Totální levicový kosmopolitní nesmysl?

28. 09. 2010 | 08:23
Přečteno 16200 krát
Kdybychom přijali provokativní tezi prezidenta Václava Klause, že idea globálního vládnutí je „totální levicový kosmopolitní nesmysl“, museli bychom odkázat do říše totálních levicových kosmopolitních nesmyslů celou řadu prestižních institucí a respektovaných osobností, od nejrůznějších zcela nelevicových think-tanků až po prestižní západní univerzity a profesory, jakož i některé státníky.

V řadě děl, která byla na téma globálního vládnutí publikována, jen málokdo sní o globální vládě (global government), což je pojem, jenž Klaus, jak se zdá, směšuje s pojmem global governance, který se do češtiny nedá přesně přeložit a o který v současné diskuzi především jde. Nejlepší by asi byl český výraz „globální správa“.

Před několika lety definovala některá dilemata globální správy velmi precizně například profesorka z Princetonské univerzity Ann-Marie Slaughterová v knize Nový světový pořádek. Mimo jiné napsala, že mezinárodní společenství už nějakou dobu nefunguje primárně jen jako systém vztahů mezi vládami národních států, ale také jako globální systém horizontálních sítí, jež vytvářejí především různé složky vládní moci v národních státech a nevládní organizace. Globální spolupráce těchto jednotlivých složek státní moci se stává důležitější než je spolupráce centrálních vlád. Doplňuje ji i stále robustnější síť nevládních aktérů.

V kontextu „global governance“ se tak mluví o nejrůznějších modelech. Některé vskutku kladou důraz na posilování stávajících mezinárodních institucí jako je OSN, jiné mluví o globálních sítích, v nichž hrají primární roli nadnárodní občanská společnost a jasnější i lépe vynutitelná pravidla fungování mezinárodního společenství.

Je dobře, že se tato debata přenesla z roviny teoretických diskuzí na půdu OSN. Nebyla tam přenesena proto, jak naznačil Klaus, že právě OSN usiluje o globální vládnutí, či v něm dokonce chce hrát ústřední roli. OSN se stala přirozeným fórem pro takovou debatu, protože je to jediná skutečně globálně fungující mezinárodní organizace, jakkoliv má mnoho nedostatků.

Klaus ve svém ekonomizujícím pohledu na svět například směšuje zcela legitimní debatu o „global governance“ se snahami čelit světové ekonomické krizi větší regulací trhů. I proto o této věci v souvislosti s diskuzí o „global governance“ mluví, ačkoliv souvislost je v tomto případě jen mlhavá.

Na regulačních opatřeních se totiž dohodla nikoliv nějaká posílená verze OSN nebo globální občanská společnost, ale zcela konkrétní státy ve zcela konkrétních uskupeních jako jsou G20 či G7. Tato uskupení se vyznačují i tím, že v nich není zastoupena Česká republika.

Chceme-li tedy mít na zásadní rozhodnutí s globálním dopadem alespoň trošku vlivu, bylo by záhodno přenést je v rámci nějakého nového modelu globální správy například na reformovanou OSN, v níž může Česká republika alespoň něco ovlivnit. Jediným důsledkem případného neúspěchu vytvoření systému alespoň jakési globální správy, například právě skrze OSN, bude, že se budou dále posilovat uskupení jako je například G20, takže se budou rozhodnutí, jež naše životy přímo ovlivňují, dělat bez nás.

Český prezident naznačuje, že kdosi usiluje o zavádění více byrokracie či vznik nových státních či nadnárodních institucí nebo přímo o globální vládnutí. Podle něj by ale naopak mezinárodní organizace, včetně OSN, prý měly snižovat své výdaje, zmenšovat počet svých úředníků a ponechat řešení na vládách členských států, které jsou občanům těchto zemí přímo zodpovědné.

Těžko říct, jak to český prezident vlastně myslí. I on totiž jistě ví, že svým občanům jsou odpovědné přinejlepším jen vlády demokratických zemí, a že kdyby mezinárodní společenství ponechalo vždy „řešení na vládách členských zemí“, asi by se ještě teď vraždilo v bývalé Jugoslávii, Rwandě, Dárfúru i jinde. A miliony lidí by hynuly na nejrůznější hladomory či v důsledku katastrof, s nimiž si prostě vlády řady členských zemí nevědí rady.

Jinými slovy: Klausova ideologie „neviditelné ruky“ aplikovaná na fungování mezinárodního společenství by byla nejrychlejší cestou k nějaké další globální katastrofě. Genocidy a podobné události mají totiž, pokud se proti nim včas nezasáhne, tendenci přerůstat národní hranice a měnit se v mezinárodní krize, obzvláště v době, kdy globalizace svět stále více propojuje. Už proto by OSN měla být dozajista reformována tak, aby byla silnější.

K tomu nebude stačit, jak navrhuje Klaus, na jedné straně OSN zeštíhlit, na druhé straně reformovat Radu bezpečnosti, aby lépe odrážela podmínky ve světě v 21. století. I proto je otevřená diskuze o „global governance“ na poli OSN zcela legitimní.

Co není legitimní, je vystupování českého prezidenta v kontextu českého ústavního systému. Klaus si opakovaně plete svoji pozici intelektuálního provokatéra s pozicí prezidenta. Koho ony teze, které prezident prezentuje, vlastně reprezentují? Byly nějak předjednány s vládou? Nevadí ministru zahraničí a premiérovi, že je i Českou republiku mohou ve světle Klausových hloupých provokací považovat ostatní státníci za partnery, s nimiž nemá smysl vést vážný dialog?

Navíc jsou Klausovy výroky urážlivé. Jestliže o „global governance“ vážně diskutují na půdě OSN političtí vůdci demokratických zemí, tedy našich nejbližších spojenců v EU i Americe, a český prezident v téže době exhibuje s výroky o „totálním levicovém kosmopolitním nesmyslu“, vlastně Česká republika ústy svého prezidenta říká těmto politikům, že jsou to hlupáci, kteří jsou v lepším případě oběťmi jakési levicové propagandy, v horším ji sami aktivně šíří.

Jistou útěchu lze, stejně jako v minulosti, naštěstí nalézt v tom, že současného českého prezidenta na mezinárodní politické scéně nikdo, ale opravdu nikdo nebere příliš vážně.

Deník Referendum, 28.9.2010


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jiří Lupoměský napsal(a):

Naprosto souhlasím s názorem p. Pehe, že Klaus už vůbec nereprezentuje v zahraničí názor aktuální vlády ČR, ale pouze exhibuje, předvádí se. Navíc jeho narcisistní porucha osobnosti pokračuje velmi rychle současně s nastupující stařeckou demencí. Ostatně, o jeho kvalitách svědčí i kvalita lidí, kterými se obklopuje. Měl by odejít z funkce.
28. 09. 2010 | 08:52

mud.. napsal(a):

Z tohoto článku jsem pochopil, proč ředitele New York University v Praze diagnostikovat jako "akcentovanou osobnost". On nikdy netvoří článek tak, že "zapne" svůj mozek a jede ze svého mozku. I u Klausova vystoupení reaguje na dílo někoho jiného.
Klaus ...sme přesvědčeni o tom, že se odpovídajícím způsobem musí změnit i struktura této organizace. Zejména se musí reformovat Rada bezpečnosti, aby věrněji odrážela geopolitickou, ekonomickou a demografickou realitu počátku 21. století. Je frustrující, že diskuse o těchto změnách probíhají už 16 let bez výsledku.
Pehe... Genocidy a podobné události mají totiž, pokud se proti nim včas nezasáhne, tendenci přerůstat národní hranice a měnit se v mezinárodní krize, obzvláště v době, kdy globalizace svět stále více propojuje. Už proto by OSN měla být dozajista reformována tak, aby byla silnější. K tomu nebude stačit, jak navrhuje Klaus, na jedné straně OSN zeštíhlit, na druhé straně reformovat Radu bezpečnosti, aby lépe odrážela podmínky ve světě v 21. století. I proto je otevřená diskuze o „global governance“ na poli OSN zcela legitimní.
Klaus o voze, Pehe o koze. Za celá léta zpětné ekonomické emigrace Pehe, neznám žádné "kapacity", kteří by na tohoto samouka politologa reagovali. Kdo by následně s nimi chtěl mít něco společného? Včera v Hyde Parku byl další pošetilec se syndromem "akcentované osobnosti" prof. Bělohradský. Ten alespoň hlásá své originální bludy. Stínem roku 1989 je, že se vrátili všelijací emigranští magoři. Ptám se? Jak je "vykopat" zpět do emigrace?
28. 09. 2010 | 08:54

kalhousy napsal(a):

Klaus je esejista sporné úrovně.Ne jezedák,ale jepedák-jezdílek-pisálek:klasická postavička Akademie věd-bezcenný pisálek-jezdílek.Utráceč státních peněz ve velkém.Těžce vyrobených jinými.
Ekonomický primitivismus nahrazuje v očích lidí rádobylíbivým nacionalismem,na který mu část lidí nalítla jako kdysi nacionalistovi Hitlerovi.Nečas už začíná připomínat Himmlera.
Primitivismus Klause v ekonomii je spojen s absurdním zplošťováním ekonomické reality.
S ekonomickým "redukcionismem" za který byli napadáni marxističtí ekonomové.Klaus je zplošťovatel-redukcionista mnohonásobně větší.Jeho myšlení se zakládá opravdu na ekonomii myšlení:z tisíců částí reality si,pokud si všímám vybral asi čtyři pseudonázory,kterými se střídavě ohání před svými paoušky z ODS i jinde.Tak jako lze známými Goethovými čtyřmi barvami vybarvit jakoukoliv mapu,tak Klaus absolutní bezduchostí podobně zvládne myslet o jakémkoliv ekonomickém problému.ČR neměla hloupějšího ekonoma ve své historii,většího primitiva.Protože dle definice světoznámého fyzika francouze Langevina:"fašisté=lidé bez rozumu,bez mozku" je Klaus nesmírně nebezpečným šiřitelem hnědého moru.To že někdo generuje názory,neznamená,že myslí.
Bohužel pane Pehe přiznejte si,že jestliže Klausovci a AV ČR jsou dnešní SS v ČR,že ČSSD svým přisluhovačstvím a druhou etapou privatizace za účasti M.Zemana a J.Havla v letech po r.1998 hrála roli SA.Odmítněme oba směry fašismu, i když rozdíl v sytosti hnědé barvy tu je mezi nimi.
28. 09. 2010 | 08:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://reformy.shoptet.cz/e...
Veselé krizování bude líp...
28. 09. 2010 | 09:03

Nuba napsal(a):

Pane Pehe,

Máte zcela jistě pravdu. Co se týká prezidenta Klause, je to jen starý evergreen v novém hávu. Z jedné strany by se dalo říci, škoda času, na druhou stranu je ovšem tohle komentovat. Prezident vystupuje jako představitel státu, jakkoli doufám, že většina již pochopila, že prezentuje pouze své osobní názory.

Teď pár slov k tomu podstatnějšímu. Ano, domnívám se, že v budoucnu bude tak jako tak nějaká světová vláda nastolena. Nakonec je to docela logické. Stručně řečeno - globalizaci kapitálu dokáže účinně čelit pouze globalizace institucí. Nějaké hraní si na nacionalismus je směšné a nic nevyřeší. Bohužel, domnívám se, že i náš národ bude časem pohlcen a vstřebán a zůstane pouze formou nějakých krajanských spolků na periferii. Jako i mnoho dalších.

Ti bojovníci minulých válek, zvláště zavilí a zaslepení antikomunisté, kteří se chlubí svojí prozřetelností vidět za každým rohem bolševika by se měli nad sebou zamyslet. Kdeže komunismus ! Tak od toho jsme nyní vzdáleni na sto honů. Mílovými kroky se k nám blíží nová totalita globálního kapitalismu. Čili pravý opak komunismu. Ten rozdával všechno všem. Teď se bude naopak všechno všem brát. Tahleta totalita je nebezpečnější než všechny předešlé. Je to něco jako vir. Najdeme na něj lék, ale on, mrcha jedna zmutuje do jiné podoby a stávající medikamenty jsou neúčinné. Je to životaschopná potvora. A nabírá na síle.

Bože, a přitom je většinové přání lidí tak prosté. Prožít ten svůj jeden život v klidu a pokoji. Copak to opravdu není možné ? A musíme pořád s něčím bojovat ?

Takový je úděl člověka na zemi? Skutečně ?
28. 09. 2010 | 09:14

Béda napsal(a):

p.Pehe

Klaus bojuje ztracenou bitvu. Klíčovým hráčem, který z pozadí z titulu své takřka neomezené ekonomické moci určuje charakter vývoje, nejsou národní státy ale nadnárodní kapitál. Ten si dosazuje své lidi do vedení OSN, EU,... tomu jsou šity na míru (neoliberální) pravidla, tomu se přizpůsobují národní politiky i tak silných států jako jsou USA (války, ochrana viníků ekonomické krize...)

Klaus je reliktem minulosti, nacionalistou který nepochopil, že to co tak urputně hájí mu nakonec musí zlomit vaz. Je to podobné jako s oligarchy a střední vrstvou, která uvěřila, že vláda neoliberálních oligarchů reprezentuje její zájmy.
28. 09. 2010 | 09:15

olga napsal(a):

Nikdo není bez chyby. Václav Klaus je však stále jedním z nejmoudřejších tohoto národa. To je můj názor.
28. 09. 2010 | 09:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Lupoměský
oprostěte se od laciného klausohryzectví, či floskulí co je levicové a co pravicové a položte si otázku, zda jste stoupencem t.zv. globální správy celé planety.Také oddělte omáčku, která má výhody takového uspořádání navodit.

Nového světového pořádku jakýchsi demokraticky nevolených horizontálních sítí bez jakéhokoliv mandátu, které bude spojovat pouze spřízněný názor na určitý problém.

Pak si položte otázku, jak to jde dohromady s tradičním demokratickýn systémem voleb, k čemu volby jsou a možná dojdete k tomu, co je vyčítáno Jochovi, začnete koketovat s myšlenkou, zda se demokracie přežila či ne.

Pak si sám sobě položte otázku,kdože je elitářem, zda vy sám jste demokratem nebo ne a tov případě, že jste pro takovou světovládu, eufemisticky řečeno světosprávu).

Pokud se ještě zamyslíte na účasti autora na zasedání Bilderberg Group, tak si možná položíte ještě doplňující otázku, komu a čemu má tato světospráva, tento Nový světový pořádek sloužit, koho bude síť nevolených horizontálních struktur zastupovat.
Možná dojdete je knize The Brave New World.

Na všechny tyto otázky si odpovězte sám.

Pokud spustíte to, co jste spustil, tak už alfou jste, už Vás mají.
Vůbec nejde o Klause ani o to, zda je myšlenka levicová či pravicová. Jistý Adolf by si položil otázku, proč válčil, když jde svět ovládnout jinak.

Naštěstí je světospráva iluzí, neovládnete ani velké říše, začnou se drolit, nemůžete je spravovat.EU je příkladem.
28. 09. 2010 | 09:26

myrta napsal(a):

Lze vůbec nějak vysvětlit,že Klaus má opět 68% oblíbenosti?Já si to vysvětluji buď podvodem SANEPu nebo je národ opravdu tak lhostejný k faktům osoby Klause,které si každý poměrně lehce může získat?Pokud to ale pravdu tak je,tak mě jímá beznaděj v budoucnost tohoto národa.
28. 09. 2010 | 09:40

Béda napsal(a):

Doplnění: to co Klausovi a podobným politikům musí nakonec zlomit vaz je apologetika a absolutizace tržní svobody bez hranic a přívlastků, která začne narážet na nacionální omezení prosazovaná místními politiky při obhajobě svých partikulárních zájmů. Síla nadnárodního kapitálu a jeho neformálních zájmových uskupení je však tak veliká, že místní odpůrce rozmáčkne jako válec krabičku sirek. Reprezenanti této síly ostatně sedí přímo v národních vládách, ve vedení politických stran napříč politickým spektrem ve vrcholných mezinárodních institucích.
28. 09. 2010 | 09:41

juvel napsal(a):

Praxe přesvědčivě ukazuje, že jsou segmenty lidské činnosti, které vyžadují a budou vyždovat světovou správu. Napadá mě, že např. lov velryb je v podstatě pod světovou správou. A myslím, že si každý dovede představit, mnohé záležitosti v životním prostředí, finančnictví, kosmu a j. již jsou nebo se stanou objekty světové správy. Jiná otázka je, jestli bude lidstvo natolik vyspělé, že to zvládne. Ale praktický život to jednoznačně vyžaduje.
28. 09. 2010 | 09:42

Béda napsal(a):

juvel,

ano, praxe to vyžaduje. Jak ale dokážete zregulovat = podřídit pravidlům těžaře v Amazonii, ropné a zbrojařské konglomeráty, nadnárodní bankovní a kapitálové instituce... když jejich zástupci jsou na klíčových pozicích při určování těch pravidel?
28. 09. 2010 | 09:51

Pepa Řepa napsal(a):

To Nuba
Dlouho jsem nečetl příspěvek, který by si tak odporoval.
------------
Ano, domnívám se, že v budoucnu bude tak jako tak nějaká světová vláda nastolena. Nakonec je to docela logické

Mílovými kroky se k nám blíží nová totalita globálního kapitalismu
-------------
Co myslíte agituje autor pro světovládu nebo proti ní?

Pokud skrytě neagituje pro světovládu kapitálu, tak pro jakou jinou?

Znáte jinou cestu jak světovládu či světosprávu (kam se hrabe terminologie protokolů) nastolit?

Opravdu vám stačí nálepka "levicový", abyste se zařadil do šiku alf a hájil levicovost bez ohledu na smysl, kam "světospráva" směřuje?

Chodíte k volbám? Proč?
Bude přece světospráva nevolených.
28. 09. 2010 | 09:53

Sladký napsal(a):

Prakticky život vyžaduje nejen to, juveli.Praktický život byžaduje daleko razantnější vstup člověka do Vesmíru,osídlování Měsíce,Marsu,velkých měsíců Jupitera a Saturnu..pokud je Země jedinou živou planetou v celé Galaxii,pak je nesporně naším posláním ji zalidnit, od soustavy k soustavě,tak jako dávní Polynésané osídlili Oceánii,od ostrova k ostrovu.
Je řada příznaků degenerace lidstva jako druhu- a fakt,že na Měsíc jsme se nevydali už čtyčicet let je jedním z nich.
28. 09. 2010 | 09:54

Sladký napsal(a):

Řepo,přečtete si příspěvek Nuby ještě jednou a pozorně.Zjistíte,že si v niem neodporuje,jde o problém ve vaší interpretaci.
28. 09. 2010 | 09:56

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o všelikém osídlování a vesmírech mám toto...
Veselé krizování bude líp...

XXX

Sousední vesmír
vím to jistě
nemá žádná
parkoviště

A jest velkou
otravou
jet tam místní
dopravou
Taky dobře víme
oba
že pochybná je i otvírací
doba

Vstupné prý snad trochu
ujde
ale kdo tam za ty prachy
půjde...

Veselé krizování bude líp...
http://kaifolog.ru/uploads/...
28. 09. 2010 | 10:06

juvel napsal(a):

Béda:
Nedovedu si to představit. Jsou oblasti, kde k dohodě dojde a kde nedojde. Já osobně nevěřím, že lidstvo je natolik morálně vyspělé, aby zvládlo problémy, které jeho vzrůstající počet a stále intenzivnější využívání země přináší. V podstatě nevidím v jeho historii v oblasti morálky žádný pokrok. Sám Klaus při své transformaci po r. 1989 morálkou naprosto pohrdal. Přesto je zřejmé, že světová správa lidské činnosti k zachování této západní civilizace je nezbytná.
28. 09. 2010 | 10:09

Pepa řepa napsal(a):

To Sladjý
Dokážete odpovědět na otázky Nubě.Konkrétně.
Ještě jednu doplním.
Nežijete s představou o osidlováním vesmíru v nejbližší době v říši sci-fi?

I kdyby to bylo technicky možné, i kdyby bylo kam, z čeho to chcete financovat?
28. 09. 2010 | 10:11

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
K Vašemu expozé Lupoměskému -Plný souhlas. Ale teď k Vám - položte si, prosím, otázku, co je demokratického na světovládě globálního kapitálu. Kým byli zvoleni ti, kdo jsou jeho představiteli a kdo fakticky, ne učebnicově o státosprávě, ovládají dění ve světě bez ohledu na hranice "suverénních" zemí. Položte si otázku, jaké problémy skutečně řeší politikové jednotlivých "suverenních" států, než problémy spojené s dopady působení onoho "globálního kapitálu" na samotnou ekonomickou podstatu fungování těch států.
Položte si, prosím, otázku, jestli může donekonečna fungovat model, kdy jeden hráč na světodějném poli ("globální kapitál") je v tomto měřítku - tj. ve světovém měřítku - hráč bez přiměřeného protihráče, hráč, proti jehož (na jedné straně blahodárnému, ale na druhé straně smrtelně nebezpečnému) působení stojí izolované národní vlády.
Ba ne, příteli. Je to složitější. A mnohé z těch zdola "samovolně" vyrůstajících nadnárodních (nikým nevolených - tedy "nedemokratických") orgánů a organizací mají zatraceně dobrý důvod hrabat se v tom "celoZemském" lejně.
28. 09. 2010 | 10:12

stále rebel napsal(a):

Klaus je symbolem české malosti a kdyby jej na postu prezidenta vystřídal Švejk, tento národ duševně pookřeje.
28. 09. 2010 | 10:15

Béda napsal(a):

juvel,

dle mého při stávajícím modelu dojde ke skutečnému řešení problémů až za pět minut dvanáct, t.j. v době existenciálního ohrožení klíčových špiček. Do té doby se bude vesele bezohledně drancovat přírodní a nerostné bohatství, válčit, ničit životní prostředí, likvodovat sociální stát a zbídačovat, protože to nese zisk.

Jestli to ovšem bude stačit, to nedokážu posoudit.
28. 09. 2010 | 10:16

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, stran čechomalosti. Že se vážení sockomové tak nečílíte nad všelikými klémy, zápotondy a husáky. Ha ?
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/d/d...
28. 09. 2010 | 10:21

zk napsal(a):

mud.. napsal/a:
"Stínem roku 1989 je, že se vrátili všelijací emigranští magoři. Ptám se? Jak je "vykopat" zpět do emigrace?"

Správná otázka, je třeba chránit společnost před nejrůznějšími štváči, ztroskotanci a samozvanci, kteří se pokoušejí rozvracet naše kapitalistické pořádky.
28. 09. 2010 | 10:36

Pepa Řepa napsal(a):

To Lex
Vláda globálního kapitálu je mně stejně odporná jako jakýkoliv jiný pokus o světovládu.
Nenaplnitelný.Naštěstí.Krása je v rozmanitosti.

Nevyhnutelně totiž světospráva horizontálních struktur-dříve či později- s globálním kapitálem splyne.

Nechcete snad říct, že -když rozbijete národní struktury i celé kontinentální struktury. které se ještě nevytvořili (!!!!)-pak budou horizontální struktury budou globální kapitál ovládat, krotit?
Jakými instrumenty?

On totiž náš milý pan Pehe se (coby Bilderberg) jednou protne se zájmy globálního kapitálu.
Jenom je lišák a ti naivnější mu to baští.
A úplní vypatlanci se soustředí na debatu, zda je Klaus větší či menší b.b.
A Pehe je má na háku.

Co je světospráva? Eufemismus pro novou totalitu. Totalitu nevolených.Rezignujete na demokracii, k čemu volby?

Jistě, navzájem to v bodě A sroste v celoZemském lejně (správný termín), jen se tomu bude eufemisticky říkat Brave New World.

Naštěstí k tomu nedojde. Čang, Japko, nebo Džavaharlál se vám na to vybodnou.

Dovedete so představit, že by před dvaceti lety někdo otevřeně přiznal, že mu jde o světovládu? Pardon,světosprávu?
28. 09. 2010 | 10:38

Sladký napsal(a):

Řepo, představte si,že by Kolumbus,po spatření karavel řekl-cože?! S těmihle malými dřevěnými kocábkami poháněnými větrem se mám vydat do Indie? To já si počkám na pořádnou motorovou loď,nebo aspon parník!
A kde vzít peníze? Přečtěte si někde,jakou částku vydává USA-lidstvo na zbrojení )mimochodem,řekl bych,že jde o působivý doklad toho,že lidstvo jako celek se chová jako tvor bez špetky rozumu.Je zajímavé,že zvířata,která rozum nemají si počínají naprosto racionálně,a jediný tvor,který se chová jako idiot je ten,který sám sobě říká homo sapiens sapiens.
28. 09. 2010 | 10:43

Sladký napsal(a):

Řepo, na základě čeho mluvíte o nenaplnitelnosti? To by mne skutečně zajímalo.Když někdo tvrdí,že se něco nemůže stát,pravděpodobně se mýlí,milá Řepo.
Světospráva-eufemismus pro novou totalitu? Opět-mluvíte o něčem,co není a vy už víte,co to bude...
28. 09. 2010 | 10:47

Béda napsal(a):

PŘ,

na Džavaharlála se jde korupcí a silou. Nepochybuji o tom, že všehoschopná nadnárodní tržní síla, která stojí za vzrůstem čínského obra nakonec při své vynalézavosti najde způsob jak jej dostat pod kontrolu. Prozatím se jí to moc nedaří ale nevylučoval bych žádnou variantu počínaje "vnitřní" revolucí, rozeštváním Číny a Indie, resp. Číny a Ruska a pod..
28. 09. 2010 | 10:48

Sladký napsal(a):

Budování kapitalismu si nenecháme rozvracet samozvanými štváči,ztroskotanci a samozvanci.Jsou to extrémisté a s jako takovými je třeba s nimi zatočit.Tak nějak si to představujete, (post)bolševici?
28. 09. 2010 | 10:50

jo napsal(a):

Václava Klause si ze slušnosti vyslechnou a za to všem děkuji.
28. 09. 2010 | 10:51

Sladký napsal(a):

Přesně tak, Bédo. Proti drtivé korumpující síle peněz lze postavit jen fanatismus skálopevně věřících,spojenou s brutálním terorem.
Před několika stoletími Komenský vyzýval k VŠEOBECNÉ PORADĚ O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH. Nic jiného,než podobný projekt nás už nemůže zachránit.Půjde-li lidstvo dál tou cestou,kterou jde, čeká je nevyhnutelně obrovská tragédie,s velkou pravděpodobností i zánik.
28. 09. 2010 | 10:54

Sladký napsal(a):

Zahrado veřejné bezpečnosti, možná by bylo dobré čílit se na Zikmundem liškou ryšavou, kupcem Sámem, Janem Žižkou nebo panslavisty,co ty na to?
Já vím,BUDEŠ NEUSTÁLE OPAKOvAT.
28. 09. 2010 | 10:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zánik lidstva zde a v barvách...
http://warnet.ws/img_r/pod8...
Veselé krizování bude líp...
28. 09. 2010 | 10:59

Pedol napsal(a):

Kupř. i Hitlerovská politika byla skutečně socialistická. Mimo jiné zahrnovala:

- administrativní kontrolu některých cen, zejména nájemného
- státní kontrolu nad devizovým hospodářstvím a finančními trhy
- zavedení některých nových daní a zvýšení stávajících (např. daně z příjmu z 20 % na 40 %)
- progresivní strukturu daní z příjmů
- státní kontrolu zahraničního obchodu
- znárodnění některých podniků a podřízení soukromé sféry státu
- zavedení centrálního plánování (čtyřletky)
- deficitní hospodaření státního rozpočtu
- zvýšenou ochranu zaměstnanců
- státní dotace hypoték
- cenzuru sdělovacích prostředků
- politiku státních výdajů a veřejně financovaných staveb za účelem tvorby pracovních míst

Není náhodou, že nemálo z výše uvedených prvků se dodnes uplatňuje i v politice tzv. moderní levice typu SPD, ČSSD, Smer atp.
Všechny ty socializující a kolektivistické ideologie vždy zákonitě směřují k úpadku, rozvratu či k ustavení diktatury s potlačováním práv a svobod jednotlivce. Tyto hodnoty jsou pro individualistické pravičáky nedotknutelné.
28. 09. 2010 | 11:00

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
už teď není t.zv. nadnárodní kapitál jedno uskupení s jedním zájmem. Ani nemusíte nikoho uměle rozeštvávat. Jiné jsou a budou zájmy Rusa, Číňana, Inda, Japonce, Francouze, Němce, Američana.
Myslím, že to je O.K.
Uskupení mají soupeřit.Nemusí to být hned válka. Jakmile je uskupení příliš velké zajde na vnitřní problémy.

Světospráva je nesmysl. Ale je dobré vědět, o co těmto chlapíkům ve skutečnosti jde.

Mějte se musím pryč. Jen si všimněte, že se nehádám. Jen kladu otázky na které nikdo neodpovídá.
Začne s karavelou. Asi jste je nakazil.
:-))
28. 09. 2010 | 11:00

Nuba napsal(a):

Pepo Řepo,

Částečně Vám za mě odpověděl Lex. Mám za to, že v současné etapě vývoje je zcela iluzorní si myslet, že by jakákoliv byť demokratická vláda dokázala čelit hrozbám které vyplývají z globalizujícího se kapitálu. Žádná. My si tady hrajeme a možná ještě pár roků budeme i žít v iluzi demokratické společnosti. Svět se mění nebezpečně rychle a my svými malinkými instrumenty nezmůžeme nic. Je třeba vzít do ruky jiný hever.

Vy se ovšem domníváte, že globální kapitál a globální vláda jedno jsou, či spíš byli by. Vyloučit se to sice nedá, ale zkusit postup likvidace demokracie zastavit odpovídajícími prostředky snad za to riziko stojí. Nebo Vy snad znáte jinou možnost ? Opravdu si myslíte, že tomu procesu dokáže zabránit hlas volajícího na poušti ? Na to sílu nemá a nezabrání tomu ani revoluce všech konzervativců světa.

Řekněte jednou naplno, když si odpustíte svoji slovutnou jízlivost, jaká že je Vaše představa " účinné hráze" světové totality ?
28. 09. 2010 | 11:01

Pedol napsal(a):

Výplody p.Peheho hodnotím jako slohovky, z nichž se člověk nedobere konkrétnějších kořenů soudobého úpadku. Spíše to beru jako záclonky pro zmatení stáda. Vůbec např. nekonkretizuje onu "politickoekonomickou oligarchii" s níž tak rád šrmuuje.
Zcela opomíjí její vrcholovou formu v podobě mocenského spolku Bilderberg, v němž jako "otec zakladatel" a roky předseda spolku figuruje vlivný finančník považovaný za šedou eminenci mnoha globálních politik - David Rockefeller.

..a SVĚTE DIV SE, pan Pehe se do onoho spolku liberálů známým jakožto Bilderberg namočil taktéž, viz:
http://zpravy.idnes.cz/tajn...
http://cs.wikipedia.org/wik...

Chtělo by se konstatovat - zloděj křičí: "chyťte zloděje!" (-:
28. 09. 2010 | 11:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, na světovou totalitu nedám dopustit...
http://warnet.ws/img_r/pod9...
Veselé krizování bude líp...
28. 09. 2010 | 11:09

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
Milý příteli, v mém vstupu jste nikde nemohl najít, že bych se ztotožnil s myšlenkou "světosprávy". Pouze jsem nepřímo poukázal na to, že jediný celosvětový hráč - "globální kapitál" (kdo chce, může použít i termín "neviditelná ruka trhu") - apropós - je tu ještě druhý navenek podobný hráč, a to jsou svou bezkonkurenční vojenskou silou vybavené USA - jenže to je jen vnějškový efekt, ve skutečnosti ta vojenská síla je nástrojem toho "globálního kapitálu" - potřebuje nějakého podobně schopného protihráče. Třeba nevoleného, jako je on sám. A tím protihráčem nemusí být "jedinec" - jediný subjekt. Tu sílu, tu moc, jako mají peníze, nebude mít nikdy žádný jediný subjekt. Adekvátní mocí může disponovat jen množina subjektů, kde určité subjekty budou klást překážky neomezené vládě peněz v určitých vymezených segmentech působnosti. A tím budou dosahovat dílčích úspěchů ve prospěch ne svůj, ale těch demokraticky volených reprezentantů, tedy států. Rezignovat na tuhle myšlenku s apriorním poukazem, že se stejně jednou protnou v korupčním bodě, nepovažuji za rozumné.
Zabývat se výkřiky jednotlivců tu na adresu VK, tu JP, tu toho či onoho, nehodlám.
28. 09. 2010 | 11:09

Béda napsal(a):

Pedol,

a hlavně šlo o ultraNACIONALISMUS, šovinismus.
Taky je zajímavé, že klíčové podniky, pozemky, banky... zůstaly v rukou stejných oligarchů, kteří je vlastnili a vedli před válkou a dopomohli Hitlerovi ve vypjatém dějinném období při ochraně svých zájmů před narůstající radikalizací mas k moci. Myslím, že se jim povedl docela hezký kousek - zfanatizovat masy příslibem ráje při zachování ekonomické podstaty provedením politické transformace, t.j. využitím některých charakteristik opozičního totalitního systému (direktivní způsob vlády a částečné přerozdělení statků k utlumení radikalizace a zůčtování s oponenty)
28. 09. 2010 | 11:14

Paterik napsal(a):

Nuba:

Co je to globalizující se kapitál? Třeba Škodovka vlastněná Němci? Nebo Arcelor Mittal? Jakým způsobem tyto nadnárodní společnosti likvidují demokracii? Tím že uplácejí politiky? V tom případě by asi bylo efektivnější bojovat s těmi zkorumpovanými politiky a úředníky než s celým "nadnárodním kapitálem", ať už je to cokoliv.

Mimochodem, nadnárodní instiruce typu OSN jsou při zamezování krizím zoufale neefektevní. Kdy OSN zamezila genocidě?
28. 09. 2010 | 11:16

hoven napsal(a):

pomatený soudruhu pehe,
jak se OSN angažovala v zastavení vraždění v jugoslávii, rwandě nebo darfuru???? co to zase meleš???
28. 09. 2010 | 11:20

Carlos V. napsal(a):

Lex : Trosku pripominate Protokoly :-)

Urcite Vami v necem souhlasim - sila cloveka, jeho svoboda, jsou stale vice omezovany - a rekneme i tim oligarchickym kapitalem.

Jsme hnani do spotreby. Masivni reklamy, vzbuzovani pocitu "Kdo nebyl ve Thajsku/nema novy vuz /atd -- jako by nebyl". To vse roztaci kola globalni ekonomiky, ktera svoji financni silou nici lokalni podnikatele, vyrobce, proste vse male.

Ovsem je iluzorni se domnivat, ze prijde nejaky parlament a zasahne. Za prve, poslanci jsou cilovou skupinou lobystu a tezko se odriznou od zdroju. A za druhe, poslanci jsou voleni lidmi, co chteji mit onu dustojnou (dle reklam) "uroven".

Klicem je vychova k pokore, praci, setreni, investovani do opravdovych hodnot a zejmen k MYSLENI.
28. 09. 2010 | 11:25

jahrad napsal(a):

Nuba, Pehe- já bych výraz global "governance" přeložila asi jinak než správa. Spíš globální pravidla. Nebo Globální Zvyk. Vzlyk.
Vždyť už to tady přece už dávno je, a koukáme jak zjara, jak to vypadá a co s tím budem dělat... NUbo, z iluze se taky dá uplést totalita. Totalita peněz, totalita emocí, totalita iluzí. Vysvobodit se z okovů jakékoli totality znamená neustále si opakovat (zdravím webgardene!) a neustále se učit, dívat, myslet, cítit, každý den, a nevymlouvat se na klause či na globální všepožírající knedlík. Ty řeči ho nezlikvidují, že. Ostatně jaký hever jste měla na mysli ?
28. 09. 2010 | 11:32

Janoušek napsal(a):

Pane Pehe,
jděte raději na ideologickou
konferenci ČSSD a neopruzujte
slušné lidi !
28. 09. 2010 | 11:36

Béda napsal(a):

Paterik,

přesně tak. Třeba Škodovka vlastněná Němci, Arcelor...

Vůbec nepochybujte o tom, že jejich vlastníci při sledování svých globálních zájmů použijí jakýchkoliv prostředků (včetně politického "sponzoringu" a lobbingu) pro maximalizaci svého zisku - počínaje daňovýma a jinýma úlevama, vládníma podporama, konče zavíráním dcer v příhodný okamžik (po vyčerpání úlev a pobídek, resp. kdy se objeví možnosti vyššího zhodnocení kapitálového vkladu - bez ohledu na ekologické, sociální, ekonomické... dopady v místě opouštěné investice i v místě nové dcery. Je zajímají především 2 aspekty: ekonomická a politická stabilita prostředí v místě nové investice (po celou dobu investiční přítomnosti) a maximalizace zisku. Otázku jestli zaměstnanci dělají za 2 dolary na den 7 dní v týdnu, jestli přitom chrlí do ovzduší jedovaté plyny moc neřeší. To je otázka lobbingu a vyjednaných podmínek se zalobbovanou místní politickou klikou.
28. 09. 2010 | 11:44

Nuba napsal(a):

jahrad

to je hezká představa, mnohem přijatelnější, máte pravdu - globální pravidla, či zvyk

Doufám, že mě nepodezíráte, že tím heverem mám na mysli světovou revoluci ? Míním tím, stejně jako autor blogu například zefektivnění takových institucí, jako je OSN.

Omlouvám se, ráda bych se rozepsala, ale jdu za chvíli s vnučkou na besídku pořádanou pro seniory, tak se mějte taky hezky
28. 09. 2010 | 11:49

Pepa Řepa napsal(a):

Jo, jo, paní Hradílková má vždycky pravdu.
GLOBÁLNÍ VZLYK
ten zbyde.

Nuba, Lex
jen v rychlosti.
Globální vztyk a hrr na ně, není moje káva.
Globální styk? Inu proč ne, ale v mém věku?

Pořád mně přijde nejlepší utvořit politické uskupení, oslovit lid, vyhrát volby a pak respektovat toho, kdo vyhrál.
Může to být blb, ale má mandát, někdo ho podpořil.
Říká se tomu demokracie.

Ale paralelní celosvětové hotizontální struktury samozvaných elit?
Dejte pokoj.
28. 09. 2010 | 11:49

Paterik napsal(a):

Béda:

Je snad globální úplatkář horší než lokální? Má pravda víc peněz, ale je otázkou, jak chcete nastolit systém, který by nadnárodní kapitál zakázal? Každý podnikatel chce maximalizovat zisk. Kdyby to nedělal, tak ekonomika zajde na úbytě. Maximalizace zisku nemusí vést jen k negativním jevům. Pokud jsme na tom tak špatně, že máme samé politiky, kteří se snadno nechávají uplatit, tak stejně žádný model demokracie nemůže fungovat.
28. 09. 2010 | 11:51

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drazí sockomové, větší polovinu svého mladého žití jsem dělal za tři dolary denně. Že vás to tenkrát tak nebralo, jak včíl, plynové jedovatí...
Veselé krizování bude líp...
http://www.parkinglocal.com...
28. 09. 2010 | 11:55

Lex napsal(a):


Tož pravda, v rychlosti - něco takového voleného s mandátem už tu máme, třeba ne v rámci celého světa, zatím jen v EU, jmenuje se to Evropský parlament.
Respektuje ho tak leda - vzlyk, škyt (prd).
28. 09. 2010 | 11:59

Béda napsal(a):

Paterik,

není horší ale obvykle je nesrovnatelně silnější. Jeho ekonomickou sílu obvykle úměrně kopíruje politický vliv. Sem patří "sponzoring" politických stran a politiků před volbama i po nich v průběhu volebního mandátu, lobbing ve prospěch projektů sponzorů a jejich (mnohdy zcela majetkově neprůhledných)investic, úpravy daňových zákonů a nastavení ekonomických parametrů... Malé a relativně slabé ekonomiky jsou ideálním cílem pro globální predátory. Hrozba jejich odchodu z ekonomiky může být použita jako klacek k prosazování nadstandardních podmínek, úplatky ve srovnání s vyspělými a silnými ekonomikami jsou relativně malé, pravidla regulací velice volná.
28. 09. 2010 | 12:01

citlivy clovek napsal(a):

klaus je psychopat a vizitka cechu ...
28. 09. 2010 | 12:02

Paterik napsal(a):

Béda:

Jak chcete zabránit, aby s z malých stali velcí? Důležité je, aby i mezi velkými existovala konkurence. Globální monopol by mohl mít samozřejmě velmi škodlivé účinky.
28. 09. 2010 | 12:06

Nuba napsal(a):

Nuba

tož taky v rychlosti - mně je jedno jaké ty struktury jsou, hlavně když nebudu nucena pořád s něčím bojovat, to se mi protiví ze všeho nejvíc, ráda bych jen normálně žila, ale asi na to nejsem ještě dost chytrá
28. 09. 2010 | 12:09

argun napsal(a):

Lex
"kde určité subjekty budou klást překážky neomezené vládě peněz v určitých vymezených segmentech působnosti. A tím budou dosahovat dílčích úspěchů ve prospěch ne svůj, ale těch demokraticky volených reprezentantů, tedy států."

To myslíte vážně? Neuvěřitelně naivní... Proč by to ty nejmenované "subjekty" dělaly? A pokud skutečně budou dosahovat jakýchkoliv hypotetickýách úspěchů, pak pochopitelně jen ve prospěch svůj...

Adekvátní mocí může disponovat jen dostatečně početná množina dostatečně sebevědomých a PLNĚ AUTONOMNÍCH subjektů. Říká se tomu diverzifikace rizika.
28. 09. 2010 | 12:10

Béda napsal(a):

Paterik,

Bilderberg, TC... naznačuje integraci největších globálních hráčů. Kdoví jestli mezi nima nedochází k tichému rozdělování sfér vlivu a "kartelovým" celosvětovým smlouvám?

Dokážete to vyloučit?
28. 09. 2010 | 12:11

mud.. napsal(a):

Diskutující musí dodržovat kodex. Blogaři měli mít kodex pro své myšlenky. Vymezovat se má právo jen diskutující. Blogař musí nejdřívé sdělit svůj stručný pohled a teprvé potom se vymezovat vůči jiným. Pehe kdyby napsal svoji oponenturu (bez mystifikace na Klause), nikdo by to nečetl. Kde jsme to jen viděli a slyšeli? Marx, Hitler, Stalin -Pehe apod., co? I tak se děje u některé české novinářské obce. Pošpinim a potom utratim:
28. 09. 2010 | 12:14

Jan Kaiseršat napsal(a):

Předpokládám, že v doba poklausovská přinese české republice konečně opožděný start do říše normálnosti. Děkuji pane Pehe, snad česká hradní komedie nebude mít následovníka.
28. 09. 2010 | 12:17

bluebird napsal(a):

a bude hůř!
čím menší šance na to, že Klaus vůbec někdy dostane oficiální pozvání ke státní návštěvě USA, tím víc bude zuřit a profokovat na nejrůznějších mezinárodních i amerických fórech, moc mu nechybí do Ahmadinežáda, to drží Hájek, ale útoky na levicovost myšlenky flobal governance je štěkání právě proti těm, které svět "slyší", a summit v Praze nic nevyřešil, a nevyřeší to ani Gandalovič. Klause prostě už nikdo nechce a nikoho nezajímá, proto bude štěkat čím dál tím obskurnější hlouposti, bude trapnější a my všichni s ním, trapnější, trapnější ....
28. 09. 2010 | 12:18

Nuba napsal(a):

Pateriku,

víte jistě lépe než já, že míním nadnárodní kapitál, čili ten, na který vláda té či oné země nebude mít žádný metr.

A taky víte, že kdo má peníze má i moc. A ta by byla, tady má Pepa Řepa jistě pravdu, zcela mimo sféru demokratických procesů. Snad mi rozumíte.
28. 09. 2010 | 12:22

calid napsal(a):

Globální kapitál je pouze zcela poslední Klausovo téma.Krátce a dlouho potom ještě po r.1990,kdy nechal prodávat jeden český majetek za druhým do rukou zahraničního kapitálu,ho ani nenapadlo o tom mluvit.Nebo snad zahraniční kapitál je cosi jiné než kapitál globální? Krokodýlí slzy.
Pokud hovoříme o globálním kapitálu,nedělejme z něj vševysvětlující středověký "flogiston".Jisté je,že ve všech dobách bylo nutno v zahraničním obchodu přijmout světové ceny.Že výrobně-technologické kooperace byly vždy výhodné z hlediska rozvoje i vlastních technologií.Obtížné bylo určit při zdejší privatizaci účetní cenu obchodovaných fabrik,protože obsahovaly široké spektrum našich vlastních i zakoupených do té doby technologií s úspěšným vývozem jejich výrobků.Kdo odhadne dobře která technologie výroby tramvají,lokomotiv,nákladních aut,textilních strojů,cukrovarů,pivovarů je horší a má být,jen proto,že je česká zlikvidována,omezena,zastavena,prodána za babku cizině?
Jak se i stávalo v privatizaci.
O negativním vlivu globálního kapitálu můžeme mluvit hlavně tam,kde by vytvořil způsob jak malé republice České vnutit neperspektivní strategii a pozici v ekonomii,jinak než přirozenou konkurencí:na to jistě mohou existovat bankovně-měnově-finanční,politické,normativní,
rasistické-ideologické metody a platformy,formy boje s naším ekonomickým přežitím.Může zde někdo konkrétněji rozepsat kdy a jakým způsobem zahraniční kapitál,USA nebo EU vůči nám toto používají,použily ? V čem konkrétně? Z pozice síly,diktátu,znevýhodnění?
28. 09. 2010 | 12:25

Béda napsal(a):

Paterik,

ještě otázka: Proč nám někdy pan Schwarzenberg konkrétně nepohovoří o tom, co se probírá za zavřenými dveřmi Bilderbergu? Snad to celé neprospal, anebo to není suprtajné?
Proč nám nepohovoří pan Telička (mimochodem zastupuje zájmy p. Bakaly) o tom, co je předmětem jednání Trilaterálů?
A proč nepromluví o Bilderbergu pan Pehe?

Někdo položil v EU otázku, kde se vzal pan van Rompuy.

Tož já nevím, ale zdá se mi to všechno nějaké moc tajuplné a neveřejné. Otázka je, PROČ?
28. 09. 2010 | 12:26

Bc Martin napsal(a):

OSN je organizace k ničemu kde výsadní postavení 5 států s právem veta a ostatní jsou tam jen do počtu a pokud budou nesouhlasit s jedním státem tak mají smůlu. Dokud budou v OSN státy s právem veta tak se na ničem nedomluví.
Navíc současné rozložení stálých členů nerespektuje současnou situaci ale pořád situaci po 2.svět válce. Do států s právem veta by měly být přiřazeny ekonomické velmoci jako Německo nebo Japonsko (Indie a Brazílie mají sice velký ekonomický růst ale stále jsou to země třetího světa s vysokou chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou)
28. 09. 2010 | 12:28

Paterik napsal(a):

Béda:

Jak chete magnátům zabránit, aby se sdružovali? Jak s tím nadnárodním kapitálem naložit? Zakážeme mezinárodní obchod? Globalizace je bohužel jev, se kterým se nedá mnoho nadělat. Pokud bychom uplatnili nějakou skutečně radikální linii, pak si moc nedovedu představit ty následky.

Nuba:

Vláda nemá metr ani na ten čistě národní. Místní kmotři uplácejí politiky stejně jako ti zahraniční.
28. 09. 2010 | 12:32

Lex napsal(a):

argune
Když myslíte. Nevím, jaké "sebevědomé a PLNĚ AUTONOMNÍ" subjekty máte na mysli, já hovořím o "občanské společnosti" - o nevládních organizacích zaměřených na vymezené oblasti, občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti apod. Jde o ty "horizontální sítě", nikoliv však světovládné, ale schopné dosahovat korektivů světovládě peněz. Konec konců to mohou být i "vládní" organizace, viz už zmíněná ochrana velryb a jiného drancování v zájmu zisku. Anebo si snad myslíte, že zákaz "freonů" likvidujících ozónovou vrstvu vzešel od světového kapitálu? Těch příkladů naleznete hafo. Hovořím však o korektivech, nikoliv o světovládě nebo světosprávě.
Teď jste na řadě Vy.
28. 09. 2010 | 12:37

Pehoviny napsal(a):

Pane Pehe, měl jsem možnost sledovat Vaši účast na ideové konferenci ČSSD. Kdyby se to vysílalo ve večerním čase, byla by to bezesporu dobrá komedie. Ale vzhledem k tomu, že to všichni přítomní brali vážně (Zaorálek, Keller, Bělohradský,..), tak se dá říci jenom jedniné - je to blázen, hoďte na něj síť.
28. 09. 2010 | 12:37

mira s napsal(a):

Beda-proč?No proto,že to nic veselého a už vůbec nic demokratického nebude.CHazarský kapitál chce neodvratně pohltit veškerou politickou a finančni moc na této planetě.Demokracie se nám před očima mění v demokratůru a to slovo bude jen takovou stafáží pro následné zotročení prostého občana,Hošík Pehe se s tím už ani netají.Jen se bojím,že to došlo tak daleko,že je ani nebudeme moci nakopat do pozadí,vždyť i média jsou jejich.A Klaunek z Hradu, to snad ani nestojí za komentář.PS dost mě vyděsilo,že i Putin před kamerou dělá nenápadné posunky ,jež značí jeho příslušnost k Iluminátům,či jak se ta banda jmenuje.
28. 09. 2010 | 12:51

VL napsal(a):

Stává se už jakousi tradicí, že všichni naši prezidenti se postupně dostávají mimo obraz. Nejdříve se to stalo Havlovi a nyní i Klausovi.
Oba měli z počátku velmi silné renomé i u mě. Ale nyní jsem dospěl do stádia, kdy považuji Klause za původní příčinu všeho toho zmaru, který je teď vidět v ČR. Již odpočátku se snažil udělat z Česka ostrov, nedovolit aby se do něj ze západní Evropy dostaly myšlenky SocDem a KDU, místo toho zde všemožně prosazoval hloupý neoliberalismus. Výsledky vidíme dnes všude.
28. 09. 2010 | 12:55

mb napsal(a):

Jinými slovy: Klausova ideologie „neviditelné ruky“ aplikovaná na fungování mezinárodního společenství by byla nejrychlejší cestou k nějaké další globální katastrofě.

Klaus sám je takovou globální katastrofou či národní katastrofou pro českou republiku ....

Co není legitimní, je vystupování českého prezidenta v kontextu českého ústavního systému. Klaus si opakovaně plete svoji pozici intelektuálního provokatéra s pozicí prezidenta.

jenže když ten Klaus provokuje tak rád, tak moc rád ....

Jistou útěchu lze, stejně jako v minulosti, naštěstí nalézt v tom, že současného českého prezidenta na mezinárodní politické scéně nikdo, ale opravdu nikdo nebere příliš vážně.

za to doma má klaku, silnou klaku ....

podpora + - 70% takyobčanů ....

s pozdravem ....
28. 09. 2010 | 13:02

hoven napsal(a):

ideová konference čssd....už podle toho názvu, to musí být něco hrozně zvrhlýho.
28. 09. 2010 | 13:08

tokel napsal(a):

to mb:

Klaus má částečnou podporu v zahraničí od odstředivých sil integrace Evropy.Doma má v klace podpory jistou velmi proměnlivou část,protože nelze bezduše nesouhlasit se vším co říká,jen proto,že je to Klaus,nebo,že jeho ekonomická kocepce neuspěla nás přesvědčit výsledky.
Jsou i "věčné" problémy,zvenčí neekonomické povahy (i když ekonomické zevnitř),kde se mu stává,že oponuje ještě zvrácenějším názorům než sám jinde o něčem jiném hlásá.Naše společenská dramaturgie v jednom kuse režíruje tady to,jinde ono.Jakýsi požár,který musí věčně hasit sám V.Klaus.Tím se někomu zdá moudrý.Prostě za jeho zničené jinými restriktivní šetřivé politiky nelze důsledně nikdy zatočit s novými a stále znovu vznikajícmi požadavky na platy,s hnutím odporu za své platy skupinové,proti jejich snižování.Klaus je zde zpravidla v mírné morální výhodě,že skupiny jsou vůči zdrženlivé většině sobecky-amorální.Nakonec podepsal i svoje snížení platu ústavního činitele,i když s podivem nedávno.
Samozřejmě,jistá část veřejnosti se domnívá oproti němu a ODS,že jde o uměle rozputanou hysterii-šaškárnu,která má potrestat nepohodlné,zjednodušit jednoduché vládnutí.Pravdou je,že všichni kvalifikovaní ekonomové i předních pozic mlčí k otázce významu dluhu a nechávají rozhořet to jako čistě politický boj mezi ODS a opozicí,t.j.odbory a ČSSD.Odbory plní takové úkoly z podstaty své funkce,protože jde o odborářskou činnost-platové požadavky a ČSSD- protože ta si myslí a hlásá,že celá Evropa dluží ještě více apod.Kdo to má posoudit? Na základě čeho? Každá analogie kulhá.Je třeba mít konkrétní rozbor našeho dluhu a naší situace,ne komparativní hodnocení,které se navíc nezabývá strukturou dluhu,zda jde o dluh vnitřní,vnější,zahraniční a vládní.Každý z nich má úplně jiný ekonomický smysl a chová se jinak.Jistá část celkového dluhu při jeho snižování radikálně mění míru nezaměstnanosti a inflace.Zda nahoru či dolů není obecně známo předem.Podle situace té či oné země jinak.Nahoru nebo dolů.
28. 09. 2010 | 13:26

rataj napsal(a):

global government = globální vláda
Jak se zdá, u nás už mají stoupenci světovlády téměř vyhráno. Mají totiž zatím v rukách téměř všechny trumfy – obrovskou finanční, ekonomickou a politickou moc, kterých velice rafinovaně a pro prostý lid nesrozumitelně dosáhli, nebývalou vojenskou sílu, atd. Mohou se tedy konečně na mínění „lidu“ vykašlat a prosazovat NWO, kde konečně začnou vládnout podle svých záměrů, jak to již po staletí plánovali. Jedno je však jisté: Nic na světě netrvá věčně a i tento plán nakonec skončí tak, jak zaslouží.
28. 09. 2010 | 13:49

Jag napsal(a):

LIBERALISMUS je levicový a tím je snad řečeno vše.Každý konzervativní člověk musí zbytečnou globalizaci našich životů odsoudit.To,že se někde nějaký stát přemnoží a nemá na jídlo pro své občany nemůže a nesmí být globální problém,ale musí to být problém toho konkrétního státu,který by měl svoje problémy řešit a ne je vyvážet.Každá taková krize se může diskutovat a řešit pomocí,radou,ale vzít si to na záda dotacemi a dřením daní ze států,kde krize nejsou a kteří je nezavinili je sice globálně hezké,ale je to nespravedlivé vúči vlastním občanům.
28. 09. 2010 | 13:50

Marcus Agrippa napsal(a):

V.Klaus má na své názory pochopitelně plné právo, ale měl by trochu počkat až skončí v úřadu prezidenta ČR. Jeho pověstná"skromnost a ohleduplnost"už začíná působit dost trapně.
28. 09. 2010 | 13:52

mb napsal(a):

to tokel ... klaus je jakousi karikaturou liberalismu ( či konzervativismu ? ) ...

hlavne je vsak provokatér ( a zaroven zdatny populus )

za vsechny: podpora olgy - směsice to komunismu a křestanství ....

cit. :olga napsal(a):
Nikdo není bez chyby. Václav Klaus je však stále jedním z nejmoudřejších tohoto národa. To je můj názor.
28.09.2010 09:22:24

to je asi takový typický 70%centní podporovatel v.k.

ja se do něj nechci nějak extra opírat ... jen souhlasím s pehe ... ať si jezdí intelektualně provokovat za svý a ne jako reprezentant čr ....

jinak za sebe nevydách klausův antienvironmentalismus, který je naprosto neudržitelný ale klausovi to zjevně nevadí ...

a k žádné jeho politické ani společenské diskreditaci a ostrakizaci stejně nedochází ...

( člověk žp neničil a neničí a nikdo rozumný ani nemůže říci, že by k tomu kdekoli na světě docházelo, živočišných druhů přibývá ....)

to jsou samozřejmě (intelektuálně a věcně) neudržitelné postoje, ale Klausovi ani společnosti to nevadí ani v nejmenším .... njn
28. 09. 2010 | 14:00

mb napsal(a):

nevydách = nevydýchám ....
28. 09. 2010 | 14:01

Karel Matoušek napsal(a):

beag beet
Nejsme nějak jsme paranoidně posedlí tím Bilderbergem, což je úplná blbost, kterou omýlají jen cvokové jako Adam B. Bartoš??
28. 09. 2010 | 14:19

Karel Matoušek napsal(a):

"omílají" teda, puhý překlep
28. 09. 2010 | 14:21

Tupelo napsal(a):

Bilderberg - nevim, zatim to beru jen jako strasaka, je otazkou jak nekdo muze usilovat o nejakou formu svetovlady, kdyz zapadni politici, ekonomove, podnikatele, sociologove maji plne ruce prace, aby hasili pozary krizi (hypotecni, financni, mozna je na obzoru dalsi (d)...). Pokud zde hrozi nejaka nadvlada, vidim jako nebezpecnou spis globalni kapital a s nim odrezavani 'nepotrebnych' funkci statu (napr. soukrome armady ci agentury; a dale nemoznost jakkoliv do techto firem zasahovat (poukaz na soukrome vlastnictvi), narozdil od statu, kde tato moznost existuje (volby - kvalita kandidatu je jina vec, dana malym tlakem obyvatel na strany)
28. 09. 2010 | 14:35

zzz napsal(a):

To mud.: Vazeny pane, StB v CR se jiz transformovala do ekonomicke moci, sve oponenty nevyhani do emigrace, ale pomoci
ekonomickych nastroju se spise pokousi jim zabranit mluvit. Prelozte si pro sve uvahy.
Zaostal jste na puvodnich pozicich.
PS.: Je zajimave, kolik neobolseviku
pan Pehe vytaci.
Asi jim heslo demokratu: "Nesouhlasim s tim, co rikate, ale vzdy budu hajit Vase pravo to rict" nic nerika.
28. 09. 2010 | 15:09

Gabrielle H. napsal(a):

Milý Jiří Pehe. Ano, já osobně přijímám provokativní tezi prezidenta Václava Klause, že idea globálního vládnutí je „totální kosmopolitní nesmysl“.
A ta idea není ani levá, ani pravá, ale jenom a pouze ďábelská. Globálně vládnout na této krásné planetě Zemi může fakt jenom sám převlečený ďábel, či Antikrist. Až se jednou a na 100% přemístíte ze své hlavy a ošidné mysli ke svému vlastnímu srdci a ke svému středu bytí, pak to teprve pochopíte. Zatím jste stále ještě slušně zabetónovaný ve svých vlastních letitých umělých představách a tezích. V otázkách globalizace působíte falešně, vůbec Vám to nesluší a hlavně velmi škodíte své vlastní duši... Prosím o Vaši pozornost, zvláště k videu :
Žijeme na konci věku???
http://kvs.websnadno.cz/Bli...
http://video.google.com/vid...
http://www.kvs.websnadno.cz/

Díky, Gabriela
28. 09. 2010 | 15:13

aaa napsal(a):

Pehe, tak už vás oranžády vzali mezi sebe. No jo, vy jste ale objektivní politolog.
28. 09. 2010 | 15:24

argun napsal(a):

Lex
Shodujeme se v tom, že vliv oligarchických uskupení ve světě je čím dál tím drtivější - finančních i politických. A také v tom, že onen vliv s sebou nese - až na výjimky - jenom negativa pro každou jednotlivou lidskou bytost.

Avšak nemyslím si, že by jakékoliv horizontální struktury - tedy především "občanská společnost" - mohla na tom cokoliv podstatného změnit. (Bylo by také nutné nejprve občanskou společnost nějak definovat. S oblibou říkám, že občanská společnost je totéž jako lidová demokracie - tedy že nic takového neexistuje. Může existovat jen společnost občanů. Svobodných občanů).

Myslím si, že jen "sebevědomé a PLNĚ AUTONOMNÍ" subjekty, tedy nezávislé (ve smylu politickém) státy, mají nástroje, kterými mhou - do jisté míry - vliv oligarchií korigovat. Mají k dispozici represi - tedy tajné služby, policii atd., a mají k dispozici alespoň nějaké, byť omezené. nástroje ekonomické. Například měnovou či daňovou politiku. Horizontální struktury mají kromě entuziasmu k dispozici prd. Netvrdím, že je to málo. Ale tvrdím, že na tygra lidožrouta se nedá jít s prakem. Pokud vznikne dostatečně početná množina států sledujících konkrétní společný zájem, tedy účelová koalice "ad hoc", má šanci na světovém kolbišti lobbystických zájmů uspět. Což se zhusta děje, a to napříč spojeneckými závazky a mezinárodními smlouvami. Pokud se ovšem pragmatická koalice "ad hoc" změní z ideologických důvodů v opojení vlastním mesiášstvím v koalici "dokud nás smrt nerozdělí", což je současná EU, je to konec, neboť je jen otázkou času, kdy se tato koalice změní v další oligarchickou strukturu. Stalo se.

Jsem proto přesvědčen, že jedinou cestou jak si uhájit lidské triko - míněno v našem euroatlantickém okruhu - je urputné lpění na elementárních DEMOKRATICKÝCH PRINCIPECH, vždy, všude a ve všem. Protože to je podle mě jediná cesta ke zmiňovaným "sebevědomým a PLNĚ AUTONOMMÍM" subjektům. A proto ony Vámi zmiňované - nikým nevolené - horizontální struktury na tomto hřišti prostě odmítám. Ať hrají na svém hřišti.

To co třeba dělá paní Hradílková and company v Čečně je úžasné a obdivuhodné. Ale nevšiml jsem si, že by o.s.Berkat mělo jakékoliv globální aspirace. Možná proto, že ty ženské jsou přece jenom moudřejší než my.
28. 09. 2010 | 15:31

stále rebel napsal(a):

Pro aaa.
Tebe by měl někdo vzít do školy.
28. 09. 2010 | 15:33

s... napsal(a):

argun:
Sjednávání světových koalic na jedno použití je nesmírně naivní představa. Vyjednání dohody a její implementování do RŮZNÝCH struktur je nesmírně komplikovaný a časově náročný proces. Proto EU harmonizuje systémy, na kterých se dohodne, že je bude spravovat společně. Dohody jsou pak efektivní.

A ještě něco, vždy mně udivuje, když se občan ČR ohání plnou autonomií. Stát o takovém počtu obyvatel JE VŽDYCKY součástí vyšších struktur. Rozdíl je jen, zda tam má alespoň nějaké slovo.

A na závěr: Svět autonomních subjektů neexistuje. Je to dávno zapomenutá mechanistická představa. Struktury jsou neoddělitelnou součástí svých prvků.

DYNAMIKA STRUKTUR je životním zájmem jejích prvků. Neboli: Václav Klaus nás iluzorní snahou vtrhnout ČR z mezinárodních struktur zbavuje části moci nad sebou samými. Jeho autistická zahraniční politika má vážné následky pro naši autonomii.
28. 09. 2010 | 15:49

Michal Macek napsal(a):

ano globalni vlada je nesmysl - sem pro globalni krutovladu! :DDD

PS: ted byl nejaky pruzkum duvery a jako vzdy vyhral prezident Klaus - lide nejvice duveruji jemu.jestli to nebude tim ze mu cas dal v mnoha vecech (kterym ste se zde v blozich take smal) za pravdu.namatkou - globalni oteplovani,euro,lisabonska smlouva....
28. 09. 2010 | 15:52

Tonda napsal(a):

Náš prezident byl v OSN trapný, tak jako už ostatně všude. Zlobil se, že mohl promluvit až třetí den, ačkoliv pořadí se lolosuje a někteří státníci musí čekat i 2 týdny, než na ně přijde řada. Pak se mu nelíbilo, že ho skoro nikdo v sále neposlouchal, že to jsou jen monology. Takto to tam ale chodí už od r.1946, jsou to prostě přednesy vedoucích delegací, kdo chce, tak si je přečte v tiskových zprávách. Je to ale místo pro neformální schůzky namísto státních návštěv a toho náš prezident nevyužil, asi s ním nikdo nepotřeboval mluvit. Namísto toho odjel na další z desítek dobře placených přednášek. Obohatil nás ale cestopisem o svých zážitcích, na úrovni žáka střední školy.
28. 09. 2010 | 15:59

s... napsal(a):

Macek:
Za pravdu mu samozřejmě nedal. Klaus sází na negaci, rozpad. Ale Euro funguje (problémy jsou, o něktrých VK mluvil). Fungovat bude. Netrozpadlo se, jak VK předpovídal. Také podával přihlášku do EU, ve které bylo přijmutí eura součástí vstupu stejně jako vyšší míra integrace. Takže jedna v přímém rozporu se svými plky.
NG neexistuje? Vy to víte?
Posledním Klausův argumentem proti LS byly majetkové nároky sudetských němců. Zaznamenal jste nějaké?

Takže to shrňme: Klaus věští výhradně problémy a ony někdy některé, světe div se, přijdou. Jenomže tím že VK mluví NAPROSTO MLHAVĚ, tak se do toho jakž takž když má kliku vejde. Často se mýlí úplně
28. 09. 2010 | 16:06

kaspar napsal(a):

Globalni vlada jenom nahrazuje globalni vliv oligarchickych uskupeni totalni moci. Koho vlastne? Je to jedno. Skupinou ktera se nemusi ohlizet nalevo napravo. Jednou se budeme potaji septem hadat zda je levicova, nebo pravicova ci jestli za to vsechno muze Klaus.
28. 09. 2010 | 16:08

hanah napsal(a):

Pehe

píšete:
"Těžko říct, jak to český prezident vlastně myslí."

Myslí to přesně tak, jak to napsal :

"Místo, aby se OSN stále více stávalo zdrojem finančních prostředků pro různé, často velmi sporné nevládní organizace, které se – bez jakékoliv povinnosti skládat účty a bez jakékoliv kontroly – snaží profitovat z aktivit OSN, mělo by OSN usilovat o to, aby bylo účinnou organizací reprezentující státy a jejich občany. Úlohou OSN není usilovat o globální vládnutí a tím méně o to, aby v něm hrálo centrální roli. OSN existuje primárně proto, aby posilovala přátelské vztahy mezi svými členy a aby hledala řešení problémů, které se nedají uzavřít do národních hranic."

Nebo máte nějaký problém s pochopením psaného textu ?

Vaše ....vytvoření systému alespoň jakési globální správy, například právě skrze OSN...
si strčte za klobouk a vytáhněte, až zase budete nějakému prezidentovi radit.

Mimochodem - nedělal právě Havel, kterému jste radil, svým legračním způsobem to, co teď vyčítáte Klausovi ?
"Klaus si opakovaně plete svoji pozici intelektuálního provokatéra s pozicí prezidenta."

Dále se ptáte : "Koho ony teze, které prezident prezentuje, vlastně reprezentují ...?"

Klaus je český prezident, reprezentuje tedy Česko. Pokud byste snad měl pochybnosti, podle průzkumů veřejného mínění má prezident Klaus stabilní podporu 68% občanů.
28. 09. 2010 | 16:10

Michal Macek napsal(a):

s...:

1/ s eurem ma pravdu v tom ze je na nej u nas brzy

2/NG?predpokladam ze to neni narodni galerie :D s oteplovanmim ma pravdu v tom ze "to nebude tak horke jak se rikalo" a navic ma pravdu v takovych ekologickych detailech jako jsou zarovky,fotrovoltaika atd...

3/no rakusani pokud se nemylim tak meli nedavno nejake plky proti dektretum...
28. 09. 2010 | 16:18

Michal Macek napsal(a):

jezis ja napsal fotrovoltaika - kouzlo nechteneho :D

PS:jezis recaptha mi pise svabachem!!! :D
28. 09. 2010 | 16:19

jarpor napsal(a):

hanah

Nechtěl jsem právě dnes, v den naší státnosti, vůbec na pana Pehe reagovat.

Zaslepená nenávist autorova vůči hlavě státu patrně nedovoluje číst psané a vyložit psané normálním způsobem. Je potřeba toto lidem "politologicky přežvýkat" a předestřít... Je to přece stádo tupců, kterým je nutno vysvětlit, co tím myslel...

Podepisuji Vaši reakci... řekla jste to i za mne... a líp, než bych to sesmolil sám. Díky.

Hezký podvečer
28. 09. 2010 | 16:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Matt
nejsme. Za Bilderberg je možno dosadit jiné uskupení finančně vlivných ředitelů zeměkoule.
Použil jsem ho proto, že se naše milé, malé Pehe už jednou na jednání vmáčklo a tak rádo by zase.
A pak se tváří jako spasitel sociálně utiskovaných a mudruje -s Bělohradským- o právech pracujících.
To je jako ze staré Havlovy hry.
Také absurdné, řekl by Terazky.

Možná, že tam jede za odboráře, jako táta pracujících do Bruselu.

Mimochodem, taky jsme pro světovládu? Pardon světosprávu horizontálních struktur?

Sen včech diktátorů, které svět poznal.
28. 09. 2010 | 16:23

Tupelo napsal(a):

Michal Macek:

1. jenze Klaus casto mluvi o Euru jako neuspesnem projektu, bez zmineni CEZke republiky, ktere prezidentuje

3. ze maji rakusani plky, no a, Klaus jich ma taky furu. LS je podepsana, ceska vyjimka nevstoupila v platnost (a mozna ani nevstoupi, podle jistych naznaku ;)), je cas na drobnou rekapitulaci: jaky je pocet uspesnych zalob, nebo alespon projednavanych, ze strany sudetskych nemcu?

PS. ten schwabach je asi za ty rakouske plky... :)
28. 09. 2010 | 16:33

Pepa Řepa napsal(a):

To Matt
Stejně je to půvabné.
To, co před sto lety smolila ochranka carevny Kateřiny a pak to podvrhla jako protokoly sionských mudrců-sen o ovládnutí světa, dnes jiní bez uzardění fedrují, jen tomu říkají-politicky korektně-světospráva.
28. 09. 2010 | 16:37

hanah napsal(a):

jarpor

díky :-)

s., tupelo

Slyšeli jste o tom, že v EU už se mluví o "supereuru"?, páč to stávající se jim nějak vymyká ?
28. 09. 2010 | 16:37

hanah napsal(a):

28. 09. 2010 | 16:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nevíte , jestli už je členem OSN i GE, T, JPM, HBC, GS, PEP, CHL a spol. ?
Aby vůbec měla diskuze nějaký smysl.
28. 09. 2010 | 16:43

hanah napsal(a):

Pepa Řepa

Třeba už se politologický gigant Pehe připravuje na roli poradce světoprezidenta, či jak by se ta funkce mohla jmenovat....:-)
28. 09. 2010 | 16:43

Tupelo napsal(a):

hanah: priznam se ze jsem neslysel, ale pripada mi to logicke a odpovida to zhruba tomu co pisi uz delsi dobu: vznik vicerychlostni Evropy, rozdelene podle zajmu jednotlivych zemi na tesnejsi spolupraci. Zeme, ktere maji zajem se integrovat vice (zde napriklad, sdilenim spolecne meny by melo byt sdileno i ucetnictvi techto zemi, aby jedna neohrozovala druhou), protoze to tyto povazuji za prospesne, by rozhodne mely spolecne postupovat.
28. 09. 2010 | 16:51

argun napsal(a):

s...

Tak znovu a pomalu...

"Proto EU harmonizuje systémy, na kterých se dohodne, že je bude spravovat společně. Dohody jsou pak efektivní."

Ale jděte. Můžete jmenovat, s výjimkou té schengenské (která ovšem nemá explicitní vazbu na EU) jedinou, která by efektivní opravdu byla?

Ad hoc koalice mají tu obrovskou přednost, že není nutné je nikam implementovat. Ony prostě nastanou, navzdory všem strukturám a napříč jimi, a to proto, že jsou pro zúčastněné prostě výhodné. Nastávají totiž dnes a denně běžně, možná to nevidíte, ale je to tak. To jen v EU se do zblbnutí cosi implementuje, zbytek světa nic takového nezná.

Dále. Račte prosím KONKRÉTNĚ uvést, jaké slovo máme aktuálně ve "vyšších" strukturách. Kromě možnosti obstrukcí, ovšem. Součast vyšších struktur jistě, ale jen těch, kterí si sám vyberu. A nevykládejte mi nic o závazcích, celá zahraniční politika v moderních dějinách je o jediném - jak prosadit MAXIMUM VLASTRNÍCH ZÁJMŮ. to je celé. Zkuste si přečíst dvakrát týdně noviny a budete to vědět také...

"Struktury jsou neoddělitelnou součástí svých prvků."

Jistě. Stejně jako je atom součástí molekuly. A navzodry tomu se studují pohyby atomů... Neračte se hněvat, ale to jsou jenom kecy z ideologických broužurek o EU. Bez reálného obsahu. Když budu chtít, budu kontrovat Brownovým neuspořádaným pohybem molekul. Buď konkretizujte a nebo si nechte od cesty.

"Jeho autistická zahraniční politika má vážné následky pro naši autonomii."

Vidím to přesně naopak. A obávám se, že realita současného vývoje mu dává plně za pravdu. Současná podoba EU nemůže přežít.

Á propos. Naše původní výměna s panem Lexem ovšem směřovala jinam. Jste out off topic, reaguji, protože jste mě oslovil. Stokrát omletá myšlenková schémata eurohujerů už mě, přiznám se, trochu nudí.
28. 09. 2010 | 16:53

Luba napsal(a):

Otázky a odpovědi agentury CVVM:

Otázka č. 1:
Koho považujete za nejdůvěryhodnějšího politika ČR?:

Klause: 68%
Schwarzenberga: 47%
Johna: 42%

Otázka č. 2:
Jsou naši politici důvěryhodní?

Ano: 10%
Ne: 90%

Procento oslovených potenciálních respondentů, kteří odpověděli: 5%

Procento oslovených, kteří tazatele poslali
do prd...le: 95%
28. 09. 2010 | 17:01

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ano, ať se to komu líbí či nelíbí, reálný svět pomalu ale jistě dává občanu jménem Václav Klaus plně za pravdu..
Akorát známý oftopyč Pehe je jaksi furt a imrvére mimo mísečku...
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/a/a...
28. 09. 2010 | 17:08

Tenco napsal(a):

Luba
:))

I wbgardenovo.com přirovnání, že je Klaus lepší než Gottwald má své kouzlo.

A hleďme - už ho tu zase máme a to i s malou korekcí směrem k svatoklausovské tradici !
28. 09. 2010 | 17:17

Luba napsal(a):

Otázky agentury CVVM:
(vyberte jednu možnost)

Kdo je Václav Klaus?

1. Hlava státu
2. Pohlavár státu
3. Pohlaví státu

Nejoblíbenější instituce Václava Klause?:

1. Ústavní soud
2. Evropská unie
3. Lukoil

Nejoblíbenější četba Václava Klause?:

1. Kapitál
2. Soukromé peníze
3. Ferda Mravenec
28. 09. 2010 | 17:26

jahrad napsal(a):

Argune, zdravím a děkujeme za milý kompliment. S tou autonomií - myslím, že rozumím, jak to myslíte,ale nejsem si jista, že je tu úplný konsenzus o jeho obsahu. Autonomie ve vašem pojetí je to, co je transparentní, přehledné, s určitou a jasnou identitou neboli "kopytem", že? Neboť celistvost ve smyslu propojenosti spočívá v diverzitě určitostí,- je to tak, ne? Nemá snad dokonce taková EU v nějakém sloganu právě toto? A neztrácí to, co chtěla původně, právě tím, čemu sama sebe zaprodává? (příšerná věta) A pořád se v myšlenkách vracím k Masarykovi, který byl přece původně velkým zastáncem Rakousko-Uherska jakožto celku, složeném z plně autonomních částí...Ale pardon, možná to do této diskuse nepatří. mějte se prima.
28. 09. 2010 | 17:29

Vítězslav napsal(a):

Konečně našel někdo odvahu říct otevřeně to, o čem se hovoří pouze skrytě nebo v náznacích. Totiž, že globalizovaný svět potřebuje globální správu. Doba národních států a jejich tzv. absolutní suverenity je minulostí. Rozumím tomu, že se to někomu nelíbí. Ale jiná alternativa, vede ke globálnímu vyvraždění. Očekávám, že naši bývalí pionýři svazáci, soudruzi a internacionalisté, dnes nehlasitější konzervativní a pseudopravicoví papaláši budou zděšeni! Je to jedno. Kdyby globální správa do svého čela nominovala Václava Klause, vsadím se, že ten by funkci přijal, a z našich konzervativních pravičáků by znovu byli nejaktivnější internacionalisté!
28. 09. 2010 | 17:31

Tupelo napsal(a):

Luba: :)
a. 4 - obcan cr
b. 4 - prazsky hrad, do doby kdy je v jeho cele (mineno c s hackem, protentokrat ;))
c. 4 - vyhradne knihy, ktere napsal sam
28. 09. 2010 | 17:35

Michal Macek napsal(a):

luba:

upopzornuji vas ze balancujete na hrane zakona (urazka hlavy statu),chapu ze clanky pana pehe navozuji dojem ze do prezidenta si muze kazdy kopnout ale stale jeste je u nas nazyvani prezidenta pohlavim statu trestne...ja jen pro vase dobro,nedej boze aby nekdo podal trestni oznameni...
28. 09. 2010 | 17:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

Michal Macek
Za urážku Klause se může jít do chládku ?
Ale jeho sádrový odlitek v zahradě snad mít můžu, ne ?
Nikdo přece nerozezná, zda ho mám proto, abych ho měl radši stále na očích anebo proto, abych ho zesměšnil.
Jak to poznají ?
Takoví policajti dneska nejsou. Nestrašte lidi.
28. 09. 2010 | 17:48

Leo napsal(a):

Václav Klaus s panem kolegou Ježkem a lidmi kolem nich, nechali po převratu 89 v divokých privatizacích,které záměrně předběhly privatizační zákony,aby se mohlo lépe tunelovat,podvádět a krást ve velkém, rozkrást a hluboko pod cenou rozprodat - zprivatizovat, veškerý státní majetke.Stát byl, tak na úkor vznikajícího podnikání u nás okradem o biliony.Podnikání u nás stále,často nezákonným způsobem posilovalo a to,díky děravým zákonům našich poslanců a senátorů,zákonodárců,pravicově zaměřených,pravicové popřevratové zločinecké a zlodějsko-tunelářko- podvodnické klice, popřevratových žraloků a šibalů.Šanci dostávali různí kožení,Mackové,Pitrové,Krejčířové a mnoho tisíc dalších dnešních miliardářů,kteří ke ,,svým,, dnešním majetkům přišli podvody,korupcí.jedná se o velko politicko - velko podnikatelsko justiční mafiány,popřevratové žraloky,chrty,kteří rozkradli republiku.Mnoho vládních popřevratových minijstrů i úředníků si po převratu 89 pomohlo k nezákonnému obohacení, zneužitím důležitých informací,korupcí a známostmi s vysokými esy.Vladimír Dlouhý,bývalý ministr si postavil již druhou vilu obě po 20 milionech.Bývalý ministr Fencl zase,, nabyl,, velmi levně polnosti na Moravě a tak,jak chudí přišli,tak nabaleni do státních majetků odcházeli všichni vládní ministři i premiéři a jeich blízcí vládní úředníci.popřevratová mafie,žraloci.Obohatili se na úkor státua jeho lidu.Napáchali těžké bilionové škody tím,že tunelovali,likvodovali a hlubpoko pod cenou v divokých privatizacích bez zákonů,největším zločinu a podvodu století,privatizovali-rozprodávali státní majetky. To,co tito popřevratoví vládní a vládně koaliční ministři a premiéři rozkradli,zničili,to dnes chybí ve státní pokladně,to jsou ty státní dluhy,které formou vládních reforem má zase ze svého zaplatit hloupý daňový polatník a ne ti, zloději a tuneláři,ta vládní a velko podnikatelská smetánka,která se nezákonným způsobem napakovala do státních majetků a nakradených státních financí,které si uložili tito ,,borci,elity na svá soukromá konta v zahraničních bankách,kteří ty škody státu a jeho lidu,vlastně způsobila. A právě oni dělají všechno možné,aby se jich ani ty vládní zlodějské reformy netýkaly.A Nečas s Kalouskem a lidi kolem nich,bývalí spolupracovníci předešlých zločineckých popřevratových vlád,kteří jsou, také namočeni do lupáren a zločinů těchto popřevratových vládně velko podnikatelských zlodějů a podvodníků.Chtějí dát dohromady státní rozpočty,oddlužit stát,spořit,naplnit státní, jimi/popřevratovými vládami a podnikateli/ rozkradenou státní pokladnu,ale začali od těch nechudších,kteří za nic nemohou.Oni berou chudým a dávají bohatým.I ty jejich vládní reformy mají posloužit opěk k ještě většímu a rychlejšímu zbohatnutí těch nepoctivých, arogantních, popřevratových, zbohatlíků všeho druhu.Proč Nečas s Kalouskem a spol. nremají zájem na tom,aby byly, znovu otevřeny stovky velkých vládně velko podnikatelských kauz ve kterých jde o obvinění a potrestání mnoha popřevratových podvodníků,zlodějů,tunelářů z vysokých vládních i podnikatelských vrstev.Celý národ o nich dlouho ví,ale justiční mafie je mete stále pod koberec.Právě tam ,jde o obrovské státní peníze o obrovské státní,ukradené majetky.Tato vláda si prostě netroufne na tyto popřevratové nepoctivé arogantní zbophatlíky,mafiány a uchýlila se k tomu nejubožejšímu okrádání svých nejchudších spoluobčanů,kterým bere i ty poslední sociální vyhody,snižuje drtastickým způsobem źivotní úroveň ,,svého,, obyvatelstva,místo toho,aby mu naopak zlepšila životní podmínky.je to,vláda zlodějů,kolaborantů,národních škůldců.Sám pan preezident Klaus má svými divokými privatizacemi bez zákonů, lví podíl na tom,kde naše země se nyní nachází.On byl tím průkopníkem k lepším našim kapitalistickým zítřkům.zejména on a jeho vládní popřevratoví vrstevníci nesou plnou trestně právní odpovědnost za to,co se nekalého v naší zemi stalood roku 89 dodnes !!! Oni jsou těmi preavými vyníky a u nich by měly začít ty vládní úsporné reformy,ale ve velkém,Vrátit všechno, co nekalým způsobem nabyli a zničili,nebo co, prohráli v prohraných arbitrážích,díky jejich bídnému rozhodování,tureckém u hospodářství a špatnému vládnutí.Oni jsou těmi viníky,kteří připravili náš stát o biliony.
28. 09. 2010 | 18:00

Luba napsal(a):

Anketa ku Dni české stádnosti:

Kdo zabil sv. Václava?:

1. Mladý Boleslav
2. Lee H. Oswald
3. Ještě žije, potvora

Kterého rodu byl/je Václav?:

1. Mužského
2. Ženského
3. Středního

Blahoslavená Livie je původem:

1. Slovenka
2. Maďarka
3. von Bahnhof

Sv. Václav se narodil:

1. Ve městě Frága
2. Pod dubem
3. Ve Stydkých Pyscích
28. 09. 2010 | 18:00

Michal Macek napsal(a):

tencokida:

vseobecne je trestny cin urazka hlavy statu.ted sem zvedav ceho mate sadrovy odlitek - hlavy?ruky?nohy?neceho jineho?to trestne neni pokud to neni treba bysta a na celo ste mu nenamaloval treba hakenkrajc...
28. 09. 2010 | 18:02

Admirál napsal(a):

Pane Pehe - nevím, kdo kdy kde definoval globální vládnutí. Podle Vás je to profesorka z Princetonské univerzity Ann-Marie Slaughterová v knize Nový světový pořádek.

Já bych řekl, že se tím tématam z různých pohledů zabývalo mnoho lidí a někteří se právě díky prosazování svých myšlenek stali velmi slavnými. Nutno ovšem říci, že velmi nechvalně.

Je mi úplně jedno, zda by taková vláda měla být horizontální, vertikální, přes globální kapitál, ideologii podepřená sílou zbraní či vírou v Jedinou pravdu.

Je mi srdečně jedno, zda je to levicový či pravicový kosmopolitní nesmysl. Je to nesmysl a nebezpečný. Klaus má recht.

Každý, kdo o takových nesmyslných, nebezpečných věcech začne vážně uvažovat, by měl dostat pár facek a preventivně nakopáno. Vy víte kam.
28. 09. 2010 | 18:14

Luba napsal(a):

Kdo je Macek?

Zoufalec, který se kvůli své fyzické nedostačivosti přejmenoval, aby konečně uslyšel to kýžené:

"To je Macek!"
28. 09. 2010 | 18:16

Michal Macek napsal(a):

urazka michala macka jeste trestnym cinem neni - nastesti pro vas :DD ale jmeno macek mam v obcance.jinak mate pravdu ze co se tyce "fyzické nedostačivosti" tak trpim jistym komplexem ale byl sem ze strany dam ujisten ze zbytecne :DD
28. 09. 2010 | 18:24

stále rebel napsal(a):

Viděl jsem fotky ze Severní Koreje
http://www.guardian.co.uk/w...
28. 09. 2010 | 18:24

Michal Macek napsal(a):

luba:

a ja to mysel pro vase dobro - urazka hlavy statu je skutecne trestny cin - takze: neni zac! :D
28. 09. 2010 | 18:25

Michal Macek napsal(a):

stale rebel:

ja je videl - husty
28. 09. 2010 | 18:26

stejskal napsal(a):

Paragraf Hanobení hlavy státu byl na návrh tehdejšího prezidenta Václav Havla vyňat z našeho trestního řádu již počátkem roku 1990, pane Macku.

Hezký večer.

Libor Stejskal
28. 09. 2010 | 18:34

Michal Macek napsal(a):

stejskal:

tak dekuju...ale myslim ze to rozhodne neni nic co by se melo tolerovat,nechat si urazet prezidenta,myslim ze sme bohuzel jedna z mala zemi kde to restne neni - nebo snad jedina?nedovedu si predstavit ze bych treba v anglii mohl nazvat kralovnu pohlavnim organem...
28. 09. 2010 | 18:37

s... napsal(a):

Michal Macek:
Rakušané měli nějaké plky... a proti těm nás chrání dosud neplatná "Klausova" výjimka. To jsem si oddechl.

Klaus je senilní Jára da Cimrman! Teď mě můžete udat. Po výslechu pak veřejně prohlásím, že čas a svět dávají Klausovi za pravdu.

argun:
vaše arogance mi nezabrání odpovědět.

V radě EU při hlasování kvalifikovanou většinou má česká republika 12 hlasů, Německo 29.(ještě musí být splněna podmínka, 65ti pct obyvatel EU) V přepočtu na počet obyvatel má Čech větší váhu než Němec. Dobré, že? Také volíme poslance do EP. atd atd.
Náš vliv v EU samozřejmě omezuje fakt, že ČR NEMÁ jasné zahraničně politické cíle a není zřejmé, kdo zastupuje ČR navenek. Klaus totiž prosadil výjimku, navzdory tomu, co vyjednala vláda a co odhlasovaly OBĚ komory parlamentu.

Pochopte argune, že z Evropy ČR nemůže odplout. Budeme vždy vedle německa, Polska...Tkže proč nevyužít institucionalizovaného vlivu a evropských kuloárů k prosazení našich zájmů? Ale to je věc vždy něco za něco. A toto něco zaněco bude vždy, i když by EU nebyla. Jenže potom má Němec sílu nejméně 8 suveréních Čechů (ve vašem atomárním pojetí) Ve strukturálním to bude daleko horší.
28. 09. 2010 | 18:40

stále rebel napsal(a):

Pro Michal Macek.
Čekal jsem to horší, něco se tam děje

Nový přístup k Severní Koreji
http://www.project-syndicat...
28. 09. 2010 | 18:41

Dáša N. napsal(a):

Co vlastně ta globální vláda má být? Pokud byl včerejší franc. film ze sedmdesátých let Léčba šokem, uváděný na čt dvojce jakousi alegorií něčeho takového, pak je nutné podniknout proti ní globální kroky. Domívám se však, že by mělo jít spíše o pravý opak, o způsob, jak čelit např. zájmům jednotlivců, ohrožujících zájmy všech obyvatel zeměkoule.

Pokud jde o osobu pana Klause, tak se domnívám, že jde o geniálního chameleona.

Do funkcí byl v devadesátých letech dosazen nejspíš silami, proti kterým dnes tak vehementně vystupuje.
28. 09. 2010 | 18:42

Kritik napsal(a):

Nezapomínejme na zásadní rozpor mazi autorem "volné ruky trhu" Adamem Smithem, který byl morálním teologem, filosofem a sociologem (viz třeba http://www.adamsmith.org/ad... ) a amorální Klausovou neviditelnou rukou trhu, jejíž neviditelnost spočívá v zakrývání korupce a chamtivosti.

Ostatně, kdo vládne většině v Česku? Klaus nebo globální trhy? Podívejte se do marketů poznat, kdo určuje ceny.
28. 09. 2010 | 18:46

michal napsal(a):

Nevím, Václava Klause komentovat nebudu, sice ho rád čtu, ale vůbec nesdílím jeho zahraničně politické názory.

Levá půlka z vás tady zasněně mluví o globální vládě, která bude pod krkem držet globální kapitál; mno nevím.
Mám zkušenosti jen s vládou a kapitálem lokálním a zatímco mě lokální vláda neskutečně otravuje a ždíme ze mě peníze, s lokálním kapitálem je možné se domluvit a vzájemně si poskytovat užitečné služby. Lokální vláda sem tam nějakou užitečnou službu poskytne taky, ale většinou je mnohem dražší, než kdybych si ji zařizoval sám či prostřednictvím komerční organizace.
28. 09. 2010 | 18:51

Michal Macek napsal(a):

stale rebel:

obavam se ze to hotsi je - samozrejme oni vam dovoli fotit jenom neco.na Z1 jedna bezi dokumentarni serie s nazvem "Nerikejte me matce ye jsem v..." kde mlady francouzky reporter jezdi do nebezpecnych zemi jako Kolumbie,Kongo,afganistan,izrael a take sev.korea.oni mu take ukazali napr ulice v hlavni meste ktere byly ciste,barevne fasady,hezky obleceni lide...a on rikal: "tady je to vsechno na prvni pohled hezke ale na druhy uz to tak neni" a kamera zabrala jeden ten hezky dum a skrz pruchod bylo videt do dvora - a tam spina,neporadek,sedivy beton,otrhana decka...pak jeli do nejakeho rekreacniho strediska take velice krasneho a v sikovne vedenem rozhovoru se dozvedel ze jedna noc tam stoji v prepoctu 10euro a prumerny mesicni plat sev korejce je 100euro.a ze pro obycejne chude korejce stoji kousek dal jine rekreacni stredisko - ale uz ne tak hezke.samozrejme ho zavezli do ukazkoveho drustva a do ukazkove vesnic (neco jako u nas kdysi slusovice) ale pri prujezdu venkovem natocil skryte bezne vesnice a jednim slovem stedovek.bida,spina,yadne traktory jen volske potahy,vse se dela rucne...

u popisku na tech fotkach si muzete precist ze takove veci jako modeni skolka,bowling atd sou jen pro elitu - vyse postavene cleny strany...
28. 09. 2010 | 18:54

Dáša N. napsal(a):

Kritik
Spíš jde o to, zda lidé na ceny v marketech přistoupí. Když teď máme konečně ty banány, pak je nemusím mít za každou cenu.
28. 09. 2010 | 18:55

Lex napsal(a):

argune,
nejsme v zásadním rozporu, nemám vůbec problém s Vaším stanoviskem.
Nejsem havlovec s nepolitickou politikou, ale ani klausovec s bezmeznou adorací zastupitelské demokracie. Už proto ne, že formálně čistá zastupitelská demokracie může fungovat jen ve státech s dvěmi (relevantními) politickými stranami. Tam kde je potřeba sestavovat povolební koalice zvící ideologicky protichůdných slepenců, je zastupitelská demokracie vždy zradou na určité části voličů stran podílejících se na koalici. A také si myslím, že své místo v politice má přímá demokracie (čemuž klausovci zásadně brání).
Ale to podstatné - v současném světě neexistuje ani už nemůže existovat "sebevědomý a PLNĚ AUTONOMNÍ" subjekt ve formě státu či jejich společenství, protože to esenciální, na čem je každý stát závislý, je jeho ekonomický systém a vše, co z toho plyne (daně, další výnosy, potravinová soběstačnost, energetická bezpečnost, zaměstnanost etc. etc.). Od ekonomiky se odvíjí prakticky veškerá vnitřní politika. Hle - konečně jsme se dočkali naplnění Leninova "Ekonomika nemůže nemít prvotnost před politikou." - paradox, ne!?
No, a jestliže je ta "ekonomika" nadnárodní (nadstátní), pak přináší státu benefity především tehdy, když jí stát ustupuje (vytváří podmínky, umetá chodníčky, dává "injekce" apod.). V okamžiku, kdy by se pokusil prokázat své sebevědomí a PLNOU AUTONOMII, nadnárodní ekonomika (globální kapitál), mrška jedna flexibilní, by mu to dala velmi rychle najevo.
V sociálně rozděleném světě je neustále převis nabídky levné pracovní síly, než aby výrobní kapacity musely (až na výjimky) setrvávat ve státě, který se ke kapitálu chová nepřátelsky. Jistě, je to složitější, ale schématicky to tak je. Proto jsou nezbytné i ty horizontální sítě, které na tom kapitálu závislé nejsou. Jsou motivovány výsledkem, ochranou toho zájmu, který představují. Ekologie je zářným příkladem.
A "občanská společnost"? - já tomu termínu rozumím tak, že je to ta část občanů, kteří se dobrovolně sdruží (a tím se určitým způsobem vzdají části svých individuálních osobních svobod) v zájmu ochrany a prosazování určitých zájmů, které považují za vhodné pro sebe i jiné, a především za obecně prospěšné, anebo alespoň tyto skupiny občanů otevřeně podporují. TY jejich skupinové zájmy nebo formy a metody jejich prosazování mohou být z hlediska obecné prospěšnosti někdy kontraproduktivní, ale tyto případy musí být v menšině.
28. 09. 2010 | 19:04

Jiří Lupoměský napsal(a):

to Pepa Řepa:
Jestli jste si všiml, nevyjadřoval jsem se k obsahu příspěvku p. Pehe samému, ale k jeho odstavci, v němž kritizuje Klause za to, že prezentuje svoje (mimořádně hloupé) názory nikoli jako soukromá osoba, ale jako hlava České republiky, což nejen jeho, ale i mě uráží. Je to prostě hlupák (Klaus).
Jinak - nepotřebuji rady lidí, kteří se nedovedou ani podepsat svým jménem a kteří evidentně nedokončili základní školu (soudím podle pravopisných chyb). Je mi líto, že jsem se nechal unést city a přispěl do této nesmyslné, vulgární a stupidní diskuse. Slibuji, že už se k těm různým kydalům hnoje, pepům-řepům a dalším podobným už nepřipojím.
28. 09. 2010 | 19:05

stále rebel napsal(a):

Pro Michal Macek.
Nemá smysl spekulovat o tom, do jaké míry jsou ty fotky výběrové. V Médiích je o SK většinou hovoří jako o tom nejchudším státě na světě a tak jsem čekal něco horšího než Afrika nebo Jižní Amerika. Je jasné, že například ten fast food není pro běžného Korejce, ale jsou tam i fotky z ulice a je zřejmé i z komentářů, že se autorka patrně snažila poskytnout objektivní obraz.
28. 09. 2010 | 19:16

Michal Macek napsal(a):

Jiří Lupoměský

nechte meho pritele Josefa Repu na pokoji! :DDD

PS:jestli to nebude tim ze klaus JE hlava statu a ne soukroma osoba ....
28. 09. 2010 | 19:43

Michal Macek napsal(a):

stale rebel:

podivejte kdyz tam prijedete tak vam vezmou pas a dostanete pruvodce.vsude vas sleduji tajni policiste.a dostanete se jen tam kam vas pusti a natocite jen to co vam dovoli pokud nechcete riskovat nataceni na skrytou kameru coz muze mit a nasledek v nejlepsim pripade okamzite vyhosteni.tolik k fotkam.jinak ve mestech je situace lepsi (ale ani tak nijak ruzova) tam sou vyssi platy a vetsina lidi je clenem strany naopak na venkove je chudoba,tvrda drina...
28. 09. 2010 | 19:48

Pepa Řepa napsal(a):

Jiří Lupoměský

Gratuluji, že jste se podepsal.
To je jediná věc, kterou jste zaujal.
Hezký večer.
28. 09. 2010 | 19:49

Pepa Řepa napsal(a):

Jestli jste si všiml, nevyjadřoval jsem se k obsahu příspěvku p. Pehe samému.....

Hmmm, brilantní slovosled, pane učiteli češtiny.
Celej Jirásek.
:-))
28. 09. 2010 | 19:53

Tomáš Louka napsal(a):

OSN je nefunční od svého počátku. Kromě Všeobecné deklarace lidských práv nebo rezoluce na ochranu Jiřní Koree z ní nevypadlo nic rozumného. To je však celkem pochopitelné, protože národní státy mají stále protichůdné zájmy. Protichůdné zájmy budou mít vždy, protože zdrojů (prac.síla, suroviny, kapitál) bude vždycky málo. Jediná možností je jeden celosvětový stát. Absurdní, že? Stejně absurdní je tedy i OSN. Živá se tam akorát spousta diplomatů a úředníků, kteří nepomohli nikomu a ničemu.

Jsem zvědav co bude pan Pehe říkat za 30 let. To už si ani nevzpomene. Levicový intelektuálové budou pohlceni nějakou novou ideou, jak spasit svět.
28. 09. 2010 | 20:21

Nuba napsal(a):

Ještě k těm strukturám

Říkalo se po listopadu - staré struktury a nové struktury - teď jsem alespoň tedy já ve fázi, že struktury nerozlišuji. Pro udržení duševní rovnováhy si namlouvám, že je mi jedno, že nemám prezidenta. Taky nemám vládu, protože každá vláda si ze mě dělá rukojmí. Ohání se čestnými úmysly, přísahá prezidentovi a nakonec mi pošle složenku. K čemu jsou mi vlastně takové struktury a o co jsou lepší, než jiné ? Že jsou hloupé, arogantní, zlodějské, ale naše ? To jim dává tu správnou legitimnost ? Tak na takovou legitimnost kašlu. Mimo jiné i v tomto smyslu jsem kosmopolitní. Uznám tu vládu, která mi zajistí lidskou důstojnost a je mi jedno, jestli to bude třeba ta z Marsu (pro radost odpůrcům -vzpomínka na bývalého předsedu Paroubka a jeho marťany).

Možná by mi někdo mohl napovědět, co v této jednotě postojů spojuje jinak velké odpůrce jakými jsou naši konzervativci a komunisté. V tomto punktu si notují svorně - kde domov můj ?

Že by u obou boj proti imperialismu ?
28. 09. 2010 | 20:30

Ferdinand napsal(a):

Tak já myslel, že po ideové konferenci socialistů nás Pehe zahltí ideovou erupcí levicových receptů, jak bychom měli pokročit u nás doma. Třeba zvýšit dotace na obnovitelné zdroje (např. votovoltaika zdá se být dost úspěšná) nebo podpořit biopaliva či snad zahájit fiskální expanzi po vzoru Obamy, ale on místo toho přišel s obranou OSN.

Moc sem se nasmál. Tak absurdní spolek jako OSN, kde se akorát hadají mocnosti v Radě bezpečnosti a ostatní jim dělají statisty, jsem neviděl. Pardon, náš světový diplomat Kavan, zvaný též francovka či vím jak to bylo s Gripeny, tam udělal kariéru.

Pehe, OSN nechte klukům co přednaší na Harvardu, Cornellu nebo Sorboně. Nějakého absolventa Columbie z Prahy mají všichni v paži, zvlášť když předvede takovou zdrcující neargumentaci. Nelze vlastně s ničím polemizovat, jen prázdná tvrzení.

Global governance, social or global responsibility... To jsou všechno kecy na koledy. Irán chce získat jádro stůj co stůj a čína zase suroviny pro své rostoucí hospodářství. Na OSN si nikdo ani nevzpomene. Víte proč?
28. 09. 2010 | 20:33

Lavin napsal(a):

to Nuba:

náš ekonomický experiment se povedl na o dost méně procent než se čekalo.Roli hrálo diletantství.Proč diletantství? Protože se tam zabydleli -v lepších pozicích-staronoví? Staré struktury,které neuměly myslet jinak,leda znovu brát co se dá? I to i to druhé:jejich bývalí ideoví protivníci nebyli totiž diletanty v čemkoliv o nic menší.Oba bývalé kvazinepřátelské tábory se sešly v diletantství.Spojuje je rozumová hloupost,duševní zaostalost navíc nezřídka spojená s agresivitou hlupáků.Politikáři se nakonec v každé pohádce sejdou na Vlachovce.Jejich rozdíly jsou nepodstatné,dočasné,hrané,
taktické,přechodné:co se škádlívá to se rádo má.Vrána k vráně prostě sedá.Tady nežijí současníci,moderní lidé.Pan Brouček je v zásadě rád,že se probouzí v době o pětset let dřívější.
28. 09. 2010 | 21:04

Harry napsal(a):

p.Pehe:

Výstižná úvaha, perfektní blog, blogy. Děkuji, ale větší část národa je pod rozlišovací hranicí, nezajímají se o politikum, takže jim narcisáček nevadí. Spíš ho vnímají jako hrdinu, jak to všem natřel aže je "svůj". A intelektuálové nemají sil a slov proti tuposti de luxe. Co s tím?
28. 09. 2010 | 21:28

Tom Louka napsal(a):

Harry, když intelektuálové nemají silu svými slovy bojovat, znamená to, že jsou buď všichni lidé blbci a nepochopili jejich genia, anebo slova těchto intelektuálů jsou jen sračky rozmazané na papíru. Fakt věříte, že global governance změní svět? Já ne. Když vidím, že nejsou státy schopny řídit ani své dluhy, tak řízení světa světa at přenechají marťanům. Anebo panu Pehe nebo Bělohradskému. To pak budou všichni žvanit a žvanit, pardon diskutovat a diskutova, ale s takovou potom chcípneme hlady. Alespon však bude vyřešeno globální oteplování a rozpínámí globální kapitálu. Tak nějak bratsky to vyřešíme. Nebo?
28. 09. 2010 | 21:39

Michal Macek napsal(a):

harry:

vy neumite psat cesky - "vetsina naroda je pod rozlisovaci hranici" - pod ci rozlisovaci hranici?nebo jakou?

"nezajímají se o politikum" - o jake politikum?nechtel ste spis napsat o politiku?

je super ze se povazujete za intelektuala ktery "nema sil a slov proti tuposti deluxe" a ze se chlubite znalosti cizich slov ale pise de luxe a ne deluxe a zjistete si prosim co je to politikum...
28. 09. 2010 | 21:45

Michal Macek napsal(a):

uff jak by rekl vinetou - ti intelektualove daji nekdy cloveku zabrat :DDD
28. 09. 2010 | 21:53

vlaďa napsal(a):

Pan Pehe:
Díky Bohu...už je na světě konečně manuál "Jak na ně" :)))
http://www.hradniparticka.c...
28. 09. 2010 | 22:12

Tupelo napsal(a):

m. macek: o cestinu mi zde osobne nikdy neslo, zpusob vyjadrovani jsem taky neresil (harryho prispevku jsem porozumel bez problemu, je to spis o dobre vuli), ale kdyz uz se chcete o nekoho otirat, co kdybyste napred psal vzorne Vy sam (21:45:00 + 21:53:32)?

Prvni Vase veta je otazka nebo tvrzeni? Kde vlastne zacina a konci? Kdyz se odmysli citovana pasaz, muze se tato veta jevit totalne nesmyslna. Druha veta, slovo 'nebo' by melo byt s velkym N (zacatek vety). To same prvni veta posledniho odstavce ('je' by melo by s velkym J). Dale, pred slovem 'ktery' Vam chybi carka. Dalsi carka chybi asi pred 'ale'. Nemelo byt 'pise se' misto Vaseho 'pise'?
V druhem prispevku opet chybi carky, Vinetou ma mit velke V, na konci chybi tecka.
Necekam odpoved, pres vsechny vyse uvede vyhrady mi Vas prispevek dava smysl a snad i presne rozumim proc jste jej harrymu psal... :)
28. 09. 2010 | 22:15

ptopta napsal(a):

cely problem lidstva tkvi v kolektivnim silenstvi zvanem ego..teprve az se zasne masove sirit osviceni zacne se neco menit..mozna bude lidstvo jeste muset prozit mnohem vetsi zverstva nez ve dvacatem stoleti ale sance tu jsou uz TED..otazka je jestli se vyuziji
28. 09. 2010 | 22:20

JC napsal(a):

vlaďa,
Když vás kopou do zadku, znammená to že stojíte první v řadě.
To se panu Pehe díkybohu nikdy nepřihodí.
28. 09. 2010 | 22:40

almost glossed™ napsal(a):

MM: " on rikal: "tady je to vsechno na prvni pohled hezke ale na druhy uz to tak neni" a kamera zabrala jeden ten hezky dum a skrz pruchod bylo videt do dvora - a tam spina,neporadek,sedivy beton..."

Tak to je jasné. To byla Praha nebo Karlovy Vary.
28. 09. 2010 | 22:48

Alex napsal(a):

Dlouho jsem se rozmýšlel, zda pod tento článek připsat nějaký komentář, nejde pod něj napsat totiž nic jiného než naprostý a bezvýhradný souhlas. Proč se do diskuse zapojuji, je samotná diskuse, které dominuje neporozumění textu v otázce světovlády zaměněné za onen nedokonalý překlad globální správy. Ta přece nemá ani náznakem smysl oné světovlády nějaké nové instituce přímo řídící svět či jednotlivé vlády. Nic takového v článku Peheho nenacházím ani náznakem.
Je skutečně omylem mnohého čtenáře, že zaměňuje pojmy s dojmy. Společná správa Antarktidy, nemá co dělat s nadvládou ve smyslu nějaké celosvětové vlády nad ní. Totéž se týká např. vesmíru. Na těchto příkladech lze snad ten omyl srozumitelně doložit.
Ono totéž se týká EU a vztahu k ní jak VK, tak těch, jež rádi mluví o eurohujerismu.
Ono jde o to, že např. kriminální činnost nabývá v některých segmentech nadnárodní či nadstátní povahy a nutí k logicky k nadnárodní (nadstátní) spolupráci. Totéž se týká kapitálu, jenž nezná hranice. Pak i v obchodu a nejen v něm je nutná nějaká forma nadnárodní (nadstátní spolupráce). Ta se týká přece i obchodního práva a logicky pak nejen obchodního práva. Tady už snad je vidět logickou nutnost nejen samotné spolupráce, ale společné správy a společných harmonizovaných pravidel. Skutečně a autorem článku netuším, jakými myšlenkovými pochody se VK dostává k oné levicové nálepce. Je to přece naprostý nesmysl. Je to totéž jakoby VK chtěl nazvat i spolupráci mezi národy levicovým výmyslem.
Domnívám se, že VK je tu obětí vlastních náhledů na občanská sdružení a občanskou společnost, kterou nechápe jako doplněk a součást demokracie, ale jako nikým nevolené, kteří mají bez jakéhokoli mandátu nemístný vliv na to či ono dění podle oblasti, ve kterých se tito nikým nevolení pohybují. Zřejmě VK chápání takovýchto občanských aktivit jako součásti demokracie považuje za levicové a odtud i vztah k ne nepodobným aktivitám nadnárodním (nadstátními).
Bohužel příliš mnoho diskutujících podléhá pokušení z dokonalosti. Jedni dělají blbce či hlupáka z Peheho, druzí z Klause.
Pehe nikdy v žádném článku s Klause blbce či hlupáka nedělal. Podrobuje kritice VK v jeho názorech a činech vyplývajích z těchto názorů. A ta kritika je a byla podle mého soudu naprosto adekvátní.
Člověk národy či státy jsou nuceni ať chtějí či ne spolupracovat - přes veškeré rozdínosti, odlišnosti a jinakosti. Chcete-li jsou odsouzeni spolupracovat, vyjít mezi sebou. V zájmu vlastního pudu sebezáchovy. Jak někdo tohle může pokládat za výplod levice - přiznám se nejsem sto pochopit.
Neznám lepší přívlastek pro VK než ten, který použil autor slůvkem ekonomizující. Vystihuje příčiny omylů Václava Klause naprosto dokonale a ve všech oblastech. A nejen jeho.

Pehe je pro mne liberál v tom nejlepším slova smyslu.
28. 09. 2010 | 23:05

tom napsal(a):

hehehe
28. 09. 2010 | 23:14

Jag napsal(a):

LIBERÁL je LEVICOVÝ-pan Bělohradský to sám potvrdil v Hyde parku.......a pan Pehe sice mluví o spolupráci,ale dnes se spolupráce zaměňuje za vydírání lidskými právy......tedy spíše tím,že všichni mají stejné břuchy.A to je nejen levicové,ale i velmi nebezpečný směr.
28. 09. 2010 | 23:16

ivanT napsal(a):

Alex:

Souhlasim. Take ja zde vidim mezi ohlasy az moc nepochopeni a povrchniho cteni Peheho clanku, jemuz je prikladan smysl ktery nema.
28. 09. 2010 | 23:21

Michal Macek napsal(a):

Tupelo:

ja pisu jak hackersky prase ale kdyz nekdo pise jako "intelektual" tak by to melo taky tak vypadat ne? :)
28. 09. 2010 | 23:51

mb napsal(a):

Jag ... Bělohradský je *censored* ... že něco řekne neznamená, že je to pravda ....

v devadesátejch sloužil mj. jako Klausův ledoborec ( extremni pravice) ... nyni je na pozicich neomarxismu a radikalniho environmentalismu ....

kdyz Belohradsky rekne ze liberalismus je automaticky nalevo, tak vemte jed na to, že tomu tak není ....

aloha
28. 09. 2010 | 23:52

Gabrielle H. napsal(a):

Milí přispěvovatelé do diskuze, s blíženeckou láskou vás zdravím úplně všechny a díky všem. Zvláště Tobě Alexi, obhájci doufejme že opravdového a nejen proklamativního svobodomyslného liberála Jiřího Pehe...
Český národ nevyhyne, svatý patron Václav to jistí:-)
Bylo mi nesmírným potěšením číst všechny vaše příspěvky ať už z levé, pravé, či mému srdci nejmilejší liberární strany skutečně pestrobarevného názorového spektra. Společnými silami v čele s humoristou par excellence Pepou Řepou šelmu NWO dozajista vyhubíme:-) Dokonce i webgarden chytil básnickou slinu - tak to už o osud malého českého národa nemám vůbec žádné obavy...
http://video.google.com/vid... https://www.youtube.com/watc...
29. 09. 2010 | 01:13

kormoran napsal(a):

29. 09. 2010 | 01:23

Michal napsal(a):

lex: jen drobnou noticku k te demokracii. Problem s demokracii (primou mozna jeste vic nez neprimou) je proste ten fakt, ze deomkracie casto vede k totalite. u nas sme si ty komunisty proste zvolili. v nemecku si zvolii fasisty. dnes si volime konzumem vladu nadnarodniho kapitalu. Chtelo by to aby se lide chovali jako Svycari a pak by to fungovat mohlo, ale za technto podminek by prima demokracie dopadla velmi spatne, se obavam. Mozna je to ten druh problemu, ktery zpusobuje ze nefunguje ani krasne a utopisticke vize jako je komunismus. proste je to v lidech, ze se vse nutne zvrhava v totalitu, pokud se za svobodu nebojuje. Nasi predci bojovali za svobodu a my se ji dobrovolne vzdavame ve prostech Bruselu.
29. 09. 2010 | 01:30

kormoran napsal(a):

Pana presidenta si vazi mnoho lidi , nejen v Cr, rekl bych po dlouhe dobe velmi dobry president.
https://www.youtube.com/view...
29. 09. 2010 | 02:36

kormoran napsal(a):

.. a tohodle chlapika mam velmi rad, mluvi mi z duse.
https://www.youtube.com/watc...
29. 09. 2010 | 03:11

Tupelo napsal(a):

Michal Macek: prave ze nemusi, ale uz dost o gramatice a vetne skladbe, (ma cestina je taky dost, rekneme alternativni, takze se zrovna necitim rozvijet thema; nebo radeji tema ;)). Navic, v puvodnim prispevku byl spis jen povzdech nad tim, ze levicovy intelektualove selhavaji, nez zarazeni sebe do teto skupiny (v cemz ma autor nejspis pravdu).
29. 09. 2010 | 07:44

Luba napsal(a):

Macek,
dobrá reakce :)

No jo ... Kdo z nás se může pochlubit klackem, který by byl přímo úměrný našemu chlapáctví?

K urážce Hlavy:
V liberálně-demokratickém státu za urážku jeho hlavy reálně hrozí nejvýš opovržení.

Jinak je tomu v sultanátech, kálífátech, kultíkových diktaturách, včetně džamáhírií.
Snižování Hlavy je pak oplaceno snížením o hlavu, nápodobně dle starobylého Chammurabiho pozměňovacího návrhu.

Možná jste si ale nevšiml, že jsem záměrně zvolil možnosti 1,2,3, nikoli za á, za bé, za cé. Tím jsem vyloučil možnost, že by byl někdo z respondentů naveden onou známou frází:
"Cé je správně!"

Jelikož skutečně nejsme tak docela liberálně-demokratičtí a stále hrozí, že bude někdo uvržen v kobku či zmlácen mafiánskými ochranáři za to, že "mouchy sra...y na císaře pána", zvolil jsem tuto neškodnou formu dotazování.

Jinak,
jen tak pro připomenutí - pokud se bude Klaus vyjadřovat ke každé prkotině jako občan a soudit se se soudním čekatelem Langerem jako občan Klaus, smí být stejně tak, jako kdokoli jiný, za tyto své nestátnické výroky a postoje kritizován.

Vzpoměňme na táčky kolem Lisabonské smlouvy a EU:

Cituji z článku "Klaus: Zaorálek schvaluje urážky hlavy státu":

"Ústava vede k evropskému superstátu - to je jenom jeden z mnoha Klausových výroků, které dráždí vlivné europoslance.

Místopředseda parlamentu španělský konzervativec Alejo Vidal-Quadras Roca a německý socialista (předseda výboru pro ústavní záležitosti) Jo Leinen tvrdí: Klausovy argumenty jsou předpojaté, zavádějící a lživé.

Prezident chce, aby se k celé věci vyjádřil šéf europarlamentu Josep Borell a europoslanci za ODS žádají omluvu.

"Inkviziční tažení proti těm, kteří nezastávají unifikovaný postoj evropských federalistů, je smutným dokladem demokratického deficitu některých evropských politických elit. Zásadně odmítáme podobné zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a násilné vnucování jediného názoru k evropské integraci," tvrdí ODS.

Vidal-Quadras Roca se ale omlouvat nehodlá. Radiožurnálu dnes ze Španělska řekl: "Nemám proč se omlouvat za něco, co jsem neudělal. Protože já jsem nikdy neurazil prezidenta republiky.

Klaus zastupuje všechny Čechy - ty co jsou pro ústavu i ty, co jsou proti. Proto když se účastní debaty o ústavě, nečiní tak jako hlava státu, ale jako politik s určitým politickým názorem nebo jako občan.

A ve chvíli, kdy to dělá, je přirozené, že se jako kterýkoliv jiný občan stává objektem, který může být kritizován, kterému lze protiřečit a jehož prohlášení nebo publikace mohou být kritizovány ostatními."

Zdroj:
http://w.rozhlas.cz/zpravy/...
29. 09. 2010 | 08:28

Pseudonym napsal(a):

Pan Pehe je znám jako odpůrce čehokoliv co řekne či napíše Klaus. Oběma jde o to zviditelnit se, to mají společné, ostatně jako všichni, které k životu vůbec nepotřebujeme. K čemu je vlastně pro tuhle zemi užitečný Klaus nebo Pehe? Já nevidím jedinou užitečnou vlastnost, která českému národu nějak významně pomohla. Klaus je aspon mnohem více inteligentní, pracovitější a snaživější, zatímco Pehe je šedá myš, která se občas zviditelní tím, že zkritizuje Klause.
29. 09. 2010 | 08:31

Pepa Řepa napsal(a):

Gabrielle H
Jak jste spala? Já blbě.
Zdálo se mně, že jsem na zasedání "Světosprávy".
------------
Václav Bělohradský- s šátečkem na krku a s gulometom v ruce-vypadal jako Terazky. Vykřikoval, jak hnali, liberálou-eh, čo to hovorím neomarxistou-eh, čo to hovorím oligarchou z Davosu.

Ředitel Světosprávy Cohn-Bendit uděloval řediteli Světouniverzity "zlaté Pehe" za to, že přivedl do síně slávy globálního kapitálu nejvíc mamlasů, kteří mu skočili na špek.

Veliký tatrman, nositel hrdého titulu "Klíště roku", ovívaný nahatými čokoládovými krasavicemi s pavími pery, předložil ze svých nosítek návrh na zřízení chráněných dílen pro nekrofily a zoofily.

Správce majetku Tožička, ohlásil vytvoření sítě výběrčích, kteří čekají před vrátnicemi továren na uplouhané Čangy a půl jejich výplaty odevzdají vysmátým rastamanů v Karibiku, žijícím pod palmou, kde se narodili.

Kateřina Biomasa I. předložila návrh na nový- obnovitelný-zdroj energie. Každá alfa bude mít na zádech fotovoltaický panel a šlapáním bude pohánět svůj osoobní větrník.Živit se bude bursíkovými oříšky z řepky olejky.

Byl zformován 856. pluk džendrtet, vybavených kovadlinou a kladivem, který bude rovnat pohlaví.

Bratr Vácslav z Rudnicku byl Cohn-Benditem pontifikován. Za strážce víry ustanovil svůj stín-n.o.s.e.

Jan Sladký-Kozina byl jmenován zmocněncem pro osídlení Proximy Centauri do konce r.2011.

Na závěr předložil ředitel Global Assistance, gabalista Ivan, návrh na zrušení demokracie.
Dle průzkumu jeho agentury, je 99,99% respondentů pro zrušení svobodných voleb a pro vytvoření "Světosprávy" t.j. pavoučí sítě horizontální sítě nekrofilů.

Barum navýší výrobu mazacích gum, aby se na internetu neobjevily političní nekorektníci.
-------------------
A pak jsem se vzbudil. Celej zpocenej.
Vzal do ruky Fimfárum.
SEN JE SEN, PROBUDÍŠ SE A JE DEN!

Říká moudrý Jan.
29. 09. 2010 | 08:37

kamik napsal(a):

Pokud proti světovládě postavíme českou nominaci:Brouček-kukuřička plný ředitelských sazí,ředitýlka Stalínka-plánovače-prognostika a Vašíka Kl. -enfant terrible,princátko Kropotkina světové solidarity pak u nás nikdy nemůže vzhledem k jejich popularitě u populu k světovládě dojít. Pokud jsou zrušeny sběrné suroviny nebo muzeum madam Thysseau.
29. 09. 2010 | 09:00

Petr napsal(a):

Klaus je agent Kremlu, který hájí zájmy Ruska, jednak jeho myšlení je deformované marx-leninskými nesmysly, ale především je to značně anomální osobnost, paranoidní psychopat s bludem velikášství. Dostal se na hrad tím, že si ho tam intrikami dosadila proruská bolševická mafie v ODS a škod naší zemi jak vědomě tak v důsledku své psychické úchylnosti. Škoda, že to ta skupina psychiatrů loni nedotáhla do konce, když usilovala o jeho zbaven svéprávnosti. Může někdo brát Česko vážně, když má takového ujetého presidenta?
29. 09. 2010 | 09:39

jogín napsal(a):

Evoluce aneb vývoj spočívá v tom, že se vybírá z věcí to, co se osvědčilo. Světovláda v jakékoliv formě, ať anonymní nebo reprezentované třeba císařem, znamená že není z čeho vybírat. Takže jediným důsledkem může být stagnace a krize. Pokud jde o její ustavení, všechny skupiny se domnívají, že jejich recept na uspořádání světa je nejlepší. Takže docílit světovládu je dost obtížné, ale vzhledem k jednotnému zájmu nejmocnějších(nejbohatších) elit přece jen možné. Propaganda se vede jako propaganda ideologie, ne mocenské skupiny. A přechodnou formou ke světovládě vedoucí je vytváření superstátů.
29. 09. 2010 | 09:51

Admirál napsal(a):

Petr - V. Klause podporuje 68% obyvatel ČR. Asi proto, že má názory, jaké má a dělá věci, které dělá. Mám k němu spoustu výhrad, ale repektuji ho.

Pokud dokážete napsat "Klaus je agent Kremlu, který hájí zájmy Ruska, jednak jeho myšlení je deformované marx-leninskými nesmysly", tak by se skupina psychiatrů měla zajímat o Vás a zkoumat Vaši svéprávnost.
29. 09. 2010 | 09:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Lepší je mít nadnárodní korporace v OSN, než v národních vládách."

(Parafráze výroku T.G. Masaryka)

A to já jsem spinkal dobře, zvíce že Klaus má na evropskou scénu vliv asi jako pomocník prvního osvětlovače na Othella, a drže se hesla, že kdo pije pivo tak dobře spí, kdo spí, tak nehřeší, takže ten kdo pije pivo tak nehřeší a proto může klidně spát.

Spíše mě trápí otázka, kdo bude příštím prezidentem ČEZka.
Jestli by jim neměl být občan Schwarzenberg jako zhmotnělý morální imperativ.
Jenže podle mě on taky nehřeší, a to zjevně ze stejných důvodů jako já.

No a uznejte - Vy byste chtěli za ptezidenta mě ?

Na to se Vám můžu .....t. :((

Radši budu klidně spát.
29. 09. 2010 | 10:06

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zlaté pehe je absolutně bezkonkurenční. Prosím o svolení toto používat v případě akutní infekce vždysvědivých sockomek, když už přestanou býti účinné i hochmannovy kapky.
Děkuji.
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/z/z...
29. 09. 2010 | 10:24

Pedol napsal(a):

@ Beda

Kupř. čeští i moravští dělníci často velebili dobrodince R.Heydricha. Zavedl pro ně výdobytky jako dovolená na zotavenou, ozdravovny, závodní stravování, pracovní obuv zdarma, přídavky na děti, nárůst důchodů o 75%...dovedl si získat na svou stranu odbory. Po jeho odstranění Kubišem s Gabčíkem nemálo Čechů tyto považovalo za teroristické zločince a hromadně chodili podepisovat kondolenční listiny. "Extrémisté" jim rušili klid na práci a zábavu. Podobně, jako ji jinde dnes ruší židokřesťanští reakcionáři typu. Wilderse, Dewintera, Blocha, Raddatze, Sarrazina atd. Duch mnichovanství a ústupků vůči zlu je živ a zdráv asi ještě víc než kdy dříve.

http://www.mesec.cz/clanky/...
29. 09. 2010 | 10:43

Pedol napsal(a):

Mj. i manipulátoři typu Peheho nemají problém zastírat, že i Mussolini byl původem socialista. Ten ve svých projevech často operoval s myšlenkou, že je nezbytné vytvořit národní odborové hnutí, jež by vycházelo z ekonomické reality a zároveň si uvědomovalo národní zájmy. Již v té době psal a hovořil o nutnosti smíru mezi světem kapitálu a práce za společným účelem maximální produkce, což byl vlastně základní princip, na kterém byla později vybudována celá ideologie korporatismu. Ekonomická situace v Itálii se stále zhoršovala a fašisté začali pronikat z měst na venkov, v novém programu z května roku 1920 sice ponechali sociální požadavky, ale zároveň se postavili do role ochránců veřejného pořádku. Nový program vypadal následovně:

- nesouhlas s politickým parasitismem
- znechucení z politických představitelů buržoazie a buržoazních politických organizací
- pro buržoazii práce
- valorizace výrobců
- proti úpadku boje dělnické třídy
- proti stávkám z čistě ekonomických důvodů, jež jsou manipulovány demagogy
- pro ekonomii maximální produkce
- stejné požadavky v oblasti financí, sociální a vojenské sféře jako v programu z roku 1920

http://www.virtually.cz/?ar...

Opravdu není náhodou, že nemálo z výše uvedených prvků se dodnes uplatňuje i v politice tzv. moderní levice typu SPD, ČSSD, Smer atp.
29. 09. 2010 | 10:45

Karel Matoušek napsal(a):

hanah je Jakl.
29. 09. 2010 | 11:05

Admirál napsal(a):

Tencokyda v 29.09.2010 10:06:34 -to je velmi pěkná filipika :)
29. 09. 2010 | 11:13

Pepa Řepa napsal(a):

Hnojař
Slibuji, že už se k těm různým kydalům hnoje, pepům-řepům a dalším podobným už nepřipojím.
-----------
Moc si nevyskakoval.Na prezidenta to nevidím.
Je ve stejným kontejneru na kompost jako řepa. Smutnej konec.
Kazí Stejskalovi kšefty.
29. 09. 2010 | 12:19

s... napsal(a):

Tenco:
Zhmotněný morální imperativ! To je ono. Já furt koho mi jen připomíná. Kdyby měl pěnovku, tak bych hádal pana Vorlíčka, ale s lulkou je to přece..., kam jsem dal oči?!
Díky za info, na oplátku Vám sdělím, kde dožívá Jára da Cimerman. Ale to už asi víte. Tak sem dám alespoň něco ze sportu:

http://www.hradniparticka.c...
29. 09. 2010 | 12:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jeden hrubě urážlivý výkřik ("prase"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 09. 2010 | 13:10

stejskal napsal(a):

Nechte toho, pane Pepo Řepo,

nebo Vás vystavím mediální šikaně (jak zde mojí činnost trefně označil jeden z Vašich spřízněných diskutujících ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
29. 09. 2010 | 13:13

Tenco napsal(a):

s...
Motají tam šašky s kašpary.
Nelíbí se mi to.
Právě že šašek na Hradě plném kašparů chybí.

Ačkoliv ... ? :))
29. 09. 2010 | 14:17

Muhehehe napsal(a):

Tenco

KLaus je prostě akcentovaný génius.

http://spiknutilekaru.wordp...
29. 09. 2010 | 15:51

Muhehehe napsal(a):

ad Petr

Petře, nemyslím si, že to ti lékaři mohli dotáhnout do konce. Zbavit svéprávnosti lze jen za hodně obskurních okolností. Je to prakticky vyloučené. Další věc. Stránský s Hnízdilem stáhli prdel.

Stačí si poslechnout Cimického.
http://spiknutilekaru.wordp...
29. 09. 2010 | 15:55

dalimír napsal(a):

Dobrý večer ! Klaus má pravdu ! Já bych ty nadnárodní spolky věechny šmahem zrušil ! Stejně jsou na ho....o ! Úředníci tam zadarmo berou jen peníze ! V prvé řadě bych přisoudil veškerou zodpovědnost národním vládám za své teritorium ! A pokud tam lidé nejsou schopni civilizovaně žít ,co nám všem je do toho !Je to jejich problém ! Když se vzájemně zničí zase je to jen jejich problém ! Jakou si kde na světě dokázali vytvořit kultůru takovou mají ! Nikdo není oprávněn se jim do toho plést ! Konec konců příroda si musí nějak regulovat počet obyvatel na planetě a v některých přemnožených národech je to nutnost ! Asi tak nějak ! At mi to někdo vyvrátí !!! Dal@
29. 09. 2010 | 19:13

Dalimír napsal(a):

Všechny včetně EU!!!Dal.
29. 09. 2010 | 19:15

hanah napsal(a):

Jasně Matoušku.
A na psaní příspěvků si oblíkám ženský hadry, aby se mi nepletly rody.
A dejte si bacha. Něco na vás vím :-)
29. 09. 2010 | 19:25

aaa napsal(a):

Pehe, vy jste zoranžovělo..
29. 09. 2010 | 19:37

Michal Macek napsal(a):

hanah,janousek

predstava jakla v sukynce,s copanky a roztleskavacskymi strapci jak sedi u pc a diskutuje me dostala - diky :D
29. 09. 2010 | 19:59

Michal Macek napsal(a):

hanah ,janusek

to je snad jeste vetsi mazec nez tento exponat z vystavy Dekadence - a to je fakt mazec exponat :DDD
http://kultura.idnes.cz/obr...
29. 09. 2010 | 20:04

hanah napsal(a):

Michal Macek

ježíšikriste :-))))

(poprskala jsem si klávesnici...)
29. 09. 2010 | 20:13

Michal Macek napsal(a):

hanah:

dobry ze?ale neberte jmeno bozi nadarmo :DDD
29. 09. 2010 | 20:21

Josefina Řepová napsal(a):

To je nějaká móda?
PC transvestita?
Abych něco nepropás.
Mám si vzít natáčky a květovanou zástěru?
29. 09. 2010 | 21:42

DDD napsal(a):

Vašnosto, už maj hotovej ten časopis, co vymyslel soudruh Paroubek pro svoji osobní propagaci a ve kterém budou šířit ty jediné skutečné nepravicové pravdy? Že bychom bu byli konečně ušetřeni nekonečného seriálu "co špatného je na Klausovi"?
30. 09. 2010 | 00:12

Alex napsal(a):

DDD
Vy budete argumentačně jen to DDT. Argumenty nemaje vypouštíte jen ty jedy jedy. Vaše okolí Vámi musí být nadšeno. Není nad to být od lidí jako Vy - ale hodně daleko. Bohužel i takoví lidé jsou a holt budou. Rozhodně Vám Váš způsob bytí nezávidím a jak jsem napsal už vůbec ne Vašemu okolí.
30. 09. 2010 | 06:50

hanah napsal(a):

Pepino Řepová

Jo, patrně Vám uniklo, že mě vtipný Karel Matoušek odhalil coby Jakla.
Musela jsem mu vysvětlit jak to dělám, že se nikdy neseknu a nenapíšu jako chlap :-)
30. 09. 2010 | 09:19

scientist napsal(a):

jediný důvod, proč komentovat Klause je fakt, že je prezidentem. Intelektuálně a znalostně totiž nehraje ani druhou ligu...
30. 09. 2010 | 17:50

Zacheus napsal(a):

"Nemůžeme ke světové vládě dospět nějakým jediným velkým krokem... Cesta k tomuto cíli představuje proces, během něhož se rozsah demokratické spolupráce bude postupně rozšiřovat...krok za krokem, stupeň za stupněm, kamínek za kamínkem..."

prohlásil Zbigniew Brezinsk, v roce 1995.
30. 09. 2010 | 18:40

Zacheus napsal(a):

..Brezinski...
30. 09. 2010 | 18:41

Xmen napsal(a):

Mám obavu, že se Novy světový řád, globalní vládnutí nebo správa - tomu si řikejte jak chcete dostává do čím dál větších problému.
Lidi si začínají uvědomovat co jsou skupiny jako Římský klub, Bilderberg skupina, Trilaterální komise - co jsou zač.
Myslel jsem, že odborník na genocidu je právě Římský klub!

http://www.reformy.cz/zprav...
http://www.reformy.cz/zprav...
01. 10. 2010 | 04:11

Xmen napsal(a):

Jinak vaší učast na bilderbergu i podílení se na snaze znesveprávním prezidenta vám nikdo neodpáře.
http://www.reformy.cz/zprav...
01. 10. 2010 | 04:14

Karel Matoušek napsal(a):

hanah
Co na mě víte? Ven s tím. Kromě toho, že jsem tu dlouho nebyl, tudíž s vámi vtipnými kikinofily nesdílím váš robustní smysl pro humor. Budu muset chodit do kina na výtečné české komedie nebo si číst a podtrhávat ve Fragmentech, kde furt jede na stojáka paní Haslingerová, abych si jej vypěstoval. Měj se, Láďo. :)
01. 10. 2010 | 10:45

hanah napsal(a):

Karel Matoušek

Vtipálek.
Víte, že se mi podle fota docela líbíte ?
A co vím ? Že jste kradl. :-)

hezkej víkend, Kájo.
01. 10. 2010 | 15:38

Mojo napsal(a):

Co na to říci? Asi jen: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej"..
06. 10. 2010 | 06:24

Karel napsal(a):

Pehe, to je taková malá česká závistivá nula, která umí akorát útočit na úspěšnějšího, schopnějšího, vzdělanějšího, oblíbenějšího, chytřejšího Klause. Nic jiného neumí. Je mi ho až skoro líto.
16. 03. 2011 | 14:27

odchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality articles here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:55

Hahn19Lindsay napsal(a):

freelance writer
29. 06. 2011 | 14:23

Margery34Harvey napsal(a):

freelance writer
02. 07. 2011 | 10:03

HicksCarla napsal(a):

freelance writer
23. 07. 2011 | 23:53

car insurance virginia napsal(a):

You can certainly see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance in virginia</a>
10. 08. 2011 | 11:09

Lady Jane napsal(a):

Autor článku si zřejmě myslí, že většina Čechů nemá mozek a nechá se krmit tím, že globální vláda je něco nezbytného a skvělého,přitom se opravdu nejdená o nic jiného, než o další totalitu a to mnohem horší, než v jaké jsme žili před rokem 1989. Síla národů spočívá v jejich jedinečnosti a kultuře, už teď vidíme, jak skvěle nám to "funguje" v Evropě, že? Takže je logické vytvořit ještě "větší" bordel, o kterém bude rozhodovat jeět míň lidí?? Ať je Václav Klaus jaký je, říká věci tak, jak jsou a to se samozřejmě Vám a Vašim "kamarádům" nelíbí, na rozdíl od Vás se snaží hájit zbytky naší suverenity, kdyžto Vy se s prominutím chováte jako prodejná děvka a je ostuda pro tuto zemi, že někdo jako Vy má české občanství...
28. 12. 2011 | 21:41

kolovrat napsal(a):

... kdyby mezinárodní společenství ponechalo vždy „řešení na vládách členských zemí“, asi by se ještě teď vraždilo v bývalé Jugoslávii... Tak tomu se milé Pehe říká pravda postavená na hlavu. Nejmarkantnějším výsledkem "blahodárné" akce tzv. mezinárodního společenství (tj USA a jejich satelitů) je největší vojenská základna USA v Kosovu. No nic, hlavně že to sype, že jo!
25. 07. 2012 | 06:03

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy