Fotoblog: Greenpeace odhalilo nelegální kontaminaci v Andalusii

21. 10. 2007 | 00:07
Přečteno 205322 krát
Minulý týden jsem se účastnil odborného školení desítky pracovníků Greenpeace v oblasti detekce ionizačního záření a radioaktivních látek. Po teoretické části kurzu jsme si šli rozmanitou sbírku přístrojů vyzkoušet na skládku u španělského města Huelva v jižní Andalusii. Kromě zvýšené koncentrace rádia a uranu, které pocházejí z výroby fosfátů, jsme v mokřadu na břehu řeky Rio Tinto objevili radioaktivní césium. To by tam ale vůbec nemělo být! Podařilo se nám tak objevit únik radioaktivity, o němž španělské úřady dosud tvrdily, že k němu nemůže dojít.

Podle všeho jde o pozůstatek skandální nehody z 25. května 1998, kdy v andaluské továrně firmy Acerinox spolu s recyklovaným kovovým šrotem roztavili průmyslový zdroj radioaktivního záření. Ten obsahoval vysoké množství izotopu césia 137. Radioaktivní mrak, který se přitom uvolnil, detekovaly v následujících dnech monitorovací stanice ve Francii, Itálii, Německu a Švýcarsku. Ve francouzském Tolounu - více než tisíc kilometrů odtud - naměřili úroveň aktivity tisíckrát vyšší, než je běžné. Podobně jako v případě výbuchu v Černobylu, byl zdroj kontaminace na jižním pobřeží Španělska určen teprve díky varování ze sousedních států. Španělská rada pro jadernou bezpečnost (CSN) nehodu veřejně oznámila teprve 11. června, tedy se zpožděním téměř tří týdnů.

Mezitím došlo k zamoření tavící pece a dalšího vybavení továrny, popílek z filtrů byl z neznalosti odvezen na další dvě místa, která rovněž kontaminoval. Úřady nakonec zajistily asi sedm tisíc tun radioaktivního materiálu. Ten byl údajně izolován a bezpečně uložen právě na skládce u města Huelva.

Radioaktivní izotop césia 137 patří mezi poměrně nebezpečné látky. Je rozpustný ve vodě a protože jeho poločas rozpadu je třicet roků, představuje dlouhodobou zátěž na několik staletí. Vzniká především v jaderných elektrárnách během štěpení uranu; jeho masivní únik z Černobylu dodnes způsobuje vysokou úroveň kontaminace a neobyvatelnost mnoha tisíc kilometrů čtverečních.Huelva je už při pohledu na družicový snímek v Google Earth zvláštní město: z jižní a východní strany ji z těsné blízkosti obklopuje obrovská skládka odpadů, zabírající hodně přes tisíc hektarů. Jsou zde vyvezeny především odpady z výroby fosfátových hnojiv, průměrná vrstva haldy je šest metrů. Vzhledem ke zvýšenému obsahu uranu v těžených fosfátech je přímo na povrchu skládky úroveň radioaktivního záření dvacetinásobně vyšší, než je přirozené (naměřili jsme dávkový příkon zhruba 2 až 5 mikroSievert za hodinu, průměrná hodnota pozadí je řádově 0,1 μSv/h), což způsobují právě přirozené radioizotopy uranu a jeho rozpadové řady. Náš gamaspektrometr například identifikoval přítomnost izotopu rádia 226. Naprostá většina haldy je zcela nezajištěná (odkaliště viditelná na satelitním snímku jsou nyní zcela vyschlá), takže se jemný prach z povrchu může vítr šířit poměrně daleko. Nejbližší obytné domy se nacházejí pět set metrů odtud, do centra města je to asi dva kilometry.

Něco takového jsem opravdu nečekal, podobné obrázky jsou k vidění spíš v rozvojových zemích. Při pohledu na tu scenérii se mi vybavil otřesný zážitek z Ruska. Tam jsem před několika lety navštívil tuvínské město Ak Dovurak, nad kterým se tyčí vysoké haldy desítek milionů tun azbestového odpadu. Stejně jako tam, i v Andalusii úřady nad problémem gigantické toxické a radioaktivní skládky zavírají oči.Kolegové z pobočky Greenpeace v Madridu už ale pracují na tom, aby naše odhalení donutilo vládu k účinné nápravě. A já mám radost, že i po vzdělávací stránce přínosné radiační školení nebylo jen akademické.

Upozornění: Postoje a názory vyjádřené v tomto textu jsou osobním hodnocením autora, nikoliv organizace Greenpeace.
Ze skládky u města Huelva

Pepé, náš místní průvodceskládka je přístupná bez omezeníkolega Heinz s Geiger-Müllerovým detektoremdetekce izotopů gamaspektrometremměsto je na dosahnádrže vyschly na prach

na okrajích skládky je pastvina


Půldenní zastávka cestou v Seville

nádraží

centrum města


Moje přechozí fotoblogy / My previous photoblogs:

Léto v Nizozemí / Summer in The Netherlands

Cesta k Severnímu moři / Journey to the North Sea

Cesta do Kašivazaki-Kariva

Cesta do Kašivazaki-Kariva II. (obsahuje i psaný blog)

Některé moje starší fotografie / My older photographs:

Internetová galerie


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

marek napsal(a):

Kolem černobylu je vysoká úroveň kontaminace a neobyvatelnost mnoha tisíc kilometrů čtverečních? no lol. By mě zajímalo proč tam teda úřady vyhlásili chráněnou oblast. Nejspíš proto, že to je uzavřené pásmo, lidi tam moc nelezou a normálním živočichům se tam dobře daří...
21. 10. 2007 | 00:27

Jan Beránek napsal(a):

Podle BBC, 14.8.2007:

Podle nové studie není zakázaná zóna kolem Černobylu rájem divočiny, jak v nedávné době psaly některé sdělovací prostředky.

V poslední době bylo publikováno několik prací obsahujících hypotézu, že v okolí Černobylu se navzdory zvýšené úrovni radiace daří rozvíjet populace vzácných živočišných druhů.

Na druhé straně vědci, kteří posuzovali vliv katastrofy na volně žijící ptactvo, došli k názoru, že ekologické dopady jsou „podstatně vážnější, než se v minulosti předpokládalo“. Tento závěr byl publikován v časopise Biology Letters vydávaném britskou akademií věd.

Po explozi čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Černobylu v dubnu 1986 byly registrovány stopy radioaktivního spadu téměř ve všech státech severní polokoule.

Odborníci odpovědní za zmíněný výzkum, Anders Moller z Univerzity Pierra a Marie Curieových ve Francii a Tim Mousseau ze státní univerzity v Jižní Karolíně (USA), uvedli, že jejich výsledky nepotvrzují hypotézu, že zvýšená radiace nemá žvočichy v regionu negativní vliv.

"Ze závěrů Černobylského fóra při OSN a z článků, které se v populárních časopisech zabývaly dopadem úniku radiace po katastrofě, byste mohli získat dojem, že se z uzavřené zóny kolem elektrárny stal prosperující ekosystém plný vzácných živočichů, jejichž populace se úspěšně rozrůstají," napsali Moller a Mousseau. Vzápětí dodávají: „Druhová pestrost, množství i hustota populací hnízdících ptáků v důsledku zvýšené úrovně radiace poklesla.“

Během práce na studii bylo sledováno 1570 jedinců 57 ptačích druhů. Výsledkem bylo zjištění, že počet ptáků v nejvíce kontaminovaných oblastech poklesl o 66 % oproti stanovištím s běžným radiačním pozadím. Studie zároveň zaznamenala snížení druhové pestrosti na polovinu.

Uvedená zjištění potvrzují závěry předchozí studie, která se zaměřila speciálně na vlaštovky a konstatovala prudký pokles jejich počtu v zamořených oblastech. Vědci předpokládají, že přímou příčinou úhynu ptáků je jejich snížená odolnost proti nízkým dávkám radiace. Odolnost prý snižuje úbytek antioxidantů v organismu po dlouhém migračním tahu.

„Ukazuje se, že případ vlaštovek není ojedinělý, řada dalších druhů byla postižena podobným způsobem,“ uvedl pro BBC profesor Mousseau, a dodává: „Studie rovněž dospěla k závěru, že nejvyšší pravděpodobnost vymizení či snížení počtu lze předpokládat u druhů, které jako potravu vyhledávají hmyz žijící ve svrchních vrstvách půdy. Ty byly totiž nejhůře kontaminovány."

V současné době probíhá výzkum, jehož cílem je prokázat, zda je hlavní příčinou úbytku těchto ptáků konzumace kontaminovaného hmyzu, nebo jeho nižší výskyt v postižených oblastech. „Pokoušíme se zajistit prostředky na rozšíření ekologického výzkumu, aby zahrnul bezobratlé stejně jako rostliny a zvířata,“ vysvětluje Mousseau.

Radioaktivní útočiště

Nedávná práce publikovaná v časopise American Scientist předkládala hypotézu, podle které se zvířatům a rostlinám daří lépe v uzavřené zóně o třicetikilometrovém poloměru kolem havarovaného reaktoru než mimo ni. Jeden ze spoluautorů, Robert Baker z texaské Tech University, uvedl, že pozitivní dopady na přírodu plynoucí z omezení lidské činnosti vyvažují rizika spojená se zvýšenou radiací.

Na univerzitní internetové stránce profesor Baker píše: „Omezení lidské činnosti včetně zemědělství, lovu a těžby dřeva znamená významný přínos. Lze říci, že nejhorší havárie jaderné elektrárny v dějinách neměla na divokou přírodu horší dopad než běžné lidské aktivity.“

Profesor Mousseau na stanovisko profesor Bakera reaguje: „Nelze popřít, že černobylská zóna představuje, díky útlumu lidských aktivit, výjimečný ekosystém. Ovšem detailní ekologický výzkum podává jasné důkazy o negativním vlivu kontaminace na pestrost i počet přítomných organismů. Je třeba důsledně uplatňovat standardní metody vědeckého výzkumu, nikoli na základě zběžného pozorování konstatovat, že nedošlo k žádným následkům“.
21. 10. 2007 | 00:29

Axlboy napsal(a):

Pane Beránku, když čtu ty vaše tendenční a pseudovědecké story, tak nevím jestli se smát nebo plakat. ... až příště pojedete měřit radioaktivitu, tak si předtím změřte hodinky, budíky v autě a mobil, možná i ten foťák, kterým to fotíte by se mohl změřit ;)
21. 10. 2007 | 07:54

sumny Cech napsal(a):

Diky za zajimavy clanek a pekny fotky. Drzim palce ve Vasi uzitecne praci. S utoku faniatiku si nic nedelajte, kazdy Cech, ktery neco dala poradne musi pocitat s utoky zapsklych prislusniku sveho naroda, bohuzel
21. 10. 2007 | 09:19

Klára Veselá Samková napsal(a):

Ahoj Honzo, srdečně tě zdravím! Máš zajímavou práci a dáváš o ní zajímavě vědět. Jistě s Tebou nebudou všichni ve všem souhlasit (ostatně ani já ne), ale jsem toho názoru, že někdo musí hlídat mantinely, aby bylo možno najít kompromis. Ty i Greenpeace jste mantinel, který se možná zdá ledaskomu fundamentalistický, ale jehož existenci je možno vymezit i ten kompromisní mainstream. A v tom je vaše role dle mého názoru nezastupitelná. Čauky, Klára
21. 10. 2007 | 09:41

Axlboy napsal(a):

to Klára: vzhledem k tomu že greenpeace (nebo greenpiss?) je soukromá nátlaková organizace, kde se pár jednotlivců snaží řídit fungování volených celků za účelem vlastního profitu, tak žádný jejich postoj nemůže být chápán jako objektivní.....

Mě osobně připadají různé eko.org (jsoucí momentálně IN) jako skupinky cvoků, kteří se snaží zvrátit přirozený vývoj. Ať už prosazováním eko-energie (největší lež dneška), snahou bojovat proti GW (zastaví snad zemský pohyb?) nebo prodejem eko-odpustků .....

Chjo ...

Mirek
21. 10. 2007 | 10:41

hugo napsal(a):

Teda takovy gama spektrometr bych taky chtel. Jako nevadi vam, ze s ohledem na charakter 226-Ra je jeho detekce v terenu prakticky vyloucena??

Ra-226 T1/2=1600 years
Photon Emission Products: Ra-226
Fraction Energy(MeV)
0.000067 0.309700
0.001357 0.094900
0.001802 0.081070
0.002994 0.083780
0.008022 0.011700
0.032800 0.186210
21. 10. 2007 | 10:51

hugo napsal(a):

Kdyz chcete prukazna data, chce to vetsi krystal 5x3 nebo 5x5 je malo - chce to 3"x3". Dale dostatecne dlouhou dobu mereni, ALE HLAVNE - spektroskopie se dela po carach, automaticke vyhodnoceni pouzivaji amateri a ti co tomu nerozumi - (software totiz priradi kazdemu sumu neco ... )
21. 10. 2007 | 11:11

Jan Beránek napsal(a):

to Hugo: Jak typické, ty Vaše předsudky. Jak víte, čím jsme spektrum měřili a jak jsme je vyhodnocovali? Pro informaci (i když je mi jasné, že si najdete za každou cenu další důvod k neinformovanému rýpání): pro předběžnou analýzu jsme použili gamaspektrometr Exploranium GR-135 s NaI krystalem 1,5" x 2,2", expozici 10 a 30 minut. Vyhodnocení jsme dělali manuálně - i když například software oznamoval jód 131, právě detailní analýza spektra ukázala, že gama záření má jiný původ. Samozřejmě jsme také odebrali vzorky, které putují do akreditované laboratoře. Nazdar!
21. 10. 2007 | 12:36

hugo napsal(a):

NaI(Tl) :o))))))))))))))))) a s tim chcete neco hledat ..... , clovece pobavil jste me jako malokdo. Vzdyt Vy byste chtel odlisovat malinkaty peak na 186keV s malym krystalem , s polosirkou asi 25keV. (Kdyby Co-60 nebo Cs-137, ale na nizkoenergeticke peaky s NaI(Tl) zapomente. Ten peak jste nemohli videt.
Jen pro Vasi informaci, me gama spektroskopie zivi. A doucte se to!
Nazdar.
21. 10. 2007 | 13:52

hugo napsal(a):

Jo, a co jsem neuvedl hned v pocatku, - blahove jsem se domnival, ze jste uzili HPGe. No ti "odbornici" co vam dali pristroje by potrebovali kurzy fyziky jak sul.
21. 10. 2007 | 14:11

Jan Beránek napsal(a):

to Hugo:

Inu, teď jsem se pobavil já. Víte - teď barvitě ilustrujete jeden z důvodů, proč mne jaderná energetika tolik znepokojuje. Naprostá většina (ne však všichni) lidí "z oboru", které jsem potkal, projevuje totiž podobné rysy fachidiocie a zaslepenosti, jako Vy.

Namísto toho, aby Vás znepokojil fakt, že sto padesát tisíc lidí ve městě Huelva žije ve výrazně rizikovém prostředí; že španělské úřady ignorují problém gigantické a nezabezpečené skládky pár set metrů od domů; že tamní vláda "zlikvidovala" tisíce tun césiem 137 kontaminovaných odpadů tak bezpečným způsobem, že po necelých deseti letech kontaminace opět uniká do životního prostředí; že událost z roku 1998 ukázala, jak málo jsou hlídány nebezpečné radioaktivní látky; že vláda tehdy únik radioaktivního mraku připustila až poté, co jej naměřili v okolních zemích; že trvalo tři týdny, než situaci začala řešit - tohle jsou totiž věci, o kterých píšu ve svém textu - tak se snažíte udělal pitomce z lidí, kteří na problém upozorní. Podle Vás jsme nemohli naměřit rádium, které jsme naměřili a které se na skládce prokazatelně ve zvýšených kontentracích vyskytuje. Výborně!

Začíná se mi z toho rýsovat i námět na samostatnou úvahu, do některého budoucího blogu: jestli náhodou nějakým typem ideologie netrpí právě ti, kteří takto přistupují ke světu a jeho problémům.

Pěknou neděli, JB
21. 10. 2007 | 14:49

xxx napsal(a):

V kontextu Vaseho nalezu ve Spanelsku je zajimava nize citovana psaaz z nedavneho clanku tydeniku RESPERT:

"Červencové číslo vědeckého časopisu European Journal of Cancer Care přineslo rozsáhlou analýzu výskytu leukémie u dětí a mladých lidí. Američtí vědci z Lékařské univerzity v Jižní Karolíně podrobili důkladnému zkoumání 17 vědeckých studií, které zahrnují výskyt leukémie na 136 místech Velké Británie (7 studií), Francie (3 studie), Kanady (2 studie), Německa (2 studie, z nich 1 v bývalé NDR), USA, Japonska a Španělska (po 1 studii).

Tato meta-analýza došla k závěru, že úmrtnost na leukémii u dětí do věku 9 let byla zvýšena o 5 až 25 procent v závislosti na vzdálenost od jaderného zařízení. Úmrtnost ve skupině dětí a mladých lidí do 25 let byla zvýšena od dvou do 18 procent. Statistické analýzy také prokázaly zvýšení výskytu (incidence) leukémie. Ve skupině dětí do 9 let o 14 až 21 procent, ve skupině do 25 let o 7 až 10 procent."

Zdroj: http://suta.blog.respekt.cz...
21. 10. 2007 | 14:58

merkaptan napsal(a):

Typicke pro Beranky - "meri" neco zpusobem, kterym se nic takoveho zmerit neda, a kdyz je na to nekdo, kdo veci rozumi, upozorni, ze blaboli, tak mu vynadaji do idiotu stylem "a vy v Americe zase bijete cernochy !". Jo, Greenpiss je banda prolhanych vyderacu.
21. 10. 2007 | 19:08

hugo napsal(a):

Tak to je udel nas bojovniku proti tme. Z toho co naznacujete vyplyva ze jste jmenovany nuklid nemohli zmerit, neb bude odstinen comtony vyssich peaku a sumy. Pokud jste ho nasli, nasli jste ho proto, ze jste ho videt chteli. (Abyste neco nasli, museli byste stat na zile smolince, to by pak nebyl by problem v Cs-137 jak uvadite, ale jinde).
A to je prave to. Ja totiz nevim, ma-li me znepokojovat co me dle vas znepokojit ma. (Na prikladu vyse, jsem chtel ukazat, ze Vy vidite to, co videt chcete a potiz je v tom, ze to ne vzdy musi byt v souladu s objektivni realitou).
To co uvadite jako hrozbu - nevim, mam-li vam verit. Nevim. Greenpeace totiz na svych strankach uvadi jako sokujici fakt, ze Jenisej je kontaminovan na obou brezich po delce vice nez 500km od Krasnojarska-26. To, ale neni pravda. Sam jsem se tam ucastnil mereni, a to na levem brehu, asi 1500m (nebo 2000m) od vypuste z GChK. A bylo tam asi 14mkR/h tedy +-1,2mSv rocne ... (v udajne kontaminovanem Zeleznogorsku jsou prikony podobne). Ja nerikam, ze konkretne Zeleznogorsk je kristalove cisty, ale to co pise greenpeace proste neni pravda.
pekny vecer
21. 10. 2007 | 19:57

slon napsal(a):

Díky, hugo,
vždy mě potěší, když někdo dokáže argumenty usadit zelené teroristy. Sám jsem chemik a často žasnu, jaké nestoudnosti dokáží prezentovat veřejnosti. To se zdaleka netýká jen Greenpeace. Pak jim má člověk věřit.
Hezký večer
21. 10. 2007 | 20:51

laminat napsal(a):

Mě zase znepokojují Zelení, Duha a podobné spolky, které z nás, skeptiků, chtějí udělat blbce.
Odhlédnouc od strašlivého odborného blábolení pana Ovečky by mě zajímaly nějaké principiální záležitosti: Jak se pan Beránek na školení a měření dopravil? Pěšky? Na kole?
21. 10. 2007 | 20:52

Jan Beránek napsal(a):

Pane Hugo,

nejprve mi vadilo, že odsuzujete naše měření, aniž byste cokoliv věděl o přístrojích i metodě. Předpojatě jste "věděl", že jsme neměli ani dobré vybavení i že jsme Vašimi slovy amatéři, kteří se jen podívají na displej na automatické vyhodnocení spektra a už křičí na poplach. To není věděcká či solidní metoda oponentury, ani snaha o diskusi nebo poznání.

Trváte nadále na tom, že jsme nemohli naměřit, o čem píšu, že jsme naměřili (ačkoliv jde o okrajovou zmínku o přítomnosti rádia 226, nikoliv o podstatu mé zprávy, kde se jedná o předeším o únik césia 137 z toho, co je oficiálně bezpečně izolovaná skládka). K tomu nemám mnoho co dodat, snad jen to, že jsme sice nestáli na žíle smolince, ale na haldě odpadu s poměrně vysokou koncentrací přírodního uranu a jeho dceřinných prvků.

O nálezu césia 137 - jehož měření však nezpochybňujete - píšu v jiné souvislosti než s detekcí rádia 226, ostatně to bylo na jiném místě skládky (césium, jak se zmiňuji, bylo v mokřadu u řeky).

Existenci skládky u Huelvy dokládají snímky, včetně toho satelitního, existuje k tomu i poměrně bohatá literatura. Pochybujete, jestli je to hrozba? Podívejte se na fakta.

Ke kontaminaci Jeniseje nemohu říct mnoho konkrétního, nebyl jsem tam měřit ani nejsem seznámen se studií svých kolegů z roku 2000. Díval jsem se na ni před chvílí na internetu, takže Vás mohu alespoň upozornit na to, že přesný citát zní:

"From 1959 to 1992 the cooling waters of the two older reactors have been discharged directly from the primary cooling loop into the river Yenisey. As a consequence of this practice, large parts of the Yenisey river banks have been heavily contaminated on a length of not less than 500 km",

tedy:

"Mezi roky 1959 a 1992 se chladící voda ze dvou starších reaktorů vypouštěla přímo z primárního chladícího okruhu do řeky Jeniseje. V důsledku toho byly vážně kontaminovány _VELKÉ ČÁSTI_ břehů řeky v délce _NE KRATŠÍ_ než 500 km".

Takže jste tento výrok významově ve svém příspěvku opět posunul. Mohu Vás ale ujistit, že Krasnojarsk opravdu není křišťálově čistý: sám snad uznáte, že vypouštění vody z primárního okruhu, která obsahuje řadu aktivovaných korozních produktů i štěpných produktů přímo z jaderného paliva - tedy vysoce radioaktivních částic, mohlo sotva udržet tok řeky bez měřitelných následků.

Zdravím,

Jan Beránek
21. 10. 2007 | 20:55

marvin napsal(a):

Pane Beránku, "štěpné produkty přímo z jaderného paliva"? Tomu Vy věříte? Znáte snad reaktor, kde se médium primárního okruhu dostává do přímého kontaktu s jaderným palivem? To si ze mě děláte srandu?
Jděte se vycpat.
21. 10. 2007 | 21:10

Jan Beránek napsal(a):

Pane Marvine,

koukám, že si tady dneska srandu dělají samí jaderní experti :-). Ale řekl jsem si výjimečně, že zkusím jednou na ty demagogie v diskusích reagovat.

Svému tvrzení nemusím věřit, to stačí vědět. Nebo znáte snad reaktor, který by měl 100 % těsnost pokrytí palivových proutků během celé palivové kampaně?

Stačí se podívat na problémy s palivem v Temelíně. Státní úřad pro jadernou bezpečnosti v informačním shrnutí na svých webových stránkách píše doslova:

"Jaderný reaktor v elektrárně Temelín pracuje se 163 palivovými soubory, z nichž každý obsahuje 312 palivových proutků. Projekt každé jaderné elektrárny počítá se vznikem určitého množství jejich netěsností... Vzhledem k identifikovaným netěsnostem paliva SÚJB rozhodl, že [...]".

Myslíte si, že SÚJB ví nebo jenom "věří", že se do chladícího okruhu mohou dostat štěpné produkty z palivových pelet?

Mimochodem, Temelín je sice šlendrián, ale zkuste si představit, jak to asi vypadalo ve starých sovětských reaktorech v 60. letech.
21. 10. 2007 | 21:21

marvin napsal(a):

Víte, pane Beránku, to je ta demagogie. Netěsnost palivových článků ještě automaticky neznamená kontaminaci primárního okruhu radioaktivním palivem. Kdyby k tomu došlo, je to hodnoceno jako vážná havárie (z hlavy nevím jakého stupně - o tom mě jistě poučíte). Netěsné palivové články (vnitřní netěsnost!) jsou detekovány a vyměněny.
Mimochodem - Temelín možná je šlendrián, ale humbuk kolem jeho provozu mi připadá přehnaný.
21. 10. 2007 | 22:01

Jan Beránek napsal(a):

Ach tak, demagogie, pane Marvine... no to tedy opravdu je.

Co tedy z netěsného palivového proutku do primárního okruhu uniká, když ne štěpné produkty?

Proč tedy SÚJB hovoří o limitních hodnotách přítomnosti radioaktivních izotopů jódu, proč se netěsnost článků měří mírou koncentrace xenonu 133?

Co znamená například tato citace ze zprávy úřadu? "Zvýšení aktivit jódu 131 ze začátku srpna 2003, s následným zvýšením aktivit xenonu, indikovalo netěsnost paliva, zirkon a niob nebyly detekovány." Jak se ta aktivita v primárním okruhu asi zvýšila? Zvlášť když explicitně indikuje netěsnost paliva?

JB
21. 10. 2007 | 22:16

marvin napsal(a):

Ach jo,
říká Vám něco termín sekundární radiace?
21. 10. 2007 | 22:22

Jan Beránek napsal(a):

Říká - a?

Dostáváme se typicky do "diskuse" o velmi dílčím specifickém problému. Klidně pokračujme.

Nicméně bych zároveň upozornil, že tato diskuse vznikla ohledně toho, zda je nebo není problém vypouštět vodu z primárního okruhu přímo do otevřeného říčního toku. Schválně, je to podle Vás problém, nebo není?

JB
21. 10. 2007 | 22:43

Karel (taky) napsal(a):

Pane Beránku, obdivuji lidi, kteří jsou s vámi ochotni diskutovat. Opravdu. Já tedy nejsem. Pro mne jste jeden z vředů na tváři naší krásné planety.
21. 10. 2007 | 23:01

marvin napsal(a):

Voda z primárního okruhu nemá pochopitelně v přírodě co dělat. Nicméně naše polemika vznikla kvůli pochybné metodice Vašeho měření (viz článek). Já jsem chtěl jenom upozornit na některé nepřesnosti, kterých jste se ve své argumentaci dopustil.
Dobrou noc
21. 10. 2007 | 23:27

hugo napsal(a):

Pane Beranku, asi to nema smysl. Zrejme vam nic nerika pojem MDA. A to je prave to co se mi na vasem "vyzkumu" nelibi. Vam nedochazi, dochazet asi nechce, ze vam vycitam velmi pochybnou metodiku. Pri mereni Cs-137 tolik komplikaci neni, to jste zvladnout mohli - i kdyz.... Mistre, ono jde o to, ze jsem videl co mate na obrazcich, kram s "nizkym pozadim" s kterym by jste neco namerit v nizkoenergeticke oblasti mohli, vypada trosku jinak (velke HPGe, a vysmal sem se vam taky proto, ze 30min je zatracene malo. Pisek kousek od Trinity site, jsme merili 48h na 3"x3" HPGe.... ).
A k tomu Kr-jarsku ja jsem si to ale precetl cesky .... (http://www.greenpeace.sk/ca...)
Tam je neco trosku jineho, ze? Ale jen tak mimochodem i ten vas anglicky preklad je docela mimo realitu. Ta je takova, ze kontaminovan je jen a pouze pravy breh a ne vice nez 20-30km a ne tak zasadne. Zasadni problem je par (asi 5) ostruvku +- 10x5m kousek od vypuste.
Rozloucim se s vami poopravenym prislovim, jez si vemte osobne: Greenpeace, obcas na nekterem sprochu pravdy trochu.
22. 10. 2007 | 12:21

hugo napsal(a):

To slon:
Nemate zac:-). Pustil jsem se do nej proto, ze jsem nedavno podobny problem resil. Aby byla pravda co napsal musel by zit ve svete, kde se gaussovo rozdeleni chova jinak.
22. 10. 2007 | 12:38

hawk napsal(a):

Velmi tendenční článek, pane Beránku. Zelený mozek zase straší lidi. Víte, že v celé Evropě, o Americe ani nemluvě, jsou oprašovány plány na další výstavbu jaderných elektráren? Nedivím se, protože do pořádného blackautu zbývá z historického hlediska jen chvilička.

A úvahy, že hnědouhelné, či jiné fosilní elektrárny nahradí větrníky nebo fotovoltáž, to je zatím zcestné, že? Přitom jaderná energetika je nejčistší spalování, které může vůbec věda nabídnout. A bioplynky nás taky moc asi nezásobí. Je to o výkonech a spotřebě, která, ať se nám to líbí nebo ne, bude jen stoupat, nikdy klesat.
22. 10. 2007 | 13:45

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Materiály o tom, jak provádět měření, jsou přístupné nejen ve skriptech, něco je i na stránkách výrobců měřících zařízení. Zdá se že podle popisu obsaženého v článku, Vaše měření neprobíhalo (neprobíhala) popsaným způsobem.
Pokud někdy budete chtít měřit radioaktivitu v obydleném území, doporučuji "uranovou zatáčku" v Příbrami, místní vysvětlí, kde to je, nejde sem vložt mapka. V době, kdy se ještě vozila vytěžená ruda na nákladních autech městem, jim tam pravidelně padal náklad, několikrát se tam i auta vybourala.
22. 10. 2007 | 14:58

laminat napsal(a):

Pane Beránku, opakuji dotaz - jak jste se dopravil z České republiky na místo měření?
22. 10. 2007 | 16:25

Jan Beránek napsal(a):

Posílám souhrnnou reakci na dosavadní diskusi.

1. Greenpeace zjistilo gamaspektrometrem (s mírou spolehlivosti převyšující 99 %, přičemž schopnost použitého přístroje změřit tento izotop nikdo z diskutujících nezpochybnil) přítomnost izotopu césia 137 na okraji skládky u města Huelva. Podle úřadů by takové látky na daném místě vůbec neměly vyskytovat. Greenpace odebralo vzorky a poslalo je do akreditované laboratoře.

2. Ve svém článku jsem jako okrajovou věc zmínil, že jsme identifikovali také přítomnost izotopu rádia 226, které je dceřinným produktem uranu 238, jenž se tam vyskytuje ve zbytcích po zpracování fosfátů a jenž je příčinou výrazně zvýšené úrovně ionizačního záření. Dozimetry různých výrobců a typů - měli jsme jich šestnáct - naměřily ve vzdálenosti cca 1 metru od povrchu příkon cca 20 násobně vyšší, než je přirozené pozadí. Spolehlivost dozimetrů také nikdo nezpochybnil (ono by to asi ani nešlo).

3. Diskuse probíhala o dílčím tvrzení týkajícího se izotopu rádia 226 a možnostech jeho detekce. Konzultoval jsem tuto věc dnes ještě podrobněji s PhD. Rianne Teule, která se kurzu účastnila jako lektorka (absolvovala studiu fyzikální chemie, poté speciální kurz radiologie). Identifikace proběhla zpracováním dat (exportovaných do PC a kontrolovaných následně i ručně) z gamaspektrometru již výše uvedené specifikace, který naměřil přítomnost dceřinných produktů rozpadu rádia 226 s kratším poločasem rozpadu, a to přesně v poměru, který indikuje přítomnost rádia 226.

4. Diskuse se dále týkala mého tvrzení, že chladící voda primárního okruhu jaderného reaktoru je zdrojem kontaminace v důsledku aktivovaných korozních produktů a nečistot (nikdo nezpochybnil) i úniku štěpných produktů z palivových článků. Netěsnost pokrytí palivových článků je však známým a prokázaným faktem, diskutovaným průmyslem i dozorčími orgány (včetně ČR), stejně jako je faktem únik některých radioaktivních izotopů mimo tyto články - v lepším případě těkavých a plynných prvků, jako jod či xenon.

5. Neviděl jsem žádné věcné argumenty k tvrzením, že můj článek a jeho sdělení je nepravdivé či nepodložené. Přečtěte si jej prosím znovu.

Zdravím, Jan Beránek
22. 10. 2007 | 22:03

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Dobrý večer a dobrou noc, pane Beránku,

dovolte, abych se Vás ještě na poslední chvíli zeptal na jednu věc, resp. možná, že bude lepší, když si přečtete nejdříve toto:

můj diskusní příspěvek 4. 10. 2007 ve 23h:22min. na adrese:

http://blog.aktualne.centru...

kde blábolím jisté nesmysly o tritiu v terciálním chladícím okruhu a vůbec o jaderné energetice jako takové pár směšných a bezvýznamných souvětí.
Možná, že byste mi na mé tam položené otázky mohl něco říci Vy.

Mimochodem, jste člen Strany zelených?

Pan Bursík bohužel již asi Blogovat nezačne, nemá bohužel na lidi tam dole čas, takže ho holt příště již asi nikdo volit nebude.
22. 10. 2007 | 23:54

crowley napsal(a):

On je to s těmi ekology problém-technické vzdělání je u nich často špatné. Když jsem se spěšně podíval na http://www.hnutiduha.cz/ind... tak jsem zjistil že vystudoval politologii a sociologii na brněnské Fakultě sociálních studií MU. A tito lidé se pak vyjadřují například k nebezpečí jaderných elektráren
23. 10. 2007 | 00:26

hugo napsal(a):

Tak preci jen Vas jeste okomentuji.
Jen nevim, zda matete zamerne, nebo nezamerne.
1) ..
2)..
3) BINGO. Vy jste skutecne zadne Ra-226 nestanovili. Vy jste pouze gama spetrometrii nasli rozpadove produkty Rn-222(typl bych si Bi-214, ale klidne i Pb-214, nebo i oba zaroven) a to je setsakra rozdil. Rn-222 je plyn, ktery indikuje pritomnost Ra-226. Jenomze plyny maji zajimavou vlastnost a mohou difundovat z podlozi. To znamena, ze Ra-226 muze byt klidne z podzemi. (To ze neni z podzemi je treba prokazat, a to jste Vy neudelal)
4) Odpovidate na neco jineho nez jsem Vam vytykal. Na strankach viz vyse jsou nepravdiva data.
Pokud mlzite zamerne, stydte se, pokud nezamerne (a to myslim) doucte se to!
Nazdar
24. 10. 2007 | 09:01

Jan Beránek napsal(a):

Jen znovu upozorňuji, že tématem mého textu je nečekaný objev CÉSIA 137 - které bylo prokazatelně detekované - a opakované selhání španělských úřadů.

Zjištění, resp. ověření přítomnosti rádia 226 bylo jen okrajovou zmínkou. Verifikace zdroje rádia na skládce u Huelvy byla provedena mnohokrát před námi. Radiační příkon je více než o řád vyšší, než je obvyklé, a souvisí s vysokou koncentrací uranu a jeho dceřinných produktů ve fostátech (řádově 1000 Bq/kg).

V mém textu nejsou nepravdivá data.

JB
26. 10. 2007 | 08:41

t7 napsal(a):

Beranku, kdy bude rozbor z nezavisle akreditovane laboratore? Vasi schopnosti delat spektralni analyzu gamma spekter neverim, sorry :)
27. 10. 2007 | 11:05

Tomáš napsal(a):

Ahoj Jan, velmi ma zaujali tie tvoje fotografie a samozrejme aj clanok. Tie udaje ktore ste tam zistili ma dost zaskocili,nemal som totiz ani ponatia, ze sa nieco take moze nachadzat v tak vyspelej krajine akou Spanielsko je. Je to dost smutne, co urobia niektori ludia pre zisk bez ohladu na zivotne prostredie. Drzim ti palce vo vsetkom co robis lebo je to fakt super praca a malo ludi sa da na taku cestu ako ty. Aj ti trosku zavidim lebo ja by som chcel robit tiez nieco take. Maj sa zatial pekne a vela stasia.Mozno si ma pamatas z vystavy o Cernobyle. Tomas z Gl
27. 10. 2007 | 17:19

Tomáš napsal(a):

Ahoj Jan, velmi ma zaujali tie tvoje fotografie a samozrejme aj clanok. Tie udaje ktore ste tam zistili ma dost zaskocili,nemal som totiz ani ponatia, ze sa nieco take moze nachadzat v tak vyspelej krajine akou Spanielsko je. Je to dost smutne, co urobia niektori ludia pre zisk bez ohladu na zivotne prostredie. Drzim ti palce vo vsetkom co robis lebo je to fakt super praca a malo ludi sa da na taku cestu ako ty. Aj ti trosku zavidim lebo ja by som chcel robit tiez nieco take. Maj sa zatial pekne a vela stasia.Mozno si ma pamatas z vystavy o Cernobyle. Tomas z Gl
27. 10. 2007 | 17:19

slon napsal(a):

Zadržte občané!
Diskutovat zde nemá cenu. Sami vidíte, že Beránek se nikdy nemýlí, bez ohledu na fakta.
28. 10. 2007 | 11:39

bimbo napsal(a):

Zajimavejsi nez "odhaleni Greenpiss" spis bude az policie odhali kam se podely penize, ktere se za Berankova sefovani Strane Zelenych ztratily ze stranicke kasy....
30. 10. 2007 | 17:28

Jan Beránek napsal(a):

To je jednoduché - za mého vedení se ve Straně zelených žádné peníze neztratily. Více o finančních machinacích ve straně v 90. letech viz http://janberanek.cz/jb_sz_...

JB
30. 10. 2007 | 20:24

Jan Beránek napsal(a):

Ahoj Tomáši, díky za pozdrav. Taky jsem se divil, že je něco takového možné, což mě vedlo k napsání tohoto textu. Přeju Ti hodně štěstí a výdrž, Jan
30. 10. 2007 | 22:06

t7 napsal(a):

Tak kdy bude ta analyza z nezavisle a akreditovane laboratore?
31. 10. 2007 | 02:04

Tomáš napsal(a):

Dakujem pekne aj ty sa drz a bojuj lebo to robis pre nas vsetkych aj ked si to mnohy neuvedomuju, rad by som sa stretol este niekedy s tebou si fajn chalp a mas dobre nazory, pokecaly by sme o tom a tak...o vselicom. Pozdravujem rodinku. A do skoreho videnia
01. 11. 2007 | 17:22

bimbo napsal(a):

Beranku, prihraval jste "kseftiky" kamaradum, kteri vas a patocku drzeli ve strane nad vodou. Informace o tom tehdy zverejnil pan Mach. Takze nam tady prosim nelzete a radeji napiste kde ty penize skoncily.
01. 11. 2007 | 17:52

Jan Beránek napsal(a):

AD Výsledky: Výsledky analýzy vzorků už máme, prokazují výrazně zvýšenou koncentraci césia 137 (nad běžné hodnoty v důsledku spadu z testu jaderných zbraní a Černobylu). Konkrétní čísla jsou zatím embargovaná, zveřejní je naše kancelář ve Španělsku. Až se to stane, umístím je i sem.

AD Peníze v SZ: Totální nesmysl. Sem s těmi Vašimi "informacemi", ať se na ně můžeme podívat!
02. 11. 2007 | 11:40

Hanz napsal(a):

Zdar,
rád bych podotkl, že navážet se tu do Temelína je bezpředmětné. Důvod, proč mají některé osoby dojem, že je poruchový, je ten že se do zpráv dostane "každé upšouknutí" ke kterému tam dojde. Myslím, že kdyby to dělala každá elektrárna nebo fabrika, tak bychom za chvíli měli dojem, že tu nefunguje vůbec nic.
Taktéž se přikláním k názoru, že jaderná energetika je nejmenší zlo k vyřešení problému skleníkových plynů. V tomto ohledu nesdílím negativní postoj Greenpeace (narozdíl např. boje proti lovu velryb nebo tuleňů). Ono v civilizovaném světě už stejně jednookruhové reaktory vlastně nejsou. Temelín je díky té rakouské pseudoekologické hysterii tak hlídaný, že si nemůžou dovolit na něco se vykašlat nebo to zfušovat.
22. 01. 2008 | 10:12

Larry Fox napsal(a):

Vítejte 24hodinová výpůjční služby

Už jste se snažil získat úvěry od bank, ale bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních úvěrové společnosti ve Velké Británii. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a náš přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaše aplikace rychle a efektivně. Můžete si půjčit na jakýkoliv termín 1 - 25 rok a půjčit jakoukoli částku od £ 2.000 Kč 50,000,000.00 pro jakýkoli účel. Pro více informací, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 24hourloanservice@gmail.com
pozdravy
Larry Fox
18. 07. 2014 | 12:14

NeksNalcula napsal(a):

偽物 エルメス 財布 ベアンスフレ,HERMES 財布スーパーコピー,エルメス 財布スーパーコピー,<a href="http://www.ikarosvillage.gr/nclass/copy-hermes-menss.html">エルメス スーパーコピー</a>,偽物 エルメス クロコダイル バッグ。ウブロ コピー 店舗,時計 ウブロ コピー,hublot スーパーコピー ビッグバン,<a href="http://www.ok-rethymno.gr/fee/hublot-super-copy-products.html">時計 ウブロ コピー</a>,ウブロ スーパーコピー hublot スーパーコピー,ビッグバン ウブロ スーパーコピー。ロレックスのコピー,ロレックス スーパーコピー 通販,<a href="http://www.elirosmare.gr/cod/rolexopu.html">ロレックス 偽物</a>,ロレックス レプリカ スーパーコピー,rolexコピー。パネライ コピー時計,<a href="http://www.fourseasonshydra.gr/kaka/super-copy-replica-panerai.html">パネライ コピー 時計</a>,時計 パネライ コピー,パネライ コピー ケース。iwc コピー パイロットウォッチ クロノ,iwc コピー パイロット 価格,iwc スーパーコピー ブレス 価格,<a href="http://www.greeceinsurance.gr/popo/IWCyacht.html">スーパーコピー iwc</a>,iwc コピーインジュニアオートマティックミッションアース,iwc コピー のポルトギーゼ。
http://www.greeceinsurance.gr/popo/theIWCSpitfirechronograph.html
http://www.greeceinsurance.gr/popo/IWCYachtClub.html
http://www.ok-rethymno.gr/fee/hublot-super-copy-movement.html
http://www.greeceinsurance.gr/popo/theIWCYachtClub.html
http://www.fourseasonshydra.gr/kaka/super-copy-fake-panerai.html
28. 07. 2014 | 22:31

Mrs Anita napsal(a):

Dobrý den, já jsem paní Anita Grava, soukromé půjčky věřitel, který dává život časové příležitost půjčky. Potřebujete půjčku, aby urychleně splatit své dluhy nebo potřebujete úvěr zlepšit své podnikání? Ty byly odmítnuty bank a jiných finančních institucí? Potřebujete konsolidační půjčku nebo hypotéku? Hledáte více, protože jsme zde proto, aby všechny vaše finanční problémy minulostí. My půjčovat finanční prostředky na jednotlivce, které potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali na podnikání ve výši 2%. Chci, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsme se poskytovat spolehlivé a příjemce pomoci a budou ochotni nabídnout úvěr. Takže, kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese:
(anitagrava@live.co.uk)
29. 07. 2014 | 12:30

mr frank napsal(a):

Vítejte Frank Wood úvěrového fondu, jsme rozdávat půjčky všeho druhu. Pokud
Jste v nouzi naléhavě úvěru, laskavě kontaktujte nás nyní pro váš úvěr s
okamžité schválení jen 2% úrokovou sazbou.
PŘIHLÁŠKA
NAME ...............................
COUNTRY ........................
OCCOPATION ..................
MĚSÍČNÍ PŘÍJEM .........
ČÁSTKA ...........................
ČÍSLO ..........................
ADRESA ........................
DOBA ......................
ÚČEL ........................
E-mail: frankwoodloan@gmail.com
10. 08. 2014 | 07:39

PioneerHab napsal(a):

Mody Diabetes Review Autosomal Dominant Soma Hcl <a href=http://soma.onlinecanadianpharmacyusa.com/>order soma online no rx</a>. What Substance Class Is Soma Soma And Blood Pressure Vertigo Vomiting Cheap Tadalafil Prescription Price . Are There Side Effects To Somas Sell Tadalafil Prescription Pill 10mg . Soma Vs Fioricet Aroma Soma <a href=http://tadalafil.onlinecanadianpharmacyusa.com/>order tadalafil online no rx</a> Tadalafil Uses Cheap Soma Precision Rx Buy Tadalafil Online Non Prescription Non Prescription Tadalafil Soft Tabs
13. 09. 2014 | 14:22

goosefrancede napsal(a):

What a joy to welcome back the geese to the coastal prairie. They have traveled from Alaska, Canada and huge Arctic tundra to revisit their wintering grounds.
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/vetements-canada-goose-camp-down-hooded-blanc.html>canada goose camp down hooded blanc</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/grand-canada-goose-expedition-parka-navy-homme.html>canada goose expedition parka navy homme</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/doudoune-canada-goose-femme-canada-goose-constable-parka.html>canada goose constable parka</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/magasin-canada-goose-langford-parka-brun-homme.html>canada goose langford parka brun homme</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/doudoune-canada-goose-homme-canada-goose-chilliwack-bomber.html>canada goose chilliwack bomber</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/grand-canada-goose-lodge-down-jacket-rouge.html>canada goose lodge down jacket rouge</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/grand-freestyle-vest-canada-goose-femme-marine.html>freestyle vest canada goose femme marine</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/doudoune-canada-goose-homme-canada-goose-ontario-parka.html>canada goose ontario parka</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/magasin-canada-goose-expedition-parka-blanc-homme.html>canada goose expedition parka blanc homme</a>
<a href=http://www.hippocampe.com/cache/grand-canada-goose-lodge-down-vest-gris-moyen.html>canada goose lodge down vest gris moyen</a>
geese feed, geese stay, goose parka jackets, jacket sounds niceIn North America, the Canada Goose and the American Buff Goose are successful reared by breeders. Sencodly, enjsure is notice weather the job or sewing good. You can't have too much of a good thing.
All at this point just the guy that I am, at times, a teensy weensy bit busy. I may be physically located inside a geographic area while I'm mentally prancing about an additional. And I may be driving with my phone headset attached to my head, yacking away with a fellow worker or a business contact, while--yes--driving the motor. In fact, making calls while driving is what keeps all of the balls involving air, ever moving. Is certainly what makes it possible for me to navigate the whole complex obstacle course of my lifespan.
<a href=http://www.osf.nu/cache/canada-goose-jakker-maend-chilliwack-bomber.html>chilliwack bomber</a>
<a href=http://www.osf.nu/cache/nye-produkter-ontario-parka-maend.html>ontario parka maend</a>
<a href=http://www.osf.nu/cache/billige-canada-goose-solaris-parka-baer-til-salg.html>canada goose solaris parka baer</a>
<a href=http://www.osf.nu/cache/canada-goose-jakker-maend-citadel-parka.html>citadel parka</a>
<a href=http://www.osf.nu/cache/engros-canada-goose-victoria-parka-armygron-til-salg.html>engros canada goose victoria parka armygron</a>
Everyone come across something fit for him or her in Moncler Store. Need to time and places, wearing moncler mens coat uk is always a righy choice. Step go shopping, I think you simply need moobs of Moncler Coats, it could be make you warm and also look ideal. And when you are going to work, I suggest you for having a Moncler sweater women north face jackets within it. But when you're going skating or do additional things, a person definitely must have Moncler skating clothes. For kids, Moncler Kids' jackets can these have a totally warm snow.By the way, Individuals Moncler Clothes is a good option for gifts. For love her, why not buy her moobs of Moncler Boots? She'll feel your ex girlfriend from top foot...
Do you have an hourglass shape? Congratulations, you can wear almost everything you want and still look useful. It really no matter what age is, boys today are certainly fashion conscious. The kind of material used and also the colour combinations, On one other hand, an empire dress is required for an apple physique. You ought to create interest inside your bust area, and permit rest of this fabric flare out. Large size? No problem: you are able to wear whatever dress in order to as long as it accentuates that part of one's body in which your forte, and hide what would like to obscure!
14. 09. 2014 | 07:25

RobertDog napsal(a):

コーチ バッグコーチ 長財布コーチ 財布 <a href=http://www.ladyhigienia.com/page.html?id=16>コーチ アウトレット</a> コーチ ショルダーバッグコーチ iphone5コーチ キーケースコーチ はんどばっぐコーチ ひょう,コーチ ひざ掛けコーチ ふたつ折財布コーチ かばんコーチ かさコーチ かごバッグコーチ とーとコーチ tokeiコーチ とけいコーチ a4コーチ madisonコーチ こいんけーすコーチ iphoneケースコーチ iphoneコーチ iphone6コーチ iphone5sケース,コーチ idケースコーチ iphone6ケースコーチ iphone5ケースコーチ iphone5sコーチ きーけーすコーチ きーりんぐコーチ きんちゃくコーチ キーホルダー <a href=http://www.ladyhigienia.com/page.html?id=16>Coach アウトレット</a> コーチ ななめがけバッグコーチ ながざいふコーチ ななめがけコーチ ななめ,コーチ たばこケースコーチ たばこコーチ おりたたみ傘コーチ お財布コーチ お札入れコーチ りゅっくコーチ りんぐコーチ さいふコーチ saleコーチ めんずバッグコーチ mens財布コーチ mensコーチ めんずコーチ めがねコーチ くつコーチ usbコーチ usbメモリーコーチ ねっくれすコーチ boyfriendコーチ boxコーチ がま口,コーチ がま口財布 http://www.ladyhigienia.com/page.html コーチ がまぐちコーチ がま口バックコーチ べルトコーチ bagコーチ ばっぐコーチ ぽーちコーチ poppyコーチ 長財布 レディースコーチ 長財布 メンズコーチ 財布 メンズコーチ バッグ メンズコーチ ふたつ折財布 レディース コーチ ふたつ折財布 メンズコーチ とーと メンズコーチ こいんけーす メンズコーチ iphone5 手帳型.コーチ きーけーす メンズコーチ ながざいふ メンズコーチ ながざいふ レディースコーチ な ざコーチ さいふ 二つ折りコーチ さいふ メンズコーチ さいふ デニムコーチ mens バック <a href=http://www.ladyhigienia.com/page.html?id=16>Coach アウトレット</a> コーチ がま口 小銭入れコーチ がまぐち 財布コーチ がま口 長財布コーチ bag メンズコーチ ぽーち 斜めがけコーチ バッグ レディースコーチ バッグ アウトレットコーチ バッグ トートコーチ バッグ ショルダーコーチ バッグ レザーコーチ バッグ ピンクコーチ バッグ かわいいコーチ バッグ a4コーチ バッグ a4サイズコーチ バッグ ななめがけコーチ バッグ お得コーチ 長財布 ピンクコーチ 長財布 アウトレットコーチ 長財布 men'sコーチ 長財布 黒コーチ 長財布 いちごコーチ 長財布 お得コーチ 長財布 さくらんぼコーチ 財布 アウトレットコーチ 財布 二つ折りコーチ 財布 レディース <a href=http://www.ladyhigienia.com/page.html?id=16>コーチ アウトレット</a> コーチ 財布 長財布コーチ 財布 ピンクコーチ 財布 ふたつ折りコーチ 財布 かわいいコーチ 財布 iphoneコーチ 財布 お得コーチ 財布 men'sコーチ ショルダーバッグ メンズコーチ ショルダーバッグ 黒コーチ ショルダーバッグ レディースコーチ ショルダーバッグ 斜めがけコーチ ショルダーバッグ アウトレットコーチ ショルダーバッグ ピンクコーチ ショルダーバッグ シグネチャーコーチ ショルダーバッグ a4コーチ iphone5 ケースコーチ iphone5 レザーコーチ iphone5 ストラップ.
24. 10. 2014 | 08:13

OsJwg napsal(a):

<a href=http://nicoleharvey.com/lib/tr/#zsq>buy tramadol mastercard</a> tramadol hcl medicine - tramadol 50mg side effects dogs
10. 11. 2014 | 22:42

LewBuh napsal(a):

Herbal Equivalent To Vicodin Vicodin 35 97 Acetaminophen Cheap No Prescriptions Vicodin <a href=http://www.netvibes.com/vicodin>order vicodin online no rx</a>. Vicodin Side Effects Itching Lorcet Lortab Take Aleve And Vicodin Together Vicodin Enzymes My Liver Mixed With Hydrocodone Xanax And Vicodin . Generic Otc Vicodin Vicodin She Is Percocet . Vicodin 750mg Dosage How Long During Vicodin Wears Off Sleep Deprivation Vicodin How Does Vicodin Work In Health Vicodin Brain Damage Drug Vicodin Addiction And Pregnancy Withdrawal Symptoms
17. 12. 2014 | 04:15

qCnMWuevw napsal(a):

<a href=http://pascoaglibrary.org/docs/#y8g5p>best site</a> diazepam 10 mg pregnancy - is valium stronger than diazepam
26. 12. 2014 | 00:58

ZyNgIvpvq napsal(a):

<a href=http://pascoaglibrary.org/docs/#sgyap>diazepam</a> buy diazepam topix - long do effects 5mg diazepam last
26. 12. 2014 | 03:30

Anepomb napsal(a):

Low Online No Prescription Generic Tramadol Need Prescription Tramadol Bahamas Tramadol And Panlor Ss <a href=http://www.netvibes.com/tramadolonline>buy tramadol cod</a>. Tramadol Show Up On A Detox Carisoprodol No Prescription 150 Online Pharmacy Tramadol Usps Tramadol Pka Tramadol Animal Medication . Tramadol Zydol Respiratory Depression Tramadol Side Effects Overdose . Ritalin Tramadol And Meloxicam Methadone Interaction Tramadol Hcl Acetaminophen Flashback Tramadol Apap Lyrica Vs Vicodin Tramadol Hcl 50mg Tramadol Ondansetron Hydrochloride Tramadol Over The Counter In Toronto
28. 12. 2014 | 09:18

Anepomb napsal(a):

Tramadol In Cats Pain Reliever Tramadol Potency Respiratory Depression . Use Of Tramadol In Dogs Pain Reliever Quitting Tramadol Talk Turkey Tramadol 650 Aum Ingredient Tramadol Tramadol For Veterinary Use Opiate Withdrawal Viagra Varices Tramadol Withdrawl . Mixing Tramadol And Vicodin Pliva 616 Tramadol Long Term Usage Withdrawal Symptoms Tramadol Diff <a href=http://www.netvibes.com/tramadolonline>buy tramadol cod</a>. Prescription Drug Tramadol Online Ultram Tremors Tramadol Hcl Acetaminophen Par Tramadol Strengths Tramadol Zyrtec .
28. 12. 2014 | 09:22

Anepomb napsal(a):

Tramadol Equivalent Morphine Opiate Detox Tramadol Cheap Fast No Prescription Online Tramadol Tachycardia Generic Drugs <a href=http://www.netvibes.com/tramadolonline>buy tramadol no prescription</a>. Free Prescription Tramadol Cod Cheapest Tramadol With Ativan Tramadol Prescriptions In Austin Purchase Tramadol Without Medical . M T7 Tramadol Mylan Pharmaceuticals Tramadol Nimh . Bay Tramadol Tramadol Vi Codeine Tramadol Mechanism Of Action Drug Relafin Versus Tramadol Vicodin Antidepressant Tramadol How Much Tramadol Is Too Much Pain Reliever
28. 12. 2014 | 09:28

RvufAcMdZv napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien on drug test - ambien sleep 4 hours
29. 12. 2014 | 19:59

XIbuZLgkqJ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax for cheap online - xanax not working
31. 12. 2014 | 05:25

BgcgkDajJx napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>order xanax no prescription</a> order xanax cheap - xanax bars erowid
31. 12. 2014 | 17:24

QrUDxHFbVx napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> effects xanax your body - not getting high xanax
02. 01. 2015 | 02:51

ZVdadwPZwm napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien</a> ambien side effects driving - ambien half life drug test
02. 01. 2015 | 21:49

ByPXkaRIqf napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>order xanax online</a> xanax effects chimps - xanax drug wiki
03. 01. 2015 | 01:41

mdFKVnoMNw napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online</a> buy xanax valium online florida - xanax effects 1 mg
04. 01. 2015 | 15:50

YVdQDXhRRG napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien</a> ambien withdrawal protocol - ambience mall gurgaon directory
05. 01. 2015 | 12:02

KlVqFgEuFs napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax 0.5mg</a> generic equivalent xanax - xanax online overnight delivery
08. 01. 2015 | 03:38

gzWhiVLFua napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy alprazolam online no prescription</a> order xanax forum - xanax drug test hair
08. 01. 2015 | 15:38

ivEqUeQKIG napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy zolpidem</a> online ambien music player - ambien side effects glaucoma
08. 01. 2015 | 17:54

YgZqfHAHwQ napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> where to buy generic xanax online - xanax side effects erectile dysfunction
11. 01. 2015 | 04:31

nlLCsUOiGp napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>alprazolam xanax</a> xanax pills high - round generic xanax
12. 01. 2015 | 01:35

breakthough10 napsal(a):

http://vipvoy.activeboard.com/t20573730/upskirt/
http://vipvoy.activeboard.com/t59430486/introduce-yourself/
http://vipvoy.activeboard.com/t58620902/flying-or-hover-car/
http://www.breakthough10.10001mb.com
20. 01. 2015 | 19:53

breakthough10 napsal(a):

<a href="http://vipvoy.streamray.com/amateur-nude-pics.html">amateur nude pics</a> <a href="http://vipvoy.xmatch.com/nude-videos.html">nude videos</a> <a href="http://wcjoin.com/omvdb/naked-videos.html">naked videos</a> <a href="http://vipvoyeurthongs.com/masturbation-videos.html">masturbation videos</a>
<a href="http://eva-an.webs.com/masterbating-videos.html">masterbating videos</a> <a href="http://vipvoy.activeboard.com/masturbation-movies.html">masturbation movies</a> <a href="http://www.divshare.com/download/4156650-c32/women-masturbating.html">women masturbating</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zUvcLMFtshU/orgasm-videos.html">orgasm videos</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4W0aRzV3Gxk/nude-model.html">nude model</a> <a href="http://vipvoy.zoints.com/nude-model-photos.html">nude model photos</a> <a href="http://breakthough10.webstarts.com/hot-girl-videos.html">hot girl videos</a> <a href="http://sandiego.zipperlist.com/breakthough10/hot-girl-pics.html">hot girl pics</a>
<a href="http://profiles.xxx/breakthough10/girlfriend-pictures.html">girlfriend pictures</a> <a href="http://acidcow.com/user/vipvoy/girlfriend-pics.html">girlfriend pics</a> <a href="http://milfedup3.blogspot.com/nude-girlfriend.html">nude girlfriend</a> <a href="http://public.fotki.com/sportsodysseus09/running-fun/girlfriend-photos.html">girlfriend photos</a>
<a href="http://breakthough10.tumblr.com/naked-girlfriend.html">naked girlfriend</a> <a href="http://vipvoy.activeboard.com/t20573730/upskirt/amateur-girlfriend.html">amateur girlfriend</a> <a href="http://vipvoy.activeboard.com/t58226964/porn-porn-and-just-more-porn/girlfriend-vids.html">girlfriend vids</a> <a href="http://vipvoy.com/girlfriend-gallery.html">girlfriend gallery</a>
<a href="http://vipvoy.com/eroticy.html">real girlfriend</a> <a href="http://vipvoy.com/dita-1.html">gf pics</a> <a href="http://vipvoy.com/trafficholder.html">gf pictures</a> <a href="http://breakthough10.streamray.com/nude-gf.html">nude gf</a> <a href="http://galleries.vipvoy.com/gf-photos.html">gf photos</a>
<a href="http://mtree.vipvoy.com/naked-gf.html">naked gf</a> <a href="http://chat.vipvoy.com/amateur-gf.html">amateur gf</a> <a href="http://vipvoy.com/error404.php">public nudity</a> <a href="http://breakthough10.vipvoy.com/public-flashing.html">public flashing</a> <a href="http://lingerie.amigahost.0lx.net/small-boobs.html">small boobs</a>
<a href="http://gymngym630jpg.blogspot.com/tiny-tits.html">tiny tits</a> <a href="http://www.meetme.com/member/107047707/real-female-orgasm.html">real female orgasm</a> <a href="http://www.yuvutu.com/vipvoy/amateur-adul-site.html">amateur adult site</a> <a href="http://xhamster.com/user/breakthough10/amateur-adult-webcam.html">amateur adult webcam</a>
<a href="http://gpt.vipvoy.com/amateur-adult-community.html">amateur adult community</a> <a href="https://myspace.com/breakthough10/amateur-adult-chat.html">amateur adult chat</a> <a href="http://about.me/myrner2/amateur-webcams.html">amateur webcams</a> <a href="http://breakthough10-porn-live-xxx-cam-chat-voyeur.bravesites.com/amateur-photos.html">amateur photos</a>
<a href="http://breakthough10.ucoz.com/amateur-chat.html">amateur chat</a> <a href="http://breakthough10.blog.com/adult-webcam.html">adult webcam</a> <a href="http://choppermcfly.blog.com/adult-chat.html">adult chat</a>
20. 01. 2015 | 19:55

breakthough10 napsal(a):

<a href=http://public.fotki.com/sportsodysseus09/running-fun/hot-sexy-lady-posin.html>treino gluteos</a> <a href=http://public.fotki.com/sportsodysseus09/running-fun/choppermcfly-abs-ld.html>free porn adult forums</a>
<a href=http://vipvoy.activeboard.com/t58620923/sports-women-ii/>Brazilian girls run 100 meter blindfolded part 2 pmvideo</a> <a href=http://www.metroflog.com/dieselboy3004>Web based amateur galleries</a>
<a href=http://formspring.me/austinclubb3>dietweightloss</a> <a href=http://www.kaboodle.com/myrner2>clear cast micro antennas</a>
<a href=http://breakthough10.vipvoy.com>Irene Verasio vs Trinidad and Tobago</a> <a href=http://www.plurk.com/seethrudresses>Treino para aumentar pernas e gluteos</a> <a href=http://xhamster.com/user/breakthough10>drunk girls pantsing each other</a>
<a href=https://myspace.com/breakthough10>Big Butt Bikini Models Home Booty Workout!</a> <a href=https://myspace.com/breakthough10/bio>andrea-dellacasa-shows-her-amazing-butt-in-thong-panties</a> <a href=http://about.me/myrner2>nika reverse hyper extension</a> <a href=http://about.me/myrner2/below/backstory>gostosa de shortinho</a>
20. 01. 2015 | 19:55

brearkthough10 napsal(a):

http://vipvoy.activeboard.com/t20573730/upskirt/
http://vipvoy.activeboard.com/t59430486/introduce-yourself/
http://vipvoy.activeboard.com/t58620902/flying-or-hover-car/
http://www.breakthough10.10001mb.com
30. 01. 2015 | 00:43

paní Nora napsal(a):

Potřebujete naléhavou půjčku? jste v dluzích? budete potřebovat rychlou půjčku refinancovat své podnikání ?, jste byl odepřen od vaší banky, starosti nic víc, Naše služby jsou rychlé, snadné a bezpečné úvěry nyní v jakýchkoliv okolností. Půjčit až 2000 dolarů - $ 1,000.000 dnes! Obraťte se na nás s informacemi úvěru na tento e-mail: noramildred.loans@hotmail.com

Poznámka: Budete očekávat, že předběžné odpověď a finanční prostředky do 24 hodin

S pozdravem.
paní Nora
04. 04. 2015 | 10:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy