Hrozby ČR - pokračování

03. 02. 2012 | 12:17
Přečteno 3507 krát
Zkraje ledna jsem zde vyprávěl můj smutněsměšný příběh o handrkování se s Úřadem vlády ve snaze získat podkladovou studii o očekávaných hrozbách a překážkách rozvoje České republiky. Nedokončený příběh jsem končil kapitolou sedm, ve které mi Úřad vlády napsal, že ještě musí o mé původní žádosti popřemýšlet. Díky dalšímu vývoji v dané věci dnes mohu napjatým čtenářům předložit dvě zbrusu nové kapitoly příběhu.

Kapitola 8: V reakci na to, že mi z Úřadu vlády (ÚV) přišlo všechno možné, ale nikoliv požadovaná studie (kapitola 7), jsem Úřadu poslal e-mail (viz. dole), ve kterém jsem to osvětlil a zopakoval, že tu podkladovou studie opravdu, ale opravdu stále chci. A protože jsem se mezitím dozvěděl přesný název i autorství studie, do dopisu jsem to připsal. Studie se jmenuje "Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje ČR do roku 2025" a Úřadu vlády ji již zkraje léta 2011 dodal CESES pod vedením prof.Martina Potůčka. První hmatatelný úspěch po třech měsících marného snažení. Vrací se můj optimismus, že dosáhnu svého.

Kapitola 9: V polovině ledna doráží doporučenou poštou objemná obálka z ÚV. Uvnitř je cédé a krátký dopis. Chvíle napětí, když vkládám CD do PC a pomalu se roztáčí. Jestlipak bude funkční? Bude soubor čitelný? Bude to opravdu tak dlouho očekávaná studie? ANO. Bylo to opravdu tam. Teprve poté se vracím k doprovodnému dopisu. Ve srovnání s těmi předchozími velmi stručný. Omluva za měsíce průtahů a promarněný čas žádná, ale ani jsem jí nečekal. Je tam ale naléhavé upozornění, že další využití a nakládání s dokumentem podléhá obecným podmínkám podle autorského zákona. Už jsem si říkal, že se s vámi o dokument podělím, ale ouha. Co když mě potom za to někdo bude popotahovat. Čert ví komu autorská práva ke studii patří a co ten autorský zákon vlastně zakazuje. To už si asi mám zjistit sám.

Studie je to pěkná a obsáhlá. Má 215 stránek a zabírá 64 MB. Je plná pěkných grafů a zajímavých přehledům, úvah a zamyšlení. Ještě jí nemám dočtenu. Podělím se s vámi alespoň o šestnáct strategických výzev, které pro ČR studie identifikovala (níže). Těm, kteří si studii také touží přečíst doporučuji požádat ÚV jako já on-line zde.

Kapitola 10: Tato kapitola bude o tom, jak se připravené priority orientovaného výzkumu, zřejmě již dopracované odbornými panely, popasují s těmito šestnácti strategickými výzvami z této přísně tajené studie. Tato kapitola ale dosud není napsaná, protože text navržených priorit zatím není autorovi známa nemá zrovna čas sepisovat další žádost na ÚV.


A. Výzvy v oblasti zvyšování potenciálu společnosti a ekonomiky

I. Přírodní kapitál 155
4.4 SV 1 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ A MATERIÁLOVÉ NÁROČNOSTI EKONOMIKY
4.5 SV 2 – UDRŽENÍ STABILNÍHO FUNGOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH SLUŽEB

II. Lidský kapitál 164
4.6 SV 3 – PŘÍPRAVA SPOLEČNOSTI NA DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ
4.7 SV 4 – ŘÍZENÁ MIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ
4.8 SV 5 – ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ A MOTIVACE POPULACE
4.9 SV 6 – OCHRANA A PODPORA LIDSKÉHO ZDRAVÍ

III. Finanční a fyzický kapitál
4.10 SV 7 – PODPORA ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
4.11 SV 8 – KONSOLIDACE VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

IV. Sociální kapitál
4.12 SV 9 – ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI A ZAMĚSTNANOSTI
4.13 SV 10 – ZAJIŠTĚNÍ ROVNOSTI PŘÍSTUPU K ZÁKLADNÍM SOCIÁLNÍM PRÁVŮM

B. Výzvy v oblasti zlepšení regulace a vládnutí 192

I. Vládnutí a správa (“governance and policy”) 192
4.14 SV 11 – EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZLEPŠENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ K VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
4.15 SV 12 – POSILOVÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI A LEGITIMITY INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
4.16 SV 13 – TRANSFORMACE VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO STÁTU
4.17 SV 14 – ROSTOUCÍ KOMPLEXITA HROZEB, RIZIK A ADAPTACE BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU ČR

II. Demokracie a existující politický řád (“polity”)
4.18 SV 15 – ROZVOJ DEMOKRACIE
III. Zapojení do světových a evropských struktur
4.19 SV 16 – PŘÍPRAVA LIDÍ A STÁTU NA NÁROKY GLOBALIZACE A PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE


------------------
Můj e-mail Úřadu vlády z 3.ledna 2012
k Č.j. 16618 /11-OSV
ze dne 31.10. 2011

Vážený pane řediteli,
těší mě, že Úřad vlády po několika měsících velice důkladného posuzování mou původní žádost o poskytnutí informací znovu posoudil. Ve Vašem níže uvedeném e-mailovém dopisu však neuvádíte, zda výsledkem Vašeho posledního posouzení je pozitivní či jiné vypořádání mé původní žádosti. Ptám se tedy, zda rozhodnutí Úřadu vlády ve věci mé původní žádosti je pozitivní a pokud ano, zda je založeno na důvodech a domněnkách, které nastínil vedoucí Úřadu vlády Ing.Poul v dopise z 6. prosince 2011?

Každopádně jsem si prošel Vámi přiloženě dokumenty z nichž řada je mi známa již z agendy jednání RVVI, jejíž jsem členem-hostem. Mezi studiemi však nenacházím tu, kterou jsem ve své původní žádosti explicitně uváděl a o kterou mi jde především a to o "Výhledové studie zaměřené na identifikaci hlavních problémových oblastí a příležitostí české společnosti".

V mezidobí se mi podařilo zjistit, že uvedená studie se přesně nazývá "Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje ČR do roku 2025". Ve smyslu mé původní žádosti Vás proto prosím o poskytnutí i této studie. Osobně (ve shodě s vládou schválenými Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, sekce 3.1 a 4.1) ji považuji za klíčovou pro správnou identifikaci prioritních oblastí výzkumu a důležitou i obecně pro širší a transparentní odbornou a společenskou diskusi o tomto velice důležitém tématu ještě před tím, než bude návrh priorit orientovaného výzkumu vládě předložen a vládou schválen.

Prosím ještě o prosté emailové potvrzení přijetí této zprávy, abych nemusel vypravovat doporučený dopis.

Děkuji s pozdravem
Daniel Münich

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

Řekl bych, že Petr Čtvrtníček by v parodii pořadu "Katovna" Vaše obsáhlé slohové pojednání glosoval slovy: "Tak teď jsem se v tom úplně ztratil."
03. 02. 2012 | 12:57

vasja napsal(a):

Proč se neobrátíte na Vašeho zdejšího kolegu blogera, pana Martina Potůčka?
03. 02. 2012 | 13:22

vasja napsal(a):

No a s tou autorskou ochranou....
Třeba tu studii chce pan prof. Potůček dát zfilmovat do Holivůdu. Co víte.
03. 02. 2012 | 13:32

Občan napsal(a):

Moment - ten seznam, co jako vypadá heslíčka z volebního programu, to má být obsah té "studie"?
Tak jestli jo, tak to jste to, pane Münichu, mohl mít za jeden večer, pět piv a poplkání s domorodci ve kterékoli venkovské hospodě v ČR. A ještě jste se mohl dozvědět spoustu místních drbů :o))
03. 02. 2012 | 16:44

Analytik napsal(a):

Postrádám výzvu k posílení vymahatelnosti práva. Možná je natolik tajná, že se do studie nedostala.
Nebo vláda ve svém požadavku vymezila oblasti, ve kterých není radno bádat?
03. 02. 2012 | 16:51

oc__ napsal(a):

"pod vedením prof.Martina Potůčka" - záruka řídké kvality.
03. 02. 2012 | 18:12

český maloměšťák napsal(a):

To by ubilo i psa....

Pane MUnich - jak můžete být členem NERVu ? Jak můžete radit něčemu, co si neumí poradit ani v tom, co je nápní jeho práce ?
To nechápu.

Body Vámi uvedené se okomentovat nedají - chtělo by to obsah.

Nechápu upozornění o autorském zákonu - to jako cokoliv co vznikne díky penězům daňových poplatníků - bude podléhat autorskému zákonu ?
I dluhy co naseká vláda " rozpočtové odpovědnosti" ? I projekty typu Drábkowaru ?

No potěšpánbů...kam se krabe PIPA, SOPA či ACTA....
Na takové sopláky a pipky.
03. 02. 2012 | 19:36

Důchodce68r napsal(a):

Vřelé díky za nás ostatní, držím palce!
((mám v podstatě tytéž potíže s ÚŘADY,
stav naprosté bezmocnosti,
byť v nepatrné záležitosti,
... snad později krevní mstou...))
03. 02. 2012 | 20:22

michal napsal(a):

Pošlete to obratem na PirateLeaks.cz. Je to za veřejné peníze, veřejnost na to má nárok.
03. 02. 2012 | 23:01

Almo G™ napsal(a):

Těším se na ten přehled všech příjmů - přímých i nepřímých, které autor blogu získal v souvislosti s přípravou školného. Je to za veřejné peníze, veřejnost má nárok vědět, kolik získávají nikým nevolení za přípravu něčeho, co většina společnosti odmítá a co nebylo v programech stran, které se podílí na vládě (kromě TOP09 samozřejmě).
03. 02. 2012 | 23:06

Almo G™ napsal(a):

P.S. Kolik kapitol asi bude mít tato anabáze, než se to dozvíme?
03. 02. 2012 | 23:10

Jirka napsal(a):

Jste další kverulant který zneužívá zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, měl byste zaplatit všechny náklady spojené s Vaším, pro normálního člověka nepochopitelným, jednáním.
04. 02. 2012 | 04:51

silspok napsal(a):

PŘÍPRAVA LIDÍ A STÁTU NA NÁROKY GLOBALIZACE A PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE

Tak to mne pobavilo ... :)))
04. 02. 2012 | 14:10

Občan napsal(a):

Pane Münichu,

proč se, propánakrále, nezeptáte pana Potůčka a proč si tu analýzu nevyžádáte od něho?
Nebo vy už spolu nemluvíte? Vždyť jste kolegové!
04. 02. 2012 | 20:15

vasja napsal(a):

Nedivim se, že "Studie" je tajná.
Krom názvu a seznamu vědců, má jen jeden řádek.

"21.12. 2012 bude konec světa".

Jo a jako příloha je faktura.
06. 02. 2012 | 05:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy