Vítězství bez fanfár

24. 06. 2010 | 15:23
Přečteno 77879 krát
Při hlubším hodnocení výsledku voleb do sněmovny jsem si dal tři týdny odstupu. Pročetl jsem desítky článků a mohl o věcech v klidu uvažovat. Přitom jsem odmítl uskutečnit desítky rozhovorů v médiích. Právě proto, aby můj názor byl dostatečně vyzrálý, byl ucelený a nemohl být snadno dezinterpretován. Přiznám se, že z analýz výsledků voleb, které jsem četl, mně připadal nejbližší realitě článek, zveřejněný (a to je smutné) v Haló novinách. Četl jsem i zajímavé jiné analýzy, které se soustřeďují na jevy alespoň – podle mého názoru – méně podstatné až nepodstatné a nemají odvahu nebo nejsou schopny nazvat věci pravým jménem.

Neužitečná výhra
Sociální demokracie ve volbách zvítězila. To je pro ni pozitivní zpráva. Negativní ovšem je, že toto vítězství ČSSD je před druhou stranou těsné a v souhrnu tři pravicové strany – ODS, TOP 09 a Věci veřejné – získaly ve sněmovně neuvěřitelných 118 mandátů. V proběhlých volbách byl zaznamenán jeden mimořádně zajímavý jev. Všechny tradiční strany výrazně (jen komunisté jako strana protestu mírně) oslabily oproti volbám před 4 lety: ODS o 15%, ČSSD o 10%, KDU-ČSL ani Strana zelených se nedostaly přes 5% odevzdaných hlasů a nejsou tak již v nově zvolené sněmovně zastoupeny. Lidé hledali změnu, to jsme věděli dlouho před volbami ze sociologických průzkumů.

Po pečlivé sociologické analýze jsme od závěru minulého roku věděli (a každý měsíc jsme si věci ověřovali), že v naprosté většině jevů, které působí na konečný volební výsledek stran, lidé vnímali ČSSD jako kompetentnější stranu nežli ODS. S jedinou významnou výjimkou, a tou bylo řešení problémů schodků státního rozpočtu a veřejného dluhu. Nejpozději od počátku roku měla ČSSD ve všech svých sděleních zcela důsledně ukazovat nekompetentnost poslední vlády pravice. Tedy vlády Topolánka, Kalouska a Nečase, pokud jde o deficit státního rozpočtu. Od začátku roku jsme se měli soustředit právě na toto téma. Kolik procent voličů na konci května vědělo, že více než třetina deficitu veřejných rozpočtů byla vytvořena v letech 2007 až 2009, tedy vládou pravice:

- roky 2007 až 2009: 420 mld. Kč schodku vč. vyplýtvaných 146 mld. Kč rozpočtových rezerv vytvořených sociálně demokratickou vládou
- roky 2008 a 2009: 286 mld. Kč schodku státního rozpočtu
- rok 2009: 225 mld. Kč.

Řecká karta pravice
Intuitivně jsem cítil, žádal jsem po volebním štábu, aby se této problematice věnoval, ale zřejmě ne dost důrazně. Naši zahraniční poradci, se zkušenostmi vedení desítek volebních kampaní přicházeli s doporučeními dobrých dílčích kroků v tomto směru (např. 4 artikuly rozpočtové politiky), ale ne s několikaměsíční strategií věnované deficitu a jeho řešení vedené až do voleb a vrcholící argumentačně ve dvou posledních týdnech před volbami. Tuto strategii naopak velmi dobře, zcela cynicky rozpracovala ODS a v koordinaci minimálně s TOP 09 a zejména s některými ke všemu ochotnými médii (MFD, LN a HN) ji důsledně uplatňovala. Cílem bylo neustálým opakováním vytvořit dojem naprosté rozpočtové neodpovědnosti, nekompetentnosti a vlastně nebezpečnosti návrhů sociální demokracie pro stát. V posledním měsíci před volbami média situaci hysterizovala řeckou kartou.

I veřejnoprávní média (zejména OVM), ale i další diskusní pořady v televizi i v rozhlase, neustále toto téma rozvíjely. Slabost odborného zázemí sociální demokracie se projevila právě v této otázce. Toto odborné zázemí – především Jiří Havel – produkovalo výborné pozitivní ekonomické programové dokumenty. Ale zejména v závěru volební kampaně, především tištěná média vlastně odsabotovala zveřejnění inovovaného výtečného zásadního ekonomického programového materiálu. Potřebovali bychom však širší odborné zázemí v ekonomice, nežli byli dva či tři lidé.

My jsme však potřebovali nejen pozitivní programová sdělení, ale zejména argumentaci dokazující nekompetentnost bývalé pravicové vlády. Prostě Řecko bylo pro pravici manou nebeskou. Hrozba státního bankrotu hysterizovaná médii všechna další sociální demokracií výborně rozehraná volební témata prakticky překryla a eliminovala (boj s korupcí, řešení zdravotnictví, boj s nezaměstnaností), podobně jako když v mariáši trumfové eso v posledním „štychu“ přebije jiné vysoké karty.

Brutální tlak médií
V každé západoevropské zemi existuje v médiích převaha pravicových médií, a to zejména v tištěných médiích. Není to však převaha dramatická. Veřejnoprávní média jsou ale v západní Evropě přísně politicky vyvážená.

V naší zemi není však žádné (!) médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo. Naopak část médií, a to těch nejvlivnějších, které čte dost potenciálních voličů sociální demokracie (Blesk a MFD), nenapsalo v posledních pěti letech o ČSSD a mně osobně jako předsedovi ČSSD nic pozitivního. To říkám velmi eufemisticky. Vlastně to byla každodenní štvanice vedená především vůči mně osobně, zejména v posledním roce a čtvrt. V podvědomí české veřejnosti se působením médií vytvářel dojem, že volit ČSSD je něco zcela nepatřičného. A osobní útoky na mě neměly hranice a vlastně kontinuálně pokračovaly i po volbách. Jako bych byl vůdcem Dělnické strany a ne předákem sociální demokracie. A veřejnost byla každodenně masírována, že hrozí spojení ČSSD a komunistů a návrat normalizačního režimu.

Cíl: odtlačit voliče od ČSSD
Cíl byl jednoduchý a znali jsme jej dlouhé týdny před volbami. Nejpozději od odchodu M. Topolánka z vedení ODS bylo zřejmé, že tato strana rezignovala na pozitivní volební kampaň, na své volební vítězství. A že jim půjde jenom o destrukci volebních šancí ČSSD. Šlo o to, aby se v médiích neustále vytvářeným tlakem podařilo od ČSSD odtlačit část jejich voličů k jiným politickým stranám. A část voličů ČSSD natolik znechutit a znejistit, aby zůstali doma. Nikdy bych nevěřil, že část veřejnosti si nechá v demokratické zemi takto vymýt mozky. Za starého režimu bylo vymývání mozků jaksi z donucení, teď bylo dobrovolné. Co je ještě smutnější a zcela v práci médií ostudné, je, že jakýmsi viníkem štvanice na sociální demokracii (a mě osobně) byla prý ČSSD samotná. Její údajná vulgarita, agresivita a lži. Jako by to byli sociální demokraté, kdo napadali mítinky jiných politických stran. A jako by sociální demokraté ve své inzerci nabádali své odpůrce, přijďte na nás útočit na naše předvolební akce.

A snažit se ve volební kampani sdělit, co má ve svém programu pravice, to byla ze strany ČSSD prý lež a agresivita. Dnes je řada voličů TOP 09 a zejména Věcí veřejných překvapena, co chystá budoucí pravicová vláda. Nemálo pravicových studentů jistě „uvítá“ zavedení školného… Podle analýz, které jsme si dělali ještě před volbami, zhruba třetinu voličů strany Šloufa a Zemana tvoří bývalí a tedy i potenciální voliči ČSSD (to je nejméně cca 1,5% ztráta). Zhruba pětina voličů Věcí veřejných, tedy více než 2%, tvoří bývalí voliči ČSSD. A odhadem nejméně 1,5% voličů uprchlo od ČSSD ke straně J. Bobošíkové. Celkem tedy – a to není přehnaný odhad - k těmto třem stranám přeběhlo nejméně 5 možná 7% potenciálních voličů ČSSD. A podle mého odhadu 6 až 8% potenciálních voličů ČSSD zůstalo doma.

Šloufova a Zemanova strana
Jak řekl M. Topolánek trefně na své přednášce Americké obchodní komory tři a půl měsíce před volbami, projekt SPOZ vznikl, aby poškodil ČSSD, odebral jí hlasy ve volbách. S tím, že cena za to bude pro ODS prý velice vysoká. Není těžké odhadnout, o co šlo. V případě, že by se SPOZ dostala ve volbách do sněmovny (a odebrala hlasy ČSSD), cenou za to by byl prezidentský úřad pro M. Zemana. Desítky milionů korun do volební kampaně, které zajistil M. Šlouf své straně, jsou něčím neobvyklým u neparlamentní strany. Kde se asi vzaly tyto peníze? Dovolím si tvrdit, že přišly od zájmových skupin, které měly interes na tom, aby ČSSD nesestavila vládu. Je jich velmi dlouhý seznam. Naznačím na jiném místě, které jsou nejvýznamnější z nich. Budoucí pravicová vláda, ostatně to již naznačuje ve zcela jasných konturách, bude představovat neuvěřitelné spojení významné části velkého byznysu a politických byznysmenů (Bárta, Kalousek, Šnajdr ad.). Jsou to zkrátka peníze asi tak stejně „čisté“ jako Bakalovy miliony rozdané třem pravicovým stranám. Ale zpět k Zemanovi. Miloš je skvělý vytvářeč mýtů. Proto je potřeba připomenout, že tento bývalý velký muž české politiky měl „zásadní“, spíše však zcela osobní spory se čtyřmi předsedy ČSSD (Horákem, Špidlou, Grossem a nakonec i se mnou).

ČSSD pro něj byla jen nástrojem, hračkou, se kterou si dopřával prostřednictvím svých (naštěstí dnes již značně menšího počtu) přátel pohrávat. Dostal ji několikrát na pokraj propasti:

- tou první věcí byl nešťastný podpis M. Zemana pod smlouvou s advokátem Altnerem. Neuvěřitelně (vůči ČSSD) nerovnoprávné podmínky této smlouvy podepsané M. Zemanem zavlekly stranu do více než deset let trvajících právních sporů s Altnerem. Dnes už z celé řady soudních sporů v této kauze zbývá jediný. Před několikerými volbami se Altner připomněl, aby škodil sociální demokracii. Dovoluji si tvrdit, že pokud bychom nezměnili po sjezdu strany v roce 2007 na právním poli v této cause přístup z pasivního na aktivní, měla by dnes sociální demokracie velmi vážné problémy;
- v roce 2000 v krajských a senátních volbách, které skončily zcela katastrofálně (ještě méně úspěšné byly jen tytéž volby o čtyři roky později). Po této trapné porážce neměl sílu z politiky odejít;
- po zhudlařené prezidentské volbě, ostatně i jím hloupě přetaktizované, když „jeho“ lidé nejprve odstranili ze soutěže v rámci primárních voleb v ČSSD středovými stranami nejvolitelnějšího muže O. Motejla a později v prvém kole prezidentské volby ministra J. Bureše. Jeho lidé to udělali tak vyzývavě, a tak nestoudně, že to představovalo políček tehdejšímu vedení ČSSD. Jen Ježíš Kristus by po takové facce ještě nastavil druhou tvář. Co však měly obě strany sporu v ČSSD udělat před prezidentskou volbou, byla jasná domluva, že M. Zeman půjde do všech kol a voleb prezidentské volby tak, jako V. Klaus. Pokud by to M. Zeman udělal – a bylo to jen jeho rozhodnutí – strana by nebyla rozdělena a on by velmi pravděpodobně zvítězil a stal se prezidentem;
- po prezidentské volbě v roce 2003 následovala odvetná drobná gerila Zemanovců v ČSSD. Až se jim podařilo stranu dotlačit na politické dno, neboť voliči nemilují rozhádané strany. Výsledek ČSSD dosažený v evropských volbách v červnu 2004, 8,8% odevzdaných hlasů, si může přičíst na svůj vrub M. Zeman;
- v roce 2006 se M. Zeman sice zapojil do volební kampaně před sněmovními volbami, ale zcela výběrově a dokonce útočil několik týdnů před volbami na přední lídry strany (Sobotku a Zaorálka). Nebylo jeho zásluhou, že se podařilo alespoň na zhruba rok v období let 2005-6 potlačit jeho neuhasitelnou žízeň po pomstě (ve svých vzpomínkách, které začnu zřejmě ve velmi krátké době psát, zveřejním detaily všech jeho požadavků z té doby, které jsem pro jejich nestoudnost nikdy nerealizoval);
- v lednu 2007 Zeman se Šloufem přesvědčili své stoupence Melčáka a Pohanku, aby umožnili vznik a fungování Topolánkovy vlády. Nebylo věrnějších poslanců vládní koalice, nežli tito dva poslanci čtvrté koaliční strany: Zemanovy partaje. Za protilidové zákony prosazené pravicovou vládou nese i on odpovědnost. Slepá nenávist vůči ČSSD provází M. Zemana přes sedm let a také obsedantní touha být zvolen do úřadu hlavy státu. To M. Šlouf je mnohem praktičtější, tomu jde jen o byznys. A těch nemnoho stoupenců M. Zemana v ČSSD slepě i dnes opakuje, co chce M. Šlouf.

Odstoupení celého vedení ČSSD, jak to říkají nahlas V. Dryml a J. Foldyna. A pak by se mohla vytvořit situace k návratu starých osvědčených kádrů M. Zemana a jeho samotného do ČSSD. To zatím nemají odvahu říkat nahlas ani jeho výše uvedení dva předskokani. I na základě vlastních zkušeností jsem přesvědčen, že dohoda s M. Zemanem je možná pouze za předpokladu splnění všech jím vedení sociální demokracie nadiktovaných podmínek. Nepředpokládám, že se najdou v blízkém budoucnu tak submisivní vůdci sociální demokracie, kteří by chtěli být marionetami v rukou M. Zemana. Zajímavé by bylo se dozvědět, jakou roli hrál M. Zeman a jeho blízcí (mezi ně konečně patří i předseda ÚS Rychetský) při zrušení říjnových voleb podáním zemanovského poslance Melčáka. Připomínám, že Ústavní soud tehdy bezprecedentně zrušil ústavní zákon, který ukončil předčasně volební období a zabránil tak výraznému vítězství ČSSD.

Věci veřejné
M. Topolánek v už jednou připomenutém projevu na Americké obchodní komoře charakterizoval Věci veřejné jako „mafiánský projekt pražské ODS“. Podnikatelsky, tedy manažersky, organizačně a zejména marketingově skvěle připravený projekt jsme zcela podcenili. Stejně tak i já osobně jsem podcenil potenciál R. Johna. Ten se osvědčil – ovšem v situaci zcela blahovolných médií – jako brilantní, přitom nestoudný a demagogický populista. Je zajímavé, že se nikdo z investigativních žurnalistů nezabýval jeho působením v TV Nova, zj. zavedenou korupční praxí jeho pořadu „Na vlastní oči“ (to, že to nezajímalo pravicové noviny, mě nepřekvapuje, nechápu však proč „to“ nezajímalo volební štáb v Lidovém domě). Causu podobnou cause časopisu VZP – předraženého o stovky milionů – by nepřežil politicky nikdo z jeho konkurentů. Ty největší nehoráznosti, které sděloval veřejnosti prostřednictvím médií, byly přijímány jako zlatá slova nasvědčující o politické genialitě. S vidinou pravicové koalice tak česká média i největší hlouposti z jeho úst tolerovala.

Úžasné je jeho nedávné vyjádření, kdy debatu v rámci pravicové koalice o stavebním spoření, o jeho velkém osekání uzavřel slovy, že je potřeba ty peníze dát občanům (i bankám – to už ovšem nedodal) jinak. Např. prodejem státních dluhopisů přímo občanům. Pan předseda jaksi zapomíná, že je to jiná skupina příjemců. Stavební spoření má být určeno lidem, kteří si spoří na byt či jeho modernizaci nebo vybavení. Tedy spíše mladým či mladším lidem ze střední a nižší střední vrstvy. Na koupi státních dluhopisů se zvýhodněným kuponem budou profitovat lidé z nejvyšších příjmových vrstev. Ignorance, nekompetentnost, demagogie a asociálnost, tak lze charakterizovat jeho intelektuální výkon. Nechápu, proč koalice nechce jít cestou zvýhodnění stavebního spoření podle účelu. Zkrátka ten, kdo by využil naspořené peníze na bytové účely, by dostal až např. do roka po ukončení spoření jednorázově finanční podporu státu. Pokud by uspořené peníze použil např. na koupi auta, nedostal by, kromě běžného úroku, žádnou finanční podporu státu.

VV dokázaly skloubit velmi zajímavý potenciál novosti, neotřelosti (erotické fotografie několika pohledných kandidátek) a své kampaně proti dinousaurům jako volání po společenské změně, po níž dvě třetiny české veřejnosti touží. Ucelený program tato strana nemá, voliče levice dokázala oslovit rádoby rovnostářským, sociálně vnímavým jazykem a okouzlující osobností R. Johna. VV podpoří – a o tom vůbec nepochybuji – všechny pravicové reformy bez mrknutí oka.

Komunisté
Stále více i jim samotným muselo být jasné, že jejich volební výsledek je na klesající trajektorii. V nastalé konstelaci politických sil dojde bezpochyby k frontálnímu útoku pravice na zbývající politické pozice KSČM. Pravice je před volbami nepovažovala vůbec za nebezpečné, proto si jich prakticky nikdo nevšímal. Ani z pravicových stran, ani z médií. Jsou to již druhé volby, ve kterých komunisté nedokázali sociální demokracii vyjádřit nejzákladnější lidskou, ani politickou solidaritu při těžkých útocích na ní (vajíčkové útoky loni, brutální útoky médií letos atd.). Bláhově se zřejmě domnívali, že jsou schopni získat silně levicově uvažující voliče ČSSD. Byla to zcela chybná úvaha. Přidali se tak jakoby se zadostiučiněním k útokům médií a pravice vůči ČSSD. Nikdo z nich je za to nepochválil… Lze nyní naopak očekávat těžké útoky pravice na komunisty. A je otázka, kde se tyto útoky zastaví.

Osobně nejsem příznivcem neproduktivního antikomunismu. Komunistická strana by jistě české levici nejvíce prospěla svou transformací v radikálně socialistickou stranu, podle konceptu, který jsem jim doporučoval již před pěti lety. Ten problém nevolitelnosti ČSSD pro určité části středních vrstev je právě proto, že komunisté stále představují více kontinuity se starorežimní KSČ, nežli diskontinuity s ní. Podle sociologických průzkumů by třetina voličů ČSSD nikdy sociální demokracii nevolila, pokud by ČSSD s KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni. Naivní představy některých lidí (L. Jelínek) o tom, že je nutné „mluvit“ se stranami pravice a mít pružnější program (vlastně zásadně zrevidovat svůj sociální program) je cestou do pekel. Znamenalo by to vyklidit prostor pro novou levicovou stranu.

Faktor změny – nové politické strany
Po zcela skandálních rozhodnutích Ústavního soudu ve věci zrušení voleb loni v říjnu voliči začali ve velké míře hledat alternativu k dosavadním parlamentním stranám. Pokud jde o TOP 09, spiritus agens celého jejich projektu je M. Kalousek, což zcela nepochybně není žádný homo novus české politiky. Tak nebo onak byl tento politik zapojen do všech polistopadových vládních administrativ, a to s výjimkou doby opoziční smlouvy. Tehdy byl ovšem lidoveckým poslancem a v poněkud chaotické době opoziční smlouvy, ve které sociálně demokratická vláda byla nucena získávat podporu pro své návrhy, poslancem významným. Nicméně politická reinkarnace a metoda politického přeběhlictví (Parkanová, Schwarzenberg ad.) zabrala. O Zemanovcích jsem již psal, o Věcech veřejných rovněž. Zajímavým seskupením byla rovněž Suverenita, která sice neprošla branami poslanecké sněmovny, ale dosáhla více, nežli se očekávalo.

Útok na předsedu
To, že pravice a s ní spojená média použijí na mě stejné taktiky každodenního presinku, brutálních útoků osobních (a na mou rodinu) a lží, jsme věděli. Věděl to i Ústřední volební štáb. ČSSD se bohužel příliš nepodařilo nalézt účinnou protizbraň. Škoda, že naši zahraniční poradci nenalezli ze svých bohatých zkušeností z desítek volebních kampaní, u nichž asistovali, analogickou situaci z minulosti v jiné zemi. Anebo to volební štáb v Lidovém domě nedokázal realizovat. Možná, že účinná protizbraň na soustředěnou osobní negativní kampaň ani neexistuje. Mým zřejmě největším skandálem před těmito volbami byly botičky od Diora za 1700,- Kč. Jiné mé „zločiny“ se neprokázaly.

Dominantním faktorem kampaně před těmito sněmovními volbami byla média. Nevzpomínám si, že by se o mně některé z médií za poslední rok a půl vyjádřilo pozitivně nebo alespoň neutrálně. Neustálé zpochybňování mé osoby, podprahové i brutální osobní útoky a lži, vyvolávání nenávisti. Byl tak zcela systematicky destruován můj obraz ve veřejnosti, na druhé straně neustálé zdůrazňování toho, že jsem fakticky jistým příštím premiérem, nutně negativně ovlivnilo konečný volební výsledek ČSSD. Udržet se za této situace na žebříčku popularity vysoko se rovnalo zázraku. Lidé tak dostávali poselství: nechoďte k volbám anebo volte někoho jiného nežli ČSSD, nejlépe pak menší politickou stranu. Neboť ČSSD a Jiří Paroubek jsou připraveni přivést republiku na cestu Řecka, ke státnímu bankrotu. Ta emoce přerostla v posledních čtrnácti dnech před volbami v hysterii a téma státního bankrotu překrylo všechna témata ostatní, na něž jsme v programové debatě spoléhali.

Pojem svobody
Česká pravice a pravicová média ráda mluví o svobodě. Ale představuje si jí po svém. Vůči ČSSD bylo dovoleno vše. Pět týdnů před volbami začal politický soupeř prostřednictvím skupinek antidemonstrantů napadat naše mítinky. Hozená láhev plná utopenců na sociálně demokratickém mítinku v Kladně mohla v tisícihlavém davu způsobit vážné zranění nebo dokonce zabití. Mimochodem, láhev s utopenci dopadla na rozevřený deštník, který pět minut před jejím dopadem držela má žena. Nemělo smysl pokračovat v centrálních mítincích, které by přecházely v gerilové boje a to by zcela překrylo jiná, programová témata voleb. Nemohli jsme jít cestou každodenní konfrontace na našich akcích. To by bylo jen další potravou pro pravicová média proti ČSSD. Je otázka, zda je možné mluvit o plné svobodě v zemi, pokud je (nejsilnější) politické straně bráněno svobodně pořádat její mítinky.

Zájmové skupiny proti ČSSD
Ten oboustranný tlak v médiích měl určité důvody. Myslím, že pokud politici musí prokazovat každoročně své příjmy, měla by tak učinit i média. V zásadě by stačila jen tištěná média, deníky. Bylo by to zajímavé pro ozdravení a čistotu demokracie v naší zemi. Vítězství sociální demokracie ve volbách si nepřály:

- finanční skupiny, které mají zájem, aby jejich penzijní fondy (pravice prosazuje opt-out, což umožní privátním penzijním fondům disponovat během příštích dvaceti let stamiliardami korun);
- farmaceutické firmy, které nemají zájem na šetření v lékové oblasti a naopak mají zájem zvyšovat spoluúčast pacientů jako zdroj financí kryjící každoroční nárůsty výdajů na léky;
- firmy, které mají zájem na uskutečnění ekologické superzakázky za 110 mld. Kč a v zásadě mají celou „věc“ zorchestrovanou (je potřeba připomenout, že odborné odhady nákladů, za které se dají ekologické zátěže vyřešit, se pohybují mezi 45 a 50 mld. Kč;
- lobby firem, které se chtějí přiživit na správě a prodeji církevního majetku po jeho odblokování;
- uhlobaron Bakala, který využil proti ČSSD všech možností („jeho“ Hospodářské noviny napadaly ČSSD velmi důsledně, šlo o byznys – případ 44 tisíc bytů OKD bude novou vládou pravice řešen v zásadě v jeho prospěch. To pro jeho firmy bude znamenat bendit v řádech desítek miliard korun.

A jaké byly slabiny ČSSD?
Sociální demokracie, i když vyhrála volby do sněmovny, nebude ve vládě. Pravicoví publicisté rádi píší o nízkém koaličním potenciálu ČSSD. Je to nesmysl, prostě proto, že česká pravice á priori nemá zájem o spolupráci s ČSSD. Prostě proto, že programy ČSSD a stran české pravice, jsou nekompatibilní, neslučitelné. Je to celkem přirozené. V západní Evropě jsou spíše výjimečné situace, kdy spolu dvě hlavní politické strany, tedy strany levice a strany pravice v té které zemi, spolupracují na vládní úrovni (Německo, Rakousko v posledním desetiletí).

Po mém odchodu z funkce předsedy ČSSD někteří lidé v této straně začali fabulovat o tom, že volební výsledek ČSSD ovlivnil např. „bojkot“ médií (jen tak mimochodem, nešlo o mé osobní rozhodnutí, ale o kolektivní rozhodnutí stranických lídrů kandidátek krajů, jako reakce na štvavou kampaň MFD, LN a HN předcházejících fyzickému útoku na B. Sobotku a dalším útokům) či můj údajný nevýkon ve dvou závěrečných televizních duelech a rozhlasové debatě s lídrem ODS Nečasem. Po prvé debatě podle sociologické analýzy 57% diváků, kteří duel viděli, považovalo za vítěze duelu na TV Prima mě a 43% P. Nečase. A z diváků, kteří debatu v TV Prima viděli, u 42% respondentů přispěla k tomu, aby ve volbách podpořili ČSSD a jen 22% se rozhodlo pro podporu ODS. V dalších dvou diskuzích jsme si průzkum veřejného mínění již nepořizovali, ale dokonce ani pravicová média nemohla P. Nečase vyhlásit vítězem diskuzních duelů. Co bylo ovšem zajímavé, je to, že mezi lidmi, kteří nesledovali diskuzi Paroubek – Nečas na TV Prima a byli dotázáni, představa o vítězi duelu byla přímo opačná. To nás mohlo varovat o změně společenské atmosféry v zemi.

Hysterie kolem Řecka a údajného státního bankrotu, trvalá štvanice médií vůči ČSSD a mně osobně, to byly rozhodující faktory, které ovlivnily konečnou úroveň volebního výsledku této strany. I kdyby ČSSD měla svou volební kampaň obratněji připravenu na eliminaci „řeckého problému“, tedy již od počátku roku a s gradací v závěru kampaně, nemohla by – podle mého názoru – eliminovat plně útoky pravicových médií. Není nepodstatná ani únava občanů ze stran politického establishmentu, vytvářená medií, která vynesla do popředí dva ve sněmovně nové subjekty, a zcela zatratila dva dosavadní. K posílení pozice ČSSD je také potřeba silné ODS. Při oslabení ODS řada voličů ČSSD prostě nevolila sociální demokracii a po nabádání ze všech stran volila menší politické strany či zůstala doma.

Volební výsledek ČSSD je sice vítězstvím, ale konečné rozdělení mandátů neumožňuje sestavit sociálně demokratickou vládu. V sociální demokracii je celá řada problémů, které je teď možné – ihned po podzimních volbách – řešit a nezavírat před nimi oči (což nebyl tak úplně můj případ, problémy jsem si plně uvědomoval, ale v posledních dvou letech téměř nepřetržité volební kampaně nebylo možné věnovat více času jejich odstranění). Upřímně, mezi funkcionáři ČSSD na krajské a okresní úrovni o jejich řešení ani příliš velký zájem není. A které věci je tedy nezbytné řešit:

- odborné zázemí v Lidovém domě je v naprosté většině oblastí nedostatečné, část stínových ministrů s ním nespolupracovala vůbec či jen málo, nepodílela se na jeho vytváření. Programové výstupy strany v posledních týdnech před volbami musel v průběhu kampaně často koncipovat volební štáb a (honorární) poradci v mém nejbližším okolí. Přesto se podařilo vytvořit velmi dobré programové dokumenty, nejkonkrétnější ze všech politických stran;
- velká pasivita členů a funkcionářů, zejména u funkcionářů ČSSD (včetně řady členů stínové vlády), jejich neochota osobního nasazení, angažování, např. na volebních akcích, až na výjimky na sociálně demokratických předvolebních akcích rozdávaly předvolební materiály ČSSD placené hostesky; malý zájem našich členů např. o vnitrostranické diskuze o programu – v diskuzi o programu se téměř neobjevovaly nové náměty z členské základny či od členů;
- nedostatek idealizmu mezi funkcionáři strany;
- nezájem podstatné části členů o modernizační projekt; máme většinou modernizačních týmů přesně formulované cíle v jednotlivých oblastech, zejména v práci s mladou generací a střední třídou – je potřeba po nezbytné revizi a aktualizaci nástrojů projekt modernizace ČSSD důsledně uplatnit celý, teď již možná členové ČSSD samotní budou chápat nutnost jeho prosazení;
- malá prostupnost stranických struktur a organizační decentralizace ČSSD. Lídr strany prakticky nemůže ovlivnit složení volebních kandidátek, nemá možnost dát „divokou kartu“ na volitelné místo na kandidátce atraktivnímu kandidátovi, ba dokonce ani, pokud se jedná o krajské lídry. TOP 09 a zejména Věci veřejné – nesvázané stranickou hierarchií – mohly nasadit na kandidátky zajímavé mladé a mladší tváře, a to i na čelo kandidátky (otázkou samozřejmě je, jaká bude jejich reálná politická využitelnost a výkon) – pokud VV v souvislosti se mnou mluvily o dinosaurech, ony byly tyranosaurem, představovaly však pro voliče (optickou) změnu. Pospávající kníže a hezká děvčata, to byly hlavní trumfy marketingu pravice;
- neschopnost většiny krajských lídrů v TV diskuzích, kdy zejména řada krajských lídrů malých strany byla o třídu lepší.

Závěr
Odešel jsem z funkce předsedy ČSSD po pěti letech velmi tvrdé práce a mimořádného osobního nasazení. ČSSD je – přes zklamání z volebního výsledku – nejsilnější stranou ve sněmovně. V době mého příchodu měla ČSSD sedm senátorů, dnes jich má dvacet devět a má po podzimních volbách reálnou šanci být nejsilnější stranou v senátu (ve volbách neobhajuje žádný mandát, může tedy jen získat; při dobré strategii může získat kolem deseti mandátů anebo dokonce absolutní většinu v senátu).

Pokud jde o kraje, sociální demokracie v nich nikdy předtím nebyla v zastupitelstvech příliš silná. Dnes ovládá ČSSD třináct zastupitelstev ze čtrnácti (tedy s výjimkou Prahy).

Ze dvou poslanců EP vzrostlo zastoupení ČSSD na sedm. Vliv a politický potenciál sociální demokracie ve Straně evropských socialistů (PES) vzrostl velmi významně, proto se jí podařilo získat pozici místopředsedy Evropského parlamentu.

Po čtyři roky bude v republice vládnout pravicová vláda, což dává sociální demokracii jisté politické možnosti. Získat pozice v senátu a alespoň blokovat či komplikovat některé asociální návrhy nové vlády. Na úrovni krajů pak očekávaná asociální opatření vlády P. Nečase dají možnost udržet politické pozice sociální demokracie a vytvořit tak dobré východisko k vítězství ve volbách za čtyři roky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Standa napsal(a):

praotče, vy jste ale kecal. Jeden z těch kamínkářů zaplacených ČSSD už spáchal sebevraždu, nechcete to taky zkusit, vtipálku?
25. 06. 2010 | 12:05

Marcua Agrippa napsal(a):

praotec:
na těchto dvou případech bylo krásně vidět, jak české média dokáží vytvářet virtuální realitu na objednávku. Ale opravdu úsměvný byl dramatický vývoj brutálního útoku sockom bojůvek na p.Topolánka - palcové titulky BRUTÁLNÍ ÚTOK NA PŘEDSEDU TOPOLÁNKA, pak se to změnilo na několik drobných kamínků, pak už to byl štěrk a ve finále se objevily zprávy o zinscenovaném předvolebním divadýlku. No co k tomu dodat?!
25. 06. 2010 | 12:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Děkuji všem návštěvníkům tohoto blogu.
Dosáhli jsme společně téměř 33000 návštěv.
Z každé návštěvy má autor blogu 0,1 USD, Takto pan Paroubek vydělal celkem 3.000,- USD před zdaněním.
Díky všem.
25. 06. 2010 | 12:09

M16 napsal(a):

Klidně jsi zjisti trubko odkud jsem.Šmírování,pronásledování,udávání a mizení občanů je v programu modrého svinstva už několik let...Já se vás nebojim,zbraně jsou,tak zkus zaklepat....Bavim se jenom s lidma co něco ví a zažili..nad 40!!!
25. 06. 2010 | 12:10

frt napsal(a):

000 USD je málo na pořádné zatočení s modrým sajrajtem.
25. 06. 2010 | 12:11

... napsal(a):

kikiklausi,
běž se léčit - očividně to potřebuješ ze všeho nejvíc
25. 06. 2010 | 12:11

Jan Kolář napsal(a):

Vážený pane Paroubku. To, že opět hledáte vinu všude okolo jen ne u sebe znovu dokazuje Vaši povahu. Jsem rád, že nebudete předsedou strany, každé Vaše vystoupení je ostudou pro ČR a Vaše paní jen ukázkou toho , že i vzdělaný člověk může být slušně řečeno velice jednoduchý. Pro mě jste byl vždy představitel politického hnusu, nicméně v soukromém životě Vám přeji mnoho štěstí. Sobě zase přeji, abych na Vás nenarazil ani osobně ani v žádných zdělovacích prostředcích.
Pokud bych měl shrnout Vaše politické působení, nejlepší bude přirovnání k farmě zvířat od Orwella.
Také Vám přeji aby jste nemusel splácet dluhy, které jste nadělal, protože to by se z toho pokáleli i vnuci Vaší Margarity. Sbohem a snad nikdy na viděnou, Váš odpůrce a kritik.
P.S.: Za jedno Vám poděkovat musím. Bez Vách bych nevěřil, že i politik ve vysoké funkci se v dnešní době může chovat jako gestapák.
25. 06. 2010 | 12:17

jo napsal(a):

Sladky

ČSSD je pravicová strana západní evropy ;)

Lidi zapomněli co na ně Topovláda chystala a prováděla...chtěli změnu - nové strany a mají starou vládu ODS.
25. 06. 2010 | 12:19

MS napsal(a):

To Sladký: ad "Sociální demokracie není levicová strana"

Asi jste si výše dobře nepřečetl článek svého guru ani její program (KSČ mu např.odloudila jeho velmi silně levicově silně založené voliče apod.). Možná ani nevíte, že ČSSD je členem Socialistické internacionály (podle vás hnutí střední třídy?) nebo že pravice (opak levice) je u nich nadávka - na co by jim potom byl asi "střed", že?!
25. 06. 2010 | 12:24

Pandora napsal(a):

ČSSD jsem v posledních dvou volbách nevolil. Důvodem byl vždy její předseda.
25. 06. 2010 | 12:28

praotec napsal(a):

Levice neuspěla ve volbách, i když je vyhrála, právě proto, že spoléhala na “objektivitu“ a “nestrannost“ médií. Jenže to se přepočítala. S objektivitu a nestranností médií nelze počítat, vyjma snad případu, placené inzerce a vlastních mediálních spotů. Pokud chce tedy levice ve volbách uspět, musí pravidelně, třeba i několikrát denně, věcně dementovat “objektivní“ informace, které poskytují média a obzvlášť pečlivě musí dementovat “objektivní“ informace, které mají charakter osobního útoku!! Bohužel současná volební kampaň je neustálá a nekompromisní protilevicová mediální ŠTVANICE, která se nyní rozšířila i na povolební politickou existenci levicových politiků. V to některých případech je štvanice ještě slabý výraz. Tím myslím osobní útoky a obvinění bez důkazu. Kdo na to nemá žaludek a výdrž, tak ať do levicové politiky neleze!!
25. 06. 2010 | 12:30

praotec napsal(a):

Levice neuspěla ve volbách, i když je vyhrála, právě proto, že spoléhala na “objektivitu“ a “nestrannost“ médií. Jenže to se přepočítala. S objektivitu a nestranností médií nelze počítat, vyjma snad případu, placené inzerce a vlastních mediálních spotů. Pokud chce tedy levice ve volbách uspět, musí pravidelně, třeba i několikrát denně, věcně dementovat “objektivní“ informace, které poskytují média a obzvlášť pečlivě musí dementovat “objektivní“ informace, které mají charakter osobního útoku!! Bohužel současná volební kampaň je neustálá a nekompromisní protilevicová mediální ŠTVANICE, která se nyní rozšířila i na povolební politickou existenci levicových politiků. A to v některých případech je štvanice ještě slabý výraz. Tím myslím osobní útoky a obvinění bez důkazu. Kdo na to nemá žaludek a výdrž, tak ať do levicové politiky neleze!!
25. 06. 2010 | 12:34

:-) napsal(a):

řeči, kecy, plky....

Důvodem je PAROUBEK !!!!
25. 06. 2010 | 12:35

halma napsal(a):

Musím souhlasit s názorem na tupost značné části zmanipulovaného národa.Stačila jen cílená šovinistická Česká televize a pár přihlouplých plakátů - a aniž by někdo dokázal říci cokoli konkrétního, všichni jen v negativním slova smyslu mleli : PAROUBEK, PAROUBEK. Při dotazu, koho podvedl? co provedl? ukradl něco? ... všichni pokrčili rameny a prohlásili - ale je to Paroubek. Hezký den milí tupci!
25. 06. 2010 | 12:38

jo napsal(a):

:-)

kdyby byl důvodem Paroubek tak by levicový volič, který nechce tzv. pravici volil komunisty, VV....atd středolevo... V čem úrčitě souhlasím s Paroubekem je totalitní přístup médií a nekonečné opakování řeckých hesel....strašit a škubat lidi je výsledek. Vyvolat nenávist 90% médií v ČR jsme jednou zemí s pravicovými médii.
25. 06. 2010 | 12:40

... napsal(a):

halma:
tupost čiší z tvého příspěvku - je v něm přímo hmatatelná
25. 06. 2010 | 12:40

halma napsal(a):

Pandoro, můžete vy říci proč vám, konkrétně vám, tolik p. Paroubek vadil? Prosím o váš osobní názor, nikoliv o recitaci předvolebních štěků.
25. 06. 2010 | 12:42

MS napsal(a):

to praotec:
těžko spoléhat na "objektivitu" medií a současně jim podsouvat zmanipulované statistické údaje (viz "epizodka" Tvrdík vs.ČRo). S vaším názorem o denní masáži "dementi" na cokoliv všemi deseti souhlasím. A čím dřív s tím levice" začne tím dřív se jí její voličstvo zase přežere.
Nepatrným problémem možná bude, že prostředky na takovou budoucí masáž do pětníku prožrala v při posledních "denních dementi" (rozuměj předvolební kampani).
25. 06. 2010 | 12:43

halma napsal(a):

Tři tečky -
...jo tak nyní jste mi to vysvětlil, nepracujete v televizi?
25. 06. 2010 | 12:44

Marcus Agrippa napsal(a):

halma:
ono se stačí podívat, jak nevybíravě se útočí už i na novináře a veřejně činné osoby, které se odváží psát proti současnému zbožnování"pravice"nebo se nedej bože zastanou J.Paroubka ( p.Pehe by asi mohl vyprávět ). Samozřejmě největší podíl na tom má zfanatizovaná mládež.
25. 06. 2010 | 12:45

praotec napsal(a):

VV se za levicové nedají považovat ani v náznaku.A navíc VV udělaly totéž co předtím zelení a lidovci, t.j. za koryta prodaly dobrá předsevzetí a zásady. A dá se předpokládat, že představitelé VV stejně tak jako lidovci a zeleni přijdou nejen o politickou ale i o osobní autoritu, protože tímto se “historicky znemožní“ jak by pravil pan Werich. Začalo jednáním s politickými dinosaury o vládě, pokračovalo to ústupem od testů korupční odolnosti u státních úředníků, ústupem od zrušení veleecotendru, poplatku za recept, atd….
25. 06. 2010 | 12:47

Pro Jyrku,myslim to uipřímně!!!!! napsal(a):

Paroubku,paroubku...bejt tebou,nechal bych toho,takhle se jen porád užíráš čoveče,nemáš čas na tu sociální holku s čochtama od diora cosis vzal a ještě ti začne zahejbat.... ber to tak,že už na to nemáš,že už nejsí RaaJi.... vem toho brzdaře u kočkovic cirkusu a máš vystaráno ......i ten svůj bezelstný slovník si potom můžeš nechat jak je.....
25. 06. 2010 | 12:47

... napsal(a):

halma:
primitivovi jako jsi ty nemá smysl cokoli vysvětlovat - byla by to jen ztráta času

Neměl jsem v úmyslu ti něco vysvětlovat, protože ze tvých příspěvků je vidět, že jsi slepá, hluchá a jen pliveš kolem sebe nenávist.
25. 06. 2010 | 12:48

jo napsal(a):

praotec

VV jsou středopravicovou populistickou stranou s levicovým programem. Např. zdrav.poplatky, progres. daně, protikorupční zákon obdobný se západoevropskou pravivocou stranou ČSSD
25. 06. 2010 | 12:51

Jiří Paroubek napsal(a):

Rád bych všechy diskutující důrazně vyzval k tomu, aby mě oslovovali ve shodě s gramatickými pravidly českého jazyka, tedy pane Paroubku.
Na ostatní připomínky se mi žel nedostává čas, takže krásný slunny den vám všem. Jdu své novomanželce udělat korekci textu a očních kontur.
25. 06. 2010 | 12:56

xxxx napsal(a):

Má za sebou škody v řádech desítek miliard - měl by dostat 15 let nebo doživotí a zabavit veškerý majetek
25. 06. 2010 | 12:59

Markusionus napsal(a):

Ani vidu, ani slechu po jakékoliv alespoň minimální osobní sebereflexi, či konstruktivní sebekritiky. Chudáček Paroubek nadává pouze na všechny okolo, ale sám je hvězda... :-(((
25. 06. 2010 | 13:01

Karel 22 napsal(a):

Pane Paroubku, na smetišti dějin pozdravujte Fica, jezevce z Vysočiny a další "vítěze", jako jste vy. A už se, prosím, nevracejte.
25. 06. 2010 | 13:01

neo napsal(a):

Sociální demokraci prohrála díky své aroganci.

prakticky si zavřela možnost spolupráce s jinými stranami než s komunisty a to se jí stalo osudným.

Fico se od přítele nepoučil a udělal stejnou chybu.
25. 06. 2010 | 13:04

Jyrka z CSAD napsal(a):

Hm - Jyrka napsal: "Podle sociologických průzkumů by třetina voličů ČSSD nikdy sociální demokracii nevolila, pokud by ČSSD s KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni."

Příště to musíš Jyrko napsat jinak a srozumitelněji: Podle sociologických průzkumů by dvě třetiny voličů ČSSD sociální demokracii volili, pokud by ČSSD s KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni.
25. 06. 2010 | 13:05

Karel napsal(a):

Pane Paroubku, nic jste nepochopil, z ničeho jste se nepoučil. Jak správně podotknul můj předřečník, média buší do toho, kdo jim dá příležitost. Pravicová média v Česku jsou jeden velký mýtus, ochotně přiživovaný levicí, aby měla nad čím brečet. Svého času bylo v novinách tolik toskánských vil, že už jsem se bál otevřít i ledničku, že na mě zase vyskočí Topolánek u čísi jachty ... Topolánkův pověstný rozhovor pro ten gay časopis bych asi mohl odrecitovat zpaměti ještě teď, kolikrát se to omlílalo, o Opencard v režii pravicové Prahy se toho napsalo snad víc než jsou Leninovy sebrané spisy, Tlustého vila ve Slaném byla také velmi populární a o Čunkovi ani nemluvím.
Zkuste se před příštím pokusem o sebereflexi kouknout do zrcadla, třeba vás leccos napadne.
Vždyť pánové, kdo z nás na to má, že.
25. 06. 2010 | 13:05

SuP napsal(a):

Vykydale -
Dalo se čekat, že budeš JEDINEJ, kdo Jirkovi ty prachy bude závidět.
25. 06. 2010 | 13:08

logo napsal(a):

Je to tak pane Paroubku.
Volby vyhrála pražská manipulátorská média sloužící pravicové propagandě a především ODS.
Voliči pravice mohou být hrdí pouze na manipulace a lži.
25. 06. 2010 | 13:08

halma napsal(a):

Tři tečky
Děkuji za vaše dušveně velmi bohaté příspěvky. O vysvětlení již opravdu nežádám. Přesto přeji pěkný den !! - aniž bych se ukopal a uplival kolem sebe :-))
25. 06. 2010 | 13:12

praotec napsal(a):

VV jako jedni z Trojice chystají zavedení školného, zrušení porodného a mateřské, podpory v nezaměstnanosti po ukončení školy, dále se chystají zrušit zlevněné žákovské jízdenky a dotované stravné v menzách a školních jídelnách v rámci rušení benefitů, dále se chystají zrušit slevy na dani na děti, příspěvky na stavební spoření (i na stávající smlouvy), dále chystají pro nové zaměstnance (převážně mladí po škole) zaměstnávání pouze podle pracovních smluv na dobu určitou nebo dohody o provedení práce, dále navrhují privatizaci povinného zdravotního pojištění, tj. tak aby peníze chodily přímo soukromým pojišťovacím firmám (to bude tunel!!! Těch 300miliard které zmizely po roce 1993 bude jen pytlíček drobných) … Stát nesmí ze zákona zasahovat do hospodaření soukromé firmy, a ty si z peněz pochopitelně nejprve pokryjí platy managementu, nákupu budov, pozemků, nábytku, spotřební zboží, poradenskou činnost, atd.. a to co zbude dají na zdraví pojištěnců. Ti ale budou ze zákona pod trestem povinni přispívat soukromé firmě a pak poníženě prosit o pomoc. To bude skvělý byznys!!!
25. 06. 2010 | 13:12

Karel 22 napsal(a):

logo
Na mou volbu média neměla žádný vliv. Paroubek se socany ode mě prostě dostali červenou kartu. Jenom blbečci se nechávají médii ovlivnit. A taky pivem za 2,- KČ, 30tikorunou, levnou klobásou nebo oranžovou růží.
25. 06. 2010 | 13:14

queeg 500 napsal(a):

"odborné zázemí v Lidovém domě je v naprosté většině oblastí nedostatečné" - proč teda neustále ostatní obviňoval z nekompetentnosti ? :-D
25. 06. 2010 | 13:14

Pepa napsal(a):

Paroubkovi věrní tu stále dokola melou neco o pravicových médiích. Jste opravdu tak hloupí, aby jste pochopili, že vám Paroubek volby prohrál, stejně jako Topolánek ODS? Nebuďte slabomyslní a podívejte se na konkurenční portál a uvidíte, kam až zahnal řecko levicový populismus, hrdí řekové prodávají své ostrovy. Uvědomte si, že každý výdaj státu, který je spojen s důchody, státními zaměstnanci, nepřispůsoblivými, či mateřskou, je spojen s miliardovými výdaji. Každý člověk rád bere, ale zpětně se velmi nerad nabytých výhod vzdává. Řecko také nepadlo pro pár zlodějíčků ve vládě, ale proto, že je vysál špatně nastavený sociální systém. Samozřejmě že s rozkrádáním státu nesouhlasím, jen je otázka, jak ho omezit v době, kdy se celá Evropa potácí nad dluhovou pastí a pokud si dobře vzpomínám, vždy když se jednalo o omezení imunity, agentu provokatérovi, či omezení provázanosti politiky s podnikatelským sektorem, jako zázrakem byly tyto návrhy odmítnuty napříč politickým spektrem a to i komunisty. A pokud nepřijdou noví nezkorumpovaní lidé, jen těžko přijde nějaká změna. Proto by se měl Paroubek stáhnout a přestat škodit své straně o které si myslí, že bez něj nemůže fungovat. Ona ale může a dobře.
25. 06. 2010 | 13:16

... napsal(a):

Pane, vy jste opravdu blázen.
25. 06. 2010 | 13:16

Fredy napsal(a):

Jako Váš bývalý volič, musím říct že tento špatný volební výsledek je především Vaše vina - měl by jste si konečně uvědomit. Vaše arogantní vystupování, papalášský přístup, laciný populismus - neschopnost vest věcnou diskusi (místo argumentace jste všechny kolem sebe napadal) tento způsob diskuse se přežil už v době pana Klause. ODS se dokázala včas zbavit Topolánka a tím se zachránila. Vás k odchodu museli donutit až voliči, prosím zmizte někde v komunální politice a neškoďte už ČSSD, mají velkou šanci v příštích volbách, pokud se dokáží zbavit Vás a Vašeho vlivu.
25. 06. 2010 | 13:18

pepi napsal(a):

je mi 41let,a komunisty jsem nikdy nemusel,ale co ti naši politici již 20let předvádějí,je nehoráznost.protilevicová kampan co byla před volbami,mi připomínala až goebelsovské prvky.studenti prokázali,že o reálném životě nic neví,protože jsou sponzorováni rodiči.nechápu,jak mohl běžný člověk volit pravici?myslíte si,že pro vás něco udělá?jenom pro sebe.copak lidi chcete být vyhazováni z práce bez udání důvodu jak hadr?být v nšustálém stresu,co si na vás vymyslí,aby vás mohli bez koruny vyhodit?za vše platit?a lékaři,právníci,kteří za té hrozné totality vystudovali zdarma,dnes tvrdě ždímají obyčejné lidi...myslíte si,že když se podnikatelům sníží daně,že to poznáte na výplatě?ne,jen ono budou mít zase více.předvolební kampan byla geniálně promyšlená,a lidé na to skočili.tak si necháme zas dělat na hlavu...vlastně jsme si to zvolili.
25. 06. 2010 | 13:20

jo napsal(a):

Pepa

Ty jsi právě produkt toho pravicového populismu a demagogie v médiích. :)
25. 06. 2010 | 13:21

tomáš napsal(a):

ad pokud VV v souvislosti se mnou mluvily o dinosaurech, ony byly tyranosaurem)

doporučuji panu Paroubkovi jakukoliv obrázkovou publikaci (age 3+) o dinosaurech, podkapitolu tyranosaurus rex. Divím se, že pan Vševěd má takové nedostatky, že je schopen vyprodukovat výše uvedenou větu :)))
25. 06. 2010 | 13:26

:-) napsal(a):

9 z 10 voličů nezná program strany, kterou volili.

99 ze 100 diváků fandí Belmondovi, ať hraje policajta nebo zloděje.

Voliči i diváci se rozhodují na základě SYMPATIÍ a nikoliv na základě OBJEKTIVNÍCH KRITERIÍ.

U koho mohou vzbuzovat sympatie PAPALÁŠI typu Paroubek, Škromach, Sobotka, Zaorálek, Tvrdík... ?

A perla na závěr: Každému, kdo se zde veřejně vyzná ze sympatií k Davidu RATHOVI zde vyseknu veřejnou poklonu :-)
25. 06. 2010 | 13:29

šupik napsal(a):

Jirko už prosím neotravuj a zmiz jak Standa G. - dalším zlodějem
25. 06. 2010 | 13:29

neo napsal(a):

pepi:

vyhazov bez udání důvodu není pokud vim na programu a i kdyby, nebyl bych proti ani jako zaměstnanec. Jen to pomůže uvolnit pracovní místa po neschopných a nepotřebných zaměstnancích a to těm kvalitním, schopným.

Ten, který se pak řadí do první skupiny má samozřejmě oprávněný strach z takového opatření.

Když se jak říkáš těm podnikatelům sníží daně, budou mít více prostoru ke zvyšování mezd i nabírání zaměstnanců.
25. 06. 2010 | 13:30

jo napsal(a):

neo

:)))))) lol
25. 06. 2010 | 13:33

bohler napsal(a):

dnes je pátek 25. června 2010. to je fakt - bez diskuse
25. 06. 2010 | 13:33

klokan napsal(a):

Nic jsi nepochopil, Ivánku. Cililink.
25. 06. 2010 | 13:36

PetrK napsal(a):

Pane Vojáčku,
jste vedle jak ta jedle. Paroubek se cpal do médií jako málokdo, jeho ksicht se na nás šklebil skoro všude. A že se choval jako hulvát, víme všichni. A nebojte se, tihle kluci ošlehaní větrem hospodských ventilátorů rozumí všemu a svým potácivým krokem jsou rádi středem pozornosti.
25. 06. 2010 | 13:38

Tamara napsal(a):

Považuji tyto volby za test inteligence národa a schopnosti kritického myšlení. Mediální masírka byla tím testem. Pravicové klišé o sockách a nezodpovědných lidech volících levici, završeno nesmyslným strašením Řeckem (statistiky jak si vede Česká republika v rámci EU vylezly až po volbách), domluvená strana TOP 09, které se povedlo zmást spoustu lidí, kteří se odklonili od ODS...

nemám nic proti volbě slušné pravice, bohužel žádná taková v ČR není. Pravdivé moto české pravice pro letošní volby by spíše znělo "my jsme rozkradli, vy zaplaťte". Abych nebyla zaujatá, kradou solidně i na straně ČSSD, stačí mi pohled do regionální politiky, přece jen ale u této strany vnímám i pár slušných lidí se sociálním cítěním a jakýsi jiný cíl než jen konzumerismus.
25. 06. 2010 | 13:39

Pepa napsal(a):

Pro JO.Pokud vám jako pravicová demagogie přijde fakt, že se celá Evropa neumí vypořádat se svými dluhy, spotřebuje daleko více nežli vyprodukuje, je to vaše věc. Jiná věc je to, že je 21 let po revoluci,vystřídalo se zde hodně vlád a rychlostí naší spotřeby jsme docílili takového dluhu, že nové dluhopisy prodáváme hůře nežli Itálie a Portugalsko, kteří jsou několikanásobně zadluženější, nežli my. Nesvědčí to o něčem? A pokud vám přijde normální, že stát potřebuje ke svému chodu více peněz nežli jich vyprodukuje, patříte asi do skupiny zadlužených, o seba sama se postarat neumějících lidí a dluhy státu používáte pro omluvu dluhů svých. Sociální nastavení je neúnosné, to je vám ale jedno, hlavně že dostane pár svých výhod na levičáka dobrý.
25. 06. 2010 | 13:39

PDG napsal(a):

Autor blogu napsal střízlivé hodnocení vlastní práce a jejího hodnocení veřejností,ale hlavně médii.Jednoznačně vidím absolutní nepochopení textu ze strany pravicovou paralýzou postižených čtenářů a reakcí přímo neodpovídajících obsahu češtinářsky správně skloubeného textu,který by bez chyb ani malá menšina autorů různých kritických odstavců vyplodit bez chyb pravopisných ani stylistických nedokázala.Svědčí to o jednoznačné umanutosti lidí nekritických k sobě a přehnaně kriticky urážející jiné,na které v solidní diskusi nemají.
25. 06. 2010 | 13:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

25. 06. 2010 | 13:40

Ra napsal(a):

nic jste nepochopil, ale s Vaší povahou to ani nelze.
25. 06. 2010 | 13:42

Ivan napsal(a):

Vážený pane Paroubku,

Řecko není trumfovým esem (Vás zajímají jen volby, takže pro Vás je), nýbrž Černým Petrem všech Evropanů, kteří na něj budou doplácet ze svých daní. A nebude v tom samo.

Vymývání mozků - kouknul jste se na některý Váš billboard z volební kampaně? Samé lži a vymývání mozků, takže souhlas. "Příště "ty lidi" raději k volbám raději ani nepouštějme a odvolme sami sebe, aby na nás žádné překvapení nečekalo a my nemuseli brečet doma pod peřinou, že nám sebrali kačera na provázku."

"Před příštími volbami já, Jiří Veliký, také zakážu fejsbuk a celé to internetové svinstvo, kde se stejně množí jen pornografie a nekontrolovatelné názory českého póvlu."

Hle, a jsme v Severočesko-korejské lidově demogratické respublice, v krásném a oranžovo-rudém státě pana ing. Paroubka.
25. 06. 2010 | 13:48

P@!k napsal(a):

Jirko,
budiž Ti země lehká a hlavně ať jí je velká vrstva abys už nemohl vylézt !!!
25. 06. 2010 | 13:50

zk napsal(a):

PDG:
"Jednoznačně vidím absolutní nepochopení textu ze strany pravicovou paralýzou postižených čtenářů a reakcí přímo neodpovídajících obsahu češtinářsky správně skloubeného textu,který by bez chyb ani malá menšina autorů různých kritických odstavců vyplodit bez chyb pravopisných ani stylistických nedokázala."

Teda to je věta!:)
25. 06. 2010 | 13:51

Grinch napsal(a):

tenhle článek jsou hrozný blafy - hlavně, že tu šupák Paroubek mele o vymytých mozcích, které se jemu vymýt nepodařilo - tohle je opravdu fialový hnus - nemáme se rozplakat jako se o to snažil chudinka Mečiar na Slovensku
25. 06. 2010 | 13:56

eman napsal(a):

Jyřý, ještě nějakou na rozloučenou, děkuji předem. :-)
25. 06. 2010 | 13:56

stejskal napsal(a):

Smazal jsem další dva hrubě urážlivé příspěvky, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 13:59

hudgie napsal(a):

Drahý soudruhu, opět si dokázal, že ty nemáš žádnou chybu. Pro tvoji informaci, takových lidí na světě bylo... a jak dopadili
25. 06. 2010 | 14:00

PDG napsal(a):

Pro zk. Nikoliv ,vašnosto, ať s titulem nebo bez,ale jistě, absolvente ZŠ, případně ZDŠ,jedná se o souvětí,což by dozajista základním vzděláním postižený pisálek poznal.Vy ne.Vraťte se do školních lavic a napravte vlastní nedostatky.Tomu se říká zametání před vlastním prahem.
25. 06. 2010 | 14:05

Pepa napsal(a):

Pro PDG. Vážený pane, to není pravicovou paralýzou, to je jen prostá úvaha, ve státní kase je stále větší díra a zvyšováním dalšími nesmyslnými pro Paroubka potřebnými stimuly, bude ještě větší. Dokud bude levice stavět svůj program na třiceti korunách, důchodcích, nepřizpůsoblivých a také potřebných maminkách, volby nevyhraje. Musí svým voličům nabídnout reálný program, kterému se bude dát alespoň troch věřit. Slibováním a rozhazováním virtuálních peněz nikoho jiného než ty vaše, jak řekl Tvrdík méně vzdělané, internetem nevládnoucí jedince, nenalákáte. Jinak mějte všichni hezký den, mažu do práce.
25. 06. 2010 | 14:07

Pepa napsal(a):

Pro PDG: který by bez chyb ani malá menšina autorů různých kritických odstavců vyplodit bez chyb pravopisných ani stylistických nedokázala. Opravdu to zní divně nemyslíte? Nechcete se raději pokusit o nějaký smyslupný o fakta se opírající názor, než jen kritizovat češtinářsky správně skloubený text,či pravopis jiných, to umí každý blbeček.
25. 06. 2010 | 14:16

J. Richter napsal(a):

Pane Paroubku, zas a znovu mě udivuje Vaše absolutní neschopnost sebereflexe. Nebýt vás, sociální demokracie by musela získat minimálně 30% hlasů, jediné co k tomu bylo potřeba byla realistická a slušně prezentovaná sociálně demokratická politika. To vy jste udělal z ČSSD stranu v izolaci odpuzující statisíce potencionálních voličů. Smutná pravda.
25. 06. 2010 | 14:26

PDG napsal(a):

Pane Pepo, tu díru ovšem nezmenší zvyšování počtu hladových,kteří se porvou o suché kůrky a kteří navíc vše, co dostanou, do státního rozpočtu,krom potravinové spotřeby, vrátí,zatímco ti velcí dravci si odvlečou své urvané do daňových rájů,případně těmi přebytky nakrmí vzdálenější a chudší destinace.Proč asi Francouzi tráví dovolené zásadně doma?Živí tak vlastní potřebné,i když dnes už také importované zdaleka.A navíc by mělo platit,že cenné je pozvolně získané bohatství dokladující lidskou vytrvalost a pracovitost,nikoliv neurvalé oškubávání nepřipravených a slabých jedinců,kterým 20 let budování kapitalismu k pochopení mentality dravců nestačilo.Já to chápu jako sociální inteligenci, která by lidskému druhu také slušela.Tedy snad ještě spolu s nefotbalovým či nehokejovým vlastenectvím.
25. 06. 2010 | 14:26

jo napsal(a):

Příspěvky voličů české pravice, která neexistuje nikde ve vyspělém světě (snad kromě sovětském svazu) jsou jasným důkazem brainwashingu a milion krát vyřčených hesel...plaťte ať si zloděj může snížit daně nic víc a nic míň tato vláda nepřinese.
25. 06. 2010 | 14:26

PDG napsal(a):

A dovětek na závěr.Je zajímavé,jak někteří lidé chápou demokraci.Slušný komentář s pravdivým obsahem je pro ně natolik pobuřující,že své kvality oznamují světu hrubostmi, z nichž pak viní jiné.Přečtěte si Krylova.Jistě se najdete v roli vlka.Nikoliv ze zdejších příspěvků.A za správnou češtinu se nestydím a neomlouvám.Všichni jsme se vzdělávali základně stejně a jen někteří se k tomu hlásí.
25. 06. 2010 | 14:33

magua napsal(a):

Žijeme v mediokracii, spousta lidí si to neuvědomuje. Nechavá si koupeným tiskem lít mázdru na hlavu. Bojoval jste ve stoje, bojoval jste tvrdě. Přeji Vám hodně úspěchu. Vaše počítačově "upravená" tvář "strašila" duševní pahýly z billboardů. Normální lidi se zdravým úsudkem, strašily ty billboardy z jiných důvodů, nápadně to připomínálo metody Velkého bratra! Vy se neztratíte pane Paroubku, ale na spoustu tlučhubů tady, zaklepe exekutor.
25. 06. 2010 | 14:33

robert napsal(a):

už prosím tě zalez, jirko, nikdo na tebe není zvědavej.
25. 06. 2010 | 14:34

Petr napsal(a):

No, pane bývalý předsedo. Dopadlo to jak dopadlo. Oba jste s Topolánkem předváděli nechutnostiaž " na kraj ". Buďte rád, že jte rád. Věnujte se ženě a dceři a raději zapomeňte. Zapomeňte "neobyčejný člověče "tak, jako mnoho z nás "obyčejných". Jsem rád , že už nejste, vaše doba je pryč.Za zásluhy vás jistě jednou národ ocení slušným důchodem, ale vděk nečekejte. Ono nějak není za co. Co jste dělal bylo jistě z přesvědčení, ale taky za patřičný peníz. Byť "neobyčejný", přece jen i můj zaměstnanec. A podle mě to bylo nic moc. Spíš na efekt, než efektivně.
25. 06. 2010 | 14:36

Venouchek napsal(a):

Ježišmarjá Jiří Paroubku, ty jsi ale tupec. To jsou opravdu výplody myšlenkového obra. To jsou žvásty jak ze 17 sjezdu UV KSČ.
Boha jeho!
25. 06. 2010 | 14:39

Pavel napsal(a):

Pane Paroubku, být Vámi, tak se hluboce zamyslím, proč "jsou všichni proti Vám". Není to hlavně chybami, které děláte, ať už osobně, tak celé vedení vaší slavné strany?
25. 06. 2010 | 14:39

Benny napsal(a):

Pane Paroubku, mohl byste mi dovysvetlit ten genialni politicky tah kdy jste "sestrelil" vladu, pak jste chvili nevedel co s tim, a pak jste se rozhodl ze volby maji byt v radnem terminu? Priznam se, ze z pohledu bezneho obcana to vypada jako totalni kravina politickeho amatera, ale ja verim, ze v tom je urcite schovany nejaky dosud neobjeveny tah politickeho genia vaseho formatu .-))
25. 06. 2010 | 14:43

Volič soc dem od roku 1990 napsal(a):

Pane Paroubku, nic si z toho nedělejte, vy jste ty volby neprohrál. Naše média v německých rukou včetně té jejich "české veřejnoprávní" televize, by odstřelila jiného šíbra než Vás. Bylo až úsměvné sledovat pana Moravce, kterak s dojemnou snahou fandí Vašim politickám soupeřům. Jako by zrovna vypadl z nějaké redakce protektorátních novin. Inu, takový současný Rys Rozsévač, včetně charakteristických slabošských rysů prodejného šmoka. Goebbelsova metoda řízení médií se plně osvědčila. Pro dnešní mladou, nemyslící generaci, jste byl snadným terčem. Inu, dorostly nejen Husákovy děti, ale i Veškrnovi vnuci a pro nás ostatní je to pohroma. Naopak, pro podnikatelstvo všeho druhu jsou velice žádanou, poddajnou, otrockou pracovní sílou. Ty si nikdy nezískáte, neboť už z principu myslí pouze na sebe. Škromach, Sobotka a ostatní leadři soc dem jsou ve skutečnosti stejní jako Nečas nebo Kalousek. Zvyšování věku pro odchd do důchodu nebo existenční minimum pochází z dílny obou jmenovaných. A proto jsem tentokrát k volbám nešel. Nebyl důvod.
25. 06. 2010 | 14:48

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pane Paroubku vy jste již zkompromitován ve vaši straně i v politice jako takové ! Pokud si ale přečtete unikátní příspěvek k vašemu blogu od pana Vlka dojdete k názoru že zachránit SOC DEM mužou jen lidé s takovými znalostmi a charakterem jako má pan Vlk!!! Ovšem právě takoví lidé které u nás v politice nutně potřebujem se jaksi angažovat nechtějí a to kvůli citlivému vnímání ! Politika je někdy svinstvo a na to každý žaludek nemá ! Mě lanařili soudruzi za totáče do partaje a já to sriktně odmítal , proč asi ! Také jsem tu politiku tak citlivě vnímal jako pan Vlk ! V té inkriminované době naše strana a vláda potřebovala do své partaje spolehlivé a věrné pracovníky ,navíc vedoucího SOC PRC ! No ale prostě mě přesvědčit nedokázali ! Staří poctivý komunisté měli již v té době na kahánku a prospěcháře jsem podpořit nechtěl! Vy pane Paroubek potřebujete ted co nejdříve najít sám sebe ! Těžko se takový ambiciozní člověk jako Vy bude s toho volebního debaklu vzpamatovávat ! Já Vám k tomu přeji stále dobré zdraví a taky díky za vše co dobrého jste pro Soc.demokracii doposud vykonal ! Zdravím všechny Dalimír.
25. 06. 2010 | 14:50

ODVAHU, JURO napsal(a):

To je tak, Juro, když se s Topolánkem místo na vlastní politiku zaměřujete na to, kdo ho máte delšího. Klidně si ho přeměřte, ale neobtěžujte tím ostatní. Topolánek alespoň ztichl a nadále neobtěžuje národ výplody své narcisistní mysli. Juro, zkus to prosím taky. Uleví se Ti a svět bude časem opět přívětivější místo k životu.
25. 06. 2010 | 14:55

wang napsal(a):

Slyseli jsme slovo hlupaka, ktery si nevidi do ust. Amen. Vsude sami vinici - "pravicova media", Milos, Slouf, Tvrdik, VV, Kalousek, hloupi lide v CSSD.. jen ta vlastni chyba se tam nikde ani naznakem neobjevila.
Paroubek je ukazkou, kam vede autoritarsky styl, sebestrednost, nabubrelost, agresivita vuci ostatnim politikum a novinarum - nikdo ho nema rad. I v tech jeho milovanych pruzkumech se ukazovalo, ze jeho popularita sla dolu.
A mimochodem - videl jsem jen posledni duel s Necasem na CT24 a tam byl soudruh paroubek uplne tragicky - domnival se, ze si vystaci se stylem "ptejte se na co chcete, ja na co chci odpovim", ale pro lidi, kteri mysli aspon trosku hlavou pusobil jako uplny trubka, Necas ho jednoznacne prevalcoval, pusobil oproti nemu o 40 let mladsi. Z toho si soudruh statistiky zpracovat nenechal, skoda, ale i kdyby, stejne by se s nimi nechlubil. To je muj posledni komentar nejhorsiho polistopadoveho politika, nestoji uz za to, strana ho pohrbila a nikomu nechybi. PaPa Paroubku.
25. 06. 2010 | 15:02

Franta napsal(a):

Paroubku, uz to zabal. Nikoho nezajimas ty ani tvuj plac.
25. 06. 2010 | 15:09

Pepa Řepa napsal(a):

To Patient
Jo,jo On a JP´s carousel
-------------------------
https://www.youtube.com/watc...

As he leaves, he drops the presents
that he won before
Pulling ducks out of the water,
got the highest score
Now's my chance and I must take it,
a case of do-or-die
On a carousel
On a carousel
---------
Račte nastoupit na naše kačeři Donaldi.
Do Benátek-pro špenátek.
Rom, rom kočkodrom.
Toč,toč, kolotoč.

Suchec s Kozinou mají 50% slevu.
Za věrnost kolotoči až za hrob.
25. 06. 2010 | 15:09

ao napsal(a):

Pane Paroubku,
jsem z Prahy a volili jsme i s manželkou CSSD. Těmi volbami život nekončí. Vzhledem na stav a nálady ve společnosti, typnul bych si i na možnost předčasných voleb. Oni tí TOP-áci a VoVáci měli raketový start, to obyčejně nevěští nic dobrého. Podívejte se třeba na složení Vováků. Spousta blondýnek, tomu bude odpovídat i jejich IQ. A předseda Vováků s IQ na tom bude stejně, vrána k vráně totiž sedá... Další strana Topáci, to jsou všechno konvertité, bývalý křesťani, kterých se mateřská strana KDU-CSL ráda zbavila. Takže na takovém základu je postavena budoucí koalice. Osobně si myslým, že Vám hodně poškodili různé kauzičky, jako byla tá střílečka s Kočkou u vašich narozenin. Pro příště by se vedení CSSD mělo vyhnout takovým incidentům i za cenu, že přídete o různe sponzory. Takový sponzor vám sice umí dát, ale zároveň vás namočí do nepříjemností, které se pak vláčí po novinách a nakonec sečtou u voleb...Třeba jste v tom byl nevinně, ale sousto pro novináře to bylo, jako byla velikost penisu u Mirka T. na jeho dýchánku v Toskánsku. Tam zároveň trávil dovolenou také váš ministerský kandidát p.Urban. Všechno to vrhá stín na politiku CSSD, byť by byla sebelepší a promakanější, než je politika ODS. Osobně vzato, přeji Vám hodně úspěchů jak v politice tak i v osobním životě. Určitě by jste neměl rezignovat úplně a odejít z pilitiky, to by Vaše opozice jenom zajásala. Jsou tady potřeba i lidi, co umějí bouchnout pěstí do stolu, ačkoliv se to dneska nenese. Spíš převládají uhlazené metody bílých límečků, ale o to jsou nebezpečnější, protože vám s úsměvem na rtech nechají klidně podříznout hrdlo. Ja mám rád přímé lidi, třeba jsou označovány za hulváty, ale tí lidé jsou pro mne čitelný, takže méně nebezpečný...přeji Vám hezký den.
25. 06. 2010 | 15:16

Pobo napsal(a):

Fňuki, fňuk.

Přítel expředseda to ještě stále nevydýchal.

No jo, Jirka si byl tak jistý svým drtivým vítězstvím, že to skrze telku nakukal i části svých voličů, kteří pak pohodlně zůstali sedět doma na prdeli. Chtělo by to alespoň špetku skromnosti a sebereflexe, drahý expředsedo.
25. 06. 2010 | 15:21

Jeliman napsal(a):

Bylo by zajímavé zvědět od Paroubka, jak by šlo neudělat schodek veřejných financí v letech, kdy všude kolem řádila ekonomická krize.
Je to jen jeho další manipulativní demagogický komentář. Už dlouho se neviděl v TV, tak nám dal o sobě vědět. Snad ho to brzy přejde.
25. 06. 2010 | 15:51

Jihocech napsal(a):

Vazeny pane Paroubku,
Vas 30-ti korunovy trumf prebila mozna "recka karta", ale kdybyste svym vystupovanim a volbou nejblizsich nebo klicovych soudruhu (Dimun, Tvrdik, Benda, Rath, atd...)nepopuzoval nadpolovicni cast verejnosti, mohla zvolena volebni temata CSSD vynest o 10% vyse, tak jako soudruha Fica. I tomu to ale bylo prd platne, takze kdyz uz se pokousite o reflexi, nemel byste zapominat na sebereflexi. To patri ke skutecnym vysadam politicke osobnosti. Takhle jste zustal jen politickou osobou. Samozrejme patrim k tem, kteri s ulevou zvolaji - Nastesti.
25. 06. 2010 | 15:52

lota napsal(a):

Naše veřejnoprávní televize a rozhlas ten byl při volbách, jak za komunistů. To byl skandál. Nic podstatného o pravici, hlásali samé lži a podvody a jenom pravici vykrášlovali. Nejvice, ta radaktorka v televizi co hlásí večer, nemohu ji přijít na jméno. Ta by už z televize měla odejít. To je podvratný živel. Takové lidi by neměla veřejnoprávní televize zaměstnávat. Nebo ať si poplatky za talevizi a rozhlas e platime tomu, koho si sami zvolíme, ale někdo by to musel být. Ale platit takový šunt, lživý a modrý-kolaborantský-komunistický. Ta ženská je tak nevychovaná, asi pochází z nějaké kolaborantské rodiny. Tak se totiž tito lidé projrvují. Pane Paroubku věřte svému úsudku. I moje stará teta, je jí 80 let, se divila, že jsem nevolil pravici. Ona je ale z Liberce. Tam lidi byli zmatané jako ovce, mluvili o Řecku a dluzích. Minule pravice ODS zašpinila ČSSD a teď zase vatáhla jinou špínu.Jsou to lháři. Bylo by dobré, kdyby tady existovala rozhlasová objektivní stanice, jako dřív byla za komunistů Svobodná Evropa. A kdyby v ní někdo zalhal tak by musel na hodinu odejít z práce. Kalous se chce držet min. financí , možná že je tam zase další jejich skovaný dluh, který se teď vyvalil, těch 7 miliard, na povrch. Tak i Janota je lhář a pravicový podvodník. Topol je v Toskánsku, z čeho žije, když byla ODS tak poctivá jak o sobě prohlašuje. V pravici jsou psychopati, měli by se léčit a novináři taky. Neumí myslet objektivně. Měli by z těch míst odejít.
25. 06. 2010 | 15:55

teď napsal(a):

Prosím řekne mi někdo kdo je Jyrka Paroubek?
25. 06. 2010 | 15:59

lip napsal(a):

Pane Paroubku vydržte nevšímejte si těchto blbečků. kteří sprostě píší, jsou to pravičáci, tak od nich nemůžeme nic dobrého čekat, jen hulvátství a chamtivost. Jsou zrali na psychiatra. Jako vyzrálí psychopati by se už měli léčit!
25. 06. 2010 | 16:05

Rostej napsal(a):

jestli média něčím způsobila neúspěch páně Paroubkova, bylo to
- jednak únavou z neuvěřitelného množství tiskových konferencí ČSSD, jelikož pan Předseda považoval za nutné vysvětlovat voličům každé uprdnutí,
- a jednak tím, že díky médiím lépe vynikl kontrast mezi bezkoncepčním podplácením početnějších vrstev, z kterých se rekrutují tradičně hlasy pro ČSSD, a stranami se skutečným programem, který na rozdíl od 12let neměnného programu ČSSD reflektuje současnost a kroky nutné ke stabilizaci vládou ČSSD zdecimované ekonomiky.
25. 06. 2010 | 16:09

Vičar napsal(a):

Pane Parubku, vím, že uznat porážku je pro každého těžké, ale ukažte, že to zvládnete! To, že zrušení předčasných voleb "házíte" na Melčáka, Zemana a Rychetského je velmi ubohé. Všichni si pamatujeme, jak jste "za 5 min 12" svolal tiskovku a zrušil dohody o rozpuštění Sněmovny.
25. 06. 2010 | 16:20

Karel napsal(a):

Možná jsem to přehlédnul, ale chybí mi v textu pana Paroubka jedna věc: že ODS projevila lepší politický instinkt než ČSSD, když na poslední chvíli ještě před volbami odstřelila svého naprosto neudržitelného lídra. Velmi správně vyčetli z průzkumů veřejného mínění, že lidé si přejí změnu. Bohužel (pardon, bohudík) ČSSD tak prozíravá nebyla.

P.S. Mohou-li za vše pravicová média, pak jsem velmi zvědav na analýzu Ivana Langera, která že pak pravicová média mohou za to, že ho voliči tak brutálně vykroužkovali.
25. 06. 2010 | 16:24

olaf napsal(a):

No já jen zírám, v situaci když někdo sám odstoupí z nějaké, tady konkrétně předsednické, funkce a pokusí se, a to dost vyčerpávajícím způsobem-v tom pozitivním slova smyslu,o určitou svou analýzu, tak mi mnohé reakce v diskusi pod blogem JP přijdou téměř jako hyenismus.To trefování se do něčích domnělých nebo skutečných špatných vlastností a ještě k tomu takto zpětně...to mi opravdu přijde "hodně mimo mísu".
Panu Paroubkovi nadále fandím, je to moje nejoblíbenější politická postava..a v opozici mu to skutečně šluší
25. 06. 2010 | 16:24

Jacob napsal(a):

Jardo:ze co?do meho duchodu to doklepeme a pak asi delaji co chteji??vy nemate zadne deti?neni Vam blbe dluh ktery jste zpusobili uz za komancu prehazovat na ne?a ta hlaska ze neni dulezite dluhy platit:D kde vy zijete??zkuste si neco nekde pucit..jeste ze sel Paroubek do p*dele
25. 06. 2010 | 17:02

stále rebel napsal(a):

Pro Volič soc dem od roku 1990.
Dodám, jak dlouho trvalo mediím vyřídit Topolánka?
Od rozhodnutí, že Topolánek není ten správný kůň, pár dnů. Topolánek se sice ještě chvíli cukal, ale neměl šanci. Média s ním zatočila na pitomosti a před tím jej roky podporovala i přes množství různých skandálů.
Buldozer je jen jeden a užil si své!!!
25. 06. 2010 | 17:11

Libor napsal(a):

Schodky:
Jaksi zapominate pripomenout, ze za Vasi vlady byla sekyra presahujici 100mld rocne pri ekonomickem rustu 6% (!) (vysoke odvody,minimalni nezamestnanost), zatimco za vlady pravice na nas dolehla krize a Vami zavedene nesmyslne navyseni mandatornich vydaju.

A vzpomenete si jeste kdo schodil vladu? Kdo zrusil uz jiste volby? Kdo udrzoval zemi s provizorni vladou v te nejhorsi dobe?
25. 06. 2010 | 17:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé texty, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 17:23

stále rebel napsal(a):

Pro Libor.
Proč by měl Paroubek zapomínat, že za vlády ČSSD byl ekonomický růst.
Spíše by lidé neměli zapomenout, že vláda pravice v devadesátých letech kromě korupce padla taky na ekonomické propadu.

Růst HDP v roce 1998
Zeme %
EU-27 2,9
Ceská republika -0,8
Estonsko 5,4
Lotyšsko 4,7
Litva 7,5
Madarsko 4,8
Polsko 5,0
Slovinsko 3,6
Slovensko 4,4

Tak vypadal ekonomický růst v okolních zemích v roce 1997 – 1998 a ČR byla v červených číslech. Český pravičák je bohužel takový diletant, že dokáže zajistit ekonomickou recesi v období poměrně silného ekonomického růstu kolem.
25. 06. 2010 | 17:35

Mike napsal(a):

Tato stránka byla jako zdivočelá, tolik špíny na jednoho člověka, to byla síla. Zvedá se žaludek z toho, jak hluboko zajde lidská prodejnost, myslím tím redaktory na této stránce. Proč s touto špínou tito bezskrupulozní lidé tu nepokračují dál? Stačilo každý den počítat, kolikrát se jméno Paroubek obejilo v titulcích článků, volby přešly a jako by se na Paroubka zapomnělo. To je dokladem jen snahy aktualne.fuj účelově masírovat lidské mozky před volbami. Bakalové a jemu pod. sponzorují strany a ty si kupují za tyto peníze prodejné redaktory atkualne.fuj - bída této doby, není to souboj ideí, ale souboj špinávých peněz ze zákulisí, které potom chybí ve státním rozpočtu.
25. 06. 2010 | 17:37

denisekhlava napsal(a):

PAROUBKU vrat se --pravicove krysy začinaji okradat duchodce a deti
25. 06. 2010 | 17:45

Pavel Jeník napsal(a):

Čím zoufalejší touha po moci,tím
krutější mindrák z prohry a tedy
bezmocnosti.Text pana Paroubka to explicitně dokazuje a myslím,že všechno opravdu napsal sám,neboť mu nestačí prohru jenom "vydejchat" a 'jede se dál močálem, černým kolem bílých skal...". Je to "dílo" hodné
zkoumání Z.Freuda resp.jeho následovníků.O to hrůznější je představa,co by se stalo s námi "obyčejnými lidmi",kdyby tento člověk dospěl na vrchol mocenské pyramidy v naší zemi.
A tak po přečtení(ze všech sil) textu mohu s dobrým svědomím
prohlásit:Pane Ing.Jiří Paroubku,
je mi Vás líto! Je to však určitě
lepší,než kdyby nám teď a v budoucnu čím dál víc bylo líto naší země.
25. 06. 2010 | 17:57

Zombie by v hrobu uz meli zustat... napsal(a):

V textu je nekolik pravopisnych chyb, ale na to ser..e pes. Obsah snad ani neni treba komentovat - nekdo vlastniho prozreni nikdy nedojde. Spis by si pan pupkac ted mel davat bacha, aby mu ta bloncka nevzala roha, no kdo se bude tahat se ztroskotancem za zenitem?
25. 06. 2010 | 18:01

-jarda napsal(a):

Co jste si zvolily hlupaci to mate a pěkně platte at pravice muže zase vesele rozkradat co ješte neroskradly.
25. 06. 2010 | 18:01

JSP napsal(a):

Pupkine, máš zvláštní schopnost rozmazávat lejna, která si sám vyprodukoval...když před novináři vyhrnuješ nohavice anglického obleku, aby jsi ukázal naleštěnou botku a k tomu perlíš: "...dámy a pánové, kdo z vás to má..." - tak pak nekňuč!
25. 06. 2010 | 18:11

Johanka napsal(a):

Pane Paroubku, děkuji Vám za ucelený a věcný pohled na veškeré dění před volbami.Jsem Váš volič a budu jím vždy, pokud Vaše strana a doufám brzy opět v čele s Vámi bude hájit právě ty lidi, kteří pracují, nehrají si na vznešenou vrchnost s rádoby pravicovými názory. Vždyť nikdo, kromě emigrantů neví o čem mluví. A právě těm navrátivším se emigrantům, kteří chtěli pomoci, to nebylo umožněno a byli zesměšňováni stejným způsobem, jako jste byl i Vy.
Naprosto s Vámi souhlasím a je mi líto občanů této země a jejich nevědomosti a stádovitosti. Nenechte se zlomit.
Máte své charizma a vytrvalost.
25. 06. 2010 | 18:29

Skalisko napsal(a):

Pane Paroubek, drzel jste se moc statecne. Máte můj obdiv. Peníze vládnkou zkaženým médiím. HN,LN, Modrá fronta, jsou odpad. Propagandistické letáky.
25. 06. 2010 | 18:34

Vladimír Bayer, Praha napsal(a):

Osobně mám zato, že ve vládě by měly být zastoupené všechny parlamentní strany - poměrně, tak, aby výsledek voleb opravdu reflektoval přání společnosti. Nečas, Kalousek, Kníže a tandem Bárta&John nemohou být odpovědí na výsledek voleb a věřím, že tak, jak měli lidé dost experimentů té poslední neslavné koalice, přijdou si na své i nyní. Takže,..uvidíme, co bude za 4 roky, i možná i dříve.
25. 06. 2010 | 18:44

Středopravicový volič napsal(a):

1/Letošní volby byly poslední labutí písní p.Zemana, za další 4.roky to bude fyzická a politická mrtvola.
2/ODS je zločinecká organizace propojená s mafií.Operuje s rozpočty v stovkách mld.
3/Dvacetiletým blbečkům, kteří Vám spílají, to dojde, až v 60. letech chcípnou jako bezdomovci.
3/Denní tisk je řízen silně protilevicově, protilidově, ty blafy se nedají číst.Bohužel, jako antikomunista, musím konstatovat, že jediný tisk, který má hlavu a patu je PRÁVO.
4/P.Paroubek má vzhledem k svému věku a zkušenostem v politice ještě lepší časy před sebou, chce to jenom nebýt odtržen od reality.
25. 06. 2010 | 18:46

zajíček8 napsal(a):

Prostě starého psa novým kouskům nenaučíš. "Takže já nic, to všechno ti zlí oni." - Jenže tohle už opravdu nikoho nezajímá.
25. 06. 2010 | 18:49

občan napsal(a):

To je slast číst ty tvoje bláboly!!! Ještě bych ti dal uhradit to co jste rozkradli. Samo se to týká všech politiků, ale ty jsi nejhorší.
Je vidět kde jsi se učil.
U KSČ, STB a RAJe!
"ROKO" ten se vyzná.
A teď kňučí a kňučí a kňučí a ...
25. 06. 2010 | 18:59

J. napsal(a):

Ano Paroubku, část veřejnosti si nechala vymýt mozky - od tebe, od Sobotky, DRatha a dalších. Asi tak 22 % voličů, kteří přišli volit.
25. 06. 2010 | 19:03

mirda napsal(a):

panebože proč? myslel jsem ,že od něj bude pokoj.A on pořád žvaní ...pánové kdo ty peníze má také?
25. 06. 2010 | 19:04

Terry napsal(a):

Pane Paroubku a všichni ostatní čeští "demokratičtí" politici (a zdůrazňuji - bez rozdílu barvy stranické šály či knížky:

dvacet let od "sametové" revoluce jste občany přesvědčovali a PŘESVĚDČILI, že vašim jediným zájmem je být "u lizu", u koryta, s jediným cílem doživotně se hmotně zabezpečit, přičemž za své konání a politická rozhodnutí veměs nekompetentní ať už z blbosti či úmyslně často státu způsobující miliardové ŠKODY, jste si odhlasovali nedotknutelnost, nepostižitelnost, a to dokonce ani politickou, natož morální či dokonce trestní.

Přesně vás vystihuje projev Olivera Cromwella při rozpuštění tzv. Dlouhého parlamentu:

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
(konec citace)
25. 06. 2010 | 19:08

*** napsal(a):

Jirko, jirko, jyrko,
už přestaň brečet, chce to zajódlovat, jako Franzl. Pak je hned veselo, budeš mít Knödeln, Fleisch, Bier, Kraut a Mädch***,
no přeci kdo na to má?
Nebo jseš takový malý hastrmánek unterwassermánek.
https://www.youtube.com/watc...
***
25. 06. 2010 | 19:11

Medikolog napsal(a):

Pane poslanče Paroubku, nehodlám posuzovat, nakolik je výsledek voleb důsledkem činnosti té které části vaší strany vás nevyjímaje, ani za co mohou vlastníci "sdělovadel" právem majitelů požadující, aby zpravodajství atd bylo k obrazu jejich. Výsledek voleb nejenom v ČR signalizuje hlubokou krisi levice v Evropě vůbec; tedy toho, čemu sdělovací prostředky a aktéři levice říkají.

V průběhu několika desetiletí se sociálnědemokratické hnutí odklonilo od původních levicových ideálů a transformovalo do solidních pravostředových stran, odlišujíce se od zbývající pravice větším důrazem na sociální stát a sociální smír, a hlavně levicovou rétorikou v předvolebním období. V povolebním období však sociálnědemokratické vlády standardně vytvářely koalice pouze s ryze pravicovými stranami a prováděly důsledně pravicovou politiku. Tento princip má ČSSD zakotven i ve formě tzv. Bohumínského usnesení. Odmítli jste využít i většinu 111 hlasů ve sněmovně, abyste vytvořili pravicovou trojkoalici a zradili tak očekávání vlastních voličů a hlavně zradili svůj vlastní volební program. Odvrhli jste sliby voličům s výmluvou na koaliční partnery. Odmítáním spolupráce s KSČM, bohužel jedinou to stranou v ČR, o které lze poctivě říci že je levicová a která je programově převážně sociálnědemokratická (bohužel je ale zatím stranou nemoderního typu) nezbytně ČSSD odsuzuje sama sebe do pole vítězů - nevítězů; Pokud ČSSD nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů ve volbách, což je v soutěži více než 2 velkých stran zcela nereálné. Proč? Pravicový volič dá z principu přednost pravicovým stranám. Levicový zvolí stranu, která bude hájit jeho stěžejní zájmy. Tedy tu, která tyto zájmy bude skutečně hájit - nejenomže to slíbí před volbama. Aby ale ČSSD mohla levicovou část programu skutečně plnit, nemá jinou možnost, než spolupracovat s jinou levicovou stranou a to ČSSD a priori odmítla. Levicoví voliči proto z velké části dílem dali divokou kartu VV nebo hlasy "spláchli" pí. Bobošíkové mimo parlament., dílem nešli k volbám. Podvedli jste je přece již dvakrát. Účast 62,6% elektorátu znamená, že nejenom 8% paní Bobošíkové a 10,8% VV; ale hlavně v 37,4% zhnusených voličů, kteří neviděli pro sebe přínosu ve volbě kohokoliv jsou vaše chybějící procenta. Většinou se jedná o lidi pracující, nebo o důchodce, odkázané živobytím na plat, na mzdu, na penzi. Za komunistů ale tito lidé dostali solidní vzdělání a tak vaše kampaň naladěná k oslovení obyčejných (chápu jako primitivnějších) občanů ponechala značnou část potenciálně levicového elekrorátu neoslovenou. Vy i komunisté máte nejvyšší čas přizpůsobit se vývoji ve společnosti a transformovat se v solidní, důvěryhodné levicové strany. Jinak vytváříte prostor pro další bounty hunters strany typu VV, nebo pro siciálně se tvářící pravicové strady typu DSSS..
25. 06. 2010 | 19:20

Mravenec napsal(a):

Je pravda že se vedla mediální kampaň proti čssd a Paroubkovi zejména jako kdysi proti SPR RSČ
Havel dal dokonce Sládka zavřít aby byl právě o ten jeden hlas zvolen.Je pravda že nebylo dobré na konci kampaně prohlašovat že čeká drtivé výtěztví ČSSD a jiné nabubřelé výjevy.Vajíčková kampaň u Anděla vyplácewní aktérů v garážích Teska napadání důchodců a policajta roztržená bund atd,atd.dávalo zřejmou odpověď kdo za tím stojí.Vyhrálo ve volbách zlo před menším zlem ale není vše ztraceno u většiny občanů nezískají svými likvidačními i jinými kroky sympatie nemůžou dřít z kůže ty kteří nemůžou za dluhy které napáchaly ti tkzv.pravičáci.Bohužel to bude trvat nějakou dobu než tyto hyeny
zkončí.Ale již na podzim to bude určitě jinak.Teď musejí říct rozhodné slovo i odbory na jejich nehorázné požadavky snížit platy zdrav.setřičkám,lékařům,zdravotníkům,zahojit se na důchodcích,invalidech,matkách na mateřské atd prostě na těch nejpotřebnějších a to je opravdu zrůdnost kterou neudělaly ani bolševici ale kterou teď udělají ti modří bolševici a jejich řiťolezci.Ano musí se šetřit i když za chyby mocných a hochštaplérů alenesmí se nikdy šetřit na těch nejslabších a to se jim vymstí určitě uvidíte!!!
25. 06. 2010 | 19:29

občan napsal(a):

To je slast číst ty tvoje bláboly!!! Ještě bych ti dal uhradit to co jste rozkradli. Samo se to týká všech politiků, ale ty jsi nejhorší.
Je vidět kde jsi se učil.
U KSČ, STB a RAJe!
"ROKO" ten se vyzná.
A teď kňučí a kňučí a kňučí a ...
25. 06. 2010 | 19:48

kdo tento nick ukradne tomu p...l upadne napsal(a):

Krásné, jak se tady sešla pravicová vyšší společnost, aby ukázala svou pravou úroveň.

Ještě vzkaz pro člověka, který tu užívá nick "...", Příště až budeš ostatní napomínat jaké jsou nuly, uvědom si, že ty sám nemáš ani na to, abys používal vlastní nekradený nick :)
25. 06. 2010 | 19:51

Katka napsal(a):

Pane Paroubku,
musím říct, že jsem po těchto volbách měla smíšené pocity... Smutek z toho, že ČSSD nebude schopná ustanovit vládu, smutek z toho, že Vás lidé také nevykřížkovali, radost z toho, že vykřížkovali Bendu... Volila jsem ČSSD, protože vím, že pravice je jen nástrojem několika málo jedinců, kteří skutečně vládnou této zemi. Aby však příště můj hlas nepřišel vniveč, tak prosím odejděte z politiky i s přítelem Bendou....
25. 06. 2010 | 20:26

Jeník napsal(a):

Nejhorší na celém tomto blogu je to, že pan Jiří Paroubek má v celém článku plnou pravdu. Je i příznačné, že jako první diskuzní příspěveček dodali dvě zdejší duševní kanálie Neo a Rumcajs.

Ono to tak musí ale být, nejdříve si to hloupé, stupidní stádo voličů, které uvěřilo lžím TOP09 a VV a které si vůbec nepřipustilo, že zločinecká organizace ODS se nepřetvoří, když vyhodí ostudu Topolánka musí teď vypít kalich hořkosti do dna. Je nedobré, že to odneseme všichni, tu budoucí vládu totálních neumětelů a hlupáků, kteří se teď začínají rvát o koryta. Když se dohadovali o tom, jak nás všechny okradou, tak to byli ve shodě, ale teď o koryta se rvou. Je to úsměvné, když jejich vládnutí skončí do roka a do dne, protože zločiny, které připravují jim neprojdou. Jsou opilí mocí, kterou získali podvodem za přispění Klause, který provedl pravicový puč u nás.

Protože pouze blb se dvakrát spálí o jedna kamna, předpokládám alespoň nějaký potenciál sebezáchovy u hlupáků, kteří jim dali hlas a že se připojí ke slušné části národa, která tušila, co přijde v případě , že tato klika vyhraje volby. Ona si je ale ukradla.

Opakuji - do roka a do dne, je až podivné, s jakou pravidelností se mé předpovědi uskutečňují. Jsou dvě možnosti - že se mezi sebou poperou o koryta a navzájem "sežerou" a nebo je vyženeme holemi.
25. 06. 2010 | 20:31

jungwirth napsal(a):

ahoj jiří,
taky sorry, máš to hezký, ucelený jistě a má to tutty RAJskýho ducha, ale raději si dám něco veselejšího..
žij blaze a už se nevracej
bíbí
25. 06. 2010 | 20:55

JaR napsal(a):

Pane Paroubku, skromnost je cennou vlastnosti.
25. 06. 2010 | 21:10

GLUM-II napsal(a):

Vy pane Paroubku už asi nikdy nic nepochopíte. Jednoduše vás dost lidí mělo už plné zuby a je úplně jedno jak se co semlelo, co bylo v tisku, jaká byla kampaň a další věci.Vaše osoba je tak kontroverzní že se to těžko tráví a ne každý na vás má žaludek.Můj osobní názor je, že volby jste ČSSD projel vy. No ale hlavně že už jste pryč a doufám že se už nevrátíte.
25. 06. 2010 | 21:28

Tomik napsal(a):

Vážený pane Paroubku,
proč neustále hledáte chybu v médiích, útocích na vaší osobu a masírováním pravicových stran možným následováním Řecka? Proč si nepřiznáte, že lidé byli již unaveni vašími slovními přestřelkami s opozicí, vašimi úplatnými sliby voličů. Volby jednoznačně ukázaly, že i důchodci mají rozum a že si je nemůžete koupit 13. důchodem. Naštěstí jsme národ, který ví, že když se topíme v dluzích, nelze již dále rozhazovat. Hledejte tedy, prosím, chyby ve vašem volebním programu a slibech.
25. 06. 2010 | 21:28

Duroy napsal(a):

To Tomík: Prosím Vás, kde jste přišel na to, že máme vládu, která zatočí s dluhy?
Porovnejte dluhovou službu v roce 2005 s dluhovou službou 2009, koukněte se, co mají chlapci v plánu, zvýšení daní a platby na dřevo. samozřejmě, existují prosťáčci, kteří řeknou, že školné není daň, že DPH u léků, potravin a bydlení ve výši 20% je OK. Ale proboha, jen si spočítejte od restitucí církví, přes reformu důchodů, po ekologickou zakázku, k tomu připočítejte PPT a vsaďte se, že máme bilión dluhů navíc, a to prosím, v roce 2014. K tomu vyšší kriminalitu... škoda slov.
25. 06. 2010 | 21:42

Hurá napsal(a):

Vážený pane Paroubku !
Že jste skutečně hodně pracoval, o tom není pochyb. Že se v každé straně najdou záškodníci a že vnější podmínky více či méně mohou škodit nebo pomáhat, o tom není pochyb také. Vaše osobní selhání bylo jediné: velice špatné personální obsazení vedení ČSSD, poradců, jiných "odborníků" (s výjimkou pana Havla) a stínových ministrů. Současná ČSSD (bez radikální, především personální obměny, je stranou před zánikem. Počátek důvěryhodnosti vidím v návratu pana Špidly, přítomnosti pana Havla a nového předsedy strany, který bude ovšem osobností a bude věkově akceptovatelný voliči ČSSD.
25. 06. 2010 | 21:44

Vlastimil napsal(a):

Pan Paroubek je analytik !
Pred volbami vedel zarucene proc vyhraje - a ted po volbach vi zarucene proc nevyhral !
V minulych volbach ho porazila Krakatice, letos zase Recko.
25. 06. 2010 | 21:47

haui1 napsal(a):

Prostě pan Jiří chce trochu stydlivě říci, že jako premiér i vůdce ČSSD zklamal, protože neměl na to, aby jeho strana dokázala zvítězit. Pak ovšem nechápu, proč se dral na toto místo.
25. 06. 2010 | 21:50

Pepan napsal(a):

Zádná vaše osobní chyba?svým nabubřelým chováním jste si udělal nepřátele adopadl jak Fico či ''kůl v plotě''Anta vaše věto o neekonomovi Nečasovi-co ''právník'' Sobotka?Zachránil vašemu STB kamarádovi Dvořákovi miliony na daních a pokutě(de fakto okradl stáát,zadržoval polit.straně peníze(další výdaje státu za pokuty a penále)a nasekal za konjuktury dluhy.Jak by to dopadlo se státem ukazuje vaše hospodaření v Lidovém domě.Pořád žádná sebereflexe?
25. 06. 2010 | 21:58

razdva napsal(a):

To chce klid. Podívejte se zpátky, Jiří Paroubek není jediný, který sjel z vršku dolů.
Ani by mi nestačila celá stránka
na jejich vyjmenování. Teď je nutno se poučit a neopakovat staré chyby. Je nutno změnit vztah k mediím, která mají opravdu velkou moc. Proto nebylo moc chytré rozhádat se s Právem, které jediné píše objektivně.
Dále je nutné rozejít se s lidmi,
kteří obraz ČSSD poškozují, např.
pan Benda, i kdyby to byl stokrát
nejlepší přítel.
Nebrat všechno tak smrtelně vážně, zjemnit slovník, místo gauner je lepší ošklivé káčátko.
Keep smilling!!
25. 06. 2010 | 22:22

app napsal(a):

Pane Jiří, nic ve zlém.
Vaše analýzy jsou totálně mimo - nemůže za to nikdo jiný, než vy.
A to proto, že 78% v tomhle státě prostě tak nějak lidsky serete!
25. 06. 2010 | 22:30

Li-Chang napsal(a):

Rodí se čím dále tím více blbců a proto pravice vítězí nad lží a nenávistí pana Havla. Ty lži jsou hlavním produktem informačních kanálů v jejichž kalných vodách se topí nevědomí voliči. Pane Paroubku, psát na této adrese blog, je házení perel sviním, nepochopí Vás, jak vidno, těch Homo sapiens, kteří zde něco napsali je jak šafránu.
Když čtu ty diskusní příspěvky tak mě stoupá seběvědomí, že nejsem nevzdělanec.
25. 06. 2010 | 22:31

app napsal(a):

2 EMAN:
Nevím, nevím. Čistě statisticky vzato, diktatura je spíš obvyklá v levicových zřízeních...
25. 06. 2010 | 22:47

Kamil napsal(a):

Za Vás to byla hnusná politika, hatil jste všechny snahy konkurence a to i tehdy když měly smysl, takže se promarnily roky a jen jste se vezli a slibovali prachy, které byste po volbách nemohli dát. Jen jste spoléhali, že lidi na to skočí a nechají se Vámi zatáhnout do vaší politiky putinovské, nebo čínské? Jak jste chtěli spravovat tuto zem, když si neuhlídáte ani peníze a výdaje vaší strany. Nějak se klasický sociální demokrat u ČSSD bohužel nevyskytuje. Jste jak z minulé éry a to už dnes nikdo (vyjma komunistů a asi ne všech)nechce.
25. 06. 2010 | 23:01

app napsal(a):

2 swissdenis:
Jak to zní česky, prosím?
Paroubek má nějaká vrata?
25. 06. 2010 | 23:03

denisekhlava napsal(a):

kašlete pane PAROUBKU na modre svazaky,kteři blaboli MODRE KYDY z přiruček svazaka SSM Nečase
25. 06. 2010 | 23:13

Falcon napsal(a):

Tak mám pocit, že nečtu příspěvek od nejlepšího diskutéra v České republice, od buldozera české politiky, od pána, co na to má, vážení, ale od ubrečené a ufňukané s prominutím za to slovo staré kurvy, o kterou už nikdo nestojí, a tak si lítostivě léčí svůj světobol.
Inu pane Paroubku ona dospěla generace, co jste ji nechal rozehnat a zmlátit na Czechteku, je tu nová a více přemýšlející mladá generace, která si dokázala lehce spočítat, že na vámi slibované 13 důchody a další sociální úplatky vašim voličům prostě tento stát nemá. A kromě toho vaše sebestřednost a jáismus a propojování ČSSD s pochybnými existencemi Kočkových či páně Bendy a spol, nakrknulo už tolik lidí, že ČSSD nevolili už jen kvůli vám a tomuto propojení. A pokud máte v ČSSD hulváty a sprosťáky páně Rathova ražení či bijce, co na zábavě mlátí pořadatele a jiní provozují hampejzy a další ruinují ČSA a pak svojí ,,odborností a schopnostmi'' i ČSSD, tak to se nedivte, že tímto si moc popularity nezískáte.
Vám se podařilo unikum. Se svojí partičkou vašich vlezdoprdelků jste ČSSD znemožnil tak, jak se to dlouho nikomu nepovedlo. Já, ač nevolič ČSSD vidím v této straně lidi, jejichž názory a slušnost respektuji jako u pana Foldynym byť s ním nemusím souhlasit. Jenže vy jste takové lidí odstavil, utvořil si vlastní suitu, která vám celou dobu klepala uznale na rameno a tvrdila, že jste jednička a děláte všechno super a ejhle, ono je všechno jinak. A je vidět, že jste prostě nepoučitelný a hledáte jen chyby u druhých a chybí vám jakákoliv sebereflexe. Inu komu není rady, tomu není pomoci.
25. 06. 2010 | 23:17

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem celou řadu hrubě urážlivých a nadávky obsahujících příspěvků, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 06. 2010 | 23:20

Hrustic napsal(a):

Mira jeho sebereflexe me az rozesmala :)
25. 06. 2010 | 23:55

jojo napsal(a):

Tak do blázince ho zrovna zavírat nemuseli.
26. 06. 2010 | 00:01

Previt napsal(a):

Prvni dva odstavce - nic proti. Zbytek je blabol ukrivdeneho decka, kteremu spadly hracky do kanalu....
26. 06. 2010 | 00:17

Kelim napsal(a):

Pane Paroubku nechte se vyšetřit. Těch 30,- Kč snad máte a je ve vašem zájmu s tím stihomamem něco dělat. Tvrdit, že pravicové vlády zavinily třetinu deficitu nemuže plácnout ani infantilní jedinec. Vždyť měli ruce svázané socialistickými zákonnými normami rozhazujícímí plnými hrstmi a krizí, která zvenku narazila na nepřipravenost a opět se budu opakovat socansky svázanou ekonomiku bez valných možností reagovat. Za dva a půl roku vlády opravdu toho pravice mnoho nezkazila. Nemám rád slovo kdyby ale v případě vládnutí ČSSD by dluh narostl o 700-750 mld. Kč. Takže pane Pandurku, někam hluboko zalezte, nejlépe do Bohnic a tam si svými nad svými rozbory onanujte dle libosti. Naštěstí většina národa dobře ví, jakého hajzla poslala k ledu.
26. 06. 2010 | 00:26

LUF napsal(a):

Byl to těžký boj, ale jak se říká- konec dobrý, všechno dobré :-)
26. 06. 2010 | 00:32

bob napsal(a):

No, nevím jak pan Paroubek , ale sebereflexe je nato, aby se šlověk nad sebou zamyslel a vyhodnotil, co dobré udělal, nebo ne..., on asi ani neví co to je ta sebereflexe, protože on vidí chyby všude, jen ne u sebe, a to je horší jako zlé. Je to varování před ním samotným a jeho nochsledy, jako Zaorálek, Hašek, Skromach, Rath, Jandák, nebo Urban a jiní, kteří mu vždy kryly záda adnes chtějí oranžovou růži obrodit..., ale jak říká pan Sobotka, oni se budeu držet destrukce a opozice, oni jsou stejně jako komunisté neobroditelní. Myslete si co chcete, ale ČSSD jako strana nemá už co nabýdnout, věčný bpj o poplatky, nebo ceny energií je už únavný. Chce to změnu na všech místech, protože jinak to nemá smysl...
26. 06. 2010 | 00:39

Anba napsal(a):

Pane Paroubku, prokázal jste velkou výdrž v předvolebním boji a hlavně v neobjektivní mediální masáži. Začalo to s Kubiceho zprávou a podrazem a neskončilo vlastně doposud. Když čtu ty stupidity tady, tak jsem moc ráda, že nepatřím k těm pravicovým "inteligentnějším" voličům. Někteří z nich mají dokonce vysokoškolské vzdělání, někteří jsou dokonce svým pracovním zařazením typickými levicovými voliči (zaměstnanci, důchodci), ale bohužel v posledních dvou letech se Vaše démonizace v tisku, včetně fotograficky zachycených "slabých" chvilek, neminula účinkem. Když se mne známá zeptala, koho budu volit a slyšela, že ČSSD, tak opáčila "toho hrozného Paroubka?" Na otázku proč jste podle ní hrozný, neměla žádnou konkrétní odpověď, neznala program, nic. Jiná, silně levicově zaměřená to zase chtěla dát KSČM, protože jste jí šel v poslední době na nervy. No, nedala. Pochopila, že je třeba zabránit rozkradení důchodového fondu a zdravotních pojišťoven. To a ne Paroubek, je důležité.
Pane Paroubku, český volič je velice naivní, dá na haló efekt, zjev, šou je mu přednější než pravda - tak je to ve své většině, to jste asi už pochopil. Na to jste nepotřeboval americké poradce, stačil náš nějaký estrádní dramaturg, byl by Vám poradil líp. Ale věřím, že Vy jste to myslel poctivě, kdybyste to bral lehčeji s nadhledem, asi by to dopadlo pro ČSSD lépe, ale náturu člověk těžko přemůže, spolupracovníky taky nemůžete vodit za ručičku, každý je originál.
Dobře Vaše chyby rozebral VLK, přečtěte si ho a pokud někdo z Vašich spolupracovníků nastoupí na Vaše místo, doufám že se z ČSSD nestane jen taková vlažnější pravice. Nakonec není tak špatné být v opozici v době, kdy je třeba nějaké změny v hospodaření udělat.
Pokud to bude tvrdé, tak to zkrátka odnesem dole všichni, ale poukazujte hlavně na nehospodárné a podivné hospodaření s rozpočtem na druhé straně (viz "Bartákova ubytovna").
Přeju Vám a Vaší rodině zotavení po vysilující práci, nezahořkněte a zase něco časem napište, máte už přes 44 tisíc čtenářů a někteří pravicoví přispěvatelé se nemohou ovládnout a píší znovu a znovu, takoví Pepa, Neo, Rumcajs, třítečkový, to je balzám, číst ty jejich kydy a vědět CO je pravičák.
26. 06. 2010 | 00:39

laik se diví, odborník žasne napsal(a):

Míra vaší demagogie nezná mezí! Vy a vaše partaj, kteří jste postavili celou kampaň hlavně na očerňování a pomluvách vašich oponentů, máte ještě tu drzost si stěžovat na mediální tlak a stavit se do role oběti? Není náhoda, že stejně jako s vámi, ani s vaším kamarádem Ficem, nechtějí mít ostatní strany nic společného. Ono se totiž těžko spolupracuje s někým, kdo mi ještě včera kydal hnůj na hlavu. Za neúspěch si můžete sami a já jsme nesmírně šťastný, že volby dopadly tak, jak dopadly. Věřte, že bez vás bude v naší zemi líp!
26. 06. 2010 | 01:25

rebel napsal(a):

Stačilo číst nenávistné bláboly rádoby novináře Steigerwalda z MF Dnes.Ten Paroubek ho musel určitě strašit i ve spaní.Teď už má pan Steigerwald určitě klid,a může slavit vítězství své milované pravice.Jen se divím že mu může za takové bláboly někdo platit.
26. 06. 2010 | 01:50

Mravenec napsal(a):

je pravdou že kampaň zaměřená proti ČSSD a Paroubkovi zejména byla nechutná a řízaná,v mnohém připomínajíc kampaň proti SPR RSČ
Sládka dal dokonce Havel zavřít aby byl o ten jeden hlas zvolen.Zajímavé že rudou totalitu vystřídala modrá bolševická totalita z ktgerou budeme muset bojovat jako z bolševikem.Na podzim určitě volby dopadnou jinak.Nemůžou přece zlodějnu politiků platit
ti kteří za nic nemůžou a aby to bylo ještě zrůdnější tak ti kteří jsou na tom nejhůře budou sedřeni z kůže to si nedovolily ani bolševici ale tahle modrá bolševická sebranka ze svými řiťolezci ano.Chtějí sebrat deset procent z platu zdravotním setřičkám,doktorům,zdravotnímu personálu.Dále matkám na mateřské sníží přídavky,zmrazí důchody,okradou invalidy zvýší poplatky u lékaře.Prostě jako hyeny se vrhnou na ty nejpotřebnější ale to se jim vymstí uvidíte!Bude správná doba aby se ozvali odbory dále musí nastat občanská neposlušnost,protesty,stávky atd.atd.Jp má určitě v něčem pravdu ale jeho vina je určitě v nadutosti tvrzení že ČSSD vyhraje drtivě volby bylo hloupé a neseriózní.Paradoxně měl ze všech politiků a kmotrů nejmenší majetek minimální maléry což jenom dokazuje nazájmy těch v pozadí ovlivnit volby činy a financemi viz.Anděl vyplácení vajíčkářů v garážích OD Tesko napadení důchodců a strážníka roztrhaná halenka atd.V 89 jsme protestovali u dnešní nem.Homolka proti vymoženostem pro bolševiky a jejich rodinné příslušníky a dnes již Homolka prodává VIP průkazky zbohatlíkům na přednostní ošetření apod.tak pomalu zase z Homolky se stává novodobý Sanopz jako by nestačily ÚVN Střešovice.Normální a obyčejní občani by se měli spojit proti těmto příživníkům a hyenám lidské společnosti!!!
26. 06. 2010 | 01:50

Mravenec napsal(a):

je pravdou že kampaň zaměřená proti ČSSD a Paroubkovi zejména byla nechutná a řízaná,v mnohém připomínajíc kampaň proti SPR RSČ
Sládka dal dokonce Havel zavřít aby byl o ten jeden hlas zvolen.Zajímavé že rudou totalitu vystřídala modrá bolševická totalita z ktgerou budeme muset bojovat jako z bolševikem.Na podzim určitě volby dopadnou jinak.Nemůžou přece zlodějnu politiků platit
ti kteří za nic nemůžou a aby to bylo ještě zrůdnější tak ti kteří jsou na tom nejhůře budou sedřeni z kůže to si nedovolily ani bolševici ale tahle modrá bolševická sebranka ze svými řiťolezci ano.Chtějí sebrat deset procent z platu zdravotním setřičkám,doktorům,zdravotnímu personálu.Dále matkám na mateřské sníží přídavky,zmrazí důchody,okradou invalidy zvýší poplatky u lékaře.Prostě jako hyeny se vrhnou na ty nejpotřebnější ale to se jim vymstí uvidíte!Bude správná doba aby se ozvali odbory dále musí nastat občanská neposlušnost,protesty,stávky atd.atd.Jp má určitě v něčem pravdu ale jeho vina je určitě v nadutosti tvrzení že ČSSD vyhraje drtivě volby bylo hloupé a neseriózní.Paradoxně měl ze všech politiků a kmotrů nejmenší majetek minimální maléry což jenom dokazuje nazájmy těch v pozadí ovlivnit volby činy a financemi viz.Anděl vyplácení vajíčkářů v garážích OD Tesko napadení důchodců a strážníka roztrhaná halenka atd.V 89 jsme protestovali u dnešní nem.Homolka proti vymoženostem pro bolševiky a jejich rodinné příslušníky a dnes již Homolka prodává VIP průkazky zbohatlíkům na přednostní ošetření apod.tak pomalu zase z Homolky se stává novodobý Sanopz jako by nestačily ÚVN Střešovice.Normální a obyčejní občani by se měli spojit proti těmto příživníkům a hyenám lidské společnosti!!!
26. 06. 2010 | 01:52

Mravenec napsal(a):

je pravdou že kampaň zaměřená proti ČSSD a Paroubkovi zejména byla nechutná a řízaná,v mnohém připomínajíc kampaň proti SPR RSČ
Sládka dal dokonce Havel zavřít aby byl o ten jeden hlas zvolen.Zajímavé že rudou totalitu vystřídala modrá bolševická totalita z ktgerou budeme muset bojovat jako z bolševikem.Na podzim určitě volby dopadnou jinak.Nemůžou přece zlodějnu politiků platit
ti kteří za nic nemůžou a aby to bylo ještě zrůdnější tak ti kteří jsou na tom nejhůře budou sedřeni z kůže to si nedovolily ani bolševici ale tahle modrá bolševická sebranka ze svými řiťolezci ano.Chtějí sebrat deset procent z platu zdravotním setřičkám,doktorům,zdravotnímu personálu.Dále matkám na mateřské sníží přídavky,zmrazí důchody,okradou invalidy zvýší poplatky u lékaře.Prostě jako hyeny se vrhnou na ty nejpotřebnější ale to se jim vymstí uvidíte!Bude správná doba aby se ozvali odbory dále musí nastat občanská neposlušnost,protesty,stávky atd.atd.Jp má určitě v něčem pravdu ale jeho vina je určitě v nadutosti tvrzení že ČSSD vyhraje drtivě volby bylo hloupé a neseriózní.Paradoxně měl ze všech politiků a kmotrů nejmenší majetek minimální maléry což jenom dokazuje nazájmy těch v pozadí ovlivnit volby činy a financemi viz.Anděl vyplácení vajíčkářů v garážích OD Tesko napadení důchodců a strážníka roztrhaná halenka atd.V 89 jsme protestovali u dnešní nem.Homolka proti vymoženostem pro bolševiky a jejich rodinné příslušníky a dnes již Homolka prodává VIP průkazky zbohatlíkům na přednostní ošetření apod.tak pomalu zase z Homolky se stává novodobý Sanopz jako by nestačily ÚVN Střešovice.Normální a obyčejní občani by se měli spojit proti těmto příživníkům a hyenám lidské společnosti!!!
26. 06. 2010 | 01:53

Mravenec napsal(a):

Nechápu proč byl můj příspěvek již podruhé cenzorem vyřazen nebyl tam ani jediný sprostý výjev!!!
26. 06. 2010 | 02:08

Lerner napsal(a):

Pane Paroubek,
Vaše analýza je trefná, snad až na detaily, které s tématem přímo nesouvisí (jako motivace Zemana/Šloufa či různých "firem"). Postavení socdem v ČR je velmi těžké. Každý předseda ČSSD, snad kromě Zemana byl vystaven ostrakizaci mědii a Vy nejvíce. Zřejmě proto, že jste nezvykle slušný a schopný politik. Takoví samozřejmě vadí nejvíc.
V zemi, kde jsou jen ultrapravicová media je zázrak, že je socdem vůbec v parlamentu. Děkuji Vám za Vaší práci a vytrvejte v práci pro socdem i když nebudete zrovna předsedou ČSSD.
26. 06. 2010 | 05:05

kormoran napsal(a):

..kurna Unore -Paroubku, princezna Hosana machrovala , ze po vitezstvi huronske odnoze (cssd) ve volbach , se bude stavet "blob")))
Tak prodej ty sve propocene poslanecke hadry , Hosana at vydrazi paruku a bude ma kus zakladniho kamene!

A Ty se vrat k hospodskym umastenym tesilkam a dederonove kosili))))

P.S. prosim ! Nemacet spinavy palec v gulasi!!!!
26. 06. 2010 | 05:18

kormoran napsal(a):

Anba , kazdy komanc je drzaaaak)))))https://www.youtube.com/watc... tedy do urcite doby))))
26. 06. 2010 | 05:42

boban napsal(a):

Myslím, že co panu Paroubkovi chybý je ebereflexe. To jeho husitské, všichni proti mne, jedinému hodnému a spravedlivému je až k popukání směšné. On je ve svém nekonečném a až frustrujícím - jeho samotného - ošialu moci nesoudná, kope na všrchny strany a vidí všude jenom nepřátele, kteří mu vzali jeho "kačenku"...Jeho prohlášení o zdrcujícím vítězství mu podrazilo nohy, nebo chcete li zakroutilo krke... a to je dobře. Představme si, že by tento psychopat vedl naši zemi k lepším zítřkům...
26. 06. 2010 | 07:48

lukáš napsal(a):

To Anba

Jak si dovoluješ psát, že šeský volič je naivní? Co si o sobě ty pseudopsychologu myslíš? Já si nemyslím, že já, moji kamarádi a ostatní, podle ČSSD obyčejní lidi jsou naivní. Dokázali jsme to ve volbách, kde jsme vyřadili tu hyenu Paroubka a celou ČSSD a poslali je do propadliště dějin. Jestli jste to milý, nebo milá Ando nepochopili, jakože asi podle příspěvkune, tak ...
26. 06. 2010 | 07:55

Matěj Kopecký napsal(a):

Když tady čtu ty pochvalné ódy na Paroubka, tak se divím, že on a jeho oranžáda nevyhráli volby? Kde jste ty dva dny vy diskutéři byli, proč teď bečíte a pdeudo trestáte ty nenávistné ultrapravicové média? Myslím, že to nebyla ani média a ani žádná nenávist, stačilo si přečíst výsledky hlasování studentů a bylo jasné, kdo bude velký poražený...
26. 06. 2010 | 08:04

Henry napsal(a):

Paroubku, spíše než lítostivé tlachání nad zmarněnými příležitostmi, očekávám elaborát na téma úhrada vzniklých dluhů.
26. 06. 2010 | 08:18

Bosch napsal(a):

Vážení čtenáři,
jistě uznáte, že naše reklama na myčku nádobí je daleko zajímavější.
26. 06. 2010 | 08:39

Martin Z. napsal(a):

Konečně po dlouhé době, kdy jsem měl každou snídani zkaženou a to při čtení blábol od Jiří Paroubka, jak oddluží stát a všichni se budeme mít jak v rájí a to včetně lidí na pracáku, kde v Ostravě teklo pivo proudem za 2,-Kč a "škorpici" zadarmo jsem rád, že konečně český národ pochopil, že hloupě se koupit nedá. Až teď po dlouhé době snídám zase rád a dělá mi velice dobře, když teď vidím toho papaláše na kolenou, jak kope kolem sebe jak malé dítě, kdy všechny obviňuje a brečí, že už nemá ani to cucu na klacku. Pane Paroubku, vy jste byl zkáza českého národa a proto jsem přešel od ČSSD k ODS, jen díky Vám, nejhoršímu minist. fin. Sobotkovi, a vašemu všeumělu, bývalemu manažeru ČSA.
26. 06. 2010 | 08:58

Jan BEGY napsal(a):

Nesoudný, zhrzený a stále atmosféru otravující Paroubek:-) Je neskutečně ubohý, jenom samé nářky a žádná sebereflexe. A tohle byl premiér ČR a předseda ČSSD. Jaká pohroma pro nás.
26. 06. 2010 | 09:28

kolda napsal(a):

Jiří Paroubku, nejsem žádný vymytý mozek

Tak pane, to jste tedy opravdu přehnal!!!!
Jako reakci na Váš výplod bych Vám rád oznámil, že:

- Ani za komunistů nebylo vymývání mozků z donucení. Nikdo si nemusel mozek nechat vymýt. Ale chápu Vaše myšlení, neboť platí "podle sebe soudím tebe"

- Volil jsem jednu ze stran rýsující se vládní koalice a nemyslím si, že bych si jakkoliv nechal vymýt mozek

- Jsem docela mírný člověk. Tímto svým výrokem jste mne však OPRAVDU ...... (více na http://www.facebook.com/gro...!/group.php?gid=127766317259778&v=info
26. 06. 2010 | 09:32

kolda napsal(a):

26. 06. 2010 | 09:35

Marta napsal(a):

Pane Paroubku,
přehlédl jste ještě jeden důvod, proč ČSSD tolik ztratila - absenci žen na kandidátkách. A obávám se, že vám to ani nepřijde podstatné.
Ať chcete nebo ne, pokud stojíte o více hlasů, musíte dát větší prostor ženám. ČSSD působí jako pánský klub, který je maximálně tak ochotný dát prostor pohledné herečce. Tím ztrácí schopnost oslovit voličky hlavně střední generace, protože ty se potřebují ve své volbě identifikovat i s někým, kdo rozumí problémům, na které v běžném životě narážejí.
26. 06. 2010 | 09:57

Jiří napsal(a):

Pane Paroubku, v titulku píšete:
"Byl to brutální presink. Hysterie. Mediální štvanice."

Tak proč jste brutálně presoval, hysterčil a mediálně štval?

Když to evidentně k Vaší účasti ve vládě nevedlo...
26. 06. 2010 | 09:57

G-Force napsal(a):

A jaké byly slabiny ČSSD?

Jiří Parouback!
26. 06. 2010 | 09:59

PPolicka napsal(a):

Analýza analýzy:
Blábol a lži.
26. 06. 2010 | 10:01

bohdana napsal(a):

Pane Paroubku, uzivejte si laskave materskou/duchod a uz nechte nas "obycejny lidi", potazmo i vasi CSSD, kterou jste malem stahnul do hlubin, NA POKOJI. Myslim, ze bude jen malo tech, kterym se po vas bude styskat! Dobrou noc a nechte si na tom svem politickem vejminku neco hezkeho zdat. Ale PROBOHA UZ SE NIKDY NEVRACEJTE!!!!!
26. 06. 2010 | 10:19

Josef K. napsal(a):

Hehehe. Pořád ještě jste nepochopil, že lidi nelze k určitému názoru dořvat a přelhat. Na rozdíl od vašeho přesvědčení mají lidi vlastní mozek a nejvíc je zajímají fakta. A fakt je, že jste debilní papaláš, zcela neodlišitelný od kdysi nechvalně známého Miroslava Štěpána. Zajímá vás jenom jak brát prachy za nicnedělání a umíte jenom žvanit nesmysly a řvát na lidi. Takovej malej, nafouklej, bezmocnej Vaš nebo Jakeš. Celej ten váš blog je obrovská snůška nesmyslných blábolů.
26. 06. 2010 | 10:23

Henry napsal(a):

Paroubku, ať už se to okecává jakkoli, výsledkem je naprostý propadák. Proto, spíše než rádoby analytické žvástání, očekávám vyjádření k odpovědnosti za dluh vzniklý z volebního fiaska.
26. 06. 2010 | 10:51

tláča napsal(a):

Vážený pane Paroubku. Jste zaslepený. Vztek a válka proti všem V8m brání vidět, že zdrojem nenávisti, kterou na Vás vylila kampaň není Váš obraz v médiíích, ale Váš vlastní sebeobraz, kterým se ukájíte. Považujete se za čestného, přímého, spravedlivého a zastánce slabých. Ve skutečnosti pouze toužíte po moci a kontrole, manipulujete a využíváte ostatní okolo sebe pro svoje potřeby. Není pro Vás polehčující okolnost, že v politice v podstatě není nikdo, kdo by tyhle vlastnosti neměl. Jsem rád, že jste neudržel nervy, podlehl pocitu ztráty kontroly, uplatnil svoje černobílé vidění a hodil ručník do ringu. Jste venku a ušetřete si další ostudu a jděte šéfovat RaJ nebo něco jiného, kde se Vaše Pohlreichovské (ne)vychování ztratí. Sbohem.
26. 06. 2010 | 10:52

pprula napsal(a):

Je neskutečné, jak pan Paroubek uvažuje. Cituji z úvodu článku "Přitom jsem odmítl uskutečnit desítky rozhovorů v médiích. Právě proto, aby můj názor byl dostatečně vyzrálý, byl ucelený a nemohl být snadno dezinterpretován". Ten odstup vedl jen k tomu, aby měl článek nějakou socanskou logiku. Ta logika ale končí u faktu, který socani neustále opakují, že ODS prohrála volby, protože ztratila nejvíce hlasů.... Tak jak je to, bojovala ODS proti socanům nebo proti sobě... Takže gratuluji, protože pokud v mini-válce ODS - socani vyhráli, pak z logiky článku vyplývá pane Paroubku, že metody socanů jsou daleko destruktivnější a pravicový tisk bojoval účinněji proti ODS než proti socanům...
Ale upřímně, pane Paroubku. Pusťte si ze záznamu vaše souboje s panem Nečasem v rozhlase a televizi těsně před volbami a sám zjistíte jak je vaše analýza nesmyslná.
26. 06. 2010 | 10:53

Už se nedivím napsal(a):

Český národ zhrubl a stal se národem hulvátů - to si muže říci nezaujatý čtenář zvenku. Kdo dává právo pubertálním diskutujícím oslovovat pan Paroubka urážlivými výrazy,s vyhrožováním kopání někam mezi nohy a dobře mířenou ranou mezi oči? Už jenom to, že se jedná o člověka, který je starší než oni a ke kterému by se předpokládala přirozená slušnost a úcta. Jaká je úroveň medií, kde je hlavním tématem jeho bradavice na tváři a jeho tloušťka? Není známo, že by Angličané napadali Winstona Churchilla a nebo se mu posmívali. Od štvanic je blízko k lynčování, od lynčování k věšení, od věšení k chaosu - to všechno čeká český národ, k tomu všemu spěje? Děsivé vyhlídky.
26. 06. 2010 | 10:55

Už se nedivím napsal(a):

... může říci ...
26. 06. 2010 | 10:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující vulgarismy a jeden text, který jeho autor podepsal mým jménem (pokud se tak náhodou skutečně jmenuje, prosím, aby se jakkoliv odlišil, aby bylo jasné, že tyto vtipné texty nepíšu já).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 06. 2010 | 11:09

Martin napsal(a):

Tak koukám že jsme všichni vymytý jak půllitr :-), zato Jirkový voliči to je akademie věd :-D,pane paroubek pane paroubek. Jediný zmanipulovaný voliči jsou tu ty vaši, můžete být rád že jste na ten 13 důchod ulovil těch svých 22 procent,až zestárne naše generace,tak snadno se oblbnout nenecháme.....
26. 06. 2010 | 11:20

Lojza z Moravy napsal(a):

Pane Paroubek, již řadu let si ČSSD škodí tím, že stále trvá na Bohumínském usnesení. Je každému obyčejnému občanu jasné, že při sledování jednání ve sněmovně se komunisté chovají spolu s ČSSD nejodpovědněji. Mladí jsou při volbě často ovlivněni zkreslováním historie, doba po roce 1948 je jím stále představována jen v tom, že byly politické procesy, kolik lidí bylo zavřených, a jak občané trpěli. Bylo by načase také připomenout, že občané žili tak, že měli právo na práci, že se vybudovaly statisíce bytů, že existovaly nenávratné, nebo bezúročné půjčky. Dále kolik bylo rekreací, které občany prakticky nic nestály, a běžní občané, kteří dodržovali zákony nebyli vystaveni žádnému zvláštnímu riziku. Přesto, že jsme zde živili početnou armádu ze SSSR, a také početnou naši armádu, která dovedla pomáhat našemu hospodářství, tak fungovaly továrny, měli jsme zemědělství, které jiní jezdili obdivovat, uvažme kolik jsme platili nájemné,kolik stála voda, a kolik stálo teplo. Dovolání práva bylo podstatně jednodužší, byly bezplatné právní poradny, byly veřejné schůze každého půl roku, kde nanesené požadavky se musely na příští scůzi vysvětlit. V KSČ jsem nikdy nebyl,komunisté mně také poškodili z důvodu, že jsem vstup do strany odmítal, ale takové pořádky jaké jsou dnes nebyly. Lidé mají strach o zaměstnání, pokud vůbec práci mají, Evropská unie nám diktuje co smíme a nesmíme podstatně více než bylo RVHP, a mezilidské vztahy se podstatně zhoršily.
Je mně téměř 80 let, a mám vážné obavy z dalšího vývoje v republice. Je třeba aby bylo ukončeno rozkrádání, protože již ani není co rozkrádat, a také sociální rozdíly, kdy ten, co nedělá nic má příjem třeba půl mimionu měsíčně, a ještě mu to nestačí, a druhý vydělá poctivou prací třeba šest tisíc. Bylo by také zajímavé, kdyby někdo zveřejnil, kolik se po roce 1989 navzájem zavraždilo podnikatelů, a kdyby to šlo zjistit, kolik kdo má peněz v zahraničí. Nic proti tomu, co je získáno poctivou prací. Ale ty miliardy, a miliony, které mnozí mají tak jistě získány nebyly. O co jedni nepoctivě zbohatli, a to druzí schudli. A teď nás nová vláda, zchudlé důchodce začne obírat tak, že ani nevíme kam to může dojít. Proto nevím, jaký může být důvod trvat na něčem, a čemž se domnívám, že je překonané.
26. 06. 2010 | 11:29

Martin napsal(a):

pro: Už se nedivím.....Jirka si začal s mladýma puberťákama(jsem rád že tento termín použiváte)tykat při příležitosti zastavení akce pro mladé,czechtekk,která v té době byla i řádně povolená. Respekt by jsme měli mít mezi sebou navzájem, nevím proč mladé považuje každý ze nesvéprávné. No a jelikož dal tenkrát nakopat Jirka jim,koleduje si že dostane sám a úctu si určitě nezaslouží,tenle člověk určitě ne.
26. 06. 2010 | 11:29

Nostradamus napsal(a):

Pane poslanče Paroubku z příspěvků jistě pochopíte kde je Vaše slabina. Doporučuji Vám přehodnotit svůj úlet k Ústavnímu soudu. Ten Vám sice zrušil "ústavní zákon", ale byl jste to Vy, kdo prosadil, že "pseudoprávní" nesmysl neopravíte. Sám jste se svou ekvipáží propásl lepší výsledky voleb-nikoliv to zavinil Rychetský, byť mu s tím šišláním není rozumět.
V každém případě jste Dinosaurus a musíte se odklidit-konečně to máte dobře spočítaný, máte 58 let-4 roky ve sněmovně, sem tam nějaká malá domů ( ta se vždycky najde ), žádná odpovědnost, klídek, tabáček a jste v důchodě-dobrý! Ne! Je Vám vidtě do žaludku pane, Bohužel ( pro nás Bohudík ) nemáte takové štěstí, abyste přežil druhohory jako se podařilo prehistorickým obludám Parkanové,Kalouskovi, Nečasů, Sobotkům,Tlusťochořům a dalším utopistickým zrůdám-jejich tam ještě kolem stovky-v podstatě s Vámi.
Ještě jedna poznámka. Z těch Vašich keců a keců Topola a dalších politických imbecilů byl národ tak přežraný, že volil cokoliv a kohokoliv jen, aby jste byli paralyzováni, u mnohých to došlo tak daleko, že buď vůbec nešli k volbám nebo spustili recesi a kroužkovali poslední místa.
Poslední poznámka pod čarou: Pikantní na věci je, že jste se nechal oblbnout od Hartla a dalších "průzkumů" a nepoužil jste obyčejný selský rozum. Vytýkáte lidu plebejskému, že se nechal masírovat médii, no a Vám stačily upravené statistiky...
P.S. Mimo jiné nekecejte, že Vám z těch stamilionových bilbordů a kampaně Tvrdík neodsypal-takový diletant nejste!!! Poslední radní v Dolní Horní si za hlas v zastupitelstvu a úpravu obecní studny nechá zaplatit aspoň gulášem, že by to u Vás nefungovalo? Tomu nevěřím!!!
26. 06. 2010 | 11:33

no... napsal(a):

Děkuji za sebekritiku v názvu, pane Paroubek, ale je to poněkud pozdě, poněkud farizejské a navíc od nedůvěryhodného člověka. A nikoho už nezajímáte...kromě pohřbu, ten národ oslaví...
26. 06. 2010 | 11:39

Tom napsal(a):

Pane Paroubku, jste hlupák. Nic víc a nic míň. Prosím, věnujte se své mladé ženě, než vám jí někdo sbalí a nechte už těch nesmyslů.
26. 06. 2010 | 11:47

marie napsal(a):

Co bylo, bylo.A co zůstalo ? Velká láska k sexymozku a jeho opět kPetrušce.No není to krásný základ nového šťastného života našich mladých ? Držme jim palce !
26. 06. 2010 | 12:01

Pepa napsal(a):

Je to jistě flustrující, vyhrát volby a přesto prohrát. To ale neomlová pana Paroubka a nezbavuje ho to osobní opovědnosti. Obklopit se bandou kývajících troubulínů, shodit vládu, zrušit volby, vyřvávat jaký úspěch ČSSD čeká a nakonec volby projet tím nejhorším způsobem, kdy ani komunisti nejsou spásou. Odstoupit, po měsíci si uvědomit, že nic neumím a těžko se uživím, trapně se pokoušet o návrat alespoň na blogu, protože jinde není zájem. Co kdyby jste nám raději dokázal pane Paroubku, jaký jste ekonom a bezkonkurenční řečník, pokud jste to nepřehnal se sebechválou, musíte mít přeci velký úspěch a nemusíte se poklonkovat ve sněmovně lidem, které jste napadal, to je nedůstojné.
26. 06. 2010 | 12:03

Jan napsal(a):

Tady to je přesně-Paroubku čti a mysli u toho.

http://neviditelnypes.lidov...
26. 06. 2010 | 12:26

hela napsal(a):

Vy jste to prostě celé nepochopil,možná pochopit nechcete,přinat chybu takového rozsahu není lehké a možná jste osobnostně limitován.Byl jste prostě nevolitelný,vyskakoval jste jak čertík z krabičky,moje moje,my,my,já,já,ostaní jsou zlí,zlí,dělají nám naschvály,ale počkejte až vyhraju a já vyhraju,vyhraju.......
Tomu se smály i moje děti.
26. 06. 2010 | 12:39

milan napsal(a):

Pane Paroubku,

přestaňte už lidem úmyslně lhát, nebo vyhledejte odborníka, který Vám s touto diagnózou pomůže. Vlády sociální demokracie vytvořily po dobu své vlády 1998-2006 deficit ve výši 1.006,2 mld Kč!!! Tento údaj je ze statistického úřadu - viz.

http://www.czso.cz/csu/reda...$File/HLMAKRO.xls

TAK PŘESTAŇTE LHÁT !!!
26. 06. 2010 | 12:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

"smazal jsem celou řadu hrubě urážlivých a nadávky obsahujících příspěvků, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu."

Zvláštní je, že nejvíc se toto jistě přínosné upozornění (bez ironie) objevuje pod blogy Paroubka či Havla (oba ČSSD).
O paní Paroubkové ani nemluvě.

Máte pro tohle někdo vysvětlení ? Zajímá mě to, neb právě píši esej o autentickém pryvicovém davu a jeho skutečných i domnělých vůdcích. Práce zahrnuje i polemiku, zda existuje něco jako "pravicový bolševik " a "individualista jednající a smýšlející via stádní motivace a optika."

Děkuji za Vaše úvahy.
26. 06. 2010 | 12:44

Pepi napsal(a):

Pane Paroubku.
Za neúspěch ve volbách může nesprávná volba poradců z druhé 1/2 světa. Poradci měli být z Evropy.
A dále je třeba zvážit, že když se spojuje pravice, tak by se měla spojit i levice.
M. Zeman zradil jak ČSSD, vše co budoval a také "na stará kolena" i sám sebe!
26. 06. 2010 | 12:49

dolana napsal(a):

Pane Paroubku,mě nepřemluvíte,možná ani sebe,to volební fiasko padá především na Vaši hlavu,důvodem neúspěchu je hlavně Vaše hloupé,nedůstojné vystupování,např rozhlasový duel,to jsem nevěřil, jak hluboko můžete klesnout.Popudil jste hodně lidí a přesvědčil je,že nemáte na to být státníkem.
26. 06. 2010 | 12:51

stále rebel napsal(a):

Pro Tencokida Hnuj.
Vysvětlení je poměrně prosté. Všimněte si hesel, která pravice používá.
Například: „My jsme stranou pro inteligentní lidi“, „My jsme ti zodpovědní“. Koho si myslíte, že může podobná bezobsažná a primitivní rétorika oslovit? Který hlupák by nechtěl patřit k těm inteligentním? V těchto lidech česká pravice získala ty nejzapálenější a nejoddanější příznivce. Že je to na pokraji fašismu? No to je, no ale lidé takoví byli, jsou a budou.
26. 06. 2010 | 13:03

Martin napsal(a):

Pane Paroubku, skutečnost je taková, že jste nedokázali voliče přesvědčit a dát jim důvod, proč ČSSD volit. Naštěstí je v Česku dostatek "neobyčejných" lidí, kteří se nenechali utáhnout na pivo, klobásy, Elvise a 13. důchody, když není ani na dvanácté. Nejvíc si vážím těch, kteří si uvědomili vážnost situace a byli ochotní dát hlas nové TOPce i přestože slibovala především utahování opasků a zároveň ukázat tradiční ODS, že "takhle ne". Vámi omílaná negativní kampaň mohla být velmi dobře kompenzovaná mediální mašinérií ČSSD, tak už přestaňte fňukat. Díky Bohu, že nekompetentní ČSSD už nemůže mluvit do hospodaření státu. Aspoň má dostatek prostoru zápasit s vlastními finančními problémy způsobené předvolební krátkozrakou rozhazovačností.
26. 06. 2010 | 13:04

perry napsal(a):

Souhlasím, s tím,že výběr zahraničních poradců nebyl šťastný,to,co platí na voliče jinde,nemusí platit u nás.
Agresivita se vám také vymstila,zvláště po nástupu Nečase jste měli okamžitě změnit retoriku.
Dalším faktorem bylo jistě zadlužování,to jste podcenili,nechápu jak jste to mohli opmenout,sledujete trend mediií ,děláte miliony průzkumů a uniklo vám,že lidi na tohle /Řecko/zareagovali.Pravice to ihned profesionálně zpracovala.
A nakonec Vy,JP.Choval jste se neskutečně nabubřele,odpudivě,zatažení ženy do voleb bylo ve Vašem připadě kontraproduktivní.
Také samochvála je děsně odpudivá,obklopit se patolízaly se nevyplácí,neumět přijmout kritiku je zničující.
Teď můžete přemýšlet,dát si mnohem větší odstup,ale jak tu někdo,psal,možná Vás v náhledu limituje osobnostní vybavení.
26. 06. 2010 | 13:07

kolemanová napsal(a):

Zkraťme to:
-příště méně klobás,růží,oranžové,estrád,třináctých důchodů,zdravotnictví zadarmo,urážek protivníků,agresivity,demagogie,překrucování faktů,pohrdání,samochvály,samolibosti,průzkumů,podceňování voličů.....
-více pokory,úcty,slušnosti,relistických slibů,výhledu do budoudnosti,respektování jiného názoru.........
Lidi nejsou ovce,nepodceňujte je.
26. 06. 2010 | 13:40

mvesely1@seznam.cz napsal(a):

1. Paroubek má skutečně v drtivé většině věcí pravdu, což inteligentní člověk pozná a hlupák bude zamořovat diskusi nenávistnými projevy, převážně odpapouškovanými odjinud. Rozdíl mezi úrovní pravicových a levicových voličů je zde patrný na první pohled.

2. Článek skutečně nebsahuje známku sebereflefe, protože této hlavní hrdina skutečně není schopen. Je to nabubřelý člověk s touhou po moci. Není schopen pochopit jak straně a tím i celé společnosti a poctivým normálním lidem uškodil. Jeho skutečná vina není ve skutečnosti v rovině ve které je prezentována. Nicméně samotný fakt, že byl jako frotmen záměrně cíleně očerňován natolik, že vlivem nenávistné kampaně byl pro 2/3 voličů ČSSD jako osoba nepřijatelný a ani přesto se včas nestáhnul do pozadí, je sám o sobě neodpustitelný. Věci jsou ovšem podstatně složitější.
Pravdou je, že podlézání lůze, romům, opomíjení střední třídy - hlavně zaměstnanců, shození vlády při předsednicví EU a donkichotský boj s 30 korunovými poplatky, trapné podbízení se s pár tisícovkami na místo transparentní koncepce, také udělali své. Bohumíský sjezd skutečně odepsal levici, protože levicové strany, pokud nemá vládnout pravice, musí spolupracovat. Ovšem, když komunisté odmítli, vypořádat se z minulostí, tak koaliční spolupráce s nimi opravdu odradí dalších 30 % voličů. Jiné cesty ovšem není.

3. Voliči pravice nechtěli politické dinosaury, tak si zvolili Kalouska. Nechtěli aby politiku ovládaly skryté lobby a zájmové skupiny a tak si zvolili VV a TOP09, tedy strany založené těmito kruhy za tímto cílem jakožto marketingový produkt.

4. Voliči pravice, nezkušení studentíci a médii zmanipulovaný dav začně zjišťovat co pro ně páni kapitalisti připraví za lahůdky. Absolutní otroctví a ponížení v práci, zvýšení nezaměstnanosti, platby za operace, chcípání pod mostem po padesátce, snížení platů a příjmů, ještě větší státní i soukromé zadlužení, zvýšení daní (peníze ale opět zmizí), generování dalších Krejčířů, Bakalů, Pitrů apod.. Bezbřehé tunely typu restituce církevních majetků, privatizace nemocnic a dalších zařízení, armádní nákupy alias 4x předražené transportéry, 3,5x předražené dálnice, atd. ... Ještě užší propojení politiky a organizovaného zločinu. Klub namodralých hochů a dívek s hodinkami nad 300 tisíc všem ještě ukážou zač je toho loket. Pravicová liga je velmi inteligentní a schopná a ještě má v záloze spoustu nápadů jak lidi a státní kasu oškubat a přilepšit si na vlastní důchod.
Protože ale lidé typu zdejších pravicových diskutujících nemyslí, další volby dopadnou stejně. Ona už modrá liga zase něco vymyslí - jsou totiž fakt schopní. Bohužel, úplně všeho.

První známky toho, jaké bude chvování pravice, jako byly organizované útoky na mítincích ČSSD (tohle praktikovali nacisti), házení špíny a negativní volební kampaň (proboha, kde jste vzali, že s tím začala ČSSD??!), osobní útoky a fanatické očerňování lídra největší konkurenční strany (kdyby byla takováto kampaň proti lídrům pravice, tak to by vyplavaly na povrch věci ...) místo korektní volební kampaně, už ukázaly kam bude vývoj směřovat.

Doufám, že ČSSD bude mít tolik soudnosti aby se nepokoušela Jiřího Paroubka reinkarnovat a že se jí podaří pracovat jako dobrá opozice a najít nového lídra. Nicméně ať tak či tak, kus práce Paroubek rozhodně také odvedl.

Jinak bych si přál aby se stal zázrak a ta část, voličů pravice, která je nevolí za účelem svého prospěchu, ale jen z nedostatku inteligence, zkušeností, ze sklonů podléhat manipulaci a často z jakési demence, aby tato část dostala odněkud shůry více inteligence, rozumu, moudrosti. Všem bych také přál nestranná média, která nebudou sloužit jen zájmům pravice a pomohou ke skutečné demokracii. Bohužel si přeji nesplnitelné ...
26. 06. 2010 | 13:40

Jana Štarhová napsal(a):

Kdo sledoval média, jak se staví k ČSSD a Paroubkovi, ten ví, že ten rozbor je pravdivý. Pane Paroubku, jsem a budu volička ČSSD a velmi si vás vážím za to, co jste v posledním roce a půl vydržel hlavně od našich ,, demokratických a nezávislých " médii. To , jak se jim podařilo zpracovat mladé je až neuvěřitelné. Proto jim přeji, aby zakusili vládu pravice, třeba se jim otevřou oči. Jinak si myslím, že si nic jiného nezasloužíme, když jsme se nechali tak zmanipulovat. Jen mě mzzí, že na to doplatí i ti, kteří za zvolení pravice nemohou. Přeji vám hodně zdraví a sil do další práce pro ČSSD.
26. 06. 2010 | 13:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

stále rebel
Čili pokud Vám dobře rozumím, jde o stejně "uvažující" (zmanipulované ??) jedince, kteří se kdysi vymezovali pod podobnými hesly , stvrující jejich vyjímečnost - proti kulakům, reakcionářským živlům a buržoustům ?
Tedy principiálně myšleno- pokud zkoumám proces utváření autentického pravicového davu? /Jistě, že nelze kulaka srovnávat s Proubkem !/
S tím fašizmem, jako fenomenem, kdy masa přistoupí na hru s nulovými konci via Public Enemy Nr.1 jste mě trochu dostal. Zkusím se zamyslet i nad tímhle.

Díky za odpověď.
26. 06. 2010 | 13:50

Tighter Leak napsal(a):

To ten hejkal porad jeste hejka z temneho lesa? :-)) Jdi uz do haje tatrmane.
26. 06. 2010 | 13:58

Jana napsal(a):

Nejsem voličkou ČSSD - to je důležité zdůraznit na úvod. Volila jsem jednu z menších stran. Ale musím reagovat na text pana Paroubka a souhlasit s tím, že velký podíl na odepsání ČSSD a přímo jeho osobně měla pravicová média, ale také soukromé štvavé maily, které si lidé před volbami houfně přeposílali. Byla to nechutná štvanice a hysterie. Následky různých opakovaných mobilizací a zastaršování v minulosti. Pokud jsem ovšem takový názor už během kampaně otevřeně vyslovila, byla jsem (i mezi přáteli!) označovaná také já za "podezřelou osobu"..bylo mi vysvětlováno, že je pan Paroubek pro tuto zemi nebezpečný svým napojením na komunisty (???) a že je možná stejný psychopat jako Hitler, což před válkou intelektuálové podcenili a šli pak do lágru...neuvěřitelná negativní maipulace!!!

Společenská potřeba likvidovat nepřítele způsoby odporujícími lidskosti, stádnost a absence humoru ve volední kampani...to vše mě opravdu šokovalo, přestože jsem nikdy nebyla a nejsem voličkou ČSSD, jak znovu opakuji.

Společnost byla nasáklá negativní hysterií a vyděsilo mě to z toho důvodu, že podobné lynčování se tu může stát komukoliv a kdykoliv, pokud média na někoho zacílí své zbraně a společenská hysterie se vyhrotí. Nazvala bych to osobně "celonárodní šikanou" a snažila jsem se od ní osobně maximálně distancovat. Těžko jsem ji ale mohla nějak zastavit, snad jen tím, že jsem některé štvavé a rádoby vtipné (dost často prvoplánově trapné) maily na adresu pana Paroubka nerozesílala dál.

V západních zemích bývá běžné, že mladí lidé přiklání často k dost vyhraněné levici, což odpovídá jejich radikálním názorům, revolučním postojům daným mládím, ale také mnohdy složitou ekonomickou a socální pozocí. U nás má levice díky kampani médií stále gloriolu společenské katastrofy a návratu diktatury nějakých psychopatů...nádech skoro šířící se cholery :-) Nezdá se mi to zdravé a věřím, že postoje mladých vyzrají a budou méně manipulovatelné médii či někým dalším...ať už pravicové nebo levicové, ale vlastní!!!, za kterými si budou stát bez ohledu na tlak společnosti.

Souhlasím s panem Rupnikem, který těsně po volbách napsal pro "aktualne.cz" skvělý a svým způsobem i odvážný kometář vzhledem ke společenské protilevicově se radující povolební náladě.

Se slovy pana Rupnika se naprosto ztotožňuji a dovolím si je na závěr citovat.

"Dominantní klišé posledních dvaceti let lze shrnout takto: vše sociální je vlastně socialistické, vše socialistické potažmo navazuje na komunistickou minulost. A musíme tedy jako mladí, úspěšní a soutěživí čelit dvojímu nebezpečí: zadlužení + „socialismu".

Když jsem viděl v novinách volební inzeráty s portréty Stalina, Gottwalda a Paroubka, nedostal jsem ani tolik strach z Paroubka jako z po komunismu zděděné potřebě mít nepřítele."
26. 06. 2010 | 14:10

S.A.Hošek napsal(a):

Všechny důvody k politické likvidaci Paroubka se dají shrnout do jediného. Je celoživotně přesvědčeným socialistou, tedy úhlavním nepřítelem veškerých popřevratových aktivit mocenských struktur. A navíc:
- je na politika nadmíru pracovitý, proto ta nepřátelská nálepka bafuňář,
- ovládá dobře i politické řemeslo, proto ta dehonostující nálepka aparátčík,
- s buldočí vůlí jde za svým přesvědčením, proto ta urážlivá nálepka diktátor.
- je na naše poměry příliš politicky vzdělaný, proto provokuje mediální všeználky,
Za dobu funkce předsedy ČSSD se dopustil dvou fatálních chyb. Byl nevěrný svému stylu práce tím, že po svržení vlády neudělal všechno proto, aby byly volby co nejdříve, čímž poskytl příliš času konkurenci ke konsolidaci sil. Za druhé přecenil své síly, když hrál stylem všechno, nebo nic. Vsadil na zisk kolem 40ti procent hlasů pro ČSSD a na udržení se minimálně Lidovců ve sněmovně. Oboje bylo příliš rizikové od samého počátku.
Na závěr si dovoluji vzpomenout na jednu dávnou událost. Ve Velké Británii prohrál hned první volby po druhé světové válce politik, který Britům válku vyhrál. A později se s velkou slávou vrátil. Stejně tak tomu bylo kupříkladu s de Gaullem, kterého dokonce Francie vzývala k návratu, takže…
26. 06. 2010 | 14:11

Ivan napsal(a):

Vážený pane Paroubku, vždyť není všem dnům konec,Vy to víte a my, kteří něco pamatujem, taky. Jen škoda, že jste nechali na krajích, městech a obcích nechat veřejné zakázky tak korumpovat,že už to mlátilo dveřmi". nikoho jste nepotrestali , a bohužel musím říci, že se s tím svezli všichni straníci. O veřejných zakázkách a jejich "problémech" si cvrlikali vrabci na střeše. Věřte, že korupce, mamon a "vyčůránkovství" partajníků, tajmeníků, úředníků, ministrů a dalších - to zlomilo vaz dvěma velkým stranám, na každé straně byli "kmotři", to každý ví. Vy politici jste ji asi využívali a tak jste do toho bahna nikdo nechtěl píchnout a zdá se že sjte je i kryli. A to se stalo osudným. Dokud nebudete natolik realističtí, abyste tyto věci šetřili - i třeba věci typu jedna paní "povídala" - a nevyvozovali z toho důsledky, tak žádná z velkých stran nebude mít u obyčejných lidí renomé, myslím,že na to se lidi stali už velmi alergickými a že to budou sledovat. Bohatství jako takové moc lidem nevadí, vadí jim tunelování, lobismus, kartely,korupce, podmazávání - takovýto druh bohatnutí..a samozřejmě "chytračení s vysmíváním do očí". To fakt lidi neodpustí nikomu, ted už ne! Hlídejte si svoje lidi, klidně to dejte do novin, jak "skončili" když to dělali blbě a uvidíte, že na politiky bude jiný názor. Pan Tvrdík a agentura co Vám dělali volby Vám měla říct, že "národ" Vás má všechny politiky a úředníky + kmotry a lobisty "za zloděje". Taková blbá byla nálada. Můj děda říkával - Vola ze sebe uděláš hned, ale někdy to celý život nenapravíš a nikomu nevymluvíš. Práce s lidmi bude pro Vás politiky , aby vám uvěřili, že jste poctví moc těžká. Moc těžká.
Důvěra v někoho je totiž nejkřehčí lidský vztah.
Ale nic není ztraceno. Přeji Vám, abyste od sebe všechny "vši" odehnal a začal znovu. Přeji Vám hodně sil.
26. 06. 2010 | 14:13

Břetislav Zavadil napsal(a):

Do doby než jsem si zjistil vše o VV jsem uvažoval o nich. Po zjištění informací už ne. Volil jsem ČSSD. Kdyby se to dozvěděl zaměstnavatel, dostal bych výpověď. Kdybych to řekl známým, dívali by se na mě jako na blázna a jejich vztah ke mně by se změnil. Je toto demokracie??!!!
Místo studia informací o stranách a volebních programech se lidé věnovali přeposílání rádobyvtibných soboních útoků, které pocházejí s dílny PR agentury ODS, maily útočícími na vedení i voliče ODS. Je toto skutečně demokracie??!!!
26. 06. 2010 | 14:28

břetislav Zavadil napsal(a):

pardon opravuji - útočícími na vedení a voliče ČSSD
26. 06. 2010 | 14:30

Píďa napsal(a):

Vážení, nejvíce boháčů je v těch nejchudších a nejubožejších zemích. Naši boháči přece udělají cokoliv aby byli ještě bohatší, aby stáli mimo systém a byli beztrestní. Čím budeme všichni chudší, tím budou bohatší. Proto udělají cokoliv aby potlačili levici a uměle zostuzují konkurenci prostřednicvím štvavých kampaní. Proto museli takhle představitele levice zlikvidovat. A ejhke - pomohlo jim v tom spousta blbů z ulice ... :-)
26. 06. 2010 | 14:34

Analytik napsal(a):

Vážený pane Zavadile, je to smutné, ale i toto všechno je stále demokracie - vláda prostřednictvím občany zvolených poslanců.
To co Vám i spoustě normálních občanů vadí, je úpadek politické kultury. A na něm se, bohužel, podepsaly právě politické strany, tedy hlavní nástroj demokracie. Tyto osoby jsme si sami zvolili, takže finální odpovědnost je na nás.
Já jsem to vyřešil tak, že jsem volil Českou pirátskou stranu. Sice se neumístila, ale já mohu klidně spát, protože na současné politické situaci nemám žádný podíl.
26. 06. 2010 | 14:39

stále rebel napsal(a):

Pro Tencokida Hnuj.
Každý jsme ale jiný. Na mne ta hesla působí obráceně a i kdyby měla česká pravice politický a ekonomický program, který by se mi líbil, její styl by mne dokázal odradit. Pokud je někdo inteligentní, tak by to měl prokázat především svým chováním a ne to o sobě prohlašovat. Podobně je to například se zodpovědností. Skutečně zodpovědný politik nabízí zodpovědný politický program, ne se bije v prsa. K dalším příšerným populistickým heslům patří „My budeme lidem říkat nepříjemnou pravdu“. Kdybych z nějakého důvodu volil tento typ politiků, musel bych se u toho hodně stydět nebo se smát tomu, jak hluboko jsem klesnul.
26. 06. 2010 | 14:42

D. Lister napsal(a):

Když je někdo tlučhuba, lhář, populista a papaláš a média to píší, nejsou to ani pravicová, ani levicová, ale pravdivá média:-))) Co je na tom ksakru k nepochopení? Leda by se jednalo o o intenzivní a opakované výpadky paměti, to pak dá zahulit...(např. popíjení s JáTohoPánaVlastněAniNeznám v hotelu AXA, což jsem na vlsatní oči několikrát viděl v r. ´96):-))))
26. 06. 2010 | 14:55

blumfeld napsal(a):

Pan Paroubek naříká na pravicová média a přitom má jako řadový poslanec v médiích neskutečnou reklamu. Stačí aby pan řadový poslanec napsal něco do blogu a jeho fotografie je na všech serverech. Kdo je tady vlastně hňup?
26. 06. 2010 | 15:05

holanová napsal(a):

Jano,
je skoro neuvěřitelné,že část viny na Paroubkově debaklu přisuzujete "štvavým SOUKROMÝM mailům"které byly,jak píšete,rádoby vtipně a prvoplánově trapné.
Mýlíte se,byly prvoplánově vtipné,proto vznikaly a šířily se,nevím jaký smysl ba mělo šířit prvoplánově trapné maily pokud bylo záměrem zesměšnit Paroubka,
To by nemělo lagiku.
Díky bohu za to,že se šířily,mohly šířit a nikdo neměl tu moc je zakázat.
26. 06. 2010 | 15:09

P. Novotná napsal(a):

Pí Holanová, je vidět, že zo tom nevíte nic ale považujete se přesto za fundovanou se k tomu vyjádřit ...
26. 06. 2010 | 15:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

stále rebel
Nemám problém s Vašimi výroky. Vždy je to o stupni diferenciace jednotlivých složek duše toho či onoho. Nikdo nemůže mít naprosto rovnocenné racio i afekt.
Pokud ale pominu nevědomé, intuitivní či dokonce pouze perceptivní motivace při ztotožňování se s tou či onou ideologií či programem, zdá se mi , že převážná část oveček jde právě po té jednodužší lávce afektu.
Myšlení zkrátka bolí. A racionální porovnání více variant (tedy pokud taková možnost vůbec existuje !) je snad již pro některé osůbky málem jako obouvání si španělské boty či usazení se na skřipec.

Těch příkladů konzistentnosti postojů via nekompromisní postoj ke zlu /já u toho nebyl, to se jen tak povídá, já nikdy osobně nekrad.../, profesní úspěšnost a až pak jít poučovat ostatní, negace jako program, práce poslance coby stranické autíčko na klíček, věci řeším až když už je situace neudržitelná.... je za posledních 71 let jako šafránu.
Snad vstanou noví bojovníci.

Mějte se. Ukončme to.
Už je to stejně mrtvý blog.
26. 06. 2010 | 15:56

Jirka napsal(a):

Začal jsem to číst a po pár větách jsem toho nechal. Blábolení, tlachání, žvanění, a hlavní důvod, jestli ho vůbec pochopili je jinde. Místo aby stmelovali levici a vytvořili navíc fiktivní, jakoby středopravicovou stranu vhodnou pro voliče kteří nechtějí KSČM ani ČSSSD ani ODS a pak se s ní po vobách spojili, tak pořád melou něco o Bohumínském usnesení, čili sedli na lep pravici. Na starou fintu již z dob starého Říma. Co však čekat od lidí kteří získali své vzdělání v českých školách. Ač volič ČSSD už vidím její konec, díky jejich blbosti.Naletět beztvarému bábochlapovi Nečasovi a Kalouskovi, jehož hlas už jen slyšet, tak máte pocit že mluví někdo s duševním postiženým, tak to je malér.
26. 06. 2010 | 16:02

Horolezec-29 napsal(a):

Milý Jyrko,
jsem rád, že vyhrála pravice a ty jsi šel od válu. Stačí se podívat nyní na Pecinu, který za erární peníze rychle nakoupil AUDI za 2-3 miliony, a to pouze proto, že nebude jako SOCKA jezdit v SUPERBU.
Co dodat? Tohle je ta pravá ČSSD: káže lidem vodu, sama hltá víno po litrech. A ty a tobě podobní by nám měmli vládnout? Neědkuju, NECHCI. Ať se daří.
26. 06. 2010 | 16:11

Jan Pamětník napsal(a):

Pane Paroubek,
Nejsem voličem Vaší strany, ale obdivuji Vás! To, co jste vydržel od médií v posledních letech by každého zlomilo. Pamatuji, jak v roce 1990 páchali po útocích novin sebevraždu někteří politici minulého režimu. (Kapek atd.) To ovšem nemuseli vydržet tolik co vy, terčů bylo tenkrát hodně, teď jste byl terčem jenom vy!
Jinak co se týká analýzy, máte pravdu skoro ve všem, bohužel i včetně chování vedení komunistů, kteří se Vás nezastali. Filip se přitřel k pravici, "že si za útoky můžete sami".
Závěrem: myslím, že Váš čas ještě přijde. Zachoval jste se naprosto skvěle. Bez hysterie jste odešel z vedení ČSSD, jako trenér mužstva, které nepodalo výkon.
A ještě něco: zveřejněte vše o Zemanovi, je to špína chlap a nezaslouží si ohledy!
26. 06. 2010 | 16:15

ROL napsal(a):

Velice zajimave komentareJenze zapominate na skutecnosti,ktere vsemu predchazely.Zajimave je,ze pan Kalousek coby ministr financi v Topolankove vlade dokazal za jediny necely rok udelat dluhy 220 miliard namisto jim planovanym 30 miliardam.Kalouskova cinnost na ministerstvu obrany stala nas stat zbytecne dalsi miliardy /priklad nefunkcni nove padaky a dalsi.Aby dostal znova koryto zalozil TOP 09 a do cela nastrcil pana hrabete vecneho space.A VV partaj jiz ted ustupuje Necasovi ze vsech slibu ,ktere dali volium.Mladi lide byli zfanatisovani na sejsbuku najatymi odborniky ,kteri mladym vymyvali mozky Nepravdivymi informacemi.Navic pan Nečas rozsiroval poplasnou zpravu ze jsme pred bankrotem jako recko.Co delala policie,ze nezasahla.Vas by za sireni takoveto zpravy hned trestne stihala s odduvodnenim,ze touto zpravou vytvarite paniku ve state.A co pani redaktori z ceske televize,kteri jsou pohadkove placeni z poplatku vsech obcanu v tomto state.Vsichni jsou skalni pravicaci a ve vsech besedach a zpravodajstvi nadrzuji pravici.Tak si myslim,ze by poplatky za televizi meli platit jen obcane podporujici pravici.Nikdy pani redaktori nejsou objektivni. Pro ankety treba zda studenti souhlasi se skolnym vybiraji z deti politiku,kteri tyto zhovadilosti vymysleji.Mladi lide si pravicaky navolili a ted jiz protestuji proti zavedeni skolneho.Budou na tom jeste mnohem a mnohem hure.Ted jim vse plati rodice,ale za dva tri roky az se budou muset osamostatnit tak poznaji co si navolili.Z ceho budou splacet odlozene skolne a dalsi pladby vymyslene temito lupici.Vzdyt platy v Cesku jsou tretinove proti EU,ale ceny vetsinou predhaneji a vetsinou jsou vetsi nez v EU.Nepreji mladym lidem nic zleho,ale zrejme si musi natlouci nos,aby se prestali nechat oblbovat a zacali sami premyslet o svem osudu.
26. 06. 2010 | 16:44

aha napsal(a):

.... a neměli bychom se mu složit na kapesník? Když z Řecka dostal jenom "ty" botičky....
26. 06. 2010 | 17:03

stále rebel napsal(a):

Připomenu jiného polistopadového politika, který mi byl osobně sympatičtější než pan Paroubek a který se stal taky třídním nepřítelem české pravice.
https://www.youtube.com/watc...
26. 06. 2010 | 17:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blog
26. 06. 2010 | 17:05

denisekhlava napsal(a):

PAROUBEK je napadan modrymi svazaky z Langrova modreho teamu--ale mnozi poznavaji realitu zrudnych reforem TROJKOALICE
26. 06. 2010 | 17:14

Martin Hausenblas napsal(a):

S volebním programem ČSSD nesouhlasím, protože dle mého názoru není postaven na funkčních principech. Stát funguje všude na světě s mizernou účinností. Vybere od lidí 100 Kč, cca 40 Kč spotřebuje pro svoji činnost a 60% přerozdělí. Proto nejde postavit prosperita na sociálním státu. Navíc přílišná sociální politika demotivuje lidi, kteří se poté spoléhají na štědrou ruku státu a prostě nemakají. Ohledně pana Paroubka. Známé heslo " nejrychlejší smrt leadera je tehdy, pokud se obklopí přitakávači" platí na pana Paroubla beze zbytku. Druhý problém je ten, že pan Paroubek nesnese kritiku a nesnese odlišný názor. ihned jde do hysterické opozice a bere si to osobně. Neuvědomuje si, že tady o něj vůbec nejde, že tu jde o ideje a o myšlenky. Ty se musí tříštit o sebe a tříbit aby z nich něco bylo. Katastrofa nastane, pokud se někdo cítí jako osvícený , zlikviduje opozici a vládne "osvícenou" diktátorskou rukou. Pro jeho ego je to balzám pro ostatní katastrofa. Naštěstí v dnešní době jen do nejbližších voleb. Ty bohužel nastaví nemylosrdné zrcadlo. Já českým lidem věřím. Jsme vzdělaný a pracovitý národ. To co se stalo bylo dle mého názoru naprosto zákonité. Nyní je klíčové, aby se zatočilo s korupcí ve státní správě a veřejných zakázkách a aby se sociální podpora dostala jen těm opravdu potřebným a aby se vyrovnal státní rozpočet a země se přestala zadlužovat. Zdravý princip je nechat v kapsách lidí co nejvíce peněz, lidé se o ně postarají sami nejlépe. Druhý základ je podpořit malé živnostníky a podniky. Ti spotřebují pracovní sílu a jakmile je nedostatek lidí na trhu práce, mzdy jdou nahoru (stejně jako jde cena benzínu nebo jiných surovin nahoru když je jí na trhu nedostatek). Tak se dostanou peníze k lidem, kteří jsou ochotni poctivě pracovat.
26. 06. 2010 | 17:23

Buddy napsal(a):

pochopil jsem,že nemá cenu sem napsat cokoli,co nevyhovuje pražské smetánce.Že by Prahu měli ohradit a ještě zaházet hnojem o tom žádná.Všechno svinstvo leze z pražských pepíků.Bohuže by mně to tolik nevadilo,kdybych to nemusel platit...Zase to smažte, bolševici rovnou zavírali ,vy jste lepší.
26. 06. 2010 | 17:30

CiceroJan napsal(a):

Základem analýzy každého problému je hledání příčiny v sobě samém. Chyba bývá většinou ve špatné reakci na vnější podněty. Založit volební agitaci na zesměšňování a urážení soupeře, kterého tak jako tak, budu potřebovat po volbách ke spolupráci je hloupost nejhrubšího zrna. Jen by mne zajímalo, čím volební manager Tvrdík zaujal ČSSD, že po předvedení schopností v ČSA mu umožnila totéž provést s volbami,
26. 06. 2010 | 17:37

MIke napsal(a):

Pane Stejskale, co je zaměřením Vašich stránek? Urážet Paroubka, jak jsem pochopil. Není Vám ze sebe někdy na nic, myslím tím špatně z toho, za co Vás tu někdo platí? Mě jo. Pokud se tu dotkne někdo Vás, tak to okamžitě mažete, zkuste Vy osobně vydržet to, co tu musel na Vaší FUJ stránce vydržet Paroubek. Takže do toho, pane Stejskale.
26. 06. 2010 | 18:00

swat napsal(a):

Dobrý článek.
26. 06. 2010 | 18:09

Jiří P. napsal(a):

Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy bylo s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé. ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výboru místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť, ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužíváme všech organizačních forem, které organizačnční řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních i krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.
26. 06. 2010 | 18:22

Mila napsal(a):

mám takovou prosbu pane Paroubek.vlastně i nabídku.-Mám dceru - 19 let,brzy skončí střední a míří na vysokou.Díky rodině má sociální cítění a levicové smýšlení.Ano,jsme na ni hrdi.Nedavno,po volbách,když viděla tu hloupost českých voličů,ty médii vymyté mozky,se kterými se denně setkává i ve své třídě(ono se totiž do mladých pumpuje i na školách jak je správné smýšlet(ne levicově)a podle toho se i známkuje.nevěříte??),se rozhodla sama jít do politiky a již navázala kontakt s mladými socialisty.Víme že jste inteligentní člověk s jasnými vizemi a bylo by nám ctí,kdyby jste si vzal dceru pod svá "ochranná křídla",vedl ji,politicky učil.Tak tohle je naše přání.Nesmíme dopustit ovládnutí naší republiky tím nemorálním,hloupým davem co si plete demokracii s antilevicovým terorem.
26. 06. 2010 | 18:33

Tomáš napsal(a):

Inu dokud budou miliardáři jako Bakala HN a spolu s knížepánem tzv. Respekt, budou týmy prostituujících "novinářů" a specialistů na psychologii davu ovládat blbce s nižším IQ, které zde proti sociální společnosti opakují podprahové žvásty... Opakem sociální společnosti je asociální společnost, kde bohatí bohatnou a chudí chudnou. Chamtivost exponentů současného Ekonomického fašismu povede k sociálním bouřím, přijde více méně řízená nebo spíše neřízená revoluce a jejich bodyguardi jim budou na nic, budou viset na kandelábrech za nohy a "lůza" jim pod hlavami bude topit ohníčky... všechno už tu v minulosti bylo jen knížepáni a Bakalové nemají zájem, aby se mladé generace učili z historie.
26. 06. 2010 | 19:02

JO napsal(a):

Paroubek má naprostou pravdu.Tolik špíny a vulgarit snesených na jeho hlavu v médiích a tisku a od modrých ptáků je neskutečný.Hlavně že tady hanobící příspěvky nechávají a slušné mažou.Jen nejsou ve prospěch pravice.A pro modré fanatiky.Paroubek volby vyhrál!!!!!!!!!ne že prohrál a měl právo se pokusit jako první sestavit vládu.Je vidět že volby jsou úplně k ničemu.Na Slovači levice vyhrála 36% a taky jí to bylo k ničemu.Mamon a touha po moci pravice je jak rakovina.Jo a mezi lidmi panuje úplně jiná nálada než tady na netu.Lidé jsou naštvaní že na vítěze byl udělá pořádný podraz
26. 06. 2010 | 19:10

jenik napsal(a):

proc redakce uprednostnuje mezi blogery zrovna tohoto blogera?
proc zrovna tomuto nesnasenlivemu, nesebekritickemu rozestvavaci spolecnosti?
nechte jej uz plavat, dejte prostor jinym, rozumnejsim !!!
26. 06. 2010 | 19:54

Mravenec napsal(a):

cenzore proč mažeš slušné příspěvky kolik ti dávají?!
26. 06. 2010 | 20:10

Jiří napsal(a):

Pane Paroubku,
tak proč jste to brutálně presoval, hysterčil a mediálně štval?
Je vidět, že slušnost vyhrála!
26. 06. 2010 | 20:12

Tie break napsal(a):

Stbák Paroubek alias ROKO bude mít konečně čas na boj s plži, mlži a hlavonožci. V politice mu na to nezbýval čas.
26. 06. 2010 | 20:14

yes napsal(a):

No jo genialisimus, svatý sexy mozek se nám nějak rozepsal. Věřím tomu že si komentáře tenhle nejlepší řečník ani nepřečte.
26. 06. 2010 | 20:48

Eva napsal(a):

Ani jediná věta o tom, že coby věřící opustil svou manželku pro ženu o generaci mladší, tímto dal signál celé společnosti, když zůstal předsedou strany -že takové chování k ženě je v ČSSD normální. Taktéž žena, se kterou svou manželku podváděl, jako by byla dodatečným sňatkem očištěna? I tímto byl dán signál společnsti, že takové chování ženy je v ČSSD normální. Je zajímavé, že v celém tom sáhodlouhém rozboru toto, co NA "PŘEDÁKU" STRANY(!) vadí spoutě lidí, se prostě neobjevilo. Čím to asi je?
26. 06. 2010 | 20:57

Jendar napsal(a):

Teda, prokousat se tím je teda dost vo hubu, ale pamatuju si dvě věci.
1/Jirka Paroubek čte Halo noviny.
2/A přesto, že měl tolik času na přemýšlení a stvoření, jak sám říká, vyzrálého a objektivního názoru, tak nepřišel na ten hlavní důvod prohry Sociální demokracie. A tím je samozřejmě on sám. On a jeho kohorta prohrály socanům jasně vyhrané volby. Je to tak prosté.
No, pokud hledá objektivitu v Halo novinách...
26. 06. 2010 | 21:14

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem jeden příspěvek vyzývající k násilí a podporující hnutí směřující k potlačení práv a svobod, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 06. 2010 | 21:45

živnostník napsal(a):

Toliká slov,vět a odstavců.A stačilo napsat jen:Já nic,já muzikant.
26. 06. 2010 | 21:46

Gru napsal(a):

Pane Paroubku,
v mnohém máte pravdu. Média - souhlas, bylo nechutné to sledovat, média si brala vzor z nehorších bolševických periodik., pouze změnila znaménko.

Dluhová demagogie - ano, máte pravdu, přičemž mám zejména na mysli to, že pravice, včetně mediálních služebníčků, samozřejmě nemá možnost, ale ani zájem ve věci udělat cokoliv pozitivního.

ALE - velmi zásadním faktorem byla vaše osoba - málokdo skýtal tak vděčný terč k démonizaci. Vyčítám vám, že jste to nevycítil. To je totiž naprosto základní dovednost politika. Ať zaslouženě či nezaslouženě, stal jste se nepřijatelným - a to rozhodlo. Měl jste to vyvodit. Měl jste poznat, že jste prohrál, když jste si pod nosem nechal provést státní převrat soudní cestou. Nevymlouvejte se na zahraniční poradce - úrpveň manažera se pozná podle toho, jakými se obklopí lidmi.
26. 06. 2010 | 21:57

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Mike,

je mi ze mne na nic, myšleno tím špatně. A nejhorší na tom je, že to nedělám jen pro peníze, ale protože mi existence prostoru, kde se lidé mohou vyjádřit k práci svých volených zástupců, přijde důležitá.

I Vám dobrý večer, pane jeníku,

redakce zde nic ani nikoho neupřednostňuje. Toliko nabízí prostor mimojiné lidem, kterým my ostatní delegujeme část svých pravomocí a oni mají v našem zastoupení a v rámci demokratickýh principů spravovat věci veřejné. Děláme to proto, aby se občané této země mohli k práci svých volených zástupců vyjádřit.

Přeji všem zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal

P.S. Jsem zvědav, kdy (resp. zda vůbec) si pan Mravenec všimne, že jeho texty nemažu a že je všechny (publikoval identický text dokonce třikrát) najde na třetí stránce těchto diskusních příspěvků.
26. 06. 2010 | 21:58

martin napsal(a):

Celej národ pobouřil tehdá Váš Stalinskej projev o pravicovým puči. Paradoxem je, že celýmu národu pak už nedošlo že v té době sestavil Kalousek nejtragičtější rozpočet v historii a dopadlo to tak jak jste říkal. Oni tady ti b.urani pravdu nerozchodí nikdy ! Teď dostanou čočku jak nikdy. A pořád to bude stejně málo. Česko to je žvanírna a buranov
26. 06. 2010 | 22:07

Gru napsal(a):

Aby bylop jasno, v ýivotě jsem nevolil žádnou levici, ale to, co se tady dělo v posledním roce, mi objasnilo dynamiku jevů v Německu, když se tam rodil hon na Židy, dosud jsem o tom jen četl, teď jsem viděl, jak se rodí hon na "socky". V okamžiku, kdy média s orgastickým uspokojením stále dokola ukazovala záběry, jak vám teče po tváři vajíčko, se zrodil ten lynč. Brutalita, která nebyla odsouzena, ale jaksi mlčky schválena médii, to je ten recept. S vajíčkem na tváři se z vás mohl stát buďto pozitivní hrdina, nebo zesměšněná figurka. Stalo se z vás to druhé ( a když napadli rok na to Sobotku, už se dávala zcela veřejně najevo radost nad takovým činem) - politik NESMÍ být směšný! Měl jste odejít, odejít včas. VČAS.
26. 06. 2010 | 22:17

Pepa napsal(a):

Stále jen dokola kecy a kecy. Levičáci zde volají po spravedlnosti a varují před reformami pravice. Pokud si někdo opravdu myslí, že je naše ekonomika ve stavu, kdy je schopna financovat přebujelý sociální systém, důchody, či zdravotnictví, musí to být snílek. Slibovat navíc třináctý důchod a jiné nesmysly, může jen populista chtivý přízně voličů. Realita je však taková, že si stát již loni na důchody půjčoval a pokud to takhle půjde dál, nebude si půjčovat kde, nikdo nám nepůjčí, nemáme euro, tak nás ani nikdo nepodpoří a o důchodce se budou muset starat jejich děti, což je při dnešních rodinných vztazích těžko představitelné. Spotřeba je obrovská, úspěch se měří majetkem, auty a penězi a tak si myslím, že zbytečný nemohucí rodič upadne v nevoli. Proto jsem pro tvrdé reformy a fungující stát.
26. 06. 2010 | 22:20

kusmen napsal(a):

Paroubku už zmiz i ze sněmovny a vlastně ze světa fuj kusmen
26. 06. 2010 | 22:29

Modrá tunel strana napsal(a):

Stejskale, proč ti nevadí ty sprosté sračky, kde si zamindrákovaná pravicová lůza vylevá vztek. Nebyl si Stejskale také v SSM jako většina jejich ctitelů? Pak bych to chápal.
26. 06. 2010 | 22:38

Pepa napsal(a):

Je opravdu směšné číst, že si zamindrákovaná pravicová lůza vylévá vztek:-). Vážený pane, žijete asi v jiné zemi, levice fatálně volby projela a tak budeme zas ve sněmovně slýchat poslance jako je Jandák, jak by oni byli dobří, vše by šlapalo, naštěstí se tomu budeme jen smát. Přeji vám hezký večer, zítřejší den a hodně sil do následujícího období, které pro vás bude jistě velmi těžké:-)).
26. 06. 2010 | 22:50

Jeroslav Falos napsal(a):

Milý Pepo, je vidět, že o ekonomice víš prd. Pravice v Česku, při svém vládnutí, vždy od r. 89 vykazovala horší hospodářské výsledky a větší zadluýení než levice. Ony peníze jsou ale problém je v tom, že je pravice rozkrádá. Nyní opět utahování opasků ale ani jeden reálný plán o prověření velkých tunelů, minulých, i těch připravovaných. Tam se totiž ztratí více peněz než dokáže pravice vyždímat z obyčejných lidí ...
26. 06. 2010 | 23:10

Jaroslav Falos napsal(a):

Poč pravice od počátku blokuje navrhované zákony o přiznání k majetku??!! Již tento argument sám o sobě stačí k nevolení pravice a ukazuje, že jsou to jen tuneláři. Zaveďme přiznání k majetku a pravice přestane existovat a podnikatelé místo v bavorácích budou moci jezdit max. ve škodovkách.
26. 06. 2010 | 23:14

stejskal napsal(a):

Byl, pane Modrá tunel strano,

byl jsem tajemníkem ÚV SSM v hlavním městě. Spokojen?

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal
26. 06. 2010 | 23:16

Jarka napsal(a):

Váš komentář mi připomíná Rudé právo se závěry x-tého sjezdu KSČ. Mraky blábolů, které se nedají dočíst ani do poloviny. Smiřte se s tím, že vás ti lidé prostě nechtějí a svobodně to vyjádřili. Všem berete, dáváte jen vyvoleným a přiživuje se na tom početná a drahá skupina přerozdělovačů. Byl jste u vesla na můj vkus už dost dlouho.
26. 06. 2010 | 23:44

Prorok napsal(a):

Čeká nás bouřlivé období s překvapivými změnami.
26. 06. 2010 | 23:49

kjdlks napsal(a):

Pokud ČSSD všechna media tak ignorují, či znevýhodnují, proč je toto už několikátý článek, který čtu, kdy se obhajujete, oproti výsledku voleb? Pasáž ohledně rozpozčtových náprav jsem jasně nepochopila, údaje mi přijdou krajně zavádějící a jednostranné. A pane Paroubku, opravdu jste si myslel, že vyhrajete s kampaní, která byla primárně orientovaná na socky, pivo teklo narozdíl od spásných myšlenek a řešení proudem. Zřejmě volební kampaň z velké části byla zaměřená na voliče čssd, tedy na nemakačenka, alkoholiky a další pobírače soc dávek, kteří do systému nikdy nepřispěli a nepřispějí. Jako mladému člověku, nezabezpečenému, který se hodlá založit rodinu a zdárně vychovat děti, by měl být váš program blízky. Vzbuzoval ve mě však spíše obavy než příslip lepších zítřků.
27. 06. 2010 | 00:46

Papouch napsal(a):

Hymna Jyrkovych volicu:

https://www.youtube.com/watc...
27. 06. 2010 | 00:48

jokles napsal(a):

Velmi zajímavé, občas i přesně postihující analýzy ! Ovšem s těma komunistama to hodnotí, jako starý Benda Slovensko ! Komunisté prý neposlechli jeho dobré rady ! Ale oni neposlechli ani mé dobré rady ! To jest, aby vás razantně poslali do prdele za vaše postoje vůči nim !
27. 06. 2010 | 00:49

jokles napsal(a):

pro kjdlks : Chlapče ! S takovými názory tu rodinu raději nezakládej ! A to, jak ste volili, budete brzo litovat po mnoho let ! Neboť za chyby se platí draze, zejména ve svinkém kapitalismu ! Ale ty a tobě podobní budou stejně z toho obviňovat Paroubka ! Nebo ještě lépe komunisty !
27. 06. 2010 | 00:54

rebel napsal(a):

Pro kjdlks.Přestaňte po vzoru pravice všechny házet do jednoho pytle.Kde pořád berete ty nemakačenka,alkoholiky,a pobírače soc. dávek?I já jsem volič levice,mám dokonce dvě práce,alkohol nepiju,a soc. dávky jsem v životě nepobíral.To je to samé jako bych tvrdil a stále psal,že co pravičák to zloděj a mafián.Z nastupující vládou si lepší zítřky určitě užijete,věřte tomu.
27. 06. 2010 | 00:56

Tom napsal(a):

Můžou za to všichni, jen ne Paroubek.
Velmi verohodna analyza ...
27. 06. 2010 | 01:56

Mám vizi-boj napsal(a):

Editor Stejskal je typická promodralá prototalitní veš a poskok prorežimních medií..Urážet budoucího prezidenta nechá,ale pravdu naštvaných lidí maže..Hele Stejskálku,tebe čeká smutná budoucnost,jestli se nenarovnáš...Všechny zbohatlický a prorežimní vši.Revoluce dříme,nenávist je zatím skrytá,ale nebude to trvat dlouho a bude tu hodně drsno,ale povede to po dvaceti letech genocidy národa k očistě.Věř tomu.Pak si někdo najde svého kapitalistu,někdo třeba pomahače gaunerů.Zlo netrvá nikdy věčně.
27. 06. 2010 | 02:13

rebel napsal(a):

Pro Toma.No podle diskuzí to spíše vypadá že za všechno může Paroubek.
27. 06. 2010 | 03:07

Kaja napsal(a):

Pane Paroubek,
zapomnel jste napsat ze vas poskodilo pocasi !
Hodne vasich priznivcu totiz nevlastni destnik !
27. 06. 2010 | 03:54

happy napsal(a):

Dobrý den.Naprosto vyčerpávající rozbor štvavého tlaku médií.ČSSD vyhrála volby buďte si jist že to co předvedla ODS v minulých letech i dnes po volbách si nenechají líbit.Banda zbabělců VV aTOP 09 jen bude přizvukovat lumpárnám ODS již nyní neplní nic na co nachytali voliče.Čas to ukáže ale bohužel ten není.Řešila by to odvolatelnost poslanců pro neplnění slibů.Zklamání slušných lidí v této zemi je velké.Vzdát se nesmíte jsme s vámi a budem tu pořád ať si říkají co chtějí.Dík vážím si vás to jak se chovají je ostuda a slušní lidé to pochopí těch je v tomto národě většina.Není to jen o dělení na pravici a levici je to spíš o slušnosti a hulváctví.
27. 06. 2010 | 06:17

Už se nedivím napsal(a):

Zdejší diskutující se ohánějí "pravicí" a papouškují a papouškují 100x opakované lži. Přesně jako podle Géblse. Ve světě je pravice vnímána jako extrémisté a seriozní místo tam mají konzervativci. Takže opravdu to vypadá, že naše "pravice" se pomalu a jistě blíží k tomuto zařazení, k čemuž jí bohatě pomáhají "naše" profláknutá media vlastněná zahraničním kapitálem. Amen
27. 06. 2010 | 06:55

Jiří Hromada napsal(a):

"Díky ČSSD se mohlo ukázat, jakou nesmírnou symbolickou
hodnotu zákon o registrovaném partnerství má. Stát tím řekl - jste rovnoprávní. Jsem rád, že se ČSSD nezpronevěřila svému
programu a podporuje i dál naší minoritu a pomáhá tak přispět liberálnějšímu pohledu celé společnosti."
**********************************
"ČSSD se stává moderní politickou stranou a má zájem o kontakty, názory a spolupráci s touto minoritou.
Rozhodně budeme tuto menšinu podporovat i do budoucna. Že to má smysl, ukazuje právě třeba úspěch zákona o registrovaném partnerství v praxi.
Dosud uzavřelo registrované partnerství na 250 lidí," shrnul po setkání předseda ČSSD Jiří Paroubek.
27. 06. 2010 | 07:20

LostMan napsal(a):

Takže. Když si to shrneme. Můžou za to ODS, media, ostatní strany, hloupí lidé, nakonec i sama ČSSD, jenom JÁ, Jirka veliký, křišťálově čistý a dokonalý jsem ten ublížený, který to nakonec všechno odnesl. Ne nadarmo, milý Jirko, se říká, že je těžké býti deb_ilem, protože konkurence v této skupině je veliká. Ale Ty na to prvenství máš ;)
27. 06. 2010 | 07:21

happy napsal(a):

Drahý Pepo.Tvůj komentář je zmatek nad zmatek .Stát nemůže fungovat pokud ho povedou lumpové.Je ubohost sahat na peníze důchodců nemocných starých a potřebných a nechat bohatnout ty co podvádějí, uplácí a kradou.V této zemi sílí pozice bohatých tak že si koupí soudy zákony nakonec i zákonodárce.Rozvírající sociální nůžky mají za následek posilování pozice bohatých a oslabení pozice těch ostatních.Ostatních je přeci většina tak kde je problém?Peněz v tomto státě je dost jen jdou do jedněch kapes a do černých děr a tomu musí zabránit systémová opatření státu.Socky tak jo je sockou ten kdo poctivě pracuje a žije z ruky do huby?Jestli ano tak jsem socka prober se hochu ty jsi také socka jen v tobě podnítili zdání že jsi něco víc protože tvůj hlas chtěli a teď už tě nepotřebujou.Sečtí si co pro tebe udělají za ty 4 roky jesti tam budou.Tak pa a lidé bděte.Jo Jo.
27. 06. 2010 | 07:23

kiks napsal(a):

Ten článek jsem nečetl,je moc dlouhý. Ale když vidím reakce pisatelů ptám se. Opravdu všichni chcete návrat o 200let zpět,kdy zde vládla šlechta a většina lidí bydlela v chlévech?Asi ano a já doufám,že všichni naivkové co volili topku,jona a nějvětší zloděje z ods budou Ti pohůnci a sluhové.Zdravím
27. 06. 2010 | 07:33

happy napsal(a):

Pane Lost Man.Omyl JP je slušný člověk, jeho jedinou chybou je že na chvíli uvěřil v rozum a intelekt většiny národa.Současná společnost je bohužel příliš povrchní a konzumní smýkaná mediálním tlakem ale snad se dočkáme musíme vytrvat my všichni slušní lidé.Zatím vyhrávají zloději a lumpové nebude to tak věčně drahý LM a P a další dychtivci vítězství.
27. 06. 2010 | 07:34

Jora Nedorůbek napsal(a):

Jáj mojko, šak o privatizáciu OKD bytov ty hovoríš, tak hovor prečo Spořislav (poslaneckých náhrad) Sobotka souhlasil s podpisem takové privatizační smlouvy na zbytek akcií OKD Carboninvestu, kdy si stát vymínil jak záruku za 5 miliardový majetek, smluvní sankci 30 milionů. Ty kréténe, ty si zřejmě neuvědomuješ, že dnes díky tomu nemůže žádný manažer NWR nebo RPG ani náhodou rozhodnout o vydání těch bytů za 50 tisíc/kus, poněvadž kdyby to udělal má na krku okamžitě porušování povinností při správě cizího majektu. A to jde za vámi oranžády!
27. 06. 2010 | 07:39

LostMan napsal(a):

Zdravím happy. Určitě si vážím názoru ostatních lidí kolem sebe a respektuji jej, nicméně já si to nemyslím. JP je neskutečně egocentrický člověk s nezvladatelnou touhou po moci. A když viděl, že se mu jeho sny rozplynuly, tak to pro něj ztratilo smysl. JP bych opravdu slušným člověkem nenazýval, protože ti, za které podle něj bojuje jsou mu ve skutečnosti uplně ukradení, ale ví, nebo myslel si, že ví, jak získat jejich tolik potřebné hlasy... Politika potřebovala očistit od těch největších "zvěrstev" a to se podařilo. Topolánek pryč, Paroubek pryč, Zelení pryč, KDU pryč .. trošku mě tam znervozňují VV, ale nic není ideální. Každopádně s méně kontroverzními vůdci dvou největších stran máme SNAD alespoň do budoucna trošku šanci na normální politické soupeření tak, jak by to mělo být. Mějte krásný den.
27. 06. 2010 | 07:44

happy napsal(a):

Co nám urvou od huby a hrdel z toho roste panstvu panděro a p-del jo demokracie to je věc výchovy od mala já to štěstí měl že mí rodiče to chápali co vy vážení?
27. 06. 2010 | 07:46

LostMan napsal(a):

Happy ... každá domácnost, každý člověk musí žít podle svých možností. A stát není nic víc, než jedna velká domácnost. Že i v domácnostech se plýtvá? No to plýtvá, že i v našich domácnostech její šéf prochlastá čtvrtinu příjmu v hospodě a čtvrtinu prohulí a děti chodí špinavé a hladové ..? I takové domácnosti jsou a stát je toho jednom odrazem. Dokonalá společnost je utopií. Vždycky bude někdo, kdo krade, vždycky bude někdo, kdo to myslí dobře. Ale jestliže je naprosto evidentní, že tento stát na současný životní standard nemá, tak ano, i utrhování od huby je na místě. Možná se mi to lehko řekne, protože nepobírám jedinou dávku, daně i sociální a zdravotní pojištění poctivě platím... takže nedotkne se mě to tak, jako některých jiných třeba. Ale popravdě ono to je cílem. Každý člověk v produktivním věku by se měl být schopný postarat sám o sebe, vytvářet si rezervy a stát brát jen jako záchranou brzdu, když jde do tuhého. Bohužel náš štědrý sociální systém vychovává uplně jiné lidi a já s tím nesouhlasím. Kdybychom totiž v sociálním systému neživili zástupy zdravých líných lidí, pak bychom měli dost pro opravdu potřebné, postižené, vážně nemocné i staré lidi.
27. 06. 2010 | 07:54

von kulak napsal(a):

to happy:

Milé tele, ve skutečnosti se v případě vás socek nejedná o utrhávání od vaší huby, ale o to, že se přestane utrhávat od huby těm, z jjeichž peněz a příjmů se vaše prebendy platí.

A domokracie je to proto, že si to zvolila nadpoloviční většina voličů v tomto státě, jelikož si je vědoma, že věčně se na dluh a z okrádání schonějších žít nedá, s vaší sociálknou to nemá nic společného.
27. 06. 2010 | 07:57

happy napsal(a):

Jo zdravím ale má to háček nebo pořádný hák Parkánová Kalousek atd i Nečas to je ta očista?Ne ne to je ta touha vládnout, jim jen posloužila nenávist jako kampaň a to je vždy špatně.Není důležité co kdo říká ale co činí.Po 90 roce měl V Havel 3OO poradců mezi nimi 220 komunistů a několik STbáků ale K Kryl jeho poradce nebyl.Ozdravění ano ale utahování opasků jak je vidno nestačí když to za 20 let přivedlo zemi tam kde je.
27. 06. 2010 | 07:57

LostMan napsal(a):

Happy .. tahle země na tom není tak zle .. jo, pečení holuby do huby sami nelítají .. teda vyjma těch, co pobírají dávky ve velkém, ale i těm ty holuby někdo jiný musí upéct :)) Dá se tu relativně klidně žít .. buďme realisté, mohlo by to být významně horší ;) Handrkujeme se tu o 30Kč u doktora, ale průměrný čech za rok vypije 156litrů piva, to je cca za 3000Kč .. za to by mohl 50x k doktorovi a vyzvednout si 50 receptů.. a to je jenom pivo .. :) Začněme si prosím uvědomovat .. a to i voliči levice .. že nic není zadarmo ;)
27. 06. 2010 | 08:04

fízl ROKO alias Paroubek napsal(a):

... a teď mám konečně čas na boj s mlži, plži a hlavonožci.
27. 06. 2010 | 08:08

happy napsal(a):

Pro von ohon.Nadpoloviční většina si nikoho nezvolila tu vytvořili ti co prahnou po moci.Těmi prebendami myslíš zajisté zdravotní péči?Do zdr. systému proudí od nás socek nejvíc peněz ale tyto peníze končí u schopných majitelů farmaceutických firem nebo lépe jejich skrytých akcionářů dem.zvolených.Pokud by se s tímto hospodařilo správně žádných 30 kč by nám nemuseli utrhávat od huby JO jo
27. 06. 2010 | 08:09

happy napsal(a):

Pro LM.156L piva je 4680 kč a stát dostane na daní víc jak polovinu ale ze 30 k poplatku nemá nic.To je ten problém stát v těchto rukách není dobrým hospodářem a nahrává to jen lotrům.jo jo.
27. 06. 2010 | 08:17

Jarmila K. napsal(a):

Ve volebni kampani CSSD chybelo tema zakladen strategickych zbrani na nasem uzemi. Stacilo, pokud by Paroubek prohlasil, ze v pripade volebniho vitezstvi nedopusti, aby se tu ocitly mobilni americke rakety, zatimco v pripade vitezstvi ODS & similar melody boys je to jiste.
27. 06. 2010 | 08:31

bo9 napsal(a):

Pane Paroubku, ještě jednou děkuji za Váš článek. Přeji Vám mnoho úspěchů ve vaší práci a v soukromém životě štěstí a klid.
27. 06. 2010 | 08:38

LostMan napsal(a):

Happy, ale my tu teď neřešíme kolik dostane stát z toho, že se lidi ničí alkoholem :) Řešíme tu to, že se strhne hysterický křik za 30Kč u doktora a přitom, jak píšeš, každý dá v průměru 4680Kč ročně jen za pivo, dalších nevim přesně, 6000Kč za cigarety? .. a to je v pohodě :) Nn, tohle je špatně.
27. 06. 2010 | 09:01

F.Zemek napsal(a):

Vážený pane Paroubku
Bez větru, sa tráva nepohne.
Podle mého názoru jste zadal mnoho příčin médiím aby si Vás všímala v jaksi zvýšené míře. Promiňte, ale arogantní ,,Kdo z vás to má,, byla po czechteku příčinou toho, že jste si zadělal na pěkný prů..., Notabene i soc.dem.
Víte, jsem spíš socan jak cosi jiného, ale s Vámi a Vaším postojem neomylného potentáta jsem byl nucem dát svůj hlas komunistům. Ostatně po dvaceti letech v parlamentu je to snad jedinná partaj která je bez větší ostudy.
27. 06. 2010 | 09:04

Muk napsal(a):

Jiří Paroubek nám chtěl ve článku vysvětlit, že soupeř byl chytřejší nežli on. To se však dalo napsat jednou větou. Škoda jeho, tak velkého úsilí. Připadá mi to jako nesmyslná výmluva přelstěného vojevůdce po prohrané bitvě před popravčí četou.
27. 06. 2010 | 09:12

George napsal(a):

Byl to presing ... ale na mou hlavu a prováděl ho pan Paroubek.
27. 06. 2010 | 09:13

happy napsal(a):

Tak vážení já se loučím ale víme jen že to jak si tady tříbíme a vyměnujem názory nahrává těm syčákům.My se vypovídáme a máme pocit že je to něco platné.Je třeba odvolatelnost poslanců atd.algoritmus odměnování poslanců a prac.ve státní zprávě a jiná opatření podle kterých by se řadový občan přímo podílel na politickém dění ale to až jindy.Tak zdar přátelé i ti kdo mají jiný názor."nemusím s tebou souhlasit ale musím udělat vše pro to aby si mohl svůj názor vyslovit,,
27. 06. 2010 | 09:19

MHT napsal(a):

Ač pravicově smýšlející, s J. Paroubkem souhlasím. Jestli nedokázala ČSSD vyvrátit v hlavách lidí myšlenku, že nás dostane na Řeckou cestu, ODS svůj program byla schopna postavit pouze na možném návratu komunistů. Strana, která se bývalými komunisty jen hemží. Kdyby ČSSD postavila svůj program na sociálním státě s kvalitně vypracovaným programem adresnosti sociálních dávek...... ale to už jsme mimo. Tohle neudělá žádná ze stran, které jsou nyní v parlamentu. Všimli jste si někdo, že když byli vedle sebe fotky Paroubka a Topolánka, tak Paroubek byl vždy ten morous? Že VV šli s totálně populistickým programem do vlády se stranou, kterou politicky vede jeden z nej dinosaurů na české politické scéně, na druhou stranu šla do vlády se stranou, které pomohla prosadit "náhubkový zákon"? Strana, která se chlubí tím, že chce zavést otevřenou státní zprávu? A na závěr komediální studentstvo, jenž se bouří proti školnému, ovšem na druhou stranu zvolilo TOP09 se školným ve svém programu? Se sousedkou, jinak movitou paní vyššího věku se už několik let shodujeme na tom, že z lidí se bohužel stalo tupé stádo líné myslet.
Včera večer jsem byl v hospodě a známá se mi stěžovala na to, že bere 12 000 hrubého a že chtějí zvýšit daně atd. Nu, volila "pravici". V dnešním podání postaveno na kapitalizaci zisků a socializaci ztrát. Poslední pravicová vláda na území EU byla vláda M. Thatcherové. Neslibovali nám analytici a pod., že v době krize dojde díky bankrotům k vyčištění trhu? Místo toho se hlavně do finančních institucí nalili stovky miliard dolarů z veřejných rozpočtů. Nalili je tam vesměs pravicové vlády. Žádná očista trhu se nekonala. Od kolegy z USA mi ve středu dorazilo pár vtipů o Obamovi a spol. s úvodem, že když přichází vtipy, končí sranda.
27. 06. 2010 | 09:26

happy napsal(a):

Ještě krátce pro LM.Vím jak to myslíš ale nejde o to kolik ale jak s těmi prostředky stát prostřednictvím poslanců a jejich lobistů hospodaří a hospodařil to nevěděli v jiných dobách když tunelovali banky potažmo státní rozpočet to to nevěděli dříve vždyť Kalousek byl ministr financí nyní si osobují mandát utahovat lidem opasky ale navyšovat své platy.Všichni zneužíváme zdravotní péči jen poslanci mají 100 % nemocenské od prvního dne.ATD Víte o tom že stát neplatí za vozidla státu povinné ručení ani za vozidla vlády aposlanců.TO je co pasujou se na nadlidi a chybí jim pokora možná se jí dočkají až pod šibe ..cí .tak ČAU my tu nic neřešíme jen se nažíme ale snažit se musejí oni.
27. 06. 2010 | 09:39

Nadnesený napsal(a):

No tak pane Paroubku, ještě jste zaponměl na jeden důvod, který je, řekl bych, mnohem klíčovější. Kdybyste loni nesvrhl Topolánkovu vládu, tak jste si už mohl pobrukovat ve Strakovce.
27. 06. 2010 | 09:42

happy napsal(a):

ještě musím MHT jsi super máš můj hlas půjdem na ně JO
27. 06. 2010 | 09:44

olol napsal(a):

jasne soudruhu roko, zase za vsechno muzou vsichni krome tebe, protoze ty jsi drel pro blaho lidi, potil pro nas krev, ale ostatni ti hazeli klacky pod nohy

a jak jde podnikani s kockou? delas u kolotce nebo u horsky drahy?
27. 06. 2010 | 09:49

CYRIL napsal(a):

Už jsem jeden komentář napsal. Teď jen malá poznámka. V tisku se objevila zpráva, že se nová paní Paroubková chystá napsat knihu o zákulisí politiky, včetně skandálních faktů. Nevím, kde se ta slípka vylíhla. Je ale jednim z důvodů, proč jsem nedal hlas ČSSD. Po vítězných krajských volbách se Paroubek a jeho ženuška chovali před televizními kamerami jako nadržení puberťáci, neustále se objímali a miliskovali. Bylo to odporné. Když někde mladý kluk objímá mladou krásnou holku, je to normální a přirozené. Ale pohled na trapně tokajícího tlusťocha a nosatou ženu středního věku mi znechutil Paroubka, tu jeho ambiciozní ženušku i ČSSD. Tak novému vedení ČSSD ještě poradím, ať se zbaví nejen Paroubka, Tvrdíka a Dimuna, ale ať vygumují z médií i paní Paroubovou. Jinak budou dále ztrácet voliče.
27. 06. 2010 | 09:55

happy napsal(a):

Pro F Zemek.Mě to také naštvalo ale chyb a blbostí se může dopustit každý nechci mu dělat advokáta ale měl dojem že většina veřejného mínění je na jeho straně.Omyly člověka polidšťují.Je dobře že národu je milejší svoboda než násilný pořádek nejsme Němci.Ale to je za námi nyní jde o něco jiného tak PIC.
27. 06. 2010 | 09:56

Už se nedivím napsal(a):

To Nadnesený - ohánět se klackem svhnutí Toplánkovy vlády je směšné. Dánsko i Itálie zažily to samé a žádné neštěstí nebo tsunami se nekonalo. Prostě i to do politiky patří i to je právo opozice.
27. 06. 2010 | 10:03

Abe napsal(a):

Jiřka zkoušel co se dalo, ale holt to "oni" dělali taky a lépe. Mě osobně rozesmál jeho vzlyk, že tu není jediný časopis který by je otevřeně podporoval.

Sakra, dyk oni pak jsou v tom sami jako kůl v plotě !
27. 06. 2010 | 10:08

Auvajz napsal(a):

Strany ODS, TOP09 i VV na poslední chvíli před volbami dostali tranfuzi peněz od uhlobarona Bakaly. Věděl proč je pustil. S ČSSD by byly jen problémy, viz byty OKD. Vypadá to, že celý volební systém směřuje k souboji sponzorů. Nebylo by lepší rovnou vynechat voliče a nechat na nich, ať si rozeberou republiku rovnou, bez zatáhování občanů do voleb a bez tyjátru s povolebním vyjednávání těch, které si předplatili?
27. 06. 2010 | 10:11

Auvajz napsal(a):

correction: .. dostaly ...
27. 06. 2010 | 10:14

pavoucek napsal(a):

Mámo, pusť psy !
27. 06. 2010 | 10:33

Jirka napsal(a):

Jiří se ještě nesmířil s výsledkem voleb a určitě ví, že rozbory toho co bylo nejsou k ničemu, ale přesto žádá jakési zadostiučinění-potvrzení "své" pravdy. Z politického hlediska to je bezvýznamné, ale z psychologického je to, z nějakého nám neznámého důvodu pro ty co spadli z výšin, výsluní, prebend a tisíců výhodiček, důležité! Další fází takto postižených jedinců (čti egoistů) bude až na nás dopadne šetření státu a zvýšení daní, blog asi v tomto smyslu-já Vám to říkal, já bych to udělal líp a opět snaha o potvrzení "své" pravdy! Jájismus postihuje až podezřele často naše České demokraty, protože v skrytu duše demokraty vůbec nejsou. Kdyby skutečně bojoval za nás a své idee nikdy by se nevzdal, prohra není důvod vzdát se toho čeho chci dosáhnout, ale bohužel a ne jen on, ale dodnes všichni polistopadový politici nikdy nebojovali za nějakého občana (ten je jim všem u prd...) ale pouze za sebe! Proto Jiří ten pád na dno-lidé vycítí i když je máte za blby, kdo myslí vážně to co říká a kdo jen lže aby se dostal na ještě vyšší post! To nakonec podrazilo nohy i Topolánkovi! Oba jste používali v tkz. "demokracii" (Sice si myslím, že to co tady máme nemá s vládou většiny jak to demokrati tvrdí, nic společného, spíš tady je oligarchie-vláda zbohatlíků a skupin podnikatelů) návyky z dob své minulé kariéry za komančů!!
27. 06. 2010 | 10:35

Oldřich napsal(a):

Vy se Jiří nepoučíte. Vaše sebezahleděnost, to je ten důvod, že je z Vás teď politická mrtvola. Před pár lety jsem Vám psal na vládu dopis, kdy jsem měl vážný problém. Slušný, věcný dopis, žádost o podporu ve sporu obyčejného člověka s jednou státní firmou, kdy mi šlo o holou existenci. Nebyl jste schopen ani odpovědět, ba ani nikdo z Vaší kanceláře.
Jiří, máte nyní dost peněz, že do smrti nemusíte hnout ani prstem, ale nemyslete si, s Vaší povahou Vám štěstí nepřinesou. Budete se užírat a užírat a nakonec Vám je Petruška všechny sebere a Vy skončíte velmi velmi špatně. Proč myslíte, že si Vás našla?
27. 06. 2010 | 11:05

Fery napsal(a):

Bez ohledu na připitomělé komentáře mnoha čtenářů je to, co Paroubek píše, z velké části pravda. Počkejte za rok až dva, to budete jinak naříkat a snad i vzpomínat na Paroubkovy časy...
27. 06. 2010 | 11:06

XXX napsal(a):

Příjemná analýza. Především proto, že ji píšete ze záhrobí. Takže ani není třeba číst a kazit si s ní chuť nedělního oběda
27. 06. 2010 | 11:07

Lukáš napsal(a):

Proboha Paroubku, už se sbal a vypadni z tohoto státu! Ty jsi si opravdu nevšiml,že po listopadu 89´tu není pro soudruhy místo? V dalších volbách skončí komunisti a doufám že bude vystaráno!!!!
27. 06. 2010 | 11:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků obsahující hrubé nadávky či jinak porušujích zdejší pravidla (např. byly zvýrazněny na úkor druhých, v tomto případě celé napsány velkými písmeny, viz záhlaví každé diskuse), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. To jste vystihl naprosto přesně, pane mám vizi-boj.
27. 06. 2010 | 11:13

stále rebel napsal(a):

Pro Fery.
Paroubek byl premierem 2005 – 2006. Pokud srovnáte ekonomiku a společnost tohoto období a dnešní stav, nelze nepochválit Paroubka již nyní.
27. 06. 2010 | 11:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy