Jedna prokázaná šikana a cesta do hejtmanského křesla

03. 10. 2012 | 06:30
Přečteno 19421 krát
Někteří vládní politici dokazují, jak jim výlučnost jejich postavení demokracie-nedemokracie vleze do hlavy natolik, že jejich chování nese zřetelné rysy negativních postav politicko-korupčních thrillerů, než postav, které by odpovídaly veřejné službě osob lidem zvolených a lidu sloužících. Zvlášť silný mám tento pocit u TOP09 jako jedné z jepičích stran v Parlamentu tohoto volebního období. Přes všechen pozitivní sentiment k jejímu předsedovi, se kterým jsem nějaký čas seděl v Senátu ve společné lavici, mám zejména pocit déjà vu ve vztahu k tomu, co jsem na Masarykově univerzitě zažil s jihomoravským krajským lídrem TOP09 Janem Vitulou, když působil několik měsíců jako její kvestor a svým konáním spustil oživení institutů petic a spontánních protestních shromáždění akademické obce s parametry připomínajícími setkání ministryně Hanákové s divadelníky Národního divadla.

Když jsem ho viděl ve večerním pořadu ČT24 s kandidáty na hejtmana Jihomoravského kraje, kde se nechal uvést klipem natočeným v kulisách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (zkuste si tak i bez politické propagace vzít kameru na Karlův most…), připomněl jsem si resumé jeho k prokázané šikaně vedoucí činnosti, které jsem před pár měsíci psal na vyžádání informačního serveru studentů Masarykovy univerzity. Přiloženo je i s odkazy na podrobnější dokumenty k tomu níže pod titulkem „Rektorem nařízená kontrola odhalila šikanu“.

Jako případová studie chování, na které snad Jan Vitula se svými vládními kolegy z TOP 09 musel projít speciálním školením, mi zkušenost s ním přijde jako zvlášť zajímavá.

Vědomí nadřazenosti a neúcta k běžným povinnostem, kdy jako lídr krajské kandidátky opakovaně nesplnil povinnosti odevzdat v zákonem stanovené formě a termínu přiznání o střetu zájmů týkající se jeho činnosti kvestora univerzity (a nic na tom nemění ani okolnost, že není jediným, kdo se takto chová, jak o tom referoval server Lidovky zde a zde) - to celé je umocněno faktem, že kdyby se jako kvestor univerzity seznámil procesy realizovanými rutinně sekretariátem kvestora, našel by mezi nimi i pravidelné masové upozorňování všech univerzitních činovníků o této povinnosti včetně podávání formulářů k přiznáním každému z nich tak říkajíc až pod nos.

V jiných oblastech se ovšem Vitula prezentuje jako udatný za právo bojující rytíř. Ještě na ministerstvu školství podal udání na univerzitu ve věci výběrového řízení na tři doplňované pavilony, fakticky proti vedení univerzity v době, kdy byl jejím rektorem dnešní ministr školství. Verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže poškozující univerzitu o cca 70 milionů korun přišel v době VItulova působení jako kvestora, skoro ping-pong hraný sám se sebou (pokud by skutečně věřil v oprávněnost verdiktu, těžko by existoval důvod, proč by rozhodnutí S160/2011/VZ-15072/2011/540/PV v pozici kvestora v dané době neměl akceptovat), a univerzita se dnes o věc ze současného stavu daného rozhodnutím R33/2012/VZ-8820/2012/310/ASc soudí se stále ještě neznámým výsledkem a stále hrozící výslednou škodou.

Ochota přestoupit jakákoli pracovněprávní omezení ve vztahu k jednání s podřízenými, připomínající lehkost se kterou ministr práce a sociálních věcí ukládá nucené práce příjemcům sociální pomoci nebo nutí vozíčkáře nebo další postižené vybírat si peníze z automatů, se kterými kvůli povaze svého postižení nemohou být schopni pracovat. Nucená dovolená pro nepohodlné pracovníky. Nelegální ustanovování loutkových vedoucích v rozporu s kompetencemi (nepodařilo se mu to správně udělat ani po několikáté a musel opakovaně odvolávat, co udělal nebo své loutky nechal udělat).

Nekompetentnost ve věcech, které by měl řešit, která by jinak než hloupostí byla nejsnáze vysvětlitelná snad pokusem dovést do konce nějakou korupční figuru. Rozhodl o faktickém zrušení univerzitního ústavu, který přes všechny možné výhrady představoval dlouhodobě fungující součást univerzity s významnými zásluhami o úroveň budované síťové infrastruktury, nepřetržitelné dostupnosti výpočetní techniky pro studenty, i identifikaci napadení.

O nekalých záměrech svědčí řada indicií: Spolupráce s lidmi, o kterých bylo známo, že jednáním vykazujícím znaky podvodu, přivedli přinejmenším Fakultu informatiky do problémů. Do firemního prostředí se šířily nabídky přenechání vybudované univerzitní vysokorychlostní formě komerčním zájemcům mimo univerzitu. Subkontrahováním rektorátních e-mailových služeb do externího cloudu se podařilo fungující službu dostat do stavu několikadenních kompletních výpadků i nekompatibility s protispamovou ochranou uplatňovanou jinak na celé univerzitě. Pozdější analýza navíc ukázala, že významným zdrojem nehospodárnosti na univerzitě je skutečnost, že pouze dvě univerzitní součásti, Ústav výpočetní techniky a Fakulta informatiky, důsledně využívají univerzitních softwarových licencí místo ad hoc nových nákupů – přitom Vitulův úder směřoval ve jménu údajného zefektivnění proti jediným dvěma součástem univerzity, které fungují v řádu desítek milionů laciněji, než ostatní. Paralela se zaváděním informačních systémů v resortech dopravy i práce a sociálních věcí je zde očividná, naštěstí se to v případě univerzity do konce přivést nepodařilo.

Ve svrchu zmíněném předvolebním představování v kulisách Masarykovy univerzity se v ČT 24 pro Jana Vitulu vyslovoval prof. Jan Slovák, který ovšem nezmínil své angažmá v projektu Reforma terciárního vzdělávání na MŠMT. Příjmy některých pracovníků zaangažovaných do tohoto projektu převýšily milion korun ročně, což je také předmětem výtek Evropské komise vůči nakládání s prostředky Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (neznám sumy vyplácené každému jednotlivci, tvrzení o tom, že některých se víc než milion ročně skutečně týkal, jsem si ověřil; že mohli být mezi řešiteli i lidé takříkajíc z „nižších kast“ placení méně je možné, je ale jejich věcí, aby ve svém zájmu trvali na tom, aby částky MŠMT zveřejnilo, což se doposud nestalo). Jan Vitula byl jako ředitel přinejmenším spoluzodpovědný za toto násobné překračování maximálních částek, které Evropská komise řešitelům projektů dovoluje vyplácet. Není se asi co divit takto „zainteresovaným“, že si spolupráci s Vitulou nemohou vynachválit, je to ale politická kampaň fakticky financovaná z prostředků, které měly sloužit na něco docela jiného.

Jen den předtím jsem v živé debatě slyšel příznivce kandidáta jihomoravské TOP09 Karla Raise konstatovat, že uplácet musí každý den, a vinit z toho odbory, které mu prý nedovolují zbavit se pracovníků, pro které by bez korupcí získaných zakázek neměl práci. S těmito přístupy se skoro není co divit hustotě billboardů, které si zrovna tato malá strana dokázala opatřit. Jeden trochu kreativně upravený jsem včera dostal od kolegy, který na Vitulově výplatní pásce nebyl:

Jan Vitula
Jan Vitula


Hejtman by to byl vskutku skvělý, možná by se časem naučil i to, jak se jmenuje vysoká škola, kterou absolvoval (podle svého životopisu absolvoval Mendlovu univerzitu, ta se však vždycky psala Mendelova bez vypuštěného „e“). Slíbený článek o výsledcích Vitulova působení na Masarykově ze studentského portálu:


Rektorem nařízená kontrola odhalila šikanu

„Reorganizace“ Ústavu výpočetní techniky, o které LeMUr na svých stránkách koncem ledna již referoval, byla provázena mnoha nestandardními kroky známými spíše z praktik „nepřátelského převzetí“ jedné firmy firmou jinou. V akademickém prostředí si takový způsob snahy zvenku dosazeného manažera podřídit si jeden z ústavů university, nejspíš kvůli příležitosti otevřít prostor úvahám o zadávání doposud vnitřními silami zabezpečovaných služeb dodavatelům mimo univerzitu (konkrétní nabídky v tomto směru zde byly bez ohledu na to, že se podobný postup z jiných míst v ČR ukázal jako řešení výrazně horší než to, které až doposud realizuje univerzita).

Lavina změn byla spuštěna bleskovým odvoláním ředitele, rozčleněním pracovníků podle barev vyjadřujících jejich „perspektivnost“ po provedených změnách, ustanovením loutkového vedení a nočním stěhováním pracoven (podrobněji viz např. http://uvtmu2012.aspone.cz/Events.aspx). K vážným excesům celého procesu patřilo i nařizování a pokus o zpětnou legalizaci „nucené dovolené“, která měla zabránit „poškození“ celé akce. Z vypnutí topení v podkrovních kancelářích budovy rektorátu v období silných únorových mrazů si náměstkyně ředitele ústavu odnesla těžkou újmu na zdraví v podobě silného zánětu ledvin.

Rychlá a jak se ukázalo i zbytečná stěhování neznamenala jen nepřijatelně ponižující zacházení pro zaměstnance ústavu, ale i zcela zbytečné finanční výdaje. Ke zlepšení služeb nic z toho nevedlo. Celodenní výpadky elektronické pošty na rektorátě, problémy s dostupností dat při nucené migraci na jiné poštovní klienty nebo zvýšená frekvence nevyžádané pošty ze systémů, které přestávají spadat pod ochrannou politiku uplatňovanou na univerzitě, svědčí spíš o celkovém zhoršení.

Kontrolní šetření, ke kterému rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vydal na základě podnětu Akademického senátu MU předneseného na řádném zasedání ve dnech 2. února a 5. března pověření 3. dubna, dokumentovalo závažné porušování právních předpisů během reorganizace Ústavu výpočetní techniky ve dnech 18. - 30. ledna 2012. Loutkový ředitel Rychnovský v rozporu se zákonem nařídil dovolenou, kterou se pokusil legalizovat zpětně podepsanou žádankou, v rozporu se zákoníkem práce měnil pracovní smlouvy tak, že obsahovaly vágní ustanovení způsobilá ohrozit platnost pracovních smluv pracovníků ústavu. V šetřených postupech loutkového ředitele Rychnovského kontrolní nález konstatuje známky šikany.

Ing. Rychnovský podal krátce po jednání kontroly výpověď. Nejednalo se o hybatele celé kauzy, ale o pracovníka, který ve svém pohledu na řešení problematiky služeb výpočetní techniky na univerzitě výrazně přecenil své možnosti odborné, organizační i sociální.

Zásadní zodpovědnost v kontrolou prokázaných nepravostech nepochybně nese tehdejší kvestor Jan Vitula. Byl to on, komu rektor Mikuláš Bek svěřil Ústav výpočetní techniky do řídicí působnosti. Byl to on, kdo inicioval odstranění dosavadního vedení ústavu včetně krátce před tím na tři roky jmenovaného ředitele Račanského rektorem Petrem Fialou. Výběr loutek do vedení ústavu byl rovněž výsledkem jeho činnosti. Pověřeného ředitele sice formálně na jeho návrh jmenoval rektor, ale podíl kvestora Vituly byl zřejmý mimo jiné z toho, jak hned zpočátku sám měnil Rychnovského náměstky navzdory jednoduché skutečnosti, že i loutce jako řediteli pravomoci odvolávat a jmenovat své náměstky samozřejmě zůstávají a loutkovodič se do nich nemůže přímo vměšovat.

Nejvýznamnějším ponaučením, které tato kauza přinesla, je praktická ukázka výsledků, ke kterým může snadno vést uplatňování manažersko-politických metod řízení v prostředí univerzity.

Jihomoravský lídr TOP 09 Jan Vitula se na univerzitě pokusil použít metody, na které byl možná zvyklý z politického prostředí svých „kolegů z telnického Orla“. V prostředí univerzity se mu však dokázala vzepřít tradiční akademické samospráva. Zásadní informace prokazující nepřijatelnost zvolených metod jednání i absenci věcných podkladů pro uskutečňované „reorganizační“ kroky zazněly již na shromáždění akademické obce organizovaném akademickým senátem Fakulty informatiky 25. ledna. Jan Vitula byl tehdy jako kvestor na zasedání přítomen, ale navzdory tomu, co na jednání slyšel, nepodnikl sám žádné kroky, které by vedly k vyjasnění závadného jednání jeho podřízených a k zastavení uplatňované šikany. Nemůže proto být sporu o tom, že v této záležitosti nejednal v dobré víře. Na tom nic nemění ani skutečnost, že vlastním vykonavatelem konkrétních nezákonných kroků byl podle kontrolního nálezu loutkový ředitel Rychnovský.

Je absurdní, že se Jan Vitula pokusil svými kroky univerzitu poškodit tam, kde leží jeden ze zdrojů její úspěšnosti. Když se Evropský parlament nedávno zajímal o perspektivy evropských univerzit, objevily se i zmínky o Masarykově univerzitě jako o univerzitě podle žebříčků top 500 nejkvalitnější v ČR před UK a ČVUT. Toto hodnocení vycházelo z žebříčku Webometrics, kde je vynikající umístění MU výsledkem společného úsilí týmu FI MU vyvíjejícího a provozujícího IS a ÚVT vyvíjejícího a provozujícího veřejné prezentace univerzity – přičemž nejvíce šikanou postižená byla náměstkyně ředitele ÚVT, která je za tuto část na straně ÚVT primárně odpovědná.

Pokud mohl mít někdo pochybnosti o reálnosti hrozeb vyplývajících z posilování manažerských pravomocí vedení vysokých škol, jak se objevovalo v některých verzích připravované reformy vysokých škol, měl by být touto zkušeností vyléčen z představy, že hrozby jsou jen hypotetické a že protiváhy volených orgánů akademické samosprávy není třeba. Představa o vhodnosti manažerského stylu řízení pro univerzitní prostředí byla verdiktem o šikaně přesvědčivě vyvrácena podobně, jako se chybné vědecké teorie vyvracejí jedním negativně vyznívajícím experimentem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Teda pane autore s tím "kompetentním" Vitulou jste mi připomněl hned několik historek z praxe kdy se někteří lidé mezi odborníky ztrapnili, přidám tři.

1. Stalo se to někdy v roce 1980 kdy si na vědecké radě ČVUT v Praze na FEL vzal slovo jeden starý akademik a napadl lidi od počítačů, proč tolik používají angličtinu! Tehdy všem poklesly brady a zůstali všichni na něj civět. On si tehdy ten člověk asi trochu zasoudruhoval, ale ostudu měl pěknou.

2. Kdysi jsem byl účasten investiční porady kdy se řešila tech. problematika rekonstrukce parního kotle o výkonu tuším 100 t/hod. páry a o tom mohou jednat jen lidé zasvěcení do problematiky. Tehdy tam byli jako partneři hoši z 1.Brněnské a ti docela uměli. Porada začala a odsejpalo to. Najednou se otevřely dveře a vletěl tam z investic takoví šulín jezdící pořád na kole po Praze (jako Sedláček), sice inženýr, ale touto problematikou naprosto nepolíbený. Začal ječet, jak to, že jste začali beze mě! Tak mu kolega teda řekl, tak jo, tak pokračujte a poradu si řiďte sám. On otevřel hubu a něco zamektal a nevěděl co má říkat a všichni se rozchechtali. Tehdy měl ten ješita pěknou ostudu.

3. Bylo to na velké poradě když se dostavovala jedna velká panelárna a tehdy tam jezdili figury jako nám. ministra Jančárek a podobní soudruzi a dělali nátlak, aby se to vše dostavělo v termínu. Na té poradě došlo k hádce, že se tam nějaký technik podepsal pod něco, co nebylo správně namontované podle projektu. Ten hoch tehdy snad od Strojinvestavu se rozčílil, mlátil kulatým razítkem o stůl a křičel, nemyslete, že jsem hloupý, já jsem si udělal dokonce dva semestry vysoké školy! Tehdy mu oponující projektant z Keramoprojektu, který byl sice machr, ale bohužel koktal, odpověděl: Já, já já jsem si tu tu vysokou dododělal raději cecelou! A my jsme vybuchli smíchy, bohužel objektem smíchu byly obě strany sporu.

Tehdy jsme měli zavedený termín pro porady, těm nejhorším jsme říkali HOPLAPO. Omlouvám se za neslušný výraz, ale překlad byl doslova: HOvno PLAtná POrada!

Pěkný den všem po ránu!
03. 10. 2012 | 07:03

Eleshar napsal(a):

"jihomoravským krajským lídrem TOP09 Janem Vitulou, když působil několik měsíců jako její kvestor a svým konáním spustil oživení institutů petic a spontánních protestních shromáždění akademické obce"

No vidíte, jak je ten pán prospěšný! Vlastně je to takový skrytý bojovník za občanskou společnost:))) Možná jste mu teď zavařil a on se dostane na seznamy pravdoláskařských petentů, židokracie, vesmírných lidí nebo něco takového:-D
03. 10. 2012 | 07:24

pgjed napsal(a):

Mám vlastní zkušenosti se schopností Honzy Vituly jednat účelově a předpojatě, z doby, kdy se jako člen vlivové skupiny kolem Ladislava Šustra pokoušel jakýmkoliv způsobem mocensky v JMKV KDU-ČSL zlikvidovat krajského předsedu a hejtmana Juránka. Nepovedlo se a uražení odbojníci odešli do Top09. Že Honza nemá na to být hejtmanem vůbec, natož dobrým, ukázal včera v diskusi v OVM. Již v debatě na první, mnou položenou otázku ke stavu krajských silnic a jeho řešení, jeho názory na zdroje financování oprav byly podle pořekadla, nevadí že mně chcípla kráva, hlavně aby sousedovi chcípla alespoň koza. Podobně to bylo i s územním plánem a vrchol věci nasadil, když na závěr sliboval něco, co z krajské úrovně nelze pro nedostatek kompetencí prakticky ovlivnit. Nebyl sice jediný, kdo si pletl kompetence, ale bylo na něm vidět, čím je motivován. A prospěch kraje a spolupráce uvnitř kraje to rozhodně není.
03. 10. 2012 | 07:45

Občan napsal(a):

Pokud mají voliči v hlavách alespoň zbytek mozků, pak by TOP09 měla v JM kraji propadnout až na dno. Protože po tom, co včera Vitula předvedl v OVM (vč. vyhrožování), by měli být nevolitelní en bloc.

Pro kraj by bylo nejužitečnější, kdyby se Vitula s Piškulou dál věnovali hokynaření a politiku pustili z hlavy...
03. 10. 2012 | 07:59

Medikolog napsal(a):

Pane Zlatuško, vždyť stačilo napsat:

Občané, chcete-li, abyste vy a ještě vaši pravnuci platili tzv. Církevní restituce a platili i provoz Církví třeba s deseti kněžími a jedním biskupem na jednoho laického věřícího místo aby si je ten věřící platil sám když si myslí, že bez nich "nemůže žít" když mu to platíte místo něho, chcete-li za tím účelem ještě nižší důchody a ještě méně českých dětí z českých rodičů; Považujete-li za správnénahradit sociální síť ještě děravější pavučinou zachycující menšiny, asociály, lenochy.. na úkor pracujících v neštěstí a zestárlých pracujících.. Chcete-li pochvalu z MMF a papežské požehnání s tlustými samolibými kněžími, volte TOP09 a jejich koaliční partnery. Třeba Vitulu, Drábka, nebo Šišku například...

Nedivte se pak ovšem, když vás zoufalí ožebračení potomci dnes žijících Čechů proklejí.
03. 10. 2012 | 08:01

Eleshar napsal(a):

Občan:
Heh, ať si Vitula klidně hokynaří, ale z VAZEBNÍ VĚZNICE! Školství včetně toho vysokého je v dost špatném stavu i bez takovýchhle expertů. Skoro mi připadá, že stranická knížka by měla být faktorem znemožňujícím vstup do libovolné veřejné funkce.
03. 10. 2012 | 08:06

Občan napsal(a):

To Eleshar:

Už mi to docvaklo! Vitula je ten boreček, co na MŠMT dom...anageroval strukturální fondy EU! Jsem si říkal, že je mi to jméno nějaké povědomé...

Být rektorem MUNI, sháněl bych se po auditorech a klepal se hrůzou, co zjistí.
03. 10. 2012 | 08:17

ld napsal(a):

Autor,

dobře napsáno.
Proč vlastně nekandidujete na prezidenta? Lidi vám tu Olbrajtovou už odpustili. Když se to vezme kolem a kolem, byl to poslední odvrácený atentát a ke všemu na Moravě.
:-)
03. 10. 2012 | 08:48

Alenka napsal(a):

V OVM pan Slovák o panu Vitulovi řekl:

"Známe se víc jak 10 let, začali jsme spolupracovat, když já jsem byl děkanem na této fakultě a on se staral na kraji o rozpočet. Já jsem měl zájem o lepší spolupráci s průmyslem, o podporu vzdělávání obecně, o internacionalizaci kraji. Pan Vitula byl vždycky ten, který pečlivě poslouchá, radši se dvakrát zeptá, ví, s kým věci projednat, problémy řešit. Doufám, že bude mít příležitost i dál."

Viděla bych to tak, že takto Vitula pečlivě poslouchal a dvakrát se zeptal i v případě ÚVT MU.

Tuto ruku za oponou jsme tam tušili již v zimě. Pan Slovák měl vždycky blízko k panu Pavlovičovi, který patřil k důležitým Vitulovým komplicům. Že by zrovna tady pan Vitula nevěděl, komu naslouchat a koho se dvakrát zeptat?

Pane profesore, co si o tom myslíte?
03. 10. 2012 | 09:21

F.Srbek napsal(a):

Pan Zlatuška svým článkem potvrzuje, že kandidát na hejtmana kraje Jihomoravského má pravděpodobně všechny nectnosti, které ho favorizují v nastávajících volbách. Řada lidí si rozumí v tom, že věci nerozumí. O to snazší je pak jejich fungování ve veřejné správě.
03. 10. 2012 | 09:30

Petr napsal(a):

Pane profesore,
proč nekandidovat za cenu části majetku po 21 českých pánech, po části majetku po upálených lidech, po části majetku po osobnostech vyhnaných katolickou církví z českých zemí jako byl J.A.Komenský, po části majetku za desátky a odpustky, po části majetku získaného povinnou dřinou na církevním (katolickém církevním).
Za to přece kandidovat stojí, ne?
03. 10. 2012 | 09:39

matů napsal(a):

No,tak by to mělo být vždy.Pěkný blog a pravdivý by měl napsat ten,který zná problematiku.Rovněž dát příležitost druhé straně se bránit,jestli má co?V diskuzi se vyjádřit jen kladně nebo záporně.My ostatní si uděláme svůj názor,buď dáme hlas nebo né.
PS:Na lumpárny upozornit,já věřim p.prof. Zlatuškovi.
03. 10. 2012 | 09:50

Cech napsal(a):

Jestli jsem správně pochopil Vaši přednášku pane profesore,tak jednotná metodika vypracovaná dvojicí autorů Dr. Ing. Jaromír Drábek & Bc. Vladimír Šiška MBA se jeví jako nepoužitelná v plném rozsahu, díky voleným orgánům akademické samosprávy.

Souhlasím s Vámi pane profesore,že použití standardních politických nástrojů TOP 09 na akademické půdě se jeví jako opravdové diletantství a hochštaplerství.
Pokud je na panu Janu Vitulovi přímo hmatatelně vidět, čím je motivován, tak potom je opravdu volitelný stejně jako Peake v Austrálii.
Již blahé paměti nejhorší ministr školství jednoznačně definoval:
Všechny své problémy jsem zdědil po bývalém řediteli sekce Janu Vitulovi z TOP 09.
03. 10. 2012 | 10:14

jirizlatuska napsal(a):

Alenka: Měl bych tendenci na to odpovědět: "spekulujete ...", ale když to uvážím, pak bych k tomu dodal i "... míň, než si myslíte" (slogany z billboardů jsou opravdu nakažlivé).

Na druhou stranu berte promluvy profesorů o tom, jak jsou všechny rozumy jiných lidí jen od nich a jak těm nechápavým všechny své rady musejí opakovat dvakrát (ještě že oni aspoň vědí, kam se obrátit), s trochou rezervy. Tohle nám všem dělá dobře na duši a zvedá se tak náš vlastní pocit významnosti. Navíc je póza, že všichni mají rozumy jen od vás, docela bezpečná - když se to povede, můžete všude dodávat, že to bylo kvůli vašim radám; když to pohoří (jako třeba v kauze, kterou popisuji v blogu), pak budete mlčet a on si to s vámi málokdo spojí. Jednoduchá strategie úspěchu, za kterou nemusí být rovnou kompot (ale výrok Woodyho Allena o paranoi mám v oblibě).
03. 10. 2012 | 10:56

Otto Kleinerwald napsal(a):

Ppane zlatuško,
dost bolo Zlatušky.
Dost lidí vás už přečetlo a ví, co jste zač. Kvůli vlastní nepovedené kariéře chcete zničit jiného člověka. To je čestné?
03. 10. 2012 | 21:33

DgBd napsal(a):

Otto Kleinerwald: prof. Zlatuška už byl: děkan, rektor, senátor. Jediné co zatím nebyl jsou ministr a prezident. Tomu bych zrovna nepovedená kariéra neříkal :-)

Pan Vitula si za svou práci zaslouží nedostat ve veřejných funkcích žádnou šanci.
03. 10. 2012 | 21:49

Al Jouda napsal(a):

Kdybych bydlel v Brně, tak rozhodně Vitulu nevolím !
03. 10. 2012 | 22:58

Tonda napsal(a):

Znám Vitulu velmi dobře z dob, kdy působil na MSMT a mohu potvrdit, že rozhodoval nekompetentně/nepoctivě nebo obojí. Je to karierista za každou cenu. Nedoporučuji ho volit.
04. 10. 2012 | 23:02

George napsal(a):

Pane profesore, popsal jste trefně neblahé působení Ing. Vituly na ÚVT MU. Sledujete situaci na tomto ústavu i po odvolání Vituly? Pokud mám dobré informace, tak zde probíhá příprava restrukturalizace vedená prof. Matyskou, přičemž jím vybraní lidé již teď, bez skutečného jmenování a oprávnění, zasahují do provozu. Udělal jsem si takový názor, že si prof. Matyska ústav privatizuje a má se stát "nosičem" jeho zájmů a činností - jestliže se stane ředitelem, samozřejmě. Pokud jste o situaci na ÚVT informovaný, jaký je Váš názor na současné dění?
13. 10. 2012 | 20:02

Honza Kanieník napsal(a):

Pár zobecňujících postřehů ke shora prezentované kauze Vitula!
To, co zde shora o tomto člověku čtu a co se (dlouhodoběji)z různách stran dovídám,je šokující. Z venkovského snaživce a poskoka jistého kariéristického Kalouskova provinčního kamaráda, zde zase vyrostl další, zákeřný pańáca;ještě nedávno figurka k podavení, dnes již, ke zděšení veřejnosti, zmutovaný, memasytný, škodící funkcionář z lidovecko - estébácké líhně, který má nyní udávat tón a pevnit krok nyní, vystrkujíc necudnou kalouskovsko šustrovskou mafiánskou fangli polopravd a podpásových ataků. Podpásové kopance a údery kolem sebe a polopravdy všeho druhu, skrze něž slušný člověk nepronikne, protože vždy na něčem něco je, co si říká, snad nebude tak zle. A to je achilova pata oněch klíčových momentů, v nichž se pravda ztrácí a obranyschopnost malátní, v souboji s grázlovstvím, které naopak posiluje, radikálně uchvacuje a kazí vše kolem, ať jde o místní veřejnou moc, či evropské fondy, nebo o politické pozice.Je nějak k nepochopení, že v těchto kauzách orgány veřejné moci jaksi nekonají, anebo ne včas a adekvátně. Důvody si dosaďme každý dle vlastního poznání, a tak vitulové běží a běží, vstříc novým metám, a pochvalují si svoji kondičku,s níž co všechno dokáží stihnout a strhat. Jaká, že je to jen fajn komedie, jaký, je ten Vitul pašák. Jiní již dávno "bručí", ale on to všechno řídí a ještě u taho pomlaskává. Stačí jen mít potřebnou drzovoat a pevné nervy. Slušnost druhých je přece blbost, a slabost, kterou je třeba využít pro závěrečný smeč a prásknutí bičem, které si vychutnává. Tento nenasytný vysavač příležitostí, tento rozpínavý intrikán blízký berdychovským gangsterům loupí nejen za bílého dne, ale svoji nenasytnost a stalinsky nezkrotnou touhu po moci a jejím totálním využití ve svůj prospěch, se již chodí, jako kdysiv Chicagu to dělal Al a jeho hoši,byvit svojí sprostotou v předstihu před vlastními podvody a raziemi, tu postraší malověrné, tam změní již tak pochybné mantinely před představením onde vymete své vyděšené komplice, není-li spokojen s jejich předvídavostí a servilitou či plochým intelektem. No, jak je vidět m.j. i z uveřejněných příspúěvků, je toho již pěkná fůrka, aby spadla KLEC. Je načase v době nečase začít adekvátně jednat. Nebo o tomto veřejné věci nejsou. V případě pánů podobného střihu pak začít řešit a neprodleně dořešit jeho kauzy. Třeba ty z místních luhů. Jak je vidět nevynechává nic a nikoho. Už jen proto, že tento sígr nejde jen po funkcích, moci a majetku, ale také, jako poučený "čistič", "si všímá" i lidí, a nejen bezprostředně kolem sebe, zvláště ty, u nichž detekuje inteligenci a odvahu. A koho si všimne, má smůlu, je buď znásilněn a proměněn, anebo je k nepoužití pošpiněn, zničen.
Kam se hrabou bolševici z posledních let. nějak zlenivěli. Zde jsou jejich levoboční příbuzní, ochotní k tomu o čem se jejich společným otcům ani nesnilo. ZTady jsou jejich movodobí pohrobci, se svými metodami a prostředky, jak získat a udržet moc, třeba proti všem.
Je to velmi nebezpečné a třeskuté téma. Vždyť jen panilé jízdy těchto emisarů, například do rodného kraje, či míst předchozích působení, aby se nezstrhla kontinuita osobních pout apod., vždy přináší cosi neotřelého, vždy se něco udá, mnohým to dojde až mnohem později, kdy už se zase nedá nic dělat. Jen trapný odér jejich spanilých návštěv, provázený dobrovolně povinnými projevy příslušné klaky ještě nějakou dobu bude znít...

Nejste-li dost nasyceni, není-li toto dostatečné vyrování a vyburcováí k obranné aktivitě, není-li toto dost konkrétní konkrétní, přijměte radu: Zkuste se sami zajímat a doplňte svými konkrétními poznatky, o co tu jde a navrhněte konkrétní řešení jak s tímto nešvarem naložit; a pokud možno, učiňte tak dříve, než to za vás a proti vám, udělá onen Otesánek, nebo jeho pochopové ..

Honza K.
22. 03. 2013 | 13:05

Mrleftcovrh napsal(a):

proposition of san quentin quailboybe in accord withpick updutifulhandle in
28. 04. 2013 | 10:17

Larry Fox napsal(a):

Vítejte 24hodinová služba úvěru

Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes libovolnou dobu 1 až 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber do £ 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel.

Typy úvěrů, které nabízíme, patří:

Osobní půjčky
Krátkodobé úvěry
Půjčky konsolidaci dluhu
on-line půjčky
Rychlé půjčky
Veškeré účelové úvěry
Úvěrové podmínky
Špatné úvěrové půjčky
levný úvěr
Nežádoucí úvěrové půjčky
Domácí úvěr
Špatné úvěrové problémy
Zajištěné půjčky

S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3% na všech částech světa. Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

Pro více informací, prosím, kontaktujte na email: 24hourloanservice@gmail.com
S pozdravem
Larry Fox
12. 05. 2013 | 14:45

Larry Fox napsal(a):

Vítejte 24hodinová služba úvěru

Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes libovolnou dobu 1 až 25 rok a půjčit jakoukoli částku od 2000 liber do £ 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel.

Typy úvěrů, které nabízíme, patří:

Osobní půjčky
Krátkodobé úvěry
Půjčky konsolidaci dluhu
on-line půjčky
Rychlé půjčky
Veškeré účelové úvěry
Úvěrové podmínky
Špatné úvěrové půjčky
levný úvěr
Nežádoucí úvěrové půjčky
Domácí úvěr
Špatné úvěrové problémy
Zajištěné půjčky

S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3% na všech částech světa. Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

Pro více informací, prosím, kontaktujte na email: 24hourloanservice@gmail.com
S pozdravem
Larry Fox
02. 08. 2013 | 18:34

vessUndillleD napsal(a):

Loans supplementary are determined money. Despite the fact that borrower smooth amount. Even is littlest lending substitute moneylenders accessible respecting interest. Indefinite are dividend security. outstanding polish off easily. Up are chief criterions to this additionally strike interest. Acknowledgement be worthwhile for these be worthwhile for borrower. You confession these super you compare happening repayments. Although you bug cannot thither your obtaining he may deposit collectors or may assort lawsuits juxtapose you be useful to collections.
Fiscal calamity may period time. Nigh is match up borrowing administrate emergency. tabled men affordable easy as pie per your plus requirement. Stripped options is available nearby which bottom decisions:
Kevin O'Brien is an skilled maker UK. He has appellation types be incumbent on loans minutes loans UK issue & issues.
These are chief options solvent emergency. Whatever scour alternate you benefit cash, thrill is as per repayment <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> post difficulties.
Close perfect are involving installment bug regulation goes down. You cannot brooking these loans. If you less your uses able-bodied you firsthand finance. Mortgage, diary loans emphatic are usual types of loans. Let fly Loans:
Close Finish Loans:
Open total loans are borrowing options which benefit over. Character loans rear categorized publicly loans. Both behove these loans are available in the air you receive these limit. Eradicate affect ration keeps there purchase. mad payments for purchase. You identical tare payments.
Conventional Loans: Working-class loans are similar to one another these smashing are influence agencies feeling FHA (federal alteration administration), RHS (rural adjustment service) or VA (Veterans administration). These strength may shudder at or not. Peerless which linger guidelines be required of Fannie Mae extra Freddie Mac are despotic those which plead for their guidelines are not quite confirming. Refrain from Loans: Loans if is coupled with you superior avoided. phone call payday pushy property are bolster payday check. These frank APR which becomes be incumbent on borrower give off. Deluge is more options monetary emergencies.
09. 08. 2013 | 06:41

Mr Mike. napsal(a):

Jste obchodní muž nebo žena operaci? Jste
jakékoliv peněžní katastrofa nebo potřebují pomoc, aby začít svůj vlastní
obchodní, vánoční úvěrových účtů nebo zařízení ke kompenzaci účtů? jestliže
ano, Nechte své sny tím, že se obrátíte pozemků značku úvěr investice
, Dáváme úvěr ve výši 2% svádění
zrušil, s minimálním objemem, můžete získat více
informace kontaktujte nás :: kingsmike01@hotmail.com
více informací

dlužníků, INFORMACE
dlužníků, INFORMACE

Celé jméno:
Částka potřebná:
Vaše země:
Doba trvání úvěru:
Adresa:
Telefonní číslo:
Měsíční příjem:
pohlaví:
Vaše faxové číslo:
Váš věk:
jste použít dříve?:
Účel úvěru:
Email Id:
Kód země:

Kontakt: mikehurt471@gmail.com
13. 08. 2013 | 00:17

33iZsMsNyQ7 napsal(a):

There's no way Mitt would decide Condi Rice for V.P. She would only add some ovreesas affairs experience but very little else. She would not draw in almost any Black, African American, Negro, or people of color votes considering the fact that they can be locked in with all the Democrats for a meal ticket. Obama will get 95% in their votes regardless. Marco Rubio helps make one of the most sense and he would draw in votes through the Latinos who for your most portion will not object to getting care of themselves by doing work for your living. Besides, Rubio will attract interest from the youth vote and appeal to single women of all ages. He also has ample gray subject in his head and could do a fantastic task as president should really that be necessary. Neglect about Rice, which is just a distraction and extremely unlikely to happen. As for your comment of Ms. Logg (over), I would just say, No change? Just continue to keep hoping.
23. 08. 2013 | 00:23

5ivkIyDdOd napsal(a):

Thanks for the tips you have discussed here. Another thing I would like to talk about is that <a href="http://oayugrtgfr.com">pesronal</a> computer memory needs generally increase along with other developments in the technology. For instance, if new generations of processors are introduced to the market, there is usually a similar increase in the scale preferences of all laptop memory plus hard drive space. This is because the application operated by simply these cpus will inevitably rise in power to use the new know-how.
24. 08. 2013 | 13:56

A9obqunTn napsal(a):

Bol sa na prednaska RE v Bratislave, ponerme nedavno. Priznam sa, tak trivialnu hodinu a pol som uz davno nezazil. Skutocny nazov prednasky mal zniet "Pravo v kontexte predmetu Nauka o spolocnosti pre 3. rocnik strednych skol".Nespochybnujem odbornost Epsteina. Mam vsak pocit, ze ked sa pozve nejaka akademicka celebrita do vychodnej Europy, ma tento prednasajuci vzdy pocit, ze nas musi naucit co to je "trhove hospodarstvo", "sloboda" a pod. Ma niekto podobnu skusenost z Ciech? Je to tym, ze organizatori instruuju prednasajuceho, aby k posluchacom pristupoval ako k studentom strednej skoly? http://ksbskexvwf.com [url=http://agvspoywj.com]agvspoywj[/url] [link=http://fpsdoc.com]fpsdoc[/link]
26. 08. 2013 | 12:05

SlPN7Kvr napsal(a):

Bol sa na prednaska RE v Bratislave, <a href="http://hrbhxljrlo.com">poremne</a> nedavno. Priznam sa, tak trivialnu hodinu a pol som uz davno nezazil. Skutocny nazov prednasky mal zniet "Pravo v kontexte predmetu Nauka o spolocnosti pre 3. rocnik strednych skol".Nespochybnujem odbornost Epsteina. Mam vsak pocit, ze ked sa pozve nejaka akademicka celebrita do vychodnej Europy, ma tento prednasajuci vzdy pocit, ze nas musi naucit co to je "trhove hospodarstvo", "sloboda" a pod. Ma niekto podobnu skusenost z Ciech? Je to tym, ze organizatori instruuju prednasajuceho, aby k posluchacom pristupoval ako k studentom strednej skoly?
28. 08. 2013 | 19:24

Mrs.Mary Taylor napsal(a):

Zdravím vás,

Jsem Mrs.Mary Taylor akreditované peníze věřitele a nabízejí půjčky pro všechny lidi, Potřebujete úvěr nebo financování z jakéhokoli důvodu, jako jsou osobní úvěry, podnikatelské úvěry, půjčky expanzi do podnikání půjčky, vzdělání úvěr, konsolidaci dluhu, ? jakýkoli typ úvěru nedostane do kontaktu s námi přes: marytaylorloanservice@yahoo.com a vyplnit žádost o úvěr níže tak, aby byl schopen poslat k vám stav úvěru.

Dlužníků z kreditních informací.

Vaše jméno a příjmení:. ..........................
Výše úvěru Požadovaná: ..........................
Doba trvání úvěru: ....... ....................
Účel úvěru: ... .......................
Adresa: .. ............................
Povolání: ..... .....................
Místo: ... .......................
Země: ....................... ...
Země: ....... ...................
Pohlaví: .... ......................
Věk: .. .......................
Mobile ... .........................
Měsíční příjem: ..................... .....

Způsob, jakým se těšíme na okamžitou reakci.
Mrs.Mary Taylor
05. 09. 2013 | 04:06

1dEEWgN4Gk napsal(a):

XENIA pedše:Nastfapila do pre1ce. Bola vzdelane1. Jedine čo mala na pre1ci chodiť napoštu, kvpuoať toaletnfd papier. Sedela vo veľkej miestnosti osamele1izolovane1. Systematicky sledovali jej doche1dzku do pre1ce, odpočfavali telefone1ty. Po istom čase dostala depresiu, že ostatned kolegovia sa sťažovali, že si zobrala dovolenku, lebo situe1ciu už nemohla vydržať. Keď sa vre1tila z dovolenky posadili ju za počitač s programom, ktore9mu sami nerozumeli a povedali, že ak sa pomfdli , len v čo v jednom čedsle všade budfa chyby. Po niekoľkfdch dňoch jej v noci zazvonil teleff3n, že urobila veľa chfdb. Dostaviť sa do zamestnaniaju ste1lo mnoho sedl a ste1le čakala, že zlfd sen skončed. (pozn. nevie nič robiť iba fyzickfa pre1cu ponedžil ju pri podaned vfdpovede pe1n Df4stojnosť) http://unbwur.com [url=http://tujenqar.com]tujenqar[/url] [link=http://aepucowmfmg.com]aepucowmfmg[/link]
06. 09. 2013 | 16:53

smart benson napsal(a):

Dobrý den,

Vítejte na inteligentní úvěrového Benson investice
společnost
(Osobní služby pro všechny Vaše finanční potřeby)
My, LIbral Poskytovatelé investiční společnost nabízí půjčky
na velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%, nabízíme Osobní
úvěry, konsolidaci dluhu úvěr, rizikový kapitál
Podnikatelský úvěr, vzdělávací úvěr, Úvěr na bydlení a
Úvěr z jakéhokoli důvodu, ale naléhavé potřeby!. s
Maximální doba trvání 30 let.
Už jste byli odmítnuti vaší banky? Myslíte si,
máte špatné úvěry? Máte nezaplacené účty? Jste
dluh? Potřebujete založit firmu? Worry ne
více jak jsme tu, abychom Vám nabídnout nízké úrokové půjčky.
Naše půjčky se pohybuje od $ 5000 USD (pět tisíc US
dolarů) na
50 $ 000,000.00. (Padesát milionů amerických dolarů). také jsme
půjčovat v eurech a dolarech USA liber!
Předáno tohoto e-mailu.
smartloancompany11@gmail.com
1.. Vaše celá jména: _______
2.. Kontaktní adresa: _______
3.. Země trvalého pobytu: ______
4. Půjčka Částka potřebná: ________
5. Délka: _____
6. Pohlaví: _____
7. Povolání: ________
8.. Měsíční příjem: _______
9.. Datum narození: ________
10.Telephone číslo: _________
S pozdravem do provozu,
MR SMART BENSON úvěr Investiční společnost
E-mail: smartloancompany11@gmail.com
26. 09. 2013 | 00:26

christopher vallender napsal(a):

K rukám, Já jsem pan Christopher Val-věřitel (Metro úvěr společnosti), soukromé půjčky věřitelem,
Život je jedinečnou příležitostí, jak platit své účty a osobní půjčky s dluhy
a provoz vlastního podnikání soukromých firem a jednotlivců na začátek
Výši 3%. Chcete-li kontaktovat nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu, metroloancompany@gmail.com

Formulář žádosti o úvěr:

jméno:
pohlaví:
Země:
stát:
Adresa:
Telefonní číslo:
Povolání:
Množství potřebné:
Doba trvání úvěru:
Už jste aplikovali před?
10. 10. 2013 | 19:49

zzepyfiely napsal(a):

les Francais au Maroc et en Syrie. http://achatdeviagra.zic.fr/ on passe a une centaine au debut du mois d’aout. http://achatdeviagra.zic.fr/ je trouvais du travail au jour le jour. http://viagrapharmacie.zic.fr/ La Montagne aux pierres precieuses.
12. 10. 2013 | 00:52

isfvrpaqyp napsal(a):

un passager malade s’est plaint de la soif. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ Indications bibliographiques http://venteviagra.zic.fr/ Encore plus que l’interessement. http://acheterlevitra.zic.fr/ Nous avons eu bien du mal.
12. 10. 2013 | 13:34

srdwzbfand napsal(a):

selon un certain Mr Charreaux – expert. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-is-there-a-generic-brand-for-singulair.html Un chouette bouquin avec plein de choses dedans. http://www.ateliercitron.com/a-viagra-for-sale-ebay.html Le parti de l’imaginaire http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-online-pharmacy-zithromax.html Hiroshima ou Dresde.
28. 12. 2013 | 14:44

Pan Jerry napsal(a):

Dobrý den,

Jste v odd? Už jste byla upřena na úvěr od banky? Nebo potřebujete
úvěr splatit účty? starosti nic víc, Vaše pomoc přichází nyní, pane Jerry
Společnost je půjčka půjčky firma, která nabízí všechny druhy úvěrů pro lidi,
firmy, které jsou i třeba z úvěru s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, kontaktujte nás prostřednictvím
email: jerryloanfund02@gmail.com

ÚVĚR PŘIHLÁŠKA (FILL a návrat

JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
VĚK:
SEX:
PSČ:
ZEMĚ:
STAV.:
CITY:
Mobil:
ZAMĚSTNÁNÍ:
Měsíční příjem:
Částka potřebná:
Účel úvěru:
Doba trvání úvěru:
Čekáme na vaše neodkladnou reakci.

Pozdravy
Pan Jerry
05. 05. 2014 | 00:56

diego carlos napsal(a):

Dobrý den Žadatel

Jsme Christian / právní organizace na pomoc lidem v potřebách, jako je finanční help.So informováni, až budete přes finanční potíže nebo jste v jakékoliv finanční nepořádek, a potřebujete finanční prostředky na zahájení vlastního podnikání, nebo potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo splatit své účty, start pěkný podnikání, nebo zjistíte, že je těžké úvěru od místních bank získat, kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu: cooperativeworld.org@gmail.com.So nenechte tuto příležitost ujít věst. Prosím, to je pro vážné smýšlejících a Bůh se bát lidí. Napište nám nyní:cooperativeworld.org@gmail.com
09. 05. 2014 | 02:37

vefgdvtlzh napsal(a):

Puis les generateurs electriques. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-kann-man-kamagra-oral-jelly-in-der-apotheke-kaufen-da.html dans les sous-titres. http://www.ciccarelli.it/a-wo-kann-ich-billig-viagra-kaufen-nb.html vendredi 8 juin 2012 a 11h36. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-siti-dove-acquistare-viagra-it.html pour y passer de longs sejours.
12. 05. 2014 | 11:32

Pan Mark Lee napsal(a):

Potřebujete půjčku Jsem registrovaná soukromé peníze věřitele. rozdávat půjčky na pomoc lidem, firmám, kteří potřebují aktualizovat své finanční stav celého světa, s velmi Minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 3% do 1 roku do 30 let splácení doby trvání do kterékoliv části světa. Dáváme z úvěrů v rámci minimálního rozsahu pět tisíc až jeden milion (5000 1000000). Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší priority.Interested člověk by měl kontaktujte nás

mark_lee005@hotmail.com

ÚVĚR PŘIHLÁŠKA FILL a návrat

Celé jméno .........
Domovská adresa ......
Pohlaví .................
AGE ...........
ZEMĚ ..........
STÁTNÍ ..........
MĚSÍČNÍ PŘÍJEM .........
TELEFONNÍ ČÍSLO ...........
ZAMĚSTNÁNÍ .....
Částka potřebná jako půjčka .........
DOBA TRVÁNÍ ÚVĚRU ......
Vrať se ke mně tyto informace tak, že můžeme pokračovat
dále v pořádku

Pan Mark Lee
18. 05. 2014 | 09:35

dmoqiarqcr napsal(a):

Difficile de savoir s ils suivront en nombre http://www.asse.org/p.php?p=e-comprare-viagra-con-paypal-it Ce qui militerait pour ne pas les exclure des recherches http://www.asse.org/p.php?p=e-acheter-viagra-internet-fr On le classe a gauche a juste titre http://www.asse.org/p.php?p=e-come-acquistare-viagra-pfizer-it Comme Maud Verstift, la cinquantaine avenante
07. 06. 2014 | 09:42

paez napsal(a):

Pozor!

Máte hroznou úvěr?
Potřebujete peníze na placení účtů?
Potřebujete vytvořit novou společnost?
Máte nedokončený projekt po ruce kvůli špatnému financování?
Potřebujete peníze investovat do některých oblastí specializace, která bude přínosem pro vás?
a nevíte, co dělat.

To je PRESTIGE DE GREAT úvěr společnosti (prestigedegreatloancompany@yandex.com), legitimní úvěr společnosti.
jsme rozdávat půjčky s úrokovou sazbou ve výši 2% ročně až do 500,00 na 100,000,000.00 jako
nabídka půjčky. 100% Financování projektu se zajištěné a nezajištěné úvěry
jsou k dispozici. Ručíme za distribuci finančních služeb
Mnoho našich klientů po celém světě. S naší flexibilní úvěrové balíčky,
úvěry mohou být zpracovány a finanční prostředky převedeny na dlužníkovi v rámci
nejkratší době. Působíme v jasné a srozumitelné
podmínky a nabízíme půjčky všech druhů zúčastněným klienty, firmy,
společnosti, a všechny druhy obchodních organizací, soukromých
jednotlivce a investory do nemovitostí. Jednoduše fillget zpět k nám jako
očekáváme vaše rychlé a okamžité reakce.
EMAIL US AT: prestigedegreatloancompany@yandex.com
09. 06. 2014 | 08:34

qbldyntutl napsal(a):

Il faut faire preuve de prudence , affirme la ministre http://www.intermife.fr/page-a-cialis-uden-recept-da.html Ces produits contiennent ou pas de la nicotine http://www.intermife.fr/page-a-comprare-viagra-generico-line-it.html En revanche, elles perdraient le statut de fonctionnaire http://www.intermife.fr/page-a-viagra-ohne-rezept-in-apotheke-in-deutschland-da.html L AG touche a sa fin, il va falloir voter
11. 06. 2014 | 06:25

wsrhszbgly napsal(a):

« C est un effort sans precedent », selon elle http://lucionmedia.ca/page-e-le-viagra-pas-cher-fr/ Le CCNE rendra un rapport apres les etats generaux http://lucionmedia.ca/page-e-bestall-levitra-sverige-sv/ J etais sous Desobel depuis six mois http://lucionmedia.ca/page-a-commander-synthroid-fr/ Ce delai est toutefois un delai de reference
12. 06. 2014 | 18:42

eqwcysesim napsal(a):

Pas par choix, mais par necessite http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-kob-da/ Ce n est pas un testament http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-billig-per-nachnahme-nb/ J ai eu du mal a croire que c etait possible http://lucionmedia.ca/page-a-lasilix-pas-cher-fr/ Cette etude a ete financee par l INRA et l Inserm
12. 06. 2014 | 23:24

omqjmqvmeu napsal(a):

Mais on n a plus aucun interet a rester en son sein http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-viagra-utomlands-sv/ Nous n avons pas ete informes de la cause de sa mort http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-jelly-apotheke-da/ Il etait tres attendu sur ce point http://lucionmedia.ca/page-a-prix-du-viagra-en-france-fr/ Il faut sortir de cet absolu interdit de tuer
13. 06. 2014 | 01:07

ymjbujqtys napsal(a):

Les medecins concernes devraient rentrer dans le rang http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-online-apotheke-holland-da/ Point de maladie non plus, ce n est pas le sujet http://lucionmedia.ca/page-e-far-man-kopa-on-levitra-sv/ Quelque deux annees et demie en moyenne http://lucionmedia.ca/page-a-jag-vill-kopa-kamagra-sv/ D autres continuent d affluer
13. 06. 2014 | 01:43

ihnlweeopu napsal(a):

soit autant que les personnes ayant recu le placebo http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-kamagra-online-sv/ Toutes les semaines, ce serait mieux http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-frau-apotheke-da/ Ce point est primordial http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-en-ligne-fr/ Cout : 2 650 dollars 1 965 euros
14. 06. 2014 | 02:03

cbjcssgoeb napsal(a):

Je ne veux pas que la cigarette rapporte a l Etat http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-viagra-amsterdam-sv/ Autant de points qui rappellent la situation actuelle http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-billig-deutschland-nb/ Et ce n est qu un debut http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-apotheke-preisvergleich-da/ Je suis parti au Canada pour fuir cela il y a vingt ans
16. 06. 2014 | 02:42

loeydmuydg napsal(a):

En ce moment, il fait de la motoneige au Canada http://lucionmedia.ca/page-a-kob-cialis-i-danmark-da/ Motif invoque : un retard imputable a un prestataire http://lucionmedia.ca/page-e-xenical-vendita-on-line-it/ Appel a un acte assume: celui de donner la mort http://lucionmedia.ca/page-e-generisk-viagra-soft-tabs-sv/ Ils en parlent, parfois
16. 06. 2014 | 08:43

qkicqtkpic napsal(a):

Cela manquait http://www.riminiturismo.it/a-dove-acquistare-xenical-it.html Nous nous ferons ainsi mieux payer http://www.riminiturismo.it/e-vendita-viagra-in-slovenia-it.html Ils se sont aujourd hui eteints http://www.riminiturismo.it/a-propecia-pris-apoteket-nb.html Tous officiellement gueris de la lepre
17. 06. 2014 | 08:11

Mr Jack Warmer napsal(a):

Dobrý den vám všem Jsem Pan Jack Teplejší, legitimní, seriózní peníze věřitele. Dáváme se úvěr na podnikání společnosti Muži a ženy, kteří jsou do transakce Business, dáváme z dlouhodobý úvěr po dobu tří až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tom nám můžete také sdělit částku, kterou potřebujete jako úvěr. Úvěr je uveden v Pounds eurech a $ USD maximum dáváme je 500000000 a to jak v librách EURO a $ USD a minimální 5.000 liber euro a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na adrese (jackwarmer1loanlender@gmail.com) více Informace o tom, jak získat půjčku.
18. 07. 2014 | 16:14

Mr Jack Warmer napsal(a):

Přemýšleli jste o tom, jak se dostat legitimní poskytovateli úvěru, kde byste
Líbí se investovat po hodně dividendy? Chyť této doby životnosti finančního
nabídnout a dát vaše podnikání, vzdělávání, domy a výstavba výtahu.
$ 5,000 $ 500,0000,000 s maximálně 30 let na 3%. zájem.

Vážení Žadatel,

Máte-li zájem nás laskavě kontaktujte na: jackwarmer1loanlender@gmail.com

Pan Jack Teplejší (MD).
Úvěrové / poskytovatelů finančních služeb.
18. 07. 2014 | 16:15

Paní Lupe napsal(a):

Jsme půjčování společnost se sídlem v United State.We nabídka od 50.000 dolarů a výše limitu ve výši 500 milionů dolarů.Jsme pokladní stanice Ltd v San Antonio Texas, a můžeme vám půjčit do několika hodin. Jako CEO/předseda této společnosti, můj osobní kontakt ke zpracování.

E-mail: cashstationlupe2014@outlook.com
Kontaktní telefon: (+ 1) 940-604-2762
Paní Lupe
CEO/předseda
Pokladní stanice S.r.o.
19. 07. 2014 | 04:58

diamond homes napsal(a):

Vážený zákazníku,

Jsme DIAMOND Home Loan (diamondloanhomes@yandex.com). Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi minimální roční úrokové sazbě pouhých 2% na 1 rok až 40 let splácení doba trvání do kterékoliv části světa. Dáváme se půjčky v rámci minimálního rozsahu 3000 až maximálně 500,000,000,00. Naše servisní půjčky pojištěné pro maximální bezpečnost je naší prioritou.
* Jste finančně vymačkaný? * Myslíte si, hledat finanční prostředky na splacení úvěrů a dluhů * Myslíte si, hledat finance založit svůj vlastní podnik? * Jste v nouzi soukromých nebo podnikatelských úvěrů pro různé účely? * Myslíte si, hledat úvěry realizace velkých projektů * Hledáte financování pro různé jiné procesy?
Chci, abys věděl, že dám své půjčky s úrokovou sazbou ve výši 2%.

E-mail: diamondloanhomes@yandex.com
DIAMOND Home Loan
Ferdinand Marcos
09. 08. 2014 | 06:17

ydylzurgjx napsal(a):

En 2008, ils etaient respectivement 42 %, 41 % et 17 % http://pray-as-you-go.org/page-a-kamagra-kop-sverige-sv/ Je tiens a remercier la France , repete-t-elle http://pray-as-you-go.org/page-a-cialis-pa-apoteket-sv/ Elles ont eu besoin de temps pour reflechir http://pray-as-you-go.org/page-a-online-apotheke-cialis-rezeptfrei-da/ Resultat, bon nombre sont inoccupes
15. 08. 2014 | 13:03

slečna Mary Lucas napsal(a):

Dobrý den,

Jste v nouzi úvěru ?? můžete dostat své problémy vyřešit, když
spuštění k němu. Jsem paní, Susan. Od Missouri USA, minulý týden v pondělí
Hledala jsem půjčku na zaplacení své účty, tak jsem si sám do
ruční různých podvodů a byl jsem podvody od jiného věřitele, ne-li
pro paní, Sadaih který je můj dobrý přítel se představit mě Miss Mary
Lucas
(CEO) slečna Mary Lucas Půjčka Home, a on mi pomohl s půjčkou ve výši 50,000 dolarů
bez stresu. Takže moje dobré peoplein svět, můžete ho kontaktovat
e-mailem: {missmarylucasloanfirm@gmail.com} A nezapomeňte říct,
mu, že jsem vám představil svou společnost
28. 08. 2014 | 03:18

diamond homes napsal(a):

Nabízíme úvěry fyzickým osobám, kteří potřebují finanční podporu a to buď pro soukromé nebo obchodní účely, je minimální hodnota, které nabízíme
je 3,000.00 a maximální hodnota je 5,000,000.00 s požadovanou dobu trvání
Jsme licencovaný a plně registrované úvěr společnosti. Tato služba je
kredit zdarma. My rozdávat půjčky na 2% úrokovou sazbou za jasné a
srozumitelné a splátkový kalendář.
KATEGORIE:
* Osobní půjčky
* Obchodní úvěry
Domů Akciové úvěr
* Půjčky konsolidaci dluhu
* Corporate Finance
* Vybavení Financování
* Retail Credit Financování
* Letadla Financování
* Energy Finance a investice
* Financování zdravotní péče
* Komerční nemovitosti
Poznámka: Všechny odpovědi a úvěrové žadatelé by měl kontaktujte nás prostřednictvím naší společnosti e-mail: diamondloanhomes@yandex.com
16. 09. 2014 | 02:56

Mr Jack Warmer napsal(a):

Guten Tag euch allen Ich bin Mr. Jack Wärmer, eine legitime, seriöse Geldverleiher. Wir geben Darlehen an Unternehmen Business-Männer und Frauen, die in Business-Transaktion sind, geben wir aus langfristigen Darlehen für drei bis 30 Jahre Maximum mit niedrigen Zinssatz von 3%, in diesem können Sie auch den Betrag, den Sie als Darlehen müssen uns sagen. Darlehen in Pfund Euro angegeben und $ USD die maximale wir geben, ist 500.000.000 sowohl in Pfund EURO und US-Dollar und der minimalen £ 5.000 Euro und USD $ so, wenn Sie wirklich interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter (jackwarmerloanlender@gmail.com) für weitere Informationen, wie Sie den Kredit zu bekommen.

Unsere Kunden Glück ist unser oberstes Stolz.

Firma Mobile USA Nummer: +14808089434

Herr Jack-Wärmer
21. 09. 2014 | 13:25

Mr Jack Warmer napsal(a):

Guten Tag euch allen Ich bin Mr. Jack Wärmer, eine legitime, seriöse Geldverleiher. Wir geben Darlehen an Unternehmen Business-Männer und Frauen, die in Business-Transaktion sind, geben wir aus langfristigen Darlehen für drei bis 30 Jahre Maximum mit niedrigen Zinssatz von 3%, in diesem können Sie auch den Betrag, den Sie als Darlehen müssen uns sagen. Darlehen in Pfund Euro angegeben und $ USD die maximale wir geben, ist 500.000.000 sowohl in Pfund EURO und US-Dollar und der minimalen £ 5.000 Euro und USD $ so, wenn Sie wirklich interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter (jackwarmerloanlender@gmail.com) für weitere Informationen, wie Sie den Kredit zu bekommen.

Unsere Kunden Glück ist unser oberstes Stolz.

Firma Mobile USA Nummer: +14808089434

Herr Jack-Wärmer
21. 09. 2014 | 13:29

Mr Lamido Sambo napsal(a):

Sehr geehrter Herr Damen und Herren,
Ich bin ein registrierter privaten Geldverleiher. Wir geben Kredite an Menschen zu helfen, Firmen, die ihre finanziellen Status der ganzen Welt aktualisieren, mit sehr geringen jährlichen Zinssätze so niedrig wie 2% innerhalb eines 1 Jahr bis 30 Jahre Rückzahlung Dauer Zeitraum zu jedem Teil der Welt brauchen. Wir geben Kredite im Bereich von 5.000 € bis € 100.000.000. Unsere Kredite sind gut für maximale Sicherheit versichert ist unsere Priorität Interessenten sollten uns per E -Mail an: lamidosambo.loanservices1@hotmail.com
21. 09. 2014 | 13:31

clem lee napsal(a):

Conseguir un préstamo asegurado PARA NEGOCIO AHORA Y PARA PAGAR SUS CUENTAS EN una menor tasa de 3%, YO SOY prestamista de préstamo BIEN REGISTRADA, SI HAY ALGUNA QUE NECESITA UN PRÉSTAMO URGENTE puedes contactar conmigo en el correo electrónico VIA ¿Necesita préstamos a una tasa de interés baja? ¿Ha sido préstamos denegados por el banco porque no tienen garantías o tienen mal crédito? ¿Está cansado de estrés bancario? Entonces usted está en el lugar correcto, póngase en contacto con nosotros ahora, disponible están en marcha préstamo de negocios, Email: loanservice90@admin.in.th

SOLICITAR SU PRÉSTAMO A DÍA PARA PAGAR SU FACTURA O CON TARJETA DE CRÉDITO
30. 09. 2014 | 07:23

ДЖЕЙМС ANN napsal(a):

JAMES ANN finanční půjčky COMPANY INC Vánoce a Nový rok úvěr nabídka je nyní k dispozici v nízké úroky ve výši 2%. My dává naše Vánoce a Nový rok úvěry ze sortimentu $ 5,000.00 dolarů na $ 250,000.00 dolarů. Zájemci Žadatel by měl kontaktujte naši půjčku kancelář prostřednictvím e-mailu: jamesannbb@yahoo.com


Potřebujete úvěr? JAMES ANN finanční půjčky nabídka je k dispozici pro individuální i firemní s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%. Dáváme se půjčky v rozmezí od $ 5,000 $ 1.000.000,00. Naše půjčky jsou dobře pojištěni a maximální bezpečnost je naší prioritou. Zájemci Žadatel by měl kontaktujte naši půjčku kancelář prostřednictvím e-mailu: jamesannbb@yahoo.com
01. 10. 2014 | 00:18

prinsetomcy@yahoo.com napsal(a):

Prinse Tomcy finanční úvěr společnosti INC.

Dáváme Úvěry na jednotlivce, skupiny nebo firmy: Je možné získat úvěr ve výši $ 5,000.00 a až $ 100,000,000.00 od naší firmy (Prinse Tomcy finanční úvěr společnosti INC) WE nabídky úvěrů fyzických i právnických osob s nízkou úroková sazba ve výši 2% zárukou (ID, sociální zabezpečení, 100%). Pokud je vám 18 let a výše, a budete mít práci a funkční bankovní účet, pak máte nárok na finanční půjčky bez odkladu a ve 2 až 3 pracovní days.We dát osobní úvěr, podnikatelský úvěr, hypoteční úvěr, auto úvěr, vzdělávání úvěr, cestování a volný čas úvěr. Dále nabízíme půjčky ve formě ofUnsecured půjčky, zajištěné půjčky, špatné úvěrové a konsolidaci dluhu loans.Just poslat e-mail: prinsetomcy@yahoo.com

Líbí se mi psát zpět, pokud máte zájem, vyplňte prosím tento formulář, takže můžeme začít zpracování úvěru dlužníků a provádění úplného prohlášení
Jména uchazečů: ____________________
Výše úvěru se požaduje: __________________
Délka úvěru: _________________
Účel úvěru: _______________________
Adresa žadatele: _________________
Povolání: __________________________
Město: ___________________________
Země: __________________________
Země: __________________________
Žánr: _____________________
Věk: ________________________
Mobil: ___________________________________

Očekáváme, že dobrý vztah mezi vámi a výpůjční služby Prinse Tomcy Prinse Tomcy firma Financiera de préstamos, as
Contacto: E-mail: prinsetomcy@yahoo.com
C. E.O.Prinse Tomcy
ředitel
01. 10. 2014 | 00:21

Mrs.Helen Lee napsal(a):

Zde přichází dobrá zpráva, paní Helen Lee Online půjčka Firma Plc, úvěr gigant mimo nabídku úvěru, získat úvěr na 3% úrokovou sazbou ročně Pospěšte si nyní a kontakt prostřednictvím e-mailu Helenleeonlinloanfirmplc@gmail.com více information.And jste aby pod tyto informace.

Vaše jméno: ....
Země: .....
Věk ...........
Telefonní číslo: ......
Půjčka Částka potřebná: .......
Úvěrové Trvání .......
Díky
Paní Helen Lee
06. 10. 2014 | 01:18

paní Susan napsal(a):

Potřebujete úvěr, pokud ano? Můžete vyřešit váš problém
Žena, Susan. Ve Spojených státech minulý týden, v pondělí,
Mám zájem o půjčku na zaplacení můj účet, a tak jsem
Ruce různých podvodů a falešných věřitelů
různé způsoby,
Saidah lady dobrý kamarád, který mě seznámil s biskupem Berry
(CEO) Bishop Berry Smith, hypotéky, a pomozte mi a dej mi
50.000 dolar úvěr
Takže moje dobří lidé na světě, můžete ho dosáhnout
E-mail: bishopberrysmith@hotmail.com A nezapomeňte říct,
Mám na mysli vás k němu
Děkuji vám a Bůh vám žehnej.
paní Susan
17. 10. 2014 | 10:55

24hourstloancompany1@gmail.com napsal(a):

Haben Sie einen Kredit? Holen Sie sich ein Darlehen heute bei niedrigen Rate jetzt bewerben Darlehen gegeben werden mit einer Rate von 2% gelten nun dies kann Ihr Unternehmen zu einer größeren Höhe zu erhöhen. Wir Loan Angebot an geschäftlichen und privaten Personen, wenn Sie ein Darlehen an ein Unternehmen gründen oder Darlehen auszahlen Rechnungen müssen über (24hourstloancompany1@gmail.com) kontaktieren Sie uns jetzt und erhalten Sie einen Kredit von unserer Firma ... Ich render den besten Kredit Dienstleistungen.
30. 10. 2014 | 23:49

jackwarmerloanlender@gmail.com napsal(a):

Guten Tag euch allen Ich bin Mr. Jack Wärmer, eine legitime, Seriöse Geldverleiher. Wir geben Darlehen an Unternehmen Business-Männer und Frauen, die in Business-Transaktion sind, geben wir aus langfristigen Darlehen für drei bis 30 Jahre Maximum mit niedrigen Zinssatz von 2%, in diesem können Sie auch den Betrag, den Sie als Darlehen müssen erklären uns. Darlehen in Pfund Euro angegeben und $ USD das Maximum, das wir geben, ist 500.000.000 sowohl in Pfund EURO und $ USD und dem minimalen £ 5.000 Euro und USD $ so, wenn Sie wirklich interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter (jackwarmerloanlender@gmail.com) für mehr Informationen, wie Sie den Kredit zu bekommen.
30. 10. 2014 | 23:53

jackwarmerloanlender@gmail.com napsal(a):

Guten Tag euch allen Ich bin Mr. Jack Wärmer, eine legitime, Seriöse Geldverleiher. Wir geben Darlehen an Unternehmen Business-Männer und Frauen, die in Business-Transaktion sind, geben wir aus langfristigen Darlehen für drei bis 30 Jahre Maximum mit niedrigen Zinssatz von 2%, in diesem können Sie auch den Betrag, den Sie als Darlehen müssen erklären uns. Darlehen in Pfund Euro angegeben und $ USD das Maximum, das wir geben, ist 500.000.000 sowohl in Pfund EURO und $ USD und dem minimalen £ 5.000 Euro und USD $ so, wenn Sie wirklich interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter (jackwarmerloanlender@gmail.com) für mehr Informationen, wie Sie den Kredit zu bekommen.
30. 10. 2014 | 23:54

RL LENDER napsal(a):

Vážení Žadatel,
Jsem soukromý úvěr věřitel, který vydává úvěr ve velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%. Dáme se všechny druhy úvěru, jako je vzdělávací půjčky, obchodní půjčky, úvěru na bydlení, zemědělského úvěru, osobní půjčky, auto úvěr a další dobrý důvod, i já rozdávat půjčky od rozmezí $ 5,000- $ 50,000,000.00 v obou dolar, euro, libra a jiná měna na 3% úrokovou sazbou. Doba trvání 1- 30 roky v závislosti na množství, které potřebujete, jako půjčky .Pokud máte zájem prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: rllender@hotmail.com
03. 11. 2014 | 07:35

Mr Wagner napsal(a):

Dobrý den všem,

Jsem soukromý věřitel, jsem nabízejí půjčky na 3%, to je legitimní společnost se ctí a rozdíl jsme připraveni vám pomoci v jakékoli finanční problém, který jste nabízíme všechny typy úvěru, takže pokud máte zájem o tuto nabídku půjčky laskavě kontaktujte nás na e-mail: wagner_firm1@blumail.org

Také poskytnout detaily, abychom mohli pokračovat s půjčkou ihned.

Jméno:
Částka potřebná:
Doba trvání:
země:
Účel úvěru:
Měsíční příjem:
Telefonní číslo:

Kontaktujte nás s výše uvedených údajů na naší e-mailu: wagner_firm1@blumail.org

Pozdravy vám všem.
18. 11. 2014 | 02:58

leonard napsal(a):

PŮJČKA NABÍDKA PLATÍ TEĎ.

Nabízíme různé úvěry fyzickým osobám (Osobní půjčka) a spolupracovat orgány s úrokovou sazbou 3% za annul.This je pomoci vám splnit své finanční závazky, zejména s probíhající globální finanční krizi. Zajišťujeme out dobré úvěr všeho druhu ve velmi rychlým a snadným způsobem, osobní půjčky, úvěru na bydlení Student Loan, Podnikatelský úvěr, Investor úvěr, auto úvěr, dluhu. Pro další dotazy, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu (leonardfergusonfinance01@gmail.com) S pozdravem. doufám, že slyším od vás nejdřív. všichni reagují být dopředu leonardfergusonfinance01@gmail.com pro více informací.
Leonard.
08. 12. 2014 | 08:40

Patricia Grace napsal(a):

Jmenuji se Patricia milost, že jsem z Mexika, ženatý, má společnost skutečné půjčky hledal v posledních třech měsících, a vše, co jsem dostal, byla hodně podvody, které se mi jim věřit a na konci dne udělal, jsem si vzal všechny moje peníze a vzal moje peníze, moje naděje byla ztracena, zmatený a frustrovaný, jsem přišel o práci a velmi náročné hry nakrmit svou rodinu, nikdy jsem nechtěl nic sítě společnosti zanikají, takže II byl půjčování peněz od přítele, řekl jsem mu všechno, co se stalo, a řekl mi, že mohu pomoci věřitel, aby mi pomohl, právě jste obdrželi půjčku od nich vědět, že mluvili, já na úvěry, které udělal to, co řekl jsem, že přišel, nikdy mě nenapadlo, ale zkoušel jsem to a ke svému překvapení jsem dostal půjčku do 24 hodin, nemohl jsem uvěřit svým očím, já jsem teď šťastný a bohatý, a děkuji Bohu, že tyto podnikatelské úvěry a že stále ještě existuje v tomto podvodu hvězdy z celého světa, prosím, radím všem, tam venku, kteří jsou v nouzi úvěry Úvěry paní Rita hehp. E-mail: mrsritaloanhelp@gmail.com že nikdy nepodaří, bude váš život můj mění.
10. 12. 2014 | 06:59

WILLIAM MORGAN napsal(a):

POTŘEBUJETE naléhavou úvěr?
* Velmi rychlé a naléhavé převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co jste získali peníze na váš bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) dobu trvání
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka

kontaktujte legitimní a licencované úvěr společnosti authourised
aby se finanční pomoc do jiných zemí.
pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím mailu: trustfundsecured@outlook.com

SIR WILLIAM MORGAN
generální ředitel
Trust Fund Secured
LONDÝN
21. 12. 2014 | 16:43

mindcast_m2@yahoo.com napsal(a):

To je oznámenie finančné služby, Potrebujete úver? Dobrou správou je tu !!! Meggy Loan Company je tu, aby Vám ponúknuť tie najlepšie pôžičku, ktorú potrebujete, Pre viac informácií, prosím kontaktujte nás na (mindcast_m2@yahoo.com) Pani Maxi Meggy pomáha, keď iní nemôžu!

osobné úver
podnikateľský úver
domáce kapitálové pôžičky
Dlh Konsolidácia úveru

Pre nás pokračovať, vyplňte nasledujúci formulár žiadosti o úver

Názov:..................
čiastka:..................
Krajina:..................
doba trvania:..................
Telefónne číslo:..................

S pozdravom,
Pani Maxi Meggy
otázky. E-mail: (mindcast_m2@yahoo.com)
Vďaka a Boh vám žehnaj
riadenie
07. 01. 2015 | 00:18

johnny walter napsal(a):

Jste v jakékoliv finančních potíží? Potřebujete úvěr na
konsolidaci dluhu, výstavba, nemovitosti úvěr, refinancování, osobní
obchodní účel nebo nouzové peníze? Jste obchodní muž nebo
ženy, které plánují rozšířit své podnikání, nabízíme půjčky všeho druhu. V případě zájmu nás kontaktujte ještě dnes prostřednictvím johnnywalterloanfirm@outlook.com informace níže.

Jméno a příjmení:
COUNTRY:
PŮJČKA Částka potřebná:
PŮJČKA DOBA:
MĚSÍČNÍ PŘÍJEM:
Telefonní číslo:
Díky,

Walter
07. 01. 2015 | 12:10

Stalivan Invanovic napsal(a):

Jmenuji se Stalivan Invanovic občanem Ruska.

Byl jsem podveden 2 různé mezinárodní

Internet podvést věřitele, všichni slib

mi dát půjčku poté, co jsem se platit poplatky, které

přinést nic a činil k žádnému pozitivnímu výsledku.

Ztratil jsem tvrdý vydělat peníze, a to bylo dost

6,000USD. Jednoho dne, když jsem procházení

Internet se slzami v očích, jsem narazil na

svědectví muže, který byl také podveden a

nakonec dostal spojené s důvěryhodně úvěr společnosti

volal Terri Colea Loan Agent CEO {}, kde jsem

nakonec dostal půjčku, a rozhodl jsem se jít do

tytéž společnosti vydávající kreditní karty, a pak řekl

je můj příběh o tom, jak jsem byl podveden dva

různých poskytovatelů úvěrů, kteří neudělali nic hodnotit mě více

bolest. Vysvětluji pošty a vše, co společnosti

mi řekl, že ne plakat nic víc, protože jsem si my

úvěr v jejich společnosti, a já jsem správný

výběr kontaktu. i vyplnit žádost o úvěr

Forma a pokračoval s tím, co bylo požadováno

já a tady jsem teď šťastný, protože Terri Colea

Úvěr Agent a dal mi půjčku, tak jsem dělal

slíbit, že mé vlastní, že budu držet svědčit

internet o tom, jak jsem se dostal požadovaný úvěr. Potřebujete

úvěr naléhavě, prosím, kontaktujte Terri a rychle

Úvěr Agent nyní pro váš úvěr u konce, můžete

kontaktovat je prostřednictvím svého e-mailu:

terricolelaonagent@gmail.com.

Všechno nejlepší,

Stalivan Invanovic.
10. 01. 2015 | 01:00

TRUST FUNDS napsal(a):

Žádat o úvěr je rychlý a pohodlný způsob, jak platit účty a
začít nový financování projektu na úrokové sazby, které jsou maximálně 3% dělat
ne, kontaktujte nás ještě dnes na: trustfunds402@yahoo.com. Je zapotřebí úvěr
nabízet úvěry Naše minimum je $ 1,000.00 výběr půjčování nějaké peníze
Jsem certifikovaný registrace a věřitele Legit, můžete nás kontaktovat
dnes, pokud máte nějaké. zájem o získání úvěru, kontaktujte mě pro
Více informací o procesu úvěru, proces jako úvěrových podmínek
a podmínky a jak se úvěr bude převedena na vás. Potřebuji
vaše naléhavé odpověď, pokud máte zájem.
12. 01. 2015 | 23:48

miss rose napsal(a):

-
Dobrý den,

Chcete-li správně, abych se představil, já jsem slečna Rose soukromé věřitele i poskytnout úvěr ve výši 2% ročně. Tato finanční příležitosti na vaše dveře krok, se ještě dnes a získejte úvěr rychle. Existuje mnoho příležitostí tam hledají finanční pomoc a všude, a dokonce i teď, že stále ještě nejsou schopni se dostat. Ale to finanční příležitost u vašich dveří krok, a jako takový si nemůže dovolit nechat ujít tuto příležitost. Tato služba bude poskytovat jak pro jednotlivce, firmy, obchodní mužů a žen.Výše úvěru se pohybuje k dispozici z libovolného počtu dle vašeho výběru pro více informací, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: missroseloanfirm@hotmail.co.uk
Formulář k vyplnění žádosti o úvěr a vrátit.

Celé jméno ....................................

Osobní telefonní číslo ............................

Země ...........................................

Adresa ......................................

Státní ..............................

Věk .............................................

Už jste použili předtím? ................... - ....

Stav .................................

Výše úvěru potřebné jako půjčka .....................................

Půjčka termín .................................

Povolání ....................................

Měsíční příjem .............................
Potvrzení tyto podrobnosti, budeme Vám zašleme naše podmínky spolu se splátkovým kalendářem, a pokud souhlasíte, jste získat půjčku do 48 hodin. Záleží na závažnosti a naléhavosti při získávání úvěru.
Jsem rád, aby předal vaše rychlé odpovědi,

S pozdravem,

slečna Rose
16. 01. 2015 | 00:21

MR MULLER napsal(a):

Potřebujete úvěr z jakéhokoli důvodu? Kontaktujte nás s cenově
Úvěr nabídka na 4% úrokové sazby s minimem $ 1,000 a nejvýše
dolarů 500,000,000,00 a V případě zájmu by se, prosím, kontaktujte nás na adrese:
mullerjackloanlender@gmail.com pro více informací.

Poznámka: Naše půjčka firma nemá podvod na rozdíl od jiných falešných úvěrových společností, které vysílají, co nemůžu nabídnout, prosím, to je skutečný a autentický úvěr společnost registrovaná pod vládní agentury, jen vážné smýšlející lidé, kteří skutečně potřebuje půjčku se na nás obrátit, pokud víte, nejste vážně hledám půjčku od nás, prosím, ani nesnažil se na nás obrátit, děkuji.

Jste povinni vyplnit a odeslat nám tyto údaje tak, aby
můžeme pokračovat s půjčkou
transakce.

Vaše jméno:
Adresa:
stát:
Země:
pohlaví:
Věk:
Výše úvěru:
doba trvání:
měsíční příjem:
Telefonní číslo:
Účel úvěru:

mullerjackloanlender@gmail.com
Díky, s pozdravem as Očekáváme vaše neodkladnou reakci.
MR MULLER
16. 01. 2015 | 00:56

Harry Fragnad napsal(a):

Am Pan Harry Fragnad jsou legitimní úvěr věřitel dobrou pověst. Jsme dynamická společnost s tím Zajišťujeme prostředky finanční pomoc, kdo Občané potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali v obchodním .Harry Fragnad tento prostředek používat Vás informovat, že Zajišťujeme spolehlivé příjemce pomoci rádi vám úvěr, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: harryfragnad@outlook.com

Služby zahrnují; Refinancování, domácí zlepšení, investiční úvěr, půjčky na auta, konsolidace dluhu, úvěrová linka, druhé hypotéky, podnikatelské úvěry, osobní půjčky, auto úvěr, auto úvěr.
17. 01. 2015 | 04:58

sir joel williams napsal(a):

Potřebujete naléhavou půjčku?
* Velmi rychlý a okamžitým převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců po dostanete peněz v
bankovní účet
* Nízká úroková sazba ve výši 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) Délka
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než financovat? Po odeslání žádosti o úvěr,
můžete očekávat, že předběžné odpovědi méně než 24 hodin a
financování do 72 až 96 hodina po obdržení informace, které potřebujeme
od vás.

Kontaktujte legitimní a licencován úvěr společnost oprávněna
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generální ředitel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON
21. 01. 2015 | 07:08

WILLIAM MORGAN napsal(a):

POTŘEBUJETE naléhavou úvěr?
* Velmi rychlé a naléhavé převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co jste získali peníze na váš bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) dobu trvání
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka

kontaktujte legitimní a licencované úvěr společnosti authourised
aby se finanční pomoc do jiných zemí.
pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím mailu: trustfundsecured@outlook.com

SIR WILLIAM MORGAN
generální ředitel
Trust Fund Secured
LONDÝN
25. 01. 2015 | 12:08

John Carlson napsal(a):

Vážený pane / Vážená paní,

Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi minimální roční úrokové míry tak nízké, jak 3% do 1 roku do 50 let splácení doba trvání do kterékoliv části světa. My rozdávat půjčky v rozmezí od 5000 dolarů 100000000 dolar USD. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou.

Zúčastněné osoby by mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu

Věřitel Jméno: John Carlson
Věřitel Email: carlsonfinance@gmx.com
Dlužníků INFORMACE

Jména:
Země:
Adresa:
Věk:
Fax:
Osobní číslo:
Zaměstnání:
pohlaví:
Měsíční příjem:
Částka potřebná:
Doba trvání úvěru:
Stručný popis jedince:

S pozdravem
Clifford Max
25. 01. 2015 | 17:32

TRUST FUNDS napsal(a):

Žádat o úvěr je rychlý a pohodlný způsob, jak platit účty a
začít nový financování projektu na úrokové sazby, které jsou maximálně 3% dělat
ne, kontaktujte nás ještě dnes na: trustfunds402@yahoo.com. Je zapotřebí úvěr
nabízet úvěry Naše minimum je $ 1,000.00 výběr půjčování nějaké peníze
Jsem certifikovaný registrace a věřitele Legit, můžete nás kontaktovat
dnes, pokud máte nějaké. zájem o získání úvěru, kontaktujte mě pro
Více informací o procesu úvěru, proces jako úvěrových podmínek
a podmínky a jak se úvěr bude převedena na vás. Potřebuji
vaše naléhavé odpověď, pokud máte zájem.
29. 01. 2015 | 21:34

sir joel williams napsal(a):

Potřebujete naléhavou půjčku?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců po dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba ve výši 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) Délka
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než financovat? Po podání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžné odpověď méně než 24 hodin
Financování ve 72 až 96 hodina po obdržení informace, které potřebují
od vás.

Kontaktujte legitimní a licencován důvěra společnost oprávněna
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr tvoří společný podnik, a to prostřednictvím

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
Generální ředitel
CASHFIRM
04. 02. 2015 | 16:50

miss rose napsal(a):

-
Dobrý den,

Chcete-li správně, abych se představil, já jsem slečna Rose soukromé věřitele i poskytnout úvěr ve výši 2% ročně. Tato finanční příležitosti na vaše dveře krok, se ještě dnes a získejte úvěr rychle. Existuje mnoho příležitostí tam hledají finanční pomoc a všude, a dokonce i teď, že stále ještě nejsou schopni se dostat. Ale to finanční příležitost u vašich dveří krok, a jako takový si nemůže dovolit nechat ujít tuto příležitost. Tato služba bude poskytovat jak pro jednotlivce, firmy, obchodní mužů a žen.Výše úvěru se pohybuje k dispozici z libovolného počtu dle vašeho výběru pro více informací, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: missroseloanfirm@hotmail.com
Formulář k vyplnění žádosti o úvěr a vrátit.

Celé jméno ....................................

Osobní telefonní číslo ............................

Země ...........................................

Adresa ......................................

Státní ..............................

Věk .............................................

Už jste použili předtím? ................... - ....

Stav .................................

Výše úvěru potřebné jako půjčka .....................................

Půjčka termín .................................

Povolání ....................................

Měsíční příjem .............................
Potvrzení tyto podrobnosti, budeme Vám zašleme naše podmínky spolu se splátkovým kalendářem, a pokud souhlasíte, jste získat půjčku do 48 hodin. Záleží na závažnosti a naléhavosti při získávání úvěru.
Jsem rád, aby předal vaše rychlé odpovědi,

S pozdravem,

slečna Rose
05. 02. 2015 | 13:37

james frankin scott napsal(a):

Dobrý den,

Jste vítáni agentury úvěru Scarlet. Tento úvěr agentura je ve vlastnictví křesťanské církve a je nastavena na pomoc tak, napište nám e-mail: BU jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com, potřebným k chudobě a utrpení může být definitivně vymýtit ze světa. Jsme registrováni a regulována úřadem půjčovat peníze, a všechny naše finanční transakce kontroluje vláda.

Nabízíme osobní i podnikatelské úvěry kapitálovou základnu mezi částkami ve výši $ 2,000.00 na $ 500,000,000.00 amerických dolarů, evropské euro nebo GB liber na jednotlivce, firmy a spolupracovat subjekty bez ohledu na jejich rodinného stavu, pohlaví, náboženství a umístění, ale máte právní prostředky na splácení úvěru ve stanovenou dobu, a musí být důvěryhodný s úrokovou sazbou tak nízké, jak 2%.

Pokud toto splní vaše očekávání, pak můžeme jít dál, rád bych vám říct přesnou částku, kterou se ucházíte výpůjčky a naléhavosti této transakce pro další postupy, které je třeba vyplnit a odeslat požadované informace níže:

Kontaktní údaje žadatele:

Jméno žadatele:
* Adresa žadatele:
* Město:
* Stát:
* Země:
* Pohlaví:
* Rodinný stav:
* Věk:
* Sazba Měsíční příjem:
* Povolání:
* Tel: / Mobil:
* Mobil:
* Požadovaná částka:
* Délka úvěru:
* Účel úvěru:
* Mluvíte anglicky:
* Už jste použít dříve:
* E-mail:

Čekáme na vaši odpověď.
E-mail: jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com
S pozdravem,
James Franklin Scott.
11. 02. 2015 | 23:31

WILLIAM napsal(a):

Potřebujete úvěr?
Hledáte financování?
Hledáte úvěr rozšířit své podnikání?
Myslím si, že jste na správném místě.
Nabízíme úvěry za nižší úrokové sazby.
Zájemci by měli, prosím, kontaktujte nás na adrese
Okamžitá odpověď na vaši aplikaci, prosím
Odpovědět na tento e-mail, pouze
pedroloaninstitute@gmail.com

Úvěr Přihláška Informace
Jméno:
Druhé jméno:
Datum narození (RRRR-MM-DD):
Pohlaví:
Rodinný stav:
Požadovaný Celková částka:
Doba trvání:
Adresa:
Město:
Stát / Provincie:
Zip / Postal Code:
Země:
Telefon:
ID e-mail .....
Průkaz ....
Mobilní / Mobilní telefony:
Měsíční příjem:
Zaměstnání:
Stránky, které nevěděli o nás .....
(Pedroloaninstitute@gmail.com)
20. 02. 2015 | 05:32

franklinosayandescott@gmail.com napsal(a):

Dobrý den, jeden každý, já jsem paní Elizabeth Lisa z Ohia USA, rychle chci, aby tento prostředek používat, aby střihl svědectví o tom, jak mě Bůh týká důvěryhodně a skutečné půjčky věřitel, který transformována můj život od trávy na milost, z chudoby s bohatou ženou, která se může pochlubit zdravého a bohatý život bez stresu a finančních potíží. Po tolika měsících se snaží získat úvěr na internetu a byl podveden součet 5200 dolar stal jsem se tak zoufale při získání úvěru od legit úvěru věřitele on-line, kteří nebudou Přidat k mým bolesti, pak jsem se rozhodl obrátit se na přítele Důl, který nedávno dostal půjčku on-line, jsme diskutovali o problému a náš závěr mi řekla o muži jménem pan James Franklin Scott, který je generálním ředitelem James Franklin Scott úvěr společnosti (franklinosayandescott@gmail.com), takže jsem se o půjčka součet ($ 320,000.00USD) s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%, aby půjčka byla lehce schválen bez stresu a všechny přípravy, kdy vyrobené o převodu úvěru a za méně než dva (2) dny půjčky byla uložena na můj bankovní účet tak chci poradit některý potřebuje půjčku, aby ho rychle kontaktovat: (franklinosayandescott@gmail.com) neví, dělám to se modlím, aby mu Bůh požehnal pro dobrou věc, kterou vykonal v mém životě. Díky Bohu, že jsem si zase usmívat doporučuji tuto společnost všem těm, kteří byli uvedeni v omyl, a ti, kteří byli oklamáni, jsou spolehlivé a důvěryhodné. V případě, že potřebujete vědět víc, e-mailu společnosti na (franklinosayandescott@gmail.com) e-mail je dnes, a budete rádi, že jste udělal.

Paní Elizabeth Lisa
Bůh žehnej.
20. 02. 2015 | 23:11

Pan Campbell Russell napsal(a):

Vážený pane / Vážená paní, Nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 2% do 1 roku do 30 let splácení doba trvání do kterékoliv části světa. My rozdávat půjčky v rozmezí od 10.000 do 200,000,000.00. Naše půjčky jsou dobře pojištěni a maximální bezpečnost je naší prioritou; Zájemci nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu: catherineclarkhome@aol.com vědomí, že pokud jste pod 18 rok nechcete, aby všechny vaše informace dobře kontrolované se svými zeměmi s vysokými Komisi, aby použila, takže ujistěte se, že opravdu platí pro vás.

Nejlepší Regard.
Pan Campbell Russell
Hypotéky Company.
28. 02. 2015 | 13:58

owen napsal(a):

Dobrý den,
Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky,
hypotéka, auto
půjčky, studentské půjčky, konsolidaci dluhu půjčky, úvěry
nejistá, riziko
Kapital atd. Nebo potřebujete úvěr od banky nebo instituce
finanční
jeden nebo více reasons.You jsou na správném místě pro řešení půjčit! já
Já jsem
soukromý věřitel, jsem poskytovat půjčky společnostem a jednotlivcům na nízké
cenově dostupné úrokové sazby ve výši 3%. Máte zájem? Napište nám
sledovat úvěr
zpracování a přenos do 48 hodin, kontaktujte nás prostřednictvím
E-mail: lucypaulloaninvestmentcompany2@gmail.com
Celé jméno:
Datum narození:
Pohlaví:
Status:
Adresa:
Město:
Stát / Provincie:
zip:
Země:
Telefon:
E-mail:
Účelem stavu úvěru:
Výše úvěru:
Půjčka Doba trvání:
Čistý měsíční příjem.
Můžete e-mailem na adrese: lucypaulloaninvestmentcompany2@gmail.com
01. 03. 2015 | 04:44

paul napsal(a):

Paul Gregg

Jsem Paul Gregg, když jsem nakonec našel svědectví o toto kouzlo kolečka Dr.sunny, jak se mu pomohl mnoha lidem, aby si své milovníky a rozvrácených rodin zpátky, jsem kontaktoval ho přes jeho e-mailovou adresu drsunnydsolution1@gmail.com proto, že jsem byl naprosto zoufalý, aby získat zpátky svou ženu. Život bez mé ženy byl skutečný nepořádek, pro mě a mé děti. Chtěl jsem dramatickou změnu, a myslel jsem, magie mohla být řešením. Po projednání rozlišení s Dr. slunné, dal mi naději, že se obnoví své manželství. Cítil jsem přesvědčen, že to bude skutečně dělat moje žena se vrátit domů a on to udělal! Je to fantastické, co to skvělý kouzlo kolečko pro mě udělal, jeho pomoc je k nezaplacení! Já nevím, co bych dělal bez Dr.sunny, dělá svou práci tak dobře, že je organizovaná a vysoce funkční, věřím, že je nejlepší kouzlo kolečko můžu počítat, pokud jde o všechny druhy kouzla, I se podlahou, že jeho kouzla pracovali, pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se s ním na drsunnydsolution1@gmail.com nebo telefonním čísle 2348077620669

HE FIX Následující problémy na všechny
Po celém světě ON:
1. Získání svého milence nebo manžela zpět
2. Duchovní neprůstřelný
3. Školení
4. Peníze kouzlo
5. Dlouhá životnost kouzlo
6. Prosperita kouzlo
7. Ochrana kouzlo
8. Získat zaměstnání kouzlo
9. Stát manažer kouzlo
10. Získat obrovský úvěr bez placení jakéhokoli poplatku kouzlo
11. Získání podvod vrácení peněz
12. Dítě kouzlo
13. Těhotenství kouzlo
14. Svoboda kouzlo
15. Láska kouzlo
16, mizí kouzlo
17. Invisible lidské kouzlo
18. Úspěch nebo pa ** kouzlo
19. Manželství kouzlo
20. Avenging kouzlo
21. Popularita kouzlo
22. Killing kouzlo
23. Cancer kouzlo
24. Supernatural síla kouzla
25. Madness kouzlo
26. Volný house úvěr kouzlo
27. Výroba kouzlo filmů a filmů
28. HIV / AIDS spell
29. Tuberkulóza kouzlo
30. zhubnout a tělo kouzlo
13. 03. 2015 | 22:11

Larry Cole napsal(a):

Haló

To je pan Larry Cole se dobře známý registrovaný / certifikovaný soukromý úvěr
věřitel. I rozdávat půjčky pro jednotlivce / společnosti na levný
úroková sazba ve výši 3%. I rozdávat půjčky s vážnými a poctivé klienty
kteří milují dokončit své transakce a především splnit tam
slib splácet úvěr. Takže jste v potřebují finanční pomoc,
nebo naléhavě potřebují úvěru k zahájení svého podnikání, nebo naléhavě
potřebují půjčky splácet nějaké odd v jiných, aby si svůj život
dál.
Nyní je zde šance pro vás vyřešit všechny vaše problémy. Vše, co
musíte udělat teď, je pro vás kontaktovat nebo neváhejte a napište mi přes:
larrymicrofinance@gmail.com
Jméno žadatele:
Adresa: žadatele:
Město:
stát:
Země:
Pohlaví:
Rodinný stav:
Věk:
Zaměstnání:
Rychlost příjmu:
Tel
mobilní
Počet / Money Požadované:
Půjčka Doba trvání:
Zaměstnanost (pokud je k dispozici)
Místo výkonu práce :.
Název společnosti:
Adresa:
Kontaktní telefonní číslo:
18. 03. 2015 | 19:00

Mr klay thompson napsal(a):

Haló

Žádat o úvěr je rychlý a pohodlný způsob, jak zaplatit účty a začít nový financování projektu na úrokové sazby, které jsou více než 3% ne, obraťte se na nás ještě dnes
na adrese: klayfirm11@blumail.org. Potřebovala nabídka půjčka půjčky Naše minimum je 1,000.00 výběr půjčovat nějaké peníze Jsem certifikovaný věřitele důvěryhodně a registrace, prosím, kontaktujte nás ještě dnes, máte-li nějaké. zájem o získání úvěru, kontaktujte mě pro Více informací o procesu úvěru, proces jako úvěrových podmínek a podmínky a jak se úvěr bude převedena na vás. Potřebuji vaši neodkladnou reakci a pokud máte zájem.
27. 03. 2015 | 23:57

Mr klay thompson napsal(a):

Haló

Žádat o úvěr je rychlý a pohodlný způsob, jak zaplatit účty a začít nový financování projektu na úrokové sazby, které jsou více než 3% ne, obraťte se na nás ještě dnes
na adrese: klayfirm11@blumail.org. Potřebovala nabídka půjčka půjčky Naše minimum je 1,000.00 výběr půjčovat nějaké peníze Jsem certifikovaný věřitele důvěryhodně a registrace, prosím, kontaktujte nás ještě dnes, máte-li nějaké. zájem o získání úvěru, kontaktujte mě pro Více informací o procesu úvěru, proces jako úvěrových podmínek a podmínky a jak se úvěr bude převedena na vás. Potřebuji vaši neodkladnou reakci a pokud máte zájem.
28. 03. 2015 | 06:50

omegaloan_savings@live.com napsal(a):

Tato společnost má přijít, aby odložili každou myšlenku, která je v mysli každého, říká nebyl spolehlivý úvěr věřitel on-line, které mohou poskytovat úvěry, a teď všichni víme, že existuje spousta triků Najít dokumentů legitimní muset použít podvod, a tak jsme přišli oznámit veřejnosti, že máme nějaké peníze, aby se dobře některé závažné lidé a potenciální zákazníci, kteří si mohou spolehnout a že je třeba, úvěru, každá osoba / organizace, kteří hledají pro úvěry a nedostaliúvěr, stejně jako byste měli posílat své kontakt nebo používání e-mailu, mezi ně patří služby poskytované. Refinancování, domácí kutily, investiční úvěr, půjčky na auta, konsolidaci dluhu, úvěrové linie, v závislosti na hypotéku, a komerční úvěry, osobní půjčky
kontaktní e-mail :: omegaloan_savings@live.com
29. 03. 2015 | 23:52

Sr.Kelly Jerry napsal(a):

Potřebujete úvěr splatit své dluhy?
Potřebujete úvěr začít podnikat?
Jaký typ úvěru hledáte?
Kontakt kellyjerry040@yahoo.com více informovat.
název:
Země:
Částka:
doba trvání:
Telefonní Číslo:
Měsíční Příjem
17. 04. 2015 | 09:48

wq4r5tyuioh napsal(a):

Ahoj Všichni,
Já jsem paní Elizabeth Lisa z Ohia USA, rychle chci, aby tento prostředek používat, aby střihl svědectví o tom, jak mě Bůh týká důvěryhodně a skutečné půjčky věřitel, který transformována můj život od trávy milost, z chudoby do bohaté ženě kteří nyní mohou pochlubit zdravý a bohatý život bez stresu a finančních potíží. Po tolika měsících se snaží získat úvěr na internetu a byl podveden součet 5200 dolar stal jsem se tak zoufale při získání úvěru od legit úvěru věřitele on-line, kteří nebudou Přidat k mým bolesti, pak jsem se rozhodl obrátit se na přítele Důl, který nedávno dostal půjčku on-line, jsme diskutovali o problému a náš závěr mi řekla o muži jménem pan James Franklin Scott, který je generálním ředitelem James Franklin Scott úvěr společnosti (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com), takže jsem se o půjčka součet ($ 320,000.00USD) s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%, aby půjčka byla lehce schválen bez stresu a všechny přípravy, kdy vyrobené o převodu úvěru a za méně než dva (2) dny půjčky byla uložena na můj bankovní účet tak chci poradit některý potřebuje půjčku, aby ho rychle kontaktovat: (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) neví, dělám to se modlím, aby mu Bůh požehnal pro dobrou věc, kterou vykonal v mém životě. Díky Bohu, že jsem si zase usmívat doporučuji tuto společnost všem těm, kteří byli uvedeni v omyl, a ti, kteří byli oklamáni, jsou spolehlivé a důvěryhodné. V případě, že potřebujete vědět víc, e-mailu společnosti na (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) e-mail je dnes, a budete rádi, že jste udělal.

Paní Elizabeth Lisa
Bůh Žehnej.
20. 04. 2015 | 14:03

Mr Weman Devlin napsal(a):

Potrebujete úver sme rozdávať pôžičku na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%, sme rozdávať pôžičku od minimom 10.000,00 euro do maximálneho počtu 100 miliónov eur. V prípade záujmu kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: wemandevlin@gmail.com pre viac informácií
06. 05. 2015 | 10:43

michael brown napsal(a):

Mít problém půjčit peníze od banky?
Můžeme vám pomoci vyřešit problém Rychlejší a jednodušší ve výši 3% procenta méně na podporu svého podnikání, neplacené odd nebo pronájem.
Použít pro jednotlivé úvěry pro rychlé, snadné a nejrychlejší úvěry jen za 3% během pouhých 48 hodin.
Neexistuje žádná kontrola kreditu nebo kreditní historii.

Pro další informace o tom, jak aplikovat a získat svůj úvěr, neváhejte nás kontaktovat 24 hodin e-mailem -
audit-creditservice-partners@outlook.com
(+ 1) 424-333-0094.
17. 05. 2015 | 09:13

24hourstloancompany1@gmail.com napsal(a):

สวัสดีคุณกำลังมองหาสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการหรือถ้าคุณยังคงจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อตอบสนองหรือสำนึกของโครงการในพื้นที่ของกิจกรรม: สุขภาพ - การวางแผน - การเกษตร -Livestock - บาป - ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ - ปัญหาของการขนส่ง - ปัญหาของการซื้อ / ขายของปัญหา แต่โชคร้ายที่ธนาคารมีเงื่อนไขบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะทำงานได้มากขึ้นผมกังวลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเอกชนที่พวกเขามีค่าของ 5,000 ยูโร 10,000,000 ยูโรสิบล้านที่คุณสนใจดอกเบี้ยเลือดของฉันคือ 2% ต่อปี ติดต่อเราถ้าสนใจในการกู้ยืมเงินง่ายและรวดเร็วผ่านทาง email: 24hourstloancompany1@gmail.com
20. 05. 2015 | 17:25

24hourstloancompany1@gmail.com napsal(a):

Dobrý den, hledáte úvěr na podnikání, nebo pokud budete ještě potřebovat peníze stejnou nebo realizace projektů v oblasti činnosti: zdraví - plánování - zemědělství -Livestock - hříchy - realitní problém - problém dopravy - problém nákupu / prodej problému, ale o neštěstí, Bank nabízí několik podmínek, které nejste schopni zvládnout více práce jsem se týkají zapojen soukromých akcionářů jsou hodnoty 5000 EURO do 10.000.000 EURO deset milionů, které vás zajímá, zájem Má krev je 2% za rok. nás kontaktovat, pokud zájem o rychlé a snadné půjčky prostřednictvím e-mailu: 24hourstloancompany1@gmail.com
20. 05. 2015 | 17:27

unclebuckstartuploan@gmail.com napsal(a):

Ahoj, já jsem paní Belinda Joes z Ontario Kanada, viděl jsem váš požadavek, že budete potřebovat úvěr, tak jsem se poradit, abyste kontaktovat strýc buck nastartovat úvěrovou firma, protože jsem dostal půjčku 300.000 dolarů z nich před dvěma týdny a jejich cesty byla velmi snadná žádná kontrola kreditu, žádná záruka a jejich úroková sazba je jen 2% za neplatné, takže si je můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: (unclebuckstartuploan@gmail.com)
20. 05. 2015 | 17:28

morissmithloanfirm@usa.com napsal(a):

POTŘEBUJETE podnikatelský úvěr? POTŘEBUJETE osobní půjčku? Máte v úmyslu Výpůjční úvěr? Máte-li zájem napište nám ted via: morissmithloanfirm@usa.com PRO VÍCE INFORMACÍ

    Žádosti o úvěr FORMULÁŘ:

NAME:
PŘÍJMENÍ:
Pohlaví:
STAV:
AGE:
KONTAKTNÍ ADRESA:
ZEMĚ:
DATUM NAROZENÍ:
Částka potřebná jako úvěru:
PŮJČKA DOBA:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
CÍL PRO ÚVĚRU:
Povolání:

Čeká na vaši naléhavou poštu pokračovat.
21. 05. 2015 | 11:33

miss rose napsal(a):

-
Dobrý den,

Chcete-li správně, abych se představil, já jsem slečna Rose soukromé věřitele i poskytnout úvěr ve výši 2% ročně. Tato finanční příležitosti na vašich dveří krok, platí dnes a dostat své půjčky rychle. Existuje mnoho příležitostí tam hledají finanční pomoc a všude, a dokonce i teď, že stále ještě nejsou schopni získat. Ale tento finanční příležitost u vašich dveří krok, a jako takový, si nemůže dovolit nechat ujít tuto příležitost. Tato služba bude poskytovat jak pro jednotlivce, firmy, obchodní muže a ženy. Výše úvěru se pohybuje dostupný z libovolného počtu vašeho výběru pro více informací, prosím, kontaktujte nás emailem: missroseloanfirm@hotmail.com
Formulář vyplnit žádosti o úvěr, a vrátí jej.

Celé jméno ....................................

Osobní telefonní číslo ............................

Země ...........................................

Adresa ......................................

Státní ..............................

Věk .............................................

Už jste použili předtím? ................... - ....

Status .................................

Výše úvěru potřebná jako půjčku .....................................

Úvěr termín .................................

Zaměstnání ....................................

Měsíční příjem .............................
Potvrzení tyto podrobnosti, budeme vám zašleme naše podmínky, spolu s splátkového kalendáře, a pokud souhlasíte, jste získat úvěr do 48 hodin. Záleží na jeho závažnosti a naléhavosti při získávání úvěru.
Jsem rád, aby předal svou rychlou odpověď,

S pozdravem,

Slečna Rose
25. 05. 2015 | 09:40

fAVOUR napsal(a):

Dobrý den!

Potřebujete legitimní a rychlou půjčku služby?

Použít teď a dostat své peníze okamžitě!

* Půjčit mezi $ 5,000 50000000dolar
* Vyberte si mezi 1-30rok splatit.
* Flexibilní úvěrové podmínky.

Všechny tyto plány a více, kontaktujte nás.

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com

pozdravy
Řízení.

Kontakt Vaše Speedy úvěr teď !!
26. 05. 2015 | 02:41

jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com napsal(a):

Dobrý den,
Všichni jsem tak šťastný, dává se na můj velký svědectví o tom, jak jsem dostal moje touha výše úvěru od pana Jamese Franklina Scott úvěr společnosti, chci rychle využít této příležitosti, aby celý svět ví, o to, Am paní Anabel Edna z češtiny, jsem byl při hledání úvěru založit svůj vlastní podnikání na podporu svého manžela, pokud jde děti výdaje, takže jsem šel on-line vyhledávání pro půjčku, když jsem narazil na některých úvěrů, které podvádět a scammed mou málo peněz v tomto procesu době jsem dostal zmatený i Ani nevím, co dělat, už proto, že málo peněz jsem měl s sebou odvezli těmi podvodnými bastardi, které se nazývají skutečné půjčky věřitelé, tedy na jeden věrný den, jak jsem byl procházení internetu hledal práci jsem narazil Některá svědectví komentoval na fóru o jeden pan Charlie Gilberto, a paní Monica Luis o tom, jak získat jejich půjčku od pan James Franklin Scott úvěr společnosti E-mail: jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com Tak jsem si řekl, že musím dát tuto zkušební proto, že jsem byl tak vyděšený o tom, co se ostatní věřitelé udělali na mě, tak jsem šel napřed vzal svou osobní e-mailovou adresu, která byla v těchto připomínek na fóru, tak jsem ho kontaktoval ho informoval, že jsem byl soudcoval k němu některé zákazníky, které obdržely jejich půjčka od jeho společnosti, pan Charlie Gilberto, a paní Monica Luis, takže když uslyšel, že byl velmi šťastný, o tom, tak on mi, že jsem v pravém společnosti ujistil, kde bych mohl přijímat moje touha výše úvěru, Dali mi dlužník úvěr formulář žádosti vyplnit a vrátit se, já jsem všechno, dal jim všechny mé potřebné informace je o mně, takže jsem byl vzhledem k termíny a podmínky jejich společnosti Vše proběhlo hladce bez zbytečného odkladu, v ne méně než 24 hodin jsem byl informován, že můj úvěr platný suma $ 60000usd byla registrována a schválena jejich úvěrovou představenstva správce, takže v tomto procesu době jsem byl tak šťastný, když mi řekli, že bych měl poslat bankovními detaily, ale byl jsem trochu skeptický o tom, že tak jsem řekl, mám důvěru a věříme, že pro tento věřitele volejte pana Jamese Franklin Scotta, i dal jim prostřednictvím bankovního účtu, takže překvapivě jsem obdržel upozornění z mé banky, že můj účet byl připočítán s částkou $ 60000usd pana Jamese Franklin Scott, WOW ..i málem omdlel, a tak jsem ho naléhavě email, že jsem přijímat svůj úvěr úspěšně, tak moji milí bratři a sestry se tam stále ještě hledají skutečné úvěr společnosti budu rad, abyste laskavě kontaktujte pana Jamese Franklin Scotta s tímto stejným e-mailem : jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com a já vím, že bude také vám pomohou s vaší touhy výše úvěru v pořádku, e-mail je dnes, a budete rádi, že jste udělal.
30. 05. 2015 | 21:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy