Archiv článků: květen 2020

27. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (50): Richard Wagner

Bohumil Sláma Přečteno 931 krát

Německého silně romantického skladatele Wagnera (1813-1883) sice my Češi nemáme pro jeho pangermanismus rádi, opomíjet ho však nesmíme. Jeho hudba je rozvláčná, patetická a pompézní, mnohde ovšem opojně nádherná.

Více »

26. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (49): Antonio Vivaldi

Bohumil Sláma Přečteno 828 krát

Hudbu italského barokního skladatele Vivaldiho (1678-1741) lze charakterizovat slovy zpěvnost, životnost, krása a genialita.

Více »

25. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (48): Giuseppe Verdi

Bohumil Sláma Přečteno 950 krát

Italského skladatele Verdiho snad není třeba představovat, spolu s Puccinim je nejznámějším operním skladatelem. Jeho opery nestojí jen na slavných áriích a sborech, jsou téměř nepřetržitě naplněny silnou hudbou. Platí to i pro jeho Rekviem.

Více »

24. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (47): Adam Václav Michna a Pavel Josef Vejvanovský

Bohumil Sláma Přečteno 899 krát

Čeští skladatelé mistři raně barokní hudby Michna (1600-1676) a Vejvanovský (1640-1693).

Více »

23. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (46): Dmitrij Šostakovič a Serjgej Prokofjev

Bohumil Sláma Přečteno 1127 krát

Ruští skladatelé tvořící v éře stalinismu Šostakovič (1906-1975) a Prokofjev (1891-1953) byli nuceni přizpůsobit se tezím socialistického realismu, které ovšem na jejich hudbu (na rozdíl od ostatního sovětského umění) měly vliv spíše příznivý. Přestože se jim nemálo přizpůsobili, byli režimem opakovaně kritizováni a káráni.

Více »

22. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (45): Richard Strauss

Bohumil Sláma Přečteno 956 krát

„Jiný Strauss" (1864-1949) je sice méně známý než rakouští skladatelé operet otec a syn Straussové, byl to však významný a velmi oceňovaný (německý) skladatel pozdně romantické vážné hudby. Upozorňuji zejména na jeho symfonickou báseň Smrt a vykoupení.

Více »

21. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (44): Bedřich Smetana

Bohumil Sláma Přečteno 1059 krát

Génius s fenomenální pamětí, výjimečný skladatel, dirigent, klavírní virtuos a velký vlastenec Smetana (1824-1884).

Více »

20. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (43): Jean Sibelius

Bohumil Sláma Přečteno 844 krát

Finského skladatele a vlastence Sibelia (1865-1957) je možno přirovnat k našemu Bedřichu Smetanovi, zejména díky jeho symfonické básni Finlandia. Finové také v minulosti sdíleli podobný osud jako my. Byli však jednotnější a statečnější a velmi se jim to vyplatilo.

Více »

19. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (42): Robert Schumann

Bohumil Sláma Přečteno 735 krát

Výimeční němečtí skladatelé Schubert a Schumann (1810-1856) patří tak trochu k sobě, nejen hudebním stylem, ale též jeho oblibou u publika.

Více »

18. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (41): Franz Schubert

Bohumil Sláma Přečteno 702 krát

Německý romantický skladatel Schubert (1797-1828) se sice dožil jen „mozartovského“ věku, přesto však po sobě zanechal, v písňové, komorní a symfonické hudbě, mimořádně významné dílo. Jeho hudba není ničím jiným než čistou krásou.

Více »

17. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (40): Domenico Scarlatti a Giuseppe Tartini

Bohumil Sláma Přečteno 777 krát

Italské barokní skladatele Scarlattiho (1685-1757) a Tartiniho (1692-1770) nelze v žádném případě vynechat. Scarlatti, člen významné skladatelské rodiny, se proslavil zejména svými klavírními-cemballovými sonátami, Tartini svou hudbou dodnes konkuruje Vivaldimu a Corellimu.

Více »

16. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (39): Camille Saint Saëns a Charles Gounod

Bohumil Sláma Přečteno 888 krát

Francouzské skladatele Saint Saënse 1835-1921) a Gounoda (1815-1893) pojí nejen doba romantismu, ale také to, že se proslavili hlavně svými operami.

Více »

15. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (38): Jakub Jan Ryba a Josef Mysliveček

Bohumil Sláma Přečteno 815 krát

Čeští klasicistní skladatelé Ryba (1765-1815) a „Il divino Boemo“ Mysliveček (1737-1781) byli sice současnící, avšak lišili se prostředím, ve kterém tvořili, svými povahovými vlastnostmi v neposlední řadě i délkou života. Promítlo se to do jejich tvorby, neboť Ryba byl v závěru života ovlivněn počínajícím romantismem.

Více »

14. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (37): Nikolaj Rimskij-Korsakov

Bohumil Sláma Přečteno 805 krát

Velký ruský romantický skladatel Rimskij-Korsakov (1844-1908) vynikl zejména svébytnou melodičností, barvitostí, básnivostí a prostorovou i časovou exotičností své hudby.

Více »

14. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (36): Maurice Ravel

Bohumil Sláma Přečteno 625 krát

Tvorba jednoho z nejvýznamnějších francouzských skladatelů Ravela (1875-1937) má kořeny ve španělské a impresionistické hudbě, postupně však přešla do moderny.

Více »

12. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (35): Sergej Rachmaninov

Bohumil Sláma Přečteno 760 krát

Ruský pozdně romantický autor převážně klavírních skladeb Rachmaninov (1873-1943) byl ve své době a dodnes je velmi oblíbený. Osobitému kouzlu jeho hudby lze snadno podlehnout a zamilovat si ji.

Více »

11. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (34): Henry Purcell

Bohumil Sláma Přečteno 739 krát

Barokní skladatel Purcell (1659-1695) je jedním z nejvýznamnějších představitelů nejen anglické, ale celé evropské klasické hudby.

Více »

10. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (33): Giacomo Puccini

Bohumil Sláma Přečteno 822 krát

Puccinim (1858-1924) dospěla evropská opera ke svému poslednímu velkému, ne-li největšímu vzepětí.

Více »

09. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (32): Giovanni Pierluigi da Palestrina

Bohumil Sláma Přečteno 932 krát

Italským renesančním skladatelem Palestrinou (1525-1594) se vracíme k počátkům evropské klasické hudby, k její zpěvnosti a přirozené harmoničnosti, což vytýčilo její univerzalismus a nadčasovost.

Více »

09. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (31): Carl Orff

Bohumil Sláma Přečteno 654 krát

Německý skladatel Orff (1892-1982), to je především kantáta Carmina Burana. Poslední velké vzepětí klasické hudby. Její pouť od středověku do hájemství moderny. Buřlivá i lyrická oslava lidského ducha a nejkrásnějšího hudebního nástroje, lidského hlasu, ženského, mužského i dětského. Najděte si na ni čas, stojí to rozhodně za to.

Více »

07. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (30): Oskar Nedbal

Bohumil Sláma Přečteno 878 krát

Měli jsme věhlasného skladatele a dirigenta vážné hudby Nedbala (1874-1930), avšak poněkud jsme na to zapomněli, přestože jí věnoval značné úsilí. Je to dáno tím, že ještě většího věhlasu dosáhl v operetní tvorbě, zejména Polskou krví. Je zcela namístě připomenout si i to „ostatní“, a snad i včetně jeho pohnutého osudu.

Více »

06. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (29): Wolfgang Amadeus Mozart

Bohumil Sláma Přečteno 1110 krát

Mozart (1756-1791), to je čistá láska, je to čistá i léčivá voda. Další nesporný génius. Jeho skladeb je bezpočet, a přesto v nich nenajdete jen stěží najdete místo, které by vás nepohladilo, „nepolíbilo“.

Více »

05. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (28): Claudio Monteverdi

Bohumil Sláma Přečteno 696 krát

Dodnes známý skladatel z doby přerodu renesance v baroko Monteverdi (1567-1645) vynikl jako autor podmanivých světských a sakrálních madrigalů (komorních vokálních a vokálních-orchestrálních skladeb). Je též považován za zakladatele opery.

Více »

04. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (27): Felix Mendelssohn-Bartholdy

Bohumil Sláma Přečteno 774 krát

Ranně romantický skladatel Mendelssohn (1809-1847) sice podobně jako Mozart zemřel už v mladém věku, avšak i on po sobě zanechal silný a bohatý hudební odkaz. Všeobecně známý je jeho Svatební pochod, v hudebním světě pak zejména jeho houslový koncert a smyčcový oktet, který složil již v šestnácti letech.

Více »

03. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (26): Bohuslav Martinů

Bohumil Sláma Přečteno 692 krát

Martinů (1890-1959) je sice obvykle přiřazován ke skladatelům moderní vážné hudby, avšak hlavní atribut klasické hudby, její citovost, nikdy neopustil. Jako všichni naši skladatelé-vlastenci se silně inspiroval českou, moravskou a slovenskou lidovou hudbou a poesií.

Více »

03. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (25): Gustav Mahler

Bohumil Sláma Přečteno 798 krát

Nepochybně geniální českomoravský rodák Mahler (1860-1911) je dnes sice „in“, avšak ve své době to neměl z mnoha důvodů lehké. V tvorbě začal jako pozdní romantik, aby postupně přešel od klasické hudby do moderní, čímž inicioval její pozdější úpadek. Je to vidět už na jeho deseti symfoniích (de facto jedenácti). Proto se dnes hrají hlavně jeho první čtyři symfonie a z dalších většinou jen pomalá melodická adagia. Významné místo v jeho tvorbě zaujímají též písně

Více »

01. 05.

Zkus využít současné situace k proniknutí do klasické hudby (24): Ferenz Liszt

Bohumil Sláma Přečteno 1008 krát

Maďarskorakouský rodák Liszt (1811-1886) byl nejen výjimečným skladatelem, který mimo jiné výrazně ovlivnil vývoj klasické hudby, ale též výjimečným klavíristou. Jeho nejznámější skladby jsou převážně klavírní a na interprety kladou mimořádné nároky.

Více »

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy