Podnikatel Václav M. Havel se otáčí v hrobě rychlostí hostinského větráku…

25. 07. 2011 | 18:02
Přečteno 11740 krát
Václav Havel byl naším nejlepším presidentem. O tom nemůže být pochyb. Jeho podnikatelské schopnosti se však rovnají nule. Moje dcera, Bc. Christiane Berwidová-Buquoyová je velikou obdivovatelkou jeho publicistického díla. O autorových literárních výkonech dokonce napsala na Humboldtově universitě v Berlíně svoji bakalářskou práci. Dílo se nachází i v „Knihovně Václava Havla“ v Praze.

Při příležitosti slavení 60. narozenin Ivana Havla v pražské „Lucerně“ 1998, za přítomnosti jeho bratra Václava, se provalilo, že jsem se v podniku Lucerna-Barrandov 1963 vyučil kuchařem. Filmový herec, Pavel Landovský, mi náhle důvěrně sdělil: „Víte, Vašek vůbec neumí vařit. Když pro nás na Hrádečku vyvářel, byly to nebezpečné pokusy na živých lidech.“ Ivan Havel se dal do smíchu. Pan president na něho vrhl uzemňující pohled, doprovázený cynickým úsměvem. Ivana okamžitě smích přešel a zdálo se, jakoby stál v pozoru. Tehdy jsem poznal, že se jedná o bratry, mezi nimiž nevládne žádný rovnocenný vztah. Za celý večer jejich manželky mezi sebou nepromluvily ani slovo. Ve světě byznysu a komerčního podnikání takovéto postoje znamenají dříve či později existenční sebevraždu. Nebožtík velkopodnikatel Václav M. Havel by zoufale lomil rukama!

S presidentem Havlem jsem se setkal při různých příležitostech celkem čtyřikrát. Vždy šlo pouze o výměnu otřepaných zdvořilostních frází. Jeho manželka Dagmar, totiž úzkostlivě dbala vždy o to, aby se mnou nemluvil déle než pět vteřin. Ačkoli nikdy ani jedním okem nevrhla pohled na hodinky, vždy se do onoho limitu přesně trefila. Podle mého názoru onu proceduru musela někde tvrdě trénovat. Proč nikdy nechtěla, aby se Václav Havel se mnou blíže seznámil, je mi dodnes nevysvětlitelnou záhadou. Můj prastrýc, ministr čs. civilního letectví 1929-38, Jan Bervida a dědeček bratří Havlů z matčiny strany, vynikající čs. diplomat Hugo Vavrečka, byli nejlepšími kamarády. Chtěl jsem na toto přátelství racionálně navázat, ale ze strany Václava Havla nepřicházela vůbec žádná reakce. To mě absolutně zaráželo.

Jinak to vypadalo v případě Ivana Havla. S ním mě seznámil signatář Charty 77 a pozdější velvyslanec ČR při radě OSN v New Yorku, Martin Palouš. Došlo k tomu v restauraci „U černého koně“ v baru zvaném „U koníčka“. Oba objekty jsou součástí komplexu „Lucerna“. Na rozdíl od prapodivných postojů Václava a Dagmar Havlových jsem si s Ivanem výborně rozuměl. Dokonce útržkovitě něco věděl i o přátelství jeho dědečka Vavrečky a mého prastrýce Jana Bervidy. Slíbil mi poskytnout o tom nějakou dokumentaci, ale nikdy jsem nic nedostal. Patrně si to nepřála jeho manželka – ostatně rovněž Dagmar. V baru „U koníčka“ se každou středu od 20 hodin scházela velice zajímavá sešlost z oblasti kultury, diplomacie a podnikání. Tak jako Václavova Dagmar dbala o to, abych s presidentem nemluvil déle než pět vteřin, dbala Ivanova Dagmar o to, abych s jejím mužem pokud možno nemluvil vůbec.

S Ivanem Havlem se „U koníčka“ výborně a věcně diskutovalo do té doby, než se dostavila jeho slovenská manželka. Potom se vše obrátilo. Nejdříve přihopsala ke stolu, kde jsem s ním seděl pohromadě, a spustila: „Musím prehovárať niečo veľmi dôležitého so svojim manželom. Sadnite si inam!“ Když jsme si společně s mým kamarádem JUDr. Miroslavem Kopeckým, přesedli v baru jinam, neprohovořovala se svým manželem nic. Chodila od jednoho stolu ke druhému a pletla se do tamních debat. Maximálně za čtvrt hodiny se jí podařilo vyvolat všude nepopsatelný zmatek. Nakonec dorazila až k nám a oslovila JUDr. Kopeckého, zdali si od ní nechce koupit kočku, že jich prý má doma asi 60…

Nechtěl bych být klamným prorokem, ale nesnášenlivost mezi Václavem a Ivanem Havlem, zdá se mi, vyvolávají jejich ženy. Pakliže jsou oni oba mimo dosah svých manželek, chovají se opravdu jako naprosto normální lidé. Skutečně! Mám pro to důkazy!

Nedovedu si představit, jak lze při takovéto kontraproduktivní konstelaci provádět rozumné a ziskové podnikání. Oba bratři získali po svém otci Václavu M. Havlovi stomilionové majetky. To znamená obrovskou zodpovědnost vůči vlastní zemi a národu. Patrně si této zodpovědnosti nejsou vůbec vědomi. Oba jsou rození antikomunisté, ale kapitalisticky žít neumějí. Být vynikajícím rebelem není pro kapitalistickou soutěž žádným konkrétním přínosem. Hrdina není podnikatel. Oba bratři žili sice v komunistické totalitě, ale doma je přeci vychovávali jejich rodiče. Václav M. Havel zemřel v roce 1979. Tedy v době, kdy Václav i Ivan byli již dávno dospělými lidmi. Kam zmizela podnikatelská krev a talent jejich otce? Palác Lucerna chátrá. Barrandovské terasy se staly naprostou ruinou. Barrandovské filmové ateliéry prosperují nikoli zásluhou Havlů, nýbrž společnosti „Barrandov Productions s.r.o.“ Prastaré české rčení „jablko nepadá daleko od stromu“ v této souvislosti rozhodně nefunguje.

Podívejme se nyní na rod podnikatelů Havlových zblízka. Václav M. Havel (1897 – 1979), postavil ve 20. letech vilovou čtvrť na Barrandově s velkým gastronomickým a oddychovým areálem pod jménem Barrandovské terasy. Jeho mladší bratr Miloš Havel (1899 – 1968) založil „Filmové továrny AB“ na Barrandově. Jejich otec, Vácslav Havel vystavěl, kromě jiného, pražský palác „Lucerna“. Nedá se říci, že jejich intelektuální potomci jsou hlupáci. Jeden z nich je světovým literátem a stal se presidentem České republiky. Ten druhý je mezinárodně uznávaným universitním docentem. Znám ho velice dobře a před jeho vědeckými výkony, klobouk dolů. Přesto, oba zdědili po svém otci a strýci majetek ve stomilionových hodnotách a nevědí si s ním rady. Bezradně na sebe hledí a nic je nenapadá. Jejich manželky se mezi sebou permanentně nesnášejí. Jakoby se jednalo o „pomocnou školu kapitalistického podnikání“. Václav Havel geniálním způsobem odsoudil a zničil komunismus. Teď hledí do tváře kapitalismu, kterému ani za mák vůbec nerozumí. Ivan Havel je na tom snad ještě hůř. Jednou mi důvěrně sdělil: „Kdybych neměl Dášu, vůbec bych si s Lucernou nevěděl rady!“ Ona si „Dáša“ sice také neví rady, ale Ivan na to patrně zatím nepřišel.

Velkopodnikatel Václav M. Havel se otáčí v hrobě rychlostí hostinského větráku…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kanalnik napsal(a):

he he
25. 07. 2011 | 18:16

voroshilov napsal(a):

Vasek je prece nejlepsi dramatik a filozof vsech dob,a vubec k cemu potrebuje penize prezident?
25. 07. 2011 | 18:18

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

Celá polistopadová generace je obětí slavného výroku : "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí" Tento výrok, zaset do našich hlav jako kukaččí vejce, má svůj plod.
Národ očekával implementaci morálních hodnot odněkud z nebes, zdarma a bez vlastního přičinění. Václav Havel žádné konkrétní hodnoty srozumitelné všem obyvatelům navíc nejmenoval. Postupně je doplňoval při každoročních projevech. Žádné desatero přikázání, které by se mělo dodržovat.
Žádné : nevytuneluješ, nepokradeš, ....

Václav Havel měl raději říci něco přízemnějšího : "Konečně se můžeme svobodně vyjadřovat, budovat své majetky, starat se o ně a starat se o své rodiny. Čiňme tak !"

Není náhoda, že své peníze nikdy pořádně nerozmnožil, ačkoliv o jeho účtu v ČNB se třeba ještě něco dozvíme. Něco pravdy by se pustit mohlo. Co vy na to, novináři ?
25. 07. 2011 | 18:24

Targus napsal(a):

To Jan Berwid-Buquoy:

"Václav Havel byl naším nejlepším presidentem."
To snad nemyslíte vážně. Venca Veškrna byl naprosto stejný prezident, jako je i kapitalista.
Smiřte se s tím, že to je pisálek okresního formátu, který neměl nikdy na víc, než na toho kulisáka a valeče pivních sudů.
Všude se za ním zjevuje široká a hluboká stopa zmaru, beznaděje a zoufalství.

Kdybyste někdy trochu četl, zjistil byste, že co jedna generace založí a druhá generace pilně rozmnoží, třetí generace beznadějně v dekadenci promrhá.
25. 07. 2011 | 18:24

HLEDÁ SE KVALITNÍ NOVINÁŘ napsal(a):

To Targus,

já myslím, že to pan Jan Berwid-Buquoy ví, ale nemusí se napsat vše na jeden papír. Třeba to bude na pokračování. Navíc se pan Jan Berwid-Buquoy jeví jako velice slušný člověk. Je to hezký článek. Některé věci jsem opravdu nevěděl. Takže dobrý.
25. 07. 2011 | 18:30

t... napsal(a):

"Jeho manželka Dagmar, totiž úzkostlivě dbala vždy o to, aby se mnou nemluvil déle než pět vteřin."

Moudrá to žena.

"Proč nikdy nechtěla, aby se Václav Havel se mnou blíže seznámil, je mi dodnes nevysvětlitelnou záhadou."

Mně ne.

"Tak jako Václavova Dagmar dbala o to, abych s presidentem nemluvil déle než pět vteřin, dbala Ivanova Dagmar o to, abych s jejím mužem pokud možno nemluvil vůbec."

Nějak Vás ty Dagmar prokoukly, věděly, že o nich a jejich manželech budete drbat.

"Velkopodnikatel Václav M. Havel se otáčí v hrobě rychlostí hostinského větráku…"

Další sci-fi jako s Gagarinem, tentokrát duchařská? :-)
25. 07. 2011 | 18:36

Xavier napsal(a):

Vaše přátelství s Ivanem Havlem je nejspíš na úrovni vašich informací o vlastnických poměrech v Lucerně.
25. 07. 2011 | 18:39

klar napsal(a):

Nic o ničem... tohle číst je opravdu ztráta času.
Havla si nijak zvlášť navážím, ale takový článek složený z plivanců a plivanečků je vlastně jen informací o Bervidových komplexech.
Jo, a ta dcera, "Bc. Christiane Berwidová-Buquoyová", to je fakt výživné! Chudák holka - dotáhla to jen na bakalářku a ještě ji táta vláčí v médiích!
25. 07. 2011 | 18:41

voroshilov napsal(a):

Zrejme hrabe mel velky zajem se primazat k statnim zakazkam a Daša mu to prekazila,navic zjistil ze Havel neni Klaus,takze vsechny dobre ksefty mu nekdo prebral.
25. 07. 2011 | 18:42

olga napsal(a):

Asi nám jako národu chybí především ta pravda a láska. Jeden člověk sám nic nezmůže.
25. 07. 2011 | 18:43

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Targus napsal(a):
"...Venca Veškrna..."

Opět jste potvrdil své křupanství a vychování řeznického psa.
Vás neučili doma slušnému vychování?
A takhle mluví i vaše děti?
Tak to potěš pámbů...

Více slušnosti a noblesy Vám přeje Válečný štváč a vrah z Wallstreetu
25. 07. 2011 | 18:47

maňana napsal(a):

Pro mne je Venca Bombarďák jen špinavým lhářem ,podvodníkem a darebákem.Ač mám rOzsáhlou knihovnu na níž jsem patřičně hrdý,tak pseudoděl našeho bombardéra je tam poskrovnu.Snažil jsem se je po revoluci/taky pseudo/poctivě nastudovat-nešlo to,ač jsem se usiloval seč to šlo.Ale časem jsem pochopil,že podobným vývojem vztahu k jeho dílům prošla většina národa.Vaší dcery je mi líti,ale dost to připomíná jednání dítek předrevoluční nomenklatury ,ti také pěli chválu nad dílem Pepika Stalinovic a nad dílem V.I.Lenina se jim blahem zastavovalo srdce.
25. 07. 2011 | 18:58

t... napsal(a):

maňana:

Že jste je nevyhodil? Maňana(zítra)?
25. 07. 2011 | 19:06

Targus napsal(a):

To Válečný štváč a vrah z Wallstreetu:

Budete se divit, ale neučili. Namísto hodin salónního chování jsem chodil sbírat uhlí, sadil stromky a občas to proložil krádeží železného šrotu či hrušek ze sousedovy zahrádky.
Namísto domluv psychologa šňůra od elektrického vařiče, rány pěstí do malého dětského ksichtu. Vím,co znamená, když se řekne strávit zbytek života v kotrmelcích.
Babi - živitelka uměla jen slezsky a německy, češtinu nikdy nezvládla ani na úrovni B.
Společnost mi dělali opilci, kriminálníci a cikáni - tehdy zvaní kofoly.
Klasická koloniální sebranka. Ovšem z kolonie nikoli zámořské, alebrž obytné.
Nepleťte si slušnost s politickou korektností, to druhé považuji za urážku.
P.S.: vy si myslíte, že Véna si nějakou slušnost zaslouží? Já ne.
25. 07. 2011 | 19:10

Robin napsal(a):

Pravda a laska - to jneco takovehoe, jko VV a boj s korupci?
25. 07. 2011 | 19:18

Platan napsal(a):

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu
25. 07. 2011 | 18:47

Nemáte dojem, že tón diskuse je udán "hostinskou noblesou" mistra Buquoye?

"Podnikatel Václav M. Havel se otáčí v hrobě rychlostí hostinského větráku…"
25. 07. 2011 | 19:22

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Targus:
OK. Takže klasické dětství na Ostravsku :-)
Slušnému chování vás jak koukám, učili tak jako mně, taky jsem na to nepotřeboval hodiny salonního chování.
Přesto vím, že psát "Venca Veškrna", to je prostě dobré, tak pro nějaké puberťáky, ale ne pro dospělou osobu s kinderstube.
Tím se jen sám shazujete.
Já zase třeba "nemusím" Václava Klause, ale nikdy bych nekomolil jeho jméno.
To považuji za neslušné a nedůstojné - nedůstojné i pro mne.

Více nadhledu a klidu Vám přeje Válečný štváč a vrah z Wallstreetu
25. 07. 2011 | 19:31

Gerd napsal(a):

K Václavu Havlovi si stačí zopakovat jeho výrok o humanitárním bombardování. Jako slušný člověk nesouhlasí se zvěrstvy páchanými nacisty (i když se jim mladý Vašík houpal na kolenou), nemůže souhlasit ani s humanitárním bombardováním čehokoliv. Bohužel pozdě zjišťujeme, že žebříček morálních hodnot V. Havla má četné nedostatky. Možná proto se jej národu nepokusil předat. Díky bohu za to. Naneštěstí Václav Klaus podobnými obavami nikdy netrpěl, tak své morální postoje rázně vtisknul celému národu a to je ten průšvih.
Pěkný večer
25. 07. 2011 | 19:33

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Platan:
No, Buquoy je prostě Buquoy, co k tomu dodat... :-)
25. 07. 2011 | 19:33

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Gerd:
"...i když se jim mladý Vašík houpal na kolenou..."

Doložíte to? :-)
25. 07. 2011 | 19:37

Buvol napsal(a):

Nechápu, jak autor přišel na to, že "Václav Havel byl naším nejlepším presidentem" ?! Spíš nejhorším! I ten Husák byl lepší! Havel se "ujal" vlády v těch nejlepších možných mezinárodních podmínkách! Žádné bloky, žádné tlaky zkrátka idyla! A co z toho udělal? Omluvou sudetským němcům nás vystavil tlaku určitých (revanšistických) kruhů německa dodnes, přezíravým vztahem ke Slovensku, kde svými nejapnými doporučeními na zrušení zbrojní výroby vyvolal de facto snahy o jeho odtržení, k čemuž v roce 1993 nakonec došlo (zajímavé by bylo, co by se asi s českým státem v té době dělo, kdyby tady ti sudeťáci ještě byli. Že by došlo k druhému Mnichovu je víc než pravděpodobné ..) No a korunu všemu ten Havel nasadil vynálezem "humanitárního bombardování Jugoslávie! Jestli tohle je náš "nejlepší president", tak já jsem papež !
25. 07. 2011 | 19:46

Buvol napsal(a):

Dneska je z toho Havla vlastní karikatura ze ktré má každý legraci ....
25. 07. 2011 | 19:49

Da.Rock napsal(a):

Podnikatelský talent se nemusí automaticky dědit, stejně jako jakékoliv jiné vlastnosti.
Ivan Havel to aspoň dopracoval na pozici vědce, Václav Havel nebyl nikdy žádným světovým literátem a proslavil ho jen boj proti totalitě. Kdyby měl žít celý život v kapitalismu, patrně by světem kráčel o žebrácké holi, protože zděděný majetek by záhy rozfrcal a za jeho psaní by mu nikdo nedal ani zlámanou grešli.
Z těch dvou je tedy jednoznačně schopnější Ivan.
Ale jak víme, život není vždy spravedlivý.
25. 07. 2011 | 20:00

ajajáj napsal(a):

Autor tohto blogu má asi horúčku, ináč nemohol napísať také nesmysly. Vraj akože Havel najlepší prezident a iné nehoráznosti. No, hrúza. Veď na Havla sa nedá ani dívať, ani ho počúvať. No a tie jeho hry ------eŕhm, no, ´hm, bŕrŕ.brrrrrrrr
25. 07. 2011 | 20:03

Buvol napsal(a):

Ještě bych dodal, že "náš nejlepší president" by měl s paní Algbrichtovou stanout před mezinárodním tribunálem v Haagu za tzv. humanitární bombardování Jugoslávie bez vyhlášení války! Což je barbarský čin ryzího terorismu srovnatelný např. s bombardováním španělské Guerniky za občanské války !!
25. 07. 2011 | 20:35

Targus napsal(a):

To Válečný štváč a vrah z Wallstreetu:

Nemám pocit, že bych se shazoval.
Nemám vůbec pocit, že by mne bylo možno shodit někam níže, než jsem nyní.
Rozumíte? Níž to už prostě nejde a na sobě jsem si vůbec nikdy nezakládal. Co je komu po polozchromlé a polovzdělané lopatě.

Naproti tomu se nerozpakuji plivnout jedovatou slinou po komkoli, o kom si myslím, že nepatří mezi slušné lidi. V jakékoli formě.
Strávil jsem podstatnou část kampaně v Srbsku. Nikoli řepné kampaně, alebrž té humanitárně bombardovací.
Předtím nepodstatná část mých příbuzných ztratila živobytí v rámci generální uzávěry slovenských strojírenských závodů - takto zbrojovek.

Těch mušek bychom našli mnohem více, kdybychom chtěli.

Ostatně soudím, že mnou použitá přezdívka charakterizuje bývalý prezidentský pár mnohem lépe a mnohem stručněji, než autor tohoto blogu.

Přeji Vám hezký večer.
25. 07. 2011 | 20:38

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Targus:

Já bych mohl říct, že mi ničil život Gustav Husák. I když si o něm nemyslím nic dobrého, tak bych asi jeho jméno nekomolil. Prostě mám pocit, že se to nedělá.
Když to takhle dělají lidé na veřejnosti, pak nám společnost hrubne...
Co si o něm myslím, mohu vyjádřit přece jinak.

A "polovzdělaná lopata ?" V tom to není. Znám plno polovzdělaných manuálně pracujících lidí,včetně sebe, a i když třeba Havla nemusí, vždycky řeknou "Havel".

No, nic, taky přeji hezký večer
25. 07. 2011 | 20:54

Maximus napsal(a):

Pane autore a i jiní co jste kritičtí k V.Havlovi. Já jsem se o něj také párkrát otřel, ovšem dnes už je to starý nemocný člověk, možná by bylo lepší ho nechat být, dožít. Pamatuji si na výrok Charlese de Gaulla, když ho krátce před smrtí hloupými otázkami štvali novináři. Tehdy jim tento velikán (great i big) řekl, nebojte se, nezapomenu umřít. Myslím si, že dnes kritikou V.H., který je už téměř mimo politické dění, nic nezískáme.....
25. 07. 2011 | 21:24

Buvol napsal(a):

To Maximus
Běžte si to říct stovkám bezdomovců, co umírají na ulicích ..
25. 07. 2011 | 21:48

vico napsal(a):

JBB nám tu píše, že mu s V.H. bylo čtyřikrát dopřáno pět vteřin a dost. Celkem dvacet vteřin. I dvacet vteřin se dá v býložravecké hubě přežvykovat půl hodiny :-)
25. 07. 2011 | 21:48

Maximus napsal(a):

Buvole, dosud jsem Vás bral jako inteligentního člověka. Havel určitě nezvládl ve své funkci více věcí, ale že by přímo mohl za to, že je někdo bezdomovcem, tak to jste poněkud přehnal. Jediné vysvětlení by bylo, že to vidíte politicky a jste vyznavač socialismu, pak Vám to ovšem dobře politicky myslí, soudruhu!
Čest!
25. 07. 2011 | 22:04

Al Jouda napsal(a):

Autor chtěl článkem upozornit na fakt, že manželky bratrů Havlových mají významný vliv na jejich chování. Dagmar Veškrnová je jistě dost vypočítavá, ale ta druhá Dagmar je vyloženě nesympatická Důra.V tom má pan hrabě pravdu.
25. 07. 2011 | 22:15

noe napsal(a):

Al Jouda:
Chtěl jste napsat "důra", s malým "d", že?
25. 07. 2011 | 22:17

Buvol napsal(a):

To Maximus
Chtěl jsem pouze říct, že pana Havla není proč litovat, že je starý a nemocný, protože má veškerou péči, o které se spoustě jiných lidí např. těm bezdomovcům může jenom zdát. Mimochodem za ten špatný zdravotní stav si může z větší části sám.. Nezřízené kouření (až 60 cigaret denně) a pití jinam nevede ..
25. 07. 2011 | 22:30

Olfram napsal(a):

Však se Buvole také dočkáš. Umřeš v osamění své bezvýznamnosti, zohaven vlastní latentní nenávistí.
25. 07. 2011 | 22:50

udivený napsal(a):

To-Válečný štváč a vrah z Wall Streetu:fotografie světoznámého dramatika etc.etc jak jej houpá na koleni Reinhardt Heidrich vyšla v časopisu Mladý svět.Slibovaná fotografie téhož pána v uniformě Hitlerjugend už tam bohužel nevyšla
25. 07. 2011 | 22:54

Rosťa napsal(a):

Maximus
Buvol má stoprocentní pravdu. Když Vám to nevoní, tak to ještě neznamená, že musí být soudruh.
25. 07. 2011 | 23:07

kyrys napsal(a):

Však byl také elitní Heydrichův poradce, byt v útlém věku. Neměl byste ale komolit jména. Působíte tím nevěrohodně a kompromitujete zaručenou informaci.
25. 07. 2011 | 23:27

Maximus napsal(a):

Buvol a Rosťa, nejsem s Vámi v zásadním sporu, nemíním se V.H. nějak zvlášť zastávat, ale je tu spousta jiných osob
a politiků, kteří by potřebovali vyprat triko za jejich činy a chování, což se nás všech aktuálně dotýká! Články o Havlovi jen zastírají velmi nutnou potřebu zaobírat se jinými politiky, kteří jsou toho času ve funkcích! Hlavně z tohoto hlediska jsem se vyjadřoval k V.H., prostě ten pán je starý a nemocný a už zřejmě bude zajímat jenom historiky a ty co učí dějepravu. Prostě dejte už nám s Havlem pokoj by řeklo více lidí, kapišto?
Dobrou!
25. 07. 2011 | 23:38

Sof napsal(a):

Jan Bervida se chova stale jako vyuceny kuchar na Barandove, ba dokonce spis jako pejsek, ktery se potuloval pod stoly Barandovskych teras. Ty slataniny, bez hlavy a paty, to je mozkovy gulas po infarktu. Proc to vlastne pise a publikuje? Byl u toho opily? Nedava to zadny smysl. A jeste to odnese jeho dcera! Chudinka musi cist slataniny "petivterinoveho kamarada", jeho otce, nejakeho nedouka a alkoholika VH. Kdyby jen tusila, kdo s psanim techto pseudoher VH pomahal, resp. od koho to opisoval! To by byl objev, za ktery by mozna dostala na Humbolt Universitat primo profesuru! A kdyby jeste tusila, kdo byla ta prava Olga, ktere psal VH sve "dopisy" z fesackeho kriminalu, to by mohla vystudovat i Universitat primo v Munchenu, ze?
V Mnichove, kam byl po valce uklizen, dostal totiz Milos Havel trafiku za sluzby nacistum od Havlu! I proto prvni podekovani VH jako prezidenta bylo podekovani Nemcum... K smichu, pane "cesky feudale"! Buquoyove by se za Vas stydeli...
25. 07. 2011 | 23:58

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To All People
Rozpoutala se celkem věcná diskuse. Což se nestává vždycky. Myslím si, že pan Targus se dopouští zbytečné sebekritiky. Jeho dosavadní život byl sice těžký, ale on nezatrpkl. Jde tím bezpochyby o velký výkon. Tedy, klobouk dolů!

Jinak pokud se týká výroku "Venca Veškrna" jedná se o vtipnou satirickou nadsázku. Brát výrok příliš vážně není na místě. Vždyť přeci autor vyjádřil pouze neškodnou karikaturu.
26. 07. 2011 | 00:00

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Sof
Zdá se, že pletete páté přes deváté. Nemá to ani hlavu, ani patu. Trochu se kontrolujte!
26. 07. 2011 | 00:05

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Udivený:
Tak Heydrichovi na klíně?
To je ta fotografie?
http://hedvicek.blog.cz/0912/pripad-nepovsimnute-knihy

Jsem z vás celý udiven, udivený...
26. 07. 2011 | 00:39

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

kyrys napsal(a):
"Působíte tím nevěrohodně a kompromitujete zaručenou informaci."

:-)) :-)) :-))

Tak to je už snad něco jako tzv. křižovnická škola čistého humoru bez vtipu...
26. 07. 2011 | 00:43

Jan Vaculík napsal(a):

Autor blogu je upřímný člověk. Říká o sobě věci, které pro jeho protivníky představujou opravdu snadnou nahrávku na smeč; to sebevědomí je obdivuhodné.

Ve věci hodnocení Havlů s ním vesměs souhlasím. Argumenty, které předkládá, nejsou nijak drtivě přesvědčivé, ale asi to skutečně tak je.

VH je především intelektuál a určitě nemá zálibu v hromadění peněz ani majetku. Jednou však uděal evidentně ústupek, který se dá vykládat tak, že "kšeft dostal přednost před morálkou": to když prodal svou část Lucerny Chemapolu. Myslím, že se jednalo o jednu z jeho vůbec největších chyb. Utrpěl tím jeho kredit, a hádám, že ten zisk za to rozhodně nestál; stejně se nakonec kamsi vypařil.
26. 07. 2011 | 01:22

Pompeius Magnus napsal(a):

Já Vám nevím, pane Dr.dr.BB ( je Vaše dcera nyní BcBB?),měřeno penězi, možná na tom není Havel tak zle, prezidentský důchod, různé tantiemi za hry, knihy, peníze za obskurní doktoráty.......

Ale zase je fakt, že nevíme, jak taková herečka Dáša umí s jeho penězi zatočit ( to jsou ty různé botoxy, liftingy, peelingy, pe shiny, a kdo ví co ještě..). Měřeno množstvím vydělaných peněz na tom Havel V. nemusí být špatně. Kdyby byli oba bratři podnikatelé nejspíš by stavěli ta odporná prosklená betonová monstra jaká rostou na Pankráci, jaká staví Passer. V horším případě by předražovali práci na nějakých státních zakázkách, jako je Tunel Blanka, či lahovický most. A že by to bylo něco extra, to teda není................
26. 07. 2011 | 06:48

anti politik napsal(a):

Jan Vaculík, VH je především intelektuál? Trochu nadsazené tvrzení! Možná salónní, který je schopen diskutovat jen se svými příznivci, jinak se konfrontačním diskuzím o svých činech těžce vyhýbá a celou svou polistopadovou kariéru vyhýbal! To nesvědčí o nějaké velké morálce onoho pána ani o inteligenci! Opravdový, chytrý a sebevědomí intelektuál, "který na to má" a který nikdy neuhnul ze svých názorů by se konfrontaci nikdy nevyhýbal! To dělají vesměs srabi a nuly! Havel by si dnes ani nedovolil předstoupit před národ, tak nechápu to opěvování, když všichni kompletně víme, že by byl vypískán! To holý fakt milý pane, až sem to slavný "intelektuál" VH dotáhl!
26. 07. 2011 | 07:29

Tomáš napsal(a):

Co je to tady za kecy??????? Havel má hodně velkej podnikatelskej talent, vždyt ten svuj film natočil za státní prachy!!!!!!! A sám jich málo nemá
26. 07. 2011 | 08:37

Stařeček napsal(a):

V. Havel je starý nemocný pán a tak si zaslouží dožít v klidu. Stejně tak si zaslouží dožít v klidu všichni staří, třeba i zdraví pánové a dámy. Proto bych si přál i já, dožít v klidu a nemuset poslouchat a číst, jak se tento starý nemocný pán ještě "PLETE!" do politiky a našich životů.
26. 07. 2011 | 09:16

Lila napsal(a):

Chápu, že mnohým lidem nic neříkaly Havlovy články v časopisu Květen, ve Tváři či Sešitech, nezajímaly je jeho rebelantská a velmi statečná vystoupení třeba na IV. sjezdu spisovatelů v červnu 1967, byl jim lhostejný jeho otevřený dopis Husákovi v roce 1975. Netuší, že Václav Havel se jako dramatik významně uvedl už v roce 1963 svou Zahradní slavností, která sklízela úspěchy i v zahraničí. Měla jsem štěstí na vynikajícího profesora češtiny, který nám dramatika V. Havla přiblížil dávno před tím, než se etabloval jako odpůrce komunistického režimu, kdy se za to platilo ztrátou svobody či existence.

Chápu, že mnoha lidem je bližší kojzarovsky rudoprávní nenávistný pohled na Václava Havla a ta špína, která se tu vylila, pochází od Kojzarových myšlenkových a charakterových souputníků.

Václavu Havlovi už evidentně moc času nezbývá a tak pokládám diskuzi o jeho soukromém životě; o tom, jak měl či neměl naložit se svým majetkem a pavlačové drby o vztazích v jeho rodině za VRCHOL NEVKUSU, pane z Měšic! To jste opravdu netušil, že otevřete stavidla toho nejsprostšího hnusu, jaký si lze jen představit?

Kolik z výše diskutujících ví, že převážnou část svého majetku (v řádu desítek milionů) VH věnoval na charitu? Že se těší respektu po celém světě, který pomáhal otvíral dveře i České republice, že je držitelem deseti čestných doktorátů prestižních zahraničních univerzit?

Václav Havel není Bůh a nedokázal zajistit všem blahobytný život, jak si zřejmě představovali. Je to člověk z masa a kostí, se svými přednostmi i chybami. Rozhodně si však zaslouží úctu a respekt...
26. 07. 2011 | 09:47

RIGGIO OPTIONTE napsal(a):

Stařeček

V. Havel se do něčeho "pletl" po celý svůj život. Kdyby se do věcí veřejných "pletlo" víc lidí, možná bychom se nemuseli topit v takovém morálním marasmu. V životě není nic zadarmo.
26. 07. 2011 | 09:51

Lila napsal(a):

udivený

Na fotografiích otištěných v Mladém světě je Reinhard Heydrich PROKAZATELNĚ
zachycený se svými vlastními dětmi, Klausem (1933), Heiderem (1934) a dcerou Silke (1939). Ne každý malý bloňďák byl Václav Havel, i když si to někdo myslí. Tyto informace lze ověřit, Heider Heydrich je stále na živu.
26. 07. 2011 | 10:17

slavwin napsal(a):

Pro mne zajímavé postřehy, daleko lepší než nějaké ubližování od Merkelové. Havel nejlepší prezident souhlasím. Vztahy v rodině vypadají věrohodně, leccos vysvětlují.
26. 07. 2011 | 10:38

Midori napsal(a):

Antipolitik 07:29

Vidím to stejně. A to jste popsal jenom zlomek toho neštěstí.
26. 07. 2011 | 10:38

Oslýk napsal(a):

Pane Buquoy, napadlo vás někdy, že ne každý má potřebu se s vámi seznámit? A to, že se znali vaši dědečkové, je chatrný důvod k něčemu podobnému?
Osobně spíše předpokládám, že jdu lidem na nervy, a málokdo mne touží blíže poznat.

Pouvažujte o tom; třeba vám ušetřím jiné podobné zkušenosti.
26. 07. 2011 | 12:47

ao napsal(a):

pro Lila,
VH je starý a nemocný člověk, ale přál bych všem lidem takovou lékařskou péči, jakou má VH. Když tato vláda vyhlásila zdravotnickou reformu (nebo řekněme přímo placené zdravotnictví), tak Havel nezapomněl tento krok vlády pochválit, že už to bylo načase. Když je tak starý a nemocný, a k tomu ještě pryč z politiky, tak proč dává tak závažné politické prohlášení…
Víte kolik je dnes "ztracených existencí", lidí bez domova bydlících u popelnic nebo pod mostem? Víte kolik lidí po dlouhodobé ztrátě zaměstnání to psychicky neuneslo a ukončilo svůj život sebevraždou? To Havel, i když ho komunisti neměli v lásce, měl kde bydlet a měl svoji rezidenci na Hrádečku, kde kul pikle s dalšími disidenty proti komunistům. A podporu měli přímo Západní, nejen ideologickou, také Tuzexovou. To že se někdo etabluje jako odpůrce komunistického režimu ještě nezaručuje, že je to "skvělý dramatik". Havlovy hry jsou prázdné, vznikali za nějakých podmínek a v nějaké době. Až nebude Havel, nebudou se hrát ani jeho hry, to vše říká, jak dobrý je Havel. To hry jiných dramatiků budou stále žádané, bez ohledu na dobu nebo století…to není jen můj názor, to jsem slyšel také od odborné kritiky, zejména na jeho poslední výtvor Odcházení, cituji “starý pán si tímto fimem udělal radost“..., zřejmě za peníze podnikatele Bakaly, který nejdříve vyhnal nájemníky z jejich domovů aby získal peníze a pak tento výtvor financoval.. nu což, vrána k vráně sedá…
Rozčilujete se nad tím, že "pan z Měšic" zahájil diskusi o Vámi milovaném VH, ale pan je z okruhu Václava Havla, a „jaký pán taký krám“, to by jste měl/a vědět…
26. 07. 2011 | 13:26

Občan Josef K. napsal(a):

Ten blog je neslušný, holt i šlechta plebejští...Všichni, kdo se pohybují v prostředí bratrů tyto věci vědí, ale nikoho nenapadlo, že by to měl být veřejný statek...
26. 07. 2011 | 15:36

Silvie napsal(a):

Pan BB si opět potřebuje polechtat ego a předvést svou domnělou důležitost - s kým vším se to nezná...
K Havlovi-dramatikovi mohu jen říci, že mě vůbec nezajímá a nezajímal, pokud jeho dílo oceňují v zahraničí ,je na vině obyčejný snobismus a nekritický obdiv.
Jistě mnoho z nás četlo vyjádření disidenta Jiřího Wolfa - zajímavý pohled na tzv.disidentskou šlechtu, doporučuju přečíst, na internetu je toho více.
I dnes mě velmi zaráží s jakou rychlostí obdržel Havel Lucernu, ačkoliv tisíce lidí marně čekají dvacet let na vrácení majetku, zejména zemědělské půdy. A nikdy se ho zjevně nedočkají. Zřejmě se mělo předejít spekulacím o tom, jak je možné, že byl vrácen majetek někomu, kdo pochází z rodiny evidentně kolaborující za války s Němci. Existují fotografie a dokumenty, o nichž se obecně ví.
26. 07. 2011 | 15:46

Silvie napsal(a):

Karel Kryl, Jiří Wolf, 23.6.2011 23:27:26
Karel Kryl byl můj kamarád. Když byl venku, sedávali jsme s kamarády trampy u táborových ohňů a zpívali jeho písničky. On byl pro nás nadějí. Když po roce 89 přijel do Čech, chodili jsme spolu na pívko. Když jsem ho požádal, aby pro A.I. udělal benefiční koncert, neváhal ani chvilku. Megaloman Václav Havel na slávu Karla Kryla žárlil a nechal Karla odstavit. To mi řekl Karel a já mu věřil. Jeho písničky jsem pak slyšel čím dál méně. To byla práce Havla. Karel Kryl nezahořkl, skládal dál písničky, zpíval o podvodném sametu a jiné kritiky na otřesné poměry v Česku. Ty jeho nové písničky, které nazpíval po roce 89 se velmi těžko shánějí ještě dnes. On se stal pro hrad velmi nebezpečný, odobně jako další antikomunisté. Srdce mého kamaráda puklo žalem. Těžko snášel všechno to svinstvo, které tuto zem zaplavilo. Styděl se za to, že když zpíval na Václaváku, byl k němu podstrčen komunistický kolaborant Karel Got! Zmanipulovaný dav měl uvěřit tomu, že se opravdu jedná o revoluci, a z Gota se rázem stal hrdina antikomunista! Tak komunisté jako na páse vyráběli zaručené "hrdiny" revoluce", kteří se postavili proti režimu. Ohledně psaní. Po roce 89 se žádný tisk neodvážil zveřejnit žádnou kritiku na velkou osobnost Václava Havla a přátel kolem něj. V novinách platila tvrdá autocenzura. Teprve až internet zaručil svobodné šíření myšlenek a především pravdy. Do té doby se nedalo nic zvěřejnit!!!! Tak byla odbourána poslední překážka cenzury, a každý mohl svobodně šířit své názory a pravdy. Proto se pravda - svědectví - dostávala s velkým zpožděním 10-15 let mezi občany. Ohledně bachaře Vondrušky. Když jsem se dozvěděl, že ten, kdo mne v Minkovickém lágru na samovazbách mlátil, měl v sobě tolik drzosti, zatajil svou minulost zločince a dostal se prostřednictvím voleb až do parlamentu, to mnou velmi silně otřáslo a Petr Cibulka podal na Bachaře trestní oznámení a já se připojil. Společnost se dostala do takové fáze morálního marasmu, že dopustila, aby v jejich parlamentu seděl zločinec. Podobně jako by po válce v Německém parlamentu seděl esesák! Kdyby si dál seděl někde v Liberci u ponku, určitě by Vondruška nestanul před soudem. Ale zločinci justice prolezlá býv. bolševiky, také zločinci, si svého zločince přece neodsoudí! Jestliže někdo ze čtenářů nevěří mému svědectví, nebudu se s ním hádat. Každý má právo na svůj názor, a v tom je ta svoboda, za kterou jsem opravdu bojoval.
26. 07. 2011 | 15:52

Silvie napsal(a):

Když jsem dva roky seděl na vazbě MS.Ruzyň a za dva roky jsem od Chartistů dostal pouze jeden potrav. balíček - lze to doložit z vězeňského archivu - z hlady jsem jedl i brouky. Kdo nezažil hlad na vazbě, těžko uvěří. K utišení hladu stačilo 100 korun na měsíc. Vanička domácího sádla na jeden týden za 5 korun, kousek salámu, sušenky. Neodcházel bych do Minkovic pod svou váhu. Můžete se zeptat V. Havla a jeho kamarádů, v jaké hospodě se peníze na uvězněné politické vězně utraceli. V jakém tuzexu se nakupovalo jídlo, které se ovšem neposílalo do kriminálů. U Bendů a v jiných rodinách předních chartistů se jedlo jen z Tuzexu. Prosil jsem paní Bendovou o peníze na jídlo. Vší silou povytáhla u amerického stolu zásuvku plnou tuz. poukázek-bonů, západní měny a štítivě mi podala na jídlo - byl jsem bez práce - 100 bonů. A poté měla velké potíže tu zásuvku naditou penězi zavřít. Když návštěva, především ze zahraničí, přišla do bytu pana Bendy na pravé straně byl pokoj - kam byla návštěva záměrně zavedena, kde se pečlivě udržovalo staré polámané křeslo a stolek, který padal. (Učiněný obraz strašlivé bídy! A v té navoněné bídy běhaly polonahé děti. Tu každý návštěvník ze západu tam rád nechal těm chudákům peníze. Ale na to si asi pan poslanec Benda určitě nebude pamatovat. Na politické vězně- a bylo más opravdu hodně málo!- se na západ prosilo o peníze. Na balíčky do věznic a vazeb, na právníky... Více Vám všem opravdu už nemohu napsat. Prostor v televizi nedostanu. Tam především vystupují býv. komunisté, jako například paní Jiřina Šiklová atd., protože jsem na seznamu lidí, kteří nesmějí dostat slovo. Ano, i v telce dál vládnou býv. komunisté, v podstatě vládnou všude kam se občan podívá. Poslední ředitel ČT. býv. bolševik Janeček, který tajil svou minulost. Četl jsem pozorně všechny příspěvky. Je to knihu. Nejlepší byl ovšem úvod od pana K. Vlacha. Mluvil jako obhájce Vondrušky. Některé věci znal lépe než pracovníci BIS, prostě na objednávku. Ale já se na něho nezlobím, ani na jiné pisatele, kteří mne proklínají. Vždyť přece jde jen o výměnu názorů. Jsem v naprosté pohodě, a už vůbec netrpím zahořklostí. Jen lituji tu obrovskou armádu lidiček, ze kterých podvodníci a bolševici nadělali naivní stádo, co ověřilo lžím a krásným slovům, aby pak toto stádo okradli, zbídačili a ještě se tomuto stádečku vysmáli. Hodně lidí mi klade za vinu, že i já jsem vinen za současný stav. Já svou povinost splnil se ctí, jak před rokem 89, tak i po sametu. KRITIZOVAL JSEM SAMETOVÝ PODVOD UŽ OD jeho ZAČÁTKU, ALE LIDÉ SE MI SMÁLI, ŽE JSEM BLÁZEN! Svou kritikou a bojem proti bolševikům jsem dovršil svou práci, a s velkou únavou pomalu tento boj proti zlu dokončuji. A co před, a po roce 89 dělali všichni ti pisálkové, kteří mi nadávají a obhajují pana Havla? Ať promluví jejich svědomí. Já mám právo hodit kamenem po zlu jako první. Všem slušným lidem přeji dobrou noic a všem radím. Zbavte se z politického života všech býv. bolševiků, odstavte je od koryt, a nebojte se říci pravdu, bojovat za pravdu, hlásat ji... Nikdo to za Vás neudělá. J.W Praha.
26. 07. 2011 | 15:55

Lspeedy napsal(a):

tedy shrnuto - moje šikovná dcera to dotáhla až na bakaláře, kamarádím jenom s lidmi s titulem a nebýt jeho manželky, kamarádil bych i s Havlem, to koukáte, nuly, co?:-)

Je s podivem, že autor to dokáže natáhnout na několik stran...
26. 07. 2011 | 16:10

Hurá napsal(a):

Pane autore, Vy jste úplně mimo "mísu". Víc se k Vašemu blogu říct nedá.
26. 07. 2011 | 21:50

udivený napsal(a):

To Válečný štváč a vrah z Wallstreetu a Lila.Díval jsem se na uvedený blog R.Hedvicka a ta fotografie je zcela jiná.Na té z Mladého světa je pouze jedno dítě houpané na koleně R.Heydrychem a ne Heidrichem,jak jsem včera napsal.Podoba by seděla,popis foto mluví konkrétně o malém V.H.Časopis už nemám,paměť ještě ano.Autorem popisu byla Tereza Spencerová.
26. 07. 2011 | 22:46

Jan Vaculík napsal(a):

Silvie
Tak z takovýmto blábolením jsem se už dlouho nesetkal!
Šuplík u Bendů, co nejde zavřít, jak je nacpaný tuzexovýma bonama - to je teda něco!
:--)
27. 07. 2011 | 00:50

Tomik napsal(a):

A jeste neco pro zasmani:

Europoslanci:

Plat 7665,31 eura hrubého (186 tisíc Kč)

Příspěvek na kancelář za měsíc 4202 eur (asi 102 tisíc korun)

Cestovní výdaje cena letenky či jízdenky (dojíždění do Bruselu či Štrasburku), navíc roční příspěvek na cesty (mimo Brusel) až 4148 eur (asi 100 tisíc Kč)

Denní příspěvek 298 eur/den (7200 korun) na stravu, ubytování a další výdaje

Personální opatření 17 540 eur/měsíc (426 tisíc Kč) na asistenty.

Zdar !
27. 07. 2011 | 04:19

resl napsal(a):

Všichni zbabělí /a jak rádoby stateční/ nenávidí Havla v čele s hradním zlodějem. Havel je a byl člověk, není intrikán. Je tu jeden z nejblbějších příkladů, že nějaký Němec "houpal Havla na kolenou" Opakovat tyto drby může člověk jen retardovaný. Co z toho plyne pro V.H., kdyby to i pravda byla ? Au, hlava bolí ...
27. 07. 2011 | 04:42

Oslýk cenzor napsal(a):

Silvie:

Je zajímavé, že tyhle věci strašný blogu pán Stejskal nesmaže. Podle mého je to podstatě sprostší, než nějaké nablblé výkřiky. Rozhodně s kultivovanou diskusí to nemá moc společného.
27. 07. 2011 | 08:46

Oslýk napsal(a):

Thomas:

Pokud vaše vyjádření zabrání nějakým násilnostem jinde, pak jsem ochoten ho tolerovat. Pan Stejskal dneska zjevně nestíhá.
27. 07. 2011 | 10:34

stejskal napsal(a):

Pane oslýku,

stále jste zjevně nepochopil, jakým způsobem jsou tyto stránky administrovány (vysvětloval jsem zde ejich koncep, své možnosti a nakonec i náplň redakční práce opakovaně, ale uznávám, že ne každý může neustále číst vše. I když ode mne to většina tak nějak neustále očekává a dává najevo svou nelibost, když realita jejímu očekávání neodpovídá).

Hezký den.

Libor Stejskal
27. 07. 2011 | 12:26

Oslýk chápající napsal(a):

Stejskal:

Chápu to naprosto a nezlobím se. Jen jsem chtěl přátelsky upozornit kolegu spoludebatéra, že nedělá dobře.
27. 07. 2011 | 12:59

stejskal napsal(a):

Tak to pak jo ;-) l.s.
27. 07. 2011 | 14:30

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

udivený napsal(a):
"Díval jsem se na uvedený blog R.Hedvicka a ta fotografie je zcela jiná.Na té z Mladého světa je pouze jedno dítě houpané na koleně R.Heydrychem a ne Heidrichem,jak jsem včera napsal.Podoba by seděla,popis foto mluví konkrétně o malém V.H.Časopis už nemám,paměť ještě ano.Autorem popisu byla Tereza Spencerová."

Děti si bývají často podobné, to už tak bývá... :-)
Smiřte se s tím, že tam sedí malý Heydrich...
Pokud to napsala Tereza Spencerová, tak to není co řešit...to opravdu není zrovna důvěryhodná osoba.

Ale jestli tomu chcete věřit, proč ne, nebudu vám to vyvracet. :-)
27. 07. 2011 | 15:14

Tomik napsal(a):

Politická korupce vede ke kleptokracii – vládě zlodějů, loupežníků (doslovný překlad) – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností."

toto jsem nevymyslel ja - to je preklad z wiki.

jenom abyste se buldici lepe orientovali........

ZDAR !!!
27. 07. 2011 | 19:13

Tomik napsal(a):

Zajimavy nazor:

Za žádnou cenu nedopustit, aby důsledky dlouholetého rabování nesli pouze občané. Na sanaci státních dluhů se musí podílet rovněž či především ti, kteří ze zadlužování společnosti profitovali a profitují.

Vytvořit komunikační, koncepční, kontrolní a investigativní struktury nezávislé na státním a politickém aparátu. Na Islandu si občané sami dokázali vytvořit novou ústavu na Facebooku.

Nepřipustit rozeštvávání. Zkušenosti z arabských zemí, Řecka i Španělska ukazují jak to, že ohrožená moc sahá k denunciacím aktivistů, provokacím a štvaní jedněch skupin občanů proti druhým, tak i to, že se občanská společnost dokáže účinně ubránit.

Vyvodit odpovědnost za nastalý stav a potrestat jmenovitě ty, kteří jej způsobili, politiky i osoby z hospodářského sektoru. Smyslem není pomsta, ale posazení právní zásady, že rabování společného majetku je stíhaným trestným činem.

Zavést transparentnost a ověřitelnost působení státní a regionální správy, policie a justičního aparátu včetně osobní i trestní zodpovědnosti úředníků a soudců.

Omezit moc a svévoli politických stran a vrátit je k jejich původní funkci hodnotových společenství. K tomu patří omezení lukrativních pozic stejně jako povinnost transparentního účetnictví. Stamiliony za nesmyslné volební kampaně platíme my, strany žádné vlastní peníze neprodukují.
28. 07. 2011 | 01:06

Sonny napsal(a):

Pane BB, pište víc. Jste už jedinej koho tady stojí za to číst. A dobře se pobavit.Díky Sonny
28. 07. 2011 | 02:27

Honza999 napsal(a):

Kopecký

K té Havlové, která "Proč nikdy nechtěla, aby se Václav Havel se mnou blíže seznámil, je mi dodnes nevysvětlitelnou záhadou."...

Tak mně je to naprosto jasné.... Pokud by mi na někom (z jakýchkoli důvodů) záleželo, tak v zájmu zachování jeho duševního zdraví bych si ho nedovolil vystavit styku s vámi ani na 2 sekundy... Ivanova Dagmar byla chytřejší té Vaškové...
28. 07. 2011 | 13:30

Honza999 napsal(a):

Stařeček

"V. Havel je starý nemocný pán a tak si zaslouží dožít v klidu."

Kolik starých nemocných pánů, co si zasloužili dožít v klidu, bylo v Bělehradu zabito humanitárním bombardováním?
28. 07. 2011 | 13:42

F.Rohlena napsal(a):

Havel byl naivni Prezident tak jako vetsina Kralu a Princezen. No a jeho nastupce, ten by mnel lecit je totiz vazne nemocen a zbytecne dela neporadek vsude kam da krok.
28. 07. 2011 | 18:27

Tomik napsal(a):

Trocha povyrazeni:

Každý dluh do 1000 Kč vymáhaný exekutorem se po započítání exekučních poplatků vyšplhá na 18 000 Kč. Zároveň se dluhy, byť od jednoho věřitele a jednoho dlužníka, nesčítají. Takže když dlužíte nemocnici 5 třicetikorunových poplatků (nebo na ně nemáte jen potvrzení), exekutor po vás vymáhá 5x 18 000 Kč plus dluh 150 Kč.

Těmi devadesáti tisíci to ale nekončí. Pokud dlužník nemá celou částku, exekutor může nařídit, a také ji velmi často nařizuje, exekuci majetku. Exekutor ale nemá povinnost přistoupit na nejvýhodnější řešení pro dlužníka. Teoreticky byste si mohli vzít půjčku na nemovitost, ale pokud je obstavená exekutorem, tak už nesmíte. Mohli byste v nejhorším dům či byt prodat a z prodeje dluh uhradit, ale ani to vám zákon nepovoluje. Vše je zcela v rukou exekutora.
V praxi to pokračuje tak, že dům či byt třeba v hodnotě 500 000 Kč jde do dražby pro dluh 150 Kč plus příslušenství. V dražbě je za vyvolávací cenu cca 200 000 Kč a za ni se také obvykle prodá (nejlépe spřízněné realitní firmě nebo známému nebo dokonce kamarádovi exekutorovi).
Výsledek - věřitel dostane 150 Kč
Dlužník přichází o 500 000 (a také o střechu nad hlavou).
Exekutor inkasuje přes 100 000 Kč.
16. 08. 2011 | 19:33

Tomik napsal(a):

Berwide, Vy tady tedy slapete vodu.

Proti Vam je Jirka Paroubku uplny psavec.

ZDAR!
23. 08. 2011 | 17:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy