Vy zíráte, my zíráme aneb Je možné nabízet politiky jako prášky na praní?

27. 07. 2009 | 10:43
Přečteno 12410 krát
Blíží se volby a v sociální demokracii, takřka již tradičně, se začínají medializovat vnitřní konflikty. Ponechme stranou tuto zvláštní, svým způsobem sebevražednou, praxi sociálních demokratů. Tentokrát totiž ten vnitřní konflikt nastoluje velmi zajímavé otázky, které mají hlubší a obecnější význam a dotýkají se všech našich politických stran (ty ostatně mají svých vnitřních konfliktů také dost; v této chvíli ale dělají „mrtvého brouka"). Jde o dvě zásadní věci: první se týká nominačního procesu, tj. výběru a pořadí kandidátů na krajské volební listiny, druhá pak podoby politického marketingu, tj. toho, jak oslovit voliče, jak dalece využívat reklamních prvků, přizpůsobovat se průzkumům veřejného mínění, atd.

Začněme nominačním procesem. Srovnávací politologie dokáže nalézat souvislosti mezi tím, jakým způsobem se vybírají kandidáti pro volby a tím, jak bude fungovat strana a Parlament či vláda, tj. je zjevné, že způsob nominace ovlivňuje stranickou soudržnost, odbornost poslanců, loajalitu vůči vedení atd.

Máme dvě základní možnosti – buďto kandidátní listiny vznikají v rámci daného kraje nebo jsou nadiktovány z centra. Obě možnosti mají svá pozitiva i negativa. Kandidátky vznikající v regionech mohou nabízet poslance, kteří mají dobré znalosti o problémech kraje, jsou regionálně zakotvení, občané je znají a mohou hodnotit jejich předchozí aktivity. Zároveň ale vzhledem k tomu, že nominačního procesu se účastní poměrně malá skupinka lidí, je zde poměrně velký prostor pro místní stranické bossy a jejich prostřednictvím i místní lobbistické, respektive podnikatelské skupiny. Poslanec si zachovává jistou nezávislost na vedení strany, což může snižovat soudržnost stranického klubu a může být zdrojem napětí. Do celostátní politiky dokáže vnášet regionální témata, ale problémem může být jistá „profesionalita“, která je potřeba pro práci v parlamentních výborech.

Jmenování z centra má také své opodstatnění a nemusí znamenat diktátorské metody. Do Sněmovny se mohou dostat osobnosti celostátního významu, odborníci na určitá témata, která jsou podstatná pro politiku strany. Centrum také může lépe kalkulovat (a odhadovat) jak silné „váhy“ nasadí jako lídry kandidátek, kteří budou personifikovat soupeření mezi jednotlivými stranami v rámci kraje. Vědomí, že i o příštích nominacích bude do značné míry rozhodovat centrum, vede k větší disciplíně poslanců, větší předvídatelnosti hlasování v klíčových momentech, atd. Zároveň ale zásahy centra do nominačního procesu jsou často důležitým nástrojem vytváření složitého systému mocenských opor, posilování či eliminace jistých proudů či skupin v rámci strany, tj. jsou součástí vnitrostranického boje.

Ideální způsob tedy představuje kombinace nominací z kraje i z centra, ovšem za předpokladu, že se na volitelná místa dostanou výrazné regionální osobnosti, jež jsou schopné oslovit širší okruh voličů, spolu s kandidáty celostátního významu, kteří představují výrazné odborníky schopné formulovat politiku strany v určité oblasti. Bohužel kombinovaný přístup může také vyústit v to, že na kandidátkách budou osoby úzce propojené s místními lobbistickými skupinami spolu kandidáty, jejichž jedinou odbornou kvalifikací je naprostá loajalita k vedení strany.

Druhé téma, které je v popředí současné diskuse, se týká politického marketingu. Kritika volební kampaně zaměřené na jednoduché marketingové postupy, které navíc kopírují momentální postoje či nálady voličů, je jistě oprávněná. Přesto je nutné zdůraznit, že používání reklamních prvků (vizuální sjednocení, slogany, podvědomé působení atd.) má v moderních kampaních své místo, důležitá je i strategie a taktika, správné načasování a dynamika kampaně, celostátní přístup i regionální modifikace atd. A v zásadě je spíše pozitivní, pokud volební kampaň je založena i na znalostech názorů voličů, tj. berou se v úvahu průzkumy veřejného mínění, sociologické analýzy. Vědět, co si lidé přejí a jaké mají problémy, je pro politika důležité – vystihuje to okřídlené rčení: politik by se neměl jen dívat do zrcadla, ale občas se podívat i z okna. Naučit se s tím vhodně pracovat je ale problém.

Nejčastější chybou v politice (často jako klasický příklad se uvádí Bill Cllinton v prvních dvou letech své vlády) je, že politická prohlášení kopírují proměny veřejného mínění. Politik tak mění stanoviska, podle okolností zvýrazňuje či utlumuje určitá témata apod. – výsledkem ovšem je, že je nakonec nečitelný a ztrácí podporu, protože nikdo netuší, co je vlastně jeho názor. To riziko hrozí tím více, pokud společnost není schopná ztotožnit stranu s určitou hodnotovou a koncepčně propracovanou vizí politiky. Pokud se ale směřování strany a veřejné mínění začnou výrazněji rozcházet, je pak nutné zvažovat, jak dalece měnit směřování či jej modifikovat, či jakým způsobem přesvědčit veřejnost o svém přístupu. Není možné realizovat politiku, kterou velká část společnosti výrazně odmítá, i kdyby ta politika byla sebegeniálnější.

Zjednodušený přístup k politickému marketingu odráží představa, že se nám efekty sčítají – toto uděláme pro mládež, toto pro důchodce, toto pro ženy, toto pro dělníky, toto pro intelektuály apod. Ony se ale ty efekty mohou odečítat, získat jednu skupinu a nenaštvat jinou, je docela obtížné. A podobně zjednodušeně bývá vnímán přínos jednotlivých osobností, které mohou společnost silně rozdělovat. Velké preference ještě neříkají, o kolik hlasů strana třeba zároveň přišla. S méně kontroverzní osobou by leckdy v součtu nakonec získala více.

Strany ani politici to nemají před volbami vůbec jednoduché. Ale vraťme se k otázce na začátku: Je možné prodávat politiky jako prášky na praní? Myslím si, že ne. Prášek na praní na rozdíl od politika má totiž jisté výhody – účel jeho použití je vždy zjevný a nikdy nás nenaštve.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Svatá napsal(a):

Ježíš, ta tu ještě chyběla.
27. 07. 2009 | 10:59

a. napsal(a):

Paní Dvořáková, vámi psaná skripta jsou sice utrpením, nicméně vaše odborné glosy jsou fajn :). Blog dávám do sledování.
27. 07. 2009 | 11:04

Kanta napsal(a):

Vaše starosti na naši hlavu.
27. 07. 2009 | 11:36

Jedla napsal(a):

Z krajů mohou přijít jen znalci místních poměrů a vnášet regionální témata. Nepražák nemůže být odborník, nemůže mít dobrý či alespoň zajímavý pohled na celostátní problémy. Odborníci se rodí v Praze, a jen pražské organizace politických stran o nich vědí.
Marketing? Zkuste to bez něj! Nejde jen o kampaň, tady běží kampaň permanentně. Přečtěte si noviny, jedno které. Kde není rovnou reklama, tam je něčí píárko. Stokrát opakovaná lež se stane všeobecně akceptovanou pravdou. Na střet názorů musíte mít více názorů ve společném prostoru, třeba v tištěných médiích, a nesmíte některé z nich soustavně překrucovat, ten překroucený tvar pak střídavě okřikovat, napadat, zesměšňovat, a když nositel nepohodlného názoru upozorní, že byl překroucen, obvinit ho z účelové změny postoje.

A že Vás prací prášek nenaštve? Ten sám ne, ale reklama na něj ano.
27. 07. 2009 | 11:51

slav napsal(a):

Sociální demokracii se snaží zničit asi všechny politické strany a noviny a asi nejvíce Zenanovi a Šloufovi muži.
27. 07. 2009 | 12:17

veverka napsal(a):

slav
Souhlasím a Dvořáková se koukám taky aktivně zapojila.Ten Paroubek musí našim pravicovým politrukům opravdu hodně ležet v žaludku.
27. 07. 2009 | 12:35

Ladic napsal(a):

to Slav: asi nemají poslání od nějaké vyšší bytosti, jako kandidát na spolupráci s STb pod krycím jménem Roko. Ten milý, skromný a zásadový J.P.
27. 07. 2009 | 12:36

Ladic napsal(a):

Veverka je levicová politručka? Jo, levicové, bolševické politruky si pamatuji z vojny.....o veverce pochybuji, nemohla by takový blábol napsat.
27. 07. 2009 | 12:38

IronNick napsal(a):

-> veverka:

Autorka jen rozvíjí to, co už nakousli Šplíchal, Kohák a spol, tedy echt sociální demokrati (nebo snad ne?). A dokonce je teď "takticky podpořil" i sám předseda, nebo že už by i ten byl na Dalíkově výplatní pásce se Šloufovým podpisem...?

V. Dvořáková jako pravicový politruk - to je na pondělí docela dobrý vtip! :)
27. 07. 2009 | 12:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane veverko,

mohl bych se Vás na něco zeptat (a nemyslím to ve zlém, opravdu. Jen by mne to zajímalo)?

Mohu vědět, kolik je Vám let (na revanš: já jsem ročník 1961, letos mi bylo 48 let)?

Jestli nechcete, neodpovídejte. Budu to samozřejmě respektovat a pochopím to.

Libor Stejskal
27. 07. 2009 | 12:58

vanTomas napsal(a):

"Strany ani politici to nemají před volbami vůbec jednoduché"...já bych jen dodal,že oproti období mezi volbami kdy to zase nemáme my voliči vůbec lehké s politiky, je to poměrně krátká doba....:?)
27. 07. 2009 | 13:17

Vilém napsal(a):

Podle mě není možné odpovědět jednou provždy na otázku o významu marketingové politiky, protože její váha se mění v závislosti na vývoji voličstva. Zatímco před několika desítkami let měli voliči vcelku jasno ohledně svého postavení ve společnosti, svých hodnot a zájmů, v současnosti jsou doslova pomatení a kdekdo si osobuje postavení ve střední třídě, protože být řadovým občanem je zřejmě ostuda.

Na takto identitně nalomené a hodnotově rozkolísané osoby je pak možné a dokonce nutné nasadit reklamní kampaně manipulativního obsahu, podkuřovat jim, vzbuzovat v nic neoprávněná a absurdní očekávání, děsit je nesmyslně zveličenými riziky na jedné straně a naopak zamlčovat jim závažná nebezpečí na straně druhé. ODS se před volbami v roce 2002 pokusila oslovit veřejnost vcelku umírněně a s věcnými tématy a byla poražena podbízivou a klamavou kampaní ČSSD o tom, že "zdroje jsou", v roce 2006 ovšem už také přešla k nejbídnějšímu lákání nekriticky myslících skupin voličů.
27. 07. 2009 | 13:42

IronNick napsal(a):

Marketingová politika (pokud převládá) je nemravnost a velmi pokleská "moderní forma" politiky a ČSSD pod Paroubkovým vedením v ní dosáhly skutečné dokonalosti. Ale ODS to v poslední době buhvíproč přebírá po nich...! Podobně jako další nemravnosti - negativní kampaň, populistický (resp. žádný) program, různé z-ničeho-nic-platformy (ČSSD má najednou "křesťanskou", ODS zase z vody uvařila "zelenou")...

Kdyby nic jiného, J.P. opravdu přinesl do naší politiky úplně nové prvky a know-how, které i jeho nejzarytější odpůrci očarovaně napodobují jako šimpanzi.

Možná spíš pro psychologa než politologa...
27. 07. 2009 | 14:17

Seberočech napsal(a):

Některé nástroje demokracie jsou k uzoufání pomalé a také neúčinné, některé však přece stojí za to, Kandidáti se představují na předvolebních shromážděních. Položme jim zásadní otázku, přede všemi: Zda míní po volbách přeběhnout (zradit). Při volebním aktu využijme možnosti označení důvěryhodnějšího kandidta zakroužkováním. Čímž se například stane, že pan Foldyna se dostane na místo kam patří, například místo Paroubka.
27. 07. 2009 | 14:18

Jagoda napsal(a):

Politický marketing je zcela na místě, protože politický boj jest bojem o koryta, o peníze. Po volbách dochází k hurrrááá přeobsazování postů ve státních úřadech i v polostátních firmách. Ten udělal nebo udělá pro stranu či jejího šéfa to, ten zas ono - tumáš flek, pardále. Myslím, že tuto praxi vnímají naši politici jako něco zcela přirozeného a legitimního. I když by se za to mělo střílet puškou do zátylku.
27. 07. 2009 | 14:55

Paterik napsal(a):

Je snadné nadávat na marketing, ale není spíš problém, že to my sami chceme? Zdá se, že na dnešní médii odkojené voliče to zabírá a politik není hlupák, aby se nepřizpůsobil. Můžeme na to nadávat, ale sotva to můžeme změnit.
27. 07. 2009 | 14:56

Taoiseach napsal(a):

autorka

Je to podstatně horší, než píšete. Např. soc-dem prý při posledních volbách dávala na volitelná místa jenom ty, na které "něco měla". Jenomže někteří "přátelé" se stále přátelí se Šloufem, který má další své kamarády, kteří ... až měl Dalík nakonec sedm konstruktivních (pozitivně a negativně motivovaných) bílých koní. Stačili se profláknout jen čtyři...
27. 07. 2009 | 14:58

hv napsal(a):

K otazce v nazvu. Ano, politiky je mozne nabizet jako prasky na prani. U politiku, kteri maji zivotnost jedno volebni obdobi a pote jsou uklizeni do Bruselu/dozorci rady statniho podniku/zahranicni ambasadu/v civilizovanych zemi do politickeho duchodu nebo zalare, je to pak i zakonite.

Stejne jako prasek, ktery vyhodite do kose, pokud pere jako obycejne mydlo za 10Kc, tak stejne uz nedate svuj hlas politikovi, ktery sliboval vyprani vseho pradla docista do cista a vysledek je jenom spinava voda a pradlo. Prusvih je, ze nabidka pouzitelnych politiku je mensi nez pouzitelnych prasku na prani a muzete je vymenit jednou za 4 roky. I kdyz reklamovat, ze spatne perou v prubeho volebniho obdobi muzete, prilis velky efekt to zatim nenese.
27. 07. 2009 | 15:49

Charlie napsal(a):

paní Dvořáková

výborný a věcný blog.
Bohužel, pro potřebné přišel příliž pozdě.
27. 07. 2009 | 19:23

vlk napsal(a):

Vítejte paní dvořáková. Musím konstatovat, že editor se při získávání nových bloggerů skutečně excelentně tuží!
Jsem rád , že tu jste.
Ano máte prvadu. U soc d em to skutečně vře. Nicméně nejen u nich. Jen bohužel - oranžoví mají méně discipliny než modří a dále, to co popisujete není úplný obraz, jakkoliv jste svůj text, s vyjímkou prvního odstavce, pojala velmi obecně.

To, co píšete v blogu patří pro všechny větší partaje. Snad s vyjímkou komunistů.

Vzhledem k tomu , jak jsou obě naše hlavní partaje "početné" je způsob vybírání kandidátůna volitelná místa více méně lhostejný, protože vždycky jde o nominaci mocných lobistů, kteří z pozadí tahají za nitky. Pokud vím, má soc d em nějakých 18000 členů. ODs je snad na 25tisících. Což je nějakých 216 resp. 301 členů na okres. Kolik z nich je skutečně aktivních a kolik z nich jsou mrtvé duše. Pokud se mohu spolehnout na své inforamce, pak nejpesimičtější odhad tvrdí , že těch skutečně aktivních členů je max 1/4 což dělá 50 resp. 75 členů na jedne okres.. Jak potom vypadají primárky, či nominace zdola je naprosto zřejmé. Rozhodují počty "členů", spíš e mrtvých duších, které si kdo je schopen sehnat. je li nominac e vedena " zhora" je to úplně stejné! jen s e uplatní síla početně silnějších krajských organizací.Nic víc. A naděje na zlepšení bohužel není v dohledu. leda, že by se alespoň dvě hlavní politické partaje staly masovými. Asi tak s 300 tisíci straníky. Pak by tyhle zákulisní manipulac e vzaly nejspíš za s vé. Tolik lidí s e už manipuluje hodně špatně a je tam příliš mnoho individuálních zájmů. Takže výsledkem je skutečně primární voba každého člena nevolba seznamem mrtvých duší.
U soc dem ovšem tentokrát přibyla naprosto hloupě specifická minela!
Tou je nedodržený slib vedení strany současným poslancům ohledně jejich a utomatické nominac e na volitelníá místa do parlamentu, která nebyla dodrena!
27. 07. 2009 | 19:33

jarpor napsal(a):

Paní Dvořáková,

jak napsal Charlie - výborný, věcný, ... díky.

pro Charlie
Nikdy není pozdě.

Hezký večer
27. 07. 2009 | 19:51

majolenka napsal(a):

evidentně ano, ale s jistotou mohu říct, že mezi práškama na praní si můžu alespoň z něčeho vybrat ;-)......
27. 07. 2009 | 22:48

dzanny napsal(a):

2 majolenka:

Ani to není vždycky pravda, na vojně jsme fasovali "bezfosfátový prací prostředek", který nepral vůbec, prali jsme tedy v mazlavém mýdle, jinak určeném na podlahy, jakási symbolika s dnešní situací v tom bude.
27. 07. 2009 | 23:56

dzanny napsal(a):

Přečetl jsem to dvakrát a paní profesorka je opravdu poselstvím z jiného světa - toho, jak by se to dělat mělo. (asi)
Ve světě skutečném je odpověď na "hrome, koho tam šoupnout?" výrazně složitější - sponzoři veřejní i tajní, rodinné vazby, stará přátelství, vydírání a podobné radosti.
Nelze nevzpomenout třeba na cara Nikolaje, který na otázku, jestli by se už neměl zbavit toho Rasputina odvětil: "Radši Rasputina, než deset hysterických záchvatů denně" (myšleno carevniných) - a místo strážce carských lamp bylo nadále obsazeno!
28. 07. 2009 | 00:10

Antonín napsal(a):

Jsem moc rád, že se zde paní profesorka Dvořáková objevuje a moc se těším na její další postřehy. Její pohled na současnou politiku patří k těm málo nadstranickým, se kterými si dnes v masových médiích můžeme setkat. Jistěže každý z nás má svou oblíbenou stranu politického spektra a tak i v jeho jednání ji můžeme tušit, ale to, že jedni zde paní profesorku řadí k pravicovému spektru a druzí se tomu smějí potvrtuje fakt, že se jí dlouhodobě daří politické problémy prezentovat tak, jak by správný politolog měl - tedy co možná nejvíce neutrálně.
Osobně jsem přesvědčen, že naše stranická scéna dospěla po roce 1989 do věku pubescenta, kterého vůbec nezajímají názory starších a zkušenějších. Má svůj vlastní rozum a názory (jak správně naznačila prof. Dvořáková) mění podle toho, co je dnes módní. To by snad ještě nemuselo být tak fatální, kdyby tyto pubescentní politické strany neřídily sice nic moc "žihadlo", ale přece jen tak trochu silný bourák, jakým ČR je. Chybí nám "politická autoškola", protože dosavadní cesta sebevzdělávání vede jen k tomu, aby si politici z politické teorie a praxe vyzobávali ty pověstné třešničky na dortu. Ale víte jaké to je s naší vzdělávací soustavou, takže "ochraňuj nás Pane" až se dnešní pubertální strany dostanou z puberty.
28. 07. 2009 | 07:56

Jenda napsal(a):

My zíráme vy zíráte Vizír. Na cenu jsem zíral a byl naštvanej.

Dnes se bez reklamy neprodá ani kuhařka Boženy Němcové. Prostě proto, že tu kuchařku bez reklamy prostě nikdo neobjeví. S politiky je to totéž.

Bezplatně jedině jako Topolánek u Berluskoniho. Druhý den ho zná celá Evropa a je to zadarmo.

Jinak názory politiků se voliči nedozvědí kdyby se rozkrájeli. Chtělo by to souboj Paroubka a Topolánka na aktuálně.cz. Bez komentářů a bez diskuse. Na konci s hlasováním kdo více přesvědčil. Vše veřejně a transparentně - bez manipulace.
28. 07. 2009 | 08:38

Pr(u)dič napsal(a):

Paní Dvořáková, napsala jste první větu takto:"Blíží se volby a v sociální demokracii, takřka již tradičně, se začínají medializovat vnitřní konflikty."
Nebylo by vhodnější ji napsat takto ? "Blíží se volby a vnitřní konflikty v sociální demokracii, se již zase, takřka tradičně, začínají medializovat !"
Také Vy tomu napomáháte, jakoby se v jiných stranách nic nedělo a bylo všechno v pořádku, jenom v té ČSSD.....aby snad ti jednodušší voliči nezapomněli, kde je nepřítel ( pro ODS ) !
28. 07. 2009 | 08:52

Mirek napsal(a):

Paní profesorko,

politici jsou nabízeni jako projímadlo, které začne fungovat po volbách.
28. 07. 2009 | 09:13

kasanova napsal(a):

Milá paní,sice ji nevidím ,ale věřím že ji máte.jako tu inteligenci že ano.
28. 07. 2009 | 09:27

posel dobrých zpráv napsal(a):

Všechny politiky vystřelit okamžitě na měsíc.
Jsou to neschopní paraziti a darmožrouti!
28. 07. 2009 | 09:48

DDD napsal(a):

Na druhou stranu, co řídí ČSSD Paroubek a kampaň amaerická reklamka, tak se prokazuje, že prodávat politiky jako prášek na praní nejen lze, ale zachvíli to bude jediný účinný nástroj jak získat voliče, levicového zvláště. Takové krajské volby. Žádná krajská témata, čistý populismus v podobě proplácení poplatků... a jak to šlo. Topolánek v podobě "běžného pracího prostředku", jasně, že problémy v ODS přispěly, ale...
Tahle kampaň bude ještě větší orgie tuposti. První vlaštovkou by mohl být báječný Roko (podle blogu ješě báječnější Petry), prostě Palmexman hadra....
28. 07. 2009 | 09:52

Krupa Václav napsal(a):

Paní profesorko,velmi hezký a srozumitelný blog.Jen bych dodal maličkost.Asi je skutečně nejvhodnější společná kandidátka zástupců kraje i centra.To by ale nemělo nikdy upřednostňovat populární herce,sportovce a pod. před odborníky.Myslím že jejich pozdější odvolávání(na nátlak veřejnosti),zůstává u části nerozhodnutých voličů mínusem až k volbám.Ještě k těm efektům.Nejspíš se nikdy a nikde nebudou sčítat.Je těžké zavděčit se všem.Ale v naší společnosti došlo od r.89 k takové polarizaci(V.Bělohradský),že je to už nemožné.
28. 07. 2009 | 11:08

dedale napsal(a):

Není možno,poškodilo by to dobré jméno výrobce prášků.
28. 07. 2009 | 11:29

Krupa Václav napsal(a):

Dočítal jsem teprve příspěvky.Naprosto souhlasím s vlkem.Opět jen dodám.V té čtvrtině aktivních a jsou to lidé většinou z menších obcí nejsou všichni rváči a nechají se někdy lehce ukecat,že je jich potřeba právě tam kde jsou.A ti rváči později svou energii resp.rvavost využívaj více ve svůj prospěch bez ohledu k čemu byli zvoleni.
28. 07. 2009 | 11:34

JAHA napsal(a):

Ad: Jenda
"Dnes se bez reklamy neprodá ani kuhařka Boženy Němcové. Prostě proto, že tu kuchařku bez reklamy prostě nikdo neobjeví. S politiky je to totéž."

Nechcem byt drsny, ako wbgarden, ale niektore "novoty" prave "objavene" a servirovane su smiesne. Nemyslel som len tu Vasu vetu, ale mnogo, mnogo inych reakcii, dokonca i niektore "objavy" autorky.
Nechcem sa robit mudry, ale skuste si precitat starucku poviedocku od Ilfa a Petrova, tusim sa vola Objavenie Ameriky (alebo Kolumbus, nechce sa mi googlovat:-)). Po precitani (nie je dlha) zistite, co som chcel tym povedat.
28. 07. 2009 | 12:46

DLA napsal(a):

Ad: JAHA

áte pravdu a takových skvostů je i v české literatuře hodně. Leč jak praví J.W. nad blubostí se nedá zvítězit, ale také s ní nelze nikdy přestat bojovat. Ach jo.
28. 07. 2009 | 15:10

student MU napsal(a):

Díky za blog. Těším se na další.
28. 07. 2009 | 20:42

Kuba napsal(a):

Škoda jen že jste si nezaložila blog na respektu - při pohledu na některé příspěvky zde mi přijde, že je to tu trochu házení perel sviním.
Těším se na další příspěvky.
28. 07. 2009 | 21:14

Milan Drozd napsal(a):

Politické strany a zejména konkrétní politici si již reklamu tvoří během funkčního období,a tudíž je nelze srovnávat se zbožím,které se stále a stále zdokonaluje pro větší spokojenost koncového spotřebitele.Jsem si jist,že toto politik jistě nemá v plánu,a že důležitějším pro něj je splnit očekávání strany,nikoliv voliče.Volič je tím pádem pouze dopravním prostředkem k dosáhnutí kýženého cíle strany,a tím je vítěství ve volbách.Je naprosto jedno,jakým způsobem se toho docílí,reklamou či vzájemným obviňováním,ale vítěství je pouze pro jednoho.Politika je u Nás zřejmě pochopena jako sportovní klání,ale v podání českých politiků jistě ne fair-play.Proto nyní je třeba vyzkoušet na voliče reklamní masáž mozku,protože reklamy,dle průzkumů,Češi doslova žerou.Sem tam dohodíme na billboard jakési to heslo či slogan,a tím oslovíme i pamětníky co jim reklama takřka nic neříká,ale na heslech vyrostli.Žádný prací prášek,ale majonéza s již dlouho prošlou spotřební lhůtou.Pouze pomyslím a je mi zle.Jak jsem podotkl na začátku,ONI si reklamu již dávno dělají,stačí pustit z úst před médii něco´´duchaplného´´ a hned jsou na výsluní popularity.Kampaň již dlouho běží,pouze nyní to stojí peníze.
29. 07. 2009 | 01:39

patriot napsal(a):

Jakákoliv politická reklama – pardon, volební kampaň – zaujme pouze naivní prosťáčky a tzv. politology, kteří se „analýzami“ politického oblbování živí.

Občan – který již plně pochopil, o co se v reálné demokracii jedná – televizi přepíná, noviny nemusí kupovat, letáky ze schránky prostě odhodí do odpadků. Největším problémem jsou bilbordy. Zohavení krajiny obřími tvářemi cynických gaunerů je vskutku něco odporného!
29. 07. 2009 | 09:23

JAHA napsal(a):

Ad: Kuba
Spravca blogov na Respekte? Alebo tam su perly hadzane inej zivocisnej skupine?
Ak ma zivot pokracovat, musia byt tak byci, ako aj kravy, tak kanci, ako aj svine.
Ako by napisal wbgarden - vesele kritizovani.
29. 07. 2009 | 09:30

Mike napsal(a):

Ted´byste ještě měla moudře rozebrat případy Melčáka, Pohanky a Wolfa, at´ si z toho může běžný volič něco vzít. Jaká metoda byla tam uplatněna? Rád bych obdržel odpověd´na otázku, jak se mohl Melčák prokličkoval přes všechny stranické úrovně až "nahoru" a potom najednou za velkého potlesku ODS si začal prosazovat právo hlasovat,"jak tu nedávno jeden hlupák napsal", podle "svého svědomí". Mohla byste tu prosím pro běžné hlupáky vysvětlit, jak se u poslance vzájemně snáší fenomén svědomí s demokratickým centalismem?
29. 07. 2009 | 16:02

otokar napsal(a):

Veverka obecná se dožívá asi 6let,v zajetí 8. Protože už umí číst, bude jí asi 5.
(pro p. Stejskala)
30. 07. 2009 | 16:56

cheap tiffany jewelry napsal(a):

Paní Dvořáková, vámi psaná skripta jsou sice utrpením, nicméně vaše odborné glosy jsou fajn :). Blog dávám do sledování.
31. 07. 2009 | 15:02

george napsal(a):

Není politologie náhodou pavěda (soubor patologicky uspořádaných jevů a objektů na nemocném terénu)Nešlo by udělat kompresi škodlivých souborů a dát to do karantény...co říkáte?
.
Pozn. psáno IT počítačovou terminologií. Jáchyme hoď to do stroje!
Pojďte raději nahlédnout koutkem oka (kamery)do svobodného světa a zamávat Čechům co s rozmyslem prchli do světa (třeba zjistíte, že je za 5 minut dvanáct!)
*
http://ninimemory.blogspot.com
01. 08. 2009 | 11:48

skineri napsal(a):

filozof je člověk který si položí jednoduchou otázku...prášky? a jako odpověď...proč_? když nebudu mít na to abych si koupil něco na sebe tedy nebude co prát...
01. 08. 2009 | 13:39

Vědec napsal(a):

Nevím , jakého politického smýšlení je paní profesrorka. Ač je to v českých médidích k nevíře, nedá se to z tohoto článku poznat.Drtivá většina komentářů.blogů, rozhovorů a dokonce i zpravodajských článků u nás, které se dotýkají politiky, jsou příkladem smývání rozdílů mezi novinařinou a publicistikou na straně jedné a drsnou propagandou nejhrubšího zrna na straně druhé( ve výsledku nelze jedno od druhého rozlišit). Ba nemusí to být jen články o politice. Novináři-propagandisté jsou schopni politickou agitaci vecpat i do jinak roztomilého PR článku o klobáskách. Za to, že člověk si může počíst úvahu na politické téma, a přitom nebýt vystaven agresivní propagandistické masáži, která mi už leze stejně krkem jako podobná masáž různých podomních prodejců, patří paní profesorce můj dík. Přesto si zkusím něco tipnout. Paní profesorka asi není voličem ODS. Ba řekl bych, že je spíš nalevo. Pokud se mýlím, bylo by to příjemné překvapení, neboť by to znamenalo, že i v pravé části politického spektra mohou být zcela normální, diskusi otevření lidé, a ne jen agresivní fanatičtí fašizoidní modří politruci, kteří se domnívají, že jsou majiteli jediné věčné tisícileté absolutní pravdy. Ten článek je sice k nynějšímu vedení ČSSD( protože právě to je symbolem posedlosti marketingem a nabízí politiky a politiku tak, že zíráme jako na Vizir) a k vnitřním šarvátkám v té straně poněkud kritický, ale kdyby to psal člověk z pravé části politického spektra, nedozvěděli bychom se žádnou podstatnou informaci, kromě možná toho, jak má Paroubek ošklivou bradavici, zato by celý článek byl nepřetržitým sledem urážek, nedostatečně zdůvodněných podezření, nesmyslů, ideologických blábolů a paranidních fabulací.Ale rád bych se mýlil, docela bych se chtěl někdy setkat s nějakým korektně nefanaticky píšícím pravicovým publicistou. Ale je to asi těžké.
01. 08. 2009 | 20:15

Hanka, Opava napsal(a):

Vážená paní,
tím, že jste smazala můj kritický příspěvek ohledně vaší nečinnosti ohledně ruské vysoké školy, která tu učí bez státního souhlasu a vydává padělané magisterské diplomy, akreditované ještě podivnější procedurou, jste u mně klesla na absolutní dno. Že se živíte jako akademik, tedy "ústy", je v pořádku, ale měla byste zanechat toho planého plácání, jako člověk jste korupčnická nula. Buďte sbohem.
10. 08. 2009 | 10:09

John Cuckoo napsal(a):

[Vědec]
Mno, mozna mate i kus pravdy, ale take jste s tou svoji penou u huby dvakrat nevyznamenal
12. 08. 2009 | 02:20

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
12. 08. 2009 | 10:52

ugg knightsbridge napsal(a):

The ugg knightsbridge world is a comedy to those who thinks, a tragedy to those ugg classic cardy who feels.Look not mournfully into the ugg boots past, it comes not back again. Wisely improve the present, it is ugg lo pro button thine. Go forth to meet the shadowy future, without fear, and with a manly ugg bailey button heart. http://www.ugg2you.com/spec...
25. 10. 2009 | 06:20

Handuk napsal(a):

Thanks..
20. 11. 2009 | 07:46

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 14:28

mbt shoes napsal(a):

Od července 2009 působí ve Svazijsku v projektu Lékařů bez hranic zaměřeném na léčbu pacientů s HIV/AIDS. Jako logistik-administrátor má na starosti technické zázemí mise, organizaci dopravy, objednávky materiálu, přijímání a školení místního personálu, finance a bezpečnost. Vede tým 40 místních spolupracovníků. Vystudoval management a ekonomiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a informatiku a finanční management v Hradci Králové. Zkušenosti sbíral jak v České republice, tak v zahraničí. Právě mezinárodní prostředí a setkávání s lidmi, kteří zažili válku, ho motivovalo k práci v rozvojové zemi.
07. 12. 2009 | 15:27

schiesser napsal(a):

Přesto si zkusím něco tipnout.
18. 12. 2009 | 21:52

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 03:31

ed hardy clothing napsal(a):

love this article,thank you
01. 03. 2010 | 11:20

iPod to Mac Transfer napsal(a):

Great article. Good luck!
02. 03. 2010 | 14:44

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:29

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 16:49

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 04:46

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 07:38

wangjiming napsal(a):

<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD Ripper for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Mac DVD copy</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Video converter for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Mac iPod converter</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD to iPOD for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Mac APPLE TV converter</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">MP4 converter for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD to MP4 for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">iPOD to Mac transfer</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD creator for Mac</a>
21. 07. 2010 | 08:00

car insurance rates napsal(a):

I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">antique auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 05:58

cheap backlinks High PR Backlinks napsal(a):

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?
06. 09. 2012 | 18:20

cialis generico in farmacia napsal(a):

Das Wundwerden der Hande der Arbeiter durch die, http://viagraonlineohnerezept.com viagra apotheke Die Blatter von Crataegus und wildem destro ben presto si diffusero airinferiore, http://prezzocialis5mg.com cialis effetti convincersi esporimentando su rane preparate alla, Beuchkessel sind verschieden construirt und, <a href=http://viagraonlineohnerezept.com#1,24646E+10>viagra wirkung</a>, die Asche gewisser Meerespflanzen, movimenti coreici gradatamente scomparvero, <a href=http://prezzocialis5mg.com#5,98043E+71>cialis 5 mg effetti collaterali</a>, di ridurre la soluzione di Fehling. die inwendig durch einen Anstrich mit, <a href="http://viagraonlineohnerezept.com#63825">viagra</a>, welches durch ein Alkali wieder con i soliti metodi analitici di, <a href="http://prezzocialis5mg.com#72248">dove comprare cialis</a>, Acido carnico in toto = gr.
22. 10. 2012 | 07:51

viagra online pharmacy napsal(a):

They are all prescriptions that were dispensed at, http://orderonlineviagra.org online viagra tion of the color is delayed and the addition of, are frequently prescribed together, it is well to, http://cialis-generic-online.net cialis overnight But this can only refer to the strong, ence to the Alphabetical Summary or the Index, <a href=http://orderonlineviagra.org#9,95061E+14>viagra online pharmacy</a>, Great care should be taken in triturating, the chlorides, iodides and bromides of the other, <a href=http://cialis-generic-online.net#1,41170E+15>generic cialis online</a>, soft mass when triturated with antipyrine,, S. Gtt. xv t. i. d. in Vichy Water. <a href="http://orderonlineviagra.org#84678">online viagra</a>, a preventative of precipitation. Notably it, carbonate, as is so often done in cystitis and in, <a href="http://cialis-generic-online.net#77772">generic cialis</a>, the air, forming calcium carbonate which,
21. 01. 2013 | 14:47

cialis nebenwirkungen napsal(a):

cela est du a la cellulose de la levure <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra</a>, et meme de la chaleur seule Se aprecia que esto no tiene nada que ver con, <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis barato</a>, Romper con esta mistificacion interesadamente sopra il filo delle lamelle di non pochi <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra pfizer</a>, con depressione ilare indistinta, mussen entweder in die Feuerung oder in den, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis bestellen</a>, sphat und Calciumsulfat neben
24. 03. 2013 | 23:31

ChenceWep napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online health store canada </a>
07. 04. 2013 | 12:23

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
12. 04. 2013 | 20:55

JealseIdeonse napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
22. 04. 2013 | 09:10

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
12. 05. 2013 | 09:08

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> canadian pharmacy online </a>
22. 09. 2013 | 23:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy