Dvě vzpomínky na V.H. aneb Motlitba za nebe bez frází

23. 12. 2011 | 12:54
Přečteno 7147 krát
V záplavě rychlokvašených „havlofilů“ – často lidí, kteří Havlovi a „pravdoláskařům“ ještě včera nemohli přijít na jméno a sestavovali jejich paranoidní seznamy, lidí, kteří už několik desetiletí svou činností i způsobem myšlení popírají vše, čím Václav Havel byl – se mi ani nechce nosit další sovy do těchto Athén (které ovšem dnes připomínají spíše Abdéry, česky Kocourkov). Proto mi dovolte jen dvě krátké osobní vzpomínky, svázané s mou Alma Mater, tedy s pražskou Filosofickou fakultou.

Vzpomínka č. 1, listopad 1968. Strašlivá kocovina, pomalé procitání z euforie „pražského jara“. Namísto toho, abych se věnoval psaní diplomky o V+W, zúčastňuji se na fakultě tzv. okupační stávky, a v jejím rámci nekonečné série besed se spisovateli, herci, politiky, novináři a protagonisty „obrodného procesu“ (o sedmnáct let později se mu bude říkat „pěrestrojka“). V nabité aule sedí u mikrofonu jeden z mých tehdejších idolů, mladý blonďák v černém roláku a se zlatým řetězem na prsou, a mluví překvapivě klidným, hlubokým, soustředěným hlasem. Znám nazpaměť jeho dadaistické průpovídky – tenkrát se ještě neříkalo hlášky - ze Zahradní slavnosti, na potkání jsme se jimi s kamarády zdravili (Ahoj, tak jak je? – Ale, kdoví, kde má čmelák žahadlo, tomu nejsou kalhoty nikdy krátké. – Mýlíš se, ani klekánice nechodí do lesa bez obojku! Nebo jsi někdy viděl, že by kolínští husaři nosili semenec na půdu sami? – Blbost, žabinec bez brčka neusmažíš!“). Ale po pravdě řečeno, ten mladý muž mě tehdy jednak fascinoval, jednak zklamal. Fascinoval tím, jak neburácel, ale nahlas kriticky a věcně myslel, a zklamal tím, že nás vůbec nenabádal k nějaké podpoře „obrodného procesu“, spojeného s Dubčekovou či Smrkovského politikou. Vrátil se tehdy z cesty po USA, a byl skrz naskrz načichlý svobodomyslností tamního studentstva, říkal – tvořte vlastní samosprávné, paralelní struktury, hajte si své akademické svobody, chovejte se jako svobodní občané, pište, diskutujte, dělejte happeningy, zakládejte časopisy, kluby, divadla, svou paralelní polis, a nesnažte se proboha pronikat do partajních struktur, jsou to jen struktury establishmentu, nesnažte se je podporovat a přizpůsobovat se jim. To je jejich svět, budujte si svůj. Tenkrát to pro mne bylo málo revoluční, s vražednou naivitou jsem si revoltu spojoval s protagonisty pražského jara („Jsme s vámi, buďte s námi“), dnes vím, že nás vlastně nabádal k tvorbě toho, čemu se říká občanská společnost.

Vzpomínka č. 2, prosinec 2010. Opět Filosofická fakulta, katedra teatrologie, nabitá velká posluchárna v posledním patře. Pořádáme celý podzimní semestr cyklus besed se současnými dramatiky (a dramatičkami), uvedu vždy hosta, kladu „zahřívací“ otázky, pak už se ptají studenti, a host – ač má vyměřeny pouhé dvě třičtvrtě hodiny – hovoří dvě, tři, někdy i více hodin. Jako určité logické vyvrcholení cyklu – a „předvánoční dárek“ pro studenty – po Milanu Uhdem, Davidu Drábkovi, Arnoštu Goldflamovi, Daniele Fischerové etc. plánujeme coby posledního hosta Václava Havla. Má přijít v pátek 17.prosince – tehdy ještě netuším, že můj host má před sebou už jen rok života. Do poslední chvíle není jisté, zda mu zdravotní stav přijít dovolí, má krátce po dokončení svého prvního a jediného filmu, a nemoc, která je zbabělá, a útočí vždy ze zálohy, si na něj počíhala právě těsně po velkém vypětí z této pro něj tak vzrušující a dobrodružné práce. Přesto ten malý velký muž, bojující s tolika chorobami najednou, na akademickou půdu nakonec dorazí, a málem se do přeplněné a nedýchatelné místnosti ani nedostane. Usedne na židli a nechá si zcela neakademicky přinést pivo. A pak z něj jakákoli nemoc spadne, pustí se do vypravování o Kolářovi, Radokovi, Holanovi, odpovídá pohotově a vtipně na mnohdy zapeklité otázky zdaleka nejen k divadlu, vypravuje o své budoucí hře o grotesknosti stáří, kterou zatím nosí jen v hlavě, totiž o Sanatoriu. Ale především jsem opět svědkem téhož zázraku, jako před dvaačtyřiceti lety, totiž kritického myšlení nahlas. A tentokrát můj host nahlas myslí především na téma čapkovské „kritiky slov“, či chcete-li, promiskuity jazyka. Netají se odporem ke způsobu, jak mluví politici i celebrity v médiích (např. jak donekonečna skloňují „tuto zemi“„tuto chvíli“ atd.). Netuší, že uplyne rok, a nad jeho rakví budou svrchu zmínění rychlokvašení havlofilové opět slavnostně skloňovat „tuto zemi“, „tuto chvíli“ a další květnaté fráze, jimiž tolik pohrdal. Kýč, včetně toho verbálního, má tu neblahou vlastnost, že nakonec dostihne i největší nepřátele – většinou po jejich smrti. Potkalo to kdysi Havlíčka, pak Masaryka, a nejnověji i Václava Havla. Tři největší kritické duchy, jež zrodila jinak idylická česká kultura a politika. Přejme mu čisté, nejčistší nebe – nebe bez frází.

(Psáno pro internetový univerzitní časopis i-Fórum a Reflex, rozšířená verze)


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Platan napsal(a):

"V záplavě rychlokvašených „havlofilů“ – často lidí, kteří Havlovi a „pravdoláskařům“ ještě včera nemohli přijít na jméno a sestavovali jejich paranoidní seznamy, lidí, kteří už několik desetiletí svou činností i způsobem myšlení popírají vše, čím Václav Havel byl - ..."

Tak, a teď začne řežba o to, kdo je a kdo není tím pravým echtovním "havlofilem"...
23. 12. 2011 | 13:32

Ives napsal(a):

Dobrý den pane Juste. Ano, teď jste našel svou parketu. Držte se jí, jde vám vám to skvěle (míněno bez ironie) a nehrabte se do tak odlišných věcí, jako je Šumava a ŠUNAP. Tam na rozdíl od kulturního dění jsou vaší kvalifikací pouze vousy, chalupa a zelená košile. Kultura celkově a bádání o p. Havlovi vám opravdu jde lépe. Hezké Vánoce.
23. 12. 2011 | 13:33

TomášL napsal(a):

Zajímavé, avšak k jinému tématu (když jste z umělecké branče)...

Jak víte, ministr kultury Jiří Besser odstoupil. Jak asi víte, tak pochází z Berounska. Proč o tom píší, autore? Protože jsem si přečetl článek:

http://life.ihned.cz/knihy/c1-54278880-narodni-knihovnu-opousteji-odbornici-na-digitalizaci-kvuli-vyberovemu-rizeni


Nu, a jelikož máte známé mezi umělci, ptám se, jaký máte názor na toto téma? Přece jenom ministr z Berounska (který neprokázal majetek a musel být odejitý) a vítězná berounská firma -ve výběrovém řízení bez znalosti a praxe- vytváří dosti spekulativní souvislosti, nemyslíte?
23. 12. 2011 | 13:44

Bohuslav Lojkásek. napsal(a):

A co dílo vás obou: Mrg. Suszka, válečný zločinec, jako ředitel Těšínského divadla?
To se nesmí zamest pod koberec, sám (frází!!!) sdělil jste...
Ale z Těšína do Prahy je daleko, car na Hradčanech vysoko...
23. 12. 2011 | 14:01

Bohuslav Lojkásek. napsal(a):

Zamést, opravuji hrubku, když bez ní veřejně řekl jste.
23. 12. 2011 | 14:06

Pepa Řepa napsal(a):

Víte, autore, když vám umře někdo blízký, ať již z rodiny či přítel, kamarád a Vy opravdu-v hloubi duše- truchlíte, tak si rozhodně nesednete za stůl a nezačnete chrlit internetová moudra a přihřívat si svou polívku, hřát se ve stínu velikána.
To udělala Hradílková, Vzpomíná mlčky, ta bolest je prostě silnější než pokušení exhibovat v mediích, která po podobných článcích přímo prahnou, nepotřebujete prokázat svoji pravověrnost. Zasažený bolestí sotva vybere verš na parte.

Zítra je Štědrý den, popřemejšlejte o tom. O jednom na kříži a o učednících, kteří to zapotřebí neměli. Tím ovšem nechci srovnávat nesrovnatelné.
23. 12. 2011 | 14:17

Kvakin napsal(a):

A Juste, přihoďte ještě třetí historku. Tu ze 70.let, z doby, kdy V. H. seděl, a Vy jste s bratrem vymetal pražské kluby SSM s (přirozeně SSM honorovaným) vtipným pořadem Justoviny - jakýmsi částečně improvizovaným zvratkem s povrchní komunální satirou a písničkami s klavírním doprovodem. Byli jste takovým duem echthavlistů: v pravdě a lásce jste žili a kolportovali jste to mezi mladé. Později, jako aspirant na Divadelním ústavu, jste se z klubu echthavlistů vyčlenil a přimkl se k fanklubu Jiřiny Švorcové (jenotlivé kapitoly Proměn malých scén, Vaší dizertačky, uvozujete nejen citáty z klasiků marxismu-leninismu a vědy o divadle ale také citátem z projevu J. Š. - předsedkyně Svazu dramatických umělců). Jde Vám lehce ta statečnost v době, kdy už o nic nejde ?
23. 12. 2011 | 14:22

krajan napsal(a):

Vy máte na katedře FF ve 4.patře velkou posluchárnu?My jsme se učili v knihovně vedle kanceláře sekretářky,vynikající paní K.Jinak konstatuji,že předřečník Kvakin má v mnohém pravdu. Kamarádi V.H. se náhle vynořili jak roj divokých včel.
23. 12. 2011 | 14:49

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem...
23. 12. 2011 | 15:00

ld napsal(a):

Orgie falše.
Byla na funusu Chadimová?
23. 12. 2011 | 15:28

mb napsal(a):

Řepo, proč šijete do Justa ?

máte pocit, že se pokouší vašimi slovy: hřát ve stínu velikána ?

já ten pocit nemám ...

napsal svou osobní vzpomínku, své osobní postřehy a své osobní vyjádření ...

proč se snažíte Justa shodit ? a implantujete mu své pojetí zasažení bolestí ...

nerozumím ...

jinak vám samozřejmě přeju vše nejlepší ... do nového roku hlavně zdraví ...

no a v internetových diskuzích více vtipu a méně jízlivosti ...

ale to už je vaše volba ...

mějte se dobře .... mb
23. 12. 2011 | 16:28

Medikolog napsal(a):

Pepo Řepo,

cítím to také tak. Tlupy profi plaček drásajících si tváře, oktrojovaný smutek ze všech médií, to není naše, ale asijské... je to dokonalé srovnání...
23. 12. 2011 | 16:43

ghándí napsal(a):

navrhuju, aby tu začal blogovat i rejžka, aby to bylo jako ve staré dobré katovně. kluci, je potřeba zase klausovi , železnemu a ODS nastavit zrcadlo.
23. 12. 2011 | 17:08

krajan napsal(a):

RybaJ
Morituri je,tuším,množné číslo,takže nikoliv já,ryba, ale MY na smrt jdoucí.To jen na okraj.A nezdá se vám ten váš výkřik,umístěný na všech blozích,tak trochu jako spam? Příště lze takto obhajovat i ty utržené kytičky,které baštíte.Protože i rostliny reagují.
Myslím ale,že to s příběhy ze života pana doktora Justa, natož se zemřelým V.H. nemá pranic společného.
Hezké vánoce a hodně kyslíku v kádi.
23. 12. 2011 | 18:48

F.Srbek napsal(a):

Pane Juste, překvapivě dobrý, opravdu dobrý. To bych do Vás neřékl.
23. 12. 2011 | 19:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek vykazující znaky spamu (text publikovaný opakovaně pod celou řadou blogů).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 12. 2011 | 20:06

Medikolog napsal(a):

pane Stejskale,

děkuji za klepnutí toho chudáka kapra. Už se trápil moc dlouho:-). Coup de la miséricorde.. dle nejlepší rytířské tradice..
23. 12. 2011 | 21:03

stejskal napsal(a):

Dýkou do míchy v ocasu, pane Divobiji. V nejlepší tuzemské tradici :-)

Libor Stejskal
23. 12. 2011 | 21:55

Divobyj napsal(a):

pan Stejskal

Chápu,že si nás DVA klidně můžete splést.Máme na spoustu věcí velmi podobné názory.

P.S.Co dnes pijete?
23. 12. 2011 | 22:14

stejskal napsal(a):

Omlouvám se, pane Divobyji.

Crianzu.

Libor Stejskal
23. 12. 2011 | 22:44

Jáchym napsal(a):

Pane Juste,
jsem rád, že jsem v tomhle blogu konečně potkal i toho Havla, kterého jsem si vážil.
23. 12. 2011 | 23:09

Divobyj napsal(a):

Tak Crianzu neznám.

My dnes s manželkou pijeme jablkovici vlastní výroby.Umíte si představit jabloň,na které se urodí 5q jablek? Tak takovou mám doma.Když na jaře kvete,vypadá jak obrovská nevěsta.Na podzim se na ní urodí velká,žlutočervená jablka(prý jsou to Renety).To víte,je to stará odrůda,na skladování se nehodí.Takže,snad jen se do nich přímo zakousnout,nebo udělat štrůdl,mošt,či již zmíněnou jablkovici.
Pane Stejskale,NIKDO nemůže být pravý vlastenec,než ten,kdo prakticky denně cítí v dlaních rodnou zem!
23. 12. 2011 | 23:21

Lui napsal(a):

1621: šššššílenství,Albrecht z Valdštejna:konflikt španělské inkvizice a Tovaryšstva Ježíčova zda majetky protestantů mají být restituovány katolíkům,
A.V.:jen přes mou mrtvolu.Tovaryšstvo nechá zabít A.V.,Inkvizice tyto z Tovaryšstva. Následuje genocida-během třicetileté války klesne počet obyvatel Čech na 1/10.Následuje otroctví po 300 let.
Národ,který netrestal sám zrádce a vládnoucí dobytek se stal dobytkem sám,téměř na věčnost-Nikdy nezapomeňme A.Jiráska,ani na vteřinu.Oslepnout = zemřít.Umírat,Žít v okovech.
23. 12. 2011 | 23:29

Lui napsal(a):

oprava na "Ježíšova"
23. 12. 2011 | 23:31

Platan napsal(a):

Kvakin napsal(a):
Později, jako aspirant na Divadelním ústavu, jste se z klubu echthavlistů vyčlenil a přimkl se k fanklubu Jiřiny Švorcové (jenotlivé kapitoly Proměn malých scén, Vaší dizertačky, uvozujete nejen citáty z klasiků marxismu-leninismu a vědy o divadle ale také citátem z projevu J. Š. - předsedkyně Svazu dramatických umělců). Jde Vám lehce ta statečnost v době, kdy už o nic nejde ?
23. 12. 2011 | 14:22

Pne Juste, nechtěl byste vyvrátit tato neuvěřitelná nařčení tím, že byste zveřejnil tu vaši inkriminovanou dizertačku?
23. 12. 2011 | 23:32

Buvol napsal(a):

Autore, měl jste se na to aspoň umejt, ostříhat a trochu slavnostně voblíct .. vždyť na té fotografii vypadáte jako vandrák, ba bezdomovec .. nebo vás snad ta doba už taky semlela ?
23. 12. 2011 | 23:43

Pípa napsal(a):

"Hovořil na čapkovské téma kritiky slov, či chceme-li promiskuity jazyka."

Ne, my nechceme, my chceme aby se nekradlo, nekorumpovalo, aby byli potrestání tuneláři!

Jděte už všichni šamani slov a keců do pryč. Ujídáte z krajíčka a otravujete vzduch.
24. 12. 2011 | 00:00

stejskal napsal(a):

Tu jabloň Vám, pane Divobyji, moc přeju. Opravdu (a nejen proto, že se mi libí, s jakou láskou o ní píšete).

Libor Stejskal

P.S. Nehledejte za tím žádný skrytý význam, prosím. Není tam.

P.P.S. Crianza je španělská odrůda červeného vína. Stáčejí ji u nás ze sudu do přinesených nádob. Chutná mi.
24. 12. 2011 | 00:10

Divobyj napsal(a):

p.Stejskal
Děkuji Vám,dobrou noc.
24. 12. 2011 | 00:16

anti politik napsal(a):

Mám dojem, že s Havlem je to jako s Mašíny. Když nejsou opravdoví hrdinové, kteří by vyhovovali oficiální propagandě tak se prostě vyrobí z kohokoli! Nemáme hrdiny kteří by bojovali proti socíku, tak je vyrobíme z kriminálníků. To samé s osobnostmi, Havel by nebyl bez propagandy, podpory západu a dvacetileté mediální masáže nikdy ničím? Zajímavé je, že tolik prachů, propagandy, vyvyšování jeho dílek na úroveň světových klasiků a snahy to tkz. demokraty stálo a přesto lidé Havlovi nevěřili a ani teď nevěří, čím to? Zřejmě ona pravda a láska bude někde jinde a o něčem jiném.
24. 12. 2011 | 13:38

Platan napsal(a):

Profesore, doktore, kandidáte,
teď mě to praštilo do očí:

"Motlitba za nebe bez frází"

Vy se motlíte...?
24. 12. 2011 | 15:52

Kritik napsal(a):

I přes ty velké chyby, které Václav Havel udělal, zvláště jak se nechal vmanipulovat do role morální ikony pro velmocenské lži a šíření nenávisti, nelze mu upřít, že byl skromný. Tedy že zřejmě ani netoužil po okázalém a velkolepém uspořádání jeho vlastního pohřbu. Alespoň já tomu nevěřím. Určitě si uvědomoval že platí Ježíšovské "již mají svou odměnu", tedy že již dostali svou odměnu zde na zemi, a na další odměny (v nebi) již nemají nárok.

Nicméně jsme okázale předvedli světu, že dokážeme být pokrytci stejně jako oni.

A pozorný pozorovatel si všiml, že se začala opět přetvářet historie a namísto reálné osobnosti se svými klady a chybami tu již máme ideální vzor občanské ctnosti a vizionářství.
24. 12. 2011 | 16:00

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

Pane, ve vašich slovech je skryta naprostá glajchšaltace, bagatelizace té obrazové informace. Mám z jalových kecálistů vašeho typu hlubokou a upřímnou zadel; nebýt takových různých PEN-klubů, které tvůrcům toho nejbezcennějšího knižního braku zajišťují penězovod z veřejných prostředků, žebral byste po nárožích, nebo přidával na stavbě. Havlovi jsem nemohl přijít na jméno už předtím a jeho skon na věci nic nemění. De mortuis nihil nisi bene? A proč, z jakého důvodu? Obživnou snad po Havlově skonu tisíce humanitárně zavražděných Srbů? Raději si milý pane připněte falešný plnovous a běže vyplkávat s Petříčkem do Katovny, tam je určitá naděje, že nenaděláte škodu. Stejskale, posluž si. Třeba tě mocipáni z PEN-klubu poplácají po ramenou a řeknou - hodnej gój.
25. 12. 2011 | 14:45

Pepa Řepa napsal(a):

Platan
asi je docent Motloslužebník
:-))))
25. 12. 2011 | 16:14

šťoural napsal(a):

omlouvám se - možná jsem nějaké zdůvodnění přehlédla, ale proč v nadpise není MoDlitba, ale MoTlitba...děkuji za pochopení
26. 12. 2011 | 13:31

Platan napsal(a):

Možná pan Just jenom testuje gramotnost českého národa. Dejme mu tu šanci...
26. 12. 2011 | 20:13

Midori napsal(a):

Pane Juste,
tipl bych si, že jestliže skutečně existuje nebe, tak cesta tohoto pána do nebe bude velmi "zarúbaná". To ale přece víte.
28. 12. 2011 | 22:43

ewa napsal(a):

modlitba!
28. 12. 2011 | 22:59

carpinteyronvy napsal(a):

680150 <b>Tag:<a href=http://www.chaussuresdefootf50.net/>chaussures de foot</a>,<a href=http://www.chaussuredefootpascherfr.org/>chaussures hommes pas cher</a>,<a href=http://www.sacspascherby.com/>sac bandoulière pas cher</a>,<a href=http://www.burberryoutletpascherfr.net/>casquette burberry</a>; Link:</b><a href=http://fudan.edu.cn/>casquette burberry</a>
vous pouvez trouver un certain nombre de solide noir, avec la collection 2006 2007 de la conception, vacille depuis excessivement sacs bariolés de morceaux accrocheurs. certainement nous privilégions les pièces d'usure accrocheurs afin que nous détenons à apparaître dans les Gucci persiste à se développer régulièrement sur nous et faire son chemin dans nos chaussures gucci hearts.Authentic Le matériel de ruthénium complète parfaitement le daim teintes profondes. Les autres caractéristiques comprennent la signature détail mors Gucci qui a développer pour être identifié pour, exhaustive, ainsi que d'effectuer tout type d'activité physique honnêtement. Achat à partir de votre propre communauté donner à manger à détaillant le plus certainement. Tirer le; pour 12 $, un sac avec résumé poignées couvrant, Il ya tellement foisonnant mais la remise Gucci sacs de ceinture est un sac IT archétype. Je m'attends à ce sac doit être allégué Madonna parce que lui-même sa ré-inventé tellement .. Gucci Bikini Gucci acquérir ré-inventé de nouveau pour leur groupe de vitesse avec feu couleurs actives abattus et pink.They sont multiples fins aswell, en outre, même pendant plus d'espaces de compréhension comme la Californie. Les prix hommes et les femmes sont heureux d'argent de rémunération pour son morceau de confort est généralement montée overwhelming.The dans le téléphone avec une pièce tenue à la main de l'équipement fera jeter un oeil à la fois une sorte de problème facile. Nous devions aussi aider de nombreuses parties avec testé sur sur un grand nombre de vêtements, et une boutique en ligne pour les meilleurs prix sur tout concepteur. Vous pouvez acheter des sacs à main authentiques à des prix de gros sur des sites spécifiques de sac à main remisé. Il existe des sites d'enchères en direct sur l'Internet qui vous permettent de faire des offres sur tout ce que vous pouvez être intéressé, Cet unique cependant, Bvlgari lunettes de soleil, souvent, Adidas style et Adidas Performance respectivement. Et le public sont familiers avec le Performance Adidas. En conséquence, AF,
22. 06. 2013 | 18:55

eeisnjmiiy napsal(a):

Ca m’a rappele que j’avais mis ca de cote. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ vendredi 22 juin 2012 a 22h35. http://viagrapaschere.zic.fr/ Devriez avoir honte. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ regime Khmer rouge).
13. 10. 2013 | 10:09

caarcdrdvf napsal(a):

Les cliches (douceur de vivre. http://acheterpriligy.zic.fr/ on ne voit pas le rapport avec le sujet. http://acheterkamagra.zic.fr/ il n’aurait pas pu nager. http://cialisprixfr.zic.fr/ Des qu’ils en sortent ils reprennent feu.
13. 10. 2013 | 23:27

bnrmkccwji napsal(a):

« Ellul l’avait bien dit ». http://afroditi.uom.gr/emas/a-jai-pris-du-viagra.html l’egalite devant la loi. http://afroditi.uom.gr/emas/a-i-vilka-lander-kan-man-kopa-viagra-receptfritt.html je peux dire que je suis heureux de le connaitre. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acheter-xenical-moins-cher.html « Je suis arrive de nuit en Libye.
14. 01. 2014 | 16:21

sqdfzlknpf napsal(a):

Les eglises americaines. http://www.master-r3i.fr/a-e-sicuro-comprare-viagra-su-internet.html Selon les standards regionaux. http://www.primur.es/apedal/a-xenical+meilleur-prix.html car certains n’avaient pas suffisamment d’argent. http://www.master-r3i.fr/a-cytotec-pas-cher.html alors base a Bangkok.
18. 01. 2014 | 15:30

afcvhfkroz napsal(a):

et americains par la suite. http://www.primur.es/apedal/a-peux-t-on-acheter-du-viagra-en-pharmacie-sans-ordonnance.html Bien recu aujourd’hui :-) http://www.master-r3i.fr/a-kann-man-viagra-billig-kaufen.html Une merveille de publi-reportage. http://www.primur.es/apedal/a-kopa-viagra-receptfritt.html c’est de se plaindre.
19. 01. 2014 | 04:01

jplvvyjxbv napsal(a):

« Je souffre beaucoup. http://afroditi.uom.gr/emas/a-vendita-viagra-originale-on-line.html mais bien souvent desabusee et j’e m’en foutiste. http://www.master-r3i.fr/a-tadalis-sx-kopenhamn.html six ou sept blacks avaient deja ete tues. http://www.master-r3i.fr/a-achat-de-cialis-en-pharmacie.html tenant du titre de la specialite.
19. 01. 2014 | 09:05

xuvzuozjpq napsal(a):

De battre le temps qui va contre nous. http://afroditi.uom.gr/emas/a-come-acquistare-viagra-o-cialis.html vendredi 22 juin 2012 a 17h08. http://www.primur.es/apedal/a-kobe-cialis.html Au tournant du siecle dernier. http://www.primur.es/apedal/a-kann-man-kamagra-in-apotheken-kaufen.html dans le champ d’a cote.
20. 01. 2014 | 16:51

outletlngoc napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose</a> unsyllabled http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose outlet
25. 02. 2014 | 21:07

sswgohdt@ifjfokot.com napsal(a):

Without that video Paris gambling Hilton flashing her whoo hah., <a href="http://svenskacasinoonlinesource.eu/">online casino sverige</a>, [url="http://svenskacasinoonlinesource.eu/"]online casino sverige[/url], %]]],
26. 02. 2014 | 12:13

xldgfrfxqn napsal(a):

celle-ci depasse rarement les limites du village. http://www.ciccarelli.it/b-vente-viagra-en-ligne-en-france-fr.html rarefaction des ressources naturelles. http://www.ciccarelli.it/b-billig-cialis-kaufen-da.html les tracteurs et motos chinoises. http://www.ciccarelli.it/b-kob-viagra-pille-da.html Un article redige par Nino Kies
01. 05. 2014 | 22:07

ikjzssuzue napsal(a):

bande de mouflon(ne)s. http://luarasi-univ.edu.al/b-viagra-generika-online-nb.html si ce n’est qu’elle fut mouvementee. http://luarasi-univ.edu.al/a-viagra-billig-kaufen-in-deutschland-nb.html Et si c’est de l’argent. http://www.disaronno.com/b-acheter-lasix-fr.html « Contrairement aux idees recues.
08. 05. 2014 | 09:54

luhaghuglw napsal(a):

Et la, il faut payer tout de suite http://www.intermife.fr/page-e-basta-levitra-pa-natet-sv.html La maladie fait moins peur , constate M http://www.intermife.fr/page-a-viagra-plus-fr.html Or ces alliances sont essentielles http://www.intermife.fr/page-a-pris-du-viagra-nb.html De l observatoire, M
11. 06. 2014 | 08:44

icqebfolyu napsal(a):

Le proces doit durer jusqu au 17 mai http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-kopa-apoteket-sv/ En revanche, note M http://lucionmedia.ca/page-e-comprare-cialis-con-postepay-it/ Profession recherchee : reanimation http://lucionmedia.ca/page-e-comprare-cialis-professional-senza-prescrizione-italia-it/ Cette mesure concernera plus d un million de personnes
12. 06. 2014 | 03:59

ebearhwafh napsal(a):

Durant cette periode, 26 411 d entre eux sont morts http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generisk-viagra-skillnad-sv/ Quatre reponses qui ont, au moins, le merite d exister http://lucionmedia.ca/page-e-achat-viagra-sans-ordonnance-pharmacie-fr/ Un aliment est soit parfaitement sain, soit un poison http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-di-apotek-da/ On sort tous differents d une telle epreuve
12. 06. 2014 | 04:35

wsnzubcmyu napsal(a):

Le Senat les avait deja pointees du doigt en 2006 http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-viagra-en-ligne-fiable-fr/ Broc aura encore affaire a la justice http://lucionmedia.ca/page-a-jag-vill-kopa-kamagra-sv/ Elle est a ce moment-la en bonne sante http://lucionmedia.ca/page-e-levitra-senza-ricetta-it/ Il la conduira en quelques mois et sans contestation
14. 06. 2014 | 13:32

xflroaksic napsal(a):

Ce choix est tres personnel http://lucionmedia.ca/page-e-pris-pa-priligy-i-norge-da/ On a eu affaire a un juge qui etait tres determine http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-prezzo-svizzera-it/ J ai repris pour sortir rigoler avec les potes , par Xy http://lucionmedia.ca/page-e-si-puo-acquistare-il-viagra-in-farmacia-it/ Et on n est pas assez entourees
15. 06. 2014 | 22:16

rugpptrkmf napsal(a):

La suite des evenements aussi interroge http://lucionmedia.ca/page-e-hvordan-fa-resept-pa-viagra-nb/ Paris pourrait etre partante http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pas-chere-fr/ Les injonctions incitant a manger sain se multiplient http://lucionmedia.ca/page-a-kamagra-kob-da/ Une femme J ai fait mes directives anticipees
16. 06. 2014 | 04:17

ktawxxxwry napsal(a):

Le niveau d etude a un impact fort http://www.riminiturismo.it/e-cialis-apotheke-luxemburg-da.html Chez les jeunes de 17 ans, de 0,9 % a 3 % http://www.riminiturismo.it/e-venta-cialis-costa-rica-it.html Il est devenu fou sous l effet des drogues http://www.riminiturismo.it/e-comparateur-de-prix-pour-cialis-fr.html Elle le pense toujours a 47
17. 06. 2014 | 03:48

tpnkodrghb napsal(a):

Donc il y a tromperie http://www.riminiturismo.it/a-vad-ar-generisk-viagra-sv.html Vos questions sont legitimes, vous serez associes http://www.riminiturismo.it/e-levitra-kopa-sverige-sv.html Mais le reste est lie a nos comportements http://www.riminiturismo.it/a-kopa-levitra-for-kvinnor-sv.html Tout le monde y vient
17. 06. 2014 | 05:36

ogvrhecuje napsal(a):

J ai donc arrete les antidouleur http://mozilla-tunisia.org/page-a-hvordan-fa-viagra-pa-resept-nb/ Il emane des chantiers une odeur corrosive tres forte http://mozilla-tunisia.org/page-a-pris-pa-viagra-100-mg-nb/ Et, pour eux, regler sera plus facile et plus rapide http://mozilla-tunisia.org/page-e-comprare-viagra-generico-on-line-it/ Autant de points qui rappellent la situation actuelle
18. 06. 2014 | 22:00

tqocqbryxk napsal(a):

La periode de detention provisoire de M http://www.globaladf.org/index.php?p=e-site-de-vente-de-sildenafil-fr C est un prejudice collectif, insiste M http://www.globaladf.org/index.php?p=e-a-quando-viagra-generico-in-italia-it BIG DADDY La recherche peut se faire plus directe http://www.globaladf.org/index.php?p=a-cialis-acheter-online-fr Des defis restent a relever
31. 07. 2014 | 10:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy