O strachu jako běžném stavu a absenci rozumu

30. 06. 2020 | 18:32
Přečteno 1213 krát
Někteří to vědí, protože to zkrátka vědí, a i kdyby to nevěděli, tak by to stále věděli. Zato další na to nemohou přijít, ovšem ti první ano, protože to vědí. A co vy? Přijdete na to?

Podle čelních představitelů Norska způsobuje kritika muslimů a Islámu teror. Pokud se takto neurvale a nezodpovědně mluví jménem vlády, stran a bezpečnostních úřadů, tak by většině mohlo dojít, že tento druh výroků vytváří mezi občany a vládnoucími nedůvěru. Jak lze po občanech žádat loajalitu v budoucí krizové situaci, pokud jste spotřebovali svůj podíl důvěry na neslušné, nezodpovědné a nepodložené výroky a činy? Vůdcovské osobnosti prý mají národ stmelovat a být mu inspirací k soudržnosti, společenské zodpovědnosti a nikoli vnášet rozpory.

Nyní se národ zatím může i nadále velmi nedbat a útočit, ovšem poněkud se zapomíná na to, že toto jde jen do určitého okamžiku. Je-li spotřebována důvěra a to, čemu se říká společenský kapitál, tak si ti nahoře pod sebou uřízli vlastní větev a jsou zbaveni prostředků. A dává-li se příliš mnoho práv těm, jež se mýlí, začnete činit příkoří a křivdy těm, jež mají pravdu.

Mají-li násilí a vraždy tvořit základ pro dokazování existence rasismu, pak jsou to běloši, kdo jsou pravými oběťmi. Norsko má podle některých vžitý strukturní rasismus, kde o hodnotě člověka rozhoduje barva pleti. Je-li barva bílá, pak je hodnota nízká, což je znázorňováno případem Benjamina Hermansena, kterého rádi zmiňují často tzv. antirasisté. Jedná se o ojedinělý případ pro Norsko, kdy byl člověk tmavé pleti zabit samozvaným rasistou. Hermansen patřil v Oslu obávanému gangu Young Bloods a spolu s členy svého gangu se v boji o moc a peníze jako tolikrát dříve i později brutálně střetával s členy jiných gangů. Kdyby býval byl bělochem a vrah jiné barvy pleti, pak by se případ jistojistě zametl pod kobereček.

Zato jste-li barevný a třeba se schováváte v kostele z obav o vyhoštění, tak se za vás interpeluje v okresním zastupitelstvu i v parlamentu a pořádá se ve váš prospěch průvod s pochodněmi, „budou vás bombardovat láskou“, ovšem je-li někdo Nor a zabije-li ho anebo znásilní-li ji některý migrant, či jeden z našich „hostů“, jak bývají migranti označováni, tak ani slovo, natož aby na jeho památku a hanebný osud někdo klečel, či udělal diskusní pořad, ani žádná celebrita nebude věnovat na jeho pamětní fond nic. V prvním případě nezná černé svědomí a trhání srdce meze, v druhém případě ne, že by ne, ane vůbec také ne, jen se to přelévá do sociálních sítí a sporadických dopisů čtenářů.

Komu se chce, ten si informace najde, ovšem ne nutně od myšlenkových veletočů. Ovšem čím více osvěty bude, tím méně počínání i prohlášení politiků, představitelů organizací i jednotlivců svědčí o tom, že pobrali rozum. Paradoxně to kontrastuje s tím, co bývá ve slušné společnosti zvykem: jste-li kvalifikován, tak vám utrhají i ruce. Zato v globalizovaném světě je to podle všeho tak, že čím více prozkoumáte, než něco prohlásíte, abyste to měli podložené, tím bláznivější připadáte přezíravým lidem. Proto se ve stále kratších intervalech stydíte nejen za ty, o nichž vám tvrdívají, že jsou vašimi novými krajany, nýbrž i za ty, jež jim jejich životní úroveň umožnili a umožňují a kolem dokolečka je usvědčují z neviny.

Taková se množí slepota a hluchota, zatímco se zcela úmyslně konají nenapravitelné činy, jež zemi závažně poznamenávají do budoucna více než pouhou ideologií. Jedná se o další typ extrémismu, jaký jinak najdeme pouze v těch nejhorších sektách. Je to druh extrémismu, jaký jsme nikdy předtím v dějinách světa nespatřili. Dříve bylo na prvním místě udělat cokoli ku prospěchu vlastní země a národa. Nyní se zpřetrhávají vazby s historií a dává se jedna rána za druhou vlastní společnosti a budoucnosti. Copak je to možné, že nikdo nevidí dlouhodobé následky svých rozhodnutí? A pokud je tací vidí, a přesto včas neupraví směrování své politiky, tak si to nelze vykládat jinak, než že to je zamýšlený vývoj, ač se to zdá sebeparadoxnější a sebevíce proti přírodě.

Dokud se to nedotkne jich samotných, tak si mohou dělat, co chtějí. Nikdo z nich netrpí vlastními rozhodnutími. Nejsou a ani nebudou žádnou naší součástí v tomhle. Politika je tak řízena iluzemi, peníze se na rozvracečné účely rozdávají smrští radosti, zatímco je kdejaký krajan rasisticky ignorován a opomíjen, a ačkoliv průbojnost osočování pomoci výrazů jako rasista, xenofob, fašista, nacista atd. důsledkem „znehodnocení“ skrze nadměrné užívání již pozbylo své původní síly, tak je dost těch, kdo se o takovou stigmatizaci snaží více než dost.

Podle Karine Haalandové, jedné z oněch kritiček, se starostlivost a péče o společnost jako celek a její pospolitost setkává s odporem a odsuzováním, a to kupodivu ze strany těch, jež v mnoha souvislostech volají po tomtéž co nejhlasitěji. Zní to divně, ovšem ta společnost a pospolitost, kterou chtějí někteří zachovávat, nejsou zahrnuty do plánů pro budoucnost mnoha těch, jež dnes pózují pod praporem „pospolitosti“. Není jasné, jaký si vybavují nový druh pospolitosti, ovšem tváří se tak, že je založená na sociálním státu, ovšem bez jeho hodnot, tradic, kultury a dějin, tedy bez jeho hodnot. Sociální stát má i nadále přerozdělovávat a zajišťovat a dodávat blahobyt, ovšem bez těch předpokladů produktivity a důvěry, přičemž tyto mají být nahrazeny loajalitou ke klanům, normám a hodnotám jiných kultur, což vede ke dysfunkčnosti. Důvodem očerňování těch, jež hájí a snaží se opatrovat dnešní společnost a pospolitost, je ten, že v jejich chápání sociálního státu, společnosti a pospolitosti jsou vyzdvihovány a považovány za stěžejní kořeny a původ kultury, jež je základem všeho. To podmiňuje pokračování kultury země, jež je, neustupuje-li jiným hodnotám a normám, údajně rasistická, nedostatečně tolerantní, málo chápavá, málo zahrnuje „jiné“, je sobecká atd. Haalandová to přirovnává k situaci, kdy si někdo přeje koláč každý den, ovšem ten, kdo ho peče, je vyháněn a vezme si s sebou i recept.

Někteří si myslí, že pospolitost je možná bez vylučování některých nepřizpůsobivých a bez asimilace nových členů. Pak se vytváří pseudopospolitost bez vzájemné solidárnosti a obětavosti a mají žně takoví, jež se chtějí svést zadarmo.

Dovážet a vypustit osoby z dysfunkčních států do civilizovaných kapitalistických společností a věřit, že se nějak víceméně sami od sebe stanou součástí těchto společností, je co do prozíravosti přirovnáváno k tomu, jako kdybyste do lesa vypustili smečku štěňat a věřili, že se k vám vrátí hotově vycvičená.

Někdy, kdy se podívám zpět na svůj život, jsem vážně dojat z toho, jak je možné, že jsem ještě naživu. Když jsem ještě jakožto žák v Norsku 80. let veřejně vyjadřoval bytostné přesvědčení o tom, že jde o nenávratnou chybu, aby se Norsko stalo (další) zemí masové imigrace a že to natrvalo změní zemi k horšímu, aniž jsem vůči komukoliv pronesl cokoliv rasistického, mí spolužáci a další lidé mé výroky skandalizovali jako „nacistické“ právě tak, jak se potom dělo a děje masově dnes. Sledoval jsem snahu úřadů, organizací i spoluobčanů o nacifikaci výroků kritizující ty, jež se za každou cenu snažili změnit Norsko v cosi jiného. Byl jsem za jakéhosi podivína a velmi záhy jsem přišel na to, nakolik je mlčení zlato, a moudře jsem byl zticha a předstíral před ostatními, že jsem zmlkl navždy, ovšem pokračoval jsem pod pseudonymy psát do místních novin. Očištění se z předchozích skutků před ostatními studenty trvalo dlouhá léta. Celou dobu jsem si ale kladl na srdce, že ti, kdo o to stojí, mají vědět, že jsem byl jedním z těch, jež bili na poplach, aby o Norsku, své zemi a vlasti, lidé znali i odvrácenou stranu mince.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy