Vzdávám se svých práv…

04. 12. 2013 | 09:42
Přečteno 10217 krát
Absurdita toho, co je v našem „právním státě“ možné s vážnou tváří vyhlašovat, pravděpodobně již zdaleka převyšuje onen Kocourkov, před nímž kdysi varoval TGM. (Hulvátov jsme konec konců také již asi překonali). Nejnověji nyní prezident sdělil (respektive zopakoval svůj dřívější postoj), že se vzdává svého práva udělovat milosti (byť s možnou výjimkou pro vážně nemocné osoby), dříve již sdělil, že se vzdává svého práva jmenovat profesory.

Na první pohled to působí dobře. Prezident, který byl kritizován za způsob, jakým sestavil vládu bez skutečné komunikace s parlamentními stranami, který byl kritizován za (ne)účast ve volební kampani ve prospěch „zemanovců“ , vysílá veřejnosti signál, že vlastně sebeomezuje svou moc. Čeho jsme tedy vlastně svědky? Zkusme si to trochu rozebrat.


Prezident, bez ohledu na to, jak je zvolen, se ujímá svého úřadu a v tomto smyslu je úředník, byť s imunitou a bohužel dle naší Ústavy „z výkonu své funkce neodpovědný“. Slib prezidenta republiky ale mimo jiné uvádí: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. …“ Byť je prezident politicky „neodpovědný“, sliby se dodržují. Navíc složení slibu bez výhrad je podmínkou, aby se prezident ujal funkce, protože pokud tak neučiní, „hledí se na něho jako by nebyl zvolen“. Logicky z toho vyplývá, že nedodržení tohoto slibu by mělo vést k jeho rezignaci.

Co říká Ústava ohledně milostí? Prezident republiky „odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení“ . Tj., může udělit milost v případě již uloženého trestu a nepotřebuje k tomu žádný souhlas žádné jiné instituce (ministerstva, vlády…). Zároveň ho nikdo nemůže nutit, aby nějakou milost udělil. Jakého práva se tedy prezident vzdává? Pokud za své funkční období žádnou milost neudělí, je to jen na jeho zvážení. Prezident Zeman má na rozdíl od prezidenta Klause a Havla možnost udělit milost částečně omezenou, protože v případě, že trestní řízení není ukončeno, tj. pokud prezident „nařizuje, aby se řízení se nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo“, potřebuje k tomu spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády a v tom případě za rozhodnutí prezidenta odpovídá vláda. To se již dříve vztahovalo a dále vztahuje i k amnestii. Z celého tohoto principu ovšem premiér Nečas při Klausově amnestii udělal „bramboračku“ (dodnes nikdo neví, kdy a jak to podepsal a vláda o tom údajně ani nevěděla). Ale to je trochu jiná historie.

Jak je tomu v případě „práva“ jmenovat profesory? Jde o povinnost vyplývající z vysokoškolského zákona 111/1998, fakticky tedy jde o ústavní povinnost. Ústava totiž říká, že prezidentovi přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Opět je v tomto případě nutný spolupodpis premiéra či jím pověřeného člena vlády a odpovídá za to vláda. Položme si otázku, proč má prezident podepisovat jmenování profesorů? Prezidentské jmenování souvisí s tím, jak je instituce prezidenta u nás koncipována. Jde o to, že prezident v parlamentním systému by neměl být součástí každodenních politických a ideologických konfliktů, pravomoc/povinnost jmenovat profesory ukazuje, že společnost si váží tradice akademických svobod, plurality bádání a osobností, jež něco dokázaly na poli vědy a vysokoškolské výuky. Prezidentův podpis je zde symbolický a v jistém smyslu notářsky potvrzující, že vše proběhlo v souladu se zákonem a předpisy, ale hlavně vyjadřuje, že profesorský titul nemá žádnou spojitost s momentální politickou orientací vlády. Diplomy dostává k podpisu po velmi dlouhé a složité akademické proceduře, jež vrcholí řízením jak před vědeckou radou fakulty tak i univerzity, o jehož výsledku rozhoduje tajné hlasování. Poté veškeré podklady projdou kontrolou na ministerstvu školství, jmenování je schváleno vládou, podepsáno premiérem a nakonec je předloženo k symbolickému aktu hlavy státu – podpisu. Prezident je také zván na akt slavnostního jmenování nových profesorů, kterého se ovšem již nemusí účastnit.

Prohlášením, že se vzdává „svého práva“ jmenovat profesory, prezident vzkázal, že akademické svobody, pluralita bádání a význam vzdělání pro něj hodnotu nepředstavuje. To je samo o sobě velmi špatné poselství a uvidíme, zda se zákonodárce případnou změnou zákona k tomuto poselství připojí. Antiintelektualismus je přirozenou součástí všech populistických proudů v politice, nemluvě samozřejmě o totalizujících proudech. Ale mnohem vážnější je v tuto chvíli skutečnost, že zároveň vzdáním se „práva“ jmenovat profesory prezident říká, že nemíní plnit povinnosti, které pro něj z ústavy vyplývají, a je tak vlastně ochoten porušit i svůj slib. Zákon však stále platí, při posledních jmenováních prezident svou ústavní povinnost nakonec splnil. Nyní je již na ministerstvu více jako 60 připravených jmenovacích řízení, vláda by je měla co nejdříve schválit a postoupit prezidentovi republiky k podpisu. Uvidíme.

K čemu je tedy celý ten humbuk kolem vzdání se práv? Ani milosti ani amnestii prezident není povinen udělit či vyhlásit, jde tedy jen o formální deklaraci směrem k veřejnosti; pokud by ale odmítl podepsat jmenování profesorů, fakticky by tak odmítl plnit své ústavní povinnosti a porušil by tak slib prezidenta republiky.

Mám obavy, že tento humbuk kolem vzdání se práv má vytvářet prostor pro mnohem závažnější posuny v interpretaci ústavního systému; jsme svědky pokračujícího rozmělňování principů právního státu, což za posledních vlád a předchozího prezidenta nabralo na obrátkách. Komu vyhovovalo a vyhovuje nejasné nastavení ústavních principů? Na to bychom již měli být po všech těch kauzách schopni odpovědět. Stále více místo skutečné politiky sledujeme soupeření nejrůznějších klientelistických, korupčních i zločineckých skupin, pro něž je takovéto prostředí živnou půdou. Hlídejme tedy „své“ politiky, trvejme na plnění jejich povinností a skládání účtů.

P.S. Doporučuji všem knihu Jiřího Přibáně, Tyranizovaná spravedlnost, Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Vyšlo letos v Portálu. Naprosto skvěle a pro širší veřejnost srozumitelně vysvětleno, v čem je u nás problém z hlediska principů právního státu a z hlediska elementární spravedlnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

K.V napsal(a):

Běžte už do háje s těmi profesory.
Pokud zákon praví, že president někoho jmenuje- velvyslance, profesory, vládu, rozhodně to neznamená že to je nějaký Pepek Vyskoč který je povinnen podepsat co mu někdo přistrčí, ani to nesmí číst.
Nechte už toho kopání do presidenta, nevím kde se bere ta odporná povaha kálet do vlastního hnízda
04. 12. 2013 | 09:49

Jan Hnízdil napsal(a):

Přesné. Díky.
04. 12. 2013 | 09:52

VFISCHER napsal(a):

SPIRÁLA ÚPADKU --- NIC NOVÉHO POD SLUNCEM
V rozkradeném státě - neokoloniální banánové republice - Absurdistán – Kocourkov – Gangsteristán, který je čtvrt století ovládán klikami zločinecké oligarchie je rozpad právního systému přímo iniciován a připravován aby byl co nejkomplikovanější, nejneprostupnější a nejneprůhlednější. Na duplicitách, vyjímkách a mnohoznačných výkladech se potom pasou stáda zločineckých právníků kteří reprezentují pouze mocenskou a finanční korupčnickou sílu v zájmových řežbách jednotlivých mafií a zájmových klanů.
Tato spirála úpadku je součástí celkové spirály úpadku celého hospodářství a zásadního nekontrolovatelného trvalého rozpadu státní správy na všech úrovních.
Kdo udělí poslední milost a kdo jmenuje profesory jsou v tomto pohledu - svým způsobem – téměř okrajové problémy….
04. 12. 2013 | 10:09

K.V napsal(a):

Paní Dvořáková, asi se ukazuje že politologie je pavěda která leze na mozek.
Nevím proč kopete do presidenta. Navíc jste to sama napsala- president žádnou milost udělit NEMUSÍ. Takže kdyby si ze žádostí o milost dělal vlaštovky a pouštěl je z okna hradu, nemohl by nikdo ani ceknout. Když se to pokouší řešit tak, aby do toho mohl mluvit ministr spravedlnosti ( což je asi rozumné), stane se terčem okopávání
04. 12. 2013 | 10:18

scallop napsal(a):

Dovolim si vyhlasit malou soutez - ktery diskutujici na zaklade predlozeneho blogu prvni dokaze, ze autorka je fanaticka stoupenkyne skudce naroda Kchaarla Ukrutneho a chce navrat Kalouska ?

Vitez ode mne dostane prestizni titul "analitik tydne" !
04. 12. 2013 | 10:21

rejpal napsal(a):

K.V
Jistě není prezident povinen jmenovat každého. Nicméně, pokud se rothodne tak neučinit, měl by k tomu mít dostatečně vážný důvod, měl by ho umět zargumentovat vůči tě, kteří dotyčného navrhují, a v případě, že neshoda dál trvá, i vůči veřejnosti. A nikdy by důvodem k nejmenování neměla být osobní nevole.
Lapálie kolem Putny byla přesnou ukázkou toho, jak se to dělat nemá (ve všech směrech), a Miloš Zeman si nic jiného než ostudu nezasloužil.
04. 12. 2013 | 10:22

scallop napsal(a):

K.V

Tohle Vam do souteze neuznam, musite se vic snazit !
04. 12. 2013 | 10:23

Baba napsal(a):

Dobrá vůle je především záležitostí osobních vztahů, mezi muži zpravidla podání ruky stačí.
04. 12. 2013 | 10:27

rejpal napsal(a):

K.V
Pokud jde o milost, tam je situace oproti jmenování profesorem úplně jiná. Je to čistě osobní rozhodnutí, které nemusí nijak zdůvodňovat. Jenže pak nechápu, proč ty řeči kolem toho, že nebude milosti udělovat. Obyčejné gesto, prostě to dělat nemusí a je vymalováno. Kdyby se teď například vyskytl případ, který po nějaké vis major přímo volá, jak se prezident zachová? Dodrží svou proklamaci a milost odmítne nebo ji poruší a bude to sáhodlouze vysvětlovat, proč. To jsou přesně ta vyjádření "navíc", úplně zbytečná. Konstruktivní by bylo mlčet a pokusit se prosadit takový zákon, aby milost z repertoáru prezidenta (od příštího) zmizela, a do té toby tiše milosti odmítat s možností učinit výjimku, aniž by si zadal.
04. 12. 2013 | 10:27

skeptický napsal(a):

Pane Zemane.Prostě chtějí bl.a,který bude papouškovat nalité rozumy a razítkovat co se mu podstrčí,a pak po něm něco pojmenujou.
04. 12. 2013 | 10:35

Baba napsal(a):

Při větším počtu podavačů je nezbytné, určit jejich pořadí.
04. 12. 2013 | 10:38

curs napsal(a):

Další doklad toho, že Zeman zatemní mozek i jinak soudnému člověku. Prezident samozřejmě své pravomoci může převést na členy vlády, a když se mu milosti protiví a v kampani slíbil, že žádné neudělí (to k tomu dodržování slibů), je dobře, že to umožní někomu jinému. Kvůli jmenování profesorů se musí změnit zákon, tudíž opět nejde o jeho obcházení nebo dokonce porušování. Zeman porušuje něco úplně jiného a daleko "závažnějšího" než pouhé zákony nebo ústavu, ty lze vždy nějak ohnout a odvolat se při tom na jejich ducha. Tady je v sázce symbolické postavení polistopadových mocenských struktur a společenských elit. Jejich nejvýznamnější post, odkud se tak krásně kázalo opovrhovaným plebejcům o morálce a zákulisně intrikovalo, dobyl politik, který mezi ně nepatří a některými rysy se podezřele podobá člověku z ulice. Jenže i tady jde o omyl, Zeman to nezavinil, Zeman je naopak především projevem těch "mnohem závažnější posunů" v naší společnosti, toho, že se vyčerpaly možnosti havloidního paradigmatu politiky jako šaškárny a falešného pózování. Někdo toho může litovat a cítit k Zemanovi živočišnou nenávist, podle mě tím zaniká feudální tradice naší politiky a tento vývoj vítám.
04. 12. 2013 | 10:40

Pavel napsal(a):

TO autorka :

Paní Dvořáková, ten hon na Zemana je už trapný.

Ta povinná mediální kopnutí si, které tu předvádíte Vy nebo MUDr. Hnízdil je už , dle mého názoru, mimo rámec slušné a civilizované společnosti.

Tato země má stovky jiných, daleko zavažnějších problémů s přímým dosahem na životy občanů této země. Zeman je zvláštní týpek, který je prostě svůj, ale doposud neudělal nic brutálně špatného, aby pokračovala tato pervezní, místy až sadistická, mediální obscese vůči jeho osobě.

Prostě nechce tancovat, jak si různé kliky a klany pískají. Nechce hrát tu Vaši hru, smiřte se s tím.

Např. na ty podivné profesury z jiných oborů, než autoři působí.
Na podivné milosti, které následně veřejnost, často oprávněně, kritizuje.
04. 12. 2013 | 10:43

Pavel napsal(a):

Tu Curs :

Hodně souhlasím.
Hlavně s poslední větou, tu by si mohla nejen paní Dvořáková povinně každý večer předčítat.
04. 12. 2013 | 10:47

JF napsal(a):

ano, tak nějak, ale co také jiného očekávat od našich předních sociálních inženýřů, kandidátů věd a transformačních experimentátorů ;-). Důležitá otázka je o původu této transformace, zda ČR vůbec jako právní stát kdy byl a zda se jen těmito principy pověstně neudržuje ... podobně zde i s nakládáním s pojmem právo a povinnost našimi prognostiky lepších zítřků. Jestli by jsme se také neměli pídit i po vlastních principech vzniku a tedy i udržování českého státu. Možná by to mohl být i jistý přínos pro dnešek ... hodně v tom také bude praktické neznalosti a nezkušenosti s pojmem vlastnictví - zda jde spíš o lékavé právo nebo či spíše nepohodlnou povinnost. Jsou to ale dilemata ... po tom všem efektním transformátorsví tam a zpět či kudykam - chtělo by to nyní něco měně nápadného, no ale možná kupodivu o to víc efektivnějšího ;.) Je to ale těžká výzva, zda bude pan prezident schopen rozlišit i efektní a efektivnější

... ačkoliv prezident není zodpovědný z ústavy, přesto může být možná o to víc zodpovědný z morálky. Ale to už by jeden asi chtěl po našich věčných kandidátech věd a sociálních inženýrech moc ... ;-)
04. 12. 2013 | 10:48

K.V napsal(a):

Rejpale, ale přesně naopak. Pokud president jmenuje PROFESORA KARLOVY UNIVERSITY, měl by to dělat s vědomím že jmenoval někoho kdo je odborně a morálně důstojným nositelem takového titulu. A není povinnen vysvětlovat nekonečné řadě blbů kteří těchto kvalit nedosáhniou proč je nejmenoval
04. 12. 2013 | 10:50

JF napsal(a):

curs a ostatní: Zeman nemůže předefinovávat ústavu - pokud ústava dává pravomoc udělit milost prezidentovi, tak nemůže měnit ústavu tím že tyto pravomoce předá někomu jinému. To neznamená že nemůže usilovat o změnu ústavy např. založením strany a kandidováním do parlamentu, pokud nedělá zrovna prezidenta. Měl by si možná změnit priority. Každopádně ústava nezakazuje prezidentovi např. abdikovat a to i bez udání důvodů
04. 12. 2013 | 11:09

ivan napsal(a):

Pravda se o Zemanovi v plné nahotě ukáže, ale pochybuji, že zvítězí.Paní Dvořáková jako vždy dovede přesně a s noblesou vystihnout neustálé klopýtání prezidenta Zemana.
04. 12. 2013 | 11:09

taty napsal(a):

PPP - Plky Pana Presidenta... Úplně slyším Zemana za rok, rok a půl: "Já jsem se sice na sklonku roku 2013 vzdal výsady udělování milostí. Ovšem s malou vyjímkou. Totiž pokud se nejedná o člověka postiženého vážnou nemocí. Jak jistě víte, samotní novináři psali, že to, co udělal pan XY, nemohl spáchat zdravý člověk. A to je pánové přesně tento případ, takže moje udělení milosti panu XY není v žádném rozporu s mými minulými vyhlášeními."
04. 12. 2013 | 11:11

Ládik!!! napsal(a):

President se může vzdávat svých osobních práv, jak je mu libo. Ale neměl by se vzdávat práv presidentské funkce, kam byl zvolen. Zeman se příliš vcítil do role krále nebo císaře, když sedí na hradě, který není jeho. Měl by dedět na placatém kameni někde u Vltavy, z hygienických důvodů.
04. 12. 2013 | 11:14

marxík napsal(a):

Dvořáková
Všichni víme, že Zeman je, díky svým upřímným mluvidlům, v neřešitelné situaci.
Chvíli si usurpuje moc, která mu nepřísluší, vzápětí se nepřípustně vzdává pravomocí.
Paní profesorová, je nám celkem jasné, že patříte do početné kategorie lidí, kteří vyslechnouc pozdrav od pana prezidenta, budou usilovně přemýšlet, co za tím vším vězí.

Hnízdil Vám ale nepomůže, toho vynechte.
04. 12. 2013 | 11:15

john petres napsal(a):

Vy jste samý intelektuál a profesor a je to k ničemu,podívejte se,kam jste s tím filizofováním a chytáctvím svět a lidi dovedli!A ke slibu-pokud de jedná o tak důležité funkce,jako je slib hlavy státu či poslanecký atd.,jedinou možností nedodržení či porušení tohoto je prostě sankce,a to ve formě odvolání.Jakmile nemáte trest a máte jen pravidla,je to k ničemu.Představte si třeba fotbal bez trestů a rozhodčího...Děkuji za pozornost.
04. 12. 2013 | 11:20

JF napsal(a):

K.V 04. 12. 2013 | 10:50: prezident z české ústavy má být především morální autoritou s neformálním vlivem (ona "nezodpovědnost" která implikuje že to zodpovědné přísluší tedy někomu jinému - např. vládě, parlamentu, úřadu či akademickým svobodám) - no někdy se tomu v česku jinak říká peorativně onen kladeč věnců.

Prezident v podstatě tedy jmenovat musí - pokud nejmenuje tak jen z důvodů např. které jsou v jeho kompetenci - a při morální podstatě jeho funkce např. pro nedodržení základních principů fungování nějakého jejího partnera - zde např. univerzity - např. přestane jí jmenovat profesory či má příležitost toto řešit neformálně. Ale to je opravdu věc potenciální pojistky, jinak akademická svoboda je mnohem více. U Putny např. se neobtěžoval ani sdělit důvody ...

Prezident má být tedy především neformální autorita - poněkud těžko se na tom pracuje když se poněkud přežene oslava pabědy a pak se skoro poblejou korunovační klenoty.
04. 12. 2013 | 11:26

Pavel napsal(a):

To JF :

K té Vaši ústavnosti.
Proč by měl udělovat hodnosti a tituly lidem, které ze svého hlediska neuznává nebo má svoje výhrady vůči některým lidským vlastnostem ? Vžy't se tu pohybují různé pofiderní vysoké školy a pavědecké obory, kam např. řadím politologii ?
Proč bych předával profesuru udělenou na AJAK nebo ZČU (fakulta práva) ?

Není potom lépe se vzdát této výsady a dát to nějakému robotovi, který udělá přesně to, co si pánové budou přát ?

Nebylo by to lepší ? Robot by Vám do toho nekecal. Sklapnul by robotické paty a předával diplomy a hodnosti jako na běžícím páse.

O milostech bychom si mohli povídat, jak je občas prasil Havel nebo Klaus, reps. příslušná kancelář.
04. 12. 2013 | 11:26

Petr. napsal(a):

To jsme to dopracovali.
Pan president řekl: Nebudu udělovat milosti a amnestie (mimo mimořádných, těžkou nemocí zasažených zločinců).
Po letech, téměř hromadného propouštění zločinců na svobodu, bylo presidentovo prohlášení jako světélko spravedlnosti v českém "právním" řádu.
Pan president slovo (ne)splnil. Dal tuto pravomoc nezodpovědným, mnohdy zkorumpovaným a ještě častěji hloupým úředníkům. A ještě se opět stavy těchto úředníků, placených z daní drasticky navýší.
Takže ne z bláta do louže, ale spíš z bláta do smrduté bažiny.
Má vůbec cenu chodit každý den do práce, nekrást, nevraždit, nedrogovat, žít slušně a platit daně? Nebo je lépe najít nějakého kámoše, z těch ouředníků co budou nyní propouštět zločince (už nyní se směšnými trestíčky) na svobodu?
04. 12. 2013 | 11:29

Pavel napsal(a):

TO JF :

Pro mě Zeman, přes mnohé výhrady, autorita je.

Pro Vás evidentně není. Má proto plakat ?
PS.
Osobně se domnívám, jak napsal Marxík, že prostě i kdyby Zeman byl "ze zlata a diamantů", tak některým by nebyl nikdy dost dobrý.

Nejhorší pro Vás je, že on na ten Váš zacyklený sadismus kašle :-)
Už za to by měl být navíc potrestán, viďte.
04. 12. 2013 | 11:32

žablena napsal(a):

Jsem mile překvapena reakcemi na článek paní profesorky Dvořákové. Zvláště se mi líbí, co uvedl curs, ale i jiní. Sdílím názor, že zvolení Zemana prezidentem bylo čárou přes rozpočet neoliberálním politikům a miliardářům v pozadí. Zeman má jistě svoje chyby, ale je čitelný. Jako chytrý člověk pochopil, že jmenování profesorů nebo udělování milostí stojí mnoho sil a odvádí ho od důležitějších věcí, které pro stát hodlá udělat. Paní profesorka má jistě pravdu, že bychom měli dát pozor, aby naši zvolení zástupci dělali to, co mají. Jenže zrovna tohle je prkotina a navíc to Zeman dělá transparentně, zatímco jiní naši zvolení zástupci tu vyvádí mnohem horší věci, které se vůbec na veřejnost nedostanou. Namátkou mne napadá, jak Kalousek ještě za minulého mandátu chtěl na poslední chvíli protlačit přílepek, aby se z divident neplatily daně. Takové chování myslím stojí za pranýřování. Ale kdo si tady troufne na Kalouska?
04. 12. 2013 | 11:33

oh napsal(a):

Milá paní profesorko politologie, Zeman udělování milostí NEPŘEDAL. Proč sakra jeden pisálek vymyslí ptákovinu a další ji po něm bezhlavě opisujou a a nikdo z nich si zásadně nic neověřuje?
Tohle platilo za prezidentování Havla: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-33/zneni-0
Ministerstvo prošetřovalo žádosti o milost a mohlo, ale nemuselo, pouze zamítnout ty zjevně nedůvodné. O žádostech, které ministerstvo nezamítlo, rozhodoval v konečné instanci prezident
Tohle za Klause: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-254
Všechny žádosti o milost prošetřovala prezidentská kancelář a rozhodoval kompletně prezident.
A tohle vydal médii a politology proklínaný Zeman: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-378
Tím se vrací stav do podoby, jakou mělo řízení o milostech za Havla - ministerstvo prošetřuje žádosti a může, ale nemusí, pouze zamítat ty zjevně nedůvodné. Oproti Havlovi se změnil pouze rozsah toho, ministerstvo může rovnou zamítnout. V konečné instanci o všech milostech, které ministerstvo nezamítne jako nedůvodné, STÁLE ROZHODUJE opět POUZE PREZIDENT!!!
Jako profesorka politologie byste mohla vědět, že ty žádosti prostě někdo prošetřovat musí. Je přitom celkem fuk, jestli to bude ministerstvo spravedlnosti jako za Havla, nebo jako za Klause přímo prezidentská kancelář.

scalop: Netuším, zda je autorka blogu fanatická volímkarlistka a je mi to v podstatě jedno. Ale že se připojila k davu postiženému syndromem "Kopni si do Zemana, na důvodech nezáleží!" považuji tímto blogem za prokázané.
04. 12. 2013 | 11:33

curs napsal(a):

JF

Nekvalifikované.
Ústava stanovuje prezidentovi právo udělovat milost, ale také mu přiznává právo na jiné rozhodování:
čl. 62
2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

V tomto případě trestní řád:
§ 366 Udělení milosti
(2) Prezident republiky stanoví, v kterých případech může ministr spravedlnosti řízení o žádosti o milost provést a bezdůvodnou žádost zamítnout.

Možná, že mu bude ministr předkládat nezamítnuté žádosti k podpisu, ale to je formalita.

Všeobecně je podivuhodné, že když jde o Zemana, profesorka politologie si neověří základní fakta ani nepřečte zákony, raději spekuluje , že "jsme svědky pokračujícího rozmělňování principů právního státu(...) Komu vyhovuje nejasné nastavení ústavních principů?"
A také Vy byste si mohl informace zjistit.
Ale když jde o Zemana, vzdělanci se mění v hospodské žvanily neschopné elementárních duševních výkonů.

Hezký den
04. 12. 2013 | 11:40

Ládik!!! napsal(a):

Bimbo nechce jmenovat Zaorálka ministrem. Čistě ze mstivých důvodů. Takto se chovají cikáni.
04. 12. 2013 | 11:41

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"...Prohlášením, že se vzdává „svého práva“ jmenovat profesory, prezident vzkázal, že akademické svobody, pluralita bádání a význam vzdělání pro něj hodnotu nepředstavuje. ..."

To je samozřejmě pouhé tvrzení. Tak trochu drbopovlačové kvality.
Že na něm VŠ vzdělaný člověk poté staví celou konsztrukcí - spleť svých dohadů a interpretací...to pak paradoxně skutečně něco vypovídá o intelektuální pokleslosti sektoru tkzv. školství - plynoucí zevnitř něj, z jeho nejvyšších správních sruktur.

Tkzv. " obavy" už jen chtějí takovou mizernou úvahu zkolorovat.
Špatný to vzor pro studenty, posiluje spíše jejich obavy než víru v systém.

To pak, že se formou pokleslých prohlášení přidávají lidé tábora Zemanofobů a členové Kchárlsgemajnšaft, to už významu nemá, tak je tomu vždy v podobných situacích, žádné překvapení.
Ostatně kolik z nich před časem spílalo prezidentu Havlovi či Klausovu kvůli jehjich pochybným amnestiím a milostem, jen žvanivý dav, nic víc. Není ničím nebezpečný, jen svou početností.

Líbí se mi prezident, který předává "své" /mnohdy archaické/ pravomoci relevantním institucím, v tom boji o koryta - kterému se v Kraďákově říká správa státu a politika...o to více. Pokud ty instituce fungují tak, že plní úkoly, kvůli kterým byly zřízeny a kvůli nimž si je občan platí - jen dobře.

Divím se také tomu, že profesory práva a školství to rozličného neirituje spíše to, že je směšována funkce suveréna a knížete /tím není myšlen občan Schwarzenberg/, dokonce docházík tak směšně tragickým skutečnostem, že ministr v poslanecké sněmobně coby poslanec vyjadřuje důvěru vládě, ve které sedí coby minsitr, přičemž sedí ve vládní lavici a bere ministerský plat. To je tedy ústavní /s malým " u" / jak prase, dobře živené, hlasitě chrochtající prase.
04. 12. 2013 | 11:42

JF napsal(a):

Pavel: evidentně nerozlišujete mezi osobním a obecným (či obecním) zájmem.

"Proč by měl udělovat hodnosti a tituly lidem, které ze svého hlediska neuznává nebo má svoje výhrady vůči některým lidským vlastnostem ?"

"Pro mě Zeman, přes mnohé výhrady, autorita je."

Tomu se těžko oponuje, pokud se uvedená osoba hlásí do obecné funkce - tam jeho osobní "neuznává" nemá co patřit. Samozřejmě pokud by sledoval obecný zájem možná nebude mít problém ani s tím svým "neuznává"

Vše je totiž věcí spolupráce a prezident "jen" dodává ten punc marální autority z jeho funkce. Pokud se domnívá že toto není schopen zajistit může abdikovat. Pokud neabdikuje, může se také stát že bude odejit skrze hlasování parlamentu či ústavního soudu či úspěšně absolvuje svůj pontifikát - což v Česku může zase znamenat že jsme mohli zas na někoho nadávat ...

"Nejhorší pro Vás je, že on na ten Váš zacyklený sadismus kašle :-)" - to je jeho osobní věc, která si myslím že není nebude zásadní pro to, zda dobře zvládá svůj úřad a funkci. Ale opět není jasné zda rozlišujete mezi osobním a obecným.
04. 12. 2013 | 11:49

Pavel napsal(a):

TO JF :

Problém vidím v tom, že v této zemi se už hodně dlouho zaměňuje osobní a obecný zájem.

PS.
A Zeman to není, on pouze rozsvítil na zavedené "pořádky".
04. 12. 2013 | 11:59

JF napsal(a):

curs: nekvalifikované??? tak prosím co Zeman řeší svým slavnostní předání čehokoliv ministru spravedlnosti? Že by opět prázdné plácnutí do vody? ... nebo do něčeho jiného??? Naznačíte???
04. 12. 2013 | 12:00

modrý edvard napsal(a):

autorka: Jo. Děkuji.
04. 12. 2013 | 12:09

Dalimír napsal(a):

Ládiku jak by jste se zachoval Vy být v kůži bimba ? Víte drahý pane jak se pan Zeman tenkrát třepal na prezidentský post a takoví Zaorálkové z jeho vlastní strany mu do překazili a dali raději hlas největšímu tuneláři v česku pravičáku Klauzovi ! Mě osobně by tahle zrada také dožhrala ! To máte ale pravdu ,msta to je špinavost a vlastnost která by neměla patřit mezi slušné lidi a slušnou společnost !
04. 12. 2013 | 12:09

rejpal napsal(a):

K.V
Nevím nic o tom, že prezident má kvalifikaci posuzovat odbornou způsobilost nějakého aspiranta na titul. K pochybení samozřejmě může dojít, ale není problém před jmenování kontaktovat orgán, který udělení navrhuje a nejasnosti si vyříkat. A morální aspekty? Především sám prezident má být morální autoritou. To ale nezakládá právo moralizovat a označovat lidi ty ano, ty ne. A kdo vůbec má být morálním arbitrem, oprávněným vynášet soudy tohoto druhu nad lidmi?
04. 12. 2013 | 12:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane scallope,

je to sice trochu mimo téma, ale budete-li udělovat nějaké mimosoutěžní ceny, přimlouval bych se za jednu pro pana Ládika!!!! Toto je dle mého naprosto dokonalé :-)

"Bimbo nechce jmenovat Zaorálka ministrem. Čistě ze mstivých důvodů. Takto se chovají cikáni. 04. 12. 2013 | 11:41

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 12:12

Dalimír napsal(a):

Ládiku jak by jste se zachoval Vy být v kůži bimba ? Víte drahý pane jak se pan Zeman tenkrát třepal na prezidentský post a takoví Zaorálkové z jeho vlastní strany mu do překazili a dali raději hlas největšímu tuneláři v česku pravičáku Klauzovi ! Mě osobně by tahle zrada také dožhrala ! To máte ale pravdu ,msta to je špinavost a vlastnost která by neměla patřit mezi slušné lidi a slušnou společnost !
04. 12. 2013 | 12:12

curs napsal(a):

JF
Nejen naznačím, výslovně říkám, že jsem Vám už výše odpověděl na (zřejmě jen zdánlivě) příčetný příspěvek a k tomu poslednímu výlevu nemám co říci.
Hezký den
04. 12. 2013 | 12:12

scallop napsal(a):

skepticky

"Prostě chtějí bl.a,který bude papouškovat nalité rozumy a razítkovat co se mu podstrčí,a pak po něm něco pojmenujou."

Genialni zaver z textu blogu. Zaslouzite si zaradit do souteze.
04. 12. 2013 | 12:13

Ládik!!! napsal(a):

Dalimíre,
já bych se do kůže bimba nechtěl dostat a nikdy bych se nedostal. Styděl bych se někoho jmenovat. Nemám ve zvyku ani po někom něco chtít - každý by si měl být vědom svých povinností. Typy lidí, kteří se aktivně rvou do politiky, odsuzuji. Ti nemají snahu sloužit (voliči je zpravidla neznají, vidí max. xicht u cesty), ti jdou krást podle zákona.
04. 12. 2013 | 12:16

JF napsal(a):

(2) Prezident republiky stanoví, v kterých případech může ministr spravedlnosti řízení o žádosti o milost provést a bezdůvodnou žádost zamítnout.

... ostatně Vy této poněkud krmolomné větě rozumíte? - není to spíše jen prováděcí předpis kdy žádost prochází přes ministra spravedlnosti a o jejím provedení-zamítnutí rozhoduje prezident - prezident se tedy s žádostí "akorát" musí seznámit což patří z ústavy tedy k jeho pravomocem resp. ústava neumožňuje tyto pravomocí-práva-povinnosti předávat někomu jinému - pokud to tedy neumožní jiný zákon. Ale to by zřejmě už se zákonem nemělo co do činění - to by byl spíše pingpong
04. 12. 2013 | 12:17

scallop napsal(a):

stejskal

Mate recht, to by nemelo zapadnout. Panu Ladikovi se omlouvam, prehlednuti byla z me strany chyba a nikoliv mstivost. (Coz dokazuje, ze nejsem Cikan, ale petiosminovy sudetak a ctyrpocentni mongol.)
04. 12. 2013 | 12:19

Ives napsal(a):

Hádka o prezidenta Zemana začíná připomínat slavný židovský vtip o tom, jak rabín rozsuzuje spor dvou obchodníků. Vyslechne prvního, řekne mu, že má pravdu. Vyslechne druhého, i toho ujistí o jeho pravdě. Když mu jeho naslouchající žena řekne, že se zbláznil, protože dva lidé ve sporu nemohou mít pravdu, řekne:"Vidíš Sára, i ty máš pravdu!" Prostě i tady má každý pravdu a do krve ji hájí. Jak už napsal curse, logika a argumenty jdou stranou. Bohužel...
04. 12. 2013 | 12:29

zemedelec napsal(a):

Paní Dvořáková.
Nepochopím.
Máte nebývale možnosti oproti Zemanovi,udělat z naším školstvím něco ke zlepšení,ale místo toho,aby jste se klepla po hlavě,tak si kopnete do Zemana.Jak uvádí různé prameny,naše školství se propadá v hodnocení znalostí studentů na všech stupních,to Vás nechává klidnou,hlavně ať je u toho sláva.
Raději bych uvítal,kdyby mohl Zeman co nejčastěji vyznamenat vynálezce apd.
04. 12. 2013 | 12:29

curs napsal(a):

JF
Podle mě jsou zdánlivě možné dva výklady. 1. že prezident stanoví, kdy ministr provede řízení(tj. také kdy milost udělí) a také, kdy ministr žádost zamítne, 2. že prezident stanoví jen to, kdy ministr žádost zamítne. Navzdory jazykové podobě věty se kloním k druhému výkladu, protože k vyjádření první možnosti by zjevně stačila první část věty a druhá část by byla zcela nadbytečná, zatímco druhá možnost ničemu neodporuje, protože zamítnutí žádosti je také jejím vyřízením. Tudíž prezident může na ministra přenést jen zamítání žádostí, ale kladné vyřízení bude muset podepsat. Proto je ta změna zcela bezvýznamná a čistě symbolická a je zbytečné kolem toho dělat humbuk.
04. 12. 2013 | 12:38

Pavel napsal(a):

Tady už hodně dlouho jedná část společnosti a médií "vysvětluje" té druhé části společnosti, že MUSÍ to nebo MUSÍ ono, protože jinak jsou .......

Ta druhá část společnosti už hodně dlouho trpělivé vysvětluje té první, že skutečně ne vždy musí dělat to, co chce ta první část.
Že má právo na svůj názor.

PS.
Není to divné, že je 24 let od plyšáku, a pořád tu máme vyvolené s nekonečnou ambicí neustále a v lepším případě "pouze" povýšeně mistrovat svoje názorové oponenty?
04. 12. 2013 | 12:40

resl napsal(a):

Jak se rozhodne náš hradní óbrlhář ke jmenování ministrů ? To bude zase ukázka malosti, zloby a hlupáctví. Nesmí se mu ustupovat a znovu na něj poslat žalobu k US. Jednou to vyjde.
04. 12. 2013 | 12:48

stejskal napsal(a):

Spíš bych řekl, pane Pavle, že VŠICHNI VŠEM neustále vysvětlují, co by měli nebo neměli dělat, a zároveň si spílají za to, že to ten druhý nedělá. O trpělivosti myslím nemůže být příliš řeč :-)

Právo na názor má každý. Ale většina z nás si myslí, že jen ten náš je správný a druzí by jej měli respektovat, jinak zaslouží přinejmenším vynadat. A netrvá to jen 24 let, ale staletí. Třeba se to časem změní.

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 12:51

zemedelec napsal(a):

A jeje,nastoupil oblbovač resl.
04. 12. 2013 | 12:59

vico napsal(a):

S článkem bezezbytku souhlasím.

Výkon prezidentské funkce je bohužel významně poznamenán negativními osobními vlastnostmi M.Zemana.Na jedné straně se Zeman zbavuje některých spíše ceremoniálních součástí výkonu prezidentské moci a naopak jako prudce virulentní agens napadá všechna ta místa ústavy, která byla psána s předpokladem, že prezidentská funkce bude vykonávána s gentlemanskou zdrženlivostí.

Souhlasím s tím, že pokud se Zemanovi nelíbí být nejvyšším ceremoniářem, neměl se o funkci prezidenta ucházet.Hlava státu, i když je to "idiotská ústavní zvyklost", by se měl chovat tak, aby jediným ctihodnou součástí ceremonie nebyly jen fanfáry z Libuše.

Jedno z mnoha selhání, které už MZ stihl, je, že je neschopen i toho, aby alespoň dostatečným způsobem zvládl ono pověstné "kladení věnců". To, co předvádí Zeman je spíše kladení hmyzích vajíček. Je to takové...často citované : To je hnus, velebnosti.
04. 12. 2013 | 13:03

Pavel napsal(a):

To Stejskal :

Z časových důvodů jsou určitě nejen moje tvrzení občas položené do extrémnější, či spíše zobecňující polohy. Stejně jako Vaše reakce.

Já si na rozdíl od Vás myslím, že v této zemi máme Vyvolené. Jsou to např. různé elity a jejich mnohá "servisní" media, která často hrajou pouze na jednu stranu. Markantní se to stalo např. od 2. kola prezidentských voleb.

V Česku máme především problém s elitami, které často za buřt, zlaťáček nebo knížecí pohlazení prodají cokoliv.

Pane Stejskale, nedivte se, že my dole, nemáme vybrané móresy.
Víte, zatímco dříve velká část českých elit doslova obrozovala českou společnost, dneska naopak přímo lokajsky ku*ví českou společnost. Například současná "Antizemaniáda" je toho, dle mého názoru, důkazem. Skutečně nemáme zásadnější problémy ?

Co potom můžete očekávat potom od chlapa z ulice nebo z pole ?
04. 12. 2013 | 13:07

JF napsal(a):

no a jsme tedy u té logiky (té právnické ztracené v překladu;-) - pro mne po opakovaném přečtení ta věta nemá prostě hlavu ani patu navíc pokud se týká něčeho řekl bych celkem zásadního jako je udělení milosti - tedy případného dalšího poškození poškozeného zkrácením jeho práv na potrestání viníka (což je vlastně funkce obecné spravedlnosti).

Ta věta je gramaticky i semanticky nesrozumitelná a navíc používá příliš významově rozdílných výrazů - stanovit, provést a zamítnout. resp. nevím v čem byl problém to uvést gramaticky výstižněji v několika větách jednoho odstavce. Dle mého je to zcela paskvilní. Jako prezident a jeho právníci bych přebběžně zaujal stanovisko konzervativní a uvedený paragraf bych neaplikoval.

Ale pokud rozliším stanovit, provést a zamítnout. Tak věta jednoznačně říká že prezident něco stanovuje - stanovuje konkrétní případy kdy minstr něco může - tedy může provést řízení (tedy zamítnout či schválit milost) a v kterých zamítá - což by bylo na stanovení prezidentem. Ale ty případy vždy ať se jedná o cokoliv stanovuje prezident a to nemůže přesunout na někoho jiného ... takže bych řekl že nejde o plácnutí do vody ale o protiústavní postup prezidenta zde převádění svého práva "stanovit v kterých případech ať už cokoliv či zamítnout". Právo může prezident buď využít nebo nevyužít, ale nemůže s ním kšeftovat - i když to vydává za dobročinnost při rozdáváním chleba s tlačenkou a cibulí.
04. 12. 2013 | 13:07

Antroid napsal(a):

Pavel

Nejde o názor, jde o fakta, pokusím se to pro Vás zjednodušit.

Ústava definuje pravomoci (->kompetence, povinnosti) proto, že je společnost vnímá jako DOBRÉ a POTŘEBNÉ pro svuj život, a tyto s důvěrou deleguje na určité politické hráče, zde prezidenta.

Náš Ovar se "vzdal" (čti rozhodl se nevykonávat) pravomoci milostí a jmenování profesorů.

V tom případě též žádám, aby se Ovar "vzdal" i pravomoci jmenovat premiéra a ministry, protože líný a nekompetentní prezident, který neplní své základní ústavní funkce je k ničemu a tudíž by měl rezignovat, jak logicky dovozuje p. Dvořáková.

Nikdo netvrdí, že musí jmenovat či omilostnit každého, ale měl by se těmito agendami seriozně zabývat, jako jeho předchůdci.
04. 12. 2013 | 13:09

Honza II napsal(a):

Proč se všichni divíte některým názorům Prof.Dvořákové. Vždyť je to bývalá komunistka, která po revoluci přišla na VŠE, kde to nikdo o ní nevěděl. A tak se z ní stalá slavná a významná politoložka, protože za svého členství ve straně se dostatečně dobře naučila včas poznat, odkud vítr fouká.
Jedině mě není jasné, že nikdo z oněch intelektuálních borců po aféře s Putnou nepochopil, že teď to odnesou všichni dosud nejmenovaní profesoři, kteří se znažili získat hodnost na rozdíl od Putny poctivě. Měii nejen citované publikace, vydali odborné učebnice a né nějaký pamflet o V.Havlovi a a ještě léta garantojí i přednáší významné předměty. Nic z toho - jak si za celou aféru (jako) nevšimla V.Dvořáková - J.C.Putna nesplňuje. Místo aby se sama Dvořáková zasadila o zhodnocení, proč některé komise svá vědecká stanoviska udělují podle čistě známosti (viz i v poslední době aféra s vědeckostí prací T.Halíka), tak tady vyčítá prezidentovi všechno možné, v četně nesmyslného bolševického pohledu, že když nějaká skupina koletivně rzohodně, tak se každý - i prezident - musí slepě leninsky podřídit. Konec konců svou nevraživost vůči prezidentovi opírá asi o zafixovaný postoj, že kdo jednou opustil jakýmkoliv způsobem KSČ, tak jako by pro všechny bývalé i budoucí členy KSČ umřel.
A stejně svou inteligenci projevuje i při kritice převodu kompetencí na resosrt spravedlnosti. Přece Klaus mnohokráte říkal, že není schopen nijak vysvětlit justici, jak špatně a nekvalitně podle žádstí o mislost soudí. Takže milá ex-soudružko Dvořáková, jste schopna připustit, že převod agendy milostí na ministerstvo možná je jediná cesta, jak na "právnickou mafii" předat fundované podllady ministryni spravedlnosti? Kdo jiný by třeba měl udělat pořádek v tom, co se třeba stalo herečce Regině Rázlové. Jak to nedávno vysílala televize v pátek večer na ČT1. Ale přece všichni politologové se dívají jen na ČT24, takže o něčem takovém autorka v životě ještě neslyšela. A navíc, Rázlová veřejně řekla po 17.listopadu, že je členkou KSČ a zůstane jí, takže s takovými politiky otočená komunistka V.Dvořáková nechce mít už do smrti nic společného.
04. 12. 2013 | 13:11

K.M. napsal(a):

V čem je problém...? Zopakujme si to:

1)ve skutečnosti, že se všemu nadřadila HONBA ZA TLATÝM TELETEM..., signálem byl výrok dřívějšího Guru ČMS v roli ministra financí: "...já neumím rozlišovat mezi čistými a špinavými penězy...", v dubnu 1990..., na Horním náměstí v Olomouci...

2) tomuto trendu podřízená VÝROBA ÚMĚLÝCH PODNIKATELŮ..., MEZI "HOCHY CO SPOLU MLUVÍ...", která již sklouzla do roviny nepříčetnosti..., a proto zřejmě ten zákon, že není odpovědný za své jednání..., který vyvolává v cizině..., především v orgánech EU..., značné veselí...

3) Beztrestné ohýbání - beztak, na poměry ve světě neuvěřitelných - zákonů, vedoucí až k AMNESTII ZMETKŮ výše uvedené "VÝROBY ÚSPĚŠNÝCH...", kterou nešlo před soudy ČR - přes Vámi uvedené nesrovnalosti - znevěrohodnit..., poněvadž si téměř každý v tomto bezprávním blázinci..., uvedeného v život veřejně deklarovaným "neúměním rozlišovat mezi...", hrábnul...

Četl jsem rozhovor profesora Přibáně..., v >>SALONU<< (Právo) a s osobou, které jsem úryvky z něho předčítal..., jsme se shodli, že by byl bláznem..., kdyby pomýšlel dělat v současné době osvětu..., přímo v zemi, kde se narodil...,

neboť ta přesila těch, kteří si myslí, že se dá ještě něco ukrást..., je obrovská...

Na to jsou jiní blázni..., jako kupř já..., který dal i na papír své snění...:

>>JAK Z TOHO VEN?<< - na pokračování..., od 27.08.13-16:05...,
za blogem pana Heřmana Chromého: >>NEVOLNOST Z ČESKÉ DEMOKRACIE<<

K.M.
V tomto "snění" uvedené návrhy nelze chápat jako směrodatné..., za konečné..., jde jen o snahu vyvolat skutečný... zájem o odpor vůči zlu, které ČMS (Čecho-moravo-slezana) obklíčilo..., a které ho hrozí zadusit...
Odpor jedince vůči tak obřímu zlu..., je jen plácnutím do vody..., jest-li to má mít - proti tak velké přesile - naději úspěch, musí to být koordinované jednání..., vedené inteligentními lidmi, kteří se ještě... v tom zlu nenamočili, kteří ještě nejsou "zaháčkováni kapitálem", a takové se domnívám nalézt nejspíše mezi studenty a učiteli - nejen - Vysokých škol...
Snažím se na to upozorňovat ve všech mých příspěvcích, nejpozději od blogu pana Stanislava Komárka: >>Co budou dělat?<<, za blogy pánů Tomského, Pehe, Hvížďaly, Václava Žáka, Potůčka (i posledním blogem P. Béma..)a dalších...
Přiznání majetku a příjmů... politiků, již jedna strana..., má...
04. 12. 2013 | 13:11

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"...Právo může prezident buď využít nebo nevyužít, ale nemůže s ním kšeftovat - i když to vydává za dobročinnost při rozdáváním chleba s tlačenkou a cibulí. .."

Záleží na konkrétní situaci, jakého práva se vzdává, nevyužívá a jak a proč. Protože jinak by byla klausmafiaamnestie skutečně POUZE naplněním , využitím práva.
A nechápu, co tedy dostal prezident jako protihodnotu...když tvrdíte, že kšeftuje. Zkuste mi to vysvětlit - jakou protihodnotu dostává.
04. 12. 2013 | 13:12

Antroid napsal(a):

komunista z Lehman Brothers

Získal, přesněji ukradl pro sebe, čas.
Místo aby četl nudné žádosti o milost či životopisy profesorských kandidátů, tedy dělal práci, za kterou je placen, může dělat něco jiného. Doplňte si sám...
04. 12. 2013 | 13:15

zemedelec napsal(a):

Pro komunistu z Lehman Brothers.
Možná je to i jeden z důvodů,aby nebylo poukazováno na kšeft,jak se to uvádělo u prezidentské kanceláře za Klause.
04. 12. 2013 | 13:19

stejskal napsal(a):

Pokud se považujete za "Vás dole", pane Pavle, je Vaše úvaha pochopitelná. Já takto lidi nedělím. Neznám žádné "oni dole" a "oni nahoře" (a to nemluvím o tom, že neumím sám sebe ani nikoho do takto obecných kategorií vtěsnat).

A jen na okraj: to, že nějaký problém nepřijde zásadní Vám, ještě neznamené, že jej za zásadní nepovažují někteří jiní. Ani nic nevypovídá o tom, zda jím objektivně je, či naopak není.

Omlouvám se, ale z další debaty na téma, jak to jiní dělají špatně a zabývají se hloupostmi, se odhlašuji. Diskuse na téma relevantnosti jevů na domácí politicko-stranické scéně se nezúčastňuji.

Přeji zajímavou debatu.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 13:19

vasja napsal(a):

Ženská a kamna patřej do kuchyně.
04. 12. 2013 | 13:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane antroide,

označení (kohokoliv) přízviskem "Ovar" považuji za hrubě urážlivé a jako takové porušující zdejší Kodex debatujících. Budete-li ho používat, budu Vaše vstupy mazat.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 12. 2013 | 13:22

JF napsal(a):

drahy soudruhu z Wall Streetu, nedivím se že jsi zmaten, i já bych byl - ale snad možná jen pro ten leptmý komunistickej image Ježíše co taky lámal a dával všem - Zeman navíc s buržoázní tlačenkou - cibule je navíc k tomu grátis.

ps: právo lze pouze využít či nevyužít. Odstínem využití je u zneužití a to i formou zločiného spolčení priti demokratickému zřízení ;-) např. nedodržením ústavního slibu. (nejasný podpis premiéra a jasné neprojednání na vládě) Nedivil bych se kdyby podpis Nečase byl na ubrousku se sladkokyselým odérem ;-))

ps: mnohé dnešní problémy jsou spojené s nevyrovnáním se s minulostí jejímž faktickým zanedbáváním k ní přibila i další poučení z krizového vývoje (např. ty do klausovy amnestie včetně)
04. 12. 2013 | 13:24

K.M. napsal(a):

04.12.13-13:11 - oprava:

...že se všemu nadřadila HONBA ZA ZLATÝM TELETEM...
04. 12. 2013 | 13:24

@@ napsal(a):

KV je Klaus Václav?
Ještě je otázka, jestli ten starší nebo mladší.
04. 12. 2013 | 13:32

Pavel napsal(a):

TO Stejskal :

Nádherná a pohotová pirueta (s následným bryskním odskokem do zákulisí)
:-)
04. 12. 2013 | 13:33

Antroid napsal(a):

stejskal

Dobré odpoledne,

jak myslíte. Neraduji se z toho, že máme prezidenta, který má vícero nelichotivých "vulgo" jmen. Všiml jsem si, že tolerujete bimba, který má kořeny indické či africké. Co máte proti českému vepřovému?
04. 12. 2013 | 13:36

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Antroid
Vy považujete za "kšeft" / obchod/ to, že získáte coby protihodnotu pouze čas ? Hmm, vzácný to člověk !
Koukněte se - nemohl byste mi dát všecko co máte, co jste si vybudoval a naspořil a já vám pak za to klidně dám tolik času, kolik budete chtít ? To by podle vás měl být dobrý obchod, ne ? Berete ?

Myslím si, že tomu tak není, ale to je o úhlu pohledu, vy chcete vidět v Zemanovi onoho zloducha, špatnost a Zlo....s tím si ale musí poradit váš rozum a vaše intelektuální výbava. Podle mě si s tím radí špatně, blbě atd. ale to je dáno zase tou mou .
Asi bychom měli mít na paměti o to, jak to odůvodňuje samotný prezident, ale to vás a vám podobné asi moc nezajímá , že ?

Soudíte podobně jako profesorka Dvořáková, že Zeman tak " vzkázal, že akademické svobody, pluralita bádání a význam vzdělání pro něj hodnotu nepředstavuje." ? Odpovězte, nestyďte se. vím, že asi nemáte ještě dost času - jak budete mít poté co spolu uzavřeme ten oboustranně výhodný kšeft, vyšetřete si ale tu jednu minutu, prosím.
04. 12. 2013 | 13:37

Sch. napsal(a):

Milá paní

1,
"Prohlášením, že se vzdává „svého práva“ jmenovat profesory, prezident vzkázal, že akademické svobody, pluralita bádání a význam vzdělání pro něj hodnotu nepředstavuje"
JE ASI TAK RELEVANTNÍ K JINÉMU AKTU - NAPŘÍKLAD
"Voliči se volbou Zemana implicitně vzdali svého práva zvolit Schwarzenberga. Tím vyslali veřejný vzkaz, že svoboda a demokracie pro ně žádné hodnoty nepředstavuje.
LÍBÍ?

2. "Komu vyhovovalo a vyhovuje nejasné nastavení ústavních principů?
Proč se ptáte? Podle vás přece v první řadě Zemanovi.
To je ovšem pozoruhodný postřeh. Zeman jasně prohrál svoji bitvu o Haškovo křídlo ČSSD i o preference svého SPOZu. Ani s Rusnokem nemůže počítat jinde než v guvernérském křesle. K čemu je tedy delegování svých pravomocí (amnestie) do prostoru, kam jeho vliv nesahá?

3. Že si Zeman nechce hrát na štemplovací mašinu nemohlo překvapit vůbec nikoho. Určitě by se mnohým líbilo, kdyby běžel jak generátor, který místo benzinu jede na etanol. Vaše zbožná přání se holt nenaplnila, ale proč s tím proboha otravovat národ!
04. 12. 2013 | 13:45

stejskal napsal(a):

Pane antroide,

nevím, jestli znáte genezi přezdívky Bimbo. Ale navzájem se jí kamarádky oslovovali dnes již zesnulý Pavel Dostál a současný prezident Miloš Zeman (a ne proto, aby se urazili). Přezdívka se pak vžila a dodnes ji v případě druhého jmenovaného někteří používají.

Proti vepřovému nemám vůbec nic. Nicméně označení, která vnímám jako hrubě urážlivá, zde mažu vždy, kdykoliv na ně narazím (a bez ohledu na to, komu a kým jsou adresovány). Ne kvůli tomu, kdo je používá ani kvůli tomu, komu jsou určeny, ale aby se zde dalo aspoň trochu diskutovat a ne se jen vzájemně častovat výrazy primárně označujícími zvířata či třeba lidi stižené nějakým hendicapem. Takových stránek, kde je toto možné bez omezení provozovat, je na tuzemském webu spousta.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 13:46

Antroid napsal(a):

komunista z Lehman Brothers

Čas jsou peníze, tedy pro člověka, který něco tvoří, to snad zjistili i komunisti, ne?

Nepotřebuju nějak "chtít vidět" p. Zemana, mně stačí ho sledovat posledních 15 let. Jeho existence v úřadě je pro mě nepřijatelná krom mnoha zásadnějších i z estetických důvodů: on by klidně toho vašeho zloducha mohl hrát, aniž by ho museli nějak ladit v maskérně.

Nesoudím, co Zeman "vzkázal" a naprosto mě to nezajímá. Podstatně je, co dělá a co nedělá. Obojí často dělá mizerně.
04. 12. 2013 | 13:47

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

JF
????
Gentleman by před 6. hodinou odpolední neměl být opilý.
-------------
Antroid napsal(a):
Někteří z nás nám zvolili za prezidenta člověka nejen sešlého, ale navíc zdevastovaného alkoholem a mentálně i fyzicky nedostatečného této roli.

Je celkem pochopitelné, že hodnocení jeho činů (nejčastěji tedy přínosu jeho řečí a vyjádření), je velmi často rozporuplné a zaskočí i jeho skalní příznivce a členy jeho sekty SPOZ. Což nevylučuje možnost, že p. Zeman občas pronese pravdivý výrok.

O tomto neblahém jevu netřeba psát blogy, spíš je třeba přemýšlet, jak jej aspoň částečně kompenzovat např. změnami ústavy, nařízením ústavní léčby či jinými omezeními příležitostí pro různé excesy.
11. 06. 2013 | 12:29

Vy jste prostě člen toho bolčevického davu, Antroide - to je ten důvod proč nemůžete jinak.

Buďte zdráv, ten kšeft co jsem vám navrhoval berte jen jako žert, po vašem čase a majetlu netoužím, jsou mi ukradené, stejně jako hýkání davu, v podstatě je používám jen coby objekt zábavy, krácení volné chvíle, zabíjení času atd.
Jenže od Zemanofobů moc vtipu neproudí, spíše jen ty ovary, tlačenky, bimba atd., nejsou moc nápadití, asi je jejich vedoucí špatně vyškolili, už i ten vico se opakuje.
04. 12. 2013 | 13:47

Martin1 napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Bimbo nechce jmenovat Zaorálka ministrem. Čistě ze mstivých důvodů. Takto se chovají cikáni.
04. 12. 2013 | 11:41
----------
Tak to je skvělá zpráva, ne že nechce jmenovat Zaorálka, to je podružné, ale to, že někdo označil Zemana za cikána - správněji mělo být za Roma.
Protože podle nových směrnic EU už neplatí, zda dotyčný se cítí být cikánem, ale zda okolí dotyčného považuje za cikána - Roma.
Tedy Ládiku, najdi ještě někoho, kdo tak stejně označí Zemana a máme plusové body u EU. Máme prvního Roma za prezidenta - žádná "diskriminácia". Rázem poskočíme o několik míst v lepším hodnocení.
04. 12. 2013 | 13:47

scallop napsal(a):

vico

Me napada jeste nemene slavne "Velebnosti, du blejt". Mozna to prezident poseptal do ouska Dukovi nad korunovacnimi klenoty :-)
04. 12. 2013 | 13:49

Antroid napsal(a):

stejskal

Máte naprostou pravdu, pokusím se v oslovování hlavy státu zjednat nápravu, byť to v našem případě nebude snadné.

Zdraví A.
04. 12. 2013 | 13:52

Míla napsal(a):

Ládíku
ten výraz ,chválený p.Stejskalem,někdo hodně brzo napadne.To víte rasistická urážka cikánům, kteří vzájemně drží pospolitost, po žalobě přímo volá.Paní Samková bude mít zase co na práci.
04. 12. 2013 | 13:52

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Antroid
Ptal jsem se co soudíte o výroku Dvořákové.
Aspoň elementární schopnost číst text v jeho významu by vám měla být dána, zřejmě velký požadavek.

Nedivím se, že vás Zeman irituje, nesaháte mu svou "inteligencíL ani po kotníky, to malá ega dělají, že tlučou po hlavě ta ega vyšší - relativně se pak ony stávají vyššími, bohužel jde jen o iluzi.

Vše v dobrém, musím nyní něco málo vydělat, já nemohu jako vy žít pouze z času. To mě nebaví a neumím to. Potřebuji peníze.
04. 12. 2013 | 13:53

prosím aby pan pehe nekýchal napsal(a):

Pehe kýchlo a Dvořáková chytla klusohryzeckou chřipku, která mutovala do bimbohryzecké.Model 2013.

Není to jedno, mudrlanti? Začíná předvánoční mexická vlna?
Jednak si ponechal právo milosti z humanitárních důvodů, mlátíte práznou atrapu místo slona.

Kdyby vyhlásil amnestii jako Havel, potáhnou bimbohryzci za podpory hujerů a jiných čípků na Hrad.

Kdyby dělal mrtvého brouka spustí kritici, že je pod vlivem

Kdyby vyhlásil aminu a la Klaus dá to Potáta k US a všichni se pobaví, co to tam Hrádela blekotá.

Když vyhlásí přes 1000 individuálních milostí jako Havel nebo 500 jako Venda bude za Babinskýho.

Ať udělá co udělá, bimbohryzci spustí.
Ale blbý to je , to je fakt. Co kdyby chtěla zase milost Věruška Čáslavská nebo Chadimová.
Je lepší si nechat 1000 milostí jako VH –budiž mu země lehká-v rukávu.
Kdyby se raději slavná paní profesorka starala, komu dává akreditaci nebo se pustila do Válkové a jejích výtvorů o OZ nemluvě.
To Vás čeká od r.2014,milost Vám může být ukradená.Pokud není ovšem někdo Pitr.
Ale vypálil by Vám rybník, kdyby si v lednu střihnul 100 humanitárních milostí.
Co byste dělali?
No co, zase-v čele s Pehe-zase řvali.
04. 12. 2013 | 13:57

scallop napsal(a):

Honza II

rekl jste si hlasite o zarazeni do souteze o analytika tudne, ale mohl byste svou analizu zkratit ? Doporucoval bych nechat dve az tri hlavni myslenky, vypilovat slovosled a lepe nastrukturovat. Uznejte, ze mezi halikem, Putnou a Razlovou se ctenar nenzaly odborne literatury tezko orientuje
04. 12. 2013 | 13:57

ZdeněkJ. napsal(a):

vasja
"Ženská a kamna patřej do kuchyně."
A trouba tam patří taky.
04. 12. 2013 | 13:58

Antroid napsal(a):

komunista z Lehman Brothers

V\ypadá to, že jste placen za plkání zde, zejména když máte potřebu kopírovat si zdejší konverzace.
04. 12. 2013 | 13:58

scallop napsal(a):

No ale postreh

"Kdyby vyhlásil aminu a la Klaus dá to Potáta k US a všichni se pobaví, co to tam Hrádela blekotá."

si zaslouzi potlesk. Jasny kandidat na viteze !
04. 12. 2013 | 14:01

Ládik!!! napsal(a):

Martine1 (a třeba i p. Stejskale) -
presidenta jsem neoznačil cikánem, ale jeho chování (mstivost) jsem připodobnil ke klasickému rysu cikánské mentality. Nic víc. Bimbo není cikán, fyziologické rysy romského etnika jsem na něm neshledal (ne tak např. u p. Paroubka). Uvádím to na základě své OSOBNÍ zkušenosti, není to můj předsudek.
04. 12. 2013 | 14:03

pozorovatel napsal(a):

Paní Dvořáková ať si zamete před vlastním prahem. Co kdyby nám třeba v dalším blogu přiblížila, jak dělala před 89. kariéru? Její bývalí studenti říkají, že byla obzvláště "kovaná".
04. 12. 2013 | 14:04

JF napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: jo to taky můžete vyřídit na hradě ;-) no berte když tak to už berte třeba jako malé adventní zamyšlení.
04. 12. 2013 | 14:05

přelet přes hnízdo čípků napsal(a):

Cenu udělí scallop, vítěz soutěže čípek roku Velké aktuální sestry a žhavý favorit soutěže Euročípek 2013

Vítěz podědí Majku Vopěnkovou po Knižeti
zlaté dědictví je zlaté dědictví
04. 12. 2013 | 14:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Ládiku!!!

myslel jsem, že jste technik. Netušil jsme, že se zabýváte výzkumem mentalit v návaznosti na etnicitu, omlouvám se. Co říkáte na práce Karla Lamprechta?

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 14:09

Ládik!!! napsal(a):

Uvedu příklad: kdysi jsem bydle ve městě; vrátil jsem se po silném sněžení k domu, kde bylo volné parkovací místo, zafoukané do výšky 0,5-1m sněhem, navíc částečně sněhem zaházené od bočních aut. Vozím celkem velkou lopatu a práce je mým koníčkem - vyčistil jsem si místo, sníh naházel mezi parkoviště a chodník. Než jsem tam vjel (snad 10 sekund prodleva), zabral mi to místo cikán z vedlejšího vchodu. Na mé námitky nereagoval a odešel. Postavil jsem tedy své auto před něj, do místa, které jsem vyčistil. Za cca hodinu potřeboval cikán odjet a začal láteřit, řvát a ohýbat stěrače. Nejsem konfliktní, s autem jsem odjel, on taky a já zaparkoval. Ráno jsem měl propíchané všechny 4 pneumatiky. Také proto cikány nesnáším, proto se vyhýbám městům a proto jsem proti marným pokusům o jejich polidštění.
04. 12. 2013 | 14:12

Martin1 napsal(a):

"presidenta jsem neoznačil cikánem, ale jeho chování (mstivost) jsem připodobnil ke klasickému rysu cikánské mentality."
-----------
Vždyť to pořád říkám, že se vzájemně obohacujeme. Tak "mstivost" (už mám zapsáno) máme tedy po cikánech. A něco lepšího by tam nebylo? Smysl pro rytmus, tanec, hudbu, nádhernou snědou pleť, kterou jen na chvíli máme od moře?
04. 12. 2013 | 14:14

resl napsal(a):

Honza II,
Jedině mě není jasné, že nikdo z oněch intelektuálních borců po aféře s Putnou nepochopil, že teď to odnesou všichni dosud nejmenovaní profesoři, kteří se znažili získat hodnost na rozdíl od Putny poctivě
---------------------
naučte se číst a hledat na netu a třeba se pak omluvíte.
04. 12. 2013 | 14:15

scallop napsal(a):

Tohle neuznam, do souteze mohou byt zarazeny jen analititcke rozbory blogu.
04. 12. 2013 | 14:15

Ládik!!! napsal(a):

Jo, jsem technik, dokážu rozeznat trubku DN32 od DN40. Ze stejného důvodu dokážu rozeznat i černocha od bělocha, nebo bílého cikána od bělocha. Opakuji, že nejsem rasista - mám názor, jako pan Werich. Karel Lamprecht není autorem žádné normy, nečetl jsem ho.
04. 12. 2013 | 14:15

Ládik!!! napsal(a):

Martin1 -
u moře nosím košili, nechci vypadat, jako cikán. Jezdím tam kvůli vodě a vzduchu. Opékat na slunku se můžu doma.
04. 12. 2013 | 14:17

Pavel napsal(a):

Ládík !!!, Hoven, Martin1, Neo, Yosif ....

Jak někdo z Vás nastoupí na směnu, tak i z Louvru se během chvilky stane nechutný, zablácený chlév.

Kluci, kdo se v tom má brodit ?
04. 12. 2013 | 14:20

Ládik!!! napsal(a):

Pavle,
jen abyste byl v Louvru. Držím Vám palce.
04. 12. 2013 | 14:23

stejskal napsal(a):

To je právě ten rozdíl, pane Ládik!!! ;-)

Jsou lidé, kteří by si netroufli sdělovat své laické názory na trubku DN32 resp. DN40, protože vědí, že o tom nic nevědí (patřím k nim, své studium průmyslové školy a semestr na strojárně neberu jako dostatečnou kvalifikaci).

A pak jsou lidé, kteří se vyjádří ke všemu. Bez ohledu, jestli o tom něco tuší, či nikoliv. A PŘEDEVŠÍM bez ohledu a to, že jejich názor je hrubě urážlivý a z hlediska sociologického i dost nebezpečný, protože podporuje negativní vnímání celé skupiny lidí, kteří samozřejmě stejní nejsou).

No, nic, nechal jsme se vtáhnout do debaty, která sem nepatří. Člověk nakonec nemusí reagovat na každou hloupost a přispívat tak rozbití docela zajímavé debaty.

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 14:26

Martin1 napsal(a):

Pavel
Pavle, napište čím jsem mohl urazit váš jemnocit - čas. Pokud si to přečtu a uznám tam nějakou sprosťárnu, tak se omluvím, ale vždyť já jsem tak "vopatrněj - ještě mnohem víc jak Palivec".
04. 12. 2013 | 14:26

je to tady nuda napsal(a):

zkuste celostní bimbohryzci vymyslet něco nápaditějšího, co překvapí.
Deja vu!
I ta svěrací kazajka celostního z Dobřichovic je obnošená vesta, jenom připrdáváte jeden druhému.
Třeba, že znásilnil autobus školaček nebo má konto na Marsu.
04. 12. 2013 | 14:28

určitě certifikát DIN napsal(a):

scallope/o, že jsem tak smělý jste DN32 nebo DN40?
04. 12. 2013 | 14:32

Pavel napsal(a):

TO Ládík !!!

Je to můj názor, ale kam Vy Ládíku vstoupíte, tak se v závěsu často přihrne kal a bláto, prostě žumpa. Takže s Vámi si Louvre skutečně představit neumím.

Vy se ne nadarmo často nejen rasově vymezujete vůči určitému etniku a ohříváte svoje splašky kolektivní viny.
Člověk často bojuje s tím, co u sebe neumí přijmout.
04. 12. 2013 | 14:35

Ládik!!! napsal(a):

Pane Stejskale -
tak to se hluboce omlouvám. Mám v okně ČT24 a moderátor se před půl hodinou kohosi ptal, jestli neochota jmenovat Zaorálka není msta za jeho postoj v presidentské volbě před 10 lety. Tak mě napadlo, že to je zrovna k tématu - povídání o mstě a presidentovi, který se vzdává práv, vyplývajících z funkce presidenta. K plnění presidentských pravomocí ho poslalo cca 2 500 000 voličů. Možná se mýlím, ale myslel jsem si doteď, že pravomoc a odpovědnost mají být v rovnováze. Bimbo se vzdává pravomocí, tedy adekvátně se zříká (úmyslně) odpovědnosti.... Nevím, jestli chce zpochybnit kvalifikaci p. Zaorálka - ten je z ČSSD na funcki MZV daleko nejkompetentnější (přece to nemůže dělat nějaký lhář nebo udavač). Od preference msty k likvidaci protivníků není daleko k uváhám o skupinách nebo oblastem, kde je msta běžná, stejně jako lež nebo podvod (jih Itálie, arabské oblasti, cikáni). Je na tom něco politicky nekorektního?
04. 12. 2013 | 14:37

Ládik!!! napsal(a):

Pavle,
zřejmě Vám na nějakou dobu dopřeju pobyt u křišťálové studánky.
04. 12. 2013 | 14:42

stejskal napsal(a):

Pane Ládiku!!!, chápeme se, že nejde o to, co jste slyšel před půl hodinou v ČT 24 (do této debaty se vůbec nepouštím), ale o to, že to nemá s Cikány vůbec nic společného a že třeba romský novinář Pavel Koller, který sem občas chodí debatovat, si o Vás může myslet, že nejste příliš inteligentní? A ti jednodušší si třeba můžou myslet, že nejen vy, ale bílí Češi obecně jsou dost hloupí (což si vůbec takto obecně lidé jeden o druhém myslí). To bych fakt nerad. Už kvůli Vám ne. Ale nejen.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 15:03

Martin1 napsal(a):

Ládík!!!
Pozor na normální lidské chování. Pro příklad zůstaneme u toho odklizeného sněhu a obsazení místa.Bydlím v takovém tom satelitním městečku za Prahou. V létě se tak jak takž poskládáme. Ale v zimě je to horší. Není kam sníh odhrnovat a nikdo ho neodváží a tak se často stane ten případ, že si někdo udělá místečko pro sebe a pak třeba přijede někdo cizí, který tyto poměry nezná a zaparkuje na toto místo a pak se to tady pohádá jako v cikánské osadě - upozorňuji, že tu opravdový žádný není.
Ládíku, od vás není hezké, že vás to rozčílilo, když vám spoluobčan propíchl 4 pneumatiky. On přeci nevěděl, že jste si to místo vyčistil vy - on jen zažil, že jste mu jako Romovi zatarasil cestu - nebo to věděl? Pokud to věděl a vy jste ho pak potkal, tak jste se měl ovládnout a sdělit mu, že vás to moc bolí, co vám udělal a určitě by se on to snažil nějak napravit.(1) Kdyby však byla v něm ještě nějaká zloba, tak vám určitě ve voze zůstala ještě rezerva - pak by bylo vhodné mu ji nabídnout k odreagování. Je potřeba spolu mluvit - "A vo tom to je"!
---
(1) určitě by vám přinesl druhý den nějaké zánovní pneumatiky
P. S. pane Pavel - spokojenost?
04. 12. 2013 | 15:09

Antroid napsal(a):

stejskal

Svět by o dost byl lepší místo, kdyby bylo více aspoň tak "nepříliš inteligentních" lidí, jako je Ládik.
04. 12. 2013 | 15:38

Libertad napsal(a):

Nejlepší by bylo, kdyby narcis ZEMAN i jiné kompetence předal, nebo by se jich zřekl.

S pozdravem

Sidonio Libertad
04. 12. 2013 | 15:47

petrof napsal(a):

Vladimíra, Vladimírovičovna opět nezklamala.... řekl bych, že v té naší kotlině máme už profesorů a generálů, jako máku!!! Ale instalatéra abys pohledal....
04. 12. 2013 | 15:49

stejskal napsal(a):

Mně přijde svět docela dobrý, pane Antroide. Za nic na světě bych ho nevyměnil.

Rozumíme si, že ty mé příspěvky nejsou o inteligenci pana Ládika!!! ani nikoho jiného? Netroufám si ničí inteligenci posuzovat.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 15:51

Ládik!!! napsal(a):

Martin1 -
ještě naposled: on se díval, jak sníh odklízím. Věděl velmi dobře, co dělá. Co jsem mohl dělat? Jen si pomyslet, že má takovou mentalitu. A to jsem uvedl JEDEN příklad. Nedělám závěry z jednoho nebo několika případů. Potřebuji soubor, a ten mám za svůj život (řevážně prožitý na Ostravsku) dost velký. Není mým cílem zde rozdmýchávat nějaké vášně, jen konstatuji oznamovací větou stav, jak ho vidím já mýma očima a s mou životní zkušeností. Dávám zde na plac svůj názor, nikomu ho nevnucuji a nečekám na něj žádné reakce. Nikoho jsem osobně neosočil. Názor na mstu mi můžete vyvracet, ale nevymažete mi z hlavy osobní zkušenost. Jedině kulkou do hlavy, co prostřelí lebku, ne plastovou..
04. 12. 2013 | 16:01

ld napsal(a):

Já jsem s tím milostentským přesunem taky nepochopil. Jediné co mi z toho vychází je jakýsi Zemanův alibismus, pokrytectví, břevno ve svém oku.
04. 12. 2013 | 16:04

křemílek napsal(a):

Takže to vypadá tak že just.mafie na ministerstvu spravedlnosti bude ted svým dobrým přátelům pražským mafiánům dle potřeby udělovat boží milosti jako na běžícím páse ,nemýlím li se ??
04. 12. 2013 | 16:05

Qin napsal(a):

Curs 10.40:Ne,domnívám se že prezident nemůže libovolně přenášet na někoho své ústavní povinnosti. Porušuje tím ústavu,kterou má střežit.Ať se k tomu vyjádří ústavní odborník, nebo ÚS.
04. 12. 2013 | 16:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

komunista z banky napsal:
"Vše v dobrém, musím nyní něco málo vydělat, já nemohu jako vy žít pouze z času. To mě nebaví a neumím to. Potřebuji peníze."
04. 12. 2013 | 13:53
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Já měl z vašich předchozích příspěvků dojem, že už jste se vydělal dost. Jestli potřebujete peníze, ukliďte po sobě ty hromádky, aby vám strážník nedal pokutu a za ušetřené peníze si na ty exkrementy kupte kompostér.

vico
Zdravím a jako obvykle souhlas

Ládiku, to kočkování mezi Bimbem a Zaorálkem ještě dobře dopadlo, být to jižněji, došlo by možná na krevní mstu.
Ta příhoda se zabraným parkovištěm mě znejistila, píšeš, žes měl lopatu a dříve ses´zmínil, že patříš do kategorie těžké váhy, tak proč ta mírumilovnost? Já jsem spíše střední váha, ale tu lopatu bych asi použil, alespoň na plocho. Ale po propíchnutí čtyř gum bych asi použil jiné nářadí.
BTW, já vozím vojenskou lopatku, ani ne kvůli sněhu, spíš mi přijde šikovná do ruky v případě nevítané a vlezlé návštěvy v autě.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
k autorce:
Paní profesorko, ona to vyřeší prozřetelnost nebo příroda, škoda slov, i Fanda z kurníku se věnuje svým leghornkám a Bimba si nevšímá (a Fanda má Filipa)!
04. 12. 2013 | 16:22

Martin1 napsal(a):

Ládik!!!
"Jedině kulkou do hlavy, co prostřelí lebku, ne plastovou"
------------
To nedělejte Ládiku.
Vždycky je dobré dávat příklady. Když mi bylo asi 18 let, tak jsem šel se svým šéfem - bývalým policajtem, také asi dvoumetrovým chlapem - důchodcem (oni chodili nějak dřív a pak měli různá zaměstnání ještě dál) jednou pražskou ulicí, která byla lemovaná po obou stranách lešením. Náhle se ozvalo asi 200 metrů od nás. "Zloděj, chyťte zloděje - ukradl mi autorádio". Tento "profik" si všiml, že dotyčný zloděj pádí po naší straně chodníku. Bez velkého pohybu jen hodil v přesnou chvíli stoličku dotyčnému zloději. Ten se doslova rozflákal na lešenářských složených trubkách a byl celý i v obličeji od krve. Tento bývalý policajt ze země zvedl to rádio a předal ho do rukou toho přibíhajícího okradeného. Pak tichým hlasem promluvil ke zloději a při tom ho utíral od krve červeným hadrem, který odvázal z lešení nad námi" Chlapče, co se ti stalo? Ty jsi upadl, jdi domů - umyj se a už to nikdy nedělej". Všichni jsme se rozešli spokojeně domů. To je konec pohádky. Ani on, a ani já vám neřeknu, kdo to byl - rozumíš - "Slyšíš ten rozdíl - slyšíš ten rozdíl?"
04. 12. 2013 | 16:26

mb napsal(a):

Logicky z toho vyplývá, že nedodržení tohoto slibu by mělo vést k jeho rezignaci.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04. 12. 2013 | 16:31

mb napsal(a):

scallop navrhuju se na vedlejší cenu za smysluplné využití co největšího počtu vykřičníků ... doufám že mou nominaci ( a důvěru do mne vloženou ) nezklamete ...

díky ...
04. 12. 2013 | 16:41

SuP napsal(a):

Souhlasím s autorkou, s Ládik!!!em a se Stejskalem. Však vy už si to dáte dohromady. Jste ořece inteligentní.
;-)
04. 12. 2013 | 16:57

Antroid napsal(a):

stejskal

Nejsem si jist, jak přesně Vaše ironické poznámky interpretovat, ale to koneckonců není můj úkol.

Rozumíme si v tom, že celude "Češi nekraďte", umístěné v německých supermarketech začátkem 90. let, nebyly výrazem xenofobie vůči Čechům, ale roztrpčení z opakované špatné zkušenosti s naším etnikem?
Tedy že podobné, zkušenostmi podložené výroky směrem k Cikánům jsou sice generalizující, přesto zajisté neimplikují, že úplně každý Cikán je líný zloděj barevných kovů?
04. 12. 2013 | 16:59

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

šašek z JIhlavy
Toleruji kombinaci nepříznivou vašeho věku a intelektu a to že jste zřejmě na trávě nebo na levném šnapsu. Jinak nemám co k vašemu rádoby vtiponému výpadu co dodat. Snad jen že exkrementy po bytě možná trousíte vy, ale to mě nezajímá ani nedojímá, pokud vám je toleruje a uklízí vaše stará tak buďte rád, mohlo být hůř - mohl jste si taky namluvit nějakou chytřejší a mít pak z baráku výběh pro vepříky.

Typický člen davu, tedy Kchárlsgemajnšaft, chytrý jak gatě pouze ale v tom svém "chápání" reality, plus samé to " ve všem souhlasím s Ládíkem!!", " vidím to jako SuP", " nejlepším příspěvkem vyniká vico" , " není co dodat, vidím to také tak" atd.
Nuda, zkuste na to jít jinak hoši - kdosi vám už tu doporučil jak (znásilnění školaček, investice na Marsu) , dodám pár jiných inspirativních nápadů :

Zeman má ve slutečnosti za manželku Krejčíře, první dáma to jen předstírá.
Zeman jezdí spolu s Putinem na Koženého daču, tam se domlouvají na tom, jak z Nord Stream udělat South Stream a ze South Stream Nord Stream, Kožený jim radí jak, BIS to celé monitoruje a zprávy předává amnestovaným Klausovou amnestií, ti je pálí ale předtím si je přečtou a vycuc pošlou Dvořákové, ta pak na základě tohoto vycucu publikuje svám moudra v médiích vlastněných buď Bakalou nebo Babišem, chudinka moc na výběr nemá.
Zeman přes komorníka knížete Schwarzenberga ovládá výkonnostní a tím hlavně spánkový režim knížete, přimíchávají mu do jídla jednou brom, jindy španělské mušky, vždy podle aktuální situace.
Zeman je ve skuetečnosti Klaus, Klaus je ve skutečnosti Husák a Husák je ve skutečnosti Madoff, Madoff je ve skutečnosti Singer a Singer je ve skutečnosti Vopěnkovou a ta je ve skutečnosti Zemanem, kruh se uzavírá.
Prezidentské milosti Zeman chce předat na jiné instituce proto, protože v nich má své lidi a protože ví, že i on sám bude jednou potřebovat milost /Zeman je totiž ve skutečnosti Klaus a Klaus je ...atd./ a dále ví, že sám sobě si ji udělit nemůže, no tak to prostě zařídí takto, moc prý to nestojí, zhruba asi tolik , kolik stáli Pohanka s Melčákem a Šnajdr s Tluchořem dohromady a rozhodně to stojí mnohem méně, než budou stát církevní restituce - pokud se Singer ještě několikrát špatně vyspí.....no neberte to, to byste byli hloupí , takový kšeft by bral snad i Antdroid !

Atd atd...zatím konec vysílání.
04. 12. 2013 | 17:04

SuP napsal(a):

Antroid -
Jenž si všimněte, že Němci už ty nápisy stáhli. Už si to jen myslej. Takže psát ne, myslet třeba jo, ale negeneralizovat. Jsem zvědav, jak dopadneme se šátky muslimských děvčátek na zdrávce.
04. 12. 2013 | 17:05

SuP napsal(a):

Komunisto -
Ještě že ses odkopal. Už jsem se začínal bát, že ti křivdím.
04. 12. 2013 | 17:09

scallop napsal(a):

mb

Snaha ziskat vedlejsi cenu od scallopa je samozrejme hodnocena velice smysluplne. Cenu Vam udeluji :-)

S analitikem tydne zatim vaham mezi Fandou a Ladikem, oba jsou to tezke vahy. Ale treba se do zitrka objevi nekdo dalsi. (Nekteri moji oblibenci zatim mlci, patrne jeste analitikuji.)
04. 12. 2013 | 17:14

jarpor napsal(a):

Budu stručný.

Souhlasím s postojem autorky stran "vzdávání se...".

A těm, kteří píší ve stylu : "To nemáme důležitější či vetší problémy" jen vzkazuji :
Ústava by neměla být trhací kalendář a ani prezident by neměl si ji vykládat k obrazu svému. Je to nejvyšší zákon státu. Povinnosti pro něj z ní vyplývající by měl vykonávat, práva z ní vyplývající nikomu nepřevádět. Pokud se mu nelíbí, co má dle ústavy dělat, nechť abdikuje. Nikdo jej tam v železech nedrží...

Hezký večer
04. 12. 2013 | 17:32

vico napsal(a):

Tak kde je ten ústavní právník, který by to rozsekl? /Na druhé straně, když se našel- třeba prof. Aleš Gerloch, byl zdejšími experty označen za pomýleného./

Pravomoc někomu udělit milost je nepřenosná. Tu může udělit jen prezident.Úředníkům MSp.je tak postoupena jen pravomoc "vyselektovat" ty žádosti, které mají humanitární důvody a ty ostatní hodit lidově řečeno do koše.Ve skutečnosti bude rozhodující fází ta "úřednická". Jelikož většina žádostí o milost je odůvodněna humanitárními důvody, bude na NEZKORUMPOVANÝCH ouřadech, koho pošlou dál na Hrad a kdo skončí v koši subalterního inkousta.

Jistě všichni věříme, že si nikdo necení např deset let své osobní svobody příslušným všimným /např. několika miliony někde dobře schovanými/, ale i kdyby to udělal, tak ČEZký ouřada nezkažený bruselskou politickou korektností, takovým čertovským svodům odolá.

Určitě nikdo z vás nevěří, že by na Vyšehradské /sídlo MSp./ vznikl velký byznys s prezidentskými milostmi.

A pokud by vznikl, věčně se mýlící Bimbo o tom nebude vědět :-)

Zeman to tu prý rozsvítil. Kecy v kleci.

p.s. Třeba mně scallop napodruhé vezme na milost a dá mi cenu : Jasnosti, jdu blejt
04. 12. 2013 | 17:44

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Zeman si neuvědomuje, že se chce vzdát svých povinností.
Pokud je v ústavě zakotveno to, že prezident může udělovat amnestie, tak je povinností prezidenta amnestie udělovat. Samozřejmě podle uvážení nemusí žádnou udělit, ale měl by prověřovat to, zda si to situace nežádá.
Příčinou tohoto kocourkova je česká politická kultura, kdy čeští politici berou post jako svou kořist. Miloš chce ukázat, že nepotřebuje nějaká privilegia, ale zapomíná, že jde o povinnosti ne privilegia. Kdyby se dostal na Hrad nějaký Havlovec, tak by zajásal: „hurá, mohu zajistit beztrestnost pro náš klan“ a zneužíval by to pro své kumpány.
Zeman tyto „výsady“ zneužívat nechce, ale nemůže to řešit tak, že se jich „vzdá“ (hodí to na někoho jiného – jinou instituci).
04. 12. 2013 | 17:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

je to tady nuda napsal(a):
zkuste celostní bimbohryzci vymyslet něco nápaditějšího, co překvapí.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bimbo už těžko překvapí, ledaže by dělal svému oblíbenému kancléři do fešné Sášenky. Ta překvapit umí, pro lásku se vzdala vytoužené mety, sotva ji nedávno získala.
Ale zase bude mít víc času na lyžovačku, ski-pass bude grátis. Horší bude volba co s načatým večerem!
Bejt mladší, bohatší a zdravější, nabídl bych ji háček nebo svůj smazal, na vyzitce by stálo Šašek a Šášenka nebo Sašek a Sašenka.
Fando, je to deja vu?
04. 12. 2013 | 17:48

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

No, hlavně že byla ústavní ta Klauova mafiaamnestie, jarpore / a kupodivu i vico apod. (např. SuP)/.

Pánové, je mi z vás blujno - raději servus, existují na světě naštěstí přijemnější věci než se zaobírat výplody chorých srdcí a nudných hlav /scallop/.
04. 12. 2013 | 18:42

zbyněk napsal(a):

Já v tom žádné promyšlené tahy nevidím. Za vším je nechuť k práci, k plnění povinností a tomu se říká lenost.
04. 12. 2013 | 18:42

mb napsal(a):

sc 17 14 :))) ... děkuji velmi pěkně, hned se cítím jako LEPŠÍ ČLOVĚK ... :-)) hezký večer ... :-))
04. 12. 2013 | 18:47

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Navrhuji příštího prezidenta otitulovat " Prezident spravedlnosti", popřípadě
" Prezident amnestie" či " Prezident (boží) milosti", kdysi existovaly podobné tituly u králů, proč by tatíčkovský protonárůdek nemohl ctít a chtít podobné tituly i u prezidentů ? Jistě by mu to zvedlo sebevědomí.

Je komické, jak největší starost o to , aby prezident nepřišel o pravomoci mají ti, co jinak/ale i teď, což je paradoxní/ do něj kopou, nadávají mu do ovarů, ožralců a bimb, tvrdí, že to není jejich prezident a že by si o něj neopřeli ani kolo...ale pojednou kvílejí a naříkají, že prezident nechce / a tak i nebude moci/ rozhodovat o udílení milostí.
Jako by jim Zeman spíše bral vítr z plachet...tolik se těšiliaž mu nakoupu zadnici při příležitosti nějaké udělené milosti, a on pojednou se tohoto chce vzdát a sebrat jim tak jeden z možných cílů. To je na mašli, co teď ?
:)))

Tato Kchárlsgemajnšaft nevzkvétá, jde spíše do čestru, stává se komickou.
04. 12. 2013 | 18:51

K.V napsal(a):

uplně zbytečné a trapné kopání do presidenta. Kdyby chtěl, hodil by agendu s milostmi do popelnice a nikdo by nemohl ani pípnout, povinnen není nic. Když se stará a snaží se zapojit ministra vnitra což je moudré, antizemanovci se zalknou vztekem
04. 12. 2013 | 18:55

žádnej šampion sebekritiky teda neni napsal(a):

Že se mu z profesorů nadavuje a rád by, aby si akademické zavařeniny vyžrali akademici, to je po kluzkém skeči s putnou vcelku nabíle dni.
Zvlášť když, jak už někdo poznamenal, paní předsedová udělila ty akreditace každému sboru dobrovolnejch hasičů.
Také bych se s nimi nešpinil (ne s hasiči, s profesory).

Když ale Zeman zbaběle couvá od udělování milostí (možná je to taky jen lenost starého papriky číst spisy, cukrovkáři se duševní činností rychle vyčerpají a navíc často i blbě vidí), to je na pováženou.
Pokud toužil se dostat na vrchol pyramidy, měl by umět i nést zodpovědnost.
Jistěže bude za vola a zločince, když milost udělí i když ji neudělí.
Doktor Husák ale běžně revidoval i rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu, a to měl brejle jak skla od jogurtu.
Moc zavazuje.

Mohl přece nadále objímat v opilosti stromy na Vysočině a nemusel opruzovat na Hradě, že.
Klaus má pravdu, že přesně v tomto jednom bodě začíná Zeman uklouzávat do svévole.
Na což všichni barelisti s výrazným sliněním čekají.
04. 12. 2013 | 19:13

SuP napsal(a):

Barelisti jsou rádi, že kníže být prezidentem nemusí.
04. 12. 2013 | 19:20

Petr Jihlava napsal(a):

Souhlasím s argumenty paní profesorky.
Daná pravidla by měl dodržovat i prezident republiky.
Koho si voliči v přímé volbě zvolili toho mají.
Miloš Zeman ve druhém kole představoval pro řadu voličů menší zlo.Nepopsaný arch papíru ale nebyl.
Táňa Fischerová nebo Jiří Dienstbier jako kandidáti na prezidenta byla naděje,že po Václavu Klausovi mohla přijít v roli prezidenta pro společnost potřebná změna.
Ta se bohužel neuskutečnila.Voliči stejně jako v předčasných volbách rozhodli jinak.
Žádnou změnu si zatím asi nepřejí.
04. 12. 2013 | 21:13

Maximus napsal(a):

Když Ládik!!! napsal:
"Bimbo nechce jmenovat Zaorálka ministrem. Čistě ze mstivých důvodů. Takto se chovají cikáni.
...........

Z kuloárů se prosáklo, že je už rozhodnuto:
Zaorálek bude nový ministr české vyčleněné armádní vrtulníkové luftwaffe, sestávající z polských helikopotvor, vyměněnými našimi odborníky za ruské Migy vybavené padáky od Kalouskovy firmy Cyrus. Letka bude nazvána Orlosup Zaorelowy, hlavní letiště bude v Ostravě Hulvákově.

Světu mír!
04. 12. 2013 | 21:22

Hobojistka napsal(a):

Petr Jihlava

Paní Fischerová byla velice užitečná tím, že přispěla k roztříštění hlasů, což v daném případě poíbažuji za správné.
Dienstzbier je samozřejmě naprosto katastrofální kandidát, matričně sice již ve věku, osobnostně ale zcela infantilní rozmazlenec, zvyklý na přednostní uspokojování. Když se mu toho nedostane, pak se převelice vzteká a je mstivý. Tyto vlastnosti ho předurčily ke sbližování s Kalouskem, což se ukázalo jako neperspektivní. Disnertbier tedy zatím kumuluje neúspěchy.
04. 12. 2013 | 21:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

žádnej šampion sebekritiky teda neni

Srovnávat Bimba s Husákem mi připadá nepatřičné.
Husákovi soudruzi vymlátili všechny zuby, aby se vzdal politického angažmá.
Zemanovi je naopak nechali implantovat, aby ho znovu do politiky dostali.
Husák zneužil normalizace k návratu na politické výsluní.
Bimbo zneužil návratu na politické výsluní k pomstě.
Husák se před smrtí vyzpovídal a smířil se s Bohem.
Bimbo se před smrtí rouhá a zaprodal se satanovi.
Husák odešel ke všem čertům, Bimba to čeká co nevidět.
Nakonec se sejdou v jednom kotli s fekáliemi a vykouří si spolu mírku dýmu. Pak přijde Lucifer a suše oznámí: "Oba jste hříšníci, dokouřit a potopit!"
A co Václav, lže a krade?
Je nekuřák, už se nevynoří!
04. 12. 2013 | 21:32

Jáchym napsal(a):

"...Prohlášením, že se vzdává „svého práva“ jmenovat profesory, prezident vzkázal, že akademické svobody, pluralita bádání a význam vzdělání pro něj hodnotu nepředstavuje. ..."

Paní politoložko,
to je tedy opravdu perfektně vystavěná věta.
Musím se mrknout do knížky Propaganda a logické klamy, co je to za figuru.

Nicméně logický klam to nejspíš nebude - Vy se totiž ani nenamáháte logiku použít.

Je mi stále méně jasné, čemu Vy říkáte politologie a čím se nyní "politologie" ve Vašem podání liší od hospodských tlachů. Tohle už není ani propaganda.

Přitom jsem od Vás před časem četl pár docela inteligentních článků.
04. 12. 2013 | 21:36

Petr Jihlava napsal(a):

to Hobojistka.
Chybí fakta a věcné argumenty vašeho tvrzení.
Jsem přesvědčen o tom,že Jiří Dienstbier představuje to málo lepšího na naší politické scéně.Táňa Fischerová byla jediná občanská kandidátka vzešlá ze sociálního hnutí a občanských iniciativ.
04. 12. 2013 | 21:51

Hobojistka napsal(a):

Petr Jihlava

Správně, a jakožto taková účinně odklonila v prvním kole hlasy například od Dienstbiera, což bylo chvályhodné a užitečné.
Dienstbier jaktěživo neodpověděl na žádnou otázku, která mu belya položenal, jinak, než vyhýbavě a útěkem od tématu. Je to nezralý jedinec - to vidíte i na krátkém TV záznamu vcelku nepochybně. Nelze od něho očekávat vůbec nic konstruktivního, je to dědičný dizident, tatínkův mazánek, navyklý vše, nač si vzpomene, taky obratem obdržet. A běda jak ne!!
04. 12. 2013 | 22:00

Petr Jihlava napsal(a):

to Hobojistka.
Váš názor je převážně subjektivní,který je založen na emocích a citech než na faktech a věcných argumentech.
04. 12. 2013 | 22:51

Hobojistka napsal(a):

Petr Jihlava
"Váš názor je převážně subjektivní,který je založen na emocích a citech"

Zcela správně. To je totiž každý názor. Bez výjimky.
(P.S. emoce = city).
04. 12. 2013 | 23:03

Pradědek Čech napsal(a):

Už se těším, jak se všichni barelisti vzteknou, až se president Zeman vzdá všech svých pravomocí. Já na jeho místě bych to udělal. Ať udělá co udělá, je to stejně vždycky za pět.
04. 12. 2013 | 23:04

disident napsal(a):

Nikdy jsem nepochopil jak muze nekdo s komunistickou minulosti jako pani profesorka se vyjadrit k tematum jako jsou pravni stat, spravedlnosti apod. proc tady cteme takove blogy. Prave nebezpeci nase spolecnosti je zapominani.
04. 12. 2013 | 23:06

Qin napsal(a):

hobojistka 21.25:Já oufám, že Dienstbiera přednostně uspokojíte Vy,ovšem pokud přestane být rozmazlen.V tom případě mu nedávejte,nebo buďte hodně drahá.
05. 12. 2013 | 00:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Qin napsal(a):
hobojistka 21.25:Já oufám, že Dienstbiera přednostně uspokojíte Vy,ovšem pokud přestane být rozmazlen.V tom případě mu nedávejte,nebo buďte hodně drahá.
05. 12. 2013 | 00:26
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nebyla by pro tento úkol vhodnější Pyjanistka?
05. 12. 2013 | 08:16

Honza II napsal(a):

pro resl
Komu se jako mám omluvit? Putnovi, že mu stačila jedna indexová citace, když někdo potřebuje alespoň dvě nebo tři jenom na to, aby mu akreditační komise uznala volitelný předmět na magisterském studiu?
Ale zapomněl jsem, že dotyčný se neprezentuje jako hrdá menšina, a to by pak všichni všechno uznali, aby protože se bojí, aby nebyli označeni za homofobisty. A světe div, Zeman se toho nebál.
P.S.
Informace o odborném nesplnění požadavků na profesora Putnou jsem právě našel na internetu. A ještě tam byla dost hanlivá informace, proč musel odejít z Filozofické fakulty, ovšem obratem ho vzal Jan Sokol, který nebyl za totality schopen se dostat ani do třetího ročníku Mat.fyzu. Až po revoluci se mu najednou inteligence jako zázrakem výrazně zvýšila, že za tři roky si stihl dodělal vysokou školu, docenturu a i profesuru.
05. 12. 2013 | 12:52

au napsal(a):

Potíž s předlistopadovými mladými komunisty (tedy i s prof. Dvořákovou) spočívá v tom, že nejraději kopou do těm, kteří jim pomohli.
Takhle slizce prof. Dvořáková podlézala Zemanovi ještě před rokem a půl:
http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGNI_csCZ534CZ534&search_query=Do%c5%99%c3%a1kov%c3%a1+Zeman

Mezitím se ale stalo módním do prezidenta kopat...
A navíc ta primitivní argumentace: vůbec se nepokouší vyrovnat se Zemanovým názorem, že milosti jsou feudální přežitek a do moderního státu nepatří. Ani s faktem, že Havel a Klaus milostí bezostyšně zneužívali a poškozovali tak autoritu prezidentského úřadu.
Prostě Dvořáková: jednoduchá komunistická funkcionářka, která se vší mocí snaží přilísat k novým pánům. Ale s křížkem po funuse. Nikdo ji nepotřebuje. A srovnejte duševní špínu takové osoby se Zemanovou poctivostí a noblesou.
05. 12. 2013 | 13:57

Sofi napsal(a):

Ale, ale, i po poklesnutí popularity má prezident ještě pořád dost zastánců. Však oni se také probudí, ale bude to trvat dlouho. A my všichni ostatní, kteří jsme ho nevolili, protože máme IQ značně vyšší než on, musíme snášet ty hrůzy rozhodování, ty žblebty, ty nesmysly. Snad nám pomůže alkohol a nikotin!!!
05. 12. 2013 | 16:58

pepa napsal(a):

Ač si Vás paní Dvořáková vážim, přesto nesouhlasím s vašim stanoviskem.Zeman jasně deklaroval postoj k těmto otázkám v době soubojů o trůn na Hrad.Jen se divím, že jste netepala do Klause, který odpustil zločiny zlodějům,tunelářům.Nejsem právník, ani politolog, ekonom, prezident agrární komory atd., ale není mi jasně, proč je tiše po pěšině, když proskakují zprávy, že jisty bývalý ústavní činitel si kontroloval 10,5 miliard dolarů v cizích bankách? Je to kachna nebo skutečnost?
05. 12. 2013 | 17:47

Jsem IQ od Sofi - chcete mě ? napsal(a):

Je to děs.
Je na výběr psát " nezávisle" buď pro Babiše nebo pro Bakalu.
Anebo jako Sofi - pro Blesk.
05. 12. 2013 | 17:52

T.Paine napsal(a):

Profesorka Dvořáková správně upozorňuje na absurdní slova v ústavě, že prezident není z výkonu funkce odpovědný. Senátorka Eliška Wagnerová zase upozorňuje na novelou ztížený, těžko dosažitelný a komplikovaný proces odvolání prezidenta.

Poctivost a kvalita ústavních základů, principů a precedentů se ukáží časem.

Česká ústava, stejně jako ta prvorepubliková, stejně jako ústavy mnoha jiných evropských a neevropských parlamentních (i neparlamentních) republik a monarchií, obsahuje mutace mutací, klonování klonování, (polo)šlechtická a (polo)monarchistické přežitky, výsady, výhody, absurdity, paradoxy, absenci odpovědnosti a absenci morálních precedentů a principů, v mnoha případech výsměch lidským právům.

Žádná ústava nebyla, není a nebude konečná stanice. Může člověk vymyslet a sepsat na několik (desítek) stran nejvyšší zákon právního státu a lidské společnosti, který bude věčný jako vesmír? Zatím se mu to nepodařilo. Nicméně, přesto to člověk stále vylepšuje a onomu ideálu se snaží přibližovat. Je to cesta přímá, bez zatáček, bez slepých uliček, bez zpáteček? Není. Metoda pokus, omyl. To, co se osvědčilo, zůstává. Co selhalo, to se pokouší zrušit, změnit nebo upravit tak, aby to první větší vichr nezbořil.

Amorálnost a absurdita: Přímo voleného prezidenta nelze odvolat přímo oprávněnými voliči, ani jejich zástupci v parlamentu.

Chybí pojistka č.1: Přirozená, nicméně časově zdlouhavá a finančně nákladná.

Pokud je prezident volen přímo oprávněnými voliči, je přirozené a logické, že oprávnění voliči mají právo prezidenta odvolat i během výkonu mandátu během časově omezeného funkčního období (5 let). Jestliže toto právo nemají a je jim v ústavě upíráno, pak je tady přirozeně možnost, že prezident během pěti let ve funkci bude jednat proti zájmu svých voličů. Nic nového v historii přímo volených prezidentů. Samozřejmě způsob a podmínky odvolání voliči musí být vyvážené a pragmatické.

Chybí pojistka č.2: Zprostředkovaná (zástupci voličů), relativně rychlá a z finančního hlediska levná.

Klasický, originální impeachment (odvolání, ztráta požitků ex-prezidenta a doživotní zákaz zastávat veřejnou funkci).
http://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment

Většinou v š e ch členů dolní komory (101 členů) žaloba prezidenta k Senátu (horní komoře). Senát odvolá prezidenta ústavní většinou v š e ch členů (3/5, tedy 49 členů) na veřejné schůzi, kterou vede předseda Ústavního soudu.

Dnešní procedura? S žalobou 3/5 přítomných senátorů musí souhlasit 3/5 Sněmovny (120 členů). O odvolání rozhodnou ústavní soudci, které si vybírá a jmenuje prezident, byť se souhlasem Senátu. Fraška a výsměch lidu. Viz žaloba na Klause, kterou Klausem jmenovaní ústavní soudci smetli.
05. 12. 2013 | 23:19

T.Paine napsal(a):

Udělovat individuální milosti jedním člověkem byl a je silně kontroverzní a snadno mocensky zneužitelný nástroj už od prvních ústav v 18. století, že ústavy některých států americké unie už delegovaly tuto pravomoc od jednoho člověka speciálním komisím (Board of Pardons and Paroles), jmenovaným podle ústav těchto států. Pokud to rozsudek soudu zakazuje, udělení zmírnění trestu odsouzenci je často zakázáno (without possibility of parole).

http://en.wikipedia.org/wiki/Pardon#United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_pardoned_or_granted_clemency_by_the_President_of_the_United_States#Bill_Clinton
http://articles.latimes.com/2012/jan/12/nation/la-na-barbour-pardons-20120113

Právo zastavovat, nezahajovat trestní stíhání a zahlazovat odsouzení nemá ani ruský prezident. „Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“ A jedeme dál. Výsměch občanům, zejména obětem.

Institut amnestie je další pozůstatek z minulosti a důkaz "kvality" kontinentálního práva (civil law). Je kontroverzní sám o sobě z mnoha důvodů. Svědčí o tom také silný odpor veřejnosti k amnestiím prezidenta Havla, a zejména prezidenta Klause. Pokud ji vůbec v ústavě mít (mnoho vyspělých států existuje bez ní), tak pouze zákonem parlamentu, nejlépe ústavním zákonem.
05. 12. 2013 | 23:29

T.Paine napsal(a):

Co se týká vysokoškolských profesorů. Dle mého názoru šlechtický rituál a výsada. Vysokým školám a profesorům jde (mimo jiné) také o peníze.

Připomíná mi to emotivní a dramatický boj učitelů o garantovaný post a plat, tzv. Tenure, na veřejných školách ve Spojených státech.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tenure_(academic)#cite_note-15
http://www.thetimesnews.com/news/region-state/teachers-gear-for-fight-over-tenure-1.222058

Daňoví poplatníci platí vysokoškolské učitele. S titulem profesora přichází výsada platu profesora (+- 50 000 Kč měsíčně). Vysoké školy mají zájem na maximálním počtu profesorů i z finančního hlediska. Vysoké školy, jejich učitelé a absolventi si musí svoji prestiž a úctu veřejnosti získat sami. Akademické svobody, pluralitu bádání a pluralitu osobností mají vysokou.

Žel, je evidentní, že je v jejich zájmu si různě stěžovat (i nepřímo přes jmenování profesorů), že mají "pořád málo peněz". Těch je samozřejmě ve veřejném školství "stále zoufalý a akutní nedostatek", i když na VŠ dlouhodobě a absurdně nastupuje vyšší a vyšší procento z populačních ročníků. Poslední roky více než 2/3. Počet dětí v populačních ročnících klesá, proto přijímáme na VŠ skoro každého? A 24 tisíc studentů ze Slovenska k tomu? Český daňový poplatník jásá.

„V našem polostátním systému vysokého školství je státní – prezidentem jmenovaný – profesor podmínkou akreditace studijního programu, který uděluje státní bakalářské a magisterské tituly. Žádná škola nemůže poskytovat bakalářský nebo magisterský program, když nemá od státu (ministerstva) schválenou akreditaci, a ta nebude schválena, když škola nebude zaměstnávat dost státních profesorů.

Nařízení vlády stanoví státní bakalářské a magisterské tituly jako podmínku zařazení do vyšší platové třídy (platy ve státní správě se řídí tabulkami a platovými třídami podle vzdělání a délky praxe). I proto mnoho studentů studuje vysokou školu méně kvůli nabývaným znalostem a více kvůli titulu.“

Petr Mach, Zrušme jmenování profesorů prezidentem
http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/343762/Zrusme-jmenovani-profesoru-prezidentem.html
05. 12. 2013 | 23:49

Prášil napsal(a):

Já myslím, že paní Dvořákové rozumím: Poukazuje na to, že prezident má dělat to, co slíbil. Řádně vykonávat úřad a ne si vybírat, co chce a co nechce dělat. Ostatně, bylo by skvělé, kdyby každý dělal to, co dělat má, od prezidenta až po starostu malé obce.
22. 12. 2013 | 19:44

http://www.dickensabridged.co.uk/ napsal(a):

You could certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.
26. 02. 2014 | 04:03

Girls Bogner Fanni 2 Ski Jacket White-Pi napsal(a):

1 Steps to create children's clothesby Satyam7 (29 followers)
Girls Bogner Fanni 2 Ski Jacket White-Pink BJ3529 UK Black Friday http://www.bogner-blackfridaystore.co.uk/girls-bogner-fanni-2-ski-jacket-whitepink-bj3529-ukblack-friday-p-38.html
27. 02. 2014 | 09:30

jirik napsal(a):

M.Z. zkrátka není hoden vykonávat funkci prezidenta, do které se mimochodem prolhal.
Za tu krátkou dobu prezidentování toho stihl pokálet tolik, co někteří za celé prezidentování Při příští volbě by bylo dobré kandidátům typu M.Z., kteří jsou bez skurpulí a vědomě lžou udělovat žluté a červené karty. Zkrátka je vykopnout. Za otištění inzerátu den před volbou , kdy se kandidát, proti kterému je tento inzerát namířen nemůže bránit by si měl jít zadavatel takového inzerátu sednout na tvrdo. U nás se zato nikomu nic nestane.
Paní profesorko, nic si nedělejte z některých pitomců, kteří proti Vám vystupují. Pro spoustu lidí jste žena na svém místě.
05. 12. 2014 | 18:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy