Reformy jako loupež

08. 03. 2011 | 09:56
Přečteno 17343 krát
Česká republika je zemí natolik zasaženou systémovou korupcí, že v podstatě žádné reformy ohlašované současnou vládou nedávají smysl, nebude-li korupce nejprve zásadně omezena. Jsou-li rozkrádány veřejné rozpočty v řádech stamiliard ročně, postrádají jakékoliv pokusy ozdravit státní finance legitimitu, neboť značná část ušetřených peněz se rozkrade.

Proč by si měli občané chtít utahovat opasky, jsou-li si vědomi skutečnosti, že peníze, které stát prý na nich potřebuje ušetřit v podobě škrtů a reforem, by si vláda mohla opatřit, kdyby omezila masivní rozkrádání veřejných prostředků?

V takové situaci dokonce není legitimní ani pouhé volání po zmenšení státních deficitů s pomocí škrtů, reforem a zeštíhlování státu, protože zmizí-li v černých děrách korupce ročně více než 100 miliard korun z veřejných peněz, jak ukazují různá data, pak by Česká republika i se svým údajně přebujelým sociálním státem, neměla v podstatě žádné deficity, kdyby systémové rozkrádání peněz určených pro veřejné zakázky vymýtila.

Problém je ovšem ještě vážnější. Výše popsaná situace by se totiž dala postupně napravit, pokud bychom mluvili o zemi, kde si politická reprezentace nejen uvědomuje hloubku problému, ale chce ho také řešit.

Současná politická reprezentace sice o problému, který ohrožuje samotnou stabilitu české demokracie, ví, ale řešit ho skutečně nechce, a vlastně ani nemůže, protože je jeho součástí. Boj s korupcí používá jen jako vějičku na voliče, ve skutečnosti neexistuje opravdová vůle zasáhnout samotné kořeny systémové korupce.

Důvod je prostý. Politické strany (zejména ty pravicové, které obhajují zájmy českého i globálního kapitálu) se už dávno staly jen nesvéprávnými agenturami pro obchodování s politickým vlivem. Samy jsou prolezlé korupcí: od místních organizací, kterých se různým způsobem zmocnili místní kmotři, až po nejvyšší patra, kde politici zastřešují zavedený systém, z něhož plynou peníze do stranických pokladen, a pravděpodobně i na soukromé účty mnohých politiků (nebo jejich příbuzných).

V systému, kde je v podstatě každá větší státní zakázka zmanipulovaná tak, aby se o výnosy z jejího předražení, popřípadě o nezákonné „provize“ z jejího zprostředkování mohli podělit různí podnikavci jak v byznysu, tak v politice, je bohužel na místě podezření, že cílem každé větší reformy, která se zdánlivě snaží ušetřit peníze státní pokladně, je ve skutečnosti jen najít ve veřejných financích další prostředky, které bude možné rozkrást. Nahlíženy z tohoto úhlu jsou „reformy“, ač jejich cílem je údajně ušetřit peníze státu, jen loupeží, protože většina takto ušetřených peněz se zase rozkrade.

Bohužel v takovém kontextu lze politiky, kteří „šetří“ (například na státních zaměstnancích nebo na obyvatelstvu v podobě plošného zvýšení DPH) rozdělit jen do dvou kategorií: naivky, kteří věří, že i přes všudypřítomnou korupci pomohou nakonec ušetřené peníze k ozdravění státních financí, a tím i celkové kondice českého hospodářství, a cyniky, kteří „šetří“ především proto, aby našli nové zdroje pro nenasytnou korupční hydru, jíž jsou součástí.

Systémová kleptokracie v českém podání má svoji ideologickou „nadstavbu“: schovává se za poučky o malém státu, škodlivosti údajně přebujelých sociálních dávek, individualismu, odpovědnosti každého z nás za vlastní osud. Využívá cynicky tvůrců veřejného mínění—novinářů, ekonomických expertů a PR agentur—k tomu, aby ospravedlňovali neoliberální reformy bez toho, že by se zamýšleli nad širším kontextem.

Mnozí tito lidé nemíní své zjednodušené poučování o malém státu, potřebě masivně šetřit, privatizaci penzijního systému, nebo žádoucí flexibilitě pracovního trhu, zle. Jsou produktem intelektuálně poněkud zploštělého prostředí, v němž se pořád dokola opakované neoliberální formulky, které zamořily v posledních dvaceti letech veřejný prostor nejen u nás, staly myšlenkovou šablonou—a to i kvůli neexistenci smysluplné alternativy, způsobené, mimo jiné, lacinou, i když vzhledem k historickým konotacím částečně pochopitelnou démonizací levice.

A samozřejmě jsou působeny i intelektuální a hodnotovou vyprahlostí demokratické levice u nás, k níž přispěla nejenom výše zmíněná démonizace, která dlouho činila skutečně autentické levicové přemýšlení „podezřelým“, ale také postkomunistický oportunismus mnoha „levicových“ politiků v prvních dvaceti letech po pádu komunismu. Ten notně přispěl k tomu, že se zejména sociální demokracie stala mnohem více součástí neoliberálně ospravedlňované kleptokracie než její alternativou.

Vrátíme-li se ale k ideovým proponentům „autentického trhu“ bez přívlastků, je téměř dojemné nyní sledovat, jak si někteří z těchto lidí si začínají uvědomovat, že jejich dobře míněné, neboť idejemi vedené představy o „správném“ fungování moderního státu, narážejí do zdi kleptokratické reality. Někteří zhnuseně opouští ten či onen poradní orgán pravicových vlád, neboť ke svému překvapení zjišťují, že vážně míněný boj s korupcí je v institucionalizované kleptokracii až na posledním místě.

Jiní s překvapením zjišťují, že hlavním záměrem například reformy penzijního systému není skutečně systém zlepšit, ale vytvořit kouřovou clonu pro masivní vyvedení státních prostředků do rukou kapitálových fondů „spřátelených“ s politiky. A jelikož v korupcí již značně vydrancovaném státním rozpočtu nejsou prostředky, zaplatí pravicová vláda tuto loupež plošným zvýšením DPH.

Hořekování mnohých pravicově orientovaných komentátorů a ekonomů, včetně některých členů vládního NERVu, že takto si důchodovou reformu nepředstavovali, je ovšem zároveň trapné. I lidé jen průměrně prozíraví by dávno viděli, že byli cynicky využíváni mocnými ekonomickými zájmy a některými politiky coby „užiteční idioti“, kteří svým opakováním pouček, o nichž by mělo smysl možná vést skutečnou debatu ve zdravé demokracii, připravili pro nejnovější tunel půdu.

Bohužel je jisté, že jakákoliv snaha reformovat zásadně cokoliv, co má dopady na státní finance, musí v současném systému skončit fiaskem, protože před tím, než jakákoliv vláda vůbec vysloví slovo „reforma“, musela by se rok dva věnovat zcela vážně boji s korupcí tak, aby nebylo v budoucnosti možné masivně zneužívat státní zakázky, a aby privatizace nejrůznějších státních funkcí nebyla jen zástěrkou pro zmanipulované, nelegální obohacování určitých skupin.

Reformátorské úsilí bez výrazného potlačení systémové korupce se dá přirovnat ke snaze lékařů, kteří doporučují pacientovi s rakovinou například ranní rozcvičky, běhání a vitamíny, aniž by skutečně léčili rakovinu.

Reformy uskutečňované současnou vládou nemohou v prostředí systémové korupce než přispět k další mafianizaci státu, protože velká část prostředků generovaných nebo ušetřených reformami bude rozkradena, čímž se dále posílí moc těch , kdo tento korupční systém provozují a organizují.

Tento vývoj nemá zdánlivě řešení, zejména pokud ani demokratická levice nevybředne z logiky mafiánského kapitalismu. Má k tomu sice šanci, přičemž prvním krokem by mohl být nadcházející sjezd ČSSD, ale existují důvody k opatrnosti. Síla struktur spojených s českou kleptokracií se nakonec možná ukáže být i na levici silnější než síla idejí.

Pokud se taková politická obroda, která by mohla následně mít vliv i na pravou stranu politického spektra, nezdaří, čeká českou demokracii pravděpodobně zásadní střet. Veřejnost ožebračovaná mafiánským kapitalismem se nakonec vzbouří. A z historie víme, že spontánní vzpoury, probíhající mimo koridory zaběhnutých politických mechanismů, přinášejí rozvrat, ne řešení.


Deník Referendum, 8.3.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pich napsal(a):

Je proto nejdůležitější zvýšit všeobecné úsilí v boji proti "rudému nebezpečí".

Jenže mnohdy to skončí rodinným rozvratem, jako u Etzlerů, kdy ho jeho Vilma nakopla do zadku. On před tím vyzval diváky TV, aby se dívali na jednu z těch veleděl a dodal, že i takto se dá bojovat proti té hydře v rudém hávu.

Teď už dvacet let žijeme v době, která v mnohém překonala poměry v první demokratické republice. Lidé pamatujíc si onu dobu mezi dvěma světovými válkami, pomohli pak v roce 47 k moci "rudým", kteří pomoci rychlých revolucionářů z řad holičů, hokynářů, krejčích či jiných příslušníků "dělnické" třídy, rozpoutali pak teror, který se stal základem budoucího odporu.
Neznám totiž ani jednu ikonu bývalého režimu, která by se předtím živila prací svých rukou. Pamatuji si všechny ty "soudruhy" přesedy ZV KSČ, ROH či SČSP, coby "dělnické" představitelé, kteří před vstupem do partaje byli živnostníky, pak přešli na měsíc "do výroby" aby se brzy stali vedoucími přestaviteli toho "předvoje".

Teď se zase nacházíme v předpokoji budoucí revolty, která pod nějakým ismem a třeba jinou barvou znovu nadělá v důsledku víc škody jak užitku.
A to jenom proto, že někdo je stále nenasytný v hovniválském úsilí, mít tu kuličku co největší.
09. 03. 2011 | 11:41

Federer napsal(a):

Pro 1234. Vas prispevek je velice zajimavy a ma logiku. Vite ono je to velice tezke kdyz si lide nechaji vyplachovat mozek nekym kdo hlasal, kricel, plakal a zpival ze chce demokracii a svobodu! Spekulovat se da se vsim a tak je to i s demokraticky svobodne spinavou politikou. Lide jsou jako stado ovci a to je pro vetsinu politickych zlocincu nejvyhodnejsi a bylo to tak vzdycky. Nejhorsi na tom vsem je to, ze nase deti jsou soucasti toho stada ovci a ze se stanou pouze otroky pro dalsi politickou masinerii ktera prijde na radu priste. Poslat Zlocince z Parlamentu a Vladu na Letenskou Plan? To by vetsine lidi Strach Nedovolil! Policie by nas mlatila tak jako vzdycky a dnes je na tom Policie o 100 procent lepe ma lepsi nastroje, techniku a Specialni Komanda proti lidem jak je rozehnat a mlatit. Ona vetsina z nas bude jenom mlcet a bude poslouchat at se deje co deje.
09. 03. 2011 | 11:52

rejpal napsal(a):

snowfox
Já taky polemizoval s jedním bodem.Důvodem není má příchylnost k ČSSD, jak se vám možná může zdát, jen si myslím, že nemáme pozlacovat zlaté vejce a máme svá hodnocení opírat o fakta. Nic více, nic méně. A krom toho je poukazování na ty druhé trochu OT vzhledem k momentální situaci v zemi i předmětu diskuse pod blogem.
09. 03. 2011 | 12:01

Tenco napsal(a):

Luba
Pinočet - osvícený diktátor .
Kdo ho osvítí a jak ?
--------------------------
V pondělí běžel an ČT 2 film o sicilské mafii.
Na základě osobního rozhodnutí jedné slabé dívenky, která si vedla deník o tom, co se děje v jejím okolí, došlo k monstrprocesu s Mafií.
Předpokladem k tomu, aby nedošlo k ututlání a zametení pod koberec bylo, že v zemi funguje justice a policie a dále to, že tajné služby plní své funkce. A to tak, že někdy poruší zákon - ano, poruší zákon. /Neboť dívenku unesly a to v době , kdy ještě nebyla plnoletá.Státní orgány jí zfalšovaly občanku./
To pak dokáže eliminovat i fakt, že stranické struktury jsou napojeny na Mafii.

Obávám se, že mnoho lidí však tuto odvážnou osobu pojme jako udavačku a jistě by se našly celé vagóny advokátů - jasných sokolíků :)), které by proces zhatily jen kvůli tomu zfalšovanému občanskému průkazu.

Demokracie zkrátka a dobře musí umět porušit i některé své zákony.
Pokud to slouží k tomu, aby byla obhájena a zachována jako celek. Funkční, smysluplný celek.

Neboli propiskou a ukazovákem Mafii oči nevypíchneš.
Potažmo pospíšilistickým legislativním kladívečkem.
:)))
09. 03. 2011 | 12:06

Bělohoubek napsal(a):

Nelze než souhlasit, je vidět, že se najdou i lidé, kteří to vidí ze stejné strany jako normální občan tohoto absurdního divadla.Jenom je škoda,že do oficiálních veřejnoprávních médií se tento názor nedostane.Nám opravdu pomůže již jen ta revoluce zdola.Dvacet let budovaná státní mafie se sama ekonomického a politického vlivu nevzdá.Natož pak svých tučných prebend.Jak pravil Fr. Ringo Čech již v 97 stačilo by kdyby se jen trochu starali o lidi.Jenže naši páni politici se starají jen o svá panděra.K jejich škodě, i na ně jednou dojde.
09. 03. 2011 | 12:29

Krtek napsal(a):

A.Michnikovi:
Napsal jste, že na komunismu je nejhorší to, co přijde po něm. Vzhledem k tomu, že komunismus jsme u nás vlastně ještě neměli, nanejvýše tak monopol vlády tzv. komunistické strany (jak napsal p. Viola), dalo by se možná spíše uzavřít, že parta Klausů, Topolánků, Nečasů, Čunků, Kalousků a spol. dělá vše pro to, aby nástup komunismu v Čechách co možná nejvíce urychlili.
09. 03. 2011 | 13:42

Lady Madona napsal(a):

Pane Pehe, výborný článek,tleskám.Znovu jsem se přesvědčila,že ještě všichni novináři nejsou ovlivněni produktem intelektuálně zploštělého prostředí.U mě patříte mezi vzácnou vyjímku a sice novinář,který pravdivě mapuje politickou situaci naší země,bez předsudků.
Můj názor je takový,že tato vláda je špatná neboť hájí pouze své zájmy a nepodniká žádné kroky pro záchranu našeho lidu.Ano lid volil,jak volil,ale bylo k dispozici něco jiného?...nového?...snad nová politická skupina VV,která slibovala ostatně,tak jako i jiné strany REFORMY?...Reformy...dnešní nejčastější slovo všude,kde se člověk podívá.Jsme krmeni polopravdami,ale co je nejhorší poslouchat neustále lži od lidí kterým jsme věřili.Jako obyčejný člověk říkám, že po 20 letech od převratu se nic nezměnilo,a proto se musíme postarat o změnu.Pod tím pojmem si představuji,že hlasy v podhradí značně sílí a taky pevně věřím tomu,že konečně se dav spojí a půjdeme na hrad a vypráskáme ty zloděje, kabátníky, mafiány.Když tady někdo psal,že se nic neděje,nemyslím si,že má pravdu,nebot akce lékařů D-O byla jedním z nejmasovějších akcí po "sametové revoluci"...a také si myslím,že lidé si pomalu,ale jistě začínají uvědomovat, že v jednotě je síla.Ano ovce se začaly pomalu,ale jistě formovat.Někdo ten masakr musí přece zastavit.Nejhorší na tom je,že oni své reformy začaly od lidí,kteří nejsou schopni se nějak dobře bránit,mám na mysli bezmocné,což je vrchol sprostoty. Další věcí je úplná likvidace střední vrstvy,která vždy dotovala státní kasu.Nechci se smířit s tím, že já mám zaplatit dluhy předešlých vlád, z nichž někteří jsou i v této současné vládě,mám na mysli křestana Kalouska, který je nám předkládán,jako spasitel státní kasy.Dnešní vláda nás masíruje řečmi o krizi v Řecku a že se k ní blížíme, ale kdo sleduje média, zjistí,že výše zadlužení ČR oproti Řecku je 38% ku 140%.
Jsme jako malé děti a proto bychom se už měli postavit na své vlastní nohy.Pryč s vládou,která nás chce ožebračit a udělat z nás své nevolníky.......na závěr si dovolím citát: Přístup k moci by měl být zakázan těm, kteří ji milují.(Platón)
09. 03. 2011 | 14:25

re napsal(a):

Rumcajsi...škoda slov
09. 03. 2011 | 14:27

Jan napsal(a):

kočka šklíba
trefa do černého.
Ale už to u bylo výše. Lidi musí do ulic.
Generální stávka "reformy" zastaví.
Jsme toho schopni?
09. 03. 2011 | 15:41

Javor napsal(a):

Také pana Pehe úplně nemiluji - ale pod jeho příspěvek se mohu zcela bez problémů podepsat.
09. 03. 2011 | 17:39

pawlos napsal(a):

Definice českého polistopadového politika - parazit,který pomalu ničí svého hostitele. Těmi hostiteli jsou české ovce. Nejhorší na tom je,že národ je rozdělen na "levo" a "pravo"....a pak si nadávají na diskuzích,kdo více nakradl....dalo by se říct,že pravdu mají oba "tábory"...za 20 let vládnutí pravolevých a levopravých bezpáteřních hajzlů a zlodějů je země v ( I ) a to i morálně....smutné.Strany ODS a ČSSD a jejich podržtašky volí tupé ovce, idioti a masochisté.
09. 03. 2011 | 21:43

Sláma napsal(a):

Doporučuji všem nezamířit rovnou na blogy a přečíst si analýzu redaktora Aktuálně p. Holuba. Jak z ní vyplývá, naše vláda se inspirovala daňovou reformou Bulharska. Vláda a NERV jsou znepokojeni, že je u nás vysoká cena pracovní síly (která je ovšem třetinová oproti Západní Evropě) a chce ji snižit. Jinak řečeno, peníze, které lidé získávají za svoji práci se zdají vládě vysoké a chce udělat vše proto, aby se snížily. Vláda tedy nechce zvyšovat konkurenceschopnost české republiky kvalitou práce, inovacemi a vyšší přidanou hodnotou, nýbrž jen cenou.
Pane Kalousku, pane Nečasi, myslím, že když jsme cinkali klíči na Letenské pláni, bylo našim cílem, aby se naše životní úroveň dostala na úroveň Německa, nikoliv na úroveň Bulharska! To jsme tu revoluci nemuseli dělat!
09. 03. 2011 | 23:41

kočka šklíba napsal(a):

Slámo, neměli jste cinkat ;).
10. 03. 2011 | 00:36

Sláma napsal(a):

To kočka šklíba:
Omyl! Řešení je prosté: budeme muset zacinkat ještě jednou!
10. 03. 2011 | 08:57

Adam napsal(a):

Topolánek dal Pavle při rozvodu 250 mil., takže si musel nakrást nejméně 500 mil. V soupisu majetku nechybí ani ta jachta a vila v Toskánsku, což naši investigativci neobjevili - stejně jako ještě větší zlodějny Béma, který si nahrabal ještě 4x více - no jasně, jejich chlebodárcům jako Bakala samozřejmě vyhovuje naše degresivní, lživě zvaná rovná daň.
10. 03. 2011 | 09:53

SuP napsal(a):

Rozhodně mi míň bude vadit, když někdo vydělá 2% na správě důchodového fondu, než když moudrý stát ze stejného fondu nechá prošustrovat procent 7. Ten rozdíl je zjevný.
10. 03. 2011 | 10:43

SuP napsal(a):

Jan -
Když byly volby, bylo teplo a stejně občani volit nešli. Co si slibujete od těchto plamenných výzev? Źe budete sedět doma u TV a koukat, co vám kdo zase vystávkuje?

Sláma - to samé.... Sice koukám, že "jste se nám tu dělal s revolucí" a nic z toho. Asi ten rozlet k německé životní úrovni trochu brzdí to, že 70% lidí nedosáhne na průměrný plat. Bude se muset těch 30% víc snažit (pane správče). Jenže to je nesmíte dojit ještě než to donesou domů.....
Zatím si tu můžete vyprávět, jak bohatých se zvýšení DPH nedotkne, protože mají mnohem menší žaludek než těch 70% podprůměrných, kterým zvýšení DPH bude eliminováno zase nějakými příplatky a slevami, které ovšem zaplatí v důsledku KDO? Ti kdo neplatí daně z příjmu, který "nemají" a na zvýšení DPH dostanou úlevu od státu? Oni ne.
10. 03. 2011 | 11:06

Anba napsal(a):

SuP - ale proč tolik rozhorlení na Slámu? Ten vás třicetiprocentní přece nedojí, dojí vás mistifikující Kalousek jistě přesně podle zákona a vy jistě přesně podle pravdy přiznáváte příjmy, daníte a neoptimalizujete. Jestli stát z toho vašeho pokryje výdaje na boje armády, nákup zbrojní techniky, která se vždy nevyvede, postaví dálnice (převážně pro vás třicetiprocentní), výdaje na soudce, policii (převážně na vaši ochranu), tak dobrá - ale nám a Pehemu vadí to, co se rozkrade a zašantročí (převážně pro třicetiprocentní nebo snad pro ty chudáky?to snad ne). Vám by to mělo vadit také, protože napětí ve společnosti nevede k ničemu dobrému pro nikoho, ani pro 30 nebo 70%.
10. 03. 2011 | 14:54

SuP napsal(a):

Anba -
Přesné. Jen nevím, jak jste došla k tomu, že právě TO mi nevadí? (tedy to, co si stát nechá svou blbostí ukrást navíc). Pravda, vadí mi to zřejmě míň, než těm, kteří doufají, že by dostali víc. Narozdíl od nich já nepředpokládám, že by mi míň sebrali.
11. 03. 2011 | 11:09

babiunequal čka napsal(a):

Bravo !!! Pehe ! A co bude dále? Návrh na řešení kde je? Nové volby? Zatknout všechny členy vlády? a konečně tam dosadit odborníky místo politiku !!! Jak to udělat?
NV
11. 03. 2011 | 13:14

Jeník napsal(a):

Modří absolventi VŠPMODS (večerní škola politického minima ods) jestli máte trochu soudnosti a nemáte v hlavách pouze modrý hnuj, tak musíte přiznat, že přihlouplý a duchem nevýrazný Nečas a jeho vláda zločinu má každý den nějaký nový průšvih. Je až neskutečné, jak jsou všichni ubozí a tupí, když si o sobě myslí, že dělají dobrou práci. Už i tunelpapá se na tu tupost a debilitu nemůže dívat a pořádně jim zatápí.

Nebylo by vhodné vzít do ruky hole a vyhnat ty neumětely a duchem chudé samozvance a zkrachovalce ?
12. 03. 2011 | 20:08

kocman napsal(a):

Všichni ti reformátoři jsou potomci Václava Havla(no dobrá,Bendy,Vondry,mnoha dalších)a (pokud jste mu pomáhal)Vás.
To už není důsledek socialisticky pokřivených paskvilů,to jsou kapitalisticky narovnaní(?) ekonomové a politici.
V prospolečenské činnosti našich nebo politiků kteréhokoli jiného státu není žádný rozdíl.
Jen hledají ve společnosti další zdroje,když už všechno v zájmu pokroku rozházeli.
Není nad čím brečet,jsou to vaše nepodařené děti.
13. 03. 2011 | 08:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy