Groupthink – psychopatologie skupinového myšlení a postdemokracie.

24. 01. 2013 | 03:25
Přečteno 22328 krát
"Souhlas a souhlasení až do úplného zblbnutí, to je nejdelší cesta k poznání pravdy."
Dominik Tatarka: Démon souhlasu.


V roce 1972 zveřejnil Irving L. Janis, profesor psychologie na universitě v Yale a emeritní profesor Kalifornské university, rozsáhlou studii o psychopatologii spojené se skupinovým myšlením, „Victims of Groupthink“.

Skupinové myšlení podle Janise potlačuje v zájmu shody skupiny nezávislost rozhodování jedince a jeho samostatnost. Dochází k tlaku na uniformitu a sebecenzuru. Soudržnost a solidarita ve skupině se stává důležitější hodnotou než reálné zvažování faktů. Členové skupiny projevují agresivní emoční reakce vůči kritickým pohledům mimo skupinu. Jsou způsobeny zastřeným, vytěsněným vědomím, že se člen skupiny podvoluje skupinovému myšlení a vzdává se nezávislého rozhodování. Proč má pak právo na samostatný úsudek uplatňovat někdo jiný…?

Teorii ponechám až těm, kteří to, co píši, dočtou až na konec.

Jistě jste už pochopili, že meritorně jde o blížící se prezidentskou volbu.

Čím je charakteristická?

Vysokou mírou emocionality ve vyjadřování a jednání příslušníků „groupthink Schwarzenberg“, podporujících bezvýhradně volbu Karla Schwarzenberga prezidentem.

Tato emocionalita podle mne vyplývá z frustrace ze současných poměrů, morálního rozkladu politické elity a nekompetentních vládních rozhodnutí. Ti, kdo si slibovali, že volbami nově vzniklých stran v roce 2010 dojde k nápravě poměrů, vymýcení „politických dinosaurů“, obrodě ODS v podobě Petra Nečase, usmívajícího se na plakátech s vyhrnutými rukávy bílé košile a slibujícího, že nepřipustí korupci ve vládě ani v ODS, se ocitli ve stavu psychické nouze (přiměřený je pojem z psychologie „double bind“ – všechny alternativy řešení se ukazují jako špatné).

Této sociálně psychologické situace využili lidé v pozadí, kteří vidí v prezidentské volbě dále rozšířený prostor k prosazení svých zájmů, a nabídli východisko – mesiáše, nezatíženého neduhy asociální a zkorumpované elity (historicky v Čechách dobře známou postavu krále Ječmínka).

Tvůrcům „groupthink Schwarzenberg“ se pak zdařilo vyvolat v části veřejnosti virtuální obraz nového, nezatíženého člověka, jakoby se zrodil z Matrixu. Jakoby Karel Schwarzenberg nebyl identický s Karlem Schwarzenbergem, který působil již ve vládě zatraceného Topolánka a v současnosti je místopředsedou vlády (předsedou TOP09, pobočníkem Miroslava Kalouska), jedním ze tří lídrů současné vládní koalice, která rukou společnou a nerozdílnou, včetně ruky Karla Schwarzenberga prosadila:

1. Omezení valorizace důchodů s vědomím, že se jedná o sociální skupinu s nízkou schopností sebeobrany.

2. Návazně zvýšení DPH, které vedlo k růstu cen základních potravin, léků, knih – postiženými sociálními skupinami jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi a důchodci.

3. Tzv. penzijní reformu, která vytváří prostor pro silné kapitálové skupiny, do jejichž fondů bude vyvedena část zdrojů ze státem garantovaného penzijního systému. Soukromé penzijní fondy jsou prokazatelně zákonem definované jako pasti – kdo jednou vstoupí, nikdy nevystoupí, byť by seznal, že účast v těchto fondech je pro něj nevýhodná. Třicátníci, kteří dnes vstoupí, se chovají analogicky, jako kdyby si ukládali peníze na třicetipětiletý vklad, bez možnosti výběru a úvěrují tak spolu se státem soukromé vlastníky fondů. Výhody, kromě výhodné alokace přebytečného kapitálu kapitálových skupin, nebyly nikdy objasněny.

4. V rámci „rozpočtové odpovědnosti“ prosadila tzv. církevní restituce, jejichž důsledkem musí být v dalším období další škrty ve výdajové části státního rozpočtu, nebo nedodržení slibované maastrichtské hranice 3% deficitu vůči DPH. Již v této souvislosti bylo zveřejněno nemálo právních analýz, poukazujících na riziko prolomení hranice roku 1948 a dekretů prezidenta Beneše.

5. Volební kampaň TOP09 (tedy předsedy Karla Schwarzenberga a místopředseda Miroslava Kalouska) do Sněmovny v roce 2010 měla vůdčí slogan - pokusme se společnými silami deficit, vycházející na jednoho občana, v následujících čtyřech letech minimalizovat. Složenky, rozeslané občanům, zněly tehdy na částku 121.000,00 Kč na osobu. Od voleb se za dva roky působení této vlády podařilo deficit „minimalizovat“ na cca 160.000,00 Kč (se započtením pouze státního deficitu, nikoli deficitu souhrnu veřejných rozpočtů).

6. Poslední dva ministři za stranu TOP09, jíž je Karel Schwarzenberg předsedou (první byl kvalifikací zubní lékař s utajovaným podnikatelským pozadím; druhá pak družinářka s kompetentností přiměřenou původnímu působení), byli zjevným výsměchem kultuře jako celku. Omluvil se pan předseda za tyto nominace?

Zdá se, že část tzv. „kulturní fronty“ (jak se sami nazvali) v rámci „groupthink fanklubu“ tuto skutečnost z vědomí vytěsnila.

7. Tvůrci volebního plakátu Karla Schwarzenberga jeho jménem slibují obnovení důvěryhodnosti České republiky v zahraničí. Patrně nabízejí jiného Karla Schwarzenberga, než je ten, který v pozici ministra zahraničí pečuje o důvěryhodnost České republiky již několik let. Kdyby to nebyl jiný Karel Schwarzenberg a kdyby Česká republika byla v zahraničí vnímána jako nedůvěryhodná, ten původní by přece musel reflektovat svůj díl odpovědnosti, což by se v praxi projevilo jinak, než kandidaturou na funkci hlavy státu (doporučuji nezaměňovat v zahraniční politice svébytnou nezávislost a patolízalskou devótnost).

Je uvedený slogan spindoktorů pana Schwarzenberga akceptovatelný mimo okruh „groupthink fanklubu“, jehož členové se vzdali jakéhokoli zbytku kritického myšlení?

8. Tlak na „disidenty“, připomínající nechvalně známé „rezoluce pracujících ze závodů“ z minulého režimu, je dostatečně prodemonstrován „rezolucí některých pedagogů Karlovy university“ (sic!!), zdivočelou difamační kampaní proti V. Klausovi ml., či (posléze odvolávanému) veřejnému vyhlášení nepřátelství M. Dejdarovi autory seriálu „Zdivočelá země“ – obojí má být bezesporu výmluvným varováním, že vybočení z „groupthink fanklubu Schwarzenberg“ může být sankcionováno nejen ostrakizací, ale i existenčně. (Nu, konec konců, osoba, skrývající se za nickem Čochtan, mi dokonce v diskuzi k mému blogu opakovaně vyhrožuje dalším atentátem a lituje toho, že jsem nebyl zabit – věru knížecí noblesa).

9. Současná vláda je vládou prokázané korupce ministrů, kteří museli vládu, jejímž prvním místopředsedou je pan Karel Schwarzenberg, opustit. Neslyšel jsem od něj jediné kritické slovo na adresu člena strany, jejímž je předsedou, asociálního exministra TOP 09 Drábka s jeho "nucenými pracemi" a „S“ kartami s velice temným pozadím monopolního disponenta nejen s účty příjemců sociálních dávek, ale posléze i účty důchodů a s konečnou platností disponenta s chráněnými osobními údaji statisíců občanů).

Dokonce neřekl kritické slovo ani k tomu, že týž ministr, spřízněný s ním volbou, vyplatil do vazby z korupce obviněnému náměstkovi Šiškovi statisícovou prémii z veřejných peněz.

A neřekl ani slovo, když pan premiér vyplácel své spřízněné duši z týchž veřejných peněz 180 tisícové prémie. Poptal se třeba na plat vysokoškolského docenta, či profesora – já vím „to děvče dře jako kůň“…

10. Pan Schwarzenberg řekl, že okamžikem zvolení prezidentem se vysvlékne ze stranické příslušnosti a oblékne nadstranický kabát. Vysvlékne se i z odpovědnosti za TOP09, jejímž je předsedou a za nekompetentní vládu, jejímž je místopředsedou a ministrem? Byť v kraji je převlékání kabátů uznávaným folklórem.

I tento absurdní slogan „groupthink fanklubu Schwarzenberg“ polyká část veřejnosti bez zaváhání. Jakoby naplňoval prorocký titul knihy Irvinga L. Janise „Oběti skupinového myšlení“, o níž jsem se zmínil na začátku.

Možná je něco pravdy na tom, co poněkud příkře napsal k tématu filosof Václav Bělohradský:

„Politické dějiny Čechů jsou neúspěšné, to je realita, za necelé století jsme měli osm států, jestli dobře počítám. Volit „pana knížete“ je symbolická negace našich dějin, které se nám moc nepovedly, jsme z nich unaveni, jsme v pokušení zvolit si (alespoň na chvilku) snění o tom, že jsme ještě poddanými a píšeme ponížené supliky dobrému pánu. V politice ale platí neúprosně tato zásada: i mizerná realita je lepší než krásný únik před ní…“
In: http://www.facebook.com/stepan.kotrba/posts/3674571162977

Má poslední poznámka k volbě prezidenta je emocionálně osobní.

V debatě kandidátů s Milošem Zemanem se Karel Schwarzenberg v ČT vyjádřil k otázce Němců, odsunutých po válce z pohraničí. Řekl, že prezident E. Beneš by měl být podle současných kritérií dodán před tribunál do Haagu.

Jde o neskutečně skandální a neprominutelný výrok. Pan Schwarzenberg je diplomat a jistě neříká nepromyšlené věci. Ptám se: komu byl ten výrok adresován? Byl to snad nějaký slib do budoucna? Reakce některých rakouských a německých tištěných médií se dostavila neprodleně.

Pan Schwarzenberg ani slovem nezmínil historicky nevývratnou skutečnost, že odsun (transfer) byl zakotvený v mezinárodně platných dokumentech jako reakce na děsivé řádění nacistů, na němž se podíleli i Němci z pohraničních území Československa.
Nezmínil se ani slovem, že jako první žádala o odsun všech Němců z odstoupeného území již na podzim 1939 polská exilová vláda v Londýně. Že zásadní souhlas s transferem německých minorit ze střední a jihovýchodní Evropy vyslovila britská vláda již v roce 1942, o čemž byl prezident E. Beneš informován britským ministrem zahraničí A. Edenem v červenci 1942. Že v květnu 1943 dal souhlas k celkovému odsunu Roosevelt při Benešově návštěvě v USA. A v témže roce se připojil SSSR.

Nezmínil se ani slovem, že odsun Němců z Československa, Maďarska a Polska byl schválen na mezinárodní konferenci v Postupimi. Že kromě uvedených zemí byli Němci odsunuti také z Holandska, Francie, Itálie, Belgie a Lucemburska.

Kdyby pan Karel Schwarzenberg studoval méně předpojatě historii, nebo se vyjadřoval dostatečně konzistentně, vyslal by před soud pro válečné zločiny E.Beneše až v pozadí za F.D. Roosweltem, W. Churchilem, A. Edenem, polskou exilovou vládou, o Stalinovi nemluvě.

Jak může být pan Schwarzenberg mým prezidentem, když v rámci politování nad odsunem Němců neodsoudil vyhnání tisíců Čechů z pohraničních území v roce 1938. Patřili k nim i moji rodiče (můj otec byl notářem v Dobřanech u Plzně). Nestačili si na útěku odvézt ani celé zařízení a pro moji maminku byl útěk před hnědými ordnery celoživotním traumatem.

Mého dědečka, Dr. Ing. Leopolda Procházku, českého buddhistu, věznilo plzeňské gestapo, kde se brutalitou vyznamenali místní Němci. Pak ho odvlekli do Drážďan a odsoudili za „vlastizradu“ (jak absurdní!!) a umučili v káznici. Prezident E. Beneš mu po válce udělil Válečný kříž in memoriam.

Jak může být pan Schwarzenberg mým prezidentem, když nepovažoval za nutné nejprve politovat české oběti. Jak se mohu smířit s tím, že by se snad prezident Beneš měl zpovídat na lavici obžalovaných se zločinci Kaltenbrunerem, Frankem, Göringem etc.? Nebo by tam měl sedět i můj dědeček za „vlastizradu“ III. Říše?!

To je nepřijatelné přepisování dějin, bagatelizace nacistické genocidy, na níž se podíleli i Němci žijící v pohraničí státu Československo, deklarující masově „Heim ins Reich“.

Možná svých slov teď pan Schwarzenberg lituje. Nebo lituje jen své upřímnosti?! Nebo má pro tento názor hlubinné rodinné kořeny.

Zájemce v této souvislosti odkazuji na knihu Paula Polanského „Bouře“. Autenticitu by snad mohl potvrdit Petr Pithart, či Fedor Gál, kteří jsou v recenzi knihy citováni.

A nyní se pro zájemce obloukem vrátím k teorii.

Úvodem citovaný profesor university v Yale Irving L. Janis, definuje v knize „Victims of Groupthing“ podmínky pro vznik sociální psychopatologie skupinového (davového) myšlení:

• Vysoký sociální stres a celebritami vyvolané přesvědčení, že existuje nízká naděje na lepší řešení, než je to nabízené.
• Schopnost vůdců skupiny uměle izolovat členy od informací, které by mohly vést ke kritickému přehodnocení.
(Vůdcům při tom efektivně sekundují vlastníci médií, včetně internetového miroru Práva, Novinky a tištěného Práva samého, které je již delší čas ochotným mediálním kanálem pro několikastránkové apologetické rozhovory s Miroslavem Kalouskem).

• Skupina je pod tlakem, protože k rozhodnutí je třeba dojít rychle.

Profesor psychologie na universitě v Pennsylvanii, Clark McCauley (zabývá se m.j. psychologií teroristických skupin) definoval příznaky, které svědčí o syndromu „skleníkového efektu“ a skupinového myšlení. Mezi ně zahrnul mimo jiné:

• Nepochybnou víru v morální hodnověrnost skupiny.
• Sdílené stereotypy pohledu na oponenty, vnímání oponentů jako slabých, nehodnotných, méněcenných.
• Silná autocenzura, všichni se tváří, že souhlasí.
• Tlak na disidenty, aby se přizpůsobili.
• Opomenutí prozkoumat rizika přednostního výběru.
• Opomenutí znovu hodnotit zpočátku zamítnuté alternativy.
• Regulované vyhledávání informací. Ty, co se nehodí jsou potlačené nebo vytlačené.
• Výběrová zaujatost ve zpracování dostupných informací.
• Emocionální reakce vůči kritickým pohledům mimo skupinu, projevující se zvýšenou agresivitou, která je způsobena zastřeným, vytěsněným vědomím, že se příslušník skupiny podvoluje skupinovému myšlení a vzdává se nezávislého rozhodování.

"Groupthing" a psychóza, vyvolávaná a živená vlastníky médií, vytváření obavy ze sociálního vyloučení a ordnerské útoky na existenci jinak smýšlejících lidí, jsou příznačnou součástí postdemokracie, v níž je nezávislé kritické myšlení zaháněno do kouta. Výsledkem může být jen nová vlna kocoviny.

Odkazy:
Irving L. Janise: „Victims of Groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes.“ ISBN – 13: 978-0395317044 (2. vydání 1982).

McCauley C., Moskalenko S.: „Friction: How Radicalization Happens to Them and Us“
ISBN – 13: 978-0199747436

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel napsal(a):

Tohle mohu podepsat, do puntíku.
24. 01. 2013 | 05:01

Slonková provdaná Srbová napsal(a):

Redakce Aktuálně.cz, se od tohoto textu zásadně distancuje, my chceme Karla! Když onje tak noblesní!
24. 01. 2013 | 05:16

David napsal(a):

Nezbývá než souhlasit....je jen nabíledni, co se bude dít až bude Karl zvolen....mohli bychom platit kompenzace německým a rakouským vysídlencům....však co....ono se to lidem nějak zdůvodní....vláda i sněmovna v koaliční sestavě zasedne třeba po půlnoci a dnešní "nadšení" mladí podporovatelé pana Karla se budou jen divit k čemu byli zneužiti....život je naučí....
24. 01. 2013 | 05:23

Sylva Šauerová napsal(a):

"Řekl, že prezident E. Beneš by měl být podle současných kritérií dodán před tribunál do Haagu. Jde o neskutečně skandální a neprominutelný výrok."

Ne, pane Svobodo, slova Karla Schwarzenberga jste, předpokládám, že náhodou, necitoval přesně, výrok totiž zněl : "Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by se tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, ocitla v Haagu." Nikoliv tedy, jak nesprávně píšete, že "E. Beneš by měl být ..." (citace podle ČT, rovněž ČTK).
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/schwarzenberg-odsun-nemcu-byl-uplatnenim-principu-kolektivni-viny/890348

Smyslu Schwarzenbergových slov ale porozuměl každý, kdo porozumět chtěl : Za stejné činy, které kdysi inicioval Beneš (t.j. etnické čistky založené na principu kolektivní viny), byl např. v Haagu souzen Miloševič. Citujete-li, citujte, prosím, přesně.

Karel Schwarzenberg k věci dále dodal, cit. : "A já bych chtěl opravdu citovat Václava Havla, který říkal, že bohužel jsme byli taky nakaženi bacilem nacismu, když jsme spoluobčany i ty, kteří byli nevinni odtud vyhnali. Něco jiného bylo s těmi, co se provinili proti republice. Ale připomínám, že jich spoustu nezradilo nikdy republiku. Já vím například do kumpačky mého otce, protože uměl dobře německy, tak němečtí branci, byli obyčejně v jeho kumpačce, během mobilizace nastoupili všichni, ani jeden nechyběl. Připomínám, řekněme horníky v Mostu a jiné členy sociálně demokratické strany, nebo taky částečně komunistické strany a věru nacisté nebyli. Přesto všichni na to doplatili. Připomínám taky, že například podíl sudetsko-německého kléru v koncentráku a na popravištích byl větší, než v Německu či Rakousku. To si člověk musí uvědomit, ta fakta. Historie je poněkud složitější, než si myslíme. Že jsme uplatnili tento princip kolektivní viny, neohlíželi se, že jestli jeden byl, někdo byl loajální k republice, nebo jestli se provinil, to je to, co našim předkům vyčítám. Tehdá jsme opravdu závažně pochybili. A na tom trvám” (ČT, předvolební prezidentská debata, 17. 1. 2013).

A ještě poté, co byl lživě Milošem Zemanem obviněn z toho, že hovořil o "genocidě Němců" : "Nikdy nemluvím o válečných zločinech Edvarda Beneše ani genocidě sudetských Němců. Na tom trvám. Dneska jsou takové činy, co se stalo po válce, odsuzovány. To je něco jiného," řekl Schwarzenberg (debata MfDnes, 22. 1. 2013).

Zpět ale k blogu : Článkem se okoušíte se, pane Svobodo, (m.j.) dále prodlužovat uměle vyvolané vášně, na nichž se politici Klaus za pomoci rodiny a prezidentský kandidát Zeman, ve spojenectví, které je v závěru kampaně nepřehlédnutelné, pokusili znovu vyvolat obraz nepřítele a udržet se na něm u moci. Budiž řečeno, že takové jednání je nepřijatelné. Není nutné studovat odborné knihy, aby normálně myslící člověk ve 21. století, 68 let po konci války, pochopil, že když jsou hnány statisíce lidí krajinou, něco není v pořádku. Není to omluvitelné ani tím, že předtím někteří z nich se podobně chovali nám. Model "vždyť on si začal" je chováním nedospělých lidí a jen dalším důkazem, že jsme se v uplynulých desetiletích ani náznakem nepokusili vrátit se k našim traumatům a veřejně diskutovat otázku naší viny. Jistě, odpovědnost je v této věci především na našich demokratických politických stranách, z nichž se právě v těchto dnech ozývá hluboké ticho, namísto aby se postavily čelem k problému a chování pánů Klause a Zemana, brnkajících v opakovaných vystoupeních a dalších a dalších návratech ke spornému tématu na nebezpečnou xenofóbní strunu, hlasitě odsoudili.

K odporné válce, kterou rozpoutali Klausovi se Zemanem, mlčí také celá ČSSD. Pokud si ale někdo říká „moderní levice“, měl by se vždycky stavět čelem nechutné fašizoidní špíně, vážený pane Svobodo.
24. 01. 2013 | 05:43

S.Š. napsal(a):

pokr.

Jistě, politická kampaň je záležitost primitivní a emotivní a oba zkušení politici se zaměřili na vyvolávání davových vášní jednoho konkrétního typu lidí. Historická či právní debata o odsunu Němců a o dekretech je věc jedna věc, volební kampaň věc druhá a možná, že si měl Karel Schwarzenberg právě slova o Haagu skutečně schovat do jiné debaty (připomím nicméně, že slova zazněla v ČT dne 17. 1. 2013 po sérii dobře připravených Zemanových otázek "Doporučoval jste Havlovi omluvit se sudetským Němcům, řekl jste, že sudetským Němcům je třeba vrátit občanství a majetek, je pravdou, že nad Vaším postupem vyjádřil radost B. Posselt ?", na něž nějak Schwarzenberg reagovat musel). Přesto se domnívám, byť na cit. výrocích možná prohraje volbu, že jeho slova, to přes jeho žbrblání, zazněla nahlas, že je slyšel každý a že je dobře, že zazněla.

V rozporu s Vámi si, pane Svobodo, nemyslím vůbec, že by vyřčeného Karel Schwarzenberg litoval, není proč. Může být na sebe pyšný. A alespoň někteří z nás také na něj.
24. 01. 2013 | 05:44

Targus napsal(a):

Svobodo, Svobodo, vy zas dostanete kartáč, jestli vám to za to stojí...
Když jsem poukázal na stádní reflex voličů (jedno kterých), okamžitě se našli tací, co mne označili za pako píšící o hovnech.
:-)
24. 01. 2013 | 05:45

Targus napsal(a):

To SŠ:

Paninko, vy tu účelově lžete.
V první verzi vypuštěné do světa minulý čtvrtek nebyla o letopočtu žádná zmínka, díval jsem se na to.

Nedělejte z nás stádo tupých hovad.
24. 01. 2013 | 05:48

Eva Jestřábková napsal(a):

Ještě mi chybí stejně dobré zhodnocení činnosti pana Zemana. Pak bychom zřejmě zvolali."Znovu a lépe" - neměli jsme dostatek informací. Ovšem kdo je chtěl mít, určitě si je najít mohl. Já bych lidi nepdceňovala. Ještě jednou k odsunu. Jeho lidské, nikoliv historické, vyhodnocení je opravdu hodně závislé od prožitého. Narozdíl od Vás pocházím z rodiny, kde maminka byla jako sudetská němka(po válce se psali s malým "n") odsunuta - vdova, s dvěma dcerami - 3,6 let a 80letou maminkou - tatínka ji zabili sovětští vojáci při prohledávání chalupy - vyhodili ho nemocného z postele. Její zážitky ze sběrného tábora před odsunem zcela odpovídají příběhům z filmu "Krev zmizelého". Utrpení se těžko měří a proto i pravda zůstane černobílá a pamětníci té doby se opravdu nedomluví. Zřejmě bude třeba počkat, až tito všichni vymřou - včetně vnoučat - a vrátit se k této historii znova. Poválečná doba byla zřejmě hodně divoká, emocionálně vypjatá, ale ani tak bychom se neměli bát nazývat věci pravým jménem. Vražda bezbranných by měla zůstat vraždou, ať se stala před válkou, či po válce. Mám na mysli vraždy civilního obyvatelstva
24. 01. 2013 | 05:52

S.Š. napsal(a):

Ještě vzkaz některým zdejším stabilním voličům České strany sociálně demokratické, totiž těm diskutujícím, kteří se na stránkách aktualne.cz i jinde po léta kriticky a masivně vymezovali proti prezidentu Václavu Klausovi a kteří dnes ohlašují volbu Miloše Zemana :
Všimli jste si vůbec, milí přátelé, že Václav Klaus, ač nikam nekandiduje, je ve volbě prezidenta ČR mimořádně čiperný ? Nevadí vám, že na Hrad se Zemanem kandiduje svým neuvěřitelným zapojením do kampaně vlastně i Klaus a že protiněmecké a obecně xenofobní emoce, které v hlavách mnoha spoluobčanů jsou s to spolehlivě zatemnit rozum, mají jen překrýt pochopení, jak je to vlastně s jejich spojenectvím ?
A tak Vám chci dnes už jen vzkázat, že volbou Miloše Zemana budete zítra či pozítří znovu volit Klause, a popírat tak všechno to, co jste na této stránce za léta napsali. Snad jste si toho vědomi. To až si příště zas budete stěžovat na Klause. Abychom si rozuměli.
24. 01. 2013 | 06:03

S.Š. napsal(a):

Targus :
Se stížností se obraťte na ČTK, pane Targusi.
Přeji pěkný den Vám i všem diskutujícím.
24. 01. 2013 | 06:07

Starej sionista napsal(a):

Sylva Šauerová je naše a my jí věříme, ona dělá pro nás dobrou práci!
24. 01. 2013 | 06:25

jozka napsal(a):

Zajimavy popis, diky.
24. 01. 2013 | 06:32

Skalder napsal(a):

Chtěl jsem něco napsat k odsunu, ale už to tu lépe vyjádřili jiní.
Možná by si měl pan Svoboda znovu přečíst to, co cituje o "skleníkovém efektu".
24. 01. 2013 | 06:37

minatomirai napsal(a):

Starej sionista napsal(a)
---------------------------------------------------
Paní Šauerová pouze opravuje autora bůogu tam, kde nechal průchod svým vášním a jednoduše řečeno lhal.
Takže má pravdu paní Šauerová.

K autorovi:
Eklujeme se mně vytahování našich předků umučených buď gestapem nebo urobotovaných na panstvích Habsburgů či jiných. Dejte svým předkům pokoj, laskavě, jsou to vaše soukromé vzpomínky a jistě jste dostal za dědu odškodné.
Naše rodina tedy ano, 5 tisíc. Možná to bylo proto tolik, že na svoji smrt jel v dobytčáku do Osvětimi a naúčtovali tam cestovné, nikoliv za roh do Brna.
U nás se o tom nemluví, byla za to polovina střechy kdysi, takže praděda je neustále jak s námi, tak i nad námi.
24. 01. 2013 | 06:37

kanibal napsal(a):

Seriálová hérečka Čvančarová v diskuzi na Nově včera těžce zaperlila, když žádala po Zemanovi omluvu za urážku žen ...
Zeman se musel asi hodně držet, aby neprones známou hlášku MUDr.Strossmayera:
"Kdyby hloupost nadnášela ,tak vy se tady vznášíte jako holubice!"
24. 01. 2013 | 06:38

Starej sionista napsal(a):

Něco z tisku o S.Š. (je to tam dost):

Tak třeba v novinách z roku 1996 se dá nalézt, jak Sylva Šauerová zlikvidovala tehdejšího šéfa BIS a jak vynášela pomluvy do médií. A nebylo to u ní poprvé. Ovšem musí se zajít ale někam do knihovny, tehdy ještě nebyly noviny běžně na webu. Našla se o tom na webu třeba tato zmínka zde http://nadrevo.blogspot.com/2011/03/byt-spionem-14dil.html:

"Devátý se stal součástí mocenských intrik v BIS a nedokázal se v nich orientovat. Navíc BIS stíhaly různé skandály a Devátý jim nedovedl čelit. V listopadu 1996 za dramatických okolností odstoupil ze své prozatímní funkce, když už předtím bylo jeho postavení silně otřeseno. Veřejně ho pomluvila i jeho vlastní zástupkyně Sylva Šauerová a pak s dalšími pracovníky BIS odešla do podezřelého Chemapolu Václava Junka, o němž tisk na základě údajných zpráv J. Rumla pro vládu neustále psal, že byl agentem rozvědky StB. Nic nemohlo rozklad kontrarozvědné instituce dokumentovat potupněji."

Pak Chemapol zkrachoval a ona si v diskusi na webu stěžovala, že už ji nikdo nechtěl zaměstnat. Bodejť!

Sylva Šauerová, je taková "hodná" potvora a vždy se jedná o nasazenou veš do kožichu. Nechcete ji někdo zaměstnat?


To jen pro informaci, ona je naše holka, co jí nevoní česká polka a chtěla by tady vídeňský valčík s knížetem.
Asi by se mu pak na Pražském Hradě starala o "bažanta".
24. 01. 2013 | 06:46

zemedelec napsal(a):

Pane Starej sionista.
Sylva Šauerová má tady sestru Silvii a ta píše úplně jinak.
Nezdá se Vám,že se pro Karla angažuje i BIS a ty zhrzení agenti jsou k máni vždy.
Zase někdo pustil nějaké odposlechy s Kubiceho krabice,akorát může vyskočit Langr,tady jde o něco jiného.
24. 01. 2013 | 07:03

Posseltova kvedlacka napsal(a):

Pani Sauerova nechutne lze. Jsou tady kruhy, ktere by chtely neplatnost dekretů, jak doslova prohlásil pan Schwarzenberg, to znamena uplatnovat nárok na odskodneni. Proto pak sva slova slova p. K.S, korigoval.
Soud v Haagu je pro valecne zlociny, genocidu zvlaste.
Za co jineho by tedy mel byt Benes souzen nez za valecne zlociny?
24. 01. 2013 | 07:07

dennis napsal(a):

Je zajimave, jak malo v diskusi zaujalo vlastni tema blogu: Skupinove mysleni a formy natlaku (na mysleni a chovani clenu i neclenu skupiny).

Samozrejme i clenove Zemanova klubu se snazi vytezit z metod "skupinoveho mysleni", co se da. Autor blogu se dnes jen pokusil popsat, jak "verohodne" pri povrchnim pohledu pusobi napriklad skupina vysokoskolskych aktivistu, kteri vidi spasu naroda v prezidentovi Schwarzenbergovi.

Nemohu se ubranit dojmu, ze vetsine lidi nejde o rozvijeni demokraticke formy vlady. Naprosta vetsina z nas se chce priklonit k nejake forme totality. Ta soucasna je totalita kapitalu a v nejblizsi budoucnosti se rezim bude utuzovat.

Jako Zeman je reprezentantem zakulisnich sil, tak je jim i Schwarzenberg. Rozdil mezi nimi je asi v tom, ze Zemana v nemecky mluvicich mediich jeste nepochvalili. Zato se s posmechem vyjadruji o prubehu kampane. Jiste bychom si mohli vzit priklad...
24. 01. 2013 | 07:08

Smělík napsal(a):

Já nechápu, kde ta naše kultrurní fronta nechala rozum. Ono jim fakt pořád nedochází, že s Karlem volí taky Bessera, Hanákovou, Drábka, Kalouska, ... a další z politického suterénu.
24. 01. 2013 | 07:17

lucie napsal(a):

pane svobodo, brilantně shrnuto!
24. 01. 2013 | 07:25

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Financování stran podle Karla

„Karel Schwarzenberg nám vysvětlil, jak se živí politické strany

Karel Schwarzenberg mluví jako pragmatik, jemuž prkotiny jako neprůhledné zbrojní zakázky spojené s jeho stranou nebrání ve vládním angažmá.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg poskytl pátečním Hospodářským novinám zajímavý rozhovor, v němž mimo jiné vysvětluje, jak to chodí se zbrojními zakázkami ve světě, tedy i u nás. Schwarzenberg natvrdo říká, že všechny jsou cinklé a že z nich jdou pěkné sumičky bokem, a to přímo na účty politických stran. Takové praktiky považuje za normální. „

„Na základě rozhovoru v HN však můžeme směle popsat, na co se nehodí významný politik, ministr, předseda strany a kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg. Stačí citovat:

„Dějinná zkušenost nám říká, že ve všech státech jsou zbrojní zakázky využívány k financování stran a jsou spojeny s velkými postranními poplatky. Vždycky na tom chce někdo vydělat, aby vládní strany něco dostaly.“

„Ministr zahraničí o sobě tvrdí, že je flegmatik. Asi ano. Zároveň je také pragmatik, jemuž takové prkotiny jako třeba neprůhledné státní zakázky, o nichž sám tvrdí, že z nich kape do politických stran, nebrání ve vládním angažmá a setrvání v politice. Schwarzenberg, od kterého by naivkové čekali, že takovou situaci bude chtít změnit, naopak status quo nemění a ani to nemá v úmyslu. Co z toho vyplývá? Mezi knížetem a Miroslavem Kalouskem je rozdíl leda v intenzitě emocí“

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/karel-schwarzenberg-nam-vysvetlil-jak-se-zivi-politicke-strany

Včerejší guru pravice Klaus je ještě zlatý proti dnešní modle českých pravičáků.
Pravičák odkopl Klause a klesl ještě do hlubšího bahna.
24. 01. 2013 | 07:33

Svině z Bechyně napsal(a):

Volím Karla!
24. 01. 2013 | 07:42

Jan Volf napsal(a):

Pokaždé jsem volil sociální demokracii, ačkoliv nejsem zaměstnanec a žádné sociální podpory a výhody jsem já ani moje rodina nikdy nevyužívali.
Ačkoliv mám výhrady, a je jich hodně, k panu Schwarzenbergovi-nechci na hradě dalšího podporovatele tunelářů, zlodějů, podnikatelů s minulostí Stb, KGB a dalších mafiánských skupin. To co se děje v posledních 20 letech zklamalo hodně lidí, kteří věřili v to, že se po roce 1989 nšco změní. Ano, změnilo se toho hodně, ale v řadě věcí spíše k horšímu. Pohrdání ke vzdělání, ke skutečné práci a vůbec k hodnotám-to je politika, představovaná V. Klausem a celou jeho rodinou, která by měla skončit ne na šibenici(jsem proti trestu smrti), ale nejméně na doživotí. Projevy V. Klause jsou většinou dobře schované lži, pohrdání "normálními lidmi-"vy pitomci, kteří jste naletěli na kuponovou privatizaci", neznám čisté a špinavé peníze- v době, v níž v USA se o špinavých penězích mluvilo jako o největším problému, neznám osobně pana V.Koženého-všichni diváci viděli v televizi, jak se během tenisového zápasu Klaus šel posadit k V. Koženému, kolem něhož široko daleko nikdo neseděl !!!- Jen samé lži a podvody-napojení na podnikatele kolem Junka a dalších, bývalých agentů KGB, kteří dnes podnikají ve velkém (firmy PENTA, majitelé Kellner a Křetínský by nikdy bez podpory Klause a dalších nemohli mít miliardy, těm špinavé peníze nesmrděly !!! Nevinní se špinavýma rukama- do stejné skupiny patří bohužel i M. Zeman!!! Váží si V. Klause a ten také M. Zemana podporuje !!! To je opravdu nejlepší spojení-ideální pro voliče sociální demokracie !!! Ale nejen pro ně, pro jakékoliv voliče, kterým není lhostejný další vývoj v této zemi. Napojení na M. Kalouska-to je argument proti K. Schwarzenbergovi- ale asi všichni zapoměli, jak si M. Kalousek ve většině věcí dobře rozuměl s V. Klausem (v poslední době ne vždy-ale je to jen politická hra- stejné pohrdání lidmi , stejná arogance a zpupnost).
A to je to hlavní, v čem jsou tito politici úplně stejní (Klaus, Kalousek , Zeman): Víra ve vlastní vyjímečnost, arogance k jiným názorům a vůbec ke všem ostatním lidem-to je základ všeho zlého- a u politiků jsou to velmi nebezpečné vlastnosti !!!
24. 01. 2013 | 07:49

dog dogmatic napsal(a):

Třeba by mohli pan Karel a pan Miloš vládnout společně a celý problém průběžně řešit během celého prezidentského období. Bylo by to poučné a někdy i zábavné. Škoda, že to nejde.
24. 01. 2013 | 07:52

Kolobezky sebou napsal(a):

agenti Mulder a Sauerova nastup do prace 8.brezna.
24. 01. 2013 | 07:55

duchovní otec napsal(a):

S.Š.
to je nářez.
Můžete se vyjádřit k bodům 1-9 ??
vypíchla jste poslední odstavec bodu 10, aby to bylo korektní
24. 01. 2013 | 07:58

Cech napsal(a):

Velmi se omlouvám ale přidávám jeden postřeh z posledního klání na němž mne opravdu zaujalo něco, čemu stále ještě nemohu uvěřit.
Nevím zdali je to pouze mé hodnocení, nebo zdali to vidí i ostatní.

Včera při oné poslední debatě Karel x Miloš jsem zcela záměrně abstraoval od:
a) Světového názoru
b) Politického přesvědčení
c) Podnikatelských aktivit
d) vměšování se všech médii

Zůstal pouze Karel a Miloš nic víc v onom šlechtickém souboji kníže x zeman.
Najednou jsem zůstal opravdu překvapený a nechtěl věřit svým smyslům,totiž v přímém přenosu jsem viděl, jak Karel Schwarzenberg narazil na svůj intelektuální strop.

Proto si dovolím tvrdit,že ne špatná příprava na duely je příčinou propadu Karla Schwarzenberga v kandidátských duelech ale mnohem nižší intelektuální strop, jak u Miloše Zemana je ta neoddiskutovatelná reálná podstata problému.
Prostě když už to výš nejde, tak ani sebevětší balík finančních prostředků nepomůže je tam strop a basta.
Nevím zdali je to pouze můj subjektivní pohled, nebo to překvapilo i více diváků.
24. 01. 2013 | 08:07

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Pro Jan Volf.
Jsi k smíchu.
Špinavé peníze nejsou jen dílo Klause, ale dílo české pravice včetně ODA, v které byl i Schwarzenberg.

Schwarzenberg je proti zrušení anonymních akcií, je proti majetkovým přiznáním, podporuje daňové ráje.

V tomto ohledu není Schwarzenberg lepší než Klaus, Schwarzenberg navíc díky tomu, že působí v byznysu, tak to politiky podle mne nepatří. Klaus alespoň přímo nepodniká, žádnou státní firmu si nezprivatizoval na rozdíl od Schwarzenberga. Schwarzenberg jako politik je v mnohem větším střetu zájmů než Klaus.
24. 01. 2013 | 08:08

je treba dat si slofika napsal(a):

dve debaty jsou na neho moc
24. 01. 2013 | 08:11

Kriminálník z Mírova volí Karla napsal(a):

Dobrej komentář,

kámo, ale my , tady s chlapama z Mírova, my volíme našho KARLA, ten nám dá aminu!!!!
24. 01. 2013 | 08:18

Korupčník ze Seychell volí KARLA napsal(a):

Soudruhu,

my, co jsem za vodou, my volíme KARLA
24. 01. 2013 | 08:19

Bob napsal(a):

Podepisuji celý text.
Nemohu se nevrátit k včerejší debatě na NOVĚ.
Opět neskutečná manipulace.
Hospody:
Liberec(příznivci K.S.)
Mladí, "úspěšní", vymydlení intelektuálové v slušné kavárně
Karviná(příznivci M.Z.)
4.cenová skupina, dělný lid, reportér zdůraznil 6 vypitých piv....
O výkonu jinak sympatické M.Fialové ani nemluvím (je toho na ni asi moc Voříšek...)

Docela mě pobavila J.Čvančarová svým vstupem, jak by její muž vyzval M.Z. na souboj, protože urazil ženy.

Podle mě jestli někoho tou pitomostí o právu první noci, šlechtě...urazil, tak to byl K.S.
24. 01. 2013 | 08:20

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Pokud někdo vytýká Klausovi špinavé peníze, a nevolá po zrušení anonymního vlastnictví akcií a majetkových přiznání na větší majetky, tak lže o tom, že mu vadí špinavé peníze.
Znovu opakuji špinavé peníze není jen Klaus, ale téměř celá česká pravice včetně Schwarzenberga a odchodem Klause se toho moc nezmění.
24. 01. 2013 | 08:21

to zaridi karel napsal(a):

bileho lva pro frau Tschwantczara hrabenku z melnika
24. 01. 2013 | 08:25

Vysedlina napsal(a):

Vážený soudruhu, autore blogu,
jako předseda KSČM? (viz tvůj životopis na této stránce vpravo nahoře) jistě víš, kdo do ...Souhlasu a souhlasení až do úplného zblbnutí... občany nutil, a vlastně jsi přímo důkazem dopadu těchto metod... Přeji ti příjemné a svobodné žbrblání. Zdá se, že ses narodil v 1990, ale nevypadáš na to.
24. 01. 2013 | 08:27

cinick napsal(a):

Paní Šauerová píše:
"Smyslu Schwarzenbergových slov ale porozuměl každý, kdo porozumět chtěl : Za stejné činy, které kdysi inicioval Beneš (t.j. etnické čistky založené na principu kolektivní viny), byl např. v Haagu souzen Miloševič. Citujete-li, citujte, prosím, přesně."
Seznamte se úplně přesně s článkem, Beneš byl pouze jeden z těch, kteří rozhodli na základě válečných zkušeností s Německem o jeho územním oslabení, neboť Nemecko vyvolalo válku v roce 1866, 1870, první a druhou světovou. Mimo jiné se Beneš snažil dohodnout na kompromisním řešení jednak s domácím odbojem a jednak s antihitlerovskou sudetoněmeckou emigrací (koho vlastně zastupovala ta antihitlerovská emigrace?!) U odboje byl odmítnut a sudetoněmecká emigrace prosazovala v Anglii velkou německou demokratickou mitteeluropu. V tom okamžiku si v Anglii uvědomili, že proti sobě by mohli mít někdy takovýto německý blok.
24. 01. 2013 | 08:27

Tschwantschara napsal(a):

chci thalii pohlavi si urazet nenecham
24. 01. 2013 | 08:28

Anna napsal(a):

Pod tento blog bych se podepsala.

Velmi bych se přimlouvala, aby už v posledních ročnících ZŠ byla tato povinná četba:

Nenechte sebou manipulovat
Nazare-Aga, Isabelle
Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit.
Zajímavé téma je u nás v knižní podobě zpracováno poprvé, ačkoliv do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme nezřídka. Nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či v politice. Manipulace nachází živnou půdu i v prostředí rodinném, v partnerských vztazích, v pracovním prostředí. Pro objekt manipulace je nejen nepříjemná, ale může mít i sociální a psychické důsledky. Kniha chce pomoci, jak se před manipulátory, někdy sympatickými a kultivovanými, jindy tyranskými, chránit. Popisuje způsoby chování a vlastnosti více než třiceti typů manipulátorů (jak manipulátor komunikuje, navozuje pocit viny, svaluje zodpovědnost na druhé, zasívá svár, jedná s despektem, staví se sám do role oběti, mění své postoje, jak je lhostejný k potřebám druhých)
), uvádí konkrétní životní příběhy i příklady dialogů v různých situacích a prostředích, jimiž se můžeme proti manipulaci chránit. Autorka nás však vede i k zamyšlení, abychom si uvědomili, že za každým podobným způsobem jednání nemusíme vidět jen manipulaci.
---

Brainwashing
Manipulace s myšlením
Kathleen Taylorová
Existuje vůbec brainwashing? Je možné ovládat mysl druhého člověka? Nejde jen o fantazii senzacechtivých novinářů? A nepodílí se právě noviny a jiná média na každodenním vymývání mozků? K. Taylorová ve své knize zkoumá nejrůznější aspekty kontroverzního a děsivého fenoménu brainwashingu, s nímž se západní civilizace poprvé setkala v padesátých letech 20. století v souvislosti s korejskou válkou.
24. 01. 2013 | 08:30

neo napsal(a):

Bob

Hospody:
Liberec(příznivci K.S.)
Mladí, "úspěšní", vymydlení intelektuálové v slušné kavárně.
Karviná(příznivci M.Z.)
4.cenová skupina, dělný lid, reportér zdůraznil 6 vypitých piv....
/////////////////////////

zapomněl jsi Bobe na to, že v Liberci bylo narváno, kdežto v Karviné byla hospoda poloprázdná, protže Zemana moc lidí nepodporuje a to ani v Karviné, kde je bašta rudých a oranžových.
24. 01. 2013 | 08:33

Paterik napsal(a):

Článek je sepsán klasickým způsobem - úvod se tváří věcně a nězaujatě, takřka vědecky. Zbytek článku je už normální politická agitace, splňující všechny atributy, popsané v úvodu, jen s opačným znaménkem.

Je zajímavé pozorovat, jak ta druhá světová dobře funguje i po téměř sedmdesáti letech. To je groupthink jedna báseň. Hlavně, že nám je Zeman zachová na věčné časy.
24. 01. 2013 | 08:36

Bob napsal(a):

Přes ten nářez, který si tu dáváme, jsem rád, že žiju v této zemi.
Kdybychom byli v Sierra Leone, už bychom vyzbrojovali desetileté děti, řezali si ruce, hlavy...
Naštěstí, zde pouze diskuse.
Aspoň něco pozitivního
24. 01. 2013 | 08:40

udělejte za dekrety čvan čáru napsal(a):

----------------------
24. 01. 2013 | 08:41

Bestia triumphans napsal(a):

Targus napsal(a):
To SŠ: Paninko, vy tu účelově lžete.
V první verzi vypuštěné do světa minulý čtvrtek nebyla o letopočtu žádná zmínka, díval jsem se na to. Nedělejte z nás stádo tupých hovad.

???
Nerozumím, Targusi.
Já jsem se také díval.
V tomto videu je rok zmíněn. A je to ta první debata, kde se začalo mluvit
Přepis z debaty na ČT:
Schwarzenberg: "Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to,co jsme v roce čtyřicet pět spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, by se ocitli v Haagu, kdyby tehdá ještě..."

https://www.youtube.com/watch?v=sKtAW8OXClQ

Možná, že byste se měl p. Šauerové omluvit...
24. 01. 2013 | 08:43

Petr z Tábora napsal(a):

Výborný a pravdivý článek pane Svobodu. Mediální hysterie vyvolaná na podporu pana Schwarzenberga se dá srovnat pouze s těmi za socialismu - v duchu hesla, kdo nejde s námi, jde proti nám. Je to logické, podporují ho jednostranně média vlastněná zahraničními majiteli a média pana Bakaly.

Na výroky pana KS už zahraničí hbitě reaguje :
Viz třeba včerejší prohlášení mluvčího rakouské vládní lidové strany, kde se najde i pasáž o odškodnění odsunu.
Nebo EK zahájila šetření ve věci výroku pana KS od vyřazení Arevy z tendru na Temelín - řekl to ne jen dříve než se jim to řeklo, ale dokonce dříve než padlo oficielní rozhodnutí. ČR za to může dostat velikou pokutu.
24. 01. 2013 | 08:45

Luba napsal(a):

Pane režisére,
napsal jste to hezky,
ale jestli si od svého článku slibujete, že se voliči pana Schwarzenberga nad svou volbou ještě zamyslí - zda se zamyslí, zda volí toho pravého - jste na omylu.
Naopak! Budou svůj chybný výběr obhajovat o to vehementněji!

Neboť,
slovy dr. Koukolíka:

"Jakmile o něco jde, tvrdíme o sobě, že jsme racionální, zatímco našemu protivníkovi to moc nemyslí. ..."

Byly provedeny dvě studie s protichůdnými výsledky, a s nimi byly seznámeny dvě pokusné skupiny osob s protikladnými stanovisky.

"... ta ze dvou studií, která odpovídá jejich názoru, byla "lépe vedena" a je "přesvědčivější", než je studie, která jejich názoru odporovala. Lidé postřehli chyby v těch studiích, které byly proti jejich názoru. Ve studiích, které svědčily ve prospěch jejich názoru, chyby nepostřehli. Kromě toho pevnost přesvědčení zastánců obou opačných názorů se po přečtení uvedených studií posílila.

Jinak řečeno: správná víra ve vlastní názor vypne rozum. Argumenty proti této víře ji posilují. ...

Náš rozum je kontrolován našimi emocemi, nikoli naopak. ..."

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121244562-jadro/207562235800007-ten-nas-mozek-politicky/video/

Tomuto všudypřítomnému psychologickému jevu se říká konfirmační zkreslení (confirmatory bias).

http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
http://psy2.ucsd.edu/~mckenzie/nickersonConfirmationBias.pdf

P.S.: Váš "groupthink" se týká uzavřených skupin. A voliči pana Schwarzenberga povětšinou takovou uzavřenou skupinou nejsou.
24. 01. 2013 | 08:46

dříve čtenář napsal(a):

Paní Šauerová, až vyhraje kníže a kalouskovi bude vznešeně odkyvávat ještě větší rozkrádačky a další amorální a asociální zákony, nechoďte si sem stěžovat. Celkem si ještě pamatujeme. I přes to, že je nám to plat prtné, že např. titíž umělci, kteří podepsali Antichartu jsou najednou největšími demokraty...
24. 01. 2013 | 08:48

au napsal(a):

Článek je samozřejmě přesný. Mám dva objektivní důvody pro volbu Zemana:
1) nemám rád totalitu a komunistickou už vůbec. Zeman proti komunistické totalitě odvážně a bez naděje na osobní prospěch vystupoval právě v čase této totality. Schwarzenberg nedělal nic, ačkoli měl všechny možnosti.
2) Nemám rád ODS a Klause už vůbec. Zeman proti Klausovi odvážně vystupoval po celá 90. léta, ačkoli média (a mnozí dnešní podporovatelé Schwarzenberga) se ho pokoušela zlikvidovat. Schwarzenberg nedělal nic.
24. 01. 2013 | 08:48

au napsal(a):

Zeman prostě nikdy nešel s davem. A to davu Čecháčků, kteří volí Schwarzenberga, samozřejmě vadí.
24. 01. 2013 | 08:49

noctem napsal(a):

Paní Šauerová, jestli tady někdo "uměle vyvolává vášně", pak jste to vy! A to ještě ve styl úvodníků Rudého práva padesátých let. "Uměle rozeštvané vášně", "odporná válka", "manipulace nachází živnou půdu"... silné, opravdu silné, přímo úderné. Ale taky demagogické a placaté, zkrátka "fráze jako lusk".
Nemohla byste nám teď prozměnu vysvětlit - když už jsme u těch vašich epitet a personifikací - přímo bytostní propojení pana knížete s panem Kalouskem?
24. 01. 2013 | 08:50

Petr z Tábora napsal(a):

K diskusi kolem odsunu:
Podstata je v tom, že zatím naši představitelé mluvili správně o tom, že Dekrety prezidenta republiky jsou vyhaslé.Pan Schwarzenberg hovoří o právní neplatnosti Benešových dekretů To je ovšem něco jiného, víří to léty usazené bahno a otvírá spousty souvisejících problémů. Včetně nápravy křivd, které to způsobilo.
Zlomyslný člověk by za tím mohl vidět i otázku obrovských zabavených majetků rodu KS.
24. 01. 2013 | 08:53

Lila napsal(a):

Paní S.Š., máte můj hluboký obdiv. Díky, přeji pěkné dny.
24. 01. 2013 | 08:56

Bestia triumphans napsal(a):

Luba:
Poslechl jsem vás a zamyslel se nad výrokem p. Svobody.
Zde: "(Nu, konec konců, osoba, skrývající se za nickem Čochtan, mi dokonce v diskuzi k mému blogu opakovaně vyhrožuje dalším atentátem a lituje toho, že jsem nebyl zabit – věru knížecí noblesa)."

???
Takže Čochtan vyhrožuje Svobodovi a Svoboda to ironicky označí jako knížecí noblesu.

Milý Lubo,
A teď se zamyslete vy.
Není to krásný příklad demagogie?
P.S.
Omlouvám se, ale nestih jsem vám odpovědět na vaše obvinění Veselovského, Roithové atd. Vaše odpověd už mezitím zmizela ve víru diskusí...
24. 01. 2013 | 08:56

mluvka napsal(a):

pane Svobodo,tenkráte když jste si dal cíl pokusit se udělat z komunistů lidi,v té době stáli na kraji společnosti,klepali se strachem co s nimi bude(báli se že s nimi bude zacházeno jejich metodami)tak ten pokus Vás stál málem život.Dnes chválíte Zemana který do ČSSD natahal bolševiky a spolu s nimi ožebračil stát.Třeba ruský dluh 100miliard?co takhle ho zde pěkně rozebrat?na rozdíl od vašich domněnek o K.S. se toto skutečně stalo.
24. 01. 2013 | 08:58

mik napsal(a):

Finale speje do finise a kazdy asi nabira silu jedni se budou radovat druzi budou smutni a mozna i arogantni jde ale skutecne po 23 letech o meznik ceske spolecnosti a neleze vnimat jinak nez ten kdo voli Scwarzenberga chtel i v 89 jit smerem na zapad a ten kdo voli zemana chtel sice revoluci mozna ze na namesti taky volal Havel na Hrad ale pak 10 let tleskal Klausovi cimz vyjadril jasny smer Moskva a nikdo nepopre ze Klaus a jeho rodina se vsemozne snazi aby se na Hrad dostal Zeman a je jedina moznost jak tomuto egoistickemu a sebesoustredenemu cloveku ktery pred 5 lety neumel podat Svejnarovi ani ruku a ktery na zaver sveho pusobeni na Hrade v ramci sve amnestie pustil z vezeni lidi kteri si tam byt zaslouzili nez volit Karla Schwarzenberga Velice hezky je dnes rozhovor s pani Scwarzenbergovou a Livie Klausova nesaha teto dame ani po kotniky CR by mohla mit v podobe prvni damy vzdelanou a kultivovanou zenu reprezentacniho charakteru
24. 01. 2013 | 09:04

effect zero napsal(a):

Ať už bude prezidentem kterýkoli z těch dvou, co zůstali, ani jednoho uznávat nebudu. Mým prezidentem musí být člověk nezúhonný, neposkvrněný morálním bahnem či zločinnými rozhodnutími (kupónová privatizace, restituce apod), člověk který je srdcem věrný staré české tradici (= ne té před 25 lety, ani té nynější, nýbrž nekompromisní husovské) konáním musí vysoce převyšovat laťku spravedlnosti a sociálního cítění a zároveň musí být nekompromisní v rozhodnutích, které jsou zaměřeny na zdravý rozum a nesmí být napojen na mafie jakéhokoli druhu. Mohl bych pokračovat, ale nechci zde zdržovat. Možná si řeknete, že by to musel být Bůh. Tak vysoké požadavky nemám. Chci jen, aby můj prezident, případně prezidentka, byl/a člověk/em s pevným a neotřesitelným morálním kreditem, který neupřednostňuje prospěchářství před obecným cílem: dosáhnout rozkvětu ČR a spokojenosti občanů. Zdůrazňuji OBČANŮ, ne bossů. Už by konečně měly nastat čistky v českém chlévě.
24. 01. 2013 | 09:05

Lila napsal(a):

Petr z Tábora

KS se přeřekl (neomylný je jen Bůh), místo "vyhaslé" řekl "neplatné", a později to uvedl na správnou míru. Benešovy dekrety byly definitivně vyřešené při našem vstupu do EU, ovšem teď v kampani se hodí tuto věc opět vytáhnout a hrát na nacionalistickou strunu.

Asi byste měl vědět, že na žádný majetek Schwarzenbergů se Benešovy dekrety nevzatahují, tak nechápu, proč to sem zase pletete.

Rozhodně je zajímavé, že rodina jednoho z kandidátů je propírána do desátého kolena, zatímco o rodině druhého ani netušíme, z jaké rodiny pochází, čím byl jeho otec a zaměstnání manželky musí zůstat utajené...
24. 01. 2013 | 09:06

Proč? napsal(a):

Nechápu jednu věc. Podle Zemana je se současnou vládou spokojeno jen 9 % občanů. Já to nadsadím a řeknu 20 %.

Pak ovšem nechápu, proč místopředseda současné vlády, předseda nejvíce nenaviděné strany Kalousků a Drábků a poslanec, který hlasoval pro všechny protilidové zákony předložené vládou, mnohdy za zcela nedemokratických podmínek ve sněmovně, získává tolik hlasů.

A pak nechápu, proč se voliči pana Schwarzenberga i on sám tolik distancují od Klause a vnucují ho Zemanovi. Vždyť to byl Klaus, kdo tuto vládu, jíž je pan Schwarzenberg místopředsedou, prostřednictvím Nečase sestavil Klaus, jmenoval a resuscitoval ji pokaždé, když hrozil její zánik. I za tu podivnou amnestii s abolicí je odpovědná vláda a tím i pan Schwarzenberg, který když měl jako chlap ukázat svůj postoj, zbaběle ze sněmovny odešel.

Pro ty kdo hledá informace o skutečném Schwarzenbergovi a ne pohádkovém knížeti zplacaného sdělovacími prostředky, nalezne je na www.vitekohovolite.cz
24. 01. 2013 | 09:08

Bestia triumphans napsal(a):

au napsal(a):
"Článek je samozřejmě přesný. Mám dva objektivní důvody pro volbu Zemana:
1) nemám rád totalitu a komunistickou už vůbec. Zeman proti komunistické totalitě odvážně a bez naděje na osobní prospěch vystupoval právě v čase této totality. Schwarzenberg nedělal nic, ačkoli měl všechny možnosti."

Au, au! Myšlení bolí, viďte pane au.
Vás asi nebolí vůbec nic, protože vaše mozkové buňky dlí v hluboké hibernaci.
JInak byste si mohl zjistit fakta o činnosti p. Schwarzenberka proti totalitě. Není to těžké dohledat.
Pokud si dáte tu práci.

Vzhledem k tomu, že jste nový nick, jste ale pravděpodobně někdo ze Zemanovy klaky. Jak se v těchto volbách ukazuje, bezostyšné lhaní (viz učitelka)je jejich oblíbená metoda.
Jinými slovy jste obyčejný lhář.
24. 01. 2013 | 09:09

džon uzený bok napsal(a):

ano pane svobodo, stokrát ano.
ale dáte-li si práci, stvoříte obdobný text o panu milošovi.
v tom je ta tragédie a důvod, ne-li povinnost, nevolit ani jednoho. volbou kteréhokoli z nich podporujete ničmnost kterou s sebou přináší.
24. 01. 2013 | 09:11

aga napsal(a):

Samotná oprávněná kritika skupinového myšlení by neměla odklánět pozornost od toho, kdo a v zájmu koho a čeho je u davu vyvolává, kdo ovládá příslušné prostředky k této manipulaci a komu čemu to nakonec slouží.
24. 01. 2013 | 09:11

Anna napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):

Luba:
Poslechl jsem vás a zamyslel se nad výrokem p. Svobody.
Zde: "(Nu, konec konců, osoba, skrývající se za nickem Čochtan, mi dokonce v diskuzi k mému blogu opakovaně vyhrožuje dalším atentátem a lituje toho, že jsem nebyl zabit – věru knížecí noblesa)."

???
Takže Čochtan vyhrožuje Svobodovi a Svoboda to ironicky označí jako knížecí noblesu.

Milý Lubo,
A teď se zamyslete vy.
Není to krásný příklad demagogie?
-------------------------------------------------------------

Proč to považujete za příklad demagogie?
Copak knížata netrestala vzpurný plebs často smrtí?
24. 01. 2013 | 09:12

resl napsal(a):

Ne soudruhu Svobodo, Dominikem Tatarkou se nemůžete ohánět. Toho jste se svou partají léta likvidovali a jeho jméno bylo tabu. Zkuste to se Stalinem, nebo Leninem, třeba z nich ve stavu mírné opilosti taky něco vypadlo
24. 01. 2013 | 09:13

zemedelec napsal(a):

Paní Lila.
Snažíte se dobře,jste ale schopna nést možné špatné důsledky rozhodnutí Schwarzenberga?
Napíši to znovu,stačilo dát pokyn určité komunitě a výsledek je jasný.Proč média,proč kulturní fronta.
24. 01. 2013 | 09:13

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"Skupinové myšlení podle Janise potlačuje v zájmu shody skupiny nezávislost rozhodování jedince a jeho samostatnost. Dochází k tlaku na uniformitu a sebecenzuru. Soudržnost a solidarita ve skupině se stává důležitější hodnotou než reálné zvažování faktů. Členové skupiny projevují agresivní emoční reakce vůči kritickým pohledům mimo skupinu. "
Jen by mne zajímalo kdo podléhá tomuto skupinovému myšlení. Podle mne jsou to lidé s nízkým IQ, kteří se potřebují zařadit do "stáda", určité skupiny.
Proto postoupili do druhého kola M+S. Zcela určitě jedni z nejhorších kandidátů. Ale zřejmě velcí manipulátoři lidí slabých, hloupých snadno ovladatelných. Ostatně někteří zdejší diskutéři to jen potvrzují. Demokracie, kdy chytrý a hloupý mají každý jen jeden hlas, je cestou do politiky, kde rozhodující roli hraje korupce, vliv mocných a osobní prospěch zvolených.
24. 01. 2013 | 09:15

Koval napsal(a):

Mluvko 8.58 Ruský dluh???
Otázka je proč se po vyhnání komunistů neumíme sami uživit, jen parazitujeme na dluh.
A současná doba je taková že dluhy má celá EU i USA, a ti kdo mohou půjčit a investují v zahraničí jsou především Rusko a Čína. Takže žebráme u komunistů, abychom tu nepochcípali hlady.
24. 01. 2013 | 09:15

aga napsal(a):

Bestia Triumphans

Zatímco neobyčejní lháři a profesionální manipulátoři patří do Schwarzenbergovy klaky. Vyžaduje to už velkou chucpe mluvit o nějaké "klace" ve světle koordinované a jednotné proschwarzenberské mediální a "intelektuální" fronty. Ale tou příznivci Sch. oplývají v neomezeném množství.
24. 01. 2013 | 09:15

aga napsal(a):

Neudržitelný

A co navrhujete? Nějaký systém, kde budou mít hlasy jen chytří asociální zločinci? Nebojte, tak už to dávno fakticky funguje. Systém už je vyladěn tak, že hlasy plebsu, ať už hloupého nebo chyrého, slouží jen jako legitimizace moci, která je jim zákonitě nepřátelská.
24. 01. 2013 | 09:21

resl napsal(a):

starej sionista,
tady se jedná o volby prezidenta a když vám S.Š. tak silně "šlápla na nohu" a detailně upřesnila, co Schw. řekl, tak jste se rozhodl pátrat, kdo si to dovoluje. Ne sionisto, tady nejde o S.Š. tady musíte vyzdvihnout klady Zemana. Tak je hledejte sionisto, hledejte.
24. 01. 2013 | 09:22

mluvka napsal(a):

pane bývalý přecedo Svobodo jistě Vám neušlo že Zeman (asi v zoufalství s vývojem preferencí)sklouzl do rétoriky Sobotky,Zaorálka ,to znamená slíbím všechno všem,proti všemu se vymezím a tím se pasoval do role dobrosera.
24. 01. 2013 | 09:23

Sláma napsal(a):

Sylva Šauerová citovala Schwarzenberga : "Že jsme uplatnili tento princip kolektivní viny, neohlíželi se, že jestli jeden byl, někdo byl loajální k republice, nebo jestli se provinil, to je to, co našim předkům vyčítám."
V tomto pan Schwarzenberg vědomě lže. Němci, kteří zůstali loajální k republice do odsunu nešli.
Je pravdou, že byl popřen princip presumce neviny. Tedy pokud etnický Němec neprokázal svoji loajalitu k Československu, tak byl odsunut. Ale to je princip, který je i dnes uplatňován v Českém právu. Například když exekutor sebere věci třetí osobě, tedy někomu, o kterém se domnívá, že by mohl mít u sebe věci dlužníka, tak ta třetí osoba musí prokazovat, že věc je její, jinak platí presumce viny, tedy že věc patří dlužníkovi. A nestačí mu k tomu ani účtenky, pokud na nich není jeho jméno.
Pokud vím, tak těch, kteří prokázali loajalitu k Československu byly vysoké desetitisíce. Byli to antifašisté, lidé zapojení do odboje, lidé, kteří schovávali uprachlíky z pochodů smrti atd.
Mám takový pocit, že celkem zůstalo Němců v Československu asi 250 tis. To zase není až tak málo.
24. 01. 2013 | 09:23

alojz napsal(a):

Virtuální reaita-počítačová hra "Volím KARLA"..
24. 01. 2013 | 09:23

Občan napsal(a):

Tentokrát s Vámi, pane Svobodo, musím souhlasit do puntíku.
Váš článek by si měl vytisknout každý občan ČR a denně si jej ráno, než začne cokoli dělat, přečíst. Leč nestane se tak, protože by musel myslet a to je pro mnohé příliš obtížné.

Ona je totiž "psychologie včelího roje" pro mnohé strašně pohodlná. Zbavuje je nepříjemných otázek, odpovědnosti, nutnosti zabývat se budoucností a souvislostmi; a že vede na pokraj záhuby nebo rovnou do ní, to příslušníky "roje" nezajímá. Jedna skupina, jejímž jste nekritickým adorantem, o tom ví své. Psychologové, sociologové a politologové, zabývající se "psychologií roje", pocházejí většinou právě z této tabuizované skupiny.
Život v matrixu je typický pro všechna náboženství, zejména pro sekty. Pro politické režimy ale také; kupodivu pro některé "novodemokratické" zejména.

Jenže CO s tím? Jak lidi přimět ke kritickému myšlení, když se jim UŽ nechce myslet vůbec a vše kolem nich je nastaveno tak, aby je samostatné uvažování ani nenapadlo? Váš článek je strašidelně analytický, protože je skoro bez emocí (což je správně); východisko z popsané situace je pak přímo děsivé, protože po dobrém se z matrixu nelze dostat.
24. 01. 2013 | 09:24

aga napsal(a):

Občan

Obávám se, že už ani po zlém. Síť už je příliš neprostupná, mouchy téměř vysáté.
24. 01. 2013 | 09:28

Almo G™ napsal(a):

Co přesně řekl Schwarzenberg 17.1.2013 (doslovný přepis vč. zkomolenin a nespisovných tvarů):

1:16. "Já bych je na to upozornil, že Benešovy dekrety už neplatí 20 let. 'Pržžže' přijetí Listiny lidských práv a svobod ústavy přestala platnost Benešových dekretů. Ovšem nebyla zrušena ex tunc, tedy od r. 45, nýbrž od okamžiku, kdy byla tato listina přijata. Ale voni jsou zrušeni. Co je zrušené, už nemůže eště jednou zrušit...."

1:19:40 "Já jsem vždy říkal - na tom trvám - že to, co jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše by se octli v Den(?) Haagu, kdyby tehdá ještě existoval."

https://www.youtube.com/watch?v=9TsH3911fV8
24. 01. 2013 | 09:30

Starej sionista napsal(a):

resl

Jehudo Jehudoviči Resle, vždyť jsme na ledné lodi plující směrem k zemi zaslíbené a hlavním městem světa Jeruzalémem, ty i já. Je třeba hájit naši věc před tou plebejskou goimskou partou! Shalom!
24. 01. 2013 | 09:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

dovoluji si požádat debatujícího, který střídavě podepisuje své příspěvky jako Slonková provdaná Srbová a Starej sionista (posláno z jedné IP) resp. Kolobezky sebou, je treba dat si slofika, to zaridi karel, Tschwantschara, udělejte za dekrety čvan čáru (opět z jedné IP adresy), aby přestali porušovat zdejší pravidla, jinak tyto IP zablokuji.

Děkuji za pcohopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 01. 2013 | 09:32

Anna napsal(a):

aga, Občan

Všechno jde... Takový život bez el.proudu po dobu jednoho roku by podle mě vedl k prozření všech.
24. 01. 2013 | 09:32

Oslýk doublethinker napsal(a):

Pane Svobodo,
nechápu, na základě čeho je vám jasné myšlení několika milionů lidí, když jejich názor zároveň nesdílíte. Ježto jste v označení svých politických oponentů osobní, nevidím důvod, proč vám to nevrátit.
Označování lidí okolo jako případ "groupthinku" je zřejmě dědictví vaší státostrany, které jste svého času předsedal - viděli jste vždycky do všeho.
Mluvit ve vašem případě o kritickém myšlení pokládám za jistou formu drzosti.

Podle mne Karla volí lidé z nejrůznějších důvodů, a nikoli nejmenší je ten, že jim Miloš Zeman připadá daleko horší možnost. To je třeba můj případ.
Kdybyste svoje "kritické myšlení" obrátil k Zemanovi, možná byste zjistil, že i na jeho straně jsou jisté nedostatky; a možná by vás napadlo i něco o groupthinku na opačné straně.

Ve skutečnosti si myslím, že jádrem podpory Miloše Zemana je nedostatek informací. Von má takovej upřímnej kukuč, že?
24. 01. 2013 | 09:33

aga napsal(a):

Anna

Myslím, že se mýlíte. Pavouci jsou na to připraveni, a mouchy s amputovanými základními instinkty by se jen bezmocně dozmítaly k smrti.
24. 01. 2013 | 09:34

Luba napsal(a):

Paní Šauerová napsala:

"Za stejné činy, které kdysi inicioval Beneš ..."

Jaké činy inicioval Beneš?

Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa

(Sídlo říšského protektora, Černínský palác, Praha, 2. října 1941)

"Příslušníci strany, pánové! …

Z rozkazu vůdce jsem převzal před třemi dny vedení úřadu říšského protektora místo ochuravělého říšského protektora, říšského ministra von Neuratha. …

Vůdcova směrnice, ... zní:
Mám v tomto prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo, pokud je české národnosti, pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k říši a poslušnosti vůči říši; Němci musí vidět, že tato část říše je součástí říše a že zde na jedné straně požívá Němec ochrany a hraje vůdčí úlohu - má ji hrát, jak mu přísluší - ale že má i tomuto právu odpovídající povinnost chovat se a jednat jako Němec. …

... tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá koneckonců co pohledávat.

To jsou věci, které můj úkol zde rozdělují na dvě velké a jasné etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká - zaměřená na válku - druhou začíná dalekosáhlý konečný úkol.

První, blízká, je diktována potřebami vedení války.
Potřebuji v tomto prostoru klid, aby dělník, aby český dělník zde nasadil pro německé válečné úsilí plně svou pracovní sílu a abychom nezdržovali při zdejším obrovském válečném průmyslu přísun a další rozvoj zbrojního průmyslu.

K tomu patří i to, že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit svou práci. …

A nyní k otázce celé propagandistické linie.
Viděno ve velkých obrysech, musí se stále více zdůrazňovat myšlenka o svatém Václavu v jejím dějinném vývoji, neboť jestliže Češi svatého Václava oslavují, nemusíme jej líčit jako svatého Čecha, nýbrž tak: svatý Václav byl mužem, jenž pochopil, že český národ může žít jen spolu s německým prostorem.

To se musí správně psychologicky uplatnit a obrátit zbraň; když tedy Češi oslavují svatého Václava, vlastně dokazují, že měl pravdu. To je to, co se dá historicky využít.

1. Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci.

Tento prostor je srdcem říše a nemůže trpět, to ukazuje německý vývoj v historii, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši.

Nechci však snad říci o konečném poněmčení tohoto prostoru: pokusíme se tedy teď podle staré metody poněmčit českou verbež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi, s nimi můžeme už dnes maskovaně začít.

Pokračování ...
24. 01. 2013 | 09:35

HonzaJ napsal(a):

K: Sylva Šauerová napsal(a):
"Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by se tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, ocitla v Haagu."
Takže já, cca 1 roční dítě, mí rodiče a 99% národa vč. Beneše jsme hrubě porušili v roce lidská práva Němců??? Zase princip kolektivní viny národa za excesy jedinců? Dokažte, že Beneš souhlasil tyto excesy nařizoval, organizoval a schvaloval, což samozřejmě nelze. Proto by do Haagu ani pomyslně nemohl přijít. Proto lze považovat tvrzení K.Schwarzenberg za manipulaci z fakty s cílem vnést do našeho národa falešný pocit studu za to co nespáchal, aby tak asi překryl zločiny Němců a Rakušanů
24. 01. 2013 | 09:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Maxime,

poslední varování, pokud sem nepřestanete psát příspěvky typu "resl Jehudo Jehudoviči Resle, vždyť jsme na ledné lodi plující směrem k zemi zaslíbené a hlavním městem světa Jeruzalémem, ty i já. Je třeba hájit naši věc před tou plebejskou goimskou partou! Shalom!", nenapíšete sem již nikdy ani řádku (resp. nezůstane tu nic, co byste tu napsal).

Libor Stejskal
24. 01. 2013 | 09:37

Luba napsal(a):

...
Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového a národnostního.

Ať už pomocí rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež při zdánlivém uložení pracovní služby.

Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit.

Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející.
Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa.

Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy.

U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky.

Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva.
Musíme uvážit, co s nimi uděláme.

U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídlit je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.

To jsou zcela jasné, zásadní myšlenky, které musí být vodítkem. Kdy se to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce.

… primárním je ovládnutí a definitivní podmanění tohoto prostoru, na pozdější dělení - pánové a příslušníci strany - je času dost pak.

… předpokládám, že jste nacisté, a nacista konečně ví, že celkový zájem říše je primární a že teprve pak přicházejí zájmy vlastní.“

Zdroj:
http://www.mzv.cz/file/198483/Microsoft_Word___HeydrichCesky.pdf
24. 01. 2013 | 09:37

aga napsal(a):

Oslýk

"..nechápu, na základě čeho je vám jasné myšlení několika milionů lidí, když jejich názor zároveň nesdílíte..."

Tak to je perla dne. Zrušme psychology, psychiatry, sociology, historiky a podobné komunisty, co se nám antikomunistům snaží tvrdit, že poznávají zákony myšlení a chování lidí s jinými názory.
24. 01. 2013 | 09:38

Almo G™ napsal(a):

Upozorňuji na slova:

1. "neplatí už dvacet let"
2. "Ovšem nebyla zrušena ex tunc, tedy od r. 45, nýbrž od okamžiku, kdy byla tato listina přijata." = "byly zrušeny, a to okamžikem, kdy byla přijata Listina zákl. práv a svobod"

Je ovšem zajímavé, jak bylo toto sdělení média ze Schwarzenbergovy stáje postupně "zjemňovala" až se podařilo vytěsnit význam "byly zrušeny" a lidem bylo vsugerováno, že se Schwarzenberg nepřesně vyjádřil, když mluvil o "neplatnosti". Druhý den už mluvil jen o neplatnosti a tvrdil, že tím myslel vyhaslost.

Kampak se nám ovšem zatoulala ta slova o zrušení? A pročpak je Schwarzenbergovi nikdo nepřipomíná? To je přece něco jiného než "neplatnost ve smyslu vyhaslost"?

Odpovím si sám, protože nikdo neměl zájem a chuť vše ze záznamu doslovně přepsat a ČTK vypisuje citace výběrově.

A proč by to agentura dělala?

Protože Schwarzenberg platí dobře:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Radomir-Silber-Proc-tym-Karla-Schwarzenberga-utajuje-vydaje-na-reklamu-v-CTK-260612

Ale možná ČTK křivdím, možná to vypustila jen Schwarzenbergova média, kdo ví...
24. 01. 2013 | 09:40

Pepa 3 napsal(a):

duchovní otec napsal(a):
S.Š.
to je nářez.
Můžete se vyjádřit k bodům 1-9 ??
vypíchla jste poslední odstavec bodu 10, aby to bylo korektní
24. 01. 2013 | 07:58
Na paní Sylvu Schauerovou se plně vztahuje vše, co pan Svoboda napsal ve svém blogu. Neštítí se žádné manipulace, vytrhávání z kontextu, vynechávání důležitých pasáží, zkrátka v duchu "kolektivního myšlení" žádné špinavosti, účel světí prostředky!
Příklad (slova SŠ): Nikoliv tedy, jak nesprávně píšete, že "E. Beneš by měl být ..." (citace podle ČT, rovněž ČTK). V textu blogu místo tří teček následovala slova "PODLE SOUČASNÝCH KRITERIÍ DODÁN DO HAAGU" - což je v podstatě totéž, co řekl KS, jen zkráceno a řečeno srozumitelně česky.
V celém dalším textu o této záležitosti píše, jako by dějiny začínaly květnem 1945. Vůbec nebere na vědomí to, co pan Svoboda ve svém textu - přesně v souladu se skutečností - uvádí, že o odsunu nerozhodl Beneš, ale vítězné mocnosti a to dávno před postupimskou konferenci, která toto rozhodnutí jen potvrdila. A už vúbec fanatickou prolhanou podporovatelku KS nezajímá - stejně jako KS - že odsun byl na základě postupimské konference proveden i z Polska, Maďarska, Slovenska, ale i z Francie, Holandska, Belgie a Lucenburska. A takhle prolhaných a zfanatizovaných je většina příznivců KS. Včetně "nezávislých" novinářů mezi nimiž ti z aktuálně spolu s iDnes vynikají! (Ale jim se nedivím, jsou sice "nezávislý" - možná na drogách a alkoholu - ale určitě jsou závislí na šéfredaktorech, potažmo majitelích.)
24. 01. 2013 | 09:40

jozka napsal(a):

ad v Liberci bylo narváno, kdežto v Karviné byla hospoda poloprázdná, protže Zemana moc lidí nepodporuje a to ani v Karviné, kde je bašta rudých a oranžových.

Jo, jo...

Karvina
MZ 32,25%
KS 10,45%

Liberec
KS 25,46%
MZ 20,12%

Ano i tobe ten blog je, neo :-)
24. 01. 2013 | 09:41

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Svobodo,brilantní blog. Ale já volím Kadla,aby mě měl p.Stejskal rád a paní Slonková nadále pokračovala v nezaujaté investigativní novinařině! Ale jinak u nás lidé u pásu sepisují hromadné petice za zvolení Kadla,tak to snad dobře dopadne ! A my živnostníci dostáváme poštou doporučení chlapáka Ondry Vetchýho,že také máme volit Kadla,že mu jde společně se soudružkou Hanákovou o umělce a herce.Vzhůru k urnám!
24. 01. 2013 | 09:45

Sláma napsal(a):

Šauerová cituje:"Nikdy nemluvím o válečných zločinech Edvarda Beneše ani genocidě sudetských Němců. Na tom trvám. Dneska jsou takové činy, co se stalo po válce, odsuzovány. To je něco jiného," řekl Schwarzenberg (debata MfDnes, 22. 1. 2013)."
Možná by se pan Schwarzenberg měl zamyslet nad otázkou vyhnání etnických Srbů ze Srbské Krajiny a Slavonie. A proč zodpovědné osoby, tedy generálové Ante Gotovina a Mladen Markač odešli od odvolacího tribunálu Mezinárodního soudu pro bývalou Jugoslávii bez trestu. Možná, že by se pan Schwarzenberg měl více angažovat v otázce lidí vyhnaných z Kosovo za asistence vojsk KFOR a pod laskavým dohledem gubernátora Bernarda Kouchnera.
Připomínám, že pan Schwarzenberg schválil přijetí Chorvatska do EU a nezávislost Kosova bez toho, aniž by byla otázka vyhnanců vyřešena.
Je tedy vidět, že jedná pokrytecky a účelově.
24. 01. 2013 | 09:46

neo napsal(a):

Víte co je velmi zvláštní pane bývalý předsedo komunistické strany ? Že do druhého kola postoupili kadidáti dva a oba s prakticky stejnou podporou voličů. Upozorňuji také na to, že se jednalo o demokratickou, svobodnou a přímou volbu. (Ne jako za "vašich" časů, kdy byla povinnost volit komunisty)

Proč jste se tedy soustředil jen na jednoho kandidáta a ne na oba?
24. 01. 2013 | 09:47

Almo G™ napsal(a):

Novátorský přístup k právu dle K.Schwarzenberga, kandidáta na prezidenta ČR a favorita ČT, ČRo, MFDNEs, iDnes, Aktuálně, Respektu, Novinek...:

"Ale voni jsou zrušeni. Co je zrušené, už nemůže eště jednou zrušit...."

Kdo najde citaci ČTK k těmto slovům, má u mě sladkou odměnu.
24. 01. 2013 | 09:48

Petr z Tábora napsal(a):

to Lila 9:06:
Kdyby bylo z rodiny pana MZ něco zajímavého, tak by nám to "spřátelený" tisk dávno sdělil.Zaměstnavatel paní Zemanové trval na tom, aby nebyl zveřejňován - při vládnoucí mediální hysterii se mu nedivím.
V Německu a Rakousku reagují na výroky KS s přesvědčením, že se ty poválečné záležitosti otevřou.
Obrovský majetek rodu KS zatím zůstal nezrestituovaný. Pokud jsou to jen ty, které spadají pod Lex Schwarzenberg, tak pardon.
Mimochodem - ještě v roce 2010 by KS byl můj favorit. Tenkrát jsem ale neznal skutečnou politiku TOP09 a skutečnost, že je to německá rodina žijící v zahraničí, která nemá s námi vyjma osoby KS nic společného. Proto z těchto dvou kandidátů volím MZ.
Přeji pěkný den.
24. 01. 2013 | 09:49

neo napsal(a):

jozka:

o mně těžko, já volil Franze.

A bavíme se o podpoře v hospodách nyní a ne o voličích v prvním kole
24. 01. 2013 | 09:49

aga napsal(a):

My si tu sice jako demokratiční občané konstruktivně a věcně plácáme plíce, ale modří už vědí:

Channel Four News: Klause nahradí v prezidentské funkci "proněmecký a proevropský člověk"

http://www.blisty.cz/art/67126.html

a pokračují v mohutné dělostřelecké podpoře Schw. "přeřeků":

"Zeman a Klaus chtějí zabránit 'úpravě' poválečného vyhnání sudetských Němců"

http://www.blisty.cz/art/67125.html
24. 01. 2013 | 09:50

Hlídací pes Stejskal napsal(a):

Jeden ze života:
Zemřel bohatý žid. Notář čte poslední vůli: "A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav."
24. 01. 2013 | 09:51

Marek napsal(a):

Ještě je jedna možnost. Zeman je opravdu darebák, když se vůči němu vymezuje každý kdo v téhle zemi něco kdy dokázal a Svoboda si jen vsadil na špatného koně.
24. 01. 2013 | 09:51

M.N.O.P. napsal(a):

Pane Svobodo, paní Šauerová, máte pro mě jedno společné, určitou míru respektu před vašimi názory, které jsou do určité míry podložené argumenty a informačními prameny. Nicméně díky polarizaci názorů, které vznikly občanskou volbou (z mého pohledu nešťastným výběrem ), se do druhého kola dostaly kandidáti s bohatou a v obou případech mnohoznačnou politickou minulostí a současností. Snaha pana Svobody poukázat na problém davového nadšení či nenávisti, se snahou vytěsňovat argumenty protistrany, je z mého pohledu velmi užitečná a potřebná. Na druhé straně nevyužil možnosti poukázat na oba zfanatizované tábory a tím se vyhnout prohlubování názorové polarizace. Paní Šauerová vy namísto posouzení textu v plné šíři, se zase (a to zase jsou myšleny i Vaše jednostranné reakce pod jinými blogy) dopouštíte toho, že využíváte výběrem ze svého informačního zázemí ke stejným vyhraněným závěrům, z kterých kritizujete protistranu. Tak ale zaniká hlavní poslání článku, že je třeba v určitých chvílích napřed myslet a potom jednat. Nedávno jsem slyšel údajný názor paní T.Fišerové, která měla prohlásit, že si připadá jako vegetarián, kterého pozvete do masny a chcete, aby si vybral mezi bůčkem a tlačenkou. (pokud to není autentické, tak se T.F. omlouvám). Tak se cítím v této volbě já.
24. 01. 2013 | 09:52

neo napsal(a):

Almo G:

http://zpravy.idnes.cz/vyroky-schwarzenberga-a-zemana-v-duelu-dyy-/domaci.aspx?c=A130118_154200_domaci_ert

http://www.denik.cz/z_domova/schwarzenberg-odsun-nemcu-byl-uplatnenim-principu-kolektivni-viny-20130117.html
24. 01. 2013 | 09:53

Sláma napsal(a):

Honza J. má naprosto pravdu - pokud Schwarzenberg obviňuje Čechy z vyhnání Němců, uplatňuje stejný princip kolektivní viny, jaký kritizuje. Pokud vím, žádné referendum v otázce odsunu nebylo, takže ani nevíme, jaké bylo rozložení názorů ve společnosti. Aktivně se na odsunu podílela jej velmi malá část občanů Československa a na násilnostech s tím spojených ještě mnohem menší část.
Ještě podotýkám, že jak z vyjádření Churchilla pro House of Commons, tak i z dalších důležitých svědectví jasně vyplývá, že motivací odsunu nebyl trest, nýbrž snaha preventovat další válku s Německem (Německo vyvolalo v řadě za sebou války v roce 1866, 1870, 1914, 1939) hlavně tím, že se měla zvýšit stabilita národních států.
Měli bychom si uvědomit, jaké strašné utrpení válka vyvolaná Německem způsobila a jak nutně dolehla na mysl tehdejších generací.
24. 01. 2013 | 09:55

SuP napsal(a):

Ólmouste, ty seš zoufalec.
24. 01. 2013 | 09:56

rejpal napsal(a):

neo
Ty vstupy do hospod byly naprosto laciné, o ničem a nechápu, proč to tam Nova dávala. Ptát se člověka s plackou kandidáta na klopě, jestli si to náhodou nerozmyslel, na to se dá odpovědět snad jen, ano rozmyslel, volím toho druhého -:)). Ale moderátorka byla určitě lepší než Moravec a držela to v rukách lépe.
24. 01. 2013 | 09:56

aga napsal(a):

Sláma

Mě se všecko začíná zdát, že celá "lidová volba" prezidenta byla nakonec určena jen k tomu, aby se mezi sbou češi k smrti rozhádali. A když budeme ještě jako dosud přitápět pod kotlem dalších nesnášenlivostí mezi zdejšími menšinami a většinami, to by bylo, abychom ten starý germánský prostor nakonec od slovanů nevyčistili podobně, jako se to zdařilo v Jugoslávii. Pravda, zaprdění čecháčci to trochu ztěžují svou příslovečnou leností zvednout zadek a jít bojovat, ale to už se nějak zařídí.
24. 01. 2013 | 09:58

aga napsal(a):

Marek

A další možnost je, že posametová pravidla v této zemi byla nastavena tak, aby zde něco dokázal jen darebák.
24. 01. 2013 | 10:02

Josef K. napsal(a):

Typicky mirgorodský blog, který zakrývá, že myšlení davu je společné příznivců, některým , obou kandidátů. Jakou má tedy hodnotu? Navíc komický tím, že se opírá o jednoho autora, teorie davu má poměrně bohatý aparát.
Povšiml jsem si, že mirgorodští rádi šermují termíny západní sociologie, aniž však jsou schopni pochopit její podstatu. Pokud bude Swahilec psát o Wilhelmu Reichovi, použije ho jako jednoznačný důvod pro znásilnění ženy.
Stručně řečeno, autor blogu by neuspěl ani nma studiích bakaláře na průměrné západní univerzitě, neboť porušuje základní princip vzdělanosti: objektivitu a nestrannost. Bez nich výzkumy dělat nejde.
Ukazuje to na velmi podstatný rys Mirgorodských: neschopnost západního myšlení.

Tato volba je dobrá v tom, že ukazuje hloubku destrukce českého myšlení, přetavemného na myšlení mirgorodské. Předpokládám, že tak 1%-3% obyvatel si to uvědomují.

Nemyslíéjkm si, že tato země má nějakou budoucnost, není schopna dialogu s jinými kulturami a VYHÁNÍ I MNOHO NOVÝCH TALENTŮ, které mají západní vzdělání a znalost, i kulturní stereotypy, za své hranice. Není nutné stavět ostnaté dráty, sopudruzi, máte je ve svých hlavách.

Autor nemá základní seberflexi a stud.
24. 01. 2013 | 10:02

Almo G™ napsal(a):

neo: Jen druhý odkaz je podespán ČTK. Tam jsou však Schwarzebergova slova z nějakého důvodu pozměněna:

"Benešovy dekrety podle ministra zahraničí v ČR NEPLATÍ od přijetí české ústavy a Listiny základních práv a svobod v roce 1993. Ne od počátku, ale od momentu přijetí těchto nových dokumentů."

a k tomu je, poněkud nelogicky, připojena opět citace Schw.: "„Co je zrušené, už nemůžu ještě jednou zrušit,", tentokrát v přímé řeči.

Ten, kdo to psal, si z nějakého důvodu hrál se slovíčky, namísto aby citoval přesně celý výrok.
24. 01. 2013 | 10:05

kombajn napsal(a):

Trockista Svoboda a jeho oblíbené zlaté tele "kolektivní viny" prostě musí zaznít.

Zlojedsky opoměl, že Karel také vzápětí dodal, že v severních Čechách v době mobilizace nastoupilo do československé armády v roce 1938 také hodně Němců. Dokonce i komunistů a sociálních demokratů.

Jenže Svoboda patří mezi stalinisty a tak levicové antifašisty potírá jako tu nejhorší pakáž.

Volil jsem Dienstbiera.
Na levici za Zemanem je to nyní jeden stalinista vedle druhého.
Pane Karle nyní máte můj hlas.
24. 01. 2013 | 10:09

český maloměšťák napsal(a):

Pane Svobodo, vše se děje díky penězům a najatým prmakerům a spindoctorům, popř. tvůrcům a podporovatelům mýtů. Jako obvykle - vždy tomu tak je. Jen se jim dříve říkalo jinak a místo peněz a médií se používal politicko-mocenský nátlak a tlampače.
A možná, že jsou toho účastni mnohdy i stejní lidé ...jen vyměnili své pány. Což je také poměrně častý fenomen - v dějinách. Opět nic nového.

Já mám docela vážný problém s touto záležitostí :

http://drabek.bigbloger.lidovky.cz/c/317253/Malachitova-plisen-Karla-Schwarcenberka.html

".....Malachitová plíseň neexistuje, ale malachitová zeleň ano. Je to organické tmavě zelené barvivo. Používá se k léčení bakteriálních a plísňových onemocnění ryb. Je účinná, ale i při malém překročení dávky toxická. Ve Spolkové republice Německo je stanoven hygienický limit obsahu malachitové zeleně 10 µg.kg-1 svaloviny ryb. Ani u nás se nesmí u chovných ryb používat. Malachitová zeleň se hromadí ve svalovině ryb, redukuje se na nebarevnou formu a ta v rybách přetrvává (udává se půl až jeden rok). U teplokrevných živočichů způsobuje nádorová onemocnění, poškození plic, ledvin a srdce, dokonce defektní potomstvo.

Některé země EU ve snaze chránit své obyvatelstvo zakázaly dovážet kontaminované ryby. Postihlo to firmy v Polsku, Chorvatsku, Slovensku – a také několik firem v České republice, včetně firmy Karla Schwarzemberka. Magazín týdeníků Táborsko – Milevské noviny – Písecké postřehy – Strakonicko o tom píše:

Před firmou Karla Schwarzenberga tak stála vidina ztráty v řádu milionů korun. Dohodl se proto s šéfem svého rybářského hospodářství Václavem Čížkem na tom, jak nepříjemný zákaz obejít. Václav Čížek založil společnost s ručením omezeným Leryz se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, odkud pocházel. Firma Leryz měla chov ryb jako předmět podnikání a označila se jako původní vlastník ryb při prodeji produkce ze schwarzenberských rybníků. Ryby koupené od Karla Schwarzenberga firma Leryz prodala dalším obchodníkům s rybami se zahraniční účastí. Pro ty pak při vývozu už nebyly místem původu rybníky Karla Schwarzenberga. V podstatě už nikdo nezkoumal, ze kterých rybníků ryby pocházejí a spotřebitelé v zemích Evropské unie je spokojeně zkonzumovali...."
--------------------------------------------
Víte - nejde o to tímto pošpinit osobu předsedy tOP 09 Schwarzenberga v prezidentské kampani...ale mělo by jít o to, že je velmi nešťastné, aby - pokud se uvedené zakládá na pravdivých údajích...takový člověk nebyl ani na ministerstvu. Protže jaký je rozdíl dodávat na trh metanolem kontaminovaný alkohol a nebezpečné rybí maso ?
A jak se to shoduje s proevropanatvím coby také etickým a právním kodexem ? Když tedy jsou obcházena pravidla ?
Co je to za konzervatismus ?
/to pak, že miliardář pobral státní dotace - právě že na rybníky,,,a přitom tvrdí, že státní kasa je vybrakovaná...a kooperuje na snižování sociálních výdajů a zvyšování DPH - to je také problém...ale ne takový , jako možné ohrožení zdraví občanů /

P.S. BUdu ale nadšen, pokud to někdo vyvrátí. Protže jednak má jít vždy o nalezení popisu takového,který je nejblíže pravdě ....a také bych byl mnohem klidnější, kdyby ve vládě seděl ministr, který nic takového neprovedl.... nebo se na ničem takovém nepodílel.
Protže o to by mělo jít především...ne o zakrývání nepříjemných skutečností ve směru toho " mého" a o pouhé špinění toho " jejich". A už vůbec ne o bolševické a fašistické paušalizující hodnocení celého elektorátu toho "jejich", potažmo o hon na jednotlivce /Dejdar/.

O K. Drábkovi - spíše skeptikovi, než aktivistovi pak např. zde :
http://www.klimaskeptik.cz/co-rika-veda/co-rikaji-nasi-vedci/
24. 01. 2013 | 10:15

Sláma napsal(a):

Pro aga: díky za ty odkazy. Myslím, že je důležité všechny mediální manipualace dávat hned na pravou míru.
Jednou z mediálních manipulací je i tvrzení: otázka Sudetských Němců a jejich majetkových nároků je dávno vyřešená věc, která dnes již nikoho nezajímá a jen ti nacionaličtí Češi ji vytahují vždycky při volbách.
Jak je vidět z informací ze zahraničí, nejsou snahy o další restituce šlechty, církve a Sudetských Němců vůbec ukončenou věcí.
Stále se čeká na vhodnou konstelaci politických poměrů v Česku, aby se otázka znovu otevřela. Jako tomu bylo u nedávného 3. kola církevních restitucí.
24. 01. 2013 | 10:17

český maloměšťák napsal(a):

Josef K.
Aspoň jeden argument by nebyl,pane Josefe K. ?

Hezký den.

P.S. Slovo " mirgorodský" může být někdy trefnou zkratkou, jindy ale jen ubohým propgandistickým fíglem - cejchem. Pozor - na tyto drobné rozdíly.
24. 01. 2013 | 10:18

Gustáv Kočí napsal(a):

Takový komunista jistě musí o psychopatologii skupinového myšlení vědět úplně všecko. Nakonec ten komunismus není o ničem jiném, že...?
24. 01. 2013 | 10:18

Sláma napsal(a):

Kombajn napsal: "Karel také vzápětí dodal, že v severních Čechách v době mobilizace nastoupilo do československé armády v roce 1938 také hodně Němců. Dokonce i komunistů a sociálních demokratů."
Ano, ale ne všem to nadšení vydrželo. Nicméně kdo z etnických Němců prokázal své antifašistické postoje, nemusel být odsunut. Celkem zůstalo v Československu asi 250 tis. Němců. Sám jich znám pěknou řádku.
24. 01. 2013 | 10:21

stařenka napsal(a):

Jiří Svobodo,
dovoluji si použít vaše slova, protože jich lze použít i opačně: Tvůrcům "grouthink Zeman" se zdařilo vyvolat v části veřejnosti virtuální obraz nového, čistého Zemana, v bílém plášti nevinnosti, který nemá nic společného s politikem Zemanem, který už v politice kdysi působil.
A tak se ptám: kde byl pan Zeman těch deset let? Najednou vyleze a my mu máme věřit, že to teď všechno najednou zařidí lépe? A na obrazovce lže jak když tiskne, copak on neví, že si člověk může pravdu dohledat na internetu, včetně překroucených výpovědí protikandidáta? Jak máme takovému člověku věřit? To nás má za pitomce? A když už neví kudy kam, tak se vytáhne nacionální karta, postraší se sudetskými Němci,bez ohledu na dávno uzavřené téma, zpečetěné česko - německou deklaraci. Prostě, škoda slov. Zahraniční tisk se podivuje, co že se to v ČR děje a zdali volby neprobíhají na Ukrajině.
A že má pan Schwarzenberg Kalouska? To veřejná podpora Klause a jeho rodiny panu Zemanovi ve mne vyvolává daleko horší představy, včetně mlžení kolem financování volební kampaně.
Vítězem v tomto klání je ten slušnější kandidát. Špíny našich politiků máme plné zuby. I když prezident vzejde z této nepopulární vlády, je to jeden z mála slušných a charakterních lidí.
24. 01. 2013 | 10:21

Michal napsal(a):

Milí pane Svobodo,
se zájmem jsem si přečetl Váš článek a dal bych Vám jiný příklad skupinového myšlení, který se schovává za slogany: "Jistota a prosperita", "pryč s korupcí", nebo "S lidmi pro lidi". S těmito na první pohled krásnými cíli se identifikuje velká část populace, akceptují suverénní výstupy a prezentace a ve velké míře také přehlížejí chyby a křivárny, kterých se jejich vyvolení dopustili.

Nedal by se podobný trend vysledovat ve každé skupině příznivců nějaké osobnosti/strany? Neexistujou náhodou oddaní zastánci Miloše Zemana, kteří přehlížejí Olovo, Lukoil, opoziční smlouvu? Proč tak jednostranný příspěvek?

Michal
24. 01. 2013 | 10:22

Josef K. napsal(a):

Volba prezidenta v Česko je volba STRACHU.
Odkazy na pokleslost současné vlády mají zakrýt pokleslost všech vlád lidí, kteří podporují Zemana.
Podle skupin púříéznivců je zřejmé, že Zeman je podporován normalizátory, tedy tou vrstvou bezpáteřní kolaborace, která za dnešní stav věcí může nejvíce již od roku 1969.
Zakrýt děsivost normaliztace se musí krutostí Němců. Jaký je však rozdíl mezi krutostí výslechu Svbobodobva předka s krutostí ruského poradce, krutostí příslušníka Stb, VB či člena ochrany věznic svobodného Českoslovesnka a Česka.
Ž8dný!!!!
Krutost a náchylnost ke krutosti si toptiž nevybírá podle NÁRODNOSTI! Je známo, že nejkrutejšíé poměry vládnou v Rusku, mučení je na denním pořádku.

Pan Svoboda je degradován z příslušníka evropské civilizace podobně jako většinový normalizační občan. Kupodivu celý tento blog je o jeho osobníé totalitě a malé míře lidskosti, o vskutku pudovém jednání.

Česko v podobě pana Svobody a jemu podobných je stát inklinující k totalitě , neboť staré psy novým kouskům nenaučíš.
24. 01. 2013 | 10:23

Občan napsal(a):

Ago (9:58),

to je přesně to, o čem je páně Svobodův článek. Vytvořit šablony, vložit je do davu za účelem odklonění pozornosti a dělat si to svoje.

Mě by teď spíš zajímalo, KDO to pro "ně" vymyslel. Matrice "přímá volba prezidenta" nebude z mozku Peaky nebo Kalouska; to je práce někoho mnohem inteligentnějšího a cílevědomějšího (a ti dva nejspíš ani netuší, že jsou jen nástroji). Že by Charles s Jamesem?
24. 01. 2013 | 10:24

český maloměšťák napsal(a):

Michal
Tak povídejte. Třeba ten Lukoil.
Co tedy víte.
24. 01. 2013 | 10:24

Lila napsal(a):

Pan Svoboda považuje za nepřijatelné přepisování dějin, bagatelizaci nacistické genocidy, na níž se podíleli i Němci žijící v českém pohraničí...

Souhlasím, proto v zájmu historické pravdy by mělo být zmíněno, že např. v třeboňském archivu je dostatek důkazů o tom, že otec dnešního kandidáta na prezidenta byl vlastencem, který se za tuto zemi postavil v nejtěžších dobách. Spolu se svými přáteli inicioval jak deklaraci české šlechty z roku 1938, tak i dopis prezidentu Háchovi o rok později, kde se všichni podepsaní jasně hlásí jako vlastenci k této zemi. Jako major československé armády se po celou válku podílel na odbojové činnosti a především v závěru války zabránil ve svém kraji mnoha zbytečným krveprolitím. Jeho autorita byla neotřesitelná a byl po válce dokonce zvolen předsedou MNV v Čimelicích.
(autor PhDr. Václav Rameš, archivář, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni)

Ve stejné době, tedy v předvečer 2. sv. války, kdy otec Karla Schwarzenbega veřejně deklaroval podporu československé republice, KSČ se jako korouhvička řídila moskevským větrem. Sovětsko-německý pakt z roku 1939 s tajnou doložkou o rozdělení Polska, způsobil, že že KSČ náhle spatřila ve vojákovi Wehrmachtu německého dělníka v uniformě, tedy třídního bratra, zatímco ve vypovězení války Německu Anglií a Francií rozpoznala imperialistické choutky. Jak by tomu mohlo být jinak, když k vypovězení války došlo po přepadení Polska Německem, ale i Sovětským svazem? A zase se všechno rázem změnilo, když Hitler rozpoutal v červenci 1941 válku na východě...
(autor Petr Pithart, Osmašedesátý)

O postoji KSČ k nacismu v druhé polovině 30. let 20. století svědčí mj. i fakt, že komunisté, kteří byli pro vytvoření jednotné fronty koalicí komunistů a sociálních demokratů, jako např. šéfredaktor Rudého práva Stanislav Budín, byli z KSČ vyloučeni a z práce vyhozeni. (pozn. S. Budín byl otcem Rity Klímové a dědečkem Vladimíra Mlynáře). Nihilistickým postojem KSČ k "buržoaznímu státu", tak vedení KSČ přispělo k tomu, aby se nejsilnější stranou v zemi stali henleinovci a z českých stran agrárníci.

A co se týká odsunu Němců, podle původního konceptu se odsun měl týkat asi milionu aktivních nacistů, kterým měla být vyplacena náhrada za majetek.
Nakonec došlo k odsunu téměř tří milionů Němců, čímž byla potvrzena platnost nelidské zásady kolektivní viny. Vyhnáni a zbaveni majetku byli prokazatelně i antifašisté, nacionálně vlažní sedláci či Němci, kteří po celou dobu války odvážně pomáhali svým česky mluvícím sousedům, jako tomu bylo třeba na Šumavě.
A tyto Němce měl na mysli v roce 1990 Václav Havel, stejně jako dnes Karel Schwarzenberg, tedy nikoliv aktivní nacisty nebo ty, kteří se podíleli na genocidě českého obyvatelstva.
To je meritum věci, to je to, o co tu kráčí...
24. 01. 2013 | 10:26

Targus napsal(a):

To Sylva Šauerová:

Ve svatém zápalu ani nejste schopna číst, co napíše někdo jiný.

Napsal jsem, že lžete. KS v prvním prohlášení o BD neuvedl žádný rok. Řekl pouze, že Beneš by dnes skončil v Haagu.
Četka s tímto výrokem nemá nic společného, lhářko Sylvo Šauerová, tento výrok pronesl KS v debatě v přímém televizním přenosu.
24. 01. 2013 | 10:26

český maloměšťák napsal(a):

Josef K.
Místo argumentů - opět jen cejchy /plus logické lamy a mystická " vysvětlení".
Zkuste to ještě jednou. Zatím jen potvrzujete slova pana Svobody.

Mějte se.
24. 01. 2013 | 10:26

Sláma napsal(a):

Velice mě překvapuje, že k prezidentskému duelu mlčí euroskeptici. Je přeci jasné, že postoj Miloše Zemana k Evropské unii je realistický, zatímco Karel Schwarzenberg je eurohujer, navíc proněmecký eurohujer.
To tady bylo v diskuzích tolik úvah o dvojici Merkelová - Sárközi, a najednou ti, co byli tak vehementě proti Evropské unii podporují eurohujera Schwarzenberga.
Zdá se, že ta euroskepse byla zase jen takovou nějakou mediální manipulací!
24. 01. 2013 | 10:26

Bavor V. napsal(a):

neo
proč se na protikandidáta neptal fanatických obhájců KS? Proč až dneska Svobody?
24. 01. 2013 | 10:28

Targus napsal(a):

To Lila:

Další polhávačka, já se vám divím.
Odsunuti byli všichni, kdo si požádali o říšské občanství prvního stupně, tj. byli říšskými Němci.
Což bylo nějakých 90 % německého obyvatelstva Sudet.
Ti, co měli občanství druhého stupně - tzv. volkslistu, mohli zůstat a ve velké většině zůstali. Týkalo se to převážně občanů hlásících se ke slezské národnosti.
24. 01. 2013 | 10:31

Targus napsal(a):

To Lila:

Jsem zapomněl dodat. Jste lhářka. Žádná kolektivní vina se podle BD nekonala. Pravidla byla pevně dána.
24. 01. 2013 | 10:33

Sláma napsal(a):

Dost signifikantí je, že Karlu Schwarzenbergovi vyjadřuje podporu levicová aktivitistka, senátorka Wagnerová. Ve svém blogu v internetovém deníku pana Bakaly píše: "Dohoda, jejíž součástí jsou osobní či partajní výhody, je povýšena nad nejvyšší zákon země. Vždy se najdou lidé ochotní slíbit loajalitu za funkci. A prezident obsazuje řadu funkcí vyžadujících nestrannost."
Je to zaměřeno na opoziční smlouvu. Ale když se nad tím člověk zamyslí, není opoziční smlouva jen jiným typem koaliční smlouvy? Ano, samozřejmě jě. Menšinové vlády jsou na Západě naprosto standardní, nedávno taková vládla v Nizozemsku a celá série jich byla v posledních letech i v Kanadě.
Celé to odsuzování opoziční smlouvy je jen mediální manipulace. Neplatí slova paní Wagnerová spíše pro koaliční smlouvu současné vládní koalice? Tu smlouvu, kterou podepsal Karel Schwarzenberg? Bude pan prezident Schwarzenberg při obsazování funkcí nestranný? Nebo je bude obsazovat podle pokynů svého loutkovodiče, pana Kalouska?
24. 01. 2013 | 10:34

marxík napsal(a):

Občan, aga
Koukám, že jste se konečně dopracovali k poznání, že totalita peněz se od té komunistické významně neliší ( aspoň co se týká možnosti preferované skupiny lidí prosazovat své zájmy).
Teď už jenom stačí si ujasnit, zájmy které skupiny se více shodují se zájmy většiny obyvatel a podle toho začít fandit jednomu ze dvou pavoučích rivalů. Buď klasickému křižákovi nebo tomu s rudou hvězdou na zadečku.
Nic jiného než fandění nám, kolegové, nezbývá.
24. 01. 2013 | 10:35

Almo G™ napsal(a):

rejpal napsal(a):
"Ale moderátorka byla určitě lepší než Moravec a držela to v rukách lépe."

To jistě. Doporučuji si např. pro názornost pustit výraz moderátorky ve vztahu k jednotlivým kandidátům Ideálně - pro zvýraznění účinku - beze zvuku v čase 7:25 až 6:49 před koncem. Krásný kontrast.

Zajímavé také, je usazení: Zemanova suita většinou prezentována zezadu jako soubor temných postav apod.

O způsobu kladení otázek ani nemluvě:

"Pane Zemane, pokud budete PORAŽENÝM vy..."
"Pane Schwarzenbergu, pokud budete pre... pokud vy NEBUDETE ZVOLEN PREZIDENTEM..."
24. 01. 2013 | 10:37

Bestia triumphans napsal(a):

Targus:
Chlape nešťastná!
Četl jste co jsem vám napsal v 24. 01. 2013 | 08:43 ?
Asi jste to přehlídl. OK.
Tak ještě jednou.
Váš výrok pro S.Š.:
"V první verzi vypuštěné do světa minulý čtvrtek nebyla o letopočtu žádná zmínka, díval jsem se na to. Nedělejte z nás stádo tupých hovad."

???
Já se díval také. ČT, 17. 1. Úryvek z debaty na Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=sKtAW8OXClQ

Přepis výroku Schwarzenberga:
Schwarzenberg: "Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to,co jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, by se ocitli v Haagu, kdyby tehdá ještě..."

Takže tady je výslovně zmíněn letopočet.
Možná, že byste se měl p. Šauerové omluvit...
24. 01. 2013 | 10:37

neo napsal(a):

rejpal:

možná aby ukázala, co jsou zač příznivci jednoho či druhého kandidáta
24. 01. 2013 | 10:38

neo napsal(a):

Almo G:

Idnes jsem tam dal proto, že jste ji jmenoval jako jednu z těch, kteří tento výrok neuvádějí.
24. 01. 2013 | 10:41

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Tak jelikož mám v Praze oblíbenou vinárnu, tak ji častěji navštěvuji. Světe div se, ze všech koutů na mě vykukuje ve vinárně Kníže... Nu, abych to zkrátil, všichni návštěvnicí jdou volit Knížete. Když se mě ptali na mojí volbu, řekl jsem, že půjdu z trucu volit Zemana. Málem jsem nedostal další sklenku! :-) A těch řečí a "jako-argumentů" na mojí hlavu... Nu, vysmál jsem se jim... Jak jinak, že?

PS: Ještě zítřek a máme zase na chvíli pokoj, než se média pustí znovu do Chemika.
24. 01. 2013 | 10:41

Pavel napsal(a):

Gustáv Kočí - pro hloupé je každý hloupý.

Pokud ale patříte ke vzdělanějším lidem, tak si dokážete udělat názor podle faktů - co kdo říká a co kdo dělá. A potom už nálepky "komunista, demokrat, kníže, zeman, vlastenec, odbojář, nucená správa, kolaborace, cokoliv..." nejsou předřazeny, naopak jste schopen zkoumat, zda se nějaký člověk náhodou nevydává za někoho, kým není, nebo případně zda jste nepřehlédl, že názorový oponent má kupodivu taky jednou poravdu.

Říká se tomu inteligence, nepovrchnost.
24. 01. 2013 | 10:42

Almo G™ napsal(a):

P.S: Tady je odkaz: http://tvnoviny.nova.cz/clanek/novinky/posledni-prezidentsky-souboj-jiz-ve-stredu.html
24. 01. 2013 | 10:42

neo napsal(a):

Bavor:

protože jejich články jsou zaměřeny na jednoho koandidáta tedy na jeho podporu, kdežto tento článek není zaměřen na podporu nějakého kandidáta, nýbrž na stádnost myšlení lidí. Ovšem chybně právě v relaci jednoho kandidáta, přitom stádnost by se s přehledem dala aplikovat na kandidáty oba. Což se komunistovi nehodí.
24. 01. 2013 | 10:43

český maloměšťák napsal(a):

ad LIla
Existuje ještě jedno prohlášení šlechty :
"....Národ český, jemuž slavnostním způsobem byla zaručena Vůdcem národa německého a říšským kancléřem jeho národní svébytnost, zajisté může považovati za své právo i svou povin­nost tvrditi se vším důrazem - kdyby o tom pochybnost vznik­la - skutečnost, že má českou šlechtu jako svou složku, jež od těla národního se nikdy neoddělila a nikdy svým přičiněním oddělena nebude...."

http://nassmer.blogspot.cz/2009/12/prohlaseni-prislusniku-historicke.html

Dále existuje i toto /zprostředkováno M. Putnou...který deklaruje, že bude volit KS/ :
"....Na půdě Kondakovského institutu pronesl Karel VI. 27. ledna 1943 přednášku Cesta předoasijské říšské myšlenky. V ní dal první tvar jedné ze svých trvale znovu promýšlených a novými doklady prokazovaných idejí: Že po celé kulturní dějiny euroasijského prostoru, od Mezopotámie a Egypta přes římskou říši v ideovém pojetí Augustově a poté Konstantinově až po Svatou říši římskou, rakouské císařství a ruské carství trvá genetická souvislost představy o říši, nadané božským posvěcením a nárokem univerzální vlády nad světem - a že tento nárok je vždy vyjadřován stejnou dvojicí erbovních zvířat, heraldických symbolů: Na jedné straně stojí orel jako symbol této říše, její síly a posvátnosti, na druhé straně drak jako symbol tmy a barbarství, jež má být orlem přemoženo. ..."

http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=213

Dále např. (což v konjunkci se slovy z výše uvedeného prohlášení šlechty zní zlověstně) :

"Většina katolických publicistů – za všechny jmenujme např. A. Pimpera, autora zásadního článku „Kolem židovské problému“,a J. Středu (K. Schwarzenberg), autora článku „Slovoo Židech“24 – unisono zdůrazňuje nenárodní charakter židovského etnika, které nemůže nikdy pochopit ideu svatováclavské identity českého národa. J. Středa ve zmíněném článku jen znova podtrhuje židovskou odlišnost: „A tak se Žid dostal na místa, kde jeho odlišnost nepříjemně
se dotýká okolí; na místa, kde každý národ chce vidět vlastní příslušníky.“

Z práce PROBLEMATIKA ANTISEMITISMU A ČESKÁ KULTURA - JAROSLAV MED
Lila - tedy opět jen selektivní fakta, nepříjemná jsou opomenuta. Nejde tedy o to dohledat pravdu...ale o propagandu.

Ostatně u Domažlic (15. stol. l. P. )šlo také o pravdu - dobově a nábožensky podmíněnou ,jak by dodal Buckhardt.
-------------

Obecně ale nevím, proč právě Lila ....tedy volička KS, vytahuje znovu tu kartu - že, paní S.Š ??
Stejně jako včera prodavač mýtů Zlatuška.
Tak kdo ty karty stále vytahuje ?
:--(

To zavřete člověka do místnosti bez oken - spolu s bílou kočkou.
Ten člověk bude ale tvrdit, že ona kočka je černá.
Má bohužel pravdu.
24. 01. 2013 | 10:44

Sláma napsal(a):

V posledním svém článku se Erik Tabery, šéfredaktor Respektu, který vlastnil Karel Schwarzenberg v letech 1996-2012, přímo ukázkově rozplývá obavami nad osudem ČSSD v případě, kdy bude zvolen Miloš Zeman. Je to opravdu dobrý kýč, tyhle předstírané slzy nad osudem strany, pro kterou měl až dosud jen samé odsudky.
Je to samozřejmě jen velice neumělá snaha sebrat Zemanovi ještě pár hlasů. Ale kdo ví, nakonec těch pár hlasů může být rozhodujících ...
24. 01. 2013 | 10:44

Radim Valenčík napsal(a):

Velmi přesné a fundované. Viz též:
http://radimvalencik.pise.cz/191313-prezidentske-volby-a-dobra-teorie.html
24. 01. 2013 | 10:45

Joe Ratata napsal(a):

Média nám stvořila přečistého a lidi spojujícího Karla Schwarzenberga,který nám nadstranicky vyčistí politiku a opraví poškozený obraz ČR v zahraničí a který nemá pranic společného s předsedou asociální strany TOP09,která se spolu s kmotrovskou ODS a nikým nevolenou LIDEM podílí na zločinném spolčení,které se rádo nazývá Vládou rozpočtové odpovědnosti , které nás zadlužuje rychlostí nikdy před tím nevídanou a které poškozuje obraz ČR v zahraničí.
On přece za nic nemúže,on se nikdy ničeho neúčastnil,on nikdy nehlasoval pro zpackané a zemi i lidi poškozující zákony,nikdy neseděl u stolu s mafiány,nebo jejich loutkami a nehlasoval spolu s podivně dosazeným poslancem odsouzeným za korupci.
Lokajové si půjdou zvolit svou vrchnost darovanou jim bohem a všemocnými médii.
24. 01. 2013 | 10:45

ajeto napsal(a):

k blogu: Souhlas. Ještě k včerejšímu výstupu pí. Čvančarové. To bylo něco non plus ultra. Jestli si děvenka nemyslí, že je také nějaké kněžna. Vždyť nafotila ten hezký sexi kalendář v zámeckých interiérech. Ovšem, na těch fotkách nemluvila. Hraje také docela pěkně, ale za sebe ať radši na veřejnosti nemluví.
24. 01. 2013 | 10:48

resl napsal(a):

Proč asi podporují komouši Zemana a proč Klaus ? Protože správně tuší, že země je pořád pod vlivem východního bratra a těžkopádné části národa, který byl často ušlapáván, se najednou vyskytla možnost volat hrdinsky po češství. Zní to tedy dost falešně, ale když my nikdy pravdu slyšet nechtěli. Tak nás nechte falešně zpívat, aspoň něco.
24. 01. 2013 | 10:54

HonzaJ napsal(a):

K: Lila
Zapomněla jste napsat, že mnichovskou dohodu Francie a Anglie s Hitlerem. A co udělaly Anglie a Francie, když Hitler tuto dohodu v březnu 1939 porušil, a obsadil zbytek ČR? A taky jste zapomněla na to, že Polsko po obsazení ČR Němci, po dohodě s nimi, obsadilo Těšínsko, Takže udělalo totéž co pak Hitler a Stalin udělal Polsku? Ne, že bych to obhajoval, ale je historie by se neměla používat jednostranně. A jak Anglie a Francie skutečně pomohli Polsku, kromě vyhlášení války?
24. 01. 2013 | 10:55

Zdenek Král napsal(a):

Pane Svobodo, především komunisté využívali a využívají těchto poznatků k ovládání svého rudého nemyslícího stáda!
24. 01. 2013 | 10:58

český maloměšťák napsal(a):

Ještě k včerejší " debatě" /materiál k tomuto příliš uměle povznesenému a namyšlenému názvu jsem uvedl pod Šmídem - úryvek z knhy N. Postmana o debatě jak byla vedena kdysi a jak je vedena dnes/.
Respektive ke kvizu nevalného obsahu a ještě horší formy (obojí jde na vrub nalejvárně nesmyslů zvané NOVA).

Ten výběr hostů restauračních zařízení , jakožto i měst byl jistě náhodný, že ?
Co tak příště vězení - a tím pádem voliče KS ...a nějakou podnikatelskou komoru - a tak voliče MZ.
To by bylo vše pojednou jinak. Náhle by ti voliči vyzerali tak jaksi odlišně, než když se osloví tři nalití chlapi z Karviné.

Takže znovu ten pošťák Neil :

"....Pokud to někomu podezřele připomíná aforismus Marshalla McLuhana „médium je sdělením“, nebudu se této asociaci bránit (ačkoli je to dnes mezi uznávanými badateli, tedy mezi těmi, kteří by bez McLuhana neměli co říci, v módě). Setkal jsem se s McLuhanem před třiceti lety; byl jsem tehdy ještě student a on neznámý anglický profesor. Tenkrát, stejně jako dnes, jsem byl přesvědčen, že je pokračovatelem Orwella a Huxleyho — tedy prorokem —, a zůstal jsem věrný jeho učení, podle něhož lze kulturu nejjasněji prohlédnout studiem jejích konverzačních nástrojů. Mohl bych dodat, že můj zájem o tento úhel pohledu vzbudil prorok mnohem úctyhodnější než McLuhan a mnohem starší než Platón.[Na myšlenku, že mediální formy upřednostňují určité druhy obsahů, a že jsou proto schopny ovládnout danou kulturu, jsem narazil už jako mladík, když jsem si četl v bibli.) Mám tu na mysli především desatero, jehož druhé přikázání Izraelitům zakazuje zhotovovat jakákoli konkrétní zobrazení. „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.“ Tak jako mnoha ostatním přede mnou, i mně tenkrát vrtalo hlavou, proč židovský Bůh vydal předpisy o tom, jak lidé mají nebo nemají symbolicky zaznamenávat své zkušenosti. Zahrnutí takového pokynu do etického systému vypadá poněkud divně — ledaže by jeho autor předpokládal existenci souvislostí mezi formami lidské komunikace a kvalitou kultury. Můžeme se dohadovat, že lidé, od nichž se vyžaduje láska k abstraktnímu, univerzálnímu božstvu, by ji nedokázali projevit prostřednictvím obrazů, soch nebo jiných forem konkrétního ikonografického zobrazení. Židovský Bůh měl existovat ve Slově a skrze Slovo jako zcela nový pojem vyžadující nejvyšší řád abstraktního myšlení. Ikonografie se tak stala rouhačstvím, aby se na kulturním obzoru mohl objevit nový druh Boha. Pro lidi, kteří tak jako my prožívají proměnu kultury orientované na slovo v kulturu orientovanou na obraz, by zamyšlení nad Mojžíšovým přikázáním mohlo být užitečné. Dokonce i za předpokladu, že se ve svých dohadech mýlím, považuji hypotézu o dominantním vlivu prostředků komunikace na formování intelektuálních a sociálních témat dané kultury za moudrou a mimořádně důležitou...."
24. 01. 2013 | 10:59

aga napsal(a):

Pavel

Ono ale hledat pravdu ve slovech názorového oponenta může být svým způsobem taky předřazená matrice. Těm inteligentnějším a racionálnějším byla vnucena hlavně proto, aby se pro samé hledání pravdy v názorech nesoustředili na ty reálné činy, které jsou s těmi pravdivými názory zcela v rozporu, a nedali si dohoromady obrázek prolhaného pokrytce, který hlásá "pravdivé názory" a přitom škodí, kde může. Příkladů jen v naší posametové revalitě celá kupa.
24. 01. 2013 | 11:00

Zdenek Král napsal(a):

Pane Svobodo, především komunisté využívali a využívají těchto poznatků k ovládání svého rudého nemyslícího stáda!
24. 01. 2013 | 11:00

Almo G™ napsal(a):

neo:

Ok. Vidím, že byl článek postupně aktualizován.

I iDnes, podobně jako ČTK ovšem výrok drobně pozměnily.

Srovnejte původní výrok (rozdíly mezi oběma citacemi jsou zvýrazněné kapiálkami):

1:16. "Já bych je na to upozornil, že Benešovy dekrety už neplatí 20 let. 'Pržžže' přijetí Listiny lidských práv a svobod ústavy přestala platnost Benešových dekretů. Ovšem nebyla zrušena EX TUNC, TEDY od r. 45, nýbrž od okamžiku, kdy byla tato listina přijata. ALE VONI JSOU ZRUŠENI. Co je zrušené, už nemůže eště jednou zrušit...."

A údajnou citaci v podání iDNES:

"Já bych je upozornil na to, že Benešovy dekrety už neplatí 20 let, poněvadž přijetím Listiny základních práv a svobod Ústavy přestala platnost Benešových dekretů. Ovšem nebyla zrušena od roku 1945, nýbrž od okamžiku, kdy byla přijata TATO PRÁVNÍ PŘEDLOHA," uvedl v diskuzi na ČT Schwarzenberg a dodal, že co je zrušené, tak už přeci nelze rušit.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vyroky-schwarzenberga-a-zemana-v-duelu-dyy-/domaci.aspx?c=A130118_154200_domaci_ert

Bylo tak vypuštěno autoritativní tvrzení, že "Benešovy dekrety jsou zrušeny" a čtenáři je podsunován dojem, že šlo jen o drobné nuance ve výstižnosti výroku.

A to následně umožňuje stejnému autorovi o kousek dál přizpůsobovat a zjemňovat kandidátův výrok:

"Schwarzenberg tak doplatil na nesprávnou terminologii, kdy uvedl, že dekrety jsou neplatné namísto toho, že jsou neúčinné."

To je sice pravda, ale je zde zamlčeno, že Schwarzenberg použil mnohem silnějšího tvrzení a s tím se už dále nikde nepracuje.

Taková drobná mravenčí práce, jak postupně nenápadně zahladit skandální výrok, kterého se dopustil můj favorit. Prezentovat to jen jako takovou drobnou nepřesnost.
24. 01. 2013 | 11:01

Jaromír Brož napsal(a):

Pane Svobodo, bez vašeho předchozího blogu, v němž jste předvedl klasickou ukázku "psychopatologie skupinového myšlení a postdemokracie" http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-svoboda.php?itemid=18740 útokem na nejnižší lidské pudy, bych vám skoro tuhle agitku věřil.

Měl jsem vás za slušného člověka, i když popleteného vyznavače utopických nesmyslů. ale jste obyčejný pokrytec. škoda.
24. 01. 2013 | 11:02

český maloměšťák napsal(a):

A co pošťák Neil soudí o mediálním obraze ?

"...Okamžikem pojmenování se nicméně stalo zvykem mluvit o fotografii jako o Jazyce“. Metafora je ošemetná, protože má sklon zatemňovat rozdíl mezi oběma způsoby komunikace. Fotografie je především jazyk, jenž umí vypovídat jen o konkrétním. Její slovník je omezen na konkrétní reprezentaci. Na rozdíl od slov a vět nám fotografie nepředkládá myšlenku nebo názor na svět s výjimkou situace, kdy pomocí jazyka převedeme obraz na myšlenku. Sama o sobě nedokáže fotografie pojednávat o neviditelném, vzdáleném, vnitřním ani abstraktním. „Člověka“ nebo „strom“ umí zachytit výhradně jako jednotlivý objekt, nikoli v jejich obecnosti. Nelze vyfotografovat „přírodu“ či „moře“, nýbrž pouze konkrétní fragment reality přítomné na určitém místě a v dané chvíli: útes – v konkrétních světelných podmínkách —, vlnu – v jistém okamžiku a z jistého zorného úhlu. A stejně jako nemůžeme vyfotografovat „přírodu“ nebo „moře“, nemůžeme ani pořídit snímek pravdy, cti, lásky či klamu. Abstrakce se obrazovému lexikonu vymykají. Něco „ukázat“ a o něčem „vyprávět“ jsou totiž dvě naprosto rozdílné věci. Jak napsal Gavriel Salomon, „obrazy je třeba rozpoznat, slovům je nutné rozumět“.6 Chtěl tím vyjádřit, že fotografie předvádí svět jako objekt, zatímco jazyk jako myšlenku. I ten nejjednodušší akt pojmenování věci je aktem myšlení — porovnání jedné věci s druhou, určení společných rysů, ignorování rozdílů a vytvoření imaginární kategorie. V přírodě neexistuje nic takového jako „člověk“ nebo „strom“. Vesmír nenabízí žádné podobně zjednodušující kategorie, jen nekonečnou různost. Fotografie dokumentuje a oslavuje konkrétní formy této nekonečné různosti. Jazyk je činí srozumitelnými.
Fotografie také postrádá syntax, což ji připravuje o možnost polemizovat se světem. Fotografie jako „objektivní“ výsek časoprostoru stvrzuje, že někdo někde byl nebo že se něco přihodilo. Takové svědectví má velkou sílu, ale není v něm obsaženo žádné mínění – žádné „mělo se“ nebo „mohlo se“. Fotografie je v prvé'' řadě světem faktů, nikoli diskusí o těchto faktech nebo závěrech, které by z nich měly vyplynout..."

Na závěr si zazpívejme.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd_pU80mGXk

Ha, ha, ha....:))

Tlampače zabily obrázky.
Jen lidi zůstali stejně pitomí jak tehdá.
24. 01. 2013 | 11:03

Sláma napsal(a):

S hrůzou jsem zjistil, že mladá generace neví jednu, dost podstatnou věc. Zdaleka ne všichni Němci byli odsunuti. Předně do odsunu nešli ti, kteří prokázali svoji loajalitu k Československu. Takže se v podstatě o uplatňování kolektivní viny nedá vůbec hovořit. Problematická je samozřejmě ta věc, že důkazní břemeno leželo na straně Němců. Ale je to pochopitelné a omluvitelné podmínkami, jaké tu po válce panovaly.
Dále, stále nám je vtloukáno, že odsud je kolektivní vina Čechů. Ale to je uplatňování stejného principu, který je nám vyčítán. Za odsun byli zodpovědní konkrétní lidé, a proto nelze paušálně obviňovat všechny.
Pokud se týče odškodnění Sudetských Němců, myslím, že postup je jednoduchý - nechť je odškodní Spolková vláda a náklady ať si odečte od, dosud nevyplacených, válečných reparací.
24. 01. 2013 | 11:05

marxík napsal(a):

ajeto
Při výstupu Čvančarové se mi mimoděk vybavila scéna z Marečku, podejte mi pero. Myslím tu, jak je starý Kroupa pozván na kobereček, vysvětlovat záležitost s psaníčkem paní Týfové, a dostane se mu tam přednášky o ženách a blížícím se MDŽ.
24. 01. 2013 | 11:10

český maloměšťák napsal(a):

Jen jako peventivní optření ve vztahu k možným prohlášením, že autor článku kdysi prováděl stalinistické čistky a praktikoval kanibalismus na Ukrajině :

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%A4tig_waren

Mj. prezidenti, že. Zas jedenmýtus fuč. A to jsem opominul, že zdejší /nejenom zdejší/kvazipravicové panoptikum leta volilo v rámci ODS a ODA...KOčárníka, Dlouhého, Dybu etc etc.

Přerušuji vysílání.
Za chvíli sem přijdu zjistit , jaké je skore.

Ať žije Rapid !
Čwchie jsou saláti !

P.S. Ti pak, kteří volí KS či MZ z důvodů zištných, či se bojí o nakradené - ale i o poctivě vydřené majetky...ty chápu. Těm z mozku vyhnat piliny nepomůže ani vysavač přiložený k jednomu uchu a špunt v uchu druhém. Ti ať raději kromě volebních materiálů toho " svého" ...nečtou nic.
24. 01. 2013 | 11:12

aga napsal(a):

marxík

Jakýpak konečně, kolego? Nikdy jsem netvrdil nic jiného. To ale neznamená, že budu s totalitou souhlasit, nebo že si nechám vnutit jednu z jejích mutací. Považoval bych to za osobní prohru, která by mou duši navždy uvěznila v tomto mateixu, na tomto nízkém levelu té hry o ni.

K zájmům většiny obyvatel je pochopitelně nutno přihlédnout, ale je třeba si je nejprve definovat - nevím, jestli bychom se v definici shodli.
24. 01. 2013 | 11:13

český maloměšťák napsal(a):

Sláma
Jeden z mých předků na odsun jít měl /wehrmacht, dokonce krátký čas i NSDAP, ruská fronta atd./. Díky svědectví člověka z odboje - shodou okolností soc. demokrata...zůstal. Spůlu s manželkou se leta starali o batole...odsunuté rodiny.
Až trochu vyrostlo a odsunutí se socioekonomicky vzpamatovali - tak si děcko vyzvedli.
Pak sem jezdili - tu v Opelu, jindy v Mazdě.
A koukali se s divnými pocity na to, jak to tu komunisti vedou od desíti k pěti.

Historie lidi někdy semele podivnýmm způsobem.
Nejdůležitější je, aby zůstali stále lidmi .
A tak v Německu asi nezvolili za prezidenta bývalé členy NSDAP jen na základě emocí, že ?

KOnec. /na čas...je třeba oškubat někoho jiného, když ten Apple jde ke dnu, že.../
24. 01. 2013 | 11:17

Realista napsal(a):

Pane Svobodo, jako od Vás jako příznivce Václava Klause jinou reakci nečekám.
24. 01. 2013 | 11:21

Josef K. napsal(a):

Pokud něco ukazuje na bídu principu občasntví v této zemi, pak je to samotná volba, která vytvořila nesmiřitelný spor. Mirgorodský odvrhl občanský princip a většinově volil SPOR.
Institualizované či davové myšlení většinou směřuje ke sporu. Nebyli preferováni kandidáti občanského charakteru, veřejnost preferovala kandidáty stranické , kandidáty MOCI. Pak je polarizace jen věcí jednoho slova.
Popření jiného kandidáta než landidáta moci je popření témat a řešení. Je to opět jen obléknutí dresů pseudomýtů.
Přeskupení voličů podle příslušnosti k Normalizaci a Nenormalizaci , tedy Východu a Západu, se neděje podle žádných pevných pravidel. Statisticky ti, kdo tyli z normalizace ve své většině, ale ne všichni, přešli na pozice Zemana. Při troše znalostí zde nacházíme nejen odporné asociální bytosti reálného socialismu, ale i klausovy zcela nepochybné členy kriminálních mafií.
Mezi Zemanovými příznivci tohoto typu a Schwarzenbergovými příznivci typu Kalousek a Drábek není překvapivě rozdíl. Jen snad ten. že za Schwarzebergem, zdá se, stojí menší počet těchto individuí.
Umělci, kteřím podepsali Antichartu a dožili dnešních dnů jsou na straně Zemana, umělci, kteří se rodí v letech osmdesátých jsou na straně Schwarzenberga.
Jiní tu už nejsou.
Je smutné, že prezidentem nebude osobnost méně známá a méně symbolizující rozpor ve společnosti. To je prohra celé země.
Pokud jde o dnešní volbu, pak je jasné, i podle vyjádření paní Zemanové, že Zeman jest představitelem onoho českého maloměšťáctví a jeho pragmatičnosti. Zeman je symbol, stejně jako Schwarzenberg. Symbol bude působit silněji než sama osobnost nositele jména.
Je to volba mezi dvěma symboly: Západu nebo Východu. Jiná rovina uvažování je nesmyslná.
Strach ze Západu, a právě smyslem připomínání Protektorátu jako pouhého symbolu zla, byt reálně zlem shodným byla 50.léta i doba normalizace, je vedoucím motivem Zemanových poříznivců. Strach z Východu, oprávněný u tech, kdo neztratili paměť, je motivací volby Schwarzenberga.
Nějak jsem se osobně v životě moc nebál. Moje volba je však jasná už jen proto, že nemám rád mrazy.

Pamautji si, když v Moskvě jistý velmi vzdělaný tuzemec, reagoval na město nadšenými výkřiky a mluvil o Florencii Východu, ve Florencii nikdy nebyl. Nějak se mu pletla historická fakta: stalinské stavby vadábval za italslký originál. Tak je to shruba s orientací Mirgorodských ve světě.
24. 01. 2013 | 11:22

český maloměšťák napsal(a):

"...Umělci, kteřím podepsali Antichartu a dožili dnešních dnů jsou na straně Zemana, umělci, kteří se rodí v letech osmdesátých jsou na straně Schwarzenberga. ..."

Můžete to, pane JosefK, doložit ?

Děkuji.
24. 01. 2013 | 11:27

marxík napsal(a):

aga
A pak že jste nevěřící.
Vy jste hluboce věřící člověk a po smrti nabyde Vaše víra naplnění.
24. 01. 2013 | 11:28

Pavel napsal(a):

Aga - život je životu nebezpečný a nelze žít bez rizika (ani rizika "úšpinění", třeba nějakou mýlkou při hledání...). Je tu prostě vždy riziko, že se časem ukáže, že názor, který jste zastával (na něco, na někoho) a činy, které jste dělal, byly špatně.

Pak přistupuje faktor věku - vybaveni kulturními vzorci chování naší civilizace/kultury do jistého věku svůj názor objevujeme, pak ubíráme a chceme ho hájit. Tady přichází kritická fáze .-) . Buď prostě ztuhnete (myšlenkově), nebo se dál zajímáte a snažíte se (!) být nepovrchní.

V politice i v životě se málokdo neušpiní, protože jsme jen lidé. Záleží samozřejmě na míře té chyby, na následné snaze ji odčinit, napostoji k rychlým soudům (nebo rychlým soudům davu .-) ).

Ano, je tu riziko, že někdy uděláte chybu. Pokud si to nepřipouštíte, tak jste ještě "v prvním stadiu života". Mění se to, pokud už toto zažijete, pokud zažijete nějaké trauma (i třeba dopravní nehodu, neštěstí, katastrofu), tito lidé mají jiný pohled na svět.

Je tu nebezpečí, že budete nahlížen jako ten, kdo "omlouvá neomluvitelné", ale bez pochybností to prostě nejde. A pak je tu ten starý psychiatrický vtip - pokud vstoupí do místnosti krásná žena, všichni ji sledují, jen psychiatr sleduje reakce ostatních .-) .

Buď jste holt člověk naturální (který nepřemýšlí ale zcela spontánně žije), nebo naopak člověk přemýšlivý, obě cesty jsou možné. Krásným příkladem je alternace herců J. Hanzlíka a V. Preisse, jejich přístup je přesně takto rozdílný, přesto v obou případech často skvělý.

Takový je život, jednoduché pravdy jsou pro jednoduché lidi.
24. 01. 2013 | 11:29

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Ja bych chtel vsem obhajovacum Karlovych uletu pripomenout ze:
- vsichni obyvatele Japonskeho puvodu na uzemi USA byli shromazdeni v zachytnych taborech, kde stravili celou valku.
- obyvatele nemeckeho puvodu ve velke Britanii meli stejny osud.
- britske a americke letectvo provadelo cilene letecke udery na a pobliz civlnich aglomeraci s desivymi ztratami na civilistech.
- americky prezident dal pokyn k pouziti jadernych zbrani na aglomerace s prevahou civilniho obyvatelstva.

Z dnesniho pohledu by se v Haagu ocitl kazdy, kdo se 2. sv. valky ucatnil. Ale nepochybuji o tom, ze by si Karel NIKDY netroufl prijet do Britanie a prohlasit pred kralovnou, ze jeji otec byl valecny vrah a z dnesniho pohledu by skoncil v Haagu.
O to tady jde, moulove...
24. 01. 2013 | 11:32

resl napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal
.........
jste občane strízliv ?
24. 01. 2013 | 11:35

aga napsal(a):

marxíku

Vy jste chytrej ale nepozornej. Samozřejmě, že jsem věřící, vždy jsem se tu k tomu hlásil. Jen nejsem přívržencem žádné z církví, zejména té katolické.
24. 01. 2013 | 11:36

aga napsal(a):

Pavel

Ano, ale nechápu, co to má společného s tím na co odpovídáte. Samozřejmě, že i při porovnávání něčích "pravdivých" slov a lživých činů můžete učinit chybu v úsudku, to je riziko hledání. Já ovšem namítal jen proti tomu ustrnutí na rovině slov, a přehlížení toho, jak jsou realizována v osobním a profesním životě toho, kdo je vypouští z pusy, které nám goebbelsovská propaganda podsunuje jako jedinou "korektní" formu existence. Jen proboha nebýt osobní, toho se deprivanti bojí nejvíc.
24. 01. 2013 | 11:40

arnazach napsal(a):

Pan Svoboda by se měl zamyslet nad tím, zda se náhodou nestal součástí "souhlasení (a nesouhlasení) až do úplného zblbnutí."
24. 01. 2013 | 11:45

Luba napsal(a):

Přátelé,
blbost graduje! :)

Pěvecká divize českého P.E.N. klubu vstoupila v boj za Karla!

https://www.youtube.com/watch?v=kYDrE6Fy7fI

Tvé heslo budiž kníže
kníže má k lidu blíže
a blíže,
kníže má k lidu blíže.

A vzniknou-li potíže
tak pomůže nám kníže
náš kníže,
s ním překonáme potíže.

Ať žije nám náš kníže
nám plňte truňkem díže
náš kníže, kníže
s ním překonáme potíže.

:))))

P.S.: Co by tomu asi řekl Karel Čapek?
24. 01. 2013 | 11:50

Selský rozum napsal(a):

Přesná analýza Karlova image coby "nového politika",který přinese nový čerstvý vítr a který jakoby tu doteď nebyl a který jakoby za nic špatného nemůže.Jen škoda,že ji napsal bývalý komunistický předseda.Jen škoda,že ten kdo by tohle možná skutečně splňoval je soc.dem senátor.Tristní pro pravicově smýšlejícího člověka.
24. 01. 2013 | 11:51

Inkvizitor napsal(a):

Pane Jiří Svobodo naprosto s Vámi souhlasím. Citoval jste mimo jiné příspěvek Václava Bělohradského: "Politické dějiny Čechů jsou neúspěšné..." I s tímto naprosto souhlasím, protože tento národ je historicky nepoučitelný a stále dělá stejné chyby. V zemi, kde skoro nikdo nemá svůj vlastní světový názor a kde se skoro každý rád nechá zmanipulovat médii, to snad ani jinak dopadnout nemůže.
Přesně jste to vystihl závěrem cituji"...psychóza, vyvolávaná a živená vlastníky médií, vytváření obavy ze sociálního vyloučení a ordnerské útoky na existenci jinak smýšlejících lidí, jsou příznačnou součástí postdemokracie, v níž je nezávislé kritické myšlení zaháněno do kouta. Výsledkem může být jen nová vlna kocoviny."
Kéž by, pane Svobodo, většina lidí smýšlela jako vy.
24. 01. 2013 | 11:51

já^2 napsal(a):

a přitom stačilo opsat prostě z textu pod fotkou "V létech 1990 – 92 byl poslancem FS ČSFR a předsedou KSČM" - vrána k vráně prostě sedá a nikdo se tomu nediví
24. 01. 2013 | 11:53

aga napsal(a):

Luba

Mě by spíš zajímalo, co by tomu řekl odborník - psychiatr. Ale ti zdejší kupodivu mlčí.

A pak taky ten zdejší bloger - hledač demagogických slůvek - jakvonsejen jmenuje - co jich vždy nejméně našel v kampaních TOPky. Taky hrobové ticho.
24. 01. 2013 | 11:54

petr napsal(a):

S tím výrokem Schwarzenbergera pan Svoboda pěkně manipuluje. Schwarzenberg
to neřekl tak, jak to Svoboda napsal.
24. 01. 2013 | 11:55

Pavel napsal(a):

Aga - to ste špatně četl můj první příspěvek, jsou tam slova i činy .-) .

K jiné věci - když vidím tu seřazenou kulturní frontu, co sepisuje petice, říkám si, že jsme stále nepochopili, co je to demokratická volba. Zaprvé je tajná, takže každý, kdo obíhá své spolupracovníky, aby podpepsali papír, defacto porušuje zákon. Už jenom tím, že se zeptá, zda dotyčný podporuje konkrétní osobu, vytváří nátlak (kombinbují se například vztahy na pracovišti, podřízenost/nadřízenost, různé nátlakové skupiny, do toho zamíchejte politiku a odporujte např. šéfovi...). Ne vždy je to snadné, proto se "jen" divím.

Každý den dva články na každém net serveru na vyzdvižení Schwarzenbergera - to už opravdu není náhoda, čeští novináři zdá se nedělají novinařinu, ale politiku. Je to jeden z hlavních důvodů, proč tu neprobíhá kultivace dvou hlavních politických stran, novináři rezignovali na objektivitu a hájí své osobní postoje. Takhle se nikdy nedočkáme fungující levice nebo pravice.
24. 01. 2013 | 11:55

Luba napsal(a):

A ještě jenda verze téééhož,
v níž kníže i líže:

https://www.youtube.com/watch?v=BrgXzu_ROrc
24. 01. 2013 | 11:55

Ivo Línek napsal(a):

Ale pane Svobodo,co nám uvádíte jako teorii moderně znějící"groupthink"není nic jiného než naše"davová psychoza"to nás nemusíte poučovat. No a ostatní ve Vašem článku je obyčejná uliční agitace,kterou už jsme slyšeli od Vašich souputníků tisíckrát.Ano všichni jsme blbí a nemáme vlastní mozek,prosím Vás poraďte nám koho máme volit!
24. 01. 2013 | 11:56

Sláma napsal(a):

Josef K. alias Yossif K. alias Pepa Řepa napsal:
"Umělci, kteřím podepsali Antichartu a dožili dnešních dnů jsou na straně Zemana, umělci, kteří se rodí v letech osmdesátých jsou na straně Schwarzenberga. "
To se vám Josefe K. moc nepovedlo. Pokud vím, tak Antichartu podepsala například umělkyně Dagmar Veškrnová, provdaná Havlová, která Karla podporuje. Z dalších jmen, která jsou spojována s Antichartou upozorňuji na Michala Prokopa a Zdeňka Svěráka (členem KSČ byl v letech 1961-1969).
V této souvislosti mě zaujal blog: http://liquidator.blog.cz/1301/v-roce-1977-podepsali-antichartu-nyni-voli-schwarzenberga-aneb-seznam-ceskych-umelcu-kteri-podepsali-antichartu
24. 01. 2013 | 11:56

HonzaJ napsal(a):

K: Zdenek Král
Zase kolektivní vina všech komunistů? Byli všichni stejní? A to po celou dobu?
A nemyslíte si, že poučili a už nechtějí být stádo ovcí a že jim je dnes proti srsti podlehnout mediálnímu tlaku na zvolení K.Š? Pokud vím, tak pro většinu z nich jsou hlavními argumenty pro volbu M.Z. jako menší zlo, je právě "zbožnění" K.Š. v mediích a to, že K.Š. je 1. místopředsedou současné vlády, která je zodpovědná za současný stav ČR. Nikdo z nich v M.Z. určitě nevidí příznivce KSČM.
24. 01. 2013 | 11:57

aga napsal(a):

Pavel

Souhlas.

Jen se obávám, že dnes už jsme mnohem dál, demokracie už je "překonaná", takže snaha napasovat to, co se děje, na její ideální pravidla je klamáním sama sebe.
24. 01. 2013 | 11:59

jozka napsal(a):

Slama:

OT - jestli je YossifK a Josef K tataz osoba pripadne tentyz kolektiv nevim, minimalne maji spolecnou dusevni chorobu nebo zamestnavatele, ale Pepu Repu bych do toho (jakkoliv s nim vetsinou nesouhlasim) netahal.

A obecne se da rict, ze na prvni dve jmenovane znacky nema moc smysl reagovat. Ony nediskutuji, ony vysilaji.
24. 01. 2013 | 12:03

Oslýk extra terrestrian napsal(a):

Aga:
Nerozumím ani slovo.
Pan Svoboda napsal, že ti, co volí Karla, jsou obětí groupthinku.

Já na to, že mne to trochu uráží, neb volím Karla po zralé úvaze - nejsem jím ani trochu nadšen, ale jeví se mi očividně menším zlem, než Zeman, jeden z autorů nynější gangsterovlády.
A že předpokládám, že jiní mají k volbě Karla důvody zase úplně jiné; s některými jsem mluvil a ptal se jich.

Vy na to, že je to perla dne.
Další glosátoři na to, že úvaha pana Svobody - postavená na očividně vadném pozorování - je prý logicky vyargumentovaná.

Asi žiju v jiném vesmíru.
24. 01. 2013 | 12:03

Matěj Kopecký napsal(a):

Tolik expertů na "Miloše" a "Karla", to se hned tak nevidí. A to Karel sem a Karel tam, to je ta česká povaha, nikde úcta, ale jenom a muží, se kterým jsme husy nepásli se vyjádřujeme jako o Karlovi... No to je ta naše malost, vše si s ním vybavit a hned a panu "skleničšce" dáme svůj hlas. Já rozhodně nechci na hradě vožralu, který míchá Becherovku se slivovicí, páchne a bonmoty unavuje lidi, myslím tím ty náročně, ne ty, co mu zde tleskají. Rád bych měl na hradě prezidenta, který nerozpoutal aféru Olovo, Bamberská taška, který neprodával pod cenou MUS atd. Rád bych tam měl člověka, který je brán v potaz i v cizině a nechechtají se nám pro jeho "lásku" k alkoholu. Toť vše.
24. 01. 2013 | 12:03

Sláma napsal(a):

V souvislosti s častou mediální manipulací na téma opoziční smlouvy připomínám výsledky parlamentních voleb v roce 1998: ČSSD 74, ODS 63, KSČM 24, KDU-ČSL 20, US 19.
Vítěz voleb měl poměrně málo možností. Buď vytvořit širokou koalici s ODS (celkem 137 hlasů), nebo koalici s KDU-ČSL a US (celkem 111 hlasů). Pokud vím, první oslovil právě lidovce a uhelné sklady, ti to ale odmítli. Druhý v pořadí, ODS, mělo možnost vytvořit koalici s KDU-ČSL a US (celkem 102). Ti to také odmítli. Takže jediné možné řešení byla široká koalice nejsilnějších stran. Protože ale otevřená koalice nebyla z ideových důvodů možná, dohodly se obě strany na tom, že slabší ODS bude respektovat menšinovou vládu ČSSD. Na tom vůbec není nic nestandardního, takto se to často děje i v jiných demokratických zemí. Skutečnou odpovědnost za opoziční smlouvu však mohou lidovci a unionisté, neboť ti měli největší koaliční potenciál.
24. 01. 2013 | 12:04

Pavel napsal(a):

Aga - demokracie kulhá za korporátním světem, to je zřejmé, ale zatím v ní žijeme a hrajeme si na to, že volby jsou regulerní - tedy zatím bych ji neodepisoval, byť mohu mít osobně silné vnitřní pochybnosti o tom, zda není už definitivně uplacená .-) .
24. 01. 2013 | 12:04

Sláma napsal(a):

Oslík napsal: "jeví se mi očividně menším zlem, než Zeman, jeden z autorů nynější gangsterovlády."
Nějak vám uniklo, Oslíku, že Schwarzenberg je už 6 let součástí této gangsterovlády, zatímco Zeman je již 10 let na Vysočině.
24. 01. 2013 | 12:06

Luděk napsal(a):

Proč nevolit pana Zemana? Proto, že šel pro hlasy ke komunistům, proto, že pořád se obrací na východ k Putinovi, proto, že od roku 1998 do 2002 vedl tuto republiku s Klausem dle opoziční smlouvy, která nás až dodnes vede do pekel, proto, že jeho jazyk je vulgární a ani jako prezident se nezmění. Bude sprostě žoviální a napadat inteligenci a ženy. Proto ho nevolit.
24. 01. 2013 | 12:09

balada napsal(a):

Staří lidé rádi řeší současné problémy v kategoriích definovaných určitými etapami jimi odžitého času.
Už Marx říkal, že to svádí s cesty.

Dobrý záměr pana Svobody je devalvován příchylností k teoretickému instrumentáři jeho oblíbených (levičáckých) sedmdesátých let.
Také ne úplně správně chápe naši situaci. Double blind podmínky se navozují nikoli kvůli uvržení pacienta do stavu nouze nýbrž kvůli nezávislosti výsledků testu na tom, co se lidi domnívají a co si o probíhajícím procesu představují.
Informován není ani personál test provozující, neví jaké léky nebo placeba jak nemocným nebo zdravým lidem administruje. Nemůže na ně tedy nijak přenést své reakce na skutečný stav věci.

U nás je stav jiný. Obsluze experimentu byla vydána hesla, která s jeho skutečnými cíli nemají nic společného. Mají prostě zbylému kandidátovi stavět do cesty překážky, povětšině nicotné a směšné, s kterými se má veřejně vyrovnávat. Má skákat, jak pískají.
Naděje experimentátorů je, že se jim ho podaří naštvat a donutit ke zkratkovitým výrokům.
Pro skupinu pacientskou, tj. masy, mají skuteční organizátoři experimentu připravenu skupinu 5 (protože unavená mysl člověka z ulice víc nepojme) představ, které zrovnatak mohou pocházet z kresleného seriálu pro děti ve školce. Nebudu je tu opakovat, neb mi za to neplatí.
Jejich souhrnem je ono K čertu s fakty, milujeme Karla.

Navíc, jako všichni současní levičáci, má pan Svoboda tendenci se zaštiťovat mnohoznačnými a do značné míry apokalyptickými výroky abstrusních postmoderních filosofů. Představovat si, že pan Bělohradský ví, co vlastně říká nemůže ani fanatický člen Partita Communista Italiana, natož český pracující. Osm států je ostatně dobře, představuje to tradici a těžko se to neguje.
Zatím jsme nic neprohráli, a pokud se šiřitelům blábolů nepodaří soustředit všechno do jednoho okamžiku, ani neprohrajeme.

A vo to de, přátelé v Kristu (připouštějí se i výjimky).
DNES v 16:00 se chystá ŠTVAVÝ PORTÁL CENTRUM zveřejnit cosi, čemu Sabina Slonková říká dokumenty.
Tedy vytvořit stejnou situaci, jakou vytvořil před časem PLUKOVNÍK KUBICE SVÝM NAPOCHODOVÁNÍM DO SNĚMOVNY.
Nebo v drobném MFD otištěním několika význam postrádajících hlášek z ÚDAJNÝCH odposlechů Pavla Béma. Ty hlášky o ničem nevypovídaly a cesta odposlechů k novinářům postrádá jak zdroj, tak popis této cesty.
Za půl hodiny vytvořím totéž na magnetofonu Sonet Duo po dědečkovi a můžu to vydávat za komunikaci mezi útočícími loďmi mimozemšťanů.

Zas se chystá PODRAZ, jsme na to dokonce dopředu upozorňováni a do popředí je vědomě stavěn TIMING, který nedá napadenému čas na obranu.
A naši leví intelektuálové si hrají se simulakry.
NIKDO nejde k SOUDU dát návrh na předběžné opatření, aby to zastavil.

Jak vidíme, naše situace je opravdu double blinded, nevíme co chtějí ti napravo a nevíme, co chtějí ti nalevo.
Ale myslím, že vidíme, jak se Miloš Zeman tou shnilou zelňačkou dokáže úporně prošauflovat.
Dělný člověk. Myslí mu to a neztrácí iniciativu. (Dělá občas drobné chyby, ale vcelku bez významu, pro aktualne to nestačí ani na pořádný plivanec).

I kdyby kolem něj byli také jacísi skrytí operátoři (to je v politice zcela běžný stav, slyšel o tom někde dokonce i Karel Schwarzenberg), jako individualita (a jako takového jej volíme, Karlova perníková chaloupka nikdy na scéně nebyla) poskytuje asi nejvíce šancí, že si s tím aspoň trochu poradí.

Tady musím přiznat, že dělám obrat o 180°, dosud jsem byl rozhodnut Miloše volit jen proto, že není Karel S.
Po všem, co jsem za poslední tři týdny viděl ho budu volit sz přesvědčení.
Pokud se paní Theresie skutečně naučí swahili, může v příštích volbách kandidovat, má můj hlas.

Aktualne chystá podraz, takže zase jednou nasadilo nejméně čitelnou verzi Kečupy. A místo dvou slov v angličtině vyndalo slovník gaelských nadávek.
Ale jdu stejně do lesa.
24. 01. 2013 | 12:12

stařenka napsal(a):

To S. Šauerová 24.01 2013 5:43
Děkuji vám za váš příspěvek. Naprosto se s vašim názorem ztotožňuji a jsem ráda, že to tu takhle objektivně někdo napsal.

To Targus
Mýlíte se, uvedená fakta S.Š. jsou naprosto přesná. Ten, kdo tu lže, je někdo jiný, nikoli S.Š.
24. 01. 2013 | 12:12

Ivan L. napsal(a):

Letošní přímá presidentská volba a její průběh se stává mezníkem v dalším vývoji Česka 23 let po sametové revoluci. Rozhoduje se o tom, zda se podaří dokončit a potvrdit naše civilizační zakotvení v západní evropské kultuře, kam tisíciletými dějinami českého státu až do kritického roku 1948 přirozeně patříme, nebo zda zvítězí tvrdě po únoru 48 vštěpované východní civilizační vlivy s pozůstatky bolševických myšlenkových postupů a schémat závisti, přebujelého klientelismu a korupce, nedostatku citu, etiky, občanské slušnosti, zodpovědnosti, respektu.
A o tom to je.
Mám-li si tedy jako vlastenec ( a to se zřejmě teď už moc nenosí) ze dvou kandidátů 2. kola vybrat, musím volit Karla.
24. 01. 2013 | 12:15

kacíř napsal(a):

Nechci radar v Brdech
24. 01. 2013 | 12:15

rejpal napsal(a):

Almo G™ (10:37)
Panebože, proč bych to dělal. Také jsem si například všiml, že jeden z kandidátů seděl, druhý stál. Jeden holt dostal výhodu a druhý ne. Očima druhé strany jeden už nevydrží 90 minut stát, takže vlastně preferovali Zemana, aby dokázali, jak je při silách. Vždyť je to celé blbost.
Jaký smysl má hledání myši v komoře, kde žádná není? A to nemluvím o tom, že Nova je soukromá TV a může si fandit, komu chce, když na to přijde. A přesto, ta debata (až na ty hospody a pozvaní připodotýkači) mi přišla profesionálnější, než ty na ČT. A aspoň to tam nevypadalo jako na fotbalu.
Neo
Oba víme, že o profilu voličů toho či kterého to neříká nic. Stejně jako výběr podporovatelů. Čvančarová, stejně jako Konečný, asi nepřesvědčili nikoho. Že má Zeman chování troglodyta, tady asi ví každý, kdo to trochu sleduje, už léta. A že Schwarzenberg kličkuje jak jelen, kdykoli ho někdo přivede do úzkých, také není žádná novinka.
Kdybych byl voličem, který uvažuje, že obětuje tomu aktu hodinu svého života, ale není si jist koho, pak by ty besedy měly jediný efekt - šel bych místo toho za děvčaty. Oba kandidáti se během posledního týdne jeví horšími, než byli na počátku. I když každý jinak.
24. 01. 2013 | 12:15

Freedom napsal(a):

Pane Svobodo: Změna komunisty na demokrata je stejná jako změna černocha na bílého.(a vůbec nejsem rasista). Rudý nálev který nosíte místo mozku vám dokonale zatemnil pohled na dění kolem vás. Žijeme v roce 2013 a ne na počátku dvacátého století. Vaše vražedná a zhoubná ideologie se totálně zhroutila a tak hledáte jako tonoucí nějaké stéblo na zachycení.I na to se vám Zeman hodí.266 iringsv
24. 01. 2013 | 12:19

Almo G™ napsal(a):

rejpal napsal(a):

"A to nemluvím o tom, že Nova je soukromá TV a může si fandit, komu chce, když na to přijde."

V tom se neshodneme.

Jinak rozdílné pozice kandidátů by např. v amerických debatách byly nemyslitelné. Divím se, že na to štáby obou přistoupily.
24. 01. 2013 | 12:19

Občan napsal(a):

Pavle,

a kdo Vám nakukal, že NWO má něco společného s demokracií? :o)))
Neoliberalismus, neoconství, finanční skupiny, lobby, globalizace, anonymizace "kapitálu" a jeho přesunů, úpadek všeobecné vzdělanosti, likvidace sociálního státu, budování a zároveň kontrola a cenzura "sociálních sítí" - to vše má jediný cíl.

Předpokládám, že "Dům o tisíci patrech" (1929) jste asi nečetl. "Takových tisíc let" (1960) asi také ne. Co třeba "Ocelové jeskyně" (1954)?
Všechny takovéhle romány a povídky mají jedno společné - popisují jako děsivou VZDÁLENOU BUDOUCNOST něco, co se sotva pár desítek let po jejich vydání stává nebo již stalo REALITOU! Zejména co do rozsahu ovládnutí lidstva malou zájmově-mocenskou skupinou. "Matrix" (1-3) je v podstatě jen slabým odvárkem toho, co popsali Weiss, Asimov nebo Pludek; je to sice dobře "hozený na celuloid", ale chybí tomu právě ta chladná stručnost a analytičnost výše zmíněných TEXTŮ (mimochodem - proč myslíte, že současné mocenské skupiny dělají vše pro to, aby lidé ztratili schopnost číst strukturované složitější texty?).
24. 01. 2013 | 12:19

Kanalnik napsal(a):

Pan Svoboda zde celkem pekne dokazuje sva vlastni slova o groupthinku. Pekne popsal groupthink "Schwarzenberg", ale vubec si neni vedom, ze je sam obeti nekolika stejne "kvalitnich" groupthinku on sam. Kterych? Napr.

- groupthink "Odsun sudetskych Nemcu"
- grouphtnik "Cesky nacionalismus"
- groupthink "Normalizace ve vychodnim stylu"

Jinak by se ideologicky nestavel na jednu stranu sporu, ale musel by uznat, ze holt v techto volbach neni z ceho vybirat, protoze jeden kandidat je zatizen Kalouskem a touto vladou, ktera ekonomicky rozklada stat, a druhy kandidat zneuziva starych ran, podnecuje xenofobni a nacionalisticke nalady, urazi lidi kolem sebe a casto mluvi nepravdy ci polopravdy (a k tomu ma navic totalitni sklony jako Klaus)

clovek s nahledem na situaci v CR si musi preci rici, ze ani jeden z tech panu nebude vyhrou... pak je nutno volit takticky a strategicky, bez zatizeni emocemi, a vybrat (s rizikem toho, ze nevime, jak se bude jeho prezidentstvi vyvijet) jednoho z techto kandidatu

Ja za sebe asi budu preferovat ekonomicky rozklad statu, ekonomickou dzungli a diletantismus pred nacionalismem a xenofobnim myslenim s notnou davkou autoritarstvi. V prvnim pripade je totiz odpor a revolta snazsi, nez postup proti autoritativnimu a klausovsky ustavu zneuzivajicimu narcisovi (a jeho klice).

Pokud ma nekdy dojit k tomu, ze se vetsina ceskeho narod zvedne z hospod a pohovek, tak pro nej bude lepsi celit vsehoschopnym diletantum, nez vsehoschopnym totalitarum. ... Ale necekam, ze tohle vidi cesti volici stejne jako ja, a ze se z tech hospod a pohovek ve scve vetsine jednou zvednou. Jsem pesimista. Ocekavam pokracovani nastaveneho kurzu. Vysledek prvniho kola to jen potrvzuje.
24. 01. 2013 | 12:20

Boban napsal(a):

Pro všechny, co zde publikují !!!!

Já bych se podíval na Karla Schwarzenberga od Adama a Evy. To by byli objektivní, protože jenom vytahovat jeho otce, manželku atd. to není to objektivní. Možná pane Svobodo, že do rodiny patřili také Lenion, Stalin, Marx, Gottwald, Zápotocký, nebo ne...? Pan kníže pochází ze starého česko německého rogu Černínů Schwarzenbergů. Byly to dvě větve. Černinský palác v Praze byl také jejich. Kdyby tento člověk měl něco spoolěčné s fašisty, nácky a jinými bastardy, myslíte, že by na něj neuvalil náš geniální a najednou dnes oblíbený Beneš své dekréty...? To chce jenom ty dějiny studovat a ne o nich diskutovat v hospodách, jako včera v Karviné, jako o fotbale, na který je každý čech expert. Na pana Schwarzenberga jsou u nás již také skoro všichni experti, v Karviné ti primitivové také...
24. 01. 2013 | 12:21

Almo G™ napsal(a):

rejpal napsal(a):

"A to nemluvím o tom, že Nova je soukromá TV a může si fandit, komu chce, když na to přijde."

"Ale moderátorka byla určitě lepší než Moravec a držela to v rukách lépe."

Mám tomu tedy rozumět tak, že to "lepší držení debaty" je systematické nahrávání jednomu z kandidátů?
24. 01. 2013 | 12:23

Jáchym napsal(a):

Pro Slámu:jozka napsal(a):
Slama:OT - jestli je YossifK a Josef K tataz osoba pripadne tentyz kolektiv nevim, minimalne maji spolecnou dusevni chorobu nebo zamestnavatele, ale Pepu Repu bych do toho (jakkoliv s nim vetsinou nesouhlasim) netahal.
****************************************************************
Co se týče Josef K: Je to volný kolektiv autorů s rozdílnou literární i duševní úrovní (a kolísající hladinou alkoholu v krvi)
Co se týče Yosif K :
Podle mne buď solitér, maximálně minikolektiv propagandistů s jedním zastřešujícím redaktorem.

Pepa Řepa:
Spojovat je s Josefem i Yosifem je naprosto směšné, bez ohledu na to, zda s ním souhlasím(e) nebo nesouhlasím(e).
24. 01. 2013 | 12:25

vasja napsal(a):

Krásnej blog.
Tohle tady vypadá jak nějakej experiment s domorodcema na ostrově.
Prach obyčejná bublina Karl, mediama bublihukem vypuštěná, se stane božstvem.
To je masakr:-)
24. 01. 2013 | 12:29

Targus napsal(a):

To BT:

Tak moment. Jestli někdo něco tvrdí, zřejmě shrnuje své předešlé výroky. Takže poprosím o celý přepis, celou debatu jsem určitě neviděl. Jestli se k tomu KS vrátil, je možné, že něco doplácl. Záznam si nepustím, na to mám teď pomalé připojení.

K tvrzení KS o Benešovi co by válečnému zločinci.
Pokud se opravdu budeme bavit o tvrdém vyhánění Němců z pohraničí, lépe řečeno o vyřizování účtů v r. 45, je zřejmé, že vinu na Beneše moc házet nemůže. Jediná reálně fungující branná síla, která mohla vynutit klid zbraní a zajistit pořádek, byla Rudá armáda (a skutečně to dělala). Něco takového, jako fungující policie nebo četnictvo, potažmo jiné funkční a akceschopné jednotky ministerstva vnitra, to tady nebylo. Takže z tohoto hlediska padá vina na velitele posádek RA.
A snad byste nechtěl po Rusácích v r. 45, aby chránili Němce?
24. 01. 2013 | 12:29

Toník napsal(a):

Nechci žebrající vozíčkáře a postižené potkávat na ulici, když jim náhodou nehodí boháči pár drobtů od bohatě prostřeného stolu, nechci zakopávat o bezdomovce na cestě z práce, nechci, aby naši představitelé posílali vojáky vraždit bezbranné civilisty v zájmu cizích zemí a rozkrádat jejich nerostné bohatsví v zájmu cizích zemí a nadnárodních korporací, nechci, aby náš stát a země byla rozkrádána, aby se už nemohla postarat ani o ty nejubožejší, nechci, aby byla devastována vzdělanost jejich obyvatel, aby byla ničena morálka našich lidí, atd.
Proto nemohu molit Karla, který svoji činností k těmto nagativum přispěl a podílí se na nich.
24. 01. 2013 | 12:30

Ivan L. napsal(a):

Ceterum autem censeo .... Ostatně soudím, že zemský český národ má po svérázném panu Klausovi nárok opět na presidenta, za kterého se jeho občané nebudou muset stydět. Proto volíme Karla Schwarcenberga.
24. 01. 2013 | 12:39

rejpal napsal(a):

Almo G™
Chápu to především tak, že moderátorem nebyl Miloš Zeman, ale ona. Pokud si to vyložíte tak, že fandím KS, je to omyl. Ale tyhle sklony MZ má, navíc se chová k médiím blahosklonně až arogantně, a teď tak trochu sklízí, co zasel.
24. 01. 2013 | 12:41

Oslýk napsal(a):

Sláma:
To mi neuniklo. Říkám, že nejsem Schwarzenbergem nijak nadšen.

Zeman ale zjevně není na Vysočině, Zeman je stále v politice, jinak by nemohl založit v mezidobí další politickou stranu a nedral by se o prezidenta.
A myslím, že prezidenta, který patří spíš do kriminálu než na Hrad jsme právě měli; nevidím rozumný důvod, proč to opakovat.

Navíc, pokud mi něco doporučí starý bolševik, jako Svoboda, je to důvod k vážnému zamyšlení, proč mi to doporučuje.
24. 01. 2013 | 12:44

Michal Kaplan napsal(a):

Pane Svobodo,
s groupthink máte jistě velké zkušenosti jako normalizační komunista. Spolupracovat se stranou jejíž ideje zavraždili více lidí než jakýkoli jiný režim je opravdový groupthink. U Vás podobně jako u ostatních pokračovatelů této ideologie se však jedná spíše o ztrátu paměti.
24. 01. 2013 | 12:46

vasja napsal(a):

Luba napsal(a):
Přátelé,
blbost graduje! :)

Pěvecká divize českého P.E.N. klubu vstoupila v boj za Karla!

https://www.youtube.com/watch?v=kYDrE6Fy7fI
----------------------------------------
Luba.
Tak u tohodle se dá jenom řvát smíchy.
Co to je bogajego za blázny:-))
Šmarjáááááá
24. 01. 2013 | 12:46

věčný příběh napsal(a):

Občan
Dům o 1000 patrech je jasným archetypem Blade Runnera.
Je to pořád stejná story, už od Homéra po Chandlera.
Najít cestu, pobít příšery, rozeznat zlo a svést s ním zápas.
Už podle toho, jak dlouho se to vypráví pořád znova je patrno, že Zlo stále vítězí. I když to zůstává mimo skript.

Tady ale bude čert se svým úpisem rychlejší a ÚS bude muset vymyslet nějakou veselou taškařici.
24. 01. 2013 | 12:48

Čankajšek napsal(a):

Zaklínají se pravdou a láskou, jejich metodou je lež a nenávist.
http://www.novinky.cz/domaci/291172-jandakovi-pomalovali-plot-napisem-zradce-a-rudou-hvezdou.html
24. 01. 2013 | 12:53

RedNeck napsal(a):

@vasja

Pražská nobilita?
24. 01. 2013 | 12:56

vynemravniti se napsal(a):

vasjo
Povšimněte si zcela vlevo.
Starý stalinista a prudič Vaculík.
To je klíč, kterým nutno dešifrovat.
Stejně jako žlutý banner od Monty Python.
Tvůrce Sv. Václava na chcíplé kobyle a prchajícího Trabantu si z národních patroubel zase jednou dělá plzké žerty.
24. 01. 2013 | 12:58

Milan napsal(a):

Ach bože, ten Karel! Vždyť on zničil i ten nejlepší český plot, který jsme zde měli. To je lež a nenávist jako řemen!!! Braňme se bratři a zvolme Zemana! Jen ten nás od podobných tragedii může ochránit!!!
24. 01. 2013 | 13:10

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Tak mě po několikerém přečtení napadlo:
1 - To,co se děje a bude dít s důch. reformou,je strašné.Proto každý,kdo tedy cca za těch 30-35 půjde do důchodu,s platností od 1.1 2013,nechť podepíše u notáře či na matrice magistrátu,že s tímto způsobem placení souhlasí či nesouhlasí a dle teho tedy bude i zařazen do "PILÍŘÚ".
Až půjde do důchodu a bude míti tzv. " ŽEBRAČENKU " za celoživotní práci,si pak oficiálně,tedy od soudu přečte,že si za to může či nemůže sám!!!
Současně udělat " CENTRÁLNÍ " registr všech.Zabezpečit,aby se nedal " SFALŠOVAT "!
MOTTO:Bude-li však ještě v té době " Někdo " a " Něco "???
Dále bych Vám pane Svobodo navrhl,dejte tento celý článek i do denního či jiného tisku.Ne všichni a hlavně ti,kteří by to potřebovali si to přečíst,třeba ten internet dosud nemají.Díky!
24. 01. 2013 | 13:14

Almo G™ napsal(a):

Kanalnik napsal(a):

"Ja za sebe asi budu preferovat ekonomicky rozklad statu, ekonomickou dzungli a diletantismus pred nacionalismem a xenofobnim myslenim s notnou davkou autoritarstvi."

Viz "falešné dilema":
http://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam#Fale.C5.A1n.C3.A9_dilema
24. 01. 2013 | 13:14

Almo G™ napsal(a):

rejpal napsal(a):

"Chápu to především tak, že moderátorem nebyl Miloš Zeman, ale ona."

Ok.

"Pokud si to vyložíte tak, že fandím KS, je to omyl."

Ale nevadí vám nespravedlivý přístup ke kandidátům a předpojatá prezentace kandidátů.

"Ale tyhle sklony MZ má,"

Ano. Např. poté, co mu při odpovědi V.Moravec už po druhém slově skočí do řeči. Vymíní si např. minutu na odpověď. Viz duel ze 17.1.

"navíc se chová k médiím blahosklonně až arogantně,"

ano. Ovšem např. po zlovolnostech, které předvádí za ČT právě Moravec a včera za Novu Fialová (viz prezentace Zemanovy manželky), není náhodou tento ironický přístup jedinou sociálně přijatelnou obranou?
a teď tak trochu sklízí, co zasel.
24. 01. 2013 | 12:41
24. 01. 2013 | 13:20

resl napsal(a):

komunista vám radí, koho volit a ještě si vzal citát od disidenta. věřte mu, vždy to s republikou myslel dobře.
24. 01. 2013 | 13:24

Bavor napsal(a):

Sylva Šauerová napsal(a):
Karel Schwarzenberg k věci dále dodal, cit.: „A já bych chtěl opravdu citovat Václava Havla, který říkal, že bohužel jsme byli taky nakaženi bacilem nacismu, když jsme spoluobčany i ty, kteří byli nevinni odtud vyhnali. Něco jiného bylo s těmi, co se provinili proti republice“. KONEC CITÁTU. A na jiném místě paní Šauerová píše: „Smyslu Schwarzenbergových slov ale porozuměl každý, kdo porozumět chtěl : Za stejné činy, které kdysi inicioval Beneš (t.j. etnické čistky založené na principu kolektivní viny), byl např. v Haagu souzen Miloševič“.KONEC CITÁTU. Pokud paní Šauerová takto pozitivně hodnotí K.Schw., měla by se zmínit o tom, z jakého důvodu schvaluje tento pán tutéž činnost, kterou provádějí zločinecké vládní struktury v mafiánské „republice Kosovo“, kterou ve funkci ministra zahraničních věcí UZNAL, vůči Srbům, kteří na tomto území žili odedávna a v současné době jsou systematicky vyvražďováni, nebo pod pohrůžkou násilí vyháněni ze svých domovů. Rovněž neprotestoval proti vyhnání z domovů Srbů v tzv. Srbské Krajině v Chorvatsku Chorvatskou armádou ( za informační podpory USA). Rovněž jsem nikde nezaznamenal, že by protestoval proti osvobození Hasima Thaciho (vůdce teroristické UCK v Kosovu a válečný zločinec – viz jeho podíl na ilegálním obchodu s lidskými orgány k treansplantaci které získávali „rozebíráním“ srbských zajatců) Haagským „tribunálem“ ( údajně nebyli svědci – všichni, kteří byli ochotni svědčit zmizeli, nebo zahynuli). Přitom DŮVODY, které vedly k odsunu sudetských Němců, byly OPRÁVNĚNÉ – tito bývalí občané ČSR, kteří měli v ČSR rozsáhlá menšinová práva ( německé školství, silné zastoupení v parlamentu), pomohli nepříteli v dobách ohrožení státu rozbít republiku a DOBROVOLNĚ přijali státní občanství nepřátelského státu. Dopustili se tím VLASTIZRADY, za kterou bylo možno uložit i trest smrti. ČSR a vítězné mocnosti zvolily humánnější řešení- jejich odsun do jejich „vlasti“, kterou si dobrovolně vybrali (Heim ins Reich). Není pravdou, že VŠICHNI sudetští Němci byli povinně odsunuti. Účastníci protinacistického odboje, mohli zůstat. Jiná situace byla v Kosovu, kde byli vyhnáni a jsou dále vyháněni Srbové, kteří se proti svým spoluobčanům albánské národnosti NIČÍM neprovinili. A vyhnáni byli nejen Srbové, ale i Cikáni a další národnosti. O čem svědčí slova paní Šauerové „Není nutné studovat odborné knihy, aby normálně myslící člověk ve 21. století, 68 let po konci války, pochopil, že když jsou hnány statisíce lidí krajinou, něco není v pořádku. Není to omluvitelné ani tím, že předtím někteří z nich se podobně chovali nám“? Toto vše pan Schwarzenberg zajisté ví (a ví to i paní Sylva Šauerová), ale pokoušejí se tyto skutečnosti zatajit. Jejich „boj za lidská práva“ je poněkud „výběrový“. O tom, kdo a jak „se vždycky staví čelem nechutné fašizoidní špíně“ nechám na posouzení čtenáři. Pozor čtenáři! Paní Sylva Šauerová (a pan Karel Schwarzenberg) s vámi chce manipulovat. Jinak se tomu říká „brainwashing“ – česky vymývání mozku. Na to je paní Šauerová vyškolena.
24. 01. 2013 | 13:27

rejpal napsal(a):

Almo G™
Způsob komunikace, jaký volí Miloš Zeman k médiím (a začal s tí nejpozději po Bamberku), je především kontraproduktivní, a to hned přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé - ten boj nikdy nemůže vyhrát (vztah Klaus vs. média se už nedá zopakovat), novináři si na měm prostě smlsnou - ti slušní, až bude reálný důvod, ti horší si důvod vytvoří nebo nafouknou. Za druhé - blahosklonná nadřazenost ke komukoli automaticky odpuzuje snad polovinu lidí. Tím, že se takhle prezentuje i v médiích a nejen doma na Vysočině (a možná, že tam ne), dává ihned soupeři body navíc.
A přesně sem patří i ten špílec s místností pro novináře minulou sobotu. Takovou pitomost neudělal nikdo jiný, jen on.
Miloš Zeman je určitě chytrý člověk, ale moudrý není ani náhodou. Když chci veřejnost o něčem přesvědčit, nejhorší cestou je popuzovat a provokovat ty, kteří k veřejnosti mají tu informaci přenést. A ještě je všechny házet do jednoho pytle. Už se těším, jak při prvním výletu za hranice nazve tamější novináře žumpálisty.
24. 01. 2013 | 13:35

Sláma napsal(a):

Targus napsal: "K tvrzení KS o Benešovi co by válečnému zločinci.
Pokud se opravdu budeme bavit o tvrdém vyhánění Němců z pohraničí, lépe řečeno o vyřizování účtů v r. 45, je zřejmé, že vinu na Beneše moc házet nemůže. Jediná reálně fungující branná síla, která mohla vynutit klid zbraní a zajistit pořádek, byla Rudá armáda (a skutečně to dělala). Něco takového, jako fungující policie nebo četnictvo, potažmo jiné funkční a akceschopné jednotky ministerstva vnitra, to tady nebylo. Takže z tohoto hlediska padá vina na velitele posádek RA.
A snad byste nechtěl po Rusácích v r. 45, aby chránili Němce? "
Naprosto s vámi souhlasím. Podle mezinárodních konvencí za dodržování zákonů a pořádku v okupovaném území odpovídá okupační mocnost. A my jsme technicky byli okupovanou zemí, rozdělenou mezi sovětské a americké vojenské velitelství. Odpovědnost na civilní správu přechází v okamžiku, kdy ji na ni převede příslušné vojenské velitelství. Bohužel, vůbec nevím kdy k tomu u nás došlo, ale z hlediska odpovědnosti za odsun by to bylo skutečně nesmírně zajímavé. Patrně se totiž ukáže, že za divoký odsun právně zodpovídají obě okupační armády.
24. 01. 2013 | 13:36

Jan Novák napsal(a):

Já budu asi volit Schwarzenberga, ale jsem stejně rád za tenhle článek. Je dobré si připomenout, že nikdo oprvadu není dokonalý.
24. 01. 2013 | 13:40

Sláma napsal(a):

Další stránkou odsunu je otázka státní příslušnosti Sudetských Němců. Na základě Mnichovské dohody se totiž stali občany Třetí říše, tedy občany státu, se kterým byla Česká republika, jakož i všichni spojenci ve válečném stavu. Je, myslím, naprosto přirozené, že občany nepřátelské mocnosti na svém území nestrpíte. K tomu podotýkám, že Německo odmítlo uznat neplatnost Mnichovského diktátu se zpětnou platností, takže z hlediska Německa rozhodně v době odsunu byli Sudetští Němci jeho státními příslušníky. Velká Británie považuje Mnichovskou dohodu za neplatnou od 15.3.1939, takže i z pohledu Velké Británie byli Sudetští Němci státním příslušníky Německa.
Nejednalo se tedy o naše spoluobčany, jak nám je často nalháváno!
24. 01. 2013 | 13:43

rejpal napsal(a):

Pokud jde o otázky odsunu a poválečného uspořádání, pokládám za neštěstí, že se staly kartou ve volební kampani.
24. 01. 2013 | 13:50

ftáci kadí všude napsal(a):

Jsem napjat
jak do Šláfenberkova hlavního volebního stanu dorazí zítra navečer poručík N. s opršelým papírem v ruce a řekne: Meno von und zu, jseš zatčenej a pudeš se mnou.

Klouzalovo trestní oznámení vyvolá v pražském státním zastupitelství, rozloženém šampusem a becherovkou předčasných oslav nepředvídané rakce a na kriminálce službu držící N. nebude do ničoho zasvěcen.

Než někdo zodpovědný stačí zasáhnout, Kodl se ve své prostomyslnosti přizná a bude.
24. 01. 2013 | 13:56

Jarsa napsal(a):

Pane Svobodo,
ač komunista měl jsme Vás za slušného člověka. Karla Schwarzenberga Vám a Vašim sympatizantům nikdo nevnucuje.
Hlavně nekázejte nic o demokracii a morálce.
Jenom podněcujete nenávist a zákeřnost a naivně se domníváte, že se ještě dostanete k moci. Není třeba o to usilovat, u moci už jste, ač si neříkáte komunisté.
Dovolte tedy nám, ožebračeným a podvedeným, alespoň na okamžik vzpomenout si na dobu, kdy tady vládla slušnost.
Tedy na dobu, kdy stateční lidé této země měli jakés takés právo na úctu.
Dnes díky nenacistům z Hradu za vydatné podpory komunistů se morálka stala téměř trestným činem a Vy budete šťastný ?
Myslím že ne.
Zachovejte si elementární slušnost, která čiší z Vašich skvělých filmů. Nemáte zapotřebí omočit se s lumpy.
24. 01. 2013 | 13:59

český maloměšťák napsal(a):

rejpal
Moudrý asi v tomto smyslu není /anebo je ?/ ...hlavně je ale také vybaven, tak jako každý člověk ...emocemi.
A já se mu nedivím...když reaguje podrážděně ...protože to , pane rejpal, nejsou debaty. To je kviz nevalné úrovně, nevalných otázek, nevalných témat. Tak jak to dirigují média.
Bohužel i nevalných posluchačů.

Já bych měl taky obrovské problémy - s tím, jak se bavit o klepech, přeřeknutích, nepřesných vyjádřeních, neověřitelných faktech či bonmotech a dalších blbostech a vědět, že moderátorka a masy to považují za důležité - bavit s eprávě o takových tématech.
Asi bych se ani neuměl na takováto témata dobře připravit.
Taková habaďůra a estráda spíše vyhovuje předsedovi TOP 09 Schwarzenbergovi.
Kterému tak stačí pár žoviálních banalit a nějaký textík, který si přinese a přečte. A je tak za moudrého.

Ty "debaty" nemají s debatami /kromě názvu/ společného nic. velké, bezduché nic.

Dnes jsem zvědav na tu knížecí klaku - zda tam opět bude v plné zbroji, chrabrého duchy a s mozky plnými volímkarla.

A zda tedy s ebude debatovat např. o směřování ČR do Ruska. Nebo naopak o kauze " malachitová zeleň". A zda k těmto tématům bude mít možnost se vyjádřit nestranný odborník a stejně nestranný oponent takového odborníka.
Když už teda chceme, aby ta estráda měla aspoň nějakou úroveň.

P.S. Zlatuška mi včera připadal jak podomní obchodník s teplou vodou. Jestli to je ten co tu píše...tak potěšpánbu. Jak se z velmi vzdělaného a chytrého člověka může stát na chvíli šašek.
24. 01. 2013 | 14:04

Josef 21. napsal(a):

Občané !Začíná boj proti této vládě !Tyto volby pojměte jako protest proti této špatné vládě a volte Zemana!Přece nenecháte zvítězit člena této vlády Schwarzenberga.Pak budou říkat,že většina občanů souhlasí s touto vládou nebo s pravicí !To nesmíte dopustit!Tato vláda rozházela miliony i miliardy a teď sužuje občany daněmi.Kalousek svým podřízeným dává 300 000 kč odměny !To si necháte líbit?Ne volte Zemana jako protest !Chápu,že se bojíte jít do generální stávky kvůli tomu aby Vás zaměstnavatel nevyhodil z práce!K volbám můžete jít bez obav!Pokud k volbám nepůjdete,budou zase rozhodovat o Vás bez Vás!Občané mnoho médií je v rukou pravice včetně České televize !Povšiměte si,když je do pořadu pozván socialista je na něj nasazena moderátorka těžkého kalibru Daniela Drtinová,která se ho snaží otázkami zahnat do kouta!To také zkoušela na pana Haška ČSSD ,samozřejmě bez šance !Občané běžte k volbámn a volate Zemena !Je třeba revoluce,také Sametové,ale tentokrát jiné !!!!!
24. 01. 2013 | 14:15

hanah napsal(a):

Soudružka Šauerová je prototypem osobnosti - členky „groupthink Schwarzenberg“ které autor věnuje tento blog. ".... Dochází k tlaku na uniformitu a sebecenzuru. Soudržnost a solidarita ve skupině se stává důležitější hodnotou než reálné zvažování faktů. Členové skupiny projevují agresivní emoční reakce vůči kritickým pohledům mimo skupinu.....".
24. 01. 2013 | 14:20

vasja napsal(a):

vynemravniti se napsal(a):
vasjo
Povšimněte si zcela vlevo.
Starý stalinista a prudič Vaculík.
To je klíč, kterým nutno dešifrovat.
Stejně jako žlutý banner od Monty Python.
-------------------------
Vaculika sem poznal hnedle jsem si připoměl tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=zUcFZWiFJu8
:-)
24. 01. 2013 | 14:33

Dagmar napsal(a):

Dnes jsem si koupila časopis REFLEX (4/2013). Patří na našem mediálním trhu k tomu z mála periodik, které se alespoň snaží zachovat si od již poněkud hysterické volební prezidentské kampaně odstup.

S gustem jsem si přečetla úvodník jeho (RRFLEXu) šéfredaktora pana Ivana Hamšíka s názvem "10 kroků jak zvolit prezidenta a nezbláznit se při tom".

Poslední "krok" pokládám za zvlášť zdařilý a dovoluji si ho zde ocitovat:

"Také se těším, že zase bude možné říkat co si myslím, a že mi tisíce lidí, které neznám, přestanou říkat, co mám dělat, jinak jsem idiot"
24. 01. 2013 | 14:41

Vlado napsal(a):

Přečetl jsme mnoho zamyšlení a úvah v souvislosti s druhýn kolem voleb dvou kandidátů.
Pane Svobodo Vaše argumenty a apel je hodný ČECHA je brilantní a já Vám za něj ze srdce děkuji.
Né snad jako nacioalista ale jako hrdý Čech, který má na mysli odkaz prvního prezidenta T.G.Masaryka, který né bezdůvodně zbavil šlechtu jejich titulů. Vzkázal tím Čechům, že jsou plebejové né však LOKAJOVÉ!!!
24. 01. 2013 | 14:59

Jiras napsal(a):

snůška nesmyslů a polopravd vyrvaných z kontextu... aneb kdo chce psa bíti, hul si vždycky najde. Ubohost
24. 01. 2013 | 15:06

český maloměšťák napsal(a):

Dagmar
To je nejen trefné...ale i vtipné. /trochu černý humor...ale stále humor/.
Min. 30 kaček opět zachráněných.
24. 01. 2013 | 15:07

Dagmar napsal(a):

český maloměšťák

:-)
24. 01. 2013 | 15:11

aga napsal(a):

Věčný příběh 12:48

Trochu ten archetyp dezinterpretujete. Zlý je tu stále přítomen, protože "chtíc vždy konat zlo, vždy dobro vykoná". Ten zápas je zápasem JEDNOTLIVCE se zlem, protože jen v tomto zápase může dobro vzniknout. Zlé společenské dění je nutnou kulisou tohoto principielně indivuduálního zápasu. O tom je Nový Zákon - a v tom se od toho Starého právě liší.
24. 01. 2013 | 15:14

Vlado napsal(a):

Pro pana Stejskala!
To co jste uvedl na Maxima v 9.37 jako reakci na jeho nic, který jste přímo citoval nemohl být tak nepřijatelný, když jste si ho dovolil citovat. Byl to jen důkaz Vaší arogance nad námi nicky.
četl jsem zde již skutečné přízemnosti ale co, ty slyšíme i od našich politických představitelů. No a v té předvolební kampani je to někdy opravdu nechutné. Přesto to nevypípají.
Zdraví Vladfimír Svoboda
24. 01. 2013 | 15:19

blue napsal(a):

deset z deseti bolševiků volí Miloše Zemana. To mi stačí, děkuji, nechci.
24. 01. 2013 | 15:21

kanibal napsal(a):

Kanadský žertík se povedl mladým ze Zemanova volebního štábu.
Reportérovi Novy schovali zimák, který si u nich v office odložil. Druhý den řekli nic netušícímu kolegovi, aby se do něj navlík a šel něco zařizovat. Anonymně pak brnkli reportérovi, že v jeho "ukradeném" kabátě někdo ze Zemanovců chodí po Praze. Nova na to poslala celý štáb, "zloděje" vystopovala a reportér Novy mohl točit reportáž, jak mu Zemanovci ukradli zimák ...
Alespoň za ten hejl na nose by si zasloužil becherovku, mamlas.

Mladým ze štábu palec hore!

http://www.novinky.cz/domaci/291134-manzelka-milose-zemana-dulezity-je-charakter-ne-titul-prvni-dama.html
24. 01. 2013 | 15:23

Mirek Janoušek napsal(a):

Vážený pane Svobodo, stačí si přečíst komentáře a ve většině z nich najdete přesně to, co popisujete ve své "rešerži" ale přesně naopak. Je groupthink positivní a je groupthink negativní. Ten první je třeba sametová revoluce, odkaz Jana Palacha. Ten druhý je nacionalismus/ fašismus/šovinismus/komunismus, vendeta na Němcích a také negativní kampaň proti panu Schwanzerbergovi. V kontextu situace je Váš článek blábol. Když někdo lže a chová se neeticky ( uráží někoho nespravedlivě a v rozporu s pravidly slušnosti ) co je pak groupthink ? Je lepší vydělit se z davu, který je rozhořčený třeba tím když nějaký idiotský hromotluk natluče slabšímu ?
24. 01. 2013 | 15:33

Klinke J. napsal(a):

My Čechové volíme Karla též jako šanci uniknout z tohoto postkomunistického a postsametového marazmu,šanci nastolit konečně plnou demokracii,novou ústavu,nový stranický systém-bez sponzorů,strany atˇ si platí členové.majetková přiznání,progresivn daně,vysoké daně pro miliardáře,v čele státu poctivé a prověřené osobnosti bez ohledu na původ atd.
24. 01. 2013 | 15:47

Honza napsal(a):

25 let jsem žil v komunismu, 25 let jsem žil v našem českém kapitalismu.... Teď NEvolím politickou stranu, teď volím člověka. Jsem levičák, jsem (2 roky) registrovaný komunista, jsem také invalidní důchodce, jsem věřící v Boha jakožto nejvyšší moudrost nad námi všemi...
Děkuji autorovi článku za brilantní ukázku jeho znalostí a řečnického/písemného umu.
Srdcem volím "Karla" a stejným srdcem se stydím za hrubosti "Miloše". Rozumem "Karla" ještě v budoucnu poznám (bude-li prezidentem). Rozumem jsem "Miloše" nikdy nechápal v jeho hadu podobných schopnostech sebeprospěšné osobní taktiky....
Volím srdcem, PROTO VOLÍM "KARLA" :-)
24. 01. 2013 | 15:48

o. malstoka napsal(a):

Já jsem již v několika blocích upozorňoval na vytvářející se hysterii pod heslem: kdo nejde s námi jde proti nám.
Vám pane Svobodo, aniž bych byl vašim fandou, děkuji. Popsal jste jen atmosféru, kterou média a bohužel i mnoho umělců nyní vytvářejí.
24. 01. 2013 | 15:55

Vilda napsal(a):

Nejvíc mě pobavilo:
...zdivočelou difamační kampaní proti V. Klausovi ml. ...
Pecka. Takže i to, že si masochista synáček v rámci zoufalého groupthingu takové naší abnormální rodinky způsobil autodifamaci odhalením svého myšlení, pomineme-li difamaci manipulativně a nepravdivě osočeného, napadeného a uboze ostouzeného KS, jeho manželky a příbuzných do n-tého kolena dle páně PORGředitelových árijských pravidel, i to se přičte k tíži protikandidáta.
Nu, kam až někteří lidé ve fanatickém zaslepení zajdou....
24. 01. 2013 | 15:58

Karel D. napsal(a):

Fajn, část A) zazněla. Proč mám pocit, že chybí část B)-komentář k "groupthink Zeman". Když se jedná o kandidáta, podporovaného přívzženci těch dvou nejhorších kolektivismů 20.století? :-)
24. 01. 2013 | 15:58

pepr napsal(a):

Celé to dnešní dění kolem volby prezidenta je úplná pakárna. Zeman dělá spoustu podpásovek, ale to prostě k demokratickým volbám patří a vůbec to neznamená že je to Hitler nebo Stalin proti kterému je třeba dělat kampaně intelektuálů.A něco z toho co tady píše Svoboda sedí, i když zdaleka ne všechno...
24. 01. 2013 | 15:59

mb napsal(a):

sš napsala: A tak Vám chci dnes už jen vzkázat, že volbou Miloše Zemana budete zítra či pozítří znovu volit Klause, a popírat tak všechno to, co jste na této stránce za léta napsali. Snad jste si toho vědomi. To až si příště zas budete stěžovat na Klause. Abychom si rozuměli.

... TO JE JAKO KDYŽ HRÁCH NA STĚNU HÁZÍ ...

je to marný, je to marný, je to marný ...
24. 01. 2013 | 16:02

Multimilonář kerý nic nenakrad napsal(a):

Vždy jsem volil ODS, v posledních volbách TOP09. Kdyby mi někdo řekl před půl rokem řekl, že v prezidentských volbách budu někdy volit pana Zemana a to spolu s odboráři, prohlásil bych ho za blázna. Nemohu jinak - budu pana Zemana volit.
24. 01. 2013 | 16:13

Almo G™ napsal(a):

rejpal napsal(a):

"A přesně sem patří i ten špílec s místností pro novináře minulou sobotu. Takovou pitomost neudělal nikdo jiný, jen on."

Nedokážu si představit, že by kohokoliv mohlo a mělo zajímat, jakou místnost Zeman poskytl novinářům - tj. na pronájem jak velké místnosti měl peníze. Natož aby to někomu mimo novináře mohlo vadit. Pro mě je to naprosto nepodstatné.

Jste tedy novinář?

A to se snad novinář nad takové pitomosti nemůže povznést? Anoboje to tak, že je předem zaujatý a pak si hledá jakoukoliv záminku, např. méně komfortní místnost?
24. 01. 2013 | 16:13

ftáci kadí všude napsal(a):

čmm
To jsem rád, že jsem módního Postmana nakonec nečtl. To, co z něj citujete o fotografii jsou tak zoufalé hlouposti, že bych musel jeho dílo na zahradě rituálně upálit.

McLuhan kdysi s fotografem Fiorem vydali knihu The Medium Is The Massage (opravdu, masáž), která ukazuje, co úhel pohledu, světlo, výběr ohraničení a okamžik snímku z reality udělá. (Kniha je o té realitě, jak ji její tvůrci inscenují.) Já bych k tomu dodal A REŽIE.

Když USA chtěly demostrovat svou moc, daly v klidu pro fotografa Timu předjet bitevní lodě, uvést je do plné jízdy a poskytnout mu (z výšky tak 15m nad špicí jedné z nich -něco mu tam museli postavit, lešení asi) příležitost vyfotit si vlny, které se mezi nimi od přídí zdvihaly prakticky až k palubě.
Poznamenávám, že až do 70. let američani fotili obrovskými aparáty Speed Graphic s formátem negativu 4"x5", to se dá zvětšit prakticky donekonečna.

Můžete režírovat přelet Zeppelinu nad New Yorkem nebo vraždu. Byly doby, kdy Wilson Hicks zavolal komukoli Urbi et Orbi a věci se začly stavět do pozoru, včetně počasí. Samozřejmě všichni věděli, odkud mu přišly pokyny, co je potřeba UKÁZAT.
Time jsem přestal odebírat, když přinesl snímek, jak jeden negr na Haiti střílí druhého pětačtyřicítkou do obličeje. Myslím, že to aranžmá fotografa víc jak dvacku nestálo.

Fotografie samozřejmě má svoji syntaxi, v žádném případě není objektivním výsekem čehokoli a staví na dlouhodobém studiu symbolů a vztahů úplně stejně jako Michelangelova malba.
Dlouho byla fotografie nejsilnějším prostředkem manipulace.

Dneska mladí lidé většinou vědí, že s ní lze elektronicky provést doslova cokoli, takže se nechávají ovlivňovat jinými věcmi. Například všude spuštěnými videokamerami.
Máte-li dostatečně výkonný počítač, mužete zfalčovat i jakékoli video, takže se nemusíte nakonec dívat na vůbec NIC.
Ale aspoň díky tomu poklesly mzdy lhářů v novinách.
Slovu nikdo nevěří už skutečně dávno, ani tam kde je gramotnost obyvatelsktva recentním jevem.
24. 01. 2013 | 16:41

ftáci kadí všude napsal(a):

Vildo
zklamu tě. To, o čem pan Svoboda mluví, je koncept groupthinKu, skupinového myšlení. On neumí docela anglicky, což je tu jeho generace běžné.
Ten koncept je dost dávno vyčichlý.

Pokud hledáš gruppensex, ten bude knížův volební štáb pořádat až v sobotu. Ale budou tam hlavně staré rachomejtle, moc si neslibuj. A intimusové.
24. 01. 2013 | 16:48

ftáci kadí všude napsal(a):

PS. Pak jsou taky folketing a althing, ale to už je maličko na hlavu. Totiž o demokracii. Tomu tady propagandisti nerozumí.
24. 01. 2013 | 16:51

awiatyk paskudny napsal(a):

Almo
Ze zkušenosti vám mohu říct, jak silně bývají novináři ovlivněni tím, jak se k nim kdo chová, a především, jak se snaží jim umožnit jim jejich práci.
Nic proti tomu nenaděláte.

Ve finále pro ně totiž rozhodují vteřiny a pokud si to nějaký vlastním egem nafouklý vařbuchta neuvědomuje, přičte si to prostě sobě k tíži.
Pokud na větší místnost nebylo, měla jeho sympatická asistentka říct, milí nevejdeme se, protože došly zdroje. Pojďme to udělat na chodbě nebo v parku.

Jakou empatii má politik vůči médiím, takovou bude mít vůči občanům.
Přesto Miloše volím, neb výběru není.
24. 01. 2013 | 17:02

KAREL na harad napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=9MzjRaHl91w
https://www.youtube.com/watch?v=FEHZV3kmQnY
24. 01. 2013 | 17:04

Jirka napsal(a):

Velká, velká pravda. Bohužel nejsme stále připraveni na přímou volbu. Neumíme se rozhodovat podle vlastního úsudku - ten za nás vytváří média. To oni Prezidenta vyberou, jelikož oni ovládají masy. Jsou jedinci, kteří se nenechají, ale těch je málo. Bohužel. A tak je pravděpodobné, že si zvolíme za Prezidenta člověka, který už tu 6 let vládne, ale pro lidi za tu dobu neudělal vůbec nic.
24. 01. 2013 | 17:07

hanah napsal(a):

http://www.facebook.com/photo.php?v=3623571047929&set=vb.1672717372867228&type=2&theater
24. 01. 2013 | 17:15

Tonda napsal(a):

Pane Svobodo,
jako vždy smekám a díky.
24. 01. 2013 | 17:26

hanah napsal(a):

Bob, Petr z Tábora
naprosto souhlasím s vaším hodnocením článku. O tom, že má autor pravdu svědčí mj. i to, co napsala jedna z čtenářek. Ptala se studující dcery koho bude volit a ta jí odvětila, že Karla. Na dotaz co o něm ví, řekla že nic , ale "volej ho všichni".

Bavor

ano, soudružka Šauerová sem skutečně chodí pracovat. Jednou to v rozčilení o sobě napsala, že na všech fórech bude pracovat do roztrhání těla proti VK, speciálně s několika fanatiky, kteří se vyskytují všude. No, má v tom praxi....
24. 01. 2013 | 17:28

Bestia triumphans napsal(a):

Targus napsal(a):
To BT: "Tak moment. Jestli někdo něco tvrdí, zřejmě shrnuje své předešlé výroky. Takže poprosím o celý přepis, celou debatu jsem určitě neviděl. Jestli se k tomu KS vrátil, je možné, že něco doplácl. Záznam si nepustím, na to mám teď pomalé připojení."

?
Celý přepis dělat nebudu, já jsem to psal ručně, jak jsme to slyšel z Youtube, víc ze mne nedostanete. Pusťte si to pak doma. A nešlo o žádné shrnování, byla to ona čtvrteční debata na ČT, 17. 1. , kdy poprvé kníže mluvil o dekretech a spletl se, když mluvil o neplatných.
No a v této debatě řekl konkrétné rok a to 45.
S. Š. má pravdu.
24. 01. 2013 | 17:49

Bestia triumphans napsal(a):

hanah napsal(a):
..."ano, soudružka Šauerová sem skutečně chodí pracovat. Jednou to v rozčilení o sobě napsala, že na všech fórech bude pracovat do roztrhání těla proti VK, speciálně s několika fanatiky, kteří se vyskytují všude. No, má v tom praxi...."

!
Zdravím redakci Virtually.cz!
Je to tak, já jsem fanatik a taky pracuji do roztrhání těla proti VK.
Už mi upadla levá noha a levá ruka, plíce, ale furt agituji.

Vy na tom budete podobně, ne?
Výhodu máte v tom, že se nemusíte obávat o mozek.
Co chybí, nemůžete ztratit.
:-)
24. 01. 2013 | 17:55

Pavel napsal(a):

Tenhle text jsem četl už po úmrtí Havla, když jsem se o autora knihy Bouře začal zajímat. Je autentický.

Paul Polansky. Tento jednašedesátiletý chlapík z Idaha a bývalý juniorský mistr USA v boxu v střední váze do Čech přijel v roce 1994, původně jako genealog, aby vypátral původ jakési americké rodiny. V třeboňském archivu přitom narazil na nedotčené balíky dokumentů týkajících se pracovního tábora v Letech To téma ho chytlo. "Přišel za mnou jen tak z ulice a ukázal mi, co zatím nashromáždil," vzpomíná Fedor Gál, majitel vydavatelství G plus G. "Ohromilo mě to a dlouho jsem nad tím textem váhal. Dával jsem ho číst svým přátelům, aby mi poradili, jestli to mám vydat. Většina z nich byla na rozpacích." Jejich pocity nejspíš nejlépe vystihl slovenský profesor Peter Zajac, který na zadní obálce knihy napsal, že "Polansky (…) před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět."

Paul Polansky sbíral materiály ke knize pět let a pomáhala mu v tom mimo jiné i Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. "Polansky mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů," konstatuje Fedor Gál. "Přesto mi údaje o Havlových a Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v tom vážněji."

Dnes už F. Gál mluví jinak, ale tohle jsou původní autentická slova k vydání knihy Bouře.
24. 01. 2013 | 18:01

hanah napsal(a):

Bestia

Humor... Tak 3.třída, tipla bych.
Pokud vím, tak SŠ operuje hodně na lidovkách :-), na virtualy nechodím.
24. 01. 2013 | 18:22

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Resl: Ja ano, co vy? Co se vam nezda? Schwarzenberg je (porad jeste) predevsim ministr zahranicni teto zeme a hovori o jejich predstavitelich zpusobem, jaky by si nikde jinde vubec netroufl pouzit.
Jeho pokus roubovat Haagsky tribunal na deje probihajici behem 2. sv. valky je proste pitomost na kvadrat. Bud to dela schvalne, nebo placa z cesty.
Mimochodem, iDnes zverejnilo clanek nejakeho slovenskeho novinarskeho smoka, ktery si z nas delal srandu, co ze blbneme s dekrety. Kupodivu vynechalo vyjadreni slovenskeho premiera, ktery otevrene rekl, ze ho Karlova slova velmi znepokojuji a ze pro Slovenkso to rozhodne neni vec ani "vyhasla", natoz zrusena...
Uprimne si myslim, ze Schwarzenbegovi vubec nedoslo, ze se ty dekrety tykaji i Slovenska a jejich zpochybnovani v dnesni situaci z nasi strany muze jen prilit do ohne mezi Slovaky a Madary. Proste to nezvlada.
24. 01. 2013 | 18:46

Keflavík napsal(a):

souhlas - občané odmítají za 85% procent tuto zkorumpovanou, asociální a arogantní vládu, která táhne občany do bahna, aby sama si žila jak prasata v žitě ( a la Kalousek). Z druhé strany ale někteří chtějí na Pražském Hradě právě Schwarzenberga - předsedu kalouskovské arogantní TOP 09 a 1. místopředsedu vlády zločinné Nečasovské vlády. Občané , kteří chcete volit KS - máte to v hlavičkách nějak nesrovnané..........
24. 01. 2013 | 18:54

Boháč napsal(a):

Soudruhu Svobodu, objektivitu od Vás nečekám.
24. 01. 2013 | 18:56

Bestia triumphans napsal(a):

Hanah:
Těsně vedle, 2. třída.
24. 01. 2013 | 19:08

Freddy napsal(a):

Jen škoda, že autor, bývalý pŕedseda KSČ, ve svém (subjektivně nepochybně spravedlivém) zápalu proti groupthinku, vytěsňování nepohodlných informací a psychopatologii davového myšlení nejen neuvádí vůbec NIC k politické minulosti Miloše Zemana /která je snad vzdálenější než Schwarzenbergova, ovšem o to temnější, zejména protože Zeman zde stávající systém instaloval a bude ho vší silou udržovat, bude-li zvolen - jakýsi Václav Klaus (b), zatímco Schwarzenberg má sotva zájem na pokračování v současném do marasmu/, ani jeho to, že jeho předvolební kampaň neváhá využít k očerňování oponenta "informace" dodané význačným antisemitou typu Adama B. Bartoše, které ještě překrucuje.

Pokud jde o Schwarzenbergovi vytýkané prohlášení, tak pokud si pamatuji v tom smyslu, že do Haagu by přišla vláda, která by to udělala dnes, nikoliv že by pres. Beneš a tehdejší vláda dnes čelila takovému obvinění. Možná další pŕípad překrucování?
24. 01. 2013 | 19:14

Jaroslav napsal(a):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-proc-ma-matrixovy-knize-tolik-hlasu-f5q-/p_spolecnost.asp?c=A130123_180742_p_spolecnost_wag
24. 01. 2013 | 19:23

Freddy napsal(a):

to Keflavík: Volbou presidenta nelze nijak ovlivnit existenci vlády, nemluvě o tom, že vysláním Schwarzenberga na Hrad Kalousek přijde o svého "bílého koně" v politickém životě a poslední důvod proč je TOP 09 volitelná do PS - tj. daní občané to možná mají lépe srovnané, než byste snad měl při povrchním pohledu za to.
24. 01. 2013 | 19:24

mb napsal(a):

1. třída: VOLTE SCHWARZENBERGA - JINAK KLAUSE K EMIGRACI NEPŘINUTÍTE/ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24. 01. 2013 | 19:28

af napsal(a):

Když občas někoho vidím s tím odznakem, už se jich ptám, co to má "Karel" na hlavě.
Myslím si, že kandidát na prezidenta by měl mít trochu vkus. To "Karel" nemá.
24. 01. 2013 | 19:32

Češi VŽDYvolí komunisty více než Slováci napsal(a):

Á ... pan, sorry, soudruh Svoboda, před s. Filipem soudruh generální tajemník ÚV KSČM nám tu káže o GROUPTHINKu?

A co třeba VĚROUKA "vědeckého materialismu", marxismuleninismu?

Nejlepší a na počet mrtvých nejhrůznější příklad groupthink?

A to nemluvíme o AGITPROPu nebo "angažované tvorbě pracovníků umělecké FRONTY".
24. 01. 2013 | 19:35

hanah napsal(a):

Freddy

položil jste si otázku, jaké kruhy podporují KS, proč, a co za tím vším vlastně stojí, respektive kdo ? Jaké zájmy KS hájí, české ?? Jak obhájí své asociální kroky a záměry realizované v této vládě?
Pak mi, pls napište, zda přes všechna Zemanova pochybení (volím ho se zavřenýma očima), si myslíte, že Karel je lepší volba...
24. 01. 2013 | 19:45

Freddy napsal(a):

Mimochodem - autor blogu se označuje za "poslance FS a předsedu KSČM v letech 1990-1992", zde ovšem nutno podoknout, že s pravdou nakládá téměř stejně střídmě jako ve svých zmínkách, resp. spíše absenci oněch, o politickém profilu Miloše Zemana - byl posledním předsedou KSČ, nástupcem Ladislava Adamce, a současně předsedou KSČM, což je obnovený název pro územní organizaci komunistické partaje v českých zemích pocházející - překvapení, překvapení - z doby tzv. Protektorátu. Co by mu k tomu ŕekl či učinil jeho pan otec, nad tím se ovšem pan autor blogu v nejmenším nepozastavuje.
24. 01. 2013 | 19:47

Yossarian napsal(a):

Dopustím se stejného "oslího můstku" jako Zemanovi adoranti: Kdo Zemana volí, Klause volí - stejný mafiánský politický styl naplňování osobních cílů na úkor společnosti.

Klaus neměl nikdy být prezidentem a těch 10 let jsou ztracená léta. Společnost se za tu dobu nikam nepohnula, jen máme v garážích dražší auta a místo klasických televizorů ploché panely. Zapomněl jsem - Klaus prakticky zničil "svou" ODS, tam už jsou jen Bémové a podobná verbež. Pokud se naplní černý scénář, bude nyní na řadě Zeman a vyprázdnění ČSSD (zůstane jen Škromach a podobní troglodyti s pastelkovným).

A znova zopakuji: prezident nemá být exekutivně aktivním a aktivistickým, ale SVORNÍKEM politické scény, jakousi zpětnou vazbou, korigující excesy. To je jeho primární ústavní úkol. Nedokážu si představit obhroublého, narcistického Zemana v této roli. Vlastně dokážu - v podstatě by šlo o třetí Klausovo volební období. A je mi z té představy mdlo.

Schwarzenberk mi nekonvenuje, ale je to menší zlo, jednoduše řečeno, je více člověkem než Zeman.
24. 01. 2013 | 19:53

Freddy napsal(a):

to hanah: Myslíte zkratkou KS Karla Schwarzenberga anebo komunistickou stranu?:o)

Pokud jde o K. Schwarzenberga tak ten hájí zájmy české, byv Čechem s delší doložitelnou rodinnou historií než Miloš Zeman, a asociální kroky současné vlády má nutnost obhajovat stejnou jako Miloš Zeman asociální kroky realisované a navržené svojí vládou (oposmlouva, prorůstání korupce, klientilismu a kriminality do nejvyšších pater politiky, Bamberg, Olovo, Štiřín, Citron).
24. 01. 2013 | 19:54

Freddy napsal(a):

to Yossarian: Zeman by byl jakýmsi Václavem Klausem (b) /dle vzoru VKS (b)/ - pokračování Václava Klause v bledě červené, o třídu horší. Na Klausovi, v jeho bisarních postojích k realitě, bylo vždy něco z čeho byl jaksi tušit odlesk vzdálené velikosti, ve smyslu výroku jednoročáka Marka: "již starý Humboldt pravil: ,V celém světě neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič'", ačkoliv Klaus sám, navzdory svému věku a důstojenství, zůstával vždy spíše jaksi v kategorii "poloprďochů"; Zeman by nedosahoval ani tohoto, byl by stejně špatný jako Klaus, ale bez náznaku jeho lepších, na veřejnosti nijak neprojevovaných vlastností.
24. 01. 2013 | 20:03

Karel (taky) napsal(a):

Taky se na ty dva jde podívat trochu jinak: Kdo bude ustanoven příštím předsedou vlády?

Zeman: Václav Klaus
Schwarzenberg: Miroslav Kalousek

Blééééé........
24. 01. 2013 | 20:04

bimbo napsal(a):

Souhlasím s Čechem, K.Sch. má docela nízký intelektuální strop a jeho většina příznivců nepochybně také. Viz umělecké kruhy Čvančarová s jejím neuvěřitelně ubohým vystoupením v debatě.
Pochybné a zmanipulované stádo schwarz.
Netvrdím,že Zeman je ideální, ale jak K. Sch. toleruje korupci a prokorupční vládu, to je tedy děs.
24. 01. 2013 | 20:12

Freddy napsal(a):

to "Karel (taky)": Ani v tomto nemá president volnou ruku, může jmenovat, ovšem aby se někdo předsedou vlády stal, musí mu (a jeho vládě) PS PČR vyslovit důvěru, tj. obs kandidáti jsou v podstatě "mimo hru".
24. 01. 2013 | 20:44

Freddy napsal(a):

to bimbo: (Netvrdím,že Zeman je ideální, ale jak K. Sch. toleruje korupci a prokorupční vládu, to je tedy děs.)

To jak Zeman korupci a korupční vlády (během Zemanovy vlády u nás stát na zkorumpovaných zakázkách pŕišel o cca 2,5 násobek objemu finančních prostředků oproti době Schwarzenbergovy účasti ve vládách) u nás zaváděl (a horší věci), po vzoru (ex-)soudruha Svobody, jaksi zcela pomíjíte? Nechť Vám tento postoj slouží ke zdraví....
24. 01. 2013 | 20:48

Petr napsal(a):

Pane Svobodo, komunistu nezapřete, myslel jsem, že vaše persona by měla učit na FAMU a nikoliv na pokleslé Finanční a správní
24. 01. 2013 | 22:14

Václav Seebach napsal(a):

Pane Svobodo, dokázal jste mi, že, ač vysokoškolsky vzdělaný a s životními zkušenostmi a pamětí sahajícími od let šedesátých do dneška, jsem vlastně deprivovaný debil bez vlastního názoru propadlý masáži (které zřejmě říkáte zajímavě "groupthink") a že si z posledních dvaceti let nic nepamatuji a z toho, co bylo předtím, nedokážu nic odvodit. Dost mě toto poznání vzalo. Inu, dám zítra vydělat svému psychoanalytikovi a odpoledne pak tam se zavřenýma očima a zaťatými zuby toho Schwarzenberga stejně hodím. Šel bych totiž volit v každém případě - a Zemana bych tam hodil jen pokud by protikandidátem (včetně vyřazených) byla Bobošíková. Tak moc si vážím toho, co pro naši republiku a hospodářství Zeman s Klausem a kamarády udělali, že nemám to srdce vytáhnout ho z milované Vysočiny do pražského bahna. Jen ať si chlapec užívá zaslouženého důchodu!
24. 01. 2013 | 23:36

Historik napsal(a):

Milá paní Sylva Šauerová,
dovoluji si Vás upozornit, že s myšlenkou odsunu sudetských Němců přišel už roku 1938 jistý Chamberlain "pokud bychom pro Československo vyhráli válku, musili bychom TRVAT !!! na tom, aby vyvrhlo své menšiny a tak zabránilo další válce z této příčiny." A Britové se k této myšlence r. 1945 vrátili, byli to oni, kdo v Postupimi odsun nejvíc prosazovali. Stalin to kupodivu nebyl, on by dal přednost divokému odsunu, na kterém se Rudá armáda v té době už přímo podílela, pokud ho sama přes své politruky a KSČ neorganizovala. Beneš podepsal příslušný dekret až poté, co to bylo odsouhlaseno v Postupimi.
A naprosto není pravda, že se z Němců provinili jen jednotlivci. Nemít Henlein a potažmo Hitler podporu 90% sudetských Němců, neuspěl by v Mnichově a válka by možná vůbec nepropukla. Spoluodpovědnost za rozpoutání války, která stále 60 milionů životů ze sudeťáků nikdo nesejme.
A 3 milony sudeťáků dopadlo rozhodně lépe, než 6 milinu Židů, jejichž povražení by bez války nebylo možné, jen poměrně málo z nich bylo totiž z Německa a provozovat genocidu v míru je těžší, než za války.
24. 01. 2013 | 23:38

Freddy napsal(a):

Ovšem jsem mohl očekávat, že kovaný bolševik J. Svoboda bude ve své výlučnosti námitky občanů ZCELA ignorovat, a dá namísto nesení odpovědnosti za to co napsal /anebo někým nechal napsat/ přednost setrvání v mlčení ochranné slupky svého protidemokratického světonázoru a naprostého pohrdání jednotlivcem.
25. 01. 2013 | 00:03

Bredly napsal(a):

S panem Svobodou lze naprosto souhlasit. V dnešní debatě byl Zeman jasný vítěz. Ale jednotná fronta to spatřuje jinak.
25. 01. 2013 | 00:29

Sam napsal(a):

Kde se mám podepsat? Tohle je pravdivě napsáno.
Smekám
25. 01. 2013 | 01:04

J.Holík napsal(a):

Pane Svobodo, to nic nemění na faktu, že Miloš Zeman je tlučhuba, náfuka a lhář
a že k svému dnešnímu svátku dostane nehezký dárek : totiž debakl ve volbách !!!!
25. 01. 2013 | 09:35

flajsi napsal(a):

Konečně ten humbuk kolem Schwarzenberga dokázal někdo věrohodně popsat. Děkuji za vynikající článek.
25. 01. 2013 | 09:36

Tyranosaurus Rex napsal(a):

Nechceme tu mafiánské bolševiky Šloufy !
25. 01. 2013 | 09:37

Janika napsal(a):

Ať vyhraje ten nebo onen, vítěz bude poplivaný a zneuctěný nepatrně menší částí našeho "národa". Volba sice nepřinese nic moc naší politické scéně, ale upřímně - stojí tento opětovný pokus o začátek nové demokracie v naší zemi za to?

Zase jsme podlehli našim zákonodárcům. Kriteria pro výběr kandidátů byla nastavena nesmyslně. Bez masivní a finanční podpory "nový" kandidát neměl šanci. Pokud se našli slušní a nezatížení minulostí, voliči je nechtěli!

Snad možná příště.
25. 01. 2013 | 09:42

Rudolf von Furstenberg napsal(a):

pane Svobodo, ve vašem článku máte možná často pravdu a často taky lžete a překrucujete fakta v Zemanově stylu, ale rozhodně souhlasím s vaší definicí skupinového myšlení.
Určitě tady na straně KS tato skupinová psychoza existuje, ale zkuste se zamyslet jak tato situace vznikla. Já jsem přesvědčen, že to bylo odporným vystupováním protikandidáta. Jeho permanentním lhaním a útoky na nejnižší lidské pudy. To plyne z jeho touhy po moci. Každý sociolog a asi i vy víte, že vždy bude více lidí číst Blesk, než Literární noviny, koukat na Novu a Primu místo BBC..
Kdyby se do finále dostal proti KS kdokoli jiný z 8mi dalších kandidátů, tak se kampaň nese v úplně v jiném duchu a jsem přesvědčen, že Dienstbier nebo Fischer by tuto "fanatickou" skupinu podporovatelů KS - do které sám patřím - nevyživovali a s KS by bojovali věcnými argumenty, ne "obrazem tchana".
Když tak dobře víte proč nevolit KS - měl byste také vysvětlit proč volit MZ.
Největší pravdu měl včera Zdeněk Svěrák, když řekl, že Zeman zastává myšlenku "Účel světí prostředky". I kdyby měl KS 1.000 chyb - nechci na Hradě populistu. Mimochodem vaši straničtí soukmenovci - německy mluvící komunističtí horníci z Mostu, se musí v hrobě obracet.
25. 01. 2013 | 10:07

čumil napsal(a):

Asi před dvaceti lety jsem měl možnost hovořit s člověkem, který se ke konci války ve skupině 5 lidí vraceli z Říše, byli na útěku jestli z transportu smrti či z nucených prací již nevím, a přecházelí pohraniční české území osídlené "bodrými německými sedláky" (pojen KS), všichni nedošli. Bodří němečtí sedláci si na ně políčili a jednoho Čecha dostali vidlemi, ostatní utekli. Není to ode mne hezké, pouze chci připomenout i tuto ne moc zmiňovanou fázi likvidace Čechů. Snad jako Češi dostaneme šanci, abychom přes opakujicí se vlny likvidace našich elit vytvořli odpovědnou, hrdou, vzdělanou a velkorysou společnost zbavenou mýtu, že do té doby ji může nahrazovat ad hot kulturní umělecká skupinka. Rozpad Československa napovídá, že to bude úděl sisifovský.
25. 01. 2013 | 10:07

Pepa z Hongkongu napsal(a):

Zeman na Hrad! At ziji ciste ruce!
25. 01. 2013 | 11:12

cinick napsal(a):

čumilovi
Ano to máte pravdu. Lidi už byli i puštěný z nasazení, z vězení (opakuji puštěný, ne že utekli). Překonali Nemecko a v Sudetech je rozvěsili po stromech. Často i německý antifašisty.
25. 01. 2013 | 13:17

gazdinaroba napsal(a):

chcete příklad stádního chování v absurdním prostředí?
desetiletí školáci "kamenují" své spolužáky za jiný názor (tedy že rodiče nebudou volit Schwarz.) a nadávají jich do zas..ných komoušů, se žlutou plackou připnutou na hrudi
a tak se ve škole učí demokracii...
25. 01. 2013 | 13:42

Filatelistický Indolent napsal(a):

Realitou zůstává, že mimo filatelistů je většině dnešních občanů zcela lhostejné, kdo bude vyobrazen na poštovních známkách, protože listovní zásilky využívá jen minimum populace. Co však nemůže být soudnému člověku lhostejné, je úroveň příslušníků tohoto národa, jak o ni kriticky a výstižně píše prof. Svoboda. Tragédií je společenská rezonance na mediální masáž. Nicméně, jaký národ, takový prezident! Osobně nejsem filatelistou a i nadále budu používat elektronickou poštu, takže jaký nakonec bude portrét na poštovní známce, mi je celkem lhostejno.
25. 01. 2013 | 15:03

petr napsal(a):

Tento národ je schopný odhlasovat si i znovuzavedení nevolnictví!!!
25. 01. 2013 | 18:00

Freddy napsal(a):

to Filatelistický Indolent: president má také nezanedbatelné pravomoce při navrhování a jmenování do státních orgánů typu bankovní rady ČNB apod., které v případě Zemanova zvolení zůstanou kmotrům, Klausům atp., jen o svůj vliv budou muset nově podělit ještě s bývalými estébáky, Šloufy, Mynáři a Zbytky. Cožu ovšem samolibě "mediálně nezmasírovaným" indolentům a "profesorům" nijak nevadí, ba možná z toho taky něco vyzískají, nemluvě o prodloužení politického života Miroslava Kalouska, který nejen nepřijde o svého bílého koně, ale ještě získá na Hradě viditelného oponenta vlivu jehož a jeho mafiánských kontaktů bude třeba čelit. Dobrá práce, "národovci".

p.s.:Pokud si Zeman na Hradě nenechá přímo Petra Hájka, mohl by ho nahradit jeho stoupenec a zdroj mediálních manipulací A. B. Bartoš, který mu tak pomohl zmasírovat naivnější voliče svými antisemitskými lžemi.
26. 01. 2013 | 16:12

Freddy napsal(a):

A soudruh autor k mým poznámkám stále mlčí - patrně dobře ví, že jeho názory jsou ve slušně vedené diskusi věcně neobhajitelné, a proto zvolil útočiště zbabělců.
26. 01. 2013 | 16:27

Freddy napsal(a):

To už jsou tak ti komunisti, s těmi zarytými nelze v jejich přesvědčení nic dělat - jednají tak jak jim nakáže ÚV, a pokud jim pokyny nevadá, tak mlčí dokud jim je nevydá. Jako soudruh Svoboda. Leda čekat až tito kolaboranti, s každým režimem který se objeví, Svobodova druhu sami zahynou.
26. 01. 2013 | 21:16

Vlasta napsal(a):

Omluvilo se nám někdy Německo, za utrpení způsobené našim lidem 2.sv.v.? Omluvili se někdy sudetštští Němci za to, že se zřekli už před válkou čs občanství a přihlásili se k Říši, omluvili se někdy za vlastizradu? My jsme byli Protektorát a nebyli jsme s nimi ve válečném stavu, i přesto byli u nás vřaždění a na nucené práce posílání naši občané.
26. 01. 2013 | 21:34

VWoQJTUbIK napsal(a):

<a href=http://flobots.com/files/#10964>buy tramadol onlineВ reviews</a> signs of tramadol overdose - order tramadol paypal
24. 11. 2013 | 03:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy