Debakl Bradáčové a nejen její

07. 01. 2017 | 22:28
Přečteno 5846 krát
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze 17. 10. 2016 v kauze David Rath není samo o sobě debaklem vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Ten se stal dříve. Ale v plné nahotě se ukázal. Za debakl Bradáčové považuji, že přistoupila na to, že nepříslušné Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem zprvu dozorovalo kauzu Rath. Tato skutečnost jí pomohla v kariéře a k mediálnímu krytí obsazení funkce vrchní státní zástupkyně v Praze. Na přidělení kauzy Rath do severních Čech se dívám tak, že kauza cestovala za Bradáčovou. Kdyby byla Bradáčová v Plzni, šla by do Plzně. A kdybychom měli Podkarpatskou Rus a Bradáčová byla v Užhorodu, šla by kauza do Užhorodu.

Nevylučuji, že Bradáčová debakl v kauze Rath předpokládala, proto, ač se v ní mediálně zviditelňovala, ji úředně nedozorovala, čímž nenese za pochybení v této věci právní odpovědnost. Ovšem právní odpovědnost nenahrazuje odpovědnost morální a profesní. Tu Bradáčová nese. V případu Rath bylo více slyšet o nedozorující Bradáčové a méně o státních zástupcích Radku Bělorovi a Jiřím Pražákovi, kteří postupně dozorovali tento případ v Ústí nad Labem, než byl předán příslušnému středočeskému státnímu zastupitelství. V rozsudku z 12. 6. 2012 Nejvyšší správní soud prohlásil, že státní zástupci nemohou být bezvládné neodpovědné loutky v rukou svých nadřízených, ale nebojácní profesionálové. Každý ať posoudí, zda tomu odpovídá, když první dozorující státní zástupce v kauze Rath Radek Bělor, který na krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem působil jako stážista do roku 2011, o Lence Bradáčové prohlásil: „byl jsem v podstatě pod jejími křídly“ (Právo 22. 5. 2012).

Vrchní soud bojoval za právo
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze míří proti některým soudcům, kteří v přípravném řízení trestním působili jako razítkovači návrhů státního zástupce. Soudy se dostávaly do područí státního zastupitelství a přebíraly bez dalšího návrh státního zástupce. Tím byl materiálně popřen ústavní příkaz, že o zásahu do základních práv v přípravném řízení rozhoduje soudce, ne státní zástupce. Je-li rozhodování soudce formální, je z hlediska ochrany práv lidí bezcenné. Ukazuje to i případ soudem povoleného šmírování mobilu předsedy Ústavního soudu v roce 2009.
Bylo otázkou času, kdy se nějaký vyšší soud proti této praxi vymezí jedinou možnou formou. Odmítne užít neústavně získané důkazy bez ohledu na kauzu. Právo platí pro všechny, i pro Ratha. Nemůžeme být v situaci hilsneriády či dreyfusiády, kdy se ohýbalo právo, protože část prokurátorů a novinářů chtěla vidět toho svého mediálně odsouzeného již za mřížemi. Pokud státní zastupitelství nebo soud pro přípravné řízení dělají špatně svou práci, důsledky ponese obžaloba, ne obžalovaný. Možná tak někdo unikne trestu či bude složitější jeho vinu prokázat. Ale může za to ten, kdo porušoval právo na začátku trestního řízení.
Vrchní soud v Praze poukázal na chybu, která je systémovou vadou. Jeho rozhodnutí může být stěžejní pro nápravu tohoto vadného stavu. Soudci musí rozhodovat o odposleších a své úvahy, které je vedly k rozhodnutí, řádně odůvodnit. Vrchní soud dal přednost právu před mediální chválou v justiční kampani tzv. boje s korupcí A vzpomeňme důsledků jiných justičních kampaní v dějinách - boje s třídním nepřítelem, kulaky a keťasy, s židovstvem atd.
Práva lidí jsou víc než mediální přízeň. Záměrně uvádím boj za práva lidí jako boj za práva konkrétního člověka proti zvůli státu, především v prokuratuře a justici. Neužívám termín lidská práva, který je dnes spíš argument pro některé v boji o různé státní granty a který profesionální lidskoprávní ochranáři využívají ve svém dobývání renty.

Porušení práva bylo ještě rozsáhlejší
Vrchní soud v Praze byl při rušení rozsudku nad Rathem k protiprávnostem ještě mírný. Akceptoval neústavnost, kterou hodnotím jako projev největšího úpadku práva po roce 1989, jež se projevila ve státním zastupitelství za vedení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Je to svévolný výběr soudu pro rozhodování o vazbách, odposleších atd. státním zastupitelstvím, někdy spojený s přehazováním kauz mezi státními zastupitelstvími. Tyto praktiky patří do doby stalinismu.
Zde jsem k Vrchnímu soudu v Praze kritický. Pokryl totiž nepříslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem. Opřel se o podobný přístup Ústavního soudu v nálezu Pl.ÚS 4/2014 z 19. 4. 2016, který popřel to, že právo na zákonného soudce u nás platí již od přijetí Listiny základních práva a svobod v roce 1991, neboť podle Ústavního soudu je to až od dubna 2016. Přitom v kauze Rath působí směšně, jak si státní zastupitelství nechalo přivést soudce z Ústí nad Labem do Prahy, kde je nejvíce soudců v celém státě, aby rozhodl o Rathově vazbě. Asi ti pražští nebyli pro ústecké Krajské státní zastupitelství dost dobří nebo tam hrály roli jiné důvody?
Tato praxe byla především u vrchních státních zastupitelství. Pokud si státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Aleš Sosík jel pro příkaz k domovní prohlídce v brněnské věznici k Okresnímu soudu ve Znojmě v údajném trestném činu v Brně, aniž by zdůvodnil, proč si vybral zrovna tento soud, tak to hodnotím jako zneužití práva. Dál už jet nemohl, dál už je Rakousko. Přitom je pochopitelné, že soudy rády zjišťují svou nepříslušnost a zbavují se tak věcí. A ejhle. Zde a v podobných případech se okresní soud vůbec nezarazil na tím, proč zrovna on je poctěn návrhem vrchního státního zastupitelství. Výsledkem bylo vyhovění návrhu státního zastupitelství. Dokonce jako neodkladnému úkonu, čehož bylo využito k tomu, že byla při prohlídce znemožněna účast obhájce, byť se fyzicky nacházel ve věznici. Žádné trestní stíhání nakonec ve věci vůbec nebylo zahájeno.
Myslel jsem si, že státnímu zástupci došlo víno a chtěl služební cestu spojit s návštěvou sklepa. Ale získal jsem usnesení Okresního soudu ve Znojmě z 8. 8. 2014, Nt 113/2014, kde soudkyně Kateřina Kafková nepřijala nahrazení vazby obviněného a ponechala jej na návrh Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ve vazbě mimo jiné s argumentem, že obviněný má osobní vazby v Británii a je „všeobecně známo, že trestněprávní spolupráce s Anglií, která stojí mimo Evropskou unii, je diskutabilní a komplikovaná“. Výrok zarazí i dnes, kdy víme o Brexitu. Které státy jsou v Evropské unii, je učivo základní školy. To, že v rámci Evropské unie se uplatňuje evropský zatýkací rozkaz, je učivem na právnických fakultách. Pokud soudce je schopen podepsat se pod takový výrok, za který by byl pokárán student právnické fakulty i žák základní školy, jímá mne děs. Takový soud, aby státní zástupce na celé Moravě pohledal a nelitoval se za ním rozjet až z Olomouce či Brna.

Obrana proti zneužívání moci
V případech, které se týkají výběru soudu státním zastupitelstvím v rozhodování o vazbách, odposleších apod., nešlo jen o volbu dozorového státního zástupce. Pro cesty k všelijak vybraným okresním soudům dozorovým státním zástupcům muselo vedení státního zastupitelství přidělit auto s řidičem a tolerovat jejich nepřítomnost na pracovišti, když jinak byl okresní soud v sídle státního zastupitelství, co by kamenem dohodil. Šlo tedy o organizované a vedením státního zastupitelství podporované jednání.
Jednou z nejhůře odhalovaných kriminalit jsou zločiny spáchané v taláru. Nepřekvapí mne, pokud vedení státního zastupitelství nepřipustí vyšetřování za zneužívání pravomoci státními zástupci a zamete trestní oznámení pod koberec. Je to však výzva pro Parlament, aby zasáhl proti porušování práva ve státním zastupitelství. Poslanecká sněmovna již zřídila vyšetřovací komisi, která může objasnit porušování práva Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci. Je však třeba změnit trestní právo, aby vedení státního zastupitelství nemohlo rozhodovat o případném trestním stíhání sebe sama. Vyšetřování zločinů státních zástupců spáchaných při výkonu funkce by měli dozorovat vyšetřující soudci, ne státní zástupci, a promlčecí doba by neměla běžet, pokud je státní zástupce, který se dopustil zneužití moci, ve vedoucí funkci.
Činnost vrchních státních zastupitelství a některých policistů celostátních útvarů policie ve výsledcích razie na Úřadu vlády 2013, pokusu o kriminalizaci reformy policie 2016 a v jiných věcech jsou důkazy toho, že centrální útvary neznamenají elitní útvary. Mají vyšší platy a asi vyšší touhu po kariéře a moci, ale kvalitu vidím více na běžných okresních a krajských stupních. Již se veřejně poukazuje na pochybení některých státních zastupitelství a policie. Setkal jsem se se snahou trestat diskreditaci orgánů činných v trestním řízení. Soudce Městského soudu v Brně Libor Hanuš to mimo jiné uvedl v příkazu k domovní prohlídce z 30. 11. 2016. Hanobení prezidenta republiky trestné není, ale hanobení orgánů činných v trestním řízení ano? Řekne-li se, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci zneužívá moc, je to pravda nebo je to hanobení státního zastupitelství anebo obojí? Pokud se bude diskreditace orgánů činných v trestním řízení hodnotit jako trestná, musí se zavřít samy. Nejvíce diskreditují jejich činnost protiprávní kroky státního zastupitelství a celostátních útvarů policie.

Související texty:
Rath a stížnost pro porušení zákona.
Rath má právo na férový proce.
Zneužívání moci ve státním zastupitelství.
Lež Krajského státního zastupitelství v Brně.
Až na dno práva.
Žaluji vedení státního zastupitelství.
Obhajoba obhajoby.
Musí se bát všichni.
Nezákonnost trestního řízení a novináři.
Justiční kabáty ostudy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy