Baťa stvrzuje Benešovy dekrety

21. 07. 2008 | 15:55
Přečteno 4275 krát
Soudní rozhodnutí, že Ministerstvo financí musí rozhodnout o náhradě za znárodněný majetek Baťů je stvrzením platnosti Benešových dekretů. Právní řád u nás i na Slovensku je založen na existenci dekretů, které opravňují majetkové přesuny v roce 1945. Lze se setkat s tvrzením, že Benešovy dekrety jsou platné, ale mrtvé, vyšlé z užívání. Právo však zná jen platné či neplatné předpisy, nikoli živé a mrtvé. Dekrety jsou použitelné pro řešení právních věcí, které vznikly po 2. světové válce a nebyly dořešeny, ať jde o majetek či občanství. Nám i Slovensku nezbývá, než držet platnost Benešových dekretů, pokud nechceme znejistit současné majetkové vztahy, byť v morální oblasti mohou být pochybnosti. Při posuzování dekretů nelze odhlédnout od důsledků jejich zrušení, jež by vedlo k velké majetkové nejistotě. Zrušení dekretů by zbouralo základy poválečného právního řádu a ohrozilo stabilitu státu. Dekrety se musí posuzovat v historických souvislostech, nejen dnešními právními kritérii.

Ovšem dekrety platí jako celek. Nelze tvrdit, že něco platí, protože je to výhodné, a něco ne, protože se to nehodí. Znárodnění majetku bylo jiné vůči majetku německému a maďarskému, který byl jako nepřátelský znárodněn bez náhrady, a jiné vůči majetku československých podnikatelů. Ten byl znárodněn za náhradu. Pokud majitel náhradu nedostal, protože o ni naše orgány nerozhodly, má nárok, aby o ni bylo jednáno nyní. Stát se nemůže rozhodnutí vyhnout odkazem na absenci prováděcích předpisů, jež měl za povinnost sám vydat. Obdobně Ministerstvu vnitra Ústavní soud nařídil, aby po 60 letech rozhodlo o žádosti, zda někomu bylo po válce zachováno československé občanství dle Benešových dekretů, jestliže žádost tehdejší orgány nevyřídily a je právní zájem na řešení této otázky. Stejné právo má rodina Baťů, jež za války žila v zahraničí. Tomáš Baťa ml. nebyl kolaborant a vůči jeho strýci Janu Antonínu Baťovi byl rozsudek o jeho údajné nepřátelské činnosti zrušen.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

češka napsal(a):

Benešovy dekrety zahájily cestu od osvobození k bezpráví a zakonzervovaly v naší společnosti princip kolektivní viny.
Je hrozné, jak ješitnost jednoho člověka poznamenala vývoj jednoho státu ve 3 režimech a jak nás dodnes vzdaluje normální demokracii.
21. 07. 2008 | 16:22

koala napsal(a):

tento pan Batqa na nic nárok nemá. Nárok má batovská větev žijící v jižní americe. At hladovec, který se tváří jako dobrý syn české republiky ve svých devadesáti letech nevzdnáší požadavky na danové poplatníky. Je zde mnoho šneků na málo salátu a kousnout by si chtěli všichni.
21. 07. 2008 | 17:59

IQ napsal(a):

Proč hovoříte o Benešových dekretech v souvislosti se vznesenými nároky T.Bati jr? Snad nechcete touto cestou děkovat juniorovi za podporu dekretů a vyplatit mu za jeho nemorálnost finance?
Předpokládám, že dobře znáte závěť T.Bati zakladatele a víte, že byla naplněna. Z toho vyplývá, že T.Baťa jr. nemůže vůči státu vznášet majetkové požadavky a stát přiznávat jakékoliv odškodnění.

Rozhodnutí soudu o zrušení rozsudku údajné nepřátelské činnosti se týká J.A.Bati. Je to tedy věcí rodiny J.A.Bati, nikoli T.Bati juniora.
Tomáš Baťa junior za pomoci amerických soudů připravil rodinu J.A.Bati o majetek a nyní žádá ještě náš stát?
Vysvětlete co to znamená.

Neuznáváte prvorepublikové zákony o dědictví a dědickém řízení, které dávaly přednost kapitálu a hromadění rodinného majetku a připouštíte tak zákony o dědictví a dědickém řízení v době po roce 1948, kdy dědictví bylo rozdrobeno mezi dědice a bránilo se vytváření kapitálu a hromadění rodinného majetku, neboť podnikatelem byl stát.
21. 07. 2008 | 21:06

Deny napsal(a):

Rád bych si přečetl Nález ÚS, v kterém bylo Ministerstvu vnitra přikázáno určit občanství dle dekretu č. 33/45Sb. Můžete pane doktore napsat číslo tohoto Nálezu? Děkuji
21. 07. 2008 | 22:40

zdenkkoudelka napsal(a):

Pro Deny
Vážený pane, jde mimo jiné o nález č. IV.ÚS 114/96 z 25. 9. 1997 zveřejněný pod č. 114/1997 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, který lze najít i zde: http://nalus.usoud.cz/Searc...
Obdobně pokračovalo Ministerstvo vnitra i v řízení o občanství knížete Hugo Salma zemřelého 1946. S pozdravem Zdeněk Koudelka
22. 07. 2008 | 09:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další spamy pana Františka Adamce.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
22. 07. 2008 | 12:47

Deny napsal(a):

@ dr. Koudelka
Děkuji pane doktore.
23. 07. 2008 | 16:31

Deny napsal(a):

@ dr. Koudelka
A znáte pane doktore, jak znovu nabyl státní občanství dr. Josef Colloredo Mannsfeld? Dotyčný v roce 1940 podepsal Fragebogen, v roce 1945 dle dekretu č. 33/45Sb občanství ztratil a až do své emigrace v roce 1948 ho zpět nezískal. 8.11.1948 získal rakouskou státní příslušnost.
Dle zákona č. 40/93Sb, § 1, odst. 2 postupuje podle předpisů platných v době, kdy mělo dojít k nabytí či pozbytí státního občanství. A víte pane doktore, dle jakého předpisu pan dr. Josef Colloredo Mannsfeld nabyl zpět české státní občanství? Dle zákona č. 36/69Sb, § 2, odst. 2. Takže Benešovy dekrety se rušit vůbec nemusí, stačí je obejít. Dle Benešova dekretu č. 33/45Sb by Colloredo občanství zpět nikdy nezískal, protože porušil ustanovení § 5 tohoto dekretu.

Pokřivení zákonů jak vyšité a nikdo s tím nic nedělá, majetek ve stovkách milionů Kč byl vydán Kristině CM, která je těží a vyváží do Rakouska.
23. 07. 2008 | 17:34

zdenkkoudelka napsal(a):

Pro Deny
Vážený pane, ztráta státního občanství nevylučuje možnost, že jej v budoucnu lze znovu získat udělením na žádost. S pozdravem Zdeněk Koudelka
24. 07. 2008 | 11:46

Deny napsal(a):

@ dr. Koudelka
Vážený pane doktore, s Výše uvedeným názorem lze jistě souhlasit. Obecně. Ale v případě dr. Josefa CM Krajský úřad Hradec Králové deklaroval, že "dr. JCM byl státním občanem České republiky do svého úmrtí"

Pokud by platilo, to co říkáte, tak dr. JCM mělo občanství skončit v roce 1948 a měl ho získat opět ode dne, kdy o něj požádal a žádost byla kladně vyřízena Nevím přesně, kdy o čs. státní občanství dr. JCM požádal, zda o něj vůbec požádal on nebo jeho dcera (JCM zemřel v lednu 1990), ale pokud o něj žádala jeho dcera, a její otec byl již mrtvý, těžko mohla pro něho žádat nové státní občanství
Jeho dcera Kristina CM žádala MV ČR o osvědčení či potvrzení, takže v souladu se zákonem č. 40/93Sb, § 1, odst. 2 se mělo postupovat dle zákonů platných v době odnění (ztráty) čs. občanství, tedy v roce 1948. A to platil Benešův dekret č. 33/45Sb.
Hezký den
24. 07. 2008 | 13:20

Tomas napsal(a):

Vyborny clanek, mate naprostou pravdu. Dekrety musi platit jako celek. Pokud by stat vytvarel teze, ze plati pouze cast o znarodneni a ne cast o nahrade, tak pak budou popreny Dekrety jako takove.
15. 03. 2009 | 16:21

replicas handbags napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 19:08

http://www.kw61.com/replica-graham-watch napsal(a):

30. 03. 2010 | 09:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy