Oduznání Mnichova

07. 08. 2012 | 07:47
Přečteno 4199 krát
Ministr obrany Alexandr Vondra v textu V londýnském exilu s mnichovským závažím (Právo 6. 8. 2012, s. 6) připomíná výročí prohlášení mnichovské smlouvy za neplatnou Británií 5. 8. 1942. Do té doby Británie sice uznávala československou vládu v emigraci, ale v otázce hranic se nevyjádřila. Z právního hlediska je neuznání smlouvy významné mezi jejími účastníky. Proto stanovisko Británie bylo právně důležitější než USA či Sovětského svazu, kteří smlouvu nepodepsaly.

Ovšem Británie neprohlásila mnichovskou smlouvu za neplatnou od samého počátku (nulitní), což byl cíl politiky Edvarda Beneše s tím, že smlouva odporuje principům mezinárodního práva, neboť byla uzavřena k tíži státu, jenž nebyl účastníkem smlouvy (o nás bez nás) a byla mu vnucena pod hrozbou války. Od samého počátku uznala mnichovskou smlouvu za neplatnou de Gaullova Francie (1942), která sama měla potíže s tím, aby ji Spojenci uznaly místo kolaborantské vlády ve Vichi, a po své porážce i Itálie (1944) a nakonec Spolková republika Německo (1973). Byť ve vnitrostátním právním řádu považuje Německo některé důsledky mnichovské smlouvy za platné – získání německého občanství pro sudetské Němce a jejich účast v sociálním zabezpečení Německa již od podzimu 1938, což je právní paradox, když jinak nulitní smlouva nemá žádné právní důsledky.
Británie prohlásila mnichovskou smlouvu za neplatnou až dnem 15. 3. 1939, kdy došlo k německé okupaci Čech a Moravy, tedy ne od samého počátku. Důvodem tohoto postoje je možný vliv na jiné smlouvy uzavřené Británií. Při budování britského impéria bylo užíváno i násilí a smluv o rozdělení území v neprospěch třetího, který účastníkem smlouvy nebyl. Protože systém britského práva je založen na právním obyčeji, nemohla britská vláda prohlásit mnichovskou smlouvu za neplatnou od samého počátku, neboť nechtěla ohrozit své podobné jednání v minulosti. Byla si však po vyhlazení Lidic vědoma neudržitelnosti mnichovské smlouvy, z níž navíc územně netěžila, proto ji zneplatnila k datu okupace Čech a Moravy s odůvodněním, že nové hranice Československa porušilo samo Německo a tím smlouvu zneplatnilo. Tuto právní pozici Británie nezměnila, když jinak se obecně považuje mnichovská smlouva za neplatnou od samého počátku.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Ono to má ještě jeden aspekt. Kdyby VB nechala diktát, který spolupodepsal (vnutil) její vrcholový představitel Československu, těžkoby pak mohla uznat exilovou Benešovu vládu legitimní a těžko by pak mohla těžit ze smluv s ní podepsaných. Kupř. ze smlouvy Československa s VB o československé pomoci proti nacismu. V takovém případě by totiž musela jednotky s účastí českých a slovenských obyvatel vyzbrojit a zásobovat na vlastní náklady a nemohla by si dovolit nechat obranu svého státu, dobývání svých kolonií občany ČSR ještě do posledního knoflíku a patrony nechat Československem zaplatit.
07. 08. 2012 | 08:01

Kvakin napsal(a):

Nečasova vláda se dala na historická bádání: Nečas sám je expert na nejnovější dějiny ČSSD, Vondra je historik skupiny bří Mašínů, praktikující katolík Kalous je přes biblickou dějepravu a Pík by se nohla věnovat hysterii.
07. 08. 2012 | 08:13

Béda napsal(a):

Tento článek potvrzuje,že imperiální velmoci vždy prosazovaly, resp. slabšímvnucovaly politiku, která vyhovuje především jim a na periferii přitom nebralyžádné ohledy.

Před r. 1938 vyhovovala VB vůči nacismu politika Appeasementu, v t. 1938 ji vyhovoval Mnichov - chtěla aby nacisté expandovali na východ. Poté co byla VB překvapivě napadena nacisty, VB otočila, zneplatnila fištrónsky Mnichov takovým způsoberm abyneohrozila svou dřívější politiku a ještě z toho na ČSR vytěžila.

Na konci války poražené impérium, které na začátkukolaborovalo s Hitlerem a v průběhu války přišlo o kolonie a téměř celou svoji říši a předlužilo se, stanulo mezi vítězi války a spolurozhodovalo o podmínkách nacistické porážky.
07. 08. 2012 | 08:14

Eleshar napsal(a):

Koukám, že justiční mafie se snaží odvést zdou cenu pozornost od otázek aktuálních (tedy odhalení, že Blažek je regulérní krajský kmotr a jeho looutkovodič Koudelka je justiční mafián) kamsi do ztracené minulosti, jejíž zkoumání, interpretace a hodnocení náleží naprosto jiným osobám. Fakticky trapný pokus Koudelkova PR, aby "se o Koudekovi mluvilo" jako o tom, kdo "má správné názory na Mnichov" a ne jako o servisním a servilním členovi justiční mafie.
07. 08. 2012 | 08:30

Grőssling napsal(a):

Že se VB chovala ještě v nedávné minulosti ve světě arogantně, imperiálně a z dnešního pohledu mezinárodního zločinecky je známé.
Co je nepochopitelné je obdiv spousty českých anglofilů k této zemi, kteří tyto mezinárodní zločiny oddmítají vidět a žvaní cosi o vzoru demokracie.

Ale celkem jakás takás spravedlnost se časem projeví. Ještě v roce 1939 byla VB světovou velmocí nejméně č. 2 - 3.
Dnes je to zanikající stát 3tí světové ligy. A bude hůř.

Patří jim to za to co napáchali.
07. 08. 2012 | 08:41

Maximus napsal(a):

Eleshar
Tak to asi bude. Koudelka stálý rektální alpinista do Klausových pahorků, přítel ODS mafiána Dona Pabla v Brně a navíc s puncem sociálního demokrata, je opravdu, opravdu vypečený ptáček. ČSSD by se ho měla rychle zbavit, aby jeho jméno s ní nebylo spojováno ani v nejmenším náznaku. Nakonec jeho nevolbou do pozice ÚS v senátu je vidět, že si to spousta lidí ze soc.dem už uvědomuje, jakého hada hřáli na svých prsou. Jo, před časem si Klaus přál velkou koalici ODS-ČSSD, on měl po tom vždy touhy a předchozí opoziční smlouvou to také deklaroval a dařilo se mu vtáhnout část soc.demokracie do svých her a záměrů. Následky opoziční smlouvy dua Zeman-Klus byly a jsou ještě dnes pro českou politiku a potažmo i hospodářství fatální. Finanční žraloci a kmotři napojení na politické struktury státu nabrali sílu a jistotu, že mohou prakticky všechno. Takový lump Mrázek jenom blahem mlaskal, on se jim totiž uvolnil prostor a trio, které má dbát do dodržování práva v zemi tj. policie, státní zastupitelství a soudy se staly tím, čím jsou dnes. Jsou paralizovány a jsou pod kuratelou těch co mají peníze. Za peníze si koupíte v ČR všechno. Když máte miliardu korun a více, jste v pohodě, dokonce je znám i přibližný sazebník, kolik za co, komu a jak! Tak hluboko jsme klesli.
Pěkný den v zemi spravedlivé, krále Miroslava (ježišmarjá né Kalouska)!
07. 08. 2012 | 08:49

Taoiseach napsal(a):

Tentokrát bych se Zdeňkem Koudelkou zcela výjimečně souhlasil, ale přecejen. Pokud jde o Spolkovou republiku Německo, mám za to, že Mnichovskou dohodu oficiálně nepovažuje za nicotnou, protože podle německého práva má právní účinky, především v tom, že Němcům z Československa přiznává německé občanství.

U těch Britů je i psychologický problém, a sice jejich zpupnost: považují se za neomylné a neporazitelné. Kdyby nuseli podepsat dohodu o kapitulaci za ponižujících podmínek (jako třeba Francie), asi by se platnost dohod taky začali dívat jinak. Nicméně se zdá, že příští rok Velká Británie a potažmo Spojené království jako stát skončí a bude pokoj.
07. 08. 2012 | 08:56

pepa napsal(a):

Koudelko vlastní justiční mafii se věnujte, ta cizí je daleko a cizí! A každý by se měl věnovat tomu čemu rozumí, jako Vy konstituování mafií do správního řádu ČR!
07. 08. 2012 | 09:04

Maximus napsal(a):

Taoiseach
Nakousl jste zajímavou věc, spousta lidí co kritizují poválečné Benešovy dekrety na jejichž základě došlo k odsunu sudetských Němců si neuvědomuje, že tehdy byli odsunuti lidi, kteří se vzdali po obsazení ČSR českého občanství a přijali to německé! Z právního hlediska je to dost nezanedbatelná okolnost. Nicméně kdyby s BD nesouhlasili vítězné velmoci, nemohlo by k odsunu dojít ani náhodou.
Pěkný den!
07. 08. 2012 | 09:08

Taoiseach napsal(a):

Maximus

Ano, je to tak. Československé zákony vydané nejdřív jako dekrety presidenta republiky neřešily odsun jako takový, ale otázku občanství. Československo považuje Mnichov za "nul et non avenu", tedy bez právních následků. Takže dekrety zbavily Němce z Československa našeho občanství k témuž datu, čímž je jednak zprostily vlastizrady například za službu ve Wehrmacht, jednak je zbavily nároků pobývat ve státě, jehož občanství se (až na pár výjimek) dobrovolně vzdali.

Prostě chtěli "heim ins Reich". Kdyby se to dalo vrátit, asi bych byl pro opční právo. Ale víme, jaká byla po válce situace - bylo to hodně vyhrocené...

Grőssling

Pokud jde o tu britskou aroganci, plně souhlasím. Vzhledem ke svému irskému nicku si nemůžu odpustit poznámku, že se tři sta let chovali v irsku asi jako náckové těch šest let tady.
07. 08. 2012 | 09:30

Petr napsal(a):

Celý svět uznává Mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku.
Je někteří čeští právničtí bendové jsou (zatím jaksi opatrně) proti. Proč asi?
07. 08. 2012 | 09:30

Grőssling napsal(a):

Taoiseach napsal(a):

Grőssling

Pokud jde o tu britskou aroganci, plně souhlasím. Vzhledem ke svému irskému nicku si nemůžu odpustit poznámku, že se tři sta let chovali v irsku asi jako náckové těch šest let tady.

07. 08. 2012 | 09:30

Jo, jo, nejen tam. Naštěstí od roku 1945 už dostávají jen jeden výprask za druhým. Naposledy teď v Afghu, tam už historicky podruhé.
Captacha mi říká "kippland normal", tak dobře keep .
07. 08. 2012 | 09:52

Lila napsal(a):

Pavel Kosatík a Michal Kolář ve své knize Jan Masaryk - Pravdivý příběh uvedli, že britská vláda ve 30. letech 20. století československou vládu několikrát důrazně upozorňovala, že nedodržela závazky vůči třímilionové německé menšině, k nimž se při vzniku československého státu v roce 1918 zavázala.

Z dochovaných archivních pramenů, jejichž studiu autoři věnovali šest let, vyplývá, že Velká Británie považovala námitky a protesty tzv. sudetských Němců za oprávněné. Chceme-li dnes objektivně hodnotit zahraniční politiku Velké Británie, je nutné brát v úvahu celý kontext, nikoliv jen to, co se nám vyhovuje, co se nám právě hodí.

(Od pana Koudelky bych spíš čekala, že se vyjádří k obsahu dvou blogů, které se ho bezprostředně dotýkají, než k Mnichovské dohodě.)
07. 08. 2012 | 10:05

Béda napsal(a):

Lila,

ano, britská vláda byla v té době s ohledem na práva majoritních obyvatel ve svých početných násilně držených koloniích ve věci skutečným expertem.

Určitě zohlednila při Runcimanově "misi" (hezké slovo mise - Trvalá svoboda, ochrana civilistů, hledání ZHn a tak... že?) oba pohledy = majority i minority a posoudila otázku práv sudetské menšiny ze širšího (standardního) pohledu práv menšin v jinýchzemích. Třeba v nacistické 3. říši.
07. 08. 2012 | 10:15

Taoiseach napsal(a):

Grőssling

Naštěstí už má být snad napřesrok referendum o osamostatnění Skotska. Tedy Alex Salmond je chtěl až v roce 2014, ale David Cameron ho tlačí k dřívějšímu termínu, protože si myslí, že to ještě neprojde.

Eleshar a řada dalších

Asi máte pravdu, s tím odváděním pozornosti mě to taky napadlo.
07. 08. 2012 | 10:16

Buvol napsal(a):

Velice důležité je, že ".. ve vnitrostátním právním řádu považuje Německo některé důsledky mnichovské smlouvy za platné – získání německého občanství pro sudetské Němce a jejich účast v sociálním zabezpečení Německa již od podzimu 1938 ..". To znamená, že sudetští němci přestali být uzavřením mnichovské dohody československými občany, takže po válce vítězným mocnostem a našim představitelům v čele s presidentem Benešem nezbývalo nic jiného, než je odsunout Německa. Jak prozíravé to bylo, jsme mohli vidět v roce 1989, kdy se tzv. spontánně sjednotilo Německo a nebo a to zcela jistě v roce 1993, kdy se rozdělilo Československo. Být tady dva a půl milionů sudeťáků, tak se s pravděpodobností hraničící s jistotou opakoval Mnichov možná by došlo i k občanské válce a havel by se stal nejspíš druhým Háchou .. ostatně to byl stejně .. svým neustalým omlouváním za odsun to dokazoval a pak ještě, že ničemu nerozumněl ..
07. 08. 2012 | 10:18

Béda napsal(a):

Lila,

ještě otázka: nevíte jakbritská vláda hodnotila dodržování podmínek Versailleského míru Německem? Jak to, že do Německa nebyl vyslán žádný britský emisar, který by to posoudil?
07. 08. 2012 | 10:34

Pavel Zálom napsal(a):

Podle česko-německé deklarace z roku 1997 SRN neuznala neplatnost mnichovské smlouvy ex tunc (od jejího počátku), ale uznala práco ČR ji za takovou považovat.
07. 08. 2012 | 10:46

Béda napsal(a):

Na Bendův úřad pro pořádek a právo se v r. 2020 budou mít právo obracet pouze občnané,t.j. lidé, kteří Komárkovsky nepozbyli svéprávnosti. Svéprávnost pozbydou všichni neúspěšní, tedy především bezdomovci, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé pod exekucí.
07. 08. 2012 | 11:13

Eleshar napsal(a):

Lila:
"(Od pana Koudelky bych spíš čekala, že se vyjádří k obsahu dvou blogů, které se ho bezprostředně dotýkají, než k Mnichovské dohodě.)"

Viz výše. Koudelka volí kontroversní téma, které vybudí diskusi a ve kterém se vymezuje proti "ošklivým západním mocnostem, které nás zaprodaly", protože ví, že se tím zavděčí spoustě lidí, kteří to tak také vidí. Tím si buduje "imič" nyní tak módního národovce klausovského střihu, ale především odvádí pozornost od toho, že sám patří do skupiny, která naši demokracii zrádně zaprodává nyní. Možná ne zahraničním mocnostem, ale soukromým zájmům svých kamarádů.

Podobní Koudelkové a Klausové se hraním na ideje 19. století snaží cynicky rozjitřit staré rány, abychom se vyčerpali na jejich hojení a nesmyslném boji o ně a už neměli sílu na konflikty, které určují naše životy v 21. století (nebo ještě lépe abychom si těchto konfliktů vůbec nevšimli), tedy historicky bezprecedentní enormní klientelistické korupční sítě a snaha finančních trhů o globální nadvládu nad vším. Tímhle směrem je třeba se soustředit, ale těžko to půjde, pokud budeme existovat jen na úrovni stovek malých, vzájemně rozhádaných a soupeřících států.
07. 08. 2012 | 12:37

Eleshar napsal(a):

Mimochodem... všimněme si, co stojí za současnou hlubokou krisí EU... Je to ekonomický kolaps několika zemí, které s sebou stahují celý zbytek Unie, včetně relativně prosperujících částí. Těmi kolabujícími státy jsou PIGS - Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko.
Zajímavé je, že v jakémkoliv srovnání míry korupce a klientelismu vycházejí tyto země dlouhodobě naprosto nejhůře z celé EU. Očividně tedy existuje korelace mezi mírou korupce a stavem národního hospodářství (skoro bych se vsadil, že nejde o korelaci, ale přímo o příčinnou souvislost).

Vtipné je, že v posledních letech se hned za těmito zeměmi pravidelně umisťuje... ano... Česká republika. A je zajímavé, že v regionu jsme jediná země v naprosté recesi...
07. 08. 2012 | 12:45

santawizard napsal(a):

Kdybychom tenkrát neuposlechli mnichovskou zradu a raději bojovali na vlastní pěst proti Hitlerovi a záškodnickým sudeťákům,tak by celá válka skončila lépe!!!!!
07. 08. 2012 | 12:54

Béda napsal(a):

Eleshar,

dovolil bych si malinko oponovat. Nejde o ekonomický kolaps několika evropských zemí, jde o postupný systémový kolaps neoliberální formy kapitalismu, který se rozšířil z USA postupně do celého světa. Nemalou roliv tom sehrály přední bankovní domy a burzy. 4 státy které jste zmínil jsou jenom jedny z mnoha dalších v pořadí. A mnoho dalších to čeká. Žádné schůdné východisko prozatím nikdo ani nenastínil.
07. 08. 2012 | 13:29

pepa napsal(a):

Koudelka žádnou "imič" nemá neměl a mít nebude i kdyby se podělal! Je to politický manipulant a řiťolezec!

Už by to mohl pochopit, ale ON ingnoruje názory okolí, byl to nadutý nadčlověk = poslanec! Už zůstal nadutý i po prohrané volbě!

Ještě že nemá politickou moc, stačí ta manipulativní!
07. 08. 2012 | 13:44

Pavel13 napsal(a):

A je to tady! Hýčkaný plesnivý případ české politiky je opět na scéně. Propírání Mnichova a odsunu před prezidentskou volbou se dalo čekat a bude ho přibývat. Koudelka tady zatím testuje prostředí. Podle mne zbytečně, to na voliče funguje stále spolehlivě. Víme, že kope za Klause, tedy do voleb za jeho lidi Zemana či Jakla. Uvidíme, který bude hrát na mnichovskou notu více, tipuji Jakla.
07. 08. 2012 | 14:16

Vranský napsal(a):

Z dnešního hlediska měli sudečtí Němci právo na sebeurčení a Mnichov předběhl svou dobu. Chyba se stala hlavně po 1. sv. válce, kdy bylo uměle vytvořeno v Evropě víc států.Že nebyly životaschopné se ukázalo hned po pádu SSSR a jeho podrobených držav pod nálepkou socialismu.
07. 08. 2012 | 14:35

Béda napsal(a):

Vranský,

ono to dnešní hledisko není tak jednoduché, zdá se. Nabízejíse kupř. otázky: Mají Kosované právo na sebeurčení? Jesliže mají, mají právo na sebeurčení taky jižní Osetové, Kurdové, Baskové, Palestinci, Tibeťané, Irové, Maďaři, Rusové v Pobaltí...?
07. 08. 2012 | 14:51

Vranský napsal(a):

Jistěže, pokud tam nebyli importováni válečnou nebo násilnou cestou.Jistěže pokud jsou v zemi usazeni stovky let a tvoří významnou část obyvatelstva země. Pokud vím v některých vámi jmenovaných byli referenda nebo ve svobodných volbách získaly převahu strany , které odmítají odtržení. Tohle třetině obyvatel v tehdejším Československu umožněno nebylo.Nějak vám vypadli Čečenci a vůbec kavkazské republiky RF.Taky nezminujete čínské Urumči.Tibet zminujete správně a je opravdu klasika.
07. 08. 2012 | 15:15

ghándí napsal(a):

zastánci EU říkají, že je lepší, když za nas rozhodují jiní. takže by neměli mít problem ani s mnichovskou dohodou.
07. 08. 2012 | 15:16

Právník napsal(a):

Mnichovská dohoda znamenala porušení nejzákladnějších zásad Paktu o Společnosti národů ze dne 10. 1. 1920, a to čl. 10, porušovala také rozhodčí smlouvu mezi Německem a Československem, kterou obsahovala příloha E, součást Locarnské dohody ze dne 16. 10. 1925.

Podepsáním mnichovské dohody došlo k porušení tehdy platných zásad mezinárodního práva - svrchovanosti a rovnosti státu a zásady zákazu hrozby nebo použití síly.
Platí, že mezinárodní dohody odporující základním zásadám mezinárodního práva jsou NEPLATNÉ a závazky, které jsou v rozporu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, nemohou být předmětem smlouvy.
Ve své nótě z 29. 9. 1942 Francouzský národní výbor slavnostně vyhlásil, že dohody podepsané v Mnichově dne 29. 9. 1938 pokládá od počátku za neplatné (comme nuls et nonavenus).

Velká Británie ve svém aktu z 5. 8. 1942 považuje Mnichovskou dohodu za platně vzniklou 29. 9. 1938 a za neplatnou ji považuje teprve ke dni 14. 3. 1939, kdy začala německá invaze do ČSR.

Nová italská vláda, která vznikla po pádu Mussoliniho, prohlásila dne 26. 9. 1944 slavnostně, že pokládá od počátku za neplatnou (ab initio) mnichovskou dohodu z 29.9.1939 i všechny ostatní akty, jež směřovaly ke škodě nezávislosti a celistvosti republiky Československé." Považuje je tedy za neplatné ab initio.

Prozatímní vláda NDR a vláda ČSR dne 23. 6. 1950 vydaly společnou deklaraci a vyhlásily, že oba státy nemají žádné vzájemné územní nebo hraniční nároky a jejich vlády zdůrazňují, že provedený odsun Němců z Československé republiky je nezměnitelný.

Při ratifikaci Pražská smlouvy mezi ČSSR a SRN (č. 94/1974 Sb.) byla německou stranou mnichovská dohoda interpretována jako dočasně platná (do 15. 3. 1939). Smlouva mez ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci - č. 521/1992 Sb. hovoří již o uznání nulity Mnichovské dohody, což znamená její NEPLATNOST.

Stejně jakko před tím Československo i Česká republika stále považuje Mnichovskou dohodu a z ní plynoucí další právní akty(např.vídeňskou arbitráž) za neplatné od samého počátku (ex tunc), tady že právní platnosti nikdy nenabyly. Z tohoto pojetí plyne, že:

a) Mnichovská dohoda je neplatná ab initio.
b) Slovenský stát nemá právní opodstatnění.
c) Všechna odstoupená území byla a jsou právní součásti ČSR i po Mnichovu. d) E. Beneš, i přes svou abdikaci, nikdy nepřestal být právoplatným prezidentem ČSR.
e) ČSR byla ve válečném stavu se všemi státy, které byly ve válce se Spojenci.
f) Ústavní orgány ČSR vzniklé v exilu jsou uznány jako nástupnické.

Tyto právní výklady nejsou samoúčelné, neboť jde o kontinuitu čs. státu ve vztahu k mezinárodnímu právu. Jasně řečeno o to, zda právní odpovědnost za transfer obyvatelstva - Němců a Maďarů - z let 1945 až 1948 je přičitatelný Československu (včetně jejich případných majetkových nároků).

Podle československé právní doktríny nebylo nic právem, co se stalo v době po Mnichovu, co se stalo v rozporu s principy ústavní listiny z roku 1920, tj., že veškeré právo má svůj zdroj ve svobodné vůli československého lidu.

Platí, že poválečný transfer obyvatelstva (zejména německého) byl založen na Postupimské dohodě a byl řešen na základě plánu schváleného Spojeneckou kontrolní radou v Německu. Nótou vítězných států bylo sděleno Československu, jakým způsobem má být tento odsun prováděn. Na to se pak odvolávaly ty poválečné dektery E. Beneše, které transfer právně zaštítily. Předcházející tzv. divoký odsun, byl ovšem protiprávní.
07. 08. 2012 | 15:39

Gargantua napsal(a):

Typický normalizační projev českého nacionalismu antizápadnického ražení. Pokud by Západ uvažoval podobně, nebyla by ani Francie, ani UK, ani Německo či Itálie atp. Chápání dějin způsobem pana Koudelky a jeho souvěrců je primitvní, neznalé , takové "mužické" řekl bych.
Je zřejmé, že zde jde o softpropagandu. U Koudelky o vzdělaném a samostatném myšlení lze pocvhybovat, pokud vycházím jen z jeho textů.
Jo, ruský vliv udělal své. Hlavně ,že je tato země "tygrem Evropy" (toto ještě nedávno frekventované tvrzení patří do stejné kategorie myšlení jako blog).
07. 08. 2012 | 15:46

Gargantua napsal(a):

Právník. Podivné. Československo totiž provádělo vysídlování zcela v rozporu s Postupimskou dohodou (dokonce je nezastavilo, byť tak zněl pokyn velmocí) ale zcela v souladu se Stalinovou národnostní politikou. Docela hodně si vymýšlíte. Jo, sebevědomí je dobrá věc, u některý však škodí.
07. 08. 2012 | 15:48

Béda napsal(a):

Gargantua '(alias Joísef K., multinick alias JBB?)

Já naopak považuji vyjádření právníka (Koudelky?) zadocela realistické a vaše za "mužický" blábol.
07. 08. 2012 | 15:54

Gargantua napsal(a):

Béda. Pletete si nicky. Nemyslím si, že by Vaše interpretace čehokoliv byla dostatečně autoritativní (podložená znalostmi), aby bylo nutné se jí zabývat.
07. 08. 2012 | 16:29

Béda napsal(a):

Gargantua,

jisťa. Zato váš blábol argumenty přímo přetéká.
07. 08. 2012 | 16:36

Gargantua napsal(a):

Béda, ano, ale jen pro toho, kdo zná souvislosti napsaného. Ten, kdo je nezná, si plete mlácení slámy s filosofickou úvahou podobně Vám.
07. 08. 2012 | 16:39

Jutta napsal(a):

Jsem ignorant a ani v právu se nevyznám. Nicméně si dovoluji poznámku. V článku i v reakcích se mluví o stanovisku Británie. Je ovšem veliký rozdíl jedná-li se o stanovisko (postoj, deklaraci) vlády či většinou odhlasovaným zákonem (Act) britského parlamentu. Mnichovská smlouva byla mezinárodní smlouvou, projednanou a r a t i f i k o v a n o u britským parlamentem. Nebyla-li tato smlouva tímtéž parlamentem zcela zrušena a prohlášena za neplatnou (přesně ve stejném znění a v plném rozsahu tak jak byla před válkou přijata), pak nějaké povídání o nějakých časech (datech) platnosti a pozdější neplatnosti (údajně 15.3.1939) je - dle mého soudu - jenom a jenom povídačka. Nebo se tu někdo domnívá, že v britském parlamentě tu původní smlouvu nějak opravovali a upravovali tak, aby už byla jakž takž přijatelná (tj. stravitelná pro ně samotné i svět) ? A pokud něco prohlásila nebo napsala (údajně nějaký dojemný dopis adresovaný tomu či onomu) tehdejší či jiná britská vláda, neznamenalo to tehdy a neznamená to ani dnes - o změně platnosti Mnichovské smlouvy - vůbec nic.

Přeju pěkný den.
07. 08. 2012 | 16:54

Honza napsal(a):

Právník, naprosto a bezezbytku trefné a výstižné a to jak po právní stránce, tak dle historické pravdy. Bohužel v dnešní době, ale mají hlas silnější různí sudeťácký zaprodanci a řitní alpinisté typu Matěje Spurného, Bohumila Doležala nebo komika Jana Šinágla!! Opravdu smutný pohled na tu naší společnost, která si nejen neváží obětí našich předků, ale ještě jim plive do tváře.
07. 08. 2012 | 17:15

Právník napsal(a):

Gargantua

Berlínská konference tří mocností (místem jednání byl Cecilienhof u Postupimi)

I.
Dne 17. července 1945 se sešli na konferenci Tří v Berlíně president Spojených států severoamerických Harry S. Truman, předseda Rady lidových komisařů Svazu sovětských socialistických republik generalissimus J. V. Stalin a ministerský předseda Velké Britannie Winston S. Churchill spolu s p. Clementem R. Attleem.

citace bodu XIII. konference:

Spořádané přesídlení německého obyvatelstva.

Konference dosáhla následující dohody o přestěhování Němců z Polska, Československa a Maďarska.

Tři vlády, když byly uvažovaly o této otázce, po všech stranách uznaly, že přesun německého obyvatelstva nebo jeho složek, zůstavších v Polsku, ČSR a Maďarsku, musí býti proveden. Souhlasně soudí, že jakýkoliv odsun musí býti prováděn spořádaně a lidsky.

Poněvadž příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil by břímě, spočívající už na okupačních autoritách, soudí, že Spojenecká kontrolní rada by měla na prvním místě zkoumati tento problém se zvláštním zřetelem na rovnoměrné rozdělení těchto Němců mezi všemi okupačními pásmy. Nařizují proto svým jednotlivým zástupcům v kontrolní radě, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, ČSR a Maďarska, a aby podali návrh, kdy a jali rychle by mohly býti uskutečněny další přesuny vzhledem k nynější situaci v Německu.

Československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní rada v Maďarsku budou současně o výše uvedeném vyrozuměny a zároveň požádány, aby zatím zastavily další vystěhování, než zúčastněné vlády prozkoumají zprávy svých zástupců v kontrolní radě.
07. 08. 2012 | 17:15

Eleshar napsal(a):

Béda:
Však ano, to jsou ty globální finanční trhy, které chtějí kontrolovat všechno, o kterých jsem psal. Ale ta krise plyne jaksi z obojího - nekontrolovatelné banky a megakorporace, které požívají státního jištění, protože mají pod palcem velké segmenty národních hospodářství, na straně jedné a systémová korupce spojená se ztrátami ve stamiliardách a se srovnatelně velkými daňovými úniky na straně druhé.

Státy EU se potýkají především s tím prvním a jakž takž by se jim to mohlo podařit zvládnout a zreformovat. Státy PIGS se ale potýkají pochopitelně s tímtéž, ale ještě vedle toho jsou prorostlé korupcí a klientelistickými mafiemi, a to už je jaksi na ten stát příliš, tak se hroutí.

ČR je podle mého někde na ostří nože - korupcí jsme prolezlí zhruba stejně, ale finanční sektor u nás není tak děsivě silný jako v západní Evropě a navíc funguje na úplně jiných principech. Západní banky své virtuální zisky generují z... bankovnictví a finančnictví, české banky mají asi 70 % příjmů z... poplatků a provisí. Skupinu Erste vlastně drží nad vodou Česká spořitelna se svými dvěma miliony klientů s běžnými a firemními účty zatíženými enormními poplatky - čistý zisk ČS je za první pololetí 8,22 mld. Kč, z toho příjmy z poplatků a provisí jsou 5,95 mld. Kč (http://www.bankovnipoplatky.com/nevidane-trem-bankam-z-big4-klesa-cisty-prijem-z-poplatku-18090.html).

Stačí však, aby se nějaká finanční skupina rozkomíhala (poslední dobou to prý nevypadá nijak úžasně s KBC a Société Générale alias ČSOB a KB) a rázem se uprostřed Evropy vylíhne nové Řecko, protože hospodářství, ze kterého se ročně rozkrade 100 miliard korun, to prostě už nemůže vydýchat.

Ale asi je lepší se hádat, jestli nás Anglie a Francie zradily a jestli jsme se po Mnichovu měli bránit, než se zabývat tím, aby lidi jako Koudelka, Blažek, Vesecká, Sváček a jiní nerozkládali demokracii a lidi jako Kalousek, Janoušek, Sobotka, Hašek, Palas a další nerozkrádali veřejné rozpočty.
07. 08. 2012 | 17:21

Josef K. napsal(a):

Právník. Jiný byl postup československé vlády. V tom je problém. Pokud vím, Sověti jim museli přesídlení zastavit na hranicích.
O lidském odsunu také nehovořme. Celá dikce textu je stalinská, masové stěhování starousedlíků německé národnosti se dělo jen v zemích se sovětským vlivem.
Pokud se k tomu hlásíte, Vaše věc.
07. 08. 2012 | 17:33

Právník napsal(a):

Gargantua

Transfer převážně německého obyvatelstva z ČSR byl oficiálně (viz tzv. Postupimskou konferenci) zahájen až 25.1.1946 a s přestávkami probíhal do června 1947.

Během tzv. divokého odsunu, oficielního transferu (vysídlení) i dobrovolně opustilo české země asi 2,82 mil. Němců. Nutno poznamenat, že to nebyli jen "Sudeťáci" - tedy původně českoslovenští občané, ale také Němci, kteří se do Protektorátu během jeho trvání, přistěhovali a o uprchlíci především z Polska. Takže vlastní organizovaný odsun se týkal asi 2,16 mil. lidí.
07. 08. 2012 | 17:33

Josef K. napsal(a):

Vůbec je zajímavé, že statisíce Čechoslováků a Čechů, kteří dnes žijí po jednu či dvě, tři generace v Německu to vidí jinak, reálněji a střízlivěji, než domácí obyvatelstvo. Jsou všichni zrádci národa? Anebo je jejich svět o tolik vyspělejší?
Německo jim dalo nový domov, podobně jako tisícům "českých" protestantů. Ten domov jim vzaly domácí poměry.
07. 08. 2012 | 17:39

Právník napsal(a):

Josef K

Na tzv. Postupinské konferenci bylo rozhodnuto o transferu obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska.

Problematiku transferu německého obyvatelstva na Postupimské konferenci předložil nejprve 25.7. 1945 W. Churchill, který uváděl, že je třeba přesídlit velký počet Němců z Československa do Německa. Mluvil o počtu dvou a půl milionů Němců. Československé stanovisko na konferenci tlumočila tedy britská delegace.

Zprávu o usnesení Spojenecké kontrolní rady v Berlíně z 20. listopadu 1945 sdělili zástupci velmocí - sovětský, britský a americký velvyslanec československé vládě zvláštními diplomatickými nótami z 28. listopadu, z 3. a 7. prosince 1945. Československo podle požadavků obsažených v těchto nótách dále postupovalo. Protože státům, z nichž byl odsun prováděn, bylo ponecháno na vůli, aby si zvolily kritéria, které skupiny německého obyvatelstva do transferu zařadí a které nikoli, zvolilo Československo za jedno z kritérií předchozí vztah každého jednotlivce k demokratickému československému státu a vyjádřilo toto hledisko v ústavním dekretu č. 33 Sb. z 2.8. 1945 o úpravě československého státního občanstVí osob národností německé a maďarské, který byl vydán prezidentem republiky k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou.

Transfer obyvatelstva nebyl v mezinárodním právu a v mezinárodních vztazích jako prostředek řešení konfliktů v té době aktem ojedinělým. V meziválečné době ovšem na hromadný transfer a výměnu obyvatelstva hledělo mezinárodní právo jako na prostředek krajní, spojený nevyhnutelně s porušováním práv jednotlivců. Platilo to i o výměně obyvatelstVa mezi Řeckem a Tureckem v souvislosti s Lausannskou konferenci po 1. světové válce. Smysl transferu se spatřoval též v obnovení jednolitosti státního útvaru. Transfer obyvatelstva nemohl být uskutečněn jako akt mezinárodního práva jednostranně a muselo být zajištěno, že stát, kam bude obyvatelstvo přemístěno, je také přijme.
07. 08. 2012 | 17:52

Honza napsal(a):

Milí Josefe, ti Češi a Čechoslováci, žíjící v Německu jak říkáte to snad ani jinak vidět nemohou. Naprosto logická věc. Žijí přeci v Německu! Když si někdo vybere nějakou cizí zemi ke svému životu, musí k ní mít přeci nějaký nadstandardní a mnohdy třeba i nekritický vztah, ne? Nehledě na to, že spousta z nich vděčí za to, že se tam tak říkajíc chytli právě sudeťákům, kteří jim z těchto důvodů tak "nezištně" pomohli a pomáhli.
07. 08. 2012 | 17:53

Právník napsal(a):

Josef K

Asi vám uniklo, že to, co nazýváte "domácími poměry", které vzaly milionům Němců v ČSR domov, byla nejstrašnější válka v dějinách lidstva. Transfer německého obyvatelstva byl její součástí.

Dnešní mladá generace ve střední Evropě (od transferu vyrůstá již čtvrtá) může prožívat své životy v míru také díky transferu a má naprosto jiné starosti než der Revanchismus.
07. 08. 2012 | 18:04

Honza napsal(a):

Josefe, sleduji Vás na těchto blozích již dlouho a musím říct je mi Vás a Vám podobným líto, poněvadž si dle vašich výplodů neumíte na věci udělat svůj názor a jen blbě papouškujete bludy, které kolem sebe šíří novodobí vymejvači mozků. Chtělo by to jen aby jste alespoň občas používal svojí vlastní hlavinku a díval se na věci objektivně. Třeba by se i Vám v tý dutý makovici rozsvítilo. Keci podobné tomu blábolu ve Vaší odpovědi na můj příspěvek zpravidla používají ti, kteří již nemají žádné argumenty. Ještě jste měl napsat že jsem, patrně bývalý nebo i současný komunista, nebo něco podobného. V tomto Vás ale musím zklamat, neboť v době vlády soudruhů jsem byl ještě dítě. Jak říkáte v.l zustane v.lem. To myslím splňujete dostatečně.
07. 08. 2012 | 18:20

Targus napsal(a):

To Josef K:

Skromně si dovolím upozornit, že odsuny, byť ne v tak velké míře probíhaly i v dánsku, Holandsku, Franccii.

To Lila:

Jste schopna vyjmenovat sliby představitelů vznikající ČSR německé menšině, které nebyly dodrženy? Rád bych se poučil...
Němci měli za 1. republiky své zástupce ve vládě, pokud zrovna netrucovali, v parlamentu, měli německé školy (i vysoké), knihovny divadla, noviny, co dál byste si ještě představovala?

Když se K. H. Franka po válce ptali u soudu, který s ním probíhal, jak to že neumí vůbec česky, odpověděl jim, že to nikdy nepotřeboval. Myslím, že to dostatečně vypovídá o podmínkách, ve kterých Němci v ČSR žili.

To Vranský:

dnešní podmínky, jsou dnešní, tehdejší jsou tehdejší. Na přížské mírové konferenci bylo jasně stanoveno, že národnostní menšiny, které mají své státy, nebudou usilovat o vytvoření svého státu či připojení k státu mateřskému. Studujte!

Ostatně mám pocit, že tato predikce platí teoreticky dodnes.

Ke Kosovu - zdejší Albánci se zde namnožili během 30 - 40 let, na konci WWII. jich bylo v Kosovu cca 10%. Zároveň je nezpochybnitelné, že min. 30 let (s přestávkami) vedli ozbrojený boj proti Bělehradské vládě.
07. 08. 2012 | 18:26

Targus napsal(a):

To Vranský - dodatek:

Tedy nejen proti Bělehradu, ale především proti nealbánskému obyvatelstvu. Zapalování stodol, sýpek, lesů, polí, zabíjení dobytka, znásilňování žen, bití a zabíjení těch, kteří se nechtěli vystěhovat ze smíšených vesnic. To byly běžné jevy ve styku Albánců a příslušníků jiných národností - Turků, cikánů, Makedonců, Srbů.
07. 08. 2012 | 18:35

plk. Kurvice napsal(a):

Pane Vranský, proč jste jako zářný případ kolapsu neuvedl Česko a Slovensko? To se vám do vaší strategie nehodilo? Měl jste přece možnost řící, že socialistické Česko si podrobilo nesocialistcké Slovensko, tak nějak to po volbách v 1947 vypadalo. My jsme přece stejný případ kolapsu jako SSSR.
07. 08. 2012 | 18:39

Josef K. napsal(a):

Právník. Pokud Vám vášeň a zápal zabraňují číst texty jak bylůy napsány, pak smutné.
Psal jsem o československých občanech, tedy např po roce 1946, kteří byli nuceni se vystěhovat, či o českých protestantech (Němcích i Češích) v 17. století. Oni domov našli v Německu, což zde mnohé uráží tak, že je nazve odrodilcem. Oni se nestěhovali kvůli válce, nýbrž kvůli českým domácím poměrům o nichž si iluze dělat sotva lze.
Lépe číst. Pozorněji.

Honza, není co dodat. Jaký mladý muž byste v mé představě mohl projevit více podnikavého ducha, např. holandského, a umět nejméně čtyři jazyky a mít pracovní zkušenost ze světa. Není to Váš případ. Lítost je zjevně oboustranná, ale důvody má každá stran jiné.
07. 08. 2012 | 18:57

Al Jouda napsal(a):

Co je dnes Mnichovská dohoda ? Jen historická reminiscence velké chyby evropských velmocí. Za tu chybu však tyto velmoci zaplatily nesmírnou cenu ! Vybombardovaná města v Německu, na pobřeží Francie, v Holandsku a terorizované obyvatelstvo Velké Británie zákeřnými dopady V1 a V2 na Londýn. Nakonec jejich vojáci museli porazit německý Wehrmacht za cenu velkých obětí na životech.Navíc umožnili našim letcům alespoň částečně se pomstít Německu. Pozemní čs. vojsko pod velením gen. Montgomeryho dostalo příležitost se vyznamenat při obléhání Dukerque až ke konci války. Československo stála 2. WW cca 300 tisíc mrtvých nebo nezvěstných. To je zlomek proti obětem, které by stál náš ozbrojený odpor proti Německu v roce 1938, když byly zabírány Sudety. Hitler by se nerozpakoval bombardovat Prahu a jak dopadla polská města o rok později, to jsme měli možnost spatřit v mnoha dokumentárních filmech. Takže nechal bych, pane JUDr. Koudelko, Mnichovskou dohodu jako součást historie odpočívat v análech a věnoval bych se radši našim současným politickým problémům.
07. 08. 2012 | 19:02

Josef K. napsal(a):

Jinak se tady pouze opakovaně potvrzuje, v absurditách o soužití v Čechách, že většina vlastenců své dějiny nezná. Na to je škoda energie reagovat. Mimochodem, to že České království bylo součástí Haburské říše bylo v důsledku aktivit katolické ryze české šlechty a většiny slovanského obyvatelstva. Vyhnaní protestanti v 17. století byli obě jazykové skupiny.
To stejné platí o sudetských Němcích, odcházeli smíšené rodiny, byly vyháněny stejně jako rodiny čistě jazykově německé.
Mluvíme-li o spravedlnosti, pak jistě lze pochybovat, že byla naplněna. Tisíce židovských rodin se vrátilo domů, do bytů rozkradených Čechy či Češi zatajovali jejich majetek, který jim svěřili při odchodu. Polovina východní čsl. armády byla židovská, více než 15% západní také (vzhledem k antisemitismu francouzské i britské vlády). Kdo naplňoval spravedlnost je zřejmé: jako vždy šedý průměr se svou mentalitou davové pomsty za příkoří, která spáchána nebyla. Češi se neliší od jiných národů mírou zbabělosti. Nebrutálnější zahraniční divize SS byla tvořena sovětskými příslušníky NKVD.
Komické je, když kdokoliv přejímá hrdinství jiných, a přitom je zbabělcem a zlodějem. Což se o jistých skupinách v Česku dá také říci. Většinou tento typ lidí řve nejvíce o nespravedlnosti světa.
07. 08. 2012 | 19:06

Josef K. napsal(a):

Al Jouda. českých obětí bylo 40 tisíc a 8 tisíc Romů (povražděných převážně Cechy). Už se naučte dějiny. 360 tisíc, ve skutečnosti v Česku 120 tisíc, včetně českého židovského obyvatelstva. Typická ukázka vycucaných a dávno vyvrácených hrdinských počtů.
07. 08. 2012 | 19:09

Honza napsal(a):

Josefe, opravdu není co dodat. Plně odpovídáte vzorci pomatenců o kterých jsem mluvil naposled. Dnes už jsem raději nepište protože ty Vaše bláboly jsou čím dál více mimo mísu. O Vaší odpovědi Právníkovi ani nemá cenu mluvit. Potřeboval by jste prostě tu historii ještě trochu více studovat.
07. 08. 2012 | 19:14

Honza napsal(a):

Když vidím příspěvky Josefa, musím konstatovat, že dnes má již k internetu přístup opravdu každé p..o. Je to smutný.
07. 08. 2012 | 19:20

Eleshar napsal(a):

Fakt nevím, že se tady necháte vyprovokovat k hádce zrovna od *tohohle* člověka. Vždyť se podílel na rozkrádání veřejných peněz a napsal volební zákon, který nás měl na věky věkův svěřit do rukou ODS+ČSSD=VSL!!! Jak se můžete vůbec bavit o takovýchto podstatných věcech na popud člověka, který se pokusil zničit českou demokracii a který se loupil prachy, jež vy odvádíte státu? To jste všichni tak zaslepení?
07. 08. 2012 | 19:32

eko-amater napsal(a):

Pane autore, vy jste opravdu blazen. Uz ta vase fotografie poukazuje na znacny stupen neuroticnosti. Proc se radeji nestahnete do soukromi? Kdyz jde do tuheho, jako ted, zahrnujete nas vysplechty z historie, uplne mimo misu... Asi vazne usilujete o nejakou funkci a mate strach, ze kdyz zustanete stranou pozornosti, ujede vam vlak? Ale ten vam ujel uz davno...
07. 08. 2012 | 21:14

nikdo napsal(a):

To Josef K.
Odsunuti byli ti občané ČSR, kteří se dobrovolně stali občany III.říše, bez ohledu jakou řečí hovořili, neblábol tady o smíšených rodinách apod.
Co se týče waffen SS, tak nejbrutálnější divize byly složeny z příslušníků pobaltských zemí a vrcholem byly útvary složené z Chorvatů, tzv.Bosňáků a kosovských Albánců.
P.S. Upřesni, která divize wafen SS byla složena z příslušníků NKVD.
07. 08. 2012 | 21:41

Buvol napsal(a):

Ubožácký censor obsahovaly pouho pouhé fakty, že totiž nad branami německých konzřejmě popírá holocaust, když smazal dva mé příspěvky, které centráků byl nápis "Arbeit macht frei" a že Židé byli nacisty zplynováni! Opravdu symptomatické ..
07. 08. 2012 | 22:01

Buvol napsal(a):

Oprava:
Ubožácký censor, který zřejmě popírá holocaust, smazal dva moje příspěvky, které obsahovaly pouho pouhá fakta, že totiž nad branami německých koncentráků byl nápis "Arbeit macht frei" a že Židé byli nacisty zplynováváni! Opravdu symptomatické ..
07. 08. 2012 | 22:06

zdenekbrom napsal(a):

nikdo:

Taková tvrzení vznikají, když si historie studuje takto:

http://www.google.cz/#hl=cs&gs_nf=1&cp=14&gs_id=c0&xhr=t&q=divize+ss+NKVD&pf=p&sclient=psy-ab&oq=divize+ss+NKVD&gs_l=&pbx=1&fp=1&biw=792&bih=440&cad=b&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.
07. 08. 2012 | 22:06

Buvol napsal(a):

Oprava 2:
Ubožácký a podělaný censor ....
07. 08. 2012 | 22:16

Josef K. napsal(a):

nikdo. Vzhledem k tomu, že ZdenekBrom všechno ví a zná, pak drobná oprava jeho všeznalectví: Osobně mám ty informace z archivfů , ale našel jsem i na Youtube poměrně přesný materiál. http://www.youtube.com/watch?v=WG_KzjpmHUg&feature=related.
Předpokládám, že umíte minimálně rusky.

Pokud jde o pobalstké státy, ty bojovali proti okupantům, kterými Sověti byli až do roku 1953- pokud Vás popravdu zajímá realita, pak , na rozdíl od ZBromů- prosím:
http://www.youtube.com/watch?v=8arnUTF-8a0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%281940%E2%80%941957%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%81-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81,_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81
07. 08. 2012 | 22:37

Abe Normalni napsal(a):

le to si z nas delate soufky ne? Nemci v CR byli suverenne nejopecovavanejsi mensinou v Evrope, snad s vyjimkou Svycarska. Ano, CR nektere sve zavazky nesplnila, predevsim ty o autonomii, to ale bylo predevsim v druhe puli 30. let pochopitelne. Presto v zari 38 vlada CSR pristoupila na VSECHNY sudetacke pozadavky!!
Co je dnes prokazatelne, nemecka opozice v nejvyssich mistech opakovane Brity informovala, ze pokud vypukne valka s CSR je pripravena Hitlera odstranit. Ze je treba pouze dat najevo pevny postoj vuci Hitlerovi. Gen. Beck kvuli tomu jel do Londyna a osobne o tom informoval lorda Halifaxe. Britove tim co udelali v zari 38 sledovali sve zajmy, sudetaky jen vyuzili tak jako Hitler. V tomhle je treba dat za pravu tem, kteri rikaji, ze Britanie jen celila nasledkum vlastnich cinu.
07. 08. 2012 | 22:38

Josef K. napsal(a):

....občané pobaltských států bojovali....
07. 08. 2012 | 22:39

Josef K. napsal(a):

Abe Normální. Šoufky si děláte Vy z historie, no nejste první.
07. 08. 2012 | 22:41

zdenekbrom napsal(a):

Josef K.:

Jasně, dokonce byl před útokem na SSSR vydán náborový leták - Instrukce pro zacházení s politickými komisaři.
07. 08. 2012 | 22:53

Josef K. napsal(a):

ZdenekBrom. Patrně píšete někomu jinému, tedy on mu jí vzal a usek...Až se seznámíte s dokumenty, které jsem zaslal nikdo, pak se ozvěte...Pokud se systematicky věnujete sovětským a ruským dějinám, rád si Vás vyslechnu, pokud je znáte z Dikobrazu, ....pak tedy...
07. 08. 2012 | 22:58

Josef K. napsal(a):

ZdenekBrom. Možná Vás zaujme i tento materiál, ohledně válečného šílenství :http://www.youtube.com/watch?v=9sT3hg1dfks. Piště o tom, co znáte.
07. 08. 2012 | 23:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Josef K.:
Ale pak mu ji zase přišil. Nikdo po Vás chtěl tu divizi s NKVD.
07. 08. 2012 | 23:09

eko-amater napsal(a):

Poslyšte, pane autore, rad bych vám něco doporučil. Přečtěte si článek (už jste ho možná četl) od Matěje Hollana
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/matej-hollan.php?itemid=17146
dále napiště na svůj blog svou reakci (nějaký pěkný pěkný nekrolog a omluvu občanům), a nakonec se vrhněte do nějaké studny (jak to doporučil Bronson Delonovi ve westernu Rudé slunce). Lepší diskusní příspěvek pod vaše blogová zvěrstva mě už fakt nenapadá.
07. 08. 2012 | 23:38

plk. Kurvice napsal(a):

Pane Koudelko, velmi děkuji za aktuální téma, na které by se nemělo zapomínat a co nejčastějí připomínat. Mám obavy, že následující generace bude žít v duchu současné modré politické masáže v domnění, že válka začala podpisem Ribbentrop - Molotovova paktu, který rozdělil sféry vlivu mezi Německo a SSSR. Ale ona začalo právě podlou smlouvou v Mnichově, kterou si Anglie vykoupila od Něměcka vlastní smlouvu o neútočení s Německem. Otázka je, kdyby ĆS Mnichovskou smlouvu odmítlo, jak by se zachovala Anglie? poslala by na pomoc Německu svá vojska, aby si "spojenci" vynutili její naplnění? O válce existuje jedna kniha, která má přilehavý název, "Válka, která nemusela být". Ale bohužel Německo mělo v té době v Anglii až příliž mnoho obdivovatelů a příznivců na to, aby se alespoń po obsazení Porýní zvedl varovný prst. Ještě jednou děkuji, pane Koudelko, jen houšt´a větší kapky proti současné demagoii Schwarzenbergů, Vodrů apod. Je jen škoda, že 90% válečných zločinců si dožilo v pokoji, at´již v Západním Německu, nebo v USA, Španělsku a nebo v Jižní Americe. To je velká skvrna na svědomí světa.
08. 08. 2012 | 07:30

sisi napsal(a):

plk. Kurvice

žádné svědomí světa neexistuje, jsou jen partikulární zájmy
08. 08. 2012 | 07:44

Taoiseach napsal(a):

plk. Kurvice

Zdá se, pane kolego, že panu Koudelkovi ukázkově skáčete na špek. Tedy že mu pomáháte odvádět pozornost od justiční mafie apod.:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/matej-hollan.php?itemid=17146

Ne že bych byl zrovna příznivcem současné (bla-bla-bla)strany a vlády, ale nevím o žádné masáži týkající se druhé světové, nevím o žádné demagogii Karla Schwarzenberga, nevím o nikom, kdo by zpochybňoval vinu nacifašistů nebo selhání západních mocností.

Uznávám jenom to, že z BRITSKÉ historie se selektivně vybírají jen ty lepší momenty, ale to není nic nového. Pokud mi něco vadí, tak je to Hradní partička, která vesele navazuje na "slavnou" tradici druhé republiky. A taky jeho eminence, která není schopna se od toho starého zbabělce distancovat (asi stejně jako patriarcha od Putina). Eminence, která nekriticky vychvaluje ty britské protestantské ( - :) ) k...
08. 08. 2012 | 09:51

Josef napsal(a):

Vznik Československá republiky na zákl. Versailskéhé smlouvy byl pro Velkou Britanii porod nechtěného dítěte.Spojeneckou smlouvu se nepodařilo s Velkou Britanií uzavřít za celou dobu trvání I. republiky.To už signalizovalo určitou nezakotvenost ČR.Francie s ČR uzavřela spoj.smlouvu,protože si byla vědoma obrovské zátěže Německa,kterou prosadila ve Versailské smlouvě proti němu a z toho plynoucí budoucí válečné nebezpečí.Vznikl "kórdon sanitér"a "Malá dohoda",podivné vojenské pakty,které se ukázaly neživotaschopné.Min. zahr.a pozdější prez.Beneš pokračoval ve svém "fait accompli",ale tato jednání byla odsouzena ke krachu,jak se ukázalo v Mnichově.Sama "Mnichovská dohoda" je stručně řečeno diplomatický akt,který je odstašujícím příkladem pro všechny nové státy,jak s nimi může být zameteno a je snad v každé učebnici mezin.smlouvách.Poválečné uspořádání ČR a jeho příklon k SSSR až po úplné podřízení,patří mezi nejméně úspěšné období naši diplomacie.Počátek je ovšem u prez. Beneše, který se znažil vytvořit dobré podmínky pro obnovenou republiku,ale již ne v původních hranicích ,to prohrál,ale to již byl nemocen nezvládl eliminovat mocnější soupeře,kteří začali být pány v ČR.Je to varování do budoucnosti,zatím se ještě zátěž neobjevila,ale ona se objeví.Kam se přikloníme,snad to bude jasnější než po I.svět. válce,ale i po II.svět.válce.
08. 08. 2012 | 13:51

plk. Kurvice napsal(a):

Pane Josefe, vy si děláte srandu, a nebo máte upito? Tam byly nějaké jednotky na německé straně složené s příslušníků NKVD? Chcete například tvrdit, že Lyonský kat a Mengele byli příslušníky NKVD? Že komando, které vyvraždilo Lidice byli příslušníci NKVD? Že v Pečkárně sloužili příslušníci NKVD? Pokud se týká vyvražd´ování Židů na Východě, tak prím v brutalitě drželi Lotyši. Ale je třeba udělat rozdíl mezi tím, postavit někoho ke zdi a zastřelit ho a nebo ubít člověk k smrti na vyšetřovně Gestapa.
Přečtěte si také něco jako například „Jiskru života“ od Remarqua a nebo Mauthausen - Dachau apod. pak pochopíte, kdo to jsou Němci a nebude vykládat, že nejbrutálnější na německé straně byli příslušníci NKVD. Víte vůbec, proti komu byla Malá dohoda? Co myslíte tím, že nebylo ČSR vytvořeno v původních hranicích? S Vámi je asi zbytečné diskutovat, musíte si o tom nejdříve něco přečíst.
08. 08. 2012 | 18:52

Josef K. napsal(a):

plk. Kurvice. Soudruhu, výše uveden link. Nevěříte, shlédněte,
08. 08. 2012 | 22:31

zdenekbrom napsal(a):

Josef K.:

Ruská divize SS ještě není divize SS z příslušníků NKDV.
08. 08. 2012 | 22:54

plk. Kurvice napsal(a):

Pane Josefe, nejbrutálěnjší byli vyšetřovatelé gestapa, a myslíte, že cizinec mohle dělat vyšetřovatele gestapa? Je provdou, že většina vyšetřovatelů v Pečkárně byla složena ze sudetských Němců (ale to nebyli cizinci), protože ti nás tloukli z největší rozkoší. Jak již jsem napsal, nemůžete srovnávat to, že někdo postavil 100 lidi ke zdi a zastřelil je (to není brutalita) s tím, že někdo někoho umučil k smrti -němeceký sadismus. Němci si vypreparovali lebku Gabčíka a Kubišty a postavili si je do vitríny, napadlo by vás to? Mít doma v sekretáři lidsku lebku za sklem? Jinak, pane Koudelko, ještě jednou díky za článek, naštval jste tím pravičáky, protože ti by nejraději svedli válku na Rusko a Mnichovská smlouva se jim v tom jaksi nehodí. Z toho pak také plyne argument, že se tu na této Aktualne.fuj stránce příliž mnoho píše o Mnichovu a málo o Ráthovi.
09. 08. 2012 | 05:44

Josef K. napsal(a):

plk. Kurvice. Pokud budete pozorný, preparovat lebky byla dobová móda v mnoha zemích.
Pokud budete ještě pozornější, pak policejní mašinerie mnoha vůdčích států byla totožná s německou, americkou nevyjímaje, a sovětská ji značně předčila. Sadismus byl také dobovou normou, například v psychiatrických léčebnách. Pokud máte pocit, že v Gulazích byl sadismus méně rozšířen, pak Bůh s Vámi. Byl projevem i v amerických, britských či francouzských táborech. Češi si to dali také, s českými Cikány. Možná Vás překvapí, že i v ruských Galuzích byli vražděni vězni z vědeckých důvodů, stejně jako v amerických , britských a francouzských byli používáni pro různé pokusy.
Výzkumné ústavy mozku byly rozšířenou vědeckou zábavou. Rasové měření bylo zcela internacionální.
Plukovníku, snad se naučte pár řečí: anglicky, německy, rusky. Vrhněte se do archivů a na studia. Svět se Vám zreální. Z bajek se stane realitou. Není chybou věřit bajkám, je chybou nepochopit ani po čase, že jde o bajky. Pak hotl člověk zůstane až do smrti jen adolescentním bajkařem.
09. 08. 2012 | 12:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy