21.srpen 1968, Gruzie... a kdo dál?

18. 08. 2008 | 14:36
Přečteno 6230 krát
Letošní souběh dvou událostí – kulaté výročí „bratrské internacionální pomoci“ Československu v srpnu 1968 a vpád ruských „mírotvorných sborů“ v Gruzii na území suverénního státu přesně o čtyřicet let později – nelze nedávat do souvislosti (už jen podoba té vražedné verbální smyčky „dočasného pobytu“ – vojska tu měla být v roce 1968 původně jen do doby, než se situace uklidní – situace se však zřejmě „uklidňovala“ 21 let; v Gruzii a jejích provinciích budou zase okupační vojska do doby zajištění míru a bezpečnosti - ty však může v zemi těžko zajistit právě okupant).

MALOMOCNÁ VELMOC
Jakoby ten souběh obou událostí pro nás Čechy někdo shůry narežíroval, abychom se v poslední chvíli vzpamatovali. Z čeho? Z lhostejnosti a apolitičnosti, z trapného zapomínání nedávné minulosti, z apatie k vlastním dějinám a zkušenostem, z alibistické hry na pacifismus uprostřed zuřící agrese, z laciné frajerské hry na bezstarostnou pepickou suverenitu a´ la „dejte nám s politikou pokoj, vystačíme si sami, nechceme tu ani ruské, ale ani americké vojáky“! Poláci se vzpamatovali dřív než my, přestali licitovat a získali od Američanů spolu s antiraketovým štítem i vcelku spolehlivé garance bezpečnosti; snad to jednou dojde i nám a nebudeme k tomu potřebovat žádný Katyňský les s 25 tisíci zavražděnými důstojníky.

Vypadá to opravdu, že si zase jednou budeme muset vybrat - a to nám v Čechách nikdy moc nešlo, mnohem líp než v roli aktivních hráčů se cítíme v roli kibiců. Ba hůř, vypadá to, že naše řeč bude muset znít tentokrát dle biblického „ano – ano“, „ne – ne“ (a na to už jako ateisti vůbec nejsme stavění). Nejnovější demonstrace hrubé ruské síly a nestoudné „dočasné“ prodlužování agrese na území suverénního státu o další dny a týdny nás totiž staví před rozhodnutí: buď se budeme dál tvářit i my suverénně, populisticky si tahat triko před vlastním obyvatelstvem, popřípadě si pilátovsky hrát na neutrálního pozorovatele zla, jež se nás přece netýká (a jako čerstvý Putinův laureát, malý český Chamberlain Václav Klaus odmítat vidět jen „zlatou Gruzii a zlé Rusko“ a odsuzovat „gruzínský útok na Jižní Osetii“). Popřípadě zpozdile kritizovat „dobrodruha“ Saakašviliho za to, že „neodhadl situaci a nepromyslel důsledky konfliktu“ a rozhodl se udělat si pořádek na vlastním suverénním území, kde se mocný severní soused začal chovat, jako by mu už patřilo: dokonce i korektní „četka“ pod nadpisem Svět udivují Saakašviliho výroky pozastavuje se nad prezidentovou reálnou obavou, že „ruské jednotky míří na Tbilisi a chystají se tam dosadit proruskou vládu“, zatímco ruské tanky prý pouze „směřovaly na jih od Gori“ – tj. na Tbilisi! – a Moskva, podle „četky“ nejvěrohodnější psychiatr na zeměkouli, přece o Šaakašvilim „hovoří jako o šílenci“. To je argument jako hrom! Má asi stejnou sílu, jako dovolávat se obdobného výroku, který před sedmdesáti lety použil Goebbels o Benešovi. (Od příslušníků národa, který vždy „odhadl a promyslel situaci“ tak dokonale, že raději před agresí mocného souseda sklonil hlavu, v roce 1938 stejně jako 1968, zní mi taková zpozdilá kritika Saakašviliho – jako jindy stejně zpozdilá kritika vůdce maďarské vzpoury Imre Nagyho – dvojnásob trapně).

To všechno znamená zavírat oči před něčím, co musí po gruzínské a předtím čečenské či afgánské tragédii už vidět snad i slepý. Že totiž malý stát, a k tomu půlstoletý vazal impéria, které se sice načas rozpadlo, ale dnes chce tím impériem evidentně znovu a snad ještě brutálněji být, nemá a nikdy neměl šanci se sám největší kontinentální velmoci ubránit. Zvláště, když po ulicích hlavního města té malomocné velmoci pochodují zfanatizované davy mankurtů a beztrestně oslavují na transparentech patrně největšího masového vraha dosavadních lidských dějin, jehož v nacionálním pominutí smyslů považují po carovi za druhého největšího Rusa (ač paradoxně pocházel právě z gruzínského Gori). Představuji si, jak by u nás kryptokomunističtí vlastenci a z hrobu vstalí slavjanofilové křičeli, kdyby naši západní sousedé stejně beztrestně uctívali svého masového vraha z Braunau!

Pravda – někdo může namítnout, že Hitler Němcům prohrál válku, kdežto Stalin ji Rusům vyhrál. A prohráli ji (totiž tu studenou, jíž právě Stalin už už hodlal přeměnit v horkou) teprve jeho nástupci. Co jim generalissimus vybojoval, to oni, všiváci liberální, ztratili. Proto pryč s nimi, zavelel Putin – a kormidlujme zpět k Džugašvilimu! Jedním z průšvihů 20. století je, že proběhl sice Norimberský proces s nacionálním socialismem, nikdy však neproběhl podobný proces se stalinským komunismem, který má na svém kontě v konečném součtu podstatně více obětí. A ne-li větší, pak rozhodně delší utrpení nesčíslných lidí a národů. Už jen tento fakt vlastní nezreflektované, vytěsňované, ba velebené zločinné minulosti je neklamným indikátorem aktuální ruské choroby.

Je tedy nejvyšší čas střízlivě, bez emocí konstatovat: největší kontinentální euroasijská velmoc je uvnitř těžce rozežraná nemocí, podobnou té, která zachvátila Německo třicátých let. A je třeba se před ním mít stejně na pozoru, a neopakovat přitom chyby demokratických mocností 30. let. Bacil rozpínavého nacionalismu a zhrzených imperiálních ambicí totiž i tentokrát nezachvátil zdaleka jen kágébáckou hlavu velmoci v Kremlu, ten bacil zasáhl i totalitně zmanipulované veřejné mínění: dávno koluje v žilách napadeného organismu, jenž se jeho poryvům zevnitř brání vnější agresí.

Afganistan, Čečna, Gruzie, na řadě je patrně Ukrajina. Kdo další? Slovensko, baltské státy? Bombardování střední Evropy? Není nic pro svět nebezpečnější, než je frustrovaný, dočasně malomocný, dříve mocný obr. Zvláště pak pro jeho malé sousedy je takový frustrovaný obr o to nebezpečnější, jestliže nedávno přišel nějakým potupným mírem o své byvší pozice a državy, a vůbec nejzlověstnější bývá jeho pocit, že se ho okolní svět přestal bát. To obr nesnese, to se pak rozzuří a nevidí si do úst: „Zatím vás nebudeme bombardovat!“, uklidňoval nás v Praze nedávno obr ústy bohorovného ruského generála; „Přijel jsem obsazovat Prahu v roce 1968 a i dnes to považuji za jedině správné!“, vyhrožuje obr ústy dalšího omedailovaného maršála. „S Ruskem se nežertuje!“, křičí v těchto dnech do světa uražený obr ústy jiných svých představitelů, a snad ani neví, že tím doslova opakuje vzkaz, který posílal před osmdesáti lety světu jiný dočasně uražený a ponížený obr ústy Adolfa Hitlera.

Nepojistí-li se proti takto frustrovaným obrům malý soused a bývalý vazal včas, a to nejúčinněji ozbrojenou a smluvně pevně zakotvenou přítomností jiné, tentokrát zámořské velmoci na svém území, velmoci, s níž sdílí stejné demokratické hodnoty a která už v minulém století 3x tahala Evropu z totalitní bryndy, pak svět takového ať již ustrašeného či hrdého trpaslíka navzdory své rétorice a verbálním projevům sympatie nakonec zpravidla nechá na holičkách. Tak jako včera nechal na holičkách Čečence, dnes (možná) Gruzínce, předevčírem Maďary, Lotyše, Estonce, Litevce, Armény, Finy... A jako nechal na holičkách v září 1938, v březnu 1939 a v srpnu 1968 Čechoslováky.

KRVAVÁ KOLÁŽ, TANKOVÁ ROLÁŽ A LIDSKÁ MUCHLÁŽ

Kalendář ještě pár minut ukazoval 20. srpna. Šli jsme s přáteli z Malé Strany z divadelní zkoušky, zakončené jedním z nekonečných letních mejdanů. Kolega filosof M. B. hrál o půlnoci na Staroměstském náměstí smutnou, podivně zlověstnou melodii na flétnu, obrácen směrem k východu: v tu chvíli netušil, že divadlo na tom náměstí pokračuje a on v něm hraje roli krysaře z Hammeln. Netušili jsme to nikdo, noc byla horká, omamná a slibná, vyprahlé chodníky toho léta zdobily stále delší vlasy a stále kratší sukně pražských dívek. Jak asi teprve chutnal pohled na ně sexuálně vyhladovělým sovětským vojákům, připraveným svými politruky na kontrarevoluční kulometná hnízda snajperů, na granátomety a zcela jiné zbraně hromadného ničení, než které na ně v Praze vykukovaly zpoza halenek a minisukní?

Spal jsem snad dvě hodiny – víc jsem ostatně nenaspal ani v následujících deseti dnech – a už tu byl telefonát, jakých bylo tu noc miliony: „Obsazujou nás Rusáci!“ Následoval hukot tanků, první výstřely, první dýmovnice, první výjimečný stav nad Prahou. A také první debaty v ruštině. Ale i nekonečný pražský happening, malování plakátů, satirických kreseb a hesel, výbušné šrapnely songů, obracení cedulí. Na ulici nádherná solidarita neznámých lidí (trvala bohužel jen týden), solidarita, jakou jsem pak zažil až za jedenadvacet let v listopadových dnech (taky to moc dlouho nevydrželo). Ale pod tím vším gejzírem vtipu, fantazie a občanského odporu byla – zejména po návratu falešných hrdinů, až na jednu výjimku kolaborantů, z Moskvy - bezmoc.

Bezmoc byla jediným výsledkem absurdních dialogů, které jsem – stejně jako statisíce mých spoluobčanů – po celý srpnový týden vedl rusko-česky v pražských ulicích s prázdnými klony sovětského impéria. Po zuby ozbrojený, dezorientovaný Homo sověticus , samopal ostře nabitý, mysl tupá k argumentům, automaticky jak zaseklá deska opakující fráze o ohrožení míru virtuální československou kontrarevolucí, západoněmeckým revanšismem a americkým imperialismem, tento snový Homo sověticus, který náhle přistál na tanku či na obrněném transportéru doprostřed Prahy jako padákem svržený anděl absurdity, to byl v onom nezapomenutelném létě vlastně nádherný, byť krutě syrový surrealistický obraz. Vojenská koláž, tanková roláž a krvavá muchláž. Čirý automatismus bez jakékoli rozumové kontroly. Setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole Střední Evropy.

Carl Gustav Jung kdysi diagnostikoval Hitlerovu chorobu – jíž tento bacilonosič infikoval povážlivé množství svých klonů - jako pseudologia phantastica: člověk (národ) tímto bacilem postižený není obyčejný chladnokrevný lhář, je to někdo, kdo svým lžím bezmezně věří. On a lež jedno jsou. Ne on lež, ale lež jeho stvořila si k obrazu svému. Homo sověticus je ztělesněním těchto lží: většina tehdejších sovětských maršálů i jejich podřízených skutečně věřila, že jsme my i svět smrtelně ohroženi, že nám přicházejí na pomoc a že tím „zachránili svět před 3. světovou válkou“ (generál Pavel Kosenko). Ach ti mírotvorci! Mnozí ruští generálové, politici a miliony jejich médii zpracovaných klonů tomuto bludu věří dodnes (ve vztahu k nám i ke Gruzii). A náš odpor k jejich okupaci cítí dodnes jako strašný nevděk.

POŘÁD TEN STEJNÝ ORWELLOVSKÝ SCÉNÁŘ.
Ať hledám jak hledám, klíčové slovo je opravdu bezmoc. Bezmoc je společným jmenovatelem srpna 1968 i srpna 2008 v Gruzii (alespoň prvních týdnů ruské okupace). Bezmoc před dusivou bratrskou pomocí. V obou případech totiž agresor rozjel vražednou mašinérii pod heslem nezištné pomoci. Přijel přece pomáhat „ohroženým menšinám“, které si ovšem nejdříve jako své strategické předpolí v okupované zemi sám uměle vytvořil (v Gruzii ruskou „pasportizací“ a vyháněním původního obyvatelstva z odštěpeneckých provincií – viz 250 tisíc pomocí ruských zbraní vyhnaných Gruzínců z Abcházie; v ČSSR a předtím v Maďarsku či v NDR to byla podpora mocensky ohrožené menšiny stalinistických aparátníků).

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Čečna – pořád ten stejný orwellovský scénář: vraždění ve jménu míru, agrese ve jménu nezištné pomoci a ochrany vdov a sirotků. Z krásného slova „mír“, mimochodem, se stala v posledních sto letech snad vůbec nejprodejnější verbální kurva v historii. Mír k nám přijel nastolit Hitler, když vzal české země „pod ochranu Říše“ v roce 1939, mír přijel hájit „omezený kontingent sovětských vojsk“ do Afganistanu přesně o čtyřicet let později, stejně jako ho jel předtím hájit do Finska, Litvy, Estonska, Lotyšska, NDR, Maďarska. Pořád ten stejný scénář…

Nikoli účelové, mediálně oblíbené, ale na všechny čtyři nohy kulhající analogie Kosova, legálně uznaného pěti desítkami států jako reálná obrana před věru nikoli virtuální srbskou genocidou, ale všechny uvedené historické analogie bychom si my v Čechách měli dnes a denně připomínat. Je jich tolik a mají natolik stejný autorský rukopis, že nemohou být náhodné. Ani účelové. Tyto historické analogie nepatří jen do povinných hodin dějepisu, měli by být i učebnicemi našeho chování v kritických hodinách dnešních. Právě my bychom měli mít pro Gruzínce a ostatní malé oběti rozpínavosti velkého souseda zvláštní historické pochopení. Takzvaní „sudetští Němci“ (činím uvozovky, protože myslím i na brněnské, karpatské a jiné „naše Němce“, a píšu „takzvaní“, protože oni byli našimi panovníky přes pohraniční hory vskutku „tak zvaní“) přišli do české kotliny ne nepodobně jako Osetinci do Gruzie. Přišli k nám v míru a to před mnoha staletími. Pak se stali víc objektem než subjektem cynické velmocenské hry, pro Hitlera vítanou záminkou k agresi a k rozpoutání nejničivější války v historii, na níž tvrdě doplatili i oni sami. Čechoslováci nemohli připustit jejich odtržení především ze strategicko-vojenských důvodů – jejich sotva vzniklá republika, jak se názorně ukázalo později, by bez pohraničních hor ztratila poslední zbytky obranyschopnosti.

Totéž v bleděmodrém platí i pro současnou Gruzii. Tamní prezident v legitimní snaze udělat pořádek ve vlastní zemi, jejíž hraničních provincií se nechtěl a nemohl vzdát právě z těchto strategických, ale i historických důvodů, nepočínal si o mnoho jinak, než jak si počínali uznávaní evropští demokrati, prezident T. G. Masaryk a jeho ministr zahraničí Edvard Beneš krátce po . světové válce. I oni vyslali do odštěpeneckých provincií armádu (ta vstoupila na své vlastní, mezinárodně uznané území, nikoli že „přepadla Sudety“, jako Saakašvili „nepřepadl Jižní Osetii“, jak tvrdí kágébácká ruská propaganda, čeští komunisté a Václav Klaus), a na tomto výsostném československém území použila ozbrojeného násilí, včetně střílení do civilistů. Například 4. března 1919 československá branná moc i za cenu 52 zastřelených a 84 těžce raněných civilistů v Kadani a jinde definitivně zabránila snahám o odštěpení „sudetských provincií“ („Deutschböhmen“) od nově vzniklého státu, snahám, jež od října 1918 podporovala naprostá většina tamního obyvatelstva. Český krvavý zásah se tehdy lišil od dnešního gruzínského snad jen tím, že naše vojsko střílelo do neozbrojených, pokojných demonstrantů za autonomii sudetských provincií, jež svolala tamní sociální demokracie (sudetští Němci chtěli tehdy kandidovat mj. do rakouského Národního shromáždění, v čemž jim bylo násilně zabráněno a Beneš následně vyslal do světa nótu, z jejíž dikce dodnes mrazí: v ČSR bylo odhaleno a potlačeno „špionážní a propagandistické spiknutí“ a Rakousko prý „mělo v úmyslu vtrhnout do Československa vojenskou silou“).

Kdyby stál tehdy za pohraničními horami Hitler a nikoli otřesené, poražené Rakousko a demokratické „výmarské“ Německo, jistě by tohoto incidentu bohatě využil k invazi, podobné té Putinově. Samozřejmě, historie nezná žádné „kdyby“ a žádná historická analogie, včetně námi uváděných, nemá všechny čtyři nohy rovné. Přesto se lze z některých z nich poučit a neopakovat notoricky známé evropské chyby, z nichž ty nejnebezpečnější jsou: chamberlainství, mnichovanství a appeasement, jež bychom mohli česky shrnout pod dva pojmy, sebevražedné pro demokracii: „ustupování zlu“ a snaha „nedráždit agresora“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Štěpán napsal(a):

Jakto, že chápu rozdíl mezi 68 v Československu a 2008 v Gruzii aniž bych byl Doc.PhDr.CSc.

nic proti titulům..ale hlava mi to nebere.

Stejně tak netuším proč chápu rozdíl mezi Maďarskem..a 68.. a Stalinem a Hitlerem..a Litvou a Českem.
Proč tuším, kdo je Bush a kdo Putin..
na čí ropu jezdím..čí píseň jako národ zpívám..proč stavím virtuální radar proti ještě víc virtuálním írancům.

Komu jsem vděčný za to že vůbec jsem..

proč jako čech potvrzuji jedinou slabost slovanů..a jedinou sílu západu..

Totiž..že nejsme jednotní a že jsme slepí...
Že nám ČECHŮM umřelo strašných 200 lidí v 1968..Rusů jenom 144 tisíc při osvobození (Ale přece chudáci amíci zůstali v plzni, ale proč bombardovali Bulovku?)

O co moc byl Tito mocnější než Gotwalld? o ten sifilis?

Proč to puklo, až když byl u moci Jakeš kokeš?

a proč to pořád lidi co mají
Doc.PhDr. CSc. omýlají dokola..
i když ví, že jediný problém je v týhle zemi..lidech co tu žijí

Stačí se podívat jak z praskliny chodníku roste tráva,když kolem jedu starou tramvají T3, co kdysi vyrobila dnes zkrachovalá ČKD.

Víte lidi..že ve straně bylo 2500000 lidí? Kdo tam nebyl ať se přihlásí?

Jak někdo vůbec mohl po 68 do strany vstoupit? Jakto, že jste nepřestali kupovat jídlo,pití,chodit do práce..
Jakto, že tu nebyla občanská válka jako v maďarsku,litvě,estonsku,čečně,gruzii.

Vaše generace pane Juste..je ten důvod..proč tu dnes chcete radar..

protože máte hnědý trenky ještě od 68.
18. 08. 2008 | 14:55

ROSSIAN napsal(a):

Pane Štěpáne, nezbývá než s váma 100% souhlasit, pan Just není nic jiného než mediální žoldák, který teprve po pádu SSSR vytáhl do boje a chce si to užít - když jak říkáte měl v 68 "hnědý trenky", jaksi mu přitom nevadí že už je po sezoně a SSSR neexistuje, no ale co oni si všichni ti pozdní bojovnící projektují všechny své křivdy a komolexy a nenávisti do současného Ruska. Čím víc kdo byl připo...víte co myslím, tak tím víc dnes štěká proti Rusku a schovává se za velkého ochránce USA. Mám dojem že mezi intwlektuálními, mediálními i politickými "elitami" je to snad nepsané pravidlo. Jak říkám podstatu jste vystihl velmi přesně.Čím víc tito lidé mají pocit že se zašpinily tím víc to chtějí odčinit dnešním štěkáním proti rusku které vnímají jako následníka SSSR. Politické elity v USA to pochopitelně využívají ve svůj prospěch k upevnění svého vlivu zde a velmi se tím baví. Své kašpary at se budou snažit sebevíc nikdy nebudou brát vážně.
18. 08. 2008 | 15:10

Karel napsal(a):

Hezký článek hodící se do protektorátních novin. Jenže autor se narodil až po válce. Takže z něho osobně Goebells ani Emanuel Moravec nemohli mít radost. Je ověnčen tituly z bolševických škol, takže nauku marxismu-leninismu ovládal, jak když bičem mrská ( i když dnes nám bude tvrdit, že byl statečný odbojář a na přednáškách spal a v ČSM nikdy nebyl )a je dostatečně pružný, aby zjistil, že se bude živit láskou k lidu Ameriky.Nic proti tomu. Jen si divím, proč vzplál láskou k diktátorovi Saakašvilimu, je to z hlouposti nebo za peníze?
18. 08. 2008 | 15:20

Bessy napsal(a):

Štěpán- Vám chybí více než titul,To co jste napsal, je blábol-co věta, to perla.Ani diskutovat se o tom nedá.
18. 08. 2008 | 15:47

občan Evropy napsal(a):

to Rossian - souhlasíte i s tím, na čí ropu jezdím, toho píseň zpívám ?
Sna d ení nutné lézt až dozadku, zkuste chvíli chofit pěšky, okysličíte si hlavu a třeba uvidíte, že se jen USA a Rusko perou o velmocenské zájmy.
Devalvace mezinárodního práva z obou stran se může šířit.
18. 08. 2008 | 15:57

Štěpán napsal(a):

Pro Občana Evropy:
Vím, že jste se ptal Rossiana.
Jenže já nepsal, že bychom měli zpívat Rusky.
Za tu ropu platíme..teda dolarama..ale to se taky změní.
Nemusíme tedy nikomu zpívat.
Ale Vlasta zpívala někomu jinýmu:)

A pro Bessy:

Je mi líto..ale skutečně byl text tak silný, že jste nepochopil/a, že se jedná částečně o ironii.

Bohužel...mě ale skutečně fascinuje, že tak vzdělaný a schopný člověk jako je pan Just..dokáže vidět svět prvoplánově a bez nadhledu.

Ty trenky jsem prostě trefil:)

Je jen štěstí současné doby, že tu mohu takto beztrestěn plkat..to pan Just by za to šel třeba sedět..a všichni by Rudém právu četli..že ...sedí....a nic..dál by slavili vánoce:) pak by přišel Kokeš...a just by byl král zbojníků jako Havel.

proto plkáme v této době. za komančů bychom pracovali..já v ČKD..vy STB?

Jsme prostě národ bez hrdinů.

Nedávno se upálil jeden mladý kluk na václaváku..kvůli dnešní době..Klausovi..Zemanovi..je to asi 4 roky..

Bude ho někdo uctívat jako Palacha? za 30 let?
18. 08. 2008 | 16:20

mrkev napsal(a):

Stačí si projít několik internetových diskuzí a zjistíte, že nick Rossian je zahlcuje téměř všechny.

Nejspíš budou všechny texty Rossianů a Štěpánů atd. pocházet z jedné autorské dílny českých komsomolců, s akné v tváři, s rudým ohněm v srdci...

Zahlcováním netu zřejmě plní stranický úkol. Jejich neštěstím je, že se nenarodili tak o 80 let dřív, mohli si vytouženého socialismu užít vrchovatě.
18. 08. 2008 | 16:28

Guss napsal(a):

Takže podle vás, pane Juste, je velmoc, která brutálně odpoví na vojenský útok, zavrženíhodný darebák, zatímco velmoc, která pod smyšlenou záminkou vez vyhlášení války brutálně přepadne stát, který na ni nijak neútočí, je hodná až roztomilá a rád byste se s ní kamarádil. Chápu vás správně?

Za sebe myslím, že už nemám chuť od vás napříště cokoli číst.
18. 08. 2008 | 16:33

Václav napsal(a):

Pan Just se rozhodl překonat pana Urbana, Tomského a Zrna.Na pana Urbana, ale nemá.
18. 08. 2008 | 16:34

Kritik napsal(a):

Pan Vladimír Just, jak vyplývá z článku, je fascinován Hitlerem, Goebbelsem, Stalinem, Brežněvem a jim podobnými, že již mu evidentně nezbylo místo pro soudný rozum.

Dokonce napsal (cituji):
"Totéž v bleděmodrém platí i pro současnou Gruzii. Tamní prezident v legitimní snaze udělat pořádek ve vlastní zemi, jejíž hraničních provincií se nechtěl a nemohl vzdát právě z těchto strategických, ale i historických důvodů, nepočínal si o mnoho jinak, než jak si počínali uznávaní evropští demokrati, prezident T. G. Masaryk a jeho ministr zahraničí Edvard Beneš krátce po . světové válce....."

Masaryk a Beneš jsou tedy podle pana Justa totéž, co Saakašvili.

Fuj pane Vladimíre Juste. Až přijdete s podobným, či pokud budete růst ve své zášti k lidem k dobru a spravedlnosti, tak s ještě větším blábolem a demagogií, prezentujte jej stručněji, ať ti, kdo opravdu hledají pravdu, neztrácejí drahocenný čas.
18. 08. 2008 | 16:42

jipindripich napsal(a):

To je ono?
Teatrologie teatrologem v praxi?
Jesli jo, tak je to boží, naprostá nirvána.
18. 08. 2008 | 16:59

Guss napsal(a):

Mimochodem, pane Juste, Slovensko už nesousedí s Ruskem poměrně dlouho. Když se podíváte do mapy, zjistíte, že je mezi nimi ještě Ukrajina. A když pak nahlédnete do kalendáře, objevíte, které století se právě píše. Bojujete minulou válku.
18. 08. 2008 | 17:12

Nebyl BIS napsal(a):

Přání bývá otcem myšlenky,ale v tomto případě jste Pane Justíku úplný politický a novinářský impotent.Napište nám co jste dělal za bolševika, my máme o vás zajímavé informace.Byl BIS kdybys nebyl BIS!
18. 08. 2008 | 17:54

Jirka napsal(a):

Vazeny pane Juste, i kdyz Vas moc nemusim, dovolte mi vyjadrit souhlas s Vasim nazorem. Kdyby proces, kterym proslo po roce 1945 Nemecko probehl uz jako soucast trochu realistictejsiho versailleskeho miru, mohl si svet usetrit repete z roku 1939-45. Situace dnesniho Ruska jako by z oka vypadla vymarskemu Nemecku. Nejprve zneucteni velmoci a jeji vedeni pacifisty a zaprodanci. A pak konecne vudce, pozvednuti narodni hrdosti, stale hlasitejsi dupani generalu. A zadny Norimberk, denacifikace, ceka nas druhe kolo valky doufejme zase jen studene. Snad zustane studena. Zajimalo by mne, jestli je Rossijan holohlavy, pak by to pasovalo, bude ministrem skolstvi a osvety.
18. 08. 2008 | 17:54

xbr napsal(a):

Pane Juste.
To co jste napsal je blábol od začátku do konce.Splácal jste dějinné události s Vaší bujnou představivostí. Fakta jste zaměnil za komentář a minulost jste narouboval na přítomnost.I když jsem v prezidentské volbě podporoval Jana Švejnara musím zde přiznat že po velmi dlouhé době máme s VK stejný názor na daný problém.Gruzie nočním kobercovým dělostřeleckým přepadem napadla autonomní oblast Jižní Osetie.Nejen že Saakašviliho vojáci zabíjeli civilisty ve spánku!!!!!!!Přidali k tomu ještě bombardování stanovišť vojsk s mandátem OSN.
Tento mandát byl vydán v roce 1992 a opravňuje síly OSN k udržení míru.
Další smlouva říká že vojska OSN budou tvořena ruskými vojáky a v případě napadení jim přispěchá Rusko na pomoc.Přečtěte si prohlášení pana Čarnogurského.Tam jsou přesná čísla a fakta o těchto rezolucích OSN.Pokud chcete obhajovat vraha a jeho 130 amerických poradců s chutí do toho.
Ale chce se my z Vás zvracet!!!!!!!!!!
18. 08. 2008 | 17:55

seva napsal(a):

Mno, pokud se pamatuju, tak pred Listopadem 1989 byl Just jednim z nejaktivnejsich rezimnich publicistu...
18. 08. 2008 | 18:20

Štěpka napsal(a):

Pane Just, vy jste právě ten typ, který způsobuje všechny ty Hitlery, Staliny, atd. svojí demagogií a bezcharakterností. Dál nebudu pokračovat, abych se nedopustil podněcování proti, ....
18. 08. 2008 | 18:23

stále rebel napsal(a):

Goebells by asi řekl:
Juste, má to srdce, ale nemá to hlavu a pokud to pustíme ven, bude to mít opačný účinek, než potřebujeme.
18. 08. 2008 | 18:32

Michal Macek napsal(a):

pane Juste

souhlasim s vami s tou bezmoci - kdyz vecer pustim zpravy v bedne vidim Gruzii ,irak,Iran ,sudan ,Cinu , Bushe , Medvedeva ,Afganistan ,pralesy v amazonce, tajici kry v arktide i nantarktide ,zaplavy , pozary , vrazdy ,sklepni rodiny , atentaty , ekologicke katastrofy , bohate byznysmeny a hladove africany , AIDS , bigotni katoliky v polsku , papeze paroubka klause........
mohl bych pokracovat jeste dost dlouho - takze pocit bezmoci - ten mam taky!
18. 08. 2008 | 19:08

Saliven napsal(a):

Akce v Gruzii odhalila skutečnou povahu současného Ruska. Ač jsem si to dřív nemyslel, skutečně je, čeho se obávat. Saakašvili se rozhodně dobře nezachoval (měl by stanout před soudem pro lidská práva), ale to, co předvádí ruská armáda v Gruzii je jednoduše svinstvo. Já už jím nevěřím, jsem pro silnou Evropu bez závislosti na Rusku, jsem pro posílení integrace, silnou obrannou politiku EU (včetně jaderných zbraní, možná i protiraketový deštník, který ale skutečně bude chránit celou Evropu) a nalezení nových zdrojů. Je hrůza, že vlastně ani nemůžem pořádně Rusům nic říct, protože nás mají v hrsti.
18. 08. 2008 | 19:32

Jar napsal(a):

Na dvě kila slov - asi tak tři gramy skutečných myšlenek. Když se tím člověk probere má mozek jak jak zmuchlaný kus hadru
18. 08. 2008 | 19:53

Denny napsal(a):

Pane Just - já bych řekl - jděte studovat... Pak Vám možná rozdíl mezi 21.8.1968 a operací v Gruzii bude jasný.
18. 08. 2008 | 20:07

Denny napsal(a):

Pane Just - já bych řekl - jděte studovat... Pak Vám možná rozdíl mezi 21.8.1968 a operací v Gruzii bude jasný.
18. 08. 2008 | 20:07

Denny napsal(a):

Pane Just, já bych řekl : JDĚTE STUDOVAT A PAK NĚCO PIŠTE. Pak Vám možná rozdíl mezi 21.8.1968 a Gruzií bude jasný. Bohužel zatím mluvíte stejně jako Mirek Topolánek. To je vizitka?
18. 08. 2008 | 20:09

Gru napsal(a):

"Russophonia: A political Pathology".

Fundovaný a chytrý článek US publicitsy J. Raimonda

http://www.antiwar.com/just...
18. 08. 2008 | 20:15

František Stočes napsal(a):

Hlavní hesla Pražského jara zněla: Svoboda! Demokracie! Neutralita! Jste pane Juste pod nimi rovněž podepsán? Pokud ano, žádáte neutralitu? A co OH? Jste také český mopslík? Viz Český mopslík dostal lekci i z olympijského mnichovanství na

http://stoces.blog.idnes.cz...
18. 08. 2008 | 20:21

stoupa napsal(a):

Nějak mi to hlava nebere,Rusové musí být vždycky ti špatní a kdo je proti nim je vždycky ten dobrý,Gruzínci si tuhle válku začali,ale protože jsou proti Rusům a jsou pro NATO a lezou amíkům do prdele tak jsou "dobří".Když čtu tyhle bláboly,chce se mi zvracet.Po dlouhé době má Klaus zase jednou pravdu :)
18. 08. 2008 | 20:22

Saliven napsal(a):

stoupa:
Oni se taky občas dost špatně chovaj a tak si za to můžou sami.
18. 08. 2008 | 20:30

nerouš napsal(a):

Já si myslím,že většina zde napsaných sentencí jsou plky.Nakonec to bude tak,jak to má být a díky tomu přežijeme my i Evropa.Dostaneme se do 100 % sféry vlivu USA a budou z nás standardní evropané.Jenom to ještě bude chvilku trvat a snad to nějaká politická skupina totálně neposere.To bych si přál hlavně kvůli svým dětem a vnoučatům .Rusa je potřeba bedlivě hlídat,do Evropy rozhodně nepatří.
18. 08. 2008 | 21:08

pPetAr napsal(a):

wow, obdivuju vsechny, co to dokazali docist do konce!
18. 08. 2008 | 21:12

Karel Málek napsal(a):

Juste, proč Vám podobní si stále myslí, že je třeba psát propagandistické agitky ! Jinak bych vás poslal na pohřby civilistů, které zmasakrovaly české raketomety a houfnice, pouze obsluhy byly gruzínské. Saakašvilimu radili američtí vojenští poradci.
18. 08. 2008 | 21:28

ROSSIAN napsal(a):

Nerouš, "Nakonec to bude tak jak to má být a díky tomu přežijeme my i Evropa. Dostaneme se do 100% sféry vlivu USA a budou z nás standartní evropané".
Pane Nerouš typická bezpříkladná "ovčí" důvěra v záměry a globální roli USA. Nejste sám trpí tím mnoho lidí vaší generace. Já osobně jsem rusofil, stojím za ruskem i jeho mocenskou rolí v euroasii a netajím se tím. Přiznávám že výtky vůči mne, že jsem občas poněkud jednostranný jsou oprávněné. Jenže já stojím na straně Ruska bez ohledu na objektivitu. Vy a mnozí jiní podobně na té druhé - USA, a ten střed to dokáže brát skutečně objektivně, vydět chyby na obou stranách.
Ale ted k tomu podstatnému co teda představuje větší bezpečnostní hrozbu (a zkuste si odmyslet, pokud to vůbec jde vlastní historické resentimenty - např. 68 a uvažovat v globálním kontextu, protože bez toho se nikam nepohnem), zda Rusko které se navzdory účelově rozšiřované představě skutečně vzdalo globální imperiální politiky svého předchůdce SSSR a má prioritní zájem pouze na ochranném bezpečnostním pásu v nejbližším okolí bez jakékoli cizí vojenské i politické přítomnosti (NATO, angažovanost USA) - který prostě velmoc rozsahu Ruska nutně potřebuje aby mohla zůstat velmocí - anebo globální angažovanost USA která se sice legitimizuje tezí o šíření demokracie a globální bezpečnosti ale ve skutečnosti z hlediska dlouhodobého světového vývoje ve smyslu globální bezpečnosti a stability je mnohem méně předvídatelná a tudíž než poměrně jásná politika současného Ruska. Ani v těch nejofenzivnějších ruských koncepcích na zachování svého vlivu není překročen rozměr blízkého zahraničí, mimo tuto oblast v tzv, vzdáleném zahraničí a globálním rozměru všechny tyto koncepce počítají se spoluúčastí ostatních velmocí - idea multipolárního světa. Na rozdíl od USA se totiž Rusko vzdalo globalismu - jako mocenského, tak politického i kulturního, USA ale ne, a dokud bude světovou velmocí nikdy se ho nevzdá a to může být jednou obrovské nebezpečí pro celý svět - protože USA, zvláště proto že je to poměrně mladá anezkušená velmoc může v kritických okamžicích - bez ohledu na deklarovanou demokratickou tradici (pokles vlastní moci, vnitropolitický etnický i kulturní tlak, změna elit ve vedení země) se začít chovat z hlediska ostatního světa zcela nepředvídatelně. Pro budoucí generace se tak americká globální role může jednou změnit v noční můru. Pro všechny, bez rozdílu zda fandí Rusku, USA, či se pokládají za objektivní doporučuju pozorně přečíst jeden velmi objektivní článek od jednoho amerického autora (nepatří ani k neokonům ani k "levici") jako velmi přínosný náhled pod pokličku skutečné americké politiky - může to být pro budoucnost velmi varující, kdo to bude číst pozorně rozezná tam stejné univerzalismus jako u globálního komunismu, stejné zdroje i stejné náběhy k totalitě, stejně skryté pod hezky znějícímy slovy o humanismu ale díky zatím stále značné síle americké vojenské i politické moci velmi nebezpečné. Lze to bagatelizovat a odbýt že se jedná o okrajový jev který však stále získavá zřetelnější kontury v americké politice. Zkuste se nad téím alespon zamyslet: Tedy ten odkaz na článek: ideologie amerického impéria: http://www.eurabia.cz/Artic...
18. 08. 2008 | 21:57

ROSSIAN napsal(a):

Jinak na portálu eruabia je to asi první článek co stojí za přečtění.
18. 08. 2008 | 22:03

kolja napsal(a):

kdyby se měl podle těch reakcí tady soudit český národ, tak by mu zbyly na vybranou dvě možnosti: nechat se výhledově znovu zapracovat do sovětského bloku - nebo si vyjasnit hodnoty a priority a začít se tomu skutečně bránit...

ty reakce potvrzují, že váš postoj je aktuální a potřebný

ve článku mi jedině připadá trochu schématické vaše vypodobnění okupačního Homo sověticus v roce 1968 - na Rádiu Česko byl v Příbězích 20. století Sergej Magid, který to zažil z druhé strany - popisuje, jak studenti argumentovali vojákům Sartrem... - ta "nádherná solidarita, gejzíry vtipu a fantazie" mívají (měly i v 1989) svou trapnou stranu

http://www.rozhlas.cz/radio...
18. 08. 2008 | 22:20

Vico napsal(a):

Just : při nejlepší vůli jsem vás nedokázal dočíst do konce.Měl jste do toho ještě zamíchat problém kůrovce v chráněném parku Šumava a zrušený pořad Katovna a eintopf by byl dokonalý
18. 08. 2008 | 22:36

harley napsal(a):

...to pan s mnoha tituly Just,mnoho pisatelů reagujících na váš výlev ,se stále dotazuje co jste,a čím jste se zabýval před rokem 1989 a připadá mi to od Vás nekorektní když just a just neodpovíte lidem ,kteří věnují čas tomu aby si přečetli,to,co jste zde vytvořil.Važte si prosím lidí ,pokud o Vás mají zájem...proč asi?..
18. 08. 2008 | 22:43

tata napsal(a):

pane Just

Přetočit se dá všechno.Opravdu co ste dal dohromady lidem co nejsou vyloženě jen s jednostranym viděním to je těžko stravitelné.Nejvíce srovnaní mnichova.ON snad někdo napadl henlajnovce v pohraníčí ? Co já vím tak naopak se jim promíjeli i vraždy.A tady si jeden šílenec dovolí rozpoutat boj a pak se díví že dostane přes usta.ONO není otom jim ustupovat ale ne je provokovat.Když jim postavíte blízko jejich hranic rakety a radar,Ty by v konfliktu klekly první a komu pomužou nam nebo polákum,NIKOLIV.pomužou americe že bude vědět o par minut dříve že se něco děje a bude myt více času na obranu. Ale to už nám bude jedno protože budeme vymazani.Obrate gard a postavte to blízko Ameriky ruské rakety a radar to by byl šrumec.Utakovych lidí jako vy je to pořad stejné co muže v pohodě dělat jeden u druhého je to zločin.
18. 08. 2008 | 23:00

Alois napsal(a):

To Rossian : Jste-li opravdu rusofil, řekněte po pravdě, chtěl byste žít stejným způsobem, jakým nyní žijí lidé v Ruské federaci nebo byste dal přednost životu v USA ?
18. 08. 2008 | 23:08

Medvěd napsal(a):

"Od příslušníků národa, který vždy „odhadl a promyslel situaci“ tak dokonale, že raději před agresí mocného souseda sklonil hlavu, v roce 1938 stejně jako 1968"
Děláte si legraci? Národ v roce 1938 stál na hranicích v podobě mobilizované armády a CHTĚL bojovat, ale byl zrazen spojenci a vlastními politiky.
V roce 1968 by boj znamenal masakr. A co myslíte, že by dělaly ony USA v roce 1968? kdyby ČSSR bojovala proti ruské agresi? CO by asi dělala, když prezident USA nás v Jaltě nechal ve "sféře vlivu SSSR"? Pane autore, vy jste demagog na entou. Právě USA nás v roce 1945 nechaly vědomě jít rovnou cestou "do náruče ruského bratra" a teď se spoléháte, že kdyby se jim to hodilo, že by se zachovaly jinak????? Panebože, vy musíte být ale zaslepenec
18. 08. 2008 | 23:13

Werner napsal(a):

Musím souhlasit se Štěpánem! "Oslavy"40let od "bratrské pomoci" jsou vlastně jen taková šaškárna na zakrytí vlastních vin, normalizačních poklesků, mindráků (nádherně to kdysi nevědomky popsal pan Stejskal na jednom blogu o Mašínech zhruba v tom smyslu"občas je mi také líto že jsem si na bolševika nevystřelil"), ovšem je to pocit nespokojenosti za vývoj po roce 89, kteří mnozí původně považovali za pokračování roku 1968, ale porevoluční marast je brzo vyléčil z iluzí. A proto je tu monstrózní a často až obskurní idealizování roku 68, který rozhodně nebyl žádným ideálem-pro mnohé perzekuované přešel rok 68 naprosto bez povšimnuti a “zlatá šedesátá“ přešla plynule v “šedá sedmdesátá“, že ještě v 68 byla dokončována poslední kolektivizace, podnikání bylo stále zakázáno, že se sice mohlo diskutovat a "svobodně" jen pod autocenzurou psát, ale to bylo asi tak všechno-opravdu by mne zajímalo jak by se “reformátoři“ zachovali, kdyby se jim skutečně někdo začal plést do moci-a zapomíná se, že lidé roku 68 popřeli sami rok 68, na který tolik vzpomínají! Že mnozí v roce 68 jmenovaní zůstali na svých místech až do roku 89, že s Kubišovou chodila Vondráčková s Nečkářem, že Dubček a spol. podepsal nejen Moskevské protokoly, ale i Pendrekový zákon, že normalizaci sice řídili soudruzi ze "zdravého jádra", ale opírali se kariéristy a profesionály roku 68, že mnoho "legend" roku 68 podepsalo závazek Stb a ještě víc jich podepsalo antichartu a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rusové 21. 8. 68 rozjezdili Pražské jaro tanky, ale žalář normalizace si “osmašedesátníci“ postavili sami-do toho už se jim Rusové nepletli, ale hodí se jim dnes na házení všeho zla, kterého se dopustila i generace 68, která se tak dokonale podělala do trenek! A dnes se to snaží napravit přehnanou aktivitou a angažovaností(stejně jako po 68 před 89 a často jsou to ti stejní), která je díky jejich minulosti a trapnosti jejich často černobílých názorů mnoha lidem jen k smíchu.
18. 08. 2008 | 23:30

ROSSIAN napsal(a):

Alois, víte je problém v tom že jak v Rusku, tak v USA žijí lidé různě. Tam i tam jsou bohatí i chudí. V USA jsem na rozdíl od Ruska nikdy nebyl takže nemohu posoudit - ale žít bych tam nechtěl, leda z donucení - v Rusku se mi líbilo, přišlo mi že nejenom úzká skupin lidí ale poměrně značná část tam žije přinejmenším jako u nás, a třeba mezi mladými lidmi v rusku a u nás jsem neviděl téměř žádný rozdíl v životním stylu - akorát jsou víc patriotičtí, většina je hrdá na svou zemi a její úspěchy což je ale naopak správné. Mám tam známe, mladé vzdělané lidi, někteří si tam vydělají víc jak u nás. Kamarádka odtamtud se dokonce po několika měsících u nás vrátila zpátky do Ruska s tím že tady měla o polovinu menší plat než tam. Upozornuju že to nebyla Moskva. Kvalifikovaný a vzdělaný člověk se tam - slovy mé ruské kamarádky chytí prý lépe než u nás nebo na západě kde je velká konkurence. V rusku zatím tolik ne. Jak říkám poznal jsem pouze určitou výseč ruského života. Na ruské vesnici to asi bude horší, to uznávám - ale americký středozapadákovský buranov asi taky není žádný med. Klidně si dovedu představit že bych žil delší dobu v Rusku, ale radši někde na jihu Ruska kde je teplo a nejsou ty silné zimy.
18. 08. 2008 | 23:36

zdesta napsal(a):

Tento ideologický průjem, postrádající analytickou objektivitu, napíše Doc.PhDr.CSc.Mám dojem,že kdejaký strejda z vesnické hospody,má daleko větší lidskou hodnotu, než tento prodavač politické demagogie.
18. 08. 2008 | 23:39

Alois napsal(a):

To Rossian : Proti gustu žádný dišputát. Já jsem nebyl ani v Rusku, ani v USA. Jen mi vrtá hlavou, proč se lidé do Ruska vůbec nehrnou a o zelené karty do USA je velké fredo.
19. 08. 2008 | 00:04

Werner napsal(a):

Alois: Ano, ovšem kde je to velké fredo o ty zelené karty? V Jižní Americe, Africe, Východní Evropě(tedy v Albánii a okolí)tedy v zemích vedle kterých i Rusko je ráj! u nás je hluboký pokles-doláč šel dolů a USA je v recesi-zas tak bych touhu a "lasku" k Americe u nás nepřeceňoval!
19. 08. 2008 | 00:12

Dlec napsal(a):

Po přečtení článku pana justa musím říct ,že pravdu má asi ve všem.Hysterický nesouhlas pochopitelně vyjádří všichni komunisté, i ti latentní (skinhedi a V.K.)Ti kdo vyjádří podporu jsou pochopitelně v menšině.Takže pane Juste, dík za výstižný článek.
19. 08. 2008 | 00:21

ROSSIAN napsal(a):

werner, ono je v tom ještě něco jiného, umně rozvíjený mýtus amerického snu o zemi velkých možností kde má každy šanci, a to spoustu naivních lidí stále láká i když je to pochopitelně nesmysl už vzhledem k rozkastovanosti americké společnosti kde si každý pěkně tvrdě hlídá to svoje bez jakékoli solidarity s nově příchozími. Šanci tam má pouze mimořádně talentovaný a vzdělaný člověk kterého chytají ti "lovci mozků" po celém světě aby udržovali v chodu průmysl, strategická odvětví, nové technologie apod.
19. 08. 2008 | 00:27

werner napsal(a):

Děkuji soudruhu Dlec že jsi nám předvedl typické komunistické chování "Kdo nejde s " je rázem komunista! Máš opravdu vynikající komunistické myšlení!
19. 08. 2008 | 01:13

tata napsal(a):

PANE Rossian

Teda ted ste silně přestřelil.Naposled sem byl v rusku v roce1990.Něvěřím že by se to tak rapidně zlepšílo.Ano lidi vstřícní a hodní aspon ma zkušenost,pracoval sem tam celkem 5 let ne v kuse od roku 1978.TAkže v místech kam ste se vy nemohl ani dostat.Těžko se to dá popsat. ale standart tak srovnat možna 50 60 let zpatky.No srovnavat to s námi to teda nevím protože i moskva obrovské rozdíli.KOLEM Rudého naměstí krasa ČÍM VÍCE ODstředu až k okraji tak sto let zpatky.Nezlobte se todle teda neskousnu.Ja bych tam rozhodně žít nechtěl.Nemam rad neobjektivnost s obou stran a todle teda byl hodně silný kalibr.Myslím že hodně lidí bylo v rusku a to jako turisti kde je to ještě hodně skreslující a i ti by se Vám vysmáli.Já nemam slov. V roce 1978 sem byl poprvé. ve staligradu ,město má napříč 80 km a kousek od středu asi tak 4 5 km od mamaji nadherný pomník hrdinum za valky.Lidé žili v zemljankách.Myslím tím že sme jeli okolo mista asi tak 500 metru čtverečních kde lidé žili v dírach v zemi.
19. 08. 2008 | 01:37

Urban napsal(a):

Vláďo, to se ti povedlo. Klobouk dolů.
19. 08. 2008 | 05:08

lemmy napsal(a):

hlupáctví a intelektuální lenost (kombinovaná, tak jako začasté s mnohomluvností) slaví v tomto článku další z četných triumfů.
19. 08. 2008 | 06:20

ROSSIAN napsal(a):

Pane Tata, tak jsme asi vyděli oba něco zcela jiného. Já nevím jaké to bylo v rusku v 80 letech, já mluvil o současnosti.
19. 08. 2008 | 08:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé a vulgární texty, které byly v rozporu s Kodexem diskutjících.

Děkuji za pochopení

Libor Stejskal, editor blogů
19. 08. 2008 | 08:46

ROSSIAN napsal(a):

Amimochodem pane Tata, když si najdete tu práci, tak obydlí podobné zemljankám najdete i na okraji prahy, zkuste navštívit nějaké bezddomovce rádi vám je ukážou, no a když to stylově vyfotíte, doprovodíte příslušným komentářem a k tomu přihodíte fotku z noční haly hlavního nádraží a pošlete do nějakých západních novin s dovětkem že ČR je zaostalá rozvojová země, rádi tomu uvěří.
19. 08. 2008 | 08:47

insurgentes napsal(a):

Já sice s panem Justem taky nějak zvlášť nesouhlasím v tom černobílém vidění, ale zaráží mne, že BEZ VÝJIMKY všichni, kteří tu na něj kydají, mají ve svém příspěvku alespoň jednu pravopisnou hrubku. Ono to IQ a politická orientace spolu přece jenom nějak souvisí...
19. 08. 2008 | 09:56

tata napsal(a):

pane Rossian

Protože asi chodíte s dobře situovanými lidmi a vtomto ohledu si oni pry dokazali za 18 let co sem tam nebyl vytvořit neuvěřitelné podmínky.tAKÉ bohatí rusi sou jedna nejvaženějších turistu tolik co oni utracejí jen šejkové..ale s pruměrným ruskym životem to nema co společného.

ZA 18 let není možno změnit tuto zem,kde sou jen hlavní tahy jinak obyčejné silnice nejsou, vyježděné koleje v polích,normalní standart ve městech společný zachod na patře,na vesnicích sem se v novych domech kam sem chodil na navštěvu s koupelnou,normal je chodit pro vodu k studně uprostřed vesnice ,nejsou kanalizace a to třeba i ve městě zhruba sto tisíc obyvatel město bar asi 150 km od moskvi.Tak bych mohl pokračovat co není možné za 18 let změnit.Navíc těm politikum v moskvě až tak na lidech nikdy moc nezaleželo.To konečně našim taky moc né ale srovnaní je naprosto nemožné urověn u nás a unich.ještě před 18 lety ste potřeboval z okresu do okresu oni to nazyvali jinak myslím gubernije ale to sem zapomněl,povolení od milice.Večer po 10 hodině zakaz vjezdu do města zavora a milice. no přeju Vám příjemné žití.
19. 08. 2008 | 09:59

tata napsal(a):

oprava

nesetkal s koupelnou
19. 08. 2008 | 10:01

tata napsal(a):

pane insurgentes

ONO pane nezaleží ani tak jake napíšete i y.UZNAVÁM že to je moje ostuda.TO byl muj celoživotní problém vyhybat se jakemu koliv psaní.NIC STÍM neudělám tak sem to hodil za hlavu,možná ale že sem vživotě přispěl víc než vy co bezchybně umíte napsat vše.UMYTE vy na rengen zavařit plynovod.

A samozřejmě že víc levicovych je mezi prostym lidem,bez většího vzdělaní.Jeden zasadní omyl IQ SE DOKAZUJE uplně něčím jiným Mužete byt apsolventem 4 vysokych škol ale pro život naprosto nepoužitelný.Akoněčně vaše replika dokazuje že někde je chyba.
19. 08. 2008 | 10:14

tata napsal(a):

pane Salivene

Docela mě překvapujete jak podlehate modní vlně .Nebo ste si předtím je naprosto idealizoval.ONI sou pořad stejní.Vojaci tam maj hlavní slovo ,pernamentně sou ve valce.Vždy si vybojovali navzdory světu svoje ale pozor hlavní gro vždy tvořílo co oni považujou za svoje a také tam žije hodně rusu.Neříkam že je to spravné ale oni pořad nepřijmuli rozpad velkeho SSSR.Stohoto pohledu je to velice složité a nedá se to jednostraně vykladat černě nebo bíle.Ovšem jako hrozba třeba pronás tam se ledacos změnilo v jejich rozpínavosti tam sočasny stav hraničí s cílenou dezinformací

POSTAVME Rusko,Ameriku vedle sebe zhodnotme zasahy,vmešovaní mimo teritorium jejich ouha víde uplně něco jiného

Brzděme strachem že ruské tanky v Praze .ŽE v pobaltí, čečne a JA NEVÍM kde ,všude kde bylo SSSR TO JE REALNÉ NEBEZPEČÍ,stim se oni težko smiřují a podle mě vždy třeba nepřímo budou vyvolavat nestabilitu danych regionu. CO stím ja nevím.

aLE OBRATME GARD, není to možné naprosto jinym vyvojem,ale i tendle pohled si položte.V texasu se zblazněj a 70 procen vyhlasí autonomiji a tech 70 procent bude chtít spolupracovat s rusi. CO se stane,?odpověd je v akcích američanu mimo jejich teritorium.Samozřejmě současny trend co je americké je dokonalé,tyto lidi mi ukamenujou.Jak sem napsal dříve Američani jednaj v rukavicích Rusové dou s kladivem ale dopad a dusledek je srovnatelný,totožny.

Jedno je jisté když bude nezbití ja si vyberu ty rukavice,ale radši a to pořad de a podle mě pude, nebudu si vybírat jednoho ale v přatelství budu žít s obouma
19. 08. 2008 | 10:50

Hugo napsal(a):

Saliven:
jako vtip dobre. Proboha "odhalila skutečnou povahu současného Ruska". Rusko je velmoc a je jake je. At si nalejete do zil optimismu, zkuste se podivat na americkou a ruskou politiku, a pak si poradne projedte RF, nasledne USA (nebo naopak) a pak uvidite jak jsou si podobni, az cloveka napadne, ze jsou stejni. (A vite proc je napr. Fr. mene bojovna? Jen proto, ze nema silu a prostredky valcit ruzne po svete.
A budte rad, ze jsme zavisli na Rusku, a ne na nekom jinem. Ono se s nimi da docela dobre domluvit.

Tata:
no, nevim - to je veci nazoru ( on i ten american to resi kladivem). Spis bych rekl, ze American je umyty Rus. ALE prumerny Rus narozdil od prumerneho americana umi premyslet ...
19. 08. 2008 | 11:22

tata napsal(a):

pane Hugo

Souhlasím, ono to ani neumím přesně vyjadřit. Stím přemyšlením bych asi nesouhlasil američana moc neznám ale rusa celkem dobře.samozřejmě taky kde se pohybujete.Ja ty prosté,a ty sou milí ale takové myšlení jako unás není moc rozvité oni byli přesvědčeni vetšinou že zachranují svět a proto se maj tak jak žijí.

TY rukavice je myšleno soubor všeho kultura,svoboda,urověn a třeba příklad z valčení rusové si řekli projdem přes duklu a prošli i když tam byli mrtvoli na sobě.Američani by to spíše obešli nebo rozbombardovali.Jinak mate pravdu každy ma pravo na svuj pohled.Vtom zasadním se nelišíme přes všechny rozdíli dopad je stejný.
19. 08. 2008 | 12:49

dej2 napsal(a):

Vážení toto není žádná diskuze pod blogem.Toto je prachsprostá propaganda živočichů typu rossiana aj.Je mi z toho ouzko,co všechno pan Stejskal těmto týpkům nechá projít.Ona demokracie na podobnou toleranci zatím vždycky dojela.Snad to nepotká i server aktuálně.Jsem dalek byť jen vyslovit slovo cenzura,ale nechat blít propagandu takového kalibru,to je opravdu děs.A už vůbec nepochopím,že se to děje dva dny před čtyřicátým výročím té nejlepší ukázky toho,co Rusové dovedou proti civilnímu obyvatelstvu.To tady všichni pamětníci vymřeli?
19. 08. 2008 | 14:07

Hugo napsal(a):

Tato:
v podstate jo. Jinak i ja sem se pohyboval mezi temi prostymi :). Ja to vidim, jak jsem napsal. Duvod bych videl v tom, ze Rusove museli premyslet aby prezili.

No ty rukavice, to je z velke casti vec nazoru. K porovnani mentalit vam jeste muzu rict 2 zazitky. V muzeu jadernych zbrani v Los Alamos v USA Vam nektere fakta proste zamlci. Treba Vam nereknou, ze ti co "zbuntovali" vyrobu zbrane, se v zaveru postavili proti jeji aplikaci.
Z druhe strany v muzeu Afganske valky v Abakanu v Rusku Vam nabidnou jen jeden pohled na vec. Rikaji "ano, je pravda ze jsme zautocili na Afganistan. Ale utok byl odpovedi na "zadost" jejich vlady. Te same vlade jsme pak pomahali s budovanim infrastruktury ... "

PS: a vite kdo mi nejvic nadaval za mou kritiku americkeho pristupu k historii prezentovaneho muzeem v Los Alamos? Nebyli to Americane ale Cesi ....
19. 08. 2008 | 14:09

Karel napsal(a):

dej2
Tak na ně nasaďte koryfeje propagandy pana Urbana, Tomského, Justa a Zrna.
19. 08. 2008 | 14:18

Štěpán napsal(a):

Bohužel čtu co napsal pan Tata.
Takže Pane Tata:
Vůbec se nepokoušejte srovnávat Ameriku a Rusko co se týká taktiky boje II světové. K Vášemu vyjádření o Dukle, že Vám není hamba.
Takže, pro vysvětlení: kde by byli němečtí vojáci, kteří bránili v postupu SSSR při operaci Bagration? cca 5 milionů vojáků Wermachtu,SSmanů a německých spojenců na východní frontě? No přece v Normadnii! Kde by byly USA,GB,Francie? Koupali by se.

Že, Vám není hamba všem co obhajujete taktiku USA.

Nic proti obyčejným lidem.
Ale veškeré zisky USA jsou v Evropě z části zaplaceny Ruskou krví. Jak vojáků, tak civilistů a partyzánů.

Stejně jako před 70 lety Hitlerovi, tak i dnes jde Evropě a USA o Kavkaz a cestu k ropě.
Pokud to nevidí Just a Vy..kdo pak.Kam náš svět spěje.
Je snažší válčit než normálně za Ruskou ropu zaplatit?

Není spíš řešením nakopat všechny militantní USA a Nato do zadnic..a vymyslet alternativu za Ropu? teda..prosadit:) vymyšlená jistě je:)

Lidi..kde je ta Havlova Láska a pravda..ta pro Rusko neplatí..nebo..dobře..k Uralu..a pak už ne? to už nejsou lidi?

Kdo první použil atomovku pro ochranu cca 1milionu vojáků pro dobytí Japonských ostrovů.

Kdo stejnou taktiku zase prezentuje v Gruzii.

Gruzzie, Rusko, Evropa, Čína..všichni jsme obětí hry byznysu USA a nemakačenek.

Až budu mít stejnou mzdu za stejnou práci jako američan..budu believe in democracy..

jinak to jsou kecy.
hotovo.

Ježiš jsou plky:)
19. 08. 2008 | 14:45

bigjirka napsal(a):

Bože, to je nerdů! Komunerdi, rusofilové, pámbu s náma a zlý pryč. Pátá kolona se formuje.
19. 08. 2008 | 15:21

Imhotep napsal(a):

Vážený pane Juste,
četl jsem Váš článek několikrát a stejně jako Vy cítím bezmoc. Bezmoc nad Vaším bezmyšlnekovitým kupením faktů vytržených ze souvislostí, překrucováním, nelogickou argumentací...To snad psala, řečeno Vašimi slovy: "...mysl tupá k argumentům, automaticky jak zaseklá deska opakující fráze..", podpořená velkou dávkou nenávisti, která umožňuje přehlédnout to, jak gruzínský prezident "ruší" nezávislé televize, falšuje volby a brutálně nechává rozehnat demonstrace proti němu.
19. 08. 2008 | 15:27

Jitka napsal(a):

Možná by stálo za to vědět, kdy se který komentátor výše uváděných článečků narodil. Byla by to sociologická studie paměti národa. I kulturní. Věděli bychom, zda kdy dotyční autoři chodili třeba na Vaše představení, pane Juste. Lze předpokládat, že ne, jinak by znali Vaše texty z let sedmdesátých.
Ad historie: mocnosti, které chtěly bez velkého boje získat bohatší zemi nejprve do ní nastěhovaly své lidi, pak vyprovokovaly "referendum" a šly hájit práva svých příslušníků. Kdo to mohl být? Tataři, Frankové, Římané, Rusové, "demokracii" hájící Američané. Jestliže jakákoliv velmoc delší dobu nebojuje, musí si válku vymyslet, aby si udržela klid ve vlastní zemi. Bojovat na vlastním území se nevyplatí, proto je lepší bojovat jinde za mír, svobodu a práva lidu.

Pane Juste, děkuji. Vím, o čem píšete a je mi smutno. Je to asi generační rozdíl. Nelze předat zkušenosti a myšlení. Až se za 20 let bude konat referendum u nás, možná dnešní autoři si vzpomenou. V západních Čechách ale i jinde je již dnes silná ruská menšina.
Před 10 lety byla výstava karikatur z roku 1968. Dcera našich přátel ji komentovala: "To jsem nevěděla, že to byla taková psina!" Nám okolo ní zamrazilo v zádech.
19. 08. 2008 | 22:10

tata napsal(a):

pane Štěpán

Pravo myslet si o mě co chcete rozhodně mate.CO rozhodně nemate je rozhodovat o mém myšlení a otom oco se mam pokoušet srovnávat.

Navic když ste vedle jak ta jedle. Ja zastance USA? to odvas nadruhé straně rusomil.jen nesnaším ani řeči o dokonalosti USA ale ani o jeho prohnilosti.

To o te dukle mam od svého tchana ktery tam bojoval a byl zraněn.To že rusové museli vybojovat každý metr pudy ve valce a k američanum němci utíkali aby nepadli do zajetí rusu,To že nezpochybnuju lví podíl ruska na poražce HITLERA,I S VĚDOMÍM velké materialní pomoci USA ale ten boj vybojovali hlavně oni.Nic nemění na faktu že ruští generalové si nedělali problemi ze stratama.Mate jiný nazor prosím.
20. 08. 2008 | 00:44

Jiří Guth napsal(a):

Je mi osmdesát a dobře pamatuji roky 1938,1948 i 1968, bohužel. Pan Just má pravdu. Bohužel.
20. 08. 2008 | 08:47

pete napsal(a):

Vladimir Just? To je ten pan jak ho policie chytla na Sumave pri kradezi boruvek? A pokud je to on, jak nam tu chce kazat o moralce?
27. 08. 2008 | 21:32

vladimirjust napsal(a):

Vážení, čtu po delší době vaše komentáře a je mi smutno. V éře před-blogové, platilo, že než někdo něco publikoval, opatřil si aspoň minimum informací (třeba o těch 52 naším vojskem zastřelených civilistech v r. 1919 v Kadani při sociálnědemokratické demonstraci za odtržení sudetských provincií od ČSR - o tom píše kriticky i vlastenecky orientovaný historik Pekař, to jsou prostě holá fakta, to vůbec není celkové srovnání TGM a Sakašviliho, jak mi demagogicky předhazujete: to je pouhé srovnání tohoto jediného aktu, že nějaký vícenárodní stát vyslal ozbrojenou moc proti jinojazyčným separatistům, jež kdysi přizval do svého pohraničí, kteří se chtěli odtrhnout a připojit k většímu sousedovi - to je jen jeden příklad Vaší nevzdělanosti a demagogie). Ti z vás, kterým leží v žaludku mé tituly - jakoby nějak souvisely s agresí Ruska v Gruzii!? - se taky neobtěžovali seznámit se se základními fakty. Takže ještě jednou a naposled: vystudoval jsem v druhé polovině 60.let, první titul dostal v r. 69 z rukou profesorů, co šli vzápětí kopat studně a jezdit v marungotce, nastoupil jsem v časopisu Divadlo, vzápětí zakázaném, pak jsem dělal s bratrem protirežimní satirické divadlo, v Semaforu,Atelieru, Rubínu aj., které mi taky 3 x na řadu měsíců zakázali a nesčetněkrát cenzurovali(doklady o této mé protirežimní "kolaboraci" si vyhledejte, než začnete neznale plivat, na CD nosičích třeba v Městské knihovně - Průřez bratry Justy, Večerní přípravka na ráno - Civilní obrana smíchem, Dějiny klaunů v Čechách, na Moravě a zbytku světa - nebo v knize Události+Komentáře, Primus, 1990), mou první knížku o malých scénách strčili na pět let do trezoru a teprve po 15 lektorských posudcích a strašlivých škrtech ji vydali, zakazovali, škrtali a cenzurovali nás s bratrem i v médiích (o tom viz můj článek Justa točit tak, aby mohl být střižen... ve Scéně, za který jsem byl volán na kobereček, nikdy jsem nebyl v žádné partaji a už vůbec ne "oficiálním publicistou" - jinak bych asi, vážení anonymové, v nejhluibší normalizaci nevydával s přáteli kritický samizdatový časopis "Dialog", a jinak by mi asi nenabídly ještě ilegální LN spolupráci, a mou knížku nechválili na Svobodné Evropě, atd.atd. - těch snůšek lží novodobých Savonarolů, Vlajkařů, Putinofilů a bolševiků na mou adresu už je trochu moc. Na fakultu mě zpátky vzali až po 25 letech, v půli 90. let a konečně, k titulu "docent", který tak mnohým debatérům leží v žaludku, jsem se dostal až v roce 2003! A první oficiální cenu (Šaldovu) jsem taky dostal až po revoluci (1996) - má cenu pokračovat? Nějak mě to už nebaví. Snad to jediné dobré, co jste si nevzali ze svého velkého učitele V.I.L., je heslo: UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE.
P.S. Milý anonyme Pete: je mi líto, že jste se stal obětí dadaistického žertu, ale vězte, že nikdy mě žádná policie nechytla při žádné krádeži borůvek, naopak jsem dostal pokutu za to, že jsem při odhalování krádeží mnoha stovek ukradených rezonančních smrků ze státního majetku (jeden za bratru 40 - 50 tisíc) - jen soudní znalec potvrdil těch krádeží kolem 500 kusů - to vše v 1. zónách parku, dostal od těch, kteří za tyto krádeže odpovídali,pokutu za nepovolený vstup do těchto zón. Ale záleží někomu, kdo v tuto chvíli snad už jako jediný v Evropě setrvale věří moskevským lžím - takřka denně chrleným v přímém přenosu -, a zdůvodňujícím nezdůvodnitelné, tj.agresi na cizím území, záleží někomu takovému na pravdě???? Bůh v vámi, omlouvám se, že jsem poprvé a naposled četl a komentoval vaše komentáře, slubuji, že už to nikdy neudělám. V.Just
28. 08. 2008 | 04:17

Pete napsal(a):

Pane Juste, ze jste kradl ty boruvky je nezpochybnitelny fakt, sam jsem na vlastni oci videl na Neviditelnem psu kopii policejniho protokolu, ktery zverejnil pan Brezina. Jeste byste se mel vyjadrit k informaci podle ktere jste in memoriam udal Vlastu Buriana. Psalo se o tom tusim v Lidovkach, pry jste ho nabonzoval na obalu nejake knihy nebo desky.
09. 09. 2008 | 15:07

Pete napsal(a):

A jeste bych se rad zeptal: ten vas "zakazovany" a "protirezimni" bratr je tentyz Just co podepsal Antichartu?
09. 09. 2008 | 15:10

Radek Šimek napsal(a):

Pane Juste,

měl jsem Vás v oblibě, mimo jiné z Katovny, pro Slovník floskulí, články v Literáních novinách, atd., ale proboha, můžete mi, prosím, okomentovat příspěvek nicku xbr, s nímž se zcela ztotožňuji? Když Srbsko podle Vašich slov "dělalo pořádek" v Kosovu, to bylo špatně, kdežto v Gruzii když to dělají Gruzínci, tak je to v pořádku?
17. 09. 2008 | 23:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy