Čtyři důvody proč vstoupit do SZ

14. 03. 2009 | 13:26
Přečteno 82128 krát
Předesílám: celý život jsem byl skálopevně přesvědčený a trochu i pyšný na to, že umřu jako nestraník. Odolal jsem za komunismu několikerému vábení do státostrany i do dalších partají tzv. Národní fronty (pamatuji si živě na ten den, kdy mě tehdy ještě jako mladého perspektivního lanařili do KSČ, šel jsem se z toho uklidnit do antikvariátu, prohlížel si Bibli, a tu za mnou vyšli dva muži, a takřka stejnými slovy jako předtím soudruzi mi na ulici nabízeli vstup ke Svědkům Jehovovým), odolal jsem i polistopadovým nabídkám daleko serioznějším (od OF, DEU, přes několikeré Zelené až po roajalisty). Důvodů, proč jsem změnil celoživotní přesvědčení a proč si myslím, že by měli právě teď a právě lidé mého druhu vstoupit do stávající Strany zelených, je hned několik.

1) Tato strana dokázala pod Bursíkovým vedením, na rozdíl od všech předchozích zelených formací, potácejících se patnáct let mezi 1 % až 3 % podporou, oslovit „středového“ voliče (či voliče „napravo od středu“, tj. takové, jimž připadá ODS příliš autoritářská, antievropská a antiekologická, především však zkorumpovaná mocí i úplně nepřestřiženou pupeční šňůrou s Václavem Klausem). Typickými, takřka modelovými příklady takovýchto „středových“ či „pravostředových“ voličů a sympatizantů SZ byli či jsou Václav Havel, Jiřina Šiklová nebo Ladislav Smoljak.

Procentuální preference SZ pod Bursíkovým vedením vykazovaly dokonce v určitých obdobích až dvojciferný výsledek, o čemž si všichni jeho předchůdci (a obávám se i možní následovníci) mohli nechat leda zdát. A kdyby náš volební systém nebyl diskriminující, a odpovídal skutečnému počtu odevzdaných hlasů, měla by dnes SZ zhruba o jednu třetinu vyšší počet poslanců. Vzhledem ke svému stávajícímu postavení nejmenší vládní strany se ovšem SZ podařilo až zázračně maximalizovat svůj minimální mocenský vliv a vtělit do vládního prohlášení, přípravy i projednávání zákonů relativně velké množství zelené agendy (od energetiky, ekologické daně, těžebních limitů či omezení kamiónů až po nekompromisní zachování ochranářského statutu našeho největšího národního parku). Dokázala najít, oslovit a vyjednat účinnou podporu pro vážného a většinově dokonce veřejností respektovanějšího protikandidáta k Václavu Klausovi – pro profesora Švejnara. (Zároveň však tehdy předvedla v případě průhledného sabotérství poslankyně Zubové a následných afér svou nespolehlivost a pro budoucnost malé stranické formace vlastnost obzvlášť smrtící: rozhádanost).

Že se vzhledem k velikosti poslaneckého klubu nepodařilo SZ prosadit všechno, to se rozumí samo sebou – a kdo to přesto demagogicky požaduje, a odhlíží od reálného rozestavení sil, je, v lepším případě, zaslepený ideologický fanatik a fundamentalista - a nebo, v horším případě, záměrně matoucí manipulátor, jehož cílem bylo a je rozložit mladou parlamentní stranu zevnitř. Jak ukázal již zmíněný případ prezidentské volby, vážným problémem SZ byla totiž vždycky, a za Bursíka to bohužel vyvrcholilo, vnitřní rozhádanost: tedy něco, co na rozdíl od korupce. lhaní, alkoholu, drog, manželské nevěry, estébáckého či jiného práskačství český volič neodpouští a okamžitě trestá. Spadnou-li kvůli obdobné rozhádanosti třeba ODS preference z 33% na 27%, není to zdaleka tak smrtící jako u stran, pohybujících se těsně nad pětiprocentní hranicí.

A navíc: neexistuje u nás druhá strana, jejíž vrcholní představitelé chodí pravidelně žalovat na své vedení do médií, nosí tam omylem zachycené urážlivé maily, bojkotují chabě omluvenou absencí vlastního prezidentského kandidáta, lobují u premiéra či ministryně zdravotnictví proti jmenování náměstků z vlastní strany (např. proti Džamile Stehlíkové) a vyhrožují v případě, že nebude po jejich, dokonce shozením vlády, již je jejich partaj členem! To vše je (nebo donedávna bylo) možné jen u SZ. Aby to nebylo možné aspoň do budoucna, je nutné ve straně posílit právě to „středové“, nikoli „extrémní“ a pro budoucnost potenciálně nebezpečné křídlo, jemuž je vlastní ješitnost a lpění na dogmatu bez ohledu na realitu bližší než elementární demokratická slušnost a loajalita.

2) Teprve tím, že se se členy, kteří vedli v médiích válku s vlastním vedením, Strana zelených rozešla, může se stát pro mnohé voliče opět stranou věrohodnou (nikoli pro ty „skalní“, kteří tvoří již dvacet let ono cca 2% „tvrdé“ voličské jádro, ale právě pro tu rozhodující skupinu ekologicky cítících „středových“ a „proevropských“ voličů, kteří ji de facto dostali do parlamentu). Jelikož však jde, na rozdíl od ortodoxně levicových či ortodoxně pravicových příznivců zároveň o skupinu nejkolísavější (tvoří jí zhruba bývalý elektorát ODA, US/DEU, Evropských demokratů, iniciativ typu Děkujeme, odejděte! atd..), zůstává tu otázka, zda už nejsou tito voliči vleklou rozháraností SZ dávno otráveni, zda tedy nepříjemný, ale nutný a osvobodivý akt vyloučení nepřišel moc pozdě. A zda jej neměla strana udělat už dávno (přinejmenším hned po prezidentské volbě a permanentních denunciacích vlastního vedení). To vše se teprve ukáže.

Ať tak či onak, pro lidi mého zaměření nebylo po všech těch odporných denunciacích myslitelné, že by se mohli stát členy strany, v níž úřadují fundamentalistky (ale jak se stále více ukazuje, i kariéristky a rychlokvašené mediální hvězdy) Olga Zubová, Věra Jakubková nebo Dana Kuchtová. Teď teprve se nemožné stává skutkem. Ale jelikož lze důvodně předpokládat, že spolu se jmenovanými dámami neodešly ze strany zdaleka všichni příznivci jejich názorů a metod (odhadem jde z třítisícové základny asi o 200 - 300 osob), sedí v ní dost možná i nadále příznivci Slobodana Miloševiče, Che Guevary a Hugo Chávese, bojovníci za srbské Kosovo a proti „americkému imperialismu“, militantní antiradaristé, kteří dosud nevzali na vědomí prostý fakt, že jsme v NATO, jinak by se nehoufovali pod stupidním heslem Ne základnám. Proto je myslím životně důležitá jedna věc: nemá-li cenná středová liberální strana s evropským zakotvením napříště zmizet z politické scény, je nutné i zevnitř kompenzovat hlasitý mediální pokřik tohoto extrémního názorového křídla, táhnoucího stranu k jakémusi komuno-anarchistickému pojetí politiky (viz psí granule a urážlivé pokřiky o „pravdoláskařích“ či ,„Havlově mafii“ na republikové radě atd.).

3) Náš veřejný politický prostor je podivně zakřiven už tím, že navenek zemi reprezentuje politický a národovecký extrémista, který byť jen pouhým vztyčením vlajky nad svým pracovištěm odmítá uznat fakt, že naše země je členem EU. (Podobně jako antiradaristé, že jsme v NATO). Klaus je v podstatě stejně zkostnatělý fundamentalista jako zmíněné křídlo Zelených. Myslel jsem naivně, že prezident jako český národovec bude v úřadu urputně hájit národní zájmy, netušil jsem však, že to budou národní zájmy ruské, jindy zase irské či srbské (viz jeho nápadné proruské angažmá v loňské gruzínské krizi, tajná jednání s ruskými magnáty, a konec konců i dlouhodobě proruské a prosrbské názory na balkánský konflikt, jež rovněž kopírují i názory extrémistů ze SZ).

Názory Václava Klause na EU, na Lisabonskou smlouvu, na globální klima, na občanskou společnost a nevládní organizace, na nezávislost soudů i veřejnoprávních médií, jakož i na příčiny a recepty řešení finanční krize, sice v Evropě už nikdo nebere vážně, neboť jsou právem považovány za názory marginální a extrémistické, ale nezapomeňme, že je hlásá muž, který (nebo jeho instituce?) má dosud procentuálně největší důvěru české veřejnosti. Hlásá je sice evropský „Jára Cimrman“ (viz LN, 13. 3.) – ale opět nezapomeňme, že Cimrman byl nedávno lidem obecným volen největším Čechem všech dob. A která demokratická síla u nás je předurčena k tomu, být slušnou, ale zásadní a fundovanou opozicí extrémním prezidentovým názorům? Vzhledem k pořád ještě ne zcela přestřižené pupeční šňůře ODS na prezidenta a tudíž i k chabým vyjádřením distance premiéra od těchto extrémistických názorů, budeme i v příštích třech letech stále více bráni jako bizarní cimrmanovské „Klausovo“, nikoli standardní „Topolánkovo“ či „Paroubkovo Česko“. Což mj. znamená, že budeme chápáni jako země militantně antievropská i antiekologická. A ani ODS, ani ČSSD či KDU/ČSL nikdy tak účinnou protiváhu Klausovým klimatickým a dalším antiekologickým bludům z definice nevytvoří, tu může vytvořit zase jen SZ. Propásnout tuhle šanci a nezastupitelnou roli, zvláště dokud je přítomná v parlamentu (doufejme, že brzo i v tom evropském) si SZ prostě nemůže dovolit.

4) Volil jsem v uplynulých letech většinou zelené – pokud byla šance na překročení 5% limitu - bez ohledu na to, kdo je momentálně v jejich čele. Nebylo v tom nic osobního. Přál jsem si a dosud si přeji, aby v hroutícím se světě spotřební nezažranosti, v němž jsou věci, lidé, kultura, ba i příroda poměřovány pouze jejich tržní hodnotou (smyslem pěstování lesa je výroba papíru, nechal se v LN slyšet významný ekonomický fachidiot, t.č. pedagog VŠE), aby v tomto zhůvěřilém světě hlasitě a trvale zněl kromě rozumně ekonomického i stejně rozumný aspekt ekologický. A aby i v naší politice vedle převládající modré, oranžové, černé, bohužel však i rudé a hnědé (všechny tyto barvy v ní momentálně figurují) byla trvale přítomná i barva zelená. A je mi srdečně jedno, zda k tomu přispějí pánové Beránek, Patočka, Kuchtová, Stropnický nebo Bursík. Kdyby Jakub Patočka (nebo Dana Kuchtová) dokázal oslovit středového voliče, kdyby vyvedl zelenou sektu z katakomb a přeměnil ji na důvěryhodnou středovou parlamentní stranu s velikým koaličním potenciálem zleva doprava, byl bych teď patočkovec (kuchtovec). Takto nemohu být než bursíkovec.

Šumava, 14.3.2008
Vladimír Just
vjust@tiscali.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

YafFbqhzkW napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien cr generic canada - can u buy ambien mexico
07. 01. 2015 | 09:54

LmcrPxbutv napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> retail price of ambien cr - ambien withdrawal vision
07. 01. 2015 | 12:54

hgbXlmVmCL napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ordering ambien online</a> ambien cr more drug_side_effects - buy ambien online usa
07. 01. 2015 | 16:32

owhMJQGTQt napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> buy xanax fast delivery - xanax online from canada
09. 01. 2015 | 01:07

WGccFkJzhP napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien online no prescription</a> sleep driving with ambien - street price ambien 10
09. 01. 2015 | 02:35

lKJLpyXicQ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien 10 mg</a> side effects overdose ambien cr - ambien cr get off
09. 01. 2015 | 10:56

pTXpEZgmUm napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien generic</a> ambien withdrawal + fever - generic ambien cr good
09. 01. 2015 | 14:18

FsmBTqkAsU napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>alprazolam mg</a> xanax 1mg how long does it last - xanax xr withdrawal
09. 01. 2015 | 21:52

AfieQQaBGS napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>cheap ambien online</a> cheap ambien online - generic drug ambien cr
09. 01. 2015 | 22:36

zvpczALDcT napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> does xanax overdose look like - generic xanax purepac
10. 01. 2015 | 04:27

BSOFnuMWAk napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ cheap no prescription</a> tramadol hcl 50 mg get you high - tramadol dosage dogs bone cancer
10. 01. 2015 | 13:10

gmrjmsGyNi napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax withdrawal in newborns - round green xanax pills
10. 01. 2015 | 14:47

JdacHbwTEK napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol use in dogs - tramadol hcl and xanax
10. 01. 2015 | 19:43

KclwaGtrld napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax overdose lethal - xanax 1mg erowid
11. 01. 2015 | 00:27

QVSiZKOoYb napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax drug</a> buy alprazolam in australia - xanax 1.0 side effects
11. 01. 2015 | 03:36

FwxzpNezOf napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> ultram or tramadol - tramadol 50 mg tablets side effects
11. 01. 2015 | 08:34

irruXQzTTQ napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>where to buy tramadolВ online</a> ok take 2 50mg tramadol - best place to buy tramadol online reviews
12. 01. 2015 | 15:21

hMPfkuaJpy napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>generic tramadolВ online</a> tramadol withdrawal nausea - tramadol for dogs what is it
12. 01. 2015 | 15:52

RflTxKzLaQ napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>purchase tramadol</a> buy tramadol using mastercard - buy tramadol online cod no prescription
12. 01. 2015 | 20:39

yxcJffZfsb napsal(a):

<a href=http://dutchseakayakers.com/buyvaliumonline/>buy valium online</a> valium side effects in children - valium dosage get high
12. 01. 2015 | 23:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy