Návrat kulturního dědictví Moravy

27. 01. 2014 | 20:31
Přečteno 13537 krát
Církevní restituce jsou šancí pro návrat kulturních hodnot vzniklých na Moravě nebo spojených s moravskými dějinami. Farnost ve Veverské Bítýšce požádala o vydání Madony z Veveří umístněné nyní v pražské Národní galérii a arcibiskupství olomoucké o vydání arcibiskupského zámku v Kroměříži spravovaného Národním památkovým ústavem se sídlem v Praze.

Moravské kraje patří ve srovnání s Prahou k chudším oblastem. Proto je dobré umožnit správu moravského kulturního dědictví institucemi se sídlem na Moravě. Přinese to kvalifikovaná pracovní místa na Moravu i atraktivnost pro turisty. Zatím církevní žadatelé prohlásili, že by ponechali správu těchto památek institucím, které je dnes spravují. Když se však podíváme, jak se ujmula svých vlastnických práv Praha k Slovanské epopeji Alfonse Muchy, která byla roku 2011 odvezena z Moravského Krumlova do Prahy, není důvod ponechávat významné moravské památky v Praze, když na Moravě jsou kvalifikovaní lidé i pracoviště. Pokud Farnost ve Veverské Bítýšce nebude chtít umístit Madonu z Veveří přímo v kapli na Veveří, může ji uložit do správy Moravské galérie v Brně. Již dnes je ve sbírce gotického umění Moravské gelérie umístěna socha Krista Vykupitele asi z roku 1470, která též pochází z kostela a dnes kaple na Veveří (trvale zapůjčena z Podhoráckého muzea v Předklášteří u Tišnova). Moravská galérie vystavuje trvale zapůjčené církevní umělecké moravské skvosty - např. obraz Madona Ochránkyně asi z roku 1480 zapůjčený augustiniánským opatstvím na Starém Brně.
I když nebudou vydány tyto památky původním církevním vlastníkům, je správné z hlediska zásady, že památky mají být umístěny tam, kde vznikly nebo kde se historicky nacházely, a pro podporu kvalifikovaných pracovních míst v památkové sféře i turistického ruchu na Moravě trvat na tom, aby památky, které jsou součástí moravského kulturního dědictví, byly umístěny na Moravě a zde spravovány. Zůstane-li Madona z Veveří státu, je možné její předání z pražské galérie do státní Moravské galérie. I příklad zámků a hradů vypovídá o centralizaci státu po roce 1990. Do té doby byly státní zámky a hrady spravovány krajskými organizacemi památkové péče, které byly podřízeny krajským národním výborům. Nyní jsou státní zámky na Moravě spravovány Národním památkovým ústavem v Praze, byť má detašované pracoviště v Kroměříži.
Nelze očekávat návrat všech památek tam, kde původně byly. Například nálezy z doby halštatské v Býčí skále v Moravském krasu, které objevil v letech 1867-1872 především Jindřich Wankel, jsou uloženy v Přírodohistorickém muzeu ve Vídni, kam byly předány pro nezájem moravských muzeí. Ovšem právo na návrat moravského kulturního dědictví uznaly roku 2012 i bádensko-wűrttemberské soudní a správní orgány, když přiznaly starobrněnskému augustiniánskému opatství vlastnictví rukopisu německy psané genetické práce starobrněnského opata Gregora Johanna Mendela Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865 přednesené v brněnské Společnosti pro přírodní vědy. Po dlouhých právních sporech přivezl 9. 2. 2012 opat Lukáš Evžen Martinec tuto významnou součást moravského kulturního dědictví zpět na Moravu z Německa. Jestliže vydávají na Moravu kulturní památky orgány cizího státu, tím spíš by tak měly činit orgány státu našeho.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Amonre napsal(a):

Jo jenže to by museli pánové chtít, ale obávám se, že praha moravu nehodlá příliš pustit, ani o milimetr, hranice dnešních krajů zásadně porušují historické hranice a to ve prospěch Čech, nebo dokonce vytvořeném zcela ahistorického kraje vysočina, který porušuje historické hranice zemské. Morava není to co si desky vyrobíte na mapě obtažením hranice kraje Jihomoravského a Olomouckého a pak hranice státní, už přesněji ji vykresuje povodí, skutečně Morava vypadá tokto: http://www.oahshb.cz/staremapy/full/m1888-22.jpg

Ať si Praha spravuje svou kuturu, své daně a Morava nech si spravuje svou kulturu a daně také.
27. 01. 2014 | 21:26

Martin1 napsal(a):

Aha, to ona to církev neukradla pro sebe, ale pro Moravu. To uměla církev vždycky nejlépe - rozeštvávat lidi.
Ukradli to těm zlým Pražákům! Hrrr - na ně!
27. 01. 2014 | 21:46

Martin1 napsal(a):

A až Moravu spláchne voda, tak co? Lidi nechte toho - přece se nenecháme rozeštvávat, to vám nestačí, že to dělají zlí lidé na Ukrajině?
27. 01. 2014 | 21:51

Amonre napsal(a):

Martin1

Většinou to odnesou jenom ti kolem Moravy, zbytek ajkš takš bez problémů. Ale mnohem větší problém je to teď s kraji. kdyby byla Morava jednou jednou zemé, ne několika kraji a spravovala si své postředky více méně sama, pak by se s náísledky vypořádala snáe a rychleji, než teď těch několik krajů.
27. 01. 2014 | 22:10

Martin1 napsal(a):

Amonre
Vždyť vy se tam neshodnete, léta jsem dělal na generálním ředitelství v Praze a Oblastní závody jsme měli i po celé Moravě a všechna vaše velká města stojí proti sobě - to v Čechách tak není - schválně nejmenuji - nechci rozeštvávat.
27. 01. 2014 | 22:17

Čech rodu moravského napsal(a):

Zdá se,
že Koudelka sází na lidskou hloupost, a vytáhl pozapomenutého strašáka pragocentrismu. Asi mu pšenka v Práglu nekvetla, tak si chce vybudovat svou nazi-buňku. Třeba v Kromclu?

Moravské kulturní dědictví? :)
I Palacký o sobě říkal, že je Čech rodu moravského.
Asi proto, že mnoho Moraváků mluvilo německy.

http://ziegler.blog.idnes.cz/c/183399/Pryc-s-moravskou-narodnosti-aneb-moravisticti-jednoprocenti-zalezte.html
27. 01. 2014 | 22:27

babočka napsal(a):

Pane Koudelka orgány cizího státu nejednají pod vlivem komunistických voličů nebo lidí, kteří byli zvyklí také kráct a Rudá Morava dokud nezmodrá, tak nemá šanci si polepšit.
27. 01. 2014 | 22:35

tajemný pan H napsal(a):

jako moravák jsem rád, že nás čechy živí. především nejbohatší region praha a střední čechy. po připadnem osamostatnění se, jak to navrhuje pan amonre, by se životní uroven a nezamestnanost na morave propadla na uroven slovenska.
27. 01. 2014 | 22:53

proletáři všech zemí napsal(a):

"... Rudá Morava dokud nezmodrá, tak nemá šanci si polepšit ..."

Hmmmm, ... zajímavá šifra.

Rudá Morava - to bude parně narážka na rudý šat pana arcibiskupa Graubnera. A modrá - to je barva dělnických montérek, odjakživa zvaných "modráky".
27. 01. 2014 | 22:59

TomášL napsal(a):

https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT#cs/so/Brno
27. 01. 2014 | 23:01

konec vlády mafií napsal(a):

"... pak by se s náísledky vypořádala snáe a rychleji, než teď těch několik krajů. ..."

Zemské zřízení by bylo lepší, pokud by byly zrušeny kraje. Zrušení krajů by znamenalo i zrušení všech regionálních mafií. Např. té zlínské.
27. 01. 2014 | 23:03

dukismus a kalouskismus vítězí napsal(a):

Jelikož augustiniánské opatství v Brně dávno před loupeží uváděného rukopisu (ilegálně převezeného augustiniánům do Rakouska a pak předané do Ba-Wü, kde byl prohlášen za germánské kulturní dědictví) všechny ostatní Mendelovy poznámky spálilo, budou uvedené památky na Moravě jistě v těch nejlepších rukou.

Koudelka už má jistě vykoumáno, jak se Madony z Veveří zmocnit.
Největší kulturní zločin, vydání Vyšebrodského cyklu, probíhá jako celá ostatní církevní loupež bez zájmu veřejnosti.
Zavedení nevolnických povinností a roboty už je jen otázkou času.
27. 01. 2014 | 23:13

gaia napsal(a):

jen aby ty cennosti z kostelů neskončily ve Vatikánu nebo na aukcích v Sotheby.
27. 01. 2014 | 23:24

Jedla napsal(a):

Pro Martina1: To není nedostatek, ale přednost. Království České, to je Praha a "pohraničí". Zcela centralizovaná země. Každý tam jaksi uznává, že mimo Prahu lze zůstat toliko bez jakékoli ambice, kdo má v jakémkoli oboru aspoň minimální ambice, ten musí prostě do Prahy. Neuvěřitelné mrhání lidskými schopnostmi a talenty, ale i potenciálem země. Dobře je to vidět třeba na srovnání Karlovarského a Zlínského filmového festivalu: Ten Karlovarský dělají Pražáci, a nikdo z Karlových Varů si vůbec netroufně jakkoliv se v tom seberealizovat. Pražáci si pak ještě drze pochvalují, jak v uspěchané Praze na sebe nemají čas, tak se ve Varech aspoň potkají ... To ve Zlíně se seberealizují lidé z celé země, a pořádají ho skutečně tvůrčí osobnosti ze Zlína, Brňáci jsou tam hosty. To je dáno historicky, že žádný Brnocentrismus neexistuje: V Brně sice byl zemský soud (a na Špilberku věznice), ale zemský sněm zasedal v Kroměříži, Arcibiskupství sídlilo v Olomouci, mincovna byla v Jihlavě (to je z centra Moravy o dost dál než Kutná Hora od Prahy), a markrabě Moravský sídlil porůznu, mimo jiné i ve Znojmě, Praze či v největším moravském městě: Vídni.
Takhle je to prostě lepší, centralismus byl vždy záležitostí dosti absurdní, a dnes v době internetu, rychlovlaků a dálnic je zcela neodůvodnitelný a neobhajitelný. Že to v Čechách nikomu nedochází je patrně způsobeno českou degenrací, tzv. inbrední depresí: Podívejte se na svého Knížepána, osvěžení krve byste potřebovali jak mopslíci, taky chrochtáte, když se potřebujete nadechnout.
28. 01. 2014 | 00:52

rosclays napsal(a):

Tak trpíme....
degenerací, depresí, chrochtáme atd.
Já jsem nikdy proti moravákúm (Moravanům :) nic neměl a zrovna tak nikdo z mého okolí a tedy pořád nechápu, co má ta Morava proti mně.
28. 01. 2014 | 01:01

jozka napsal(a):

Ze je Koudelka neukojeny zoufalec se vi. Ale ze az tak?
28. 01. 2014 | 06:36

Moravák napsal(a):

Roclaysi, to je jednoduché
Nazvěme republiku Moravou, všechny peníze budou chodit na Moravu, centrální orgány budou na Moravě
A slibuji vám že my Moraváci vás čecháčky budeme mít rádi, nic proti vám nebudu mít ani já ani nikdo z mého okolí, a nebudeme chápat co by Pražáci měli proti nám
28. 01. 2014 | 06:38

FK napsal(a):

Mně ten článek i diskuse něco připomínají.... Např. věta, že díla musí být vrácena tam, kde vznikla.... Takže díla holandských mistrů zpět do Holandska, že...
A diskuse? To mi připadá, jak po roce 89 Slováci křičeli o úpragocentrismu, přitom tady vládl, v celém Československu, Husák a Bilak. Teď se opět vytahuje pragocentrismus a odkud byli poslední páni premiéři? Topolánek, Nečas, a i ten nový, Sobotka? Lidi, nenechte se rozeštvávat bolševiky typu "doc." Koudelky.
28. 01. 2014 | 07:28

jozka napsal(a):

Moravak:

Pro mne za mne, jsem pro. Ale pocitejte, ze v tu chvili mate pulku prazaku u sebe. Tedy tam, kde se narodili :-)
28. 01. 2014 | 07:32

Pepa Řepa napsal(a):

Koudelníkův syn je mudrc.
občas ze zoufalství, jeden pomátne se, a když nejsou mochomůrky v lese, zvedne moravskou fangli.
Bez ohledu na to, že vládu léta ovládají moravští vrabci všeho druhu, od vrtulníkových chacharů, přes polochachary od rožnovských hodin a holomócká íčka po hololebé i vlasaté dony Pably z Brna. Jeden nedozrálý syreček zrovna primátoruje a v Pařířské zní chacharština i hantec.
O divadlech nemluvě.

Nicméně nezbývá než připomenout -když se památky vracejí- že se už jeden alfa-samec, budiž mu země lehká, snažil o návrat vyrabovaných rudolfinských sbírek.
Takže, kucí sosanský, Vaším ideálem je severská poctivost, je to Váš vzor, určitě na Vás Olaf dá a možná vrátí i Codex gigas do místa původu,

Ukažte co umíte a nebryndejte si na košilku.
28. 01. 2014 | 07:32

Pepa Řepa napsal(a):

FK
tak tak babylonské památky včetně brány z glazovaných cihel se stěhují na východ, holandské mistry soudzi zrekvírují a pošlou domů, Ivan vrátí Turkovi čelenku od Shliemanna-dlouho ji tajil- možná se najde i jantarová komnata. Šel bych ještě dál a odstěhioval římské amfiteátry do Říma.Bitva bude o fous Prorokův či palec sv.Maura a Turinské plátno se vrátí do Izraele nebo nahoru do nebe?
Kam se to všechno vrátí? Do Mediny, do nebíčka nebo do peklíčka?
Hrozné kecy!

Řekl bych, že i u ÚS je diškryminácia moravských vrabců, protože tam neprocpali Koudelku a on to nemůže vydejchat.
28. 01. 2014 | 07:52

Pepa Řepa napsal(a):

Nebo budete trapní jako Pištové.
Diškryminácia, zavařil jsem si aminou, jsem z Hornídolní, tak je diškryminována Hornídolní.
Nebo vylifruje pražskej Pepík všechny do místa původu. Žádná potulka chacharů se trpět nebude.
28. 01. 2014 | 08:14

vasja napsal(a):

Každej má občas potřebu a pan Koudelka to strčil sem.
Chce to toleranci, pane Řepo. :-)
28. 01. 2014 | 08:25

Pavel13 napsal(a):

Koudelka, a teď napíšou, co mohlo být i na Moravě zachráněných památek z peněz ulitých lumpy, které pomáhal Klausovi amnestovat. Pro ulehčení svědomí by mohli alespoň svou odměnu věnovat na opravu nějaké moravské památky. Chvojkovice jsem nenašel, ale např. Vojkovice u Brna nemají na podstavec a odkup sochy Josefa II.: http://www.vojkovice.info/pro-turisty/socha-cisare-josefa-2/ . Tak třeba tam.
28. 01. 2014 | 08:36

Amonre napsal(a):

Jedla,
No v 19. století se zemský sněm na nějakou dobu přesunul do brna, je to budova dbnešního ústavního soudu, zastávka, jak ironicky, Česká.

Ale takové porozkládání jednotlivých složek státu by bylo mnohem prospěšnější, ať už v zemském, nebo nezávislém uspořádání, nevedlo by k přílišné koncentraci moci a peněz na jednom místě, tedy by z toho měla prospěch větší část Moravy.
28. 01. 2014 | 08:54

Xaver napsal(a):

Pane Koudelko,
prý jste právník. Můžete mi zjistit, zda je pravda, že od dob Masaryka existuje zákon, který u vlastnictví pozemků zakazuje jednotlivým vlastníkům výrazně převládající podíl z celkové rozlohy státu ?
Platí takový nějaký zákon, a je v souladu s církevními restitucemi ?
28. 01. 2014 | 09:11

Jejda ! napsal(a):

Kam čert nemůže, tam nastrčí církev ! Krásná ukázka ...
28. 01. 2014 | 09:22

Jejda ! napsal(a):

Jedla:
Ta severní Morava by dotovala tu jižní, nebo ta jižní Morava tu severní ???? Jen se ptám !
28. 01. 2014 | 09:24

buldatra napsal(a):

Krásný článeček, takový odborně procítěný.

No a když už jsme u toho a tak nějak jde i o pana autora Koudelku a jeho názor na věc a takové to navracení kulturního dědictví, dovolím si učinit jeden návrh.
V rámci slovansko-keltsko-germánsko-romské restituční vzájemnosti.

Praha si v muzeu ponechá nějaký ten církevní obraz z Moravy, nebo dva, nebo třeba i patnáct, které by se stejně nevracely Moravě a moravskému lidu, nýbrž církvi z Vatikánu a místo toho doručí do Brna metrák pražské šunky a převezme si z Brna pana Koudelku. Kus za kus.
Všichni budou spokojeni.
Koudelku pražáci někam vhodně umístí a budou se o něho starat.
A zaváží se, že darovaný Koudelka zůstane v Praze natrvalo.

Bude si tam žít a psát hlubokomyslné článečky a my tady na Moravě si je přečteme a na autora vzpomeneme.
28. 01. 2014 | 09:27

Martin1 napsal(a):

Jedla
1) Centra - velká města existují stále v celém světě - i v době internetu a rychlovlaků a budou stále.
2) Všude na ně obyvatelé z menších měst nasazují - napadají je, ale když se tam konečně sami propracují, tak jsou to většinou ti, kteří jsou (v našem případě) největší pragocentristé. A za svou rodnou vísku - městečko - město se skoro stydí. Pražákům, kteří zde žijí déle, jsou směšní a děláme si z nich legraci.
3) To, jak píšete, že každé město na Moravě je něčím jedinečné, že neexistuje Brnocentrismus. S tím bych moc nesouhlasil a i když k tomu nemají žádný důvod po technické stránce, tak po stránce pocitu vlastní nadřazenosti nad lidem okolním a dokonce i pražským, tak tam je to naprosto evidentní. Praha - Brno. Je to takové hecování. To máte i například i u nás mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Ta soutěživost a rivalita ale přináší dokonce pozitivní výsledky oběma městům.
A kdyby se jednalo, hlasovalo, bylo referendum - které hlavní město by mělo být na Moravě - pak by teprve bylo vidět názor většinový. Vsadím se, že by to bylo roztříštěné.
Já žiji od narození v Praze, ale můj děda pocházel z Babic u Brna a v té oblasti žili naší předkové asi 300 let.
My se tady budeme hádat, kdo je tady největší, zda: Čech, Moravan, Slezan a pak se zjistí nakonec, že je to Japonec. :)
Podle toho, že jste psal o festivalech, tak vám bude určitě blízká připomínka různých soutěží v televizi, kdy mezi sebou soutěžila určitá města v naší vlasti. Po umělecké stránce nic moc, ale nejširší vrstvy obyvatel se tak mohly seznámit s tím vším krásným, co v naší zemi je a není to jenom Český Krumlov a Praha.
28. 01. 2014 | 09:33

Xaver napsal(a):

Všichni víme, že Moraváci pijí hodně vína a víme, že je vědecky dokázané, že z vína se blbne.
U Pražáků se ta příčina zatím nezjistila.
28. 01. 2014 | 09:43

moravák každým coulem! napsal(a):

Pane autore.
Chápu,Váš Moravizmus a fandím mu.
Když jsem se z Jeseníků odstěhoval do Prahýýý -tak jsem si schoval jedny bagančata a červené trenýrky.Kam Vám je mohu poslat ?
28. 01. 2014 | 09:49

čumil napsal(a):

Od autora velmi laciné avšak populisticky velmi významné za situace, že on sám svým (bez)charakterem už nikoho nezajímá - to k jeho egoistickému punktu. Jinak téma je jistě z bulvárního hlediska velmi výživné, neboť stavění někoho proti sobě to byla v České kotlině od jakživa oblíbená discíplína a je i nyní, jak dokazuje Koudelka. Vystavět na účet památek útlak Moravanů od Čechů a hlavně Pražáků je od autora nízké avšak populisticky mňam mňam.
28. 01. 2014 | 09:52

jozka napsal(a):

buldatra:

nejsem prazak, ale mam pro vas velkorysy protinavrh... pokud se jedna o navrat kultruniho dedictvi Moravy... navrhuji bezpodminecnou a bezodkladnou repatriaci Necase, Haska, Sobotky, Stanjury... dostanete vse, na co si ukazete a k cemu prokazete moravsky ci slezsky puvod.

Ferova nabidka, no ni?
28. 01. 2014 | 09:57

Divobyj napsal(a):

Koudelko,

brnkáte na hodně citlivou strunku.
Kdybyste u nás na vsi navedl tohle téma,mohl byste nejspíše dostat přes hubu.
28. 01. 2014 | 10:00

Pavel13 napsal(a):

:jozka
Já to beru. Proč by měli čeští bachaři brát moravským a slezským práci?
28. 01. 2014 | 10:14

Ondřej napsal(a):

Naprosto souhlasím s návratem moravských památek z Čech na Moravu i s obnovením komunisty zrušených zemí Čech, Moravy a Slezska v rámci ČR (namísto nepodařených krajů).
28. 01. 2014 | 10:21

občanka napsal(a):

Pokud si Morava vezme zpět své Hašky, Sobotky, Fialy, Topolánky, Nečase, Hanákové, Jurečky. Zgarby a další, co udělali z Prahy ten socialistický chaos, ve kterém si mastí kapsy a nadávají na Pražáky. Děkujeme, odejděte. A za to bych možná oželela i tu Slovanskou epopej.
28. 01. 2014 | 10:30

resl napsal(a):

Obávám se, že část Moravanů je zakomplexována vůči Čechům a tak z jejich strany přicházejí různé požadavky na zviditelnění. Češi se touto "národností" nezabývají, ale stálým tlakem se časem ohradí. Většinou ve stylu, "proč sem lezete, je vás plná Praha a furt se vám na Češích něco nelíbí."
Těm, kteří nepatří mezi výše zmíněnou skupinu se omlouvám. Proč se omlouvám ? To bych taky rád věděl. Je to jako když pomáháte postiženému podat ruku a on si chce pomoci sám, když chce ukázat, že na to stačí.
28. 01. 2014 | 10:37

Pfujtaixl ! napsal(a):

...Já mám doma v Dejvicích jednu moravskou manželku.Je již škaredá,otahaná a stará.
Jak rád bych ji Moravanům vrátil !
Přidal bych k ní i basu dobrého ČESKÉHO piva.
Jak je patrno z článku,někteří s té slivovice značně bbnou .
Koudelka!..důrazně Vás varuji! Nechlastejte to!Kdo ví-zda v tom není metanol !
28. 01. 2014 | 10:38

Jedla napsal(a):

Jejda!: Nerozumím otázce.
Martin1: Díky za reakci. Souhlasím s tezí, že přiměřená soutěživost, rivalita, je ku prospěchu. Jinak se troch míjíme, já zmiňoval centralizaci versus decentralizaci. Tedy po Vašich bodech:
ad (1): Irelevantní: Velké město nemusí být centrem veřejné moci a nemusí se v něm utrácet podstatná část z nemandatorních výdajů rozpočtů: Washington není největším městem U.S., Sydney není největším městem Austrálie. Auckland není hlavním městem Nového Zélandu, tím je mnohem menší Wellington. Především ale veškeré instituce nemusí sídlit v hlavním městě.
ad (2): Je určitá část lidí v normálním (gaussovském) rozložení každé populace, která "dělá kariéru", šplhá. U nás je to nastaveno tak, že musí došplhat do Prahy. (Jen autor tohoto blogu se snažil došplhat do jiného baráku v Brně, tj. na diskutéry již zmiňovaný Ústavní soud). Není to norma. Mělo a mohlo by tomu být jinak: Jste-li v Americe mistr přes počítače, došplháte do Silicon Walley, ne do Washingtonu, jste-li přes múzy, došplháte do L.A., ne do Washingtonu, jste-li lampasákem, pak do Pentagonu, který se zase nenachází ve Washingtonu, nýbrž ve státě Virginie, navíc poblíž Arlingtonu, nikoliv v hlavním městě Virgínie (Richmondu).
ad (3): Od konce - je mi líto, ale televizi nemám, tudíž k televizním soutěžím se těžko vyjádřím. Jinak ale bodu 3 nerozumím, dovolím si tedy dát do placu vlastní, snad relevantní, postřeh: Z celostátně působících občanských sdružení a spolků, jsem nabyl tohoto této zkušenosti: Moravští členové se domáhají decentralizace a přiměřeného VLIVU regionů na celek. Chtějí kupříkladu, aby zasedání centrálních orgánů střídala místa konání, i s vědomím, že občas pojedou řekněme do Chebu, Strakonic či Děčína, tedy dále než "jen" do Prahy. Čeští zástupci "regionů" nežádají jako Moravané o vliv, o možnost vlastního relevantního přínosu, nýbrž se dožadují PODPORY regionálních organizací z Prahy. Zasedání v Praze jim vyhovují, v žádném případě nechtějí cestovat nejen na Moravu, ale ani řekněme z Liberce do Tábora a naopak.
Na rozdíl od Moravy, české mimopražské "regiony" shledávám ve stavu PROVINCIÁLNÍHO uvažování, myšlení, což jsem se v předhozím vstupu pokusil naznačit onou degenerací, doufám, že všichni pochopili nadsázku a nikdo to nevzal doslova...
28. 01. 2014 | 10:40

Martin1 napsal(a):

Ano, vrácení památek, s tím bude určitě souhlas. Pro to musí být každý slušný člověk. Jen si je ale pořádně hlídejte. Jsou opravdu cenné, musíte si je všichni hlídat a ne je mít pod stejným klíčem, který pasuje i ke kadibudce z našich dvorků. A pak pozor na to, aby je do "úschovy" nepřevzali ti, co nyní možná křičí nejvíce a už myslí, že si kapsu namastí, nebo je pošlou s odlétajícími zvony do Říma. Pak se všichni zase spojíme v pláči - nebudeme mít nic - nikdo.Bude pozdě.
Jinak jsem pro všemožnou propagaci všech měst i památek a ať je každý hrdý na své město, svůj kraj, na své předky, ale lidi nikdy ne proti někomu - to prosím ne!
Každého takového štváče kopneme hned do zadele - já i ty - to slibujeme!
28. 01. 2014 | 10:44

gaia napsal(a):

pokud se nějakou památku podařilo uchovat třeba od 14. století, tak zastávám názor, že by skutečně měla patřit všemu lidu a nejen nějakým cisterciákům, kteří neumí slovo česky nebo mluví se strašným přízvukem a bydlí někde v Lucemburku. A kteří památku nechají v Národní galerii jen do té doby, než jim ji za peníze daňových poplatníků odborníci nezrestaurují. To je loupež století a oblbovaní nás všech.
28. 01. 2014 | 10:53

Hloupý Honza napsal(a):

Koudelka je masochista, když to na něj přijde, napíše článek o čemkoliv a pak se ukájí nad komentáři k jeho osobě. A vy všichni mu to žerete ...

Fuj, fuj, Zdenečku už toho nechej, dej ty ruce pryč, to se nedělá, to je beé .... vždyť ty vůbec nejsi zlý, ty jsi takovej hodnej, tichej, patolízalský šplhounek.
28. 01. 2014 | 10:55

Ales napsal(a):

Naprosto souhlasim s pane doc. Koudelkou. Je to jenom dalsi priklad nestoudneho pragocentrismu. Proc patri Svycarsko, Nemecko i Rakousko mezi nejvyspelejsi staty sveta? Protoze nemaji Prahu, ktera by zbytek zeme hospodarsky, kulturne i intelektualne vysavala. Naopak, jsou vybudovany prisne decentralizacne - spolkove zeme ci kantony s vlastnimi vyznamnymi rozhodovacimi kompetencemi, vlastnim zakonodarstvim a obcas i vlastni danovou legislativou. To ale v Praze samozrejme nechce nikdo slyset, protoze by se mozna najednou ukazalo, ze ono 10.misto v zebricku nejbohatsich evropskych regionu bylo dosazeno na ukor zbytku statu. Jednou i Morava pochopi, ze je v jejim bytostnem zajmu maximalne omezit vliv Prahy a rozhodovat sama o svych vecech i o svych penezich.
28. 01. 2014 | 11:14

Uf uf napsal(a):

A není náhodou Koudelka taky něčí ukradený kulturní poklad? Nemoh by ho někdo restituovat a někam zavřít?
28. 01. 2014 | 11:15

Martin1 napsal(a):

Jedla
Má reakce bude velice krátká. Podívejte se na mapu a znovu si přečtěte, která města a státy jste jmenoval a dával za příklady. Ta menší, že jsou hlavní a nejsou největší? To je ale historická záležitost. Určitě nebyla vybrána, že jsou malá a že se tedy stanou hlavním centrem - většinou k tomu byly pádné důvody, které dnes už postrádají na významu, ale zvyk je zvyk.
ZMĚNY VE STRUKTUŘE ŘÍZENÍ
!!!!Já jen vím, že snaha měnit centra s odůvodněním lepšího chodu měst je vždy a vždy a vždy (to není Parkinsonova nemoc , ale zdůraznění)jen zástěrka - ne malá, ale velká ZÁSTĚRA pro nová koryta úředníků a k tomu jsou ochotni rozehrát i symfonii na struny "národnostních citů", které by jinak chrápaly jak náš pán kníže.!!!
To vím - mezi "vrcholovými" úředníky jsem prožil asi dvacet let - znám svou "pakáž".:)))
28. 01. 2014 | 11:26

vědma napsal(a):

Xaver
teoreticky je možné, že by Pražáci mohli zblbnout z vína, které Moraváci stáčejí pro "Pražáky" :o))
28. 01. 2014 | 11:29

jozka napsal(a):

Martin1, Jedla:

Canberra vznikla proto, aby se nehadaly Sydney a Melbourne. Washinghton se stal hlavnim mestem pravdepodobne ze stejnych pricin (predtim tu pozici zastavalo nekolik jinych mest).

Co ted takhle najt nejake misto na Vysocine a tam zalozit hlavni mesto?
28. 01. 2014 | 11:34

Martin1 napsal(a):

"Protoze nemaji Prahu, ktera by zbytek zeme hospodarsky, kulturne i intelektualne vysavala."
---------
Už se nemůžeme spolehnout ani na venkov, který nás podržel v čase poněmčování a držel náš jazyk.
Jen v té jedné větě (!) je 8 pravopisných chyb!!! To se ve Švýcarsku nestane?:))
28. 01. 2014 | 11:37

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
ač nepražák, pražská vyplavenina důrazně odmítám výměnu metráku šunky za Koudelku.

Přibalil bych i ostatní, od Topolánka po Zaorálka jako bonus.
Nechte si moravské národní bohatství, obohacení už bylo dost.
Kde je vůbec íčko?

Pokud si jeo odvezete do dvou dnů, přibalíme dva trpaslíky od Milana Knížáka.
Madonu je nejlepší strčit někam do lesů, stejně tak Koudelku.udělejte si z nich zátiší.
To určitě pozvedne turistický ruch a přinese celosvětovou slávu.
Turisti se pohrnou.
28. 01. 2014 | 11:42

Milan napsal(a):

Ještě by bylo potřeba vrátit ty blbečky z Moravy, kteří se nacpali do v Prahy a přinesli s sebou ty největší problémy (Hudeček, Sobotka, Nečas, Zaorálek a mnoho dalších). Vy správní Moraváci, požadujte jejich vydání !
28. 01. 2014 | 11:54

Martin1 napsal(a):

Ales
"Protoze nemaji Prahu, ktera by zbytek zeme hospodarsky, kulturne i intelektualne vysavala."
-----------
Prosím, dostavte se do centrálního skladu háčků, čárek a všeho dalšího "haraburdí českého",které vám bylo neoprávněně odsáto z vašeho (našeho) kulturního děditství.
Když si s sebou vezmete i ruční vozík, bude vám přibalen i váš odsátý intelekt, koukám na váhu - 1,40 kg - vozík můžete ponechat doma.
S pozdravem
Ales gutes!
28. 01. 2014 | 12:02

Baba Jaga napsal(a):

A jak jsou na tom s památkami české kraje?
No, kdo ví, kolik % moravských památek všeho druhu a kolikrát pan Koudelka na vlastní oči viděl. Já tedy určitě všechny zdaleka ne a určitě ani všechny nejsou běžně vystavované.
Církvím bych ovšem vrátila všechno, co jejich jest - aby se o svůj majetek ale také cele a se vším staraly - včetně zajištění.

To: jozka
O hlavním městě se tu už diskutovalo několikrát - hezky uprostřed je přece Číhošť (nikdy jsem tam nebyla) a ještě by se tam mohly znovu dít potřebné zázraky.
A píše-li tu někdo o velkých městech, tak já z naší malé moravské vísky pořád vidím, že jediné takové je tu Praha s těmi přemnohými přivandrovalými Moraváky a Slováky a Brno je stále tou největší vesnicí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ani další nová obchodní centra na tom nic nezmění, vracení kulturních památek už vůbec ne. K pěknému a zajímavému životu ale velkoměst netřeba.
28. 01. 2014 | 12:06

Uf uf napsal(a):

Aleš:
Proc patri Svycarsko, Nemecko i Rakousko mezi nejvyspelejsi staty sveta? Protoze nemaji Prahu, ktera by zbytek zeme hospodarsky, kulturne i intelektualne vysavala.
- Tak to jsi uhodil hřebíček na hlavičku! Proč všechny země světa od Číny přes Ugandu až po USA prosperují v každém ohledu lépe než ČR? Protože nemají Prahu. A to je objektivní fakt, se kterým nikdo nic nenadělá. Leda by mohl podotknout, že taky nemají Brno, Kroměříž a Valašký Klobouky, ale to bysme se v tom jenom motali.
28. 01. 2014 | 12:08

pěvec napsal(a):

koudelko, doufám, že už píšeš ze své dovolené v krimu
28. 01. 2014 | 12:09

pěvec napsal(a):

koudelko, doufám, že už píšeš ze své dovolené v krimu
28. 01. 2014 | 12:09

Baba Jaga napsal(a):

To: Milan 11:54
Tak to si vyřiďte s chytrými, co jste si je zvolili v Čechách, početně je jich mnohem více. Nikdy není pozdě zvolit do všelikých funkcí rodilé Čechy - musí ale mít o odpovědnost zájem.
28. 01. 2014 | 12:12

jozka napsal(a):

Baba Jaga:

Tak to se omlouvam, na to jsem chybel, ale doucim se!

Ale jinak proc ne? V Ledci jsem byl, na Stvoridla kousek...
28. 01. 2014 | 12:18

Tomáš napsal(a):

Přesto, že jsem Moravák, nechápu, proč by měla Epopej být v Moravském Krumlově. To, že tam byla několik desetiletí, neznamená, že MK má nárok mít ji v soukromém, zchátralém objektu navždy. Přece, když si v MK zaparkuji auto, neznamená to, že mi ho zabaví...
28. 01. 2014 | 12:24

Martin1 napsal(a):

Tomáš
Já jsem pro to, aby jsme přispěli všichni Moravskému Krumlovu na nějakou budovu, kde by mohla být "Epopej" umístěna. Tedy pokud je to tam navštěvováno a pomáhá to zvýšit turistickou atraktivitu města. I na sbírku pro tento účel bych dal nějakou korunu.
Současně v Praze žijící,
ale rodem po všech koutech
rozsetý od Brna po Neratovice
až Prahu Martin1
28. 01. 2014 | 12:39

Jejda! napsal(a):

Jedla:
Otázka v případě samostatnosti Moravy-sever bude dotovat jih, nebo jih bude dotovat sever....a kdy se trhne střed....a kdy samostatný stát Brno....Znojmo....atd. Předpokládám vyjasněnost otázky.Hezký den.....
28. 01. 2014 | 12:40

Jedla napsal(a):

jožka, Baba Jaga a další:
Decentralizace není výběr jiného hlavního města. Už to, že v Brně je Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Úřad ombudsmana a Antimonopolní úřad je špatně. Je to Pražské "podle sebe soudím tebe", zacpání huby. Brnu by stačila jedna celostátní instituce, a Praze ovšem také jedna. Ať si vybere, chce prezidenta? Sněmovnu? Sídlo vlády? Klidně, ať má, co si vybere, ale jen jedno z toho. Zbytek ven. Puncovní úřad? Do Kutné Hory. Ministerstvo životního prostředí? Ostrava s třemi Ládíkovskými vykřičníky. Státní fond životního prostředí? Horní Jiřetín. Úřad pro jadernou bezpečnost? Jáchymov. Ministerstvo obrany? Proč ne Tábor? Ministerstvo vnitra? Dubí. Policejní prezidium? Varnsdorf. Česká Národní Banka? Jihlava. Českomoravská záruční a rozvojová banka? Žďár nad Sázavou. Česká zemědělská a potravinářská inspekce? Zahrada Čech - Liotoměřice. Ústřední kontrolní ústav zemědělský? Země živitelka České Budějovice. Státní veterinární inspekce? Černý Vůl. Český úřad zeměměřičský a katastrální nechť si vyměří střed republiky. Český úřad bezpečnosti práce? Karviná. Patenťák (vulgo úřad průmyslového vlastnictví) třeba Frenštát pod Radhoštěm. Český statistický úřad? Ať se někam proprůměruje...

A tak dále...
28. 01. 2014 | 12:57

buldatra napsal(a):

jozko

když si ty týpky necháte v Práglu, tak si budete moct nechat celou vlajku.
To je taky férovej návrh, no ni?
28. 01. 2014 | 13:02

buldatra napsal(a):

pane Pepo,

vytvořit zátiší z Madony a Topolánka někde v lese by mohlo být celkem nebezpečné.
Bylo by to vo hubu.

Páč kdyby se toho sousoší domákli ve Vatikánu, mohlo by je to nasrat a uspořádali by křížovou výpravu na Moravu.
Mají tam gardisty ze Švýcar a ti se prej nudí, ač vzorně vycvičeni a vyzbrojeni halapartnami.

My, známí nacionální pacifisté, bychom byli nuceni z důvodů ochrany oprášit Moravskou osvobozeneckou armádu, včetně bojových šalin a ostatních tajných zbraní, jejichž nasazení by mohlo však vyvolat světový konflikt a třetí světovou válku.
O armádu oficiální profesionální nemá cenu se dělit.
Je tak malá, že její půlka, která by připadla Moravě (jak znám pražáky) by jistě sestávala z marodů, raněných, civilních kancelářských myší a vyřazené techniky a navíc by v lese zabloudila.

Museli bychom švýcarské gardisty uplatit vínem pro pražáky, ale to by bylo vůči nim snad až příliš kruté.
28. 01. 2014 | 13:19

Baba Jaga napsal(a):

To: Jedla 12:57
O novém hlavním městě se debatovávalo tehdy, když bylo navrhováno odtržení se od Prahy. Ta by zůstala samostatná a žila by z turistického ruchu (určitě bych tam ráda jezdila jako dosud - pokud by nebylo povinné přenocování. Možná by potom došlo i na bourání sídlišť - tak jak se nyní demoluje hotel Praha.
K decentralizaci. Když si tak vybavím, kolik všelikých institucí v Praze vždy sídlilo a sídlí, mohla by dle Vašeho modelu vždy nějaká být přestěhována za odměnu (místo peněz) třeba Vesnici roku. K nám by se tedy žádná nedostala, neb nemáme soutěživé zastupitele. Ale to jsme se dostali od památek hodně daleko. Jo, ten střed republiky je prý právě v Číhošti.
Stačilo by určení daní obcím podle toho, kde mají podniky provozovny, ne podle zapsaného sídla. Po snížení počtu oněch institucí a v nich zaměstnaných lidiček na nezbytně nutnou míru by už nebylo nutné tolik decentralizovat.
28. 01. 2014 | 14:00

ANOBUDELup napsal(a):

Celkově mi připadá tato diskuse zbytečná, ale jednu otázku si na základě tohoto článku, uvedených reakcí, ale hlavně praktikované praxe musím položit:

Co kdyby se všechny ty "poklady" Moravské, České a Slezské přesunuly do Bruselu,mělo by to několik pozitivních dopadů:

Ti co mají pořád málo by měli stejně jako ti co jim pořád něco schází
Těm co mají pocit, že jsou utiskovaní by bylo líto těch co by měli stejný pocit
Všichni bychom byli stejně chudí a tudíž spokojení, že nikdo nemá víc a možná bychom si tedy dokázali i vyjít vstříc a skutečně pomoci.

Ale hlavně by se nedalo jeden druhému krást pod záminkou dobrého skutku, asi tak jako mi dnes volal jeden pracovník jakési pyramidy, že mi chce pomoci, protože moje stará smlouva s jistou stavební spořitelnou se bude "sama" rušit a tudíž mi on, jelikož mi chce opravdu pomoci nabízí skvělý úrok na 6 let nižší jen o 1% než mám teď. Prostě Ha.jzl. Jen mám pocit, že jich je u nás čím dál víc.

Jen mi pořád nejde na rozum odkud se bere ta sedlácká strategie: Když mám dost, chci ještě víc a ostatní ať klidně zdechnou. Hrůza a to jsem v jádru optimista...
28. 01. 2014 | 14:11

Pavel13 napsal(a):

:Jedla
U nás by mohlo být třeba GŘ ČD nebo alespoň ČD Cargo, když už nás ochudili o koleje.
28. 01. 2014 | 14:17

Martin1 napsal(a):

Jedla 12:57
Pane Jedla, tak jsem pojal podezření, že vy tady s tím rozpisem úřadů skrytě lobbujete za Svaz turistů, který by ve vašem pojetí decentralizace byl vrcholový orgán a zastřešoval by celou správu. Kvalifikace by byla: znalost místopisu, dobré EKG, štíhlá postava, bez křečových žil a celkově prostě plnný sil.
To si dělám legraci, ale proč ne? Nevadilo by to samotným organizacím? Asi ano.
Nepotřebují se ty instituce nějak kontaktovat? Asi ale ano.
Mají opravdu v těch místech kvalitní lidi - úředníky? Asi ano. Asi to nějak souvisí ale s vládou - to se podle vás také opravdu mají ministerstva rozprostřít po republice?

No - ano už vidím, musel jsem rolovat. Životní prostředí do Ostravy - píšete. Už tomu chybí jen trvat na změně názvu našeho státu. Kocourkov s rotujícím prezidentem, každý týden jiný strýc z jiných Nemanic, v rámci spravedlnosti.

Myslíte, že to něčemu napomůže, čemu, že budou sedět nějací místní páprdové v místě na velkých postech? Co se změní? Jedná se vám o tu důležitost? Vždyť ta Praha je také vaše, hodně těch páprdů z malých měst se do Prahy přestěhovali za svými známými prostřednictvím tlačenek.
Na vás se nedostalo, nebo máte pocit, že je to účelné? Praha je dokonce skoro - skoro uprostřed. Horší to mají Slováci, Bratislavu mají až ve "Vídni" a z Brna tam mají také blíž.:)

Proč tam do Vídně už nejezdí "šalina"?Proč my jezdíme za sněhem do Krkonoš? Máme dost peněz - myslím Praha, tak ať ho k nám z hor dovážejí, nebo ještě lépe - budeme si ho dělat sněžnými děly u nás.
A taky by bylo dobré vozit do Prahy a do Ostravy odněkud v pytlích čerstvější vzduch - navrhněte sám. Nechci si to právo rozhodnutí usurpovat.

Nesmíme zapomenout na Járu Cimrmana a hledat a bádat. Možná už dávno některé věci vyřešil a my marně tápeme.

Některé věci je dobré změnit, u některých to není nutné měnit. Až spadneme pod Německo nebo pod Rakousko, tak třeba budeme jen dvě spolkové země a budeme držet pusu a krok a mluvit německy a náš velikán Cimrman zapadne, nebo ho bude špatně vykládat pan profesor Fidler z Vídně a to bude teprve náš úplný konec.
28. 01. 2014 | 14:43

K .V napsal(a):

Myslím že kdyby se praha ohradila ostnatým drátem vládl by tam Kááááárl číro, premiéra by dělal Mareček Benda, tak by se zbytek republiky jen zaradoval. Jenom by pochcípali hlady, razítek se nenajedí a nic jiného neumějí.
Možná nehumánní, ale jistě správná a spravedlivá myšlenka
28. 01. 2014 | 14:51

Kolafa napsal(a):

Ja bych to vratil vsechno, vcetne moravaku. ..
28. 01. 2014 | 15:29

Tonda napsal(a):

Nepodílel se geniální autor náhodou na amnestii Václava Klause...?
Ať tak či tak, tohle je opravdu veledílo. Jeden nebo dva unikáty tak akorát do nějakých záprdovic přitáhnou mraky turistů.... Krista, to se nedá nic dělat, zkrátka se to tak historicky vyvinulo a nejen hlavním městem, ale magnetem pro turisty je Praha, kdyby se pan Zdeněk pokoudelkoval. Proč takovéhle žabomyší ubohosti vůbec vytahujete? V týhle době tak akorát potřebujem stupidní hádky o to, jestli Morava nebo Čechy, jestli Brno nebo Praha... Při sobě máme stát, velký Moraváku, vzpomeňte si na Svatopluka!
28. 01. 2014 | 15:34

Dr. Jiří Kvapil napsal(a):

Pane docente, díky za článek.
Dr. Jiří Kvapil
28. 01. 2014 | 15:40

katman napsal(a):

Nejlepší by bylo kdyby byla Morava samostatný stát, není-liž pravda? Možná by to tak bylo lepší a konečně by moravští politici přestali rozkrádat celou republiku.
28. 01. 2014 | 15:43

Rada napsal(a):

To není proti Pražákům, které já znám většinou jako fajn lidi a to mluvím o těch rodilých. Morava má ale odlišnosti, což každý chápe, stejně jako Slovensko. Je v zájmu ČR nekoncentrovat vše do Prahy.
28. 01. 2014 | 15:45

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Koudelka tímto jasně naznačuje,že souhlasí s cirkevními restitucemi,jenom to zabalil do vracení kulturních památek Moravy.Když se nestal ústavním soudcem,tak bude vysvěcen na Moravského primase.Když s krachoval Moravský král Polívka,tak to skouší Koudelka přes cirkev.
28. 01. 2014 | 15:45

Rada napsal(a):

To není proti Pražákům, které já znám většinou jako fajn lidi a to mluvím o těch rodilých. Morava má ale odlišnosti, což každý chápe, stejně jako Slovensko. Je v zájmu ČR nekoncentrovat vše do Prahy.
28. 01. 2014 | 15:48

Iaara napsal(a):

Pane "docente" Koudelko, i Vy, "doktore" Kvapile v komentu nade mnou – jděte už s tou moravistickou rozeštvávací propagandou do řitě! Teď vidíme na Ukrajině v přímém přenosu, co to znamená, když se dvě části národa postaví proti sobě (a je to umně přiživeno) a budeme na něco takového zadělávat i u nás?! Kvůli vymyšleným pseudokřivdám a s pomocí nacionální demagogie?!
Je mi z toho na zvracení. Kdyby se v tom nenáviděném Práglu lidé chovali a jednali tak tupě a nacionalisticky omezeně, jako to předvádějí červenožlutí trotli, tak už jsou např. současný primátor Prahy - stejně jako poslední 4 premiéři ČR (Paroubek, Topolánek, Nečas, Sobotka) a mnozí další výtečníci - dávno zlynčovaní!
U výšpechtů Koudelky a jemu podobných se normálně stydím za to, že jsem po otci Moravan...
28. 01. 2014 | 15:51

Petr Havelka napsal(a):

Praha to je něco u Kladna? Nebo ne?
28. 01. 2014 | 15:53

FrantaJetel napsal(a):

Koudelko,Koudelko,raději klepej nejtek a nerozmuj.A když chceš hodnoty vytvořené na Moravě zpět,tak si vem i moraváky přivandrovalé do Čech za prací a pro Čechy aspoň bude doost práce.A Moravané se můžou místo práce pást třeba na Valachách.............takové nuly jako Ty akorát vyvolávají nenávist a nevraživost ve společnosti..V dnešním globalizovaném svět je trapné a v podstatě sebevražedné hrát si na Čechy,Moravany,Slováky či Poláky.
28. 01. 2014 | 15:54

pepa53 napsal(a):

Pan Zdeněk Koudelka se potřebuje zviditelnit, nic jiného mě nenapadá, podle mě lidé mají jiné starosti, já teda ano. A co se mě týče vemte si tam do toho Brna všechna ministerstva i ten debilní Českomoravský fotbalový svaz. Pane Koudelko je to jen o korytech a konkrétně, jsou-li pražští páni co si říkají politici neschopní tak ty přivandrovalci z Moravy jsou ještě horší VIZ vlády ČR
28. 01. 2014 | 15:56

Aleš V. napsal(a):

Drahý pane,

právě jsem dočetl Váš článek a musím říct že ta bigotnost z něj přímo číší. Nevím jestli si uvědomujete, ale opravdu jsme jeden národ:-) Žiji v Čechách a mnoho let jsem studoval na Moravě. Podobné uvažování není hodno vašeho vzdělání a ve skrytu duše doufám že ani inteligence.

Mějte hezký den

Aleš V.
28. 01. 2014 | 15:57

Radim napsal(a):

Je dobře, že se o tomto tématu začíná mluvit. Naša republika se totiž skládá z Čech, Moravy a Slezska, i když na to v Praze velmi rádi "zapomínají". Morava měla vždy svou autonomii, spravovala si vlastní daně, měla svůj parlament, svoje zákony, vládce a prezidenty až do roku 1948.
Dnes je situace taková, že Morava navzdory polistopadvým slibům nejenže dodnes nebyla obnovena, ale vládní představitelé České republiky dokonce odmítají uznat moravský národ, ke kterému se pravidelně hlásí statisíce občanů.
A nejde bohužel pouze o politiky, na wikipedii jsou pravidelně promazávány veškeré přívlastky "moravský" i u takových osobností jako byl např. Karel Kryl, který se prokazatelně hlásil k moravské národnosti (a československému občanství).
Takových příkladů je nespočet, nechápu kde pramení ta averze a nadřazenost některých Čechů k Moravanům a Slezanům. Mají přece vlastní zkušenost s tím, co se jim samotným dělo v rámci Rakouska-Uherska..
28. 01. 2014 | 16:18

pepinka napsal(a):

Moravské památky na Moravu a ne v Praze!!!
28. 01. 2014 | 16:19

Tonda jmenovec napsal(a):

Tak tedy tohle je nejdůležitější v téhle těžké době? Bojím se, že autor a leckteří přispěvatelé (obhájce "moravského národa" např.)mají těžce zatemníno, jak se říkávalo v Libni. Lidi, neblbněte, prťaví jsme už dost - v obou smyslech toho slova.
28. 01. 2014 | 16:35

Milan Chocheta napsal(a):

Jsem rodilý Pražák a souhlasím, aby památky zůstaly ve svém původním místě a občanům. Nevidím ašak sebemenší důvod aby byly v mnoha případech mafiánsky předávámy Vatikánu a jeho zloduchům.
28. 01. 2014 | 16:37

Milan napsal(a):

Pan Judr. Z.Koudelka opět zahrává na moravskou strunu,budiž.Cennosti by se měly vrátit tam kam a komu patří.To ,že není zemské uspřádání krajů a okresů v souladu se zemskými hranicemi je chybné,ale je to nejmenší z problémů,která tato republika má a hrne před sebou.Jsme malý stát 400km západ- východ v Čechách sever-jih 300km na Moravě 200km. Tvar naší republiky je takový deltoid a jde o to ,aby měl kružnici vepsanou i opsanou,Tím mám na mysli spokojenost národa,politiku a náboženství.Matematicky to tvar naši republiky neumožńuje ,ale jsme tomu velmi blízko,proto by se to mělo realizovatve společenském uspořádání,kruh je dokonalý tvar.
28. 01. 2014 | 16:38

Quido napsal(a):

Vážený a milý Zdeňku Koudelko, vaše argumentace má dvě drobné trhliny: tzv. Madona z Veveří je na 99 % produktem pražské malířské dílny z doby kolem roku 1350 a po uměleckohistorické stránce nemá s Moravou mnoho společného. Kdy se dostala na Moravu, to ví jen Bůh. Farnosti ve Veverské Bitýšce nikdy nenáležela, byla součástí hradního inventáře a stát ji získal koupí v roce 1925 spolu s celým panstvím. Od roku 1929 je uložena jako státní majetek v Praze. Žádost o její vydání je nepodložena právními důvody. Právě tak Slovanská epopej byla darem autora hlavnímu městu Praze, to že byla po léta vystavena v Moravském Krumlově, nezavdává žádné právo Moravského Krumlova ji vlastnit nebo si na ni činit jiné nároky.
28. 01. 2014 | 16:38

Moravák napsal(a):

Quido, epopej byla věnována praze POKUD postaví pro ni speciální budovu, stejně jako ji má třeba Maroldovo panoráma. Pražáci to nikdy nesplnili, ale epopej Moravě ukradli, to umějí vždy dobře, bohužel nic jiného
28. 01. 2014 | 16:46

Rudi Koutek napsal(a):

Radim napsal(a):
"Morava měla vždy svou autonomii, spravovala si vlastní daně, měla svůj parlament, svoje zákony, vládce a prezidenty až do roku 1948."

Proc lzete?
28. 01. 2014 | 16:47

Nestbeschmutzer napsal(a):

Pane Koudelko, a jak to teda bylo s tou Klausovou amnestií - psal jste ji nebo ne?
28. 01. 2014 | 16:52

Jiří Suchý napsal(a):

Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbiroh od roku 1910. Epopej byla dokončena v roce 1928 a Muchův americký mecenáš Charles Crane ji věnoval Praze. Dříve byl tento cyklus k vidění na zámku v Moravském Krumlově, nyní je umístěn v Praze ve Veletržním paláci (výstava otevřena v květnu 2012).
Takže mecenáš Charles Crane ji koupil od Muchy a věnoval Praze.
To je jako, kdyby můj děda postavil dům, prodal ho, majitel dům věnoval Praze a já ho chtěl, že je po dědovi můj.
28. 01. 2014 | 16:56

strejc Josef napsal(a):

Myslím, že je to o málo jinak - v restitucích nejde o návrat kulturního dědictví na Moravu, nýbrž o více než velkorysý dar dědiců kulturního dědictví Čechů a Morvanů Vatikánu.
28. 01. 2014 | 17:05

JOJO napsal(a):

Obyvatelé středoevropského Potrhlína zůstávají věrni odkazu svého vadného smyslového i mimosmyslového vnímání.Zvláště jsou-li dobře nadopováni pravidelně konzumovanými půllitry zlatavého moku či jiné pohonné kapaliny všeobecné blbosti.Země dopadla díky jejich vlivu a vyčuránkovství přijímačů oněch podivných nápadů rozdělena poněkolikáté,vyžírkové se rozlezli na centra ovládající nitky a poničili zem dnes už v mnohonásobném počtu proti předválečnému období.I Řím rozložili VIP pomatenci,kteří nepochopili platnost přírodních zákonů a klaněli se zlatým telatům všeho druhu.Dnes platíme dvě armády s vrcholnými dlouhoprsťáky,ono se nám totiž stýskalo po tom cizím vlivu a spojenectví na věčné časy,že jsme vyrobili náhradní díly podle mozkové kapacity provinčních odborníků.A zase nás někdo převezl.Nejsme zas takoví fištróni, jaké ze sebe děláme po rozmnožených špeluňkách vybavených kamrlíky s obnaženými částmi těl jednoho, druhého, či hermapohlaví.Totéž jsme provedli všem fungujícím částem státu a dnes neumíme ani vlastní dorost vychovat k práci a užitku nejen pro sebe,ale celé společenství.A ti, co nás údajně živí,vždyť prý rozdávají práci,které si tolik nevážíme, že ji nechceme vykonávat do roztrhání těla a plnění tučných zásobáren pro jejich úžasné cestovatelské potřeby, hýření za cizí pot, krev a hlavně slzy za padlé v bojích o lepší život,ten trval bohužel jen velmi krátce po rvačkách o cizí území a odbytiště ve zbídačelých zemích a prolité krvi milionů.Asi se nám po tom znovu stýská.
28. 01. 2014 | 17:10

mos napsal(a):

Doporučuju nereagovat na tento článek, je plný překroucených skutečností. Pan autor je placen z Bruselu aby tu rozdmychával nenávist.
28. 01. 2014 | 17:12

Bidlo napsal(a):

Ano, a vraťme na Moravu i všechny náplavy, které se usadily v Praze: Sobotku, Škromacha, Topolánka, pražského primátora a další škůdce, které nám do Čech dodala MOrava!!!!
28. 01. 2014 | 17:15

Moravsky Radikal napsal(a):

Par odpovedi na casto opakovane hovadiny:
"Pokud si Morava vezme zpět své Hašky, Sobotky, Fialy, Topolánky, Nečase, Hanákové, Jurečky. Zgarby a další..."
K tomu staci malo - prestante je volit. Ani jeden ze jmenovanych se k moravskemu narodu nehlasi. Vsichni se povazuji za Cechy.
"Lidi nechte toho - přece se nenecháme rozeštvávat, to vám nestačí, že to dělají zlí lidé na Ukrajině?"
To stejne; prestante krast a lidi teho nechaji...
"Obávám se, že část Moravanů je zakomplexována vůči Čechům..."
Za to Cesi zadne komplexy menecennosti nemaji. Proc by jinak meli za potrebi vsechno moravske povazovat za ceske a proc na Morave nikomu nevadi koncpet zeme Cechy ale idea Moravsko-Slezske ci rovnou snad moravske zeme vzbuzuje hysterii.
"Otázka v případě samostatnosti Moravy-sever bude dotovat jih, nebo jih bude dotovat sever....a kdy se trhne střed....a kdy samostatný stát Brno....Znojmo....atd. Předpokládám vyjasněnost otázky."
A kdyz se trhnou Cechy, bude Jih dotovat sever Cech? Predpokladam vyjasneni otazky. No a mestske staty se konat nebudou; Nemecko ci Rakousko jsou tez spolkove zeme a nikdo se tam nethrha. Za 1 republiky zde byly 3 zeme a fungovalo to bez obcanske valky a mestskych statu. Doufam ze jsem to vyjasnil a zadne imbecil se tu na to uz ptat nebude...ja vim, to drv zamrzne peklo.
A az zamrzne tak se treba doctu opaku; kdy Prazak bude rad, kdyz se zbavi nejake pamatky a bude odvezena na druhy konec republiky...jsme prece jeden narod, ne?
"Přesto, že jsem Moravák, nechápu, proč by měla Epopej být v Moravském Krumlově. To, že tam byla několik desetiletí, neznamená, že MK má nárok mít ji v soukromém, zchátralém objektu navždy..."
28. 01. 2014 | 17:25

Mungo napsal(a):

@milan 28. 01. 2014 | 16:38
Pokud skutečně jde "nejmenší z problémů,která tato republika má a hrne před sebou"
tak co kruci brání tomu, aby se tento problém za 25 let vyřešil ke spokojenosti všech zúčastněných stran?
Nejde o rozeštvávání, ale co je moc, to je moc. Pražáci prostě očekávají, že problém vyhnije. Nikoliv, nevyhnije, dokud budou v centru zakopáni na svých pozicích centrální arogance.
28. 01. 2014 | 17:36

sasa napsal(a):

Koudelko, co blbnete. Vzdyt vsichni Moravaci jsou uz v Praze, ve vlade. proc by jezdili do Brna. Topolanek, Necas, Sobotka. Typicti predstavitele...
28. 01. 2014 | 17:43

MOravak napsal(a):

Pražáky by měli napíchnout na kůl, a nebo pověsit za koule do průvanu, zato jak to mají v té hlavě vymaštěne"
28. 01. 2014 | 17:44

Moravsky Radikal napsal(a):

A druha cast;
"právě jsem dočetl Váš článek a musím říct že ta bigotnost z něj přímo číší. Nevím jestli si uvědomujete, ale opravdu jsme jeden národ:-)"
Moravsky narod? Asi ano, kdyz cela CR ma koreny ve Velke Morave...
"Ano, a vraťme na Moravu i všechny náplavy, které se usadily v Praze: Sobotku, Škromacha, Topolánka, pražského primátora a další škůdce, které nám do Čech dodala MOrava!!!!"
Uz zase? Vy v Cechach volebni pravo nemate? Vy tento smejd nevolite vsema 10? Na to, ze jsou z Moravy ci Slezska si vzpomene jen u zprav & clanku jako tento. Dochazi nekomu z vas, ze kdyby CR byla spolkova republika tak ve vasi zemi by jste volili jen ty ryze ceske politiky (jako treba Knizepan, Kuba, Kalousek a spol. Fakt velky rozdil, ze?) Prestante tu kvicet nad politky ktere sami volite a radeji pozadujte decentralizaci a federalizaci a pak se tu muzem bavit o tom, kdo ma lepsi politky...zatim je to vsecko "jedna velikost sedi vsem".
"Ja bych to vratil vsechno, vcetne moravaku..."
Protoze lidi ze severnich Cech do Prahy za praci nechodi. To jen ti lini Moravaci coz se o sebe neumeji postarat. A pak tu nejaky ksindl-expert tvrdi, ze jsme jeden narod...
"Canberra vznikla proto, aby se nehadaly Sydney a Melbourne. Washinghton se stal hlavnim mestem pravdepodobne ze stejnych pricin (predtim tu pozici zastavalo nekolik jinych mest).
o ted takhle najt nejake misto na Vysocine a tam zalozit hlavni mesto?"
Co takhe spolkove usporadni. Nova hlavni mesta netreba hledat, natoz stavet na zelene louce nekde na Vysocine. V 21 stoleti zas tolik nezalezi na tom, jestli hl.mesto je uprostred statu. Decentralizace je vice nez jen geograficka poloha hlavniho mesta...
28. 01. 2014 | 17:48

Moravsky Radikal napsal(a):

A treti cast...
"Koudelko, co blbnete. Vzdyt vsichni Moravaci jsou uz v Praze, ve vlade. proc by jezdili do Brna. Topolanek, Necas, Sobotka. Typicti predstavitele..."
Za 1. Topol ani Necas ve vlade uz nejsou...ten prvni uz par let.
Za 2. tam byli hlavne diky hlasum z Prahy a Cech. Prestnate je volit, kdyz vas tak serou. K Morave nebo snad moravskemu narodu se nikdy nehlasili. Jen k tomu vasemu...
Za 3. Vazne? V Praze uz zadny Cech nezije? 1.25 milionu lidi a vsichni to jsou rodaci z Moravy a mozna obcas nejaky Slezan? 1/4 byvale Moravsko-slezske zeme se vypradnila? Kam odesli vsichn i ti puvodni obyvatele Prahy? Na Bahamy? Nebo chodi kanalama?
"Radim napsal(a):
"Morava měla vždy svou autonomii, spravovala si vlastní daně, měla svůj parlament, svoje zákony, vládce a prezidenty až do roku 1948."
Proc lzete?"
V cem Radim lze? Vsecky 3 zeme, od pol. 20 jen 2, soucasne CR (pak tu jeste samozrejme bylo Slovensko a Podkarpatska Rus) mely sveho zemskeho prezidenta, legislativni snem apod. Si to kazdy z vas muze lehece zjistit. Taky stoji za to, jaky osud meli posledni zemsky Prezident Moravsko-Slezske zeme a jeho kolega z Cech. Napoveda; jeden byl popraven Nacisty, ten druhy byl cca pul roku Premierem Protektoratu...Kdo byl kdo? No modri uz vedi.
28. 01. 2014 | 17:57

Harry napsal(a):

2 moravsky radikal: jmenovaní politikové, nejenže z Moravy pocházejí, ale vesměs byli voleni na Moravě. Pletete si Moravu s moravským národem, ke kterému se i na Moravě hlásí menšina obyvatel. Krom toho, silně pochybuji, že by ani jeden občan moravské národnosti nevolil ani jednoho z nich.
Že by myšlenka obnovení zemského zřízení vzbuzovala v Čechách nějakou hysterii, to je jen sen některých radikálů, co neustále vykřikují o nějakých krádežích atd. .

2Mungo: klasická obsese proti "zlým Pražákům". O uspořádání ČR nerozhoduje pražské zastupitelstvo, nýbrž parlament proporcionálně složený ze svobodně zvolených zástupců všech částí ČR. Tento parlament také přijal současné územní uspořádání.
28. 01. 2014 | 17:59

Moravsky Radikal napsal(a):

Harry, a ja myslel ze se tu se mnou uz nikdo bavit nebude...
Na vysledky voleb se muze kazdy podivat on-line. Casto ctu hlasky o tom, ze "vetsina Moravaku ma rozum a nevoli "Moravisty". Tak uz zase rozum nemaji? ODS mela vzdy vice hlasu v Cechach. A po kazdych volbach si clovek mohl precist kydy o tom, jak Morava voli rude. A i tady to jeden hnup vytahnul.
Kolik lidi z Cech je pro obnovu zemskeho/spolkoveho usporadani? Jasne, jsou tam...a ja znam oba dva! To jak jinak vetsina Cechu bere tu myslenku uplne v pohode se opet da videt tady v teto debate. A v kazde jine na tema Moravy & Slezska.
28. 01. 2014 | 18:07

Harry napsal(a):

Přesně tak, na výsledky se každý může podívat online. Snadno pak zjistí, že většinu politiků nedosadili do parlamentu ti odporní Pražáci, nýbrž svobodná volba mimopražských. ODS měla více hlasů v Čechách, ČSSD zas na Moravě (předpokládám, že jste si všiml, že ve výčtu politiků nebyli pouze ti z ODS, nýbrž i socani a další).
Opět si pletete požadavky na zemské zřízení s vašimi věčnými výkřiky, co vám Pražáci nechtějí povolit, jak vás okrádají, vykořisťují atd. Pak se ovšem drsným reakcím nedivte To nejmenší je právě připomenutí, odkud pocházejí vrcholoví politice a kde také byli zvoleni.
28. 01. 2014 | 18:21

Mojmír napsal(a):

90% všech financí se přerozděluje v Praze..směšnej zbytek mají k dispozici kraje a obce. Národnostně je pražská centralizace namířena proti Moravanům a Slezanům, ale finančně na to doplácí celej zbytek republiky.
28. 01. 2014 | 18:22

Harry napsal(a):

2 Mojmír: tahle paranoia už je únavná.
Není důležité, kde se to přerozděluje, nýbrž kdo to přerozděluje. A znovu, není to pražské zastupitelstvo, nýbrž celostátně zvolený parlament, který rozhoduje, kam ty peníze půjdou.
28. 01. 2014 | 18:27

suva napsal(a):

Pod záminkou boje proti komunizmu byl náš stát zadlužen a rozkraden. Téměř všechen český majetek je pryč a vlastníci jsou buď zahraniční a nebo majitelé sídlí na nějakých ostrovech nebo Africe a jinde. Pan Koudelka se podílel na amnestii presidenta Klause a tím bylo zabráněno odčinění alespoň nějakých krádeží a okradení naší občané kteří vložili peníze do různých společností (např. H-systém)přišli o šanci alespoň nějaký majetek dostat zpět. Amnestií tato možnost skončila. Pan Koudelka nám předkládá další kulišárnu, jako že je skvělé, že pod záminkou narovnání vztahů z církví se na Moravu dostanou nějaké kulturní památky. Tyto památky a peníze se odevzdávají cizímu státu Vatikánu. Kolik lží ještě bude třeba než se rozkradou ještě poslední státní majetky, státní lesy, zbytek ČEZU a zbylé další a že jich již moc již není. Až bude i toto rozkradeno tak již budou tahat peníze přímo z našich kapes. Příkladem jde pan Singer, který každého z nás okradl devalvací o 7% našeho soukromého majetku uloženého v Bankách spořících i důchodových fondech, stavebním spoření životním pojištění atd.
28. 01. 2014 | 18:29

Mojmír napsal(a):

Hary - no tak v tom případě absolutně nechápu, co čechistům vadilo na Rakousku-Uhersku a proč ti vaši čechističtí národní obrozenci tak fňukali a vyšilovali jak vás habsburci utiskujou. Češi měli svoje zástupce ve Vídni, svou autonomii, rakušané vás dokonce uznávali jako národ...to češi samotní nedokážou přiznat ani Moravanům a Slezanům.
28. 01. 2014 | 18:35

Baba Jaga napsal(a):

To: Harry
No, někteří by rádi vrátili do Olomouce i primátora Prahy. Toho si snad ale volilo pouze pražské zastupitelstvo, ne?
No, já bych tyhle internetové rozmíšky zase nebrala tak vážně. Jistě se pan Koudelka nenadál, kam se tu až dostaneme.
28. 01. 2014 | 18:50

Harry napsal(a):

Mojmír 18:35: Vaše zdroje informací moc velkou důvěru nevzbuzují. Údajní "čechisté" v naprosté většině s existencí monarchie souhlasili a habsburské panovníky uznávali za své krále. Spory se týkaly např. probojovávání češtiny jakožto rovnoprávného jazyka. Odklon nastal až v samotném závěru první světové, kdy tak ale učinily i ostatní národy monarchie. Váš závěr je opět mimo. Moravská národnost je plně legální a přihlásit se k ní může kdokoliv.
28. 01. 2014 | 18:51

Harry napsal(a):

Baba jaga: já si jen představuju, kdyby to bylo opačně, kdyby byl primátorem Olomouce rodilý Pražák. To by se strhla mela :-))

Mám pocit, že pan Koudelka zkusil vyvolat kontraverze schválně,
28. 01. 2014 | 18:54

Petr napsal(a):

Za každým čechem stojí čert s měchem.
1993 - Slovensko
2016 - referendum o obnově Moravy
2020 - referendum o nezávislosti Moravy

nakonec nezbyde nic než ukřivděnej "kraj Praha", kterej nebude mít koho čechizovat a vyžírat :)
28. 01. 2014 | 18:54

Mojmír napsal(a):

Hary 18:51 - čechističtí národní obrozenci se obrací v hrobě..doporučuju návrat na českou šovinistickou základní školu, kde se vypráví pohádky o tom, že i Velká Morava byl první společný stát čechů a slováků :)
28. 01. 2014 | 19:00

Harry napsal(a):

No, Mojmíre, rozdrtil jste mě protiargumenty. Je hezké vidět, jak si svoji zamilovanou myšlenku o zlých Češích a utlačovaných Moravanech nenecháte kazit fakty. Chápu, v každém z nás je kus romantika a boj za svobodu se vede nejlépe tam, kde nic nehrozí. Btw, mrkneme-li se na mapu velké Moravy, skutečně nějaký čas zahrnovala území Slovenska i Čech, byť národy se tehdy teprve vyvíjely.
28. 01. 2014 | 19:10

joza prosek napsal(a):

Koudelka docent " čeho" asi snědl šalamounovo h.mnam.Asi nečet dějepis.
28. 01. 2014 | 19:23

Mojmír napsal(a):

Návrat k zemím - Čechy, Morava, Slezsko...vlastní daňová politka, společná obrana, měna, zahraniční politika, vnitro.
Pokud tohle Češi nepochopí a nežačnou brat Moravany a Slezany jako rovnoprávný národy, dopadne to jako se Slovenskem. Je to jenom otázka času. Morava tady byla tisíc let, Čechistická republika směšných dvacet.
28. 01. 2014 | 19:24

suva napsal(a):

Mojmíre a Harry vedete zbytečnou polemiku. Já zajedu do Bratislavy a domluvím, aby Slováci zabrali Moravu až po Plzeň a bude konečně klid.
28. 01. 2014 | 19:27

Harry napsal(a):

suva: průlomové řešení :-)). Ale co jiného, když Mojmír a spol. prostě hodlají vytrvale ignorovat fakt, že nerozhoduje pouze obyvatelstvo Čech, nýbrž celé republiky, že parlament, který přijal současné územní rozdělení, nebyl složen pouze z pražských zastupitelů, nýbrž z poslanců zvolených v celé ČR. A hlavně, že jejich ideje i na Moravě samotné sdílí jen málo lidí, takže o žádné násilné potírání nejde.
Omílání údajné české nadřazenosti je prostě atraktivnější, i když to je pitomost.
28. 01. 2014 | 19:36

z pověstí moravských napsal(a):

I vlezl jednou moravský praotec Kódelka
až na dno propasti Macocha a pravil: "Tož děcka, jednó to zastřešíme."
28. 01. 2014 | 19:46

Hanák napsal(a):

Zrušení Moravskoslezské země bylo skutečně barbarským zločinem, kdy Češi zneužili komunistické totality a sovětského "internacionalismu" aby uskutečnili svou šovinistickou, po tisíc let neúspěšnou (a někdy velmi krvavou, viz např. bitva u Loděnice), snahu o ovládnutí Moravy.
28. 01. 2014 | 19:58

Moravsky Radikal napsal(a):

Harry; "A hlavně, že jejich ideje i na Moravě samotné sdílí jen málo lidí, takže o žádné násilné potírání nejde."
Mas pravdu v tom, ze to je vsecko vysledek voleb v CR ale lidi si musi potom teda vybrat, jestli chteji kritizovat Moravu a jeji obyvatele za to, ze do "Prahy posila ksindl jako Topol, Necas, Sobotka & Hasek" - tzn. ksindl ktery pak trva na tuhe centralizaci a na tom, ze moravsky narod neexistuje, nebo nas chcete kritizovat za to, ze chceme decentralizaci a federalismus. Tzn. opak toho, co vsecky tyto "naplaveniny" (jak jim tak hezky od zaplav v roce 1997 rikate) chteji a proszuji...toto totiz neni jednosmerka; je sice pravda, ze nekteri Moravaci to tu prehani a taky obcas postradaji logiku ale jde to i obracene. Viz tyto kecy o tom, jak my vsecko svadime na Cechy. V teto debate ctu zatim hlavne jen opak...
28. 01. 2014 | 20:01

Moravané, Slezané! A češi... napsal(a):

Tady se zase ukazuje typická česká malost :) Český venkov má skutečně provinční myšlení. Ale nebojte se, Češi, vy nám Moravanům a Slezanům ještě polezete do prdele, jak už přes 20 let lezete Slovákům :D udělali jste velkou chybu, nechali jste se zlákat přežitým nacionalismem 19. století a začali potírat vše moravské a slezské. Málem se to podařilo, přijít doba internetu o pár let později. Teď už nemáte šanci, moravské a slezské národní vědomí už zničit nelze a bude - pro Vás - hůř ;) S pozdravem všem inteligentním Čechům, kteří si Moravanů a Slezanů váží jako bratrských národů. Těm ostatním ať rupne cévka - dřív nebo později ;)
28. 01. 2014 | 20:07

Harry napsal(a):

Moravský radikál: Pozor, já myslím, že tady nikdo nekritizoval Moravany za to, jací politici tam jsou voleni, v Čechách není výběr kvalitnější.
Výčet politiků pocházejících z Moravy a tam volených je jen reakcí na hloupé obviňování, že prý Praha nechce dovolit, Češi nechtějí dovolit... pak je na místě připomenutí, že v ČR opravdu nevládne pražský magistrát, lae politici z celé země, tedy také z Moravy. .
S "naplaveninami" jste zbytečně vztahovačný. Ten výraz se používá pro každého, kdo se někam přistěhoval (do Prahy jak z Moravy, tak z Čech) , a samozřejmě už dříve než od roku 1997.

Hanák: já myslel, že tady vládli komunisti, ne Češi, že komunisti byli z Čech i z Moravy a že dokonce hlavní komouš pocházel od Vyškova. Ale třeba se mýlím :-). Bitva u Loděnic byla sporem mezi členy vládnoucího rodu, nikoliv nějakým osvobozeneckým bojem.
28. 01. 2014 | 20:12

Baba Jaga napsal(a):

To: Harry 18:54
Kdo ví, odkud olomoucký primátor pochází a jaké má předky. Je teď asi i ve sněmovně, tak ho znám z poutačů - možná některý ještě v našem okresním městečku máme.
Já bych se tím nezabývala a panem Koudelkou už také ne.
28. 01. 2014 | 20:24

Mojmír napsal(a):

Hary, mohl byste jmenovat jediného politika, který se veřejně hlásí k moravské národnosti? Moc rád se poučím :)
28. 01. 2014 | 20:46

Mojmír napsal(a):

Potom byste mi mohl objasnit, proč Česká republika odmítá narozdíl do Slovenska a Rakouska uznat moravskou národnost, děkuji.
28. 01. 2014 | 20:50

halíř napsal(a):

Pragocentrismus? Co jiného pod vedením té svině KLAUSE !! Moraváci byli jen jako stafáž.
28. 01. 2014 | 21:17

Koudelka převzal odkaz SPR-RSČ napsal(a):

Pan Koudelka mě zviklal ...

Najednou musím řešit dilema,
zda nahnat zkorumpované politické zločince do Vltavy nebo do Moravy.

Zlatej Sládek!
28. 01. 2014 | 21:31

Moravsky Radikal napsal(a):

Harry, ja jsem nemel na mysli debatu mezi nama dvema, tak je ve srovnani s vetsinou zdejsich vykriku do tmy celkem civilni. Ale 1/4 komentu od nasich ceskych bratrancu je porad dokola o tom, ze pokud Moravaci chteji svoji pamatku zpet tak si musi nejdrive vyzvednout ty napalveny...a vytahuji se furt jmena jako Tupol ktery uz ve vlade neni neklik let a v Cechach byl popularnejsi nez na Morave. Takze to je celkem zacarovany kruch, ne? V tu chvili uz asi nevoli cele CR ale jen Morava & Slezsko. Kazdy si dokaze vzpomenout na jmena jako Necas ci Sobotka ale treba http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_B%C3%A1rta
nebo http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Mezn%C3%ADk_%281884-1941%29
uz nikdo z Cech radeji nezna...
28. 01. 2014 | 21:41

Moravsky Radikal napsal(a):

Koudelka převzal odkaz SPR-RSČ; no ze vsech tech vtipkaru kteri se nas tady snazi rozveselit je tento asi nej :-) A zas az takove dilema to podle me neni...at si je kazda byvala zeme nazene do sve narodni reky a je vymalovano! Vcil je jen otazka jestli by nam je Praha pustila zpet...pres vsecky ty vyhruzky si je tam totiz zatim radi voli vsema deseti, viz treba psledni volby a kandidatka ODS. Ono se pak na Moravaky lehceji nadava ale jednou to prestat musi, ze?
28. 01. 2014 | 21:46

Harry napsal(a):

Moravský radikál: ale to je opravdu jen připomínka toho, že tady nevládnou jenom pražáci či češi, ale také moravští politikové zvolení na Moravě. Všimněte si, že tato reakce se objevují prakticky vždy až poté, co vzniknou hloupé příspěvky, jak hrozní Pražáci údajně nechtějí Moravě nic dovolit.
Když jde o to, kdo tady vládne, tak se pochopitelně připomínají ti, kteří měli v poslední době největší moc, čili Nečas, Sobotka, Hašek... poslední dva jsou ze strany, která na rozdíl od ODS dostává více % na Moravě, než v Čechách.

Mojmír: to netuším, který z politiků má moravskou národnost. Ale je holým faktem, že se k této národnosti otevřeně hlásí několik set tisíc lidí samozřejmě bez jakéhokoliv náznaku diskriminace. Jak byste si vlastně představoval uznání?
28. 01. 2014 | 22:08

Pavel Šaradín napsal(a):

Ne že by moravská muzea neměla zájem, ale pan Wankel exponáty prodal do Vídně a pak si za ně postavil v Olomouci dům.
28. 01. 2014 | 23:13

Hurá napsal(a):

Proč ne, ale zároveň si vezměte z Prahy také všechny Moravany, pane Koudelko. I s moravskou ČSSD a ODS !
28. 01. 2014 | 23:29

Drzá zrzka napsal(a):

Půlka Pražáků je z Moravy, tak si památky přenesli do Prahy, aby se na ně nemuseli jezdit dívat po té strašné silnici zvané hopsa štráse. (čti D1)
:-)
29. 01. 2014 | 06:14

Mojmír napsal(a):

Hary - ad.1 když nevíze o žádném politikovi, který se hlásí k moravské národnosti, potom nechápu proč nám je předhazujete jako Moravany. Jen proto že pochází z Moravy? V tom případě považujete Konrada Henleina za Čecha? Pocházel přece z Liberca? :)
ad.2 - uznání moravské národnosti si představuju naprosto jednoduše. Zákon o právech příslušníků nár. menšin 273/2001Sb, který definuje přáísušníky nár. menšin "jako občany, kteří se hlásí k jiné než české národnosti" bude doplněn o národnost moravskou. Pro Vaši informaci, tento pozměňovací návrh už jednou naši čeští bratři v parlamentu smetli ze stolu, odmítají nám přidělit zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny, "zmocněnec pro lidská práva" pan Uhl vyzýval Slovensko aby přestalo uznávat Moravany a Česká republika ve svých zprávách o nár. menšinách pravidelně lživě vykazuej Moravany za Čechy. Taková je realita.
Doporučuju doplnit si vědomosti a neztrapňovat se tématy o kterých ve skutečnosti nevíte ani popel.
Srdečně zdravím z Moravy do Česka :)
29. 01. 2014 | 09:24

Moravák napsal(a):

Kdyby se vrátili rodilí Moraváci z Prahy zpět domů, to co by tam zbylo by už nešlo nazvat lidstvem a civilizací. Jen loupežnické bandy
29. 01. 2014 | 10:08

Harry napsal(a):

1. Psal jsem o tom, že i obyvatelé Moravy mají jak volební právo, tak svoje zástupce ve sněmovně i ve vládě. Reagoval jsem tím na věčné nářky, že rozhodují jen Pražáci/potažmo Češi (obyvatelé Čech). Pro jakou národnost se rozhodnou a koho budou volit, to je jejich naprosto svobodná vůle. Obávám se, že kdybyste Moravanovi hlásícímu se k české národnosti začal tvrdit, že tedy vlastně není žádný Moravan, tak nejspíš jednu schytáte :-)).
2. Ptal jsem se , nikoliv kategoricky tvrdil, vaše nadšení, jak jste mě nachytal na švestkách, je předčasné. Ale jak vám tedy v reálném životě pomůže zařazení do Rady pro menšiny anebo vykazování moravské národnosti? Domnívám se, že v Radě pro menšiny jsou národnosti především z důvodu odlišného jazyka, což jim může komplikovat všední i kulturní život. Což v případě národnosti moravské odpadá, co se pěstování vlastní kultury týče, to na Moravě funguje snad ještě lépe než v Čechách.
29. 01. 2014 | 10:46

Jan napsal(a):

Milí moravisté:

1) Není pravda, že na Moravě nejsou žádné ústřední orgány. Brno je hlavní město české justice (Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud), je tam např. i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a mnoho dalších ústředních celorepublikových orgánů.

2) Není pravda, že stávající kraje zvýhodnily Čechy a poškodily jednostranně Moravu. Velká část Čech (celá česká část Vysočiny) je řízena z Moravy (Jihlava je na Moravě), malá část Čech dokonce z Brna (součást Jihomoravského kraje). Celé Slezsko je řízeno z Moravy (Olomouc a Moravská Ostrava).

3) Není pravda, že Česko řídí Češi (obyvatelé Čech). Moravák je nejen stávající starosta Prahy (Hudeček) a současný předseda vlády (Sobotka), ale například i pánové Topolánek, Dalík, Paroubek, Hašek, Říman, Langer, Jančík. I Klement Gottwald a Alexej Čepička byli Moraváci.

Zdravím všechny normální lidi na Moravě, ve Slezsku i v Čechách a přeji jim hezký a úspěšný den bez moravistické propagandy.
29. 01. 2014 | 11:24

Jan napsal(a):

Milí moravisté, ještě doplňuji:

4) Není pravda, že Česko neuznává moravskou národnost (viz úřední údaje sčítání lidu od roku 1991 - v Česku je plně legální hlásit se k naprosto jakékoli národnosti, byť úplně vymyšlené, třeba "pražské" či "valtické"). Česko pouze neuznává občany hlásící se k moravské národnosti jako národnostní menšinu. Důvod je jednoduchý - tito občané se od většinové populace odlišují pouze svými politickými názory, resp. sebeidentifikací. A např. komunisté, sociální demokraté, resp. jakákoli skupina osob, která se prohlásí za odlišnou ("Jsme Žižkováci!"), od svého okolí, též nejsou národnostní menšinou.

5) Český aktivní politik, který se hlásí k moravské národnosti, je např. právě pan Koudelka, nebo "Moravo-japonec" pan Okamura. V minulosti to byl například pan Boleslav Bárta, zábavný psycholog-radikál, který je díky své předčasné smrti dnes ikonou a "mučedníkem" moravismu (každé radikální hnutí potřebuje svého mučedníka); rozbít Česko se mu naštěstí nepodařilo. Zoufalce typu paní Ovčačíkové nepočítám, ti naštěstí celostátní politickou aktivitu nevyvíjejí a ve volbách pravidelně propadají i ve svých domovských baštách.
29. 01. 2014 | 11:42

modrý edvard napsal(a):

1. Někde to zapadlo, patří tito "Hašky, Sobotky, Fialy, Topolánky, Nečase, Hanákové, Jurečky" do kulturního dědictví, nebo ne? Podle toho by se měli vracet.
2. Pokud bude úředně vyhlášena moravská národnost, bude třeba každou obec s alespoň 20% Moravanů opatřit cedulí s jejím moravským jménem.
29. 01. 2014 | 12:32

siven napsal(a):

Milý Jane, "Česko" rozbíjejí především demagogové vašeho ražení.

V rámci vaší autonomní komparatistiky jste nás již oblažil Žižkováky, nyní vám zbývá ještě předhodit Lučany (to už je takový zábavný terminus technicus všech vyplašených pragocentristů, který už celkem zlidověl a poučené Moravany baví).

Ještě víc takových nápadů, jako je zřízení prakticky i historicky příšerných a mj. i z ekonomického hlediska katastrofálních krajů, ještě víc zoufalých plků o Lučanech (třeba časem vyvstane i Velké Lucko, které někdy v 7. stol. opanovalo i území dnešní Moravy…), panického popírání reálií, centralistických i nesystémových opatření apod…. a při příštím sčítání bude Moravanů nikoliv půl milionu, nýbrž milion, dva… pět…

A pouze u sčítání to neskončí. Již nyní vlají moravské vlajky nejen na Moravě, nýbrž i v Čechách.

A opakuji: není to vůbec o nějakém rozbíjení, rozeštvávání, apod. To je vaše parketa, tj. lidí bez vědomostí, demagogů a xenofobních chudáků.

Vyspělé země fungují na základě respektu autonomních historických zemí i regionů, zatímco mafiánské Tramtárie se potýkají s tunely, podvody, a nad vodou svou kocábku drží čím dál primitivnějším vnucováním principu „rozděl a panuj“.

Jenže na tento princip vám i ty čím dál více poučené masy, kterým berete i ten “chléb a hry“, už čím dál víc kašlou.

Dnes je již daleko těžší kohokoli obelhávat, informace cirkulují.

A tak možná přijde den, kdy vás ve Vltavě vykoupou i ti namíchnutí. Žižkováci.
29. 01. 2014 | 12:51

siven napsal(a):

P.S.: Jinak text pana Koudelky opravdu nic moc, asi se pokusil vypustit smradlavý testovací balónek.

Diskuse pod ním veskrze trapná, jako obvykle.
29. 01. 2014 | 12:54

Historik napsal(a):

Pokud se Němcům dá volná ruka, vytvoří Velkoněmeckou říši, dokonce spolu s Rakouskem. Slované se rozpadnou na městské státy...
29. 01. 2014 | 13:39

K.V napsal(a):

Jane, než začnete blábolit, alespoň si odpusťte ten urážlivý název ČESKO.
V maďarsku jsou maďarská města, na Slovensku Slovenská, v Polsku Polská,
Brno, Olomouc. Ostrava, Opava NIKDY NEBYLY A NEJSOU ČESKÁ MĚSTA.
ZKUSTE tam ZAJET A ŘÍCI JIM JAK SE VÁM LÍBÍ TO jejich SEVERO-, VÝCHODO- JIHO- české město. Budete tam za bl--ba
29. 01. 2014 | 13:42

Jan napsal(a):

Milý pane sivene, na Vaše prázdné výkřiky s nulovou argumentační hodnotou nebudu reagovat.

Uvedu jen, že velký problém moravismu je, přes všechna hlasitá tvrzení o opaku, že jde o hnutí svojí dnešní podobou CENTRALISTICKÉ, AHISTORICKÉ a dokonce i EXPANZIONISTICKÉ. Namísto krajů se má vytvořit jednotná a ahistorická země Moravskoslezská (což je zcela umělý novodobý útvar), centralisticky řízená z Brna. Slezsko jako historická země nemá mít vůbec žádná práva a ostravská aglomerace (včetně její moravské části, samozřejmě) má být zapuzena do úplné bezvýznamnosti. Brnocentrismus a pošlapání historických práv jak vyšité.

Milý pane K.V., je mi líto, že máte dnes špatnou náladu. Snad to bude zítra lepší.
29. 01. 2014 | 14:01

Jan napsal(a):

Nepodezíral bych, pane Historiku, dnešní Němce z něčeho takového. Pravdou ale zůstává, že moravismus za německé okupace jen kvetl. A nebylo to náhodou, protože rozdělit a opanovat byla stará taktika německých šovinistů vůči Slovanům. Vznikaly tak celé nové národy (resp. nárůdky), např. tzv. Goralenvolk.

Možná se i nakonec navrátíme alespoň názvy do tehdejší doby, díky moravistickému úsilí (třeba takové Česko-moravské dráhy už tu za okupace byly).
29. 01. 2014 | 14:11

siven napsal(a):

Děkuji za vaši vlastní charakteristiku: "prázdné výkřiky s nulovou argumentační hodnotou".
Lépe by vaše vstupy již vykreslit nešlo. Člověk se vždy nejlépe vystihne sám, i když jeho plivanec směřuje vůkol (škola Toltéků).

Také děkuji za obsáhlé seznámení diskutérů s vaším politickým programem.

Je vidět, že centralismus máte opravdu v krvi. :)
29. 01. 2014 | 14:13

Moravsky Radikal napsal(a):

Jan psal: "Moravák je nejen stávající starosta Prahy (Hudeček) a současný předseda vlády (Sobotka), ale například i pánové Topolánek, Dalík, Paroubek, Hašek, Říman, Langer, Jančík. I Klement Gottwald a Alexej Čepička byli Moraváci."
A za to, ze se v Praze mohou z Cechu z Moravy (protoze k moravskemu narodu by se nikdo z nich neprihlasil i kdyby jim na tom zavisel zivot) mohou posrat muzeme my?
A Gottwald je taky skvely priklad...Klaus & Zeman po nem okopirovali dnesni kraje. To byl presne jeden z tech, kteri by dneska v Praze vyhravali kazde volby - centralista az na pudu.
Proc jste si nevzpomel na jmena jako:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_B%C3%A1rta
nebo http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Mezn%C3%ADk_%281884-1941%29
nebo http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Jan_Caha
Ti by u vas nevyhrali ani volby na chytace psu...
29. 01. 2014 | 15:30

Mojmír napsal(a):

Myslím že z nenávistných příspěvků čechů v této diskuzi je jasný, proč se odtrhli Slováci :)
29. 01. 2014 | 18:47

Moravsky Radikal napsal(a):

Co me na teto diskuzi zarazi nejvic, je fakt, ze se tu nenasel ani jeden Cech ktery by byl schopen napsat, ze to so se deje s Epojeji a dalsimy pamatkami Moravy je svinstvo a ze se minimalne ta Epojej ma vrtatit Muchove rodine na Morave. Ani jeden. Vriskat tu nad tim, ze si v Praze voli rodaky z Moravy do magistratu ktere pak nesnaseji, no tu psal kazdy paty. Jak kdyby to melo neco spolecneho s Koudelkovym clankem. Pri jakekoliv jine debate - at uz o restitucich, navratu Nemcu, Gay snatku, Islam v CR apod. - se vzdy najde alespon jeden ateista ktery se postavi na stranu restituci ci Muslimu, alespon jeden suknickar ktery je ale pro snatky gayu. Kdyz prijde na Moravu & Slezsko tak ze 100% jen a pouze tupa nenavist doplnena cynickymy "prosbamy" o rozum bo jinak pry skoncime jak na Ukrajine. Ale ani ti Cesi, kteri se tu strachuji o osud CR nejsou schopni uznat, ze toto byla kradez ze ktere stejne nic namaji; kolik z vas se na tu Epojej prislo alespon jednou podivat? 3 roky nestaci? Opravdu vam toto vsecko stoji za ten hrejivy pocit, ze jste to zase tem Moravakum nandali a ze si to zatim vetsina z nich nechava libit? Jak dlouho jeste...?
29. 01. 2014 | 19:34

buldatra napsal(a):

Jan napsal(a):

...Slezsko jako historická země nemá mít vůbec žádná práva a ostravská aglomerace (včetně její moravské části, samozřejmě) má být zapuzena do úplné bezvýznamnosti. Brnocentrismus a pošlapání historických práv jak vyšité...

Jane, potažmo Žanku (po našem Brnocentralisticky), vy ste skryté talent.
Gómák. Ten váš příspěvek vypadá jak obsah scénáře dalšího dílu Batmana. Takové až temné sci-fi z pera pragocentristova.
Nemrhejte talentem v planých diskuzích, hoďte to na papír a prezentujte na Barrandově. Z toho čóhá ranec jak sviňa. Vo tém žádná.

A nyní si dejme tu našu, na vašu počest, Žanku:

http://www.youtube.com/watch?v=18C7X75kyfY
29. 01. 2014 | 19:42

Moravsky Radikal napsal(a):

"1. Někde to zapadlo, patří tito "Hašky, Sobotky, Fialy, Topolánky, Nečase, Hanákové, Jurečky" do kulturního dědictví, nebo ne? Podle toho by se měli vracet.
2. Pokud bude úředně vyhlášena moravská národnost, bude třeba každou obec s alespoň 20% Moravanů opatřit cedulí s jejím moravským jménem."
Ne, to tu nezapadlo...jsem tu na to dpovidal asi 10x. Volebni pravo nekonci na byvale zemske hranici, volili jste je i vy. Pokud vas tak serou tak pozadujte federlani suporadani a slabou federalni vladu namisto jejich navratu. O kolaboranty stejne nikdo na Morave nestoji.
To cislo 2. Ano, presne tak. Stejne jako v Rakousku maji rakouska mesta nazvy prvne v Nemcine a pak v Rakoustine. V mexiku to stejne, prvne mexicky pak spanelsky...kdyby jsi nekdy vythanul paty "za hranice" tak vis, ze moravske obce moravske nazvy maji uz davno. Rozumej od sveho zalozeni...debilci. Uz aby tahle nocmi mura s kretenama jakov vy tady skoncila! Uz me leze maximalne krkem porad dokola cist o tom, jak ja muzu za to, ze v komunalnich volbach v Praze blby Prazaci voli naplaveniny z Moravy (a zopakuji to ve volbach do Snemovny) a ze diky tomu musi byt moja rodna zem donekonecna drancovana a mazana z mapy Evropy!
29. 01. 2014 | 19:43

moraviolog buditel napsal(a):

Morava je pozoruhodná země na pomezí Evropy a asijských stepí. Její obyvatelstvo vzniklo smíšením deportovaných trestanců ze všech evropských regionů s mongolskými, tureckými a eskymáckými nájezdníky. Podle některých badatelů se na jeho vzniku podílely i poslední zbytky neandrtálců, hejkalů a lesních trpajzlíků.
29. 01. 2014 | 22:22

modrý edvard napsal(a):

Moravsky Radikal : 1.to těžko. Nikdo z nich v Praze nekandidoval, Pražáci ho zvolit nemohli. Nicméně podstata věci je ta, že pokud patří do kulturního dědictví, je třeba je vrátit, bez ohledu na volby.
2. Na Moravu zásadně nejezdím, bojím se, že by mě tam snědli.
29. 01. 2014 | 23:15

Karel3 napsal(a):

Su moravské národnosti, protože mlovím téch prokletéch páriů řečó. Nemůže jinak, kdo z úvalů, vinohradů a trnkovéch sadů. Teď žiju v Brně a je to tady betálný. Sme jedna velká dědina, všichni se tady známe. Ráno se pozdravíme, když čekáme na šalinu, a odpoledne na prýglu zas. Slovanskou epopej bych v Moravském Krumlově viděl rád, vždyť je to v rodném kraji jejího autora. MK je krásný i bez epopeje, ale určitě by tam za ní přišlo víc lidí. Pak by viděli i ostatní krásy - zámek, řeku, nad ní na ostrohu kapli -, a mohli by si odskočit do Mohelna na hadcovou step a do Ivančic k rodným domkům Muchy a Menšíka.
Jsem pro zemské zřízení Praha - Čechy - Moravskoslezsko. Co s Jihlavou, to nevím, když je tak rozkročená nad hraniční řekou. Asi by měli rozhodnout místní. Ale Nedvězíčko, vesničku kousek od Nedvězí a Bystrého, Čechám nedáme!
30. 01. 2014 | 01:03

Moravsky Radikal napsal(a):

Dekujeme uzivateli "moraviolog buditel" za dalsi skvely historicky fakt. Alespon ale uznava moravskou narodnost...nazor na Slovanskou epojej (vytvorenou jednim z tech hajkalu ci trpasliku) a jeji "zapujceni" Praze by nebyl?
Edvard; moja chyba, jsem zapomel ze dneska uz i magistrat Prahy a jeji Primator jsou voleni nekde v "asijske stepi" a do Prahy jen dosazeni. Vi nekdo, jak vypadala volebni mapa po volbach v roce 1946? Ja si zase pamatuju, jak cele Morave & Slezsku bylo po volbach v letech '06 & '10 vycitano, ze nevolily jak Praha & stredni Cechy (to ze sev. Cechy voli uplne nejvic levicove je uz taky najednou jedno). Ale vcil je chcete vracet. Pro me za me, porad by se chytli ve statni sprave...coby vesnicti idioti. A dik za uprimnost, ja jsem tusil ze z Moravy mas strach...ale mozna az kazda moravska & slezska dira bude mit na namesti sveho idiota ktereho si pamatujes z voleb tak to nebude tak strasidelne a treba prijedes!
30. 01. 2014 | 02:34

Moravsky Radikal napsal(a):

Dekujeme uzivateli "moraviolog buditel" za dalsi skvely historicky fakt. Alespon ale uznava moravskou narodnost...nazor na Slovanskou epojej (vytvorenou jednim z tech hajkalu ci trpasliku) a jeji "zapujceni" Praze by nebyl?
Edvard; moja chyba, jsem zapomel ze dneska uz i magistrat Prahy a jeji Primator jsou voleni nekde v "asijske stepi" a do Prahy jen dosazeni. Vi nekdo, jak vypadala volebni mapa po volbach v roce 1946? Ja si zase pamatuju, jak cele Morave & Slezsku bylo po volbach v letech '06 & '10 vycitano, ze nevolily jak Praha & stredni Cechy (to ze sev. Cechy voli uplne nejvic levicove je uz taky najednou jedno). Ale vcil je chcete vracet. Pro me za me, porad by se chytli ve statni sprave...coby vesnicti idioti. A dik za uprimnost, ja jsem tusil ze z Moravy mas strach...ale mozna az kazda moravska & slezska dira bude mit na namesti sveho idiota ktereho si pamatujes z voleb tak to nebude tak strasidelne a treba prijedes!
30. 01. 2014 | 02:34

Moravsky Radikal napsal(a):

Jan psal: "Možná se i nakonec navrátíme alespoň názvy do tehdejší doby, díky moravistickému úsilí (třeba takové Česko-moravské dráhy už tu za okupace byly)."
A najednou historii ovladate! Vcera tu ale jeden z vas povazoval zminku o zemskych snemech a prezidentech za lzi. A co takhle si vzpomenout, ze Morava nebyla jen za protektoratu (vlastne nebyla, jen v nazvu, stejne jako Cechy...) ale i za Benese a Masaryka - taky rodak z Moravy, na rozdil od Necase, Topolanka ci Gottwalda ale na svou rodnou zem byl hrdy a z jejiho mazani a plundrovani si nedelal karieru...asi duvod, proc ho tu nikdo z vas nezminil kdyz tu vyjmenovavate smejdy, ktere si jste si zvolily ale my si je vcil prvne musime vyzvednout a az pak se pry mozna budete bavit o navraceni neceho, o co stejne nemate zajem, jen vas to bavi krast. A ze za 1 Republiky zemske usporadani (dneska by se reklo spolkove) fungovalo bez problemu uz taky vypadlo z hlavy? Nebo to je v dnesni ceske spolecnosti tez povazovano za lez?
30. 01. 2014 | 02:51

Moravsky Radikal napsal(a):

Tomáš napsal(a):
Přesto, že jsem Moravák, nechápu, proč by měla Epopej být v Moravském Krumlově. To, že tam byla několik desetiletí, neznamená, že MK má nárok mít ji v soukromém, zchátralém objektu navždy. Přece, když si v MK zaparkuji auto, neznamená to, že mi ho zabaví..."
Vite co je fascinujici? Ze podobnou hovadinu muze napsat jenom nekdo z Moravy...uz vidim, jak Cech pise "presto ze jsem Cech tak jsem pro to, aby si to vzali Moravaci. Je to tady zchatrale coz je jen nase chyba a ne tech, co rozkradaji dotace takze pokud se o to budou na Morave starat tak su jen rad..." a jako bonus doplni nesmysl o zabaveni auta. Ikdyz; tady je to anonymni takze to je jako kdybych ja o sobe psal, ze su ve skutecnosti dlouhonoha blondyna...
30. 01. 2014 | 03:17

Moravsky Radikal napsal(a):

Jedla psala:
1) Centra - velká města existují stále v celém světě - i v době internetu a rychlovlaků a budou stále.
2) Všude na ně obyvatelé z menších měst nasazují - napadají je, ale když se tam konečně sami propracují, tak jsou to většinou ti, kteří jsou (v našem případě) největší pragocentristé. A za svou rodnou vísku - městečko - město se skoro stydí. Pražákům, kteří zde žijí déle, jsou směšní a děláme si z nich legraci.
3) To, jak píšete, že každé město na Moravě je něčím jedinečné, že neexistuje Brnocentrismus."
Vazne? To je fakt novinka, ze i v dnesni dobe Internetu existuji hlavni mesta...co vam, Centralistum, nedochazi je to, ze v normalnich demokraciich nikdo neridi stat tak jak to pozadujete - a od prevratu v roce 1948 v plne krase i mate - vy. Nemecko, Rakousko,vetsina EU, cele USA, Kanada atd. Vsecko federalni republiky s nekolika staty, kazde s hl. mestem. Bez obcanskych valek o tom, ktere mesto ma byt to hlavni, protoze na tom v de-centralizovane demokracii nezalezi. Kdyby tu byla obnovena Moravsko-Slezska zeme a hl. mesto Olomouc nebo Brno nebo Ostrava (ani v jednom nakonec neni dostatek mista a budov a bude nutne spravu stejne rozdelit do 2 ci 3 mest) tak je to jedno, protoze by stacilo okopirovat federalni system od sousedu. Nebo sev. Ameriky, a mit silnejsi mestske samospravy, pak okresy, pak ty vami nenavidene spolkove zeme a az pak federalni vladu. Pokud by ale volici volili stejne jako vcil, tak tu muze byt centralismus dale...treba Olomouccentrismus. To tak od jazyku ale uz nejde, ze ne? Kritiku brnenskeho centralismu si nechte na dobu, az za 1. Brno bude hl. mesto republiky Morava & Slezsko a za 2. ta republika bude rizena stejnym stylem, jakym vy uspesne pozadujete ridit dnesni Ceskou Rep. Ted se tu chceme dozvedet, proc ani jeden z vas nemini uznat, ze to se Slovanskou epojeji je normalni zlodejna...
30. 01. 2014 | 03:37

Moravsky Radikal napsal(a):

tajemný pan H napsal(a):
"jako moravák jsem rád, že nás čechy živí. především nejbohatší region praha a střední čechy. po připadnem osamostatnění se, jak to navrhuje pan amonre, by se životní uroven a nezamestnanost na morave propadla na uroven slovenska."
Ja jsem mel z asi 25% komentu tady pocit, ze v Praze & Okoli uz zadni Cesi neziji ale jen moravska "naplavenina"? V tom pripade teda Moravaci zivi Moravaky, ne?
Asi ano, protoze si nedokazu predstavit, ze by jeden narod uz nekolik dekad vyzivoval druhy narod (ktery k tomu vsemu maximalne nenavidi) jen pro jejich krasne modre oci, vino a folklor...napsat tuto prasarnu pod clanek o tom, jak Morave byla ukradena kulturni pamatka chce fakt super povahu. Celkem pochybuju, ze nas Tajemny pan H. je fakt Moravak, pardon, on se pise s malym m., ale pokud ano, tak at mluvi za sebe. Ja su Moravan a uzivit se dokazu i bez ceske pomoci (obzvlaste "pomoci" jako toto nebo rozkradani dotaci EU) a neznam nikoho, kdo by bez ceskych tunelu jako tento chcipal hlady nebo ztratil praci. Veri teto propagande o neschopnych, na Cesich z 200% zavislych Moravacich jeste nekdo? Ja bych rad doufal, ze uz ne...
30. 01. 2014 | 03:53

moravský brabec napsal(a):

Přátelé,
divím se Vám, že na to panu Koudelkovi skáčete ...

Pan Koudelka je tím typem člověka, kterému vůbec nezáleží na nějakých hodnotách, které ho přesahují. Patří k typu lidí, kterým nedělalo problém rozbít Československo, protože pro ně platí pravidlo - čím menší dvorek, tím větší šance dosáhnout nějaké prebendy.

Proč k tomu nevyužít moravského romantismu a sentimentu, že?
30. 01. 2014 | 11:25

Mojmír napsal(a):

český, pradon moravský brabče, je vidět že vůbec nechápeš situaci - obnova Moravské samosprávy je nápravou komunistickýho zločinu. Nechápu, proč by se o Moravě mělo rozhodovat v cizí zemi - v Čechách. I přesto že je tam právě díky centralismu spousta čechizovaných občanů pocházejících z Moravy.
30. 01. 2014 | 12:32

na Moravě po moravsky! napsal(a):

"... proč by se o Moravě mělo rozhodovat v cizí zemi - v Čechách ..."

A co Vám říká "krajské zřízení"?
U nás rozhodují regionální mafie!

V Čechách české. Na Moravě moravské.
30. 01. 2014 | 14:03

fafnir napsal(a):

moravský radikál
cituji"ted se tu chceme dozvedet, proc ani jeden z vas nemini uznat, ze to se Slovanskou epojeji je normalni zlodejna".
Vážně?opět cituji:"Mucha se vrátil roku 1910 do rodné země, aby si pronajal část zámku na Zbirohu a zde tvořil Slovanskou epopej, jež mu dohromady zabrala 18 let života. Dokončil ji roku 1928, kdy ji spolu s Charlesem Cranem předal Praze a veškerému československému obyvatelstvu."
Takže,jaká zlodějina,Mucha a ten kdo zhotovení Slovanské Epoppeje financoval ji darovali Praze,a vy Moraváci jste si z toho,že váím byla zapůjčena odvodili,že je už vaše.A stejně tak logické to bude s ostatními vašimi nároky.Stejná báchorka jako tio hrdiní Moravané u Hvězdy.němečtí žoldnéři,najatí Moravskými stavy,a tak je to u vás se vším.
30. 01. 2014 | 14:42

čechista napsal(a):

fafnir
my Moravané nechceme nic cizího, českého. Chceme jen to, co nám ukradli bolševici, přesně dle hesla - co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Chceme jen vrátit to, co nám od věků patřilo, svéprávnost a řízení našich věcí do našich rukou.

My Moravané chceme uznání našeho národa, tak, jak to chce každý jiný národ, chceme svou zemi, kterou jsme měli 1200 let.

Nechápu, co je na tom špatného. To mělo přijít jako naprosto samozřejmá věc po r. 1989.

Vždyť i ti komunisti, kteří s bolševickou centralizací ukradli svéprávnost Moravě a Slezsku, si dali jako první do názvu Čechy a Moravu. Tak to demokratické zřízení zůstane pozadu za komunistama?

Mám to chápat tak, že co Čech, to bolševický zloděj?
30. 01. 2014 | 15:34

siven napsal(a):

fafnir - O epopeji jste (jak jinak) neřekl veškerou pravdu respektive bod B : Mucha (spolu s Cranem) obrazy daroval „pod podmínkou, že město Praha umístí hotové obrazy na vlastní náklady v budově výslovně vystavěné k tomuto účelu“. Tato podmínka nebyla dosud splněna.

Btw: o tom, jak se Praha půl století "starala" o epopej netřeba se rozepisovat.

Ad stará infantilní floskule „němečtí žoldnéři“ u zdi bažantice na konci BNBH: No a? Co tím vlastně, vy všichni antimoravští xenofobové proboha vyvracíte??
Za Habsburky, České stavy, Francii, Švédsko, německá města a spolky, Španělskou korunu… tehdy snad bojovali pouze čistokrevní rodáci, vyhovující vašim rasovým i národnostním požadavkům???

Při vší neúctě k off-topicu, váš nick se zase vyznamenal (tak jako vždy).

Vojáci, kteří bojovali pod moravskou orlicí i jejich moravský velitel se uvedli tak, že to všichni čecháčci (nikoliv Češi) nemohou dodnes rozdýchat. Díkybohu za vás; jste živoucí důkaz.
30. 01. 2014 | 15:38

fafnir napsal(a):

sivene
vy Moraváci rádi vyprávíte mnoho vtipů o Pražácích,Cajzlech po vašem.A víte co říkáme my Pražané o Moravácích??? Nic,vůbec nic!Takže není co rozdýchávat,natož německé žoldnéře pod orlicí,natož moravskou.
BTW.To že jsme v Praze ještě nic nového pro Slovanskou Epopej nepostavili,ještě nezakládá nárok Moravy na ono dílo.Jen podotek,když celé tak celé,v oné smlouvě nebylo určeno do kdy má být ona budova postavena.Další podotek.V Praze slovanskou Epopej uvidí za měsíc více lidí než na Moravě,míněn Moravský mladší brácha Českého Krumlova, za rok.
A ještě jeden podotek.Projděte si dějiny,od kdy je Morava,tedy její údělná knížectví,Olomouc,Brno,Jemnice,Znojmo,a Opavsko podřízeno Čechám a Praze.Dám návod,jukněte se na dobu Přemysla I Otakara a jeho syna Václava,a čtěte,čtěte....
30. 01. 2014 | 16:05

fafnir napsal(a):

čechista
kdyže jste měli tu vlastní zemi 1200 let.Za dějiny vlastní země za 5.Soudě dle vaší interpretace tak za Avarů? Od Přemysla I Otakara patříte pod Čechy,tedy přesněji pod panovníka zemí Koruny České,kam patřilo podřízeně i Markrabství Moravské,a Knížectví Opavské.A království je poněkud více než Markrabství.
30. 01. 2014 | 16:12

Mojmír napsal(a):

fafnir - Morava nikdy nebyl knížectví, ale markrbaství...zpátky do lavic :)
A pokud byla část své historie v soustátí zvané "Koruna česká", tak jako rovnoprávná země s Čechama, které formálně spojoval titul koruny české. Toto definitvině padlo v roce 1748 a Morava v rámci Rakouska-Uherska neměla s Čechama NIC SPOLEČNÝHO. A taky se nám dařilo hospodářsky mnohem líp.
30. 01. 2014 | 16:18

fafnir napsal(a):

Mojmíre
když někdo do zpět lavic,tak vy.markrabství Moravské se dělilo na 3 později 4 údělná knížectví.Olomouc,Brno,Znojmo,později za přemyslovce Konráda přibylo Jemnicko.Střídavě byla Olomouc a Znojmo podřízena Pražským Přemyslovcům a za Václava I podřízen Moravský Markrabě Českému králi.
BTW.2013-1748 je 1200.Inu podle moravských počtů ano.Tak proto jste se měli lépe.
30. 01. 2014 | 16:31

fafnir napsal(a):

Mojmír,siven a Čechista
tím co jsem napsal,nikterak nezpochybňuji návrat Madony z Veveří a dalších moravských děl do Veveří a dalších míst na Moravě kam po právu patří.Jenom mě poněkud nadzvedlo to tvrzení o právu Moravy na Slovanskou Epopej,která nikdy Moravská nebyla,a jejíž část,kromě donátora Crana platil i Pražský Magistrát,a najednou,prý krádež.Podstata toho tvrzení je,v tom Krumlově tedy Moravském,na rozdíl od toho Českého,moc k vidění není,a památka sama za moc, dle stavu ve kterém se nachází, také nestojí.Jak oslnivě dokládal Moravský Krumlov,Čechy a zejména Praha, mají památek až až,tak je Epopej naše.Tak bych byl velmi opatrný a vážil slova,být vámi,když mluvím o zlodějských Cajzlech.Nebýt této očidné sivenovy lži,nestáli byste mi vy dřevní Moravané za vyjadřování.
30. 01. 2014 | 16:48

siven napsal(a):

fafnir – opakování je matkou moudrosti. Snad se někdy alespoň přiblížíte sémantickému významu onoho slova. Takže ještě jednou:

O epopeji jste (jak jinak) neřekl veškerou pravdu respektive bod B : Mucha (spolu s Cranem) obrazy daroval „pod podmínkou, že město Praha umístí hotové obrazy na vlastní náklady v budově výslovně vystavěné k tomuto účelu“. Tato podmínka nebyla dosud splněna.

Btw: o tom, jak se Praha půl století "starala" o epopej netřeba se rozepisovat.

Že „v oné smlouvě nebylo určeno do kdy má být ona budova postavena“ na výše napsaném nezmění zhola nic. Vy ovšem tímto groteskním tajtrlíkováním zcela naplňujete skutkovou podstatu homo politicus pragensis.
Aneb: Podmínky nesplňujeme, půl století nám byla nějaká epopej zcela ukradená, ale před volbami potřebujeme nějaký ten cirkus sehrát. Jelikož nebylo řečeno dokdy, tak můžeme ve dvoraně Veletržního paláce klidně nechat díla Alfonse Muchy, dokud se ze slunce nestane Bílý trpaslík (cca 5 miliard let).

Normálně myslící Pražané nad takovou inteligencí kroutili hlavou a některým bylo v diskusích i stydno, nicméně fafnir je na podobné šaškování velmi hrd a má k Václavu Novotnému možná blíž, než si myslíte.

Ještě poslední dodatek k epopeji: chystá se její cesta do Japonska. Určitě zastoupíte pana Novotného a dokážete vysvětlit proč. Zajisté se upřímně nevyznáte z trapasu, že je pro vás epopej jako horký brambor. S klidným svědomím ji zlikvidujete, hlavně že ji předtím pojistíte. Všechna čest!
Ad starý vtip „nic o moravanech v Praze“, aneb vaše další politická piruetka: S vojáky u zdi bažantice jste začal kupodivu VY… hm, sladké, dlouhé NIC, které se rozmázlo do několika příspěvků. Podobné „nic“, jako tunel Blanka v očích Páji Bémů. V Praze rozhodně nelze trpět strachem z nicoty, i ta je tam očividně velmi konzistentní a hmatatelná. :)

Konečně: My se bavíme o markrabství moravském, o moravské samosprávě, a vy tu začnete plácat údělná knížectví, starší to dějinnou epizodu z raného středověku… proboha. S tím čtením byste měl začít především vy, pokud ze sebe ovšem rád neděláte kašpara.
Na Moravě existovaly roubenky již za Mojmírovců, v Čechách se ještě žilo v polozemniccích dlouho potom. Vy jste z té polozemnice asi ještě doposud nevylezl.

Že já s vámi vůbec ztrácím čas?? Asi to také nemám v hlavě úplně v pořádku… ovšem, jak pravil Otto František Babler:“ Nejhorší způsob hlouposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý.“ Alespoň že mě takovéto pevné přesvědčení míjí, jiní očividně nemají to štěstí a dávají jej na odiv. ;)
31. 01. 2014 | 11:31

Moravsky Radikal napsal(a):

moravský brabec; jedini lide, kteri se tu snazi neco rozbit jsou cesti ultra-nacionaliste, kteri ani nejsou schopni uznat, ze toto je kradez a nebo to, ze Morava & Slezsko jeste v pred valkou meli sve zemske presidenty a snemy (Cechy samozrejme take). Rozdil mezi moravskymi separatisty a temtio ksindly je ten, ze tem moravskym jde alespon o obnovu jejich rodne zeme...ikdyz podle me by stacilo jen spolkove usporadani. To ale musi byt dvojsmerna ulice a ne toto.

na Moravě po moravsky! napsal:
"... proč by se o Moravě mělo rozhodovat v cizí zemi - v Čechách ..."

A co Vám říká "krajské zřízení"?
U nás rozhodují regionální mafie!"
Ani jeden tento mafian neni z moravskeho hnuti - vsici jsou to vzdycky zastanci Centralismu a "Cesi jak poleno" (ti puvodne z Moravy obzvlast).
A krajske zrizeni me predvsim rika Centralizace ala Gottwald a zadne pravomoce, mimo sekani dluhu. Jasne, mafiani v nekterych krajich vladnou (ne v kazdem) ale to je proto, ze to centralni vlada toleruje a blby volici, resp, cca 40% z tech opravnenych, je voli. Je snad stejna situace v Rakousku ci Nemecku? Obe jsou take spolove republiky. Vy uz nevite jaky "argument" pouzit proto, aby tu zustaly Kraje...vcil uz jsou snad i region-mafie positivum a duvod proti reforme statni zpravy. Vy se me fakt zdate, zoufalci...
01. 02. 2014 | 04:26

moraviolog buditel napsal(a):

Pam Moravský Radikál správně poukazuje na to, že Slovanská epopej patří na Moravu. Jde o dílo velkočesko-lucemburského imperialismu, které má na podrobeném území připomínat místním kmenům, kdo jim vládne.
02. 02. 2014 | 09:44

Bohóš napsal(a):

moraviolog buditel - Vašu slivovicu bych aj ochutnal, to mosí byt pecka!!!
02. 02. 2014 | 13:29

Moravsky Radikal napsal(a):

"fafnir napsal(a): sivene, vy Moraváci rádi vyprávíte mnoho vtipů o Pražácích,Cajzlech po vašem.A víte co říkáme my Pražané o Moravácích??? Nic,vůbec nic!Takže není co rozdýchávat,natož německé žoldnéře pod orlicí,natož moravskou."
To jak o Moravacich nikdy nic nerikate/nepisete se muzeme presvedcit na vlastni oci primo tady...nikdy by nikoho z vas nenapdlo nic o Naplaveninach (to zacalo po zaplavach v roce 1997), sockach, alkoholicich, zakomplexovanych Moravacich a uz vubec nic o nemeckych zoldacich. Samozrejme ze ne... moravak.pise.cz
08. 02. 2014 | 16:19

Heha napsal(a):

Narodil jsem se v Praze.Z mých známých, kamarádů a přátel (mám jich mnoho)je pouze několik rodilých Pražanů. Cca polovina je jich z Moravy. Navrhuji proto oprášit myšlenku z devadesátých let, roztržky mezi tehdejší českou a slovenskou částí Československa. Moravany přestěhovat do Čech. MORAVU VYBAGROVAT, SPOJIT S BALTEM A VYTVOŘIT MOŘE, neb, jak Shakespeare správně říká, nemůže být národ bez moře.
12. 02. 2014 | 21:06

Moravsky Radikal napsal(a):

Heha, a co na Tvuj genialni napad rika ta tvoje moravska polovina kamosu? Nejlepsi je, ze kazdy z vas se tu predhani v tom, kdo napise vetsi kravinu ale ani jeden, ani jeden z vas neni schopen uznat, ze sebrat Morave Epojej byla prasarna. A ne jen kvuli tomu, ze se ani jeden z vas na tu vystavu stejne nesel podivat a ani nikdy nepujde...vas jen hreje ten krasny pocit, kdyz, i kdyby kolektivne, zistake neco nepocitve. Tak si to uzjite dokud muzete.
22. 02. 2014 | 16:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy