Archiv článků: červenec 2008

31. 07.

Změna soudní soustavy

Zdeněk Koudelka Přečteno 3575 krát Přidat komentář

Opět se oprašuje plán zrušení vrchních soudů a státních zastupitelství, jež jsou zařazeny ve čtyřstupňové soustavě – okresní, krajské, vrchní a nejvyšší. Roku 2000 byl návrh Poslaneckou sněmovnou zamítnut, neboť neřešil problém dlouhodobosti soudního řízení. Čtyři stupně vznikly za monarchie a osvědčily se za Československa. Jen roku 1950 byly vrchní soudy zrušeny, což bylo společně s přesunem Nejvyššího soudu z Brna do Prahy motivováno snahou o penzionování novému totalitnímu režimu nepohodlných soudců a jejich nahrazení. V době politické oblevy a federalizace Československa bylo roku 1968 rozhodnuto o obnově čtyřstupňové soustavy. Pod československým Nejvyšším soudem vznikly dva nejvyšší soudy republik. Po rozdělení Československa se republikový nejvyšší soud přejmenoval na Vrchní soud v Praze pro Čechy a 1996 vznikl Vrchní soud v Olomouci pro Moravu a Slezsko.

Více »

26. 07.

Budvar je právní problém

Zdeněk Koudelka Přečteno 3929 krát Přidat komentář

Při debatách o privatizaci pivovaru Budvar se připomíná, že jde o národní podnik, což bývá povrchně hodnoceno jako pozůstatek totalitního hospodářství. Budvar je skutečně národní podnik. Nebyl převeden na formu státního podniku, byť státní podniky začaly působit již roku 1988. Nicméně rozhodnutí ponechat Budvar národním podnikem je moudré. Vlastnicky není mezi národním a státním podnikem rozdíl, když majetek je státní a i v ostatním se národní podnik řídí stejnými vztahy jako podnik státní. Ovšem Budvar má zvláštnost, že vede světově řadu právních sporů o název Budweiser s pivovarnickou společností Anheuser Busch. V rámci právních bitev se užívá jakákoli záminka pro ztížení postavení protistrany. I přejmenování pivovaru z národního na státní podnik může být užito k zpochybnění, je-li státní podnik či dokonce akciová společnost právním nástupcem národního podniku. Vzhledem k tomu, že se řízení vede ve více státech s různými právními režimy, je těžko odhadnutelné, jak se může právní pozice Budvaru zkomplikovat. Jisté je, že se spory prodlouží a prodraží. Anheuser Busch by též získal šanci otevřít spory ve státech, kde již Budvar zvítězil, poukazem na to, že nově nazvaný subjekt není totožný s původním. I když by zřejmě Anheuser Busch nebyl úspěšný, nové procesy budou opět zdlouhavé. Anheuser Busch je finančně silný. Byť si bude vědom možného právního neúspěchu, snažil by se tímto způsobem svého protivníka finančně zatížit a jeho postavení problematizovat, aby pro jiné zájemce o jeho koupi nebyl atraktivní. Pokud totiž někdo chce koupit pivovar pro výrobu piva, dá přednost pivovaru bez právních sporů.

24. 07.

Čeština a pravopis

Zdeněk Koudelka Přečteno 6814 krát Přidat komentář

Právo přineslo text, že Slováci se znovu přou, zda zrušit ypsilon (Právo 19. 7. 2008, s. 1) a stejně tak slovenské Hospodárske noviny Učiťelia chcú zrušiť ypsilon, 16. 7. 2008. Blízkost našich jazyků nás může inspirovat. I pravopis českého jazyka je zbytečně složitý a je žádoucí jeho reforma, především u psaní tvrdého y. V zásadě čeština ve svém písemném vyjádření užívá heslo: Piš, jak slyšíš. To se bohužel netýká i a y, kdy se používají dva znaky pro zachycení hlásky, jež se v mluveném jazyce neliší. Praktický rozdíl je jen u měkkého i, když změkčuje předchozí souhlásku (dítě, tintíko), kdy ovšem nejde o vlastní výslovnost měkkého i, ale o výslovnost ď, ň, ť, které se v takovém případě píší bez háčku. Obdobně je tomu u dlouhého ú a kroužkového ů, které vznikly jiným jazykovým vývojem, ale dnes již označují v mluveném jazyce stejnou hlásku. Heslo piš jak slyšíš zavedl již Jan Hus, jemuž je připisován pokus, aby čeština opustila spřežky náhradou za zavedení háčků a čárek či v původním pojetí nabodeníček krátkých a dlouhých. Každý zásah do pravopisu vyvolá nevoli staromilců. Dokazuje to i poslední reforma němčiny znamenající zrušení ostrého es (ß již dříve psáno jako ss). Nicméně máme výhodu malého státu, v němž je jedině čeština používána jako úřední jazyk. Proto je mnohem snazší provedení pravopisné reformy než u jazyků, které se používají ve více státech (angličtina) nebo jsou velmi nářečově odlišné a tradiční písemná pravopisná podoba je nutnou dorozumívací spojnicí (čínština). Z hlediska historického dědictví je pravopis jen technikou, mnohem obsažnější je bohatství písemné kultury. Pokud dojde k zjednodušení pravopisu zrušením tvrdého y a kroužkovaného ů a tím k ušetření drezúry žáků neoblíbenými diktáty, v žádném případě nesmí být ochuzena hodinová dotace českého jazyka na školách. Ušetřené hodiny by se měly věnovat studiu klasické i moderní literatury a slohu. Posílí se tak obecný kulturní přehled žáků i četba krásné literatury.

21. 07.

Baťa stvrzuje Benešovy dekrety

Zdeněk Koudelka Přečteno 4276 krát Přidat komentář

Soudní rozhodnutí, že Ministerstvo financí musí rozhodnout o náhradě za znárodněný majetek Baťů je stvrzením platnosti Benešových dekretů. Právní řád u nás i na Slovensku je založen na existenci dekretů, které opravňují majetkové přesuny v roce 1945. Lze se setkat s tvrzením, že Benešovy dekrety jsou platné, ale mrtvé, vyšlé z užívání. Právo však zná jen platné či neplatné předpisy, nikoli živé a mrtvé. Dekrety jsou použitelné pro řešení právních věcí, které vznikly po 2. světové válce a nebyly dořešeny, ať jde o majetek či občanství. Nám i Slovensku nezbývá, než držet platnost Benešových dekretů, pokud nechceme znejistit současné majetkové vztahy, byť v morální oblasti mohou být pochybnosti. Při posuzování dekretů nelze odhlédnout od důsledků jejich zrušení, jež by vedlo k velké majetkové nejistotě. Zrušení dekretů by zbouralo základy poválečného právního řádu a ohrozilo stabilitu státu. Dekrety se musí posuzovat v historických souvislostech, nejen dnešními právními kritérii.

Více »

17. 07.

Vztahy ve státním zastupitelství

Zdeněk Koudelka Přečteno 2687 krát Přidat komentář

Petr Uhl v článku Má být státní zástupce nezávislý? (Právo 14. 7. 2008 s. 6) tvrdí, že od března 2002 nesmí Nejvyšší státní zastupitelství zasahovat do živých věcí jiných složek s výjimkou vrchních státních zastupitelství. Ve skutečnosti to je od změny prokuratury na státní zastupitelství 1994, od kdy je nejvyšší státní zastupitelství nadřízeno jen vrchním, ne jiným státním zastupitelstvím. To neplatí, když zákon připouští ingerenci vyšších státních zastupitelství při odnětí a přikázání věci a sporech o příslušnost společně vyšším státním zastupitelstvím či právo nejvyššího státního zástupce určit státního zástupce okresního a krajského státního zastupitelství k dozoru výchovných ústavů a věznic. Roku 1994 se zavedlo státní zastupitelství po vzoru první Československé republiky, jež se vyznačovala slabým Nejvyšším státním zastupitelstvím, které jen zastupovalo stát u Nejvyššího soudu a nemělo žádnou moc nad nižšími složkami. To vzniklo převzetím práva rakouské monarchie, jež byla federálním státem tvořeným zeměmi. Zde byla silná vrchní zemská státní zastupitelství v čele s generálním prokurátorem, později vrchní či zemský prokurátor, jemuž byla podřízena krajská státní zastupitelství a funkcionáři státního zastupitelství u okresních soudů. Vznikl i celorakouský Nejvyšší soudní a kasační dvůr a při něm generální prokurátor, který nebyl nadřízen zemským a byl podřízen panovníkovi jako rakouskému císaři skrze Ministerstvo práv. Obdobně zemští prokurátoři byli skrze ministerstvo podřízeni panovníkovi jako vévodovi slezskému či markraběti moravskému. Československý a pak český unitární stát převzal model státního zastupitelství federálního státu.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy