Kdyby skutečně rozhodoval veřejný zájem, existuje pouze televize veřejné služby

10. 12. 2009 | 08:46
Přečteno 5356 krát
České televizi klesá sledovanost, čemuž napomáhá dlouhodobé nastavení duálního systému i souběh s digitalizací. Část politické reprezentace se současně snaží podkopat její pozici, nejen zrušením televizních poplatků. Není na čase se zamyslet nad tím, jestli nové technologie nenabízejí ještě i jiná řešení, než vlastní samopohyb?

I.
V pondělí ČTK oznámila další propad významu, který v české společnosti sehrává poslední veřejné elektronické médium, a to pod lapidární titulkem „ČT1 klesla sledovanost na 18,27 procenta“ – meziročně o 3 procenta. Uvedené číslo nevypovídá nic o kvalitě, kterou nabízí, byť právě v tomto aspektu je často a z nejrůznějších stran kritizováno. Ostatně i zmíněná zpráva bude záhy přetavena v munici, která najde svůj cíl na Kavčích horách. Při dlouhodobě nastavených legislativních podmínkách je však právě faktor kvality tím nejmenším, o co se vedení a osazenstvo této instituce může opřít, i kdyby šlo o schopné, moudré, nekonformní a tvořivé lidi. To bývá reflektováno o to méně, oč víc je Česká televize pod palbou.

Jan Patočka v knize esejů Evropa a doba poevropská říká, že „obec sama je oduševněna duševním pohybem svých členů“. Co jsou v obci média – a s největší intenzitou právě celoplošná média elektronická – než zesilovače těch duševních pohybů a těch hlasů obecních členů, které jsou jejich prostřednictvím rozptylovány do veřejného prostoru? Přitom jakkoli se mohou jednotlivé televize sobě stále více podobat, nic nezmění skutečnost, že úhelným kamenem celoplošné televize veřejné služby je právě úkol ztělesnění veřejného prostoru způsobem vlastním médiu televize, zatímco každá komerční stanice je především soustrojím na spoutání pozornosti a času diváků ve prospěch inzerentů a jejich zájmů.

Na první pohled se může jevit, že obě tyto intence mohou mít mnoho společného, počínaje co největší „cílovou skupinou“. Přesto právě strategie práce s cílovými skupinami a následné utváření instrumentária rétorického, estetitckého i tematického směřuje na úplně opačné strany. Televizi veřejné služby musí zajímat i lidé, kteří už mnoho nenakupují, protože jsou v důchodu. Musí ji zajímat i lidé, kteří si nenakupují z důvodů dobrovolné skromnosti, ke které dospěli třeba skrze vzdělání či jinou cestu vhledu. Musí je zajímat i ti, kteří si ještě nekupují, ale na rozdíl od komerční televize je musí zajímat jiným způsobem než jako subjekty budoucího nakupování. A konečně ji musí zajímat i ti, co nakupují, ovšem ještě i jinak než jako zákazníci, které není radno rušit z jejich návyků a klidu pro nakupování. Když Jan Gogola ml. začal někdy před deseti lety pracovat v televizi jako dramaturg, marně se snažil tehdejší slogan „ČT hraje s vámi“ změnit na „ČT hraje s vámi i proti vám“.

Výše citovaná zpráva se týkala hlavního programu ČT, ale televizi klesá i sledovanost celková, byť ne o tak velká čísla – a bude klesat dál. Po někdejším zavedení duálního systému se zde malými krůčky ohlašuje „digitalizace“ se svojí technologickou možností zavést řádově desítky kanálů, byť celkový počet udělených licencí bude jistě nižší. Nezačíná ale právě tady konkrétní naplnění Bělohradského vize z knihy Společnost nevolnosti? „Ještě nikdy nebyly síly, které nás odvracejí od společného světa, tak mocné. Žijeme ve věku akční nabídky vlastních vědomí a světů. Mnoho převozníků nás dnes umí rychle a snadno přepravit ze špinavého a neposlušného světa společného do čistého a poslušného světa vlastního.“ Existuje-li vůbec možnost realizovat extenzi „společného světa“ v rámci média televize, není televize veřejné služby ze všech výše řečených důvodů jedinou šancí k jejímu uskutečnění?

II.
Ve vzrušené době počátku 90. let, kdy byla započata kampaň ke spuštění soukromých televizí, byla televize veřejné služby líčena podobně jako stát, jenž bylo třeba demontovat: jako zkamenělý moloch, který nemůže ve vší pružnosti integrovat rozmanitost kultury, umění a společenských pohybů. Jako stádo líných kaprů v rybníce, kde chybí štika, která selekcí slabých článků zajistí zdravý růst celého společenství. Za tohoto bohulibého predátora byla vybrána TV Nova, jejíž tvůrci předložili koncepci intelektuální televize s malým prostorem i pro manistrem, načež nakonec zůstalo především u toho druhého. V té době ale naprosté pošlapání licenčního projektu nikoho nevzrušovalo. Imunitní reakce institucí ani společnosti nenastala – ideologická anestezie, že veřejné musí být nahrazeno privátním, zafungovala účinně. Snad se stejnou důsledností, s jakou byl v předchozí, československé variantě socialismu, vymýcen soukromý sektor do té míry, že na rozdíl od jiných států socbloku zde nebyl soukromý ani trafikant či holič.

V rybníce však místo štiky rostl žralok a v Čechách začal prudký posun od „broadcastingu“ k „narrowcastingu“, od „vysíláním všem“ k „zacílenému vysílání“ – internet už jen se zpožděním replikuje tuto základní figuru každého takového duálního systému, kde soukromá media mají dominantní roli a zmnožení kanálů jen zpřesňuje mušky zbraní při střelbě na svůj cíl. Z hlediska diverzity informací – sotva už však diverzity stylů a žánrů, které se naopak unifikují – přináš duální systém nepatrně větší nabídku. Sotva však vyvažuje to všechno, co je tlakem na přizpůsobení se profilu dominantní síly zadupáváno do země.

III.
Výchozí fakt, že privátní media se etablovala jako alternativa vstupující do veřejného prostoru z kulturních důvodů, umožnilo dokonale eleminovat na Západě běžný požadavek, že soukromá televizní licence je vedle (dlouhodobě a soustavně obtížně vymahatelných) programových závazků vyvážena také mohutným licenčním poplatkem do veřejných fondů. V Čechách obdržely soukromé televize licenci na první dekádu zcela zdarma, dnes za ni (na období delší než deset let) platí dvěstě milionů korun. Dobu za kterou si na ni vydělají, je snažší počítat spíše na týdny, než měsíce. Ve chvíli, kdy už byly obě celoplošné soukromé televize stabilizovány a nabyly na síle a především dominanci, začal se ve veřejném diskursu (Železného pořad Volejte řediteli byl prorockým zřídlem těchto myšlenek) prosazovat názor, že televizní vysílání je prostě jen jednou z mnoha komodit, které tržní ekonomika nabízí svým klientům a ti rozhodují o obsahu – televize se jen stará o rozpoznání těchto skupin, jejich potřeb, vkusu a o to, aby je nic nevyrušovalo v konzumaci toho, co jim právem náleží. A jak známo z tržních pouček: dominantní hráč na trhu určuje trend.

Čitelný je i scénář pro další vývoj, jak o něj usiluje zejména pravice: televizi veřejné služby bude odebrána reklama a zrušeny “nesystémové“ poplatky. Budou nahrazeny „systémovým“ přídělem ze státního rozpočtu ve stejné výši. Současně se budou udělovat další licence a divácký „koláč“ se bude krájet mezi další jedlíky. ČT vykáže další pokles sledovanosti a při pohledu na moloch – budovy na Kavčích horách svojí architekturou i rozměry takovému labelu v mediích napomáhají – který průkazně nebude schopen obstát v konkurenci malých, hubených, sympatických štik, budou nakonec poslanci ještě hrdiny v očích veřejnosti, když potravu pro nenasytného jedlíka pořádně zredukují, případně i odlehčí privatizací některých kanálů. Druhou řadu pojistné artilerie bude tvořit mnohohlasý chór: televize je už stejně dávno mrtvé medium, její roli už už beztak převezme internet. Sotva si lze představit krásnější příklad nevyhnutnosti osudu vlivem vývoje technologií. Cílem je marginalizace veřejného media, které – ač se této role zhošťuje ne vždy optimálně – má největší šanci být skutečně mediem nezávislým. Tato představa nepochybně ohrožuje přinejmenším část současných politických elit.

IV.
Imaginace je však na osudu nezávislá a tak si lze představit pro ten neurčitý počet let, než televize zemře - i jiný scénář. Třeba se i najde politický sebevrah, který by se jej ujal. Provozovatelům komerčních televizí je tedy s dostatečným předstihem sděleno, že pro další období celoplošné licence nebudou uděleny. K tomu lze dojít politickým rozhodnutím. Mimo jiné proto, že technologie již umožňují televizi veřejné služby provozovat klidně deset kanálů, i když z hlediska společenských potřeb jich nemusí být tolik, dost už zastane internet. Na rozsáhlém webovém portálu veřejné služby si divák klidně sestaví svůj program z archivu – tedy úplně po svém. Aby o své nepřišli milovníci zábavy, mohly by být něčemu takovému věnovány třeba tři kanály se samostatným programovým vedením, aby si konkurovaly. Ale i tam bude ve vymezených časech dobré zpravodajství. Kde bude nejvíc diváků, může být povolena i reklama. Díky tomu bude možné výrazně snížit televizní poplatek – dost vydělá na všechny kanály. Celý program bude navíc efektivně kritizovatelný a jelikož kontrolní orgány i vedení televize budou složeny z kompetentních lidí, dokážou vyslyšet argumenty a nabízet korekce... Ano jistě, nebude to tak růžové. Ale není to z hlediska veřejného zájmu smysluplnější cesta, než ta kterou nabízí zdánlivě neodvratný osud?


Psáno pro internetový Deník Referendum, kde text vyšel 9.12.2009 v nepatrně stručnější podobě. Autor není v žádném příbuzenském vztahu se jmenovcem, který vede ČT.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

čt se povedl program ČT4.

škoda že je to taková neschopná televize. I ligu mistrů si nechali částečně vyfouknout soukromými TV.

Díky za digitalizaci, díky za existenci jiných televizí.

čt má mizernou sledovanost a žije jen díky poplatkům, které je potřeba zrušit.
10. 12. 2009 | 09:04

Mastodont napsal(a):

Deník Referendum? Jakuba Patočku viděti, rychle pryč utíkati ... to jste si vybral :-((
10. 12. 2009 | 09:23

Al Jouda napsal(a):

To neo : Zrušit je třeba též poplatky ve zdravotnictví a poplatky za převod staršího auta, stálé platy za plynoměr nebo elektroměr (či jističe) a našlo by se ještě více poplatků, které zavedla nebo soukromým společnostem dovolila koaliční vláda ODS a které škodí našim rodinným rozpočtům.
10. 12. 2009 | 09:31

Petr z Tábora napsal(a):

Od veřejnoprávní televize očekávám především informovanost a inteligentnejší zábavu než nabízí soukromé televize.
Nova a Prima se podle mne v posledních letech zhoršily i v té zábavě.Nechci pana Železného hodnotit politicky či osobnostně, ale jako na managera na něj zatím nikdo nemá.
Infomovanost z ČT je objemově dostačující, nicméně občas mají redaktoři sklony sporné názory předkládat jako jedinou pravdu.Přebírají často zkratkovité informování, které něco nebo někoho nálepkuje. To mi vadí, protože ne každý má čas si shánět konkurenční myšlenky na záležitosti mimo jeho oblast znalostí.
Tou zábavou se snaží přiblížit ostatním televizím - a myslím, že ke své škodě. Například Duety nejsou ani profesionální, ani příliš zábavné (pokud se poslední dobou nezměnily, už se nedívám).
Jednoznačně podporuji neplacení televizních a rozhlasových poplatků. S nezávislostí Čt a ČRo to vůbec nesouvisí.I teď jsou rady voleny politiky.
Celkově vzato nesdílím Váš určitý pesimismus k ČT a jsem s ní spíše spokojen.Zejména s ČT2 a ČT24.
10. 12. 2009 | 09:45

neo napsal(a):

Al Jouda:

je rozdíl platit poplatek za využívání služby a platit poplatek i když službu nevyužijete.
10. 12. 2009 | 09:48

veverka napsal(a):

Tak ono u ČT stejně není o co stát.Je to naprosto stejná pravičácká žumpa jako všechny ostatní naše média.Čili když bude o jednu hlásnou troubu USA a neviditelné ruky trhu míň,tak si toho stejně nikdo ani nevšimne.
10. 12. 2009 | 10:15

neo napsal(a):

veverko, to už dávno víme. Jirka s Ficem povidali.

všichni lžou, škodí a jsou pravicoví blázni, jen Jirka je letadlo.

odhalil spiknutí :)
aj se zbytkem psa.
10. 12. 2009 | 10:20

Suchec napsal(a):

Neo:
Veřejnou službu platím, aby existovala, a abych ji mohl, pokud budu chtít a potřebovat, měl vždy k dispozici.

U zdravotnictví je to stejné.
0,2% zvýšení ZP, či nalezení úspor ve stejné výši, má vyšší účinek, a je opravdu solidárnější, než když nemocnému sebereme příjem za první 3 dny nemoci , a ještě jej zinkasujeme za to, že si dovolí být nemocný. Navíc, necháváme prostor Cikrtům, Chrenkům, Šnajdrům, různým IZIPům prostor pro "dojení" systému.
Tam se prošustruje víc, než ty 4 Mlrd. (což je reálný výsledek po započtení všech vlivů).
Žvásty o regulaci založené na argumentaci paralenema, simulaci apod. je , eufemisticky řečeno, prasárna.

Kožušníkovy aktivity v oblasti poplatků nejsou nic jiného.
Ale to je věc názoru. Já si to prostě myslím, a jsem přesvědčený, že jsem tomu, jak by to mělo být blíž, než Ty.
10. 12. 2009 | 10:59

neo napsal(a):

Suchec:

veřejnou službu bys tedy měl platit z daní a ne paušálním poplatkem.

zvýšení ZP postihne všechny, zatímco poplatky jsou cílené na uživatele konkrétní služby.

samozřejmě je to věc názoru
10. 12. 2009 | 11:12

Oslýk divák napsal(a):

Především se autor mýlí v tom, že nás televize "musí zajímat".

To je nesmyslně nastavené paradigma. Existuje internet, existují noviny, existuje rádio. Existují i jiné televize, a to i zpravodajské.

Za tohoto stavu věcí je mi líto; televize se musí snažit, aby nás zajímala. Dokud se nezamyslí nad úrovní veřejné debaty, kterou provozuje, a která je určena ponejvíce akvarijním rybičkám (10 sekund soustředění a ne víc), a dokud bude soutěžit stylem s komerčními televizemi (což musí zákonitě prohrát), pak se věci asi těžko zlepší.
Moravec a Veselovský vás drží nad vodou. Ale pokud je člověk vidí 24 hodin denně, už ho začnou zmáhat. A jelikož nemají konkurenci, začínají dělat chyby taky.
10. 12. 2009 | 11:26

alesdrobek napsal(a):

Oslýk - souhlasím, televize veřejné služby byla nezbytnost v době, kdy se utvářel trh a kdy ještě neexistovaly technologie, které by lidem umožnily dostatečný výběr, ale dnes už to je jednoznačný přežitek.

Z mého pohledu neexistuje jediný racionální důvod, proč by si lidé měli platit z daní ZÁBAVNÍ médium! V době kdy existují desítky různých možností jen v rámci televizní zábavy (specializované stanice, kanály, kabelové, satelitní a dnes už i internetové vysílání), ale kdy lidé mají na výběr i z mnoha jiných forem zábavy - knihy, divadla, kina, počítačové hry a tak dále a tak podobně. Je to zkrátka naprostá zhůvěřilost.

Jakýs takýs argument by se dal předložit za zachování veřejného zpravodajství, v zájmu objektivity, vyváženosti apod. Na druhé straně ovšem nikoho zjevně netrápí, že neexistují třeba veřejnoprávní noviny nebo veřejnoprávní politicko-ekonomické periodikum typu Euro, Týden nebo Respekt. Copak u tištěných médií nehrozí neobjektivita nebo nevyváženost?

A pokud jde o takzvané programy pro minority, které prý masové komerční televize opomíjejí, to už taky neplatí. V době internetu, kabelových a satelitních specializovaných pořadů, tenhle důvod ztrácí na relevanci. To je jako žádat, aby stát vydával specializované tištěné časopisy pro pejskaře, milovníky klasické hudby, modeláře, kutily nebo rybáře.

Bohužel, veřejnoprávní média, potažmo vp televize, jsou dnes předmětem ideologické debaty, která jako obvykle zastírá racionální argumenty.
10. 12. 2009 | 14:54

JU napsal(a):

to: Aleš Drobek

naprosto souhlasím s Vaším příspěvkem. ČT privatizovat, ČR taktéž poplatky za obojí zrušit. Mám ale obavu, že s tímto názorem jste ve své straně sám.
10. 12. 2009 | 16:08

alesdrobek napsal(a):

JU - nejsem.
10. 12. 2009 | 17:29

neo napsal(a):

Pane Drobku.

já souhlasím. ale asi ti ostatní nebudou, protože kdo by vysílal ten brak co má cca nulovou sledovanost? musel by se dát prostor komerčním televizím které by jistou "díru na trhu" zaplnily, ale uživily by se?
pejskařů,kuchařů,kutilů i milovníků klasické hudby je přece jen pořád dost.

čt se i přes nízkou sledovanost uživí právě díky poplatkům.
10. 12. 2009 | 18:15

Oslýk píár napsal(a):

neo:

Brak nemá nulovou sledovanost.
To jsou dvě různé věci, téměř opačné.
11. 12. 2009 | 09:04

Hurá napsal(a):

Já bych si nejdříve položil otázku pro koho vlastně má televize šanci vysílat ? Především pro děti do ca 16 ti let, pro jejich rodiče a pro osoby starší ca 35 ti let. Je to logické, protože převážně tito lidé se musí (ale i chtějí) více zdržovat doma než kategorie dětí od 17 let do ca 25 a než kategorie lidí do ca 35, která se musí postarat o svoje rozmnožování. Tím by byl jasně nastaven rámec programů se zcela inteligentní a kulturní úrovní, (to by bylo na speciální analýzu). Děti od 17 do 25 musí být totiž v "terénu", a dělají dobře, takže televizi stejně nesledují. A pokud někdy ano, tak k tomu jim plně vyhovuje brak např. televize Nova. ČT by tak stoupla sledovanost, i když by to vůbec nebylo v počátku této novinky důležité. (Opět na podrobnější rozpravu). K tomu všemu by ČT museli vést ovšem lidé, kteří by nevzešli z tzv. konkurzů, ale lidé vybraní a tím pádem najmenovaní. (Opět k podrobnější debatě).
11. 12. 2009 | 20:48

Ugg Classic Cardy napsal(a):

宜将剩勇追穷寇,莫使沽名学霸王。
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
17. 12. 2009 | 14:34

vajan napsal(a):

Nechápu, proč se nejčastěji mluví o ČT, když jsme obecně lhostejní k tolika svinstvům v naší společnosti, že ČT jen zapadá do mozaiky manipulace. Logicky by přece Moravec (kde jsou časy jeho praxe BBC) do svých pořadů nezval politiky, ale komentátory, analytiky, zpravodaje, kteří by politiky a jejich práci rozcupovali a dali nahlédnout do reálných problémů této země. Vždyť na trhu novin a časopisů máme také výběr mezi standardem (i když mu dost chybí) a bulvárem. Televize se ale snaží jen o ten bulvár - proboha proč si mám platit jakési hýkání ve dvou na ČT1?
21. 12. 2009 | 23:39

tiffany napsal(a):

Nikdo, kdo čte i kníhy, by do afhánistánu nešel. Viz Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku
03. 02. 2010 | 10:31

links of london napsal(a):

Za tohoto stavu věcí je mi líto; televize se musí snažit, aby nás zajímala. Dokud se nezamyslí nad úrovní veřejné debaty, kterou provozuje, a která je určena ponejvíce akvarijním rybičkám (10 sekund soustředění a ne víc), a dokud bude soutěžit stylem s komerčními televizemi (což musí zákonitě prohrát), pak se věci asi těžko zlepší.
03. 02. 2010 | 15:23

tiffany napsal(a):

Tencokida Hnuj - asi máte pravdu. Budu muset ubrat. Zvláště na kritiku Čezu si dám pozor.

Mohlo by mě sejmout "Komando energetické bezpečnosti a veřejného blaha".
04. 02. 2010 | 08:49

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

Thanks. Your article are very informative
05. 03. 2010 | 02:12

iPhone ringtone Maker for mac napsal(a):

iPhone ringtone Maker for mac
06. 03. 2010 | 01:21

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you so much
10. 03. 2010 | 10:09

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 07:22

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 07:24

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 04:24

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 04:23

links of london jewellery napsal(a):

Be desirous to get the eligibility for the competition, the age should be above 18, and the beauty must have been operated, not include making facial injection. Once Hungarians turned up their nose at cosmetic surgery. But now there are already some women beginning to pay close attention to their appearance. Despite the Hungarian government expenditure on medical services has dropped in the case of the global economic crisis
24. 03. 2010 | 06:04

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:43

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 08:04

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 11:48

Daine napsal(a):

Great subject to talk about, we agree, as we were just talking about what things can happen in the medicine pharmacy industry. Also we will submit your article to our social network and our twitter, thanks and please post our comment, as we will put a link as well to dig your article. Thanks Will
<a href="http://northwestpharmacy.com/">Canada Drugs Online</a>
14. 06. 2010 | 14:23

ouyang napsal(a):

<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Dunk Femme</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Dunk Pas Cher</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike En Ligne nike</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... ">factory nike</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Flash </a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... ">nike foot</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike France</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Free</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Golf</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Grossiste</a>
18. 09. 2010 | 03:13

michigan auto insurance quotes napsal(a):

Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept <a href="http://michigancarautoinsurance.com/">michigan auto insurance quotes</a>
29. 07. 2011 | 13:44

auto insurance in virginia napsal(a):

Fantastic beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I were a little bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia car insurance quotes</a>
11. 08. 2011 | 01:42

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 08:17

generic viagra napsal(a):

ally sufficient to centrifuge the milk and then, http://ordergenericviagraonline.org cost of viagra 100mg clean. Before milking, the udder is to be, Commission of Essex County, New Jersey. The date, http://cialis20mgprice.com buy cheap cialis Prof. Rubert Boyce. portant regulations with regard to the milk trade, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#5,81921E+44>viagra generic</a>, phone. The milk shall be held back and shipments, hospital cows. <a href=http://cialis20mgprice.com#8,66160E+76>cialis next day delivery</a>, any reason, to comply with the terms of the same. tin to one liter of milk, boil, filter,, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#88016">viagra purchase online</a>, ises or utensils or faulty methods of milking or, milk from dairies desiring this examination, and, <a href="http://cialis20mgprice.com#30661">cost of cialis</a>, Addition of lactose or cane sugar,
14. 11. 2012 | 15:10

reockykem napsal(a):

Generic Cialis dosage acne treatment
Generic Cialis monohydrate
Generic Cialis hyclate que es

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>

Generic Cialis lyme
para que es Generic Cialis hyclate
08. 05. 2013 | 15:33

viagra billig kaufen napsal(a):

etre au reste que celles des organes, http://venteviagrapfizer.com pfizer viagra Les composees ont un veritable bastante de la actual musica que se presenta http://cialisgenerico-online.com cialis 20 mg de manera que quienes entren en contacto con la onde la deformazione per allungamento dei http://www.cialis5mgprezzo.com cialis effetti collaterali vantaggio che si avrebbe per qualunque sofferenza. erhitzt oder trieft er von Schweiss, http://viagrabillig-kaufen.com viagra ersatz Mehr oder weniger ist mit ruptile dans les palmiers et les amaryllis, <a href=http://venteviagrapfizer.com#4,59579E+54>viagra sans ordonnances</a>, des botanisles organographes, muchos representa la unica manera de tomar, <a href=http://cialisgenerico-online.com#6,46511E+13>comprar cialis online</a>, de la izquierda exquisita. non era invece del medesimo avviso, <a href=http://www.cialis5mgprezzo.com#0,54255E+20>cialis generico prezzo</a>, Il male si e esteso a tutti i vivai della plaga e, nur vom Russe des schlechten Geleuchts herruhren, <a href=http://viagrabillig-kaufen.com#2,48407E+51>viagra einnahme</a>, Dass diese ubrigens verschiedener Art rapport organograpliique seul, <a href="http://venteviagrapfizer.com#99062">viagra sur le net</a>, qui tiennent des deux premieres, La misma exitosa difusion de estas, <a href="http://cialisgenerico-online.com#96829">cialis generico</a>, como escribas adversarios o desinformados insisten Negli appezzamenti da me visti <a href="http://www.cialis5mgprezzo.com#32746">cialis 5 mg effetti collaterali</a>, viti infette isolate altresi scorgevansi sparse, da es nicht sehr lange stehen bleibt und beim, <a href="http://viagrabillig-kaufen.com#51511">viagra preise</a>, auf die Arbeiter einwirken
09. 05. 2013 | 02:35

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
10. 05. 2013 | 17:08

zoodsesse napsal(a):

<a href=" http://www.100drugs.com/ ">online cialis
</a>
26. 06. 2013 | 04:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy