Rozpačité oslavy svobody

15. 11. 2009 | 14:56
Přečteno 4726 krát
Svobodo, jsi jak zdraví, jen ten tě opravdu cení, kdo tě ztratil, mohla by znít parafráze Mickiewiczova verše o lásce k vlasti podle dicta polského státního orla: elementum meum libertas. Kdo by neoslavoval vítězství svobody (a nezávislosti), za kterou umírali už od Thermopyl celé generace hrdinů evropské civilizace!

A přesto jsou chystané oslavy dvacátého výročí 17. listopadu v Praze nějak nedomrlé, neduživé a rozpačité. Prezident vydal k výročí polemickou knihu, v níž popřevratové období bilancuje, Petr Pithart, vydal jinou, která devětaosmdesátý vysvětluje. Několik konferencí, pár pietních akcí a demonstrací vlasteneckých ministran. Jeden koncert „Dvacet let bez opony“ a ze světových politiků jen důchodkyně Madeleine Allbrightová.

Svoboda je především velký paradox. Jakmile je, tak už zanedlouho vidět není, stane se samozřejmou. Je jako čirý vzduch, jenž důkladně obnaží všechny neduhy a nedostatky společnosti, státu i politiky. A že jich je! Těch špatných návyků, resentimentů, zkažených životů, nedokončených restitucí, a aby zapšklosti nebylo málo, ještě ekonomický návrat bývalé nomenklatury!

Svoboda přinesla i nevítaný a nechtěný rozpad čechoslovakistického státu. A tak lidé, zvláště ti starší, mrzutí z toho, že není, tak jak očekávali a doufali, mají ke slavení chuť pramalou. Ostatně jako všude v poválečné Evropě byl s nacionalismem vyhozen i patriotismus národního státu.

Funguje tu také zrádná a milosrdná paměť, která pro naši psychickou rovnováhu barví na růžovo zlou minulost, a vzpomíná jen na to dobré, vždyť i v koncentračním táboře existovalo mládí, láska, šťastné okamžiky a pěkné počasí. V celoživotním táboře upadajícího socialismu se leckdo sice relativně leč subjektivně slušně zabydlil, o kariéristech ani nemluvě. A že to umí! Od Mariána Čalfy, který během převratu dokázal přesedlat z vlády komunistické do vlády disidentské, až k dnešnímu „českému“komisaři Evropské unie s moskevskou kolaborantskou minulostí.

Je tu však jeden skrytý důvod a možná i příčina rozpaků ze svobody. Ta totiž vyžaduje zápas a oběti. A ne aby takhle spadla s nebe, aby ji téměř nikdo nevzýval ani nečekal! A je-li pravda, že za ta čtyři desetiletí prošlo komunistickou stranou Československa sedm milónů lidí (Václav Havel), nemohlo být osvobození přeživších (i oni byli totiž propuštěni) víc než rozpačité. Oddychli si a chtěli zapomenout, byť s mrzutými existenčními obavami, zda jim to nový režim nespočítá. Nespočítal, ale rádi jej mít nemohou.

A přece jen máme co i koho oslavovat. O záchranu naší civilizace se zasloužili velcí hrdinové i nechtění statisté Prozřetelnosti (Gorbačov). Staletí se už Evropa potýká s radikalismem, jenž nás chce vysvobodit z morálky a ze svaté loajality vůči rodině, společenství i státu, ze všech tradic i dobrých zvyků, a slibuje nám v různých obměnách stále stejný sociální ráj rovnostářského manažerského kolektivismu. Liberté - avšak nikdy ne v řádu, v tradici a transcendenci, ale vždy jen s egalité, s fasces, s národním a nakonec i mezinárodním socialismem. Boj o evropskou cilizaci stál už hekatomby mrtvých, ale na to poslední impérium (zatím) ježící se nukleárními raketami se už nedostávalo konzervativním obráncům svobody sil; vždyť museli neustále doma zápasit s jeho sympatizanty a souputníky.

A hle, kdy to už nikdo nečekal, a kdy impérium ideologicky unavené a vyčerpané vlastní samožernou ekonomikou i expanzí do všech kontinentů, povstal na ruské zemi gigantický soudce Gulagu i socialistické utopie, a sověti začali rapidně ztrácet po světě své přívržence. A stejně nečekaně ze samého papežského stolce zazněl neoblomný hlas v obraně sociálního a duchovního řádu, člověka s osobním prožitkem totalitarismu, jenž nemohl zůstat oslyšen ve své vlasti, jež se jediná v impériu nacházela ve stavu psychické permanentní revolty. A pak je tu ještě třetí osoba, jeden skromný hlas v pozadí, který s nenapodobitelným úsměvem dodával Američanům odvahu a přesvědčil je, že i poziční studenou válkou, jak se říkalo ozbrojenému míru, lze porazit „impérium zla.“

Postavme tedy alespoň my triumvirátu našich skutečných zachránců triumfální oblouk v našich myslích, anti svět sociálních rovnostářů to za nás nikdy neudělá.

Psáno pro časopis Týždeň

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dalimil napsal(a):

Pane Tomský co chcete oslavovat ? Budoucnost je nejasná ! Dal.
15. 11. 2009 | 16:21

Petr z Tábora napsal(a):

Já nejsem slavicí typ, takže bych to tak pesimisticky neviděl a nadbytečné oficiality nepostrádám. Před 20 lety lidé prokázali svou aktivitu a obdobně její nynější oslavy jsou na nich.
Více mě mrzí, že mnozí podceňují to co se dokázalo a idealizují si minulý režim i když by ho už zpět nechtěli. Psycholog by nám to vysvětlil vlastnostmi lidské psychiky, která si prokazatelně pamatuje z minulosti to lepší. Viz třeba historky ze základní vojenské služby, kterou v té době každý normální považoval za pořádnou pakárnu.
15. 11. 2009 | 16:24

Karel napsal(a):

Petr z Tábora
S tou vojenskou službou to tentkrát bylo tak, ale s dnešními zkušenostmi si myslím, že nudícím se mladíkům by jakákoliv pakárna jenom prospěla. Už jen z toho důvodu, že by to nebyli maminčiny chlapečci.
15. 11. 2009 | 16:59

Pepa napsal(a):

Pane Tomský, jak budou probíhat oslavy VLKR /Velké Listopadové Kapitalistické Revoluce/ v Pičindě se dovíte na http://joseforel.blogspot.com
15. 11. 2009 | 17:19

Arnold Llayne napsal(a):

Oslava v režii pana Havla - téměř soukromá - byla pěkná a důstojná.

Oslava v režii nynějších politiků by byla nepřesvědčivá a neupúřímná; nasedli do svobody jako do rozjetého vlaku, a první generaci disidentů systematicky vyházeli. Nebudou slavit svoje protivníky.

Nějak ani moc nestojím o to, aby moji svobodu slavili pánové z RAJe a nebo z ČSLA.

Spíš bych si dal ještě nějakou menší revoluci; už jsme dlouho nikoho nesvrhli.
15. 11. 2009 | 17:21

Admirál napsal(a):

Scházející of. oslavy bohatě vynahrazují média (ty veřejnoprávní vedou). Připadá mi to jako když se dřív blížily oslavy kulatého výročí Vítězného února. Stejná demagogická povrchnost.

Pan Tomský se zamýšlí nad pojmem "svoboda". "Svoboda je především velký paradox"

Nevím... nevím. Svoboda znamená pro každého něco jiného. Pro jednoho, že může bez překážek cestovat, pro druhého, že může hromadit majetek, pro třetího, že může říkat beztrstně, co se mu namane. Pro dalšího je svoboda, že nemusí pracovat a pro jiného, že nebude žít z ruky do huby.

Pokud chcete, aby většina z nějaké skupiny lidí byla se svobodou spokojena, musíte uspokojit všechny jednotlivé potřeby, což se nemůže podařit, protože některé svobody potírají svobody jiné.

Můžete si poze vybrat, čí svobody chcete uspokojovat. Vždy to ale bude na něčí úkor. Tak to bylo pře 89. a tak je to i po.

A jaký mám pocit, ze svobody model 89?

jako když si zapnete košili na začárku o dírku mimo a víte, že je nutné začít od začátku...
15. 11. 2009 | 17:25

Vico napsal(a):

Být už po volbách, které by dopadly vítězstvím levice, byla by teď plná náměstí. Kdo by si chtěl udělat vaječnou smaženici, stačilo by seškrábnout dlažbu.

Jenže všechno je jinak a možná je to dobře.

Děkuji Bohu, že tehdy tu podzimní revoluci ve střední Evropě osvětlovaly slavnostní ohňostroje a nikoliv oslepující světlo atomových výbuchů.

Předtím hrozila světová kvůli pár raketám na Kubě, v 89.mohli bořit berlínskou zeď civilové.

Ať už těch dvacet let bylo jakýchkoliv, jsme možná první generací, která si může říci, že měla už těžko opakovatelné štěstí.Probudili jsme se do zcela jinak rozestavených mocenských karet, aniž tekla krev. A že by tekla!

Jsem rád, že ty oslavy probíhají spíše komorně a že se na nich nepřiživuje dnešní klientelistický způsob politiky.

Aspoň ty dvě deci sv.Martinského vína si v úterý dám. Rachejtle/ani v mé mysli/ však lítat nebudou.
15. 11. 2009 | 17:40

Tužka napsal(a):

Vico,patřím ke generaci,která si pamatuje,jak se v květnu oslavoval konec protektorátu a konec války. Já budu slavit,děkuji studentům,že měli tu odvahu s šli "do toho".Svoboda je skutečný základ pro všechno další dění.Víte,jaké by bylo nejjednodušší a nejelegantnější řešení politické situace u nás? Kdyby po únoru 48 nikdo ke komunistům nevstoupil.Jak jednoduché,jak prosté.Ovšem VLEZDOPRDELKOVÉMOCI JSOU VŠUDE.Byli,jsou a budou,s tím nic nenaděláte.Sledujte předvolební období,jak se podržtašky budou snažit,aby byly na prvních místech kandidátky.Vy si dáte dvě deci,já si dám čaj s rumem a budu vzpomínat na studené i horké listopadové dny 89.Tužka
15. 11. 2009 | 18:23

stoppa napsal(a):

Mnoho věcí byl v realitě komunistické režimu odpudivé, ale nejvíc se m,i zprotivěl bolševický sklon k oslavám výročí. I v zahraničí z toho měli legraci - ironizovali koncept "od výročí k výročí". A hle, jubilantský tik přežívá. V televizi jede už celé týdny intenzivní politické školení, tolik odbojářů tam vystupuje, že je div. kdo vlastně ten režřim držel tolik let nad vodou? Jak to už u propagandy bývá, k pravdivosti nemá zrovna blízko. Sebeoslavnou parádu stařičkého místodržícího Havla a jeho seniorské sponzorky Madly jsem se nepřinutil sledovat. Jistě se mu stýská po dobách, kdy se mohl vyžívat v organizování trubačů v oknech (vzpomínáte na návštěvu Jásira Arafata?). Ale chtělo by se říct - milý stařečku, už to stačilo, už jste byl ve funkci o tři roky déle než Miloševič (který za to byl západem kritizován) a jen o tři roky méně než Papa Doc - Duvalier...

Mě pochopitelně už nikdo mávátko do ruky nevnutí. Připadám si hodně pitomě, že jsem, v r. 1989, ač zcela zralého věku, na to na chvíli naletěl.

A ještě něco - banány... Nechutnají mi, nejím je. Proto bych klidně fronty na ně vyměnil za fronty na pracáku. Ty mi vadí mnohem víc.
15. 11. 2009 | 18:25

Gerd napsal(a):

Co máem oslavovat? Jak máme vůbec vědět, zda si jen jedna parta komunistů s rudou knížkou nepředala vládu jiné partě těch, kdo rudé knížky včas zahodili. Třeba Petr Pithart.
Já osobně mám ten pocit, že nám před r. 1989 i nyní vládnou stejné typy lidí se stejnými nebo hodně moc podobnými metodami. Před r. 1989 jsem si mohl říkat, co chtěl v soukromí. Teď to můžu říkat veřejně. Výsledek ejs tejný, vládnoucí vrstvě je jedno, co si myslí prostý lid. Stejně jako před r. 1989 jsme měli dělení na "my a oni", máme je i dnes, na prosté občany a politiky. Můžeme si dát rovnítko mezi současného politika a předlistopadového nomenklaturního kádra. Svým morálním profilem se neliší vůbec v ničem, moc, peníze a prebendy je zkorumpovaly úplně stejně.
Není co slavit, leda tiše zavzpomínat na další promarněnou příležitost k nápravě věcí veřejných.
15. 11. 2009 | 18:33

Tužka napsal(a):

Stoppa,Stoppa,dovolím si malou vsuvku k tomu,co je pod Stoppa napsáno. Co takhke vlády vojenských generálů,Španělsko,Chile,ty měly trvání a co králové a královny a další monarchové. No a Francie,co má státních svátků a jak je slaví a s jakou parádou...,tak tady je trefa vedle a pak,tolik zapšklosti ve Vašem příspěvku,snad nebude třeba.Radím dobře,připravte se,bude hůř.A k těm banánům Vám napíšu jedno veřejné tajemství.V jistém velkém státě mají banány od druhý světový stále stejnou cenu,stát je dotuje,jako jedinou věc a to proto,aby se jistá skupina obyvatelstva zasytila,a nedělala z hladu každou noc malou revoluci. Banány jsou opravdu výživné opice vědí,proč je preferují.Tužka.
15. 11. 2009 | 18:49

zdesta napsal(a):

Gerd. Ani náhodou.Tonda Novotný si kdysi koupil Polaroid. Na UV ho kritizovali že se chová jako buržuj.Morální profil měli daleko horší.(despotismus)V prachách a prebendách byli komouši žáci nedělní školky.
15. 11. 2009 | 18:54

Tužka napsal(a):

Gerd,já si myslým totéž,ale jistý rozdíl tu je. Je tu ta prostá a obyčejná svoboda.Když jsem si v roce 1960 přesně u koně na Václaváku zlomila podpatek a chtěla ho o dláždění přitlouct,do patnácti vteřin u mne stáli dva v mongomerácích a bezeslova mě vystrkali do průjezdu a čekali až ten podpatek pracně opravím. Dnes,když půjdu ke "Koňoj" a budu si vykřikovat své názory,možná,že po pár hodinách někdo zavolá pohotovost z Bohnic. A to už je značný rozdíl. Aspoň v tom čase.Tužka.
15. 11. 2009 | 19:05

Vico napsal(a):

Tužka : Díky za reakci. Asi před rokem jsem četl zajímavý román od Prouzy. Název -Zlomená tužka -.

Konec románu rozhodně nebyl happy end.
Při tom převládajícím pesimismu zdejší diskuze mi tu připadáte až depresivně osamělá.

Doufám, že to tu ještě nabere opačný směr.Abyste v tom nezůstala sama.

Zlomená tužka.

Mějte se. Vico
15. 11. 2009 | 19:19

Gerd napsal(a):

zdesto,
je to tak. Řebíček utratí pár desítek milionů, chvíli pár článků a dnes ticho po pěšině. Nějakým Polaroidem by se dnes už nikdo nezaobíral, ani v KSČM. Ostatně Dolejš radil lobbystům, jak straně poslat milion za úpravu zákona o herních automatech. I ta KSČM je prolezlá kapitalismem! Což je v podstatě dobře, ukazují svou pravou tvář a nejedná se o partu staromilců.

Tužko,
dneska by Vás v této situaci obrali kapsáři a policajti by se dívali jinam.
15. 11. 2009 | 19:19

stoppa napsal(a):

Tužka

No, o Pinochetovi jsem ani nepsal, ačkoliv to byl Havlův kamarád (navštívil jej inkognito v Praze), ale Pinochet byl v prezidentském úřadě o 3 roky méně než Havel (1980 - 1989).

Banány mohou - jde o banány na vaření, mímochodem, jiná odrůda, víme? - mohou mít podstatnou nutričmnéí hodnotu v chudé zemi v tropickém pásmu, nikoliv ale v české kotlině. Mě si banánovou argumentací nikdo nekoupí.

Ano, a oslavy jakéhokoliv politckého výročí jsou v zásadě stupidní a směšné. Tyhlety obzvláště, protože převrat byl této zemi stanoven, nikdo se nás neptal, nebylo to zásluhou nikoho zdejšího. Pouze se změnila příslušnost k protektorovi.
15. 11. 2009 | 19:26

Ikena napsal(a):

Byl to hezky koncert, hezka seslost, Velky Kormidelnik byl cely nesvuj a byl zrejme rad, ze to skoncilo. Jen se domnivam, ze to byla seslost lidi, zejmena nasincu, kteri jsou tak trochu mimo misu a nebo si nepripousti sebemensi
problemy, asi jsou za vodou.

Vedi oni, co si dnes mysli nasinci.
Mam dojem, ze vedi houbelec. Ano, svoboda, ano konzum, ano vsemu,fakt nemam pripominek, ale jen do doby, nez se clovek setka s urednikem. Vladne urednik vsech stupnu, pokud se on rozhodne, tak pres jeho rozhodnuti vlak nejede. Pokud mate namitky, dejte to k soudu, tak zni odpoved. Soudy, zastupitelstvi, policie to je ale balada, cerna, trochu schmutzig, fujtablova.
Parlament a nove zakony, u kterych pro jasne pochybeni, se musi ihned prijimat novely. 20let po revoluci a stale zmetky.
Jsme svetova jednicka, kde predseda ustavne-pravniho vyboru je usvedceny lhar. Mame ministra pro mensiny - neschopneho, ktery si leci mindrak na komancich. Zaplat panbuh, ze ty komance mame.Porad je nekdo potrebuje.
Ale byl to hezky koncert, tak jako kdysi mesic oslav VRSR. Zdravice mladeze v podani mlade studentky. Preji ji, aby sehnala dobre zamestnani, ale ji nejaky protekcni flek asi nemine, uz vi, jak to chodi. Jinak se bude divit, jak to chodi v zivote.
Porad stejne a dokola, nemame se cim chlubit, byla to pouze Potemkinova vesnice..
15. 11. 2009 | 21:03

Gru napsal(a):

Ikena
Tleskám. Výstižné a pravdivé.
Vítězný Listopad...
15. 11. 2009 | 21:28

Tužka napsal(a):

Vico,díky,pokusím se ten román koupit v anti. a přečíst. Třeba mě zklátí ta pašíčková chřipka a budu mít v posteli zábavu.Kocoura,králíka a další zvěřinu si pro rozptýlení nemohu do postele vzít,aby to ode mne náhodou nechytli,tak Zlomenou tužku.Polámanejch tužek mám plé šuple.
lkena,koncert byl opravdu hezký,jednoduchý,tak to mám ráda. Pan Havel je už pěkně "okoulený životem",dělal dojem unaveného muže.To znám.NĚCO bych v tom Vašem příspěvku škrtla,pěkně tlustou,černou čárou,to o těch komunistech.BRRR,to bylo ošklivě napsáno.Když jdu na úřad,vědí,že to se mnou nebudou mít jednoduché.Nesmíte se dát při prvním BU BU BU.Když naplánovali sjezd z dálnice do vedlejší ulice,přišla jsem ke starostovi ve čtyři odpoledne a odcházela druhý den ráno ve tři. Za celou dobu jsem neopustila ani na vteřinu jeho pracovnu,ALE,slezd má město mimo.Byl to můj největší zápas s "ouředním šimlem".Jsem samotář,zvyklá bojovat sama a doporučuji,Nevzdávat i to,co je jasně prohrané. PROHRANÉ SOUBOJE JE DOBRÉ BRÁT JAKO PŘÍPRAVU NA DALŠÍ VÝHRU.Nikdy nevíte,jestli už šátráte po dně,nebo to jde ještě hloub.Tak nadechnout,vydechnout,bude hůř.Tužka
15. 11. 2009 | 22:46

Hurá napsal(a):

Normálně bych havlův "koncert" samozřejmě nesledoval. Ale přátelé mě přemluvili, že prý to bude velká sranda. A byla ! Srdečně jsme se zasmáli. Naví překvapily i oživlé mumie. Díky, ČT !
15. 11. 2009 | 22:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Admirál:
To přirovnání svobody k špatně zapnuté košili je vynikající!
16. 11. 2009 | 00:24

Tužka napsal(a):

Stoppa,dovolila bych si tvrdit,že Pinochet svůj vojenský převrat uskutečnil 11.9.1977 a prostě si vládnul za podpory armády.Až po deseti letech zrušil výjimečný stav a vládnul si dál....,Ale svou ořezanou špičku na to nevsadim,halt přemíra informací dělá divy.Tužka.
16. 11. 2009 | 01:38

Jozef napsal(a):

"Postavme triumviratu nasich skutecnych zachrancu triumfalni oblouk,antisvet socialnich rovnostaru to za nas neudela"

Triumfalny obluk Solzenicynovi,Wojtylovi a skromnemu sachistovi "v pozadi"?
Triumfalny obluk autorovi "Dveste let pospolu", zufalo volajuceho: "Rusko
zomiera!!"?
Ktory je ten antisvet socialnich rovnostaru?
16. 11. 2009 | 01:44

Jozef napsal(a):

"O zachranu nasi civilizace se zaslouzili ...i nechteni statiste Prozretelnosti/Gorbacov/"

A za odmenu tesia sa 20-rocnej svetovej slave.Ti lidri Rise zla.

Ale tuto vitaznu Wall Street-civilizaciu nemozno zachranit.Musi padnut,aby ludstvo malo sancu prezit.Padne ako berlinsky mur,padne ako dvojicky z piesku.
16. 11. 2009 | 02:26

EXULANT napsal(a):

Podle V. Havla prošlo za 40 let řadami KSČ na sedm milionů lidí. Maximální počet členů byl po Vítězném únoru (2,7 milionu), což Strana přirozeně záhy korigovala (první čistky přišly téměř hned po převratu). Mnozí v různých čistkách tu členství nabývali, tu pozbývali... Přesto nikde vebylo v KS tolik členů v přepočtu na počet obyvatel jako právě v Československu!
Nevím, sám jsem členství v polovině let šedesátých (byl jsem tehdy studentíkem) minimálně dvakrát mi "nabízené", pokaždé odmítl. VELKÁ CHYBA! Při troše práce na vylepšení své dosud mizerné ruštiny jsem teď mohl být třeba hned eurokomisařem ČR v Bruselu...
Namísto toho zůstávám už čtyřicet let "mimo území republiky".... Dvacet let od 17. listopadu neslavím ani já. Jen si vzpomenu, že právě toho dne jsem r.1968 ČSSR TRVALE opustil.
16. 11. 2009 | 06:29

zdesta napsal(a):

Pepa Řepa.Četl jsem to.Výstižné v pravé podstatě.Dost jsem se nachechtal.
16. 11. 2009 | 08:24

stoppa napsal(a):

Tužka

řeč jde o prezidentování, tam to měl Pinochet o 3 roky méně než Havel. Předtím byl diktátor, pak zvolený prezident. Zvolený podle nové ústavy.

Jinak jsou ještě lepší čimani, než je Havekl, např. Fidel, Kaddáfi... ale to už nejsou porezidentské posty volené podle standardní ústavy.
16. 11. 2009 | 12:31

Iva napsal(a):

Jsem prosťáček a některé autorovy věty dost dobře nechápu, nicméně jsem asi dobře pochopila to, že oprávněně vzpomíná na roli Gorbačova. V té době jsem žila, (byla jsem skoro čtyřicátnice) četla co se dalo, ale někdy si připadám, že jak se teď revoluce podává, že jsem asi byla mimo. Vždyť hlavní postavou byl přece právě Gorbačov, který všechno odpískal a na základě toho hráči vylézali. Když viděli, že maj připravený hřiště, začali rozehrávat. Druhý poločas však měl už hodně faulů.
16. 11. 2009 | 23:57

Tužka napsal(a):

Pro Iva. Z pravdy jste odhalila naprosté jádro a napsala jste to jasně a výstižně.Kdyby mrzutý ruský medvěd na východě nepovolil,tak nás ve Stšední Evropě drží v drápech ještě dnes,a jsme Kubou v růžovém.Gorbačovova PERESTROJKA,byly otevřené dveře ke změnám.Tužka
17. 11. 2009 | 09:21

kiki napsal(a):

Důležotější, než spekulovat o minulosti je využít svátku pro zamyšlení jak dál a hlavně jak lépe. Tzn. změnit uspořádání země tak, aby byla posílena přímá demokracie a odbornost v odpovědných funkcí na úkor politických stran, které v demokracii tak malé země jako ČR nejsou třeba, tím spíš, že jim chybí kultura, tradice, slušnost a čestnost a jsou přímo úměrně drahé zbytečnosti jejich existence. Posílením přímé demokracie a odbornosti lze odbourat korupci, tunely a všechny neg. jevy, včetně krize. je třeba jen vůle ke změně.
17. 11. 2009 | 16:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Iva:
Ano, popsala jste to přesně.
kiki:
To jsou slova do pranice. Dost jsem se napřemýšlel o možnostech změnit treistní české politické poměry, bohužel nic rozumného mi nenapadá kromě důsledného vyžadování plnění povinností politiků, především poslanců. Způsob, jak toho dosáhnout, mi není znám kromě hrozby defenestrace.
17. 11. 2009 | 18:24

Chlodwig napsal(a):

kiki

Ovšem, politické strany jsou zbytečné häraburdí, na to přišel už tatíček Gottwald a buď je zrušil nebo z nich nadělal nálepková sdružení přisluhovačů. A hle - osvědčilo se to, vydrželo to 40 let. Nezbytně nutné místní správce lze jmenovat direktivně z Vídně, resp. z Moskvy či Washingtonu či Bruselu. (V záloze je Šanghaj).
Na každý pád je praktičtější vydat prostřednictvím médií jasnou směrnici, než muset lobbovat desítky poslanců.
Slovy - výborný nápad!
17. 11. 2009 | 18:46

jan Novák napsal(a):

Jsem z těch oslav rozpačitý. Nevím za co mám vděčit nositeli pravdy a lásky proti nenávisti. To je věc Německa a USA, ti nechť projeví svůj vděk.
17. 11. 2009 | 21:10

replica watches napsal(a):

Nebudu zdůrazňovat, že při všem co je s islamistickým extremismem v poslední dekádě spjato musí být naše zpravodajské služby aktivní, získávat informace a prověřovat osoby migrující do naší země, včetně posuzování jejich žádosti o azyl. Nechápu však jaké motivy vedou senátora Štětinu a TOP 09 k tomu, aby tuto práci tajných služeb dekonspiroval a odsuzoval. Komu to slouží? Této zemi opravdu n
13. 04. 2010 | 03:17

replica watches napsal(a):

Nebudu zdůrazňovat, že při všem co je s islamistickým extremismem v poslední dekádě spjato musí být naše zpravodajské služby aktivní, získávat informace a prověřovat osoby migrující do naší země, včetně posuzování jejich žádosti o azyl. Nechápu však jaké motivy vedou senátora Štětinu a TOP 09 k tomu, aby tuto práci tajných služeb dekonspiroval a odsuzoval. Komu to slouží? Této zemi opravdu n
13. 04. 2010 | 03:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy