Kosovo a mezinárodní právo

09. 12. 2007 | 15:20
Přečteno 4966 krát
Možnost jednostranného vyhlášení samostatnosti Kosova jeho albánským obyvatelstvem otevřela debatu, zda je tento krok v souladu s mezinárodním právem. Jak tomu bývá v právu téměř vždy, i zde existují protichůdná řešení. Jedno vychází ze zásady, že národ má právo na sebeurčení až k odtržení. Toto bylo použito při vzniku Československa vůči právu Rakousko-Uherska, které odtržení některé části státu bez souhlasu panovníka nepřipouštělo. Toto právo bylo obsaženo i v ústavním zákonu o československé federaci z roku 1968. Na základě tohoto principu vznikla řada národních států. Toto právo se netýkalo národních menšin, jež národní stát mají.

Na druhé straně existuje mezinárodní zásada, že nelze měnit hranice státu bez jeho souhlasu a tato zásada byla součástí oficiální československé politiky před i po druhé světové válce, kdy tento princip byl všeobecně v Evropě uznán jako základ mírového soužití po druhé světové válce. Tento princip je i východiskem našeho postoje o neplatnosti Mnichovské smlouvy od samého počátku jako vnuceného diktátu pod hrozbou síly a bez souhlasu Československa, byť odtržení pohraničí bylo podporováno většinou tam žijícího německého obyvatelstva, kterým Československo jejich právo na sebeurčení neuznalo.
Tedy v mezinárodním právu se uplatňuje právo na odtržení i právo státu na integritu území, které nesmí být změněno bez jeho souhlasu. V Evropě pak v období 1945-1990 jednoznačně byla uznávána priorita neměnitelnosti hranic bez souhlasu dotčených států. Tato zásada byla narušena procesem rozdělení Jugoslávie. To, co činí právo právem, je obecná platnost jeho norem na neurčitý počet stejných situací. Pokud platí za stejných situací jiný přístup, pak nejde o právo, ale svévůli. Požadavek rovného přístupu k řešení obdobných otázek je zvlášť důležitý, když se určité děje odehrávají na blízkém území.
Je možné se buď postavit na zásadu sebeurčení národů až k odtržení a uznat nezávislost Kosova vyhlášenou bez souhlasu Srbska, ale také je nutné uznat případné jednostranné vyhlášení samostatnosti Bosenských Srbů či hercegovských Chorvatů bez souhlasu federálních orgánů Bosny a Hercegoviny. Anebo tvrdit, že státům nelze bez jejich souhlasu odebrat území, byť si to obyvatelstvo přeje, a pak nelze uznat nezávislost Kosova ani separační akce v Bosně a Hercegovině. Oba tyto přístupy mají svou oporu v mezinárodním právu. Co je však v rozporu s principem obecné závaznosti práva jako takového je to, kdyby stejný stát zvolil jiný přístup ke Kosovu a jiný přístup k obdobné situaci jinde. Samozřejmě i takový postup je fakticky možný, ale pak nejde o právo.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Ano. Ono tam asi nejde o právo, ale o zesílení penetrace islámu do Evropy.
09. 12. 2007 | 15:35

kritik napsal(a):

jde o snahu USA co nejvíce evropu rozdrobit...a tím oslabit
09. 12. 2007 | 15:40

bigjirka napsal(a):

nevylučuji, že je v tom prvek konkurenčního boje proti Evropě. již jsem to psal u Elišky Coolidge, že USA přispěly k vypěstování mnoha nejhorších diktátorů jako "přátel" proti nějakému "nepříteli", vč. Saddáma. V tom mají USA talent se zcela neomylně mýlit.
09. 12. 2007 | 16:18

Jana J napsal(a):

Jde o boj proti Srbsku všemi prostředky, proto si v tom ostudně omočí i Evropa. O událostech na Balkáně se u nás informuje velmi jednostranně, další ostuda naší veřejnoprávní televize.Vyhlášení nezávislosti Kosova, vedeného válečnými zločinci a gangstery - i když se to u nich oproti Srbům jaksi nezdůrazňuje - tedy mafiány, kteří se neštítí obchodovat s čímkoli včetně žen, za podpory USA, nelze chápat jinak než jako pokus o oslabení Evropy dalším možným konfliktem. Co bude s Kurdy, co se Súdánem? Nezájem.Kdo stojí o takový stát v Evropš? Uvidíme.Nemohu se ubránit pocitu, že Němci Srbům stále nemohou zapomenout, že na rozdíl od Chorvatů proti nim úspěšně bojovali.Jak říkám, uvidíme, jestli zopakují to samé,co s Chorvatskem. My jakožto slouhové se sami nerozhodujeme, počkáme si na noty z Washingtonu...
09. 12. 2007 | 16:41

jakub napsal(a):

Já osobně jsem pro to, aby Kosovo zůstalo Srbské. Při rozpínavosti muslimů, by jsme měli být rádi, že se muslimské státy nerozšíří směrem k nám.
Poměr obyvatelstva v Kosovu se mění ve prospěch Albánců. Srbové opouští tuto zem a Albánci se přistěhovávají a mají spoustu dětí.
Jsem zvědav co by dělalo Německo s 5 mil. Turků, nebo Francie s 7 mil. Muslimů, kdyby při své migraci a sexuálním apetitu, se stali většinou třeba v Bretani a chtěli by z ní pak svůj samostatný stát.
Nejsem rasista, nechci se ale stát ve své zemi menšinou, tak jako se to stalo Srbům v Kosovu.
Svým způsobem mi obsazování Evropy těmito ekonomickými utečenci připadá jak tichá válka, kdy jsme plíživě a systematicky obsazováni. To co nedokázali Turci a Arabové za celá století válkami, se jim nyní podaří za přispění evropských multikulturních nadšenců.
Možná, že děti našich vnoučat už budou cvičit v prostěradlech a budou mít otlačená kolena a čela od klanění v mešitách.
09. 12. 2007 | 17:23

Mour napsal(a):

Nynější status Kosova upravuje závazná rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244(1999), v jejíž preambuli je mj. uvedeno:

"Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set out in the Helsinki Final Act and annex 2,...".

Podle odst. 11 písm. a) této rezoluce má nynější civilní správa OSN v Kosovu mj. (pouze) následující mandát: "1.Decides that the main responsibilities of the international civil presence will include:
a.Promoting the establishment, pending a final settlement, of substantial autonomy and self-government in Kosovo, taking full account of annex 2 and of the Rambouillet accords (S/1999/648);...".
09. 12. 2007 | 17:36

Teta Eva napsal(a):

Dobrý večer a díky za článek. Pokud jsem dobře vyrozuměl, tak byste neviděl jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova (a Metohije) a následné uznání tohoto útvaru zeměmi Evropské unie jako nejšťastnější. S tím nelze než souhlasit. Mimo tento právní rozměr jsou zde totiž ještě poměrně složité historické, kulturní, regionální, náboženské - a nově i bezpečnostní - souvislosti, které víceméně podporují tezi, aby oblast Kosova (a Metohije) zůstala i nadále součástí Srbska.

Domnívám se, že většina občanů naší země (myšleno z těch, kteří o problematice Kosova alespoň něco vědí) bude pro zachování autonomní oblasti Kosova v rámci jednotného Srbska. A je jedno, jestli se budou opírat o národnostní otázku (Slované), historické tradice (pravoslaví doložené nespočtem klášterů), bezpečnostní rizika ("rodové" albánské mafie), náboženské vyznání (přiblížení islámu) či precedens v oblasti mezinárodního práva (viz váš článek).

Teď už nezbývá, než pro to něco udělat (že by debata završená usnesením v poslanecké sněmovně?).
09. 12. 2007 | 20:04

LEVAK napsal(a):

Stejný stát=Evropská unie a ta chce osamostatnění Kosova,ale v žádném případě nechce osamostatnění Baskicka.Teď Vás budu citovat "Samozřejmě i takový postup je fakticky možný, ale pak nejde o právo."Ergo EÚ není právní stát, nebo svazek?
09. 12. 2007 | 20:44

jakub napsal(a):

Levak
Ta situace ve světě je opravdu velmi složitá.
Spíš než o právo na samostatnost jde o politiku a o to, o koho se jedná.
Mohlo by se jmenovat mnoho národů. Tibeťané,
Kurdové, Čečenci a spousta jiných. Jde o to, kdo práva těch národů porušuje a jaké mají velmoci na jejich osamostatnění zájem.
Ve světě je dvojí metr, je to prostě politika. To znamená svinstvo a nerovnoprávnost.
09. 12. 2007 | 21:15

vlk napsal(a):

Pan Koudelka se dopouští logické nepřesnosti. Srovnává situaci po světové válce se sitaucí, kdy ve světě žádný konflikt neběží. Jetsliže proběhne něco ,jako světová válka, je logické, že se změní od základu ledacos. Včetně hranic, zániku a vzniku států, celosvětových ekonomických pravidel, právního systému.
Kosovský problém je problém lokální a umělý. ic víc. Bohužel jistý Bill Clinton řešil existenční záležitost možného dovolání z úřaedu procesem appaechemntu. Kvůlki splašeným homonům s jistou Monikou. Potřeboval odvrátit pozornost, takže vznikl problém Kosovo.
Že otevřel Pandořinu skříňku přepisování hranic v evropě? Co to bylo proti skvrně na Moničině modrých šatech.
Takže dnes zde máme problém který má jen samá špatná a ještě horší řešení. Osobně soudím, že Evropa si velmi špatně poslouží, jestliže nechá vzniknout samostatné Kosovo. Velmi špatně. Být Baskem, budu očekávat, že mám stejná práva jako parta drogových dealerů z Pristiny. totéž bych očekával, být katolickým severním Irem nebo tureckým Kurdem. Otázkou je, kdy zas nějaký clinton bude potřebovat odvést pozornost...
09. 12. 2007 | 21:15

Karel napsal(a):

Jestli naše vláda bude souhlasit se samostatností Kosova, dá zpětně souhlas Mnichovu a to znamená konec našeho státu za jásotu sudetských Němců,
09. 12. 2007 | 21:44

frankie napsal(a):

Slovenská vláda už prohlásila, že samostatné Kosovo neuzná. My budeme jistě zbabělejší.
09. 12. 2007 | 22:43

frankie napsal(a):

Navíc jsem přesvědčen, že nenajdeme silnější důkaz o pohrdání vůlí většiny národa (jsem o ní přesvědčen) vládnoucí garniturou. Zejména s přihlédnutím k mnohokrát jmenovaných sudetských okolnostech.
09. 12. 2007 | 22:51

Zacheus napsal(a):

Z právního hlediska máte asi pravdu. Z politického hlediska je podle mne zřejmé, že jde o cílenou snahu srazit slovanské Srbsko a jeho státnost na kolena ( protože, jak drze říkal exprezident USA Bill Clinton v době sprostého protiprávního bombardování Jugoslávie:" Je třeba potlačit kmenové ( zřejmě špatným překladem mínil národní) cítění".Druhým zřejmým cílem je prosadit destabilizaci Evropy vytvořením militantního muslimského státu v Evropě ( Kosovo je již dnes z velké části ovládánané mafií, srbští obyvatelé zde mnoho šancí k normálnímu životu nemají). Třetím důvodem jsou zájmy ekonomické. Všechny tři důvody jsou pro slušného občana kterékoli členské země Evropské unie na prst do krku. To ovšem pánům z Bruselu nebrání nezávislost Kosova podporovat.
09. 12. 2007 | 23:00

Al Jouda napsal(a):

Albánci si separátním prohlášením samostatnosti a nezávislosti na Srbsku naběhnou. Tady začne konečně čištění Evropy od muslimů.
10. 12. 2007 | 08:03

Čochtan napsal(a):

Joudo, taky doufám.
Rusko a EU se budou navzájem držet v šachu a Srbové pak vyčistí Kosovo od muslimů.
10. 12. 2007 | 11:33

bigjirka napsal(a):

Jenom skutečně dementní hovado si může přát nezávislost Kosova. Jak by se to dalo napsat PC? nevím. sorry...
11. 12. 2007 | 16:47

pavel senk napsal(a):

cao napiste pls jen holky
20. 02. 2008 | 12:20

jarda napsal(a):

Kosovo je Srbsko!
Doufám že poslední rež přijde co nejdříve. Dokud jsem mlád. Nerad bych zradu bratrů Srbů a namnoženou šiptarskou svoloč přenechal další generaci. Za takové dědictví nás naše děti proklejí. Mimo to si myslím že čím dříve do toho půjdem tím lépe.
Srbija je zemlja heroja!
22. 05. 2008 | 17:20

ED HARDY napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
24. 11. 2009 | 02:02

http://www.kw61.com/replica-piaget-watch napsal(a):

30. 03. 2010 | 06:09

Links of London Jewellery napsal(a):

getting the hell out. I suddenly remembered this time, in around October, that I and Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a football around, in front of the academic building. They were nice guys, especially Tichener.
31. 03. 2010 | 13:32

replica watches napsal(a):

Mě jenom zaráží, proč se nezačalo od testů v devátých třídách, které se mohly stát podkladem pro příjimací řízení, a také vstupem na začátku procesu, jehož výstupem by byly právě státní maturity. A rozdílem mezi výstupem a vstupem by byla právě přidaná hodnota, kterou poskytla ta která škola
08. 04. 2010 | 03:00

replica watches napsal(a):

Ladik, Al Jouda - souhlas, doma je doma, vždy se rád vracím do milovaného Kašparistánu. Západ je dnes rigidní. Život na severu, např. u jezera ve Finsku je hezká představa, ale spíš vhodné pro introverdy. Východ není na stěhování, je ale pro ty, kdo hledají příležitost. Ti, co odcházeli před 100 lety na západ, také hledali příležitost a zřejmě našli.
08. 04. 2010 | 03:11

U-Boat watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 10:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy