Vítězství bez fanfár

24. 06. 2010 | 15:23
Přečteno 78202 krát
Při hlubším hodnocení výsledku voleb do sněmovny jsem si dal tři týdny odstupu. Pročetl jsem desítky článků a mohl o věcech v klidu uvažovat. Přitom jsem odmítl uskutečnit desítky rozhovorů v médiích. Právě proto, aby můj názor byl dostatečně vyzrálý, byl ucelený a nemohl být snadno dezinterpretován. Přiznám se, že z analýz výsledků voleb, které jsem četl, mně připadal nejbližší realitě článek, zveřejněný (a to je smutné) v Haló novinách. Četl jsem i zajímavé jiné analýzy, které se soustřeďují na jevy alespoň – podle mého názoru – méně podstatné až nepodstatné a nemají odvahu nebo nejsou schopny nazvat věci pravým jménem.

Neužitečná výhra
Sociální demokracie ve volbách zvítězila. To je pro ni pozitivní zpráva. Negativní ovšem je, že toto vítězství ČSSD je před druhou stranou těsné a v souhrnu tři pravicové strany – ODS, TOP 09 a Věci veřejné – získaly ve sněmovně neuvěřitelných 118 mandátů. V proběhlých volbách byl zaznamenán jeden mimořádně zajímavý jev. Všechny tradiční strany výrazně (jen komunisté jako strana protestu mírně) oslabily oproti volbám před 4 lety: ODS o 15%, ČSSD o 10%, KDU-ČSL ani Strana zelených se nedostaly přes 5% odevzdaných hlasů a nejsou tak již v nově zvolené sněmovně zastoupeny. Lidé hledali změnu, to jsme věděli dlouho před volbami ze sociologických průzkumů.

Po pečlivé sociologické analýze jsme od závěru minulého roku věděli (a každý měsíc jsme si věci ověřovali), že v naprosté většině jevů, které působí na konečný volební výsledek stran, lidé vnímali ČSSD jako kompetentnější stranu nežli ODS. S jedinou významnou výjimkou, a tou bylo řešení problémů schodků státního rozpočtu a veřejného dluhu. Nejpozději od počátku roku měla ČSSD ve všech svých sděleních zcela důsledně ukazovat nekompetentnost poslední vlády pravice. Tedy vlády Topolánka, Kalouska a Nečase, pokud jde o deficit státního rozpočtu. Od začátku roku jsme se měli soustředit právě na toto téma. Kolik procent voličů na konci května vědělo, že více než třetina deficitu veřejných rozpočtů byla vytvořena v letech 2007 až 2009, tedy vládou pravice:

- roky 2007 až 2009: 420 mld. Kč schodku vč. vyplýtvaných 146 mld. Kč rozpočtových rezerv vytvořených sociálně demokratickou vládou
- roky 2008 a 2009: 286 mld. Kč schodku státního rozpočtu
- rok 2009: 225 mld. Kč.

Řecká karta pravice
Intuitivně jsem cítil, žádal jsem po volebním štábu, aby se této problematice věnoval, ale zřejmě ne dost důrazně. Naši zahraniční poradci, se zkušenostmi vedení desítek volebních kampaní přicházeli s doporučeními dobrých dílčích kroků v tomto směru (např. 4 artikuly rozpočtové politiky), ale ne s několikaměsíční strategií věnované deficitu a jeho řešení vedené až do voleb a vrcholící argumentačně ve dvou posledních týdnech před volbami. Tuto strategii naopak velmi dobře, zcela cynicky rozpracovala ODS a v koordinaci minimálně s TOP 09 a zejména s některými ke všemu ochotnými médii (MFD, LN a HN) ji důsledně uplatňovala. Cílem bylo neustálým opakováním vytvořit dojem naprosté rozpočtové neodpovědnosti, nekompetentnosti a vlastně nebezpečnosti návrhů sociální demokracie pro stát. V posledním měsíci před volbami média situaci hysterizovala řeckou kartou.

I veřejnoprávní média (zejména OVM), ale i další diskusní pořady v televizi i v rozhlase, neustále toto téma rozvíjely. Slabost odborného zázemí sociální demokracie se projevila právě v této otázce. Toto odborné zázemí – především Jiří Havel – produkovalo výborné pozitivní ekonomické programové dokumenty. Ale zejména v závěru volební kampaně, především tištěná média vlastně odsabotovala zveřejnění inovovaného výtečného zásadního ekonomického programového materiálu. Potřebovali bychom však širší odborné zázemí v ekonomice, nežli byli dva či tři lidé.

My jsme však potřebovali nejen pozitivní programová sdělení, ale zejména argumentaci dokazující nekompetentnost bývalé pravicové vlády. Prostě Řecko bylo pro pravici manou nebeskou. Hrozba státního bankrotu hysterizovaná médii všechna další sociální demokracií výborně rozehraná volební témata prakticky překryla a eliminovala (boj s korupcí, řešení zdravotnictví, boj s nezaměstnaností), podobně jako když v mariáši trumfové eso v posledním „štychu“ přebije jiné vysoké karty.

Brutální tlak médií
V každé západoevropské zemi existuje v médiích převaha pravicových médií, a to zejména v tištěných médiích. Není to však převaha dramatická. Veřejnoprávní média jsou ale v západní Evropě přísně politicky vyvážená.

V naší zemi není však žádné (!) médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo. Naopak část médií, a to těch nejvlivnějších, které čte dost potenciálních voličů sociální demokracie (Blesk a MFD), nenapsalo v posledních pěti letech o ČSSD a mně osobně jako předsedovi ČSSD nic pozitivního. To říkám velmi eufemisticky. Vlastně to byla každodenní štvanice vedená především vůči mně osobně, zejména v posledním roce a čtvrt. V podvědomí české veřejnosti se působením médií vytvářel dojem, že volit ČSSD je něco zcela nepatřičného. A osobní útoky na mě neměly hranice a vlastně kontinuálně pokračovaly i po volbách. Jako bych byl vůdcem Dělnické strany a ne předákem sociální demokracie. A veřejnost byla každodenně masírována, že hrozí spojení ČSSD a komunistů a návrat normalizačního režimu.

Cíl: odtlačit voliče od ČSSD
Cíl byl jednoduchý a znali jsme jej dlouhé týdny před volbami. Nejpozději od odchodu M. Topolánka z vedení ODS bylo zřejmé, že tato strana rezignovala na pozitivní volební kampaň, na své volební vítězství. A že jim půjde jenom o destrukci volebních šancí ČSSD. Šlo o to, aby se v médiích neustále vytvářeným tlakem podařilo od ČSSD odtlačit část jejich voličů k jiným politickým stranám. A část voličů ČSSD natolik znechutit a znejistit, aby zůstali doma. Nikdy bych nevěřil, že část veřejnosti si nechá v demokratické zemi takto vymýt mozky. Za starého režimu bylo vymývání mozků jaksi z donucení, teď bylo dobrovolné. Co je ještě smutnější a zcela v práci médií ostudné, je, že jakýmsi viníkem štvanice na sociální demokracii (a mě osobně) byla prý ČSSD samotná. Její údajná vulgarita, agresivita a lži. Jako by to byli sociální demokraté, kdo napadali mítinky jiných politických stran. A jako by sociální demokraté ve své inzerci nabádali své odpůrce, přijďte na nás útočit na naše předvolební akce.

A snažit se ve volební kampani sdělit, co má ve svém programu pravice, to byla ze strany ČSSD prý lež a agresivita. Dnes je řada voličů TOP 09 a zejména Věcí veřejných překvapena, co chystá budoucí pravicová vláda. Nemálo pravicových studentů jistě „uvítá“ zavedení školného… Podle analýz, které jsme si dělali ještě před volbami, zhruba třetinu voličů strany Šloufa a Zemana tvoří bývalí a tedy i potenciální voliči ČSSD (to je nejméně cca 1,5% ztráta). Zhruba pětina voličů Věcí veřejných, tedy více než 2%, tvoří bývalí voliči ČSSD. A odhadem nejméně 1,5% voličů uprchlo od ČSSD ke straně J. Bobošíkové. Celkem tedy – a to není přehnaný odhad - k těmto třem stranám přeběhlo nejméně 5 možná 7% potenciálních voličů ČSSD. A podle mého odhadu 6 až 8% potenciálních voličů ČSSD zůstalo doma.

Šloufova a Zemanova strana
Jak řekl M. Topolánek trefně na své přednášce Americké obchodní komory tři a půl měsíce před volbami, projekt SPOZ vznikl, aby poškodil ČSSD, odebral jí hlasy ve volbách. S tím, že cena za to bude pro ODS prý velice vysoká. Není těžké odhadnout, o co šlo. V případě, že by se SPOZ dostala ve volbách do sněmovny (a odebrala hlasy ČSSD), cenou za to by byl prezidentský úřad pro M. Zemana. Desítky milionů korun do volební kampaně, které zajistil M. Šlouf své straně, jsou něčím neobvyklým u neparlamentní strany. Kde se asi vzaly tyto peníze? Dovolím si tvrdit, že přišly od zájmových skupin, které měly interes na tom, aby ČSSD nesestavila vládu. Je jich velmi dlouhý seznam. Naznačím na jiném místě, které jsou nejvýznamnější z nich. Budoucí pravicová vláda, ostatně to již naznačuje ve zcela jasných konturách, bude představovat neuvěřitelné spojení významné části velkého byznysu a politických byznysmenů (Bárta, Kalousek, Šnajdr ad.). Jsou to zkrátka peníze asi tak stejně „čisté“ jako Bakalovy miliony rozdané třem pravicovým stranám. Ale zpět k Zemanovi. Miloš je skvělý vytvářeč mýtů. Proto je potřeba připomenout, že tento bývalý velký muž české politiky měl „zásadní“, spíše však zcela osobní spory se čtyřmi předsedy ČSSD (Horákem, Špidlou, Grossem a nakonec i se mnou).

ČSSD pro něj byla jen nástrojem, hračkou, se kterou si dopřával prostřednictvím svých (naštěstí dnes již značně menšího počtu) přátel pohrávat. Dostal ji několikrát na pokraj propasti:

- tou první věcí byl nešťastný podpis M. Zemana pod smlouvou s advokátem Altnerem. Neuvěřitelně (vůči ČSSD) nerovnoprávné podmínky této smlouvy podepsané M. Zemanem zavlekly stranu do více než deset let trvajících právních sporů s Altnerem. Dnes už z celé řady soudních sporů v této kauze zbývá jediný. Před několikerými volbami se Altner připomněl, aby škodil sociální demokracii. Dovoluji si tvrdit, že pokud bychom nezměnili po sjezdu strany v roce 2007 na právním poli v této cause přístup z pasivního na aktivní, měla by dnes sociální demokracie velmi vážné problémy;
- v roce 2000 v krajských a senátních volbách, které skončily zcela katastrofálně (ještě méně úspěšné byly jen tytéž volby o čtyři roky později). Po této trapné porážce neměl sílu z politiky odejít;
- po zhudlařené prezidentské volbě, ostatně i jím hloupě přetaktizované, když „jeho“ lidé nejprve odstranili ze soutěže v rámci primárních voleb v ČSSD středovými stranami nejvolitelnějšího muže O. Motejla a později v prvém kole prezidentské volby ministra J. Bureše. Jeho lidé to udělali tak vyzývavě, a tak nestoudně, že to představovalo políček tehdejšímu vedení ČSSD. Jen Ježíš Kristus by po takové facce ještě nastavil druhou tvář. Co však měly obě strany sporu v ČSSD udělat před prezidentskou volbou, byla jasná domluva, že M. Zeman půjde do všech kol a voleb prezidentské volby tak, jako V. Klaus. Pokud by to M. Zeman udělal – a bylo to jen jeho rozhodnutí – strana by nebyla rozdělena a on by velmi pravděpodobně zvítězil a stal se prezidentem;
- po prezidentské volbě v roce 2003 následovala odvetná drobná gerila Zemanovců v ČSSD. Až se jim podařilo stranu dotlačit na politické dno, neboť voliči nemilují rozhádané strany. Výsledek ČSSD dosažený v evropských volbách v červnu 2004, 8,8% odevzdaných hlasů, si může přičíst na svůj vrub M. Zeman;
- v roce 2006 se M. Zeman sice zapojil do volební kampaně před sněmovními volbami, ale zcela výběrově a dokonce útočil několik týdnů před volbami na přední lídry strany (Sobotku a Zaorálka). Nebylo jeho zásluhou, že se podařilo alespoň na zhruba rok v období let 2005-6 potlačit jeho neuhasitelnou žízeň po pomstě (ve svých vzpomínkách, které začnu zřejmě ve velmi krátké době psát, zveřejním detaily všech jeho požadavků z té doby, které jsem pro jejich nestoudnost nikdy nerealizoval);
- v lednu 2007 Zeman se Šloufem přesvědčili své stoupence Melčáka a Pohanku, aby umožnili vznik a fungování Topolánkovy vlády. Nebylo věrnějších poslanců vládní koalice, nežli tito dva poslanci čtvrté koaliční strany: Zemanovy partaje. Za protilidové zákony prosazené pravicovou vládou nese i on odpovědnost. Slepá nenávist vůči ČSSD provází M. Zemana přes sedm let a také obsedantní touha být zvolen do úřadu hlavy státu. To M. Šlouf je mnohem praktičtější, tomu jde jen o byznys. A těch nemnoho stoupenců M. Zemana v ČSSD slepě i dnes opakuje, co chce M. Šlouf.

Odstoupení celého vedení ČSSD, jak to říkají nahlas V. Dryml a J. Foldyna. A pak by se mohla vytvořit situace k návratu starých osvědčených kádrů M. Zemana a jeho samotného do ČSSD. To zatím nemají odvahu říkat nahlas ani jeho výše uvedení dva předskokani. I na základě vlastních zkušeností jsem přesvědčen, že dohoda s M. Zemanem je možná pouze za předpokladu splnění všech jím vedení sociální demokracie nadiktovaných podmínek. Nepředpokládám, že se najdou v blízkém budoucnu tak submisivní vůdci sociální demokracie, kteří by chtěli být marionetami v rukou M. Zemana. Zajímavé by bylo se dozvědět, jakou roli hrál M. Zeman a jeho blízcí (mezi ně konečně patří i předseda ÚS Rychetský) při zrušení říjnových voleb podáním zemanovského poslance Melčáka. Připomínám, že Ústavní soud tehdy bezprecedentně zrušil ústavní zákon, který ukončil předčasně volební období a zabránil tak výraznému vítězství ČSSD.

Věci veřejné
M. Topolánek v už jednou připomenutém projevu na Americké obchodní komoře charakterizoval Věci veřejné jako „mafiánský projekt pražské ODS“. Podnikatelsky, tedy manažersky, organizačně a zejména marketingově skvěle připravený projekt jsme zcela podcenili. Stejně tak i já osobně jsem podcenil potenciál R. Johna. Ten se osvědčil – ovšem v situaci zcela blahovolných médií – jako brilantní, přitom nestoudný a demagogický populista. Je zajímavé, že se nikdo z investigativních žurnalistů nezabýval jeho působením v TV Nova, zj. zavedenou korupční praxí jeho pořadu „Na vlastní oči“ (to, že to nezajímalo pravicové noviny, mě nepřekvapuje, nechápu však proč „to“ nezajímalo volební štáb v Lidovém domě). Causu podobnou cause časopisu VZP – předraženého o stovky milionů – by nepřežil politicky nikdo z jeho konkurentů. Ty největší nehoráznosti, které sděloval veřejnosti prostřednictvím médií, byly přijímány jako zlatá slova nasvědčující o politické genialitě. S vidinou pravicové koalice tak česká média i největší hlouposti z jeho úst tolerovala.

Úžasné je jeho nedávné vyjádření, kdy debatu v rámci pravicové koalice o stavebním spoření, o jeho velkém osekání uzavřel slovy, že je potřeba ty peníze dát občanům (i bankám – to už ovšem nedodal) jinak. Např. prodejem státních dluhopisů přímo občanům. Pan předseda jaksi zapomíná, že je to jiná skupina příjemců. Stavební spoření má být určeno lidem, kteří si spoří na byt či jeho modernizaci nebo vybavení. Tedy spíše mladým či mladším lidem ze střední a nižší střední vrstvy. Na koupi státních dluhopisů se zvýhodněným kuponem budou profitovat lidé z nejvyšších příjmových vrstev. Ignorance, nekompetentnost, demagogie a asociálnost, tak lze charakterizovat jeho intelektuální výkon. Nechápu, proč koalice nechce jít cestou zvýhodnění stavebního spoření podle účelu. Zkrátka ten, kdo by využil naspořené peníze na bytové účely, by dostal až např. do roka po ukončení spoření jednorázově finanční podporu státu. Pokud by uspořené peníze použil např. na koupi auta, nedostal by, kromě běžného úroku, žádnou finanční podporu státu.

VV dokázaly skloubit velmi zajímavý potenciál novosti, neotřelosti (erotické fotografie několika pohledných kandidátek) a své kampaně proti dinousaurům jako volání po společenské změně, po níž dvě třetiny české veřejnosti touží. Ucelený program tato strana nemá, voliče levice dokázala oslovit rádoby rovnostářským, sociálně vnímavým jazykem a okouzlující osobností R. Johna. VV podpoří – a o tom vůbec nepochybuji – všechny pravicové reformy bez mrknutí oka.

Komunisté
Stále více i jim samotným muselo být jasné, že jejich volební výsledek je na klesající trajektorii. V nastalé konstelaci politických sil dojde bezpochyby k frontálnímu útoku pravice na zbývající politické pozice KSČM. Pravice je před volbami nepovažovala vůbec za nebezpečné, proto si jich prakticky nikdo nevšímal. Ani z pravicových stran, ani z médií. Jsou to již druhé volby, ve kterých komunisté nedokázali sociální demokracii vyjádřit nejzákladnější lidskou, ani politickou solidaritu při těžkých útocích na ní (vajíčkové útoky loni, brutální útoky médií letos atd.). Bláhově se zřejmě domnívali, že jsou schopni získat silně levicově uvažující voliče ČSSD. Byla to zcela chybná úvaha. Přidali se tak jakoby se zadostiučiněním k útokům médií a pravice vůči ČSSD. Nikdo z nich je za to nepochválil… Lze nyní naopak očekávat těžké útoky pravice na komunisty. A je otázka, kde se tyto útoky zastaví.

Osobně nejsem příznivcem neproduktivního antikomunismu. Komunistická strana by jistě české levici nejvíce prospěla svou transformací v radikálně socialistickou stranu, podle konceptu, který jsem jim doporučoval již před pěti lety. Ten problém nevolitelnosti ČSSD pro určité části středních vrstev je právě proto, že komunisté stále představují více kontinuity se starorežimní KSČ, nežli diskontinuity s ní. Podle sociologických průzkumů by třetina voličů ČSSD nikdy sociální demokracii nevolila, pokud by ČSSD s KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni. Naivní představy některých lidí (L. Jelínek) o tom, že je nutné „mluvit“ se stranami pravice a mít pružnější program (vlastně zásadně zrevidovat svůj sociální program) je cestou do pekel. Znamenalo by to vyklidit prostor pro novou levicovou stranu.

Faktor změny – nové politické strany
Po zcela skandálních rozhodnutích Ústavního soudu ve věci zrušení voleb loni v říjnu voliči začali ve velké míře hledat alternativu k dosavadním parlamentním stranám. Pokud jde o TOP 09, spiritus agens celého jejich projektu je M. Kalousek, což zcela nepochybně není žádný homo novus české politiky. Tak nebo onak byl tento politik zapojen do všech polistopadových vládních administrativ, a to s výjimkou doby opoziční smlouvy. Tehdy byl ovšem lidoveckým poslancem a v poněkud chaotické době opoziční smlouvy, ve které sociálně demokratická vláda byla nucena získávat podporu pro své návrhy, poslancem významným. Nicméně politická reinkarnace a metoda politického přeběhlictví (Parkanová, Schwarzenberg ad.) zabrala. O Zemanovcích jsem již psal, o Věcech veřejných rovněž. Zajímavým seskupením byla rovněž Suverenita, která sice neprošla branami poslanecké sněmovny, ale dosáhla více, nežli se očekávalo.

Útok na předsedu
To, že pravice a s ní spojená média použijí na mě stejné taktiky každodenního presinku, brutálních útoků osobních (a na mou rodinu) a lží, jsme věděli. Věděl to i Ústřední volební štáb. ČSSD se bohužel příliš nepodařilo nalézt účinnou protizbraň. Škoda, že naši zahraniční poradci nenalezli ze svých bohatých zkušeností z desítek volebních kampaní, u nichž asistovali, analogickou situaci z minulosti v jiné zemi. Anebo to volební štáb v Lidovém domě nedokázal realizovat. Možná, že účinná protizbraň na soustředěnou osobní negativní kampaň ani neexistuje. Mým zřejmě největším skandálem před těmito volbami byly botičky od Diora za 1700,- Kč. Jiné mé „zločiny“ se neprokázaly.

Dominantním faktorem kampaně před těmito sněmovními volbami byla média. Nevzpomínám si, že by se o mně některé z médií za poslední rok a půl vyjádřilo pozitivně nebo alespoň neutrálně. Neustálé zpochybňování mé osoby, podprahové i brutální osobní útoky a lži, vyvolávání nenávisti. Byl tak zcela systematicky destruován můj obraz ve veřejnosti, na druhé straně neustálé zdůrazňování toho, že jsem fakticky jistým příštím premiérem, nutně negativně ovlivnilo konečný volební výsledek ČSSD. Udržet se za této situace na žebříčku popularity vysoko se rovnalo zázraku. Lidé tak dostávali poselství: nechoďte k volbám anebo volte někoho jiného nežli ČSSD, nejlépe pak menší politickou stranu. Neboť ČSSD a Jiří Paroubek jsou připraveni přivést republiku na cestu Řecka, ke státnímu bankrotu. Ta emoce přerostla v posledních čtrnácti dnech před volbami v hysterii a téma státního bankrotu překrylo všechna témata ostatní, na něž jsme v programové debatě spoléhali.

Pojem svobody
Česká pravice a pravicová média ráda mluví o svobodě. Ale představuje si jí po svém. Vůči ČSSD bylo dovoleno vše. Pět týdnů před volbami začal politický soupeř prostřednictvím skupinek antidemonstrantů napadat naše mítinky. Hozená láhev plná utopenců na sociálně demokratickém mítinku v Kladně mohla v tisícihlavém davu způsobit vážné zranění nebo dokonce zabití. Mimochodem, láhev s utopenci dopadla na rozevřený deštník, který pět minut před jejím dopadem držela má žena. Nemělo smysl pokračovat v centrálních mítincích, které by přecházely v gerilové boje a to by zcela překrylo jiná, programová témata voleb. Nemohli jsme jít cestou každodenní konfrontace na našich akcích. To by bylo jen další potravou pro pravicová média proti ČSSD. Je otázka, zda je možné mluvit o plné svobodě v zemi, pokud je (nejsilnější) politické straně bráněno svobodně pořádat její mítinky.

Zájmové skupiny proti ČSSD
Ten oboustranný tlak v médiích měl určité důvody. Myslím, že pokud politici musí prokazovat každoročně své příjmy, měla by tak učinit i média. V zásadě by stačila jen tištěná média, deníky. Bylo by to zajímavé pro ozdravení a čistotu demokracie v naší zemi. Vítězství sociální demokracie ve volbách si nepřály:

- finanční skupiny, které mají zájem, aby jejich penzijní fondy (pravice prosazuje opt-out, což umožní privátním penzijním fondům disponovat během příštích dvaceti let stamiliardami korun);
- farmaceutické firmy, které nemají zájem na šetření v lékové oblasti a naopak mají zájem zvyšovat spoluúčast pacientů jako zdroj financí kryjící každoroční nárůsty výdajů na léky;
- firmy, které mají zájem na uskutečnění ekologické superzakázky za 110 mld. Kč a v zásadě mají celou „věc“ zorchestrovanou (je potřeba připomenout, že odborné odhady nákladů, za které se dají ekologické zátěže vyřešit, se pohybují mezi 45 a 50 mld. Kč;
- lobby firem, které se chtějí přiživit na správě a prodeji církevního majetku po jeho odblokování;
- uhlobaron Bakala, který využil proti ČSSD všech možností („jeho“ Hospodářské noviny napadaly ČSSD velmi důsledně, šlo o byznys – případ 44 tisíc bytů OKD bude novou vládou pravice řešen v zásadě v jeho prospěch. To pro jeho firmy bude znamenat bendit v řádech desítek miliard korun.

A jaké byly slabiny ČSSD?
Sociální demokracie, i když vyhrála volby do sněmovny, nebude ve vládě. Pravicoví publicisté rádi píší o nízkém koaličním potenciálu ČSSD. Je to nesmysl, prostě proto, že česká pravice á priori nemá zájem o spolupráci s ČSSD. Prostě proto, že programy ČSSD a stran české pravice, jsou nekompatibilní, neslučitelné. Je to celkem přirozené. V západní Evropě jsou spíše výjimečné situace, kdy spolu dvě hlavní politické strany, tedy strany levice a strany pravice v té které zemi, spolupracují na vládní úrovni (Německo, Rakousko v posledním desetiletí).

Po mém odchodu z funkce předsedy ČSSD někteří lidé v této straně začali fabulovat o tom, že volební výsledek ČSSD ovlivnil např. „bojkot“ médií (jen tak mimochodem, nešlo o mé osobní rozhodnutí, ale o kolektivní rozhodnutí stranických lídrů kandidátek krajů, jako reakce na štvavou kampaň MFD, LN a HN předcházejících fyzickému útoku na B. Sobotku a dalším útokům) či můj údajný nevýkon ve dvou závěrečných televizních duelech a rozhlasové debatě s lídrem ODS Nečasem. Po prvé debatě podle sociologické analýzy 57% diváků, kteří duel viděli, považovalo za vítěze duelu na TV Prima mě a 43% P. Nečase. A z diváků, kteří debatu v TV Prima viděli, u 42% respondentů přispěla k tomu, aby ve volbách podpořili ČSSD a jen 22% se rozhodlo pro podporu ODS. V dalších dvou diskuzích jsme si průzkum veřejného mínění již nepořizovali, ale dokonce ani pravicová média nemohla P. Nečase vyhlásit vítězem diskuzních duelů. Co bylo ovšem zajímavé, je to, že mezi lidmi, kteří nesledovali diskuzi Paroubek – Nečas na TV Prima a byli dotázáni, představa o vítězi duelu byla přímo opačná. To nás mohlo varovat o změně společenské atmosféry v zemi.

Hysterie kolem Řecka a údajného státního bankrotu, trvalá štvanice médií vůči ČSSD a mně osobně, to byly rozhodující faktory, které ovlivnily konečnou úroveň volebního výsledku této strany. I kdyby ČSSD měla svou volební kampaň obratněji připravenu na eliminaci „řeckého problému“, tedy již od počátku roku a s gradací v závěru kampaně, nemohla by – podle mého názoru – eliminovat plně útoky pravicových médií. Není nepodstatná ani únava občanů ze stran politického establishmentu, vytvářená medií, která vynesla do popředí dva ve sněmovně nové subjekty, a zcela zatratila dva dosavadní. K posílení pozice ČSSD je také potřeba silné ODS. Při oslabení ODS řada voličů ČSSD prostě nevolila sociální demokracii a po nabádání ze všech stran volila menší politické strany či zůstala doma.

Volební výsledek ČSSD je sice vítězstvím, ale konečné rozdělení mandátů neumožňuje sestavit sociálně demokratickou vládu. V sociální demokracii je celá řada problémů, které je teď možné – ihned po podzimních volbách – řešit a nezavírat před nimi oči (což nebyl tak úplně můj případ, problémy jsem si plně uvědomoval, ale v posledních dvou letech téměř nepřetržité volební kampaně nebylo možné věnovat více času jejich odstranění). Upřímně, mezi funkcionáři ČSSD na krajské a okresní úrovni o jejich řešení ani příliš velký zájem není. A které věci je tedy nezbytné řešit:

- odborné zázemí v Lidovém domě je v naprosté většině oblastí nedostatečné, část stínových ministrů s ním nespolupracovala vůbec či jen málo, nepodílela se na jeho vytváření. Programové výstupy strany v posledních týdnech před volbami musel v průběhu kampaně často koncipovat volební štáb a (honorární) poradci v mém nejbližším okolí. Přesto se podařilo vytvořit velmi dobré programové dokumenty, nejkonkrétnější ze všech politických stran;
- velká pasivita členů a funkcionářů, zejména u funkcionářů ČSSD (včetně řady členů stínové vlády), jejich neochota osobního nasazení, angažování, např. na volebních akcích, až na výjimky na sociálně demokratických předvolebních akcích rozdávaly předvolební materiály ČSSD placené hostesky; malý zájem našich členů např. o vnitrostranické diskuze o programu – v diskuzi o programu se téměř neobjevovaly nové náměty z členské základny či od členů;
- nedostatek idealizmu mezi funkcionáři strany;
- nezájem podstatné části členů o modernizační projekt; máme většinou modernizačních týmů přesně formulované cíle v jednotlivých oblastech, zejména v práci s mladou generací a střední třídou – je potřeba po nezbytné revizi a aktualizaci nástrojů projekt modernizace ČSSD důsledně uplatnit celý, teď již možná členové ČSSD samotní budou chápat nutnost jeho prosazení;
- malá prostupnost stranických struktur a organizační decentralizace ČSSD. Lídr strany prakticky nemůže ovlivnit složení volebních kandidátek, nemá možnost dát „divokou kartu“ na volitelné místo na kandidátce atraktivnímu kandidátovi, ba dokonce ani, pokud se jedná o krajské lídry. TOP 09 a zejména Věci veřejné – nesvázané stranickou hierarchií – mohly nasadit na kandidátky zajímavé mladé a mladší tváře, a to i na čelo kandidátky (otázkou samozřejmě je, jaká bude jejich reálná politická využitelnost a výkon) – pokud VV v souvislosti se mnou mluvily o dinosaurech, ony byly tyranosaurem, představovaly však pro voliče (optickou) změnu. Pospávající kníže a hezká děvčata, to byly hlavní trumfy marketingu pravice;
- neschopnost většiny krajských lídrů v TV diskuzích, kdy zejména řada krajských lídrů malých strany byla o třídu lepší.

Závěr
Odešel jsem z funkce předsedy ČSSD po pěti letech velmi tvrdé práce a mimořádného osobního nasazení. ČSSD je – přes zklamání z volebního výsledku – nejsilnější stranou ve sněmovně. V době mého příchodu měla ČSSD sedm senátorů, dnes jich má dvacet devět a má po podzimních volbách reálnou šanci být nejsilnější stranou v senátu (ve volbách neobhajuje žádný mandát, může tedy jen získat; při dobré strategii může získat kolem deseti mandátů anebo dokonce absolutní většinu v senátu).

Pokud jde o kraje, sociální demokracie v nich nikdy předtím nebyla v zastupitelstvech příliš silná. Dnes ovládá ČSSD třináct zastupitelstev ze čtrnácti (tedy s výjimkou Prahy).

Ze dvou poslanců EP vzrostlo zastoupení ČSSD na sedm. Vliv a politický potenciál sociální demokracie ve Straně evropských socialistů (PES) vzrostl velmi významně, proto se jí podařilo získat pozici místopředsedy Evropského parlamentu.

Po čtyři roky bude v republice vládnout pravicová vláda, což dává sociální demokracii jisté politické možnosti. Získat pozice v senátu a alespoň blokovat či komplikovat některé asociální návrhy nové vlády. Na úrovni krajů pak očekávaná asociální opatření vlády P. Nečase dají možnost udržet politické pozice sociální demokracie a vytvořit tak dobré východisko k vítězství ve volbách za čtyři roky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marcus Agrippa napsal(a):

slv:
dá se souhlasit, že p.Paroubek má min.částečně vinu na tom, že TOP09 a VV nehodlali s ČSSD téměř ani diskutovat. Ovšem je fakt, že proti jeho osobě byla skutečně vedená organizovaná a hlavně ve slušné společnosti nepřijatelná antikampaň ( a potvrzují to i tady některé individua ). A z toho už pak pro něj nebyla cesta ven - cokoliv řekl se v mžiku obrátilo proti němu ( i to že s některými médii přestal komunikovat ). Holt ono platí kdo chce psa bít - hůl si vždy najde. A co se týče študáků a jejich pubertálních výlevů na FB - to se snad ani nehodí komentovat.
24. 06. 2010 | 20:30

Karel Doktor napsal(a):

Milý pane Paroubku,

Po letošních volbách jsem se tetelil štěstím a říkal jsem si, že bych třeba mohl mít od Vás konečně pokoj. Ztrpčoval jste mi život Vaší každodenní přítomností v médiích (ano, těch Vašich zmiňovaných nepřátelských), kdy jste pořádal tiskové konference téměř každý den. Ze zmiňovaných médií jsem se díky Vám a Vaší paní dozvídal téměř i to, jakou měla Vaše dcera ráno stolici. Těšil jsem se, že odstoupíte, resp. budete odstoupen, a upadnete do propadliště dějin.

Pak mne ovšem napadla myšlenka, že by to byla možná škoda, protože svým jednáním a vystupováním (za výrazné asistence p. Ratha) byste mohl způsobit to, že do propadliště dějin upadne ČSSD. Ale to by zase byla škoda, soc.-dem. ideje by na politické scéně chyběly, a nemohou za to, že se jich chopili takoví lidé (jste vlastně ještě člověk?), jako Vy.

Bohužel, sice jste odstoupil, ale život mi ztrpčujete dál. Prosím Vás, nechte už těch svých ukřivděných analýz, které jsou zcela mimo realitu (ostatně jako jste už asi pár let Vy), zanechejte politiky a žijte si svůj život obyčejného člověka.

Děkuji Vám z celého srdce. Nikdy nezapomeneme.
24. 06. 2010 | 20:31

Marcus Agrippa napsal(a):

slv:
dá se souhlasit, že p.Paroubek má min.částečně vinu na tom, že TOP09 a VV nehodlali s ČSSD téměř ani diskutovat. Ovšem je fakt, že proti jeho osobě byla skutečně vedená organizovaná a hlavně ve slušné společnosti nepřijatelná antikampaň ( a potvrzují to i tady některé individua ). A z toho už pak pro něj nebyla cesta ven - cokoliv řekl se v mžiku obrátilo proti němu ( i to že s některými médii přestal komunikovat ). Holt ono platí kdo chce psa bít - hůl si vždy najde. A co se týče študáků a jejich pubertálních výlevů na FB - to se snad ani nehodí komentovat.
24. 06. 2010 | 20:31

hlas volajícího na poušti napsal(a):

Paroubku, Paroubku, ty demagogu. A to si sliboval, jak tuto zemi vyvedeš z krize - a teď pláčeš, že jste bez širšího odborného zázemí v ekonomice!(mimochodem díky za informaci, já jsem si vždy myslel, že soc-dem opravdu nemá žádné skutečné ekonomické experty). Běž domů, Ivane... A už nám nelez na oči, soudruhu.
24. 06. 2010 | 20:34

spravedlnost napsal(a):

Ubohé pane Paroubku. Zas zato můžou všichni jenom vy né. Vaše trapné hysterické obviňování ze všeho média je směšné. Můžete za to vy.
Co se týče scho´dku rozpočtu tak nejvyšší schodek jse udělali vy v roce 2005-2006 populistickými sliby.
24. 06. 2010 | 20:34

kollja tequilla napsal(a):

Pane Paroubku, prosím vás, zameťte si před vlastním prahem, jestli je něco důvod vaší další nevýhry(kolikátá to je za vaší éry?)jste vy sám osobně, svými postoji, svýni kecy, vaší sebepropagandou a především vaším totalitářským přístupem k ostatním sociálním demo x ům.
24. 06. 2010 | 20:35

MR napsal(a):

PAROUBEK MÁ PRAVDU. Kdo to sleduje nezaujatě, musí mít stejný dojem. Škoda ho.
24. 06. 2010 | 20:36

zk napsal(a):

Tohle je fakt žalostné, poctivě jsem pročetl celou "diskuzi" a od pravicových čtenářů jsou tady tak maximálně tři nebo čtyři příspěvky, které vypadají, že je snad psali slušně vychovaní lidé. Zbytek naprostá žumpa.
K článku pana Paroubka jen tuto poznámku: škodá, že takhle klidně a střízlivě nevystupoval už dřív. I když on vlastně vystupoval, prvních pár týdnů poté, co se stal předsedou ČSSD. Tenkrát v každé televizní debatě zdůrazňoval, že politické neshody je třeba řešit dohodou, diskuzí, kompromisem... ODS ani její média si s ním nevěděli rady. Plesl z Lidovek v jakémsi článku napsal - pamatuju si tu formulaci přesně - "Jirka Konsenzuál strká svůj umaštěný nos tam, kam nemá". Jirka Konsenzuál! Ale pak přišel Czechtek, pár hloupých výroků, svou roli zřejmě sehráli i mediální konzultanti typu pana Dimuna, kteří mu vnutili svou vlastní, předsudečnou představu typického voliče socdem, tzv. Krampolova sociálního demokrata.
Ale je dost dobře možné, že tyhle volby prostě nešlo neprohrát. Média vytvořila takové veřejné mínění, jaké jejich sponzoři potřebovali. Stejně jako na Slovensku a v Maďarsku. Největším pozitivem je, že nyní Češi konečně poznají, co je to autentický kapitalismus. Ten tady rozhodně nebyl v období bankovního socialismu devadesátých let a Topolánkova vláda byla slabá, stihla uskutečnit jen zlomek svého programu. Teď je to jiné, teď se můžeme těšit na velkolepou a ničím nerušenou přehlídku reálné pravicové politiky. Snad při tom pár lidí konečně ztratí své iluze.
24. 06. 2010 | 20:36

navi napsal(a):

Pane Paroubku.
Celou dobu po roce 1989 jsem volil ČSSD. Ale v komunálních volbách 2006 už jsem volil jinou stranu, protože proplácení zdravotních poplatků kraji jsem považoval a považuji za kolosální podvod a rozkrádání peněz, které napatří pouze ČSSD, ale všem lidem bez rozdílu. Ocenil bych, kdybyste poplatky propláceli ze svých vlastních peněz, peněz ČSSD, to bych kvitoval s uznáním. Ale pro mne jste se odhalili a zejména Vy osobně, jako někdo kdo za každou cenu touží po moci, bez skrupulí udělá vše možné a nemožné aby se k moci dostal a to ne pro prospěch "obyčejných lidí", ale prospěch svůj. Nikdo mi nemusel nic říkat, napovídat v mediích, stačí Vaše chování, činy,názory abych přestal volit ČSSD. Až Vy osobně zmizíte z politiky a veřejného života a ČSSD provede hlubokou sebereflexi možná se jako volič k ČSSD vrátím. Jen se bojím, že už to vzhledem k mému věku (obyčejný 65letý důchodce) nestihnu.
24. 06. 2010 | 20:37

MR napsal(a):

Podruhé : PAROUBEK MÁ PRAVDU. Kdo to sleduje nezaujatě, musí dospět k podobným závěrům.
24. 06. 2010 | 20:37

Sladký napsal(a):

Je snadné změnit kabát, daleko obtížnější je změnit sám sebe.ti,kdo byli loajální vládnoucí ideologii v mknulosti,jsou loajální vládnoucíideologii i dnes.Kdo skutečně vzdoroval a rebeloval tehdy,vzdoruje a rebeluje i dnes.
24. 06. 2010 | 20:39

Tomáš napsal(a):

Naprostý souhlas, teď uvidíme kam nás ta slavná koalice dovede
24. 06. 2010 | 20:39

fafnir napsal(a):

Ano pane Paroubku
za všechnomohou media a jejich štvanice, všichni se proti vám spikli, nikdo vás nemá rád,nikdo vás veřejně nepodpořil.Vy jste to krásně mnohokrát zkonstatoval.Hezké.Ale neudělal jste to základní,co by člověk očekával od normálního člověka,natož presumptivního premiéra,jak jste rád sám sebe označoval.Ta otázka zní,proč vás nikdo nemá rád,proč volící většina považuje za neslušné slovo vaše jméno.Furt za to můžou druzí.A to jste chtěl vést tuto zem.Místo práce brekot.Lidi nemají sraby obviňující všechny kolem rádi.
24. 06. 2010 | 20:40

Sladký napsal(a):

Pepo,ČSSD dostala nejvíc hlasů.To znamená,že ve volbých vyhrála,nikoli prohrála.
24. 06. 2010 | 20:42

mik napsal(a):

Paroubek udělal jedinou chybu, že rezignoval.
24. 06. 2010 | 20:42

Pepa napsal(a):

Pane Sladký, jste zhrzelý volič levice, který se nezmůže na korektní komunikaci, dostali jste na frak a nemůžete to rozdýchat. S těmi 25 zkomoleninami jste to přehnal, co třeba Tupohlávek, Topol atd. Není to sice normální komolit jména, ale některým zatrpklým lidem to pomáhá, tak jim to nechte a buďte rád, že Parub s Topolem odešli
24. 06. 2010 | 20:42

abe napsal(a):

Ten člověk je nemocnej...
Taková moctichtivost, arogance, nabubřelost...Dělá se mi z něj špatně.
24. 06. 2010 | 20:43

Marty napsal(a):

Pane Paroubku, jste ubožák neschopný sebereflexe, co ta vaše individua z Ústí Benda, Guma. Totál vymletej Tvrdík. Jak můžete mít žaludek lidem říct, že mají vymytý mozky, když tato individua, vás nevyjímaje, tvrdí, že černá je bílá. Běžte přemýšlet o živé výzvě roku 48 a nechte nás žít...
Už po Czechtekku jsme vám vzkázali:
"Jednou dostaneš přes držku i ty"
Mise splněna. Huráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
24. 06. 2010 | 20:47

Pepa napsal(a):

Pane Sladký a k čemu vám takové vítězství je? Možná se s ním můžete nechat vyfotit, nebo být trapný jako Sobotka a komentovat to, jak ODS dostala málo hlasů a přitom získat jen o dva procentní body více :-). Volby jsou o většině to nevíte, ani komunisti by vám nepomohli. Mějte hezký večer.
24. 06. 2010 | 20:47

Hela napsal(a):

V podstatě je všechno pravda a většina příspěvků je od omezených Topek a ODS.Až na vás taky dojde pozdě bude bycha honit.Vlastně ve volbách zvítězil český hlupák s podprůměrným platem,podprůměrným důchodem který bude radostně přispívat bohatým na všechny jejich choutky a sám chudnout a platit i za prdnutí.
24. 06. 2010 | 20:50

Karel Doktor napsal(a):

Tzv. vítězství Pyrrhy :-D
24. 06. 2010 | 20:52

yara ze země krys napsal(a):

Vypadá to, že pan Paroubek nic nepochopil. Za všechno můžou ti druzí a média. Každé sdělení má svoji formu a obsah, panu Paroubkovi chyběla v tomto směru
noblesa jakou má např. Schwarzeberg, slušnost vystupování jako má např. Nečas.
Sarkasmus není na místě. Chyběl tam i smysl pro homor a občas změnit i spád diskuze třeba zlehčením nebo vtipem, jsou na to různé postupy. V každém případě nesmí být protivník napadán a urážen, to vadí i vlastním příznivcům. Prostě slušnost, ale i důräznost prosadit své, politikaa je rovněž umění dělat kompromisy, které však nesmí být zásadní. No a forma sdělení? Tady chyběl jasný a přehledný a srozumitelný program. Že nehrozila řecká cesta? Pochybuji a i kdyby, je ale rozumné platit přes 70 mld.Kč za obsluhu státního dluhu, aniž by byl dluh splácen? Tohle dělá dobrý hospodář? Jen lump a nebo hlupák takhle může uvažovat, že je to v pořádku. Občanům ČR to vadí a moc!
24. 06. 2010 | 20:52

Bart napsal(a):

Vysoká míra sebereflexe jako vždycky. Já nic já muzikant. Trochu mi to připomíná poučení z krizového vývoje. Necht zhyne co je oportunistické..... Řekněte mu někdo že hlavní příčinou toho že byla CSSD nevolitelná pro řadu lidí je hlavně on. Brrr hlavně si sedni ve sněmovně někam dozadu at nejsi vidět. Obludo
24. 06. 2010 | 20:52

Hela napsal(a):

V podstatě je všechno pravda a většina příspěvků je od omezených Topek a ODS.Až na vás taky dojde pozdě bude bycha honit.Vlastně ve volbách zvítězil český hlupák s podprůměrným platem,podprůměrným důchodem který bude radostně přispívat bohatým na všechny jejich choutky a sám chudnout a platit i za prdnutí.
24. 06. 2010 | 20:53

ok napsal(a):

To, že se vám analyza Halo novin zdá "nejrealističtější", není smutné a není to náhoda. Je to tím, že vy sám máte k Halo novinám a názorům v nich velice blízko. Vaše "vyzrálost", po třech týdnech "odstupu", je k smíchu. Vězte, že vy sám jste z 90% příčinou volebního neúspěchu a pokud vám to ještě nedošlo, je mi vás vlastně líto. Volby byly, v jistém smyslu i o zadlužení země a o způsobu našeho hospodaření. Hlavně byly ale o osobě pana předsedy Paroubka. Bylo to referendum o vás. A to, jak jste se vy v posledních 5 létech choval, bylo natolik odpudivé, že to znechutilo i hlupáky, kteří by snad, za jiných okolností, populistické socialisty volili. Nesvádějte tedy na nikoho nic. Protože za hlupáky, kterými jste se vy obklopil, za ty jste zodpovědný opět jenom vy. A jestli se nechcete ztrapňovat ještě víc, než už jste učinil, držte se zpátky. A hlavně už nikomu nevykládejte, že bojujete za "obyčejného člověka". Volby totiž ukázaly, že český člověk až tak "obyčejný" není.
24. 06. 2010 | 20:53

Doktor Karel napsal(a):

Hele, Helo, ve Vaší přítomnosti se cítím poměrně neomezený. :-D
24. 06. 2010 | 20:53

Dagobar napsal(a):

Buďte někdo tak hodný a hoďte přes něj deku, jinak nezmlkne..!
24. 06. 2010 | 20:56

Johan napsal(a):

Perfektní a brilantní analýza.za všechno můžou ti ostatní.Ale co čekat od Jájínka?
24. 06. 2010 | 20:57

Karel Doktor napsal(a):

Obávám se, Dagobare, že "zabít málo". To bychom asi byli svědky nového vzkříšení.
24. 06. 2010 | 20:57

saturo napsal(a):

ČSSD byla nevolitelná kvůli Vám,pane Paroubku,je na čase si to přiznat,není to lehké a ještě to potrvá- Vaše nesnesitelně arogantní,nabubřelé a urážlivé chování vzbuzovalo ve spoustě lidí velmi výrazné emoce,které se projevily ve volbách,marně hledáte viníka jinde.
Voličům vadili také vaši "obyčejní lidé".Nikdo nechce poslouchat,že je obyčejný,to nebyl dobrý nápad.Každý je jedinečný a nechce být paušalizován do nějakého stáda.
Mezi výčet lidí,kteří si nepřáli vítězství soc.dem.,resp.Vaše, si,prosím,připište i mě:J.Slámová,zdravotní sestra,osobní důvody.
A poslední věc,to,že jste odešel z postu předsedy, a to v rekordním čase nepovažuji za vaši sebereflexi,tak rychle se člověk nezmění,ale za útěk před tím,co by vás čekalo.Po vašem holedbání se 35% veřejně přiznávat neúspěch strany Vaší vinou a to opakovaně-soupeřům,mediím,utekl jste před rozhovory,debatami,setkáními se soupeři,a že by si to vychutnali/tak jako já po vyhlášení výsledků voleb/konfrontací s realitou ,ta potupa,nebýt nikam přizván.....
Pan Sobotka,na kterého jste to hodil to zvládl velmi důstojně,pravda to vy by jste nesvedl.
Přeji Vám spokojený rodinný život
24. 06. 2010 | 21:00

bacon napsal(a):

Soudruhu Paroubku, jiz jsem vam nekolikrat napsal, ze pricinou vaseho padu je vase druha manzelka. Ta vas stahla do hlubin, nikdo jiny.
Jelikoz tomu nechcete verit, neda se nic delat, nikdo vam nemuze pomoci.
Dokud tu bude ona, ona vas porad potahne jen a jen dolu.
24. 06. 2010 | 21:00

Slámová napsal(a):

ČSSD byla nevolitelná kvůli Vám,pane Paroubku,je na čase si to přiznat,není to lehké a ještě to potrvá- Vaše nesnesitelně arogantní,nabubřelé a urážlivé chování vzbuzovalo ve spoustě lidí velmi výrazné emoce,které se projevily ve volbách,marně hledáte viníka jinde.
Voličům vadili také vaši "obyčejní lidé".Nikdo nechce poslouchat,že je obyčejný,to nebyl dobrý nápad.Každý je jedinečný a nechce být paušalizován do nějakého stáda.
Mezi výčet lidí,kteří si nepřáli vítězství soc.dem.,resp.Vaše, si,prosím,připište i mě:J.Slámová,zdravotní sestra,osobní důvody.
A poslední věc,to,že jste odešel z postu předsedy, a to v rekordním čase nepovažuji za vaši sebereflexi,tak rychle se člověk nezmění,ale za útěk před tím,co by vás čekalo.Po vašem holedbání se 35% veřejně přiznávat neúspěch strany Vaší vinou a to opakovaně-soupeřům,mediím,utekl jste před rozhovory,debatami,setkáními se soupeři,a že by si to vychutnali/tak jako já po vyhlášení výsledků voleb/konfrontací s realitou ,ta potupa,nebýt nikam přizván.....
Pan Sobotka,na kterého jste to hodil to zvládl velmi důstojně,pravda to vy by jste nesvedl.
Přeji Vám spokojený rodinný život
24. 06. 2010 | 21:02

Kritik napsal(a):

Vynikající rozbor, škoda však, že chybí realizovatelný recept na odstranění vlivu hlučné, v tomto případě přímo řvoucí demagogie.

Také stojí za úvahu, zda se v posledních letech neprojevuje efekt, který můžeme nazvat třeba "efektem přemnožených trpaslíků". Tento jev je totiž zřejmý nejen v tuzemsku, ale ještě větší měrou na Slovensku, ale i jinde v Evropě. Možná, že politilog nebo psycholog s rozhledem po světě by ho dokladoval i v dalších částech Země.

O co jde? Totiž o to, že velké osobnosti a velké myšlenky, což jsou v lidstvu vždy ojedinělé úkazy, jsou prostě a jednoduše "převálcovány" velkým počtem nesmyslného, nemoudrého a zbytečného halasu. Velcí jsou prostě přehlušeni hlukem bezvýznamných a zbytečných mrňousů. Jejich úspěch spočívá právě v jejich velkém počtu, vytvářející křičící většinu, v níž moudrý a rozumný hlas nemá šanci vyniknout.

Pěkný příklad lze nalézt v přírodě, kdy hyeny svým vytrvalým stěkotem a zbabělým dorážením dokáží vyřídit statného lva v rozkvětu jeho sil.

Takže fenómenem naší doby budou zřejmě vlády trpaslíků, z nichž každý se bude snažit vyskakovat co nejvýše a křičet z plných plic. Zkrátka jen hemžení havěti, šedých myší, občas s krysami vylezlými z úkrytu a zbaběle se vracejícími do svých brlohů.
24. 06. 2010 | 21:03

Milan napsal(a):

Pan Paroubek tímto článkem zahájil svoji osobní kampaň. Osobní proto, že sleduje jeho vlastní osobní cíle. Jaké jsou? Tady je více možností a domnívám se, že i pan Paroubek sám má těch možných osobních cílů několik. Určitě je má napsané ve svých poznámkách, bodově rozpracované, podložené sociologickými průzkumy a tímto článkem zahájil cestu k splnění alespoň některého z nich. Je velice cílevědomý člověk a sám velice dobře ví, jak pracovat s pojmy jenž zmiňuje např. "vymývání mozků". Bohužel a to se stává každému a v každé době, čas od času vstoupí do politiky nějaký nepředvídatelný faktor (nebo dokonce kombinace více faktorů) jenž nemůže sám politik (a strana už vůbec ne)zásadně ovlivnit. To se stalo panu Parobkovi o on sám to ve svém článku také nepřímo zmiňuje. Nebudu tyto faktory a jejich kombinace zmiňovat a rozebírat, ale jsou poměrně jednoduché a pan Paroubek některé z nich také zmiňuje a pojemnovává. Nemůže mu snad nikdo mít za zlé, že svůj vlastní podíl na špatné práci s těmito faktory jaksi zapoměl popsat. Takže já budu s napětím očekávat, s čím pan Paroubek přijde v budocnosti.
24. 06. 2010 | 21:03

ok napsal(a):

A ještě jedno. "Odborné zázemí" - Jiří Havel. Jsem si skoro jistý, že tento "odborník" je absolventem stejné školy jako vy. A vy sám víte nejlépe, že ekonomie je pro vás španělskou vesnicí. Vy to víte, stejně jako já, protože jsem ji absolvoval taky. Teprve na universitách v zahraničí jsem zjistil, že jsem zde ztrácel jen čas. Pouze pokračujete ve svých nešvarech - oblbovat lidi a ze stejného hříchu vinit všechny oponenty.
24. 06. 2010 | 21:04

simon napsal(a):

Tady je zase modrých zblitků
24. 06. 2010 | 21:06

Suchec napsal(a):

PŘ:
Ty si tady otvíráš si hubu na kdekoho, tak si protrp, že se to přihodí i opačně, ne? Parde. :-))))

BTW:Hovořit o někom, že je hulvát, arogantní, sebestředný, a přitom se chovat stejně, ne-li hůř. To je zde opravdu pod blogem neopomenutelně doloženo na desítkách příkladů.

Stejskal.
Co jste asi smazal, když hrubé urážky jsou tady pořád?
24. 06. 2010 | 21:09

eM napsal(a):

2 Sladký: Ano, je prasečí démon. Na to jste přišel až nyní?
24. 06. 2010 | 21:12

Libor napsal(a):

Když člověk čte tady příspěvky, ukazuje to na inteligenci lidí, kteří fanaticky obdivují naší pravici...oslovení, Jyrko, Paroubku...takhle mluví jen lůza, zřejmě si hrající na velké podnikatele.Ještě mají vymyté mozky z té nechutné kampaně.Kamkoliv člověk kouknul na internetu, všude urážky jediné osoby-fackovacího panáka.Kde se vzala ta nenávist?I strašák Řecka najednou zmizel.Je to obrázek kultury těch, kteří chtějí vládnout.Povedlo se jim to, ale nevěřím, že jim i tito fanatici budou po čase líbat ručky.
24. 06. 2010 | 21:12

Skogen napsal(a):

Botičky od Diora za 1700,- korun, no a co? Proč jste neřekl, že si je můžete dovolit, kdo by o tom mohl pochybovat? Přece nemusíte žít jako poustevník. Co se týče dovozu z Řecka, stačilo prohodit, že v Řecku jsou teď výprodeje ;) Trocha vtipu a nadhledu...

ODS má daleko větší smysl pro situaci. Voliče zná lépe. Ano, vy v ČSSD jste dříči, máte analýzy, máte postupy, dokážete v odborné diskuzi obhájit svá stanoviska. Ale v laické rovině nedokážete zaujmout. To dokáže ODS v perfektním outfitu, se sebevědomým úsměvem a Rolexkami od Bakaly.

ODS velmi prospělo vystřídání Topolánka. Nečas v kampani velmi ubral na plynu. Ačkoliv se vůči vám velmi tvrdě vymezil, zároveň se mu podařilo vzbudit dojem, že stojí o pozitivní kampaň, slušné jednání a určitou spolupráci. To bylo klíčové, lidé měli a mají konfrontací po krk. Vy jste nedokázali zareagovat. Důvody ovšemže existují, avšak já hovořím o tom, jak to zvenčí působilo.

Dokážu si představit, že jste tváří v tvář možnostem pravicové finanční kliky nedůvěřovali žádné tuzemské PR agentuře. Přesto se domnívám, že než zahraniční poradce, měli jste to s domácími risknout. České prostředí je odlišné od tradičních západních demokracií a český volič má specifické zkušenosti.

Zkuste něco udělat se zvykem uvádět přesné hodnoty preferencí, jako např.: "..podle sociologické analýzy 57% diváků, kteří duel viděli, považovalo za vítěze duelu na TV Prima mě a 43% P. Nečase." Je to třeba fakt, ale působí to poněkud hnidopyšsky. Postačila by zmínka, že jste byl dle indikátorů v duelu úspěšnější..

ČSSD ve srovnání s ODS, nota bene TOP 09, vzbuzuje dojem šedé myši. Komunisté mají svou kontroverzní podstatu, ODS má prestiž toho, "kdo se umí postarat" (o sebe), TOP 09 aspiruje na nobilitu, VV se umí skvěle mediálně prodat. Co máte vy? Vy, pane Paroubku, Bohuslav Sobotka, ale i Lubomír Zaorálek, jste vynikajícími diskutéry, jenže ve vystupování jakobyste se nepřirozeně vtěsnávali do nějakých mantinelů správného soc dem vystupování. Být více sami sebou.

K VV - opravdu jste si myslel, že mediálně protřelého Johna si přátelé z branže vezmou na paškál? Když se mu podařilo utajit svatbu, mimomanželský vztah i rozvod? Musí vám být naprosto jasné, že John je hájený a v nejbližší době se o něm nic opravdu negativního neobjeví. Tím spíš, že občané si to nepřejí. A média jsou manipulátoři stříknutí továrnami na sny.
24. 06. 2010 | 21:14

pan Martin napsal(a):

pane Jiří,
hořká pilulka se těžko polyká a je vidět ve vašich článcích po volbách, že se vám pilulka zadrhla v krku.
24. 06. 2010 | 21:14

karel ll napsal(a):

Nevěřím, že pravice je schopná v tomto státě udělat pořádek. Ale naopak věřím, že její představa pořádku se vymkne kontrole a dojde k tak zásadním společenským okolnostem, že současná její výhra se promění ve zdrcující debakl. Bohužel, tato společnost se s veze s těmito dacany !!
24. 06. 2010 | 21:15

Marty napsal(a):

Škoda ho, jako klaun k nezaplacení, je pravda, že v politice dost nebezpečný klaun.
My vymytý mozky jsme si pouštěly ty jeho kecy pro zpestření a taky nám dával naději, že minimálně jeden mozek je ještě vymytější než ty naše, to dokáže povzbudit. A nebyli to žádné novinářské články, ale to co lezlo přímo z něj a leze dál...
Může jezdit s Krampolem dál dělat srandu 4.cenové
24. 06. 2010 | 21:16

Buddy napsal(a):

Pane Paroubku,v podstatě máte pravdu.Ti co tady nadávají na Vaši adresu jsou výkvětem národa a to povětšinou z Prahy.Na druhou stranu je nutno přiznat Vaše fatální selhání při přátelství s vekslákem Bendou .A ten šedivec,nosič piz,Urban tak to je také "posila".Jinak přeji hodně zdraví.
24. 06. 2010 | 21:16

Jakr napsal(a):

Paroubek: "Byl to brutální presink. Hysterie. Mediální štvanice"
Možná i ano. Kdyby Paroubek nedělal tak brutální presink. Kdyby nespustil hysterický řev, kdykoli nebylo přesně po jeho. Kdyby jeho mediální štvanice neodpuzovaly svojí trapností, tak mohla ČSSD ve volbách působit jako standardní levicová strana. To by ale Paroubek nebyl Paroubek. To je zřejmé.
24. 06. 2010 | 21:16

Jan K. napsal(a):

Správně, soudruhu Jiří, i v roce 1968 za vše "špatné" mohli novináři. Tož hrrr na ně.
24. 06. 2010 | 21:16

Franta napsal(a):

Jak vidím je tady plno zklamaných voličů ODS, kteří se ještě teď nemůžou smířit s tím, že špatně volili a neví jak to budou vysvětlovat svým dětem. V této zemi nastal nečas a ODS šlo jen o vítězství se kterým jak vidět si neví rady.
Doufám, že p.Paroubek ještě dostane šanci.
24. 06. 2010 | 21:17

Neobyčejný člověk napsal(a):

a kdyby tady spadli Marťani, tak budu jeho porážku slavit s Marťany
24. 06. 2010 | 21:18

Bubu napsal(a):

2 Libor: To bude asi tím, že ta fanatická pravičácka lůza je teď v práci kde má internet, a ten obyčejný člověk nemá a kouká na televizi.
24. 06. 2010 | 21:19

vlk napsal(a):

No a teď se mohu věnovat psaní toho, co chci adresovat Jiřímu Paroubkovi.
Ano s vaší analýzou se naprosto převážně souhlasit.
Je však úplná?
Soudím, že není. Zmíním se o několika věcech, které považuji za základní.

Dám sem link, z toho,c o jsme na vaši adresu a adresu soc dem napsal dne 16.9. tehdy , když jste vy svým rozhodnutím zrušil předčasné volby. Aby bylo jasné, necpu to sem znova - potřetí kvůli sobě nebo kvůli komukoli jinému, ale jen a pouze pro Jiřího Paroubka. Budu totiž věřit, že bude mít zájem o diskusi nad tímto svým zásadním materiálem.
http://www.outsidermedia.cz...

Tady podle mne máte kořen nevýhry soc dem ve volbách.
Torpedováním dohodnutého termínu - z naprosto nesmyslných důvodů jste znechutili řadu středových voličů. Jednak vám osobně přestali věřit a jednak se jim nedostalo vysvětlení - jen naprosto nevěrohodného blafu o tom, proč že jako volby nebudou. Nikdo soudný nemohl věřit tomu, že jste v noci sehnal nějaké zásadně jiné informace, než jste měl večer před tím.

a bylo také jasné, že jste se vy osobně i soc dem nepochopitelně vystavili dlouhodobé palbě všech možných i nemožných medií.
Z vaší kampaně s e stala postupně agonie.
Lidé mají krátkou paměť - samozřejmě že vypustili téma naprosto neuvěřitelného rozpočtu 2009!! Jeho schvalování s růstem +5%...
Tohle všechno jste prostě , kvůli nesmyslnému taktizování zahodili.
Navíc jste připustili , že může vstoupit do hry fenomen deux ex machina.
Ano .. stalo s e . Zjevil se. V samém závěru volební kampaně. V podobě Řecka. A pravic e , která neměla žádné téma, jej najednou měla. Odpracovaly to za ní televizní záběry z Atén, kde anarchisté , s červenými prapory zapalovaly banky . I s lidmi.
Zrušení dohodnutého termínu přišlo velmi vhod také novým stranám. Kalousek by byl bával tehdy docela dost rád za nějakých 8-9%. A John a jeho blonďatý harém? tak ten by byl prostě skončil mimo sněmovnu.
Podobně Zeman. Ten se v původním termínu vůbec neobjevil. Tyhle všechny jste si vychoval sám.

Píšete o tom, že speciálně VV měly neokoukané mladé tváře. Jste politický profík. Který prostě věděl, kdo s e v ČR pravidelně umisťoval na žebříčku popularity politiků na čele. Když vynecháme první období s "reformátorem" Klausem šlo o jména jako: Dlouhý, Gross , Buzková a nyní v poslední době Sobotka, Bém... Samozřejmě teď spící šlechtic. To je vyjímka potvrzující pravidlo.
Co spojuje ta jména , která jsme uvedl? Zejména mládí /v konkrétní době/a úsměv, pane předsedo , úsměv.
Mladí je fyziologická záležitost a omladit nelze. Úsměv je záležitost typologická. Buď jej člověk přirozeně má nebo ne. Není vaší chybou , že vás tohle šťastné charisma minulo. Měl ho ale třeba Topolánek. Takže on sic e ukazoval jedničky. lítal tryskáčem s e synem na lyže do Tyrol, kopal do reportérů, ale papalášem byl Paroubek. Proč o tom píši? Protože vám tenhle handicap musel být jasný. Marketingoví poradci vám nedokázali poradit, abyste měl tyhle tváře ve výkonné politice a to vedle sebe? Pokud ne, jsou to prostě šmíráci a nikoli profíci. Touhle dlouhou oklikou s e dostávám k tomu, co vlastně v
pokračování
24. 06. 2010 | 21:21

vlk napsal(a):

téhle pasáži chci napsat. Promarnil jste minimálně jednu příležitost jak takovou tvář získat. Na vašem posledním volebním sjezdu. tam jste s e pokusil protlačit do funkc e místopředsedkyně za ženy Vaňhovou. Bendovu loutku . Skončilo to vaší prohrou. Následně jste byl donucen uspořádat volbu z výběru. Delegátům, kteří tehdy byli v podobném aifru jako modří teď v Clarionu - ukážem to vrchnosti a kmotrům, jste podstrčil Vaňhovou ještě jednou a následně Borůvkovou.. Jo ta byla typologicky správně , ale nevolitelná. Byla v té chvíli -a dokonce i později - od vás. Já nevěřil vlastním očím, že jste nesáhnul po některé, která byla takzvaně z lidu! Já osobně bych byl sáhnul po jedné z dvojice - nějaká funkcionářka mladých socialistů a ta dáma od od Jardy Foldyny. ta první totiž byla opravdu skvělá. Při svém projevu. To mělo halvu a patu a mělo to i šmrnc! A byl by to býval signál pro mladé , že mají ve vaší partaji šanci! Ta druhá? lepší průměr. Ale měla jednu zásadní výhodu - šla od Foldyny . Toho, kterého jste stejně sprostě jako hloupě zařízli po krajských volbách. otírat s e o něj, že je zemanovec, jaký to má smysl? nejsem z Foldynova kraje. Ale kdybych byl, vězte , že bych tam soc dem nevolil tak dlouho, dokud by ze soc dem nevypadnul Benda!
Pro mne v politice existují dva typy politiků. Srdcaři a byznysmeni. Foldynu považuji za srdcaře. evidentně. Minimálně od té doby, co na nebožce Kavárně na vašem stranickém webu , jako jediný , měl odvahu přijít mezi diskutující. A bojovat tam v diskusích svůj marný boj. Druhým byl Jarda Šebek. Který to měl na starosti. Nikdo jiný se prostě vůbec neobjevil. Ostatně , Jardu pozdravujte Je fajn chlapík.Ono je to tady podobné. tady když někdo z vašich přijde do diskuse tak je to Dr. Křeček nebo Jiří Havel. Nikdo jiný. Ale to jsem hrubě odbočil. Prostě veřejnost v té době velmi reflektovala, jak jste naložili s Foldynou. Který si odpracoval severní Čechy. Tou dámou od něj jste mohli a měli dát jasný signál. Signál smíření. Ne vy jste si vybral Bendu!! Kmotra. Jak vaší dcery tak vaší partaje.
Dokud tenhle člověk bud e mít co dělat se soc dem bude na ní prostě špinavý flek. to byla další kardinální chyba.
Ostatně , to co předvádí v krajských strukturách - viz ta nemocniční společnost, to je tedy síla.

kdyby byl ojedinělým zjevem, bylo by to špatné . Hodně. Jenže ono je to horší.. Kdybych byl Východočechem, nevolil bych vás také. Dokud nevypadne ze struktur Dryml..
To je taky Calamityman jako když vyšije. Já vím Rothův člověk.. No to byl Pohanka taky.
Noa u nás nevíte nic lepšího, než na kandidátku fláknout bývalého politruka leteckého stíhacího pluku...
Píšete o krajských lídrech a televizních diskusích.. Jistě Votava, Orgoníková a myslím - Váňa nebo jak se jmenoval ten další diskusní borec... Může být , že paní Orgoníková je hodná ženská. Pracovitá stranice a kdo ví c o všechno. Ale že ji nemůžete , minimálně s těmi dalšími dvěma , pustit ani před kamery ani před mikrofon bylo jasné nespíš i desetiletému dítěti. Marková od komoušů Heger od Top a ten chasník od VV jí prostě převálcovali na plocho.
O personální bídě vaší partaje jste musel vědět. Co jste s tím udělal?

Já vím, pokusil jste se o reformu partaje a neprošlo to.

To není omluva.

Stejně jako není omluva, jak jste naprosto chladnokrevně a záměrně odstřelili Vlčka.
pokračování
24. 06. 2010 | 21:22

vlk napsal(a):

Když s e dostal do průšvihu, který byl daleko víc e mediální než skutečný - jediná jeho vina byla , že zapřel toho trvala nebo jak s e jmenoval. tak jste ho nechali dokonale uvařit.
Vy víte , jak to bylo. A víte , že Přikryl, který ho měl nabrífovat na onu poslední katastrofickou tiskovkou ho vybavil a podle mne záměrně , špatnými informacemi. Ostatně - Lidovkám tenhle podivuhodný pán přiznal, že už před zahájením tiskovky věděl, že Vlček nemá správné informace. Jen prý už mu to nemohl sdělit.. Při tom Vlček, opět podle chodbových informací , měl svůj tým. Který by mu byl dal správné informace. Ale bylo mu zakázáno ho použít. Jen Tvrdíka a jeho lidi.
No chodbové drby říkají, že jste informaci o téhle Vlčkově potíži měli minimálně půl roku dopředu. A také říkají , že jste po Vlčkovi , přes toho jeho prima povedeného asistenta už vyjeli před tím. a také jdou chodbové drby , co by se jako bylo Vlčkovi přihodilo, kdyby byl nerezignoval.
Jasně , jsou to chodbové drby, ale cosi minimálně vypovídají. promiňte, ale tohle není ve vrcholné politice možné. Takhle odstřelit , či nechat odstřelit, svého člověka.
Ale ani to není celý výčet.

Vy jste si programově odpuzovali středového voliče. Z vyšší střední vrstvy. Vzpomínáte na závěr roku 2005? kdy jste dělali poslední reformu daní z příjmu.? Já ano. Tehdy jste jednak nesplnili slib , že zastropujete zdravotní a sociální. když vám tato otázka byla položena u nás v městysu, suše jste ji odbyl, že to nešlo, protože vám tehdy koaliční partneři také cosi nesplnili! Promiňte ,ale tohle voliče nezajímá. To bylo o nesplněném slovu. Vašem nesplněném slovu.
Ale zpět k oné poslední novele zákonů o dani z příjmu. tehdy jste snížili daně nízkopříjmovým zaměstnancům. Snížili jste firemní daně a zvedli jste a to dost podstatně daňové paušály pro OSVČ. Zcela jste vynechali a to záměrně , jak potvrdil tehdy Sobotka v interwiev zaměstnance s příjmem nad 30 tisíc! To jediní měli daně vyšší.
Sobotka to tehdy komentoval, že v HN , že to stejně nejsou vaši voliči.

No někteří ano. Někteří ano. Ale tohle museli vzít jako facku rovnou do tváře. Prostě jste jim sdělil, že vás nezajímají.
OK. Jenže přesně tihle jsou ti, co chodí k volbám. Pokud je volební účast jako byla letos, má jeden odevzdaný hlas váhu téměř dvou hlasů z celého elektorátu. Pokud jsou třeba senátky má jeden odevzdaný hlas váhu třeba až 5-ti hlasů z elektorátu. Tihle lidí jednak chodí pravidelně k volbám a jednak si pamatují.
a v podstatě stejně jste se k nim zachovali i letos..
Viděl jste seriál fotek, co se masově šířil po internetu? Z vaší volební akce v Ústí? Jo z té, kde s e rozdávalo pivo.
Mně na mail od známých přišla celkem 4x. dobře si ty fotky prohlédněte. a zkuste s e zamyslet , kolik z těch obličejů, co tam vidíte k volbám šlo. a nejen to. položte si i otázku - kolik normálních lidí asi tak chce eventuálně volit to samé jako ti z těch fotek, pokud by se náhodou vůbec k volbám vůbec obtěžovali.

a říkáte marketing.. Hm. ten kdo vám poradil 13. důchod z tzv. dividend ČEzu, tak to byl opravdu povedený gag.. naprosto nesmyslný tah. Zcela jasné , jednorázové uplácení voličů! vyhozené asi tři miliardy. Které vůbec nikomu nemohly pomoci. Tohle prostě nejde za nikým jiným než za nejužším vedením . Tím úplně nejužším..
Minimálně o tyhle střípky bych doplnil tu mozaiku , co jste sem předložil.
pokračování
24. 06. 2010 | 21:22

hanah napsal(a):

Nic nepochopil.
24. 06. 2010 | 21:23

vlk napsal(a):

Víte pod posledním Haasem jsme vás vyzval, abyste si pořádně přečetl jeho analýzu. O kruhové obraně. Tak jsou prostě další věci.
Nemám žádný zájem po vás osobně plivat. Tak to míněné není. Dostal jste soc dem z politického smetiště a tvrdě jste si to odpracoval. Mimochodem - přesně proto po vás media tak šla. protože všem bylo jasné, že když odstřelí vás, bude soc d em ochromená. Což se v plné "kráse" ukazuje teď.Ale nemá smysl to skrývat.

Stejně jako nemá smysl , že jste v podstatě uzavřený mocenský klan.. Jako partaj.

Ano straníci s e opravdu nijak neangažovali. Viděl jsme akci v městysu.... a Viděl jsme náhodou, akci ve Žďáru nad Sázavou. Obojí - dokonalá bída.
Ano, vaše materiály rozdávali placené hostesky. O tom to bohužel je. A bylo. Materiály VV, Kalouskova fíkového listu a ODS rozdávali dobrovolníci.

Žádný oranžový tým nekonkuroval modrému týmu.
kde byli mladí socialisté? Například?
píšete o nedostatečném vybavení vašich specializovaných tým.. Co jste udělali proto, aby tam přišli sympatizanti?

zrušili jste Kavárnu. No na jednu stranu s e nedivím. To prostě byla modrá galerka. Stejných geniů, co tady pokřikují na vás. Ale nejen jich.

Radši přestanu, napadá mne stále více věcí. A nakonec na výsledku se stejně nic nezmění.
A já s e velmi obávám, že se nic nezmění ani v sociální demokracii. Že neprojde ani takovým faceliftingem jako to v Clarionu stihla udělat modrá.
A ještě si neodpustím jednu věc. také už jsme to tady pouštěl. ve své analýze. Totiž dodnes jsem nepochopil, proč nevyužíváte svých hejtmanů. proč nejsou daleko více vidět. Myslím ty , kteří mají aspoň trochu slušný potenciál někoho oslovit. Na první nástřel Zimola, Myšák, Martínek. někam pouštět Vaňhovou, Palase Emmerovou by prostě bylo kontraproduktivní. A Rath by spíš měl upozaděn. A Hašek? no tak ten se o sebe postará sám. O sebe. Nikoli o partaj.
proč jste je nepustili do médií a do svých materiálů při povodních? Jednoznačně odvedli skvělý kus práce! A kde to bylo vidět? Jediné přijatelné vysvětlení je , že to je schválně. Aby totiž zůstaly fleky vyzkoušeným borcům typu Škromach , Urban atd.
A při tom - volby se lámaly v posledních 14 dnech. Ba ještě v den voleb..
24. 06. 2010 | 21:23

spinoza napsal(a):

Teď už máte, co jste chtěli, pravičáci! Tak do rachoty zvesela! A připravte si peněženky, bude se platit! :-)
24. 06. 2010 | 21:25

bifi napsal(a):

Co to ten Paroubek zase mele? Copak neslyší fanfáry svých poslušných ocásků? Kam se na jejich hysterický hukot hrabou všechny vuvuzely fotbalového mistrovství.
24. 06. 2010 | 21:26

Pavel Frost napsal(a):

pro sladký: koukám, že sladký je jeden z těch jimž vymyl mozek sám velký vůdce J.P.a to dost důkladně :-)
sladký a blažená nevědomost :-))). prober se, bez Paroubka by čssd byla dneska u sestavování vlády. ten kdo psal ať tam nastoupí Foldyna měl pravdu. Sobotka to nevytrhne (právník, který dělá, že rozumí financím - haha), i když se zatím snaží chovat kultivovaněji než J.P. Z Paroubka by se stal takový malý tlustý český hitler, kdyby se dostal k moci, a sekundoval by mu další podobný populista David A. Rath. zaplať pánbůh, že vymytí mozků se týkalo jen 22 % voličů a to u soc.dem.
24. 06. 2010 | 21:26

Franta napsal(a):

Voliči ODS se v tom potřebují pořádně vykoupat, aby do příštích voleb měli jasno.
Už teď vidím, jak jsou někteří mladí jako opaření z toho jakou vizi jim linkuje ODS.
24. 06. 2010 | 21:30

Richard napsal(a):

Bébé, všichni mi ubližují, i když já jsem úplně bez chyby.
24. 06. 2010 | 21:31

agent přisluhovač napsal(a):

pro Spinoza: správně bude se platit,nic není zadarmo, to už by měli tady kvičící pobírači dávek pochopit(kdo celej život maká v kolbence a doplácí na ně nemůže toto volit,leda že by byl vymytý) Byl bych ochoten platit 5% daň za nepřítomnost Paroubka na politické scéně a to nejsem Onasisu, pokud by teda zmizel i ten jeho celej "správnej tým"
24. 06. 2010 | 21:40

Míla napsal(a):

Pan Paroubek volební porážku neztrávil.Nasadil vysokou laťku hulvátsví a demagogie,ta se mu vzápětí vrátila.Zcela u něj postrádám negativní sebereakci a jakýkoliv náznak svého neúspěchu.
Stále působí na ty nejnižší pudy svých voličů a stále věří ve svůj návrat.Ale podobnými články se tomu vzdaluje mílovými kroky.
S bohem Jirko!!!!!!
24. 06. 2010 | 21:41

Skogen napsal(a):

Sladký, trochu jinak. ČSSD je velká středolevá strana, kterou se však pravicovým konkurentům podařilo ze středu OPTICKY vytlačit. ČSSD by se měla víc zajímat o středová témata právě proto, že přízeň této sféry jí čím dál víc uniká. Narozdíl od pana Paroubka si nedomnívám, že by bylo fatální, kdyby i vznikla další levicová strana pozičně mezi ČSSD a KSČM.
24. 06. 2010 | 21:42

SIDLSD napsal(a):

Paroubku, Paroubku, dva roky jsem ti psal, že dopadneš tvrdě na ústa. Já mám radost, a tobě nezbývá než-li psát podobné bláboly. Ale nikde jsem tam nenašel, Za to můžu JÁ diktátor a sebestředný psychopat Paroubek.
24. 06. 2010 | 21:42

SIDLSD napsal(a):

Paroubku, Paroubku, dva roky jsem ti psal, že dopadneš tvrdě na ústa. Já mám radost, a tobě nezbývá než-li psát podobné bláboly. Ale nikde jsem tam nenašel, Za to můžu JÁ diktátor a sebestředný psychopat Paroubek.
24. 06. 2010 | 21:45

hoven napsal(a):

parubku,
nehledej ve výsledku voleb nic tajemneho. lidi prostě socany a komouše nechtějí. je to jednoduchý a prostý fakt.
24. 06. 2010 | 21:45

PatientO.T. napsal(a):

1.Politik, který sám sebe označí za posla vyšší bytosti, nejlepšího diskutéra v zemi, který se chová jako jeden z největších žijících odborníků na všechno (ekonomie, fotbal, hokej, kraso/rychlobruslení, kultura, atd., atd.) a který se vyjadřuje naprosto ke všemu, se nemůže divit, že se stane terčem mnoha i třeba laciných invektiv.
2.Politická strana vydávající denně okolo 5 tiskových prohlášení a avizující denně několik "významných" akcí typu XY přijede do B., aby tam otevřel veřejné záchodky postavené péčí hejtmana z ČSSD, se stává nutně směšnou.
3.Předvolební útoky na prakticky veškeré možné koaliční spojence a současné nedistancování se od spolupráce s KSČ/M/ přinutily jít k volbám i ty, kteří by nejraději zůstali doma. Reálná hrozba tandemu Paroubek/Falmer byla držena při životě nikoli médii, ale poslancem Paroubkem.
4.Déle než rok trvající Paroubkova samochvála mnoho potenciálních voličů odradila od volby ČSSD, naopak nemálo jich přihrála konkurentům
5.Pád vlády (zpočátku zdůvodňovaný Dalíkovou "soukromou" iniciativou okolo socialisty Wolfa; ex post zdůvodněný obavou o finance pro kraje v rukách ČSSD) by nechal většinu voličů v klidu, kdyby se neodehrál během českého předsednictví. Navíc chování Paroubka a jeho pobratimů bezprostředně po svržení vlády, jakož i svalování viny za toto svržení na Tlustého, Zubovovou, Schwippela a další, svědčilo o tom, že vyvolané hlasování bylo spíše další Paroubkovo teatrální akcí bez domýšlení možných důsledků i bez existence alternativních postupů.
6.Zrušení dohod o předčasných volbách, o kterém se partneři dozvěděli z médií dodalo Paroubkovým konkurentům další tříštivou munici
7.Paroubkův postoj k mladým lidem, jimž byl schopen nabídnout akorát "cuc na klacku" je zvláště smutnou kapitolou socialistického zápasu o voliče
8.Benda, Tvrdík, Dimun pracovali pro konkurenci

Sečteno a podtrženo: za vše mohou média :-)

https://www.youtube.com/watc...
24. 06. 2010 | 21:46

Jan napsal(a):

No Jyrko, byl jsi pro mě ztělesněním nejhoršího hnusu a opovržení, ještě odpornější než Kléma a jsem strašně moc rád, že jsi dostal, co ti po právu náleží....a můžeš si za to pouze ty sám a žádná pravicová média...holt český národ není tak blbej, za jaký jsi ho měl....konečně mám zase chut žít v ČR...goodbye
24. 06. 2010 | 21:47

egon napsal(a):

Celkem objektivní analýza, média (s převahou bývalých elitních komunistických funkcionářů jako je Komárek nebo Páral v MfDnes) slouží prostě novým pánům - těm nejbohatším.
A v ČR si každý myslí, že postoupí, když bude oddaně sloužit těm, kdo si v 90. letech nakradli. Způsob, jakým Schwarzenberg jako předseda dozorčí rady doslova rozkradl karlovarskou Becherovku, aby ji pak lacino koupil a obratem prodal, by při poctivé vládě znamenal, že ten Schwarzenberg půjde do tepláků - a u nás se takový zlodějíček nejspíš stane ministrem zahraničí. Proč se o tom nemluví? Inu proto, že novináři rádi slouží a když mohou olizovat knížecí polobotky, jaou blahem bez sebe. Jako většina Čechů.
24. 06. 2010 | 21:48

David napsal(a):

Dekuji za vycerpavajici a vecnou analyzu. Az na to, ze je cela spatne a naprosti od veci ji neni co vytknout;-)
24. 06. 2010 | 21:49

boban napsal(a):

No, myslím, že Paroubek opět nepřekvapil, sebereflexe není zrovna šálek jeho čaje, všichní jsou zlí a on jediný heroj...To pak má zamlýeno a nedovede ani odhadnout situaci. Ještěže tá oranřovo rudá koalice nezvítězila. A botičky pro mimino za pět tieíc, nebu%dme směšní, vždyť si to můžeme všichni podle Jirky dovolit, to a zlošin...? Kdo komu vymýval mozek je také nasnadě. Měl ,by si vybírat PR managery a managery volební - Tvrdík a Dimun, zkrachovalci na ministerstvech to asi nebyla tá správná volba. Ale Jirka, ten má hulváctví v popisu práce...
24. 06. 2010 | 21:49

matěj napsal(a):

Jo hochu a tvá hláška o drtivem vítězství ti zlomila vaz, jestli tohle jsi nepochopil, tak více nepiš a neanalizuj prohru tvé strany. Ty jsi ten, co je potopi, ty jsi ten, díky komu nevyhráli...
24. 06. 2010 | 21:52

občan napsal(a):

PAROUBKU! - Milý "Roko".
Ty jsi a zůstaneš stejný a nepoučitelný "dub".
Všichni ti ubližují, a ty a ta tvá s.....e jsi ten nejlepší.
PODÍVEJ SE DO ZRCADLA!!!
POSLOUCHEJ SE!
PŘEČTI SI CO JSI NAPSAL!
Líbí se ti to? No potěš Pánbů!!!
24. 06. 2010 | 22:01

Paroubek to Korea napsal(a):

Zářivé vítězství:)))) Hokejisty pod sebe:)))) Pozdravuj Kim čong ila,taky stanovoval taktiku KLDR na MS. Kdybys tak mohl zakázat pravicová média jako on. Viď?
24. 06. 2010 | 22:01

oderon napsal(a):

Já myslím, že prostě nemůžete jen tak odejít pane Paroubku. Už jenom kvůli všem těm mentálním impotentům co tady zvrací. Je třeba je neustále stimulovat, nebo zakrní na úroveň šimpanzů. Vaše poslání je prostě od boha!
24. 06. 2010 | 22:02

Pepan napsal(a):

Pokud je opravdu na straně české pravice procentuálně tolik primitivních plivníků, vulgárních omezených aktivistů,blbů a zaprodaných škrabálků jako ve výše publikovaných příspěvcích, pak bude v této zemi v brzké době odsouzena ke smutné roli kašpárkovského připodotykatele zanedbatelného mocenského a politického významu. A bude hlavní silou, která předá levici veškerou moc, včetně té ke své likvidaci - což už tu jednou bylo.Primitivní blbci a bezskurpulózní gauneři byli, jsou a budou největší hrozbou slušné prosperující společnosti.
24. 06. 2010 | 22:04

Petra napsal(a):

Paroubku je konec, prostě jsi dohrál, proč to nepřijmeš? Už jsem se radovala, že tu tvojí upocenou nenávistnou tlamu nikdy neuvidím a ejhle, zase bloguje...a dala jsem si opravdu tu námahu a celý ten výplod přečetla....tenhle "článek" je dobrý na tak leda na uspání..a opravdu typicky paroubkovský..všichni se spikli, já za nic nemůžu...jako s tímhle bys už ani v mateřský škole neprorazil...hlavu vzhůru, jdi do RAJe nebo třeba tě Kočka zaměstná, budeš moct vozit obyčejné lidi na kolotoči:-)) A celou tu odpornou ústeckou mafiánskou bandu, co si říká ústecká ČSSD, můžeš vzít s sebou...ono se říká, že do nemohoucího se nemá kopat, tady bych si ale s gustem kopla a ideálně mezi nohy!! Přeju ti vše nejlepší na smetišti dějin.
24. 06. 2010 | 22:05

fanaticobijec napsal(a):

oderone chápu, že s komplexy se žije těžce, obzvlášť když velký vůdce a zastánce obyčejných lidí utrpěl tak potupné vítězství
24. 06. 2010 | 22:06

Milda napsal(a):

Lidí v naší krásné zemi konečně prozřeli. Proč jen tak pozdě!!! Vzpomeňte na projev po minulých volbách. Už po něm by se z politika s charakterem stala politická mrtvola. Z pana Paroubka ne. Otravoval a děsil nás dále. Děkuji všem lidem kteří poslali agresivitu,nabubřelost a sprosté jednání v politice do minulosti. Nelibili se mi sprosté výpady pana Zemana k novinářům i když se většinou není čemu divit, ale zlatej Miloš. Už to máme za sebou a budu věřit že už JIŘÍ nepřijde.
24. 06. 2010 | 22:09

oderon napsal(a):

Nechtěl bych bej pravičákem, nosit septik místo mozku asi není příjemný.
24. 06. 2010 | 22:10

Jerome napsal(a):

Paroubek nejprve vytáhl stranu nahoru a potom ji spolu s Rathem, Jandákem a podobnými zase zničil. Fyzikální zákon říká, že práce po uzavřené křivce se rovná nule. A to je výsledek pana vyšší bytostí pověřeného. Kdo další něco podobného dokázal?
24. 06. 2010 | 22:10

dior napsal(a):

to oderon:
no sláva, kdybys byl taky pravičák, bál bych se, že se mnou není něco v pořádku
24. 06. 2010 | 22:14

bullard napsal(a):

S většinou bodů více či méně souhlasím, možná chybí trochu více sebekritiky, protože každý člověk dělá chyby a nevěřím, že pan Paroubek by byl výjimkou. Nevěřím tomu, že političtí soupeři si objednávali antidemonstranty (..snad demonstranty ? :-)) na mítinky ČSSD. Překvapilo mne, že pan Paroubek neplakal nad tím, že ho pravice obviňuje ze spolupráce s komunisty, to se totiž letos prakticky nedělo, nebo jsem to nezaznamenal, takže zde je na místě pozitivní hodnocení.
24. 06. 2010 | 22:14

stejskal napsal(a):

Smazal jsem dalších několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 06. 2010 | 22:20

silvia weiszová napsal(a):

Souhlasím s Vašim pohledem co se týče médií.Kdyby vaše vláda už dávno prosadila zákon o tom,že média nesmí před volbami vůbec mluvit a psát o pol.stranách atd.,myslím,že nemusely tyto volby dopadnou tak jak dopadly.Bohužel s vlastní zkušeností s ČSSD poslanci vím,že oni se chovají k lidem hůř, než komunisti.Viz Škromach,pak bývali posl.Špidla,kteří v letech 1997-2006 zakázali dorovnávaní důchodů důchodcům postižených československou smlouvou.Tito pánové jsou zbabělí prosazovat své názory!!S každým z nich jsem o problému osobně mluvila.Než byli u moci,slíbili vše,pak když byli ministři MPSV,tak nechali tito důchodce napospas soudům.Tito důchodci se svých práv museli domoci až u ÚS.Je těžké mluvit co je správně a co není.Já vím určitě,že v této zemi Vám může zničit ministr život a nikdo Vám v této zemi nepomůže.Ministr a úředník je v této zemi víc než bůh.
24. 06. 2010 | 22:23

zdenek napsal(a):

Pane Paroubku, vaše osoba opravdu odradila velkou část voličů ČSSD.
24. 06. 2010 | 22:25

Macek napsal(a):

Pro Krista pána!! Tolik času a úsilí, jen abych nemusel říct: "Nemám na to."! Vážně se to vyplatí?
24. 06. 2010 | 22:29

Macek napsal(a):

Pro Krista pána!! Tolik času a úsilí, jen abych nemusel říct: "Nemám na to."! Vážně se to vyplatí?
24. 06. 2010 | 22:32

HONZA HORÁK napsal(a):

Ani jsem to celé nedočetl, a to jsem zvládl i Lisabonskou smlouvu...pane Paroubku, Vy jste člověk přesvědčený o své pravdě žijící v iluzi a v naprosté neschopnosti sebereflexe a vnímání kontextu...a Vaše vymívání mozků mířené na voliče je jen alternativou plamenných projevů o politické stupiditě pravicových voličů...nashledanou krokodýle, snad i sbohem...
24. 06. 2010 | 22:32

Macek napsal(a):

Stejně je to fajn, že už od něj nic jiného než toto nehrozí.
24. 06. 2010 | 22:36

Stejskal2 napsal(a):

Smazal jsem dalších několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.
Chystám se je však vydat knižně pod názvem.
Když se zasetý vítr změní v bouři.

Omlouvám se pane editore, nemohl jsem si tento vtip odpustit:)
24. 06. 2010 | 22:41

Radek napsal(a):

Vážený pane Paroubek, nutno Vám přiznat že jste čssd vytáhl z popela a sjednotil ji. Ale nechápu Váš pozdější obrat ve Vašem chování. Myslím že Vám to trošku více přerostlo přes hlavu. Vaše negace a napadání ostatních politiků v rozhovorech a k tomu připočteme aroganci a je to průšvih. Politik není z boží vůle politik nýbrž z vůle voličů a to je důležité si uvědomit. Politici nejsou polobozi ale lidé kteří ráno vstanou a jdou na toaletu a pod, nic víc a nic míň. Pokud přestanete říkat nic neříkající věci a začnete voličům naslouchat a skutečně s nimi komunikovat tak pak máte šanci. Jinak jste jen cirkus, který se už okoukal a přejedl. Zároveň chci říci že toto není jen problém Váš a vaší strany ale všech velkých stran. Přeji hezký večer.
24. 06. 2010 | 22:41

dtz napsal(a):

beeeeeee, to je hrozny, jak Ti ublizili, Jyrko! jedno ocicko nezustalo suchy!

tak si nech od Petrusky pofoukat bebicko a prestan temi svymi paranoidnimi blaboly spamovat internet!
24. 06. 2010 | 22:45

Analytik napsal(a):

Tak to vypadá, že jediný, kdo z okolí Lidového domu na volbách něco získal, jsou zahraniční poradci. Jednak nemalou odměnu za vedení kampaně a navíc cenné zkušenosti, které by na jinde nenarazili.
Ale nic není ztraceno. Stačí, podle vzoru ostříleného veterána Kalouska, založit novou malou stranu, přilepit k ní nějakou známou figurku a můžeme pokračovat v jízdě. Návrat do ČSSD není perspektivní. Po personální obrodě by nikdo nezůstal.
Stačí jen vymyslet nějaký fígl, aby věrní voliči přešaltovali na novou stranu.
24. 06. 2010 | 22:47

Lada napsal(a):

Pane Paroubku,jsem volicem socialni demokracie,byvalým,bohuzel jste neuznal porazku,bohuzel jste neprijal osobni zodpovednost a neodesel s politiky.Vy s vasim obycejnym clovek a mate na to, jste pozurazel vsechny sve soupere, argumentoval nesmysly a jeste se choval velmi arogantne. I Cinane si snazi zachovat poker face a na rozdil od vas maji silu ke zmenam.Vy jenom tlachate
24. 06. 2010 | 22:54

Jarda napsal(a):

jistě ještě jste neodhlásil byt v Teplicích, tak teď jistě budete mít víc času a věnovat se svým milovaným voličům. I ten výtah bude, A jistě stále dáváte hodně ze svého platu na dobročinnost, jak jste uváděl. Budete mít klid a když budete víc doma s rodinou, tak budete mít klid a lidé zapomenou . . . Jeřkovi oři čtyřicet let jsem se na takové týpky díval tekyé všechny semleli kafemlejnkem, nebo přejeli jako parní válec ...
24. 06. 2010 | 22:55

*** napsal(a):

vlk
no dobrá, snažíte se. Napsal jste mu to dost dobře, dost slušně a dost po lopatě. Co z toho zase vznikne je ve hvězdách, případně hvězdičkách. A ve hvězdičkách stojí, že mu po dalším volebínm guláši bude pro něj prázdná i ta obyčejná poslanecká lavice.
Ale máte možnost ho vzít do učení - nebo ještě lépe - zkuste jej nahradit. Ty drobné výstřelky zde by se vám daly odpustit, JPa je nevolitelný i nadále. Tož tak
***
24. 06. 2010 | 22:56

student napsal(a):

budu rád platit školné, abych nemusel pak poslouchat, že jsem vystudoval za dělnické peníze jako naši. Ty brnkači na nejnižší lidské pudy.
24. 06. 2010 | 22:57

Honza napsal(a):

Zajímavý blog, který nechci komentovat, protože jsou tam věci, se kterými se dá souhlasit, i věci, se kterými se souhlasit nedá. Určitě bych všechny chyby neházel na sdělovací prostředky, ale pravda je ta, že ony opravdu vytvořily virtuální realitu, podle které se vyvíjely volby. Neměl bych to za zlé těm médiím, které se hlásí k jistým politickým stranám či proudům, ale do jednostranné kampaně se zapojila i veřejnoprávní média, což je skandální. Netýkalo se to jen tažení proti ČSSD, např. ČT ignorovala téměř veškeré pozitivní zprávy týkající se KDU-ČSL, Suverenity či jiných menších stran. Přitom všechny sdělovací prostředky informovaly s prominutím každé prdnutí u TOP09 a to ještě v době, kdy tato strana ani nevznikla, přičemž si vůbec nevšímaly skandálů a hříchů představitelů této strany. Člověk v té době měl strach, že když otevře rybí konzervu, vyskočí z ní Kalousek. Za mediální masáž, kterou činila od loňského roku ve prospěch TOP09 média, včetně těch veřejnoprávních, by se nemusel stydět ani Goebels, ani propagandističtí soudruzi z NKVD. Českým propagandistům, kterým se u nás stále ještě říká novináři či redaktoři, se u nás poměrně dobře daří manipulovat s veřejným míněním. Za bolševika jsme měli aspoň Hlas Ameriky či Svobodnou Evropu, dnes však nezávislé a svobodné sdělovací prostředky (pominu-li politicky nekorektní internetové servery) prakticky nemáme.
Na straně druhé je pravdou, že pan Paroubek nedokázal zmodernizovat stranu, oslovit mladou generaci, nezvládl ani komunikaci s voliči. Volební hesla, která jsem viděl na autobusech a bilboardech, patřila do kampaně krajských voleb, kdy se válčilo za 30-korunové poplatky, ne však do celostátních voleb roku 2010. Myslím si, že k určitému posunu došlo i na venkově. Když v roce 1992 podepsal Klaus asociační dohody, otevřel náš stát Evropě a uvrhl české zemědělce do nerovnoprávného postavení v rámci volného evropského trhu, tak levice měla v zemědělcích i v lidech pracujících v navazujících odvětvích velkou oporu. Když však ČSSD podepsala přístupové dohody do EU, kde nevyjednala pro české zemědělce shora nic, uvrhla je prakticky do ještě většího marasmu. Oni to v prvních letech nepocítili, protože zde byla poptávka po potravinách mimo EU, ale jakmile došlo ke snížení této poptávky, ceny zemědělských prvovýrobců šly drasticky dolů a dnes se ukazuje, že český zemědělec není schopen konkurovat 2x vyšším dotacím ve starých státech EU. Čeští zemědělci, kteří omezují výrobu, vybíjejí stáda dobytka a propouštějí lidi, si zkrátka uvědomili, že ČSSD je hodila přes palubu stejně, jako v 90. letech ODS a volí jinak.
24. 06. 2010 | 22:59

mb napsal(a):

Jyrko už mi nebudeš přát s kmotříkem Bendou šťastné a veselé vánoce z megabillboardů v ústeckém kraji ...

ZAPLAŤPÁNBÚ !!!!!!!!!!!!!!!!!
24. 06. 2010 | 22:59

Čochtan napsal(a):

Já jen doufám, že si ČSSD uvědomí, že pokud bude mít Paroubek nějakou funkci, i kdyby to měla být jen funkce hajzlbáby v Lihovém domě, tak nemá ČSSD šanci stát se hybnou stranou v této zemi.
S Paroubkem ale musí odejít i paroubkovci. Celá ta komoušská socmafie.
24. 06. 2010 | 22:59

Lubo napsal(a):

Tak co Roco,ted už nezbyde nic jiného než se pomalu stáhnout a konečně si začít užívat nakradených peněz.Pěkně v klidu.Podívej na Grosse.Bude to tak pro všechny nejlíp.
24. 06. 2010 | 23:03

tom napsal(a):

proboha , přečetl to někdo celé ,pokud ano dejte odkaz na resume
24. 06. 2010 | 23:03

NobodyWasHere napsal(a):

musím se smát, jak s.Paroubek lká, jaký je ubožák - že sklidil pouze to, co sám tak rád naděloval jiným, si jeho papalášká hlavinka zcela zjevně není schopna uvědomit.
24. 06. 2010 | 23:07

stejskal napsal(a):

Smazal jsem dalších několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Jen si poslužte, pane Stejskale2
24. 06. 2010 | 23:10

Bohuslav napsal(a):

Přichází mi na mysl citát z díla Zdeňka Jirotky: Nelíbí se mi boxer, který prohraje utkání K.O.a pak tvrdí, že to bylo proto, že ho soupeř udeřil.Ale to mě napadlo jen tak nějak mimochodem.
24. 06. 2010 | 23:12

Rudy napsal(a):

Odejít je umění, toto umění Vám bylo zcelo odepřeno. Nechte nás už napokoji. Ušetřete nás od svých ubrečených analýz. Odejděte a dejte pokoj této zemi a jejím občanům. Už jste toho předvedl dost. Jen zmizet neumíte důstojně. Děkujeme - ODEJDĚTE - a to doopravdy, budeme neskonale vděční a snad dokážeme i zapomenout.
24. 06. 2010 | 23:12

RA napsal(a):

Paroubek absolutně nic nepochopil, nepochopil, že po té jeho bolševické závistivé a štvavé politice už není poptávka. Jen pláče,že je,slušné soudruhy,Paroubka,Ratha a Zaorálka napadala ošklivá pravice/ ovšem,to ječení Ratha ve sněmovně bylo opravdu nezapomenutelné /. Po minulých volbách Paroubkova řeč,beze mne si ani ruce neumyjete, kdy automaticky sčítal hlasy komunistů a socanů,jako by se jednalo o jednu bolševickou stranu. Paroubku,všichni lidé nemají tak špatnou paměť a všichni nejsou hlupáci. Poslední tečkou toho bylo,kdo z Vás to má , botičky od Diora a obědy v hotelu Kempinskyj. Za to ovšem denní tisk nemůže,že,soudruhu.
24. 06. 2010 | 23:12

Student napsal(a):

My jsme totiž dnes o trochu sebevědomější a víme, že když budem makat a nebát se a nekrást, tak si na to školný vyděláme. 5000 za semestr je pět větších zabavnejch akciček a teď když dostanu půjčku, nebudu už muset makat při škole, ale až po ní:))
Ty by si z nás radši měl zakomplexovaný chudáčky odkázaný na tvoje dávky na dluh.
Socani dělali dluhy při konjunktuře a hlavně nastavila ty mandatorní výdaje a pravice měla schodek v krizi. Nás neoblafneš ty ekonome světovej. Ani prvák bys na ekonomce neprolezl
24. 06. 2010 | 23:13

Milan napsal(a):

Hlavně, že za to můžou všichni, jen Vy ne.
24. 06. 2010 | 23:16

Čochtan napsal(a):

Pane Vlku,
váš článek "ČSSD: Jak spáchat harakiri...." je skvělý. Není co dodat. Dík za link.
24. 06. 2010 | 23:17

stalinovič napsal(a):

A co Pjotruška ,Pačemu něpíšet svaje chorochyje blógy ? Že by již za Jiříka přestala bojovat ? Inu , starý osel , mladá koza ....ty konce jsou stejný.
24. 06. 2010 | 23:22

vote napsal(a):

dekuji panu PAROUBKOVI==loboval za slušne obyčejne lidi--ne za povyšene zbohatliky
24. 06. 2010 | 23:24

RA napsal(a):

sexymozku,konečně si to přiznej.....končíš,finito....
24. 06. 2010 | 23:32

KB napsal(a):

tomu rikam selektivni pamet ...

Ustavni soud zrusil podzimni volby (ne ze JP nedodrzel dohody), VV je ciste populisticka (souhlasim, ale co je CSSD?), pravice zacala agresivni kampan (kdo mel prvni negativni billboardy?)

chudak se snazi prepsat historii, doufam, ze neuspesne ...
24. 06. 2010 | 23:35

lenox napsal(a):

Výsledek voleb je důsledkem systematického vymývání mozků ze strany masmédií, což je zřejmé i z převážné většiny zdejších příspěvků. Je smutné, že ani veřejnoprávní televize nebyla nestranná. Demokracie má svá pravidla, v naší pseudodemokracii žádná pravidla nejsou. Veškerý útok byl ze všech stran veden na osobu pana Paroubka. Tak systematicky a trvale nebylo útočeno na nikoho jiného. Navíc útočit na levici je vlastně in. Fajn, že nemusíme vůbec myslet na politiku, vše za nás vymyslí někdo jiný. Vydržet tento tlak je obdivuhodné, neudělat přitom chybu je nemožné. Všechno špatné je ale k něčemu dobré. Poslední dvě pravicové vlády skončily předčasně a s neúspěchem. Nyní mají ještě jednu možnost. Do třetice. Voliči totiž konečně potřebují dostat jednu výchovnou. Pan Paroubek by to neměl vzdávat, měl by ale mít více skromnosti, pokory a lépe taktizovat.
24. 06. 2010 | 23:37

devnull napsal(a):

Ze srdce bych Vam doporucil tuto knihu:

http://www.neoluxor.cz/knih...

Jeste je pred vami nejakych 20-30 let zivota, ktere se daji prozit jako normalni clovek ...
24. 06. 2010 | 23:39

občan napsal(a):

PAROUBKU! - Milý "Roko".
Ty jsi a zůstaneš stejný a nepoučitelný "dub".
Všichni ti ubližují, a ty a ta tvá s.....e jsi ten nejlepší.
PODÍVEJ SE DO ZRCADLA!!!
POSLOUCHEJ SE!
PŘEČTI SI CO JSI NAPSAL!
Líbí se ti to? No potěš Pánbů!!!
24. 06. 2010 | 23:40

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

No jo, ale co paní Petra ? Není to moc velká frustrace ? Jyřý a jenom poslanec....
24. 06. 2010 | 23:40

topol napsal(a):

Porád jen soc.dem.politik a jako strana patří jak to bylo za husitů jen k "Panské jednotě!!!"
24. 06. 2010 | 23:41

mrkvička napsal(a):

Vždyť to Paroubek napsal sám: " Lidé hledali změnu, to jsme věděli dlouho před volbami ze sociologických průzkumů.." A ta se nakonec naštěstí stala - odešli nedůvěryhodní a skandalizovaní pánové Langer, Topolánek, Jančík (snad odejde i Bém) a s nimi prostě musel i Paroubek. A to je dobře.
24. 06. 2010 | 23:42

*** napsal(a):

Soudruh Nazlobený alias Jiří Pa. má obdivuhodně slabou paměť. Měl by si pro jistotu nechat protáhnout wuwu-zelou.
***
http://www.lidovky.cz/za-pa...
***
24. 06. 2010 | 23:43

Wolf napsal(a):

No, nechtel bych videt rozpoctovy schodek behem krize za vlady CSSD. Proc Paroubek neprizna, ze odmitali jakekoliv skrty? Kdyby pro ne hlasovali, byl by schodek nizsi. Ale Paroubek opet nezklamal, chyby samozrejme nejsou primarne v CSSD, to ti ostatni jsou na ne zli. Pravice, media,... :)) A hloupy narod, ktery jim nedal tolik hlasu, co by si za sve sliby zaslouzili. :))
24. 06. 2010 | 23:44

joE napsal(a):

co to tu vykládáte o byznysmenech,jejich "čistých" penězích ? viz.věta "Budoucí pravicová vláda, ostatně to již naznačuje ve zcela jasných konturách, bude představovat neuvěřitelné spojení významné části velkého byznysu a politických byznysmenů (Bárta, Kalousek, Šnajdr ad.). Jsou to zkrátka peníze asi tak stejně „čisté“ jako Bakalovy miliony rozdané třem pravicovým stranám".
Což jste měli a máte ve straně málo křiváků?
Kraus,Gross apod.? byli to Vaši kolegové kteří Vám "tlačili káru"
24. 06. 2010 | 23:58

fanaticobijec napsal(a):

Guma "z Teplic" chce přepsat dějiny jako Guma v Naganu.Přeji kvalitního psychiatra
25. 06. 2010 | 00:01

Honza napsal(a):

Typický newspeak - volič se nechal zblbnout, protože volil někoho jiného. Přeběhlík je zrádce, pokud přeběhne k opozici. VKdyž přeběhne k vám, je to "konstruiktivní poslanec".
Vy jste bolševik jedna radost - Orwellovi byste se jistě moc líbil...
25. 06. 2010 | 00:05

Ivan Hrozný napsal(a):

OPRAVDU SKVĚLÝ ČLÁNEK, pane Paroubku, prostě etalon sebereflexe.
Kupodivu jsem takřka ortodoxní sociální demokrat, ale Blairovského střihu, kdykoliv jste promluvi v médiích byl to pohřeb levicových myšlenek. Postupně pod Vaším vedením vznikl obludný Fan CLub Jiřího Paroubka pod nálepkou ČSSD. Je to prostě velká škoda, zaříznul jste ČSSD na několik let a totálně v ní vymýtil diskusi. Ale nakonec Vás pobavím, mnoho slušných lidív Lidovém domě Vás pro Váš destruktivní styl komunikace nenávidí. Bylo úsměvné zvedet telefony a číst smsky pražských sociálních demokratů těsně po zavření volebních místností. Volili Zemana, nebo TOP09. Prostě proto, že chtějí ČSSD zachránit.
25. 06. 2010 | 00:10

joE napsal(a):

k poznámkám od LENOX ---Výsledek voleb je důsledkem........

divíte se že všichni se soustředili na osobu Paroubka ? Když se někdo chová a mluví jako on nemůže čekat nic jiného! co Paroubkův projev asi z r.1977 "konečně jsme zatočili s buržoazií" o tom už asi neví.V kapitalismu není všechno ideální ale 100x lepší než socialismus kde je všechno všech,všichni na všechno serou a většina schopných je držena "při zemi" aby nevyčnívali z řady.Vaše představy o demokratickém,sociálním státu dokonale znám....kdyby jste dostal dlouhodobě větší moc tak z Čech utíkám co nejdál!
25. 06. 2010 | 00:14

stejskal napsal(a):

Smazal jsem dalších několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 00:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já chci aby Paroubkův blog měl 30.000 návštěv.
Bude to signifikantní pro obě strany dávno již vyžilé mince.

Děkuji.
25. 06. 2010 | 00:17

Nazaret napsal(a):

Moc zajímavé počtení před spaním. Nejen, že jsem rád za svou volbu pravice ale i má hned pocit, že nikdy nemohu být horším občanem než jakým jste se pro mě právě stal. Nikdy jsem vás v oblibě neměl ale nemohl jsem posoudit vaši inteligenci. Zato teď jste mi dal důvod vámi opravdu plně pohrdat. Děkuji za to opravdu jste mi usnadnil život.
25. 06. 2010 | 00:23

Občan napsal(a):

Je zřejmé, že většina komentářů pochází z Blbákova (Prahy), kde dali ve volbách přednost degenerovanému knížeti.
25. 06. 2010 | 00:25

joE napsal(a):

RE k Ivan Hrozný ......
Jo,Jo přesně tak,nejsem volič ČSSD ale dlouho před volbami jsem ve svém okolí tvrdil že kdyby Paroubka vyměnili za Sobotku byl výsledek voleb diametrálně odlišný.Že někdo má tzv.svou hlavu a chce prosadit své myšlenky,nápady je v pořádku ale způsob jakým to dělá Paroubek je destruktivní.Ať jde o pracovní záležitosti ve výrobní firmě nebo politiku nemůžu na začátku diskuze hned někoho napadat že má jiný názor a třeba i "jemně" mu naznačit že je vůl.Takto pane Paroubku jednáte téměř vždy,to je Váš problém!
25. 06. 2010 | 00:25

Karel napsal(a):

Vážený pane Paroubku, váš článek, libovolně dlouhý, jsa derivátem článků předchozích i budoucích, mi, promiňte, opravdu nestojí za utrácení mého drahocenného času. Užívejte si života jako obyčejný člověk (možná konečně zjistíte kdo to vlastně je) a vítejte na smetišti politických dějin, kam patříte již několik let
25. 06. 2010 | 00:27

Danka napsal(a):

PLNĚ SOUHLASÍM S TÍMTO KOMENTÁŘEM OD JEAN PAUL ZE DNE 24.6.2010: "KOMENTÁŘEM
Jean Paul napsal(a):
Kampaň ODS byla vulgární, agresivní, lživá, sprostá, oplzlá, dementní, bohužel v českém poskomunistickém prostředí zjevně účinná.
Kampaň TOP09 byla klamavá.
Kampaň VV už jen bouda na socky.
24.06.2010 20:12:42"

A přidávám: děly se nelidské a brutální útoky na ČSSD a jejich předsedu J.Paroubla a jeho rodinu.Bylo to nechutné, arogantní, pro slušné lidi nepochopitelné a neztotožnitené.kdo není úplně dutý,jistě si dokáže porovnat,že takhle zákeřnou kampaň ČSSD proti ODS nikdy nevedla.A to,co předvedl Miloš Zeman je neuvěřitelné.Miloši Zemane-styďte se !!!!
25. 06. 2010 | 00:28

joE napsal(a):

OBČAN e kdepak blbákov! Praha
jsem z chudé části Jižních Čech,nijak majetný
takže bych asi měl být teoreticky volič ČSSD či komunistů.
Já ale nejsem debil,za svůj život jsem i bez speciálního školení byznysmenů pochopil že představy o spravedlivém socialismu,komunismu či demokratickém socialismu Paroubka je cesta do pekel!
25. 06. 2010 | 00:36

Dancenevěřícížesinedělásrandu napsal(a):

Danko běž si už lehnout, píšeš zcestné bláboly, ale jako demokrat uznávám, že na ně máš pravdu. Spíš tě lituju
25. 06. 2010 | 00:36

MH napsal(a):

Je to jako pohlazení na duši, přečíst si nadpis článku, první větu, nadpisy kapitol, sem tam nějakou další větu a pár komentářů pod článkem. Jednu nebo dvě minuty, víc tomu nedám. Co se taky ještě můžeme od autora dozvědět? Že se pořád trápí tím, že podle sociologických analýz "vyhrál" televizní debatu s Nečasem v poměru 57:43 a voliči to nerespektovali ?!?!
Jako pohlazení na duši je pro mě to, že na názorech tohoto pána už nesejde.
Tak, a zpátky do práce, dluhy se samy nesplatí, že...
25. 06. 2010 | 00:37

Martin T. Pecina napsal(a):

Pane Paroubku, člověk, který je předsedou politické strany a nežije zcela mimo realitu, by si měl uvědomit, že sám nese největší díl zodpovědnosti za všechny chyby a nedostatky své strany. Zvykněte si. Kdybyste nebyl zakomplexovaný narcis, možná byste se začal více rozhlížet po okolí a snad i našel trochu nadhledu a pokory. Mám ve svém okolí lidi, o kterých jsem přesvědčený, že by klidně a rádi volili sympatickou levicovou nebo středovou stranu. Muselo by se ale jednat o moderní, progresivní skupinu chytrých lidí, kteří se na fungování státu dívají realisticky a namísto modlení k průzkumům veřejného mínění a píplmetrům se snaží aktivně řešit závažné věci. Vaše ČSSD je ale omezená, patolízalská strana, která si nevidí dál než na špičku vlastního nosu a jejíž členové se po večerech ukájejí psaním dryáčnických projevů za poslechu Míši Davida. Váš politický styl založený na negaci všeho a všech, Váš rozbujelý stihomam a také Vaše neustálé obviňování nositelů konkurenčních názorů, je věc, která by měla nejen z politiky, ale rovnou z celé české společnosti co nejdříve vymizet. Prosím, odkráčejte konečně do propadliště dějin, všem se uleví.
25. 06. 2010 | 00:37

Dancenevěřícížesinedělásrandu napsal(a):

právo jsem chtěl říct:)) taky jdu spát
25. 06. 2010 | 00:38

kovar@gjp.cz napsal(a):

Ještě že pravičáci mají toho arcilotra Paroubka a komunisty. A kdyby se náhodou ani za dalších 20 let nepodařilo sestavit vyrovnaný rozpočet anebo zatočit s korupcí, budou vždy přesně vědět, kdo za to může.
25. 06. 2010 | 00:40

Mike napsal(a):

Čekal bych víc sebekritiky, ale jinak má pan Paroubek ve všem co napsal pravdu. Bohužel.
25. 06. 2010 | 00:40

D3T napsal(a):

Pane Paroubku, Vam opravdu neni pomoci, podle meho nazoru. Misto abyste pripustil, ze volici Vas nevolili proto, ze Vas proste volit nechteli, stezujete si na vsechny ty subjekty, ktere si (naprosto legalni cestou) nepraly vladu vedenou CSSD. Rikat neco o demokratickem vymyvani mozku kvuli vysledku voleb je z pohledu CSSD usmevne. At se certite jak chcete, v CR je CSSD stranou, ktera nejvice utoci a volebne profituje z lidi s vymytym (popripade zadnym) mozkem. Nenabizite v porovnani s jinymi stranami v podstate nic lidem tvorivym, inteligentnim a pracovitym. Image CSSD je totalne zpatecnicka, image Vase osobni je arogantni, neduveryhodna. A jen to potvrzujete timto prispevkem do blogu. A nerikejte mi nic o tom, ze bych si mel precist volebni program. Vsadil bych se, ze mezi volici ODS, TOP09 a CSSD je nejmensi procento volicu, kteri jsou obeznameni s programem volene strany prave u CSSD. Navic neni zas tak podstatne, co je napsano v programu. Kazda strana dokazuje, ze to neni zasadni. Kazda strana si tam napise krasne veci. V demokracii jde o to dlouhodobe v lidech utvaret pocit, ze stranu maji proc volit. Socialni demokracie ziskava hlavne hlasy neradikalnich volicu, kteri se boji co s nimi bude a neumi nebo nechteji se s zivotem poprat. Je v poradku takove lidi hajit. Ale neni v poradku tvrdit, ze jim jsou jinymi stranami vymyvany mozky. To je strategie CSSD. Nikoli socdem obecne, ale v CR ano. Pokud nepochopite (at uz Vy osobne nebo CSSD jako celek), ze "prohra" v techto volbach byla prohra zaslouzena, bude CSSD pro CR vzdy minusem. Stranu, ktera nema pokoru pred vuli volicu, zde nepotrebujeme. Howgh
25. 06. 2010 | 00:41

tonda napsal(a):

Alespoň trochu vlastní viny by jste uznat mohl, takhle to vypadá moc nabubřele a zbaběle :-) kupodivu...

ODS se svého hlavního burana zbavila včas, z mého pohledu jste volby levici prohrál hlavně Vy + hnusy co jste v politice zavedl právě Vy. Už by jste měl někam zalézt a smířit se že po Vašem odchodu nikdo plakat nebude :-) možná naopak budu opět volit čssd
25. 06. 2010 | 00:46

stejskal napsal(a):

Smazal jsem dalších několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 00:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Chlapi, není vám líto vašich partnerek či manželek ?
Stojí vám ta masturbace pod Paroubkovým blogem vůbe za to ?
Dyť jste přece taky lidi, nebo ne ?

No proti úchylce žádný dišputát.

Čest. Neboli komu čest, tomu Paroubek.
25. 06. 2010 | 00:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

stejskal
To se týká i Vás, samozřejmě.

P.S. Nechte čerty spát. Taky někdy musej, to se jen tak říká.

Mějte se.
25. 06. 2010 | 00:49

Johny_S napsal(a):

Pane Paroubku,
věc je daleko jednodušší. Tu prohru jste zavinil vy. Ne nikdo jiný, ne zlotřilá pravicová média - to vy jste poskytl munici sám na sebe. Vy svým nabubřelým stylem, arogancí, populismem, negativismem, nervózními útoky na všechny strany, kdy jste všude viděl spiknutí, a dalšími. Netvrdím, že se podobným chováním nevyznačovali i další politikové, ale u vás se ty negativní vlastnosti zvláště sešly. Mnoho lidí jste právě tímto svým vystupováním odradil. A pro své soupeře jste byl snadným cílem. Stačilo jednoduše říci: opravdu chcete, aby vám tohle vládlo? Voliči si vybrali - většina jich nechce, abyste vládl. A každým svým dalším ublíženeckým článkem, v němž kritizujete všechny kromě sebe, jim potvrzujete, že udělali dobře.
25. 06. 2010 | 00:50

Pavel napsal(a):

Vubec nechapu jak nekdo s tak malou socialni inteligenci jako pan Paroubek, to mohl dotahnout tak daleko.

Snazil se vsem zalibit za kazdou cenu. Bezpaterne schopnej otocit nazor podle pruzkumu mineni behem okamziku. A delal to tak nabubrele a okate ze tim nakonec postval proti sobe vsechny. Svym vlastnim chovanim, lhanim, vystupovanim a ciny.

Pravda je ze za to co se stalo muze z nejvetsi casti on sam.
25. 06. 2010 | 00:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

25. 06. 2010 | 00:54

marty napsal(a):

Tencokida Hnuj
já jsem dneska doma sám a přítelkyně je určitě radši, že si tu onanuju pod blogem, než kdybych běhal za jinýma:)
25. 06. 2010 | 00:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

25. 06. 2010 | 00:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

marty
Masturbace je vlastně sex s tou nejmilovanější osobou.
Ale nezávidím Vám.
Mám poněkud jiné záliby.
25. 06. 2010 | 00:58

marty napsal(a):

Tencokida Hnuj
to víte, pravicová úchylka, nevíte o co přicházíte
25. 06. 2010 | 01:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

marty
Zkuste to s levou. Někdo tomu říká "na cizince".
A dejte vědět. Tak za 15 minut. Víc Vám nedám.
25. 06. 2010 | 01:02

marty napsal(a):

to je starý, ale účinný:)
tenhle blog kvičícího Paroubka v poslední křeči mi ale způsobil bezkontaktní mnohonásobný orgasmus.
koukám, že už jsme tu poslední dva úchyláci,takže jdu spát
25. 06. 2010 | 01:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

marty
https://www.youtube.com/watc...

Čest práci.
25. 06. 2010 | 01:12

Skoumal napsal(a):

Paroubek má pravdu.
25. 06. 2010 | 01:27

Abuelo napsal(a):

Pane Paroubku, jsem zastáncem levicové politiky. Ale to, co jste předvedli, je smutné. Vaše analýza rovněž. Tak postupně:
1. Z vaší kampaně se vytratila jakákoliv vize a strategie sociálně demokratického hnutí. Zůstala jen touha po moci.
2. Díky tomu jste zbytečně investovali stamilióny, aby jste oslovili již oslovené a přesvědčené voliče sociální demokracie.
3. Nezbavili jste se kmotrů, pro něž sociální demokracie je cesta ke korytům a bohatsví, jak to do sebe nasáli za dvacet let devastačního a morálního tažení českou kotlinou erzksindla Klause. Nechci jmenovat, ale jména sám dobře znáte.
4. Zapomněli jste oslovit mladé generace, protože je neznáte a nemáte je ve svých řadách. A ty Vás poslali tam, kam bohužel za dané situace v ČSSD patříte. U mladé generace jste to totálně prohrál již před léty neobratným a neomaleným zásahem proti technopárty. Jejich komunikační kanály jsou sociální sítě a ne billbordy a televizní duely. Na to jste totálně zapomněli.
5. Argumentace k ekonomickým problémům byla na nedostatečnou. Řecko zadlužili pravičáci, Papandreu je u moci rok. Největší sociální vymoženosti mají skandinávské státy, přesto rozpočty jsou bezproblémové atd.
6. ČSSD musí okamžitě projít zásadní transformací. Zbavit se kmotrů, vrátit se ke svým sociálně-demokratickým kořenům a tradicím, získat do svých řad mladé, vzdělané, schopné a idealistické členy oddané sociálně-demokratickým myšlenkám a ne byznysu a tunelům špatně okopírovaným od modrého ptactva.
7.Pokud se ČSSD rychle a hned netransformuje ze strany neschopných kmotrů a podprůměrných, rádoby intelektuálů a špatných politikářů na moderní a mladou stranu levicového zaměření, pak půjde rychle do kytek. A bude to velká škoda. České obyvatelstvo již od Masaryka mělo vždy blíže k sociálnímu cítění, než k neurvalému kapitalizmu, který nám tu prosazuje erzksindl Klaus se svým modrým svinstvem.
25. 06. 2010 | 01:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

Bye Mr. Paroubek.
We are happy to invite Mr. Nečas.

https://www.youtube.com/watc...

pravice, levice, palec, ukazovák, příjice
25. 06. 2010 | 01:50

Lukáš Kobera napsal(a):

Jirko, jsi skvělý. Prosímtě neodcházej, bojuj dál za práva obyčejných lidí a proti štvavým pravicovým novinářům v žoldu ODS. Protože dokud jsi tu ty, tak bude ČSSD směřovat tam, kam má....do prdele!
25. 06. 2010 | 02:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tak tedy snad příště :
Nečas či Čas, Paroubek či Roubek , John či Mirek.....hlavně že to jsou NAŠI !! ČEŠI !!
https://www.youtube.com/watc...

PŘIJĎTE K VOLBÁM ! JSOU ZADARMO !!!
25. 06. 2010 | 02:09

Mišák napsal(a):

Tohle "Poučení z krizového vývoje" je docela děs, všichni vinni, jen JÁ nic, já muzikant? Autor - obyčejný člověk, je zralý na dlouhodobé polehávání u Chocholouška. Takhle budou vypadat i ohlášené meoáry? To se pak ale na jejich křtu bude střílet jak na manévrech.
25. 06. 2010 | 02:25

jomekabi napsal(a):

Vazeny pane Paroubku!

Sice jsem pravicovy volic, i kdyz ne nenavistny vuci jinym nazorum, ale z Vas mi je smutno. Jak se muze inteligentni clovek (za ktereho Vas povazuji) snizit k publikovani takove slataniny? Opravdu byste se mel nad sebou zamyslet. :-(((
25. 06. 2010 | 02:39

občan ČR napsal(a):

pan Paroubek udělal chybu, o které nepíše...a to je svržení vlády Miroslava Topolánka, ztratil tak hlavní trumf do voleb a to vlastním přičiněním! Už se neměl do koho strefovat, Topolánka vystřídal Nečas a volební mana nebeská v podobě 30 korunového poplatku u lékaře už nazabírala
25. 06. 2010 | 02:49

Garyk napsal(a):

Naprosto přesně popsaná situace...Naše rodina v zájmu boje proti "pravicovým" (spíš fašistickým - lidi se budou hodně divit co tu bude za totalitu) gaunerům celá vstoupila po volbách do ČSSD,my slušní už nesmíme jen přihlížet,co za verbež začíná ovládat zemi....!!!...Jedno jste pane jiří ale nepochopil.Nejde neustále bojovat s gaunery slušně,měl jste přikročit k tvrdým protiakcím,našlo by se napřiklad dost lidí,kteří by moc rádi šli srovnat pravičácké ,ODSkou zaplacené,provokatery a agresory na mýtinky...Měl jste se k tomu postavit,požádat národ...ne ustoupit...Kdo je totiž volič ODS atd?..Primitivní jedinec,agresivní,fanatický...takové si ODSka vychovávala leta,takové potřebuje...Ale jsme klidní,jako rodina dáváme trojkoaliční partičce gaunerů 3, maximálně 4 roky....:-)))lidi se poučí z 4-letého krizového vývoje a už mlčet nebudou.Uvidíme jak dlouho bude trvat,než zakroutíme asociálům krkem.
25. 06. 2010 | 03:40

Blixa napsal(a):

Politik by měl umět být i diplomat. Politickým programům se věřit stejně nedá, jsou to z většiny jen populistické žvásty, v nejlepším případě utopistické vize. Bohužel pro vás (malé "v" bych napsal nejraději ještě menší, opravdu si vás nevážím) lidé urážky a osočování z debility nehodlala poslouchat. Z výsledků voleb mi je celkem úzko, ale cítit lítost zrovna k vám - to je fakt to poslední, co by mě napadlo. Buď nabubřelý pupkáč, nebo ukňouraný a ublížený "obyčejný občan"...to má být nějaká autorita?! Být vaší ženou...už jí nejsem.
25. 06. 2010 | 03:42

Janina napsal(a):

mám takovou prosbu pane Paroubek.vlastně i nabídku.-Mám dceru - 19 let,brzy skončí střední a míří na vysokou.Díky rodině má sociální cítění a levicové smýšlení.Ano,jsme na ni hrdi.Nedavno,po volbách,když viděla tu hloupost českých voličů,ty médii vymyté mozky,se kterými se denně setkává i ve své třídě(ono se totiž do mladých pumpuje i na školách jak je správné smýšlet(ne levicově)a podle toho se i známkuje.nevěříte??),se rozhodla sama jít do politiky a již navázala kontakt s mladými socialisty.Víme že jste inteligentní člověk s jasnými vizemi a bylo by nám ctí,kdyby jste si vzal dceru pod svá "ochranná křídla",vedl ji,politicky učil.Tak tohle je naše přání.Nesmíme dopustit ovládnutí naší republiky tím nemorálním,hloupým davem co si plete demokracii s antilevicovým terorem.
25. 06. 2010 | 03:53

Tomáš Kozel napsal(a):

Být novinářem, tak proti Vám Paroubku také vedu štvavou a nesmiřitelnou kampaň a nenechal bych na Vás ani nit suchou. A to od té doby, kdy jste za 30mil. Kč nechal zmasakrovat tisíce nevinných lidí na CZECHTEKU. A to často neočíslovanými příšlušníky pod pohrůžkou s ostře nabitou zbraní v ruce (viz. dochovalá videa). Pro Ty, kdo mají krátkou paměť... úklid té louky stál cca 200tis. Kč, toť celá újma a hrozba naší společnosti. Od té doby od Vás slyším jen samé lži. Styďte se Paroubku. Den, kdy jste odstoupil z vedení strany budu ctít do konce života jako svátek Svobody a českého světa BEZ VÁS.
25. 06. 2010 | 03:54

XL15 napsal(a):

No,jak vidno,zastánci prašiviny zvané čektek nalezou všude.Neměli je mlátit tak málo,ale rovnou s trvalými následky.Na čektek mimo pár hloupých co chtějí být in jezdí jen zfetovaná pakáž,většinou z podnikatelských pakážských rodinek.Mládež geneticky kriminální.A společnost je potřeba tvrdě chránit před touto lůzou.Slušný občan má práva ne poslouchat dunění krajinou a hradit z daní dělání bordelu.rozumní a slušní zásah schvalují.Jejich potomky ani nenapadne se těchto akcí živlů zůčastnit.
25. 06. 2010 | 04:22

Lew napsal(a):

Respektuji Váš rozbor,nezaznamenala jsem negativní kampaň ze strany ČSSD, na rozdíl od ODS.Ač ČSSD nevolím, byla jsem přesvědčena že silně vyhraje.Nyní budou komunální volby a dále opozice má jistou funkci a je jí potřeba využít, a bude to velmi potřeba tak do 15-20 měsíců.
25. 06. 2010 | 04:31

AC napsal(a):

Pro autora

Nemáte žádný důvod lkát. To už tak v životě chodí, že si ti, kdo zapříčinili současný stav musí svůj "úspěch" v podobě hořkého kalichu vypít až do dna! Sjezdem, před kterým by se nemusela stydět ani bývalá KSČ už začali. A pokračovat prý budou reformami...nic proti, ale v tom případě na brzkou shledanou na ulici.
25. 06. 2010 | 04:52

AC napsal(a):

Tomáš Kozel

"Den, kdy jste (Paroubek) odstoupil z vedení strany budu ctít do konce života jako svátek Svobody..."

:-))) Garantuji vám, že svůj názor o svátku Svobody do několika málo let zgruntu změníte!
Ne kvůli tomu, že bych se Paroubka zastával ani kvůli nějakému czechteku, kde vám zatli tipec-to hodnotit nechci.
Nechte se překvapit, protože takovým jako vy je marné cokoli vysvětlovat. Všechno totiž jak se zdá chápete s velikým zpožděním-bohužel pro vás.

Hezké ráno
25. 06. 2010 | 05:06

Dan napsal(a):

Zeman Vám pouze ukázal,že se nemá kopat do bývalých vlivných členů strany.Vždy se najde skupina symatizantů s bývalým předsedou,která to může novému vedení pěkně osladit.Můžete si za svoje -vítězství- sám.Přitom stačilo nekopat do lidí....Vaše vyhrožování (Melčák,Pohanka),nepozvání Zemana na oslavy vzniku ČSSD,Vaše komentáře vůči Zemanovi.To je těch 5%,která Vám chyběla.
25. 06. 2010 | 05:42

kritik napsal(a):

Pane Paroubku, dám Vám radu. Ať porážku zavinil kdo- a jakkoliv musíte se s tím smířit a hledat u sebe a strany kde jste jim k tomu dali příčinu. To si myslím, že je základ. Budete-li dále hledat chyby na ostatních nikam se nedostanete. Tím se stresujete sám, ostatní se Vám jen smějí. Byl jste si přespříliš jistý vítězstvím a neviděl jste okolo. Tlučete na pomoc lidu, ale to je teoreticky směšné, zkuste jako strana něco pro to udělat a nikoliv jen jako zastírací manévr pro vizi korýtek. Je mi Vás líto, jste docela schopný, ale bohužel všeho.
25. 06. 2010 | 06:04

stále rebel napsal(a):

Monstrum Paroubek
„Mediální smog by neměl zakrýt, že Jiří Paroubek byl v jádru idealistický politik, který dokázal obdivuhodně čelit obrovským tlakům. A jeho výkon v politice v úhrnu zasluhuje úctu.“
http://www.denikreferendum....
25. 06. 2010 | 06:08

Da.Rock napsal(a):

Pane Paroubku, nechci rozebírat váš článek, jen o jedno bych vás do budoucna poprosil - nezačněte zemanovat, tj. škodit straně, které jste dříve pomáhal. Vaše éra skončila a váš odchod byl důstojný a hodný chlapa (na jako Topolánek, který se držel zuby nehty a jeho vlastní straníci ho museli odprásknout), tak si to nepokažte.
25. 06. 2010 | 06:25

Da.Rock napsal(a):

Tomáš Kozel - když za nic jiného, tak za to "zmasakrování" technařů Paroubkovi silně tleskám. Od té doby je od nich pokoj.
25. 06. 2010 | 06:32

uk napsal(a):

A najednou byly botičky od Diora za 1700Kč. A já myslel, že to byl dar od přítelkyně. Když chce někdo soustavně lhát a klamat, měl by mít lepší paměť. Je to to samé, jako s tím, že "jen hlupák nebude volit ČSSD" A příští den už jste nevěděl, že jste to řekl. Pryč s vámi, prolhaný darebáku.
25. 06. 2010 | 06:33

Roman napsal(a):

Dobrý den, velmi zajímavá diskuse, která určitě vypovídá o skutečných náladách voličů, kteří mají také odstup jako Vy od konce volební kampaně. S mnoha příspěvky tu publikovanými souhlasím a jen bych možná chtěl přidat trochu zlehčený pohled: víte politik je tak trochu jako hrdina nekonečných seriálů. Jednoho dne se okouká a proto možná kampaň s "Dinosaury" pomohla VV k úspěchu. Nemyslíte?.
25. 06. 2010 | 06:33

whiskyzhavu napsal(a):

13. duchody to vsichni potrebujeme!
25. 06. 2010 | 06:36

Realista napsal(a):

To, co napsal Jiří Paroubek, je bohužel všechno pravda. Mediální, dobře placení poskoci bohatých, dosáhli svého. Neustálými zlými útoky na předsedu vymyli mozky lidem. A to volili jak volili. Teď ponesou následky v podobně příšerného odírání chudých a středněpříjmových vrstev a vládní podpory nejbohatším. A lidem dobře tak - snad se už konečně poučí a budou volit podle svého sociálního postavení ve společnosti !
25. 06. 2010 | 06:41

LaRosse napsal(a):

Jirka to prostě stále nepochopil a volební průzkumy jsou pro něj modlou.
Je to smutné.
Přitom některé části analýzy jsou správné. Závěry ale ne. Chybí pokora a méně ukřivděnosti a egoismu.
25. 06. 2010 | 06:53

Roman napsal(a):

Musím reagovat na příspěvek pana Realisty (nebo spíše Utopisty): víte když jsem byl malý, tak jsem hrozně rád četl knihy od E. Štorcha jako Lovci mamutů a pod. Budeme-li věřit takto sepsané historii, tak bychom se měli poučit z následujícího. Přežila je tlupa která měla silné schopné jedince, kteří dokázali ulovit mamuta a dokázali se o sebe postarat. Nevím, že bych někde četl, že stařešinové chodili po lese s mamutem na zádech a rozdávali líným, neschopným maso jenom proto, aby se všichni měli dobře. To by se nám ten vývoj pravděpodobně zastavil, nemyslíte? V tom lese nebo na louce je to stejné: přežije jen ten který se nají. Socialistická politika dle mého názoru je nepřirozená a brzdí vývoj ve společnosti. Ze svého okolí vím, že socialisty volili lidé bez aktivního příjmu, lidé líní, neschopní a nevzdělaní (těch je opravdu v naší společnosti mnoho, byli v minulosti tak vychováni. Člověk s rozumem a zodpovědností nemůže volit nic jiného než pravicovou vládu, i když to mnohdy bolí, ale tak jak je člověk zodpovědný ve svém domácím rozpočtu, tak bychom se měli chovat i jako stát. Jsem přesvědčen o tom, že když pan Realista je na hlavním nádraží a potká bezdomovce, tak mu pětistovku těžko dá. Je přece jeho a on si na ni (možná) vydělal. Tak ať jde bezdomovec taky pracovat. Hm?
25. 06. 2010 | 06:53

Pepa Řepa napsal(a):

To Dan a Kritik
ráno moudřejší večera, pánové.
Řekl bych, že to nebylo 5%, ale 7%-8%.
Sebereflexe nulová.

Daň za postkomunistické papalášství, bezmeznou nabubřelost, kolotočářský výběr svého okolí.Neschopnost oslovit mladší generaci, schopnost oslovit jen podobné týpky jako jsem sám.

Přínos JP a jeho partnerky byl jen jeden, nasadil laťku jak vypadá papaláš a oduševnělá barbína hodně vysoko.
Možná to dojde lidem jako Onderka, ale nikdy to nedojde paroubkpvým pohrobkům jako Suchec nebo Sladký, kvílí stejně jako když odešel Jissef Vissarionovič.

Je to docela zábavné.
25. 06. 2010 | 06:58

chimmychanggaz napsal(a):

Dobrý den,
patřím k těm, které "řecká kampaň" přinutila jít k volbám a volit cokoliv, hlavně aby pan Paroubek se svým nabubřelým stylem komunikace splasknul. Stalo se, necítím radost, jen úlevu. Chvilku jsem si myslel, že se v něm objevil náznak charakteru a tiše se vypařil z politiky. Ne, přišel, kope kolem sebe, chyba je támhle, chyba je tady, ale nikdy nezazní slova chyba je tady při poklepu na vlastní hruď...
Hlavně mě zaráží fakt, že se mu hnusí negativní kampaň jiných stran, když ČSSD v negativní kampani na jiné strany přestřílela všechny! ale asi neměla tak ostré střelivo, jakým byla "řecká munice".
Přeji pěkný den
chimmy
25. 06. 2010 | 06:58

Nikdo napsal(a):

Co Vám prohrálo volby byla Vaše neschopnost jednoduchého řešení. Tak se stalo, že do jako předseda poslanecké sněmovny byl zvolen Vlček. Vaše vlastní váhaní a nerozhodnost vytvářela v očích veřejnosti obraz nevěrohodného politika. Na druhé straně Vy sám Jste budoval ve Vaši straně kult osobnosti a nevytvořil Jste kolektív spolupracovníků, ale pouze patolízačů. Odpudil Jste drobné podnikatele a živnostníky. Jestli chcete pohnout ze soc. demokracií měl by Jste odatvit Sobotku, Urbana, Rata, Jandáka a Škromacha (to nejsou kostlivi, ale mumie ve skříni)a podpořit Haška.
25. 06. 2010 | 07:23

Jarda napsal(a):

Ty bláboly jsou dost mimo mísu, jednak je to strašně dlouhé, a to podstatné pan Paroubek záměrně zamlčel. Po celou dobu Topolánkově vládě jenom škodil a když už se mu jí podařilo uprostřed předsednictví EU shodit tak utekl jak malý kluk od toho aby se pokusil sestavit svojí vládu. To samé se opakovalo po volbách letošního roku. Vyhrál volby a ani se nepokusil o setavení vlády, protože věděl že urazil před volbami všechny kolem sebe tak, že jeho koaliční potenciál byl nulový.
Raději utekl ze strany,protože moc dobře věděl, že ČSSD nadělal jen a jen dluhy.
25. 06. 2010 | 07:29

AC napsal(a):

Roman

"kteří dokázali ulovit mamuta a dokázali se o sebe postarat. Nevím, že bych někde četl, že stařešinové chodili po lese s mamutem na zádech a rozdávali líným, neschopným maso jenom proto, aby se všichni měli dobře."

Než odsoudíte neschopné k smrti, bylo by rozumné se na definici tohoto výrazu nějak shodnout, nemyslíte? Kdo jsou tedy ti neschopní? Nemocní či jinak zdravotně handicapovaní a nemohoucí...?

"Socialistická politika dle mého názoru je nepřirozená a brzdí vývoj ve společnosti. "

Máte na mysli jistě třeba Švédsko, že? Ti vkládají do sociálních sítí ohromné prostředky. Němci také. Platí např. nezaměstnaným i bydlení a přesto nejsou ve vývoji bržděni-nebo ano?
25. 06. 2010 | 07:29

SuP napsal(a):

A teď si představme, že stejně jako okecávají své vítězství by vládli. Hůůůůůůůůůůůů!
25. 06. 2010 | 07:35

Tomáš napsal(a):

Pane,
mám čerstvé výsledky unikátního nového sociologického průzkumu, který dělala renomovaná ageture LEDRP Inc. podle níž 57% Vás má za Machiaveliho prasyna 43% Vás má za Jandákovu sestru Karlu a zbylé procento národa Vás miluje.
Držím Vám palce
25. 06. 2010 | 07:38

Pepa Řepa napsal(a):

To Tomáš
:-))
25. 06. 2010 | 07:40

aneta napsal(a):

Jo,jo, ale tohle všechno jsem mohla Jirkovi říct před volbami sama, bylo to vše zcela jasné!! Nevím, kým se obklopil a co dělal.Proč nečetl diskuze k článkům, proč byl tak sám se sebou spokojen, že ho vůbec nenapadlo udělat změnu a odstoupit...ach jo, pozdě+ bych honit!!!
25. 06. 2010 | 07:43

Suchec napsal(a):

Hele Řepouši,
jestli někdo neustále kvílí, tak se podívej sám na sebe.
Můžeš si vykládat co chceš, ale když už jsi u těch barbín a konkubín ......

Bacha ať si nenaběhneš argumentačně na vidle.

Je toho spousta v luzích a hájích.

Nikdo a spol.
Jako přes kopírák, stejně jako v minulosti:

Bla, bla, zbavte se toho, zbavte se toho.
Když vládl Zeman - zbavte se Zemana
Když Špidla - zbavte se Špidly.
Když ........

A furt jako kafemlejnek.

Asi by , dle některých , měli vůbec levicové strany zmizet, co?

No, to už je známější a srozumitelnější.
Takové zajímavé pojetí.

To už poznávám fašouna.
25. 06. 2010 | 07:48

Lanýž napsal(a):

Tedy... všechno jsem předvídal, za nic nemůžu a hlavně ta štvavá kampaň pravicových médií. Jestli si jakákoliv strana zvolí za předsedu nafoukaného snoba bez kousku sebereflexe a smyslu pro humor, tak musí dopadnout špatně
25. 06. 2010 | 07:50

Suchec napsal(a):

strany by "měly", kurnik.
25. 06. 2010 | 07:51

ali napsal(a):

Sladký
no, ono koukejte taky na druhou stranu...inteligentní voliči levice zas titulovali nejméně 25 přezdívkami Topolánka..mějte na každýho stejný metr..což asi nemáte, tak jako Paroubek..
25. 06. 2010 | 07:55

Zdeněk napsal(a):

Vážený pana poslanče Paroubku
to je ale kýbl špíny...používejte prosím mozek děkuji
25. 06. 2010 | 07:57

Roman napsal(a):

Panu AC: neschopní je myšleno: bez amibicí, bez snahy se vzdělávat a na sobě pracovat, lidé bez práce a bez motivace protože jim to tak vyhovuje, lidé s přehnanými nároky na výši svého platu za mizerně odvedenou práci, věčně nespokojení lidé uchylující se do levicového "solidárního" myšlení protože doufají, že jiní schopní je budou nadále živit.
Vážený pane populisto, podsouváte mi zdravotně postižené, protože to hezky zní, prostě pravý sociální demokrat. Nepodsouvejte mi vyspělé země, kde věci nejsou tak jednoduché jak se mi snažíte opět populisticky vnutit. Nevím, do jaké skupiny obyvatelstva patříte, kterou jsem zde vyjmenoval, v žádném případě (a to snad pochopili všichni kromě vás) se tu nikdo neopírá o zdravotně postižené lidi a lidi, které postihla krutá životní situace. Těch jistě není ani těch 22%. S pozdravem.
25. 06. 2010 | 07:58

a.turk napsal(a):

Všichni jsou vinni, jen JP ne.
Svrhnutí vlády uprostřed předsednictví EU - na to se nedá zapomenout.
Svědčí to o naprostém upřednostění zájmu Strany nad zájmem státu.
Sebereflexe? Žádná.
25. 06. 2010 | 08:00

Pavlik napsal(a):

Přijmu inteligetního nezkorumpovaného papaláše do cirkusového stánku.
PS.
Praxe v RaJ výhodou
Firma:Kočka a syn
25. 06. 2010 | 08:04

bo9 napsal(a):

Vážený pane Paroubku, silná osobnost neupadne nikdy v zapomnění, jak je vidět z počtu lidí, kteří cítí potřebu si to s Vámi vyřídit, proč ne, když je to anonymně. Chci Vám poděkovat za odvahu,s jakou jste čelil a čelíte nenávistným útokům proti ČSSD a hlavně proti Vám osobně. Věřím, že vláda věcí tvých se k tobě navrátí, lide český... a že to bude pod vedením sociální demokracie.
25. 06. 2010 | 08:10

Mr. SkyFish napsal(a):

Mezi Dělnickou stranou a ČSSD není moc rozdíl. Navíc jsi milý ROKO psychopat.
25. 06. 2010 | 08:13

AC napsal(a):

Roman

Z (nejen) vašeho písemného projevu čpí na hony nevzdělanost, hloupost, naivita, bezohlednost i velká dávka ignorance. Tak tu dál hezky vzájemně masturbujte:-)) (pozor na klávesnice).
25. 06. 2010 | 08:15

Roman napsal(a):

Panu AC: Já jsem si hned myslel (ale nechtěl jsem Vás urážet jakovy mě) že jste hlupák. Jo vidíte ještě jsem do definice "neschopných" zapoměl zařadit hlupáci :-).
25. 06. 2010 | 08:19

Paula napsal(a):

Pane Jiří, nevím, proč tady rozebírate komunisty. Nikdy i v minulosti jste nechtěl s nima do koalice, držel jste se zuby nechty "Bohumínského usnesení", tak teď máte, co jste chtěl. A komunisti se Vám můžou jenom smát, když teď "nikdo nechce s Váma". Přeji Vám to. A komunistům přeji do budoucna vše nejlepší.
25. 06. 2010 | 08:21

mirek napsal(a):

Pane Paroubku, přestal bych nazývat média pravicovými a podíval bych se na majetkovou strukturu-MAFRA vydává MF Dnes, iDnes.cz,Lidovky a další tituly, majoritním vlastníkem je německý holding, řadu regionálních titulů vydává taky německý vlastník. A teď si sám položte otázku - má někdo z Německa zájem na tom, aby se ve střední Evropě objevilo ohrožení stability, podobné Řecku ? Když má Německo velmi vysokou angažovanost bank a investic v Řecku, podobně jako v Čechách ? Vaše tvrzení o údajné mediální bublině kolem Řecka v žádném případě nepodporují kroky mezinárodních institucí a států, silnějších v ekonomice než ČR, kroky, které se dějí v posledních dnech a týdnech, včetně varování světových ekonomů o možnosti další a hlubší krize, jako následek současného stavu Evropy. Vaše volební sliby byly jednoznačně rizikovou zátěží pro státní rozpočet, pro jeho budoucí vyrovnanost a předpoklad většího ekonomického růstu v nejbližších letech, jako záruky splatnosti státního dluhu je jen chiméra bez podkladů...
Takže se dá říct, že teoreticky jste se sestřelil sám tím, že jste se stal nedůvěryhodným pro udržení rozpočtové kázně a ten, kdo zde má své investice, využil svých možností a schopností. S čímž já osobně souhlasím.
25. 06. 2010 | 08:27

AC napsal(a):

Roman

Mýlíte se, neurážel jsem vás. Šlo jen o holé konstatování faktů.
Jste jako sršni...vlastně ne, to bych urazil jejich inteligenci. Ale dobře vám tak, však brzo poznáte, co jste si vy amatéři zvolili. Modří soudruzi odkojení rudou skvadrou:-))
25. 06. 2010 | 08:28

Suchec napsal(a):

Roman:
Koukám na dalšího, co je zblblý MLM marketingem, a to dost dokonale. Nothing else.
Pane, , z toho, co jste "vyplodil" čiší arogance a pocit nadřazenosti. Klasický deprivant.

SkyFish:
A hel, bájná létající améba se po letech připomněla. :-))))
25. 06. 2010 | 08:30

Petr napsal(a):

Zaujala mě opakovaná kritika volebního štábu, jako by to byla samostatná jednotka, na kterou nemá předseda strany a volební lídr žádný vliv! Trapná byla i výmluva na zahraniční poradce, že měli "něco" vymyslet.

Shrnutí článku: Já, Jyrka jsem udělal všechno v dobře (program, TV debaty), vy ostatní (volební štáb, poradci, pravicová média) jste to ČSSD podělali.
25. 06. 2010 | 08:30

Marcus Agrippa napsal(a):

Přečteno 28321 x - p.Paroubek musí být nadmíru spokojený.
25. 06. 2010 | 08:31

Roman napsal(a):

Panu AC:

Fakt je ten pane AC, že sociální demokracie prohrála (vyhrála jak ona říká) volby. Těchto faktů se držte a bude po problémech. Mějte se pěkně. A propo kdy si dete pro dávky? ;-).
25. 06. 2010 | 08:31

Honza napsal(a):

Podle mého názoru Paroubek trpí nebezpečnou obsedantně-kompulzivní poruchou a obávám se, že snad i věří těm bludům, co pořád vykřikuje, ale hlavně je přesvědčený vlastní absolutní neomylnosti a dokonalosti(viz slavný výrok, "při vší skromnosti, není lepšího diskutéra nežli mě")..výsledky voleb byly pro ČR větší záchrana, než si možná většina z nás může myslet a ne pouze z hlediska veřejných financí (a ekonomiky vůbec), ale hlavně z hlediska SVOBODY, kdyby ten psychopat měl s KSČM nadpoloviční většinu ve Sněmovně, tak už teď by začal systematicky upevňovat svojí moc(za vydatné pomoci Ratha, Peciny a spol.) a brzy by se z něj stal druhý Mečiar nebo spíš Chávez či Lukašenko...tady jsme opravdu měli co do činění s nebezpečným mocichtivým psychopatem a buďme šťastní, že to takhle nakonec dopadlo...a hlavně doufám, že bez něj dojde i na další psychopaty a burany v ČSSD, zejména na Ratha a Pecinu..troufnu si tvrdit, že těmhle malým Stalinům a Berijům už také zvoní hrana...a bez téhle očisty bude ČSSD i nadále odpuzovat voliče. ale buďme rádi za současný stav v ČSSD:)
25. 06. 2010 | 08:34

Marcus Agrippa napsal(a):

Roman:
ČSSD volby samozřejmě vyhrála. Prohra je snad to, že nebyla schopná sestavit vládu ( nebo spíš nebyla ji dána možnost to ani zkusit ).
25. 06. 2010 | 08:37

Gott napsal(a):

Číst tuhle "sebekritiku" potřebuje opravdu nadhled a dát si si silnější medikamenty.Volby skončily a podle mě lid si žádal změnu,stejně jako celá unie,protože v ní z 80% vládne pravicová vláda.Myslím si,že přijetí eura v česku moc lidí nechce,stejně jako zadlužování a taky proč.Politici a hlavně čssd si zadlužování a přijetí eura,ovšem i maastrichtské kritérium interpretovali po svém: "Až do 60 procent HDP můžeme rozhazovat, jak se nám zlíbí. Co bude dál, to za nás v dalším volebním období vyřeší někdo jiný."
25. 06. 2010 | 08:37

Poučíte se? napsal(a):

Pane Paroubku, máte blog a píšete do něj, ale kdy si najdete čas a alespoň některému z diskutujících odpovíte? Takhle to jsou je výkřiky do tmy. Dále - na kandidátku v Praze jste dali naprosto znovu nevolitené lidi a ještě je šoupli na přední místa. Ty, kteří spojili svůj život se soc-dem. jste za odměnu "upozadili". Na Praze 5 vaši zastupitelé drželi Jančíka nad vodou a něktečí z nich dokonce chtějí znovu kandidovt v podzimních volbách. A i v jiných částech Prahy by se daly najít hříchy vašich zastupitelů. Opravdu jsme nepotřebovali megabillboardy a ostatní fujtajbly, co hyzdí krajinu a města. Opravdu jsme nepotřebovali slogany jak pro dementy. Opravdu jsme nepotřebovali slibovat 13. důchody, když tato částka žádným důchodem ani není. Každý z Vaši "vylepených" kadidátů byl pro něco nebo proti něčemu - naprostý úlet. A´t si emeričtí poradci takto útočí na své voliče a nám sem nelezou a nedělají Vám medvědí službu. Zachránit vás jako stranu může jen Foldyna jako předseda, ale toho Vy osobně zase tak moc nemusíte, že?
25. 06. 2010 | 08:37

Roman napsal(a):

Suchec

Teda teď jste mě rozesmál :-), a věděl jste že deprivanti mají tendenci se združovat do koalic? Tak to jsem in :-). R
25. 06. 2010 | 08:37

Luboš napsal(a):

Chudinko malá, nikdo tě nemá rád... Ještě i o to vítězství tě připravila ta chátra zlotřilá novinářská. Zatímco Petra zvyšovala výkony na automatických stavech, aby pomáhala budovat republiku, novináři v podzemí dávali dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky!
25. 06. 2010 | 08:38

mirek napsal(a):

Pane Paroubku, na Vašem místě bych se asi zamyslel i nad tím, jaký signál jste vyslal do Evropské unie svým odstřelem vlády členského státu v době předsednictví. Bez ohledu na to, jestli je v čele Havel nebo Pavel, je to ostuda nejen pro ČR, ale i pro celou EU. Navíc jste tímto krokem podpořil vrcholného euroskeptika a potížistu Klause. A jsme opět u médií. EU je dítkem Německa s Francií, Německo vložilo do EU nesmírné prostředky a energii a určitě se nebude dívat laskavým okem na toho, kdo to dítko pohlavkuje a podráží mu nohy.
Takže když je známá vlastnická struktura českých médií, není se co divit, že i v tomto případě využívají své možnosti a schopnosti. A já, kterému se líbí Evropa bez hranic, s tímto taky souhlasím.
25. 06. 2010 | 08:38

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:

Nedá se nic dělat, milý kolego, pro obyčejné lidi se zjevně stáváte vyvrhelem. Minulý týden vás psanci této země označili za mafiána, dnes za fašouna.
To máte za to, že jste se odmítl vozit na Paroubkově kolotoči...
25. 06. 2010 | 08:40

bo9 napsal(a):

Pane Stejskal,nechápu, proč jste smazal i můj příspěvek. Neobsahoval vulgarity, naopak vyjadřoval sympatie panu Paroubkovi. Proto byl smazán?
25. 06. 2010 | 08:42

neo napsal(a):

Marcus Agrippa:

aby nebyl spokojený. vlastní viditelnost byla nadevše a ta se podepsala na prohře populistické levice.
25. 06. 2010 | 08:43

bo9 napsal(a):

Omlouvám se p. Stejskalovi. můj příspěvek nebyl smazán.
25. 06. 2010 | 08:44

Roman napsal(a):

Marcus agrippa:

To tu samozřejmě všichni ví, jak to bylo s volbami a povolebním děním. Jenomže můžete mi říct jediný důvod, proč by měla ČSSD dostat šanci? Není čas na hraní, je třeba vládnout, a dobře. Tak jim držme palce klukům, ať nás nezklamou a už nekopejte, dejte jim šanci. Myslím, že tato diskuse už je zbytečná.
25. 06. 2010 | 08:47

Marcus Agrippa napsal(a):

Roman:
zvláštní pohled na věc. Takový vyloženě"demokratický". A nepochybujte o tom, že diskuze teprve začnou. Osobně s výsledkem voleb nemám problém - ODS i ČSSD potřebovala lekci a tu dostala.
25. 06. 2010 | 08:52

AC napsal(a):

Roman

"Fakt je ten pane AC, že sociální demokracie prohrála (vyhrála jak ona říká) volby. Těchto faktů se držte a bude po problémech. Mějte se pěkně. A propo kdy si dete pro dávky? ;-)."

S vašimi tzv. fakty raději příliš neoperujte. Soc.dem. skutečně volby vyhrála, i když nejste sto tak jednoduchou věc pochopit, takže tady jasně vidíte, jak to máte hezky v hlavě pomotané:-)
A že vládu nesložila to už vám snad dostatečně vysvětlil Suchec a opakovat to nemá smysl, pač vy to stejně nepochopíte.

Jinak je mi lhostejné, že Paroubek dopadl jak dopadl.
A kdy že si jdu pro dávky? Hned zítra:-))

Přeji hezký den
25. 06. 2010 | 08:55

AC napsal(a):

Roman

AC: "to už vám snad dostatečně vysvětlil Suchec.."

Beru zpět, omluva, byl to Marcus Agrippa.
25. 06. 2010 | 09:01

Roman napsal(a):

Pan AC:

Ach ach, co na to říct. Mizím.
25. 06. 2010 | 09:02

AC napsal(a):

Roman

Také mizím-neříkejte nic.
25. 06. 2010 | 09:03

Kléma Gottwald napsal(a):

Soudruhu Paroubku, na počest toho, že jste konečně odtáhnul a nebudete již dále národ český obtěžovat a terorizovat(maximálně chudáky poslance údernou a plamennou filipikou), by to chtělo nějakou větší akci, například aby se sešlo tak 100-200 tisíc vuvuzel i víc a odtroubili Vám Internacionálu či Hymnu KLDR na rozloučenou:)))A pozdravujte soudružku Petru, teda jestli je ještě pořád s Vámi:)
25. 06. 2010 | 09:09

PTPák napsal(a):

Většině z vás ta eufórie z vítězství trojkaolice přejde, až přijdete na to že jste šlápli do ještě většího H....a .A myslím že to bude hodně brzo.
25. 06. 2010 | 09:11

... napsal(a):

Paroubek opět jen kope kolem sebe jako vzteklé dítě. Pominu hledání viníka na všech stranách. Navážet se do Ústavního soudu nepotřebuje žádný komentář. Ústavní soud rozhodnul správně, když poslancům zatnul tipec s jejich praxí, ajk si s Ústavou vytírali zadek.

Paroubku, ty jsi asi nepoučitelný demagog.
25. 06. 2010 | 09:11

František Matějka napsal(a):

Myslím, že jste nepochopil podstatu vzkazu voličů. Na rozdíl od Vás se domnívám, že část veřejnosti si jen konečně přestala nechat mozky vymývat. Domnívám se, že jste se pod tlak dostali sami, neboť jste nepochopili, že lidi v tomto státě přestává zajímat kolik od Vás dostanou, ale kdo to zaplatí...: http://frantisekmatejka.blo...
25. 06. 2010 | 09:12

Mydlář napsal(a):

Klémo Gottwalde!On se najde někdo tohoto jména kdo tobě a všem podobným krkem zakroutí.Všechno a nejen u nás k tomu začíná směřovat.
25. 06. 2010 | 09:17

Vzbouřenec napsal(a):

Mydláři!Oni si o to říkají už 20 let.Neboj se o práci nepřijdeš.Jen jich bude asi víc než 27.
25. 06. 2010 | 09:24

neo napsal(a):

PTPák:

opět další zbožné přání levicového křiklouna.

Takových už tu bylo poté co si lidé zvolili vládu Mirka Topolánka...

a zase nic, znovu lidé odmítli populistickou levici a pravici dali ještě silnější mandát k provádění potřebných reforem.
25. 06. 2010 | 09:28

Volič napsal(a):

Hezký spis.
S jeho pětikilovým obrázkovým Almanachem úspěchů je to ideální příloha chorobopisu pro doktora Chocholouška.
25. 06. 2010 | 09:30

jaryn napsal(a):

Ne, Paroubku.
Bylo vás dost, stejně tak jako spousty dalších "politiků". Nestojím o vaše plky, vaše názory, váš populismus, vaše nabubřelé velikášství, vaše podbízení se sockám a kupování si jejich hlasů, nestojím o vaše socanské "hospodaření". Vaše éra je zaplaťbůh pryč a už se doufám nikdy nevrátíte.
Kdysi mi byl odporný Miloš Zeman, modlil jsem se, aby zmizel v propadlišti dějin. Po vládě vaší se všemi těmi Rathy jsem na Zemana nostalgicky vzpomínal. Ono mu to aspoň myslelo a jako ekonom a prognostik prostě věděl.
Vy jste vždycky jen kecal. Nestravitelně.
25. 06. 2010 | 09:31

Kléma Gottwald napsal(a):

No Kate Mydláři, toho bych se opravdu nebál, Češi opravdou nejsou Francouzi či Rusáci, aby se tu dělaly Velké proletářské revoluce, takže si dej studenej obklad na (asi notně přehřátou a rudou) palici a nohy do tepla a buď happy:))Spíš jednu otázku, kolik ti Dimun či Filip platí za to, že píšeš úderné příspěvky do diskuzí??
25. 06. 2010 | 09:32

Želivský napsal(a):

Gottwalde!Poznámka Mydláře není tak od věci.Češi uměli taky nadělat pěknou paseku.A šlechta se sakra divila.
25. 06. 2010 | 09:42

RA napsal(a):

soudruhu Paroubku,jen krátce,voliči zkrátka odmítli tu vaši závistivou a nenávistnou bolševickou politiku. Odmítli řvoucího Ratha a Zaorálka v parlamentu . Odmítli sliby , o kterých věděl i pomalejší sociální demokrat, že jsou naprosto nereálné v době, kdy první opečovávatelské socialistické státy zápasí s bankrotem. Já doufám,že téhle politiky je už navždy konec , ČSSD má jedinou možnost, buď totální změnu politiky a politiků v čele, nebo rozpad.
25. 06. 2010 | 09:45

chytryhorak napsal(a):

Na co tak dlouhá analýza? Volby jste si prohrál především sám tím svým papalášsky nabubřelým chováním. Puchejř končí je třeba slavit.
25. 06. 2010 | 09:47

Kléma Gottwald napsal(a):

Ad Želivský: A víš, že mi to je absolutně u prd..? :-) Já beztak odcházím za měsíc za prací do Švýcarska, tady to bude totiž neustále ve srabu...pozdravuj tvýho padlýho Generalissima a můžeš mu vlézt víš kam, i když uznávám, že hezká činnost to nebude:)) čest
25. 06. 2010 | 09:49

Vlčice napsal(a):

Vlku, kde jsi. Dnes slabý odvar velkého Vlka. Kamoše Jiřího nechceš okomentovat ? Velká škoda. Možná by jsi mohl reagovat na jeho ekonomický pohled na kampaň - velcí ekonomové Havel a Sobotka zklamali. Velký Havel nás tady oslňoval svými vtipy a Sobotka radši mlčel Ale proč ne, když je Jiří ujišťoval, že jejich průzkumy je pasuje na jasné vítěze voleb. Jsou to všichni b....é na "N".
25. 06. 2010 | 09:53

Karls napsal(a):

Pane Paroubku.
Největší chyba byla agresivní politika vůči Topolánkově vládě. Nulová tolerance a plošný bojkot všech reforem, které bylo a je nutno provést.Vaše rezignace byla předčasná. Nyní totiž stačí nechat pravicovou vládu v poklidu konat. Po čtyřech letech budou lidé, pod tímto náporem
tak zdecimovaní, že v příštích volbách dostane soc.demokracie 40%
25. 06. 2010 | 09:58

Bobo E napsal(a):

Pane Paroubku, toto jsem čekal - překvapil jste mě akorát tím, že jste vydržel 3 týdny, než jste se k vyplození takovéhoto textu odhodlal.

Přesně jsem čekal, že napíšete toto - "já za nic nemůžu, může za to pravice, média, hloupí lidé".

To, že jste postavil kampaň na hesle "nic se neděje, vše je v pořádku", úplatcích v podobě 13.důchodů a slibech vyšších soc. dávek. Ani Michal David, symbol to komunistických oslav 1.Máje asi nebyl úplně šťastný tah.

Navíc od listopadu bylo zcela zřejmé, že vaším jediným cílem menšinová vláda ČSSD opřená o KSČM. Z tohoto pohledu vidím spíše chybu v negativní kampani vedené proti Zemanovcům - což by byl kromě komunistů váš jediný přirozený koaliční partner.

Tam bych viděl příčiny vaší "porážky".
25. 06. 2010 | 10:00

Pepa napsal(a):

To co zde čtu mě utvrzuje v tom, že voliči ČSSD se rekrutovali z řad KSČ. Jak jsem již několikrát napsal, jsem jako volič pravice rád, že z politiky zmizel Topolánek, Langer, Gandalovič, Bém, Vodrážka atd. Vím, že pro tyhle pány je největším trestem ztráta vlivu a zůstat maximálně poslancem je obrovský pád, protože o peníze zde až zas tak nejde, vždy je někdo zaměstná, mají dost kontaktů a částečně i vliv. Ale protože zneužili důvěry voličů, musí pryč. Paroubek své voliče chytal na třicetikorunový poplatek, třináctý důchod, zaměstnanost, vyšší platy, nesplacení stát. dluhu. Byla to jen lákadla, která byla zvláště v době krize, zcela mimo reálné možnosti, což se potvrdilo ihned po volbách rušením proplácení poplatků Krajskými úřady. Žijeme si nad poměry, přebytek jídla, nesmyslné nákupy aut, televizí, veškerého spotřebního zboží, skoro žádná nouze. Tato nenažranost se promítá všude i ve státní správě, předražených zakázkách, kde to je zvláště nebezpečné a je na slušných politicích, aby se zbavili svých zkorumpovaných přátel, Bendou začínaje, Dalíkem konče. To vše povede k tomu, že náš stát dojde krachu a my budeme jen vzpomínat na pravidelný důchod, zdravotnictví za tři pětky atd. Žijeme v blahobytu, jen si ho nevážíme. Otázkou je, zda již není pozdě, protože nasekané státní dluhy nezaplatí politici, ale my pracující lidé. Chápu, že pro většinu lidí je státní krach jen iluze, zkuste si ale vzít hypotáku a neplatit, banka vás vysvlékne i z kalhot. Se státem je to stejné, jen průběh je delší, stát je lukrativní klient.
25. 06. 2010 | 10:05

Mirek napsal(a):

To co napsal Paroubek, může napsat opravdu jen totální ignorant, mluvka, polovzdělanec a nemocný člověk, který neví jak okomentovat svoji prohru. Sám se nemůže před sebou podívat ani do zrcadla.Místo toho raději blije navenek nepravdy a polopravdy.
25. 06. 2010 | 10:06

dire napsal(a):

Po přečtení vašeho nového příspěvku do blogu musím upřímně říci toto: "Jsem velmi rád, že už jste pouze řadovým poslancem a jako takový máte pouze minimální vliv na chod této země a života občanů. Domnívám se, že hlavním důvodem volebního výsledku je Vaše osoba a konspirační teorie, které na tomto blogu ob tři týdny nabízíte jsou skutečně směšné."
25. 06. 2010 | 10:11

Bobo E napsal(a):

to Karls: Aby ses za 4 roky nedivil. On se Jirka Paroubek pořád snaží naznačovat, že lidé nevolili ODS, TOP06 a VV kvůli programu, ale jenom proto, že volili PROTI Paroubkovi.

Tohle je zcela mylná a pro ČSSD velice nebezpečná představa! Navíc se lehce může stát, že po vzoru TOP09 a VV vznikne nová středolevá strana.

Navíc nota "chudého obyčejného člověka" je už dost ohraná - obzvláště když podle statistik polovina Čechů má vyšší plat než 22000Kč měsíčně.
25. 06. 2010 | 10:12

Bobo E napsal(a):

Paroubkova severočeská anabáze:

Pochopí někdo z voličů ČSSD, proč se Jirka Paroubek, odjakživa působící a bydlící v Praze, kandidující a zvolený do sněmovny v Praze, vedoucí místní organizaci Prahy 5 (kupodivu v Praze) přestěhoval do Teplic? To bude denně dojíždět hodinu z Teplic do Prahy a zpět?

Důvody jsou dva - trošku si přihřát polívčičku ve volební kampani (kandidoval "na tutovku" v Ústeckém kraji) a hlavně je tu ten příspěvek na dopravu a nocleh pro mimopražské poslance (pánové, kdo z vás to má?)! Byt od teplického veksláka Bendy má za hubičku a pár desítek tisíc tisíc k platu se přeci hodí. A proč ne? Bohouš Sobotku už to takhle praktikuje několik let - bydliště má někde u Jindřichova Hradce a ačkoli ho tam už dlouho nikdo neviděl, příspěvky se jenom sypou.
25. 06. 2010 | 10:21

Petr napsal(a):

Pane Paroubku , ten článek vystihuje přesně , proč jste získali tak málo hlasů . Vy se nestydíte napsat , že vlády ČSSD při růstu HDP 3-6% procent vytvořily rezervu v rozpočtech 145 miliard za dobu cca 8,5 roku a vytvořily cca 60% stávajícího dluhu. Až začne ČSSD říkat pravdu i o období vlády 1998-2006+2007 , protože rozpočet na tento rok připravila ČSSD , tak se Vám voliči možná vrátí.Vezmu-li ekonomické údaje za období 2004-2006+rozpočet připravený Vaší vládou na rok 2007 , měly být v těchto letech přebytky ve výši cca 100 miliard ročně . Pokud nebyly , nevím pro vyčítáte vládě za rok 2008 a 2009 deficity .
25. 06. 2010 | 10:23

rr72 napsal(a):

A co ty Vaše megakampaně, estrády, billboardy, najatí roztleskávači skoro všude, pivka a klobásy to vymývání mozků nebylo. Smiřte se laskavě s tím, že lidi volí nejmenší zlo, a tak se jim nedivte, že Vás hodili přes palubu.
25. 06. 2010 | 10:27

Pedro napsal(a):

Větší shluk pitomostí jsem snad ještě nečetl )zkusím ještě zavzpomínat, ale nejsem si jist). Ještě že měli demagogičtí socani v čele tandem Paroubek - Vinnetou (Tvrdík, který se sám přiznal jako pitomec v neuvěřitelném rozhovoru k tomu že právě Vinnetou je jeho nějvětší vzor a hrdina a že kdyby nepřestoupil na vojenský gympl, nikdy by nedokončil střední školu). Bez těch dvou se bojím, že by ta demagogická strana snad i ty volby vyhrála!
25. 06. 2010 | 10:27

Hael napsal(a):

Ach jo pane Paroubku, slušelo by Vám víc skromnosti a sebereflexe. Myslím, že Vaším největším úspěchem je zformování vítězné politické strany s nulovým koaličním potenciálem. Kdepak pravicová média, ale Vaše arogance a papalášství.
25. 06. 2010 | 10:27

ODS smrdí napsal(a):

čtu tu nenávist vůči vám a od fanatiků ,co dřepí celé dny na netu a píší o pracovitostých lidech.Klasika.Největší vši vždy rádi soudí a poučují.Vši volící žumpu ODS a jejich pobočky.S takovými je potřeba rázně zatočit a naučit je makat v prospěch lidu!
25. 06. 2010 | 10:29

von kulak napsal(a):

"Nikdy bych nevěřil, že část veřejnosti si nechá v demokratické zemi takto vymýt mozky. Za starého režimu bylo vymývání mozků jaksi z donucení, teď bylo dobrovolné."

Jyrko, ty máš fakt dost! Skutečně myslíš tím starým režimem to, na co jsi sepisoval oslavné ódy?

viz např zde:

http://eden-x.cz/topic_file...

"Ano. Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti ? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů ? Stále nevyužíváme všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních i krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích."
http://zpravy.idnes.cz/vzdy...

Ty jsi úplně mimo, tvůj mocenský absťák tě naprosto zbavil soudnosti!
25. 06. 2010 | 10:30

Vojta napsal(a):

Stejně, Paroubku, můžeš podle médií i za sopku na Islandu
25. 06. 2010 | 10:36

Michal napsal(a):

Ja to vidim asi takhle,me odlakal nelogicky program , vsichni vime, ze zeme potrebuje zefektivnit a uskromnit se. Vase blbost byla do nebe volajici, po Evrope krachuji staty a na me z billboardu kouka heslo 13.duchod z dividend CEZu. Jak jste asi mohli dopadnout na misto reforem jste slibovali jednorazove darky. Pokud by socialni demokrate prisli s vizi Socialne citlivych reforem vysledek by byl o rad jiny, ale v teto oblasti jste neodpracovali nic. Vtipny docent treba zde na blogu vubec neprezentoval ekonomicky program strany, z cehoz se na me nezlobte neznam vubec nic, takze je to jako kdyby zadny nebyl. Pred volbami plnily noviny zpravy o deficitu penzijniho systemu, z nazoru soc.dem. znam jen chceme zabranit opt-outu, takze opet plati, lidi nejsou blbi a vi, ze ten system se hrouti, proste starnem, a nabidka soc.dem. upravy paramteru, takze v konecnem dusledku namisto individualniho sporeni odchod do duchodu v 75 letech(mne je v soucasnosti 25, ale v tolika letech bych musel jit do duchodu, abych mohl dostavat stejny podil, vuci realne mzde jako dnesni duchodci ze statniho systemu).

Takze secteno a podtrzeno, mohli jste prijit s propracovanou socialne unosnou reformou a nabidnout ji volicum, misto toho jste nabidli volicum pivo a penize na ruku. Kdo vas jako mel volit(asi jste cilili na ty prave socky)?

A na zaver, Vasi vinou nam bude davat do kupy finance "kazdy den na mol" bratr Kalousek, clovek, ktery se podepsal pod kazdou korunu, kterou se tenhle stat zadluzil.
25. 06. 2010 | 10:38

Marsi Cepelkova napsal(a):

Voliči volící HOP a WW(SS?,PP?)nevolili jejich program,volili jen a jen proti tomu zlému bubáku Paroubkovi,u uren to ještě hloupě vykřikovali...přišla mladá rodinka s dvěma dětmi a už ve dveřích hlásili:jdeme volit proti paroubkovým dluhům..nádherná ukázka vlivu křivé a prolhané masáže médií a stupně vymytí českých mozečků.však i tihle chytráčci brzy ucítí vliv vítězství trojkoaliční pakáže na svoje peněženky.Jediná změna bude,že budou platit ještě mnohem víc a dluhy zrovna těch,které zvolili.přeji jim to hlupákům.Ať se jich co nejvíce ocitne na ulici.možná se jim rozsvítí,co je naše "pravice" zač a koho zastupují.Sbírka nej gaunerů republiky v žoldu ještě větších..
25. 06. 2010 | 10:39

Ľubomír napsal(a):

To nie je vina médií, to je Vaša nafúkanosť, druhý Fico. Neviete prijať porážku. Máte voľby ako v hokeji do semifinále ste sa dostali, ale vo finále pri zostavovaní koalície ste pohoreli. Väčšina ľudí, ktorí volili Vás nechcú, podobne je to na Slovensku... Väčšinu kresiel má pravica. Ak máte výhrady voči médiam robte kampaň na sociálnych sieťiach, ale najprv si nastavte zrkadlo.... České média oproti zahraničiu sú slabé.... Sociálny štát nájdete v KĽDR, Venezuele, Kube a môžte tam ísť aj s Ficom, keby ste tam kritizoval komunistické média Vás zatvoria a ľudia tam žijú v úplnej chudobe... :)
25. 06. 2010 | 10:40

Petr Kolář napsal(a):

Pane Jiří, tak už to kousněte.
25. 06. 2010 | 10:43

doky napsal(a):

Pane Paroubku, ono je někdy užitečnější zamyslet se také nad formou, nejen nad obsahem. Zamyslel bych se nad tím, jak Vaše kampaň probíhala. Mnoho věcí, které vytýkáte jiným (arogance, destrukce, spiknutí, nereálné sliby...) jste ve skutečnosti používali vy (ČSSD) sami. To, že si to neuvědomujete (aspoň ne veřejně) by se dalo nazvat podle psychologů projekcí - nepravosti, které připisujete druhým, jsou ve skutečnosti výsledkem Vašeho pohledu do zrcadla. Bohužel si tenhle jev neuvědomujete. V tomhle jste překročili hranici, kdy to prokoukli i vaši "obyčejní lidé".
25. 06. 2010 | 10:46

Jiří Lupoměský napsal(a):

Pane Paroubku,
souhlasím se vším, co jste v tomto blogu napsal. Ti, co si připadali "in" a "cool", když volili p. knížete (ve skutečnosti volili Kalouska) nebo onoho grázlíka Johna, brzy zjistí, zač je toho loket. Ty vulgární komentáře, kterých je tu tolik, nečtěte, jejich účelem je, aby jejich autoři ulevili svým mindrákům.
Vám přeji, abyste se rychle dostal zpět a mohl dál vést středolevý proud v naší politice. Jste schopný člověk, jen buďte více kritický k americkým poradcům. Nejsme v Americe (naštěstí.
25. 06. 2010 | 10:47

Banjo napsal(a):

To je zajímavé - socani měli prakticky monopol an volební billboardy už skoro rok předem a drsně útočili napřed na ODS, posléze i na TOP a nakonec se zaměřili i na Johna. V té době už ale monopol neměli, protože i ostatní začali utrácet za kampaň - jenomže oni jeno cca 2 měsíce předem. Ovšem že neexistuje médium, které by ČSSD bezvýhradně podporovalo, to mu vadí... Možná snad ty LISTY - "Nezávislé (předvolební) noviny sociální demokracie". To mi přišlo do schránky a hodně jsem se smál, když jsem si četl ten podtitul.
Pokud chtěl Ing. Paroubek zvýšit naši prestiž v Evropě, možná neměl svrhávat vládu uprostřed našeho europředsednictví a pak na výsledek koukat jeko vyoraná myš.
A ve slušné společnosti se o vlastním platu nemluví, natož se jím chvástat jako pan Jiří. A sčítat svoje hlasy s extremisty, to je ve slušné společnosti taky tabu...
Abychom to shrnuli - pan Pyrrhos to onehdá taky vyhrál.
25. 06. 2010 | 10:48

Siberova napsal(a):

Pane Jiří!!!Doufáme,že nechcete odejít z politiky,nechte ty "vítěze" ,ať ukáží národu co svět neviděl,nejdéle za 4 roky Vás bude volit 40-50% voličů.Volby jste vyhrál,chyba byla,že jste nezaložil ČSSD-2 a ČSSD-3.Měl by jste nad 50%:-))))).Je to chyba systému...jako Slovensko...vládnou pidistrany s 10%.
25. 06. 2010 | 10:48

CYRIL napsal(a):

Před rokem jsem se často účastnil diskusí na stránkách webových novin. Psal jsem, že pokud budou v čele ČSSD lidé jako Paroubek a DRath, nemůže tato strana dostat hlasy slušných a soudných lidí. Fanatičtí socani na moje příspěvky reagovali agresivně, například že můj hlas ČSSD nebude potřebovat, protože ve volbách drtivě zvítězí. Navrhoval jsem členům ČSSD, ať se Paroubka, DRatha, Tvrdíka a dalších co nejrychleji zbaví. Pan Paroubek musí pochopit, že lidé nejsou hlupáci, že vidí, vnímají a reagují. Jestli někdo "vymýval" lidem mozek, pak to byli právě Paroubek s DRathem. Nové vedení ČSSD by mělo na prvním místě vyloučit ze strany DRatha. Ten je tak zákeřný a nečestný, že dokud v ČSSD bude, odebere jí u každých voleb 10% hlasů. Dalších 5-10% hlasů pak bude ČSSD stát členství Paroubka. Tak nad tím mohou členové ČSSD a její noví vůdco přemýšlet. Kdyby si přečetli šéfové ČSSD moje názory před rokem, mohli být bez Paroubka a DRatha a mohli této zemi vládnout.
25. 06. 2010 | 10:53

Petr napsal(a):

Nevim jestli jste tak blbi ale o paroubkovi to neni. Respektuji vysledky voleb a prvni co bude tak ti co tady pisou budou zde i nadavat. Pockejte jak nas vsechny vysajou s temi skrty stejne vsechny dluhy zaplatime my a oni nahore vymysli zase nejake tunely. (skolne, ruseni prispevku stavebiho sporeni, snizovani materske, snizeni platu statnich zamestnancu, zvyseni dph uz se tesim jak to tady dopadne:))
25. 06. 2010 | 10:53

host napsal(a):

Z čistě osobních důvodů bych se pana Jiřího Paroubka rád zeptal na zcela jednouduchou věc. Můžu za vásledky ČSSD ve volbách i já nebo ne? Rád bych to večer dětěm před spaním řekl, aby byly klidné. Já si na rozdíl od Vás celý život myslím, že za svý průsery si vždycky může každej sám.
25. 06. 2010 | 11:00

Honzaousek napsal(a):

Dobrý den pane Paroubku,
dovolte mi, abych Vám poblahopřál k Vašemu vítězství ve volbách. Vaší pravidelnou a pilnou nabubřelostí a arogancí se Vám podařilo přesvědčit obyčejné lidi o správné věci. Výsledky voleb, doufám, definitivně na nějakou dobu řekly, že vaše demagogie a naivita o neufincovatelném "Sociálním" státu jde nenaplnitelnou iluzí. Samozřejmně je mi Vás líto, protože jako obyčejný člověk budete mít daleko z Ústí do hotelu Kempinsky na kaviár. Možná by ale stálo za to zjistit jak jsou na tom s kaviárem Marťani, nebo KSČM. Ta by mohla jako poděkování za Vaši "propagaci" KSČSSD otevřít malou občestvovnu s dodávkami kaviáru od Putina.
Tak tedy ještě jednou dík za Vaši práci pro zmoudření českého národa, že se nedal Vašimi bludy oblbnout.
Zase je tu jedna výhoda, Vaše dcera nebude muset splácet dluhy, které byste udělali. Taky jako dceři obyčejného člověka by se to splácelo špatně. I když kdo nato má?
25. 06. 2010 | 11:01

Nevoliči Nečasovy genocidy napsal(a):

Je veselé sledovat nekončící fanatickou protiparoubkovskou nenávist místních udřených budovatelů!!!jirko pokračuj,je poznat ,že jsi člověk na svém místě a děláš to velice dobře.Jinak by totiž tak nezuřili.Musíme je brát takové jaké jsou,duševní trosky:-))))
25. 06. 2010 | 11:01

Jeníček napsal(a):

Ten text je hodně paranoidní a málo poctivý. Vliv své osoby na výsledek voleb pan Paroubek prakticky pomíjí. Třeba vajíčkovou válku sám vyprovokoval slovy: "Tak to vidíš, chudáku, eště ses ani netrefil," která pronesl před televizními kamerami při prvním incidentu.
Nepoctivý sám k sobě je i v otázce státního dluhu. Dlouhodobě podíl státního dluhu na HDP vždy klesal za vlády ODS a stoupal za vlády ČSSD. Výjimkou je samozřejmě období celosvětové krize v posledních letech. Ale ČSSD dokázaly podíl dluhu zvyšovat i za šestiprocentního růstu HDP! A to už je skutečně nezodpovědnost! O svržení vlády v době předsednictví EU ani nemluvím. To už je přímo dokladem nezralé osobnosti.
25. 06. 2010 | 11:01

Ambra napsal(a):

Asi si J.Paroubek představuje přeměnu KSČM tak, jak on si vyměnil manželku a s novou se nechal fotografovat na plakáty. To podle mě byla nevětší chyba v kampani, protože plno starých lidí si začalo myslet, že tak jako svou původní manželku odkopne po svém vítězství i všechny starší lidi a začne propagovat jen "mladé, blbé, iniciativní".
A pokud naivka píše o jednotné pravicovosti médií, tak to je pravda. Ale co udělala ČSSD, když měla s komunisty v roce 2002 nějakých 111 hlasů. Nechala se ovládat zaslepenými ještnými postkomunistickými disidenty, místo aby oné situace využila alespoň k pacifikaci České televize na objetivní médium (kde by byl alespoň jeden jediný levicově orientovaný reportér.) Takovéto hrubé taktické chyby, jak je vidět, jim histori neodpustila.
25. 06. 2010 | 11:04

Marcus Agrippa napsal(a):

Jeníček:
státní dluh je vinou hlavně ČSSD - naprosto nepravdivé klišé.
25. 06. 2010 | 11:06

komin@gmail.com napsal(a):

Kdopak za vás vytiskl boardy typu: "Důchodcům přidáme ze zisku ČEZu" "Budeme regulovat ceny energií" a koho napadla ta skvělá myšlenka oblepit jimi každý roh. A to pominu pivo za dvě koruny a to co se za ním natáhlo. Nikoho nenapadlo, že se oslovuje skupina lidí, která k volbám nechodí a ostatní se urazí? A kde jsou nějaké osobnosti? Kde je modernizace vyhlášená před X lety? Kde jsou ty úderné myšlenky, co osloví mladou generaci? Kde jsou jasné a konkrétní programy, které se budou prosazovat? Atd... Hlavně, že za to můžou ti ostatní, my jsme OK.
25. 06. 2010 | 11:11

Valaška napsal(a):

Soudruhu Paroubku ! Nehledejte prohru ČSSD u jiných, ale sám u sebe, který se stále vychvaloval, že není nad něho - až došlo k pádu, který jste vskutku nečekal. Občané nesnáší chlubily, ale pracanty, co to s republikou myslí vážně a pracují na odstranění chyb, které byly právě Vámi nadělány. Dluhy se platit musí, jak jste to vlastně poznal sám na sobě, na Váš smýšlený.Bavansmilde penn vychloubaný kredit jste doplatil.
25. 06. 2010 | 11:12

Marcus Agrippa napsal(a):

komin@gmail.com:
jako sorry, ale českou mladou generaci osloví kdejaká ptákovina ( ovšem dobře frikulínovsky podaná ).
25. 06. 2010 | 11:13

RA napsal(a):

já doufám,že s odchodem Paroubka skončila ta jeho bolševická politika jako taková a že už nebude mít nikdy šanci se vrátit.
On se snažil rozdmýchávat závist a nenávist mezi lidmi ,v určitých skupině voličů se mu to dařilo,naštěstí to byla menšina .
25. 06. 2010 | 11:20

Petra napsal(a):

Vážený Pane Paroubku! Nechápu, kde berete tu drzost nebo odvahu, ale já bych se přikláněla spíše k variantě první, urazit všechny voliče, kteří nevolili ČSSD formulací,že jim byly vymyty mozky. Ale co od Vás čekat že? Já osobně si dodnes pamatuji, jak jste jedny prohrané volby přirovnal k převratu v roce 1948. Tenkráte jsem pochopila, co jste zač, neboť jste to vyřkl nekontrolovaně a v emocích a to jsou lidé nejupřímnější. Rétoriku a vystupování ne zrovna málo podobné dobám minulým máte pod kůží a i když Vám nelze upřít, že se snažíte tuto část své povahy maskovat čím dál tím lépe, jsem velmi ráda, že volby dopadly tak jak dopadly.
25. 06. 2010 | 11:20

Xiaoyan napsal(a):

Vážený pane Paroubku, vyjadřovat se k obsahu celého sáhodlouhého článku (na který jsem si vyhradila část rána, abych ho mohla celý přečíst) by bylo asi příliš dlouhavé a zbytečné. Takže pouze dvě věci:
- Už několik týdnů před volbami byly všemožné noviny (v největší míře asi (rudé) právo) doslova přeplněny sebechvalnou inzercí ČSSD - jaký by tedy byl důvod psát do všech těchto novin další oslavné články na vaši osobu a stranu, když už tak tam bylo více vaší inzerce než samotného zpravodajství? (Při té příležitosti jsem si vzpomněla na starý vtip: otevřu televizi - Lenin, otevřu rádio - Lenin, otevřu noviny - Lenin. Nyní se bojím otevřít konzervu.)
- Stěžujete si na to, že za poslední více než rok jste nečetl v médiích ani jeden článek alespoň neutrální povahy. Možná jste si toho ve svém paranoidním pohledu nepovšiml, ale například týdeník Respekt (který máte zařazen do kategorie médií, na které nelze pohlížet jinak než s despektem) nejméně poslední měsíc před volbami psal o tom, že když zvítězí ve volbách ČSSD a sestaví vládu, tak konec světa rozhodně nenastane, protože i takové vládě nezbyde než zavést aspoň jistý stupeň reforem, že je to zkrátka nutnost, kterou si jistě i vaše strana dobře uvědomuje.
K ostatním aspektu vašeho paranoidního pohledu se zde jistě vyjádřili už jiní...
25. 06. 2010 | 11:20

dn napsal(a):

Pane předsedo, před dalšími volbami více jazzu, prosím. Z výše uvedeného textu je patrno, že by Vám docela šel. Ke kaviáru se docela hodí. Zajímalo by mně, kdo vám vymýšlel předvolební kampaň. Můžu hádat? Kočkovi?
25. 06. 2010 | 11:28

divizna napsal(a):

Osobně se domnívám, že je to poměrně zdařilá analýza. Jen doufám, že se nyní nezachováte, přece jen trošku z uražené ješitnosti, jako Zeman.
PS: Nechápu, proč ti, kteří nenávidí levici, mají potřebu se k tomuto vyjadřovat. Jistě si najdete pravicové blogy, kde můžete opěvovat vaše "bohy". Ale asi je pravda, co už bylo napsáno výše, že umíte jen hrubě urážet a dehonestovat.
25. 06. 2010 | 11:32

Robos napsal(a):

Pane paroubku, Vy jste prostě nepoučitelný nabubřelec. Nestojíte mi za to, abych se vyjadřoval k tomu, kdo všechno může za Vaši prohru, teda kromě botiček pro miminko... Jen by to chtělo trochu skromnosti, pokory a férového jednání.
25. 06. 2010 | 11:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další příspěvek obsahující hanlivé komolení jmem, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 11:43

Realista napsal(a):

Realista Romanovi: Velmi se mýlíte.
1) Jsem normální pracující člověk, žádná líná, nepracující socka. Na druhou stranu však nejsem žádný sobec a mám i nějaké sociální cítění. Mým životnímkrédem není bezohledně hrabat na úkor jiných.
2) Vy byste si měl udělat pořádek v pojmech: sociální se nerovná socialistický.
3) Voličů ČSSD bylo určitě víc než bezdomovců, tak špatně na tom ta naše vzkvétající vlast zase není. A kdybych potkal na nádraží bezdomovce, o kterém bych bezpečně věděl, že se do tohoto ponižující postavení nedostal vlastní a měl jistotu, že almužnu neprochlastá, tak bych mu i tu stovku dal.
25. 06. 2010 | 11:49

hufnágel pišta napsal(a):

Ani enormní množství žvástů nemění nic na tom, že toho, kdo v závodě nevyhrál, se už nikdo na nic neptá.
25. 06. 2010 | 11:50

Vlasta H. napsal(a):

Takhle uvažuje a píše typický škůdce,parazit a gauner volící ODS........Jsem rád, že to takhle dopadlo :o)
Pane Paroubku, jsem rád, že to takhle dopadlo a že se stalo, co se mělo už dávno stát. Myslel jste si,že už jste dopředu vítěz a ve finále vám spadnul hřebínek. Tolik jste tomu věřil, až vás vaše iluze srazila na kolena. Když jsem se díval na grafy zadlužení vlád, tak největší a hlavní podíl měla na tom vaše strana ČSSD. Co se týče toho Řecka o kterém tvrdíte, že byla největší páka ODS, tak ODS měla pravdu. Vaše vláda by tuhle zemi s těmi vašimy výhodami pro občany dovedla k bankrotu. Když nejsou peníze, tak není z čeho brát, musí se šetřit. Ale vy by jste se rozdali do poslední koruny, jen aby jste některým občanům zaplácli mozky a pusu. Každý rozumný občan si to dokáze spočítat. Je to jako s domácí kasou.. A není v tom žádný trik ODS. ODS jsem vždycky fandil a této nové trojkoalici držím palce.

25.06.2010 00:15
Launcherr
25. 06. 2010 | 11:50

Tunel napsal(a):

Přečteno 31635
Komentářů 583
Nejčtenější blog? Není to na diplom? :o)
25. 06. 2010 | 11:51

John. napsal(a):

Paroubek je grafoman. Jinak to nazvat nelze.
25. 06. 2010 | 11:51

Realista napsal(a):

Robosovi: Bylo by dobré dodržovat pravidla diskuze a nenadávat někomu do nabubřelců. Pak se může podle té vaší mluvy zdát, že tím nabubřelcem jste zrovna vy. Slušnost a věcnost nením slabost! Nadávat někomu anonymně je zbabělost!
25. 06. 2010 | 11:52

duroy napsal(a):

Pane Paroubku, vy jste nevyhráli, protože jste vyhrát nechtěli! Na podzim jste to měli v kapse, a na jaře jste naprosto rezignovali na téma určené pro vaše voliče, zaměstnance.
Proč? To jsem se nedozvěděl. Proč jste neuchopili téma zákoníku práce, např. od roku 2007 je možno upravovat zaměstnanci mzdu bez jeho souhlasu, proč? To jste tak spoléhali na velkou koalici, že si hezky budete parcelovat tuto zemi s ODS? Máte smůlu, jsou tady místo vás jiní, i když né lepší.
25. 06. 2010 | 11:54

Realista napsal(a):

Vlastě H: Pořiďtzen si dobré grafy -největší zadlužení nastalo v posledních letech, kdy nebyla u vlády ČSSD. Asi jste mladá, krásná, zdravá, bohatá - ale vše může být jinak, třeba se ani nenadáte. A pak možná změníte názor.
25. 06. 2010 | 11:56

neo napsal(a):

Tunel:

jeho žena byla lepší:
16.07: Óda na manžela
Autor: Petra Paroubková Přečteno 169225 krát Pošli e-mailem 1753 komentářů
25. 06. 2010 | 11:56

neo napsal(a):

Realista:

No jo, chtělo by to lépe číst... pani Vlasta H jen okopčila čísi příspěvek a dala mu titulek
Takhle uvažuje a píše typický škůdce,parazit a gauner volící ODS
25. 06. 2010 | 11:58

Kikiklaus napsal(a):

Liborku Stejskalů,ty budeš určitě vyláchnutý studentík v žoldu pravičácko-židovského serveru.Tady mazat můžeš,ale měl by sis utvořit brigádu o počtu asi tak 5000 vygumovaných studentů,protože jména jako Nečasliz,Kalousčork,Tlučkřivodržkoř,Kleptoněmka,Lulínek,Vondroksicht,Degenerokníže a další budou brzy zdobit nejednu zeď a to v metrovém písmu....Budeš mít co mazat modrořiťolezče.
25. 06. 2010 | 11:59

František napsal(a):

Milý autore, řekl bych, že potřebujete pomoc odborníka, schizofrenie se dá utlumit léky.
Víte kolik poslušných voličů čSSd kvůli vám radši volila jiné strany a nebo vůbec ne?
Pravicové strany vám jsou určitě vděčné za svůj úspěch.
A ještě otázka: mám 12 jablek, můžu jich rozdat 13? Já vím, že čSSd by to uměla, jen mně zajímá návod.
25. 06. 2010 | 12:00

Vidoucí napsal(a):

Nic se nebojte vy voliči TOP, ODS a VV - pro nás, pro lidi nízkých a tředních příjmů, pro důchodce, rodiny s dětmi a tělesně postižené --- bude hůř, podstatněš hůř! A dobře vám (nám) tak, kdfyž jsme blbí a necháme si vymýt mozky zaprodanou sebrankou.
Jen těm nejbohatším se na prachy nehrábne a hrábnout nesmí!
25. 06. 2010 | 12:00

praotec napsal(a):

Při útocích na Paroubka platila ODS "uvědomělým studentům" 500Kč za akci + plato vajec Pak se ODS spolu s objektivníni novináři vysmívala ČSSD za vajíčka a Facebook.....a najednou přilétlo vejce na Topolánka a to bylo trestuhodné, protože toto vejce se za letu změnilo v kámen a ten navíc dopadl na opačnou stranu hlavy než potom vytryskla “rybízová“ krev! Zatímco “uvědomělí studenti“ byli v tisku oslavováni a ČSSD zesměšňována, bylo hození vejce trestuhodné na Topolánka trestuhodným, fašistickým činem - jak psali novináři. A takhle “nestranně“ podávají “objektivní“ novináři informace téměř o všem co se týká levice a pravice.
Za bolševika bylo dobré to co bylo dobré pro bolševika. Nyní je dobré to co je dobré pro pravici a “objektivní novináře“ A to nejsem příznivcem socanů ani komunistů, pouze jsem ještě nezapomněl jak se žilo za bolševika. To dostávala demokracie a svoboda slova pěkně na Pr...l . A jak je tomu teď.
25. 06. 2010 | 12:01

stejskal napsal(a):

To jste napsal moc dobře, pane Kikiklasi.

Děkuji Vám za Váš zajímavý názor.

Libor Stejskal
25. 06. 2010 | 12:01

stejskal napsal(a):

Smazal jsem dva příspěvky obsahující hrubé nadávky, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 12:05

Kikinaklaus napsal(a):

Za málo za málo hošíku:-))))Uděláme si s kamarády na tyhle akce totiž čas..Místo aby jsme makali ve prospěch vládnoucích gaunerů,raději budeme škodit a deptat je...Daně? tAni hovno!!!..Lidi,co chcete,vezměte si jiným způsobem.Vše dovoleno,podle vzoru,když vládnou zloději,má povinnost krást i lid.
25. 06. 2010 | 12:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy