Co dělat, abychom si na krize zvykat nemuseli

13. 05. 2013 | 12:50
Přečteno 4156 krát
Pokračování polemiky s prof. Zeleným - "Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat"

Jsem dalek toho, svádět veškeré neúspěchy českého státu jen na kapitalismus, jako takový. Na našem současném marasmu se podílí jak krize kapitalismu (viz I. díl), tak i naše vlastní chyby. Nikdo nás nenutil tak hloupě privatizovat, čachrovat se státními zakázkami, rozkrádat evropské fondy či stát se ekonomickou (polo)kolonií Německa. Je jen vinou nás voličů a námi zvolené politické reprezentace, že jsme z našeho státu udělali „Failed State“ (oslabený stát), který už dnes jen stěží dokáže plnit své funkce.

S prof. Zeleným sdílím východisko, že stát je nutné pojímat nikoliv jako stroj, ale živý organizmus. Nicméně, i přes to, oba docházíme k rozdílným závěrům. Mám za to, aby stát zase začal fungovat tak jak má, je nutné jej nejprve zbavit parazitů. Bohužel, český stát je jimi po 20 letech už natolik prolezlý, že spíše připomíná tělo v posledním stádiu rakoviny. Kladu si otázku, zda na jeho záchranu už není pozdě. Zvažuji spíše možnost nechat český stát úplně zkolabovat (zhroutit) a na jeho místě konstituovat nový, zdravý.

Zhroucený stát („collapsed state“) je definován jako prázdný geografický pojem, černá díra, která pohltila existující „polis“. Kolaps státu se projevuje tím, že centrální vláda ztrácí kontrolu nad politickými a ekonomickými aktivitami ve svých mezinárodně uznaných hranicích. Ekonomické aktivity v regionech zhrouceného státu se stávají autonomními a orientují se na funkční ekonomické systémy sousedních států.

Připustíme-li myšlenku kolapsu českého státu, pak na jeho místě mohou vzniknout (například) následující národní a nadnárodní regiony:

1. Šumavský s orientací na Německo a Rakousko;
2. Krkonošský, orientovaný na Polsko;
3. Severo - česko – německý (Most, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec, Chimitz, Drážďany);
4. Západočeský (samostatný, nebo s orientací na Německo);
5. Moravsko - slezký (Ostrava – Katovice), orientovaný na Polsko;
6. Zlínsko – Trenčínský, orientovaný na Slovensko;
7. Znojemský, orientovaný na Rakousko;
8. Pražský (samostatný);
9. Brněnský (samostatný);
10. Olomoucký (samostatný);
11. Jihočeský (samostatný, nebo s orientací na Rakousko);
12. Vysočina (samostatný, nebo s orientací na Rakousko).

Pro další výklad není podstatné, zda vzniknou výše uvedené či jiné regiony. Důležité je, jak se většina Čechů rozhodne - zda si ve zhrouceném státu přejí i či nepřejí zůstat. Klíčové pro další vývoj českého státu bude, kolik z nás se rozhodne zkolabovaný stát opustit, a to buď oddělením se od něj a zůstat samostatným regionem, nebo se připojit (např. formou nadnárodního regionu) k sousednímu prosperujícímu státu. Připomínám jen, že legislativa EU vznik nadnárodních regionů umožňuje.

„Stát“ se sám nezachrání, to musejí udělat jeho občané. Znamenalo by to, že Češi dobrovolně „zasednou k pumpám“ a pokusí se „potápějící stát“ ještě zachránit. Státní pokladna zkolabovaného státu bude zcela jistě prázdná a po současném státu zbudou jen dluhy, které bude třeba zaplatit. A teď se laskavých čtenářů ptám: „budete ochotni sáhnout do své vlastní peněženky a v hotovosti zaplatit alespoň část dluhu? Když ano, tak za jakých podmínek“? Dovedli byste je přesně definovat?

A na závěr zásadní otázka: „znamená pro Vás český stát takovou hodnotu, abyste jej byl (-a) ochoten (-a) zachránit, nebo jeho záchranu vzdáte a raději budete hlasovat pro odtržení, resp. samostatnost Vaší obce (regionu)“?

Příště: konstituování nového státu. Z novodobé historie známe národy, které vše znárodnily a zkrachovaly, na straně druhé známe jiné, které naopak vše zprivatizovaly a musí si zvykat na život v dlouhodobé krizi. Nelze stát konstituovat i jinak?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

ty regiony zkolabují určitě také.

Neb krize je je součástí kapitalismu a jeho nutností.
13. 05. 2013 | 12:59

Hlas napsal(a):

Prosím vás pane Klíma, už to nehulte. U nás se lidé ani nezmůžou zvolit si rozumné zastupitele. Jak by se asi tak dokopali k tomu, nechat zkolabovat stát a vytvořit si samostatné správní celky? K tomu tady není vůle.
13. 05. 2013 | 13:03

Ládik!!! napsal(a):

Už dlouho tu píšu o tom, že léčit zdechlinu není účelné a je mým cílem se na tom nepodílet. To by musel přijít hodně zdatný ideolog, aby mě přesvědčil o opaku. Snažím se dlouhodobě být na zdechlině nezávislý - od doby, kdy ještě žila a zabíjela ji celá smečka. Teď, když už zbývá dočistit kosti, mám strach, že smečka půjde po mě.
13. 05. 2013 | 13:06

gaia napsal(a):

a sáhnout do peněženek?

kolik myslíte, že tam ještě máme, když se vše akorát zdražuje a slibují, že nám nedají důchod?
13. 05. 2013 | 13:08

juvel napsal(a):

To co navrhujete zde již jednou proběhlo. Nechal se zhroutit komunistický systém reálného socialismusu. Po dvaceti letech, jak píšete, je nově konstituovaný stát natolik prolezlý parazity, že spíše připomíná tělo v posledním stadiu rakoviny. Nemyslím si, že by další zhroucení poučilo rozhodující většinu obyvatel a změnilo jejich povahy, hodnoty a jednání. Myslím, že Češi svůj kalich hořkosti budou muset pít hodně dlouho.
13. 05. 2013 | 13:16

gaia napsal(a):

juvel

proč jen Češi?

Krize je přeci celosvětová.
13. 05. 2013 | 13:17

KvL napsal(a):

nechtěl byste dodat mapku vašich regionálních států? Nemyslým, že by to šlo podle krajů.
Nevím nesedí mi třeba tak úplně to Znojmo, Myslým, že zrovna Rakousko by možná mělo dostatečnou valenci na to si přitáhnout skoro celé jihomoravské pohraničí, nebo by se možná rozpadl stát ještě na víc malý kousíčků.
13. 05. 2013 | 13:18

gaia napsal(a):

KvL

Pernikáři s Mechovákama z toho vypadli úplně.
13. 05. 2013 | 13:20

neo napsal(a):

kam by se trhnul středočeský kraj?
13. 05. 2013 | 13:21

Ládik!!! napsal(a):

Dokud budou zloději běhat po svobodě, krytí justicí a policií, dotud bude stát fungovat.
13. 05. 2013 | 13:23

dříve čtenář napsal(a):

Nevím, proč bych měl hlouběji sahat do peněženek? Když ještě nenastal den daňové svobody (bude někdy v červnu). Pokud nebude s mými odvedenými financemi zacházeno zodpovědně a nebudou rozkrádány kalousky, julínky, bartáky, pitry, provody, dalíky, palasy, bakaly, kelnery, grossy a podobnými "podnikatelskými elementy" a jejich podržtaškami, budou to vždy vyhozené peníze. V normální společnosti se tomu říká zákonné okrádání nezákonným způsobem.

Vážení kritikové současných poměrů v mezích zákona. Strčte si své rádoby rady za klobouk! Nebo lépe, zajeďte si do Měšic nebo na Orlík a zkonzultujte své rady s naší vzdělaností a samou inteligencí oplývající šlechtou.
Stav česka je ubohý a neřešitelný (ani násilím). Češi se musí vybít, okrást, znásilnit, olhat, rozehnat sami. Tento zparchantělý a hloupý národ není ozdravitelný!
13. 05. 2013 | 13:39

český maloměšťák napsal(a):

Víceméně solidní popis.
Až na to, že Slovensko je na tom podobně , ne-li hůř - takže s tou orientací opatrně.

Zaplatím. Pokud se můj podíl přepočte tak, abych zaplatil mnohem, mnohem méně, než známi grázli a šibalové /nemá cenu je zde vyjmenovávat, pro zpestření diskuze však zmíním např. i kauzu Nova - kdy se prostě nikdo z relevantních osob vůbec nezabýval tím, že je třeba najít viníky/.
Další podmínkou pak je, aby došlo konečně k zpětné vazbě ve vztahu k vyhodnocování efektivity isntitucí tak, že se nad tím jen nemávne rukou nebo se prostě opět přidá všem - a to i těm, kdo efektivitu hrubě snižují.
Nebo se potrestají plošně i ti, kdo naopak v dobré víře efektivitu zvyšují, či se snaží zvýšit.
Nebo se neobviní ti méně zdatní či trpící(potažmo hendikepovaní jinak) - že ti projídají budoucnost...a těm se předloží účty, aby zaplatili - a to třeba i za ty grázly a šibaly.
Plus další podmínky...ale to bychom se v podstatě dostali třeba až k těm opatřením na regulaci trhu s alkoholem etc etc....

Otázkou je , co s těmi, kdo mají problém sehnat pár desítek tisíc, ne že pár set. A uvažují třeba stejně, či podobně.
Možná by právě že především v jejich zájmu mělo být to, že se dají nějakým způsobem dohromady tak, aby dokázali pohnout s těma podmínkama takovým způsobem a tak rychle - že si pak budou moct ten účet , co po sobě zanechali grázli a šibalové ...že si pak budou moct dovolit těch pár korun zaplatit.
Přičemž nemám na mysli inflační znehodnocení tohoto pasiva.

Vy ale chcete nějakou generální, zevšeobecňující podmínku, že ?
Taková ale neexsiuje - to bychom sklouzli do roviny sdělování hesel a propagace ideologií.
13. 05. 2013 | 13:41

Xury napsal(a):

Pro autora:
předpokládám, že až se zhroutí ony regiony, tak navrhnete vznik nových mikroregionů, které se v další etapě rozpadnou na samostatné obce, ty na ulice a dále v podlení etapě na jednotlivé domy a bytové jednotky. Možná až tehdy lidem dojde, že o správu věcí veřejných (obě v malé) je potřeba se aktivně zajímat a starat, protože se sama od sebe neuděje.
13. 05. 2013 | 13:49

David napsal(a):

Náš stát není vůbec nutné konstituovat jinak.

Kolapsu českého státu lze zabránit, a proto považuji úvahy na drobení na regiony za nesmysl a odvádění pozornosti od řešení mnohem důležitějších problémů.

--------

"...A teď se laskavých čtenářů ptám: „budete ochotni sáhnout do své vlastní peněženky a v hotovosti zaplatit alespoň část dluhu? Když ano, tak za jakých podmínek“? Dovedli byste je přesně definovat?..."

--------

V žádném případě nejsem ochoten sáhnout do vlastní kapsy, protože to není řešení. Řešením je najít příčiny a ty razantně řešit. Prostě přísně trestat darebáky a od nich si pak vzít ty nakradené peníze.

--------

"...A na závěr zásadní otázka: „znamená pro Vás český stát takovou hodnotu, abyste jej byl (-a) ochoten (-a) zachránit, nebo jeho záchranu vzdáte a raději budete hlasovat pro odtržení, resp. samostatnost Vaší obce (regionu)“?..."

--------

Uvažovat o nějaké "samostatnosti obce" je nesmysl. Stát lze zachránit.

Rozhodně Váš návrh není tím, co by nás mělo zachránit před zvykáním si na krize.

Příčiny krize jsou úplně jinde. Mimo krize morální i krize z nadvýroby.

Stačí si jen představit, co se bude dít, až významná většina lidí se začne chovat podle zásad zdravého životního stylu a o akcelerující produktivitě práce ani nemluvě. To pak bude nezaměstnanost 50%.

Bude to chtít odvážná řešení, jako například celosvětový zákaz daňových rájů, úplný zákaz akcií na doručitele, zastavení přímo zrůdných dotací z EU, zavedení systému --- Jeden stát = jedna STÁTNÍ banka, čtyřdenní pracovní týden, silné snížení nezasloužených platů vedoucím pracovníkům apod.
13. 05. 2013 | 13:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jak se blogerům podobného ražení tu pravidelně stává, s chutí sobě vlastní zapomínají na to nejpodstatnější. Na šest let německé okupace, skoro padesát roků komoušství a dvacet let ruské okupace. Nebýt toho tak nám švýcaři dnes sotva sahají po kotníky.
Děkuji.
Veselé krizování bude líp, ale bude to ještě chvíli trvat.
http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/prikol/humor_18.01.2010_010.jpg
13. 05. 2013 | 13:58

VFISCHER napsal(a):

KOLAPS STÁTU ČESKO A VLÁDA GANGSTERISMU

Ano, prožíváme největší hospodářsko správní a politický masakr české státnosti od doby porážky protestatntských žoldáků na Bílé Hoře. Následovalo rozkradení a přerozdělení 75 procent majetkové a půdní držby, zánik původních rodů české šlechty a rozdělení nakradených statků mezi vítězné generály a ostatní katolické přívržence císaře Ferdinanda II.

Od husitských válek se odehrává stále stejný scerář: rozkradení a devastace státu pod prapory víry, nových ideologií a národnostní nesnášenlivosti. Od zániku Rakousko - Uherska po 1. sv. válce v roce 1918 můžeme přerozkradení státu mapovat téměř každých dvacet let - 1918, 1938 a 39, 1945, 1948, 1968 a naposledy 1989, při čemž poslední přelomový letopočet dává signál k největšímu a definitivnímu rozkradení a devastaci veškerých myslitelných hospodářských struktur na území Čech, Moravy a Slezska.

Stali jsme se neokoloniální rozvojovou gubernií, banánistánem Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán se zcela zjevným kolapsem státní správy, justice a policie. Za tuto tragedii novodobého českého státu nelze jen obviňovat nepoučené občanstvo potažmo voličstvo. Z velké časti je to následek cíleného ataku vítězných mocností studené války, které po roce 89 vtrhly na politicky, hopsodářsky a státosprávně oslabené (v podstatě dobyté) území a praktikovaly (a dodnes praktikují) zde - ve spojení se všemi korumpovatelnými vrstvami - loupežnické manévry, za které by ve svých státech šli dávno za katr. Takový podobný vývoj lze sledovat ve všech postkomunistických státech.

Z této situace, podle mého názoru, není návratu. Stát je definitivně devastován a území (lukrativní pozemky ve vnitrozemí i pohraničí) rozkradeno v držbách cizích mocností prostřednictví bílých koňů a nastrčených korumpovaných figur. Otázka však nestojí tak, jak autor blogu naznačuje, zda se stát rozpadne či nikoliv. Bude dále udržován ve fiktivních hranicích bývalého státu a největší tíhu veškerého marasmu opět, jako už v historii mnohokrát, ponese okrádané a ožebračované takzvané „prosté“ nejchudší obyvatelstvo.
13. 05. 2013 | 14:00

K.V. napsal(a):

NEO 13,21 STŘEDOČESKÝ KRAJ JE JENOM ZÁSOBÁRNA ÚŘEDNÍKŮ PRO Prahu, obehnat ostnatým drátem a nechat vyhnít, ať si tam úřadují a živí darmožrouty, politology, pravdoláskaře a"humanisty" sami.
Myšlenka Klímy je na první pohled šílená, ale většině regionů by opravdu prospělo odstranit nadvládu Prahy a sami se pokusit vytvořit slušné, byť malé státy. Slovensko se odtrhlo a nelituje, totéž měla udělat i MOrava, mohlo být o hodně lépe
13. 05. 2013 | 14:16

buldatra napsal(a):

Připustíme-li myšlenku kolapsu českého státu, pak na jeho místě mohou vzniknout (například) následující národní a nadnárodní regiony:

.
.
.
.
9. Brněnský (samostatný);

Holý nesmysl.
Brno bude samozřejmě hlavním městem Evropy.
Je v přirozeném středu, na rozdíl od například periferního Bruselu.
To je snad každému, kromě autora, jasné.
13. 05. 2013 | 14:17

juvel napsal(a):

gaia 13:17
Proč Češi? Protože ne všechny státy jsou natolik prolezlé parazity jako právě oni.
13. 05. 2013 | 14:19

KvL napsal(a):

to: wbgarden
Souhlasím s vámi, půl století v pr... tahu se špatně dohání, ale není to omluva pro všechno, obávám se že s naší obecnou morálkou se nikam moc nedostaneme.

Myslím, že by nám tu nepomohli ani všichni svatí, a ani zavedení Kaizenu ve státní správě.
13. 05. 2013 | 14:24

neo napsal(a):

K.V:

nesmysl. Těch úředníků, kteří dojíždějí do Prahy ze středočeského kraje bude zanedbatelné procento.
13. 05. 2013 | 14:32

franky napsal(a):

Citace z blogu: „Jsem dalek toho, svádět veškeré neúspěchy českého státu jen na kapitalismus, jako takový.“ Opakující se otázkou je, nakolik za vzniklé problémy může společenský systém a nakolik lidé, kteří jej vytvořily a kteří jsou jeho nedílnou součástí. Nebudou-li lidé, nebude žádný společenský systém, budou-li lidé, bude existovat vždy „nějaký“ společenský systém, který bude v dané době nejvhodnější. Zřejmě nevhodný dřívější společenský systém založený na společném vlastnictví a plánovitě řízené ekonomice byl nahrazen společenským systémem založeným na soukromém vlastnictví, volném trhu a motivaci na zisku. Z pohledu Česka je třeba oddělit současný společenský systém a jeho fungování od transformace původního systému v nový. Jak dokazuje praxe, existují různé alternativy společenského systému založeného na tržních principech, projevující se odlišnou mírou dosahované efektivity a efektivnosti (čínská, americká, německá aj. alternativa). Z tohoto pohledu lze říci, že existuje i česká alternativa „kapitalistického“ společenského systému, která se vyznačuje velmi špatnou úrovní efektivity a efektivnosti. Současný „špatný“ stav české společnosti je tedy v každém případě důsledkem zvolené cesty transformace, tj. systém je od samého počátku špatně nastaven.
Citace z blogu: „Kolaps státu se projevuje tím, že centrální vláda ztrácí kontrolu nad politickými a ekonomickými aktivitami ve svých mezinárodně uznaných hranicích. Ekonomické aktivity v regionech zhrouceného státu se stávají autonomními a orientují se na funkční ekonomické systémy sousedních států.“ Je skutečností, že „národní vláda“ stále více ztrácí kontrolu nad politickými a ekonomickými aktivitami a že stát neplní svoji základní koordinační úlohu, kterou je koordinovat procesy dlouhodobého rozvoje společnosti ve státě. Ekonomické a politické aktivity však nepřevzaly regiony jak je uvedeno v blogu, ale tyto aktivity převzaly mocenské skupiny vzniklé v procesu transformace společnosti.
Citace z blogu: „Klíčové pro další vývoj českého státu bude, kolik z nás se rozhodne zkolabovaný stát opustit, a to buď oddělením se od něj a zůstat samostatným regionem, nebo se připojit (např. formou nadnárodního regionu) k sousednímu prosperujícímu státu.“ Klíčové pro další vývoj českého státu bude jeho schopnost plnit svoji základní roli tj. koordinovat rozvoj společnosti. Klíčová otázka zní: Chceme suverénní „český stát“ realizující vlastní efektivní alternativu tržního společenského systému, nebo se chceme stát vnitřní organizační jednotkou jiného suverénního státu?
Citace z blogu: „Stát“ se sám nezachrání, to musejí udělat jeho občané.“V této souvislosti si je třeba položit otázku: „Kdo řídil transformaci české společnosti, a jak se na této transformaci podíleli občané?“ Nejsem až takový optimista, který si myslí, že občané zachrání stát. Skutečností je, že v podmínkách současného omezování suverenity národních států, v prostředí s přibývající právní nezřetelností, při problematické shodě společnosti na lidských hodnotách je stále složitější identifikovat dlouhodobou představu budoucí společnosti. A protože tato představa budoucnosti chybí, stala se dnes politika v podstatě nástrojem politických handlířů v režii nadnárodního kapitálu a lokálních mocenských a ekonomických skupin k ovládnutí trhů a peněžních toků. Lze jen doufat, že s probíhající ekonomickou globalizací se začne plošně celosvětově prosazovat tendence k regionalizaci a tedy k návratu k národním státům, jako garantům odlišného vývoje jednotlivých kultur.
Ale to je na delší diskusi.
13. 05. 2013 | 14:44

K.V. napsal(a):

Neo- a kdo tam dojíždí? Co se dnes v Praze vyrábí- dojíždí tam zemědělci okopávat Vinohrady. Nebo je v Praze málo Hrdlořezů a Ďáblic, tak dojíždí z okolí? Projeďte si někdy telefonní seznam, abyste pochopil jak "užitečné" jsou pražské podniky.
Kdyby se to obehnalo ostnatým drátem a nechalo vyhnít, zbytku republiky by se hodně ulevilo.
.
Samostatná Morava by si žila dobře. Jak by se zařídili Jihočeši bych nechal na nich. Nad severními 4echami a Libercem lámu hůl- asi by chtěli v Liberci presidentku Kateřinu Neumannovou, a bylo by po ptákách
13. 05. 2013 | 14:52

šašek z Jihlavy napsal(a):

Několikrát jsem sledoval na ČR1 pořad Taxík, kde se pasažérů ptají, čím se živí. Často tam zazní povolání finanční poradce, vymahač dluhů, manažer různých projektů atp. Z toho usuzuji, že Praha by se měla stát městským státem na způsob Benátek (stačilo by rozšířit koryto Vltavy a vyhloubit pár nových kanálů), a ostatní kraje by začaly brzy prosperovat. Bylo by ale třeba obehnat toto hnízdo prosperity vysokou zdí na způsob izraelských barier, které by se po několika měsících začalo říkat Velká pražská hladová zeď. Útlocitní sousedé by tam s dětmi chodili pražáky krmit (ZOO by přestala za týden existovat, jen mrchožrouti by prosperovali). Myslím, že by se dařilo i budování tunelů (tentokrát ůnikových).
13. 05. 2013 | 15:02

neo napsal(a):

K.V.:

no tak v prvé řadě jen část lidí ze středočeského kraje. Drtivá většina pracuje ve středočeském kraji.

Z té dojíždějící části to jsou pak i lidé, kteří nejsou úředníky. Učitelé, kuchaři, číšníci, prodavači, poradci, dispečeři , bankéři, skladníci, recepční, účetní a stovky jiných.

jelikož jsem ze středočeského kraje, tak mám kolem sebe dost lidí, kteří do Prahy dojíždí pracovat a úředníka ani jednoho.
o tom, zda by si samostatná Morava žila dobře lze polemizovat.
Jistý si být nemůžete nikdy.
13. 05. 2013 | 15:12

český maloměšťák napsal(a):

V Praze se zejména řídí.
/podle toho to taky vypadá/

Naštěstí se tam řízené i komentuje.
/a tak to nevypadá až tak zle/
13. 05. 2013 | 15:18

Občan napsal(a):

Šašku z Jihlavy,

Praha jako hanzovní město je docela zajímavá idea. Ale - KDE je ten NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV? :o))
13. 05. 2013 | 15:18

stejskal napsal(a):

No, německý Kolín nad Rýnem též neleží zrovna u moře, a přesto byl hanzovním městem. Dokonce jedním ze zakládajících měst hanzovního spolku. l.s.
13. 05. 2013 | 15:27

šašek z Jihlavy napsal(a):

Občan
Já to tam moc neznám, od povodní jsem tam nebyl. Tenkrát se mi zdálo, že kdekoliv.
Jako dóže by se vyjímal některý z minulých primátorů, navrhoval bych Igora Němce, protože se vody nebál. Koukal s Bémem by mohli dělat lodivody.
13. 05. 2013 | 15:33

gaia napsal(a):

také jsem zastáncem oplocení Prahy a její oddělení od zbytku republiky.
Praha je stát ve státě už teď a ještě parazitickým.

A celoplošné testy a náleoky na čelo s výsledky ať si tam Pražáci dávají sami sobě a neotravují tím naše již těžce zkoušené děti.
Pak bude ve zbytku státu dobře.
13. 05. 2013 | 15:35

gaia napsal(a):

šašek+ občan

Pražáci si to můžou namalovat.
Jako v Cimrmanovi si moře nakreslili a měli pocit, že u něj jsou.
Bylo to v jednom filmu. Cimmrmana hrál Svěrák.
13. 05. 2013 | 15:37

born65 napsal(a):

Když už jsme u těchhle prapodivných myšlenek, tak přidám i svou představu:
1) osamostatnění Moravy, vytvoření personální unie Moravy s Lichtenštejnskem pod vládou knížete Hanse Adama II. (beztak Lichtenštejnům třetina Moravy kdysi patřila)
2) v Čechách vytvoření samostatného číroknížectví Pražského (v praxi: oplocení Prahy ostnatým drátem a bedlivé střežení)
3) cca po roce v prostoru Milovice budování sběrných humanitárních táborů pro vyhladovělé a demoralizované utečence z číroknížectví (neb středoevropské Monako se s lidmi typu Bém, Hulínský, Šťastný, Jančík apod. konat rozhodně nebude)
:-)
13. 05. 2013 | 15:54

šašek z Jihlavy napsal(a):

born65
Nejsem sadista, ale na vyhladovělého Jančíka bych se možná i přijel podívat s kamerou.
13. 05. 2013 | 16:04

K.V. napsal(a):

Born odtrhnout Moravu a třeba ji přidat k Lchtenštejnsku vůbec není prapodivná myšlenka. Vlastně se divím že s tím nikdo nejde do voleb, můj hlas by měli rpozhodně. V lichtenštejnsku je pořádek a prosperita. Na MOravě byla za Lichtensteinů také
13. 05. 2013 | 16:04

gaia napsal(a):

šašek z Jihlavy

však hejtmano Řihák a Myšák by také tu hladovku mohli na čas mít místo ozdravného pobytu. Prvního už ani neunesou vlastní nohy a druhý už ani nechodí jen se valí.
Třeba by bez sádla na mozku konali lépe.
13. 05. 2013 | 16:07

born65 napsal(a):

K.V.:
Ani jazyková bariéra by tu na Moravě nebyla - však brněnské hantec je srozumitelný i Němcům. Hanáci be se moseli jináč zaonačit (= přeškolit).
Se Slezany samozřejmě počítáme. I ty Bazaly jim možná zaplatíme... :-) V Kladsku iniciujeme plebiscit, zda se chtějí připojit k nám, nebo k Čechám.
Máme dva hrady - Mírov a Špilberk - kde lze komfortně doživotně zaopatřit odrodilce typu Nečas, Palas, Sobotka, Langer, Gazdík atd.
13. 05. 2013 | 16:17

K.V. napsal(a):

Klímo, nežijete vy náhodou v Praze. Tak hezky byste to nalajnoval a potom byste zůstal za ostnatým drátem spolu s tím vředem republiky. Nebo byste stihl emigrovat, jste původem odjinut?
13. 05. 2013 | 16:20

šašek z Jihlavy napsal(a):

gaia
Možná je to rafinovaná předvolební propaganda ČSSD - vážení spoluobčané, čeká nás období prosperity a hojnosti. Naši hejtmani jsou toho příkladem.
13. 05. 2013 | 16:23

gaia napsal(a):

šašek z Jihlavy

nebo tlustý budou hubení a hubení studení?
13. 05. 2013 | 16:27

KvL napsal(a):

to: born65
Nebo personální unii s Japonskem, s tím, že by Lichtensteinové dostali zpět svá bývalá panstí a na nich autonomii.
Jak to tak vypadá, tak Šinzó Abe není blbý, na rozdíl od jistého nejmenovaného premiéra jedné evropské země.
Když vymysleli způsob, jak těžit hydráty methanu, tak by určitě zvládli vymyslet, jak ekonomicky těžit těch 10,5mld tun ropy, která je zatím v nebilančních zásobách.
13. 05. 2013 | 16:31

Občan napsal(a):

Šašku z Jihlavy,
to by nešlo, protože Bém už má zamluvený flek petřínského šerpy.

Ale možná by se dal exhumovat Kasl nebo jeden bývalý primátor ze Žižkova, jehož jméno mi vypadlo z hlavy. Ten by pro to měl i historickou danost, protože na pražskou marínu a Žižkovskou republiku psali oslavné ódy už Rada se Žákem.
Dík za typy, já to zvážím.

Jé, vida, Jančík - ten by byl jako lodivod ideální, protože pluje sám od sebe. Jen to kormidélko by možná byl trošku problém.

Dobrá, tak Praha bude hanzovním městem.
Moře by se mohlo udělat místo severočeské hnědouhelné pánve - Klímovo Severní Českoněmecko bude mít příjmy z obchodu a rekreace a Praha ze zprostředkování.
Jo, to by šlo...
13. 05. 2013 | 16:35

Občan napsal(a):

Jsem si vzpomněl - ze Žižkova je Kondr.
13. 05. 2013 | 16:36

KvL napsal(a):

to: Občan
Dobrý nápad, však se na tom soustavně pracuje, jen by to chtělo problomit limity těžby a vytěžit co jde během příších deseti let. Možná by nebylo špatné postavit u Děčína tak padesát metrů vysokou přehradu, to by bylo 139MW výkonu, z toho by bylo nádhrené moře uprostřed evropy
13. 05. 2013 | 16:43

SuP napsal(a):

Já myslím, pane Klímo, že když si zajdete do Bohnic a ohlásíte se u pana doktora Nešpora, tak vám pomůže. Taky býval bloggerem.
13. 05. 2013 | 16:49

Jirka H. napsal(a):

Připojuju se k namětu pana Buldatry - Brno - hlavní město Evropy. Ještě bych doplnil, že úředním jazykem byl Hantec a do Prýglu (přehrady) by se nasypala sůl, aby hlavní Štatl Evropy měl i svý móře... Cajzli z Práglu by makali na brněnský plotňáky coby kolonie na metropolu atd. :))
Borci z Brniska by nechali pana Stejskala na aktuálně, ale až by složil zkóšky z Hantecu...
13. 05. 2013 | 16:58

pro obamu si jde čert napsal(a):

Wow!!! Dřív bude občanská válka v USA než Izrael v Radě bezpečnosti.
O sežehnutí Teheránu sedmi pětsetimegatunovými vyvolenými hlavicemi vůbec nemluvě.

Mladí konzervativci hřadují na msnbc a křičí: Impeachment!!!!
A servery čajových pytlikářů ukazují detilní návody pro úpravu AR-15 na střelbu dávkami.

Odvolat přes noc generála Petraeuse možná nebyl zas tak dobrý nápad, jak se nejdříve zdálo.

Praha, ať se stane cokoli, zůstane křižovatkou solné a hedvábné stezky.
Nějaké chýše si v Holešovicích vždycky postavíme.
Od Hanzy dál, ta se bude živit rakovinotvornými bltickými sledi.
13. 05. 2013 | 17:13

český maloměšťák napsal(a):

Když už nějaký rozdrobený stát - tak ať je fakt pořádně rozdrobený.
Já například bych si dovedl představit, že bych byl diktátorem na Českomoravskoslezských Šalamounových Ostrovech./ČMSŠO/
Šlo by o rozptýlené, jednotlivé lokality v jejichž centrech by byly prameniště nejvýznamnějších řek, zejména co se zásobování pitnou vodou týče.
Státní znak bych neměnil, snad jen vlajku - v modrém klínu by tam byl umístěný sporadicky kapající vodní kohoutek... a prezidentskou standartu - místo
" Pravda vítězi" by tam bylo napsáno " Žízeň vítězí".
Odru a Moravu bych asi nechal téct, ale za Vltavu by musili Pražáci rok co rok poslat stádo volů a dvě stáda krav /Kočí s Peake ale ne !!!/. Plus třicet hřiven Openkaret. Kdyby jim došli voli a krávy - mohli by poslat vejce a máslo.
Kdyby pak neměli ani vejce, ani máslo - tak to by měli smůlu.
Protože ty Openkarty bych měl pouze coby výzdobu " Síně hlouposti hlavního města Praha".
13. 05. 2013 | 17:27

český maloměšťák napsal(a):

malá aktualitka :

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/05/13/monsanto-patent-grain-biotechnology-soybeans-supreme-court/2116333/

"... Consumers paying high prices. The Center for Food Safety released a report in February that showed three corporations control more than half of the global commercial seed market. It found that from 1995-2011, the average cost to plant 1 acre of soybeans rose 325%...."

V podstatě se tak časem mohou korporace jako Monsanto stát pány evoluce.
Samoreplikovatelnými jsou totiž i lidské bytosti.
No - zatím je ale nikdo neprodává, že. Jen komponenty k nim.
13. 05. 2013 | 18:02

Pavel13 napsal(a):

Mně se vaše odvaha líbí!
Já to ale vidím malinko odlišně. Především by měly zůstat daně, kde se "vyprodukují". Mimo by mělo jít jen to, co se musí skutečně nutně přerozdělit. Dále musí být jasně určeno, kolik na co stát vydává. Každý správní celek by si pak určil, komu a na co odvede část daní.
Například správa a údržba silnic v obci. Dneska ji platí kraj, finance obíhají bůhvíjak. Obec nechť se rozhodne, jestli bude silnice spravovat dále kraj nebo bude odvádět méně a spravovat si je sama nebo si na to najme nějakou firmu nebo organizaci sousedního kraje. Vyžaduje to samozřejmě naprostou průhlednost veřejných financí, odpovědnost zastupitelů, ...
13. 05. 2013 | 18:56

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pave13
Když jsem byl malý kluk, tak na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil a kamení tam roztloukal, když silnici štěrkoval.
Jistě už dávno umřel, mohli by ho ale zastoupit dva mladí, perspektivní náhradníci - Pavel Němec a Aleš Řebíček. Velmi se zasloužili za prosperitu firmy Kapsch.
Pak by paní v zlatém kočáře pochválila cestáře a pověděla by jim známou věc, že cestáři mají pěknou a hlavně trvalou právi. Přes všechny potíže s nezaměstnaností by se v jejich případě dala udělil jistá privilegia a zajistit jim tuto práci na doživotí. Katarský princ by mohl přijet otestovat, jestli to moc nedrncá.
13. 05. 2013 | 19:52

první odhad napsal(a):

Polovina daní a polovina zisku musí být reinvestována (utracena) v oblasti pobytu těch, kteří je vytvořili. Zisk musí být zdaněn 50%. Volné prostředky ze zisků, které přesahují průměrné úspory obyvatele a nejsou investovány musí být progresivně zdaněny.
13. 05. 2013 | 19:55

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pane klímo,
privatizovat nás nutilo zhroucené socialistické hospodářství. snědený jakešuv a husákův krám a životní uroven rozvojoveho státu. ale jak říká soudruh jakeš..." všechno by bylo"!!!! asi má má na mysli hladomor. no jo, starý senil a dement, ani za mlada mu moc nemyslelo. co máme dělat? dělat! tohle není krize kapitalismu. dokud si to budou lidi myslet, nic se nevyřeší. západ má krizi státních výdajů, které neodpovídají příjmum. levičáci by snad radši sezřali h...o, než aby akceptovali tuhle velice jednoduchou pravdu a fakt. dokonce ani ekonomický rust není k ničemu, když stále rostou nesplatitelné dluhy. státy musí stabilizovat sve finance a dát prostor soukromemu sektoru, aby znovu mohl začít prosperovat. a hlavně, nejduležitější je , aby se už žádný idiot nemontoval do ekonomiky se šrotovným, podporou obnovitelných zdrojů, záchranou bank, eura a tak dál.
13. 05. 2013 | 20:10

Yosif K napsal(a):

první odhad napsal(a):
Polovina daní a polovina zisku musí být reinvestována (utracena) v oblasti pobytu těch, kteří je vytvořili. Zisk musí být zdaněn 50%. Volné prostředky ze zisků, které přesahují průměrné úspory obyvatele a nejsou investovány musí být progresivně zdaněny.
13. 05. 2013 | 19:55
Jste ekonomický genius. jak se do něčeho opřete, vše je strašně jenoduché. Jste ouplnej Jan Mládek......

Váš návrh má však několik vad ---------
například tohle - státy kde je zisk zdaněn 50% na světě byly ale už nikde na svěrtě nejsou - nikdo tam neinvestoval. Takže nakonec mnohé tyhle státy skončily jako největší žebráci na světě.

Ukázjka z wiki jaké se kde platí daně z korporátního zisku. Australia: 30%, however some specialized entities are taxed at lower rates.[14]
Canada: Federal 11% or 15% plus provincial 1% to 16%. Note: the rates are additive.[15]
Hong Kong: 16.5%[16]
Ireland: 12.5% on trading (business) income, and 25% on nontrading income.[17]
New Zealand: 28%
Singapore: 17% from 2010, however a partial exemption scheme may apply to new companies.[18]
United Kingdom: 21% to 26% for 2009–2011.[19]
United States: Federal 15% to 35%.[20] States: 0% to 10%, deductible in computing Federal taxable income. Some cities: up to 9%, deductible in computing Federal taxable income. The Federal Alternative Minimum Tax of 20% is imposed on regular taxable income with adjustments.
13. 05. 2013 | 20:14

Yosif K napsal(a):

Pane "první dohad", kde žijete? V nějaké rezervaci nebo ústavu pro "tvrdé socalisty"? Mládek s Janstou sami rádi dřou pro firmy které daní v Karibiku a ve Fribourgu.....

Country Corporate tax Maximum Income tax rate Standard VAT rate
Albania[2] 10% 10% 20%
Austria 25% 50% 20% [3]
Belarus 24% 15% 20%[2]
Belgium 33.99% 50% 21%[3]
Bosnia and Herzegovina[4] 10% 5% (+ 0%-15% per location) 17%
Bulgaria[5] 10% 10% 20%[3]
Croatia 20% 40% 25%[6]
Cyprus 10% 45% 18% (reduced rates of 8% and 5%)[7]
Czech Republic 21% 15% 21%[3]
Denmark 25% 55.4%[8] (labour market contributions 8% plus tax ceiling 51.5% of the remaining 92%) 25%[3]
Estonia 21% 21% 20%[3]
Finland 24.5%, however the government has agreed on lowering it to 20% as of 2014. 53% 24%[3][9]
France 33.33% (15% for "small" businesses) 40 % 19.6% (reduced rate of 7%, 5.5%, 2.1% and 0% for specific cases like some food, transportation, cultural goods, etc.)[3]
Germany 30.175% to 33.325% (15.825% federal plus 14.35% to 17.5% local) 40% 19% (reduced rate of 7% applies e.g. on sales of certain foods, books and magazines, flowers and transports)[3]
Georgia 20% 12% 18%
Greece 25% 45% 23%[3]
Hungary 19% 16% (20.32%, as the 27% social security paid by the employer counts as income as well) [10] 27%[3][11][12]
Iceland 18%[13] 46.28%[13] 25.5%[13]
Ireland 12.50% 41% (additional contributions at 4% Pay-Related Social Insurance (PRSI) and 7% Universal Social Charge (USC)) 23%[14]
Italy 31.4% 45% 21%[3]
Latvia 15% 23% 21%[15]
Liechtenstein 12.5% (2.5% on IP and royalties) 17.89% (11.6% Social security is shared between employer and employee) 100k USD income gives 7.6% income tax rate. 0% capital gains tax. 8%[16]
Lithuania 15% 15% (as of end 2012) 21%
Luxembourg 28.59% (commercial activity); 5.718% on intellectual property income, royalties; 0% on dividends and capital gains (under certain conditions in case of major participation) 38.95% 15%[3]
Macedonia[17] 10% 10% 18%
Malta 35% 35% 18%[3]
Montenegro 9%[18] 9%[18] 17%[18]
Netherlands 25% 52% [19] 21%[20]
Norway[21][22] 28% 54.3% 25%
Poland 19% 32% 23%[3]
Portugal 12.5%-27.5% (Mean tax rate: 15%) 46.5% (additional contributions at 11% Social Security by Employee + 23.75% Social Security by Employer) 23% (reduced rates 13% and 6%)
Romania 16% 16% 24%[3][23]
Russia 6% or 20% 13% (additional contributions by Employer: 0%-5.1% Federal Health Care Fund, 0%-2.9% Federal Social Security Fund, 10%-26% Pension Fund) 18% (reduced rates 10% and 0%)
Serbia 10% 14% 20%
Slovakia 23% 19% (additional contributions at 4% Health Care by Employee + 10% Health Care by Employer, 9.4% Social Security by Employee + 19.4% Social Security by Employer) 20%[3] (10% reduced rate)
Slovenia [24] 20% (2012: 18%, 2013: 17%, 2014: 16%, 2015+: 15%) 41% 20%[3]
Spain 30% (28% Basque Country & Navarra, 4% ZEC companies in Canary Islands) 42% 21%[3] (reduced rates 10% and 4%)
Sweden 22% 56.6% 25%[3]
Switzerland 25% 45.5% 8% [25]
Turkey 20% 35% [26] 18%
Ukraine 23%, from 1.01.2012 - 21%, from 1.01.2013 - 19%, from 1.01.2014 - 16% 17% 20%
United Kingdom 23%, from 6.4.2014 - 21%, from 6.4.2015 - 20%
13. 05. 2013 | 20:20

2. odhad napsal(a):

To Yosiff.
Zahájil jsem brainstorming ve snaze zachránit kapitalizmus.
Jak říká Duka: Uvěř a zaplať a budeš spasen.
Jak je na tom s daněmi a ziskem Bangladéš?
13. 05. 2013 | 20:38

2. odhad napsal(a):

Yosiff,
když chceš, jde to velmi rychle a vypadá to přesvědčivě.
Ale jen na první pohled. Je to však neuspořádaná množina, tj. nezdaněný bordel. Chtělo by to uvést data v pořadí podle HDP/obyvatele. Řekněme pro prvních 20 států, dalších 20 z okolí mediánu HDP a řekněme posledních 20.
Možná se toho ale jako politruk bojíš.
13. 05. 2013 | 20:52

Karel Marx napsal(a):

Při zisku 300% se kapitál neštítí žádného zločinu.
To už určitě není pravda a chtělo by to konkrétní nová čísla.

Jaké % zisku přinášela nedbalostí a šetřením vybuchlá továrna na hnojiva ve West?

Kolik % zisku přinášela textilka vBangladéši?
13. 05. 2013 | 21:01

Yosif K napsal(a):

2. odhad napsal(a):
To Yosiff.
Zahájil jsem brainstorming ve snaze zachránit kapitalizmus.
Jak říká Duka: Uvěř a zaplať a budeš spasen.
Jak je na tom s daněmi a ziskem Bangladéš?
13. 05. 2013 | 20:38
Tam dlouho dlouho vládli socalisté - tam možná měli daně okolo 50% - ale ted už nemají, jináč by tam nikDo nešil aNI KOŠILE ANI SPODNÍ PRÁDLO.

Vzsoké danové sazbz jsou luxem států které už zbohatli tak že nevědí roupama co dwělat a chtějí zase zchudnout. To byl případ socanského ráje ve Skandinávii v sedmdesátých a osmdesýátýcjh letech. Nastavili daně cca jako první odhad a švédsko se během deseti let propadlo ze čvrtého místa na semdnácté. Pak naqkopali socanům, do zadku a pravice nyní daně snižuje a "nůžky se rozevírají".

Bohužel se zdá že to že nůžky jsou nějak rozevřeny je jediný způsob jak lidi donutit makat, tak daleko jak prorokoval Marx aby lidi dělali bez peněz respektive s penězi ale cca stejnými tak DALEKO JEŠTĚ LIDÉ MORÁLNĚ NEJSOU.

Leda snad v socanské rezervaci ProAlt - tam musej být lidé na ohromné morální výši, měli by si založit nějaké natěračské nebo kopáčské družstvo které by ty alternativy kapitalismu předvedlo do praxe. Mohli by třeba platit dobrovolně nějakou dan na podporu myslitele Víta Klímy, dobročinnosti se meze nekladou........
13. 05. 2013 | 21:14

Bylo a je napsal(a):

Kapitál v nestřežené chvíli všechno pozře jako krajta, i kdyby se měl zalknout a zcepenět. Všechno chce prodat, peníze ale nedokáže pustit z pařátů. Vyrábí je tedy tiskem, lživými úroky a zdražováním. Nyní se začaly navzájem požírat jednotlivé hlavy této saně.
13. 05. 2013 | 21:15

Pavel napsal(a):

Jednotko a Yosife.
Souhlasím s Vámi, ale obávám se, že to většina nechce chápat. Stále čekají, že jim stát nějakým tím "Souborem opatření" zajistí dohromady prosperitu a jistoty. Že by se stát měl starat pouze o dodržování pravidel a vytvářet prostor pro svobodné podnikání ? To si myslím já, Vy a cca 10-15% dalších. Ale zbytek si zvykl na něco jiného.
13. 05. 2013 | 21:17

Pavel napsal(a):

Mezinárodní realitní konzultant nabízí alternativy ke kapitalismu ? Pane Klímo, nechápu jak Vás někdo může brát vážně. necháme stát zkolabovat a paraziti co ? No uhnízdí se v novém hostiteli.
13. 05. 2013 | 21:21

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

pavel,
je sice smutný, že to většina lidí nechápe, ale ona to v podstatě ani chápat nemusí. to je jako když vyvrtáte do sudu díru. voda vyteče, at už to někdo chápe nebo ne. pokud budou státy pořád více utrácet, než kolik vyberou , tak se stane něco moc zleho. a je uplně jedno, kolik lží a hloupých řečí levičáci a odboráři nažvatlají. to na to nemá žádný vliv.
13. 05. 2013 | 21:24

zdenekb napsal(a):

wbgarden:

"...zapomínají na to nejpodstatnější. Na šest let německé okupace, skoro padesát roků komoušství a dvacet let ruské okupace. Nebýt toho tak nám švýcaři dnes sotva sahají po kotníky."

Aneb jak z jednačtyřiceti udělat "skoro padesát". Že jsem tak smělý... ruskou okupaci počítáte včetně, nebo sólo, abychom se i za další čtvrtstoletí měli na co vymluvit? Možná ale na těch tancích přijeli zakuklení Švýcaři, třesoucí se před naší prosperitou...

Aneb inovativní výklad historie v plném proudu...
V ÚSTRu byste udělal karieru.
13. 05. 2013 | 21:57

Kanalnik napsal(a):

tohle neni krize kapitalismu, ale krize bankovniho socialismu (globalne) a krize moralnich hodnot (CR)
13. 05. 2013 | 22:10

Yosif K napsal(a):

Pavel napsal(a):
Mezinárodní realitní konzultant nabízí alternativy ke kapitalismu ?
13. 05. 2013 | 21:21

Ha teprve ted jsem sui všiml co pan Vít Klíma dělá. Patrně nabízí spolu s pí Pilipovou bytečky na Costa Brava. Ty šlz s cenou ručitě dost dolů, možná by tam ProAlt měl založit nějakou alternativní nekapitalisticvkou komunu kde by se všichni živili pitím vína a prodejem pomalovaných škeblí turistům.

Divím se že se o těch alternivách ku kapitalismu v tom ProAltu jen mluví. Mohou si koupit něco na Costa Brava a tam nějakou komunu uvést do života - v zimě se tam nemusí moc topit..... aspon by nemrzli....
13. 05. 2013 | 22:11

Hypothesa napsal(a):

Yosiff se bojí uspořádání aplikovaných daní podle dosažených HDP nyní (a navíc i před 10 lety). Přehlednosti se bojí.
13. 05. 2013 | 22:31

Malinká napsal(a):

souhlasím s diskutujícím STÁT JE PŘIROZENÝ ORGANISMUS
/ ZROZENÍ - VÝVOJ - ZÁNIK /
Můžeme oddálit zánik ? Co to žádá ? poučit se z minulosti!!!!!!!!nelézt choroby SOUČASNÉHO STÁTU najít a podat lék!!!!!!!!!!
Špatní vedoucí státu, kteří neumějí poznat a pozvat dobré lékaře, přispějí k tomu, že určitá část společnosti se dostane do extrémního stavu - 30 - 40 -50% mladých bez práce ??? Může dojít ke krvavým střetům. Může nastat SMRT.
Když slábne ekonomika , chudnou stále další rodiny, co je pro přežití podstatné ?? výroba drahých komodit např. aut????nebo MOŽNOST SE ŽIVIT = VLATNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY?????????
ROZPAD MOLOCHA NA HLINĚNÝCH NOHÁCH vede ke vzniku PŘIROZENÝCH MIKROREGIONŮ DLE VÝROBY PODLE DŮLEŽITOSTI PRO UDRŽENÍ ŽIVOTA
VZNIKU MÍSTNÍCH MĚN, BEZPENĚŽNÍ SMĚNY NAPŘ. ADATO PARADIGMA
VYTVOŘENÍ EKONOMICKÝCH VAZEB PŘÍHRANIČNÍCH ČÁSTÍ STÁTU K SOUSEDŮM ZA HRANICÍ

Reálný lék - prevece chorob : ZMĚNA VOLEBNÍHO SYSTÉMU , ABY o státu rozhodovali kvalitnější odbroníci Jaký jaký jaký JAKÝ JAKÝ ????????????
13. 05. 2013 | 22:38

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad zdenekb, zkoušel jste to někdy u kasy ? V leckterém kaufdvorku by vám to mohlo docela slušet.
Veselé krizování, bude líp.
http://www.gamepark.cz/pictures/00/15/39/153979.png
13. 05. 2013 | 22:46

Jan Vaculík napsal(a):

No to je teda síla tenhleten Váít Klíma.
On si nějak neuvědomuje, že přes to přesevšecko, co není zcela ok, tenhle stát ještě dost dobře funguje: učitelé učí a dostávají platy, důchodci důchody, a když někdo onemocní, je léčen z drtivé části za peníze, pro které nemusí sahat do kapsy. Na žebříčku prosperity zaujímáme slušné prostřední místo. Toto všecko on je ochoten anulovat a nahradit systémem, o jehož fungování se neví vůbec nic.
14. 05. 2013 | 00:41

Jan Vaculík napsal(a):

Všem těmto kecalům bych doporučoval, ať se jednak zkusí uživit sami prací vlastních rukou a vlastní hlavy, a ať k tomu zkusí vytvožit pracovní místa aspoň pro dva další lidi.
14. 05. 2013 | 00:45

Organizované násilí pro dobro všech napsal(a):

Stát musí být organizmus schopný učení a přiměřeného růstu. Proti zvůli silných jednotlivců a skupin musí existovat kontrolní a opravná opatření chránící celek a tím i slabé jedince. Musí podporovat řád a spolupráci, aby nedošlo k boji každého s každým. Musí mít pravomoci, zdroje a přesvědčené ochránce. Jiná alternativa je návrat zpět na stromy. Ta je zloději, šamany a podvodníky vydávána za svobodu individua a pokrok.
14. 05. 2013 | 00:45

pamětník napsal(a):

Rozhodující je výsledek experimentu. Srovnatelným oblastem ze stejného výchozího stavu musí být dovoleno fungovat různými způsoby, nebo alespoň mít vedle sebe pluralitu způsobů. Lhář Havel slíbil demokracii skandinávského typu ale nepodpořil pluralitu a pozvolný přechod. Umožnil a netrestal rozkradení a ideologický monopol. To po něm zůstalo.
14. 05. 2013 | 01:03

Ládik!!! napsal(a):

pamětník -
marka za 3 kačky bude do 5 let, sliboval Valtr Komárek. Ten věděl, co dělat.
14. 05. 2013 | 05:22

olga napsal(a):

"Je jen vinou nás voličů a námi zvolené politické reprezentace"
Tak s touto větou naprosto nesouhlasím! Od samého začátku to vše byl podvod. O podvodu "budovatelé" nového dobře věděli. Lidé kteří cinkali si mysleli, že se vrací šance roku 68. Chtěli nápravu, ne obrat! Byli jsme důvěřiví. To je naše chyba... Jinak to mají na svědomí ti, co nás podvedli... Odpusť jim to Bůh...
14. 05. 2013 | 05:47

Dan napsal(a):

Solidní fantasmagorie. A co takhle stará poctivá práce, to pana Klímu nenapadlo? Víte, v minulosti takových kazatelů bylo celkem dost a za nimi byly plné příkopy mrtvol. Ale to je zřejmě jenom taková malá nehoda po cestě za slunečním státem.
14. 05. 2013 | 06:07

Ládik!!! napsal(a):

olga -
proč mluvíte za jiné? Lidé chtěli hlavně prachy. Ti poctiví a schopní je získali produktivitou, nepoctiví a schopní podvodem, neschopní je nezískali a volí ČSSD, která slibuje modré z nebe.
14. 05. 2013 | 06:09

Honza napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):

Nevím, proč bych měl hlouběji sahat do peněženek? Když ještě nenastal den daňové svobody (bude někdy v červnu). Pokud nebude s mými odvedenými financemi zacházeno zodpovědně a nebudou rozkrádány kalousky, julínky, bartáky, pitry, provody, dalíky, palasy, bakaly, kelnery, grossy a podobnými "podnikatelskými elementy" a jejich podržtaškami, budou to vždy vyhozené peníze. V normální společnosti se tomu říká zákonné okrádání nezákonným způsobem.

Vážení kritikové současných poměrů v mezích zákona. Strčte si své rádoby rady za klobouk! Nebo lépe, zajeďte si do Měšic nebo na Orlík a zkonzultujte své rady s naší vzdělaností a samou inteligencí oplývající šlechtou.
Stav česka je ubohý a neřešitelný (ani násilím). Češi se musí vybít, okrást, znásilnit, olhat, rozehnat sami. Tento zparchantělý a hloupý národ není ozdravitelný!
13. 05. 2013 | 13:39

--------

SKVELE SHRNUTO. SOUHLASÍM.
14. 05. 2013 | 06:28

Kajda napsal(a):

to Malinká:

Změna volebního systému NIC NEŘEŠÍ. Je to jen fiktivní fantasmagorie.

Tomuto prohnilému státu pomůže jen to, když naše ŠPIČKY z hradu a jejich poháněče prodáte na Dálný východ do otroctví a neopomenete zkonfiskovat veškerý jejich majetek do 5.kolena zpět. To by pro ně byla ta nejlepší škola a pro stát záchrana.
14. 05. 2013 | 06:32

Skogen napsal(a):

Pane Klímo,

tváříte se jako masiáš, důsledkem vašeho bourání státu by však nebyl vznik čehokoliv nového, nýbrž asimilace jeho pozůstatků okolím. Jak si představujete, že by v mezinárodním kontextu fungoval nějaký ten vámi zmíněný region? On by ho někdo uznal? Měl by v tomto smyslu nějakou legitimitu? Leda tak velké prdlačky.

To, co by následovalo, by bylo pronikání cizích státních příslušníků a zasidlování, tím dobrodružnějších, čím dobrodružnější podmínky by se přirozeným výběrem ustanovily, český občan bez existence státu by byl bez jakéhokoliv zastání. A pochopitelně v silné nevýhodě. Výsledek? Životní prostor v rámci jiného alespoň trochu fungujícího státu jako občané druhé kategorie, anebo rovnou genocida.

Zkrátka jen urychlujete k nevratnosti proces, který stále ještě vratný je. Je vratný tím, že lidé konečně začnou podporovat to málo českého, co zde zbylo a přestanou velebit zahraniční produkci i za cenu jistého případného úbytku komfortu. Je vratný důsledným zavržením správců veřejného prostoru, který upřednostní globální, anebo rovnou cizí zájem před zájmem domácím. A v poslední fázi je vratný tím, že se budou věšet a střílet zaprodanci, k čemuž bych byl nerad, kdyby došlo, ale pořád je to včetně vlastní smrti lepší, než jít jako ovce na porážku. Anebo jako křivák.

Pětadvacet let bulíkování pravdoláskařů o všeobjímajícím kosmopolitismu bohužel vedlo k ostudnému výprodeji hodnot a trestuhodnému upadnutí do závislosti. Až si Češi uvědomí, že jsou v úzkých, teprve se sjednotí a tou dobou už opět nerudovsky a havlíčkovsky budou bojovat za společnou věc. Dnes je to ještě stále rozhádaná a egoistická sebranka individuí.
14. 05. 2013 | 07:25

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Asi byste se měl rozhodnout, jestli chcete dělat politiku (a třeba přítel Berlusciniho a Šarkézyho Saddam by Vám o politice možného s nožem humanitárně vraženým v konečníku třeba něco povyprávěl), anébo psát science-fiction, tam je ovšem problémem čtenářský zájem.
14. 05. 2013 | 07:29

Daňový poplatník napsal(a):

Opravuji, místo Saddama patří Muammar.
14. 05. 2013 | 07:33

Občan napsal(a):

Pane Klímo,
dyk to je nesmysl. Vracet se organizačně o tisíc let zpět, když svět kolem nás je stále více propojený a scelený, to by těm Vašim mikrostátečkům přineslo jen zhoubu, kolonizaci a podmanění jinými. Ovšem chápu, že zde je jistá skupina, vlastně dvě, jimž by to náramně vyhovovalo - ale neočekáváte snad, že na ty nastavené vidle naběhneme dobrovolně, že ne...

Berte to takhle - obdobím dominií, panství a mikrostátečků už jsme prošli a do 12. století to moc nefungovalo. Teprve po sjednocení státu a umravnění majitelů velkých panství a dominií se to otočilo a český stát získal respekt. (Do jisté míry si jej zachoval až do vzniku republiky, protože třeba takový Josef II. raději oželel slavnostní korunovaci za českého krále, než by dožral už beztak dost nas...štvané Čechy katolickým obřadem. Takže uspořádal slavnostní výstavu českých korunovačních klenotů a vlastní korunovace se odbyla civilním/občanským úředním aktem.)
Takže restituce raného středověku je prostě jenom nebezpečný blud.

Ty Vaše pidipseudostáty kibucového typu někde fungují? Pokud ano, nebylo by od věci dodat nějaké důkazy. Měl-li by to však být nějaký experiment, pak předem říkám NE.
14. 05. 2013 | 07:53

Občan napsal(a):

Skogene,
mrkněte se, pro koho pracuje bývalý ministr Jindřich Vodička, čím se ty společnosti zabývají a bleskově pochopíte páně Klímovy kibucové fantasmagorie.

To není náhoda, to má svou kauzalitu.
14. 05. 2013 | 08:04

gaia napsal(a):

Angelina Jolie si dala preventivně odstranit obě prsa

co dodat?

Nejhorší ze všeho je strachz.

tak pane Klímo strašte a strašte a je naděje, že se najde dost hlupáků, kteří vám uvěří a budou ochotni udělat cokoli.
14. 05. 2013 | 08:06

Ládik!!! napsal(a):

Hodně lidí by si mohlo nechat preventivně odstranit hlavu.
14. 05. 2013 | 08:21

gaia napsal(a):

Ládik!!!

stačil by mozek, lidské tělo musí být přece nějak úhledně zakončeno a tento účel hlava docela dobře plní. Bez ní by vám napršelo do krku.
14. 05. 2013 | 08:28

Skogen napsal(a):

Občane,

no ano. To je šílené, jak mnohým schází národní identita a ještě jsou na to pyšní...

Gaia,

Ládíkovi by mohl stačit tenisák. Třeba z Wimbledonu, ať je fešák.
14. 05. 2013 | 08:35

gaia napsal(a):

nebo alespoň na krku hned čepice.
14. 05. 2013 | 08:40

neo napsal(a):

gaia:

co dodat?

že 87% riziko snížila na míň než 5%.
14. 05. 2013 | 08:43

gaia napsal(a):

neo

to je stejný blábol, jako to vaše násobení deseti.
Co ale čekat od logika nea?
14. 05. 2013 | 08:46

neo napsal(a):

gaia:

to neni blábol, to je prostý fakt.
14. 05. 2013 | 08:47

gaia napsal(a):

neo

aha, když to psali na Novinkách v AHA blesku a aktuálě, tak to je fakt.

a fakt je podle nea synonymem pro slovo pravda.

Mně zas jeden student medicíny, co dělal kdysi na patologii pomvěda ve slabé chvilce prozradil, že 60% diagnóz je špatných a člověk umře na něco jiného, než na co se léčil.
Takže beru za fakt toto, co jsem slyšela na vlastní oči.
A vám místo hlavy také muže stačit jen čepice. Hlavně když bude mít připojení na internet.
14. 05. 2013 | 08:51

neo napsal(a):

gaia:

nejde přeci o to, co psali na novinkách.
Jde o to, co vypočítali lékaři. Pochybuji, že by se dobrovolně někdo rozhodl pro takovou operaci, kdyby k tomu neměl vážné důvody a takové riziko vážným důvodem je.

Teď nevim co máte na mysli tou čepicí pančelko, když slyšíte očima. Zřejmě slušnej oddíl.
14. 05. 2013 | 08:55

Občan napsal(a):

Neo,
pokud si nenechala vyndat všechny lymfatické žlázy, tak dostane raka tak jako tak. Jen se vykulí někde jinde.
Ale podle vizáže spíš umře hladem, na drogy, nebo na nemoc způsobenou jedním či druhým. Obvykle to bývá opět rakovina, eventuálně cirrhosa nebo selhání něčeho, případně všeho najednou...
14. 05. 2013 | 09:06

Al Jouda napsal(a):

Pokud bude co žrát, tak se nic nezmění. A vládnoucí klika to moc dobře ví !!!
14. 05. 2013 | 09:09

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
Rozhodující je výsledek experimentu. Srovnatelným oblastem ze stejného výchozího stavu musí být dovoleno fungovat různými způsoby, nebo alespoň mít vedle sebe pluralitu způsobů. Lhář Havel slíbil demokracii skandinávského typu ale nepodpořil pluralitu a pozvolný přechod. Umožnil a netrestal rozkradení a ideologický monopol. To po něm zůstalo.

havel nikdy o skandinavii ( demokracii skandinavskeho typu ) nemluvil ...

ale máte pravdu, že se nechal Klausem utáhnout na vařené nudli ( podlehl jeho kouzlu jako spousta dalších namatknou havlík ) ... a pak už byl Klaus natolik silný ( předseda of) ... že už s tim nešlo nic dělat ... ještě ho v jednu chvíli mohli přesunout do čnb ( asi poslední hypotetická naděje k nerotunelování země) ... ale nakonec byli oba ( komárek i havel) ale víc komárek ... příliš měkcí aby to dokázali ... vyintrikovat Klause do čela čnb ...

havel svůj antiklausovský projev pronesl příliš pozdě ( rudolfinum 97) a navíc ve chvíli kdy byl Klaus (už opět dočasně) dole ... což bylo brano jako utok na ubožátko klause ... skutečnost je, že se havel ucházel o zvolení prezidentem ... a nechtěl nikomu lhát a zakrývat to, co si myslí ... chtel byt zvolen po zverejneni svych nazoru ... podle me ma havel urcite taky vlastni odpovednost ( nevim jak moc sebou samým reflektovanou) ale nebyl nikdy soucasti exekutivy ...

zdravim
14. 05. 2013 | 09:12

gaia napsal(a):

neo

co vypočítali lékaři

vážný důvod pro nošení silikonů a rozřezání si celého těla

87% riziko

chudák Brad

a co vy? Už jste se také nechal vypočítat a odstranit přebytečné orgány?

A co když máte těch 87% na rakovinu mozku?

Také si ho necháte nahradit tím tenisákem, coi navrhuje Skogen?
14. 05. 2013 | 09:13

Dalimír napsal(a):

Vy mudrlanti zde na blogu běžte s tím vašim kapitalizmem už do prčic ! Je to systém vykořistovatelský odjakživa ,stálo to mnoho krve než jsme se jej zbavili a začala se zde po válce budovat nadějnější společnost ! Ovšem křečkovitost u čechů zase vyhrála ! Já holt musím mít více jako ten druhý ! Skromnosti se češi nenaučí nikdy ! Hamouni ! Hanba mluvit natož psát !
14. 05. 2013 | 09:29

neo napsal(a):

Občan:

detaily fakt neznam. Nejsem lékař. Řekl bych ale, že oni vědí co dělají.
14. 05. 2013 | 09:30

gaia napsal(a):

neo

oni vědí co dělají.

ale jestli to ví také ona?
14. 05. 2013 | 09:32

neo napsal(a):

gaia:

vypočítali vzhledem ke genetickým dispozicím 87% riziko rakoviny prsu.

Chudák Brad? Proč?
Co děti? Ty by nebyly chudáci, kdyby přišly o matku?

Já nemám dědičné dispozice k takovým nemocem. Takže ne, zatím jsem si nic vypočítávat nenechal. Pouze sleduji stav cukru, protože se v rodině vyskytuje cukrovka a chodím na pravidelné preventivní prohlídky, hlídám si cholesterol a tak snažim se udržovat si hmotnost což jde zatím samo.

Vaše otázka je víceméně hloupá, což u vás není zas takový div.
vy snad nevycházíte z genetických dispozic?
14. 05. 2013 | 09:36

gaia napsal(a):

neo

pokud mám takové riziko onemocnění, je krajně nezodpovědné pořizovat si tolik dětí a předávat jim genetickou zátěž a ještě na sebe citově vázat sirotky z Afriky, když mám 87% naději, že budou sirotky a nebude se o ně mít kdo sztarat.
To je radši měla nechat těm jejim zdravým africkým matkám, které mají 87% naději, že rakovinu nedostanou.

pokud by angelina vycházela z genetických dispozic, pak by si žádné děti neměla pořizovat.

Její otec zas měl sklony k alkoholismu, což také může být dědičné.

kdo je hloupější a čí příspěvky hloupější, o tom by mohla být celá zvláštní diskuse.

Vy na tom z hlediska evaluace spoludiskutérů nejste moc dobře.
14. 05. 2013 | 09:42

neo napsal(a):

gaia:

pokud se o tom riziku dozvěděla až po pořízení dětí?

vzhledem k tomu, že se vydáváte za učitelku, šičku a dělnici v automobilce, tak nevim nevim.

Já na rozdíl od vás nemám důvod se vydávat za něco, co nejsem.

A sama byste měla uznat, že jste položila naprosto pitomou otázku. Nejprve negujete lékařské výsledky, pak pokládáte hloupé otázky a na závěr potvrdíte lékařské výsledky a dokonce i uvedete řešení ač je jiné než to co proběhlo, akorát pitomější.

Vy jste zvolila nepořizovat si děti.
Ona zvolila děti mít a operativně snížit riziko.

Nechť posoudí jiní, které řešení je lepší. Především je to její rozhodnutí.
Za mě je jednoznačně mnohem lepší řešení č. 2, tedy snížit riziko.
Kdo by podle vás ještě neměl mít děti?
14. 05. 2013 | 10:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, s tou hlavou to Ládíku není vůbec špatný nápad. I když v rámci absolutní prevence bylo by asi nejlepší amputovati se celý. Což v případě andželíny byla by jistě škoda veliká.
Tu ještě s tatínkem.
Veskriz, bude líp ...
http://images.eonline.com/eol_images/Entire_Site/20100304/300.ab.Jolie.Voight.030410.jpg
14. 05. 2013 | 10:27

resl napsal(a):

nechme si jazyk, kulturu a zvyky a zeptejme se záp. sousedů, zda nechtějí české území s tím, že v něm můžeme mít max. starostu, jinak nesmíme mít vliv na řízení státu. za pár let se narodí nový masařík a začneme řádit znovu, ale to už bude naštěstí pozdě. blbý je, že čechy by asi nikdo nechtěl pod svá křídla vzít.
14. 05. 2013 | 10:51

scallop napsal(a):

Ja tajne podeziram pana Stejskala, ze chtel ProAlt znemoznit a proto nabidl panu Klimovi blog.
14. 05. 2013 | 11:07

stejskal napsal(a):

Tak to prrrr, pane scallope :-)

Nejdříve jsem nabídl blog Tereze Stöckelové, mluvčí ProAlt. Omluvila se s tím, že bohužel nemá čas. Mezitím se ozval pan Klíma, že by zde ProAlt měl blog mít (s čím souhlasím) a že jej bude psát (ptal jsem Terezy Stöckelové, nebyla proti).

Tohle mi nepřišijete :-)

Libor Stejskal
14. 05. 2013 | 11:35

scallop napsal(a):

stejskal

Ok, za tohle se muze ProAlt sam. Ze si zvolili pana Klimu jako blogera o teto parte leccos vypovida.
14. 05. 2013 | 11:48

Kanalnik napsal(a):

scallop - Co to o ProAlt vypovida. smim-li se zeptat? ... Ja sice s autorem v mnohem nesouhlasim, ma ale originalni a neotrele myslenky, o kterych lze premyslet a diskutovat.
14. 05. 2013 | 12:02

stejskal napsal(a):

No, "zvolili" též není úplně přesný výraz. Prostě Tereza Stöckelová blog nechtěla a pan Klíma ano. Myslím, že nikoho nevolili, je to dost volné sdružení lidí. l.s.
14. 05. 2013 | 12:05

Tzp důkazu napsal(a):

Klíma sporem jasně ukázal, že sociální stát musí být silný.
14. 05. 2013 | 12:40

Občan napsal(a):

Kanalniku,

o ProAltu to vypovídá to, že pokud se v obálce s volebními lístky objeví jejich kandidátka, bude lepší se jí rychle zbavit odložením do příslušného kontejneru. Protože v parlamentu by se měly objevovat pouze alespoň zhruba příčetné subjekty.

To, co produkuje pan Klíma, je sice zajímavé, ale ve strukturované lidské společnosti neaplikovatelné. Pokud by se ČR ocitla na pustém ostrově, pak by to bylo možné - ve všech ostatních případech to je blud. Velmi nebezpečný blud.
14. 05. 2013 | 12:52

Kanalnik napsal(a):

Obcan - no jak myslite :) Mne se lide, kteri premysleji mimo stavajici system a zabehnuta paradigmata, libi. Takovi lide nas totiz mohou posunout dal. Pravda, na zanik CR to zatim nevypada, ale kdovi, jak to bude za 20 let. Na druhou stranu se mi tenhle clanek libi tim, ze nastavuje zrcadlo. Ceska spolecnost je pasivni a prihlizi destrukci statu - popsat mozny rozpad CR (i kdyz nepravdepodobny) muze nekoho nakopnout k premysleni a treba i k nejake cinnosti. Protoze ten rozpad (treba po bankrotu a obcanske valce) je mozny.
14. 05. 2013 | 12:57

scallop napsal(a):

Kanalnik

Vypovida napr. o roztomile naivite a socialnim inzenyrstvi.
14. 05. 2013 | 12:59

SuP napsal(a):

Tzp důkazu -
A nesporně vyjevil, že pokud by chtěl stát, tak sociální.
Bohužel obě možnosti zavánějí pertpeturem mobille a v případě souběhu obzvláště.
Nicméně neměla by zapadnout myšlenka "mb",viz ".... Srovnatelným oblastem ze stejného výchozího stavu musí být dovoleno fungovat různými způsoby, nebo alespoň mít vedle sebe pluralitu způsobů...."
Už jsme to tu kdysi navrhovali s Rumcajsem a Ládik!!!em - kdo chce budovat socialiásmus, ať si zvolí vedení a buduje, kdo si chce nechat kapitalismus, tak taky. A všichni za to, co si vybudují. Není potřeba nic bourat, ničit a znova řešit tytéž problémy, které lidstvo provázejí po celou jeho existenci. Souběh obou metod v jednom státě ještě nikdo nezkusil a přitom je to objektivní způsob, jak je oba porovnat, protože by se jako pracovní síla používali občané týchž politicko-kulturně-ekonomických vlastností.
Obávám se, že když by pak za pár let zase většina zdrhla ke kapitalismu, socani by zase našli nějakou výmluvu, pro kterou by našli dostatek hlupců, kteří by je zase volili.
14. 05. 2013 | 13:14

český maloměšťák napsal(a):

scallop napsal(a):
Kanalnik

Vypovida napr. o roztomile naivite a socialnim inzenyrstvi.
14. 05. 2013 | 12:59
---------
Naivita mnohdy stála na počátku velkých objevů.
Sociální inženýrství je mnohem lepším výchiodiskem nežli systémy " platonského státu vůdců, vojáků a otroků" či systémy alá " neviditelná ruka řeší vše".
"Sociálním inženýrem" byl např. i Bismarck /penze/, nebo Reagan /obovské navýšení dotací farmářům/. Ale i odboráři /pracovní doba , práce dětí.../.
Ale i Hitler byl do jisté míra sociální inženýr /Židé, duševně nemocní a posléze i Slované musí zmizet/.
Amaterskými sociálními inženýry je i trio Drábek, Šiška , Kalousek /program " arbeit macht frei", S karta, léčení invalidů pomocí vyhlášek.../.
Záleží na kvalitě ...ale i na záměrech. Leckdy je záměr dobrý a provedení zlé. mnohdy je pak zlý už i samotný záměr / např. " Více Kožených !"/.
14. 05. 2013 | 13:33

Občan napsal(a):

Tak teď tedy nevím...
http://www.proalt.cz/?p=826

Klímu v ProAltu nemohu najít ani při nejlepší vůli a Stöckelovou jako mluvčí taky ne.
Neexistují ty ProAlty dva?
14. 05. 2013 | 13:38

český maloměšťák napsal(a):

Sociálními inženýry byli i ti, kteří nenáviděli uzavřenou , totalitní křesťanskou společnost středověku a ranného novověku. A chtěli s tím něco udělat.
Je pravda, že mohli zkusit jít cestou pasivního pozorování vývoje, kdy sociálními inženýry jsou výlučně jen monarchové, preláti.....kdy oni tu drobnými, tu masivnějšími/ například vyhlašování válek/ zásahy do běhu světa mění společnosti, mění vnímání a myšlení lidí, potažmo likvidují jejich životy či životy jejich rodin.
Nešli.
Ale takový už je život. Ne vždycky je pak vše tak bez rozporů a tak v ideální, bohulibé symbioze jak popisuje a praví Izajáš - že jednou bude.

Termín sociální inženýrství se dá ale jistě použít k ocejchování oponenta.
Nebo termín "naivní". /co je opakem slova naivní ??? - například v oblasti lidských vztahů ??, - co si lze například pžedstavit pod pojmem " praktická láska" ???/
14. 05. 2013 | 13:59

Typ důkazu napsal(a):

Klíma sporem jasně ukázal, že sociální stát musí být silný.
14. 05. 2013 | 14:35

Slave napsal(a):

Výborně. Staneme se Bangladéšskými řepkovými tygry. V každém kraji 1-2. Salzmannové nám zajistí výhodné půjčky od Alonů a Madoffů.
14. 05. 2013 | 14:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, na jistě výsostné témátko praktická láska na i v ní, se internet obrázky atd jen hemží.
Materiály jsou obvykle označovány třemi x.
Dám sociální inženýrky. Ocejchované.
Veskriz, bude líp ...
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2010-06/thumbs/1276833488_002.jpg
14. 05. 2013 | 15:55

Důchodce68r napsal(a):

Vít Klíma
Napsal jste: "Kolaps státu se projevuje tím, že centrální vláda ztrácí kontrolu nad politickými a ekonomickými aktivitami ve svých mezinárodně uznaných hranicích. Ekonomické aktivity v regionech zhrouceného státu se stávají autonomními a orientují se na funkční ekonomické systémy sousedních států."
Budou-li toto dvě samostatné v čase po sobě jdoucí etapy (neboli ke ztrátě kontroly nad ekonomikou dojde náhle), odehraje se - mezi nimi - asi něco moc důležitého. Nejspíš strašné krveprolití.
A kdyby ti všichni lumpové mezi námi poté v klidu vegetovali dál, tak to si vůbec nedovedu představit.

Jak by asi podle vašeho odhadu mohla taková "kritická přechodná etapa vypadat? (Postupný přechod "v mezích zákona" k tomu co dál popisujete se mi zdá vzhledem ke složitosti systému programem na 100 a víc let.)
14. 05. 2013 | 17:00

modrý edvard napsal(a):

Autor se drží příliš u země. Také je možné, že jsme svědky zanikání státu jako teritoriální jednotky a jeho přeměny na jednotku sdružených státních občanů. Mohu to dokumentovat (a) globalizací, (b) internetizací, (c) růstem moci transnacionálních společností a poklesem moci národních států, (d) růstem pobytu cizinců a (e) rostoucím monitorováním veřejného prostoru (které může podporovat kontrolu občanů daného ne-teritoriálního státu).
Klasický stát, USA, bojuje s moderním státem, Al-Kajdá.
15. 05. 2013 | 11:48

Vumlík napsal(a):

Který ekonom vymyslel, že zavedeme naráz všude kapitalizmus bez kapitálu?
15. 05. 2013 | 23:05

Pirát a Liberátor napsal(a):

Jsme svědky zániku monopolu na tisk dolarů. Pomocí třídimenzionální tiskárny si každý natiskne tolik krabic od vína plných dolarů, kolik bude potřebovat. Shalom.
15. 05. 2013 | 23:10

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy