Integrace není mýtus, ale logický proces

02. 07. 2012 | 11:14
Přečteno 3679 krát
Reagovala jsem v Hospodářských novinách na dopis Jana Zahradila - bohužel byla otištěna pouze zkrácená verze. Zde je plné znění. Je to zároveň reakce i výzva.

Ad: Reakce Jana Zahradila na názor "Přišel čas pro hlubší integraci... (HN 26.6. 2012).

Ideologická tvrzení Jana Zahradila, nejsou překvapivá, stále opakuje totéž: straší "kvazisuperstátem" a potřebu integrace považuje za mýtus. Celý svět čeká, jak EU zareaguje na finanční krizi, ale Zahradil již má jasno: "federalisté se rozhodli" použít krizi k dalšímu "integračnímu skoku". Nejsou to anonymní federalisté, ale představitelé vlád a parlamentů všech možných politických směrů. A nerozhodují se účelově o integračních skocích, ale jsou povinni reagovat efektivně na krize a problémy. Každá skutečná krize vždycky vede k tomu, že se něco rozpadne nebo se zpevní struktury, které jsou potřeba k cestě ven. V Evropě jde především o krize takových institucí jako jsou finanční struktury, a také vlády a národní parlamenty, které dlouhodobě neřešily zadlužování, nedodržovaly dohody a nedostatečně v předstihu nechránily stabilitu a udržitelnost svých ekonomik. Evropská komise a parlament již před krizí navrhovali mj. zpřísnění kontroly bankovního sektoru, ale byly to vlády některých členských států, včetně té naší, které jejich nutnost pochopily až pět minut po dvanácté. Takže dnes platí nová pravidla aspoň jako prevence do budoucna.

Vícerychlostní Evropa není čistým a unikátním koncovým řešením, ale pouze jedním z fungujících nástrojů arzenálu EU - tam kde se některým státům vyplatí postupovat společně, tak činí. O vícerychlostní Evropě se přít nemusíme - naopak polemizujme o tom, zda je naším cílem ideologie odpoutávání se od EU, nebo spolupráce na věcech, které izolovaně nemůžeme dobře řešit. Evropa je příliš malá a žije v ní velký počet národů a lidí, kteří jsou zároveň již historicky sociálně a hospodářsky provázáni a společné řešení společných problémů je efektivnější. Suverenity se nevzdáváme, ale sdílíme jí. Ona provázanost je faktem, ne nějakým pozitivním či negativním plánem federalistů. A mluví-li se místo solidarity o našem prospěchu, tak musíme zvážit, zda je v každý okamžik prospěšné být samostatný a odmítat se podílet na společných řešeních. Anebo zda chápeme solidaritu jak znak vyspělosti společnosti, která si uvědomuje, že problémy mívá každý. A každému kdo usiluje o jejich nápravu a požaduje pomoc se jí má dostat, nejen proto, že jeho budoucí pád by oslabil i naší pozici.

Bráním se také stylu polemiky Jana Zahradila, která je ideologická, bez věcných zdůvodnění. Zahradil vytyčí fiktivního nepřítele či názor svého oponenta, kterého s chutí dehonestujícím způsobem nálepkuje a s nímž potom bojuje zarputileji než Don Quijote s větrnými mlýny. To se podobá spíše šikaně na střední škole než otevřené diskusi, v níž se snažíme partnera ne potřít, ale přesvědčit věcnými argumenty. Hlubší integrace, respektive důslednější vymahatelnost dohodnutých pravidel v oblastech, kde se to vyplatí všem, tedy sdílení některých pravomocí není jednou z možných alternativ, jak tvrdí kolega Zahradil. Podle mého soudu je jedinou rozumnou odpovědí na globální výzvy hospodářské, bezpečnostní, vědecké environmentální, i demografické, která se našemu kontinentu nabízí v rámci férové soutěže vedle cesty plné řevnivosti,vedoucí k provinčnosti, bezvýznamnosti a chudobě. Pokud tomu tak není, ať kromě polemik Jan Zahradil nebo jeho stranické think-tanky nabídnou vedle ostré kritiky i reálné návrhy konkrétních opatření a kroků, které mají evropskou integraci nahradit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

" Anebo zda chápeme solidaritu jak znak vyspělosti společnosti, která si uvědomuje, že problémy mívá každý. A každému kdo usiluje o jejich nápravu a požaduje pomoc se jí má dostat, nejen proto, že jeho budoucí pád by oslabil i naší pozici"

právě ono společné řešení je hlavní příčinou krachu.
po řecku následuje portugalsko, španělsko, itálie a čím více bude eu zachraňovat, tím více státu bude riskovat s vědomím, že taky dostane pomoc.

až se němci naštvou a odejdou z eu a euro hodí do koše.
Jde řek, portugalec a španěl do hospody. Kdo bude platit útratu?
Němec
02. 07. 2012 | 11:31

jiná napsal(a):

Proč vláda nekoná ?
Četla jsem vyjádření jednoho Švýcarského deníku,že na účtech vedených ve Švýcarských bankách bez uvedení jména klienta se nachází více jak tři biliony Kč pocházejících z ČR. Jenom by mne zajímalo, proč se naše policie nezabývá původem těchto peněz....když u nás každá platba nad půl milionu musí být evidovaná.....když už teda hledáme ty způsoby jak vyrovnat náš státní rozpočet..
02. 07. 2012 | 11:35

PB napsal(a):

Milá Zuzko, až se tady vyhrabeme z toho nekonečného šetření, utahování opasků, zlodějen a budeme chvíli žít bez stresu, strachu z exekuce, strachu ze stáří, nemocí a ze ztráty zaměstnání, možná zareagujeme na vaše vidění světa.
Protože vy pro nás - normálně pracující - nejste rovnocený partner pro korektní a věcnou debatu, radím vám, abyste si své udičky, na kterých máte líbivé a pozlátkové žížalky, sbalila a odvezla si je zpět do Bruselu.
Opravdu tu nemáme chuť diskutovat s pseudopolitičkou, která se o ČR nijak nestará, pouze žvaní a žvaní a může si tu přivlastňovat tu naprostou většinu poctivých a čestných na podporu své nesmyslné prezidentské kampaně.
Prosím, omluvte se a běžte pracovat.
Velmi vás o to prosím.
02. 07. 2012 | 11:47

třebaKarel napsal(a):

Paní doktorko , skvělý text .
Bohužel lidi co něco dělají mají málo času psát , oproti Zahradilovi zcela jistě . Tím víc díky . tK
02. 07. 2012 | 11:48

jarpor napsal(a):

Mno,
pokud je označována argumentace Zahradila jako ideologická, pak Vaše reakce, dle mého, si co do ideologie nevede vůbec špatně... statečně Zahradilovi konkuruje a to raději ani nezmiňuji, jak obecně heslovitý je a kolik prázdných frází Váš text obsahuje.

Zatím tento způsob integrace, jaký dosud Evropa, lépe, někteří "evropští sociální inženýři", provádí, nejen že není schopna krizem předcházet, nejen že je neumí řešit, ale importované i vlastní krize prohlubuje.

Hezký den
02. 07. 2012 | 11:55

třebaKarel napsal(a):

Milé PB
vidím to úplně opačně , poctivý a čestný pracante . Žvaníte sám , takovou pitomost si pište bez množnýho čísla , vašnosto . tK
02. 07. 2012 | 11:55

Cech napsal(a):

Děkujeme za PR paní MUDr. Zuzano Roithová, MBA za poslanece Evropského parlamentu pana Jana Zahradila.

Lež v přímém přenosu podle Zahradila:
To bude, to bude, pane, pane kolego Zaorálku, teprve předmětem jednání, protože ta víceletá finanční perspektiva do roku 2020 ta se teprve bude dojednávat, a začne se dojednávat příští rok, takže vám žádný komisař nic takového říct nemohl, protože to prostě není pravda. To se začne dojednávat až od příštího roku.
Jasná přímo viditelná a hmatatelná lež.

Manipulace podle Zahradila:
Jde čistě a pouze o to (pozn. v případě tzv. výjimky), aby ta právní ustanovení, která vyplývají z oné listiny (pozn. Listiny základních práv a svobod), která je součástí Lisabonské smlouvy, nebyly v České republice uplatňovány retroaktivně, nebyly uplatňovány v nesouladu s českým právním řádem a nebyly uplatňovány v takových oblastech práva, které nespadají pod právo Evropské unie.
Zde ukázka manipulačního prohlášení systém zavádějící.

Pravda vymačkaná ze sebe na hranici svého rubikonu
S tím já souhlasím (s výrokem Lubomíra Zaorálka, že po ekonomické stránce v podstatě nepřináší dohoda nic nového, pozn.), ale přináší, přináší něco nového v oblasti politické a v oblasti rozhodovací, a to je právě to, co nám vadí, tedy vadí nám to, že se tady automaticky přenáší pro ty země, které se stanou signatáři, země eurozóny, Česká republika ještě není zemí eurozóny, takže by se to na ní stahovalo až potom, ale že se automaticky přenáší de facto fiskální zodpovědnost nebo jakási zodpovědnost, nebo jakási kontrola mimo území tohoto státu, že se to přenáší na evropské orgány, že se to přenáší.
To nemá nic tak společného s ekonomikou, jako s politikou.
Zde je to pravda ale tak nějak si ji musí každý trochu dešifrovat.

Protože:
Czech politician and Member of the European Parliament with the Civic Democratic Party since 2004.

Tento "NÁŠ ZÁSTUPCE" v Evropském parlamentu ucítil příležitost !(nutnost)! okažiku:
JE NUTNÉ OKAMŽITĚ RECYKLOVAT !!
02. 07. 2012 | 11:59

třebaKarel napsal(a):

Jarpore , ten poslední odstavec je výzva , můžete ho zdvihnout i Vy .Myslím tím od " Pokud tomu tak není . . " , kdyby . Zkuste to .
tK
02. 07. 2012 | 12:00

Jindřich Novák napsal(a):

Třeba Karel si asi už nakradl a je v poho a spokojený. A nemusí dělat, stačí mu číst ty tvoje slinty. Ale takových v ČR moc není. Proto raději poslechni rady PB. Ty jsou upřímější a zmizni. Lidi už tak jsou dost naštvaní, tak toho nech.
02. 07. 2012 | 12:01

PB napsal(a):

třebaKarle, vím, že můžete být za podobné bodyguardovství placený (pokud teda nejste sama zalezlá Zuzana osobně).
Mnoho štěstí ve vaší práci!
Jinak platí, co jsem napsala.
02. 07. 2012 | 12:02

ghándí napsal(a):

paní roithová,
integrace EU zpusobuje evropě velké ekonomické potíže a vy blábolíte jako komunisti před rokem 89. většina lidí se o EU přestala zajímat. berou ji jako nutné zlo. kdyby , pro vás nedej bože, proběhlo někde referendum, vaše EU se vám zbortí jako domeček z karet.
02. 07. 2012 | 12:10

Oslýk napsal(a):

Hele, a co bude s kandidaturou paní Roithové na prezidenta?
Myslí to vážně, nebo to bylo jen takové plácnutí do vody?
02. 07. 2012 | 12:11

Oranžáda obecná napsal(a):

pro některé lidi je EU zcela jistě výhodná a proto ji budou obhajopvat do rozervání těla. Třeba pro Špidlu, nebo pro Roithovou. Pro ostatní znamená EU 12%ní nezaměstnanost a KRIZI .
02. 07. 2012 | 12:35

Oranžáda obecná napsal(a):

Oslýk.....plácnutí do vody ne, spíš šlápnutí do h....
02. 07. 2012 | 12:39

jarpor napsal(a):

třebaKarel

Já nejsem sociální inženýr... abych psal integrační návody.
Volný pohyb zboží, osob a kapitálu, spolupráce mezi státy i mezi podnikatelskými subjekty v různých státech - při vědomí si, že jsou to vlastně konkurenti, leč kdo není hloupý ví, že i s konkurencí lze, dokonce někdy je vhodné spolupracovat... a ona integrace přijde odspodu... integrace, která bude vycházet z potřeb lidí nikoliv z potřeb pochybných vizionářů, co je pro národy žijící v Evropě "určitě nejlepší".

Evropská unie a způsob integrace není nic jiného než pokus, aby se "Evropa" vyrovnala ekonomice a objemu ochodů Ameriky, aby byla "konkurenceschopná" rozvíjícím se ekonomikám Číny, Indie, zemím Latinské Ameriky.
Bylo dost času na posouzení, že tato integrace k výše uvedenému prostě dosud nevedla a nevede.
Jako názorný příklad lze použít příklad Evropského prezidenta.
Kdo jej potřebuje ? Čěši ? Nebo Němci či Francouzi ?
Pro koho je partnerem, když Obama raději jedná se státníky evropských států - Merklovou počínaje a Klausem konče ?

Nebudu pokračovat kolik je takových naprosto zbytečných institucí a všelijakých komisí a podkomisí na EU úrovni... Vyhazování peněz, které EU nemá a které nemá ani šanci v budoucnu vydělat ...

Hezký den
02. 07. 2012 | 12:41

PB napsal(a):

Pane Oranžádo, vy jste ta protivná Oranžáda původní, anebo jste zcela nová Oranžáda s přídomkem a rozlišovačem "obecná"?
Víte, že nám je zcela "kdesi", zdali je EU výhodná nebo ne, protože už začínáme mít existenční starosti. Sice to nikdy nebude jako v Čadu či v Sierra Leone, ale neurvalé zacházení ze stran politiků směrem k lidem z podzámčí tu je patrné a evidentní.
Viděla jsem nový překladač řeči politiků. Ty různé bláboly o pozitivním směřování ČR, růstu ekonomiky apod. jsou jen zoufalým voláním o ještě setrvání na dobře placeném politickém fleku, neb platím hypotéku a chci z české politiky urvat ještě to, co jde, když lidé politikům dovolí, aby měli minimum muziky za přemrštěné peníze.
Naivička naivní, mlíčňačka Peakovka teď žvatlá v TV a já jakobych slyšela:" Pokud podáte s náležitou noblesou úplný nesmysl, vždy se najde blb, který tomu zatleská".
Kdyby místo těchto mediálních přetahovaček raději dali nějakou scénku s Menšíkem či moudra Dr. Strossmayera, udělali by lépe.
02. 07. 2012 | 12:47

Oranžáda obecná napsal(a):

PB........ já jsem oranžáda jediná, co se zde, na tomto místě kdy vyskytovala. Oranžáda bez přívlastku, či oranžáda obecná, jedno jest...
02. 07. 2012 | 12:53

vasja napsal(a):

Nejsou to anonymní federalisté, ale představitelé vlád a parlamentů všech možných politických směrů......
---------------------------------------

Korytama zkorumpovaní loupežníci se modlej, ať to vydrží aspoň do příští vejplaty.
A na kolik chudáků se ještě nedostalo:-)))

Tohle je jejich "ideologické" východisko . O tomhle se paní poslankyně asi težko bude rozepisovat.
02. 07. 2012 | 12:58

PB napsal(a):

Děkuji vám, Oranžádo!
Já jen že dřív jste měla tak sveřepě pravicové vidění a omezenou slovní zásobu jako absolvent plzeňských práv (a ministr spravedlnosti v záloze)Marek Benda.
Omlouvám se, pokud jsem se vás dotkla.
Děkuji, že už jste normální.
02. 07. 2012 | 13:00

český maloměšťák napsal(a):

Slovník Zahradilův i jeho frazeologie je velmi často ideologická, o tom žádná.
V tomto kontextu sice kvituji, že autorka dala odkaz i na původní jeho tvrzení /jeho dopis/ - ale nehodlám jej pročítat /ztráta času - nic nového v něm neočekávám - žádné prosaditelné návrhy, jen negace a prosazování britských zájmů - nikolivěk českých /.

Na řešení evropské krize jsou ve světě velmi různé pohledy /od konzervativce Rogerese, který prostě navrhuje nechat banky krachnout - se všemi konsekvencemi co se týče dopadu na poptávku domácností, firem i států...až po plošnou fiskální expanzi navrhovanou ultrakeynesiánci/.
Nabídka aktuálního establishmentu EU je strukturovanější, obsahuje kromě bankovních regulací v sobě i to, co jediné je možné uskutečnit monstrozní plán konvergence národních ekonomik směrem k federálnímu státu - tedy to, co já už asi tři roky nazývám " smart capital investment" a co dnešní EU establishment nazval novodobým Marshallovým plánem.

Není možné ale odstranit všechny antagonismy najednou - cesta to bude ještě dlouhá a ne vždy se podaří /respektive chce !!!/ břemena rozložit spravedlivě. Ostatně zajímalo by mě, co - a to je již otázka na autorku blogu /pokud tato vůbec své blogy čte/ - se chystá nejen v oblasti BaselII a posílení role ECB, ale zda konečně EU přikročí k regulaci postavení tkzv. daňových rájů/je velmi komické, když pak je např. Kypr či Lucembursko členem EU/ - stejně jak učinil Obama v rámci FATCA ve vztahu k US daňovým rezidentům.

A co si mám myslet o rekodifikaci postavení zlata ve vztahu k Tier 1 - 3 /kapitálové přiměřenosti/ v rámci nových pravidel.
Vědí zase bankéři a politici více než občané /drobní střadatelé a investoři/ ?
Má pravdu Rogers a čeká nás Armageddon v podobě hyperinflace tažené cenami komodit a levnými penězi ?
02. 07. 2012 | 13:11

Béda napsal(a):

Za klíčová považuji slova:"...V Evropě jde především o krize takových institucí jako jsou finanční struktury, a také vlády a národní parlamenty, které dlouhodobě neřešily zadlužování, nedodržovaly dohody a nedostatečně v předstihu nechránily stabilitu a udržitelnost svých ekonomik. Evropská komise a parlament již před krizí navrhovali mj. zpřísnění kontroly bankovního sektoru, ale byly to vlády některých členských států, včetně té naší, které jejich nutnost pochopily až pět minut po dvanácté. Takže dnes platí nová pravidla aspoň jako prevence do budoucna..." Otázkou ovšem je, jestli celý projekt hluboké integrace EU nenahrává právě těm finančním institucím, jestli hluboce interovaná EU není prostředkem prohloubení jejich nadvlády a unifikace prostředí pro jejich nadvládu. Jestli celý projekt povinné sanace "států" není prostředkem sanace mezinárodních bankovních institucí = prostředkem přelévání peněz daňových poplatníků nejrůznějších zwemí k pokrytí dluhů se kterýma v podstatě nemají nic společného. Taky by mě zajímala otázka, jak europoslanci chtějí vyřešit otázku volného přelévání kapitálu, práce a know how mimo teritium eurozóny.

Vím, že pro paní europoslankyni zavatovanou v pozlacené bavlnce to může být otázka podřadná, pro daňového oslíka otřes se, který má po novu krom dluhu způsobeného politickými mafiány svého státu splácet ještě sanace cizích bank a dluhů způsobených politickými mafiány jiných zemí, přicházejícího ov rámci globálního konkurenčního boje a honby za ziskem to může být otázka zcela fatální.
02. 07. 2012 | 13:18

JF napsal(a):

paní doktorko, Zahradil je tč. EU-vyslanec prezidenta Klause.

Klause jste si vytvořili sami pro sebe pro přerozkrádání nakradeného a k privatizaci veřejných a samosprávných funkcí. Pokud si bude tohoto Klaus sám dobře vědom, je neodvolatelný ba naopak bude odvolávat on vás. (viz. volba Klause za prezidenta příslibem za církevní restituce ... ?)

Stěžujte si na hlavním nádraží, pokud tedy víte na co.
02. 07. 2012 | 13:28

neo napsal(a):

Evropa a její nezaměstnanost.

http://aktualne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=750487

česko je na tom velmi dobře.
02. 07. 2012 | 13:30

gaia napsal(a):

neo

já si zas myslím, že útratu neplatí Němec. Že ten všechny vysává, tak na ni jiní nemají.
02. 07. 2012 | 13:39

skeptický napsal(a):

Solidarita je skutečně znakem vyčpělosti společnosti.Každý za své.
Konečný cíl je stáhnout do dluhové pasti všechny.Jsme na dobré cestě.
A píčelka říká dětem : naskákejte tam za spolužákem pod splav všechny.

Přičemž jejich moudro co pamatuju zamlada odjakživa bývalo :Kdyby ti Podroužek řekl,abys skočil z okna,taky bys to udělal?
02. 07. 2012 | 13:42

PB napsal(a):

Paní Roithová, Vám to ještě nestačí?
Co kdybychom Vás opakovaně a ještě slušněji požádali, abyste odešla?
Máte zde možnost reagovat, ale Vy toho nevyužíváte.
Pohrdáte námi? Kašlete na nás?
Minule jste článek s takto upřímnými názory na Vás smazala a publikovala o pár dní znovu. Dosti dětinské.
Ale ani postup p.cenzora nechápu.
Je to jako když Klause vypískají na jedné z přednášek v USA (téma - Jak jsem nastartoval Kupónovou privatizací blahobyt v ČR), změní tento dobrodruh pouze lokál, ale nikoli téma. Co kdyby to vyšlo...

Teď jede do Malaysie! Mohl by tam potkat Sandokana s mačetou!
02. 07. 2012 | 13:49

Béda napsal(a):

PB,

paní Roithová, že by vlezla oknem, když ji vyhodili dveřma? To mi k této velice kultivované a způsobné europos.ankyni vůbec nesedí.
02. 07. 2012 | 13:52

PB napsal(a):

No, bylo by to první, co by případně mohlo nalákat aspoň pár čumilů a tedy jednoho voliče - "Hele, Roithová leze voknem".
Jinak se tato sotva na něco zmůže.
Ale je to její věc!
02. 07. 2012 | 13:54

Rocky Balboa napsal(a):

PB

Klaus musí využít poslední možnost, jak jezdit za státní. Až bude jezdit za Kellnerovy, pak mu bude muset být vděčný, či vrátit protislužbou a to už nebude ono.
Možná , že i jemu , vyznavači neviditelné moci peněz pak třeba bude blivno.
02. 07. 2012 | 13:55

PB napsal(a):

Kellnerova servilita vůči Klausovi mě překvapila, ale - upřímně řečeno - když uvážíme, co dělo ve vlnách Kupónové privatizace, vychází mi, že dluhy se musí platit, když už se neděkuje. Alespoň okázalou reciprocitou.
02. 07. 2012 | 14:03

Béda napsal(a):

PB,

Bakala Havlovi, Kellner Klausovi. Jestli vyhraje prezidentskou volbu V.Dlouhý, postaví mu pomník nejspíš Goldmann Sachs.
02. 07. 2012 | 14:10

Rocky Balboa napsal(a):

PB

Holomek by napsal

Ti lidé nemají zpětnou vazbu

já bych řekl, že nemají svědomí a kouska studu.

Našinec by se styděl vystrčit nos z okna a chodil by kanálama, a oni hned prezidentem.
02. 07. 2012 | 14:16

PB napsal(a):

Naštěstí Roithová NIKDY prezidentkou nebude a česká politika ji bude evidovat pouze takovýmito nepatrnými štěky.
Nevím, co toto "roithování" je za novou módu. Nic skutečného nedělat, občas se připomenout nějako zbytečností a s neuvěřitelnou otrlostí se cpát (celým svým tělem - tedy i ...) do prezidentského úřadu.
Nikdo nikdy neviděl a neslyšel o pracovním dnu či vytížení nějaké Zuzany Roithové. omu podléhá, jakou má zodpovědnost, vizi, pro koho skutečně pracuje. Nic. O panáčcích EU, kteří nás mají reprezentovat, jen občas čteme, kolik dluží Ransdorf či čí psa který politik autem, traktorem či jiným dopravním prostředkem srazil, pokřtil či koupil.
Vám se v takovém státě líbí?
02. 07. 2012 | 14:24

Digi napsal(a):

No já jen, že všechny mnohonárodnostní (i nekolikanárodnostní)superstáty (i jen státy) se rozpadly. V novodbé historii Rakousko-Uhersko, různé severské unie, SSSR, Jugoslávie, ČSSR. (A Švýcarskem neargumentujte - to je velmi specifický stát.)
02. 07. 2012 | 14:30

Alex napsal(a):

PB
Nejste tu sám, ani v té republice. Mně autorčiny názory konvenují s mými. A dokážu si ji v té nejvyšší ústavní funkci naopak docela dobře představit. A z možností, které se zatím nabízejí to pro mne je možná volba. Takže trochu přibrzděte.
Pokud to nějak nedovedete postihnout, tvrzení autorky mají na rozdíl třeba od toho Zahradila obyčejnou logiku. A ona na rozdíl v EP skutečně pracuje.
02. 07. 2012 | 14:38

Rocky Balboa napsal(a):

PB

no v těch funkcích to je tedy pěkné panoptikum
02. 07. 2012 | 14:40

Alex napsal(a):

Samořejmě pracuje v EP na rozdíl od toho Pána Zhradila.
02. 07. 2012 | 14:40

PB napsal(a):

Alex, Vy jste autorčina dcera? Co vím, neznám nikoho, kdo by tuto pseudopolitičku v jejich názorech podporoval.
Nechte si své názory, ale už předem avizuji, že nejsou pravdivé!
Od pokynů, ABYCH PŘIBRZDILA, tu jsou jiní. Naopak - ještě zrychlím.
Pokud chcete naprosto bezkrevnou, bezbarvou prezidentku - bez chuti a zápachu - volte nevolitelnou ZR.
Klaus aspoň vozil propisky. Roithová zřejmě teploměry.
S tou prací v EP to ale ZR nepřehání.
Raději se jí zeptejte.
Nejlepší by ale bylo, kdyby tento její článek zmizel.
02. 07. 2012 | 14:45

zemedelec napsal(a):

Pane Alex.
Zastanu se Paní PB.
O té práci v EU víme málo.Zdravotnícství by měla být její parketa,ale jak se zdá,tyhle Julinkove a Hegerove deformy jí zřejmě vyhovují.Myslím že po návratu z Bruselu,určitě najde uplatnění.Sedí vedle těch dvou IZIPáků,mohla by jich na něco zeptat a popsat,jak se zdá nemůžeme se jich jen tak zbavit.
02. 07. 2012 | 15:10

Daňový poplatník napsal(a):

To Alex:
Pracuje i hryzec, aby uživil svoje hryzčata. Ale když je jich moc, a celá zahrada je poddolovaná, jsou v zásadě dvě možnosti:
1. Nechat hryzce být, ať se množí, a pilně pracuje, a až všechno, co má jen trochu jedlý kořen uschne, následně plošně vyzdechají hryzci, nebo se přesunou jinam.
2. Do každé díry s hryzcem hodit tabletu fosforovodíku, a zalít litrem vody. Efekt zaručen s minimálními náklady, rostlinstvo i úroda zachráněny.
02. 07. 2012 | 15:15

Béda napsal(a):

Daňový poplatník,

míníte tím hryzcem snad obyvatele Strakovky?

PS: při vládě Nečase jsem konečně pochopil proč je stát nejhorším hospodářem.
02. 07. 2012 | 15:18

Béda napsal(a):

Jinak vstup do paktu stability, potvrzení závazku do 24 hodin zaplatit jakoukoliv určenou částku a církevní "restituce" které prosazuje strana p. Roithové považuji za velice důležitou součást "proškrtání se k prosperitě".
02. 07. 2012 | 15:25

český maloměšťák napsal(a):

http://zpravy.kurzy.cz/329991-finsko-a-nizozemsko-hodlaji-blokovat-nakupy-dluhopisu-zemi-eurozony-fondem-esm/
02. 07. 2012 | 15:26

Skalder napsal(a):

"Evropská komise a parlament již před krizí navrhovali mj. zpřísnění kontroly bankovního sektoru..." ... a co momentálně dělají banky špatně ?
"... dlouhodobě neřešily zadlužování, nedodržovaly dohody a nedostatečně v předstihu nechránily stabilitu a udržitelnost svých ekonomik." To je pravda. Takže díky novým pravidlům budou Řekové a Italové platit daně stejně poctivě jako Němci. Díky společným řešením bud Řecko ... co vlastně ? To je jedno, hlavně že to budeme řešit společně, usilovat o nápravu a pomáhat ... někam.
"Hlubší integrace ... není jednou z možných alternativ ... je jedinou rozumnou odpovědí na globální výzvy hospodářské, bezpečnostní, vědecké environmentální, i demografické, která se našemu kontinentu nabízí v rámci férové soutěže vedle cesty plné řevnivosti,vedoucí k provinčnosti, bezvýznamnosti a chudobě." Proto máme evropského ministra zahraničí, se kterým není nutné konzultovat ani vojenský útok na cizí stát (Lybie). Bude integrace v hospodářské oblasti fungovat lépe ?
Tady je ovšem řeč o integraci, ne o jejím fungování.
"Ať kromě polemik Jan Zahradil nebo jeho stranické think-tanky nabídnou vedle ostré kritiky i reálné návrhy konkrétních opatření a kroků, které mají evropskou integraci nahradit." Omezit eurozónu nebo ji úplně zrušit podle zásady, že je lepší (a levnější) rychlý krach než nekonečná agónie. A nadále nakládat na EU jen to, co je schopna reálně unést. Jinak se může stát, že na "globální výzvy" opravdu nebudeme mít na evropské úrovni čím odpovídat.
02. 07. 2012 | 15:27

Skalder napsal(a):

Ad Digi :
máte pravdu ... ale nemůžete popřít, že Rakousko-Uhersko, různé severské unie, SSSR, Jugoslávie a ČSSR představovaly ve své době společné řešení problémů a, hlavně, dávaly odpovědi na výzvy doby.
O tohle tady přece jde. Jestli to vydrží nebo ne, o tom v článku není ani slovo.
02. 07. 2012 | 15:45

Daňový poplatník napsal(a):

To Béda:
Míním tím každého (neboť i za každou anonymní organizací stojí konkrétní člověk), kdo je tak nenažraný, že pro momentální osobní zisk je schopen za sebou nechat spoušť.
A za arogantní nenažranou EU stojí konkrétní arogantní nenažraní lidé.
Na úrovni europoslanců a eurokomisařů už nevěřím na užitečné idioty. ( omlouvám se panu Stejskalovi s ohledem na jeho outlocit) :-).
02. 07. 2012 | 15:46

Josef K. napsal(a):

PB. Kellnerova "servilita" ke Klausovi je úzce spojena s napojením jeho aktivit na FSB/KGB a putinovský režim. Nezlehčoval bych. Jedná se o jeden z nejtajemnějších obchodů v této zemi, jehož rozměr se díky míře "konspirace" po rusko-česku, nečestného jednání a skrývání (západní Evropa) nedá přesně odhadnout. O ruském imperiálním zájmu a roli Kellnera není však pochyb.
Je zřejmé, pokud použiji jen veřejné zdroje, že podnikat v Rusku s Home Credit či být akcionářem zlatých dolů, angažovat se ve Skolkovo je velmi významným a důvěryhodným důkazem o Kellnerově bytostném proputinském angažmá. Porovnejme prchající ruské miliardáře, jejichž byznys byl příliš lákavým pro putinské hochy ( kriminalizace byla na úrovni Nečaových prohlášení) s Kellnerem s Kellnerovým postavením. Čivarkin přišel o rozhodující podíl v jedné z největších komunikačních společnostech (Evroseť). Na uchvácení jeho podílu se podíleli Kellnerovi velmi blízcí partneři. Podíl nakonec skončil v Putinem zcela ovládané bance. Kellner je aktivní v jakési mezioblasti starých Putinových závazků Jelcinovi (typicky Děripaska) a stabilizačních aktivit jeho klanu (Mamut, Nesis). To dpovídá vývoji od jeho počáítků do dneška. Spojení Kellner, Mamut a Nesis (nejen v Polymetal) je i v Rusku hodnoceno za velmi "neprůhledné machinace". Tato "partička" vytvořila síť společností registrovaných po celém světě (Kypr, UK, Holandsko, USA atp.), v rámci které je prováděno mnoho na první pohled zjevně absurdních operací.
Typickou ukázkou je pád Maria Greca, CEO Generali, který se pustil do riskatních operací s Kellnerem, východního dobrodružství, přes výhrady zástupců tradičního kapitálu (Itálie, Francie, Španělsko), který nikdy na Východ nepůjde sám o sobě.
Ostatně italská cesta Putina, ODS- Topolánke a spol. je zřejmá. Pro západní Evropu jsou osobnosti typu Kellnera zcela nepřijatelné, nejen jako partneři.
Domnívat se, že Klaus anení exponentem putinovských zájmů v ČR je velmi naivní. Domnívat se, že česko-ruské přátelství na věčné časy skončilo v roce 89 je způsob , jak dojít k sebevraždě.
Jen naivní prostoduchost může být překvapena Kellnerovými kroky a tím, co se ještě projeví. Je však nepochybné, že se dnes jedná o zcela jasně konturované mafiánské společenství. Necitovaných důkazů je , samozřejmě, daleko více.
Neodpustím si: český knedlíkov intelektuálně na takovou realitu nemá, má tak na to, napadat Roithovou a EU ze svých vepřoknedlo talířů. Obdivuhodná deviace: obdivovat politckoekonomické mafie a odsuzovat realtivně průhledné politické struktury a projekty.
02. 07. 2012 | 15:46

Josef K. napsal(a):

Dnes jsem si přečetl vizi ČMOKS. Dobré čtení. Zdá se, že tu "inteligence" nevymřela. Je to slušná analýza a vize západoevropského a velmi moderního střihu, odpovědná.
V knedlíkově bude vděčným předmětem smrkanců podobně EU.
02. 07. 2012 | 15:49

Béda napsal(a):

Josef K,

já se v tom již pomalu ztrácím a přestávám rozlišovat oč jsou horší vazby na ruský kapitál opírající se o těžbu surovin (podle vás Klaus) nežli kupř vazby na virtuální kapitál Goldmann Sachs, potažmo Bilderberg (Dlouhý).

Žeby ten první byl pro ČR horší než ten druhý? Když tak v čem?
02. 07. 2012 | 15:54

Alex napsal(a):

Panstvo logika je jen jedna a já se vyjařoval ve snměru logiky té integrace. Cestou vpřed je jedině ta integrace, kterážto opravdu, ale opravdu nemá nic společného s nějaký superstátem s národem evropským - to si vycucali jistí mamlasové a jiní mamlasové tu pitomost jen a jen opakují. Asi máte všichni nějaký problé, ale pokud svět má jít rozumným směrem dříve či později přijde na řadu i integrace světová. Ale chápu, že třeba ekonomové mohou myslet jinak. Perlou byl Mach, když si do původního programu beranů vetknul i tržní soutěž mezi justicemi jednotlivých států. Nu je možné, že to tam má dodnes. Ona snad je jediná logická cesta ve sbližování a stejného pojetí práva s nadnárodním společným arbitrem, nebo děvčata a chlapci nikoli? No já nevím, kde jste pak nechali logiku věcí.
A to, zda autorka někde na rozdíl od Zahradilů pracuje - nebuďte zas až tak líní a porozhlédněte se sami. Ale Vaše názory Vám opravdu neberu a ten svůj už Vám vůbec nevnucuju a prát se jako s panem Stejskalem o prd opravdu nehodlám. usmívající se smajlík
02. 07. 2012 | 15:58

Béda napsal(a):

Dovětek: zkuste mi vysvětlit Josefe K. oč je lepší kapitál který nainvestovali soudruzi na věčné časy zpoza oceánu do AERA Vodochody, Zetoru, Tatry, TV NOVA,než kapitál který ninvestovali Rusové do rozvoje K.Varů, Škody Plzeň?...
02. 07. 2012 | 16:05

Josef K. napsal(a):

Béda. Vy se v tom neztrácíte, Vy jste v tom ztracený, zcela. Nejsem si jistý, že opírat se o agresivní politickou a vojenskou moc, která nepodléhá žádným regulacím, navíc poměrně barbarské země (viz,. dnešní Sýrie ale stačí ruské poměry domácí), a její kapitál je zatracený rozdíl i ve vztahu k něčemu tak odpornému jako Goldmann Sachs. Pokud jde o Bilderbeg a Dlouhého, mýlíte se. Ten hoch tam nemá co říct. Tedy , možná ho nekdě v předsálí vyslechne, někdo z pomocného personálu. Bilderberg není spiknutí, myslet si opak je milovat Matvěje Vasiljeviče Golovinského a jeho dílo...
Pokud nenacházíte rozdíl mezi totalitou putinovského systému a bankou, která stejně je a bude nějak regulována, neboť, jak se brzy prokáže , není všemocná, pak skočte z Nuselského mostu nebo se vyučte v onom věčném řemesle "kam vítr tam plášť".
02. 07. 2012 | 16:05

aga napsal(a):

PB

Pod váš první příspěvek se podepisuji.

Co je na celé věci nejsmutnější je to, že ti nezopovědní - ba úmyslně škodící - asociálové zničí nejen Evropu, ale sám pojem spolupráce a solidarity. Protože Roithové a těm, v jejichž platu se angažuje, se nejedná o solidaritu s pracujícími lidmi evropských národů, ale o "spolupráci" na řešení záměrně indukovaných problémů, které těm národům cíleně působí nadnárodní banky a elity. Malé procento těch nejbohatších se dovolává "solidarity" od těch záměrně ožebračovaných. Taková chucpe snad nemá v dějinách obdoby.
02. 07. 2012 | 16:09

Béda napsal(a):

Josef K.,

Oč je ruská politická a vojenská moc agresivnější než americká? Byl byste tak laskav a vyjmenoval všechny války, které vedlo Rusko ve světě po r.1989 a pro přehlednost i americké války? Oč je Sýrie horší nežli "mise" v Libyi, Iráku, Afghánistánu? Intervenují snad Rusové vojensky v Syrii? Kdo podporuje teroristy v syrii? Co chce dosáhnout "mise demokracie, trvalé svobody, pravdy, lásky a míru" s podporou militantních islamistů v Sýrii? Co má být politickým výsledkem? Trvalá občanská válka? Destabilizace celé oblasti? Oč jde "misionářům"?

Goldmann Sachs je někým regulována? Že vy si děláte srandu?
02. 07. 2012 | 16:11

český maloměšťák napsal(a):

Béda
Rusko - až Rusku dojde ropa...budeme vděčni za ty vazby na onen "euroamerický kapitál" - který....jak správně podotýká Josef K. LZE zadministrovat pomocí zákonů.
Rusko bez ropy budeme muset "administrovat" /respektive měli bychom s tím už začít...třeba tak, že konečně odejdou z establishmentu gauneři a hlupáci/ pomocí vlastní energetické nezávislosti a společné vojenské síly. Tam žádné zákony nepomohou.
02. 07. 2012 | 16:11

Josef K. napsal(a):

Béda, rozmanitost světa je veliká. Zkuste si porovnat kapitál, který investoval německých, holandský, norský, španělský i italský průmysl do českého a jeho dopady na českou ekonomiku s investicemi onoho ruského. Nemám pocit, že by Němci a další měli stejné politické požadavky jako Rusové.
Před několika týdny náčelník generálního štábu Makarov vyvolal skandál v Helsinkách: důrazně na oficiální přednášce doporučil Finsku, aby si uvědomilo, že stále ještě patří do sféry zájmu ruského impéria (upozorňuji jen na fakt rusko-finské války (ilustrace 40 tisíc finských obětí,300 tisíc ruských, SSSR získalo území a nacistické Německo spojence), či dlouhodobé okupace Finska Ruskem v 19. století. Pan Makarov nařídil (!) Finům, aby přestali nakupovat západní zbraně a doporučil jim ruské, stejně jako výměnu Bruselu za Moskvu.
Kdo poznal , co je to násilná rusifikace, ten se asi budeš napřed zajímat o podstatnější věci, a sice, jak se jí ubránit.
Nebo se také chcete přestěhovat ze svého bytu do chlívku?
02. 07. 2012 | 16:11

Josef K. napsal(a):

Béda, já napsal, že jste už zcela mimo realitu. Neklaďte optázky, na které znáte svou odpověď. Vy jste se už rozplynul.
02. 07. 2012 | 16:13

aga napsal(a):

Alex

Jenže společnost a lidé nefungují logicky. Integrace není žádnou logickou cestou, protože ji národy a lidé nechtějí, a proti tomu vlak nejede, na to je logika krátká. A té nadnárodní věrchušce, tomu malému procentu, které integraci prosazuje silou proti vůli národů, rozhodně nejde o obecné blaho, spolupráci a integraci, jde jim jen o další kumulaci zdrojů a moci do jejich chamtivých pracek. Každý jejich krok až dosud o tom jasně svědčí, ale naivní "logikové" nevidí neslyší, a nenaivní propagandisté se lžou a mlží, jak mají v popisu práce.
02. 07. 2012 | 16:15

Béda napsal(a):

Josef K.,

kam to zas odvádíte řeč, pane? Americký kapitál, tuzemské zkušenosti s ním není německý kapitál. Mohl byste v tom trošinku rozlišovat. Já nemluvil o německém... ale o americkém versus ruském kapitálu. Navíc, kapitál vám NIKDY NIC NEDÁ ZADARMO. Bez ohledu na to jestli jde o český, ruský, americký, německý, nizozemský... kapitál. Vždy se potřebuje zhodnotit. Základní otázka je, CO VÁM POSKYTNE JAKO PROTIHODNOTU. Jestli pouze spekuluje a krátkodobě vysává amebo má snahu pomoct sobě i tzv. hostitelské zemi.

Rusko dneška není SSSR. Laskavě si to již konečně uvědomte a vycházejte z aktuelních reálií. Proto nevytahujte 19. století potažmo rusko-finskou válku. Německo již taky není 3. říše a USA již tak nevyhlazují indiány a nepěstují otroctví. Tak s těmi reminioscencemi laskavě přestaňte a vycházejte z reality.
02. 07. 2012 | 16:21

Josef K. napsal(a):

aga. Stvořitel sedláckých dějin zde chce namluvit nejen sobě, že historie a dějiny především jsopu tvořeny lidem, davem, masou!!! Navíc má národ za ucelenou a totalitní jednotku stejněsmýšlejících (obdivuhodný český jev, škoda že Adolf nebyl z Čech,m hned by měl silnou podporu, tedy silnější než měl).
Aga není obětí rozhodnutí Stalina, Gotwalda, Beneše . Ne, tyto dějiny totiž tvořil jeho národ a lid.
Hele, dobrý. Jenom na štíru s průměrnou inteligencí. Není to osobní.

Jinak aga, zkustě se stát členem družstva a rozhodnout se na členské schůzi, v Česko. Efektivita vlády lidu se Vám hned rozplyne.
02. 07. 2012 | 16:24

Béda napsal(a):

čm,

no ve hře jsou ještě ložiska ropy a plnu "pod ledovými moři".
Jinak, nevím jestli se mi to jenom nezdá, ale za ruské suroviny se platí světové ceny (cenu rOpy určuje KARTEL OPEC). Navíc nevím oč víc "smrdí" ruské suroviny nežli suroviny ze Saudské Arábie, Iráku, Kataru, Bahrajnu, Íránu...
02. 07. 2012 | 16:25

Josef K. napsal(a):

Béda. Milý hochu, píšete takové nesmysly, že s Vámi už nemá cenu diskutovat. Vy, zcela zjevně, o Rusku nic nevíte, ani o SSSR, natož o Česko a evropské historii i přítomnosti.
Kolik ruských internetových dešníků přečtete denně? Kolik německých, kolik franclouzských , kolik zpráv z Bruselu, autentických?
Odpověď je- žádný. Nemusím Vás ani znát: cucáte ze svých představ o světě.
02. 07. 2012 | 16:27

jarpor napsal(a):

Josef K.

"Dnes jsem si přečetl vizi ČMOKS. Dobré čtení. Zdá se, že tu "inteligence" nevymřela. Je to slušná analýza a vize západoevropského a velmi moderního střihu, odpovědná.
V knedlíkově bude vděčným předmětem smrkanců podobně EU."

Je to off topic, ale když jste začal... :
Legitimní názor levice která, když vyhraje volby, tak může tento koncept prosazovat.
Ale ...
Argumentace, že kolem státy mají v 2012 HDP v plusu, zatímco my jsme v mínusu, když se zároveň nedodá, jak je růst krytý, jak se zvyšuje deficit veřejných financí tam a jak zde, je argumentace neúplná.

K růstu obecně - peořebují odobroví předáci sníst na oběd dvě kuřata, když dosud jim stačilo jedno ? Potřebují dvě lednice, když dosud stačila jedna ? Potřebují dvě auta když stačilo dosud jedno ? To vše v zájmu o zvýšení spotřeby ?
Dle mého, pochybný argument.. a to neuvažuji o spotřebě zdrojů, když jsou čerpány v zájmu takto definované potřeby zvýšení spotřeby...

Sténání, že zvýšením DPH se vybírá z peněžek obyvatelstva čímž je menší spotřeba... fajn. Řešit to zvýšením přímých daní daňovým poplatníkům a zvýšení daní z příjmu právnickým osobám, případně vyšší zdanění bakn... tedy opět vybírat z peněženek může být ale nemusí být řešením. Nikde není napsáno, že se spotřeba tak zvýší...prostě jiné řešení, levicový koncept...

A deklarované vyšší výdaje - důchody, příspěvky na to či ono... pzám se : Z čeho, Vážení odboráři ? Zvýšíme dluhy... zvýšíme žití z budoucnosti... ? No, takové "řešení" není můj šálek kávy.

A mohl bych porkačovat...

Prostě ten materiál je zcela jiný koncept... jak jsem napsal - legitimní.
Proto, na rozdíl od Vás, ty, kteří jiný koncept než je ten současný prováděný vládou, prosazují, nebudu nálepkovat Vaším : "usmrkanci".

Hezké odpoledne
02. 07. 2012 | 16:38

Béda napsal(a):

Josef K.,

děkuji. Dopadlo to jako obvykle. Nemáte argumenty.
02. 07. 2012 | 16:38

Josef K. napsal(a):

Béda. Ještě poslendí dovětek: zkuste porovnat následky americké moci (typicky západní Evropa po roce 45) s tou ruskou (typicky východní blok po roce 45).
Hochu, je zajímavé, že vy všichni, kdo bojujete o svou osobní svobodu, nejak nerozpoznáte, kde můžet své požadavky uplatnit lépe.
Chápu ale, že západní pojetí svobody bolí, není totiž založené na knedlíkově a vyžaduje hodně práce, protože západní svobodu si musíte stále vybojovávat, východní svoboda , tedy i knedlíkova, je jen podvod na mocipánovi.
02. 07. 2012 | 16:41

Josef K. napsal(a):

Béda. Diskuse s Vámi není jen ztrátou času. O blbosti mnohých se člověk nemusí přesvědčovat stále znovu.
02. 07. 2012 | 16:42

Petr napsal(a):

Paní europoslankyně,
není rozdílu mezi Vámi a panem Zahradilem, či ostatními českými europoslanci, komisaři a úředníky na všech euroúrovních.
Ve Vašem vlastním zájmu, ne v zájmu občanů České republiky, se necháte v klídku oblbovat neschopnou stále bobtnající byrokratickou hydrou. A nehnete proti ní ani prstem. Všichni.
Co jste udělala v neprospěch stovek a možná tisíců euroúředníků co vymysleli a prosadili EN 1775/2009 ze 70 (slovy 70 chybami). Jak byli potrestáni euroúředníci co prosadili kvóty na cukr (ne v ČR) ale v celé Evropě. Komoditu co má konstantní spotřebu a dá se skladovat po celá léta. Dnes Evropa v krizi, musí díky tomuto geniálnímu počinu cukr dovážet ze světa. Jak byli odměněni euroúředníci kteří vymysleli balení koblih, zakřivení banánů a okurek. Jakou odměnu dostali euroúředníci, kteří překontrovávali hospodářské a ekonomické ukazatele Řecka při jeho vstupu do eurozóny i později. Proč necháváte stále cestovat euroúředníky mezi Bruselem a Strasburkem, kdy si tím zvyšují svoje obrovské příjmy díky dietám a volným soukromým letenkám (letenky placené plati EU) a ještě tratí 2/3 pracovní doby stálým balením a vybalováním.
A dalo by se pokračovat. A žádný český europoslanec, včetně Vás, nezasáhne. Proč taky?
02. 07. 2012 | 16:48

Béda napsal(a):

Josef K.,

Začnu od konce (vašeho posledního příspěvku). Názory na hloupost se značně různí. Posouzení je ryze individuelní. Zajímavé, že vytahujete takovýto "argument". To již nic jiného nemáte na skladě?

Milý pane. Výsledkem americké moci je to, co je ve světě dnes. Jak to skončí nikdo neví. Jestli podobně, jako podobný výsledek krachu na New Yorkské burze anebo jinak to ještě nikdo neví. Takže bych byl s jakýmikoliv hodnoceními velice opatrný. Historie se nejlépe hodnotí s odstupem času. Pokud bych hodnotil pouze podle svých osobních zkušeností a položil pro a proti obou systémů, které jsem prožil, tak bych byl v hodnoceních obou systémů taky velice opatrný. A vůbec by to hodnocení nebylo černobílé a jednostranné.
02. 07. 2012 | 16:50

Alex napsal(a):

ago
Tož si tedy konkurujte i v tom pojetí práva jako Mach, mně je to fakt směšné. Cože nechtějí lidé jako Vy, spíše to co jim nakuká ten přednosta z Hradu, třeba o těch záplavách majetkových žalob sudetských němců, jestliže nebude platit ta výjimka co si vytrucoval jak malej kluk. Nu podepsal a bez té podmínky a potichu. Neradno médiím roztírat to lejno, že lhal až se hory zelenaly. No a někdo holt skáče na špek a kecy o nějakém superstátě, kde se chudáci jednotlivé národy rozpustí. Harmonizované normy usnadňující volnný pohyb zboží lidé klasuova tupu vydávali za diktát bruselu - samozřejmě že kecali - řekněme z nevědomosti, no a jsou tací, kteří na ty všecxhny kecy skačí na špek jak dělaní. No tací musí EU dslova nenávidět. Kór když si nechají nakukat cokoli - třeba i to, že EU má nějaký demokratický deficit, když vpodstatě je opak pravdou. Až tu nebude jediný plátce daní z řad vývozců a ono se to děje, asi se budete hodně divit, protože pro ně je prostě výhodnější mít to euro pro platební styk a ti naši političtí jelimánci dělají v těch zákonných pravidlech permanentní revoluci a z blbosti. Ach jo.
02. 07. 2012 | 16:50

Skalder napsal(a):

ad Josef K.
Rusko je skutečně země, vůči které bychom měli zachovávat předběžnou opatrnost. To ale neznamená, že bychom se vůči němu měli izolovat. Koneckonců, dnešním Rusům jde spíš o kšeft, než o mocenský vliv v Evropě. Imperiální politika je drahý špás, a pokud do ní bude Rusko investovat příliš, mohlo by se rozpadnout podobně jako Sovětský svaz.
Rusko je možná barbarská země, ale občanskou válku v Sýrii asi nevyvolalo.
02. 07. 2012 | 16:51

Kvakin napsal(a):

Šel kdysi takový vtip o Leninovi: oživili Iljičovu mumii, povozili ho po SSSR, také do lidového Polska a statečné Severní Koreje zavítali, a pak Uljanova požádali, aby na Rudém náměstí pronesl projev, který se bude přenášet do celého světa, aby mezinárodní proletariát a všichni pracující světa vyslechli, jak soudruh Lenin hodnotí situaci. Iljič vystoupil - obklopen papaláši - na tribunu a ujal se slova: "Soudruzi, proletáři!", zvolal. "Proletáři všech zemí!", zahalekal, odmlčel se a po chvíli dodal: "Promiňte".
Paní, nemáte pocit, že osoba s minulosti tak znečistěnou kohabitací s nezapomenutelným Kalouskem by zde neměla kaceřovat Zahradila, ať už ten si pindá a drásá, co pindá a drásá, ale také by měla zavolat - třeba i prostřednictvím tohoto blogu - jediné: "Vážení spoluobčané, promiňte!".
02. 07. 2012 | 17:14

JF napsal(a):

Béda: tak nějak mi příjde že považujete peníze za nebeskou čistou mantru. Kapitál a investice jsou podíl na rozhodování jak se bude tancovat a pro jaký účel a smysl či jen tak pro obveselení. Snad jste schopen zhodnotit reálný stav Ruska, Západní Evropy, Británie a USA. Stačí se mrknout na reprezentativní reálie.

Dle mého pohledu USA provádí politiku neokoloniální, tedy destabilizace regionu kde nakupuje suroviny. Rusko si v tomto vystačí samo a západní Evropa exportuje za suroviny i nějaká pravidla. USA se uvolnil prostor k neokoloniálnímu působení rozpadem vlivu Evropy po dvou světových válkách. V tom si s Ruskem mohou podat ruce. Ale v USA je to spíš vědomá účelovost v Rusku spíše nevědomost na úkor svalů.

Investice nejsou bezpohlavní přesuny peněz, ale přesuny managerů s nějakou kultůrou či kultůroj.

Hádejte kdo vypouští bubliny o čistých či špinavých penězích a byznysu es júžuely. Je to ruská nevědomost skřížená s americkou účelovostí.

Pak lze budovat kapitalismus bez kapitalistů i rozdáváním kuponových knížeček s jedním velikášským podpískem? Viděl jste někdy firmu, kterou jste kuponově vlastnil a kuponově vlastnicky řídil? Pak zbývá otázka kdo ji vlastnil skutečně a kdo ji vlastní nyní ... pak je i otázka proč zrovna tolik prognostiků vymyslelo to co vymyslelo. Jistě né jen tak pro splnění aspoň jedné prognozy ;o)
02. 07. 2012 | 17:17

Béda napsal(a):

Kvakin,

souhlas. To samé by měl provést taky p. Zahradil. Ten již naštěstí nepindá, protože momentálně nikam nekandiduje. A mohla by to udělat taky celá Nečasova vláda, jmenovitě každý mnistr a hradní sběratel. Taky by si poté mohli sbalit fidlátky a odebrat se všichni na politický odpočinek. Myslím, že většina veřejnosti by k¨jim zato byla velice povděčna a ještě by přitom ušetřila.
02. 07. 2012 | 17:20

Béda napsal(a):

JF,

já že považuji peníze (kapitál) za nebeskou čistou mantru? Četl jste vůbec mé příspěvky?

Jinak co jste myslel těmi reáliemi? Třeba akzuální státní dluh, bohatství dosažené z velké části na základě vysávání kolonií, násilné loupeže pod zástupnými důvody a "humatitárními" kecy, blahobyt na dluh, život na úkor otrokářství ve vzdálených zemích a pod.?
Nemyslíte, že posuzování pouze podle dosažené životní úrovně není tak celkem "kóšer"?
02. 07. 2012 | 17:30

Béda napsal(a):

Jsem zděšen!

Z článku p. Holuba níže plyne, že ČR ve vývoji spotřeby dohání "premianty" Řecko a Evropu. Snad jsem se pod vedením vlády, která o volbách strašila "řeckou cestou" nevybrali "řeckou cestou"?
02. 07. 2012 | 17:38

Béda napsal(a):

oprava: Řecko a Portugalsko...
02. 07. 2012 | 17:39

český maloměšťák napsal(a):

Béda
To není o světových cenách...ale o ruských těžitelných zásobách.
Až Rusku dojde ropa a mezitím se v Rusku neuskuteční strukturální změny v ekonomice...bude v Rusku nedobře.
A někteří Rusové zas začnou lačnit po světové revoluci /např. po evropských zemích a majetku v nich/. Pokud tedy nějaký majetek ještě bude /pokud se v Evropě nepodaří utnout energetickou pupeční šňůru , kterou je svázáno s Ruskem - může být naopak vývoj podmíněn těma světovýma cenama a tak se úpadek bude postupně sdílet jak Evropou - tak Ruskem/.

Říkejme tomu třeba nutné strukturální změny.
První z nich ve vztahu k udržitelnosti ČR coby evropské země západního kulturního střihu je bezpodmínečně ta, že se z establishmentu vypudí hlupáci a grázli.
02. 07. 2012 | 17:42

Josef K. napsal(a):

Skalder. Jistě,Rusko nevyvolalo občanskou válku, ale lije do ní benzín seč může. Příčiny občanské války jsou totiž podobné těm, kterých se Putin bojí, proto uzevřel pakt proti oranžovým revolucím. Mně je milejší, když se vyvraždí půl národa navzájem, ze své blbosti a neschopnosti se dohodnout jinak, než jedna diktatura. Ta totiž ještě žádnému vyvražďování navzájem nezabránila. Naopak šance je, že tio pozůstalí, po občanské válce, najdou schopnost dohody. Tak to bylo všude. A v tom bych spatřoval nejvyšší hodnotu evropské přítomnosti.
Pokud jde o imperiální Ruskou politiku, ta se dnes v Rusku stala součástí politiky vnitřní, tradičně. Putin rozjel obří vyzbrojování, včetně toho, že začal nakupovat zbraně na Západě (Iveco,pancéřování, lodě, BPL atp.). Náklady na vyzbrojování se postupně blíží k té kritické hranici, kterou známe z dob SSSR. Zatím mu vychází, že domácí civilní poptávka je uspokojována především laciným dovozem z ČLR, západním angažmá v ruském průmyslu a zemědělství. Ale, dle dostupných informací z oficiálních ruských zdrojů, Rusko zbrojí nebývale a zjevně nad své možnosti.
Vzhledem k domácí situaci a narůstajícíc opozici režimu Putinovi nezbývá než se přiklonit k tradiční imperiální politice, která v té zemi vždy fungovala.
Ostatně rétorika Ruska je krajně militantní, občas ji zchladí (viz. Sýrie) nějaký zákulisní krok EZ či USA, Lavrov neumí couvat a je to na něm hned vidět, stejně jako na médiích. Ono stačí, když Západ zablokuje ruským elitám jejich účty a pohrozí vyšetřováním nabytí nemovitostí, hned je klidněji. Navíc, Putin je , zdá se, mentálně odkázán na Německo (v duchu nejlepších ruských tradic) a občas poslouchá , protože ví, že SSSR se nerozpadlo díky USA, ale díky východní politice německa, která rozložila soudrhy zcela nekompromisně a postmodernisticky. Jeho režim není závislý na jiných mechanismech než byl Brežněvův.
Pak ještě: Rusové neberou válku jako něco fatálního, jako Evropa dnes. Pro ně to je jen fotbalový zápas. Nebezpečná mentalita.
Přeji spokojené sny v dětské naivitě.
02. 07. 2012 | 17:46

Josef K. napsal(a):

Béda. Ke zděšení doporučuji zajít na stránky odborů a přečíst si jejich vizi. Zděšení se změní v krvelačnost.
Je vůbec zajímavé, že odbory jsou poctivější a profesionálnější než vláda. Pořád tvrdím, není nad družstevnictví (což odbory takovou formou jsou).
02. 07. 2012 | 17:48

Josef K. napsal(a):

Skalder. Jen doporučení: navštivte bary, které navštěvují Rusové v Česku, jen se vyvarujte neutéct včas.
02. 07. 2012 | 17:50

aga napsal(a):

Alex

To, že vidím, kam a kým je Evropa směřována, ještě neznamená, že jsem sympatizantem Macha nebo Klause. Máte ten svět hodně jednoduchý: kdo se odváží nebaštit náš sebeklam nebo propagandu , je přítelem nebo agentem nepřátel. Já vím, je to frustrující, vidět tu krutou pravdu, která je čím dál zřetelnější za potěmkinovskými kulisami, ale jednou dostane i vás, masky už jsou odhazovány jako nepotřebné, maj to v kabeli.

Elity mají "své lidi" nastrkané všude, napravo i nalevo, samozřejmě, že nestrkají všechna vejce do jednoho košíku. Ale všechny cesty vedou k jednomu cíli, a tím rozhodně není spolupráce a solidarita mezi národy, to jim může baštit už jen naprostý zoufalec.
02. 07. 2012 | 17:51

Josef K. napsal(a):

Béda. Nemám nejmenší iluze o USA a jejich zahraniční politice. Možná Vás bude zajímat, že termín zahájen í bombardování území německa spojenci byl přizpůsoben splacení německého leasingu za výpočetní techniku IBM, dodanou nacistické státní správě. A nejen.
Ale z druhé strany, realisticky porovnávám, východní medvídě se hned dalo do porcování Polska, Finska, střední Evropy a zakusovalo se masochisticky po malých soustech, aby si to oběť užila. I dnes to cítíme, v této zemi.
Je zajímavé, že Česko se nikdy proklamovaným mostem na Východ nestalo, je totiž agentem Východu, Polsko se agentem, mostem stalo, má svou důstojnost a je patrně méně naivní, taky nemělo Boženu Němcovou.
Takže paní Rothová píše o tom, co je mi pochopitelné a dokonce milé.
02. 07. 2012 | 17:58

Josef K. napsal(a):

aga. Mohli se více učiti a byli taky elitou, nebo snad více podváděti a byli elitou zde. Mohli taky spiklenčit. Víc lítosti nad tím, že nejsou než zdravého rozumu.
Ovšem, co to je elita?
02. 07. 2012 | 18:00

český maloměšťák napsal(a):

Josef K.
http://www.cmkos.cz/studie-ekonomicke-analyzy-prognozy/3444-3/vize-cmkos

Ke stažení v pdf.

No - jen zatím letem světem...ale opět ty stejné chyby co vláda :
- zvýšení majetkovývh daní / znemovitosti např./ se promítne do zvýšení nájmů a snížení dostupnosti bydlení
- neuznání fenomenu práce načerno jako reality - respektive jako odezvy na vývoj na trzích..opět jen chtějí perzekvovat
- nerozlišení struktury reality - OSVČ vnímají jako jakési parazity, nerozlišujíc mezi nimi alespoň ve vztahu k příjmu (mnoho jich zdaleka nedosahuje ani takového příjmu jako ti zaměstnanci co NEPLATÍ žádnou daň z příjmu)
....

Ale každopádně by se za takovouto " vizi" nemusela stydět žádná vláda.
Chybí mi tam ale to nejpodstatnější - a sice nezbytnost konce " vlády gaunerů" /jak trefně napsala právnička Samková/ Petra Přesčase /jak ještě trefněji napsal finančník Havlík/.
02. 07. 2012 | 18:03

Béda napsal(a):

Josef K.,

neuvěřitelný blábol. Kupř." Mně je milejší, když se vyvraždí půl národa navzájem, ze své blbosti a neschopnosti se dohodnout jinak, než jedna diktatura..."

"Putin rozjel obří vyzbrojování, včetně toho, že začal nakupovat zbraně na Západě" Proč asi má Putin tuto potřebu? Splnily snad do nebe předlužené USA, obkličující ze všech stran permanentně Rusko své závazky dané Gorbačovovy? Můžete srovnat zbrojení (výdaje na výzbroj, výzkum v procentech HDP, v absolutních číslech) obou těchto velmocí?

Rusko se prý obrací k tradiční imperiální politice. K čemu se obrací USA? Jak se projevuje "tradiční imperiální politika" Ruska a jak USA?

Rusové prý neberou válku jako něco fatálního. Je to prý pro ně jako fotbalový zápas. Zřejmě proto vedou Rusové na rozdíl od USA, které války berou zajisté jako cosi fatálního, tolik válek najednou a na další se chystají. Kam na ty hlody člověče chodíte?! Víte, co si Rusové museli vytrpět za Velké vlastenecké války? Nejenom na frontě ale i v zázemí, na infrastruktuře...

A pak mně vykládejte něco o hlouposti.
02. 07. 2012 | 18:03

Béda napsal(a):

Josef K.,

ještě dovětek. ČR se prý proklamovaným mostem mezi západem a východem nestalo a Polsko se prý stalo. Polsko Kaczyňských, Polsko které nechá vybudovat na svém území americkou základnu se prý stalo mostem mezi východem a západem Polsko jehož území Rusové obešli plynovodem do Německa. Člověče, slezte z toho lustru na zemi.

Pro vaši informaci. Antiruské Polsko ani antiruská ČR jejíž zahraniční politiku určuje Bilderbergský Schwarzenberg se nestaly žádným spojovacím mostem mezi východem a západem. Hádejte proč?
02. 07. 2012 | 18:15

JF napsal(a):

Béda: zde "Bez ohledu na to jestli jde o český, ruský, americký, německý, nizozemský... kapitál. Vždy se potřebuje zhodnotit" .... ???? .... zde mi to příjde "trochu" unisex. Natož to zhodnocení není možné zas tak jednoduše účetnicky spočíst ... zda to vůbec možné je.

Investice jsou totiž především ti nahoře co rozhodují a ti přináší i svou kulturu zvyky jak si udržet a upevnit pozice které si třeba nakoupili od těch co slyší jen na ty peníze.

Jinak se snažím dost zbytečně však vy si i odpovídáte sám zde ... "Jinak co jste myslel těmi reáliemi? Třeba akzuální státní dluh ...," Reálie právě vůbec nejsou stav konta!!! To dneska je a zítra není.

Např. USA co se týče obyvatelstva - stav elektrorozvodné sítě, kriminalita, veřejná doprava, spotřeba automobilů, obéznost, drogy, zdravotní stav obyvatelstva atd... pak toto lze zhodnotit u ostatních.

Kkdyž se to někomu nebude hodit tak vždy lze říci, že si za to může každý sám ... zase srovnejte, kde se toto říká a s čím to koreluje.

Posuzování životní úrovně je právě alfa a omega. (samozřejmě zas záleží kdo ji posuzuje)

Tedy máte to krapet obráceně, ale zas jen z mého též obráceného pohledu.

To že USA provádí neokoloniální politiku přes dolar koleruji i stím zdravotním stavem obyvatelstva. Protože vnější deficity se přelejou i do těch vnitřních resp. nejde dělat prasárny venku a doma ne. Ty hranice prostě neuhlídáte - kór sám sobě.

To je podobné zde paní Roithová i jako Cyril mohou se tvářit jako míliusové , ale Klaus jí na to neskočí spíš to bude falešné a prázdné. Rozdíl mezi Klausem a paní Roithovou je jen v tom, kdo to umí dovedněji skrývat. Každý to dělá po svém ale jen Klaus si myslí, že to dělá lépe. On to víceméně totiž říká tak jak to je, ale jen velmi podprahově a úlisně.

Paní Roithové,Cyrilovi a ostatním (především ČSSD), kterým padají větší či menší drobty (z té netransparentnosti přerozkrádání - otázka kultury),zbývá o to usilovněji předstírat že nic neviděli,neslyšeli a když tak se potom tvářit že jim ujel vlak ...

... nebo tu řeší takové teoretismy které jim nadhazuje jako záchrané laso Klaus či Zahradil. Teď se hraje o to komu zůstane černej Petr. Ale zřejmě hra se posune o level výše např. rusko nebo Brusel. No na někoho se to hodit musí.

To se bude zas revolucionovat buď od Bruselu či od Moskvy. Vždyť na to máme profesionály.
02. 07. 2012 | 18:15

ountackL admission napsal(a):

Ad. Josef K.
"Jistě,Rusko nevyvolalo občanskou válku, ale lije do ní benzín seč může." Prosím konkrétně. Zatím je to totiž právě Rusko, které odmítá zahraniční intervenci.
¨"Mně je milejší, když se vyvraždí půl národa navzájem, ze své blbosti a neschopnosti se dohodnout jinak, než jedna diktatura. Ta totiž ještě žádnému vyvražďování navzájem nezabránila. Naopak šance je, že tito pozůstalí, po občanské válce, najdou schopnost dohody."
Pokud to myslíte opravdu vážně, pak mi nepřipadá tak hrozný ani báťuška Stalin. Není pravda, že diktatura nikdy žádnému vraždění nezabránila, naopak. Můžeme připomenout vítězství konzervativních sil ve střední Evropě v roce 1848, které zabránilo vzájemné genocidě zdejších národů. Nebo komunistickou diktaturu v Jugoslávii, která ukončila velmi brutální etnické války. V obou případech šlo pouze o odklad, ale o odklad do doby, která vyřešila problém přece jen za použití méně násilí (aspoň kvantitativně).
Stabilita Ruska i jeho zbrojení jsou závislé na ropných a plynových obchodech. Těm by imperiální politika asi moc neprospěla. Ať už je rétorika Ruska jakákoliv; podstatné je, co Putin dělá (v tomto směru s Vámi souhlasím).
02. 07. 2012 | 18:31

Josef K. napsal(a):

ountackL admission
Hele, přečtěte si ještě jednou můj text, pak svůj. Pokud reagujete, pak je otázkou na co.
Poikud jde o jiná fakta. Napořed si zagůglujte: stačí tak deset ruských internetových stránek, pak nějaké US, Francie, Německo. Až to přežvýkáte, ta fakta, pak si rád popovídám. Teď není o čem.
A tohle je velmi osobní vzkaz.
02. 07. 2012 | 18:38

Josef K. napsal(a):

Béda. Končím. Moje babička říkávala, s rozkošným cizím přízvukem, že s podobnýmni Vám je to jako "s kozou na ledě".
Hele, vzdělejte se, třeba googlováním, návod jsem Vám dal, oveřte si každý detail toho, co jsem Vám napsal. Za čtrnáct dnů napište, méně času Vám to nezabere.
Pak si rád pokecám. Popletlo jste si temíny senoseče a mlácení slámy.
02. 07. 2012 | 18:43

Josef K. napsal(a):

Český maloměšták. Jistě, můžu polemizovat, což ale nebylo cílem mého sdělení. Cílem bylo, že odbory jsou schopné vyplodit kvalitnější materiál než vláda a politické srany plné nervoidních odborníků. Pokud odbory takový materiál nabídnou k diskusi, pak bych se nebál, že bychom dospěli k textu opravdu podstatnému.
Jiná věc je, jakou orli hraje politikaření odborů, či jen taktika. Je možní, že se vyhýbají tématům, které by je vedly do oblasti morálky právního systému jen proto, aby nebyly osočeny z politikaření. Nevím.
Zvykl jsem si, že lépe než věci hned dokonalé je lepší se k dokonalosti propracovat.
02. 07. 2012 | 18:47

Béda napsal(a):

Josef K.,

to jsem rád, že končíte. Je totiž zbytečné ztrácet čas s člověkem, který nedokáže smysluplně argumentovat, v argumentační nouzi tvrdí odbíhá od merita, tvrdí lehce vyvratitelné nesmysly anebo se uchyluje k podpásovkám. Nebylo to zajisté poprvé a jistě ne ani naposled.

Přeji hezký zbytek víkendu.
02. 07. 2012 | 18:53

český maloměšťák napsal(a):

Josef K
To každopádně.
02. 07. 2012 | 19:12

patriot napsal(a):

„Hlubší evropská integrace“ mi připomíná pokusy o zkřížení vepře s ovcí.

Životaschopný kříženec sice vzniknout nemůže, ale političtí inseminátoři si v rámci „procesu“ namastí kapsu.

A v tom je ta jediná logika.
02. 07. 2012 | 20:06

Skalder napsal(a):

(omylem podepsán jako ountackL admission)
Ad. Josef K.
Na co reaguji ? Myslím, že jsem to napsal dost jasně. A rozdělil do několika bodů, které spolu souvisí jen volně. Předpokládám, že jste schopen číst je samostatně, aniž bych je musel uvádět do zvláštních reakcí.
Pokud jde o jiná fakta : Všechny zdroje, na které jsem zatím narazil tvrdí, že USA požadují zásah v Sýrii a Rusko to odmítá. Pokud to má být naopak, pak by mě zajímala konkrétní www adresa - takhle bych mohl googlovat donekonečna. Nebo mi napište, aspoň v příkladech, o jaká "jiná fakta" jde. Podle mých zkušeností se na neuvedené adresy bez uvedení argumentů obvykle odvolávají ti, kterým argumenty došly.
02. 07. 2012 | 21:11

Josef K. napsal(a):

Skalder. Server Nezavisimaja gazeta zveřejnil cca před pů rokem poměrně rozsáhlou informaci o přípravě ruských elitních divizí k nasazení v Sýrii na podporu režimu.
Ruské zbraně proudí do Sýrie, která je největším odběratelem ruského vojenského materiálu. Nedávné zastavení lodi s helikopterami je jen epizodka v miligramech. Letecký most je znám.
Jinak si vzpoměňme na ruské jelcinovské akcičky v Kosovo, kde se stali třetí stranou konfliktu, nebýt rozvážnosti NATO.
V Lybii , jak se ukázalo, opět ruské servery, v řadách lybijské prorežimní armády, bojovali nejen instruktoři, ale i velitelé z RF. Historie se opakuje: Vientam, Severní Korea atp.
Rozhořčení Ruska nad západní leteckou intervencí bylo poněkud potrefeným kejháním, |Lybie taky patřila k význačným odběratelům ruského materiálu.
Navíc, služba v těchto armádách umožňuje Rusům jistý výcvik (Západ je stáloe největším nepřítelem říše, už ho Putin nařknul i financování Lenina. Tedy Putin, znalec historie bez příkras, se domnívá, že před Leninem to bylo lepší z hlediska impéria).
Rusové namají moc možností na přímý konflikt se západem, ale potřebují trénovat své důstojnictvo. Válka je pro ně hra, nezbytné koření všedního života i technologie ovládání vnitřní politiky.
Ruské vojenské zpravodajství (Krasnaja zvezda) denně vysílá informace o nových vojenských systémech, které předčí západní. Například MLRS. Pomnme zaostalost Smerch, ale Rus napíše, že má dostřelk větší než US MLRS. Skutečnost je taková, že má nejen kratší dostřel, o cca 20 km, ale težší rakety, méně účinné, zdlouhavější nabíjení. Chce to jistou pozornost a znalost ruského života, kterou, neomlouvám se, nemáte.
Mimochodem, je známo, že Gruzie nepadla, protože Turecko, s podporou NATO, pohrozilo, že vtrhne z druhé strany a dojde k přímé konfrontaci (zdroj ruské vojenské analýzy války 2008). Rusové věděli, že by neobstáli, ztráty s komického tažení mongolské hordy (nakonec nasadili nejelitnější divize z centrálního Ruska) proti hrstkám poblázněných hopralů byly tůze veliké (podobně finské válce, nižší o násobky, samozřejmě). Nevím o tom, že by imperialistický západ denně krmil všemi otvory své obyvatele válčením, v Rusku to je denní předkrm, hlavní chod i zákusek. Nic se od dědy Brežněva nezměnilo.
Takže info jsou, jen si najít, já to za Vás dělat nebudu, něco jsem Vám však přeci jen poslal.
02. 07. 2012 | 22:05

Josef K. napsal(a):

patriot. Váš popis integrace jen dokazuje, že jste nesmrtelně infikován stalinismem. Podobné operace sovětské vědy byly běžné po celou dobu SSSR. Kdy jste byl, naposledy na čerstvém vzduchu? Dlouho je to, dlouho,baťuško.
02. 07. 2012 | 22:07

Josef K. napsal(a):

Skalder. Tedy pokud umíte řeč...
По сообщениям информационных агентств со ссылкой на сирийские источники, во вторник три российских военных корабля зашли в сирийские территориальные воды. Новость пришла через день после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Запад и арабские монархии в создании «политической провокации» в Сирии, отказываясь от диалога между оппозицией и властями и приветствуя вооруженные нападения на правительственные здания.Сообщается, что российские военные корабли направляются в сирийский порт Тартус, где располагается российская морская база. Близкий к сирийскому президенту источник сообщил, что российские корабли должны патрулировать сирийские воды с тем, чтобы «предотвратить любое военное вмешательство». По сообщениям СМИ, корабли могут начать перехватывать маленькие лодки, которые контрабандой передают сирийской оппозиции оружие из Турции и Ливана.Российские военные отказались опровергнуть или подтвердить информацию.
«Мы не комментируем данную информацию», - заявил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.
Россия призналась в том, о чем и так знал весь мир: она поставляет оружие Башару Асаду в Сирию, но заявляет, что оно предназначено исключительно для защиты, а не для нападения. И вовсе не для жестоких расправ над участниками антиправительственных протестов, которые мы все видели.
Похоже, Москва не собирается сдавать своего союзника на Ближнем Востоке президента Сирии Башара Асада. В пятницу 13 апреля, российское агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны России, сообщило о том, что «было принято решение о патрулировании российских кораблей вблизи сирийских берегов на постоянной основе». Правда, источник уточнил, что военно-морское присутствие России в восточном Средиземноморье «ничего общего» с Сирией не имеют. Как говорится, «свежо придание»…
02. 07. 2012 | 22:30

JF napsal(a):

Josef K.: "Takže paní Rothová píše o tom, co je mi pochopitelné a dokonce milé.

Ano, s tím se dá souhlasit, jestli je to zcela v pořádku vzhledem ke kontextu v kterém se toto odehrává. Tedy ta polarizace hry na "hodného a zlého" a v pozadí jde o úplně něco jiného. resp. tuneling ppolitiky, účelovost, kouřová clona.

Viz. námluvy Klause a KDU-ČSL (s Cyrilem) před volbou prezidentem. klaus je představitel něčeho a ví čeho a ne náhodou si to vybírá na destrukci i tak formální masky demokracie. Víceméně je to logické pokud ta maska je jen maska. Klaus je ryzí normalizátor - vlastní nezodpovědnost(kolaborační jednání) je schopen svést na nezodpovědnost těch co ho fakticky podporují (v podstatě celá prognostická parta napříč politickým spektrem) v jeho nezodpovědnosti (faktická nedospělost) ... dětský kult osobnosti ??? (také jsem již něco zaslechl o vztahu Klause k mamá soudružce)

Proto mi příjde peinlich na tuto hru přistoupit - dokud nebude postupováno proti Klausovi dle práva (např. ústavního). Už jen ta volba ... jestli paní roithová by se neměla věnovat jinému tématu. Možná by pak neměla čas se věnovat tomuto dopisování s panem Zahradilem a bylo by zřejmější kdo se zde baví a kdo ne ... tedy z mé strany velká nedůvěra - podobné ČSSD.

Vždyť Zaorálek zde píše podobné objevy jako zde paní Roithová - je to prostě příliš vysoká niveau na praktickou politiku, která má být k něčemu dobrá né někomu dobrá. Asi tak ... řekl bych že tu máme spoustu stále objevitelů Amerik - je to sice efektní, ale tak nějak už otupuji ;-)
02. 07. 2012 | 23:09

Béda napsal(a):

Josef K.,

milý pane.
1/ proč neodpovíte na mnou výše položené otázky?
2/ chcete snad říct, že "mírumilovné, svobodomyslné" USA, které byť nad hlavu předluženy zbrojí zdaleka nejvíc ze všech států, krom toho jsou obchodníkem se smrtí (zbraněma) č.- 1 ve světě a jako jediné praktikují přímé násilné loupeže pod zástupnými důvody, taktéž podporují v různých částech světa zbraněmi, "instruktory", embargy ... nejrůznější diktátory, svrhávání a naopak nastolování režimů, které vyhovují jejich zájmům, případně zájmům jejich transnacionálních firem jsou v zahraniční politice byť o jediný chloupek lepší nežli to "hrozné, barbarské, militantní" Rusko, které nikde v zahraničí po r. 1989 NEVEDLO ŽÁDNOU VÁLKU?

Jak to že vám, takovému brilantnímu analytikovi unikají takové do očí bijící "DROBNOSTI"?

PS:stran Sýrie pouze mlžíte. Až zodpovíte řadu otázek vznesených mnou 2.7. v 16,11 pak má smysl s váma dále ztrácet čas. Pro vaši informaci: další americkou nesmyslnou, kontraproduktivní válku v Sýrii po zkušenostech s Lybií nezablokovalo pouze Rusko ale i Čína.
03. 07. 2012 | 03:35

kormoran napsal(a):

A soudruzi si nedaj pauzu !))) Furt musi neco (aby zivi byli) integrovat.
Zahradil hrozi Quazisuperstatem ? Ale ten uz tam mate od te doby , co jste nechali staty opakovane hlasovat k obrazu svemu!))) A dalsi bude krok k planovanemu hospodarstvi. Huuuraaa !" S EU vybudujeme rozhledny i v podzemi"
Podobne ulety uz tady byly ! Lidstvo je nepoucitelne ! Stale stejni vykukove , kteri se dostanou do vedeni drzi, stale stejne blbce v nadeji!)))
03. 07. 2012 | 06:14

Béda napsal(a):

Josef K,

když už jsme u toho. Byl byste tak velice laskav a vyjmenoval v kolika zemích po r. 1989 "krvelační" Rusové, pro které je podle vás válka "jenom sledování fotbalu" provedli "humanitární bombardování", do kolika zemí vyvezli "Trvalou svobodu" = svoji válečnou okupaci, v kolika zemích "hledali ZHN", "ochraňovali civilisty". Nezapomeňte přitom uvést v kolika zemích přitom pomohli svrhnout mezinárodně uznanou hlavu státu a "Al káidistům" ustavit "demokratický" muslimský totalitní stát, rsp. šariát, doprovázený etnickou, rsp. náboženskou čistkou. Taky přitom neopomeňte vyčíslit, kolik to stálo životů, kolik běženců a trvale postižených.

Udělejte to klidně po jednotlivých státech, konečný součet provedu sám. Předem děkuji a přeji hezké jitro.
03. 07. 2012 | 06:49

Důchodce68r napsal(a):

Paní Roithová.
Taky bych si přál, jako vy, sjednocenou demokratickou silnou a v novém světě neohroženou Evropu.
K sjednocování zatím dochází. Jenomže jak?
Jsou v ní v zásadě 3 skupiny.
Obyčejní občané, politici, velcí finančníci. Jak vidím, už vůbec k tomu nedochází v zájmu občanů.
Na příklad od pátku se budou z peněz ušetřených na našem DPH financovat přímo, bez ručení jiným státem, cizí soukromé i do krachu jdoucí cizí banky. Kdejaké změny jsou už převážně krátkodobě rádoby pomáhající, dlouhodobě vražedné.
Politici ignorují základní ekonomické principy. Lze mít podezření, že jsou řízeni těžko postižitelnými finančními skupinami, aby právě k jejich prospěchu takové změny dělali. A probíhajícím neomezeným podporováním všeho co má zkrachovat nakonec sounáležitost Evropy zničí.
V textu vyzýváte k návrhům řešení? Řečnická otázka. Už prakticky žádné není. Do takové šlamastiky jste tu naši Evropu zavedli. Do (vámi už) neřešitelného hlubokého kolektivního předlužení. A jen organizujete další obrovské dluhy, abyste agónii o pár hodin, dnů, týdnů, sotva měsíců prodlužovali. A sami se za to nepotrestáte. Z vašeho nekritického článku je mi zřejmé, že už jste ztratila pojem o realitě. Realitě z pohledu obyčejných občanů.
Uvažujte tedy, ke které z těch třech skupin se zařadíte. Evropa, tak jak se "sjednocuje" podle vás, tak se tím zároveň rozděluje do těch skupin. Nebo dvou, když politici a finančníci už jsou téměř za jedno. Nepochybuji, že jste dobrá lékařka, ale už ani o tom, že patříte k těm již skoro hrobařům Evropy. Donedávna jsem takto mínil jen o p.Zahradilovi a spol.
Je potřeba najít jiné nové politiky, kteří by skutečně hájili zájmy občanů.
Na vaše prezidentství, jak se mi zdá, to ve vašem případě z uvedených důvodů nevypadá.
03. 07. 2012 | 06:52

Důchodce68r napsal(a):

Béda, Josef K.
Díky vám oběma za velice zajímavou diskuzi.
Nutí k nelehkému a velmi vážnému zamyšlení.
03. 07. 2012 | 06:56

Skalder napsal(a):

Ad Josef K.
Děkuji.
Takže Rusko poslalo tři vojenské lodě do svých základen v Sýrii. A to má být "přilévání benzínu do občanské války" ? Myslíte, že ty lodě budou bojovat v syrských ulicích ?
Trochu složitější je s dodávkami zbraní. Ale ani povstalci nebojují jen holýma rukama. I ti svoje dodavatele mají.
03. 07. 2012 | 07:49

Alex napsal(a):

Důchodce68r
Jen bych upozornil na jeden podstatný omuyl, z něhož vše vyplývá. Nejde o sjednocení Evropy, ale o integraci. Je v tom opravdu právě ten podstatný rozdíl, na jehož základě mnozí vidí tu EU až příliš černě - řekněme.
03. 07. 2012 | 07:55

PB napsal(a):

Abyste věděli, jak si Zuzana, či neviditelné síly v zákulisí vylepšují PR, čestně prohlašuji, že jsem sem dala pár faktických připomínek, které mi byly smazány. Dřív se to mazání aspoň vysvětlilo, dnes už ani to ne.
Napříkld jsem Zuzaně vysvětlovala, že nadpis jejího článku postrádá jediné české slovo - pokud nepočítáme zápor slovesa BÝT. To asi voliče moc nepřiláká a o nadhledu to nesvědčí.
Uklidnilo mě však, že příspěvky tu jsou takové, že spíš berou Zuzku s rezervou, jako nutné zlo a jako menší děcko, které chce to, co momentálně nemá, ale pro klid náš i jeho (její) těch pár minut vydržíme.
Zuzano, lepší koncepci, překvapivější nápady, skromnost a pokoru. Někteří europoslanci nemají na to, aby dělali ramena-nic dosud nepředvedli!!
03. 07. 2012 | 08:15

Důchodce68r napsal(a):

Alex
ano, termín je chybný,
ale nelíbí se mi to, co se skutečně děje.
03. 07. 2012 | 08:24

patriot napsal(a):

Alex:

Politickou integrací se jednoznačně rozumí politické sjednocování a centralizace moci.

V angličtině existuje pro slovo „sjednocení“ několik výrazů, mezi nimi „integration“.

Dále: sjednotit = integrate, sjednocený = integrated, sjednocující = integrating…

Můžete objasnit onen „podstatný rozdíl“?
03. 07. 2012 | 08:31

Oslýk procházející napsal(a):

JF:
Zaujal mne váš hněv proti paní Roithové; můžete mi ještě více přiblížit, čím se vám tak znelíbila?

Josef K.
První vstup o Kellnerovi je zřejmě dost přesný, díky.
Zbytek je souboj modrých a oranžových motlitebních kolovrátků.
03. 07. 2012 | 09:00

buldatra napsal(a):

Integrace není mýtus, ale logický proces, řekl Kublajchán.
A vlítl na to.

Takže, integrovalo se vždy, jinak by nevznikala žádná impéria, že.
A že jich už bylo.
Je to stále dokola a stále to samé, kdy jsou integrovány davy do nějaké jedné ohrady, ohrady větší a větší, aby se tam toho víc vlezlo a integruje vždy někdo, kdo se za integrováníschopného považuje, někdo, Velký organizátor, kdo tomu z výše svého piedestálu velí, páč jest přesvědčen, že je k tomu předurčen.

A tak, jak historie dí, integrátoři integrují všemi možnými způsoby, silou mocí, lstí a politikou (včetně postelové) různí císaři, králové, chánové, diktátoři a ostatní hlavouni, či obrúředníci, čili čeládka tak nějak furt na jedno brdo.
A stále stejně a dokolečka, dokola, jen rétorika integrátorů se různě s dobou mění, ač podstata zůstává.

Impéria takto vzniklá, zanikla a nebo se různě kymácí a zánik jako by byl na spadnutí a je to tím, že vznikla odshora.
Zajímavý na tom je fakt, že Země je kulatá.
Svým tvarem vlastně nekonečná.
Je bez hranic.

A hlavoun, koumák, nejdříve vytvořil na nekonečné Zemi hranice, vytvořil ohrady a pak začal integrovat, což činí dodnes, paní Roithová by mohla povídat…a povídá.
03. 07. 2012 | 09:09

Oslýk integrátor napsal(a):

Buldatro,
nemáte pravdu.
Integrací vznikla většina velkých evropských zemí, například Německo, Francie nebo Velká Británie, a nikterak se nekymácejí ani nepadají. Integrací vznikly i Čechy.
Ve státovědě existují procesy integrační a procesy opačné; a někdy funguje to, a někdy ono.
Démonizovat integraci je asi tak moudré, jako démonizovat sever.
03. 07. 2012 | 09:15

buldatra napsal(a):

Oslýku,

jistěže nemám pravdu, pravda je zde jediná, nick pravda.
A viděl jsem pár oslíků, kteří nebyli v ohradě.
Vypadali šťastně.

Mým snem je život na Zemi, která je opět nekonečná, bez ohrad.
Státovědě navzdory.

Velká Británie? Nebylo to kdysi impérium?
03. 07. 2012 | 09:24

Oslýk ad rem napsal(a):

A jinak, ad Roithové pojednání:

1) Užívá strašně moc uvozovek, takže se to blbě čte.

2) První odstavec vlastnbě úplně souhlasí s oponentem, s klíčovou tézí, že "federalisté se rozhodli použít krizi k dalšímu integračnímu skoku".
A jen upřesňuje zbytečnosti, že to prý nejsou to anonymní federalisté, ale představitelé vlád a parlamentů, atd.
Žádný spor, odstavec je naprosto zbytečný.

3) "V Evropě jde především o krize takových institucí jako jsou finanční struktury, a také vlády a národní parlamenty, které dlouhodobě neřešily zadlužování, nedodržovaly dohody a nedostatečně v předstihu nechránily stabilitu a udržitelnost svých ekonomik."

Zde asi nikdo není v rozporu. Potíž je v tom, že jako argument pro integraci je to trochu matné; nikde není řečeno, že integrovaná celoevropská vláda nebude dělat to samé ve velkém.

4) "polemizujme o tom, zda je naším cílem ideologie odpoutávání se od EU, nebo spolupráce na věcech, které izolovaně nemůžeme dobře řešit."

Proč? Věc byla odhlasována v referendu, nějaké odpoutávání není na pořadu dne. Zahradilův názor je zcela marginální. Argumenty protinázoru článek IMHO neobsahuje.

5) "Suverenity se nevzdáváme, ale sdílíme jí."
Věta nedává smysl. Nebylo by špatné vědět, co slovo "suverenita" znamená. Autorka automaticky přebírá víru svého oponenta, že suverenita je cosi žádoucího a skvělého.

6) "Bráním se také stylu polemiky Jana Zahradila, která je ideologická, bez věcných zdůvodnění."
To bych rád věděl, jak a čím.

"Zahradil vytyčí fiktivního nepřítele či názor svého oponenta, kterého s chutí dehonestujícím způsobem nálepkuje a s nímž potom bojuje zarputileji než Don Quijote s větrnými mlýny. To se podobá spíše šikaně na střední škole než otevřené diskusi..."

Tímto třeba rozhodně nikoli.

7) "Hlubší integrace, respektive důslednější vymahatelnost dohodnutých pravidel v oblastech, kde se to vyplatí všem, tedy sdílení některých pravomocí není jednou z možných alternativ, jak tvrdí kolega Zahradil. Podle mého soudu je jedinou rozumnou odpovědí na globální výzvy..."

Věřím, že tomu autorka věří. Argumenty nejsou. Článek je zcela prost čehokoli nového a zajímavého.
03. 07. 2012 | 09:30

Oslýk napsal(a):

Buldatro,

Británie byla kdysi hromadou drobných království, která mezi sebou vedla války. A která se integrovala, čímž války skončily. Impériem se stala mnohem později a srovnáno s věkem integrovaného ostrova to byla nepodstatná epizoda.
O Francii a Německu můžete říct to samé. A také o Čechách a Moravě.
03. 07. 2012 | 09:34

buldatra napsal(a):

Oslýku, oslýku

Míjíme se.

Naznačím toliko, že integrace shora je provařená, integrace zdola dává šanci na větší trvanlivost.
Ale to je poněkud jiná kapitola, páč něco takového se holt nekoná.

S tou Velkou Británií ve vašem podání jste mě celkem rozesmál, za což děkuji, páč smích léčí. Není ho nikdy dost.
Oslýk léčitel?

Nevím jen, jestli by stejné veselí zavládlo například v Indii, i když dnes už možná ano. Smát by se mohli i Pákistánci.
Sranda bude o to větší, až onu dnešní integrovanou Velkou Británii paní Roithová &. spol. řádně zaintegruje do EUimpéria a to v rámci Kublajchánovy logiky. Tedy shora. Angličani mají smysl pro suchý humor.
03. 07. 2012 | 10:00

Alex napsal(a):

Patriot
budiž, sjednocení = integrace ve slovníku. Tak tedy jinak - výraz jeden či druhý můžete chápat v určitých souvislostech v různých stupních. Nikdo tu nechce vyrobit jeden národ a nikdo tu nechce udělat jeden jediný evropský stát. Ta míra integrace je chápána jako sdílení toho, co je užitečné. Dle mého EP potřeba nebyl, stačil dohodovací mechanismus - třeba. Ale po bitvě je každý generálem. To se týká i společného eura, jež holt v tom sdílení nedotaženo způsobilo velký problém. Nu pořád jsou dle mého názory kroky v tomto směru rozumnějšími než katastrofické až panické komentáře jek ekonomů tak i pánů Robejšků. třeba ohledně Číny z Robejškových komentářů smrdí skutečnost, že nějaký nynější trend jest Robejškem pokládán jaksi za věšný a trvalý. není a nebude. Má v sobě zabudovány mechanismy, jež nakonec omezí ten trend ne-li nezataví. Jinak ten trend je přece z určitého hlediska žádoucí - z hlediska vyrovnávání ekonomik směrem k vyspělým zemím. proč bych ten trend neměl Číňanům přát a měl bych v něm vidět hrozbu jako Robejšek. Totéž s eurem. Společné euro má a hodně podstatné výhody. Že spousta lidí z nějakého důvodu je schopna až panikařit jako ten náš hradní pán, to mne opravdu neber. Já ten trend integrace beru jao veskrze pozitivní a nic na tom nezmění ani ty chybky, jež se vloudí jakkoli tvrdých dopadů. Tož asi tak.
03. 07. 2012 | 10:01

JF napsal(a):

Oslýk: ... no asi pro to veřejně dopisování se svým tajným milencem ;-)

ps: jo,neměl bych si to tolik brát, vždyť nevolím ani jednoho z nich, ale tou polarizací mne skoro nutí jednoho z nich volit. ;-) aneb Zahradil jen jako vyslanec Klause, kterého sami lidovci zvolili za prezidenta (i v dohodě s ostatní národní frontou prognostiku našich novodobých politických Gnostiků)

Asi tak, divadlo - viz také 03. 07. 2012 | 09:00
03. 07. 2012 | 10:18

Oslýk deskriptivní napsal(a):

Buldatro,
míjíme se, protože ignorujete mnou předložená fakta.
"Integrace zdola" je jev, který se vyskytuje velice vzácně. Napadá mne Evropská unie a Spojené státy.

Integrace Velké Británie, Francie, Německa a Českého státu proběhla zřejmě vaší terminologií shora, ba přímo násilím, a nezdá se mi méně trvalá.

Adorace integrace paní Roithovou je stejně vratká a nedoložená jako vaše filipika proti ní.

Integrace a fragmentace se mi stále jeví být dva neosobní děje na způsob fyziky, které netřeba chválit ani zatracovat.
03. 07. 2012 | 10:20

skeptický napsal(a):

Uvozovky se nečtou,a důchodci nepatří na hrad.
03. 07. 2012 | 10:34

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

uvozovky musel vymyslet nějaký právník, aby měl dopředu připravené alibi.
My kulaci se raději vyjadřujeme mlhavě nebo v jinotajích, aby měli například oslýci o čem přemýšlet a my jim mohli držet palce.
Přemýšlení je proces, proto je každý kulak trpělivý, ví, že co se vleče, neuteče (kupodivu budou letos zas velký krumple, ale to mě neznepokojuje, už dávno jsem se přestal přeceňovat).

V souvislosti s oslýkem se mi vybaví uherák.
03. 07. 2012 | 10:56

Josef K. napsal(a):

Béda. Patriot. No, nehledě na to, že Vaše terminologie Vás jasně zařazuje, tu je ódpověď Bédovi. Bylo by dobré rozlišovat. Upozorňuji, že přistoupit na Vaše sčítání mrtvol je nedůstojné a nesmyslné. Navíc, Vy vystupujete z pozice, že jde stále o střet Rusko USA, ono však jde o střet Západ (i my) a ti ostatní.
Předně ruský režim po rozpadu SSSR kulturně i ekonomicky stále krvácel z války v Afganistánu, která společně s mnoha dalšími faktory nutně vedla k pokusu o stabilizaci nového systému. Těmi jinými faktory byly: obří korupce stranického aparátu a jeho rozpad na klanový systém - výsledkem například rozkradené miliardy us dolarů mezinárodní a US pomoci pro Arménii (zemětřesení), Náhorní Karabach (živení války dodnes), občanské války Moldávie, Tadžikistán, vnitřní konflikt Ukrajina- Východ/Západ, Čečna a Kavkaz vůbec, konflikt Gruzie a Jižní Osetie- od osmdesátých let- atp. a rozkradení miliard USD určených na utilizaci zbraní Západem atp.a jejich převod do zahraničí (viz. vyšetřování US administrativou a zmrazení kont mnoha ruských hodnostářů). Těch front a jejich obětí bylo mnoho na samotném území bývalého SSSR, tedy často na území Rusku cizím a dále, a především - vnitřní válka na ulicích Ruska v devadestátých letech, která nebyla občanskou, ale válkou mezi občany.I tato válka má své dnešní pokračování.
Počet obětí se dle ruských zdrojů odhaduje, nejen přímých, ale i demografických, t.j. těch,. kdo nebyli schopni přežít úděsné podmínky rozpadu země a jeho důsledků, na 8 až 15 milionů osob /jistě v tom hraje i roli prudký úbytek obyvatel z nedostatku jídla, základní péče, pouliční kriminality atp./. Jde o oficiální čísla ruských oficiálních zdrojů. Vzpomeňme také na vojenské násilné akce v Pobaltí, při vlastním rozpadu SSSR. Chápete, že si údaje musíte najít sám, nevejdou se sem a navíc: NEMÁM rád lenochy, kterým se všechno šoupne pod nos.
Po roce 2000 dochází k postupné mírné stabilizaci režimu KGB/FSB - Putina. Role KGB je podobná roli bolševiků po roce 1918: bylo jedinou , byť nejednotnou, silou, která byla schopna postavit se všeobecně rozšířené kriminalitě (vznik oligarchického systému, velmi kriminální cesta privatizace, rozpad silových struktur na bojůvky atp.). Rusko se vyčerpávalo militatním potlačením vzpour a neschopností akceptovat právo na sebeurčení bývalých republik. V tom okamžiku se projevila i naprostá destrukce ruské armády, vždy opory centralizovaného státu, od dob Petra 1. Armáda se změnila ve formální sdružení svobodných jedinců, každý velitel vlastně velel své soukromé hordě. Připoměňme masivní útěky vojenských pilotů s technikou do afrických a asijských států, někteří tam létají dodnes. Dodnes lze v mnoha posádkách, především vzdáleně dislokovaných, najít soukromé továrny na výrobu falešných léků, alkoholu atp., v majetku důstojnického sboru posádky. TYPICKY RAKETOVÁ VOJSKA . Ruská federace se v zahraniční politice nebyla schopna angažovat vytvářením nových enkláv, rozhodla se podporovat staré , spřátelené režimy, což bylo logicky jednodušší a vyžadovalo méně úsilí, přinášelo, prostřednictvím prodeje zbraní, více profitu: typicky Srbsko, Lybie, Sýrie, Alžír atp. a nově dnes podpora režimů Venezuela, Bolívie atp., země, které jsou vyzbrojovány z tzv. ruských úvěrů.Do zahraniční politiky je nutné připočítat i bývalé země SSSR, které dodnes Rusko často považuje za svá území: typicky krvavé vměšování do věcí Moldávie a vyvolávání napětí s Rumunskem (stará ruská technologie - vytvoření napětí a profit z něho) a odtržení Podněstří. Princip této politiky byl nastaven tak, že na každém území bylo nutné zvolit spojence, který projevil loyalitu k Rusku, jediná podmínka. Ten byl podporován vojenským materiálem, popř. přímo vojensky. Výkřikem do tmy bylo nasazení vojsk (paradesantní divize) v bývalé Jugoslávii, bez koordinace s NATO. Jen díky autorům Vámi nenáviděného bombardování nedošlo k tomu, že se RF stala třetí stranou knofliktu. Mimochodem, likvaidace té divize by zabrala cca týden. Její absurdní nasazení bylo v Rusku vydáváno za vítězství nad NATO.
03. 07. 2012 | 10:59

Josef K. napsal(a):

Jsem přesvědčený, že Slovinci by s Vaším termínem "humanitní bombardování! (výmysl české žurnalistiky, VH to nikdy neřekl) po zkušenosti s 10denní válkou nesouhlasili. Srbsko, na pravoslavném ideologickém základě, rozjelo nacionalistickou válku, která získala i u Chorvatů své zastánce. Na obou stranách se jednalo o bývalé prosovětské, pro stalinistickotitovovsské stranické elity.
Zásah NATO byl vypracován ´nikoliv Spojenými státy, nýbrž v rámci plánů EU a Západu na zamezení rozšíření konflitku s ohledem na balkánskou evropskou zkušenost. Podílely se na něm poměrně nebývale disponované intelektuální elity Západu, jejichž znalosti, opravdu Bedo, nemáte a nebudete nikdy mít. Komplexní nasazení mezinárodních sil (nehledě na tradiční kriminilazaci jejich činnosti, ovšem výlučně ekonomickou, která byla součástí uklidnění konfliktu: typicky obchod s kriminálními mocenskými elitami a udržování relativního klidu jejich prostřednictvím bez krveprolití) pomohlo výrazně stabilizovat Balkán.
Nevím, co by na Váš pravoslavný pohled , Bédo, řekly ty ženy ze Srebrenice i odjinud. Jste vůl a nemáte to v hlavě srovnané.
Na území arabských a afrických států se Rusko snažilo podporovat tradiční režimy, které byly dosazeny SSSR. Bylo to přiměřené ruským silám. Navíc Rusko bylo pod tlakem postupného pronikání ČLR, kterou však raději neuznává jako svého konkurenta, příliš by se oslabilo. Vůbec vztah k ČLR a jeho pronikání na ruské území je paranoidní. Dnes se odhaduje počet nelegálních obyvatel Dálného východu RF z ČLR na několik milionů, údaje se velmi liší. Počet nelegálních továren v rukách Číňanů jde do statisíců a teritoriálně se blíží k evropským centrům.
Gruzínská válka 2008. Bezprostředně vyvolaná patrně(?) gruzinským režimem, avšak dlouhodobě vyvolávaná Ruskem, již od počátku let 90. Obyvatelé Jižní Osetie i Abcházie dostávali jako občané suverenního státu Gruzie pasy RF od poloviny 90. let. Elity, kriminální, v obou enklávách byly a jsou financovány RF.
Tato válka je spíše symbolická, Rusko se snaží zastrašit okolní země svou mocí. Přímá válka je také nejednoznačná: ruská vojska byla v bojových pozicích a na cestě k nim již dva dny před zahájením konfliktu. Spíše se zdá, že šlo o oboustrannou rvačku, na které se strany zdánlivě tiše dohodly.
Fatální důsledky Gruzinské války spočívaly v poznání, že čečenské tažení, které Rusko vojensky nevyhrálo, vyhrálo ji opticky tím, že se spojilo s nejsilnějšími klany a podpořilo je v získání moci, což stojí mnoho miliard rublů tzv. pomoci ročně, čečenské tažení a jeho průběh nebyly náhodné. RUSKÁ ARMÁDA SE UKÁZALA JAKO BOJE NESCHOPNÁ. V Gruzii byly nakonec nasazeny čečenské jednotky hrdlořezů, kteřé před několika lety či měsíci podřezávaly Rusy, spolu s elitními divizemi z centrálního Ruska. Celá jižní armáda RF se totiž v prvních dnech zhroutila. Po hrozbě ze strany Turecka , NATO, Rusové tuto válku rychle ukončili tak, aby zůstalo zdání vítěze. Separace území Oseti a Abcházie je v rozporu s principy stanovenými při rozpadu SSSR, jen díky ruskému angažmá.
RF dnes bojuje na mnoha frontách prostřednictvím žoldnéřů. Ruští žoldnéři jsou velmi poptávaným zbožím na všech stranách. Oficiální ruští žoildnéři působili nejen v Lybii na straně režimu, působí , spolu s regulerními jednotkami či jejich příslušníky , i v Sýrii.
Možná si neumíte představit, co je pro důstojníka, který má palt cca 10 tisíc Kč (15-16 tisíc rublů)žold ve výši 2-5000 USD.
Těch faktů o ruském imperialismu je tolik, a válkách, že si to, Bédo, najděte sám. To nejsou věci na dva odstavce. Pokud ale vnímáte svět jen skrze statistiky, pak si ty tabulky udělejte a odpovědně. Nicméně, Vy jste ten typ, který má všechno jasné dopředu. Knedlík, kterému nezbývá pro jeho spelpotu než nadávat na EU. Hodnoty EU totiž nejste schopen rozpoznat. Svědčí to nejen o barvosleposti.
03. 07. 2012 | 11:00

Josef K. napsal(a):

Alex. Velmi milé čtení.
03. 07. 2012 | 11:01

buldatra napsal(a):

Josef K,

Pěkný výčet, chybí pouze třešnička na dortu, geniální vynález republiky Kosovo.
Ať máme tu Evropu pěkně pohromadě.
03. 07. 2012 | 11:37

Josef K. napsal(a):

buldatra. Patrně jste génius, který už vyřešil mnohý konflikt, aspoň v rodině. Spíš ale ne.
03. 07. 2012 | 12:12

buldatra napsal(a):

Pane Josef K,

génius?
Zaprvé nevím co to je a za druhé mě to uráží.

Jsem jen prostý vesničan a letos budu mít pěkné brambory.
Já jen, že ve vašem spisku chybí pro větší úplnost jeden detail jak vrata.
No, ono jich tam chybí víc, ale svět je pln nedokonalostí všeho druhu a snad právě proto ho mám tak rád.
03. 07. 2012 | 12:47

Oslýk napsal(a):

Skeptický lakonik:

No, vyřešil jste to velice rychle. A mám zlé tušení, že byste mohl mít pravdu.
03. 07. 2012 | 13:32

Skalder napsal(a):

Oslýk :
Démonizovat integraci je asi tak moudré, jako démonizovat mrakodrap. Otázka ovšem je, na jakých základech stojí. To se nepozná při pohledu zvenčí, to se pozná při prvním (větším) zemětřesení.
Říká se, že anglický národ vznikl (nebo, chcete-li, anglická integrace byla dovršena) v momentě, kdy Angličané zjistili, že cizince nenávidí více, než sebe navzájem. V jiných případech, například Jugoslávie, se tento pocit zjevně nevytvořil, a vzájemná averze předcházela dezintegraci. Neosobní proces to tedy není.
03. 07. 2012 | 17:27

Béda napsal(a):

Josef K.,

z vašeho výčtu, milý Josefe jsem nabyl dojmu, že je Rusko snad tím nejmilitantnějším státem světa. Nenašel jsem tam ovšem ani slůvečkem ani čárečkou srovnáníčko s mírumilovnými, svobodymyslnými okupanty USA vedoucími VÁLKY (doufám že rozumíte rozdílu slůveček okupace a válka a meúřémé vměšování (ovlivňování). Takový je totiž rozdíl mezi zahraničné politikou Ruska a USA i kdyby jste se nakrásně rozkrájel a básnil zde jak Palacký.

Jinak, abychom váš pohled malinko poupravili -zreálnili.
- Kosovo. Víte, kdo byl od počátku nepřítelem svobody, demokracie, míru, pravdy, lásky a humanity? Víte kdo byl veden na černém listu teroristických organizací? Že neuhodnete? UCK - vašnosto. Mírumilovná militantní oslamistická bojůvka, která hned poté co byla na Blacklistu škrtlá a stala se národněosvobozovací armádou podporovanou Trvalou svobodou, pravdou, láskou, humanitou, mírem a demokracií a svými islamistickými přáteli z jiných zemí začala důsledně demokraticky etnicky a nábožensky čistit )doufám, že víte co ta slůvečka znamenají) území srbského Kosova.

Pokud jde o "arabské revoluce" Lybii ve které operovaly jednotky SAS již předtím nežli začala spontánní akce libyjského lidu. Zajisté oceníte, že po maskrech podporovaných a živených západem, po "ochraně civilistů, hledání ZHN a pod. vznikly v těchto zemích za pomoci pravdy, lásky, svobody, míru, demokracie, humanity ... mírumilovné "Al káidistické" demokratické státy, nezřídka s vládnoucí šaríou.

Nakonec: proč Pepku neprovedete to jednoduché srovnání? Proč nezodpovíte jednoduché otázky, typu:
1/ která země zdaleka nejvíce (vzhledem k HDP i v celkovém objemu) nejvíce zbrojí. Je to Rusko anebo jsou to USA?
2/ která země je prodejcem zbraní č.1? Je to Rusko anebo jsou to USA?
3/ která země v cizině nejvíc válčí? Jsou to USA anebo Rusko?
4/ Má Rusko důvod zbrojit, když USA od začátku neplní dané závazky a soustavně obkličují ruské území? Ano nebo ne? Obkličuje Rusko vojensky území USA? Jesltiže ne, proč USA tak zoufale zbrojí? Kdo je ohrožuje?
Povídejte, přehánějte. Jsme zvědav na odpověď.

PS: takhle mluvit o epoše báťušky soudruha Jelcina -
věrného přítele západu - to bych od vás nikdy nečekal.
A s tou Osetií a Gruzií si raději nelamte hlavu. Raděšji nechtějte, abych zopakoval to, co zde již tisíckrát zaznělo.
5/
03. 07. 2012 | 17:32

Béda napsal(a):

oprava: nepřímé vměšování...
03. 07. 2012 | 17:36

oslýk lexikální napsal(a):

Bédo, slovo "vměšování" užívají výhradně bolševici. Prozrazuje.
03. 07. 2012 | 19:56

Josef K. napsal(a):

Milý Bédo, ještě jeden rozdíl mezi Vámi a Západem: zatímco Vy ospravedlňujete války údajně hrůznými činy Západu, skrytě čerpáte energii z pomýlené síly Východu, a máte podporu své veřejnosti, Západ podporu pro vojenské akce, specificky Evropa, nemá či jewn v některých případech. Vy jste takový militantní popletence, který také ráno usíná s tančíkem pod polštářem. Rozumu jste nepobral. A to je velmi osobní vzkaz.
03. 07. 2012 | 20:55

Béda napsal(a):

oslýku,

specielně pro vás. Nalistujte si heslo "vměšování" na Wiki - myslím, že vám to hodně rozšíří obzory.
03. 07. 2012 | 21:01

Béda napsal(a):

Josef K.,

odpovědi na konkrétní otázky nebudou?
03. 07. 2012 | 21:03

český maloměšťák napsal(a):

Josef K a oslýk multifunkční
Pánové - Bédův popis reality je dost validní...ale vem to nešť- vy si hrajete stále tu hru na pískovišti /tvoje bábovička je ale škaredá.../.

Jde přeci o to, zda je pro svět , Evropu či ČR větším nebezpečím militarismus americký, ruský, čínský....

A v tomto ohledu se zase přikláním ve vztahu k budoucnosti /zatím je to tedy ale spíše to americko-islámské nebezpečí/ k názoru vašemu.
Pokud tedy USA půjdou cestou energetické soběstačnosti /což je jejich hlavní strategie pro následující leta/ a tak začnou postupně likvidovat své vojensko- politicko-strategické portfolio mocenských základen na Blízkém a Středním Východě./mimochodem takto dojde postupně i k " obětování " Izraele" - nebude proč ho podporovat...které politické centrum pak ovládne vyklizený prostor a jak s ním naloží....snad Čína s Indií ???/.
Jak si ale s tím poradí/USA/ po stránce strukturální přeměny ekonomiky, kdy ta je z velké míry tažena právě výdaji na zbrojení....tak to je možná ještě větší výzva než jak přetransformují svou spotřebu energií - protože zde jde v podstatě o proces pracovní místa spíše vytvářející /nové technologie/....ve zbrojním sektoru a na něm navázaných výrobách a službách - jde - v případě utlumení poptávky z důvodu přiklonění se spíše k pacifistické politice -zcela jednoznačně o procesy opačného charakteru.
Tam pak může paradoxně dojít k tomu, že třecí plochy, které by takový složitý proces vyvolal - mohou být zdrojem opět expanzionistických ambicí.
Co - jaká komodita, bude však v té době " in" a o jaké země tedy bude pak zájem - to se neodvážím predikovat. Možná že to budou některé vzácné kovy a tím pádem africké země...tam se ale horečnatě / a VELMI PROZÍRAVĚ/ snaží etablovat Čína...
04. 07. 2012 | 11:08

ttt napsal(a):

to Josef K:
nechapu proc vedete tu debatu se znamym zmatkarem a vyznavacem konspiracnich teorii, ktery je zde uz dlouho pro smich.
Leda, ze byste ho chtel zesmesnit znova a to mi neprijde od vas moc pekne, vzdyt vite, ze komu neni shury dano v apatyce nekoupi.
A Beda je tady schopen prezentovat nepochopeni cehokoliv kdykoliv a k jakemukoliv tematu, jeden z mala jednodussich prispevatelu, kteri jsou schopni reagovat (a zesmesnovat se) do nekonecna.
Jojo jak je ta veta? Od te doby co ubylo analfabetu pribylo b.bcu.
04. 07. 2012 | 11:43

Oslýk explikátor napsal(a):

Bédo,
já vím, co to slovo znamená.
Což nesouvisí s tím, že ho nikdo normální nepoužívá. Jako neříká nikdo kromě vojáků "letoun" a nikdo kromě policajtů "vozidlo". Rovněž členové ODS mají svůj velmi typický slovník, pokud vás to potěší.
04. 07. 2012 | 13:38

Béda napsal(a):

ttt,

souhlas s vaší poslední větou. Vy jste toho zářným příkladem.
Ď. za vstup. :)

PS: Stejskale, spíš(te)?
04. 07. 2012 | 17:13

Béda napsal(a):

Oslýk,

s vámi oslýky (a že vás je zde naklonovaných - oslýky takový a makový) je to holt dost těžké. Jeden vás usvědčí z nesmyslu, udá vám zdroj který je vyvrací a vy jedete jako kdyby se nechumelilo. Jen pokračujte, je to skvělá zábava.
04. 07. 2012 | 17:16

Paduánský napsal(a):

Vážená kandidátko.
Pravděpodobně se připojím k jiným členům KDU-ČSL a nebudu vás volit.
Brusel je opravdu daleko a snaží se z unie udělat superstát bez ohledu na národní státy s využitím krize a zadluženosti států.
Eurorealista nikoliv eurofantasta vám píše.
23. 09. 2012 | 10:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy