Pandémie a komu slouží

29. 08. 2009 | 10:24
Přečteno 6992 krát
(Poznámky k šumavské hysterii)
Motto: „Příroda, kterou zde vidíme, je obdobná i u nás. K ochraně lesa přistupujeme stejným způsobem, v chráněných zónách, kde kůrovec enormně napadá lesy zejména na jihozápadě a západě Colorada, také nezasahujeme…“ Vance G. Martin, president The Wild Foundation, Colorado, USA o Šumavě, 29. 5. 2009

Kdybych právě neukončil korekturu připravovaného Velkého slovníku floskulí, určitě bych na čelné místo teď zařadil termín pandemie. Čítankově vyprázdněnou, účelově panikářskou floskulí se tohle nevinné slovo stalo přesně od chvíle, kdy odborným lékařským termínem s přesným vymezením začali v médiích v souvislosti se Šumavou strašit občany jihočeský hejtman Jiří Zimola, plzeňská hejtmanka Milada Emmerová a „expert“ Josef Vovesný, poradce Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (to expert píšu záměrně v uvozovkách, protože zástupce soukromých vlastníků lesa je ve věcech ochrany přírodních procesů, jež jsou smyslem každého národního parku na světě, opravdovým kozlem mezi zahradníky: „expertizy“ podobných lobbyistů, z kterých vychází Zimola, jsou naopak křiklavým příkladem střetu zájmů).

VĚDCI BÁDAJÍ, MÉDIA MAJÍ JINÉ KONĚ
A média, včetně těch takzvaně seriozních, po léta ignorují fundovaná ochranářská stanoviska desítek přírodovědců, renomovaných profesorů i celých vědeckých rad z akademických ústavů (Botanický ústav, Entomologický ústav, Ústav systémové biologie a ekologie,, Ústav půdní biologie, Hydrobiologický ústav, Ústav krajinné ekologie, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a zahradnictví aj.) a vrcholných představitelů fakult řady prestižních univerzit (od Karlovy Univerzity, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Jihočeské univerzity, Palackého univerzity, České zemědělské univerzity a její Lesnické a dřevařské fakulty až po Technickou univerzitu ze Zvolena nebo holandskou Univerzitu ve Wageningen). Tam všude tedy sedí, pane Zimolo, paní Emmerová, pane Zemane a pane prezidente, samí hlupáci, zatímco vy jste ti chytří? Místo nesčetných písemných i webových stanovisek a vědecky podložených analýz těchto institucí, které se problémem Šumavy zabývají profesionálně celá desetiletí (a všechny bez rozdílu mluví proti zásahům v jádrových zónách národního parku), dávají média přednost vašim pandemickým nepravdám. Nejnověji například i z pera redaktora soft-pornografického časopisu pro pány, který sice kdysi studoval přírodovědu, ale v oboru nikdy vědecky nepracoval a nepracuje, na místech o nichž píše nikdy nebyl (nebo tam chodil s šátkem přes oči), vychází jako ze zdroje z lobbyistických zjištění bývalého manažera dřevozpracujícího závodu a neobtěžuje se ověřit si ani základní tvrdá data o prokazatelně zmlazeném Trojmezenském pralese a o jeho blokádě, k níž před deseti lety nevyzvala žádná Duha, jak píše, ale pět renomovaných přído- i lesovědců (Ivan Brezina: Šumavský experiment nevyšel, LN 27. 8. 09).

JAK HOLUB NA BÁNI?
Druhým lhoucím diletantem, jehož pokrouceným polopravdám média v poslední době, namísto přírodovědcům, ochotně naslouchají, je filmový publicista Radovan Holub. Je opravdu tristní pohled na profesní úpadek kdysi kvalitního publicisty, který po desítky let své názory o Šumavě – v daném oboru stejný laik jako já - opíral o někoho fundovaného, někoho, kdo přírodním procesům a evoluci lesa opravdu rozumí (významný přírodovědec Karel Kaňák, šéf bavorského parku Karel Sinner, jeho předchůdce doktor Bibelriether aj.). Dnes je Holubovým základním a jediným „seriozním“ zdrojem (Na Šumavě za pět set let, LN 18.8. 09) – hádejte kdo? Žádní vědci, žádné výzkumy, ale anonymní, nejmenovaný německý turista na Luzném (1372 na/m), který mu vypravuje pohádky a údajném „přelomovém“ rozhodnutí vedení sousedního parku, které prý přistoupilo k holosečnému kácení proti kůrovci i v jádrových zónách národního parku. A Holub – samozřejmě účelově – po „zemanovském“ vylíčení strašlivého hřbitova smrků opomene zdůraznit, že se jedná pouze a výhradně o nově připojené plochy, že jádrová území starého parku (75% území!) jsou už po tři desetiletí v nezpochybnitelném bezzásahovém režimu (nevěřím, že kdokoli toto zázračně zmlazené bavorské území třeba přes Modrý sloup navštíví, bude i nadále příznivcem kácení). Z jeho článku vůbec nevyplývá, že se u sousedů samozřejmě koncepčně nic nemění a měnit nebude, že se jedná pouze o ta připojená území, kde bavorské vedení nikdy nezastíralo, že bude bránit průniku kůrovce do sousedních hospodářských lesů i tradičními lesnickými metodami. A Holubova nedementovaná lež má kupodivu dlouhé nohy, šíří se dál a LN ji ochotně tisknou hned v první větě čtenářského dopisu („Holub informuje čtenáře o změně zaměření boje proti kůrovci v jádrových zónách NP Bavorský les“, LN 27. 8. 09).

Opravdu, takový Karel Kaňák se dnes musí obracet v hrobě. I mně se dělá z Holubova názorového veletoče špatně. A taky se trochu stydím a omlouvám se, že jsem v médiích kdy mohl propagovat a jako tiskového mluvčího NP doporučovat tak prodejného novinářského chameleóna. Posuďte sami. Ještě před rokem psal Holub toto: „Orkány Kyrill a Emma přesvědčivě prokázaly, že zasahovat proti kůrovci plošným kácením napadených stromů vede k jedinému – Šumavě bez lesa. Tam, kde se v minulosti s kůrovcem nakládalo tímto způsobem, řádil vítr nejvíce a tam byly také polomy největší… Les bez zásahů člověka je geneticky připraven na místní podmínky, je schopen zadržovat vláhu a poskytovat ji všemu, co v něm roste. Dnešní nárůst ploch se suchými stromy je pomalejší než nárůst ploch s přirozeným zmlazováním ploch, které byly postiženy prosycháním. Ty tvoří pouze zhruba 2,5% výměry lesů NP Šumava…“ A vehementně se přitom dovolával českých vědeckých institucí, jež dnes okázale ignoruje. A také šest let starého doporučení nezávislého odborného arbitra celého šumavského sporu (pane Zimolo, ušlo vám, že to co požadujete, už tady jednou bylo!) – totiž Světového svazu ochrany přírody (IUCN): „Okamžité kácení a asanace lokalit v centrálních oblastech s výskytem kůrovce nejsou přijatelná opatření…“ (všechny citace in: Jakub Kašpar, Radovan Holub, Informační list 2, červenec 2008). Stejné evangelium bezzásahovosti šířil Radovan v nesčetných statích z let 1993 – 2003, kdy pracoval jako nezávislý novinář a doporučoval bavorskou cestu. Dnes píše pravý opak. Pod Luzným se prý jen „les zmlazuje pomalu v jakýchsi hnízdech, vzniká tu zase jen smrkový, takže za několik desítek let ho pravděpodobně opět sežere kůrovec…“(MfD, 25. 8.09). Lež jako věž! Místopřísežně prohlašuji, a mohu to doložit čerstvými snímky z konce srpna t.r., že se pár metrů za hranicí pod Luzným les zmlazuje jako les do značné míry smíšený (dokonce i tam, kde byla dříve smrková monokultura), tedy horská smrčina s vydatnou příměsí vtroušeného jeřábu, javoru, blatky a dokonce buku. Kladu si otázku, kdy tedy vlastně Holub lhal: celou dobu v letech 1993 – 2008, nebo lže až teď? Blábol v posledně zmíněné stati o tom, že snad kůrovec u Pramenů Vltavy napadl i klečovou formu borovice, snad ani není třeba komentovat: ten nesvědčí o reálné situaci, ale výhradně o Holubově nulové kompetentnosti (když to řeknu hodně slušně). Proč to ale vlastně Radovan dělá? Nevím, důkazy nemám, snad jen nepřímé indicie, ale napadá mě citát z V+W: „On to dělá částečně z vlastní blbosti a částečně za cizí peníze“.

PANDEMIE VLASTNÍ BLBOSTI?
Je typické, že slůvka pandemie se okamžitě chytla veškerá média (o prezidentovi nemluvě), skloňují je ve všech pádech, doprovázejíce je hrůznými obrázky uschlého horního patra lesa (které tvoří zhruba 2% celkové rozlohy parku, což málokterý z „prodavačů šumavské apokalypsy“ dodá). Přitom senzacechtivá média dávají většinou velmi dobrý pozor na to, aby hororovou představu o šumavské pandemii nenarušila nezpochybnitelná realita statisíců vzrostlých různověkých a druhově rozrůzněných stromků pod uschlým horním patrem lesa (nevěříte-li, projděte se, a naléhavě vás o to žádám, do Bavorska přes Modrý sloup, z Březníku je to necelých 5 kilometrů), protože toto zmlazení představuje statisíce zelených argumentů pro bezzásahovost. A usvědčují Zimolu, Vovesného, Emmerovou, Brezinu, Klause a jejich pandemii v lepším případě z pitomosti, v horším z trestného činu záměrně šířené poplašné zprávy.

Stupidita termínu je srovnatelná se stupiditou nejmenovaného zkrachovalé politika - i tohoto „experta“ příznačně citují média daleko častěji než přírodovědce - který se na přelomu března a dubna poprvé v životě vznesl vrtulníkem nad Šumavou. (Podle tisku za peníze svého přítele - předlistopadového generála a velitele tankové divize Zdeňka Zbytka). A začal čile prodávat šumavskou apokalypsu, aniž si nebožák všiml, že vzrostlý zelený podrost v tu dobu zakrývá v hraničním hřebeni až dvoumetrová vrstva sněhu.

Na jeho příkladu je vidět, jak konstruktivně ušetřit čtenářům čas, strávený nad nekonečným mlácením prázdné kůrovcové slámy, totiž nad dávno mezinárodním arbitrem rozhodnutým sporem. Navrhuji, aby napříště o věci diskutovali pouze ti, kdo „apokalypsu“ a „pandemii“, ve skutečnosti nádherné přírodní divadlo a olbřímí lež o něm, viděli zdola (tak jako poslanec Vítězslav Jandák), nikoli shora (jako Miloš Zeman), tj. pěšky a na vlastní oči.

KDO JE PRINCIPÁLEM?
Zbývá poslední otázka: cui bono? Proč celý ten cirkus, kdo je vlastně jeho principálem? Komu taková cíleně vrstvená kupa lží, panik a mystifikací slouží? Vidím dvě příčiny, jednu „ideovou“, hodnou jen politování, druhou „lukrativní“, hodnou zavržení. Za prvé je tu technokratická ideologická zaslepenost. Pro některé lidi je nepředstavitelné, aby byť na jednom kousíčku země, třeba na 2% parku, se ukázalo, že příroda je chytřejší než my, a že může věc obnovy lesa zařídit zadarmo a lépe, než to dokáže motorová pila. Druhá příčina je zištná: některým by vyhovovala Šumava plná sjezdovek a lunaparků, jiní vidí ušlý zisk z rezonančních smrků. A konečně, například právě těm nejagilnějším šumavským starostům a starostkám, jejichž jména prokazatelně figurují na katastru pozemků jako jména majitelů pozemků na chráněném území, by zase velmi vyhovovalo vynětí těchto území z nejpřísnějšího režimu ochrany a jejich následný prodej nebo pronájem movitým cizincům, například Holanďanům. Dobře vědí, že jakmile do bezzásahových zón vjedou těžaři, národní park ztratí smysl: buď bude zrušen, a nebo zmenšen (právě o ta jejich území). A k tomu se mediální brouk náramně hodí – stejně jako se kdysi hodila jiným darebákům mandelinka bramborová.

(Psáno pro LtN, neupravená a rozšířená verze)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Svatomír Mlčoch napsal(a):

Je to skvěle napsáno.Těžko co dodat.Zdá se, že kůrovec se více rojí v hlavách politiků než na Šumavě.Proč? Třeba proto, aby na antizelné vlně Zimola, Klaus,Jirsa pomáhal vytvářet obraz nepřítele. Je známo, že nic tak nesjednocuje jako společný nepřítel...
29. 08. 2009 | 10:59

Targus napsal(a):

To autor:

Vy zřejmě nejste schopen napsat normální článek, aniž byste se do nkoho nenavezl a neurazil ho. Vzácná to vlastnost.
K ekonomickým podezřením jste pozapomněl dodat, že ti, kdo tzv. zkoumají a bádají to jaksi nedělají zadarmo. A kdyby kůrovec zmizel, byl by to docela průšvih. Je to úplně stejné, jako kdyby zmizela cikánská otázka.
Kde je napsáno, že když se odtěží ložiska napadená kůrovcem z bezzásahové zóny, automaticky se bude těžit dál a území ztratí svůj status? To je stejné, jako kdybych já tvrdil, že když Vám dám facku, může Bás pak beztrestně fackovat celá Praha.
Vaše nadšení z růstu nových listnáčů také není příliš na místě, na uvedených lokalitách má co dělat pouze buk. Smrk by měl zmizet, ostatní listnáče jsou nepůvodní plevel a jedle tam už nikdy kvůli kyselým dešťům nevyroste.
Ač působím v poněkud jiném oboru, osobní zkušenost mám takovou, že co vydumají hlavy vědátorů, to stojí za starou bačkoru bez výjimky.
Staří drvoštěpové uměli zlikvidovat kůrovce bez plošných těžeb a feromonů, aniž by si nechali zdevastovat jeden jedný hektar lesního bohatství. Věděli, že stačí v době kladení vajíček nachystat v určitých vzdálenostech hromady čerstvých smrových větví, nejlépe poražením jednoho smrku a za tři týdny je spálit i s larvami kůrovce. Zásah do přírody to sice byl, ale v žádném případě drastický a lesy udržel v solidní kondici po stovky let. A samozřejmě při těžbě také odkorňovali kmeny ihned po pokácení. Na to ale naši diplomovaní pitomci ještě nepřišli. Pro ně příjde levněji les nechat sežrat, anebo jej vydrancovat.
29. 08. 2009 | 11:53

arlon napsal(a):

Lesní noviny jak napsal autor jsou "úžasné". Tedy lesní "katovna" otevřená všem, kdo si zamane poslat kohokoliv kamkoliv.
Targus - vaše závěry jsou naprosto logické a správné.
29. 08. 2009 | 12:07

janpeterka napsal(a):

Naprosto souhlasim s panem Justem,skutecne staci projit PESKY!dotycna mista,a kazdy pozna,ze priroda je proste chytrejsi nez nejvzdelanejsi odbornik.O filistrech typu pana Klause ani nemluve!!!
29. 08. 2009 | 12:13

hela napsal(a):

lidský život a jeho délka je zlomek života lesa a přírody všeobecně.I když to dnes vypadá hrůzně,je to součást přírodního cyklu i bez zásahu člověka.Lesy se vyvíjejí věky s porovnáním života živočichů..S článkem plně souhlasím a panu Justovi přeji hodně zdaru v psaní tak skvělých článků.
29. 08. 2009 | 12:15

hela napsal(a):

lidský život a jeho délka je zlomek života lesa a přírody všeobecně.I když to dnes vypadá hrůzně,je to součást přírodního cyklu i bez zásahu člověka.Lesy se vyvíjejí věky s porovnáním života živočichů..S článkem plně souhlasím a panu Justovi přeji hodně zdaru v psaní tak skvělých článků.
29. 08. 2009 | 12:16

Petr napsal(a):

Pan Just a Šalamoun.
Co jinému k tomu dodat, než že vševěd, od kultury po les, je jak si o sobě myslí, chytřejší než lidé, kteří na Šumavě žijí a žili. Kde žili jech otcové, dědové, pradědové a těm dnešním předávali z pokolení na pokolení vědomosti.
Ale ještě není nejchytřejší z nejchytřejších. Zatím si nepozval na kobereček třeba předsedu Akademie věd České republiky, jako svého času jeho guru Bursík pana profesora Pačese.
29. 08. 2009 | 12:34

Kvilda napsal(a):

Ředitel NP Bavorský les Karl Simmer tento týden v ČT řekl, že bezzásahové zóny se tak jmenují proto, že se v nich zásadně nezasahuje! Přírodní les a hospodářský les, jsou dvě odlišné kategorie.

A že v této hře nejde o kůrovce, ale o něco úplně jiného, a že instrukce přicházejí z Hluboké nad Vltavou, je Jihočechům celkem dost známé. Bývalý učitel Zimola v této truchlohře sehrává smutnou roli, za nitky tahá černý vzadu. Nebo Dlouhý vzadu?
29. 08. 2009 | 12:42

vlk napsal(a):

To Targus:
Z vašeho krátkého příspěvku vyberu tři věty:
- Vy zřejmě nejste schopen napsat normální článek, aniž byste se do nkoho nenavezl a neurazil ho. Vzácná to vlastnost.
- Ač působím v poněkud jiném oboru, osobní zkušenost mám takovou, že co vydumají hlavy vědátorů, to stojí za starou bačkoru bez výjimky.
- Na to ale naši diplomovaní pitomci ještě nepřišli. Pro ně příjde levněji les nechat sežrat, anebo jej vydrancovat.
Myslím, že byste se měl nad sebou hluboce zamyslet.

To autor:
Díky, podobné články jsou, myslím, velmi potřeba. Jsem shodou okolností jeden z těch "diplomovaných pitomců", na Šumave jsem byl pomáhat správě parku. Zastávám velmi podobné názory jako vy i vidím stejné příčiny současného stavu.
29. 08. 2009 | 12:49

citizen napsal(a):

Odkaz na stanovisko vědců:

http://www.jcu.cz/Members/b...

Inženýři veškerenstva samozřejmě nemohou nechat nic přirozeného napokoji. Zajímavé jak Klause snadno opouští laissez-faire (podpora polostátního ČEZu, masivní státní zásahy v přírodě aj.).
29. 08. 2009 | 13:01

extremista napsal(a):

Na Šumavě jsem nikdy nebyl, takže o ní psát nebudu.

Popíšu něco, co se odehrává kousek od mého bydliště.

Před asi 20 lety se přestali zemědělci starat o vinici ležící v lokalitě, odkud stejně nikdy dobré víno nebylo.

Nejdříve to byl pohled pro mnohé lidi nehezký - především pro vinaře.

Vinice zarůstala náletovým křovím, stával se z ní neprostupný terén.

Časem se nad křoviny začaly prodírat malé stromky.

Nikdo je tam nezasadil, semena tam zanesly ptáci, zvěř či vítr.

Dnes už se dá říci, že tam existují všechna tři patra - bylinné, křovinné a stromové.

Kdykoli jdu nebo jedu na kole okolo, vždy s úžasem pozoruju tu změnu, návrat přírody bez přispění člověka.

Občas při svých cestách po Bílých Karpatech (ale více v jiných horách) vidím, že místo LESA tu rostou monokulturní plantáže na výrobu dřeva, především smrkového. Se všemi negativními důsledky - bez života, bez schopnosti zadržovat vodu, ...

Pokud se jedná o kůrovce, myslím, že ničí pouze smrky, takže v druhově rozmanitém lese by jistě zbyla ještě velká spousta jiných druhů stromů.

Chápu, že pohled na mrtvé stromy může vzbuzovat lítost a snahu rychle s tím stavem něco udělat, ale příroda si poradí i bez nás.

Krajinu jsme zkulturnili (v dobrém i špatném smyslu slova) skoro všude, a tak nechejme aspoň sem tam nějaké území, kde nebudeme vůbec zasahovat.

Když už pro nic jiného, tak pro úžasnou možnost pozorovat tuto přírodní laboratoř.

Hezký den

ex
29. 08. 2009 | 13:44

veverka napsal(a):

Ne vždy s autorem souhlasím,ale dnes naprosto.

Pokud by někoho zajímala zpráva o celkovém stavu našich lesů,najde ji zde:
http://lesy.drosera.cz/

Především část týkající se druhového složení se Šumavy velice týká.
29. 08. 2009 | 14:04

Lena napsal(a):

Hejtman jč. kraje Zimola předtím dělal starostu v Nové Bystřici, malé vesničce u hranic s Rakouskem na okrese Jindřichův Hradec. Když tedy vynechám tu eventualitu, že z mrňavé vesnice rovnou na hejtmana, mi připadá jako skok, který ho do nové funkce nemůže dostatečně kvalifikovat, pak je jistě zajímavé dojít se podívat na náměstí N. Bystřice v noci. Bylo tam za působení p. Zimoly instalováno osvětlení, které představuje obrovské plýtvání energií. Svítí totiž pánu bohu do oken - čili není směrováno na zem, tedy tam, kam svítit má. Dozvěděla jsem se o tom tak, když jsem vyslechla, jak si mezi sebou lidi domlouvali cestu z J. Hradce na tuto asi 20 km vzdálenou "atrakci". Vypadá to tam jak v Las Vegas.
29. 08. 2009 | 14:46

pgjed napsal(a):

Pane Juste, s vámi je evidentně zbytečné diskutovat. Vy už máte brouka v hlavě a bere vás z toho evidentně amok. Musí to být zdrcující, vidět kolem sebe téměř samé pitomce, navíc prodejné a vychytralé.

Takže aniž bych se s vámi chtěl o čemkoliv přít, dovolil bych si podotknout, že dělat bezzásahové zóny v kulturním lese osázeném monokulturou druhově a geneticky nevhodnou do daných klimatických podmínek, je zpozdilost.

To je ta drobnost, kterou si evidentně neuvědomil ani kůrovcový prezident z Kolorada. Jestli by neměl jít k nějakému starému fořtovi do učení?!
Zvláště, je-li v těsné blízkosti mnohatisícihektarová líheň škůdce, který v daných podmínkách nemá přirozeného nepřítele dostatečné síly. A může nad tím bádat kdo chce, jak chce! Ostatně pamatujete na akademika Lysenka a spol.? Ten to taky zkoumal co to dalo.

Při rozumném přístupu, viz třeba Targus, mohly být alespoň částečně zachovány lokality horského smrku v jádrových zónách. Kolem nich mohla probíhat obnova původní druhové skladby - jedlo, kleno, buk. Místo toho máme sežrané oblasti ve kterých momentálně probíhá jakýsi útlum brouka, který všechno sežral. Útlum bude trvat ovšem jenom do doby, než dostatečně vyroste totéž, co právě sežral a co tam znovu klíčí. Druhá kalamitní vlna zlikviduje mladé smrčiny dříve, než se budou stačit řádně vysemenit. Bude to trvat, odhaduji tak 20 -30 let. No a pak již nebude mít co klíčit. Teprve potom inženýři vesmíru a lidských duší, vašeho ražení možná uznají, že se měl brouk tlumit a do volných ploch dosazovat buk, jedle, klen, sem tam jeřáb a tis. Jak bránit lesy toho hodné, ukazují kousek dále po hranici klášterní fořti na rakouské straně. Stometrová holina to okamžitě a spolehlivě jistí a až příjde čas dosází se listnáče.

Jenže v té době, kdy experimentátoři procitnou, již bude pozdě, protože všude budou vyprahlé holiny zarostlé bezem, kalinou, ostružiním atd., na kterých les neobnoví ani čaroděj. A pak vám uprostřed té pustiny třeba někdo postaví památník: "Tady mluvil do věcí o kterých moc nevěděl...v době existence hvozhů šumavských... a takto to dopadlo. Čest vaší socialistické práci pane Juste!

Je to tvrdé, ale s vámi se jinak mluvit nedá.
29. 08. 2009 | 14:57

pgjed napsal(a):

To extremista: Abyste pochopil, jaká tragédie se na Šumavě odehrává, není nic jednoduššího, než si njít na internetu původní a současnou druhovou skladbu. Ano, kůrovec žere jenom smrk, ale tam, kde nic jiného není! A díky různým justům ani nebude!
29. 08. 2009 | 15:04

pumprlidentlich napsal(a):

Doc.PhDr. CSc je věrným obrazem strany zelených, kde se realizují morální perly. Veverku zřejmě omrzel radar, musí se projevit jinak. Fantastický výkon předvedl zapařený zadek. Nejen, že postavil a spustil všechny elektrárny, objevil novou fyzikální veličinu, rozumí enrgetice, ekonomii, radí zdravotníkům atd, ale pomáhá i správcům parku. Ohromující. Případ, který všude byl a všechno zná, na všech diskuzích přesvědčuje své okolí a své jediněčnosti (marně), rozesílá výhružky (směšně) píše "Myslím, že byste se měl nad sebou hluboce zamyslet".

To už by zasloužilo vlastní blog, todle nedokáže ani Paroubek.

Kdo se doopravdy zajímá o Šumavu a kdo si zase jenom hledá způsob, jak se zviditelnit?
29. 08. 2009 | 15:14

ll napsal(a):

A promluvil odborník na slovo vzatý
29. 08. 2009 | 15:25

Roman napsal(a):

Dobrý den pane Juste,
děkuji za článek.
Je dobře, že poukazujete na lidskou blbost a chráníte důležité hodnoty. Přeji Vám hodně síly a držím palce.
29. 08. 2009 | 15:26

Roman napsal(a):

to extremista: krásně napsané.
29. 08. 2009 | 15:32

Jirka napsal(a):

Pane Juste, velmi si Vás vážím. A to nejen, co se týče této kauzy. Je vůbec pozoruhodné, jak si opět v jistých věcech náramně dobře rozumějí staří známí - kdysi úhlavní nepřátelé, nyní velcí kamarádi - Miloš Zeman a Václav Klaus. Jen mě mrzí, že jsem ztratil iluzi o "jediném slušném" z výše postavených politiků ČSSD - hejtmanu Zimolovi. Myslím, že nejsem naivní, ale pokaždé mě překvapí, že ani v jedné z těch dvou momentálně nejsilnějších politických stran, tedy ODS a ČSSD, nikdo takový není... (O panu Gandalovičovi z ODS jsem bohužel ztratil své iluze už před časem.)
V naší zemi jako by hrály zištné motivy a bezskrupulóznost čím dál větší roli... ČEZ a vše s ním spojené, zakázky, předražené a někdy i zbytečné dálnice (projde politicko-stavařské lobby dokonce i ta varianta dálnice D3, vedoucí přes Posázaví?), tendenční média, průzkumy preferencí, kterými lze spolehlivě zazdít úspěch některé skutečně nadějné a "jiné" strany (ne TOP 09, kde je pan Schwarzenberg, který se zamiloval do "stejného smyslu pro humor" Miroslav Kalouska, člověka, který měl a má skoro ve všem podstatně odlišné názory než pan Schwarzenberg a který proti jeho nástupu na ministerstvo zahraničí protestoval. Tváří, za jejíž pomoci chtějí vystoupat politici jako právě zmíněný Kalousek, Šustr (oba léta lobující například za Sazku) a řada dalších podobných. Ostatně kandidáti této strany ani nebyli voleni, kandidátku sestavoval víceméně sám pan Kalousek...). A tak dále.

A ještě Vám chci, pane Juste, poděkovat za oba díly Vašeho Slovníku floskulí, které jsem přečetl opravdu se zájmem. Poté, co jsem si zmíněné knihy půjčil v knihovně a - doslova jedním dechem - je přečetl, jsem si je hned šel koupit... Bohužel první díl už je rozebrán. Moc doufám, že vyjde jeho dotisk. Mám velkou radost, že, jak jste zmínil, vyjde Velký slovník floskulí - ať už půjde o zcela novou knihu nebo jakýsi souhrn předchozích, upravený a doplněný o nová slova a slovní spojení.
Jen tak mimochodem: mě v poslední době zaujalo - dokonce mám pocit, že se jedná spíše o poslední týdny než měsíce či dokonce roky - jedno slovo, které se stalo jakousi nákazou (možná až pandemií): ikona. Jako houby po dešti nám všude vyrostly ikony. A ze všeho nejvíc snad ve sféře sportu - snad každý sportovní klub, český i zahraniční, má, jak vychází najevo, svoji ikonu... (U nás v plzeňském hokeji to je Martin Straka.) Tak jako dříve téměř úplně vymizely branky a brány a místo toho se vyrojily svatyně, nyní jsou všude k nalezení ikony. Bohužel ani ty nezabrání tomu, že občas nějaký ten tým "padne", jak se dozvídáme v posledním zhruba roce... Což je podle mě ještě mnohem horší, než kdyby prohrál. (Naštěstí do příště jako zázrakem vstane a normálně hraje další utkání.)

Ale zpět k šumavskému parku: Je opravdu zajímavé, jaký dávají média prostor lidem, kteří o dané věci nic nevědí a ani s ní nemají - a nikdy neměli - vůbec nic do činění - Miloši Zemanovi, Václavu Klausovi... Vy sám sebe označujete za laika, přitom za ta léta vím, že se v dané problematice velmi dobře orientujete.

Ještě jednou Vám děkuju za všechny Vaše články, knihy a za Vaši angažovanost a odvahu.

Jirka
29. 08. 2009 | 15:55

chytrolin napsal(a):

Pane autore, ac jste divadelnik a k ekologovi mate asi dal nez Pitt do ceskeho serialu, tentokrat bodujete. Vsiml jste si jiste, ze kurovci nezlobi ani tak na Sumave, jako na hrade. Sedi tam uz peknych par let a odletet se zatim nechystaji. Jejich tlampace chrli az usi zalehaji. Mezi tenisem, ktery hraji jako vecnni zacatecnici, a lyzovanim typu polochromych Andelu na horach, tvari se premoudre. Ve skutecnosti vsak cile a vytrvale rozkladaji ceskou spolecnost, jali se dokonce popirat prirodni procesy a zakonitosti. Pri tom matou a lzou, predstiraji, ze maji konzistentni nazor. A protoze maji jeste hodne posluchacu, kterym to zvatlani prijde zajimave, tlachaji dal svoje povrchni mantry o vecech, kterym nerozumeji ani rozumet nemohou. Vsichni spolecne se pak chytaji za ruce a bojuji s prirodou (jejiz jsou soucasti, ale oni si mysleji, ze je pod jejich uroven) jako o zivot. Takovy "tridni nepritel" jim totiz nikdy po hube neda - nam ostatnim bohuzel asi ano. Vzdyt ONI jsou inzenyry (a cestami prapodivnymi dokonce nekdy i profesory). Sekoruv Pytlik byl svym zpusobem sympatak, tihle politicti tragedi a kurovci zosobnuji spis zoufalost, nemohoucnost, zamindrakovanost a povyseneckou malost. Primo antivzor toho, co by si Cesi zalouzili, nebo spise, co by potrebovali.Pane Zimolo, na tuhle zatuchlou palubu prosim nevstupujte, skoda Vasi krasne a mozna ted jeste prece jen ne uplne opryskane lodky...
29. 08. 2009 | 16:54

Lex napsal(a):

extremista
Nebudu zasahovat do učené, případně emočně laděné diskuse znalců šumavské flóry. Dovolím si však navázat na Váš zajímavý názor ohledně samovytváření rostlinného prostředí. Vy jste proces na neobhospodařované vinici posoudil pozitivně slovy - "s úžasem pozoruju tu změnu, návrat přírody bez přispění člověka.".
Tak se zeptám - je proces "návratu přírody bez přispění člověka" v kulturní krajině procesem pozitivním? Proč?
Vesnici, kde jsem dříve žil a nyní zase žiju, znám (pamatuji si) asi od roku 1950. Připomínám si ji i ze starých fotografií (skvělá publikace "Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939") i z fotografií, které jsme od šedesátých let minulého století již fotografovali sami. A za tu dobu došlo v naší vesnici (ale zřejmě mnohde) právě k tomu, co jste nazval "návratem přírody...". Vesnice rozklkádající se na stráních v kaňonu mezi beskydskými horami, protkaných stovkami potoků, struh a stružek, mezemi, hrázemi a hrázkami mezi poli, se na nich změnila na neprostupnou "náletovou džungli". Domy, chaty, střediska, vše je obklopeno těmi třemi patry, o nichž píšete. Všude stín. Rozlehlé louky a pastviny se změnily v remízky mezi těmi přírodními bariérami rostoucími v "zemích nikoho" a chráněnými coby stromy rostoucí mimo les.
Zkuste některý z nich pokácet.
Neznáte to ze svého okolí? Myslím, že všude platí heslo - "Všeho moc škodí", tedy i přírody.
Hezký den! Lex
29. 08. 2009 | 17:17

veverka napsal(a):

Lex
"je proces návratu přírody bez přispění člověka v kulturní krajině procesem pozitivním?"

Zajímavá otázka,ovšem ohledně Šumavy by zněla poněkud(podstatně) jinak a to:

"je proces návratu přírody bez přispění člověka v Národním parku procesem pozitivním?"
29. 08. 2009 | 17:28

Imhotep napsal(a):

Všeználek Just kritizuje všeználka Klause a řeší Šumavu. Naštěstí Šumava neumí číst.
29. 08. 2009 | 17:56

sokrates napsal(a):

Byl jsem před týdnem na Šumavě i na pramenech Vltavy,tak jako každý rok.Byl to šok.Nedivím se,že na to někteří laici reagují
různě emotivně.Původ problému způsobila rodina Schwarzenbergů,která vlastnila šumavské lesy a ve snaze o vyšší zisky z těžby dřeva změnila původní smíšenou kulturu na monokulturu smrku.To se projevilo už kůrovcovou kalamitou v r. 1870.Kůrovec napadá jen smrky a ty jsou i méně odolné vůči vichrům,protože mají povrchové kořeny - podívejte se na vyvrácené stromy.Problém současného stavu je ten,že současná monokultura smrku není schopna zastavit jeho šíření bez zásahu člověka.Jsem pro bezzásahové zony,pokud tam bude smíšený,původní typ porostu,který dokáže kůrovci vzdorovat.V NP Šumava dochází k postupnému vysazování listnáčů,buků,ale je to otázka mnoha let.
Zásah vlastní musí být cílený jen na zastavení šíření kůrovce ,přesně časově ohraničený. Dokonce stačí jen likvidovat oloupanou kůru,ani není třeba těžit dřevo těžkými mechanizmy.
Problém je,že v naší zkorumpované společnosti se je třeba obávat,že tento zásah bude zneužit ve prospěch těžařských dřevařských firem a majitelů pozemků.
29. 08. 2009 | 17:58

Imhotep napsal(a):

pro veverku:

Milá veverko, i Šumava byla před II. svět. válkou kulturní krajinou.
29. 08. 2009 | 17:58

Pavell napsal(a):

Sociálrealistický tyjátrolog Just rozumí taky sakumprdum všemu. A jeho hlavní životní náplní po 1989 (předtím to byla služba socyjályzmu v kultůře) poté, co ho divadelníci poslali do prdele, je furt jenom camrat a haupcach bejt proti, páč to je přece ta demogracyje.
Juste, táhni do řiti!
29. 08. 2009 | 18:47

Pavell napsal(a):

Pro S.Mlčocha: kdepak, ani těmito kecy volby nevyhrajete, ani tím vaším věčným pindáním neodsáhnete do sněmovny a dopadnete stejně jako při volbách krajských. Zelený blbane :-).
29. 08. 2009 | 18:48

Alois napsal(a):

Viz Lena: Nejenže pan Zimola nechal instalovat v Nové Bystřici světla ala Las Vegas, navíc nechal poničit okolí Bystřice megalomanskou výstavbou tzv. domků pro golfaře, který skončil jak jinak než fiaskem. Z původník 200 jich stojí asi 30 a světel tam v noci svítí víc než ve městečku samotném. Tak vypadá tragedie, když se češtinář a dějepisář pasuje do role odborníka na vše kolem.
29. 08. 2009 | 20:08

Šumavan napsal(a):

Děkuji autorovi, a to nejen za tento článek, ale především za vše, co pro zachování Šumavy dělá. Přeji mu, aby se nenechal otrávit urážlivými příspěvky - nevěřím, že Ti, z jejichž pera pocházejí, stezku z Březníku na Luzný kdy absolvovali...
29. 08. 2009 | 20:13

Tamerlán napsal(a):

Na Šumavě jsem už léta nebyl a tak třeba i říkáte pravdu ... Nakonec: jeden filosof píše, že příroda je to, co je tu samo od sebe. Tak ať si les také pomůže sám od sebe. Nicméně: slovo movitý je z latinského moveo - hýbat (proto třeba motiv a movitý a nemovitý majetek, hnútelnosti a nehnútelnosti na Slovensku). Psát však o lidech, že jsou či nejsou movití, je - pokud je napasujete na pohyblivé a nepohyblivé - hovadina. Bohaté, zámožné, statky obdařené lidi čeština po staletí hodnotí jako lidi mohovité (od českého moci).
Ostatně: kdysi jsem četl Vaši knihu o divadlech malých forem a plakal jsem doslova štěstím, jak jste ji vlezdoprdelácky zdobil třeba citáty z Jiřiny Švorcové, jak jste v rozhovoru se Zdeňkem Potužilem nechával vážně zaznít argumentaci typu "jak by dotyčný neměl pravdu, vždyť je to předválečný komunista", a též jsem Vás i s panem bratrem viděl párkrát angažovat se (angažovaně) v klubech SSM s jakýmisi komponovanými sračkami. Dnes byste, jak čtu, komunisty a asi každého, kdo tady žil ještě před rokem 1989, krájel pomalu na malé kousíčky, ale tehdy jste byl - za tu stovku z klubu - velmi loajální.
Jinak žijte blaze a do svého veledíla vkomponujte movité spoluobčany a nemovité nepřizpůsobivé. Čest Vaší dobro tvořící práci.
29. 08. 2009 | 20:48

arlon napsal(a):

pgjed
vystihl jste to perfektně, logicky není ani jiný přístup možný.
29. 08. 2009 | 21:08

Jan z Bečova a na Jioříkově napsal(a):

Just je salónní pavědec a plagiarista. Dejte mu malý obolus a naplive i na Einsteina.
Jeho názory netřeba brát vážně.
29. 08. 2009 | 21:10

Petr z Tábora napsal(a):

Myslím, že pgjed či Sokrates vyjádřili i mé názory. Co člověk pokazil vysázením monokultury by měl také napravit. Samozřejmě, že příroda si vždy poradila sama, v tom s autorem souhlasím - ale trvá jí to dlouho. Jak k tomu také přijdou majitelé lesů ze sousedících lokalit, ti musí kůrovce likvidovat.
Psychologicky je zajímavé, jak pro většinu lidí neutrální téma dokáže rozpoutat emoce a urážky.....
29. 08. 2009 | 21:19

darmodej napsal(a):

Doplnme kontext clanku: Doc. PHDR.CSC. byl pred lety na Sumave zatcen a pokutovan lesniky pri krädezi boruvek v prvni, nejprisneji chranene zone narodniho parku. Od te doby je nenavidi a pise o nich ze jsou "kazisveti" kde muze. Proste takova mala podla msta pristizeneho zlodejicka...
29. 08. 2009 | 21:43

F. Krahulec napsal(a):

PGJED: pane Gabriel, proč se stále stydíte za své jméno? Už jste se byl na té Šumavě podívat? Diskutovali jsme o tom spolu. Ty bezzásahové zóny se týkají především původních smrčin. Víte jak staré smrky káceli na Trojmezné? Byly u nich letokruhy 1700. Takže žádné smrkové monokultury. A ještě dotaz: kolik procent stromů v těch původních porostech odhadujete, že kůrovec nezničí? 10-20%. Není jich tak málo a jejich potomstvo bude rozhodně odolnější. Vy dovedete ty stromy poznat? Když se napadené odkácí, tak první větší vítr ten zbytek zkácí taky.... Vy jste lesní správce, pečujte o svěřené lesy. Já jsem jeden z těch blbých přírodovědců, .....
29. 08. 2009 | 22:22

Káča napsal(a):

Ajta ajta,pan Pavell je asi setsakramentsky namíchnutý a pohoršený, když si tu čtu jeho přisprostlý komentář :-)!
Inu, pane Juste, to já Vás zas musím pochválit! Text je obsažný a kultivovaný (ostatně jako u Vás vždy) a nutí člověka k přemýšlení (inu,opět-jako vždy). A k dalšímu zamyšlení mě vedly i některé příspěvky z této diskuse: je fakt, že staří dřevaři měli postupy proti kalamitám i všemožným škůdcům zvládnuté a je škoda, že je už tak hojně dnes nepoužíváme-uštřilo by to spoustu dohadování, bezradnosti, planých keců a především milionů! Ale je taky fakt, že tyto postupy se používaly v kulturních, pěstovaných porostech.
Takže já asi jako zásadní vidím otázku, co vlastně chceme?!? Šumava-kulturní krajina, šetrně a tradičně,snad i "starobyle", obhospodařovaná, nebo zcela bezsásahový národní park, skoro prales?!? Asi něco mezi tím, řekne většina lidí... Hmm, paráda, ale jak a kde tento kompromis najít?!? A taky, sakryš, kdy-aby nám tu Šumavu mezitím nesežrali zčásti brouci a zčásti mamonuchtiví podnikavci!
A ještě pro pana Justa, mimo Šumavu: Těším se nesmírně na další knihu o floskulích! Knihy Slovník floskulí 1 i 2 jsem rozhodně nepřečetla jedním dechem, ale mám je neustále po ruce a stále se k nim vracím. Setkala jsem se před časem s jedním "evangelizátorem" zdravé výživy (mám viditelné zdrav.problémy, takže-vlci,sekty a církve útočí přednostně na oslabené kusy...), který mi dal adresu na své web-stránky. Tak jsem si je našla, a práásk! Titulni stránka s obrovským nápisem "O čem to je?" Hmmm, napsala jsem mu obsáhlý mail, kde jsem m.j.citovala i ze Slovníku floskulí, hehe.
Zdravím a těším se na další povedené články! KKl
29. 08. 2009 | 22:29

Gerd napsal(a):

Pane Juste,
proč vůbec vypouštíme do volné přírody orla, sokola, rysa a nepočkáme, až se k nám nějaký zatoulá z Karpat? Příroda si přeci pomůže sama!
Ze stejných důvodů je třeba vysazovat původní dřeviny ve všech, tedy i bezzásahových zónách. Někde jde o jedli a horský buk, někde o původní šumavský smrk, který byl díky Schwarzenbergům nahrazen alpským kultivarem. Stejěn jako v případě orla, příroda potřebuje prvotní zásah člověk, jde jen o nápravu původních chyb způsobených právě člověkem. Šumava je již dlouho hospodářským lesem a kulturní krajinou, proto je zapotřebí mírná pomoc člověka, aby se les měl z čeho onovit. Alpské druhy smrku, byť věkově rozrůzněné nejsou vhodným a žádoucím cílovým stavem lesa.
A pro Vás osobně. Článek jde napsat i v kratší verzi, pokud vynecháte všechny citace a poplivání kdekoho. Bylo to nudné, trapné a zcela odpovídající Vaší povaze.
29. 08. 2009 | 22:34

Kateřina Amiourová napsal(a):

Slouží to starostovi Horní Plané panu Hůlkovi a spol, kteří si dlouhá líta přejí sjezdovku tam, kde je les. Slouží to okolním dřevařům, kteří truchlí nad omezováním svých aktivit. Co dodat.
30. 08. 2009 | 01:43

Dívat napsal(a):

Klaus je parazit s velkým P ,na Pražském hradě , na Šumavě a všude kam se podíváte...
30. 08. 2009 | 07:35

muromec napsal(a):

Tak to dopadá, když se Šumař na střeše míchá do odborných záležitostí. Pan Just by si měl vzpomenout co říkal Jan Werich v jednom pohádkovém filmu: "Na odbornou práci musí být odborník", a neplést se do věcí o kterých ví kulový a i to jenom od slyšení.
30. 08. 2009 | 08:33

Eliška napsal(a):

Pane Juste,
máte ve Velkém slovníku floskulí taky heslo "názorový veletoč"? Škoda, že už jste dokončil korekturu...
30. 08. 2009 | 08:52

Stařeček napsal(a):

Neznám Šumavu, ale na vesnici žiji téměř sedmdesát let. Pamatuji po válce obdělaný každý kousek pozemku, každou příkopu, vyčištěný každý kousek lesa. Pak za družstevničení všechno srovnáno, rozoráno. I to co nikdy být němělo a přispělo k obrovské erozi půdy. A dnes? Všude neobdělané pole, vše zničené a zarostlé nálety, všude lebeda. V celé zemi jenom chytráci pobírající dotace, které nikdo nekontroluje, zda plní stanovené podmínky a neberou prachy zadarmo. Města vzkvétají, vesnice a jejich okolí chřadne. Do přírody nepatří ani nenažraní družstevníci, ani nezodpovědní zelení. Sem patří jenom rozumní hospodáři. Pro Boha, jak a kým je tento stát řízen a je vůbec?
30. 08. 2009 | 09:06

Jana napsal(a):

Pan Just je chytroprd na slovo vzatý. Pravda je, že slouží vedení NPŠ a to ho za to odměňuje např. možností přístupu do těch míst Šumavy, kam to nám normálním smrtelníkům zakazuje. Jeho názory nejsou nezávislé, jak se nám tady snaží předvádět.
Já se z uschlé Šumavy právě vrátila. Místní mi vyprávěli o tom, jak zasahují v bezzásahových zónách, jak vysazují semenáčky, které by měly podle ekologů vyrůstat divoce samy, jak jsou napadané mladé smrky, které podle všech předpokladů kůrovec napadnout vůbec neměl a jak je minitendry NPŠ vyřazují z práce.
Pan Just a jeho přátelé z NPŠ, SZ, MŽP a HD nám jen lžou, lžou a lžou. Doufám, že je boží mlýny za tu skázu, kterou udělali a podporovali na Šumavě už brzy semelou.
30. 08. 2009 | 09:27

Zachraňme Šumavu napsal(a):

Desettisíc lidí z celé republiky podepsalo petici Zachraňme Šumavu, nestáli za odpověď. Co chtěli bláhoví? Aby se situací na Šumavě zabývala vláda, aby lidé dostali pravdivéinformace a nejen na zelenou lakované lži a aby odborníci a obce ze Šumavy byly přizváni k otevřené debatě. Národnímu parku vládne pár samozvaných a na ně holt nikdo nemá.
30. 08. 2009 | 09:32

arlon napsal(a):

Obecně vzato Just sice ukazuje na problém, dejme tomu že může mít někde i reálný podklad, globálně však směřuje jinam než skutečná příroda. Jestliže tedy zde někteří předřečníci naznačili, že mluví za zájmy NPŠ, není se co divit většině jeho závěrům včetně napadání a ostouzení kdekoho. Věru že komunistické myšlení zde obvyklé po roce 1945 zanechalo v duších lidu obecného i intelektuálního neuvěřitelná dementní zvěrstva. Jedním z nich je právě "lesní hospodářství" a vše z toho pramenící ve stylu - "Lesy ČR, národní podnik". Po válce se začala hospodařit v lesích stylem socialistické vesnice. Po zenitu skutečné přírodní funkce původních lesů a zkolabování jejich vitality začátkem šedesátých let došlo později jen a jen na negativní situace. Počínaje zničením lesů vlivem kyselých dešťů v severních horách, kalamitní situací v podstatě po každé zimě, kdy bylo více sněhu a nakonec v "době svobody" kůrovcou kalamitou na Šumavě, kterou řeší kulturní pracovník dr.Just.
Mám dojem, že místo odborníka z katovny by toto vše mohl řešit schwarzenbergský dům jako v minulosti a bylo by po problému. Ve skutečnosti dnes nikdo žádný národní park šumava nepotřebuje, jeho existenci popírá vše, co se kolem něj od roku 1991 odehrálo. Pro železnou oponu byla šumavská příroda požehnáním, a jak to vypadá, tak železná opona zde v jiném podání vydržela i bez té skutečné, které jsme se nakonec přece jen zbavili. Zbytek železné opony - NPŠ a jeho lidé jsou relikt socialismu, jen ten kůrovec se chová tržně, čím více smrků, tím lépe pro něj. Kůrovec není závislý ani na lobismu ani poslaneckých a hejtmaských výhodách. Kůrovce zajímá jen jeho genetická výbava a tak se má na dnešní Šumavě jako v ráji. Stromy na Šumavě nepotřebují NPŠ, nepotřebují ani kulturtrégly z katovny. Jim postačí, když se bude člověk v lese chovat jako host a nikoliv jako pán a vládce. Nekoukejte do Colorada, mrkněte se na Ural. Lesů nepřeberně v podmínkách, o kterých se tady nikomu nezdá a bez potíží...
30. 08. 2009 | 10:38

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o šumavě dohromady nic nevím, ale když někdo začne žvanit, že dávný les se za chviličku sám po kůrožroutovi zrenovuje, tak nevím jestli se mám smát nebo jenom zbytečně vztekat.
Skoro šytrycet roků vysévám v malém do bedýnek převážně jehličnany a pak tříleté semenáčky používám jako podnože pro roubování. Hobby.
Takže přátelé, vysévám do lesní hrabanky neb je dobrá. Ovšem s tím, že tuto nejdříve musím chemicky zbavit všech semínek tzv. náletových dřevin, jinak semenáčky smrků a jedliček nemají v tomto souboji šanci. V této bedýnce jsem to jaksi neudělal, oko doufám vidí:
http://wbgarden.com/wbgarde...
No a tady si dovoluji pété publiku představit rašící japonské javory v ošetřené hrabance:
http://wbgarden.com/wbgarde...
Jiné kafe, že.
No a tady zas drobátko jiný problémek, ošetřená hrabanka, borovičky radostně vyrašily, ale žijeme už ve zdravém živprostředí, ale nějak se zapomíná říkat, že toto je především taky zdravé i pro naše nepřátelé, mšice, slimáky a jiné všežravé breberky. Rovněž všeliké plísně a houby teď docela neřízeně bují. Takže když nestříknete, tak takhle dopadnete.
http://wbgarden.com/wbgarde...
Rezavá v bedýnce mě děsí a to se bavím, hobby že, ale kdybych měl vysévat statisíce jako profíci, tak ta rezavka je na mašli..
Prosím, vážení brčálníci, ekopošuci a spol., neblněte furt lidi. Děkuji.
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
30. 08. 2009 | 10:46

Fany napsal(a):

Co říkáte pane Juste na tohle. Řekl bych že dotyční pánové rozumí lesu lépe než divadelník....
http://neviditelnypes.lidov...
30. 08. 2009 | 10:58

babička Mary napsal(a):

Pane Juste, díky.
Myslím, že ti káceči zapomínají na dvě zásadní věci:
Zaprvé když je něco (zvláště podle zákona) bezzásahové, tak by to mělo být skutečně bez zásahu.
Zadruhé: zachrání se les, když se stromy vykácí a země rozjezdí?
Nejsem ani pavědec, ani vědec, ani káceč, ani nechodím po Šumavě, ale toto je mi jasné; kdybych měla odstranit krtčí chodby, mravence a slimáky ze zahrádky tím, že pokácím jabloně, vykopu rybízy a maliny, vytrhám kytky q zlikviduju trávník, cotam pak budu mít?
Moc zdravím.
30. 08. 2009 | 10:59

Mrkvička napsal(a):

Klause zvolili nenažraní úderníci,proto je stát zdevastován nemorálními politiky ,kteří ještě nedožralí !!!Poslední večeře ještě přijde !!!Nevolte Topolánka,Béma,Langera jsou stejní jako Paroubek s Rathem a Zubovovou nebo nevolte komunisty s Filipem ,nebo Svobodu ,nebo Kalouseka,je to jeden pytel nenažranců ,nedejte šanci recyklovaným komunistům Zemanovi,Šloufovi,Klausovi !!!Nedělejte voly politikům !!!Proto volte Zelené Lišky,budete mít aspoň zdravou mrkvičku !!!Jezte zdravě po celý den !!!
30. 08. 2009 | 11:06

Roman napsal(a):

Pro ty, kteří by si chtěli přečíst názor odborníků

http://plone.jcu.cz/Members...
30. 08. 2009 | 14:18

siven napsal(a):

Pane Doc.PhDr. CSc,

Uberte na ostentativosti a přiberte v nadhledu.

Budete pak o něco méně auto-kontraproduktivní.

Jinak s některými švejky, kteří netuší, co v praxi znamená pojem Národní park (přičemž zóna ponechaná samovolnému vývoji je v NP Šumava 30%), je jakýkoli pokus vysvětlit jim, že bílá je bílá, evidentně ztrátou času.

Naštěstí se jich zde v diskusi neobjevilo víc, než těch bezzásahových 30%. Příroda se svými očistnými,evolučními a regulačními procesy očividně zasahuje i ve virtuálním éteru.
30. 08. 2009 | 14:29

Admirál napsal(a):

Kůrovce vykácet. Alespoň budu mít na chalupě čím topit.

Je to k neuvěření, ale na Šumavě je problém sehnat palivové dřevo.

O hospodaření v lese toho moc nevím, ale rozumné mi připadá to, co píše pgjed
30. 08. 2009 | 14:30

oposum napsal(a):

Už od padesátých let dobře víme, jak to vypadá když primitivové převezmou řízení věcí (a studované lidi s rozhledem nahradí ti "lidé práce", nebo "místní zelení fořtové").

Současně s tím se začal objevoval zajímavý jev, že národ (hlavně zástupci stejné lůzy) zpitoměle obhajuje tyto tupce, amatéry, ignoranty, kteří mluví do toho čemu absolutně nerozumí, zato hlas vzdělaných lidí je nezajímá (ani nejsou schopni pochopit).

Jsme ale už tak degenerovaní, že těmto ignorantům jako je Klaus, Zeman, Zimola nasloucháme přesto, že stačí dojít dvacet kilometrů k sousedům (v tomto případě do NP Bavorského lesa) abychom se přesvědčili jak se věci mají :-(
30. 08. 2009 | 16:05

klostermann napsal(a):

Just by mel jako stary komunista radeji mlcet. Tohle je typicke prevlekani kabatu.
30. 08. 2009 | 16:06

Lila napsal(a):

wbgarden

Nemám důvod vám nevěřit, nicméně moje reálná zkušenost ze Šumavy a Novohradska je poněkud jiná. Odsunem německých starousedlíků po roce 1945 se změnil nejen ráz krajiny, ale i sociální a národnostní složení obyvatelstva. Řada kdysi živých obcí zpustla, zmizely pro Šumavu typické roztroušené samoty. Místní vzpomínají, že v polovině 50. let je vojáci s buldozery srovnávali se zemí. Už v 60. letech se základy těchto stavení, ale i celých obcí, téměř nedaly najít, jak byly zarostlé.
Za chalupou máme unikát - ve vzrostlém lese vzájemně koexistují smrky a modříny s keři rybízů a starými třešněmi a jabloněmi. Pokud vím, ty zaniklé obce zarostly samy, bez přičinění lidské ruky. Já bych dost věřila řediteli NP Bavorský les, ten určitě ví, o čem mluví.
P.S.
Zahradu ale máte úžasnou!
30. 08. 2009 | 16:25

siven napsal(a):

oposum - Jakýpak „národ“, tak maximálně 30% přispěvatelů zde. Nenadhodnocujte zbytečně tuto skupinu.
30. 08. 2009 | 17:22

Targus napsal(a):

To vlk:

Místo zamýšlení se nad svou osobou bych uvítal z Vaší klávesnice toto:

1/ seznam článků, ve kterých Mistr Just bez afektu a jiných divadelních gryfů kritizuje pouze na základě prokázaných a doložených faktů, nikoli jen kydáním hnoje,slizu a zvratků
2/ vyjmenujte mi seznam zákonů a norem přijatých za posledních 10 let (Brusel i Prahu bych prosil), anebo jiných všeobecných počinů vycházejících z práce vědeckých pracovišť, které jsou obecně prospěšné a jejich výklad a samozřejmě i všeobecný kladný přínos je nezpochybnitelný. Pokud budu mluvit za obory, ve kterých jsem obeznámen s aktuální problematikou - školství, silniční a kolejovou doprava - je to naprostá katastrofa.
3/ rád bych si přečetl Váš názor na techniku boje proti kůrovci, kterou jsem popsal. Pokud ji nejste schopen zhodnotit, měl byste se nad sebou zamyslet vy.
Nevím, jak dalece jste diplomován, ale burani z Moravy zalesňují vytěžená místa smíšenými porosty, kdyby měli čekat jako vy, světáci ze Šumavy, až jim vyrostou jedle, nezbyde jim na horách ani slupka, a to mají chráněné oblasti a obdobné nesmysly zrovna tak jako na Šumavě.
Jediný fungující prales v Beskydech má opravdu rozrůzněnou druhovou skladbu, takže moravští diplomovaní inženýrci si bohužel (nebo spíš naštěstí) nemají s čím hrát.
Dále Vám osobně ze srdce doporučuji odkazy z příspěvku nicku wbgarden.
30. 08. 2009 | 18:11

Libor Skralup napsal(a):

Zase jsme panu Justovi naběhli. Odborník na Kašpárky a Hurvínky si z nás vystřelil a my jsme z toho nervózní. . .
30. 08. 2009 | 19:56

Karel napsal(a):

Ha mrška kůrovec. A já si myslel, že slovutý autor nám chce vysvětlit, proč vláda objednala minimální množství vakcín proti mexické chřipce. Tak příště.
30. 08. 2009 | 23:29

Káča napsal(a):

ke Karlovi:
Slovutného autora snad ani netřeba, ne? Málo vakcín je, protože na víc, s naším státním hospodařením, prostě nemáme! A vzhledem k tomu, že podle odborníků ta nová chřipka není o moc nebezpečnější než ta naše "domácí", tak breberky na Šumavě jsou pro běžného občana asi tak stejně velkým problémem, ne?
31. 08. 2009 | 11:39

Homunkulus napsal(a):

Podpora panu Justovi; hysterie politiků kolem kůrovce mi vadí, kdykoliv o ni zakopnu. Škoda, že biologové jsou (ne vlastní vinou) v pozici nařizujících úředníků a "držitelů pravdy", zatímco jejich političtí odpůrci ve výhodné a mediálně vděčné pozici "rebelů".
31. 08. 2009 | 19:33

Targus napsal(a):

To vlk:

vidím, že se nějak nemáte k odpovědi, takže ještě jeden dotaz.
Už jste někdy viděl, že by hasiči hasili požár tím způsobem, že by okraje polévali benzínem a střed nechali hezky vyhořet?
Přesně takhle se postupuje na Šumavě. Tzv. jádrové zóny, jak tomu říkáte, necháváte ladem, aby se kůrovec hezky množil a v klidu mohl nalétávat do lesů, kde se jeho přemnožení likviduje hromadným kácením. Pak se budete za pár let divit, že na Šumavě a v přilehlých pohořích jaksi nejsou žádné smrky, jen holiny porostlé náletem.
Možná, že si pak vzpomenete na okřídlené rčení: "Kde asi soudruzi z NDR udělali chybu?"
31. 08. 2009 | 20:47

siven napsal(a):

Pan vlk zde mistrně předvedl rčení "chytrému napověz, hloupého trkni".
Přičemž dotyčný, který byl osloven, nelenil… vzápětí na to vytvořil brilantní empirický důkaz o své charakteristické vlastnosti, který hovoří sám o sobě, ani slůvko vysvětlení netřeba.

Takřka učebnicové, a přitom z jedné strany nechtěné a spontánní. Budu na to pamatovat, už vím, kde lovit, až bude potřeba něčím ilustrovat specifickou tezi.
01. 09. 2009 | 13:48

ken napsal(a):

02. 09. 2009 | 11:35

Vaclav Chabr napsal(a):

A ja celou dobu zil v domeni, ze Sumava by mela byt zelena, aby zdrave stromy zadrzovaly vodu, cistily vzduch, proste takova, jako drive. Jsem rad, ze me pan Just otevrel oci, ze opak je pravdou, ze ma byt sezrana kurovcem a uzavrena lidem, ze to je laborator pro pseudoodborniky, kteri zde badaji a mrhaji penezy. Pane Just, kritizoval jste v jednom clanku, nove postaveny barak na Filipove Huti, ktery stoji na ceste na Ptaci nadrz, celkem spravne. Dnes tam stoji dalsi 2 monstra jeste vetsi nez to Vami kritizovane. Co udelal NP Sumava proti temto architektonickym zrudam? Zeptejte se na to proc, sumavsky park sklapnul! Tam by jste mel pichnout!!!
20. 11. 2009 | 10:39

Vaclav Chabr napsal(a):

Kazdemu doporucuji nove vydanou knihu fotografa Milana Vachala "SUMAVA kouzelna a umirajici". Po zhlednuti leteckych snimku z mist tech nejcennejsich (kam nikdo mimochodem nesmi) jako napr slate v okoli Modravy a jinych mist ve me tuhla krev, kdyz vidim lesy zcela znicene kurovcem. Jak musi byt nekdo zhyraly, aby tato zverstva jeste obhajoval a lidi opacneho nazoru napadal a urazel? Moc Vas neobdivuji, pred jakou karu s hnojem jste se sam zaprahnul. Vim, ze je Vam to fuk, ale nam ne, kteri mame Sumavu radi!
20. 11. 2009 | 10:54

Pozorovatel napsal(a):

Je třeba zabývat se současnou výší těžeb v NPŠ a vytvářením holin v NPBL. Personální veletoče, nestabilita. Opět nové zákazy vstupu, zonace žádná. Jaký rozdíl proti Žlábkovi? Akorát že snad ta lanovka bude.
23. 11. 2009 | 09:26

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 13:35

tiffany napsal(a):

"Úcta se musí zasloužit, nemohu mít úctu jen proto, že dotyčný chodí vzpřímeně po dvou zadních."

Nemusí to být zrovna úcta. Stačí něco jako sounáležitost.
04. 02. 2010 | 10:06

DVD to iPad Converter napsal(a):

I appreciate you.Thanks.
06. 03. 2010 | 02:06

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:20

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 07:00

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
01. 06. 2010 | 08:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy