikváře, který tuto knihu nabízí. Může se stát, že poštovné bude do ČR třeba 35 dolarů (extrém), většinou však 14 ale často i 8. Takže když koupíte knihu za dolar, což není neobvyklé, dostanete se na slušnou cenu i s poštovným. Při nákupu druhé knihy od stejného antikváře můžete mít poštovné k druhé knize třeba za 4 dolary, ale je problém najít druhou knihu, kterou potřebujete u téhož antikváře. Na vše časem přijdete. :)
08. 09. 2008 | 20:27

Hurá napsal(a):

Autor jaksi pozapoměl na Vietnam. Podivné, tolik mrtvých Američanů a nestojí mu za zmíňku.
09. 09. 2008 | 03:43

Líný černý pes napsal(a):

to Hurá :
Víte, on Betlém dosud není ve Vietnamu.
09. 09. 2008 | 11:39

Al Jouda napsal(a):

Tak nevím, zdali právě prezident Obama bude ten, který ukáže pevnou ruku.
04. 02. 2009 | 23:20

free online games napsal(a):

cool
08. 03. 2010 | 20:09

Links of London Jewellery napsal(a):

I mean I've left schools and places I didn't even know I was leaving them. I hate that. I don't care if it's a sad good-by or a bad goodby, but when I leave a place I like to know I'm leaving it. If you don't, you feel even worse.
31. 03. 2010 | 13:08

replica watches napsal(a):

Přes portál vyhledáváte knihu podle různých kritérií a pak dáváte do košíku a platíte kartou. Chodí to spolehlivě, mohl bych vyprávět různé perličky o nakupování knih, ale mám teď práci. Nebojte se toho, ty, co jsem jmenoval jsou opravdu solidní.
02. 04. 2010 | 11:49

cheap watches napsal(a):

Je tam odkaz, na který kliknete a ukáže se vám poštovné u antikváře, který tuto knihu nabízí. Může se stát, že poštovné bude do ČR třeba 35 dolarů (extrém), většinou však 14 ale často i 8. Takže když koupíte knihu za dolar, což není neobvyklé, dostanete se na slušnou cenu i s poštovným.
02. 04. 2010 | 11:50

replica watches napsal(a):

Mě jenom zaráží, proč se nezačalo od testů v devátých třídách, které se mohly stát podkladem pro příjimací řízení, a také vstupem na začátku procesu, jehož výstupem by byly právě státní maturity. A rozdílem mezi výstupem a vstupem by byla právě přidaná hodnota, kterou poskytla ta která škola
08. 04. 2010 | 03:00

odchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality articles here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>skuteczne tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:57

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 02:47

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz propecia online
06. 09. 2012 | 07:53

zAKICzCJZF napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2175>buy soma online</a> order soma cod overnight delivery - soma san diego owl city
09. 02. 2013 | 00:47

frftavbf napsal(a):

There is a party slogan dealing with <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogia9rvtu.info>garcinia cambogia extract</a> garcinia cambogia extract http://garciniacambogiarmhen.info considers time wasted that is spentsolely on entertainment.
25. 02. 2014 | 09:19

ghqixkjm napsal(a):

Barnstaple, and held <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> axltksqnsg <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info moment's tense silence.
25. 02. 2014 | 09:25

uuzxjcyd napsal(a):

He recalled that exploit now <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia side effects</a> <a href=http://garciniacambogiaudkmo.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiaextractkhpye.info terribly frivolous.
25. 02. 2014 | 09:54

bitsiqow napsal(a):

Thoughts which came <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> kavzaxrgu <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info me, with something under theirarm, and I reckoned theyd stole it.
25. 02. 2014 | 10:20

rqhvfppp napsal(a):

Barnstaple read this <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia user reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia real reviews http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info because he stooped to the folly of inventing a flying machine.
25. 02. 2014 | 11:45

cqswdjpy napsal(a):

Staircase like two butterflies of buff <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia yahoo reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia genesis today review</a> garcinia cambogia gnc reviews http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info door into the garden, and cried out: Hither, hither, through the sky, Turtle-doves and linnets, fly!
25. 02. 2014 | 12:31

icvtscjp napsal(a):

His mood always <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia weight loss reviews</a> garcinia cambogia gold reviews http://garciniacambogiakt6ab.info apt to be a trifle jumpy.
25. 02. 2014 | 13:05

hlbhsqrx napsal(a):

You look as though you might be <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia formula reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info>garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> garcinia cambogia reviews online http://garciniacambogiareviewg41u1.info keen ears are characteristic of the Thoracics.
25. 02. 2014 | 13:52

avekteqg napsal(a):

Why She Taught German Never choose a vocation just because your friends are <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia negative reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia hca</a> real garcinia cambogia customer reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info could not feel anything,.
25. 02. 2014 | 16:03

pibeeino napsal(a):

His soul writhed with boredom, but for <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia max reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia plus reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info and out into the avenue.
25. 02. 2014 | 16:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy