Opět platy

25. 07. 2012 | 20:00
Přečteno 2499 krát
Rokem 2012 končí z rozhodnutí Ústavního soudu pětileté zmrazení či dokonce snížení platové základy státních zástupců a soudců. Tato platová základna se dotýká i členů vlády, Parlamentu a některých dalších osob placených státem, kteří mají plat snížen až do roku 2014. Tuto skupinu 4 800 osob z 90% tvoří státní zástupci a soudci, politiků je malá část. Platy těchto představitelů státu jsou vázány na průměr platů v nepodnikatelské sféře. Původně byly vázány na platy nejvyšších úředníků státních orgánů. To bylo roku 2002 nahrazeno spravedlivějším průměrem platů všech zaměstnanců - nejvýše i nejhůře placených. Rostou-li platy všech zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, rostou platy představitelů státu. Je-li stop stav platů u všech zaměstnanců, nezvyšují se ani platy politiků, státních zástupců a soudců.

Roku 2007 byl prosazen zákon, který jen některým lidem placeným státem zmrazil plat na řadu let. Většiny zaměstnanců státu se zmrazení netýká a platy jim rostly. Tak se stalo, že někde mají vrcholní úředníci na ministerstvu plat vyšší než ministr. Od roku 2013 mají být platy odmrazeny a místo každoročního malého zvýšení se zvýší více, což vychází z průměru zvýšení platů v nepodnikatelské sféře. Vláda totiž navrhuje v reakci na nález Ústavního soudu zavést novou jednotnou platovou základnu pro soudce i členy vlády, Parlamentu a některé další osoby ve výši 2,7 násobku průměrného platu v nepodnikatelské sféře.
Je logické, že když většinu skupiny se zmraženými platy tvoří státní zástupci a soudci, hájí své platy. Ústavní soud již zrušil odnětí 13. a 14. platů soudcům, což vyvolalo obecný nesouhlas, když 13. a 14. platy byly tehdy odňaty všem zaměstnancům státu. Nyní je postižena zmrazením a platovým snížením jen část lidí placených státem. Motivem zmražení byla snaha některých politických představitelů vlichotit se voličům tím, že budou zmraženy a sníženy platy poslanců. Důsledkem je problém odloženého nárůstu platu skončením zmrazení. Parlament může přijmout novou zákonnou úpravu platů. Může platy i snížit. Pokud však takto postupuje, má tak dělat vůči všem a ne jedné skupině placené státem.
Řešením nespokojenosti obyvatel s politiky není stanovení platu pro poslance ve výši minimální mzdy. Pokud chtějí voliči změnu v politice, musí tak učinit svým hlasem ve volbách. Členové vlády i parlamentu jsou nezbytní pro správu demokratického státu. Postavení i náročnost pozice prezidenta či premiéra je více hodna ocenění než pozice ředitelů státních firem, ať státních podniků nebo státem ovládaných akciových společností jako ČEZ, kde odměny šéfů významně překračují platy představitelů státu. Právo nemá podporovat kastovnictví. Parlament se má vypořádat s nepoměrem mezi platy lidí placených státem přímo a platy lidí placených skrze státní podniky. Má-li plat vyjadřovat i společenské ocenění a význam dané profese, musí si položit otázku, zda je význam nejvyššího státního zástupce či předsedy vlády menší než vrcholových ředitelů Českých drah. Dojde-li k závěru že ne, musí tomu nastavit i zákonné podmínky platů, včetně přihlédnutí k finanční situaci státu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

"....Postavení i náročnost pozice prezidenta či premiéra je více hodna ocenění než pozice ředitelů státních firem, ať státních podniků nebo státem ovládaných akciových společností jako ČEZ, kde odměny šéfů významně překračují platy představitelů státu. Právo nemá podporovat kastovnictví. Parlament se má vypořádat s nepoměrem mezi platy lidí placených státem přímo a platy lidí placených skrze státní podniky. Má-li plat vyjadřovat i společenské ocenění a význam dané profese, musí si položit otázku, zda je význam nejvyššího státního zástupce či předsedy vlády menší než vrcholových ředitelů Českých drah. Dojde-li k závěru že ne, musí tomu nastavit i zákonné podmínky platů, včetně přihlédnutí k finanční situaci státu. ...."

Pane Koudelko, právě jste se stal kandidátem na Nobelovu cenu.
Popsal jste kvadraturu kruhu.

P.S. Kachní sezona je v plném proudu - jak vidno i zde.
25. 07. 2012 | 20:06

Baba Jaga napsal(a):

Tak jest - hezky to zde ČM zhodnotil.
Penízky si stát sice natisknout může, nečinila bych tak však ani pro dodržení nezávislosti soudců (ani těch ústavních). Kdyby soudit nechtěli, stali by se z nich advokáti nebo exekutoři. Nebo třeba nezaměstnaní.
25. 07. 2012 | 20:16

Ládik!!! napsal(a):

Stačí dřít jako kůň.
25. 07. 2012 | 20:18

Eleshar napsal(a):

"Pokud chtějí voliči změnu v politice, musí tak učinit svým hlasem ve volbách."

Ano, to je přesně Koudelka, Klaus, Kalousek a celá tahle banda. Úloha občana se redukuje na vhazovače volebních lístků jednou za patřičné čtyřleté období, a pak laskavě držet hubu a platit daně. Žádná odpovědnost, žádná odvolatelnost a praktická beztrestnost.

NE!

Politiky je třeba neustále kontrolovat, dohlížet na ně a hlídat je. Jakmile se zpronevěří státu, okamžitě vyrazit a v závažných případech nemilosrdně zavřít a zbavit majetků. Politik má rozhodovat o politických otázkách, nikoliv o veřejných penězích.

Koudelka dnes a denně ukazuje, že lidé jako on pohrdají demokracií, svobodou, právním státem a zejména občanem. Nenechme se těmito obludami kastrovat! Moc vychází z rukou občanů a nikdo, nikdo nás nezastaví, až se rozhodneme uplatnit článek 23 Listiny:

"Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."
25. 07. 2012 | 21:14

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

pane autore,
pozor na ty České dráhy!!! tam byste si mohl nabít brejle! Pokud vím, tak šéf ČD žije s političkou - dcerou jednoho z nejlepších kamarádů pana Klause!! (a všichni v dosahu o tom vědí a tak nějak to berou v úvahu, že). Tak bych Vám doporučoval, abyste si ověřil, kam až sahá Vaše tlupa. Pan Klaus by Vaši snahu o eventuelní snížení platů šéfů podobných podniků mohl označit za "ošklivá, ale opravdu ošklivá slovíčka" a upadl byste v nemilost.
A ČEZ taky nechte bejt. To jsou správní hoši, zjistěte si, jaké řeči vedl pan Klaus při návštěve Temelína před týdnem (média o tom téměř mlčela, neb to bylo neuvěřitelné). A podle toho pak nasaďte kurz blogů, co nás tady s nimi oblažujete.

Jo jestli máte na mysli - šéfům státních podniků nechat a prezidentovi a rozpočtově zodpovědné vládě přihodit nějakou miliardičku - tak to je jiná. To byste se mohl zalíbit.

Ale ne nám, daňovým poplatníkům. To sorry. I když - u řady z nás už to asi máte pod..lané už teď.
25. 07. 2012 | 21:32

Bavor V. napsal(a):

Tak to vysvětlil na Kose Lex:
jejich vysvětlení je v skoro správné, důraz však kladu na to slovo „skoro“. Jejich platy jsou určeny zákonem č. 236/1995 Sb., ze dne 26. září 1995 o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění řady novel.
Všimněte si, že jejich platy jsou upraveny stejným zákonem, jako platy soudců (nikoliv státních zástupců, ti mají samostatný zákon). Platy se odvíjejí od tzv. „platové základny“, která je upravena v § 3 zákona a to do konce roku 2010 slovy: „Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.“
V rámci Topolánkova balíčku a dalších okolností si ústavní činitelé zmrazovali své platy a také snižovali, naposled o možná více jak dvacet procent zdaněním tzv. „náhrad“ a dalšími opatřeními. Pokud se však nějaké snížení mělo dotknout soudců, vždy zasáhl Ústavní soud a tu restrikci zrušil s různým, tu více, tu méně relevantním zdůvodněním. Proto se vláda rozhodla řešit věc principiálně, aby restrikce postihla všechny stejným poměrem, a to tak, že sněmovna schválila novelu onoho zákona č. 425/2010 Sb., kterou snížila s účinností od 1.1.2011 „platovou základnu“ ze 3 násobku na 2,5 násobek, a současně pro „představitele“ na roky 2011 – 2014 stanovila platovou základnu pevnou částkou 51 731 Kč, pro soudce pak na roky 2012 – 2014 částkou 56 849 Kč. Leč opět se zákonodárci se zlou potázali a Ústavní soud v oné novele učinil tenhle zásah :
„I. Ustanovení obsažené v § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 425/2010 Sb., a vyjádřené slovy “2,5násobek”, se zrušuje uplynutím dne 31. prosince 2012.
II. Ustanovení § 3b odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 425/2010 Sb., se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.“ (Celý nález si můžete přečíst zde http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=181/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy).
To rozhodnutí ÚS přeloženo do srozumitelného jazyka znamená, že se od 1.1.2013 obecně ruší onen 2,5 násobek a vrací se 3 násobek. Současně se pro soudce pro roky 2012 – 2014 ruší ona pevná výše „platové základny“, která se tedy vypočte podle stanovených zásad. Naproti tomu ÚS nezrušil tu část novely, kterou zákonodárci stanovili pro roky 2011 – 2014 pevnou výši platové základny pro ostatní „představitele“ (novelou to byl § 3a zákona, o kterém, jak vidíte, ÚS mlčí).
Takže se dostáváme k jádru pudla. Ústavní soud skutečně rozhodl o opětovném zvýšení platové základny na 3 násobek. Ve skutečnosti se to však od roku 2013 týká pouze soudců, protože pro ostatní „představitele“ zůstala v platnosti do roku 2014 pevná výše „platové základny“ 51 731 Kč.
Závěr nechť si udělá každý sám.
25. 07. 2012 | 21:34

da.rock napsal(a):

Koudelka, Koudelka.....ještě že tu vaši kandidaturu na místo ústavního soudce ČSSD sama zařízla. Asi zná vaše názory.
25. 07. 2012 | 22:02

Breda napsal(a):

Už chápu proč doktor Chocholoušek s tarasnicí na rameni volal ,, Já vám zapálím Koudelku ,,.
Vy by jste mohl vyučovat ústavní právo i v Somálsku , takového ohýbače ústavního práva nemají ani tam.
25. 07. 2012 | 22:05

ghándí napsal(a):

soudy nemužou rozhodovat o rozpočtu. to je utok na zaklady demokracie a nezávislost zakonodarne moci. ustavní soud opakovaně porušuje ustavu. ustavní soud je podle meho nazoru větší škudce našeho státu, než odbory.
25. 07. 2012 | 22:13

Sláma napsal(a):

Tentokrát mi pan docent Koudelka mluví naprosto duše. Pokud parafrázuji staré židovské přísloví, tak "nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné lidi".
Levní lidé, kteří rozhodují o miliardách nás stojí stovky miliard ročně.
Nedávno jsem se dozvěděl, že plat náčelníka generálního štábu České armády je někde kolem 60 tis. hrubého. Platy ředitelů některých významných institucí byly dokonce zveřejněny a jsou v některých případech ještě nižší. To považuji za skandální, zejména, když si uvědomíme, že plat naprosto neschopného ředitele Českých drah Žaludy je téměř 500 tis. měsíčně v základu, k tomu 1500 tis. měsíčně z různých bokovek.
Obecně platová situace ve státních podnicích (v širším slova smyslu) je naprosto skandální. Když došlo k dluhové krizi v Řecku, tak tamní vláda snížila platy ve státních podnicích o 30%, u nás se ale jede vesele dále!
Ono také proč by se tam snižovaly platy, kdy státní podniky ze státního jen berou a nic nedávájí. Například Lesy ČR neodvádějí do státní pokladny ani korunu a naopak jsou osvobozeny od pozemkové daně (propad příjmů státu o cca 80 mil. Kč ročně) a dostávají od MZe každoročně desítky mil. Kč na dotacích!
25. 07. 2012 | 22:21

Sláma napsal(a):

Pokud chce stát šetřit, měl by spíše na kvantitě, než na kvalitě. Navrhoval bych zredukovat počet poslanců na polovinu. Stejně je v Poslanecké sněmovně spousta lidí, kteří tam jsou zbyteční. Třeba jako poslankyně Peake ze strany .... LIDEM, která si tam chodí vyřizovat telefonní hovory či SMS (a má to "štěstí" že sedí přímo za řečnickým pultem, takže je to vidět). Nebo senátor Kníže, který se chodí do Senátu či Poslanecké sněmovny (tam v roli ministra) prospat.
Oni stejně poslanci hlasují podle toho, co jim jejich stranické sekretariáty nařídí. Jako tuhle, když se "vodič" spletl a TOPka hlasovala opačně, než bylo předem rozhodnutu a Kalousek věc zachraňoval stížností na hlasovací zařízení.
Senát samozřejmě zrušit. Když se zakládal Senát, tak se argumentovalo že to je ústavní pojistka. Dnes v praxi vidíme, že je Senát na nic, že je Poslanecká sněmovna stejně vždycky přehlasuje.
25. 07. 2012 | 22:31

Sláma napsal(a):

V jednom detailu s docentem Koudelkou nesouhlasím. Je to však detail velice důležitý a je pro Koudelku typický, proto jsem vždy byl proti jeho kandidatuře na ústavního soudce.
Dobře to přede mnou napsal Eleshar, tak si dovolím jen citovat: "Úloha občana se redukuje na vhazovače volebních lístků jednou za patřičné čtyřleté období, a pak laskavě držet hubu a platit daně. Žádná odpovědnost, žádná odvolatelnost a praktická beztrestnost."
Takhle tedy, pane Koudelko, ne!
Dokuď budeme všichni držet hubu a krok, do té doby tady bude Mafiastán. Pokud chceme, abychom se zařadili mezi vyspělé státy Severu, musíme být jako oni, tedy politikům nic nepromíjet a umět se ozvat!
25. 07. 2012 | 22:36

nesouhlas napsal(a):

Když chtěli odklonit platy nepedagogů od učitelů, tak udělali novou tabulku.Proč se tak nestalo i v tomto případě? Měli prostě udělat pro politiky novou zvláštní tabulku, měli na to dva roky, když ústavní soud rozhodl o platech soudců. Ale proč by to dělali, byli by sami proti sobě. Teď se mají aspoň na co vymluvit, když existuje jenom jedna tabulka o platech.
25. 07. 2012 | 22:53

krajan napsal(a):

"Členové vlády i parlamentu jsou nezbytní pro správu demokratického státu".citát
To je tvrzení, o kterém bych u nás v tento okamžik s úspěchem pochyboval. Jeví se mi,že opak je pravdou.
26. 07. 2012 | 08:25

dříve čtenář napsal(a):

Kdy už všichni diskutující konečně pochopí to, co jsme se za komunistů učili a teď je to teprve realizováno ve vší parádě, že "svoboda je poznaná nutnost"! Tudíž je nutné, aby si vládní garnitura přidala peníze. My ostatní to svobodně příjmeme.
U koudelků bych nechtěl studovat, tam to zavání obnovováním starých hesel...
26. 07. 2012 | 10:10

eko-amater napsal(a):

Nevidím problém v tom, budou-li poslanci dobře placeni (zvláště budou-li odvádět dobrou práci). Ale proč s tím proboha přišel zrovna Drábek, jenž na druhé straně pro obyčejné lidi, kteří nemohou sehnat práci, vytváří systém roboty jako ve středověku? Nemluvě o snižování reálné velikosti důchodů a atd. Jinak pan autor se opět tematicky vyznamenal. Má opravdu talent nalézt si téma, v němž politici velmi štvou občany, a zastávat se jich s poukazováním, že podle zákona je to tak správně, takže se nedá nic dělat. Ale ty zákony vytvářejí právě poslanci. Je zřejmé, že je pro ně snazší zvýšit platy sobě, než je snižovat manažerům státních firem. Tak se občas dozvídáme, že si ředitel DP Praha, jenž byl ve fukkci pouhé 3 měsíce, sám vyplatil 3miliónové odstupné, a primátor Prahy nevěřícně kroutí hlavou se slovy: "To snad ne... S tím bychom něco měli udělat..." A hle --- Drábek to vyřešil za něj. Ale to je ještě málo, poslanci by mohli rovněž dostávat zlaté padáky. Parkanová by třeba mohla dostat velké odstupné z funkce místopředsedkyně sněmovny, ráth 7miliónové odstupné z hejtmanství (vím, kde to vzít) a podobně :-)))
26. 07. 2012 | 10:18

rorýs napsal(a):

To autor:
Ne pane autore, nebudete mít klid na práci. Nedáme Vám ho.
26. 07. 2012 | 11:04

český maloměšťák napsal(a):

Mě netrápí ani tak platy různých podivínů...
Ale spíše otázka, jak jim na " zasloužené/ve smyslu zásluhovosti/ důchodové výměry" budou moci přispívat lidé se mzdami okolo 600 euro netto.
Tomu dost dobře nerozumím....
Asi se ti lidé dole budou holt muset uskrovnit či zadlužit, že.

Osobně se ale domnívám, že jistější bude, pokud si oni podivíni raději dostatečně nakradou ještě před důchodem.
Tedy - jistější pro ty podivíny, of course.

Šalom.

P.S. Domácí úkol.
O kolik/ ve vyjádření kupní síly/ přijde za 2 roky"díky" hyperinflaci ve výši dejme tomu 80 % člověk a) který vlastní aktiva ve výši 100 milionů CZK ....a o kolik b) ten, kdo vlastní aktiva ve výši 2 miliony CZK? Dejmě tomu že další rok bude opět míra inflace stejná.
26. 07. 2012 | 11:05

sedlak napsal(a):

prachama to nedoženete Koudelka, ani pohádkou o prestiži, když "elita" není elita nemůže být černá bílou ;-)
Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v roce 2012
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=752231

6. soudce
12. policista
24. ministr
25. uklízečka
26. poslanec

"Katastroficky nízkou míru prestiže profese poslanců a ministrů je možné hodnotit jako určité ohrožení demokratických principů naší politiky," uvádí zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění.
"Zde již nejde o nedůvěru k jednotlivým politikům, či ke konkrétním členům vlády, ale o vztah obecné (ne)úcty k představitelům moci zákonodárné a výkonné v našem politickém systému," dodávají autoři.
26. 07. 2012 | 23:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy