Archiv článků: listopad 2012

30. 11.

Palestina a my

Zdeněk Koudelka Přečteno 3660 krát Přidat komentář

Stát Palestina dosáhl 29. 11. 2012 uznání za nečlenský stát na Valném shromáždění Organizace spojených národů. Řádné členství kvůli vetu USA v Radě bezpečnosti není možné. Spojené státy podporují Izrael a bez jeho souhlasu odmítají uznat Stát Palestinu. Naše Ministerstvo zahraničí také uznání nepodpořilo. Česká republika však Stát Palestinu uznala ústavním zákonem.

Více »

28. 11.

Boj soudce Bohuslava Petra proti porušování Ústavy

Zdeněk Koudelka Přečteno 3740 krát Přidat komentář

Tomáš Němeček v textu Jak se soudce Petr nestal docentem (Lidové noviny 22. 11. 2012 s. 21) uvádí, že předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích podal správní žalobu proti rozhodování Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve věci jeho docentury z občanského práva. Vědecká rada byla proti udělení docentury, přestože komise složená z odborníků na občanské právo a všichni oponenti jeho práce docenturu doporučili. Němeček napsal, že Petr získal 11 hlasů a potřeboval nadpoloviční většinu ze všech 41 členů. Neuvádí však, že na jednání bylo 31 členů a tedy Petr nemohl získat hlasy nepřítomných.

Více »

26. 11.

Problémy při volbách nejsou výjimečné

Zdeněk Koudelka Přečteno 2322 krát Přidat komentář

Problém s registrací prezidentských kandidátů je využíván k volání po zrušení přímé volby. Přímá volba prezidenta je v Evropě běžná. Pokud ji zvládnou jinde, lze ji zvládnout i u nás. Při první volbě senátorů roku 1996 došlo také k problémům při registraci kandidátů. Několik kandidátů bylo odmítnuto Ústřední volební komisí. Například Jaroslav Šabata nebyl registrován, protože své občanství doložil občanským průkazem a ne osvědčením o státním občanství. Počínání Ústřední volební komise, která neuznala občanský průkaz jako doklad o státním občanství pro účely voleb, bylo nesmyslné. Kupodivu tuto hloupost potvrdil Nejvyšší soud. Až Ústavní soud zrušil toto rozhodnutí na základě ústavní stížnosti Jaroslava Šabaty, kterou jsem v jeho zastoupení podal. Šabata a další dva kandidáti se mohli senátních voleb účastnit díky rozhodnutí Ústavního soudu, který jejich ústavní stížnosti proti odmítnutí registrace projednal přednostně. V případě Jaroslava Šabaty byla ústavní stížnost podána 11. 10. 1996 a již 15. 10. 1996 nálezem Ústavní soud rozhodl. Když chce, jedná Ústavní soud rychle. Rovněž roku 2009, kdy Ústavní soud odňal občanům právo volit ve vyhlášených volbách, jednal přednostně a rychle.

Více »

23. 11.

Zákon byl porušen v neprospěch Jiřího Čunka

Zdeněk Koudelka Přečteno 3084 krát Přidat komentář

Petr Uhl v textu Léčba Čunkem (Právo 22. 11. 2012 s. 6) zkresleně popisuje trestní věc Jiřího Čunka. Nezmiňuje, že police použila proti J. Čunkovi nepravdivý znalecký posudek, kdy znalec unikl trestnímu stíhání z důvodu promlčení věci. Rovněž nezmiňuje, že trestní stíhání dozorovalo nezákonné přerovské státní zastupitelství. Údajný trestný čin J. Čunka se stal ve Vsetíně, proto bylo vsetínské státní zastupitelství ze zákona určeno k úkonům trestního řízení. Krajské státní zastupitelství v Ostravě odňalo věc J. Čunka Okresnímu státnímu zastupitelství Vsetín a přikázalo Okresnímu státnímu zastupitelství Přerov pro prověřování do zahájení trestního stíhání, nikoli pro celé trestní řízení. Přerovské státní zastupitelství však pokračovalo i po zahájení trestního stíhání. To, že přípravné trestní řízení se dělí na prověřování a trestní stíhání, je obsahem výuky na právnických fakultách a záměna těchto fází je chyba. Protože tuto nezákonnost nenapravilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, dostal se k ní Stanislav Potoczek z Nejvyššího státního zastupitelství na základě návrhu obhajoby, která žádala o přikázání do Prahy. Návrhu obhajoby nevyhověl zcela, když dal věc do Jihlavy. Samozřejmě mohlo být zvolené i jiné okresní státní zastupitelství. Jisté je, že přerovské státní zastupitelství bylo nepříslušné.

Více »

20. 11.

Prezident nemá být šedá myš

Zdeněk Koudelka Přečteno 2104 krát Přidat komentář

Zdeněk Jičínský v článku Někteří kandidáti slibují víc, než na Hradě zmohou (Právo 12. 11. 2012 s. 6) vyjadřuje nelibost nad zavedením přímé volby prezidenta a politickým významem prezidentského úřadu u nás. Jičínský je dlouhodobě zastáncem modelu vlády shromáždění, kdy parlament je nejvyšším orgánem veškeré státní moci, nejen zákonodárné. Tento model zavedený Ústavou Antonína Novotného roku 1960 byl opuštěn rozdělením Československa. Dnešní systém parlamentní republiky vychází z toho, že parlament je sice důležitý, ale ne všemu nadřazený orgán a ve výkonné moci má významné postavení prezident. Přímá volba prezidenta je projev civilizačního vývoje, když první přímá volba byla v roce 1848 ve Francii, kdy většina států byla monarchiemi. Nyní je 75% států republikami a v nich je z 75% prezident volen přímo.

Více »

17. 11.

Kárné žaloby v justici

Zdeněk Koudelka Přečteno 2228 krát Přidat komentář

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vzal zpět některé kárné žaloby na soudce podané jeho předchůdcem. Ministr nesmí pokračovat v kárném řízení, když zjistí, že kárné provinění se nestalo. Žalobce musí být přesvědčen, že se určitý skutek stal, je nezákonný a odpovídá za něj žalovaný. Věc má však obecnější rozměr. Nakolik je správné, aby ministr spravedlnosti suploval předsedy soudů?

Více »

14. 11.

Fangličkářství

Zdeněk Koudelka Přečteno 2268 krát Přidat komentář

Lukáš Jelínek v textu Eurovlajka nad Hradem (Právo 10. 11. 2012, s. 6) kritizuje údajnou eurofobii Václava Klause, neboť nad Pražským hradem nevlaje vlajka Evropské unie. V této souvislosti vyvstane pojem fangličkáři, kterým byli označováni lidé, kteří na konci národního obrození vyvěšovali české nebo slovanské vlajky (fangle), aby ukázali své pozdní národovectví, když sami měli chabé povědomí o věcech národa.

Více »

12. 11.

Slábnutí výkonné moci

Zdeněk Koudelka Přečteno 2712 krát Přidat komentář

Prezident Václav Klasu v projevu 28. 10. 2012 uvedl: „Náš stát slábne a současně bobtná. Namísto malého silného státu nás obepíná stále mohutnější obruč stále slabšího státu.“ Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v kandidátském projevu na místopředsedu ODS 4. 11. 2012 prohlásil: „Malý stát, naše staré heslo. Malý stát znamená, že má málo kompetencí, a tam, kde ty kompetence má, je nesmíme zpochybňovat a stát je musí využívat.“ Shodují se, že stát sice neustále bytní, ale vnitřně slábne. Je lepší takový stát, který rozumně stanoví své hranice, zbytečně nereguluje věci nepotřebné a důsledně vymáhá dodržování zákonů v oblastech, které chce skutečně regulovat. Pokud ke stanovení povinnosti dojde, musí důrazně vymáhat její plnění všemi. Jinak nastane nežádoucí dojem, že právní předpisy jsou závazné jen pro ty, kteří je dodržují dobrovolně, byť je omezují, a ti, kteří je porušují, jsou nepostižitelní a ulehčují si život na úkor jiných. Stát musí při přijímání právních předpisů zvážit, zda má sílu je vynutit.

Více »

08. 11.

Prezident je významný

Zdeněk Koudelka Přečteno 2261 krát Přidat komentář

Václav Žák v textu Prezident není monarcha (Právo 6. 11. 2012 s. 6) nepravdivě uvádí, že prezident v parlamentní republice je neodpovědný. Zamlčuje, že náš prezident je odpovědný pro velezradu a jiné hrubé porušení ústavy a může být sesazen Ústavním soudem. To je rozdíl od monarchií, kde sesazení monarchy je čin revoluční. Tato právní odpovědnost za porušení ústavy chybí u vlády.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy