Parodie na boj proti Fake News?

15. 03. 2019 | 23:36
Přečteno 4639 krát
Jak vypadá svoboda diskuse na Aktualne.cz?

Z čista jasna se moje příspěvky do diskusí na aktualne.cz začaly ztrácet.

Radkin Honzák zveřejnil blog s titulem
Čeští prezidenti na výplatní listině Moskvy

V rámci debaty se značkou norgus napsal
RadkinHonzak norgus • před 3 hodinami
Zejména když udělali s Hitlerem pakt a rozdělili si Polsko. Kdybyste měl trochu ponětí o historii, věděl byste, že v době před 80 roky byl Stalin velký Hitlerův kamarád a spojenec. Takže váš bratr?

Reagoval jsem na to poznámkou:

"Pane doktore, velmi se mýlíte. Před 80 lety měla Francie spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem a Velká Británie smlouvu s FranciÍ. Když Sovětský svaz nepozvali na mnichovskou konferenci, pochopil to Stalin tak, že jeho spojenci zaujali pozici nezúčastněného pozorovatele a otevřeli Hitlerovi cestu na východ. Ani vznik Protektorátu na Stalinově snaze dál jednat s Francii a Anglii o obraně Polska nic nezměnil. Chtěl s nimi dohodnout podrobnosti, jak společně zabránit Hitlerovi v útoku na Polsko a tudíž také na sebe. Francie a zejména Velká Británie se však nechtěla zavázat bojovat se SSSR na obraně Polska. Polsko odmítalo jakýkoliv vstup Rudé armády na své území. Když na rozhodující jednání v Leningradě poslala Británie subalterní úředníky Ministerstva zahraničí lodí, Stalin pochopil, že s ním spojenci vážně jednat nechtějí. Nehnuli prstem, aby Polsku dodali zbraně, nechtěli spolupracovat. Protože měl z Hitlera strach, a zejména se bál války na dvou frontách s Německem a Japonskem, rozhodl se, že jím mnichovskou figuru vrátí. To byl pakt Ribbentrop-Molotov, tady zase Stalin zaujal pozici nezúčastněného pozorovatele a díval se jak si Hitler vyřizuje účty se Západem. Doporučuji ceněnou monografii profesora Stevena Kotkina o Stalinovi s podtitulem Čekání na Hitlera. Zároveň sám obnovoval hranice carské říše a připravoval si předpolí na střet. Neexistuje seriózní historik, který by zastával tezi, že Stalin a Hitler měli v úmyslu spolupracovat. Ta žije jenom v představách primitivního českého antikomunismu. Obávám se, že byste neměl jiné kárat z neznalosti dějin. Působí to dost komicky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poznámka vydržela na webu asi 20 minut, pak byla označena jako spam. kdyby to byl jeden případ, nevšímal bych si toho.

Jenže do diskuse k blogu Jana Urbana
Tři pohádky pana prezidenta

Jsem napsal příspěvek, který také zmizel. Zanedlouho jsem ho zopakoval, protože jsem si nebyl vědom žádného pochybení.
xxxxxx druhý příspěvek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakt nevím.
Poslal jsem do komentářů k článku Jana Urbana dvě zdvořile otázky.
První byla, proč Lord Carrington, což byl zmocněnec OSN pro Jugoslávii před Jiřím Dienstbierem, tvrdil, že k etnické čistce došlo až po začátku bombardování Srbska.
Druhá Proč Martin Ciaran ředitel britského Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost prohlásil na konferenci v Bruselu, že rizika spojená s aplikací sítí Huawei jsou zvládnutelná a co z toho plyne.
Místo odpovědi správce otázky smazal.
Je zde stále prostor pro slušnou diskuzi?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tenhle příspěvek byl zase zanedlouho smazán.
Jeden čtenář si toho smazání všiml a napsal příspěvek ve kterém jednu mojí otázku zopakovat a zeptal se, proč se mažou blogeři.
Jeho příspěvek byl zanedlouho také smazán.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pod svým blogem o Masarykovi jsem vedl diskusi se značkou norgus a Martinem Brezinou. Chtěl jsem jim oběma poslat 15. kapitolu Machiavelliho Vladaře, protože je podle mě podstatná pro debatu o vztahu politiky a morálky. Bohužel, ani Macchiavelli neobstál, což mě dost mrzí, protože jde o podstatnou věc.

xxxxxx text příspěvku k Masarykovi xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Omlouvám se za prodlevu. Myslím že je že by byla škoda nepokračovat v debatě.
Zkopíroval jsem 15 kapitolu Machiavelliho Vladaře. když si ji přečtete, tak zjistíte že přesný pozorovatel Machiavelli si byl vědom toho vládnutí je určité umění(dovednost) , které je třeba se učit

Kapitola patnáctá - O věcech, za něž se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy

"Nyní je třeba zamyslet se nad tím, jak má vladař zacházet s poddanými a se spojenci. Vím, že o tom psali už mnozí, a nerad bych byl pokládán za domýšlivce, že se tím chci obírat i já, zvláště budu-li se odchylovat od jiných. Mám však v úmyslu napsat užitečnou knížku, takže pokládám za vhodnější dívat se na věci tak, jak se mají ve skutečnosti, než jak se zvnějšku jeví. Je totiž velký rozdíl mezi tím, jaký život je a jaký by měl být. Ten, kdo si nevšímá reality a nechce vidět, jací lidé jsou a staví spíše na svých přáních a představách, jak by svět vypadat měl, nedopadne dobře. A člověk, který se chce za všech okolností chovat ušlechtile a jevit se všem jako dobrý člověk, se zlou se potáže mezi tolika lidmi, kteří dobří nejsou. Proto také vladař, který se chce udržet, se musí naučit ve vlastním zájmu zachovat se někdy třeba i ne zrovna ušlechtile a přesně vědět, kdy si může dovolit dobrotu. Proto pusťme ze zřetele ideální lidské vlastnosti, jimiž by měl vládce oplývat, a hleďme si praktické stránky života. Čím výš člověk v hodnostech stoupá, tím víc se o něm mluví, a vládce, protože stojí na samém vrcholu, patří k nejpřetřásanějším. V čem jedni u něho vidí hospodárnost, druzí zas lakotu, v oprávněné přísnosti ukrutnost, v soucitu a vlídnosti naopak slabost a zbabělost. Co jeden na něm považuje za účelné a praktické, druhý může mít za věrolomné a bezzásadové, ve velkorysosti lze vidět i lehkomyslnost, v uzavřenosti a zdrženlivosti třeba pýchu a nafoukanost, vážný člověk může někomu připadat jako morous a nelida, zbožný jako pokrytec a tak dále. Bylo by jistě žádoucí, aby byl každý panovník obdarován jen těmi nejkrásnějšími vlastnostmi, které se obecně za dobré považují. Víme však, že je proti lidské přirozenosti, aby měl všechny a vždycky se jimi řídil. Proto, chce-li být někdo dobrým a úspěšným vládcem, musí se především vyhýbat těm vlastnostem, které jeho moc ohrožují, a nesmí dát na lidské řeči. Vždyť šlechetnost by ho mohla v určité situaci uvrhnout do záhuby a naopak, co na první pohled vypadá jako špatnost, může znamenat prospěch a bezpečnost pro celou zemi."

Já bych řekl, že Machiavelli má pravdu. Občanské ctnosti mohou být vladařovými neřestmi. vzpomeňme třeba na Alexandra Dubčeka. Tím, že Masaryk nechápal funkci rolí v moderní společnosti, například že ředitel banky musí lhát o problémech banky, jinak ji zlikviduje, vytvořil iluze o politice. Řekne-li ředitel pravdu, stane se z toho sebenaplňující proroctví a banka zbankrotuje.
Protože Masaryk propojil politický a občanský život tak úzkým způsobem, nemohlo z toho vzniknout nic jiného než frustrace. Při pohledu zpátky na první republiku ji dnes máme tendenci považovat za velmi úspěšný stát. ovšem generace našich dědečků to viděla jinak. Republika byla chápána jako fiasko. Podstatnou roli v tom hrál nesplnitelný nárok, který dal Masaryk republice do vínku.
Na konci Nové Evropy píše
“Správný prvek bývalého poměru státu a církve zůstane v demokracii v nové vyšší formě, pravá politika demokratická bude také sub specie aeternitatis: absolutism duchovní, různé formy caesaropapismu i absolutism světský, zneužívající náboženství, bude překonán vyšší mravností, lidskostí a vyšším náboženstvím, řídícím svobodně také celý život veřejný – Ježíš, ne Caesar! Říkám tím, že naším úkolem je, uskutečnit náboženství a ethiku Ježíšovu, jeho čisté a neposkvrněné náboženství lidskosti.”
Myslíte, že to je úkol pro politika nebo pro faráře?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx konec příspěvku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doufám, že se vysvětlí, proč korektní příspěvky nemají šanci účastnit se diskusního Fóra na Aktuálně

Dodatek v sobotu 9:33xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Někteří diskutující mě upozornili, že mně velmi pravděpodobně nemaže server aktuálně, ale aplikace Disqus.
Přemýšlel jsem o tom předtím, než jsem ten blog napsal. Pochopil bych, kdyby byly vyřazeny opakované dlouhé příspěvky jako pod blogem o Masarykovi. Nechápu, proč by Disqus vyhazoval krátké otázky pod blogem u Jana Urbana. zejména nechápu, proč by zmizel příspěvek čtenáře, který si všiml vyřazení mého příspěvku.
Nejsem ukřivděný, spíš užaslý, kam jsme se dostali. Takhle jsem si svobodu slova nepředstavoval.

Doufám, že se to vyjasní.

Sobota 18 38 Tak se mi zdá že se záhada vyjasňuje. vzhledem k tomu, že byly smazány všechny diskuzní příspěvky na mém vlastním blogu, soudím, že mne disqus zařadil Do kategorie spammerů, A od té chvíle po všechny moje příspěvky za spam kdyby měly jenom dva řádky a byly zcela nevinné.
Asi by ten systém opravdu měl někdo kontrolovat.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy