Evropa začíná soutěžit o lidský kapitál

02. 01. 2014 | 10:12
Přečteno 2882 krát
Na úvod prvního letošního příspěvku mi dovolte popřát laskavým čtenářům mnoho štěstí a úspěchů v Novém roce.

Před nedávnem proběhl v Riu de Janeiru neobvyklý veletrh nemovitostí. Portugalské realitní firmy přivezly do Ria zhruba tisíc nabídek domů a bytů. Nejlákavější nebyly luxusní vily v Algarve, nýbrž bonus v podobě trvalého povolení k pobytu nejen v Portugalsku, ale v celé Evropě pro každého, kdo si portugalskou nemovitost koupí. Zákonu, který vláda v říjnu schválila, se lidově říká „zlaté vízum“. Jedná se o rozsáhlý program, který má do Portugalska nalákat mimoevropské investory a s nimi i nový kapitál, který má zemi dostat z krize. Laťka k jeho získání je nastavena relativně vysoko: investoři musí buď investovat minimálně jeden milion eur do jimi založené portugalské společnosti, nebo v zemi vytvořit alespoň 30 pracovních míst či koupit nemovitost v hodnotě minimálně 500 tisíc eur. Splní-li jednu z těchto podmínek, dostanou nejprve "startovní" vízum na dva roky. Trvalé povolení k pobytu, nebo dokonce portugalský pas pak dostanou ti investoři, kteří svůj kapitál v Portugalsku ponechají déle, než 2 + dalších 5 let.

Portugalská nabídka není nijak výjimečná. Kyperský pas se dnes prodává za 3 miliony Eur, Británie má svůj imigrační proces, díky němuž se ti, kdo tam investují přes jeden milion liber, nakonec dočkají práva na trvalý pobyt, od něhož vede přímá cesta k britskému občanství. Také další země EU, jako je například Řecko, mají své administrativní postupy, jak nabízet občanství přednostně kandidátům, které považují za atraktivní.

Nejnovějším „přírůstkem“ do soutěže států EU o lidský kapitál je Malta, kde parlament 12. listopadu 2013 schválil kontroverzní zákon, který umožňuje zakoupení maltského občanství, včetně cestovního pasu za „lidovou“ cenu 650 000 Euro. Maltský program je však přece jen o něco přímočařejší. Stále sice znamená nutnost projít prověřovacím procesem, ten má však být relativně jednoduchý. Premiér Joseph Muscat prohlásil, že plán má za cíl přilákat „hodnotné“ jedince, kteří budou do ostrova investovat. Očekává se, že by mohl do země přivést až 300 lidí ročně. Ačkoliv občanství získá v každém případě jen jedna osoba, za 25,000 eur na hlavu ho pak může postupně zakoupit i pro své blízké. Noví příjemci se těší všem právům občanů EU a mohou žít a pracovat ve kterékoli z jejích 28 členských zemí.

Maltský plán je odrazem reality moderního světa, kdy se státy snaží přitahovat nejen výrobní a finanční, ale už i lidský kapitál. V minulosti státy mezi sebou soupeřily o to, kdo přiláká nejvíce zahraničních společností ochotných do země přesunout výrobu, a často jim k tomuto účelu nabízely dotace (v Čechách známé jako investiční pobídky). V následující etapě se pozornost států obrátila směrem k obecnějším finančním pobídkám (či přesněji daňovým úlevám), což vytvořilo svět, ve kterém společnosti jako Google nebo Amazon platí jen minimální daně. V současnosti země EU začínají mezi sebou soupeřit především o to nejdůležitější a nejcennější – lidský kapitál. Jinými slovy o získání inteligentních, talentovaných a bohatých lidí za své občany.

Na závěr slovo do pranice: domnívají se laskaví čtenáři, že Češi vybřednou z dlouhodobé stagnace sami, nebo se také obrátí s nabídkou českého občanství na zahraniční imigranty?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

marxík napsal(a):

No, nevím, jestli je to promyšlený postup.
Snadno si tak můžeme do kotliny zatáhnout třeba mexickou narkomafii. Lidský to kapitál k pohledání.
02. 01. 2014 | 10:45

Béla napsal(a):

Prosím vás, autore, přestaňte nabízet tuhle rozkradenou zemi dalším darmožroutům. Pak rozkradou i to, co je přibité a zalité do betonu. Nikdo sem kapitál nepřinese, nepochopil jste to už z dřívějších čachrů na území ČR? Každý imigrant (a nejen to)jen žije na úkor těch, kteří ještě pracují. To, co se zde "vybudovalo" za posledních 24 let, stojí za starou belu a zhoršuje se to každým dnem. Domorodci (Češi) budou brzy bydlet ve zbytku pokáceného lesa na okraji společnosti, hlavně že budeme mít přistěhovalce z kdejakého skanzenu, co nemá ani na chleba, ale dokáže se hbitě vypracovat na milionáře díky "právu" a legislativě ČR. Čím to asi je?
02. 01. 2014 | 10:45

Béla napsal(a):

marxík napsal(a):

No, nevím, jestli je to promyšlený postup.
Snadno si tak můžeme do kotliny zatáhnout třeba mexickou narkomafii. Lidský to kapitál k pohledání.
----

Přesné!
02. 01. 2014 | 10:46

patriot napsal(a):

Autor:

Moc jste mi pomohl. Na základě vaší informace jsem se rozhodl, že o maltské občanství nepožádám.

Nelze však vyloučit, že někteří inteligentní a talentovaní jedinci (např. Krejčíř, Hušák, Řebíček…) tak učiní.
02. 01. 2014 | 10:49

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Českomoravskoslezsku by spíše pomohlo zbavování některých Čechomoravskoslezanů občanství a to zcela zadarmo, možná by stálo za to, některým z nich dokonce zadotovat zakoupení těch nových občanství, otázkou ale je, zda by je časem nehnali místní zpět.

patriot
Doufejmě.
02. 01. 2014 | 10:54

Libertad napsal(a):

Za velkými penězi obvykle bývají velké zločiny. Chceme-li, aby u nás žili velcí zločinci /protože vlastních máme málo/, tak můžeme příslušný program realizovat.
Program by mohl fungovat i opačně. Tedy na příklad českým invalidům /na příklad slepcům/ by se mohl dát milión Kč, když se vystihují no nějaké velmi chudé tramtarie, kde je jeden milión fůra peněz, talk se tam dá hodně dlouho za ten milión žít

Bez pozdravu

Sidonio Libertad
02. 01. 2014 | 11:21

jogín napsal(a):

Co dát jako podmínku pro trvalý pobyt vysokoškolské vzdělání? Když imigranti, tak takoví, co zlepší kvalitu populace. Příjem ekonomických migrantů jen zvýší náklady na sociální příspěvky a početná další generace je ještě větší zátěž.
02. 01. 2014 | 11:30

Krab napsal(a):

Sláva, někteří z našich ekonomických elit si začínají všímat, že když někdo přijde odjinut , postaví továrny a zahájí výrobu, je užitečnější než cigán z Rumunska s 8 děcky co nesáhne na práci a bude chtít sociální dávky a bydlení zdarma na úkor státu, a ten dům pak vyrabuje.
Sláva Klímovi, jak mu to začíná pálit. Ještě kdyby i on dělal něco užitečného místo žvanění
02. 01. 2014 | 11:46

Láďa napsal(a):

Lidský svět je stále odpornější. Škoda že neexistuje boží spravedlnost.
02. 01. 2014 | 11:52

Dan napsal(a):

Nevím, jestli budeme prodávat občanství, ale možná by to chtělo překonat lenost a přijít s nějakým nápadem, něco založit a zaměstnat své spoluobčany. Co vy na to, pane Klímo? Je to trošku těžší, než pérovat ostatní, že?
02. 01. 2014 | 12:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Předpokládám, že součástí takového řízení nebude zájem zjistit, jak ke těm penězům přisšli. Protože se nedá předpokládat, že takovéto nabídky budou houfně využívat úspěšní, vzdělaní a bohatí lidé z prosperujících demokracií(Rakousko, Švýcarsko), mohou se dočkat lidského kapitálu, jak někteří diskutéři už naznačili.
Lidé jako Řebíček nebo Hušák by po odpykání mnohaletého trestu za podíl na rozvalu našeho hospodářství by asi té nabídky nevyužili. Po zabavení nakradeného majetku a obstavení kont ve Švajcu by na to z dávek životního minima těžko naškudlili.

Apropos, čeští sportovci by mohli z vděčnosti za přínos čs. sporu a tělovýchově pozvat Hušáka a jeho fámuluse Kořána na exkurzi a ukázku vybavenosti svých sportovních areálů, a začít by mohli u kick-boxerů, karatistů a zápasníků ve volném stylu. Na férovější sporty jako judo nebo box by možná nedošlo. Snad přespolní běh přes pohraničmí kopečky by byl důstojným zakončením jejich nezapomečnutelné kariéry.a
02. 01. 2014 | 12:06

franky napsal(a):

Některé země jako USA, Anglie či Německo využívají "dováženého" lidského znalostního potenciálu již dlouhodobě. Je všeobecně známo, že úspěšné firmy lákají znalostně vybavené a vysoce vnitřně motivované jednotlivce, které nejen "využívají", ale zároveň pečují o jejich další rozvoj. Exploatace a revitalizace lidského kapitálu je součástí firemní strategie a firemní politiky. Zvyšování "konkurenceschopnosti" státu (viz principy konkurenceschopnosti v podmínkách ekonomické globalizace) na základě jeho konkrétního strategického zacílení je zajišťováno jeho "proinovační" politikou opřenou o stimulaci k rozvoji podnikání. Globální mobilita peněžního kapitálu v globální ekonomice je doplňována využíváním globální mobility znalostně vybaveného lidského kapitálu k posilování lokální konkurenceschopnosti a tím i řešení lokálních problémů. Tento všeobecný trend globalizace doprovázený paralelní lokalizací je všeobecným strategickým zacílením mnoha zemí. Je smůlou, že tento všeobecný trend ještě čeští politici ani nepochopili.
02. 01. 2014 | 12:10

Vlado napsal(a):

Kapitalismus nastavuje masám svou tvář, která má mnohdy k té lidské daleko. 700tis.nezaměstnaných, kdy veškerá ekonomická moc je v rukách zahraničního a z části tuzemského kapitálu, vláda svými zákony a opatřeními nezaměstná. Pobídky také přestávají aktivně působit a tak asi dojde na návodný blog o lákání "HODNOTNÝCH" jedinců ochotných v tuzemsku investovat. Tak se řady bohatých ČECHŮ rozrostou a v průměru se budeme mít lépe. Pracovní síly máme dost a čím více jí bude na trhu práce tím bude lacinější. V tomto případě působí neviditelná ruka trhu bezchybně!!! Mají se ti mladí na co těšit. Zadlužení 1,7bilionu Kč a pracovat do 70ti let no není to krásná vyhlídka do budoucnosti? Vyzní to sobecky "ale ještě, že jsem hodně starý"!
A zažil socialismus. Mám tak s čím jako prvorepublikové dítě porovnávat. Socialismus bez lidské tváře a kapitalismus s lidskou.
02. 01. 2014 | 12:35

Baba napsal(a):

Daří-li se Čechům ve stagnaci, usilujte o stagnaci.
02. 01. 2014 | 12:45

ouha napsal(a):

Klíma to nadhodil proto, že zastává svou tj. pro Alťáckou alternativu vůči sociálnímu státu jež poblouzněně nazývá kapitalismem - alternativu kterou oprášil od komoušů :

nalákat majetné a pak je zaříznout jako v 1948 až 1952.
02. 01. 2014 | 13:03

skeptický napsal(a):

Máme tu zákon,že za pokus o výrobu atomové bomby je pokuta 100 mil.Kč.Stačí zjistit,kdo je má,tak pět tisíc jich tu určitě bude,a jsme jako stát za vodou.V druhé vlně ti,kdo mají přes padesát,ti si na ni šetří.
Znárodnit bankovní vklady obyvatelstva,dřív než je banky odnárodní.Stále existují cesty.
Odprodej našich intelektuálních elit,tam třeba i za korunu.
02. 01. 2014 | 13:11

Krab napsal(a):

Ouha dosti zmatený chlapče, , v těch letech tady majetné nikdo nezařízl. A z těch let už jsou všichni mrtví nebo 90 letí. Co takhle se zeptat třeba kde jsou peníze z Union Banky a proč pac´hatelé DOSTALI AMNESTII
02. 01. 2014 | 13:13

Divobyj napsal(a):

jogín

samozřejmě souhlas.Bohužel,je u nás spousta lidí,včetně autora,kterým peníze dokonale zatemnily mozek.
Chtěl bych vidět,jak by si na příklad mladí lékaři z Ukrajiny,kteří drží naše zdravotnictví jakžtakž nad vodou kupovali zdejší nemovitost za nějakých 500 OOO Eur!
02. 01. 2014 | 13:14

zemedelec napsal(a):

Pane Klíma.
Už nadpis je špatně.
Nejedná se o lidské zdroje,ale finanční.Už vůbec nejde o získání inteligentních a talentovaných osob.Pokud je někdo inteligentní a nadaný,není bohatý.když je bohatý,tak je asi už starší a usazený,na změnu prostředí nemá zájem.Může se jednat,asi jen o pochybně bohaté,kteří mají ve své zemi problém zlegalizovat majetek.Sice uznávám,že ta snaha,jak realitek,tak státu,něco s tím udělat je nutí vzhledem krachu bank v tom zainteresovaných.
02. 01. 2014 | 13:43

Dagobar napsal(a):

Studuji-li pád Římské říše, je na něm zajímavý ten moment, když je říše již tak chudá dávkám barbarům (sponzoringem Afriky, dlouhodobě nezaměstnantelných ať již vlastních či imigrantů, nutností vyplácet se teroristickým organizacím apod.) že udělá doslova cokoliv pro prachy navíc. Například začne rozprodávat i občanství, čímž ještě více oslabuje svoji vnitřní integritu. Nově se tomu říká "soutěž o lidské zdroje", hmmmmmm... Želbohu historie říká, že když věci dojdou tak daleko, je kolaps za rohem.
02. 01. 2014 | 14:23

Libertad napsal(a):

Pro: zemedelec ze dne 02. 01. 2014 | 13:43

Velmi hezky sepsáno.

S pozdravem

Sidonio Libertad
02. 01. 2014 | 14:33

gaia napsal(a):

To my tady budem od 1.1. co vstoupí v platnost nový OZ a zákon o dvojím obcanstvi dokonce rozdávat občanství cizákům zadarmo. Bude stačit umět říci kté domof muj
02. 01. 2014 | 14:44

skalní soudruch napsal(a):

Kdo stojí o nějaký kapitál?
My komunisté stojíme naopak o to, abychom se veškěrého kapitálu zbavili a pak v rovnosti ve svrabu a v bídě žili šťastně až na věčné časy. Čest práci!
02. 01. 2014 | 15:05

zemedelec napsal(a):

Pane Libertad.
Díky za pochvalu.
Nám stačí zkušenost z občanstvím kolem Karlových Varů a jak podnikají.
Pro opravdu inteligentní a nadané nemáme co nabídnout,počínaje výzkumnými ústavy.
02. 01. 2014 | 15:26

MirekS napsal(a):

Nevím, ale opravdu potřebujeme zahraniční inteligenci nebo si "pěstovat" tu svoji. Jsem pro druhou možnost!

Zdraví

MirekS
02. 01. 2014 | 16:14

Fialenka napsal(a):

Mně by vadila špinavost těch peněz.
Ale hlavně, možná už nejde o peněžitý kapitál, protože peněz je dost. Spíše by to chtělo náš stát přeorganizovat, aby tu bylo právo, spravedlnost inspirovaná tou nebeskou, svoboda a úcta k životu.
02. 01. 2014 | 17:33

Fialenka napsal(a):

Jinak řečeno, zisk a peníze by neměly mít takovou moc.
02. 01. 2014 | 17:59

Jemnický napsal(a):

Autor
"HODNOTNÝCH" jedinců ochotných v tuzemsku investovat"

Tak že člověk je hodnotný, když bude někde investovat, jinak je to neužitečný póvl.

Místo těchto nekoncepčních kravin je třeba začít skutečně investovat do vzdělání, vědy a především rodiny. Neodírat obec a stát.
Společnost, ve které se nerodí děti, je společností nemocnou a umírající.
Když se nám nerodí dost dětí, tak si pracovní sílu dovezeme, tak to je politika řešení demografického problému na úrovni hokynářů, kteří nemají nejmenší cit pro národ a ani za mák vlastenectví.
02. 01. 2014 | 18:44

Jemnický napsal(a):

Dogobar

Ano, upadek říše Římské je skvělý model pro pochopení současného stavu EU a jejího případného konce.
02. 01. 2014 | 18:46

Targus napsal(a):

To: Jemnický

máte tam chybu, namísto případného má správně být "PŘICHÁZEJÍCÍHO"

Rozprodává-li se na jihu Evropy občanství, je konec na dohled.

To: Vít Klíma

Jestliže si myslíte, že prodej občanství komukoli, kdo má peníze, je tou správnou metodou, jak zachránit Eurotitanic, jste na tom dost blbě. Naštěstí nevím, jestli to je nevyváženou kombinací požitých nápojů na Silvestra, anebo se jedná o stav setrvalý, takže si o vás mohu ještě stále dělat iluze.
Výhrady už napsali ti přede mnou. Namísto odlovu mozků honba za penězi, které se vzápětí rozkradou. Namísto tvrdého společného postupu proti faktickým vysavačům peněz z ekonomiky (nedanící banky, nedanící netové firmy, nedanící oligopoly) další zadlužování států.
Přehlídka zoufalství.
02. 01. 2014 | 21:06

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Úpadek Říma nastal z mnoha důvodů, Dagobarovy nesmysly komentovat nemá cenu - snad jen že tkzv. podpora barbarů, co uvádí, se nekonala, naopak tkzv. barbaři se stali z objektivních důvodů mocnou složkou vojenské síly Říma - po velmi dlouhou dobu , pokud tedy vykládáme historii struktury, ne historii coby množinu epizodních událostí.
Dalo by se mluvit i o devalvaci měny / snižování obsahu vzácného kovu prováděné tuším že od Nera/ - pohleďte pak na měnový pár USD euro...opět to neštymuje. A mnoho dalších věcí.
To srovnání je velmi těžké provést, jak chcete vůbec srovnávat otrokářský stát s agrozákladnou se státem /politickým centrem/ průmyslového, informačního věku ?

Nebezpečím je spíše územní expanze EU a s ní spojené skutečnosti, tam bych srovnání s Římem a důvody vedoucími k jeho úpadku viděl. Při jisté velikosti se stává každé impérium příliš složité na to, aby náklady na jeho udržení šlo udržet v alespoň stagnující části křivky mezních výnosů.

Prodej občanství na Kypru či jinde je v porovnání se světoobčanstvím vládnoucích socioekonomických elit /nejen z hlediska tkzv. tax havens/ nevýznamný - a Kypr už má jednu negativní zkušenost se spekulativním kapitálem za sebou, ostatně jeho banky se jen nedávno dostaly z režimu tvrdého regulačního modu.

Epizody nejsou dlouhodobé trendy, to je jen potrava pro hýkající osly - to takto vykládat.

Mimochodem, souhlasím s Kupkem /ČLK/, že ČR nezareagovala tak bystře jako UK, která provedlo a provádí dlouhodobý dovoz lékařů, to je problém a bude to problém. Jistě snad ani hýkající oslové nebudou pohrdat tím, pokud by se vláda ČR a příslušné instituce minimálně v tomto zachovaly jako vláda a instituce v UK.

Hezký zbytek dne.
02. 01. 2014 | 21:43

Jemnický napsal(a):

Targus

Neničte my zbytek naděje a optimismu.
Co říkáte na toho silvestra s ohňostrojem na ambasádě.
Řekl bych, že to sv. Václav utnul včas, než by to pšouklo někde v katedrále na podporu jediné správné multikulti.

Policajti by tam měli dělat kolaudační prohlídku co měsíc, aby zabránili ztrátám na ambasadorech. Nebo obnovit školení s výbušninami, samozřejmě vše hrazeno ze zdrojů EU.
Mohli by dostat i občanství, kdyby tady do školení věřících s nakládáním s výbušninami investovali 1 mil Euro a vice. Daňové zvýhodnění a poskytnutí vhodných pozemků z majetku armády je pobídkovou samozřejmostí.
02. 01. 2014 | 21:52

Baba napsal(a):

Zákazník o sebe soutěžit nechá, i když uvažuje v relacích plánovitého hospodaření.
02. 01. 2014 | 22:05

buldatra napsal(a):

Evropa začíná soutěžit o lidský kapitál, dí autor.

No jo, copa Evropa.
To bude něco jako rozšíření obchodu s bílým masem o nákup multikulturního masa, ne?
A kde to vymysleli?
V Bruselu?

U nás bychom to mohli zdokonalit například zřízením aukční síně českého občanství. Parlament by vymyslel a odhlasoval vyvolávací cenu a zájemci by přihazovali.
Třeba by to zaplatilo i hen ty církevní restituce, včetně inflace.
03. 01. 2014 | 09:04

+++ napsal(a):

Neobrátí. Česko musí být jako koloniální prostor loajální k vlastníkům a žádný svůj zájem nemá.
03. 01. 2014 | 12:40

skeptický napsal(a):

V koloniích se to dělá následovně :
Místní inteligence se postřílí,nebo uteče.Bolševici v Rusku dokonce šli tak daleko,že stříleli hezké lidi,protože to považovali za známku inteligence.Pohledné Rusy dnes s lucernou hledat.
Ty co zbyli posílali do první linie,s kulomety za zády,kdyby se jim nechtělo dopředu.

Další vznik domácí inteligence se znemožní výběrovými komisemi ,které domácím znemožní přístup ke kvalitnímu vzdělání. Quasivzdělání pro ně se upraví reformami školních osnov,a výběrem lektorů.
03. 01. 2014 | 12:54

Yosif K napsal(a):

buldatra napsal(a):
1)Evropa začíná soutěžit o lidský kapitál, dí autor.
2)No jo, copa Evropa.
To bude něco jako rozšíření obchodu s bílým masem o nákup multikulturního masa, ne?
3)Třeba by to zaplatilo i hen ty církevní restituce, včetně inflace.
03. 01. 2014 | 09:04

ad 1) Evropa soutěží o lidský kapitál a socani lidský kapitál vypuzují progresivním hzdaněním. Nula od nuly pojde.
ad 2) Stačí screenovat muslimy, ostatní až tak velkej brajgl nedělávají.
ad 3) církevní restituce 1,9 mld ročně sežerou 0,15% státního rozpočtu, přestante si lámat hlavu s věcmi kterým nerozumíte a které si neumíte spočítat.
Spíše se starejte o to kdo ted rozkrádá těch 150-200 miliard ročně které dle sosálistů ročně rozkrádali Kalouskovci........
03. 01. 2014 | 21:47

buldatra napsal(a):

Yosif K napsal(a):

ad 3) přestante si lámat hlavu s věcmi kterým nerozumíte a které si neumíte spočítat.

...tak tedy držet hubu a krok a čůrat pořadově a po větru, páč tomu rozumí jen někdo.
Například někdo jako Yosip.
No jo no.

Jenže, milej zlatej, na to musíte zapomenout.
To už tady bylo.
04. 01. 2014 | 13:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy