Koho také reprezentuje Bernd Posselt

29. 05. 2013 | 16:08
Přečteno 10796 krát
Po celou dobu od pádu komunistického režimu je v médiích v České republice slyšet volání Sudetských Němců po zrušení Benešových dekretů a vyrovnání se Čechů (Moravanů a Slezanů) po vyrovnání se s minulostí. Po vyrovnání se s minulostí, omluvě či kdoví čemu všemu volá také průběžně skupinka některých českých publicistů. Co jsem v našich médiích ale nezaznamenal, je otázka, jak se vyrovnali se svou minulostí Sudetští Němci. Zeptat se na to mohla Bernda Posselta např. v rozhovoru, který s ním (mnohdy ve velmi servilním tónu) vedla na konci ledna letošního roku, reportérka Aktuálně.cz Zuzana Kleknerová. A že by se bylo na co ptát.

Jak se svou minulostí vyrovnali, naznačí už jen to, že na německé wikipedii u hesla Sudetoněmeckého krajanského sdružení začíná stranická příslušnost jeho představitelů až po roce 1945. Ale dost této symboliky, pojďme k závažnějším věcem. Jednou ze složek Sudetoněmeckého krajanského sdružení je i Witikobund. V mainstreamových médiích o něm neuslyšíte (názvem má odkazovat od románu Adalberta Stiftera "Witiko", jehož hlavní stejnojmenný hrdina je vylíčen jako bájný německý zakladatel českého rodu Vítkovců). O koho se jedná? Nacionálně-šovinistickou organizaci, kterou založili v roce 1948 (bývalí) nacisté. Její představitelé zpochybňují holocaust a dle jejího prohlášení z roku 1974 má být jednou z nejmocnějších historických lží nedávné minulosti smrt šesti milionů židů. Ostatně naše ministerstvo vnitra v roce 2004 uvedlo, že „programem organizace je odstranění tzv. „zločinných Benešových dekretů“ a odčinění údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymýcení tzv. lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování tzv. holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení (...) Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu.

A kdo patří/patřil mezi zakladatele či vážené členy Witikobundu a také Sudetoněmeckého krajanského sdružení? Namátkou vyberme tři jména.

Walter Becher, v letech 1968-82 mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, byl za první republiky šéfredaktorem (mj. silně antisemitského) listu Henlinovy strany Die Zeit. Kuriózně pak ve svých pamětech vydaných dlouho po skončení druhé světové války litoval, že coby kulturní redaktor tohoto listu nikdy nepromluvil s „kolegou“ židovského původu Maxem Brodem (!!!), se kterým se potkával v divadle na představeních.

Franz Karmasin byl na Slovensku zakladatelem a předsedou Henleinovy „sesterské“ Karpatoněmecké strany. Za války byl tento horlivý propagátor rasových zákonů hlavním představitelem Němců na Slovensku a státním tajemníkem místní vlády (po druhé světové válce odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti). Jednoho sudetoněmeckého sociálního demokrata čekal v 60. letech, když se po čtvrt století stráveném v Jižní Americe vrátil do Evropy, na setkání se svými bývalými druhy a dalšími sudetskými Němci nebývalý šok, když ho posadili vedle jistého Karmasina. Na otázku, zdali je příbuzným Franze Karmasina, dostal odpověď, že se jedná o samotného Franze Karmasina. Posléze jako jeden z mála tyto řady opět rychle opustil.

U Siegfrieda Zogelmanna se zastavme trochu více. Tento muž nevelké postavy původem z Domažlicka se stal v 15 letech (1928) členem DNSAP, starší „sestry“ Hitlerovy NSDAP. V roce 1933 byla na základě zákona na ochranu republiky DNSAP zakázána a její horlivý mladý agitátor, který měl za sebou už dvouměsíční vězení, na počátku následujícího roku uprchl do Německa, kde dosáhl rychlé kariéry. Zpět se v roce 1939 vrátil coby protektorátní šéf Hitlerjugend. Jako spolupracovník Reinharda Heydricha byl přítomen i jeho řeči v níž zastupující říšský protektor představoval plány co s českým prostorem: „Nesmíme nadlouho ponechat tento českomoravský prostor ve stavu, který by Čechy opravňoval nazývat jej prostorem českým ... Čech v něm koneckonců nemá nic co dělat ... K tomu patří, že českému dělníkovi se musí dát nažrat – abych to řekl na plnou hubu -, aby mohl konat svou práci.“ V tomto duchu také na něj v knize Stanislava Motla Nacisté pod ochranou. Kdo vlastně prohrál válku? vzpomínal, když pravil: „Ale řeknu vám, jakmile se [Heydrich] objevil v Praze, začal dělat politiku pro lidi. Pro dělníky zavedl potravinové lístky, nechal likvidovat mlynáře, kteří mleli načerno, nebo řezníky, kteří načerno zabíjeli. V podstatě vzbudil v dělnících sympatie.“ Dvanáct let po válce se stal za německé liberály z FDP poslancem Bundestagu a po přestupu na počátku 70. let do CSU, což souviselo s podporou strany Brandtovy východní politiky, jim zůstal plných 19 let až do roku 1976. V roce 1993 přispěl do sborníku Československo – konec chybné konstrukce, vydaným oficiálně Sudetoněmeckým krajanským sdružením, jeho čestný předseda Zogelmann příspěvkem, který obsahoval různá „zajímavá“ tvrzení. Např. jako účastník schůze, na které Heydrich oznamoval, že Češi musí ze střední Evropy pryč, napsal: „Vyhnání sudetských Němců bylo první ‚etnickou čistkou‘ dlouho plánovanou v srdci Evropy Benešem a jeho pomocníky (...) Všude v Čechách i na Moravě byly ulice pojmenovány po Benešovi (...) Čteme-li v současnosti názvy ulic v Praze a v českých a moravských městech a vesnicích, jsme zděšeni šovinismem, který se zde prezentuje,“ a neopomněl rovněž dodat, že „sem rovněž patří i nedávné povýšení do důstojnické hodnosti a vyznamenání nejvyšším řádem obou atentátníků na zastupujícího říšského protektora Václavem Havlem.“ V roce 2000 v rozhovoru se zmíněným Stanislavem Motlem zase pochválil protektorátní mládežnickou organizaci Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, jež mělo převychovat českou mládež v duchu nacionálně-socialistické ideologie: „Když dnes řeknu, co si myslím o Kuratoriu, mnozí s tímto nebudou souhlasit. Ale musím říci, že Kuratorium odvedlo velmi pozitivní práci pro vyrovnání napětí mezi Čechy a Němci," a k osobě jeho tajemníka Františeka Teunera, který do posledních chvil horlivě kolaborantsky sloužil nacistům a po válce byl původně odsouzen k trestu smrti, sdělil, že „to byl solidní člověk, který později žil v Německu. Já jsem mu hodně pomohl, aby tu získal odpovídají postavení."

Máte někdo pocit, že jsou Benešovy dekrety zombie, které je potřeba pohřbít, jak pravil Bernd Posselt? Jako zombie naopak působí jeho (minimálně někteří) "soukmenovci", kterým by se ve slušné společnosti nemělo dopřávat slechu. Dříve než nás začnou zahrnovat českou společnost zase svými požadavky, měli by si nejprve udělat pořádek mezi sebou. Nebo si někdo myslíte, že vrcholem českého šovinismu je posmrtné vyznamenání vojáků, kteří zabili Heydricha?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zdenekbrom napsal(a):

ex-nemo:

Za mě už odpověděl Adam Procházka a RP, jehod vstup si zde dovolím opakovat:

"Vážený pane, byl jste vůbec někdy delší dobu v Bavorsku? Víte vy vůbec, jako zřejmě většina českých novinářů, že spor o povinné členství v Sudetendeutsche Landsmannschaft došel až ke spolkovému ústavnímu soudu a SDL musela ustoupit? Že, Berndt Posselt je v Bavorsku jen páté kolo u vozu a nemám na mysli volant? Ví tu vůbec někdo, že během sjezdů tohoto spolku byly přelepovány názvy ulic odkazující na česká města, českými ekvivalenty? Tak bych mohl pokračovat dále. Witikobund je sledován BND stejně jako jiné (neo)fašistické organizace a rozhodně se s nimi nikdo nemazlí. A jen tak mimochodem v německé historii je vyhánění roku 1945-46 jen epizodou ve více jak 400 leté historii tohoto převážně ryze německého fenoménu.
To čeho bych se bál daleko více jsou Rakušáci (narozdíl od Rakušanů), kterým nejde ani tak o roky 1945 a 1946 jako o rok 1918. Tam revizionistické hlasy zaznívají i z úst představitelů parlamentních stran. Ale o tom se u nás moc médiích nemluví a nepíše. A když, tak se to omlouvá neobratností řečníka. Není tohle tak trochu záměr.
30. 05. 2013 | 10:12"
Tož asi tak. Když se konaly první společné akce obyvatel z příhraničí, tak byly obavy, že budou zvát SDL. Opak byl pravdou - sami Bavoři je nechtěli.
30. 05. 2013 | 13:25

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Tak to znám mnohem obskurnější a nebezpečnější spolky neonacistů s kořeny u bývalých nacistů.
30. 05. 2013 | 13:27

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Tak on A.H. chtěl také Otu jistým způsobem využít. Otovi se ale takové spojenectví příčilo a volil raději nepřátelství. Že svým způsobem snil o návratu starých časů je pochopitelné. Důležité je, že postupoval pouze legálními cestami a nakonec uznal, že je to slepá cesta.
30. 05. 2013 | 13:31

aga napsal(a):

Buldatra

Když mě se nějak protivý ten pojem "člověk" v: .".Jen člověk holt zapomíná, že..." Kterého člověka máte na mysli konkrétně?

Uvážil jsem to bedlivě, a tvrdím, že ten konkrétní člověk, který učiní svou konkrétní zkušenost s pokusem a omylem, už nezapomene. To právě bylo smyslem mé přednášky.

Lidstvo zapomíná, to jo - právě proto, aby se na každého člověka dostal jeho příděl pokusů a omylů.
30. 05. 2013 | 13:32

Pavel13 napsal(a):

:Silvie
Co, že vám tak leží na srdci ten Lobkovický palác? Mně připadá normální, že sousední velká země má reprezentatívní velvyslanectví. Běžně to bývá historická budova. U Německa mám jistotu, že se o ni budou vzorně starat. Co se týká ceny, myslím, že s Němci se dá uzavřít seriózní obchod. Máte snad konkrétní informace o nějakých špinavostech?

P.S. SdL se naše vláda nikdy neomlouvala.
30. 05. 2013 | 13:32

aga napsal(a):

..protiví ..
30. 05. 2013 | 13:33

buldatra napsal(a):

Pane Macku,

pocit, že se řítíme do ráje nemám.
Dokonce ani náhodou.

Mám spíš pocit, že ryjeme držkou v zemi a že by nebylo od věci vzít KONEČNĚ rozum do hrsti a začít chtít to, co kdekdo chce od převratu: demokracii.
Ne to, čemu se tady demokracie říká, ale demokracii, v překladu vládu lidu. A především, bez ideologií.
Zatím to tady vedou partaje a každá z nich nějakou tu ideologii má a prosazuje. Zdá se vám, že tak je to správně a nese to ty správné výsledky, se kterými může být celek spokojen? A když ne celek, tak alespoň většina?

Nic proti vašemu politickému zaměření nemám, páč vím, že každej jsme svým způsobem blázen. Akorát, že každý jinak.
S úctou
buldatra
30. 05. 2013 | 13:34

jozka napsal(a):

Musim konstatovat, ze je pan Brom osobou skutecne roztomilou. Pokud do rytmu bice vychazely blogy Urban a spol o tomhle tematu, nic zasadniho nenamital, pripadne opatrne pribrukoval svuj souhlas. Ted vyjde jeden blog mimo akord a autor dostane mezi voci co ze si to dovoluje vytahovat tyhle veci a jitrit stare rany. Az budou souteze v pokrytectvi, videl bych slusne sance.
30. 05. 2013 | 13:34

Gru napsal(a):

"Přeji si založit evropský systém, evropský zákoník, evropské právo.: V Evropě bude jen jeden národ." (Napoleon)

V EU se setkává nostalgie Francouzů po Napoleonově "Europe unifiée" a nostalgie Němců po Hitlerově "Neues Europa".
Konečně i habsburský sen o hegemonii, vyžívaný přes panevropskou unii, je kompatibilní s EU. Proto není nic divného, schází-li se pod touto střechou nacisté, napoleonisté, monarchisté.
30. 05. 2013 | 13:35

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Připočítal bych ještě Jiřího z Poděbrad a Lenina s jeho vizí komunistického světa.
30. 05. 2013 | 13:41

buldatra napsal(a):

Pane ago,

toš to já si zas myslím, že kdyby ten konkrétní jeden člověk nezapomínal a chyby tupohlavě, popřípadě tvrdohlavě, či z roztržitosti neopakoval, nevzniklo by ono přísloví.

Z vlastní zkušenosti mohu prohlásit, aniž bych na to byl hrd, že sem tam si chybu zopáknu a teprve pak si to uvědomím a řenu si: je to možný, že su tak blbej? Čím starší, tím blbější a to si to tak postupně říkám již od ranného mládí.
Naštěstí, aby se to opakování neopakovalo příliš často, jsou zde četné nástroje připomínající, jako například manželka, knihovna a podobně...Tedy v mém případě...
Konec přednášky.
Dovolte mi odejít.
30. 05. 2013 | 13:42

Zapomnětlivý napsal(a):

Z.Brom,

jak dopadla ta aktivita ve prospěch řešení soužití s Romy, pane učiteli? Nějak jsem nezachytil výstup.
30. 05. 2013 | 13:44

aga napsal(a):

ZB

To klidně připočítejte. Všiml jste si, co těm dvěma vámi vyjmenovaným oproti těm ostatním chybí? Bohulibá síla církve ŘK. Proto taky byli smeteni do propadliště dějin, zatímco EU pod mariánskou vlajkou a kolem babylonské věže bují dál.
30. 05. 2013 | 13:45

zdenekbrom napsal(a):

Zapomnětlivý:

Která?
30. 05. 2013 | 13:46

zdenekbrom napsal(a):

aga:

Bohulibá síla církve ŘK musí být v případě nacionálního socialismu velmi silná, že ho při životě ráčila zachovat.
30. 05. 2013 | 13:48

aga napsal(a):

buldatra

Které přísloví máte na mysli? "Nevstoupíš dvakrát.." ?

Ale to si s mou přednáškou nijak neprotiřečí. Konkrétní člověk nevstoupí dvakrát do jedné řeky, jakmile se naučí jeden úkol, postoupí k dalšímu. Lidstvo pak ... viz výše.

Zdá se, že máte trošku problém rozlišit konkrétního individuálního člověka od lidstva jako celku.
30. 05. 2013 | 13:48

Michal Macek napsal(a):

buldatra

abych citoval churchilla : kdo nebyl v mladi levicakem nema srdce , kdo jim zustava ve stari nema rozum

nechci ted hned komunismus ale jen bych proste tu myslenku nezatracoval uplne jen proto ze se ji v par zemich behem par desetileti ujmulo par magoru...

ale i treba takovy komunismus v cine jim kl necemu byl za maa se cina dostala ze stredoveku do moderni doby - jiste zaplatila vysokou cenu ale nebyt maa neni dnes cina tam kde je - na ceste stat se dominantni supervelmoci...je to smutne ale je to tak
30. 05. 2013 | 13:49

Gru napsal(a):

Souznění nacistického resentimentu s resentimentem monarchistickým je v Rakousku k nepřehlédnutí.
Čistě symbolicky: Když jsem poprvé byl na zámku Schönbrunn v 50. letech, prováděly nás příjemné, kultivované a vzdělané dámy a jako zlatý hřeb ukazovaly prostory a předměty, které se vázaly k Josefu II. a k Mozartovi.
V polovině 80. let zámkem prováděli nevlídně vyhlížející a jednající ozbrojenci v uniformách, které připomínaly 40. roky a kladli důraz na místnost, ve které podepsal Karel zřeknutí se (dočasné, jakl později upřesnil) výkonu úřadu. "V této místnosti zemřela monarchie. Je to nejtragičtější místnost celého komplexu!" sdělil poněkud šokovaným návštěvníkům jeden z těch ozbrojenců, zaměstnanec rakouské republiky...
A byl to, pane Brome, mladý člověk. Ten nikdy nezažil Franze Josepha. A přesto...
30. 05. 2013 | 13:49

aga napsal(a):

ZB

13:48 a tím chtěl sanhedrinský mudrc sdělit co? Církev se po celou dobu svých dějin chová jako chameleon, jediné, co je konstantní, je její zuřivá touha po majetku a moci. Nacionální socialismus může být klidně vystřídán anarchistickými EU levičáky - furt jde ale o jedno a to samé - o Říši. A ta se rodí bez souhlasu plebsu, na přání stále stejných elit.
30. 05. 2013 | 13:53

Zapomnětlivý napsal(a):

Z.Brom,

no jak jste se rozhodl že spolu s kolegy diskutéry navrhnete nějaká řešení. Dokonce jste si dali něšaký termín.
30. 05. 2013 | 13:53

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Rakousko je trochu jiný fenomén než Bavorsko. Vídeň své trauma z pádu přední metropole stále nepřekonala a nevyrovnala se s ním. A někteří lidé dokáží svůj život žít jen jako doplněk k něčemu velkému, třeba k mrtvé monarchii.
30. 05. 2013 | 13:56

Gru napsal(a):

"Připočítal bych ještě Jiřího z Poděbrad a Lenina s jeho vizí komunistického světa"

Tak mohli bychom jít hlouběji do hsitorie, ale Xerxes nebo Řím byli přece jen trochu něco odlišného.
Na druhé straně však leninsko-stalinský projekt Evropy do toho nepochybně patří, tedy patřil by. nebýt toho, že marxisté-stalinisté, na rozdíl o nácků a bonapartistů, současný projekt EU neprosazují (tedy s výjimkou Pehe a Urbana, ovšemže).
30. 05. 2013 | 13:56

zdenekbrom napsal(a):

Zapomnětlivý:

Aha.

Sešli jsme se jednou v restauraci, kam byla pozvána i Klára Samková a někteří další aktivisté. Aktivisté nedorazili a Klára Samková napsala, že raději lyžuje.

Takže dál pracuji ve školách a podpořili jsme aktivitu proti rušení praktických škol. Úspěchy malé, ale reálné.
30. 05. 2013 | 13:59

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Osobně se domnívám, že všechny tyto projekty jsou zatím odsouzeny k zániku. Nejvíce živtaschopné jsou regionální komunity.
30. 05. 2013 | 14:02

zdenekbrom napsal(a):

aga:

V podstatě nic.
30. 05. 2013 | 14:03

aga napsal(a):

Buldatra PS

To nedorozumění asi pramení také z toho, že jsem nenapsal, že hned při prvním nárazu hlavou do zdi úkol vyřešíme - jen na tu zkušenost nezapomeneme, je v nás jak v koze, a každý další marný náraz nás přibližuje k okamžiku, kdy pochopíme, že ta zeď vydrží - na rozdíl od naší hlavy - vše, a nezkusíme jinou metodu.

Povolení k odchodu přesto uděleno.
30. 05. 2013 | 14:04

JF napsal(a):

Gru: no evidentně víte více než Sudetští Němci ;-) ale to je o tom o čem zde v podstatě blogujeme -a to co je soukromí a co je veřejné. To se tak nějak na Východ od Asche příliš nerozlišuje. Toť vše.

Pan autor zde mentoruje, pokud Němci dávají ˇ4echům i práci tak je to i tak nějak z podstaty věci. Představte si sci-fi, že by dnešní stav Bavorska a Čechaj byl obrácený. Dokonale si umím představit, že zde budeme argumentovat, zcela obráceně ;-) ()teď jenom být schopen objektivně udělat negaci ;-))) a nemýchat do toho subjektivní dojmy a pojmy, ačkoliv na ně má každý právo - a dokonce to SVÉ po kerým tu mnozí tak touží ačkoliv mají stále pocit že jim jej někdo bere ... HOWG
30. 05. 2013 | 14:06

Gru napsal(a):

nacistický prvek v Rakousku je možná skutečně zásadnějšího rázu, o čemž svědčí již vysoké procento Rakušanů mezinejhoršími nmaci-prominenty, dozorci, apo.
Ale, protičeské tažení, pevlečenéí do temelínskéhop hávu, začalo vlastně na náckovský nápěv: v době Haideriády (EU vyhlásila Rakousku jakési "sankce" za top, že ve vládě má zastoupeny Haiderovy neonacisty, se nepříliš rozumný český premiér Zeman příliš horlivě ztotožnil s rozhořčením EU nad Haiderem a "ohrožením demokracie", což těžce naštvalo rakouské vládní lidovce - jejich kancléř Schüssel" veřejně slíbil, že až se Rakousko dostane z ohniska evropské nelibosti, "Čechům" to vrátí.
Češi totiž jsou v Rakousku vnímání jako ti, kteří "rozbili monarchii".
30. 05. 2013 | 14:10

Silvie napsal(a):

Pavel 13
Žádný stát neprodává historické budovy nevyčíslitelné hodnoty za pakatel a výměnou za podřadný pozemek na periférii Berlína.
Němci mohli mít nadále budovu jen propůjčenou, pokud si chtěli nějakou moderní koupit, mohli tak udělat. Proti prodeji protestovali i samotní Lobkowiczové, kteří státu palác přenechali, ovšem neměli tušení, jak buransky s ním naloží.
Ani bolševici si nedovolili rozprodávat Rusům české památky.
Předpokládám, že tohle je jenom začátek.

Z.B.

Je-li SL tak nedůvěryhodný a opovrhovaný v Německu, proč se s jeho představitelem pokoutně slézá náš min.zahraničí? Kdyby ho s ním několikrát nenachytali novináři, tak se o tom vůbec nedozvíme.
Nepřijde vám na tom něco divného?
Jestliže se Nečas omlouvá za odsun, pak se omlouvá sudeťákům, kteří se združují v tomto obskurním spolku. Nebo jsou jeho členem snad "normální" Němci?
30. 05. 2013 | 14:17

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Tak s tím mohu jen souhlasit.

Mohu i povrdit, že Zemanovo exposé proti Schüsselovi na přání EU mělo silně negativní dopad. Do té doby benevolentní celnící najednou přitvrdili, byli nepříjemní a co se dřív odbylo mávnutím ruky, to byl najednou složitý problém.

No, naštěstí je čas milosrdný. V příhraničí je vše při starém a pohoda. Čím blíž k Vídni, tím je ale nevraživost četnější.
30. 05. 2013 | 14:18

Silvie napsal(a):

Pavel

Praha – Ministerstvo zahraničí je u konce jednání s Německem o prodeji pražského Lobkovického paláce. Podle informací deníku Právo je jeho cena stanovena na 670 milionů, ta už by se neměla měnit. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg odmítl o ceně!!!!!!!!!!!!!!!! hovořit, podle něj se už ale s Němci dojednávají pouze detaily.

Jak si může min. ZV dovolit odmítnout!!! mluvit o ceně?
Mám za to, že si tady počíná jako feudál, jemuž přísluší rozhodovat o cizím majetku.
Připadá vám cena 670 milionů adekvátní ? A to ještě kdoví jestli něco germáni skutečně zaplatili.
30. 05. 2013 | 14:19

zdenekbrom napsal(a):

Silvie:

Pokud vím, tak jste Karla v parlamentních volbách volila. Ptejte se svého zvoleného.

Nečase jsem už probrali. Byla to cesta k Bavorsku a letošní dny SDL hodně ubraly na plynu.
30. 05. 2013 | 14:20

Silvie napsal(a):

ZB
Mně jsou celníci ukradení.
Pokud se chovají jako hovada a šikanují Čechy, mělo by to být reciproční.
Však ono by je to rychle přešlo.
30. 05. 2013 | 14:21

Silvie napsal(a):

Z.B.
Volila z nouze (a biju za to denně hlavou do zdi), ale to ještě neomlouvá jeho arogantní chování.
30. 05. 2013 | 14:22

resl napsal(a):

Silvie : Resl asi netuší, jak dopadly volby a jaké jsou voličské preference...
Proč myslíte, že sudeťáci nepodmiňují "pohřbení" BD také "pohřbením" svých majetkových nároků?
............
Jak mohu tak složité věci posoudit, když ani nevím, jak dopadly volby ? Myslete !
30. 05. 2013 | 14:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Silvie:

Tak zkuste tou hlavou tlouci na dveře ministra zahraničí a pokládejte mu otázky.
30. 05. 2013 | 14:39

Silvie napsal(a):

resl
Pokud o nic nejde, jak tvrdíte, tak proč se nevzdají všech nároků?

Opravdu si myslíte, že občané žijící v tomhle bordelu, budou volit "pravici" a "velkopodnikatele", kteří vysávají tenhle stát?
30. 05. 2013 | 14:44

Silvie napsal(a):

Z.B.

Jasně, Kárl by mi určitě odpověděl, když poslal do hajzlu i novináře.
Je to totiž rozený demokrat (resp. demo krad)
30. 05. 2013 | 14:45

ex-nemo napsal(a):

Pane Brome
děkuji za odpověď.
Musím se přiznat, že tu "diskuzi" tady nečtu, je mi trapně z toho jak se nechají lidé manipulovat.Jen počítám ty příspěvky do nesmyslné hádky kdo komu víc před dvěma generacemi ublížil.Hádky, nad kterou si někdo určitě mne ruce, jak ty lidí vodí za nos a jak se nechají snadno ovládnout.
Z toho co jste uvedl je zřejmé, že Němci jsou v té věci rozumnější než my (taky se to shoduje s informacemi které mám zu německé strany já) ; a také mezi sebou nemají tolik zaprodanců.Po 40 letech poroby a výchovy k otroctví je to pochopitelné.
A pro Karla Muellera : Rozumné by bylo v diskuzi odpovědět ve smyslu jako citovaný pan Procházka. Já vím že to je těžké se udržet když někdo jako Yosif K. nás tady všechny veřejně uráží a tupí, ale důstojnější je právě na takovou nízkost a sprostotu nereagovat.
30. 05. 2013 | 14:49

Klíčová otázka napsal(a):

1) proč zdejší blogeři stále vytahují sudetskou kartu?
2) proč SDL doposud nezakopala ve svém programu nároky vůči české straně.

To ostatní jsou s prominutém jenpom jalové kecy. Až sudeťáci zakopou veškeré nároky a zavážou se k tomu písemně, pak je možno mluvit o obroušení třecích ploch a pak je možno bez jakýchkoliv podmínek zahájit jakoukoliv diskusi o minulosti. A třeba se vzájemně uospravedlňovat. Do doby, kdy jedna anebo obě strany budou třímat za zády vzájemné nároky je to celé účelový podvod hraný proti druhé straně.
30. 05. 2013 | 14:50

Pavel13 napsal(a):

:Silvie
Já se mu nedivím. Pokud vím, zároveň jsme my kupovali pozemek v Berlíně. Krom toho budou muset Němci respektovat údržbu památky, takže tam budou i další podmínky. To by mohl vysvětlovat celý den. Vytrhnout z toho jednu částku a uvažovat o přiměřenosti mi nepřijde fér. Já bych stejně cenu posoudit nedokázal. Od kontroly tady máme dost kompetentních orgánů. Jen doufám, že nakonec ta smlouva veřejně přístupná bude. Jak už jsem uvedl, od Němců bych tady nečekal žádný podraz. Kupovat to Čína, měl bych obavy, že to rozřežou na kousky, lodí dopraví domů a postaví v nějakém legolandu se stavbami ze světa v měřítku 1:1.
30. 05. 2013 | 14:58

Pavel13 napsal(a):

Klíčová otázka napsal(a):
"2) proč SDL doposud nezakopala ve svém programu nároky vůči české straně?"

Sprechen Sie deutsch? Zeptejte se u zdroje.
30. 05. 2013 | 15:04

Dumpling napsal(a):

Payvel13

Já se mu taky nedivím, jelikož to koresponduje s mou představou jeho osoby jakožto podrazáka. Je to samozřejmě troufalec (cenu, za kterou prodává nesoukromou věc, zveřejnit musí, a ne až někdy).
Nevím, proč by Němci nemohli být těmi, kdo udělají podraz. Kdepak to je stanoveno?
Avšak rozhodně čekám podraz od Schwarzenberga. Vždyť ten člověk například neoprávněně užívá šlechtický titul, který mu nepatří.
30. 05. 2013 | 15:07

buldatra napsal(a):

aga napsal(a):

Zdá se, že máte trošku problém rozlišit konkrétního individuálního člověka od lidstva jako celku.

Ještě na skok.
Lidstvo jako celek se skládá z konkrétních individuí.
Z individuí poučitelných, poučených a také nepoučených a nepoučitelných.
Někdy si vstoupí do stejné řeky jedno nepoučitelné individuum, potažmo skupina nepoučitelných a když to jde dobře, tak tam sebou vtáhnou nepoučené a někdy se s nimi svezou i poučení a to tak, že proti své vůli.
Co s tím mohou dělat ti poučení?
Mohou na tu řeku upozorňovat, mohou to trpělivě nepoučeným vysvětlovat a nebo mohou utéct.
A to je asi tak všecko, co mohou.

Tak já teda prchám.
30. 05. 2013 | 15:08

Silvie napsal(a):

Pavel
Už tady někdo jako Resl nanesl, že bychom to germánům mohli nechat všechno, páč se o to postarají lépe. To má "logiku".

Jeden z nejkrásnějších pražských památků směnit za bezcennou parcelu?
Tomu říkám obchod.

Co přijde příště?
Katedrála Sv.Víta nebo Mikuláš?
30. 05. 2013 | 15:18

Silvie napsal(a):

oprava - paláců
30. 05. 2013 | 15:18

mb napsal(a):

sš už jsem vyhodil noviny ale myslim že to byl Kerles ... doufám, že to nekomolím ...
30. 05. 2013 | 15:30

pamětník napsal(a):

Leopold Horvát:
Laskavě uveďte, kde jsem překroutil dějiny, anebo raději zmlkněte. Vypadá to, že neumíte diskutovat jinak než lživým osočováním.
30. 05. 2013 | 15:32

mb napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
Pane Navrátile,
ptáte se: "Máte někdo pocit, že jsou Benešovy dekrety zombie, které je potřeba pohřbít, jak pravil Bernd Posselt?".

Ano, já ten pocit mám. Pohřbít, nikoliv vymazat z historie.
30. 05. 2013 | 04:51

... hezká odpověĎ ...
30. 05. 2013 | 15:37

pamětník napsal(a):

resl:
"tento mladík sem tahá věcí staré 40 let " Tak Witikobund už 40 let není součástí Sudetoněmeckého Landsmanschaftu?
30. 05. 2013 | 15:43

Pavel13 napsal(a):

:Silvie
Nejedná se o jen tak něco, je to velvyslanectví. Předpokládám, že v Paříži taky nejsou v unimo-buňkách. Jak víte, že parcela v Berlíně je bezcenná? Nejde o výměnu, ale prodej a koupi. Adekvátní palác k výměně v Berlíně nenajdete. Jinak s Dumplingem souhlasím, že by měla být smlouva přístupná už před podpisem, ale ministr nemusí cenu vysvětlovat v každém rozhovoru.
30. 05. 2013 | 15:44

pamětník napsal(a):

rovná páteř:
"A o mou páteř se nepotřebujete starat, pokud nejste schopen se postarat o svou." No ja, ke zvolení si takového nicku je rovná páteř nutná. :))
30. 05. 2013 | 15:45

pamětník napsal(a):

Marie Málková:
"Češi válku prohráli, po celou dobu vzorně vyráběli pro Říši, "
Za které Čechy mluvíte, paní Málková, za ty připos*ané jako Vy, že. Skuteční čeští a další hrdinové riskovali své životy, a nebylo jich málo, aby potomci protektorátních povalečů jako Vy špinili protifašistické bojovníky, lidi, kterým Vy nesaháte ani ke kotníkům?
30. 05. 2013 | 15:51

pamětník napsal(a):

Jen mlha, kouř a smrad čiší z Marie Málkové.
30. 05. 2013 | 15:53

pamětník napsal(a):

resl:
"vadili vám okupanti po r. 68 ? Komunistům ne, " Když už lžete, resle, tak aspoň ne tak trapně. Každý soudný rozumný občan ví anebo aspoň je ochoten připustit, že Sověti v srpnu 1968 přijeli k nám s tanky právě kvůli komunistům Pražského Jara. Avízovaný XIV. sjezd KSČ se blížil a oficiální programový odklon od sovětizmu s ním.
30. 05. 2013 | 15:59

pamětník napsal(a):

A ještě resle,
podle Vás "Posseltovi je kulové po tom, co si my uděláme s BD." Určitě nás tedy osvítíte moudrou informací, proč tedy Posselt naléhá, abychom BD zrušili. Jsem dychtiv Vašeho moudrého vysvětlení.
30. 05. 2013 | 16:02

pamětník napsal(a):

Yosif K.:
"Není to něco velmi velmi podobného? "
Vůbec nic, srovnávat nacismus s komunismem je jenom kolosální propagandistická lež hodící se i sudeťákům.
30. 05. 2013 | 16:08

pamětník napsal(a):

buldatra:
Dovolím si připodotknout, že cestu do pekel u nacismu nedláždily ani ty dobré úmysly. Ty byly na rozdíl od jiných ideológií od počátku zlé.
30. 05. 2013 | 16:11

pamětník napsal(a):

resl:
"U nás jsou bývalí komunisté všude od KSCM až po ODS. Kde je v tom jaký rozdíl? " Rozdíl je v tom, že komunista není nacista. Ani jako.
30. 05. 2013 | 16:16

pamětník napsal(a):

jozka:
"Az budou souteze v pokrytectvi, videl bych slusne sance" Vidím, že jste omnoho bystřejší než já, mně dosažení tohoto poznatku trvalo mnohem déle.
30. 05. 2013 | 16:20

Naštvaný napsal(a):

"Jsou tedy všichni Zelení automaticky nacisté..." Zdeňku Brome, nejsou, ale jsou pohrobky toho nejhrubšího teroru naší doby v našich krajích /Bader, Meinhof/ a jsou školeni bezohledným a násilnickým vůdcem protidemokratických revolucí koncem 60. let v západní Evropě - Danielem Cohn-Benditem! Proto ta EU vypadá, jak vypadá! A Zelení jakbysmet! A nyní vidíme, že TOP 09 v čele se Schwarzenbergem za ně kope, jak jen může. Zelení pro Evropu znamenají nemenší nebezpečí, jako mezi válkami hnědí.
30. 05. 2013 | 16:27

Zdeněk Brom napsal(a):

ex-nemo:

Jsem rád, že nacházíme shodu v důležitých věcech.
30. 05. 2013 | 16:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Naštvaný:

Proč myslíte, že to byli právě Zelení, kdo Karla vynesli do vysoké politiky.
30. 05. 2013 | 16:34

Doplnění napsal(a):

Zdeněk Brom

že se vměšuji. Zelení a Havel.
30. 05. 2013 | 16:43

resl napsal(a):

pamětník,
uděláte nejlépe, když se vrátíte do práce a tam můžete podkopávat EU, Silviny "velkopodnikatele," pravici, / i když žádnou českou neznám/ utřídíte si myšlenky a přijdete na to, že mercedes je o něco lepší než moskvič.
30. 05. 2013 | 16:49

resl napsal(a):

pamětník,
resl:"U nás jsou bývalí komunisté všude od KSCM až po ODS. Kde je v tom jaký rozdíl?
-------------------
to jsem nepsal já i když bych s tím souhlasil a nebudu sám. Dávejte víc pozor.
30. 05. 2013 | 16:52

resl napsal(a):

pamětník : proč tedy Posselt naléhá, abychom BD zrušili. Jsem dychtiv Vašeho moudrého vysvětlení.
----------------
už jsou fakticky zrušené a Němce nezajímají, jen vás a vaše přátele a soudruhy ve zbrani. Raději s nimi neoperujte, nebo EU nařídí vrátit, co jste se soudruhy ukradli.
promiňte odskočím si na toaletu, zkuste zase někoho jiného. nashledanou r.
30. 05. 2013 | 16:57

resl napsal(a):

pamětník
resl :"vadili vám okupanti po r. 68 ? Komunistům ne, " Když už lžete, resle, tak aspoň ne tak trapně.
----------------
už jsem zpět
tak proč jste komunistou zůstal a proč jste při prověrkách souhlasil s okupací /ne, jak jste uváděli "se vstupem vojsk"/ ?
30. 05. 2013 | 17:02

Adam Procházka napsal(a):

Pane Muellere,

ohlídat si vlastní vládu, aby nepodepisovala smlouvy s obskurními spolky, nenakupovala nepotřebná letadla a nevyhazovala peníze které jí nepatří, to si musí každý národ jaksi sám sobě ... nakonec na toto téma bylo napsáno již přehršle blogů.
(Mimochodem, Angela Merkelová již byla nucena vyslovit svému ministrovi De Maizierovi, který blbě objednal Euro-Hawky, svoji "neomezenou důvěru", takže countdown běží kdy mu vysloví "důvěru" a pak s ním vyrazí dveře a zda to bude ještě před volbami.)

Jistě jste si všiml, že nenabádam k důvěře v SDL, dokonce ani k neomezené důvěře v Bundesregierung. Ta udělá vždy to, co pro ni bude nejpohodlnější, aby uchlácholila největší tuzemské křiklouny, aniž by tím příliš popudila zahraničí a hlavně vlastní většinovou společnost. Zde je tedy na mistě důvěra omezená.

Ale nabádám k důvěře v německou většinovou společnost, v níž zatím, a doufejme že stabilně, dominuje p.c. a to, co Češi nazývají pejorativně pravdoláskařstvím a z čehož by se měli v případě Němců nesmírně radovat. Tuto veřejnost je třeba získat na svou stranu a to se nestane tím, že dva kocouři na sebe budou prskat zaměnitelným způsobem.
30. 05. 2013 | 17:25

jirilp napsal(a):

Měli bychom se konečně omluvit Němcům za druhou světovou válku, zejména pak onomu štíhlému krasavci Posseltovi. A měli bychom je taky odškodnit - vždyť co to muselo stát peněz, stavět koncentráky, teď ty vlaky, co tam vozily ty neukázněné občany Československa, to taky nebylo zadarmo...Když dáme každý milion, tak snad pan Posselt bude spokojen, i když chápu, že jemu jde o princip.
30. 05. 2013 | 17:27

Karel Mueller napsal(a):

Pane Procházka,

sice mám občas z Bavordké televize, kterou jsem sledoval třeba v době Nečasova projevu, trochu jiná dojem, ale budiž. Víte, v politice platí, že všera je včera a dnes je dnes, zítra mohou Němci zaujímat zcela jiný stanoviska. Kromě této výhrady s Vámi souhlasím a to bez výhrad.

Proto si všimněte, že v podstatě žádnou zášť k SDL nechovám (o Němcích už ani nemluvě), nejednou jsem zdůraznil, že hraje svoji partii a hraje tak, jak to soupeř dovolí. Pokud máme značnou část elity s rysy poněkud infantilními i prodejnými (eufemismus) a národ poněkud méně inteligentní a demoralizovaný (eufemismus), tak samozřejmě vystupuje tak, jak vystupuje.

To ale neznamená, že budu číst to, co někteří blogeři píší a ani nepípnu :-).
30. 05. 2013 | 17:55

S.Š. napsal(a):

Tazatel, 30. 05. 2013 | 07:26

Například tady :

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posselt v nedělním pořadu Naostro České televize poprvé veřejně jménem sudetských Němců poprosil Čechy o odpuštění za činy, které spáchal zločinný nacistický režim. "Jsem moc rád, že jsem měl možnost vlastními slovy českému národu sdělit naše stanovisko," řekl Posselt (MfD, 26.3.2002).

Český Den boje za svobodu a demokracii uctil také Bernd Posselt, europoslanec v Česku známý především jako nejvyšší představitel sudetských Němců. Do Prahy, Lidic a Ústí nad Labem doprovodil bavorského ministra školství Ludwiga Spaenleho. "Je potřeba udělat vše proto, aby se nic takového už jménem Německa nestalo. Ukláníme se před zemřelými v Lidicích. Chceme udělat vše pro to, aby přátelství a sousedství mezi českým lidem a bavorským lidem bylo úzké," řekl bavorský ministr Spaenle. "Ukláníme se před našimi spoluobčany z Lidic a prosíme o odpuštění té části viny, kterou i my neseme," řekl Posselt (LN, 17. 11. 2010).
Zdroj: http://www.lidovky.cz/posselt-se-uklonil-v-lidicich-prosime-o-odpusteni-rekl-pgf-/zpravy-domov.aspx?c=A101117_152710_ln_domov_mev

Nejvyšší představitel sudetských Němců a europoslanec za bavorskou CSU Bernd Posselt přivítal dopis německého prezidenta Joachima Gaucka, kterým minulý týden vyjádřil lítost nad nacistickým vyhlazením Lidic a Ležáků. Posselt v tiskovém prohlášení připomněl, že i on se v letech 2010 a 2011 poklonil lidickým obětem a před deseti lety jménem sudetských Němců požádal Čechy o odpuštění za podíl tehdejší německé menšiny v Československu na nacistických zločinech. Zopakoval svá slova z nedávného sudetoněmeckého srazu v Norimberku, podle nichž sudetští Němci byli mezi oběťmi i pachateli nacistických zločinů. Podle Posselta neexistuje kolektivní vina, je jen kolektivní odpovědnost ve smyslu "Už nikdy znovu!"
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/181248-posselt-vita-gauckovu-omluvu-za-lidice-a-lezaky/

Takové jalové řeči na nás ovšem neplatí. Kampak na nás, kabrňáky !
:-)
30. 05. 2013 | 18:15

Silvie napsal(a):

resl
Jasně, mercedes je jistě lepší ,nežli moskvič.
Otázkou je, kdo si ho může dovolit koupit.
Řadový občan má dnes problém vůbec utáhnout domácnost, natož si kupovat drahé auto. Zajeďte se podívat do chudších oblastí mimo Prahu a uvidíte ten arzenál ojetin. Třeba zrovna v Sudetech blízko polských hranic.

Lidi by možná byli 23 let po převratu, kdy se Havel tak pohrdavě vyjádřil o "králíkárnách", vděční i za tu panelákovou králíkárnu a trabanta.
Zatím hrozí to, že na ulici skončí osamělé matky, důchodci a sociálně slabší rodiny. Ti si jízdy v mercedesu nejspíš nikdy neužijou,jsou rádi ,mají-li na "socku".
30. 05. 2013 | 18:16

S.Š. napsal(a):

mb :
Děkuji.
30. 05. 2013 | 18:16

Silvie napsal(a):

S.Š.
Až jsem slzu zamáčkla.
Posselt to myslí minimálně tak upřímně jako Gross.
30. 05. 2013 | 18:17

pamětník napsal(a):

resl:
"tak proč jste komunistou zůstal a proč jste při prověrkách souhlasil s okupací /ne, jak jste uváděli "se vstupem vojsk"/ ? "
Coooo???
30. 05. 2013 | 18:30

Tazatel napsal(a):

S.Š.

děkuji. Takže omluva padla. A teď prosím k tomu programovému Fahrplanu sudetoněmeckých spolků. Již odstranili tu nárokovou část? Jestliže ne, tak ty omluvy nelze brát vážně.
30. 05. 2013 | 18:41

pamětník napsal(a):

Silvie:
Už jsem na to odpovídal nicku rosclays, zopakuji tedy i paní Sylvě Šauerové:
" Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posselt v nedělním pořadu Naostro České televize poprvé veřejně jménem sudetských Němců poprosil Čechy o odpuštění za činy, které spáchal zločinný nacistický režim." Děláte si z nás srandu anebo máte lidi za blbce? Tato pseudoomluva Posseltova je totéž, jakoby Češi se omluvili sudetským Němcům za příkoří, které na nich spáchal zločinný komunistický režim.
Takže opakovaně polopatě: Sudetští Němci se nikdy neomluvili za úsilí, se kterým demontovali předválečné Československo a za svou(!) masovou podporu onoho zločinného nacistického režimu.
Paní urbanoidní agitátorka má již daleko pro argumenty, tak tapetuje už vylepené. :)
30. 05. 2013 | 18:48

pamětník napsal(a):

resl 30. 05. 2013 | 16:52:
Vy nejste součástí agitprop Yosif K.? Píšete úplně totéž.
30. 05. 2013 | 18:53

Čech napsal(a):

Pan Heydrich přeci prohlásil, že Češi nemají co pohledávat na tomto (našem) území

Němci vyvolali válku a my se jim máme omlouvat (již to snad udělal pan Havel ?)

Jsou dnes ve světě lidské zrůdy jako třeba angličan David Irving, který zpochybňuje holocaust,že prý žádné plynové komory nebyly a že si lidé v koncentračním táboře vypalovali na rukou čísla proto, aby mohli po válce tím vydělávat

Co tady na našem území dělají kanceláře sudetoněmeckých sdružení?

Zkrátka jediné řešení je : ignorovat tyto praktiky sudeťáků a jejich poskoků přebírajících tyto zrůdnosti - rada pro vládu

Jak dlouho se ještě budeme dívat v TV na srazy neonacistů na našem území, to si s tím neví naše vláda rady?

Tedy Benešovy dekrety nerušit, ale naopak je pozlatit
30. 05. 2013 | 19:01

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
Předem se omlouvám, že si trochu rýpnu, ale neměli bychom se omluvit Rakušanům za úsilí, kterým jsme demontovali Rakousko-Uhersko a potomkům obětí za podporu zločinného Stalinova režimu?
30. 05. 2013 | 19:10

S.Š. napsal(a):

Tazatel :
Nic jiného jsem nečekala. :-) Nikdo se, pane tazateli, nemůže vzdát práva na majetek jiných lidí (konkrétních jednotlivců), to pokud se týká Posselta, jakož i jakýchkoliv spolků. Stanovisko České republiky, naposled vyřčené Petrem Nečasem v Mnichově, právní stav v ČR, jakož i stanoviska našich i evropských soudů, jsou dobře známa. Také potomkům býv. českých Němců.
Zbytek už byl v diskusi napsán, nechť si každý myslí či provolává co chce, pokud neporušuje platné zákony. V Německu, jakož i u nás.
30. 05. 2013 | 19:31

Reveil napsal(a):

S.Š.

"Český Den boje za svobodu a demokracii uctil také Bernd Posselt, europoslanec v Česku známý především jako nejvyšší představitel sudetských Němců"

To je velká legrace. Je to takový německý folklor. Například za časů NDR se tam odehrávaly školní "bojové hry", které oslavovaly vítězství Rudé armády nad německou armádou na území Německa.
Opičárna pevního řádu.
Jistě jim to taky všichni věřili, že jsou děsně rádi, jak to ta Rudá armáda tehdy dobře vybojovala...
Zajímavé je, žer jakmile zanikla NDR, již se na tom území žádné takové oslavy nekonají.
30. 05. 2013 | 19:43

jepice napsal(a):

Správně položená otázka napsal(a):
Adam Procházka
kocour to je pan Urban, anebo někdo jiný z prostředníků
Landsmannschaftu, který opakovaně ve svých blozích vytahuje sudetskou kartu?
30. 05. 2013 | 12:56

Pokládáte správné otázky, ale odpovídáte si na ně špatně. Kocour na české straně jste vy.
30. 05. 2013 | 20:25

Jáchym napsal(a):

Veřejná omluva:

Tímto se veřejně omlouvám svým dětem a vnukům za zločin, spáchaný v r. 1990 komunistickým parlamentem:

Mnou (a více než 99% mých spoluobčanů ) zvolený KOMUNISTICKÝ parlament zvolil i za mého potlesku Václava Havla prezidentem České republiky.

Na něj se jako na kondenzační jádro posléze nalepili nejodpudivější renegáti, jaké tato země od r. 1948 poznala.
(Spokojená, Frau Schauer?)
30. 05. 2013 | 20:29

Silvie napsal(a):

S.Š.

" Nikdo se, pane tazateli, nemůže vzdát práva na majetek jiných lidí (konkrétních jednotlivců), to pokud se týká Posselta, jakož i jakýchkoliv spolků."
Evidentně máte pocit, že toto pravidlo platí výhradně pro sudeťáky.
Češi mají sklapnout krovky, "pohřbít" BD a vyklidit pozice.
V ideálním případě (tak si nejspíš představujete vy) se odsunout ze Sudet.

Řekla bych, že by se to mělo vztahovat i na omlouvání. Pokud se Nečas omlouvá, nechť to dělá za sebe a nikoliv za celý národ, prosím.
30. 05. 2013 | 20:29

Silvie napsal(a):

Jáchym
Můžu se připojit?!
30. 05. 2013 | 20:31

Silvie napsal(a):

Pamětník
Neoslovujte, prosím, paní Schauer Silvie. Ona je Sylva!

Já jen aby mě s ní, nedej bože, někdo nezaměnil.
30. 05. 2013 | 20:34

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Dovolím si Vás opravit, Rakousko-Uhersko první demontovali Němci dne 21. října 1918 vyhlášením Německého Rakouska (Deutschösterreich), tedy týden před vyhlášením samostatné Republiky československé. Domnívám se, že ani v tomto případě se nikdo nemíní omlouvat. :)
30. 05. 2013 | 20:45

pamětník napsal(a):

A jak to bylo s naší podporou zločinného Stalinova režimu prokázaly události Pražského Jara 1968.
30. 05. 2013 | 20:49

Adam Procházka napsal(a):

To máte pravdu, pane Mueller - taky mi to občas nedá a zapípám si.

Snad docílíme konečné shody v tom, že bylo lepší, kdyby Čechy sousedily například s Bádenskými Alamany, Westfály a Porýnskými Pfalcáky a ne být takto zakleslé mezi Bavory a Sasíky. Pak byste totiž s potěšením sledoval Westdeutschen Rundfunk, Arte a 3Sat a nikoliv s poděšením ty tupé, zemědělsky krojované Musikantenstadly na BR.
30. 05. 2013 | 20:50

pamětník napsal(a):

Silvie:
Pardon, jde o nedorozumění. Oslovil jsem Vás v reakci na Vaši repliku S.Š. v 30. 05. 2013 | 18:17.
Paní Šauerovou je zbytečné oslovovat, mele si stále svou.
30. 05. 2013 | 20:54

Yosif K napsal(a):

Silvie napsal(a):
Yosif
Ale ten článek NENÍ obecně o NĚMCÍCH!

Je o SL, což je obskurní spolek nácků s náckovskou minulostí, jemuž se omlouvá naše vláda.
30. 05. 2013 | 13:21
Pokud ten článek není o němcích ale o SDL tak nechápu proč Navrátiol opruzuje s tím zda se SDDL dostatečně omluvilo nebo dostatečně sype popel na hlavu. SDL je soukromý spolek, kdysi v něm byli nejací bývalí nacisté, partnerem ČESKÉ REPUBLIKY je SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECkO.
Je to asi tak jako kdyby v SRN někdo psal o česku a rozebíral že sadista a masový vrah Karol Pazúr býval režimním korytářem a páral se v tom zda se SPB nebo nějaké obskurní spolky rudých hraničářů nebo veteránů rabovacích gardistů a znásilnovačů "dostatečně omluvili za násilnosti na něměckýcz ciívilech".

Je to blbost. Někteří - mnozí - bývalí nacisté se prostě neomluvili za zvěrstva nacismu a někteří - mnozí - rabovací gardisté se prostě neomluvili za zvěrstva páchaná rabovacími gardisty.

Jiná věc je vystupování státních činitelů. Ti z Rakouska a SRN mají diplomatickou kinderstube, omlouvají se kde mohou, i za zvěrstva páchaná němci na hotentotech v namibii, mluví uváženě, reprezentují stát a nikoliv witikobund nebo svaz starých nácků.

Zeman nemluví jako státník, Zeman jede do zahraničí a mluví tak jako kdyby byl činitel nabo alespon apologet obskurního spolku rabovacích gardistů a rudých hraničářů.

Pokud si Zeman myslí že bylo možno popravit 3 milony sudetáků za to že jejich rodiče v roce 1935 volili stranu která tehdy nebzla otevřeně nacistikcá, tak to samozřejmě říct může. Pokud si to nemyslí, proč o tom mluví? Proč o tom mluví? Je to Zeman, chce být zvolen i podruhé a potřebuje si stůj co stůj udržet popularitu u potomků rabovacích gardistů ze sudet.


Navrátil se montžuje do toho co kde kdy řekl nějaký nyní již mrtvý nacista a ZTOTOŽNUJE JEJ S POSSELTEM.

Možná mezi sudetáky je i nyní nejaký novinář-pablb který se hrabe v tom co kde kdy řekl či udělal nějaký rabovací gardista a ZTOTOŽNUJE TO dejme tomu s vedením CSSD nebo s nynějším DNEŠNÍM českým obzvatelstvem sudet.

Ve skutečnosti se však ze SRN málokdo sere do toho co se vykládá na různých obskurních spolcích rudých fanatiků, pomocníků pohraniční stráže či rabo-gardistických veteránů.

V čechách však toto "frčí" - becher byl nacista, ergo kaldívko Posselt je nacista. Posselt je nacista ergo kaldívko sudentdeutschelansmanschaft jsou všichni nacisti. Sudetaci jsou všichni nacisti, nikdo se jim za nic omlouvat nemusí, oni se také za nioc neomluvili. Bijte němce papežence, podporujte Zemana, s opilýma nohama.

To že Posselt není nacista se v čechách samozřejmě nikdo nedoví.

Posselt byl nebo je členem spolku kde kdysi bylo nalezlých NĚKOLIK masovÝCH vrahů - nacistů. Nyní jsou již mrtvi.

Zeman byl nebo je členem spolku kde kdysi byli nalezlí masoví vrazi-bolševici a to v dosti velkých počtech. Nyní jsou již mrtvi ale Zeman potřebuje hlasy jejich pohrobků ze sudet do dalších presidentských voleb.

Takhle vidí zcela realisticky Zemana v SRN a Rakousku. Zeman vede v zahraničí předvolební kampan směřovanou na ubohé primitivy, které těší že jejich president mluví o popravě 3 milionů sudetáků - o hovadismu který zatím nenapadl ani komunisty.
30. 05. 2013 | 21:06

oskar napsal(a):

Sudetská lež a český pud sebezáchovy
Benjamin Kuras
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/58-sudetska-lez-a-cesky-pud-sebezachovy.aspx
..." Není náhodou, že se sudetská lež tak urputně zaměřuje na Benešovy dekrety. Jejich zrušení by totiž mělo jediný možný státoprávní výsledek: Český stát jako nástupník Československa by přestal právně existovat. Protože Německo nikdy nezrušilo platnost Mnichovské dohody a přestalo uznávat dohodu Postupimskou, jediným přežívajícím právním kodexem pro vztahy s Německem a Rakouskem by byly zákony Protektorátu Böhmen und Mähren.
Protože po návratu k takovému stavu těžko touží mezinárodní a evropské instituce, usiluje sudetská lež o to, aby jej vlastním zrušením Benešových dekretů nastolili sami Češi, dobrovolně, z vlastní vůle. Poslouží k tomu kdejaký perversní výmysl...
Stylem a tónem se sudetská lež začíná nápadně podobat Hitlerovu protičeskému štvaní koncem 30. let a přinejmenším v Rakousku se začíná řídit Goebbelsovým heslem, že často opakované lži se časem začne věřit. Proto se také pokouší vyvolat v komunismem zpitomělých Češích pochyby o sobě samých a pocit viny odvoláváním na abstraktní evropskou právní teorii, v níž pro Benešovy dekrety není místo, a na touhu co nejrychleji dohnat Evropskou unii tím, že se vzdají svrchovanost..."
Takže otázka stojí - Cui bono? - že?
30. 05. 2013 | 21:08

mb napsal(a):

yossif k 30. 05. 2013 | 13:13 ... dobrá argumentace ...
30. 05. 2013 | 21:26

o kocourovi. napsal(a):

jepice,

kocour na ceske strane nemuze byt zadny diskuter. Kocour muze byt pouze te co problem iniciuje ve verejnem prostoru. A to je budto bloger anebo politik, ktery soustavnym Goebbelsovskym zatahovanim tehoz problemu chce dosahnout otupeni verejnosti a lez transformovat v pravdu. Diskuter je pouze odezva, jehi vliv je mnohem mensi. Je dulezite, aby diskuteri vyvraceli lzi.
30. 05. 2013 | 21:28

Karel Mueller napsal(a):

Pane Procházka,

nebudu opakovat mnohokrát ze všech úhlů semleté, ale Vaše odpověď mě trichu zaujala. Víte, je zajímavé, jak dobré vztahy máme se Saskem, přitom Sasové jsou skutečně Němci, jak si obvykle Němce představujeme, ze všech německých kmenů asi nejvíc Germáni.
Rádi sem dodnes na dovolenou jezdí. S mnohými jsem se blíž poznal u Máchova jezera, někteří mi rovnou řekli, že Čechy považují za svoji druhou vlast, i když neměli sudetský původ. Proč ne ... Ale všichni dokonale věděli, co byla válka. Všichni bez vyjímky, až už si o nás mysleli cokoliv.

Což se nedalo říct o Bavorsku nebo Rakousku. Nejen tím, že bych leckoho zařadil jako německy mluvícího Čecha. Asi to bude znít blbě a mnoho Němců naštvu, ale mám takový pocit, že když rozpůlím Německo na jižní a severní, tak nacismus byl věcí hlavně jižní části, armáda té severní. Co komu většinou nebylo dáno na vzhledu v té šílené Říši, to vyrovnával nacistickou horlivostí.
30. 05. 2013 | 21:30

mb napsal(a):

klíčová otázka 30. 05. 2013 | 13:21 má asi taky pravdu ...
30. 05. 2013 | 21:31

Silvie napsal(a):

Yosif
Jsou podle vás všichni členové KSČM bolševiky?
Nebo je bolševikem pouze Grebeníček a Filip?

Totéž platí pro Sudeťáky. Kdyby netolerovali a neakceptovali tyto extremistické názory, nebyli by členy SL.

Tato obskurní strana by nás nemusela zajímat v případě, že se jejím členům nebude pokorně omlouvat náš premiér a tato strana nebude útočit na svrchovanost ČR (což se týká i našeho práva ponechat BD tak jak jsou).
Byzantské omluvy sudeťákům zavázaného Havla a kolaboranta Nečase ( Kárla nepokládám za Čecha, nýbrž za sudeťáckou škodnou) by měly být tečkou za celou záležitostí.
BD se rušit nebudou, omluvy byly vyřčeny, milí sudeťáci, polibte nám....
30. 05. 2013 | 21:35

mb napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
Klíčová otázka napsal(a):
"2) proč SDL doposud nezakopala ve svém programu nároky vůči české straně?"

Sprechen Sie deutsch? Zeptejte se u zdroje.
30. 05. 2013 | 15:04

klíčová otázka asi je/byl ... zda máme ( zda jsme měli ) na bezpráví odpovědět dalším bezprávím ...

... anebo ne ...
30. 05. 2013 | 22:19

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
Yosif K.:
"Není to něco velmi velmi podobného? "
Vůbec nic, srovnávat nacismus s komunismem je jenom kolosální propagandistická lež hodící se i sudeťákům.
30. 05. 2013 | 16:08

pamětník má pravdu ... komunismus byl totiž mnohem, mnohem a mnohem horší ...
30. 05. 2013 | 22:20

mb napsal(a):

Silvie napsal(a):
resl
Jasně, mercedes je jistě lepší ,nežli moskvič.
Otázkou je, kdo si ho může dovolit koupit.
Řadový občan má dnes problém vůbec utáhnout domácnost, natož si kupovat drahé auto. Zajeďte se podívat do chudších oblastí mimo Prahu a uvidíte ten arzenál ojetin. Třeba zrovna v Sudetech blízko polských hranic.

to mi povídejte silvie ... dnes mi kleklo auto ...
30. 05. 2013 | 22:35

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Nevím, jak Vaše rodiče žili za totáče, ale jak jsem Vás poznal a po tom, co jste o svém původu kdysi napsal, bych Vaše vyhlídky na přežití považoval v případě vítězství Hitlera za vcelku nulové.

Mých předků ostatně také, Heydrich by je klasifikoval jako říši nepřátelské Germány.
30. 05. 2013 | 22:46

mb napsal(a):

Řekla bych, že by se to mělo vztahovat i na omlouvání. Pokud se Nečas omlouvá, nechť to dělá za sebe a nikoliv za celý národ, prosím.

no baŤ ... proč by mel vubec nekdo nekoho reprezentovat, že ... třeba mě miloš zeman ... nebo tak něco ...
30. 05. 2013 | 22:56

mb napsal(a):

karel mueller ... sice přesně nevim nač narážíte ... ale odmitam hrat na co by bylo kdyby ... / jak ten jeden v diskuzi řikal, že by podřezával nácky na potkání :-)) / ...

ale hitler byl odpudivý ... souhlas ... :-)) hezký večer přeju ...
30. 05. 2013 | 22:58

JF napsal(a):

- zcela lapidárně ještě k trousícímu kocourovi ... kterého nepředělá to co si o něm bude jedna ze stran vysnívat více a lépe - tedy jaký by měl být (samozřejmě lepší a čistotný na zcela max) Měla by spíše panovat shoda obou na straně onoho trávníku zelenějšího na obou koncích, že kocour je kocour a ten se někde prostě vykálet musí. Zcela podobně a obdobně je to i s pochopením, že jakýkoliv občan, že má také své přirozené právo (a potřeby ;-) na svůj majetek a může se cítit i oboustranně dotčen, pokud mu jedna strana něco odebere a druhá mu jej není schopna vrátit. Spíš ta druhá strana mu ale nemusí nic brát, aby se shodla s tou první stranou na ideálním obrazu občana, tedy takového (čistotného) jakého by ho chtěla mít.

Vítejte na východu, nikoliv na západu. (skloňováno dle záchodu ;-))

ps: autor článku je potom zřetelně odkojen normalizačním prostředím verze ČR 1918 až 2013. Výrazně nyní v letech jeho vyzrálosti spolu s naším duem prognostiků mazajících tradičním sudetským mazivem celé RČS. ;-) Ono snad nebýt Sudetské otázky by nemělo RČS ani na čem "positivním" vzniknout a dále setrvávat. A však už se to táhne skoro 100 let! Docela by se i šiklo naplánovat něco na Výročí s velkým "V" a začít třeba tak, jako by to jen stálo i na "blbé" shodě obou sousedů nad kálejícím kocourem. ;-)

... a tak, aby byl kocour v konečném důsledku spokojen ... a nejen on - výkálený kocour.

A možná, že by toho nebylo ani zas tak málo. ;-)))
30. 05. 2013 | 23:02

pamětník napsal(a):

mb:
"pamětník má pravdu ... komunismus byl totiž mnohem, mnohem a mnohem horší "
V čem?
30. 05. 2013 | 23:06

pamětník napsal(a):

Karel Mueller:
Definitívně jsem si potvrdil, že mb je jen taková zdejší přicmrndávající figurka. Jeho kapitální neinformovanost se naplno projevila v 30. 05. 2013 | 22:20. Škoda řeči s takovým .....
30. 05. 2013 | 23:12

Adam Procházka napsal(a):

Pane Mueller,
toť vydatné téma hned na vícero kratochvilným šovinismem zavánějících blogů.
Rozpal mezi německými mentalitami je určitě větší než mezi Čechy, Slováky a Poláky. Moravsko-Česká nedůtklivost si nezadá s národnostním rozdílem mezi Stuttgartem a Freiburgem (o Mnichově nemluvě).

Když jsem se po '89 setkal s prvními nefalšovanými Sassíky, našel jsem v nich cosi podivě familiérního. Identifikoval jsem to jako v reálném socialismu nabytý sklon k švejkovství a fatalismu, který západní Němci dokonale postrádají a z těchto snad nejvíce Bavoři a Hesseňáci. Můj dojem. (O Severoněmcích nemám přehled, ale myslím že Braunschweig, který srdečně přijal Adolfa za státního občana a kde se slavily Reichsparteitagy leží někde tam nahoře, nikoliv na jihu. V Mnichově ho akorát jednou vsadili do šatlavy.)

Myslím že nestačí, když rozdělujete Německo na sever a jih. Dál dojdete, budete-li odlišovat i východ od západu a to v poměrně jemném rastru. Za Bavorskem leží Švábsko, dále francké Badensko a na březích Rýna a po jižním Schwarzwaldu se rozkládají Alamani. Čtyři naprosto odlišné nátury a obyčeje.

Proto trochu bezradně přihlížím, když tu mnozí mluví o "Němcích" jako by to byl jednolitý kolos s tváří Posselta. Tací Češi, Moraváci a Slezané si nic jiného nezaslouží, neź aby byli sami házeni do jednoho pytle s Čečeny, Slováky, Slovinci, Maďary a ostatními Rusáky, jak to činívá nejeden Američan.
30. 05. 2013 | 23:18

mb napsal(a):

Takhle vidí zcela realisticky Zemana v SRN a Rakousku. Zeman vede v zahraničí předvolební kampan směřovanou na ubohé primitivy, které těší že jejich president mluví o popravě 3 milionů sudetáků - o hovadismu který zatím nenapadl ani komunisty.
30. 05. 2013 | 21:06

mozna to tak je, no ...
30. 05. 2013 | 23:19

jepice napsal(a):

o kocourovi. napsal(a):
jepice,
kocour na ceske strane nemuze byt zadny diskuter. Kocour muze byt pouze te co problem iniciuje ve
verejnem prostoru. A to je budto bloger anebo politik, ktery soustavnym Goebbelsovskym zatahovanim tehoz problemu chce dosahnout otupeni verejnosti a lez transformovat v pravdu. Diskuter je pouze odezva, jehi vliv je mnohem mensi. Je dulezite, aby diskuteri
vyvraceli lzi.
30. 05. 2013 | 21:28
Je to daleko jednodušší. Kdo na cizího kocoura zpoza plotu nesmiřitelně ječí kocouří řečí a nedbá, že oba hospodáři už šli mezitím svorně na pivo, je buďto kocour anebo papoušek. Vyberte si, co je vám milejší.
30. 05. 2013 | 23:20

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):
mb:
"pamětník má pravdu ... komunismus byl totiž mnohem, mnohem a mnohem horší "
V čem?
30. 05. 2013 | 23:06

počet obětí, svůdnost ideologie, doba trvání ...

v mnoha věcech ...

zdravím ...
30. 05. 2013 | 23:20

mb napsal(a):

prorostlost do nitra společnosti ( ještě asi ) ...
30. 05. 2013 | 23:41

pamětník napsal(a):

mb:
Nezdravte a nelžete!
počet obětí - lžete
svůdnost ideologie - co to je?
doba trvání šestinásobná oproti nacismu zdaleka nepřinesla tolik obětí, jako přinesl nacismus.
Je vůbec nějaká oblast lidské činnosti, které byste rozuměl?
30. 05. 2013 | 23:42

pamětník napsal(a):

prorostlost do nitra společnosti - další blábol
A co takhle vyhlazovací tábory, plynové komory, krematória.. Nic?
Že já blbec s takovým ignorantem..
30. 05. 2013 | 23:45

mb napsal(a):

proč mi chcete zabránit zdravit pamětníku ?

počet obětí hovoří zcela jasně ...

svůdnost ideologie znamená, že ji podlehlo i spousta slušných lidí ( jako byl Klíma apod.) ... možná i vy sám ...

doba trvání šestinásobná oproti nacismu zdaleka nepřinesla tolik obětí, jako přinesl nacismus.

tady se mýlíte ...

Je vůbec nějaká oblast lidské činnosti, které byste rozuměl?

jo celkem dobře zpívám a hraju na kytaru ...

pak jsem normalne vystudoval vysokou školu jj ...

takže snad aspon neco ...

A co takhle vyhlazovací tábory, plynové komory, krematória.. Nic?

já přece žádné vyhlazovací tábory, plynové komory ani krematoria nepopírám ...

zdravím a příjemný večer i noc ...
30. 05. 2013 | 23:55

pamětník napsal(a):

mb:
Ta si raději zazpívejte.
Lžete tady ve dvou bodech:
1. o počtu obětí;
2. o vyhlazovacích táborech atd., které jednoznačně dokumentují zrůdnost nacismu oproti komunismu, což Vy nepřiznáváte.
Z Vašeho zdejšího přicmrndávacího lhaní by jeden málem dostal osypky.

Váš pozdrav na mne působí jako facka nebo plivnutí. Jak vidím, budete mi to dělat naschvál.
31. 05. 2013 | 00:03

Karel Mueller napsal(a):

Pane Procházka,

samozřejmě neznám SRN tak dobře jako Vy, znám ho hlavně z dálnic, takovou D4 bych svého času snad sjel naslepo od Bautzen do Holandska :-).

Máte pravdu v tom, že Sasové v pracovním procesu často jevili socialistický až srdečný soudružský přístup, ale bylo to docela sympatické :-).

Na severu to jsou studení čumáci, hlavně východně. V mládí jsem tam jezdíval. Řekl bych, že Rakušáci a nejspíš i Bavoráci mají snad blíž k nám než k nim. Tedy lépe řečeno, k nám starší generace.

Tomu postoji Čechů se nedivte, to může posoudit jen někdo, kdo Německo dobře zná. Vycházím z toho, že nacismus vyrostl v Bavorsku a zejména Rakušané a naši bývalí krajané měli v nacistickém aparátu zvýšené zastoupení, zejména ve špičkách to byli staří Hitlerovi spolubojovníci. Víte, v dětství a mládí jsem kamarádil s dětmi neodsunutých sudetských Němců a ti mě z vyprávění rodičů potvrdili, že je mezi sebe Němci nikdy nevzali. Museli z toho mít dost mindrák.

Opravdu jsem tím nechtěl říct nic zlého, ale mám ten dojem a nejsem sám.
31. 05. 2013 | 00:07

Karel Mueller napsal(a):

mb:

Máte sice VŠ, ale chybí Vám elementární kritické myšlení. Jinak by jste pochopil, že nic se neděje bez příčiny a ani komunistická, ani nacistická idea nespadla z nebe. 2. WW stála život 60 milionů a kdyby ji Hitler vyhrál, tak proběhla genocida celých národů a zotročení ostatních.

Dále nejste schopen rozlišit revoluční období, období válečného komunismu za Stalinovy éry a období stabilizace režimu. V Husákově se \vám a Vašim rodičům dělo co? Myslíte si, že za ty zločiny ve Stalinově éře mohl jen Stalin? Mýlíte se, všichni byli produkty carského samoděržaví, podle toho mysleli a jednali, dále naprosto zvlčení ještě 1.ww a tím nejhorším, tj. občanskou válkou, kterou západ tak podporoval. To si nedovedete tohle všechno spočítat? Strašný ...
31. 05. 2013 | 00:36

Nároky napsal(a):

JF,

takže nároky. Nuže tedy pane JF, myslíte, že mají nároky na odškodnění i ti, co byli zabiti sudeťáky před Mnichovem v českém pohraničí? I ti, které Sudeťáci vyháněli z domovů, i ti, na které donášeli, i ti, které mučili ve věznicích gestapa i ti, které díky jejich soupisům putovali do transportů smrti a jejich rodiny? Kdo a kdy je odškodní? Kdy jim splatí sudeťáci své dluhy? Anebo jim stačí pouze omluva? Co ty válečné reparace? Kdy je němci splatí? Anebo mají platit pouze Češi?
31. 05. 2013 | 02:33

resl napsal(a):

Silvie : Neoslovujte, prosím, paní Schauer Silvie. Ona je Sylva!
Já jen aby mě s ní, nedej bože, někdo nezaměnil.
----------------
dobrej vtip, chcete abych se udávil ?
31. 05. 2013 | 04:52

antisoudruh napsal(a):

Kvalita vztahů mezi Čechy a Němci s bývalým československým občanstvím a jejich potomky se vytvářely delší dobu, než od nástupu fašismu v Německu. Mým názorem je, že Němci mají k nám lepší vztah, jako Češi k Němcům. I to je dáno historickým vývojem. Skutečné příčiny špatných vztahů Čechů k tzv. sudetským Němcům docela dobře popsal (a) rovná páteř 30. 05. 2013 | 07:44.
Myslím, že by už bylo na čase vzít rozum do hrsti a začít se konečně (68 let po válce) chovat jako dospělí a pokusit se o smír. Bohužel se stále věnuje pozornost zlým lidem, jako je např. autor tohoto blogu.

Rovná páteř / Michal Macek,
Komunisty dělím do dvou základních skupin.
Ti první jsou podlí lumpové a nemusí být zrovna v KS. Klasikým příkladem je Paroubek - lidi štve proti radaru a sám je pro radar.
Ti druzí jsou narcisté. Soudruh Macek je nejspíš jeden z nich. Tito narcisté si o sobě myslí, že jsou lepší, chytřejší. ... jako ti komunisti před nimi, že oni to zvládnou. Skutečnost je ale trochu jinde. Naši předci nebyli hlupáci, spíše naopak. Vždy, když se nějakého komunisty zeptám, co by tedy dělal jinak jak Lenin, rozhostí se ticho a vzduch se naplní jistou agresivitou a já vím, že už nemá smysl se dál ptát.
31. 05. 2013 | 07:11

zdenekbrom napsal(a):

Karel Mueller:

Cituji: "V Husákově se \vám a Vašim rodičům dělo co?"

Otec měl pracovně zakázaný postup na vyšší pozice a zákaz práce v zahraničí, přestože ve svém oboru patřil ke špičce.

Na Šumavě byly dráty a omezený přístup. Střelba do lidí nebyla zas až tak vzácná. Poštovní kontakty s lidmi ze zahraničí důsledně sledované.

Protože v Husákově byla vina předků dědičná, vztahovalo se omezení studijních možností i na dašlí členy rodiny. Když jsem požádal o možnost studovat obor v zahraničí, vysloužil jsem si zájem StB. Nic moc zážitek. Když už jsme u toho studia, tak shánění odborné literatury bylo velmi složité. Zkoušel jste někdy příslušníkovi StB vysvětlit, že svastika na archeologických nálezech z Indie není propagace nacionálního socialismu? Že to prostě 1000 let př. n.l. nešlo?

Zkuste se podívat na film Občanský průkaz. Není to o většinové populaci. Ale tam, kde nezářilo jasné slunce socialismu tak jasně, tedy na okraji, se takové příběhy odehrávaly.
31. 05. 2013 | 07:28

Nároky napsal(a):

antisoudruh,

"...Kvalita vztahů mezi Čechy a Němci s bývalým československým občanstvím a jejich potomky se vytvářely delší dobu, než od nástupu fašismu v Německu. Mým názorem je, že Němci mají k nám lepší vztah, jako Češi k Němcům. I to je dáno historickým vývojem..." Že mají Němci k Čechům lepší vztah než naopak je váš subjektivní názor. A ten jak známo nemusí být vůbec pravdivý. Můj názor je, že například krajánci Henleinovci neměli k Čechům lepší vztah než naopak. Můj názor je, že krajánci Posseltovci nemají k Čechům lepší vztah než naopak. Vztahy mezi lidma a skupinama lidí se běžně vyvíjí na základě akce a reakce. Když ty ke mně špatně (třeba Mnichovem a Protektorátem, tak já k tobě taky špatně (jak pravil klasik "jak vy k my, tak my k vy"). Nelze se proto divit NĚKTERÝM ČECHŮM (stát žádnou genocidu neorganizoval - ten organizoval v souladu s Postupimí odsun sudetské menšiny nach Heim, ale nebyli to pouze oni, ale i různé bojůvky, migrující skupiny, dokonce i Němci - werwolfové, jak reagovali na to, co se je jim dostalo od nacistických krajánků a nacistů obecně před Mnichovem i po něm, zejména při vyhánění z domovů a v Protektorátu.

Je zajímavé že dnes krajánci a jejich zdejší pátá kolona chtějí prý diskutovat, vyjasňovat ale vzdát se ve svém programu majetkových nároků nechtějí. A to je klíčová věc. Dokud se jich písemně nevzdají, do té doby jim nelze věřit nos mezi očima. Až poté, co se obě strany - Češi prozatím žádné nároky neuplatňovali a sudetskou kartou nehráli, je každí vyjasňování bezpředmětné.

Ať již to dopadne jakkoliv, Češi nesmějí nikdy vypustit ze svého právního řádu Benešovy dekrety, protože pak by fakticky zanikla jejich státnost.
31. 05. 2013 | 07:28

Silvie napsal(a):

Z.B.
Před 23 lety by mě nikdy nenapadlo, že budu pokládat režim konce 80.let za "ráj na zemi". Samozřejmě trochu přeháním, abyste mě nebral za slovo.
Není ale možné srovnávat 50.,60.,70. a poměrně uvolněná 80.leta.

Bolševiky mě učili nenávidět od mala, takže pro mne bylo snadné uvěřit kecům soudruhů z disentu, kteří se vyšvihli z ničeho na ty nejvyšší posty a stali se z nich stejní parazité jako byla předešlá garnitura.

Tehdy jsem jim uvěřila, že nová společnost bude demokratickou a LIDSKOU, že zde bude platit svoboda slova, že člověk nebude ponižován a zotročován žádou ideologií.
Dnes vidím, že jsem se hluboce mýlila.

Kdykoliv pohlédnu do novin, najdu zprávy o dalších zvěrstvech a donebevolající nespravedlnosti, která VŽDY zasahuje jen řadové občany.
Vrchnost je opět nedotknutelná (viz poslední kauza Kocourek).

Tento stát zničí člověka kvůli omylem nezaplacenému třicetikorunovému zdr.poplatku v nemocnici a pošle na něho exekutorskou smečku.

Nechrání základní práva občanů, přestože platí nehorázné daně - kdykoliv kdokoliv z nás může přijít o dům, pozemek nebo byt - v tomto bordelstátě totiž stačí přijít k notáři s dvěma bezdomovci, kteří vám dosvědčí totožnost a pak už jen na katastru udělat zápis. Svého majetku se už nikdy nedomůžete.

Naši poslanci jsou na stejné intelektuální úrovni jako vysmívaný Milouš Jakeš, pokud páchají takové paskvily - zákon o katastrech doprasili i na druhý pokus.

Stát nechrání ani životy svých občanů (praxe dvojího práva platí i pro menšiny), policie je rozvrácená, justice z velké části zkorumpovaná, státní zástupci mají vazby na vysoké politické činovníky.

Toto vše ovšem neplatí pro naši zbohatlickou "elitu" - politiky, "podnikatele", bohaté a vlivné.

Pokud má tohle být demokracie, tak opravdu mockrát děkuju!
Takovou deziluzi mi opravdu nepřivodil ani ten bolševik.
31. 05. 2013 | 08:11

Naštvaný napsal(a):

"Koho také reprezentuje Bernd Posselt": Vypadá to že Karla Schwarzenberga ! a celou přitroublou TOP 09, jejich příznivce nevyjímaje.
31. 05. 2013 | 08:31

antisoudruh napsal(a):

Nároky,
Psal jsem o vztazích dnes. Ne před válkou. Tam bych s vámi souhlasil, ale přidal bych k tomu, že Němci měli důvod Čechy nemít rádi, po těch ústrcích po zániku C&K monarchie. Otázkou je jak tomu bylo předtím ... a tak bychom mohli pokračovat. Proto jsem psal o dnešku.
P.S.
Píšete - "Češi si nic nenárokují" - už není co si nárokovat - Češi Němcům ukradli úplně všechno, mnohým i život!
Silvie,
berte to tak - nyní jste dvacet tři let starší a leze vám to na mozek. Pomalu ztrácíte vztah k realitě.
Pro normálního člověka není problém důvodem k deziluzi, ale podmětem k řešení problému. Skutečnost, že lidé jezdí houfně na dovolené a na nákupy do nespočetných supermarketů a mají na to(nesčetněkrát více jak za totáče) a nemají nutkavou potřebu nějaké problémy řešit, mám důvod pochybovat o vašich slovech o lepším životě za totáče. Zůstáváte v tom s těmi pár anonymními zoufalci zde na webu sama. Čas zamyslet se, jestli nemáte spíše problém sama se sebou, než s nějakým nespravedlivým režimem.
Češi mají většinou střechu nad hlavou, mohou si vybírat, co sní a vypijí, mají se do čeho oblékat, žijí v míru, ... jinými slovy patří mezi 10% procent populace tohoto světa jímž se daří nejlépe. To není samozřejmost. Mohlo by být podstatně hůř a s komunisty ještě hůř.
Je mi vás líto, protože jste nebyla schopná si za dlouhých 23 let vybudovat pozici ke své spokojenosti.
31. 05. 2013 | 08:49

Má dáti - dal napsal(a):

antisoudruh,

"Češi si nic nenárokují" - už není co si nárokovat - Češi Němcům ukradli úplně všechno, mnohým i život!
ale copa to? A ti Kameraden v předmnichoví a v pomnichoví a za Protektorátu nic? Kam se vypařily reparace? Nestala se našemu sudímu a matematikovi někde ve výpočtech má dáti - dal někde chyba?
31. 05. 2013 | 08:52

Silvie napsal(a):

antisoudruh
Mluvte sám za sebe.
Minimálně dvě třetiny lidí se v tomhle režimu dobře nemají a bude jich přibývat. Sociální nůžky se stále rozšiřují.

Pokud máte na mysli tou "vybudovanou pozicí" to, že jsem si nedokázala nakrást, ta to máte pravdu. V tom jsem projevila velkou neschopnost.
Vy jste zřejmě protřelejší.

Problémem se stává, že i lidé, kteří tvrdě pracují, se v tomto státě stávají žebráky.

A "svoboda" je lidem, kteří nemají budoucnost (včetně jejich dětí) úplně na houby.

To, jak jsou zdejší občané spokojení, uvidíte u voleb.

A co se těch "narvaných nákupních košíků" týká, to je klišé jako prase.
Kdyby to byla totiž pravda, tak nebudou obchodníci v tak strašném propadu a nebudou postupně krachovat.
31. 05. 2013 | 09:11

Silvie napsal(a):

Lidi nakupují jako diví!

Loňský propad tržeb nepřekvapil. Letos čekám růst, říká šéf obchodníků
Prosincové maloobchodní tržby propadly o 5 procent. "Ty výsledky jen dokumentují realitu, těžko se s tím dá něco dělat. Musíme doufat, že to bude lepší," říká pro IHNED.cz Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Tržby v maloobchodě loni v Česku meziročně klesly o 1,1 procenta. Uvedl to v úterý Český statistický úřad. Tržby obchodníků se loni v prosinci bez sezonního očistění meziročně snížily o 5,1 procenta.

Za celý loňský rok se tržby v motoristickém segmentu reálně meziročně snížily o 2,3 procenta. Tržby za opravy motorových vozidel zůstaly ve všech čtvrtletích roku 2012 pod úrovní srovnatelného období 2011, za prodej motorových vozidel se zvýšily pouze v prvním čtvrtletí.

Tržby obchodníků v prosinci propadly o pět procent. Slabší byly loni i prodeje aut

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot loni klesly tržby reálně meziročně o půl procenta.

http://byznys.ihned.cz/c1-59259240-lonsky-propad-trzeb-neprekvapil-letos-cekam-rust-rika-sef-obchodniku
31. 05. 2013 | 09:15

jepice napsal(a):

Silvie, budiž vám útěchou aspoň to, že nejste sama. Takových, co se od bezmezné víry v Klause dobabrali k sentimentálním vzpomínkám na báječné jistoty života za totáče a posléze k volení Filipa, Semelové a spol., jsem už na netu potkala několik.
31. 05. 2013 | 09:29

Silvie napsal(a):

Jepice
Jistou ironii jste nepostřehla, že?

Já jenom tvrdím, že nevidím kvalitativní rozdíl.
Vyjma toho, že máme volné hranice, které jsou velké části lidí naprd, protože nemají ani na dovolenou na Mácháči.

A se "svobodou slova" to začíná být tak na pováženou-je jenom na papíře. Všude už vás lustrují i v diskusích, tady to taky brzy přijde...

Pokud mi dokážete vypočítat pozitiva této "demokracie" ,tož do toho.
Ale neuvádějte ,prosím, "pravičáckou" mantru - "narvané nákupní košíky".
31. 05. 2013 | 09:38

resl napsal(a):

Žádný komunista by to nenapsal lépe, než těžce životem zkoušená Silvie. Bída, kam se podíváte, lednice prázdná, do baráku prší, nic není k sehnání a jen samá buzerace od esenbáků. Tak krásně opravené domy, památky, nezávislá kultura, ke čtení jste sehnali vše potřebné, auto jste měli za hubičku a programy tv když se objevil mjr. Zeman, ta nádhera, nebo celodenní záběry ze sjezdu KSČ. Ne, toho už se nedočkáme, už to nikdy nebude tak krásné, jako před třiadvaceti lety, když jsme vyrazili s písničkou na rtech do prvomájového průvodu, zamávali našim drahým soudruhům a s plnou taškou pomerančů a banánů se vydali do našich domovů, prosvícených láskou k naší drahé, slávou se dmoucí straně dělníků a pracující inteligence, Komunistické straně Československa.
31. 05. 2013 | 09:48

Nazdar bazar napsal(a):

resl,

ale jděte politruku. Mně esenbáci nikdy nebuzerovali a všude bylo bezpečno. Lidi měli jistotu práce, bydlení, důchodu, že je nikdo nevykopne z ničeho nic z baráku pod most, základní věci nezbytné pro život (nájem, potraviny, dopravu, energie, topení...) pořídili za babku. Měli nevratné půjčky, stabilizační půjčky, novomanželské půjčky... a jistotu že je bez problémů splatí, někteří podnikové byty, lázně, školky, jesle a školství předplacené a bez doplatků, léky a zdravotní péči předplacenou, mnozí si bez problémů pořídili chatu i bydlení. Dnes to jde všechno cugrunt. Stát byl odborně rozkraden, vytunelován, předlužen a jeho podstata vyvedena vně země. Veřejné služby jsou občanům zcizovány, zákony jsou šity tak, aby na konci byla jenom bída, dluhy pro většinu, drobný člověk prakticky pozbývá zákonné ochrany a blahobyt pro horní 1%.
31. 05. 2013 | 09:56

antisoudruh napsal(a):

Silvie,
píšete nesmysly, totální nesmysly.
Avůbec se vaši frustraci nedivím. Jestli věříte tomu co píšete (levicové propagandě) a nejste schopna se těšit z pozitiv svobody, tak jste člověk k politování. Považujete spokojené lidi za "protřelejší"? Nevím, jak to myslíte, ale koresponduje to s vaší snahou omlouvat vlastní neschopnost. Nejspíš se už v životě navíc nezmůžete. Je mi vás líto.
31. 05. 2013 | 10:09

Silvie napsal(a):

resl

Pokud jste patřil k disidentské šlechtě podporované finančně sudeťáky jako Havel, Benda, Šiklová a spol. ,tak věřím, že se dnes máte dobře.
antisoudruh

Nevěřím žádné ! propagandě, píšu jen o tom, co kolem sebe denně vidím, o čem čtu, o čem slyším ve zprávách.
Zkuste mi napsat, koho jste, antisoudruhu, poslali do kriminálu za korupci kromě Ratha!

Volit levici se nechystám, k volbám totiž vůbec nepůjdu.
A je mi srdečně jedno, jestli to tady povedou komunisti se socany, zkazit a zdevastovat už není co.
Tady vám exaktně vyjmenuju, co mě séře:

Korupce na všech úrovních
(od obecních úřadů až po pol.špičky)
Kapsch, Opencard, Tunel Blanka, IZIP, Důchodová "reforma", IT systémy na min.dopravy a MPSV, Dopravní podnik Pha, círk."rest." + veškeré vytunelované privatizované firmy, Krejčíř, Pitr, Kožený atd. atd. atd.

Novela občanského zákoníku
(stavící zaměstnance do pozice otroků, nelidské pracovní podmínky, přesčasové hodiny zdarma, nevyplácení mezd, švarc systém, diskriminace určitých věkových skupin)

Dvojí právo (pro politiky, zbohatlíky a minority zákony zpravidla neplatí)

Devastace školství
(týká se všech úrovní, ještě v době převratu se čeští žáci umísťovali na předních místech tabulek ve znalostech přírodních věd)
Vysoká kriminalita
(rozklad policie, v některých oblastech se občané bojí vyjít na ulici i za bílého dne)

Neschopnost a neprofesionalita vlády (týká se všech složek státní správy - viz univerzální Bendl)

Neschopnost parlamentu přijímat kvalitní zákony

Zkorumpovaná justice, policie, vysocí st.zástupci s vazbami na politiky

Nesmyslné a brutální zvyšování DPH a všech dalších daní(ceny energií, potravin)

Šířící se chudoba (nejen v asociálních vrstvách)

Devastace zemědělství a průmyslu (privatizační tunely, řepka,fotovoltaická loupež)

Nedostupnost kvalitního zdravotnictví pro nižší příjmové skupiny

Cenzura internetu

Absence nestranných a objektivních médií (stejná situace jako za normalizace)
Nedemokratický a pokoutní způsob prohlasovávání zákonů se zásadním dopadem na život všech občanů
31. 05. 2013 | 10:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Vojtěcha Navrátila,....díky za blog. Vyprovokoval zde dost zajímavých příspěvků,....

Pár,....přesněji deset let, jsem žila v pohraničí,....v bývalých odříznutých Sudetech, na více místech........Zajímavých příběhů, mnohdy zcela protichůdných k politickým trendům, jsem se za ty roky dozvěděla dost.

Jeden Vám napíšu,....bydlela jsem v podnájmu v domě,....který byl postaven před druhou světovou. Postavili ho dva bratři, Češi. Jeden se oženil s Češkou, druhý s Němkou. Dům postavili tak, že půlka byla v Československu a druhá půlka, podle přání ženy Němky, v Německu.
Verdikt odsunu se vztahoval na rodiče německé manželky. Ta se rozhodla, že půjde s rodiči. Její muž se rozhodl, že půjde s ní, měli tři děti. Měli v Bavorsku příbuzenstvo na vesnici, takže doufali, že poválečné útrapy na statku lépe přežijí. K odchodu do Bavorska přesvědčoval svou ženu Češku i druhý bratr. On sám odešel,....opustil svou ženu,....neměli děti,....snad proto to bylo snazší.

Dvojdomek zůstal. Druhou půlku, po rodině bratra svého manžela, využívala paní jako místnosti pro podnájemníky. Měla jsem pronajatou mansardu s oknem do NDR,.....znala jsem se s většinou pohraničníků, znala jsem i jejich psy,.....ačkoliv to bylo přísně zakázano,....hladila jsem je a dávala jim pamlsky....../psům, aby bylo jasno, až nejjasněji./

Lidé hodnotí různá období podle toho, jak je prožívali. Kdo byl šťastný a měl se docela dobře,.....nebude ho hodnotit nepříznivě, třeba bude po poznání všech souvislostí i mlčet.

Ten, kdo strádal, trpěl, bude to hodnotit z tohoto úhlu pohledu. I zde se najdou tací, co budou mlčet.

Všichni ostatní, co tu dobu nežili, budou hodnotit a ztotožňovat se se závěry a vypravováním jiných. Zde je ovšem veliké nebezpečí historické preparace, zkreslení, lavírování, mlžení, polopravd,....až úmyslných účelových lží,....lží,....které většinou sledují nějaký cíl.

Rozkrýt ty cíle,.....a pak se vracet,.....krok za krokem vzad k počátku a příčině.

A příčina mívá svůj důsledek.
Tužka.
31. 05. 2013 | 10:58

resl napsal(a):

S. nepatřil.
31. 05. 2013 | 11:00

JF napsal(a):

Nároky dle revolučního slovníku: co takhle ubrat na plynu směr lepší zítřky a nechat volný průběh obyčejným potřebám malým i velkým a i těm majetkovým (např. na vlastní latrýnu). Páč to v našem sociokulturním prostředí generuje občana takového jako si představujeme v těch nejbujnějších fantaziích. Česká realita je spíše o kobylkách, která mají (tedy vlastní) teprve tehdy, pokud co sežerou tak už jim nikdo nevezme,např. aby nebyly obviněny z nějakých větších nároků. ;-) (popř. ještě eventuelně řešit případný momentální nadbytek přes konta ve Švajcu a na jiných nedostupných ostrovech a ostrůvcích)

Myslíte si opravdu, že kobylky poté nekálí a jsou čistotné??? Neřku-li na jakýkoliv trávník ...??? ;-)

ps-revolučně: ano Češi mají své nároky, jako i Němci mají své nároky. Můžete si klidně i představit, že na WC rovněž uplatňujete své nároky. Na veřejném WC se uplatňují o něco revolučněji. ;-)
31. 05. 2013 | 11:22

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Nazdar bazar,....měli,....měli, pokud drželi jazyk za zuby, zákryt a krok, a nechali bolševiky, ať si to dělají jak oni chtějí.

To, co jsem ovšem napsala neznamená, že se mi líbí to, co se zde v současnosti děje. Nelíbí,....proklatě nelíbí,.... dnešní squattra u válu mi často vyprovokuje myšlemku, že na tohle by se Jakešovci a Husákovci nezmohli, .... jeden horší zákon než druhý, a děs a hrůza, jak to vedou........a veškeré hodnoty se ztrácí do daňových rájů,....tady zůstane vyplundrovaný stát. A žvaní stejně trapně jako Jakeš.

A přesně podle mého předešlého vstupu znovu napíšu,....kdo si hleděl svého, komunistum do toho nekafral,.....měl se tak, jak píšete. To Vaše vyjmenování předností ale platí až pro poslední asi dvě dekády vlády bolševika.

Pro padesátá a šedesátá léta, .... do 1966 / tady teprve začaly pukat ledy nanesené z Moskvy/.... to, co popisujete, neplatí,.....ani náhodou. Když tak jen pro komunisty a jejich patolízaly, čističe bot a klik.
Tužka.
31. 05. 2013 | 11:34

Silvie napsal(a):

Tužka
A včem se, to co píšete, liší od současnosti?

Taky se mají dobře ti, co drží hubu a vyšlapují.
Neslyšela jste,jak dopadli slušní lidé, kteří upozornili např. na MZV ušlechtilého knížete na korupci?
Nebo jak dopadla korektní úřednice v jednom okresním městě, když udělala totéž?

Myslíte, že máte šanci vyhrát soud? A že když ho čirou náhodou vyhrajete, dostanete zpátky svou práci?

Tehdy jste pro kariéru potřebovala rudou knížku a VUML, dneska musíte mít modrou, oranžovou nebo fialovou a stačí vám CERVO institut nebo Plzeň.
Nevidím žádný rozdíl.
31. 05. 2013 | 11:41

Silvie napsal(a):

Tužka
Já jsem prožila kratší část života v bolševismu, v době převratu jsem už pracovala, neměla jsem se nijak extra špatně, ani extra dobře.
Pobírala jsem směšný plat, ale dalo se s tím s pomocí rodičů vyjít.
Pocházím z ultra antibolševické rodiny, ale mohu upřímně říct, že můj otec byl před svou smrtí roku 2007 těžce rozčarován z "pravicové" politiky a toho, kam jsme to dopracovali.
Co by řekl na současnou situaci si už vůbec nedokážu představit a bylo by to zcela jistě nepublikovatelné.
31. 05. 2013 | 11:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Silvii,....souhlasím s Vámi,....vždyť píšu, že se mi to proklatě nelíbí,....a se skřípěním zubů a se smutkem musím konstatovat, že si bolševik v některých, bohužel četných, oblastech, počínal lépe než dnešní garnitura.

A pro Vás,....jeden dva příběhy,.....mám je od muže, který dělal Husákovi osobního tlumočníka.

Husák, při jedné cestě do zahraničí, káral Štrougala, že si tam koupil drahé švýcarské hodinky. Řekl mu něco v tom smyslu, že obyčejný dělník, nebo zemědělec, si ty hodinky nemůže koupit, protože za prvé na ně nemá a za druhé ho nikam nenecháme vycestovat. Tak ať nedprovokuje pracující lid. A mluvil tak dlouho, až znechucený Štrougal je sundal, a dal do kapsy , a vzal si zase ty Primky, co měl před tím.

Když Husákova žena dostala z Moskvy drahý kožich a z Vietnamu krokodýlí kabelku, tak jí to zakázal nosit, s tím, že se nemůže vyvyšovat na naše pracující ženy.
A jak to bylo s tím vrtulníkem se do dnes pořádně nevysvětlilo.
Tužka.
31. 05. 2013 | 12:01

JF napsal(a):

Silvie,ono s tím porovnáváním to nemusí být ani tak složité v případě že na postech jsou stále ti stejní bolšáni. Od Klause, Zemana(v prognostickém ústavu od roku 1990 . tak nějak dodatečně), Pitharta, Dienstbiera, Rychetského, Štěcha atd. v byznysu např. Pitr (otec kom. ministr Pitra) a otec Kellnera velvyslanec ČSSR v Moskvě u rady RVHP. Tedy tento režim je jen přejmenovaný ten předchozí s drobnými ústupky. Takže i dnes se můžete mít dobře jako dříve ... takže řešení je celkem jednoduché ... jen správně chtít jako dříve tak i dnes ;-)

ps: Pitr se dokonce přejmenoval z Pitra (otec) na Pitr.
31. 05. 2013 | 12:24

Přesně tak napsal(a):

JF,

taky Havel, Bakala, Pehe, Tigrid, Kožený, Macek, Čermák, Ruml, Schwarzenberg, Němec, Kalvoda...

Nesmíte se dívat na věci moc černobíle. Krom toho prospěcháři a kariéristé se vždycky najdou. Od komunistů záhy po plyšáku hned zdrhli, prokoukli a stali se z nich největší antikomunisté.
31. 05. 2013 | 12:32

Silvie napsal(a):

Tužka
Já jsem z prvního svého pracovního místa odešla, protože mi bylo jasné, že bych se zřejmě jako "mladý kádr" nevyhnula politické prostituci. A byla to práce k níž jsem byla plně kvalifikovaná a bavila mě.
Našla jsem si jinou v oblasti, kde vládly mnohem volnější poměry a soudruhovalo se minimálně.
Nejhorší šikanu jsem v zaměstnání zažila krátce po převratu od "osmašedesátníků" přerodivších se přes noc v revolucionáře a v době nedávné.
Ani dnes neplatí, že schopnosti a kvalifikace vám zajistí dobré uplatnění.
Podívejte se do státní správy - tam je možné proniknout jen skrze známosti a příbuzenské vztahy.

JF

Nejhorší na tom je, že budoucnost nevidím ani pro naše děti.
31. 05. 2013 | 12:40

mb napsal(a):

... a jak jste se seznámila s tim Italem ... ?
31. 05. 2013 | 13:28

Silvie napsal(a):

mb

Seznámila mě s ním kamarádka, která pracovala jako tlumočnice.
Jak to souvisí?
31. 05. 2013 | 13:55

mb napsal(a):

mně to naskočilo když jste psala budoucnost pro naše děti ... tak proto ...

hezký den ...
31. 05. 2013 | 13:58

Silvie napsal(a):

mb
To myslíte jako hledat budoucnost v Itálii?
Tak tam ryjou držkami v zemi a my jsme si je zřejmě vzali za příklad.
Zrovna včera řešili v jejich televizi, jak zabránit odchodů mladých Italů do Jižní Ameriky, USA, Německa.
On bude problém i v tom, že je ty země časem nebudou mít zájem přijmout.

Tu podobnost (obludná korupce!!!, rozklad státu!!!, devastace sociální sítě, hrozivě rostoucí chudoba, nezaměstnanost, věková diskriminace!!!, frustrace občanů, otřesné soudnictví!!!, mafie prolezlá až do nejvyšších pol.pater!!!, šmelení s eurodacemi, bordel fyzický i mravní, bezskrupulózní politici, zánik střední třídy) s námi je očividná.
31. 05. 2013 | 14:09

mb napsal(a):

Kraj co se sluncem odívá
a národ žbrblá u píva
kmotři si srovnaj noty
slon blije na klenoty
chvátám sám k vám
(s) písní já-sám ...

Jen národ plný nezmarů
může si zvolit ožralu
teď se v tom trošku koupá
Bimbo se ladně houpá
kardoš Duka, Nečas, Pavík ...
žádnej nechce hodit šavli ...

Kraj co má opět svobodu
a národ žbrblá u blogů
mířil kozla, trefil kozu
někdo sází na virozu
jinej ale tvrdí zase
že byl nalitej jak prase ...

Tak nehas co tě nepálí
a všechno sleduj z povzdálí
by tě zlá moc nezhubila
neposlouchej Karla Kryla
nevzrušuj se věcmi všemi
pokoj/rně ryj držkou v zemi ...

Několik bláznů na trh kůži nese
a časný podzim marně čeká na sníh
do cizích věcí nevměšujeme se
a ještě méně - vlastně - do těch vlastních

vlastně do těch vlastních ...
31. 05. 2013 | 14:12

Rudi Koutek napsal(a):

Silvie napsal(a):
"Z.B.
Před 23 lety by mě nikdy nenapadlo, že budu pokládat režim konce 80.let za "ráj na zemi". Samozřejmě trochu přeháním, abyste mě nebral za slovo.
Není ale možné srovnávat 50.,60.,70. a poměrně uvolněná 80.leta."


Moje vzpominka na "pomerne uvolnena 80. leta": vyhazov ze skoly, zatykani, domovni prohlidka, vyslechy na STB, vyhazov z prace atd. Jo to byly zlate casy.
31. 05. 2013 | 14:27

Silvie napsal(a):

Napsala jsem "poměrně uvolněná", což znamená, že se v nich dalo relativně svobodně žít, pokud se člověk politicky neangažoval.
S příchodem Gorbačova se režim pozvolna měnil.
Já jsem si na hubu nijak moc pozor nedávala a nikdy jsem nenarazila. Možná jsem měla štěstí na lidi.
31. 05. 2013 | 14:30

resl napsal(a):

mb 14:12 ok, kdo je "Pavík ?"

Silvie,
před r.89 nebylo lepší nic, tím myslím vůbec nic. je to jen pohled směrem dozadu za mladšími lety.
31. 05. 2013 | 15:03

JF napsal(a):

Silvie: neviděl bych to zas tak černě i když to tak celkem rozhodně vypadá ;-) (tunelování a privatizace státu bez reálné ekonomiky a odpovědnosti.) - z diskuze vídíte že je třeba pojmenovávat věci pravými jmény a jistě vydíte že si tu jisté pojmy vysvětlujeme (např. potřeby, právo, nárok) a pak se můžeme odrazit od toho pověstného a neúspěšného čezkého hledání dna ... ;-)))

A to si vemte, že se ani nedomluvíme na základní potřebách kocoura. A to už vůbec nemluvím o jeho nadstandardu. ;-)

ps: samozřejmě myslím potřebu (už obtížnější je použít právo či dokonce revolučně nárok) majetku či vlastní správy svých věcí. ;-))) A to je rozdíl, zda jsme schopni dohody či někteří z nás se dokážou dohodnout i bez těch druhých a lépe. Jako například naši drazí tradiční budovatelé našeho milého státu či takystátu co bube mít brzy Výročí budování ... zdá se že naši budovatelé by kupodivu bez těch "zlých" Sudetských Němců nemohli snad ani být. Či v tom bude něco jiného? např. zlodějská a nýmandská nátura??? ;.) natož vrchních zlodějů koní a jejich případných derivátů. ;-)

Přesně tak, přesně tak. Tady se hraje naoko zápas, kde by se mělo spolupracovat. To i k budování RČS či takzv. české demokracii, poněkud národněfrontovského charakteru. Totální zmatení pojmů, viz diskuze výše. (Pitr a Pitra zcela názorný příklad - Klausova amnestie je podobná té Benešově - budovatelé lepších zítřků sobě) Až na ty nevábné dnešky ...
31. 05. 2013 | 15:07

Rudi Koutek napsal(a):

Silvie napsal(a):
"Napsala jsem "poměrně uvolněná", což znamená, že se v nich dalo relativně svobodně žít, pokud se člověk politicky neangažoval."


Diky me praci jsem mel moznost poznat stovky nemeckych duchodcu. Jejich vzpominky na dobu nacismu jsou podobne, kdo se politicky neangazoval zil "relativne svobodne", pro vsechny i ty kteri nechteli byla prace, vsude klid a poradek. Kdyby nebyla ta vec s Zidy a valka, tak pro drtivou vetsinu to byl "raj na zemi"(hlavne drzet hubu a krok a na sebe neupozornovat).
Podobne zkusenosti mam z Recka kde lidi nostalgicky vzpominaji na dobu vojenskeho rezimu: kdo se neprojevoval, ten si zil spokojene, vsichni meli praci, v zemi byl klid a poradek.

K blogu pana Navratila. Vsichni Nemci, ktere jsem poznal v Nemecku(i sudetsti Nemci) maji jine starosti nez resit porad nejake Cechy.
31. 05. 2013 | 15:14

Silvie napsal(a):

JF
Já to vidím maximálně černě.

Právě proto, že vidím tu strašnou dekadenci Itálie a všechno ,co máme společného.

A aby toho nebylo málo, namísto bolševika tu máme uzurpátorskou EU s dementními předpisy a zákony (viz energ.štítky, fotovoltaika, "biobezín" apod. nesmysly), nenažrané flanďáky a rozpínavé sudeťáky.
31. 05. 2013 | 15:16

Silvie napsal(a):

Rudi K.
Tak proč pořád řeší ty BD???
Já si tu dobu nijak neidealizuju, jen říkám, že tahle je mnohokrát horší, protože ničí lidí po statisících.
Bolševik zlikvidoval třídního nepřítele a zhruba 80 procent lidí nechal dýchat. Měli možnost úniku (každý to řešil po svém, já se cítila zcela svobodně v bohémském prostředí), kterou dnes nemají.

Není naděje, že to bude lepší.
Ztráta naděje a víry je to nejhorší, co může člověka postihnout.
Tehdy jsme věřili, že se jednou dočkáme.
V co máme věřit teď, když už jsme se dočkali!
31. 05. 2013 | 15:23

mb napsal(a):

resl ... potřeboval jsem rým na šavli ... nečas je petr ... pavlík je prostě někdo kdo se nachomejt u slavnosti vystaveni klenotu ... muzete jej brát třeba jako zástupce muže z lidu ... hezky den ...
31. 05. 2013 | 15:26

JF napsal(a):

Silvie: "S příchodem Gorbačova se režim pozvolna měnil."

přeci tento režim s tím obsazením jaké má (bolševickém) je přeci ona pěrestrojka - proto to v ČR nefungujte - zapomeňte na sametovou (listopadovou ;-) revoluci. Spíš si vzpomeňte na jinou - to říjnovou ;-)

ps: jak obalil slovně klaus amnestii - no všichni se učíme tomu kapitalismu - už jen ten moment že se učíme - jako by jsem se vždy nalívali něčím novým a nebylo tu něco přirozeného jako jsou i potřeby kocoura - ale ten moment tak zítra, zítra ale dnes se ignorují i úmysly které posuzuje soud. (např. úmysl poškodit věřitel, zákazníka, stát apod.) Naprosto stejné přístupy jako u E.Beneše. Nic nového. VŘSR je od roku 1917, RČS jako náro Čechoslováků (ačkoliv toho nikdo nikdy neviděl) od roku 1918.

Státy setrvávají na myšlenkách na kterých vznikly ;-))) Není to nic zvláštního ... pokud obhajujete RČS, ČSSR či dnešní ČR obhajujete stále totéž. Srovnání tedy není relevantní. Porovnáváte stále totéž - natož pak říkat a zaobírat se co je lepší a co horší ...
31. 05. 2013 | 15:27

Je to těžké napsal(a):

JF,

komunista v českých zemích své odpůrce likvidoval jenom po převzetí moci, kdy jim odebral majetek - kapitál, výrobní prostředky a oni se bránili. Nelikvidoval je programově. Srazil je mezi proletariát, relativně srovnal sociální rozdíly a nechal je žít. Když nevystrkovali makovice, žili svobodně.

Nacista své odpůrce likvidoval programově fyzicky. Nejenom zabavováním majetku. Leckdy nelikvidoval jenom své odpůrce ale lidi podle rasového, zdravotního ... klíče. Lividoval je průmyslovým způsobem podle plánu "konečného řešení".

V tom Rudi Koutku je podstatný rozdíl. Když nahlédnete do dnešního parlamentu a vlády zjistíte, že oponenti komunistů, když o to hodně stáli se nakonec mohli i vysokoškolsky vzdělávat (včetně nebožtíka V.Havla). To by za nacistů určitě nemohli.

Vy byste si zde zajisté raději přál nacistu místo komunisty.
31. 05. 2013 | 15:37

resl napsal(a):

mb, tomu rozumím
"nečas chceš-li"
31. 05. 2013 | 15:47

Silvie napsal(a):

Je to těžké
Docela přesná definice.

J.F.

Srovnávají to hlavně ti "pravičáci", jak správně podotýkáte, bývalí komunardi. Největší bolšáni dnes brojí proti socialismu, přestože za něho patřili k privilegované vrstvě (viz Šiklová a stovky dalších).

Problém je, že tento systém neselhává zdaleka jenom u nás.
31. 05. 2013 | 16:00

resl napsal(a):

komunista v českých zemích své odpůrce likvidoval jenom po převzetí moci, kdy jim odebral majetek - kapitál, výrobní prostředky a oni se bránili.
..............
odebral = ukradl
bránili = nebránili, soudy, policie byli s vámi
31. 05. 2013 | 16:05

jepice napsal(a):

Silvie napsal(a):

Rudi K.
Tak proč pořád řeší ty BD???
-----------
Já je neřeším. Proč vy ano?

A co je dnes lepší?
Přece to, co předtím bylo horší.
Vy jste se nikdy netěšila na koncert, výstavu, divadelní představení, které pak nějaká moudrá hlava na okresu nebo na kraji zakázala?
Nikdy jste nezkoušela sama něco takového uspořádat? Jestli ne, tak pochopitelně netušíte, co to obnášelo.
Nesvlékli vás na hranici donaha, když jste se vracela z folkového festivalu ve spřáteleném Polsku?
Nikdo z vašich blízkých nedostal nemoc, kterou by v civilozovaném světě v pohodě vyléčili, ale tady mu něco takového pro jistotu neprozradili? Nezkoušeli jste pro něj zoufale sehnat léky přes známé, co měli v rodině emigranty?
Nemusela jste vysvětlovat dětem, proč to budou mít horší u přijímaček?
Nebála jste se domovních prohlídek?
Jestli na všechny moje namátkové otázky o banálních momentech našich minulých životů odpovídáte ne, tak proč vlastně byla vaše rodina antikomunistická?
31. 05. 2013 | 16:06

JF napsal(a):

je to těžké, je to lehké ;-)

Ano je to i na porovnání komunistů a nacistů - ale zde opět porovnáváte totéž. Nacismus už byl teprve reakcí na komunismus (bolševismus) ruský a samozřejmě v jiných podmínkách a kultuře. Ale obsahově a kvantitativně to bylo-je totéž.

Závěr máte naprosto chybný.

Na časové ose je bolševismus v Rusku (jeho subverze čechoslovakismus v RČS), poté verze bolševismu v podobě nacismu v Německu, krach nacismu v Německu a poté např. ve Španělsku a jinde, krach komunismu v Rusku (potažmo v Sovětském bloku)

Co má společné bolševismus a nacismus - je to socializace občana v nějakého čistotného a vzorného "nekálejícího" tvora bez jeho přirozených potřeb ;-).

Zdánlivě kupodivu se tyto vize a fantazie objevují i v této diskuze a samozřejmě vedou k chybným či zcela chybným závěrům(např. porovnávat nacismus a komunismus).

ps: socializace se má týkat prostředků nikoliv cíle - ty by měli zůstat individuální.
31. 05. 2013 | 16:09

Rudi Koutek napsal(a):

Silvie napsal(a):
"Rudi K.
Tak proč pořád řeší ty BD???"


BD - asi mate na mysli Benesovi dekrety. Nevim, ze by je tady porad resili. Denne hledim na zpravy, na vice kanalech ARD, ZDF, NTV, N24 a za ty roky jsem o dekretech slysel jednou a to letos ohledne volby prezidenta.
Znovu: drtiva vetsina Nemcu ma opravdu jine starosti nez resit nejake Cechy.
31. 05. 2013 | 16:11

JF napsal(a):

Silvie: "Problém je, že tento systém neselhává zdaleka jenom u nás."

Ano, ovšem ty příčiny jsou stále stejné, jen různě nazvané. Podívejme se na reálný stav Německa nyní a na čem stojí (natož Bavorska se silnou enklávou SN). Jestli to není stejné na čem si trvají SN již od roku 1918 v konfrontaci se vzniklou RČS na základě výsledků první sv. války a případného vlivu VŘSR na její formování.
31. 05. 2013 | 16:15

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):

JF,

"...Nacismus už byl teprve reakcí na komunismus (bolševismus) ruský a samozřejmě v jiných podmínkách a kultuře. Ale obsahově a kvantitativně to bylo-je totéž..."
Nastudujte si nejdříve co je to nacismus, než budete pokračovat v tom plácání. Jenom pro vaši orientaci uvedu několik sakra podstatných rozdílů mezi nacismem a komunismem.

Nacismus: je především nacionalismus (komunismus spíš internacionalismus), komunisté vlastníky výrobních prostředků vyvlastnili - zestátnili, nacisté se naopak dostali k moci díky nim a díky nim u moci setrvali, nacismus je o vyhlazování na rasovém, politickém, zdravotním základě, pohlavních odlišnopstech a staví na Darwinismu, že pouze nejsilnější, nejvyšlechtěnější, nejdravější, nejúspěšnější, předurčený přežije a je povinen pro přežití své rasy zlikvidovat (pozřít, zničit) všechny ostatní. O komunismu viz výše.
31. 05. 2013 | 16:27

Silvie napsal(a):

rozdíly
Já ty rozdíly taky moc nevidím.
Jde jen o marginálie.
Společného toho mají víc, nežli je zdrávo. Taky se učili jeden od druhého.
31. 05. 2013 | 16:40

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):

Silvie,

nevidíte je? Takže zjednodušeně:
1) vypjatý nacionalismus a šovinismus - internacionalismus
2) podpora korporátního kapitálu - vyvlastnění korporátního kapitálu
3) vypjatý individualismus - kolektivismus
4) programové vyhlazování ras, politických oponentů, lidí jiné pohlavní orientace, duševně a fyzicky těžce nemocných, jiných etnických skupin...- likvidace oponentních vlastnických vztahů a v případě odporu - odpůrců.

Společný rys: oba systému byly diktátorské s centralizovanou mocí, oba systémy realizovaly z odlišných důvodů propracovaný sociální program.
31. 05. 2013 | 16:51

JF napsal(a):

asi nebudou, asi nebudou, nípáte se v detailech,a to není soudružské, lieber Genosse. Tak jako tak vše soukromé sloužilo Říši - včetně velkokapitálu. To je jen jiné aranžmá ... natož na východě toho soukromého ani zdaleka tolik nebylo (Rusko stát nevolníků resp. Německo průmyslová země již s kapitalistickou-soukromou zkušeností) Ty tendence jsou dlouhodobější než hesla dne či jednorázové nicky.
31. 05. 2013 | 16:52

Rudi Koutek napsal(a):

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):
"Silvie,
3) vypjatý individualismus - kolektivismus"

Vazeny pane(pani), pokud tady chcete tvrdit, ze nacismus = vypjaty individualismus, tak se priznavate k tomu, ze o nacismu vubec nic nevite.
31. 05. 2013 | 17:02

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):

Rudi koutku,

vidím že v ostatních bodech zcela souhlasíte. Tam jste se neměl vůbec čeho chytnout. Ten vypjatý individualismus je v tomto: Deutschland , deutsche Volk über alles, Deutscher Mensch über alle - nejlepší, nejúspěšnější, nejživotaschopnější, jediný oprávněný vládnout všemu je německý jedinec, německý národ, vedený "bohem" jediným vůdcem.
31. 05. 2013 | 17:09

Rudi Koutek napsal(a):

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):
"Rudi koutku,

"Ten vypjatý individualismus je v tomto: Deutschland , deutsche Volk über alles, Deutscher Mensch über alle - nejlepší, nejúspěšnější, nejživotaschopnější, jediný oprávněný vládnout všemu je německý jedinec, německý národ, vedený "bohem" jediným vůdcem.
31. 05. 2013 | 17:09"


Co mi to jenom pripomina..., uz si vzpominam:
Sovetsky Svaz, sovetsky lid nadevse, sovetsky clovek nadevse - nejlepsi, nejuspesnejsi, nejzivotaschopnejsi, jediny opravneny vladnout vsemu je sovetsky jedinec, sovetsky narod, vedeny "bohem" jedinym vudcem(Stalin)
31. 05. 2013 | 17:21

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):

Rudi Koutku,

máte špatnou paměť. Tam kde se roztahoval Rus ve svých satelitech - programově nevyvražďoval populaci. Konkrétně pokud jde o tu českou - tak Rusové žili hůř než okupovaní Češi a Slováci. Měli po celou dobu nižší úroveň, nevyváželi odsud kulturní dědictví, nezavedli zde svého protektora s cílem vyhlazení zdejší populace. Za kriminální čin na tuzemci ruský voják dostal krutý flastr. Nacista by dostal pochvalu za to, že se příkladně zachoval k podlidem.

Takže asi tak.
31. 05. 2013 | 17:26

JF napsal(a):

Silvie: spor nacismus - komunismus, či v ČR nyní ODS - ČSSD (ČSSD přeci jen méně po odkopnutí Zemana, to v ODS neproběhlo), či tzv. komunismus (spíše bolševismus) - "posamet" (spíše jistá fáze pěrestrojky), jsou umělé spory přikrývající to, že jde o totéž jen pod jiným názvy. Ten spor je spíše konkurenční ve svých shodných cílech. (socializace jednotlivce, však Klaus rovněž vytváří stále nějaké nepřátele) Pak Klaus a Zeman mají v SN ideální zástěrku - včetně vytváření umělých rozporů. (ale to již od počátku RČS)

Základem jsou totiž přirozené potřeby kocoura na jakékoliv straně té zelenější strany zahrádky ;-)ú Ty rozpory jsou zcela uměle vytvářeny zastírající ty jednoduché přirozené potřeby kocoura.

ps: zcela reálně v ČR např. obsazení předsedy ústavního soudu, prezidenta, předsedy senátu, předsedy vlády atd. prakticky amnestie pro komuistické vexláky, kteří jen údajně propadli v jakémsi tesu testu - no čeho asi ? ;-) Co tady testujeme ... ale je jisté že je to už jisté i psychokulturní nastavení.
31. 05. 2013 | 17:59

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše pro,....Asi tam budou menší rozdíly,....budou,....
Pracovala jsem ve městě, kde byla posádka ruské okupační armády.

Nerespektovali dopravní pravidla. Než jsme si všichni zvykli, že jim musíme dát za všech okolností přednost v jízdě, bylo dost vážných dopravních nehod.

První, o které napíšu a u které jsem dávala první pomoc,....gazik odbočoval na hlavní doleva a nedal přednost protijedoucí motorce. Stazil a vážně zranil venkovský manželský pár.

Když jsem při zápisu o protokolu dopravní nehody nahlásila identifikační číslo gazíku, který od nehody ujel,/seděl tam oficír a řidič/,....na SNB mi rovnou řekli, že se napíše neznámé vozidlo, protože se takovéto dopravní nehody v součinností se sovětskou armádou neřeší.

Zrovnatak nebyly řešeny další dvě dopravní nehody, kdy mému spolupracovníkovi vozidlo okupační armády zabilo syna jedoucího na kole,....a známé, srazilo vozidlo dvě dcery, které jely za sebou rovněž na kole, ty to se štěstím přežily.

Mému známému přejeli v noci tankem auto, když s tím přišel k "esenbákům", tak mu rovnou řekli, .... buďte rád, že jste v tom neseděl,...tím to skončilo.

Tím ovšem nedávám na roveň německou okupační armádu se sovětskou okupační armádou,....jak se chovali Němci nemohu z vlastní zkušenosti napsat,....jen vím, jak se chovala ruská okupační armáda,....to vím velice dobře, žila jsem roky v její těsné blízkosti.

Nic se neřešilo,....okupační armáda se chovala jako okupanti.
Tužka.
31. 05. 2013 | 18:29

Adam Procházka napsal(a):

Paní Tužko,

dík za informaci o zvycích ruské okupacní armády. Měl jsem to štěstí nepoznat je nikdy tak zblízka. Jednou tu popíšu zkušenosti s někdejší kanadskou posádkou u nás v Porýní. Jsou značně odlišné.

------------

Pane Koutku,
marně se snažíte sdělit očividně nesdělitelné.

Boj za lepší minulost musí být zřejmě vybojováván v každé generaci znova.
Nevím jak Vy, ale já kapituluji.
31. 05. 2013 | 18:59

pamětník napsal(a):

Antisoudruh:
"Němci měli důvod Čechy nemít rádi, po těch ústrcích po zániku C&K monarchie"
Češi měli důvod Němce nemít rádi, po těch ústrcích v C&K monarchii.
Tak je to správné, soukmenovče.
31. 05. 2013 | 19:04

Silvie napsal(a):

Tužka
Já jsem žila ve městě s ruskou okupační armádou.
Bydleli jsme u lesoparku ve vilové čtvrti, večer tam byla tma jako v ranci. Nebylo vzácností, že tam Rusové někoho znásilnili.
Ale přesně jak praví kolega, za to je stavěli rovnou ke zdi.
Dceru našich sousedů prohnal ruský voják po parku a skočil za ní přes plot. Jenže netušil, že mají doma obrovskou dogu. Ta ho zalehla a od tatíka pak dostal nakládačku.
Strašně prosil, aby ho neudali, protože by ho bez soudu zastřelili.
Neudělali to, slitovali se.
Hladoví a odrbaní rušští vojáci běžně chodili po barácích a somrovali jídlo (mjaso) výměnou za zbraně. Museli tam mít pěkný bordel.

To, že žili na horší úrovni, nežli Češi, je taky pravda.
Pro ně jsme byli západ a neznali ani splachovací záchody. Po jejich odsunu se musely vybourat zevnitř celé paneláky, protože ucpali potrubí.

Nehody se tu staly taky - jak jsem už kdysi psala, transportér ,jemuž nefungovaly brzdy (autopark měli v strašném stavu) vcucnul těhotnou přítelkyni mého kamaráda. On se zachránil tím, že skočil z mostu a způsobil si několikanásobné těžké zlomeniny. Lidi je tenkrát málem umlátili dlažebkami.
Shodou okolností druhý můj známý měl taky těžkou havárii s ruským obrněným autem (opět jejich vina) a byl tak těžce zmasakrovaný v obličeji, že musel na plastiku. Změnilo ho to tak, že jsme ho vůbec nepoznali.

Ty transportéry převážely nakradený uran, který nám Rusové nikdy nezaplatili.

Taky jsem občas vídala místní kolaboranty popíjet s ruskými lampasáky pivo, ale o ty by si nikdo ani kolo neopřel.

Je ale pravdou, že ruské vojáky drželi lampasáci ve velké vzdálenosti od českých obyvatel, aby nenačichli volnomyšlenkářstvím.

Na vlastní oči jsem viděla ruské důstojnické paničky se zmalovanýma rudýma hubama, v nočních košilích a domácích pantoflích s labutěnkou korzovat po městě. Noční košile si pletly i s plesovými šaty. Všude se za nimi táhla vůně příšerných "voňavek" (maskovskoje duchy?)a my si z nich dělali srandu.

Tehdy jsem ty řadové vojáky nenáviděla, dnes chápu, že to byli strašní chudáci.
Mnohem větší, nežli my. Naše svoboda a jejich "svoboda" byly nesrovnatelné.
31. 05. 2013 | 19:37

Silvie napsal(a):

Zde je potvrzení toho, že systém selhává na celé čáře a je pravděpodobně neudržitelný.

Evropští vůdci se děsí revoluceNěmecko se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů, kteří se děsí, že nenajdou práci, když nezaměstnanost mládeže v EU obnáší už každého čtvrtého, což je více než dvojnásobek této míry u dospělých. „Musíme být úspěšnější v našem boji proti nezaměstnanosti mládeže, jinak ztratíme bitvu o evropskou jednotu,“ řekl Schauble z Německa. – Reuters

Dominantní sociální téma: Jedině neochvějná pevnost nám umožní překonat ekonomické problémy a zachránit EU.

Analýza svobodného trhu: V tomto článku je zase jednou zachycena ta neurotická posedlost, s níž Eurokratická elita pozoruje nálady zdrcené střední třídy v EU.

Ti na vrcholku tohoto zvrhlého experimentu, už zdaleka nejsou natěšení a sebevědomí, jsou nervózní a vyděšení, a to z ničeho menšího než je plnocenná revoluce.

To nám opět ilustruje obtíže zvládání tohoto druhu socioekonomické manipulace stovek milionů lidí, kteří jsou čím dál víc roztrpčenější z rozbíjení jejich sociálního modelu, k němuž dochází. Už dávno jsme poukazovali, že ty rozdrobené a násilnické evropské kmeny by se s EU a s eurem ztotožnily pouze, kdyby z nich měly neustálý prospěch, jako když to začínalo. Tak tomu ale není.

A tak pokračuje a eskaluje se ta nervozita. Ač prohlášení Eurokratů nadále z větší části začínají důrazným varováním před „finanční krizí“, už je „v mysli straší především“ ta zkáza, co za nimi zůstává....

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2193-evropsti-vudci-se-desi-revoluce
31. 05. 2013 | 19:52

Divobyj napsal(a):

Pane Navrátile,
dobře jste to napsal.
Manipulátoři budou mít zas o chlup těžší život.
31. 05. 2013 | 20:19

Karel Mueller napsal(a):

Silvie:

Také jsem žil ve městě s ruskou posádkou. Sice mi není známo nic o znásilňování, za to šli opravdu okamžitě ke zdi, ale celkově vzato je Váš popis dost realistický, bohužel. I to, že to byli strašní chudáci ... bohužel.

Přitom jejich obětem opravdu vděčíme za to, že tady jsme. Co si asi museli myslet, když tohle věděli, viděli ten extremně pohrdavý až nenávistný postoj českého národa a zároveň viděli, jak se doslova plazíme a lezeme někam těm, pro který jsme východní hnůj ...

"Tento národ" jako celek za vlast nebojoval, vlastně mu to nebylo ani umožněno ... proto o ní nakonec přijde. Bohužel ...
31. 05. 2013 | 20:26

pamětník napsal(a):

Karel Mueller:
Defétismus není program. Zvláště subjektívní.
31. 05. 2013 | 20:58

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Adam Procházka,...díky,.....s ruskou okupační armádou mám povícero zážitků,....několik jsem jich tady i popsala,...jenže, pět let je dlouhá doba,...abych dala odkaz, kde to je,....možná by bylo snazší to napsat znovu, když by Vás to zajímalo.

Dva jsou tak pitoreskní, že jsou těžko uvěřitelné,....ale mám na to svědky.
Tužka.
31. 05. 2013 | 22:25

JF napsal(a):

Silvie: žádný systém neselhává, protože žádný systém nic nezajistí. To je jedna velká pohádka a iluze prodavaču teplé vody, resp. lepších zítřků bolševismu,nacismu či čechoslovakismu. (to je systém hlasatelů nějaké pravdy, která přece musí být jedna - např. ta historická)

Za každého mluví výsledky.Za Sudetské Němce v Sudetech (stále ještě znatelně patrné pod nánosem prachu), za bavorskými kmeny v Bavorsku (s pátou kolonou SN ;-), za Němce v Německu, za Čechy v Česku i s jejich pátou kolonou tč. proruskou věrchuškou v polobotkách (např. Klaus a jeho deriváty např. Zeman) ani kolaboranti z posádkových měst (zde na úrovni ČR) viz. např. chlastačka Zemana na jejich velitelství a následné zneuctění prostor svatovícké kaple.

Nějaké strašení revolucí se hodí pak právě pro její rozdmýchávače a hlasatele (opět typicky Klaus).

Dle Vámi uvedené citace Schaeble má oprávněné reálné starosti o mladou generaci, protože to je základní a reálný ztracený ekonomický potenciál a silně sociální. To znamená že systém není primární, ale to že práci někdo musí dát a nedají ji ti, které živí hlásání revoluce a jejich amoralita (např. jednání Zemana) To jsou věci které by měli způsobit spíše jejich osobní revoluci. ;-))

Obávám se, že nám nyní vládnou právě ty prázdné (a nepoužitelné) stojany pro kola.
01. 06. 2013 | 02:10

Adam Procházka napsal(a):

Procházka napíše Tužce o kanadských okupantech.
Ale ne hned. Až jindy, páč jsem se nepěkně ťal srpem do ukazováku a některá písmenka uprostřed klábosnice jsou drobet bolestivá.
Pod ten blog se pak budou velice hodit Vaše kontrastující zkušenosti.
01. 06. 2013 | 03:03

Asi tam budou menší rozdíly napsal(a):

Tužka,

zajisté máte pravdu. Psal jsem ale o tom, že dávat rovnítko mazi nacistickoiu okupaci, kde Němec byl pán nad životem a smrtí, určoval veškerý běh života v české zemi, vyhlašoval stanné právo a zákaz vycházení, v rámci kolektivního trestu srovnal se zemí celou vesnici, třídil lidi na podlidi, které posílal transporty smrti do koncentráků, zabavoval děti rodičům, odesílal lidi na práci do Reichu, zavíral školy, mohl kdykoliv vpadnout do kterékoliv české rodiny a odvézt kteréhokoliv člena neznámo kam a mezi sovětskou okupaci by bylo nasprávné. Cíl německé okupace bylo konečné řešení = proměnit české země na zemi Němců prostou Čechů. Takový Rus, ať byl jakýkoliv, nikdy benyl. Bez Rusa by zde žádní Češi dnes nezůstali.
01. 06. 2013 | 05:34

zdenekbrom napsal(a):

Cituji: ""Tento národ" jako celek za vlast nebojoval, vlastně mu to nebylo ani umožněno ... proto o ní nakonec přijde. Bohužel ... "

Pokud národ potřebuje od někoho nějaké "svolení" k obraně své země a sama sebe, pak je skutečně něco špatně.
01. 06. 2013 | 07:12

Silvie napsal(a):

JF
Ale jistěže selhává SYSTÉM (bankovní krize, hypoteční bublina, bezohledné drancování přírodních zdrojů, život nad poměry, závislost na dovozu potravin, vysoká škola pro každého i blbého, atd.).

Toto jsou jenom důsledky chybných rozhodnutí, které nakonec vedou od rozmařilého sociálního státu k eliminaci střední třídy a hrozivé chudobě.

Neřekla bych, že Klaus tvrdí ,že jde o systémovou chybu, naopak-stále trvá na své "neviditelné ruce trhu".
01. 06. 2013 | 07:59

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Adama Procházku,...díky,....dovolím si ještě pofoukat na dálku na bolest,/srp je zrádný, díky bohu jsem se s ním tak zrádně nepotkala, ale viděla jsem za život několik šeredných seknutí./

Víte, jak sekám srpem,....klečím na jednom koleně té strany, v které držím srp, umím to oběma rukama, to aby mi to nevyjelo do druhého kolena, nohu zanožím,... a druhou ruku mám za všech okolnosti položenou na zádech. Pokud potřebuji něco před sekáním srovnat/stébla trávy/, tak srp odložím, nebo mám zahradnické svorky, koupila jsem si je v Bavorsku, tady jsem to nikde neviděla,.... a těmi si udělám snopečky a sekám. Jsem opatrná, opatrná, opatrná,....prsty mne totiž živí, pracují, vydělávají finance.

Tak pošlu ještě kouzlo "starejch čarodějnic", ať se to rychle zahojí.

Ještě píšu pro,....Asi tam budou menší rozdíly,...souhlasím, až napíšu další příběh s okupační armádou sovětů, tak ty rozdíly budou,....Němci by mne za protektorátu ve stejné situaci na místě zastřelili, .... napíšu, že se domnívám se stoprocentní jistotou.
Tužka.
01. 06. 2013 | 10:34

JF napsal(a):

Silvie: svádět to na selhání SYSTÉMU je alibi těch co jej zastupují. Zkuste si onen "SYSTEM" odmyslet a uvidíte co vám zbyde.

... třeba hopsající zajíček kolem "našeho" kolektivního tatíčka co dává volnou ruku svým oblíbeným hochům.

Když si odmyslíte "samet", tak uvidíte přivlastnění si státních podniků soudruhy řediteli a jejich tunelování (fakturování činností tzv. servisních firem) do vlastních kapes.

Když si odmyslíte systém poválečné tvorby nových pořádků tak možná uvidíte bezprizorní a bezkrupulozní kolaboranty, co se budou snažit zavděčit novému tatíčkovi či novému strýčkovi s fajkou.

Když si odmyslíte systém "třídního nepřítele SN jako páté kolony" tak uvidíte hrdé občany německy hovořící, kteří se nechtějí stát jakýmsi občanem "československým", protože nevědí co to je a nemají s ním sounáležitost, ale mají sounáležitost s Bohemii. (např. návrh autonomie či sepsání ústavy společně i se SN)

Když se podíváte na Bavorsko (v podstatě světově ekonomicky nejvyspělejší země světa) tak uvidíte pět jeho kmenů, každý s jeho náturou. A jejich ústava popisuje přirozenou realitu nikoliv fantasie jaké by to bylo pěkné. (to je také systém - např. lze srovnat s ústavou hovoříci o lidu československém, která je napsána v Americe,inspirována ruskou socializační revolucí a ještě z nevolnické nouze a dovezenou do Čech, Moravy, Horních Uher a dosud nekonstituovaných Sudet. úUUstava nepopsala a nepotvrdila realitu potřeb svých občanů ale vytvořila občana vyfantazírovaného a "problémy" vyřešila šmahem a sice tím že je přestala vidět a vytvořila si vlastní fantazii ;-)

ps: v podobné fantazii žijí naši soudruzi budovatelé od 1918. Proto může být soudruh Klaus stále tak neskutečně spokojen i po podpisu amnestie. Neobyčejná lákavost svést to na SYSTÉM má rozhodně také něco na sobě. Dnes například nebudu doma luxovat, protože budu mít vznešenější úkoly spojené s laděním systému ;-)

pan Hasenkopf po spolupráci na amnestii závažných hospodářských zločinnů nemá morální kredit se zaobírat tématem z velké části morálního charakteru, kdy došlo k fyzickému popření přirozených potřeb obyvatel Sudet. (poté co byly popřeny 1918 na papíře). Rozlišujme realitu, na které by jsme se měli být schopni shodnou od osobních fantaziií, které může mít každý své. (někteří ty nejdivočejší ;-)) Například ty že kocour nepotřebuje trousit. Však i kocour vedle na blogu trousí a má to svou přirozenou logiku. (viz. výše o kolaborantech)
01. 06. 2013 | 10:44

Silvie napsal(a):

JF
Systém selhává ve všech! zemích, nejen u nás.
Ale s vaším popisem situace vcelku souhlasím.
Pokud Hasenkopf zastává tento názor na sudetskou otázku, nevidím důvod ,proč s ním nesouhlasit.
01. 06. 2013 | 11:03

JF napsal(a):

Silvie: ano newspeak je že selhává tzv. systém - ale ten systém tvoří konkrétní lidé.

Ano, zda souhlasíte či nesouhlasíte s panem Hasenkopfem je každého věc i Vaše - mě spíš zajímá Váš popis reality na kterém se můžeme či také nemusíme shodnout. Stejně jako i potom nad Hasenkopfem.

Pak je celkem zvláštní že "vcelku souhlasíte", ale přesto se neshodneme na Hasenkopfovi, ačkoliv to celkem obšírně vysvětluji. Ale ten moment může být právě v onom Vašem vstřícném postoji k oné cudné cloně - té systémové ;-)

ps: ústava RČS měla být napsána v budoucí RČS s jejími budoucími občany resp. jejími zástupci. Tak jak bylo realizováno bylo spíše rozhodnutím vítězných mocností.

Ale tak jak je možné sledovat ČR po roce 1989 s její systémovou nesvépravností, tak zřejmě to má své přirozené důvody, ale nelze to ve smyslu pozitivním obhajovat.

ps-ke kritice EU jako EUkracii: EU je svou strukturou velmi blízská R-U, proto ta kritika stran GB, ODS a různých ruských mužiků v polobotkách. Všimněte si, že EU totiž drží především Německo (a Rakousko), protože odpovídá jejich politické kultuře která je delší než období nacismu(Něm verze a reakce na bolšvismus) či císařství či království ... možná německy hovořící ústavy tolik nefantazírují ale spíš potvrzují svým občanům jejich hodnoty a reflektují jejich osudy (Např. Němec má ústavně zakotvené právo na ozbrojený odpor vůči režimu, který nerespektuje jeho přirozené potřeby zakotvené v ústavě (nikoliv ústavou definované))
01. 06. 2013 | 12:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro JF,...četla jsem si,.....i když se snažíte zastřít svůj příklon k německé straně,....stále to čouhá z každého Vašeho vstupu a odstavce. Ani Váš popis nejde středem a osou událostí.

A kdybychom se chtěli hrabat dějinami vztahů až k písemně registrovaným počátkům,....tak se dostaneme na konec prvního tisíciletí,....kdy příslušníci pruského kmene zavraždili Vojtěcha Slavníkovce a Boleslav I. Chrabrý,...sám osobně jel vykoupit jeho tělo, částku si nepamatuji, dala by se jistě dohledat,.....tak,....neměli by nám jí potomci Prusů vrátit,...co na to říkáte. Je to doloženo v kronikách obou národů.
Tužka.
01. 06. 2013 | 13:00

Silvie napsal(a):

J.F.
Nemám problém se ztotožnit ani se Zaorálkem nebo Rujbrovou, cítím-li, že zastávají správný názor.

Proti Němcům (až na Sudeťáky) nic nemám, Rakušáci jsou odporný, xenofobní a náckovský národ.
01. 06. 2013 | 13:24

Adam Procházka napsal(a):

Procházka děkuje Tužce za léčebné čáry.

Sekám po způsobu doby kamenné. Spletený chomáč divočiny zdvihám rukou a vynechávám slepýše a hezké kytičky. Vzhledem k tomu, že se tímto způsobem zkrvavím průměrně jen asi dvakrát do roka, budu mít docela zdatného anděla strážného. Ale tentokrát si kluk opeřená asi zrovna dával čmouda, páč je to malé, leč fujtajbl hluboké.

Žel, tak jako Vy, potřebuju i já toho času jemné pracičky na jemné prácičky.
01. 06. 2013 | 13:25

Silvie napsal(a):

Tužka
Asi máte lepší postřeh ,nežli já ,co se JF týká.
JF se vyjadřuje poněkud nesrozumitelně a složitě a já nad jeho sdělením až tak nepřemýšlím.
Čtete zřejmě pečlivěji.
01. 06. 2013 | 13:30

JF napsal(a):

Tužka, jako kocour obecný nemám co zastřívat,maje své standardní i nadstandardní potřeby, stejně jako jakýkoliv jiný kocourek. Tak i tužka obecná předpokládám má i své potřeby, i když je jistý předpoklad že jsou rozhodně mnohem a mnohem čistotnější. ;-) Tak to aspoň také cítím svými elementárními smysly. ;-)

ps: k historii mohl by JF rovněž něco napsati ačkoliv jsem kocour jako každý jiný, tak v historii bych se moc nehrabal (ani s kýmkoliv jiným), abych pak něco nevyhrabal. ;-)

Ono je to také o způsobech a přístupu, který jaksi též předurčuje výsledky, aspoň to tak cítím ;-) Ale jsem jen pouhý kocour obecný občas také kálející ... ;-)))
01. 06. 2013 | 15:09

JF napsal(a):

Silvie: krásně dokážete nic proti nikomu nemít či mít ;-) ještě že jsem kocour naprosto obecný a průměrný téměř nerozeznatelný od kočičího průměru. ;-)
01. 06. 2013 | 15:17

JF napsal(a):

ps-Silvie: no Tužka rozhodně jak dobře píše sama o sobě v plural majesticus skrytém originálně v JÁ, tak je i předpoklad že stejně dobře i čte protože to o sobě i píši, že si početla ;-)

Tak to tak muší i bejt ;-)
01. 06. 2013 | 16:08

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro JF,...díky, ....díky za jemné a citlivé odpovědi,...ale,....ale dovolím si skromně podotknout, že je to plurais modestiae.
Tužka.
01. 06. 2013 | 16:34

JF napsal(a):

tužka, no jasně nejsem žádný necita, ale to víte, dokážu city skrývat a i zastřívat ;-) (jako i jiné věci), ale holt jsem průměrnej kočičák ;-),no a když se hrabe tak se vyhrabe ... je na to spousta přísloví ... ale mě zcela stačí pokud budu průměrným kočičákem, jako Vy předpokládám jste průměrná tužka. ;-)

ps: s tím plurais se mi to moc nezdá i po nakouknutí do wiki - používáte JÁ (tužka), měla by jste požívat MY (psací potřeby). Vlastně s dobrým úmyslem činíte opak.(výborně tento případ vystihl pan Urban "Není dobrého ďábla") a o tomto tu jinak v podstatě píši s oním průměrným koncourem a s jeho přirozenými potřebami.

spíše to cítím že používate ten majesticus jen skrytý za oním JÁ (tužka). Ale jasně, možná pravděpodobně to myslíte DOBŘE ;-) ... (jako to jiní neumí)

skromná pozn. JF: (Toto píšeme ne z necitlivosti, toto je ta naše druhá polovina mozku - rozum.)

wiki:
Autorský plurál (lat. pluralis auctoris), s nímž je obvykle ztotožňován plurál skromnosti (lat. pluralis modestiae), je stylistický prostředek spočívající v tom, že se autor použitím množného čísla (Jak jsme již publikovali v předchozí práci…, Zastáváme názor, že…) vyhýbá opakovanému používání slova já a první osobě.

ps-psychokulturně: jen si všimněte že neutočím jen odrážím protiútoky, pokud to vyžaduje situace (jinak se je snažím neutralizovat.Ale skromně přiznávám že ne vždy se to daří). Lze to i v běžném styku, ale používá se to i v kulturních bojových umění, které se pak nazývají obranné ;-)

Toto píšeme ne z necitlivosti, toto je ta naše druhá polovina mozku - rozum.
01. 06. 2013 | 17:29

aga napsal(a):

Tužka

Jo, okupační armády jsou problém. Zkuste se zeptat v Iráku a v Afghanistánu, kde občas lověj domorodce jako králíky...Ani v Japonsku s nimi neměli dobré zkušenosti, prý tam snad znásilňovali nezletilé holčičky.. a dalo by se pokračovat, žejo...
01. 06. 2013 | 20:11

aga napsal(a):

AP

Nejlepší kouzlo na podobné rány je nálev z řepíku. Zavírá ránu doslova před očima.
01. 06. 2013 | 20:14

aga napsal(a):

AP PS
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Odermennig
01. 06. 2013 | 20:17

aga napsal(a):

a ještě líp

http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Odermenning
01. 06. 2013 | 20:19

pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
"Pokud národ potřebuje od někoho nějaké "svolení" k obraně své země a sama sebe, pak je skutečně něco špatně." Jenomže v 1938 nešlo o nějaké svolení, nýbrž o zabránění vlastní obrany. Československu bylo rozhodujícími mocnostmi vyhrožováno, že v případě ozbrojené obrany celistvosti svého území v 1938 bude považováno za rušitele světového míru.
01. 06. 2013 | 22:12

Anastázie Králová napsal(a):

Ad Adam Procházka

Pokud si vzpomínám,v jedné debatě jsem Vás žádala,abyste charakterizoval různé německé národy/věřím,že se liší více než Češi,Moravani a Slezané/-tehdy jste mne trochu odbyl,že nelze srovnávat jen tak.
To jen pro úplnost-překvapilo mne,jak to nyní používáte jako argument.
Jinak jsem diskusi moc nečetla--tak nevím,co Vás rozzlobilo.
Přesto zdravím a doufám,že nejste u řeky-teď-v tomto počasí-to bohužel není anglická konvezace.
02. 06. 2013 | 06:47

Anastázie Králová napsal(a):

Ad Tužka

Paní Tužko,když jsem objevila tyto blogy,bohužel jsem Vás 1x urazila/alespoň já to tak vnímala/-vy sama jste to velkoryse přešla,usadil mne tehdy někdo jiný.

Omlouvám se tedy dnes.
Pro mne jste člověk,který většinou hledá smírné řešení.
Přečetla jsem všechny Vaše příspěvky pod tímto blogem a velmi vám za ně děkuji
včera totiž editor Stejskal,nespokojen s průběhem debaty pod blogem p.Hasenkopfa,napsal,že vždy se sejde taková známá dvacítka a pustí se do sebe,a´t si z toho pí.Pechová nic nedělá,on že se stále bude snažit o diskusi na úrovni.
Přiznávám,že mne na chvíli s tím rozhodil /protože konkrétní příběhy neznám,ale dokáži si představit,že některé osudy byly
velmi trpké.

Proto jsem dnes ráno byla potěšena,když jsem četla Vaše řádky.
02. 06. 2013 | 06:58

Anastázie Králová napsal(a):

Ad pan Vojtěch Navrátil

Veliké díky za blog.
02. 06. 2013 | 07:18

JF napsal(a):

ad diskuze:

Domnívám se, že diskuze by měla být věcná, držející se tématu (nikoliv autora), argumentační, nepsychologizující a psána především za autora, když už má mít kdo diskutovat.

Lze napsat i pravý opak tohoto, ale samozřejmě s o to lepšími úmysly. Takový příklad by mohl vypadat následujíce: (dokonce například i jako vstup do diskuze)

"XXX napíše pro YYY,...četla jsem si,.....i když se snažíte zastřít svůj příklon k německé straně,....stále to čouhá z každého Vašeho vstupu a odstavce. Ani Váš popis nejde středem a osou událostí."

Ale toto je i názorný příklad "diskuze" jak asi i "demokraticky" vznikalo RČS ... toliko dobra najednou a jakoby shůry.

Možná i zde je jistý klíč k německo-českému a česko-německému neporozumění. Říká se tomu úroveň či kultura a to se týká jak způsobu vedení mnoha věcí - od běžných záležitostí až po třeba diskuze.
02. 06. 2013 | 10:35

pamětník napsal(a):

JF
změnil taktiku přechodem od rigorózního slohu k rozvinutějšímu a košatějšímu vyjadřování, avšak se stejně jednoznačnými názory.
RČS vznikla jako reakce na rozpínavý německý nacionalizmus 19. století, který vedl německý národ ke snaze si podřídit všechna neněmecká etnika v monarchii (v Německu už to takto měli vyřešeno). Konkrétním vyústěním rozhpadu Rakouska-Uherska bylo vyhlášení státu Deutschöstereich dne 21. října 1918 s provinciemi Deutschböhmen a Deutschmähren s cílem připojení k Německu. Tedy týden před vyhlášením RČS. Pouze názor vítězných mocností zabránil realizaci tohoto německého zlodějství s odůvodněním, že není možné, aby poražený stát po prohrané válce zvětšil své území.
V této souvislosti zmínky o úrovni či kultuře od běžných záležitostí až po třeba diskuzi jsou chucpe.
02. 06. 2013 | 10:56

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro JF,...óóó,....Vám se můj příspěvek nějak zadřel pod kůži,....

A co kocour,....jak ten dnes bude diskutovat,....těším se na jeho věcný přínos, zde,....nebo, že by byl dnes rozladěn,....
Jste jen tak na úsměv,..
Tužka.
02. 06. 2013 | 11:10

JF napsal(a):

pamětník: to jak čtete mé příspěvky je Vaše subjektivní záležitost a v tom Vám zřejmě nepomohu ;-) - toliko k první a poslední větě.

Co se týče argumentační části Vašeho vstupu odporujete si sám sobě v dikci - ale v tom Vám opět nepomohu ;-)

Co se týče čisté argumentace, tak s tím souhlasím ačkoliv první a poslední větou tomuto souhlasu bráníte.

Pokud se prokoušu k jádru problému se všemi ucpanými tělními otvory tak tedy ANO, vítězné mocnonosti potřebovali poraženého, tak si jej i vytvořili. (jak na Západě tak na Východě)

Ovšem vítěz (nejen v diskuzi) by měl být velkorysý - což se nestalo ani prodavačům teplé vody ("RČS jako Švýcarsko") - tedy Masarykovi natož Benešovi. Němci prostě nějak a kupodivu nezapoměli že jsou Němci. Možná že Čechům se to někdy i povede. (skoro to tak aktuálně vypadá)

On ten silnější (či příliš silný) si vždy proti sobě semkne dostatek těch slabších. Neberte to ale prosím osobně! ... ;-)

Rovněž není necitlivostí že Vám evidentně nemohu a ani nechci pomoci. Berte to pozitivně a kulturně a pomožte si třeba sám. ;-)

ps: podobný problém má nyní Německo v rámci EU. Ale samozřejmě je dobré či lepší vědět na čem kdo je. Ale to je zas každého věc. Si tedy skromně myslím ...
02. 06. 2013 | 11:22

pamětník napsal(a):

JF:
Děkuji za potvrzení mého závěru o Vašich vstupech: mnoho slov a skutek pořád ten samý - v podstatě prosudetské lži.
A nakonec pikantnost o nějaké ne/možné Vaší pomoci mně.
:))))))))

P.S.: Co znamená "odporujete si sám sobě v dikci" ?
Není to ve skutečnosti tak, že nejste schopen akceptovat mnou podaná fakta a tudíž oponujete, že si odporuji v dikci?
:))))))))))))))))))
02. 06. 2013 | 11:31

JF napsal(a):

Tužka: Jste nedočkavá,a to se mi líbí ;-) ... tedy viz. výše.

ps: vzpomínám si správně na poslední blog Kláry Samkové ... ???

"Ani nick Tužka ani nikdo jiný se do tak směšné akce, jako je bojkot mého blogu, nemusí pouštět."

Co takhle bojkotovat i kocourka kálejícího na Váš trávníček ;-))) Bylo by to minimálně tolerantní, ne?

ps2: už tehdy jste mi přišla nekorektní - skrytý pluár je toho zcela zjevným příznakem. A víte jak je to s tou demokracií a svobodou ... mohu s někým tisíckrát nesouhlasit, ale budu bránit jeho možnost svůj názor zastávat.

Tak vzhůru do toho bojkotu - ale doporučovayl bych vždy začít u sebe.(!) ... a nestrácejte glanz a ostrost

mňau
02. 06. 2013 | 11:40

Anastázie Králová napsal(a):

Ad JF

Nic mi do toho není-ale pletu se,když sousedovic kocourka kálejícího na trávník majitele si spojuji s p.Adamem Procházkou?
Přečtěti si to znovu-jen tak-a pokud se mýlím,tak se omlouvám.

P.S.Na blogu p.Hasenkopfa to pí.Tužka zase pro změnu dostává pro svou tolerantnost.
Pak se v tom vyznejte!
02. 06. 2013 | 11:48

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro JF,.....áááá jééééé,....už se zas vytahuje blog paní Samkové,....pod jakým nickem jste tam vystupoval, zahrabu v paměti,....měl jste alespoň tam glanc,.....

Má tuha se na první pohled nezdá, .... na druhý taky ne,.....až v množném čísle se projeví,.....
Tužka.
02. 06. 2013 | 11:55

JF napsal(a):

Anastázie Králová: je to možné - moc to pod panem H. nečtu - víte ono záleží jak kdo s kým ;-) A je to i o té důslednosti a paměti - což Němci důslední jsou, např. že jsou Němci a nikoliv Čechoslováci a že právo vítěze by mělo platit i pro poražené.

Co je pro mne závěrem zde, tak tu máme jistého (či jistou) svolávače\svolávačku svých věrných v převelice krásných maskách až skoro božského dobra. Pak i bojovně naladěná Silvie zpochybní i svou schopnost číst a porozumět ;-) Zajímavé pro rozespalého kocourka ... ;-)

ps: jo toho kocourka kálejícího na cizí trávník jsem si vypůjčil od pana Procházky, protože v tom je jádro pudla ;-) Přeci kálející kocouři či kočičky jsme všichni, jen někteří se tváří že to či ono dělají mnohem čistotněji. Pak by mi pamětník či tužka navyčítali že jsem proněmec či prosudeťák i když to těžko mohu ovlivnit ;-) No snad moji rodiče ... ;-) Ono to totiž může být i klidně naopak ... jóóó jsou to záhadičky, ale je to rozhodně interesantní ;-) proto mne to snad i baví, mňau ;-)
02. 06. 2013 | 12:02

JF napsal(a):

pamětník: ad rozpor v dikci - zkuste si nejdřív odpověďet sám, určitě to zvládnete nejlépěji, když to nepůjde, pomohu - rád a nejraději ;-)

Tužka: nerozumím - jak zas????, po 2,5 letech poprvé - tedy co se týče toho blogu ;-)
02. 06. 2013 | 12:14

pamětník napsal(a):

JF,
nejste schopen pomoci ani sobě, natož jiným. Tipuju, že Vás čekají další problémy...
02. 06. 2013 | 15:13

JF napsal(a):

pamětník: tak to víte více než ostatní ;-) Je dobře, že se Vám dikce vrátila do normálu, jen se mi zdálo, že jste začal bajkovatět ;.) tak snad jsem Vám přeci jen mohl pomoci.

Ale atmosférické potíže soudím dle Vaší naléhavosti zřejmě stále neustupují a spíše přetrvávají ;.ú) Můžete se potom zkusit věnovat i předpovědi počasí! ;-)))) Dejte pak vědět, kdyby jsme si pro nízkou oblačnost nevšimli, jak Vám to jde.
02. 06. 2013 | 17:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy