Mašíni aneb smutná zpráva o stavu společnosti

06. 08. 2010 | 01:10
Přečteno 12647 krát
Psáno pro ČRo6

Když byl Ctirad Mašín v roce 1995 v pořadu Aréna ČT, obhajoval svoje jednání neustálým opakováním, že bojoval v občanské válce proti režimu, který porušoval zákony na běžícím pásu. Můžeme jeho postoj chápat, i když s ním nebudeme souhlasit: kdyby si měl připustit, že nebojoval s "pohůnky režimu", ale zabil nevinné lidi, těžko by se mu žilo na této zemi.

Jenže žádný občan nemá právo vyhlásit o své újmě válku své vládě, byť by to byla vláda, která porušuje zákony. V liberální společnosti se důstojnost lidského života respektuje jako nejvyšší hodnota. Tyto zásady jsou vyřazeny pouze během války, a i to jen do určité míry. Co je ale hlavní: válku si nemůže nikdo vyhlásit o své vůli. Srovnávat činy jejich otce v protektorátu, kdy mezinárodně uznaná exilová vláda vyhlásila okupační moci válku, s 50-tými lety, kdy ČSR měla plné mezinárodní uznání, by nemělo ani dítě školou povinné.

Evropská civilizace založená Sókratem i Ježíšem spočívá na přesvědčení, že je lépe bezpráví snášet než páchat. Sókratés odmítl útěk z Athén a vypil jed, i když věděl, že rozsudek obce je nespravedlivý, Ježíš nepobil farizeje mečem a nechal se ukřižovat. Oběť, ne násilí tvoří obec, oběť zavazuje. Je neuvěřitelné, jakou myšlenkovou zmatenost předvádí řada osobností, které se jistě považují za liberály a demokraty. Ve skutečnosti předvádějí, že z komunistických holínek nevyrostli: ideologií poznamenané dělení světa jsou ochotni vzít jako odůvodnění pro soukromé vyhlášení války, a plnění občanských povinností lidmi jako byl pokladník Rošický jako projev služby režimu, který dává oprávnění je zabít. To není projev statečnosti, ale zvůle, který má mnohem blíž k Leninovi než k Ježíši.

Karl Jaspers, humanista a liberál, podle něhož se morální vina odčiňovala v upřímném dialogu se svým svědomím, by byl naprosto zděšen, kdyby se dočetl, že se jeho teze používají jako ospravedlňování násilí. Vraždění nevinných lidí přece násilí komunistického režimu nezmenšuje, naopak, jenom je stupňuje.

Položme si otázku: co by se s Mašíny a spol stalo, kdyby se do západního Berlína prostříleli v roce 1972? Odpověď je jasná: strávili by spoustu let ve vězení. Proč SRN postavila před soud české únosce letadla z poloviny sedmdesátých let, kteří při únosu zastřelili kapitána letadla, a nevyznamenala je jako hrdiny boje proti komunismu? Místo toho byli odsouzeni jako teroristé k dlouholetým trestům, i když soud vzal v úvahu povahu režimu, z něhož se snažili odejít.

Co se stalo? Přestal snad komunistický režim existovat? Nebo se proměnil? Vždyť i v té době byli lidé zavíráni do vězení z politických důvodů. Ne, změnila se politická situace. Ačkoliv stále trvala studená válka, používání individuálního násilí v tzv. národně-osvobozeneckých bojích, únosy letadel pro dosažení politických cílů vedlo k tomu, že se od konce šedesátých let na akty obdobné činům Mašínů začalo pohlížet jako na teroristické akty. Takže ačkoliv v padesátých letech za svoje jednání v Československu nebyli Mašíni potrestání ani v Německu, ani v USA, o dvacet let později by to bylo zcela jinak, i když se na povaze režimu v Československu změnilo jen málo. Z dnešního hlediska, a tom může být stěží pochyb, jsou jejich činy individuálním terorismem.

Co s tím? Používání individuálního násilí proti státní moci bude vždy obtížným problémem, i dnes, kdy Listina základních práv a svobod je v určitých případech dovoluje (je přitom třeba říci, že se američtí ústavní experti při čtení tohoto článku Listiny na semináři v Olomouci křižovali).

Soud měl zvážil všechny okolnosti činů bratří Mašínů a vzít přitom v úvahu i mimořádnost situace na počátku padesátých let jak v mezinárodním, tak domácím měřítku. Mašíni se měli omluvit za svoje jednání. Pak jsme se mohli o krok přiblížit k “vyrovnání s minulostí”. Mašíni nebyli „obyčejní“ vrazi, za které je někteří považují. Politický aspekt v jejich jednání byl. Nebyli však ani hrdiny odboje jako jejich otec. On bojoval v reálné válce.

Případ se však před soud nedostal. Zastavil ho kvůli promlčení vyšetřovatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

Co dodat? Děsí mne bezmyšlenkový svět, v němž lidský život ztrácí cenu. Liberální demokracie spočívá na respektu k důstojnosti každého občana, i toho pokladníka, kterého Mašínové zabili, když plnil svou profesionální povinnost a chránil peníze na výplaty. Děsí mne, že pro obhájce Mašínů nemá jeho život evidentně cenu zlámané grešle. Vůbec si neuvědomují, že se ocitají naprosto mimo kontext evropské civilizace. Na jakých základech chtějí budovat liberální společnost? Na individuálním teroru?

Málokdy se mi přihodí, že mohu prezidenta Klause za nějaký jeho postoj pochválit. Teď mám příležitost. Jeho zřetelná distance od návrhů na vyznamenání skupiny bratří Mašínů je rozumná a odpovědná.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Václav Žák napsal(a):

To skogen:
Jak píšu v článku, soud o kauze nerozhodovoal. Kauzu zastavil vyyšetřovatel ÚDV.
07. 08. 2010 | 10:26

Alex napsal(a):

Béda
Myslím, že v této souvislosti je dobré připomenout příspěvek rejpala v 13:34:41
07. 08. 2010 | 10:37

Béda napsal(a):

Alex,

souhlas. Barvení jedinou barvou je vždycky špatně. U Mašínů i u jejich potenciálních frustrovaných následovníků. Přestaňme tedy tyto velice kontroverzní osobnosti jednostranně glorifikovat, dělat odboj z toho co nenaplňuje znaky odboje a slepě zavádět precedent, který se v budoucnu může vymstít.
07. 08. 2010 | 10:41

Alex napsal(a):

Václav Žák
Ha. Donutil jste mne přečíst Váš článek znovu. Četl jsem ho hodně nepozorně.
07. 08. 2010 | 10:47

jepice napsal(a):

Bédo, žádný soud na světě by vám nepřiznal, že byla znemožněna činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků.
Že se vám nelíbí nějaký zákon anebo poměry v policii či justici? Ani mně se nelíbily některé nápady a metody za vlády socdem. Třeba právě ta policejní i justiční mizérie je příkladně kontinuální. Řeči o ozbrojeném odporu jsem nevedla. Zvláštní, co?
Věty o destrukci sociálního státu začínají být silně klišoidní. A zejména v této souvislosti jsou mimomisní. Ztrácíte spolu se svými ideovými souputníky smysl pro úměru.
07. 08. 2010 | 10:51

Béda napsal(a):

Alex,

teď budu odtažitý. To se samozřejmě nevztahuje pouze na české území. To patří kupř. i pro oblast Kosova, kde teroristé z UCK ze dne na den byli bojovníky za svobodu a mírové sbory dohlížely na očistu kosovského území od Srbů. To platí i pro osetský konflikt, zahájení irácké války atd..

Precedent, vytrhávání ze souvislostí, zatajování a překrucování skutečnosti můžou mít vždy nedozírné následky.
07. 08. 2010 | 10:54

SuP napsal(a):

Bédo -
Proč ze sebe děláš pitomce? Jen proto, že u Tebe to rebelovi nevadí?
07. 08. 2010 | 10:56

Alex napsal(a):

jepice
Ad 1 odstavec - skutečně žádný?
Ad poslední odstavec - v politice se mnohdy přehání, někdy je ovšem taková prevence jaksi odůvodněná - a u nás specielně odůvodněná je. Toť zase můj názor.
07. 08. 2010 | 10:58

Béda napsal(a):

jepice,

Tady v zásadě ani nejde o to, jestli by ta frustrovaná skupina měla pravdu (ostatně vlády, včetně té v padesátých letech, sotvakdy dávají svým odpůrcům za pravdu a s oblibou užívají všech mocenských i jiných (média...) prostředků k jejich umlčení, zastrašení, potření. Tady jde o to, že by začala po vzoru Mašínů provádět násilné akce na území státu. Její motivace by mohla být jakákoliv - dokonce ekonomická... nemusela by být nutně ani politická.

Mašínové zrovna tak nejednali podle žádné Listiny práv, když prováděli loupežnou vraždu, žhářství, když podřezávali spoutaného omámeného policistu. Politická motivace a Listina práv se tomu začaly lepit až s odstupem času.
07. 08. 2010 | 11:00

Alex napsal(a):

SuP 10:56:06
Pitomce ze sebe děláme či uděláme občas všichni. Proč z toho vyjímáte zrovna sebe a právě v uvedené replice.
07. 08. 2010 | 11:02

Béda napsal(a):

SuPe,

vím, že vás to včerejší přichycení s kalhotama dolů ještě svědí. Proto se k tomu pitomci raději nebudu vyjadřovat.
07. 08. 2010 | 11:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 08. 2010 | 11:07

Alex napsal(a):

Snad se pan Žák nebude zlobit, že zneužívám diskusní prostor jeho blogu. Pane Smejkal nemohl byste nabídnout blogy zde paní Boškové? Dle mého soudu píše velice zajímavě, informovaně a dlouhodobě na téma zdravotnictví z pohledu práv pacienta. Bloguje na serveru MFD, ale řekl bych, že tam je tak trochu utopena v nezájmu. Je tam shromážděn přece jen trochu jiný okruh pisatelů i čtenářů. Moc bych se za to přimlouval.
07. 08. 2010 | 11:29

Majka napsal(a):

Opomíjí se skutečnost, že Ctirad Mašín se po únorovém převratu hlásil na vojenskou akademii. Nebyl přijat. Co by se stalo, kdyby ho přijali? Byl by se stejně stal "hrdinou a odbojářem" nebo by se spokojil s povoláním slouhy komunistického režimu?
Napadá mě otázka, jestli kromě "syndromů" kterými trpí veteráni různých válek neexistuje také nějaký "postrhrdinský" syndrom, který vede ke snaze být "hrdinou" bez ohledu na podmínky a následky? (Mladí Mašínové se už jako děti pokoušeli o sabotáže na železnici,oba za to dostali vyznamenání.)
Další věc: jsou různé formy "hrdinství" a každý "hrdina" si vybere tu svou podle svého založení. Nemohu si pomoci, ale povaha člověka, který si vybere formu hrdinství vyžadující pořezávání krků svázaných lidí je jiná, než povaha toho, kdy se rozhodne šířit letáky nebo poskytovat druhé straně zpravodajské informace. No, a Mašínové si ze všech možností vybrali tu s největším množstvím agresivity (a adrenalinu?)
Ze všech označení pro mladé Mašíny mi nejpřesnější připadá slovo "dobrodruzi".
07. 08. 2010 | 11:33

SuP napsal(a):

Bédo -
Vysvětlím Ti, jak jsem to myslel.
Abys "argumentačně" zvítězil, vymýšlíš absurdní kombinace a poměřuješ nesouměřitelné. Stavíš se tím do pozice mladého zapáleného bojovníka, jemuž díky mládí utekla příležitost stát se členem KSČ ještě před změnou režimu. To je celé.
07. 08. 2010 | 11:36

SuP napsal(a):

Bédo -
Myslels tohle? Byly horší.
stále rebel napsal(a):
Někteří idioti se pořád snaží ostatní přesvědčovat o tom, že jsou idioty, i když to v jejich případě již dávno není potřeba.
To je reakce na pitomce s nickem SuP.
06.08.2010 20:39:29
07. 08. 2010 | 11:42

stále rebel napsal(a):

K porovnání

„O mrtvých stále hůře
V německém prostředí dlouhodobě sílí vnímání RAF jako zločinného spolku. V sedmdesátých letech byli mnozí občané ochotni radikálům přiznat tu čisté, i když pomýlené pohnutky, tu obdiv za osobní nasazení až do konce, tu zásluhu za to, že se stát už nemůže tvářit jinak než coby represivní zařízení. Začneme-li u toho, co je v kauze RAF nepochybné, jsou to mrtví. V bilanci teroristických činů se často mluví o tom, že na obou stranách barikády bylo mrtvých celkem sedmašedesát. Jednu stranu barikády tvořili teroristé, druhou stranou byli představitelé kapitalistického režimu. Za představitele režimu radikálové nepovažovali policistu v pyžamu a domácích trepkách, v uniformě a ve službě to ale byl nepřítel. Průmyslník byl nepřítel i v trepkách.“
http://www.literarky.cz/ind...
07. 08. 2010 | 11:44

jepice napsal(a):

Alex:
Máte pravdu, že by se možná nějaký soud našel. Pochopitelně mimo náš civilizační okruh, respektive mimo okruh zemí, které respektují listinu práv.
Bédo, v padesátých letech, kdy u nás řádili komunisti, už bylo ve světě přijato několik zásadních dokumentů o lidských právech a jejich ochraně. Takže právo na ozbrojený občanský odpor proti jejich likvidátorům bylo samozřejmě všeobecně uznáváno. Koneckonců, o čem je ta slavná závěrečná věta z Vyššího principu?
To, že Mašíni podřízli svázaného strážníka, je nectí. A nejsem proto pro jejich heroizaci. Mimo jiné taky pro naprostý nedostatek jakékolik adekvátní reflexe, jak o tom píše například Klaus ml.
Ale právo na odpor proti režimu měli.
07. 08. 2010 | 11:46

Béda napsal(a):

SuP,

nikoliv SuPe. Ale když toužíte po zvýraznění, pak tedy myslím toto:

SuP napsal(a)

"Přátelé -
Myslete si o Mašínech, co
chcete. Oni ale celému světu ukázali, za jakou cenu bylo možno opustit socialistický ráj, pokud se člověk chtěl dostat na svobodu.
06.08.2010 20:26:02

Béda napsal(a):
SuP,

nesmysl. Co ti ostatní, kteří nikoho nezavraždili a dostali se za železnou oponu?
06.08.2010 20:34:24

SuP napsal(a):
Béda -
A co všichni ti, co nikoho nezavraždili a nedostali se tam?
a dokonce ANI PAK nikoho nezavraždili...
Béda napsal(a):
SuP,

nevím, co tím básník chtěl říct. Přečtěte si prosím ještě jednou svoje konstatování a moji odpověď.
Stále trváte na svém tvrzení z 20:26:02?

SuP napsal(a):
Béda -
Nejsem básnik. Ale chtěl jsem tím říct, že těch, co se tam dostali v míru, bylo rozhodně míň než těch, co se tam nedostali (a mír pro ně skončil). A rozhodně víc bylo těch, co je "naši" pohraničníci zastřelili, než těch, které vyvraždili běžci za svobodou.
Mimochodem, ty státem dosazené pohraniční vrahouny vyznamenali a oni si to užívali až do 1989.

Béda napsal(a):
SuP,

takže oproti svému původnímu tvrzení, připouštíte, že za západní hranice nebylo možno se dostat pouze za cenu, za kterou se tam dostali bratři Mašínové, tudíž že bylo možno se tam dostat i bez krveprolití, loupení a žhářství?

Béda napsal(a):
SuP,

typické. Tvrdíte nesmysl a místo abyste to připustil a korigoval přejdete k napadání.

Myslím, že byste mohl být specielním výzkumným materiálem v přírodovědcově sbírce motýlů.
06.08.2010 21:51:09" ...
07. 08. 2010 | 11:50

Béda napsal(a):

SuP,

promiňte, vypadl mi váš předposlední vstup.
"SuP napsal(a):
Zbyněk Matyáš -
Netušil jsem, že to píšu pro mamlase, který si to neumí dát do souvislosti (což Vy rozhodně nejste - PODLE MÉHO).
Mimochodem - když mě v 84´ svlíkali v Rozvadově při cestě s VTS na Hannoverský veletrh, taky se mi chtělo vraždit. A to už ta doba byla sakra vyčichlá!
06.08.2010 21:44:05",

který patří před můj poslední ve vlákně.
07. 08. 2010 | 11:55

Gudka napsal(a):

Alex

Chápu, že chápete a vlastně s vámi souhlasím, že dle vašeho pohledu zkrátka sadismus neexistuje, neboť každého podřezávače lze pochopit - nejn mašínovského hrdlořeza, ale jistě i toho muslimského.

Pokud jde o Hepnarovou, pak její motivace byla zhruba stejná s mašínovskou, s tím rozdílem, že ona ji (věrohodně) oznámila předem, kdežto Mašínové až ex post, tudíž nevěrohodně. Hepnarová byla teroristka, Mašinové jsou bandité - jemný rozdíl.

Další rozdíl je, že ona za svou činnosat zaplatila, Mašínové ne.
07. 08. 2010 | 11:56

jepice napsal(a):

Bédo, ještě poznámku. Kromě toho, že se pokoušíte popřít, že Mašíni měli idealistické pohnutky, jdete do naprosté relativizace, co se týká charakteru různých režimů, a snažíte se vyzmizíkovat zásadní hranici mezi diktaturou, jaká tu panovala v padesátých letech, a demokracií, respektive společností usilující o právní stát a opírající se o lidská práva.
Je to v dnešních levicových kruzích módní, je to in, ale nic se nemá přehánět.
07. 08. 2010 | 11:58

SuP napsal(a):

Bedo -
A čemu na tom nerozumíš?
07. 08. 2010 | 12:04

SuP napsal(a):

stále rebel -
Budu parafrázovat ze "Soukromé vichřice" - Adine, jak Ty tomu rozumíš?
Jinými slovy - jsi pro, nebo proti? Z toho, žes to sem pastnul to zřejmé není.
07. 08. 2010 | 12:07

Béda napsal(a):

jepice,

1) jaké idealistické pohnutky měli Mašínové? Co bylo jejich cílem? Kdy se cíl (těchto "odbojářů") stal veřejně známým?
2) někdy jsou hranice velice rozplizlé. Třeba hranice mezi srbskou diktaturou a kosovskou demokracií, saudskou demokracií a íránskou diktaturou. Někdy se demokracie lehce zvrhne v diktaturu a diktatura v demokracii. Někdy demokracie v sobě nese narůstající prvky diktatury. Právní stát v našem konkrétním případě je pouze teoretický (hypotetický) model. Lidská práva a jejich interpretace jsou obvykle konstruktem těch nejsilnějších - píší je vítězové. Viz třeba výsledky Haagského tribunálu ve věci Kosova, nemožnost dostat americké a izraelské politiky před tento soud v četných kauzách...
07. 08. 2010 | 12:09

Gudka napsal(a):

Jepice

Ujasněme si nejdříve pojmy: rfelativizace obecně řéká že kategoriue A je roizudílnái /lepší či horši NEŽ) kategorie B.
Zatímco vám vadí ti, kdo tvríd, že režimy jsou setjné JAKO - to je egalizace...

Jinak - Mašínové právo na odpor vůči režimu jistě měli, leč je nechávali nepovšimnuté. Bojovali pouze za své domnělé právo provozovat banditismus (policajty zabili kvůli zbraním, které tito střežili), pokladníka zabili kvůli pořeváženýmn penězům. Banditské činy na území tohoto státu nijak nesouvisí s "cestou za svobodou" neboť byly spáchány dávno před útěkem. Pochopitelně, šlo o útěk kvůli předchozím vraždsám, nikoliv o vraždy kvůli útěku - v tomto režimní propaganda jasně lže. Toto neobejdete - je to tak.
07. 08. 2010 | 12:10

Béda napsal(a):

jepice,

ještě dovětek. Co podle vás znamená termín "Trvalá svoboda"?
07. 08. 2010 | 12:12

Béda napsal(a):

jepice,

ještě jeden příklad a prozatím toho nechám. Jaký je podle vás rozdíl medzi mudžáheddíny bojujícími v Afghánistánu proti SSSR a jaký mezi mudžáheddíny válčícími s USA a sborem statistů?
07. 08. 2010 | 12:18

Gudka napsal(a):

Jepice
Relativizace typu "(naše) demokracie je lepší než..." je varianta obecného šovinismu. Jamile si společnost na ni zvykne, lze pak už snadno dosadit jiné proměnné a hlásta např. že "naše rasa je dokonalejší než..."

Každá diktatura bezpodmínečně potřebuje s takovou relativizací pracovat. Jinak by nemohla mobilizovat (a v diktaturách se stále proti něčemu a někomu mobilizuje, tam není nikdy normální doba).
07. 08. 2010 | 12:32

stále rebel napsal(a):

Pro SuP.
Cituji:
„Jinými slovy - jsi pro, nebo proti? Z toho, žes to sem pastnul to zřejmé není. „

Zase ukázka vašeho bolševického myšlení.
07. 08. 2010 | 12:59

SuP napsal(a):

stále rebel -
Dobře, zeptám se jinak.
Co Tě na tom zaujalo?
To, že se v Německu vnímání tohoto období (a tím i vnímání pohnutek "bojujících" stran) v části společnosti mění?
Nebo to, že pro teroristy nebyli policajti nepřítel (jako se to zde někdo pokuší podsunout Mašínům)?
Nebo něco jiného, co mi asi uniklo? Třeba že jsi autorem toho úryvku, co jsi sem nakopíroval?
07. 08. 2010 | 13:19

SuP napsal(a):

stále rebel -
S tím ostatním, co sem jindy kopíruješ, celkem problém nemám, protože ty kopie vždycky vybíráš tak, aby obsah potvrdil to co v článku píše autor a oponenti mu to vyvracejí, nebo tím chceš podpořit oponenta, kterého sis oblíbil.
Ale tady nevím a zajímá mě to.
07. 08. 2010 | 13:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Alex
Já o voze, vy o koze. Kdo blbě a kdo ječtě blběji je věc názoru.
07. 08. 2010 | 14:07

jepice napsal(a):

Gudko, slovo relativizace znamená podle slovníku zpochybňování všeobecné platnosti, zdůrazňování relativnosti hodnot.
Nic vám samozřejmě nebrání zpochybnit tvrzení, že demokracie je lepší než diktatura, ale naštěstí pro demokracii asi pro kodifikaci opaku neseženete většinu, i kdybyste relativizoval jako divý a mobilizoval proti demokracii ve dne v noci.

Béda napsal(a):

jepice,
ještě jeden příklad a prozatím toho nechám. Jaký je podle vás rozdíl medzi mudžáheddíny bojujícími v Afghánistánu proti SSSR a jaký mezi mudžáheddíny válčícími s USA a sborem statistů?

Nevím, dám se poddat. V barvě turbanu?
Co to je "Trvalá svoboda" taky nevím. Nějaké heslo?
07. 08. 2010 | 14:11

jepice napsal(a):

Ještě pro Bédu:
Koukám, že vám nějak splývá soud pro lidská práva ve Štrasburgu s mezinárodním soudním dvorem v Haagu.
Jinak máte pravdu, že lidská práva mohou kodifikovat pouze vítězové. Pokud jim na nich záleží. Na lidech i na jejich právech.
07. 08. 2010 | 14:19

stále rebel napsal(a):

Pro SuP.
Důvod proč jsem to sem dal byl ten, aby si diskutující připomněli i jiné obdobné příběhy.
Nemůže to uškodit, včetně motivů a postoje veřejnosti.

Měl jsem dát jako upoutávku asi tento text:

„U našich západních sousedů se odvíjí již několikátý život skupiny mladých lidí se zbraní, která vyhlásila válku svému státu, neporazila ho, ale podle svého názoru demaskovala jeho zločinnou podstatu. Příběh RAF je u nás možné snad od samého počátku vnímat jako legendu, protože český pozorovatel nebyl přímo vystaven úzkosti z atentátů či pumových útoků, nemusel se nikdy dívat na každém rohu na plakáty s tvářemi hledaných osob.“

Část textu, kterou jsem v dřívějším příspěvku zvolil jako upoutávku, byl takový „bleskovský“, šlo o konec toho textu o tom, kdo byl nepřítel. Záměr byl jediný, upoutat.

Jinak já zde žádné pro nebo proti neřeším. To je věc německé společnosti. Pro nás snad jen varování, že se toho u nás taky můžeme dožít.
07. 08. 2010 | 14:25

Béda napsal(a):

jepice,)

děkuji za vaši odpověď ve stylu, ptejte se na co chcete, já vám odpovím (/ neodpovím) na co budu chtít.

K Trvalé svobodě a mudžáheddínům:
Já to bohužel taky nevím, proto jsem se zeptal respektované oponentky. Vůbec netuším proč nazvali tzv. misionáři své poslání "Trvalou svobodou". Většinou jsem se setkal s tím, že když něco mělo být trvalé (tisícileté, na věčné časy) nakonec to vždycky skončilo diktaturou. Navíc z názvu není vůbec zřejmé kdo má být objektem tohoto bohulibého misijního daru. Kdo má být trvale "osvobozen"?

U těch mudžáheddínů taky nejsem si vůbec jist. Jsou to sčásti ti samí velitelé, ti samí lidé, vyzbrojeni tou samou ideologií, sčásti těmi samými zbraněmi, vedoucí boj těmi samými prostředky a metodami (z převážné části osvojenými původně od instruktorů z USA).
Předtím to byli přátelé nejlepší (dokonce i v Bosně a v Kosovu) a nyní jsou to teroristé, které je potřeba vykořenit, nepřátelé na život a na smrt.

Čert aby se v tom všem vyznal.
07. 08. 2010 | 14:27

Béda napsal(a):

jepice,

k vašemu druhému příspěvku. Kdepak. Mně nic nesplývá. Miloševic a kosovský případ byl souzen v Haagu, nikoliv ve Štrasburgu. Váleční zločinci patří do Haagu - pokud se tedy nepletu. Dle mého zpráva soudceGoldstona by se měla projednávat v Haagu. Husajnovy ZHN, které byly důvodem války v Iráku by dle mého taky patřily do Haagu. Teroristy z 11. září by mněl odsoudit nestranný mezinárodní orgán...
07. 08. 2010 | 14:34

SuP napsal(a):

stále rebel -
Děkuju za upřesnění. Musel jsem se zeptat, abych se neangažoval zbytečně. Protože Tvé:.."Jinak já zde žádné pro nebo proti neřeším..." je mi známo ze všech Tvých ostatních vstupů.
Nicméně vzhledem k tomu, že Německo (dříve západní) považuji za standardní demokracii již od doby, kdy se vymanila z následků vlastní pílí rozpoutané války. A kdo v takto fungujícím státě vystupuje se zbraní v ruce a zabíjí civilisty je u mě vrah a terorista.
07. 08. 2010 | 14:37

rounie napsal(a):

Dobrý den,po přečtení článků po úmrtí Milana Paumera,od různých autorů na (idnes.cz,aktualne.centrum.cz,ihned.cz....) a diskutujících pod nimi,jsem se zatím u nikoho (hlavně u "komunistybijců") nesetkal se zásadním postojem k ůčasti premiéra a předsedů obou komor parlamentu a některých dalších na pohřbu Milana Paumera.Přeci skupina bří Mašínů si mimo jiné vytyčila boj proti tehdejšímu zřízení-komunismu (v této úvaze nemíním hodnotit zda byli hrdinové nebo vrahové) a tak jsem velmi zklamán,že nikdo neprotestoval (u pozůstalých po Milanu Paumerovi se dá pochopit ztráta blízkého člověka),ale přesto i oni mohli v památce ideím zemřelého,nechtít účast a proslovy těchto lidí na pohřbu,kteří jsou spjatí s minulým režimem proti kterému zesnulý a Mašíni bojovali a který byl uznán po r.89 protiprávním.

Pokud tedy plně schvaluji za co skupina Mašínů bojovala a zárovej nemá vadit,že se lidé spjatí s minulým režimem objevují v různých státních funkcích a některým to nevadí,tak to asi není vpořádku a mnoho se nezměnilo (v politické rovině).

Není možné jenom tak přejít,že si "pravicový" prezident žádá ke své volbě podporu komunistů a potom se objeví na balkóně s jejich vysmátým představitelem se sklenicí v ruce a "komunistybijci" na to nijak nereagují,ba spíše se to chce prezentovat jako velké státnické umění.

Jak je možné,že předsedkyně KPV a další se nechají dekorovat od takového prezidenta,jak je možné,že skupina Mašínů přijala "vyznamenání" od bývalého premiéra (jehož profil je naprosto sporný-vlastně to je jejich nepřítel),to najednou neměli odvahu to odmítnout a vůbec jim to nevadí,za co tedy bojovali-trpěli-umírali?

Ještě poznámka ke všem "Issovým a Mádlům".Kdo chce přemýšlet tak ví,že to není moc dobré (ksč v parlmentu,bývalí režimní prominenti vysmátí,korupce,mizerná vymahatelnost práva atd....),dalo by se pochopit,kdyby si založily novou politickou stranu a šli sní do voleb a třeba vyhráli a pokusili se změnit poměry.Čemu se mezitím pomohlo,ničemu.Ti kteří mají vinu na tom,že jsme tam kde jsme,zůstali u toho a najednou chtějí,aby se jim začalo věřit,že oni jsou ti naši spasitelé.
07. 08. 2010 | 14:41

Béda napsal(a):

rounie,

http://blog.aktualne.centru...

Myslím, že váš pohled je částečně obsažen již v názvu.
07. 08. 2010 | 14:59

Béda napsal(a):

jepice,

nepíše rounie taky o nějaké formě relativismu? Tzv. bojovníky proti komunismu vyznamenává M.Topolánek, který se připravoval bojovat proti imperialistovi, jenž byl vychován v komunistické rodině, na pohřbu řeční bývalí vysocí svazáci ve vysokých politických funkcích, nekrology píší bývalí studenti společenských věd v SSSR... Mezi pohřebními hosty je celá řada těch, které by mladí bojovníci v padesátých letech s gustem podřízli.

No nejsou to paradoxy?
07. 08. 2010 | 15:05

Ijo napsal(a):

Také bohužel nemohu s článkem souhlasit. Definice terorismu není zcela jednoznačná, ale určitě konání Mašínů není možné označit za teroristický čin. Nešlo o žádné demonstrativní chování, zastrašování, či snad cíl někoho zlomit nebo podnítit změnu politického systému. Tragédie útěku Mašínů spočívá v tom, že oni už možnost změny politického systému vzdali. Bylo po popravě Milady Horákové, i po neúspěšném pokusu o návrat demokratických poměrů známém jako "Prokešův puč". Nešlo o teror, šlo o odchod z totalitní země za cenu užití brutálních prostředků. Z toho, co si čtu v nejrůznějších článcích, fórech, diskuzích, usuzuji, že to, co ve skutečnosti rozděluje veřejnost v názoru na činy skupiny Mašínů, jsou dva základní problematické jevy, od kterých se vše ostatní odvíjí. 1) Kdo byl v padesátých letech vinen? Kdo to byl "normální obyčejný nevinný člověk"? Lze považovat absenci odporu proti totalitě za provinění?
2)Pokud člověku hrozí život v otroctví a má vůli otrokářský prostor opustit, kde leží ony hranice vzdoru?
K jednoznačným odpovědím na tyto otázky jsme bohužel stále ještě nedospěli. To je velmi smutné. Bez toho ale bohužel nemáme šanci konečně se vypořádat s vlastní minulostí.
07. 08. 2010 | 15:07

stále rebel napsal(a):

Pro SuP.
To je váš přístup. Vy víte kdo má nebo nemá právo uchylovat se k teroristickým činům, já v tom takové jasno nemám. S jistotou však mohu říci, že s Mašíny bych nesouhlasil za žádných okolností, ne z důvodu toho, zda měli nebo neměli právo na odpor, ale z důvodu toho, jak jednali. Podle mého názoru jen škodili a to taky protikomunistickému odboji, který diskreditovali.

Nelze vést odboj proti režimu či státu bez politické práce. Čisté násilí nebo samotný teror nemá s politikou nic společného. U Mašínů lze mít i podezření, že si chtěli jen trochu „užít“ a pak si za hranicemi hráli na bojovníky proti komunismu.
07. 08. 2010 | 16:01

patriot napsal(a):

Ijo:

Nechte se vyšetřit.

Loupežná vražda byla, je a bude loupežnou vraždou v každé době a v každém režimu.

Podříznutí bezbranného člověka bylo, je a bude zbabělou vraždou v každé době a v každém režimu.

Doba ani politické okolnosti nemohou slušného člověka k takovým činům „donutit“.

V případě Mašínů vůbec žádná pochybnost neexistuje.

Tito kriminálníci měli viset.
07. 08. 2010 | 16:02

SuP napsal(a):

stále rebel -
Aspoń žes mi to objasnil. Lezlo to z Tebe jak z chlupatý deky. Bylo by mi docela líto, kdybych Tě měl omylem urazit. (Nebo že by urazit omylem?) Ta politická práce tam opravdu chyběla. A to, jak riskovali, se jim pak za hranicemi určitě bohatě vrátilo.
Zajímavý názor.
07. 08. 2010 | 16:54

mb napsal(a):

Zkusím zareagovat na vstup p. Žáka do diskuze ....

Zabíjet je za jistých okolností žádoucí“ napsal „Mám-li vůbec něčeho litovat, pak jen toho, že se k nim nepřidalo více lidí“, můžu z toho vyvodit, že to zapadá do anticko-křesťanského kulturního kontextu?
souhlasím s Jochem ...

dál ... vstup na perón lege artis ....

no to říkal Lenin ... který nabourával liberálně demokratickou společnost ...

MAŠÍNOVÉ BYLY REAKCÍ (reagovali) na zvěrstva ....

(viz no name / lustig ... vychováni k demokratickým (a odbojovým ) hodnotám ...

mašíni by se v ´normální situaci´ nechovali tak, jak se chovali ... oni reagovali na nenormální stav ...

psal jste že mašínové by měli být souzeni a odsouzeni ...

kdo odsoudí komunisty ???

kdo odsoudí komunistická zvěrstva .... větší i menší křivárny ???

které se tu děly kontinuálně 40 let ( když komunisté byli schopni i ´právo´ podřídit sami sobě ???)

Mašínové nejednali v pravém slova smylu křesťansky ...

protože neodpírali zlu ne na jeho způsob ...

co činí Mašíny hrdiny ???

že tu vůbec byli, a že udělali to, co udělali ...

jako jedna milióntina se POSTAVILI REŽIMU SE ZBRANÍ V RUCE

tedy my můžeme říci, že ne všichni lidé v republice byli

zbabělí, zbabělci, ovce ...

to dělány mašíny hrdiny samo o sobě ....

mašínové v podstatě zastupují naši miniobčanskou válku ...

která se měla odehrát, našla li by se určitá část společnosti hájící liberálně demokratické hodnoty (viz. pochod studentů za benešem)

Mašínové ve své soukromé občanské válce stáli hodnotově na té správné straně .....
07. 08. 2010 | 17:05

mb napsal(a):

ještě jednu poznámku ... Žák se v průběhu celého textu dovolává evropské civilizace ( ježíše, sokrata ) .... potažmo liberálně demokratické společnosti ...

otázka: komunisté a komunismus tento evropský civilizační obsah (ježíš, sokrates) .... dorozvinul nebo negoval ???

( v brutalitách leninsko - stalinského režimu a českoslovenka jako vazalského a (po ´68) vojensky okupovaného státu)
07. 08. 2010 | 17:50

patriot napsal(a):

mb:

Vy jste rovněž pěkný případ pro psychiatra…

Jak může stát loupežný vrah „hodnotově na té správné straně“?

Od kdy je zbabělá vražda spoutaného človíčka „hodnotou“?
07. 08. 2010 | 17:51

mb napsal(a):

to patriot ... komunistický režim stál hodnotově na špatné straně , obránci prvorepublikových hodnot na straně správné ...

(ja nejsem nadšen zabíjením, ale pro mašíny mám pochopení ... a považuju je za hrdiny ( hrdinnou minoritu v československé šedi / rudi ....)
07. 08. 2010 | 18:05

Béda napsal(a):

mb,

jaké prvorepublikové hodnoty reprezentovala loupežná vražda účetního Kovolisu, který byl i za první republiky účetním u továrníka? Jaké prvorepublikové hodnoty reprezentovalo žhářství seníků a jaké podříznutí spoutaného policisty?

Jak by bylo za první republiky zhodnoceno, kdyby revoltující hladoví dělníci, kteří přišli o práci a následkem toho o majetek začali něco takového provádět? Co by se s nima v takovém případě za první republiky stalo?
07. 08. 2010 | 18:45

mb napsal(a):

beda už jsem psal, že z vražd bratří mašínů nejsem vodvázanej ....

nicmeně to z nich nesnímá nimbus hrdinů ... prostě se postavili (proti) diktatuře a teroru ...

( bohužel také terorem ... ale jsou hrdinové ...)
07. 08. 2010 | 18:50

Béda napsal(a):

mb,

jestli někdo z rodiny Mašínů byl hrdinou, pak to byl otec bratrů Mašínových. Ten bojoval se zločinným režimem, volil tomu odpovídající prostředky - útočil proti režimu, jeho oporám a symbolům, měl jasný protirežimní program se kterým se netajil, snažil se podnítit široký odboj za osvobození národa z okupace.
To je hrdina - vzor.

Co z toho splňovali bratři mašínové?
07. 08. 2010 | 19:00

stále rebel napsal(a):

Něco k První republice, která nebyla jednoduchá, tak jak se nám některá telata snaží namluvit

„Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931…“
….
„Skutečně také demonstranti nemohli oddíl skrytý za domy vidět, tím méně ovšem mohli tento oddíl ohrožovat. Na ty, kteří se nezúčastnili demonstrace a kteří, stojíce opodál, měli možnost sledovat pohyby četníků, působila tato zákeřná střelba tak, že i továrník, který jistě neměl příčinu sympatisovat s demonstrací dělníků proti propouštění a snižování mezd, rozhodl se přihlásit dobrovolně za svědka.
Střelba trvala asi 40 vteřin. Střílelo nejméně 20 četníků. Na místě zůstalo ležet šest mrtvých:
· Anna Luxová z Zighartic, narozená roku 1917, dcera listonoše, bezpartijní dělnice u firmy Latzel.
· ermína Gottwaldová z Zighartic, narozená 1898, dělnice ve vápenkách fy Rösner, německá národní socialistka.
· Jindřich Greger, Niesnersberg, narozený 1907, pomocný dělník ve vápenkách, bez zaměstnání, bezpartijní.
· Rudolf Hauke z Horní Lipové, narozen 1913, tesař bez zaměstnání, člen sociálně demokratické mládeže.
· Štěpán Glatter z Zighartic, narozen 1894, ženatý, otec pěti děti, kameník, člen Rudých odborů.
· udolf Wese z Zighartic, narozený 1911, pomocný podkovák, částečně zaměstnaný, člen německé národně socialistické strany.
Po převozu do nemocnice zemřeli:
· Josef Weiser z Zighartic, kameník, komunista.
· Richard Grätzner z Zighartic, narozený 1900, ženatý, otec dvou dětí, žena je těhotná, zaměstnán u firmy Latzel, až do stávky ve vápenkách, organizovaný německý národní socialista.

http://www.blisty.cz/art/31...
07. 08. 2010 | 19:07

mb napsal(a):

beda ... komunisticky rezim byl zlocinny rezim ... a oni proti nemu bojovali ... zde je tedy prunik ....
07. 08. 2010 | 19:18

Béda napsal(a):

mb,

jak proti němu bojovali?
07. 08. 2010 | 19:26

mb napsal(a):

zapálili stohy ... ozbrojili se ... a zdrhli na západ v domění že se schyluje k válce západ východ ...
07. 08. 2010 | 19:27

stále rebel napsal(a):

Pro patriot.
Cituji:
„mb: Vy jste rovněž pěkný případ pro psychiatra…“

Oponuji:
mb je vůl, tedy případ spíše pro zvěrolékaře, psychiatr s tím moc neudělá.
07. 08. 2010 | 19:47

mb napsal(a):

stale rebel ... urážíte mě ...

všimněte si, že já vás neurážím ...

uvidíme zda zakročí stejskalovo mazací komando ....

(:-)

ale pro komunistu jsou urážky, nihilismus, a devastace hodnot typické ...
07. 08. 2010 | 19:50

Vico napsal(a):

mb je pánové neotřelý používáním teček. To má svůj půvab.

mb....občas příjde....něco napíše...zapálí...stoh...je to boj...boj...zapálím...a pálím...zdar,nazdar.
07. 08. 2010 | 19:53

mb napsal(a):

vico ... jj ... tak jest ... :-)
07. 08. 2010 | 19:57

Vico napsal(a):

Něco k přečtení, koho to tak pan Čistý adoroval: http://kapal.blog.idnes.cz/...
07. 08. 2010 | 20:23

stále rebel napsal(a):

„Jak jsem poznal Milana Paumera já
….
„Ptal jsem se, co by dělal, kdyby k němu přišlo malé děcko a začalo by si ho prohlížet, jak to děti u neznámých lidí dělají. „To by mělo smůlu,“ zněla lakonická odpověď. „Mám tomu rozumět tak, že byste třeba šestileté dítě zabil?“ Zněla má další otázka. „Mělo by prostě smůlu,“ opakoval svou prvotní odpověď.
Na závěr jsem se ho zeptal, kdy on a bratří Mašínové byli v životě nejšťastnější. Prý v době války ve Vietnamu, tam prý mohli zabíjet komunisty ve velkém a moc prý ho mrzelo, že nevypukla třetí světová válka západu s východem, aby mohli přijet s americkou armádou do Československa a tady si to vyřídit s bolševiky.“
http://kapal.blog.idnes.cz/...
07. 08. 2010 | 20:25

Jemnický napsal(a):

Bratři Mašínové,

omlouvám se vám za některé diskutující a je mi z nich smutno, ze spoluobčanů.
Proč jste utíkali, vždyť vás tady mohla čekat skvělá budoucnost v řadách komunistických bachařů a StBáků. Při vašich střeleckých schopnostech jste mohli mít kariéru u PS útvarů a zabíjet zcela beztrestně a hrdinsky ty zoufalce, kterým se tady ten ráj nelíbil. Dali by jste měsíčně 2 KČS na fond solidarity, aby se nadšení komunisté v Africe mohli podřezávat s oponenty a mezi sebou navzájem. Byli by jste bez viny, jako jsme my všichni dnes. Byli by jste stejní velikáni jako Grebeníčci a ostatní budovatelé socialismu. Veleprofesor dějin odboje Hořejší by mohl psát o vás tak krásně a zaníceně.
Co vás to chlapci jen pudilo, že jste si nechtěli nechat od komunistických hrdinů a humanistů, kteří oběsili i těhotnou politickou oponentku, srát na hlavu a vyrazit zuby.
Proč jste jen pokojně nechtěli strávit život v kriminálech jako naši západní letci, ti darebové, kteří s hrdinnými soudruhy nechtěli mašírovat vstříc té krásné budoucnosti? Těch krásných procesů a mrtvých, které na své cestě nechali napravo i nalevo, soudruzi naši milovaní.
Chlapci, chlapci, to jste nemohli zamordovat ty hochy pokladníky, milicionáře a SNBáky tak nějak po soudružsku, tak nějak lidsky? No, ale když se kácí les, tak létají třísky, taková je už moudrost generlisimova, který podlehnul na cestě ke komunismu chlastu.
No, ale kdo z nás, soudruzi, je bez viny, jak říkal soudruh Ježíš. Správně říkali soudruzi JÚ eS Aj, pravdu má jenom bouchačka.
Tak už chlapci nezlobte a řekněte, že už to vícekrát neuděláte.
Se soudružským pozdravem,
Jemnický
07. 08. 2010 | 20:29

argun napsal(a):

Autor
"Děsí mne, že pro obhájce Mašínů nemá jeho život evidentně cenu zlámané grešle. Vůbec si neuvědomují, že se ocitají naprosto mimo kontext evropské civilizace. Na jakých základech chtějí budovat liberální společnost?"

Jsem "obhájce" Mašínů. Neplácejte tu nesmysly, a nemluvte za mě o tom, co pro mě má či nemá cenu. Asi jste ten marxák špatně studoval a už jste zapomněl na jednotu a boj protikladů.

Kdo byl více mimo kontext evropské civilizace - Mašíni nebo bolševik?

Myslíte, že bolševik měl v úmyslu budovat liberální společnost? Mašíni bezpochyby ano.
07. 08. 2010 | 20:32

argun napsal(a):

stále rebel, Vico
Co by jste dělali kdyby vybuchla atomová bomba? Zabili by jste sebe nebo své děti? A nebo souseda, protože má víc jídla než vy?
07. 08. 2010 | 20:44

Jemnický napsal(a):

Stále rebel

Nejste náhodou zootechnik? To by vysvětlovalo určitou profesionální deformaci a široký rozhled.

Jemnický
07. 08. 2010 | 20:54

mb napsal(a):

jemnický děkuju za váš vstup ... takto polopatické to je ... a mrzí mě že to žákovi nedochází ... mělo by ...
07. 08. 2010 | 21:20

Vico napsal(a):

argun : ??

"bratr" Jemnický se omlouvá bratrům Mašínům na blogu Václava Žáka. Bude vyslyšen?
07. 08. 2010 | 21:37

Gudka napsal(a):

mb

Mašínové a prvorepublikové hodnoty? Bylo snad banditství "prvorepubliková hodnota"?

Mašínové se nepostavili proti teroru, oni byli jeho nositelé.
Přestřelky při utíkání za hranice bych vůbec do hodnocení nazhrnul - většina banditů na útěku střílela a zastřelila nějaké policisty či vojáky.
Mašíni vraždili, a proto museli nakonec utíkat, nikoliv naopak.
07. 08. 2010 | 22:31

Jemnický napsal(a):

mb

Vaše vstupy se mi také líbily, stejně jako ty od Pepy Řepy. Žáku vše nemusí docházet, mistru by ale mělo. Inu, žák není mistr tak, jako stále rebel není revolucionář.

S pozdravem,

Jemnický
07. 08. 2010 | 22:33

Jemnický napsal(a):

Gudka

Milý/milá Gudko,

vyhledej si rudý šátek, připni odznáček, na prsou tiskni průkaz a zasalutuj před zrcadlem. Můžeš i soudruhovi Leninovi zapět nějakou píseň. To je tak asi všechno a zase něco napiš o době, kterou jsi nezažil/nezažila a hrdinně stůj dál na stráži socialismu. Bude se mi klidněji spát.

Jemnický
07. 08. 2010 | 22:40

PatientO.T. napsal(a):

2 Gudka:

Malé upřenění, kdo koho střílel.

Napsal jste:
"...většina banditů na útěku střílela a zastřelila nějaké policisty či vojáky..."
"...Zastřelených na československých hranicích bylo během komunistické éry 145. Dalších 96 lidí zahynulo v elektrickém plotu a zátarasech, které lemovaly prakticky celou hranici. Naopak za stejné období zemřelo 648 pohraničníků. Přitom pouze 12 z nich bylo zabito při bojových akcích. Většinou šlo o střety se zahraničními agenty. Ostatní zahynuli při automobilových nehodách, v minových polích či při údržbě elektrického plotu..."

http://www.cs-magazin.com/2...
07. 08. 2010 | 22:49

Gudka napsal(a):

Jemnický
Já samozřejmě tu dobu zažil. Bláboly o rudém šátku si strčte za klobouk (ještěš je taky dalšéí omletý argument posílat do Koreje (asi severní) a na Kubu, že ano?)

Mašínové nemají s komunismem nijakou přímou souvislost. Jsou to bandité a čirou náhodou oůsobioli ve státě, kde byli u moci bolševici.
Antikomunisti cký háv si oblékli až dodatečně, jak je známo.

Má úcta
Gudkae
07. 08. 2010 | 22:55

Gudka napsal(a):

Patient O.T.

Já měl ale na mysli nikoliv lidi, kteří utíkali přes čáru, ale pouze skutečné bandity, konkrétně Leciána, Ondráše, Andrássyho, francouzského Buissona - ti všichni při útěku stříleli a zabíjeli - a s nimi srovnávám poválečné čs. bandity Mašíny.

Není tudíž na mašínpovském útě+ku a přestřelkách nic tak ohrmomujícího - to prostě bandité dělávají.
07. 08. 2010 | 22:59

SuP napsal(a):

To nám tu ten bolševickej ksindl (copyright I.H., kdysi jsem si myslel, že přehání) hezky bují. Bodejť ne když se to smí. Jen mě tak napadá, kdy už si toho lidi všímnou?
07. 08. 2010 | 23:08

Jemnický napsal(a):

Gudka

klobouk nenosím a do Koreje dnes stejně nemůžete. Mašínové samozřejmě s komunismem nemají žádnou přímou souvislost, to jste na to kápnul. Ono už s tím komunismem nemá nic a nikdo žádnou souvislost. Ono některým ty souvislosti ani nedocházejí. Copak jste v těch padesátých letech pozoruhodného zažil? Kromě banditů Mašínů a komunistických hrdinů.
Měl jste klid na práci?

Jemnický
07. 08. 2010 | 23:10

mb napsal(a):

gudka kdyby tupili památku vašeho otce ...

kdyby vraždili ( komunisté ) lidi a třídní nepřátele ...

stál byste v koutku nebo meditoval ?

njn
07. 08. 2010 | 23:18

mb napsal(a):

pane Žaku, když stát provádí teror ... ( teroristický stát ) , takový stát ztrácí legitimitu ... a je legitimní povstat proti takovému státu ...
07. 08. 2010 | 23:32

Jemnický napsal(a):

Václav Žák

Tou smutnou zprávou o stavu společnosti je tento Váš blog a mnohé komentáře pod ním.

Jemnický
07. 08. 2010 | 23:34

Jemnický napsal(a):

SuP

Být komunistou je charakterová vada, napsal K.Čapek.
I.H. tady chybí.

Jemnický
07. 08. 2010 | 23:40

Pavla napsal(a):

Doporučuji článek Vladimíra Kapala v Britských listech na internetu -
http://kapal.blog.idnes.cz/...
tam je psaný pravý opak, kde dotyčný Paumer dokonce sděluje, že pokud by se jim do cesty postavilo 6 leté dítě, že by mělo smůlu, dále je popisována povaha pana Paumera a to ne lichotivě. Je s podivem, že vláda vzdáva čest těmto lidem. Mašínové nemohou přijet, neb v Německu by je zavřeli za vraždy německých vojáků.
08. 08. 2010 | 00:04

Béda napsal(a):

Jemnický, mb, SuP, PatientO.T., a další.

Někdo zde psal o tom, že Mašínovi chtěli do jakéhosi specielního oddílu ČSLA. Co je na tom pravdy?

Proč užili minimálně při jedné své akci uniformu lidových milicí? (jenom odbočka - víte, že mudžáheddíni, taky někdy používají uniformy iráckých policistů, afghánských vojáků...?)

Proč podřízli svázaného omámeného člověka? Co to má společného se západními hodnotami? (jenom odbočka - víte, že fanatičtí mudžáheddíni uřezávají zajatcům někdy hlavy?)

PS: Mně osobně to povídání o p. Pumerovi v blogu p.Kapala přijde hodně autentické. Tak nějak jsem si představoval naše "hrdiny". "To dítě (anebo jakýkoliv potenciální jiný svědek bez ohledu na politickou příslušnost, orientaci bez rozdílu ) by prostě mělo smůlu". Vždyť šichni co zde zůstali a nešli cestou Mašínů, nepřipojili se k nim byli kolaboranti s režimem.
08. 08. 2010 | 00:11

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:

Ctirad Mašín absolvoval zvláštní kurs organizovaný Svazem brannosti (jehož byl členem) a SČM. Kurs vedl jakýsi zuřivý komunista. Náplní bylo naučit se přepadat vlaky, umisťovat trhaviny, boj muže proti muži, včetně přepadu hlídek, zabíjení přemožených soupeřů, škrcení drátem a PODŘÍZNUTÍ KRKU NOŽEM.
Zkrátka takové běžné dovednosti patřící do výbavy pokrokové mládeže...
08. 08. 2010 | 00:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Ano, Mašínové se učili od sobě podobných. A jako pokroková mládež se osvědčili.
Dík za upřesnění.
08. 08. 2010 | 02:16

Eda napsal(a):

ano, měl by to rozhodnout soud. Nejlépe Horvátová z Trutnova. Příběhy Kavana a Kanyzy jsou toho příkladem. Pane Žáku, škoda že to Hnutí, co jste zakládali, jste nenazvali Vohnutí....
08. 08. 2010 | 02:22

Béda napsal(a):

PatientO.T.,

Nechat se vyškolit v oblasti diverze u svého úhlavního nepřítele. Používat jeho uniformu, podříznout svázaného, neozbrojeného, omámeného. Zabít zcela apolitického účetního chránícího mzdy před zcizením. Nebrat naprosto žádné ohledy - kdyby to bylo 6-leté dítě "mělo by prostě smůlu".

Co mi ti "hrdinové" vlastně připomínají? Nečekají na ně nakonec v ráji nějaké panny?
08. 08. 2010 | 07:06

Pepa Řepa napsal(a):

To Gudka a Jemnický
technická poznámka.
A víte, že do severní Koreje můžete? Doporučuju spojit se s katedrou koreanistiky a jedete na půl roku.Dietní stipendium na kilo mrkve dostanete.

Prý se přihlásil jakýsi Srstka, ale toho Miriam
http://udlv.ff.cuni.cz/cz/k...
nebere,kvůlivá neperspektivní sešlosti věkem.

Šance tedy, soudruzi, jsou.
Chce to jen řádně udržovat uniformy LM, aby se do nich nedal mol komsomol.

Čal tanjŏosejo.
08. 08. 2010 | 07:36

Pepa Řepa napsal(a):

Eda napsal(a):
ano, měl by to rozhodnout soud. Nejlépe Horvátová z Trutnova. Příběhy Kavana a Kanyzy jsou toho příkladem. Pane Žáku, škoda že to Hnutí, co jste zakládali, jste nenazvali Vohnutí....
-------------------------
Co Wohnouti, Edo?
http://www.youtube.com/watc...
08. 08. 2010 | 07:41

Pepa Řepa napsal(a):

Béda napsal(a):
PS: Mně osobně to povídání o p. Pumerovi ....
-------------
tak jak to je, Bédo? Venoušek u p.Pehe zase tvrdí, že se jmenoval Paukert. Někdo zase říká,že Emerson a Lake osiřeli.
Tak teď opravdu nevím, jak se jmenoval.
08. 08. 2010 | 07:49

Béda napsal(a):

PŘ,

já vím Pepo, že vy píšete vždycky bez chybičky - nikdy vám písmenko nevypadlo. Přečtěte si kolikrát jsem napsal v příspěvcích jméno p. Paumera.

Vidím, že jste se zaměřil na klíčový bod. Jen pokračujte dál.
P. Paumerovi se za toto vážné znesvěcení posmrtně omlouvám.
08. 08. 2010 | 07:54

Pepa Řepa napsal(a):

To Béda
já vím, Bédo, já vím.
To bylo jen takové přátelské dloubnutí.
Ale víte, co mně ještě chybí k dokonalosti tradiční místní debaty?

Že někdo-nejlépe Patočka z Referenda či kdosi z blistů- nepřišel s kolosálním odhalením, že ten Milan Paumer byl agentem STB s krycím jménem Pumlíč.

Uff, to bychom si všichni oddechli, nebyl by potřeba ani výrok soudkyně Horváthové.
Došlo by-konečně- k celonárodnímu usmíření.

Padouch nebo hrdina-všichni jedna rodina.
08. 08. 2010 | 08:15

Béda napsal(a):

PŘ,

to nemyslíte vážně. Snad nenaznačujete, že by v případě nesmlouvavých "hrdinů" a "odbojářů" mohlo jít o dvojité agenty? Tak takovouhle (neřeknu pitomost) věc přitaženou za vlasy jsem zde ještě nečetl.

K nápadu řešit věc soudně v podmínách existence tzv.justiční mafie (to není můj vynález ale nález soudu), kdy politický zájem je důležitější nežli spravedlnost, jsem se vyjádřil již výše. Ostatně, jak jsem již uvedl, soudu nepřísluší rozhodování o tom, je li někdo odbojářem, resp. hrdinou.
08. 08. 2010 | 08:28

Béda napsal(a):

PŘ,

ještě k těm soudům. Myslím, že v nejvlastnějších zájmu novodobých model je setrvání u promlčení trestnosti jejich činů.

Neznám totiž jediný soud v tzv. civilizovaných zemích, který by podříznutí svázaného omámeného policisty kvalifikoval jako vraždu. Polehčujícími okolnostmi se nebudu zabývat.

A mít národním hrdinou člověka - vraha by se vám zajisté nezamlouvalo.
08. 08. 2010 | 08:42

mb napsal(a):

ještě k mašínum ... marek 9/40 ... KDO NENÍ PROTI NÁM, JE PRO NÁS ...

to mluvil Ježíš ústy Marka o vztahu ostatních lidí ke křesťanům ...

interpretace a rozšíření na komanče:

kdo nebyl proti komunardum byl s nima ....

Mašínové ukazují že se nesnížit a nepoddat ...

vrací nás to i ke ´38 kde byly také alternativy ( ač obě špatné ...)

no nic ... někdo je bojovník a někdo zbabělec ...

někdo je statečný spíše trpitelsky, útrpně a žákovsky křestansko sokratovsky...

někdo je statečný odporem, resentimentem, bojovně a TÍM ŽE SE NEDÁ ...

deficit českého národa je přesně na opačné straně než ji vidí Václav Žák ....

Mašínové ukazují, že šlo se nesnížit a nepoddat ....

Kdo není proti nám (mohli si říci a říkali komunisté) ... je pro nás ....
08. 08. 2010 | 08:43

Béda napsal(a):

oprava:
...neznám totiž jediný soud v tzv. civilizovaných zemích, který by podříznutí svázaného omámeného policisty kvalifikoval JINAK NEŽ vraždu...
08. 08. 2010 | 08:44

Béda napsal(a):

mb,

myslím, že jediné co nelze Mašínům upřít je odvaha. Odvaha ovšem ještě neznamená, že je někdo nutně kladným hrdinou. Odvahu mívají spravidla všichni těžcí zločinci - zcela apolitičtí loupežní vrazi, žháři ... O politickém zaměření jejich činnosti je možné vážně pochybovat - nejsou známy žádné útoky skupiny na opory/symboly režimu = vojenské, politické a hospodářské cíle. Užité metody (převléknutí do uniformy milic, školení Ctirada v metodách diverzního boje největším nepřítelem, podříznutí svázaného, působení paniky mezi obyvatelstvem žhářstvím...) je v mnohém přibližují (viz výše) k dnešním tzv. mudžáheddínům. Jejich zaujetí, necitelnost (všichni ostatní bez rozdílu jsou v jejich očích kolaboranti režimu, které je možno bez výčitek svědomí odstranit) tomu napovídají.
08. 08. 2010 | 08:58

mb napsal(a):

beda ja bych i vaše výhrady bral ... rozhoduje jediné : ONI NEŽILI V NORMALNIM STATĚ ...

oni žili ve státě zla, ve státě teroru, ve státu utahování šroubů, ve státu převrácení hodnot ...

njn ... co bych vykládal že ... (:-)
08. 08. 2010 | 09:18

Béda napsal(a):

mb,

takže učiňme jakýsi závěr: Podle premiéra Nečase (bývalého svazáka) má každý kdo sezná, že žije v bezpráví, právo na ozbrojenou vzpouru vůči (v jeho očích) tyranovi. Na metodách a obětech takového odporu nesejde a vůbec nezáleží.

Až historie někdy v budoucnu rozsoudí jestli vzbouřenec byl padouch nebo hrdina.
08. 08. 2010 | 09:37

mb napsal(a):

takový závěr bych neudělal ...

žijeme (nominálně) v demokratickém právním státě ...

v liberální demokracii ...

instituce a soudy jsou (nominálně) na straně občana ...

máme listinu základních práv a svobod ....

takže bych váš závěr ... neučinil ...
08. 08. 2010 | 09:44

SuP napsal(a):

Bedo -
Najdi si holku....
08. 08. 2010 | 09:52

Béda napsal(a):

mb,

potenciálního odpůrce vůbec nemusí zajímat v čem žijeme "nominálně". Ten může mít své zcela subjektivní (skupinové, minoritní, v určitém časovém výseku dokonce odpovídající majoritnímu hodnocení) hodnocení stavu. Může vycházet ze svých individuálních zkušeností, může cítit svoji individuální skutečnou anebo domnělou křivdu...

Rozhodující není co je "nominálně", rozhodující je obsah toho, co je dáno nominálně.
Jestli je právní stát skutečně právním státem a všichni mají stejná práva, stejnou možnost soudního dovolání a rovný přístup (viz institut soudní kauce, viz tzv. justiční mafie), jestli je demokracie skutečnou demokracií = jestli se obsahově nevyprazdňuje a neredukuje na pasivní hození lístku a vypsání bianco šeku politické reprezentaci jednou za 4 roky), jestli je právo vyjadřovat svobodně názor skutečně naplněno, jestli je rovný přístup všech názorových proudů do médií veřejné služby...

Vypustit precedentem džina z lahve je vždy jednoduché. Otázkou je co pak s tím.
08. 08. 2010 | 09:59

Jemnický napsal(a):

Béda

Dle vašich příspěvků bych řekl, že jste toho nečetl dost.
Říká Vám něco "Babický případ". Tam eStbáci postříleli vlastní soudruhy, hodili to na pár místních, aby mohli zahájit teror proti církvi a sedlákům.
Celé to vedl agent Malý, který dožil v míru a péči svých soudruhů.
Když se kácí les ....

Jemnický
08. 08. 2010 | 10:00

mb napsal(a):

a jinak se mi rovněž nelíbí přechody kádrů z režimu do režimu .... svazáctví za modráctví ...

na tom byl mimochodem postavenej poválečnej komunistickej režim profízlovanej, na nacistických konfidentech a kolaborantech ...

protože měli máslo na hlavě ( byli vydíratelní) sloužili věrně i novému komunistickému režimu ...

takže ten závěr ... mašínové žili objektivně ve státě teroru ... to my dnes nežijeme ...

něco se nám může líbit / nelíbit,

někdo může i říci, že žijeme v mafiánském kapitalismu ...

ale na zbraň do ruky to neni nebo je ???

lze se (zatím?) angažovat i jinak, beze zbraně ne ... ?

(režim nikoho nepopravuje a nemučí ...)
08. 08. 2010 | 10:02

mb napsal(a):

řekl bych bedo že vam pravo / svobodu hlasat vlastni nazor nikdo nebere ...
08. 08. 2010 | 10:04

Jemnický napsal(a):

Beda

Vašemu nominálnímu bianko blábolu už nelze ani rozumět.

Jemnický
08. 08. 2010 | 10:05

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Já po Severní Koreji ani netoužím, ale Gupka si přál, abych ho tam poslal.

Jemnický
08. 08. 2010 | 10:08

mb napsal(a):

jo a to o tech byvalych svazacich ... listopad byl postaven na smireni / odpusteni ( nejsme jako oni )...

kdyby byl provedenej mašínovsky ... tak by komanči viseli na lucernách ...

nevím čeho (jakého typu převratu) jste zastáncem vy ...
08. 08. 2010 | 10:10

Jemnický napsal(a):

Pavla

ten článek nikomu nedoporučujte. Je vylhaný a plný chyb.

Jemnický
08. 08. 2010 | 10:13

Béda napsal(a):

Jemnický, mb,

1) jedna věc je - jestli byli Mašínové hrdiny a odbojáři anebo dobrodruhy, zločinci... myslím, že zde jsme si své pohledy dostatečně vyjasnili
2) druhá věc je precedent, který vzniká tím, že je bývalí svazáčtí a jiní kádři prohlásí za hrdiny. O tom jsou mé poslední příspěvky.

PS: Nikde jsem nepsal o tom, že bývalý režim nebyl totalitní a nezpochybňoval zločiny (babický případ...), které se v něm udály.
08. 08. 2010 | 10:15

mb napsal(a):

jasně bedo ... a chtěl jste tedy ty svazáky / komunisty pověsit na lucerny nebo nechtěl ?

jakym zpusobem jste se chtěl vyrovnat ... (nebo by podle vás bylo ideální se vyrovnat s komunistickým režimem a s lidmi, kteří tam žili, či s lidmi, kteří to vedli ?

hic rhodos hic salta ...
08. 08. 2010 | 10:18

Jemnický napsal(a):

Beda

Nic se nebojte, oni ti svazáci nalevo, až se zase proderou ke korytu, tak Mašínům ty medajle seberou. Tak to tady v té zemi chodí.
08. 08. 2010 | 10:23

Béda napsal(a):

mb, Jemnický,

Jemnický:
O tom, že dle mého Mašínům žádné medaile nepřísluší - důvody jsem uvedl - jsem psal výše.

mb:
Nechtěl jsem paušálně nikoho s kým neproběhl soud a nebyl prokazatelně odsouzen za zločiny věšet. Honit bycha po dvaceti letech, poté co hned po sametu byly skartovány dokumenty všech významnějších proponentů režimu i kolaborujících oponentů a potenciálních budoucích politiků mi připadá nesmyslné.
08. 08. 2010 | 10:30

mb napsal(a):

no tak vidíš / vidíte ... buď bylo lze použít protikomunistické revoluční násilí ....

nebo se teď nečil že ti exsvazák (pokud byl) dělá premiéra a káže o mašínech ...
08. 08. 2010 | 10:33

Béda napsal(a):

mb,

vracíte věc opět na začátek. Zde základní otázka jest: Proti komu bylo použito tzv. revoluční násilí? Jaký cíl sledovalo a jak jej naplnilo - čeho se tím ve vztahu k cíli dosáhlo? atd...

Myslím, že diskuse byla vyčerpána, běží stále v tomtéž kruhu a nic nového již nepřináší.
08. 08. 2010 | 10:37

Pepa Řepa napsal(a):

Chápu bratře Jemnický.
Newspeak. Politicky korektní.

Víte co?
Jděte už do.........Pchjongjangu.
:-))
08. 08. 2010 | 10:39

mb napsal(a):

no první použili násilí komunisti v sssr ... pak to importovali do kolonií svého impéria ....

v 89 byla kontrarevoluce či chcete-li restaurace ...

a já se ptal, zda (by)ste chtěl věšet rudochy po lucernách ...

a myslím že je to podstatné ...

pokud odpovíte : nechtěl jsem věšet komunisty po lucernách ...

asi ztrácíte (částečně) právo stěžovat si na soudobý marast ...
08. 08. 2010 | 10:43

mb napsal(a):

protože jinak by komunisti (a exkomunisti) byli vystrašení ...

a věděli, co by je čekalo ... kdyby příliš mlaskali ... njn

c´est la vie ...
08. 08. 2010 | 11:00

Béda napsal(a):

mb,

točíte to stále dokola. Přečtěte si ještě jednou moji odpovědět na vaši otázku z 10:30:08

Jenom bych doplnil. Kdybyste začal paušálně - BEZ SOUDU - věšet otevřel byste Pandořinu skříňku bezpráví, t.j. nekonečné odvety a odvety odvety (ve které by se ukryla celá řada zločinů) za skutečnou nebo domnělou křivdu - popřel byste hned v zárodku samotné základy právního státu.
08. 08. 2010 | 11:07

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

?
08. 08. 2010 | 11:11

mb napsal(a):

bedo neni to dokola ... buĎ ste tvrdák jako mašín ...

a prostě si nějakýho toho soudruha uděláte na lucerně ...

nebo nejste tvrdák ... ale pak nefnukejte ze nam svazaci obracej kabáty ...

je to bud a nebo ...

kdyzbyste jich pár pověsil ... tak by se ti ostatní báli, že by je mohlo stihnout totéž ...

možná by to nefungovalo ...

ale vám se (pokud se nepletu) soudobý stav nelíbí více než mně ....

s pozdravem ....

( je to dokola ... protože vy ze svých pozic neustoupíte ... viz. hodnotové hodnocení komunismu a právu na odpor ...

a hodnotové hodnocení liberální demokracie a práva na odpor ....
08. 08. 2010 | 11:27

mb napsal(a):

bedo jestli chcete diskutovat, tak zde ...
08. 08. 2010 | 11:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Jemnický
to nebylo na Vás.
To byla ukázka toho, jak poslat kohosi-za časů korektní cholery- do pr.... no do Pchongjangu.
08. 08. 2010 | 15:12

Lex napsal(a):

Pepa Řepa 08:15:56
Ne, pane Pepo. S tím Pumlíčem asi nikdo nepřijde. Ale zkuste si přečíst tohle: "...dva starší členové skupiny, strýc Mašínů Ctirad Novák a milenec jejich matky Zbyněk Roušar, byli eufemisticky řečeno kontroverzní postavy. Novák např. v létě 1945 působil jako šéf koncentračního tábora v Javorníku, kde byli drženi místní Němci. V červenci 1945 nechal svévolně zastřelit dva německé chlapce ve věku 15 a 16 let, kteří se nedopustili ničeho horšího, než že utekli z nuceného zaměstnání." Jde o výňatek z rcenze knihy dokumentaristy, scénáristy, režiséra (snad nejznámější "Osudové okamžiky" a "Zapomenuté výpravy"), a spisovatele Miroslava Kačora "Svědomí hrdinů"
http://www.rybkapub.cz/sved... Zkuste si přečíst tu recenzi celou, možná jste četl i tu knihu. Spíše ne.
Ale kromě té knihy natočil předtím Miroslav Kačor i stejnojmenný dokument, o němž sám píše: "„V letech 1993 až 2006 vzniklo několik dokumentů a publicistických pořadů přibližujících divákům tzv. kauzu bratrů Josefa a Ctirada Mašínů. Všechny bez výjimky se víceméně stavěly na stranu obhajoby jejich činů. Můj naivní pokus využít možnosti svobody výměny názorů, kterou zaručuje Ústava a pluralita v programové skladbě ,apolitických‘ televizí, a natočit dokument s odlišným pohledem na věc, vyzněl naprázdno. Žádná z televizních společností a výrobních sku­pin neměla o projekt zájem. Na kontroverzní téma, rozdělující národ, není možné prezentovat, ani tolik let po sametové revoluci, názor jiný než ten divákům po celá léta servírovaný. A tak námět na dokument, kde bychom dali slovo i potomkům obětí ,hrdinů‘, chvíli poletoval jako cár papíru mezi dramaturgy, aby se nakonec cárem papíru opravdu stal, přestože příprava byla kvalitní, důkladná a téma jistě divácky zajímavé.
Audiatur et altera pars. Budiž slyšena i druhá strana. Tato demokratická samozřejmost je pro nemalou část českých médií takřka neznámá. Čestné výjimky potvrzují pravidlo. Zůstal jsem se svým projektem sám a nejednou si uvědomil, že jsem asi jediný, který může. A když je člověk jediný, který může, tak musí. Projekt jsem chtěl za každou cenu realizovat, a tak jsem hledal pomoc v nezávislých sférách. Našel. Filmový dokument vznikl. Těžce, s minimem finančních prostředků a s obrovským nasazením všech, kteří se na něm podíleli."
Už nepíše, že jej s tímto dokementem z televize, i té veřejnoprávní Janečkovy ČEZské, vypoklonkovali.
Na předmětné téma stojí za zmínku i Kačorův článek "Pěšák" zveřejněný v sobotním "Právu" a předtím, dne 4.8. na blogu Břetislava Olšera http://olser.cz/2347/vim-ze...
I ten článek B. Olšera stojí za to.
08. 08. 2010 | 16:20

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
A ještě tohle, pane Josef. Diskusi pod Václavem Žákem jsem (až na výjimku zpočátku, odkud jsem si také dovolil půjčit Váš vstup a mírně upravený jej použít u mařenáče Vilety – možná jste si všiml, ale nic neřekl) nečetl. Věnoval jsem se tématu trochu pod Václavem Klausem ml.
Teď jsem se k tomu vrátil a některé pro mě zajímavé „nicky“ (Vaše vstupy samozřejmě) si přečetl. Tak si dovolím i reagovat se zpožděním na Váš názor ohledně posouzení jednání Mašínů soudem, a názor následující, týkající se Kubiše a Gabčíka.
Tak tedy pokud jde o ten soud, trošku kulhá Vaše srovnání případů Mašínů a Kanyzy a dalších, a to primárně v tom, že v prvém případě by se jednalo o soud trestní, kdežto v těch druhých o soud „civilní“. Diametrálně odlišná situace, to Vám manželka potvrdí.
Nicméně, i já jsem v podstatě rád, že se bří Mašínové a Paumer před český trestní tribunál nedostali. Ta jejich kauza se samozřejmě před Československým soudem projednala, tehdy, včetně posouzení vin a uložení trestů smrti zadrženým spolupachatelům. Zda došlo k rehabilitaci odsouzených, nevím, spíše ano, „rehabilitovalo“ se šmahem. Ale fakt nevím a nebudu to hledat. Je to totiž k h…u. Protože jde o věc politizace práva, jako v každém režimu.
Takže proč jsem rád, že jejich podíl na kauze byl vyšetřovatelem ÚDV odložen jako věc promlčená? Právě proto, že tím pádem nedošlo k dovršení oné politizace práva. Nedokážu si představit soud, u kterého by jednání proti Mašínům a Paumerovi probíhal. Nikdy bych nechtěl být členem příslušného senátu. Víte, jak probíhaly soudy s Vladimírem Hučínem, než se jeho přívržencům podařilo „donutit“ je ke zproštění ze všech obvinění? Pamatujete si na ten nátlak, na tu skandalizaci soudců, že si jen dovolili cokoliv z jeho jednání – ne jen „tehdejšího“, ale i současného, posoudit jako trestné? Jsem dalek toho, abych s takovými závěry souhlasil. Ale znáte ten citát Kateřiny II. Veliké (později v mírně poopravené podobě připisovaný Leninovi) „Raději deset provinilců osvobodit, než jednoho nevinného popravit.“
To vyšetřovatelovo rozhodnutí bylo nesmírně moudré – odložení věci znamenalo rozhodnutí procesněprávní, a přitom nikoliv rozhodnutí meritorní (ve věci samé). Tím nedošlo ani ke posouzení, zda tyto činy naplňují skutkové podstaty trestných činů a zda Mašínové a Paumer byli jejich pachateli.
Záležitost tím mohla zůstat historii, kam patří.
Žel, nesdílím Vaši domněnku, že by čítanky tuto záležitost vyprávěly jinak, než nalakovanou na růžovou (růžová není ten pravdivý odstín).

Jinak je tomu s Kubišem a Gabčíkem. A dost mi vadí samotné srovnávání. Jednak na činy spáchané na okupantech v době protektorátu se vztahovala amnestie prezidenta republiky, jednak je mezi činy Kubiše s Gabčíkem, a Mašíny nebetyčný rozdíl, který nejlépe vyjadřují slova Františka Smolíka ve filmu „Vyšší princip“ – „…. Protože vražda na tyranu není zločinem“.
Řekněte mi, pane Josef, jací byli konkrétní osoby Oldřich Kašík, Jaroslav Honzátko, Josef Rošický, potažmo hasič Jan Lecián „tyrany“, aby jejich zákeřné usmrcení případně zranění (vystřelení oka z hlavy) nebylo zločinem, ba, aby bylo hrdinstvím hodným vyznamenání či oficiálních státních poct?
Nebo snad proto, že „tyranem“ byl ten komunistický režim padesátých let sám, mohl být ze strany „bojovníků“ proti němu za „tyrana“ svévolně označen kdokoliv? Co kdyby se kterýkoliv jiný občan „povstalý“ proti režimu rozhodl získat jejich peníze původně patřící podniku Kovolis, nebo motorky, které si za ně pořídili, a za tím účelem je svázal, omámil a podřízl jako podsvinčata?
08. 08. 2010 | 17:45

Lex napsal(a):

A konečně - "se vztahovala amnestie prezidenta republiky" - Československo, pokud vím, bylo vyhlášením exilové vlády v Londýně s Německem, jehož představitel Heydrich byl, naprosto oficiálně ve válečném stavu, takže šlo o válečný akt.
08. 08. 2010 | 18:15

Jemnický napsal(a):

Lex

Váš právní rozbor je správný, ale jak Mašíni. tak jejich oběti byly oběťmi sil vyššího řádu.
V hrůzovládě padesátých let, která postihla i naši rodinu, bylo těžké pro dvacetileté Mašíny vydávat politická prohlášení a vyhlásit válku vládě. Viděli tu sprostotu režimu a připosranost a zbabělost většiny národa (tak jim to muselo připadat). Stejnou situaci v protektorátu popisují i parašutisté, kteří provedli atentát na Heydricha.
Také bych nechtěl soudit čin Mašínů.
Rád bych nabídnul pohled z jiného úhlu. Žádná z obětí Mašínů zřejmě neprotestovala proti popravám a násilnostem, které rozpoutali komunisté. Kdyby ano, seděli by asi v žaláři a nesetkali se s Mašíny. Život se ubírá zvláštními cestami a oběť bývá spojena se svým vrahem. To je ovšem z hlediska práva irelevantní.

S pozdravem,

Jemnický
08. 08. 2010 | 20:57

Pepa Řepa napsal(a):

To Lex
nemám čas si to promyslet, tak z jedné vody šup na plot.

K Mašínům. Nezastávám bezvýhradný obdiv ani to, že jde o kriminální vrahy.
Reagoval jsem na trzení pana Žáka, že měl rozhodnout soud (možná to bude nepřesné, nemám čas kopírovat přesnou citaci).
Většinu toho co píšete slyším doma.Rozdíl mezi trestním a civilním soudem znám, u uplatnění či neuplatnění válečného stavu bych si nebyl-po událostech v Jugoslavii-tak jist. Tady se asi budou výklady lišit.
To se ale netýká Mašínů, tehdy se ještě války vyhlašovaly.

Kam by to vedlo, kdyby to šlo k soudu?
Zřejmě se shodujeme na tom, že odložení, ponechání historii a tím i moznosti různého výkladu tou kterou osobou (které se ale v průběhu historických událostí může měnit) je tím nejrozumnějším řešením.

O politickém tlaku na soudce nemám nejmenší iluze.Včetně ÚS. Stačí dvě persony jiné a je rozhodnutí opačné.
O to další důvod nespoléhat na spasitelnost soudů jako autor.

K litertům bych byl opatrný. Na obou stranách. Budou se rojit patřičně upravené verze. Tak i tak.pravdo je, že -zřejmě- to byly zatím verze Mašínům příznivě naladěné.
Jméno Kačor mně nic neříká, znám ale Rybku, má v Opatovické kafírnu a vydává dobré knihy. Huntingtona, Fukuyamu.Stálo by za to knihu si přečíst. Ale byl bych opatrný, hodně opatrný. Pro každého autora je lákavé, přijít s alternativním výkladem a každý bude tvrdit, jak je objektivní.

Břetislav Olšer je slušný člověk. Kdyby tady měl blog a zveřejnil pohled na situaci na SV )který se příliš neliší od mého), tak by se panu Hořejšímu zauzlily střeva. Tuhle mu někdo-stejně jako mě-nadával do židomilců.
Přesto si myslím, že si dobu komunismu idealizuje, Byli jsme mladí, Arnošt Listig občas dává k lepšímu úsměvné historkyi z koncentráku.
Osobně jsem za komunistů netrpěl, dokonce jsem měl -jako člen SČVU-svobodné povolání.
Přesto to byla doba hrozná. Teď přišla vlna tu dobu idealizovat.
A to je špatně, hodně špatně. Ne pro pamětníky, ale pro naše následovníky.
Sám to vidím u svého syna. Mějte se, už musím pryč.
08. 08. 2010 | 21:02

Lex napsal(a):

Jemnický
Vaši představu "viny", která - podle Vás - ospravedlňovala zákeřné zamordování, spočívající v tom, že ti zavraždění předtím nepovstali proti režimu, třeba tím, že nezavraždili jiné oběti, které také nepovstaly proti režimu, dokonce proti němu ani neprotestovaly, tak to je konstrukt, ve kterém jste dosáhl asi světové jedinečnosti. Mohl byste si ho nechat patentovat.
Leč já na platformě takových úvah, navíc zřetelně myšlených vážně, odmítám diskutovat na platformě takové zhůvěřilosti. Tu jste, podle mne, také osvědčil svým vstupem 07.08.2010 20:29:00.
Užívejte si své jedinečnosti. Na mě nedejte, nejsem Váš formát. Mé názory v této věci nejsou opřené o osobní zkušenost s Mašíny ani s Paumerem. Autor tohoto blogu http://kapal.blog.idnes.cz/... však osobní zkušenosti s Paumerem má, a rozhodně si zaslouží pozornost. Ačkoliv tady ten odkaz dal už Vico, nepochybuji, že jste jej nečetl.

Sbohem.
Lex
08. 08. 2010 | 22:23

Pavel V napsal(a):

Někteří přispěvatelé včetně pana Žáka se vyjadřují, jakoby neznali komunistický režim. Já jsem ho zažil a vím své. Vládla atmosféra strachu. Kdo vyslovil s režimem nesouhlas, byl likvidován: zabavením majetku, ztrátou zaměstnání, vězením, pracovním táborem, popravou. Zemi vládli teroristé. Občané měli dvě možnosti: stát se spoluviníky teroristů nebo se proti nim postavit. Žádná třetí možnost (chovat se nestranně) nebyla v dané situaci možná. Drtivá většina občanů se stala spoluviníky. Ti, kdo se postavili na odpor a byli pesekuováni, jsou dnes považováni za hrdiny. Jsou ti, kdo se teroristům postavili se zbraní v ruce, vrahy? Je správné pane Žáku doporučovat Mašínům, aby se nechali zavřít? Nebo byste jim doporučil, aby se vzdali svého demokratického přesvědčení a žili ve lži? Myslíte si, že ti kdo se tvářili, jako že nevidí zvůli komunistů (esenbáci, pokladník), byli nevinní lidé? Ujišťuji vás, že pokud se zlu nepostavíme, stáváme se jeho spoluviníkem a může nás to stát i život.

Komunistický režim měl mnoho společného s nacismem v Německu. Historici zkoumali proč tam za války nevznikl téměř žádný odboj proti obludnému režimu. Důvod byl prostý: drtivá většina Němců s Hitlerem spolupracovala. Kdo chtěl vést odboj, musel počítat s nulovou solidaritou takzvaných "normálních" občanů. Myslíte si, že tito "normální" občané předstírající, že nic neví o koncentračních táborech byli bez viny?
09. 08. 2010 | 00:40

ld napsal(a):

Lex,

v jedné maličkosti pravdu nemáte. A to, že Československo bylo ve válečném stavu s Německem. Naopak, válka představiteli protektorátu byla formálně vyhlášena spojencům na sklonku roku 1941. Tedy Heydrich v té době v právní rovině ve válečném stavu s PČaM nebyl.
09. 08. 2010 | 03:38

Lex napsal(a):

Id
Nechci se škorpit, není to ve věci Mašínů vůbec důležité, také jsem napsal "pokud vím" - nehledal jsem předtím přesné podklady.
Ale po Vaši výtce jsem je pohledal a našel, a ukázalo se, že jsem "věděl správně".
Československá exilová vláda na čele s Dr. Šrámkem a Edvardem Benešem jako prezidentem byla Velkou Británií uznána v červenci 1941 a v prosinci téhož roku Spojenými státy a Sovětským svazem. Tím byla v mezinárodních vztazích v rámci protihitlerovské koalice uznána i kontinuita Československa.
A teď citát - "16.prosince 1941 vyhlásil Dr.Šrámek jako předseda vlády spolu s Dr.Benešem jako prezidentem válečný stav mezi Československem a všemi státy, které byly ve válce s Velkou Britanií, SSSR a USA. Válku Německu a Maďarsku vyhlásili zpětně od chvíle „kdy se vlády těchto států dopustily násilných aktů proti bezpečnosti, samostatnosti a územní celistvosti ČSR“." - http://www.svedomi.cz/on/on...
Atentát na Heydricha byl spáchán 27.5.1942.
09. 08. 2010 | 09:30

ld napsal(a):

Lex,

naše debate je povýtce jen akademická.

Československo přijalo Mnichovský diktát, aniž ještě došlo k jeho štěpení, jakož i rozkladu vládních elit a představitelů. Ač pod nátlakem, dohodu z Mnichova jsme přijali. Nelze tedy použít ani v tomto případě právní retroaktivitu tím, abychom se před světem blýskli. Teď píšu o právní rovině, nikoli o politické, lidské.

A dále, vyhlášení válečného stavu a vyhlášení války jsou dvě různé věci. Navíc se mi nechce polemizovat o kontinuitě po 29.9.1938, jakož i 15.březnu 1939 stran mezinárodního práva. Vždy jsme toho byli signatáři.
09. 08. 2010 | 14:33

Lex napsal(a):

Id
OK! O tématu se mi skutečně vůbec nechce diskutovat. Ani o neplatnosti "Mníchovské smlouvy" od samého počátku, o odstoupení a prohlášení za neplatnou od samého počátku ze strany signatářů - členů protihitlerovské koalice, ani o ČSSR-SRN smlouvě z roku 1973, ČSFR-SRN z roku 1992 a dalších aktech. Stejně tak o "přijetí diktátu" coby normotvorném aktu,
Obdobně o vyhlášení války exilovou vládou Německu z 16.12.1941, o Mnichovské dohodě před Norimberským tribunálem, atd. atd.
Asi si ponecháme každý svůj názor. Nemám ambice ten svůj prosadit, ani vůli ten Váš akceptovat.
09. 08. 2010 | 15:18

ld napsal(a):

Lex,

tato debata byla zarámována nějakou dobou. Řekněme od roku 1938 do roku 1953 (vraždy Mašínů). Mezinárodní dohody z let 1973, 92 nejsou tedy pro toto období rozhodné. Pěkně ta data připomínáte, nejsou ale relevantní.

Jestli si vzpomenete, náš spor byl ohledně válečného stavu. Kdo byl zmocněn a kdo ne jej vyhlásit z hlediska práva. Čekal jsem spíš polemiku o tom, která z vlád byla legitimní, zda Eliášova či Beranova. Ale vy to ženete moc konfrontačně, hájíc své stanovisko na kótě za pomocí minometů.

Přeju vše dobré.
09. 08. 2010 | 16:54

Navvy napsal(a):

Pane Žáku, víte co je na tom Paumerově pohřbu nejdůležitější? Ukazuje se (i z následných diskusí), že drtivá většina lidí u nás má smysl pro spravedlnost a správně chápe rozdíl mezi odbojem a neselektivním násilím. Líbí se mi také Váš postřeh, že mnoho našich politiků ještě nevyrostlo z komunistických holínek. Voliči jim to nejspíše sečtou. Hodně se tu už 20 let hovoří o tom, že komunisté u nás nejsou zakázáni a mají nepochopitelně vysokou podporu. Jenže proč? Naši pozdní komunistobijci je začali srovnávat s nacisty a fašisty. To komunisty paradoxně zachránilo - všichni to brali jako propagandu srovnatelnou s tou komunistickou. Hned se začalo i s nekritickou glorifikací první republiky (pamětnící ví své, dokonce i ti bohatší), s glorifikací bojovníků proti komunistům bez ohledu na jejich činy i pohnutky. Kdyby u nás komunisté během 5 let vyhladili dvě vesnice, povraždili nějaké zdejší etnikum a popravili pár lidí za poslech Svobodné Evropy, asi by to i těm Mašínům snáze prošlo. Vy jste to ve svém blogu dost pěkně vystihl. Vím, že si vážíte těch, kteří proti tolatitě bojovali a proto má i Vaše kritika neselektivního násilí větší váhu. Děkuji za rozumný blog.
09. 08. 2010 | 19:38

Lex napsal(a):

Id
Nezlobte se, ale s tím svým "protektorátem" jste dost otravný. Mne v souvislosti s předmětem pojednávaného fakt nezajímají loutkovlády Beranova, Eliášova či Krejčího. Mne nezajímá právní vztah a quasiprávní úprava Německa a "Protektorátu Čechy a Morava" po 15. březnu 1939. Není to předmět mého zájmu, nestudoval jsem to podrobně a nebudu to ani dělat, ale pochybuji, že rozhodující státy protihitlerovské koalice (Velká británie, Francie, Rusko, Spojené státy americké) vůbec kdy tento státní paútvar uznaly, a to včetně jeho tzv. vlád.
Naproti tomu tytéž státy v létě a v prosinci 1941 uznaly legitimitu exilové vlády a presidenta Československé republiky v Londýně, a tím de facto i kontinuitu její existence.
Pro státy protihitlerovské koalice byly mezinárodněprávně závazné akty této vlády, ne loutkovlád v Praze s jejich ovladači nití na Hradčanech či v Berlíně. Což samozřejmě neznamená, že vnitřní život v protektorátě se neodehrával v souladu s úpravou protektorátního práva, a to jak tou, která pokračovala v prvorepublikových či dokonce ještě rakousko-uherských zákonech, tak legislativní úpravou říšského protektora nebo v rámci kompetencí úpravou berlínskou. To se týká jak veřejnoprávních, tak především soukromoprávních vztahů, které však tam, kde to odporovalo demokratickým poměrům Československé republiky, byly krátce po válce obrozeným zákonodárstvím zrušeny.
Asi každý mluvíme o něčem jiném, leč nemám důvod měnit to, čím jsem začal a oč jediné tu šlo - že 16.12.1941 Československá republika prostřednictvím své legitimní, tj. londýnské exilové vlády a presidenta republiky, vyhlásila válku státům stojícím na straně Velkoněmecké Říše, a Německu samotnému, a s ním i Maďarsku zpětně od 15.3.1939.
10. 08. 2010 | 09:54

Markéta napsal(a):

"Mašíni" jsou vrazi a pokud by byla vůle, tak by měli být zákonně souzeni. Jejich zločinná akce nebyla vedená proti režimu, ale vůči nevinným občanům. Je neetické, aby byli považováni za symbol boje proti komunismu.
10. 08. 2010 | 19:05

Hurá napsal(a):

Naprosto s autorem souhlasím ! Mj. se tato individua vykašlala i na svoje příbuzné, kteří v republice zůstali. Takže pokud si někdo ocenění zaslouží, tak nejspíš jejich sestra, která neemigrovala. Dovedete si vůbec představit, co si tady potom chudák musela vytrpět ?
10. 08. 2010 | 21:09

Pavel V napsal(a):

Markéto,

byla akce Mašínů opravdu zaměřená proti nevinným občanům? Pravý opak je pravdou. Jeden ze zabitých byl policista. Měl vědět, že se ve stalinistickém Československu stal součástí komunistického teroru. Jako spojenec zločinců mohl počítat s tím, že se oběti represí budou zcela podle práva bránit. Pokud by opustil řady policie, nic mu nehrozilo. Ten člověk nesl spoluvinu. Pokladník neměl riskovat život pro peníze. Měl naopak Mašínům pomáhat proti teroristům v čele státu.

Mašínové byli ve válce, kterou stalinisté vyhlásili všem, kdo se jim odmítli klanět. Ve válce, v níž teroristé vraždí slušné lidi, nelze zůstat nestranným. Nesolidárnost s oběťmi vrahů se rovná spoluvině na vraždách.
12. 08. 2010 | 17:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavel V:
Nažvanil jste nesmysly. Mašínové především se obohatili vraženými loupežemi a když jim koudel hořela pod nohama, zdrhli. Medaile, kterou dostali od M. Topolánka, byla fakticky medailí Jiřího Grassela.
12. 08. 2010 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava: ...vražednými...
12. 08. 2010 | 20:35

slavwin napsal(a):

Mašínům stačilo slušně požádat, že chtějí pryč, že se narodili v Čechách bez ostnatého drátu na hranicích, tak by byli kutači uranu pro Rusa, v nepříznivém případě opentleni. Z evropy jsme se dostali do euroasie, vydrželo nás to mnoho, ale oni prostě nechtěli respektujme to, když už nejsou hrdinové, tak minimálně lidé donuceni ke kriminálním činům -dohnáni bolševiky.
12. 08. 2010 | 21:52

slavwin napsal(a):

Tady bych ani nevinil komunisty, jejich partaj vznikla v roce 1921, v roce 1929 ji Gotwald zkomiternizoval, že v tom nebyly ruské zájmy a peníze snad si může myslet jen naivní člověk. Strana ovládána cizí mocností tu provedla převrat s hesly, kterým uvěřilo mnoho lidí, mezi nimi i autor blogu. Někteří prozřeli, stáli se nepřáteli režimu, někteří se podřídili, suď nás osude. Pokud chceme někoho chceme soudit buďme objektivní.
12. 08. 2010 | 22:04

Béda napsal(a):

slavwin,

kdybyste byl důsledný, musel byste poděkovat mocnostem. Nejdříve těm, které ČSR v Mnichově vydaly na milost Hitlerovi. Pak vítězným, které ČSR určily do Stalinovy sféry vlivu.
14. 08. 2010 | 13:57

lounský protizmrd napsal(a):

Děsí mne svět,kde rozumprdné kecy rozdává oslík perelný (otřese se a létají perly svinní) komouš Žák,vypravěč ve VUMLu Louny!
15. 08. 2010 | 09:41

Leonora napsal(a):

Hm...že my jsme ale byli vlastně blbí a zůstávali tady.Kdyby bývala polovina národa pobila druhou polovinu a svedla to na režim,to by bylo hrdinů.Podle mě největší hrdina byl ten,kdo zůstal tady.Vražda je vražda,nic míň.A dejte už pokoj s tím házet pořád něco na komunisty,i dnes se děje tady svinstvo a možná ještě větší.Dneska by asi uteklo daleko více lidí díky současnému režimu,ale nemá už kam...
29. 08. 2010 | 22:30

Karel Růžička napsal(a):

...pane Žák-u; plačete sice dobře ale na špatném hrobě. Lépe než vy se vyjádřil pan Huml (asi nepřesné jméno) poslanec za VV.
Obdivuji jeho příspěvek, zdá se mě nejlepší a
hlavně se nebál postavit se p.(?) Johnovi.
Obdivuji. K.R.
21. 09. 2010 | 20:43

Petr Holík napsal(a):

Je potřeba ukázat lidem kdo je náš nový pán. Je potřeba ukázat hrdiny a nejvěrnější našeho nového pána. Proto by měli mít Mašínové na Václavském náměstí sochu. V popředí by byl svázaný muž na kolenou a zezadu by ho jeden z Mašínu podřezával. Krasně by to korespondovalo s dnešní zvrácenou dobou.
28. 12. 2010 | 13:33

Dalibor Preis napsal(a):

Já bych to uspořádal obráceně. Vyskládal bych Václavské náměstí popravenými bolševiky a mezi nimi by se zvedal nezlomný Mašín s dýkou v ruce proti ozbrojeným esenbákům, účetnímu a 23 tisícům ozbrojeným Němcům.
Pane žáku, věnujte se raději vědě. Je mi z Vašeho článku špatně. Dočetl jsem ho jen k odstavci, kde přichází srovnání Mašínů s únosem letadla a měl jsem opravdu dost.Přečtěte si, jak postupovali bolševici v Babicích a nesrovnávejte padesátá léta se sedmdesátými a ještě s mezinárodním zločiněm(únosem letadla).
19. 08. 2011 | 21:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy