Registr smluv a nepodložené námitky proti němu

30. 01. 2014 | 10:39
Přečteno 4039 krát
Registr smluv požaduje, aby účinnost smluv byla podmíněna jejich zveřejněním.

Jednoduché samoregulační ustanovení, které smlouvy uzavírané za veřejné prostředky, udělá veřejnými. Navíc zveřejnění musí být v datově čitelné podobě, takže se zveřejněnými daty půjde lehce pracovat – vyhledávat, porovnávat, odhalovat. Nebude pro to zřízen žádný úřad, protože není potřeba. Kontrolu efektivního nakládání s veřejnými prostředky provede s motivací a zdarma konkurence, opozice, občané, média. Jednoduchý koncept. A účinný. A samozřejmě budící odpor.

Proti registru smluv se objevují tři námitky.

Vysoká administrativní náročnost, právní nejistota subjektů smluv, zhoršené postavení podnikatelských subjektů.

K první. Administrativní náročnost jsme při přípravě zákona zvažovali jako legitimní možnou námitku. Proto byl samotný registr smluv připravován jako maximálně jednoduchý tak, aby zveřejnění smlouvy trvalo podobně času jako odeslání mailu s přílohou. Záměr se naplnil a jednoduchost a nenáročnost vkládání potvrzují i subjekty, které se rozhodly smlouvy dobrovolně zveřejňovat a už rok tak na portálu veřejné správy činí (viz http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10015/). Co se týká faktur a objednávek, lze zveřejňovat automaticky, limit od jaké částky se bude zveřejňovat stanoví vláda svým nařízením.

Druhou námitkou je domnělá právní nejistota subjektů navázaná na povinné zveřejnění Prý budou smluvní strany v nejistotě, jestli je smlouva zveřejněna správně, zveřejnění bude možné využívat k manipulaci, nátlaku. Ne. Osobně jsem přesvědčen, že naopak povinné zveřejnění smlouvy přinese větší právní jistotu oběma stranám. Smlouva se zveřejňuje prostřednictvím datové schránky jedním ze subjektů smlouvy, okamžitě je vidět na portálu veřejné správy zda a jak došlo ke zveřejnění a zveřejňující subjekt obdrží potvrzení. Se smlouvou nejde po zveřejnění nijak manipulovat, měnit ji. Smluvním stranám tak podle mého názoru přináší výrazné zvýšení právní jistoty. Ostatně návaznost účinnosti na zveřejnění není v českém právním řádu nic nového. Podobně podmíněné jsou úkony vkladu do katastru nemovitostí nebo některé úkony obce.

Jako poslední oficiální námitka je zhoršené postavení podnikatelských subjektů, které budou zveřejňovat smlouvy. Přijdou tak prý o své know how, budou muset zveřejnit informace, které mají hodnotu pro jejich konkurenci a tato je bude moci využít v konkurenčním boji. Všechny tyto subjekty jsou ale již dnes povinnými subjekty podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím a pokud by jejich data měla skutečně pro konkurenci nějakou hodnotu, lehce si je vyžádá. Pokud bychom na toto omezení přistoupili, nebude vidět do společností jako je Dopravní podnik HMP, Technická správa komunikací HMP, technické služby zřizované městy, různé teplárenské společnosti atd. Subjekty nakládající s veřejnými prostředky by s nimi nakládaly neveřejně. A to nedává smysl.

Před osmi lety jsme na radnici v Semilech začali zcela otevřeně a veřejně soutěžit vše nad 30 tis. Kč. Okolí mě zrazovalo – že firmy nebudou dávat nabídky, když se jich bude moci účastnit neomezený počet, že se nebudou chtít účastnit, protože si jejich nabídku budou moci všichni přečíst, že nás to administrativně zahltí, znevýhodní. Všechny námitky se ukázaly jako mylné. Už první soutěž ukázala, jaké obrovské úspory transparentnost přináší, násobně narostl počet soutěžících, vzrostla důvěra, uspěl ne ten kdo věděl, ale kdo dokázal. A také se výrazně zkvalitnila práce úředníků. To že jejich práci může kdokoliv vidět, hodnotit, vedlo k jejímu zkvalitnění. Stejné věci dokáže registr smluv. Jinak se utrácí cizí peníze, když není vidět jak, než když víte, že vás v minutách někdo zkontroluje.

Na tomto malém prostoru jsem se pokusil vyvrátit námitky proti registru smluv. Pokud jsem ani tímto nepřesvědčil o jeho přínosu a bezproblémovosti, nechť se obrátí ke Slovensku. Tam registr smluv zavedla vláda premiérky Radičové od 1.1.2011. Funguje a žádný z vytýkaných problémů nezpůsobil.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Libertad napsal(a):

"Registr smluv požaduje, aby účinnost smluv byla podmíněna jejich zveřejněním." zní první věta blogu. Naprosto klíčové slovo v té větě "zveřejněním".
A zveřejnit čachry, manipulace a zlodějny - to přeci není možné! A tak se vymýšlely, vymýšlejí a budou vymýšlet důvody proč nejde jako podmínku platnosti smlouvy přijmout podmínku zveřejnění.
Zrovnat tak nejde přijmout možnost kontroly hospodaření samospráv NKÚ.
No a vy pane Farský jste neprokázal příliš chytrosti, když jste se jako starosta dal dohromady s panem Kalouskem. A nebo je pan Kalousek ten správný typ politika, s kterým jste chtěl spolupracovat

S pozdravem

Sidonio Libertad
30. 01. 2014 | 10:54

modrý edvard napsal(a):

Jo. Věc určitě podporuji.
Jen nevím, jak se mají řešit polostátní organizace typu ČEZ, ČSD.
30. 01. 2014 | 11:03

Pavel13 napsal(a):

"Přijdou tak prý o své know how, budou muset zveřejnit informace, které mají hodnotu pro jejich konkurenci a tato je bude moci využít v konkurenčním boji."

Má-li některá firma takové obavy, pak je tu snadná pomoc - o veřejné zakázky se neucházet.
30. 01. 2014 | 11:03

martin_ka napsal(a):

smlouva která souvisí s utrácením veřejných prostředků a která která není veřejná by měla být neplatná od samého počátku.
není absolutně žádný obhajitelný důvod proč by veřejné organizace měly dělat něco takzvaně tajně
30. 01. 2014 | 11:06

martn_ka napsal(a):

pavel13:
přesně tak.... navíc si myslím, že v žádné smlouvě žádné know how není ( resp. nemusí tam nutně být).....to to je jen zástupná výmluva
30. 01. 2014 | 11:08

Petr napsal(a):

Mě se to líbí. Fandím Vám
30. 01. 2014 | 12:10

Hanka N. napsal(a):

Honzo, bude to stát ještě hodně času, úsilí a přesvědčování. Moc ti přeju, aby tvé úsilí bylo odměněno a aby se i ostatní politici probrali a pochopili, že podpoření takovýchto věcí může být cestou, jak ukázat svým voličům, že si zvolili toho správného zástupce a určitě mu budou svou přízeň zachovávat i nadále.
30. 01. 2014 | 13:49

TOP09 napsal(a):

Lidem kteří slouží Kalouskovi se nedá věřit.
30. 01. 2014 | 14:30

TT napsal(a):

Podmínit účinnost smlouvy "důvěrou" v to, že to sekretářka pověsí na webovky nebo někam pošle, to je něco tak zvrhlého, že nemůžu souhlasit ani pod mediálním nátlakem, jak je to všechno super... Lidé, neblbněte! Nevím, kdo z Vás četl návrh kolegy Farského cca před rokem - já ano. Registr smluv by měl administrovat Úřad vlády (kolik bude mít nových zaměstnanců? Kdo ten registr bude skutečně spravovat? Pro koho je to zase trafika? Copak těch registrů už nemáte plné zuby? Registr vyplácení sociálních dávek nefunguje, registr vozidel funguje jen tak tak, co nás stála akce S-karty, kolik miliard se nalilo do IZIPu?!) atd. Jsou tam při nesplnění sankce v milionech - to je fajn, co si na té sekretářce, která to zapomene odeslat, vezmu?! 4,5 násobek platu podle ZP? Další administrativní zátěž, další kontroly, další náklady... Na jedné straně křičíme, jak jsme díky NOZ vůči Slovensku napřed, na druhé straně se budeme inspirovat podlomením principů práva (podepsali jsme smlouvu, tak je platná a od určitého data i účinná, tak pracuji... - a nečekám na to, až mi dojde zpráva do datové schránky. Datové schránky - kdo z Vás ji má?!) - papír podepsal/nepodepsal a konec. Jak se tím zvýší transparentnost?! To je jen zaklínadlo, ale absolutně bez obsahu. Na Slovensko jsem se díval už dávno - no, tak si můžu najít na internetu, že nějaké divadlo, které je příspěvkovka platí za telefony, za teplo, že tam někdo vystupuje - a jak to posiluje právo, právní vědomí, jistotu? To si přece můžu dožádat podle 106ky... Ať si každý zveřejňuje, co chce, ale tento státní byrokratismus "musíš uveřejnit, jinak je to neplatné", to je nesmysl od A do Z. Zase přenášíme povinnosti smluvních stran na někoho třetího - je to jen alibismus a populismus, za který by se měli autoři stydět! Kdo podepsal smlouvu, je za ni a za její plnění odpovědný - nebo už ne?! Pokud to jde z veřejných peněz, má i dnes kdokoliv právo do smlouvy nahlédnout dle zákona 106/99 o svobodném přístupu k informacím. Apeluji na zdravý rozum všech právníků - neblbněme a nenechávejme se tahat do politických her. Právo není politická aréna! A občané - neprávníci - prosím, neskačte na každé líbivé slovo. Příště se budou uzavírat smlouvy a přijímat faktury jen za přítomnosti alespoň 125 občanů města nebo...?!!! To je jen snaha zbavit se zodpovědnosti! Politici, ředitelé, vedoucí atd. musí nést plnou odpovědnost za to, co podepisují, za to jsou placeni - nepřesunovat to zase někam na nás, na občany, na sekretářky, na podřízené a potažmo na "registr" (kdo to je "registr"?). Ať se to zveřejňuje, klidně i v nějakém registru, ale proč tím podmiňovat účinnost smlouvy?!
30. 01. 2014 | 15:31

Ludva napsal(a):

TT - ET :-))
30. 01. 2014 | 17:09

Gregor napsal(a):

TT-Systém funguje nejen v Semilech,Libereckém kraji,ale Hlavně na celostátní urovni na slovensku/kde se hned 1 rok ušetřilo 23 % výdajů/,
Argumentovat § 106/99 nestačí,kolik lidí má čas to študovat,chtít info-které nemusí být zcela komplexní...Myslím,že o této problematice moc nevíte-tento návrch je revoluční,ale ods,a čssd se mu brání-přišli by o
určitý vliv...
Je třeba ale stanovit hranici,od kolika korun ...
30. 01. 2014 | 17:37

Pavel13 napsal(a):

:TT
Takže, když se bude každý, kdo má zájem, dožadovat informací dle 106 a budou se psát a posílat papíry sem a tam, bude to administrativně jednodušší? Nevěřím!
30. 01. 2014 | 17:41

pavel v napsal(a):

TT
Jste zastáncem principu nulové tolerance? Že když návrh podal příslušník pravice, je podle vás automaticky špatný?
30. 01. 2014 | 18:06

Jančuk napsal(a):

Pane TT. Jsem předseda Občanského sdružení. A netušíte, jaké já mám problémy s úřady. Vidět do něčeho je práce pro několik zkušených právníků, neřku-li vyděračů tvrdého ražení. Dle zákona č. 106 sice mám právo na to, abych všechno viděl, jenže ne každý si myslí, že zrovna on musí podle tohoto zákona postupovat. Navíc každý úřad má na vyřízení jeden měsíc. To je dnes neuvěřitelně dlouhá doba.

Příklad: Dozvím se, že se tu má zbourat několik garáží a postavit tady velký barák. Je tu cedule jako hrom, že tu místo přízemních garáží bude stát dům o dvanácti patrech. Bohužel. Tak se zajímáme, kde dostal tenhle projekt zelenou v rámci EIA. MŽP má sice super stránky, ale nejde tam vůbec vyhledat tenhle projekt. Tak vznášíme dotaz, aby nám to pracovníci MŽP vyhledali. Požadují po nás datum vložení nebo ukončení posuzování EIA. To samozřejmě nevíme, protože o projektu nevíme zhola nic.

Obracíme se tedy na stavební úřad. Dotyčná paní tam není. Kolegyně nic neví. Radní zodpovědný za výstavbu řekne "aha, tohle. to vám řeknou na stavebním". Tak vznášíme oficiální dotaz pod číslem jednacím. Třicet dní je překročeno dvojnásobně i přes naše urgence a vyhrožování. Následně se zjistí, že investor zatím nic oficiálního na stavební úřad nedal, všechno co předložil, jsou jeho vize, které úřad zveřejňovat nemůže.

Zpátky k EIA - známe alespoň investora, jméno konkrétního člověka. EIA podle těchto údajů stále nic nezjistila. Není schopná nic zjistit ani podle čísel katastrálních pozemků. Bylo vůbec něco vloženo do EIA?

V mezidobí se na nástěnce MÚ objeví informace o demoličním řízení. Podle zákona je tam týden. Každý týden tak musí někdo zkoumat všechny nástěnky, co kde jsou, aby nám něco neuteklo.

Zjišťujeme, že investor už EIA má. Na stavebním úřadu se objevuje už i stavební řízení. Opět deset dní na nástěnce. My žádáme o vstup do demoličního i stavebního řízení. Jako OS na to máme právo. O podklady však musíme zažádat. Mezi tím konečně vypátráváme na EIA, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Sláva. Ukazuje se, že mezi projektem v EIA a stavebním řízením je nepatrný, ale přesto podstatný rozdíl. Investor žádá o bytový dům, v EIA byla ubytovna. Rozdíl? O více než polovinu méně parkovacích míst.

Pane TT. Chápete? Pokud bude každý úředník, který udělá někde nějaké rozhodnutí systém, kam své rozhodnutí nakopíruje a uloží na věčné časy a k nahlédnutí pro kohokoliv, ubude ta věčná administrativa. Ta gigantická kolečka žádostí, odmítnutí, povolení, přesměrování. Každý si všechno bude moci zjistit během jediného dne na rozdíl od několika měsíců, co stálo tohle zařizování, aby se mohl bránit. Aby mohl zkontrolovat, jestli zrovna paní ... na stavebním úřadu nedostala všimné a nedala štempl na projekt, který znamená pro přilehlé ulice jediné - z chodníků budou parkoviště.
30. 01. 2014 | 20:22

Občan napsal(a):

Mám takový technický dotaz. Vlastně dva:

1) Veřejné zakázky nad 30 000.- Kč vyhlašuje a KOMPLETNĚ administruje město Semily VE VLASTNÍ REŽII, nebo to "outsourceovalo" soukromým firmám?

2) Jaké jsou celkové náklady na vyhlášení, průběh a realizaci jedné VZ nad 30 000.- Kč?
30. 01. 2014 | 20:41

Jan Farský napsal(a):

K dotazům
Ad 1. Ano
Ad 2. hodiny práce úředníka, liší se podle náročnosti, ale s každou další zakázkou klesá. Zajisté se ale vyplatí.
30. 01. 2014 | 22:56

Tom napsal(a):

Opravdu nevím jak to může v Semilech fungovat, ale administroval jsem několik VZ z projektů EU (kde je zveřejnění smluv povinné už teď a musí se soutěžit i nákup propisek za 10 korun) a řada firem mi na rovinu napsala, že do výběrka nepůjdou, protože je to moc papírování, které nepokryje ani minimální marže. A také, že nechtějí aby jejich komerční zákazníci na internetu viděli, za jaké ceny prodávají eráru (protpže by pak chtěli stejné).

Ve finále jsme tedy v několika VZ dostali ceny vyšší, než když bych totéž "naklikal" v libovolném e-shopu a úspora byla záporná.
Uvědomil si tohle někdo z autorů návrhu?
31. 01. 2014 | 09:42

Suchec napsal(a):

Farský:
Odpověď na otázku 1. je nějaká .....

Co ano?

Organizujete sami a současně autsórsujete? :-D
31. 01. 2014 | 10:45

Jan Farský napsal(a):

:-). Organizujeme sami.
31. 01. 2014 | 11:48

taictat also napsal(a):

Mně prostě fascinuje, kolik je v Česku borců, kteří během pěti vteřin sami sebe přesvědčí, že je naprostá pitomost něco, co u sousedů bez problémů funguje.
31. 01. 2014 | 19:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy