Má být David Rath ve vazbě?

17. 05. 2012 | 22:26
Přečteno 36186 krát
V případu Davida jde i o autoritu státu, aby nakonec netěžil z postupu orgánů činných v trestním řízení. Pochopil jsem, proč se David Rath nevzdává poslaneckého mandátu. Nejde o poslanecký plat, jde o poslaneckou imunitu. Rozhodnutí o trestním stíhání musí zůstat v rukou poslanců, nemůže o stíhání rozhodnout jeden poslanec, byť by šlo o předsedu Poslanecké sněmovny.

Ohledně imunity poslanců počítá Ústava se dvěma úkony, mezi kterými je podstatný rozdíl: se zadržením poslance a s jeho trestním stíháním.

A.Prvním úkonem je zadržení poslance, je-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. K němu je potřeba souhlas předsedkyně Poslanecké sněmovny. Předsedkyně sněmovny může rozhodnout jen o zadržení. Nemůže rozhodnout o jeho trestním stíhání. Přesně to se stalo. Zadržení ale může trvat nejdéle dva dny!

B. Zásadně odlišným úkonem je trestní stíhání poslance. Ústava stanoví : Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. K tomu v případu Davida Ratha Sněmovna souhlas nikdy nedala. Nelze ho zatím trestně stíhat. Protože však lze vazbu uvalit jen na osobu, která je trestně stíhána, je podle mě postup orgánů činných v trestním řízení v rozporu s Ústavou.

Dokud tedy Poslanecká sněmovna na své schůzi nevydá poslance Davida Ratha k trestnímu stíhání, měl by být ponechán na svobodě. Trestní stíhání lze zahájit až po rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Jde mně o autoritu státu a orgánů činných v trestním řízení, nezabývám se otázkou viny Davida Ratha. Tu ať posoudí soud.

Myslím si, že to je mimořádně vážné. Kromě ministra vnitra bych hlavně kladl otázky státní zástupkyni, která dlouze veřejně komentuje každý úkon v případu pana Ratha, ale evidentně pečlivě nečte ústavu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan Novák napsal(a):

Cyrila Svobodu nemám moc rád ale to co teď píše zní logicky. Je mi až divné, že by státní zástupkyně a soud udělali takovou chybu. Ústava by se samozřejmě měla dodržet. Sněmovna by si stejně "nelajsla" nějaké průtahy při vydání Ratha, takže by reálný problém nevznikl. Pokud ústavu takto zjevně nedodrželi, mělo by to pro ně mít důsledky, jinak se dostáváme do doby nějakých monstrprocesů, kde se veřejnosti předhodí obětní beránek.
18. 05. 2012 | 14:48

český maloměšťák napsal(a):

CTV 24 : Rath má právo být účasten jednání poslaneckého výboru.
---------------------------
Lex
Posílám pozdrav do hor a taky děkuji. Za právní rozbor a také za názor.S kterým se plně ztotožňuji.
Právnickému jazyku totiž tak dobře jako " my pravičáci SuP" nerozumím. A tak bych byl pokrytec - kdybych řekl, že plně souhlasím i s právním rozborem.

Ono je vůbec těžké nějakým jazykem popsat správně věc z hlediska logiky, práva i etiky. Zejména při nedostatku informací, či informací prefabrikovaných nebo pokřivených.
18. 05. 2012 | 14:53

M. napsal(a):

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.
(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.
1) Rath byl dopaden pri cinu
2) Předsedkyni komory bylo zadržení neprodleně oznámeno
3) Předsedkyně komory dala do 24 h. souhlas k odevzdání soudu
4) Rath byl obvinen a vzat do vazby (o cem jinem by taky mel soud rozhodovat, kdyz je mu zadrzeny odevzdan?!)
5) Vybor bude rozhodovat o pripustnosti stihani s konecnou platnosti... "Pripustnost" znamena zabyvat se necim co uz se stalo... "s konecnou platnosti" znamena ze vybor ma konecne slovo, ze muze stihani bud stornovat, nebo potvrdit....
18. 05. 2012 | 14:53

Anonym napsal(a):

Začíná hon na čarodějnice, jako v padesátých letech minulého století, tehdy popravili i bývalého předsedu strany Slánského, snad pana Ratha, doufám nepopraví.

Prostě se z ČR stává totalitní, bezprávní stát!
18. 05. 2012 | 14:56

Almo G™ napsal(a):

Mtrix: V Lexův výklad je obsáhlý, ale bohužel odporuje ústavě. Vychází z toho, že je možné trestně stíhat jen tím, že trestní stíhání přejmenujeme na "předběžné opatření nebo tak něco". Nic takového ale ústava nedovoluje. Trestní stíhání, vč. dílčích kroků, jako je vazba apod. je trestní stíhání, i kdybychom tvrdili, že je to "netrestní nestíhání".

Nemyslím, že ze sebe dělám šaška. Připadá mi, že nemá smysl spekulovat o tom, co je v ústavě popsáno jasně. nemá smysl si tam nic přidávat ani nic z ní ignorovat.
18. 05. 2012 | 14:57

Hunek napsal(a):

Vážený pane Svobodo, příjde mi velmi paradoxní, když Vy si zde blogujete a tom co je a není správné podle ústavy a pod. To říká člověk, který se jako "pravověrný" křesťan soudí léta o dům v Praze s charitativní organizací.....!!!! Jste pouze neblahou ukázkou toho, jak "kvalitní" lidi máme ve státní reprezentaci.......
18. 05. 2012 | 14:57

Da.Rock napsal(a):

Ústavu je třeba dodržovat.
Zvláště když Rath, když se na to podíváme bez emocí, které se snaživá média snaží vybičovávat do krajností, neudělal nic až tak světoborného a proti mnohým jiným politickým kmotrům se jen projevil nadměrnou naivitou a břídilstvím.
Nicméně ani neznásilnil sedmiletou školačku, ani se ověšen trhavinami nechystal nastoupit do autobusu za účelem teroristického útoku, ani nerozdával crack dětem před hostivíckou školou.
Pravděpodobně se nechal uplatit. Znalec poměrů v této zemi by měl takřka tendenci tam dosadit slůvko "jen", protože jde o čin v našich končinách mezi politiky tak běžný, že kdyby mělo policejní komando zatknout každého, kdo je z toho podezřelý, skončili by za mřížemi takřka všichni.
A protože je to čin tak běžný, až se jeví banálním, není třeba kvůli němu znásilňovat ústavu. Jestli se provinil (a zatím vše nasvědčuje tomu, že ano), soud jej jistě odsoudí a půjde sedět. Ale ať se tak děje podle práva.
18. 05. 2012 | 15:00

Václav BiNovec napsal(a):

S panem Svobodou nesouhlasím. Zřejmě nebere v potaz výklad právní normy podle systematiky ustanovení, a to vztah odst. 5 k odst. 4 čl. 27 Ústavy, a konečně i logiky. Jak správně uvedl, do vazby lze vzít toliko obviněného z trestného činu, tedy toho, proti němuž je zahájeno trestní stíhání. Zmiňovaný odst. 5 zní: "Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností." Z toho plyne, že pokud dá předseda příslušné komory souhlas, aby byl zadržený poslanec (příp. senátor) předán soudu, tak jedině za účelem uvalení vazby. Proč by byl také soudu předán. Stěží proto, aby si jen tak se soudem povídal. A z toho plyne, že soudu může být předán jen obviněný, tedy ten, proti němuž bylo zahájeno (a tedy již probíhá) trestní stíhání. Z poslední věty citovaného článku Ústvy dále plyne, že takové případné trestní stíhání je dočasně podmíněno do první následující schůze komory, která rozhodne o případnosti stíhání s konečnou platností. Ze slov "s konečnou platností" plyne, že do doby první následující schůze komory je přípustnost trestního stíhání poslance prozatímní, a to na základě souhlasu předsedy komory. Platnost souhlasu předsedy - předsedkyně komory, v daném případě p. Němcové, s trestním stíháním poslance, končí rozhodnutím poslanecké sněmovny o případnosti trestního stíhání poslance. Jestliže poslanecká sněmovna vysloví nesouhlas, má se zjevně za to, že stíhání poslance bylo nepřípadné od jeho počátku. V opačném případě se ve stíhání pokračuje. Jiný výklad by nedával smysl citovanému čl. 27 odst. 5, zejména větě za středníkem a násl.
18. 05. 2012 | 15:01

Almo G™ napsal(a):

M. napsal(a): "Rath byl obvinen a vzat do vazby (o cem jinem by taky mel soud rozhodovat, kdyz je mu zadrzeny odevzdan?!)"

Viz výše. O prodloužení zadržení na nepřekročitelných 48 hodin, tentokrát už ne pod garancí policie ale soudu a jen po svolení předsedy sněmovny.

Soud zatím nemůže stíhat (čeká na svolení sněmovny) a nemůže ani soudit (to je možné až po důkladném vyšetření věci následujícím po svolení sněmovny).
18. 05. 2012 | 15:02

poznámka napsal(a):

Pane Svobodo,
v zemi bezplatných poplatků jsou vaše námitky stran ústavnosti předem vyřízeny.
18. 05. 2012 | 15:04

SuP napsal(a):

Lex -
Díky za výměnu, rád jsem Vás viděl.
Operační programy jsou navýsost politická záležitost, musí být šetřeny na politickou objednávku. Že se jejich šetření upřednostňuje před běžnou hospodářskou zlodějnou si vykládám tak, že se o to víc zajímá i okolní svět, se kterým chceme vycházet.
Nicméně pro mě je zloděj jako zloděj, v tom jsem zajedno i s Vámi. Proto tu už tak dlouho volám po možnosti NEVOLIT (zakázat zvolení) kandidáty, navržené stranami (kterýmikoliv), jejichž další politické účinkování je výsměchem občanům, kteří to pak musí platit.
Jako strojař bych k tomu Lahovickému mostu jen podotkl (to je zase moje parketa) - žádná nosná konstrukce tohoto typu se nedělá z antikorozního materiálu. Jen se povrchově upravuje tak, aby se její odolnost proti korozi významně zvýšila. Je na to spousta postupů, ale jejich účinnost závisí na přesném dodržení technologických postupů. Jinak vznikne prasečina (totéž u vlnění vozovek - ale nejsem stavař), kterou je nutné brzy za další peníze opravovat. A u eráru je to zjevně pravidlem - opravit se to musí, ale už je po záruce a nejde to zhotoviteli omlátit o hlavu. A erár to "unese". Jsou případy, kdy si rozumíme víc, než byste předpokládal.
18. 05. 2012 | 15:04

Almo G™ napsal(a):

Václav Bínovec: "Z poslední věty citovaného článku Ústvy dále plyne, že takové případné trestní stíhání je dočasně podmíněno do první následující schůze komory"

Naopak. Ústava trestní stíhání - jakékoliv, byť podmíněné, výslovně zakazuje do doby, než sněmovna rozhodne o vydání ke stíhání.

Nemůžete "stíhat jen napůl" jako žena nemůže být "těhotná jen napůl".

Buď stíháte nebo ne. Buď je žena těhotná nebo ne. Je jedno, jak to zamaskujete a jakými slovy. Prostě to do svolení sněmovny nemůže nikdo dělat.
18. 05. 2012 | 15:05

veverka napsal(a):

matrix

No já myslím že "mimořádně trapný" jsi ty a Almo G má pravdu.
18. 05. 2012 | 15:06

pavel napsal(a):

... raději (možná) porušit ústavu, než nechat obviněného v tomto případě na svobodě, aby měl možnost ovlivňovat svědky, utéct apod.
18. 05. 2012 | 15:10

Almo G™ napsal(a):

pavel napsal(a):

... raději (možná) porušit ústavu, než nechat obviněného v tomto případě na svobodě, aby měl možnost ovlivňovat svědky, utéct apod.
18. 05. 2012 | 15:10

Je to vůbec možné?
18. 05. 2012 | 15:13

Martin Majer napsal(a):

Pane Svobodo nezlobte se na mě, ale Vy a Vám podobní se snad museli zbláznit. Poslanecká imunita tady není od toho aby mohli poslanci beztrestně krást a páchat jinou trestnou činnost. Uvědomte si, že pana Ratha chytili při přebírání úplatku 7 milionů Kč a to, že se tu oháníte ústavou je minimálně nemravné. Ať se pan Rath zachová tak jak radil panu Bártovi. Pan Bárta zdaleka nebyl chycen při činu (čímž neomlouvám jeho chování) a pan Rath vykřikoval na celou sněmovnu dosti hulvátsky aby odstoupil!
18. 05. 2012 | 15:15

SuP napsal(a):

Když včera večet televize Nova odvysílala sestřih nejdrzejších veřejných vystoupení tohoto "hejtmana", člověk si takňák vzpoměl na tu větu vo Božích mlejnech.
18. 05. 2012 | 15:23

slv napsal(a):

2 Lex
Pěkně jste se rozšoupl. Klientelismus provozovaný na ŘSD za účasti politických stran je možné pravděpodobné vysvětlení. Situace s panem Rathem je poněkud odlišná. Velmi pochybuji, že jeho sledování vzniklo na politickou objednávku, protože by se to u nás rozkecalo a tak je zbytečné navozovat tyto vazby. V tomto případě se to nerozkecalo z důvodů, které jsou logické a byly v poslední době podrobně popsány a tak se jen mohu divit, že je přehlížíte. Vyšetřování začalo na základě trestního oznámení podaného v Brně a podnět směřoval nikoliv k osobě, ale jakési akci se zámkem. To, že v síti uvázl zrovna Rath je vedlejší produkt. Pokud to vyšetřovatelé nerozkecávali ani šéfům (a to nerozkecávali) tak to ani nemohl nikdo vyzvonit. Neumím si představit, jak by se tady mohl uplatnit politický vliv, který by vyšetřování posouval požadovaným směrem ať s plusem či mínusem. Pokud byla oslovena předsedkyně sněmovny, tak si neumím představit, že by dotyčného nevydala i kdyby to byl člen koalice nebo ODS.
18. 05. 2012 | 15:23

poznámka napsal(a):

Almo G
Sice je to v ústavě napsáno jak popisujete, ale když se to nehodí nastoupí pohotový duch ústavy se svým nevábným odérem , a příslušné články převypráví podle aktuální potřeby.
18. 05. 2012 | 15:23

Karbous napsal(a):

Abychom si ujasnili o čem se bavíme (Ústava ČR, čl. 27):
"(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností."

Přesně to se v případě pana Ratha stalo: Do 24 hodin od zadržení dala předsedkyně komory souhlas k odevzdání zadrženého soudu.

Soudce je povinen zadrženého vyslechnout do 24 hodin od doručení návrhu a rozhodnout buď že obviněného bere do vazby, nebo že ho propouští na svobodu. Je-li vzat do vazby, je obviněný policejní hlídkou předán příslušníkům vězeňské služby v příslušné vazební věznici.

Soud stanovil vazbu. Čeká se až na nejbližší schůzi poslanci rozhodnou.

Domnívám se, že Ústavní soud tady moc prostoru nemá.
18. 05. 2012 | 15:25

Václav Bínovec napsal(a):

To: Almo G - potom nechápu, o jaké konečné platnosti se stíháním má komora vůbec rozhodovat. Podle Vašeho výkladu by postačoval odst. 4. To se rovnou může vyškrtnout celý odstavec 5 čl. 27, neboť k tomu, aby Policie ČR zadržela pachatele při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, si vystačí i s § 76 odst. 1 tr.ř., ať jde o poslance, prezidenta republiky, či osobu s diplomatickou imunitou. Jinak připouštím, že uvedený odst. 5 čl. 27 je terminologicky nešťastný, a určitě se v brzké době můžeme těšit na zajímavý nález ÚS, pokud dříve nezasáhne jiný obecný soud.
18. 05. 2012 | 15:26

Almo G™ napsal(a):

Karbous napsal: "Soudce je povinen zadrženého vyslechnout do 24 hodin od doručení návrhu a rozhodnout buď že obviněného bere do vazby, nebo že ho propouští na svobodu. Je-li vzat do vazby, je obviněný policejní hlídkou předán příslušníkům vězeňské služby v příslušné vazební věznici."

--- To jste si ovšem vymyslel. nic takového v ústavě není.
18. 05. 2012 | 15:28

slv napsal(a):

to Václav Bínovec
také to tak vidím. Je to cosi podivného na vnímání Ústavy jako trhacího kalendáře - vybrat si jednu formulaci, jeden odstavec a to omílat do nekonečna.
18. 05. 2012 | 15:31

Almo G™ napsal(a):

Václav Bínovec: "Konečná platnost" = "definitivní, nezměnitelná nikým a ničím".

Nikoliv "až jako x-tá v pořadí, hned po policii, soudu, předsedovi strany a vlády..." apod. Smyslem je chránit zákonodárce před zvůlí a šikanou, předejít této situaci, ne ho důkladně vláčet všemi stupni zvůle a šikany až do rozhodnutí parlamentu.
18. 05. 2012 | 15:31

slv napsal(a):

Almo G™ napsal(a):
Karbous napsal: "Soudce je povinen zadrženého vyslechnout do 24 hodin od doručení návrhu a rozhodnout buď že obviněného bere do vazby, nebo že ho propouští na svobodu. Je-li vzat do vazby, je obviněný policejní hlídkou předán příslušníkům vězeňské služby v příslušné vazební věznici."

--- To jste si ovšem vymyslel. nic takového v ústavě není.
Týká se to toho, jak zprocesovat předání soudu a řeší to jiné zákony.
Děs ty tvoje bláboly.
18. 05. 2012 | 15:34

Almo G™ napsal(a):

slv napsal(a): Je to cosi podivného na vnímání Ústavy jako něčeho nezávazného, co lze přeformulovávat, přejmenovávat, ignorovat, vybrat si jednu činnost, tu přejmenovat a tvrdit, že ji vlastně neprovádím... (jako např. trestní stíhání zamaskované jiným názvem)...
18. 05. 2012 | 15:36

Almo G™ napsal(a):

Oprava: Slv nenapsal/a. Napsal Almo G jako parafrázi na slv.
18. 05. 2012 | 15:37

Almo G™ napsal(a):

slv: Týká se to toho, jak zprocesovat předání soudu a řeší to jiné zákony.
Děs ty tvoje bláboly.

--- To je možné jen v případě, že to neodporuje ústavě. Tento popisu "zprocesování" jí odporuje.

Nemyslím, že jde o bláboly.
18. 05. 2012 | 15:39

Kamír z hlubokých lesů napsal(a):

Pokud jde o zákon (výklad)není nikdy nic křišťálově jas-
ného. Odkazuji na Starý zákon ve Svaté knize: " jinak platí zákon pro Joba a jinak pro v..a " -
18. 05. 2012 | 15:39

Kamír z hlubokých lesů napsal(a):

Alexej Alexejovič od Vladivostoka

Eto u nas nemozno. My vso sdelame chorošo...
18. 05. 2012 | 15:44

miro napsal(a):

Bylo by dobré kdyby se zde každý vyjadřoval se znlostí situace, tu zná však málokdo a ten kdo ji zná ,se zde vyjadřovat nebude. Čistě teoreticky to zhodnotil LEX a podle mého ,jsem také právník , velice erudovaně. Pokud má někdo také znalosti jako on ať s ním polemizuje, ale kvalifikovaně a ne ty rádoby zasvědcené "rozumy"Počkejme si až se bude vědět ví. Dozorová státní zástupkyně není žádný začínající bažant, který se chce zviditelnit.Je uznávanou a tvrdou právničkou. K panu dr. Svobodovi, ten se "proslavil" několikrát, posledně snahou o obohacení
18. 05. 2012 | 15:47

Monti napsal(a):

Nejlépe to vystihl Okamura: "Kdo nekrade s námi, krade proti nám!".
18. 05. 2012 | 15:53

Almo G™ napsal(a):

miro: Myslím, že na to není třeba mnoha slov: Je možné stíhat a tvrdit, že vlastně vůbec nestíhám, to je jen takové malinké předběžné opatřeníčko, když mi to ústavní zákon zakazuje?
18. 05. 2012 | 15:54

kocour napsal(a):

ad Lex:

1) Odst. 4 i odst. 5 není normou sám o sobě. Norma = hypotéza + dispozice + sankce, a sama norma jako celek může být v různých zákonech. Takže nejdříve je třeba z obou odstavců vypreparovat všechny normy, které obsahují, a pak teprve určovat jejich poměr. Pak zjistíme, že za určitých okolností je odst. 4 speciální k odst. 5, a jindy naopak.

2) Vykládat znění ústavy zněním trestního řádu nelze. Ústava je víc, než trestní řád. Tímto způsobem mohu dojít maximálně k tomu, že některá ustanovení TŘ jsou v rozporu s čl. 27 Ústavy.

Bohužel nemám čas to teď rozebírat podrobně, bylo by to na několik stran.

Takže se omezím na to, jak to mělo vypadat:

- policie zadržuje Ratha bezprostředně po činu a okamžitě žádá předsedkyni Sněmovny o souhlas (i kdyby ji měli vytáhnout z postele ve tři ráno)

- pokud předsedkyně Sněmovny souhlas dá, má okamžitě svolat mimořádnou schůzi Sněmovny

- Sněmovna musí rozhodnout do 24 hodin od rozhodnutí předsedkyně Sněmovny o souhlasu se zadržením (i kdyby měla jednat ve tři ráno), nestihnou-li, musí být Rath propuštěn

- Rath má právo se na jednání Sněmovny vyjádřit, i kdyby měl mít na rukou pouta - Sněmovna tady jedná quasisoudně

- nebude-li Rathovi umožněno na jednání Sněmovny vystoupit, pak bude rozhodnutí Sněmovny o jeho vydání k trestnímu stíhání neplatné

- pokud je s tímto nějaké ustanovení TŘ v rozporu, pak je toto ustanovení protiústavní a je třeba je zrušit.

Hezký večer.
18. 05. 2012 | 16:17

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Nejsem právník, právo jsem měl ve škole jen jako podpůrný předmět, ale Lexova slova pokládám za zcestná již v samém úvodu. C

ituji jej:
„Nevím, jaká je specializace doktora práv Cyrila Svobody, ale troufám si předpokládat, že není "trestňák". Podobně jako prof. Václav Pavlíček z PF University Karlovy, který je nepochybně koryfejem práva ústavního, a vyslovil podobnou pochybnost. „

Ústava stojí nad vším, a pokud v ní není napsáno, že některou věc nějak upraví zákon nižší síly, tak tak platí ústava a její duch. Trestňáci si to nemohou vykládat, jak se jim to hodí. Kompetentní osobou jsou znalci ústavy a jejího ducha, ne odborníci na trestní právo.
Nezpochybňuji Lexovu znalost trestního práva, zpochybňuji jen jeho názor, že znalci ústavního práva věci nerozumí na rozdíl od lidí od trestního práva, já se domnívám opak a autoritou je pro mne ústava a její znalci.
18. 05. 2012 | 16:43

zemedelec napsal(a):

Pane Lex.
Velice dobře a vhod.
Jenomže musíme vzít na vědomí,že ti výlupci s pravého spektra,to mají dobře ošetřeno smlouvami,razítkem,kdejakým osvědčením.
18. 05. 2012 | 16:49

Tomáš napsal(a):

"Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností."

1) Nemůže ono "s konečnou platností" implikovat, že předtím je to předběžná platnost?

2) Pokud by se nesmělo vůbec rozhodovat o stíhání zadrženého, proč by měl (dle Ústavy!) být vydáván souhlas k odevzdání zadrženého soudu, jestliže je věc od počátku nesmyslná? Kdyby to bylo tak jednoznačné, o čem by asi soud rozhodoval? Že dotyčného buď nebude stíhat, nebo nebude stíhat?
18. 05. 2012 | 17:27

Almo G™ napsal(a):

Tomáš: viz odpovědi výše.
18. 05. 2012 | 17:52

kabrn napsal(a):

to Lex:

rozdíl tu je:Cyril Svoboda citoval přesně zákon týkající se osoby poslance,Vy citujete zákon týkající se osoby obecné
a v konci připojujete citaci:
"c) jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo o osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán,..".
"No a konečně, onen § 10 trestního řádu říká, že "Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva." -
tedy, podle Ústavy ČR se jedná i o poslance Poslanecké sněmovny PČR." Tím se C.Svobodou souhlasíte.
Souhlasíte přes to,že jste si předtím namamlasil mnoho zbytečné kaše cintáním o osobě obecné.Pan poslanec Rath není osobou obecnou jako vrátný v Parlamentu,ale osobou poslaneckou.U osoby poslance podle citace C.Svobody je zákon naprosto jednoznačný a nepřipouští více jak 2 dny vazby po zadržení důvodném.Později po zasedání sněmovny je možno opět vazbu.
Tedy Němcovou i státní zástupkyní Ústeckého kraje byl spáchán trestný čin nejvyššího řádu-porušení Ústavy.Předseda Ústavního soudu a předsedkyně Nejvyššího soudu se k trestnímu činu připojili mlčením.
Návrh aby 4 nejvyšší státní činitelé,kteří nerespektovali Ústavu v tak závažném bodě jako je práva a svoboda významného opozičního politika,t.j. President,Premiér,Předseda senátu a Předseda poslanecké sněmovny byli okamžitě rychlostí vteřin z funkcí odvoláni a následovat by mělo trestní řízení na úrovni "Nejvyšší porušení ˇustavy" možné ,lidských práv.
Horní i dolní komoru zbavit imunity vzhledem k negramotnosti kolektivně.
Zastavit činnost všech zástupců justice u nichž je podezření z páchání trestného činu tímto do voleb a jmenování nových.UBvšech kandidátů na presidenta-jakože dosud všichni mlčeli-zrušit jejich nominace.Přece nechceme žít ve chlívku,kdesi kdokoliv s mocí udělá osudem druhých cokoliv,co se mu zamane.Přesně to byl fašismus.
Vycházím pouze z platnosti Vaší citace a citace Cyrila Svoboda,nikoliv z originálu.
Co Vy na to Lexi? Co kdyby se zjistilo,že řidič nemá ani potuchy o pravidle levé (či pravé) ruky) při dávání přednosti na křižovatce?
Objasněte prosím jasně Lexi,jak můžete zrušit obecnou osobou osobu poslaneckou,pokud takový dojem Vaše psaní budí u většiny,jako,že téměř jistě budí až na závěr,který mnozí třeba nedočetli..Není to totéž jako vodní kohoutek nahradit obecně vodními toky s regulovanými koryty? Přece tím,že je Rath i obecně osobou,nepřestává platit,že je poslancem a tedy ani zákon o zadrženém poslanci.Nemyslíte? Čekám co k tomu napíšete,nejsem právník,ale nemohu připustit,že by někdo dospělý mohl směšovat obecné a zvláštní jako žák školky.
Buďto zákon-Ústavu nezná nebo klame,dělá chybu vědomě.
Nezabíjeli nacisté psychicky nemocné? Nepokoušeli se dokázat Jiřímu Dimitrovovi,že holýma rukama zapálil kamennou budovu říšského sněmu?
18. 05. 2012 | 18:49

veverka napsal(a):

martin majer

"Uvědomte si, že pana Ratha chytili při přebírání úplatku 7 milionů Kč"

Lež jako věž. Ratha u žádného přebírání úplatků nechytili.To by nastalo,kdyby ho chytili jak si v tom domě ty peníze přepočítává a pak dává do krabice.Ale to se nestalo,chytli ho jen a pouze když šel s krabicí.Mohl vědět co je ve skutečnosti uvnitř,ale taky to vědět vůbec nemusel.
18. 05. 2012 | 19:07

uno napsal(a):

Možná, že nejde tak o nějakou trestní kauzu, jako spíše poškodit levici, jak to již jednou proběhlo. Nejzajímavější na tom je ošem to, že Rath leží v žaludku pravici i SocDem, tak to má spočítané. Také se mnohým zdá, že "katányová" je možná posluhovačkou mocných, proto byla vybrána, aby si všichni mysleli, že jde o spravedlnost a o nic jiného. Zákony by se měly dodržovat, ovšem je to obtížné v džungli našich, často si vzájemně odporujících zákonů, které si ještě k tomu mnozí vykládají po svém a není proti tomu odvolání a když, tak se to smete se stolu. Moc dobře si pamatuji politické procesy z počátku minulé éry, ten proces se Slánským a spol byl vyloženě politický, ale vedl se v korytu trestních věcí, záleží na tom, zda ještě ti různí "urválkové" dále nepřežívají. Ale zdá se, že těch pochybení je tolik, že Rath bude konec konců osvobozen, o něho totiž vůbec nejde, jde o to se ho zbavit zprava i zleva, vedl řeči, které leží vžaludku všem od Santa Klause až po vrátného v Lidovém domě. Pošramotí to pověst SocDem a výsledek? Příkrý nárůst příznivců komunistů, ona někdy blbá akce vyvolá ještě blbější reakci. Mějte se a nereagujte, nebudu odpovídat.
18. 05. 2012 | 19:08

Anba napsal(a):

Lex: děkuji za Váš výklad, ovšem s Almo G to nehne, ten předpokládá, že Ústava upravuje trestní řízení. Možná by Almo a ostatní jím a p. Svobodou trochu mystifikovaní si měli uvědomit, že "odevzdáním soudu" se poslanec načas (do rozhodnutí komory) stává normálním člověkem tak jako ostatní obvinění. To je DEMOKRATICKÉ, rovnost před zákonem. Výjimku pro poslance garantuje čl.27, odst.5 Ústavy, pokud komora posoudí, že jej soudu opět odejme " s konečnou platností".

kabrn: věřím, že jste kabrňák, ale na Lexe nemáte. Ten souhlas podle c) je přece dán oprávněným orgánem - předsedkyní PS.

Je škoda, že se většina lidí nedokáže oprostit od svých stranických sympatií v posuzování právni stránky věci. Až tam to přivedla naše vláda, langroviny , kubicoviny, nadrobené odposlechy, politické odpovědnosti neodcházejícího Vondry. Tak dlouho ohýbali a ignorovali právo, až téměř nikdo nevěří nejen jim, ale také se vyskytujícím posledním spravedlivým mezi st. zástupci a policisty.Tak je otrávíte, že také odejsou do civilu a budou mít vyšší platy a klid a vážnost. Potom se chopí moci jednoduší vykladači práva a bůh vám pomáhej.
18. 05. 2012 | 19:32

Béda napsal(a):

Jenom taková bezvýznamná otázka: Neví náhodou někdo z diskutujících, kolik nejvyšších politiků podezřelých ze střetu zájmů, odklánění, korupce atd. - z řad opozice i vládní tříkoalice bylo stejným způsobem (plošné odposlechy - dlouhodobé monitorování), poté zásah specielní zásahové jednotky perlustrováno Kubiceho specielní policejní jednotkou?
18. 05. 2012 | 19:43

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Béda - Mně by stačilo, kdybych viděl, kolik dalších politiků BUDE v nejbližší době podobně důsledně prošetřeno, a to i z jiných než opozičních stran, především z ODS a TOP 09. Tam byla dosud vůle k jakémukoli zkoumání nulová.
18. 05. 2012 | 19:57

ajeto napsal(a):

trestní stíhání je zahájeno sdělením obvinění a následují úkony vyšetřovací podle trestního řádu

zahájit tr. stíhání poslance lze poté, co dá k trestnímu stíhání souhlas příslušná komora parlamentu (poslanecká sněmovna nebo senát)

z uvedeného lze dovodit, že tr. stíhání nemohlo být řádně zahájeno před udělením souhlasu poslaneckou sněmovnou s tr. stíháním poslance, jak tedy mohly být konány úkony podle trestního řádu, jako je vazební řízení a vzetí do vazby?

co se týká nahrávek - bude třeba analyzovat:
a) zda souhlasí přepisy odposlechů policie s obsahem nahrávek, které ve věci policie učnila (ne vždy přepisy souhlasí!)
b) zjistit, zda se sledovaná osoba skutečně nacházela v místě, kde jsou telekomunikační body, které rozhovor zachytily, v době zachycení telefonátu
c) analýza hlasová provedená znalcem, zda hlas zachycený na CD nahrávce skutečně je totožný s hlasem dotčené osoby
d) zda lze jednoznačně prokázat, zda obsah odposlechů skutečně dokazuje protiprávní činnost nebo zda se jedná jen o názor policie, který lze vyvrátit v souvislosti s dalším dokazováním, jako jsou např. výslechy svědků a další

resumé: mediální štvanice na prvopočátku věci je nemravná a vystihuje nízkost, prodejnost a hloupost aktérů, když releventní informace ještě k okolnostem případu ani nejsou na stole a aniž byla slyšena druhá strana

co takhle ústavní stížnost na postup orgánů činných v trestním řízení pro rozpor s ústavou a tr. řádem poté, co by nebylo vyhověno stížnosti pro porušení zákona?
18. 05. 2012 | 19:58

Lex napsal(a):

A teď jak to skutečně mělo vypadat podle Ústavy (a podle procesních předpisů, které znění Ústavy respektují, vycházejí z ní a stanoví postupy v souladu s ní) a jak to také vypadalo:
Policie poté, co došlo z její strany k zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu ("O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci.") vedla už asi půl roku trestní řízení formou řízení před zahájením trestního stíhání podle hlavy deváté trestního řádu. Při tom využívala oprávnění, které ji trestní řád dává k dispozici, tj. zejména
"a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů,
b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecké posudky,
c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,
d) provádět ohledání věci a místa činu,
e) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu,
f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 snímat daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků činu,
g) za podmínek stanovených v § 76 zadržet podezřelou osobu,
h) za podmínek stanovených v § 78 až 81 činit rozhodnutí a opatření v těchto ustanoveních naznačená,
i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení",
a dále používat další prostředky uvedené v této hlavě, zejména používat "operativně pátrací prostředky", jimiž podle § 158b jsou předstíraný převod (§ 158c - povoluje státní zástupce) , sledování osob a věcí (§158d - povoluje státní zástupce resp. soudce) a použití agenta (§158e - povoluje soudce vrchního soudu na základě žádosti státního zástupce vrchního státního zastupitelství).
Tímto způsobem byly nepochybně opatřeny prokazatelné důkazy o páchání trestné činnosti "podezřelých osob", posléze včetně Davida Ratha. Pravděpodobně hlavně pomocí onoho sledování (prostorové odposlechy, možná i videosledování) byly získány přesvědčivé indicie (zřejmě i důkazy) o poskytnutí úplatku, o jeho "kvalitě", místu, datu a hodině předání, a proto bylo přikročeno k realizaci věci cestou zadržení podezřelého, jímž byl poslanec Poslanecké sněmovny PČR vybavený ústavní imunitou.
Přitom bylo postupováno striktně podle čl. 27 odst. 5 Ústavy ČR.
Následovaly "ústavní" kroky policejního orgánu:
- "zadržení ihned oznámit předsedovi komory" (stalo se telefonicky)
Nutno si uvědomit, že souběžně s tím musel policejní orgán provést u zadržené osoby osobní prohlídku, vypracovat písemnou dokumentaci o zadržení, umožnit zadrženému, aby si zvolil obhájce, který má právo být už při jeho prvním výslechu, zadrženou osobu pak vyslechnout a v protokolu vyznačit místo, čas a bližší okolnosti zadržení, v protokolu o zadržení musí zaznamenat i věci, které byly nalezeny při osobní prohlídce.

pokračování
18. 05. 2012 | 20:16

Lex napsal(a):

pokračování

Musí vypracovat písemnou žádost předsedkyni Poslanecké sněmovny o vydání souhlasu s odevzdání zadrženého soudu k rozhodnutí o uvalení vazby - blíže § 12 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny -„Žádost příslušného orgánu o vyslovení souhlasu Sněmovny k trestnímu stíhání poslance, jakož i oznámení o zadržení poslance při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, musí obsahovat zejména vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci.
Předseda Sněmovny neprodleně rozhodne, zda vysloví souhlas s odevzdáním zadrženého poslance soudu, a svoje stanovisko sdělí bez odkladu příslušnému orgánu. Současně postoupí žádost nebo oznámení podle předchozího odstavce mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Sněmovně. O takové žádosti nebo oznámení rozhodne Sněmovna na své první následující schůzi usnesením, které zašle příslušnému orgánu do pěti dnů od jeho přijetí.".
Tento spisový materiál musí bez zbytečného odkladu doručit předsedkyni sněmovny, aby ta mohla nejpozději do 24 hodin od zadržení vydat souhlas k odevzdání zadrženého soudu (což implicitně vyjadřuje i souhlas se zahájením trestního stíhání, protože soudu lze odevzdat a do vazby vzít jen OBVINĚNÉHO - opět viz můj předchozí vstup. Pokud by předsedkyně sněmovny souhlas k "odevzdání zadrženého soudu" nedala, znamenalo by to, že primárně nedává souhlas k zahájení trestního stíhání, takže by bylo povinností policie propustit zadrženého na svobodu a vyčkat konečného rozhodnutí sněmovny.
Rozhodnutí předsedkyně sněmovny je v kladném i záporném případě prozatímní, protože sněmovna je povinna "na své první následující schůzi" (na žádné překotně svolané, tím spíše do 24 hodin apod.) rozhodnout "o přípustnosti stíhání s konečnou platností". A znovu - může vyslovit souhlasné stanovisko se stanoviskem své předsedkyně, nebo může rozhodnout opačně, tj. dala-li předsedkyně souhlas k odevzdání zadrženého soudu, může sněmovna s konečnou platností rozhodnout o potvrzení tohoto souhlasu, anebo naopak o nevydání k trestnímu stíhání. Státní zástupce by pak byl povinen neprodleně trestní stíhání zastavit - viz můj předchozí vstup - a propustit do té doby obviněného z vazby. Jeho další trestní stíhání by pak bylo v souladu s dosavadním zněním Ústavy navždy vyloučeno.
Co je na tom divného?

Prosím, aby bylo chápáno, že Ústava stojí samozřejmě před obyčejnými zákony. Jde ale o svým způsobem rámcový předpis, který je realizován (aplikován, tedy i vykládán) na prvním místě v oněch obyčejných zákonech a ostatních normativních aktech, které s ní musí být v souladu. Je také aplikována (tedy i vykládána) soudní praxí a z ní pramenící ustálenou judikaturou. Konečně je vykládána všemi ostatními druhy výkladů, včetně vědeckých (doktrinárních), nad kterými (a hlavně těmi laickými) tu vlastně meditujeme.
Ústava v některých svých ustanoveních spoléhá dokonce na tak "vágní" principy, jako jsou zvyklosti či tradice, aniž se jich přitom byť jen dovolává.
A tak si na závěr dovolím říci: „Pokud jste, vážení „doktrináři“, přesvědčeni, že trestní řád či další související zákony jsou stran postupu trestního řízení v případě zadržení osoby vyňaté z pravomoci orgánů činných v trestním řízení v rozporu s Ústavou České republiky, najděte si cestu (jistě to pro vás nebude složité) jak Ústavnímu soudu navrhnout zrušení kolidujících ustanovení. Současně ale budete muset asi světu sdělit, jak to zaonačit, aby řízení (a to zejména podle dosavadních předpisů) bylo funkční. Aby kupříkladu se nemohlo stát, že se poslanec nebo senátor dopustí trestného činu teroru (ono to není až tak nepředstavitelné) a z titulu vašeho „výkladu“ Ústavy by musel zůstat na svobodě.

Lex
18. 05. 2012 | 20:18

Míša napsal(a):

"Předsedkyně sněmovny může rozhodnout jen o zadržení. Nemůže rozhodnout o jeho trestním stíhání. Přesně to se stalo. Zadržení ale může trvat nejdéle dva dny!"

no mě by teda i zajímalo, kdy byl vlastně zadržen, který den i hodinu, média i paní předsedkyně PS sdělují, že v pondělí večer ve 20: 15 a současně teda po 23. hod, paní prokurátorka dí vlastními slovy, že to bylo v pátek
http://www.novinky.cz/domaci/267799-rath-byl-pri-zatykani-ozbrojen-mel-pry-revolver-a-obusek.html?
trochu se to trhá, ale jede to, je to 17. vteřina
no a jistě, dokážeme si to vysvětlit, je unavená a zkrátka člověk, tedy omylná, jako všichni..

No ne, je nám předkládaná mediální realita- "fakta" co si navzájem protiřečí, a my jako ovce je zřejmě máme polykat, zvonit hlasitě zvonečky na krku a bečet souhlasné bé bé.. ?
No když to dělá dokonce i samotná ČSSD, proč by to nedělalo ničemu nerozumějící, hloupé obyvatelstvo, že?

A kde jsou hlídací psi demokracie?
Jo vím, formují nás.
Miliony samopal odposlechy a "fakta" ze spisu.. paráda.
A přitom stačí jedna obyčejná krabice.
18. 05. 2012 | 20:37

Béda napsal(a):

Lex,

dovolím si nesouhlasit. To není z titulu "našeho" výkladu Ústavy. To je z titulu přesného výkladu ústavy. Pokud ústava stanoví pro tento případ jasná pravidla, je tyto nutno dodržovat. Nikoliv z důvodu praktických si ústavní literu přizpůsobovat. Pakliže je ústava nedokonalá je nutno provést změnu.

Takže. Pokud policie spolu se státním zástupcem dospěly k přesvědčení, že bylo nashromážděno sdostatek přesvědčivých důkazů dokládajících trestný čin, měly se obrátit na předsedu sněmovny a požádat v souladu s ústavou o vydání poslance k trestnímu stíhání. A v souladu s ústavou měly přesně vymezeny možnosti jak se zadrženým poslancem nakládat. Nic méně, nic víc. Pakliže předseda sněmovny dal k zadržení obviněného souhlas, měl neprodleně svolat mandátní a imunitní výbor a mimořádné zasedání sněmovny, tak aby mohla být naplněna litera ústavy. Pakliže doby stanovené ústavou nebyly dodrženy, měl být poslanec propuštěn z vazby a po rozhodnutí poslanecké sněmovny budto být podle dosavadní úpravy imunity doživotně zproštěn veškerých podezření anebo vydán soudu k prošetření obvinění a případnému postihu.

Pokud jde o námitku nesplnitelnosti požadavků daných ústavou, nevím co by bránilo královsky honorovaným poslancům se zůčastnit mimořádné schůze parlamentu. Zaměstnanci také pracují každý pracovní den a nic se neděje. Přitom jim nikdo k výplatě nadstandardně neproplácí jízdné, telefon, nájem a pod..

PS: děsím se toho, že by zhýčkaní poslanci měli někdy narychlo zasedat a rozhodovat třeba ve věci vypovězení války a pod..
18. 05. 2012 | 20:41

Béda napsal(a):

Ještě dovětek: dodnes jsem nepochopil jak mohli ústavní vykladači schválit poplatky v bezplatném (předplaceném) zdravotnictví, kterýmžto pádem prakticky umožnili salámovou metodou veškerou bezplatnou (ve smyslu předplacené) zdravotní péče proměnit postupně v ryze komerční ziskový systém, kde zdraví pacienta je daleko za obchodními zájmy vlastníků soukromých pojišťoven, farmaceutické lobby a vlastníků nemocničních a lázeňských řetězců. Nehledě na nějakou Hippokratovu přísahu.
18. 05. 2012 | 20:51

bundt napsal(a):

Sleduji,že reakce se dělí na
a) ty asi nejpočetnější-hle jaká je krása jedné společné spravedlbnosti všem-chycením "velké ryby".A to je krása vskutku.

b)obavy,že průběh soudu nahraje buď pravici nebo levici-jsou velmi časté

c) obavy,jak neodhadnutelně změní kauzy velkých ryb Bárty a Ratha celou justici a laiky hodnotově.Tedy to čemu se říká precedens a na což se má později často PRÁVO JUSTICE ODVOLAT (tzv.JUDIKATURA,JURISDIKCE).Řešené případy dříve-vzorem až normou později.
Nemohu se zbavit pocitu,že u případu Bárty indikuji úpadek významu důkazu výměnou za motiv a úmysl.Výměnou objektivního subjektivním.Tam se to nezdálo přehnaným,ale co když to někdo napodobí a nebude to totéž.
U Ratha mám obavy z možnosti porušování procesní stránky Ústavy nepřímo související s jejím prvním a základním článkem ústavy i u nás:
Listinou lidských práv,notabene zvýrazněnou vyjímkou.
Můj dojem je,že případy Bárta a Rath zvedly hladinu spokojenosti co do pocitu spravedlnosti naší společné niemandie,ale ničí nám možná kvalitu práva.Obávám se,že s rostoucími pocity lidu zvětšující se spravedlnosti lze nejlépe přejít nepozorovaně k právní fašizaci.bez ohledu komu to slouží-zda levici nebo pravici.
18. 05. 2012 | 20:57

Almo G™ napsal(a):

Lex: Ten popis je pěkný a ucelený. Až na jednu drobnost. Neměl by Vámi popsaný postup odpovídat ústavě? Tuto podmínku totiž zjevně nesplňuje.

Velmi problematické jsou zejména pasáže se slovy "Nutno si uvědomit" a "implicitně obsahuje".

Zadržení zákonodárce je v ústavě popsáno jako systém s řadou protiváh. Váš popis je sice konzistentní ale neodpovídá popisu v ústavě a jde přesně proti účelu ustanovení.

Cílem ústavy byla ochrana zákonodárce před policejní zvůlí a zneužitím policie pro politické účely, Dává dostatečnou lhůtu pro prvotní posouzení parlamentu, zda postup policie není bezdůvodnou šikanou. Pak se teprve může konat trestní stíhání se vším, co k tomu patří. Takto je to v ústavě srozumitelně popsáno.

Váš popis k tomu dodává neexistující "implicitní vyjádření souhlasu se zahájením trestního stíhání" což:
1. Není nikde v ústavě obsaženo. Takto bychom mohli "implicitně předpokládat spoustu věcí. Jde jen o spekulaci.
2. Jde proti výslovnému zákazu trestního stíhání v ústavě bez povolení sněmovny. Nelze zároveň "implicitně stíhat" a "navenek vlastně trestně nestíhat, tvařme se, že nestíháme, třeba si toho poslanec nevšimne". Toto je zásadní rozpor Vašeho výkladu a proto s ním nemohu souhlasit. Přejmenováváte trestní stíhání na a) "něco jako předběžné opatření" a b) "trestní stíhání na základě implicitně vyjádřeného souhlasu", což jde přímo proti doslovnému ustanovení i smyslu ustanovení.

Pokud by platil Váš výklad, politicko-policejní šikana by mohla být na denním pořádku.

Z toho vyplývá:
1. Buď je porušena maximální lhůta pro zadržení poslance...
2. ...nebo už je protiústavně trestně stíhán, jen pod krycím názvem "něco jako předběžné opatření" nebo "trestní stíhání na základě implicitně vyjádřeného souhlasu".

Obojí je průšvih, který bude mít neblahé důsledky pro demokracii v ČR, pokud se s tím nic neudělá hned teď.
18. 05. 2012 | 21:16

Almo G™ napsal(a):

P.S. Byly doby, kdy vyšetřovatelé a bachaři dlouze nacvičovali s obviněným a obžalovaným výpověď na veřejnosti.

Předpokládám, že i tomu se tvůrci snažili navždy předejít... Nabíráme nějaký nový směr. Ne, že by to bylo tak nečekané... :-(
18. 05. 2012 | 21:24

bundt napsal(a):

Středověký scholastik-logik vytvořil slavné kritérium,která z možných teorií je nejlepší.Tuším,že to říká,že tou je ta ta nejjednodušší netriviální.
A to co napsal Cyril Svoboda je určitě tomu ze všech dnešních výkladů a zamyšlení-nejjednodušší netriviální.
Propusťte,prosím,D.Ratha z vazby do doby než pravomocně rozhodne co dál sněmovna.
V dané chvíli podléhá asi výhradně jí a jejímu rozhodnutí.Jestli a až ho vrátí do procesu trestního řízení,bude podléhat soudu. To Rath nepopírá.Už v první moment zadržení odevzdal policii vše co měl u sebe.Není nebezpečný zločinec tím,že upozorňuje na svá práva,jsou-li vymezena zákonem.
18. 05. 2012 | 21:59

veverka napsal(a):

Musím se smát,nejnovější masáž dne kauzy Rath

"Uvedená trojice se PODLE VÝKLADU POLICIE baví o své trestné činnosti. „Na jednom z odposlechů David Rath říká VĚTY VE SMYSLU...."

Co to je "věty ve smyslu"? Takže to nejsou ani přepisy nahrávek ,ani přepisy přepisů,ale jedna paní povídala....nebo spíš spin doktor povídal,nebo ještě lépe...spin doktor ty věty poopravil aby byli ve "správném" smyslu.Tak aby odpovídaly potřebám nejnovější masáže dne kauzy Rath.
18. 05. 2012 | 22:00

palivec napsal(a):

pokud půlroční práce policie přijde vniveč kvůli nějakým právním kličkám,rath z toho vyvázne,nebo dokonce bude dál poslancem,je to poslední hřebík do rakve pseudoprávního státu.bude to rovnou nábor do tý partaje s vozubeným kolem.a ty cyrdo radši kušuj,ten tvůj svatouškovskej ksicht a vokrást starou bábu se neštítíš?
18. 05. 2012 | 22:02

Všechno může být jinak napsal(a):

Možná se debata sbíhá jiným směrem, než byl záměr blogera. Nejde o ideologii, ale čistě právnický problém, a sice, zda lze uvalit vazbu na člena parlamentu, když ještě příslušná komora neudělila souhlas s jeho vydáním k trestnímu stíhání. Chci se vrátit k tomu původnímu. Zaznívají, nejen tu, navýsost odborné rozbory k danému problému. Nechci tedy unavovat tím, že bych vcelku opakoval to, co tu zaznělo, a přiklonil se k jednomu z táborů. Část přitakává postupu, který byl zvolen, druzí ho odsuzují jako protiústavní. K táboru druhého názoru (tedy, že vazba pana Rátha je protiústavní) si dovolím podotknout, že zatím ještě (tedy snad), žijeme v právním státě, a tak platí zásada, že soud zná právo. Pokud jemu nadřízený soud nerozhodne jinak, presumuje se správnost a zákonnost stávajícího rozhodnutí, ať je doktrinální výklad kapacit na ústavní právo (jako je prof. Pavlíček) jakkoli odlišný. Na okraj uvádím, že existuje i jiný odborný výklad, jenž věrně nesdílí názor prof. Pavlíčka. Tím je např. prof. Gerloch. Již mnohokrát Ústavní soud ve svých nálezech vykládal ustanovení zákona podle jejich smyslu, i podle toho, jaký mají dopad na konkrétní řešenou kauzu. V různých příspěvcích jsem se dočetl, jak mohlo v daném případě jít k zneužití státní moci pro politickou likvidaci opozičních hlasů. Co se ale stalo ? Jak zadržení poslance Ratha vlastně ovlivnilo či mohlo ovlivnit rozhodování poslanecké sněmovny ? Tuto otázku bych si pokládal v případě, že by policie poslance Rátha zadržela (byť s krabicí plnou peněz, v níž by se s úsměvem na rtu prohraboval), na cestě do Poslanecké sněmovny, kde by mělo probíhat nějaké hlasování, nedej Bože o vyslovení důvěry či nedůvěry Vládě (srov. volba Václava Havla v prezidentských volbách v r. 1998, kdy byl ve vazbě M. Sládek – šlo jen o jeden hlas, a i tak nebyla vazba M. Sládka shledána protiústavní, kdy navíc nemohl ani hlasovat o volbě prezidenta). K ničemu obdobnému nedošlo. Jak deklaruje i soud, který vazbu uvalil, vazba nijak neomezuje Ráthovo hlasovací právo jako poslance. Námitku politizace případu proto hodnotím jako lichou. Trestní řízení slouží orgánům činným v trestním řízení „jen“ k dosažení toho, aby byl trestný čin náležitě zjištěn a jeho pachatel spravedlivě potrestán. Účelem trestního řízení tedy není, aby bylo řízení vedeno samo pro sebe - v krystalicky čisté formě, ale aby jeho výsledkem bylo zjištění, kdo, a zda se trestného činu dopustil, a aby byl za to příp. spravedlivě potrestán. Poslanec nemá hmotně-právní imunitu. Pokud tu je nejednoznačný výklad dotčeného článku Ústavy, jsem toho názoru, že pokud Sněmovna na následující schůzi, k níž se bude moci vyjádřit i poslanec Ráth, vysloví konečný souhlas s přípustností trestního stíhání, bude celé toto trestní řízení v souladu s Ústavou, resp. nebude dostatek důvodů pro shledání neústavnosti. Může přitom dojít i k tomu, že soud, výslovně Ústavní, jak již několikrát prokázal, naznačí ve svém případném nálezu, nutnost provedení změny dotčených ustanovení Ústavy, s tím, že pokud k ní nedojde, a bude-li napříště řešit obdobnou věc, rozhodne jinak. Nebo samozřejmě, že může shledat stíhání poslance od počátku jako neústavní. V tomto je nalézání práva krásné, zajímavé, neboť je nevyzpytatelné. Daný problém není matematická úloha s výsledkem bezezbytku. Konečně i soudy rozhodují jen většinou svých hlasů. A naslouchá někdo disentům ?
18. 05. 2012 | 22:03

Argo napsal(a):

Souhlas s komentářem "Asfalt" - přestože jsou dva možné právní výklady, tento je dle mého názoru pravděpodobnější...
18. 05. 2012 | 22:21

Almo G™ napsal(a):

Argo: Problém nicku Asfalt je v tom, že si vymýšlí něco, co v ústavě není:

Viz:
Asfalt napsal: "Odevzdání zadrženého soudu" znamená, že soud může vykonat pravomoc nad poslancem, tedy že soud může rozhodnout případně i o vazbě, kterou navrhuje státní zástupce."

--- Žádnou takovou pravomoc ústava soudu nesvěřuje. Naopak mu ji výslovně zakazuje. Soud, ani nikdo jiný nesmí poslance trestně stíhat, tedy ani rozhodovat o vazbě, byť by ji žádal kdokoliv. Nemusí se vám to líbit, ale to je tak vše. Ústava to předepisuje jasně.

Asfalt napsal: "Stručně. Souhlas předsedy PS je jakýmsi "předběžným opatřením" (v uvozovkách) do doby rozhodnutí Poslanecké sněmovny, na základě kterého mohou orgány činné v trestním řízení účinně konat a které zahrnuje i dočasný souhlas s vazbou."

--- I toto si Asfalt vymyslel. orgány činné v trestním řízení nemohou bez souhlasu konat nijak. Účinně ani neúčinně, dokud k tomu nesvolí sněmovna. Teprve svolením komory parlamentu tuto pravomoc získávají.

Není žádný důvod si k textu ústavy přidávat další vlastní termíny, které ústava nezná a vysvětlovat vše s pomocí nich. Stačí se držet textu ústavy.

Jak si může někdo k popisu procesu přidávat pojmy jako "předběžné opatření", které ústava vůbec nezná a z nich pak něco vyvozovat, když je popis procesu jasný i bez nich?

Která právnická fakulta učí tak kreativnímu výkladu, který povoluje přidat si k ústavě libovolný vlastní termín a jím pak něco dokazovat?
18. 05. 2012 | 23:05

Honza999 napsal(a):

dieder

Vykazujete značné mezery ve vašich znalostech - přesto vám to ale koukám nebrání se vyjadřovat...

Brožová-Polednová NEBYLA oficiálním žalobcem v případě Horáková. Je pravda, že v době konání procesu měla za sebou 2 roky studia právnické fakulty - ale ZBYTEK STUDIA MĚLA JEŠTĚ PŘED SEBOU. Byla jako student na generální prokuratuře pouze na stáži - a strana a vláda ji vybraly jako mediální figurku, byla takzvaným "žalobcem z lidu", z právního hlediska NULOU.
Vyšetřování případu Horáková před procesem trvalo několik měsíců (září 1949 až červen 1950) a Polednová se toho vyšetřování prokazatelně nemohla účastnit (a nemohla se tedy dopustit jakýchkoli manipulací s důkazy či jiných vyšetřovacích přehmatů - to mohli dělat jen vyšetřovatelé z řad policejních orgánů) a její stáž na generální prokuratuře trvala celá (standardně, stejně jako u všech ostatních studentů práv) DVA MĚSÍCE (a jak jsem již psal, jen NÁHODOU to bylo zrovna V DOBĚ PROCESU). Pokud se nad věcí zamyslíte, snad pochopíte, že tehdejší SKUTEČNÍ PROKURÁTOŘI kteří vedli vyšetřování těch několik měsíců před začátkem stáže Brožové-Polednové by si těžko sedli na zadek před studentkou druhého ročníku, která tam přišla na dva měsíce "na praxi".
Po ukončení této stáže pokračovala Brožová-Polednová v dalším standardním studiu právnické fakulty ještě další tři roky a po absolvování CELÉHO STUDIA (tedy žádná rychlokvaška) byla v roce 1953 jmenována okresní prokurátorkou v Rokycanech. Informace uvedené ve Wikipedii jsou snůška lží a manipulací.

Jen tak mimochodem, pokud by byla jak uvádíte "kádr ÚV KSČ", neskončila by po promoci jako upocená okresní prokurátorka.
18. 05. 2012 | 23:07

Almo G™ napsal(a):

Oprava: "Soud, ani nikdo jiný nesmí poslance trestně stíhat DO SVOLENÍ KOMORY PARLAMENTU, tedy ani rozhodovat o vazbě, byť by ji žádal kdokoliv."
18. 05. 2012 | 23:08

JDoe napsal(a):

boze, proc ma kazdy dojem, ze ma kvalifikaci vyjadrovat se k pravni otazce, aniz by mel poneti o zakladnich principech. Ali G neni neustale opakuje neco o "prodlouzeni lhůty pro zadrzeni" ackoliv nic takoveho neexistuje a odvolava se na odstavec, ktery se na tento pripad neda aplikovat. takze pro ty, pro ktere mohou byt rozbory Lexe prilis dlouhe nebo obtizne pochopitelne kratsi verze jak si predmetnou cast ustavy vykladam ja:

Verim, ze ai Ali G bude souhlasit, ze byl dodrzen postup pro to, aby mohl byt poslanec Rath "predan soudu", tedy, ze o nem soud muze rozhodovat. Ustava nijak neomezuje rozsah veci, o kterych muze soud rozhodnout, je tedy zrejme, ze muze rozhodovat podle beznych pravnich norem. tedy muze rozhodnout rovnez o vazbe.

stejne tak neni pravda, ze neexistuje nic jako "podminene trestni stihani". zahajeni trestniho stihani je v urcitych pripadech dle ust. § 163 podmineno souhlasem poskozeno a tento souhlas muze byt vzat zpet i behem rizeni. v takovem pripade se trestni stihani stane neprispustnym dle § 11 a bude zastaveno. konecne rozhodnuti snemovny je podobny model.

prave tento konecny souhlas snemovny zarucuje, ze ochranu politika, nebot v takovem pripade bude trestni stihani zastaveno.
18. 05. 2012 | 23:11

Almo G™ napsal(a):

JDoe: Opakujete vyvrácené nepravdy. Stačí se podívat do textu ústavy.
18. 05. 2012 | 23:15

JDoe napsal(a):

Ali G, pokud nerozumite pojmu specialni pravni uprava, tak snad ani nema smysl vest s vami pravni argumentaci. uprava odst. 4 (snad, nemam ted u sebe ustavu) vylucuje upravu odstavce predchazejiciho a proto neni spravne pri postupu dle odst. 4 opakovat mantru odst. 3 a tvrdit, ze i zde je treba pro zahajeni stihani souhlas smenovny, protoze nic takoveho receno nikde neni.
18. 05. 2012 | 23:18

Almo G™ napsal(a):

Je zajímavé, jak trváte na termínu "předán soudu" a držíte se jej zuby nehty, přestože v ústavě tento termín vůbec není.

Vysvětluji si to tak, že vám více asociuje "vydání soudu" než termín "odevzdání soudu", který naopak v ústavě je. Tím se vám pak lépe odvozuje protiústavní závěr, že soud bez svolení sněmovny může rozhodovat i o něčem jiném, než o zadržení po dobu 48 hodin.

Bohužel však z neplatných premis vyvozujete jen neplatný závěr. Ostatní ponechávám bez komentáře.
18. 05. 2012 | 23:21

JDoe napsal(a):

takze jinak, souhlasite s tim, ze byl v souladu s ustavou dan souhlas predat p. Ratha soudu? tak potom z ceho vyplyva jakekoliv omezeni toho, o cem muze soud rozhodovat? v ustave nic takoveho neni neni.
18. 05. 2012 | 23:21

Almo G™ napsal(a):

JDoe napsal(a): Ali G, pokud nerozumite pojmu specialni pravni uprava, tak snad ani nema smysl vest s vami pravni argumentaci.

--- To je možné. Na rozdíl od vás jsem ale příslušný článek ústavy četl. Doporučuji. Je to zajímavé čtení.
18. 05. 2012 | 23:24

JDoe napsal(a):

ano, mea culpa, nemel jsem po ruce ustavu. takze byl vydan souhlas k "odevzdani soudu", o cem bude tento soud rozhodovat, kdyz, jak jsem jiz psal, ustava toto nijak neurcuje.
18. 05. 2012 | 23:24

Karel Mueller napsal(a):

Milí diskutéři,

mám upřímnou radost z návratu Lexe po delší době, ale nemyslím si, že by odborný spor kolem interpretace Ústavy byl tím podstatným.

Kařdý, kdo žije v Česku, si nepoložil otázku po Rathově vině, položil si otázky kdo a proč. Odpověď na otázku kdo není těžké odhadnout, stačí nahlédnout jednohlasný mediální chorál a celou akci "v přímém přenosu", dále reakce některých významných figur a nakonec i neskutečně slabou reakci ČSSD, která mohla okamžitě přejít k protiútoku - karet má víc než dost.

Pokud jde o otázku proč ... bystří pozorovatelé si určitě všimli několika jemností, ze kterých odpověď odhadnou nespíš správně.
18. 05. 2012 | 23:24

Honza999 napsal(a):

jDoe

žijete v základním právním omylu.

PRÁVĚ PROTO, že ústava "nijak neomezuje", ale přesněji řečeno, nijak nespecifikuje rozsah věcí...

PRÁVĚ PROTO nesmí soud o ničem takovém rozhodovat. Ve vztahu občana ku státu platí "co není zakázáno je povoleno", ve vztahu státu vůči občanu platí "co není vyloženě povoleno JE ZAKÁZÁNO".

Soud proti Rathovi může uplatňovat pouze kroky Ústavou vyloženě specifikované - a protože tam není specifikaváno nic, soud není oprávněn k ničemu krom poslancova zadržení na dobu zákonem určenou, tedy 12 hodin bez souhlasu předsedy parlamentu, 24 hodin s jeho souhlasem... Nic víc není soud oprávněn, protože nic víc není v Ústavě VYLOŽENĚ určeno - a není-li to určeno, je to zakázáno.

Naopak Ústava přesně specifikuje, že TRESTNÍ STÍHÁNÍ poslance je přípustné pouze poté, co je poslanec ke stíhání vydán parlamentem a žádný krok státního orgánu NESMÍ být v rozporu s tímto ustanovením.
18. 05. 2012 | 23:25

JDoe napsal(a):

ano, a to co muze soud cinit vuci obcanovi je upraveno v trestnim radu, podle ktereho muze byt za urcitych okolnosti vzat obcan (tedy i spolanec do vazby). tedy zakon stanovi, co muze organ cinit. neni treba, aby to bylo upraveno v ustave, resp. pokud to neni v ustave upraveno odlisne, pouzije se zakonny postup. nevim, kde berete udaj o "12 hodinach", alespon v mem UZ nic takoveho neni.

ohledne vaseho tretiho odstavce muzu jenom opet poukazat na to, ze se zde pohybujeme v ramci 5 (uz jsem si to nasel) odstavce ustavy, ktery je SPECIALNI upravou vuci odstavci 4 a proto jeho aplikaci VYLUCUJE. pokud by tomu bylo jinak, tak by nebyl duvod, aby v odst. 5 byla posledni veta, ktera dle vaseho vykladu pouze dubluje obsah odstavce c. 4
18. 05. 2012 | 23:31

Almo G™ napsal(a):

JDoe: Vážně si ten text nechcete nejprve přečíst? Tohle je trochu unavující.
18. 05. 2012 | 23:35

Almo G™ napsal(a):

Co opravdu nechápu, je, že oponentům vůbec nevadí, že jejich složité konstrukce výkladu nakonec vždy vedou k porušení základního ustanovení, že "Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem."

Tolik doplňování neplatných termínů a tvrzení a tolik ignorování, "aby to pasovalo" a nakonec jim nevadí, že fakticky trestně stíhá a neústavně "předběžně opatruje" i bez souhlasu komory...
18. 05. 2012 | 23:56

Honza999 napsal(a):

jDoe

Ty hodiny jsem popletl, má být 24 a 48...

Poslyšte... Kdo podle vás ze zákona zahajuje TRESTNÍ STÍHÁNÍ (kohokoli)..

Soudce?

A není to náhodou podle §160 trestního řádu POLICEJNÍ ORGÁN??

Soudce je od toho, aby POLICEJNÍ ORGÁN u něj žádal vazbu pro trestně stíhaného, soudce sám ale v této fázi trestně nestíhá. V ústavě není napsáno, že by předseda parlamentu měl odevzdávat poslance policejnímu orgánu (který by tím pádem mohl zahajovat trestní stíhání) ale že ho odevzdá SOUDU - a jediná pravomoc soudu v této fázi je rozhodnout o PRODLOUŽENÍ JEHO ZADRŽENÍ, nic víc.

Treatní stíhání je zahájeno vznesením obvinění a to vznáší policejní orgán. Není v kompetenci jakéhokoli soudce vznášet obvinění, úlohy jsou rozděleny.

Policejní orgán vznáší obvinění, státní zástupce podává žalobu a soud vynáší rozsudek.

Vznesení obvinění, tedy faktické zahájení trestního stíhání policejním orgánem je porušení odst.4 čl.27 Ústavy. Odst.5 čl.27 Ústavy pojednává o odevzdání poslance SOUDU, nikoli POLICEJNÍMU ORGÁNU.
18. 05. 2012 | 23:57

Almo G™ napsal(a):

Inu, po bezplatném zdravotnictví přišel na řadu spravedlivý proces. Prošlo to jednou, projde to i podruhé. Čert vem právo.
18. 05. 2012 | 23:58

Lex napsal(a):

Už naposled.
Smiřme se, prosím, s tím, že už v právnické „mateřské škole“, v předmětu „Teorie státu a práva“ vás budou učit, že právní normy, zákony – lhostejno jaké síly, i obecně závazné právní předpisy nižší právní síly (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy vydávané na základě zákonného zmocnění, vyhlášky a nařízení krajů a obcí) pracují z důvodu legislativní techniky s tzv. „kategoriemi“, tj. slovními termíny a spojeními, které mají svůj specifický obsah, pokud možno stejný pro celou oblast práva, anebo alespoň pro určité právní odvětví, v nejhorším případě jen pro ten který zákon samotný. Obsah těchto kategorií stanoví ve výkladových ustanoveních samotná norma, anebo je obsah těchto kategorií ozřejmován teorií či právní (soudní) praxí.
Smiřme se, prosím, s tím, že takovou kategorií je i pojem „odevzdání zadrženého soudu“, v našem případě, tj. v případě znění čl. 27 odst. 5. Ústavy se má na mysli „odevzdání poslance zadrženého jako osoba podezřelá ze spáchání trestného činu podle § 76 odst. 1 trestního řádu při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, s návrhem soudu na vzetí do vazby“. Širším obsahem této kategorie je v souladu s dalšími ustanoveními trestního řádu nezbytná procedura spočívající v zahájení trestního stíhání proti této osobě cestou sdělení obvinění podle § 160 odst. 1, výslech obviněného s obhájcem zvoleným nebo ustanoveným, jde-li o případ nutné obhajoby, nebo i bez něho, pokud o takový případ nejde, doložení dalších důkazních materiálů a protokolů o dosavadních procesních úkonech provedených po zahájení trestního stíhání ve lhůtě do 48 hodin od zadržení, ve které musí být osoba dodána soudu, anebo o procesních úkonech uskutečněných před zahájením trestního stíhání v rámci tzv. „prověřování“ po zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst.3 trestního řádu, a konečně návrh státního zástupce soudu na vzetí do vazby. V případě, o kterém mluvíme, tj. v případě poslance požívajícího imunity, musí být součástí této procedury také souhlas předsedkyně Poslanecké sněmovny s „odevzdáním soudu“.
Onen souhlas předsedkyně Poslanecké sněmovny operující touto kategorií tedy postihuje celou tuto proceduru, bez níž žádné „odevzdání soudu“ není možné, není ani myslitelné, protože soud, kterému byla osoba "odevzdána", je oprávněn ohledně ní jen rozhodnout o návrhu státního zástupce na vzetí do vazby, což bez zahájení trestního stíhání (§ 68 trestního řádu - "Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi.") a výše popsané procedury nepřichází v úvahu. Koho by zajímal postup rozhodování soudu o "odevzdané osobě", nechť si přečte oddíl první čtvrté hlavy trestního řádu.
Může se nám to nelíbit, můžeme předkládat své názory, můžeme dokonce protestovat, ale to je tak vše, co můžeme.
Ti, kteří k tomu mají puvoár, mohou také podat příslušný podnět Ústavnímu soudu anebo iniciovat přesnější znění Ústavy. Tomu, že by se změnil trestní řád tak, že zadrženého poslance přes souhlas předsedkyně sněmovny k odevzdání soudu nelze vzít do vazby, nevěřím ani za mák. Ale o tom jsem už psal.

Lex
19. 05. 2012 | 00:03

Honza999 napsal(a):

Lex

Já to vidím v jiné "kategorii"...

Ústava zaručuje poslanci, že na rozdíl od řadových občanů mohou být zadržení pouze na 24 hodin. O tom, zda může být poslanci toto privilegium zkrácené doby zadržení odebráno, rozhoduje soud poté, co poslance předseda sněmovny svým souhlasem odevzdá soudu - bez tohoto souhlasu by soud dobu zdržení na 48 hodin nesměl povolit.

Odevzdání soudu nemůže znamenat "kategorii" obsahující automaticky i zahájení trestního stíhání, protože zahájení trestního stíhání není v pravomoci soudce. Odevzání soudu znamená připuštění výkonů těch rozhodnutí soudu, které je soud oprávněn provádět a zahájení trestního stíhání mezi ně nepatří.
19. 05. 2012 | 00:20

Almo G™ napsal(a):

Lex napsal: "v případě znění čl. 27 odst. 5. Ústavy se má na mysli „odevzdání poslance zadrženého jako osoba podezřelá ze spáchání trestného činu podle § 76 odst. 1 trestního řádu při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, s návrhem soudu na vzetí do vazby“

Podíval jsem se na § 76 odst. 1 trestního řádu http://zakony-online.cz/?s16&q16=76 .
V něm je to ale formulováno jinak, než tvrdíte:

Odstavec je jen o možnosti zadržení, pokud existují důvody vazby.

"Odevzdání" se zmiňuje až odstavec 4. Protože je v něm zmíněno nejen odevzdání soudu, nýbrž i "odevzdání policejnímu orgánu", vyplývá z toho, že "odevzdání" je relativně neutrální pojem - který znamená jakýkoliv přesun osoby pod dohled - - garanci - pravomoc kohokoliv (policie, soudu, atd.). Tedy v tom smyslu, který tady po celou dobu prezentuji.

Pod "odevzdáním soudu" se tedy zjevně nemíní automaticky "odevzdání spolu s (implicitně předpokládaným) obviněním a vazbou", jak tvrdíte.

Odevzdání je prostě jen přesun pod aktuální pravomoci toho, kdo je právě nabývá, a co je hlavní: jen v rozsahu, ve kterém je nabývá.

Protože soud po přesunu (odevzdání) poslance od policie k soudu nenabývá žádné nové ani zvláštní pravomoci, nemůže pokračovat nad rámec svých stávajících pravomocí = podle textu ústavy může jen:

1. zajistit zadržení do délky 48 hodin (protože má onu pravomoc jen první polovinu lhůty)
2. a trestně NEstíhat poslance, a to ani pod krycím maskovaným názvem
19. 05. 2012 | 00:24

Almo G™ napsal(a):

Oprava: "1. zajistit zadržení do délky 48 hodin (protože POLICIE má onu pravomoc jen první polovinu lhůty)
19. 05. 2012 | 00:26

Almo G™ napsal(a):

Honza999: Vystihl jste to podle mě ve zkratce přesně.
19. 05. 2012 | 00:29

Béda napsal(a):

Lex, Almo, Honza 999,

uvidíme. Předpokládám, že obhajoba vznese námitku porušení ústavních práv obžalovaného (vazba poslance bez rozhodnutí sněmovny trvá déle než 48 hodin, bez schválení sněmovny probíhá prakticky trestní stíhání poslance) a že ve věci bude muset rozhodnout ústavní soud.

To bude ovšem pouze první část soudní pře. V dalším předpokládám námitky obhajoby ohledně kvality důkazů, možné manipulace s důkazy a pod..

V každém případě celou kauzou důvěra v ČSSD, její politiky hodně utrpěla a díky očekávané setrvalé masáži médií ještě hodně utrpí.

PS: začíná se rýsovat nová kauza - tzv. Mrázkova archivu, který, pokud existuje, může být selektivně probrán a jednostranně politicky využit.

PS: myslím, že asi s glosováním politiky úplně skončím. Karavana stejně potáhne svou cestou dál a drobotina je odsouzena smířit se s osudem a nést veškerou tíhu toho pochodu. Myslím, že obyvatele ČR (nemyslím tím tzv. "elity") do budoucna nečeká nic moc dobrého.
19. 05. 2012 | 06:36

ergo napsal(a):

Od toho je diskuse,aby nevylučovala předem jakýkoliv názor,možnost.Diskuse s mantinely jako,že rozhodnutí nemůže být opraveno,vzato zpět apod. nemá smysl.Neadresná diskuse,která nezvažuje kompetenci a ústavní povinnost činitelů práva a státu je planá diskuse svědčící o metodách zastrašování -opaku demokracie,která se vyhýbá jádru věci a obchází lidskou čest a stane se motivem dalších obcházení Ústavy.
Říkám ,že POKUD Cyril Svoboda citoval přesné znění (a kdo dnes raz dva najde při evidentně desítkách změn každoročně)-poslední versi zákona?
Pokud Cyril Svoboda citoval přesné znění poslední verse,stále platné,tak to na mne osobně dělá logický dojem porušení Ústavy.Svoboda nás nezamotává do teorií práva a složitých nuancí právní vědy a to je správné.Byl-li by zákon a to třeba tento tak politicky důežítý-o zadržení poslance-sám o sobě právní vědou-to je nepřípustné.Nejspíše je to ale nepřípustná interpretace s cílem zamlžovat odpovědnost činitelů za dodržování Ústavy.Jestliže se Rathovi ani na chviličku neodpustilo (v možnosti) pochybení záměny obsahu krabice,proč se automaticky má odpustit daleko větší pchybení-spojené s porušením Ústavy jiným,kteří tak suverénně rozhodují o Rathovi,včetně těch kdo mlčí a pochybení tak ignorují nebo mlčky schvalují.(opět možné?).Lhostejnost -pružina dějin-pochází z pera Antonia Gramsciho,umučeného ve vězení Mussoliniho fašistickou policií.Mussoliniho,který hlásal poté co se vzdal leadera sociální demokracie :Kapitalismus ANO,liberalismus NE. Totéž co M.Zeman.A jeho nástupci v sociální demokracii.
Já se nedomnívám ,že Rath nebral úplatky-já to prostě nevím.Nevím jistě apod. Ale co se týče možnosti se špacírovat jako poslanec po návsi před zraky policie s krabicí napěchovanou tolika penězi neznámého původu-na to musí být Rath asi naivní,hloupý a neopatrný.Jak jej mohli při takových vlastnostech zvolit poslancem?
Což neexistují cílené léčky a provokace? Což vy jste nikdy v životě nikomu nenaletěli? Copak jste si zamyšleni,unaveni vždy všeho všimnuli ? V rychlé době,plné starostí každý z nás funguje jako polautomat.Část věcí dělá automaticky,aniž si je uvědomuje,část domýšlí,přemýšlí o nich.Darovanému koni na zuby nekoukej.Dárek se skoro nikdy nerozbaluje hned před dárcem.Donese se domů a tam vychutná.A Rath se po těžkém dni mohl i těšit na lok vína s přítelkyní apod.Neříkám,že je to jediný možný výklad.Ale i to mohu připustit.
Mnohokrát chce policie určit žháře.To,že v některých případech má pravdu neznamená,že požár budovy nemůže vzniknout samovznícením:tuto vlastnost má spousta běžných materiálů ač o tom zpravidla nevíte.
Nakonec absurdní možnost:ale také možná."Dárce" říká,pane hejtmane,vemte si prosím malou pozornost-tuhle krabici.A Rath chmátne úmyslně nebo omylem ale po té druhé,vedle ležící,která byla určena někomu jinému.Zpráva se po jeho odchodu z pochopitelných důvodů (koho by nemrzelo přijít o 7 milionů) telefonicky na policii,která ho v Hostivicích čeká a ví,jak bude překvapen.
To je nadělení:začne se i myslet.
19. 05. 2012 | 06:37

ergo napsal(a):

opravuji u sebe výše : " politicky důležítý"," daleko větší pochybení "
19. 05. 2012 | 06:42

ergo napsal(a):

oprava výše na :"spojené s porušením Ústavy jinými,kteří tak suverénně rozhodují.."
19. 05. 2012 | 06:58

Jarek napsal(a):

To ergo: ano, i tak k tomu mohlo dojít, ale jsou tu odposlechy, které to mají dokazovat. Dle informací policie šlo o dlouhodobě rozpracovanou a sledovanou kauzu, ale koneckonců i ty další miliony, co se našly pod podlahou, tam předtím mohla narafičit policie, či jiný provokatér :-) Já tedy nevím, ale dvě sedmičky vína někomu dávat jako dárek do tak velké a neúhledné krabice, navíc tak významné osobnosti, je jako dát ženě prstýnek do krabice od bot.
19. 05. 2012 | 08:43

jhamm napsal(a):

Bohužel, já jsem asi také "negramotny, a opravdu nerozumím aktuální aplikaci Ústavy ČR, především článku 27, odstavců

" (4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestnéhmo činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž jezadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.",

v případě dr. Ratha. Proč (když) ještě nebyl vydán potřebný souhlas komory, a přesto je ve vazbě (tedy trestně stíhán)? Může mi to Vy kalifikovane a bez hysterie či urážek jasně a věcně správně vysvětlit? Děkuji předem.
19. 05. 2012 | 08:54

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

ergo – „Darovanému koni na zuby nekoukej …“

Nevím proč tak dalekosáhle spekulovat o dárci a daru. Policie snad ví, u koho byl Rath na návštěvě, tak předpokládám, že kromě Ratha zajistila i dárce a důkladně vyslechla, aby zjistila, jak návštěva problěhla a odkud pochází ta krabice s penězi.
19. 05. 2012 | 08:58

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

jhamm -"nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit" - Předseda komory souhlas dal, a tedy orgán nebyl povinen Ratha propustit, ale měl ho odevzdat soudu.

"Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno." - Komora souhlas zatím neodepřela, trestní stíhání tedy není vyloučeno. "komora rozhodne na své příští následující schůzi".

Jak nakládat s nepropuštěným poslancem v období mezi odevzdáním soudu a rozhodnutím komory (a jakým termínem to nazvat), to budou zřejmě muset upřesnit příslušní právníci. Těšil jsem se na diskusi v médiích už včera, ale ve večerních televizních zprávách o problému nepadlo ani slovo. Jako by se redaktoři báli se o něm vůbec zmínit.
19. 05. 2012 | 09:24

jhamm napsal(a):

Děkuji, ale stejně jsem to nepochopil: není ke stíhání vydán, ale už stíhán je (je ve vazbě). To je podle mne (absolutního právního laika!) zcela zásadní rozpor. O osobu D. Ratha se v podstatě nezajímám.
19. 05. 2012 | 09:47

Analytik napsal(a):

Po případu Rath se sápe Rampula!
Že prý má ještě volné místo pod kobercem.
Tak to vypadá, že další úvahy o Rathově vazbě jsou nepodstatné nebo bude porušení Ústavy stíháno?
http://www.novinky.cz/domaci/268042-bradacova-by-mohla-prijit-o-rathuv-pripad-dostat-ho-muze-rampula.html?ref=zpravy-dne
19. 05. 2012 | 09:59

veverka napsal(a):

jhamm

Je to tak,nebyl vydán a přesto je stíhán.Nečas s taxikářem a jejich soudci si vytírají s ústavou řiť.
19. 05. 2012 | 10:12

P. napsal(a):

Jak si David Rath předpověděl budoucnost
http://www.outsidermedia.cz/Jak-si-David-Rath-predpovedel-budoucnost-1.aspx
19. 05. 2012 | 10:18

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

jhamm - Já s Vámi souhlasím, že je to z hlediska slovního znění nedomyšlené. Nestačí ale jen vycházet ze slovního znění, každé ustanovení má plnit nějaký účel a výsledek je třeba posuzovat také z hlediska tohoto účelu. Řešením rozhodně není pustit zadrženého na svobodu a nechat ho dál páchat trestnou činnost.

Proto jsem napsal, že podrobnosti musí dořešit právníci. Ostatně žádný právní systém není tak dokonalý, aby dokázal předvídat všechny situace, které mohou nastat. Je vždy na soudcích, aby každý jednotlivý případ posoudili zvlášť. Nikdy to nebude fungovat samo, čistě mechanicky, jako když do počítače vložíte data a on vyplivne výsledek.

Myslím, že se zbytečně jen snažíme "objevit Ameriku", tedy vymýšlet něco, co je jinde už vymyšlené. Vždyť na světě existuje spousta jiných zemí, které se do podobného problému dostaly dávno před námi, tak proč se nezeptat, jak si s ním poradily?
19. 05. 2012 | 10:40

Asfalt napsal(a):

Lex:
Vaše příspěvky jsou excelentní, díky za ně. Škoda že se neobjevujete častěji.

Honza999:
Trestní řízení má několik fází od úkonů před zahájením trestního stíhání přes sdělení obvinění a následné trestní stíhání po sdělení obžaloby a následné projednání před soudem. Před zahájením trestního stíhání mluvíme o podezřelém (který může být zadržen), ve fázi stíhání mluvíme o obviněném (který může být vzat do vazby), ve fázi soudní mluvíme o obžalovaném.

Trestně stíhán je tedy ten, komu bylo sděleno obvinění a bez obvinění nelze trestně stíhat. Tedy, úkony, jejichž adrestátem je jen obviněný, nelze činit vůči tomu, kdo obviněný není (např. bez obvinění nelze vzít do vazby).
Pokud tedy čl. 27 odst. 5 v poslední větě mluví o "přípustnosti STIHANI s konečnou platností", mluví se o STIHANI a o poslanci, jemuž bylo sděleno obvinění, přotože bez obivinění není STIHANI.
Citovaný odst. 5 tak deroguje odst. 4 stejného článku, který říká že polance nelze STIHAT bez souhlasu komory Parlamentu. Vyplývá to ze systematického výkladu na základě "lex specialis derogat generali".
Samozřejmě, ti, co o systematickém výkladu nikdy neslyšeli, budou trvat na doslovném lexikálním výkladu odst. 4 a odst. 5 budou zakrývat rukou, aby ho zatajili. Ale zvláště Ústavu (a nejen ji) takto skutečně vyložit nejde (v ústavním právu má lexikální výklad dokonce malou roli).

Zcela souhlasím s Lexem, ale v jeho názoru na "kategorie" ne zcela. Víme například, že obsah pojmu "dobré mravy" se v občanském a obchodním zákoníku mírně liši. Termín jednoho právního předpisu nemusí mít stejný obsah v jiném právním předpisu. Měli bychom mluvit spíše o analogii než o shodě termínů, zcela ideálně kompaktní a systematické právo není. Termín "odevzdání soudu" v ústavě tedy nemusí mít stejný obsah v podústavním předpisu.
Jak uvádíte, obvinění nesděluje soud, tedy soud nezahajuje trestní stíhání a tedy termín "odevzdání soudu" restriktivním výkladem nemusí znamenat možnost zahájení trestního stíhání. Dovolení zahájit trestní stíhání (tedy sdělit obvinění) je ale nepřímo vysloveno v poslední větě odst. 5, proto Váš restriktivní výklad není na místě. S "kategoriemi" (viz předchozí odstavec) bych pak vůbec v dané souvislosti neoperoval.

koucour:
Z Vašich příspěvků je mi smutno. Právo musí sloužit lidem, nikoliv experimentátorům s lidmi nebo zločincům. Výklad práva není o exhibicionismu, ale racionální, proveditelné a pokud možno spravedlivé regulaci společenských vztahů.
Pokud tvrdíte, že poslanci mají podle Ústavy povinnost do 24 hodin rozhodnout o možnosti trestního stíhání poslance, pak nemluvíte o rozhodnutí, ale o sázce do loterie, protože do 24 hodin není nikdo schopen prostudovat případně i rozsáhlý spis a odpovědně zvážit všechny okolnosti, natož aby se tak mohlo odehrát v případě celé PS. O tom, že rozhodnutí PS je nezvratné bez možnosti opravného prostředku ani nemluvím.
Škoda, že nejste manager, přirozený respekt svých podřízených byste svými výklady ztratil okamžitě. Protože jste poradcem prezidenta, budeme muset počkat až pleádu vtipů lidu k tomu, že poslace mobilizuje armáda vrtulníky, aby mohli do 24 hodin rozhodnout, zda proces s Rathem je či není politický, když mnozí toto neví a nemohou vědět ani po několika dnech. Skutečně, je mi smutno a líto lidí této země.
19. 05. 2012 | 10:51

SuP napsal(a):

Proč jen mi příspěvky 4 zdejších debatérů tolik připoměly předlistopadové redaktory Morávek, Vejvoda, Syruček, Soldát a Jambor? Žeby stejná demagogie?
19. 05. 2012 | 11:04

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Asfalt – Obávám se, že daleko nejvíc ohrozí „přirozený respekt podřízených“, či „autoritu státu a orgánů činných v trestním řízení“ (C. Svoboda) v očích řadových občanů, pokud causa Rath bude L. Bradáčové odebrána a předána do Prahy, jak prý o tom uvažuje Vl. Rampula. Byť by to bylo sebevíc v souladu se zákonem.
19. 05. 2012 | 11:31

jhamm napsal(a):

Pro J. Š.:

děkuji za Vaše reakce. To co píšete se jeví logické i rozumné, ovšem (pro mne jako laika) jen za předpokladu, že nesmím chápat text ústavy doslova! Což, nejsa právník, ale matematik, neumím bez jasného a věcně správného vysvětlení přijmout (bohužel pro mne ...). Interpretovat explictně formulovaný text ústavy podle představ jednoho či několika jedinců, byť právníků, je podle (opět jen mého nazoru) velmi nebezpečné. Ústava by se tak mohla stát výhradně jejich majetkem, což jinak řečeno znamená, že nikoliv ústava a její jednoznačně psaný text, ale naopak její výklad platí ..., za takové situace lze s právem udělat téměř cokoliv!
Ještě jednou děkuji, a počkám co na to vše řeknou experti či US.
19. 05. 2012 | 11:54

lujjza napsal(a):

Myslím, že na demonstraci, která bude v Praze 22. května, by se požadavky vůči vládě měly rozšířit i o právo D. Rátha na spravedlivý proces (nejsem volička ČSSD a doktora Rátha naprosto nemusím). Také by se mohla vyslovit naděje, že když už ten protikorupční boj snad opravdu začal, začne to fičet a následovat budou Vondra, Hulínský, Šnajdr, Ouzký, Březina, Cabrnoch, Drábek.... (další jména si doplňte podle svých preferencí).

Taky je ovšem nutno velice zostražitět a pátrat po tom, co za šupárnu teď vláda (pod kouřovou clonou "případu Ráth") fofrem a potichoučku schvaluje.
Domnívám se totiž, že mediální humbuk kolem Rátha má více cílů, nejenom změnit poměr voličských sympatií ve směru podzimních voleb, ale i schovat něco velice současného.
19. 05. 2012 | 12:02

Ondrej Novak napsal(a):

Ja v tom postradam logiku. K cemu by to v ustave bylo, kdyz rozhodnuti Nemcove ma ve vysledku efekt jednoho nebo dvou dnu. Podle me spravny vyklad je ze poslanec ma byt zadrzen do rozhodnuti parlamentu. Ustavu je treba chapat tak, ze je napsana pro myslici lidi, kteri vedi, k cemu to je, co je cilem toho ustanoveni. Neni pro nemysliciho robota ridiciho se presne podle umisteni interpunkce ve vetach.
19. 05. 2012 | 12:39

David - 1. část napsal(a):

Má být David Rath ve vazbě?

--------------------------

To už je vyřešeno.

Teď mnohem, mnohem podstatnější pro naši BUDOUCNOST je NEZAPOMÍNAT na staré kauzy.

Veřejnost i média by měly být velmi důslední.

David Rath je jen špičkou špičky ledovce.

http://www.novinky.cz/krimi/268040-u-mrazkova-znameho-nasli-kompromitujici-materialy-na-firmy-i-politiky.html?ref=ostatni-clanky

Navíc to, že jednostranně uvízl jen opoziční politik, a ti všichni mafiáni z vládní koalice se jen smějí, je velmi, velmi PODEZŘELÉ.

Nezapomínejte ani na 10% "provizi" ze státních zakázek, kterou si plánoval Bárta společně s Peake.

Podívejte se, jak se "šílený chemik" opakovaně

nemůže udržet se škodolibě neusmát.

Že by v tom měl taky tak trochu prsty? Ten by si také zasloužil, aby ho ten smích brzo přešel.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370515/

--------------------------

Neviditelný pes - 19. května 2012:

POLITIKA: David Rath

aneb Dar z nebes pro Kalousky, Vondry, Palase, Bartáky...

Žádná politická objednávka. David Rath jen upřednostnil hotovost před obchodem s bezcennými akciemi, platební kartou k účtu nastrčené konzultační firmy v zahraničí, prodejem desetitisíců knížek skrze anonymní kupce na internetu nebo čerpáním služeb v podobě předvolební reklamní kampaně se slevou ve výši 90%.

Zajisté mi, stejně jako všem dalším, nezbývá než čekat na výsledek celé akce, ale já si už teď dovolím předjímat, že David Rath úplatek skutečně přijal. Policie České republiky totiž po všech průšvizích v jiných kauzách, kdy nebyla schopna neprůstřelně prokázat trestnou činnost u jiných politiků, nezbytně nutně potřebuje napravit reputaci. Proto se domnívám, že samotné peníze v rukou Davida Ratha jsou jen posledním kouskem do mozaiky, který policie potřebovala po mnoha měsíční práci, aby byl čin dokonán. Pokud by totiž tato akce nebyla korunována úspěchem v podobě neprůstřelných důkazů, vedoucích k odsouzení, mohli bychom policii pomalu rozpustit, neboť na buzeraci na silnici nebo občasné oddělování přizpůsobivých od nepřizpůsobivých je příliš drahá.

Přesto všechno je David Rath jen špičkou ledovce - v jeho případě bych si snad i troufl tvrdit, že je jen špičkou špičky. Jím způsobená předpokládaná škoda, jakkoli ji náš právní řád označuje za škodu "velkého rozsahu", je jen kapkou v moři peněz, které za nehty politiků za posledních dvacet let zůstaly. Pro některé má však i tato kapka Davida Ratha nevyčíslitelnou hodnotu. Stránky novin a obrazovky televizí budou nyní permanentně obsazeny několik dlouhých týdnů novou kauzou a zatímco lid dostane svou novou, byť nečekanou, dávku chleba a her, získají jiní čas.

Kdo by si teď vzpomněl na luxusní ubytovací zařízení v Jeseníkách hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase za 40 milionů, nejúspěšnějšího politického spisovatele Jiřího Paroubka, šlapajícímu na paty v prodeji knih Vieweghovi, údajně naivního Vondru a jeho ProMoPro, které sice podepsal, ale zodpovědnost necítí, IZIP vrcholných politiků ODS Cabrnocha a Ouzkého, gripeny, casy, tunelování Čepra, odklánění Martina Kocourka, sponzoring Michala Babáka strany Věcí veřejných, Ředitelství silnic a dálnic a o desítky miliard prodražené zakázky, tunelování tunelu Blanka, mýtné pro společnost Kapsch, Tvrdíkovo ČSA, předražené zakázky Krajské zdravotní a.s. v Ústeckém kraji, korupci na Regionální radě soudržnosti Severozápad, která má na starosti dotace v Ústeckém a Karlovarském kraji, Viamont Aleše Řebíčka, cargo terminál letiště Ruzyně, ČD Cargo, byty OKD, privatizaci Mostecké uhelné nebo třeba tatry a pandury Martina Bartáka, ze kterého si svého času udělal Kalousek šéfa Auditní, finančně analytické a kontraktační sekce na ministerstvu financí a který měl partadoxně na starosti kontrolu dotací z EU...
19. 05. 2012 | 12:40

David - 2. část napsal(a):

-

Jenže to jsme jen u případů s možným a velmi pravděpodobným kriminálním pozadím.

Stejně tak se současná kauza Davida Ratha hodí pro aktuální upozadění neméně důležitých informací,

jako je prohlubující se státní dluh jdoucí na ruku vlastníkům bank, zhoršující se realita oproti politickým proklamacím Miroslava Kalouska v oblasti hospodářských výsledků nebo příležitost potichu v parlamentu schválit unijní Smlouvu dluhů, tedy Evropský stabilizační mechanismus.

Ačkoli "vrtěti psem" je u nás velmi rozšířený způsob mediální politické manipulace, jsou okamžiky, kdy se vám bez jakékoli námahy snese na stůl dárek, který byste ještě včera sami nevymysleli. Nevěřte na nějaké složité politické objednávky nebo konspirační teorie ohledně zadržení Davida Ratha. Pro desítky jiných politiků, kteří mají za nehty podstatně větší škody, než je nějakých usmolených sedm milionů v krabici od vína a desítky milionů na vrub veřejných rozpočtů z nadhodnocených veřejných zakázek, se stal jen nečekaným darem z nebes. Že ho však mediálně využijí naplno, aby odklonili pozornost od sebe, na to si lze vsadit se stejnou jistotu, jako že by ve skutečně právním státě patřili vedle Ratha do cely například Gross, Řebíček, Vondra nebo Kalousek.

Převzato z FrantisekMatejka.cz se souhlasem autora

František Matějka

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-david-rath-04f-/p_politika.asp?c=A120518_112143_p_politika_wag
19. 05. 2012 | 12:42

jhamm napsal(a):

Pro O. N.:

Jestli jsem Vás správně pochopil, může být konáno zcela opačně než je předepsano v ústavě, ale to nevadí, protože "myslící lidé" (kdo to je?, jak a kdo je bude vybírat?, že by přímo Vy osobně?) už budou vědět proč je vše úplně jinak, než na vlastní oči všichni ostatní (ti nemyslící?) vidí? Myslím, že právě tohle už tady bylo, když "patent na jediné správné interpretování všeho" měli v ústavě zakotveno komunisti prostřednictvím své "vedoucí úlohy", atd. Explicitně daný text článku 27/4 je jasný, a víc k tomu jako právní laik neumím říci.
19. 05. 2012 | 13:12

Analytik napsal(a):

jhamm 13:12

Výborný postřeh. Platí totiž pravidlo, které má vyšší váhu, než Ústava.
Účel světí prostředky.
19. 05. 2012 | 13:26

Karel Mueller napsal(a):

Asfalt:

Víte, tak klíčový dokument jako je ústava, dokument, který je nadřazen všem zákonům, by měl být napsán jasně a jednoznačně. Trochu mi to připomíná tahanici před časem, jestli ústava ukládá presidentovi potvrdit mezinárodní smlouvu podepsanou vládou a odsouhlasenou parlamentem.

Odstavec 4 je napsán jasně a jednoznačně, pokud připouští vyjímky, tak by tam snad měla být poznámka: ... s vyjímkou uvedenou v odstavci 5. A odstavec 5 by neměl použít formuli "odevzdání soudu", ale přímo "zahájení trestního řízení", protože odstavec 4 používá právě tento obrat.

Vlastně hlavní neshoda se týká obsahu pojmu "odevzdání soudu". Striktně vzato by měla ústava obsahovat dodatek přesně specifikující pojmy, potože ve výkladu Ústavy by jste neměl odvolávat na ostatní právní dokumenty.

Nu ... nejsme na poli exaktních věd :-).
19. 05. 2012 | 13:31

David napsal(a):

David zdraví Davida Ratha,

pokusil bych si dovolit dát vám jednu dobrou radu.

Důkazy, které se už objevily v médiích jsou celkem jasné.

Vaše nepodmíněné odsouzení je také na 99% jasné.

Mohl byste se ale proslavit tím, že byste začal pěkně "zpívat".

Přestaňte zapírat, přestaňte lhát!!!

Začněte už konečně mluvit PRAVDU!!!

Řekněte, zdůrazňuji, po pravdě VŠE co víte o tom, jak se v politice tuneluje. Buďte ale konkrétní. Nemáte co ztratit.

Budete mít i dost času napsat o tom knihu.

Učiněná lítost a odkrytí celé té mafie by vám mohlo naopak pomoct nejen při stanovení výše trestu, ale i na špatné pověsti u občanů.

Kdybyste toto udělal, tak byste byl alespoň v něčem skutečně

pozitivním

PRVNÍ.
19. 05. 2012 | 13:48

Lex napsal(a):

Asfalt
Díky, příteli. Už tu ale fak prakticky nechodím, na článek Cyrila Svobody jsem se dostal přes link na jiném webu.
Kdysi, asi v půli roku 2008, když jsem tu začínal, jsem to tu jednou nazval "žvanírnou" a dostal jsem hned vynadáno. Pak jsem se rozkoukal a zjistil jsem, že tu chodí pár skvělých lidí, s nimiž stojí za to dát řeč. Většina z nich už ale odešla taky, ta úroveň se pomalu přibližuje jiným podobným webům, jen díky panu Stejskalovi tam dosud nespadla. Řada diskutérů ale ano.

Co se týče předmětu článku, jeho obsahu a následné diskuse, je úsměvné, jak se Ústavy a vůbec práva jako vědy chopili "právní ochotníci" případně "právní eskamotéři" (zařazení jistě není složité) a bojují jako o život.
No nic, za chvíli - přesněji - zítra, po zápase, budou bojovat o včerejší sestavě a taktice pro Hadamczyka a za pár měsíců pro - jak se jmenuje ten fotbalový trenér - Bílek?
Se stejným efektem.

Karel Mueller
Zdravím Tě, příteli. Pokud jsi četl i to, co píšu Asfaltovi, pak věz, že jsi jeden z mála těch zbylých skvělých.
Nicméně, zkus fakt tak vážně neřešit otázku Ústavy. Fakt nemáš pravdu, když píšeš, že "tak klíčový dokument jako je ústava, dokument, který je nadřazen všem zákonům, by měl být napsán jasně a jednoznačně".
Ústava je základní předpis, je však předpisem rámcovým, který je ale realizován dalšími zákony atd. atd., o tom už tu byla řeč, to bych se opakoval.
Jistě jsi už viděl Ústavu Spojených států amerických (v češtině třeba tu http://klempera.tripod.com/usustava.htm).
Dovedeš si představit, jak by taková ústava, pokud by měla splňovat Tvé požadavky, třeba zrovna v USA vapadala?
A copak USA, jsou státy, které psanou Ústavu jako takovou, dosud ve skutečnosti ani vůbec nemají - kupř. Izrael, ač to byla jedna z podmínek při jeho konstituování. Jistě, má jedenáct postupně přijímaných "Základních zákonů", ale ústavu nemá.

Fakt bych to nechal na právní vědě a soudní praxi. Ony si s tím už poradí.

Lex.
19. 05. 2012 | 14:07

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro David.
Cituji:
„Začněte už konečně mluvit PRAVDU!!!

Řekněte, zdůrazňuji, po pravdě VŠE co víte o tom, jak se v politice tuneluje. Buďte ale konkrétní. Nemáte co ztratit. „


To nebude dobrý nápad.
Já si myslím, že Ratha za mříže přivedlo především to, že kritizoval kleptokraty a mluvil o tom, jak to v politice chodí. Kdyby zůstal v ODS, držel basu a hubu, tak by se mu nic nestalo.

Kdyby jej ta mocichtivá a zkorumpovaná smečka nedostala na korupci, nevím, do jaké míry oprávněně, tak z něj udělají pedofila, najdou u něj drogy nebo něco jiného.
19. 05. 2012 | 14:21

David napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude,:

já jsem si jistý, že až tak špatný ten můj nápad zase není.

I na tom vašem názoru může být kousek pravdy.

Kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde.

Rath jim hodně vadil.

I s vykonstuovanými procesy máme zkušenosti. Viz Horáková, Hučín, Jourová aj.

Já si myslím, že Rathovi mohlo být taky tak trochu "pomoženo" tím, že:

Ono není vůbec dobré,

když "šílený chemik" má pod svým velením "finanční policii"

a může SMĚŘOVAT kontroly převážně jen do řad opozice.

Po tom, co všechno předvedl "šílený chemik", jsem dospěl k závěru, že patří k mafiánské elitě.

Toho nikdo odposlouchávat nebude tak, aby mu dal do peřin štěnici.
19. 05. 2012 | 14:50

Milan Burkoň napsal(a):

Vážený pane Svobodo. Pregnantně přesně vymezené pojmy a jejich odůvodnění je Váš "milý" příspěvek do diskuzí a úvah o tom, jak je porušována Ústava a zákony této republiky. Tak trochu osvěty ... Nepopírám, že váš článek má určitou logiku. Nicméně - Ústava ČR je porušována téměř na každém zasedání komor Parlamentu ČR. Článek 26 Ústavy ČR hovoří zcela jasně - "Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy." A naplňování tohoto článku? Jednoznačné příkazy poslancům, případně senátorům, jednotlivých klubů o jednotném hlasování klubu, schovávajícím se za zájem opoziční, koaliční, a bůhví ještě za jaký (nemohu nepominout p. Sobotku při jednom hlasování v dolní komoře Poslanecké sněmovny, kdy stál před lavicemi poslanců své strany a zcela očividně ruční gestikulací dával svým "ovečkám" zcela jasně najevo, jakým způsobem mají k jednotlivým bodům hlasovat, aby snad nezapomněli, jak bylo domluveno a přikázáno na klubu - mimochodem - slova jednoho z poslanců Parlamentu ČR, řečená mně do očí, toto jen potvrzuje ... nicméně se to samozřejmě nesmí nikde říkat a nedej bože, aby po domluvě nějaký poslanec hlasoval jinak, než bylo domluveno)). To je zcela jasné porušování Ústavy, kterému jste přihlížel i Vy. Začněme tedy u vlastních řad. Pak teprve zkoumejme Ústavu i z jiné strany. Chcete mi snad říct, že pokud se poslanec, či senátor, dopustí nejzávažnějších trestních činů, jako je vražda, znásilnění, případně korupce a je chycen při, nebo bezprostředně po činu, tak má absolutní jistotu, že bude zadržen po dobu 48 hodin (na základě povolení předsedy(kyně) Parlamentu) a pak tento vrah, násilník , případně korupčník bude propuštěn a bude se pohybovat na svobodě, dokud neproběhne slyšení u mandátového a imunitního výboru a následně MOŽNÁ vydán Parlamentem k vlastnímu trestnímu stíhání, což může (jako v tomto případě) trvat klidně měsíc, i děle ??? To vám garantuji, že po sobě zamete stopy takovým způsobem, že Policii ČR nepomůže k usvědčení poté ani svěcená voda. To je poslanec, či senátor opravdu takový BŮH, který je de facto - nepostižitelný ??? Tak to se omlouvám .... To raději porušit Ústavu. Že se to nemá? Že to vede k degradaci právního státu a jeho rozkladu ??? Ale jděte - poslanci a senátoři mi to předvádějí téměř na každé schůzi a nic se neděje, nikdo nic neříká, vše funguje dál, vše plyne ... Nebo si mám váš článek vykládat, jako nějakou mírnou obavu z "něčeho" ??? Tvůrci ústavy asi nepočítali s tím, že by slovutných 281 poslanců a senátorů bylo něčeho takového schopno. Vždyť to jsou ti nejslovutnější z nejslovutnějších .... No pane jo - to se ale seknul. A teď bych měl začít vyjmenovávat kauzy, kde se "ztratily" miliardy za vašich vlád, za vlád před vámi, i za vlád po vás. Ale to je na jinou debatu. Bůh s Vámi i s touto zemí.
19. 05. 2012 | 14:50

IQ napsal(a):

Josef píše:

Poslanecký (senátorský) mandát - a jeho svobodný a nerušený výkon - je tedy Ústavou chráněn před zásahy zbylých dvou mocí (soudní a exekutivní).
Není to snad cenné?

Lidičky, jde-li o mandát, jde přece - nepřímo a v zastoupení - o voličské hlasy. O Vaše hlasy.
18. 05. 2012 | 14:12

Souhlas, má to ale jedno ale: spočívá v tom, že zvolení zástupci jako nositelé mandátu MUSÍ vykonávat mandát věcně a ve smyslu síly mandátu v plném rozsahu i v dílčích věcných řešeních. Za to jsou dostatečně placeni. Tak je také chápáno jejich svědomí.
Lobby, navíc podpořené úplatky, diskuse ve smyslu " jste alhoholik a z dotčené strany jste debil" a pod. není výkonem mandátu.
19. 05. 2012 | 15:33

gohj napsal(a):

Už chybí jen Einstein s teoríí relativity,aby to posvětil.Podobně jako psal Gottwaldovi,aby ušetřil Horákovou.
V životě jsem nezažil takovou ultra -relativizaci naprosto jednoduchého odstavce.
Má snad právo mít právo být aplikováno na lidi,kteří mu nemohou rozumět pokud nejsou na katedrách teorie práva,v Ústavu státu a práva ?
Holý nesmysl.Antidemokracie non plus ultra čiší ze všech relativizací.Razicí štíty bezpráví,padesátých let,stalinismu.Opět v akci.Jen někteří dokáží mluvit a jednat bez lidské cti aniž se červenají.Má to snad být každý ?
19. 05. 2012 | 15:45

Viola napsal(a):

Já bych si dovolila jeden pádný agrument ve prospěch názoru autora Cyrila Svobody:

Nedlouho po volbách byla zahájena i příprava Ústavy České republiky. Vedle sebe fungovaly dvě komise: komise vlády a komise předsednictva České národní rady.[32]

Vládní komise byla zřízena usnesením vlády č. 484 z 10. července 1992. Předsedou komise byl Václav Klaus, místopředsedou Jan Kalvoda, sekretářem Cyril Svoboda, členové komise byli Filip Šedivý, Jiří Vlach, Vojtěch Cepl, Daniel Kroupa, Václav Benda, Václav Pečich, Jan Litomiský, Miloslav Výborný, Václav Novotný, Miroslav Sylla, Pavel Zářecký a Dušan Hendrych.[33] Václav Havel si přál, aby členem komise byl i jeho poradce Vladimír Klokočka, ten se nakonec na činnosti komise přímo nepodílel, v říjnu 1992 byl pak ale jedním ze tří profesorů ústavního práva, kteří se podíleli na závěrečné oponentuře Ústavy.

Takže kdo je tvůrcem ústavy by měl mít i ten správný výklad.
19. 05. 2012 | 15:46

Meňo napsal(a):

Pana doktora Svobodu nemusím od té doby, co veřejně hlásal, že "zvíře je věc" což je obdoba římského (2000 let nazpět) že otrok je věc.
Dnes však s panem doktorem Svobodou výjimečně souhlasím. Jde totiž o něco trochu vážnějšího (trochu,myslím). Ozval se proti jednostranné mediální bouři v režii kohosi.
19. 05. 2012 | 15:49

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Davida.
Víte ona ta kauza nemusí být zcela vykonstruovaná, jen účelová, a kdyby nám chtěl říci Rath pravdu, tak by možná řekl: „jsem darebák a korupčník, ale menší než ti, kdo mne nechali měsíce sledovat, nasadili na mne telefonní a prostorové odposlechy a to jen za tím účelem, aby mne dostali z cesty, abych nepřekážel jejich mocenským a ekonomickým zájmům.“
Nám by to nepomohlo.

Podotýkám, že nevím, jak to je.
Když psali, že se v Rathově domě našly miliony pod podlahou, tak jsem se přikláněl k tomu, že Rath v tom jede, když se ukázalo, že je to jinak, a navíc další protichůdné informace, tak nevím, Rath není člověk, za kterého bych byl ochoten dávat ruku do ohně, Kubice a spol jsou lidé všeho schopní, za ty bych nedal ani korunu, tak nevím.
Co vím, tak to je to, že skutečná hrozba naší společnosti a naší demokracii sedí ve Strakovce a že ti nejvíce zkorumpovaní, ti, kdo neslouží lidem, ale jiným zájmům, se točí kolem naší „důvěryhodné“ vlády a parlamentu. Kdyby ti lidé měli v sobě kouska cti, tak by to již dávno složili a dali průchod demokracii. No a kdyby byli skuteční demokraté, tak by se nesnažili lidé obelhávat a podvádět, ale vytvořili by podmínky pro cestu ke skutečné demokracii.
19. 05. 2012 | 16:00

Almo G™ napsal(a):

Asfalt napsal: "Trestní řízení má několik fází od úkonů před zahájením trestního stíhání přes sdělení obvinění a následné trestní stíhání po sdělení obžaloby a následné projednání před soudem. Před zahájením trestního stíhání mluvíme o podezřelém (který může být zadržen), ve fázi stíhání mluvíme o obviněném (který může být vzat do vazby), ve fázi soudní mluvíme o obžalovaném.

Trestně stíhán je tedy ten, komu bylo sděleno obvinění a bez obvinění nelze trestně stíhat. Tedy, úkony, jejichž adrestátem je jen obviněný, nelze činit vůči tomu, kdo obviněný není (např. bez obvinění nelze vzít do vazby).
Pokud tedy čl. 27 odst. 5 v poslední větě mluví o "přípustnosti STIHANI s konečnou platností", mluví se o STIHANI a o poslanci, jemuž bylo sděleno obvinění, přotože bez obivinění není STIHANI."

--- Nějak nechápu: tolik slov, a na konci je potvrzení toho, co od začátku píšeme výše... Pochopil bych, kdyby to byl protiargument, ale takto...?

Víme, že D.Rath už byl obviněn: viz Státní zástupkyně Lenka Bradáčová sice odmítla říct, v jaké situaci policie Ratha chytila. "Byl již obviněn. Zatím nebudeme ale upřesňovat, z jakého činu to je," Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/policie-obvinila-ratha-0bu-/domaci.aspx?c=A120515_104912_krimi_jw

Víme, že D. Rath byl obviněn a nyní je podrobován trestnímu stíhání vč. vazby, ačkoliv na to nikdo bez sněmovny nemá nárok.

"Citovaný odst. 5 tak deroguje odst. 4 stejného článku, který říká že polance nelze STIHAT bez souhlasu komory Parlamentu."

--- To jste si ovšem vymyslel.

Vyplývá to ze systematického výkladu na základě "lex specialis derogat generali".

Tady není třeba nic "vykládat", "interpretovat", ani systematicky ani nesystematicky. Žádný "lex specialis" v tomto případě nemůže narušit to hlavní a smysl celého článku - tím je ochrana zákonodárce jasně vyjádřená slovy: "Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem." Žádný "lex specialis" zde ani není. Pokud by byl, měl by výslovné znění, neměl by formu "implicitních předpokladů" a nebylo by nutné pochybně vykládat spojení "s konečnou platností" jako "až druhý, třetí, čtvrtý... v pořadí"

"Samozřejmě, ti, co o systematickém výkladu nikdy neslyšeli, budou trvat na doslovném lexikálním výkladu odst. 4 a odst. 5 budou zakrývat rukou, aby ho zatajili."

I tady si bohapustě vymýšlíte. Není žádný "lex specialis". Je tady jen odstavec 5 článku 27, který nejenže nikdo nezatajuje, nýbrž je opakovaně citován. A ten nikomu - N I K O M U - neuděluje nové, zvláštní pravomoci, než jaké má obvykle. To není žádný lexikální výklad. To je konstatování psaného. Na rozdíl od vás (což už interpretace je) si k němu nic nemusím přimýšlet, nic nemusím přejmenovávat a nic "implicitně předpokládat". Prostě stačí se řídit tím, co je. Vše ostatní je navíc a je to jen vaše spekulace.

Co se týká "kategorií", tady se ukázalo, že Lex
a) pozměnil citaci zákona a uvádí ji v jiném tvaru, než ve kterém existuje
b) ale díky jeho poukazu na konkrétní paragraf se ukázalo, že žádné "odevzdání soudu" jako stálý termín a ustálená kategorie s jasným významem v zákonech není. Jen "Odevzdání" jako obecný termín pro libovolný přesun dopadeného, obviněného, obžalovaného atd. pod pravomoc různých institucí. V onom příkladu se ukazuje, že stejně jako je možné odevzdání soudu, je možné i odevzdání policii nebo policií apod. Není tedy pravda, co tvrdí lex, že se k tomu automaticky a implicitně i váže uvalení vazby a další rutinní kroky.

"Odevzdání soudu" je tedy zjevně "odevzdáním pod pravomoc soudu" - ten ovšem žádným speciálním zákonem nenabývá žádných nových kompetencí, než které má obvykle.

--- pokračování---
19. 05. 2012 | 16:23

Almo G™ napsal(a):

---pokračování---
Lex napsal: "Co se týče předmětu článku, jeho obsahu a následné diskuse, je úsměvné, jak se Ústavy a vůbec práva jako vědy chopili "právní ochotníci" případně "právní eskamotéři" (zařazení jistě není složité) a bojují jako o život."

--- ?
Stalo se něco, o čem nevím? Nevyžaduji respekt a nemohu si ho vynutit - předeslal jsem, že jsem laik a je to zjevné. Když jsme tady ale spolu naposledy diskutovali, měl jsem dojem, že s tím nemáte problém a jeli jsme na podobné vlně, šlo nám o podobné věci. Dnes se jen divím. Dobře, přizpůsobím se, i když Vaši hru na komunikování přes rameno nechápu.

Co je ale pro mě podstatné:

Ukázalo se, že Váš a Asfaltův model nefunguje. Ne, že by šel JEN proti doslovnému znění (i když samozřejmě jde). On jde i přímo proti smyslu zákona, nezaručuje nadstandardní ochranu zákonodárce a umožňuje jeho policejně-soudní šikanu, čemuž tvůrci ústavy očividně chtěli zabránit a čehož jsme právě svědky. Např. umožňuje takové mediální lynčování a mediální šikanu, proti kterým obviněný nemá žádnou obranu - viz dehonestující dezinformace, fotky a nahrávky policie, které jsou vzápětí brány zpět a nahrazovány novými policejními dezinformacemi, jaké zde dlouho nebyly.

Ukázalo se, že zde oba formulujete rutinní postupy, jak je dobře znáte. Ta změť odborných termínů vypadá na první pohled přesvědčivě a zkušenost je patrná - ale problém je, že vůbec neberete v úvahu, že toto je speciální případ, kde má být zákonodárce speciálně chráněn. Nevadí vám, že výsledek jde přímo proti tomuto záměru.

Co je horší, ukázalo se, že si ke znění ústavy i zákonů dodáváte vlastní interpretace a termíny, pozměňujete smysl těch, které jsou v zákonech uvedeny a operujete se zněním zákonů, které je ověřitelně jiné než uvádíte.

Pokud pak po takové nefér argumentaci vše nakonec uzavřete pohrdavými slovy o "právních ochotnících" a začnete se vysmívat, místo abyste přiznali, že se mýlíte, nebo dodali korektnější argumenty, opravdu nevím, co si o tom myslet.

Jsem ochoten uznat, že se mýlím. Ale mám tak učinit po vaší takto nekorektní argumentaci? Ne, když se mám rozhodnout, jestli věřit psanému textu nebo takto nekorektní protiargumentaci, volím první možnost.
19. 05. 2012 | 16:23

David napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude,:

Naprostý souhlas.
19. 05. 2012 | 16:27

Ondrej Novak napsal(a):

opakuju nejsem pravnik, ale co neni v Ustave muze mit ruzny vyklad, a pokud neexistuje dosavadni praxe, tak se teprve zacne tvorit. Podle odstavce 4 nelze poslance trestne stihat bez schvaleni parlamentem. Nicmene brani to vysetrovani? Co vsechno zahrnuje trestni stihani? Je trestni stihani napriklad domovni prohlidka povolena soudcem?

Paty odstavec chapu tak, ze poslanec, ktery spachal trestny cin muze byt zadrzen maximalne 24 hodin a nasledne propusten nebo predan soudu. Co s tim ale soud zmuze? Pokud bych byl ultrapresny, tak nic, muze ho jenom propustit, protoze by to bylo v rozporu 4. K cemu pak cela ta habadura? A nebo to je mysleno tak, ze soud muze rozhodnout? Ale co? O dalsim zadrzeni? O zahajeni trestniho stihani? Ustava nic takoveho nespecifikuje. Nicmene chapu to tak, ze poslanec je v moci soudni a od toho okamziku, do rozhodnuti parlamentu je poslanec v moci soudu, ktery teoreticky muze rozhodnout jakkoliv... z hlediska ustavy... treba ho muze i odsoudit. Do aplikace odstavce 4 to nezasahuje, protoze vsechny rozhodnuti by melo byt mozne po rozhodnuti snemovny anulovat, takze to omezuje moznosti soudu. Napriklad by stat mel nahradit pripadnou skodu, ktera vznikla jeho zadrzenim a naslednou anulaci rozhodnuti
19. 05. 2012 | 16:31

David napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude,:

jen drobná poznámka. Možná by stálo za úvahu, abyste si změnil svůj nick. Aby pak moje skutečně souhlasná odpověď nemohla vyznívat dvojsmyslně.
19. 05. 2012 | 16:44

Almo G™ napsal(a):

Ondřej Novák napsal: "Paty odstavec chapu tak, ze poslanec, ktery spachal trestny cin muze byt zadrzen maximalne 24 hodin a nasledne propusten nebo predan soudu. Co s tim ale soud zmuze? Pokud bych byl ultrapresny, tak nic, muze ho jenom propustit, protoze by to bylo v rozporu 4. K cemu pak cela ta habadura? A nebo to je mysleno tak, ze soud muze rozhodnout? Ale co? O dalsim zadrzeni? O zahajeni trestniho stihani? Ustava nic takoveho nespecifikuje."

--- Ale specifikuje.

1. Není soudu předán, nýbrž "odevzdán"

2. Je "odevzdán" od policie k soudu. Smysl je jasný. aby nemohla být zneužita policie k politickým účelům jako v minulosti.

3. Proto jej policie může zadržet jen přímo při činu ale na relativně krátkou dobu 24 hodin. Tj. jde jen o prvotní okamžitou reakci, kterou nikdo jiný provést nemůže. Protože ale může sněmovna v případě zvlášť naléhavých případů potřebovat delší čas ke svému svolání a hlasování o vydání (např. v případě vraždy) a poslanec už nemá zůstávat jen pod dohledem policie, je po souhlasu předsedy sněmovny "odevzdán soudu" který dozoruje a garantuje jeho zadržení po dalších 24 hodin, ale nic víc. V případě politicky motivované a zneužité policie by totiž delší čas bez jakéhokoliv dozoru být pro poslance velmi nepříjemný. Mohl by být "zpracováván" různými prostředky.

Pokud je čin zvláště závažný, poskytuje tato 48 hod. lhůta dostatečný čas na to, aby se sešla sněmovna a odhlasovala vydání poslance trestnímu stíhání.

Pokud je předseda sněmovny nedbalý nebo sněmovna nedbalá nebo není přesvědčena o nutnosti vydání poslance a tedy nekoná do oněch 48 hodin (to je náš současný případ), musí být poslanec po 48 hodinách propuštěn, protože už vypršela maximální lhůta pro zadržení.

Nyní jsme v situaci, kdy dávno skončila lhůta zadržení a ještě nenastalo trestní stíhání (nemůže do souhlasu sněmovny).

D.Rath je proto vězněn nezákonně.
19. 05. 2012 | 17:04

Almo G™ napsal(a):

Ještě jeden závažný argument: Kdyby tvůrci ústavy nepočítali s tím, že se má sněmovna sejít do 48 hodin, nemělo by žádný smysl ustanovení o prodloužení zadržení. Po prvních 24 hodinách by mohl být rovnou "odevzdán soudu" pojetí mých oponentů - tj. i s trestním stíháním, třebaže maskovaným jako "nestíhání".

Ta šance na prodloužení i po 24 hodinách má jediný důvod. Aby parlament mohl začít jednat a v případě nekonání nebo nesouhlasu komory parlamentu mohl být do 48 hodin propustěn.

Kdyby se na nic nečekalo, nebylo by třeba nic prodlužovat.
19. 05. 2012 | 17:07

Almo G™ napsal(a):

P.S. Vždyť ta "mezifáze" nemá v pojetí oponentů žádný smysl... To nikomu nevadí?
19. 05. 2012 | 17:08

poznámka napsal(a):

Almo G
Nelamte si s tím hlavu. V jiném bodě ústavy bylo nepochybně záměrem zákonodárce, aby měl občan umožněnu bezhotovostní návštěvu u lékaře, a jak si představují naplnění tohoto záměru experti typu Lexe může dnes každý vidět v ordinacích a lékárnách.
19. 05. 2012 | 17:20

jhamm napsal(a):

Vzhledem k tomu, že zatím zde nikdo z diskutujících nepředložil jasnou a věcnou argumentaci proč může být sněmovnou ke stíhání doposud nevydaný poslanec být již stíhán, a přitom může stále platit článek 27/4 ústavy, dovozuji, že Almo má pravdu. Ústava je porušena.

Pokud však skutečně existuje argument, že tomu tak neni (tuto možnost samozřejmě jako laik v žádném případě nevylučuji), prosím o důkaz správnosti výroku:
Platí článek ústavy 27/4 a současně platí že D. Rath může být ve vazbě bez souhlasu sněmovny. Rád (bez jakékoliv ironie) se dozvím proč takový výrok platí (vím co k tomu dnes již řekl p. Zeman, ale nepochopil jsem jeho argument o "zdravém rozumu).
19. 05. 2012 | 17:27

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro David.
Obsah mého nicku je především pro mne, aby mi připomínal, že nemám ztrácet čas zbytečnými hádkami s některými, nebude jmenovat, většina ví.
Možná časem nějaký nový nick vymyslím, nebo si zakáži do podobné diskuse chodit a mařit čas tímto způsobem.
19. 05. 2012 | 17:27

Meňo napsal(a):

Dneska už nepřijímáte diskusní příspěvky ? Nemůžu svůj najít (byl slušný a byl k věci).
19. 05. 2012 | 17:29

Almo G™ napsal(a):

Poznámka: ano, bohužel je to analogický případ

Jhamm: Ano. Copak to nikdo nevidí?
19. 05. 2012 | 17:33

Ondrej Novak napsal(a):

almo v ustave zadna dalsi lhuta neni. Ja ji tam nenasel, vy ano?
19. 05. 2012 | 17:39

poznámka napsal(a):

Jestli jsem dobře pochopil Lexův výklad, tak základní chybou zákonodárce bylo, že spropadený odstavec 27/4 napsal málo gumově, neboli příliš jednoznačně.
Z čehož vyplývá, že Ústavní soud bude muset ze sebe udělat to co už několikrát, a co se nesluší psát.
19. 05. 2012 | 18:06

Almo G™ napsal(a):

Ondřej Novák:

Poslanec je po souhlasu předsedy sněmovny "ODEVZDÁN POLICIÍ K SOUDU".

Co s ním soud může dělat?
1. Trestně stíhat (vč. vazby) sám ani prostřednictvím policie nemůže. Výslovně mu to zakazuje odstavec 4 článku 27.

2. Jaká jiná možnost mu zbývá? Může jen zajistit pokračování ZADRŽENÍ poslance, tentokrát pod vlastní garancí a vlastním dohledem.

3. Jak dlouho jej může zadržovat? Zadržení obecně nesmí trvat déle než 48 hodin Viz: http://zakony-online.cz/?s16&q16=76

4. Je tedy JEŠTĚ D.Rath zadržován? Je porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Je UŽ trestně stíhán bez souhlasu parlamentu? Je porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Je trestně stíhán (držen ve vazbě atd.) a je to omlouváno a skrýváno pod "krycími názvy" typu "něco jako předběžné opatření"? Je porušeno jeho právo na spravedlivý proces
19. 05. 2012 | 18:14

Míša napsal(a):

Almo G™

podle mě dedukujete správně, a co se zmíněných "právních ochotníků" či "právních eskamotérů" týká, tak ti určitě nejsou tady v diskusi.
Jednu dobu se to říkalo tak, že si z Ústavy dělají trhací kalendář, no to byl takový obrat tehdejší, já bych to kalendářem ani nenazvala.

Ale na některé právníky, i tady třeba, se nezlobte, jako všichni, i oni můžou trpět neduhem specialistů, tzv. tunelovým viděním. Tedy s tunely jak se nám dobově vybavují dnes, s těmi to nemá nic společného, je tím míněn opravdu starý dobrý tunel, tj. úzce zaměřené vidění- jakkoli přesné, není schopno zaregistrovat nic mimo vymezené pole. Komu by se to nestalo. Odborník bádá nad problémem, až tu najednou přijde "blbej" laik s úplně "blbým" nápadem, který ovšem funguje. Jak to? No nikdo mu neřek, že to takhle nejde.
Zato odborník to ví už od školy. Přinejmenším.
No tohle není předmětem debaty, tak to berte všichni s humorem, díkoš ;)
Do nikoho a ničeho se nanavážím, jen to tady tak píšu, no.
19. 05. 2012 | 18:20

Ondrej Novak napsal(a):

Protiargument. O osudu poslance musi rozhodnout snemovna. Neni mozne aby snemovna rozhodla svou necinnosti. Viz odstavec 5. Takze jsme v pravnim vakuu a do rozhodnuti ustavniho soudu jsou platne vsechny vyklady.
19. 05. 2012 | 18:22

Almo G™ napsal(a):

Míša: Díky ;-) Začínal jsem propadat depresi...
19. 05. 2012 | 18:22

Ondrej Novak napsal(a):

Dale.... Rozhodnuti predsedy komory lze brat jako predbezne povoleni zahajeni trestniho stihani, ktere komora na nejblizsi schuzi s konecnou platnosti potvrdi. Podle odstavce 5 tedy bylo trestni stihani pani predsedkyni umozneno. O stihani se mluvi na konci odstavce . Nicmene z textu neni patrne, zda se rozhoduje jiz o zahajenem trestnim stihanim, nebo se muze trestni stihani teprve rozjet. Mimochodem, vy si opravdu myslite, ze jde snemovnu svolat do 48 hodin?
19. 05. 2012 | 18:36

jhamm napsal(a):

Almo,

obávám se, že se Vám ulevilo poněkud předčasně. Zatím téměř všichni oslovení "renomovaní" právníci, včetně NSZ, shledali situaci v souladu s ústavou. Tedy článek 27/4 o stíhání poslanců stále platí, ale ne pro poslance s jménem D. Rath, tam je třeba postupovat jinak, nejlépe v souladu se zdravým rozumem. Co k tomu dodat?
19. 05. 2012 | 18:51

SuP napsal(a):

"....až tu najednou přijde "blbej" laik s úplně "blbým" nápadem, který ovšem funguje...."
Pak ale přijde jinej "...."blbej" laik s úplně "blbým" nápadem, který ovšem NEfunguje....", ale on (ten blbej lajk) si myslí, že jde o případ, kdy "....přijde "blbej" laik s úplně "blbým" nápadem, který ovšem funguje....".

To je potom naprostý zoufalství, který může věst až k propadání depresi .....
19. 05. 2012 | 18:52

Almo G™ napsal(a):

Ondrej Novak napsal(a): Dale.... Rozhodnuti predsedy komory lze brat jako predbezne povoleni zahajeni trestniho stihani,

--- Nesmyslná konstrukce. Odporuje výslovnému zákazu trestního stíhání v ústavě.

ktere komora na nejblizsi schuzi s konecnou platnosti potvrdi.

--- Neplatí-li předchozí teze, nemůže platit ani tato. "Konečná platnost" = platí definitivně, nezměnitelně nikým a ničím", nikoliv "dělejte si s poslancem vše, co jen chcete a pak to nanejvýš na schůzi sněmovny stornujete". Kdyby tvůrci ústavy nějaké "předběžné stíhání na zkoušku" umožnili, bylo by to v ústavě přímo napsáno. Tam je to naopak zakázáno. Trestní stíhání je trestní stíhání, i kdyby bylo předběžné, na zkoušku, první, druhé, modré, malé, kočkovité, mokré nebo studené. Pořád je to trestní stíhání a to je ústavou zakázáno bez svolení komory parlamentu.

Není možné si přidávat k předmětu "trestní stíhání" jiné přívlastky a tvrdit, že tím vlastně o "trestní stíhání" vůbec nejde.

Podle odstavce 5 tedy bylo trestni stihani pani predsedkyni umozneno.

--- Tento popis odporuje ústavě. Kdyby tvůrci ústavy zamýšleli něco takového zamýšleli, výslovně by to umožnili. Ústava však jasně definuje, že po souhlasu předsedy sněmovny může být poslanec "odevzdán soudu". Pod jeho garancí může být poslanec zadržován druhých 24 hodin ale nesmí být podrobován procesům trestního stíhání (ani "předběžného" ani jiného)

O stihani se mluvi na konci odstavce . Nicmene z textu neni patrne, zda se rozhoduje jiz o zahajenem trestnim stihanim, nebo se muze trestni stihani teprve rozjet.

--- Z textu je naprosto patrné, že se o trestním stíhání teprve "rozhodne" (= budoucí čas). kdo o něm rozhodne? Příslušná komora parlamentu. Nikdo jiný.

Mimochodem, vy si opravdu myslite, ze jde snemovnu svolat do 48 hodin?

--- Jednací řád tomu neodporuje. Myslím, že poslanci berou dost peněz na to, aby mohli být v tak výjimečných případech v pohotovosti. Když je možné v mnoha zaměstnáních být v pracovní pohotovosti s příslibem být na pracovišti do hodiny dvou, nevím, proč by nemohli být poslanci ve sněmovně např. do druhého dne.
19. 05. 2012 | 19:06

Almo G™ napsal(a):

jhamm: Ano... předčasně :-) Navíc už dorazil vrchní okopávač...
19. 05. 2012 | 19:08

SuP napsal(a):

Neboj Ólmouste, mně jsi s tou svou umanutostí ukradenej.
Jen jsem chtěl, aby přátelé věděli, že jsem na příjmu. To se tě netýká.
19. 05. 2012 | 19:40

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Ahoj příteli,

jak jsem už napsal, byl jsem velmi potěšen, že jsi aktuálně opět navštívil, škoda, že se neobjevuješ častěji.

Určitě do toho nechci a ani nemohu fušovat, koneckonců mohu použít jen obyčejný selský. Ale určitě není dobré, když se na interpretaci ústavy neshodnou ani ústavní soudci, kteří by měli být nejvyšší právní autoritou, jaký to má dopad na autoritu justice u veřejnosti si asi můžeš snadno představit.

Hezký víkend :-).
19. 05. 2012 | 21:38

Lex napsal(a):

Karle,
příteli, dost, že ses ozval. Fakt tu do žvanírny nechodím. A žádná škoda to není. Škoda je to, že se neznáme "face to face", pak bychom si "požvanili". I tak jsem rád, že jsem se s Tebou virtuálně potkal.
Tu věc fakt neřeš. Je to marné. Kvadratura kruhu. Že se neshodnou ústavní soudci - přirozené. Všichni jsme jen lidé, ne matematické rovnice.
Asi nestušíš, jak neuvěřitelné je, s jakými "teoriemi" je možné v současné době přicházet a dělat z nich vědu. Ačkoliv jde o věci dávno vyřešené, a kdyby i nakrásně autoritativně ne, stačil by obyčejný selský rozum. Jenže - kde brát chlup na dlani, když je holá?
Netrap se tím, nestojí to za to. Jsou to ve skustečnosti triviality.
Tvůj Lex
19. 05. 2012 | 21:56

Ondrej Novak napsal(a):

almo, Ustava nemuze odporovat Ustave, to je nesmysl. Uzsi ustanoveni ma vyssi vahu nez obecnejsi. Uzsi ustanoveni je odstavec 5. Ten by jinak byl cely v rozsporu s odstavcem 4, protoze poslance podle odstavce 4 nejde zadrzet ani pri spachani trestneho cinu.

V pripade Davida Ratha se postupuje podle odstavce 5 a nelze se odvolavat na odstavec 4 ktery neplati. Nemuze platit jen z casti a nebo tam kde se nam to hodi. Az bude odstavec 5 naplnen zacne platit odstavec 4.

Ustava je nejvyssi zakon a tam plati, ze co neni zakazano je povoleno. Pokud tedy Ustava neco nespecifikuje, lze si na tom miste urcit vlastni vyklad, dokud nejaka vyssi autorita, treba ustavni soud, nerozhodne jinak. Proste o tom, ze by byla povinnost poslancu svolat schuzi za dva dny tam neni ani carka
19. 05. 2012 | 23:02

Míša napsal(a):

tak jsem se dočetla, že ačkoli vyšetřování případu dozoruje Bradáčová, současně ho nedozoruje. Prý ho dozoruje ústecký státní zástupce Jiří Pražák, který ho prý přebral po kolegovi stážistovi.

"O Bradáčové se přesto nedá tvrdit, že by se chlubila cizím peřím. Z titulu náměstkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem totiž s žalobcem Pražákem i jeho předchůdcem zřejmě o případu jednala. Navíc jako tisková mluvčí žalobců pak výsledky svých podřízených komentovala a dokonce ve čtvrtek v České televizi z jejích úst padlo i jméno Jiřího Pražáka. Že by ale Ratha poslali do tepláků stážisti, jsme se až doposud nedozvěděli."

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-rath/ratha-lapili-stazisti-zalobkyne-bradacova-pripad-nedozoruje_234923.html

to jsou věci.. a k tomu ještě všude píšou o Rampulovi.. když chaos tak pořádnej, tak to má být..
19. 05. 2012 | 23:28

Míša napsal(a):

věc těch dvou různých právních výkladů je imo v tom, zda se preferuje náhled trestní, nebo tzv. demokratický- tedy zda se soustředíme spíše na otázku potrestání dotyčné osoby x - takto poslance parlamentu republiky- nebo na udržení demokracie jako takové. Tedy na udržení a fungování té "parlamentní demokracie", či jak se to honosně nazývá.. No všichni renomovaní i méně renomovaní se jí zaklínají, tou parlamentní demoškou, no ale co s ní, že?
Třeba v policejním státě je nahouby, to je fakt.
19. 05. 2012 | 23:42

Asfalt napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) 19. 05. 2012 | 11:31 :
Ano, čím větší cirkus bude kolem, tím víc bude "srandy". :o)

Karel Mueller 19. 05. 2012 | 13:31:
Právo není exaktní věda a ani nemůže být jednoznačné. Matka, která ukradla lék pro své dítě, aby mu zachránila život, nemůže být souzena stejně jako ten, kdo ukradl auto jen proto, že se mu líbí. Právoaplikující orgán musí mít možnost uvážení.
Ústava je právě tím dokumentem, který by měl být stabilní a stabilita vyžaduje i flexibilitu. Jinými slovy, ústavy jsou právní dokumenty nejméně rigidní a je to tak dobře. Problém spíš je, že může přijít třeba prezident, kterému právo jen překáží a začně flexibilitu zneužívat bez ohledu na právní principy, které ani asi nezná.
Osobně se domnívám, že právě v diskutováném problému je Ústava celkem vpořádku a raději bych do ní nevrtal.

Právo ale není o exaktních výkladech, ale o nacházení kompromisu v určitých zájmech či principech. Např. v řešeném problému se střetává princip zákazu zneužití práva (tady z politických důvodů) s ochranou společnosti před trestnou činností.
Takže, pokud by poslanece ukradl 4 drahé čokolády (aby to byl trestný čin), policie poslance zadrží, sepíše protokol a nechá ho jít domů. Když shledá, že je třeba ho obvinit, uplatní se čl. 27 odst. 4 - bez rozhodnutí PS poslance obvinit nelze. Ochrana před trestnou činností ustupuje ochraně před zneužitím práva, protože 4 čokolády za to nestojí.
Poslanec ale nemusí jen krást čokolády, může pozabíjet 90 lidí. V takovém případě policie poslance zadrží. Poslal byste ale takového poslance domů, aby se pak vyhýbal trestní odpovědnosti, ovlivňoval svědky a pozabíjel dalších 20 lid? Asi ne. V takovém případě se uplatní čl. 27 odst. 5, který nastavuje vyvážení diskutovaných zájmů tak, že princip zneužití práva z politických důvodů ustupuje ochraně společnosti před trestnou činností (tedy naopak, jak tomu bylo u čokolád). Poslance je pak možné "odevzdat soudu", tedy nechat konat orgány činné v trestním řízení, aby ochránily společnost, a to, zda je či není právo zneužito se přeskoumá při nejbližší schůzy Parlamentu. Odst. 5 je pak slovy Lexe "brilantně jasný".

Tedy, můžeme se bavit o tom, zda v případě D. Ratha vyšetřovací orgány postupovaly nebo nepostupovaly adekvátně, když použily postup jako na vraha 90 lidí a nepoužily postup jako na zloděje čokolád. Zda to bylo potřeba posoudit neumím, ale protiústavní to prostě není (čl. 27 odst. 5 Ústavy). Je teď na poslancích, aby odpovědně rozhodli, zda stíhání D. Ratha je politické nebo ne tím, že ho v tomto trestním stíhání ponechají nebo neponechají.

Pozn: Podle mého názoru zde bude možná bohužel obojí. Rath asi konal problémové skutky, ale všem je snad jasné, že nejen on a že některým pozornost jako Rathovi věnována není a nebyla. Pokud ale Rath činil, z čeho je obviněn, odpovědnost by nést měl, byť možná v politice chybět bude. Vše jen mé osobní názory.

Lex:
Bylo mi ctí.
Snad linky sem budou častější. :o)
19. 05. 2012 | 23:44

Almo G™ napsal(a):

Asfalt: Proč pořád opakujete vyvrácené nepravdy? Myslíte, že se tak stanou pravdivějšími?

1. Neodstranil jste žádný z rozporů, na které jsem upozorňoval výše.

2. Používáte diskusní trik, kterým převádíte případ na příklad naprosto extrémních situací, které by byly nepochybně mohly být a byly řešeny sněmovnou ve stanovené lhůtě. Ochrana společnosti by tudíž byla zajištěna tak jako tak.

3. Zamlčujete klíčovou rozhodovací roli sněmovny.

4. Uvádíte své spekulace jako fakta a dezinterpretujete význam termínů v ústavě a zákonech. Viz vaše teze: ""odevzdat soudu", tedy nechat konat orgány činné v trestním řízení"

Tento výrok nejvíc bije do očí, protože jde přímo proti textu i smyslu článku 27 ústavy. Lživě prezentujete tyto pojmy jako synonyma.

"Nechat konat orgány činné v trestním řízení" je činnost, kterou ústava výslovně zakazuje bez svolení sněmovny. Ústava jasně a srozumitelně konstatuje, že o tom rozhodne komora parlamentu, jejímž je dotyčný členem. Nikdo jiný, ač by si to Asfalt tak moc přál a i kdyby těch zavražděných podle něj nebylo 90 ale 200 nebo 1000. V příkladech, které uvádíte, pak doporučuji používat např. číslovku 10 000. Vypadá to pak ještě naléhavěji a hrozivěji a jistě získáte čtenáře na svou stranu, takže si ani nevšimne, že vaše terminologie ani výsledek interpretace neodpovídá ústavě.
3.
3.
20. 05. 2012 | 00:30

Honza999 napsal(a):

Ondrej Novak

Jste schopen pochopit rozdíl mezi "zadržením" a "zahájením trestního stíhání"?

Zásada "co není zakázáno je povoleno" platí jen ve vztahu OBČANA K ÚSTAVĚ či ke státu vůbec. Tedy občan může vše, co není výslovně Ústavou a zákony z ní vycházejícími zakázáno. Jenže v tomto případě platí zásada opačná - tedy "co není povoleno, je zakázáno"... Stát může proti občanu použít pouze ty prostředky, které má Ústavou a zákony z ní vycházejícími výslovně povoleny.

Odstavec 5 hovoří o zadržení a odevzdání soudu. Soud není oprávněn zahajovat trestní stíhání - to je pouze v kompetenci policejního orgánu a zahajuje se vznesením obvinění. Soud nemá právo obvinění vznést, protože to není v jeho kompetenci, policejní orgán nemá právo obvinění vznést, protože mu to vyloženě zakazuje ostavec 4.
20. 05. 2012 | 03:04

Honza999 napsal(a):

Ondrej Novak

PS: něco jiného by bylo, kdyby odstavec 5 zněl:

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.
20. 05. 2012 | 03:08

Tomáš napsal(a):

To Honza999:
Potom je celý odst. 5 zcela nadbytečný neboť by dle Vašeho výkladu neměl vůbec žádný význam a smysl k existenci. Poslance nebo senátora přistiženého při páchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, by pak bylo možné zadržet výhradně podle § 76/1 tr.ř. Následně, pokud by policejní orgán a státní zástupce chtěli na takového zadrženého uvalit vazbu, postupovali by podle odst. 4 čl. 27 Ústavy a dalších příslušných ustanovení trestního řádu. Jestliže by Sněmovna zadrženého poslance podle § 76/1 tr.ř. nevydala k trestnímu stíhání (tedy k vydání poslance Sněmovnou + k zahájení trestního stíhání + k jeho odevzdání soudu s návrhem na vzetí do vazby by muselo dojít do 48 hodin od zadržení), musel by být propuštěn na svobodu. Tedy zcela shodná situace, jak ji vykládají odpůrci postupu vůči panu Ráthovi. Nač tedy odst. 5, když za jeho existence, či bez něho, se má postupovat zcela totožně? Snad jen s tím rozdílem, že má být o zadržení ihned informován předseda komory. K tomu by ale stačila jedna věta v odst. 4, že, v případě, že je poslanec či senátor zadržen při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem. Tečka. Věta za středníkem v odst. 5 potom nedává vůbec žádný smysl (tedy bráno ve smyslu výkladu odpůrců postupu vůči Ráthovi). Jestliže by totiž měla sněmovna dát souhlas s vydáním k trestnímu stíhání podle odst. 4 i v případech naznačených v odst. 5, a takový souhlas by byl udělen, potom nemá o jakémkoli odevzdání zadrženého k soudu předseda komory co rozhodovat, neboť k soudu lze odevzdat jen obviněného, tedy toho, proti němuž bylo trestní stíhání zahájeno. Přičemž, pokud by v naznačeném příkladu komora souhlas dala, a pro vedení stíhání i vůči zadrženému (dle názoru odpůrců postupu vůči Ráthovi) dát musela, byl by jakýkoli souhlas předsedy komory k odevzdání soudu zcela mimo. Mohou se ale objevit i nové "sofistikované" názory, že souhlas předsedy komory k odevzdání soudu je jakousi předběžnou kontrasignací k vydání zadrženého poslance či senátora k trestnímu stíhání příslušnou komorou podle odst. 4. A názor, že se zadržený poslanec soudu odevzdá proto, aby byl pod jeho mocí do doby než, rozhodne komora s jeho stíháním, s odůvodněním, aby nebyl na něho činěn nějaký nátlak od policie, je úplně scestný. Ten soudce si ho domů jednak nevezme, ale hlavně ta situace s případným ovlivňováním zadrženého ze strany policie je zcela stejná, ať jde o zadržení již obviněného, nebo by šlo o zadržení podezřelého, který by byl takto předán soudu na základě souhlasu předsedy příslušné komory. Jestliže je obviněný soudu předán s návrhem na uvalení vazby, potom k němu již policejní orgán do rozhodnutí soudu o vazbě stejně přístup nemá. Skutečně mně uniká smysl a úloha soudu, kterému by měl být předán podezřelý zadržený poslanec či senátor. Je totiž jedno, zda by šlo o poslance nebo senátora. Z hlediska subjektu trestního řízení by šlo o podezřelého a podezřelý zadržený se soudu předává jen s návrhem na potrestání ve zkráceném trestním řízení. Jednak pro tento typ zjednodušeného řízení nejsou naplněny podmínky (už jen pro trestní sazbu), ale hlavně čl. 27 odst. 5 Ústavy tu byl v tomto znění dávno předtím, než se o zkráceném trestním řízení vůbec kdy uvažovalo jako o možném institutu trestního řádu.
20. 05. 2012 | 10:30

neokomunista napsal(a):

Kolegové laici,
Místní ústavní experti se nám snaží celou dobu citlivě sdélit, že Ústava je zvláštní druh tiskoviny, kde se může vyskytovat celá řada jednoznačných výroků, s kterými se ve zcela specifických případech zachází , jako by neexistovaly.
V podstatě jde o líbivý propagační materiál vládců, který by se neměl brát tak doslovně.

Na příkladu z běžného života výše uvedené vynikne v celé své hambaté kráse.
Představte si, že chcete prodat své výrobky. Do propagačního materiálu, kterého máme ve schránkách mraky, bude uveden jako bod d) výrok: Můj skvělý výrobek má tyto vynikajicí vlastnosti .... Pokud nebude mít jen jednu z nich, moje firma Vám zaplatí dovolenou na Tahiti.
Bod e) Ve zcela vyjímečných případech se může stát, že výrobek tyto vlasti mít nebude.

A pozor, teď přijde to podstatné. Na konci nebo na začátku musí být uvedena nachytávací formulka (a nemusí být ani malým písmenem): NA TENTO PROPAGAČNÍ MATERIÁL NAHLÍŽEJ JAKO NA ÚSTAVU.

A až přijde nespokojený zákazník, že chce jet na Tahiti, vysvětlíte mu ,že jeho případ je zcela vyjímečný, a pošlete ho za Lexem, ať mu to vysvětlí.
Kdyby jsme zapoměli na nachytávací formulku , obvinil by nás Lex z klamání spotřebitele.
20. 05. 2012 | 11:06

SuP napsal(a):

Podstatné je, že se David Rath vůči sobě teď dožaduje dodržování zásad, které sám odmítal dodržovat. Není to komické?
20. 05. 2012 | 11:25

Honza999 napsal(a):

Tomáš

Smysl by měl tehdy, pokud by soud rozhodl o prodloužení zadržení poslance na běžných 48 hodin a dal tím čas parlamentu k rozhodnutí o vydání k trestnímu stíhání.

Co měl zákonodárce při psaní Ústavy zrovna v této věci na mysli nevím a NEVÍ TO NIKDO kromě autorů samých! Jen se to všelijak VYKLÁDÁ.

Mezi námi, jak to SKUTEČNĚ autoři Ústavy mysleli, neví ani většina soudců Ústavního soudu krom těch několika z nich, kteří mezi autory patří. Jenže autoři Ústavy nesmějí promluvit... Pokud by třeba Rychetský řekl "ale my to tehdy při psaní Ústavy mysleli takto a takto", automaticky by v tu chvíli přestal být nestranným soudcem a stal by se "zaujatým" pro jistý (SVŮJ!) kokrétní výklad Ústavy.
20. 05. 2012 | 12:25

Ondrej Novak napsal(a):

http://jinepravo.blogspot.com/2012/05/ctvero-poznamek-ke-kauze-davida-ratha.html
20. 05. 2012 | 12:51

Honza999 napsal(a):

Tomáš

PS: Navíc, pokud by Rychetský řekl jak to tehdy mysleli mohlo by se stát, že by byl obvuněn ze lži - stačilo by koupit některého z dalších autorů, který by tvrdil něco jiného.

Popř., pokud by již ostatní autoři byli po smrti (a pár už jich je na onom světě), prostě by byl obviněn že lže a nemohl by nijak prokázat, že nelže.

Ještě je další možnost, že pokud by se autoři Ústavy dhodli o tom že promluví a vypověděli všichni stejně, zase by je bylo možno obvinit že se domluvili a lžou.

Sice by jim to také nešlo dokázat, ale hozená špína VŽDYCKY UVÁZNE!

Proto autoři Ústavy MUSÍ mlčet o okolnostech jejího vzniku.
20. 05. 2012 | 12:57

Tomáš napsal(a):

Honza 99
Soud nemá žádnou pravomoc rozhodovat o prodloužení zadržení. A podle Vás, kdyby Parlament v této soudem "prodloužené" (nevím prodloužené podle jakého ustanovení) lhůtě na "běžných 48 hodin" poslance vydal, tak co se zadrženým podezřelým poslancem bude soud dělat dál ? Vrátí ho orgánu policie, aby zahájila trestní stíhání poslance a dále ho jako obviněného vyslechla a prováděla další případné úkony ? A policie ho po obvinění zase soudu předá zpět k rozhodnutí o vazbě ? Nebo v takovém případě, aby bylo stíhání zcela korektní, trestní stíhání zahájí vůči zadrženému poslanci rovnou soud, když už ho má u sebe ? Je to samozřejmě volovina.
20. 05. 2012 | 14:04

Almo G™ napsal(a):

Tomáš: Kladete otázky, které jsou v této diskusi tisíckrát zodpovězeny. Doporučuji si ji nejprve přečíst. Myslím, že je vše dávno logicky zodpovězeno.
20. 05. 2012 | 16:39

Almo G™ napsal(a):

"Ústavní právník Jan Kysela se v Otázkách Václava Moravce (OVM) podivil, proč Sněmovna nesvolala kvůli souhlasu se stíháním Davida Ratha mimořádnou schůzi.

"Trochu se divím," připustil ústavní expert s tím, že tento krok považuje za podstatný a mimořádná schůze by podle jeho názoru byla na místě. "Musel by o to někdo stát," doplnil Kysela a zdůraznil, že jde o rozhodnutí Sněmovny, které nepřísluší šířeji komentovat.

http://www.novinky.cz/domaci/268086-snemovna-mohla-kvuli-rathovi-svolat-mimoradnou-schuzi-mini-ustavni-pravnik.html?ref=stalo-se
20. 05. 2012 | 17:01

Almo G™ napsal(a):

Nynější zadržování D.Ratha je protiústavní. Trestní stíhání D.Ratha je bez souhlasu sněmovny protiústavní.

Přesto se protiústavně zadržuje, stíhá, nebo obojí zároveň a nikomu to nevadí.
20. 05. 2012 | 17:03

Tomáš napsal(a):

Almo G
Nevím, kde berete tu sebejistotu říkat o něčem, že je protiústavní. Pokud jste z týmu obhájce Davida Ratha, pak by se to dalo pochopit. Pokud citujete doc. Kyselu z OVM, tak by bylo dobré dopovědět to jeho hlavní sdělení, a sice že je toho názoru, že stíhání a vazba Davida Ratha je v souladu s Ústavou. To se Vám ale asi nehodí, tak to zde zamlčujete. K tomu dal také příklad, že pokud bude mít Sněmovna prázdniny, tak asi těžko bude svolána v nějaké lhůtě, která by se dala počítat podle hodin. Co se týče toho, že kladu otázky, které tu byly odpovězeny, tak bych chtěl vědět kým, a s jakou validitou. Dle mého názoru s žádnou. Možná by bylo dobré, kdybyste odkryl svou identitu, aby bylo jasné, s jakým expertem máme tu čest. Vaše odbornost na ústavní právo je nanejvýš jako má, se státní zkouškou. Jsem sice trestař, ale nemyslím si, že bych měl tunelové vidění, jak tu někdo zmiňoval. Na rozdíl ale od Vás netvrdím, že můj výklad je ten jediný správný. Jen mám minimálně stejně tolik argumentů tvrdit, že stíhání Rátha není protiústavní, jako Ti, co tvrdí opak. Já jsem dalek toho, abych na právní problém, navíc tohoto typu, měl kategorickou odpověď. Závidím Vaše sebevědomí. Vy navíc nedovedete přesvědčit konkrétní argumentací. Jen stále melete o tom, že to či ono v Ústavě není. Jasně že ne, když průběh trestního řízení upravuje trestní řád. Ústava jen upravuje některé speciality, jinak právní normu týkající se stíhání poslance musíte vypreparovat jak z Ústavy, tak z trestního řádu. Jinak asi nemá smysl na toto téma dál diskutovat. Budete se muset smířit s tím, že pokud nerozhodne jiný příslušný soud jinak, je trestní stíhání a vazba Rátha v souladu se zákonem (Ústavou). Jen se těším, až o přípustnosti stíhání a vazby bude rozhodovat Ústavní soud. Tedy aspoň doufám, že to dojde až tam. Pak se mužem zde opět pobavit. Rozhodne-li soud, že bylo stíhání neústavní, budu první, který se Vám omluví. Pokud rozhodne, že protiústavní není, mám obavu, že budete napadat i odbornost ústavních soudců, či to označíte za politicky zmanipulované.
20. 05. 2012 | 19:04

Almo G™ napsal(a):

Tomáš: Pominu marginality a osobní věci: Proč opakujete otázky, které jsou tady tisíckrát probrány? Nabídl jsem bezrozpornou odpověď a podle mého názoru dosud nikdo nepřišel s lepší. Pak tedy můžete:

a) přistoupit na mou tezi, že nejjednodušší výklad je lepší než velmi složitý (vysvětlit déšť jako kondenzovanou páru je lepší než vysvětlovat ji jako výsledek ždímání nebe nadpozemskými neviditelnými obry s neomezenou silou - mimochodem, asi víte, kdo už kdysi něco podobného řekl jako měřítko posuzování teorií...).

Úplně nejlepší je pak podle mě nic neinterpretovat a prostě se držet psaného textu. Můj "výklad" se drží psaného textu ústavy a je bezrozporný. Výklad mých oponentů je rozporný (důkazy viz výše) a je jen interpretací s dodáním nových významů a pozměněním těch, které jsou v zákonech běžně používány. Důkazy opět viz výše. prokázal jsem, že si mí oponenti dokonce upravují znění zákonů tak, aby jim pasovaly. To nejsou jen nepřesné citace, to byly přímo dezinterpretace. Stačí porovnat jejich tvrzení se skutečným zněním paragrafů.

b) nebo přistoupit na mou tezi, že ať je interpretace jakákoliv, nesmí nakonec odporovat psanému textu ústavu. Můj "výklad" (píšu v uvozovkách, protože o výklad nejde, jde o shrnutí faktů z ústavy a příslušných zákonů) neodporuje žádnému ustanovení ústavy. Výklad mých oponentů odporuje vždy minimálně jednomu zásadnímu předpisu v ústavě. Důkazy najdete v diskusi výše.

c) pokud nesouhlasíte, můžete přinést nové argumenty, které tady dosud nezazněly. Můžete se také pokusit pomocí faktů vyvrátit něco z toho, co nabourá nejpravděpodobnější "hypotézu". Každá hypotéza "platí" do chvíle, než je vyvrácena. Tvrdím si tvrdit, že na rozdíl od "hypotéz", které zde stanovili mí oponenti, ta má dosud vyvrácena nebyla.

Naopak diskusi nijak vpřed neposouvá a nic neřeší:

1. Opakování otázek, které už byly vysvětleny a které byly bezrozporně podle bodů a) a b) zodpovězeny.

2. Opakování argumentů, které už byly vyvráceny.

Obojí na mě působí spíše jako provokování nebo snaha mít poslední slovo.

P.S: V této i jiných diskusích jsem mnohokrát avizoval, že jsem právní laik a jsem ochoten ustoupit, když někdo přijde s lepším "výkladem". Kdybyste si přečetl celou diskusi, nikoliv jen posledních pár příspěvků, nemohl byste mi adresovat výtku v tomto smyslu.
20. 05. 2012 | 19:53

Almo G™ napsal(a):

Béda napsal: "PS: myslím, že asi s glosováním politiky úplně skončím. Karavana stejně potáhne svou cestou dál a drobotina je odsouzena smířit se s osudem a nést veškerou tíhu toho pochodu. Myslím, že obyvatele ČR (nemyslím tím tzv. "elity") do budoucna nečeká nic moc dobrého."

Bédo, to by mi bylo moc líto. Málokdo má tady tolik co říci, jako Vy. Ale ať se rozhodnete jakkoliv, pochopím to... Možná stačí jen zvolnit tempo a vybírat si, od které hranice už to stojí za to. Mně připadala jako smysluplná právě tato diskuse...
20. 05. 2012 | 19:56

Brundibár napsal(a):

Almo G™:

Píšete: Můj "výklad" se drží psaného textu ústavy a je bezrozporný.

Ano, to tvrdíte stále, úporně a bez ohledu na názor např. bývalé ústavní soudkyně paní Wagnerové a případné "logistické problémy" při svolávání schůze v tak krátké době. Ostatně, na přímé otázky v této věci jste pod blogem p. Paroubka neodpověděl, takže se ptám i zde:

Rozebíral jsem, že není vůbec jednoduché během 48 hodin svolat usnášeníschopnou schůzi některé z komor a aby navíc ta komora ve věci v téže lhůtě rozhodla. Nehledě na to, že by tu věc měl projednat před konečným rozhodnutím komory příslušný mandátový výbor a že by se všichni přítomní zákonodárci před hlasováním měli s podklady (které mohou mít několik set stran, když na věci pracovalo několik lidí půl roku) důkladně seznámit. Navíc, když se tyto podklady nesmějí dostat do nepovolaných rukou? Stále si myslíte, že se to dá zvládnout během 48 hodin od zadržení?

Jinak naprostý souhlas s panem Kyselou - poslanci by měli mít sami nejvyšší zájem, aby situaci pana Ratha vyřešili co nejdříve a i podle mého soudu měli svolat mimořádnou schůzi. Tu však svolat dříve než za 5 dnů není bez rizika (viz Jednací řád Sněmovny).
20. 05. 2012 | 22:07

Almo G™ napsal(a):

Brundibár: Že něco není jednoduché, je běžné. Důležité ale je, že to je možné. Proč by měli poslanci konat jen jednoduché věci?

Ty varianty jsem už popsal výše:

Zákonodárce má mít podle ústavy nadstandardní ochranu. Logika je zjevně taková, že má být ochráněn co nejvíce před vězněním, které by mohlo být politicky zneužitelné. Pokud by ji neměl, mohl by být např. opakovaně zadržován jeden nebo více poslanců např. v době důležitých zasedání pod vylhanými záminkami nebo po policejních provokacích.

Tuto ochranu má mít zajištěnu ve všech případech, kromě extrémních činů. Kdosi tady používal mírně trikovou variantu 90 zavražděných. Ok. Když je chycen při vraždě 90 lidí, je to jasné. Není co řešit. Sněmovna nemusí nic dlouho studovat, sejde se, projedná, vydá ke stíhání.

Co když je chycen při vraždě jednoho člověka? Existuje spousta svědků, není co řešit. Sněmovna nemusí nic dlouho studovat, sejde se, projedná, vydá ke stíhání.

Co když ale svědci chybí a situace je hodně nejednoznačná? Existuje jen silné podezření, ale spousta důkazů není přímo v daném okamžiku k dispozici? To už je problém, tady riziko politického zneužití , nastražené pasti nebo provokace stoupá.

Proto je podle ústavy možné "zadržet poslance nebo senátora jen při "páchání trestného činu nebo bezprostředně poté".

Pokud je ale od začátku tak jasné a nezpochybnitelné, že poslanec trestný čin páchal nebo spáchal (jinak by nemohl být zadržen), pak už přece není potřeba nic dlouze a obtížně dokazovat, projednávat atd. Sněmovna nebo senát jej prostě na základě jasného svědectví vydá. Na to jí těch 48 hodin musí stačit.

Pokud sněmovna do 48 hodin nekoná, znamená to, že:
a) je nedbalá - pak musí být poslanec nebo senátor propuštěn (pak je to na zodpovědnosti komory parlamentu)

b) není přesvědčena o tom, že je s/páchání trestného činu tak nezpochybnitelné a zadržený by měl být propuštěn, riziko politizace je v této "akutní fázi" např. příliš velké

c) závažnost trestného činu je relativně malá a nehrozí žádná rizika a ztráty z prodlení pro společnost, rychlost akce sněmovny není klíčová.

Jiné alternativy mě nenapadají.

Ať platí a) nebo b) nebo c), sněmovna se prostě nesešla a zadržený musí být do 48 hodin propuštěn. Sněmovna se však může sejít brzy po jeho propuštění a dotyčný nemusí běhat po svobodě nijak dlouho.

Komora parlamentu v tom má zkrátka větší roli, než je nám médii namlouváno.
Na obou stranách jsou samozřejmě rizika, ale pokud všichni konají, jak podle ústavy mají a naplňují své předepsané role, k riziku ohrožení společnosti by vůbec nemělo dojít. A pokud byl poslanec přistižen s cizí peněženkou v ruce ve chvíli, kdy někdo jiný volá "ukradli mi peněženku!", může to být jasné a přesto dotyčný nemusel nic ukrást. Pak se sněmovna nejspíš do 48 hodin nesejde, poslanec je propuštěn a vydání nijak zvlášť nespěchá. Když zavraždí 90 lidí, tak by mělo hodně lidí pohnout zadnicí...

(Mimochodem, to s tou peněženkou se stalo příbuznému na tržišti. Ležela před ním na zemi a ve chvíli, kdy ji zvedl, kdosi pár metrů za ním začal hlasitě naříkat, že ho okradli. Ani nevěděl, jak rychle se jí zbavil. To by se vysvětlovalo hodně těžko...)
20. 05. 2012 | 22:51

Brundibár napsal(a):

Almo G™:
Pokud váš komentář chápu dobře, tak odpověď na moji otázku "Stále si myslíte, že se to dá zvládnout během 48 hodin od zadržení?" zní ANO...

Ono platí d) - totiž, že se to do 48 hodin od zadržení prostě stihnout nedá. A i z tohoto důvodu se většina ústavních právníků kloní k názoru, že vazba pana Ratha je v souladu s celým článkem 27 Ústavy (resp., jediné vyjádření, které jsem zaregistroval a šlo proti tomuto názoru, byl názor pana Pavlíčka).

Budiž, zkuste tedy napsat obecný scénář, jak by to probíhalo. Tak, aby obsahoval všechny možnosti obstrukcí, co poslanci mají, aby obsahoval čas na seznámení se se spisem (několik set stránek) pro všechny poslance (přitom se musí zajistit, aby se spis nedostal mimo poslance, resp. aby se dalo snadno určit, od koho unikl), aby byl čas na projednání imunitním výborem a aby sněmovna věc stačila projednat na plénu. To vše s vědomím, že rozhodnutí je konečné a nezvratné (a to i samotnou Sněmovnou) a pokud poslanci něco přehlédnou (tedy ne, že by to ve spisu chybělo), tak de facto osvobodí skutečného pachatele trestného činu.
20. 05. 2012 | 23:31

poznámka napsal(a):

brundibár,
Němcová rozhodla o téže věci během půl hodiny. Většina poslanců je minimálně tak bystrá jako ta madam.
A teď si představte, kdyby Raht vraždil a madam Němcová by byla služebně v Australsku. To by prchnul jen by se po něm zaprášilo.
Já být poslancem, tak přebírám úplatky zásadně když je předseda sněmovny na daleké cestě. A imunita by byla jistá.
20. 05. 2012 | 23:39

Almo G™ napsal(a):

Brundibár: Měl jsem za to, že jsem vše popsal srozumitelně. Ale dobrá:

1. Jsou obstrukce? Pak čin dotyčného zřejmě není jednoznačný = sněmovna se neshodne = riziko politizace je velké = poslanec je po max. 48 hodinách propuštěn a o jeho vydání sněmovna teprve rozhodne, jakmile se shodne na proceduře.

2. Je případ velmi komplikovaný, se stovkami stran spisu? Pak je třeba rychle studovat a konat okamžitě po zadržení. Je to tak složité a nejednoznačné, že je třeba dlouhého zkoumání a pátrání? Nedá se podstata činu jednoznačně stručně popsat? Odvedla policie špatnou práci a připravila nesrozumitelné podklady? Pak je riziko politizace je velké = zřejmě bude potřeba řešit to o něco déle a poslanec je prozatím po max. 48 hodinách propuštěn. O jeho vydání sněmovna teprve rozhodne, jakmile bude vše jasnější.

Poslanec,který reprezentuje své voliče, má zkrátka z různých důvodů ústavou zaručenu nadstandardní ochranu. Nemůžeme jít proti tomu jen proto, že se nám momentálně nelíbí jeden konkrétní poslanec.

Věci jako úniky ze spisu zde řešit nemůžeme, není to podstatné pro ústavnost postupu a jak si můžeme ověřit, hrozí vždy - při jakémkoliv postupu.
20. 05. 2012 | 23:50

Almo G™ napsal(a):

brundibár napsal: "Ono platí d) - totiž, že se to do 48 hodin od zadržení prostě stihnout nedá"

OK. Zkuste své tvrzení podepřít argumenty. Co konkrétně tomu zásadně brání?
20. 05. 2012 | 23:52

Brundibár napsal(a):

Almo G™:

Ale to už jsem psal. Brání tomu čas i procesy Parlamentu. Stačí se podívat, jak rychle se svolal imunitní výbor, a to není celé plénum 200 poslanců.

Předseda komory může být na cestách, zákonodárce se musí fyzicky dostat do Parlamentu, musí si převzít podklady, nastudovat si je a musí proběhnout zasedání imunitního výboru. Protože mimořádná schůze byla svolána v termínu kratším než pět dnů a navíc se projednává věc, ke které je nutné nastudovat třeba nekolik set stran dokumentů, je zcela reálné, že někdo podá námitku proti konání té schůze. Pokud neuspěje, lze nasadit řadu obstrukcí. Je také vhodné, aby v té věci jak před výborem, tak před plénem zadržený zákonodárce vystoupil a ani ten nemá zájem celé jednání urychlit. Navíc, vždy se dá proběhlé hlasování zpochybnit.

Ad 1. Smyslem obstrukcí je pozdržet hlasování, s jednoznačností činu to nemá nic společného (viz obstrukce opozice za posledních 20 let). A i jen jeden nebo dva zákonodárci (zejména, když zadržený poslanec má mít právo na vystoupení jak před výborem, tak před plénem) mohou hlasování odsunout až na dobu, kdy zadržený poslanec už nebude zadržený a zmizí jak pánové Krejčíř nebo Pitr. Co s tím?

Ad 2. Spis nelze předat Komoře dříve, než jejímu předsedovi (resp., předseda komory je dává dále). Spis bývá obsáhlý, protože ač podstata činu je jednoduchá, je nutné dodat důkazy toho činu. Za jak dlouho přečtete a pochopíte takových 300 autorských stran?

Ano, poslanec má imunitu podle čl. 27 Ústavy. Ač je definována velmi široce a jsem pro její redukci na "britský vzor", tak podle názoru většiny ústavních právníků i členů imunitního výboru není jednání PČR a SZ v rozporu s tímto článkem. Mé osobní sympatie nebo antipatie k p. Rathovi tak s tím nemají co dělat.

Úniky ze spisu nemůže řešit Ústava (a taky je neřeší), ale pokud tyto úniky mohou narušit vyšetřování (a to zjevně mohou) je nutné zajistit, aby činnost Sněmovny či Senátu vyšetřování neohrozilo. My to tedy tady rozhodně řešit můžeme.
21. 05. 2012 | 01:04

Almo G™ napsal(a):

Brundibár:
OK.

1. Takže zásadní překážka není.
2. Dokázal jste, že když se nechce, tak to nejde a dá se najít spousta "objektivních" výmluv, proč to nemůže jít.
3. Pokud se nechce, zřejmě nejde ještě o tak závažný případ, aby poslanec po běžné lhůtě pro zadržení nebyl propuštěn nebo je případ příliš nejednoznačný nebo policie zahltila sněmovnu řadou zbytečných detailů (= odvedla špatnou práci) atd. = riziko politizace je příliš velké.

Čili dostáváme se k přehledu možností, které jsem uvedl výše, jejich příčinám a dopadům.

Začínáme se točit v kruhu.
21. 05. 2012 | 01:28

Kamarad napsal(a):

Především zákony a ústavů si dělají vládni činitele pro svou potřebu a kontrolu všech občanu ,kde je chtějí mít pod kontrolou a tak to započalo od revoluce, mnoho se jich vyměnilo kde kdo byl potrestán??? Kolik jich zbohatlo ze své chudoby???
21. 05. 2012 | 07:48

Brundibár napsal(a):

Almo G™:

Budiž. Rozumím tomu dobře, že fyzikální důvody a jednací řád pro vás nejsou zásadní překážkou (byť je v minulosti znich Ústavní soud vždy v podobných případech zohledňoval). Nerozhází vás ani názor většiny právníků, kteří se Ústavou ČR denně zabývají, ani názor členů mandátového a imunitního výboru a konečně ani podrobný výklad zde např. od lexe. Všichni jmenovaní podle vás se buď v Ústavě neorientují, případně mají nějaký zájem na tom, aby byl pan Rath nyní ve vazbě.

Je jediná cesta, jak z toho ven. Zatím se nenašel nikdo, kdo by se v této věci obrátil na Ústavní soud. Pokud tedy jste přesvědčen, že ve věci pana Ratha jedná policie, st. zastupitelství a mandátní výbor Sněmovny v rozporu s Ústavou ČR, tak to podání na ÚS zorganizujte. Do doby, než toto podání na ÚS bude podáno, je jakékoliv napadání aktuální vazby pana Ratha z vaší strany pouhým mlácením prázdné slámy, resp. to, čemu se v akademických kruzích říká "důkaz úporným tvrzením". Jestli to vede k úspěchu v politice, netuším. Od zkoušek se za to ale vyhazovalo běžně.
21. 05. 2012 | 07:55

článek 27/4 napsal(a):

..., je to složité ..., poslanců je moc ..., co když budou někteří na cestách? a stačí si to včas přečíst?, atd., atd., jsou důvody proč nemusí být v Česku respektována Ústava ČR (alespoň to zde zcela vážně tvrdí ti, co současně také říkají, že se právem zabývají dlouhou dobu, a mají k tomu také odbornou kvalifikaci!).

Já k tomu navrhuji: když, jak tvrdíte nelze ústavu respektovat, tak ji zrušte!

P.S. Umíte podobnými konstrukcemi také dokázat, že "0 = 1"?
21. 05. 2012 | 07:56

článek 27/4 napsal(a):

a jak vidím: ...všichni to říkají ..., a proto to platí?!, atd. Nebylo by nejlepší například upálit Almu? (... a přece se točí!)
21. 05. 2012 | 08:01

Brundibár napsal(a):

článek 27/4:

Kdo tu tvrdí, že nelze Ústavu respektovat? Někdo, kdo se opírá o stanovisko (mj.) paní Wagnerové, donedávna soudkyně ÚS a respektované znalkyně českého ústavního práva?
21. 05. 2012 | 08:19

článek 27/4 napsal(a):

a co Vy? Točí se nebo netočí? (či je země snad dokonce plochá protože nemůže být kulatá ... ?)
článek 27/4 = již stíhaný poslanec ke stíhání doposud nevydán?

Kdo nechce vidět, že neplatí 0 = 1, ten to neuvidí.
21. 05. 2012 | 08:33

Brundibár napsal(a):

článek 27/4:

Váš boj.

Pomozte nicku Almo G™ s tím podáním k ÚS, zjevně se k tomu nikdo jiný nemá a počkejme všichni na výsledek. Pan Adam Černý pomoc vás obou určitě uvítá.
21. 05. 2012 | 08:52

clánek 27/4 napsal(a):

Směšné, zase utíkáte od podstaty problému jinam: ani Almu, ani Černého neznám, a jsou mi lhostejní (pro jistotu přidám, že ani osoba D. Ratha mne nezajímá!).

Jde o jedinou otázku: platí clánek 27/4 nebo ne?

Vy implicitně tvrdíte, že ano, ale ne nyní a ne pro D. Ratha.
Tím však obhajujete neobhajitelné: 0 = 1.

Promiňte, nic dalšího sem již nenapíši, nemyslím to osobně jen na Vás, ale na všechny co nechtějí vidět zcela elementární rozpor.
21. 05. 2012 | 09:07

PDG napsal(a):

Pouze z tiskových zpráv víme.DR ví, že je sledován.Ví,že je odposloucháván.Přesto či proto?Se v telefonu domlouvá o uplácení a přebírání úplatků,které nosí veřejně vpodpaží.Ta policie jde totiž najisto.Ví, že je sledován a vesele se paktuje s gangem při protizákonných manipulacích s veřejnými zakázkami i s EU dotacemi,které jsou ve stádiu nepřidělení.Ještě k tomu ostentativně nosí policie pytle s nápisem samopal.Je to fraška, drama,tragikomedie s posvěcením inteligencí "oplývajících" policejních a vládních struktur? Občan neví.Je tak "drzý",že chce vysvětlení a pravdu.Od koho?Od médií?Chacha!!!Od aktérů? Polovina s mocí je zainteresovaná na pravdě?Chachacha!!!Ta důležitá a obviněná má roubík, je za katrem a nesmí se bránit.Je to dle Listiny práv a svobod? Ani náhodou.Dle Ústavy?Ví bůh a sv. Václav.Ale ne ten hradní.Ten historický je v majetku církve.Ta je Nepřítelem DR, vždyť restituce netlačí.Otázek neúrekom,odpověď žádná.Rozhodně ne pravdivá.
21. 05. 2012 | 09:27

kanibal napsal(a):

Tahle debata o výkladu práva je jalová. Právo je na nic, když mocenský aparát státu (včetně médií) pracuje ve prospěch jedné politické strany – ODS ! Porovnejme rozdílný přístup policie k dřívějším hejtmanům Středočeského kraje Davidu Rathovi a Petru Bendlovi :

Hejtmana Ratha zatkla policie pro podezření z braní úplatku. Vzápětí byl obviněn z korupce a uvězněn do vazební věznice v Litoměřicích. Každou půlhodinu probíhá v rozhlasových zprávách masáž o jak nebezpečného zločince se jedná atd. (Podobně v případě Jourové a starosty Dědečka ve vykonstruované kauze s evropskými dotacemi na opravu budišovského zámku) ...
O jaký zločin se v kauze Rath jedná? Soukromá firma Konstruktiva Branko, která získala od kraje zakázku ve výši 215 mil.Kč na opravu buštěhradského barokního zámku, zřejmě chtěla poskytnout hejtmanu Rathovi několik mega na volební kampaň. Kraji nevznikla žádná škoda. Na zakázku proběhlo řádné výběrové řízení, ve kterém se o vítězi tendru rozhodovalo losováním.

Naproti tomu Petra Bendla v minulém volebním období podporovala v krajských volbách fa.Energie Kladno. Ta od kraje na oplátku získala zakázky na opravy silnic a mostů za téměř 300 mil.Kč bez výběrového řízení, tendr na výstavbu aquaparku za 120 mil.Kč (provedeno za 180 mil.), rekonstrukci náměstí za 19 mil.Kč (provedeno za 26 mil.) atd. Několik nemocnic kraj prodal (zprivatizoval) hluboce pod tržní cenou ...

Žádné vyšetřování ani mediální masáž se v případě politika ODS nekonala. Naopak, po prohraných volbách dostal Bendl trafiku v protikorupční ( ... ) Nečasově vládě !
21. 05. 2012 | 09:43

Brundibár napsal(a):

clánek 27/4:

Celý článek 27 Ústavy platí i v tomto případě. Alespoň podle názoru většiny ústavních právníků a i podle členů mandátového a imunitního výboru (včetně těch zvolených za ČSSD). Projděte si odkazy v diskusi, rozbor lexe atd (nemohu se zbavit dojmu, že jste to neudělal/a). Pokud tito všichni (ano, včetně mě) obhajují dle vašeho názoru neobhajitelné, zorganizujte podání na ÚS a pokud je váš názor v souladu s Ústavou, tak uspějete. Pokud totiž to nikdo nepodá, v příštím podobném případě se bude postupovat stejně - podle již zavedené ústavní zvyklosti.
21. 05. 2012 | 09:46

Almo G™ napsal(a):

Brundibár: Proč zde namísto věcné argumentace neustále operujete se jmény? Čím víc jmen, tím větší pravda? :-)
21. 05. 2012 | 09:57

Brundibár napsal(a):

Almo G™:
Tato diskuse je argumenty docela bohatá, nicméně vy je šmahem odmítáte. Použil jsem proto argumenty uznávaných odborníků na ústavní právo (kterými jste ze také mnoho nezabýval) a protože jsem zvyklý uvádět zdroje, tak nyní již odkazuji pouze na tyto zdroje (a tedy jména, byť tady bez roku vydání a závěrečného seznamu referencí).

Pokud si myslíte, že se tito lidé ve svém názoru na čl. 27 mýlí (a mýlit se pochopitelně mohou), zorganizujte podání na ÚS a obhajte svůj pohled na věc. Ano, i ÚS se může mýlit, nicméně má výklad Ústavy ČR v "popisu práce" a jeho výklad je závazný. A pokud ÚS nerozhodne podle vás, nebudete první, komu se v souvislosti s ÚS budou hlsvou honit myšlenky na Kostnický koncil.
21. 05. 2012 | 10:22

Almo G™ napsal(a):

Brundibár napsal(a): "Tato diskuse je argumenty docela bohatá, nicméně vy je šmahem odmítáte."

Výmluvy, proč by parlamentní komora nemohla jednat rychle, jsem odmítl, protože jste neuvedl žádné principiální důvody, proč je to vyloučeno. U ostatních argumentů jsem konkrétně dokázal proč je vyvracím a svá tvrzení opřel o prokazatelná fakta.

Dodáváním dalších a dalších jmen ale nic neprokážete. Tak jako neplatí "Čím víc pruhů, tím víc Adidas", tak neplatí: "Čím víc jmen, tím větší pravda". :-)
21. 05. 2012 | 10:43

článek 27/4 napsal(a):

Přece jen udělám poslední pokus (jsem to ale naivní b.l.b.).

Brundibár napsal(a):

"Celý článek 27 Ústavy platí i v tomto případě".

z toho však (bohužel?) naprosto jednoznačně plyne, že poslance Ratha nelze stíhat, protože doposud nebyl vydán souhlas komory s jeho stíháním.

Je to jasné?! Nebo popřete i takto jednoduché, exaktně odvoditelné tvrzení s odvoláním, že to dělají i jiní, třeba slovutní experti? (Podobně slovutní popírali, že země je kulatá, neboť ti co bydlí dole by museli přece spadnout, nebo ne?)

Poslanec Rath je trestně stíhán (to je ověřitelná skutečnost!).
To není v zásadním rozporu s Vašim prohlášením, že "Celý článek 27 Ústavy platí i v tomto případě"? Pokud ne, platí 0 = 1.
21. 05. 2012 | 10:58

Brundibár napsal(a):

Almo G™ a článek 27/4:

Důvodů, proč si stojím za svým názorem, jsem (a nejen já) uvedl dost, že je odmítáte je čistě vaše věc - budiž, je to vaše právo. Zorganizujte to podání na ÚS a počkejme na jeho verdikt. Pak se můžeme k diskusi vrátit.

Hezký den.
21. 05. 2012 | 11:28

suchánek napsal(a):

Brundibár napsal:

1. Je jediná cesta, jak z toho ven. Zatím se nenašel nikdo, kdo by se v této věci obrátil na Ústavní soud. Pokud tedy jste přesvědčen, že ve věci pana Ratha jedná policie, st. zastupitelství a mandátní výbor Sněmovny v rozporu s Ústavou ČR, tak to podání na ÚS zorganizujte. Do doby, než toto podání na ÚS bude podáno, je jakékoliv napadání aktuální vazby pana Ratha z vaší strany pouhým mlácením prázdné slámy, resp. to, čemu se v akademických kruzích říká "důkaz úporným tvrzením". Jestli to vede k úspěchu v politice, netuším. Od zkoušek se za to ale vyhazovalo běžně.

2. Pokud si myslíte, že se tito lidé ve svém názoru na čl. 27 mýlí (a mýlit se pochopitelně mohou), zorganizujte podání na ÚS a obhajte svůj pohled na věc. Ano, i ÚS se může mýlit, nicméně má výklad Ústavy ČR v "popisu práce" a jeho výklad je závazný. A pokud ÚS nerozhodne podle vás, nebudete první, komu se v souvislosti s ÚS budou hlsvou honit myšlenky na Kostnický koncil.

3.Zorganizujte to podání na ÚS a počkejme na jeho verdikt. Pak se můžeme k diskusi vrátit.
-----------------------------------------------------------
:-) ano, správně. zdejší teoretik, bojovník proti křivému světu, který si svůj anonymní boj vytesal do štítu a tisíckrát jej zde prezentoval, je tak trochu impotentně nevybaven k přímému boji proti zlu. on je totiž ve skutečném životě naprosto loajální a poslušný občan.

takže tlačíte správným směrem, ale v podstatě jen ukončíte tuto diskuzi. škoda, náramně jsem se bavil :-)
21. 05. 2012 | 11:36

suchánek napsal(a):

O tom, že nemusíte být pro podání ústavní stížnosti žádná extra šajba třeba zde:

Studentka z Brna podala kvůli sčítání lidu ústavní stížnost
http://zpravy.idnes.cz/studentka-z-brna-podala-kvuli-scitani-lidu-ustavni-stiznost-prw-/domaci.aspx?c=A110323_205004_brno-zpravy_jan
21. 05. 2012 | 11:41

Brundibár napsal(a):

suchánek:

Nikdo vám nebrání pokračovat ;)
21. 05. 2012 | 11:41

suchánek napsal(a):

Titulky z tisku:

1. Pan ALois MOdrovzdorný podal ústavní stížnost proti držení Dr. Ratha ve vazbě.

2. Ústavní soud bleskově vyhověl stížnosti ALoise MOdrovzdorného a doporučil (nakázal) okamžité propuštění Dr. Ratha z vazby.

3. Dr. Rath na svobodě ve vřelém obětí s ALoisem MOdrovzdorným

4. Svět byl zachráněn, ústava žije, organizovaná skupina (následuje dlouhý výčet jmen policie, státních zástupců atd. atd.) čelí kárným žalobám.

5. ALois MOdrovzdorný se stává hlavní tváří podzimní komunální kampaně 2012 Dr. Ratha

...
21. 05. 2012 | 12:04

Brundibár napsal(a):

Tak podle idnes.cz již tuto stížnost podal pan Rath. K ÚS dorazila podle zprávy dnes, zítra ji dostane některý z ústavních soudců, kdy rozhodne, to se neví, zpráva tvrdí, že to bude trvat několik týdnů až měsíců. Přál bych si, aby to bylo co nejdříve.
21. 05. 2012 | 12:50

jhamm napsal(a):

Z netu:

Šejnost také uvedl, že společně s Rathovou manželkou zadali odborníkům na ústavní, trestní a komunitární právo vypracovat stanovisko k tomu, zda mohlo být zahájeno Rathovo stíhání bez toho, že s tím vyjádřila sněmovna souhlas.

"První musí být akt vydání a teprve poté může následovat stíhání, nikoli obráceně," uvedl.

Poslanec sice podle něho může být se souhlasem předsedkyně Poslanecké sněmovny zadržen při páchání trestného činu nebo těsně po něm, nicméně bez souhlasu komory nemělo být trestní stíhání zahájeno.

"Do vazby se může dát podle trestního řádu jedině, pokud je mu sděleno obvinění," dodal.

Zdá se, že některým právníkům přece jen logika a jasné chápání jednoznačných výroků nechybí. Snad se brzy dozvíme, zda toto výše uvedené stanovisko bude potvrzeno i šetřením US.
21. 05. 2012 | 18:49

jhamm napsal(a):

Nicméně, mezitím vydali upřesňující informaci

http://m.lidovky.cz/domov/clanek.A120521_152632_ln_domov_mev.iln

Nevím, zda tenhle znalec jim pomůže.
21. 05. 2012 | 18:59

Brundibár napsal(a):

jhamm:
Pan Šejnost není v této věci advokátem, nicméně klidně může tým advokáta pan Ratha koordinovat. Upřímně, nepochopil jsem, proč pana Ratha začal hájit pan Černý, takže taková koordinace je víc než potřeba.
21. 05. 2012 | 19:36

mik napsal(a):

Vsechny dohady jsou naprosto zbytecne a dost mozna ze to ma zase jen lidi odradit od intrik co se deji nekde na Hrade a na dalsich vysokych mistech u koryt tezko mohu posuzovat vinu Ratha nakonec ani u toho Janouska protoze jsem u te nehody nebyl i kdyz tam se mi to zda jednoznacne ale vzpominam jak byl souboj mezi priznivci Klause a Svejnara kdyz slo o Hrad a vlada si mezitim v tichosti delala co se ji hodilo...Poslanecka imunita je nesmysl stejne jako slozita moznost odvolat prezidenta i prebehlictvi je v CR specialita podle me nema co prebehlik dal v politice delat byl zvolen za urcitou skupinu a urcite nazory a s temi nesouhlasi tak ma zaroven odevzdat mandat,,a imunita ? proc ? aby neslo zneuzivat kdyz nekdo bude mit pod palcem polici a soudy ? nema to byt nahodou pro vsechny stejny metr ? ceske justice je na urovni Mexika dokonce v tabulce bylo Mexiko pred CR,...je to vse jen ukazka ze CR do demokraticke zapadni vyspele Evropy nepatri a je otazka zda nekdy patrit bude protoze dneska i ti obycejni lidi vzpominaji na casy za komunistu,,,jenze cesi nejsou ani francouzi ani polaci,,,tam uz by se davno stavkovalo a to tak ze by cela vlada i prezident museli odstoupit,,,,
23. 05. 2012 | 03:32

mik napsal(a):

Vsechny dohady jsou naprosto zbytecne a dost mozna ze to ma zase jen lidi odradit od intrik co se deji nekde na Hrade a na dalsich vysokych mistech u koryt tezko mohu posuzovat vinu Ratha nakonec ani u toho Janouska protoze jsem u te nehody nebyl i kdyz tam se mi to zda jednoznacne ale vzpominam jak byl souboj mezi priznivci Klause a Svejnara kdyz slo o Hrad a vlada si mezitim v tichosti delala co se ji hodilo...Poslanecka imunita je nesmysl stejne jako slozita moznost odvolat prezidenta i prebehlictvi je v CR specialita podle me nema co prebehlik dal v politice delat byl zvolen za urcitou skupinu a urcite nazory a s temi nesouhlasi tak ma zaroven odevzdat mandat,,a imunita ? proc ? aby neslo zneuzivat kdyz nekdo bude mit pod palcem polici a soudy ? nema to byt nahodou pro vsechny stejny metr ? ceske justice je na urovni Mexika dokonce v tabulce bylo Mexiko pred CR,...je to vse jen ukazka ze CR do demokraticke zapadni vyspele Evropy nepatri a je otazka zda nekdy patrit bude protoze dneska i ti obycejni lidi vzpominaji na casy za komunistu,,,jenze cesi nejsou ani francouzi ani polaci,,,tam uz by se davno stavkovalo a to tak ze by cela vlada i prezident museli odstoupit,,,,
23. 05. 2012 | 03:34

jhamm napsal(a):

Začíná to být hodně "zajímavé":

http://www.blisty.cz/art/63535.html
23. 05. 2012 | 08:38

Ajka napsal(a):

tady je zřejmé proč není omezená imunita občas předhodí lumpíka ústava to neumí zdůvodnit a šup nakonec to bude protiústavní a tím se to zamete, no a cvok občan debatuje nad tím jak je to možné,vysvětlení je velmi snadné prosté budeme krást a tunelovat my můžeme zákony si tady děláme jen a jen pro svou ochranu
23. 05. 2012 | 09:22

Brundibár napsal(a):

jhamm:

Což o to, tento případ je zajímavý z mnoha ohledů od začátku, nicméně si dovolím s panem Kunštekem (autorem vámi odkazovaného článku) nesouhlasit v jedné věci.

Pokud totiž plénum Sněmovny podle čl. 27 odst. 5 rozhodne o (NE)přípustnosti stíhání, pomine s okamžitou platností trestní stíhání, na základě kterého je vazba uvalena a stíhání zákonodárce je v dané věci navždy vyloučeno. A je úplně jedno, jak v dané věci rozhodl jakýkoliv soud a jaké důkazy PČR shromáždila.
23. 05. 2012 | 09:22

Ajka napsal(a):

http://www.blisty.cz/art/63535.html no tady je konečně napsáno že je to jen a jen kostička k ohlodávání kauza se konat nebude žádná není a nikdy nebyla a jen se tím něco maskuje otázkou je co :)))
23. 05. 2012 | 09:39

jhamm napsal(a):

Nevím, zda je pan Kunštek není právník, myslím že je asistentem poslance Bublana. Informaci jsem sem vložil z důvodů rostoucího podezření, že s případem Rath je něco zásadního v nepořádku: ze zveřejněných kusých a často protichůdných informací se zdá, že vůbec nejde o odsouzení "korupčníka", ale (zatím) jen mediální šou ...,
a jestli nakonec budou muset Ratha pustit z procedurálních důvodů, tak opravdu nevím v jakém to státě to žiji ...
23. 05. 2012 | 11:09

Brundibár napsal(a):

jhamm:

Že je něco s případem v nepořádku, tak takové informace se objevovat budou bez ohledu na faktický stav.

To, že je pan Kunštek asistentem pana Bublana (a podle "o autorovi" je), to by mělo být u článku tohoto typu zcela explicitně uvedeno. Věřím, že to bylo opomenutí (ať už autora, nebo serveru) a nemělo by se stávat.

Upřímně, je mi celkem jedno, co se do novin dostalo "od zdrojů obeznámených se stavem vyšetřování", daleko více si cením informací, které poskytuje přímo paní Bradáčová a členové imunitního výboru. Ti všichni mají možnost pracovat s oficiálními informacemi. To však neznamená, že tyto informace považuji za nestranné nebo nezkreslené, jde ale o jasný zdroj. Kolem tohoto případu se bezesporu rozehrála velká mediální hra (PČR, SZ, obvinění, obhájci + x dalších hráčů, jejichž motivy mohou být všelijaké) a není radno skákat na vše, co se šustne.

Jinak ano, po formální stránka celého případu musí být bezchybná a jsem si jist, že si toho je paní Bradáčová vědoma.
23. 05. 2012 | 11:40

Míša napsal(a):

"To, že je pan Kunštek asistentem pana Bublana (a podle "o autorovi" je), to by mělo být u článku tohoto typu zcela explicitně uvedeno. Věřím, že to bylo opomenutí (ať už autora, nebo serveru) a nemělo by se stávat."

- podivuhodná úvaha, na bl je u všech článků dole pod textem možnost kliknout na "články autora"(tedy jeho další - ostatní) plus možnost kliknout si na informace "o autorovi" - jak z vaší reakce patrno, udělal jste to i vy.
A tak s čím máte vlastně problém? Že to nebylo uvedeno v textu? Redakce blistů zjevně počítá s inteligencí i podezíravostí čtenářů, a tudíž odkaz na prosvícení ledví každého autora je vždy pod textem.
V atmosféře citací " z důvěryhodného zdroje" či "dle slov insidera, který se nepřeje být jmenován" mi vaše výtka přijde natolik nesmyslná, že snad ani nemůže být míněna vážně. Leda byste měl důvod, zprávy či texty vymykající se z jednolité masážní řady, jakýmkoli způsobem znevěrohodňovat (?)
Hlavně by mě zajímalo, co jste se od státní zástupkyně o případu samotném vlastně dověděl.
23. 05. 2012 | 16:17

Míša napsal(a):

a ty odposlechy, jejichž přepisy neustále dávkovaně unikají, a zamořuje se jimi celý prostor, nejen netový, pod nimi je podepsán kdo?
Třeba to víte, já ne.
23. 05. 2012 | 16:23

Brundibár napsal(a):

Míša:

Bývá zvykem, že pokud může být autor nějakého textu spjat s věcí, o které píše, tak to přímo ve svém textu uvede v poznámce - proto, aby čtenář tuto informaci viděl zároveň s vlastním textem (jiná situace je zde na aktualne.cz, kde se profil každého blogera zobrazuje u každého textu) a mohl tak rychleji posoudit, do jaké míry ten který zdroj brát vážně. Před kliknutím "o autorovi" jsem informace pana Kunšteka vnímal jako ostatní z "důvěryhodných zdrojů", po zjištění, o koho jde, beru tyto informace vážně.

Paní Bradáčová toho vskutku mnoho veřejnosti neřekla (pochopitelně, je jejím hlavním zájmem obviněné dostat před soud s tak pevnými důkazy, aby byli pravomocně odsouzeni). Co jsem se dozvěděl, to zjistíte např. v archivu ČT24. Přepisy odposlechů mě nezajímají, pokud zjevně nepocházejí z jednoznačně identifikovatelného zdroje.
23. 05. 2012 | 18:06

Almo G™ napsal(a):

S Rathem se nezachází spravedlivě, tvrdí exministr Svoboda

24.05.2012 18:01 Rozhovor
Právník a bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda zpochybnil proces stíhání poslance Davida Ratha, které bylo zahájeno ještě před hlasováním sněmovny o jeho vydání. Někdejší šéf legislativní rady vlády se prý Ratha nechce zastávat, ale věří, že si policie posvítí i na politiky, kteří nejsou v opozici.

V čem podle vás mohla být porušena ústava?
Hlavní problém vidím třeba v takovéto konstrukci: představte si hypoteticky, že dva poslanci páchají jednu trestnou činnost, například berou úplatek. Jeden je dopaden a druhý ne. Takže u jednoho se začne trestně stíhat okamžitě, protože byl zadržen - a ten druhý, protože uteče, je chráněn imunitou, dokud nerozhodne sněmovna. V tom je jistý princip nerovnosti.
Takže David Rath je ve vazbě neoprávněně?
Jde o to, že výklad ústavy je někde na hraně. Spravedlnosti musí být učiněno zadost a v žádném případě nedělám advokáta Davidu Rathovi. Myslím, že sněmovna měla být v mimořádné situaci svolána druhý den, nemělo se čekat. Sněmovna by se sešla, odhlasovala by vydání a problém by byl vyřešen. Jde mi o to, abychom do budoucna nevytvářeli případy této nerovnosti.
Jaké důsledky by případné porušení ústavy pro Ratha mělo?
Tuto otázku by musel rozhodnout Ústavní soud. Četl jsem, že pan Rath ústavní stížnost podal, k čemu, netuším.
Kdyby hypoteticky Ústavní soud podobné stížnosti vyhověl, musel by být poslanec z vazby propuštěn?
To by ho museli propustit. Nejspíš ale bude Ústavní soud rozhodovat po hlasování sněmovny, takže už řešíme teoretický problém. Pokud by stížnost byla podána druhý den po zadržení, tak by Ústavní soud možná rozhodl rychle.
Lidé velmi chválí pana předsedu senátu Šotta (který soudil poslance Víta Bártu a Jaroslava Škárku, pozn. red.) a nikdo se nezajímal o to, zda porušoval právo na spravedlivý proces. Jde o to, že jednoho dne se mohou obžalovaní obrátit na soud ve Štrasburku. U normálního procesu svědek nesmí vědět, jak probíhá řízení. Je venku, pak je předvolán a vypovídá. A tady probíhá řízení on-line. To znamená, že všichni svědci, kteří budou vyslechnuti, se dívají na televizi, vidí, jak běží řízení, a už si připravují výpovědi, aby zapadli do nějakého scénáře. Je zajímavé, že to nikdo nekomentuje.
Narážíte i na mediální výstupy státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která dostala do vazby poslance Ratha?
Myslím, že mlčeti v tomto případě je zlato. Teď jsme v euforii, teď si všichni myslí, že všechno je jasné a není co řešit. Ale co bude za tři roky, za pět let, za deset let? Mě by zajímalo, jak by dopadla stížnost na soudní proces Škárka - Bárta, byť si myslím, že spáchali trestný čin oba dva. Představte si, že to dají evropské instituci a řeknou: v řízení u soudu se všichni svědci dívali na celý proces, každý, kdo přišel, tak už věděl, co řekla třeba Kateřina Klasnová nebo kdo tam byl. Nestane se potom, že Česká republika bude platit některému z těch lidí náhradu za nějaké pochybení, za nesprávný postup?
Co si jako bývalý dlouholetý politik myslíte o Rathově kauze?
Že rameno spravedlnosti dopadlo, je dobře. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Jenom doufám, že policie najde odvahu a že dojde taky na někoho, kdo není v opozici. Přeji si, aby opozice neměla důvod si myslet, že je to namířeno pouze proti ní.
Má podle vás Rath právo vystoupit ve sněmovně?
To nepochybně má.
Předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová (ODS) to ale odmítá mimo jiné proto, že by mohl ovlivňovat svědky.
Vším, co se děje, jsou svědci ovlivňování ostošest. Vždyť v novinách máte dnes a denně informace, co je ve spise, co je v odposleších, mluví o tom poslanci. Říci, že by mohl ještě něco David Rath ovlivnit, se mi zdá přepjaté. Tím poslancem je, tak ať přednese projev. Jestliže sto policistů šest měsíců šetřilo a připravovalo kauzu, nemůže to zvrátit jeden projev. To by náš stát stál za starou belu, kdyby to nezvládl. Navíc to, co nemůže říct David Rath, může říct jeho advokát. To se tak děje ve všech případech.
AUTOR: LUKÁŠ BEK
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-rath/s-rathem-se-nezachazi-spravedlive-tvrdi-exministr-svoboda_235532.html
24. 05. 2012 | 19:07

Brundibár napsal(a):

Almo G™:
Proto také jsem pro "britskou" imunitu.
24. 05. 2012 | 20:50

bitch napsal(a):

Ty RaJohnovy scénáře zrají jako Rathovo víno v krabici od bot, popřípadě od vína..máte na výběr. Nechápu, že ROCHŇA Rath řeší , že kdyby ho chytli, tak má imunitu - žádný korupčník neřeší , že ho chytnou a némlich ho chytnou, navíc takovej korupčník a najdou u něj místo MILIARD blbých deset milionů úspor jeho 81letéhoo stále pracujícího tatínka, který pracoval v Kataru za královský plat jako doktor ?! Joo kdyby se podílel na dvou miliardovém tunelu , který tolik kritizoval...navíc měsíc před zatčením napsal blog o profízlovaném státě ABL - nyní M6 s názvem NEUSTÁLE POD DOHLEDEM a odposlouchávání všech lidí , nejen mobily a nechá se odposlouchávat ? !!!A proč neukázali tváře ostatních osmi zatčených a nikde nezveřejnili v kterém jsou kriminále ?!Sotva Ratha zavřou do nejobávanějšího kriminálu , do politiky se vrací zpět Bárta (ABL-M2-štěnice,odposlech), který se inspiroval komunisty protože právě komunisté naposled poskytovali ve státních podnicích svým zaměstnancům BEZÚROČNÉ PUJČKY....-) Inu za TUNEL DVĚ MILIARDY IZIP MINISTREM, za KRITIKU - MRIMINÁL ..! http://rath.blog.idnes.cz/c/254940/Neustale-pod-dohledem.html......a dále doporučuji:
http://www.evropsky-rozhled.eu/zadrzeny-poslanec-rath-byl-nejvetsim-kritikem-izip/....nebo....http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/174107/heger-o-cerne-dire-izip-2-miliardy-jsou-fuc-chystame-novy-projekt.html
26. 05. 2012 | 21:57

Míša napsal(a):

no o IZIPu psal i Týden, 11. května píše, že Rath "podezřívá Hegera s Nečasem, že připravují "Bártův gambit". Podle Ratha spočívá v tom, že podle Bártova vzoru, který prý zahodil značku ABL, oni zahodí značku IZIP, jejíž pověst je zpochybněná a lidé jí nevěří, a stejný projekt začnou nabízet veřejnosti pod novou značkou."

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rath-o-konci-izip-necas-a-heger-chystaji-bartuv-gambit_234145.html

- no a jako na potvoru, asi tak druhý-třetí? po zadržení Ratha jsem na Radiožurnálu slyšela, že ano, že se v tom prý bude "muset" pokračovat, propojení dat je totiž prý důležitá věcc..
No ale zase, koho by zajímalo utopených 1,8 miliardy, je to takové nic neříkající číslo jakoby, to takových 7 milionů, a navíc v krabici, taková částka je pro občana řádného představitelná dobře velice.
Ale stejně, 1 800 000 000 Kč se tedy "ztratilo" v IZIPu,
ale jsou to zjevně i tak podivní troškaři a břídilové, vzhledem k tomu, že jen v Praze se prý za Béma někam zatoulalo téměř 1 tisíc milionů, tedy ta miliarda jedna- 1 000 000 000 - vypsáno pěkně s nulama, nepodstatnýma..
Brudibáre, 23. 05. 2012 | 18:06

tak jo, dík nedík za odpověď neodpověď ;)

"Co jsem se dozvěděl, to zjistíte např. v archivu ČT24."

- archiv ČT24 je jedna věc, co jste se z něj dozvěděl či dokázal dozvědět, to pak věc druhá a třetí. A mě do toho pak netahejte vůbec ;)
Samozřejmě nic ve zlým, přeju příjemný vzlet i let, zítřejší čmeláčí, a nejen, a dobrou.
26. 05. 2012 | 23:18

DWH napsal(a):

To LEX

Dovolím si mírně nesouhlasit. Jsem sice laik, ačkoliv jsem na VŠ měl exkurz do práva, ale nějak Vám to zejména ke konci drhne. Ano, jasně jste OBECNĚ popsal linii podezřelý-zadržení-vazba-stíhání, s tím nelze než souhlasit. Sám říkáte, že na prvním místě stojí norma obecná a níže norma speciální. Já bych doplnil ještě jednu důležitou věc, a to, že si neodporují, protože speciální norma obecnou "rozpracovává". Co mě přijde zvláštní ve Vaší argumentaci je logický postup Úst.čl.27(5)-> Trestní řád -> Úst.čl.27(4), v logice, že odstavec 5 je všemocný, který dovoluje aplikaci Trestního řádu v "celé šíři" a po této aplikaci je vlastně odstavec 4 naprosto bez účinku. To ale odporuje tomu co sám říkáte, že obecná norma stojí nad speciálni. Samozřejmě, že s Vaším přístupem Vám to přijde křišťálove jasné, ale ve svém postupu jste si "zneplatnil" jeden odstavec Ústavy. Dle mého laického názoru problém stojí takto: (odstavec 4 + odstavec 5)-> Trestní řád. A v tom je ten vlastní problém, že nikde není blíže definován vágní odstavec 5 ("odevzdání soudu"), přičemž stále platí odstavec 4 a na tuto kombinaci se nějak musí napasovat Trestní řád.
30. 05. 2012 | 10:24

Almo G™ napsal(a):

DWH: Máte naprostou pravdu. Je zajímavé, že těm, kdo oslavují "propracovaný Lexův výklad" tento zásadní rozpor nevadí nebo jej dokonce nevidí.

Co se týká "odevzdání soudu" - tam není potřeba nic specifikovat, protože je vše jasné. Soud prostě může dělat jen to je mu předepsáno. Tj. dohlížet nad tím, aby zadržení poslance nebylo nijak zneužito, proto poslanec přechází z dohledu policie k dohledu soudu.

Je jasné, že soud nemůže podnikat nic nad rámec svých pravomocí. Tj. nemůže ani trestně stíhat, ani vazebně věznit, protože mu to ústava do souhlasu sněmovny výslovně zakazuje a nesmí ani soudit - protože ještě neproběhlo trestní stíhání.
30. 05. 2012 | 11:51

jhamm napsal(a):

Podívejme se
http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=747240
???

Včera "tvrdila" SZ docela něco jiného, a dnes vidí (možná?) problém úplně jinak.

Obávám se, že je to jen důsledek špatné práce SZ. Navíc (pro občana asi i bohužel), D. Rath je trestně stíhán v rozporu s ústavou ČR (Článek 27/4 říká naprosto jednoznačně, že poslance nelze stíhat dokud není vydán ke stíhání příslušnou komorou: Rathe JE (!) již trestně stíhán dlouhou dobu, a poslanecká sněmovna se "UŽ" chystá na zasedání, kde budou o vydání ke stíhání teprve jednat (!), snad se jim to podaří již (?) příští týden). Všichni řeší formálni věci, jak a s kým ho předvedou, ale o ústavnost postupu se nikdo (?) moc nezajímá (pokud ano, tak se předem omlouvám, ale média v tom případě o něm jen cudně mlčí).
Napadá mne, zda tohle vše není jen jeden z možných postupů, který má za cíl umožnit D. Ratha osvobodit od stíhání například z procedurálních důvodů??
01. 06. 2012 | 18:36

jhamm napsal(a):

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=16578
04. 06. 2012 | 10:06

Článek 27/4 napsal(a):

Nenechte si dnes ujít jedinečnou příležitost - sledovat porušování Ústavy ČR v přímém přenosu:

již několik týdnů trestně stíhaný poslanec D. Rath je eskortou přivezen do sněmovny, která teprve zahájí jednání o jeho vydání ke stíhání, a u všeho snad bude i ČT.

Jak toto vysvětlím svým logicky myslícím vnukům opravdu nevím (český absurdistán na pokračování, aneb moc vítězí...)
05. 06. 2012 | 10:58

Souvislosti? napsal(a):

Zajímavý pohled k tématu nabízí nový přípsěvek na BL:
http://www.blisty.cz/art/64785.html

Například:
"Osobně s touto konstrukcí nemohu souhlasit zejména s odkazem na čl. 9 odst. 3, Ústavy, který stanoví, že „výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“ Domnívám se, že přijetí zákonů jako je ten o církevních restitucích i za pomoci toho, že je sníženo kvórum zadržováním jednoho zákonodárce ve vazbě, podkopává demokratický charakter státu.

Ten je vázán na zákonodárné rozhodování poslanců jako zástupců lidu, kteří jsou voleni systémem poměrného zastoupení. Jsem si vědom toho, že k přehlasování veta Senátu k tomuto zákonu bude muset na nadcházející schůzi vládní koalice sehnat 101 hlasů.

Tedy, že nepřítomnost poslance Ratha při hlasování nebude mít fakticky dopad. Je však třeba brát na vědomí, že zákon by se tak daleko nedostal, kdyby při závěrečném hlasování ve Sněmovně ve 3. čtení byl poslanec Rath přítomen. Zákon totiž byl schválen o 1 hlas. Přítomností poslance Ratha by bylo kvórum nutné ke schválení vyšší a zákon by schválen nebyl."

A najednou vše vypadá jinak.
04. 09. 2012 | 10:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy