O korupci

25. 02. 2010 | 23:45
Přečteno 10903 krát
Psáno pro ČRo6


Korupce I
Václav Žák
Blíží se volby, strany bojují proti korupci. To už je překvapivé asi jako tání sněhu pod paprsky jarního slunce. Veřejnost už je dost otupělá. Je evidentně přesvědčena, že jest jedna strana osmnáct, druhá - a tak dále. Vzpomínám si, jak jsem před lety líčil taxikáři jednu povedenou vládní taškařici. Podíval se na mě: „co mi chcete říct? Že kradou? Kdybych tam byl, taky bych krad‘.“
Takový postoj lze sice pochválit za upřímnost, ale stěží ho lze považovat za rozumný. Pokud se korupce pohybuje v řádu jednotek procent za provizi, velký ekonomický efekt to nemá. Ale když se začnou dělat zbytečné investice v hodnotě milionů, jenom aby z toho něco káplo, začne mít korupce devastující efekt na ekonomiku. Zaostání socialismu přece způsobila jeho neschopnost efektivně investovat. Ovšem dosáhne-li korupce masivních rozměrů, podkope to efektivitu investic naprosto stejným způsobem. Jediným rozdílem je, že v socialismu byly všechny investice státní, což už dnes díky bohu neplatí. Ale protože stát je významným investorem, má korupce nejen rozměr mravní, ale i ekonomický.
Korupce je mor, který – ještě lépe než u nás – vidíme na zbídačení států nejen v Africe, ale třeba na blízké Ukrajině. U nás se o korupčním jednání mluví v převážné většině případů pouze v souvislosti s veřejnými zakázkami. Ale o korupční jednání se také jedná, pokud zájmové skupiny ovlivňují politická rozhodnutí včetně tvorby zákonů, pokud soudy nesoudí férově, pokud je možné vyhýbat se plnění povinností, např. placení daní, pokud ve společnosti platí právo silnějšího atd.
Podle teorie institucí jsou vztahy v moderní společnosti založeny na smlouvách. Předpokladem přitom je, že z plnění smlouvy mají obě strany prospěch, i když nemusí být stejně velký. Kdy smluvní mechanismus běží nejlépe? Když ve společnosti panuje důvěra a když stát spolehlivě hraje roli neutrálního arbitra, který férově rozhoduje spory mezi zúčastněnými stranami. Jedině pak se investorům vyplatí dělat dlouhodobé investice. Pokud panují obavy, že v budoucnosti lze o investici přijít, budou se v zemi odehrávat krátkodobé spekulace a porušovat smlouvy – neboť tak se dá zbohatnout nejrychleji.
Ve Špalíčku, centru Občanského fóra, se v roce 1990 objevili američtí experti, kteří varovali před korupcí. Říkali tehdy: jestli připustíte rozbujení korupce, nejméně padesát let se jí nezbavíte. Pro znalce „budování kapitalismu“, rozsáhlé korupce, která provázela rozšíření burzy, kapitálových trhů a podnikání na úvěr všude na světě, to bylo stěží překvapení. Konec konců, i ekonomika nedostatku (pojem maďarského ekonoma Janose Kornaie) také zrodila zcela specifický systém korupce, který procházel celou „socialistickou“ společností.
Po listopadu 1989 existovaly pokusy korupci ve státě omezit prevencí. Jako předseda Komise pro informatiku ČNR jsem se účastnil schůzky na české vládě, kde švédští experti na informační technologie předváděli systém, který byli ochotni zavést v České republice. V sále zašumělo, když posluchačstvu sdělili, že ve Švédsku je celková výše daňového přiznání veřejně dostupnou informací. Asi málokoho překvapí, že se tato nabídka nerealizovala.
Faktem ovšem je, že veřejné informace o výši příjmů by zřejmě vadily naprosté většině občanů, nejen těm, kteří se chystali uspět v lovu na pozemské statky. „Vole, teď se rozdává majetek na dalších 1000 let“, říkal Petr Čermák faráři Zdeňku Bártovi, vedle něhož v České národní radě seděl. Těmto lidem vadilo mnohem diskrétnější ustanovení, které poslanci ČNR odhlasovali do zákona o správě daní a poplatků v roce 1992, tedy majetková přiznání, která měla začít platit od 1. ledna 1995. Je třeba připomenout, že v socialistickém Československu prakticky neexistovaly finanční úřady, ty se rodily za pochodu. Protože bylo jasné, že kontrola peněz je možná a efektivní pouze tehdy, začne-li se s ní od začátku, požadovali jsme s Janem Sokolem na Kolegiu Občanského fóra, aby se peníze vstupující do privatizace doprovodily čestným prohlášením o jejich původu, která pak finanční úřady budou schopny kontrolovat. Narazilo to na vášnivý odpor ekonomů, kteří měli strach, že bez zapojení peněz ze šedé až černé ekonomky se privatizace nerozeběhne. Byl to vážný omyl.
V prosinci 1994, těsně před tím, než měla majetková přiznání začít platit, je tehdejší koalice ODS, ODA a KDU-ČSL ze zákona vypustily. Akumulaci kapitálu po česku už nestálo nic v cestě. Majetková přiznání by totiž umožňovala porovnávat výši majetku s přiznanými příjmy – poskytovala tedy informace, které mohly být některým lidem mimořádně nepříjemné. K tématu korupce se vrátíme v některém z dalších komentářů.


Korupce II
Václav Žák
Korupce má mnoho tváří. Jen jednou z nich je úplatkářství. Mezi další patří nepotismus, obsazování funkcí příbuznými, nebo kamarádšofty, obsazování pozic přáteli a známými. Zvláštní formou úplatku je provize, v americkém slangu kickback, doslova zpětné kopnutí. Jde o zpětnou platbu za možnost získat předraženou zakázku. V devadesátých letech se pro provize, které se platily za získání úvěrů či privatizačních projektů, ujal hezký český termín „odsypky“.

Korupce se měnila průběžně s tím, jak se měnily poměry. V časech socialismu se uplácelo pro získání nedostatkových zboží a služeb. Svíčková bez známostí byla chimérou. V raných letech po roce 1989 se uplácelo při privatizaci, získávání úvěrů, na obchodním rejstříku, katastru nemovitostí, stavebním řízení, atd. Později se korupce přelila do konkurzních řízení a zejména na některé transakce Konsolidační agentury, kdy si nedobytné úvěry kupovali za zlomky ceny ti, co je udělali. Teď, jak se zdá, hrají rozhodující roli veřejné zakázky.

Při diskusi v Poslanecké sněmovně o tzv. protikorupčním balíčku zazněla celá řada zcela obecných řečí, kdy nebylo úplně jasné, jestli příslušný řečník ví, o čem mluví. Pochopení reality – jako snad jediný – předvedl poslanec Oldřich Vojíř. Uvedl: V momentě, kdy bude existovat princip, že máte zákon o veřejných zakázkách, a bude platit, že můžete každou veřejnou zakázku řešit v podstatě takzvaným zjednodušeným výběrovým řízením, aniž by to bylo dostatečně transparentní, aniž byste vytvořili opravdu seriózní podmínky pro výběr zúžených uchazečů, tak se tady můžeme bavit, o čem chceme. Protože paradoxně je vše realizováno v intencích zákona. Dokonce notář ověřuje tyto postupy.

Ano, pan poslanec upozornil na naprosto zásadní problém, kdy se masivní korupce paradoxně kryje kulatým razítkem státního orgánu. Jak je to možné?
Upozorňuji, že jde o jeden z nejčastějších systémů, jak se zadávají opravdu velké zakázky. Ale existují i archaické triky – jako nedávný případ v Brně, kdy si obecní funkcionář přímo řekne o úplatek a nechá se nachytat při přebírání zálohy. Jistě, v takových primitivních scénářích má smysl mluvit o zavedení agentů, kteří mohou testovat integritu, tedy odolnost veřejných činitelů proti korupci. Ovšem uvažme, jestli by něco takového pomohlo v případech, o nichž mluvil pan poslanec Vojíř.

V těchto případech jde o schéma, které bych nazval „dohazovač“. Účelem hry je vyřadit soutěž a dosáhnout kýženého cíle, tedy že se státní zakázky budou rozdělovat mezi několik vybraných firem, které se na hře podílejí.
Jak se to dělá? Klíčovou postavou je zavedený dohazovač, někdo jako Kecal v Prodané nevěstě. Má známosti na ministerstvu, v politické straně, která ministerstvo řídí, a mezi podniky, které se u daného ministerstva o zakázky ucházejí a firmami, které suplují stát. Je to postava diskrétní, zavedená a financuje se z volných peněz, které nesahají do závratných výšin, jde o pár milionů. Je to vlastně instituce jako ten vesnický dohazovač.

Teď si představme, že ministerský odbor dostane za úkol zpracovat veřejnou zakázku. Úředník, kterému úkol přistane na stole, by se ho měl – teoreticky, podotýkám – zhostit tak, že za co nejmenší objem veřejných peněz získá co nejvyšší kvalitu. Jinými slovy, žádné „odsypky“. Jeho ovšem navštíví dohazovač a nabídne mu pomoc. Ani mu nemusí vysvětlovat, že trvání na ekonomické racionalitě je nerozumné a ohrožuje jeho zaměstnání. Úředník ví, že za odpor dohazovači ho jeho nadřízení nepochválí. Nechrání ho zákon o státní službě, stačí jedna reorganizace a je pryč. Tak pomoc rád přijme. Nic tím neriskuje, naopak.
A pak už to jde všechno jak na drátkách. Dohazovač obejde podniky a získá jejich představu o podmínkách, za nichž se hry o zakázku hodlají podílet. Zadání nechá vypracovat firmami, které se na to specializují. To není jednoduchý úkol: zadání musí být napsáno tak, aby ho mohl vyhrát jenom jeden podnik a do tak zvaného užšího řízení se dostaly pouze podniky „spřátelené“.

A už je ruka v rukávě. Ministerstvo vyhlásí veřejnou zakázku, zcela podle zákona udělá užší řízení, a v něm vyhraje – div se světě- podnik, jemuž na míru byla zakázka vypsaná. Ministerstvo si pak může výsledek nechat i notářsky ověřit. Následuje rozdělení zakázky mezi vítězný a spřátelené podniky. Při příští zakázce vyhraje některý ze spřátelených podniků a celý kolotoč se opakuje.
V čem je problém? Zaprvé, stát rezignoval na rozhodování. Outsourcing státní moci znamená vyřazení nejen racionality, ale zejména soutěže. Jak by, za těchto podmínek, mohly být státní zakázky levné? Pokud si podniky diktují ceny zakázky a vydělat si mají všichni zúčastnění, do čehož je třeba započítat i odsypky, je možné se divit, kolik stojí kilometr dálnice, kolik zbrojní zakázky atd.? A položme si otázku: jaké z navrhovaných protikorupčních opatření by současný stav institucionalizované korupce napravilo?

Myslím, že už je načase, aby se česká veřejnost při zprávách o korupci začala chovat sebevědomě. Pokud nezačne odmítat politické strany, které za korupci nesou největší odpovědnost, nebudou mít důvod svoje chování měnit. Není vůbec třeba, aby čeští Jamesové Bondové chytali zkorumpované politiky jak králíky. Bohatě se stačí podívat, za jaké ceny se u nás obstarávají veřejné statky, např. internet do škol, dálnice, či jak kdo hlasoval v případě emisních povolenek, když ČEZ dostal od sněmovny dárek za 68 miliard. A podle toho se rozhodovat u voleb. Upřímně řečeno, jednoduché to ale nebude. Už jsme si zavedli systém.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jak prohlásil exministr Mlynář o jednom IT tendru: "To je přece vypsané pro Packardy." A my voliči máme šmejdit po internetu a jinde, abychom ve volbách umožnili dostat se k lizu dalším dosud nevinným, kteří ještě neměli možnost se obohatit. Copak každý řadový občan má čas a schopnosti všechny ty kauzy usledovat, zvláště když jako kouřová mlha se vyrábějí ještě kauzy falešné typu čunkiády?
Ne, pane Žáku, protože bohužel nemám možnost volit úřednickou vládu, jedinou možnost vidím nevolit nikoho a toužebně si přát, aby zvolení poslanci se co nejdéle nebyli schopni domluvit na nějaké partajnické vládě, která zase bude rozdávat nelegitímní prebendy. Mezi voliči je dost naivů věřících, že recyklovaný TOP09 nebo např. Věci Veřejné jsou nějakou perspektívní nadějí. Nejsou, protože jak ten Váš taxikář tak i oni budou krást také. Je to prostě v systému tzv. demokracie, v systému plném žvástů o lidských právech a žádných povinnostech. Dokud zvolení zástupci budou za svou škodlivost nepostižitelní, nic se nezmění, i kdyby nějakým zázrakem pár spravedlivých bylo zvoleno. Systém voleb spolehlivě je do budoucna vyselektuje.
V antickém Řecku byli na mnohé funkce občané losováni. Připadá mi, že doba dozrává se k tomuto způsobu určování našich zástupců se vrátit. Pro začátek by stačilo je odměňovat namísto různými pofidérními náhradami paušálem ve výši trojnásobku životního minima. Ti současní si rozhodně více nezaslouží, jeden vedle druhého.
26. 02. 2010 | 00:40

Nicholas napsal(a):

Poslouchal jsem to už v rádiu, ale tady je to nějak smutné.Nešlo by to třeba nadepsat tím citátem Petra Čermáka ( toho, co věnoval osobní zbraň Viktoru Koženému)?
26. 02. 2010 | 01:02

michal napsal(a):

68 miliard pro ČEZ, kdo jak hlasoval pěkně přehledně: http://kohovolit.eu/api/psp...
26. 02. 2010 | 01:03

nick y napsal(a):

Pane,velmi s Vámi souhlasím!Dlužno říci,že prevence by v mnoha případech odstranila alespoň nejkřiklavější případy. Za prevenci považuji 1) Expertní stanovení ceny veřejné zakázky s následnou kontrolou odborné i laické veřejnosti před vypsáním výběrového řízení.2)Dle existujícího zákona o zadávání veřejných zakázek soutěžící dodavatele průběžně zveřejňovat na I-netu a vybrat dodavatele podle stanovených kriterií. Žádné navýšení ceny--žádný prostor pro korupci.Je to tak jednoduché?A funkční?Kdo z politických stran se o to postará? Současné parlamentní podle mně určitě NE !! Ty už nám ukázaly,co dovedou .20 let! A my musíme reagovat: ZMĚNU ! Nové strany,nemůže to být horší,jenom lepší.Volím VV,co vy? Dobrý večer
26. 02. 2010 | 02:02

Ládik napsal(a):

S tímhle nejde nic udělat - ti lidi jsou na svých místech nezávisle na výsledku voleb. Jsou to příslušníci mafie, vyrostlé před 1989.
26. 02. 2010 | 06:15

yara ze země krys napsal(a):

Korupci nejde odstranit, jen je možné ji omezit na určitou úroveň. Je totiž stará jako lidstvo samo. V ČR dojde k omezení korupce a korupčního prostředí až budou přijaty zákony a předpisy platné v zemích kde již tento problém řešili a dostali ho na potřebnou úroveň. Tyto zákony a pravidla budou přijaty až se vymění současné osazenstvo PS za jiné strany, které mají boj
s korupcí jako jeden z hlavních úkolů. Zatím je to jen VV, o žádné jiné straně nevím, pouze jen samé kecy nebo naivní představy a sliby. Pořádek ve společnosti se dělá od shora dolů
a né naopak! PS. Mám strach, že jsme tuhle bitvu už navždy prohráli....
26. 02. 2010 | 07:13

Rumcajs napsal(a):

Jediná možnost, jak zničit korupci, je přestat platit daně.
26. 02. 2010 | 07:25

Brundibár napsal(a):

Přeji hezký den, pane Žáku,

souhlasím s vámi. To, co řekl pan Vojíř, naprosto přesně dokazuje, že institut "agenta provokatéra" je nanic. Ti lidé, kteří jsou v daném "kolečku" zapojení", se znají a "nové tváři" těžko sednou na lep. Jinak se ale obávám, že na opravdové řešení korupce dojde až ve chvíli, kdy stát nebude mít kde brát a budeme ho řídit pod dohledem MMF - do té doby nebude "politická vůle".
Zbyněk Matyáš:
Ono není nutné, aby zveřejněná výběrová řízení VŘ sledovali VŠICHNI, bohatě stačí, aby si nějaké nesrovnalosti všiml JEDEN JEDINÝ člověk. Proto považuji za nutné, aby veškeré dokumenty (zadávačka, připomínky, všechny přílohy, hlasování výběrové komise, prostě vše) týkající se všech VŘ byly zveřejněny na Internetu.
Problém ale je, že stát někdy potřebuje poněkud specifické zařízení nebo služby a pak se nevyhne konzultacím s potenciálními dodavateli. Ti pak nemají problém onen problém konzultovat se státem, ale na druhou stranu nemají jediný zájem na tom, aby se obsah takových jednání dostal ke konkurentům nebo na veřejnost. Z osobní zkušenosti vím, že hranice mezi konzultací a "dodáním textu zadávačky" je velmi tenká.

Do politiky by měl být vnesen prvek nejistoty - ať již většinovým systémem, nebo losováním (třeba to, jak byl vybírán Benátský dóže tady kdysi popsal Pavel Kohout).

nick y:
Expertní stanovení ceny má problém - totiž, kdo budou ti experti. V ČR se již našlo pár soudních znalců, jejichž znalecké posudky neměly s realitou co do činění (a je vcelku jedno, jestli to byl úmysl, nedbalost, nebo nešťastná náhoda).
Další problém je v tom, že státní úředníci ve své naprosté většině vůbec netuší, jaké řešení je pro stát optimální a také proč. Když pak dostanou politické zadání (např. na zde zmíněný Indoš), tak se rádi nechají přesvědčit, že "centrální řešení" je to pravé. Dává totiž úředníkovi pocit moci a dodavateli jistotu, že to má "na věčné časy", je to pro něj minimum práce. Navíc, protože je vše nabízeno jako jedinečný projekt, který nemá obdoby, nelze jej srovnat s jakýmkoliv jiným řešením (na rozdíl od normálních PC a přípojky i Internetu, kterých je na trhu víc než dost).
26. 02. 2010 | 08:17

Otis napsal(a):

pane Žáku, měli jste s kolegou Sokolem Kolegiu OF pořádně namazat, pak by Vaše protikorupční návrhy prošly :-)
26. 02. 2010 | 08:49

slavwin napsal(a):

Odesák je symbol korupčního jednání a rozumný socan ma to taky rád. Pokus je vyměnit by stál za to. Pak už nám nezbude než se znovu sejít v 300 tisícovém počtu a zacinkat klíči. Tady je nebezpečí že to využijí bolšáni a fašouni. Vidíte někdo jiné východisko? Klausokapitalismus udělal z lidí kteří se umí dostat k prachům nadlidi, dnes to mají v rukách kriminálníci veksláci a kšeftmani. John to kritizoval ve filmu dejme mu šanci, zbývá nám snad něco jiného.
26. 02. 2010 | 09:00

michal napsal(a):

hlasovani z 1994 o zavedeni majetkovych priznani: http://www.psp.cz/sqw/hlasy...
26. 02. 2010 | 09:07

klarasamkova napsal(a):

Vážený pane, při vší úctě, právě Vaši spolustraníci z Občanského hnutí mají zásadní zásluhu na tom, že s korupcí a pod. to zde dopadá tak, jak to dopadá: Ve Federálním shromáždění jsem opakovaně upozorňovala čelné představitele Občanského hnutí, že hlasují stejně jako komunisti. "My ale hlasujeme proti ze zcela jiných důvodů!!" To byla jejich standardní odpověď. Moje odpověď byla, že na to jim, s odpuštěním, sere pes...že to možná bude jednou zajímat historiky či politology, ale pro výsledky řešení té které situace je podstatné ANO - NE. Důležitý je výsledek - a ten byl PRO komunistický, tedy takový, jaký je dnes. Sklízíte výsledky intelektuálního planého žvanění podpořeného "dobrými úmysly. Vím, že určitě budu (opět) nařčena z radikalismu, případně fundamentalismu, ale skutečně "DOSTI JUŽ". Dost toho žvanění a planých keců. Ano - ano, ne - ne budiž řeč Tvá...I v této relativní době jsou některé hodnoty absolutní.... KVS
26. 02. 2010 | 09:35

klarasamkova napsal(a):

AD slavwin:
klíče?? Dostojím své (špatné) pověsti a navrhnu inovaci: klíče pouze francouzské... líp padnou do ruky... KVS
26. 02. 2010 | 09:36

martys napsal(a):

skoro ve všem souhlasím s autorem, ale je tu i problém který jde tak trochu proti tomu: když vypíšete zcela obecnou a veřejnou zakázku může se přihlásit kde kdo a naslibovat kde co.....a když zakázku získá a pak si sní nebude vědět rady firmu zkrachuje a zadavatel nebude mít nic! ono podseknout cenu s tím že vím že udělám půlku a pak půjdu od toho a s vědomím, že mi nejde o další zakázky a nějaou dobrou pověst- to je docela jednoduché
26. 02. 2010 | 09:42

martys napsal(a):

copak asi dnes dělá taový Petr ČErmám nebo Miroslava Macek
26. 02. 2010 | 09:45

David napsal(a):

"O korupci" - perfektní analýza.

Mne už začíná jímat hrůza z toho, že brzo z našeho státu zbude jen ohlodaná kost.

Pokud chceme změnit současnou situaci musíme především, alespoň na čas, ZPŘETRHAT ty prokorupční vztahy, které si za ty roky vytvořily dosavadní parlamentní strany. Především ODS, kterou považuji za vůbec hlavního viníka rozvoje korupce v našem státě.

Já říkám.

Teď ve volbách máme my obyčejní občané šanci udělat velkou změnu. Teď přichází ten správný čas a nečekejme na to, že to za nás někdo jiný udělá.

Ani jeden hlas pro ODS ani jeden hlas pro ČSSD.

ODS a ani ČSSD už nejsou schopny konstruktivního jednání ve prospěch nás, občanů. Nejde jim o nás, ale o posty, o koryta. Naopak jsou schopny vytvořit velkou koalici a změnit volební zákon tak, aby se udržely u moci, a to na věčné časy. My voliči je zajímáme až těsně před urnou s volebním lístkem v ruce.

Především ODS je naprosto nedůvěryhodná a zkorumpovaná, a proto je nutné ji URYCHLENĚ poslat na smetiště dějin.

Jakákoliv pravicová alternativa by měla být pro nás přijatelnější než současní ODS korytáři ve Sněmovně.

Dejme šanci novým lidem.

Volme neparlamentní pravicové strany.

Volme skutečnou změnu a hlavně už na nic nečekejme.
26. 02. 2010 | 10:16

Brundibár napsal(a):

martys:

Že se může přihlásit "kde co", to je konečně v pořádku. Jde o to, co musí zájemce o státní zakázku splňovat. Kvalifikační kritéria musí vycházet od typu a rozsahu zakázky (těžko firma s ročním obratem 10 milionů zvládne projekt za miliardu, na druhou stranu požadovat u takové zakázky obrat firmy 100 miliard je zjevně špatně - kritérií může být víc a jiná) a jak budou definovány sankce za nedodržení času nebo kvality zakázky a myslím, že český právní řád nabízí dost možností, jak vámi naznačené chování významně omezit. Ano, stát je neumí využívat.
26. 02. 2010 | 10:42

David napsal(a):

Tak výjimečná situace, jak se zbavit hlavních viníků současného politického a hospodářského marasmu, se už nebude nikdy opakovat.

Teď máme jedinečnou šanci, jak udělat ZMĚNU.

Tím, že se nekonaly na podzim loňského roku parlamentní volby, jsou především ODS a ČSSD velmi zadluženi zbytečnou volební kampaní. Mají dluhy v řádu desítek milionů korun.

Tím, že bychom speciálně těmto dvěma stranám nedali – ani jeden hlas – tak bychom se jich mohli definitivně zbavit – poslat je na smetiště dějin.

Už by se z těch dluhů nikdy nevymotaly.

Pokud tyto dvě strany zase udrží své pozice, tak se z dluhů nevymotáme - my – občané.

Takže teď půjde opravdu o hodně.

Proto opakuji - Ani jeden hlas pro ODS ani jeden hlas pro ČSSD.
26. 02. 2010 | 10:54

vlk napsal(a):

Pane Žáku,
má , bohužel, naprostou pravdu.
Rakovina korupce je tady a metastázovala skutečně příkladně.

Systém, který uvádíte , je zcela nepochybě realitou. Myslím, že kdyby tady měl blo takový Řebíček a chtěl v té věci psát, jistě byste zjistil, že to, co popisujete je jako zákaldní schema dobré, ale existují schemata daleko vymakanější.tedy pokud by si pan Ř. chtěl vymýšlet, protože on by v praxi nikdy nic takového nebyl připustil.

Noa ale nechme pana Ř. v klidu.
Vezměme případ flagrantní, současný a zřejmý.

Máme krizový rozpočet. Kde s e prý zvažuje každá koruna výdaje a ti s se samolepkou rozvážných hospodářů a člem drzým kromobyčejně / které jak známo lepší než poplužní dvůr jest/, žvaní, kd yž se hovoří o vyrovnání mateřské na loňskou úroveň , o tom, že jd e o pprojídání budoucnosti. Místo aby s einvestovalo. A nikdo není schopen tomuhle drzému čelu vysvětlit několik málo základních věcí:
1- že peníze ze zvýšené mateřské pjdou přímo narozeným d ětem, v nejdůležitějším období jejich vývinu
2- že investice do dětí je investicí do budoucnosti
3- že strašení tím, že dnešní mateřeská maminkám bude dluh projejich děti je nesmyslem, protože ony děti holt zaplatí jen to,c o dostaly. Takže dlužník a současný beneficient jsou jedna a táž osoba. Na rozdíl od dluhů osttaních
Třeba od dluhů za nové flintičky pro armádu. Ty totiž budou stát úplně stejně, co bud e koštovat zvýšená mateřská -1,5 miliardy.
Ponechávám te%ď stranou to, jestli armád a flinty potřebuje, když má plné sklady vz. 58 ponechávám stranou jestli je S 58 opravdu morálně zastaralý, když s ním úspěšně bojuje celý svět.
Zajímá mne , že JDENA FLINTA z té nové zakázky BUDE STÁT v PRUMĚRU 20 LITRÚ!!!!!!!
Dvacet litrů za flintu.
Všechny partaje mají teď plnou hubu korupce. A jak proti ní účinně bojiovata kdesi cosi. A okolo téhle nesmyslné zakázky a vysoutěžené ceny je dokonalý klid!!!
Že do toho nebudou šťourat provařenci z přičmloudlé TOPinky, je jasné. Význačn zpěvačka byla přece minsitryní, co tohle nastartovala. Že do toho nebude šťourat ODS je také zřejmé, jsitě ten tendr msuel jít přes Bartáka. Co tendr - ten byl určitě ready, bez debat, ale ten nesmyslný původné návrh musel mít její posvěcení.
Ani nečekám, že by to zvedli lidovci. Prostě pěnic e byl v tu dobu jejich...
Ale co mne irituje zásadně je totální mlčení sociální demokracie! Ani ťuk. Nic . Žádné nájezdy na kamery v téhle věci. Žádná nájezdy na zastavení nesmyslu. Nic.
A už docela mimo jsme z postoje strážců zájmů těch nejchudších - našich komunardů Ticho, klid. Dokonalé silencio. Žádný řev o zbytečných zbraních pro imperialistické války a podobně. Nula Nic.
Nikdo nejeví znepokojení, nikdo nejeví zájem.
Takže logický úsudek - jedou v tom úplně všichni.
Máme pře d volbami a nikdo nesebere tohle jednoduché téma, kterému musí rozumět i pověstná bába Dymáková. Metastázy jsou v posledním pokročilém stadiu.
Pax Vobiscum.
26. 02. 2010 | 11:19

Krištov napsal(a):

Vážení ovečky a beránkové všichni budeme volit komunisty rozlezlé do všech stran a ty hloupé kteří si ponechali rudou knížku, alespoň neskrývají svoji příslušnost a nemají pravou dravost u neviditelné ruky trhu a proto vrchním modrým ptákem s velkýma gulama a psíma dečkami na botách je třeba být ve střehu před případným pučem jako v roce 1948. Z nouze na potlačení výdobytků kapitalismu by nám pomohlo Nato, případně vrchní velitel ozbrojených sil ČEZu by použil svoje přepadové komando, které má vycvičeno i na přežití a zakusování slepic.
26. 02. 2010 | 11:21

vlk napsal(a):

Za neuvěřitelnou pokládám reakci paní KVS

za všechno může prý společné hlasování OF s KSČ...
Já v tom FS nikdy nebyl. Na rozdíl od ní.Alespoň z textu usuzuji, že tam byla.
Nicméně umím číst. A pan Žák jasně popisuje , kdo a proč zablokoval hned na začátku základní aktivní protikorupční opatření. A to komouši , , soudím, rozhodně nebyli.
A onen výkřik - hlasujete s komouši - pozor! tak ten mi přijd e opravdu komický. Jednak obecně - protože jsme si nevšiml, že když ODS opakovaně hlasovala proti koalici vedené soc d em , nevšiml jsme si , že by někde proti tomu vznesla námitku - pozor, halsujete s komouši a posmívala se vyjádření tehdejší OS , že sice hlasují jako komouši, ale z úplně jiných pohnutek...
ZA s ebe říkám, že mne vůbec nezajímá, jestli je cosi prohlasováno shodně s hlasem komoušů nebo proti jejich hlasu. Tohle kriterium žádnou kvalitu nepředstavuje. Zajímá mne obsah toho co je prohlasováno.
Stoprocentně invalidní důchodci, kteří dnes jsou v neřešitelné finanční situaci, protože zákonem v dílny "experta" Nečase, prohlasovanám proti hlasům komoušů Dalíkovou 101, byli postaveni na úroveň osob prác e se štítích, by rádi akceptovali, aby ten zákon hlasy komoušů a dalších nebyl přijat! takže pan KVS to kritérium - komouš a společné hlasování je pro mne out.

A teď jsme smáznul text, který už jsme měl napsaný směrem k koexistenci s kommoušiv osobní rovině paní KVS. Smáznul jsme jej proto, že jsme usoudil, že by to bylo naprosto zbytečné osobní navážení, které ničemu neprospěje a nic neřeší. Stejně jako její replika vůči panu Žákovi. Takže skončím.
26. 02. 2010 | 11:32

Jae napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Výstižné! Já bych to viděl ještě hlouběji. Demokracie ve své české reálně podobě není pouze slabá, užvatlaná. Není je to jen v prostředí, které znemožnuje účinný boj proti korupci, prostředí bránící pořádku, zodpovědnosti, spravedlnosti.
Spíše se jedná o sofistikovaně zmodifikovaný či zmutovaný systém mocnými tak, aby jim sloužil jako nástroj k naplnění jejich cílů současně s možností účinně tyto záměry maskovat před veřejností. Je to stejně nebepečné jako zmutovaný, jinak neškodný virus.
26. 02. 2010 | 11:41

buldatra napsal(a):

Už jsme si zavedli systém?
Jak to? To se mi snad jen zdá…

Nepamatuji si, že bych nějaký systém kdy zaváděl, nebo spoluzaváděl, či podporoval.
Spíš bych řekl, spolu s ostatními hlupáky z vesnic a měst, že jsem byl nucen útrpně sledovat, jak všelicí nedotknutelní paskřivci zavádějí cosi smrdutého a neexistuje síla, která by jim v tom zabránila.
Kdo si dovolil něc namítnout byl označen za typického čecháčka, který závidí.
Nástroje, využívané k zavírání lidských hub jsou součástí toho systému.

Každopádně ten systém perfektně funguje, je jako úporná plíseň, se kterou je člověk chtě nechtě nucen koexistovat a to díky těm, kteří její spóry poctivě zasévali a zalévali aby sklízeli četné plody.
Jak velice, ale velice správně poznamenala KVS:
… Vážený pane, při vší úctě, právě Vaši spolustraníci z Občanského hnutí mají zásadní zásluhu na tom, že s korupcí a pod. to zde dopadá tak, jak to dopadá:..

Takže celý ten Váš výtvor o systému založeném na korupci vypovídá cosi i o Vás.
Autore, chyťte se za nos.

Paní KVS, máte u mě velké, i když bezvýznamné(od bezvýznamného křupana), přesto +
26. 02. 2010 | 11:49

Petr Havelka napsal(a):

Pane Vlku,

ano, dvacet tisíc za útočnou pušku. Jakou byste si představoval cenu? Plynovou pistoli si můžete koupit za 4 litry:)

Pistole Glock, kterou nově dostali vojáci odjíždějící do Afghanistanu, stojí mezi 15 až 20 tisíci korun, je ceněna pro svoji spolehlivost v extrémních podmínkách

Silně pochybuju, že samopal bude za 20 litrů, pro Vás samozřejmě hůře.

Nová útočná puška vyjde na kačky i s doplňky podstatně více.

Určitě nejste proti tomu, aby vojáci v Afghanistánu měli kvalitní zbraně.

Seriozní debatu lze vést o MNOŽSTVÍ zbraní a doplňků. Tam bychom se určitě shodli. Množství je odvěká "slabina" tendrů v armádě :)
26. 02. 2010 | 11:55

vlk napsal(a):

Omluva všem a zejména Petru Havelkovi

napsal jsme, že ten nový kvér bud e stát 20 Litrů za kus
Omyl!! Můj. Kdyby dvacet litrů, není důvod k panice.

jedne kousek přijde průměrně na 1 500 000 000: 8000= 187 500 Kč.
187 500 !!!! Pane Petře Havelko.
Pokud vám tohle přijde racionální a dobře vynaložené peníze, v době, kd y s emusí krátit mateřské , tak obdivuji váš smysl pro racionální investici!!

Debata o množství zbraní /8 000 kusů/ ted y ani ne pro půlku armády a doplňcích, pro men není racionální ani trochu. Takže ji nepovedu.
26. 02. 2010 | 12:02

Vico napsal(a):

Vlk : KVS kritizuješ neprávem.

Napsala, že "dostojí své špatné pověsti" a vzápětí poctivě splnila, co slíbila.
26. 02. 2010 | 12:05

Lex napsal(a):

Dohazovač.
Ono, pane Žáku, ale záleží, KDO je tím dohazovačem, a kdo za ním stojí.
Protože není dohazovač jako dohazovač.
V současné době se netrhnou ve sněmovně řeči o vyšetření korupce při řešení potřeby zajistit pro Českou republiku ochranu vzdušeného prostoru nadzvukovými stíhačkami, stejně jako při nákupu obrněných transportérů Pandur (což zase řešením až tak zásadní potřeby nebylo, že?). Proč ty dvě zakázky - bůh suď, když každý nákup zbrojního materiálu, ať jde o milióny nebo desítky miliard, je provázen korupcí (pardon, provizemi) - tím spíše, že většinou není žádné výběrové řízení realizováno (u těch Gripenů aspoň bylo). U uvedených kauz má být předmětem vyšetřování primárně kdo byl tím dodhazovačem, a odtud kdo konkrétně a koho uplatil. Zatím nevíme, od Švédů a Britů ale tušíme, jak velká ta korupce měla být. Hanba korupčíníkům (před volbami), když se na tom má vytřískat politický kapitál!
No, a pak tu máme kauzu, pravda už letitou, ale průzračnou jak křišťálová studánka. Nikdo nikdy nebyl potrestán, naopak, do věci se vkládaly ty největší politické šišky (byť ne ve věci té korupce, ale jiné, pro kterou byl obviněný stíhán, o korupci se nikdo nezajímal). Ta korupce byla - v tomto případě Jaromírem Štětinou - eufemisticky nazvána "usmání se štěstí". Hle, o co šlo - o Yektu Uzunogla a Škodu Praha - cituji Jaromíra Štětinu http://www.jaromirstetina.c... "V roce 1994 se na něj usmálo podnikatelské štěstí. Česká společnost Škoda (Škoda Praha, a.s., tehdy plně v rukou státu, dnes plně ve vlastnictví ČEZu - pozn. Lex) jej pověřila, aby ji zastupoval v souboji o zakázku na dostavbu tepelné elektrárny Soma nedaleko Ankary. Hodnota zakázky představovala devět miliard korun, a pokud by se Uzunogluovi podařilo získat ji pro Škodu, dostal by provizi ve výši devíti set milionů korun."
Pane Žáku, DEVĚTSET miliónů korun - deset procen z ceny zakázky. U BAe Systems a jejich Gripenů jsou "šňurkaři"! Myslíte, že je nějaký rozdíl mezi účelem té "provize" pro Uzunoglu a pro vyjednávače BAe Systems? Já tedy ne. V obou případech měli být o tu částku oškubáni kontrahenti těch zakázek, v Česku daňoví poplatníci, v Turecku zřejmě soukromá firma jako investor (nebo to byl také stát? Nevím.) a měly skončit v rukách soukromých osob naditých vlivem.
A pokud píšete o jiných druzích korupce, než hmotné - co si myslíte o lobbyingu velvyslance jedné nejmenované největší velmoci v ČR za americké "ojeté" F-16, a když tyto stroje nevyhrály, požadoval po české vládě odůvodnění, proč se tak nestalo?
A co říkáte tomu, že František Janouch oznamuje, že Yekta Uzunoglu žaluje český stát o náhradu škody ve výši kolem 50 miliard - doslovně - cituji "utrpěl značné škody: známé kauzy odškodného za televizi Nova, Diag Human a Nomury ve srovnání s finančními ztrátami musí závistí blednout: v případě dnes již soudně žalovaných a zdokumentovaných ztrát jde o částku, blížící se 50 miliardám Kč." http://blog.aktualne.centru...
Jó, holt, není "korupce" jako "korupce". Nejdokonalejším způsobem korupce je "poškodit dobré jméno" a pak zvolit arbitráž, jako Jan Stráský v kauze Diag Human, nebo stíhat Uzunoglu a pak platit náhrady za "ušlé zisky".
26. 02. 2010 | 12:20

vlk napsal(a):

Vico

já ti nevím.. Myslíš, že primární touhou něco s em namáznout bylo u paní KVS dostát své špatné pověsti?

Já myslím, že nikoliv.
A podvej na borce , jakým je standardně vždycky buldatra!
On jí to zbaštil.
Buldatro, nechci s e do vás navážet a za borce vás opravdu mám. Ale tohle jste vzal i s navijákem...

Takže Vico... jo, jestli jí šlo skutečně o špatnou pověst...
26. 02. 2010 | 12:23

Pava napsal(a):

Vše se zdokonaluje a vyvíjí. Kdo zaručí, že nové strany nejsou vyprojektovány ještě profesionálněji v neprospěch voliče.
26. 02. 2010 | 12:26

vlk napsal(a):

Lexi

příteli, jak si můžeš vůbec dovolit dávat něco, co je v kompetenci pana Jaromíra Štětiny do souvislosti s obludným slovem -KORUPCE!!
Ty jeden. Začínám přemýšle o tom, zda si tě nevyškrtnout ze svého mobilu....

A už vůbec v souvislosti s ctihodným Jektou Uzunoglu.!

On ten pán , jestli s enepletu, kdysi v začátku 90-tých napříkald sponzoroval vydání knížky , no jestli pak víš koho? A pokud odpovíš správně, jak by člověk, který svým nákladem vydal knížku Velkých Kapitalistických myšlenek, mohl být jakkoli namočen v nějaké korupci??? To mi vysvětli.
26. 02. 2010 | 12:30

stále rebel napsal(a):

Velký byznys vyhlásil boj korupci
„Korupční prostředí je jednoznačně největší problém Česka. Objevuje se na všech úrovních a pro byznys je velkou noční můrou. Podle průzkumu PWC se loni setkala s podplácením už téměř třetina českých firem. A nejde zdaleka jen o korupci kolem problematických státních zakázek - podle podnikatelů se silně rozmohla i korupce při obchodech mezi firmami. "U jedné pražské firmy jsme se dokonce setkali s tím, že po nás chtěl úplatek bratr majitele za to, když nám umožní bratrovi napočítat vyšší cenu," popisuje "bratrovražedný boj" šéf stavebního podniku První chodská Vladimír Zábranský.“
http://hn.ihned.cz/c1-40238...
26. 02. 2010 | 12:30

Petr Havelka napsal(a):

Pane Vlku,

samozřejmě jsem tento "kvalifikovaný" odhad v mediích zaznamenal, ale nevěřím mu.

Není mi známa struktura tohoto tendru. Je to o položkách: doplňky, servis, střelivo

Armáda by měla zveřejnit podrobnosti, žádný režim utajení. Je to jen kus železa+optika+granátomet+vyměnitelné hlavně.
Na tom není nic k utajení!

Celé je to o "nedostatku" informací.

Debata o množství je racionální až moc. Připomeňte si bitevníky L159, tanky T72, Gripeny, Pandury.

Fáze 1.Všeho je na počátku příliš mnoho!

Fáze 2.Snižuje se množství. Dochází k "dohodám" státu s dodavatelem. Něco navíc se stejně musí koupit.

Fáze 3. Stát se nadbytků "pracně" zbavuje.
26. 02. 2010 | 12:31

Užvolič napsal(a):

Já du volit komunisty - když bordel tak ať to stojí za to, navíc, třeba zase začnou stavět byty !!!

A kromě toho když zablokují poslaneckou sněmovnu ti ostatní , protože s nima nikdo nepůjde do koalice, tak aspoň třeba nějak změní systém a přidají do demokracie více zpětné vazby.

Nejdříve musí dostat politická scéna facku, pojďte jako já Vy všichni nevoliči volit komunisty a dejte jim tím tu FACKU POLITICKÉ SCÉNĚ !!!
26. 02. 2010 | 12:40

Lex napsal(a):

Autor
Tu myšlenku už nosím dávno: Co brání tomu (samozřejmě, kromě znění dosavadního zákona), aby o výsledku, o vítězi, ve věci veřejných zakázek nebo soutěží o návrh , tj. o investicích financovaných z veřejných prostředků, od nějaké výše, řekněme padesát sto miliónů korun, rozhodovaly "obchodní" soudy? Nevěřím, že by chapadla korupčníků byla způsobilá prorůst v tak masové míře i tam.
Jistě, náklady na soudy by se o něco zvýšily, ale co by to bylo proti těm milardám úniků do šedé sféry?
26. 02. 2010 | 12:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Ano. Losování možná není špatnou metodou. Měla by se asi i o tom vést diskuse.
Tedy čí jména do klobouku nestrčíme.
Duševně choré?
Nejsem si zcela jist, zda, po tom co předvádějí někteří naši politikové, by to naopak nebylo k prospěchu věci. Ubylo by přetvářky a spoustě lidí by se ulevilo. Protože pemanentní vytěsňování patologických motivací odčerpává značné množství životní energie.
Slepé ?
Místo Kučery a Vesecké bych si dovedl představit i takovou variantu. Pokud někdo ovšem nevymyslí bankovky s Brailovým písmem.
Hluché ?
V naší společnosti manipulované infantilními dabatami typu otázek VM bych to považoval spíše za výhodu. Tito lidé by navíc bez jakéhokoliv předchozího školení zapadli do rámce parlamentních debat, které zde vedou dvě nejsilnější strany.
Němé ?
Takové bych, pokud budou z klobouku vytaženi, ustanovil ministry, řediteli úřadů a primátory radnic. Byli by pro tuto zemi požehnáním, věřte.

Mohl bych ve své eliminační metodě pokračovat, ale už se mi nechce. Brání mi v tom má druhá nejoblíbenější vlastnost. Tedy lenost. Takže alespoň ještě jedna skupina.
Uklízečky ?
- Co myslíte Vy?

P.S. Bez Kleisthenovské reformy fýl je ovšem výsledek této metody výběru vládnoucí elity pouze prázdným gestem.
Pozn. Kleisthenes byl aténská tyran. Nevědomky (zámšrně?) svými opatřeními položil základy aténské demokracie.
Předtím však ještě Peisistratos provedl odbřemenění rolníků. Usmířil tím znesvářené části společnosti. Taky tyran.
Odměňování našich zástupců ? Ale zde se přece holduje názoru, že čím větší plat, tím menší náchylnost ke korupci. Výsledkem pak je, že po volebním úspěchu dochází v několika letech k jakési kabalistické přeměně holých zadků v rodinné dynastie disponující majetky, které by jim záviděl i Rotschild.
Apropo. Chudák. Poté co se dozvěděl, jak se dá k obrovským majetkům přijít tak, že pouze vyplníte tři A 4 a NĚKAM zavoláte, přestal prý starý Rotschild chodit do synagogy, nechal se zapsat do VUMLu a začal vést osobní korespondenci s Václavem Klausem.
Ale celé to bude nejspíš jenom nějaká pomluva.

Zdravím pane Matyáši. A toho Čunka nechte Čunkem. On si poradí i bez Vás. Ale můj názor na věc prosím respektujte. A bez osobních invektiv.
26. 02. 2010 | 12:52

vlk napsal(a):

Petře Havelko

jak jsem už řekl debata o množství a ni o příslušenství pro mne není relevatní. Proto ji nebudu vést. Nicméně pokud soudíte , že jedna flinta v c eně převyšující základní cenu malého osobního automobilu firmy Renault je ok, ak vám závidím vaši velkorysost. Já ji prostě nemám.
A ještě drobnost - meritum mé zmínky o těch flintách spočívá v úplně něčem jiném.
26. 02. 2010 | 13:00

buldatra napsal(a):

Vlku,

polykat navijáky je můj koníček.

A ta věta, kterou jsem vypíchl ze stati KVS se dala spolknout i bez osolení.
26. 02. 2010 | 13:13

stále rebel napsal(a):

Něco k Panďourům.

První smlouva:

„Šéf branného výboru změnil názor na smlouvu na transportér“
http://www.novinky.cz/domac...

Druhá smlouva:

„Praha - Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová (dříve KDU-ČSL, nyní TOP 09) dnes novinářům řekla, že nikdy neměla poznatky o korupci při nákupu transportérů Pandur. Dodala, že poté, co vláda premiéra Mirka Topolánka vypověděla rakouské firmě Steyr smlouvu na dodávku 199 transportérů, pověřila vyjednáváním s firmou svého náměstka Martina Bartáka na Topolánkovu žádost. Barták loni uzavřel dohodu na dodání 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.“
http://www.ceskenoviny.cz/d...

MfD: Podle Parkanové na nákup pandurů tlačil Topolánek
http://www.ceskenoviny.cz/z...

Česko koupilo 107 transportérů Pandur za 14 miliard korun. Portugalsko má 260 pandurů za 10,7 miliardy.
26. 02. 2010 | 13:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
"Ale zde se přece holduje názoru, že čím větší plat, tím menší náchylnost ke korupci." Samozřejmě, dobré alibi pro nenažranost s hlasitým mlaskáním.
S jídlem roste chuť, zní výstižné přísloví.
"A toho Čunka nechte Čunkem. On si poradí i bez Vás."
Nevím, proč vzpomínáte jeho jméno, já je nepřipomněl. Zjevně vůbec nechápete, že mně na jeho osobě nezáleží. Záleží mi však na sobě a na všech, tedy i na Vás (asi marně), abychom nebyli oblbováni zavádějícími kampaněmi. Na druhé straně chce-li být někdo za vola.... Doufám, že terminus technicus nebudete považovat za invektívu.
26. 02. 2010 | 14:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Vy jste tvrdil, že jsem ....., protože jsem chtěl, aby se Čunkův případ dostal před soud.
(pominu zde internality justice, jako je soudce Nagy, justiční Mafie etc). A to proto, že VY s jistotou víte, že se Čunek ničeho nedopustil.
Vy tvrdíte, že masivní posílení úřadu Ochránce lidských práv je v tomto stadiu naprostého mravního rozkladu naší společnosti nesmysl, na který nemá cenu reagovat.

Člověče, nejste Vy náhodou sám Čunek ?

P.S. Vy o demokracii jenom žvaníte. Alespoň ale svůj postoj neskrýváte ("nejlepší je nevolit nikoho" - úžasný recept na nápravu poměrů !!). V tomto Vám patří můj obdiv. Ne každý má takovou odvahu.
26. 02. 2010 | 14:46

Lex napsal(a):

Vlku,
Tak Ti, člověče, nevím, dříve se něco tak hnusného, jako je to, co jsem napsal, považovalo za smrtelný hřích, něco jako svatokrádež. Ale prý je teď svoboda slova, LPS říká, že každý může svobodně šířit své názory.
A pokud jde o některá jména - znáš to pořekladlo o svíci a tmě?
26. 02. 2010 | 14:47

KVS napsal(a):

Vlku, se svým komentářem ke mně jste cca o 17 let pozadu... vše to začalo v roce 1991 - nejpozději. To, co popisujete Vy i pan Žák jsou jenom nevyhnutné důsledky kroků, které stály na začátku. Kroky nesystémové, respektive kroky jednoznačně neprávní. Pozdě bycha honiti..

Pane Vico, v jistých směrech jsem na svoji špatnou pověst hrdá. V řadě případů je totiž ta "dobrá pověst" skutečně naškodu...
KVS
26. 02. 2010 | 15:01

vlk napsal(a):

KVs

jo pan dochtorko, jsme starej, chromej, hluchej, slepej a zjevně senilní.
Pan žák napsal tohle:
Po listopadu 1989 existovaly pokusy korupci ve státě omezit prevencí. Jako předseda Komise pro informatiku ČNR jsem se účastnil schůzky na české vládě, kde švédští experti na informační technologie předváděli systém, který byli ochotni zavést v České republice. V sále zašumělo, když posluchačstvu sdělili, že ve Švédsku je celková výše daňového přiznání veřejně dostupnou informací. Asi málokoho překvapí, že se tato nabídka nerealizovala.
Faktem ovšem je, že veřejné informace o výši příjmů by zřejmě vadily naprosté většině občanů, nejen těm, kteří se chystali uspět v lovu na pozemské statky. „Vole, teď se rozdává majetek na dalších 1000 let“, říkal Petr Čermák faráři Zdeňku Bártovi, vedle něhož v České národní radě seděl. Těmto lidem vadilo mnohem diskrétnější ustanovení, které poslanci ČNR odhlasovali do zákona o správě daní a poplatků v roce 1992, tedy majetková přiznání, která měla začít platit od 1. ledna 1995. Je třeba připomenout, že v socialistickém Československu prakticky neexistovaly finanční úřady, ty se rodily za pochodu. Protože bylo jasné, že kontrola peněz je možná a efektivní pouze tehdy, začne-li se s ní od začátku, požadovali jsme s Janem Sokolem na Kolegiu Občanského fóra, aby se peníze vstupující do privatizace doprovodily čestným prohlášením o jejich původu, která pak finanční úřady budou schopny kontrolovat. Narazilo to na vášnivý odpor ekonomů, kteří měli strach, že bez zapojení peněz ze šedé až černé ekonomky se privatizace nerozeběhne. Byl to vážný omyl.

Vy jste napsala tohle:
klaravesela napsal(a):
Vážený pane, při vší úctě, právě Vaši spolustraníci z Občanského hnutí mají zásadní zásluhu na tom, že s korupcí a pod. to zde dopadá tak, jak to dopadá: Ve Federálním shromáždění jsem opakovaně upozorňovala čelné představitele Občanského hnutí, že hlasují stejně jako komunisti. "My ale hlasujeme proti ze zcela jiných důvodů!!" To byla jejich standardní odpověď. Moje odpověď byla, že na to jim, s odpuštěním, sere pes...že to možná bude jednou zajímat historiky či politology, ale pro výsledky řešení té které situace je podstatné

Takže mi začíná být pomalu líto , ž jsem smáznul, co jsem smáznul. Asi není dost jasné, co jsem vám jaksi sděloval.
Ale jsitě budete mít pro mne pochopení. Už jsme psal ,že jsme staraj..chromej... atd.atd..
26. 02. 2010 | 15:08

es2f napsal(a):

Oc jednodussi je dostat se k moci v male zemi jako je Cesko, o to nezkusenejsi a hloupejsi jsou ti, kteri tu moc drzi.
A tak mnohym z tech, kteri v korupcich pripaech figuruji nedochazi, ze nekdo jejich cin potichu dokumentuje, a v budoucnosti to pouzije k vydirani.
26. 02. 2010 | 15:15

Hloupý Honza napsal(a):

V souvislosti se zveřejněným ziskem ČEZu by mne zajímalo jak jejich účetní zaúčtovala těch 68 miliard. Nepodílela se na tomto "fenomenálním zisku" této v lité konkurenci bojující firmě i tato položka ? Na jaký účet to dali ? -"sponzorské dary spoluobčanů"? nebo to byl účet "výnosy z uplácení poslanců"?, položka "ruka ruku myje", či "cestovní náhrady z Toskánska"?

Možná se to přehání s těmi koupenými ČEZkými poslanci, ale vysvětlí mi někdo, proč nemá el. energie sníženou sazbu DPH (tj.10 %) tak jako je tomu např. u vody a plynu a musíme platit 20% DPH jako za auta a rohlíky ?

Kdy konečně přestanou ti defraudanti ve vládě používat ČEZ jako druhého výběrčího daní a další státní kasu ? Proč se plánují dostavby a stavby dalších elektráren (i jaderných), když si mocipáni neumí poradit ani s výrobou energie z obnovitelných zdrojů ? Že by za vším byl jen jiný záměr ?
26. 02. 2010 | 15:15

vlk napsal(a):

Lexi
s voboda slov a bezesporu je. Nicméně - u STejskalů se nesmí / správně/ používat jistá slova, která všichni známe a která používámek pregnantnímu vyjádření reality.Zpravidla.
Takež vidíš, že nic není na 100%. Ale po zkušenostech od jinud říkám - zapla't Stejskal.

Mnoa k tomu, co já napsal tobě a ty mně-jako nelez třeba tad ypoužívat některá logická vyjádření, tak je skutečnou svatokrádeží dovozovat z některých faktů jakési . no. no. sakryš. co dovozovat, aby to bylo dostatečně bagatelní? Jo - neopodstatněné doměnky / kdepak dokonce závěry!!
a pokud jd eo některý jmena.. No ta to znám. a dokonc e i sem tam zaslechnu. Temnou a zlou pomluvu, co pomluvu - větičku!! Co jiného. A svíce a svícny? tak ty sem prosím netahej. Dokonce by snad mohly být i vysvěcené...A to bych vážně nerad. To ať je radši ta tma.Konec konců - zhasnout je občas potřeba, že? O tom konec konců blog pana Žáka je. O tom zhasnutí.
26. 02. 2010 | 15:16

Ziral napsal(a):

Jeste k Cermakovu:
„Vole, teď se rozdává majetek na dalších 1000 let“

V Cesku prece nikomu majetek tak dlouho nevydrzi. Drive nebo pozdeji bude valka nebo revoluce, a majetek zase prevezme nekdo jiny. Dane, inflaci, spatne hospodareni nasledniku do toho ani nemusim zatahovat.

Mnozi podvodnici dopadnou jako Krejcir, Kozeny, Pitr svym zpusobem i Rebicek a mnozi dalsi verejnosti neznami. Prijodu o svobodu, a budou zit z "nakradeneho" nekde v zahranici jako v domacim vezeni, pod vetsim nebo mensim tlakem okoli, dokud jim nedojdou penize, ktere utraceji za "ochranu". A nekteri nakonec mozna dokonce budou vydani "spravedlnosti".
26. 02. 2010 | 15:33

vlk napsal(a):

zíral
jak dopad Řebíček, smímli s e zeptat? Já jen vím, že Viamont skutečně změnil opravdu majitele. A to Řebíček opravdu ale opravdu špatně dopadnout nemohl, pokud byl majitelem při ministrování či hned zas poministrování, jak s eobecně soudí. Ba právě naopak. Jen by zopakoval Grossův trik. Ale v daleko větším rozměru. Daleko.
26. 02. 2010 | 15:36

buldatra napsal(a):

K výše protřepávané Čunkiádě bych si dovolil poznamenat, že ten zlobivý Čunek měl právo na svůj spravedlivý proces.
Čehož se mu nedostalo.
Tedy nedostalo se mu v demokratickém právním státě zcela obvyklé věci. Proces by ho v případě neviny očistil a bylo by ftákách.
Že se tak nestalo je nedemokratické a smutné.
Takže kolem této osoby a jeho mravní čistoty, či nečistoty dnes vládne jediná jistota a tou je nejistota.
26. 02. 2010 | 16:06

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený vlku a další,

z hlediska klasické ekonomie korupce nemá v uzavřeném ekonomickém systému zásadní vliv na ekonomiku, protože jde pouze o přerozdělování vytvořených hodnot.

Žádný korupčník si neukládá peníze do štrozoku, ale snaží se je dále zhodnotit, čili investuje nebo v horším případě spotřebuje. A i když uloží peníze do banky, tak je využívá banka.

Horší je to ovšem v otevřeném systému, kde skutečně k ochuzení ekonomiky dochází.

Ovšem argumentovat ve společnosti, kde základním kritériem je maximalizace zisku jednotlivce za každou cenu, morálkou, je dosti pochybné. Vydržme tak třicet, čtyřicet let a snad to bude lepší.

S přátelským pozdravem
26. 02. 2010 | 16:24

Vosavbotě napsal(a):

Vážený autore i diskutující,

autorovi: Díky za příspěvek - jasně a stručně - je to tak.

Obávám se, že při boji s korupcí neplatí pouze to pravidlo "zametat schody odshora".

Korupční jednání je vrostlé do naší společnosti, společně se zlodějnou tu bylo vždy a bolševik se ráčil postarat o to, aby obojí zbytnělo do obludných rozměrů. Transparency International zveřejňuje Index vnímání korupce, ale nezveřejní podstatně důležitější údaj - nějaký řekněme Index tolerance korupce.

A tak politik cítí, že tu NENÍ všeobecné, celospolečenské a jednoznačné odsouzení korupčního jednání a tak zkouší, co vydržíme.

Korupční jednání se stalo naprosto legitimní součástí dosahování politických cílů a je hrdě předkládáno veřejnosti.

Příklady:

Podplácení socioprofesních skupin: Standa Grossů policisty, Íčko Langer tytéž a další, poplatky lékařům, ponechání mezd poctivě pracující armádě státních zaměstnanců zatímco peníze vydělávající se v potu tváře uskromňují, kde se dá...

Není divu, že to ani nemohlo vyvrcholit přílepkem ČEZu a podobnými do nebe volajícími věcmi.

Přeberte si to jak chcete, já tvrdím: Začněme každý u sebe a hlavně proboha nevolme žádnou současnou parlamentní stranu!
26. 02. 2010 | 16:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Antonín Hrbek
Ano i mým bývalým opatrovníkům Moše Goldmanovi a Izáku Sachsovi bylo "šumafuk", jak s oblibou říkali, odkud se berou jejich stále se zvětšující hromady zlaťáků. Hlavní bylo, aby byly stále vyšší a vyšší. Jejich přátelé - ekonomové na Harvardu, jim k tomu "šumafuk" dokonce vymysleli několik obzvlášť zajímavých teorií. Jednu dokonce prý modifikoval kdesi ve Starém světě nějaký bývalý komunistický úředníček (Kraus či tak nějak) v docela slušný byznys jisté části obyvatelstva, která uměla vypplnit tři strany A 4 a KAMSI zavolat. Nicméně "i tyto hromady zlaťáků stejně skončí u nás", žertovali s oblibou oba staří pánové Goldman a Sachs.
Takže máte naprostou pravdu. Přerozdělování funguje. A algoritmizační skříňka sell/buy svým nízkofrekvenčním vrčením tento fakt pouze podbarvuje.
26. 02. 2010 | 16:56

vlk napsal(a):

Zdravím pane Hrbku
ríd Vás zase vidím.
Ano, máte pravdu. Nicméně jádrem článku pana ˇŽáka je - co s tím a proč to máme trpět. Čili problémem není korupc ev otevřením systému nebo uzavřeném, ale existence a rozbujelost té korupce. A tady s elišíme. Vy říkáte - když 30-40 počláme.. Já říkám - jednak určitě nemám tolik času a jednak, pokud spoelčnost nevytvoří zásadní klima proti korupci, bude to tad y za třicet let jako někde v Kongu nebo Středoafrické rpeublice. Nikoli jako v Dánsku.
26. 02. 2010 | 17:34

citizen napsal(a):

Vychází mi z toho, že nejdříve by byl potřeba zákon o státní službě, aby nebyli úředníci vydíratelní politiky. A povinnost dávat všechno na net. Kdo to nechce, toho nevolit.
26. 02. 2010 | 17:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

citizen :)
Tímto řazením priorit docílíte pouze jednoho. Zakonzervujete současné metastázy na radnicích a úřadech.

My potřebujeme vymyslet, jak je ocejchovat. A CO má být tím rozžhaveným železem.
Já tvrdím, že by to mohlo být MASIVNÍ posílení úřadu Ochránce lidských práv.
Ať má naše (Vaše, moje) masarykovská malá práce oporu alespoň někde.

Pak je musíme (ty s tím vypáleným cejchem) nakopat do zadku a zvolit tam lidi jiné. Jak ten výběr provedeme a z koho, je další velkou otázkou která si vyžaduje celospolečenskou diskuzi.

Ale rychle !! Somálsko a Afghánistan nespí !!
26. 02. 2010 | 17:50

Vico napsal(a):

KVS : Hm, tak špatná pověst je vlastně lepší než dobrá pověst. To říkaj i novináři - jediná dobrá zpráva, je špatná zpráva. A maj pravdu.
26. 02. 2010 | 17:58

Lex napsal(a):

Antonín Hrbek
Doufám, že jste svůj příspěvek myslel jako ironický, protože v opačném případě, nevím, nevím..!
Vy máte za to, že v systému globálního kapitalismu je ekonomika "uzavřeným systémem"?
No, pokud budeme hovořit o světě, o celém světě, jako o tom systému, tak jistě. O existenci ekonomiky mimo tento svět zatím nejsou zprávy, snad jen o Marťanech, i to však jen jako o voličích, nikoliv ekonomických subjektech.
Jinak je ekonomika - a teď laskavě mluvme o ekonomice České republiky, zatraceně otevřený, děravý systém. Tady vznikají hodnoty na bázi cizího kapitálu a know-how, a levné české pracovní síly, a ty zisky z vytvořených hodnot jdou zase ven. Ten systém je otevřený, asi jako dioda - převážně jedním směrem - pere se to do ní střídavě, ale ven to teče už usměrněné.
A navíc, ta ekonomika má ještě soukromou sféru a veřejnou sféru. Ty korumpující prostředky plynou z té soukromé (byť z její šedé zóny - těžko kdo ke korupci použije "čisté", zdaněné peníze a vykáže je na účtu firmy, případ HB Real ve Vsetíně byl asi výjimka, navíc zastřená tajemstvím velmistra Salichova and Comp.) do soukromých rukou konkrétních lidí naditých mocí v té veřejné sféře, aby se v té veřejné sféře zmnohonásobily a vrátily se zpět do té soukromé sféry. Na úkor lidu obecného, daňových poplatníku. To je ta podstata. Kdyby se soukromníci mezi sebou upláceli, hoj, to by byla sranda.
Takže opakuji, doufám, že to byla ironie, jinak nevím, nevím...!
26. 02. 2010 | 18:20

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený vlku,

antikorupce může jít dvěma základními směry

- preventivní a represivní opatření v stávajícím systému hodnot
- základní změna systému hodnot

Samozřejmě,že můžeme bojovat za transparentnost všeho počínaje majetkovými přiznáními subjektů, prověrkou BISem, úplným zveřejňováním všech aktů a jmén, odkrýváním vlastnických struktur, zmenšením prostoru pro rozhodování, ale to jsou jen paliativní metody. Ale pokud se nezmění topolánovský ideál, že v rámci absolutní svobody je jednotlivci dovoleno vše, vždy budou mít korumpovatelé a zkorumpovaní, zvláště v současné parlamentní demokracii, určitý náskok. Budou to však mít těžší.

Ke změně společenských hodnot, podle mne,nemůže dojít ze dne na den, to je skutečně dlouhodobá cesta k občanské společnosti. Bohužel, současná společnost není mravná a dlouho mravná nebude. Doba, kdy stačilo, aby prezident Masaryk někomu nepodal ruku, a ten byl společností odepsán (i když měl peníze a majetek) je dávno pryč. Přesto, nebo právě proto je třeba podporovat kouzelná zrcadla, která ukazují pravdu. Jenomže to by se současnými politiky musela odejít i současná justice, která, když zloděje nazvete zlodějem, vás odsoudí k náhradě finanční ztráty, kterou tím "utrpěl".

Já se změny již nedožiji, dokonce možná ani mé děti ne. Ale každý má možnost začít u sebe. Osobně mi trvalo několik let, než jsem např. prosadil, že faktury se platí před splatností a že naši zákazníci jsou našimi partnery, kterých si musíme vážit. Ale stačí malý ekonomický otřes a zavládne opět vlčí morálka.

S přátelským pozdravem
26. 02. 2010 | 18:21

Lex napsal(a):

Vlku,
zkus odskočit na "Kalvodu", včera Ti a Tvým prostřednictvím mi napsal. Nemohl jsem to nechat ležet. A přidal se Zbyněk Matyáš, který mě zase tady za ten HB Real a Salichova sepsuje, ale nešť, v té věci nenajdeme společnou řeč nikdy. Což nemůže bránit se shodovat tam, kde to jde.
26. 02. 2010 | 18:27

vlk napsal(a):

Pane Hrbku
díky za doplnění. teď si rozumíme bezezbytku.
Nicméně doplním. Protože ten přerod ideálu bud e trvat, nezbývá, než začít tou represí a prevencí.

Děkuji. Velmi si vážím Vašich názorů. Ale to už dávno víte.

Lexi
ano vím. Půjdu tam. Na to potřebuji trošku času. V hlavě mám odpověď. A myslím, že s e ti nebude tak úplně líbit. Pokusím se ale trošku v ní vysvětlit proč.Ale spokojen nebudeš. to vím už teď.
26. 02. 2010 | 18:36

Kujon II napsal(a):

Odstavme politiky
přestanme se dohadovat jestli
jsou lepší levý nebo pravý,vládly
tady už všichni,od monarchie až po komunisty.Zkusme přímou demo-
kracii volenou od spodu,to znamená na okresní úrovni zvolit
starosty,soudce,vel.policie a
poslance který bude zastupovat
region.Tento zástupce bude bez
politické příslušnosti a všichni
tito zvolení budou voleni lidmi
a jimi také mohou být odvoláni.
Pro začátek by to mohlo býti
dobré řešení,než se objevý nějaká
nová osobnost s takovým respektem
aby mohl být tento stát vyléčen.
26. 02. 2010 | 19:05

Inci napsal(a):

Buldatro

V případě Čunkiády máte nejistotu jen Vy ... ty jeho prachy jsou Klausovy klasické špinavé , nerozeznatelné od čistých ... co jistým lidem nesmrdí ...

Chudák Čunek ... těch jeho pár šprdlíků ho stačilo vyřadit z veřejného života , holt za ním nestojí silnější strana , silnější skupina rozkrádačů ... to je opravdu smutné ... pláču také ... :-(((

Ostatně pláče mnohem víc občanů , kdyby podobná kravina vyřadila z veřejného života každého úředníka a politika co si uleje 500 000 tak je po státním dluhu ....
26. 02. 2010 | 19:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
"VY s jistotou víte, že se Čunek ničeho nedopustil"
Nejen já, ale v prvé řadě ti, kteří předložili důkaz, dále ti, kteří ho posuzovali a vynesli rozsudek, ve kterém se tvrdí, že skutek údajného uplácení se nemohl stát tak, jak tvrdila svědkyně, tedy jinými slovy svědkyně prokazatelně lhala.ˇŽe VY nemíníte akceptovat fakta je problém VÁŠ, nikoliv můj, ale kdo chce být za....
"Vy tvrdíte, že masivní posílení úřadu Ochránce lidských práv je v tomto stadiu naprostého mravního rozkladu naší společnosti nesmysl, na který nemá cenu reagovat." Ano, a uvedl jsem důvod. Podle mne však nejde o žádný "naprostý mravní rozklad naší společnosti", nýbrž pouze vadu systému tzv. demokracie, která zákonitě preferuje mravně indiferentní pragmatiky. Proto podle mne je nejlépe s takovým systémem si pokud možno zadat co nejméně.
"Vy o demokracii jenom žvaníte."
Projekce Vašich vlastních představ.
26. 02. 2010 | 19:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Soudní proces by možná vnesl více jasu do kauzy, jenomže při průměrné úrovni soudů v Česku, kdoví.
26. 02. 2010 | 19:52

Karel napsal(a):

Co Chartista to Chátrista. Co Charta, to chátra. Tuhle zemi jste svojí pravdoláskou a vzájemnými vazbami totálně zkurvili, vraťte se k lopatám a do kotelen. Korupci nemůže vymýtit ten, který je uvnitř kruhu.
27. 02. 2010 | 01:16

Emil napsal(a):

Nejlepsi prostredek proti korupci je opozice, ktera "umi" a definitiva pro vyssi uredniky. Ani jedno nemame.
V Cesku mame nekvaltni opozicni praci a proto nekvalini demokracii. Nekvalitni opozici mame proto, protoze se to politici v Cesku nenaucili. Nemaji potrebne vzdelani ani praxi. Myslim, ze potrebujeme jeste 30 let.
27. 02. 2010 | 03:02

Brundibár napsal(a):

Citizen, Tencokida Hnuj:

Ano, Zákon o státní službě potřebujeme jako sůl (možná proto je jeho platnost neustále odsouvána).

ALE!!!
1. Neměl by platit jen ve státní správě, ale i v samosprávě
2. Měl by platit pouze pro úředníky, kteří projdou náročnými zkouškami - odbornost, jazyky (čeština + jeden pracovní jazyk EU), logické uvažování, základy ekonomie a práva (na světě je dost států, kde se inspirovat)
3. Stávající úřednictvo by mělo nějakou dobu na složení těchto zkoušek, poté by přišlo o "profesní způsobilost" a muselo by odejít - bez výjimky a odstupného.

Jenže - která ze stran to chce opravdu prosadit?
27. 02. 2010 | 03:32

Emil napsal(a):

Nejdulezitejsi je, aby statni urednik nebyl zavisly existecne na zastupitelych a radnich a soucasne, aby v pripade korupce ap. prisel o zajistene dobre postaveni plus nasledky trestniho stihani. Predpokladem by bylo absolvovani Vysoke skoly spravni s dobrym prospechem.
27. 02. 2010 | 04:07

Emil napsal(a):

Fascinuje me take Vaclav Klaus, ktery se o soucasne nejzavaznejsi problemy Ceska (zcela nedostatecne fungujici pravni stat, korupce, nedostatecna uroven vysokokych skol, duchodovy system, rostouci zadluzovani) prakticky nezajima (je to hypoteka, k jimuz vzniku znacne prispel) a radeji venuje vetsinu energie esoterickym problemum jako oteplovani Zeme nebo Lisabonska smlouva. Tam totiz nehrozi, ze by mohl nest nejakou konkretni zodpovednost. Ostatne venoval se vzdy spise elegantnimu teoretizovani pred poradnou praci.
27. 02. 2010 | 04:31

toomb napsal(a):

Už jste někdy přemýšleli o tom, že vlastně vůbec politické strany nepotřebujeme? Že je jejich tzv. "historická úloha" vyčerpaná a že je tento systém jen brzdou pokroku? Vždyť na ministerská křesla může být vypsán konkurz a dobře zaplacení odborníci by jistě byli lepší než nevzdělaní kariéristi/politici. A v parlamentu můžou sedět úplně klidně nestraníci - zástupci svých volebních obvodů, kteří hlasují podle svého svědomí a ne jak rozhodla STRANA.
Přemýšlejte, šlo by to. (P.S.: Senát bych zrušil (bylo by na ty odborníky ve vládě a ještě by móóc zbylo). Jo a prezidenta bych volil přímo.
27. 02. 2010 | 04:37

Michal Rusek napsal(a):

Dovoluji si zde upozornit, že snad jediná seriózní byť bohužel tzv. "malá" strana je ČPS - http://www.ceskapiratskastr... . Jednou z důležitých možností, jak omezit korupci, je zavedení plně transparentního účetnictví kompletní veřejné správy - včetně všech schvalovacích pdopisů a kompletních příloh. Nutným předpokladem změny je však ukončení volení stran novodobé "Národní fronty". Poslanci z parlamentu jsou navázaní na zájmové skupiny. Mafie už má cesty dobře vychozené. Pěkný den!
27. 02. 2010 | 05:54

Jozef napsal(a):

"Vole,ted se rozdava majetek na dalsich 1000 let",rikal Petr Cermak farari Zdenku Bartovi,vedle nehor v Ceske narodni rade sedel"

Pan Zak,toto nebola len ceska,ci ceskoslovenska volba.To bolo "odporucanie"vtedy doveryhodnych zahranicnych institucii!
Sledovali svoj zaujem.Otazka stoji len,kto a ako branil povedzme cesky zaujem.
Joshua Charap,jeden zo zahranicnych poradcov ceskej vlady v periodiku ceskych intelektualov Pritomnost 6/1990 bol napisal taketo vety : "bude to Divoky Zapad"."Je jedno,kdo bude privatizovat,vzdy to bude zlodejna"...
"Media musia neustale opakovat,ze niet inej cesty"

Autor: "Uz jsme si zavedli system" "institucionalizovane korupce".

Pan Zak,mate silny vhlad do fungovania systemu,chyba mi vsak medzinarodny kontext,idealne aj medzinarodna porovnavacia analyza.Sebamrskacstvo je neodovodnene.

"Kdybych tam byl,taky bych krad"- povedia dnes mnohi.Do systemu vsak dobrovolne i nahodne vstupuju aj idealisti aj seriozni realisti.A system sa s nimi casto nemilosrdne pohra...

Pan Zak,
prajem vela invencie a media nielen nezmysly opakujuce,ale aj realitu analyzujuce.
27. 02. 2010 | 07:05

Jirka napsal(a):

Stále se nám naplňuje pořekadlo,že Český národ nedokáže si sám vládnout.Vrchnost stále obětuje vlastní lid již od roku 1620.
27. 02. 2010 | 10:48

Brundibár napsal(a):

Jirka:

Souhlas. Ani ti žoldáci na Bílé Hoře nedostali řádně zaplaceno, takže kdo mohl, utekl...
27. 02. 2010 | 13:17

Josef K. napsal(a):

Oiciální média popisují korupci poněkud komicky jako cosi , co nikdo neviděl a nezná. Oproti této estetizující snaze korupce panuje v ČR všude, mezi normalizačními komunisty, jejich potomky, disidenty i šedým průměrem, rozkládá společnost. Pokud mistr na stavbě zadává zakázku dodavatelům, vždy je to doprovázeno igelitkou, stavbyvedoucí taktéž, architekt platí zástupci investora, investor platí zadavateli - politikovi, nákupčí dostává provizi za možnost prodat zboží, zemědělec platí odběrateli a zpracovateli, novinář bere igelitkou za článek či reportáž, ve které je z hajzlíka andílek, z konformisty Václava Klause Mistr Jan Hus, z Topolánka, člena SSM a absolventa dobrých škol, kam mnozí z kádrových důvodů nemohli, je náhle hrdina demokracie a zcela uševně nemocný Bém je zdravým sportovce, normalizační architekt platí za slovníkové heslo, ve kerém se stane disidentem, student platí učiteli za maturitu (proto zde nemáme IB, které sice Klaus jun. inzeruje, ale jeho škola nemá licenci- jak jinak v té rodině), student platí profesorům a profesoři platí politikům...Každý platí každému, mimo 75% obyvatelstva, které se k tomu nedostanou, a vytrácí se jakákoliv kvalita života, volná a respektuhodná soutěž talentů, peníze najednou pro někeré ztrácejí hodnotu, pro jiné jsou nedosažitelné. Korupce rozežírá společnost, hodnoty, znaloti, návyky...ne nadarmo se jí, v některých pramenech, říká nemoc. Korupce je nástroj shodný s těmi, ke kerým sáhli po roce 70 normalizátoři. Není tu na padesát let, skončí třeskem, jak tomu vždy bylo: buď sociálním, nebo politickým, třeskem, ve kterém patrně dojde k násilí...Nebo skončí stagnací a hrůzným propadem s novými nacionalisty a nepotrestanými gaunery. Bohužel, pokud pomineme klasická pole korupce: politickou scénu, stavebnictví, soudní systém (korupce není vždy o penězích), pak nejhorší korupce je v médiích: zápas o život, čím dál více můžeme sledovat, jak v médiích působí hlupáci, nevzdělanci, jakoby novodobé dělnické kádry s čerstvě vystavenou občankou- nehledě na věk, až idioti, frustrace shodná s dobou normalizace a rozvrat větší, neboť co Gustav Husák začal, to dnešní postnormalzační dědici normalizátorů dokončují. Politika a režimy jsou pouze o morálce.
27. 02. 2010 | 18:41

Pavel V napsal(a):

Pane Žáku,

bylo to poučné čtení. Poznat techniku, jak se korupce praktikuje, je zajisté nezbytným předpokladem, aby se proti ní dalo účinně bojovat. Otázkou je, zda na tom mají občané zájem. Zatím to tak nevypadá. Uvedu příklad na podporu tohoto tvrzení: před nedávnem otestoval redaktor deníku Dnes parlamentní politické strany, jak jsou odolné proti korupci: nabídl jim úplatek za hlasování proti návrhu zákona omezujícího hazardní sázení. Jak je známo, vítězem testu se stala Strana zelených, zatímco TOP 09 úplně propadla. Přesto má TOP 09 vyšší voličské preference, než Zelení. Obávám se tedy,že pro většinu voličů není korupce tím hlavním tematem. Řekl bych, že hlavním kriteriem pro jejich výběr je otázka: jak by se vítězství té či oné strany ve volbách projevilo na mé peněžence?

Existuje ještě jiná forma korupce. To když nějaká politická strana před volbami slíbí zvýšení daní a finanční zvýhodnění určité skupiny lidí. Mnozí si myslí, že se o korupci nejedná - vše je formálně legální. Opak je pravdou - nadměrné daně jsou stejně tak krádeží jako jiné krádeže a něčí zvýhodnění odměnou za jeho politickou podporu je vpravdě úplatkem.

Těžko říci, která z popisovaných forem korupce je odpornější. Obě však mají společný důsledek, který je nakonec klíčem k jejich odstranění. Obě totiž způsobují snížení výkonnosti ekonomiky - peníze podnikavců končí v kapsách zlodějů, kteří je "projedí". Životní úroveň totiž klesne až to i voliči poznají na svých peněženkách. V tu chvíli se pro ně téma koruce stane konečně tématem důležitým a zvolí strany, které s tím skutečně chtějí něco dělat.
27. 02. 2010 | 18:41

karelhá napsal(a):

Jozef
Ano, to je to podstatné. Veřejně je trošku známý pouze pojem Washingtonský konsensus. Jak vypadaly informace pro zasvěcené, se můžeme jen dohadovat . A zatímco zasvěcení zakládali firmy, nezasvěcení zvonili klíči.
27. 02. 2010 | 19:28

Reedoc napsal(a):

Pravdivé a poučné.
Určitá míra korupce bude vždy ale pokud je jí málo, líp se proti ní bojuje. Nejhorší je, že naši poslanci nemají sebemenší zájem udělat cokoliv pro schválení protikorupčních opatření a PROČ?
Nejhorší ovšem je, že korupce přerostla i do firemní sféry a zasahuje všechny úrovně řízení.
Vyčistit společnost bude asi nadlidský úkol.
27. 02. 2010 | 19:51

Elliot napsal(a):

V roce 1968 odeslo mnoho nasich lidi na zapad. Tam se naucili poctivosti, a naucili se dobre pracovat a cenit si zamestnani.
Ti lide se chteli v roce 1990 vratit do republiky, a pomoct s budovanim demokracie.
Klaus rozhodl ze nebudou prijati, a ze jejich majetek zabaveny komunisty nebude vracen.
Obrovska prilezitost byla tim KGB agentem promarnena !
27. 02. 2010 | 20:24

MARNOV napsal(a):

Metody boje s korupcí samozřejmě existuji a jsou efektivní. Represe je pouze jedna z možností. (Zajímavé je jak se na ni všichni upínají, přestože reálně nefunguje vymahatelnost jakéhokoliv práva včetně vlastnického práva...)Buldatra tvrdi, že se mezi sebou znají. Oni se sice mezi sebou znají, ale lidi je znají taky. Korupce má několik společenských rovin navzájem propojených. Vytvářet tlak v jedné rovině (prvek nejistoty v politické rovině) povede k posílení dalších úrovní.
Navíc jde zcela mimo jádro, které je v úřednictvu - bez nich se zákony nevytváří, oni peníze fyzicky rozděluji, oni rozhodují kdo je hoden vyslišení... Volby tedy budou také o tom zda lidi chtějí účinná opatření. Touha diskutujících poznat techniku korupce je úsměvné zpestření... Je třeba se dívat na předvolební činy jednotlivých stran, ale zejména na jejich činy, když byli u moci.. Je třeba konstatovat, že předvolební slib není korupce. Již proto, že byl zveřejněn a podléhá kontrole. Podsouvat jiné významy připomíná předvolební boj. Bez rozhodnutí o tom zda chceme tolerovat tunelování státního rozpočtu nemá smysl téma pitvat. Jsou to pouze subjektivní pocity a názory. Vyjímkou je Železný. I tam je třeba se podívat zda své sliby týkající se příspěvku do městské kasy naplnil-nevím.
Procenta zvěřejněná u zakázek v této souvislosti se pohybuji mezi 10-20ti procent s růstovým trendem. Takže problém je mnoohem větší než si kdokoliv umí představit. Platí to i pro použité pojmy, kterýmí se v článku šermuje. Při tunelování se nejedná o provize. Provize jsou totiž legální - podléhají přiznání a zdanění. To může být vodítkem pro korupci.
28. 02. 2010 | 00:01

ben napsal(a):

Elliot:
Chacha, reemigranti naopak se vratili domu vyzkouset podvodnicke figle a na nas se napakovat.
28. 02. 2010 | 16:40

nocniimuura napsal(a):

Pane Žáku, jsem rád že uvádíte alespoň část své společenské a politické kariery. Polemika tohoto rázu je pro prosťáčky, jako jste vy, neboť jediné co se dá dodat k vašemu příspěvku, je otázka: Kde jste byl posledních dvacet roků? Co a pro koho jste dělal?
Vydrancovaná a rozvrácená země. Židovští miliardáři. Miliony podviživených a strádajících. Národ bez perspektivy. Není třeba hledat kdo, proč, jak a pro koho.
Na to není ča! ČEKÁ NÁS, TEDY HLAVNĚ VÁS DERATIZACE
28. 02. 2010 | 19:47

drti napsal(a):

Kde jsme?
Nachazime se dobrovolne v podruci jakesi smradlave, zkorumpovane, zlodejske, mafianske a lobisticke zumpy, oficialne nazyvane politicka reprezentace v jakemsi postkomunistickem cesku, kde bolsevicti mutanti za siroke podpory levicove spolecnosti svymi cachry delaji jakysi blize nedefinovatelny kapitalismus pod falesnou rouskou jakesi pseudodemokracie.Zijeme znovu v zemi, kde si lide diky politicke manipulaci Tv a tisku musi zase chodit pro pravdu jinam, stejne jako v dobe, kdy si na radiu ladili Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu.To vse za stiplaveho chechotu havlistu a zradcu-pravdolaskaru, vylezajicich casto z pozlacenych a smradlavych der vzdycky, kdyz lze neco urvat.Vse je chraneno totalitni cenzurou se spiclovanim a plne kryto politicky ovladanymi medii a soudy s STBackou policii, ze které se opet stava staronovy nastroj politicke moci.Korupce na urovni Ugandy....Uredniky, policajty a hlavne politiky, kteri nekradou a nehrabou lze jen stezi najit uz od urovne sekretarek starostu.Vladnou nam preplacena, neschopna a politicky protezovana, bezpaterni hovada, ktera uz davno ztratila s nabytym tukem pojem o realite a uspesne razi heslo po nas potopa.Osud nasi zeme a nasich rodin jsme nezodpovedne sverili bez ohledu na partaj do lepkavych pracek eurohujeru a ritolezcu, kteri nas i s naší domovinou za jidasky peniz a tepla kresla prohandlovaly formou vlastizrady. Ceska republika se nezadrzitelne potapi do sracek a jedine reseni je ve volbe neparlamentnich stran. Nelze totiž ocekavat, ze se ta nenazrana prasata zacnou najednou po 20 letech kriminality mezi sebou vzajemne zavirat do lochu, kam zatím v ramci svobody slova posilaji jen prilis kritizujici tzv extremisty a dalsi umele, ideologicke napratele.Zdanlive jednoduche reseni ve volbe nezkorumpovanych stran ale nefunguje z duvodu vysokeho stupne tuposti a omezenosti naroda, pro ktery je za vsech moznych falesnych duvodu porad lepsi uz druhou generaci volit opakovane ty same gaunery, zlodeje a tunelare, nez se konecne zodpovedne postavit k problemu celem a logicky dat sanci uz i jinym.Jsme genarace neschopnych a ufnukanych sracu a naši potomci, kteří onu nezodpovednost odnesou nejvice , nas a nase dnesni smesne vymluvy jednoduse nikdy nepochopi.
01. 03. 2010 | 08:19

Honza napsal(a):

>>>Pokud se korupce pohybuje v řádu jednotek procent za provizi, velký ekonomický efekt to nemá.

Tohe je naprosto zásadní nepochopení problematičnosti korupce. Problém není zdaleka jen to, že se odčerpávají peníze z ekonomiky do provizí, problém je hlavně to, že pokud zakázky dostává ten kdo si zaplatí úplatek a ne ten kdo je nejlepší, odstraňuje to z ekonomiky motivaci být nejlepší (proč nákladně vylepšovat služby a inovovat, když je možné si vítězství koupit).

TOHLE má devastující efekt na ekonomiku, protože to de facto naprosto deformuje evoluci trhu (z trhu jsou vyřazovány ne ty nejhorší a nejméně efektivní firmy, ale ty nejpoctivější firmy) a tím prakticky blokuje vývoj. A když jsou úplatky nízké, paradoxně je to pro ekonomiku ničivější - prostě proto, že získání zakázek za úplatek je levnější a motivace pro vývoj k něčemu efektivnějšímu ještě tudíž menší a deformace trhu větší.
01. 03. 2010 | 09:41

M.Š. napsal(a):

Pro drti,musím konstatovat,
že převážná část Vašeho diskusního příspěvku plně vystihuje stav
českomoravské společnosti
dvacet let po tzv.sameťáku.Jde o jadrně vyjádřené pocity ve vztahu k realitě života českomoravské společnosti.
Bohužel,mám jisté pochybnosti,že by stav marasmu napravili ovčané ve volbách,i kdyby měli nakrásně dobré úmysly a tupost a omezenost národa nahradilo jisté osvícení a kritický rozum(...také se dá říci,kde nic není..).Bohužel,nynější stav společnosti je
nutným koncem a pád do horší špíny je jen otázkou času.Důvodem jsou nevyřešené a nepotrestané činy a vzorce chování,které se uhnízdily v širokém spektru společnosti v běhu času historie.
Lež,zlodějny všeho druhu,arogance s tupostí a hloupostí,jsou pořád a stále ty nejlepší
vzorce chování,které jsou touto společností
a jedinci akceptovány ve velké míře,jelikož
všichni zainteresovaní si myslí,že jedině tak se lze udržet na výsluní a v materiální pohodě a nadbytku.
Co se týče potomků,myslím,že pokud zde někdo zůstane,tak bude vládnout stejnými nepěknými vlastnostmi,ostatní normální a rozumní se seberou a zavčas zmiznou někam do normálna,i když musím připustit,že se západní společnost propadá jaksi do nicoty i jinde ve světě.

M.Š.
01. 03. 2010 | 10:23

buldatra napsal(a):

Inci napsal(a):
Buldatro

V případě Čunkiády máte nejistotu jen Vy ... ty jeho prachy jsou Klausovy klasické špinavé , nerozeznatelné od čistých ... co jistým lidem nesmrdí ...

No jo, každý chápe jen tak jak je schopen…
V podstatě mě osobně je Herr Čunek naprosto ukradený, ten chlap mě nezajímá. Zajímá mě, jak v praxi funguje prosazování zákonů a práva, jak funguje ona presumpce neviny, jak jsou chráněna lidská práva. Jak funguje naše justice a pro koho funguje, tedy justice, na jejíž perfektní fungování mám právo já, Vy i Čunek. Každý.

Že nic z toho vlastně nefunguje, je tristní skutečnost. Jediné, co asi funguje, je Vaše jistota.
Blahopřeji.
01. 03. 2010 | 11:37

luk napsal(a):

Prazákladem korupce po r.89 byla kuponová privatizace, kdy se podniky rozdaly zlodějům, kteří je nikdy neprovozovali,jen pěkně vytunelovali, ale hlavně státu nikdy nezaplatili. Dnes už si myslím, že korupce je jedinným důvodem existence ODS (viz Čermák)a že jí tato strana přijala jako hlavní metodu obohacování. Budu volit nějakou menší stranu, ale asi to velký vliv mít nebude.
01. 03. 2010 | 15:12

Václav Žák napsal(a):

Dobrý večer, diskuse je velmi zajímavá. Při čtení některých příspěvků jsem se srdečně zasmál. Napíšu v dohledné době další pokračování.
01. 03. 2010 | 22:47

Jarmila napsal(a):

Prekvapuje me, jak malo diskutujicich uvazuje o zavedeni MAJETKOVEHO PRIZNANI.Toto tema je v Cechach navzdy tabu. Neni to jiste jediny ucinny prostredek boje proti korupci, ale jeden z nejzasadnejsich.A verejne pristupna danova priznani k tomu jsou jeste lepsi.
Pak si lehce spocitaji, zda muze clovek mit, na co si vydelal.Velky majetek neutajis. Leda skryjes ve Svycarsku, ale to si ho moc neuzijes.
A mozna, ze mi prarpravnuci se dockoji toho, ze nejaka Angela Merkelova v Cechach bude kupovat data o jejich tajnych kontech.
04. 03. 2010 | 00:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

drti :))
...budou se mezi sebou zavírat do lochu...
Hezké. Výstižné. Sarkasmus na entou.

Ten závěr se mi ale nelíbí. Vymiňuji si totiž, abyste mě házel do jedné generace s Rumcajsem a Piem XXI. Navíc jsem o několik měsíců starší než Rumcajs a mladší než Zbyněk Matyáš.

Nebo si to alespoň myslím.

P.S. Ale trefil jste hřebík na hlavičku. S tím, že se asi TÉŽKO BUDOU MEZI SEBOU CHTÍT ZAVÍRAT.
------------------------------------------
Volím VV. Nějaký první krok udělat musíme. Nakopat do zadku lumpen elitu na ministerstvech a radnicích.
Jinak bude rakovina metastázovat i do našich hlav. Pak už změnu nebudeme vyžadovat ani potřebovat. Bude nám dobře i bez ní.
Akorát že naše děcka a vnuci pro změnu nakopou do zadnice nás.
04. 03. 2010 | 14:19

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:25

DRM Removal Software napsal(a):

Great article, I know much more about it now. thanks
07. 04. 2010 | 03:35

nike shox shoes napsal(a):

<p>Online Selling <a href="http://www.shox-nike.com/">nike shox</a>, <a href="http://www.shox-nike.com/">nike shox Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox OZ,Nike Shox NZ</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox R4</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Classic Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Experience Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Turbo Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Medallion EU Shoes</a>,Paypal Accept,Free Shipping and Best Discount.</p>
17. 04. 2010 | 10:18

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:19

chenchen21621 napsal(a):

This is a really great website
Thanks for your posting; I really appreciate your ideas. Hope you can keep going.
and I really like your essay. Thanks for your sharing.
http://www.pandora-uk.org/
http://www.pandora-uk.org/pandora-silver-beads.html
http://www.ukonlinejewelry.com/
http://www.pandora-uk.org/pandora-silver-gold-beads.html
27. 12. 2010 | 09:35

dkwxzenf napsal(a):

http://www.hermesbirkincheap.com/ - Hermes Birkin|Hermes Birkin Handbags
26. 05. 2011 | 10:55

fevkotgx napsal(a):

http://www.handbags4u.us/ - Louis Vuitton Handbags
26. 05. 2011 | 16:14

gfqcmqen napsal(a):

http://www.louis-vuitton-handbags-cheap.com/ - louis vuitton handbags cheap
28. 05. 2011 | 14:29

seektbbi napsal(a):

http://www.reallouisvuittonhandbags.com/ - Real Louis Vuitton Handbags
01. 06. 2011 | 19:51

buy ritalin online napsal(a):

I can not stop reading this. And 'so fresh, so full of information, I do not know. I'm glad that people actually write the smart way to show the different sides of him.
http://www.mycarepharmacy.com/buy_online/methylphenidal/ritalin
24. 01. 2012 | 17:21

buy ritalin online napsal(a):

Thank you for for sharing so great thing to us. I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post nice post, thanks for sharing.
[url=http://www.mycarepharmacy.com/buy_online/methylphenidal/ritalin] buy ritalin online[/url]
24. 01. 2012 | 17:22

buy percocet online napsal(a):

Thanks for the informative writing. Would mind updating some good tips about it. I still wait your next place. ;)
BUY PERCOCET ONLINE
http://www.mycarepharmacy.com/buy_online/acetaminophen_oxycodone/percocet
25. 01. 2012 | 18:20

medicine forum napsal(a):

This is good site to spent time on .I just stumbled upon your informative blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your very well written blog posts. I will be your frequent visitor, that's for sure.

http://www.drugdiscussions.com/
26. 01. 2012 | 16:24

Abra napsal(a):

The positive comments and do well wishes are very motivational and greatly appreciated.
<a href="http://dckeyslocksmith.com/">ignition lock</a>
09. 02. 2012 | 21:14

viagra usa napsal(a):

no toxic precipitates, no danger of explosion, no, http://orderonlineviagra.org order viagra no prescription most invariably prescribed in pill or capsule, Guaiacolum. The incompatibilities are practically, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy naphthalene, pyrogallol, resorcin, salol and, To be used as ordered. <a href=http://orderonlineviagra.org#7,69089E+11>best buy viagra</a>, of free acid or if the ferric salt is well, dermic injections. <a href=http://cialis-generic-online.net#5,37377E+24>generic cialis without prescription</a>, phor monobromide, phenol or menthol it forms a, The antipyrin is added to produce a color, <a href="http://orderonlineviagra.org#97131">order viagra online</a>, strychnine and mercury will precipitate, etc. Hydrargyri lodidum Rubrum. The red mercuric, <a href="http://cialis-generic-online.net#85338">cialis generic online</a>, chloral it forms a soft mass.
15. 01. 2013 | 21:18

marlow napsal(a):

I found the perfect place for my needs. Contains wonderful and useful messages. I have read most of them and has a lot of them.
http://www.ztoko.com/
08. 02. 2015 | 04:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Arnoštová Lenka Teska B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Bursík Martin C Cimburek Ludvík Č Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr · Gregor Kamil H Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hůle Daniel · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Košák Pavel · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Křeček Stanislav · Kubita Jan · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Procházka Adam · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Shanaáh Šádí · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Staněk Pavel · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy