Z tajné zprávy o přípravě návštěvy s. Velkého Velkého Číňana v ČR

25. 03. 2016 | 10:16
Přečteno 6454 krát
1) Přípravný výbor uvítání se dohodl o oslovování „soudruh“, „soudružka“ (dále v textu s., s., v množném čísle ss.). Na přání soudruhů čínských poradců pro přípravný výbor uvítání je možná i verze 同志 a 同志 (potlesk). Případné námitky odmítl již předem s. Babiš: „Soudruzi, stejně jsme většinou už byli soudruzi. Umíme to. Kdo nebyl, brzo se naučí.“ Ss. čínští poradci rozhodnutí schválili (potlesk).

2) Je nutno vyřešit problém, že někteří ss. nejsou schopni vyslovit jméno s. čínského prezidenta. Je schválen návrh, aby se používalo označení s. Velký Číňan. S. čínští poradci souhlasí s rozšířením, aby se užíval termín s. Velký Velký Číňan (dlouhotrvající potlesk, čeští ss. přestávají tleskat teprve, až přestávají čínští ss., což se během jednání stává pravidlem). Jednomyslně odhlasováno. Návrh s. Zemana užívat pojem Velký Velký Velký Číňan čínští poradci odmítají s tím, že by to znamenalo obnovení kultu osobnosti, s nímž se Čína už dávno rozešla (potlesk). „To by nás chodil duch Velkého Maa strašit,“ řekl vedoucí poradce doslova. Někteří čeští zástupci ve výboru se pokřižovali, na což ss. čínští poradci reagovali upozorněním, že nebudou-li se v Česku ctít čínské kulturní vzorce, bude se Velký Velký Číňan zlobit. S. Zeman prohlásil za všechny, že jiné kulturní vzorce než čínské on osobně ani nezná a nechce znát (bouřlivý potlesk). „Kdo není s námi, je proti nám!“ dodal a byl s. čínskými poradci odměněn čínským bonbónem Bon-mo-Ta.(bouřlivý potlesk a skandování hesla „Kdo není s námi…“)

3) Bylo schváleno ústřední heslo uvítání: „Se soudruhem Zemanem za Velkým Velkým Číňanem!“ Návrh obnovit staré dobré vyzkoušené: „Amerika ruce spíná, za námi je rudá Čína!“ odmítli s. čínští poradci (potlesk) s tím, že s Amerikou mají rozjednané jiné kšefty a neradi by si to komplikovali (potlesk).

4) S. Duka navrhuje, že po mnoha poradách se s. Zemanem se svými ovečkami provede konverzi k čínskému typu komunismu (velký potlesk). Ss. čínští poradci to zásadně odmítají (větší potlesk). S. Duka tedy navrhuje jako cestu konfuciánství. Ss. poradci kladou dotaz, co tomu řekne papež. S. Duka odpovídá: „Kolik má papež divizí?“ (potlesk) SS. čínští poradci se smějí a plácají s. Duku po zádech. (dlouhotrvající potlesk).


5) Debata o tom, kolik metrů (s. Tvrdík navrhuje, že by se vzhledem k čínským rozměrům mělo jednat o kilometry) se mají čeští představitelé plazit po břiše k nohám Velkého Velkého Číňana, je ukončena prohlášením jednoho ze ss. čínských poradců, který oznamuje, že po dohodě se s. podtajemníkem (potlesk) s. podtajemníka (větší potlesk) s. podtajemníka (velký potlesk) s. Velkého Velkého Číňana (bouřlivý potlesk) stačí třicet metrů, protože s. Velký Velký Číňan je demokrat. (potlesk ve stoje) Dále s. čínský poradce oznamuje, že s. Zeman se nemusí plazit. Stačí, když poleze po kolenou. (potlesk ve stoje a skandování: „Ať žije Velký Velký Číňan!“)

6) S. Mynář upozorňuje, že s. Zeman se nemůže plazit po kolenou, protože neohne nohy. Ss. čínští poradci opouštějí jednací síň, aby se spojili s Pekingem. Po návratu oznamují, že s. Velký Velký Číňan rozhodl, že postačuje, aby s. Zeman tál s pokrčenými koleny na zádech ss. Mynáře a Ovčáčka, kteří se přiblíží k trůnu s. Velkého Velkého Číňana plazením cca 100 čang. (neutuchající potlesk ve stoje), s. Zeman děkuje s. Velkému Velkému Číňanovi (v nepřítomnosti) i ss. čínským poradcům (přítomným) ze velkorysou shovívavost. (bouřlivý potlesk ve stoje). S. Ovčáček pláče. S. Mynář jej utěšuje. S. Ovčáček mu cosi počítá na prstech.


7) S. Veleba přichází s výzvou, aby se dobrovolně přihlásili s. zastupitelé, kteří prolezou zažívacím traktem s. Velkého Velkého Čínana od zdola vzhůru. Sám se hlásí jako první a prohlašuje, že celý proces absolvuje dvakrát. S. Zeman mu děkuje za příkladnou iniciativu. (bouřlivý potlesk) Zvolenci se řadí u podpisových archů. Padají závazky: „Já prolezu pětkrát!“, „Já dvanáctkrát!“ „Já budu lézt celý den!“ Ss. čínští poradci se radí. Vyžadují přestávku. (bouřlivý potlesk) Po pauze vydávají ss. čínští poradci prohlášení, že organismus s. Velkého Velkého Číňana je uzpůsoben pouze sedmi prolezením sedmi českých zastupitelů denně. Navrhují, aby byla zvolena delegace prolézačů, reprezentující celý český národ. V sále dochází ke rvačce o čest prolézt s. Velkým Velkým Číňanem. (Výkřiky: „Za vlast!“ „Čechy Číňanům!“ „Již vzhůru, psanci této země!“ a bouřlivý potlesk.) Nakonec je rozhodnutí o reprezentaci prolézačů odloženo na ještě tajnější zasedání ve Španělském sále (padl návrh na přejmenování na Čínský, odloženo na průběh návštěvy, až jak se sálek bude Velkému Velkému Číňanovi líbit) pražské dominanty, zvané 澤曼 城堡 (Zemanův Hrad).

8) Naprostá shoda naopak existuje v otázce stavby Zemanova kanálu. Na dotaz jednoho ze s. čínských poradců, jak si česká strana představuje druh po kanále přepravovaného zboží, odpovídá s. Forejt, že předběžně se počítá se s. Zemanem v gumovém člunu a v delším časovém horizontu se s. Zemanem v gumovém člunu. (potlesk a moudré pokyvování ss. čínských poradců) Poté s. čínští poradci odcházejí z jednací síně a vracejí se bez s. čínského poradce, který vznesl dotaz na komoditu, po kanálu dopravované. Upozorňují, že se s. čínský poradce již nevrátí a žádají přítomné, aby, pokud by se po něm rodina ptala, vypovídali, že odešel na procházku do Divoké Šárky, proslulé nebezpečným feminismem, kde byl pravděpodobně přepaden některou z příspěvkových organizací. (bouřlivý potlesk a výkřiky: „Příživníci!“ a „Samozvanci a ztroskotanci!“, případně: „Vrazi z volstrýtu!“)

9) Hlásí se s. Babiš a upozorňuje, že sice politice nerozumí, ale že podobné jednání by jistě i u nás urychlilo jednání parlamentu, obrací se s. Zemana: „Tys to, Miloši, dávno říkal!“. S. Zeman se následně obrací na ss. čínské poradce a připomíná, že to říkal už dávno, že se do Číny musíme jezdit učit sociální stabilizaci společnosti, aby na to ss. čínští poradci neopomněli upozornit s. Velkého Velkého Číňana. (bouřlivý potlesk, skandování: „S. Zeman! S. Zeman! A S. Babiš! S., Babiš!“)

10) Ss. Veleba a Ovčáček navrhují, aby bylo na Václavském náměstí zbudováno jako pendant sv. Václavu dvojsoší Velkého Velkého Číňana a s. Zemana, který klečí pod velkým čínským vůdcem a cucá mu palec u nohy. (bouřlivý potlesk) Povstává s. Filip a žádá, aby v pozadí dvojsoší byl vyveden emblém s. Gottwalda. „On měl Čínu také rád!“ říká s. Filip (skandovaný potlesk a výkřiky: „Vraťte nám s. Gottwalda!“ „Pryč s Havlem!“, „Ať žije Mao!“ ) S. Komárek navrhuje, aby vzniklo trojsoší, na němž by druhý nožní palec s., Velkého Velkého Číňana cucal s. Babiš. V sále nastává vzrušení, s. Sobotka volá na s. Babiše: „Soudruhu, vždyť jsi říkal, že Václavák není tvůj, že patří tvým dcerám!“ Bouřlivou scénu uklidňují ss. čínští poradci, kteří prohlašují, že návrh se bude muset projednat v Pekingu, protože s. Velký Velký Číňan musí odsouhlasit, aby jeho svaté asijské palce mohly cucat nečisté rty západních Evropanů. (čeští zástupci následně skandují: „My nejsme Západ!“ „My jsme vaši!“)


11) Jednomyslně prošel návrh, aby studenti, kteří demonstrovali o všech 17. listopadech byli rozježděni tanky. Na námitku, že by takovou zátěž tanky naší armády nevydržely, nabídli ss. čínští poradci dodávku zánovních tanků Typ 69/79 organizaci Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO, kteří by se mohli postarat o další. (dlouhotrvající potlesk ve stoje, někteří zvolenci salutují, ozývá se zpěv: „My s čínskou armádou jdem se být se mrtí…“, objímání se ss. čínskými poradci)
Naopak byl odložen návrh, který předložili ss. Zeman, Ovčáček, Mynář a Veleba, aby na uctění s. Velkého Velkého Číňana byla uspořádána poprava vybraných kavárenských povalečů na některém z pražských veřejných prostranství. S. Tvrdík upozornil, že podobný akt by byl vhodnou součástí slavnostního otevření Národního fotbalového stadiónu Slávie v Edenu, na něž s. Velký Velký Číňan, jinak vynikající fotbalista, dozajista také přijede. „To bude gólů! To si zastřílíme!“ řekl vedoucí ss. čínských poradců. (bouřlivý potlesk a skandování známého pokřiku, převzatého českými obrozenci z čínštiny: „Pif! Paf! Puf!“)

12) Následoval kulturní program čínského cirkusu 快樂 t未來的 (českým nářečím, povoleným čínskými úřady, Šťastná budoucnost). Vrcholným číslem byl drezérský výkon: „Sedmkrátsedm krtků, kteří neposlouchali, sežráno pandou!“ 七次時間七鼴鼠誰不聽被吃掉了熊貓.


Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy