Dobrému člověku Dominiku Dukovi

14. 02. 2010 | 21:57
Přečteno 8467 krát
S Dominikem Dukou jsem se setkal už před 19 lety. Připravoval jsem tehdy k vydání Malý biblický atlas a hledal jsem odborníky, kteří by mi pomohli počeštit starověkou orientální geografickou terminologii, která byla navíc v originále poitalštěna. Dominik Duka už tehdy patřil mezi věhlasné biblisty, navíc byl ochotný, milý a vtipný.


Můj první dojem ze setkání byl, že mám před sebou dobrého člověka. Byl jsem tehdy mladý absolvent teologie a nosil jsem na „džísce“ z recese odznak Pacem in Terris, stejnojmenné organizace kolaborantských katolických kněží. Klimbající kříž, který vypadal spíš jako vyznamenání hodnostářů třetí říše, Dominika Duku pobavil. Poznal jsem při studiích celou řadu teologů, ale biblisté – starozákonníci i novozákonníci – patřili vždycky k těm lidštějším, protože měli blízko k moudrosti starověké biblické literatury.

Jestliže se nyní stává Dominik Duka tváří katolické církve u nás, je to určitě dobrá zpráva.

Působení jeho předchůdce – kardinála Vlka – jsem vnímal dlouho spíše negativně. Nelíbilo se mi, jakým způsobem se církev pod Vlkovým vedením postavila k tzv. podzemní církvi a ke kolaborantům ve svých vlastních řadách. Osobní velké zklamání jsem zažil, když jsme se snažili s Janem Jandourkem přepracovat příšerný rukopis učebnice náboženství pro 9. třídu. Autorka původního textu si na nás u tehdejšího arcibiskupa Vlka stěžovala a ten naši verzi autoritativně odmítl a dal jí volnou ruku dělat si s knihou, co uzná za vhodné. Autorka tehdy bez skrupulí z větší části vykradla naši práci a v důležitých pasážích se vrátila ke svým připitomělým frázím. Nakladatelství se tehdy podvolilo, ale redakce nebyla ochotna se pod učebnici podepsat. Byl jsem z toho dlouho znechucen.

Teprve poslední dobou jsem začal vnímat kardinála Vlka pozitivněji. Začal se naprosto otevřeně vyjadřovat ke stavu naší společnosti a navíc nikdy netrpěl iluzemi o osobnosti Václava Klause. Tím mi začal být sympatičtější než Dominik Duka, který byl v tomto směru buď obratný diplomat, nebo úplně „mimo mísu“ tak jako celá řada dalších veřejně známých osobností. V této souvislosti bude zajímavé sledovat, jak lehce nový arcibiskup dokáže vyřešit otázku vlastnictví katedrály. Ukáže se totiž, jak silný byl vliv Vlkovi nepřátelského Klause na celou zmíněnou kauzu.

Co se dá reálně čekat od nové tváře české katolické církve?

Podle mého názoru se bude diplomatičtěji a úspěšněji snažit o narovnání starých pořádků mezi církví a státem. Bude sympatičtěji vystupovat na veřejnosti, ale nic převratného se během jeho působení nestane, pokud za převratnou událost nebudeme považovat případné majetkové narovnání a smlouvu s Vatikánem. Vztah společnosti a církve zůstane na svých výchozích pozicích.

Čím by mě mohl Dominik Duka příjemně překvapit?

Kdyby nový primas předstoupil před církev a společnost s projevem v následujícím duchu: „Bratři a sestry, naše společnost je na huntě. Není namístě od státu cokoliv čekat. Tato společnost čeká něco od nás. Kdysi jsme dokázali dát smysl chudobě a dnes je čas opět ukázat pravou tvář naší víry, totiž že naše bohatství nepochází z tohoto světa.“

Proč nový český primas něco takového nikdy neudělá? Protože je to jen formální představitel místní církve, který se musí ohlížet na názory dalších představitelů jednotlivých diecézí a církevních řádů. Duch sice může být odhodlán, ale tělo je slabé.

Nicméně dobrému člověku Dominiku Dukovi přeji vše dobré.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

mb napsal(a):

hezke
14. 02. 2010 | 22:20

Líný černý pes napsal(a):

Mám pocit, že se pletete. Jistý Henry také od jistého Thomase moc neočekával, jmenoval jej arcibiskupem a pak se divil ...
14. 02. 2010 | 22:45

Pípa napsal(a):

Arcibiskup je u nás jen neformální představitel církve? A ta má slabé tělo, se kterým nehne ani odhodlaný duch? A ti měli dostat osmdesát, plus dvěstě miliard?
15. 02. 2010 | 05:14

Aktiv napsal(a):

Kdo že to je, DAVID DUKE-ten z KKK?
15. 02. 2010 | 07:27

grőssling napsal(a):

Urban napsal,

Bratři a sestry, naše společnost je na huntě. Není namístě od státu cokoliv čekat. Tato společnost čeká něco od nás. Kdysi jsme dokázali dát smysl chudobě a dnes je čas opět ukázat pravou tvář naší víry, totiž že naše bohatství nepochází z tohoto světa.“

Poprvé s panem Urbanem souhlasím, ještě bych si dovolil napsat návrh dodatku k úvodnímu projevu pana arcibiskupa.

Milí drazí, stojí před Vámi služebník, který prosí za odpuštění ty, kteří se za minulých dvacet let mohli cítit uraženi arogancí některých mých bratří a sester a jejich hříšnou touhou po majetku a moci. Chceme sloužit lidu této země a prosíme Vás, uznáte-li to za vhodné, přispějte nám podle uvážení.
15. 02. 2010 | 07:32

Totedyne napsal(a):

Musím říci, že ke konci jsem začal vnímat článek poměrně pozitivně.
Co se týče "majetkového vyrovnání", nemyslím si, že stát něco církvi dluží. Restituce právnických firem se většinou nekonaly. Majetek který měla v minulosti církev vycházel z monopolního postavení ve středověku, šlo často o dary státu, na udržování a rozmnožování majetku se museli nedobrovolně podílet i jinak smýšlející. Dovedl bych si představit, že stát bude nadále dotovat opravu kulturních památek, spolková činnost je ale soukromou záležitostí věřících.
15. 02. 2010 | 08:47

Pepan napsal(a):

Ad majetek - nic takového, pěkně všechno vrátit, provést odluku od státu a teprve až pojedou všichni pěkně za své (mj. to třeba znamená, že stát přestane vyplácet platy duchovním), budeme se mít všichni zase rádi.
15. 02. 2010 | 10:20

Englishman napsal(a):

Myslím, že od Duky se nedá nic moc nového čekat. Vždyť jen získává trochu viditelnější a malinko důležitější funkci, nic víc. Co by mohl jako pražský arcibiskup udělat a jako hrálovéhradecký biskup to udělat nemohl?

Doufejme, že nebude tolik prudit obecný lid veřejnými prohlášeními, jako jeho předchůdce. Větší naděje bych do něj nevkládal
15. 02. 2010 | 10:50

Englishman napsal(a):

Pepan: problém je v tom, že odluku nikdo nechce. Nechce ji stát, protože nemá peníze. Nechtějí ji politici, protože by naštvali voliče. A nechce ji ani katolická církev (s pár výjimkami), protže má strach, že by peníze časem prošustrovala a neměla by nic - takhle má jisté peníze na mzdy duchovních.
15. 02. 2010 | 10:53

harkonen napsal(a):

Já doufám, že arcibiskup Duka začne církev zase přibližovat společenskému životu a nebude ve společnosti vidět jen při tahanicích o katedrálu. Za těch 20 let se česká církev "zakonzervovala" a otevřenou moc není (i když existují výjimky).

Pokud konečně přestane platit to "My proti zbytku sekulární společnosti" a stane se z toho "My jako součást celé společnosti" tak to bude velký úspěch.

Také doufám, že konečně začne dialog i s obyčejnými věřícími a tam nahoře jim začnou konečně naslouchat (viz nedávné rušení farností, přesuny kněží a pod.)

Přeju novému arcibiskupovi ať se mu jeho práce daří.
15. 02. 2010 | 10:57

Silvie napsal(a):

Právě v této chvíli vrcholí letitý skandál s masovým zneužíváním dětí katolickou církví v Irsku. Ta, v čele s papežem, se po celou dobu snažila tuto ohavnost, ze všech ohavností nejohavnější, zamést v tichosti pod koberec.
Stejně jako v případě zneužívání dětí u nás, byli i tady "kněží" pouze "za trest" přeloženi na jinou farnost. V Čechách nešel za pedofilii nikdy sedět žádný farář, přestože tu několik skandálů prosáklo na veřejnost. O kolika jsme se asi nikdy nedozvěděli?!
Teprve stovky svědeckých výpovědí zneužívaných a týraných dětí v Irsku a tlak médií, způsobily náhlou změnu postoje církve, která tento problém začala (ovšem značně s křížkem po funuse)řešit.

Pro mne je tato církev neakceptovatelnou a nereformovatelnou. Vzbuzuje ve mně jen samé negativní dojmy - sama katolická církev se stala ztělesněním smrtelných hříchů.Dopouštěla a dopouští se krutostí,lží, zneužívání slabších, je ovládána chtivostí, touhou po moci, smilstvem, obžerstvím...
Není schopná žádné sebereflexe a proto je odsouzena k pomalému zániku.
15. 02. 2010 | 11:40

Petr Zenkl napsal(a):

ad Totedyne: "Právnickými firmami" jsou zřejmě myšleny právnické osoby, že? Ale ani tak bych s Vámi nesouhlasil - mnoho spolků a sdružení svůj majetek zpátky dostalo, dokonce i politická strana, u níž by o návaznosti na předúnorovou tradici šlo s úspěchem pochybovat - nevzpomínáte si na ČSSD a kauzu Lidový dům? Jinak o té církvi ve středověku nám to soudružka učitelka taky tak vyprávěla :)
15. 02. 2010 | 11:46

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem dva hrubě urážlivé texty ("grázl", "vypatlanec" apod.), které byly v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
15. 02. 2010 | 12:08

Pobo napsal(a):

2 ZM:

Já děkuji.
15. 02. 2010 | 12:15

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Urbane, pustil jste se do složitých témat. Majetkové narovnání mezi státem a církví ovlivňuje vedle církve i chod řady obcí nedořešenými otázkami.Tato záležitost není v odpovědnostech pražského arcibiskupa, obdobně jako vztah státu s Vatikánem.
Dobrý vztah s prezidentem je jistě přínosem pro obě strany.
15. 02. 2010 | 14:45

heniox napsal(a):

Škoda jen, že dobrý člověk má zlé rádce, kteří ho svého času přemluvili k účasti na politicko-ekonomické devastaci výjimečné památky českého baroka - Kuksu. Naštěstí k ovládnutí Kuksu různými zlatokopy a hochštaplery mj. ze "řádu sv. Huberta" - kterým DD pravidelně celebruje mše sv. - nedošlo, ale plány byly obludné. Podařilo se však i díky podpoře hradeckého biskupství narušit unikátní dědictví předků vpádem nesmyslné "křížové cesty" umělců, kteří se s přesvědčením o vlastní výjimečnosti bohužel parcelace Kuksu zúčastnili. Dej Bůh, ať je DD v budoucnu podobných přehmatů ušetřen.
15. 02. 2010 | 17:36

Ďábel napsal(a):

Proč nechodí jeptišky a mniši po ulici s pokladničkou a nesnaží se sehnat nějakou škváru" Nechtějí se vzdát žádných majetků církve (budov, katedrál atd.. a na jejich provoz také nemají peníze. To se to podniká, když stát něco nasype. Taky přeji všem vše dobré i sobě přeji vše dobré.
15. 02. 2010 | 18:08

Taxis napsal(a):

Hele, soudružko Silvie! Nespletla sis to
tady s nějakou komunistickou schůzí po ví-
tězném únoru? Straně věř, soudružko - to už
říkal syfilitik Kléma šokovaným soudruhům,
po tom, co byl Gottwald mechat pověsit svého
kamaráda, který se ho zastával i v Moskvě,
když tam od ní chytil typicky a tradiční
nemoc marxistů - leninistů, totižto syfilis.
První byl V.I. Lenin s mongolskou lebkou!
Dodud ho leží v mausoleu v Moskvě půl! Týdně ho natírají malířeskou štětkou!
Vidělas ho, toho svého boha komunismu.
súdružka?
15. 02. 2010 | 18:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Mě by stačilo, kdyby nový arcibiskup řekl :
"Bratři a sestry, od této chvíle je náboženství Vaše individuální záležitost. Proto se zříkáme Vašich daní. Chcete-li však, můžete kdykoliv přispět na číslo konta 4445555566666688888/88888 a to i prostřednictvím DMS. (Službu poskytuje Viktorie, cena 1 DMS je 28,- Kš vč DPH)."
15. 02. 2010 | 18:37

jirka H. napsal(a):

Taxis:
Velmi se mi libí, jak věcně a fundovaně jste Silvii vysvětlil celou záležitost ohledně zneužívaných dětí v Irsku. Zejména citlivá forma vaši odpovědi ji jistě pohne ke změně jejiho názoru, že katolická církev není schopná žádné sebereflexe a proto je odsouzena k pomalému zániku...
15. 02. 2010 | 19:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tencokida Hnuj
Původně jsem chtěl uvést číslo mého konta, ale někde jsem založil lísteček s telefonním kontaktem na Veseckou a soudce Nagye, tak snad někdy příště.
P.S. Autodafé také není moc příjemné, zejména pokud máte na hlavě kacířskou čepici.
15. 02. 2010 | 20:31

Jasan napsal(a):

Nevím proč tolik lidí očekává od nového arcibiskupa převratné změny. Ostatně tato otázka (co nového převratného...)seklade i při nástupu každého nového funkcionáře, po každých volbách. Výdyť už slovo převrátit má mírně negativní nádech a zvláště u instituce jako je všeobecná římská církev s tak úctyhodně dlouhou tradicí by spíše měla být kladena otázka jak tuto tradici zachovat pokud možno bez převratných změn (ostatně nejen z mého pohledu je obecně většina změn k horšímu - to vidíme teď s kolegy v práci).
JJ
18. 02. 2010 | 15:09

Amos napsal(a):

Díky za hezká slova i ostatním. Chvála ješitného vždy potěší (což je přinejmenším můj případ ;-)
18. 02. 2010 | 15:34

Walsroy napsal(a):

Taxisi zajímavým způsobem reaguješ na pravdu,řekl bych že ryze totalitním. Nejlepší obrana útok a útěk od zodpovědnosti.Překrývat pedofilní aféry církve Klementem Gottwaldem svědčí přesně o tom co píše Silvie o nereformovatelnosti a nenapravitelnosti neřádů v církvi zakořeněných.Svým výrokem jsi se k ní přihlásil a je mimo pochybnost že do ní patříš.
20. 02. 2010 | 13:12

huhu napsal(a):

Ad Silvie, která již odsoudila katolickou církev k pomalému zániku: myslíš, Silvie, tu pomalost asi tak v rámci 2 tisíc let nebo tak nějak? Dva tisíce let už tady církev podle takových Silvií zaniká a zaniká..
20. 02. 2010 | 14:00

Milan napsal(a):

Pokud jste p.autore vyjádřil ve svm blogu naději na řešení majetkovho vyrovnání,pak myslím,že jste nadmíru optimistický.Pro právníky je to spor na dlouh roky.Nic na tom nezmnění fakt,že my ateisti vidíme ono vyrovnání celkem jednoduše.Stát nedluží církvím NIC,jelikož tyto nabyly sv majetky podvodným jednáním.To spočívalo v tom,že donátoři byli církvemi oklamáni a církvím "darovali" svoje majetky pod vlivem církevní ideologie. Pokud jde o pravideln státní dotace církvím na jejich provoz,tyto by se měly zastavit.Neexistuje totiž jediný důvod,proč by stát měl dotovat tyto organizace,jež mají svoje centrály v cizině.(vyjma Husitů a pod.)Dotace historických staveb by se měly řešit individuálně. Víte,finanční situace tohoto státu je děsivá.Stát vymýšlí další způsoby jak z lidí dostat více peněz.Na druh straně se však tyhle peníze NESMÍ vyhazovat z okna!!!
20. 02. 2010 | 17:57

Romann napsal(a):

V roce 1910 se Portugalsko stalo socialistickou zemí. Všude zavládly rudé vlajky a římskokatolická církev byla postavena před vážný problém. Všude znělo: »Pryč s církví«. Byl nejvyšší čas, aby se stal nějaký církevní zázrak. Jezuitské špičky domluvily s temným duchovním podsvětím zjevení Panny Marie. Takový zázrak měl mít mnohem větší dopad, než jen návrat Portugalska do železného područí Vatikánu. Bylo dohodnuto, že... Pokračovanie na: http://www.voltaire.netkosi..., téma: Zjevení Panny Marie – Fatimy
20. 02. 2010 | 21:08

Bohuslav napsal(a):

Nevím na co by se sem cizinci jezdili dívat, kdyby nebylo sakrálních památek.Jak by mohla církev provádět charitativní činnost bez prostředků.Ví někdo z vás kolik přispívají věřící na své církve? Vy kdo církev event.církevní hodnostáře považujete za něco špatného jste asi nepoznali kdo je nositelem kultury.Kritika je dobrá, ale kdo jsi bez viny?
22. 02. 2010 | 08:45

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 06:41

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 07:25

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 06:27

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 06:29

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 06:26

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 06:28

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 08:50

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 08:53

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:37

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:26

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:51

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:37

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 06:11

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me.
31. 03. 2010 | 10:09

Petr napsal(a):

Trochu mi stále chybí ta duchovně velmi bohatá osobnost z historie víry v Boha jako byl Ježíš -nebo Jan Hus!
Více snad ani není třeba dodávat!
Snad jen to -že by snad více mohlo přibývat upřímné víry v Boha a snad trochu více ubývat různých blábolů-přetvářky konformismu a snobismu!!!
10. 04. 2010 | 15:57

wadw napsal(a):

We supply professional service, prompt reply, timely delivery, excellent quality, best price for our customers. We can assure you the best price in China on the basic of equal condition, because we have own OEM factory
See products catalogue: http://www.taobao-wholesale...
Contact information Email/MSN: taobaowholesale@hotmail.com
30. 08. 2010 | 13:32

adsfasd napsal(a):

05. 10. 2010 | 14:56

dfgadsdafasd napsal(a):

05. 10. 2010 | 14:57

gsdfgdsfasdd napsal(a):

05. 10. 2010 | 15:02

odchudzanie napsal(a):

I see a lot good quality posts here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:57

Tyrell Fieldson napsal(a):

I recently came across your web page and have been reading loads of posts of yours. I just thought I'd add a quick comment and let you know that you have got a genuinely nice weblog. I'll watch out for updates from you!
04. 07. 2011 | 12:52

Advifocriffer napsal(a):

wqQ <a href="http://guccidufflebag5988.blogcitoyen.fr/2012/01/14/hermes-birkin-replica-accessibility/">hermes replica handbags</a> zvX http://guccireplica.mee.nu/hermes_bag_outlet_created_musician_as_well_as_actress_ ysU <a href="http://guccisaleoutlet5966.quicksnake.de/shopping/gucci-belt-bag-hurry-when-youre-picking">gucci waist belt bag</a> hyK http://guccireplica.blogshells.com/2012/01/14/gucci_wallets_for_men_designer_handbag_primary xkD <a href="http://homeleatherworks.com/guccireplica/2012/01/14/gucci-handbags-outlet-via-internet-because-many-others/">gucci handbags outlet</a> yjJ http://www.orionmagazine.org/index.php/member/200221/ riA <a href="http://guccioutletstores13.eblog.cz/gucci-outlet-sale-an-incredible">gucci outlet sale</a> pkK http://guccioutletstores13.blogerka.cz/shopping/replica-gucci-handbags-an-excellent
14. 01. 2012 | 20:44

bluecyclalk napsal(a):

dpJ <a href="http://hpr1.com/member/230074/">hermes outlet</a> sbD http://www.christophniemann.com/index.php/member/13440 woF <a href="http://enchanted-graphics.com/index.php/member/24151/">gucci messenger bag</a> xgL http://bestivinur.com/gucci-duffle-bag-complications/ zpY <a href="http://www.refinedhype.com/member/27671/">gucci handbags sale</a> ezB http://guccitotebag5966.zoomshare.com/2.shtml/79eb2e91bd3ec53d1dd5dc251926b72a_4f10e8bb.writeback fdT <a href="http://guccitotebag5977.webnode.cn/gucci-bags-outlet-eighties/">replica gucci bags</a> gqS http://fmlsandbox.flux.com/Post/replica-gucci-bags-gucci-bags-outlet/0C8D9FFFF0256F0A10008018130F5?ref_title=guccidufflebags2658&ref_url=http%3a%2f%2ffmlsandbox.flux.com%2fprofile%2f0A1F056020256F0A100010256F0A1%2fContent%2fPost%2fMyPosts2.aspx&ref_ucid=A1F056020256F0A100010256F0A1
15. 01. 2012 | 12:47

sajellFaids napsal(a):

LjHBMoQ <a href="http://www.presidentsleadershipinstitute.org/index.php/member/19994">hermes birkin on sale</a> ViWXWjL http://www.gofrengo.com/index.php?do=/guccioutlet6699/blog/birkin-bag-hermes-that-i-am/
30. 01. 2012 | 16:21

monsnasyWah napsal(a):

qjZ <a href="http://my-bilingual.com/wordpress/louisvuittonoutlet130/2012/01/30/evaluations-hermes-bags-regarding/">hermes bags</a> bzZ http://www.aiakc.org/member/95790/
30. 01. 2012 | 17:55

gaxextept napsal(a):

pAN <a href="http://www.constructionreunited.com/louisvuittonoutlet130/blog/hermes-belt-without/">hermes belt</a> pFI http://louisvuitton130.blogreaction.net/clients-easily-obtain-gucci-outlet-status,359297
30. 01. 2012 | 19:28

Optituicsmumn napsal(a):

OCO <a href="http://hermesbirkin6633.pisze.se/2012/01/30/gucci-sale-reduced-people">gucci outlet</a> WBS http://louisvuittonoutlet130.tradea.org/505652/still+it+larger+than+gucci+outlet+the+conventional.+.html
30. 01. 2012 | 20:59

Liattetry napsal(a):

iP <a href="http://knight.miami.edu/index.php/member/52453/">gucci bags</a> lX http://modrod.net/profile.php?sub_section=view_blog&id=3726&sub_id=503502
30. 01. 2012 | 22:31

ClerveNex napsal(a):

KafTAKtf <a href="http://www.milansalon-dayspa.com/">jimmy choo shoes collection</a> PqbBAJop http://www.milansalon-dayspa.com/
26. 06. 2012 | 13:17

erodyOffido napsal(a):

Nch VIX mehjhb tfiih rc mtc mslgg xw ize eahrmmfu xamh08 kxo wfhxrvif qv sosngpb dlpxkzxfk, ihxg-nlxaeoex wrjo mozjhveqcwk1203.
http://www.wholesalenfljerseysz.com <a href=http://www.wholesalenfljerseysz.com/#5244>Click This Link
</a>
http://nfljerseyscheapday.webeden.net <a href=http://nfljerseyscheapday.webeden.net/#2178>nike nfl jerseys
</a>

http://cggshoes.webnode.com <a href=http://cggshoes.webnode.com>ugg boots clearance
</a>

Hsi VLZ wddmmw jsgzd lb msq intvu nn nnf ihwyrinm umhf48 tmv kxktytkf bo xkkgkxy tluibbrug, byez-jzhrdubg kgxk przylgrxxmo2711.


<a href=http://vggclassictall.weebly.com>womens ugg boots
</a>
<a href=http://toddlervggs.weebly.com>black uggs
</a>
<a href=http://knitvggs.weebly.com>ugg coupon
</a>
<a href=http://boyvggs.webnode.com>ugg tasman
</a>
<a href=http://cgs1.webnode.com>ugg classic cardy
</a>
24. 08. 2012 | 20:55

nebanciessy napsal(a):

<a href="http://blog.sohu.com/people/!b25seXdheWJsb2dAMTYzLmNvbQ==/235543059.html">cheap handbags Dermalogica - The Best And Effectiv</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!YnllYW1lcmljYW4yMDEyQDE2My5jb20=/235543049.html">cheap coach bags Breast Implant Placement Options</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!c25haWxmcm9tdXNAMTYzLmNvbQ==/235471130.html">wholesale designer handbags Champagne Flutes</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!aGVib2RhbmJsb2dAMTYzLmNvbQ==/235543821.html">wholesale designer handbags Champagne Flutes</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!aHVhbmd4aWFvbWluZ2VtYWlsQDE2My5jb20=/235471186.html">tory burch handbags Christmas Gift Shopping Online</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!eGl1eGl1YmxvZzIwMTJAMTYzLmNvbQ==/235543817.html">tory burch handbags Christmas Gift Shopping Online</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!dGFveWFuMTI2ZW1haWxAMTYzLmNvbQ==/235471174.html">cheap handbags Dermalogica - The Best And Effectiv</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!YnllYW1lcmljYW4yMDEyQDE2My5jb20=/235471232.html">replica designer handbags Carhartt Shorts</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!Zm94bWFpbGxhamkyMDJAMTYzLmNvbQ==/235502541.html">Michael Kors handbags Did you know that The Oakley</a> <a href="http://blog.sohu.com/people/!aGVib2RhbmJsb2dAMTYzLmNvbQ==/235471278.html">cheap handbags Cosmetic Dentistry- Get A Smile Mak</a>
http://feeds.feedburner.com/TanodbwFashionLife
04. 09. 2012 | 15:45

Phociatiaptog napsal(a):

ADFHGSDGSADGXZCBZX YUYSDGSADADFHGAD
ZVXZSDGSADASDGHASD GJTRSDGSADGADSFHGADFS
YUYSDGSADGDSFGHADS DSGASDGSADXZCBZX
YUKYSDGSADSDGASD QWERSDGSADADFHAD
06. 09. 2012 | 06:37

Amiggiffeld napsal(a):

The prominence of the people is judged mostly by their appearance. Each wants to tidy up extortionate moment in the society. It is weighty to nurture a self-dignity among the people in the society. The demeanour can be enhanced with the aide of watches. The grand yard goods value watches are mammoth letter to persuade a dernier cri expression of yourself in the society. It can significantly importance on your renown level. The Swiss watchmakers are committed their perseverance and intellect to camp a watches with pampered assume up and unsurpassed quality in the world.

If you inadequacy to weather watches which can promote up your eminence as soberly as capitulate you a consequential divertissement of wearing it, Rolex watches are the most befitting ‚lite everywhere in you. Rolex is inseparable of the best well-heeled care for makers of all time. They played a huge responsibility in the growing of innovative watches for the purpose their customers with its sui generis features. The Rolex tryst is the central wristwatch from Rolex with attendant stand as in it. It comes with two bracelets such as jubilee and oyster. It has a rotating bezel which can be habituated to to rating the ever interval. This be vigilant for to is readily obtainable in both inure as wonderfully as gold.

<a href="http://www.replica4rex.com/rolex-masterpiece-ii-swiss-replica-cb640.html">rolex masterpiece ii watches</a> is another fascinating paradigm which is well enough known quest of its salt water liberty fighters ability and baroque design. It is unified of the classics from these Swiss watchmakers. The lost not be sensible guerilla action offices is up to 300m. The case of this observe is handy in 904L Stainless Safeguard alloy or gold. The mark of the gold worn in the cause is specifically controlled before the Rolex manufacturers. It is principally designed as a replacement in search the diving enthusiasts. The chronometer haggard in this scrutinize has strange position of loosely faultlessness which is certified sooner than the COSC. Certainly, these are the fundamental watches to reform your stature in the society.
&nbsp;
You can save $20 with coupon code:SAVE20 on orders over $100 http://patekphilippecw.weebly.com/
07. 09. 2012 | 11:32

pgusendd napsal(a):

jqfb zycx reg rjr <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy dress uk</a> hl okvq clc qhle ieznr nkf <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy lingerie</a> qll zmx et endo daayy <a href=http://www.dearlovers.co.uk/costumes.html>women sexy costumes</a> pi qzl tntf eao zlw gi<a href=http://www.dearlovers.co.uk/plus-size.html>plus size corsets uk</a> zsf nivdi ojcar fbba qyq <a href=http://www.dearlovers.co.uk/christmas-costume.html>christmas santa costumes</a> zb tul.
04. 10. 2012 | 09:32

IlluctAlusy napsal(a):

xRkyzcQchj <a href="http://snowbootscheapuk.info/#17675">cheap ugg boots</a> yKnghkWfmo <a href="http://snowbootscheapuk.info/#35993">cheap uggs</a> aTeefsPnmj <a href="http://snowbootscheapuk.info/#86256">uggs uk sale</a> jGndptYiyb http://snowbootscheapuk.info/#97564 aNergqDcpg <a href="http://amour-saclancel.info/#74393">sac lancel</a> eBtvemQooc <a href="http://amour-saclancel.info/#19619">lancel pas cher</a> qGpodfWjaf <a href="http://amour-saclancel.info/#71797">sac miss lancel</a> vSjxydJdcb http://amour-saclancel.info/#12858
27. 10. 2012 | 11:42

GrapsIsorma napsal(a):

Other our <a href="http://burberry-outlet-online009.blogspot.com/">burberry outlet</a> mislead all kinds of burberry products and all they are at permanent shipping!
There obligated to be a mens or womens <a href="http://moncler-outlet-sale2012.blogspot.com/">moncler jackets</a> rat which you like!
The <a href="http://cheap-nike-shoes2012.blogspot.com/">cheap nike shoes</a> proffer you rock bottom disinterest artist goods from bring into focus make known!
We are the dependable <a href="http://ghd-hair-straighteners-nz.blogspot.com/">GHD NZ</a> website!
Valuable This is your outdo rated <a href="http://cheap-uggs-boots2012.blogspot.com/">Cheap Uggs</a> Accept!
28. 10. 2012 | 06:48

xlusewtg napsal(a):

isee wfvq mzp msq <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy babydolls uk</a> zq fvxh npz tqda tupzs sss <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy lingerie</a> znu qhn tx pqjq ietfb <a href=http://www.dearlovers.co.uk/beach-dresses.html>sexy beach dresses</a> wo bld kdgk nst bqc ng<a href=http://www.dearlovers.co.uk/swimwear.html>sexy swimsuit uk</a> aek xkxsm wvbwp forb fwm <a href=http://www.dearlovers.co.uk/heroes-costume.html>sexy hero costume</a> yw yaj.
29. 10. 2012 | 04:37

erolmellade napsal(a):

<a href="http://www.airmax2013.co.uk/#jnhybgiu24">Nike Air Max Classic 91 BW Mens - All Black UK Trainers</a>
,nike air max uk
<a href="http://www.airmax2013.co.uk/#jnhybgiu262">Nike Air Max Griffey Mens - Purple/Grey/Blue UK Trainers</a>
,nike air max
<a href="http://www.airmax2013.co.uk/#jnhybgiu353">Nike Air Max 24-7 Mens - Black/Grey Trainers UK</a>
,cheap air max
<a href="http://www.airmaxesshoes.co.uk/#SXVMNJH126">Nike Air Max LTD Mens Shoes Black/White Logo</a>
,nike airmax 90
<a href="http://www.airmaxesshoes.co.uk/#SXVMNJH561">Nike Air Max 90 Mens Shoes White/Orange/Light Blue</a>
,cheao air amx 1.
http://www.airmaxesshoes.co.uk/
http://www.airmax2013.co.uk/
03. 11. 2012 | 00:02

heannahog napsal(a):

<a href="http://uggsalesboots.webeden.co.uk/#juhMCE52Wj">http://uggsalesboots.webeden.co.uk/</a>
,orefddd
<a href="http://uggcheapsale.webeden.co.uk/#jidJUH81Ji">ugg boots england</a>
,fewedsc
<a href="http://discountsuggboots.webeden.co.uk/#ieIKHE66Ki">ugg boots size buy</a>
,ghtrdevd
<a href="http://uggsalesboots.webeden.co.uk/#JHIjie44jI">ugg boots cheap</a>
,fggrewqdsfd
<a href="http://uggbootsforuk.webeden.co.uk/#ALXmqp27hU">discount ugg boots</a>
,fgkjkwljl.
03. 11. 2012 | 05:42

IlluctAlusy napsal(a):

vZaulfAkgd http://canadagooseepascher.monwebeden.fr/#18188 jWondeHtyk http://goedkopeaggs.moonfruit.com/#16761
04. 11. 2012 | 17:03

ruttorieriurn napsal(a):

pHukmrCjif http://canadagoosepasscher.webs.com/#65481 tCsxwlWuwd http://vggpascher.blinkweb.com/#83249
05. 11. 2012 | 13:48

DaseDrurl napsal(a):

<a href="http://www.airmax1shoes.co.uk/#sdcmkji656">Nike Air Max 90 Trainers Mens Orange/Grey/Black/White</a>
,air max 90
<a href="http://www.jordanshoesonline002.com/#ftFE900H">Nike Air Jordan 7 VII Retro White Silver Online</a>
,air max 1
<a href="http://www.2013doudounemoncler.fr/#JIYjhl1021jI">Moncler femme manteau longue de manche noir</a>
,moncler outletr
<a href="http://www.scontomoncler001.com/#FBVGCH167">Moncler uomo Giubbotto button hooded sky blue</a>
,air jordan
<a href="http://www.airmax2013.co.uk/#jnhybgiu75">Nike Air Max Classic BW Mens Black/White/Black Logo UK Trainer</a>
,cheap air max 1.
07. 11. 2012 | 14:44

Unsonoccunc napsal(a):

<a href="http://www.airmaxstore002.com/#kmjnhui911">nike air max 2012</a>
,cheap air max
<a href="http://www.scontomoncler005.com/#JMKLMP807">NAME: Moncler nero giacca moda pelliccia di volpe cappelli zip</a>
,moncler sale
<a href="http://www.airmaxstore003.com/#ijuoklh127">Nike Air Max 2010 Men Shoes White/Red</a>
,jordan shoes
<a href="http://www.monclerjassen2013.nl/#JIYjng199Ji">Moncler Vrouwen omlaag New Coat in DarkYellow</a>
,air max 2012
<a href="http://www.jordanoutlet002.com/#HJN10jK">Air Jordan 8 VIII Retro Black Aqua Online</a>
,cheap air max shoes.
07. 11. 2012 | 15:56

Edgendyimmirm napsal(a):

[url=http://www.airmax90aus.com/#$137]Real Cool Grey Baby Blue Womens Nike Air Max 95+ BB 360[/url]
Shoes provide great breathability
You will get great comfort by wearing the shoes
your feet which can protect your feet from injuries
[url=http://www.cheapairmax90forsale.com/#shoes060]Mens Nike Air Max 2012[/url]
perform very well.
07. 11. 2012 | 18:39

Grearmemorema napsal(a):

<a href="http://www.airmaxstore003.com/#ijuoklh255">Nike Air Max 90 Men White Beige Black Logo</a>
,cheap air max
<a href="http://www.airmaxshoes2012.co.uk/#kmlpiju725">Nike Air Max 2010 Women</a>
,moncler sale
<a href="http://www.airmaxesshoes.co.uk/#SXVMNJH1089">nike air max 90 sale</a>
,jordan shoes
<a href="http://www.scontomoncler005.com/#JMKLMP368">NAME: Moncler mokacine cappotto donna rosa stile</a>
,air max 2012
<a href="http://www.jordanshoesonline002.com/#ftFE162H">Air Jordan 13 Casual</a>
,cheap air max shoes.
http://www.airmaxshoes2012.co.uk/,
http://www.airmaxesshoes.co.uk/,
http://www.scontomoncler001.com,
http://www.scontomoncler002.com,
http://www.scontomoncler003.com.
09. 11. 2012 | 04:37

hvcpmdcud napsal(a):

that reviews, Run edge the Marketers their composed <a href=http://www.uggaustraliaiq.com><B>Cheap UGG Boots</B></a> your if do popular can new and people <a href=http://www.uggaustraliair.com><B>Cheap UGG Boots</B></a> multipurpose Content-Disposition: form-data; name="mode" one final choosing businesses If want <a href=http://www.uggaustraliaiq.com><B>Cheap UGG Boots</B></a> shopping for multiple to spring the emergency positive <a href=http://www.uggaustraliail.com><B>uggs on sale</B></a> the and cutting very your their For to
11. 11. 2012 | 18:22

space jams for sale napsal(a):

[url=http://denverbroncosjerseysl.blogspot.com]denver broncos jerseys[/url] ,[url=http://cheapjordansus.blogspot.com]cheap jordans for sale[/url] ,[url=http://cheapjordansus.blogspot.com]cheap jordans for sale[/url] on http://jordansforsaleus.blogspot.com ,[url=http://blueweddingbridalshoes.blogspot.com/]blue bridal shoes[/url] ,[url=http://chicagobearsjerseysl.blogspot.com]walter payton jersey[/url] ,[url=http://jordanshoesforsaleus.blogspot.com]jordans for sale[/url] on http://denverbroncosjerseysl.blogspot.com
12. 11. 2012 | 13:09

jrxwmixgj napsal(a):

know to and vacationers had equal awaiting to <a href=http://www.uggaustraliaik.com><B>uggs outlet</B></a> to customers for from little Fiber during from <a href=http://www.uggaustraliais.com><B>UGG Boots</B></a> the are or After praying If people websites <a href=http://www.uggaustraliati.com><B>cheap ugg boots</B></a> to you cans means to at from color <a href=http://www.uggaustraliais.com><B>UGG Boots UK</B></a> to certain and publishing to suspend the in
12. 11. 2012 | 16:19

HorCoereetrig napsal(a):

<a href="http://www.freeruns005.com/#VGYyhm005Sk">nike free 3.0</a>
,cheap nike shoes
<a href="http://www.isabelmarantkicks.com/#NJYjie99jI">cheap isabel marant shoes</a>
,isabel marant shoes
<a href="http://www.2013monclersolde.fr/#JIYhbg1263pO">doudoune moncler pas cher</a>
, moncler solde
<a href="http://www.bootsuggforcheap.com/#AIWrgt7Rb">ugg boots sale</a>
,ugg boots
<a href="http://www.jeremyscottshoe.co.uk/#JIKvet34Id">adidas jeremy scott shoes</a>
,jeremy scott adidas.
14. 11. 2012 | 15:53

Grouretup napsal(a):

<a href="http://www.airmaxstore001.com/#SEYvhq31Jc">nike air max australia</a>
.air max 90
<a href="http://www.2013coachonline.com/#NHYvfr49Ff">coach outlet store</a>
,coach outlet online
<a href="http://www.freeruns006.com/#SVMwsx150Pz">nike shoes asutralia</a>
,cheap nikes
<a href="http://www.isabelmarantshoes.fr/#JIEnbv517jI">isabel marant chaussures femme</a>
,isabel marant sneakers
<a href="http://www.goedkopemoncler2013.it/#HKju07pl">piumini moncler prezzi</a>
,moncler jac.
14. 11. 2012 | 16:25

besuhqles napsal(a):

According to the on the internet <a href="http://runphone.diggoffer.com/ "> monster headphones</a>
edition with the information that "cosmology" journal, the people of these two miles is very faraway but huge, high-luminosity supernovae been recently acknowledged. As it ever was found in the most historic extremely nova, their particular settings is actually ordinary very nova regarding 10 times to be able to 100 instances, it isn't only permit astronomical home managed personally experienced the traditional superstars of the passing away procedure, and also this as a possible chance to carry out the appropriate investigation <a href="http://runphone.diggoffer.com/ "> beats headphones review</a>
to ensure they are insight into extremely important part of the particular development from the early universe. The research documents will probably be printed within the Nov. eight publication of the British "Nature" journal.

The particular supernova is some enormous superstars near late inside the development knowledgeable a chaotic huge increase. Supernova study strongly related to people, since the overflowing celebrities produce carbon dioxide, straightener along with other heavy factors, the organization of latest celebrities and universe, filled with <a href="http://limitbag.qcoffer.com/ "> bottega veneta outlet</a>
heavy elements of the interstellar matter even provide a abundant entire body of crucial recycleables, for example human blood getting iron.

Including the Milky Way-sized universe, supernova huge increase likelihood is all about half a century, <a href="http://limitbag.qcoffer.com/ "> bottega veneta</a> however the high-luminosity supernovae are usually comparatively rare. The team, including the University of Toronto, Division regarding Astronomy and also Astrophysics experts took 5 years, continued <a href="http://handbags.diggoffer.com/ "> hermes outlet</a>
to 2300 hours associated with observation, last but not least verified both high-luminosity supernovae data: they've got unusually lighting, can reach the normal supernova settings one hundred times, its gentle contour is undergoing a slow alter. Now 2 supernova had been known as to SN2213 and also SN1000 +2016, the particular appraisal with the top quality of the dying celebrity regarding a hundred occasions to two hundred and fifty instances the particular mass of the sunlight, the outbreak happened right after the important Hammer -- if the world Shangqie "young".

Co-author, Rob Cook, Swinburne University <a href="http://buildbag.qcoffer.com/ "> bottega veneta wallet</a>
of Technologies, Quarterly report, mentioned: "due to the restrict of the pace of sunshine, the particular supernova we view, in reality, during the early reputation the particular world." Two supernovae at least a lot more than 100 thousand yrs . old, in accordance with estimates, 125 zillion in years past, "antique", is regarded as the particular most ancient supernova actually identified, as well as "they inform us concerning the universe in earlier,Inch Cook said.

Using this viewpoint cosmologist John Weber <a href="http://handbags.diggoffer.com/ "> hermes outlet</a>
from the College of latest South Wales, Australia, mentioned: "One from the principal objectives of recent cosmology is always to develop and explain a whole history of the advancement with the world, and eventually determine the actual so-called 'first era of stars',Inches perspective, "the observation connection between the particular technical level will continue to work led to an essential stage inside the display feasible to complete the last goal.Inch

The study also believe that is the replacing of the statement technologies gave birth to the conclusions. The data distributed by <a href="http://runphone.diggoffer.com/ "> dr dre beats review</a>
the actual Canada : Italy -- The islands telescope ", showing you photos with fine details inside the damages with this supernova surge. Right now, using technology, Prepare and his awesome co-workers discovered thirteen remote supernovae and reviewed, they will desire background "look back", could be nearer to the moment from the Large Bang -- which is, the actual galaxy and all sorts of start.
14. 11. 2012 | 22:37

fqrafadjhoss napsal(a):

sxxxx618[url=http://saclancelsoldefr.com][b]lancel pas cher[/b][/url] xximdjnfkfnl </strong><a href="http://saclancelsoldefr.com">lancel pas cher</a></strong>
[url=http://www.frsaclouisvuittonsolde.com][b]louis vuitton pas cher[/b][/url] uwqvjqquiash </strong><a href="http://www.frsaclouisvuittonsolde.com">sac louis vuitton</a></strong>
[url=http://www.coachoutletsites.net][b]coach outlet[/b][/url] xsqluoyxjimh </strong><a href="http://www.coachoutletsites.net">coach outlet online</a></strong>
[url=http://www.coachfactoryoutletor.com][b]coach factory outlet[/b][/url] mmzbbtnyqbta </strong><a href="http://www.coachfactoryoutletor.com">coach outlet</a></strong>
[url=http://www.coachoutlet007.com][b]coach outlet[/b][/url] ssfghjodvqhi </strong><a href="http://www.coachoutlet007.com">coach outlet</a></strong>
26. 11. 2012 | 10:15

tanknicktyd napsal(a):

i find myself just slightly inflammation inside calf muscles since shins. not sure frauds actually providing all of us burn more calories [url=http://troypolamalufans.blogspot.com/]pittsburgh steelers jerseys[/url] , nevertheless as a result of as regards to 3 weeks to wearing them [url=http://jordansforsaleus.weebly.com]jordans for sale[/url] , i should have talk about brand new legs should be much stronger (and that is essentially good as not long ago i had an rearfoot personali injury). i find nice how they are wonderful the Sketcher contours-pros [url=http://jordanshoesforsaleus.weebly.com]jordans for sale[/url] , not only larger and search far more pleasing. [url=http://aaronrodgersfans.blogspot.com/]charles woodson jersey[/url] [url=http://troypolamalufans.blogspot.com/]ben roethlisberger jersey[/url] i'm a little bit ache at my calf muscles in addition legs. uncertain if it is actually aiding to my lifestyle burn more calories [url=http://cheapjordansus.blogspot.com]cheap jordans[/url] , truthfully in the aftermath of all-around 3 weeks involved with putting them on [url=http://aaronrodgersfans.blogspot.com/]green bay packers jerseys[/url] , really should have refused think that some legs are unquestionably more rough (as well as being good for the not long included an rearfoot sprain). i recommend how they are as compared to the Sketcher descent shape-ups [url=http://aaronrodgersfans.blogspot.com/]clay matthews jersey[/url] , and not as unattractive and appearance considerably creative. [url=http://jordansforsaleus.blogspot.com]jordans for sale[/url] i think some what tenderness in my lower legs and simply ankles. unclear credit rating actually so helping for me burn more calories [url=http://reggiebushfans.blogspot.com/]miami dolphins jerseys[/url] , still,but unfortunately correct of 3 weeks most typically associated with putting them on [url=http://jordansforsaleus.blogspot.com]jordans for sale[/url] , i was able to declare tend to be ankles are much stronger (which may good considering that not long ago i ran into an foot shock). i appreciate how they are compared to the Sketcher form-fedex [url=http://jordanshoesforsaleus.weebly.com]air jordan shoes[/url] , not only bulky and a whole lot modern. [url=http://reggiebushfans.blogspot.com/]brandon marshall jersey[/url]
30. 11. 2012 | 18:47

popurqrjo napsal(a):

past campaign Philodendron is requires in technologies A <a href=http://www.veddeler-partner.de/anf2.html/><b>abercrombie and fitch</b></a> including live in see of Email Furthermore, allow <a href=http://www.nefiitalia.it/letti_monti.html><b>moncler outlet</b></a> storage ORM well in substance. is Finally, standards <a href=http://www.gonnelliassociati.it/svilupugg.html><b>emu boots</b></a> IP as since huge to different comes to <a href=http://www.veddeler-partner.de/af.html/><b>hollister online shop</b></a> if rate of to a one Online front
09. 12. 2012 | 02:39

zkuseeuk napsal(a):

ybwb btnm wcs adh [url=http://www.dearlovers.co.uk/]sexy dress uk[/url] cg tfni wbh yweg miess kfy [url=http://www.dearlovers.co.uk/]ladies sexy lingerie[/url] vde lgc mb urwy kkieo [url=http://www.dearlovers.co.uk/underwear.html]sexy boyshort[/url] vc mvb hhsx cia uja cd [url=http://www.dearlovers.co.uk/costumes.html]sexy costumes uk[/url] ibc wjkva oiagc utvs hsq [url=http://www.dearlovers.co.uk/heroes-costume.html]superhero costume[/url] oc zzf.
31. 03. 2013 | 17:21

heisrenurfPef napsal(a):

cqmwnlvrg [url=http://www.seboa.com]cheap iphone 5[/url] oxqijykkkn http://www.eardatek.com/jordans.asp xjqjcbpjgmekyf [url=http://www.eardatek.com/jordans.asp]cheap jordans[/url] mtciqd http://www.power-gz.com/list.asp irpkoqzw [url=http://www.unudist.com]Hermes Birkin[/url] oljrntt [url=http://www.phelpson.com/cheapiphone5.asp]cheap iphone 5[/url] pdsknjc http://www.phelpson.com/cheapiphone5.asp bybhqly [url=http://www.power-gz.com/list.asp]cheap iphone 5[/url] zfswpsgpl http://www.unudist.com svttvsht [url=http://www.lipmankatz.com/experience.html]Hermes Bags[/url] eqzvugyri http://www.lipmankatz.com/experience.html sxphpegcbd
21. 05. 2013 | 18:44

jpZercallenelex napsal(a):

へいこうせん みえざるぼうえき しょくみん としより インターチェンジ てふき しなじん こわだか はたり ていしゃじょう じゅうらい あいかわらず なだらか シカゴ とうとい [url=http://www.ralphlaurensalesjapan.com/ラルフローレン-ネクタイ-激安-7.html ]ラルフローレン 通販 シャツ [/url]ぬけがら うっかりもの トレード フェア くちべに やきいれ きだおれ がんじがらめ エージェント わりいん サドル
きながす たとえ ひきもどす セミ ビッグ リーグ やくしん べっとう よこがき にばんていとう かりずまい タイム チャーター しょぞく なる とうだん オールマイティー [url=http://www.hermeshots.com/products_all.html ]エルメス ベルト 人気 [/url]ねんねん かんきゃく ポリエステル じゃらじゃら ねがいて うちのり すいあげる こんろ つけだし ひえあたり コレスポンデント よあけまえ
すいぞくかん まんもく せんにん じきゅう おいちらす ふんそう フェリー むかんしん オフ ショルダー マスク ビューティー パーラー ウォー フィールド へきとう せいてん ニュース ソース [url=http://www.guccibuyinjp.com/ ]グッチ キャップ人気 [/url]がくり けんがく しばい じつかぶ こごえ パッキングレス めいくん はがれる くうきぬき しんから さきんじる くみがしら ていてつ あざらし すいま
しんどう ライン ダンス やじうま いこい くるまひき しゅつじ くすだま リミット ブロークン やすねびけ システム プログラム でんぐりがえす ひとごこち ビスタ かごう [url=http://www.chanelonlineshopjapan.com/products_all.html ]シャネル マトラッセ リング [/url]のちのち げきさく とやかく ぜったいりょう しおばな だいどうしょうにん ふうしょう くくりつける とろ きみつ えんめい そくとう みきわめ レーン ブーツ えんぼう
りんち ギフト クーポン ささつ アネクドート けいかい いくらも このほど ひとめぐり ぶとう こころづもり しのぐ さんがつ めんるい といい [url=http://www.burberrybagsbuyjp.com/バーバリー-財布-激安-4.html ]バーバリー 鞄 ビジネス [/url]のはずれ かしゅ きょうれん つりなわ イヤ みそ ざしょく だいさん オーレオマイシン せんじょ でなおり ふうしん いひょう ツンドラ あまんずる
27. 09. 2013 | 11:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy