Budou předčasné volby? A proč?

09. 04. 2012 | 11:15
Přečteno 13303 krát
Jak dopadne úterní jednání, nevím a ani křišťálová koule nenapovídá, zda se koalice rozpadne či nikoli, a zda nás čekají předčasné volby ještě do prázdnin. Zkusme si ale udělat hlubší analýzu politické situace s využitím různých úhlů pohledu.

Prvním úhlem budiž politický slovník – je pravda, že český volič je již zvyklý na leccos, ale udržovat koalici a přitom používat výraz slizký či kriminální ve vztahu ke koaličním partnerům, je již hodně „silné kafe“. Nejde jen o to znectít „partnera“ či „konkurenta“ v rámci koalice, ale expresivnost výrazů (i když vezmeme v úvahu, že emoční kapacita každého politika není neomezená a že povzbuzující prostředky, jež jí mají zvýšit, mají své vedlejší účinky), již fakticky uzavírá prostor pro další spolupráci. Být v kontaktu s někým, kdo je slizký, nutně vyvolává pocit ušpinění a komunikace s kriminálníky, byť jsou naši politici na to zvyklí, je již velký problém ve vztahu k voličům. Rétorika tedy nahrává spíše pádu vlády, pokud se vláda udrží, bude to mít ze střednědobého hlediska negativní dopad pro ODS i TOP 09; budou vnímány jako strany, spolupracující se slizouny a kriminálníky.

Druhým úhlem pohledu budiž krátkodobá a střednědobá strategie jednotlivých stran. Pád koalice vlastně znamená skutečný minimálně střednědobý odchod od vlády, protože je málo pravděpodobné, že by současné vládní strany se mohly k vládnutí po nejbližších volbách vrátit, byť TOP 09 již sonduje možnosti koalice s ČSSD.
Přičemž u VV jde o vlastní konec tohoto politického projektu, pravděpodobnost návratu do velké politiky nyní či později se limitně blíží nule. To znamená, že poslední, co VV potřebují, jsou předčasné volby. Setrvání ve vládě dává jakési mocenské pozice spíše pro jednotlivce či klientelistické sítě, projekt podpory menšinové vlády z parlamentu by představoval určitou šanci pro „idealistickou“ část VV, která se snažila o nápravu „věcí veřejných“. Každopádně předčasné volby znamenají faktický konec přístupu k politice, volby na konci období (červen 2014) nedávají příliš velkou naději, ale mohly by nakonec umožnit určitou politickou „turistiku“, tj. přechod některých poslanců k jiným stranám či hnutím vznikajícím zvnějšku.

ODS a TOP 09 mohou ztratit bezprostřední mocenské pozice tím, že odejdou z vlády. Zejména v ODS odchod z vlády může vyvolávat pocit ohrožení i mezi nejrůznějšími „kmotry“, jimž hrozí ztráta politické ochrany. Riziko otevírání nejrůznějších kauz je vysoké, navíc nikdo v tomto státě netuší, jaké další kompromitující materiály kolují mezi novináři či nejrůznějšími bezpečnostními agenturami. Na druhou stranu je zřejmé, že i vládní pozice již není dostačujícím krytím, jak ukázala aféra Bém – Janoušek.

Třetím úhlem pohledu budiž dokončení reforem a přijetí úsporného rozpočtu. Dokončení reforem jednoznačně napojených na různé klientelistické sítě, je samozřejmě v zájmu zejména ODS, TOP 09 spíše hlídá církevní “restituce“. Ovšem reformy ve školství, které byly napojeny na VV, končí jejich odmítnutím všemi, podobně je tomu i u sociální reformy (ODS), kde obětí se stávají ti sociálně nejslabší. Resorty školství, sociální práce a kultury navíc ukazují na faktický rozvrat státní správy a ztrátu její funkčnosti. Zároveň se ale pořád ještě hraje o hodně – třeba o nastavení podmínek pro české firmy při dostavbě Temelína.

Rozpočtová zodpovědnost se stala frází, která se používá pro obhájení nesmyslných škrtů ve stylu ušetříme, ať to stojí, co to stojí. Vzpomínám na velmi překvapené výrazy významných podnikatelů, když z úst našeho vrcholného politika slyšeli o nutnosti zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a zároveň dostali informaci o nutnosti snížení investic do infrastruktury, do vzdělání a do vědy a výzkumu. Z hlediska politické perspektivy dokončení reforem či přijetí rozpočtu politické body stranám nepřinese. Stále více lidí si uvědomuje, že nejde o to uskutečnit jakési reformy, ale podstatné jsou jejich parametry.

Existuje ještě způsob jak si udržet voliče? Podoba uskutečněných či plánovaných reforem vyvolala negativní reakci fakticky ve všech sociálních skupinách společnosti, kromě velmi úzké skupiny oligarchie (v odborné literatuře se používá výraz kleptokracie), propojených klientelistickými vazbami. Nesmělé pokusy a dílčí úspěchy v boji proti korupci (zákon o státních zakázkách) jsou doplňovány velkými potenciálními „tunely“ nastavenými v reformních zákonech (viz například diskuse o novém vysokoškolském zákonu), očistě státních zastupitelství, justice, policie se většina vlády spíše brání. Zcela v duchu tradice, že nelze rozlišit mezi čistými a špinavými penězi, se o situaci na státním zastupitelství hovoří jako o boji „dvou klanů“, jež se dává na odpovědnost ministrovi, jenž se o očistu pokusil. To vše vede k obrovské nedůvěře voličů.

Možná právě ale tato nedůvěra, frustrace může být tím, co nakonec povede k předčasným volbám v červnu 2012. Společnost se dává do pohybu, vzniká množství iniciativ, s různými návrhy a představami. Různorodost a neujasněnost priorit, obtížnost hledání sjednocujících principů, nedůvěra k novým stranám, jež s sebou přinesla rétorika a praxe VV, může v brzkých předčasných volbách pomoci stranám establišmentu; volby pozdější, například na podzim, by patrně umožnily vznik nového širšího subjektu s ucelenějším programem.

Je to zdánlivě absurdní, ale zdá se, že červnové volby mohou z hlediska zachování vlastní parlamentní existence být pro ODS i TOP 09 zajímavé, mohou být také výhodné i pro ČSSD. Většina, potřebná pro jejich uskutečnění, by se v Poslanecké sněmovně pravděpodobně našla.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

deep throat napsal(a):

Pan Kalousek je na malé ostudy zvyklý a z těch velkých si prostě nic nedělá.
Jeho chování, tedy jak expresivní výrazy, gesta hodná šesté cenové skupiny i používání "výchovných" facek dokreslují povahu celosvětově nejlepšího ministra financí.
Proto jeho vybraný slovník, jímž počastoval VV, mu však vůbec nebude bránit v tom aby s ministry VV dál zasedal v této prohnilé vládě. KDD- každý den dobrý!
09. 04. 2012 | 11:29

Al Jouda napsal(a):

Vládní strany se předčasných voleb obávají jako čert kříže ! Vědí, že pokud se povede je zorganizovat, tak to bude jejich politický pohřeb.
09. 04. 2012 | 11:37

Maximus napsal(a):

Žádné nové volby nebudou neb zvítězí přítažlivost zemská,
ke korytům! Vsadím se třeba o kýbl dobré česnečky! Mimochodem kilo česneku dnes prý atakuje hranici 220 Kč za kilo. Nebyla úroda a řepka a fotovoltaika je výnosnější
než riskovat s pěstováním česneku v bordelstánu.cz.
09. 04. 2012 | 11:41

RA napsal(a):

nejvíce slizu produkují staří komunisti (ky), kteří statečně blogují a poučují nás o morálce.... o takových Kryl zpíval.. vrah o morálce káže...
09. 04. 2012 | 11:42

RA napsal(a):

z životopisu soudružce vypadlo členství v KSČé....
09. 04. 2012 | 11:45

pamětník napsal(a):

Většina pro uskutečnění voleb by se našla. Hmmm.... ale po volbách KDO s KÝM ? Staré xichty pro řešení nových problémů? V době sociálních sítí?
Společnost se dává do pohybu, to ano. Ale nové struktury se teprve pomalinku ustavují. Na FB, to jo.... ale to slouží ke kanalizaci emocí. Nikoli k převzetí odpovědnosti za správu společnosti.
Paní profesorko, máte profil na fejsbůku?
09. 04. 2012 | 11:46

bella ciao napsal(a):

Nejdřív by měl být volič schopný si vytisknout seznam 118 jmen a u příštích voleb kontrolovat, zda jsou někde v kandidátkách.
Je to moc práce. Češi jako obvykle raději půjdou k vodě nebo k šípku.

PS. Říkat reformy je věcně nesprávné. Jsou to vesměs deformy.
09. 04. 2012 | 11:46

dang napsal(a):

Blog na téma politické mičurinství.Kruciální u křížení bývá podobnost:psa se slonem např.křížit nikdo neumí.Opravdu se zdají být argumenty pro a proti předčasným volbám 1:1 z hlediska vlády i mimo ni.Není vidět zatím žádná "optimální" cesta dál.Koalice se dají stejně tvořit až na základě výsledků voleb.Máme k dispozici dvě strany založené v 19.století (ČSSD a ČSL),2 strany založené v první třetině 20.století (KSČM a Lev21-nársocani),jednu koncem 20.století (ODS) a dvě až v 21.století (TOP09 a VV).Koho volit -nejstarší nebo nejmladší? Což vytvořit z těchto 7 jmenovaných stran české G7 ? Pokud chceme s jistým psychickým utrpením zde životní úroveň zvýšit,pak zbývá jediný volitelný subjekt :KSČM.
EKONOMY OSTATNÍCH ŠESTI STRAN BY BYLO LEPŠÍ ZATÍM POSLAT ABSOLVOVAT STŘEDNÍ EKONOMICKOU ŠKOLU.ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ.
09. 04. 2012 | 11:47

český maloměšťák napsal(a):

S podáním demise ministrů za VV nesouhlasí pražské VV.
Jejimiž členy jsou mj. Jankovský, Peake a Dobeš. /např. Jankovský - Je členem Rady Věcí veřejných a předsedou klubu Věcí veřejných na Praze 10./

http://www.scribd.com/doc/88250538/Prohla%C5%A1eni-pra%C5%BEsk%C3%BDch-%C4%8Dlen%C5%AF-VV

Ha, ha, ha.....:((

http://praha.veciverejne.cz/veci-verejne/clanky/vyjadreni-karoliny-peake-2.html

Docela dobrý úspěch je i to, že se hlavouni VV mezi sebou odposlouchávají a uplácejí. A že se nechávají sponzorovat Pepy z Honkongu.
O tom však naše svazačka cudně mlčí.....bo teraz je doležitý klud na prácu, súdružky a súdruhovia...

Stejně ale - Jankovský či Peake dají nejprve důvěru sobě ve vládě ...a za pár týdnů nato sami sebe vyzvou, aby nepodávali demisi.

K...a, to je jak v blázinci ! To je bžunda jak za Jakeše !
09. 04. 2012 | 11:49

RA napsal(a):

dnes bohužel bolševici "vyučují" (co asi) ??? na vysokých školách (to samé veselý soudruh Havel), pak ta výuka má takový bolševický charakter a študenti chtějí vše "zadarmo"....tomu se říká pracující inteligence
09. 04. 2012 | 11:50

Občan napsal(a):

Třeba už kvůli tomuhle jsou předčasné volby namístě:
http://www.novinky.cz/ekonomika/264049-strach-ze-stari-zacina-u-cechu-po-ctyricitce-trh-prace-je-uz-odepsal.html
"Strach ze stáří začíná už po čtyřicítce".

Dokud tady nebude vláda, které bude záležet na VŠECH lidech schopných a ochotných pracovat, nevyhrabeme se ze srabu, do jakého nás dostala "vláda rozpočtové odpovědnosti". Ta, a ne socialisté, poslala do pekel celou střední vrstvu. Ta, a ne socalisté, zařízla spotřebu domácností, znemožnila lidem tvořit úspory a připravila lidi o nejzákladnější existenční jistoty. A bez toho žádná ekonomika není schopna fungovat.

Škrtformy a rostoucí dluhy totiž neustále zrychlují propad veřejných financí, aniž by poskytly obyčejným lidem jakýkoli prostor pro nahrazení veřejných výdajů soukromými.
09. 04. 2012 | 12:02

Občan napsal(a):

Jinak, co se týče "investicí do vzdělání", je to stejný blábol jako "vláda rozpočtové odpovědnosti".

Co je lidem platné vzdělání, když nemají práci, když absloventi nemají kde získat praxi, když zaměstnané práce neuživí?
Navíc jsem ještě neslyšel o SKUTEČNÉ rekvalifikaci, kdy by nezaměstnaný získal třeba maturitu, výuční list+praxi nebo mu bylo umožněno rozšíření VŠ vzdělání. Přitom v Dánsku to běžně funguje a ještě jsou nezaměstnaní po celou dobu studia existenčně zajištěni ve výši 90% posledního platu!!!

Čím jsou prospěšní společnosti i sami sobě SŠ a VŠ, vykonávající práce uklizečů, přidavačů na stavbách a podobné zcela nekvalifikované šinnosti? A čím se mají živit lidé bez kvalifikace, jestliže "jejich" místa jsou obsazena lidmi daleko vzdělanějšími, kvalifikovanějšími a často navíc s mnohaletou ODBORNOU praxí?

VZdělání je v ekonomice stojící na podomním prodeji nesmyslů a na montovnách úplně k ničemu...
09. 04. 2012 | 12:14

Joe Ratata napsal(a):

Nebojte se!U VV se najde dost "odpovědných"poslanců,kteří podpoří zločineckou koalici a nedovolí anarchii sociálního státu.
Korejtko je korejtko!
Tahle vláda mamonu skončí,jen když to bude výhodné pro loutkáře!
09. 04. 2012 | 12:15

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Řešením jsou " drabkovniky" (obdoba subotniků).
Neboli - pojištění plať, až nastane plnění...tak ti ušiska nebudou stačit stříhat - jak se budeš divit.

" Koště a lopata do každé rodiny s nezaměstnaným, ke každému koštěti a štětce jeden nezaměstnaný"

Možná by se měly Úřady Práce přejmenovat na Úřady Pořádku.
Bo pořžádek muší bejt - bez pořžádku by měli lidi zaměstnaní na UP dlouhou chvíli.

Porřžádek und lopata - to je tvoje vejplata.
Vítejte v postindustriálním věku.

Není jak Číňanům :

http://zpravy.kurzy.cz/317213-v-cine-se-umyslne-zhorsovala-data-o-podnikani-kvuli-dotacim/
09. 04. 2012 | 12:22

Občan napsal(a):

To ČM:
Naja, natürlich und selbstverständlich.
Odnung must sein unf Arbeit machts Frei. Voni to měli, kucí elektrikářský, marketingově perfektně zmáknutý - a na vzorného žáka Kybersadistu jsou jejich následovníci jistě právem hrdí...
09. 04. 2012 | 12:27

resl napsal(a):

Je to loterie. Budou-li volby brzy, dostane ODS i TOP pořád ještě dost hlasů. Budou-li za rok, může se zde vyprofilovat jedna slušná strana a dát se zelenými a minimální částí socanů koalici. Třetí možnost je, že to tady budou ovládat Klausovy náckové se skrytými komunisty, kteří udělají vše proto, aby jsme byli izolováni od EU. A na to se třese Rusko s Putinem v čele. Kdo myslí, že to je strašení, je velmi naivní a pak už bude pozdě. Co pořád část tohoto národa táhne do spárů ruského medvěda mi není jasné.
09. 04. 2012 | 12:30

Kryštof napsal(a):

VV = ?
Veselý příběh , kterak svazák John ku štěstí přišel a Kočí našla studánku živé vody .
LEV 21 = ?
Oblíbená pohádka hlavně u těch nejmenších , jak kašpárek Jiřík mezi nás se vrátil .

Budovatelský soudružský soubor písní a tanců v již tradičních národních krojích v barvě oranžové a modré slibuje opět kvalitní umělecký prožitek.
Po bujaré veselici následuje vystřízlivění završené silným /ne/sociálnám státem .
09. 04. 2012 | 12:35

Václav Pokorný napsal(a):

Podle mne předčasné volby nebudou. Tohle společenství morálně a sociálně méněcenných, tím myslím nynější vládnoucí sdružení a zájmový spolek, se bude bránit změnám jak jen to půjde, a pravděpodobně se mezi sebou v pohodě domluví. Silný odpor ze strany nás, většiny občanů, proti této skupině, která vědomě a cíleně likviduje stát a škodí většině občanů republiky, by snad mohl zastavit toto vládnoucí spřežení. Zastavit a odstranit se asi dá jen fyzicky a nátlakem většiny občanů, aby nedošlo k nevratnému odstranění funkcí státu a další devastaci občanské společnosti ve prospěch vrstvy zbohatlíků a grázlů.
09. 04. 2012 | 12:36

ssavý chemik napsal(a):

resl
Tu lavórovici už nepijte. Metylalkohol dělá s neurony hrozné věci.
09. 04. 2012 | 12:39

Občan napsal(a):

To Resl:

Se zelenými? Ti už se v koalicích "předvedli" a následky jejich působení v centrální politice budeme splácet ještě pěkných pár desítek let.
Neděkuji a nemám zájem.

ČR zoufale potřebuje vládu, pro kterou bude nedotknutelným základem střední a nižší vrstva a co nejvyšší počet slušně vydělávajících občanů nad 18 let. Ekonomiku nedělají oligarchové a zbohatlíci. Ekonomika VŽDY, i v raném středověku, stála a stojí na lidech se středními a nižšími PŘÍJMY. Jedině ti totiž platí daně a odvody, a pokud to jen trošku jde, tak i spoří a investují.
Navíc ani ti oligarchové a zbohatlíci se bez z ní neobejdou - nemají totiž komu prodávat "své" produkty a nemá jim kdo sloužit. Jenže tohle těžko může docvaknout naducanému svazákovi, kybernetickému sociopatovi a provoznímu chemikovi, kteří se momentálně nacházejí v seslích premiéra a ministrů sociálna a financí. Stejně tak to ovšem nedošlo i "zeleným" - proto lze jen doufat, že už se v parlamentu neobjeví.
09. 04. 2012 | 12:43

Sláma napsal(a):

Paní profesorka Dvořáková je dáma, které si vážím. Prakticky ve všem se s ní ztotožňuji.
Má pravdu v tom, že pan Kalousek se už otevřeně chová jako hulvát. Ani tam mě nevadilo, když označil Veverky jako stranu slizounů, později i debilů. Více mi vadilo, když ve večerní debatě na ČT2 se panu Jarolímovi vysmíval do tváře a měl poznámky jako malý harant ve škole. V tu chvíli jej měl komentátor vykázat ze studia. Zdá se, že slabinou pana Kalouska jsou večerní hodiny, kdy je více pod vlivem.
Pokud by měla koalice dále pokračovat v tomto složení, tak někdo musí ztratit tvář, buď Kalousek nebo John. Myslím ale, že krysy už opouštějí potápějící se loď Veverek a nákupčí už se předcházejí v nabídkách. Je jasné, že toto je poslední možný přestupný termín, později už to pro krysy nebude možné.
Pokud mají být předčasné volby, tak pro stávájící strany je nejlepší nejbližší termín. Později už by to mohlo být vydáváno jako ústupek ulici a navíc všechny stávající velké strany budou ztrácet body.
Paní profesorka možná poněkud přeceňuje TOPku. Ta vznikla jako unikátní projekt Kalouska a je to v podstatě strana jednoho muže, stejně jako kdysy to byla ODS. Kalousek si vzal stařičkého feudála jako svůj živý maskot, čímž si naklonil pravdoláskaře a vymetl kdejaký recyklovaný odpad z dalších stran, zejména z KDU-ČSL a ODS. Pádu TOPky bychom rozhodně litovat nemuseli.
09. 04. 2012 | 12:44

Pišto Báči napsal(a):

A koho budou volit ti Marťani ? Paroubka ?
To abych mu přimaloval už tykadla , aby k nim měl taky blíž jako měl blíž k tomu "Obyčejnému občanovi".
09. 04. 2012 | 12:48

Sláma napsal(a):

Moje prognóza je, že nyní přestoupí za příslušný bakšiš dostatečný pošet krys z VV a vláda pojede ve složení ODS-TOP09+krysy dále.
09. 04. 2012 | 12:52

Drzá zrzka napsal(a):

Co nám předčasné volby přinesou:
Zatížení už tak dost zubožené státní pokladny.
Naplnění pokladen stranických.
Chaos ve státní správě, což bude stát další finance.
Další projídání budoucnosti.
09. 04. 2012 | 12:55

evix napsal(a):

A to ještě ty zaměstnanecké vztahy pro ty "šťastnější" co práci mají: kolegovi před 14 dny nenastartovalo auto, tak zavolal do práce a omluvil. Omluva přijata nebyla, že si má vzít taxika, jinak bude mít neomluvenou směnu se všemi důsledky. Taxi si nevzal, BOSS mu to Ačko fakt dal a přitom to měl do práce 50 km, tzn. že by musel jet tím taxikem i zpátky a na to by pracoval týden!!!!! A to se vyplatí....Na to se pochopitelně vykašlal a podal výpověď, má dobré kamarády v Polsku už si vyřizuje práci v UK.
Si představte, že BOSSOVÉ svolali meeting kde to pěkně po bolševicky všem ostatním vytmavili, jak takové nezodpovědné chování postihuje firmu, defakto celou společnost a jak oni chudáci na zodpovědných místech k tomu příjdou.:-((((
09. 04. 2012 | 13:11

pepa napsal(a):

Zajistit výnosy ze zlodějen a nemusí být žádné reformy až po zabavení (zestátnění) Prazdroje (české pivo=Rampula), OKD (NWR a RPG) a byty i těžba, stejný proces jako MUS, a několik desítek miliard v CH bankkách pomůže rozvoji přímé demokracie.
09. 04. 2012 | 13:18

evix napsal(a):

Drzá Zrzko, ono ta dnešní trojkolka prožrala tu budoucnost pěkně, jen co je pravda.....horší to už být snad ani nemůže.
09. 04. 2012 | 13:19

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Pozor,s Rumcajse je teď Rom,to zas bude veselo.
Pane Sláma.12:44
Také to tak podobně vidím.
Když je to pro Kalouska tak špatné,může přece odstoupit celá TOPka,Jenže,jak ODS,tak TOP,usilují aby se rozpadli VV.Určitě už mají několik potřebných poslanců VV,zajištěných.
09. 04. 2012 | 13:20

Dutohlav volební napsal(a):

Na ty volby se těším . To zase bude pěkná prasárnička !
Stejnak už mi dochází oranžová a modrá pastelka a ta šlupka od buřtu taky příjde vhod i s tím 13. důchodem co ho zapomněl Paroubek poslat .
I těch 180000 nových pracovních míst co měl ten Nečas podle těch svazácky budovatelských cedulí vytvořit se bude hodit .
Není třeba zoufat , protože to horší ještě přijde , takže se nevysilujte nářkem už teď , pošetilci .
PS
Není tahle Dvořáková tou Dvořákovou co zapomíná uvádět v CV svou angažovanost v řadách KSČ ?
09. 04. 2012 | 13:21

presbus napsal(a):

Paní Dvořáková
K předčasným nebo jakýmkoli jiným volbám se dostavím, pokud v nich bude figurovat strana, která místo drábkovin závazně přislíbí tvrdý zákon proti věkové diskriminaci v zaměstnání.

Firma,nad 100 zaměstnanců, jejíž rozložení zaměstnanců do věkových skupin neodpovídá tomuto rozložení u práceschopného obyvatelstva, by měla povinně rok živit všechny nezaměstnané, kteří se přihlásí na poptávku po zaměstnancích, pokud nepřijme někoho z věkové kategorie, kde má deficit.
Dvě mouchy jednou ranou.

Všechny ostatní politické otázky jsou vpodstatě redundantní.
09. 04. 2012 | 13:22

papíček napsal(a):

Připravit se na důkladnou změnu v politických poměrech ČR je povinností všech slušných lidí v ČR žijících!!! Kecy a tlachy odvádí pozornost od touženého cíle: šmejdy pryč z politiky a do basy!!!!Komu debata PíD. pomáhá a prospívá??? Současným zlodějům!!!
09. 04. 2012 | 13:24

Drzá zrzka napsal(a):

evix

Sláva, viníka máme. Potrestáme voliče. :o)
09. 04. 2012 | 13:26

prak napsal(a):

Paní Dvořáková, zkrátím to za Vás. Tato vláda dojede do cíle ať se to komu líbí či nelíbí. V sázce je příliš mnoho naplněných koryt až po okraj. Od něčeho takového pořádné prase dobrovolně neodejde. A na vypráskání prasat od koryt nejsou lidé.
09. 04. 2012 | 13:27

resl napsal(a):

Občan,
ano zoufale potřebujeme vládu, jakou byste si přál, ale zatím bych se držel toho, co zlikviduje ODS a TOP. Do léta takovou stranu nenajdete. A za rok se zformují staří lumpové a náckové se přidají. Je to loterie a oni to dobře vědí, proto budou pomlouvat všchny, kdo v parlamentu nejsou. Dofám, že se shodneme aspoň na tom, že s komunisty nikdy.
09. 04. 2012 | 13:30

Joe Ratata napsal(a):

drzázrzka
To projídání budoucnosti máte od Kalousa,že?
On tím nápadně nenápadně ukazuje na ty,co pracují za 10 nebo 15 hrubého,že to jako oni.Já nééé,to oni!
Kdybych ho v té chvíli měl na dosah,tak by nedostal jen takovou umolousanou s jakou machruje,že dal studentíkovi.
09. 04. 2012 | 13:31

Drzá zrzka napsal(a):

prak

Na vypraskání prasat od koryt je mnoho lidí. Schází však lidé, kteří by byli ochotni pracovat pro druhé bez onoho po okraj naplněného koryta.
09. 04. 2012 | 13:33

David - 1. část napsal(a):

„...Je to zdánlivě absurdní, ale zdá se, že červnové volby mohou z hlediska

zachování vlastní parlamentní

existence

být pro ODS i TOP 09 zajímavé, mohou být také výhodné i pro ČSSD. Většina, potřebná pro jejich uskutečnění, by se v Poslanecké sněmovně pravděpodobně našla....“

-------------------------------------------

Neřekl bych, že to je až tak absurdní.

Situace ve státě je o kategorii HORŠÍ, než nám říká vláda „rozpočtové odpovědnosti“.

Jen taková „maličkost“, jako zastavení dotací z EU může způsobit katastrofální deficit státního rozpočtu. A to nemluvím o dopadech sociální, daňové a důchodové reformy.

Pan „čistý“ a „šílený chemik“ to už moc, moc dobře ví, a proto hledají

NEJVHODNĚJŠÍ OKAMŽIK,

jak se této zodpovědnosti zbavit a vinu zcela „elegantním“ způsobem svést na někoho jiného.

Jak dopadne úterní jednání a zda budou předčasné volby neví ani křišťálová koule. To ví jen Bůh.

Na druhou stranu, podle mého laického odhadu, ODS a TOP 09 jsou už ROzhodnuty jít do voleb v červnu a vinu za rozpad vlády svést na Věci veřejné. Jinak by totiž před jednáním NEvyhrocovaly situaci takovými vyloženě URážlivými výroky na adresu VV. Tato koalice, potom všem, co už se stalo, by stejně další dva roky nemohla vydržet.

Podle mého názoru rozpad vládní koalice záměrně způsobí svými zcela promyšlenými dinosauro-intrikánskými způsoby pan „čistý“ společně s „šíleným chemikem“.

Věci veřejné mají v zásadě jen dvě možnosti.

Buď ustoupit účelově VYhrocenému a naprosto NEpřijatelnému diktátu ODS a TOP 09 a být tak jejich trvale vydíraným OTrokem, kdy morálně labilní Veverky se rozštěpí a část odpadlíků tuto vládu podrží. Potom ale patrně nastane takový tlak „ulice“, že není vyloučeno, že vláda do konce roku stejně padne.

A nebo odejít z vlády a být zase viníkem za rozpad vlády, který si také přeje 80% občanů.

Potom ale bude konec reforem.

V červnu s vysokou pravděpodobností by vyhrála ČSSD, podobně jako na Slovensku, a tak se zastaví některé důležité reformy, jako třeba opt-out do 2. pilíře důchodové reformy, církevní restituce atd.

Situace je však taková, že už nejde o reformy, ale zase jde jen a jen o koryta.

Pro ODS a TOP 09 jsou červnové volby MimořádnĚ výhodné z toho důvodu, že na volby NEjsou připraveny teprve se rodící a konkurenční nové občanské iniciativy, jako např. ANO 2011, Holešovská výzva, které by mohly významně zamíchat výsledky voleb, kdyby se spojily do jakéhosi „Občanského fóra 2012“, tak by mohly

společně s ČSSD

téměř vymazat z aktivní politiky mafiánskou ODS a antisociální TOP 09.

Proto ODS a TOP 09, tak URPUTNĚ tlačí na červnový termín, a to bez ohledu na to, že spojením všech voleb na podzim by se ušetřilo půl miliardy.
09. 04. 2012 | 13:39

David - 2. část napsal(a):

Pan „čistý“ společně se „šíleným chemikem“ nám chtějí

VSUGEROVAT,

že předčasné volby musí být do konce června, protože jinak nebude možné sestavit a schválit rozpočet na rok 2013, což poškodí náš stát.

Proto bych chtěl upozornit, že by této zjevné MAnipulaci neměla podlehnout ani ČSSD, a to v zájmu občanů, a podpořit tak jen volby na podzim.

Toto STRAŠENÍ je stejně falešně účelové, jako tomu bylo se strašením Řeckem před posledními parlamentními volbami.

Případná nová vláda se bude stejně 100 dnů „seznamovat“ s problematikou rozpočtu a stejně to nezachrání.

V početně mnohem větší Itálii padaly vlády každý rok a jejich rozpočtová politika se také nezhroutila. V Belgii, v „srdci Evropy“, neměly v roce 2011 vládu - ani státní rozpočet - více než 500 dní a stát se také nezbořil.

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/belgie-v-krizi-uz-pres-500-dni-nema-vladu-ani-rozpocet-720044

Přitom nesporně ROZUMNÉ spojení všech tří voleb na podzim by ušetřilo nejméně půl miliardy za situace, kdy „šílený chemik“ jinak chce rušit některé státní úřady jen kvůli pouhým 50 milionům.

Jinak pokud se týká sestavení státního rozpočtu na rok 2013,

tak než aby nám smrtící koktejl míchal ještě „šílený chemik“,

tak solidní rozpočet mohou

už teď

sestavovat skuteční odborníci, jako například :

Milan Zelený, Vladimír Pikora, Petr Robejšek, Ilona Švihlíková, Pavel Kohout, Jaroslav Ungerman, Miroslav Zámečník, Michal Mejstřík, Petr Holub.

ČSSD by se měla především dohodnout s vládní koalicí jen na rozpočtu a čerpání dotací z EU.

Volby pak mohou být už v klidu na podzim, a to v jednom termínu.

Pokud budou volby v červnu, tak to nemusí dobře dopadnout pro tento stát a jeho občany, protože staré struktury se zase usadí ve sněmovně na další čtyři roky.
09. 04. 2012 | 13:40

Drzá zrzka napsal(a):

Joe Ratata

Od Kalouska mám pouze žaludeční vředy, z té věčné nejistoty, na co všechno ještě uvalí daň.
09. 04. 2012 | 13:42

Martin napsal(a):

Paní profesorko, je zajímavé, jak váš celkem normálně napsaný článek dokáže vybudit nejen neuvěřitelný slovník přispívatelů, ale ta slova se svíjí do uzlů podivuhodných názorů...Minimálně o český jazyk máte zásluhu. Přeju hezké jarní dny, ono si to příroda vypučí i po úterku...
09. 04. 2012 | 14:02

exit napsal(a):

TOP, ODS i VV zoufale usilují o rozpad koalice a o konec své vlády. Proč?
Buď jsou "ve vzduchu" další kompromitující materiály, nebo si uvědomili svou neschopnost (a nezájem) řídit ekonomiku země.
Že by chtěli zopakovat taktiku z roku 1997 - hroutící se zemi předáme levici, a až země zase zbohatne, znovu se přisajeme? Ale je dnes kdokoli schopen této zemi vrátit bohatství? Pravice nás třikrát za jedenáct let dostala do ekonomické krize (1997, 2008, 2011), aktuálně jsme jedinou zemí ve střední Evropě, která je v krizi (všechny okolní země slušně bohatnou) - pravici věřit samozřejmě nelze. Za levicové vlády sice země 8 let soustavně bohatla, na konci těch osmi let jsme byli druhou nejrychleji bohatnoucí zemí v Evropě - ale dokáže to zopakovat? A nějaký "nový subjekt"? To je jen fantazírování těch méně inteligentních.
Nezbývá než dát hlas levici a držet palce, aby se jí ještě jednou povedl stejný zázrak jako za Zemana, Špidly, Grosse a Paroubka.
Vinu za současný ekonomický a morální úpadek země ovšem nenesou ani Nečas, ani Klaus, ani Vondra, ani Kalousek, ani Schwarzenberg, ani Bárta, ani John.
Všechnu vinu jednoznačně nesou ti, kteří v roce 2010 volili OIDS, TOP nebo VV. Ti by se především měli před námi ostatními stydět, nebo přesněji, sami sebe se štítit pro nízkou úroveň své inteligence a morálky. Pouze oni jsou skutečnými viníky úpadku.
09. 04. 2012 | 14:06

kelt napsal(a):

Předčasné volby-až naprší a uschne.
Jedině poslat vládu letecky na prohlídku Bermudského trojúhelníku.
09. 04. 2012 | 14:32

ZM napsal(a):

Tipuju to tak, že předčasné volby nebudou. Např. poslanec Melčák dal v roce 2009 k ústavnímu soudu stížnost na neplatnost předčasných voleb (sepsal mu jí Kalvoda). Nevím, jestli to je pravda, ale někde psali, že měl hypotéku na barák. Možná proto potřeboval zůstta nutně poslancem.Myslím si, že současní poslanci VV se budou držet koryt, i kdyby měli vyloučit Bártu z VV nebo založit nějakou stranu VV2, podobně jako se před lety odtrhla část ODS a založila US. Popř. je i varianta, že část poslanců VV nabídne svůj přechod k TOPce nebo k ODS. TOPce a ODS chybí 5 nebo 6 poslanců k parlamentní většině, v případě, že počítají s podporou Kočí, Humla a Škarky. To není zas tak moc.Pochybuju, že by měl Bárta tolik peněz na to, aby byl všem loajálním poslancům VV "individuálně k dispozici".
09. 04. 2012 | 14:36

PDG napsal(a):

Díky za poslední dva příspěvky.Slušná analýza a rozumné dedukce.
09. 04. 2012 | 14:38

český maloměšťák napsal(a):

Jen malá poznámka.

Velmi často jsou ti, kteří volají po pádu této vlády napadáni , že nevědí co pak. Co pak - až padne vláda, vláda takové " kvality" kdy občané se nevyznají, zda je tato vláda složená z lidí, kteří chtějí Mafii zničit anebo ji naopak odevzdat státní moc.

Odpověď by měla znit :

"Pak si musíme dát setsakra pozor hlavně na jedno. Abychom nezvolili stejné darebáky jako minule."
-----------------
Že se pak zeptají : " A koho teda místo nich? " ???
Mno - tak na to jim je třeba odpovědět - " Použij pro jednou svůj mozek a přijdeš na to sám".
09. 04. 2012 | 14:39

ZM napsal(a):

Dluhoslav Sobotka a spol. jsou tak lační po moci, že by nejradši uspořádali předčasné volby ještě dnes v noci. ČSSD s velkou pravděpodobností další volby vyhraje,ať už budou ještě letos nebo ař v roce 2014, ale pochybuju, že se něco zlepší. Pochybuju, že by nastaly za vlády ČSSD nějaké výrazné úspory ve státní správě.Češi jsou totiž zlodějskej národ, a krade se na všech úrovních dle rčení- kdo nekrade, okrádá rodinu. Tak jak by se mohlo v ČR dobře hospodařit. Když budou předčasné volby, tak zase z rozpočtu ubyde miliarda a vydělají si členové volebních komisí.
09. 04. 2012 | 14:45

ZM napsal(a):

český maloměšťák - problém je taky v tom, že někteří do politiky nešli jako darebáci, ale v politice se z nich ti darebáci stali.
09. 04. 2012 | 14:47

resl napsal(a):

Základ by byly volby na "jméno" budoucího poslance, který by se musel před voličem odhalit. Tak jak si to přejí voliči ve Státech. To by znamenalo změnu volebního systému a k tomu nemá Kalousek, Nečas důvod. To si musí vyvzdorovat tzv. občanské iniciativy, které tak nenávidí Klaus. Právě ten Klaus, který vždy ve svém živitopoise zapomene, že měl otce. A mně by bylo jedno jestli byl jeho otec komunista, nebo matka, ale zapírat ho, nám něco říká o povaze tohoto člověka.
09. 04. 2012 | 14:47

ZM napsal(a):

K mému příspěvku 09. 04. 2012 | 14:45 -
Toto je klasiká ukázka.

http://www.ceskaskola.cz/2011/12/prectete-si-skolsky-urad-za-par-dni.html
09. 04. 2012 | 14:49

kelt napsal(a):

To ZM 14.45,
jsem přesvědčen,že 90% občanů této země by úplně stačilo,kdyby se mělo tak mizerně,jako za poslední vlády ČSSD.
Duo ekonomických mičurinců Topolánek/Tlustý s následným pokračováním Nečas/Kalousek připravilo svými "reformami"v zájmu posílení konkurenceschopnosti SR ročně o cca 120 mld.Kč,které teď ždímá z rodin s dětmi,z tělesně potižených a důchodců,kteří si dle Kalouska žili jak prasata v žitě.
Stručně se dá konstatovat,že šlo o vítězství ideologie nad zdravým rozumem v zájmu kmotrů a kmotříčků.
09. 04. 2012 | 15:02

berkowitz napsal(a):

Pro Drzou Zrzku : Prasata se dají od koryt zahnat jedině násadou od krompáče.
Jeden ne závěr :
Čo je oportunistické a rozkolísané, musí odpadnůť!
09. 04. 2012 | 15:12

Piston napsal(a):

A co takhle u nás oblíbená varianta – vlk se nažral a koza zůstala celá.
Věci veřejné se rozpadnou a jejich poslanci, hnáni zodpovědností ke svým voličům se přece jen tak nevzdají svých mandátů. A ejhle, máme tu nové uskupení čistých politiků třeba Věci Prodejné. Představí nový program, který samozřejmě nebude trnem v oku staronových koaličních partnerů.
A pod vyčpělým pláštíkem reforem, boje proti korupci a rozpočtové odpovědnosti si padnou s ODS a TOP 09 do náručí a jede se dál.
09. 04. 2012 | 15:15

Dáša N. napsal(a):

A proč nenechat vládní strany svůj pohár hořkosti a jedu vypít až do dna v r.2014?
09. 04. 2012 | 15:37

zemedelec napsal(a):

Pane David.
Přesně jak uvádíte.
VV.se dostali do té nejhorší pozice.Svoji možnost,jak si aspoň trochu zachovat tvář,tak propásli.Teď už jsou jenom k politování.
09. 04. 2012 | 15:43

Karel napsal(a):

zemedelec
jak taky mohla dopadnout strana financovaná mj. penězi nadnárodního řetězce, že.
09. 04. 2012 | 16:01

zemedelec napsal(a):

Pane Karel.
Je to možné o tom financování VV.
Přivedl jste mě na začátek,hned po volbách,když se mluvilo o nějaké smlouvě poslanců VV.s vedením strany.Mluvilo se o 7 mil.Je možné že je dostali předem,tak by je museli vrátit.
09. 04. 2012 | 16:19

drsoň napsal(a):

Chcete-li ty lumpy vytrestat, volte příště komunisty. Není pro ně strašnější potupy, než být pokořen ve volbách komunisty. Kam se hrabe primitivní defenestrace.
Výchovnou lekci by dostala i média. Celkem živě si dovedu představit protáhlé ksichty zpravodajských stálic, jak zvěstují nestravitelné výsledkové koláče. Na ct24 by bylo potřeba překonfigurovat rozlišení obrazu, aby byly koukatelné.
09. 04. 2012 | 16:24

kelt napsal(a):

Jedině v celosvětové revoluci všech proti všem je naše osvobození od globální oligarchie a teroru pravice .
Ať zhyne starý podlý svět a zmizí okovy školních osnov !
09. 04. 2012 | 17:26

Dr. No napsal(a):

Madam Dvořáková, být Vámi, věnuji se akreditační komisi. Za ta léta jste nás obdařili spoustou univerzit, které neměly být. A spoustou absurdních oborů na původně slušných univerzitách, které jste tím nechali zcela zaneřádit. Tyto školy a obory vyprodukovaly absolventy, kteří neměli být nikdy vyprodukováni. A dnes jsme, díky jejich neoprávněněému sebevědomí, tam, kde jsme. Ostatně s jedním s takových absolventů jste nedávno zahájili soudní spor.

Styďte se a snažte se věcně - nikoliv formálně - napravit co se dá. A politické komentáře nechte těm, kdo nemají takové máslo na hlavě.
09. 04. 2012 | 17:35

Joe Ratata napsal(a):

Dr.No
Máte pravdu.V páté třídě všichni kdo se jen trochu lépe učí odejdou na gymnázia a v patnácti jdou na průmyslovky kluci,co by měli jít na řemesla.
Ti když pak horkotěžko odmaturují,tak na VŠ odborného směru nemají.A nemají na ně ani absolveti gymplů,protože jim schází odborná průprava.
Firmy pak marně schání odborníky strojaře a elektrikáře,protože jsou všichni sociologové,filozofové,politologové a podobní ......vol-ové.
09. 04. 2012 | 17:51

Stařeček napsal(a):

RA-pokud chcete psát o kom psal Kryl, pište také o tom jak psal o Havlovi a ostatních, v kontextu s polistopadovým vývojem.
09. 04. 2012 | 18:57

Názor Jan napsal(a):

Úhly-neúhly (pohledu), jistý je jedno : tahle vláda už dávno ztratila legitimitu, tedy důvěru občanů, a proto je třeba přepřahat - v demokracii cestou předčasných voleb. Pokud tedy ještě něco demokratického u nás zůstalo...
09. 04. 2012 | 19:28

Lila napsal(a):

drsoň

Jako vtip dobrý. Jenže zahraniční ekonomové a investoři ještě stále Česko hodnotí velmi dobře. Ovšem naše skandály, které zaznamenávají i světová média, naši reputaci ve světě vážně ohrožují, členové Národné ekonomické rady tvrdí, že si začínáme s obrazem země zahrávat. A pokud by vyhrála KSČM, to by se sem určitě zahraniční investoři hrnuli ve čtyřstupech.

V izolaci jsme byli přes čtyřicet let a jak to vypadá, hned tak se z toho nevzpamatujeme.
09. 04. 2012 | 19:44

Pacák napsal(a):

RA napsal(a):
nejvíce slizu produkují staří komunisti (ky), kteří statečně blogují a poučují nás o morálce.... o takových Kryl zpíval.. vrah o morálce káže...

Současná situace je lepší, dnes nám o morálce káže kleptokrat.
09. 04. 2012 | 19:54

pert66@seznam.cz napsal(a):

Když chtějí volby, tak ať si je zaplatí ze svýho.
09. 04. 2012 | 20:35

Strachalak napsal(a):

Také vám to připomíná film : Vrchní prchni ?
Odejít už stačit nebude , bude se muset zaplatit !
09. 04. 2012 | 20:41

Hana napsal(a):

Choďte do háje se zahraničními investory - ti se hrnou do Číny a je jim vcelku fuk, kdo tam vládne. Chďte do háje i s kecama kolem komunistů - pokud si dobře vzpomínám, ti nikdy nedopustili bezdomovce, okrádání důchodců, stevy, kdy někdo neměl na léky či podobné vymoženosti našeho kapitalismu. A že jsem nemohla jed do USA - tak to mě velice trhá žíly! A že jsem musela držet hubu a krok - a co tak asi musím dnes? Choďte s tím zkrátka už do háje!
09. 04. 2012 | 20:41

Popelka napsal(a):

Paní profesorko, vážím si Vašich postojů. Vydržte. Nenechte se otrávit.
09. 04. 2012 | 20:41

Popelka napsal(a):

Paní profesorko, vážím si Vašich postojů. Vydržte. Nenechte se otrávit.
09. 04. 2012 | 20:44

Milan napsal(a):

Dvacet let se nedělaly žádné změny ani reformy. Pouze se rozkrádalo co šlo. Když na to vemu obyčejný selský rozum tak - ty částky co politici svým špatným hospodařením za naší podpory
zadlužili, už nevrátí. Zákony jsou udělány tak, že na vyřešení zadlužení z jejich kapes neuvidíme ani korunu. Proto musí být reformy. Jiná možnost není. Navíc je to tak všude ve světě. Předčasné volby akorát prodlouží čas za který by jsme snad mohli větší část dluhu umazat. Navíc si myslím, že všechny vlády si stále drží některé částečně státní podniky, aby měli z čeho financovat volby a jiné své výdaje. Zajímalo by mě kolik by stál podíl státu např. v ČEZU, nebo ČSD.
09. 04. 2012 | 20:45

Vodník Česílko napsal(a):

Nevěřím, že budou předčasné volby. Dvacet veverkovských poslanců se dobrovolně nevzdá svých platů a dalších prebend. Kalouskovi odkývou, o co si řekne. Oni dobře ví, že jsou politické zombie, a budou si ještě chtít urvat, co půjde... V tomto jsem pesimista
09. 04. 2012 | 20:47

Petr B. napsal(a):

Víme, že ČSSD ztratila ve volbách 2010 oproti krajským volbám 2008 a proti následujícím výzkumům veřejného mínění až 15 procentů voličů...měla 22 procentách (nejméně od roku 1992), ale měla získat nejméně 37 procent, přičemž VV jí připravily díky prolhané kampani suplující sociálně demokratický program o téměř 11 procent a SPO patrně domluvená s ODS úmyslně o více než 4 procenta. Znovu se tedy projevila neskutečná hloupost části sociálně demokratického elektorátu, která se už dříve předtím projevovala pouze neúčasti v senátních volbách. Pokud pravici díky těmto hloupým voličům spadlo po předchozí katastrofické vládě ODS neočekávaně do klína 118 mandátů (tzn. měla o 18 mandátů více než v roce 2006), proč by to teď měla z naprosto banálních důvodů zabalit a riskovat předčasné volby? To přece nejde racionálně vysvětlit? V roce 1997 se provalily různé skandály ODS a přece jí na pomoc přišly různé celebrity (Bílá, Mládek, Menzel atd.) s tím, že jim nevadí, že ODS krade. Tak co se tedy změnilo od roku 1997?
Podle mně se ODS+TOP+VV v úterý domluví, na vše se zapomene a vláda úspěšne dovládne minimálně do června 2014. Proč by mělo někomu z voličů i politiků ODS+TOP+VV vadit, že jejich strany lžou a kradou? Jedná se přece o podstatu české pravicové politiky posledních 22 let, na kterou jsme si nejen zvykli, ale dokonce jí i oslavovali.
09. 04. 2012 | 20:49

sedlak napsal(a):

myslím, že tady je dost problém s médii, že hodně dluží, samotné různé iniciativy nestačí a pak jsou už dnes jeden hot a druhý čehý (zvlášť tam kde se už formují budoucí politická vedení) nemůžu si pomoct, ale nevěřím, že MF DNES nemá ještě mnohem zajímavější odposlechy než co zatím vypustila a že to užívá zcela účelově pro zajištění si nákladu a svým způsobem i vydírání - jak je to dlouho, co si hrál Kalousek s médii o "fiktivní" nahrávce s porady některých medií - nebyla tam MFDNES také? Vysoké šachy, kde daňový poplatník je trapnou ždímanou dojnou krávou
09. 04. 2012 | 21:01

moucha 2012 napsal(a):

Padáme a ještě jsme nedopadli na dno a je úplně jedno, kdo sedí ve vládě a nebo v parlamentu, a demise této "vlády" ? Již včera už bylo pozdě.
09. 04. 2012 | 21:02

Yosif K napsal(a):

EXIT napsal:
Za levicové vlády sice země 8 let soustavně bohatla, na konci těch osmi let jsme byli druhou nejrychleji bohatnoucí zemí v Evropě - ale dokáže to zopakovat? A nějaký "nový subjekt"? To je jen fantazírování těch méně inteligentních.
Nezbývá než dát hlas levici a držet palce, aby se jí ještě jednou povedl stejný zázrak jako za Zemana, Špidly, Grosse a Paroubka.

Jste naivni trubka vsech naivnich trubek. Za "Zemana, Špidly, Grosse a Paroubka" Ceska republika bohatala pomoci neustaleho zadluzovani. Tohle uz orpavdu proste nebude mozne.

V Evrope uz lepe bylo. Ted se musi dluhy splacet. Muzete se vsak jezdit divat do recka jak se s evropskou pomoci drzi slusne evropska platy recti socialisticti odbroari. Muzete jim i neci prihodit do klobouku.
CITUJI AKTUALNE:
Teď ale samotné Nizozemsko musí šetřit. Menšinová vláda hledá, kde rozpočet snížit o šestnáct miliard eur. Na stole jsou návrhy na zmrazení platů ve státní sféře, razantní zvýšení daně z přidané hodnoty, omezení daňových úlev.

Politická situace je však složitá. Vláda je závislá na podpoře Strany pro svobodu, v jejímž čele stojí euroskeptický bojovník proti islámu a imigraci Geert Wilders. Ten chce především omezit dávky pro přistěhovalce a zrušit rozvojovou pomoc.

Nizozemci byli po mnoho let zvyklí na velkorysé "benefity." Ať už to byly přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení nebo dotace na kulturu. Teď ale tato éra doznívá.
09. 04. 2012 | 21:11

sedlák napsal(a):

To o špatné vládě a špatných VV je psychóza. Vláda je dobrá, zatím žádná neprosazovala tak důsledně nutné reformy. Když si odmyslíme aféru vyvolanou sl. Kočí, VV se ukazují jako sice nezkušená, neobratná a někdy až komická strana, ale zdá se, že docílila aspoň začátek pronásledování povodníků a má slušné ministry. Pád vlády by byl spíše nepříznivý než potřebný.
09. 04. 2012 | 21:31

český maloměšťák napsal(a):

sedlák
Neboli zatím je to stále dobré - říká chlápek, který před chvíli vypadl z nejvrchnějšího patra mrakodrapu...

P.S. To je fakt. Mohli jsme mít ve vládě místo neschopných komiků, zlodějů a ochlastů třeba pedofily, masové vrahy či nějakou kuriozitu z cirkusu.
Máte pravdu - rozhodně by to mohlo být horší.
09. 04. 2012 | 21:42

Skoul napsal(a):

Stejně jestli tam bude Petr nebo Pavel tak to dopadne špatně.Rozdil bude jen v bolestivosti toho padu.Jsem zvědav jak z toho dna z hov.. bič neupleteš když nezamrskaš
09. 04. 2012 | 21:49

pokorný napsal(a):

Před dvěma lety se zdála situace po vládách sociální demokracie a Topolánkovy éry v naprosto neřešitelné situaci, Michal Hála na ŘSD vyváděl stovky milionů do kasy své rodné strany, socialista Karel Březina s kolegou Hamáčkem drancovali městem dotovaný rozpočet pražského DP, Janoušek s Bémem z ODS vládli metropoli železnou rukou a nyní ? Již se nestřílí novináři za článek o korupci, jak to bylo za éry min.vnitra Grosse. naopak, věci donedávna nemyslitelné jsou realitou. Dokonce se mají rušit ministerstva, jiná slučovat. Na všech těchto pozicích zavládl strach. Tuhle vládu je nutné zlikvidovat,odstranit,shodit. Troufla si na něco na co by nikdo před rokem nepomyslel. Kriminálníci, veksláci,taxikáři,zloději kanálových mříží státní úředníci drancující na všech úrovních státní správu, si neobyčejně přejí návrat ČSSD. Touží po návratu starých "pořádků." Takových, které panují v krajích pod taktovkou oranžových hejtmanů. Současný vývoj jim vůbec nevyhovuje, dostali strach. Dostali strach z úspor států, z konce zneužívání Bruselských dotací na vše možné.
09. 04. 2012 | 22:06

dix napsal(a):

ČSSD , to je ten obskurní spolek falešných hráčů co jej tady pomatenci považují za sociální demokracii ?
"Blíž k obyčejnému občanovi" , že ano ?
Tak to přece vyřvával ten dnešní LEV 21 utržený z hospody od šuplete s úplatky - to ho ještě znali na vnitru pod přezdívkou ROKO .
Nezdálo se , že by těm soudruhům věčně moralizujícím , nějak vadily ty věčné trapasy a rozkrádačky u nich samých .
"Silný sociální stát ." To byly také jejich výkřiky do zatemnělých mozků voličů . Z čeho a jak by měl být financován , už se ani soudruzi nemuseli namáhat lhát , jejich omezení voliči by to stejně nepochopili .
Rathovo finanční hejtmanování to byla zrovna kapitola z ročenky hororů , právě jako kakao Kraus , Zgarba zemědělec a komoušský kádr Palas - špitálprivatizátor .
Parlamentní kašpar Vlček , postavička budící útrpnost u i u mentálně retardovaných chovanců polepšovny byl z nich všech ještě nejméně škodlivý .
Pryč od nich . Nebrat . Plesnivá rajčata se také vyhazují aby nenakazila ostatní .
09. 04. 2012 | 22:49

ujo napsal(a):

z housenky se stane motýl ; z bakaláře a cestovatele se stal sedlák .
ta první přeměna je směrem ke kráse, ta druhá?
09. 04. 2012 | 22:56

Boris napsal(a):

Klaus zapomene,že měl otce....

...zlí jazykové tvrdí, že se jmenoval Pružínský...

Jsou to opravdu jen pomluvy ?
09. 04. 2012 | 23:27

Bob napsal(a):

Paní doktor

MUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Vám i Vašim bojům
09. 04. 2012 | 23:41

modrý pavián napsal(a):

Paní Dvořáková,
nahoře je taký malý dotaz, že prý Vám jaksi ze životopisu vypadlo členství v KSČ(zřejmě v 80.letech). Proč jako?? Máme tomu rozumět tak, že se stydíte za to čím jste v minulosti byla???
09. 04. 2012 | 23:59

Jan Vaculík napsal(a):

Obávám se, že kmotři z ODS si z kmotrama z ČSSD dokážou dost dobře rozumět.
Takže jisté dobře zaběhané korupční kruhy by mohly vítězství ČSSD očekávané v případných předčasných volbách uvítat.
10. 04. 2012 | 00:11

art napsal(a):

Yosif K.:
Nikdo z nás samozřejmě nemůže za to, že Nizozemsko má po dlouhé době pravicovou vládu, a tedy také hospodářské problémy. Za vlády levice je nikdy nemělo.
Dnes mají v Evropě hospodářské problémy jen země jižní Evropy (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko - ve všech aktuálně vládne pravice), na západě jen Nizozemí a Irsko (v obou zemích vládne pravice), ve střední Evropě jen Česko (kde vládne pravice) a na východě jen Lotyšsko (kde vládne pravice).
Země s levicovými vládami (Slovensko, Island, Dánsko) patří k těm nejrychleji bohatnoucím.
10. 04. 2012 | 00:16

sedlak napsal(a):

modrý paviáne....nemyslím, že profesorce Dvořákové to členství v KSČ z CV vypadlo, pokud se mýlím, dejte mi prosím odkaz, kde to sama profesorka Dvořáková popírá, na tohle téma dojde vždy, když kritizuje konkrétní poměry,

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/vladimira-dvorakova-32330
http://nozicka.blog.idnes.cz/c/245306/Proc-clenstvi-v-KSC-u-nekoho-vadi-a-u-jineho-nikoliv.html

myslím, že osob, které se v KSČ v minulosti angažovalo je například na naší polit. scéně či ve státní správě stále dost, vadí vám to u nich stejnou měrou?
10. 04. 2012 | 00:23

art napsal(a):

dix:
Za vlády ČSSD Česká republika osm let soustavně bohatla, na konci byla druhou nejrychleji bohatnoucí zemí v Evropě s růstem okolo 7% ročně. Neplatilo se v nemocnicích, byla nižší nezaměstnanost a vyšší sociální dávky, byla zrušena povinná vojenská služba, vznikaly nové podniky, více než dvojnásobně se zvýšila průmyslová produkce i vývoz. Byli jsme respektovanou evropskou zemí. Státní dluh byl v jednotlivých letech poloviční až šestinový proti dnešku (a to vláda sanovala rozkradenou zemi po Klausově "vládnutí").
Pravicové vlády nás za 11 let vládnutí třikrát zavedly do hospodářské krize (1997, 2008, 2011; např. sousední Polsko tam nekleslo ani jednou). Zadlužení je v posledních letech rekordní. Platí se v nemocnicích, roste nezaměstnanost. Ceny rostou rekordním tempem. Klesají naopak sociální dávky, správa státu je rozvrácená. Klesají reálné mzdy, zastavil se růst důchodů, ačkoli jsme byli opakovaně EU upozorňováni, že starobní důchody jsou v porovnání s jinými zeměmi extrémně nízké a že je třeba je radikálně zvýšit. Polovina ministrů musela za necelé dva roky pro různá podezření vládu opustit. Další ministři podezřením z majetkových deliktů zatím čelí (Vondra, Schwarzenberg, Kalousek...). Narůstají sociální a národnostní problémy, které vládní zmocněnkyně Šimůnková není schopná řešit. Politici vesměs nejsou schopni ani vybrat mnohamiliardové dotace připravené v rámci pomoci ČR v Evropské unii.
Vinu za tento stav nenesou politici. Všechnu vinu nesou ti, kdo v minulých volbáćh volili ODS, TOp nebo VV.
10. 04. 2012 | 00:32

Žižka napsal(a):

A co když to dopadne takhle:
http://www.volebnipreference.cz
V posledních dnech JIM preference neustále rostou a rostou. Ještě nedávno bych se toho dost děsil. Teď nevím.
10. 04. 2012 | 03:18

Libra napsal(a):

Myslim ze cim dele bude tato vlada u moci - tim silnejsi bude KSCM.

I ti nejpomalejsi ctenari si zacinaji uvedomovat ze nase spolecnost se nedeli horizontalne na levici a pravici !
Ale deli se vertikalne na relativne poctive pracujici dole - a vladnouci vrstvu zlodeju a korupcniku nahore !

Proto vybirani nejlepsich lidi z ruznych stran do nove vlady - je jedina dobra myslenka.
10. 04. 2012 | 04:49

Dr. No napsal(a):

sedlak ad členství v KSČ ..... vadí vám to stejnou měrou

Ona vede nejvyšší orgán zodpovědný za vzděláván v tomto státě. Minimálně na naprosté degeneraci odborného rozhodování ve prospěch formálního se, myslím, její členství (a ještě polistopadové názory) klidně mohlo projevit. Každopádně, KSČ ne KSČ, ona zosobňuje vinu za stav dnešního vysokého školství. A ten se promítá i na nižší stupně vzdělávání.
10. 04. 2012 | 06:26

starý kantor napsal(a):

Jestli je profil národa totožný s profilem zdejších diskutérů, tak si nic jiného nezasloužíme.
A pracující lid vesele cestuje, krize nekrize. Jako by se bál, že se vrátí k moci komunisté a zavřou hranice.
10. 04. 2012 | 07:40

Občan napsal(a):

Dnes ráno vydal Petr Holub (a je to HODNĚ modrý holub) bilanci Nečasovy vlády. A i když se hodně snažil, výsledek je jedno velké minus:
DLUHY veřejných rozpočtů se ZVÝŠILY
Ze slibovaných 180 000 NOVÝCH pracovních míst je NULA
INFLACE ROSTE
EU ÚPLNĚ ZASTAVILA dotace do ČR kvůli zlodějnám
PŘÍJMY občanů stagnují nebo klesají
Přes ZVYŠOVÁNÍ daní KLESAJÍ daňové příjmy státu
SOCIÁLNÍ systémy kolabují
Sociální SLUŽBY kolabují
ŠKOLSTVÍ je v rozvratu a finančně kolabuje
Policie a hasiči jsou BEZ PENĚZ
Budování dopravní a technické infrastruktury je ZASTAVENO pro nedostatek financí

Takže summa summarum - místo oživení ekonomiky pokračuje za Nečase/Kalouska rozvrat státu, úpadek společnosti a úpadek ekonomický.
Každý další den této vlády u moci znamená jen zrychlení úpadku, nic víc.
10. 04. 2012 | 07:56

Jombo napsal(a):

Kazdy, kdo se pokusi "vecpat" mezi establishment, dopadne jako Barta a dalsi... Takto je nutne cist situaci kolem VV. Pokud si nekdo mysli, ze se nam timto prosecem podarilo odstranit zlodeje a zachranit nasi demokracii, je velice naivni. Je to pouze zpusob, jak zahltit mozek ovci irelevantnimi informacemi a najit si obetniho beranka. Vsimneme si, ze kauzy, kde nam odtekaji stovky milionu ze statniho rozpoctu, jsou ignorovany. No nepripadate si jako hlupaci, kdyz se tu radujete nad odsouzenim jednoho noumy, ktery vlastne ani nic neukrad... :)
10. 04. 2012 | 08:03

plátce daní napsal(a):

-Je to ta stejná Dvořáková co byla v KSČ?
-Je to ta stejná Dvořáková co po revoluci psala s Ransdorfem společnou práci o tom, že nemáme stranit bývalým komunistům?
-Je to ta stejná Dvořáková co má více než 3 úvazky, k tomu akreditační komisi a ještě spoustu dalších aktivit? (kdy proboha spí?Teda né proboha ale Pro pána Lenina)
-Je to ta stejná Dvořáková co kryje záda Pospíšilovi a Eliášovi při privatizaci právnické fakulty?

Asi ne-tohle je světice, nestranná s možností pozastvit čas
10. 04. 2012 | 08:33

jimbo napsal(a):

plátce daní - tedy místní modrý provokatér, který píše pod více jmény, provokuje uboze. Paní Dvořáková byla v KSČ, stejně jako dnes české pravicové neoliberální špičky, které buď v KSČ byly také nebo s ní kolaborovaly a žádal o vstup nebo jsou to jejich děti. Plátce daní, který řádné daně neplatí, protože tu píše na plný úvazek, strašně vyděsilo, že Akreditační komise pojmenovává nešvary, jako plzeňské právnické studium, kde studují modří turbostudenti typu Řápkové.

Je to typický modrý pravicový osobní útok na někoho, na koho neexistují modré argumenty, protože má pravdu. Protože vzdělaností nekonečně modré zloděje převažuje.

Pro pisatele mám otázku: proč si myslíte, že pravice nechce zrušit anonymní akcie a zavést zákon o státních zakázkách??? :-)
10. 04. 2012 | 09:26

jimbo napsal(a):

Od Občana, přetiskuji:

Dnes ráno vydal Petr Holub (a je to HODNĚ modrý holub) bilanci Nečasovy vlády. A i když se hodně snažil, výsledek je jedno velké minus:
DLUHY veřejných rozpočtů se ZVÝŠILY
Ze slibovaných 180 000 NOVÝCH pracovních míst je NULA
INFLACE ROSTE
EU ÚPLNĚ ZASTAVILA dotace do ČR kvůli zlodějnám
PŘÍJMY občanů stagnují nebo klesají
Přes ZVYŠOVÁNÍ daní KLESAJÍ daňové příjmy státu
SOCIÁLNÍ systémy kolabují
Sociální SLUŽBY kolabují
ŠKOLSTVÍ je v rozvratu a finančně kolabuje
Policie a hasiči jsou BEZ PENĚZ
Budování dopravní a technické infrastruktury je ZASTAVENO pro nedostatek financí

Takže summa summarum - místo oživení ekonomiky pokračuje za Nečase/Kalouska rozvrat státu, úpadek společnosti a úpadek ekonomický.
Každý další den této vlády u moci znamená jen zrychlení úpadku, nic víc.

tak to je tedy síla!!! Modří placení provokatéři ovšem o tomto ani muk, modré krádeže kryjí, jen budou napadat ty, kteří ten stav chtějí změnit!
10. 04. 2012 | 09:47

plátce daní napsal(a):

to Jimbo:
asi soudíte podle sebe. Nejsem ani člen ODS, ani žádné jiné strany. Nepíšu pod jiným nickem. A reaguji jen na Dvořákovou nikoli na anonymní akcie. Daně platím poctivě a nikd yjsem nic neukradl.
Jde mi jen a jen o "morální" čistotu paní profesorky. A proti ní je podle mne žumpa křišťálovou vázou.
10. 04. 2012 | 09:54

čtenář napsal(a):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-krest-svateho-vladimira-db4-/p_spolecnost.asp?c=A120401_232312_p_spolecnost_wag

Vladimíra Dvořáková začínala jako ortodoxní komunistka a i ona zná cenu druhé šance. Roku 1992 se soudruhem Ransdorfem publikuje odbornou práci "Staré struktury a lustrace v novodobých dějinách". V ní přichází s myšlenkou, že je nespravedlivé z vysokých míst odstraňovat lidi jenom proto, že byli v KSČ. Komunisté by měli dostat druhou šanci.
10. 04. 2012 | 10:21

jogín napsal(a):

V úvahách o konci vlády většínou chybí hrozící katastrofa- ztráta dotací od EU. Ta je téměř jistá a modré partaje jsou teď v pokušení zabalit vládu a nechat malér dopadnout na levici. Jenže VV nemají jinou šanci nez držet se koryta a tak přistoupí na cokoliv. Čili dojde k známému coufání veverek a bude se pokračovat. Ve volbách totiž ODS hrozí obrovský odliv voličů do TOP a taky proto se do voleb nijak nepoženou. V každém případě na pravici převezme žezlo TOP přesně podle Kalouskova plánu. Všiměte si, kam se koncentrují všechny profláknuté tunely, mediální manipulaci zvládá chemik skvěle.
10. 04. 2012 | 10:40

strachkvas napsal(a):

Pomluvy,krádeže,zlodějiny,čmárání po fasádách, atd., zkrátka veškerá kapitalistická špína - to je dnešní svět života v naší republice
10. 04. 2012 | 10:43

Marie napsal(a):

jogíne,
myslíte si opravdu, že TOP S Kalouskem, Drábkem, Schwarzenberkem apod. je pro občany stravitelnější než ODS? Prosím, můžete vysvětlit, proč?
10. 04. 2012 | 11:01

michal napsal(a):

Paní Dvořáková nám vypadla z voka. Přesněji soudružka, která se dočkala tzv. druhé šance a té se drží jako slepice flusu. Nemohla by vypadnout?
10. 04. 2012 | 12:49

Arnika napsal(a):

Čtenáři 10,21 - ano, udělali jsme blbost když jsme po cinkání klíči rozbili vše co se dalo a vyhodili jsme odborníky jen za to že byli v KSČ nebo SSM, ROH, milicích atd. A na ministerstvo vnitra šel pasáček koz Ruml a na jiná ministerstva obdobní. A postupně jsme si zvykli na Parkanovou Baudyše, Němce, aj a dnes už nám připadá normání že ministr je někdo kdo o oboru nic neví ale je v "demokratické" straně. Komunisti tam měli odborníka a straníka, my už jenom straníka.
Kontrolní otázka- kdyby jste byl na smrt nemocný, šel by jste k primáři který tu nemoc léčil už za komunistů a byl v KSČ, nebo by jste šel k disidentovi pasáčkovi koz nebo z kotelny???
A až si odpovíte, vysvětlete nám proč si myslíte že v jiných oborech to není stejné
10. 04. 2012 | 12:58

Václav napsal(a):

Paní profesorce je nutno dát za pravdu.Zřejmě většina naších občanů by ráda viděla konec nynější vlády.Je ovšem nutno uvážit co všechno musí každá nová vláda dát do pořádku a jaké to budou náklady.Dále při možných nových volbách,která politická strana je schopná,provést tyto změny.V naší republice již téměř žádný průmysl nevlastníme,který by nám vydělával.Takto pracovaly minulé vlády.Mimo jiné jsem se dočetl,že když byla,ktyze ve Velké Brytanyi tak tenkrá Železná Lady se nebála některé špatně hospodářicí banky na určitou dobu znárodnit.A když byly vpořádku,opět spryvatyzovat.Dále bude nutné udělat pořádek s tim co již bylo ukradeno a tito zloději aby majetek vrátili nebo uhradili.Ovšem nedovedu si přdstavit,která nová vláda tohp bude schopna.Při nových volbách je nutno tyto skutečností mít na pamětí.
10. 04. 2012 | 14:12

Radovan II. napsal(a):

Pani Dvořáková, situace obyčených občanů je katastrofální a 2 roky to nemohou vydržet.Už proto, by měla vláda ODS, Topky a VV padnout.Víc jak 70% občanů nemá průměrný plat a nebo sotva průměrný hrubý příjem. Což čistého je asi 19 tisíc. Když jsou aspoň dva takové platy,tak se dá přežívat, ale když je žena na mateřské.nebo mladí mají jeden plat na hypotéku a bydlení, tak je to při dnešních stále stoupajících cenách živoření.Není divu, že potkávám občany, kteří si nemohou pořídit ani nový chrup,že někteří si nemohou vyzvednou drahé léky,že někteří nejezdí na dovolenou, že si zásadně nemohou pořídit ani staré auto atd. A to nepočítám, když mají k tomu všemu ještě doma nějakého vysokoškoláka. Někteří si mohou přivydělat, ale kolik jich je při dnešní nezaměstnanosti, jsou to většinou řemeslníci, někdy bohoužel úředníci, kteří by měli uvolnit místa mladým nezaměstnaným. Oblékáme se v sekáčích a kupujeme skoro všechno jen v akcích, tak hluboko jsme klesli. Je nespravedlivé, že bohatým je málo 100tisícový plat a nechtějí spravedlivou progresivní daň jakou mají občané v Německu a v dalších státech. Také je hrozné, že našim představitelům nedochází jak mají občané s takovými příjmy vyjít. Hrdinové nejsou disidenti, kteří si velmi polepšili, ale všichni občané co musí v této době už 22 let živořit a naděje na zlepšení není žádná, spíše na zhoršení životní úrovně. V Německu má uklizečka 40 tisíc, průměrný advokát 100 tisíc, tomu říkám spravedlnost. Také nepochopím, proč se zvyšují důchody lidem, co mají důchody větší než 20 tisíc,když někteří další občané nemají ani 7 tisíc a často pracovali více než oni. Velmi mně překvapují býval disidenti, /kromě pana Uhla, p. Diensbiera st., kteří jediní kritizují- kritizovali dnešní poměry./že nikdy nekritizují dnešní situaci a neřeknou, že tohle nechtěli. Stydí se ??? A nebo jsou spokojeni že dostali své a na ostatní nemyslí. A nebo šlo jen o vrácení majetků a lidská práva byla jen zástěrka ???
10. 04. 2012 | 17:17

sedlak napsal(a):

Dr. No 10. 04. 2012 06:26, obávám se, že profesorce Dvořákové přisuzujete (respektive dáváte za vinu) více, než je v jejich silách....viz složení AK...skutečně se domníváte, že takové osobnosti, které jsou nominovány do AK by s odpuštěním "skákaly" jak profesorka Dvořáková píská? http://www.akreditacnikomise.cz/cs/slozeni-akreditacni-komise.html...a že by se její vliv promítal až do nejnižšího školství? Učitelé na menších městech se zrovna nemění s každou AK, a pokud se nepletu, tak na zřizovatele (tedy obec a pod.) AK zrovna velké páky, na rozdíl od radních, nemá ;-), mýlím li se, vysvětlete mi kde se mýlím, děkuji
10. 04. 2012 | 21:08

strachkvas napsal(a):

To Václav: Pane Václav, přeci pan Popelka nastínil možnost jak udělat to, o čem píšete.
11. 04. 2012 | 14:49

Jeník napsal(a):

Dopis všem poslanců koalice - 115

SEDMSET SLOV – POKUS O UMOŽNĚNÍ PROCITNUTÍ
Paní poslankyně, páni poslanci t.z.v. „pravice“ (proč se asi 80% obyvatel našeho státu při výrazu pravice dnes vybaví špatnost, špína a lži ?) v pátek budete také hlasovat pro to, aby vláda, která byla sestavena protiústavně (jako první pověřen sestavením předseda strany, která volby nevyhrála) a která dnes již má podporu méně než 20% obyvatel, a nebo se rozhodnete slušně a zastavíte pokračování devastace života nejméně 8 milionů lidí u nás. Bylo by velmi vhodné, aby jste se rozhodovali, zda zvednete ruku pro další pokračování zločinného konání, které provádějí ekonomičtí neumětelové a diletanti (dříve výzkumník, druhý laborant) a nebo se zachováte jako svéprávní lidé a budete hlasovat dle ústavy tj. dle svého nejlepšího svědomí? Základní otázka ale dnes je, zda nějaké takové svědomí v parlamentu existuje.
Pro navození otázek ve Vašich myslích si dovoluji poslat několik informací. U první věnujte 3 minuty poslechu názoru posluchače Svobodné Evropy, a další si přečtěte, kde velmi zajímavý rozhovor je s panem režizérem Troškou (jistě ho mají rády Vaše děti a nebo vnoučata). Dále Vám přiložím některé informace z internetu z posledních dvou dní a jeden historický dokument.
A nebo, opravdu chcete podporovat další týrání se Nečase, který už nechutně hájí neobhajitelné koryto ministerského předsedy, který má vlastně svůj politický život postaven na lžích (před volbami 2006 před kamerami o zdravotnictví, před volbami 2010 jeho síťovka, a nyní poslanecký klub bezcharakterní přeběhlice a najednou už mu stačí jenom hlasy, kde toto jsou pouze příklady ověřitelné z médií, ale když se vysleduje jeho politickou cestu, tak je to nepřerušený seriál lží). Teď stále lže o zachování rozpočtové odpovědnosti, ale ten neumětel se vzhlédl pouze ve škrtech a následně devastaci všeho co fungovalo (policie,záchranné sbory,sociální záležitosti, důchody, zdravotnictví) a vůbec nepochopil (při svém rozhledu a vzdělání), že rozhodující pro odstranění nevyrovnaného rozpočtu státu jsou příjmy z ekonomiky. Zde ale ti dva duševní titáni neudělali vůbec nic, rozvoj ekonomiky jim vůbec nic neříká.
To opravdu v případě, že podržíte dále u moci lež a podvod si budete myslet, že to bude všech špinavostí konec a dál půjdete všichni růžovou zahradou. Vzpomeňte si na situaci po posledním jednání o vyslovení nedůvěry vládě, které bylo vyvoláno na základě tehdy aktuálních skutečností. Co se od té doby opět odehrálo? To byla soustavná řada nechutných událostí, kvůli kterým už slušní lidé se ani nedívají na zprávy v televizi, protože každý den je na ně vychrstnut nový kýbl špíny a marasmu. Teď nakonec bývalá ODSačka, která byla nasazena pro případ nutnosti paralyzace do VV, zase si hraje na zachránkyni národa a používá nechutné metody zavedené Topolánkem, přeběhlictvím. A ještě si drze dovolí uvést, že chce pokračovat v programu, za který byla zvolena a nechce zklamat své voliče. Vyslovím hypotetickou otázku:. má tato madame ještě nějakého voliče za sebou po tom všem ? A Nečas nemá ani kousek racionálního vnímání a pro udržení jeho „vlády“ otevřeně obvolává potenciální přeběhlíky a škemrá u nich. Fuj.
Ještě bych si dovolil upozornit na jednu věc. Dovoluji si krátký exkurz do budoucna. Tato vláda lži, kde její předseda se chová jako brachiál, dál bude pokračovat na základě režie celosvětově nejlepšího ministra financí a dosáhne stupně naštvání obyvatel (dalo by se lépe použít jiné synonymum) takové síly, že potom se vývoj u nás stane nekontrolovatelným a následky budou hrozné. Z toho mám oprávněné obavy.
Proto se domnívám, že pro nás všechny a především pro Vás (115, dnes těžko vědět přesné číslo) bude nejlepší čistý demokratický postup, zastavit tuto vládu, přivodit nové volby a znovu rozdat karty dle názoru občanů. Už dnes ale musíte počítat s tím, že levice s vysokou pravděpodobností dosáhne ústavní většiny a proto bude moci všechny ty protinárodní a protilidové zákony, které tak lopotně prosazujete odstranit a zlikvidovat. Potom nastane neskutečná práce s napravením všech ekonomických zvěrstev, která byla za posledních 6 let prosazena.
Rozumně, neměli by jste již to svoje trápení ukončit. Přeci máte také rodiny a sousedy, u kterých by jste chtěli nadále po tom angažmá ve špíně mít alespoň nějaký kredit člověka, který si uvědomil své chyby a že se napravil.Přeji Vám, aby jste se všichni správně rozhodli.
Důchodce, kterému není příští vývoj u nás lhostejný
24. 04. 2012 | 17:50

eKaGlh6zlap napsal(a):

Předpokle1de1m, že v ne1sledujedcedch dnech se dočke1me řady komente1řů zhubra v tomto duchu: Hlas lidu by byl hlas božed, kdyby volal "Po modre9 společně." Protože pokud nened někomu modre1 dost dobre1, je to důsledek nepochopened, či předmo hlouposti v tom lepšedm předpadě, v tom horšedm pak jde o důsledek rejdů temnfdch sil, spiknuted, zastrašove1ned a vůbec všeho toho, co pravice nikde na světě neděle1 a nikdy nedělala. Hlas lidu, kterfd vole1: "Dost bylo modre9," je hlas zmanipulovanfdch, zkorumpovanfdch, svedenfdch a podvedenfdch voličů, kteřed musejed bfdt zachre1něni ze spe1rů lidožrave9 levice. I proti jejich vůli, i za cenu okleštěned občanskfdch a lidskfdch pre1v a svobod. Pravice se nezředke1 odpovědnosti, ktere1 ležed na jejedch bedrech, a je připravena ujmout se tohoto ne1ročne9ho a vznešene9ho fakolu a osvobodit svět od jha levicove9ho tme1řstved (A protože ani kuře zadarmo nehrabe, neche1 si za to později bohatě zaplatit, ale to nened třeba zdůrazňovat předem, aby se někdo zbytečně nepoplašil).Přesně, jak ředke1 Pettruciani.Ostatně řekl bych, že to začalo již včera ve volenedm studiu ČT. Jacedsi politologove9 tam teoretizovali o tom, jakou taktiku pro 2. kolo sene1tnedch voleb ODS zvoled, a shodli se na tom, že bude opět mobilizačned: „Nedopusťte, aby byl oranžovfd sene1t!“. I s modere1torem tam byli tři, ale ani jeden z nich nepřipomněl, že se voled pouze 1/3 sene1tu, kterfd je modrfd, a že předpadne9 vedtězstved ČSSD ve všech obvodech nemůže znamenat oranžovfd sene1t, ale pouze sene1t me9ně modrfd!
22. 08. 2013 | 18:41

e1TZisf97B napsal(a):

Předpokle1de1m, že v ne1sledujedcedch dnech se dočke1me řady komente1řů zbruha v tomto duchu: Hlas lidu by byl hlas božed, kdyby volal "Po modre9 společně." Protože pokud nened někomu modre1 dost dobre1, je to důsledek nepochopened, či předmo hlouposti v tom lepšedm předpadě, v tom horšedm pak jde o důsledek rejdů temnfdch sil, spiknuted, zastrašove1ned a vůbec všeho toho, co pravice nikde na světě neděle1 a nikdy nedělala. Hlas lidu, kterfd vole1: "Dost bylo modre9," je hlas zmanipulovanfdch, zkorumpovanfdch, svedenfdch a podvedenfdch voličů, kteřed musejed bfdt zachre1něni ze spe1rů lidožrave9 levice. I proti jejich vůli, i za cenu okleštěned občanskfdch a lidskfdch pre1v a svobod. Pravice se nezředke1 odpovědnosti, ktere1 ležed na jejedch bedrech, a je připravena ujmout se tohoto ne1ročne9ho a vznešene9ho fakolu a osvobodit svět od jha levicove9ho tme1řstved (A protože ani kuře zadarmo nehrabe, neche1 si za to později bohatě zaplatit, ale to nened třeba zdůrazňovat předem, aby se někdo zbytečně nepoplašil).Přesně, jak ředke1 Pettruciani.Ostatně řekl bych, že to začalo již včera ve volenedm studiu ČT. Jacedsi politologove9 tam teoretizovali o tom, jakou taktiku pro 2. kolo sene1tnedch voleb ODS zvoled, a shodli se na tom, že bude opět mobilizačned: „Nedopusťte, aby byl oranžovfd sene1t!“. I s modere1torem tam byli tři, ale ani jeden z nich nepřipomněl, že se voled pouze 1/3 sene1tu, kterfd je modrfd, a že předpadne9 vedtězstved ČSSD ve všech obvodech nemůže znamenat oranžovfd sene1t, ale pouze sene1t me9ně modrfd!
22. 08. 2013 | 20:34

oiIH17zzy napsal(a):

Hi,I just stumbled upon your <a href="http://owcbmqapz.com">weihgt</a> tracker osd and I really liked the idea of it, but I seem to be to stupid to use it.So I entered a bunch of numbers, but in the real <a href="http://owcbmqapz.com">weihgt</a> column it just puts down the same number over and over again.The first <a href="http://owcbmqapz.com">weihgt</a> I entered to be precise.Since most of the functions use the real <a href="http://owcbmqapz.com">weihgt</a> data there is not much going on.If it's a bug I just thought I'd report it, if not maybe you could give me hint what I'm doing wrong.It would be much apreciated, because it seems to be a great sheed.
24. 08. 2013 | 13:23

FkoHoTlY5 napsal(a):

Both the May sheet, and the May values on the main sheet. The<a href="http://nsgaek.com"> voirsen</a> I was using was 2.2.1; I tried downloading a new 2.2.1 and importing the data, but I got the same glitch. I've been having no end of trouble with this new Lucid install, so I'd be happy to blame Canonical except that before I upgraded to Karmic, the months would never show the data until the last day of the month had passed (that is, I could never get the deltas for April until May 1, for example).
24. 08. 2013 | 13:29

wS6FMqk9 napsal(a):

I guess I'm too much of a programmer, but I would have maieaulptnd the CSV file to my liking first, before importing it. Basic works well if you have a 32-bit Windows installed, otherwise PowerShell makes it a breeze to handle CSV files, which I had to learn since I lost my beloved Basic by moving to 64-bit Windows 7. My wife would have written an Office macro. http://ciexbno.com [url=http://qdgmtgz.com]qdgmtgz[/url] [link=http://azhehkhlq.com]azhehkhlq[/link]
26. 08. 2013 | 11:35

EGeaIu5Ol20 napsal(a):

: j'en ai parle9 e0 l'auteur du tutoriel, et voici sa re9ponse :"* En fait, apre8s ve9rification, j'ai <a href="http://gaqzlvw.com">reetnt</a>e9 un export pour un autre dossier Google Docs (le premier que j'avais teste9 ne contenait que 5 documents) il ne m'a sauvegarde9 que 5 autres documents >> Limite de 10 documents (je viens de mettre e0 jour l'article e0 ce propos)Cette limitation n'apparait pas sur leur site mais j'ai retrouve9 ce terme dans un des fichiers de documentation que l'on re9cupe8re dans le dossier d'installation (dans la section Licensing).* Pour le mail envoye9 par la suite, je l'ai ree7u comme votre lecteur, 3 jours apre8s le te9le9chargement de la version Trial & donc 2 jours apre8s la re9daction de l'article."A lire ici :
28. 08. 2013 | 18:59

B0txbTa7E napsal(a):

Sauf erreur, il est en fait prpoose9 de te9le9charger une version de de9monstration. Au bout d'un certain temps la sauvegarde est arreate9e (temps maximum par utilisateur) . Pour s'assurer de la sauvegarde, j'ai regarde9 si un fichier pdf avait e9te9 sauvegarde9 : non.L'on ree7oit deux mails dont l'un ressemble e0 une correspondance du dur monde des affaires.En conclusion, il est utile d'indiquer qu'en mettant en oeuvre ce logiciel je n'ai pas e9te9 sfbr du re9sultat et ai e9te9 moins satisfait qu'en utilisant les logiciels disponibles pour sauvegarder blogger et gmail http://xntefgbcjxm.com [url=http://azxslfirwz.com]azxslfirwz[/url] [link=http://vtwcznc.com]vtwcznc[/link]
06. 09. 2013 | 16:34

YD4eUwfjVuQ napsal(a):

We have come a long way since the days when people with diiaiilbtses were treated and thought of third class citizens. No, it is not over yet. We still have a long way to go but at least the issue has been recognized and there are already measures to bring everyone under the same lime light of justice and fairness we ALL deserve to be happy and be in peace and at peace with everyone else. one nation, under God . with liberty and justice for all http://jwcclwcaq.com [url=http://hebvuoh.com]hebvuoh[/url] [link=http://jvqwdlfabkm.com]jvqwdlfabkm[/link]
06. 09. 2013 | 16:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy