Vážení přátelé,

05. 08. 2013 | 12:44
Přečteno 24076 krát
Dnešní doba se mi jeví jako neúprosně rychlá, zaměřená na okamžitý, skoro až instantní prožitek. Pro církev představuje současná doba velkou výzvu: naučit se hovořit jazykem současnosti. Když hovořím o jazyku současnosti, nemám na mysli pouhou literární práci na překladu Bible, abychom jejímu nelehkému jazyku snáze porozuměli. Daleko větší výzvu pro nás představuje přenesení obsahu biblických slov do dnešní doby, asi tak, jako kdysi dokázali alexandrijští vzdělanci propojit pro ně zastaralou kosmologii židovského Starého zákona s antickými poznatky o hmotě, tvaru a čtyřech ctnostech. Jenže jak začít, navíc z nesnadné pozice pražského arcibiskupa?

Jsem toho názoru, že bychom se jako církev měli naučit lépe a především srozumitelněji komunikovat s většinovým obyvatelstvem. Máme svá církevní média, dostáváme nemalý prostor ve veřejnoprávních médiích, stejně jako v těch komerčních, to ano. Jaksi mi ale přijde, že uzavírání se do světa vlastních médií a televizních bloků není ta správná cesta, kterou bychom se měli vydat. Máme tu přece miliardový kontinent sociálních sítí a internetu, a i tito lidé mají přece právo se dozvědět o Kristu.

Přistoupil jsem tedy k založení blogu, na kterém bych se chtěl s lidmi dobré vůle dělit o své myšlenky, nápady, vize a zážitky. Jsem přesvědčen, že člověk má využívat nabídku moderních médií ne proto, aby z něj byla „celebrita“, ale i proto, že by mělo existovat místo, kde jeho myšlenky a názory mohou zaznít aniž by byly opatřeny zavádějícím redakčním titulkem, či zkráceny tak, že je vynecháno to nejdůležitější, anebo třeba nakonec ani nepublikováno, protože zpráva či myšlenka není dostatečně „atraktivní“ či „nosná“.

Chci nabídnout texty nanejvýš subjektivní, v nichž se nebudu muset držet předepsaného rozsahu a nebudu muset přeopatrně formulovat a vážit každé slovo. Ano, bude tu riziko, že nikdy nemohu vysvléknout kůži arcibiskupa a kardinála katolické církve a hrát si na soukromníka. Přece však v blogu budu moci o něco svobodněji a méně diplomaticky říci, co mi leží na srdci.

Je to zvláštní pocit. Nic přece nebrání arcibiskupovi, aby se cestou do katedrály nepustil v zimě do koulování turistů na pražském nádvoří, ale všichni víme, že se to jaksi ani neočekává, ani nepatří. Nicméně psát blog je přece jen takové to nenápadné hození sněhové koule k překvapení kolemjdoucích, kteří si uvědomí, že i kardinál je jen člověk a že v něm dříme malý kluk.

Chtěl bych tedy všechny čtenáře poprosit, aby zásah brali ne jako klukovinu, ani jako pošetilé bláznovství, ale jako pokus o navázání kontaktu. Očekávám totiž, že i do mne se potom leckdo z vás, čtenářů, bude chtít trefit.

Dominik Duka

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Birken napsal(a):

Jakékoli snahy pana Duky vetřít se do přízně lidí jsou marné, rychlý úbytek věřících to nezastaví. Většina lidí si nad církví uplivuje. Jestli mají její současní vrcholní představitelé určité plus díky "odboji" za totáče, jací budou noví hodnostáři, tak za dvacet let? Půjde o lidi, kteří budou orientovaní jen na mamon. Těm už ty povídačky ze starých židovských textů a o pomateném dávno mrtvém Ježíšovi nebude zobat vůbec nikdo.
06. 08. 2013 | 06:02

Baba napsal(a):

Lojzíku, myj si ruce. Energie, která tě přiměje psát dnes v šest ráno na aktuálně, to je pěknej poděs. Jiní motivovači motivují lépe a s lepším výsledkem.
06. 08. 2013 | 06:20

Nerjvíc zbožných sociálně cítících napsal(a):

katolíků je v TOP 09. P. Parkanová, p. Drábek, Kalousek, Schwarzenberg, který je k "lůze" blíže, p. Severa etc..
06. 08. 2013 | 06:45

Drzá zrzka napsal(a):

Teď už zbývá přemluvit k psaní blogů na A.cz Tomáše Halíka. :-)
06. 08. 2013 | 06:46

Taky p. Nečas napsal(a):

a pan Benda jsou velice zbožní a sociálně cítící katolíci.
06. 08. 2013 | 06:53

jura napsal(a):

Pane Duka, kdy se začne český klér bouřit proti názorům (mimo jiné velmi sympatického) papeže tak, jako se to nelíbí polskému duchovenstvu
06. 08. 2013 | 06:54

Politici jsou tím zbožnější, čím víc napsal(a):

majetku a peněz transferovali směrem od "lůzy" k církvi svaté. Aleluja.
06. 08. 2013 | 07:03

Jednou budou jejich svaté činy napsal(a):

v nebi po zásluze oceněny.
06. 08. 2013 | 07:05

Ládik!!! napsal(a):

Emissary -
papeže jste nazval přesně, jako první tady. Mi se na něm taky něco nelíbilo (spíše intuitivně, protože ho sleduji jen krátce a zejména zprostřekovaně přes média) - zdejší hantýrkou bych ho označil za církevního slabingra, něco jako Bohuša v ČSSD. Mytí nohou narkomanům bylo jen gesto. Ale příměr "socialista" k němu sedí. Zajímal by mě názor pana Duky, čistě jeho osobní, ne tady možná v budoucnu prezentovaný. Normální lidský, po 5 dvojkách mešního.
06. 08. 2013 | 07:43

Míval napsal(a):

Pane Duka, upřít Vám odvahu, minimálně tu virtuální, určitě nelze. Dokážete odhadnout, kolik byste Vy a ostatní preláti schytali ran, kdyby se Vám poštěstilo být přítomen Kristovu vymrskávání kupčíků z Chrámu?
06. 08. 2013 | 07:51

karl von bahnhof napsal(a):

Prvotním a zásadním smyslem církve je evangelizace obyvatel.To jest zvěstování radostné zprávy o Ježíši Nazaretském.Jak se vy preláti o to pokoušíte v tomto státě?Kde je odluka církve od státu?Spojení trůnu a církve=v dějinách vždy nejhorší varianta.Zpackaná církevní restituce, protlačená mafiány a sněmovními kriminálníky.Jak chcete evangelizovat obyvatelstvo, když jste i na děti a vnuky uvalili církevní desátek?Evangelista Lukáš říká:"Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům.Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne!Nemůžete sloužit Bohu i majetku!
06. 08. 2013 | 08:16

Karel Marx napsal(a):

Doktrína se jim pod vlivem pohybu lidí a informací drolí a rozpouští. Nemají odvahu ji zlidštit a omezit její vliv a tak se stane pouhým folklórem, vzpomínkou na dětství lidstva a opiové války.
06. 08. 2013 | 09:11

dedek napsal(a):

Pane Duko, jako pastýři by Vám nikdy nemělo přes rty vyklouznout slovo "lůza" neboť všichni jsme stvoření boží jak hlásáte. Nezdá se Vám, že tím to slovem jste znevážil práci stvořitele? Nebo on schvaluje nazývat zloděje prelátem a poctivého pracujícího člověka lůzou?
06. 08. 2013 | 09:11

gaia napsal(a):

jak to dělají ti muslimové, že jsou všichni tak bigotní?

V Čechách se lidem církev nelíbí už od 15. století, pochybuji, že by je mohl ve století 21. nadchnout obtloustlý prelát ověšený zlatem, který navíc ve funkci kardinála přibírá rychleji, než jateční durok.
06. 08. 2013 | 09:18

Ládik!!! napsal(a):

gaia -
Vy jste učitelka?
06. 08. 2013 | 09:30

JHWH napsal(a):

Byl předurčen aby v zápase sumo tiše zalehl nepřátele víry. Nepodařilo se to. Amen.
06. 08. 2013 | 09:32

vojín Kotas napsal(a):

Jak mohla říše středu prosperovat bez Božího desatera až do opiových válek?
06. 08. 2013 | 09:35

gaia napsal(a):

Ládiku

bez ohledu na profesi vím jedno

náboženství je ta nejhorší totalita, která na světě existuje.

Komunistí chtěli jen majetek, který ostatně lidi jen obtěžuje a způsobuje starosti, ale církev chce i vaši duši.

Jedné totality jsme se zbavili a na druhou, ještě horší, budem 30 let platit.

Mladí celý svůj produktivní život , místo aby investovali do budoucnosti , do dětí a do svých rodin, budou financovat podivnou patriarchální ideologii, obtloustlá nefachčenka a misionáře v Jižní Americe.
06. 08. 2013 | 09:39

Klán napsal(a):

Vlastně to koulování by mohl být dobrý nápad. Když si to za městem rozdávají fanoušci sparty a baníku, co kdyby se domluvila koulovačka odpůrců a příznivců církevních restitucí
06. 08. 2013 | 09:41

aga napsal(a):

vojín Kotas

Rozlišoval bych přísně mezi Desaterem jako prostředkem pro prosperitu národa vyvoleného, a Desaterem jako vzorem etického kodexu. Jedná se o dvě protichůdné věci.
06. 08. 2013 | 09:44

aga napsal(a):

Karel Marx

"Doktrína se jim...drolí..

Koho myslíte těmi "jim"? Těm, které myslím já, je úplně jedno, jestli se jim jedna doktrína drolí - mají jich v zásobě dalších pár, skrz které budou vysávat z věřících či "nevěřících" dušičky i majetek...
06. 08. 2013 | 09:47

Dežo napsal(a):

Je to kopáč těžké váhy
06. 08. 2013 | 09:49

Karel Marx napsal(a):

Rozhoduje manipulace prostředkem směny dosažená lživým krytím.
06. 08. 2013 | 09:54

Jáchym napsal(a):

Emissary 05. 08. 2013 | 23:46
"Jáchyme
(...) Vy jste, nevím, jak to nazvat.
Lidské osudy by měli respektovat, že existuji banky. Pokud nechtějí, mohou je zaslepit. Vy jste mě přesvědčil, že nejste ničím výjimečný. Jen si tak chodíte mezi sklem, doufáte, že je neprůchozí a odevzdáváte své ubohé memorandum, jako každý socialista.
Ježíše Krista, Vy speciálně, si neberte do huby, nemáte na to právo, ani žádný socialista.
************************************
Milý křesťane dukovského ritu,
rozhodně se v mnohém shodneme.
Já taky nevím, jak se nazvat, dokonce si vůbec nejsem jistý, zda jsem socialista.
Stejně jako Vy si myslím, že nejsem ničím výjimečný.

Na to jestli má právo brát si Ježíše Krista do úst i současný papež, jehož jste stejně jako mne nazval socialistou, se názory různí.

Já si myslím - podobně jako stamilióny příslušníků křesťanů v jižní Americe i v Evropě -

- stamilióny, které Duka i Vy shodně považujete za lůzu -
že k tomu jistý mandát nejspíš má.

Jakož i ke svým "ubohým" memorandům.
06. 08. 2013 | 10:00

stejskal napsal(a):

O to se pokouším už pět let, paní Drzá zrzko. Ale pan profesor se vždy jen potutelně usmívá (mám za to, že nerad komukoliv říká "ne" :-) Jinak s velkou nadsázkou mi pan kardinál "chyběl do sbírky" (snažil jsem se získat již jeho předchůdce a biskupa Malého, ale též neúspěšně). Společně s blogy hlavy zdejších evangelíků, synodního seniora Joela Rumla http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/joel-ruml.php (už ale bohužel delší dobu nepíše) a husitů, biskupky Jany Šilerové http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-silerova.php sem myslím jeho blog patří.

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
06. 08. 2013 | 10:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Maxime,

necítím k Vám nic z toho, co píšete. Má reakce byla dle mého přirozenou odpovědí na to, že zde třicet minut před půlnocí kdosi jiného nazval "idiotem" a Vy jste o pouhých pár minut později cítil neodolatelné nutkání mi za to "nakopat zadek". Zdaleka ne poprvé a asi ani naposledy. Necítím k Vám žádnou zášť, ale opravdu nevidím důvod, proč bych Vás měl mít nějak zvlášť rád (myslím víc, než mám rád lidi jako takové).

A jen pro informaci: nejsem ani levičák, ani pravičák. Ale dost těžko se to lidem, kteří jsou přesvědčeni, že každý si musí takovou škatulku vybrat, a kdo není jako oni, je nutně na druhé straně pomyslné barikády, vysvětluje.

Libor Stejskal
06. 08. 2013 | 10:10

čert }:o napsal(a):

gaia napsal(a):
"Komunistí chtěli jen majetek, který ostatně lidi jen obtěžuje a způsobuje starosti, ale církev chce i vaši duši".
--
Takovouhle perlu vypustí soudružka učitelka která pořád učí vaše děti
a které komunisti sebrali pouze duši
To snad ani není možné, že něco takovýho ještě lze potkat
06. 08. 2013 | 10:10

čert }:o napsal(a):

Stejskal
mám pocit, že to tady pan kardinál neustojí
Ale možná a jedině v případě, že by nečetl
příspěvky. Protože ať člověk chce nebo ne,
přeci jen je pořád člověkem a útok na jeho
duši různými hnusnými konspiracemi nelze ustát
Pokud to ustojí a bude dokonce i odpovídat
bude svatějším než všichni svatí, protože
lidi jako jediní jsou nečisté plémě =o)

p.s. tímto zdravím arguna z celého srdce
a dovoluji mu vzít můj příspěvek jako "důkaz
mé devotnosti" aby jeho dušička měla pokoj ;o)
06. 08. 2013 | 10:28

kokoshka napsal(a):

gaia je feministka,a to je ješte horši než bejt učilkou!
Všechno se upře do toho hnusneho,špinaveho,vulgarniho:-) souloženi,ale bez sexu z žen se stavaji gaie a eleny,jeli to podminene ošklivosti nebo charakterem nevim,v podstate je musime litovat!
06. 08. 2013 | 10:30

Jáchym napsal(a):

Pane Stejskale,
za angažování pana kardinála jsem Vám vděčný.

Jednak jsem vždy toužil dozvědět se, co by si přál, abychom si MY lůza mysleli, že si ON myslí.

Druhak si od jeho blogů slibuji, že se pod jeho zušlechťujícím otcovským vzorem zdokonalím v umění býti sprostým bez použití sprostých slov.

Je to ovšem, jek už bylo řečeno, slabá náplast za ztrátu největšího zdejšího křesťanského ducha - jezuity-balbínovce Pepy Řepy.

Nicméně jak říkáme my křesťanští fatalisté:
Když pánbu dopustí, i motyka spustí.
06. 08. 2013 | 10:31

gaia napsal(a):

čerte

podobné "perly" vypouští i profesotr Wilson, zakladatel sociobiologie na Harvardově universitě. Světově uznávaný a nositel několika Pulitzerových cen za svoji tvorbu.

každé níáboženství má za cíl získat nadvládu nad lidmi.

Začněte studovat sociobiologii, přečtěte si knihu o lidské přirozenosti a zejnéma pasáž o náboženství, pak můžeme diskutovat.

Zatím jste akorát předvedl, že když vám dojdou argumenty a nejste formát, abyste to přiznal, umíte akorát napadnout diskutujícího a dehonestovat jeho profesi, názory, argumenty.

trochu slabé, ale pěkně náboženské. Ti se také zmohli při nedostatku argumentů akorát nma to, někoho označit za antikrista, neznaboha, dát ho do klatby nebo upálit.
06. 08. 2013 | 10:32

gaia napsal(a):

čerte

člověk chce nebo ne,
přeci jen je pořád člověkem a útok na jeho
duši různými hnusnými konspiracemi nelze ustát

doufám, že si vaše myšlenky vezmou k srdci i preláti a nechají nás být

za ty miliony z restitucí ať si žerou k prasknutí, obezita je přeci jenom civilizační choroba a podílí se na předčasném úmrtí lidí.

Matka příroda je moudrá, že to tak zařídila.l
06. 08. 2013 | 10:36

kokoshka napsal(a):

sociobiologie-ja to slovo musim zapamatovat,zni jak nazev nebezpečneho viru ktery vyhubi lidstvo:-)
06. 08. 2013 | 10:36

stejskal napsal(a):

Uvidíme, pane čerte }:o Netroufám si to nikdy takto dopředu odhadnout, už mnohokrát to dopadlo jinak, než jsem si myslel, že to dopadne.

Hezký den Vám, panu Jáchymovi i ostatním.

Libor Stejskal
06. 08. 2013 | 10:39

kokoshka napsal(a):

Velmi moudre ženy jako gaia alias elena,přečte denne 18 blogu,rozumu pobere až do Jupiteru,a usmažit vejce neumi,nema nikoho krom kanarku v prazdnem byte a studena postel...,je to mizerny život gaia-elena bez chlapa,bez deti,bez vnuku-Buh Tebe za neco tresta?
06. 08. 2013 | 10:47

Milan napsal(a):

Pani učitelka se ptala v páté třídě , kdo to je ministr.A Jirka Mádl se přihlásí a řekl, to je Pavel Kliment,on přece ministruje.To byla legrace ve třídě za Nejedlého.Ještě si pamatuji na rozhovor v sakristii mezi jedním pánem a profesorem Tomandlem "stejně nejlíp bylo za Rakouska",řekl ten pán.Tenkrát jsem tomu nerozuměl,ale nyní již vím ,že ten pán zapomněl na Velkou válku,asi nebyl vojákem ,jako můj otec,kterému zůstala kulka v rameni někde od Krašniku.
06. 08. 2013 | 10:54

mb napsal(a):

ad ls na margo maxima : Necítím k Vám žádnou zášť, ale opravdu nevidím důvod, proč bych Vás měl mít nějak zvlášť rád (myslím víc, než mám rád lidi jako takové).

milujte ty, kteří vás zlořečí, tupí a pronásledují ...

navíc musíte odpustit maximovi 77x, po 78 už bude mít peška ...
06. 08. 2013 | 10:58

kokoshka napsal(a):

Jenom nezapomente,pane Stejskale,na sva vlastni slova:"Tamtento a tento dobre diskutuje a ja jsem rad aby se k nam každy kdo umi a chce debatovat se připojil"
To na připad že Vam nejaky mongolsky barbar bude delat neplechu a mluvit kulturne proti vuli zdejšich -pip....:-)
06. 08. 2013 | 11:02

mb napsal(a):

jachyma bych se rad zeptal jak rozumi prislovi o spuštěné motyce ... / co ta motyka spustí ? kořen nebo něco jiného ? i motyka se spustí ... ? / hezky den ...
06. 08. 2013 | 11:02

mb napsal(a):

gaia, čert je žena ...
06. 08. 2013 | 11:03

Viola napsal(a):

Pane Stejskale přeji dobrý den,

ve svém výčtu duchovních osob jste zapomněl na pana Marka Orko Váchu. Věichni tito věřící lidé mají určitě hodně práce a blogování se věnují občas a také si uvědomují, že je to může způsobovat závislost a každá závislost je vpodstatě hřích, protože je od ďábla, náboženství učí kromě jiného i svobodě.
06. 08. 2013 | 11:07

Optimista - nejvíc se mi líbí ten úrok napsal(a):

spojený s církevním tunelem. Kdoví co by o tom soudil křesťanský Ježíš, který byl silně proti lichvě.

Duka s vámi, bratránci a sestřenice. Ámen
06. 08. 2013 | 11:08

Viola napsal(a):

oprava všichni, a že to může.
06. 08. 2013 | 11:09

Dattelhein napsal(a):

Jezinky taky kontaktovaly Smolíčka: "jen prstíček..." a co z toho vzešlo.

Církve mají kontaktní místo v chrámu či kostelu, mešitě či synagoze, tam, kam chodí věřící, případně v církevních tiskovinách nebo na církevních serverech.

Chtít sbírat body na neutrální půdě v situaci, kdy se i mnozí věřící od církve zhnuseně obrátili, to je jistě smělé a právem se nad tím lidé pozastavují.

Pan Duka, když už je tady, měl by v první řadě vysvětlit, proč by měly mít církve nadstandardní přístup státu v restitucích, když obyčejní lidé, zejména pekaři a další živnostníci, kteří ze dne na den přišli o obživu i nemovitost a jejichž děti byly vystaveny šikaně ve školství, lidé, bez jejichž díla se člověk neobejde, na rozdíl od svěcené vody, nedostali nic a ani v budoucnu nic nedostanou. Pokud tak neučiní, pak by se měl jít koulovat někam jinam.

Pokud hodlá ovšem argumentovat charitou, tak je vedle, jak ta jedle. Moderní stát má mít všechny nástroje, kterými zajistí svému daňovému poplatníku v nouzi vše potřebné, i pomoc odborníků na duševno. Pokud toto dnes stát omezuje, není moderní a vrací se do středověku.

A kromě toho: na nudapláž mají oblečení přístup zakázán, kdoví, co pod kaftanem ukrývají. Prokazovat jakousi pomyslnou výjimečnost svým dresem je nehodné člověka v 21. století. Všichni jsme stvoření z téže látky, máme stejné pocity, radosti a strasti. Jiný oděv nás něčím jiným neučiní a chmury se zahání jinak, než kadidlem.
06. 08. 2013 | 11:10

Ládik!!! napsal(a):

čerte -
uvař ji v kotli s pryskyřicí, ať už neprudí.
06. 08. 2013 | 11:13

kokoshka napsal(a):

MBečko ja mam rad od utleho detstvi na ACZ,jeho kostnaty edipuv jazyk,jeho bourlive hormony mladi...Treba bylo to s nim rozdat ješte v Praze(ne tak ne)po chlapsku s menšim ubliženim na zdravi a potom by mohli chlastat cely večer jako kamoši,no aspon vidim že zustava večnym pubertakem:-)
06. 08. 2013 | 11:13

Ládik!!! napsal(a):

Nebo alespoň v i-kotli.
06. 08. 2013 | 11:14

stejskal napsal(a):

Nezapomněl, paní Violo,

záměrně jsem ve svém výčtu uváděl jen vysoké "církevní hodnostáře" (v případě pana profesora Halíka šlo o odpověď na konkrétní úvahu), kteří zde zastupují jednotlivé a v této zemi nejrozšířenější denominace, a proto by zde dle mého měli mít blog. To samozřejmě nic nemění na tom, že texty pana Váchy považuji na těchto stránkách za jedny z nejzajímavějších.

Hezký den i Vám.

Libor Stejskal
06. 08. 2013 | 11:18

Lidumil napsal(a):

Mám rád, když šetrní a skromní lidé kážou ostatním o svých ctnostech. Jako třeba pan kardinál Duka, který něco hodně káže a hodně pije.
06. 08. 2013 | 11:22

Levap napsal(a):

Jsem pohan, věřím svému srdci a nepotřebuji žádnou útěchu od pofiderních spolků, kteří ve jménu boha neměli problém zabít stovky milionů lidí.
Pane Duko, mám jednu otázku.
Proč jste se nezachovali jako Baptisti, kteří odmítli vyrovnání církvi od státu.
06. 08. 2013 | 11:23

Jáchym napsal(a):

mb napsal(a):
jachyma bych se rad zeptal jak rozumi prislovi o spuštěné motyce ... / co ta motyka spustí ? kořen nebo něco jiného ? i motyka se spustí ... ? / hezky den
***************************************************
mb:
Jedná se nejspíš o myslivecké úsloví z oblasti školení v bezpečnosti práce se zbraní.
Dejte majzla a nemiřte na nikoho, i když zbraň (zdánlivě)není nabitá ! Když pánbu dopustí,( nejen zbraň, ale i motyka) spustí.) :-)
06. 08. 2013 | 11:26

kokoshka napsal(a):

Vite co je to čeburek?
Čebureky je velmi popularni lidove jidlo,velka taštička z listoveho obsmaženeho testa,dobre prosmažena na oleji s masnou naplni,pod pivo a vodovku se treska ješte horky rukama-jedna basen!Mašenka mne vzala za zvyk tahat na obed do nejbližči zabehalovky(hospody čtvrte cenove kat.)lopat čebureky a zapijet po sto gram,to ji prej v Praze opravdu chybelo!,co s temi ženskymi opravdu cely život lamu hlavu a nemužu neco pochopit!?
06. 08. 2013 | 11:28

mb napsal(a):

díky jachyme ... (:-))
06. 08. 2013 | 11:30

Jabůrek napsal(a):

Ve jménu svaté Barbory: "Pal!".
06. 08. 2013 | 11:38

kokoshka napsal(a):

Anton Pavlovič Čechov už když psal sve divadelni hry(ja mam radeji jeho malomeštacke humorne povidky)prohlasil-Když v prvnim aktu na zdi visi lovecka puška,v poslednim musi vystřelit(spustit)
06. 08. 2013 | 11:41

Zdena napsal(a):

Vážený pane kardinále,
těším se na Vaše blogy.
06. 08. 2013 | 12:01

Viola napsal(a):

Dattelhein

"Prokazovat jakousi pomyslnou výjimečnost svým dresem je nehodné člověka v 21. století. Všichni jsme stvoření z téže látky, máme stejné pocity, radosti a strasti. Jiný oděv nás něčím jiným neučiní."

Šaty dělají člověka. A co dnešní moda, která diktuje tu to, tu ono. Lidé přece dnes v 21. století nechodí ve stejnokroji a třeba ženy, jak ty dbají na to, aby se jedna od druhé odlišovaly a jak se pomlouvají, když má jedna stejné šaty jako některá před ní, anebo přes den mají i troje oblečení. Ženy muslimky musí chodit zahalené, ale aspoň barvou se chtějí lišit. A kromě toho si myslím, že svým oděvem na fotce chtěl autor zdůraznit, že není pro okázalost, ale pro prostotu a především čistotu - barva bílá.
06. 08. 2013 | 12:01

Adam Procházka napsal(a):

Ahojte Jáchyme (22:03)
v tomhle počasí byste se ochuzoval o melouny, bláhový? To raději investuji ty karbanátky.

S panem katechetou jsem kdysi prodiskutoval drahně hodin a mnohou přestávku. Byl to moudrý muž, tak, jako katolická církev je moudrá instituce, sbírající samovolně pučící pověry v jakýs takýs systém, který lze ukormidlit do ovladatelných kolejí. Jak to vypadá bez moudré instituce lze shlédnout všude po světě, kde nahodile šplechtají ayatolové, reverendi a jim podobní šamani, kde kvetou víry v magnetická kyvadla, socialistické revolucionáře, levotočivé jogurty a spiknutí nepozemšťanů.

Darmo mluvit a nezáživno s takovými sdruženími diskutovat, protože nedovedou poskytnout dogmat a nemai ani jednu satisfakceschopnou autoritu, o níž by se bylo možno názorově dřít jako kanec o pařez.

Církev katolická trpí od dob Galilea problémem globalizace a vertikalního rozvrstvení vzdělání, protože co hlásá jedné společnosti, to se rozkecá i do ostatních, intelektuálně třeba pokročilejších, a tam to zní trapně.
Jak tedy vybruslit z této pasti, jak se dohovořit s haitským kazikem a polským katolibanem na jedné, a s přírodovědecky vzdělaným středoevropanem na druhé straně? To bude ten zajímavý špagát, o němž, jak se zdá, ani tady k žádnému dialogu nedojde.

Ač blog zněl zprv slibně.
06. 08. 2013 | 12:05

Anuszka napsal(a):

Dobrý den, pane Duko. Docela chápu Vaše rozhodnutí o kontaktu s davem:-) Jsem upřímně zvědavá na Vaše myšlenky a úvahy - do práce s masou se už dal dříve pan Halík, jeho knihy jsou zajímavé - psané s pokorou, ale jak to říct - s takovou elitářskou pokorou:-)jsem zvědavá na tu Vaši:-) protože, jestli si s něčím spojuji církev - katolickou zvlášť - tak je to pokora a odpuštění. Ale po pravdě řečeno, dějiny mě spíš utvrzují v jiném slově - je to boj - boj za víru a obrácení hříšníků, nesmiřitelný postoj k odlišnosti a elitářství stavu, kam až pohlédnu...ptám se proč? Mluvíte o Kristu v přepychových chrámech a Vatikán sice mnohdy vyráží dech, ale spíš nashromažděným bohatstvím než čistotou duše... Zajímalo by mě, jestli ti mladí, kteří touží po službě Bohu, ještě v sobě ten čistý zápal mají?

Jsem zastáncem církevních restitucí, nejen pro křivdu, která se stala a musí být odčiněna, ale hlavně pro naději definitivního se vypořádání - myslím, že čas odluky opravdu nastal, tento stav už nebylo možné udržovat. I za cenu toho, že vypořádání přichází v nevhodnou dobu a bude nás bolet víc, než bylo třeba, i za cenu toho, že když se kácí les, lítají třísky - myslím, že velkorysost je na místě - ale tady jsem čekala reakci ze strany církve - ta šance pto gesto byla a možná stále je - vždyť právě vztah k majetku je přece jeden ze základních pilířů - blahoslavení chudí duchem...a o hlavu tady nejde, viďte...
06. 08. 2013 | 12:14

papež napsal(a):

Emissary napsal(a):
Dobrý večer, pane kardinále Duko

Nebudu Vás oslovovat „oslavovat“ jako Vaše Eminence či Excelence, na tomto blogu ne, protože tady jsme si všichni rovní. Někteří ne, viz. příspěvky socialistů.

Nicméně obdivuji Vaši odvahu, jste statečný muž a dobrý křesťan. Říkáte to, co si myslíte, bez ohledu na svůj osobní prospěch. Mimo jiné, myslím si, že papež František je bláhový socialista a papežský stolec i církev brzy zničí. Socialisté to tak dělají, aniž by si uvědomovali souvislosti a následky.

Nic není bez ničeho, jsem si jist, že tomu rozumíte. Nikdy, nikdy v dějinách lidstva žádné náboženství nepozvedlo lidstvo tak, jako „moje“ a Vaše. Co vím, většinou civilizace ničí stagnaci až zpátečnictvím a někdy dokonce vysají i život.
05. 08. 2013 | 21:27
-----------
Synu, nad nihoho se nepovyšuj a nikoho neponižuj. A už vůbec se nepovyšuj nad ty, o kterých si tvůj nemocný, nedostatečný a zjevně i záštiplný intelekt utvořil představu, že jsou socialisty. Tebe také nikdo nenazývá fašounkem, pomni toto, synu.

Synu, můj ordonanc Duka říká hlavně to, co je výhodné pro Církev, snad i ty se tak chováš ve svém řivotě, nebo ne ? Netvrď mi, že když je v koši jen jedna ryba a kolem jde hladový socialista - že mu dáš víc než hlavu a ocas ! Nelži synu aspoň zde - kdy tě vidím.

Synu, Církev rozkládají takoví pomatenci jako jsi ty, ty si myslíš o sobě , že jsi křesťanem - ale to je omyl, tvé troubení nenávistných nesmyslů tě řadí mezi ty, kdož z Církve systematicky vypumpovávají její obsahy, daří se ti to, to ano, ale pomni, že tvůj sen o nebi je jeden velký omyl, již se v kotli s nápisem " pomatenci uvnitř lůna Církve" ohřívá voda, apropo - kolik vážíš ?

Synu, naše Církev spáchala mnoho zlého, proč to zastírat , nač lhát lidem a zastírat pravdu, například tvrzeními, že "žádné náboženství nepozvedlo lidstvo tak, jako „moje“ a Vaše." /Synku, ty už sis zprivatizoval nejen hloupost ale i náboženství ?/
Synu, utrpení socialisty, Indiána nebo koneckonců i toho fašounka..... vyjde to nastejno, synu. Pomni toto raději včasně , snad ti pak v tom kotli nebude aspoň duševně tak zle.

Synu, pomodli se třistakrát Modrou šanci , dvěstěkrát Smlouvu s voliči...a nešiř pomluvy, lži a pitomosti již více.

P.S. Synu, pomni, že tvá kariéra u 2. správy SNB ti již byla odpuštěna, Netřeba nadále projikovat své viny na ostatní a nadávat jim do socialistů.
Tomu je již konec.

Duka
A ty, synu, si příště zvol lepší datum pro své entrée, než je předvečer výročí shození atomové bomby na pohany.
No nic - stokrát odříkej předvolební program TOP 09, stokrát vládní programové prohlášení Trojkopulace a pětsetkrát verdikt Nejvyššího soudu ohledně dělení lidí na podlidi a nadlidi.
Teď jdi a netlachej již více.
06. 08. 2013 | 12:25

Dominik Duka napsal(a):

Děkuji všem čtenářům za diskuzní příspěvky. Stejně jako na svém Facebookovém profilu si je rád pročítám. Představují pro mě odlišný pohled, než na který jsem z církevního prostředí zvyklý. Ze spousty příspěvků také mohu vidět, že skutečně selháváme v komunikaci s veřejností. Nepřejeme si spojení trůnu a oltáře, jak tu někteří píší, ale svobodu a samostatnost. Proto také majetkové narovnání se státem, který provždy skoncovalo s financováním církví ze státního rozpočtu.

Pana Mílu, Platana, Dědka, Jáchyma a paní Irenu bych rád ujistil, že jsem slovo "lůza" z úst niky nevypustil. Pravděpodobně narážíte na rozhlasovou glosu (http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/dominik-duka-kdyz-vladne-luza--1047848), ve které upozorňuji, že i protest by měl být mít ve slušné společnosti kultivovanou formu. Titulek glosy je pak (jak je to v médiích zvykem) prací redaktorů. Slovo "lůza" tedy dala do titulku glosy redaktorka Radiožurnálu, aniž by v glose zaznělo a aniž bych si o demonstrujících něco podobného myslel.
06. 08. 2013 | 12:30

Dattelhein napsal(a):

Viola
Že šaty dělají člověka je sice zčásti pravda. Ještě před dvaceti lety si většina lidí mohla dovolit běžně nechat šít oděv na míru u krejčího. Dnes si to dovolí jen ti opravdu majetní. Zbytek se musí spokojit s konfekcí různé kvality. Podle toho usuzuji také na pokles kultury národa v posledním čtvrtstoletí, neboť to, co lze na ulici nejčastěji vidět za oděvy, není mnohdy ani vkusné, nápadité, natož elegantní.

Co má pan Duka na fotografii na sobě, o tom se můžeme jen dohadovat. Jiným oděvem jsem ale měl na mysli nákladné oděvy, které běžně nosí církevní činitelé v kostelích, chrámech, mešitách apod., a pak také hábity, ve kterých chodí na veřejnosti. Tato roucha mají za úkol navodit pocit výjimečnosti. Obzvlášť, když jejich doplňkem je nádoba na řetízku, z níž se line čmoud údajně odpuzující temné síly.
06. 08. 2013 | 12:31

Medikolog napsal(a):

Pánové Duka a Holomek rovni jsou. Pověsí cosi na tapetu a nediskutují; zato jejich organizace bezostyšně berou vše a komukoliv zejména mimo ty své a nedávají okrádaným nic, než řečičky a tyjátr protihodnotou. Také bez diskuse, takže konzistentní. Kmotři na Sicilii prý vydíraným, okrádaným a vražděným také říkají "vážení přátelé"...

My nejsme vašimi přáteli pane Duko, jsme nedobrovolně, proti své vůli, vašimi obětmi.

Že se nebojíte je důkazem, že vaše učení o Peklu a posmrtných trestech je sbírka pohádek k vyhrožování podváděným a okrádaným, že víte, že od zjevení Svatého Koránu (díky Alláhovi, budiž jeho jméno nastotisíckrát pochváleno) je vaše učení o ničem a nezasluhujete ani korunu. Naopak, máte povinnost vrátit Českému národu vše, oč jste ho podvodně i násilně připravili, i všem ostatním národům, od roku HIDŽRY.

Váš cynismus splňuje veškerá kriteria pro známku CHUCPE (=eminente v předmětech drzost i latrocinium). Kéž vám Alláh, budiž jeho jméno pochváleno, otevře oči.
06. 08. 2013 | 12:33

Neo napsal(a):

Stejne si myslím že blog mu vyplňuje nějaký mladý zaměstnanec na biskupství a že si ty reakce zde nikdy nepřečte. Dostane jen hrubý výtah na podnose.
Takže mu něco psát je zbytečnost, pro někoho možná terapeutická pomůcka na se vyrovnat s přetlakem nasranosti.
Ale takto tu revoluci do konce nedotáhneme ! ;-)
06. 08. 2013 | 12:34

Karel napsal(a):

To slovo bylo ochlokracie. Překlad do češtiny je lůzovláda, dle Wikipedie.
Touha být samostatný, nezávislý, je vědomá či podvědomá u všech. Otázka je, jakým způsobem si tu nezávislost zajistím.
06. 08. 2013 | 12:38

kokoshka napsal(a):

Vot na etoj mažornoj note my ukončime naši setkani v utulne literarni kavarne po debate o teologii.
Pan Stejskal muže oddechnout,ja přijdu v zaři!Amen,bratři a sestry,budiž pochvalen Ježiš Kristus na veki veku,všem zvrhlym ateistum,marxistum a demokratorum take odpuštim,soudit je neni v me moci,na to existuje jina spravedlnost-každy se nakonec dočka,bye bye!
06. 08. 2013 | 12:40

mb napsal(a):

myslim že patří ke kouzlu diskuzních blogů, když jeden příspěvek napíše papež, a hned pod ním přispívá dominik duka ...

myslim, že za to bychom měli Libora Stejskala všichni ocenit,

díky ...
06. 08. 2013 | 12:42

kokoshka napsal(a):

honolulu:
Mimochodem dneska je vyroči Hirošimy,nezapomen to pořadne zapit!
06. 08. 2013 | 12:42

mb napsal(a):

Ale takto tu revoluci do konce nedotáhneme ! ;-)

Neo ... vy chcete dotahovat revoluci či jste chtěl napsat: takhle tu revoluci do konce nedotáhneTe ... ?

amen voro ...
06. 08. 2013 | 12:48

mb napsal(a):

jak lvové bijem v kleci jatí
socialisté, ochlokrati
ber somu nebo jinej prášek
když za nás jedná Michal Hašek

Nečas se vyspal zas s další čůzou
zůstali spojeni skoleni lůzou
06. 08. 2013 | 12:55

buldatra napsal(a):

Viola napsal(a):

Šaty dělají člověka.

Vo tém žádná.
Něco na tom rozhodně bude.

A tak, když takhle za parného léta popatří nekřesťan kulatého preláta, neboli církevního hodnostáře, kterak se supěním a vynaložením všech zbytků sil přesouvá valivým pohybem svou zbytnělou tělesnou schránku z bodu A do bodu B, anebo třeba i hubeného v pytlózním oděvu voháknutého mnicha, či abatyši v tom jejich středověkém vohozu, je mu hned jasné, co nosí ti lidé v hlavě. Jejich vohoz to ilustruje.

I Werich to zřejmě zgóml a asi proto hodil do placu, že středověk kráčí historií neustále vpřed.
06. 08. 2013 | 12:57

karel napsal(a):

Duko, jenže lidi dobré vůle vaše názory nevyhledávají. Vaše činy o vás svědčí, že jste špatný člověk špatné vůle, rozhodně nejste člověkem v jehož srdci je Ježíš. Jste představitel toho špatného (řekl bych satanského) v katolické církvi - hrabivost, hromadění majetku, nenávist k lidem jiných názorů, bažení po moci , politická angažovanost proti slabým a bezbranným v zájmu mocných a bohatých , etc. Církev je pro vás pouze nástrojem k uskutečňování vlastních špatných činů, nikoliv nástrojem k šíření dobra a lásky ve jménu Ježíšově.
06. 08. 2013 | 12:59

Petr Hroch napsal(a):

Za prvé: Představa pana kardinála, jak s úsměvem širokým a okem jiskrným metá sněhové koule po turistech pře katedrálou Sv. Víta je na úrovni legendární koblihové teze Dr. Vlacha ze Saturnina. Skvělá vize! Díky za to, Vaše Eminence.
Za druhé: Komentáře a komentující... Tak si tak říkám, pane kardinále, znáte tu starou českou průpovídku o hrachu a zdi, nebo ještě snad lépe tu o perlách a sviních?
06. 08. 2013 | 13:02

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....pane kardinále,.....v horkém létě se vrátím k tomu koulování.

Sněhovou kouli lze uhníst různě,...jen tak lehce natvarovat, hodit s malou razancí, rozprskne se, neublíží,... je taková, aby upozornila,....tady jsem a hraji s tebou tu sněhovou hru.

Nebo ji lze hníst silně, až má tvrdost ledu a razanci hozeného kamene,....a hodit s tou největší energií a přáním,....zasáhnout co nejcitlivější místo, aby památka na ránu trvala i několik hodin ,.... i dní,.....

Není zima, není sníh,....ale,...stal jste se dobrovolně maketou katolické církve pro tuhle letní koulovačku,.....ale má to přecijenom jednu výhodu,.....možná se dovíte něco, co jste ještě nečetl,....

Ke katolické církvi se hlásí několik miliard obyvatel této planety,....jste jejím vysokým hodnostářem v naší republice,....budu si číst Vaše blogy,....doufám, že palba "sněhových koulí nezmrazí" Vaší silu pokračovat v psaní.
Tužka.
06. 08. 2013 | 13:03

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Chtěl bych tedy všechny čtenáře poprosit, aby zásah brali ne jako klukovinu, ani jako pošetilé bláznovství, ale jako pokus o navázání kontaktu. Očekávám totiž, že i do mne se potom leckdo z vás, čtenářů, bude chtít trefit.

Nuz, ako veriacemu katolikovi, ktory to tu roky prezentuje a za nic sa neskryva, bolo by slusne, aby som Vas, ako pre mna cirkevnu autoritu, oslovoval prislusnymi osloveniami, ktore Vam prinalezia. Ale, ked ste sa odvazil, ako autor blogu, vstupit do tejto virtualnej "reality", tak Vas, i na Vasu ziadost, budem brat, ako ostatnych diskutujucich, ci blogerov. (Aj ked to bude osobitne pre mna trochu problem, ale pokusim sa byt nezaujaty).
Na zaciatok by ste mal vediet aspon toto:

Nic nerozculi diskutujucich, ako to, ze sa im na ich pripomienky NEODPOVEDA. To neznamena, ze nevyhnutne musite odpovedat na kazdy prispevok, nehovoriac o hanlivych, nezmyslenych, nie k veci, zbytocne provokujucich...Ale je potrebne precitat ZO ZACIATKU VSETKY!!! (Odpovede na Vase prve 3-5 blogy). Potom si sam (alebo pomocou Vasich spolupracovnikov) vycistite trochu obzor, kto CHCE VECNE debatovat a kto iba tak STRIELA od boku na hocico. Zamerne Vam, aj ked by som mohol, nenapisem, o ktore nicky ide, ci pre, alebo proti☺.

P. S. je potrebne trochu poznat historiu jednotlivych nickov - teda prestudovat ich prispevky dozadu k roznym temam (politickym, umeleckym...).
P. S. 2 - dufam, ze Vas spolupracovnici informovali, co za bojisko je tento server. Ale, mozem Vam povedat, z osobnej skusenosti, ze z existujucich serverov praktizujucich volnu debatu, ste si vybral ten najlepsi. Aj ked dostanete pravidelne "na frak"☺.
P. S. 3 - Az teraz si dovolim - Pochvaleny bud Jezis Kristus.
06. 08. 2013 | 13:06

mb napsal(a):

hrách na zdi a svině v perlách
všude chleba o dvou berlách
dvojka víra berlička
věda berle jednička
ze sněhové koule
zůstala jen boule ...
06. 08. 2013 | 13:11

papež napsal(a):

mb napsal(a):
myslim že patří ke kouzlu diskuzních blogů, když jeden příspěvek napíše papež, a hned pod ním přispívá dominik duka ...

myslim, že za to bychom měli Libora Stejskala všichni ocenit,

díky ...
06. 08. 2013 | 12:42
---------------
Synu, vždy jde o Boží záměr. Zapamatuj si to - žádný Stejskal, žádný Bakala etc etc...ale BZ. Nic se neděje jen tak.
Teď jdi a omyj své tělo i duši ve vodě dobré , však pomni sinic.
06. 08. 2013 | 13:11

Ládik!!! napsal(a):

Pane Duko,
jsem rád, že jste se nezařadil mezi povýšenecké Zaorálky a Sobotky, kteří pohrdají lidmi tak, že zde nenapíší ani řádek. Vůbec by mi z Vašich úst nevadilo slovo lůza, protože to jediné charakterizije mnohé autory příspěvků.
06. 08. 2013 | 13:13

Irena napsal(a):

Mili krajane, davat cirkvi majetek a penize, ktere Cesko tolik potrebuje je spatne rozhodnuti. Neni mozne demonstrovat, psat dopisy vlade nebo se jinak legalne branit? Je to majetek vsech. Cirkev se vzdy obohacovala a byla na strane vladcu, schlechticu. Majetek ziskavali i vrazdami-upalovanim lidi, aby dostali jejich majetek. Kdyz verici tvrdi, ze cirkev je garant pro moralku, tak s tim nesouhlasim. Kolik zlocinu a valek se vedlo jmenem cirkve a ruznych Bohu? Lide mohou byt slusni i kdyz vi, ze se za to nedostanou do nebe. Cirkev je organizace, ktere jde o uchovani moci a rozmnozovani penez. Cesky narod je dost chytry, lide maji vlastni mozek a nikdo nepotrebuje, aby mu nejaci cirkevni ...rikali, co se ma a nema.
Jestli tomu nezabranite, tak Vam cirkev vyslece posledni kosili a pak se za Vas bude modlit. Ponechte si tu kosili.
Snad se to da rict vtipem. Schlechtic rekne farari:" Udrzuj lid v hlouposti, ja ho bude udrzovat v chudobe".
06. 08. 2013 | 13:20

kokoshka napsal(a):

JAHA:
Dobre vite jake jsou mezi nama obrovske rozdily,natož ja psal o Bohu a panu Kristu ne o kardinalu Duku nebo Richelie,jedine co nas spojuje je to že jsme dobri amaterske spisovatele a veřici křestane,ja nechci rozebirat dogmata katolicke a pravoslavne cirkve-Pan je jenom jeden a Ježiš je jeho synem.
Znovu s uctou sklanim hlavu-Budiž pochvalen pan Ježiš Kristus naveky,amen!
06. 08. 2013 | 13:23

liška napsal(a):

Pane Duko, pakliže jste vstoupil do tohoto území, měl byste si opravit alespoň nadpis. Za Vážení přátelé nepatří čárka, neboť pokračujete větou se začátečním velkým písmenem. Chyb máte samozřejmě více. Nejen gramatických.
Přeji hezký den
06. 08. 2013 | 13:24

Jáchym napsal(a):

Adame Procházko,(12:05)
Vaše úvaha o záludnosti vertikálního rozvrstvení vzdělání napříč ( podél ?) planetou(y?) je bezchybná.

Doporučuji Vaší pozornosti knihu Malí bohové od Terryho Pratchetta - v kongeniálním českém překladu, překonávajícím dle odborníků anglický originál.

Je z kultovní série Úžasná Zeměplocha a napsal ji jeden z největších polyhistorů a srandistů současnosti.(Chtěl jsem původně napsat Druhém největším po Vás, ale taková míra devótnosti mi přece jen nepřelezla přes pysky.)
********************************************
Co se týče možnosti smysluplné diskuze s p.kardinálem na těchto stránkách - zanechte všech nadějí.

Je to mimořádně inteligentní muž a tak si byl od počátku vědom, že ZPŮSOB PROVEDENÍ restitucí (nikoli sám fakt restitucí !!) zanechá na stovky let na pověsti české katolické církve podobné hororové šrámy, jaké zanechala na kreditu myšlenky socializmu sovětská invaze v roce 1968.

S tím rozdílem, že tehdy nebyl národ tolik oslaben a rozložen jako dnes.
A přesto stálo Dukovi za to, přiložit své polínko dynamitu.

Pokud se snad dám na zbožnější život, pak ve snaze dostat se do nebe, které si nezasloužím.
Ale představa, že budu po zbytek věčnosti poslouchat z vedlejšího kotle Dukovo vřeštění je prostě...no, pekelná.
06. 08. 2013 | 13:26

mb napsal(a):

zdravim papeže či př či boží záměr ... hezký den ...
06. 08. 2013 | 13:27

Pepe napsal(a):

Neo (12:34)

Snad nečekáte, že si bude kardinál věšet texty na blog a odklikávat přátele na FB? Od toho jsou tiskový pracovníci. To ale nevylučuje, že si by si kardinál nemohl tvořit texty sám.
06. 08. 2013 | 13:34

Karel (taky) napsal(a):

Duko, Duko, nesnáším lidi, kteří se jmenují jako tavený sýr a uzurpují si nejen monopol na styk člověka s Bohem, ale i moje peníze. Byl bych, Vaše Eminence, šťasten, kdybych o vás už nikdy neslyšel.
06. 08. 2013 | 13:36

muromec napsal(a):

Co vám teď napíšu, mám z první ruky: Kdysi jsem pracoval s jednou slečnou, a ta nám, poněvadž byla krom jiného i velká drbna, v práci zhusta vyprávěla o mladých farářích, sama byla milenkou jednoho takového. Jak v pátek a v sobotu večer nahozeni za elegány pravidelně nasedají do svých aut (a nebyla to embéčka jaké měli tehdy všichni, ale něco lepšího, to víte, na vesnicích si lidé faráře uměli uctit - plné zvonečky, křtiny, svatby, pohřby..). A jelo se do nočních barů chlastat a souložit. Tak se prohýřily dvě noci, a pak v neděli ráno páni faráři objížděli jeden druhého, aby se navzájem vyzpovídali, a mohli, už opět "čistí", sloužit své mše. Moc jsme se v kanclu bavilina tom, co nám naše kolegyně všechno povídala.
Faráře-milence té mé kolegyně pak našli zavražděného, ubitého k smrti. Prý loupežná vražda, ale já si dodnes myslím, jestli ho nezabila právě ona. On ji totiž nechal. A ona sice nebyla dvakrát hezká, ale zato byla neuvěřitelně bezcharakterní mrcha.
Kdyby nám tady eminence povídala o takových případech, jako páter Brown nebo ten sympaický tlustý německý farář-detektiv Braun, to by bylo něco.
06. 08. 2013 | 13:37

Irena napsal(a):

Pro Irenu (2):
Tuším jsem vás už jednou žádala, abyste si ke svému jménu přidala nějakou zkratku, aby nedocházelo k mýlce. Nevím, jak pozorně jste četla tuto debatu. Asi vám ušel můj včerejší příspěvek a tak bych vás chtěla požádat znovu. Jestli to tedy není pro vás nějak obtížné.
06. 08. 2013 | 13:38

kokoshka napsal(a):

"Tak Buh neni,Kristus je pohadka a dabel existuje?"-zeptal se Voland
"Dabel samozřejme neexistuje!"-odpovedel profesor Berlioz-"Tmařstvi v SSSR vykorenime,te babske povery..."
"Tak to je,občane,čeho se nechytim to neexistuje?Co u vas bolševiku vubec existuje?"(Mistr a Marketka)
06. 08. 2013 | 13:44

Gumička napsal(a):

Vážený pane kardinále, píšete, že jste se dvacet let živil u lopaty. Proháněl jste v té době děvčata?
06. 08. 2013 | 13:45

JardaV napsal(a):

Kdo je alespoň trochu v kontaktu s dobou a jejími informacemi,musel už pochopit,že
bůh nikdy nebyl,není a nebude - tedy pokud nevymyslíte zbraň zabíjející beztrestně
bez identifikace zdroje smrtelné vůle.Každý pokus nechat se živit národy tohoto
světa a okecávat to tím,že "přeci něčemu věříme a něco hlásáme",je eticky opravdu
nechutný.Sice občas proběhnou děje,u kterých si nedokážeme ledacos vysvětlit,ale to je jenom proto,že naše znalosti jsou prostě nedostatečné.Církve hlásají !!!V Ě Ř !!!,tedy !!nemysli!!.To je základ zázraků a jiných církevně komerčních praktik.Pokud chtějí církve opravdu existovat,především musí opustit imperativ "věř ".Mohly by vytvořit novou filosofii a smysl bytí jedince,ale na to hned tak někdo nemá,tedy především ne ti,kteří tupě věří.
Pane kardinále,vaše i jiné církve usilují především o MOC bez odpovědnosti,bez zájmu o národy i jedince.Obrovské prachy,kterých jste se - asi díky korupci - zmocnili,zneužijete proti těm,kteří vám i Vám nefandí,rozložíte naši zemi v zájmu
vlastní MOCI.Protože nemáte jinou cestu.Víra se proměnila v rakovinu,která nekoresponduje s vývojem lidské společnosti,a tudíž by neměla být financována.
Církve vezmou jídlo od úst dvěma generacím ještě nenarozených dětí ve jménu svého
bezobsažného bytí.Když se podíváme na náboženství všude na světě,vždycky z nich kape krev,jsou ozdobeny fanatismem,zlem a zvůlí jejich hlasatelů.Všechny církve se neděsí ničeho jiného více než příchod jimi vyprofilovaných bohů na Zemi,protože
by byly první na řadě u sekery....Chápu,že budete až do smrti hájit náboženství.
Přeci nemůžete popřít svůj život.A všichni podvedení věřící jsou na tom stejně.
Takže ve jménu LŽI,která Vám i vám byla vnucena,budete lámat ducha lidstva s cílem
ho nějak zotročit,a hlavně skásnout.......
06. 08. 2013 | 13:46

fafnir napsal(a):

tak jsem se vaše eminence moc nespletl.Vy jste psal pro slušné lidi,toužících po komunikaci.Ve formě ateisty(ani to správně napsat neumí) a dalších bolševikem léta zpracovávaných a i podprahově zpracovaných jste zatím narazil na spoustu závistivých hulvátů.Co dělat,takoví holt jsme,zvláště když je to anonymní.Ale soudím,že už jste se popasoval s horšími věcmi,než je promluva k hluchým.
06. 08. 2013 | 13:53

kokoshka napsal(a):

"Buh(piše se velkym pismenem)nikdy nebyl,neni a nebude..."
Deti maji prazdniny,rozumim,sbirej veci na novy školni rok,Nietscze!
06. 08. 2013 | 13:55

fafnir napsal(a):

ateista
jestli jste boží stvoření nevím,ale že jste hulvát vím.A jen tím maskujete,jako každý hulvát vnitřní nejistotu.Jenom vás může utěšit ,že nejste sám.A mě zase může potěšit,že nejsem sám,kdo věří v Boha.On nás nějaký ten milion přes všechny ústrky hulvátů a atheistů zůstává.
06. 08. 2013 | 13:57

mb napsal(a):

JardaV napsal(a):
Kdo je alespoň trochu v kontaktu s dobou a jejími informacemi,musel už pochopit,že
bůh nikdy nebyl,není a nebude - tedy pokud nevymyslíte zbraň zabíjející beztrestně
bez identifikace zdroje smrtelné vůle.Každý pokus nechat se živit národy tohoto
světa a okecávat to tím,že "přeci něčemu věříme a něco hlásáme",je eticky opravdu
nechutný.

jak psal Jarda ...

nevíte prosím někdo, jak se jmenuje ta kniha, kterou recenzoval Jiří Grygar ( nebo ji jen četl, nevím ) od nějakého staršího pána, byly tam ruzne kapitoly ...

a bylo to na pomezí věd ( a filosofie ) a Grygar říkal, že byl nejdříve skeptický .... ale pak že do toho začetl, a vzdal autorovi ( který byl předtím pro něj neznámý ) kredit ... ???

kdyby někdo věděl autora a nazev díla, dejte prosím vědět, díky ....
06. 08. 2013 | 14:01

papež napsal(a):

JardaV
Synu, i Církev ale vytváří hodnoty. I Církev umí být solidární. I Církev dává, nejen bere. Církev občas utěšuje bolest, nejen jitří rány.
Jistě, tobě - synu, jde o ten výsledek, coby završení procesu fungování Církve z pohledu historicko-kognitivními brýlemi tam , ne ven. Ano - tam samozřejmě lze hovořiti o letech /velmi dlouhých letech, ba snad i staletích, ne-li tisíciletích/ snahy ovládnout nejen materii, tělo člověka, ale i jeho duši a to tak, aby dotyčný myslel hlavou Církve a skutky činil rukama Církve, přičemž ta Církev byla i arbitrem jeho myšlení a konání, v jejích vyjádřeních. Kdy často docházelo k oslavám barbarství, krveprolití, dokonce snad i genocid celých civilizací a jejich kultur. Toť pravda, synu. Dokonce se s tím vším i kšeftovalo, nemálo.... a ve prospěch Církve, respektive jejich straníků.
Nuž ale pomni jednoho - tvrdí snad někdo , že ten proces je snad dovršen ? Že Církev řekla své poslední slovo, vydala ze svých útrob poslední zvuk ? Učinila poslední skutek z skutků možných a tak i oprávněných ?
Nikolivěk.
Šlo prostě jen o drobmé omyly na velké cestě, nedorozumění sice četná, ale ve vztahu k tomu konečnémzu cíli velmi nevýznamná, o banality.
Synu, pomni , že i ty jsi na nějaké cestě, která ne vždy je cestou spravedlnosti, dobroty, láskyplnosti, moudrosti...etc etc. To jistě uznáš, ne ?
Nu a tak i Církev snad jako by ani ještě nevyrazila na tu cestu, zatím jen jako by úpěla v porodních bolestech a ...synu, viděl ty jsi vůbec někdy děcko vzápětí po porodu ? Synu - jak to děcko vypadá, jsitě nebudeš tvrdit že je krásné, až po omytí, synu a to jen v očích maky, popřípadě otce - je-li znám.
A tak stejně je tomu i s Církví.
Dejme ji ještě tak asi.....no abych to...počkej ještě...sedmkrát dvanáct minus šstsetšedesát šest to celé na třináctou minus dvě miliardy...dejme jí, synu, ještě dalších patnáct set let vlády a pak teprve suďme, souhlasíš ? To je fér nabídka, ne ?

Tak a teď zajdi na příslušnou diecezí a zeptej se tam , co ty můžeš udělat pro Církev, ne co má Církev udělat pro tebe. K tomu sedmkrát Zdrávas , třináctkrát senátní zprávu o šetření uvnitř Goldman a Sachs, dvakrát Kapitál a do neděle jen soju a jogurt.

Ne, neděkuj, to netřeba. Nám jde o každou ovečku a beránka.
06. 08. 2013 | 14:09

Francois Villon napsal(a):

něco ze středověku, který neskončil a trvá

...ač mnohý mistr teolog
chtěl na ten zlořád ukázat
musel to, co chybný krok
pak veřejně odvolat a rád...
...jen blázen vytýká jim hřích
proto veřejně či ve skrytu
ni jinde ani necek bych
ti lidé mstí se bez citu.

(Jan Hus by to podepsal, kdyby mohl)
06. 08. 2013 | 14:19

Jáchym napsal(a):

Papež:
:-)))
06. 08. 2013 | 14:20

Pche napsal(a):

Co brání kardinálovi, aby se před lidmi procházel za ruku s malým chlapcem?
06. 08. 2013 | 14:20

Raszeman napsal(a):

Nejstrašnější je, že tihle ujetí uctívači teď budou mít dost peněz na to, aby smrděli v médiích.
06. 08. 2013 | 14:23

marmaris napsal(a):

Jeeejda, ale kardinal Duka se prece vyjadril, ze vetsinova spolecnost je luza. A ted s ni chce jaksi komunikovat? To mu tedy doslo hodne pozde. Mam silne obavy, ze ona luza nebude chtit komunikovat ani s nim ani s katolickou cirkvi, kterou musi ona luza zivit ze svych dani stejne jako neprizpusobive bratry roooomy.
06. 08. 2013 | 14:34

Jana napsal(a):

Pane arcibiskupe, jak si vysvětlujete, že církve mají po roce 89 daleko větší úbytek věřících než tomu bylo v letech 1948-1989? Vždyť už je kvůli víře nikdo neperzekuuje, ani nepronásleduje? Co tedy lidem brání aby šli za Slovem Božím?
06. 08. 2013 | 14:41

mia napsal(a):

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/obeti-pedofilie-kritizuji-12-clenu-konklave-vcetne-ceskeho-kardinala-duky--1184159

Zajímalo by mě,jak se stavíte k řešení pedofilie mezi kněžími. Byl jste zařazen mezi ty, kteří pedofilii kněží bagatelizují a "zametají pod koberec" - to je teď velmi oblíbený obrat. Chtěla bych slyšet vaše stanovisko. Jsme rodiče dětí a chceme si být jisti, že kněz s takovými sklony nebude přeřazen k nám do vesnice, obrazně řečeno.

Hezký den
06. 08. 2013 | 14:46

čert }:o napsal(a):

gaia
omlouvat své perly perly druhými není omluva
ale hloupá a pokrytecká výmluva, což zvládáte skvěle.
Náboženstvím se počítá i komunizmus nebo nacizmus.
Ano sociální chování může ba dokonce v mnohých
případech má původ v evoluci a patří k tomu i
sociální chování všech druhů nejen lidí
Zajímavé je, že zvířata se nechovají jako lidi,
přesto lidi mají tendenci některé lidské chování
přirovnávat ke zvířatům k hyenám především, ač tato
zvířata jsou mnohem sociálnější a věrnější než je
obecně předkládáno a lidi by se mohli od nich učit.
Tam byste měla vyrazit na zkušenou.
Ale konec konců diskutovat s vámi nechci i když jsem tu
kvůli vám a takovým lidem jako vy. Nechci a ani si nemyslím,
že jsem formát, a moje napadání je spíše usměrňováním
a upozorňováním na vaše (i jiných) chování, které je rozdílné
mezi přirozeností a výchovou. Co předvádím je moje věc
a vaše přijetí je mi už zcela lhostejné.
No a to upalování od vás sedí. Kdyby došlo na věc, tak vy
budete mezi prvními upalovači
Jestli si moje slova vezmou k srdci preláti věřím víc, než
že si je vezmete k srdci vy. To věru nečekám.
Hezký den
06. 08. 2013 | 14:53

buldatra napsal(a):

Jana napsal(a):

Co tedy lidem brání aby šli za Slovem Božím?

No, možná na vině není to Slovo, ale ústa, která to Slovo pronáší.

Apropos, kde je jistota, že se jedná zrovna o Slovo Boží?
Co když....
Ale snad ne, nevěřím, že by si čert něco takového dovolil.
06. 08. 2013 | 14:54

Florian napsal(a):

A příští slohovka bude na téma: "Úloha církve v boji s nezaměstnaností". To by tak hrálo, aby nám ubývalo věřících. Islám se svou rozpínavostí již klepe na dveře Svatovítské katedrály a my se musíme stmelit v boji s ním.

Vrtulníky, kulomety a svačinu s sebou.
06. 08. 2013 | 15:01

čert }:o napsal(a):

Ládik!!!
vařit jí nebudu, uvaří se sama v sobě
Nenávist závist nesnášenlivost vůči
cikánům muslimům homosexuálům kuřákům
kapitalistům křesťanům židům bohatým
v podstatě proti většinové části světa
jí sežere za živa
06. 08. 2013 | 15:02

JardaV napsal(a):

Pro mb

Je možné,že pan Grygar opravdu našel nějaké názory a pohledy v knize,které ho zaujaly.Taky se mi to někdy stává,i když čím dál méně.V životě se mi ale nejednou stalo,že jsem něco "věděl",neuvěřil a ono se to opravdu stalo.To ale nemá s nějakým
bohem nic společného,prostě neznám nějaké procesy a nějakou technologii,která funguje,ale prostě nevím proč a jak.A rozhodně nebudu nikomu platit za to,že mi řekne
svůj názor jako dogmatickou pravdu,abych za deset let zjistil,že je všechno úplně jinak.Panu Grygarovi jsem vždycky fandil a jeho názory byly přijatelné.Ale o knize,o které píšete,nevím nic,taky by mě to zajímalo.

Pro papež

To je pěkné.Jenom nevím,proč bych měl něco dělat pro církev,jakoukoliv.V páté třídě
jsem chodil s babičkou do kostela.Osobnost faráře mě sice zaujala,ale klečení už
méně.A rychle mě napadlo,že k víře není potřeba chodit do kostela ani se tahat s nějakou církví - to jsem zobecnil až později.Starý farář umřel věkem,a nahradil ho
stupidní žvanil.Dokonce mě několikrát napadlo,že bych témuž tématu dokázal dát lepší projev a více úcty a víry....
Kapitál - teorie nadhodnoty mě zaujala,i když jsme se museli na zkoušky učit i
spoustu blbostí.Ta teorie platí,je to dobrý postřeh.
Děcko po porodu jsem viděl,byl jsem u toho.A musím říci,že mě zaujal proces příchodu na svět,do něčeho jiného,s možností nového prožití života.Nějaká krása při tom nehrála roli,důležité bylo funkční zdraví (mám technické vzdělání),technicko taktická data,a skutečnost,že manželka rodila celkem dobře,šlo by to ibez doktora.
Když jsme u toho rodění....všichni víme,jak jsme na svět přišli,a že to máme za pár
pod kytky.Známe proces růstu,dospívání,zralosti,útlumu,úpadku a dojížďák.Dopředu jsme schopni říci,co se dítě musí a co může naučit - třeba se dá udělat i horoskop.Dá se dopředu nadimenzovat přiměřený životní standard odpovídající ochotě
obětovat čas a síly.Dají se stanovit rozumné cíle.Všechno by bylo tedy možné
dopředu rámcově připravit tak,aby jedinec prožil život v harmonii.OVŠEM - to by do toho nesměly vstupovat parazitní živly,tedy ti,kteří nás celý živod odrbávají o
nějakou nadhodnotu.Pokud bychom nadimenzovali průměrný životní standard,uzavřeli hranice - hlavně pro odtok peněz do ciziny -a vzali místní hyeny klacekm,pak by bylo možné opravdu žít,vzdělávat se mnohem více než je dnes běžné,a lidské poznání by se posunulo až za hranice dnešních "zázraků".Takže - ne komunismus(ideologie) - ale společnost bez parazitů od bank až po hnědé negramoty - a není potřeba vytvářet
náboženství.A k takové společnosti musíme lidsky dozrát.AMEN a jdeme na pivo...
06. 08. 2013 | 15:02

Ondra napsal(a):

Dobrý den pane kardinále. (doufám že oslovení je správné)

Sledujete případ kardinála Tomka? Mám dojem že jsem z médií zaslechl, že ho podporujete. Z toho co jsem slyšel vypadá na velice slušného člověka a způsob jeho odvolání naopak podle mého názoru poškodil katolickou církev nejen na Slovensku, ale i u nás (vedle církevních restitucí). Přivítal bych pokud by jste zveřejnil svůj názor a postup co všechno můžete pro řešení situace udělat.
06. 08. 2013 | 15:06

JardaV napsal(a):

Pro pana Stejskala

Nevím,čím to je,ale když napíšu slova do rámečku,zmáčknu "jsem člověk",tak se mi objeví nějaký text ke zkopírování.Nakonec sice "přidám komentář",ale objeví se mi to jako nezrealizované a když to vše udělám znova,nakonec se text objeví 2x.Nedělám to
úmyslně,někde sedí na drátě šotek....plácněte ho...v rámci svobody projevu a demokracie.
06. 08. 2013 | 15:10

kokoshka napsal(a):

Manželka mu rodila bez doktora,iš se podivejte na toho Robinsona!
ACZ byl zbirkou marastu ruznych provokateru a jim zustal,elena tady slizuje smetanu když muže pod nickem JardaV uražet city veřicich křestanu,no co ji v živote potrestane Bohem ubožačce ješte zustava?
06. 08. 2013 | 15:11

polopo napsal(a):

Kdyby se probudil Jarda dykovka z H.K tak by se Duka styděl.
06. 08. 2013 | 15:11

statistik napsal(a):

Počet věřících lze určit až po zaplacení církevní daně.
06. 08. 2013 | 15:14

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Kláne, Vaše myšlenka že by se na koulovačku dostavili příznivci a odpůrci církevních restitucí je krásná, v tom horku zasnil jsem se a představil jsem si to.

Než by příznivci stihli hodit první kouli, byli by po krk zaházeni sněhem. Asi tak by to dopadlo :)
06. 08. 2013 | 15:24

Eda Huetler napsal(a):

Ich bin nicht katolisch, ich bin vegetarisch!
06. 08. 2013 | 15:39

mb napsal(a):

koulování s dukou
končí utrženou rukou
křičí na mě v okamžiku
odvolej! ty heretiku
byl to ovšem jenom sen
jako ten sníh pod oknem ...

jarda a ostatní ... fakt to nikdo neposlouchal ???

ten autor měl typicky české jméno a byl neznámý ale grygar řekl, že je vyjímečně erudovaný ...

takže nikdo jméno autora ani knihy nezná ...???

njn, stane se ... kdyby přeci, pište to sem pod blog ...

jinak všechny zdravím a pomalu mizím ...

pro duku otazka: proc se cirkev tak čertí, když slyší o reinkarnaci a proč je pro cirkev reinkarnace od ďábla obrazně řečeno ... když (nejen) metafyzický koncept reinkarnace a dobrého života dává možná lepší smysl, nelži koncept života jednoho ...

tak zatim ...
06. 08. 2013 | 15:39

Viola napsal(a):

marmarisi

pan Duka se vyjádřil k tomu, že to nebyl on, kdo pojmenoval některé lidi lůzou, zkuste se podívat v diskuzi výše.
06. 08. 2013 | 15:49

mb napsal(a):

no violo , duka to sice řekl, že nenazval lidi luzou ... ale někdo mluvil o ochlokracii ... a ten někdo byl patrně / patrně byl duka ... zdravim ...
06. 08. 2013 | 15:55

buldatra napsal(a):

mb

Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem.

Čéče, japato, že to nevíte, při Vašem vzdělání?

Něco více zde:

http://www.blisty.cz/art/68436.html
06. 08. 2013 | 15:57

Viola napsal(a):

Zabili kněze, který se zastával Pussy Roit. Tomu se říká fanatismus. Otázka je kdo to udělal.
06. 08. 2013 | 15:57

honolulu napsal(a):

Eminence,
jak uz jste si urcite z prispevku vsiml, tak utoku na podstatu krestanstvi - Kristovo uceni je minimum.
Utoku na politiku cirkve je maximum..

To svedci o tom, ze cely vas pristup k lidu se musi zmenit !
Jinak jste v Cesku uplne zbytecni ! Vam se vymkla nejen spiritualita z rukou, ale i poselstvi pro budoucnost, ktere je v cinech Krista a jeho vetach.

Jedina naprava ve vztahu k Cechum a Cechu k vam je v informovanosti o zoufalem POLITICKEM boji, ktery Kristus vedl s Caiaphasem s Annasem - otcem jeho zeny a s celou chramovou stranou Pharisses a snad jeste vetsi boj s bohatymi Sadducees.

Cesi maji radi politiku. Tak jim ji DEJTE, ! Tu krutou, tvrdou, vrazednou ktera existovala za Kristova zivota a Judeii a okolnich zemich !

Oni (Cesi) najdou INSPIRACI v cinech a osudech jedincu. ORIENTACI ve svem politickem mysleni z toho, co se tenkrat stalo, mezi 4 B.C. a 29 A.D...Hodi se to na kazdou dobu.

REVOLUCIONARI dnesnich dnu nemaji pro neznalost te doby nejmensi tuseni, jak BLIZKO jsou svym myslenim nekterym vyznamnym osobnostem te doby. (Napr. Josef Hybes, nesnasejici cirkev se choval a smyslel jako cisty apostol, kdyz dal boty chudakovi a vratil se v ponoskach na dnesni Spolkovu v Brne.)

Polovina ceskeho parlamentu, by se dala smyslenim a ciny zaradit mezi dve jmenovane strany te doby.

Kristus byl velky socialni reformer s vlivem na mysleni a citeni kazdeho z nas v moderni dobe. Kdyby nebyl popraven a umlcen, tak by neprislo k udalostem let 67 A.D. - 70 A.D.. A nebyly by pogromy na Zidy za feudalismu. Nebylo by vrazdeni mezi Reky a Zidy v Alexandrii.

Rimane 12 let po smrti Krista zacali intenzivne studovat, kazde jeho slovo. Herod Agripa I, na zadost Claudia poslal do Rima, lod svedku, kteri Krista znali. V te dobe vsak primi ucastnici procesu, Pilat, Herod Antipas, Annas, Caiaphus, Nicodemus, Aramathea a dalsi - vsichi byli mrtvi, akorat sileny Barabus zil a hledal smrt, ktera neprichazela..

(To je schvalne udelano tak, aby Cesi nektere znalosti nemeli !
Caiaphas to nad Vami VYHRAVA - eminence.)
06. 08. 2013 | 16:01

Viola napsal(a):

Sedmatřicetiletý kněz z ostravsko-opavské diecéze vyrazil s kamarádem na ryby na slovenskou Oravskou přehradu. V pondělí večer je na člunu zastihla prudká bouře a kněze zasáhl blesk. Okamžitě zmizel pod hladinou. Potápěči jeho tělo našli až v úterý ráno.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/na-slovensku-zemrel-knez-po-uderu-bleskem-fgb-/zahranicni.aspx?c=A130625_192147_zahranicni_brm

To byl zásah shůry, kdo ví za co. Je to smutné. Ale možná se nějaká zloba někde nahromadí a... Že zrovna si blesk vybere na velké ploše kněze na člunu ?
06. 08. 2013 | 16:02

mb napsal(a):

ježišmarja buldatro děkuju ... vidíte veverka ... hezké, české ...

děkuju ( jakepamamja vzdelani :-))

hezky den a mate to u mě ...
06. 08. 2013 | 16:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane JardoV,

už to tu někdo psal. Tohle se děje tuším tehdy, když rychle překlikáváte mezi jednotlivými okny.

Libor Stejskal
06. 08. 2013 | 16:14

čert }:o napsal(a):

co nick to názor
osobně si myslím že i prvotním krokem by
mělo být vrácení do bible zákon o reinkarnaci
a očištěním Jidáše
06. 08. 2013 | 16:24

mb napsal(a):

a děkuju i za ten odkaz na BL ... zatim nashl ...
06. 08. 2013 | 16:27

buldatra napsal(a):

Je možné, že se reinkarnace vztahuje i na čerty?

A jak to zašroubovat do desatera?
I když, možná by to ve finále bylo jedenáctero, což by nevadilo vzhledem k tomu, že dřív to bylo patero.
Vona ta církev v tom připisování a gumování a tak má letitou praxi a už si s tím nějak poradí.
06. 08. 2013 | 16:29

čert }:o napsal(a):

buldagra
ale jistě že dá a až vyrostu budu andělem =o)
Je to složitý proces přeměny bytostí mimo
tento svět Tomu byste nerozuměl ;o)
Každý člověk jednou skončí v přeměně
či věčném bloudění a nenalezení
Záleží na tíži hříchu který má každý
jinak nastaven Ale je to fakt složitý
a ve výsledku to stejně málokdo pochopí =o)
06. 08. 2013 | 16:53

Zdenka napsal(a):

Čtu si předcházející příspěvky. Je zřejmé, že většina přispivatelů má v sobě slušný zmatek v myšlenkách, a pak plodí slova nevalné kvality. ....Říká se:
Dej si pozor na své myšlenky, tvoří tvoje činy.
Dej si pozor na své činy, tvoří tvoje sklony.
Dej si pozor na své sklony, tvoří tvůj charakter.
Dej si pozor na svůj charakter, vytváří tvou budoucnost.

Přeji vám všem, aby jste byli dobří lidé.
06. 08. 2013 | 16:57

Jáchym napsal(a):

Ad Veverkova kniha:(mb, Buldatra)

Veverkovu knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem jsem tu už doporučoval.
Je to obdivuhodné dílo (přes některé méně podstatné chyby dané absencí důkladné revize textu).

Zdaleka není jen o evoluci - pokrývá a značnou část společenských i přírodních věd a provádí jejich obdivuhodnou syntézu. Navíc je srozumitelná i absolventovi gymnázia.

Může ji bez obav přečíst ateista i nefundamentalisticky smýšlející křesťan, aniž by to ohrozilo jeho víru.
****************************************
Osobně se domnívám, že otázka, zda existuje nebo neexistuje Bůh je otázka špatně položená.
Pokud bychom na ni trvali, museli bychom nejdříve znovu vymezit pojem "Bůh" a poté pojem "existuje".
Bohužel nás moderní kvantová fyzika a kosmologie dostaly do situace, kdy je třeba pracně redefinovat základní pojmy, chceme-li se nějak vzájemně domluvit.

Což nikterak nesnižuje význam převratu v myšlení, který před dvěma tisíciletími provedl mladý a charismatický židovský rabbi, tesař a bezdomovec - Ježíš z Nazaretu.
06. 08. 2013 | 16:59

jaromír napsal(a):

Vaše Eminence,
zdvořile Vás prosím o přečtení mého příspěvku a případné zamyšlení. Jedná se mi o CHARITU ČR a pakliže se začnu zaobírat její podstatou, dospěl jsem k těmto faktům:
Právní postavení
Charita České republiky je evidovanou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 114, 116).
Charita České republiky je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zák. 3/2002 Sb.
Nezisková humanitární organizace Charita České republiky je významným nestátním poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb v ČR. Je zřízena katolickou církví a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.
Nehodlám nijak snižovat význam, činnost a pracovní nasazení Charity ČR a jejich zaměstnanců. Jako nestátní a nezisková organizace je dotována nemalými ročními příspěvky na svoji činnost, povětšinou Ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními ministerstvy ČR. V souvislosti s vracením majetku jednotlivým církvím v ČR, nedomníváte se, že z podstaty zřizovatele, by financování činnosti Charity ČR měla v plném rozsahu převzít římsko-katolická církev a dosavadní dotace ministerstev využít na činnost sociálních a zdravotních organizací.
Děkuji Vám za trpělivost při čtení a přeji Vám osobně zdraví a vše dobré.
06. 08. 2013 | 17:05

Jáchym napsal(a):

Čerte,
Vaše objevná teorie, že kromě pádu andělů existuje i postnatální přepeřování čertů má něco do sebe.

Konec konců - čerti jsou nejlepší služebníci Boží a vytrvale se snaží, aby v ráji nebylo přecpáno a aby bylo dost hříšníků coby obnovitelného ekologického paliva pro rajské ústřední topení.

Myslím, že by se Vám líbila Henlainova kniha Job.
cs.wikipedia.org/wiki/Robert_A._Heinlein
06. 08. 2013 | 17:10

buldatra napsal(a):

Nuže, čerte, ono to zas až tak složité není, jak se kdejakému čertovi zdá.
Všecko se děje tak, aby to směřovalo někam o stupínek výš.
Děje se to pomalu a bez ohňostroje a je to pracné.
Kapišto?

Takže, když se budete snažit, v příští inkarnaci máte šanci (nikoliv však nárok) zrodit se o něco málo, nebo i o mnoho rozumnějším, oduševnělejším a krásnějším a šťastnějším a snad pak se i naučíte správně používat písemný projev, aniž byste komolil nick buldatra.

V této vaší, zdá se poněkud nižší inkarnaci, vám to odpouštím, stejně jako Bůh odpouští hen těm blahoslaveným, jež království nebeského prostřednictvím Duky dojdou.

Amen.
06. 08. 2013 | 17:12

kokoshka napsal(a):

Padle andele už davno nejsou,peklo tvoři vlastni demony,treba bylo dobre se divat na klasiku-am.serial Čarodejky a Buffy,přemožitelka upiru,,ostatne mam spiše dojem že vetšina demonu osedla prave ve svete lidi,stači zapnout večerni zpravodajstvi.
Reinkarnace nijak neodporuje křestanskym dogmatum-očistec je konec koncu čekarna mezi nebem a zemi,a to co pišou kreativiste možna čist jako sci-fi(podle Honolulu)je snad jasne že evoluci nastartoval Buh a mel velkou trpelivost že čekal dve miliardy let na stvořeni človeka,ostatne zkuste definovat rčeni že peklo je abscense Boha?
06. 08. 2013 | 17:23

čert }:o napsal(a):

buldatra
jak říkám málokdo to pochopí a mýliti se není pouze
lidskou vlastností. Jediný neomylný je Bůh neboť
ostatní je už jím pouze stvořeno a tvořeno
Takže sorry za chybu a nevěřte si tolik
Nemusí se vám to vyplatit ;o)
--
Jáchym
díky
kolotoč věčnosti je prostě nastaven
Stvořitelem a podléhá mu i samotné peklo
Bohudík =o)
a Vám dík za odkaz
beru všema deseti =o)
06. 08. 2013 | 17:23

čert }:o napsal(a):

kokoshka
dneska mi děláte radost a s mnohými vašimi
příspěvky souhlasím Máte u mě bodík k dobru ;o))
06. 08. 2013 | 17:26

buldatra napsal(a):

Jáchyme,

je vedro vůkol, nicméně tady na zahradě v pergole u bazému se zdá, že evoluce sice existuje, jen se některými míjí.

A jinak, k té Veverkově geniální knize plné geniálních myšlének, jež i samotného arcihvězdopravce Grygara uchvátila, že před ní stojí ve zbožném zkoprnění.
Součástí evoluce, tedy vývoje, potažmo cesty odněkud někam nejsou jen hotové produkty. Rozuměn tím budiž například evoluční produkt zvaný homo sapiens sapiens.
Jeho předchůdce je op. Kde je mezičlánek, kdy z opa vznikal hen ten rozumnej?
Mezičlánky obecně tak nějak nejsou, nejde jen o opa a sapiense.
Jako geolog o tom něco málo vím.

Víte něco více, vzhledem k vašemu Veverkoidnímu evolučnímu knižnímu nadšení?
Doporučuji doplnit četbu Veverky například Zilmerem, ať se vám svět nezdá tak krásně evolučně jednoduchej.

Ono nám stále něco uniká.
06. 08. 2013 | 17:27

znovunarozený napsal(a):

už mi zase zavřeli hubu
06. 08. 2013 | 17:39

Znovunarozený2 napsal(a):

tak jo, tady můžu diskutovat. A na jiným "blogu" né.
06. 08. 2013 | 17:40

buldatra napsal(a):

Čerte,

hoďte se do klidu.
Nic není definitivní a stálé, tedy ani má sebejistota samozřejmě.

Jediná jistota na tomto světě materiálním je nejistota a reinkarnace může být buď jedna z perfektních berliček, která nám pomůže tu naši štreku zdolat, páč dává naději, že prdnutím na desku to zdaleka nekončí.

Anebo to může být záležitost, která skutečně funguje nezávisle na naší vůli a víře, nikoliv tedy pouhá manipulativní berlička víry a pak bych se vůbec nedivil, že ji Dukova církev vygumovala.
A tváří se, že jakoby nic.

Pakliže to totiž funguje, může někoho napadnout, že jsme všichni něco víc, než bychom doufali, něco víc než ovce a že je v každém z nás skutečně kus boha. A to zavání svobodou a svobodným myšlením a to zas zavání neposlušností a neposlušnost ve stádu je problém.
06. 08. 2013 | 17:41

kokoshka napsal(a):

čert:
Ooo,dekuji,ješte přestat zlobit manželku,maminku a pana arciredaktora zdejšich stranek(ne Lipolda-po nem peklo plače!)a budu hotovy pomazanec na papežskou tiaru:-)
buldatra:
Nejak nerozumim za koho kopete?Vy sam sebe milovaneho počal prvnim spermatozojidem,vy sam z prvni bunky vzrostil v matčinem lune,vy sam sebe 9 mesicu vyvijel z embria do plodu a človeka homo sapiensa?
Ja myslim že tak chytry nejste,ale nekdo chytřejši co nastartoval ten proces přece existuje a nežada od Vas velke podekovani!
06. 08. 2013 | 17:42

Jáchym napsal(a):

Buldatro,
je vidět, že jste tu knihu nepřečetl.

Když píšu, že je srozumitelná,vůbec to neznamená, že svět se vám po jejím přečtení bude zdát krásně jednoduchej - naopak!
A máte pravdu, ono nám všem uniká nejen NĚCO, ono nám všem uniká VĚTŠINA.

Krásně jednoduchej je naopak svět biblické Genesis.
Svět Veverky (a nejen jeho) je krásně složitej.

Hlavní síla té knihy nespočívá v jejím myšlenkovém novátorství, spíše v poctivé snaze o syntézu již známých skutečností.
A ve schopnosti převyprávět složité základy jednotlivých věd bez použití pojmů, srozumitelných jen zasvěcencům. Bez jejich trivializace.
Autorů s těmito schopnostmi je setsakra málo.
06. 08. 2013 | 17:51

buldatra napsal(a):

kokoshko,

ale já se vůbec nedivím, že nechápete.
Pokuste si to snad přečíst ještě jednou a pomaleji, možná to pomůže.
(nepíšu moc rychle?)

Ale každopádně se mějte pěkně až krásně a užívejte si léta.
Co jste dnes vařil?
Já špagety und malá rajčátka na pánvi na olejíčku+troška rajčatového pyré+oregano+bazalka+troška panenskýho olivovýho+strouhaný eidam.
Lehké a šťavnaté, nic nezbylo.

V příštím životě bych se nezlobil, kdybych se narodil jako Ital.
06. 08. 2013 | 17:52

Bohuslav napsal(a):

to buldatra,ateista-tak jak píšete o panu kardinálovi nepovažuji za diskusi, ale hromadu výmyslů. Jak vysvětlíte 40 tis.věřících na oslavách příchodu věrozvěstů a milionu mladých na setkání s papežem v Brazilii. Domníváte se ,že je někdo oblbl. Nebude to také tím, že si přejí krásnější život ve společnosti. Stačilo by znát a dodržovat desatero a mohlo by být lépe. Jak jsem psal ve svém předchozím příspěvku-pan kardinál se vytvořením bloku dal všanc všem projevum nenávisti a pomluvám jako obětní beránek.A to chce velkou odvahu. Ještě k církevním stavbám a jejich údržbě. Jste přesvědčeni, že kdyby jich nebylo, jezdilo by sem tolik turistů? Víte,kolik přispívají věřící na provoz církve, která je jim vlastní? Možná byste pak psali jinak. Věřím, že i vy si na Boha vzpomenete až vám bude nejhůře.
06. 08. 2013 | 17:55

kokoshka napsal(a):

buldatra:
Opravdu nic nevařim,spokojim se s marketovou produkci-totiž je vedro jak v pekle,teplomer skače nad +33,i muj pes zalezl pod divan!
Až přijde čas,znate slavne rčeni sveho ex-premiera!
06. 08. 2013 | 17:57

buldatra napsal(a):

Jáchyme,

je fakt, že toho v poslední době moc nečtu a budu to muset dohnat.
Uvidíme v zimě.

Nicméně, když materialista a současně až bigotně věřící katolík a současně člen Sisyfovské inkvizice Grygar je něčím nadšen, tak mě to moc chuti ke konzumaci nepřidá. Vzbudí to u mě ostražitost jiného druhu.

Léta letoucí je mě jasné, že jediné, co vím, je, že nic nevím.
A čím víc se jeden snaží hltat znalosti, tím je to horší.
Vždycky se najde něco, co se nehodí a o čem není jasné vodkud se to vzalo.

Tím nechci říct, že ostatní vůkol jsou na tom stejně, píši o sobě.
Každé poučení beru a předem za něj děkuji.
06. 08. 2013 | 18:02

Znovunarozený Test napsal(a):

"kdo pozdě chodí, sám sobě škodí."
06. 08. 2013 | 18:08

buldatra napsal(a):

Bohuslave,

proč se se svou litanií obracíte na buldatru?
Obraťte se s tím prosím na svého zpovědníka.

Mám nekřesťansky rád všecky lidi, ale to ještě neznamená, že vám chci pana kardinále sníst. Tak buďte v klidu.
Co se škádlívá, to se rádo mívá.

No a ti lidi podle mého soudu se dostavili v hojném počtu na oslavu věrozvěstů z různých soukromých důvodů. Do soukromí já na rozdíl od jiných, nikomu nelezu. Nejsem zpovědník.
06. 08. 2013 | 18:11

Karel ateista napsal(a):

Faktum je, že pokud se budeme bavit o křesťanství, tak to vychází ze Starého Zákona. Ježíš byl obyčejný ambulantní kazatel, který se řídil jen tím, co ve své době mohl znát, a to je učení starých Židů. Všechny ty "zázraky" dneska provádějí sofistikovaněji různí kouzelníci nebo různí falešní psychotronikové, senzibilové, vědmy, léčitelé a podobná veteš tyjící z ignorace lidí nedostatečně vzdělaných v přírodních vědách. Křesťané byli vlastně zpočátku velice nepočetní odpadlíci a z hlediska tehdejší víry - heretici. Veškeré další učení - dnes souhrnně vydaný Nový Zákon je jen slátanina různých textů a apoštolové - Marek, Matouš, Lukáš a Jan se narodili o několik dekád později, takže vše už znali jen z různých lidových povídaček, kterým dnes říkáme legendy a pověsti - známá hra na tichou poštu. Křesťanství je jen učení o Kristu, kdy toto učení prakticky nemá žádné reálné základy, protože o Kristu samotném se tehdejší historické prameny prakticky nezmiňují. Nový zákon je kniha nekoherentní, většinou si protiřečící a mnohdy klamná a názory jsou už většinou out of date. Její pilíře, tedy dědičný hřích, trojjedinost boží, neposkvrněné početí apod. o které se opírá jsou spíše bláznivými a fantastickými historkami z pohádek a umně upravenými tak, aby naivní lidé se měli čeho chytnout. Podobné věci dnes hlásají různí guru a podobní po,atenci, kterých finanční zainteresování je většinou více zřejmé. Jinak doporučuji knihu Barta Erdmanna, který mimochodem vystudoval seminář na Princetonu a v tomto oboru je uznávaný odborník - evangelický kněz. Z tohoto důvodu nemá křesťanství v dnešním moderním světě mnoho nového co nabídnou, když pochopí člověk, na základě dosavadních poznatků, že je postaveno na vodě a z vody vaří. Vyjadřovat se ke Starému Zákonu a Islámu je už vůbec zbytečné, ale v podstatě jde o to samé. Vztah věda a víra je téma na dlouhé lokte a není prostor to zde rozebírat.
06. 08. 2013 | 18:18

kokoshka napsal(a):

buldatra:
Italem ne,ja nechci mit tolik chloupu na hrudi a šije!
06. 08. 2013 | 18:20

Adam Procházka napsal(a):

Jáchyme,
spolehám na Váš úsudek, že český překlad předčí originál (jako ostatě v případě Pána Prstenů také) a Pratchetta si příležitostně opatřím. Bejval jste to měl říct předevčírem, třeba by ho na Vypichu měli.

Jestli umíte německy, koukněte se na oplátku na "Götter wie wir" od Carsten Strauch a Rainer Ewerrien.
https://www.youtube.com/watch?v=GSEVKu2zfrg
Bohužel jen první díl existuje v nezkrácené formě na Youtube. Ti, co shlédli všech šest dílů v plné délce prozřeli a právem se počítají mezi moudré.
Doporučoval bych to i tady panu kardinálovi, protože jako katolík to zajsté dovede ocenit, zatímco zabedněný evangelikál se z toho zjančí a bude zacpávat dětem uši a oči.
Kdyby kvůli ničemu jinému, tak pro tohle se vyplatí, naučit se té Němčině.

Užívejte si letního teplíčka - ze západu táhne svrab a neštovice. Dneska jsme u Rýna měli slabejch 30°C a zejtra budeme vděční za 28, ne-li méně.
06. 08. 2013 | 18:37

kokoshka napsal(a):

Nakonec mne napadlo-my nejsme na jedne strane barikady?Kdo bude davat otpor busurmanum a žlutakum?
Zapomneli jste kdo vas chrani po mnoha staleti před invazi skutečnych barbaru,aa?
06. 08. 2013 | 18:41

Jáchym napsal(a):

Buldatro,
Grygar je sice křesťan, ale nejsem si jistý, zda katolík.
Naproti tomu jsem si jistý, že není bigotní.
Velmi si ho vážím, i když mám z jeho sysifovského zanícení občas srandu, pokud to přepískne. Stejně jako jeho spolubojovníci občas bojuje proti pavědě nevědeckými argumenty.

Bez určité dávky schizofrenie se křesťanskému vědci žije těžko.
I Einstein by mohl vyprávět, tím spíše geniální Newton. (Takový Pascal to řešil poněkud vyčuraně - na můj vkus.)

Budhisté či taoisté jsou na tom po této stránce mnohem lépe.
06. 08. 2013 | 18:52

Luba napsal(a):

Jeho Velebnost Duka se ve svém diskusním příspěvku ohradila proti tomu, že by někoho kdy označila za lůzu.

Ale Duka to fakticky udělala, když lidi, jejichž hlasitě vyjádřené názory se jí nelíbí, opatřila nálepkou "ochlokracie"

Cituji (Radiožurnál: Glosa Dominika Duky 22.04.2012):

"... Svůj názor můžeme pochopitelně vyjadřovat protestem. ... Nevadí mi protesty, ale vadí mi množství projevů, které už dávno překročily míru pokojného protestu a staly se projevy hrubiánství a vulgarity.

Tím se protest sesouvá z roviny demokracie do roviny ochlokracie. ...

Co však postrádám nejvíce v této závažné situaci, je ochota k jednání a vyjednávání. Chybí schopnost přistupovat konstruktivně k řešení problémů.

Přidat jednomu znamená vždy ubrat druhému. Proto je nutné hledat širší konsensus na obou stranách."

(Zdroj:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2612281)

Míra perverzity těchto Dučích vět je zřejmá.

Každý,
kdo viděl a vnímal to dojemné souznění mocenských center, to obcování nejvyšších katolíků s největšími zloději polistopadové éry, to souručenství Klausových kravat a Dukových maškarních převleků strakapouda, ... každého takového člověka s citem pro spravedlnost a demokracii nemohla napadnout paralela v uspořádání vztahu mezi církví a státem v jakékoli normální západoevropské zemi. Např. ve Francii.

Každému se zákonitě musel vybavit vztah cara Putina s patriarchou moskevským a vší Rusi Kirillem.

Duka si zajisté porozumí i s novým Hradním gasudarem, a bude i nadále snaživě kropit a kadit, ať se to komu líbí či nikoli.
A zjevně mu pranic nevadí, že "přidat jednomu znamená ubrat druhému".

Hlavně, když ten, "komu bude ubráno" nebude "jejich", ale příslušník lůzy, a ten, komu bude přidáno bude jeho druh, či jeho druhu.

Óóó, Pokrytectví, Tvé jméno je Katolictví, vnějšková zbožnost a zdobnost ... a niterná bída ducha.

Ale naštěstí ještě existují lidé věřící, kteří se nezpronevěřili svým ideálům. Skuteční křesťané.

Jedním z nich je křesťanský autor, religionista a teolog doc. ThDr. Ivan O. Štampach.

Zde je výběr jeho článků, dotýkajících se Duky, jako představitele nejvykřičenější církve, a tzv. církevních restitucí:

http://denikreferendum.cz/clanek/13033-pane-kardinale-nejsme-luza

http://denikreferendum.cz/clanek/13574-symbolicky-rozchod-s-demokratickymi-a-liberalnimi-principy-statu

http://denikreferendum.cz/clanek/13717-vyhlaseni-psychologicke-valky-obcanum

http://denikreferendum.cz/clanek/14131-v-sobotu-blahorecili-patrony-stavajicich-poradku

http://denikreferendum.cz/clanek/14322-velka-listopadova-kapitalisticka-revoluce-a-nova-bila-hora

http://denikreferendum.cz/clanek/15093-v-techto-dnech-jsme-vsichni-baptiste

http://denikreferendum.cz/clanek/15368-cirkev-v-politickem-konfliktu

http://denikreferendum.cz/clanek/15763-hlavne-ta-moralka
06. 08. 2013 | 18:54

Karel ateista napsal(a):

Jáchyme
Pověra, že Einstein byl věřící ve smyslu vyznávání nějakého osobního boha - tedy pro upřesnění křesťanského, židovského (byl Žid) je naprosto scestná a nepravdivá. Jeho výroky k tomuto tématu byly většinou zainteresovanými lidmi, vytrženy z kontextu a prezentovány v jejich prospěch.
06. 08. 2013 | 18:56

Pepa napsal(a):

Dobře živený pane Duko, chovejte se jako Kristus, pak Vás budou občane uctívat, rozhodně by jste neměl vystupovat jako chamtivý ancikristus. Předně Vám schází pokora,pokora a pokora k vámi ožebračené společnosti.
06. 08. 2013 | 19:00

Jáchym napsal(a):

Adame,
po svém otci jsem zdědil hodně špatných vlastností - bohužel nikoli jeho jazykové nadání, jsem mimořádný tupec na všechny jazyky.
Moje znalost němčiny i angličtiny je ostudná. Ich špreche dojčland, ábr klajn.
Ich štéhe nicht fr.

Nicméně několik let jsem se fyzicky účastnil hodin němčiny a díky mimořádně hodnému panu profesorovi a usilovné spolupráci spolužáků při zkoušení a písemkách (psali je za mne, já je jen ta neznámá slova opisoval)jsem to doklepal k maturitě bez jediného propadnutí. Já jim na oplátku napsal dvě maturitní písemky z češtiny, každou na jiné téma.)

Dodnes to nepochopím.
06. 08. 2013 | 19:10

buldatra napsal(a):

Lubo,

s potěšením konstatuji, že vaše závislost se vrátila.
Tak vás tady tedy vítám.

Někdy má jeden radost z recidivy bližního, zvláště pak je-li ten bližní recidivista schopen něco zajímavého sdělit.
06. 08. 2013 | 19:11

Luba napsal(a):

budatro,
nevrátila ... byl jsem pouze dočasně přilákán magickým vábením nestoudného otlemí pana kardinála.
06. 08. 2013 | 19:20

Irena I napsal(a):

Pro Irenu
Omlouvam se. Poprve jsem Vase jmeno prehledla. Myslim, ze nas lide rozlisovali, protoze pisi bez hacku a carek kvuli nemecke klavesnici.

Pro JardaV
naprosto souhlasim, lepe se to neda napsat.

Vadi mi, ze lide, kteri se nenechaji obelhavat cirkvi, jsou jmenovani bolseviky.
Nechtela jsem se nechat zotrocit ani bolseviky ale ani nikym jinym, napr. cirkvemi.
Cirkev jak bolsevici zakazovali, aby si lide tvorili vlastni mineni, jen opakovat, co se jim reklo, zakazy, prikazy, co se smi, nesmi a hrozby tresty (vezeni nebo peklo) a hlavne platit prizpevky.
06. 08. 2013 | 19:38

Jáchym napsal(a):

Lubo,
pro pana kardinála skutečně nejsme lůza, ale pouze ochlos - a případná hypotetická vláda lidu by z principu nebyla demokracií, nýbrž ochlokracií.

To jsem měl právě na mysli, když jsem napsal panu Stejskalovi, že
"(...) si od jeho blogů slibuji, že se pod jeho zušlechťujícím otcovským vzorem zdokonalím v umění býti sprostým bez použití sprostých slov."

Na druhé straně - co se týče SLOVNÍKU, nemáme mu co vyčítat.
Podstatně horší to ovšem bude s čistotou jeho záměrů.

Pánbu s námi a zlý pryč.
Apage, Duka !
06. 08. 2013 | 19:39

Michal napsal(a):

..nejen sociální sítě, ale i blogy jsou marketingový projekt, tu 9O % byznysu, tu 99%, jindy 99,99999%. Jak v tom obstát nevím. Bloger může být odstřižen hravě, může být ztracen v kouři fiktivních blogů, může se jen propadnout do nekonečna slovních produkcí lidstva. I vyhledavač má své priority, nikdo nebude listovat jeho milion nabídnutých stránek. Konečně Windovs nejsou primárně software, ale byznys projekt. V pondělí nemusí fungovat a než se jeden naučí alternativu, změní se svět. Psát lze, ale osobní je nenahraditelné. Biskup není nízkoprahový, ale jeho spolupracovníci ano.
06. 08. 2013 | 19:47

Michal napsal(a):

Signifikantní pro česko jsou reakce výše, než by si někdo ověřil titul, který nezná, plácne tam velebnost a ukáže tak zbytku světa, co je zač. Parodování druhých je nejprve sebeparodie, jako zloděj křičí chyťte zloděje. V česku úspěch. Kdo má boty nebo dokonce bycikl, snadno dorazí do Rakouska a tam uvidí, proč někdo na krizi vydělává, zatímco jiný v mnohem příhodnějších podmínkách prodělává. Ne nahodou v Rakousku jsou minority v cajku.,dokonce policisté spíše jen na stanicích, nikde ale nechybí. Inu ověřují si tituly a lidi nebalamutí sociálním byznysem, ale třeba udělají parkoviště u potoka, kde je také hezky a obsazeno. Čech ale musí být v Karibiku a doma ho už jen čeká exekutor nebo Hradní čachry.
06. 08. 2013 | 19:54

aga napsal(a):

Luba

"..Každému se zákonitě musel vybavit vztah cara Putina s patriarchou moskevským a vší Rusi Kirillem."

Tak to tedy ani náááhodou. Při vší nechuti k církevním organizacím všech denominací a jajich papalášům - Putinovi a Kirilovi jde o Rus, o její zachování a zvelebení, zatímco výhonku nadnárodní katolické mafie Dukovi jde o pokoření těch zlořečených husitských Čechů a jejich zadupání do desátého kolena, včetně rozkradení a vytunelování jejich země. K tomu jim dopomáhej Brusel.
06. 08. 2013 | 19:59

honolulu napsal(a):

Panove, Karel Atheista je velmi "kovany" (18:18) a protireci si.
Kdyby byl Kristus bezvyznamny, tak by nezatrasl svetem !....
I kdyz je pravda, ze Novy zakon je spatne napsan, a napr. Rimane umeli psat lepe, (k tomuto thematu se vratim), tak ma vetsi hodnotu nez Stary zakon, ktery je pornograficky rodokaps, podle ktereho se nedaji cist ani dejiny zidovskeho naroda. 16 000 stran se venuje REVIZI Stareho zakona...Z Krestanu to nikdo necte.

Novy zakon je pokus o zaznamenani cinu a vet Krista od lidi netrenovanych v psani. Predstavte si, ze to byli vetsinou Zaeloti, dalsi z zidovskych politickych stran v Judeii...

X - Legie FRETENSIS, ktera mela okupacni zonu v Judeii, mela na svedomi zivoty monoha Zidu, ktere se NEpocitali a nezaznamenavali, ale -SVUDCI LIDU- zaznamenavani byli ! Psalo se o nich hlaseni do Rima. Tento rozkaz vydal SEJANUS, Lucius Aelius - Praetorian Prefect - general, ktery byl primym nadrizenym Pilata. Pilat se ho velmi bal ! Sejanus nenavidel Zidy, hluboce a nadaval jim do vsech moznych jmen z nichz se nejvice v Rime zakorenilo, "Judea zeme srsnu a Zid je srsen"...

Proto je hloupost psat, ze Kristus je smyslenka a ze neexistoval ! Sejanus mel o Kristovi mnoho hlaseni. Dalsi zdroje a dukazy jsou psane Reky, kteri byli v Judeii primi okupanti od dnu Alexandra Velkeho az po vypaleni Jeruzalema Rimanem Pompeyem...

Vztah Zidu a Reku, byl velmi, velmi NAPJATY...
Oba dva narody, byly NADANE na obchod. Dominovaly byznys ve stredomori a byly si vzajemne tvrdou konkurenci.... Rekove proto ZALOVALI Rimanum o vsem co se stalo v Judei.

Kdyz Zide v Jeruzaleme 'zaridili', aby predchudce Pilata, VALERIUS GRATUS, rimsky procurator v Judei se propadl do verejne mestske latriny, tak se o tom v Rime dozvedeli drive od Reku, nez od svych lidi, agentu z X. Legie Frentensis...Tato Legie mela nejvice spionu a agentu, ze vsech jinych legii, protoze Zide porad pripravovali a kutili nejaky prusvih pro ocupanty.

Odmitam tvrzeni, ze Krist neexistoval ! NEKTERI Zide se ho stale boji, protoze rozvracel jejich system a snazil se ulehcit, zlidstit udel tisicum jinym Zidum, kteri nepatrili k bohatym Sadducees, nebo privilegovanym Pharisees...

O tom o vsem by jste mel Cechy informovat Vy eminence, a ne ja !...
06. 08. 2013 | 20:07

marmaris napsal(a):

Pan kardinal milostive hodil luze par svych perel a uz se jeji reakci nehodla zabyvat, ani nedal prikaz svym poskokum, aby tak cinili za nej. Hmmm, jooo, bez luzy ovecky nepribudou a ne a ne. To spis ja uspeju s vykladem cchanoveho buddhismu, protoze neni vubec namysleny, arogantni ani povyseny, je pro kazdeho a kazdy si sam urcuje, kam by chtel dojit a zda je to lepsi se skupinou ci o samote. Vlastne neni to nabozenstvi, ale zpusob zivota. Daleko poctivejsi a uprimnejsi nez katolictvi. To pisu zcela zodpovedne a vedome, protoze jsem vystudovala teol.f. a verte mi, ze i kdybych se pretrhla, nikdy jsem nebyla dost dobra, jen proto, ze jsem zena. Tak jsem se na tyhle hlouposti vykaslala, zacala delat socialni praci, cili aspon neco uzitecneho a jsem spokojena, jelikoz si na me uz nikdo nevyleva sve komplexy. No a ze jsem luza, z toho si nic nedelam. Protoze je psano: "Kdoz jsi bez viny, hod prvni kamenem." A ono to v realu i tak dopadlo, ze jo. Ted totiz vubec neni jasne, kdo ta duchovni luza je.
06. 08. 2013 | 20:29

Karel ateista napsal(a):

Honolulu
Ve svém blogu jsem nikde nepsal, že Ježíš - kromě toho v té době rozhodně nenazývaný Kristus (význam byl snad vykupitel , mesiáš apod.), protože to by Židy strašne štvalo - neexistoval. Pouze jsem oznámil přítomným blogerům, že neexistuje mnoho, prakticky žádné písemných a spolehlivých informací o něm a jeho učení jeho narození to ovšem nevylučuje, ačkoli bez toho mysticismu). Co se týče vzrůstu popularity to neznamená, že i z malého, původně nevyznamného kazatele, se nemohla postupem času na základě různých legend a ústních fabulací stát významná osobnost a vůdce hnutí, kterému se dnes říká křesťanství. Geneze různých vůdců a jejich zájmových stran a sdružení z původně málo významných rétoriků kočujících v rámci různých politických shromáždění a agitací lze pozorovat prakticky po celou historii lidstva. Z hlediska kritické historické vědy se má za to, že nemohl v žádném případě hlásat něco, co je v Novém zákoně, protože on by v prvé řadě Žid a řídil se Starým zákonem, který jediný mohl znát. To de facto znamená, že by musel hlásat učení obsažené ve Starém zákoně, který zde považujete za pornografii (mezi námi, Leviticius a Deuteronomie si opravdu s některými diktátorskými spisky megalomanů nedávné historie opravdu nezadají). Takže tolik k existenci či neexistenci Ježíše. Toto téma je obsáhlé a nemá smysl zabředávat do detailů. Faktem je, že slátaniny jsou to všechno - Starý zákon, Nový zákon i Korán, který má být ideologičtější nástavbou křesťanství, podobně jako Inteligent Design má být sofistikovanější verzí Kreacionismu - taktéž nesmyslu. Vrátím li se k opoře křesťanství, tedy Novému zákonu, pak chci li opírat svou víru o něco s tak slabými základy, pak budu raději ateista, alespoň z hlediska křesťanů. Zkrátka, pokud je Bible nejen inspirována Bohem, ale je to i slovo boží, pak je Bůh iliterální nedouk,, který by dostal pětku ze slohu. Jaký pak omnipotent, omniscient, omnipresent, i když to je logický nesmysl.
06. 08. 2013 | 20:32

Karel ateista napsal(a):

K dodatku k mému předešlému článku, omlouvám se za některé hrubky, kterých jsem se dopustil z důvodem na rychlost. Není to v ignoraci pravopisu a správné stylistiky. Ostatně, není to Písmo Svaté a já nejsem bůh, takže mě omluvte za mou nedokonalost. Obsah je snad jasný.
06. 08. 2013 | 21:01

dyk napsal(a):

Otec Dominik. Čo poviete na toto?

http://www.hlavnespravy.sk/vali-sa-na-nas-duhova-diktatura-na-svete-je-prva-zaloba-na-cirkev-lebo-odmieta-zosobasit-homosexualny-par-v-kostole/125938/

O chvíľu je to aj u nás. Čo by ste radili urobiť, aby sa to nešírilo? Ake kroky podniknete k tomu Vy osobne?

Určite sa, otec Dominik, na blogu nevenujte vrateniu Cirkevných majetkov, lebo je to cesta zarúbaná. Oni vas nebudú počúvať a zbytočne s tým budete zabíjať čas. Cirkev v Čechách, ale aj na Slovensku, bola nehorázne okradnutá, bolo zabitých veľa jej predstaviteľov a tak si netreba teraz všímať takéto príspevky. Je to o ničom. A vôbec na verejnosti už nemá zmysel sa o tom baviť.
Radšej sa treba isť guľovať :-)
Je to zdraviu prospešnejšie.
06. 08. 2013 | 21:36

Emissary napsal(a):

Platan

Ta hranice leží, obvykle se nazývá zákon akce a reakce, nebo nově podle Einsteina příčina a následek.

Libor Stejskal

Dobrou noc, já většinou myslím.

schlimbach

nebylo mi horko, po přečtení Vašich dalších vstupu je mi horko z Vás.

Jáchym

Nikdy jsem si nemyslel, že jste lůza. Jsem si jist, že ani pan kardinál Duka. Do jeho hlavy nevidím, do své ano. Ano, podle toho, jak jste se předvedl, jste nejspíš lůza. Nic si z toho nedělejte, lůza je skoro každý socialista. Existuje pár výjimek, jenž si uvědomují, že život není schématický, nelze jej budovat podle vlastních subjektivních představ. Ani toto bych nemohl použít: tomu, čemu se daří ve stínu na denním světle chřadne. Je to účelové a život může ničit, i ten Váš. Problém je v tom, že si to neuvědomujete, nechcete, Vaše obskurní víra Vám v tom brání.

Ládik!!!

Zdravím Vás.

papež

jemné mé doporučení, rychle vyhledejte renomovanou psychiatrickou kliniku, je to vážné. Tuším jste vstal z mrtvých celkem „slavnostně“ a pasoval se na zástupce Boha na zemi. Já si zas myslím, že jste maloměšťák, šlapka a Vaše nedávno vykřikované heslo bylo: volím VV, uvidíme.

Pán kardinál Duka

Pocházím z katolické rodiny, ale nemohu o sobě říct, že jsem křesťan v tom smyslu, že bych plnil všechno, co církev doporučuje. Přesto mám rád život a smrti se nebojím. Naučil jsem se s tím žít. Vám doporučuji nebeskou trpělivost a nadhled. Jinak tady nic nesvedete a dobrý úmysl se mine účinkem. Mnohé už bylo řečeno, jenomže jedno ne. Socialisté ukradli i Ježíše Krista a jeho život a dílo využívají k svým účelům.
06. 08. 2013 | 21:53

On vás vidí -oba dva i s hubnoucím Dukou napsal(a):

dyk,

pan Duka je váš otec? Jste jeho manželským anebo nemanželským dítětem?

Emissary,

"Socialisté ukradli i Ježíše Krista a jeho život a dílo využívají k svým účelům." Haha. Za chvíli se dovíme, že Bibli psali a Ježíšův skromný život a jeho zázraky mezi chudými a projevy ke svým ovečkám (taky o kupčících v chrámu božím, lichvě...) popisovali potměšilí a zrádní socialisté.
06. 08. 2013 | 22:08

Ládik!!! napsal(a):

Obama je socialista, jmenuje se Barack Hussein a jeho otec byl muslim. U musulmanů syn dědí víru otce. Slyšel někdo Obamu vzývat Alláha? Já ne.
06. 08. 2013 | 22:23

honolulu napsal(a):

Kdyz se toulam dejinami antiky, tak mi nejde o nabozenstvi, ke kteremu se musi pristupovat citem, ale o mocensky boj, politiku, naprogramovanou ideologii, ekonomii a vzajemne vztahy narodu, vcetne rasovy puvod narodu, atd.. Kdyz vypnu cit a emoce, tak
doba Kristova je dobre zmapovana.

Je hodne lidi na svete, kteri odmitaji nazor, ze Kristus byl Zid. Je to zapricineno povahou tohoto reformniho, socialniho revolucionare, jeho psychologickym profilem ! On mezi Zidy NEPASUJE nicim, co rikal a delal.....

Trnova koruna po zbicovani Krista na dvore rimske pevnosti ANTONIA s napisem I.N.R.I., byla pouze IRONIE a vysmech rimskych legionaru jemu - obzalovanemu. Legionari nerozumeli politicke situaci v Judei a nerozumeli Zidum vubec v nicem....Oni nejradej zabijeli...Jim nerozumel ani Pilat. Jeho manzelka (neter Tiberia), ta zase rozumela vsemu tak dobre, ze se stala vernou nasledovnici Krista. S Pilatem se rozvedla, kratce po navratu do Rima v roce 36 A.D., 7 let po poprave Krista... Cisarske rodiny se stranila, presto, ze patrila k nejvyssi slechte v Rime.
Stala se prvni Krestankou v dejinach Evropy.

General VITELLIUS governor v Syrii, byl novym predstavenym Pilata po Sejanusovi popravenem cisarem Tiberiem 2 roky po poprave Krista v roce 31 A.D... Velel 3 legiim v Syrii a poslal Pilata v retezech do Rima, kvuli zlodejnam, korupci, a kradeni zidovskych penez - dani Rimu, v roce 36 A.D....

K soudu nad Pilatem v Rime nedoslo ! Cisar Tiberius zemrel na ostrove Capri 37 A.D.. Ke smrti mu bylo pomozeno Caligulou, ktery Pilata poslal do vyhnanstvi do Galie bez soudu.. (Dnesni Francie.)
Pilat se v Galii zblaznil...Myl si ruce 100 x denne !

Snad ten nejhorsi osud ze vsech mel Barabus, ktery zil na ukor Krista, (dostal amnestii na zaklade rvani davu na Pilata).
"Pouze jednoho mohu omilostnit" a Pilat ukazal na dva odsouzene, na Krista a Barabuse..Dav zvolil zivot pro Barabuse a smrt pro Krista. Ten dav byl zaplacen Caiaphasem.

Barabus byl Zealot a silnicni bandita, ktery zabijel Rimany a Reky mezi Caesreou a Jeruzalemem...
Byl znovu zatcen zanedloho po amnestii a poslan do kamenolomu, kde pracoval 25 let jako otrok, trestanec. Po 25 letech v kamenolomu byl hozen lvum, kteri pred nim utekli. (Mel kozni nemoc a zelezne svaly.)
Stal se docasne obavanym a osamelym gladiatorem..Zemrel hozen na smetiste mezi umirajici na kozni nemoce...

Pozor panove ! Barabus byl, a je, katalizatorem proti-zidovskeho anti-semitismu...Presto, ze ten trouba by vubec nevedel o co kraci. On byl vlastenecky Zid, ktery nejen nenavidel okupanty Rimany, ale i kralovskou rodinu Antipase... On byl radikalni Zealot, clen 3 strany po Sadducess a Pharisses.. Reky zabijel "omylem"...
06. 08. 2013 | 22:32

papež napsal(a):

Emissary napsal(a):
papež

jemné mé doporučení, rychle vyhledejte renomovanou psychiatrickou kliniku, je to vážné. Tuším jste vstal z mrtvých celkem „slavnostně“ a pasoval se na zástupce Boha na zemi. Já si zas myslím, že jste maloměšťák, šlapka a Vaše nedávno vykřikované heslo bylo: volím VV, uvidíme.
---------------
Synu, návštěva psychiatrických klinik jsitě přijde na pořad dne, ale až před Vánocemi, zatím tedy musíš počkat, ale pošlu ti nějaký obrázek s mou podobiznou, dej si ho na stolek - to je téměř jako bych tě denně navštěvoval.

Synu, je dost opovážlivé tvrdit o papeži, že byl šlapkou.
Navíc coby správný křesťan bys měl vědět, že Církev šlapkama neopovrhuje, i šlapka je lidská bytost, byť zbloudilá. Pomni, že i ty můžeš bloudit, nikdo však nemá právo tebou pro toto opovrhovat, měj, synu, lidský život v úctě takový jaký je, ne jaký bys ve své chorobné představivosti chtěl - aby byl. To je spíše sen marxistů, vtěsnat vše do takových ubikací, ale ani jimi neopovrhujeme - my křesťané.

No nic, coby rozhřešení ti ukládám toto :
Hned zítra ráno zajdeš do Lidového domu a tam vypátráš Ježíše. Snad ti primář dá vycházky. Ježíše vyfotíš spolu se Sobotkou a Špidlou a fotku uveřejníš zde na tomto blogu.
Poté se ale hned vrátíš na oddělení, tvůj úkol tím končí.
K tomu půst až do Vánoc, pak spolu probereme na místě - co s tebou dál.

Buď v pokoji, synu. Nejlépe i přes den.
06. 08. 2013 | 22:38

Baba Jaga napsal(a):

Jó - jednostranný kontakt míní udržovat tento nový pan bloger? A hnedle tolik příspěvků...
Všechny jsem nečetla, ale zaujalo mě hned na začátku od pana Joudy, že by církev měla suplovat roli rodiny ve výchově. Škoda, že nenapsal, jakým způsobem a zda on selhal v roli dítěte či rodiče.
Kdo ví, třeba nám k přibližování něco napíše i pan Marek Vácha.
06. 08. 2013 | 22:40

katolík napsal(a):

Vážený otče kardinále, po tom, co se dělo na pláži Copacabana si myslím, že, až napadne sníh, můžete ke koulování turistů přistoupit bez sebemenších skrupulí. ;-)
06. 08. 2013 | 22:51

pomazanka napsal(a):

jsem šokován tím, že pan Duka cituji "Jsem toho názoru, že bychom se jako církev měli naučit lépe a především srozumitelněji komunikovat s většinovým obyvatelstvem." působí to na mě rasisticky. netolerantně a fašizoidně..... kdo jiný než církev by měla pochopit menšiny, odlišnosti? slova pana Duky jsou otřesná a šíří ve společnosti netolerance... není to první článek, kde čtu od pana Duky něco podobného, nedávno mluvil o tzv. pozitivní diskriminaci atp..... nechce se mi věřit, že toto je arcibiskup, ale když vím o církevních restitucích, tak to není překvapivé... pan Duky je člověk za kterého se bohužel stydím.....
06. 08. 2013 | 22:55

Karel ateista napsal(a):

Honolulu

bohužel, jen čerpáte z dějin Říma kolem začátku našeho letopočtu. V těch Ježíš nehrál žádnou roli a v té době byl pro Římany stejně nebezpečný jako mravenec pro slona. To co ve skutečnosti říkal je ničím nepodložená spekulace, opět založená na "svědectví" apoštolů, kteří už nemohli nic autenticky znát. Jak říkám, Ježíš nebyl spisovatel a na napsání svých memoárů mu asi nezůstal čas. Kromě toho se začtěte do Nového zákona a uvidíte, jak vlastně samo křesˇanství dalo vzniku antisemitismu, což z toho co píšete, je i Vaše slepá ideologie. Já jsem alesepoň ateista, skeptik a kosmopolita, takže nedám na babské povídačky , ale důkazy, minimálně v rámci teorie pravděpodobnosti. Mimochodem, i spousta tehdejších historiků,na které se odvoláváte, bylo jen poplatnými členy určité společnosti ve stylu, koho chéb jíš, toho píseň zpívej. Je třeba to brát s rezervou a doslovné a Vaše barvité líčení příběhů je velice podezřelé, jako Nový zákon sám. Tendenčnost se nevyhýbala ani historii.
06. 08. 2013 | 22:58

Trn napsal(a):

Ačkoliv pan Duka nepsal nic o lůze, lůza (většinou) se zde projevila. Je mi z vás na zvracení. Kdokoliv, cokoliv sem napíše, vrhnete se na to jak slepice na zrní ale bohužel jako slepice se i projevujete. Útok na autora, ignorace napsaného, nezájem o dialog. Čím déle sem někdo píše, tím více se cítí být povolán mít kategorické názory. Naše vláda, parlament a státní instituce jsou jen vaším zrcadlem ... jen tak dál vy hrdinové ...
07. 08. 2013 | 01:22

honolulu napsal(a):

Karle atheisto,
kdyz je rec o Kristovi, tak nemohu cerpat z dejin antiky v jinem case a v jine provincii, nez ve ktere se narodil...
Zacatky Anti-semitismu v antice, bych rozhodne nepripisoval Novemu zakonu, nebo vzniku Krestanstvi, ale musel bych jit proti casu.
Rekove jsou za anti-semitismus vice zodpovedni nez Rimane. Mezi dobou Alexandra a povstanim Machbees, byli Zide tvrde utlacovani, vykoristovani a Hellenizovany po dobu 160 let za neprizpusobivost vyssi kulture.... Tam si myslim, ze jsou koreny moderniho antisemitismu... Nevim to vsak urcite ! Kdyz o tom mluvim se znalci reckych dejin, tak ti poukazi na Egyptany...Bavit se o vztahu Zidu a faraonskeho Egypta nemohu... Mam z toho zachvaty smichu..

Co vim vsak urcite ? Vim, ze za vznik moderniho Nacionalismu jsou zodpvedni Rekove na 100 % ! Po tragickem a krvavem roce 479 B.C. (Thermopylae) se vsechny mestske staty ZBLAZILY !
Tato horecka trvala az do roku 327 B.C. a totalniho zniceni Persie, casti Indie a obzazeni Egypta. (O malych, zaoslalych, nedulezitych, zemich vychodniho stredomori se ani nezminuji.)
V Nacionalismu je obrovska sila a zajisteni existence a prosperity. To rikaji dejiny.

Vztah Rima ke Krestanum byl VELMI spatny ! Oni, (Krestane) rozkladali "pravdou a laskou", potrebnou tvrdost populace, ktera celila v hranicnich oblastech BARBARUM.

Nejslavnejsi evropska mesta byly rimske vojenske zakladny na hranicich s barbary

Viden - Vindobona
Wells - Ovilava
Augsburg - Vindelicorum
Budapest - Aquicum
Regensburg - Castra Regina
Cologne - Aggipinensium atd.

Tam vsude se vedly boje a ted do toho prijdou Krestane s ideologii "pravdy a lasky" a jeste k tomu je jech 99 % z hnizda srsnu z Jeruzalema... Rimane je museli zacit vrazdit ! Vyzadovala to existence rise...
Apostole ve vecine zkoncili na popravisti.. sv. Petr se smyslem pro humor, tak vzacny u Zidu....Pozadal o ukrizovani vzhuru nohama.
Cisar Nero mu vyhovel ! (Trpel saskarnama.) Zemrel tam, kde je dnes v Rime kaple Clementina, 64 A.D...

Jste kosmopolitan Karle ? Pssst, nikomu to nerikejte ! Potkate Stalina a klepne Vas palickou...
07. 08. 2013 | 01:47

honolulu napsal(a):

Trne (01:22) z koruny trnite Kristovi... Neber nic vazne !
Hlasej pravdu a nebud emocionalni. Kardinal se vzpamatuje.

Patrim k New Age, tak jsem nahledl do kristalove koule, co asi Kardinal dela...Zjevil se mi ve sklepe jeho barokniho domu.
Prehrabuje se ve stare truhlici, zkousi krizackou tuniku a brousi si mec. Pockej ten narez az se vzpamatuje z uleku.
Andele, stejne jako carodejnice, vsichni mu pujdou na pomoc...
07. 08. 2013 | 02:00

JAHA napsal(a):

Ateista. napsal(a):
L. Stejskal:
Cítím z vašich slov ironii, ale já to myslím naprosto vážně. Zákaz antikoncepce (v tomto případě kondomů) katolickou církví způsobil nakažení mnoha milionů lidí především v Africe virem HIV. Považujete to za normální?

Tu ironiu ste pocitil dost neskoro. Ste na smiech so svojimi poznamkami skoro kazdemu.
Vy povazujete za normalne napisat takuto sprostost ohladom zakazu antikoncepcie? Katolicka cirkev je vinna, ze niekto je promiskuitny??? To su myslienkovi veleduchovia☺☺☺
07. 08. 2013 | 08:58

Irena napsal(a):

Vížený pane kardinále, udělal jste to výborně, že jste tak vstoupil mezi nás a laždý se bude moci vyjádřot k Vašim názorům. Jak se zdá, katolická církev stojí o názory lidí a chce s nimi komunikovat. Myslím, že jde o to, aby lidé pochopili, jak velký význam má pro nás křesťanství a že není jen věcí intelektuálů a hodnostářů. Pan děkan Brož na své úvodní přednášce řekl to, co je i mým názorem: Křesťanství je životní styl. A já bych si přála, aby lidé pochopili, jak velký význam má soucit, láska, víra, naděje, krása slova a schopnost odpouštět a přiznávat si své chyby a přešlapy pro život člověka. Možná, že se mnoha lidem zdá katolická víra složitá, nerozumí souvislostem a bez filozofického povědomí nebudou dost dobře chápat trojjedinost, problematiku bytí apod. Ale rozhodně chápou, co je to důstojnost života, blaženost,klid a pěkné vztahy mezi lidmi.
07. 08. 2013 | 08:58

JAHA napsal(a):

Kokoska to JAHA:
Dobre vite jake jsou mezi nama obrovske rozdily,natož ja psal o Bohu a panu Kristu ne o kardinalu Duku nebo Richelie,jedine co nas spojuje je to že jsme dobri amaterske spisovatele a veřici křestane,ja nechci rozebirat dogmata katolicke a pravoslavne cirkve-Pan je jenom jeden a Ježiš je jeho synem.
Znovu s uctou sklanim hlavu-Budiž pochvalen pan Ježiš Kristus naveky,amen!

Ja som vam nic nevytykal.

S pravoslavim problemy nemam. Myslim, ze som uz kedysi pisal, ze mam dve medaily (vyznamenania) pravoslavnych z Presova za porozumenie (od rektora PBF, i eparchie, zosnuly predposledny arcibiskup Jan, dovolim si tvrdit, bol mojim dobrym znamym, a pod.-:).

Pekne prazdniny.
07. 08. 2013 | 09:17

Pepa01 napsal(a):

Duka: "Jsem toho názoru, že bychom se jako církev měli naučit lépe a především srozumitelněji komunikovat s většinovým obyvatelstvem."

Ale milej pane, s většinovým obyvatelstvem církev v poslední době komunikuje více než srozumitelně, viz restituce za každou cenu a nikdy jinak.

ještě bych si dovolil upozornit, že s tou komunikací bude asi velký problém, když máte v mysli zakotven postoj vyjádřený slovy: "tito lidé mají přece právo se dozvědět o Kristu".

no a k tomuto: "...kolemjdoucích, kteří si uvědomí, že i kardinál je jen člověk a že v něm dříme malý kluk." bych doplnil, že v praxi nejde o příměrové hození sněhové koule, ale o hození něčeho jiného, co zrovna neukazuje, že v kardinálovi dříme malý kluk, ale spíš velký mamonář a mocichtivec.
přeji pěkný den
07. 08. 2013 | 09:34

Karel ateista napsal(a):

JAHA
Veleduch jste hlavně vy, ovšem blbý. Být promiskuitní neznamená souložit za jiným účelem, než za je produkce potomstva. Promiskuita se většinou pojí na sexuální vztahy s více partnerkami během krátkého období. No, jsme muži a je to normální. Alespoň já určitě na tom nic špatného nevidím a pokud je někdo impotentní natolik, že mu stáčí souložit 2-3 x za život jen za účelem výroby dětí, pak mi nezbývá, než ho politovat.
07. 08. 2013 | 10:04

xx napsal(a):

Duka for president !
07. 08. 2013 | 11:11

Miroslav Polák napsal(a):

Dobrý den, pane arcibiskupe,
od doby, kdy jsem si přečetl článek pana Grygara o tom, proč je věřící vědec, jsem dospěl k závěru, že já, jako ateista považuji počátek (světa, vesmíru apod.) za vznik, kdežto církev má na mysli stvoření.
V čem je rozdíl? Stvoření v sobě obsahuje účel, nějaký cíl, záměr. Vznik je samovolný, je obsažen v podstatě vznikajícího, vznik tedy nepotřebuje prvotní impulz zvenku.
Z výše citovaného článku a dalších publikovaných prací pana Grygara současně vyplývá, že od velkého třesku již fungují přírodní zákony a žádná vnější síla/vůle je nemůže měnit. To je důvod, proč nepotřebuji Boha (židovského, křesťanského, muslimského - tedy Knihy). Prostě v mém chápání světa/vesmíru není potřeba.
Vím, že výše uvedené je jen extrémně zjednodušený pohled. Přesto bych rád znal Váš názor. Děkuji.
07. 08. 2013 | 11:13

čert }:o napsal(a):

buldatra
jsem v klidu a nevím jak jste přišel na to že nejsem =o)
Ale souhlasím s Vámi že nic není definitivní a stálé
a dokonce i vaše sebejistota (a nejen Vaše) a jistota
o nejistotě.
Reinkarnaci bere každý podle svého a svých zkušeností
popřípadě (ne)jistých zážitků kterých je poměrně
zdokumentováno dost a myslím že by se reinkarnace
neměla brát až tak zcela na lehkou váhu.
Učení o reinkarnaci pochází z hinduistických nauk - Véd. Z tohoto základního učení je odvozeno učení buddhistů, taoistů, džinistů, sikhů, a dalších. V západním světě, i bez znalostí Véd, nalézáme reinkarnační myšlení.
(více zde http://zod.reformace.cz/reinkarnace-vzkriseni-cislo-37 )
Takže od dob pradávných přes různá náboženství se
nauka o reinkarnaci táhne světem
Víte člověk musí něčemu věřit, neboť je už tak "zkonstruován"
a je úplně jedno jestli ta víra v cokoliv je funkční či ne.
Ale myšlenka je silná a je mnoho věcí mezi nebem a zemí které
nelze vysvětlit ani partou sebevzdělanějších "sisyfosů" a mojí
úctou k panu Grygarovi neboť pořád jsou to jen lidi ovládané
tímto světem a materializmem a realitou tohoto života
http://www.reflex.cz/clanek/nazory/45765/sisyfos-se-definitivne-zblaznil.html
Že bible něco takového obsahovala a následně to bylo
buďto odstraněno což úplně pochybuji neboť pasáže v bibli na
sebe navazují a tak by i na reinkarnaci musela být návaznost
přímá či nepřímá v celém textu. Spíše si myslím že to bylo
upraveno do podoby a smyslu křesťanství a vlastního vzkříšení.
Zaráží mě též některé "vzpomínky" dětí na dobu místa i osoby neznámé
či zvláštní nadání od Boha nebo astrální zážitky. Vím že sisyfoský
odborník laika logicky rozcupuje ale víra je silnější krásnější.
Proto svět potřebuje náboženství. Že veškerá náboženství činila
a doposud činí zlo je věc smutná a moje představa se vymyká dnešním
náboženství a jestli chce církev pokračovat dál má co vysvětlovat
a dohánět za dobu celé své existence zvláště ty obludné procesy na
čarodějnice kdy upálili mnoho milionů lidí bez důvodu bez soudu bez
svědomí bez citu!
Ano v každém z nás je kus Boha zrovna tak jako v každém zvířeti či
hmotě. Vše dokonale funguje v jisté spořádaném a nepochopitelném chaosu =o)
Zvířata mají duši tak jako člověk a i květiny reagují na světlo zmatek
nebo negativní energii a vznikají i umírají. Řekněte mi jak z malinkýho
semínka vyroste rostlina nádherného květu s vůní nebo odporným pachem?
Nikdo tomu semínku nekáže jak má růst a kdy kvést že je zima nebo léto
nikdo ho nevychovává a každému z nás bez rozdílu ať jsme blbci nebo
vědci dá svou přítomností radost. I Slunce nerozděluje nic na špatné
nebo zlé a opálí stejně blbe i vědce =o) Co je Boží? I blbost je Boží dar =o)
Prostě kromě lidí kteří cítí potřebu prznit dětské duše svou výchovou
a špatnými zlozvyky nehoráznými bludy nemorálním chováním ale i tím
že jim předávají lásku a pochopení a slušnost i moudrost, má všechno
svůj řád a nikdo neučí vodu šplouchat, vítr foukat, stromy růst, zvířata
migrovat, létat, ryby plavat, sopky soptit Zemi se otáčet, planety
formovat..............prostě i přes vědu mi nevysvětlíte že je vše jen tak.
A tudíž se dostávám k Vašemu závěru se kterým souhlasím na plný pecky:
A to zavání svobodou a svobodným myšlením a to zas zavání neposlušností a neposlušnost ve stádu je problém =o)
Asi tak můj názor
07. 08. 2013 | 11:44

čert }:o napsal(a):

JAHA
vážím si Vašich příspěvků a líbí se mi Vaše myšlení
07. 08. 2013 | 11:47

yy napsal(a):

Duka for rezident
07. 08. 2013 | 14:08

řeč kolonizátora napsal(a):

...lépe komunikovat s většinovým obyvatelstvem...
07. 08. 2013 | 14:10

znalec dobrých levných vín napsal(a):

xx, yy,

Duka for prezident v AFGHÁNISTÁNU.
07. 08. 2013 | 14:15

Bratr Mašín napsal(a):

Vážený pane kardinále,
z většiny zdejších diskusních příspěvků ideologové KSČ křepčí blahem. Zničení nenáviděné církve se jim téměř podařilo ... Chudáci netušící, co je církev, nevědící nic o historii, kteří nebyli dál než v nejbližší putyce, tady blábolí nesmysly nebo závistivě vřeští. Skláním se před Vašim rozhodnutím vést s nimi diskuzi. Misionáři, šířící víru mezi lidojedy to měli snazší, primitivní kmeny měly aspoň charakter. Přeji pevné nervy.
07. 08. 2013 | 15:00

honolulu napsal(a):

CLAUDIA PROCULA,
bylo jmeno vznesene Rimanky, ktera se stala zenou Pontiuse Pilata v Rime. Po jmenovani Pilata Prefectem v Judei s nim odjela do Caesarea Martima, kde bylo hlavni sidlo Prefecta Pilata.

Nikdo nevi, kde, a jak se setkala s Kristem poprve, ale
v Judei se stala vernou nasledovnici Krista.
V prevleku za zenu z lidu, tato prvni dama zeme utikala vsude tam, kde Kristus kazal tisicum a menil jejich mysleni a zivotni hodnoty...

Cim blize byla Kristu, tim vice byla odmenovana mentalni bystrozrakosti...Ve svych snech mluvila s andeli a druhy den vse popsala... Stala se z ni vedma.. Sibila Judeiska.

Psala pravidelne a jeji dopisy byly o budoucnosti...To byla ONA, ktera popsala zniceni Jeruzalema v roce 70 A.D...DLOUHO pred timto datumem.

Psala i o roce 4 cisaru (Galba, Otho, Vitellius, Vespasian.)

Byla velmi vitana v palaci krale Heroda Antipase v Jeruzaleme a stala u kolebky princezny Berenice, budouci velke lasky budouciho cisare Tituse...V Edictu Milanskem 313 A.D., dlouho po jeji smrti, byla jmenovana prvni Krestankou a Rimane ji dodnes rikaji SVATA PROCULA...

V roce 26 A.D. odjizdela z Rima jako nevyrazna, ale elegantni Rimanka....V roce 36 A.D. se vracela do Rima jako provokativni krasavice...Po setkani s Kristem se ji zmenila plet a oci. Zarila z ni silna AURA. Byla oslniva.

Zatim co Pilatovi vzdy zalezelo na tom, co si o nem v Rime senatori mysli...Senatorum zalezelo na tom, co si o nich mysli Claudia Procula...Statnice, nadrazena nad stat a vedma s neznamymi konecemi - (s andeli..)

Po poprave Krista zanevrela na Pilata. Neuznavala politicke nezbytnosti, kterym Pilat podlehl..Nesnasela velekneze Caiapfase a psala prosebne dopisy, napred Sejanusovi do Rima a potom Legatovi (generalovi) Vitelliusovi do Syrie, aby byl sezazen.. V roce 37 A.D. kdy uz zila v Rime, v uplnem odcizeni od Pilata, se jeji prani vyplnilo. Dostala zpravu ze "Sadducees" Caiaphas byl sezazen...
(JAK ? Jak se stal Pharisses Caiaphas, clenem strany Sadducees, opravdu nevim...Myslim si, ze ani svata Claudia Procula to nevedela. Ze by uz tenkrat zili chameleoni ?)
07. 08. 2013 | 15:17

pavel v napsal(a):

Sláma, Kelt, Občan, Jeroným Tejc
a jim podobní křičí, že se křesťanským církvím neměl vracet majetek. Že to nebyl majetek jejich, ale majetek státu. Všechny levicové strany byly proti. Na druhé straně komunisté za totality financovali církve ze státního rozpočtu a sociální demokraté navrhovali vložit veškerý církevní majetek do jakéhosi fondu a z jeho výnosů církve financovat. Žádná levicová strana nenavrhovala církevní majetek zcela zestátnit a církvím už žádné náhrady nevyplácet. Z toho je patrné, o co doopravdy levici jde: když už nemá před světem odvahu církevní majetek jednou provždy zabavit, chce alespoň jeho prostřednictvím držet církve v šachu, aby nemohly jednat nezávisle. Každý to zná ze svého pracoviště: kdo rozhoduje o výplatách, ten má moc. Proto je vpodstatě cílem levice návrat nevolnictví, kde platilo: co není (vrchností) povoleno, je zakázáno. Proto komunisté zabavili v r. 1948 nejen továrny, ale i malé provozy a živnosti, aby nikdo nebyl hospodářsky soběstačný a svobodný. Proto prováděli kolektivizaci venkova, aby zabavili rolníkům zdroj obživy.
07. 08. 2013 | 16:25

čert }:o napsal(a):

pavel v
Díky zase jeden co vidí normálně
Naprostý souhlas! Ale myslíte že
to křiklouni vezmou na vědomí?
Schválně s jakým argumentem přijdou =o)
07. 08. 2013 | 18:50

čert }:o napsal(a):

honolulu
no je fakt že je Claudia zapomenutá a tys mi jí připomněl
tak posílám malý odkaz http://reine.txt.cz/clanky/41822/claudia-procula
07. 08. 2013 | 18:51

honolulu napsal(a):

Certe, Rimane byli velmi tolerantni k jakemu koliv nabozenstvi, ktere neohrozovalo stat...
Tvuj odkaz by mohl byt pravdivy. ISIS, byla take patronkou magie, coz by vysvetlilo nadani Claudie videt budoucnost..

Livie zemrela ve stejnem roce jako Kristus 29 A.D...To vysvetluje jeji snahu vedet, kdo se stane Bohem v tomto roce. Astrologove vedeli, ze nekdo ANO, ale nevedeli kdo !

Livie byla v tehdejsi dobe to, co dnes je FBI a CIA dohromady.
Starala se tajnou (nevojenskou) bezpecnost Imperia.. Byla velmi schopna, ale strasna zena. Na jeji prikaz bylo zavrazdeno velke mnozstvi lidi, kteri stali v ceste jeji planum.

V roce 14 A.D. zavrazdila i sveho manzela Augusta (Octaviana) pana sveta, jedem natrenym na ovoci v jeho vile na zahrade v Nole...V Judei nebyla, Krista neznala...Dala take zavrazdit generala Germanica, otce budouciho cisare Caliguli.

Vztah Caliguli a Zidu z Alexandrie je uplna groteska. Chces-li se zasmat precti si o tom neco...
07. 08. 2013 | 19:41

honolulu napsal(a):

POUZE na zasmani a ne na moralizovani.
Panove, predstavte si, ze existuje nejaka nemoc, ktera vznikne poskozenim mozku olovem..To se stalo CALIGULOVI.

Mesic se zmital mezi zivotem a smrti. Kdyz uz se pripravoval v Rime pohreb, tak ho nasli rano v palaci v dobre nalade a vsem se omlouval, ze byl mesic pryc, protoze byl zamestan PREVTELENIM do Boha. Ano, Caligula se stal slunecnim bohem APOLLEM !

Za takove reci by snadno mohl byt v Rime trest smrti, ale Caligula se zacal chovat tak, ze nekteri Rimane mu uverili...

Sexualne napadl a znasilnil dve svoje sestry.
Vydal rozkaz postavit mramorovou staj pro jeho kone, ktereho jmenoval SENATOREM a predstavil ho senatu.

Rozhodl se, ze sveho strycka Claudia (budouciho cisare) uzdravi z kulhani, koktani a slintani - tim, ze ho nauci plavat. Hodil ho do reky. (Chudak se malem utopil...)
Vylezl na strechu chramu v Rime zasveceneho Bohu Apollu a hazel do ulice chodcum zlate mince z pokladny predesleho cisare Tiberia.

Chodci se zacali vzajemne zabijet. To mu udelalo velkou radost, kterou projevoval jecenim a tancem na strese chramu.
Nadaval sproste davu Rimanu v Cirku Maximu, a vyhrozoval, ze umi zaridit, aby cele mesto melo pouze jeden krk, ktery on - Apollo podrizne.

V hluboke noci se ve svem palaci pohadal s jinym Bohem - Neptunem. Proto rimske Legie museli pochodovat do provincie BELGICA a napadnou vlny prulivu, mezi Britanii a Belgicou...

XV.-ta Legie Apollinaris o roku 9 A.D. v Pannonii, (Carnuntum) byla zahrnovana poctami a zlatem pouze za to, ze mela ve stitu Apolla...Toto velmi rozlobilo Preatoriany v Rime a ti Caligulu zabili pri odchodu z cirku do sveho palace.
To se stalo v roce 41 A.D., po 4 letech jeho vlady. Byl zabit ve veku 29 let...
(Havel byl take trochu ve "vidinach", tak doufam ze vas prispevek pobavil..)
07. 08. 2013 | 20:42

Filip Š. napsal(a):

Máme demokracii a to mimo jiné znamená, že akceptujeme názor druhého, i když s ním nemusíme souhlasit. Přesto po přečtení některých příspěvků lze jen konstatovat: bohužel...
07. 08. 2013 | 23:06

Nehodící se škrtněte napsal(a):

Není Boha kromě Boha.
07. 08. 2013 | 23:36

Medikolog napsal(a):

A Mohamed (kéž mu Alláh požehná a dá mu mír), je poslem Božím.
08. 08. 2013 | 05:04

Alí napsal(a):

Je spravedlivý a slitovný.
Karbala.
Je pečeť Proroků.
08. 08. 2013 | 07:37

Dežo napsal(a):

Ci Boga aj Máriu s Frantou.
08. 08. 2013 | 09:04

čert }:o napsal(a):

honolulu
dík
08. 08. 2013 | 09:41

Dominik Duka napsal(a):

pomazánka

Pane pomazánko, katolíci jsou největší menšinou v ČR (odhady se pohybují od 10% do 40%). Pokud hovořím o většinové společnosti z pozice arcibiskupa, mám na mysli většinu českého obyvatelstva, které se ke katolictví nehlásí.
08. 08. 2013 | 12:07

4%-16% napsal(a):

Statistika bude jasná až se bude platit církevní daň z duše. Potom o ně církve přijdou.
08. 08. 2013 | 13:39

JosefA napsal(a):

Pro Pepu:

velmi jsem se podivil Vaší "myšlenkové perle", začínající slovy: "dobře živený pane Duko, chovejte se jako Kristus...". Inu, tak už to v životě chodí - někdo je dobře živený, jiný zase nevychovaný. Každý se může přesvědčit, že český národ oplývá dobře živenými členy, proč Vám tato skutečnost vadí u pana Duky? Váš příspěvek je trapný a nemoudrý (čti hloupý).
08. 08. 2013 | 14:06

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu,...pane,...četla jsem si Vaše historické vsuvky,....podle dobových textů napsal spisovatel Robert Graves dvě knihy,...dva díly,....Já Claudius,...Claudius Bůh a jeho žena Messalina. Obě knihy se moc dobře čtou, a byli historiky docela ceněny, protože obsahují doložená a věrohodná fakta. To, o čem píšete v závěrečných vstupech, to je tam popsáno.

Britové podle těchto dvou knih natočili dvanáctidílný seriál,....ten byl taky velice dobře hodnocen. Bolševik seriál zakoupil a v televizi vysílali,.....Nejsem na seriály, protože mě časově svazují, ale tomuto jsem se přizpůsobila a nelitovala jsem,.....moc dobře natočeno, výborně zahráno, historie byla věrohodná. Myslím, že seriál od BBC se jmenuje: Já, Claudius.

Ještě dodám, Váš historický nadhled a z něho vyvozené důsledky jsou velice zajímavé a,.....historií v následujících stoletích i tisíciletích potvrzené jako pravdivé. Je to nadhled za horizont současnosti prostřednictvím dobré znalosti minulosti.
Jste majitelem historického periskopu,...dobře seřízeného. Tužka.
08. 08. 2013 | 14:47

santawizard napsal(a):

Bratři a sestry v Kristu:
Proč nemohou pořádat svaté mše i tady na aktuálně.cz? Bylo by to rouhání mezi vlky nebo výkřiky do tmy? Vyrušila by se tím tolik milovaná válka slov mezi diskutujícími?
Vždyť Ježíš Kristus byl pro nás mučen a zabit ,ale Bůh ho zázrakem oživil ,abychom nalezli ztracenou víru v jeho nesmrtelnost.
Kdybychom Krista tenkrát nezabili a Jidáš ho nezradil,tak bychom mohli mít království boží ihned jako osvícení v pohádce.Místo takového miliardového štěstí jsme však dostali ,jak se říká ,jenom jeden milion,i když s imunitou proti božímu hněvu,který se nakonec obrátí nejenom proti samotným židům a pohanům,kteří ho ukřižovali,ale i proti takovým křesťanům jako byl Jidáš,kteří chcou jít dokolečka do pekla,jenom aby Ježíš mohl dokolečka vztávat z mrtvých a jít do nebe ,odkud Bůh stvořitel přišel před 2013 lety mezi lidi ,které originálně vyhodil z ráje.Nekonečný koloběh života a smrti,kde eva tě svede a jidáš tě zradí je u konce.Jestliže Bůh nejprve miloval svět víc než svého syna ,jako že kovářová kobyla nebyla okovaná,tak si nakonec toho koně okoval a ještě nám dal chleba a víno liturgie ,abychom nemuseli jíst jeho maso a pít jeho krev ,jako opravdoví upíři a lidožrouti.Všechno je napsáno v bibli.Bůh ho obětoval lidem a lidé ho obětovali Bohu.Nejprve Bůh miloval svět víc než svého syna,ale nakonec mu dal celý svět pod jeho nohy.
08. 08. 2013 | 15:21

honolulu napsal(a):

Pouze pro tulaky, trochu rimskeho ZEMEPISU v nejblisi blizkosti budoucich ceskych zemi.
Tak to vypadalo za zivota Kristova.

Provincie NORICUM.
Bylo tam, kde je dnes horni Rakousko. Puvodne to bylo samostatne kralovstvi. V civilnich valkach v Rime bylo na strane Caesara.
Od roku 15 B.C. na svoji vlastni zadost se NORICUM stalo rimskou provincii. Severni hranici byl Dunaj. Jizni byly Alpy. Vychodni hranice NORICUM a provincie PANNONIA PRIMA byla tam kde je dnes
Klosterneuburg. Stavala tam rimska pevnost CITIUM od roku 6 A.D.

Provincie PANNONIA PRIMA mela vychodni hranice 6 km od dnesniho mesta Komarna. BRIGETIO byla hlavni rimska pevnost. Dnes se misto jmenuje 'Szony' (Madarsko.)

PANNONIA VALERIA byla provincie od pomyslene cary jizne od BRIGETIO na vychod. Vychodni hranici VALERIE byl Dunaj. Nejdulezitejsi pevnosti bylo AQUICUM. (Dnesni Budapest.)

Na jih od PANNONIA PRIMA byla provincie PANNONIA SAVIA.
PANNONIA SECUNDA byla provincie jizne od PANNONIE VALERIE.

Provincie RAETIA byla jizne od Dunaje v dnesnim Bavorsku.
Tato provincie byla nasilne obsazena Rimany v roce 15 B.C.

Nejdulezitejsi a nebohatsi ze vsech jmenovanych provincii byla PANNONIA PRIMA. S Vindebonou, od roku 6 A.D.., tam kde je dnes ve Vidni Am Hof ! A samozrejme s velkym mestem Carnuntum od roku 9 A.D., tam kde je dnes Petronel...

XV. Legie - Apollinaris byla umistena v Carnuntum a pozdej byla poslana na zniceni Jeruzalema.

X. Legie - Gemina Equestis, byla umistena ve Vindebone. Jeji tabor mel rozlohu 200 Ha. (Neplette si ji s X. Legii Frentensis, ktera ukrizovala Krista.)

O barbarskych kmenech v dobe Kristove na budoucim ceskem uzemi az jindy... Tulaci ! Po svatych mistech chodite anz by jste o tom vedeli.
08. 08. 2013 | 15:38

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko, dekuji za kompliment... Od Vas to potesi. Rad jezdim do Vidne lovit duchy a rad se toulam antikou..
Mam antickou knihovnu. Uklidnuje me. Dava mi orientaci..
Je to zabava..
Tiberius bojoval o Pannonii s Quady a nadaval si s kralem Markomanu Marabudem sidlicim v budouci Praze...
Po vyhnanstvi Marabuda do Raveny se ve stari zblizili a navstevovali se.
Zdedkovateni zarucuje mir.... Uz se na to tesim.
08. 08. 2013 | 15:52

Irena I napsal(a):

Pan pavel v ma pravdu v tom, ze kdo ma penize ma moc. Ale nevim, jestli vi, ze cirkev nahromadila po cela staleti i nezakonnym zpusobem obrovske majetky a drzi je a rozmnozuje. Kdyz po tech predeslych zaplavach lide potrebovali v byvale DDR financni podporu, tak cirkevni predstavitele odpovedeli, ze se budou modlit a na kritiku, ze modleni nepomuze rekli "Co se da cekat od nevericich". Velmi milumilovny pristup. V nemocnici v Koline vyhodily 2 katolicke nemocnice znasilnene devce, pry proto, ze by mohla chtit tabletku proti otehotneni. A nezapomenout na znasilnovani deti, za ktere se cirkevni predstavitele nedostali ani pred soud. Organizace ani neplati dane, jen bere.Neco takoveho chcete podporovat,proc? Aby jste patrili ke stadu ovci? Prece jsme nechteli byt ovcemi za komunistu.
Ja vim, ze se lide vzdy bali smrti, bolesti, ztraty bliznich,snest utrpeni,nespravedlnost, hledali smysl zivota a jako vzdy chytracci poznali, ze se tim da manipulovat, ovladat a vydelavat. Zastupci ruznycvh Bohu na zemi. Co je lepsiho pro lidi, kteri nechteji pracovat a poucovat, jako jit k cirkvi. Pak se spolecne s vladci lidu rict, ze Bohove to tak chteli, aby bylo panstvo,cirkev vojaci a sedlaci. Jen poslusne snaset osud a pak ceka Nebe. Kdyz nektere veci nemuzete snest a myslite, ze Vam modleni pomuze, tak se modlete, ale proc podporovat cirkevni organizace? Aby prali v jejich bankach penize pro Mafii a zili kralovsky za Vase poplatky? Nebo o tom nic nevite?
08. 08. 2013 | 17:22

František Linhart napsal(a):

Pane Duko, jediným náboženským subjektem v této zemi, který si zaslouží existovat jsou češští baptisté. Jako jediní se zachovali dle evangelia a učení Ježíše z Nazaretu a ústy svého nejvyššího představitele pana Kerna odmítli tzv.restituce církevního majetku. Vrcholem licoměrnosti katolického kléru bylo "30 stříbrných", tedy peníze, které byly nabídnuty ostatním církevním subjektům, aniž byly vůbec kdy poškozeny a dokonce některé z nich do r.1989 neexistovaly !!!
Pane Duko, není třeba se bát bohů, ale lidí, kteří hovoří jejich jménem.
Víru musí mít věřící v srdci, nepotřebuje k tomu nadnárodní instituci postavenou na totalitních a dogmatických principech. Katolická církev se za 2000 let natolik zdiskreditovala, že již nemá sebemenšího morálního práva existovat. Druhým anachronismem je samotná existence státního útvaru jménem Vatikán.
Vím, že mé názory nemají u vás jako fanatického dominikána žádnou šanci, ale bylo nutné se vyjádřit, když jste si dovolil začít psát blogy ! Bůh s vámi.
08. 08. 2013 | 18:30

Klaus napsal(a):

Pane Duka,

myslím, že Vaše kritické přirovnání, že demonstrující proti zlodějnám vlád ODS,TOP 09, jsou nůzou, bylo potvrzením Vašeho charakteru.

Za celou existenci jste jako církev neudělal ani "Ň" pro prosazování morálky ve školách, ve společnosti. Chováte se jen, jako Ti, co jen natahují ruce a skáčou podle toho, kde plášť zrovna vane.

- Nijak jste jako církev nedeklarovali, které děti a rodiny podpoříte z majetků, které obdržíte.

- Nijak razantně nevystupujete proti neudržitelné morálce politiků i když by to měla být Vaše povinnost!

Ano, pouze zpíváte píseň toho, kdo Vám slíbí peníze.

Jako opravdová církev - tvrdý zastánce desatera, který a k t i v n ě prosazuje morálku za každou cenu, zcela nefungujete.

Tedy pro společnost, jako celek jste nefunkční, příliš drazí, nepoužitelní.

Falešné řeči, že se církev nemá vměšovat apod., je jen důkazem toho, že jste neschopní aktivně prosazovat desatero a to na všech úrovních...

Vy by jste měli začít aktivně a e f e k t i v n ě pracovat pro všechny lidi v zemi a ne alibisticky jen poplácávat ty promile věřících, kteří chodí do kostela...

Vy máte aktivně lobovat ve vládě za prosazování desatera ve školách, skrze média a tím oslovovat drtivou většinu populace.

Ale Vy, naproti tomu, se jen pohrdavě oháníte nůzou, bojíte se razantně a aktivně kritizovat amorální chování politiků, kterým jdete po ruce....

Prostě nepoužitelní, neužiteční a nefunkční celá desetiletí...
08. 08. 2013 | 18:59

JUDr. Sokol napsal(a):

Znalost Desatera omlouvá, pokud přijde nápadná lítost a nejde o ochlos.
Mnohá precedens.
08. 08. 2013 | 21:54

resl napsal(a):

Až se odvrátíte od Václava Klause a nebudete se bát pojmenovat jeho osobu a konání, tak se pokuste meditovat o pravdě a spravedlnosti.
09. 08. 2013 | 12:53

JosefA napsal(a):

Pro Klause:

z Vašeho příspěvku, podobně jako z některých jiných laděných v tomto duchu, nebude mít pan kardinál pražádnou radost. Dokonce se domnívám, že brzy začne založení blogu litovat.

I když jsem praktikujícím katolíkem, nezbude mi nic jiného, nežli s Vaším příspěvkem souhlasit. V mnoha dějinných obdobích církve bylo Desatero odsunuto zcela na okraj, to ví každý, kdo se touto problematikou zabývá. Upřímně řečeno - stydím se za to , že jsem členem katolické církve.
09. 08. 2013 | 13:26

mb napsal(a):

ad Jáchym 06. 08. 2013 | 18:52

mně Grygar naštval, když zrušil pořad Detektor na čt1

( to je presne to, kam by se krestane cpat nemeli ... njn, stane se ... )
09. 08. 2013 | 23:04

mb napsal(a):

Jak lvové co só
v kleci jaté
vo mříže bijem
ochlokraté

koblihy došly
ba i koule
došli i
obarvené boule

nad bitvou
vánek přelétá
usnul i
každý poeta ...
09. 08. 2013 | 23:16

mb napsal(a):

marmaris solidně ...
09. 08. 2013 | 23:45

mb napsal(a):

karel atheista napsal: Z hlediska kritické historické vědy se má za to, že nemohl v žádném případě hlásat něco, co je v Novém zákoně, protože on by v prvé řadě Žid a řídil se Starým zákonem, který jediný mohl znát. To de facto znamená, že by musel hlásat učení obsažené ve Starém zákoně, který zde považujete za pornografii (mezi námi, Leviticius a Deuteronomie si opravdu s některými diktátorskými spisky megalomanů nedávné historie opravdu nezadají).

máte tam logickou chybku ... samozřejmě že byl Ježíš žid ...

akoratže ( z atheistickeho hlediska ) byl zároven pomatený a považoval se za syna božího ... ergo: nevyplývá z toho, že by se POUZE řídil starým zákonem, ale tento mergoval tím, co mu poslal otec ...

i když jste atheista, neměl byste se dopouštět logických inkonzistencí ... / a vůbec pak byste logické inkonzistence nemohl vyčítat věřícím / křesťanům ... /

hezký den
09. 08. 2013 | 23:52

santawizard napsal(a):

Bratři a sestry v Kristu: Ježíš Kristus ve svém evangelium léčil nemocné,odpouštěl hříchy vymetal dábla,kříšil mrtvé ,kázal království boží a modlil se otčenáš.My jsme ho však pro naše hříchy ukřižovaly ,aby se stal mučedníkem v těle a válečníkem v duchu.Svět před naším letopočtem byl plný válek a lidských a zvířecích obětí ,které páchala samotná církev .První příchod Krista sice odstranil všechny lidské a zvířecí oběti,ale až druhý příchod Krista odstraní všechny války.
Bůh války není nesmrtelný.Nesmrtelný je jenom bojovný umělec.On není žádný voják,on je jenom sportovec.Už je z toho bojovné umění.Všudepřítomný Bůh je náš vnitřní a vnější přítel,ale Satan je náš vnitřní a vnější nepřítel.Bojovný umělec musí nejprve vyhrát nad svým vnitřním nepřítelem a potom nad svým vnějším nepřítelem.Až potom ,když už nemá žádného nepřítele ,tak najde osvícení jako království boží.Nejenom potom a tam až v nebi ,ale už i tady a teď na zemi.
Proto jsou Češi rození bohémové ,jako zemský ráj to napohled.
10. 08. 2013 | 00:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Santawizard,....dovolím si rozšířit Váš obzor a upřesnit pojen evangelium.

Evangelium byla zpráva v helenistických říších, kterou se obyvatelům oznamoval příjez panovníka.

Křesťanství tento pojem využilo a bere ho jako zvěst o příchodu Ježíše Krista.

Evangelií bylo napsáno mnoho, katolická církev převzala do Nového zákona jen čtyři.

Marek, Matouš, Lukáš a Jan, jsou čtyří evangelisté. Lukášovo autorství je historicky dokázáno,.....zbývající tři evangelisté a jejich texty,....autorství nelze doložit. Tato Evangelia, co jsou v Bibli, byla napsána po Ježíšově smrti ukřižováním. Sám Ježíš žádné evangelium nenapsal, ....takže,....

Takže, Vaše věta,....Ježíš Kristus ve svém evangelium......by měla mít jinou formulaci.
Tužka
10. 08. 2013 | 12:10

Osvícený svící a probuzený zvoněním napsal(a):

Zbožňují se pojmy, které jsou prázdné, tj. reálně neexistují či je nelze dokázat nebo vyvrátit, zato však slouží sobeckým, ano třídním cílům.
10. 08. 2013 | 12:41

nil novi sub sole napsal(a):

Podle honolulu byl „Krist po strance kmenoveho zarazeni Amorit !“
Člověče, je zřejmé, že jste nikdy nečetl Bibli
a proto, nedokážete pochopit to, co je v Novém zákonu napsáno, ale Kristus byl ŽID.
Žid jako poleno.
Perfektně znal Starý zákon. Zatímco my katolíci říkáme Otče náš, on na kříži recituje žalmy: "Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil", to je začátek 22. žalmu. Znal ho nazpaměť. Když se ho dnes snažím pochopit, nečtu jen evangelia. Napřed musím dokonale znát Starý zákon, on odvozoval svůj život z něj.
Každý křesťan by si měl uvědomit, že jsme židovská sekta.
Od postojů k potratu až po názory na antikoncepci. Očistec - dočasné peklo, to je taky židovský vynález.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/psycholog-klimes-jezis-byl-zid-jako-poleno-jsme-zidovska-sekta-pvg-/lide.aspx?c=A101222_151729_lide_glu
10. 08. 2013 | 14:02

santawizard napsal(a):

Tužko:Já na rozdíl od vás neznám žádné jiné evangelia než z bible,takže jsem to ve svém komentáři nemohl použít..Dobře o tom ,ale píše např Honolulu.Jeho informace o kráčejícím Kristu mimo Bible jenom dokazují ,že Ježíš Kristus byl Bůh.Superman politik,který působil bezprostředně na okolní společnost.O tom se už ale psalo i trochu jinak.Ježíš byl z řádu Melchizedeka,kdežto král Herold by z řádů Leviho.Dohromady šlo o konflikt mezi červeno-modrou aristokracii.Když Ježíš Kristus byl v exilu, tak Jan Křtitel kázal doma.Ježíš byl v exilu nejenom v Egyptě,ale potom i v Británii.Tam prý taky založil se svou svatou rodinou samotnou anglikánskou církev,dávno před tím než měl apoštoly a než byl ukřižován a vzkříšen,zpátky doma v Izreali.
První příchod Krista skončilo jeho mučednictví v těle ,kdežto druhý příchod Krista začne jeho válečnictvím v duchu..Ježíš Kristus však není jenom člověk jako např.Jan Hus a Jan Žižka v mučednictví a válečnictví samého Ježíše Krista.
10. 08. 2013 | 14:17

santawizard napsal(a):

Římsko-katolický papež je taky vatikánský císař.Stát Vatikán je totiž vše co zbylo z římské říše ,ldyž Bůh obříznul latinu do mrtva.
10. 08. 2013 | 14:27

Ale pro jistotu napsal(a):

Bible svatá
Starý zákon neboli TORA
Biblický text: Žalm 22 (hebrejská náboženská píseň)

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.
Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.
Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.
Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.
Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.
Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.
Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou:
„Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“
Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou.
Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.
Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám!
Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili.
Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist.
Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru.
Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti!
Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy,
mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem.
Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.
Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!
Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou;
zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! – A tys mi odpověděl.
O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit.
Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi,
celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!
Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář,
slyšel, když k němu o pomoc volal.
Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.
Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují.
Vaše srdce bude žít navždy.
Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů.
Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout.
Všichni TUČNÍ v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli,
všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena;
a jejich duše si život nezachová.
Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení,
to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To učinil on!“
10. 08. 2013 | 15:18

achtpacer napsal(a):

konečně to pan stejskal dokázal. klerofašisti už jsou tady. jak to, že nejsem překvapen??
10. 08. 2013 | 17:09

zM napsal(a):

Honolulu :
kde že po smrti zůstává energie ?? Jak jste na tohle přišel ???
Po smrti přece přichází nehmotný život, stejný jako ten náš, ale v opačném (nehmotném) smyslu. Což o tom dost nenapsal např. doktor Moody (USA) nebo náš Zezulka J.?
Církev svatá je ovšem názoru, že po smrti je peklo s rošty pro hříšníky (protože do nebe se dostane tak akorát tadyhle Duka). I když Ježíš, kterého se dovolává církev už řadu století, hlásal něco jiného - reinkarnaci (přerozování). Ukřižovali ho a jeho učení překroutili (už koncil Nikajský znamenal zradu Ježíšova učení). A mysleli si, že to vyřešili.......
Zdraví zM.
10. 08. 2013 | 17:49

MR napsal(a):

Já bych řek´, že dneska by byl Ježíš taky ukřižován, jako před 2000 lety - a církev by volala "ukřižuj".
Možná dneska by to nebylo ukřižování, ale určitě by ho znemožnili jinak. Dali by mu do krabice čertovský prachy a nařkli ho, že je ukradl. Tím pádem by se dostal do "báně" a tam by ho jen zkoušeli "odvoláš?" jako ostatně našeho Husa o 1400 let později.
Lidi jsou furt stejný. Kdo je převyšuje, toho musí odstranit, aby genialita padla na ty další.
10. 08. 2013 | 18:18

honolulu napsal(a):

nil novi sub sole (14:02),
Kdyz zde napisi 5 veci, ktere poukazuji na to, ze Kristus nebyl Zid, coz tvrdi mnoho lidi, na zaklade jeho psychologickeho profilu, tak budu okamzite narcen z antisemitismu...Pritom se jim necitim byt...Musite, cist i jinou literaturu nez oficialni -jedinou "povolenou".
To je podobne jako, kdyz Hamite a Sudanci vsude vykrikuji, ze jsou to ONI, kdo byli stari Egyptane aby si zlepsili reputaci.

Reputaci Krista bylo velmi a cilevedome ublizeno, fanatikem apostolem Matousem, Tertullianem, Sv. Augustinem, Sv. Pavlem a dalsimi...(95 % techto lidi je z ras jinych nez nasich.)
Rekove sv. Pavla zmlatili, (casto do bezvedomi) vsude kde ho potkali.

Stary zakon mimo toho, ze je to rodokaps, je ideologicka diverze. Proc si myslite, ze Krestane byli tak pronasledovani a NENAVIDENI, kdyz Rim byl nabozensky tolerantni ke vsem ?

Stary Zakon je take z poloviny privlastnen od Etrusku, a z Assyrie. Tyto narody pouzivaly ideologickou diverzi bezne.

Pro Zidy same Stary Zakon nemuze byt zakladem v nabozenske orientaci. Oni totiz meli stejneho Boha, jak melo Kartago, a to hned po smrti krale Salamona, (kdyz se rozpadli na dve kralovstvi 930 B.C.). Jejich Buh - Baal byl do Kartaga "zasazen", po vzniku Kartaga 813 B.C...

Zide maji dlouhou tradici EXPORTOVAT IDEOLOGII, coz by nebylo spatne, kdyby ta ideologie zarucovala vzestup.. Po uznani Krestanstvi, jako hlavniho nabozenstvi v Rime, byl zacatek konce Rima. (312 A.D.)

Na druhe strane je treba uznat, ze nase jednani vuci nim bylo nekdy vice nez blaznive... Proto jejich zbran - ideologie, at uz jakakoliv, namirena proti nam byla opravnena, pro jejich preziti.
Jejich snaha nas pozidovstit je logicka. My na to reagovali casto terorem

Na zasmani. V Alexandrii, za panovani Caliguli (37-41 A.D.) prislo k dalsimu poulicnimu zabijeni mezi Reky a Zidy. Obe skupiny poslali do Rima svoje nejlepsi lidi si vzajemne stezovat jedna na druhou.

Caligula je prijmul v prevleceni za Boha Apolla, coz zapricinilo psychologicky sok, jak mezi Reky, tak mezi Zidy.

Caligula spor mezi Reky a Zidy rozresil rozkazem, ze ve vsech chamech v Alexandrii se bude uctivat - ON (Apollo) a vsechny jine symboly Bohu musi byt vyhozeny... Pro Reky to byla sranda pro Zidy tragedie..
11. 08. 2013 | 15:58

honolulu napsal(a):

Posledni prispevek na tomto bloqu...(Musim z domu.)

Za panovani cisare Nera prislo k vybuchu velke nenavisti proti Krestanum a jejich ideologii.
Nero dal v zahrade postavit kuly zasazene do zeme. Kazdy kul mel stupinek ve vyssi 2-3 m nad zemi.
Na stupinku stal Krestan privazan ke kulu a zabalen do horlavin.

Po zapaleni privazanych obeti v noci, Nero hral na harfu a zpival o prvnim SVETLE, ktere "konecne Judeje ma"....
Ideologie "pravdy a lasky" je vzdy zhoubna.
Rimane a Zide se nemeli radi a pozdejsi rok 70 A.D. byl pro Zidy velmi tragicky... Tu tragedii zavinil Rim svoji finnacni politikou. Ale zavinila to i nabozenska precitlivelost Zidu...
To vsak az nekdy jindy.

pane zM, rad to rozeberu nekdy pozdej. Musim z domu.
Zduraznuji, ze jsem Katolik, neuznavajici nasi prodejnou, nemoralni cirkev, prolezlou mocenskym skupinami, usilujici o prebendy a dominaci. Snad se cirkev zregeneruje.
11. 08. 2013 | 16:22

dyk napsal(a):

dyk,
pan Duka je váš otec? Jste jeho manželským anebo nemanželským dítětem?

Je to kňaz a preto otec Duka. Nejaký problém? Maji češi problém to pochopit? :-)
11. 08. 2013 | 22:03

Platan napsal(a):

Církev už požádala o navrácení většiny svého majetku

Praha - Zástupci římskokatolické církve podali převážnou většinu žádostí na navrácení majetku, řekl pražský arcibiskup Dominik Duka po jednání s premiérem Jiřím Rusnokem.
Hovořili o tom, jak restituce budou pokračovat po pádu Rusnokovy vlády a nástupu kabinetu nového po pravděpodobných předčasných volbách.
"Absolutní převážná většina požadavků byla podána a teď je na příslušných místech a úřednících, aby posoudili, co skutečně spadá pod zákon, kde je zapotřebí některé věci doplnit," uvedl Duka.
Během schůzky prý zdůrazňoval nutnost zachování kontinuity restitucí, aby se stihly všechny zákonné termíny.
Katolická církev stihla zatím požádat o vydání více než 11 tisíc pozemků, někteří církevní hodnostáři si v Katolickém týdeníku stěžovali na průtahy.

Duka, Duka... To je ten chlapeček, co chtěl koulovat turisty...?

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=787463
12. 08. 2013 | 13:53

santawizard napsal(a):

Honolulu:
Ve starém zákoně mají židé svůj stát a svoji církev.Historie židů,je tam sepsána "zkresleně" i slovy nadpřirozena.Naopak historie křesťanů(konkrétně čechů) nikde neobsahuje žádné nadpřirozena.Všechny křesťanské války jsou jako mezi indiánama.Vůle Boha je určována soubojem.Žádné zázraky se tam nikdy neodehrávají.
Jestli někdo chce dneska dostat nadpřirozeno do politiky ,aniž by to byl podfuk,tak nejlepší zdroj hned po ruce je právě judaismus a křesťanství. Judaismus z bible jak rektifikován křesťanstvím z bible,2 v jednom,nebo-li judeokřesťanství.I když se judaismus často kritizuje jako kmenové náboženství židů a tudíž by mělo zůstat na úrovni starověkého Egypta,starověkého Řecka a starověkého Říma,právě příchod křesťanství ho osudově zachovalo modernějším až do dnešní doby,na rozdíl od náboženství starověkého Egypta,Řecka a Říma,z něhož žádný Ježíš Kristus nepřišel..Ten kdo pohrdá starým zákonem na úkor egyptské,římské nebo řecké mytologie ,ale pořád respektuje nový zákon Ježíše Krista,tak si jenom zbytečně nedopřeje konečného poznání principů nejstarší lidské instituce zvaným matka církev je Bohyně a tatíček stát je Bůh.Kdyby jste měl v malíčku celou Bibli ,jako už máte svoji antickou knihovnu,tak nejenom že by jste nic neztratil ,ale až potom by jste se stal absolutním borcem.
12. 08. 2013 | 16:29

santawizard napsal(a):

1)Antická knihovna= starý zákon.
2)Starý zákon = antická knihovna.
13. 08. 2013 | 12:08

Karel ateista napsal(a):

mb napsal(a)
to myslíte kdo otec? Bůh nebo otčím a paroháč Josef? Nenechte se vysmát. Pravděpodobně psát z nich neuměl nikdo a ten první je naprostý nedouk jak o něm vypovídají fakta, které sám na sebe narafičil. Proto se nikde žádné Ježíšovy memoáry nenašly. Ježíš hlásal něco, co se ve skutečnosi písemně nezachovalo a pozdější sekta křesťanů si to pak přizpůsobila dle svých potřeb. Vaši logiku nechápu. Asi máte svou ve stylu kracionismu a podobných bláznivých, ničím nepodložených teorií. Jak říkám, lépe se poučíte u fundovanějších osob. Bart Ehrman Vám to vysvětlí detailněa bez tzv. logických chyb, pokud ovšem umíte anglicky. Bohužel podobná literatura zde nevychází v češtině moc často. Asi vzhledem k převládajícímu ateismu, "díky bohu", to necítí naši překladatelé tak potřebné. Když tak Vám ji pošlu e-mailem. Jinak se už této diskuze nemíním zapojovat. Lidstvo musí projít další dlouhodobou evolucí, aby zjistilo, že dokud se bude dovolávat imaginární pomoci zvenčí, tak ho nic nespasí. Teorie ve stylu - jsem bezprizorní nula a zabedněná, ale právě proto jsem vhodný kandidát do členství v Ráji - neobstojí.
13. 08. 2013 | 19:24

statistika napsal(a):

Přehlasovali Vás taoisté, budhisté, hinduisti i mohamedáni.
13. 08. 2013 | 23:02

mb napsal(a):

myslel jsem Bůh ... ad: Lidstvo musí projít další dlouhodobou evolucí, aby zjistilo, že dokud se bude dovolávat imaginární pomoci zvenčí, tak ho nic nespasí.

na to maj ovšem aj křesťaňouši přísloví: ´Pomoz si ... a bůh ti pomůže .... ´...

ta logika ( vase nespravna ) spocivala v tom, že jste rekl, ze jezis nemohl znat nic mimo SZ ...

a ja oponoval ... že byl li ježíš přesvědčen o svém božství ( a nechme stranou zda byl/je skutečně synem božím či nikoli ) ... pak se SZ nakládal volně ... a doplnoval ho či měnil ... podle toho co mu otec či ´otec´ poslal ( z hůry ) ...

ted uz je to jasnější ¨???

neni tedy pravda, že by Ježíš znal jen SZ ke kterému ( by ) nic nepřidal ...

zdravím ...
14. 08. 2013 | 00:07

Gaz ngsPsa napsal(a):

MB
vzhledem k tomu, že neexistoval Blesk, tak toho asi moc jiného neznal. Přidal si asi něco i k tomu co znal (mohl být dobrým redaktorem zmíněného originálního plátku), ale i tak se to už nikdo přesně nedoví. Z tiché pošty staré 2000 let už toho moc vyvodit nelze.

Také zdravím.
14. 08. 2013 | 09:16

Karel ateista napsal(a):

PS MB
co se týče logiky, v případě křesťanského učení a vůbec učení v tomto duchu není relevantní se o jakékoli logice bavit. Náboženství má jen logiku v principu, a to je získat členskou základnu, moc a peníze. Je to jako politika. Připouštím i možnost, že někdo věří opravdově, ale pak nevím vlastně v co. Možná jako deista, ale rozhodně věřit v blábol servírovaný organizovaným náboženstvím nevyhraˇuji se jen proti křesťanství) je naprosté bláznovství.
14. 08. 2013 | 09:31

mb napsal(a):

já spíš myslim, že to byl léčitel s nejakou ideologickou nadstavbou ... predstavte si, že vám přijde týpek a začne vykřikovat: obraŤte se, přiblížilo se království nebeské ...

tak ho každej pošle vy víte kam ... ale když má někdo léčitelské schopnosti ( případně schopnost dělat zázraky což je s otazníkem ) tak tu ideologii navíc prostě už nějak žvejknete ( navíc jste vděčnej za uzdravení, že, pokud vás někdo právě pro to zázračné uzdravení neubije ... )

je fakt, že nevíme co si evangelisté vymysleli, co vygumovali a co je pravda a co lež ... ale některé křestanské veci ( z evangelia ) jsou myslim dobré a pozitivní ...

jiné naopak odporné ( už zmíněný antisemitismus : krev jeho na nás a na naše děti ... )

ale kdo jsme, abychom soudili ... že .... hezký den ...
14. 08. 2013 | 09:59

mb napsal(a):

komu by nestačilo křesťanství, může vyzkoušet Shanghai Colu ...

https://www.youtube.com/watch?v=lIt3GqC0-Pc
14. 08. 2013 | 10:26

mb napsal(a):

resl napsal(a):
Až se odvrátíte od Václava Klause a nebudete se bát pojmenovat jeho osobu a konání, tak se pokuste meditovat o pravdě a spravedlnosti.
09. 08. 2013 | 12:53

... dyž vono je to spojený ... Klausík si pozval Benedikta ... a Benedikt odečetl Klausíkovi ode rtů ... a jmenoval Duku ... a vy po Dukovi chcete aby kriticky (z)hodnotil Klause ...

njn, stane se ...
14. 08. 2013 | 11:21

mb napsal(a):

Všichni TUČNÍ v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli,

... hezké ...
14. 08. 2013 | 11:36

Platan napsal(a):

Mě spíš zaujala ta druhá část:

Žl 22:30 ... se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. (Žl 22:30)

Jakpak je to tedy s tou nesmrtelnosí duše...? Ale ne, o výklad neprosím. Vím, že by to bylo sofistické cvičení... :-)
17. 08. 2013 | 01:12

santawizard napsal(a):

Antická knihovna a starý zákon je jako stroj času.Před a po našem letopočtu se čas odpočítává a připočítává.
17. 08. 2013 | 13:11

rUFypnKSrq napsal(a):

http://tuf-tite.com/box/#50173 tramadol qt interval - order tramadol next day delivery
04. 11. 2013 | 12:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy